Pencemaran Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam

alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kenggunaan halal alam sekitar.[1] Bentuk pencemaran Terdapat beberapa bentuk pencemaran yang mengancam bumi kita, antaranya:
y

y

y

Pencemaran udara, iaitu pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. Contoh bahan pencemar termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon (CFC), nitrogen dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan dan kilang industri. Pencemaran air, seperti kebocoran dan pembuangan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomenon eutrofikasi. Pencemaran tanih, iaitu peresapan bahan kimia bahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanih.

y

y

y

y

y

Pencemaran radioaktif, iaitu pelepasan bahan radioaktif ke dalam alam sekeliling. Pencemaran bunyi yang disebabkan hingar jalan raya, pesawat dan industri. Pencemaran cahaya yang disebabkan penyinaran (iluminasi) lebihan Pencemaran terma, iaitu perubahan suhu akibat kegiatan manusia. Pencemaran visual, iaitu pemusnahan alam fizikal dan penghakisan keindahan alam.[2]

Cara pencemaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu pencemaran oleh faktor semula jadi, akibat bencana alam dan pencemaran oleh faktor manusia.pencemaran ini juga disebabkan sikap segelintir golongan manusia yang tidak mempunyai sikap bertanggungjawab mahupun cinta akan negara Negara paling tercemar Majalah Time telah menyenaraikan "10 bandar tercemar di dunia" seperti berikut:
y y y y

Linfen, China Tianjin, China Sukinda, India Vapi, India

y y y y y y

La Oroya, Peru Dzerzhinsk, Rusia Norilsk, Rusia Chernobyl, Ukraine Sumgayit, Azerbaijan Kabwe, Zambia

Pencemaran air

Pencemaran air ialah pencemaran yang berlaku di sungai, tasik dan laut. Lokasi berair sering disalah anggap sebagai tempat pembuangan sampah terutama daripada aktiviti manusia. Malaysia Punca utama pencemaran air antaranya ialah pembuangan sampah dari kawasan perumahan di sepanjang sungai, tepi tasik dan laut. Penduduk membuang najis manusia dan najis binatang

ternakan seperti ayam,babi,lembu dan lain-lain ke dalam sungai.Sungai Semenyih,sebagai contoh pernah dicemari dengan puluhan ladang babi pada tahun 1980-an. Kilang memproses getah dan minyak kelapa sawit juga menjadi punca kepada pencemaran air di sungai-sungai di Malaysia.Sisa toksik dibuang dan dialirkan ke dalam longkang, parit, terusan dan seterusnya ke dalam sungai. Pemandangan dari udara ke atas Sungai Juru yang terletak di Seberang Perai,Pulau Pinang menunjukkan warna air di Sungai Juru berwarna hitam pekat apabila sampai di laut. Petani di Cameron Highland menggunakan baja kimia dan racun serangga sehingga menjejaskan kualiti air minuman di Sungai Terla. Hotel dan rumah kongsi para pekerja tidak mempunyai sistem perparitan yang sempurna menyebabkan najis manusia tidak dirawat dengan betul. Kes ini didedahkan kepada wartawan dan ditontonkan di televisyen. Selepas itu barulah Majlis Daerah Cameron Highland turun padang untuk mengambil tindakan bagi membetulkan keadaan.

Pengilang dari Taiwan dilaporkan mengeksport sisa kimia ke Malaysia dan ditanam di kawasan terpencil di Johor,Malaysia. Beberapa negara maju membuang sisa radioaktif dengan memasukkan sisa ini ke dalam tong-tong dram sebelum membuangkannya ke dalam laut. Tindakan ini boleh merosakkan hidupan marin. Tayar-tayar buruk kononnya akan dijadikan tukun-tukun tiruan di dasar laut terutama di Laut China Selatan. Sesetengah pulau tidak mempunyai sistem pelupusan sampah. Oleh itu wujud 'pulau sampah' secara terancang atau tidak dirancang Punca pencemaran air Air merupakan salah satu keperluan asas manusia. Namun, air semakin hari semakin tercemar. Pencemaran ini dikaitkan dengan larutan pelbagai bahan kimia toksik dan bahan buangan. Pelarutpelarut ini senang mencemarkan air dan sumber air kita. Kini, banyak punca air kita tercemar sehingga didapati bahawa jika tiada sebarang langkah diambil ia mungkin memudaratkan kehidupan manusia. Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik. Bahan-bahan buangan domestik yang

terdiri daripada sampah sarap dan bahan kumbahan dibuang sewenangwenangnya ke dalam sungai. Bahan kumbahan disalirkan ke dalam parit dan sungai sebagai cara termudah menanganinya. Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air. Ini mengakibatkan kekurangan oksigen dalam air yang menggugat kehidupan akuatik. Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama. Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahanbahan buangan disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksikyang mencemarkan air sungai. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Irni biasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia. Pertanian juga dikenal pasti sebagai punca pencemaran air. Pengilangan hasil-hasil pertanian menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalirkan ke dalam sungaisungai. Hampas-hampas organik yang menjadi bahan buangan pemprosesan

dibuang ke dalam sungai. Selain itu, penggunaan baja, pestisid dan insektisid untuk membunuh haiwan perosak mencemarkan sumber air. Ini menghalang penembusan cahaya ke bawah permukaan air dan mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan akuatik. Selain itu, industri perlombongan juga tidak kurang penting dalam mengakibatkan pencemaran air. Can gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti nyata. Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada gejala ini. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai, is akan mengakibatkan air tercemar. Ini memberi kesan kepada kehidupan air seperti tumbuhtumbuhan dan haiwan akuatik yang seterusnya menjejaskan sumber protein manusia. Bahan-bahan buangan radioaktif dan ujian-ujian bom dan nuklear di laut-laut juga menyumbang kepada pencemaran air. Banyak bahan buangan radioaktif yang terhasil dani makmal-makmal dan buangan hospital yang mengandungi sisa-sisa toksik larut dalam air serta mencemarkan air sungai dan laut. Stesen-stesen nuklear juga menyalirkan bahan

buangan ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Ujian-ujian bom di laut juga menyumbang kepada pencemaran air laut. Kesimpulannya, pencemaran air merupakan satu masalah sosial yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk menanganinya. Kita harus memastikan bahawa persekitaran kita bersih dan selamat untuk hidup. Langkah-langkah perundangan penting dalam menangani masalah ini. Kesedaran melalui pendidikan alam sekitar juga dapat membendung fenomena ini.

1.0 PENCEMARAN UDARA 1.1 Pengenalan Kepada Pencemaran Udara Pencemaran udara boleh didefinisikan sebagai terdapatnya gas, cecair atau zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya perubahan yang menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Pencemaran udara disebabkanoleh pelepasan asap melalui ekzos kenderaan, kawasan industri yangmelepaskan asap atau bahan pencemar, dan penggunaan dapur arang atau kayuyang tidak terkawal2. Pencemaran udara boleh dikelaskan kepada dua bahagian iaitu primer dan sekunder. Pencemaran udara primer bermula apabila penghasilan sulfurmonoksida dan karbon monoksida akibat daripada pembakaran yang tidak lengkap. Proses ini akan menyebabkan zarah-zarah yang halus terampai di udaradan memberikan kesan sampingan kepada kesihatan manusia.

Kebanyakan pencemaran udara primer ini dilepaskan melalui ekzos kenderaan, kawasanindustri yang melepaskan asap atau bahan pencemar, dan penggunaan dapurarang atau kayu yang tidak terkawal3. Pencemaran udara sekunder pula adalahhasil daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap airdi udara. 1.2 Kesan±Kesan Pencemaran Udara 1.2.1 Kesan terhadap Kesihatan Manusia Pencemaran udara telah memberi kesan yang buruk terhadap hidupan didunia pada masa kini. Di antara kesan utama yang menimpa manusia akibatdaripada pencemaran udara ialah terhadap sistem pernafasan. Udara dan bahancemar yang terperangkap didalamnya akan memasuki hidung atau mulutmanusia dan memasuki paru-paru melalui trakea. Karbon monoksida (CO) adalahantara gas yang dapat meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darahdengan begitu berkesan sekali. Selain itu, bahan cemar Nitrogen Oksida (NO2)boleh menyebabkan edema dan

pendarahan pulmonari, bahan cemar gas ozon(O3) boleh menimbulkan kerengsaan4. Habuk,asap, kabus, wap atau bahanbahan lain juga menghalang penglihatan mata dan juga menjejaskan mata manusia.

1.2.2 Kesan Terhadap Tumbuhtumbuhan Pencemaran udara juga memberi kesan yang sangat buruk terhadaptumbuh-tumbuhan di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan mengalami kerosakan dengantiga cara iaitu Nekrosis(Keguguran daun), Klorosis (Pertukaran warna), danperubahan pertumbuhan5. Alfalfa, barli, kapas, gandum dan epal adalah antaratumbuhan yang mudah mengalami kerosakan dengan bahan cemar sulfurdioksida. Selain itu, tomato, kekacang, bayam dan kentang juga mengalamikerosakan dengan adanya gas ozon di udara. Keadaan ini menyebabkan bumikekurangan sumber

makanan dan ekonomi sebahagian daripada pendudukdibumi juga terganggu.

1.2.3 Kesan Terhadap Haiwan Seterusnya, bahan cemar juga menyebabkan haiwan-haiwan terancam danterbunuh. Sebagai contoh, di Poza Rica, Mexico, sekumpulan burung kenari,ayam, itik, lembu, khinzir angsa dan anjing telah mati akibat terdedah kepadasulfur dioksida (SO2) yang dilepaskan ke udara oleh sebuah loji penapisan padatahun 19506.Kematian haiwan itu disebabkan oleh penghadaman makananhaiwan yang tercemar setelah terdedah kepada bahan±bahan toksid yangterdapat di dalam udara. Contoh lain adalah keracunan yang disebabkan olehplumbum (Pb) yang telah membawa maut kepada lembu dan kuda yang berlakudi Jerman.7 Haiwan-haiwan ini yang meragut kawasan rumput sekitar 5 kilometerdari sebuah kawasan kilang plumbum dan zink telah

mengalami keracunanakibat daripada habuk plumbum yang dilepaskan oleh kilang tersebut.

1.2.4 Kesan Terhadap Bahan Bahan-bahan cemar di udara juga mengotorkan permukaan bahanterutamanya kepada bangunan, pakaian, dan juga bendabenda lain8. Pengotoranberlaku akibat dari pengendapan asap atau zarah halus yang begaris pusat kira-kira 0.3 mikrometer. Selepas beberapa lama, pengendapan ini dapat dilihat dandipanggil kekotoran, kelunturan, atau kehitaman permukaan. Selain itu, kakisan logam juga berlaku disebabkan berlakunya kehadiran sulfur dioksida (SO2) didalam udara. Bahan cemar juga menyebabkan fabric-fabrik mudah rosak.Keadaan ini telah berlaku di Kanada dan Florida dimana stoking wanita mudahterurai disebabkan oleh kabus halus asid sulfuric yang terdapat di bandarbandartersebut.

1.2.5 Kesan Terhadap Lapisan Ozon Pencemaran udara juga menyebabkan penyusutan lapisan ozon bumi yangmelindungi hidupan di bumi ini daripada sinaran terus matahari9. Pembebasangas klorofluorocarbon atau CFC yang digunakan dalam alat-alat penyembur, alatpenyaman udara dan peti sejuk menipiskan lapisan ozon ini. Ini menyebabkanlebih banyak sinaran matahari yang sampai ke bumi.Pendedahan secara teruskepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit yang amat berbahayakepada manusia dan juga hidupan lain. Pancaran matahari yang terik jugamenyebabkan berlakunya pencairaan kepada ais-ais di bahagian kutub-kutubbumi dan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem di dunia padamasa kini10.

1.2.6 Kejadian Hujan Asid Seterusnya, pencemaran udara juga menyebabkan terbentuknya Hujanasid yang disebabkan oleh penggabungan gas-gas sulfur dioksida dan nitrogenoksida dengan air hujan11. Ianya berlaku apabila gas-gas sulfur oksida (SO2) danoksida-oksida nitrogen (NOx) dilepaskan ke udara dan bertindakbalas denganwap air yang terdapat di atmosfera dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asidnitrik. Asid ini terkumpul di dalam awan dan awan pula bergerak ke tempat-tempat lain dan membawa asid-asid tersebut. Asid itu akan turun bersama-samadengan hujan dan menimpa hidupan yang terdapat di dunia. Ianya membunuhtumbuh-tumbuhan dan juga hidupan air. Ia juga boleh menghakis pakaian, kertasdan bahan binaan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap kedalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang dan menjadikannya tidak subur12.

1.2.7 Kesan Rumah Hijau dan Pemanasan Global Kesan yang paling ketara dan sedang hangat deperkatakan oleh seluruh warga dunia pada masa kini adalah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau13. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozonmenjadi punca kepada pemanasan global ini yang dapat dirasakan oleh seluruhpenduduk bumi. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gaskarbon dioksida dan terkumpul di dalam udara. Gas karbon dioksida yang terlalubanyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumimeningkat dan persekitaranya menjadi panas. Penyusutan lapisan ozon jugaadalah faktor utama kejadian pemanasan global ini14. Pemanasan globalmenyebabkan keadaan bumi menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir berlakusecara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal15. Kebakaranhutan yang berlaku juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada suhu di bumiini dan juga menjejaskan kualiti udara.

1.2.8 Kesan Terhadap Atmosfera Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara pula ialahmengurangkan jarak penglihatan16. Contoh yang paling jelas ialah kebakaranbesar yang berlaku di hutan Indonesia pada tahun 1997 telah menyebabkanbeberapa buah Negara di Asia Tenggara mengalami keadaan jerebu yang sangatteruk termasuk Malaysia. Selain itu, pertambahan kepekatan karbon dioksidadalam atmosfera turut meningkatkan suhu bumi yang telah mencetuskanperbincangan hebat di kalangan para saintis di abad ini. Para saintis mendapatibahawa kepekatan karbon dioksida bertambah dari 0.032 peratus pada tahun1968 kepada 0.038 peratus pada tahun 2000. Mengikut analisis tersebut, iamenyebabkan peningkatan suhu sebanyak 0.5 darjah selsius, dan kesan inidikenali sebagai kesan µrumah hijau¶.

2.0PENCEMARAN AIR 2.1Pengenalan Kepada Pencemaran Air Pencemaran air ini berlaku apabila terdapat perubahan dari segi kandungan, keadaan, warna dan kualiti sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan Pencemaran berlaku sama ada dari segi biologi, kimia, dan fizik.Pencemaran air bukan hanya berlaku di sungai sahaja,tetapi juga di laut,pantai dan lain-lain secara segaja atau tidak sengaja. Punca utama yang menghasilkan pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang-kilang yang berdekatandengan sumber air tersebut. Keadaan atau tahap pencemaran sumber air bolehdinilai berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi kualiti air tersebut iaituoksigen terlarut, keperluan oksigen biokimia (BOD), zat terlarut dalam air, pH,dan suhu. Secara saintifik, pencemaran air boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu pencemaran fisikal, kimia, fisiologis dan biologi. Pencemaran fisikal iniditentukan oleh

perubahan warna, suhu dan kekeruhan sumber airtersebut.punca yang biasanya menyebabkan pencemaran jenis ini ialah sepertipembuangan sampah dan daun-daun yang merupakan medium yang terapung diatas air. Manakala pencemaran kimia biasanya disebabkan oleh zat organiktermasuk protein, karbohidrat dan lemak dan bahan buangan industri yangmengandungi garam beracun serta tumphan minyak di laut. Selain itu, ia juga berpunca daripada persenyawaan organoklor pada insektisida, fungisida danherbisida. Seterusnya pencemaran fisiologi dapat dikenalpasti daripada bau danrasa yang tidak menyenangkan pada sumber air. Pencemaran jenis inidisebabkan oleh persenyawaan amina, fluol dan merkaptan. Pencemaran biologi pula disebabkan oleh mikroorganisma dalam sumber air tersebut seperti bakteria patogen, virus, protozoa, parasit dan zat toksin.

2.2 Kesan-Kesan Pencemaran Air 2.2.1 Kesan Terhadap Kesihatan Manusia Kesan-kesan daripada pencemaran air ini menimbulkan banyak masalahterhadap hidupan-hidupan di dunia pada masa kini termasuklah manusia sendiri.Bahan-bahan yang dibuang dalam sungai akan mengurangkan kandunganoksigen dalam air20,tersebutmati apabila memakan bahan beracun dari sumberair yang telah tercemar ini. Manusia juga akan mendapat penyakit yang seriusjika mengambil sumber makanan daripada hidupan air21. Manusia juga bolehmendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum ataumenggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah-sarap dan najis yangdibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak danmenjadi masalah kepada kehidupan di dalam air mahupun kepada manusia sendiri

2.2.2 Kesan Kepada Kualiti Air Penggunaan air laut juga terutamanya sebagai agen penyejuk bagi mesindalam sektor janakuasa elektrik merosakkan kualiti air22. Air yang panas selepasdigunakan untuk menyejukkan mesin-mesin dalam sektor ini akan disalurkansemula ke laut. Ini menyebabkan seluruh kawasan saliran laut itu akan menjadipanas dan mengakibatkan hidupan di kawasan itu sukar untuk beradaptasikerana keadaan suhu airnya yang tinggi dan meningkat secara mendadak justerumengganggu ekosistem hidupan di laut secara perlahan-lahan. Bahan-bahan toksid yang dibuang akan memberi kesan terhadap kitaranmakanan dengan mempengaruhi dan meracuni hidupanhidupan di sungai dantasik seperti rumpair, burung, ikan dan hidupan lain. Bahan-bahan toksid yangbercampur dengan air sungai atau tasik,secara langsung akan mempengaruhikualiti air minuman. Hal ini memberi kesan negatif terhadap kesihatan, sepertikehadiran nitrat yang berlebihan dalam

air minuman yang akan mengakibatkankeracunan darah kepada bayi kecil dan barah kepada orang dewasa.

2.2.3 Mengurangkan Kandungan Oksigen Terlarut Proses yang dihasilkan oleh industri terutamanya industri pemprosesanmakanan biasanya kaya dengan nutrien inorganik contohnya nitrogen, fosforusdan kalium disamping sebatian-sebatian organik terlarut23. Oleh itu, nutrien inimenyebabkan risiko pencemaran dilupuskan secara tidak langsung di dalamsungai atau tasik dan menghasilkan keadaan eutrofikasi. Sebatian organikterlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut(BOD).

2.2.4 Sistem Air Bawah Tanah Tercemar Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangansisa-sisa kilang. Tetapi, apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah, sisa-sisa iniakan terkeluar dan menyebabkan dua masalah iaitu, pertama ialah jika sisa inimengalir di permukaan, maka ianya akan mengalir di dalam sistem saliranterutamanya parit dan sungai24. Masalah kedua pulaialah sekiranya sisa inimengalir ke dalam sisem bawah tanah yang akan menyebabkan sistem airbawah tanah tercemar25. Kedua-dua masalah tersebut akan merosakkan danmencemarkan hidupan dan keadaan air itu sendiri.

2.2.5 Menjejaskan Keindahan Alam Seterusnya, pencemaran air juga menyebabkan keindahan dunia pada masa kini terjejas. Pantai-pantai yang dipenuh dengan sampah sarap menjengkelkan dan tidak indah untuk dipandang. Sampah sarap yang dibuang dilaut

menjadi punca hal tersebut berlaku. Keadaan air laut ataupun sungai yangberbau busuk akibat daripada bakteria-bakteria daripada bahan-bahan cemaryang dibuang ke dalam air laut atau sungai mewujudkan keadaan yang tidakselesa kepada manusia dan juga hidupan lain di dunia ini. 2.2.6 Banjir Selain itu pencemaran air juga menjadi punca kepada banjir yang berlakudi dunia pada masa kini. Banjir-banjir yang kerap berlaku disebabkan olehtersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke laut ataupun sungai.Apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlakudan menyebabkan persekitaran kotor apabila banjir tersebut berlaku. Kesanlangsung daripadanya adalah kemusnahan tapak pembiakan rantai makanan,dan juga mempengaruhi pembuatan makanan, produktiviti makanan, dan kosmeningkat.

2.2.7 Kemusnahan Hidupan Akuatik Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi, serta perladanganmenyebabkan pencemaran logam berat, racun makhluk perosak, pencemranorganik serta peningkatan keledak dalam air28. Ia merupakan pencemaran utamayang memusnahkan kehidupan akuatik. Laluan utama pencemaran dari darat kelautan adalah melalui sungai. Sungai-sungai yang tercemar seperti Sungai Juru,Sungai Pinang, Sungai Sepang, Sungai Jejawi, Sungai Kelang, Sungai Perai,Sungai Buloh dan beberapa sungai mengalirkan berbagai jenis racun, keledakbahan kumbahan dan najis haiwan ke dalam lautan. Spesies yang sensitif akanlama kelamaan lenyap, samada disebabkan oleh kematian individu ataukegagalan pembiakan. Bagi spesies yang tahan lasak, pengumpulan bahan toksikdalam badan mereka boleh menyebabkan risiko yang tinggi kepada haiwan-haiwan yang terletak di penghujung rantaian makanan, termasuk manusia.

PENCEMARAN TANAH 3.1 Pengenalan Kepada Pencemaran Tanah Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatukawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Ianyadisebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk cecair atau pepejal. Bahanpencemar ini terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizik. Keseriusanpencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Pencemaranmenunjukkan tahap serius apabila kesuburan tanah sudah hilang dan akanbertukar warna menjadi kehitaman serta tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebutmenjadi layu. Kebanyakan tanah yang merosot kualitinya adalah disebabkan oleh aktivitimanusia itu sendiri. Aktiviti-aktiviti seperti perlombongan, tebus guna tanah yangmengorbankan kawasan terumbu karang, penebangan hutan yang menyebabkanaliran tanah dari darat masuk ke

dalam laut, pembuangan sampah sarap dankumbahan yang tidak terkawal, pembuangan sisa toksik dan sisanuklear, dantumpahan minyak menyebabkan tanah tercemar. 3.2 Kesan-Kesan Pencemaran Tanah 3.1.1 Tanah Beracun Kesan daripada pencemaran tanah ini kepada dunia sangat ketara sepertipencemaran-pencemaran lain juga. Inya juga memberi kesan yang sangat burukterhadap kesihatan manusia serta hidupan lain. Pembuangan sampah-sarap, sisatoksik dan nulear menjadikan tanah beracun dan tidak boleh didiami. Contohyang paling ketara adalah letupan loji nuklear di Chernobyl, Russia29. Kesannyadapat dirasai hingga ke Sweden, kerana 23 orang telah dilaporkan mati akibatdaripada kesan radioaktif nuklear tersebut. Semua penduduk di sekitarnyadipindahkan dan di sesetengah tempat, penjualan daging terpaksa

Dihentikan kerana kadar pencemaran terlalu tinggi dan membahayakan kesihatan.

3.2.2 Penyebaran Kuman-Kuman Penyakit Selain itu, sampah-sarap yang dibuang di kawasan-kawasan lapang menjadi tempat pembiakan kuman penyakit30. Tikus, lipas dan lalat dan haiwan perosak yang lain tertumpu di kawasan ini dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat-tempat lain. Jika makanan yang dihinggapi lalat atau dimakan lipas , manusia mudah keracunan makanan dan seterusnya diserang penyakit yang serius.

3.2.3 Kerosakan Tanah dan Kualitinya Pencemaran tanah juga merosakkan tanah dan kualitinya. Sisa-sisa industridan hasil tumpahan daripada kenderaan pengangkut menjadikan tanah rosakdan kurang berkualiti. Tanah yang kurang berkualiti menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang ditanam tidak hidup dengan sempurna dantidak subur. Hujan asid yang meresap ke dalam tanah, perlombingan yangberlebihan, penebangan hutan atau pembalakan menyebabkan tanah terhakisdan rosak. Selain itu penggunaan racun serangga atau rumpai turut berperananmengurangkan kualiti tanah. Kemajuan dari segi pengangkutan jugamenyebabkan banyak kawasan tanah telah digunakan untuk tujuan pembinaanjalanraya, landasan keretapi dan lapangan terbang.

3.2.4 Tanah Gersang Seterusnya tanah juga menjadi gersang atau menjadi tanah gurundisebabkan oleh penggunaan tanah secara berlebihan dan tidak terkawal. Usahapertanian yang dilakukan ke atas tanah yang kurang berkualiti (tidak subur),yang sering berlaku ke atas negaranegara yang kurang hujan, padang ragutyang terhad tetapi mempunyai ternakan yang banyak, sehingga berlakunya overgizing dan seterusnya padang ragut menjadi gondol, dan pertambahan penduduk yang terlalu tinggi yang memerlukan kawasan penempatan adalah antara punca-punca kejadian tanah gersang31.

3.2.5 Membunuh Haiwan Bawah Tanah Pencemaran tanah ini juga membunuh haiwan di bawah tanah ataupunapa-apa sahaja hidupan bawah tanah32. Racun serangga yang disembur masukdan berkumpulke dalam tanah dan bahan-bahan cemar seperti sisa toksik dannuklear membunuh haiwan-haiwan bawah tanah tersebut.

3.2.6 Hakisan Tanah Satu lagi kesan pencemaran tanah ini adalah hakisan. Hakisan tanahadalah salah satu fenomena yang sangat sering berlaku di seluruh dunia. Ianyabukan sahaja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi bahkan jugamengancam keselamatan dan nyawa manusia, misalnya tanah runtuh dan jugagempa bumi. Terdapat banyak negaranegara yang sedang diancam hakisantanah. Di negara-negara tertentu juga, angin menjadi salah satu agen yang bolehmenyebabkan hakisan. Antara aktiviti-aktiviti manusia yang boleh menyebabkanhakisan adalah

pembersihan dan pembajakan serum bukit yang menyebabkantiada tumbuhan yang dapat menahan tanah daripada dialirkan bersamasamadengan air apabila hujan lebat,penebangan hutan, padang ragut yang meluasdan berlebihan, dan penanaman secara meluas hanya satu jenis tanaman33.

PENCEMARAN BUNYI 4.1 Pengenalan Kepada Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi adalah keadaan dimana sesuatu bunyi itu tidak disukai kerana memberi ketidakselesaan terhadap pendengaran34. Secara saintifik, ia didefinisikan sebagai signal yang tidak memberi apa-apa informasi dan kekuatannya berubah secara mendadak dari masa ke semasa. Pencemaran bunyi mungkin tidak diambil perhatian secara serius namun iajuga memberi kesan buruk terhadap dunia pada masa kini. Pencemaran bunyiberpunca daripada kenderaan, perindustrian, pembinaan, persekitaran dansebagainya35. Jenis bunyi bising adalah seperti Steady Wide Band Noise yang meliputibunyi dengan batas ulangan yang luas, contohnya mesin biasa, keriuhan diPasar, dan trafik36. Seterusnya Steady Narrow Band Noise iaitu tenaga bunyi tertumpu kepada ulangan tertentu seperti mesin rumput, gergaji rantai,

danpengetam. Selain itu, Impact Noise iaitu bunyi tunggal yang pendek sepertiletupan, tembakan, senjatapi, Repeated Impact Noise iaitu bunyi tunggal yangberulangan seperti memaku, memahat, dan akhir sekali Intermittent Noise iaituseperti pengangkutan udara dan lalulintas.

4.2 Kesan-Kesan Pencemaran Bunyi 4.2.1 Menggangu Persekitaran Kesan-kesan pencemaran bunyi terhadap dunia pada masa kinitermasuklah menggangu persekitaran dengan keadaan bunyi yang bising danmelampau37. Pencemaran bunyi menyebabkan keadaan persikitaran sangatbising dan menjadikan kehidupan manusia serta hidupan lain terganggu. Haiwanjuga akan merasa takut dan berasa terpaksa berhijrah ke habitat baru yang lebihsenyap38. Ini akan menyebaban gangguan ekosistem dan member masalahkepada manusia juga.

4.2.2 Masalah Pendengaran Manusia Pencemaran bunyi menyebabkan kerosakan pada telinga manusia secarasertamerta dan juga secara kronik. Sekiranya telinga menerima bunyi yang kuatiaitu lebih daripada 120 dB, selaput tympanum di dalam telinga akan pecah sertakerosakan tulang kecil pada telinga dan ini menyebabkan kehilanganpendengaran kekal. Pendedahan berpanjangan kepada bunyi kuat iaitu lebih 85dB dalam masa 8 jam sehari, ia akan merosakkan koklia dan menyebabkanpendengran menjadi tidak berkualiti dan kemungkinan juga akan menjadi pekaksecara perlahan-lahan Kesan-kesan di luar telinga pula adalah seperti kesan fisiologi iaitumeningkatkan tekanan darah, meningkatkan pergerakan otot, meningkatkanpergerakan gastrik dan pembesaran pupil39. Seterusnya kesan psikomatik sepertisakit kepala, pening, loya, muntah, pergerakan mata tak dapat dikawal,gangguan percakapan, dan juga memberi kesan kepada tingkahlaku.

PENUTUP Pencemaran alam sekitar memberi banyak kesan yang sangat burukterhadap dunia pada masa kini. Kejadian hujan asid, kesan rumah hijau,penipisan ozon adalah antara kesankesan pencemaran alam sekitar yang seriusdan perlu ditangani segera sebelum ia menjadi lebih kritikal. Manusia dan jugahidupan lain saling berkait untuk terus hidup di dunia ini. Manusia memerlukanbahan makanan. Sekiranya sumber makanan dicemari, maka tiadalah sumbermakanan untuk manusia. Sekiranya penduduk dunia atau manusiabersikap sambil lewa dengankeadaan alam sekitar yang semakin tercemar ini, dunia mungkin akan menjadisemakin kritikal dan hidupan lain di muka bumi ini akan terjejas atau pupussecara tidak langsung dan kemungkinan dunia akan musnah secara perlahan-lahan. Manusiaseharusnya bertanggungjawab dan menjaga serta memuliharaalam sekitar. Jika pencemaran dibiarkan berterusan, bumi akan kehilangankeindahannya dan mungkin suatu

hari nanti, dunia ini tidak boleh lagi didiamioleh sebarang hidupan termasuklah manusia. Manusia seharusnya telah memulakan usaha-usaha untuk melakukanpemuliharaan terhadap alam sekitar yang telah musnah ataupun terjejas padamasa sekarang. Manusia tidak lagi boleh menunggu sehingga tibanya masakeadaan alam sekitar menjadi benarbenar kritikal, dan barulah mengambiltindakan, kerana segala-galanya mungkin akan terlambat dan tidak bolehdiselamatkan lagi. Kesimpulannya, manusia harus peka terhadap isu-isu alam sekitar danberusaha untuk mengelakkan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkanpencemaran serta berusaha memulihara alam sekitar untuk kesejahteraan hidupmasa hadapan.

Definisi Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengatakan bahawa pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan (mengotorkan) pengotoran alam - perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap . Jenis-jenis pencemaran Terdapat pelbagai cara pencemaran ini boleh berlaku . Tetapi ianya terbahagi kepada dua jenis iaitu :
y

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor Semulajadi Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi adalah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya .

y

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia . Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia adalah pencemaran yang dilakukan oleh

manusia samada sengaja atau tidak disengajakan . Antaranya adalah: a. Pencemaran Udara Contohnya, gas-gas beracun, zarahzarah yang terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya . b . Pencemaran Air Contohnya, pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah dan sebagainya . c . Pencemaran Tanah Contohnya, pemusnahan hutan akibat pembalakan, pembuangan sisa-sisa kimia dan sisa-sisa pepejal . Kesan-kesan Pencemaran
y

Mengancam Kesihatan Manusia

Akibat daripada pencemaran alam sekitar, kesihatan manusia turut terjejas . Di negara kita misalnya penggunaan kereta masa kini telah bertambah dengan begitu pesat berbanding tahun 1950an dan 1960an dahulu . Malangnya kecanggihan teknologi pembuatan kenderaan bermotor telah menimbulkan banyak masalah misalnya pencemaran udara, pencemaran bunyi, kerosakan alam dan hidupan semulajadi . Pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup . Sejenis lagi unsur yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan bermotor ialah plumbum iaitu sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak terutamanya di kalangan kanakkanak . Selain dari itu seperti yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun, pencemaran toksid yang masuk ke dalam air menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan penuturan yang tidak betul . Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut . Simptom yang disebabkan oleh keracunan raksa ini telah

membabitkan beratus-ratus keluarga nelayan . Ia dikenali sebagai penyakit Minamata .
y

Mengancam tumbuhan dan binatang

Kesan daripada pencemaran yang berlaku bukan sahaja dialami oleh manusia bahkan turut memberi kesan kepada hidupan yang lain . Antara kesan pencemaran yang banyak membunuh organisma laut di perairan cetek ialah kesan daripada tumpahan minyak ke laut . Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran persisiran pantai ia membentuk lapisan minyak yang mengancam kehidupan laut serta burung . Tumpuhan tersebut juga turut menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton . Antara kesan yang dianggap kronik ialah anomalia, iaitu pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak normal, serta kurang daya ketahanan badan kepada penggunaan sumber air tersebut . Sebagai contoh yang lain kesan daripada keracun raksa, kejadian yang aneh berlaku di Teluk Minamata, Jepun, yang mana burung-burung yang sedang terbang tiba-tiba menjunam dari angkasa . Kucing berjalan terhoyong-hayang dengan mulut

yang berbuih, kemudian berlari tidak menentu lalu mati . Kapal Showa Maru yang menumpahkan 7700 tan minyak di kepulauan Riau dalam tahun 1975, menjejaskan beratus-ratus hektar tanaman tropika di perairan Indonesia . Walaupun selepas empat tahun kejadian tersebut berlaku, kesan saki-baki minyak masih kelihatan dan telah memusnahkan ekosistem laut di Asia Tenggara yang terkenal sebagai akuakultur .
y

Kerosakan Harta Benda

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi seperti letusan gunung berapi, ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya, banyak memberi kesan kepada kerosakan harta benda . Sebagai contoh kejadian letusan gunung berapi yang berlaku di Indonesia iaitu Gunung Merapi telah menyebabkan berlakunya kerosakan harta benda . Ini disebabkan oleh lahar panas yang dikeluarkan oleh gunung tersebut . Antara kerosakan harta benda yang berlaku ialah kemusnahan kediaman penduduk dan kemudahan infrastruktur di kawasan yang terlibat .

LANGKAH-LANGKAH BERSEPADU PENYELESAIAN ISU ALAM SEKITAR Arus pembangunan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju telah mencetuskan pelbagai situasi . Pembangunan pesat sektor ekonomi dan perindustrian serta kestabilan politik dan sosial telah memberikan taraf hidup yang selesa kepada rakyat dan menaikkan imej negara di kaca mata dunia . Namun begitu, disebalik keselesaan dan pembangunan tersebut timbulnya beberapa masalah sampingan yang boleh memudaratkan kehidupan masyarakat .

Pencemaran yang melibatkan beberapa negara seperti pencemaran perairan pantai dan pencemaran udara yang disebabkan oleh jerebu memerlukan penglibatan yang aktif dari negara-negara yang terbabit untuk mendapatkan penyelesaian bersama . 1. Pencemaran Laut Malaysia dikelilingi oleh laut di mana terdapat pelbagai aktiviti seperti carigali minyak dan pengangkutan air . Justeru itu Malaysia juga adalah terdedah kepada risiko tumpahan minyak yang besar . Perangkaan menunjukkan bahawa lebih dari 165 pelantar minyak telah menjalankan usaha carigali dan aktiviti pengeluaran di perairan Laut Cina Selatan dan Selat Melaka pula adalah laluan perkapalan yang antaranya paling tersibuk di dunia . Dalam tahun 1995 terdapat lebih kurang 30251 buah kapal yang telah melalui Selat Melaka yang mana hampir 30% adalah merupakan kapal-kapal tangki. (Sumber : Perangkaan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia ) Kini, laut semakin terancam oleh aktiviti manusia yang ghairah mengejar materialistik tanpa menghiraukan implikasi kepada alam sekitar .

Pencemaran di Asia Tenggara adalah berpunca daripada pelbagai faktor . Kepelbagaian faktor ini menyebabkan kualiti dan kuantiti air laut tercemar dengan begitu teruk tanpa ada satu vaksin yang mujarap untuk memulihkannya . Lebih 90% daripada punca pencemaran laut adalah disebabkan oleh aktiviti manusia dan baki 10% adalah berpunca dari sektor perkapalan . (Persatuan Pencinta Alam, Tumpahan Minyak Yang Meracuni Perairan Malaysia, Dewan Kosmik (Mac), DBP, Kuala Lumpur, 1995, m.s.:53-55)
y

Langkah dan kerjasama yang diambil oleh negara-negara berpantai di rantau Asia Tenggara .

Terdapat tiga buah negara yang saling berkongsi perairan iaitu Malaysia, Indonesia dan Thailand . Ketiga-tiga negara ini saling terlibat dalam kerjasama yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama . Malaysia dan Indonesia telah bekerjasama dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan Selat Melaka di bawah kedaulatan keduadua negara . Walaupun isu Selat Melaka bersifat rumit namun ia tidak pernah menghalang negaranegara berpantai untuk prihatin terhadapnya .

Kejadian yang berlaku pada 6 Januari 1967, telah memaksa negara-negara yang berpantai untuk mengambil satu tindakan yang positif terhadap kejadian tersebut . Di dalam tahun tersebut kapal tangki minyak Jepun yang dikenali sebagai Torry Canyon yang telah didaftarkan di Liberia telah terlibat dalam perlanggaran . Akibatnya berlaku pertumpahan minyak yang mana memerlukan kos yang tinggi untuk membersihkannya . Jumlah kos yang diperlukan pada ketika itu ialah 16 juta dollar . Buat masa ini Malaysia dan Indonesia melalui ASEAN mereka telah menyalurkan pandangan mereka mengenai isu-isu Selat Melaka . Satu rancangan yang dikenali sebagai Rancangan Kontigensi Kebangsaan Mengawal Tumpahan Minyak telah diadakan di Jabatan Alam Sekitar . Objektif bagi kerjasama serantau ini membolehkan satu tindakan serta-merta dijalankan bagi mengawal tumpahan minyak ynag tertumpah di perairan Malaysia . Selain dari Malaysia, negara-negara berpantai yang lain seperti Singapura turut mewujudkan beberapa badan tertentu untuk mengatasi masalah ini . Kesemua badan-badan yang ditubuhkan ini terletak

di bawah satu pentadbiran pelabuhan Singapura atau dikenali sebagai Port of Singapore (PSA) . Syarikatsyarikat minyak juga prihatin dengan isu ini . Mereka telah bergabung untuk membentuk Tierred Area Response Capability (TARC) . Pertubuhan ini dibentuk pada tahun 1986 dan dianggotai oleh Syarikat Minyak ESSO, Caltex dan Mobile . Organisasi ini mempunyai pelbagai kelengkapan yang canggih dan terkini yang dapat digunakan dalam kerja-kerja pengawalan dan pembersihan kawasan tumpahan minyak . Pada tahun 1992, singapura telah mencadangkan penubuhan satu badan khas untuk mengatasimasalah tumpahan minyak . East Asia Response Limited (EARL) akhirnya telah terbentuk dan ia dianggotai oleh lima syarikat minyak terkemuka . Syarikatsyarikat itu ialah ESSO, Petronas, Caltex, Mobile dan Shell . Pertubuhan ini berbeza dari pertubuhan yang lain kerana peranannya yang luas dan tidak terhad di kawasan perairan Malaysia dan Singapura sahaja tetapi meliputi rantau Asia Pasifik termasuk Jepun dan Australia . Apabila berlakunya kejadian tumpahan minyak, langkah pertama yang harus dilakukan ialah

mengawal tumpahan minyak daripada merebak ke kawasan lain . Tumpahan minyak akan cepat merebak melalui tiupan angin dan pengaliran arus air yang deras . Terdapat empat cara yang digunakan untuk mengawal tumpahan minyak iaitu : I. II. III. IV. Cara mengepung dan mengumpul tumpahan Menggunakan dispersent dan bahan kimia Pembersihan pantai Dibiarkan sahaja

Selain daripada itu, terdapat pelbagai faktor yang perlu diambil dalam mengawal tumpahan minyak daripada merebak . Antaranya ialah : I. II. III. IV. V. Lokasi tumpahan Kuantiti tumpahan Jenis tumpahan Keadaan laut Keupayaan tindakbalas bahan yang tertumpah

Apabila berlaku kejadian tumpahan minyak, pihak yang bertanggungjawab akan menjalankan operasi pembersihan minyak secara berperingkat-peringkat iaitu peringkat tempatan, peringkat kawasan dan peringkat wilayah .

Operasi peringkat wilayah berjalan apabila tumpahan minyak yang berlaku adalah yang terbesar, melibatkan kawasan yang luas dan jumlah tumpahan yang banyak. Ia dilakukan apabila jumlah peralatan, tenaga dan sumber dari negara ini tidak mencukupi dan melibatkan bantuan daripada negara lain . Di antara alternatif daripada kerjasama peringkat wilayah ini ialah : I. Rancangan Kontigen Lombok - Makasar II. Standard Operating Prosedure for Straits of Malacca and the Straits of Singapore III. Standard Operating Prosedure for Malaysia and Brunei Darussalam IV. ASEAN - Oil Spill Response Action Plan (ASEAN - OSRAP) Seterusnya terdapat juga objektif bagi mewujudkan kawalan tumpahan minyak. Antara objektifnya ialah : I. Untuk mengadakan satu sistem tindak balas serta-merta yang diselaraskan bagi menghadapi tumpahan minyak. II. Untuk meningkatkan kemampuan dan sumbersumber yang ada dari segi peralatan serta latihan

kakitangan bagi menghadapi kejadian tumpahan minyak. III. Untuk mengelakkan kesan buruk ke atas persekitaran dengan cara mengawal aliran minyak. Terdapat juga langkah-langkah lain yang dilakukan untuk mengurangkan dan mengelak berlakunya kemalangan kapal di Selat Melaka dan Selat Singapura. Negara-negara berpantai merasakan amat perlu bagi mereka untuk mengawal keselamatan lalu lintas di kedua-dua selat tersebut. Oleh itu, mereka telah menyarankan agar Trafic Separation Scheme (TSS) atau Skim Lalu Lintas diwujudkan memandangkan di Eropah telah lama menggunakan kaedah ini iaitu sejak pertengahan abad ke-19. Perlaksanaan TSS adalah didorong oleh kejayaan skim yang serupa di Eropah. Cadangan untuk mengadakan skim ini di Eropah bermula pada tahun 1857 iaitu di England. Cadangan ini dibuat ekoran dari tragedi perlanggaran kapal milik Amerika dan Perancis yang mengorbankan seramai 3000 orang. Beberapa saranan juga telah dibuat bagi menjaga supaya pencemaran tidak berlaku secara berleluasa. Antaranya ialah :

I. Masalah pencemaran Selat Melaka harus dikaji dengan lebih mendalam dan tindakan yang bersesuaian harus segera diambil. II. Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 haruslah digunakan setakat yang diperlukan dan mengenakan denda yang lebih tinggi kepada mereka yang mencemar laut dan pantai. III. Majlis peringkat tertinggi dianggotai oleh kalangan negara-negara berpantai yang berkongsi perairan Selat Melaka harus ditubuhkan untuk meneliti perkara ini dan mencari jalan penyelesaiannya. IV. semua pengguna Selat Melaka diwajibkan membayar levi atau tol. Dengan wujudnya pelbagai saranan, akta, skim dan pertubuhan diharapkan masalah pencemaran akan dapat dikurangkan bagi memelihara perairan negara kita. Di Malaysia berbagai pihak terbabit dalam penguasaan pencemaran seperti Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Marin, Jabatan Laut, TLDM dan PDRM yang diperwakilkan kuasa menyiasat di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Walaupun begitu, Jabatan Alam Sekitar adalah bertanggungjawab

sepenuhnya dalam menguatkan akta tersebut dengan dibantu oleh agensi-agensi maritim yang lain. 2. Pencemaran Udara Memang tidak dapat dinafikan bahawa pengangkutan moden telah banyak membawa perubahan dan kebaikkan pada taraf kehidupan masyarakat Malaysia. Sistem jalanraya yang baik, kemudahan sistem penerbangan yang cemerlang, dan adanya pelabuhan yang bertaraf antarabangsa sememangnya telah dapat membawa negara dan rakyat ke era kemajuan dan pemodenan. Kini setelah Malaysia merdeka, boleh dikatakan 90%-95% kawasan desa yang jauh dari bandar dan kota telah dapat menikmati kemudahan jalan raya yang telah mengubah keadaan dan rezeki penduduk desa. Walaubagaimanapun, perubahan dan kebaikan ini tidak mungkin berlaku tanpa membebankan alam sekitar. Lazimnya, setiap perbuatan dan perubahan itu membawa bersamanya kebaikan dan keburukan. Kesan negatif yang disebabkan oleh sistem pengangkutan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan pencemaran udara. Dianggarkan setiap tahun, lebih kurang 13.6 juta tan gas-gas

beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan merosakkan kawasan hutan, tasik dan kehidupan laut. Gas beracun ini juga turut menambahkan kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan manusia sejagat. Ahli sains telah membuktikan bahawa pengangkutan secara keseluruhan menghasilkan 64% gas Nitrogen Oksida (unsur utama yang menyebabkan terjadinya hujan asid), 42% Hidrokarbon, 66% Karbon Monoksida, 32% Plumbum, 30% Karbon Dioksida, 74% Benzena (merupakan bahan beracun), serta Toluena, Xilena, dan Etilena yang tidak diketahui jumlah peratusannya. Sekiranya dikaji jenis sistem pengangkutan (pengangkutan darat, laut dan udara) maka jelaslah bahawa kenderaan bermotor seperti kereta, lori, motorsikal dan bas merupakan punca utama pencemaran berbanding dengan kapal laut dan kapal terbang. Analisis yang dibuat di Switzerland menunjukkan sistem pengangkutan darat, kecuali kereta api, menggunakan sebanyak tiga kali ganda keluasan tanah. Ini melibatkan penggunaan tenaga sebanyak 3.5 kali ganda bagi kereta dan 8.7 kali ganda bagi lori dan trak yang menghasilkan 9 kali

ganda pencemaran. Sekiranya analisis yang dibuat di Malaysia, berkemungkinan statistik yang sama akan di dapati dan barang kali juga lebih tinggi daripada hasil kajian di Switzerland memandangkan kepada pertambahan penggunaan kenderaan bermotor ( terutamanya kereta ) di Malaysia akhir-akhir ini.
y

Langkah Penyelesaian

Bahaya pencemaran akibat penggunaan kenderaan bermotor telah lama diberi perhatian serius oleh negara-negara maju. Di Amerika misalnya, satu Akta Udara Bersih (Clean Air Act) telah diwujudkan untuk mengurangkan penghasilan Hidro Karbon, Karbon Monoksida dan oksida-oksida Nitrogen tertentu. Pengurangan ini dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan penukar bermangkin ( Catalytic Converters) dalam industri pembuatan kenderaan bermotor. Penukar bermangkin dua hala (Two -way Catalytic Converters) boleh mengurangkan hingga 98% unsur-unsur pencemaran dengan cara menukarkan Hidro Karbon dan Karbon Monoksida kepada Karbon Dioksida dan Wap. Penukar bermangkin tiga hala (three- way Catalytic Converters) pula boleh mengoksidakan oksida-ksida Nitrogen tertentu, tanpa mengurangkan kecekapan

enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor. Kesan Plumbum terhadap kesihatan juga boleh dielakkan sekiranya kita menggunakan minyak tanpa plumbum (unleaded). Tindakan tegas kerajaan Malaysia adalah perlu untuk mengurangkan penggunaan dan penjualan minyak berplumbum demi menjamin kesihatan masyarakat umum, terutamanya penghuni kota. Mencari alternatif selain daripada minyak juga adalah penting bagi tujuan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Dua bahan alternatif yang dicadangkan ialah gas asli (natural gas) dan Propana. Kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa bahan-bahan yang mengandungi kandungan oktana yang tinggi tidak menghasilkan plumbum dan boleh mengurangkan sehingga 90% pengeluaran Karbon Monoksida dan Hidrokarbon . Kecekapan enjin juga meningkat daripada 6% kepada 15% apabila menggunakan bahan-bahan ini sebagai bahan pembakar. Dewasa ini, kajian bagi menghasilkan minyak enjin biomassa daripada tumbuh-tumbuhan sedang giat

dijalankan. Contohnya di negara kita, ahli sains telah pun menemui sejenis minyak daripada kelapa sawit yang boleh mengurangkan pencemaran udara tanpa menjejaskan kecekapan enjin. Sungguhpun penemuan ini masih terlalu baru untuk dipastikan sama ada ia praktikal atau pun tidak, ia patut dijadikan satu titik permulaan bagi meningkatkan usaha kita ke arah mencapai konsep pembanguna berterusan yang perihatin terhadap persekitaran. Di negara-negara barat, penggunaan kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik juga sedang dikaji secara giat. Kenderaan jenis ini tidak menghasilkan pencemaran bunyi dan udara. Namun demikian, tenaga elektrik adalah mahal dan kesannya terhadap alam sekitar mungkin bergantung kepada cara tenaga elektrik tersebut dihasilkan. Kenderaan bermotor, sama ada buruk ataupun baru, hanya bertanggungjawab kepada separuh daripada persoalan dan alam sekitar. Separuh lagi tanggungjawab tersebut terletak dibahu kita sebagai pengguna. Sekiranya kita ingin mengurangkan kesan negatif penggunaan kenderaan bermotor terhadap alam sekitar, maka sikap perihatin terhadap cara kita menggunakan kenderaan adalah amat penting.

Selain itu kita patut mengurangkan penggunaan penyaman udara dalam kenderaan bermotor kecuali jika benar-benar diperlukan. Penggunaan alat penyaman udara boleh menghasilkan gas Klorofluorokarbon (CFC) dan menambahkan penggunaan minyak hingga 12 % terutamanya sewaktu kesesakkan lalu lintas. Penggunaan alat penyaman udara boleh digantikan dengan penggunaan ventilator udara dan membuka tingkap sewaktu memandu. Menggunakan kadbod penghalang cahaya di cermin hadapan dan belakang ketika meletakkan kenderaan bermotor ditengah panas juga boleh mengurangkan kepanasan dalam kenderaan bermotor. Dengan ini kita dapat mengurangkan penggunaan alat penyaman udara sewaktu memandu kenderaan seterusnya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Berkongsi kenderaan untuk ke pejabat atau tempattempat tertentu bukan sahaja menjimatkan tenaga dan wang, malahan adalah satu cara yang lebih bersih dan bijak dalam memulihara alam sekitar daripada tercemar. Selain itu, menyelesaikan seberapa banyak tugas dalam satu perjalanan juga boleh menjimatkan penggunaan minyak. Akhir sekali kita seharusnya mengurangkan penggunaan

kenderaan bermotor bagi perjalanan jarak dekat. Penggunaan basikal, kenderaan awan ataupun berjalan kaki adalah lebih baik untuk alam sekitar disamping memberi kesan yang positif terhadap kesihatan kita. Justeru itu, kempen Masyarakat Penyayang sepatutnya diperluaskan bagi merangkumi hubungan manusia dengan alam sekitar agar masyarakat Malaysia lebih prihatin dan bertangungjawab terhadap persekitarannya. Pengguna kenderaan haruslah menggunakan kenderaan mereka dengan bijak agar dapat memulihara kesejahteraan alam sekitar di samping mengurang dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem pengangkutan. 3 . Pencemaran Darat Manusia mengguna dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur alam semulajadi seperti hutan, bahan galian, air, udara, tanah, sumber-sumber laut dan bahan api, mengindahkannya menerusi prosesproses pengeluaran kepada bentuk barangan dan perkhidmatan . Proses-proses pengeluaran ini berkait rapat dengan sistem ekonomi serta perkembangan dan

pertumbuhannya . Sikap memandang sesuatu dari perspektif keuntungan menimbulkan sifat mengeksploitasi alam sekitar tanpa memperkirakan kepupusan sumber-sumber alam semula jadi . Hutan memang mempunyai nilai komersial dalam ekonomi negara . Hutan didapati membekalkan kayu balak dan kertas yang merupakan satu sumber penting bagi pendapatan matawang asing . Di kawasan tropika, rotan dianggarkan menyumbangkan nilai tahunan sebanyak RM 1200 juta setahun dalam perdagangan dunia . Akan tetapi eksploitasi hutan yang melampau untuk tujuan pembalakan, pertanian, ternakan dan sebagainya telah mengakibatkan pencemaran alam yang sangat dahsyat . Umpamanya, banjir yang melanda beberapa kawasan seperti India, Bangladesh dan kawasankawasan Asia yang lain telah mengurangkan sumber air sungai yang bersih untuk kegunaan sehari-hari . Hasil tanaman padi, tebu dan sebagainya juga terjejas . Di sebaliknya kerajaan negara-negara tersebut terpaksa membelanjakan kira-kira RM 140 juta hingga RM 750 juta sebagai perbelanjaan banjir . Kadar pemendakan yang tinggi akibat penusnahan

hutan yang tidak terkawal juga telah mengurangkan jangka penggunaan air kolam di Utara Pulau Luzon, Filipina, di kolam Air Nizamzagar, India dan lainlain . Beberapa peristiwa yang boleh dianggap sebagai tragedi hitam, seperti tragedi Pos Dipang di Kampar, Perak, tanah runtuh di Genting Highlands dan beberapa lagi peristiwa yang telah mengorbankan banyak nyawa didapati berpunca daripada kealpaan manusia dalam menjaga alam sekitar , disebabkan terlalu mementingkan keuntungan melalui cara meminimumkan kos ataupun disebabkan kejahilan mereka dalam pengurusan alam sekitar .
y

Langkah penyelesaian

Langkah penyelesaian untuk menghadkan pembalakan di buat oleh semua kerajaan negeri dengan mematuhi kuota pembalakan yang ditetapkan dalam usaha memastikan pengurusan dan pembangunan hutan berkekalan . Pihak kerajaan negeri juga disarankan supaya menanam semula pokok sebagai langkah pemeliharan semula hutan bagi tujuan pembalakan di masa hadapan . Tabung penanaman semula hutan diwujudkan ke arah

memastikan semua pihak mematuhi peraturan undang-undang . Di bawah garis panduan yang disediakan oleh Pertubuhan Antarabangsa Balak Tropika pula menitikberatkan beberapa aspek ke arah meningkatkan kesedaran pemeliharaan hutan tropika di kalangan negara anggota . Ini termasuklah : 1. Menurunkan aktiviti dan kadar pembalakan secara sistematik dari tahun ke setahun . 1. Membentuk plan penggunaan tanah di peringkat kebangsaan bagi pemeliharaan hutan dan pengeluaran balak yang berkekalan . 1. Mempelbagaikan penggunaan sumber-sumber hutan dengan meningkatkan penggunaan kayu getah, buluh, rotan dan produk hutan lainnya . 1. Menghadkan eksport kayu balak mentah tanpa diproses . Di samping kerajaan persekutuan, Malaysia mempunyai 13 buah negeri yang mempunyai undang-undang yang tersendiri ke atas hutan dan pemeliharaan hutan masing-masing . Dalam konteks ini, sebarang peraturan yang diwartakan diperingkat

kerajaan persekutuan tidak semestinya harus dilaksanakan serentak di semua negeri . Sementara itu, terdapat beberapa peruntukan dan kelonggaran yang diberikan kepada kerajaan negeri bahawa penebangan dan pemeliharaan hutan serta balak adalah bidang kuasa kerajaan mereka . Semua ini banyak membantu ke arah ketidakcekapan dan permasalahan dalam menguruskan sumber hutan dan pembalakan di negara ini .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful