II

Vidovi usmenog stvaranja
• • •

Narodna proza Narodna lirika Epska poezija do Vukovih zapisa

Istorijske okolnosti koje su dovele do zastoja naše srednjovekovne kulture pogodovale su razvoju narodnog usmenog stvaralaštva. Feudalni poredak u srednjem veku nije do kraja razorio rodovsko-plemenske odnose i ustanove na našem selu. Oni su se "ispod kore feudalnog društva" očuvali kroz ceo srednji vek, naročito u unutrašnjem, planinskom području, da bi s dolaskom Turaka doživeli pravi preporod i održali se sve do početka građanske civilizacije u 18. i 19. stoleću, a u nekim krajevima sve do 20. stoleća. Uporedo s njima cvetala je narodna, patrijarhalna kultura i usmeno stvaralaštvo kao njen izraz. Iako zapisane u novija vremena, naše narodne umotvorine sadrže mnoge elemente koji govore o njihovoj drevnosti. Govoreći o starini naših narodnih pesama, Vuk Karadžić je istakao da među "ženskim" pesmama, naročito običajnim, ima i takvih koje su stare i do hiljadu godina. Slično su govorili i kasniji poznavaoci naše narodne poezije, i naši i strani. Po mišljenju znamenitog hrvatskog filologa Vatroslava Jagića, narodne pesme su "prastaro dobro", našeg naroda, one potiču "iz najstarijih, najprimitivnijih vremena, iz prirodnog stanja naroda". O tome govore i mnogi podaci iz života starih Slovena što su ih zabeležili stari pisci na grčkom, latinskom i drugim jezicima. Na osnovu tih podataka može se zaključiti da je kod Slovena bila veoma omiljena pesma i igra, da su njihove pesme govorile o junačkim delima predaka, da su kod njih postojali i profesionalni pevači, čuveni po svojoj veštini i kod okolnih naroda. Mi ne znamo kakve su bile te najstarije pesme pošto ništa od njih nije zabeleženo, ali se pouzdano može tvrditi da one nisu iščezle bez traga. Neke su više ili manje izmenjene doprle do nas, druge su nestale ali mnogo toga što su sadržale prešlo je u pesme što su kasnije nastajale, tako da se na osnovu pesama zapisanih u novija vremena ponešto može zaključiti o starini pojedinih tema i motiva, pojedinih pesama i čitave naše narodne poezije. Usmeno stvaralaštvo srpskog naroda jeste književnost za sebe, narodna književnost, kako se obično naziva, koja stoji naporedo s druga dva osnovna vida srpske književnosti, srednjovekovnom ili starom i novom literaturom. U vremenima kada je srpski narod, usled gubitka nezavisnosti i pada u tursko ropstvo bio odsečen od ostalog sveta i isključen iz evropskih kulturnih kretanja, ona je preuzela na sebe i mnoge funkcije pisane reči i umetničke književnosti. Otuda je srpska narodna pesma, kao glavni oblik naše narodne književnosti, daleko nadrasla značaj i granice folklornog stvaranja i postala osnovni književno-umetnički izraz naroda, naša najveća poezija, "naša klasika jedina i prava", kako je rekao Vasko Popa.

aždajama. govori se o progonjenoj pastorki koja postaje carica. dok u bajci nalazimo obična čoveka u svetu natprirodnih bića. Te se tri vrste obično nazivaju: bajke. od kojega potiče najznačajnija zbirka narodnih pripovedaka. društveni odnosi. Više nego i za jednu drugu oblast naše književnosti za nju se može reći da obuhvata narodni život u njegovoj sveukupnosti. čine osnovnu masu narodne proze. I tom stranom ona je bliža staroj nego novoj književnosti. kojom se bajka najčešće završava. Najglobalnije. on svoje preimućstvo nad njima treba tek da dokaže (Baš-čelik. dokazuje svoju vrednost i postaje carev zet (odnosno careva žena). U bajci Zlatoruni ovan junak je sin siromašna lovca. junak obično postiže tako što prethodno uz pomoć kojeg drugog lica (obično je to oteta sestra ili žena ili "jedna baba") sazna gde se krije snaga čudovišta ili kako se može doći do sredstva . U mnogim bajkama junak strada zbog svoje radoznalosti: on dobija ključ odaje koju je zabranjeno otvoriti. Odlikuje je takođe i stabilan žanrovski sistem. U mnogim bajkama junaka pomažu životinje ili natprirodna bića koja je on prethodno na bilo koji način zadužio. U svojim nastojanjima on nailazi ne sam ona neprijatelje nego i na dobronamerne savetodavce koji ga upućuju na to šta da učini kako bi izbegao opasnost ili došao do cilja. U mitu imamo natprirodne ličnosti. ona se deli na poeziju i prozu. junak mora savladati niz prepreka dok dođe do konačnog cilja. a u Pepeljuzi. U velikom broju bajki junak je treći. Teškoće nastaju i usled slabosti glavnog junaka ili grešaka koje počini on ili njemu bliski ljudi. u natprirodnom svetu. Pobedu nad htoničnim čudovištem. bogove i heroje. od maćehe i sl. "nerešive" zadatke stavljene preda nj. podelio ih je na ženske i muške. nacionalna istorija. Na taj način. jer je u njoj zatočeno čudovište. no dok oni imaju izvesne prednosti obezbeđene samim rođenjem.Naša narodna književnost odlikuje se velikom raznovrsnošću u tematici. Narodna proza Narodne pripovetke ili priče. najmlađi carev sin. Predstave o prirodi i kosmosu. Vuk Karadžić. koji je od svoje starije braće i hrabriji i mudriji. divovima i sl. u kojoj je obrađen jedan od najčešćih internacionalnih motiva bajke. i ta je podela utemeljena na načinu organizovanja jezičkih elemenata. Po svojim osobinama ima dosta sličnosti s mitom. i uvek prekrši zabranu. novele i šaljive priče ili anegdote. One su tematski i žanrovski raznovrsne.). U nekim bajkama junak je siromašan mladić (ili devojka) koji (koja) uspešno rešava teške. Standardni junak bajke jeste mladić koji se nalazi pred nekim teškim zadatkom. životna mudrost i kolektivno iskustvo – sve je to izraženo u raznim vrstama narodnih umotvorina na način koji je obezbeđivao najširu komunikativnost. Ona nas uvodi u svet čudesnog i fantastičnog. svakodnevni porodični život. – nego mora savladati neprijateljstvo i mržnju drugih ljudi. Bajka je najrazvijeniji i najznačajniji oblik narodne proze. a ove druge na duge i kratke. Da bi ostvario zadatak koji mu je postavljen. oblicima i postupcima izlaganja. kako se u nekim krajevima nazivaju. Zlatna jabuka i devet paunica. kod svih naroda one obrađuju iste ili slične motive. On je po pravilu osporavana ličnost: u izvršenju zadatka koji nadilazi mogućnosti drugih ljudi on dokazuje svoju vrednost i tek posle toga zauzima onaj položaj u svetu koji mu odgovara. Sve su bajke međusobno slične. emocionalna stanja. zavidljive braće. junak mora izići na kraj ne sam os natprirodnim bićima – zmajevima. Čardak ni na nebu ni na zemlji i dr. Zlo vrlo često dolazi od najbliže rodbine junakove:od starije.

Karadžić). trgovcima. koja vodi razaranju ozbiljnog sveta bajke i pretvaranju njenog junaka u komičnu. obično siromašni i nepriznati. ali zanat. raja i sl. Švaba itd. U njoj nema čudesnog ni fantastičnog. tvrdica i darežljiv čovek. Neke su novele didaktičkog karaktera. gde se pripoveda o car u koji se s porodicom izgubio u stranom svetu. u kojoj preovlađuju realistički elementi i težnja ka karakterizaciji likova. koja iznosi izreke i postupke ljudi. Ero je inače jedan od najživopisnijih likova našeg folklora. sve. grotesknu ličnost. Poznate su priče Ero i Turčin. U nekim novelama imamo takođe elemente čudesnog ali oni nisu dati radi sebe samih. kaluđerima itd.). Ciganin. Po svom obliku najčešće je anegdotskog karaktera: iznosi se obično jedan slučaj koji se razvija dijaloški. Postoje takođe novele-zagonetke čiji junaci. nego pre svega zarad otkrivanja likova (Zla žena. jednoj od najboljih naših narodnih pripovedaka: u njoj se čudesni svet bajke najpre hiperbolizira do grotesknih razmera. u njoj se prikazuju pojave iz svakodnevnog života. Dok u noveli imamo uglavnom tipske karaktere. dosetljive devojke. dovitljiva kradljivca. Poseban vid anegdote jeste herojska anegdota. U njima susrećemo tipske karakter: zle žene. koju je M. Ta je tendencija najpotpunije došla do izražaja u Međedoviću. Pravda i krivda i drugo). ili pak individualni likovi: Vuk Dojčević. trgovac. . U njima je. "nego ono što se pripovijeda rekao bi čovjek da je zaista moglo biti" (V. pop. Ova poslednja inspirisala je hrvatskog kompozitora Jakova Gotovca da napiše najpopularniju jugoslovensku operu. Oko njega je ispleten velik broj priča i anegdota. dostojne pamćenja. Likovi su takođe uzeti iz realnog života. Novela je priča. a razrešava se u duhovitoj poenti. Njihovi junaci raspolažu natprirodnom snagom mitskih heroja. sažeta priča šaljiva iz ozbiljna karaktera s etičkom funkcijom. aga. Ostale vrste narodnih pripovedaka jesu priče o životinjama. Takva je novela Dva novca. kao npr. Marko Miljanov dao je ovoj vrsti klasičan oblik u svom delu Primjeri čojstva i junaštva. a zatim se razara tako da od bajke dobijamo parodiju bajke. zatim parove: pravičan i zao. Glišić preradio u seosku komediju Dva cvancika. Kralj i čobanin i dr. osim toga. Humoristička je novela najviše realistična. i sve se to čini radi pouke koja je sadržana u naslovu. zatim u istočnoj Hercegovini i susednim oblastima. u njima se on pojavljuje najčešće kao oštrouman i dovitljiv čovek koji podvaljuje Turcima. za koje neki smatraju da su najstarije po postanju. obično kraća od bajke. Ero i kadija i naročito Ero s onog svijeta. dok je Ero istovremeno i predstavnik etničke grupe i pojedinačna ličnost. Kratka šaljiva priča najbliža je realnom životu. postižu uspeh dovitljivim odgovorima na neobična pitanja (Devojka nadmudrila cara. novela Sve. Nasredin-hodža. – ili predstavnici pojedinih etnosa: Turčin. a u doba ustanaka i u Srbiji. kaluđer. milostiva snaha i nemilostiva svekrva itd.kojim se ono dade savladati. To je kratka. koja je negovana naročito u Crnoj Gori. iz gradskog i seoskog života. U njoj se priča o veselim zgodama dva pobratima koji se uzajamno varaju i nadmudruju. u šaljivoj priči pojavljuju se ili predstavnici socijalnih grupa – kao npr. iako u njima preovlađuje humoristički i gotovo realistički pristup. Samo u retkim slučajevima junak postiže pobedu vlastitom snagom: takve su bajke Stojša i Mladen i Aždaja i carev sin. vidljiva izrazita humoristička tendencija.

lenja nevesta. Kad sultan nazebe. ali su i đavoli jaki). Narodna lirika Narodne pesme čine najvažniji deo naše usmene književnosti. imaju sto nogu. ona sadrži metaforično-alegorijski opis neke stvari ili pojma čije ime treba pogoditi (npr. stara devojka. pitalice. dijalogizovana poslovica. Dobar je bog. prirodnih pojava. ili u ritmičkoj prozi" (V. starijem toničkom i novijem akcentski-silabičkom. Zagonetka je enigmatična forma. "Bijela njiva. ali bez izosilabičnosti. ne manji broj poslovica u kojima su došli do izraza visoki moralni idealizam (I sunce prolazi kroz kaljava mjesta. Mnogo ašova treba dok se istina sahrani) i dublje. delova ljudskog tela. te one imaju osnova u mitološkim predstavama prvobitnog čoveka. ali u suženoj alegorijskoj funkciji. legende. Ne može se dlanom sunce zakloniti. nestrpljiva udovica. dok su se kasnije pretvorile u društvenu zabavu i igru.basne. a čovek na čoveka. Novci. Ima. Poslovica je najbliža vezanom slogu. poslovički odgovor. u kojima su opet junaci životinje. koji se ponekad spušta do etički problematičnog utilitarizma (Umiljato jagnje dve majke sisa. Najbolje su one u kojima je sadržano razobličavanje društvenih odnosa ("Pitaju raju: Zašto plačeš? – Bogme ako mi ne dadu pjevati. ali se ne okalja. Na granici između proze i poezije stoje sitne narodne umotvorine: poslovice. duhovitost. kad odlaze. Drvo se na drvo naslanja. kao i likovi etničkih predstavnika. Za njih je karakteristično da pokazuju veću pravilnost u rasporedu jezičkih jedinica. Poslovica u sažetoj formi iznosi kolektivna iskustva naroda i životnu mudrost. posebno se izdvajaju mesne legende. dijalektičko pronicanje u protivurečnu stvarnost sveta (Kućni je prag najveća planina. Njih ima najviše i najpotpunije izražavaju duh i karakter naroda. U najvećem broju došao je do izražaja trezveni realizam (Ko istinu gudi. humor. gde se kao junaci pojavljuju sveci ili likovi iz narodnog istorijskog predanja. "Najveći broj poslovica je ili u stihu. dadu plakati dokle je moj dobri aga živ!"). Neke poslovice idu s anegdotom u kojoj se priča kako je i u kakvoj situaciji nastala poslovica. crno sjeme. što ih odvaja od proze. Različite po poreklu i predmetima koje obuhvataju. svedena na kratko pitanje i aforistički. u kojima se priča o postanku nebeskih tela. nosioci ljudskih osobina. age. koja predstavlja svojstvo narodne poezije. raja kija). u stvari. međutim. samo dvije. mudra glava koja seje" – pismo). ona je. Odlikuju se mnogo većom raznolikošću od . u pitalicama se pojavljuju likovi koji reprezentuju razne pojave u društvenom i porodičnom životu: popovi. gudalom ga po prstima biju. zagonetke. Njihove su odlike – oštroumnost. a kad dolaze. skaske. Laž kad prohodi nije laž). u oblik vežbanja oštroumnosti i dosetljivosti. u početku su predstavljale kultne i religiozne formule u kojima se krio mitski smisao. Pitalica je sažeta anegdota oslobođena opisa radnje i situacije. Latković). Zagonetke su pravdana porekla. one su različite i po etičkoj vrednosti istina koje utvrđuju. od kojih je najčešći Ciganin. Kao i u šaljivim pričama. kaluđeri. u kojima se govori o postanku i nazivu nekog mesta.

ako se ta podela iskaže u terminima teorije književnosti. Iako predstavlja verbalni oblik folklornih manifestacija. Vuk Karadžić ih je podelio na tri vrste: ženske. obredna pesma svojim značenjem i lepotom nadilazi granice obreda i u najboljim slučajevima prerasta iz folklorne pojave u lirski izraz. Najveći deo narodnih lirskih pesama određen je svojom upotrebom u praktičnom životu: one su ne samo izraz kolektivnog mišljenja i osećanja nego i pojava narodnog života. Vuk je to izrazio u sledećoj. bilo u raznim manifestacijama kolektivnog života. na lirske. dodolske. Barac). posledničke pesme. Pesma je pratila ceo ljudski život. Naročito su mnogobrojne i raznovrsne svatovske pesme. Polazeći od toga. u skladu sa duhom jezika. spasovske. junačke i pesme prelaznog karaktera ili. nijednog osla koji se kolektivno obavlja. Tužbalice su takođe iz prastarog vremena. a do novog doba sačuvane su u izvornoj čistoti samo u nekim krajevima: u Crnoj Gori. najpotpunije je došlo do izražaja u tim pesmama. Tu bi dalje išle pesme povezane s raznim momentima iz ljudskog života: babičke pesme. vodičarske. pesme uz rad i zabavu: žetelačke. "U njoj su razrađeni svi mogući stihovi – od četverca do šesnaesterca. Tu su najpre kalendarske obredne pesme: koledarske. sv su te vrste sačuvale u osnovi paganski karakter. ivanjske. One su potekle iz paganskog. ritualnog shvatanja rada. kraljičke. celu narodnu liriku možemo podeliti na dve velike skupine: u prvu bi išla obredna i običajna poezija. Nema nijedne oblasti narodnog života. "Pagansko osećanje života". njihovo postanje povezano je s paganskim pogrebnim običajima. istočnoj Hercegovini. Narodna lirika je najmnogobrojnija i najraznovrsnija vrsta narodne poezije i čitave usmene književnosti. pesme koje se pevaju na prelu ili "na ranilu". s druge strane. igračke. Ona obuhvata celokupan javni i privatni život našega patrijarhalnog čoveka. narodna je lirika iskoristila sve muzičke mogućnosti" jezika.proze. koje je. osnovno obeležje narodne lirike u celini. One obuhvataju celokupan svadbeni ritual. običajnog karaktera jesu i tzv. a u dugu – ljubavna lirika zajedno s drugim nenamenskim vrstama. lapidarnoj formulaciji koju možemo smatrati klasičnom: "Ženske pjesme pjeva jedno ili dvoje radi svoga razgovora. bilo u toku ljudskog života. đurđevske. slepačke i dr. Slabljenje primarne povezanosti s obredom uslovljeno je . koje su se javljale kao manifestacija obrednih običaja vezanih za godišnje promene u prirodi. uskršnje. a da nije našao svoj izraz u pesmi. Boki. uspavanke. Lirske i epske pesme razlikuju se po odnosu subjektivnog i objektivnog elementa. Iako se neke od njih pevaju na hrišćanske praznike. Prigodnog. i po odnosu pesme i pevanja. "Vezana uz melodiju. a u pjevanju junačkijeh. s jedne. tužbalice. jedna od najznačajnijih folklornih manifestacija. gotovo neku vrstu obredne drame s mnoštvom utvrđenih uloga i nizom međusobno povezanih akcija. Tak je u njoj praktički razrađena i narodna jugoslovenska metrika" (A. Njeno bogatstvo i njena raznovrsnost ispoljavaju se takođe u ritmici i versifikaciji. lazaričke. a junačke se pjesme najviše pjevaju da drugi slušaju. najviše na pjesmu" (reči je istakao Vuk). Prva skupina obuhvata sve one pesme koje su vezane za određene običaje bilo u godišnjem ciklusu. i zato se u pjevanju ženskih pjesama više gleda na pjevanje nego na pjesmu. po Vladanu Nediću. u kojoj je momenat upotrebe polazna tačka u jezičko-umetničkom uobličavanju pesme. od kolevke do groba. svatovske pesme. epske i epsko-lirske pesme.

U njima su opevani svi trenuci ljubavi. u kojima se iznose predstave o nebu. njegovu nameru potpomaže i priroda. obično rimovani distih. Od drugih vrsta narodne lirike treba izdvojiti još: porodične pesme. nebo se naoblači. on okuplja kolo devojaka "i u kolu Milicu djevojku". panonskim krajevima narodna lirika imala je najosobeniji razvitak. bajke u stihu novelističke pesme o porodičnim odnosima i ljubavnim zgodama. šaljiva. U susretu s raznim oblicima umetničke poezije ona je dala u 18. U obrednim pesmama događaj je izvan pesme. mitološke pesme. Ljubavna priča dešava se ponajčešće u slobodnom prostoru. zaostatak su iz prastarih. samo Milica ostaje oborena pogleda. udare munje. nebeskim telima. nema samostalne vrednosti kao što je ima u epskoj pesmi: ona je uvek oblikovana po obrascu lirske teme. čulna pesma. pobožne pesme s refleksima hrišćanskog verovanja. Klasična vukovska patrijarhalna lirika cvetala je naročito u bokokotorskom i dubrovačkom primorju i po unutrašnjih brdskim krajevima. vesela. balade. stoleću tzv. Lirsko-epske pesme obuhvataju pesme u kojima su lirske teme razvijene na epski način. ali su najlepše i najsnažnije pesme na temu rastanka i ljubavnog bola. Poseban je izdanak poezije tih krajeva bećarac. Tako u lirskoj narodnoj pesmi imamo kao skoro redovnu pojavu neku sižejnu osnovicu. neku kratku pričicu na koju se nadograđuje emocionalna sadržina pesme. Kao što su obredne pesme date u vezi s obredom i u funkciji obreda. u kojima se peva o odnosima u patrijarhalnoj porodici (najlepše su pesme o sestrinskoj ljubavi prema bratu). ali sve uzalud: ostale devojke pogledaju u nebo. osećanja od najjednostavnijih do najsloženijih. Našu ljubavnu liriku odlikuje velika raznolikost teme i motiva. opisi prirode dolaze obično na početku pesme i predstavljaju jedan od glavnih izvora njene lepote. međutim. najkraća narodna pesma. potresna priča o sudbini žene u muslimanskom društvu. vrlo često deluje bizarno. Za istočnu i jugoistočnu Srbiju karakteristična je čežnjiva. U jednoj od najpoznatijih lirskih narodnih pesama Srpska djevojka pesnik ne može sagledati lice devojke od njenih dugih trepavica. koje se odlikuju osećanjem za stvarnost svakodnevnog života. da bi to postigao. Ta pričica. izobličeno. U ostalim oblastima pesme su često dobijale i neke osobene nijanse. tako je i u ljubavnim pesmama osećanje koje je u njihovoj osnovi dato po pravilu povodom nekog događaja ili predmeta koji su prethodno opisani. za Bosnu sevdalinka s dosta orijentalnih crta. pesma o dva brata koji se traže i kad se nađu stradaju usled . sastanci od najčednijih do najčulnijih.činjenicom da se i u samom obredu dešavaju promene. Ljubavne pesme čine najbrojniju skupinu narodne lirike. da on postepeno gubi negdašnje ritualno. Pesme se razlikuju i po krajevima gde su nastale. u kojoj ljubav odnosi pobedu ne samo nad blagom nego i nad lepotom: Predrag i Nenad. jer devojci pristoji. One su mnogobrojne i ima ih nekoliko vrsta: religiozno-moralističke legende u stihu. a ljubavni događaj je u pesmi. satirične i šaljive pesme. kao što su: u celom svetu poznata Hasanaginica. na mahove razuzdana. Najznačajnije su balade. najčešće građena na dosetki. u koje spadaju neke od najlepših naših narodnih pesama. kao što se poučno zaključuje na kraju pesme da gleda "preda se". U severnim. prirodnim pojavama. paganskih vremena. građansku liriku. Omer i Merima. mitsko značenje i pretvara se u igru i zabavu.

Bugarštice su najvećim delom zabeležene u jadranskom primorju. naša narodna epika prošla je kroz mnoge promene čiji se tok bar u glavnim razvojnim linijama može pratiti. od Zadra do Perasta i Kotora. Pevanje srpskim načinom i poezija koja se tako pevala nisu svakako nastali u 16. Jetrvica. al od Dmitra Karamana nema boljeg u srpskom načinu. Bog nikom dužan ne ostaje. Pre tog vremena imamo samo spomenute stihove zapisane u južnoj Italiji. O pevanju "srpskim načinom" i o jednom od srpskih pevača. već su samo tada ili nešto ranije postali poznati u okolnom svetu usled migracije srpskog življa i njihove kulture posle nadiranja Turaka. Šezdesetak godina kasnije Hvaranin Petar Hektorović zabeležio je dve epske pesme i objavio ih u svom spevu Ribanje i ribarsko prigovaranje (1556). kod starijih bugarštica kreće se od trinaest do osamnaest. Iako su izvesni strani poznavaoci srpske narodne poezije isticali lepotu naše lirske pesme – među njima je bio i veliki nemački pesnik Gete – junačka epika uvek je smatrana zaglavnu vrednost naše književnosti i za jednu od najznačajnijih pojava u epskoj poeziji evropskih naroda posle Homera. i od Vuka do danas. "sarpskim načinom". Tek odnedavno postali su poznati stihovi i bugarštice u sukobu Sibinjanin Janka i despota Đurđa zapisani u jednoj slovenskoj naseobini u Južnoj Italiji 1497. To su bugarštice Marko Kraljević i brat mu Andrijaš i Vojvoda Radosav Siverinski i Vlatko Udinski. o dobroti i plemenitosti koja ne zna za granice. Epska poezija do Vukovih zapisa Epska poezija zaslužuje posebnu pažnju kako zbog vrednosti tako i zbog svog specifičnog karaktera. U vremenu od Hektorovića do Vuka Karadžića. najviše izložena promenama i nestajanju. Epske se pesme javljaju samo kod nekih naroda. bajke i druge vrste pripovedaka.. a posle njega bugarštice su sasvim iščezle.. broj slogova nije stalan. za njihovo postojanje i održavanje potrebne su posebne društveno-istorijske okolnosti. Karakteristična pojava . veka. Ženidba Milić barjaktara. kako Hektorović kaže. Obredne i ljubavne pesme. Uz to se ona ne pojavljuje uvek. o bratskoj ljubavi prema sestri i o snahi zavidnici. adamsko koleno. Sačuvano je svega oko šezdesetak pesama. Njih su pevali hvarski ribari Paskoje Debelja i Nikola Zet. u razdoblju od polovine 16. poslovice i zagonetke mogu se smatrati stalnim folklornim pojavama koje su nastale na rodovsko-plemenskom stupnju društvenog razvitka. veka Sebastijan Tinodi: "Mnogo ima pevača ovde u Mađarskoj. deseteračke. Dmitru Karamanu. Ona je najviše istorična. stoleću. Naše narodne epske pesme dele se na dve vrste: na pesme dugog stiha ili bugarštice i na pesme kratkog stiha. do ranog 18." "Srpski način" (modi et styli sarviaci) spominje stotinu godina kasnije i Juraj Križanić. jer epska poezija u nekim našim krajevima još nije izumrla. o tragičnoj kobi lepote. govori i mađarski dvorski pesnik 16. s tim što je najčešći petnaesterac. Njihov stih je akcenatsko-tonski. dok kod novijih preovlađuje šesnaesterac. u kojem je zabeleženo više epskih pesama. godine. a zatim su nastavile da žive kao narodna književnost i dalje – u istorijskim formacijama klasičnog društva. i najteže održiva od svih vrsta usmenog stvaralaštva. nema je kod svih naroda i u svim vremenima kada je usmena kultura dominirala.tragičnog nesporazuma. poslednje veliko poglavlje njene istorije.

sve ono što je u poznijim deseteračkim pesmama saobraženo zahtevima patrijarhalnog morala. dok najveći deo ostalih govori o ličnostima 15. npr. za koje je rečeno da su cvetovi "na ivici groba". i 15. već su zapisivane od slučaja do slučaja. održalo se. svom kralju. Deseteračka epika daleko je opsežnija i bogatija od bugarštica. uporedo s feudalnim pevanjem. poprimivši od feudalne viteške poezije mnoge njene crte. o Novaku i Grujici i drugima. U nekima se govori o tome šta su junaci poručili na samrti nekom od najbližih. ili čak svom ubici. kao u tim predsmrtnim porukama. tako da je ono što je do nas došlo samo ostatak ostataka jedne poezije čiji se sjaj i bogatstvo i na osnovu toga ipak dadu naslutiti. u njima se iznose više osećanja nego događaji. tako da ih možemo nazvati baladama. Bliže vremenima o kojima su pevale od sačuvanih deseteračkih. Sekuli. o Ognjenom despotu Vuku. ali ima i lokalnih događaja i junaka. nesumnjivo je da u najlepšim među njima preovlađuje neka diskretna tuga. četiri o Kosovu i kosovskim junacima. što znači tužno pevati). i 1448). Bugarštice su ostale u senci kasnije sakupljenih deseteračkih pesama. feudalne odnose između vladara i plemstva. da bi u vremenima po dolasku Turaka i posle uništenja domaće feudalne klase ponovo preuzelo vodeću ulogu. Likovi i događaji kao i mnogi drugi elementi – sve je isto kao u deseteračkim pesmama. One obično pevaju o smrti glavnog junaka ili o kolektivnim pogibijama u bitkama. veka iz srpske i ugarsko-hrvatske istorije. nisu pokazale toliko snage i dubine. Sačuvano je nekoliko pesama o Marku Kraljeviću. stoleća: despotu Đurđu. majci. lirsko preovlađuje nad epskim. Bugarštice su zapisane u vreme njihovog opadanja i nestajanja. kao oblik prostonarodnog pevanja. a opet sve je drukčije. koji se javlja. Njen je stih nesimetrični deseterac s cenzurom posle četvrtog sloga. dok je deseteračko. ugarskim junacima Janku Hunjadiju. zatim bojevi kod Varne i na Krbavskom polju. U njihovu beleženju nije bilo nikakve sistematičnost. ali isto tako i događaje ranijih i poznijih vremena o kojima nema ni spomena u bugaršticama. guslarsko pevanje poteklo još iz praslovenskih vremena. Iako među zapisanim pesmama ima dosta takvih koje su neutralne po tonu ili čak vedre. Nigde ove pesme. Iako sadrže živa istorijska sećanja. Ona obuhvata skoro sve događaje i ličnosti o kojima pevaju bugarštice. Što se tiče starine naše narodne epike. one su važile kao tužne pesme (sam naziv bugarštica potiče verovatno od glagola bugariti. u drugom umetničkom ključu. . nigde nisu tako potresne. Svojevremeno. Od opevanih događaja najvažnije su dve bitke na Kosovu (1389. iako ne uvek. preovlađuje mišljenje da je bugarštica oblik pevanja koji je živeo u doba feudalizma i nestao s njime. posebno u odnosima prema ženama. Takve su obe Hektorovićeve bugarštice kao i mnoge druge među kasnije zapisanima. Mihailu Svilojeviću. "klanjanja i otklanjanja" prilikom susreta. hrvatskim banovima. u peraštanskim bugaršticama.bugarštičkog stiha jeste refren. u eposi feudalizma. te pesme na neposredniji i autentičniji način izražavaju način života i duh našeg srednjeg veka. ženi. Bugarštice pevaju o događajima i ličnostima 14. otmene forme učtivosti. o kome je sačuvano najviše pesama dugog stiha. posle svakog drugog stiha. bugarštice su manje narativne u načinu izlaganja od deseteračkih pesama. U nekim zapisima bugarštica refren je izostavljen ili ga nije ni bilo. a nekolike među sačuvanim bugaršticama nimalo ne zaostaju za najlepšim deseteračkim pesmama iz Vukove zbirke.

kojim ih je zabeležio stranac zapisivač.Deseteračke pesme zabeležene u dalmatinskom primorju. ali prave poezije u njoj još nema Sve je u tim pesmama ostalo sirovo. Dok je u bugaršticama došao do izraza viteški svet poznog srednjeg veka. Pesme je zabeležio nepoznati Nemac oko 1720. Ova zbirka predstavlja značajnu etapu u razvoju naše narodne pesme. jeste Erlangenski rukopis" nazvan tako po gradu Erlangenu u Nemačkoj. zaostaju po vrednosti i značaju i za jednim i za drugim. epske pesme Erlangenskog rukopisa otkrivaju svet hajdučkih i uskočkih borbi i u njemu jednog drukčijeg. . "pohajdučenog" Marka. zajedno s bugaršticama i lirskim pesmama. i stih. Najznačajnija zbirka narodnih pesama pre Vuka Karadžića. sasvim u skladu s iskvarenim jezikom. U njoj se nalaze svi elementi naše epike kakvu poznajemo iz Vukovih zbirki. u Slavoniji. umetnički nepročišćeno. i građa. gde je otkriven. i izražajna sredstva. negde na prelazu iz štokavskog u kajkavski dijalekat. i motivi. u kojoj preovlađuje deseteračka epika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful