Financial liberalization is an integrated part of overall economic liberalization.

Specifically, the objective of financial liberalization is to promote the role of the market and to minimize the role of the state in determining who gets and gives credit and at what price, or as stated by McKinnon (1973), the primary objective of financial liberalization is to eliminate financial sectors from ‘financial repression.’ However, as an integrated part of overall economic liberalization, especially as openly put into agenda by the Washington Concensus, the ultimate objective of financial liberalization is basically to accelerate the integration of a developing country economy into the global market economy based on capitalism. In details, the key components of financial liberalization are the following: (a) deregulation of interest rates; (b) removal of credit control; (c) privatisation of government banks and financial institutions; (d) liberalization of restrictions on the entry of private sector and/or foreign banks and financial institution into domestic financial markets; (e) introduction of market based instruments of monetary control; and (f) capital account liberalization (Singh, 2000). Based on the above six components, the scope of financial liberalization can be seen easily. From the Washington Concensus agendas point of view, operationally financial liberalization does not only consist of the tight budgetary policy and the removal of subsidies, trade and financial liberalization, at the same time it also includes the privatisation of state owned enterprices. For example, the removal of credit control has a direct relationship with the removal of subsidy from agriculture and/or small and medium enterprises credit. The privatisation of state owned banks and financial institutions has also a direct link with the privatisation of state owned enterprises. While the removal of restrictions for foreign banks to enter domestic financial markets, indirectly relates to trade liberalisation.
I. Những khía cạnh của tự do hoá tài chính. 1. Những mặt lợi Nhìn từ góc độ kinh tế, hoạt động dịch vụ tài chính cũng giống như các hoạt động trao đổi mua bán các hàng hoá và dịch vụ khác, có thể có những tác động tích cực đến thu nhập và sự tăng trưởng của tất cả các đối tác tham gia. Lợi ích của việc tự do hoá các hoạt động thương mại trong lĩnh vực dịch vụ tài chính có thể có được nhìn nhận trên một số giác độ sau:

II.

Essence of financial liberalization

1. Tự do hoá tài chính sẽ tăng thêm áp lực cạnh tranh làm cho khu vực dịch vụ tài chính hoạt động có hiệu quả và ổn định hơn, đồng thời giúp các tổ chức tài chính nội địa có điều kiện cải thiện năng lực quản lý. 2. Tự do hoá tài chính sẽ làm tăng thêm chất lượng các dịch vụ tài chính được cung cấp (do sự độc quyền bị loại bỏ). Người tiêu dùng có thể được hưởng những sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng, tiện ích với chi phí và thời gian ít nhất. 3. Tự do hoá các dịch vụ tài chính đem đến nhiều cơ hội cho việc chuyển giao công nghệ và làm giảm thiểu những rủi ro có tính hệ thống. 4. Tự do hoá các dịch vụ tài chính tạo điều kiện cho việc thiết lập một chính sách kinh tế vĩ mô có hiệu quả hơn phù hợp với những điều kiện trong một nền kinh tế mở, trên cơ sở đó thực hiện phân phối nguồn lực một cách có hiệu quả trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế kinh tế trong nước và thế giới. Kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy những lợi ích đề cập trên đây là thực tế. Một nghiên cứu của các nhà kinh tế học thuộc Ban thư ký của WTO (năm 1997) đã kết luận rằng việc mở cửa thị trường dịch vụ tài chính ở các nước theo đuổi chính sách mở cửa đã có tác dụng đáng kể trong việc thúc đẩy cạnh tranh và nâng cao hiệu quả. Do đó, chi phí dịch vụ giảm đi đáng kể, chất lượng dịch vụ được nâng cao, các loại hình dịch vụ được đa dạng hoá và khách hàng được tiếp cận với các loại hình dịch vụ một cách nhanh nhất. Việc mở cửa thị trường tài chính tại các nước này cũng đồng thời góp phần củng cố lại các tổ chức trung gian tài chính và tạo nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư, thông qua việc nâng cao hiệu lực quản lý và giảm nhiều rủi ro. Việc mở cửa thị trường dịch vụ tài chính ở hầu hết các nước cũng góp phần thúc đẩy chính phủ các nước chủ nhà cải tiến phương pháp quản lý vĩ mô nền kinh tế và thay đổi cách thức can thiệp vào thị trường, đồng thời thúc đẩy việc hoàn thiện hàng lang pháp lý và hệ thống kiểm tra, giám sát của chính phủ đối với những lĩnh vực dịch vụ này. Các nhà nghiên cứu lập luận rằng sở dĩ tự do hoá tài chính có tác động tích cực đến nền kinh tế chính là nhờ tác động lợi thế của kinh tế quy mô (Economy of scale), do vậy các tổ chức tài chính có thể hạ giá thành phục vụ. Bên cạnh đó, việc loại bỏ yếu tố độc quyền, tăng cường sự cạnh tranh là nhân tố có tính quyết định trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các loại hình sản phẩm và mở rộng cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng. Một nghiên cứu được thực hiện ở Mỹ nhằm xem xét tác động của cải cách trong lĩnh vực Ngân hàng theo hướng mở cửa thị trường vào những năm 1970 và 1980 cho thấy: việc cải cách đó đã góp phần làm tăng trưởng khoảng 0,5 đến 1,2% tổng sản phẩm quốc nội trong khoảng thời gian 10 năm sau khi cải cách được thực hiện (theo Jayaratune và Strahan, 1996). Năm 1997, Bộ trưởng ngân khố Mỹ - Robert E. Rubin đưa ra kế hoạch nhằm hiện đại hoá hệ thống dịch vụ tài chính ở Mỹ và phác thảo những lợi ích của kế hoạch dựa trên những tính toán thực tế như sau:

"Thời gian trước đây, khi chúng ta cho phép cạnh tranh mạnh hơn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, người tiêu dùng đã được hưởng những lợi ích đáng kể... Năm 1995 giới tiêu dùng Mỹ chi phí vào khoảng 300 tỷ đôla vào các hoạt động bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng và môi giới chứng khoán. Giả sử rằng, do kết quả cạnh tranh của kế hoạch hiện đại hoá hoạt động dịch vụ tài chính mà chi phí dịch vụ đối với người tiêu dùng có thể giảm đi 1% thì cũng đã tiết kiệm được khoảng 3 tỷ đôla một năm. Tuy nhiên dựa trên những cơ sở thực tế, tỷ lệ tiết kiệm chi phí hoàn toàn có thể đạt đến mức 5% - tức là vào khoảng 15 tỷ đôla mỗi năm một con số hoàn toàn không nhỏ đối với nền kinh tế, (Robin, 1997). Tương tự như vậy, một loạt các nghiên cứu thực hiện ở Châu Âu và Mỹ cũng chỉ ra rằng: ngành ngân hàng có thể giảm bớt chi phí, nâng cao lợi nhuận khoảng từ 20 đến 50% thông qua việc nâng cao hiệu quả của các loại dịch vụ được cung cấp. Các cơ quan quản lý và kiểm soát ngân hàng quốc gia cũng có thể nâng cao hiệu quả với mức độ tương tự do phát huy lợi thế của kinh tế quy mô trong hoạt động chi trả và thanh toán (Berger, Hunterr và Timme 1993). Cho đến nay những nghiên cứu về hiệu quả của các tổ chức tài chính ở những thị trường mới nổi chưa có nhiều. Song, một số kết quả điều tra đã cho thấy, tiềm năng nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí thông qua mở rộng cạnh tranh là rất lớn. Khả năng lợi ích mang lại càng cao nếu hệ thống tài chính có khả năng cạnh tranh càng lớn. Tóm lại, lợi ích tối thượng của tự do hoá tài chính là tạo ra một sự cạnh tranh bình đẳng trong một thị trường trước đây vốn được đặc trưng bằng những yếu tố độc quyền. Cạnh tranh chính là động lực thúc đẩy việc giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ, phân tán rủi ro và tạo cơ hội phát huy lợi thế kinh tế quy mô, tăng cường chuyển giao công nghệ và tạo môi trường thay đổi chính sách quản lý vĩ mô nền kinh tế. Trên cơ sở đó, tăng cường năng lực cạnh tranh và sẵn sàng đối phó với những bất thường có thể xảy ra trên bình diện quốc tế. 2. Những mặt trái Tiềm năng lợi ích của tự do hoá tài chính là rất lớn, tuy nhiên tự do hoá tài chính cũng cố những mặt trái nhất thiết phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt trong điều kiện xu thế tự do hoá tài chính cũng mới chỉ dừng lại ở những bước đi band dầu. Những hạn chế của tự do hoá tài chính thông thường được nhìn nhận trên hai giác độ: Thứ nhất: Tự do hoá tài chính có thể làm tăng thêm khả năng gây ra khủng hoảng tài chính nếu tiến trình tự do hoá được thực hiện một cách nôn nóng, sai trình tự hoặc thiếu đồng bộ trong các biện pháp quản lý vĩ mô ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Mở cửa thị trường tài chính và khủng hoảng tài chính ngân hàng đã từng là nỗi ám ảnh tưởng như có mối quan hệ nhân quả đối với các nước thi hành chính sách này trong khoảng thời gian trước đây. Một nghiên cứu phân tích về các cuộc khủng hoảng ngân hàng trên thế giới đã cho thấy 18 trong 25 trường hợp được nghiên cứu, khủng hoảng tài chính đã diễn ra theo sau việc tự do hoá tài chính khoảng 5 năm. Do vậy, nhiều người cho rằng khủng hoảng ngân hàng là sự kiện kéo theo của cải cách hệ thống tài chính theo hướng mở

cửa. Thậm chí, nhiều chính phủ cho rằng đó là cái giá phải trả của tự do hoá tài chính. Trớ trêu thay, nhận định này dường như được minh chứng bởi các cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra ở Argentina, Brazil, Chile trong những năm 70, khủng hoảng tiền tệ ở Mexico năm 1994 - 1995 và Thailand năm 1997 . Những cuộc khủng hoảng như vậy đã làm cho chính phủ của các nước Đông Nam á tỏ ra thận trọng khi cân nhắc vấn đề cải cách, mở cửa và tự do hoá tài khoản vốn. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, việc mở cửa thị trường tài chính, bản thân nó thực chất không phải là nguyên nhân sâu xa dẫn đến khủng hoảng tài chính - ngân hàng . Việc cải cách hệ thống tài chính và tự do hoá có chăng chỉ lật tẩy và làm trầm trọng thêm những yếu kém trong thẻ chế và các chính sách tài chính vĩ mô vốn dĩ đã tiềm ẩn, và do đó làm tăng thêm rủi ro của việc dẫn đến khủng hoảng tài chính. Những cải cách tài chính theo hướng mở cửa đã diễn ra ở những nước này thực chất không gây cản trở hoặc làm phương hại đến lợi ích thực thụ, mà chỉ góp phần phơi bày những điểm yếu của hệ thống tài chính nội địa trước những điều kiện của hệ thống tài chính quốc tế mà thôi. Năm 1995, hai nhà nghiên cứu Kamisky và Reinhart và một số nhà nghiên cứu khác đã xác định một loạt các nhân tố đằng sau những vụ đổ vỡ ngân hàng trên thế giới. Những nhân tố này gồm: sự không ổn định có tính vĩ mô như sự thất thường của hoạt động thương mại; tính áp đặt trong chính sách tỷ giá và lãi suất; sự bùng nổ của hoạt động cho vay; sự sụt giá tài sản, sự du nhập vốn một cách ồ ạt; sự chuẩn bị chưa kỹ lưỡng để sẵn sàng tiến hành mở cửa, và sự không tuân thủ tính logic và trình tự của những cải cách tài chính. Nói cách khác, nguyên nhân chính của các cuộc khủng hoảng tài chính lại chính là những yếu kém tiềm ẩn của hệ thống ngân hàng, sự thiếu lành mạnh của hệ thống chính sách quản lý vĩ mô, sự thiếu vắng của một chế độ giám sát, kiểm tra có hiệu quả và sự sai lệch trong đường lối cải cách, chứ không phải xuất phát từ bản thân quá trình tự do hoá tài chính. Thứ hai: tài chính thường được coi là công cụ quản lý chiến lược và là lĩnh vực đặc biệt cần được nắm giữ bởi Nhà nước để tập trung thực hiện những mục đích quan trọng của một quốc gia. Việc mở cửa thị trường tài chính có thể có nguy cơ làm xao nhãng hoặc thiếu tập trung trong việc điều hành để thực hiện những mục tiêu đó vì các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài sẽ không quan tâm đến một mục đích nào khác hơn là mục đích lợi nhuận. Đặc biệt, trong điều kiện hệ thống tài chính nội địa có khả năng cạnh tranh kém, nền tài chính có nguy cơ bị thống trị bởi các tổ chức, doanh nghiệp tài chính nước ngoài thì quyền lực kiểm soát, khống chế và điều khiển thị trường tài chính của Nhà nước sẽ dần bị thu hẹp lại, và do đó có thể phương hại đến mục tiêu chiến lược của quốc gia. Hơn nữa, việc mở cửa thị trường tài chính nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng có thể sẽ dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực, thiếu lành mạnh như lừa đảo, phá sản, đổ vỡ... gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng.

In particular, liberalization allows more liquidity to enter an emerging economy, which finds its way into productive and speculative

projects. What is common to both types of crises is a significant increase in speculative financing, thereby increasing the chance for borrower default. Thus, the outflow of international capital becomes more likely, and we find that the chance of either type of crisis grows faster in response to changes in short-term loans after FL than before.
2

How do currency and banking crises become more likely after financial liberalization (FL)? FL is generally understood as the elimination of financial regulations in the domestic financial markets, such as credit ceilings, lending requirements, or entry restrictions to reduce excess demand for credit (McKinnon, 1973; Shaw, 1973; Fry, 1995). Additionally, FL often comprises external liberalization. That is, FL includes full or partial capital account opening, leading to the potential of more short-term capital mobility and more foreign direct investment flows. Through the elimination of internal and external government regulations, FL is supposed to make financial markets more efficient, and thereby increasing the available amount of loanable funds for business investments. For instance, banks should find it easier to attract deposits after the elimination of interest rate ceilings and with greater access to international capital markets. Similarly, banks
3

should be more willing to supply loans as interest rate restrictions are eliminated, and as domestic financial market competition increases. Consequently, financial stability should increase with FL as financial intermediaries supposedly become more efficient. Lately, a critique of FL as financial market policy has been developed based on Minsky’s (1981, 1986) “financial instability hypothesis” (Grabel, 1993). In particular, the initial economic improvements often observed after the introduction of FL are fuelling and are driven by overly optimistic expectations, and hence are not sustainable in the long run. In other words, additional liquidity may not go to the most productive uses, but it may find its way into speculative projects, thereby generating, on the one hand, short-term gains, but also, on the other hand, destabilizing conditions for both the domestic currency as well as the domestic banking sector.

It is important to realize that financial deregulation may lead to short-term economic gains, and hence may fuel optimistic expectations, which ultimately produce the conditions that destabilize the liberalizing economy’s currency and its banking sector. As domestic financial markets become more liberalized, credit may be expanded to sectors that were previously credit constrained, mainly because rising real interest rates promise more profits. This greater liquidity might increase business investment. With higher real rates and with expanding real and financial sectors, more funds are then attracted from overseas. More capital inflows, though, may lead to a real currency appreciation, hence attracting even more capital. The key to understanding the link between FL and a greater likelihood of currency and banking crises is that rather than a stable equilibrium, changes in economic fundamentals may merely produce periods of tranquility (Minsky, 1986). Two aspects are of particular importance here: a continued appreciation helps to attract capital, and deregulated financial markets, in particular capital markets, may promise short-term gains. Both a continued overvaluation and the diversion of liquidity into asset markets can generate speculative financing, thereby destabilizing currencies and banks. Particularly, an overvalued exchange rate hurts the real sector through a deterioration in the terms of trade. Also, additional liquidity invested in short-term speculative assets diverts funds from business investment finance, especially since capital markets early during FL may promise high growth rates. In other words, the financial sector continues to grow due to real exchange rate and asset market gains, thereby creating the conditions for a real economic slow down. This growing likelihood of a disparity between the financial and the real sector reflects the increasing speculative nature of finance in liberalized economies often observed (Grabel, 1998; Kaminsky and Reinhart, 1996; Lindgren, Garcia and Saal, 1996; Sheng, 1996; Benink and
4

Llewellyn, 1994b; Balino and Sundararajan, 1991). More speculative financing, though, raises the likelihood of borrower default, and hence the default risk for lenders and the chance of a currency devaluation of the already overvalued

currency. Default risk increases due to a number of factors inherent in FL. First, it may rise simply because the financial sectors expands at the same time as the real sector already slows down. Second, default risk may also rise due to increased foreign currency borrowing in the wake of an appreciating currency. An appreciating currency provides an incentive to borrowers to take out foreign currency denominated loans, thereby raising the chance of borrower default in the case of a currency devaluation. Finally, monetary authorities may be tempted to tighten their stance on money to stabilize their overvalued exchange rate, thereby inducing a real slow down, and making loan repayment harder for domestic borrowers. With a rise in default risk, though, the likelihood of the withdrawal of short-term funds increases, too. If short-term funds, which have been used to fund long-term projects, are withdrawn, a credit crunch ensues, and lenders are forced to recall outstanding loans, thereby depressing investments. Importantly, short-term funds can and will be withdrawn at short notice if investors anticipate economic difficulties. Ironically, large scale capital inflows may have helped to generate an overvaluation, and fuelled a speculative financing boom, which may now make a devaluation, increasing borrower default, and therefore capital outflows more likely. An overvaluation which has helped to attract capital inflows by raising optimistic expectations about an economy’s future performance, may at the same time foster an economic slowdown (Kaminsky and Reinhart, 1996; Eichengreen, Rose, and Wyplosz, 1995; Krugman, 1995b). It is important to note that the likelihood of a currency devaluation grows, the longer an overvaluation persists. In particular, an overvalued currency is one of the main contributing factors for a growing disparity of the real and the financial sector. A continuously overvalued currency raises the price of exports, and therefore adds to the slow down of the real sector, while at the same time enticing domestic investors to borrow more heavily in foreign currencies. Considering, however, that a continued overvaluation has adverse real consequences, capital outflows become more likely. To avoid massive capital outflows monetary authorities may try to

sustain an overvaluation by spending official reserves or by tightening money. As reserves are eventually depleted or the real sector slows down, a devaluation may be unavoidable, giving international investors an incentive to withdraw their funds, and making foreign currency loans more difficult to repay, thereby creating a credit crunch, and furthering an economic slowdown. 1 In empirical studies on financial crises, rising interest rates abroad appear to have a significantly negative impact on the stability of an emerging financial system (Kaminsky and Reinhart, 1996; Eichengreen, Rose and Wyplosz, 1995).
5

Besides a real economic decline, a lower interest rate differential due to rising interest rates abroad may also result in net capital outflows1. However, capital outflows grow only if domestic money is not tightened, which puts monetary authorities in a bind. If domestic rates are not increased, a large scale capital outflow may create a credit crunch. However, if domestic rates are raised, the real sector may slow down regardless as demand is dampened. Adding to the greater chance of crises as a result of speculative financing based on large capital inflows, which are, in turn, driven by short-term financial market gains, is the fact, that government finances are simultaneously becoming strained. The need to support either domestic banks or domestic currencies comes in the wake of already deteriorating economic fundamentals, in particular a slowing down real sector. Hence, currency and banking crises may raise the demand on government budgets, when revenues are decreasing and expenditures are rising. While I have mainly focussed on destabilizing macro trends, such as speculative credit expansions, or currency overvaluations, it should be noted, that the fate of the domestic banking sector is inherently linked to these macro trends due to the central role banks play in any economy, but particularly in emerging economies. That is, internal and external deregulation exposes domestic banks to increasing default, maturity, exchange rate and interest rate risks, and hence makes banking crises more likely. Thus, currency and banking crises alike are reflections of the greater vulnerability of emerging economies to financial turmoil after the introduction of FL. Obviously, financial liberalization does not have to lead inevitably to crises. It does,

however, raise the likelihood of crises, which can be diminished by government policies. So far, I have argued that FL as financial market policy is destabilizing rather than stabilizing, with one possible exception, though. FL includes an opportunity for more international financial competition from multinational bank (MNB) entry, which may reduce the risks banks incur. It is likely that banks reduce their risk exposure once they find themselves in competition with MNBs. In other words, if a bank's net worth is above its safety threshold for prudent lending, more international competition may lead a bank to reduce its credit, such that it can lower its loan and risk exposure. The reduction in domestic bank credit is greater if MNBs engage in "cherry picking" leaving only borrowers of lesser quality. Obviously, the more a bank reduces its credit the less it is exposed to any of the above described risks, and the less likely it is to engage in speculative financing, thereby also lowering the chance of currency crises. While proponents of the standard FL framework would argue that internal and external liberalization should increase the efficiency, and thereby the stability of the local financial system, the argument laid out here leads to the opposite conclusion.

The capital inflow effects of financial liberalization only aggravate these consequences of the institutional change component of the process. It does not just increase liquidity and permit access to funds that can be played with, it brings in players more adept at dealing with the opportunities offered by the new financial context. When the potential of financial failure becomes or threatens to become a reality, the funds dry up and capital flight occurs, increasing the intensity of the ensuing crisis. Capital controls seen as measures to control the volume and volatility of cross-border capital flows in a liberalized financial system, even if successful, do not deal with the essential fragility of the system. It can at most alleviate the intensity of crises.

As such, the emergences of dangers behind financial liberalization can not be escaped. Even though discourses about the dangers of financial liberalization nowadays tends to be shifted into the discourse about sequencing in the process of liberalization, the emergences of sistemic dangers behind financial liberalization for the developing countries can not be avoided. In short, the dangers of financial liberalization for the developing countries can be traced from three categories as the following. Firstly, financial liberalization increase

financial fragility and deterioration in the economic performance of the developing countries. Moreover, as it had been experiencing by South and South East Asian Page 2 2 Nations during the 1997/1998 monetary crisis, financial liberalization can be accumulated into economic, social, and political turmoil. It relates closely with the emergences of delinks between the financial sector and the real sector, and the dominances of economic activities in the financial sector in compare to the real sector. The phenomenon primarily has a direct relationship with the increase of financial transactions for speculative purposes. As a result, for the developing countries, financial liberalization should be understood simply as a precondition for the fall of their economy into a trap of speculative financial transactions with its instability consequences. Secondly, financial liberalization tends to create wider inter sectoral, inter region, and inter income groups ecenomic inequalities within a nation. This phenomenon primarily has a very close link with the basic logic of financial sector activities. As it has been known, economic activities within the financial sector primarily based on the ‘money follow the bussines’ logics. Meaning, financial liberalization tends to promote the increase of money circulation towards places where it can be easily accumulated. The situation becomes worse when there is no link between economic activities in the financial sector and the real sector. Financial liberalization does not only tend to promote industrial, urban, and high income bias, at the same time it can fully fall into disengagement with the activities in the real sector. As a result, state involments in managing financial stability, should be watched out as a shifting in the role of the states from the servant of the society into the slave of the financial market actors. Finally, as a consequence, financial liberalization tends to downgrade states capacity in defending national integrity and sovereignity. On the one hand, financial instability and economic inequality become a very serious threat for a nation to defense its national integrity and sovereignity. On the other hand, the limitation of the states in managing the circumstances, can not only encourage permanent needs to serve the financial markets actors. On the contrary, it could accelerate the increae of disbelieve about the role of the state within society. In relation with this final danger, Indonesia’s current situation should be taken into consideration. It is widely known that Indonesia has been consistantly engaged in financial liberalization since 1983. However since the big monetary crisis of 1997/1998, financial liberalization has not only become a prominant cause of crisis, also the threats of horizontal and vertical disintegration nowadays has become a central issue of Indonesia’s political­economy.

There is a possibility that Indonesia has become a victim of financial liberalization!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful