EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 06.2010, Revizia 0 Pag. 1 din 30 pag.

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnǎvire profesionalǎ pentru locul de muncă Mecanic auto din cadrul ____________________________EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 06.2010, Revizia 0 Pag. 2 din 30 pag. 1. Procesul de muncă Personalul mecanic auto are ca sarcină de muncă efectuarea reparaţiilor şi a testării mijloacelor auto ale clienţilor atât în perioada de garanţie cât şi cea de postgaranţie şi are în componenţă următoarele posturi: mecanic auto, electrician auto, gestionar şi magaziner. 2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat 2.1. Mijloace de producţie ● maşină de gaurit, flex; ● polizor; ● trusă de scule (şurubelniţe, patent, surubelniţe, ciocan metalic şi de mase plastice); ● chei fixe, reglabile şi tubulare; ● diverse prese şi dispozitive de defacere şi deşurubare manuale, hidraulice şi electrice; ● aparate de măsură şi control; ● echipament individual de protecţia muncii; ● scule de mână acţionate electric; ● instalaţii sanitare; ● lubrifianţi 2.2. Sarcina de muncă

1

● îndeplineşte toate obligaţiile de verificare, depistare şi înlăturare a defecţiunilor ce au apărut la mijloacele de transport auto ale societăţii sau ale terţilor ce au fost aduse în vederea diagnosticării, întreţinerii şi reparării lor; ● foloseşte timpul de lucru la maxim în îndeplinirea atibuţiunilor de serviciu; ● foloseşte materialele şi piesele în scopul în care au fost procurate; ● respectă disciplina şi curăţenia la locul de muncă; ● respectă normele ssm, în care scop participă la toate instructajele de specialitate organizate în societate;EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 06.2010, Revizia 0 Pag. 3 din 30 pag. ● foloseşte eip; ● realizează activitatea de verificare, depistare şi înlăturare a defecţiunilor profesionalism, operativ şi în condiţii de maximă siguranţă pentru siguranţa mijlocului de transport în trafic; 2.3.Mediul de muncă Personalul atelierului mecanic auto îşi desfăşoară activitatea atât în incintă închisă şi în aer liber, unde se constată că: ● încălzirea incintei se face prin sistem centralizat de încălzire de la o centrală alimentată cu gaz metan ceea ce generează o temperatură relativ constantă în timpul anotimpului rece; ● iluminatul este natural şi artificial, în general corespunzător; ● curenţi de aer prin deschiderea uşilor şi ferestrelor; ● pulberi pneumoconiogene; ● gaze de ardere; 2

● radiaţii electromagnetice; 3. Factori de risc identificaţi 3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie Factori de risc mecanic 1. Organe de maşini în mişcare (prindere, antrenare părţi a corpului la organele în mişcare a utilajelor - polizor, maşină de găurit, flex, utilaje de ridicat); 2. Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace transport auto din curtea societăţii); 3. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers în timpul probelor; 4. Nefuncţionarea lămpilor de iluminat, semnalizat;EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 06.2010, Revizia 0 Pag. 4 din 30 pag. 5. Rulare pe roţi (nesigurarea împotriva mişcărilor necomandate nefuncţionare sistem de frânare); 6. Alunecare, cădere liberă, răsturnare (a autovehiculelor aflate în reparaţii, neancorarea după normele în vigoare); 7. Cădere liberă (defectarea cricului în timpul utilizării sale); 8. Proiectare de corpuri sau particule (particule din parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia, şpan în urma prelucrărilor prin aşchiere); 9. Deviere de la traiectoria normală (pană de cauciuc, rupere subansamble sistem de direcţie); 10. Recul (în caz de lovire frontală, laterală); 11. Contact direct cu suprafete tăioase, intepătoare, alunecoase (scule de mână electrice şi manuale); 12. Recipiente sub presiune (explozia pneurilor,stingătoarelor,buteliilor); 13. Vibraţii (vibraţia sculelor de mână); Factori de risc electric 3

Curent electric în atingere indirectă (cabluri cu izolaţia distrusă sau îmbătrânită.I. flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile. Explozia unor acumulări de vapori de combustibil. uleiuri. Curenţi de aer – datorită circulaţiei cu geamul deschis sau a aerului condiţionat. Contact cu substante inflamabile (lucrul cu substanţe inflamabile combustibili. 23. 18. Curent electric în atingere directă (intervenţia neautorizată la panouri electrice. luminozitate prea puternică în miezul zilei). flame ca urmare a scurtcircuitelor electrice. Umiditatea aerului variabilă.tensiune de pas). 15. la utilaje sau scule electrice). copaci prăbuşiţi . 19. 17. 5 din 30 pag. Temperatura aerului pe timp de vară-iarnă. sau a lucrărilor de sudură.R.2. Nivel de iluminare variabil (în timpul circulaţiei pe timp de noapte apare fenomenul de orbire.). Factori de risc proprii mediului de muncă Factori de risc fizic 22.arsură chimică).A. Potenţial electrostatic. 3. 20. sau care trec prin mediu umed . grindină. deschiderii simultane a mai multor ferestre sau uşi. 27. Factori de risc chimicEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. ceaţă. Calamităţi naturale (seisme . 21. Factori de risc termic 16. EDIŢIA: 1 / 06.2010. Revizia 0 Pag.electrolit baterii de acumulator. 25. 28.14. Zgomot ridicat (datorat lucrului în atelier cu scule electrice). Flăcări. 24.viscol. Contact cu substanţe toxice (lucrul cu substanţe toxice: lichid frană antigel ).P. Contact cu substanţe caustice (lucrul cu substanţe caustice .bălţi . unsori etc. 26. vânt 4 . Flăcări.

A. Ciuperci la picioare. 7 din 30 pag. vapori . Pulberi în suspensie în aer din cauza traficului intens. Factori de risc proprii sarcinii de muncă Absenţe operaţii 34.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului.P.P. Efort static . 40. Factori de risc biologic 32. Agresiune (clienţi nemulţumiţi). Revizia 0 Pag. 33. Solicitare psihică 37. 38. cutie de viteze).3. Revizia 0 Pag.puternic).I.Pozitii fixe la lucrările de reparaţii.A. Microorganisme în suspensie în aer în urma contactului cu persoane.R. 5 . Gaze . (mai multe persoane în atelier). EDIŢIA: 1 / 06.R. de la suduri. 39. EDIŢIA: 1 / 06. Efort dinamic ( în cazul operaţiunilor ridicare coborâre a pieselor grele bloc motor. Absenţa instrucţiunilor proprii şi instructajului pentru situaţii de urgenţă specifice alarmare de incendiu sau calamităţi naturale. 36. Agresiune (în scopul jafului). 31. Factori de risc chimic 30. Stres (cauzat de termenele de execuţie). aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor. Solicitare fizică 35. 3. 6 din 30 pag. 29.I. Decizii dificile în scurt timp-şofatul în timpul testelor.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. Pulberi biologice (datorită defectării sistemului de filtrare aer ce intră în habitaclu). 41.2010.2010.

staţii electrice. 44. Depăşirea numărului maxim de persoane admise. 52. 45. staţionări în zone periculoase (staţionări în locuri nepermise: zone de încărcare . la acordări de prioritate. locuri cu trafic intens). semnale manevre 6 . alternanţa luminilor de drum cu luminile de întâlnire). Operaţii de transport executate necorespunzator (tragere. Cadere la acelasi nivel (impiedicare . Comunicări accidentogene (discuţii cu pasagerii. 51. Alunecare (la coborârea autovehicul. la schimbarea culorii semaforului. Deplasări cu pericol de cădere (săritură din autovehicul). Comunicări accidentogene 54. intervenţii echipamente tehnice în afara sarcini de muncă).P. 47. Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre). Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică în timpul testelor. Factori de risc proprii executantului Acţiuni greşite 42. Revizia 0 Pag. 48. Executare greşită de manevre inclusiv cele nepermise de legislaţia rutieră (nenegocierea corectă a curbelor. viteză excesivă). 46. nesemnalizări la plecarea de pe loc. Întărzieri/devansări (neasigurări.descărcare.I. 49. medicamentelor sau într-un stadiu avansat de oboseală. 43. alunecare de pe carosabil).R. EDIŢIA: 1 / 06.3.4. Deplasări.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. Pornirea /oprire echipamente tehnice (coborâre din cabină cu motorul pornit şi maşina neasigurată. Circulaţia cu autovehiculul sub influenţa alcoolului. 50.2010. sarcinii maxime admise. 8 din 30 pag. târârea unor sarcini peste limita admisă sau cu organe de legare neconforme). 53.A. alunecare pe gheata. dezechilibrare in timpul unor operatii de incarcare-descarcare sau la deplasarea pedestra).

Neasigurări în trafic (traversări CF. Neutilizarea centurii de siguranţă (după caz).I. Fişa de evaluare a locului de muncă NUMĂR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: 8 h ECHIPA DE EVALUARE : LOCUL DE MUNCĂ : Mecanic auto COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCĂ FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ CLASA DE 7 . EDIŢIA: 1 / 06.greşite.A. Omisiuni 55.P. priorităţi). nefuncţionarea semafoarelor).2010. UNITATEA : 4. Revizia 0 Pag. 56. Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protecţie. 9 din 30 pag. din dotare.R. 57.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.

antrenare părţi a corpului la organele în mişcare a utilajelor polizor.2010. 0123456 3. flex.P.I.R. Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire. strivire de mijloace transport auto din curtea societăţii). DECES 7 3 5 2. 10 din 30 pag.GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARŢIAL DE RISC 0123456 Mijloace de producţie Factori de risc mecanic 1. 8 . DECES 7 2 4EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. Organe de maşini în mişcare (prindere. EDIŢIA: 1 / 06. Revizia 0 Pag. utilaje de ridicat).A. maşină de găurit. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers în timpul probelor.

DECES 7 1 3 5. răsturnare (a autovehiculelor aflate în reparaţii. DECES 7 1 3EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.I.DECES 7 2 4 4.P. Cădere liberă (defectarea cricului în timpul utilizării sale). DECES 7 1 3 6. Recul (în caz de lovire frontală. laterală). INV GR III 4 2 3 7.R. 9 . cădere liberă. EDIŢIA: 1 / 06. Rulare pe roţi (nesigurarea împotriva mişcărilor necomandate nefuncţionare sistem de frânare). şpan în urma prelucrărilor prin aşchiere). 11 din 30 pag.2010. semnalizat. Proiectare de corpuri sau particule (particule din parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia. Revizia 0 Pag. DECES 7 1 3 8. neancorarea după normele în vigoare). Deviere de la traiectoria normală (pană de cauciuc. rupere subansamble sistem de direcţie). DECES 7 2 4 10. Alunecare.A. ITM 3-45 zile 2 2 2 9. Nefuncţionarea lămpilor de iluminat.

ITM 3-45 zile 2 2 2 Factori de risc electric 14. Flăcări. sau care trec prin mediu umed . la utilaje sau scule electrice).bălţi . alunecoase (scule de mână electrice şi manuale). DECES 7 2 4 Factori de risc termic 16. Vibraţii (vibraţia sculelor de mână). 10 . Curent electric în atingere indirectă (cabluri cu izolaţia distrusă sau îmbătrânită.stingătoarelor. intepătoare.0123456 11.tensiune de pas). flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile. Curent electric în atingere directă (intervenţia neautorizată la panouri electrice. ITM 45-180 zile 322 12. INV GR III 4 2 3 13.buteliilor). DECES 7 2 4 15. Contact direct cu suprafete tăioase. Recipiente sub presiune (explozia pneurilor.

0123456 20.sau a lucrărilor de sudură. flame ca urmare a scurtcircuitelor electrice.). Revizia 0 Pag. unsori etc. ITM 3-45 zile 2 2 2EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. DECES 7 1 3 Mediu de Muncă Factori de risc fizic 22. uleiuri. DECES 7 1 3 18.P. Temperatura aerului pe timp de 11 . Explozia unor acumulări de vapori de combustibil. 12 din 30 pag. DECES 7 1 3 21. EDIŢIA: 1 / 06.I.A. Contact cu substanţe toxice (lucrul cu substanţe toxice: lichid frană antigel ).arsură chimică). DECES 7 2 4 Factori de risc chimic 17. ITM 45-180 zile 322 19. Contact cu substante inflamabile (lucrul cu substanţe inflamabile combustibili. Flăcări.2010. Contact cu substanţe caustice (lucrul cu substanţe caustice electrolit baterii de acumulator.R.

0123456 29. ceaţă.vară-iarnă. Nivel de iluminare variabil (în timpul circulaţiei pe timp de noapte apare fenomenul de orbire.R. Potenţial electrostatic. Zgomot ridicat (datorat lucrului în atelier cu scule electrice).I.P.2010. ITM 45-180 zile 322 26. EDIŢIA: 1 / 06. vânt puternic). 13 din 30 pag.A. Revizia 0 Pag. copaci prăbuşiţi . luminozitate prea puternică în miezul zilei). N 1 3 1 28. Calamităţi naturale (seisme . ITM 3-45 zile 2 2 2 25. Curenţi de aer – datorită circulaţiei cu geamul deschis sau a aerului condiţionat. DECES 7 1 3EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. ITM 3-45 zile 2 4 2 23. Pulberi biologice (datorită 12 . ITM 3-45 zile 2 3 2 24. deschiderii simultane a mai multor ferestre sau uşi.viscol. Umiditatea aerului variabilă. grindină. DECES 7 2 4 27.

Microorganisme în suspensie în aer în urma contactului cu persoane. ITM 3-45 zile 2 3 2 Factori de risc biologic 32. Absenţa instrucţiunilor proprii şi instructajului pentru situaţii de urgenţă specifice alarmare de incendiu sau calamităţi naturale. Efort static . ITM 3-45 zile 2 4 2 31. 13 . Ciuperci la picioare. Pulberi în suspensie în aer din cauza traficului intens.Pozitii fixe la lucrările de reparaţii. ITM 3-45 zile 2 2 2 Factori de risc chimic 30. (mai multe persoane în atelier). ITM 45-180 zile 333 33. DECES 7 2 4 Solicitare fizică 35. vapori . ITM 3-45 zile 2 3 2 Sarcina de Muncă Absenţe operaţii 34. Gaze . aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor. de la suduri.defectării sistemului de filtrare aer ce intră în habitaclu).

Efort dinamic ( în cazul operaţiunilor ridicare coborâre a pieselor grele . DECES 7 1 3 43.P. ITM 3-45 zile 2 3 2 Executant Acţiuni greşite 42. DECES 7 1 3 41.bloc motor.I. Circulaţia cu autovehiculul sub influenţa alcoolului. 14 din 30 pag. Agresiune (clienţi nemulţumiţi). medicamentelor sau într-un stadiu avansat de oboseală. DECES 7 1 3 40. Agresiune (în scopul jafului). ITM 3-45 zile 2 5 3EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.2010. Stres (cauzat de termenele de execuţie). Revizia 0 Pag.A.R. EDIŢIA: 1 / 06. ITM 45-180 zile 322 Solicitare psihică 37.ITM 45-180 zile 343 36. Executare greşită de manevre 14 . cutie de viteze). Decizii dificile în scurt timpşofatul în timpul testelor. 0123456 38. ITM 3-45 zile 2 3 2 39. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului.

inclusiv cele nepermise de legislaţia rutieră (nenegocierea corectă a curbelor. DECES 7 2 4 44. Deplasări cu pericol de cădere (săritură din autovehicul).I. DECES 7 2 4 49. DECES 7 1 3 45. Deplasări. Revizia 0 Pag. staţionări în zone periculoase (staţionări în locuri nepermise: zone de încărcare descărcare.2010. locuri cu trafic intens). viteză excesivă).R. alunecare de pe carosabil). INV GR III 4 2 3EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. staţii electrice. Depăşirea numărului maxim de 15 . Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre). Alunecare (la coborârea autovehicul. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică în timpul testelor. 0123456 47. 15 din 30 pag. DECES 7 2 4 46. EDIŢIA: 1 / 06.P. INV GR III 4 2 3 48.A.

INV GR III 4 2 3 51. ITM 45-180 zile 322 50. sarcinii maxime admise.R.I. la acordări de prioritate. alunecare pe gheata. Întărzieri/devansări (neasigurări. Pornirea /oprire echipamente tehnice (coborâre din cabină cu motorul pornit şi maşina neasigurată. EDIŢIA: 1 / 06. Revizia 0 Pag.2010. Cadere la acelasi nivel (impiedicare . la schimbarea culorii semaforului. DECES 7 1 3 52. ITM 3-45 zile 2 2 2EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. 0123456 53. târârea unor sarcini peste limita admisă sau cu organe de legare neconforme). intervenţii echipamente tehnice în afara sarcini de muncă). Operaţii de transport executate necorespunzator (tragere. 16 din 30 pag. dezechilibrare in timpul unor operatii 16 . alternanţa luminilor de drum cu luminile de întâlnire).P. nesemnalizări la plecarea de pe loc.persoane admise.A.

= 3. DECES 7 1 3 56. Revizia 0 Pag.A. DECES 7 1 3 Omisiuni 55.= = --.R.I. din dotare. Locul de muncă: Nivel global de risc: 57 Σ Ri xri i=1 0 x(7x7) + 0 x(6x6) + 1 x(5x5) + 13 x(4x4) + 24 x(3x3) + 18 x(2x2) + 1 x(1x1) 522 Nrg = --------.2010. INV GR III 4 3 4EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. DECES 7 2 4 57. INV GR III 4 2 3 Comunicări accidentogene 54. Neasigurări în trafic (traversări CF.14 57 0 x 7 + 0 x 6 + 1 x 5 + 13 x 4 + 24 x 3 + 18 x 2 + 1 x 1 166 17 . Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protecţie. EDIŢIA: 1 / 06. nefuncţionarea semafoarelor). semnale manevre greşite.P. Comunicări accidentogene (discuţii cu pasagerii. Neutilizarea centurii de siguranţă (după caz).de incarcare-descarcare sau la deplasarea pedestra). 17 din 30 pag. priorităţi).

18 .R.Σ ri i=1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.R. utilaje de ridicat). EDIŢIA: 1 / 06. 18 din 30 pag. 7.I. LEGENDĂ F1 Organe de maşini în mişcare (prindere.P. Revizia 0 Pag.I.P. Locul de muncă: Nivel global de risc: 3.polizor.2010. maşină de găurit.14 Mecanic auto 6.A. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc 0 1 2 3 4 5 6 7 F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31 F34 F37 F40 F43 F46 F49 F52 F55 FACTORI DE RISC NIVELURI PARŢIALE DE RISCEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. EDIŢIA: 1 / 06.A. Revizia 0 Pag. antrenare părţi a corpului la organele în mişcare a utilajelor .2010.14 Mecanic autoEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. 19 din 30 pag. flex.

intepătoare. semnalizat.F2 Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire. sau care trec prin mediu umed . F6 Alunecare. cădere liberă. F12 Recipiente sub presiune (explozia pneurilor. răsturnare (a autovehiculelor aflate în reparaţii. F11 Contact direct cu suprafete tăioase. strivire de mijloace transport auto din curtea societăţii). F13 Vibraţii (vibraţia sculelor de mână).buteliilor). F8 Proiectare de corpuri sau particule (particule din parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia. F5 Rulare pe roţi (nesigurarea împotriva mişcărilor necomandate nefuncţionare sistem de frânare).tensiune de pas). rupere subansamble sistem de direcţie). F14 Curent electric în atingere directă (intervenţia neautorizată la panouri electrice. neancorarea după normele în vigoare). F15 Curent electric în atingere indirectă (cabluri cu izolaţia distrusă sau îmbătrânită. şpan în urma prelucrărilor prin aşchiere). F3 Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers în timpul probelor. 19 . F9 Deviere de la traiectoria normală (pană de cauciuc.bălţi . F10 Recul (în caz de lovire frontală. F4 Nefuncţionarea lămpilor de iluminat.stingătoarelor. F7 Cădere liberă (defectarea cricului în timpul utilizării sale). la utilaje sau scule electrice). laterală). alunecoase (scule de mână electrice şi manuale).

20 . ceaţă.viscol. F22 Temperatura aerului pe timp de vară-iarnă. flame ca urmare a scurtcircuitelor electrice. F17 Flăcări. F29 Pulberi biologice (datorită defectării sistemului de filtrare aer ce intră în habitaclu). 20 din 30 pag. grindină.electrolit baterii de acumulator. F23 Umiditatea aerului variabilă. vapori . F28 Calamităţi naturale (seisme .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. sau a lucrărilor de sudură. flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile. uleiuri. F27 Potenţial electrostatic.arsură chimică).F16 Flăcări.P. F19 Contact cu substanţe caustice (lucrul cu substanţe caustice . EDIŢIA: 1 / 06. aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor. F30 Gaze . F24 Curenţi de aer – datorită circulaţiei cu geamul deschis sau a aerului condiţionat. Revizia 0 Pag. F31 Pulberi în suspensie în aer din cauza traficului intens. de la suduri. unsori etc. vânt puternic). copaci prăbuşiţi .). F26 Nivel de iluminare variabil (în timpul circulaţiei pe timp de noapte apare fenomenul de orbire.I.A.R.2010. F25 Zgomot ridicat (datorat lucrului în atelier cu scule electrice). F21 Explozia unor acumulări de vapori de combustibil. deschiderii simultane a mai multor ferestre sau uşi. F20 Contact cu substante inflamabile (lucrul cu substanţe inflamabile combustibili. luminozitate prea puternică în miezul zilei). F18 Contact cu substanţe toxice (lucrul cu substanţe toxice: lichid frană antigel ).

F41 Stres (cauzat de termenele de execuţie). medicamentelor sau întrun stadiu avansat de oboseală.F32 Microorganisme în suspensie în aer în urma contactului cu persoane. 21 . F44 Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre). F36 Efort dinamic ( în cazul operaţiunilor ridicare coborâre a pieselor grele . F42 Circulaţia cu autovehiculul sub influenţa alcoolului.bloc motor. F34 Absenţa instrucţiunilor proprii şi instructajului pentru situaţii de urgenţă specifice alarmare de incendiu sau calamităţi naturale. (mai multe persoane în atelier). locuri cu trafic intens).descărcare. F38 Decizii dificile în scurt timp-şofatul în timpul testelor. F39 Agresiune (în scopul jafului). F45 Deplasări. F47 Alunecare (la coborârea autovehicul. F40 Agresiune (clienţi nemulţumiţi). F33 Ciuperci la picioare. viteză excesivă). F37 Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului. F48 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică în timpul testelor. F35 Efort static . staţionări în zone periculoase (staţionări în locuri nepermise: zone de încărcare . cutie de viteze). alunecare de pe carosabil). F46 Deplasări cu pericol de cădere (săritură din autovehicul). F43 Executare greşită de manevre inclusiv cele nepermise de legislaţia rutieră (nenegocierea corectă a curbelor.Pozitii fixe la lucrările de reparaţii. staţii electrice.

I.P. F55 Neutilizarea centurii de siguranţă (după caz). F52 Pornirea /oprire echipamente tehnice (coborâre din cabină cu motorul pornit şi maşina neasigurată. la acordări de prioritate. EDIŢIA: 1 / 06. priorităţi). târârea unor sarcini peste limita admisă sau cu organe de legare neconforme). EDIŢIA: 1 / 06. din dotare.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. dezechilibrare in timpul unor operatii de incarcare-descarcare sau la deplasarea pedestra).R.2010.A. nefuncţionarea semafoarelor). semnale manevre greşite. F53 Cadere la acelasi nivel (impiedicare . alunecare pe gheata.A. la schimbarea culorii semaforului. F57 Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protecţie.I.F49 Depăşirea numărului maxim de persoane admise. FIŞA DE MĂSURII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Mecanic auto Nr. sarcinii maxime admise. nesemnalizări la plecarea de pe loc.2010. alternanţa luminilor de drum cu luminile de întâlnire). F50 Operaţii de transport executate necorespunzator (tragere. Crt LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC NIVELE RISC MASURA PROPUSĂ 22 . F51 Întărzieri/devansări (neasigurări. 8. 22 din 30 pag. F54 Comunicări accidentogene (discuţii cu pasagerii. Revizia 0 Pag.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. F56 Neasigurări în trafic (traversări CF.R. 21 din 30 pag.P. intervenţii echipamente tehnice în afara sarcini de muncă). Revizia 0 Pag.

Instruire privind limitele de intervenție 23 . maşină de găurit. Instruire pentru concretizarea riscului.polizor. flex. 5 Evidenţiarea clară a competenţelor din cadrul atelierului. Completarea corespunzătoare a fişei postului cu sarcinile de muncă.Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri de altă natură COMPETENŢE ŞI RĂSPUNDERI TERMENE 01234567 1 Organe de maşini în mişcare (prindere. utilaje de ridicat). antrenare părţi a corpului la organele în mişcare a utilajelor .

01234567 2 Deviere de la traiectoria normală (pană de cauciuc.A.P. EDIŢIA: 1 / 06. 23 din 30 pag. 4 Întocmirea și urmărirea graficului de revizii și reparații.I.R. Verificarea sub semnătură sub conducerea coordonatorului de transport a autovehiculelor înainte de 24 . HG 1048/2006. utilajului de lucru.Instruire din HG 1147/2006. Lucrător desemnat SSM Imediat Periodic PermanentEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. Revizia 0 Pag. rupere subansamble sistem de direcţie).2010.asupra autovehiculului.

extrase din regulamentu l de circulație. Lucrător desemnat SSM Imediat Periodic Permanent 3 Curent electric în atingere directă (intervenţia neautorizată la panouri electrice. Limitarea vitezei până la evitarea oricărui pericol.plecarea în cursă. 4 Se va utiliza numai aparatură electrică şi 25 . Dotarea mașinilor cu instrucțiuni proprii. Instruire privind concretizarea riscului. la utilaje sau scule electrice).

01234567 4 Curent electric în atingere indirectă (cabluri cu izolaţia distrusă sau îmbătrânită. Efectuarea instruirii S.P. şi P.electronică în stare corectă de funcţionare. sau care trec prin mediu umed .M.S. Interzicerea categorică a improvizaţiilor electrice.bălţi .I. EDIŢIA: 1 / 06. Reparaţii numai în ateliere specializate cu certificat de calitate.R. Afişare instrucţiuni Nu improvizaţii lor electrice! Lucrător desemnat SSM PermanentEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.2010.tensiune de pas).I. 24 din 30 pag. 26 . Revizia 0 Pag.A.S.

flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile.4 Interzicerea intervenţiilor asupra dispozitivelor electrice fără autorizare necesară.M. 4 Delimitarea şi îngrădirea locurilor unde se execută lucrări cu foc deschis. sau a lucrărilor de sudură.S.G. evacuarea materialelor inflamabile din atelier.1146/2006. H. Efectuarea instruirii S. dotarea atelierului cu 27 . 5 Flăcări. Lucrător desemnat SSM Imediat cu caracter permanent.

L319/2006/NM A. ceaţă.stingătoare. HG 1146/2006. 4 Verificarea și completarea setului de 28 . Achiziţionar ea şi montarea de indicatoare de avertizare specifice.L 307/2006. din legislaţia în vigoare. 6 Nivel de iluminare variabil (în timpul circulaţiei pe timp de noapte apare fenomenul de orbire. verificarea lor periodică. Instruire SSM. Lucrător desemnat SSM Permanent. PSI. 3 luni. luminozitate prea puternică în miezul zilei).

29 . 25 din 30 pag. 01234567 7 Absenţa instrucţiunilor proprii şi instructajului pentru situaţii de urgenţă specifice alarmare de incendiu sau calamităţi naturale.R.I.2010.A. 4 Compltarea fişelor de post cu responsabilităţi specifice. Controlul medical oftamologic Lucrător desemnat SSM Imediat și de câte ori este necesar. Revizia 0 Pag.becuri de rezervă corespunzătoare Instruire pentru conștientizarea riscului. PeriodicEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. EDIŢIA: 1 / 06.P. înfiinţarea de grupe de salvatori.

Prim ajutor. viteză excesivă). conduita preventivă.Instruire din legea 319/2006. Control 30 . 4 Prelucrare în cadrul instruirilor periodice a codului rutier și a regulamentului de aplicare. Afişarea de panouri şi indicatoare de orientare pentru cazurile de pericol. Lucrător desemnat SSM Periodic 8 Executare greşită de manevre inclusiv cele nepermise de legislaţia rutieră (nenegocierea corectă a curbelor. HG 971/2006.

Afiş de avertizare: STAŢIONA -REA INTERZIS Ă! Lucrător desemnat SSM 31 .medical periodic psihologic Lucrător desemnat SSM Periodic 9 Deplasări. completarea fişei postului cu dispoziţii specifice. staţii electrice. locuri cu trafic intens). staţionări în zone periculoase (staţionări în locuri nepermise: zone de încărcare descărcare. 4 Delimitarea clară a zonelor de acces a personalului Instruire pentru conştientizarea riscului.

32 . 4 Prelucrare în cadrul instruirilor periodice a codului rutier și a regulamentului de aplicare. Control medical periodic psihologic Lucrător desemnat SSM Periodic 11 Neasigurări în trafic (traversări CF. priorităţi).I. Revizia 0 Pag.2010.A. 4 Prelucrare în cadrul instruirilor periodice a codului rutier și a regulamentului de aplicare. 01234567 10 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică în timpul testelor.P.R. 26 din 30 pag. EDIŢIA: 1 / 06.PeriodicEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.

Lucrător desemnat SSM Periodic Permnanent PROFESIONALĂ EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE 33 . din dotare. Instruire pentru conștientizarea riscului. Dotare cu. Instruire din HG 1048/2006. 4 Verificarea și înlocuirea centuri de siguranță. și utilizare mănuși de protecție la efectuarea lucrărilor specifice.Control medical periodic psihologic Lucrător desemnat SSM Periodic 12 Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protecţie.

Instruire privind codul de circulație și regulamentul de circulație.R. EDIŢIA: 1 / 06. 01234567 13 Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire.P.2010. 4 Verificarea sistemelor de frânare și direcție după graficul de reparație. Controlul medical periodic reflexe Întărirea sistemului de autocontrol Montarea de indicatoare de limitare a vitezei la 10 34 .I.COD: E. 27 din 30 pag. Revizia 0 Pag.A. strivire de mijloace transport auto din curtea societăţii).

km/h. Instruire privind limitele de 35 . Lucrător desemnat SSM Imediat Periodic Permanent 14 Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers în timpul probelor. Instruire pentru concretizarea riscului. Verificarea sub semnătură sub conducerea coordonatorului de transport a autovehiculelor înainte de plecarea în teste. 4 Întocmirea și urmărirea graficului de revizii și reparații.

EDIŢIA: 1 / 06.intervenție asupra autovehiculului. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de 57 factori de risc identificaţi. Revizia 0 Pag.5).14 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3. valoarea acceptabilă 3:  13 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)  1 încadrându-se în categoria de risc mare(5) 0 0 Cei 14 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt: F1. antrenare părţi a corpului la organele în 36 . Interpretarea rezultatelor evaluării Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Mecanic auto este de 3. 14 depăşesc.2010. 28 din 30 pag.I.R. Controlul medical periodic psihologic. 9.P. Lucrător desemnat SSM Imediat Periodic PermanentEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.A. ca nivel parţial de risc. Organe de maşini în mişcare (prindere.

(nivel parţial de risc 4) F9. ceaţă. flex. Flăcări. Absenţa instrucţiunilor proprii şi instructajului pentru situaţii de urgenţă specifice alarmare de incendiu sau calamităţi naturale. Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire. maşină de găurit. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers în timpul probelor. EDIŢIA: 1 / 06.bălţi . (nivel parţial de risc 4) F16.polizor. Revizia 0 Pag. Curent electric în atingere indirectă (cabluri cu izolaţia distrusă sau îmbătrânită. staţionări în zone periculoase (staţionări în locuri nepermise: zone de 37 .P.tensiune de pas). rupere subansamble sistem de direcţie). Curent electric în atingere directă (intervenţia neautorizată la panouri electrice.I. (nivel parţial de risc 5) F2. la utilaje sau scule electrice). (nivel parţial de risc 4) F14. utilaje de ridicat). Deplasări. (nivel parţial de risc 4) F45. Deviere de la traiectoria normală (pană de cauciuc. sau a lucrărilor de sudură.2010. strivire de mijloace transport auto din curtea societăţii). (nivel parţial de risc 4) F3. viteză excesivă). Executare greşită de manevre inclusiv cele nepermise de legislaţia rutieră (nenegocierea corectă a curbelor. (nivel parţial de risc 4) F26. Nivel de iluminare variabil (în timpul circulaţiei pe timp de noapte apare fenomenul de orbire.mişcare a utilajelor . flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile. sau care trec prin mediu umed . luminozitate prea puternică în miezul zilei).A. (nivel parţial de risc 4) F43. (nivel parţial de risc 4)EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E. 29 din 30 pag. (nivel parţial de risc 4) F15.R. F34.

EDIŢIA: 1 / 06. situaţia se prezintă după cum urmează: • • • • 36.factori de risc proprii sarcinii de muncă. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă Locul de muncă: Nivel global de risc: 3. Revizia 0 Pag. din dotare.descărcare. În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare. ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică.2010.40% dintre factorii de risc executantului identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra (invaliditate şi deces). după gravitate.R. 14. (nivel parţial de risc 4) F48. (nivel parţial de risc 4) Pentru diminuarea sau eliminarea celor 14 factori de risc care se situează în domeniul inacceptabil). 28. priorităţi). Neasigurări în trafic (traversări CF.încărcare . locul de muncă prezintă pericol ridicat de accidentare. 21.factori de risc proprii mijloacelor de producţie.P.07% . (nivel parţial de risc 4) F56. (nivel parţial de risc 4) F57.factori de risc proprii mediului de muncă.84% . 10. Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protecţie. Din analiza fişei de evaluare se constată că 35 respectiv. sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”. 61. staţii electrice.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ COD: E.14 38 .05% . 30 din 30 pag. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică în timpul testelor. locuri cu trafic intens).A.I.factori risc proprii executantului.04% .

84% 39 .07% Factori de risc proprii mijloacelor de producţie 36.04% Factori de risc proprii executantului 28.05% Factori de risc proprii sarcinii de muncă 14.Mecanic auto Factori de risc proprii mediului de muncă 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful