253

T,aJru~'Vakfl bulmausula ." :Blunr1ara gOre· heyeti :felekiyye.
u

"'.,~~

•••

·"' •••

h

•• • ••••

,,,,.,,

••••

Vlet'k, i.llnj ;, " {'J' "'1'IIIYe~fi ~.. " . , ·il. Il;"

iii

,.,,".,i,,' .••.. ~.,

, .•••..•• ,

Hernangi bir IBYldan veB.. .atmak
'V'e:lA!JJe'lf eo UfV'] ve .su, '. J m·ue·II\.1 er llfl l~ mi. 'II ' i1'I,.:iI d 1"
'D'
1i",
'·Vlrlill !I·'I, i iil ......
1i '"

".,
,;1"
a
i II!!'I •••

.255 u.,." ,.,..~ "..,•.••.,•..".....;.....25"7· .... , ~, :.".• •.. ,h ••..••1S7 ," 25,"
·~ •• ,~" _ "

'.d"

".~'''•••.•"..,.''.,

,, •••• ,, •• •••

!+ ••

ii

•• •••••• ,

- •••

,

'n ••.... ~, ••• ~ " ..
I II 11 .... ' ••• ,....

u._H

'!!,

e-..

oj

....

i;;. "!'I!lii.

'.[II.III!1!'

••

iI'~i.i" ••• I

illJI_

."""

II •••

Ii ..

r

r.

!!'III!

Illiil:l,!!

!!~1l

••

" ••

I! II

Ii"

!~"""'"''''''',i''''''''''''''"''' ..•. ~"
••

~.c, 1 . ".•
~IU

i

..,i,..!:llii
~IUl'

. III~t:.

U "Ve,IL~

1iI~

Ii I ;I'I',i

a •• ,

11;1:

'Ii

!!

"'''Ii'.

Ill

••

iii.

!!!I,i'iii •••

III;a;o!!lr'I'

a

111:;;.

1111

••

111"11

I III

h,1i

a

Liiil

n ••

1111 ..

I

ae

e ••

,111 •••

'111111111'

Ii~U~l'

· 'iiif ...

"'I

Alt~h vcl'k. ~,' ..""

" ..,
1•••

iI."'•.' ••~•.•".. :"

~•.•." •. ,. "••

U •• ,,~ •• , •.•.••• - •••

,+> ••••••

" •••

u

2~14
i
ilil

, ,k~··,'· rr, ISe Ja ~Ive:lll\. ,1)n,k~JzillJl \,rf!fit

II 110

i'

'!!'

I

iiI".

i

'!i'

II II'.

1) ••

\5:11:_

01 'II

•••

)flltII.

iI-I.Jjii

~, •••

;I)

l(I;.ii;;

.. '•••

, Lllr::"

"'III

III

••

II! !'!ilil

Ii tili.

III

II .~[I!

lliiilll!

2-',--'1:. ,.·IIiJI
--

"'!

" •••••••••

"'••

0

,

i.u.om

.••••• " •• _"._

,

",,~~.I.••....•... .•, . J71
'.i =e •••

Mo)'elizrna 've ,H).pnonzm II~ ,..•..'••••..• •.... " , ~" •

i •••••••

~

,.

U

i'

••••

,~~ •• """

'.,.. , "."

,~

21'1

Slije,yi so'y!letme;k ..'"., 'H." S·UJ~i Iuyand. mak. . '.~,,~" .., Bu. 'lei k:inIfJrnekleri ..",
i·••• " ••••

-_ ~,,,m •••

" •• n ••

U''''''.' .~",.",.",." "••••~""~,, ""•..,,~ •."••,." ,••',,'
•• ,.,_, •• ,
oil •••

'

h

•• '•• ~"'" u

,."..,;;" ••••• •• I" n '.,'
••• " ••

•• ". ".".~"

•••••

~

,,'.! ••••• ,••• " •• u,
•• I!!III! I

~~. Oc"

'u •• ii aai
!!,"'Il'I!'

.,~••'.'.

I ••••••

~ .,."', •••

" ..

.Rem_11 [1.li

lit.

"'II

••

'!I!'!!

iI'I~III.

IIII! !!!II

if!

il i .'111 ••

!!!IIII I II iI [Ii iii.li

i'lI'

.·.lIi,llI.

!II+!i,tI

!I'! 1!.1Ii;;;

......

illlii- •••

1I!!!'!.!to~

i i .1111 [. ill Itj !I!'i! ••

a .[ ••

111.2,'~
r.

21.2: 213 2:'1)

.R.emi I, dok.llbneden, )'ap~lbnasi8C"klCDier~ •..,.. Rem .:11 ~U,eri , adlan, maulm, ~., ..~, ..,,~ ...,.~ Sa'~ pkilJ'eri ..".",·4 ,. U. i'~.' ••,,", '~ d .~, ••••
i '••

u

, .••• "'"•• ~~'i".'"

" •••• .,..•• ;,•• ,,~~••,.
,•••• ~~ ••• ~ •••••

I,'H•••

., ••

+~

" ••••

'"

IfU,'

.,'

n

,2"1

2.95,

o •• "'~

iii, •• ", ••••

,•••

" ••

,~

" ••••.•

'."

•••

i~' •• " U'""

!""' ••

305, ,~,1
I'll
1

iHaya1: $,Cal«i ~'i".,•• i.'''.'' • ,.
0"
'. 8:1,nnCI. p'k"1: II.... L. _ +· ::-~YI~lflJll ,I.

~n! IIh

•••. "••• +..,; •• ~ •• ~·I'

.,i .,•.""••'••.•'.,.,
I II 'I! !Ii i

~
i.....

""! ,.•,.,. "." ••

n ."u, .,,]
I!!![!I! III.!,

LIII-'~""" ~ ' ..a ,-11-, f.l...mliaJrI=.nVII: L.., .. ,,, ~ 'ki·~III"' Iv,SLrJ.rrn.eI!m ~IJ en
:0 , '-il,_, _-

"
iii •••

i'ii-ri.~!I!

I! I • [Ii Ii i!ili,i

! !1!1HIii. i 1II1l1!!! !I~iI! !--j)il1lllr •••

l"
'

1,;).1

!-!II!,l,

.. !~'"

i!!

ill ••

'1l~!I!

i

illlil •••

II'~ 1I.,Ii,i

....

! 5,ft,,fiI'i ..... ,. !!'II''!.!!

11"1"

i iIi,i

i

llill!!!oP.

i i il""'!'loIl!fi'1Ii

iliJt ..

I••

!!!!1!'

I'

,I.IU,

'MiilSc:llesatll J a.yhan ...••..•... ,•. ".~,i i.,,, .•".,.•.".••.••~,.,., .•~. ..•~ . ~, "•.~
1l.·,1I. d, :";~J"II ,elli._tJl ~ '..... ,-il.,.~_ I [ -CI11. .R.U~ '''.I',n 11'1" A_L~I 1¥)luAlL_e"i Ii" ...'b,1-1 ,umJ.,

'..
·i 1 II !II! e II'III-li •• '.10•• ""~.

0

Ii!" ••••

,i i

In

IL-IIIK: IIL.- -,"

~

I

,1111 IliI

lili,i

iiI •••

!!. " ,I! i .,!lI •• ,.

'.!!

1I:i: io ••

'"II!

I !II !I! II IHIlIIIIii il., i

•••

i .... ·II!!!!

II! I! I iii

lliii

Ii. 1111 1'1 ••

I~

-

"''!!-!lii

.....

IIII....

!I!I'iIli[illl.!!!!''I'!I!!·!fIiiiiiil.i.lfIllI!iI,I·!i.IliI

••

1I'!1'IIII.iilrl.,

•••

, ....

!I,·.....

,!i·i!!!".~,

•• 'iI i •••

,.,

J~~ ~u
-

3 ~n \I. 7' 12.1 1,2 4:-,
.

1

,

O,O.llcil :;eki I:. Kab-I-',I .tIlI.ri,1t" •••••.•.• '... '"".••.• ,.. ".,~i'.... .• ..••......•••'''~. .,., _,'·U"." ,~ ~ MOseltesa.l-1 '1Cabz...11 lwii ,.i ••".""•••·.';.•. ,.·.I1.. ·."'., n~••• ,~,...·•• ·"~'.""moJ''''''h ••••

iO;,,,., ., ..... " •••
ee •. ••• ""

32"

~13]

A~luitca"ek.'l)':·Allie' ~..

,.",4 I·.~ "

ii .•••

~~

I ~~ •••

~~ •• U

i .,••• ,.~ .• l'Ol'" i ......

,

u, n'
1111.5

••• "! '•• i'

.,. r .....

n,'

M

i i,."•• ' ~

34],

'M8eJ ~c.1'iliiilgIe
o;u.I,·· .. . lb..!
~'
III

IC'B,L.';' Y _luulKl, .~all I· ,~1lIl-.s.5•

.'III!lII!.

111ii ••

IIL,,"!II!!!I-

iii'.

III'.

~

.'ll!:fii

iI-Ii.'Iii

ii

""!I"

)!III I! ••

iii ~ j

jlri!>I!I

!I!'IHii

i

!II!! II ~ i •• 1IlIIIII!II!!;II

iii'''. i'.'I ••
'!II!!'

I!If~!

~ !IIi.

i ,iI •••

,]45
'J Ai8
-.
.., -:

!Ill • •

liil!!i .• jl ...~ ...I!h ....

i

il!ii. i ~;il'1!

I

.,.·ii_

"'I!'I!'I!

Ill".

I, Ii II ,Ii iii .. ~ ~!!!"I!

!II!, ... 1ii illi

iill!'l!!II! II !lili ••

lill.,

1 II! 1 ~ Ii Ii •• il.

II.

»Io!Il!!

I iIIllI

S*kiZliJiCi Mtl~: .H~re~ ~
~I

i i •• ' •••... ,

'-i .,..~-,.',..". .,.,",' __

a

~ ••

M

i .~~

""

I ,,'0,'
Il.il!

i "" •• ~ •.• , •• u

,o" •• ~,.~

..

)·,5,2
-

l1,ji~~,iil.iio_''1 f;l'1 U~J.f~_~1II _ M~...,IlIl
~

Il.... ,'r'l"-~., 1I.I:It".11II-!!!ii .'.[!!I
ii i

!.~iI!i1ii

i

I.IHI

!!!'!1!11'1!!'1! II

ilili

i ~1!11i!

i

I IJl 'II III II ililill ii, ....

~ELII

i"lj!.

!'''!'!!I!I!~

•• '1II1II11! !l!P:iII

Do:~J1CIU.
Il~L,-1

,~I!::1iI.:: Be,u.",...~.,.." ~,.,~~, ~' .
"_1

'.

i.i


II

]~I!I:.AI,
i I Iii •• I'll!!!

!II! ~

I!!'~II

!II!

II! ii

~

n,' •• ~•• -e an.'

i-.~,

•• "'-.,

.'.

i .......

,n •••• a•• '•••• ,.~, ...... ,.,~~
!!I.
Iii

lS6
..J11 -

ii,.,_,..-D~'
~,y~li

nVJI1~U:p
l~

i

i ii1i.'j!

!I"'~.'

1!1!1ii "'il~ iii !II i II

illi

i ••

!I!! IIliI! i

.'.1 ••• '.. I'"e-il,,!i·.·.

"!.''!,!'!!!',,!Ii'li

I

i ii ......

i.

Ii ~.

II! Ii!ll-li

iii

llillll'!!'!!!I!l!1

l'e81
1

-Ie .,~ 'N-' ,

.-'II :'

t

......

iUS-mw

,iiil'il !... ...._:
~"!lI,!i'lI!ri ••
!!!I!!!!!!!Il!liliiil.'.'...

''''<i.iIllllil.iii~~!'!

••

IIi!lliiii.tliii:lIIl..!"~iilii.l

••

lI!j1l!1!Iiiiii'lilii.IIII!I;t@l!lll;

lJW £IIii
~

M'lls.eIt=·~. '~:IIDural"l dahill!:'.~ ,., n I. •..~. ..•~., IOn] iltiiincil- ~:ldJf::U'lebe",il '

'biriftei, ;JCk.i I,::HlIIIfM'''"i dW

ie: .~"'. ""10 I "E' ..... i ..".
~,i .,~,••••

IU

.,.,~ •• ". ''''~:

i

i.,••• ,~~" ..... i
mo. ••• I!!~

n••••

on,._

'II,L.

]- 1iii:.AI,

" "",~ i

i, •••

, ,.~ •.•••

"""n "_,,••• ,., • "U .•,. •

]16'

s.,_"L ., MlH'l' 1 Csat-I utC~"1 uanee On Of_eO
. ~
--~ ~

...II ,MJllse:_~riE'SDI:"" :f~IJYu n'l 'h.-'aU. .M'.n •••••• "'..'·'r···,,··i., Oil dHrdDooil :Fldi: -U'tebe-:i IdlahU Millse~ lesat.":1 'IIIltei~..i: d.atI11,e... ,.~. .,0' .'••• '. • k~'I:i ..,:,_... . ,' ... w.....-~~-·' ~ - -' ••• '••.. '.O n ~.~'~ IrBl'- ~. 'IJ .ICuJ..~m" -~,~_", ... b'
no on.
I •• ' ,.,'
i ~. i

'.l.~,:
II

.0'"

ii

~'i ,,,.,.'.'.

,
II .' •••••• ,."'~. "' •.••• ,., •••• ,.••• ',.,••• '•••• '•• n

~,.... ,••
"· ~ " ••

i •• "

]11
".

• - ",.. _·I",!·

N,B.J:yyOl

"'!I l.,,_ ~

~lil1lI.""·

,•••, ••,·,~,,,····,···, ..

···········h'.""",~" -~ __~ . .
u

!I·.'III'""•••~..' '
,•••• 'I' ., •• ~, •• or, ••••

,•••• ,"..
,~••• ""' •••

,•••• ,•.••.

u.n

-'

... ~:·~'

"'l1S' 111
]

7],
!

'

~., •••

, ,.~,.

~ ••• ,~"

~ ••• ,

~i

I"'~"

~,.".;

., ••• ; ,••

i .,_ .. ,

u ••'''" ••',•••' ". ,."••• ~ ••• ~ ••••• ~ .-, '. '

I

II

-

iilifo0f3ofi!

+~_!I

~-ifi'F.

II

If'. II

II II:~.

II II II ~

III

II ••

II II 11111

II II mlii

Ii.

~ ~ ,•. ~ ,
!il!lii. II II II' -'

,., , .."
~" 'll

-.381,
. ] ~

Mb IleA.-t'I iC ti,1D.8
i

18J
16 ,II

iii

ee e I!!~"'!

!I

II

II II .,.,.

i .. II"

••

II .,

Ii i .. !iI'1i iI i it tl'!'

II

II

'I!

e 'Il"!!.

II .,11

II

IlIi'I. i i

ill.

Ii i i

'1,111 iI

.. ,!Ii

III

11;'1

I"

Oft, :tPl'liI1t::l ~ ~

~I;i.~

~

_'-:~~~.'

M:ase~lesat:"l lafilL. ~, ..~_ .."'
~L,

""",Mill,.

,-t~~'~···;O;
'liRII~

111; .. e-v-e ~~ ••••

,•• ,-, •••••
,d

,••••
••'

i ••

~

i'~'

...~..~ ~, ...,.,.~~ .... ...., .
_

i ',', •••

" •••••

,.~.,.

~.

I •.• ••

, ••."" ••

u.:

, ,'

b'

•••

+ •••

~~ u •••••• ... ,.u.,•.• ••] .. u~, ' -~ --

v

' ,ldDd I ~ ,KuUD
[.
['.

1

'I!':......~. " "" ,L I,enmc
'If

'
vIa

U --'U'.... f-'~'Q.I o!j

s 1·)" 1",lel'me 101-uili 11' '~, .,1,,,'I:Ii"
-

} 1.-... 1:., Aijl '' n~Aa:l1 'ii. mu ,?, VJ1~
l
II

II.

'Ill.

!I ~

i!'§ ~ ~~

~

iI!II;

II

II

II

III

II

....

'.'.

II

II

~'.'.,Ii'.p.;fo

f!!

if

,II+!

OIl~

II

II 1111. II

11.,111 II

.,lI,'.

II

lilil.

i

Ii

.,j i

-I·ji
••

j,Jj,

II

'1ii1,'11 ~"7~
~

111,iill y t,' n~ .. , ',"' "',••• , , •• ••••• ,~. or,','
1111]111 ...... 111.
II .1"1' ••

HH"

~

,~••• ,•••

~ ••• -, ".,"

_'.".',

",u.
i

"-I' - "1..., .... :1... - ,'" ,.1.1, ,iih'lrn l~""" m j" ,H arll~"e~el!~,., m,~'u08~ u;T ,M.ii!:., --t 'J ., ••• ,.- ,'I: " II~ ,]" " 0e.,urur.' Hamil,~e.0 ay dl' Ii· --- ,mu,!') ,I" '.' •• , '••• ~,•••• ,r.
n'l~~,Ji

I",a :cJ'n '1!iIJ'IlI11J,e ,m.l !!i.tC'1,e.U'

v ,'d

II' 'II - ii" ~'" II;' y. a·~011 Uf III.. -~

,,
m1u

,I~
~., II IIIIRJI!!l-I!!!
II.!'! .. II

I!I"P

i

II

II-li!!:to

~~


a. .. a;
II II II iii

II.

II II

.i" ••

11111 •••

'IP.

illi

!i'~'

iii.;;:

;;1";;_1111 ILl.

II III!!!

II

1I1Il1ll.

III.

II II

iii

Iii ii

iii

',11 '

- ... ·..JI ....l§o = I ' ,

ml'j? ..,. ~,.~,

~,
n••••

n

'•••,,~, . ••• •••,,, _ ~ "" ••••••~~. n' H'" ~

" ••'. ~ :7',",'

i.·.., ,.... .a ; ~ ],,'n'1,
mi,;;"''Y, ..l
""l,n~!
"I' i!!iil~'

3""2' "

J'i!f.t;;,

1A1',1

,~., •• ,~ •• _.", ••••••
" ••• ~' ••• n •••

"" ••• ,••
,;. ..

i., •• ,••• ,.,_~ •• ~" ••••• ~ •••••••
n •• ,,~". ~ __ ~

O. ~ ••• ~,••• ,",
_11i •• ~ •••

,•• "••

;:],'7 JI I.lYU
~l'~

n-1e!JI

C'Yfl

alll.Bl'll ,lI.,1

'Hi."

.;Ca··.·

'\r,lIl1.l1\Jlil

nlUli' ,mu, ?' -: I -!
~

I

!!

fI

•••

1111 •••

,.r..

"~I

•••

!P. iI i i

+fi

3 3 •. ~

Ii Ii Ii]"

I ••

""1'.

lilli' 13iii"

Ii !Ii

~

+;&. •••

,111••

III •••

II, ••

'De,fine var 'ml? . i." ,i","" "". D' -fille nUl IIarUJlr? ". Hasta ve hast:ed~:k:Ozerine., ,..".... "'... "'k·l 1,en~5ii+'I!!"'~•• S a ",.:I, - ve- ...... 1..,-1' ,e, ·11ll,,·· u.1 liDI.llS Hastanin has,lalit,II ned:ir?" ..~.. Bu, i~ h8lYlTh 'ml, de.AU mi? G:cI1ece,gi'm BlSlld tr?' ~]m, ,, __ ', ,_' t ',,' , " nl.. -,- -" -"J'iii,Rl lEo, Int-e, para, V~ mal g'eIYer 'nlll~ '~'lI'.U ml i ••• " •• ,. 'J id "', It ;' M Ii- 'Iml gl,' cr ~m,~ ,I· ,rul"? ii' "'''~''~'''nl ,.. I', ge: ' Di~e,l;im olur :I~U,?.."..,•.~ ~~- ..~., .. ..,~ hi., .i.,,,,, .. , :I,i:m a,llu[ rou, bu haJber doliru [nUt?~ T,', '-'Ifi' h b er ~glUl1Ue· ek" "(-,d'-' ',' ? I care ,~ 'a,' ,- --·'I·..JL. 'tt 'llnml 1 ,'u,rumu ,.:
'>~. "" •• ,., ••••• "" ....

n"

••~•••'.'" ••_"••••••• "" •••~, ••"~•• '>'1 ' ''" "'"'

• " ••••

~"."

••••••

~h'" ],M
" ai, ••

u

u

,•••••••••• n"

n".

'.' ., ••• u ••• , •••"."
"'" •••••

];97

'I, " ••

" •••

H'

.,.,." •• ~ ••• ,

'p' i"~" .'.'•••' "•••,. ". ,,,. n
IIl[ii •• II!.~·tlll!l!t 1Il1!! 'I !! III 11[.

191

III'!' ••

1I •••

I •••

1l •••

III' .. r.,i.:t,

.. ;O-l.I,!!i.i!IIlI

••••

II,.'

••

[.( ••••••

I.' ~- ,I

0'1

~O+

, .'.'

•••

,•••••

"

••

'

,

••

,

++ ••••

,•••• , ••• '""

".

m ••

i..'~' • •• i ' ,~ •
UOM

401
""t.u '

.,I'UO.'

..

',U!u

~

,.. ii++

•• ~~

,

u

i i,

,.".

'•••

'. ,''''

,.,"'".~

u

••••

~

~ •••

'•••••

".

"cO,'''', _" ' ••••••••

"" ••• ~•• h
-e •• " ,

.. ,.""

'.

406, 406

'1' •••••••

"

""."~._
'"'1''' 'I' ••••
'. ,""

,.. I
'
i+

~ ~, .•~.'!i:t,,' '61 ..,.,~
~ .. ~

,..; ..,

n•••

~' ••

"',

••

',"'

•••

"

••

, •• ,.~ •• ~ ••• '"' •••
,,,., ,.',.
m

" •••

,•••••
mo

AD'''' ,,,.4.0al ".u.400
4"
II,~

,'

"i

"

11 H',,,

..t.."'"'tt· b,' sa,~ 'd'-;I)' y-Ulr~ ~;.!e.JII '. iii, MtJ,.,Ilr
~r.

.. , " ., BOff; I:Slentr ml-,'., "~'~ ,!I" '~h" ',".:I ... G,u,Venllll' 111, "JlLn,I~,sl ~,dl,i..- ~- ,'? " 1')'1.••• -- it ---IIL_. ff}' y:'Q,I!C'U'IU1I\.h·- var' ml'; ., ~ 'i.~ 'a;yllii .•
iio'!"!i5~~~~~i!!oII' •• II.! •• IJ •••

QI!I'dllll"ll!lll v:,
, ~I" ~

n,

I!I .:II" m'lytl:

1 - --..-m

i!

r.ilil

r'l!li'l'·r.i.i~--~o!iil.,

......

I .. iI ••

j;lIIi ••

iHiI.iilti!iiiiLl!!Ii

.. II,L~Ii!ll!!II!!I,II

•••

I •••

,lliiillli.!lIIIII!E!I~r!l

•••

lII;~1I11.j.~

4 ~~
,...

IIQ, 'II'
I

iii ~II;;O ,.. '"

""OJIIi-'g;i['l ,ye I~' - Ilur"~" 1i..8iVilt.....; .
1I~+:i~l'!".~a;l;.IIi;;; ••

mnVll1'm
,,'I

'J '~.l """"'_.'"..... '.. ."."
11 •••• l~III ••

i ~ ..

"."

'.......

" ..

"",,,.

FU

..

4 'I'I:3"'
~'''f',

'i

1I ••

,a· •••

!II ..

i!iilliiilll!l!!!I!!lI'.I!!

•••

tiliiliiiili!!!!···iulI-

••

4'~] j _,~,

"I"•• U

••••

, .....

" .....

'....

~ •• "." •••

~" ••

u

•• " ••••••

,,,', •••

" ••

'1'•••

'., •• ,

041

I

,H".~ ••

,...,'II~·'!!..:'m-" RilLJi.ll,u,t

v',1IiIlII 'm-' Jl'1 GDU ~,~"t..'"""",iI(i:!:I;'b~I::,,, ~,'i" t " .• '. ~1¥JiI; .IUll!'
I. "

m'''''' 'Iylm
1

n,

,.,.~ . •.,.,+".~.n~ .. "iO .. ..~

'fi... ': ' 11 ....... _ , ..,_

IUIII,Y.~,1 ,~~au'tdll"

6:1"

m1.J'lm~ mi:WpU!

",~',

-

-- ... L

k ·1Iiih,,,'11 mill -. ',U'U!wUf

? ~

-4,116, ~ u.n •• .. "'''.., ..•' •'n·· •...•.d~~.~" .. , ,ulint! _,_leuoyU' ~ .~un
L,..

~

u~

, ••n •• ',

415'

,~

-~"II~.J.l·'?

••'

- ~..,
"- .

.. H.lts~-illkla i~.8il~ dUrlJi,m,~&r,,.,.;, .. ~...,~ ~.i.,'" •..•... ,~ ~ ,.,~ • ... .. •. ...,•.•... ,...... ,... , •.• ""~•• S,e"uil w,den .habet .'.... '"'..'.. i,". ;,••• -",••.•• , , •• , ~••• 'H.'"'''' ~.....", '·OT ...."•••••• i.," ,,,,, Remi] in anI ,e.kine.rl~ ""~ " "; " n., ~ '••,••~•.•,"'"..~••,'•••• _ ..•• "' ~"i
n" ." ..
u

n ••

411

_•••.

~.

4 ~9
4·119
4·20

'·H

'y Mi.D ,s;uresi

.1' ••••

III ••••••

III•••

'@'+'F"~'"

II .'111 •••

II •••

'!I. -' Ii

i! i !'I'''.=< ••

III •••

II••••

!II. !I,!!l!ll!

!l11I~

II !I lili

i!li!i

••

_Jill

•••

~

••••

'!I,I"!i;j

~loii ••

[II ••

_Jill !II ••

-D~lI~ '''ifie •tste kleri o~masw .. , , e~ :,,'enD 1 ,,,,,~, ,.,.,u ", •. ~.•.•• • , .Her ~(lrllBerl '!/lie stzm h;:in.".,..••,..~ •.' , leh.ir1J hilyval1J ardan korunmal ".~"; ".." " ~ -·U •••"•••~ 'Y~]lDD ve akrep, i~:i[l erbct ~ " ,..,',.~~ ..' ,"., ".
. I~
e.••. ~,.u,
H " " .. " ,

V'akUl S'U!eiW ..••".. "" " ~ H;acet namazi "..""
Of .•

u' •••• ' ; ", •• ••• ,,,. , ' "u ••,.i " ••

i '""

"

,.·E ,.~ ••

, ••••.••••

~ ..

h

,

~.

.' ••

,',

~,

'""

,•••••••

,•••

, ••

, "';;~'

,

"'"

••

,

~

",

42.8 432
.;11"16' ""r..~1r,:

~ .o;".'" ••
".'n,;;" .. "'."

••

'n".n'4l40
,,442
"11'
i;o" "., ••

W

,~•••• u

n •••'•••••••• n. n'"

44]

;Pali'8S;IZ

kwml,mak ..,".~ . ....

~"!

•• ,

;.'

•••

,.,•• ~ •••.

~.,.

~~

'•• " •••

, ••••

,••

n' ••••' u, ••~." ~~",.""" ., •.••

44],

'Ko;lI'b" k,·.u_~a ::_'. J'ft '=_ ~.a il k-" Iy,l i':hlklklIlW 'k.u,rtarmak, 'iit",iin,"."H"''''U'j
!
I ... , ..... ,....

.- . "·r··· d'-' I·.. .' O urum.!lW 1y.lw~A,e'.-OIlUf.l1le.Sl

,•. "•.• ~•••".••"
.. , •••

••• III •••

~." .,
I.r!'.i!!,!lIlI!!~_+.,!!i, ..
!II •••

", •...,'•.. 4'-4-1~ ' " lV'
H •••• II •••• !!.i!!II!!!!!!!!!lI~i~

,.,.!' •.I!I.f-'!!!!t!ll.I'lIf1iiiiiiliioi

,.J •••

-'!'!.'!!'I'!!!!"'tilll~t-.

Jill.ll1
T

'••;
;a 1;,1Ii!!

"
1! •• 'II •••• II.a.~.iii!!.!<~i,

iI.~"I'III

"
••• t•••

,
III ••

~ ••-••.• .".~
!!! !I!!I!llIlilo1i1'.illinill

"••"
•••••••

441
A, .t !IJ
l~~ "

7,r.'J- • ..,II iL...' • ~. I:m'e liWieut: .W~'l.n

1!!tIF.F.lofitii.IIlIII

••

, .....

,II .••

seas

S;igi[l~r i~"I1I"'"
(' ..~" .:-.. ...1
J'-

~..~~.", ..
~ ·f-·I·· -

u

"

,••• ,"_

,!, ••

,

~

~

"',

,

..

;~,.

.'449
4''':'9, '--iii" 4"C. [-'
" ~.

"ra,~~nanmmJ ger~, ,ellru'nnel!l. ,_ g •t;k··· ve' I.., -_.. _....ll· :sgg,u~m'il!fi," , . i\'ii;UmiEhu,an ....... ~'I,. J .·11
. E.
. ,_ j" ,'" I " 1.'. . .r, .' . .'. -.. . .' . -"

,•. ,~

" , '", ', ",'", .. "

,
,', ,

p .. ,~.'

f,elakeUer-den ,k'Urtu~'m.ak ii-r~nkurban kesmek "1 K·an ~I ham w~ r,ara ve Sf"'''' ell:Ilef ... .,,+0,.' _ 1~~.I1I.,
I.. .

'''~.".''''."

',..' " "
a s e ~." •• ~,' •••

H!"

••

,

'''

, •••••••••••

~, •••

;

, .. ',.,.. ,

"

~

4·,:; 1 4'51 ~.. ~.. ,~.,.~ .
,,, •••

H.

,1"'1

.

I

KI,sme.:tiJbaS~1 k[zJ,[tr :i''r.,in .,',.. ,.•... '; .. ; ..••.. ~,..••,.'••~.",

".•.

""'+"';"''''''

~"~ , •• ••

,4j'1

Hizbu.~..kifaye ~, ,.,'", ".. ".!., :Berhe.ti,)!,y'c'ni n tasarrufu ~ , . J,sra"f. WDUm'll!ii :-:1
a, iI •• ,•••••
1 •• II.~-!iio. _1111'11 •• 11 •••

".."

".••••n.u.'.H

"

, ·.+••• ~
~+ •••

~" •• '"•• "'•.
" ••••••••••••

' '.'." ~ ,..'," ".,
'11 •• [!II,

"
;II.6.!!i'!I'"i r. ...
'II •• 11111111 ••

,.451 4·6,5;
A,,,l;':!,:

-II!!~!I

i iI''Ii

i i !P.tP.

••

iii

•••

In ••

",;1; •••

"!iiI:

I:

!i.
,~••

!! II .....

'.

_11••• ' ~LJ.I •
•••

T:ahass un duas

I ., . ~. ""' , ' •~ " ..•

"•.. .,,~ " ,

,. .,

u

•••.•.•

's

a-e e e

•.•• "

,.

~ •.• n

:46'1
468

Be'rlme~i;,ye've· ~elt"bl , """"""""~"""".".. ".".'h"'"""'H"'"

"

"

,

, •••" ••,

lstihare. '" ,.. n' ~.• ~ ,.~

,•• •i "j ;

",.

n, .E" ••••• "" •••.• ,' ~"~".,,
i. ~ ••• "' •• "' •••• ".

,," •• ~••,••. , ,
H •••••••

"
U"

"" ••• n. ,>!I'U ii'H"
n •••. , .... '., ~, •• '" •

41 :I.
411
40"N 0",

01.umakla U!y utmak. us-nlil,. "1"'1'. h' EV J h m,L.,ay,atlnwn nash.!I ,g,~ece,iJ "j'~'"li! .•..'•.. ""..•,•.•',... '.•.,'•.."~",.,, "".... ~..•.~.. ....',..'
H., .....
'! .,.

I""

., •• ,,",''''''

h

•• '., •••

"lItb.i;:

,I;"ii;.i:IA11l'1IIII.
_·.IM
!I;!:.

It' .... ;t;''''"

-

ili'I'

I"')'k u;m' i!!Iik!1l U\I'M'i """fllkm ',.Ii. J' II,!,•. , -1;-'" .~']ar,mY,ye , 'M" d-)........ ."'.en:: e ·r;eWepati i~e~es,ill!,ellmek
-.·~lllilJ . ~~IJY ,"
!ll ••••
iII'~"!!!~"I'''. I .... 11,••

.. em l;'l;kr11t:':1 \.'" u~ ie]e",IY,},"""..·"....,.."' ....... "i.~' ....
rDi
c;I..'
III •• LfI.!!~III!!!lIl3iiL .. liiril •••• H•••

H ...

"

...

"

••••

,+ .. ,,· • •
....

h"

........

,.. ,

."" ....

'".....

IfI!!i!ilJ'hii,IIi,.illilll

••••

1I.1.1Ii1i1l;;;;;;.;;o,

~I'!!!!!I'.'I1

•••

'"I1 ••

''' _,.,..: .... _.:

1-.,,,

4 90'1
_~ .

"",.";1,
111 ••

!! "

'*"11

11.1111"

••

, ••••

I

••

".!!!I!!~!!iI!I[IiIl

••

lll

••

'II'II

••

II

••

'"

I:liil,I,II:

__

'''''I!!!!!~

II_II.

I

I

•••

[IJIi,ilii.IIo_III.~!!~';

1111'''1

rllllll'

.....

,..t,g II

_41 ti ii .. "1

!I.!'Il!-..

1111•• •

111111.

!!Il~

I! I ~ltl'li

i 11 hli

i Ii ...

Ii III

••

!!II,I!

I! ~11'1i

i!l

i ••

II

••

ill[."

II

Ii Ii ..

III

I,,,,,

...

,0;

........

':0

I'! II.~

II'! •••

III

Ii •

:[lUI ...

I"

~

"!!

!l ~'!I

S'0I'l!"!

'111"1!:'

4q2
I ~ .: ...

. IlL _an IDs:m~,a.r III ... · -:> - . ~,·:It""i '. !&:hR1CU l'oall\,I' . ~, '., uzcnne 1!lI¥8.IJ ~... 'k.'.•..........•• '~ • ~er ., II u-~,~n",_,'I· Il.. '~'r' "., " ~,wer'• ~ - 1!r,HJ.1 i:i_atmJ '••• K.ilJritaftJ ve fataAni ki:rlete'rl ~lXul_lar' ~\im
i ~:'
'* "

~'

u

"

, _,.' •.• •• ,

,.,•• ~

-

~" ..

H

41'9'5
•• "~ ,'.

'., .••., ~
" "'~ ••

"'.~ •. -, ~...• ~.•

moo

'4;9.'~ v
AlIA'",'

-

r."'."''''''''''.''''.''''''f.'''''''ilH''''H.''f.7'
"' , ,.,.,

~.h

..

m491

". ••• ~. •••• "••••••• "... •••••• ... _...I". ilHlhl...'.~enm... 1.... " " ••• " •• "" .•" •. Ii i ~iill.. •••••• ..••••• .Ii II it' •• .••~~. ••..!I'~"" :" VIII .il . _..1·. h_assa~u ~... r•••••• ~..••• ~ •••.".•• '. ...• i.".~ •••• '. .Z .c2: [2 . ••••••• • i ••.' .i....rIi.. n :.III 1"'[1 II ilHi i 11111 II II iii!!' Ii i iii. .. e-~..!i IIIlil..lalil .. .. ....~ •••••• 491 .11 ••••. •••" m'~" II'.1i illil'lli Ii'.·Ii". _. It~ID! . •• [11 •••••• ..·iK:Ir:si· n in brassa.' .'E!'ii'H1 '~~'H.~ •••••"•••.5IIU'UiIU · ·'L·' letl~ -k· ..co...•..' " ••• '.eal1!'H ve aMI.b.coo······ Jl.. !!I1I!!!1fI! IIl!dlll'.~' i.& Bllma.·CIeVa La"'I'iil1'ili' l~·~_ll . ."" . TiF[hi I 1-"..i..~1ii.J Yl:pnak.hi i iii I H_i.~ •.iliiI i IIIH!II"" !!I!!t .~"..IA. ••• [_~ .R.1111 111 !!!11!o .n_"'JL.u.IiI.. i SOl ..lliIi'"'I'D II.J:" l!f~'IJ " . iI:I.•..ic [Ok!IHlllCak.: •• . R.0 (". !!1!J!Il!.. •• '+ > •••• ..u n •• no"" . 1::.1••• ~. .." ..lI.. .. n.".'. illII![liliillillliiidili..I.~"..'..u...... i .. ' Ha rtanln her liIllllnn. .. i. 11 •••• "" ".." ".".. e-e. •.!il'iI ••• I•••• 'III ••• II!~!!!'II!!!!!o+IIII!'i ~ilill r. i'.".'II!!III! 'ri i lll1iilll i il.. b assa Ian . I..1"~:..iI1JI:n i " . o· iH••• .1i i i om ••• ." ••• " i O.".~ on. i !o~11! II """.••• ~. S~20 E'y..'. ••• .iiD .·~~..~ ".'i i.1 Ii!' .'•••• M' u·.' ••• . ...ek istey. ~'i.I:bai_~ .. ... .. ...• ~..I..• 52. i ••• ~.[~. .·en ~\I\I."':...i. ••• " ••• . tOl . "C" •• . r-~.i ••• u •••••~ •. s··n......• . •••..esmaw' .l 5l:1fes... •• ... II . ~ •• ~I&:.SOlII.iI+... •• ~ ••• .".. II !till I 11.l!illif!!!!!!!!it.. 1l'!!!!1!¥ .I'i!'it:n 1I...lf..m... .. '11I·1.·llliili.JltID~ . .•..I.•.. i~in I~I ~ubuk . ••••• i •• ~ ••• .~. . .• •••• ' . ..om-' 'am-'''' ..". ~iII •••• 111:!!!!!3 f!! 1i'!P iiI...~ I! .99' ." U· ~DD' I.' Ii lfl"uil·. !fiF..·...11 !l1l~ Ii illil Ii li'iI.b las sUfesi n in.·m " •••.II! ~ I! •• filiI! I! II II! 1.5.. ....& ...~ 11..•.•••• n.4.III[ ••• II.•. .. .·.."" .• + n I ~. •••• "••• ..iI!~dl...1!!11l! !!!. S: 'I '7 MIilJteri cel'bi.'.....5 13.. .".•• •.i.!llIIi l.•••• '••. i I!!I. ! !IHI! II ill III Ii iil1'i.. •• d " •• ~..-'-OMul A:yet el".." 111111111 11!l~! ..·III"e-l'..••••• u •••••••u •••~" ".:LlII'}~ lIl.teycn~m:i. . . •• ~ :5)' J m. .I\. . .!f-_Ii •• '-!-III~ "!-!I':I-! !li·~l.I~ ~ rli... .1 iI. .. ".••• .. •• .••• . .... ••• r•• ..•••.."'" .1II! ii''!!'! !Il~!!!! !l'1I I IIlriili i.". III!!IallI!'!!i!!!!!!~'I'iiio oil iillll •• 1Il1l Ill •• II' •• ILl •• a...De-mk()d)IIIIJm an'lCtlllck ~"."i' r... ••••••• ' .... Defi~ liP . _" t. •••••••••••'•••'••• n •• .. I!.. 1 ." •••• . V'ell'le.

11 yapihr? ]. Remil ilminin ikinci kisrm.3. "I 6 Bilinrnresi ~. 'J' cevaplandrrmak 7.llm-l Rernil 5. .. ... Manyetizma ve hipnotizrna yapi ~a..Kasemu 9.". Dedikodulan onlemek ] 1. Ill' iL :fl.'1 1..2.:'"~I arzu olunan bircok '"iy 1\.cagl- hakkmda bilgl ve nasil 4 . Salavatlar.. Hizipler " . Hizbu~' 1-Ibm .Yer altmda su veY21 define aramak veya beyin l!J1n)an He uzaklarda insan beyni vesaire uz·erinde tesir icra edebilmek " iein yatal 'tubuk 005..ilmi - -- ..iHisCi KiTAPfA BllLiJIvAN BAniSLEK I .TiJi vakti bulmak ve zayirce yapmak usulu 2" V·elk..•.. Dualar. Telepeti Emlaki] F elekiyye " 10..l._. .1. hI .' seyler_ i R emiil ilm ile ....

Sunbule 1.arktan dogdugu zaman. Esed.aaatte bir k . garbda gurub eder.' gun VEl: bir gUntin binde 242'. Cevza. Delv.aglnoktaya gotUruder" Sa. Hur Isimli olanlan da cenup burc 1ard rr '1" Vine bu on iki burctan.kisahr.a~.. Deliv 97. Saldeler gunesi 'en yQksek yerine Habitalar da en .~ . Herhangi "bir bure .on: .. nr kere ne k di etrafinda doner ki bundan da geee VI!' gUndiiz hasil olur.u zaman. Habitalarda gun. Delv. Seretan ] 38 Esed.&1 kadar bir zaman i~·erisinde gtines etrafmda doner. Seretan.i.21. Sevir 93. burelan da Habltadir. Bir daire 36. Cevza Seretan.a!j-a her yirrm .38" Mizen 1J9. Or. Cevza 120. . Hut) Hamel. Sunbule.. Akrep. ~. Arahkran 26 Arahga Kadar devam eder. En uzun gun: 19 Hazirandan 25 Hazirana kadar devam eder. Stmbtile isimli olanlan $. Mizan. Akrep. Said. d .8~ Cedi 120. kat11hg1 olan bll..TALi' VAliTi BIJUIA U8ULiT Arz de diger yildtzlar gibl uzayda seyir eden bir yildizdir. .Kavis l3.. Kavs. Cedi. Akrep 1. w - I! En uzun gece: 20.J!'r~do... Sevir. Burclar sark ufkunda 255 . . Golde milyonlarca Yl~dlZ ktimelermderr meydana gelmis ohm on iki bure vardir. Hamel 85.gal eder. er . Cedi. k r. d'" gedf. t_.. ufukta kalma suresi birbirineesit degHdir. Sevir. Esed.0 derece olup 12 bure bu daireyi her birisi ~~di yeri elan 30 derecelik bit yer i~.Hut 83 dakika kalirlar . enc t .imal burclan..delerde gUn uzar. Bunlardan alnsi yani Hamel. Ve bu hareketten rnevstmler meydana I' ··b· . Mizan. Kavs. Her bure sark ufkunda do..42.B un ·dan ··..gdug.

_':....~ '" If.o..zin 1 saat 5.. [GUne~ ise 80ga burcunda (93) dakika kaldlglna gore beher dereceyi (1. ekis ~ uca .• ~~ durm azlar ' _ '. Hut. Sevir: Bcga . .Seretan: Yengec .. Elimizde (13) dakika daha kahr ki bu da Basak burcunun Ut.edir: .' . saat sesiz dak ike yaruj '4' 2°°)' d·.ulLun ~ 'd'" k kb ' '" .in Soga burcunun yirmi ikinci derecesinde oldugunu anlartz. ..50 de tali' nedir? Efrenei Mayism '14 il Rumi maytsm birine rastlar.. . 256 .nC[ u~un. I .gd. ikizler bureuna seklz derece kalnus demektir.inhangi burcda oldugunu arasnnnz.lecegi gibi maYISUl karsismda (21)1 adedi ve burcun da Boga.Deliv: Kava. (Gizli Hazinesi adh kitabm I nci cildinde bu hususta oldukca genis bHBJ verilrnistlr .durduklan '.efrenci l4 Mayis carsamba nimler .U_' -..Cedi: O. Sabah saat 4.. SunbiUe. Deliv. 'I. Mi." u' 1. istanbul arzma gor-e. . Hamel: Ko~ .Uo:I sema Cedi. rsoga mu '.Esed: Arslan . Esed...G'····.:UncU derecesinde biter.. l ) dakika seyir let..50'ye kadar geeen udd et Y'toU~ '.«.u yazilnustir.~" . -. Vasatus . Kavis 2 saat 9 zar dakika. "' d 'a I.aUI vakti bulmak icin once gOne.42 den saat 13.tiginden bu sekiz derece .. Akrep I saat 59"ar dakika. oldug.Oraya muracaat faydah olur.0 '_'~~J t taair.._ .Une~in dogdugu zamam bilmek la~m~~f'. Ruml mayrsin birinde gUne~..en 'i: '.' '.1..ugunu takvim yapraklanndan tesbit ederiz. . ' . Mayisin birini yirmibirine Hive' edince gune'$..~'m-"·~"d'detle-..Sunbnle: Basak . Arslan burcuna ('l.in 0 giln hangi bureun hangi dereeesinde oldugunu bilmek.icln (25) dakika eder ve elimizde kalan (403) daklkayi a~ag.) Cetvelde gOrli.2 ser dakika kahrlar.. Hamel.. Cevza. rqO··y·'led·'·..~_ . Mesela: Effenci maytsin 141ancO ~ar.0 Iara..JI _ __ I 1 yirmi ikinci dereceslnde olduguna gore.. Arz~ derecesme gore -0 gun g.J. Seretan.amba giinti Istanbul'da ogleden soma saat 13. 42) dakika verince toplam (390) dakikaya baHg olur. ' duru . 'I· i . Sevir.Cevza: Ikizler .ldaki sekilde taksim ederiz lkizler burcuna ( \ "'O)~ Yengec burcuna (138)...42 de· d. gihi Vasatus semada (yani gok ortasmda) ayni mUdde-t i c-.Mizan: Terazi ~ Akrep: AkrepKavis: Yay ..gunil sabahleyin bureunun saat 4. ·-k. unes B·'.lak . . -Had Bahknr.... Burelann Turkee isimleri ioyl.

1'. nene .. 257 ."."_ V-EFK:: Bir rnurabbada yani dortgende uzunlamasma ve enlemesine birbirini kesen dogru ~izgi1erden meydana gelen bit seklin icine konan sayilar ve harflere dertir . Di&er bir "ok vefkler daha varsa da onlan srrast geldikee anlatacagiz....TA5ZtM ETME. MeSld. " '.rilldlUAQ..'lrlnCl '. Istanbul Ida saat '1J . B'URtLARJl GORE..U~Altih ~Yedili.BEDTi FELEHiuED...a: . 'C-M' "I""" ..Ir.e. .'" h 'H" .... 11·" Yukandaki . -leSl. D:ortlo.IekUde 8.I . '!i'!D -.1.Il".~a:r~amba ganti..'" L'lD'Cl . 0!de' tali' 5 vallt Basak burcunun u.'.Ve 14 :maY1S.liHAiDESi 1-0 I 7 Garib T-ad. 1:. a~at( Ol'Ul. B-'-' 1 .Yedinci hane de (giarib)dir .'8. Dokuzlu vefkler gibi .Wl" 00}.... P"id'WZ'"n 'JJ a.-. Bunlar vefklerin ashm meydana getirirler..'!. S·· '.. h B"' omnet h.". I .' .ega oiur. "~ aane daima [Tali'j'dir. gibi birinci haneye hangi bur.." nane' A-rs . .". B... gelmis ise ondan sonra gelen bury ikinci ve devamla Ion ikiye kadar yazihr.i:: _Q.UncO derecesinde oldugunu hesap ederek "'!II ogrenmis '!II!' '''' 0I uruz.._t.'i[U. .llncm .' &Il....e' bi "'..o...I sa ··k.. .' . Sekizli. h . ">"... e amei IselJ\.lnCl nane..'· 'lane .

Uc.kenanmn ihtiva ettigi sayilann toplamrm bildirir..iru olup k "If DIma d. . [dlJ. bir zam edilir 10 olur . QI1.'l u vefklerde I kesir artarsa sol kuturda I noksan eikar. bunlann arastnda kalan hanelere (kutur haneleri) denir. .a.~ dokuzuncu hane son hanesidir. . _~a "". 6 yazih haneler kutus haneleridir. OIRTA: Mebde' ile Miint..gm cizilen dogru I1rizg:Herden rneydana gelen krsunlara (Dih') ve sagdan sola ~izilen dogI1l.61. Bir vefkde dihn veya satinn veyahut kutunun ihtiva ettigi adedi bulmak i9in~.8!nSI clan 5 U~ln vefkin vasatidir.lhkh kO§eleri birlestiren ~izgiler. Bu sebeple ut.2 ... vefkin .· -.. .Ir rnlsl . KUTUR: K... Mesel.. Baslangre ve sen..i.n] an 1 k ~~an k ill' aumm.akla bulunur. (k .ar ici v .Jlll :lam_a ~ii'~:n· h"a.a (kenar haneleri) J f adedi clan 3 He ~arp:~nca ~lkan (I S) u~::~. Her hangi bir vefk kaeh olursa olsun b. ·~:~e-"II"II'u'n'~ ks ·d--· rhI.5.ama i " gere b' d 1~ ..Ul vefklerde vefk . .eba adedinin yansidir.uefkin bir dthnm v . haneyi birer misli arttirarak vefk doldurulur...15 Havvaya 45: Adem'e isarettir.bi . .. rnesahast denir .'enarlnlD ) gerek bi sannn ve gerekse sag ve sol kuturlanmn herhangi taraftndan I 11 ·'1~ mr nnne '"'··'l d oiursa ..iri. Mesels: O~~fivefkde s. Aksi halde yanhsttr. ~agl.~l~.. KontroUi:Herhangi blr vefkin do. 8 'VIe· soldan 4.gdan. musavi=esn oimasi 1-'" ianmmr.Dill" ve sat.'·~ ~t.UII.1allya do'. ·1· 11M.5.efk. hanesi bai1.'ef~" . 91zgilere (satir) adi verilir. Cikan adet 0 vefkin vasan yani orta hanesidir.lr:: Boyle bir murabba ~eklinde yani dortgende yukandan a:.0 urad a..Y·. ~~. (45 )di~.. ney· v su:u. .angJ.in - Yen. V. U aI . 2 kesir artarsa sol kuturda 2 fazla erkar.: O~lfi vefkde vasal adedi 5'tir.a.SUn toplam '1· annm bi b" .ll·e .hanev .•._. "I.e (kutur)...nci. O'.an. Vasin " bulrnak iein Muntena adedine bir kanhr ve ikiye boiUniir.ovefkin vasat adedini idla' adedi ile (farpm.Ju vefkde 9't. O~ dih yani kenar haneleri toplanu ki buns.

y]..£iI~: ' goruJJ.!iI 'K'.33 '25 I 17 ~i5 . Ancak takslmde kesir kalDU$ ise.81:c_ar V.. uChi vefk etmek istersek cetvelde gorlildugu gibiih. 0 vefkinhangi edilecek adetle ce:bir}nmesine konulmak gerekiyorsa 0' haneye bir fazla zam edip nihayete gitmek gerekir.._ arici k " 8" 1 Uryliiniin birinci hanesine yazar ve birer arnrarak yan sekilde ".I'mak :isin: Veflder U~:liide I 1_ Tar 12 1 Ta k. 3.goruldu.)7' . k an harici kismet [l1..28 I. bir aded'i ve'fke :a.~u.i:Uir'"8ban 54"·u.'" ' '.lUnun tarhi ikiyi (66) d 1_ . .d ururuz .~l\. KC-'. Buna ait mlsaller a~as. 15 9 I " i1#'.. 46 ..""td'. .ell:1U. B~Ude 60 105 168. ibi nl' ayete k d -.k uz 1-U vetke kadar h ' h "u 0 u~:r : un I~we bir adet vefk edilmek istense yukllrldaki eetvelde . 13 I K .jiij"".: Lafza-i eelal (Allah) adedi olan (66) yl... kadar herhangi L!: Ife'klin ici U··1·· ve fle'kten d..RU gibi o vefkintarh adedini vefk olunacak adetten ftlkmP'j' kalarn taksim I bdlerek vefkin birinci hanesine yazip birer zamla vefk tamamlamr. k"--l bdleri r Ian ~.U...1. z.60 8 s" 73 49 64 8 ...e 'Dokuzlu. u~e Icc(Lerlz.K 4~ 5~ 6. Meseha...da. ... 3 1. 8~.) . K.ra51 geldikee gostenIIIeee kti hr. -c 259 . I' I: i 3] 25 43 " SeldzUde ' I !1 248 3. 11'11. da I 4 l' 9 36 I 11 29 5 6 22 ..Herha'lIgi..41 .. _ _._:.K K. gl~l r ·h'.. YediUd.S1. d 01... Alhbda . K" iI I I 7. "_ :_.I.

arasmda derhal sivrilir. .21 .. uy.. II 9 I II! 1 5 1 Atre .etk.-. 7 I) '8 " 8 . ..Uiv." go""re ve fi.. 1:!i O.gQn alan esmayi seeerek vefk yaplp.mensu vJ!'_ s· rrezac "UDIi:!-. basanlara erisir ve balk ..ara jzore msme . ve unsur '1. 3d I 19' 24 2.J" kendi _" en li. - oldugu Ylld'lzln saatinde . diger' vefklerin en cabuk teslr edenidlr.~n:1. - -- - Toprak 4 3.C. l1zerinde Ulflr ve mensup -.0 esmaya adedi kadar zikri adet edip devam ederse cok klSIl zarnanda buyUk. Herkes 11~p-d'· ---a'up_' -'ld"uRu m''1·'za.3 20 " 22 18. 1 l '3 5 4 '9' 1 ? .

.kl Tg-~.::_:a. ". A-' di '1 : M"]UI!lU lJ2~1 ''''Iasm top~. DordUncus.2 0 BaY8 ] 8 .Ji~.: A .- - '.amltr 'L. .." 4 (1 S :1 . Be~].H.~ . Z.. Sal. A-c'lll.nclsl. . ~tlln(asl':' ..- . _'.j i toplarmdir. H. 160.'Ulnl~. ]080."'L.' ... har Ikinelsi: Muglak:: Vefkin en son hanesidlr. 7 :2 . H. 'iI\. 'H. j I!i. .Zabit Veflc ve mesehanmmecmuudur . -" Velklenlen g. . :H. d QllnCUS:U:'i'~ .3 5 9' 4 51 .1 usull.._ :...:.Miftah yam (.ye__:__!ultt:n . L!iL I L~ !!!!!!! .ncisi: Jvlesaha olup mecmu' idlam tam adedi vani kenlr haneleri top."0'.1 8..• ~- fk' . LJ misnne denk . . .I 'i c - • . elamrdir....leriniD_..I. '..anahtar) olup en kG. i Birineisi: ._ .•Ii .'.QUIt anesidir. isimle ri'nln.. Iiil I-'~ m 9. t"'. ·. rm im n~' _ ~LI\J '-." . ae knr. .lvi 've siifti mii.~rp'. 'U·~·· . 1..e'kkille'rin y:ani iSlirevn. . J~ ~I -lib.~' ....'I·.u:Vefkdir ki bir dilmm yanl bir kenar hanesmlntoplaendrr.' . 10' ·H· I I .' L2!O. 45..":' ok'· '..'1 mu. 'Qlkanlmas.'._"_" .I.IJ"!I Gavenin L m'.izineis ._ ~. '261 ." 'ilili .. __ . Y'e'ul.S I.. . h •.

. Sonuna (Tayis) kelimesi eklenir Eg.h'p geri kalan nutk ('') edilir.) bul up siralarnaknr. 'I!. . O~tu vekf ZUhal yildizma mensuptur.. BUI1Jan.tF•• e!_.'Uk ise 0 zaman kelimenin ashna (Devri Felek) adedi alan (361) rakami ilave olunur.. Cikan kelirnenin sonun (Ayil) eklenir.. Ve kalan kelime nutk olunur."_.Jt]karlhrlar.er kelimenin ash (. V exnn 'as. 1~a. . ..l olan harfleri (tabiidir ki bunlarda amp haril...t11ht.'.319) dan kiiJ. . Ulvi mUekkiUerln islmlerinin elde edilmesl .8._)gayesme '-b:~. 'I . Mesela: (18) adedinden (51) crkanlamayacagma gore (1. .. Bu da 1.. I 9x 19-. I 26'2' .Her vekfln sekia ulvi ve sekiz de sufli maekkili yani i~.oreni vardir. ~. e·) .... MuekkHlerin esmalara bundan sonra . adedinin ulvi muekki~inin ismidir..8.. Ulvi melegi (Kes fiyail] " Arzi Melegi de' (meymun) dur.er...U~" 1lE~-DO·' "" . Sufli: mUekki~terinin isimlerini bulmak iein die' kelimenin aslmdan (319) [~lkardlf.Devri Feleki. 11 14 7 9 4 - 1 2 16 . nusum derv G 'd' 'kL': di .e ridir.. " .&:' bUtUn hanelerine hukUm ederler ..' '..rettLI.dcar. vetestn ihiIDe . ..ayesl oe vesnn ciger k-.5 I 10 5 • ]'futk edHmek: Rakamlann ka.36 n yani Bisminahirrahmillirrah~ym ile eflakin .8+. "..328 kahr k.I9in kelimenin aslindan (5]) ~lkan..zUdr .36.I ~ . . (SI) eikannz .i nutk edilince (~ekhayi1) ismi c.."a--"_ 8 1'3 3 .1=31'9) olur. [ -t 1'2 6 1.

Hariei kismet birinc] haneye yazihr. Ulvi melegi Sarflyail arzi :mel'eg-i de' Semhures'dir.' ...kal uir. Besinci'haneye .288 104 328 68 286 327 10J 330 287 67 263 . Vefk olunacak adetten 3 0 tarh olunur. DOrtlU vefk Musteri yildizmmdir.=l'IO.'Q ce' - - 32 35 25 38 31 I I 24 36 30 I 27 26 34 - 40 - l II 33 29 27 39 Mesela. ~ .·t.124).v. 4::'IL.' ·11. kesirde (3) kahr. Ve birer zamla sona kadar 1 DortUi. verst• ikm ai eaenz.... gr"d-·~· anca k taksim d e k · -. ·• r orr. 'b" 1!WI..g.ak --! -- ikinc'i Kalid.. '.z en ~ok kullanilan be... €.etk. Kalan dorde taksim edilir. .e:: ~...~_ ·_OUZUtlC • U haneye r . Harici kismet (. eesmct h aneye 'II!.Birinci kaide .. yapmada . adedi olan ( 12'9) dan (30) ~akanhr ve dorde teksim ederiz. .ungorduk.. -'1'-o···n·u'''(''·u··nc·''~ .pek cok kaideler varsa da bi. "Ya Letiyf" ism-i lied finin dortlO vefkini istersek..<.sa 1!.-... 1.ordUnc:'U haneye kadar birer zamla gideriz..'·'II:l! L" k.u. ksi _~eSIr'U9tbml~.'. U'~"~'J haneve ~..lr alml~.7 bir fazla ilavesi He nihayete kadar Ylk.jJ~.i:)rUldilgu gibi birinci hanesine (24) yazar d.. Yukandaki sekilde g.U.). bir fazla ilave etmek suretiyle vefk tamamlamr.ar.. d' . kaideyi vermegi uy.l_"i. IAJ kalrrussa dokuz .

. 00.a:ra~ cnuncu ve h 1 d. I I 341 1 .ne bir zamla on besinci vie' yi_ne bir zamla on altmer hanelere yazrhr.:_: 154 ..an .e '..k O'~'Uzuncu. .tane 1ere ve b" zarn a d on ok'" mr ua 1lnCl 'I:. Onuncu hanedeki kelimenin adedinden bir ~tkarmakla dokuzuncu haneye VI: birer Have He on Udnci haneye kadar cikihr.carmak..'1' 1\".n. 26'·4'L -_ _' . On birinci '. ban~de yazrh olan kelimenin adedi. nanece yazui k 'I· If 'L..:Oncil haneye kadar inilir. Bu vefk islerin kolaylasmasi basanya erismek iein kullamhr...... bir zamla seklzinci haneye yazihr.!. d orrer 1 d'" d"·'· .. II " d b' k . .. naneye yazuir.lO!CI nane ere ~ar 'I-I i t 1 51 491 342 '. dl dka k I hane de yaztJI! k I" unenin B.~ B'.392) kere okumak lazimdir... .~J 3 11 1i!I'.s:dec me bi zanua core uneu haneye yazrh kelimenin adedinden hirer 9-1karmakla beslncl haneye kadar inilir. dordiincfJ.d enmeen bi urer cr:I'r. ... Her jiamazdan sonra ayetin adedi kadar yani (1.ve besinci 11.J' I! 3 13 492 1 _ra.' a tine']. "1• "1" ye d"IDCl'. On dordtlncU hanede yazih kelimenin adedinden blr ~'lkararak on dorduncU haneye yazihr.1menl. k )-1'· xe imenin ace dimrd en mrer ~]..343 d 1 ~_.t " 31 4 155 493 .:.~1' S eiZlnCI h aanede yazhJ. k .Birinci hanede yazih kelimenin adedine birer zam ederek dOirdilneu haneye kadar cikihr. . ...e.J muir. . On altmci hanedeki kelimenin adedinden birer ~'lkannakla on uc.

· __ ....Ph. Blz burada (1221) adedine denk gelen.0-1 a '. iiIiI.II~U4UJ11 ...uu..rt ve on altmci hanelere 'I &I. c. 'l" d okuznncu hian'elere inilir B"vy haneye matlubun ismi yazshr ve adedine ikiser zam ederek alnnct.1hr. ."..I . .U!ur.1 . "_.-. ". - .m-(i~dan on 1 ave Ie. -_."' .I :_.• Ve elkayti aleyke mahabbeten minott' i:yeti kerirnesln] koyduk.". _ diuegm meycana ge 1 I -.'. Arkasmdan yedi kere de . -r... dl 1 d'k fma vazmak istegm ve a~agl.f' #.30 832 Matlub'IUl I iSDli.8.. ~ I~~___:~_:~ esincl anlar . yedinci ve seklzinci hanelerden ~dahr" Bundan soma tallb A.aJJtlgun l=ln . Bu ayetten baska ._ r'·1"" f .-aJ\.haneye "ve ikiser zsmla on dli.. ... rnesnu ~1~Url... .. ~ I .:. . . 'B'ut toplam vefke konulacak esma veya iyetten dii..' .:uir.j 26:. -*.. I 828 222 +. aeres ::1~':: taut 10 ismi'.~.. "'" ..:.al..ls.J '.Il...:t.lAw-. !II ..'~ - ". ... .._' il .' e vefke yazrlan ayet adedi kadar okumaya devam eder.. _. yazl '1" _Irsmm· raxamma 11 zam ed. ~ -"iii.'.. ~' ."a yazui iluay~ oxuma k ve tk"Enetranna yazmak. ' '"d 224 . onencu ve 1.' ~~"'.:..On birinci hanesine ..."_ .: .'.aI. .. '-0'_ . 1 Ok" ....2 115 8..aynca gunde (2468) kere de ""Va Bedfih" lsmini okurnak da lizlmd~r.lmje:rl top 't-arur.. 1:" yazrnr. . • .. L".... . '" o~'" '. I69 220 ~ '171 Birinei haneslnden dordo.I' i -__ 'I !. ' . .K" ~I.". · t' .J'.k enuonci • h aneye ve lkiser -. " .". "Ve'1A~ta 'l'b' uzenncdid'ou ngu hald e d .J .. - .DC'.. b:una '.I: .lII.I: ··' : U.26 3 Tanbio Isml....J 'D·'·or d·" .' . . d "I" dill" :__'U vie mat 1 b un .. 1iP.~.veya on .. _._iL . - . b '11. Kalan on U~ilnc:u.. stmr..ncil hanesine kadar (Bedub) harfleri tabii harflerin arapealan Y8Z. IJ "_~ " .~'I!."11.I : _.... r ..

." .ahm. _ ~'~I ... :JfJ.:".'iimme bl .. 4JJ" I~ "...1 I. tecmea beyuer rilu ver ravht yl'f'am'iu (114 26-6 B.1 . .ihirr'.... _. . "'~".' I #''''' • I· _"..'.~~ II~......u':)ijl J . . ~ II. . :U."" :" . ".Ilere.~ '" .-'!H'..J J. ~...... '" .. !I~.. v'ewII Iev Lb· . ..I '7IIi"'...... ~'J'...' - ".J."\' "'. -~~ ~)Aj.A..J~ .lJ.... ~ ~""~.. .:Iyy:tn 'o:-emduhlD en. ·1' ...} J'\ 'W'~ ..~~~..."""J _ *~... ~..II l..)\ .' J.~ 1:1...... .. . ~J. .... J" o#i J"~' . ~ '"" .'. ~ .pi I I.'.'...i nirrahJy'm'·' Ani .' I LJt.!' *. ~ II'!! J.'.". . ~~..:!fI - ~:J.'. .. ...... .....e. ~1ll1 i:J~i ~I ~ ': ~'." .c.J-U..~ ~ j#' iL~ .~~r. ".&. U .'.'jJ' ~. ~ 3J~ ~~1 aj~1 ~ ... ~ L .lJ.: :r" tS -..'. ... .. (J-.. 'J' . ~\Sjl ~. "" .I.J_' U ~..J.' $...k·"I-·· b·' · _ lIE ve '0 ill .. "• ~~ ~ -\.~ .-... lie _.ill.. ".. . T ': ..... siirri 'b d'" L ("'0'" II~) b·-I lUI enu .~ ~-. ~ : . -~ 1.."". jJ ."'. "r- t ......ne.. "IV '.. L" > -.g."I... ~ C:.... ~~ W. 1·. ~ .U :.' J. d~~'''' 4J')\jJ~..ism. "'" .'.'. ~ ~')'" .>..."' .. ~ o~' ."'-' t1ll1'. U . J~J' \.- 8f."" ".'~..... : .' _ *~.} I t: " Mi I~: .'... ~I'!P.. " ~.ldO 1::.. ' ~ .jIO . -Ii~\"'.". ~ ....>.. '''. ~.. '. ~ ~fli .". .J ..'" ~ -.

yekundan (2. hanesine Kadar Mu~t-e:ri yildrzrnm mukabili clan (Hevzah) harfleri yazihr.hl.hii.rn e'rd[ctmian ma eUs'rte beyn.k..3 J 275 281 28.g b I~.lehG k'iifi\o"sn.IIA Ii.BakikaJan Uge boUlnur..i.neteabi meh"abbe'h .lUI yee '!!I 3JJeey'lIe: __m ve 'b .i.mve likinneIUih.SS 277 28.o.IZIDe' ide'ytim mi:nhiim meveddeh= ·vaUlbu.acl* YUh ~bb'iI.Ukere) ic'slU.ktle mAl. yi.Kavs bureuna gird:l.Ylldnzl.alml~sa. iii ubben InUib * Lev enfa.n'ti 'fiUinete yihidi flO kere) ehdPkalbe fiUanebni f'dla. Teshir ve bQyUk islerde basan saglamak icindir.[Ulinete b:i. bir kesir'k. .menii .ridetih:a.id velem yfiled ve Iem yekiin . milre/te'l" 't.U.llilfiincu 267 .e.gi zaman yapihr.:I.iJDDl.o'ete ya 'vedudi (2.e ku. killlilete beyne fiUinibni. (66 kere) yiferdEi yisaDl'edii..fl:~]r.e. -ey:o'.e're) icma~' kalbe fiUin. eh.se.--. Surma istek ve dilek ne lse ena ll1lygun bir iyetle beraber besab edilir foplamr. AJUihU.kadi'rw. ellefe· bey.3)' '\flka. on .bib.lhID. Takslrnde iki kesir kalmrssa dokuzuncu haneye. fiUanefe ve fiUinete bio'ti 'filanete haiti ye:kftnetav'a i. Vefkln birinci haneslnden dordOncu.fjlrun 111 rabaym'''' B.mebabbetel.4.6 ~i Bu vefk..ebnl fiili.nete Ii mekabbed fU]i:ne'te binti fiili.aiUm ·'"'.'" .eCe vie.Musteri . IIi'" . rb aek n aZlZu. ga.0' 282 2.neh lim ke h u b bilUi 11'* veUezi:ne . yi mien (em ye. vaUi.esinei :Kaide:: 278 2.Ve birer zamla niheyete Ita-dar eikanl If. harie! kismet beslnei haneye yaz~hr .ne·b'iill1*innehrii '"' "'~ .e: "A" .edd.

uuanbaD_ort.~ • xaursa yirmi .:10') rakammr vefk eUi.1a2. err . 27 - 12 1·6 9' 13 '1 19 s 29' 14 18 6 . I0 268 2 . M]sil olarak yukarlda v@r-digi:miz vefke (9.ir.' I i .o_._. dokuzuncu h haneye b" ..iive ettiik. Uivi melegi (Sems1em. 10 22 16.Taksimde lki kesirkaJdl. kahrsa on altmci haneye. h t irinci naneye bi ~ '1' 1 ave oiunur..Rtl 'I Kaide: ._8. BESLiVEFIiL£R 18 .ti' 't iki . Bu vefk Merih yJldlzlna. Taksimde kesir d6n kahrsa: alnnci haneye.biri .3 ]7 1] 8 2 25 19 . .k.£i.ayU). dd kaid "ggorenm.21 20 II IJ 7 d ue k k llamlan 11\" esu li. 1I IJ 3D. oir razia "I. mensuptur. bir 1. I 3 7 26 4 'J 7 8 ..1 :i~ln k "I'~ .5 24 4 2. iie. 15 9 3 14 l 12 6. Tarhi altmI~" taksimi bestir.. 28.haneyre bir fazla ilive olunur. arzi rnelegi (Ahme:r)d.LtL_eYl B-1"' ve fkl"-"neree d en c.i.

.'me b' ~lfer zarma onuneu naneye 'k d ar 'y~iil.~[ne[r bi zam 1·· yirmr b . ua . a nnci h ~aneye 'I.en ""k I' L. Ve y:ine bu hanedeki kellmenin adedinden birer tarbla . a uesmcr h il'er.a ' altmct baney. bi d nu ayetekadar "h" kd nnner h uu If.le. On .~ V' err . t..0 77 129 1 " I: 12.azUn.sekizinci hanede yazih kelimenin adedine birer zamla yirminci haneye kadar ~llabr. " 'iI-'" k . Ylrmi dordOncU hanedeki kelimenin a d d• _e..arpdarak nihayete kadar eikihr. Bu vefkin bir ddlnc!1I (66) be.p etm. h 1.oJ d" 11 'l:.~~' 150..ke • . 130 I I I I 126.3 1072 10'7. naneye ve b'" tar.le. ikmei haneye ve ylne her haneye konulmus elan adetlerle 'c.0 O'"6" II'l '~:7 I I 80 I~ " ...lLlr'. __dl -.. biri .~i' 78. '15'0~'4' . dir.59 79 '~'l=ij .~.5 1261 1 IS 1 1502 .Bu ve:fkin ismi (Mnhammesi haliill vasati Celili)dir..on -I "I" Y di '. Kaldesi..'.nljr.lr..pldr~en'lr. .. :' I' ]'1 II ' . ·.. . £1.. ....Slray[ ·ta!i.. e b"· ta rhl .~'e~JnCl~ane:.3 1073 adedine birer zamla besinci haneye' kadar etkihr. l26.I. 12" 8' i: < L 126 150. Dilnyada meveut vefklerin Sultamdir.. dllulda (330) vardsr. vefk elunacak adet tarh ve 'ta.ksim edilmeden birinci haneye bir misli zamla..d· xa '8!J' l.h~ yirnu ... f aneye xa d ar • '1" V""erk ya..e ~flZd.e d yaziu k I" rmernn .. On besinci hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla on I Blrinci hanede yazilan kelimenin blrinel haneye kadar inillr. l!69 .~.: .

V·.te.ulmak uzere .·"'~: ' e .. le.J . b' k .o&:! --' NlifenB.'1'.. Ve dUa81 ikide... 'I.'y q.A'd·__ . AOiJ.glu'l h'azmamr...liI..HZ P~.. 1 ..··.a tanl: . .'C' BlI.) 4042 kere bu esmalar rok.. saatmm b' .l1'1i..l "fi. Boylece ve a...~IIl. ~. .um." .. d'·h'· online smema elU:WU. ~. Yeni bir Arablaym ilk cumartesiyi pazara bai.1i.nda birinci tUtte ye1tfri kadar bilgi verilmistir.~' . V--efkte .... ou . Gel<ek~igimman da B'ozHnOn --' _.da... ..a8J..ladis. .. _g051..in yirmi be" gUn canh ve canhdan ~tkan iI!i..... . 'B'· ·M'····· .qln'~ u8i.. evin simal (kuzey) tarafindaki odasmda (eger bu lekilde uygun bir yer yoksa) evln her hangi uy'guIl Q. gl• b · l::-lr' per de geiere k"·-1iI. .dD... ..en sekilde okumaga devam edilirse istedig:in seyleri 6gretirler. kirkta ve her yUzde bir kere olmak nzere tekrarlamr •. .. I · . ~_~.Ayet el.. .... Okumaya baslamadan evvel kirk kere .._yenilir. '..iUlme) denir..~ y.....unur. ~'~r l.aulli.arh iz e'dler~k' yan "Il!~'''lc. ''8· "..u. iilill"."""'" .eyl m bi e a .e'rir ve soylerler.~ saatinde bitirilmek uzere (Suder bakkJ.lan bir odasmm simal tarefina bir masa konulur ve a§a&ldaki .rd vani rivazetle "e' -:'~I..me" u. .ln !!1I .. Ok.II. ilan TAm' .ayaraA Gine... I"U.d{ca.[I!!~ad.lork bir A kere... g08te:ril. B. usten . l '.. .'Ube" ismin sahipleri lle yalnohk..a. 270 .tufo lur 'V' "Olii.~'er~e:n.l:.. Ve bu isimlere (Esme H.~.dI'O-. .-. ~'..•• 'd...". M rl "'0!!!I'1' . Kursl'.t.':ru~ 0"--.fayan geeeden bruj.. -i&. "-. elde edebilmek j'c...l -·11 . 'fl£:y. bes bUyUk ilmin hidimi vie hccalandrr.ekilde '~d' "11.

n:. bb""h'· * . Okunurken gUnlUk yakihr. .ldan bir kahp yaparak kendin dokmen gerekir.Amilia :fe yiims"ikIUleti kldi aleyh.se:mmen in.. Y.ag . Birisini okuyan 'Uzerinde tasir. -.vag Kuzev Sirke Bal. Se nu..oldugu gibi duzenlenir.De fi zAI:ike I. Kurulacak masa ..Yag D. ..ehBI b.Yag Sirke - Ban H" II M urn.n ada '11·'l.aiag. inilehilm fi lI!Iiryeti. : 'l k Oturuiacak yer '..l mevteve yGrsilii.."" b·-k·"IL"' '" ·~L·"'.A. e-I'. ~. <.••II..".•.oill . Ve esmalarm sekilde goru]!en vefkinden bes adet yapihr.'O.1 :.e-ym mUg..l. Oteld ':don vefk masada bulunan bardaklann aralarma konur. ~'\~ .<.!:'· :I lIulrB.• L) J.g eve lem ye'kfi bi rabbike enDle'bii..' GOney 211 ..Mum.. Balmumlen carsidan almacak yarlmki).kkerii iii* ayeti kerimeleri okunup bitirildikten sonra esmalar okunmaya ba.._' Sirke '.. 1- BaLMum. 'I" .-' J'<'!:..a O.e'Ayitinli kavmin yetefe.~. ali kiill:i "ey'in 'Iebid* EI..afU afaluv'I!' Ii e:nf\usUlim hattl yetebe'yye:ne lekilm eRB..A IIAh. Sirke .mne b U'l.I.III ..lyt .e hlyOle mevti._'Alia III a yet'eveffel enflj.~an:tt'. ..-.ldaki sekilde . ::.bi veUen lem temiit' S' men.akk. ... 'V' 6B a ')'M um..o halis balmumundan al\r.unkti piyasadan ahnacak balmumlan hem hilell veyahutta boyah olabilirler..'m·· I .ribim By-itia. (:Elh".. uhrl iii eeeliR ni.

~e. '). .eIrlSlne I.... -• . '.~ayb d·' utensm d e smce.'t '.. aar 'I '. J . ..-. .u. • I 212 . s r(-: : J til ""''' "..a. "'" ~J""\ -~. J. . . I.. _. rS " J ~~.. mercame-. "...' o!' " \f ' 1.. . mum da ortaya gelmek iizere tabaalQ . k parea pmne.. ~ ""..J' --1'J' ~.n..!~.. "" .r" .. "' O··-·k----. Slrke oi.gl ve baldoldurularak konulur .t(""-: ( __ -t (Ii I. zeytm yatii ~ar~--. kuru uziim gibi kuru hububattan konulur. . ..····.fo.ac.Masamn ortasma bUyUk~e bir tabak kenulur. . ay.... k "b ""d .au'er bal garba. ~ U... .j\ b tarattanna bi vie jnrer .~ ~ ~ .)I) ~4.' bakla....' -~ I._~J. ".<.imal" [~al:ik.....eklinde de a..Masa iizerind~ yanan dart balmumu b· aync. nohut.J.. okuma sirasmda devamh olarak yanacak ve bittikce yenilenecektir.mille~ yag. sarka... Yukandakl masa .OrDldUgtl libi masanm ...1 'i ~I)~ ~) ~I '1 L:. .a.-~·-:-·kd DB....er:l·uR..

i.a ..eD Ka:id..iseti.11"lDCl " I i kadar inilir..e: \~ > 64 .. 328 I74 79 :272 65 327 326 77 270 63 1 77 78 3291_ 75 .lmi.nii· bi kak.. m:inel celdi y1e. ~ .~lr.acar 9:1!1 Ir Vie bi .CI mnci nanec .nCl naneye ve birer tal. I icin kullarultr.]· defa ytlksek sesle esmalar tekrar olunacakur.1 tedbi:rikim kuvv'etikim ve . Onuncu hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla altmci haneye kadar :Inilir. ~ 176 269 67 .kihn ve e:YY'idll bi ve 'ebh. •· . . • 'h.nil :afitil.on birinci haneye mrer .ln. zam -] ynrmle~JnCa .L. .I. mU:lteh. Yirmi ikinci hanede bulunan kelimenin adedine birer . ~ .I. oirer tarn a on altmci haneye kadar inillr.'lemii ve bailiru m:a Ui ebslru"" v'edfeu .i barekeUibii 'tikii'm.oJll k1 hl 8i:d d" re nne b' tnrer zarma Yllrmln(a h aneye ._e 'b' tara I yirrru" .an. d e yaaiu k: '1" .. 273 . ve absenellibii aleykiim* Her gun (4042) kere esmalann okunmasi bittigi zaman ayaga. .J. rui I...a:tta tel. - . ~. b . ·a biri .hi a d.kt bizihi. kalkihp evvela sarka sonra kuzeye daha soma gilneye dcnUle.• 1 cia: imemn d di "rrer zanna b ' · B"" .ku.n 'nisyani velhev:Ai b. Bu vefk dilegin kolay elde edilmesi I.a ufhemU ve allimo 'mAli a..rik.273 175 • . laneye' yazr IIf.w.e$.haneye k dl ar ~a.l1a..eddidii eSlm.~ ·V·· eir h. Bard Do.klhr" On d6rdUn cil hanedekikelimenin adedine bi zamta on besinci Ii ~ tr ·eil. h ~lnnC·I.bi hlkmeti. On sekizinci hanede bulunan kelimenin 11··· k .. aaeame bi haneye kadar ~I.

34 36 • . 27 7 6 Vie fk_'d' 1. 25 2. Bu vefkin kaidesi: Tarhl~I05.(5) kahrsa yedinci haneye Ke's'lf'{4) kahrsa on U~tincu haneye Kesir (:3)k. 274 . Bu vefk GUne~ Kesir.K 4 '1 0 I 30 2I 3] 35 1 9 .ALTILI VEF.26 15 .'on dokuzuneu haneye Kesir (2)-kaJlfsa yirmi besinei haneye Kesir ( 1') kahrsa otuz birl ne i haneye i1ave' edilir. 14 11 12 . I 22 16 8 :3 29 20 .rsa.32 28 18 23 1. taksimi -6 dir.' ir.ah. 3 24 17 19.

46 ·m 1 4.S 16 7 ~ 37 1 22 Bu vefkln kaidesi: Tarhi 168. 44 ] .taksimi 7 dir.26 1[ 3 :m 30 20 :5 39 .5 1o - 34 7 47 18 3.24 9' 29 49 .5 . 2 27 t 2.48 '1 9 4 14. 36 28 13 33 32 4.. 6 40 2.' 275 . 38 23 8 35 .22 nci haneye (-:3~esir kalirsa 2'9'neu haneye ) (2) kesirkahrsa 36 nci haney!e (l) kesir ka]lfsa43 ncu haneye . Taksimde Taksimde Taksimde Taksimde Taksimde Taksimde (6) kesirkahrsa Sncibaneye (:.2 43 2 1. Bu Vent Zuhre' yildizma mensuptur.) kesir kahrsa 15 nci haneye (4) kesir kaltrsa .

39 III 47 22 '.54 .52 . 42 34 27 16 Bu vefkin :kaidesi:: Tarhl.Bu vefkUtarit y~lcbzmamensuptur.] 62 46 51 1.33 4. 216 . Keslrde eebir hanesi §o)'ledir: Taksimde kesir Taksimde-kesir Taksimde kesir . haneye (4) kahrsa 33 neil haneye 1(3.9 60 .delesilr (6) kalrrsa I 7 nei haneye .) kahrsa 41 ncihaneye (2) kahrsa 49 ncu haneye Taksimdekesir (1) kahrsa 57 net haneye Bir fazla ilive ederek vefktamamlanu.5 Dei. Taksimde kesir (7) kahrsa 9 neu haneye Taksim.-3 40 11 38 43 64 48 26 10 35 51 3 19 24 8.5S 28 6:3 20 ' 41 44 7 2.36 15 31 18 2 45 61 I 25 . - 30 . 252 tiksimi 7 dir. Taksimdekesir (5) kahrsa 2..

'IJ'.68 1.IAI . 1'.. I 65 49 81 45- Bu..11 '. -.'dD" DO"·(·H1lZ.. ..35 6. xaursa " .46 59 18 I9 50 • 7 :38·· . " 2 14 6'0 16 47 23 .vc'ik Kamere mensuptur.kabrsa._ ""'..-.i··.3 36 S. Bu vefkin tartu 360 taksimi 9 dur.. 6 43 I 71 . . "1' ..5 5'.A6' Del naneye Taksimde (3) kahrsa 55 nci haneye Taksimde (2) kahrsa 64 nell haneye Taksimde (ID) kahrsa 73 ncu haneye Sir fazla Hive ederek vefk tamamlamr. 10 ncu haneye Taksimde (7) kahrsa 1'9 neu haneye Taksimde (~.. 79 I.'. 'I 7 L 73 5 17 34 41 25 29 10 20 ' ... de 1-4' t.").c' 21"1' . 53 57 13 . "'" T axsunc e l":'. 21 11 63 22 8. 2:8. Takslmde (8) kahrsa. h -. i 16.67 80 3 40 S5 '1 4 54 I 42 ' -. ."lIaJ1~" I __:___ '_( 10 78."..6 I 26 30 ..1 1] I 28 . ·..2 S6 69' 44 75 .4 3'9 32 72 I 76 27 '1 37 I I 24 I 62 12 .nci haneye Taksimde (5) kahrsa 31' nei haneye . 48 58 I .9 . . 64 2.

_ .an..r€. B'~:Z·"lI'n bir.. bi cisme veya YUVarl: b" ).no'_·~Z..desi esme teslim etmis I .safhasi vardir.am etse. . _ 'w __ •••• O]Uc. 'O~Unciisu: Uyur gezerlik (Sornnabulizme) yani uykuda '~l. iki. ES81S..ertnekle yetindik. Yani kendisinden her tiirlu trade ve itiraz kabiHyetikaJ. I .yiik bir saadete red ~m iI sayaca.eok bu. _.ma::lr _' a ·k"··"·..... kri d "l._ . bir cok cesitleri varsa biz en "ok kullarnlanlan.' erkes daha ilk teerubede UY·. Insallah muvaffak olur ve siz kiymetli okurlanma pek naciz de olsa bir a~dayabiHr ve bu cok faydah kiymetli ilmin kapisim kendilerine aralayabilirsem kendimi. dir.. bir takim hassas ve ince isler gorrnek ve uyandl.gl vakit bunlaem ~i~ birisini hanrlayarnamak halidir.ac~gim. bUgi ti S-·· kl mse panax1.kmll ve tamamen uyutan kimsenin ~titiin istek ve emirlerine boyun eami" h. uyam ._ . Ben de..tiiJi . esas ve kaidealnl gost.vefklerden dokuzuneu vefke kadarmisil olarak verdigimiz vefklerden baska her vefkin dabs.. 1'. Eskiden buna (nevmi mustagrak) denirdi.. ki kendisini arnsenm ira. 278 .._.'Ll._ .ik bir kitaptan Manyetizma yapdacak istifade kadar bir 'bUgl vermege ~ab..'_ _. O~~ij ve hipnotizma hakkmdapek eski zamandan ben p. bu Him iQin burada he§ on sahife Kadar. '~" .. __ ._.L"::' uz:ertn. gezmek. en tehlikeli yerlerde dolasmak. mr lak nr 0" . nsnnoen ve zumaioen hter tULU..1.ykunuD u'V.€I1.~duguhalde uyarnkmts gibi konusmak.gllm. - .g'7'. Sun'i uyku He uyumu~ '. 0 kimse kisa zamanda sun'i uyku ile uyur. uyutan ki 0'.ur~ dU~llnceyi atarak ve uykuyu dU§Unerek bakmaga dev.... _. kr'·sta l' cam.. 1· kunse k d-'" .e:k cok kitap yazilnnsur. u.. bir seyler yazaeak ve okurlanma buyt.olur.. Ikincisi: Donup kalma yani kahplasma Catalepsie (Dailcumud).: _"'~'!! Iii ~. de ._ '.. _. .Birisi: tam uyku (Leargie) Hipnotizmada . He veya daba '90k teertibeler yapmak lizlm gelir ve uyku her ~ahHda ayni suretle derin elmaz. -"L·_.

1z'l tk ve saire gibi hallerini bazan birinci bazan da ii~U:ncti dordfutcu uykusunda verllenemirlerle tamamile gidermek kabil olur. bir fiili veya her hangi bir :~eyikabul ettirmek lazim ge~digj vakit. derin sun'i uykudur. ahliks. 279 . 2 . Kendilerince uzak bir ihtimal saydtklan seyleri hemen red ederler.iidi derin Uyku'1'O~Un. ich hafif uyku. . kabul edilmesi ve ona inanmasi leap eder. . .once onurr red ve karst koyma hassasma hakim olmak liZlm..n.~ Sujeye yani uyutulacak kimseye uykuda yapilan tel kin kendislnde (eger mevcut ise) fena ahskanhklan. Onceden snnu bilrnek lizrmdlr ki Jstenilen neticeyi meydana getiren sun'i uyku degil. ~. 7 . 'bii. Karalepsi. Her ye. telkindir.' yani suurl u mken dalma kendilerine soylenilen her "eye inanmazlar.~ Sun'i uyku insanlardaki akli uyamkhgi kaldmr vie telkin ediJmekabHiyettni 'fog. Halbuki insanlar uyamk. Bunun [en acik delili de uykuda gortllen ruyalardrr.tGn flkirlee yani telkinler bir fiil haline gecmek isterler. kapaklanrnn ilzerine yapslacak hafifbir baski ile hasrl olur. .Uyku sujeyi telkin alabilir blr duruma getirmek icindir.cusu~ pek derin uykudur. S ~ $u halde stijey[e telkin edilen fikirlerin onun dimagi tarafi ndan.Telkinin tesirleri uyutamn~ sahsiyetine. 4 . kabiliyet ve I bakrskuvvetine baghdn' .Sun'!'i uyku. ~:~lgt gibi) veyahut da beklenilmeyen ve gayet siddetli bir gurUhOnu.a'~tltki iste bu hal" insarnn kendi fikirlerini baskasma asrlamaya yarar. Uykular U~ Iye~ittir= Birmcisi. bakrsm bir noktaya tesbiti ile veyahut goz . . 6 -Bir kimseye herhangi bIT fikri. pek parlak bir l:~agln birdenbire parlamaslle (meseld bir fla~.~it telkine uygun olan devre en son. Ikincisi. 0' 3 ~. meydanagelmesi Be basal olur. ~ 8 .~ Beri taraftan herkesce hi! inen bir husus vardrr ki 0 da ted vie kar~1 koyma hassasi uykuda iken tamamile ortadan kalkar.gelir. {!Unku dimagm aldigr.

rt VBSltaSI.r' Iii:Ii~T . . _:. vudlr: Bunlardan birincisk Nezar ).II.tall ortasma diker ve s.zh~rine bir ild. hissetmege basladigma lnanmasi ve boy-Ieee du.Uyutma .r. 11 ..' IU. ~ Arheliyat~l gozlerini siijenin iij.ikkatl.ibit '001(1.klZ veya erkek i!tocuklarl 11.:tnln go.. Iil'AC"'m' ""1-'l-'dj.""..abuk ve daha kolay b~arl elde etmek i-. bilylik bir azim VI! yUbe'. ya da en cok otuz santim kadar yaklastirmah ve ellerini de elleri ieine almahdir.alar go.st'Bk]erine ragmen ameliyatcmm bakrslannm tesirinden kurtularnayacagma inanma ve bir iki kuvvetli bakistan soma vucudunda bir tuhafhk.ozJerini hi" klrpmablzln on da]d.f1 olanlar dab.:1 •• ~ lin' _.unJD.oldugu halde stij.i uyutacagma dair kendisinden rnutlak bir kanaat ve kuvvetli bir lstek. karl. Paslar....iIW" 1_ .Ian. Temash veya temassiz. ikincis:i.uje de gti.inandmnak VB sfij.'v·e·Y·!lI .eliY'ab..zlre:rine' bakarken. hal yani sun'i uyku hasll olur ki bu sirada siije soylenilen her I eye' .il:im duyar.a cck tesir altmda kahrlar.aucUnUn idmana muht~ d6. 13. basinda ve g(lz kapaklannda t blr aglrhk. uykusuzluk.nanmakve verilen her emri yerine getlrmek i~in.enin iki . ameliyatct sUjey..k bit minevi inaneta bulunmak ve . dakikaya kadar veya biraz daha fazla bir zaman go~lerini orta a\!:ml~ ..'ani d..ede:(TESHiR) denilen o..:: hareketleri. -_... kendisinde ~uursuz ve iradesiz blr e~. bUtun i.uncUsu. .en~nde ameliyatCflnln gozierine bakarken kendisinin uyuyacaglna. yam el DOrdiincUsU: Fikrin T espiti 1. 9 _.sUJeyi de bun lara..zel hi.z]..kadan yirmi be. Sun'l uykuda daha ." i! Telkin yani SOL O-.esj te'siri arttmr.2 _.in suJe elarak 'haJii elmadik .10 ~ Bilhassa bunlardan 't. Uyutucu g. Ameliyate: s'Qjeye sUje de am. 280 .: .zIerini uyutueunun S'02: bebeklerine dikerek batmaga devam else stij.

.. Ujeye vtlcudunda bir gayr. . AmeHyatl~1 sesiain tonunu ' :'t0ktUgUnU" goz kapaklannm Dna tesir ed.'~4.Unm.lul1.slZl.U l.r kapanma.el:iY3D.So.apma. yere' direnmesluin mina:S:.rm.n ve .g~z ka. a devam edilir. ameliyatemm da kendi yuz.. yetmeyeceQlni ~:n. 'ba~dadlg1nl. artik g..ga gUetin yenneyecektir diye telkin eder ve bu hal hi~ bir glirlUtn ve hareket y.. vfj.( mbHlik. iyiee derinlesmeden s. paslar yapal". dogrupas yapallr. bo.ecelctarzda ~uUanmalldlr.1. elin .gOiZ lcapaldanu2Jerme temash olarak fatat hafifee yukandan .arla sujenin kapah DIan .sDjenin basmdan kollanna dClgru.o.lZllg.masa.esi.·dmaz.. bilf1ad1Q:lm. . Bu srrada ameliyat~~.eye kadarindikten sonra aVlcunuyumar ve tekrar yukanda.lnll ekatiyyen lstese de lstemese de v U:YU~lcaSlnl sorulanna cagm .k. fakat 90k kuvvetle emir vererek derin ve Bgil" bit uyku ile uyumasmi ve uyan.vvetli ve biraglrhk emrediei bir sesle telkine baslar.paldannlkaIdlnna.mkdmr ] 6 ~·Uyku.~ saglamak i~in..rt:dakika soma._ Gozlerin kElllda. uykuyu dO.ga..esini ku. a~ar ve bu suretle pasl .zlerin ac. Siijenin gtiz kapaklan kapandiktan soma.cuduna deArneksiz:in ylikandanqagt dO@nl.ujeyl hareket ettirmek birr yt\lrden ba~ka bir yere kaldrrmak.emir eder ve ba!JPaJ'I!lakJ.dlnlmadan evvel katiyyen goz kapaklanru kaldmnesnasmr vezaten.aglr agl. kendi basma istirahata kaldirma gnca. arasma doSru bir km~ mesafeye kadar yaldqtIllf ve dO.ni ve biraz sonra uyuyae. Ba~mdan kola veya D8imdanmid.ndan n~ do.:~gakar~! 01mahd If" 15 .rt bes dakika kadar dnz elarak tuttuktan sonta yava:.hadet 'parmallm burun Idjkilne' yeni iki ka. gibi her Utitarafln da istek ve iradesi fizerinde kotU tesirl otur.alaglya.a. kendisi saa musaade etmedikee telkin ve .sQjeye de' yaptirmaksrzm sekia 'Ondakika kadar uykusunun deI'irue~mesin. uykunun dagl Irnasma sebep oldugu.jenin arkasr. am.basma s .ee'vapv.

esi.yhkla veya zorlukla cevap verirler y"ahui dla cevap vennege 17 g. SUje .K-.urvc' titrer..n.ti~leri yetmez.& TE-' " ~~~_iYT&. _:·'I . bir soguk te lkin edi Iir vie'a.e~e'rinde..'tre kollann b6ylee.K. yetmezse ve yutkunur durursa.""'.eselJa:OnsnnJ ayarlarur."""CI~·"" '8"0". '. Yahut tat.6yle:me'.aldarma hafif ve temash paslar yapar ve kulak memesini h3fi.1 ba$l.u.i.bogaz uzerine boylece s.Qje de sOzl@.II"" . la'cl.i.maY.. 1:8 ~ E.tiin dii~.eriniz.o ~ieD. I uguna '_."i" eevap veremiyeeek lu~te elan . ve bans.ar.e'meyi ister fakat yi.. b .rln.ne gucu.H M . 282 .konu.rimi qittiniz .zaman. bir I. koku.Suje]er uyutnlduktan sonra sorulacak suailere ya kola. eevap y. kendisinde soylemeg. .ok rahatsnnz.sujele'nn ..eyler telkin ederek kendisinln kabiliyeti ollfiUUr ve yap 1lacak telkin 011.•indi rrme.mlI '0 I-d ~ . •1'V'.ge' b:ru.tN·""S"IRI'"'" . k. b6y. hafif bafif oqanar.z~ _. veya temassiz paslar ya:plh[ ve suJeni.lar.lece.er sUj1f! soyl. '1 ' '. Yahut Ii ddetli.ey y.bes dakika duracak denir ve boy Ieee brrakilsr.-d' .f~e tutarak.iimes. ismr ve hatt! terletlr. .ok~ soyle't diye telkin eder ve bu s6:z1eri tekrarlar.Unc.C8Qlf ve emir venneei Ok . Kerkaeak.. kendisine. 0 bir~banftemash.OzUlmeyini.'I • "I 1 _ tik:lr~le. 'iiziUeciek hi9.ktd. alii I" olduktan sonra kendisinden bazi . Ameliyatf. '· ~I • d'en ve hnsrenncd en tarnamile ayrl.~ soy lenlr ~ il". SQjenin iyice uyuduguna ve bu. lezzet.eyler yapmas~ istenir... Daha sonra sieakhk telkin eder.1 gO'fe c .e eesaret ve inane getirilir. S.ek~i veya bunlara benzer ..

6z1erini.ml1Z.itli misiUer vererek kendisine telkin eder ve bu vaz 'Ie~m.a9abiHrs in.d ktitO hlUy~ar.8 11.\ . yukan dogr-u dokunmadan pas]ar yapar.. SUje tamamile teUcine y.-. n.• . 1yutkun~ ilekuli"I. Vu.. aJa.. Kapanac. ad _~e:r!i. gelirse ... ~e:kilde:titrerler ~Bu Utrefim~. emirlere kar.. "..k bog. • L.M... fimdi bWfen ana kadar sB.•. 'b.S:un~:i..iu Sibi z '111' 'i' ki..'. S '11 he: ee .m '1(!endisme.~ 21.mamul emir ve telkin edilir .'..esini vie UD:lJbnafilnl ve 'hie d.~ .!! ke. c:~ger"ler..vq YBV..cudunaasl. 'haflfge alkaf. 'v« arak uy.1 .e girerxen nava .aau aAlf saymaja 'balladml.ak uyamnaslm sailar ~kolay:~a~. kaldlnhp da kendi haline brrakilacak olsa pat diye dUI-er.:fi "I' :t\..~oynu nnar.qJda. sQjen.I 9' . --c m '1::'-:-:.-''C-''m t'''.eymesi.J.tm..BnJ_f.Ic! bovru len "d'" ogru.Uellerin~ :ya.es. '2..mllmkiin degUdir" Bundan soma.·U:yumakta. T'am ood:a gozl~rinizi ac..~ndan. . o (Artdc scm uy. lite . Aym zaman.siij.ARJ] (TAtvI UYK~_: ntitmln ..e:sini. . zaman kirpiklerle beraber suratli bit.aiLdan.~ somma ·'11 'b' '11·' 0I ur. terk etm.lll im.ag~.in bal:~ aI' ~. i Ill.ve 'bu.Ddirirain.. Eier bu.'e1gn:..yacag.!"J durur.adan blr halagetirildikten senra kendisine v.ere devam ederek ve hafif haftf s.a:zdabir IsIIk sesi isitilir.ak olan zaratiannl birer birer v'e ~e.tlnrsmJ:z.kblr -h'~..ujemn yUmne ve' lozlerine ufle'ye'rekve ayni zamaada IOZ kapaklantizerlne de b:irka~ defa . e. Q:Unkii bunbumapay.oz]el' kap..eiriisteyerek taklit etmek katiyycn .Kollanndan bin..Bu sirada .i Soruma airasin d ..umzj dee .! elini sal avucunun i.CU'dr U1U'U. :2:2 ~.~r' n BJJ..ine atrr.~. .ndi sol ellnl de so.BI.jenm almna hafiige de.' 'I.. teIldn]. b '1 'a~~.anllcl di Derinbir J ir .'[ddetl~ bir' eezaya ~arptlnlaeagl telkin edillr ve bu telklaler tekrarlsmr vekatiy'e. Sanki kollan vu.q ortmez. lan bit siljeyi uyandlfl:nak it.1. .ah~ konu~mamaEn '~blm gelen kisllerle konu.i~. • U .u! bulunu!'.lcak ve an I.azg.da g.slfala)".' ... '!1 -01..ciT.i~izlm gelen b~:~ kOiru huylarmcim VIZ geym. Faket gOz kapaklan adi uykuda I(lldu.eoin S8. uyku l~inde alan gel:itU hallerden bazilanm III. .mduBcai.S.. . utlaka m :20 .

.tUn veya yan kapah bulunur.lna .. ~Ujeye uzun uzadlya 'Qok.Qzierinden. (L'etarg. yalAl. fikirier ileri surmesin.. ·t· · _i~OU omne .z&.in de sQje tmnamile rahat edecek surette.yku (letargie) haline koym.. · '..' • dikkatli hakl.). bir sanda..-.'.~ 'h"'" sujeyi• '. ortasma bakmasim s.e)!e emir eder.sLUe ai...gibi parlak bir cisirn veya dOner yuvarlak.··.er.·~en:_:lnanne b"lraK.stiine' konur ve lizlmgele..k:ar.~ .J1..koltuja yerle'i.o.lIE"..uj. Ayni zamanda a.lide' telkin kabul etmez.3s..ir. lua: 1m... l\~urreSl .kuda buJ:unduk'ift bunlan meydana . isterse yUkse-k.'1.'.aU a 1 (ca I i) '11 In.]f ._. .Sue bile tetkin a1d1g~fikirJeri derln 'Uy. • I I~' • '_'. .8.so:mna b I'" ) hal"' de eu izmej na I dennuyu k hal"" ...B.tiriHr. k ... f' bi uyur.U"_ karm .•• k 111 .. 24 . ..I' 1 Vii! L.. ve 26' ~. J l _. sOz soylemek ~cap etmedigi gibi bilaassa his lettigini ifadeye veya bUI.Gozieri ya bUsbQ.Jllue .Ie.gezer'l.S ~evrn-1· . :CISlm vey. sUJen~n ". kullamhyorsa bunu iki gozii arasina ve .' • goz xapasian e ) ue •mamnr VI! bl perne nr yapddlktan r.nefes almasun sayler.at bir az yiiksege koymak lazlmdlr._ edilebilir hale getirir.DT 'C!Uveninin artmasme cahsihr..lyaya eturur. ••• .1.l.~. .... 1'11. !it.. Ancak sUjenin anlaya.... 1.oriUdr.8" sun '.in bel' santimetre ·u. ---. T '_".-.~l. &w&I...e biQ musaade edilmez.t. Soma am(!11yat~Jl.. d'·~ ilk-111. 1('1 "1 di "11· d 27' = E.lr. . biri .ak .-.! yukarlY.. L~_ me hafi I.'sQjenio kaqls.. d"'·. .~D:.U. '1' .8 284 ile lllk huzmelerinin gozune carpmasi on.gerpar~< mr . bir '.... Ve ...'" U)"fi..'_ . " ~.Je:n .D=_e5.] ...nte:nbrhle-r -_ .11 "_-. "_.. derin ve muntazam bir surette . BUBun ic..~l·::_ : .o D-I .:·oner " .11....' If.Kirp.~ik1ler ise eok 'zaman_"_ . 1 sonra siiJ'e . "'.annaga...... 23-Derinuyku (letargie) halinde bulunan ...akta durur. .ic.e.' ke d-·'h 11.•1. 'I'. nunun 'k'''"k... I-:'!J. .lenir-se derin uyku .af..~le h au r.. 1.-. ister ay. bir ayna kuUandD".ir durur.t'e.g..•• ' • . tahminen on I durmaksizm titre~.bUece'ii kisa bir iki sozle korkusunu gidermek vie yatl.glr.. t:I ~'5 E'-' 13k' 1l.a. to'p1la. ka ma tcatalepsi) ::. 'y.r'.flnuen...Q yetmes. . 'kay--'ml~ titremekte oldu56 u.sQjenin iki gOzil arasma ) ··. i'~ d d ayna xuuaruuyorsa a et sujemn onunoeeuran bu masanm -o... Bkseriya · 'I~'k(..• ucuna veya rasgeie goue.ir lnsarn derin u.er t.. :g.. 1·11.bnnakla kendisini uyutana olan .'B.." (nazer) veya bu ilm kullamlan sun'i' 'uyutma kfin-e'si .t .81'.8. ... O'OZ kapaIdarl kaldmlaeak elsa g6ztln siyah tabakaslDm ekseriy.l. Krpirdatmadan baktlgl kendl gozlerine hi~ blll'madan iki kql...

ile dengede durur.. kapil1dtlt :i'9in gozlerinde yq.ymak. Bu halde bulunan bit adama ign.e batmlsa veyahut derisi yakilsa.rmden at•. Kaski'U o!lm. hir ikisaniye veya birIki daldka sonrabazan da .Udugu veya geri.. hlsslzdir. bile' hie yorulmadan UZUn bir sure rnuhafaza eder. Bunun i. dl$ ilemle ilgisl :kesilmil glbidir . Katalepsi halinde bulunan sUj. •. bir ~ok cerrahl ameliyatlar yapddll.mi§ur.. Boyle olmakla beraber bazi hisler ve bilhassa .L'::'las:3Iyye bu hisler V8SlmSl ne~endHerine gelen teslrleri sujenin hit.:' carpan be~. magnezyum l"tga gib! .lk" ve bak1flan bir ncktada durur.verir. b~rini .Idde1tli bir l~dctesiri altinda meydana gelir.. . birikis ~ yanaklan ilze. her hangi bir madde l:ize.Lllin uyure. . OOzLe. Gal: kapaklanm pet seyrek yaprlmssr pekg.iJ.!u.agn du.era .eisa d M_llLlyet' ca 11 aevam e_.·M·· erac.dlf.yUzU.kaldmhrken insana pe:k bafifmi'¥gi.:ddul . 'bakJ~lar]n..digizaman da mafsallar hi.klri:si sesslzlik ve bamketsizlUdir.l.b-"1··1· en az d.28 Katalepsinin en..yaldan !oynatLbr v'~ya .si. bunlarm hi.ri o'~madan ka:Yl~ve:utut eder.ani olarakkatalepsi hali meydana 'geli. S. Ka:ta~ep...onne: ile ".ezer (somnabulizm) balinde 1 i.aksettirebilen.. . katalepsl hall esasen beklenilmeyen iiddetl:~ bir gWiihti.ri a.e teplanmaslle meydena gelir. Soma bu tesirler biline (suur altmda) .ouymaz.rtnd.habe.'er_er. 0.gb:H blr ba]de kahr .Ujenin el ve ayaklan. v.mes'lvle donup kalmast He' kansiknr. goz\f.l-"ml.U.ta1epsi halinde hi9 bir 51%1 ve . Buki. 'birserttik . d~ kiz" bl. 0 yine ta. defa pek kUi81 blr zamanda. bile tutul:sa" kendlsine istenilen her hangi bir durum verilse.stermezler. oturtulur vie' bakrslaruu .tn:le 11··.~ln siUe elekt:rik asetilen.lk. Belirtivtlcudun sertJee. Cot.iddetU bil'u~ik veren kar§~.21ll. lih. v.bi bir his.a.u:1f eziyetli olan bu duru~u. batti btltUn vtlcud'u kendislne verUen ve telkin edilmekle yeniden uyandtrtlabilir.iki. Ka. KatalepsihaJinde bulunan 8ujenin.~tamam.slna.a. I. 29 - B'Ulmarlnda de. hal. uzerinde toplamasi tenbih edlllr.S.ea:ya'kta.~. EI ve .inde hislerln tamami kode.r.

(le~me) buhmurken.35 ..almz bit &o..ldugu balde yan uyamk halde sayihr..g.1" h-' k.e.Bilmeyerek letarji halini sornnabule ~.i:fidir..j'I@nin .JJun. . rnez. ~'I!I. 'II . ise I"P'..w~.~GJl.t. -'Ilar s. ..uya yanl1i\\LerJlye .Z.1j. ~ 3 S.i haline doner.... 1!.•• k .-'. ·....-'1'. boazi h arek tlle·r·~e ie "'w.'~ 0"": o·-···n.. nan h' allerin en onemusi '• ve en .. Kendi haline btrakrhrsa uyumu" daha dogrusu uyusmus gibi gorlinur" Fakat durusunda letar] ide olduiAu '11·· .SlZ JI .. sa •.. konursa gozler kapah veya yan kapah bulunur G02 kapaklan sik SIlk ve hafif hafif titrer.1 h"""11 ine cevrllir anne ~~...atEhcpS:1• .r....aI'·mcen d enn ny. E.... a_I ka 1 b 'i" _unmmasina b i..zunUkapamak VB otekinia~lk birakmakla Y'B:pLbr..O:·..U~ e'en nre aCB..1 d'-' go "...q. eok rastlanam ve tetkik edilen Uyuf .'.. B..edildigi zamaa.kahr.~. Bir sure sonra bu 9C!'~lt #_ bakma.-u..e bu...crir..:zJerin 1.. . derin 'uyku (letarji) haline .~1k tesid altmda bI '. ·d-'.. 286 . 3] Katalepsinin dev..GOI'lJ.Ojelerinin Ietarji haline ge9tikJerini fark etmezler.c-er l§lia kar§l.i~mlez bir bakisla bakar fakat bu bakri ahskin clmayanlar tarafindan fark edilrnez.~ .. hemen daima birden semeabul haline gecer. ~-'2' ~·uJeyl .'eon d m:u .:I '1" k'.un'l uy k...'Ilu. _1i .aml go. ..". kapanan tarafi letatji haline g.l!. b ~ c. . 'I gvZcap~arl 11.' t p.:~l-:·..a6&~.e ·.nul o nq ise '..II..f :~!Iw' ~:. _' '1Il.zleri scrnnabul halinde bazan a'l'rk... -l·t!!liiJlo!i..A.1..c_aI' L4U1. · ~ uyku :hali letar] i" katalepsl hallne dOlner.'·'~.halinde siijenln gozleri kapah bulunan bir oda i9inde sQ. E~'@:J'han. .it . ·. 4. te ~'U.._..gezerlik (semnabulizme) bandir.'~ _. . Bu da sfijenin... y...f temaslarla bir organm lize'ri:ne dokunalacak ve ba:fii~e deri Uzerine Uflenecek olursa bu ofland~ bir kanhk.. ...tabi.sl.·..e·e '!I1...m.yecegi iein bu halin belirtilerini gos. '-·1' :I' o. Onc:e de.duk~a . ·S::..rro1l...·lr:l ··'zl· 0' Derin uyku.g~r sGje. ..-UJ!1 Y: ·cagil.snin go.u l~ln"..• ka I ep. -=.~. .le. 3.somnaJbuUzme' girmi~ o.·. -.. G6...sfije derin bir .~"...'..b' s'uje ipnotize ...af iSH yine katalepsi 'I - - halindekahr......_Jl. : l~kl-···.~'i!ld" ' £!.q..t k . I. apa .-·I··1olsn .. :fiddet. . 0 derecede ki .Bu iki halin birbiri ardmdan ge:ldlg'ini dana iyi anlayabilmek icin garip bir deney vardrr. . . '..J.le aydmlanmis 3.._. S[lje'"somnabul haline 1..gu digertar. bir sertUk hisll OIUl.'!l:!i.ata d~' ' d c 8e~innek icri:n iOZ kapaklanm kapayivermek k. .''01 d..evirmi~ olurlar. k 1." ···8.I'IImnabul . .. 33. am 1.c.1UI.ziin aeik bulundu. gozten b" d bi ~.iBII.._~-·· \0_111 · iyat ~Ul. '" ind Iu if" •• ...SQj... Gazii..r: ~..0 - c· devam eder.Jn .

x.. bir sujenin. 'mr hareketin yapilmast emrini aJ. donup kalmass istenen organ veya biltOn vucuda hafif bile olsa bazan dok:unmak icapetmez..iimiz sertlik O'lay~nl· bunlardaa ayirmak Jizlmdlf'.S..a rastlamr .. 37 -.Halbuki katalepsi de bu tutukluk. I$.hk (.j<e.emli.~~:'-. kaskan donup kalmasi ile fark ludurki somnabul hallnde iken donup istense mafsallarda belli bir tutukJ.6 .=lr tetkm ue .U 1"' ..Cl duymama. Somnabul halinde. tarafi telkin kabiliyetidir.ane. hie yoktur .. husule hareket ettirilmek am bir :0-. S omna b.~'". S.iU.. . .:u~unan . de b 1 .alll".st-ezi}---haline gelir. Somnabulizmde hassasiyet yani duyarhk yok ~eiitlidiir.ertligin meydana gelmes! vegelismesi i~in elleri organm veya vucud boyunca uygun bir mesafeden lira. sade tek bir kas (adale) smifinda degil.an bir j lkin H veya k dl k di . Bu dereceler hemen hepsinde bulunan telkin kabiliyeti.0 vakit. I h er h sime .. - haline gelen birfikri 2... 'Cunkti bu sertlik somnabulizmin bit belirtisi degil. Somnabulizm halinin bashca belirtisi ve en.on. Somnabul hallnln sathll derecelerindeki tabli hassasiyet veyahut a.e. S. Katalepsi bu kanhk arasmdaki kalml~ olan bir organ her bangi birsekilde halinde vUcudun. vardir. . defa 81i.87 . hafif bir dokunmakla veya uflemekle elde edilen bu sertlik.n-l rencme te ll. . Somnebulizme Uzerin. (ti" • I~oy e lzm.e(r ereeelerindeki d tesir vie telkin ile tam blr iptali his ~ duymaz.3.... tam tersine bir telkinin eseri veya katalepsi halinin bqhmgle~dtr'.].r aglr temash 've)"eIltemassiz paslar kAfi gelir. bir 90k adalelerin kaslann bepsinde ve bilWo" bir organda veya bUwn vucuUa getlrilebilir .m11Si8.b~rdigi egili:m ve istidamr Somnabullzrnde enhaftfinden en derinine kadar eesitli dereceler . ..e buraya kadar gnsterilen haller somnabulizmin has vas Iflandir.eger 1_.ayetbaskasi tarafmdan 1 ~ b'o yap:h. Yabuz en son soyledi. normal uyamk bir kimse halini gosterir..ui. gerek telkin ile ve gerekse somnabulizmin Q\:i~. Bundan baska sertlesmesi. xenmsme ~ I veya bOiyle yapacaksm diye hicbir faaliyet telkin edilmemisse ilk bakista uyumus biradam halini gosterir.' hakikat kabule g'61.. Telkin alma kabiliyeti... nangr'. h ft".

S)cak telkinlere iradesi zorla yenllemez. 38. o. Ne yaptlglnl..e 'iBrp'aD. dlsi surn .WII..r . b 's. ~'kl I-'k' kl d' k. Kendisini bekler.ahsiyet gecer. Akd ve suuru bilinci tamanu He yerindedir.er. halidir.e. haflzaslnln~ kavrama gficiinun azalmas] nisbetiade kaqlhkb olarak azahr veya .. . Kendi keyfi lle. Fakat henuz d.. :SUjenin .egi¥D. ne c e . SOjenin. . Yukanda soyledigimiz bUtUo belirtiler bunda tamamlle .ge.. az '-rok go. Iradesi zaY:ltlar.evi yHkfimlilltigU.enc isme .t.Bir.erin bir .r.etre karsi bulunan veya ahlika aykm gelen yahut m..l. Bu derecedekl hlpnotizma uykusundan hareket lizlmdm.1ulunmazsa daima yerine getirir. Sernnabulizmin lu. ecesk axra uygun seoeprer s.yo. .medik~e inanelanna ~idd.emi~tir.mlbe sirassnda ve tecrabeden SQ.e ace Iii telkjnleri noktas~ noktasma yerine getirir..ya:bHmek g'Ci. pek fark edllir derecede d.terir.r.Hafizasi tecriibeciye birakir.'.uje istedigl zaman kendisine yapilan telkinlere ka111 kQ. kaybolmaya bqla. y. K-':-"rsacasr sUl. Yani sUJe telkinin tesiri altmda yapt~·it butun i~le:ri hattrlar... Semnabulizmin ikinci safhase Ipncz hali birinci saftulya gore derindir. b L. somnabulizmin ikinci safhasmm otes.Bu halde iken kendisine yapdan telkinleri ahr ve uyamk bulunan ~ahsiyeti kar11koymaz ve bu y..mci safha: Ipnotlzmanm en haflfhalldir.apdan telkinler kanaatlanna kar~.gahr.88. : Fakat s. ]pnoz hali derinlestikce sujenin suuru da dahs cok bularuklasrr.ahs:i.ine ." . Biz burada semnebullzmln '~ safhasmdan babsedec.il1n hanrlar . Burada arttk somnabullzme alt belirtiler bas gos._elll telkin y\Spdmli oldugunu hanrlayamaz..." Id .r.cunde oldugu i~in. kendi ~ste"g. yerine Ikinci bi.r.ujeyi uyandirmak iein ~idd.apll.i ile hareket ennis oldugunu sarur.A.sujenin . neticesini normaldir.'_eyen SJ£'.M.ahsiyetinin..eglz .yeti. Tet.Uncil safhasi.Aini bilir.Aldlg~ emre kar"l koymaksrzm boyun . . kendisinden ae beklendi. ~. Hafiza silreklidir.etU bir " :silJe.uster." yaru• telkm yapan ximseyi.lay..$uuru uyusuk bir haldedir. 2. normal §ahsiyeti gider.. Ama cok defa De kendisini harekete . . e d eel. Ve. yaptiklanm izah bil 'k] 'L 11 . surette uyumu~ degUdi. derin bir uyku (ipnoz) .zUn. gerektiren bir olay ile de uyanabilir..

. bazi kaslarda kasitma somnabul :hal:m..ahs.l.lahsiYleti 'bt1sbF~'n."'.dmJI' ulan duygulan aruk onun degildir. l~.:1d '.?.oIagan iis. .ttremeyen. 'fa a 1'·· ~1Utun.: Utir tesir ya.' . d a b'" '1". bi h i.glbi.eren ~ sr ugunu zan etmek ieap etmez Bottin bu . lo!:!!O ~ 0':..'1' 'J"~ -J ' .r · I . . ~O· I JU' ..eg .'U'~! . kendine goremeyen" anl.dir. 5UJ-emn 40 ':.c 1... 11 sensmiu lukL.l "'" •• . Abl.' .n-iI' .. __ lyetl tamami ·1e a duunu..: .." -'~lSllenn b··' ". ~ J'~~~ ::' 'S'··1k 1-· .nden normal hale gec.apa~l'k' k"' . I' k llk ja~~I. 0"I. Yapacag.i]de olur..or'.j'~.itli ~e.ey(eF' yabut . yapac. d -. e.UoICie.'." 'I diu~'1lD' . 0"" t .-.ekend~ hareketlerinden VII! o'nlann dO.ta norma I luaya'tlD.gosterirse' arnellyatei taraflndan' daUnt vc dikkatli bir g8z altmda bulundurulmadrkea normal bale.Iditr..5an1. I _.' yapmaya suruk .~ siijenin ..·· d' ...e1. ..crden haberdar buiunur.-.aybolmu...uyg. Tecrflbe ve ted!kin netieesl olarak edind.edilemez.1. t~te bu .' I . <: t .menin dl.'.eniirade'si.. d" bi bi . 'Ii.J:''''· b· yere e .1 dU. · ill 'I dU!ze:nJleren Ilm...at ve hareketlerini '·" 11 k" . -H"· 1 . Bir' kere telkini aldr fm.'11' ~ .kil eder. daha .usu .ton1LennJ .. ee ""'I'" • .'..tur.gildir. sonra yine t.1..hay. .~lifikirJer" onceleri bUUin . ·: '. Bu halde Kendi.areri. ...gurlcagl neticel. - SAcr -- - 28...k.~. ..lceled de degi$mi~tir.• ..'i. &O'Z kapaklarmda hareket..er... k .. da fikirleri ve :~ab:siyeti kadar derin bir de'ii$'meye u8ram~'tlr. ' .I J .".. idar.[eri.. b U .sa' -_aSli··.~ harekette kisa bir an dnraklama. ne dlf dunyadan bir tikir dtr ne . ·"'1 .z~_a:r+ B s sunuma II k"" '.. . • 41 --..' veya 1_1:..n: '01.e edemeyen ki . _. '.tIrl "i... .1 1:atiM'!.l °1.~:. k~~ltlH.'funC'U fhasmd 'a . _'b eraber mele_.9' . b"· . d Iwgl.Iynl zamanda dU$utr. bellrtllerini 'te..tinku hafizas.'oDt'.. ..ahsiY'eti bOlyl~ce degi~mi$ clan sOj'e'nin~ . BUNn.__D' ~~ b""l' 11em.Semnabul . '.. .lu fikir ve hissi 'CDa kimi telktn le~..~. bed.erncn= dId ay~ a~n~an . 1 .-..*._cat ve es k" bil "[-' d b-'.'imsenm~ yapufj)ll. d. .nnm "eu~.' rd .k.lr .ey1:l1 I'alp' 0Id-" b 1 l'IILgl._. sUje suniuyku i~iRde iken harekette bulunur. ..nin tamarnile yok olmasmdan baska bir ~reyde. ..ru :hal onun . .l-Ik· •~~" likl eyen .ahS:lnda hali tabiideldnden..~u·..ah Sa d usuncetermm yo 'k-.pama:.. lrirdenbire telkin yapan kimsenin ellen arasma konmus bir robot .:.ayamaym ve muhakeme edemeyen silje.onu" fark ..9l:~ o I ur ve 1Jl..:lf'b" .rnu~emmell olarak dairna mevcuttur..et . gorullJ.'.elmi." . gei1Irm". onun uzenne ..ag~ hareketleri kendi iradesile. iUDM 100'· .omnauu lZlllID u. nnunmaz. .eddutstiz bqiama...g6z:llerl 8. b'. aruk fil..d.I -- '«.~.1 F-akat sUJle '1m dO b un ')lara sahip (.0 hesap sormak ~nde olmaz . "_ntan kul1amunayacak' bir hale g.tir.balde:n normal bale ge~mek de 'ge.

sevden ·b·~ ~I" ln de aberle ""~ n lm Q.!.' d l .yandlktan sonraki d uY...onun ." 'i!Ii.:Ii.n parmak 'taramlDdan teshir edilir. '1. Q:d. neier d·...rakkendi ~"""_~I. de e.eler sfizlerini a~ar ..kahr·. Sonra -~'.er..le'rini takip ederr Eger ameliyater ieiUecek elsa suje de e'. yakin bir mesafede kar.g.Un..I.. 0 vakil siij'enin gozled ~dt..Qz.:yacaklarlru.J. Fib! uzerlerindeki UYululduk halinin . I. g- bnemezlel"~ 44birleier-ek t.:in btlf bir zaman oiniacilgllll!l ·-u-'1· 11 . 'w !I!w ~ '0' ay~rm•. e:tr. 'ke ' J · .kendHerfn.i.~an.Bamn da suje IIfItm I8Paft e:tfa'fma. bublnursa somnalbulhalden tabii hale SC!geir~ :Sujego.·. naU_. Av"d·· ."'In _ . ldO"".. a.oz.L '_ ..1___:. !a.6..". onun..•.I'" eV-1Ii n"'-r ~li· .b'·'c..a'tmlZ hi9uyumadddanni so. elininparmagnu birden bire .kapaklanm og. ge'_~lglftl vene:..~_I_IQ~ • .tumr.. _.ykudan.'r_"iii_Iiilil:'lulig.rnil toplamak is. . .: .1I"n !FIn.QJki ~'!!iiI!!"'" _' In'~iQ!!"lI' C!':~ll'GIO u.Meseli..]er~Dintam. sujeuin bakJ.. _I ~. '1.-.n. C!U~:H~ U i3. .ayet laripbidiseie.Ir I en .i.t" b·'e hI.zJ.Ujen..v. ba.!i:Ii oe'.U ' • _ b'. ld d Iar~:.Ji~in'iIl!!il"!.. kad zamanaan Icln aevam etti:51m:. ayllkta sallan. baknnr. . EgeFb~men bire kalkacak olursa derin bir u. .:~''J'm.yler ve o'yle samhr.1 _~~:. .~. L'!!3..'-.j:!..t'ln~i~ ~. bazan gerinir.rulae ~:tl' ':_JL_.inde (~eshilr)gibi 8.w 'I .8I'.~. "n·O'rtz· ·ka.oti7.nou ~U..1in r enn uyuya .R'it ''''1'-un d"-.:nl!' an l~ln 0 I' eeer A1 .ilarml..de keQ.in bakl~J~.. gJbi. &-_ ket .gorUIOt" Bu. &.J'· -..dini top·lar gibi 'ollur.z kapatlm da kapaJJ.urdddarJ..~ I" .!j. Oi\l&l. Ve bak_lI:lanmrarbtt ameHyatr..afl. 1_.A!.lyat~lm:n goztennaen 01.. 1 :'''!IiI1!'II .an ay~ramaz" 2'90 . '~"Y.'11"'1. Baz. 4.-EgCf sujc: oturmul bulunUI'VEl!uykudaym]" gibi .erin~.-1....goziedm p:arm~t.U ~JJl. G..lloz1erinin .'II. W h: eb:'.u§.anZ'leM'n". husule getirebilmek i~ift :ipllotimr g..1 '.Sorillobilen ~.zor . Ve derhal jabiihaline &leeer.d.IDdUDr.Q'I.. .t)zleri kapab elan s. Somnabul ha]impn.-..~uyau "'II u..d·.oz..V'iI:IJ _u..onUne getireeek elsa.... 'Uyaru.. Buaun i"in. T.·iJi... Bit ilo dakika ii~.fl'C'l\.ey uzerinde de toplayabUir.am. hizasmda bulunmasma dilckat eder. _"'liI::I.•..kll.r .I.-.dlAl .~J:1! S'U..lle_ ....U5-' .llr.e ·yaplhm..--lJu a 'Ufi.l suj..in.eJ! koymak ')l'ete. •. l"'~·n· .. _ 'UJtJ!W' L. ""..:il!J.'I·._!__ .r'.ge~er.IIA !:Iot"ln' ~dOeftin ..<.ujenin.. SUje aruk .J . .'r.rQ£uNr\. 42 .e·1 10ldU16i~&U ve d'" .p.e.W 'd'~.~ I. .'n ien c'o..gldanDl bbr hirine yalda:..sun. c II d· a m' . Bununla beraber S'uje bu halde bulunurken 1 1'· .Ja.~··' ne den uen '..once_~~. lu'tl cc L' uyatUkke.eslhir haJj~i.l '- I.90..D 0 zamani hie bat1l1ama...llW11D dii.I~".Qh.. uyanan: bir insM.':ts~:na ..'II"e··__ [ltl!U..lc. '7'__ .Normal bir uykudan.'~.". Ili""'''' eu -. db" d·.la. k · de .-i.~nda neden ileri oldulunu. iki nokta arasmda kendileri i.gn:-me~_~n .nn. riG 'I a€".artD .'I~ I. .. 'ou..er hailed ile i..lDln U.aben2lf.teLkinlerin elsa """'"rlar -.tedigi :Jeyi liddetie kendi loz]ef! o:n.. .""".. Uyarul' peke airrdrr. '7'!:I.lDa. .1MI U. .~. I II.ilir. Cok defa pek :i:tl uyUd~)Aunu so. ~ _ !I"~J . .:_·~(_ar . " U l~&&~'" I· I· 1- ' _' 111" l ~ '. _. .yl.lannl baska bir ." I]e -.

.'. _-. de ~::.ap:aI'SilD.' ke:Ddi. &er-ek~r..nail'lli"i'!l/fi-r '~~l'ml'd..... baeaklannda bir ag~r'llk var....Gini&i )..gOzl!er.. -'.. b If lWiIi. 'Gozlerin..si1jede a.".'P4d"a '.0!!Ii'" OAlr.tu.ahs~n sDderini takjpetm~.gl. c· d .:'..ek.' .If' l~l.ttS y. 'U'U' uyu. bIa~parmuJiBrlD '1' h a~~ ~ar' .. ·kJ·'.1. bir fotoirafa .zerine anhr . "B' .. Wl I ~ ·~_J·J'r'MIUUJ··!Iiii!!' I.-ll' . sazim 'r' teAI~_.. l"e uyuyorsuft. ~:kJIm. 'b.}.tan blr resme.. ~'. Amel i. 'I" • "b'" ' .lan.o'rgII..d~~ anlk . Uyudun bile" del ve bir taraftan da c_ s-.ynanm . elsa . .1. daha derin.IIlD .1ID i~in de' s~jeyi istenilen . ed~I 5 ...Dz 'kapikJarl]]] parmakl an -~ ka' ']1'· k ksizi b'· ·'I.. lGl. . b. Si1je bundan sonrabu yeni .dir.etrafindl doner.ler' ara yere' bit adam veya .I!I'J'!U.A. "Lli~.. hiQbif' (ley gonn. 'I!.ozil . ntee 11 .:_& .aya geldikten sonra.'0·· xapa --.1-L oStzl e • ."" •• .·urur.~ ..' b'" '. ee~..ine bakar ~ A.I'! .1.':lruvvete oman kenara atmak i9in ~aba harear.mnl .1<.-:-mBS·l p. .$ey .gozW<ierlymli 81 ~I taA..er kendisini teshir eden . d.. ed . rl'tk 1-' b•'II" :..1.~ .K ag:lr.Gt! bazi inate 1 suj elerin g.etm ..'b--~"-"--c c t..'ere kadar takip eder..t~.. bur.'.t'l . . Uyudun.'1""1-' 'l.k. ~ '" -' 1- - CiI_ c' - '&'Q c b....-.hizumagetirdikten senra parmail biRlen.1['..or.P 'kapamnaia basladi C:'. E.1..~ goz~p<A -. Ellerin ayaklann ha.Ji . "Gozlerin :kapan. 1 UWJl rei!!Jn.'. J...1. 0 ". ._a te'sb-}""edile g'UnI!i'y' -:..~ ·te'" I..sma.J. birmin . IkE 1· d'·· .brdmaik istense .clsa ".ey ge 1" irse uyaniMen gusteremeyece..ioden 8fiab..~' I.-:-'~ I_ece k ..:I. feve na fl''I_: 291 .dabiUr.... 0' U '. . Bun...at. S' kl: ..iiyorsun.1. k "_li~l SuJelUfl so:z'apiUY.QZ••• ..ey duyamayacaksm.IHzlerine de aktar.1ann b-'"..-~La l ik d 1..getinne.lLe'pat:lp enenm cekmeksmn !.sl ' -'" '" ...' devirerek ana bulmaAa I~altllr. gOitUte... _If! .-...''l:IIlft .ahsln br.e V" .'lr '1.yacablO..but defa ve emir edercesine krar ~_Lel\..t.y.rekgffzlerini :parmal1n 'ucu Ue tam g.a6feri yani bakt..I.ln. I~lga bak. 1"1'_' __ '" kW_!I 4'i!i." b'u 'l"'r a:J~"q.. B'UDun gibi sOjenin balu._:.yacaksm.:If emne ...Igy~. Uykudan baska aldma bir...l'~e '~ .. ..1..$imdiiirtJk hi.l!"Ind".."..nUl:' b • y.. son etlmleleri bir .DU ann· du. 11...--..suj'e biltOn.. Q.. . len derin blr uyku ile uyu no -diy'e..a-.. E. $u suretle sqjlmin .aluk 'Y~un..'.V'e b e :un.vy }l"·l' e~l~-.. ~la'lii.... mecbur 11". bir ._ bill" ..' . bqka.. Anlk.>.rlekeuiz d:uruy.. '1..ak..aCFamazsln" kollannda.'_.._enne'~_evam.~ y!'!lo." "--.lanndan 'u_zakla. "Bana dlkkatle bak.!~"!':IJ.. 8u."'1111 ~aJIily'RI..:~' n... . 1 n. 1ft:. engelleri y:akar.11~1 d.u. ..e mec'bur kahr.~'iI:.I~"wa61! 'I-"" flgz~ilan~n' k 'a. .. a .yna gevri:lec. 'IJ. lrendilil.ey bela. 1 .. ... I"" ..~ ..

. kapaklanm ti".y.oueURU tel-" etme '-kl. b' '" k istenirse.. J 'I' batar... nasil sOje' go. • '.5: d .B.:JmS eYl sevmesi istemrse sevmesnu.:aCW\... ArtIk.l kazamrsm.' .. .ttw~~": edemez. '.~ddet]'e terleyecek tad.1·· harek .. nen et etmesi i:. k IIYlml . '.-Id~'-m·.[ -.y.• ..lulA . 1. ~sltu"sln... ihtiyscln gittikrte daha artacak.al~dlr1rSln..' SDjeD1D.'u. '11"'·1·· .Iarm . ....¢l .clliW k..... .dd 11 lult _ .• . .['a't aya gucu yle~~ly'ors~.. It .11enol. e n"' • I . 'kin ..j.....sujenm d-..etd• '1.' .e I. 1.~.. bi birlne vurduraeak kadar a. bq1 koyamuslDi uYDyor-sun.i:ind. . Bunon aibi . .llUlr ve tersme trok so.eU.' SD. • mr II!~-." gibidir.unun &ibi 190ksl}cak bir zamanda '..iukta da Bleak telkin etmekle . . kapaklann bir birine yapllml.• . afo' '0 i .. a'fam USl'On demekle.. '.. .t~:t siijieye~ "Arnk aDZ.". '.ap'l[lml:1 gib:ldir.'" AmeU. . ""[.:z.1. I[ . -- - IUi'B . '..I. . hareket [p...•• ... nefret etmesini emir ve telkin eder ve.. kmuldamaz" dlye' telkin etmekle de sl1jellin ldiz~erinden.. her dUe..-. Amk wramazsllt" 'Uykuya olM.

loldulda:nna COWl bizlS.Hak keri _erimesinde: KUI~an-1 Kerim'in (Cin. . .give :razl. . .tur.J.. Remilin 32 nO.'I'.eki~Je[ 32 hat vel 32 noktadanmeydana .fezike..~..edi l1Jin.....v.. ·Ki'D. Her"kimse Id awn hattlna mu.at •• "'."a ·'Aim. lerifi:.JI .aamt ~t-enwrmz" b· L. Z·"· H"azret..ahade:D UII m.0 II I.DI laybi.l!..11i'1m.. v..aflndan 293....1Dl bUdirir demektir..de:: • .J: ':" ..I ill". #... hanan 64. --.gizlileri bilmek YW01Z Allah. olan D. . RemU Umihalka Hazreti D. .Ybl" hiebir ferde 'izhar etmez."-... A: . ancak resullerinden ihtiyar etti.m._cruyurmu. ..~ -II I I..nin. battahl. ·K·~· " E'. Al~yhlsselam'a ·1ml~ b" mueize diIT. mahsustur. vii '.IIJ .'e ne'biyYun. ~.J..anllSB1uet ed b.' ~.~~.6 degi"ik sekil va:rdlf..t"""" .ktasln'l da bunlara nive' edinee yek'iln 96 olur ki ebeedle hesab edUmi.en.iAr m..iDe) e!Dbiyi:i 'yahu'ttu 'e.haUl isabet Il1ttigi" aibi o~ . '~L":" dI" "".hJ.. ilmir Remil Peygambede·rd. iyetl '. Daniyal. I.RslUD:o.. l. nokta 'i1kar..ge:~mi'.....':_J"..ayyihat:l" y." I '" '.':lr ".. Minis!l: :En~biy'dlD bir neibi bat ederdi. - ' ~~JI ~' .. Mu..r-ii ali :RB:ybihi' '.ani hiltOn .' '* ·.aniyal tu. FWU. hadisi feri'Oerin.-.:1..... Onu yani g. 26 . . .Remilde 1.aniyal ismine denk aelir.ICeDabl . ~.g buyurmultur. ... ~~lmusaptlr" y.... !~' ..l.'.J "'" •. Min_Y . Bu '.!: Yen. .' '-J'. I!. .. ..J'I .!J'. Del.tir Her hat iki :noktaya denktir ki 32 .~ II ''''' ~"r.· " • .:!.g. Juzhi.. bet e'.Yani amn . "lrB.-.) sur8sinin. .afflk 01a" odur .i!!J ."".. r. ' .

verir.r-de:kolayhk bakrmmdan .alanna yaz~bp bUkiUerek bit ttoribay.alJ.~mizde~ bundan genlsletmeyi uygun bulmadlk.iDjn her birinde:n d6r-der 'lane kUQUk 'kigl1 p\an.meydana I.gldln Uzerine atilan 'Daktalardan meydlanEll getirilmege ba. Bu itibarla bu ilme c.e:ri. remil ~@:kJ. Bundan bqka y.ttr. K. Mahsusan Ylni elle tutulan leyl1eri ..ebUdiiim karus.uti.rli.thrm.tUn .eyen kimselere 116 kere ZIl' athnbr ve her a:tlh.lretilmi§tir. Remil Ar.eri idrak edebUmek. Remilln b3. yaplbQ1I )16 le.. v.n Ide irian DlUnmu devam]. i.iUarla diizenlenmektedir'. :Ellk :mak.hmil I~ kobayhk olmw.11 kaWBYan.k eski zamanlarda kiglt henuz Lca:t edilmi~ o. ilmi remil kalrmsnr.kiglda:r hirer bi'rer ektirilerek sua ile dizillr ve O'mmebat te. eder ~i Cenabr Hakkm (Nm)ilsm. fekUlerini.s~ntez1erinde'D m.gac.oniiUeremaddi' ve minevi elarak her £lid yonden llim VI! i.lCaldes:in.lif .aRla 'mu.a..a kum demektir. Re.etirir ve atmada ne:ticeye Ion! de bJiikm:Unu. ve biitDn.lp 'openebile.IQ.kuUandnult~r.lamnu.g!i.a.bl. 16X. surette: ihsan ve lniy. .lm.16. hifilkahlr meydana letireneh~lkt:ronik beyinJerin esass da hal ve:naktaJK.I:ttlrmak isteyen k'imseyi .e . Co. 19i.56 Iste1d:i1i k'i.B~lm.akl yeri smull IQldugundan bu. :KitacmtiDn bu Illm haldand.ln.niyeuettirildikten sonra.U:[l.apr.ine: bUI yedc.. NOr:: .e:~. Hibinia 'bir teeelllsl ve zuhurD nurudur.il'tm demektir.Yllda...lma(bAmdan a. g.azlldlgl i~in ismi..mrbadaa. .on alt .ulatl ymi zevken billnen p:yJ.nlere r bw .eydana letirUen b~.g.rebUmek.gore diier' hUl.k :ist..D. ci:hl.a konur .tndaY. d.ine denktir.azacak ve 1ay[uetH okurlanm~zl elden l~ld:iii 'kadar ay--d~nhttma~at'. ~y Yo RemH atmakta blr 'crok usullee vardu..munte.2.kH edlldikten sanm '294 .~~vle koldi hakkmda kisaca bUgi ver.ilzere bazl me:mleke:tLeriJe (zar] . :m'ud atllaclglnl.flC!.et buyuraD.mU a.are:t !ettikleri mini1blnn. Soyle ki.rfan da.l ktsaea y.alJ. f'ilzls bu mevzuu Simdl .ldm ieadmden senraremiller let.§i. 191ft.kIUerwni hal etmek i:mkilu verillr.m zann tekveya -rift gelmesine lOire'yani ·teki'fin nekta ~ift iein hatt olarak yazdu ve 'Ommehat tetikilinden senra 'remmal.Uere ve zihinlere VI.mUin. Bu husus~.tltan remlllerknm uzerlne y. Remll .

.ilrsi...:'alJ... .et ne ise onu s{}.. ":~J~I .. Ucr . . . .agloan bqlay~p 'oncekme gecmek ve her noktayi korken kalben Allah'! (C. ~ :~ ~.lml£UC.. etrafhca .aA elinin serce parmaA... ve.kadar attlacak remili kusluk zamanma raslatmak. I _:8 b'"l getIre bilr 'k.""_ ":lI 6..>' )I'Ll. .) zikir etmek. J J. c trxere d L ya "ad.e..:'1:.i.arD.. .o.. Biz burada okurlanmiza birkae D'mek verebildik...Url.1ndan.a. 2 ~ Y-UzOD.J.. uuas. J .. . '11..lBl mihver yaparak no:ktal.. .... 5 .... "I-d" . j . ya.U klbleye' dondDrmek. yerin ve giyecegin. 8 ~ S.yLemek I 0 ~ .. F tih .. .... yenne i.Ayni maksat i~in birgUDde iki defa remil atniamak~ l.ar.l ~ Remil atmaga baslamadan once' bir AyeteIK.dII' ~ _. temiz olmasi. buhalu.dii~r haneler meydana getirilir ve gereken hOkum verl1.. Remil itm.':ll ~ )J' 295 ~ . + Be_II d61dilmJezdeli ewVcl ppJI_as. . Io!I '.a:zdan once soru ve JUy. ..~ L:"..MUmkiin oldu.. Abdestli olmak. . ..ir... j ~ ~ ft ~ ~ ~:'.ktaYI cvve'lkinin alt. J.r U~UJIlCUCl.e.1 'we dlkh·..~...iIIo...1. biraz a.. 1 ~...)J J' \. . 7 ~ Remil atarken fikrini..) 6 ~ . ] - Hava bulamk. "".HJ .#" .k.gmudu" karh.1 soldan saga doAru saymaksizm atmak veher ssra n.~ ." U''ri"Iil..._~a" bi k ue: · .i' .arzulanm dahl.-(YI'ni Ukabasa delu elmamak... - '~L(."f.J J . ~II.'- UP.. dab geRl"'-"~JLil umes ". 9 _"".J~. SaYID okurlanrmzm bu yoldaki bilgflerini genisletebilmek ve . -" ....•.) '-...J J..' ""'. Karnt ffok tok iken remil atmamak. zihnini hutOn gfi'cilitle niyetinin istUnde toplamak..'C.edllmcs_ g..I . venn.i vaat eder ve sizlere muvaffakiyetler dileriz...~u.'.:iiJl •' ._ '.t . .'~". l. flrttnalt elmamek 4 ~·KotU sayilan saaderde remil dokmemek.erekcn . blr . '"'..

at) derler.U minI berri vel bahri vemi te'skurtu m. tek gelirse nokta. dart §Ie:klinin ate" banelerinden besincl le:kli. dokuz.U g. enuneu haneyl de yine Umm.m. on ikinci hanelere remil dilinde (B. toprak hanelerinden de' sekizinci .n a'I' stra Vi: a. On. dOirduncU strasr da toprak saydml. tb .e~ul. su banelerinden yedinei sekli.m. b b-b ienn .n) denir.e yi ilimes s.ibi OiD besden noksan ve at~dan ziyade olmamak "art 1 Be noktalan dokm.gmmiz. . yani remilin yedlnei vie:sekizinci hanelerinin toplami He meydana getirilir..eyi ya.e. I ZD1-'''' ~t·'il.':ift.ii mefitib.elidk.a_gldaki tl. on. Remi.ii. m~silde gorilldUg. ' ' nan tOO O·_· umat • .hatln u. .e:y'iin fll erdl ve' l.tde her .enat) yahud (Ca'da.~eklleremil dilinde Ummehat denir. Bu on alta nekta satmndan ~lkardan dart .lnml ates. bu sen don bsnelere yani. SU. nUl hil'Ye ve ya'lem.ekn" mlsilde' olldu~u gibi yapar ve haZl'f'lan 7.Ve Ind~. gelirse satmn kU$unna..ul i:aybi Ii ya.ekl:in 'birincl 8.d" dler satindan o. U'9uncU sirasr. Besten sekizekadar olan ikincl d(j.mlri ..* ayeti kerimesini ve bir kere de: AUihii. Birinci sanrdan ve soldan baslayarak noktalar sayihr. ikinci atrasi hava. birinci 'hane.j .A ve 1111'" rarnm ve II'" " _-L la. on ikinci hane yine Ahavann. C.yUncQ 'Vie dHrdwlCU hanele:rini dokuzuncu ban.gl. Dokuzuncu haneyi Ommehatln birlnci ve ikinei hanesinin ate" hava. su ve toprak hanelerini toplayarak.·8 8 iff: " yibbJiI illiB kitibin miibiR. f.1-. de¥lp.'lemlbi. eou Iii I gV'I.mlZgibi toplayarak meydana getiririz. tan.. tis semii 'Ieakar li:fi da.irri vel hafiyyiti v.e:yi men I:a yabfA aleyb. ya "'I emUIl13 ve I''a. have.'bir hat eizilir. '.rt sekle de remil dilinde (Ahav.. hanelerinden altmci sekli.'tlr.Ilizl"" "d"ld"~' ibi or ~ :<'". 296 . Teskil e'tti.pt~.ln verakatin iUi... Ahavsnn yani remilin besincf ve altmci hanelerlnin toplarm ile. on bir. O·mm~hatJn.

. <!!! 'I' !II " • " ....' ~!!I II~.... .. 'I' ' !i! >II 'iii ... '.. ..~.1 . I-I . ' III 1• ~ ~ ...' • .. • • .. " • " • ill ..... ~ iII...... ~....... *~ •••••••••• ~~~ ~ IiII >II.!Ii . . . . " I 5 4 . ' • • 1 .... . • • .) (!. 'i!!'" ii' II 'Ii .. I. ... 4o. ... • • ..' -.•••• ~ Ii" ._' II II .II' II . 9 I I II Mizan Netice ..II II. .'II ".. '.---. .111. ••• ~ •••• '• ~ •••••••• . .•.. • " .'.. . .II! ••••• ' ....''" ... ~ •••••• .. '•.iI II . ••••••I• ••~II.'. II II . iii . I " 1] .. ."II~ I • II! ...' ..' . 'Ii! !II 'i' 11 . .' ... . • " • ..... ... " ... ...--.. ..11 "..~ .'.ill" iI' •• ~ ..•••. ".I "'1.. .. IIi. . -r • ... !III! ~ •• I!IJ....• . _.... • -I ..... " • • ... iI'" •• '" Ii ..~.... I .. .Ii Iii Iii 1!!' ' .. 8 1 'I' 1 I ~ ..'••••••' !!II . ~ .... '" . • -: 297 .•. .Ii ill I!I 'I..... • --.......

'.on.B·'E· 'd . biltiln..~'<. Mizanm b~r ismi Ole: (K'Bldlur A ~ On altmei hanede ki eemildc (AkibetUI Akibe) denilen VEl... c.Benat :~ekjUerinden dokuz ve "'O'11WlCU . w.!i!i!! . "_. Miz:an loplannndal1! Fe'm.... . ~ Buraya kadar atrms oldujumuz. '.c... ~ IOn bes ve OD dorde:kadar " M··I··~"'N·· . .' 8 . ~ekilleriD.'l) dir..~:ini n birinci ve o on ikHlc:i hanelerteplamp bir fwl 9dmnbr.caglmizi gorelim .e on dordUncu hanelere (Bintil-B!lnt) veya (MIRtlkBteyn) de derler. bane saUin nefsl hanesidir .Ii!4!!..-.I.. dordiln..'b-.•.te' b6ylece a. Be.on Ui9Un'CUv. ~ oldu ~ umuz ~ .....' 1 •.gtlremh. ie:kli on ii~Uncnve: on dorduncii hanelerin C. . On aln ve on doroe kadar "A Kia-EC-TU··~·''''L . ' .tam amlam 1-:-.lkardan 'Jekildir.'lc -:-.zeti sayilan hane de. .n.••.lm..tu hane sahibi remilinmatluh ve maksududur.. remil ... .. Remilde bu haneye Kutbu ..•• . Aym On hane n"unctl zamsnde .'. ornt .A.."..:.~. _I!4I.' OUY-VI. dort hanesinl .. &. top~lanuHe yaprhr.. _i tamamlamra ..i c .·'1 'R".:. .• ·~._. BE. Bu.. anhrsa atilsm mutlaka 9iti gelmesi gereken.¥ iolduk " Simdi de (-Mimn)'" deellenve 'h'. -' in on aJu y...' _________ ~ v VL-.T'.. Remilin {j. .uJiam_:.. :.' On u~VI: on donie kadar : B:iNTiLBENAT. birinei ~ekH ile on besinei ~JekJin.yaniMizmun toplammdan meydana getirillr.iii ill tahHH ileelde edilen (UMM:EHA T) ~e:kiUe:rinden meydana gelen on ahl . Yukanda misil olarak verdi.. '~i"!IFi~I~..: ••.'~ ~~.ekHn: Birden dordfl: leader. a. remilin Din. 'Bu. ~:-~.. on altr satir noktanm :'UMMEHATj~~ = AHAV'A'T ••• .Kl.t'en sekize kadar 'N'·A··' ' Dokuzdan 430 lkiye Kadar :.... . .-m-'f . " .~imiz.• .~r .. tersi olursa muadelei remil (Remil denklemijtertip 'edllirken hatah y. .'' ~-:.-1--------_ !lit "".in~y kutbu) denlr. seklinl de... Remilde bu haneye Kutbu-cenubi I(gf..·_. '__ ..apllml:~olduguDu gosteren an be~cinclhaneyi nasil yapa.i.ali (kuuy kutbu) da denir Bundan senra on d6rdHncU blneyi yapmale i.. "Ie.0.

'" iIji'"'-b "'_ d""h~1 ~~. .... "BI'..' ..... Nefis timUr. AD' -..-'.. ..' . flkir ve rub hin:e:sidir.. ~ em' a.... Di."'~''''L''' . GO···-···'·~··ST.· ] K" L . al~.' '. .' server.. alN. ka'rde..(yakrnlar).. ·I·"·~···'i· JIAlUIAK..~:oi ~ . e hazine v hanesidi r...' ':j' WEI.... Lahyan. nzik." '1' . ... -.-veri.. geeim....aJl..' -- I Sa'di biriQ.. -...c··I Il:i. 'sil". I... :'. Ii'" -"-~".':7. . ._-i"T1e-li:""" ._ _-_I..._. rnaas. .~-~! U'\········.. 1 Nab h ...l Ila:rl... 2 ('.Uilkat. '.JI.1 _. _.. Sa' dl-dihil Mal. para. ·· Seferi karib yakm kara yolculugu (karadan) nakil ve hareket.:1"" .~er ve tea. ' .. . .. . I 1 ...'. -. hayat._aru.c~fJ:·KD'·· :..::u. - .:E"iTL'LE-:RI···· • ... ... '... L·...• ' . '. ' .. :-' . ~.... ..

..em.. •I • 5. mektup. halayik. ag:a~larhanesidir .F'e'nlh yab ut Cudele· Sadi-munkalib Evlirl".. hediye. mesakkat ve hayvanlar hanesidir.C'. don ayakh 30. dugun~kalabalik.4 . slevin. bag~bahce. is.aat'. 8lllk. haber. kul. hanesidlr.: Miilk. ana ve baba.0 . Sabit.. vie makam. Nahsr rijfimtezic . rna' iuk" yemek.memuriyet.. . 6. define.Akle Nahsi rnunkalib Hasta.. ticaret. .

'. _. di.!! ..'C. QFi..a.~U . itikad.... ve 'm·IlIi'I"[Y~"lb .!I.t Deniz yclu" ruya.c_ _.l!. .i'. " srdes ' rab ~ .01.vet.~5abi. BeY82.'.' _.. haber..JI. .m! rnuh_a .. - 3.m .. .e.al 'b· ·1l!. ilim.• I Sa' dl.1.. '_. .Olll •• h ! .bet ~iUlJ.. ~~'ll c!'k ka " _I.". _ u&." iras-m sidir Io!II.J. hac. .. 9 .. . 'hakim.

.Utebel bari't~ N'~sl . dostl. cfiri1m. j 11 .. ni.. muhabbet. hapis...IBn i" hGJdlmet.v'e baba Sa'dl-hiri. .. U:mit.2'... Bafkan. ' .\m. ganimet. 30:.lugu." ...manSlb~ :riitbe..·dlhil. over ana..go nUl bo. Sa "d[. birice. I .. I 12 ..~ I I ihsan hanesidir' ." bali gaib hanesidir.ar'.. N'usl'atldlbile. fena bir kadmdan sual hanesldir. rnansibdan azil..biri~ Du.lU . zindan. :Nusra:h .. saadet.an. galip ve maglup.. tdhmet.

evlerme.'Na.adup. la~bden husumetten sual Inm.' d~. soz.dihH Yazdi kagli. 303 .-i:ctim.'13 .had N'abs.: btiylklfik~ maas. mtilakat~ matlup $eyin iyili.U·te:bn-dAh. ma'suk.tUlugu. l4 .".mektup..l-mUnkaUb Mu.esidir. 15 .ot. hasta veya seferden sual hanesldlr. sailin talli. keder. kan.m.. veya ko. riitbe.a' Sa 'di-sabit ".mumtezi:c Yazlh km1g1t. firar edenden sual hanesidir. talib. sikmn.U" Sa.gi.vaff"akiye:tsizlik.lUyyl I.. rnuhavere. bankn.

Iyrddl.D bi'llduk..gi veya k6ttilugu i~. Sa"d eskal (S.edeUile't eder~ .T.. iei~mi~ve t gizll i.).). Sekillerin said ve Nahsi verilecek hllkiimde_pek mUhim. en soma Ida (MunkaUb)1 gelir.. II .r 'lekiUer gelir ise onlann derecesine .LaJib) adlan lle d'oirt kisma . Uyg. _ ~eieli.a'dl mI"I. olduiundan bunlan ayr.U. gtistermeyi.:.e bu vasrflarla do'rt.) (Sa'dl. kisma ayrdml.~l ~wl) geHr~e pek kuvvetli olarak vie diAler' .gor. bulunmaktadtr.kH s.a'd. I~Birre~ilde m~tlup o~~bpey~..ller. Bu on .e)k.IbB. .i.ekiUert said gelir ise onlar da derecelerine gore saadete hUkOm eyledigintiz .e (Nuhus1et. 7 .[nsoau ve neticesi.( ayn.e. soma (Sabit).ari& Sa~dlmunkalib.. Gerek iyillkte ve gerekse -katfiUikte . (Sa'.oRiUigie hiIkUm eyleriz.a dL dihit) (Sa'dJ! hiri.il gibi.etHsi (D. ondan sonra (HiriC. sabit) (S.Iwbi (Nabsl dihil) gelinee de pek knvvetli olarak ve dige.~n1ruvv. ahsveristen sual hanesidir. sa'd ~ekillef saadete ve nahis §ekil1er de k6UUii.a1'11 . (iyilik) venahrs (kOtfiltik) elarak ikiye ayrlbr' ki.-. nahis $e:kiUerde yin. · Halm iyili.

HlS.--~. Sa d] sabit: lnci derece t S. Uncu derece I " I S. !~! N ahS:l dihi l En kuvvetli 305 .•.E··BI'. ~.' I • ."IiLL--".LW. I:. 'I . I~ ~'."dl haritt. I 1 "TA.R"c '. 3.d.:L-c .a"dl munkalib 4 fineD derce I " •.Sa'dldihiL En kuvvetli .

I~I -~ - t I- .. . I II . II • --._ . 2 nci derece I Nabs)hiri~ 3 unca derece I I' Insan] .~ekll1er Erkek ~ekiner II .' .~ekiUeI: I . " ii.' I [I ~- ~ I _. Madeni .._. I ~ Hayvani ~eki'ller I Nebati ~ekiUer . ..' . -'.. It ..• -• .Nahsi sabit.' :1 I I 1- .• ._._.

. 'i~'fil·111 IJ.._ ...eikiUeri: --- _ -.:. . .-iI! _ .~l" H Iva §erul: I' I f I....' II t I . .ekii: I I I • ~. II It I. _ Su lI ._ ~ ...iI:lO..$ekUJerde labiat Ate.. -_' . eri: . ~ 4 . I Dogu F..' Toprak sekilleri: Y. !iO!:. .-.'.

.. • ...• • Kuzey . I.II! Giiney '. .I.ekiHeri -. ' • .. '••. ' . .' ...• .. '.ekiUeri: 'if . 108 . . • . . .e:killeri: ~.'. '.. . • • 'Ay I.. .-' . II' . $ekillerde zaman. '.. ... • 'I Sene: ··e ... .. . ..

Sa'd . .... __ . S• .ak'tiIF iI! ' . Coeuklara.erLZ .."'.. "eldller..... " _'.'. II _. edea.'" ' '_ _ _ "'--:II' :: _ __ _"'-"l .L. I ._ Ya.....' 309 .'..'..'. " kalib MunlY1li. . '" "'1 " . . .. 1 . ann..! I s· ... y tayia. Hirii~ " • 'I •t 'I' \ .--' " • I --" "- "" .. - ... ..'I D' 'N' 'a'hl'S' de-"'m. ft... l' 1 .O::i:.. I I .' I -.. • t ' . '. •• s..

- " ..£IIloI:! :' I I ihtiyar.. I • t II I . ~I •'I .-Iarl M. Lenfaya.. ~ . 'I II I. se. I.!'lI. " " II I. • ...' n-.. II' ."'zs. e··re·-1!JI'llJI . ·'. "'l'" a. I ~ I . t \.' Kana.' kj-_"U ··r-·· .. 3]0 .II: La .Rst' ..' Safraya.. • r 'I. Y ~"" . I •I Sevdaya.n 'I '1'..Genelere. ..lit: .

Onutf" on d.Varhk ~ekiJleri II.'."'Id"ll . -. "I I t I • 'kJ l~ Y '0. Ve (Zail veted) I~lnl ahrlar.~.Q.. _'.. yedinci ve onuncu haneler en kuvvetli baseler olup buRlara (Veted) tkmir...~ _..~ '-"." "RbI" '".'k .eHgine delilet eder.. ziyad. dordiincU..e.' 0.'. .hazlrln.i losterilder" 09U'nc'ii. A&aLL.on be" on altmci hanelere (ZeviJd) denilir. altmer.: u. . ... besinci. 1..er na kuvvette a olup bunlara (Mail veted) deailir..okuzuIlCU. se:tizlnci ve on birinci :hane. Geleceg. _...&. • \ • • " .. '~:DRI.. ~. . . ' .. Ve ahkiml' sahit olrnaktan lleri ae1ymez.. ikinci haneler en zayif haneler olDpg...'. Birinci. "&~L""'_. . d. . " 3U . on.e9m~~..rt..i Ros'terider.'en I 'II I ...~ . Bali ... t t . Ikinci. ~ t I .

_. I .I' I . Zuhnmu (karanhk) iekiller . • . . I r 'I 1 II • I 'r .1 '.. I • 'I '. f II tl '.I: I t . II I .!II I 'I I! ~ ~ 112 .

.ya.. l " ··'. r.. !. kere ".(!1f. '" n' C... Dokoma e.......t"!.. 'W1f I . M'.tlla'J'DI~""" --·GOm_URt-.g" . WT'Ilii' ~I.iV8J.' ..I!..jahta IIo&\..:: Rengi til1e.• "I 'Dew.Iid'ie~'~'-y v&LW~.. Yesil._l!i. HI. . Ii..lD!'w:.~ 3~3 . .JJUiir ~ .!.

I - I.r" 'Edd~yuvartak" . 314 .. t •I Maden de'iildir.alan kU1DIZI. G'lQmO. . 'YtlzDk...I I Kurlun: Rengl kl. oOm~ pita • II Allin: Sanys . SekH slvri.: Beyaz ZincirU ley. Halka. Sanmnraknr. K'Dlluo:: Siyah..

. t....' I·_. I I I I .._~..eki~.:".r WZ"DQFi~ ~~ .o.. Biz .m..u.Bakir pari.....de ancak birJwtU:llI g6sterebUecegiz .mw.I I Zehirli maden . delikli siyah.sterdlgi bundan Onc.e 315 ..:.Talie gelen yani birinci hanede oturan sekil zamirdir. (Her~eklin hUktimJeri ve neyi g.' aT m:a .'. yazih vcya bUlh kaglt.'L..R ~ 'V..'IJ."..... E ~..aL9 ~ . I II I Demir....& . 1 . '~_"'. Istihraci kitabsnuzm zamir hususunda hacmlne uyar ~e$:idi YOUK vardir. ~"''''.

.!lI. 'Ii'-_:.I.l._..i ne ise onun.ylhr......b. 'Isloyaril& huk V~:Flr..un d an soma verecegtz.Ayrtlanlanm bulmak i~inEnkis. 0 h 'anelenn...•' .. DHei. Herhangi bir .i. c· A ."tekrarl "...".Dlilj bir le:klia: 1.._' gore len YUlU Yahut '0 eekil neyi goster-di..nOl_O':i - ~_I ~ .' '.U:W"Wr..ekU Lahyanla toplarunca ~....~ f I . Uz'erinden remil tahlil edllerek netieeye vanhr. hu~~1. Nutkunu bulmak iein Hamre Ile • - 4. yedlnei haneye . eetve I" .e.c~tim '. hanelere: ve hisl k_I....... '..lkan sekil Nailr olur. Dmi Rem. 2.NanI' usuli He zamir tayinidir.. .. haneye gelen zamir. saile sayle. .3i..lle toplandl!l zaman elde edllecek ..Nazmru bulmak i~ln ~cd1yan18 ...Ude'· ber .' .IIUUJU I iC. 0 sanatmda tekrar etmistir..eld..gi hane sahibi Ise 0 haneden itibaren alagl dogru :sa.nir" tekr.ekiUeri~ ve minilannlD . gelen matlubudur. Dordiincii..in" hangi . tm 3 . ha._ Cudele ve Lahyan sekilleri hangi hanelerde bulunur ve .anlaulrmsti) Remal sorueunun dnrumuna nrumuna (remil ancr) jad ...lI. .' 'e "rd' '. ... . 5 .1 : . . aun. hanelI.. '.-n'''''''''l''r·~ .arladtg.i te.Bir .II: nangl..ekU kl kendi hanesinde o'turmu"tur ve remil ~ekHn biikimleri zamirdir. '"ek1.~ . TOlle gtde:n ~ekilhan. lle 316 . (Hang]..I~ ..e' '.. 2 ..

U unu_ biUlmi. ru _ l-d 1_ -.. Ortaiml bulmak i~in Akle He - . Ictimaim bulmak ilfin Ictima'Ia . &.II ...1' "b. Lshyamn nazaru • • Nusran harier..-Zlddlm bulmak it..~1.-"I. 1~ In .~ e . .8.u.A'L~l I. --..t.11 7..in Tarik He I Ii .... . M"'_I_. Lahyanm nutku: 317 . It..-..U._ ~'" "U. '9.Ib el_wnl.

Akle Lahyamn talibi Nusran dahil Lahyanin matlubu Tarik Enlds Lahyanin ictimai I _...-'t I .- '. ..Lahyanin aynlanlarm • ...4 t .-. Utebe . .~dahil 318 . Ictima' Lahyamn zidd.

_ ..51na.. ~ . 'Il.e. _ :. 1118.g.jn yo -I". Besincl hanede: E. nUtilun .I L ... ... · . ibi 1"lj · t..' . uru k alb"I~: rc:oaa-" -v-edetln . . maastan fayda gorm... bi 'k'ar"'--<!~~. ~.' . ah. 319 . U~··~ . sevgillden iyi haber ahrup sevinmege.. .e..e..el renkli bir elbiseye soran .etine:.AJ tmci hanede: Hizmetkarlardan ve koyun tavuk ve benzeri ku~Uk hayvan lardan hayir vee fayda gormege~ hamllenin kolay dogum yapacagma. .aga endiseden. ·"1 . .EIlV. .... . harcamaga... gflz. 'e -~ air ··'r~Lt3i huz rn_~i!. . -. '.' ~ ..1:'i.glore.. veristen. O"li-M_.~..a IIOEDBKi ~.llfi. ya hanrh biro kimsenin yardun ve muavenetile veyi yfiks.~ kr b \a h' I" " lYl "1-· . . .lr' .1)'1·· Ul ge~. uzun bir omre. .X._" . kadrn yuzunde'n hayir iiorm. ·avuoacBelDBI d-'" _:_.... olmasma.'" .. devlet ve .. cogurmasma... ' I D. her suretle sevine ve gO% aydlnhg.i..:lkmaga..e~ ._-. ~.1 . hamilenin lkinci hanede: Malden fayda g6rmeg~" ferah 'vie sevinele erkek evlit. ·'.Byl-flZatlJDalAa. k .dd nerm emn kuz d··. Birinci hanede: Hanr ve gonul "hOlluAuns-. zlraattan faydahmmaya. emlak ve esbabm lyi. devlet hlzmetinden.a.yiiksek bir di dami il tamsmaga.k S~V811S1Q.lY.loa. yerinden kendi istegi ile .. •·· ._I:'I'. kayibm ge~ gelmesine.' .r.' .J1Ca. JAIIrAlV..-anmasina iiarettir.vlidlAlD sihhar ve sei.ve mubarek olmasina.efi olmasma.g. 11"" _~llncu " . .. kayrbm gee bulunmasina.esa' sa ly-J... memuriyetten.. 1iC-.. ile kisa zamanda kurtulup '!flkac_gina. enmn aneaigi .mMd~ kurttdm.haplste olan bir kimsenin.!ion b. hiastamn lyl·'l'.B_ "~ launln .' n .ek bir avukatm kuvvetli mUdafaasJ.. ~ d-'I d"'''' gim o. l~. . dfl..elge delalet j eder. dogurmasma. . ..CUIUgun naY1[. iyi bir sona ''10k 'hoi nzka eri~:m'ege.g. '..gj!..' d· e: A" :_.e.. fayda 'gtirmege..ue Dor-dUncu hanede: MakimmdBn. emlak ahm sanmma da deJiJet eder.. 'hm1. '. b ··1 • se Iamete. sihirden ve hastahktan iyUeflllege. • lsln.. afetlerdlen' kurtulmaga.E$lLlLiN BIt..I q-JdL. '-b" mu(' et soma ·1" ".i:Lf.m. getmesme.

ed ylCI KJsa ." 0 'I· I' k" yuzun:c 'en .. .a. edOl I. . ortaklardan fayda sOnne'ge.ettir..'!I. hi"lzmetin den fa.lm~1 bu)'Uklerde:n bekledigi . hayvandan once zarar ve soma kir ....'-.lmm mshn g.llU . -' .debUet eder.: bUyiik kisilerin ..'l!!ir--.o '.U: I.stere.~'~I" d . matlup vie muradma erilme. _'e~...e.ine. -1-.'e e'V . ..el. yolcuIuktan isdfadeue' du~mana .' levI et.ey[er tig"enmege.11.. '_' _.~JI sev 'nm' .__len ' -.._:.e.1" "y .. arasinda uygunluga. ~ahnmak... ' '.-.(.gorme:ge.. halin d:Uzelm'e.' 'DO.. mal ye kadta yiliIlnden sBvinmeAe.an mahn tekrer ele gC'!Jeceginil .-- i..~'. '. " ' .er.•• rnansip ve 1~ll U :Iit.l varsa iyi elacaklarma delilet eder.lmdan sakinmay .n . iS1!!eginin olacagma.-. l~t neticede maghip o Iacaklanna ve dostluk lo.PiU~ncu naneae: ". k 'I.l ."y.....e~bulunmasma.bas~1 olrnasma ve onlardan :haylr !3 '1"'1 j 320 ... ' ha " ·d· ... dAvadan.zaman_au~ . .nCI ~l'rlJ tnr ikah san koca .e-'--'iC{-'!l m "'TUn' ism ':' A-V' uL ~~n.. iyi haline ana ve babanm.d e.ve ..d'. bamilenin kotay dogumuna.eyi.. ve . . . . buyuklerde'n para vie menfaat '- gorm.." ..~y." . h amux ennin artacagina.bol kazanea. .. .Juguna.... . rtula 1L.hizmetkirlardan €ayda .dilI.'d'I·· .C isarenir. her cihetle soniil bo~.. veya kaybedllmekle "U' ..-. sevgilinm hastahg. evlat vie ailenin hastahklenndan - ku_ uia W\J~·m~_ d'_.egln .'- aftl !!iJ~ '"..andan k'o:rku vie endiseye ve onlardan sakmmaya.'i~inden hayrr bulmaga.uyu~er!.s.ormeje. guzel rflya[.lleceg.L '.ane ' . l'kI '.rm' e g~'Q' ':. . iyi bit' sena. bir seat ve yeni bilgilendirmege. -~ 'na''-' .-IOn birinci hanede: Sevdiginden ve dostlanndaa hayir O':-l.' a J Dikih ve ~Ilebey· ... evlidln.Of.:. nzkin I~ogalmasm~ e'Vlidm hastahktan kurtulmasma delilet eder.man 'larm h"'l eve' m ..a -. baba halinin iyi1igine.' ..'~'"d " . k...e..g'e i:..I~a. ana .'lne. ' .te gelmesine.e:__c'iay)''-_ d'al-I ve h' ~ bi rusa a.' e Dl... .":U' h': . hatir ho§lupa.. d ..~'II • t· e'd - On '[ifrOnco hanede: Yolculuk ve harekete.inel. O. VIC' I. hastaliktan kurtulmag.. d~manlira1' zafer ve galebeye.. ~Ylbln S..-:¥. dil .k.ar.i!l:':Io . .11.d F' Y d" "!I.zJyar-etten :sevmmeeelisrettIr. du 5~"." ~ ' d O nuncu "I~ de: 'B'" ··I.... ' .s. nayiru b·"' yeleuluga. kavi y u~ __ my-e111 w"· :-1'" yu' '7li~"nd"9. ~.. ahs-veristen faydaya.:uncu .1'__ .' .. nane-. alan ve sanmm iyOig. h .~l~. t"""'I .. Sekizinel hanede: IGotku41'n emin olmaga. gonne~e" - riitbenin artmasma.g.n .'_. .:_.-t' 'mr ..a ane. nikahtan. '.. ~ahpUSUD kurarlmasma .la.. On ikinci hanede: DUfm.' I elden ~d.ar g.cekicrin.el! yeni bir .._":..a.. 'O'c".' . ~ .

d.0": I eiaugu ..·. .".~~ • .LJ'~·· -{ ~_.. yeni bastan incelemelidir.g. sorarun talii cok kuvvetl] ve parlaknr.D . ...onnege.. bi ..Sunol ho~lugun. . i. elden eikan maim geri gelecegine. nefsinden suale delalet eder. ~-E·LL· JI. mal VIC hayvanm artmasma.'mez..&. .._.i • Lli'!D_.aya deliliet eder ._~ . k ktal ld ~I W9ln . I I. I + 1 E.icu]ug. On altmci hanede: SODun hayrr ve saadetine..IWc •_.. LJ . • . kaY1P edllen ~eyi.al]9][ l. Lahyan.n veya Iljalmml§ e~y. .aa •• . Labyanla Cemaatin toplammdan meydana gelmisse: Hareket ve yo.l W iY.. BiitUn isteklerine kavusur . O n besinci h aner L_L e'.. + 1 •t 2~ Cudele ile Kabzi ..•menfaat 321 . sevgili de bulusmaya delalet eder. dost VB arkadaslarla arada blr m:iinaka.. oguUann. ~a:yet dtiserse remil yanhstrr.IT" -. zaman bu haneye dO...lnc':~ Lanyan tel ]1.• IT" "'~~IL"'m··~.ger . _.ihilden meydana gelirse..a" hayirh ve-mutlu bir nikaha..L·'ES·.··.manlann dost olmasma. .an. dU.. .ri·T~''''L. U 1T......-r.ln tekrar ele geeeceglne.a" .• ~ 1m' .dan bir uziintuye.

irece.ia. ~. ortagi varsa a. - 32. • + 5 ..du.2o.gin~!.Ele bir :m]i{tar parag. hayvanattan kazarulacagme.: bir'. ve munaka~ayat evli ise aUe. Sir klmse ile crtak olursa kazamr ve kazandmr.zan~ elde I I + . Bu .2 .Hamre lle Nusrati harieeden meydana gelirse . dert ve iznraba.hltleri saad sekillerden ise kaybolan malm tekrar ele gireeegine. eger bu Lahyamn ~a. ka. bir malsebebile davayave nizaa. delil~t eder .sl ile arasmda dedikoduya delalet eder. 4- + I I Akle He Enkisden meydana gelirse: Kadm sebebi ile hastaJ:~gia.ekle Sadl mutlak denir. mahpus varsa endan QzQntilye ve huzursuzluga. devlet tarafindan .nl~mazhga.ve eder..

....' '. 32J .-...~ I I I 8 . c.. ..ii. Dostlarla bir toplanti yapl~bl!"'. ne kadar koI~yhlla yu.. Sir yolculuga .. . Diger i.blo. dahil He Tarlkden meydana getirse: i.~leri :seii:m'et ve mh!I\Uaytiriir. + + Ii.-."""..ieriher w . .1. ~<".'.'.Allcaldulnda gek. ':" '. 'I I Utebe ._ . ' " .I.aybolan. "... ..7 .ile ictimadan meydana gelirse: .'.a dellJlet de eder J"'\.. J1c'*""". oe·cer .'Ab~ veris iyidir._ Utebei .'. ell ~~ g.".'" . ..'hlme vie zorluk olur .Evlenme 1~1 iyidir " n . .: . Kaybelmus kimsesi varsa g.~ • .]culuk 'Velhareket netieesl b. . 6- . bir mal eline .'.y ~ _~"' er.eli:r'.ru~~se yoleuluktamal :kayblD. .il kUaI1'J elde edilir.t .'td(abHir ..i hid9..11.."" .""*""'.:~ 1. t I I' Nusrati dihile ve 'NakiyyiU hadden meydana le]irse~ Hastanm hasta1lgl 'uzar"yo.

buyUk.~. i. ! mesakkatsiz ve fa)'dab bir ~'kinci hanede: Ticaretin artmasiaa ve malda halinkuvvetiae kayibm ele geemeslne. d.alet eder.gorinme~ine.DA'ntL 'tKiNC! SEKiL I Blrlnei hanede: Hayir ve saadete.alm eder. :namHeninkotayl1kla erkek dogurmasma.og:urmas. . kayi bm bulunacagma.Qziel haberlere. hanede: Akraba vie dostlardan fayda.l.let eder. b. bazi mallann ucuzlayacagina dei. emlak ve esbabm 09uncu arnnasma.vmekamm eder.nm.lJerehastahgln uzamasma. . geM\r cikmasina.aya" dile. hediyeye..erindenfaydala. ahbap ve sevgili yOzund. Dordtln:cu hanede: Babanm iyi haline. ele bel ve hayirh nzk girmeslne deli.iinin olmasma. yakm bir yolculukta fayda edil ecegine.BAIIZI.e1. rrzkm artmasma.en dilegin elmasma. evladdan sevinmege. nikahm olacagln~ hamllenin erkek kaybm bulunmasina.jmaga!1 ferah ve sevince de]i][et eder.a:ku.aYlndlrl~.ede bulusmaga de:UUet eder. rnahpusun sakinmaya. yo lculuga d. sevgiliye kaVU. hami lenin dusmandan dogumunun bile obu::a:gl elhetle zorluguna. iyi hale.glnJ3" ekinlerin bereketine delilet Beslnei hanede: Sevlneli g. Alhnc I hanede: Sonu iyi ~)hn.Lna.

nn· ·cu·· hanede: D:l"lle. n ~-"UllJt.zu." qe-y--l~'nbulunmasma yoleuhiktan fayda olmaama.en mahn hU5uliine. uzaktan bir hediye gelecegine.aha. zaman kalm.S. mahp''U. On il~uncti hanede: Maksadi alan yiiks.ine i§arett:ir.. para 'talmun bulunacagtna.sun. eline mal gecmesine. ve devlet i§lerinde olanlann tern ve yiikselmesiae. dU.selim.. eziyet ve sikmn gek:tikten soma.lna. sikmndan sonra refaha. annesl yUziinden. dUi.JII-.M~:~ '. kaYlbln gelmesine.'.. .caAu13. bazan gam ve kedere delilet eder.tnkorkuya. On altmci hanede: Remil sahibinin seaunan hay'arb ve selimet elmasma. miras yQzDnd.. sevinmege" hayirh rahmetler yaAlp berekete eri. dilf~'ginin hemen olmasma i~.te kalmasma..me:j. de:l~~eteder. ferma.~.::.mandan.1 konulsmayaeagina. fer.inc] hanede: lstek ve dllegintamamile o~aca:lm~ sihhate ve afiyete~ iyi bir sona..mana kBr"I. .lw.ege.mandan kotkuya. kayibm .gHz Ds. tarafmdan faydalarulacagma deli let eder.elm.i aece: -".:··~_. hac seferine.·ybo1!:l.a. kavusmaya. :kaYlptan uzun zaman sonra haYlf haber kocanm uyu. ana.ttzel 'rliyalara" ilim 6grenmege delalet eder.mala. kayip varsa geleeegine._·:J .'·:'-'. . . ile bo.a ve artmasms. hapis. sevliU ill' 'bide.i... hayv. IOn 'be.ci hanede: arkadaslan ya...yil. 'tok ve iznraph .o:rm..._·-_~~11~"~_~'1 1·. Sekizin.rulmege. On birinei hanede: Devlet ve saadete.l"..ek vie ilerlemeye buyUkh~rin yardmu He eri~Uecegine. 325 . bastahgm bazan uzun zaman sonr• .erden hayir ve inayet g.. geeimin VI: kazanem artmasma delalet eder.va ve Dokuzuncu hanede: Dilegin olmasma..e" biiyilld.t:lecegine delilet eder. hasta i'Q.acakianna" geleceiine" dU.1 ~-'-~_" O· d . ahbaplardan yardim gOinneg.·. memuriyete. uzak bir yolc'uluAa ve bu uzak yolculukta ·umD.ede OlacagU18" kan .olm '8iCl']_-M3' .e ilarettir".ilecei.arettir. korkw:lan knrtulup selimete v armay a.JlJ .. Onuneu hanede: t$ ve guciiniin 90galmasm. On iklnei hanede: Dtlsmamn kuvvetine.anatIn ~ogalmas':lDaVI fayda gij.gre~ gelecegine.I.Yedinci hanede: NikihlD hayir ve .l'ir~n.

-Q. alun-sanm kazanch ve her tuttu.LI"'1~'_·.. ger Kabzi .u II hayirh olur... KAIIZI ~BARiL I 1IJ_~!... ~u.!T· __ 1'..r__'~. Soraaa 't'ok rl.~~ '.. yalmz bu mallardan !yok hayirh i.-_1I I ]26 ..zlk gelir. + ....- "'~C\L'L.~leresur etmeli. f + I' II 2- mal VI: Cemaatle Kebzi-dahilden meydana gelirse.d!hil Lahyan He cudeleden meydana E gelirse: mubarek yolculuk.i...... Ii'''ir r I I I + t 1 .-..

Sir seyahate eikar.der.lerin[ basanr. bagJa.. Soramn .ami1e'dog. Haste hakkmda korku vardir. dihil~ 'Hamre He Enkisden meydana gelirse: Sorarun iii gUcu.Hayvanati varsa telef olur. •• I + 5. ve dert gellr. t.ltis:i varsa ka~ar ve tekrar' dOiner.kin ve kazanes a~l:ktlI'.. . Dostlan ile aralsn ac~Jl:r:..Ak]e DU~'manla. I II I + 327 I .kavga 'etme~in. Bakire evlenir.erKabzl . Yamnda i..i lehine netieelenlr... Yeni elbise ahrv Bir kadm tarafmdan basma gam.hiri~ten meydana gelirse: Soramn talii kuvvetll oldug.H. 4. I + I I ve Nusran .una~ devlet kapisrada clan it...3-Kabzl-hirl'( ve tarikten meydana gelirse.Alacagn bazr mektuplar sebebile munakasa ve anlasmashk eikar.Eg.edeisarettir. .urur. Seferde fayda yoktur .nlp mali hasara ugrar.

Memur lse sefere C.~jnd~itibar ve ~re:tl artar Kadmlardan yardrm ve hayra kavusur. Bil.iIeden meydana gelirse: Soranm I.Beyazte Utebei dahHden meydana gelirse: Sorarnn talii kuvvetli olur. 7-ic.. r I + I I 8Nakiyytll-had ile Utebei harieten meydana gelirse: Soranm bir miktar mali telef olur.an~u a~nktlr.Iklp eline. Yani . Hasta hakkmda on gun zarfinda tehl ike vardrr. Halk i.tima He Nusrati . 32.6 . Beksrsa zengin bir kadmla evlenip kadm rnalmda faydalamr. girer. Ruhen eok srkrhr fakat ez zamanda tekrar selarnete erer..8 . Hayvanattan fayda .gorlir. mal .yiilder ve dostlan tara find an istek ve dilekleri yerine getirilir. I l' + I I bali hayirla devamda olur . mahpus kurtulur.dib.. Seyahat hayirhdn . Hasta zahrnetten sonra sifaya erer.

Yerlerin yurtlarm bosalacagtna.•. ve bu. gelen . Bir takim strlann ortaya ~lkaea.r. Dedi koduya.. her .~arettir. fikir kanllkhk ve bozukluguna..lr· .i. yuzden gam. .-:\ . Makammdan 'Y1. .. Altmci hanede: Hastamn iyilesecegine.Mem. ve kedere ve bazan evladm katljne. mahpusun kurtulacagma...Wcir $EKiI-J ~~- . .ekil Sa'd ise gam '~e sikmndan sonra ferah ve sevince delalet eder.. f oJ a.kan. . Kaytp ZOiC bulunur. Akrabalarla arasmda dusmanhga delalet eder..Bu sekilden soma.2uk'1 .~eyde ziyana.lacag.. basta ve mahpus lein iyidir . . .. saea iu. Bir yerden bir yere kactlacagina. i. Dordiincu hanede: MUlkUn noksanhgma. Yalan haberlere.. e.~ Birinci hanede: Zihm.KLfLIU..klyahgJna. Elden mal "Ikmaslna~ keder ve zahrnete isarettir. Akrabadan ve arkadaslardan aynhga delalet eder.·U.ga 'Ilkdacagma ve zarara. Bu seki]. Ikincl hanede: Kazane ve ticaretin azalmasma.ur ise isinden aynlacagma. ahbab ve sevgililerinden aynhga veya uzaklasmaga. 'I .E·... veya azline. Kayi b olan seyin ele gecmeyecegine. • 0.LUntuye ve ana tarafmdan bir kedere. Hamilenin kolay dogurtl1asuoa. 1i l .stUn geleeegi bir '7atl~maya.Keder ve bore ve 319 Besinci hanede: Evladin .".. Istemeyerek bir sefere Cl!lkllacaglna VI!:' bundan fayda gorulecegine de':l. Isterneyerek bi:r yol.uguna.i.cu]u.. enrnn b·0.lna.gnia" Cok alum olacagma. B b tarannaan 111. O~iincti hanede: Soramn ti. ekraba yfiziinden mal kaybina.ilet eder. Kayibm bulunmasma.

·K.a. Soramn halinin fena elacagma. Kan-koea arasmda Sekizinci hanede: Hastanm olumune.gIubiyetine. Hamilenln ko:lay dogumuna.gtna.arettir.fi1manllga .. Div.i~erin gazabtna delilet eder.:wilerin kaeacaklanea i.endiseden kurtulmaga Hizmetei ve If. 0.ocugunu dii$Urecegin.Aaca. olaeagma Onikinci hanede: Du~. olaeagma. ya. Kadm yiiziinden gam ve kedere..gma.m. Hamilenin . Hilldlmet kapisma ba. umutsuzluga.ardlm. Nikahm i [stemeyerek matlubunu terke. matlubun par-a veya baska yona. . . yaAmur . r. gormemege.. Keder.vumc8Jglna . Onunc'u hanede: Mernurlyetten fflkarllma.. akrabalann ve komsularm dQ~manll. On birinci hEl'cde:Biiyiilderden fayda ve y. Seferde ziyana ve 'fok yorgunluk ve mesakkate.e.k edeeeklerine isarettir . mal ve mulkun elden ~lkacagmna' ilte ziyan ile zillet ve sefalete..a. etmeye.adlnlar ve ertaklar tarafindan d. nIkihln olmamasma. Uzak bir seyahate gidHip ~afi~abuk geri donuJect:'gine.ga. IOn dordUncO hanede: Niyet edilen blr ycleuluk ise vazgeeilip.et eder. ahbabile aralannda nefret ve du§manIJk. Bir kadm yardlml ile mahpusun kurtulaca. On U~Uncu hanede . Bir yerden dIge-r bir yere nakil edileeegine delJJ. elmamastna. Kayibm bulunmamasma. Bosanmaya da i. bozu~aca81na. ortaklann hiyanetine. Memuriyetten atllma.. Kaybm uzun zaman gelmeyecegine. Misaflrin gelmeyeeegine. 330 .r~an ele gecirilmesine veya han ine. Eger Kabzr-harie Hamre' ve Bnkisden meydana gelmisse: Dayak yenilip hapse 'attlmacaglDa delilet eder. Hayvan ahm sanmmda ziyan. Yedinei hanede: NilkihlD.ab§tmada zarara. Dusmasun m.ga delilet eder. _"~t!e fayda olmamasina. Blr yerden bir yere nakle..Dokuzuncu hanede: elde elmayarak ve faydasiz yolculuk aynhga.andan emln olmaga.~arettir.. U'mit edilen seylerin korku ve rnesakkatle elde edilebilecegine delalet eder...Ana ve babanm veya bUyf.

.IOn be$inci hanede: Dagrrukhk. lie Beyazdan Sorana yolculuk: ve har.2 . Sirlann orteya dijkulme~...Iliflk._ &m-. eder.ekm'ek.~Lahyan.'u... zarar.VatanlDdan uzaklasmaya.'. ~IlUU bol ve her i~iyolundll glder.1 -.. ·a·· ~t'ln'cti .tj.Kabzr ." -_-.ine'" Bircok hile ve dal '. sann zuhm .Mriy. toplulugun daglnmasl~ k. zorluk..IIY 1 'I! Zahmie't ve mesakkate.eket kapisi i. .ct.~erde zahmet .' h 'an·--ede '. L I. ····n· IJ.. i.. 131 .. kaytbm ele geememesi. '0'.' ". r 'I__ .n kurtulur... Sefer hayrrlanetlcelenlr. ~ ' __ "l- ..Q'N tedbirlere deli]..L:..mey= ana getmesme isaretnr. I I + meydana ..J"J ~_.. Nil' ihavet aid ''J'u .if'ayab olur.. d I ' •• • aiaverenm .. basil olmasr. fakirlik. muradm Ie.U.ir ve kazanci ychma girer.lli=du"K.3-. Den ve nzQnttllerinde.. b.r.. Hasta blr azmesakkatten soara .~'l:'' :II.Iellnie: 1 ~ Kabzi ... ko'tu bir son..-CIID. Nakil ve ka~maya. ihH ve Tarikdenmeydana d . Hayvanlan varsa oluder ve kayi P ettikleri tekrar eline girer...).\ . '. rsm . . I I -II II + I II gelirse: Soranm talii .

. Hasta sthhat bulur..i kola}! OIUf..a:gll isler acrhr. Hamile dogurur.manlan arasmda ceklsmezlik cikar.Au . I ~ . dihildenmeydana gelirse: Mal sebebile .1 ferahla duzelir.g. Sevdigi ile zevkli ve eglenc.ur. IiVB tiearetl yoluna girer. Sefer .+ 3 ~ Cernatla Kabzr-harieten meydana gelirse: Soramn kayib mah 'lars! eline girer.eii gOnier yasar. d.. _' I I 5 .B. 332 .haYlrh olur .Akle iie Nusrau . Ortahkta biraz keder olursa da 5001. Mahpus kunu~.r.Bir adam sebebile elinden bir miktar mal ve para ciksa da tekrar eline .eyi satar ve'kazIU11.a.l.e9er. girer. Borelu lse borcundan kurtulur. I + I- I 4 ~ Ferah He Utebei-dahileden meydana geHrse:D~flndu. Kaybr varsa eline .

. matem.' ~. Sorsmn evinde huzursualek... tarafmdan azarlamr ve uti.enme.". Enk . g - + . I "'...ka bb yere nakil ederse -mall cok ve rahan hal s ~ ~ ~ + . BUyilk1. 7' ...i:!i.rar..":n. Ka b zi-h ar 11.. Mall ziyan olur.rt.!I!!.L.ar.[~ma ve dedikodu IfIk.-:: yd _an"". olmayan ta.tlma' ile Nusran-Harieten meydana geUrse: Soramn bir miktarmah hasara uArar..8J.arl~u....".ve sikmn Iar meydana gelir..ri. . " :'8".'l .. Zarara ugrar. ~ I I meydana gel irse: Soramn basma seferde zorluk ve sikmnlar gelir...JI . goz ya~l... ic. Soran erkekse k. 133 .I I L:..8-. -:il" .8 . buyiik felaketler ve musibetler meydana gelir.J. KaYIP eline ge~er" Seferde 'hoi kazanc elde eder. 8' k ······'1 'h"" dId" " seli Soran gam ve kedere d~er._ Utebei-hiri~leHamn:den .".. Dostlan He arasmda gam ve hOI.1J:\j. Bekar isebikir bir kizla evlenip mutlu olur.O 'N"'"myyu "'.. . keder.kadlnsa kocasi OIUf'..0 "..e..I + I r I I hakarete olur.1!:Ii '1 r ... yoktur . Hamile ve mahpusa kurtulu.~... .

m..~ -'I~..lu8~a. Hediye ve mektubun ge.15 ..a: iyi haberlerin. Erkek evlat sebebile bir Uzuntu ve kedere.DORDiJaIcIr "£Hh (!..a.Dart ayakh hayvanlann harabma....lmesi tali in ve Aklbetul-akibenin said eskalden olmasrna ba. ". l Biri n ~1. i lkinci hanede: 'Mal ve kaaancm artmasma.. M... --I '. 1!t. a o turmaga.ege ... j'$lerinin biraz ge~ olmasma. .:rmege" Ahm Guven ve sanmm h.1U.. gL lmem.r. Yazar kimselerden yardun g'o.-. Bir yerden mektup VB' hediye gelecegine i~arettir.atlar1 Ile kisa bir zaman sonra tekrae hastalanacagma. hediye ve behlyyenin ile aralanmn bozulmasma. Yoleuluga "dOI.•g'-b" i-lln·ar'1'1.unc U .yulmazl.1 UI"S..' '_ - ······ . .. "'~ ha d M·. E 'l:u.BSID8. kardeslerle ... Besinci hanede gelme:si. 1 '. '... OrrtincU hanede: fayda hUluliine. .Bh._ '! . Evl... manS lp ve rnemuriyetin husul ve devamina. Yolcuhik olmayaeagma.. Ak:raha ve u.l~ o lurse " Taliin kuvv etine b. J_ .1.UI Dzel illerde hayrete dUfmege.1IAln· a . D--' dO....Brtm.·. - I. Hastarun iyi olup .~'" -.e_e: iv ilIl'U1ili d Karl koeamn uyusacaklanna. .I __ JI. . .I g. han-D·.~yiuyusmaya..ne.. ]34 Altmci hanede: Kayabin bulunmamasma. It -m w:u _ O'f" .o. _·_.. .glidir. '~. blr 'mUdde't sonra kurtulacagrna .. Sevdig] 0...pusun.. "T'T.l _::: i-I _" IT &J1 .l n . B..:. Beklenilen para varsa gee gelmesine.

man elinde kalmasma. kd '1' . am ve xec er ge ecegme d' 1 eiatet bifkac...ga.l1l.L 'Ioo II 0.b. Kayibm jelef elmaytp bulunacagma.Sun. Nikihlnolaca. Kan .ursa yerinde kal.ln dil.in olmasma On alnncr hanede: 'Eger Mizaa saad sekillerde ise hikmette ve iyi blr sona.edef.amir o. On 'fis:un.'1.manldd.erektigine isarenlr.koea arasmda :tavla....b~liki sa'ad sekilden meydana gelmisse: ])1'1bit sona.azat"IBrJan. IOn d.'+"']'.eryap~. Zahmet ve zorluktan soma rahat ve!ieIimete.c:fihanede: Hayrrh bir mektup ve hediye gelecegine .!"" '. DO. Seferden faydaya. On besinci hanede: E.t.Eger J. Hakim veya. . Kaybln uzun zaman sonra ele ge~ecegjn.gma. eekileeegine i~ar~ttir" .ya . ve ki'~li. U'.. dUeg.....ordtlncu hanede: lCunuluf vegilvene.. kabul O·il'll"AnA.Mci:n du. HukWnettenfaydabmmaya. aleyhe .Yedinei hanede: Gurbette buhmanm iyi o:~d:ug.'. Istek ve dileklerine kavtl$:msya illlitrttir.I:.&.Bcagma" yazarlardan 'faydaya. biraa ge'il alacalma.Awden buna meydan. . dU.. soramn defineden sordu. Hamile kadmm Z<l'f d..olmuIsa: i~leri:ndfl i~arettir. Her ~e~. DoktmJDCU hanede: Yolculuk ba. NlkihlO oIacallna.una.ma:nbkJar~:nda devam edeceklerine deHU.it topluluga. $.g. istegin...RiCSSIDm. Kudret ve saadete.nin olacagma..35 . eml..II' e ve )".mjan. Onbirinci hanede: U. oimaY._ '''I' 1:..).. r l_ ~~ .: d: ostlara .JI .a. Zayiin bulunmasma. Devlet kaprsmden sakmmak B.ogrenmege.. Mem. .a.am"'a':v.... • _ . Eger saad olmayen sekillerden .a. .oonece. Hastamn sulara.iddetU rtizgara vie uzak blr sefere dlildaJet eder.. AJtllf' DUe:gi..erll '''" Wi' !Oi!l.l. verilmemesine.e~. Dedikodulara.L.m .. E'~AmalJl .'I.Mahpusun hapiste kahu:agma.bi ilimler . ve muamelenin iy'iHg:ine .ar.Odo "'&&.nin miras [(i:in."'c_~ On ikinci hanede: Birtakrm adamlarla d~anl.. Hastarnn tUilm"iinden 'korku' -_ _ vIe Sekiainei hanede: Div.Dfinde sorguy. to'planacaklarma" Zehldi birhayvan tarafindan zehlrlenmege.mege..:::. Kandan hayugormege. 'Gizli ilimler ve .Ortakhk .1IAI.. """1-"I'''''a-''8-. zahmet eekmesine.8Icaglna.~ I' raen d' g . u.e.t:!. .ol~m yapacagma. hayrete d:u~. OnWlCU hanede: Geeim ve ticaretin noksanhgma.l~.

I +." J + I I ." selamete selir i.LGi!.de:lilet eder. II 2 . Mizan ve tali' saad olmayan iekiUerdense hastahga. .'_' '-'. Bununla beraber biraz gam've kedere de de.. S--. Sonu haytrhdir.lUs. Tuttug.ger Cemaat iki Lahyadan meydana gelirse: Soranm hacetleri ve dileklerl olur. huzursuzluga. I I 336- . B'u .AIIIiUn 1. -KC'!'lIIv'i_].lllet eder. .ELLESATI 16'\"'''' ·iII· •. 'it.".. bu··--"'k'11 d.-Q. VUcudu sihhatle devam eder.fayda gerur.veri~ eder ve fayda gocilp kazamr. haytrla biter . dihHden rneydana gelirse: Soran bir miktar lill1. .n . l~· E..-varssa ..~1r~..! _YUJier.lki kabzi .I. .. b sekllde hasta icin _-iyi degildir.::_ oran. g:'=:...' arnere geur.-_'e.u if.

+ . 11 . Sayer sail bir deniz seferine giderse bol mal vekazanela doner. bit' eemaat sebebiyle elinden eikar. firnnalar meydana gelir . d-". .iki Cudeleden rneydana gelirse: Sail bir kimse ile kavga eder V~ etraflanna balk toplarur. belki de kavga birkatil ileneticel enir.I J I " 5 .lki k.3 . gelirse: Soranm elindeki mal. - I J' . I 6 .abzI-hari~tenme'ydana. 137 . bUyCk blr fltne ve fesat kopar. + 4-iki Cemaatten meydana gelirse: 0 sene icerisinde siddetli ruzgarlar.. Sefere giderse bir sOre orada k a 1ip coner. Cok kere 'lie surekli yagmurlar yagar ve halk perisan olur.ikl Akleden meydana gelirse: Ortahk elektrikli bir havaya girer ve her an kavga veya arbedenln patlak vermesi beklenir.

Bir de bu $fkil soramn viicudunda ya bie illet bulu:nduguna. ikah ol nexarsa m •. Sailde kan aldrrsm.. f ~ I t.. fakat neticede mal yine kendisine doner. I I 8= iki Nusran-haricten meydana gelirse: Sailinelinden bir topluluk tarafindan bir rniktar mall ahnarak zarar verillr.egn Jr. hamreden meydana gelirse: Yangm ''Y1kar. .. .ilden meydana gelirse: Sailin her ne dUeAi varsa hasil olur. ... veY21 goz agnsl ge~e·ce. hadden meydana gelirse.0.. d '"ildi 1)/1. + I I + Nusran . ·~ . 9- lki... dih.~ E. A 11 .ln DU ~Ieu i hnuslci meydana gelirse: Soran ._- +..i ulebei-dahHden 338 n kil manpus u.7 -lki.ger ik.. !!hhhad i~in cok dikkatli olmak gerekir . Soranm bir dilgunU olacagma isarettir. I + ~.0 ur. .~ iki Nakiyyul .gine isaret de olur.

Hazen akraba ve kardesleri .lki Tarikten meydana gelirse: Salle ne iyilik ve ne de kouUuk isabet eder.r.n dUe'gm olmasma. Hastarun tehlikesine i~aretdr. ~ It. ne. m Ii 'I :1 13 .e._FERADIll..lkhglna~ ahbap ve e'Viit yUztind.IUr r II (. hanede: Sorarun kendisine zarar vermeyecek. Biraz yorgunluk ve eziyet cektikten sonra bol F1Zlk ve saadete e'rHece~gi:ne. U.llDELE II Birincj hanede: Ferah vie sevince tali! ve bahtin at. kardesleri He iyilikle gecinmege. Akraba. .u:n. Yalmz ihtiyatlr olsun. yakm bir ye:re nakline. Sir miktar sadaka vermes] tavsiye olunur.2 .Cu. + t II I .Y'otculugun haytrh olmasma.Ferah ye sevince.' ~~ Ikinci hanede: Kazanc ve kann artmasrne.He 'tel<i~me crkmasma 339. Sail budurumdan zarar gonnez. Hamilenin kolay degum yarpacai~tla.~ Eger cemaat iki ictlma dan meydana gelirse: Onahkta bir harpveya btiyuk bir arbede eikar. Haber ve rnektup geleeegine Dostlardan fayda goriUec·egine dehi1et eder.brci '$EHiL .

. b··":Iu·kl· . aile arasmda 1 l··i'!r· -] 1.. O nuncu hianece: ·H"'k-· 1. '. lSI .iUmaSlna..akmlan ile aralannda alan diilmanllk ve dBIglnllAJn i~eceAine ve yeniden dostluklann kurulaca... Nik... E i..ltimiine'.le blr de'ei~ikl:ik olaeagmt loster'ir. zina yapan bir kadm. k ~ de d' . kavgah bir mirasa delilet eder.. ih· .. baz eazan blir ane "1e' lYl an l'asmaga d =-a delalet eder. 1. Dost ve sevgllisi tarafindan kendisine bir hile :yaplI acailna...:I emeyecegtne.aracaA. S· 'k'" _e ·1DDCl. Ilim ..·a~In seeeoi ..evgi"'1'· _n tnnnci nanec e: lSI I He bulusmaya ... inc km ... xere d-I'e . Dokuzuncu . Dilegin ola.JlL~lm_:er..abuk geri donulecegine.ge.~. Besinci hanede: Evlat ve sevdiklerinden sevinell haber almaga.e.'1 ge''lme'SID.... gen ...ok titizllk ve dlkkat gerektigine. e 1'· d en rna 1 ..'. baram nil<ih.__ " dB·· . t. '-I u. . Sevgilisi ile bu[u.IJ.. k d gee..~uyu uer d'lenyar drm gormege . .. DOrdan.Q o_-maSlna V'B _.'An' ...€'.ilk bir eocuk (j. Kayibm iyi haline muamele ve iiiketten faydayaf .tmesine.::'ihamet .c-er yuzun den ~o~layca ..e d . Ticaretten kazanem HZ olacagma Saadetln biraz .i. Mahpusun kurtulmasma..uiVene~:-onr[an..e.~. g. • & acagina..8 VI: 'babasandan.'...th'r" d "I . . "*fl en iansr 0 i 'i~ .ik olursa ~eki. iI' ve me. SO biri . hanede: Hastamn iyile§me... . 'bulu". B'· t ku .. llarettu. metres ve insanlann du~U!kliignne.K... bi he .are-t oldugu gibi.ue.da le~ bulunmasma.evam e· . 1!. ·~ ' . Dileklerin olmasma isarettis. .1A · .a.ga...e~ecegine t. ~okkavu~mak istedigi mansibm ellne g... ~lbiLen·aZlb X .. 1· d" S\ir.. _: ~ kaYlbm .. li~.cagl.. Altin'Ct..1!1. Hamileye do gum zamanmda Q. d S-·" . ve tekrar kac. 340 .aga..uu1. Hayirh bir yolcu[uga delilet eder.£Jerm. ~]-.j\ . -In g. hediyeler gelecegine.sine. ··kl' .I.ms.Jl:ma-la~ Gurbetteki adamm ge~ geleeegine. ve kedere dtl~rLUleceginigosterir.. Eser bu sekil Hamre tjekJi ile biti.. fayda gelecegine .c...lna lsarettir.ge~ gelecegine..ve'iU. Yedinci hanede ~A:}k.ve se beol :eplennln amp ~O..th-LU.lenmey..· m '1~'1.. Sevdiklerinin ..2_ognI- luk.ma. veya .cli hanede: Makammda seviranesine...• B azi k •.slek.Ur. .. S eVil "1" 'be iI.-. vie':i~.na.~inin ve kazancunn iyililgine ·'1 '.~'I ywBn I (LUP olmadiguu incelemeden uzilntii.~..meH. Y..hanede: Yakm bir yolculuga fskat niyet ve makssdma erismedsn cran.g.

.. ihUden meydana d geliyorsa: Soranm kaT ve kazanci artar.~ .. Mahpusun kurtulmasma .. On besinci hanede: Tek noktah cldugu b.arldan gelen bir mek.LJU..S'-··'ULLE·'S·.. JIU:.. Hayvandsn iaydaJanma8lfi81.. 341 .:in bu haneye gelmez. Yolculuk olmaz ..... On dordUncu:: Sevgilisi tarafmdan isteginm bir krsmmm kabul edilmesine kayibm geri donm. KaYIP' mallan eline tekrar gl'rer.. "ILlD..elimeltin.. Akibeti hayu' olur.!d.. .·...esine.:i\LE I I I + 1 ~ Eger Cudele Lahyan He Kabzi . Ian U'riincQ hanede: Devlet kaprsmda ferah ve sevinmege dl... ·. TU:1i.iT·. • . . C . 'CUD' . Her ne olursa elsun iyi bir sana.manI ar her' ne kadar dost olsalar da mekirlerinden emin olmamek gerektigine.. ..On ikinei hanede. Helil nzk kazarnr..e..t _'. On altincr hanede: Kayiptakinin s. M. Du".ahpusun kurtulmasma.aJLj'~:. ':DRIlL ~ t : .....tup ya ev e~yafn veya tlcaret esyastmn geleceglni bildirir veya blr sahsm geleeegini haber verir.

'l '-'.er.ln. Da.____ _j\.Kendiaine katUUlk yapdJr.ger Cudele.L.manln mahvolaeaguu gt5.II. _ .. Suclamdmhr. bir taraftan zevkusefa . + "114' . GIm ve kedere dii. ziyafet ve eglenceler yapihr. -.le:ri bai.ISIM mal ziyan olur." 1 ~:""._. e:"' a· rku aellr Um r~ arzulan -u··{ ~!I!wrl..Beyazla Tarikten meydana gelirse: Saran. .-_.'g.Kayd'lfl tez le.. . _ '" W.__: liQ-. hi. AlI. I I I I + I I 5 ._. Mall ziyan olur. Ii! '. Hasta h. I +~_ _ ~ I- 4.ine. .Dfigun. cemaat ve eudeleden meydana gelirse: Faydalr bir sefere.Huzurunun korknlur. San.I Akle He Hamreden meydana gellrse: Sorllunb.£' kimse tarafmdan bir k. _.leilecegine. yerine gelir.1ece:l.. . llLi~ ". Nasran-harice ile Enkiseden devlet kapismdan gam ve keder bozulacagma. bir *'~r" t'!lift'I-'-~n' d."' . tehlike vardir. ederken"..~..:. >.J "" I '1 II . Hamilenln erkek da·allrma~u:na..' .J~w. Hamlle ve mahpus i~in elli . ~._.- • ...gUn.steri:r~ + :I - .2 . __ .lwur.in r• meydana gelirse: Sorana .E.' k .

1-' kahr ve uz'untuye_u~.. I II + · I I 8 .. . . 'I bei d-~t.Ekk r... .en mey d anage 1-' :.aglrlqmaslna.en. 6 I I li' +... '..Hayvanlardan i~'iiden.. K·a.el·-wil .. ""kt muraama nal·1 0..tE I..... I ·Hirinc] hanede: Zahrnet ve kedere.Lere .han~ 1 e 0.. rrse: S·.b·"zl.... • . ... ve ..... . amamaktan d ...· &. .sonra dllek ve .. Hamilenin J4-J . .. Mahpusun kurtulmayacagma..Nakiyyfil-had He Ictima'dan meydana gelirse: Matlup vie 'I' . aYlp etUgl ~ey eune girer . auex lst'egL our" kadm i....... eline malgirer.~il~re sship olur.. ' ALTINCI SEHiL-ARI.' ." ".. Hastarun .•.. kad mdan fayda gorilr.e..... dogurmasma.. d' ".harice ile Nusrati . ..:u_.~.gUr.Dostlarla tarnsma meydana gellr. Seyahat 'Y-okhayirla neticelenir. C '. 7 -. II I • • 1 .1~· uo ayixanr ..Ite'··"." ·O'tebei . ihilden meydana gelirse: d Sorarnn mali artar.!I K I" .. Itikmakla ve :aynhk -.·l-d :.. Hastaya korku vardtr.

ndan i$in. ~'1n -.. Kaeamn geri gelecegine. _.•.. Yolculugun ha)!]rSIZ]ll.IiU&cel d-e" M-'''lIl '~"" anm· an In wr'~.~..' . Yolculngun Kokudan olrnayacagma. I.a..inden.in olacagln~ gosterir. .lna .e doguracagma.. =Nikahta zulnrn ve gelecegine.D'ecegine.. Emliktmn elinden . ' Onuneu hanede: ]"likimh:~r ve huyilkl. Annenin rahatsizhgma. Mahpusun bapiste kalmasma.ne' kadar dHeg. 344 ... Degifik ve renkli haberler gelmesine .. Ahbaplarla aramn - .". Uziintiiye du~iilece. ". . konqulan. -I'" 1.'.gma..akka.ecegine.'. Evh-:ndiktcen soma ayrlbga. Buytiklerde.KaYlbln bulunmamasma. Sirnn saklanmasmm gerektigini gosterir. gpsterir. Yedinci hanede: AHe ve ortak ile bozusmaga. Altmci hanede: Remil attiranm m. 0tuDC u'~' h·. Ortaklarm fesadma.... Oztln.. hanede: Babasi ile arasi bozulmaya..gini..m.e..~ar'olacagma..bnmun bulunaeagma. Dijirdiincu. gU~" fakat sellmetl.sr zorluk olacagma HtikUmet tarefindan gadre ugranacaglna.' 0 1.- Iii - Besinci Hamilenin bozulmasina.. sayet gecikirse hastalandigma. Hirsizm ele geemesine... i~cril@l"den faydahulllacaglna. Yolculugun yasaklanaeagma. Kaylptakinin donmesinin uzayacagma. Elli bes gu.~c " 07'ft· hanede: Ziraat ve sanayiin geliseeegine. Makmmndan uzak di§m~e. Hastahgm uzamasma. Hirsizm ve . Hapis edilecegine. Calan ve r.mkmasma. filkarllmaya. Dokuzuncu hanede: Divanln kaybedilmesine. ~.anm elde edllmesine..lmaS.eceglne.8026 '.l •.. Boreun ode'.n korkeya. E' dost akraba arasmda aynhp.. Misafir hirafJ..n fesat 9tkaracaklarma. desteklenecegine..'.9a1m.Izdlvacm zorlukla Q. Nikahm olmayacagina.~ . Hayvan ahm sanmmm kit vermeyeeegiae. Uzak bir sefere. Hastarun OlUmtine. Dedlkedunun ~Qklu~undan UzUntti ve kedere dfi.. Memur ise ti..1\ ".c'sine.-I.te du. Sekizinci hanede: kurtulaca.i ve . Hastanm o. Kadmlar tarafindan biraz keller VB hanede: Evlatlan yDztinden kederlenmeye. '.KaYlblD bir ~ok £iya ve mal ile ee[.Lna.tii ve kedere. Hastamn hastahgmm uzayacagma. Kazanem Q' c I. Ikinei ge'i' bulunmasma veya hl~ azbglna . m~u.

.I--'I. 'y.i:ne'.[ IL-mu.•. . .~mce::.. -:.. .g.mlgtlsteri..-...' On art Inc 1 1....'ergun Jut ve '.~' ' .a bozusmaya..'._: '1. kapilann . .. 'K"'-'b'lO tez ge lmesi . 9oztUmesine.eyin bulunacagma Hayvanlarm artleailft! gosteri:r'..-'J -."..mandan den ve kedere uAranaca:g~na. kapisindaki islerin aksayacajlna..1-·--·'- '_'..uncede bazi degi$Buik1. But dileklerin .·-- ' _ goster lr.- "I"" -) -_ ·'1 ~.e.dihUe olursa dilegin olaeagina.ecegi.. I oacagina.lnB.-'_ --_. EgerAlde Be 'kahn .p~arl.a."1 :-. .g." • 1--". M'ah:pus ve On besinei bane: .:' .On birinci bane': . .:. KaYIp elan ..e:. Ahbl.-t_-:. -H"" g i'.. -. Evlicbndan zerluk 'i8kmey e ..-'_::__ '..• ". H. On ikinei hane: Dtl.- - '-.''~'.:-. Akleden once Nusrati ...ar gen. pensanngme..lI..- - -'-. hamile l~~. "pusun kur lm '..akkate:~. :1'.ruerin MiJSELLESAT ~miJJn/EBi I _. AlacaklduID pam is.ill.r.. . Kaybm ele le~eceiini. Akrabalanndan gam.'.-'. Hastahgm iyili.1(. h11..-=-.~.• nane: 0. . ~:--i-! "--II'-'~.: .. urtu . ve kedere.. _ _::: l·.Hikiml.dihU olursa SOr8nlD On dfudiincU.· .._ "'I"i-:-~I -. Hayvan ytizOnden zarara uzamasma.ori.o'sterir. - - Hastamn . :1:'-""-.ilecegine.-_"~.. " para SllacaQ.":' apisten ge~ kurn m. "1 .-.t~.•.-'_..."''atu•.kapanmasma.I" k sUt.U u~unt:u. . Dcstlardan hediye gelecegine.ege"Ks'ydJlD gerigelmesine.gine._~. mes..met... Kayibm upacaglnl g.HUlu. Abbap ytizOnden dUelJn otmasme.AlDIE + 345 . Devletten fayda .. urtu . '_.lM ...•. Btiyt1kb~ hayvanlann hastahk ve OltlmUne:.ne. t.. -'-"<'. 1 1':. u '".. ... 'I. Netieede istenilene eri:. I>' .ne Mah ..'Il~-. ve diil.n kerkuya .enn mar vermemesine baib :it.kotule.m. ..g.ere. Yolcuhiktan v'azge~meAie.ay .teyece...sa___ te kr. none: .'~-.•._'tutu __ J1S. .

.Nusran . Hayvanlan olili".].. .A!". gibi bir tehlike olabilir.']r Hasta iyUe~~ir"Niklh hayusizdn. Eline mal gin~. ir . ve r sayvan H..lrbdlf. ·..:dc'R meydana ~. Sebep varsa diy..lD bi yemen bir yere ' .•·1· . rna. h ···.r. Cemaa:deAk.. k:UYUYil.Nikih.'·d·' '..".46. + 4.ile Bnklsden meydana gelmisse: Sorana hi'~ ummadlgl ve hesap etmedigi.. Gaipten gelen bir baberie biraz kederve endiseye ducraf olunur. bir yerden az gam 'Vel keder gelir..Eger Aide. 1...: 3-. . Hami le bir kadmdan.. hiri~le Kabzr ..ledenmeydana gelirse.kabZ1-blrit. Hasta icin alum vardrr.l . .. Biraz mah ziyan olur... + Nusran-dahil He .yor demektir. .' C"..deriHr~ istek ve dUeg'i 2 .. hayvanlardan vie kansik i~lerden soruh... ." ·. dusmek. geurse: eoran.. Lahyan + o lur.81 ergenr.' . haYll'hdtf'.i a~mak.Eger Akle..-. I 'Boyak bir kimse tarafindan bir yere g(l'n. erkek ve kadm iseilerden. Zindana girmek.• ..• ". . haY. . dihUden meydana gelmlsse: Soranm devleti ve saadeti artar.

... Kayip selametle gelir.8!zla Naklyytll-hadden m.~--'~ + .r...eydSina gelirse: Soran bakire kiz ire llgi kurar ve mall aruu eline gecirir..Ailesi gebe kahr..Kir ve kazanci artar.. erkek dogurur. He Cndeleden meydana geliese: Soramn eline bir mlktar mal girer...iraz kavgave doga~ 01ur. + 7...il.. I 11 f B. tl·bei-dihil 0 He Otebe~i.. Ortskhkta b..ger Cudele besinci hanede olursa hamile...... E.... Dcstlerdan biraz dedi kodu gelir.... kadmlardan J Sorarun d. Hamre ~ I' I I II + I' 6-B~y.... Sefer -hayuhdir. Hayvanlardan gelmisse: 347 Icti rna' lao Tar] kden meydana I ve ortaklardan . S.egi ne ise olur. haricden meydana gelirse: 'YolcuJuk geri kal]..