Afazia

Afazia este o tulburare a vorbirii care afectează exprimarea sau înțelegerea limbajului vorbit sau scris în absența oricărei modificări senzoriale sau a unui deficit al aparatului fonator, rezultând în urma unor leziuni dobândite ale creierului. Elementul fundamental al unei afazii îl constituie tulburarea codificării lingvistice și nu a articulării sau perceperii verbale. Pacientul afazic nu mai este capabil să folosească limbajul ca simbol pentru obiecte sau pentru procesele gândirii. Există mai multe tipuri de afazie, în care diversele proprietăți ale limbajului pot fi mai mult sau mai puțin afectate. Disciplina medicală care se ocupă cu studiul afaziilor este denumită afaziologie.Introducere Limbajul este un mijloc de cunoaștere și de comunicare între oameni, tulburarea sa reprezintă o întrerupere a contactului cu ambianța, cu atât mai marcată în cazul când coexistă cu alte perturbări ale activității simbolice cognitive corelate cu vorbirea, cum ar fi gnozia, praxia, memoria, schema corporală. Manifestările clinice ale afaziei, privind natura și intensitatea tulburărilor, diferă în funcție de anumiți factori biologici, cum ar fi etiologia, vârsta, preferința manuală, sau sociali, respectiv gradul de școlarizare, caracteristicile inerente ale limbii vorbite etc. Cea mai mare parte a persoanelor afazice nu pierd complet uzul vorbirii, unii pacienți nu au decât o ușoară nesiguranță în găsirea cuvântului adecvat, pe când alții - dimpotrivă pierd în totalitate facultatea de a se exprima prin limbajul verbal, de a înțelege ceea ce li se vorbește, de a citi sau de a scrie, în timp ce alte funcții cognitive, cum ar fi memoria sau orientarea, nu sunt semnificativ alterate. Specialiștii fac o deosebire între vorbire (sau - mai corect - elocuțiune) și limbaj (engl.: speech and language; fr.: parole et langage; ger.: Sprechen und Sprache): dacă un pacient are dificultăți în articularea sau pronunțarea cuvântului, se spune că are tulburări de elocuțiune, în cazul când are greutăți în găsirea cuvântului, în combinarea cuvintelor pentru alcătuirea unei propozițiuni sau în înțelegerea sensului cuvintelor sau frazelor percepute, atunci are o alterare a limbajului. De cele mai multe ori tulburările de limbaj se asociază cu dificultăți de elocuțiune. Mai multe forme ale limbajului pot fi interesate: conversația, cititul, scrisul etc. Afazia este o tulburare a limbajului dobândită, adică survine la un individ care până atunci avea o vorbire normală, în acest fel se deosebește de tulburările ce apar în cursul dezvoltării unui copil, cum ar fi gângăveala sau legastenia (incapacitatea sau dificultatea de a citi).

G. abia în anul 1865. înmărmurită în fața unui argument definitiv. și lui Jean-Baptiste Bouillaud (1825). 1842) sau ' „afemie" (Paul Broca. Prima autopsie a lui Broca: Emisfera cerebrală stângă a pacientului Leborgne (desen de Pierre Marie) Primele studii sistematice asupra afaziei În anul 1865. întemeietorul frenologiei. Precursorii Primele concepții cu privire la funcțiile cerebrale ale limbajului se datoresc lui Franz Gall (1810). 1861). Dax.Istoric Paul Broca Originea termenului afazie Utilizat de Platon (gr.: αφασια = lipsa vorbirii) pentru a caracteriza starea unei persoane care. M. termenul de afazie în înțelesul actual a fost introdus în literatura medicală în 1865 de Armand Trousseau. înlocuind termeni mai vechi ca ' „alalie" (Jacques Lordat. Paul Broca comunică rezultatele observațiilor anatomo-clinice făcute asupra pacientului Leborgne în care constată o leziune circumscrisă la "piciorul celei de a . în urma unor observații anatomo-clinice. Dax (1836) constată pentru prima dată o legătură între funcția limbajului și jumătatea stângă a creierului. "și-a pierdut glasul". Gall localiza funcția vorbirii în zonele din creier situate înapoia orbitei. în timp ce Bouillaud. situa un "organ legislator al vorbirii" în lobii anteriori ai creierului. observația lui rămâne însă necunoscută publicului medical și este publicată de fiul său.

nu ar fi vorba de pierderea "imaginilor verbale" ci de imposibilitatea realizării "limbajului propozițional".C. Sigmund Freud (1891) critică teoriile localizaționiste și consideră că funcția limbajului nu poate fi asumată decât de zone întinse ale scoarței cerbrale specializate. • • • • • Hughlings Jackson (1866) aplică teoria sa asupra disoluției funcțiilor cerebrale ierarhizate la studiul limbajului și afirmă că . Carl Wernicke descrie în anul 1874 o altă formă de tulburare a vorbirii. apărută în urma unei leziuni în zona "primei circonvoluțiuni temporale". F. însă plină de greșeli. între care există zone asociative. nu este capabil să înțeleagă niciun cuvânt perceput. care . în cazul unor leziuni localizate în Gyrus angularis. Joseph Dejerine (1892) descrie alexia (incapacitatea de înțelegere a textelor scrise) ca manifestare a unei "cecități verbale pure". rezervând pentru cazurile descrise de Broca termenul de ' „afazie motorie". Finkelburg (1870) consideră afazia drept tulburare a simbolurilor verbale (asimbolie). . în timp ce vorbirea proprie era posibilă.se caracteriza prin tulburarea înțelegeri limbajului. Ulterior relatează o serie de cazuri asemănătoare. Carl Wernicke El denumește această formă ' „afazie sensorială".treia circonvoluțiuni frontale" în emisfera cerebrală stângă.în cazul afaziei . în care pacientul cu un auz și inteligență normale. A. Continuatorii Cercetările de mai târziu s-au concentrat asupra descrierii unor forme speciale de afazie. Kussmaul (1876) descrie "surditatea verbală". asupra localizărilor cerebrale și dezvoltării diverselor teorii fiziopatologice și neuropsihologice.spre deosebire de cazurile lui Broca . unde localizează "centrul" limbajului articulat.

cu includerea lingviștilor. 1972. care dispare în împrejurări patologice.devine modificată. 1965."comportamentul abstract" .• • • • Pierre Marie (1906) se ridică cu vehemență împotriva doctrinei clasice a "centrilor preformați ai imaginilor verbale" și consideră afazia drept alterarea unui deficit intelectual specializat privind limbajul. În literatura apărută după cel de-al doilea război mondial se remarcă următoarele tendințe: . . în care întreaga configurație a bolnavului . în special de către cercetătorii americani (Norman Geschwind. 1913) subliniază necesitatea folosirii metodelor lingvisticei în studiul afaziei. Stachowiak. Henry Head (1926) nu admite o delimitare strictă între aspectele motorii și cele senzoriale ale limbajului și consideră luburările afazice drept manifestare a unui defect în formularea și expresia simbolică. de psihologie experimentală și de stimulare a creierului în studiul afaziei. representant al psihologiei configuraționiste (Gestaltpsychologie). 1976. nu numai vorbirea. consideră că cea mai înaltă proprietate a substanței cerebrale ar fi funcția de simultaneitate. logopezilor și foniatrilor. alături de neuropsihologi și neurologi. Mihai Ioan Botez (1968). Kurt Goldstein (1948). 1959). Roberts. 1977). Ion Voinescu și N. W.Penfield și L. Dominanța cerebrală și zonele limbajului Zonele clasice ale limbajului Noțiunea de dominanță cerebrală sau specializare emisferică funcțională a apărut o dată cu primele studii anatomo-clinice asupra afaziei. GheorghițăSevastopol (1968). În România sunt de remarcat studiile asupra afaziei întreprinse de Arthur Kreindler și Alexandru Fradis (1970).Dezvoltarea metodelor de tratament al afaziei (Anton Leischner. Howard Goodglass și Edith Kaplan. Arnold Pick în lucrarea Über die agrammatischen Störungen ("Despre tulburările agramatice".Includerea metodelor lingvistice. dar se aplică și la alte activități . Goldstein acordă o deosebită atenție așa zisului "limbaj interior". cum ar fi și afazia.J. Klaus Poeck și F.

care unește aria lui Broca cu cea a lui Wernicke. Pentru funcția limbajului. bolnavul adoptă un stil telegrafic.vocabular redus la câteva cuvinte sau silabe. laborios.parafazii fonematice sau "dezintegrare fonetică" (producerea unor cuvinte cu foneme incorecte). cu un rol deosebit în funcția limbajului scris. Dominanța emisferică pentru vorbire în funcție de preferința manuală nu trebuie însă considerată în mod rigid și absolut. cum ar fi "fascicolul arcuat". . La o persoană adultă. Conform concepției clasice "zona limbajului" este constituită din două arii corticale situate în emisfera cerebrală dominantă (în general cea stângă la "dreptaci"): • • "piciorul" (pars opercularis) și "capul" (pars triangularis) celei de a treia circonvoluțiuni frontale = [ „aria lui Broca"]]. Cele patru forme clasice. importantă pentru declanșarea actului motor al vorbirii. Importante sunt și legăturile între aceste regiuni.debit verbal încetinit. afectează mai mult de jumătate din pacienții suferinzi de afazie. a cărei leziune afectează producția vorbirii treimea posterioară a primei circonvoluțiuni temporale = [ „aria lui Wernicke"]]. cu cât subiectul este mai tânăr. admise de majoritatea specialiștilor. se admite că diverselor funcții cerebrale superioare corespund în fiecare emisferă dispozitive anatomo-fiziologice. Diverse tipuri de afazie Diversele tipuri de afazie rezultă din localizările leziunilor în anumite regiuni din creier. Roberts au descris în 1959 ' „aria motorie suplimentară". .deficiențe gramaticale. Simptome caracteristice: . în cazul unei preferințe manuale drepte (la "dreptaci"). • Afazia Broca (afazie motorie sau expresivă) este prototipul tulburărilor afazice cu debit verbal redus. . W. iar posibilitatea recuperării unor activități compromise demonstrează existența unei plasticități funcționale în structura creierului. cu atât mai evidentă. emisfera cerebrală stângă este dominantă în majoritatea covârșitoare a cazurilor. . a căror integritate este necesară pentru exercitarea lor cu eficacitate. ceea ce înseamnă că în urma unor leziuni în anumite regiuni de partea stângă a creierului apar tulburări de tip afazic. în timp ce înțelegerea limbajului este în mare măsură puțin compromisă. Penfield și L. a cărei leziuni impietează înțelegerea vorbirii.simbolice ale creierului. La acestea trebuie adăgată zona alcătuită din gyrus supramarginalis și gyrus angularis. mai ales de sintaxă (agramatism). bazate pe observații anatomo-clinice. situată pe fața internă a unei emisfere cerebrale. există excepții (la "stângaci" lucrurile sunt ceva mai complicate).

capacitatea de comunicare este grav alterată. . . Zonă irigată de artera temporală posterioară.vorbirea cu debit normal. • • Afazia globală este forma cea mai gravă de afazie. prin parafazii semantice ("salată de cuvinte"). atât la vorbit cât și la scris. circonvoluțiunea supramarginală) ale limbajului provoacă o pierdere totală a capacității de vorbire și de înțelegere.comunicarea este redusă în primul rând datorită incapacității de expresie."melodia verbală" (prozodia) săracă. în cazuri grave până la "surditate verbală".construcția gramaticală doar ușor alterată. în parte și prin slăbiciunea mâinii drepte. neologime ("jargonafazie"). uneori totuși paragramatism ("jargon dissintactic"). • Afazia Wernicke (afazie senzorială sau receptivă). . Acești pacienți păstrează un rudiment de limbaj automat. Comunicarea verbală este practic imposibilă. Localizare lezională: Circonvoluțiunea temporală posterioară și cea parietală inferioară în emisfera cerebrală dominantă pentru vorbire (în majoritatea cazurilor de partea stângă). "diaree verbală"). de neînțeles pentru interlocutor.producția verbală lipsită de înțeles. Localizarea lezională: Piciorul celei de a treia circonvoluțiuni frontale din emisfera cerebrală dominantă pentru vorbire (în majoritatea cazurilor cea stângă) și substanța albă subiacentă. Leziunile cerebrale întinse. . . cât și cele posterioare (Wernicke. Prognosticul unei recuperări a limbajului este foarte rezervat.lipsă de înțelegere a limbajului. în special sub forma exclamaților emoționale.pacientul este conștient de dificultățile avute.incapacitate de a înțelege limbajul scris (alexie). . caracterizată prin tulburări accentuate ale înțelegerii limbajului și printr-o producție verbală fluentă. caracterizată printr-o tulburare a accesului lexical (în special pentru substantive și adjective atributive).articularea cuvintelor normală. . Zonă irigată de artera prerolandică. reacționează depresiv. . . Afazia amnestică (Pitres) (Afazie nominală sau Anomie). Frecvent este asociată cu un deficit motor grav (hemiplegie) de partea dreaptă a corpului.înțelegerea vorbirii este puțin sau de loc afectată. scrisul disortografic.. . uneori cu prinderea "insulei lui Reil".pacientul este de cele mai multe ori inconștient de defectul său și are o dispoziție afectivă disforică. normală din punct de vedere fonetic. Manifestările cele mai obișnuite constau în .pronunția (articularea) cuvintelor defectuoasă. uneori chiar excesiv de abundent și accelereat ("logoree".scrisul este defectuos. a scrisului și cititului. ramură a arterei cerebrale mijlocii. . dar profund alterată semantic. ramură a arterei cerebrale mijlocii. Simptome caracteristice: . . cuprinzând atât zonele anterioare (Broca).

În unele cazuri s-au constatat leziuni ale cortexului auditiv. uneori leziuni ale ariilor prefrontale de partea stângă. Localizare lezională: Gyrus-ul angular. Anartria pură rezultă dintr-o leziune a porțiunii operculare a circonvoluțiunii frontale ascendente sau a a unor fibre de proiecție în legătură cu această arie corticală. nealterată dar cu o dificultate extremă în a repeta cuvintele sau frazele percepute. precum și cititul cu voce tare rămân nealterate. ale insulei lui Reil suau în circonvoluțiunea supramarginală. scrisul sau recunoașterea înțelesului cuvintelor. fie o producție verbală fluentă. Afazia transcorticală senzorială comportă pe plan receptiv o tulburare a înțelegerii limbajului oral și scris. poate scrie. izolând zona posterioară a limbajului (Wernicke) de restul cortexului cerebral. Leziunea responsabilă este situată înainte de aria lui Broca. sub aspectul unei dezintegrări fonetice. fie ușoare modificări calitative (parafazii. în regiunea prefrontală. Unii cercetători susțin că ar fi vorba de o distrugere a fascicolului arcuat. produc de cele mai multe ori o succesiune de parafazii fonematice ininteligibile.dificultatea găsirii cuvântului adecvat cu apariția de parafazii apropiate de sensul cuvântului dorit și tulburări discrete ale înțelegerii semantice. cum ar fi cititul. de exemplu. Anartria pură apare. Descrierea leziunilor cerebrale care sunt la originea acestei forme de afazie este controversată. dar nu înțelege un text scris. disortografii). Când acești pacienți încearcă să repete cuvintele percepute. atât pentru vorbire. Se manifestă sub forma unei imposibilități de a executa actele motorii necesăre producerii unei foneme. . Repetiția cuvintelor sau frazelor. care unește aria lui Wernicke cu cea a lui Broca. bolnavul neavând nici o modificare în înțelegerea limbajului. Capacitatea de comunicare doar discret limitată. afectând sistemele axonale care se proiectează pe structurile profunde eferente. Un pacient. Alte forme de afazie • • Afazia de conducere se caracterizează printr-o vorbire spontană fluentă. repetiția cuvintelor și propozițiunilor este însă conservată. iar pe plan expresiv. Afaziile zise transcorticale Afazia transcorticală motorie. Leziunile constatate afectează lobul parietal inferior de partea stângă. Este greu de deosebit de o apraxie buco-facială. Caracteristica fundamentală a acestei forme de afazie este o aspontaneitate sau lipsă de incitație verbală. Afazia transcorticală mixtă se manifestă ca o afazie globală. în evoluția unei afazii Broca. de obicei. • Afaziile zise "pure" (sau afazii instrumentale) sunt tulburări selective ale unor performanțe din domeniul limbajului. cât și pentru scris. adesea cu ecolalie.

Din acest motiv. Hotărîtoare sunt natura. Există multe excepții de la regula lui Pitres. Posibilitatea unei recuperări funcționale este mai mare decât la dreptaci. extensia și profunzimea leziunii cerebrale. în timp ce auzul este intact și semnificația diverselor sunete non-verbale este recunoscută. sociali și profesionali. Despre o afazie la copii se poate vorbi doar în cazul când tulburarea a apărut după ce limbajul a atins dezvoltarea sa definitivă (în jur de cinci-șase ani). Tablourile clinice se deosebesc de cele ale adulților în funcție de stăpânirea scrisului și cititului în diversele etape ale școlarizării. Studii mai recente au arătat că situația este mult mai complexă. mergând până la supresiunea totală. În urma unor observații mai vechi se considera (Pitres. O mare parte a persoanelor cu preferință manuală stângă ("stângaci") au o reprezentare a funcției limbajului în ambele emisfere cerebrale. unii au o dominanță emisferică dreaptă ("în oglindă" față de "dreptaci"). Afazia la poligloți. localizate în regiuni care la o persoană obișnuită ar fi . emisfera cerebrală integră putând prelua și dezvolta mai departe funcțiile limbajului. Sprachentwicklungsstörung). La copiii de vârstă fragedă (până la patru-cinci ani). Se poate întâmpla ca limba nou învățată să devină predominantă prin folosirea zilnică. Surditatea verbală pură se caracterizează printr-o dificultate izolată. Există puține observații în literatură și nu se poate stabili o regulă generală. apariția unei afazii afectează mai mult limba achiziționată mai recent. În general se observă o reducere a vorbirii spontane. și regiunile parieto-temporale ale zonei limbajului. iar la o parte dominanța este de partea stângă. Cecitatea verbală pură (Alexia agnozică sau Alexia pură) consistă într-o tulburare izolată a discriminării și recunoașterii informațiilor vizuale constitutive ale limbajului scris (litere. manifestările clinice și evoluția sunt foarte diferite de la pacient la pacient. 1895) că la persoanele ce vorbesc mai multe limbi. Leziunile responsabile constau într-o întrerupere a legăturilor dintre ariile vizuale primare (ariile calcarine). în timp ce vorbirea și înțelegerea limbii materne sunt mai puțin sau de loc tulburate.Agrafia pură se manifestă printr-o tulburare izolată a scrisului. înlocuind prevalența limbii materne (cazul persoanelor imigrate în Israel din țări cu limbi diferite). adesea gravă în recunoașterea informațiilor sonore constitutive ale limbajului oral. În cazurile cercetate s-a constatat o întrerupere a legăturii dintre ariile auditive primare (drepte și stângi) și zona lui Wernicke. manifestările clinice la poligloți depinzând de factori afectivi. o sărăcire a vocabularului. în timp ce imaginile non-verbale sunt percepute și recunoscute. atât de partea dreaptă cât și de cea stângă. de regulă. care. în cazul unei leziuni a creierului apar așa zise "tulburări afazice de dezvoltare" (developmental aphasia. sunt recuperabile. Afazia la "stângaci". Afazia la surdomuți. Nu se cunoaște cu exactitate localizarea lezională a acestei perturbări. cuvinte). În cazuri izolate s-a constatat că în situația unor leziuni cerebrale survenite la surdomuți. Forme particulare • • • • Afazia la copii.

produs o afazie. afazia transcorticală senzorială. cu valoare practică. 1974). s-a verificat utilitatea testului Token (Token-Test). 1969) sau bateria de teste a lui Kertesz și Poole ("Western Aphasia Battery". cu debit verbal redus: afazia Broca. având drept criteriu caracterul debitului verbal: fluent (curgător) sau redus. realizându-se o așa zisă ' „asimbolie gestuală". care servește la diferențierea între tulburările de vorbire afazice și cele de altă natură. Diagnosticul unei afazii Diagnosticul unei afazii se stabilește în urma examenului limbajului vorbit și scris. care reflectă concepțiile autorilor respectivi asupra afaziei. În America se utilizează mai ales schema de examinare a lui Goodglass și Kaplan (1972). Afazii non-fluente sau afazii expresive. bazat pe concepțiile clasice asupra afaziei. anomia (afazia amnestică). înțelegerea cuvintelor și frazelor. Clasificarea americană În literatura de specialitate americană s-a răspândit clasificarea simplificată propusă de școala neurologică din Boston ("Boston Neoclassical Model"). Pentru aceasta s-au propus mai multe "baterii" de teste verbale și non-verbale. lectura. Bateria de teste a lui Weissenburg și McBride 1935. dar nu dă nicio indicație asupra tipului de afazie. pacienții pierd capacitatea de a comunica prin limbajul gestual. vorbirea repetată. • • Afazii fluente denumite și afazii receptive. afazia de conducere. bazate pe categoriile gramticale alelimbajului. Ca prim examen orientativ. La aceste două tipuri fundamentale se adaugă grupul afaziilor pure. completat de un examen neurologic amănunțit și de diverse metode de investigație neuroradiologice. . denumirea obiectelor și situațiilor. în care sunt înglobate afazia Wernicke. afazia globală. afazia transcorticală motorie. Programul de examen clinic al afaziei propus de Hécaen și De Ajuriaguerra 1960. Mai cunoscute sunt: • • • Bateria de teste a lui Henry Head 1926. comportă și cercetarea unor posibile tulburări asociate (apraxii. capabilă să studieze toate funcțiile limbajului și care permite o analiză calitativă a rezultatelor. agnozii). testul de diagnostic diferențial al afaziei propus de Schuell ("Minnesota test for diferential diagnosis of aphasia". cu debit verbal bogat. precum și un examen complet al funcțiilor intelectuale. care cuprinde: vorbirea spontană. scrisul spontan sau dictat. cu accent pe investigarea funcției formulării și expresiei simbolice.

Kreindler și Fradis (1970) au propus un program de examinare a pacienților cu afazie. ceea ce se numește plasticitate cerebrală. encefalite (de ex. uneori se asociază și o terapie de grup. Tulburări afazice cu caracter paroxistic pot fi singura manifestare a unei crize de epilepsie. Acest proces poate fi facilitat printr-un tratament de reeducare a vorbirii. primitive sau metastatice. Condiții obligatorii pentru obținerea unor rezultate pozitive sunt absența unor tulburări demențiale și motivarea pacientului. Boli infecțioase ale creierului și meningelor: abcese cerebrale. R. Boli degenerative. mai ales în teritoriul arterei cerebrale mijlocii de partea stângă. de cele mai multe ori incompletă. tumori cerebrale benigne sau maligne. este datorită capacității creierului de a crea noi conexiuni interneuronale. Cauzele cele mai frecvente sunt: • • • • • Bolile cerebro-vasculare.În Germania este foarte răspândit testul de examinare al afaziei propus de școala de neurologie din Aachen (Aachener Aphasie Test pe scurt AAT). Peuser: Studien zur Sprachtherapie. Traumatisme cranio-cerebrale cu focare contuzionale în parenhimul cerebral. de ex.: Boala Alzheimer. Procese expansive intracraniene. Hoops: Recovery in Aphasics. 1979): metode de stimulare. tulburările afazice se pot ameliora în cursul evoluției (de ex. G. Stachowiak și Huber (1975). Cauzele afaziilor Orice leziune a creierului care interesează zonele limbjului și legăturile dintre ele poate provoca tulburări ale vorbirii de tip afazic cu caracter permanent. Această recuperare funcțională. metode programate. boală degenerativă). Afazia primară progresivă.: după un accident vascular cerebral). în funcție de gravitatea și extinderea leziunii. 1976. bazat pe concepția lor pavlovistă asupra limbajului. În România. Tratamentul afaziilor Dacă nu este vorba de o afecțiune progresivă (tumoră. Amsterdam. terapie melodică și ritmată (melodic intonation therapy) cu asocierea muzicii. metode de deblocare. Tratamentul este de cele mai multe ori individual. Există mai multe metode (amănunte se găsesc în literatura de specialitate: Yves Lebrun.: Encefalita herpetică). München. hemoragii sau infarcte. Bibliografie selectivă . cu scopul realizării unei capacități de comunicare apropiată de cea normală. dezvoltat de Poeck. Studiile comparative între grupe de bolnavi tratați și netratați au demonstrat avantagiile tratamentului sistematic al afaziilor.

2003. 1975. H. L. J. 1965. 1968. Goldstein: Language and Language Disturbances. 1951. Paris.Ch. Apraxie und Agnosie. Botez: Afazia și sindroame corelate în procesele expansive intracraniene. Spreen. Risser: Assessment of Aphasia. H.R. Ombredane: L'aphasie et l'élaboration de la pensée explicite. 1883. 1864. Angelergues: Pathologie du langage. Hécaen. 1987. Kleist: Über Leitungsaphasie. București. Washington DC. K. 1970. Londra. 1987.W. Penfield. Londra. 2:259-269. 17:503-532. 1948. O. W. Kaplan: Assessment of Aphasia and Related Disorders. 1959. M. H. 1926. Gazette hebdomadaire de Médicine et Chirurgie. A. București. Broca: Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé suivies d'une observation d'aphémie. Stuttgart. H. . Bulletin de la Société d'anatomie. Head: Aphasia and Kindred Disorders of Speech. Princeton. Literatură modernă • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Th. R. maladie décrite récemment sous le nom impropre d'aphémie. M. Bastian: Über Aphasie und andere Sprachstörungen. Apraxia and Agnosia. Roberts: Speech and Brain Mechanisms. Montreal et Paris. Leischner: Aphasien und Sprachentwicklungsstörungen. Botez (edt. Leipzig. E. Trousseau: De l'aphasie. Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie. Philadelphia. Chapey: Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders.R. Kreindler.Lucrări clasice • • • • • • • • A. K. New York. A. New York. 1861. A. Leipzig. 8:10-11. P. Dax: Lésions de la moitié gauche de l'encéphale coincidant avec l'oubli des signes de la pensée. 1960. Paris. O. A. Fradis: Afazia. 1964. Critchley: Aphasiology and other Aspects of Language. A. A. M. Stuttgart. 1902. A.): Neuropsychologie clinique et neurologie du comportement. 1970. 1972. 1881. 1874. Comptes Rendues de la Société de Biologie (Paris). Dejerine: Contributions à l'étude anatomo-clinique des différentes variétés de cécité verbale. Goodglass. In: Disorders of Language. P. Marie: De l'aphasie. 1961 J. M. Luria: Factors and Forms of Aphasia. 1905. San Diego. Breslau. Alajouanine: L'Aphasie et le langage pathologique. C.L. Paris. Brain: Speech Disorders: Aphasia. Edinburgh. 1968. 1892. Philadelphia. Revue Médicale (Paris). R. 6:350-357. 1865. Wernicke: Der aphasische Symptomenkomplex.I. Gazette des hôpitaux civils et militaires. 2001. Kussmaul: Die Störungen der Sprache. Zangwill: Cerebral Dominance and Its Relation to Psychological Function. W.I. Brown: Aphasie. 3:693-702. 4:61-90.H.

Legături externe • • de Testul de Afazie al școlii de neuropsihologie din Aachen fr Bazele neurobiologice ale limbajului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful