Sii inviitam sa preuenim dezdstrele!

,t}dOltfaCi't_-iiti di_-'is_tractive pentru C'o~-:ii

_f'. "". ... T.L ' 'I' ~_ , __ ,

ae a Invata ue,spl-'~-re ~eUi _" , __ ,', :' ns'cun,~r'

II ,_ -

,CU1Aant introd, uctw

Aooasla ,b~i:D a'Fa: iieqrul de a miMfJbul ~~ ~~a cmull1~p ,i ,iti ~itr, tlI~iI~and' mo1anit~ ~f'lIf!foo~m pMoo ~ernmlu riSQI~1. ,Cutrlemnle. ~llIids~~ wilgn1le, ~~Ie' y~caQjce '~i aklrecarile da .en smrt ~Ple de fmtmene rna b:ia Ie! ~use de~a lDJiIlleHtUlie1 pa rn3l'1rutiL C'~~ ~pWI 3J ~~Ilti~~ • ,rna, '9 i'loo'W 00 '.kilI" pdUl!i'I,~ degmdlrea ndiu~i iii coo1:riib ' '-, ~I 'triMf~ rmBa ,oo.tor fenM'!:fJM OOltll'ale In dle&Mtr8! 00 au ~-ocat 'pl!ntffii el1gliiU~ m ~~ 00t_~t1i §ii paguoo m;JU;~a rliftmttoohJmi ,i N~br matefiJ~.

lrd'ecai1J cktoe~. deza$~ ~ca'rroMea ilmi deOIi"lilE!fti r fHna rite' o§~a mibanllrt Ioa!ft!'~ ln1iJlbnl3i)de an~ pfeme_rie emmmoo Ilfmooate 00 _:a,we :oot!llrnlle s,.autri~~.

llJol_ahorarea pet\l'l'HllI&fiI'j, in c~ Omm!.IIHu.~ i poate' OOliltnmui 13 mdl!loomal mpactlJ til dIrla&lm D', GqiiIjoom mlro1 i_ort:anUhamst caz, Oml?'

fa!1f.cfiJid Ja '~~JI:~ §Cdw PJ~'IIhd lOO!inI!O~hjl in caz de dezaslm t '.~ de irnJre,. 'mDlI:lirtat ~

~ "",,-~~.L.oII'IL~ iI'iA 'If'6,L ... i Ii ~.....:ki"l' ,~~ t..~t..Ji j"(1Iii ~I- i\'Ioe',~i"ifIj"":s. M,..!l....i~ In~N' i':ili j;... :1::-11iVi1l~.+' ! ,..~ i~ MA.. • ....::

• 1~!ir~;.:g!l!.i!,!Or~ ~ -~~Ii' !~!IlO'n!!.!'bl !iI!_Ii:!!II'R~'!3 '!.!II:! '~I',IIMI !r"',!!IJ!/,;IlIl!:fI,'lill !lI!L'Il!IIII!!'aI :r1_!""V!I~)I:!!!I'Ii!'U"i ~!IO!! mHUH

preven~il~

r~ AjutArKi ~a lilill'i1i1IIJJne:ireale'~i de ,1U"I§dW'aiA ",(~Ui !ililpre~mfi~, ~~ a:!~O! Jl 01 oo~ ,ati!uilline. ,~Ia j~'!lMa eli atlmGi 'l;3~d6li'i1 adul\~ if! i ~'iI'li~eglB'~! dePifIJ'fe;~m BIB MllI;8ik!~ ,efed~ aql11Jii {l'UI'BI ill 11 cQnucii\te~, ~l i'fWiage:rnent defl~.Si~ nrI-di!W1. ~ecm1' ,flnJN.ata de prottm~rea unu DOl!! ~J)oo OOlmWe ]marflfl{netu na1u13.

Pe rtbiu ea Ie~ile' d espre 10013,&1[9 :Sal fi!!I ria wm~e.' ~ piGbisiit'OO~ ~emru 00 i mi[i" w' f'OJ51 nLliOOttsl' cat'8ita Id1v~~, Pi'80Lm ~ joo~ • ooalilll Tn: R"€r ~lRLisUMd) ea.te Ii ,~utiipIU)ri~li sa Imre!e prinpooa,

S'p';am lei erortW Strogf;ei If9teima~ .. pe f\b'u Prl~~enltt'-a, lDe~asUel(lr a N:aiilml~mr Ume '. ~UNiSD.R,~ ,1 Fon~ NI'~HJovlUrlte'~enI,iY ~pa ~UN!C6F)i ~"a6ooe to oOOfttri'bu~e utifa ~l ~aeu~1 .

in pr .. ~ de'iliL¥~Jfe.

lraMerl1 i ~&lp!:i~a brcJwii s-a 'Icut lh 1~1 In ~ eG't(Ql! ~ IGerner31 p;!fIn' S ~Ile!i .l§~r~ CD a~'OOptu I UNfIS'DR.

1i,~1tfln8) O'gI,

Sa ,"nfJiitii11l .c£espre dezastrc'

NoI, QaiTI!nl~ amlem parte a n:alml!, iJr (3 6l\1tea ~e~~ noaslli1! de.~MI'. toate' f:Oi"ff'I\re ~I,w CIili: tm pi r~ p!SiieJla lre1)Q sa lYem ,gri~'de'mlhJfa pen1rl!l tA,de e;ad~oo;e ea sA,awmlU1n b'aJ !u1!

Nalnlf,a 'este 'in mrti:n~ mi'1mr §i s~ntll8J!e., limasia 00 i1Uamai~ in 'iii" 'me !V1oourt prin Jeoo!f!e;oo na~II,gr,e Ie ~oo 00 'D' g,ecare penoo toUtle, prncum ~1a1 \I',m'f·iJII m~an ta!e pamitm!jjm ~~ iJ pf~e n~!JJfale ,da. ~1le:.ls~~L

CUl'~~r.e"i kn.lId,~ Q1 I~dlle'~ ,wu:p!l[e ",!jeMioo. fulitunilQ 'iro'i*a,tQ, t,OI1iIadil8I' _eir:Wllt tiecllfEt! ,ain cll:'il d:e hU:ef\ ~lOItaJ §ia I rlfi\im ene sunll~ tUak= il!:aJ.u'I1, ~a!!ffl·s.·500l\ele.~1 ~~ia I

A~ta Ioo~ 00r na1Wtal~a're!t!ltrll,a,apoa~ [nlJ\egl ~Al'Iiianl.:_ ifill hpun:le slJiAl9cN. oaTIiInii :so ftllow.a~ .' lege1llll1 -enlliU 31 QIC '&ca ,acosta 'reoom.:!:iliil, Ei p- . - - p-- - - - - - - - -

,Spool u,!J,d'~aiOO I E!'st'e. s~rat 00 IUJ

Jei au ~I m 'aiQdrl:h~·. Ast&i

. . - - - . - ~

:ft ~ta I l;etfin~c9a, $.~ i$loria 00 .;Wuii 'sll tAte!legem .808$18 II\t'MhuJnte i'n

I 100 ~ 00 'f'effietn dl~N~re.,

CU! mate, ,iloosiea a sUel ,de

- . r' • ~. - I - ..

'te nom em II sa ~iin$EOIIi1i~ i'nd In dezasU€\t rued~ m\I i Illameni din I~ alI'~ a! pR!lBtej Wldl nu

o!O - ..11'- ·,... .... li .. l. A, '"' -. I-I· -,til; "ii,

;;J-lai '!l.IIif!1i.U;! mil e eu lIIf,t:I (![I

~enirir.

Un IpG ricol o:sta' !)I!it r~nomEm 6al!.1 p~, OU eoo,!HJ nab.ra~ SiI~ !Win I car'l poatl S.a ~odUcA pmg.. ui I . dOl C'!menl! bM'N id~ ~~ ~.I m _. I(ju] I~ UFO' If . Me, &IcA nu ria u Fna.sud pmvenl1vo.

E . sit d~al1ite ~1,Il1 de p atliQ) Ie. UIlIEi Ie s _ ~ nal1.l~aler rn lilnp 08 a'HaleJ

s _- I ailL!l_8!e de 00l! prooum lip ll!..!mi;lt. perI"OO Ie loolll!trall ,o~ 181ir1t~ 00 (m1'l0!i! I ~: ~ ~!i!fi do P- ~ &a' QhlmiH !oxioe). Ribbo ! ell 'J1 ~arnm uJ 1,001 r de. is-tmenea. pe~11 CD!.IUte ,de 'Dameni

fs1!lnamJ: '~~ uC\Ia~; sw sn ,de vam uri~~ QUIAto dll.inrOO~ ffII r.s.au de C!I eliYp ~Ie 'Yulc-a]1! ft4 I egrl' Ir;!fQVQa ca distrug iftmeri ~!n~LI.

Ce este un dezastru ?

Un:dRaSfru $I prmfuoodnilll ~~oc! in ~~] llin,PI urm:MOwe lm:iOOOdi\i:

.. Camd ~fIdi tr.1lese in focm m r(!HmeJ,i(I~~errpl!l, i!1tD'-1U:,OO;} ~Se$mi~ pf;' 0 ~anta 111 slsbi~ mIle' e~s~,n~ OOcedrib'de'_n ~apro:ape de ,ilun cat,. pm ,,~ inuRdI~i

,~ CMeI S9 pwk9uo 1.H~tli'el ~ ~ciJos w a!<UJe ma1.tua'le '!iai!ll MUmS.

,. c.&1 d r8ft!l)m1m ~ ca,~.m I'D.Iite lXMJuttej ih Sp~ial'datA II!.Il ,001 'h)s t ~a~~ .00 Ii preve~.

fefl,:cm~re mal~el~~~ 3vea U M(!IIiIe:rFi!Cte 'r,oo r1I pI!l1e1lil~', lpolt ~ljQ~OOUs~e. dd li'l!! au '~~ Iu~te, nsLii ~wn~\te Uil.I daea ail OO'IiI! aCWili1i lrr! -" 00 ~i.mJB nl1l!.Jl n a'llu'I'11 on ,au ~tfitat ,llliIlanta ~ls!,emlll1'lA.

DeiQXiUTf"'~ p~a iT'n!!Mapa po we pAfldl'llul iil,iIll~,a'8 d,ti'lb~Mb;I !>~t~ P U!IV 0011 Iii Llflda i~ in ~mplOOr pfea pum~~iii inMm'LilD rte,~un~ p:DI1IIe'mfK'h~e lalseoe~a.ll]arl@a.mefll pl)'t 'im'jula\i :ella~a~ de em ~illI cinlIlall oopacii,i,~re~MIa,:dIIlP r~ b A~1a fOOl.~I~oartfIJ usell,1 ~\e OOf!D!U'~llro;zh,f!;al kit r.an(ffi i~,~ si pbua! m :~n:e~e ~" i nUl aisl1 suli cl;fIle ,~dilIQi;ri ~ v~ltal1B <:arB sal fim~ ,solJJ~ ~tIt', d pe 1i1oo1u1 (fe a Iu~.a lereool: .

. ' Yimtt~~e jnQEft . ide p&llJll ~1 - ~~~' [II ~-, dim tit: !11 . 'ltd de Ili!Ii:MMnL lila Q;<em_Ulj ~6ran11

ud !!!li!i2On m" l'i1ile tna kilrte 00 a semlN i e r belA ~oa~ s:-lli ·Vd8tsu .. ~lrd . ,IOU loll , u'neoo, tim Sl!I'il i10 I· en~ eli h:4os' A '~gar Of s.aUl uliA ~ IUJlg1i ~OOll _tJm S~ carn~rti wi a ~ lele esWI~mi SWkielll~ ~ $I100~ l!I!II iloQ~

CUDI m4.rurdm irl~,Wlt..1~ .ji

i"Oquil wi w(4 ~:u~rlmu rJorj ,~£)m~(ar $i U/~'UJr1Dri'

112

I!MJ~ UIIic ~mn.l 1lI~ltri Tn (:IU d£' ~nti!i

,k III I'll F~~I ,~,o wEED ~:n1t\J d 'f1t.Ji!a

'.51 · .. ,f'O,r1,'F2,fl f4,~F!,

-'-1

Pen:tm a iflliV3rt,a mal Ini ~e de~ r&ei'~lDl Uimplela zi wvirtele lcare II puse. CM'Ie: fIa~~t afe P'O~ wh21~ ~i 00 CJte$~B' me liJ,:S~92,la d~w ;ide $US l'nlOO.

1 ton~l'lIl,dt9'~€!fI"1 ;dUl~ ~ta die ploieabmdenIJ 00 W vint ,l;I(IIate iXifIdooe· hi L.....4_._I......1.......ii...-~-'

llNI S RM

TA' AR A

TO UT U

CRU I R

Vf(E, EA A

IN £

3 Pbie abmde nte 'ermi'¥~ 111"""1 'T"""iI'"""!I:""""T"""'iI:"''''T''''''!Ii de ~rdedJe ~ rl;:nriU~azA om\Zi!Ma_

o

,

4, ! I I III m 11 ~Or:1 I ~ e~re I) ooti~tate ~nw~ta de

pastrQr.e1 a sohAul ~ Pl9~OO 'e!'o1ioou.

[h~e,18 i~~ d's: I~ 1 [e 11'1 ii v,e:l sAa -P'f8 LIN perioo1 ~IJ9 am le:gatllli1 w mme.

PIJ.!OO li!!rem hi! 'O~lfIt des:crec$a!carG' <,

;Hi Irnliim~ lar , vel des~pelii fU.Jmale !lIfIUl , . -rm :: . - a dr"'~"',"'--~ -ilrll:tl!hl '1l1f~ :Pe' - ~re - ~ ~ U~ ~ - !OIi!lW! - ~I

perrtlliU ea I't'au a/ir!p I;aSEI til in 'Ioa~ perW1u$S.

~MI8b18~tla all iocapawlE!il dll rEI'zistil Ja 00 p8lico1:Sa1!.! ,de '. r.bpunde alUlCi cillo A produce 1i.I~ RtaSlfiu. '[] Fa eJ:9m_u! Uf1Mi ,we I~ iesc; ti ~ G _ llrral Wlli&ffabJi ~ ff'"ll MaP d eea.t rem eam tdliasc inl m1'le8 rMi irla Ite.

~neratiilate.aod~i]mde ei1maladOlii, pmW Fnvi,IlSLa ~i slam!1lde sinitaIte,EI pDpjil~Iii" oon !ile I~!I!II de medu, ~,njliilh pr.~ ~l 00 ialtml~ on sJamalr.ld~ltl r~I, amllll~~ klji ~3'~lde'~'5im.~~ 1I'i~ rL

.' flnLiJe' CU \I1f!!ituJ'i 'ntel 'trli~ all .. in HAl (U risaartl r~'leItt, _aIleee IIIU"'~ pOI' perate 'si '1lf~1 in m..l'i mf1le ~~I f~rte :5tlllip9'). ~SI:a lesre ooea 00 ,00 mm ~te wrner2ibiIJWeal

,_ .. , ... 1!'Ii .......... "~&, ~I'1!!l~-.!J!I~I~~~:t

~c In roo.d sir,. al'; C ~ Iilio ~ rm ede m r pUltin p;dMb.iI sl u prM~.ea5tA In ~ .. cutfJemlilf. iilSal

'61a m _ lj' erilDi ~ in mzda incendiu~:8!lJ!.II m,ga,n, EsI~ eooa ,m 'OO'INJI ~IQ vuli'U!i mbUilattfl%iC1I.

Un 9)l,Gmpfu €Ism 'all!ll'iW ~ 1)amell~ !Hie prtl3 mtll~1 oopad, CU l!llll ntm ftIlI8i N~_ ~t r, este Ilreoosar !'lsWli. penbU a 11~~I, Aeeasli a~ne' ss nutr'Mjla ~fjllliire (OO'fri$B~eh Ea ,duea Ira 'CJI~terea wtfu~r~littitS mal nMwr ,oomll"IJjr~ 'fIj~1 caUUi iIlgm!~nIDJ de te~ ,aJ ~dei'l1@~ d~ piflh!, i~~!llIQU il, 'aWrliln~b",

[) ,oornunrla'!9 birm in~~ §lI' orgal'ilflartAj~ Q.aM d"JSaJU! doo:p~' c.eea 100 ar _i faeu~ MOO: 00 w,n~t:ati un ,~ IlIaIrum1. e:5~e' mal ~1J'JIiI vulnera ~ _ d~t 0 OOiiI'iUHltile e3Dll' IfiU est'£! COI\jUenli ® e:rls!e~ aoos'Ma.

R~tMJI estepflbab llama tal I.In penro~ ti se Illansrtii'llin~; intr"'1lBiJJ ~im !till. Lde ~i illllre-atii.a $1' p-E!rioolul ~ C<!fi!d.!t-II d~~D. [)arrtm~1M, e!e ~p 00 me sau, eu ,lite cuvl'da c ~,obabift;'rI de plftiltr,mea 1lI rul.last:ru~

ru~carea de larm, I rulfemllf'ljl ki'MiOO atm 't:U ~ml peflUJI base ~ Se! prOOi£ in moo nDiocate d9 c,amm~ Tn SDnimbace:s,ti'8D~llfanil\Wfliii! in dew 100 dldl«! 100 EhIOOlillllnil;!ij. OonilCjl~ele'sunlQ! ;Jjf.8lmai pe ell ,mtwheraDiI~*a c~lOtillj esta mal rrarn.

Manageme I"dllli l'is.wliloo ny 00 ~uta,war:sa, pr~ In ooza~!ffiile. EI'oo, al,uliI sa PJoom illl p'~ttm 00 ea m Isle e!.liiosmil SOOI il!.iT1* ,. delZVoJleue .aliill,. DEwldtaY'tlill .t~ mns.ideratl.Qw,alj Ib:~ iitOOd. cAillt (t.ameni mcoyia'!a bm!~ $i sam1:0~ iW'Ar,a p'fiV0Cia] p~IfOO, asupra mediIllfLi:sa,I,I,as~pfa 3ltoJ'llIainm. De exe~~, ~~ gj t~~~ pentru un 'Ilw! p. !lin IA1trea .1 \!}rM:~ OOpacioo" ,dst dd nu ~bruBzj If! 'N~' topaQi ~at !ail C.urin~'3W~ii! AU ~ mai n, l'rIIia 'IIt$lU! fIl!J wi mal ilNea WR(l! ~mt Doc\ OOl\f{i!ar'ea fI.i fJ slJ d'~rm~.

PrfV~iiea delaslii:eltfihsear:rtr.dlt~~ a~ Ie oo~ ~ pe e:i!llii t~ ~~l~m '~Il~1llII PIll'nt11u ,a rlU sa prmlu;~, un demttru =~, datil ~fi1a SI1 p1'Ublmr dw ,prCllMOO" peu:.allj)ilSibl~ pt'eilm1.dte ~I~ Ni[J,~~ 0jYIi pl'fldy;~ re~ enel~ l!ta!lJlrn~ i • plAlQm r:edooe, pag tide. cauute de ,ao~l'e3; de ~em~u, pYlf!O"l f~dla pasltletJ ~Ielde ~cutr.lf'W!lrddmaim ~ldiil ,ihl!ll'id'a~r IlMi ,sOlide,.

Ce -te ~.l!I1ma de:ta~Jebf? ltJtara de IT!~~ peliltru ~1m;~ un ~enb1ent'5i S9 iMsF~ [n dezMoo Phmmre a ~pacl\l!", de~~b; ~mvhe e~~ fi aiooec.ara de mf:tll. F:\ia!e ~,jlfen~ de a s~neli!!j seoota_

,., Si OJ oo~tmn pmitdele ~ mc~' b cam SWlIem 9'",,,,1;.

. ~ Sil efahatim T~una cu ramIe ~'~ \pooni un pian de r,dUcell 411 i~ ri~etor '~ ~ r,e i'rnpiQlicam sa neaf,ec!~~

~... S1 re:aI~ 'OOaT'! IimtiimelootN lj:!enlliY !l re~a mcuribr. ~ ~ sa MiiriT:l\ mJdOar d¥ont

Ctl se mtel~ PJIin ~:tb:le~a ~JKleki r ~e,las,t fe~o f? M a is u rl ea ~e r-e<OlUt "'.u.r~llalea ~ MJJ1I'l~e p~t.. De ~~mtf~, ms,'taJ tam ~i du' DlDRSmirn ~ ,I siJJrA bwiI\tle, $«IiJe ora ,spiutile $I nu 'Sa flr,abu~eMca 'in ,ta2;iJ uwi cu~r ~~l!I;U'~oo.

PIen'tro ~e:niral $1 rIi!1uOi"e;a ereclSl0f g:~~{t1mbjJe:

tem pI'": veni dezastrele?

Nu pulem opri 'pmduoorea 'r1;!iiDrmI'OO<lIr ni!ltu ralB, gal! ~I.em sa, Il~Mm pmlm mducmea. pay ~aar il8 CiMJ~"llin~ OJ "dad ir\t.le~ '.1 b he psri:de:le §~ce!lute !']l'dlm ,~b\!'3,h~'!Pl1l1d 00 fe-dool i

,Ceoam~1 oannii s.wt in _ tuponsa'b I de '"mooeema ,d~.tr'~O!i,!reb ',st scliint4m ooea ce 'raoom iOOlIili''Id,penbu I iiWla U(J mdt!I r;a,ifedJele renomnlc r MlW'l1e~

Fi~ cam 00 ita til 1rlbl:ie' sa ~I$ca lpt'cpi11e ~facteri~fai ,I ~eclDlI!~: med!u1 nllur,al pmourn ;1 m~1J eo ~trmt flu:ea:sla este. tilf¥Jfa ml! pmrtfil,g~B~ r.ea pei1W~ ,~i ~~e:a wkil ei;abi]ti\ii iIaJ ~ rto!~6d~juM ~wti;~.

Mu le 1.8lTiD i ~J PfllIlUrn

~ fJlJrWi~ cklspre ~!Q~ bwkli In ~ 'tr§l~1i. in~~ abt-'~ parlnJj L 'tw ~di '- pri~enii ~ w 'utt 00 de,~1N. Ce Mil ifit;5 ~1aI? c:u rm a adiDnal p~la'~a.? IQa Ifi au' ~ooat ,~ poob"u :9 imbumla~ 1U!ilf _ at'

~. Nil sta mcpade~ limelle. mdl) , ~HeI;mr,mmaJlp~, si19 ajllle ~ imreti dOSp'8 ~.ashe ,$'i p revooiM lor,AehUq,Be ,~ta 11: lOot R de ,aemenea llJtia finn 1d.I'b~ea I.m!)~ ;~~i! ~nd lmel Cfj: • imd~t po~ ifile_B mal bne' ~ZitiSIJilie ~ ~enl'f23l kat" I p~ sit lJ'e):pic' , aJ too Mm!1nl. Vi~!e iU

fa I'IfII Ha, pllieJteniJ $i !l!J~II1Jde lale'despr,e'm~u! de 1ft ~e a riSQ ..,1); OOh!in - atEl'ill 'la ,

~ F.II pr:egilft~ Sbbi~~ in;.reunfi CD ramua, IlIlil ~c ,~gunlel ~11a'!e' ,I,a~~re, ~Ivirg;e-V ~dn~i cA ramUiI, ~, lrebuie' sa alba un Plan ps-n\ThI ,SiJlUI '1 de U~enta (vel pag na 16) Ii mnsffWl~ 0 tlud penoo :~IMPioo i(fgen~ ('Il~ pagifla, U).

£~ ct iim .~:rfpanJ''"-u ta ra P:enbiu cunun~;U~ hllin n ~CI de Nord, natura ,ale ~xra ~ariOOe este ~iJ iI de [pinm,~ ~'3 Ii sa inthinA.

A~Ulte_ cd Mlom. padt.i'ile. ,i ~€tImll's~ls~nle ~ ,diaceea au,l plat pen1N ~ prre a d isUlllgerni iIlIe~' aJ ~ NmMI a pa,il tilor fi Ji'iclril de, ~OO51IJ1I~ICP [n tool(j br.

AS~I !fJfl@.~a H1Ied~lW1 '3 r:e wf:.Fl ~ astf'elde distrugart d nu sa rrdam~t.

1., R'o ~Iiii,a em-ala 0 n prJC\lerb. tam, a ra~ ~spetbdl onef~Jor f;;~ de' ru!!llut: uC'odnd Inte h',a1e' ~UI rominllilll~.

~.d SiiJM mh'll!"lili '8Jlem~e piNli'D m~ 00 p;t!li fooe, pmrtrull~'4:I'IH_jJ er~m:Df OOZElSOO{{t~ dlmmlfaJliJa' 1.3,. ~cUlt, in ~teM'in:'slt,pem~e OU inlla~ture\lla:

klf1.li1t]flel,~o~rBe perh~g_I~Y, ."

~ i Qre :sunJ: IDQJ rje ou liise ndimt m ~l'JII..Irif~le:a ~ m cam e,sie pEnl~fiIoo sa

'idJ~~ ~6I'~a"JIi. II'io I"_~\l, oil!. ihlUiiil'i""'r u ~'!.-~·Ul tIJ.I~~-!"IMiI~ ~ ! I!l;llIlU !ml!l !I~.~ Ig

~r~3J Ca fB~a l8i , eo ~'\:It:OM ihvllilM re ~ 'te~e. Olsrul.aJ oolltil~ [j!!CSibila • !l8dl~' ,3 t~srulioo ~"eti 1p;9g1ra 1'4 pem~, a il1l!iJi\~ m este I) hBfl.a de ~9i~ Ii ,1 O~ ~~'d.o r:aaJimiU.

,0111 nll:e •• e,atn:;D'anH 01 pmvenlrt .. ~

ce ,se 'rn1t_rl:'f1 dit:al ,n~ p;oalt 111'1 ,M Lmitl kic- l\ 1P~ ~uri? Rru "'an palla{;. 'aJnim~1e

§~ pJllfiteli pit li"ll.Id Ii se 1~lt IlfOOUQe Gnw :~ IIlJMa~ L T~I tde,1 iii ~~ tt\\f,6P110i r:ea ~a1tf1li:1IJ pulA ,si, 0IJ1fiu_~

e. e-am pan ie, de: Ntttam' ,a IriUri lOr -_ - _ n OOfOOnilmuvmslrl.

inoorajeai O-arHtfi [li'silpru~eJ.eli.e lIiIabltlfl.~,. CUm ,am ~amt 1!IIa! ,di;wo'lImj Ii-aiear oopooiD~ I~le ooOOUOfi' a lluoodri de !a~1il P~llnlUa 1.lI'Ilara d9 ccpaei SII'U,aIJO p'la!~~' in eurlil :~n s~ ~~I talea w, AtJs~ v- ~l&a Ipre\!en I ,I I un ec Irilre d G ~e'lefiU i erozi:lneal DI~ i ~i iii -. wM!Crm-e rega~~a.

A ,~pl. ~, V,jjtalll!1 Cn I!te ~pula ~iii· ma m~1 P'O'bat~1 are~blJ?

eare este una

Idi~ ~Cl\il!!ni lei ~MI ~1'8 ~o:stl CSIJl2JI ah'u~,cI'i'i de 1lI mn?

Mana ~ ans~atm ci nfwell.d ~I~i

a (Ire scul ~ plu, 00 b'4tdl sa ra:a affiil~~te?

, -

CaFe ar 6 'LIn p~rec~

1:.., II .. !"i0 -"" ~!ii;ili U.~llll rD ~ c ~~~

oop IC'lir lJu!el r.ea[m, pentru a .~~ I!IiIal

P1I~lle' d'es,~rt pertcll~ din OOnUlillWea ~r?

Qhl~ I!IH ~~~ul care. istlloall cal m ' puUn pElI'icLlI~G ~rillJ\llmel lind(, sa :stel ~e Um~OI WlFl'rnn]lJI~

PmtA.! I gA, cuvinl~ dI pe ~~Ciill mar,~I; eu \I',f!utle, OOrrplt1leadl Qf'itt'l'ii'a1I~cte., 'in, dS,u1e. 00' po mmnta'lil.

000000

~. P-!~ Ipli:err,~,; var,llun 'P.00l ~imI,a ~ _~ oe tAl ute~ I'II'II,.M mlJi_

OOOC)OQ.O

Ii. _' dill. ~ri!l d! t.l!lQiIlDTlII'u~ mr W.ul ~m (ih$Ul!rt t'O - 1.

coo

"I.I~ marl de d ,cal.a~ dB pblalWmlItrdl\ -"'-,:;;tU" ~Il: erie M!.il MM tFa~ d 10 I .Wlb .

~~";!:~:;'\~oooocoo .~

~Iiii ~~lfa ~mi.nhh,. -

!I'dit~ 0 l'~ 11 ll!il . ~ ~l @ ~.c nI~"Dn~ 'o(mo~riH1M '; i"m!;IJi n:u: ~'. 't"Id I

5·,\;;1),·" :,',',,' stem: ... <n'·'··,··r_r .... ,",~ #1.",(".,,'"

a cunoas . em pe .. ,cou;te. jl~,,!, sa l.n'lepe1n~

Qum'lOO'i ~dIX:>fl ,ooabilta,too'OO, ~ p~~, 'Qiuasb'U? Po~ sa~~ ~u~ ~1JIDJtatG m~~liellrtimm riu'jj de PI!om.u:ele it dezMl.ruhi ~ sa OO:S~f~ aq'U:I TI pr~oo ~w. U iU dli ceJe,mai gm;el rnmdUfide aJI~ acesU~ ~ CCIMlitWQ~liWal"{tii M~i cy ri;~ia 'booilil:i,

HI MOO riSQlri esle.Q ~c-liW ~~U m;)~ ~ 10000~~~J p-,,~ po(i'sl 0 realim; tm~na 'QJ colegil §-~ ~I. i; (\II :spijiiiU inv31ttaa rej tD, in ~ ~unl fg,IKate loole ,c'la;dllile impbJfMl.e, ~,rn iGmi, '" ~alit ~:s,oom, ~m.!Iri ,lab C(!fit.!~!.u:~li m ~ g!U.!~~ fi ifedatl f!'!!,ca:zwl.nu! 8zaWY. ,SI!Ji!I" de asemna. m.ga~~ ~rlcd.e'j'l ;pa!m~. ~rooWil1 ~M' 00 ,afr P bile a ft i 00 rEate ~ moo' ~~ tale a r ptillta, lea ~o.f (gc. Re h~ ,!:llllfll li"-artatil i~ lIate Iit$lJ'se:ti, Iplioom can:ieni ~~ I~hipall"l€l,q, ~re ,ar ~ teJ ilirttl MIiWI m taZ de utrg,61 ~ - 'seMci~ ~entru sHua\i de wg~ sau Spl'*'. fl\eliltm ~ltai'-m pI harta ,POll f~ooi ,Stl;bi)~. Pb~ cilia ~ iM'MIl p~ie simtioluri lli~ V~ cit ,~" at~ mm~ ~ h,~' lD~ lh!deg!l!'. 01 sir1lDol'IIms~~ pooiitrn (II !'fKal'i 'Ilarpentm i')!~nta1

ItIria GU ItNI te' ~juW ~ ~~'N ~~~~ ~I ntlilJ(.il& dil ~iatea II f1' incura!:eazi PI5ltal'l'~ ,a.,m perrtoJ plth\enfel pOslbile1ou dea s~m saUl ~ "ed!.ici l'Ee:clele ~r dae~ ~~'tea'oo prOOooin i:e~dln !:Irma. D., e xi mpllU" :aGa~:t~ ~r~ta dla~ 0- ,a'.Ii,ra IIlU rD aU didi!'e 'nt~ rtanta :Se' ,aB , intr-..o Z~ lila till pe 'itCti I dle "~~r,e d e 'I~. e~ tel ajJltt, de aJM~ ~ I d l'e·P[_~U pelittru: Q p:rtin~al~ .silu~uel de urgefll~, De e;xem~u, 'el .alal~ UfId~ 911 r.t cell mai s~UJ~~diri SW~Jfl~~ 400 11'111 ~ mai bun ~enlJl\u eva;Qll!irIe-a mnei. IM~'~el; i11im:aga oorm nimte. ",a f~ ,&9 d 'fd TIlII~, d]~ Slitlmli ,dfli

~Jl

Cu l,ilLond'hNitltosml ~e an~ooi~miaOO&tlcw~'l'e: dlzaslru~ risc",i~.aB8me'i (,Sfat pOp st aU' ~i IIJns:1Jll.tan~ 9IlJSw de '~iJ paglil hi 22 ,23, Sa u mal, bm amintef'e-~ 00 al dm: eu caJ11!lJ.;1, pagi ni in 1.rlln3J I

taula in ta~ ~ fflltrea~ pe;m03oo19 ~ vArsta {In, De3ila'OOa Ia '~~re dm:as.trele Q!I,~ualwl, 100: I'n lreGut

~1'11 """ i'i;9i fn "'~;III -lilY' -IiH.ti M- ilIN"h"",..~. II'ii!II "-I~ lI\;.i!'!i • ..:I.e;. '"'~~ ,!j" 1N1'I'1!i'!!J fI ar"":'~\"Iit_a;..!no ~-. .....II;::rI.L oi"iIill-1.1n1i

! . _l!il!l I .... ~'~ !o;!!oi _.""l'-' .~'!;<II~~ II"""' I~~ 1!IJI!!I!o!('i!!!o!< ...w,1!o111!;!j ~~_ I~ !lil!1!!i!\t!!llI!o1'!Y!I!iI 1n:!lII!.!1~j" 'lll!.!1LI1I;1I11 ..........

fu fto! alurudfi ~ter_ ~ta~e-a:~'I:Iltd_IBW milJ9b6ri III eare ~1,~ltea p\uw:

" te ~stt'l $-'au:prom LIS! iftilamalA 91iiA? Q s..aJihlkl]:I!Ia'l1' CAtld1

.' r:eJ~'rkul.pmmril? .

• 'Ce ~w~'racut'ptmtru.a prDvooI prcduOOUfi Il!nWdezfiWth~ilof? Ce rMt!l!\ii~tinll_~ !I1CiZ'.

1lI11Qi~~'

[laSJrem._ mill Imp~ltt d6!li1: ~Olb I p:rimli\1 ~ &pmJUlI~ mMciu~ pBnIN sib.!l~j de r.rFntJi. p~~JI II QI ooJ~. DeseneadJ eoostfu(:p 00 sr putoo ~ piiricubas.e" ~m '~Md 1 ,baf~~ ielec~tf8~' S~ ddld :aftite' m re~ti. Fobse~ :5imtdooi ~Illttu 'n~e M!~~ 00' diM ire~ klenlirtea dnrm~ rlunte. In iie' eledrice. we!_~' de a,~ Ii can1!OI8, lJij~HIU'i w bID dlIfefite, penm.w itt ,Ie mru:ca pe fiectafe dMm,~ma.

AJaIa ~t4le Jl'au pot 'fi afgtta1~ tou~nt nUi; 10-ta~ ,I uli~ea:m ,diferi!@ SmOOk-Ill; ~aY IDuJ~ITIiII~ nc~e'de' nhrettJ ,; ~puldi rise, Ide 1Jl1i~ca in ee Z-Qii at au GINn - 'rrai mutl'inevoildi ~~~ in CE~ unui diDlSltro: pil! azit.. '$pt1l~ gtWni;a

m!5W~ 'W'rS@le ~Wl ~it!6b de r-eW~ ~ ri~~r :~i 'Iie'M'Mfea .ms:~l~Ql! ,(ljm ~ i13te.a Ut ,Spoo.:le 'oollgl)o r §~ rnv.lOaJl~ et 8Ilftil i!t b pMioaNie,·· n lQcaf 1~1e V~Jiii pi iQiiie I"N ~zi taIl" ICe Ifi"iM~i.ar II~ ~sA la ~~_ ta penUUcaoamm'i sa r. 'I'i!i sglirMW? C'e 1P(!!j·s.oaj'u~'alPU too m1;efl;enD7

Ei ... ~'i ...... .iIl,1"'4 ... - ,....." -£'n-.i!'i -,"',n' .... ~: 1f'!LIil!~ If'!i'I:I!l!Cl'il!l8f~, sa h:L'i'llti Ql! lit: 1If-!

memt.i oom~ltA~1 ira iCGI Ii, pmCnim Ipiii1i9fi11! po Qi!li. ~o1J~·~ti, J1.Er~\'ld'U4 g;e.d~ I' m.~eol'O~og I' 1i liis,lal1ll iiociai. V~$f9 C!l!' ~'~a despre eeea GO 3i 1Iml, ~~ SPUiile ljelledMp-e~.I'cie at ~i 'mcDt in 'vimr ~'I1u pte,. '1i:!iI d~trtlor:

5ervl.;lu de pom,[er

IFamiia ~ OOJflunilaJ.ea in cere m;i8§l~ pot '6 Ril use lIS ~e:"oole naLurale' sau cauzale ~e om. Pu natu I eel mal bUill. plimre Iste dr"1\i orga nimzi Pro,~,ia '[amnia astfa1 incAl feaM M paMti::l1p.e. A~ s~n{ tal'eiValluGmri ~I eare' tretuie sa re [eei:

U itA~1 lmI jWlr. Carl. S ll'i!t peneole:le Oil Ie m Ii a~m'J)~le de' rasa 'ta? j·§jar ~l!Itea aduoo hniiDlilltA'ln' pan tru, ea roaui1\a ta sI'Be 1m iii

'siglilr,i? ~s~a Ilow~ m easa o~j' mmul1limJtGa 'ta taml .; r ~eblJ i sa 'mo' ml 'OIllTe in cal ~e periool? blnde' sum iPiis~tu1ire :ii perooaMlg~ re~ rMi ap1Ql~iate' ,en 'tN~' pull;1 .apla ~nl em e~ mgenlJ, preclllm HNlci ul,~e i11.ru 'sill!Usl~i de m-ge n~ o-n

·g,pl tal ul? _

ABiglXa-te ca' aJ IlIll ;~M al C oi. MarcheeiH oel 1m aI -----....--- scm ~ s;]gUf' drum ~.e '!liael!Ulre. cata :sum.lrnai mLilte, 'Ili poslbBe, aJeme ~ m:are1lead pa Ilea Irnai'siSu~a1 in rufnc~edelloolJ UMe bJJ I' pfl~ii! fm~i ~ 'suro~ em Ie wju:illj dom~ sau I~r:a~;

... Undo esttl'loeul de adu nar~ eEl d'e ,It£m~~ II! n ~i!Ii'C plDl ~, ., LJnDfJ sa va i'rtaknj~ dlaca 'h"fitnllle sa 8!I,ac~zj

Z.cn.a; 00$3 ~~i l~alen sa~ a tnei ~um'e' dinlr-o 1~1bd~ 'loci nl .

• ' Un nlJ mar de Ietefon ~Mt!iU a IIlIll!a in em: fa n u e$tj QI famfUe atund eAn~ S~ pr'OOus ds_usrul. inwJ!a pi dirudi ra nlJ~riUi de !eh;fQ'Jl 81 ui!!Iel rwde \1"1 .a I~ loca_~llalfh as!fe·1 iru:Al filmtIJa sa 'Ie ~Q3li

Q Awfu, C:liZ 00 dDUlSlrU. .

hHlI,cmi ~ cu v.ecrnll' IBspr;e ~ reg~~~ea Iplamdl!l1 §_I halfl '00 If1swli. A;~a cilIe te' POaite ajula, i~ Gll tte mgrm~: doclm, i'ii9i~~iJ pcm.~eri, ~siho~i.

Filecam fmnifE!! tr~!,iIl:e :sA a.ta in cas~ 0 trus~ penbu sill!lai~ rOO tr~·~, Ila,~ ~e ~rodyoo am Wu-emlllf~ de Io'iI,""k1 i lJ OOidro n~ OJ li~!iJ doo~lJtii .. JI..I1 ~~.~ t.Qacal ilill usa pentru iQJ,~~" Q ,din caUUl urei rurtliJN >oni 00 rm~i c.~,a).I L~ 'fAi:&el..pei1 tru s ~1i de Ui'g~iJ P-a1i si Ite'saiVezi]IiIleE"de",,!leza.tW, FMlf.a Ia poale nUv3,i!IM'e8i FI!9~ Ie mea ~~, dalf\8:sle mmt R'IaliihiM .rAl '[Hi ~"jes i1ti~

'c~ 'utort!dJpAm~~ tal~ p.letile~ IwBl ~stf'Gl iooit dog~~ raPi~i1lCH'de dHetru, I:aJh"bulesi ~ m(f.3 Uii'l'JilatQal'ek!~

t fl'll! i!j,q(Wirm,aj !.ll1O~

Tru. dl ~ rn-sjutcf. eon ~oo in l1W100pl1 I,pit, refB, ~at~. Nnd'a;mJ~ I p;I ~p.~ I 'lieueoptlil. Sern:ile'med iti;1le . e<lfI1m ito'baa la La pot sfittlll 6e5Pte'c~nb-M Mestaia ~ de$pre IfediC3bnte~ de ~n1ill6 ~n~.

2.Alimer:fJ

SO ~.atJi:Ii' manc~ -. _ Misa Mia, Cu, ~~ JClA! -; [e. ~m retia f9lrIJ

-- -- - - - - -- - - -- - I - - - -

:so sUid &:d ~ ~~ on '~rigj_'.lpI\eO!uT1,~~ 'IlQ,OOOO~, 1imbu~' sir.. m.lncare ~uAClefltl, lP*iloo'fre I Jfle. Es,'te, mai b iflll C'8 miri~ 'ell 00 Meh~asm .sa I1IBgatlla" Nu blia ,~;zr.lu.rv~ de oo~e~ ~l nu 'uia a pa millt~.m

alm'blit&nifttal

E,5te' Q flee bum Cia r~e !MlI'bru aI '~cSJmirei $1 a:h~1 hanE! de 'sdm~ li'Ciufhr e!mlede~ ooiIJlc ,II mpermeabi" iPl'IClIR'iI' ph.!! d ,cAtIu roB., 1m caz ... in care ~rebtlie'sa d;{mlli,a'raral ea $utu mai ~ [0 camping)

,Alit I I u'C' nni pi CiaJI'I a] p~tu II~' ~:udin,'tlUS;ai pei!JtN :situBiU de urgen~1

L_ t~ ~ balfrli M ~m Hn' cazld r~i de electrOlaJ,e ~ i ~ rUa' ii ,ere.~. ~adl:c ~Clflab I dhjbrihri. I • .an \ due . za'~ R ooms~.'! Q~!Cle de i;gienlpQtUiPdi! pe;wrn,s~lm ft lWIJ-ede't01!i3ita

NtIIIlUlla d ,acesle I~ 1f1eb.fe w ritca!e,enocic ~a ilsgumi 'Ci§ N csunllbone.'Ver'rR~ data de,expr,WI' de ~ OJltlle d'e ~ ~e,

POll pl!loo rntr-ogantA ~LJCM1ie'IQO!Qnls p:t!fltru 6~ PfOOI.i'fl @'~'~I pb3J1d ~t,hMli t\ ~ mlf'l~Sill!IliEllm~va,.

~~ l.uciiYne revlfrll tmplal la ,t'i0f1ir'la1 ~a ~oolateillJ dMMb'leimf. r-: II)e~~trelJe; I!UJJI :sunl Q ~eap:;lll dNiill,a.

· ~ p~ ciubl Ii lacll Clva p~tlu 11P811,UCiO' ti~uI in ~I pacut Wist, dRoll NI pop Qr. aea&a Q' vrea. Yei 'r. ihlt~ be FlOU ~~ r~ 1'Q4i1 [ace' 001 p'lelanJ,

, Ro~~ pe ad'!.! ,i sa ~e l,j\!Ie. d8Ci ttl, sl~ MS9UT ~i spot Ei '!e W~ aju'ta sa i'ntek! £p m rse! in~l~ffi INIll ,elM :s~ IPoi irrtmMri Ipm~1!Bi1

·dt 'tmp voon :sta tp aca~ adlpCtSI1 seu ~ va me rge Idl , mul~~'lar

• ~ Es1:e poobi Q. ~~ oo~tru sa lir .... ia~ :smllocyl'~m Uii,'tr-m adaJpos;t pemb'u to yrreme'. PMW, Ilpr~IN KCtdel!ile!le ~llOO le ~n !Kes~ ,iiI~C!SI~ I1LU II . a S;a men~I'

,.,~~il3l!!iia .. "I; II ~pj! m':!i~nik ...... ~ .. '" "I'\A:ari ~.,iElo":; .i!! 1Ii!i.I'!i..:l.,j1,a; I!'j......i",," alDilrf.i,... '!o'lI!<!l!!!j""""'_' ~~,.' .'_.! __ .Q!. IQ ~_\ ~ t """"t''iC!o!~''''i!ill ,i:;I!!,!!II'Y'~'tl'!,"" p,<'!ii!II!!!1j,! _ '\o!1~'I~

aparJib m1J~neN:w; tAnlailOr , mil.o.n'ltif· ,I d w~ ~one~ peoollOMa.

U'liIeQri ;aj~a d acli SIcti $&!I ~enezi despJe eeea liB 's--al i.l1lMimp:IaL lPoli (leiSmo' Of! ~ ~tal §i cum 'tel ~IinU~ as I!" I i~ VE! ~ rlirni~ti fl'nal bI!Ile ,1~!.liOOi ciOO lOtlIiJ' sa vll«liJinal Ii ~m iIlI~ :Sa Plwsl~~ eat 00 m ~*s ai foot

"'" Iii bine::sa pt:ln i d~ sl~ ace,sf IlUw. Da"anl!_te-~ ~totttllm;erg,'spre mal biile.

· ~ eil tu p~~ .'u!I: Fele ,I ball~ de toot. vn'tlfli ~I. ~ griJ de. ,II~ oo~I!, p:.AfIdu.' C~ I i'. Fo~! Ide 8$,e. 0091: uta aca~! ~u;pa !Jf!i e>W«fIW\ sa ad4i1l1 kilcnrfilie 's~u ~ 'fat II Cl';sl

Pu_~ ti[~ OOfeepunH1c~ ftedM limn §i vei affal un sfat pe cam no biOOuIe 88r'1 o]~ n]f:ma_ta~

i ::
U ~ Q,
II) -
I ;dIll
M ::
I A ;;;
4 A
JIo
I, y ::
IB
E'
IP' ~
lit - D

Po~ m poezii'smI canteGe:SitU p~ faeo,desene pinm a ,iljjt:aJ ~eea'oe si~~,~OOp1 oo~sl:~. Afoi ielpq)~ rate ClJiloocut~ prietm~din ~rta.tea Ia pefiiW8 woo~le ~l e,j;m_ moohe' des:J).~ ~~a.

Ga~ a~ta~~ lin t011!l11 IM~. l!J.!itll: _1Ii ~i;lj~i!lti . - illl; H40jiK1.~1NI

in E!cua dcr" rln 1993" copi i i ,au inre g~s'f'at un ca ntee de spre p1re! 9 i'~r,e a pen'tru cut re.mu I~ G,are a fest d iruzat i a mditt

C- '1"tJ~'I:";,~:n'" 1 in - treaaa LU-' ''l!R'Q' S',.;J 1"- m i!ojiH~ prin art la~ Ur "''',I- a 1." .. " [;i {} _ ' tl un;,., r;. "', ' 1~'IIiNo, " 10" _ ' ,

Ci'te\i,a m m:h.ui pnil'll C;'lKie po~ voltl deslpm Id'p~~e

1! S~ 0 H'It,sfe. in caMl sa d,OOail1 ~n d alaSItru. Ce "'I intimrAal1 ce IU moot Game "1 CQI:ai fi rtcut'IJiIl' OJ,W$te pDWl&eal in'F.a!iB'easen.

2. ,I:;. "Mead iln~ FIll 00 priete rd1.

VQm~i 'im [IlIB ~$Pte m ~ desena. ApOi ~ ~ ,sig1J" ~ ~I n l'l;PdSi inlr'i.!iill ~e asUai U'dl miJ!fI oam:E!ftf sa 0.111003.

J. A'!dIJ! - ~Ii!tl fm Pf\W ill ell ookl9i de' el6a l!I n all Lm cu ,;oza d_pre Li'1I gJp!;lSllIY m melt Ala'!!! rum arm oamefilfl f~ !'!I!!l, ~e tiur,lJ , 00 pa, cmez_aslJiO.

Lllsenillil 'Cium ~t n I'Iidu!UII rlsel.uilos' de pr~I~'h~erel"d~~t,~~o, rnc~!mIRln!ll~_ 'Ia,

irnAus1lWQ, wp- au cesena! d~p'e WI1II 58 pm1'e}:lanl Tn em: de irr:ei1di;J. l~sti1~e !I1IU 'f'llS,t pitiemti.e, '!a !.In 00f1( 11;$, ~ ~i ,i1e IRte MJona}e prulItru ~noce.re~ rl!lZastrelm, .nlld de ~~UfiJe U ntUJ.

Aeum de i'I(II!!l~ ~re atea ce .(I!r 'retJu fl.w.: Tn ctmJiltaltla 'Iil pgnhl r-OOlIDflm'B p!!Irmml dB iP'tlweere a ~~wb'

,'dSJ!4Iif' . n! mul i'.u(ti; ,Ii mt'jlRfi~'d "uUl ~j"i"i ,Li'ill.m ,r 'U.I~,f~ lJari ~npa fa IffUnUlJ meIJl,u[ riuu nfiiJ<~

'1. Spi,'" a edl,fi dl iil'l'e M n' . ~ ~sal ~ SQuca ~n1Il ~ed IlQrrrtru Slht. 1m 'ilQlltIliiI,leil aUale de "~a!li.

2. ~te eel p.(JI pab'u Imtilutil (aft ~t (nte·rw -', iMIl'! - ", '~~I.~lldupa 'I;) s uale Ide .~, Sm8 ,",iii jos 00 ,ar pja '(iiO~1 'r~m instililllie.

t .....

2 ~

3 ....

4 .

......... _----

At1.h!1tMei :$~Ismld:: VJ]:rme a ~ I:~'~'~ care, UIlMn ~rSim~e,~ o~ml!Ilr~"al pammWut wUemll' still t~Wilni"

Alun;~e ,de tel1ef;!~ Nndn.t ~ ~1 ~ ~ ,5~ de~ ~-t ~u jrg:t.pe: 0 panra'. pefllrul~,$.ool Inu' esm ,ufe!ent de ~blL lU~g.m tWtn :~e IPM~e ,r;!i'00oce cand1 ~ ;rnu' _pQI tl'npul lUfi!Ji cutJ1~ ,S~ ~ el\!l~iwl~ •. R.Is~uI_e ~ abmi' cinfJ, oaJ'iJlefli~ i~llXlfi1~m.ies~ c~ in astfel 00 ~0W1i ~Ibi st.

C~~~r. ,quiful,e y;oiIM~ ~ ~ pMt,tnlUlJ i d1amra~ ml~-ari~ l'octooioo'_

Ilemstru: ~~~1u1 rIlinmeswi ,L\MIl!i 'pe.~ we ra;ltde:w 0 COOllOUte,.II?k'tell dela-S!tn.t '_ dt,piooa vlllE'3'bitlJa~mmuniitA~ b iii mmlsau re~~;[Il:ea eisi,m_li&'fe uo sa rispWJd:i!lal_Ia,

IDmo11a..1\J d Inb[li: FOOi'I3 de de~cit:tr& ~G' pj!fmite Qb~fiEf'~' ~ rI~~are\f~~ rH a '~ l)l!I.s, ~ ~ v""oruJ 'gener:a~1D~ u~m~. Cu ~ ~-:vte. rMl a 'lla_n~ nSituii! Intr·1lin ~:oII~W r. ~V1~'-

Em~ijl1!e~ 1n~pirta~~ 5_tUtti de' po1!c~ a _ulfl Il}e tlnpul Jt4Q10roo:undenm ~i lIinlJljui.

IcruPlle w~taJilD: E'xp1:nzi sa~l!r:n~ - de !a~. amu~;i gm ~libe'dlltl ada.-nwl'IJulCtmUI 1.1-

II'Ij c~ fflS~m: Sd\i. ~i1l!' m~1i ill CI~'S\i!~t mafiC,l~ ei:ifftefi~ d1eie' a_'!e, !Jnei,~Qfiljnimti. precu.m,~ ~_, p~mn, ~iri mpor~fte" p81Im , g~i1ii 0'8 .f~lemeMal • .SlIIfltt 'linareate, Ioculie ~ :zm~ ~ilI~se·, ptKum f1i CiT.Ui:-e' de .,a,. irlaJa i'ida, de Ise~eal, glftldl;ll d~ ,afeota;re ,am mM :aoeste lperilnle sa' manimst:i (ptI1io. m~ l!otaI).

liltcen~[u:: Rea~IE' dfmld ,;J 'Ire-I el~m': ~.!

' .

Qik!lmt~im~~l!

~!1!et,~ _y _.~ p ~r~~: f(¢ n~ofai ctr8 dtJwge' p~l!Jea)'~i illti~., Aoo~t'e RCefliii stapai lJle(IJi de SIlD ~~~se,,~.g~ ~'.d~oopfa~mM.

111'!J~ !!I~Dj: Cilirtil!~ rM.1i d'I' spll, ~Zile in ~'~ de pbi abunden!e pe! eare! 'OOkIl nu ei1f!' c3J13'biJ ,S3i Illli ;abs~N:.

IMaM;'9,Bmemw ris!Cl!Irii:or; 'Ca:~teal 1!fnt1 ~OO'iUQ~ de a ges~ peri~e:m~ ~t $A nu, se trlfiS(rtn'l1ie' tn deDSlI~'.

1~'e:Jiitol: Fenomm,~ caLIa nalut;we' &lU !JiIIafie we ifftc~t Wi' gmp de' oornenIl ~'e' ~~ medlu~ I~i :alni,dOO ntI"hau'lt!3t ~iWIl ~P!lJIill_:i_I03m~

IPlapr., Ca1ilslmJ'3 ,00: ,aiecL:eNlZa un ora~. trJtr~ ,SiIiU 0 ~unite!Ie!; dl ,dllt 'wn wm~j" mail ,de' ~*te .u ;!nlnBi!. mredi~ ~e.

fr'e'll:elil imal,deZ3S~JUI!JIl': Masrni tl1atBi ~'n1ru pr.t!¥E!f)i;e81 wM~H:~~IINGlu.un,de:._tru.

Ilducili rea 1e!'~1GI~ d\eus'h~r: MiS\!l~ de tNlltCl!fe a w'~bI;raJllaJ un ,peri~,

IRt;PI~~ M~ca;re a, ~llItukli ~ se ~1.nce ~I un CUlih?Ji!~; av4ndl,at~iad,

IRI!ll~; P,fOM lJ_'j ('I U1 ~i'IooI ".eutrer!il~r; i"IundalB lro) d ~ tIansklme' rn1r'.ufl dwaSfru, ~ef4rnd iSe.ri~e· oon!i~!e e<:oillOmCe'. $R~:§i __ moo _,

,~", -.iiiIi 'p '~"',.wI .. '~1i'il!i'i.'~ -, OI'-'" Ii"tA I: ilftIli'iul ""!;",,;n!;.~Q.edJ:en~ ,~ 11,,-7- ,.urn, a_111J' II""" l! ",~ ~-!I

temmul is'IlIr~ ·de' ,I.p::;;a, pbihf4 o~ ,lei ~be man asl(pr;aJ s~u'l!i. 'r~ Sfti~ b" Jj mrar ~ula~~ u I'Ie<!rita~nd~.

T-..m il!(jl~; VAfll fc~rI~ vmiinl W ~I de pAtk_ care Ie deDtlismzillh (:E!r.c doorupm pArrn:a1il!ukll,

TruHlp.emru s'lu IlCU de u .1IiI1~: tmsa~ cam e:lruiesa o l~iU~ 0ti.«J r~! Iig PMIi"Y ;, Q !~ in ~ d-, IIJr-gtf!ii, "Flfe'.OOiij, sa eoJqli'l§ rmJiCn 1lml*iS abia. D,pa

~Wli TmtI~~mlntel bi'i1~, ~ ba1:en. Uil w~)'j ~~OIruS!I~"~m.,,!ilu!~.

T:~'mI: V.el ~~ :Sl~ s,ft 0& Yibfi IIJna~e\ ~'ll£lttHJ' UII1I lCutremul' sau el'Up~e w mankil care 'PfCwilitii dis.lrugen Imwll101@rIJu1,

Il!!Iragan,: VMI. WJQ'ltiM; 'cam iooepe ,dem"".£Ij I'td ~L '~Ie rijte9te in ~I'I!:M ~ ,~j 'est~ irl$offt I~' pbgie'. !5$te· cwoswl ,~ sllib fiI~e ,de. tC~m U'Oplwl. AM, ,SI' prOOlJG ihtrn &Ii '- ~ 00 de magane till lil!gi ~ Ilicuaml'1.! Pe~ e iJ.!I'.~or AilMUC e1ll1:e. c~j, Tli1ilfial 1 iunJe' Ii 30 ~~" Iu ~u I~ rMd ~iI.u1 P,aGwuiJi ilirtJe t 5 ma1 ~ lO rIi!!Iie mbrie,

VU1n,eraJiIUa_te:: 10000pama'teaJ IlJooi oomunit3~ de a 't~1 in 'l;glS, i!fi'!lnl re~n ~IM ~~ d.a',~ ,-U~ d!lJp~ ~ a:em s-,aprOO'us.,

Sur&e:

, Qil';1i 'W"I - Rf)!l!4!i"J _ _. iIi'tJ ~ dl.'I!l:~ Rd.'~ ~

~iI! L~ iid.~" t];aormlMt'i!,~i~rE:..o,!U:~l ~ ~ 'i'i.'kl'8~~~~1

Dn~*, '~'IIlI!I!:i4.:: !!ii~ ~ 01 K~

_ 1itd1_'Ii,h~I'l!I!I!i!Mft.~Ii!IIIIli!o!UJ ~

~ Oc· ."-- ~l"jgj" • \'111m

:W:i!l

i 'lDh W'J-J,g,!lIW-1. ~ ~UI iD't1>1i' t1.!!~~'~

~rjJlm::r.tr .. ~!iQ IBiif.jf'!I1i'i

Inlem~ S~' 'I), ~sie~ RNtWn ~egDlrJ Un ~J' La fLAn:eJtiJlliiirml til! ~It!~ '0 ~$i S , 001) Smw,~Rim let j'mti) .224~1fE'J 22A"!N1 F,iD; (Sl1),224.]7SB

eitd@«n1 .. CJ9

ISCIR~ ,U el.I ~i'!S BfQlJdn ~f8Wia, PalalS [jim Nil bffi Dl1i:, t Gm.w 1 0-. Ii&e~ T81: ".'22'J 917 ~2.i62 Fax:: !·1 •. ~l't Ml ~5S.1 isdl@un.,~

'MWIBf.1tq 'fflWi ,l!IIItct.q WlM'mlia.t:f

'- \ ...

.:0.:

'" ~

~

.

.

unicef'"

tilNJCcF ('f/Jt.RO) Pan.-na PO IBm 3651 B3bD~.i!\ni:m 'i!il: 1007) !1~.y412nti·Nm fa;!:: (S07)- ~h1..o258

1ffl'tW. ,!!rg

Wi'Iit'i1:,-uicdilt:OilI

IJdPlCTOblLltllGENERAL ~tnRU S'ITUA JUDE U RGENTi ;!'r. Il.!1Jltm. ra:anu 4i I se.c~' 2- ~ (kt1S15. &wv~. ROJjM~~ 11 0040 21 lOB S1 51) ~.a:;: 0040 21 742 M m Erm ~~~.ro ofie@j~

JSBN W3-74S4J~ N 97&973-745-0~ H

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful