BAHAN LATIHAN BESTARI (BONUS

)

Latih Tubi Kertas 2280/1 Set 1

1.

Antara berikut manakah kesan pergerakan bumi dalam rajah di atas ? I. II. III. IV. Gerhana Pasang surut Kejadian siang dan malam Kejadian empat musim

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

2.

Berdasarkan rajah di atas, kejadian air pasang surut di laut berlaku pada kedudukan A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

2

Kedudukan matahari tegak di atas Garisan Khatulistiwa 3. Pernyataan di atas dapat dikaitkan semasa bumi mengalami musim I. Bunga II. Luruh III. Panas IV. Sejuk

A. I dan II B.II dan III C.III dan IV D.I dan IV 4. Kirakan waktu tempatan di Bandar R (120oT) apabila waktu di Bandar S (65oB) ialah 11.00 pagi. A. 2.20 pagi B. 7.20 pagi C. 2.40 pagi D. 11.40 pagi 5. Antara berikut manakah alat yang diletakkan dalam Alat Pelindung Stevenson? A. Thermometer B. Anemometer C. Tolok hujan D. Mawar angin

6.

Pernyataan manakah benar tentang simbol dari rajah di atas? A. Tiada tiupan angin B. Keadaan cuaca tenang C. Berlaku rebut taufan D. Bayu bertiup kencang

3

7.

Antara yang berikut pernyataan manakah benar tentang no. 6 dalam rajah di atas? A. Mawar angin mudah untuk bulan Jun B. Bilangan hari angin bertiup kencang C. Waktu tiupan angina dicatatkan D. Jumlah hari tenang

Bulan Suhu (oC) 8.

J -3

F 1

M 5

A 6

M 8

J 12

J 13

O 11

S 7

O 5

N -1

D -5

Bandar X Berapakah julat suhu tahunan Bandar X ? A. -1o C 9. B. 8o C C.13o C D. 18o C

Antara berikut aktiviti manakah yang menambahkan gas rumah hijau? I. II. III. IV. A. B. C. D. Gas yang digunakan dalam peti sejuk Pembakaran petroleum oleh kilang Pembinaan bangunan tinggi Pereputan baja I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

4

10.

Kesan jerebu terhadap kehidupan manusia ialah A. katarak mata B. pencairan ais kawasan kutub C. bangunan cepat rosak D. mengurangkan jarak penglihatan

Landasan keretapi Kuala Lumpur ke Port Swettenham 11. Tujuan utama penjajah membina sistem pengangkutan di atas paa abad ke 18 untuk mengangkut I. II. III. IV. getah kayu balak kelapa sawit bijih timah B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

A. I dan II 12.

Antara berikut manakah pelabuhan awal yang dibina pada zam,an penjajahan Inggeris? I. II. III. IV. Pelabuhan Klang Pelabuhan Kuantan Pelabuhan Labuan Pelabuhan Pulau Pinang B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

A. I dan II

K- ekonomi E - dagang 13. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi di atas dapat meningkatkan ekonomi dari segi A. pelaburan asing B. kemudahan teleperubatan C. mobiliti penduduk D. pemantauan jerebu

5

14.

Berdasarkan peta di atas, manakah lapangan terbang antarabangsa Malaysia? A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D.I dan IV

Kerteh Bintulu

15.

Faktor utama yang membawa perkembangan pembinaan pengangkutan kawasan di atas ialah untuk A. membawa keluar hasil pertanian B. mengangkut sumber mineral C. memajukan kegiatan pelancongan D. meningkatkan kemudahan perhubungan

Terowong Sakishima Jambatan Shikoku 16. Kedua-dua kemudahan di atas dibina bagi mengatasi halangan bentuk muka bumi Jepun yang A. bergunung ganang B. berpaya C. berpulau-pulau D. berhutan tebal

6

Landasan Keretapi Ekspres Tokaido 17. Apakah kesan penggunaan sistem pengangkutan di atas terhadap neagara Jepun? I. II. III. IV. A. B. C. D. 18. Mesra alam Mengangkut penumpang Menjimat penggunaan petroleum Meningkatkan import barangan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Manakah bandar yang menjadi pertemuan landasan keretapi pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia? A. Segamat B. Gemas C. Kuala Lipis D. Kuala Lumpur

19.

Untuk mengurangkan masalah pencemaran udara, kerajaan Jepun telah I. menggunakan kenderaan berteknologi tinggi II. petrol tanpa plumbum III. mengurangkan pengangkutan awam IV. memindahkan kawasan industri di luar bandar A. I dan II B.II dan III C. III dan IV D.I dan IV

20.

Antara berikut manakah agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk kemajuan sistem pengangkutan? I. JKR II. LLM III. MSC IV. JPJ

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

7

21.

Antara berikut yang manakah benar tentang hutan hujan tropika? I Malar hijau II Banyak pokok menjalar dan epifit III Pokok-pokoknya sama tinggi IV Banyak spesies tumbuhan dan hidupan liar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

22.

• Daun berbentuk jarum • Dirian tulen • Malar hijau Ciri-ciri di atas menghuraikan tumbuhan semulajadi di kawasan A I B II C III D IV

• Hutan pantai • Hutan paya bakau • Hutan paya air tawar 23. Di Malaysia faktor utama yang mempengaruhi taburan tumbuhan semulajadi di atas ialah I iklim II saliran III jenis tanih IV bentuk bumi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

8

24.

Taman Negara manakah dikaitkan dengan pemeliharaan orang utan? A C Taman Negara Mulu Taman Negara Sepilok B D Taman Negara Belum Taman Negara Endau Rompin

25. Antara berikut pasangan yang manakah benar tentang lokasi padang rumput hawa sederhana? Nama A B C D Pampas Veld Downs Steppe Lokasi Amerika Selatan Afrika Australia Amerika Utara

26.

Graf di atas menunjukkan suhu dan taburan hujan bagi iklim X. Apakah tumbuhan semulajadi yang hidup subur di kawasan beriklim X? I III A D Malar hijau Pokok dirian tulen I, II dan III II, III dan IV B I, II dan IV II IV Pokok dirian tulen Lantai hutan tebal C I, III dan IV

9

27. Kesan utama pemusnahan hutan bakau ialah I Peningkatan kadar hakisan pantai II Kemusnahan spesies persisiran pantai dan muara III Perubahan paras air pasang dan surut IV Peningkatan kemasinan air laut A D I dan II I dan IV B II dan III C III dan IV

28. Di antara berikut, yang manakah merupakan kesan terhadap komponen biotiK akibat penyahhutanan? A B C D Peningkatan suhu mikro Penurunan kelembapan udara Peningkatan kejadian hakisan Kepupusan spesies hidupan liar • • • •

Rendangan daun dan merimbun Keadaan sangat nyaman Pemandangan sungguh cantik Kaya dengan pelbagai biologi

29. Penyataan di atas menunjukkan hutan berfungsi sebagai I sumber eko-pelancongan II IV B I, II dan IV habitat pelbagai spesies flora dan fauna membekal sumber kayukayan C I, III dan IV

III menjamin kelembapan udara A D I, II dan III II, III dan IV

30. Kemajuan dalam kegiatan pengawalan pembalakan haram di Malaysia telah dilakukan dengan kaedah penggunaan I helikopter II fotoudara III bot peronda IV polis A I dan II C III dan IV B D II dan III I dan IV

10

31. Kombinasi manakah benar tentang penghasilan tenaga alternatif di Malaysia? I II III IV A D I, II dan III II, III dan IV Sumber Kacang soya Kelapa sawit Tebu Penapaian jagung B I, II dan IV Hasil Diesel Petroleum Alkohol etil untuk kenderaan Gasohol C I, III dan IV

32. Apakah usaha yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk mengurangkan kesan aktiviti pertanian di kawasan tanah tinggi? I Penggiliran tanaman II Pembinaan teres III Tanaman tutup bumi IV Pertanian rumah kaca A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 33.

Arab Saudi Sumber air tambahan bagi negara di atas adalah I air laut II telaga tiub IV air bawah tanah A D I, II dan III II, III dan IV B I, II dan IV

III C

air permukaan I, III dan IV

34

Kombinasi kaedah pemuliharaan manakah yang benar? I II III IV A D In situ Ex situ In situ Ex situ Penyelenggaraan habitat asal haiwan dan tumbuhan Pemeliharaan tumbuhan dan hidupan liar di luar habitat semulajadinya Pembiakan hidupan liar di dalam karangan Pembiakan hidupan liar di dalam kurungan B I, II dan IV C I, III dan IV

I, II dan III II, III dan IV

11

Sumber boleh diperbarui

Hutan 35.

Air

Suria

X

X dalam rajah di atas merujuk kepada ? A D Tenaga fosil Pasir B Mineral C Angin

36.

Sumber marin merangkumi A B C D sumber air laut sumber perikanan sumber kepelbagaian biologi pinggir laut sumber semulajadi yang ada di bawah permukaan laut

• Empangan Kenyir • Empangan Cenderoh • Empangan Batang Ai 37. Pembinaan empangan di atas memberi kebaikan kepada penduduk I membekalkan air kepada kawasan pertanian II membekalkan air kepada penduduk setempat III menjana tenaga hidroelektrik IV industri pelancongan A D 38. I dan II I dan IV B II dan III C III dan IV

Antara berikut, manakah kepentingan sumber kepelbagaian biologi kepada ekonomi negara? A C Habitat fauna dan flora pelancongan Mengekalkan kelembapan udara B D Menjana industri ekoMenyediakan kawasan tadahan

12

Pembalakan berlebihan

X

Suhu meningkat

39.

Berdasarkan rajah di atas X mungkin sekali I transpirasi berkurangan berkurangan III transpirasi bertambah A D I dan II I dan IV B II dan III

II IV

fotosintesis fotosintesis bertambah C III dan IV

40. Sumber tenaga ini boleh digunakan secara berterusan Sumber ini sangat penting sebagai sumber tenaga gantian

Pernyataan di atas mewakili contoh sumber berikut I tenaga hidroelektrik II III tenaga solar IV A D I, II dan III II, III dan IV B I, II dan IV

gas asli dan petroleum tenaga biojisim C I, III dan IV

13

Skima Jawapan Kertas 2280/1 Set 1

1. B 2. C 3. B 4. C 5. A 6. C 7. D 8. D 9. B 10. D 11. D 12. D 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. B 19. A 20. B

21. B 22. A 23. A 24. C 25. D 26. D 27. A 28. D 29. A 30. A 31. C 32 .B 33. B 34 .B 35 .C 36 .D 37 .C 38 .B 39 .A 40 .C

14

Latih Tubi Kertas 2280/1 Set 2
Sistem Bumi

Atmosfera

X

Biosfera

Litosfera

1. Rajah di atas menunjukkan hubung kait antara sfera dalam sistem bumi. X ialah A B C D Mesosfera Hidrosfera Troposfera Stratosfera

2. Antara berikut, kombinasi manakah yang betul ? Jenis Batuan I II III IV A B C D I, II dan III I,II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Batuan igneus Batuan igneus Batuan enapan Batuan metamorfosis Kepentingan kepada manusia Membina bangunan Membuat simen Membuat batu- bata Barang-barang hiasan

3. Pertembungan plat lautan dengan plat benua akan menghasilkan kejadian I II III IV gempabumi ombak besar tanah runtuh kebakaran hutan

A I, II dan III B I,II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 15

4. Antara berikut, kombinasi yang benar tentang lava jenis asid dan lava bes ialah I II III IV A B C D Ciri Lava Tahap kecairan Tahap pembekuan Kandungan mineral Takat peleburan I dan II II an III III dan IV I dan IV H 2 O + C O 2 + Batu kapur Kalsium Bikarbonat Lava Asid Sangat pekat Lambat beku Silika rendah Tinggi Lava Bes Cair Cepat membeku Silika tinggi Rendah

5. Proses manakah yang dapat dikaitkan dengan tindak balas kimia di atas? A Hidrolisis B Pengoksidaan C Pengkarbonan D Penghidratan 6. Pernyataan manakah benar tentang jenis gerakan jisim dan kadar pergerakannya? A B C D Jenis Gerakan Jisim Kesotan tanih Gelangsar tanah Gelongsoran tanah Aliran tanah Kadar Pergerakan Sangat cepat Sederhana Sangat perlahan Sangat perlahan

7. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang ialah I laut cetek kurang 55 meter II tahap kemasinan air laut – 30 % III suhu air laut 18 º C IV air laut yang keruh A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

16

8. Pencemaran air laut berlaku disebabkan oleh I II III IV A B C D Ujian nuklear Perikanan laut dalam Bahan buangan kilang Perlombongan petroleum di luar pantai I, II dan III I,II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

9. Apakah faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk di St. Lawrence, Kanada? A B C D Perkembangan pesat sektor industri Jaringan pengangkutan yang cekap dan moden Banyak Bandar-bandar besar Tanah pamah yang luas, beralun dan subur

10. Kadar kelahiran di Malaysia pada abad ke 21 semakin berkurangan kerana A B C D Dasar kerajaan mengawal kadar kelahiran Kurang kemajuan dalam bidang perubatan Bilangan wanita berkerjaya meningkat Insentif pelepasan cukai yang rendah terhadap anak

11 . Antara berikut, faktor manakah yang mempengaruhi kawasan berpenduduk padat di Malaysia? I Pembangunan sektor pertanian II Kemajuan pelbagai kegiatan ekonomi III Kemudahan infrastruktur IV Darjah ketersampaian rendah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

17

12. Kesan piramid penduduk di atas pada sesebuah negara ialah I II III IV A B C D Peratus penduduk dewasa rendah Berlaku disebabkan bencana alam seperti banjir dan peperangan Negara menghadapi masalah untuk membangunkan sumber ekonomi Beban kerajaan bagi meningkatkan kemudahan kesihatan berkurangan I, II dan III I,II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

13. Migrasi dalaman di Malaysia banyak didorong oleh faktor I II III IV A B C D peluang pekerjaan yang lebih baik bencana alam di tempat asal politik yang tidak stabil kemiskinan di tempat asal I dan II II dan III III dan IV I dan IV

18

KANADA AUSTRALIA MALAYSIA BRITAIN

14. Faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi antarabangsa di atas ialah I II III IV A B C D Melanjutkan pelajaran Meningkatkan taraf hidup Mendapat rawatan kesihatan Kos hidup yang rendah I dan II II dan III III dan IV I dan IV

15. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar? Ciri A B C D Pendapatan per kapita Kadar kelahiran Taraf pendidikan Tingkat teknologi Penduduk berlebihan Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Kurang penduduk Rendah Rendah Rendah Tinggi

19

16. Apakah peralatan yang diletakkan di dalam alat kaji cuaca di atas? I II III IV A B C D Tolok hujan Anemometer Termometer bebuli kering lembap Termometer minimum dan maksimum I dan II II dan III III dan IV I dan IV

17. Antara kesan putaran bumi ialah I Siang dan malam II Pembiasan angin III Air pasang surut IV Gerhana matahari A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

18. Pada pukul 9.00 pagi Ahmad yang tinggal di Kuala Lumpur (102 º T) menerima panggilan telefon daripada Robert di Buenos Aires (58 º B ). Pukul berapakah waktu di Buenos Aires pada masa itu? A 10.20 pagi B 10.20 malam C 7.40 pagi D 7.40 malam

20

Soalan 19 dan 20 berdasarkan rajah di bawah.

19. A B C D 20. I II III IV A B C D

Alat di atas biasanya diletakkan di tepi bangunan bawah pokok atas bangunan kawasan lapang Sebahagian daripada alat di atas ditanam di dalam tanah untuk mengelakkan percikan hujan tiupan angin air daripada tersejat alat daripada tumbang

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

21

Soalan 21 – 22 berdasarkan rajah di bawah.

21. A B C D

Di manakah kedudukan matahari tengah hari apabila bumi berada pada kedudukan IV? Garisan Jadi Garisan Artik Garisan Sartan Garisan Khatulistiwa

22. Antara pernyataan berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan kedudukan II? I II III IV A B C D Berlaku pada 21 Jun Dikenali sebagai solstis musim panas Waktu siang lebih panjang di Hemisfera Utara Matahari tengah hari tegak di atas Garisan Khatulistiwa I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

23. Antara berikut, kombinasi manakah benar? A B C D Gas rumah hijau Klorofluorokarbon Karbon dioksida Nitrus oksida Metana Sumber gas Asap kenderaan Baja tanaman Alat pendingin hawa Reputan organisme di sawah

22

24. Kejadian di atas disebabkan oleh faktor-faktor seperti I jalan raya berturap II bangunan konkrit III pertanian komersial IV pembakaran hutan A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

25. Apakah sumbangan luar bandar kepada bandar? A B C D Mengumpulkan hasil pertanian Mewujudkan peluang pekerjaan Membekalkan barang mentah kilang Menyediakan kemudahan pendidikan • • Seremban – Senawang Kuala Lumpur – Petaling Jaya

26. Jenis Bandar yang dapat dikaitkan dengan contoh di atas ialah A B C D Bandar baru Bandar kembar Bandar satelit Bandar terancang

23

27. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di Malaysia ialah I Membina lebuh raya bertingkat II Memindahkan pejabat pentadbiran kerajaan ke Putrajaya III Menggalakkan penggunaan bas awam dan teksi IV Melebarkan jalan raya dan lebuh raya A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

28. Kombinasi manakah benar tentang fungsi Bandar dalam jadual di bawah? I II III IV A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Bandar Kangar Pekan Bintulu Tanjung Malim Fungsi Bandar Di raja Pelancongan Pelabuhan Perindustrian

29. Proses pembandaran di Malaysia telah menyebabkan I II III IV A B C D Kawasan setinggan meningkat Kesesakan lalu lintas Pencemaran udara meningkat Kejadian penipisan lapisan ozon I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

24

Kawasan ini berkembang akibat kegiatan perlombongan bijih timah. 30. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang dihuraikan merujuk kepada A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

25

31.

Jenis hutan pada kawasan berlorek ialah A B C D hutan konifer hutan hujan tropika hutan monson tropika hutan tundra

26

32.

Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri hutan dalam rajah di atas? I II III IV A B C D Malar hijau Terdiri daripada 3 lapisan Berkayu keras Lapisan bawah jarang I dan II II dan III III dan IV I dan IV

27

33.

Ciri-ciri utama tumbuhan semulajadi yang ditunjukkan di atas ialah I II III IV A B C D bersifat dirian tulen daun berbentuk jarum mempunyai akar yang panjang batang pokok berkulit tebal I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

34.

Apakah persamaan antara hutan hujan tropika dengan hutan konifer? A B C D Malar hijau Berkayu keras Daun berbentuk daun Berakar banir

35.

Langkah-langkah yang dijalankan untuk memulihara sumber hutan di Malaysia termasuklah A B C D penghutanan semula mewujudkan taman negara mengadakan taman rekreasi mewartakan sebagai hutan simpan

28

DUNIA 36. Faktor yang membezakan ciri tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek dalam peta di atas ialah A B C D 37. jenis tanih pengaruh manusia bentuk muka bumi kedudukan latitud

Antara berikut yang manakah kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi pada sesebuah negara? I II III IV A B C D Pertukaran dan penyebaran maklumat dapat dilakukan dengan pantas. Menggalakkan e-dagang Memperbanyakkan tenaga kerja di pelbagai sektor Membantu proses pengajaran dan pembelajaran I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

29

38.

Faktor yang menyebabkan pembinaan terowong di Jepun ialah I II III IV A B C D halangan fizikal kekurangan jalan raya teknologi yang tinggi peningkatan permintaan penduduk I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

39.

Jaringan pengangkutan yang lebih padat di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia di sebabkan oleh I II III IV A B C D perkembangan industri yang pesat kawasan tanah pamah yang luas jumlah penduduk yang ramai kos pengendalian yang rendah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

40.

Sistem pengangkutan udara di Malaysia telah meningkatkan perkhidmatan domestik untuk A B C D memajukan industri pelancongan mewujudkan perkhidmatan pengangkutan kargo memberi saingan kepada pengangkutan keretapi mempertingkatkan perhubungan ke kawasan luar bandar

30

Skima Jawapan 2280/1 Set 2

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. C 9. D 10. C 11. B 12. A 13. D 14. A 15. B 16. C 17. A 18. B 19. D 20. D

21. A 22. A 23. D 24. A 25. C 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A 31. B 32 .B 33. B 34 .A 35 .A 36 .D 37 .B 38 .C 39 .A 40 .A

31

Praktis Bestari : Peta Topografi Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan peta 2280/2/2006 A. Bearing 1. Kirakan bearing stesen trigonometri Bt Pedang (RG 483666) dari kuil Kg Tg Budiman (RG 421691). …………………………. 2. Kirakan bearing kuil Ldg Tg Perak (RG 454633) dari titik tanda tinggi 249 (RG 512663). …………………………. 3. Kirakan bearing masjid pekan Asam (RG 417645) dari jambatan kayu Kg Perigi Tanah (RG 481688). …………………………. 4. Kirakan bearing stesen trigonometri Bt Beridu (RG 488675) dari Bt Junjung (RG 517645). …………………………. 5. Kirakan bearing Bt Kayu (RG 477719) dari Bt Tok Nipah (RG 461693). …………………………..

B. Luas kawasan 73

68 42 46 1. Kirakan luas kawasan tanaman padi yang terdapat dalam petak peta di atas. ………………………… km².

32

2. Kirakan luas kawasan berlumpur di sepanjang Sg Selari yang terdapat di tenggara peta. …………………………. km². 70

63 50 52

3. Kirakan luas kawasan hutan yang terdapat dalam petak grid di atas. …………………………… km².

C. Jarak 1. Kirakan jarak lurus dari simpang Ldg Tg Semut (RG 419618) ke jambatan batu Kg Membunga (RG 420666). ……………………………..km. 2. Pak Ali pergi memancing di Sg Payau. Dia berjalan kaki di tepi sungai dari masjid Kg Keladi Biru (RG 419628) hingga ke jambatan batu (RG 433665). Berapakah jarak yang dilaluinya? …………………………….km. 3. Lokman berbasikal melalui jalan raya dari simpang Kg Kiambang (RG 447673) hingga ke simpang Kg Perigi Tanah (RG 479682). Berapakah jarak yang dilaluinya? ……………………………..km.

D. Ketinggian 1. Nyatakan ketinggian jalan raya di RG 4964. ………………………………m

33

2. a. Nyatakan puncak tertinggi yang terdapat di Hutan Rizab Lebar. …………………………………. b. Nyatakan ketinggian puncak tersebut. ………………………………….m c. Apakah kaedah yang digunakan untuk menyatakan ketinggian tersebut? ………………………………….. E. Simbol 66

61 41 46

Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan jenis simbol yang terdapat dalam petak peta di atas. Bil 1 2 3 4 5 i. Simbol titik ii. Simbol garis iii. Simbol kawasan

F. Mentafsir peta 1. a. Nyatakan tanaman yang terdapat dalam dalam peta tersebut. i. Tanaman makanan: ………………………………………… ii. Tanaman jualan: …………………………………………

34

b. Nyatakan 2 bukti peta yang mempengaruhi tanaman jualan tersebut. i…………………………………………………….. ii……………………………………………………. 73

68 46 52

2. a. Sekiranya kawasan dalam petak peta di atas dimajukan sebagai kawasan pertanian, nyatakan kesan yang berlaku terhadap alam sekitar. i………………………………………………….. ii…………………………………………………. iii………………………………………………… b. Nyatakan langkah-langkah yang boleh mengurangkan kesan tersebut. i…………………………………………………. ii………………………………………………… iii……………………………………………….. 3. Apakah fungsi pekan Asam? i…………………………………………………. ii………………………………………………… iii…………………………………………………

35

Jawapan Praktis Bestari: Peta A. Bearing ±1° 1. 112° 2. 242° 3. 236° 4. 315° 5. 32° B. Luas ( ± 0.5 km² ) 1. 6.5 km² 2. 4.0 km² 3. 9.25 km² C. Jarak ( ± 0.1 km ) 1. 4.75 2. 4.9 3. 3.75 D. Ketinggian 1. 25 2. a. Bt Pedang b. 431 c. Stesen trigonometri E. i. masjid, kuil, petempatan, titik tanda tinggi ii. sungai, jalan raya, terusan, sempadan mukim, kontur iii. sawah, tanaman getah, rumput, tanaman pokok baka F. Mentafsir peta 1. a. i. padi ii. getah b. beralun, saliran baik, sistem pengangkutan baik. 2. a. tanah runtuh, kepupusan flora & fauna, banjir kilat, Suhu meningkat, kelembapan berkurangan,…. b. teres, tanaman tutup bumi, bina tembok,…. 3. pentadbiran, pusat pengumpulan hasil pertanian, Petempatan, tumpuan jalan raya, …

36

BAHAN LATIHAN BESTARI

Rajah 1: Stesyen X, Terengganu

1. (a) Rajah di atas merujuk kepada .............................................................. (1 markah) (b) Angin lazim bertiup dari arah ................................................................... (1 markah) (c) Nyatakan fenomena cuaca berdasarkan rajah di atas (i) (ii) (iii) ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... (3 markah)

37

Nyatakan kesan fenomena cuaca di atas terhadap kegiatan ekonomi di kawasan pinggir pantai (i) (ii) (iii) (iv) (v) ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... (5 markah)

2. (a) Gambar di atas merujuk kepada ........................................................... (1 markah) (b) Alat-alat yang diletakkan di dalamnya ialah: (i) (ii) ..................................................................................................... ..................................................................................................... (2 markah) (c) Alat-alat tersebut merekod fenomena berkaitan (i) (ii) .............................................................................................. .............................................................................................. (2 markah)

38

c. Kepentingan ketinggian antara alat tersebut dengan permukaan bumi ialah: (i) (ii) .................................................................................................... .................................................................................................... (2 markah)

3 (a) Jenis luluhawa yang aktif dalam gambar rajah di atas ialah ................................................................................................ (1 markah) (b) Namakan 2 jenis pandang darat utama di kawasan gambar rajah (i) (ii) ....................................................................................................... ....................................................................................................... (2 markah) (i)

(c) Namakan ciri fizikal bentuk muka bumi yang bertanda (i) (ii) (iii) (iv) W ..................................................................................... X ..................................................................................... Y ..................................................................................... Z ...................................................................................... (4 markah)

39

(d) Berikan 3 kepentingan bentuk muka bumi tersebut kepada kegiatan ekonomi penduduk setempat (i) (ii) (iii) ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. (3 markah)

4 (a) Nyatakan musim-musim yang dialami bumi di kedudukan i (i) (ii) (iii) (iv) ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ..................................................................................................... (4 markah) (b) Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian: (i) (ii) ...................................................................................................... ...................................................................................................... (2 markah)

40

(c) Fenomena yang terjadi ketika bumi berada di kedudukan i (i) (ii) Hemisfera utara mengalami waktu siang ..................................... Hemisfera selatan mengalami waktu siang .................................. (2 markah)

(d) Kegiatan ekonomi primer yang galak dijalankan di hemisfera utara ketika bumi berada di kedudukan iv ialah: (i) (ii) ...................................................................................................... ....................................................................................................... (2 markah)

5 (a) Angin di atas bertiup kerana terdapat perbezaan tekanan udara antara ....................................................................................................... dengan .......................................................................................... (2 markah) (b) Angin dalam gambar rajah bertiup dari bulan .......................................... hingga bulan ................................................................................. (2 markah)

41

(c) Nyatakan kesan tiupan angin tersebut ke kawasan pantai X (i) (ii) (iii) (iv) ....................................................................................................... ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ (4 markah)

Suhu dan hujan bulanan di Stesyen X

Bulan Suhu (◦C ) Hujan (mm)

J 14 182

F 14 162

M 16 89

A 19 57

M 22 15

J 26 3

J 28 0

O 28 0

S 27 8

O 24 48

N 20 126

D 16 188

6 (a) (i) Min suhu bulanan bagi jadual X ialah ..................................................◦C (1 markah) (ii) Julat suhu ialah .............................................................................................. ◦C (1 markah) (iii) Suhu maksimum ............................... ◦C pada bulan ....................................... dan suhu minimum ........................ ◦C pada bulan ........................................... (iv) Hujan tahunan .......................................................... mm (5 markah) (b) Ciri utama iklim berdasarkan jadual ialah: (i) (ii) ............................................................................................ ............................................................................................ (2 markah)

42

JAWAPAN 1. (a) Mawar Angin (1 m) (b) Timur Laut (1 m) (c) (i) Angin kencang (ii) Hujan lebat (iii) Ombak tinggi (3 m) (d) (i) Pperikanan (ii) Pertanian (iii) Pengangkutan tergendala (iv) Pelancongan (v) Pembinaan (5 m)

2 (a) Alat Pelindung Stevenson (1 m) (b) (i) Termometer bebuli kering dan lembab (Higrometer) (1 m) (ii) Termometer minimum dan maksimum (Thermometer Six) (1 m) (c) (i) kelembapan udara (ii) suhu (2 m) (d) (i) melindungi termometer daripada pancaran terus cahaya matahari (ii) melindungi termometer daripada dirosakkan oleh haiwan / manusia (2 m) 3.(a) (i) kimia (1 m) (b) (i) pandang darat permukaan (ii) pandang darat bawah tanah (2 m) (c) (i) sungai / aliran air bawah (ii) stalagtit (iii) tiang kalsit (iv) stalagmit (4 m) (d) (i) pelancongan (ii) baja tahi kelelawar (iii) sumber batu kapur (3 m) 4 (a) (i) musim dingin (ii) musim bunga (iii) musim panas (iv) musim luruh (4 m) (b) (i) kejadian 4 musim (ii) kejadian gerhana (c) (i) lebih panjang (ii) lebih pendek (2 m) (d) (i) membalak (ii) memburu binatang berbulu tebal (2 m)

43

5. (a) Benua Asia; Benua Australia (2 m) (b) November; Mac (2 m) (c) (i) Hujan lebat (ii) Ombak tinggi (iii) Angin kencang (iv) Kadar hakisan pantai meningkat (v) Banjir 6 (a) (i) 21(◦C ) (ii) 14 (◦C ) (2 m) (iii) 28 (◦C ); Julai / Ogos; 14 (◦C ); Januari / Februari (4 m); 878 mm (5 m) (b) (i) Kering / kurang hujan pada musim panas (ii) Hujan / hujan maksimum pada musim dingin

44

SET SOALAN PRAKTIS BESTARI
Topik Pengangkutan dan perhubungan: Soalan: Kesesakan lalu-lintas di bandar besar semakin serius pada masa ini. Huraikan sumbangan perkhidmatan pengangkutan keretaapi di Bandar-bandar besar dapat mengatasi masalah tersebut? ( 7 Markah ) Skima Jawapan: 1. Mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak 2. Cepat; pantas 3. Selesa; bersih 4. Tambang murah 5. Ikut Jadual yang tetap 6. Selamat 7. Perkhidmatan dari stesen ke stesen 8. Kurang kesesakan lalu-luntas 9. Bersih ; tidak mencemar udara 10. jimat guna petrol; keretapi elektrik 11. Meningkatkan mobility buruh; pelancong 12. jimat ruang guna tanah Contoh Soalan: 1. “Pembangunan sesebuah negara seringkali berhubung kait dengan kemajuan sistem pengangkutan”. Nyatakan kepentingan jaringan jalanraya di Malaysia ? (6 Markah ) 2. Dalam Pembinaan lebuhraya di Negara Malaysia, pelbagai kaedah telah dijalankan untuk mengatasi halangan fizikal. Huraikan kesan akibat daripada aktiviti di atas ke atas alam sekitar? (7 Markah ) 3. Huraikan mengapakah sistem pengangkutan keretapi di bandar-bandar besar semakin penting. (7 Markah ) 4. Pembinaan lapangan terbangan antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) menyumbang kepada kemajuan ekonomi Malaysia, Terangkan ? ( 6 Markah) 5. Mengapakah kawasan di bahagian Pantai Barat Semenanjung Malaysia mempunyai jaringan jalanraya yang padat ? 6. Nyatakan kesan-kesan yang timbul kesan pembinaan lebuhraya terhadap alam sekitar di Malaysia ? (7 Markah )

45

Skima Jawapan: Kepentingan pengangkutan dan telekomunikasi Jalanraya 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mobiliti buruh/pelancong meningkat Menghubungkan kawasan pendalaman /kawasan bandar mengangkut bahan mentah memasarkan hasil kilang/keluaran pertanian Menghubung bandar-bandar/kawasan bandar-bandar Serahan pintu kepintu

Jalankeretapi 1. 2. 3. 4. 5. Mengangkut barangan pukal Mobiliti penduduk/pelancong/buruh meningkat Mengangkut bahan mentah Menghubung bandar-bandar dalam negeri/anatar negara Eksport/import barangan pukal

LRT/ /ERL/MRT/ Komuter 1. Cepat/jimat masa 2. Tambang murah 3. Selesa 4. Ikut Jadual 5. Selamat 6. Memudahkan perjalanan 7. Kurang kesesakan/udara bersih 8. Kurang pencemaran/udara bersih 9. Jimat guna petrol/guna elektrik 10. Tarikan pelancong 11. Mengangkut ramai penumpang 12. Jimatkan ruang guna tanah

46

Alat Telekomunikasi 1. Maklumat cepat 2. Menjimatkan masa 3. Meluaskan pasaran/e-dagang 4. Menghantar carta/gambar/grafik melalui faks 5. Telesidang/tele-video/video conferencing 6. Meningkatkan pelabur asing 7. Sumber ilmu; e-book; internet 8. Pertahanan negara 9. Ramalan cuaca 10. Siaran lansung sukan 11. Maklumat/berita seluruh dunia 12. Kawalan pengangkutan udara Pengangkutan udara 1. Menghubungkan antar negeri/negara/kawasan pendalaman 2. Cepat;selamat;hantaran surat menyurat 3. Mengangkut pelancong/mobility pelancong 4. Mewujudkan peluang pekerjaan 5. Industri sokongan 6. Membangunkan kawasan sekitar 7. Perkembangan kawasan sekitar 8. Perkembangan jaringan jalanraya 9. Pendapatan negara/cukai/sewa 10. Nilai tanah meningkat

Pengangkutan Laut 1. 2. 3. 4. 5. Mengangkut barangan pukal Mengangkut bahan mentah Menghubung kawasan pesisir pantai/pulau Mengangkut pelancung Meningkatkan pembangunan kawasan perlabuhan

47

Topik Dinamik Penduduk: Soalan: Huraikan kesan-kesan kepada sesebuah negara akibat daripada pertambahan penduduk yang pesat ? ( 7 Markah ) Kesan negative 1. Penduduk padat 2. % jumlah penduduk bandar miskin meningkat 3. % jumlah golongan berpendapatan rendah di bandar meningkat 4. Pengangguran meningkat 5. Masalah jenayah meningkat 6. Kesesakan lalulintas meningkat 7. Kadar upah rendah 8. Kemudahan asas/social tidak mencukupi 9. Taraf kesihatan rendah 10. Kadar celik huruf rendah 11. Masalah setinggan meningkat Kesan Positif 1. 2. 3. 4. 5. Bekalan buruh meningkat Buruh Murah Pasaran dalam negara tinggi Bekalan buruh kurang mahir tinggi Sumber dapat diterokai sepenuhnya

SELAMAT MENJAWAB DAN MEMERIKSA

48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful