Sememangnya, persoalan, ³Bagaimanakah Tarian Singa dapat membantu menjayakan program 1Malaysia?´ sukar dijawab.

Melalui mata kasar, sukar sekali untuk kita melihat kerelevanan kedua -dua isu ini untuk dihubungkaitkan.
Tarian Singa (bahasa Cina:

; pinyin: w sh ) adalah sebahagian daripada tarian

tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari iaitu seorang memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakan kepala kostum, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan -akan singa di atas pentas yang disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, dram, dan dentuman mercun yang dikatakan akan membawa tuah. Sejarah singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia, terutamanya bagi mereka yang berketurunan orang Cina. Tarian singa menjadi adat di negara China, Taiwan, Jepun, Korea, Thailand, dan Vietnam. Setiap negara tersebut mempunyai corak dan bentuk tarian yang berbeza. Namun tarian ini lebih terkenal sebagai warisan orang Cina, kerana dikatakan sejarahnya bermula lebih 1,000 tahun lalu. Dua tarian singa yang amat popular ialah "Tarian Singa Utara" dan "Tarian Singa Selatan". Tarian Singa Utara adalah berasal dar i bahagian utara China yang menggunakan tarian ini sebagai hiburan diraja. Kostum singa mereka menggunakan warna merah, jingga dan kuning (hijau bagi kostum singa betina). Tarian Singa Utara adalah lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan.

Tarian Singa Selatan lebih membawa perlambangan alam sekitar. Tarian ini selalu dipersembahkan sebagai istiadat upacara membuang semangat jahat dan upacara meminta tuah. Tarian Singa Selatan menggunakan pelbagai warna dan kepala kostum

Kita berdiri. 2. mengikut penjelasan Perdana Menteri. Ini bukan bererti kita mengenepikan dasar afirmatif. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Malaysia. Sememangnya. Konsep 1Malaysia secara umumnya.mempunyai mata yang lebih besar daripada Singa Utara. seperti yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia ialah: 1. kita berkongsi satu rumah yang sama iaitu. 1Malaysia. dan mempunyai cermin serta sebatang tanduk di hadapan kepalanya. Konsep ini adalah berteraskan kepada prinsip rakyat didahulukan. d an kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. pencapaian diutamakan. s eperti yang kita sedia maklum. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan kepada golongan Bumiputera yang layak mendapat sesuatu pertimbangan daripada kerajaan. dan 3. One People. Namun begitu. . Konsep 1Malaysia telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. mengajak rakyat Malaysia untuk bersatu padu tanpa mengira bangsa dan agama. Datuk Seri Najib Tun Razak. Malaysia sememangnya sebuah Negara yang berbilang bangsa dan agama.

malah kaum Melayu dan India juga boleh turut serta menyertai dan belajar tentang selok belok tarian ini. Justeru itu. Di sini ingin di fokuskan kaitan antara konsep 1Malaysia dengan tradisi tarian singa masyarakat kaum Cina Negara ini. Dengan itu ia boleh mengeratkan lagi persefahaman dan memupuk keharmonian di kalangan kaum -kaum tersebut. Oleh itu. Namun begitu. contohnya tentang sejarah asal -usul tarian singa dan mengenal pasti peralatan-peralatan yang terlibat dalam tarian ini.Matlamat utama konsep ini adalah untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat Negara ini yang terdiri daripada 3 bangsa utama iaitu bangsa Melayu. berkemungkinan boleh menyebabkan kecederaan kepada penari tarian tersebut. Perkara pertama yang harus dipraktikkan adalah dengan mengetahui dan mendalami sejaran berkaitan dengan tarian singa. Jika tidak. Cina dan India. . Tarian singa tidak semestinya harus dilakukan oleh masyarakat kaum Cina sahaja. Oleh sebab itulah ia memerlukan kemahiran yang tinggi untuk menguasai tarian ini. tarian ini mempunyai teknik-teknik yang tertentu yag perlu dipelajari dan difahami terlebih dahulu kerana ia buk anlah tarian yang boleh dianggap remeh. langkah yang paling mudah untuk memupuk perpaduan sesama kaum ini adalah melalui penerapan dan pendedahan tentang adat-adat dan tradisi 3 bangsa utama tersebut. tidak hairanlah jika konsep 1Malaysia dapat memudahkan lagi matlamat perpaduan kaun dicapai. Jika dulu tarian singa ini hanya dimainkan oleh kaum Cina dalam sesebuah majlis atau acara kaum mereka sahaja. kini kita boleh dapati bahawa kaum lain juga turut serta menggunakan tarian ini sebagai pembuka bagi sesebuah majlis perasmian terutamanya.

. kita mungkin dipandang serong sekiranya memainkan kebudayaan masyarakat lain.Kesimpulannya. tarian singa menjadi semakin µharmoni¶ lantaran peglibatan semua kaum dalam tarian ini. tarian singa mampu menjadi salah satu cara bagi memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan pelbagai kaum dalam tarian ini. Oleh begitu. tarian singa terbukti dapat membantui menjayakan program 1Malaysia seperti yang dikhendaki kerajaan iaitu melahirkan sebuah Negara yang harmoni serta masyarakat yang bersatu padu se jajar dengan matlamat 1Malaysia. Namun kini. Suatu ketika dahulu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful