Adobe Photoshop CS2

1 PENGENALAN KEPADA ADOBE PHOTOSHOP CS

MODUL 1

Adobe Photoshop merupakan perisian grafik untuk pengubahsuaian dan penghasilan sesuatu imej. Menerusi Adobe Photoshop, pengguna boleh menghasilkan atau mengubahsuai sesuatu imej mengikut citarasa dan kreativiti masing-masing.

Perisian ini biasanya digunakan di dalam: • Penerbitan bercetak o Buku o Majalah o Poster • Penerbitan Digital o Persembahan Multimedia o Rekabentuk Laman Web o Kiosk

A. Memulakan Aplikasi Photoshop CS 1. Untuk memulakan aplikasi Adobe Photoshop, pengguna perlu klik pada menu Start, pilih Program, dan klik pada Adobe Photoshop CS.

Adobe Photoshop CS2

2

2. Paparan berikut akan dipaparkan sementara perisian Adobe Photoshop CS dibuka

3. Skrin perisian Photoshop yang telah dibuka akan kelihatan seperti berikut:

Tool Box

Adobe Photoshop CS2

3

Toolbox di dalam Adobe Photoshop merupakan koleksi ikon-ikon yang mempunyai pelbagai fungsi dan peranan yang tersendiri. Berikut merupakan keterangan ringkas bagi setiap ikon yang disediakan di dalam Toolbox Adobe Photoshop CS.

Adobe Online Rectangular Marquee Tool (M) Lasso Tool (L) Crop Tool (C) Airbrush Tool (J) Clone Stamp Tool (S) Eraser Tool (E) Blur Tool (R) Path Selection Tool (A) Pen Tool (P) Notes Tool (N) Hand Tool (H) Set Background Color Default Foreground and Background Colors (D) Edit in Standard Mode (Q) Standard Screen Mode (F) Move Tool (V) Magic Wand (W) Slice Tool (K) Paintbrush Tool (B) History Brush Tool (Y) Gradient Tool (G) Dodge Tool (O) Type Tool (T) Custom Shape Tool (U) Eyedropper Tool (I) Zoom Tool (Z) Switch Foreground and Background Colors (X) Set Background Color Edit in Quick Mask Mode (F) Full Screen Mode (F) Jump to ImageReady (Ctrl+Shift+M) Full Screen Mode with Menu Bar (F)

Adobe Photoshop CS2

4 FUNGSI IKON TOOLBOX DAN TETINGKAP PALET

MODUL 2

A:

Fungsi Ikon Toolbox Adobe Photoshop CS

1. Marquee Tool

Ikon ini membolehkan pengguna membina kawasan pilihan (selection) pada imej. Terdapat 4 jenis marquee iaitu: •

Rectangular Marquee Digunakan untuk memilih kawasan imej secara segiempat tepat

Elliptical Marquee Digunakan untuk memilih kawasan imej secara membulat

Single Row Marquee Digunakan untuk memilih kawasan imej secara membaris

Single Column Marquee Digunakan untuk memilih kawasan imej secara lajur

Adobe Photoshop CS2

5

2. Move Tool

Ikon ini membolehkan pengguna mengalihkan kedudukan sesuatu imej dari lokasi asal ke lokasi lain. Jika sebahagian sahaja bahagian imej yang ingin dipindahkan, maka imej tersebut perlulah dipilih menggunakan marquee tool.

3. Lasso Tool

Lasso Tool digunakan untuk mengaktifkan kawasan pilihan yang berbentuk tidak khusus atau sukar seperti bentuk manusia, binatang dan sebagainya.

Terbahagi kepada 3 iaitu: •

Lasso Tool Digunakan untuk membina kawasan pilihan secara lakaran tangan dengan menggunakan tetikus

Polygonal Lasso Tool Membina kawasan pilihan dengan cara mencantumkan titik-titik. Terhad kepada bentuk polygon

Magnetic Lasso Tool Membina kawasan pilihan dengan melalukan pointer tetikus kepada kawasan yang hendak dipilih. Kawasan tersebut akan dipilih secara automatik.

Setting tolerance yang rendah akan menghadkan pilihan warna manakala yang tinggi akan memilih julat piksel yang lebih luas. Imej yang tidak dipilih oleh ikon Crop Tool merupakan bahagian imej yang tidak dikehendaki dan ianya akan terpadam secara automatik.Adobe Photoshop CS2 6 4. 6. Magic Wand Tool Alat ini digunakan untuk memilih kawasan yang mempunyai warna yang seakan-akan atau hampir sama pada sesebuah imej. Slice/ Slice Select Tool . 5. Penetapan julat warna yang dipilih boleh ditentukan pada ruangan tolerance di bar pilihan bagi ikon Magic Wand. Crop Tool Alat ini berfungsi sebagai pemotong bahagian tertentu yang dipilih pada sesuatu imej.

Ini biasanya dilakukan untuk kegunaan rekabentuk laman web. Imej-imej kecil ini akan disimpan kepada beberapa fail imej yang berlainan. Patch Tool Membolehkan pengguna memperbaiki sesuatu kawasan yang telah dipilih dengan menggantikan kawasan tersebut dengan piksel daripada kawasan lain. Healing Brush/ Patch/ Color Replacement Tool Healing Brush Tool Digunakan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pada sesuatu imej. Slice Select Tool Digunakan untuk mengubah saiz poongan setiap imej tadi.Adobe Photoshop CS2 7 Slice Tool Berfungsi untuk memotong sesuatu imej menjadi beberapa imej yang lebih kecil. Fungsi ini juga membolehkan penyeragaman tekstur. 7. pencahayaan serta bayangbayang. Color Replacement Tool Digunakan untuk menukarkan warna bahagian tertentu pada imej kepada warna yang dikehendaki. . Kita menggunakan fungsi ini untuk mewarna sample piksel daripada imej.

Warna ditentukan mengikut latar hadapan (foreground).Adobe Photoshop CS2 8 8. Clone Stamp/ Pattern Stamp Tool Clone Stamp Tool Berfungsi untuk menyalin atau menampal sesuatu imej dari satu lokasi ke lokasi yang lain. melakar dan melukis sesuatu objek atau gambarajah. Paintbrush Tool Brush Tool Fungsinya seperti penggunaan sebatang berus lukisan. Alt + Klik pada bahagian yang hendak disalin kemudian warnakan pada bahagian yang dikehendaki sepertimana penggunaan Paintbrush Pattern Stamp Tool . Pencil Tool Berfungsi seperti pensil biasa dan digunakan untuk menulis. 9. Ia digunakan untuk melukis atau mewarnakan sesuatu objek.

. 10. Eraser Tool Digunakan untuk memadam bahagian-bahagian yang tidak dikehendaki pada imej. 11.Adobe Photoshop CS2 9 Berperanan menampal corak yang dipilih pada bar pilihan kepada sesuatu imej. History Brush/ Art History Brush Tool History Brush Tool Berfungsi untuk mendapatkan kembali kawasan imej yang telah dipadam atau diconteng oleh tool-tool lain. Terdapat 3 jenis Eraser Tool iaitu: • Eraser Tool Digunakan sebagai pemadam biasa. contohnya oleh Pencil dan Paintbrush Tool. bezanya ia mengembalikan kawasan imej yang dipadam atau diconteng secara lebih artistic berdasarkan ruangan Styles yang dipilih di bar pilihan. warnakan pada bahagian yang dikehendaki. Selepas corak dipilih. Art History Brush Tool Mempunyai fungsi yang hamper sama dengan History Brush Tool.

Reflected Gradient dan Diamond Gradient di bar pilihan Paint Bucket Tool Digunakan untuk mewarnakan sesuatu pilihan ataupun objek secara terus. Lorekan bukan linear boleh dilakukan menerusi pilihan Gradient. Ianya akan memadam piksel imej berdasarkan penetapan tolerance dan sampling yang dipilih di bar pilihan • Magic Eraser Tool Memadamkan piksel imej yang mempunyai warna yang seakan sama. Angle Gradient. Gradient Tool Gradient Tool bersama pilihan Linear Gradient di bar pilihan digunakan untuk mewarnakan objek secara lorekan warna seperti ton warna dalam bentuk linear atau garis lurus. tanpa lorekan ton warna. 12.Adobe Photoshop CS2 10 • Background Eraser Tool Memadamkan warna latar belakang sesuatu imej. . Gradient/ Paint Bucket Tool Fungsi kedua-duanya adalah untuk mewarnakan kawasan pilihan atau objek.

. Blur/ Sharpen/ Smudge Tool Blur Tool Digunakan untuk memberikan kesan kabur pada bahagian tertentu imej mengikut kreativiti pengguna. Contoh penggunaan adalah mengurangkan kejelasan sisi sesebuah imej agar kelihatan lebih realistik.Adobe Photoshop CS2 11 13. 14. Sharpen Tool Digunakan untuk menjelaskan (sharpen) bahagian-bahagian pada imej yang kabur Smudge Tool Memberikan kesan seperti menggosokkan jari pada cat atau warna yang basah kepada imej pengguna. Dodge/ Burn/ Sponge Tool Dodge Tool Digunakan untuk mencerahkan bahagian-bahagian tertentu pada imej mengikut kreativiti pengguna seolah-olah seperti memberikan kesan pengcahayaan pada bahagian tersebut.

Adobe Photoshop CS2 12 Burn Tool Bertindak sebaliknya iaitu untuk menggelapkan bahagian-bahagian yang dikehendaki oleh pengguna. Sponge Tool Memberikan kesan seperti mewarnakan dengan menggunakan span pada imej. seakan-akan memberikan kesan bebayang pada bahagian tersebut. Type Tool . 16. 15. Path Selection/ Direct Selection Tool Path Selection Tool Digunakan untuk memilih semua anchor point (sila rujuk pada bahagian Pen Tool) pada sesuatu Shape yang telah dihasilkan. Direct Selection Tool Untuk memilih sesetengah anchor point pada suatu shape. Direct Selection Tool boleh digunakan dengan cara klik dan drag pada bahagian yang dikehendaki.

Pen Tool Pen Tool digunakan untuk membina garisan lurus atau lengkuk mengikut bentuk sesuatu imej atau gambar yang ingin dilukis. Terbahagi kepada 4 jenis iaitu: • Pen Tool Menghasilkan path secara klik titik demi titik . Ia terbahagi kepada 4 jenis iaitu: • Horizontal Type Tool Memasukkan teks dalam kedudukan melintang • Vertical Type Tool Memasukkan teks dalam kedudukan menegak • Horizontal Type Mask Tool Kawasan pilihan (selection) dalam bentuk teks secara melintang • Vertical Type Mask Tool Kawasan pilihan (selection) dalam bentuk teks secara menegak 17. Titik-titik ini dikenali sebagai Anchor Point. Garisan yang dilukis kelihatan seperti laluan (path) yang bersambungan.Adobe Photoshop CS2 13 Type Tool digunakan untuk memasukkan teks ke dalam imej pengguna.

18. Imej-imej vector ini didatangkan di dalam beberapa bentuk mengikut jenis-jenis Shape Tool: • Rectangle Tool Menghasilkan imej berbentuk segiempat • Rounded Rectangle Tool Menghasilkan imej berbentuk segiempat dengan sisi yang dibulatkan . Shape Tool Shape Tool membolehkan imej vector dilukis di dalam Photoshop.Adobe Photoshop CS2 14 • Freeform Pen Tool Menghasilkan path dengan cara melakar dengan menggunakan tetikus • Add Anchor Point Tool Menambah anchor point baru pada path • Delete Anchor Point Tool Membuang anchor point sedia ada pada path • Convert Point Tool Menukarkan bentuk yang berlengkuk kepada bentuk polygon dengan mengklik mana-mana anchor point.

. Memerlukan mikrofon bagi tujuan rakaman suara. Bilangan sisi polygon boleh diubah pada bar pilihan untuk Polygon Tool. • Audio Annotation Tool Nota di dalam bentuk audio. font dan saiz fontnya.Adobe Photoshop CS2 15 • Ellipse Tool Menghasilkan imej berbentuk bulat atau lonjong. Bentuk-bentuk ini boleh dipilih pada bar pilihan. Terbahagi kepada 2: • Notes Tool Meletakkan nota pada bahagian yang dikehendaki. Nota ini boleh diubah warna. • Line Tool Menghasilkan garisan • Custom Shape Tool Menghasilkan imej vector daripada bentuk-bentuk yang telah disediakan. Annotation Tool Adalah set fungsi untuk meletakkan nota pada imej pengguna. • Polygon Tool Menghasilkan imej polygon. 19.

Color Sampler Tool Digunakan untuk mendapatkan contoh pelbagai warna dengan memaparkan nilai warna RGB dalam bentuk nombor pada tetingkap palet info. Measure Tool Digunakan untuk mengukur jarak diantara 2 titik pada sesebuah imej yang sedang diubahsuai. Warna yang dipilih akan dipaprkan pada warna latar hadapan toolbox. 21. Hand Tool . Eyedropper/ Color Sampler/ Measure Tool Eyedropper Tool Berfungsi untuk mendapatkan warna yang terdapat pada sesuatu imej dengan cara mengklik pada kawasan yang dipilih.Adobe Photoshop CS2 16 20.

melukis garis. Zoom Tool Digunakan untuk membesarkan paparan imej pada skrin computer. Paparan imej juga dapat dikecilkan dengan menekan kekunci Alt + klik tetikus. objek dan sebagainya. 22. (Paparan kecil atau besar imej hanyalah pada skrin komputer dan bertujuan memudahkan proses kerja). .Adobe Photoshop CS2 17 Digunakan untuk memaparkan kawasan lain di dalam sesebuah imej sekiranya imej yang diubahsuai itu terlalu besar sehingga tidak dapat dipaparkan secara keseluruhannya. Set Foreground/ Background Color Tool Warna latar hadapan adalah warna yang digunakan untuk menaip teks. 23.

Adobe Photoshop CS2 18 Warna latar belakang pula merupakan warna yang digunakan oleh sesuatu fail baru apabila pilihan Background Color dipilih pada tetingkap New. Sekiranya pengguna ingin menukar warna di antara latar hadapan dan latar belakang. B: Fungsi Tetingkap Palet 1. Tetingkap Palet Navigator . Warna latar hadapan (diwakili dengan kotak di bahagian hadapan) dan warna latar belakang (diwakili dengan kotak di bahagian belakang) boleh ditukar dengan cara mengklik salah satu kotak kemudian memilih warna yang dikehendaki pada Color Picker. pengguna perlu mengklik symbol anak panah pada ikon. Untuk kembali kepada warna asal (Latar Hadapan: Hitam dan Latar Belakang: Putih) boleh dilakukan dengan mengklik kekotak kecil di sudut kiri bawah ikon.

Tetingkap ini mengandungi bar kawalan untuk mengubahsuai warna yang akan digunakan sebagai warna latar hadapan dan belakang. Tetingkap ini akan memaparkan maklumat mengenai warna kawasan pada imej yang dipilih oleh penunjuk tetikus kepada pecahan warna RGB dan CMYK. Bar kawalan warna dipecahkan berdasarkan pemecahan warna RGB mengikut sistem pemecahan warna pada skrin paparan komputer.Adobe Photoshop CS2 19 Tetingkap ini mengandungi kemudahan untuk membesarkan atau mengecilkan saiz paparan imej yang dibuka. Ianya juga memaparkan kedudukan penunjuk tetikus pada paksi x dan y. .

3. Tetingkap Palet Swatches Tetingkap ini menyediakan pilihan warna yang telah siap dicampurkan dari pecahan warna spektrum RGB atau CMYK. . Ianya boleh digambarkan sebagai konsep transparency tindih-menindih di mana setiap layer adalah lutsinar dan bertindih di antara satu sama lain. Tetingkap Palet Layers Tetingkap ini mengandungi bilangan layer atau lapisan yang digunakan untuk membentuk sesuatu imej atau rekabentuk. Pemilihan sebarang warna pada tetingkap ini akan mengubah warna latar hadapan yang terdapat pada Toolbox.Adobe Photoshop CS2 20 2.

Layer: • • • • • • Layer background biasanya mengandungi imej atau warna yang berfungsi sebagai latar belakang. Layer teks mempunyai simbol T padanya Untuk memadam sesuatu layer. 4.Adobe Photoshop CS2 21 Imej yang berada pada setiap layer boleh diubah atau dibuang mengikut kedudukan imej pada setiap layer tanpa menjejaskan imej pada layer lain. . Tetingkap Palet History Tetingkap ini memegang segala maklumat gerak kerja yang kita lakukan di dalam sesuatu proses kerja. drag layer tersebut kepada ikon tong sampah di bahagian bawah tetingkap. Untuk menambah layer. pilih Layer > New > Layer pada bar menu atau klik pada ikon di bahagian bawah tetingkap. Layer aktif mempunyai ikon mata di sebelah kirinya Ikon berus menggambarkan proses kerja sedang dijalankan pada layer tersebut.

Adobe Photoshop CS2 22 Tetingkap ini berperanan sebagai undo pada menu edit yang membenarkan pengguna balik kepada langkah asal hanya sekali sahaja. Tetingkap Palet History ini membenarkan kita berpatah balik kepada gerak kerja yang kita perlukan lebih daripada satu langkah. Antara alatan yang boleh digunakan adalah: A. MODUL 3 GABUNGAN DAN PEMINDAHAN IMEJ Membina Kawasan Pilihan dan Memindahkan Kedudukan Imej Kemahiran membina kawasan pilihan adalah kemahiran asas dalam Photoshop yang perlu dikuasai. Gunakan kekunci Shift untuk menambah ruang pilihan. Buat pilihan pada kawasan teks menggunakan Ikon Marquee Tool. Heretkan tetikus pada ruang yang ingin ditambah. Hal ini kerana sesuatu imej yang ingin diubahsuai perlulah diaktifkan (dipilih) terlebih dahulu sebelum langkah-langkah lain dilaksanakan. 3. Marquee Tool Latihan 1 : Menggunakan Marquee 1. Seterusnya tekan kekunci Delete . Aktifkan fail ToyStory.jpg 2.

Shrek. Lasso Tool Latihan 2: Menggunakan Lasso 1. B. Buka fail mana-mana gambar (dalan contoh ini. Simpan (Save) fail dengan menggunakan nama yang sesuai.jpg) .Adobe Photoshop CS2 23 4.

6. . Klik dan heret tetikus melalui watak utama. 7. 3. Dengan cara yang sama. Aktifkan Ikon Lasso Tool dan klik pada penjuru bawah kanan sebagai titik permulaan. Rujuk Tetingkap Layer untuk mencapai setiap imej yang berbeza. C. maka proses penyalinan menjadi mudah. Gunakan Ikon Move Tool utk susun atur ketiga-tiga imej tersebut. gunakan arahan Copy dan Paste untuk memasukkan gambar Shrek ke dalam gambar ToyStory. Apabila selesai gunakan arahan Select>Feather dan masukkan nilai 2 piksel. Klik pada latar belakang putih: Ikon Magic Wand. Magic Wand Tool Latihan 3: Menggunakan Magic Wand Tool 1.Adobe Photoshop CS2 24 2. 5. Oleh kerana latar belakang adalah berwarna putih. 4.

Gunakan arahan Select>Feather dan masukkan nilai 2 pixel. Aktifkan arahan Select>Inverse. Tujuannya untuk menjadikan kawasan yang dipilih lebih realistik. Kemudian dengan arahan Edit>Copy dan Edit>Paste. salin watak monster ke dalam fail ToyStory . 5.Adobe Photoshop CS2 25 2. Hasilnya hanya kawasan watak yang akan diaktifkan. 3. 4. Gunakan arahan Add To Selection (right Click) untuk gabungkan kawasan pilihan.

Aktifkan kembali ToyStory. Menggerakkan pilihan Latihan 4: Menggunakan Move Tool 1.Adobe Photoshop CS2 26 D. Guna Ikon Marquee Tool utk buat pilihan pada kawasan watak. Dengan menggunakan arahan Image>Canvas Size.jpg. 3. 2. pindahkan imej tersebut ke penjuru kanan bawah menggunakan Ikon Move Tool. (cth: 600 piksel). Seterusnya. . buat perubahan saiz kanvas.

PSD). kita boleh menyimpan imej tersebut di dalam format (. 3.jpg juga boleh digunakan sebagai panduan. Menyimpan dalam format ini membantu kita untuk melakukan pengubahsuaian kerana ia masih mengekalkan layer dan juga semua perubahan yang telah dilakukan kepada imej tersebut. Menyimpan Imej Photoshop Setelah kita menghasilkan sesuatu imej di dalam Photoshop. .Adobe Photoshop CS2 27 E. Buka sebarang fail imej yang dirasakan sesuai. 2. maka kawasan yang dipadam oleh ikon Erasor Tool akan kelihatan berwarna hitam juga. Fail Shrek. F. Memadamkan Imej Latihan 5: Menggunakan Eraser Tool 1. Aktifkan ikon Eraser Tool dan padamkan imej warna hijau pada belakang gambar keldai dengan cara klik tetikus tanpa lepas dan heret ianya di sepanjang imej tersebut. Jika warna petak latar belakang adalah hitam. Imej juga boleh disimpan dalam format lain. 4. Kelihatan imej belakang terpadam dan digantikan dengan warna putih iaitu warna yang sama dengan warna pada petak warna latar belakang asal pada Toolbox. Antara yang popular adalah JPEG (Joint Photographic Experts Group) dan GIF (Graphics Interchange Format).

anda boleh menggunakan ikon paintbrush.Adobe Photoshop CS2 28 MODUL 4 ASAS PENCAHAYAAN. PENGISIAN WARNA DAN TON WARNA Pencahayaan dan pewarnaan merupakan elemen penting dalam Photoshop untuk memudahkan proses pengubahsuaian dalam sesebuah imej digital. Modul ini mengandungi beberapa teknik asas yang boleh digunakan oleh pelajar khususnya dari sudut penghasilan serta pengubahsuaian aspek pencahayaan dan warna pada imej digital yang digunakan. Menggunakan ikon Paintbrush Untuk menambahkan atau warna pada sesuatu imej. . 1. Buka fail imej yang bersesuaian.

. klik pada ikon Foreground. heret dan lakarkan pada imej. Klik ikon Paintbrush pada tool bar. Untuk menukar warna pada berus. pilih jenis berus yang hendak digunakan. 3. Kemudian pada bahagian atas.Adobe Photoshop CS2 29 2. Selepas memilih berus.

Buka fail imej yang bersesuaian. Ikon gradient sering digunakan untuk mewarnakan sesuatu objek. imej atau latar belakang sesuatu fail dengan ton warna yang ditetapkan. . 1. 2. Kemudian pilih Gradient Tool dari Tool anda. Anda boleh menghasilkan kecerunan warna melalui perisian Photoshop menggunakan Gradient Tool. Gabungan dua atau lebih warna juga boleh dihasilkan bagi membentuk satu paparan visual yang lebih menarik.Adobe Photoshop CS2 30 Menggunakan ikon Gradient Kecerunan warna ialah peralihan dari satu warna kepada warna yang lain. Ikuti latihan kerja seterusnya bagi melihat bagaimana kemudahan ini boleh digunakan.

Langkah seterusnya ialah dengan memilih warna putih untuk Foreground dan warna hitam untuk Background. dan buat satu garisan lurus ke bahagian tengah gambar. Caranya ialah dengan meletakkan tetikus pada bahagian hujung gambar. Kemudian buat kecerunan lurus pada gambar. klik Linear Gradient dan pilih Foreground to Transparent. . Pilihan ini juga terdapat di bahagian Tool. 4. Untuk menghasilkan kecerunan.Adobe Photoshop CS2 31 3. 5.

Ikon Sharpen pula mempunyai fungsi yang berlawanan iaitu untuk menajamkan imej sesuatu kawasan agar ianya kelihatan lebih jelas dan bertumpu. Hasilnya: Menggunakan ikon Blur dan Sharpen Ikon Blur digunakan untuk mengkaburkan bahagian tertentu pada imej.Adobe Photoshop CS2 32 6. Buka fail imej yang bersesuaian. . 1.

Aktifkan ikon Blur 3. 5. Seterusnya membawa tetikus ke atas objek dengan cara mengklik tanpa lepas dan heret tetikus di atas objek yang hendak ditajamkan. 4. Berikut merupakan contoh imej yang telah ditajamkan. mod dan kekuatan tekanan berus yang akan digunakan. Kaburkan paparan imej tersebut dengan cara mengklik tetikus tanpa lepas dan heret tetikut pada permukaan imej yang hendak dikaburkan. kaedah yang digunakan juga sama iaitu mengaktifkan ikon Sharpen. Akhirnya anda akan mendapat kesan kabur pada imej seperti berikut: Bagi penggunaan ikon Sharpen pula. . Seterusnya bawa tetikus ke atas latar belakang imej.Adobe Photoshop CS2 33 2. jenis berus. Tetapkan saiz. kemudian memilih berus dengan kekuatan tekanan.

Adobe Photoshop CS2 34 Menukar Kecerahan Imej dengan Menggunakan Brightness dan Contrast Penggunaan Brightness dan Contrast adalah untuk memudahkan kita melakukan sedikit pengubahsuaian kepada keseluruhan imej. Buka fail imej yang bersesuaian. Apabila tetingkap Brightness/Contrast dipaparkan. 1. Brightness atau kecerahan merujuk kepada intensity warna pixel yang berada di dalam sesebuah imej manakala contrast pula merujuk kepada perbezaan di antara pixel yang cerah dan pixel yang gelap. klik dan heret penunjuk pada medan berikut . 2. Klik pada Image>Adjustments>Brightness/Contrast.

hijau dan biru untuk menyimpan maklumat warna. Anda boleh melihat pelbagai komponen warna ibagi mej RGB di bahagian Channel palette. . Bekerja dalam Persekitaran Mod RGB Kita boleh melakukan kerja dalam persekitaran mod RGB.Adobe Photoshop CS2 35 mengikut keperluan anda. Buka fail imej yang bersesuaian. Mod RGB menggunakan warna merah. 2. Heret penunjuk ke arah kanan untuk menambah kecerahan imej dan ke arah kiri untuk menggelapkan imej. 1. Klik pada Image>Mode>RGB Color 3.

Adobe Photoshop CS2 36 Menukarkan imej berwarna kepada mod imej : Grayscale dan Desaturate Gambar hitam putih boleh dihasilkan daripada gambar berwarna menggunakan mod imej: Grayscale dan Desaturate. klik butang OK. Buka fail imej yang bersesuaian. Guna arahan Image>Mode>Grayscale. 2. 1. Apabila kotak dialog yang berikut dipaparkan. . Berikut diterangkan kaedah penghasilannya.

Secara automatik. 4.Adobe Photoshop CS2 37 3. anda perlu menggunakan arahan Image>Adjustments>Desaturate. Adobe Photoshop menyediakan kemudahan yang membolehkan teks dihasilkan sama ada untuk digunakan secara sendirian mahupun untuk diintegrasikan bersama-sama dengan paparan visual yang lain. Berikut adalah beberapa contoh penghasilan teks daripada pelbagai teknik di dalam Photoshop. Secara automatik imej yang asalnya berwarna akan dipaparkan dalam bentuk hitam putih. MODUL 5 KONSEP DAN ASAS PENGHASILAN TEKS Teks merupakan salah satu elemen utama di dalam proses penyaluran maklumat. Jika anda ingin menggunakan kemudahan Desaturate. . imej yang berwarna tadi akan dipaparkan dalam bentuk hitam putih.

Anda boleh membuat path seperti dalam contoh ini atau anda boleh membuat path lain mengikut kreativiti anda. 4. Buka fail kerja baru. Ctrl+Klik pada area kosong sehingga sekarang path anda akan menjadi seperti di bawah ini. . 3. 1. 2. anda akan belajar bagaimana cara membuat text yang mengikuti arah dari path yang telah dibuat. Aktifkan ikon Pen Tool. Aktifkan ikon Text Tool.Adobe Photoshop CS2 38 Membuat Text Mengikuti Path Dalam latihan ini. Setelah membentuk path. Klik pada path di mana anda ingin mulai menulis text dan taipkankan teks anda dan text akan mengikuti arah dari path yang telah anda buat sebelumnya.

Akan terpapar ikon penunjuk yang diwakili imej dua bulatan 6. Tekan kekunci CTRL + ALT serentak dengan klik tetikus. Buka fail kerja baru dan masukkan sebarang imej kedalamnya.Adobe Photoshop CS2 39 Setelah selesai anda boleh memadam path yang sudah tidak digunakan. Bawa tetikus agar berada di garisan antara layer teks dan layer imej 4. 5. Selesai. 5. 2. Kesan Imej di dalam Teks 1. Aktifkan Type Tools dan taipkan pada mana-mana bahagian imej tersebut. Teks boleh digerakkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik . 3.

8.Adobe Photoshop CS2 40 7. Bina satu lagi Layer baru dan warnakan ianya dengan warna yang bersesuaian. Boleh gunakan Fungsi STYLE pada tetingkap Palet untuk kesan yang lebih menarik . Pastikan layer baru berada di bawah layer imej 9. Kesan lain boleh ditambah dengan menggunakan kesan Stroke atau Layer Style.

Gunakan setting seperti di bawah: Drop Shadow .Adobe Photoshop CS2 41 Plastic Text Effect 1. Buka fail kerja baru bersaiz 600x300 px. 2. Klik dua kali pada layer teks untuk membuka Layer Styles Window. Contohnya ‘ONLY PHOTOSHOP’. latarbelakang putih dan taipkan sebarang teks di atasnya.

Adobe Photoshop CS2 42 Inner Glow Bevel and Emboss .

Adobe Photoshop CS2 43 Satin Stroke .

Buka fail kerja baru. Kemudian klik pada Layer>Layer style>Blending options. dan tetapkan nilai seperti di bawah. Tuliskan teks dengan warna putih pada background hitam.Adobe Photoshop CS2 44 3. Hasil akhir: Membuat Efek Chroome 1. 2. Drop Shadow Bevel and Emboss ..

hasilnya seperti berikut.Adobe Photoshop CS2 45 Satin 3. . Setelah selesai.

Selalunya layer ini background dan anda boleh melihatnya di dalam layer palette di sebelah kanan program. setiapnya akan mempunyai layer yang tersendiri. Sebagai contoh. Dengan adanya Layers. Anda dapat mengatur komposisi layers dengan cara mengubah atribut dan urutan layers.Adobe Photoshop CS2 46 KONSEP DAN PENGGUNAAN LAYER MODUL 6 Layers merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat objek. . jika anda sedang mengedit gambar 1 maka gambar 2 tidak akan terpengaruh. Sebagai tambahan. fill layers. Apabila anda membuka fail yang sedia ada atau pun mencipta fail baru. dan layers style dapat diterapkan untuk memberikan efek khusus pada layers tersebut. diibaratkan sebagai kanvas. corak khusus seperti adjustment layers. membolehkan anda untuk mengubahsuai setiap objek tanpa mengganggu objek yang lain dengan mudah dan berkesan.

Layer juga boleh dinamakan dengan menekan tetikus sebanyak dua kali pada nama layer di layer palette. Photoshop akan mengeluarkan kotak arahan untuk menamakan layer. Apabila anda mencipta layer melalui cara ini. Mencipta Layer Terdapat beberapa cara untuk mencipta layer.Adobe Photoshop CS2 47 Layers palette ini digunakan sebagai pusat kawalan panel layer di dalam Photoshop. Layer boleh diletakkan di atas satu sama lain dan boleh dipindahkan dengan mengheretnya dengan tetikus ke atas dan ke bawah. Cara yang paling senang adalah dengan mengklik ikon "Create New Layer" di sebelah bawah layers palette. . Anda juga boleh menggunakan menu "Layer" yang terletak di bahagian atas skrin dan memilih New>Layer. Anda boleh menamakannya ataupun membiarkannya dengan menekan butang "OK".

Berikut merupakan contoh Blend layer. Ini memudahkan kita untuk mengurus dan melihat hasil yang dikehendaki. Blend Layer Mod Layer Blending adalah campuran pelbagai efek di antara layer.Adobe Photoshop CS2 48 Menyembunyikan Layer Antara kelebihan menggunakan layer di dalam kerja anda adalah layer dapat disembunyikan sementara dengan mengklik ikon "eye" pada layer yang dikehendaki. 1. Pilih latarbelakang tekstur sebagai layer asas. .

Adobe Photoshop CS2 49 2. Daripada menu mod layer blend. Buka imej lain yang mempunyai kawasan terang yang luas. Salin imej berikut di atas layer tekstur tadi. pilih "Screen". 3. . 4.

6.Adobe Photoshop CS2 50 5. . Imej anda akan automatik menjadi terang. Anda boleh memadam beberapa kawasan gelap dengan mengaktifkan layer tersebut terlebih dahulu menggunakan ikon eraser untuk memadam kawasan yang gelap tadi.

pilih berus pemadam jenis lembut. . 8. ikut sepanjang tepi imej dan gunakan Shift untuk mengekalkan garis lurus. semi-opaque seperti ditunjukkan di bawah.Adobe Photoshop CS2 51 7. Dengan menggunakan ikon Eraser. Daripada control palette.

Adobe Photoshop CS2 52 9. Imej yang dihasilkan. .

Sharpen. Buka fail imej yang bersesuaian.Adobe Photoshop CS2 53 PENGGUNAAN FILTER MODUL 7 Filter digunakan untuk menghasilkan suatu fail imej yang mempunyai pelbagai kesan khas seperti Blur. . 1. Kesemua filter ini boleh dicapai melalui pilihan Filter dari menu bar. Texture dan sebagainya. Ikuti langkah berikut untuk mengaplikasikan filter ke atas sesebuah imej.

Sebagai contoh apabila mengaplikasikan Artistic > Neon Glow akan menghasilkan: Di sini dipaparkan beberapa hasil Filter yang boleh digunakan: Artistic >Colored Pencil Artistic >Palette Knife Brush Stroke>Accented Edges Sketch > Photocopy Texture > Stained Glass Oil Effect 1. Pilih layer yang akan digunakan untuk mengaplikasikan filter. Buka fail kerja baru berlatarbelakang hitam dan pastikan anda memilih mod RGB.Adobe Photoshop CS2 54 2. Kemudian klik pada Filter dan di situ terdapat pelbagai jenis filter yang boleh digunakan. . Taipkan sebarang teks di atasnya.

.0 pixel b) Layer | Flatten Image c) Image | Rotate Canvas | 90 CW d) Filter | Stylize | Wind.Adobe Photoshop CS2 55 2. pilih.. Hasilnya.. a) Filter | Blur | Guassian Blur. Daripada menu bar. Pilih Wind dan From the right e) Filter | Stylize | Solarize f) Image | Rotate Canvas | 90 CCW 3... Pilih radius 1. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful