Walimatul Urus

Walimatul Urus: Di Antara Sunnah Dan Yang Ditokok Tambah Definisi Walimatul urus

Menurut Imam ash-Shan ani: Kata walimah ( ) diambil dari kata asal ( ) yang bererti perhimpunan, kerana pasangan suami isteri (pada ketika itu) berkumpul sebagai mana yang dikatakan oleh imam az-Zuhri dan yang lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah awlama yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menterjemahkan kegembiraan. Dan walimatul urus adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani, Subulus Salam, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 724, Darus Sunnah) Menurut Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim: Al-Walimah ertinya adalah makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada pesta (majlis) pernikahan secara khusus. (Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Ensiklopedi Fiqh Wanita, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 310, Pustaka Ibnu Katsir) Dari dua penjelasan ini dapat kita fahami bahawa yang dimaksudkan dengan walimatul urus itu adalah jamuan makan yang diadakan disebabkan berlangsungnya ikatan perkahwinan (pernikahan) . Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata: Ketika tiba waktu pagi hari setelah Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam menjadi seorang pengantin dengan Zainab bin Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu mereka dijamu dengan makanan dan setelah itu mereka pun bersurai. (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 1428) Juga perkataan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam kepada Abdurrahman bin Auf apabila Nabi mengetahui Abdurrahman baru sahaja bernikah: Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5169) Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menikahi seorang perempuan, beliau mengutuskan aku untuk mengundang beberapa orang untuk makan. (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, no. 3219) Hukum Mengadakan Walimatul Urus Imam ash-Shan ani rahimahullah menjelaskan: Imam Ahmad berkata, Walimah itu hukumnya sunnah . Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub). Ibnu Baththal berpendapat, Aku tidak tahu apabila ada ulama yang mewajibkan, mungkin dia tidak tahu perbezaan ulama tentang hukum tersebut . Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat asy-Syafi i rahimahullah. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani, Subulus Salam, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 726, Darus Sunnah) Manakala sebahagian pendapat mengatakannya sebagai wajib seperti pendapat mazhab Zahiri sebagaimana yang dijelaskan di dalam Subulus Salam, asy-Syafi i di dalam al-Umm, dan juga pendapat Syaikh al-Albani di dalam Adabuz Zifaf. Ada pun pendapat yang terpilih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah: Tiada perbezaan pendapat di antara ahli ilmu, bahawasanya hukum walimah di dalam majlis perkahwinan adalah sunnah dan disyari atkan (sangat dituntut), bukan wajib. (Ibnu Qudamah, al -Mughni, jil 7, m/s. 2) Siapa Yang Mengadakan Walimah Walimah dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Suami. Ini adalah sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri dan turut dicontohi oleh para sahabat-sahabatnya yang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menikahi seorang perempuan, beliau mengutuskan aku untuk mengundang beberapa orang untuk makan. (Hadis Riwayat al-Bukhari, at-Tirmidzi, no. 3219) Juga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan: Abdurrahaman berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru sahaja bernikah dengan seorang wanita

1

hendaklah dia segera beredar. Imam an -Nawawi. undangan ke majlis walimah boleh ditinggalkan sekiranya memiliki uzur. 2048) Waktu Walimah Imam al-Mawardi dari mazhab asy-Syafi i menjelaskan bahawa waktunya adalah setelah selesai akad pernikahan dan setelah kedua pasangan bersama. jil. 5173) Pendapat yang menjelaskan wajibnya menghadiri undangan walimah juga turut dijelaskan oleh Ibnu Abdil Barr. Walau pun begitu. Subulus Salam. Ibnu Hazm. 2. beliau berkata: Aku membuat makanan. gambar-gambar makhluk bernyawa. imam asy-Syafi i. Dinyatakan sahih oleh al-Albani di dalam Shahih Sunan Ibnu Majah dan Adabuz Zifaf) 2 . (Rujuk Hadis Riwayat al-Bukhari. 311. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ahmad. Panduan Lengkap Nikah Menuju Keluarga Sakinah. Darus Sunnah) Menurut Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. apakah yang membuatkan engkau pulang? Beliau menjawab: Sesungguhnya di dalam rumah ada kain penutup yang bergambar. beliau mengundang kaum muslimin. dan pendapat inilah yang telah menjadi kesepakatan para ulama. no. no. adakanlah walimah walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing . 5169) Berdasarkan hadis ini. Ini adalah kerana Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri pernah melaksanakan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan campuran kurma tanpa biji yang dicampur dengan keju dan tepung di atas sumbangan para sahabat yang hadir. m/s. 3359. Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. hendaklah dia menghadirinya. Sekiranya ini berlaku. dan permainan alat-alat muzik dan nyanyian. maka seseorang tidak perlu menghadirinya melainkan dengan tujuan untuk mencegah kemungkaran tersebut. (Amru Abdul Mun im Salim. Dar an-Naba ) Hukum Menghadiri Undangan Walimah Hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu diundang ke majlis walimah. iaitu ketika Nabi menjadi pengantin dengan Zainab. maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya dia berjaya mencegahnya. (Imam Muhammad bin Ismail as h-Shan ani. jil. dan sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki ke dalam sesebuah rumah yang di dalamnya mengandungi gambar-gambar. Ini adalah sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu. no. walimah tidak diadakan ketika perjalanan akad nikah berlangsung atau sebaik akad nikah. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Semoga Allah memberkahimu.dengan mahar satu nawat emas (emas sebesar biji kurma) . maka itu adalah satu kebajikan. lalu aku mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. Rasulullah telah memerintahkan Abdurrahman bin Auf supaya mengadakan walimah.. perbuatan Nabi ini dijadikan bab oleh al-Baihaqi sebagai Bab Waktu Walimah . 727. Rasulullah Shallalalhu alaihi wa Sallam bersabda: Dan barangsiapa yang meninggalkan undangan. m/s.. walimah tidaklah semestinya dilakukan dengan seekor kambing tetapi ia dilakukan bersesuaian dengan kemampuan suami. kemudian beliau tiba. (Hadis Riwayat Ibnu Majah. Ini adalah sebagaimana penjelasan berikut: 1 Apabila di dalam walimah tersebut mengandungi perkara-perkara maksiat seperti jamuan khamar (arak). no. Bab Nikah. Ibnu as-Subki berkata: Yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bahawa walimah itu diselenggarakan setelah berhubungan (pasangan bersama). 5177) Walau pun begitu. 2. Ensiklopedi Fiqh Wanita. Ibu dan Bapaku sebagai tebusan. tetapi adalah setelah pasangan bersama (bersetubuh) . no. (Hadis Riwayat alBukhari. (Hadis Riwayat al-Bukhari. beliau berkata. lalu beliau pun segera pulang. 177. Bab Nikah. Aku pun segera bertanya. berdasarkan hadis pernikahan di antara Nabi dengan Zainab binti Jahsy iaitu berpandukan perkataan Anas di pagi harinya (rujuk hadis di atas). Wahai Rasulullah. (Rujuk: Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. Pustaka Ibnu Katsir) Begitu juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Amru Abdul Mun im Salim: Seseorang hendaklah menyelenggarakan walimah setelah ia berkumpul dengan isterinya. dan sekiranya tidak berjaya. m/s. (Hadis Riwayat al-Bukhari.

jika dia mahu. apabila makanan yang dihidangkan mengandungi syubhat (tidak jelas kehalalannya) . hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Media Hidayah) 2 Apabila terdapat pengkhususan undangan di mana orang yang mengundang membeza-bezakan di antara yang kaya dengan yang miskin atau fakir. no. 5177) Di antara uzur lain yang dibenarkan untuk tidak hadir ke undangan walimah adalah seperti uzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan solat Juma at. Jika mahu. Adabuz Zifaf. dan orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir. Ensiklopedi Fiqh Wanita. m/s. Darus Sunnah) Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. seperti terjadinya hujan yang sangat lebat. no. (Abu Malik Kamal as -Sayyid Salim. 314. no. (Hadis Riwayat al Bukhari. (Imam Muhammad bin Ismail ash -Shan ani. puasa sunat yang ditinggalkannya tidak wajib diganti. jil. 4811. para malaikat mendoakanmu. kerana takutkan musuh. 2. dan hanya mengundang orang yang tidak memerlukan (orang kaya).. jil. jalan yang bermasalah. (Hadis Riwayat Abu Daud. dia boleh untuk memakannya. (Hadis Riwayat al Bukhari. m/s. Akan tetapi dibolehkan bagi mereka yang berpuasa untuk menghadirinya sahaja tanpa menyantap hidangan dan dianjurkan mendoakan orang yang mengundangnya. (Hadis Riwayat Muslim. atau diperuntukkan kepada orang-orang kaya sahaja. dan memohonkan keampunan buat 3 . dan hanya mengundang ora ng yang tidak memerlukan (orang kaya). Hadis ini hasan menurut penilaian al-Albani) Daripada Anas radhiyallahu anhu. jil. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu diundang. 152. atau tidak memakannya. no. 2. Subulus Salam. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani. Adabuz Zifaf. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Lihat: al -Albani. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Bab Nikah. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam ash-Shan ani di mana diizinkan untuk tidak memenuhi undangan walimah apabila adanya uzur di antaranya. 157.. Bab Nikah. maka hendaklah dia menghadirinya. (Hadis Riwayat Ahmad.. 729. 2. Subulus Salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Bab Nikah. (Hadis Riwayat Muslim. keberkahan. hadis ini menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walaupun dia sedang berpuasa. yang mana di dalam walimah tersebut tidak mengundang orang yang memerlukan (fakir).. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Jika salah seorang dari kamu diundang makan. 1431) Menurut Imam ash-Shan ani. (Hadis Riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi. takut hilangnya harta. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam berdoa kepada Sa ad bin Ubaidah yang menghidangkan kismis untuknya: Semoga orang-orang yang baik memakan makananmu. 1430) Anjuran Supaya Mendoakan Pasangan Pengantin Di antara keindahan di dalam Sunnah adalah mendoakan kebaikan. dan yang lain yang seumpama. m/s. jika dia sedang berpuasa hendaklah dia mendoakan. Namun. Pustaka Ibnu Katsir) Digalakkan Mengundang Orang Bertaqwa (Soleh Ini adalah sebagaimana hadis berikut: Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman.. m/s. makanan yang dihidangkan mengandungi syubhat. atau ada orang yang tidak senang dengannya. Media Hidayah) Dan jangan sekali-kali hanya mengundang orang-orang yang kaya lalu melupakan orang-orang yang memerlukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.. jika tidak mahu dia boleh untuk meninggalkannya. dan seumpamanya. dia dibolehkan makan. 732. dan janganlah makanan kamu dimakan melainkan oleh orang-orang yang bertaqwa. maka janganlah duduk di meja makan yang di sana dihidangkan minuman keras (khamar). Darus Sunnah) Dan sebenarnya tidak ada perbezaan akan kewajiban untuk memenuhi undangan walimah sama ada dia sedang berpuasa atau pun tidak. m/s. Dan jika dia membatalkan p uasanya.. 5177) Bolehkah Orang Yang Berpusa Menghadiri Walimah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. yang mana di dalam walimah tersebut tidak mengundang orang yang memerlukan (fakir). no. dan jika dia tidak berpuasa.Juga hadis dari Umar al-Khaththab radhiyallahu anhu. hendaklah dia makan. Rujuk: al-Albani.

Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Tidak bersyukur kepada Allah. 1615) Dan dianjurkan bagi mereka yang diundang untuk mengucapkan terima kasih di atas undangan yang diberikan. Rujuk: al-Albani. no. beliau akan berkata: Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. dan menyatukan kamu berdua di dalam kebaikan. Semoga bahagia dan mendapat ramai anak.Asqalani rahimahullah menjelaskan: 4 . (Hadis Riwayat Abu Daud. 2130. Ada pun sebenarnya. berkahilah mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka. (Hadis Riwayat al-Bukhari. (Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam al-Kabir. memberikan keberkahan atasmu. Media Hidayah) Doa untuk orang yang mengundang makan: Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam mendoakan untuk Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu dan keluarganya (ayahnya) di ketika dia selesai dijamu makanan: Ya Allah. berkahilah mereka berdua dan berkahilah perkahwinan mereka berdua. bahawasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam jika memberikan ucapan doa kepada seseorang yang berkahwin. . (Hadis Riwayat Abu Daud. Adabuz Zifaf. Di antara doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk berdoa dengannya adalah sebagaimana berikut: Doa untuk pasangan pengantin: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya al-Hafiz Ibnu Hajar al. Hadis ini dinilai sahih oleh at-Tirmidzi dan ath-Thusi sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Albani di dalam Adabuz Zifaz) Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf: Semoga Allah memberkahimu. Sebagai contoh.. orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. 5169) Doa ketika Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah: Ya Allah. no. lalu diganti dengan ucapan-ucapan yang tidak sewajarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. pada masa ini begitu ramai yang mempopularkan bentuk-bentuk ucapan seperti: Selamat pengantin baru. ucapan-ucapan seperti ini telah pun disentuh oleh para ulama sejak awal lagi. (Hadis Riwayat Muslim. no. 160. no.pasangan pengantin serta mendoakan untuk orang yang mengundang ke majlis makan (walimah). 4811) __________________ Mengucapkan Ucapan Yang Tidak Disyari atkan Adalah tidak dibenarkan meninggalkan ucapan-ucapan (doa) yang telah sedia dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam seperti yang disebutkan di atas. m/s.

Abdurrazzaq. Beliau pun menghamparkan lembaran kulit yang disamak (sebagai bekas). Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri telah melarang perbuatan seperti itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Uqail bin Abu Thalib. Media Hidayah) Demikianlah sesebuah majlis walimah (walimatul urus) yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam dan diamalkan oleh para sahabat dan generasi awal umat Islam lainnya. Uqail pun berkata. beliau berkata: Setelah Nabi Shallalalhu alaihi wa Sallam menikahi Shafiyah. pada pagi harinya Nabi pun berkata: Sesiapa yang memiliki sesuatu untuk disumbangkan. m/s. Rujuk: al-Albani. tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Ini berlaku di ketika Uqail berkahwin dengan seorang wanita dari suku Jasyam. Ucapkanlah: Semoga Allah memberkahimu di dalam kesenangan atau pun kesusahan . Ahmad. jadi. Di bahagian seterusnya. 2048) Berdasarkan hadis ini. Syaikh al-Albani rahimahullah menyatakan: Orang-orang kaya dan yang memiliki kelebihan (bekalan) dianjurkan untuk memberikan sumbangan di dalam majlis walimah saudaranya. maka tinggalkanlah. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. (Surah an-Nuur. niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Di mana di dalam sebuah hadis disebutkan: Sebenar-benar perkataan. 59: 7) Manakala tokok tambah (bid ah) yang dimaksudkan di sini adalah apa jua tokok tambah yang dikhususkan di dalam majlis walimah yang pada asalnya menurut timbangan agama tidak disyari atkan. (Hadis Riwayat al-Bukhari. sunnah. (Fathul Bari. no. 162.Perkataan ini biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyyah sehingga ucapan ini dilarang. 232. Rujuk: Abu Hafsh Usamah. Mereka pun bertanya. jil. 9. janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. hendaklah disumbangkan . ada yang menyumbang kurma. Adabuz Zifaf. adalah Kitabullah (al-Qur an). 31: 17) Apa yang diberikan Rasul kepadamu. tulisan akan difokuskan kepada beberapa contoh amalan di dalam masyarakat Melayu ketika majlis-majlis walimah mereka pasa masa kini. Panduan Lengkap Nikah. apa yang harus kami ucapkan. keju. sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad 5 . Kemungkaran dan Tokok Tambah (Bid ah) Di Dalam Majlis Walimah Bahagian ini ditulis adalah berdasarkan pemerhatian terhadap majlis walimah (walimatul urus) tertentu di sekitar masyarakat Melayu Semenanjung Malaysia. atau sebaliknya yang membawa kepada larangan syari at mahu pun bid ah. Dan apa yang dilarangnya bagimu. dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.Nya. m/s. wahai Abu Zaid? Uqail berkata. (al-Albani. Ada orang yang menyumbang keju. maka terimalah. 222. Yang dimaksudkan sebagai kemungkaran di sini adalah apa jua perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam agama. Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian. Aturcara walim ah (majlis perkahwinan) adalah sebuah ibadah yang disyari atkan oleh agama melalui Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. Pustaka Ibnu Katsir) Ini adalah kerana. Sekaligus kita akan melihat sama ada ianya harus. dan ada yang memberikan minyak samin. m/s. Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Mereka pun membuat hais (campuran kurma tanpa biji. Lalu orang-orang yang mengunjunginya mengucapkan: Semoga bahagia dan mendapat ramai anak. (Surah al-Hasyr. m/s. Janganlah kamu mengucapkan seperti itu (kerana Rasulullah telah melarangnya) . Adabuz Zifaf. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. 24: 21) Waai anakku. 139. Ianya begitu mudah dan ringkas. tepung dan minyak).. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan (oleh Allah). (Surah Luqman. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman. Media Hidayah) Disunnahkan Memberi Hadiah dan Membantu Melaksanakan Walima Dari Anas radhiyallahu anhu. Begitulah kita diperintahkan.

no. Jilbab al-Mar atil Muslimah . 2/279. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama ah. setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bid ah. 1097) Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. 33: 33) 3 Mencukur Kening dan Memakai Rambut Palsu Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam: Allah melaknat orang yang membuat tatu dan wanita yang minta ditatu. jil. Juga Alawy Abdul Qadir as-Saqqaf. (Imam asy-Syatibi. (Hadis Riwayat Abu Daud. 1 Membuka Aurat Perbuatan mendedahkan aurat di khalayak ramai (para hadirin) oleh wanita pada masa ini semakin banyak dilakukan di dalam majlis-majlis walimah. seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan di dalam agama. no. Fathul Bari. (Hadis Riwayat al-Bukhari. sesuatu yang asalnya tidak dikhususkan atau tidak disyari atkan oleh agama melalui dalil-dalil yang benar di dalam walimatul urus. dia dengan relanya membuka tudung dan menededahkan bahagian-bahagian aurat tertentu. m/s. Atau boleh juga merujuk sebuah buku yang baik karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani bertajuk. (Surah an -Nuur. yang mencukur alis (bulu kening). 2. bolehlah merujuk tulisan bertajuk: Pakaian Seorang Wanita Beriman (Muslimah) Menurut al-Qur an & as-Sunnah di blog fiqh penulis. Rujuk: Abu Malik Kamal. 24: 31) Untuk lebih lanjut berkenaan perbahasan aurat wanita. Media Hidayah) Maka dengan ini. di dalam al-I tisyam. bid ah adalah sebuah cara baru di dalam agama yang dibuat menyerupai seakan-akan syari at dengan tujuan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta ala. (mahram mereka). m/s. 78-79.Shallallahu alaihi wa Sallam. perhiasan yang ditampakkan. 2 Bersolek dan memakai wangi-wangian bagi wanita Dari Abu Musa al-Asy ary radhiyallahu anhu. maka wanita tersebut adalah wanita penzina. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu). Dan janganlah kamu berhias (tabarruj) dan bertingkah laku seperti orang -orang Jahiliyyah yang dahulu. (Ibnu Hajar al. dan mengenakan kain yang tipis. dan bercampur baur dengan kaum lelaki. no. at-Tirmidzi. Sebahagian ulama telah mengaitkan perkara lain dengannya. dan janganlah menampakkan perhiasannya (aurat) kecuali kepada. dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam bersabda: Wanita yang memakai wangi-wangian. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Termasuk perbuatan mendedahkan aurat adalah dengan memakai pakaian yang ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh badan. m/s. Rujuk: Yazid Abdul Qadir Jawas. 4172. (Surah al-Ahzab. (Hadis Riwayat Abu Daud. Pustaka Ibnu Katsir) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: . Mukhtashar al-I tisham.. Pustaka Imam asy-Syafi i. tetapi apabila tiba hari perkahwinannya. kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Terdapat sebagahagian wanita yang asalnya bertudung. 4886) 6 . dan kemudian dia melintasi suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya. Ensiklopedi Fiqh Wanita. dan yang minta dicukur. 151. no. no... Perbahasan di dalam bahagian ini akan dibawakan dengan seringkas mungkin dan padat. dan setiap bid ah adalah sesat. 2786) Alasan dari larangan tersebut dapat dilihat dengan jelas iaitu menggerakkan panggilan syahwat (kaum lelaki).. maka sekiranya ia berlaku dan dilakukan ini adalah termasuk ke dalam bentuk-bentuk tokok tambah terhadap agama yang jelas bertentangan dan mengaj ak kepada perbuatan bid ah. 4607) Dengan lebih tepat. dan wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan sehingga mengubah ciptaan Allah.. (Hadis Riwayat Abu Daud. 32. seperti memakai pakaian yang cantik (melawa). dan buku ini telah pun diterjemahkan oleh Media Hidayah dan Pustaka at-Tibyan dengan tajuk Jilbab Wanita Muslimah .Asqalani. Malah ianya sudah menjadi satu trend (gaya) dalam kalangan umat Islam setiap kali pasangan pengantin melangsungkan majlis perkahwinan mereka. dan setiap bid ah itu sesat. mengenakan pakaian dengan kain yang jarang..

. Malah. lalu bagaimana dengan perbuatan tersebut yang sengaja dilakukan di hadapan orang-orang yang sengaja menyaksikannya? (Muhammad al-Musnid. memotong kuku. 3/129. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan. Syaikh al-Albani rahimahullah berkata: Ini adalah merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh wanita-wanita Eropah kepada wanita-wanita Islam. p ertunangan. 5893) 6 Mengkhususkan Adanya Cincin Perkahwinan Perbuatan bertukar cincin atau menetapkan adanya cincin perkahwinan. m/s. Media Hidayah) Asal perbuatan (adat) menyarung cincin perkahwinan ini adalah berasal dari adat kepercayaan kuno kaum Nasrani (kristian). Sebab ini adalah bukti atas tercabutnya rasa malu dan taqlid (mengikuti) kepada kaum yang suka kepada keburukan. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya. m/s. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. Pengantin wanita sepatutnya merasa malu menampakkan diri di hadapan manusia. Pustaka Ibnu Katsir) 7 Adat Bersanding dan Pelamin Perbuatan mengadakan pelamin dan adat bersanding bukanlah sebuah amalan yang berasal dari ajaran Islam. dan di dalam banyak hadis-hadisnya berkenaan janggut ia menunjukkan sebuah perintah yang perlu diikuti. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah: Tindakan ini (menyarung cincin) selain meniru tradisi orang-orang kafir sehingga menjadi sebuah larangan. Malah. ia mungkin ditiru dan berasal dari ajaran Hindu atau pun Kristian. Abu Hafsh Usamah. no. Abu Hafsh Usamah. (al-Albani. ia juga menjadikan pelakunya terlaknat dan perbuatan ini termasuk meniru-niru (tasyabbuh) perbuatan wanita-wanita kafir. Perkaranya adalah jelas. 191. rapikanlah misai. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Adabuz Zifaf. 6149. (al-Albani.4 Memanjangkan Kuku dan Mewarnakannya Dengan Pewarna Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Termasuk fitrah bagi manusia itu ada lima: Khitan. ia juga mengandungi pelanggaran terhadap dalil-dalil hadis yang melarang lelaki mengenakan cincin emas. Rasulullah Shallalla hu alaihi wa Sallam bersabda: Selisihilah kaum majusi. Media Hidayah) Daripada Ibnu Umar. Fatawa Islamiyah. m/s. Syaikh Ibnu Bazz rahimahullah (Mufti Saudi Arabia) menjelaskan: Kami tidak mengetahui dasar amalan ini (sarung cincin) di dalam syari at. iaitu memanjangkan kuku dan mewarnakannya dengan warna merah atau selainnya dengan kuteks (pewarna/pengecat kuku). Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir). Pustaka Ibnu Katsir) Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: 7 . ianya sama sekali bukan berasal daripada ajaran Islam. m/s. 3/188. ada pula di antara mereka yang mencukur janggutnya semata -mata untuk nampak bergaya di majlis perkahwinannya. mencukur bulu kemaluan. Adabuz Zifaf. merapikan misai. 230. no. juga dijelaskan di dalam Jilbab al-Mar atil Muslimah) 5 Mencukur Janggut Sebahagian kaum lelaki muslim pada masa ini tidak lagi berminat memelihara janggut dan membenci memelihara janggut. no. Ini adalah kerana amalan tersebut sangat mirip dengan adat upacara perkahwinan mereka. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Fatawa Islamiyah. Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir). dan mencabut bulu ketiak.. (Hadis Riwayat Abu Daud. perbuatan memelihara janggut adalah sebuah sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. atau pun pernikahan. dan peliharalah janggut. Adabuz Zifaf. 230. Perbuatan ini selain mengubah ciptaan Allah. Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin hafizahullah: Perbuatan ini (bersanding) adalah tidak dibenarkan. Kebiasaan ini juga turut dilakukan oleh sebahagian pemuda. (Muhammad al-Musnid. 184. Sahih menurut Syaikh al-Albani di dalam Shahihul Jami . 5889) Berkenaan permasalahan trend mewarnakan kuku ini.

no. Pustaka Ibnu Katsir) Sekiranya amalan tersebut disandarkan kepada agama. ia hanya akan menyusahkan (memberatkan) pasangan yang hendak berkahwin dan ia sekaligus menggalakkan maksiat sekiranya perkahwinan ditangguhkan hanya semata-mata disebabkan perkara yang karut ini. Ada pun sebenarnya perbuatan ini langsung tidak pernah ditetapkan oleh Islam. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Nilai wang hantaran ini akan ditetapkan oleh sama ada bakal isteri atau pihak keluarga bakal isteri. 231. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. sama ada dalam ucapan mahu pun perbuatan mereka. dan perbuatan ini merupakan perbuatan bid ah iaitu amalan yang ditokok tambah ke dalam majlis walimah umat Islam. iaitu pada awal pertemuannya dengan isterinya untuk bersanding dengannya. Dan kemudiannya. juga di dalam Jilbab al-Mar atil Muslimah) Imam Ibnu Katsir menjelaskan di bawah penafsiran Surah al -Baqarah. dan seterusnya. Daripada Ibnu Umar. 4607) 9 Adat Merenjis Air Mawar Adat ini juga bukan berasal dari Islam. Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. 6149. 10 Mewajibkan Adanya Duit dan Barang Hantaran Adat ini ditetapkan oleh kebanyakan masyarakat Melayu secara umumnya iaitu dengan mewajibkan pihak lelaki (atau bakal/calon suami) supaya membayar sejumlah wang yang dinamakan sebagai wang hantaran kepada keluarga pihak perempuan. 364. Dan wang ini akan diserahkan kepada keluarga si isteri. Dari Aisyah radhiyallahu anhu. bahawa rasa malu sebahagian manusia telah tercabut dari mereka. perbuatan ini termasuk meniru-niru perbuatan kaum kafir yang diambil dari perbuatan kaum kristian yang menabur bunga di acara-acara perkahwinan mereka. no. atau 7 dulang dari pihak lelaki berbalas 9 dulang dari pihak perempuan. no. (Hadis Riwayat Abu Daud. m/s. dan Bunga Perbuatan ini tidak terdapat di dalam syari at atau pun majlis walimah sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir).Nya yang beriman menyerupai (syi ar) orang-orang kafir. Coklat. (Adalah) seorang suami datang di tengah kaum wanita dan naik pelamin bersama isterinya di hadapan kaum wanita. Di mana mereka mengkhususkan dengan jumlah bilangan tertentu. Selenggaraan Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfuri) . jil. kedua-dua pihak akan saling bertukar barang hantaran tertentu sesama mereka. Abu Hafsh Usamah. maka ia adalah bid ah lagi sesat. tetapi. 2: 104: Allah Ta ala melarang hamba-hamba. Ini adalah kerana walimatul urus adalah sebuah aturcara agama sebagaimana yang diperintahkan (ditekankan) berdasarkan sunnah yang jelas.Di antara perkara mungkar. Adalah menjadi suatu yang sunnah di dalam agama supaya memudahkan urusan pernikahan (juga urusan yang lain). perbuatan ini adalah seakan-akan sebuah perbuatan jual beli wanita. atau 9 dulang dari pihak lelaki berbalas 11 dulang dari pihak perempuan. dan mungkin memberikan hadiah kepadanya berserta coklat dan selainnya yang dapat menggerakkan syahwat dan mengakibatkan fitnah. Ada pun sebenarnya. Mungkin ia diambil dari amalan masyarakat Hindu. (Hadis Riwayat Abu Daud. 7. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kami ini. (Ibnu Katsir. malah ianya juga boleh menjurus kepada perbuatan syirik sekiranya dengan perbuatan merenjis tersebut disertakan dengan i tiqad (keyakinan-keyakina n) tertentu seperti mempercayai pasangan pengantin yang direnjis akan mendapat kebahagiaan dan seumpamanya. 2697) Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. maka perbuatan tersebut termasuk meletakkan perbuatan yang tiada asalnya di dalam agama. bersalaman tangan dengannya. m/s. mungkin menciumnya. Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Judul asal: al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir. Selain merupakan perbuatan yang ditokok tambah (bid ah) di dalam walimatul urus. maka ianya tertolak. (Min Munkaratil Afraah. 1. dan setiap bid ah adalah sesat. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: 8 . Kebiasaannya (pada masa ini) sehingga RM10 000 atau lebih dari itu bergantung kepada status pendidikan atau pun permintaan wanita yang hendak dinikahi. 10. m/s. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Sahih menurut Syaikh al-Albani di dalam Shahihul Jami . Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. seperti 5 dulang dari lelaki berbalas 7 dulang barangan tertentu dari pihak perempuan. Pustaka Ibnu Katsir) 8 Menabur Gula-gula. dengan ditambahnya amalan-amalan seperti ini. Sekali imbas. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah.

9 .. no: 225) Dan para ulama juga menetapkan serta menjelaskan bahawa Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal baginya walau pun di dalam peristiwa bai ah. Untuk penjelasan lanjut berkenaan amalan ini. Malah di sebahagian keadaan. dengan hafazan al-Qur an. janganlah meninggikan nilai mahar wanita. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). terbitan Jahabersa. atau pun bebas dengan apa yang hendak diberikan oleh si lelaki jika si wanita tidak menetapkannya. dan alat -alat muzik. telah jelas di dalam al-Qur an bahawa Allah Subhanahu wa Ta ala memerintahkan supaya kaum lelaki dan wanita yang beriman supaya tunduk dari memandang kaum berlainan jantina mereka.. sutera. 12 Tahlilan dan Kenduri Bacaan Doa Selamat Amalan ini adalah merupakan bid ah yang merupakan tokok tambah di dalam agama yang kini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Melayu. Silsilah Hadis ash-Shahihah. 4: 24) Dan mahar yang paling baik adalah mahar yang paling mudah. dan setiap bid ah adalah sesat. no. Berkenaan perkara ini juga. ada yang memberikan mahar dalam bentuk cincin besi. no. dengan segenggam kurma. Panduan Lengkap Nikah. tulisan Abu Farouq Ustaz Rasul Dahri. (al-Albani. (Surah an-Nisaa .. (Hadis Riwayat al-Bukhari. 2106) (Rujuk: Amru Abdul Mun im Salim. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. 5590) Di dalam Tafsir Ibnu Katsir. b aju besi. dan selainnya. sama ada berdasarkan apa yang diminta oleh wanita tersebut atau pun tanpa diminta.. (Hadis Riwayat Abu Daud. Jika itu merupakan kemuliaan di dunia atau taqwa di sisi Allah. dengan sebiji emas sebesar biji kurma. Dar an -Naba ) Sahih di dalam beberapa riwayat bahawa Rasulullah dan beberapa sahabat berkahwin dengan mengeluarkan mahar yang sangat kecil.. 4607) Namun.. Ianya sama ada tertakluk berdasarkan apa yang diminta oleh wanita. dengan mengajarkan surah-surah tertentu dari al-Qur an. khamar (minuman keras). dengan mengislamkan seseorang. apa yang diwajibkan atau pun disunnahkan di dalam syari at hanyalah memberikan mahar (maskahwin) oleh lelaki kepada wanita yang dinikahi. m/s. silakan merujuk buku kecil bertajuk Yasinan dan Tahlilan Menurut Mazhab Syafi e . 13 Sesi Nanyian-nyanyian. no. memerdekakan hamba. (Hadis Riwayat Abu Daud. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. no. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Berikanlah maskahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. ringan atau tidak mahal (tidak menyusahkan dan memberatkan si suami). sudah tentu yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. (Hadis Riwayat Ahmad.Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. sebagai suatu kewajiban. Dan maskahwin ini tidaklah semestinya di dalam bentuk wang ringgit atau barang-barang tertentu. maka apatah lagi jika perbuatan bersalaman atau bersentuhan. (Surah an -Nisaa . Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. Muzik dan Kugiran Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Akan muncul dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina. 4: 4) . Ibnu Mas oud radhiyallahu anhu menjelaskan dengan tegas bahawa muzik dan nyanyian adalah termasuk perkara yang tidak berguna. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. sedangkan perbuatan pandang memandang sahaja pun sudah ditegah. 24595) Perbuatan meninggikan atau memahalkan penetapan nilai mahar adalah satu perbuatan yang dibenci oleh agama sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. 76.. Umar al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: Ingatlah.. 11 Bersalaman Dengan Bukan Mahram Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahawa: Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi adalah lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dan mahar adalah merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya nikah.

Ini adalah sebagaimana di dalam doa yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu alaihi wa Sallam: Ya Allah. dipersilakan merujuk kitab karya Imam Ibnul Qayyim. m/s. dan binatang). dipenuhi kemahuannya. Selain itu. no. Tahzib Syarah ath-Thahawiyah. Ia kini agak popular di beberapa kawasan seperti di di Johor dan Selangor. Dipersetujui oleh adz-Dzahabi) Imam ath-Thahawi rahimahullah berkata di dalam Kitab aqidahnya: Kita tidak mempercayai (ucapan) dukun mahu pun tukang ramal (bomoh). 98. demikian juga setiap mereka yang mengakui sesuatu yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma kaum muslimin. tanaman. turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk manusia. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Pustaka atTibyan) Berkenaan turunnya hujan. 14 Permainan Kuda Kepang Permainan kuda kepang adalah merupakan amalan yang bermula dari masyarakat kaum Jawa. (Imam ath -Thahawi. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. atau menerima berita-berita ghaib dari mereka. (Surah al-An am..Untuk perbahasan lebih lanjut berkenaan persoalan muzik dan nyanyi-nyanyian ini. banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menyarankan kita supaya bersyukur di atas sebab turunnya hujan. dan permohonan keselamatan. Sedangkan cara jin mengambil kesempatan dari manusia adalah dengan pengagungan manusia terhadapnya. (Hadis Riwayat al-Hakim 1/8. 90. bertajuk Ighaatsatul Lahfan atau Syaikh al -Albani. 6: 59) Rasulullah Slallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. no. selain pemujaan menggunakan ayam jantan dan asap kemenyan. maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam juga telah mengajarkan kepada kita bagaimanakah doa 10 . (Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi. Rujuk: Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi. serta ketundukan manusia kepadanya. Ini adalah disebabkan di dalamnya mengandungi perbuatan berhubungan atau berunding (mengadakan perjanjian) dengan jin dan syaitan. Ini dilakukan dengan harapan supaya tempat diadakan majlis walimah sentiasa cerah (tidak hujan). Aqidah ath-Thahawiyah.. Imam Abil Izz al-Hanafi rahimahullah berkata: Cara manusia dalam mengambil kesenangan dari golongan jin adalah dengan meminta dipenuhi keperluankeperluan nya. dan kitab syaikh al-Albani ini telah ada terjemahannya. dengan permintaan tolong. m/s. Ada pun sebenarnya. khidmat bomoh juga turut digunakan bagi mengesan (meramal dengan ilmu ghaib) sama ada pada tarikh atau hari-hari tertentu yang tidak akan turun hujan. bertajuk Tahriim Alath ath-Tharb. serta yang seumpamanya. maka orang tersebut telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. (Surah al-Jin. sekaligus menjadikan majlis berjalan lancar. Pustaka at-Tibyan) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. 1038) Dan sekiranya kita memiliki rasa bimbang dan takut hujan tersebut memberikan gangguan atau sebarang kerosakan kepada kita.. 72: 6) Selain itu. 15 Bomoh Tolak Hujan Terdapat beberapa kelompok dari kalangan masyarakat Melayu yang begitu gemar mengambil atau mengupah bomoh-bomoh tertentu supaya menjampi bagi tujuan menahan hujan dari turun. Tahzib Syarah ath-Thahawiyah. sebahagian amalan yang dilakukan di dalam permainan kuda kepang ini adalah perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. 1032) Dan penjelasan Rasulullah sendiri sebagaimana berikut: Kita diberi hujan adalah kerana kurnia dan rahmat Allah. (Hadis Riwayat al -Bukhari. permainan kuda kepang ini di dalamnya juga disertai dengan pelbagai bunyi-bunyian tertentu yang menjurus kepada muzik terlarang.

no. Wahai Ibnu Abbas. (Hadis Riwayat Muslim. 18 Berbelanja Besar Untuk Set Pakaian Di dalam Islam. atau pun dukun yang dikatakan mampu menolak hujan dan memiliki kelebihan ilmu ghaib tertentu ini. dan bungabungaan. keris. 2 Dibolehkan melukis atau membuat gambar selain makhluk bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan. memakai pakaian yang mesti dilengkapi dengan tanjak. bahkan berasal dari budaya orang kafir dari masyarakat Kristian. Ya Allah. dan Menggantung Gambar Daripada Said bin Abu al-Hasan. Melukis. pawang. di mana pasangan pengantin tidak mengenakan set pakaian 11 . maka (jawablah).yang harus kita praktikkan. no. turunkanlah hujan ke dataran tinggi. bahwasanya Aku adalah dekat. (Hadis Riwayat al-Hakim 1/8. lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh) dan mukanya menjadi pucat. Sesiapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkannya dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk menghidupkannya . seorang lelaki datang dan berkata. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. aku nasihatkan agar kamu membuat gambar -gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa . agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. 1013) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan apabila hamba-hamba. Aku sekadar memberi tahu apa yang aku dengar dari Rasululla h. Ibnu Abbas berkata padanya. atau apa sahaja yang menunjukkan ia sebagai makhluk bernyawa. Jika keadaan tersebut berlaku sebaliknya. Malah ia juga menyerupai atau mengambil syi ar kaum Majusi (penyembah api) sekiranya kek tersebut disertai dengan nyalaan lilin. Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa. Ibnu Abbas berkata. air terjun. beliau menjelaskan doa tersebut sebagaimana berikut: Ya Allah. Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar. 2110) Daripada Ibnu Abbas. maka orang tersebut telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku. Kita juga tidak digalakkan untuk membazir dan berlebih-lebihan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. pendapatan (periuk nasi) aku adalah dari hasil kerja tanganku dan kerjaku adalah membuat gambar -gambar ini .Ku bertanya kepadamu tentang Aku. kita dituntut untuk bersederhana di dalam segala perkara yang kita laksanakan. turunkanlah hujan di sekitar kami (di luar kawasan kami). 3 Pengambilan gambar hanya diizinkan untuk perkara yang benar-benar mendesak lagi memerlukan seperti untuk tujuan passport. Dari Anas radhiyallahu anhu. seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata. dan membuat gambar berupa makhluk bernyawa seperti manusia atau haiwan. Abu Talha. beberapa anak bukit. menggantung. Ketika aku bersama Ibnu Abbas. bukan untuk merosakkan kami. 4 Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar bagi tujuan kenang-kenangan sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Bazz. (Hadis Riwayat al-Bukhari. (Surah al-Baqarah. Mendengarkan hal ini. bangunan dan kenderaan. berkenaan dengan hukum berjumpa dengan bomoh. Dipersetujui oleh adz-Dzahabi) 16 Mengambil. 2: 186) Malah. Aku mendengar beliau bersabda. Suatu yang kini semakin menjadi trend di dalam masyarakat Melayu saat ini adalah menetapkan bahawa pasangan pengantin di ketika majlis perkahwinan mereka mestilah memakai pakaian yang sedondon seperti memakai pakaian yang sama warnanya dengan pasangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam telah menjelaskan kepada kita melalui sabdanya: Sesiapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan. 17 Upacara Memotong Kek Perkahwinan Perbuatan ini juga bukan berasal dari syari at Islam. (Hadis Riwayat al-Bukhari) Secara ringkasnya: 1 Dilarang melukis.

(Surah al-A raaf. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Wahai anak Adam. sekali lagi penulis jelaskan bahawa sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta ala. (Surah al-Ahzaab. Ada pun sebenarnya penetapan seperti ini adalah termasuk ke dalam perbuatan berlebih-lebihan dan boleh menjurus kepada larangan agama. (Surah al-Ma idah.. (Surah Ali Imran. 33: 21) Bersama-samalah kita mencari redha dari Allah sebagaimana cara yang telah Dia tunjukkan melalui Kitab-Nya dan Rasul-Nya. mudah-mudahan mereka selalu ingat. Mulakanlah alam rumahtangga kita di atas keredhaan-Nya dan hindarilah dari kemurkaan-Nya. Dan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Katakanlah (Wahai Muhammad): Jika kamu (benar -benar) mencintai Allah. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. maka mereka pun akan dilihat sebagai janggal dan diejek sebagai tidak mengenal atau tidak menghormati adat. Wallahu a lam. ia tetap tidak dibenarkan menandingi apa yang telah disyari atkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu . (Surah al-An am. Dan sesungguhnya agama ini telah pun sempurna tanpa perlu ditokok tambah dengan pelbagai bentuk kehendak citarasa serta nafsu manusia. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cukuplah sekadar berpakaian dengan pakaian yang melambangkan akhlak. Dan Islam itu bukanlah suatu agama yang memberat-beratkan umatnya. Dan jika kamu men uruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. 7: 26) Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.seperti itu. Walau bagaimana ia berlaku dan dipopularkan sekali pun.Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tandatanda kekuasaan Allah. 3: 31) Dan. 7: 31) Demikianlah beberapa contoh perkara-perkara mungkar dan tokok tambah yang pada masa ini begitu popular dilakukan (dipraktikkan) di dalam masyarakat umat Islam Melayu di kebanyakkan majlis-majlis perkahwinan mereka. ikutilah aku. 12 . dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). imej.. sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.. 6: 115-116) Sebagai penutup. tetapi yang perlu kita tekankan adalah sejauh mana kita teguh di dalam sebuah pendirian di atas sebuah kebenaran yang ditegakkan di atas dalil-dalil dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. bukanlah kata-kata dan perbuatan manusia yang menjadi ukuran. (Surah al-A raaf. 5: 3) Dan suatu yang paling penting di dalam beragama ini. dan nilainilai Islam yang murni.

Malahan. Sebagai tanda kegembiraan orang tua kerana mendapat menantu baru. Dinamakan sedemikian kerana pihak lelaki dan perempuan bertemu sewaktu walimatulurus.Walimatul Urus Antara Syariat dan Adat Pendahuluan Masyarakat Melayu sudah menganut agama Islam sejak 600 tahun dahulu.Selain itu. Islam dianuti oleh sultan Melaka. Menggembirakan pasangan yang baru berkahwin. dan walimah adalah suatu jamuan agama. walimatulurus adalah makanan/hidangan yang disediakan sewaktu majlis perkahwinan. Rasulullah SAW bersabda. Oleh kerana Islam sudah lama bertapak di negara kita. Menurut sejarah. dan menjadi ikutan kita. Hukum Mengadakan Walimatulurus Hukum mengadakan walimatulurus (iaitu menjemput orang ramai ke majlis walimatulurus) adalah sunat muakkad. Definisi Walimatul Urus dan Adat Menurut perkataan walimatulurus berasal dari perkataan Al-Walamu yang memberi makna pertemuan. Namun. Semoga ALLAH memberikan hidayah kepada mereka yang ingin mendekatkan diri kepadanya.´ (HR. Manakala. ³Lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing´ (HR Muttafaqun alaih) Dari Buraidah ra berkata bahwa ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah ra. Kertas kerja ini merungkai sedikit sebanyak adat perkahwinan yang menurut Islam dan yang dikatakan menurut agama lain. Hukum Menghadiri Walimatulurus 13 . adat-istiadat perkahwinan banyak mengikut syarak. Ahmad) Tujuan Mengadakan Walimatulurus y y y y Mengikut Sunnah Rasulullah saw dan ajaran Islam. walimatulurus juga didefinisikan sebagai kenduri bagi merayakan pengantin baru. Mengumumkan pernikahan pasangan yang baru berkahwin. wujud beberapa perkara yang menjadi tentangan golongan ulamak kerana dikatakan berasal dari India yang mempunyai hubungan yang agak intim dengan agama Hindu.´Setiap pernikahan itu harus ada walimahnya. menurut istilah. bukanlah jamuan adat Definisi adat adalah suatu kebiasaan dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi. Rasulullah saw sendiri mengadakan walimatulurus. y y Dari Anas bin Malik ra bahawa Rasulullah SAW bersabda.

kalau ia berpuasa. maka wajiblah ia mendatangi atau memenuhinya´. ³Rasulullah saw menikahi aku pada bulan Syawal. perak atau sutera. Maka. sedangkan orang orang miskin tidak diundang. dan Rasulullah pernah mengadakan walimatulurus pada bulan syawal sewakut berkahwin dengan Aishah ra. HR Muslim & Baihaqi Rasulullah bersabda. HR. Tiada percampuran bebas antara lelaki dan perempuan (ramai antara masyakarat kita yang mengajak rakan-rakan berbeza jantina dan berbual bersama mereka sewaktu walimah). majlis tari menari dan nyanyian yang melalaikan. Abu Daud Walaupun begitu.. Dari Abu Hurairah ra. dan menggauli aku pada bulan Syawal (pada tahun -tahun 14 . Tiada perkara yang mungkar dan maksiat seperti arak. jika tidak. telah bersabda : ³Sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. hukum wajib untuk menghadiri walimatulurus adalah jika pihak yang mengundang membuat perkara berikut: y y y y Menjemput pelbagai golongan dan tidak terhad kepada golongan yang kaya sahaja. Ia berkata : Rasulullah SAW. hendaklah dia mendoakan. menurut ulama. ³Apabila seorang dari antara kamu diundang ke kenduri nikah. Maka. bersabda : ³Jika diundang seseorang diantara kamu untuk walimah. y y y Dari Ibnu Umar ra. dianjurkan untuk mengadakan perkahwinan dan walimatulurus pada bulan syawal kerana Aishah ra menyukainya y Dari Aisyah ra. hendaklah ia makan´. ia berkata : Rasulullah SAW. hendaklah ia datang. judi. Tiada menggunakan peralatan makan dan minum yang diperbuat dari emas. katanya. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah.Hukumnya wajib untuk menghadiri walimatulurus melainkan ada keuzuran. Perkara-perkara yang perlu dititikberatkan kepada mereka yang ingin mengadakan walimatulurus Walimatulurus adalah sunnah Rasulullah. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul Nya´.

Disunatkan menghantar tetamu ke muka pintu. dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertaqwa´. Jangan mengangkat makanan sebelum tetamu habis makan. ia berkata : Rasulullah SAW.´ (HR Ahmad dan At-Tirmizi) Hiburan yang disediakan hendaklah sederhana dan sopan dan menggariskan hal seperti: 1)tiada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan 2)nyanyian dan muzik yang tidak menimbulkan nafsu 3)tidak melalaikan ingatan dan kewajipan terhadap ALLAH 4) seni kata nyanyian tiada perkataan cabul ataupun lucah Janganlah menjemput golongan kaya sahaja. (HR. ³Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Walimatulurus bukanlah untuk menunjuk-nunjuk dan berfoya-foya. y Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda.. telah bersabda : ³Sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. Dibolehkan menyediakan bunyi-bunyian untuk memeriahkan majlis.berikutnya). Bermanis muka adalah tanda sifat terpuji. y y Rasulullah saw bersabda ³Umumkanlah perkahwinan dan selenggarakanlah di masjid dan pukullah gendang dan rebana di majlis perkahwinan itu. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul Nya´. Tiada isteri-isteri Rasulullah yang lebih beruntung berbanding denganku´. janganlah dari orang yang fasiq. Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Albani). y ³Dari Abu Hurairah ra. kerana Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah sebelum malam pertama. sedangkan orang orang miskin tidak diundang. [HR Muslim & Baihaqi] Jangan lupa menjemput kaum kerabat dan sahabat-sahabat untuk mengelakkan mereka berkecil hati. 15 . Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. Ada ulamak menyatakan walimatulurus diadakan selepas malam pertama. Berniat untuk mengikut sunnah dan memberi kesenangan kepada rakan-rakan yang hadir. (HR Muslim) Orang-orang yang diundang hendaklah orang-orang yang bertakwa.

³Apabila bersamaan dua undangan. Tetamu hendaklah memaafkan segala kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh pihak pengantin. Ini kerana walimatulurus bertujuan menghebahkan tentang pengantin baru. Persandingan. Namun. jika pengantin perempuan begitu menginginkan majlis persandingan. Namun. dibolehkan dengan pihak yang menonton adalah ahli keluarga dan kaum hawa sahaja. diadakan di masjid. Jika menerima undangan lebih dari satu. Walaupun begitu. orang Islam yang berkahwin mestilah teruja untuk mengadakan walimatulurus kerana padanya ada pahala. maka tunaikanlah undangan terdekat dan jika salah satu daripad anya ada yang lebih awal. Kesimpulan Mengadakan walimatulurus bukanlah suatu adat Melayu. Budaya tabarruj ini dilarang oleh Rasulullah.Walimatulurus juga jika boleh. Maka. Ini bertujuan untuk memelihara majlis perkahwinan dari semangat jahat yang mungkin mengganggu majlis. Persandingan dilarang kerana mempunyai unsur tabarruj iaitu diperhias untuk dipamerkan. bolehlah pergi ke semua tempat. Semoga kemaafan ini memberi berkat kepada perkahwinan mereka. bukannya untuk berhibur. Perbelanjaan walimatulurus yang besar. Perkara yang dititikberatkan bagi tetamu Memenuhi undangan dan janganlah terlambat. Ini dikatakan bertujuan menguatkan semangat pasangan pengantin dan menghalau roh jahat. yang sudah menjadi perkara biasa bagi perkahwinan orang Melayu. pihak pengantin perlulah betul-betul memahami perkara yang dibolehkan dan perkara yang tidak dibolehkan. Rasulullah hanya mengadakan walimatulurus dengan buah tamar dan keju. Membaca jampi mentera dan menyediakan pulut kuning dan telur kepada semangat jahat dan diperasap. maka pergilah ke tempat yang lebih awal itu´. jika mempunyai kelapangan masa. supaya 16 . jika tidak berkesempatan. y Sabda Rasulullah saw. boleh pergi ke tempat yang paling awal dan paling dekat antara semua jemputan tersebut. Perkara Bertentangan dalam Islam yang selalu dilakukan oleh orang Islam berbangsa Melayu Menabur beras kunyit. tetapi suatu sunnah yang dituntut oleh Islam. Hendaklah mendoakan pihak yang mengundang.

Justeru itu. perkahwinan yang baru dilangsungkan akan diberkati Allah swt.perkara yang haram dapat dielakkan. 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful