You are on page 1of 5

Universali komercija

Pokyčiai
•  Elektroninės komercijos samprata keitėsi
su laiku: nuo e. duomenų apsiketimo (angl.
EDI) sinonimo iki naujosios visur esančios
komercijos paradigmos
•  Atsiranda visiškai naujų formų, kurios e.
komerciją, pagrįsta kompiuteriais, paverčia
tradicine komercija

2

Visur esanti elektroninė
komercija
•  Universali komercija (angl. uCommerce –
universal or ubiquitous commerce) – e.
komercijos ir m. komercijos natūrali
evoliucija
•  Perėjimas nuo prekybos taško link
komforto taško (angl. point of convience)

3

Visur esančios elektroninės
komercijos sudėtis
Bevielė
komercija

Balsu
... pagrįsta
komercija

Universali
komercija

Tylioji Mobili
komercija komercija

TV
komercija

4

Universalios komercijos ramščiai
Unikalumas
(angl.
uniqueness)

Visuotinis Universalumas
paplitimas
(angl. ubiquity)
4U (angl.
universality)

Suderinamumas
(angl. unison)