Κωνσταντίνος Καβάφης

Constantin Cavafy

1863 - 1933

1896 - 1904
Τείχη

Murailles

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Sans égard, sans pitié, sans scrupules
autour de moi ils ont dressé de hautes murailles.

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Et, enfermé dans mon désespoir,
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· je vis dans l'obsession de cette torture;
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.

car j'avais beaucoup à faire dehors.
Comment, me suis-je laissé piéger?

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

Mais rien ne m'a alerté. Sans bruit.
les maçons m'ont muré hors du monde.

Ενας γέρος
Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος
σκυμένος στο τραπέζι κάθετ' ένας γέρος·
με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά.
Και μες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνεια
σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια
που είχε και δύναμι, και λόγο, κ' εμορφιά.
Ξέρει που γέρασε πολύ· το νοιώθει, το κυττάζει.
Κ' εν τούτοις ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει
σαν χθές. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό.
Και συλλογιέται η Φρόνησις πώς τον εγέλα·
και πώς την εμπιστεύονταν πάντα - τι τρέλλα! την ψεύτρα που έλεγε· «Αύριο. Εχεις πολύν καιρό.»
Θυμάται ορμές που βάσταγε· και πόση
χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώσι
κάθ' ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπαίζει.
... Μα απ' το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται
ο γέρος εζαλίσθηκε. Κι αποκοιμάται
στου καφενείου ακουμπισμένος το τραπέζι.

Τα άλογα του Αχιλλέως

Les Chevaux d'Achille…

Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο,
που ήταν τόσο ανδρείος, και δυνατός, και νέος,
άρχισαν τ' άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως·

Lorsqu'ils virent Patrocle mort,
Lui si brave, si fort, si jeune,
Les chevaux d'Achille se mirent à pleurer.

η φύσις των η αθάνατη αγανακτούσε
για του θανάτου αυτό το έργον που θωρούσε.
Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακρυές χαίτες
κουνούσαν,
την γη χτυπούσαν με τα πόδια, και θρηνούσαν
τον Πάτροκλο που ενοιώθανε άψυχο -αφανισμένομιά σάρκα τώρα ποταπή -το πνεύμα του χαμένοανυπεράσπιστο -χωρίς πνοήεις το μεγάλο Τίποτε επιστραμένο απ' την ζωή.

Leur nature immortelle se révoltait
Devant cet ouvrage de la mort.
Ils redressaient la tête,
Ils secouaient leur longue crinière,
Ils frappaient la terre du sabot et se lamentaient
Sur Patrocle qu'ils sentaient sans vie, anéanti,
Vile chair désormais, privée d'esprit,
De défense, de souffle :
Au grand Rien renvoyé de la vie.

Τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων
αλόγων και λυπήθη. «Στου Πηλέως τον γάμο»
είπε «δεν έπρεπ' έτσι άσκεπτα να κάμω·
καλύτερα να μην σας δίναμε άλογά μου
δυστυχισμένα!
Τι γυρεύατ' εκεί χάμου στην άθλια ανθρωπότητα
πούναι το παίγνιον της μοίρας.
Σεις που ουδέ ο θάνατος φυλάγει, ουδέ το γήρας
πρόσκαιρες συμφορές σας τυραννούν.
Στα βάσανά των σας έμπλεξαν οι άνθρωποι».

Zeus vit les pleurs des immortels chevaux
et fut contrit : " Aux noces de Pélée,
dit il, je n'aurais pas dû agir à la légère.
Mieux eut valu ne pas vous donner en présent,
Pauvres chevaux !
Que cherchiez-vous là-bas, sur terre,
Chez les misérables humains, jouets du sort ?
Vous que n'affectent ni la vieillesse ni la mort,
Vous voilà tourmentés de maux éphémères.
A leurs peines les hommes vous ont mêlés ."

-Όμως τα δάκρυά των για του θανάτου την
παντοτεινή την συμφοράν εχύνανε τα δυό
τα ζώα τα ευγενή.

Cependant, devant le perpétuel désastre de la mort
Les deux nobles chevaux continuaient à verser des
larmes.

Δέησις

Prière

Η θάλασσα στα βάθη της πήρ' έναν ναύτη.-Η μάνα του, ανήξερη, πιαίνει κι ανάφτει

La mer a prit dans son fond un marin. —
Ignorante, sa mère est allée allumer

στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί
για να επιστρέψει γρήγορα και νάν' καλοί καιροί --

un grand cierge à la Vierge lui demandant
qu'un temps clément lui ramène son fils —

και όλο προς τον άνεμο στήνει τ' αυτί.
Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή,

pendant que de l'oreille elle jauge la force du vent.
Mais alors que la femme la supplie,

η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη,
ξεύροντας πως δεν θάλθει πια ο υιός που περιμένει.

l'icône écoute, grave et attristée, car elle sait
que le fils qu'elle attend ne reviendra jamais.

Η κηδεία του Σαρπηδόνος
Βαρυάν οδύνη έχει ο Ζεύς. Τον Σαρπηδόνα
εσκότωσεν ο Πάτροκλος· και τώρα ορμούν
ο Μενοιτιάδης κ' οι Αχαιοί το σώμα
ν' αρπάξουνε και να το εξευτελίσουν.
Αλλά ο Ζεύς διόλου δεν στέργει αυτά.
Το αγαπημένο του παιδί - που το άφισε
και χάθηκεν· ο Νόμος ήταν έτσι τουλάχιστον θα το τιμήσει πεθαμένο.

και κυρτά. μη αφίνοντας κανένα ίχνος να φανεί· της αμβροσίας τ' αρώματα χύνει επάνω του· και με λαμπρά Ολύμπια φορέματα τον ντύνει. Έτσι σαν που τελείωσεν ο Φοίβος την εντολή του. κρύα κεριά. Τα ωραία μέλη σχηματίζει και πλαγιάζει. κι όταν πια έφθασαν στην πόρτα του βασιλικού σπιτιού παρέδοσαν το δοξασμένο σώμα. τον πλούσιο τόπο. και φημισμένοι δουλευταί της πέτρας ήλθανε κ' έκαμαν το μνήμα και την στήλη. και μ' όλα τα πρεπά η θλιβερή ταφή· κ' έπειτα έμπειροι απ' την πολιτείαν εργάται. Κι ως τόλαβαν αυτού. τον Φοίβο κάτω στην πεδιάδα ερμηνευμένο πώς το σώμα να νοιασθεί. Τώρα σαν νέος μοιάζει βασιλεύς αρματηλάτης στα εικοσιπέντε χρόνια του. λιωμένα.Και στέλνει. και ζωηρά κεράκια. προστάζοντάς τους να παν το σώμα στην Λυκία. στο σπίτι. στα εικοσιέξη αναπαυόμενος μετά που εκέρδισε. Κεριά Του μέλλοντος οι μέρες στέκοντ' εμπροστά μας σα μιά σειρά κεράκια αναμένα χρυσά. ζεστά. . Τον πλένει από τες σκόνες κι απ' τα αίματα· κλείει τες φοβερές πληγές. και γύρισαν στες άλλες τους φροντίδες και δουλειές. αρχίνησε με συνοδείες. Και κατά εκεί τον πλούσιο τόπο. Το δέρμα του ασπρίζει· και με μαργαριταρένιο χτένι κτενίζει τα κατάμαυρα μαλλιά. την Λυκία τούτοι οδοιπόρησαν οι δυό αδελφοί Ύπνος και Θάνατος. ιδού. μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων· τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη. και τιμές και θρήνους. μ' άρμα ολόχρυσο και ταχυτάτους ίππους. κάλεσε τους δυο αδελφούς τον Ύπνο και τον Θάνατο. σε ξακουστόν αγώνα το βραβείον. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν. Του ήρωος τον νεκρό μ' ευλάβεια και με λύπη σηκώνει ο Φοίβος και τον πάει στον ποταμό. και μ' άφθονες σπονδές από ιερούς κρατήρας.

μεγάλη δόξα. le Oui .. Tout prêt. πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα· και απ' το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι ποτέ δεν θ' αναιβώ ο δυστυχισμένος». Che fece. μεγάλη δόξα». Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. . Εδώ που έφθασες. τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν. et en le disant. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει έτοιμο μέσα του το Ναι. Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. Il accroît encore son crédit et sa résolution.Δεν θέλω να τα βλέπω· με λυπεί η μορφή των. Αν ρωτιούνταν πάλι. Et pourtant l'accable ce Non. Το μόνον άρτιόν μου έργον είναι. Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο. Το πρώτο σκαλί Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν μιά μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης· «Τώρα δυό χρόνια πέρασαν που γράφω κ' ένα ειδύλιο έκαμα μονάχα. Ce juste Non. Κι όμως τον καταβάλλει εκείνο τ' όχι -το σωστό. Αλλοίμονον. Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μιά μέρα που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Οχι να πούνε. D'emblée se révèle celui qui porte en lui. και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι. λίγο δεν είναι· τόσο που έκαμες. είν' υψηλή το βλέπω.εις όλην την ζωή του. και λέγοντάς το πέρα Pour certains hommes. Celui qui a dit Non ne s'en repent point. Ειπ' ο Θεόκριτος· «Αυτά τα λόγια ανάρμοστα και βλασφημίες είναι.. Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο πρέπει με το δικαίωμά σου νάσαι πολίτης εις των ιδεών την πόλι. L'interrogeât-on. il gran rifiuto Che fece… Il gran rifiuto…. Εδώ που έφθασες. Εμπρός κυττάζω τ' αναμένα μου κεριά. πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του. Toute sa vie. c'est Non qu'il redirait. un jour vient Où le grand Oui ou le grand Non doit être dit. Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. όχι θα ξαναέλεγε. Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει. λίγο δεν είναι· τόσο που έκαμες. πρέπει νάσαι υπερήφανος κ' ευτυχισμένος.

Ils ne se sont jamais dérobés à leur devoir.Οταν ανοίξει ένα παράθυρο θάναι παρηγορία. . généreux avec parcimonie. ξέπλεγη και τρομαγμένη. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω. πάλ' εις μικρόν γενναίοι. επάνω κάτω τριγυρνώ για νάβρω τα παράθυρα. κι όταν είναι πτωχοί. τα βιαστικά κι άπειρα όντα της στιγμής. Ils sont secourables autant qu'ils le peuvent. Sait-on ce qu'elle peut amener avec elle? Θερμοπύλες Les Thermopyles. la lumière pourrait être un nouveau supplice.. Peut-être vaut-il mieux ainsi. Dans ces chambres obscures où les journées me pèsent. Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Toujours ils disent la vérité. Τι θλιβερές που είναι η πτωχές και πως βαρυούνται την ζωή την άθλια που τραβούνε. Honneur à tous ceux qui au cours de leur vie Ont décidé de défendre les Thermopyles. lorsqu'ils sont pauvres. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες· δίκαιοι κ' ίσοι σ' όλες των τες πράξεις. πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε· πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες. Ils sont équitables et justes dans tous leurs actes Avec au surplus. Πώς τρέμουν μην την χάσουνε και πώς την αγαπούνε η σαστισμένες κι αντιφατικές ψυχές. και πάντοτε ο Πηλεύς φοβάται κ' επεμβαίνει. αλλά με λύπη κιόλας κ' ευσπλαχνία· γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι. Pourtant ils sont sans haine pour ceux qui mentent. Qu'une seule soit ouverte pourrait me consoler. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται.. . Τα παράθυρα Les fenêtres Σ' αυτές τες σκοτεινές κάμαρες. Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία.Η ψυχές των γερόντων Μες στα παληά τα σώματά των τα φθαρμένα κάθονται των γερόντων η ψυχές. που περνώ μέρες βαρυές. Διακοπή Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς. Αλλά πάντοτε ορμά η Μετάνειρα από τα δωμάτια του βασιλέως. πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. ή δεν μπορώ να τάβρω. Mais les fenêtres sont introuvables ou bien est-ce moi qui ne sait les trouver. de la sympathie et de la commisération. Généreux quand ils sont riches et même. Στης Ελευσίνος και στης Φθίας τα παλάτια η Δήμητρα κ' η Θέτις αρχινούν έργα καλά μες σε μεγάλες φλόγες και βαθύν καπνόν. Ποιός ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει. που κάθονται -κωμικοτραγικέςμες στα παληά των τα πετσιά τ' αφανισμένα. je rode ça et là pour trouver les fenêtres.

Félicitant les mariés. Καγώ το Φοίβου θείον αψευδές στόμα ήλπιζον είναι. qu'en fin de compte. ουδέ Αισχύλου. .. Aux noces de Thétis et de Pylée.. beau parleur au cours des festins. ευθυμών εμέ. Et pendant que son fils grandissait et que sa beauté était la fierté de toute la Thessalie. αλλά τούτο ουκ επαινεσόμεθα.. à piétiner ses bracelets et ses bagues. Κι όταν μεγάλωνεν ο Αχιλλεύς. Ξύμπαντά τ' ειπών θεοφιλείς εμάς τύχας παιών' επευφήμησεν. η Θέτις χάρηκε πολύ. où traînait-il le poète. κ' έβγαζεν από πάνω της και ξεπετούσε στο χώμα τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια. κ' είπαν τον σκοτωμό του Αχιλλέως στην Τροία. II Σαν πάντρευαν την Θέτιδα με τον Πηλέα σηκώθηκε ο Απόλλων στο λαμπρό τραπέζι του γάμου. γιατί τα λόγια του Απόλλωνος που γνώριζε από προφητείες την φάνηκαν εγγύησις για το παιδί της. Πολιτείας. Κ' η Θέτις ξέσχιζε τα πορφυρά της ρούχα. Ephialte surgira et qu'il passeront. και με τους Τρώας σκότωσε τον Αχιλλέα. Είπε· Ποτέ αυτόν αρρώστια δεν θαγγίξει και θάχει μακρυνή ζωή.. ce bel oracle. finalement. pour tuer Achille. και μακάρισε τους νεονύμφους για τον βλαστό που θάβγαινε απ' την ένωσί των. elle se souvint des paroles du dieu et demanda: Le sage Apollon.. νόσων τ' απείρους και μακραίωνας βίους. Κ' οι γέροι την απήντησαν πως ο Απόλλων αυτός ο ίδιος εκατέβηκε στην Τροία. les Perses. μαντική βρύον τέχνη: Ο δ'. Thétis se mit à déchirer ses vêtements de pourpre. Απιστία Déloyauté Πολλά άρα Ομήρου επαινούντες. où traînait-il le prophète lorqu'on tuait son fils dans sa prime jeunesse? Et les vieillards lui dirent qu'Apollon descendit en personne à Troie. . Αλλά μια μέρα ήλθαν γέροι με ειδήσεις. αυτός εστιν ο κτανών τον παίδα τον εμόν». κ' οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε. il leur promit un grand bonheur grâce au fruit de leur union: "Jamais il ne sera atteint de maladie. et beaucoup prévoient.. au cours de ce splendide banquet. Et il faut faire plus d'honneur encore à ceux qui prévoient. Ces paroles oracle du dieu.Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος. όταν φη η Θέτις τον Απόλλω εν τοις αυτής γάμοις άδοντα «ενδατείσθαι τας εάς ευπαιδίας. η Θέτις του θεού τα λόγια ενθυμούνταν. Και μες στον οδυρμό της τα παληά θυμήθη· και ρώτησε τι έκαμνε ο σοφός Απόλλων. Et. -Αυτά σαν είπε. avec les Troyens. αυτός υμνών. et sa vie sera longue". που γύριζε ο προφήτης όταν τον υιό της σκότωναν στα πρώτα νειάτα. Apollon prit la parole. Thétis se souvenait toujours de la prophétie d'Apollon. Mais un jour arrivèrent des vieillards porteurs de nouvelles et annoncèrent qu'Achille avait été tué à Troie. que faisait-il. pendant qu'elle se lamentait. Πλάτων. που γύριζεν ο ποιητής που στα τραπέζια έξοχα ομιλεί. και ήταν της Θεσσαλίας έπαινος η εμορφιά του. dit-il. une caution pour son enfant réjouirent fort Thétis..

Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί. Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία κ' η σύγχυσις. τες κεντημένες τόγες· γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις. επίσημος. Parce que le jour s'achève Et que les Barbares ne sont pas venus . Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. Parce que les Barbares seront là dans la journée. Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα Pourquoi nos dignes Rhéteurs ne viennent-ils pas να βγάλουνε τους λόγους τους. Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα. και δαχτυλίδια με λαμπρά. Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' η πλατέες. A présent qu'allons nous devenir sans Barbares ? Ces gens-là. Parce que les Barbares seront là dans la journée. les places se vident elles si vite ? Pourquoi chacun rentre-t-il chez lui la mine soucieuse ? Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν. Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία. Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. débiter leurs discours comme de coutume et dire leur mot ? Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· Parce que les Barbares seront là dans la journée. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι. γυαλιστερά σμαράγδια· γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα. Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωϊ σηκώθη. να πούνε τα δικά τους. C'est que les Barbares seront là dans la journée. φορώντας την κορώνα. Et certains qui arrivent des frontières Assurent qu'il n'y a plus de Barbares. κι αυτοί βαρυούντ' ευφράδειες και δημηγορίες. couronne en tête. Qu'attendons nous. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Pourquoi notre Empereur s'est il levé si tôt Et pourquoi siège-t-il devant la Porte Haute En majesté. Et pareilles choses éblouissent les Barbares.Περιμένοντας τους βαρβάρους En attendant les barbares…. feront les lois. une fois là. Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι. Parce que les Barbares seront là dans la journée. Et l'empereur s'apprête à recevoir leur chef. Pourquoi semblable apathie au Sénat ? Pourquoi les Sénateurs restent-ils sans légiférer ? Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ' οι πραίτωρες εβγήκαν σήμερα με τες κόκκινες. Quelles lois feraient désormais les Sénateurs ? Les Barbares. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν). Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη στον θρόνο επάνω. Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε. Pourquoi nos deux Consuls et nos Prêteurs arborent-ils aujourd'hui leurs rouges toges brodées ? Pourquoi mettre ces bracelets rehaussés de tant d'améthystes et ces bagues où flambent des émeraudes polies ? Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους. massés sur la place publique ? Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. sur son trône ? Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. Pourquoi cette inquiétude tout d'un coup ? Et cet émoi ? (Comme les visages sont graves !) Pourquoi les rues. c'était une espèce de solution… . Il a même préparé un parchemin à lui remettre Maints titres et maintes dignités y sont portés. Et ils sont fatigués des belles phrases et des harangues.

et qu'on dépose avec des larmes dans un magnifique sépulcre.Φωνές Voix Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες εκείνων που πέθαναν. έτσ' οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν χωρίς να εκπληρωθούν· χωρίς ν' αξιωθεί καμιά της ηδονής μια νύχτα. hagards. Mais dès qu'arrive l'instant décisif nos résolutions et notre courage s'évanouissent. που σβύνει. των συφοριασμένων· είν' η προσπάθειές μας σαν των Τρώων. et de ceux qui. Θαρρούμε πως με απόφασι και τόλμη θ' αλλάξουμε της τύχης την καταφορά. Achille paraît sur le fossé et de ses cris nous glace le sang. sans avoir eu ne fut ce qu'une seule nuit de plaisir ou qu'un radieux matin. Parfois les choses nous réussissent un peu. Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας σα μουσική. nous courons le long des murailles cherchant notre salut dans la fuite. Nos misérables tentatives. ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. idéales. Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε· κάποτε μες στην σκέψι τες ακούει το μυαλό. notre âme en désarroi. aux pieds. pour nous. κ' έξω στεκόμεθα ν' αγωνισθούμε. nos cœurs paralysés. nos vains efforts. την νύχτα. η τόλμη κ' η απόφασίς μας χάνονται· ταράττεται η ψυχή μας. παραλύει· κι ολόγυρα απ' τα τείχη τρέχουμε ζητώντας να γλυτώσουμε με την φυγή. de nos morts. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. nous parviendrons à dévier l'hostilité du sort et nous sortons hors des murailles livrer combat. Αλλ' όταν η μεγάλη κρίσις έλθει. Επιθυμίες Les désirs… Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν και τάκλεισαν. Nos tentatives sont comme celles des Troyens. du jasmin. nous remontons légèrement la pente et le courage revient avec l'espoir.-- Mais quelque menace surgit toujours et nous arrête. ή ένα πρωί της φεγγερό. Είν' η προσπάθειές μας σαν των Τρώων. Parfois elles reviennent dans nos rêves. Et leur écho ramène pour un moment — telle une musique lointaine qui se perd dans la nuit — cette poésie première qui effleura notre vie. sont perdus à jamais. sont comme ceux des Troyens. σε μαυσωλείο λαμπρό. . Voix aimées. Κομμάτι κατορθώνουμε· κομμάτι παίρνουμ' επάνω μας· κι αρχίζουμε νάχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Parfois elles se lovent dans nos pensées. Ο Αχιλλεύς στην τάφρον εμπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. des roses à la tête et. forts de résolution et de courage. μακρυνή. με δάκρυα. 1905 – 1915 Τρώες Les troyens Είν' η προσπάθειές μας. με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια γιασεμιά -- Ils sont comme de beaux corps que l'âge n'aurait pas atteints. Nous nous disons que. Ils ressemblent à de tels corps les désirs qui se sont éteints sans se rassasier . Devant nos portes.

Mais en même temps. une belle somme! En ajoutant ses propres avoirs le voici . qui change d'habit et s'en va. ouvre la marche. qui veille pour que la torche du divin cortège ne s'éteigne jamais. dans toute se gloire et sa force. κι αυτός στην αγορά. υπνωτικός. notre désastre est certain. il s'est mis une simple tunique et il s'est sauvé. assoupi. Επάνω. Ο θεός με θεσπεσία δόξαν εμπρός. En fin du cortège. Taillé dans le marbre de Paros. Il est allé enlever ses vêtements brodés d'or.Όμως η πτώσις μας είναι βεβαία. και θα μπορεί να πολιτεύεται . Η Συνοδεία του Διονύσου Le cortège de Dionysos Ο Δάμων ο τεχνίτης (άλλον πιο ικανό στην Πελοπόννησο δεν έχει) εις παριανό μάρμαρο επεξεργάζεται την συνοδεία του Διονύσου. πολύ ποσόν. tel un comédien. il pense à la récompense qui l'attend du roi de Syracuse . les yeux mi-clos. très digne.quelle joie! à lui la politique. και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. lui aussi à l'Assemblée. Déjà. sculpteur sans égal dans le Péloponnèse. la représentation finie. Priam et Hécube se lamentent sur nous. Ο Άκρατος πίσω. lui aussi à l'Agora. Και παρακάτω έρχοντ' οι τραγουδισταί Μόλπος κ' Ηδυμελής. Le dieu au premier plan. η Τελετή. L'Ivresse. Puis arrivent les chanteurs Molpos. Κοντά των ο Ηδύοινος ο μαλθακός. ως εύπορος σπουδαία πια θα ζει. στα τείχη. Lorsque les Macédoniens l'ont lâché lui ayant préféré Pyrros le roi Démétrios (grande était son âme) ne se comporta point . Επήγε κ' έβγαλε τα χρυσά φορέματά του. à son côté. Κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός που όταν η παράστασις τελειώσει. αλλάζει φορεσιά κι απέρχεται. σεμνοτάτη.έτσι είπαν δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. l'indolent vin doux. Στο πλάγι του Ακράτου η Μέθη χύνει στους Σατύρους το κρασί από αμφορέα που τον στέφουνε κισσοί. .trois talents. κι ο Κώμος που ποτέ να σβύσει δεν αφίνει της πορείας την σεπτή λαμπάδα που βαστά· και. Με τ' άλλα του τα χρήματα κι αυτά μαζύ σαν μπουν. Cependant. On pleure sur les jours passés.ont-ils dit! comme un roi. les souvenirs et sentiments qui furent notre existence. il s'est débarrassé de ses chaussures de pourpre. Damon. met la dernière touche au cortège de Dionysos. Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κ' αισθήματα. Και κοντά σ' αυτά ο λογισμός του κάθε τόσο μελετά την αμοιβή του από των Συρακουσών τον βασιλέα. le vin fort et pur.χαρά! κι αυτός μες στην βουλή. . Με ρούχ' απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε. Télété la maîtresse des cérémonies. με δύναμι στο βάδισμά του. Πικρά για μας ο Πρίαμος κ' η Εκάβη κλαίνε. τα μάτια του μισοκλειστά. άρχισεν ήδη ο θρήνος. τρία τάλαντα. Hédymélès et enfin Comos. Ο Βασιλεύς Δημήτριος Le roi Démétrios Σαν τον παραίτησαν οι Μακεδόνες κι απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρρο ο βασιλεύς Δημήτριος (μεγάλην είχε ψυχή) καθόλου . abreuve les Satyres d'une amphore couronnée de lierres. Il est suivi d'Acratos.lui aussi parmi les fortunés et alors .Damon est penché sur son œuvre. suit.Αυτά ο Δάμων κάμνει. Hédyœnos. Vite. les lamentations s'élèvent des remparts.

insouciant. Inconnu . κ' ευτυχής· ακμαίος μες στην ευρωστία της σαρκός. να. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. και προσπαθούν τ' ασήμαντά των σώματα να κρύψουν. που άλλοτε στον ύπνο του άκουσε ο Λουκιανός. se renversent .originaire d'Edesse il écrit beaucoup.ξένος μες στην Αντιόχεια . une journée succède l'autre. ο ένας τον άλλονα σκουντά και σκουντουφλά. Και λιγοθυμισμένοι τώρα οι άθλιοι Λάρητες. des pas de fer qui secouent les marches. Monotone. Enfin ça y est. dort profondément. la belle vigueur de sa jeunesse. toujours pareille à celle d'avant.- Quatre-vingt trois poèmes en tout.Εδεσσηνός γράφει πολλά. τόση στιχοποιϊα. Les mêmes gestes qui se répètent. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει· είναι τα χθεσινά τα βαρετά εκείνα. Και τέλος πάντων. se heurtent. μέσα στο βάθος του λαράριου χώνονται. και τόση έντασις σ' ελληνική φρασιολογία. Néron. l'ennui d'hier. se bousculent. quelle inquiétude parmi ses Lares! Ces petits dieux domestiques tremblent et essaient de dissimuler leurs corps chétifs.. heureux. Τρέμουν οι σπιτικοί μικροί θεοί. les pauvres Lares se précipitent vers le fond du laraire. Mais dans la salle en albâtre qui abrite l'antique laraire de la famille.ασυνείδητος. un vacarme horrible dans l'escalier.το εξαίσιον Ούτος Εκείνος. και τώρα τον βαραίνει πια το κάθε τι.étranger à Antioche .Μονοτονία Monotonie Την μιά μονότονην ημέραν άλλη μονότονη. les mêmes moments viennent et nous quittent. cette versification et cet acharnement en tournures grecques ont fatigué le poète et à présent tout lui pèse. Αλλά στην αίθουσα την αλαβάστρινη που κλείνει των Αηνοβάρβων το αρχαίο λαράριο τι ανήσυχοι που είν' οι Λάρητές του. Et ce demain que l'on espère finit par ne plus être demain. απαράλλακτη ακολουθεί. Ils viennent d'entendre un bruit funeste.. Et. Cependant tout cet effort d'écriture. βήματα σιδερένια που τραντάζουν τα σκαλιά. θα ξαναγίνουν πάλι οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφίνουν. Ούτος Εκείνος C'est lui. dans son lit d'ébène orné d'aigles en corail. βαθυά κοιμάται ο Νέρων . θανάσιμη βοή την σκάλα ν' ανεβαίνει. Mais aussitôt une pensée vient l'arracher à son accablement . Τα βήματα Les pas Σ' εβένινο κρεββάτι στολισμένο με κοραλλένιους αετούς. Και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μη μοιάζει Un mois succède à l'autre. qui nous revient. και στης νεότητος τ' ωραίο σφρίγος. Γιατί άκουσαν μια απαίσια βοή. ήσυχος. Πλην τον ποιητή κούρασε τόσο γράψιμο. ο λίνος ο τελευταίος έγινε. Μια σκέψις όμως παρευθύς από την αθυμία τον βγάζει . morts de peur. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα. dans le plein épanouissement de sa chair.l'incomparable "c'est lui!" que Lucien jadis entendit en songe. la dernière strophe! Με αυτόν ογδόντα τρία ποιήματα εν όλω. tranquille. Άγνωστος .

δεν έχει οδό. Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη απ' αυτή. tu ne trouveras point d’autre rivage. . Και συ τα δέχεσαι με απελπισία αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις. και σε προσφέρει σατραπείες. τάνοιωσαν πια τα βήματα των Εριννύων. là où j’ai passé tant d’années. dans ce petit coin perdu. που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. j’irai vers un autre rivage. détruisant ma vie. δεν θά βρεις άλλες θάλασσες. σ' όλην την γη την χάλασες. Quoique je fasse. lorsque tu es voué à accomplir des choses belles et grandes qu'un sort ingrat te refuse toujours encouragement et succès. Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. las. d'indifférence et de mesquineries. όπου κι αν δω ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ.θαμένη. Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις (η μέρα που αφέθηκες κ' ενδίδεις). Jusqu’à quand pourrais-je laisser mon esprit se déliter en ce lieu ? D’où que je me tourne. ici. Η πόλις La ville Είπες· «Θα πάγω σ' άλλη γη. και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα.» Tu as dit : « J’irai vers un autre pays. και πιαίνεις στον μονάρχην Αρταξέρξη που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του.ο ένας μικρός θεός πάνω στον άλλο πέφτει γιατί κατάλαβαν τι είδος βοή είναι τούτη. tout est condamné à tourner mal et mon cœur – comme celui d’un mort . il n’y a aucune route. Οπου το μάτι μου γυρίσω. Et toi tu les acceptes. tu abandonnes) et tu prends le chemin de Suse pour rejoindre la cour du monarque Artaxerxès qui. Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. lui. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ' ασπρίζεις. θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. ενώ είσαι καμωμένος για τα ωραία και μεγάλα έργα η άδικη αυτή σου η τύχη πάντα ενθάρρυνσι κ' επιτυχία να σε αρνείται· να σ' εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες. l'âme au désespoir. Για τα αλλού -μη ελπίζειςδεν έχει πλοίο για σε. Tu traîneras dans les mêmes rues. tu l’as détruite partout dans le monde. – des grandeurs de ce genre. te comble de ses faveurs et s'empresse à te proposer une satrapie etc. que toujours tu sois empêché par un concours de trivialités. και τέτοια. reconnu les pas des Erinyes. toutes ces choses dont tu ne veux pas. et grisonneras dans mêmes maisons.ils ont compris quel est ce vacarme. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. l'un petit dieu butant sur l'autre . Maintenant que tu as dévasté ta vie ici. κι αδιαφορίες. Toujours tu termineras ta course dans cette ville. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή· κ' είν' η καρδιά μου -σαν νεκρός. pour trouver une autre ville bien meilleure que celle-ci. Ετσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ στην κώχη τούτη την μικρή. Et qu'il est horrible le jour où tu cèdes (le jour où. Cette ville te poursuivra toujours. Καινούργιους τόπους δεν θα βρεις. il n’y a aucun bateau pour toi. και μικροπρέπειες. N’espère point autre chose .gît enterré. d’où que je regarde je ne vois que les sombres ruines de ma vie. gâchant ma vie. Η πόλις θα σε ακολουθεί. Η Σατραπεία La satrapie Τι συμφορά. Tu ne trouveras point d’autre pays. Quelle disgrâce. tu vieilliras dans les mêmes les quartiers.

redouble de précautions. με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια. le Théâtre et les Couronnes. τότε κυρίως πρόσεξε σα βγεις στον δρόμον έξω. ω ψυχή. "Lis cela sans tarder. Καίσαρ πια· έτσι περιωνύμου ανθρώπου σχήμα όταν λάβεις. κ' ευθύς να τα γνωρίσεις τα σοβαρά γραφόμενα του Αρτεμιδώρου. ce sont des choses qui te concernent". Et. Και όσο εμπροστά προβαίνεις. sorti de la foule. les yeux pleins de terreur. Si quelque Artémidore. Κι όταν θα φθάσεις στην ακμή σου. ne néglige pas ce message. εξουσιαστής περίβλεπτος με συνοδεία. Ô âme. nous n'aurons pas à l'affronter. Και τες φιλοδοξίες σου να υπερνικήσεις αν δεν μπορείς. si tu ne peux maîtriser tes ambitions. illustre. γι' άλλα κλαίει· τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών. αυτά πού θα τα βρείς στη σατραπεία· και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις. n'hésite pas à écarter ceux qui te saluent et ceux se prosternant sur ton passage (tu peux tout renvoyer à plus tard). (lorsque toi puissante. Άλλη καταστροφή. l'esprit hagard. ή δεν τα νοιώσαμε καλά). Toi.μας συνεπαίρνει. Κι όμως λανθάνουμε. ce danger. sois circonspecte. quelle sera ta vie? Μάρτιαι Ειδοί Aux ides de mars Τα μεγαλεία να φοβάσαι. ce à quoi tu aspires des tréfonds de ton âme ce sont les louanges de l'Assemblée et des sophistes les très rares et difficiles éloges. Pourtant nous nous trompons. το Θέατρο. Et lorsque . méfie-toi des grandeurs. prends connaissance du grave message d'Artémidore. n'hésite pas à tout remettre. tache de les briguer avec discernement et sagesse. nous nous disons que faire pour échapper au danger horrible qui nous menace. δεν είν' αυτός στον δρόμο· ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα (ή δεν τ' ακούσαμε. με δισταγμό και προφυλάξεις να τες ακολουθείς. nous prend au dépourvu et nous emporte. που δεν την φανταζόμεθαν. sans nous laisser aucun délais. Aussi. Dans la peur et les soupçons.César enfin! . existent-elles dans les satrapies? Et sans elles. suivie de ton escorte tu traverseras la ville). toute activité. tétanisés. hâtivement. sans tarder. αν τύχει και πλησιάσει από τον όχλο κανένας Αρτεμίδωρος. τα δύσκολα και τ' ανεκτίμητα Εύγε· την Αγορά. l'Agora. εξαφνική. le Sénat même pourrait attendre. Αυτά πού θα στα δώσει ο Αρταξέρξης. . soudaine et inévitable nous tombe dessus. Τελειωμένα Aucun délais Μέσα στον φόβο και στες υποψίες. που φέρνει γράμμα. Une autre catastrophe non prévue. είναι μεγάλα πράγματα που σ' ενδιαφέρουν». λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πως να κάμουμε για ν' αποφύγουμε τον βέβαιο τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί. μη λείψεις να σταθείς· μη λείψεις ν' αναβάλεις κάθε ομιλίαν ή δουλειά· μη λείψεις τους διαφόρους που χαιρετούν και προσκυνούν να τους παραμερίσεις (τους βλέπεις πιο αργά)· ας περιμένει ακόμη κ' η Σύγκλητος αυτή. και ανέτοιμους -πού πιά καιρός. προσεκτική να είσαι.tu seras aux sommets portant sur ton front le sceau de la grandeur . pendant que tu te démarques du commun. και λέγει βιαστικά «Διάβασε αμέσως τούτα.Άλλα ζητεί η ψυχή σου. c'est alors qu'il te faut être attentive. και τους Στεφάνους. les augures étaient trompeuses (ou bien nous les avons mal interprétées). tout discours. τόσο εξεταστική. Artaxerxès pourrait-il te les offrir? Pareilles choses. t'approche porteur d'une lettre et t'exhorte. Car. ραγδαία πέφτει επάνω μας.

Σαν έτοιμος από καιρό. Κάμποση πέτρα από τα χέρια μου περνά. κι αποχαιρέτα την. είν' ο Καισαρίων. Lorsque soudain à l'heure de minuit. tous tes desseins qui partent en fumée. μην πεις πως ήταν ένα όνειρο. Μα να το έργον μου το πιο αγαπητό που δούλεψα συγκινημένα και το πιο προσκεκτικά· αυτόν. Μελετώ κυρίως για τ' άλογά του. Ομοιώματα. Και στην πατρίδα μου. Και να σας δείξω αμέσως μερικά. μη ανοφέλετα θρηνήσεις.Τυανεύς Γλύπτης Καθώς που θα το ακούσατε. σα θαρραλέος. Surtout ne t'abuse pas. παναρχαία. όσο που μπόρεσα. Και τώρα καταγίνομαι από καιρό αρκετό να κάμω έναν Ποσειδώνα. fais tes adieux à Alexandrie qui s'éloigne de toi. tu entendras passer la troupe invisible dans un cortège d'exquises musiques et de voix ne te lamente pas en vain sur ton sort. τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου. την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον Dieu abandonne Antoine Σαν έξαφνα. Ο Πάτροκλος (ολίγο θα τον ξαναγγίξω). Παρατηρείστε τον Πομπήϊον. αλλ' όχι με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα. σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μιά τέτοια πόλι. ώρα μεσάνυχτ'. τα έργα σου που απέτυχαν. αποχαιρέτα την. την Αλεξάνδρεια που φεύγει. τα πόδια των να δείχνουν φανερά που δεν πατούν την γη. Avec courage. Σαν έτοιμος από καιρό. . καλά με ξέρουνε· κ' εδώ αγάλματα πολλά με παραγγείλανε συγκλητικοί. ακούσθει αόρατος θίασος να περνά με μουσικές εξαίσιες. πως απατήθηκεν η ακοή σου· μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Comme si tu t'y attendais depuis toujours. ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους. μια μέρα του καλοκαιριού θερμή που ο νους μου ανέβαινε στα ιδανικά. ne daigne point tels vains espoirs. comme quelqu'un qui s'y attendait. κι άκουσε με συγκίνησιν. avec le courage de quelqu'un qui fut digne de cette ville. αυτόν εδώ ονειρεύομουν τον νέον Ερμή. γεμάτη καρτερία. σα θαρραλέος. Πλησίον στου μαρμάρου του κιτρινωπού εκείνα τα κομμάτια. sans te laisser aller aux invocations des lâches. ο Αιμίλιος Παύλος. ο Αφρικανός Σκιπίων. πώς να πλάσω αυτά. Ο Μάριος. μον' τρέχουν στα νερά. με φωνές την τύχη σου που ενδίδει πιά. Παρατηρείστ' αυτήν την Ρέα· σεβάσμια. πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο. ne te dis pas que ce n'est qu'un rêve que tes oreilles se sont trompées. τα Τύανα. ton destin qui t'abandonne. approche-toi d'un pas ferme de la fenêtre et écoute avec émotion. Πρέπει ελαφρά έτσι να γίνουν που τα σώματα. Προ πάντων να μη γελασθείς. πιστά. δεν είμ' αρχάριος.leurs lamentations! écoute comme une ultime jouissance les instruments exquis de la troupe secrète et fait tes adieux à Alexandrie que tu perds. τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες.

σένα η ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Souhaite que le chemin soit long. Ή Μακεδών. κεχριμπάρια κ' έβενους. Que nombreux soient les matins d'été. Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη. la silhouette immatérielle d'un éphèbe. αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο την ατμοσφαίρα σου περνά σφρίγος απ' την ζωή των· και κάποτ' αιθέρια εφηβική μορφή. αόριστη. C'est toi que leurs âmes évoquent encore. Et mille sortes d'entêtants parfums. με διάβα γρήγορο. Αν όμως σεις άλλα ζητείτε. σένα αγαπούν ακόμη. με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους. αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. βασιλεύς.. ambre et ébène. Είναι γελοίος ο Σελευκίδης με την αγοραία του τρυφή. Ne crains ni les Lestrygons. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι που με τι ευχαρίστησι. εις κάθε λόγο. O terre d'Ionie. γεμάτος γνώσεις.Ιωνικόν Ionique … Γιατί τα σπάσαμε τ' αγάλματά των. γεμάτος περιπέτειες. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας. Ω γη της Ιωνίας. διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Si ton cœur ne les dresse pas devant toi. Si tu ne les portes pas en toi même. επάνω από τους λόφους σου περνά. τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Et acquiers de belles marchandises : Nacre et corail. Tu ne rencontreras ni les Lestrygons. ή να με πλησιάζει καν. Riche en péripéties et en expériences. Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. ιδού κι αυτά σαφή. γιατί τους διώξαμε απ' τους ναούς των. να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. Où. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας. ή βάρβαρος δεν βρίσκεται κανείς ίσος μου. avec quels délices ! Tu pénétreras dans des ports vus pour la première fois. Une palpitation de leur vie traverse l'air Et parfois. ni le farouche Neptune. τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις. Lorsque le jour paraît par un de tes matins d'été. Passe sur tes collines. Les Dieux ne sont pas morts pour autant. Ni les Cyclopes. αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. και τες καλές πραγμάτειες ν' αποκτήσεις. Η Δόξα των Πτολεμαίων Είμαι ο Λαγίδης. Parce que nous avons brisé leur statues. Quand tu partiras pour Ithaque. . c'est toi qu'ils aiment. Incertaine. Parce que nous les avons chassés de leurs temples. Ni la colère de Neptune. τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Ο κάτοχος τελείως (με την ισχύ μου και τον πλούτο μου) της ηδονής. και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής.. d'un pas rapide. fais escale à des comptoirs phéniciens. Si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer Que par des émotions sans bassesse. να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά. Souhaite que le chemin soit long. ni les Cyclopes. εις κάθε τέχνη η πιο σοφή. αν μεν' η σκέψις σου υψηλή. Tu ne verras rien de pareil sur ta route Si tes pensées restent hautes. η πανελλήνια κορυφή. σεντέφια και κοράλλια. Η πόλις η διδάσκαλος. Ιθάκη Ithaque.

sans aucune peur. στες λάγνες του αίματός μου ορμές. σαν πριν. Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. tu as enfin compris ce que signifient les Ithaques…. Acquiers le plus possible de ces entêtants parfums. στες τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες. Sage comme tu l'es devenu à la suite de tant d'expériences. Visite de nombreuses cités égyptiennes. ασκητικό. Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. ελληνικά· οχ' υπερβολική. en grec comme d'habitude mais sans exagération. Φιλέλλην Philhellène Την χάραξι φρόντισε τεχνικά να γίνει. πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο. χωρίς κανέναν φόβο. aux jouissances rêvées. aux moments critiques. Garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit. ως σύνηθες. Ithaque ne t'a pas trompé. εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμαι σα δειλός. Το φθάσιμον εκεί ειν' ο προορισμός σου. Elle n'a plus rien d'autre à te donner. sans attendre qu'Ithaque t'enrichisse.gare au Proconsul qui ne cesse de chercher comment se faire valoir à Rome mais. moi. je ne craindrai pas. κ' εν μέρει χριστιανίζων)· «Δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη. Même si tu la trouves pauvre. στες απολαύσεις τες ονειρεμένες. riche de tout ce que tu as gagné en chemin. rien de pompeux . Car. aux élans les plus lascifs de mon sang. Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. Et instruis-toi avidement auprès de leurs sages. cependant. mais aussi christianisant. Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί.» Propos de Myrtias (étudiant Syrien à Alexandrie. μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Έτσι σοφός που έγινες. Τα επικίνδυνα Paroles dangereuses Είπε ο Μυρτίας (Σύρος σπουδαστής στην Αλεξάνδρεια· επί βασιλείας αυγούστου Κώνσταντος και αυγούστου Κωνσταντίου· εν μέρει εθνικός. "Fort de théorie et d'étude. Le diadème. να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. il faut mettre tout ton art. δυναμωμένος ως θάμαι με θεωρία και μελέτη στες κρίσιμες στιγμές θα ξαναβρίσκω το πνεύμα μου. όχι πομπώδηςμην τα παρεξηγήσει ο ανθύπατος που όλο σκαλίζει και μηνά στη Ρώμηαλλ' όμως βέβαια τιμητική. J'adonnerai mon corps aux voluptés. honorifique. tu ne te serais pas mis en route. Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. à mes désirs sensuels les plus osés. Κι αν πτωχική την βρεις. γιατί όταν θέλω και θάχω θέλησι. με τόση πείρα. σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας. η Ιθάκη δε σε γέλασε. mes passions comme font les lâches. Dignité. ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. L'inscription. Ithaque t'a donné le beau voyage : Sans elle. s'il le faut fort de théorie et de connaissance j'aurai la force de retrouver. Et que tu abordes enfin dans ton île aux jours de ta vieillesse. Mais n'écourte pas ton voyage : Mieux vaut qu'il dure de longues années. en partie païen. Η Ιθάκη σ'έδωσε τ' ωραίο ταξείδι. ces larges diadèmes des Parthes me répugnent. mais aussi de la grandeur.όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά. plutôt étroit. Η επιγραφή. sous les règnes des Augustes Constans et Constant. Το σώμα μου στες ηδονές θα δώσω. Pour la gravure. Ton but final est d'y parvenir. mon esprit ascétique d'avant". . Το διάδημα καλλίτερα μάλλον στενό· εκείνα τα φαρδιά των Πάρθων δεν με αρέσουν. Έκφρασις σοβαρή και μεγαλοπρεπής.

θα το γράψουμε κ' εμείς. nous ne sommes donc point étrangers! Ηρώδης Αττικός Ά του Ηρώδη του Αττικού τί δόξα είν' αυτή. να χαραχθεί με γράμματα κομψά.» και «Πού τα Ελληνικά. και συλλογίζονται την τύχη του Ηρώδη ποιος άλλος σοφιστής τ' αξιώθηκεν αυτά.»Πόσα παιδιά στην Αλεξάνδρεια τώρα. προς θεού. Κ' η νεολαία όλη τον ακολούθησεν εκεί να τον ακούει. quelque chose de distingué. όταν μαζεύονται στα εκλεκτά τραπέζια που πότε η ομιλία είναι για τα ωραία σοφιστικά. κατά που θέλει και κατά που κάμνει οι Έλληνες (οι Έλληνες!) να τον ακολουθούν. από τα Φράατα πέρα». μήτε να εκλέγουν πια. Ο Αλέξανδρος της Σελευκείας. Φιλέλλην. πίσω απ' τον Ζάγρο εδώ. Ο σοφιστής Αλέξανδρος λοιπόν γράφει προς τον Ηρώδη επιστολή. τα «Πού οι Έλληνες. έξαφν' αφηρημένα σιωπούν. Ο δε λεπτός Ηρώδης απαντά ευθύς. Ώστε ανελλήνιστοι δεν είμεθα. Des plus barbares que nous l'ont bien mis pourquoi pas nous? N'est-ce pas vrai d'ailleurs que des sophistes arrivent parfois de Syrie. κι άλλοι ματαιόσπουδοι. ή στην Βηρυτό (οι ρήτορές του οι αυριανοί που ετοιμάζει ο ελληνισμός). peut-être un bel éphèbe lançant le disque. Προ πάντων σε συστείνω να κυττάξεις (Σιθάσπη. «Έρχομαι με τους Έλληνας μαζύ κ' εγώ. où sont-ils de ce côté de Zagros au-delà même du pays de Phraate?" Τόσοι και τόσοι βαρβαρότεροί μας άλλοι αφού το γράφουν. να μη λησμονηθεί) μετά το Βασιλεύς και το Σωτήρ. βρίσκει την πόλιν άδεια. des versificateurs et autres bons à rien? A la culture hellénique. απ' τους καλούς μας σοφιστάς. θαρρώ. . Oui. je te vois venir! Ton mauvais esprit: "Quels Hellènes. Και τώρα μη με αρχίζεις ευφυολογίες. φθάνοντας στας Αθήνας να ομιλήσει.Κάτι πολύ εκλεκτό απ' το άλλο μέρος· κανένας δισκοβόλος έφηβος ωραίος. ν' ακολουθούνε μόνο. και τον παρακαλεί τους Έλληνας να στείλει. Άγγιχτα τα ποτήρια αφίνουνε κοντά των. Enfin faudrait-il songer (surtout. στην Αντιόχεια. ne l'oublie pas Sithaspès!) après les mots Basileus et Soter à élégamment graver "Philhellène". επειδή ο Ηρώδης ήταν στην εξοχή. μήτε να κρίνουν ή να συζητούν. Και τέλος μη ξεχνάς που ενίοτε μας έρχοντ' από την Συρία σοφισταί. και στιχοπλόκοι. Sur le verso. και πότε για τα ερωτικά των τα εξαίσια.

de Syrie et de Phénicie. les lèvres. sang des Lagides) Donc les gens d'Alexandrie accouraient à la fête. γοητευμένοι με τ' ωραίο θέαμα -μ' όλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά. S'enthousiasmaient. και των Πάρθων.τον είπαν βασιλέα της Κιλικίας. Quoiqu'ils sussent fort bien ce que valait tout cela. Alexandre et Ptolémée. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς. ses souliers. lacés de rubans blancs.et poussaient des acclamations en grec. les lèvres… . de Médie et des Parthes. Certes. Et quels titres creux étaient ces royautés. Césarion et ses petits frères. κ' αισθάνονται τα χέρια σαν ν' αγγίζουν πάλι. της Μηδίας. et des effets de théâtre. και τα μικρά του αδέρφια. Quand les mains croient sentir.. Sur sa poitrine. εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς. Et Césarion plein de grâce et de beauté. Quand un désir ancien tressaille à nouveau dans le sang. Il a été revêtu d'une dignité supérieure à celle des deux petits. των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη. ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλί.. τον Καισαρίωνα. Quand se souviennent la peau. Mais la journée était chaude et belle . κ' επευφημούσαν ελληνικά. quand se souviennent la peau. Que pour la première fois on amenait au Gymnase Afin des les proclamer rois En présence du superbe alignement de soldats. Οι Αλεξανδρινοί έννοιωθαν βέβαια που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά. αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με -όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη. Αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική. Extrême était le luxe des courtisans. en langue égyptienne. αίμα των Λαγιδών)· κ' οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή. Les gens d'Alexandrie se sont rassemblés pour voir. Le ciel d'un bleu clair . κ' επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα· όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται. Αλέξανδρο και Πτολεμαίο. στο στήθος του ανθοδέσμη από υακίνθους. ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό. on l'a proclamé Roi des Rois. Et Ptolémée roi de Cilicie. Reviens souvent me prendre dans la nuit . και της Φοινίκης.τον είπαν βασιλέα της Αρμενίας. Césarion se tenait un peu en avant. αυτόν τον είπαν Βασιλέα των Βασιλέων. κ' ενθουσιάζονταν. Sensation que j'aime. reviens me prendre. (Fils de Cléopâtre. που πρώτη φορά τα βγάζαν έξω στο Γυμνάσιο. un bouquet d'hyacinthes . Vêtu de soie rose. Ο Αλέξανδρος -. et quelquefois en hébreu. δεμένα τα ποδήματά του μ' άσπρες κορδέλλες κεντημένες με ροδόχροα μαργαριτάρια. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα. Sa ceinture. Ο Πτολεμαίος -. Charmés par ce beau spectacle. une double rangée de saphirs et d'améthystes .. η ζώνη του διπλή σειρά σαπφείρων κι αμεθύστων. Επέστρεφε Reviens… Επέστρεφε συχνά και παίρνε με.Αλεξανδρινοί βασιλείς Rois alexandrins… Μαζεύθηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν της Κλεοπάτρας τα παιδιά. όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται. ο Καισαρίων όλο χάρις κ' εμορφιά (της Κλεοπάτρας υιός. Le Gymnase d'Alexandrie une réussite triomphale de l'art. το Αλεξανδρινό Γυμνάσιον ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης. τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες. Alexandre a été nommé roi d'Arménie. της Συρίας. κ' αιγυπτιακά. Reviens souvent me prendre. Ο Καισαρίων στέκονταν πιο εμπροστά. Brodés de perles rosées. Les enfants de Cléopâtre. Quand du corps s'éveille la mémoire. μες στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. croient toucher à nouveau. και ποιοί εβραίικα. les gens d'Alexandrie sentaient bien que tout cela n'était que des mots.

Κι όμως σαν μπει στο σπίτι του να κρύψει τα χάλια και τα γηρατειά του. ως που να γίνει σα μιά ξένη φορτική. Εξηντλημένος και κυρτός. En l'exposant à l'inanité quotidienne Des relations et des fréquentations. de ne pas l'avilir Par trop de relations avec le monde. Et si tu ne peux pas modeler ta vie A ta guise Efforce-toi du moins. σακατεμένος απ' τα χρόνια.Στην εκκλησία Την εκκλησία αγαπώ . . με τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες. η εύγραμμη. Το υγιές. Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν οι οπτασίες του. τα κηροπήγιά της. στον ένδοξό μας Βυζαντινισμό. γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς την. τα φώτα. Όσο μπορείς Autant qu'il est en ton pouvoir… Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις. μελετά το μερτικό που έχει ακόμα αυτός στα νειάτα. μες σ' εκκλησία των Γραικών· με των θυμιαμάτων της τες ευωδίες. ηδονικό μυαλό των. En la ballottant de-ci delà. Πολύ σπανίως Είν' ένας γέροντας. Par trop d'agitation et de discours.τα εξαπτέρυγά της. τον άμβωνά της. τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου. Autant qu'il est en ton pouvoir. σφιχτοδεμένη σάρκα των. Ne l'avilis pas en la promenant. Μην την εξευτελίζεις πιαίνοντάς την. σιγά βαδίζοντας διαβαίνει το σοκάκι. Jusqu'à en faire une étrangère qui te pèse. τ' ασήμια των σκευών. Εκεί σαν μπω. στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινήν ανοησία. τες εικόνες της. τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες και κάθε των κινήσεως τον σοβαρό ρυθμόλαμπρότατοι μες στων αμφίων τον στολισμόο νους μου πιαίνει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας. Εφηβοι τώρα τους δικούς του στίχους λένε. με την δική του έκφανσι του ωραίου συγκινούνται. μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. κι από καταχρήσεις.

Τελείως αφέθηκα κ' επήγα. Επήγα Je suis parti… Δεν εδεσμεύθηκα. περιδέραια.σχόλια.Του μαγαζιού L'échoppe du bijoutier Τα τύλιξε προσεκτικά. καθώς που πίνουν οι ανδρείοι της ηδονής. Ils sont tels qu'il les aime. δεξιά που μπαίνεις.βραχιόλια. Vers les plaisirs mi-réels. Dans ce monument d'un art consommé Taillé tout entier dans la pierre de Syène Et que recouvrent tant de violettes. Je me suis enfin détaché et je suis parti. sa vision à lui de la beauté. Από ρουμπίνια ρόδα. Τον θέσαμε κοντά σ' αυτά του που θυμάται ίσως κ' εκεί . Je ne me suis pas laissé enchaîner. στην βιβλιοθήκη της Βηρυτού θάψαμε τον σοφό Λυσία. τα βλέπει ωραία· όχι όπως στην φύσι τα είδεν ή τα σπούδασε. . colliers et bagues d'autres désirables parures. επήγα μες στην φωτισμένη νύχτα. που μισό πραγματικές. Στο μαγαζί σαν μπει αγοραστής κανείς A l'entrée d'un client. loin des yeux. chaînes.περίφημα στολίδια . από αμεθύστους μενεξέδες. όταν που περνούμε στα βιβλία. Ceux que boivent les hommes de plaisir. pas une copie de la nature. εις τεύχη ελληνισμών πολλή ερμηνεία. τόσοι κρίνοι. Στες απολαύσεις. γραμματικόν. Le bel Eurion est enseveli. Κ' επίσης έτσι από μας θα βλέπεται και θα τιμάται ο τάφος του. που το σκεπάζουν τόσοι μενεξέδες. parfait. είναι θαμένος ο ωραίος Ευρίων. βγάζει απ' τες θήκες άλλα και πουλεί . tant de lis. και δαχτυλίδια. Ο χώρος κάλλιστα προσήκει. κείμενα. μισό γυρνάμενες μες στο μυαλό μου ήσαν. ολόκληρον εκ λίθου συηνίτου. Λυσίου γραμματικού τάφος Πλησιέστατα. τα θέλησε. Et j'ai bu des vins rudes. Ως αυτός τα κρίνει. αλυσίδες. Ευρίωνος τάφος Tombeau d'Eurion… Εις το περίτεχνον αυτό μνημείον. il va lui proposer la preuve de son travail osé. violettes d'améthyste lys en perles. από μαργαριτάρια κρίνοι. γραφές. με τάξι σε πράσινο πολύτιμο μετάξι. Roses en rubis. Κ' ήπια από δυνατά κρασιά. δείγμα της τολμηρής δουλειάς του και ικανής. Enveloppés avec soin de fine soie verte. Beaux bracelets. il les enferme. Je suis allé dans la nuit éclairée. τεχνολογία. Μες στο ταμείον θα τ'αφίσει. mi-imaginaires De mon esprit.

Ils étaient bleus. Γι' άτολμα σώματα δεν είναι καμωμένη αυτής της ζέστης η ηδονή. en rhétorique. Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια· ήσαν. Cela du moins restera. μαβιά. θαρρώ. Ζ . d'un bleu de saphir. είκοσι πέντε χρόνων. un soir….» Φιλόστρατος. Πολυέλαιος Σε κάμαρη άδεια και μικρή. που ήτανε σαν μια απολλώνια οπτασία. il avait vingt-cinq ans.. VIII. Seulement nous avons perdu le plus précieux. Et descendait par sa mère d'une famille d'alabarques. Έκαμε μαθητής του Αριστοκλείτου στην φιλοσοφία. J'aurais voulu dire cette réminiscence. Je crois. Α ναι.. Σοφοί δε προσιόντων Les sages perçoivent. Du nome d'Arsinoé il écrivit l'histoire. Μα έτσι εσβύσθη πια. Je me souviens à peine des yeux . και σκεπασμένοι με ολοπράσινα πανιά. Ah ! Oui ! Bleus. . Mais elle s'est presque effacée… Il n'en reste presque rien... Μακρυά Si loin … Θάθελα αυτήν την μνήμη να την πώ.. C'était en Août C'était au mois d'Août.. d'ancienne race macédonienne. σαν τίποτε δεν απομένει γιατί μακρυά. A Thèbes il étudia les textes sacrés.. καίει ένας πολυέλαιος ωραίος και κορώνει· και μες στη φλόγα του την καθεμιά πυρώνει μια λάγνη πάθησις. Δέρμα σαν καμωμένο από ιασεμί. Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον. σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται. Il fut élève d'Aristoclite pour la philosophie. Του Αρσινοϊτου νομού συνέγραψε ιστορίαν. τέσσαρες τοίχοι μόνοι. Αυτό τουλάχιστον θα μείνει. qui était comme une vision apollinienne. άνθρωποι δε γιγνομένων. Απ' τον πατέρα του. Son visage. Στας Θήβας τα ιερά γράμματα σπούδασε.. στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείται... c'est si loin :Elle vient des années de mon adolescence…. Μες στην μικρή την κάμαρη. Un épiderme comme du jasmin.. Et de Paros. «Θεοί μεν γαρ μελλόντων. Il était par son père.την μορφή του. του Πάρου στα ρητορικά.Παιδί αλεξανδρινό. που λάμπει αναμένη από του πολυελαίου την δυνατή φωτιά. Enfant d'Alexandrie.. διόλου συνειθισμένο φως δεν είν' αυτό που βγαίνει. μια λάγνη ορμή. γενιά παληά των Μακεδόνων· από αλαβάρχας της μητέρας του η σειρά. μαβιά· ένα περίφημο μαβί.η βραδυά. Εκείνη του Αυγούστου Αύγουστος ήταν. Χάσαμεν όμως το πιο τίμιο .

ni ta joie ni ton triomphe ne suffiront. Les hommes connaissent le présent. les membres symétriques avec délectation. .τι ανώτερος. Η μυστική βοή τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων. Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί.ο Θεόδοτος. Alors qu'au dehors. Και μη επαναπαύεσαι που στην ζωή σου περιωρισμένη. ουδέν ακούουν οι λαοί. και στα χείλη. Dans sa beauté. ce corps semblait conçu par l'amour même modelant. όταν. Il se peut qu'en ce moment même. μήτε η χαρά σου μήτε ο θρίαμβος θα μείνουν. και πεζή. Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα αντιλαμβάνονται. invisible. Κ' είδα τ' ωραίο σώμα που έμοιαζε σαν απ' την άκρα πείρα του να τώκαμεν ο Ερως πλάττοντας τα συμμετρικά του μέλη με χαρά· υψώνοντας γλυπτό το ανάστημα· πλάττοντας με συγκίνησι το πρόσωπο κι αφίνοντας απ' των χεριών του το άγγιγμα ένα αίσθημα στο μέτωπο. rangée et prosaïque . πλήρεις και μόνοι κάτοιχοι πάντων των φώτων. La clameur sourde des événements qui s'annoncent vient jusqu'à eux. Οσο κι αν δοξασθείς. une émotion sur le front. την επικράτησί σου κύταζε πώς αποκτάς. τακτοποιημένη. portant une tête aussi horrible. sois attentif à la façon dont tu acquiers ton pouvoir. επάνω σε σινί αιματωμένο. Aussi grande soit ta gloire. Ισως αυτήν την ώρα εις κανενός γειτόνου σου το νοικοκυρεμένο σπίτι μπαίνει -αόρατος. les sages perçoivent le bruit de ce qui approche. façonnant le sculpté de la taille et laissant. les yeux et les lèvres. Théodote arrive. tu ne te sentiras pas un homme supérieur – en quoi supérieur! – lorsque Théodote t'amènera à Alexandrie. Leur ouïe. τέτοια θεαματικά και φοβερά δεν έχει. aussi terribles. dans la maison douillette de ton voisin.n'arrivent point des faits aussi spectaculaires. Ενώ εις την οδόν έξω. Η ακοή αυτών κάποτ' εν ώραις σοβαρών σπουδών ταράττεται. τα κατορθώματά σου στην Ιταλία και στην Θεσσαλία όσο κι αν διαλαλούν η πολιτείες. Ο Θεόδοτος Théodote Αν είσαι από τους αληθινά εκλεκτούς. qu'en Italie et en Thessalie tant de villes célèbrent tes exploits. Στου καφενείου την είσοδο A l'entrée du café Την προσοχή μου κάτι που είπαν πλάγι μου διεύθυνε στου καφενείου την είσοδο.Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα. immatériel. au frôlement de ses mains. στην Αλεξάνδρεια. Και την προσέχουν ευλαβείς. μήτε ανώτερος . la tête de l'infortuné Pompée sur un plateau sanglant. όσα ψηφίσματα τιμητικά κι αν σ' έβγαλαν στη Ρώμη οι θαυμασταί σου. dans son art suprême. στα μάτια. άϋλος -. Et ils l'écoutent dans le recueillement. se distrait parfois. ο Θεόδοτος σε φέρει.άνθρωπος θα αισθανθείς. φέρνοντας τέτοιο ένα φρικτό κεφάλι. aucun bruit n'est perçu par les peuples. aussi nombreuses que soient les motions honorifiques que tes admirateurs font voter à Rome.prudente. του αθλίου Πομπηίου το κεφάλι. au cours de leurs graves occupations. Si tu te penses quelqu'un d'élite. Quelques mots dits à côté me firent tourner vers l'entrée du café. Et ne sois pas tranquille si dans ta vie . De l'avenir. . Le futur est l'affaire des dieux qui seuls sont les maîtres des lumières.

je les ai vues un instant en arrivant) Et que je ne voie plus mes chimères. είχα τα χείλη τα ηδονικά και ρόδινα της μέθης τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης. Par la fenêtre on apercevait la ruelle Étroite et sordide. μες στο μονήρες σπίτι μου. ces rivages dorés. D'en bas montait la voix de quelques ouvriers Qui jouaient aux cartes et faisaient la fête. J'ai possédé le corps de l'amour. Mais quand la nuit vient. Que je m'arrête ici. χαμένος. στην ίδια μοιραία χαρά. το ταπεινό κρεββάτι είχα το σώμα του έρωτος. Αλλ' όταν έλθ' η νύχτα με τες δικές της συμβουλές. Ολο φυσά και βρέχει. j'y mets tous mes soins. Από κάτω ήρχονταν η φωνές κάτι εργατών που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν. Μια νύχτα Une Nuit… Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστυχη. Cachée au dessus de la taverne louche. τα ινδάλματα της ηδονής. Et je me sens découragé. Η μορφή της όλο και σκοτεινιάζει. τες αναμνήσεις μου. Le bleu éclatant du matin sur la mer Et du ciel sans nuages. Η μέρα μ' επηρέασε.Ομνύει Il fait serment…. Avec ses incitations et ses promesses. Απ' το παράθυρο φαίνονταν το σοκάκι. Κι ας δω κ' εγώ την φύσι λίγο. Εδώ ας σταθώ. J'aime mon travail . και με τες υποσχέσεις της· αλλ' όταν έλθ' η νύχτα με την δική της δύναμι του σώματος που θέλει και ζητεί. Que je m'imagine voir ces choses (En vérité. j'en suis de nouveau enivré. Bien souvent il se jure de réformer sa vie. με τους συμβιβασμούς της. j'ai possédé les lèvres voluptueuses et rouges de l'ivresse Empourprées d'une telle ivresse que même en ce moment où j'écris après tant d'années. και κίτρινη όχθη· όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. les visions de la volupté. Dans ma maison solitaire. Θάλασσα του πρωϊού Le matin sur la mer… Εδώ ας σταθώ. μεθώ ξανά. Mais aujourd'hui l'ouvrage n'avance guère. La Chambre était pauvre et vulgaire. . J'ai plus besoin de contempler que de m'exprimer. έπειτ' από τόσα χρόνια!. sur l'humble lit plébéien. κρυμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Mes souvenirs. Il ne cesse de venter et de pleuvoir. Toute cette beauté brillamment éclairée. avec sa force à elle. Κι ας γελασθώ πως βλέπω αυτά (τα είδ' αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα)· κι όχι κ' εδώ τες φαντασίες μου. Mais quand la nuit vient. Égaré. Que je m'arrête ici. Κ' εκεί στο λαϊκό. το ακάθαρτο και το στενό. Πιότερο επιθυμώ να δω παρά να πω. Μα της συνθέσεως μ' αποθαρρύνει σήμερα η βραδύτης. Ομνύει κάθε τόσο ν' αρχίσει πιο καλή ζωή. που και τώρα που γράφω. Θάλασσας του πρωϊού κι ανέφελου ουρανού λαμπρά μαβιά. Le temps m'a influencé : Sa figure ne fait que s'assombrir . Faite de l'ardeur du corps qui veut et qui demande. il s'élance vers la même joie fatale. Et là. ξαναπηαίνει. Et que je regarde un peu la nature. Ζωγραφισμένα Une peinture… Την εργασία μου την προσέχω και την αγαπώ.

και για να ευφραίνεται. και τον εστείλανε να μεγαλώσει στην Ιωνία.Κάθομαι και κυττάζω έτσι πολλήν ώρα. ξεκουράζομαι απ΄την δούλεψή της Mais je lève les yeux vers une peinture Qui montre un bel adolescent couché près d'une source. dans son désœuvrement d'étranges idées lui vinrent à l'esprit. με περουζέδες στολισμένος. ο πιο ωραίος αυτός. πάντοτε Ασιανός· αλλά στους τρόπους του και στην λαλιά του Έλλην. entrés en Cappadoce. se faire oublier parmi les étrangers. Κατόπι σαν οι Σύροι στην Καππαδοκία μπήκαν. à s'amuser et fainéanter dans le palais du roi Démétrios. Οροφέρνης Oropherne Αυτός που εις το τετράδραχμον επάνω μοιάζει σαν να χαμογελά το πρόσωπό του. habillé à la grecque. un soupçon de sourire aux lèvres.Στη ζωγραφιάν αυτή κυττάζω τώρα ένα ωραίο αγόρι που σιμά στη βρύσι επλάγιασεν. βλέποντας πλούτη στοιβαγμένα να γυαλίζουν. κι αυτός βαστούσε απ' την κορώνα της Συρίας. le corps parfumé de jasmin. Puis. de la lignée d'Antiochos et de cette ancienne Stratonique. il a connu la pleine volupté. και Σελευκίδης ήτανε σχεδόν. et envoyé grandir en Ionie. το σώμα του με μύρον ιασεμιού ευωδιασμένο. για να μαζεύει αρπαχτικά χρυσό κι ασήμι. κι απ' την παληάν εκείνη Στρατονίκη. ελληνοντυμένος. O les merveilleuses nuits d'Ionie où sans retenue. pour cumuler les jouissances. le plus parfait. Et l'art me repose une fois de plus des fatigues de l'art. il s'est retrouvé en Syrie. Les Cappadociens l'ont vite destitué. de façon tout à fait grecque. Τι ωραίο παιδί· τι θείο μεσημέρι το έχει παρμένο πια για να το αποκοιμίσει. est gravé sur la monnaie antique. και τον εκάμαν βασιλέα. c'est Oropherne d'Ariarathe. το έμορφο. λεπτό του πρόσωπο. parmi les beaux jeunes hommes d'Ionie. paré de turquoises. se délecter de sa puissance et s'enorgueillir devant toutes ces richesses amoncelées. Οι Καππαδόκες γρήγορα τον βγάλαν· και στην Συρία ξέπεσε. Όσο για μέριμνα του τόπου. για διοίκησι ούτ' ήξερε τι γένονταν τριγύρω του. αφού θ' απέκαμε να τρέχει. Μες στην καρδιά του. arraché du palais de ses ancêtres. Παιδί τον έδιωξαν απ' την Καππαδοκία. κ' ελληνικά όλως διόλου εγνώρισε πλήρη την ηδονή. il tenait aussi de la couronne de Syrie et qu'il était presque un Séleucide. Και μες στην τέχνη πάλι. ο πιο ιδανικός. lorsque les Syriens. και να ξεχασθεί στους ξένους. Quel bel enfant ! Quel divin midi l'a pris pour l'endormir ! Je reste longtemps à le regarder de la sorte. Un jour pourtant. αυτός είν' ο Οροφέρνης Αριαράθου. κι απ' τους ωραίους της Ιωνίας νέους. απ' το μεγάλο πατρικό παλάτι. Sans doute las d'avoir couru. Enfant encore. στην βασιλεία χύθηκεν επάνω για να χαρεί με νέον τρόπο κάθε μέρα. ils l'ont éloigné de Cappadoce. . Μια μέρα ωστόσο την πολλήν αργία του συλλογισμοί ασυνείθιστοι διεκόψαν· θυμήθηκε που απ' την μητέρα του Αντιοχίδα. Α εξαίσιες της Ιωνίας νύχτες που άφοβα. l'ont nommé roi. και να κομπάζει. μες στο παλάτι του Δημητρίου να διασκεδάζει και να οκνεύει. ramasser goulûment or et argent. Dans son cœur toujours un enfant d'Asie mais un Hellène dans ses manières et son parler. le plus beau lui. Celui dont le beau visage aux traits fins. il se souvint que par sa mère. Quant aux affaires du pays – il n'en avait la moindre idée. il s'est rué sur le trône.

malhabile. τι είδος λύπη είχαν. Απόψι κύβους παίζει· έχει όρεξη να διασκεδάσει. Αυτά ο Φίλιππος τουλάχιστον διατείνεται. .avec raison . dresser un plan. Il échoua lamentablement et fut anéanti. il essaya de fomenter quelque intrigue. τέτοιο ασήμαντο πράγμα δεν καταδέχθηκε να το σημειώσει.Για λίγο βγήκε απ' την λαγνεία κι απ' την μέθη. Δούλοι· τους αυλούς. Ο Φίλιππος την εορτή βέβαια δεν θ' αναβάλει. Λένε πανωλεθρία έπεσ' επάνω στου λαμπρού στρατεύματος τα πλήθια. Κι ο επίλοιπος βίος του θα διέλθει αμέριμνος. Στο τραπέζι βάλτε πολλά τριαντάφυλλα. Το τέλος του κάπου θα γράφηκε κ' εχάθη· ή ίσως η ιστορία να το πέρασε. τη φωταψία. l'esprit confus. Η Μάχη της Μαγνησίας Έχασε την παληά του ορμή. μια μνήμη αισθητική αγοριού της Ιωνίας. Ίσως κιόλας πολύ. Όσο και αν στάθηκε του βίου του η κόπωσις μεγάλη. Αυτός που εις το τετράδραχμον επάνω μια χάρι αφήκε απ' τα ωραία του νειάτα. ήσανε μιά φυλή. il se peut que l'Histoire a dédaigné . est le visage d'Oropherne d'Ariarathe. κι ανίκανα. la clarté de sa beauté. Τι αν στην Μαγνησία ο Αντίοχος κατεστράφηκε. Όμως ένα «είθε» είν' αρκετό. Θυμάται πόσο στην Συρία θρήνησαν.Ν' αρχίσει το τραπέζι. Είθε. pour un moment. Μπορεί να τα μεγάλωσαν· όλα δεν θάναι αλήθεια. C'est alors que. του άρρωστου σχεδόν. le souvenir poétique d'un garçon de l'Ionie. κάτι να κάμει. agir enfin. σαν έγινε σκουπίδι η μάνα των Μακεδονία. και μισοζαλισμένος κάτι εζήτησε να ραδιουργήσει. θάχει κυρίως την φροντίδα. Sa fin fut peut-être consignée quelque part puis perdue. απ' την ποιητική εμορφιά του ένα φως. με το δίκιο της. ένα καλό διατήρησεν η μνήμη διόλου δεν του λείπει. Του κουρασμένου σώματός του. το θάρρος του.de noter un fait si peu important. Ce visage qui sur la pièce de quatre drachmes nous a laissé la grâce de sa jeunesse. κι απέτυχεν οικτρά κ' εξουδενώθη. και. il oublia plaisirs et ivresses et. Γιατί αγκαλά κ' εχθρός. αυτός είν' ο Οροφέρνης Αριαράθου. κάτι να σχεδιάσει.

Pauvrement vêtu. Les astrologues de la cour (qui vivaient à sa solde) péroraient et assuraient qu'il lui restait de longues années à vivre. που αυτοί τους δίδουν κι αυτοί τους παίρνουνε τους θρόνους των αυθαίρετα. Heureux sont ceux qui croient et. eux.Μανουήλ Κομνηνός Manuel Comnène Ο βασιλεύς κυρ Μανουήλ ο Κομνηνός μια μέρα μελαγχολική του Σεπτεμβρίου αισθάνθηκε τον θάνατο κοντά. des nombreux serviteurs. Γι' αυτό συγχίσθηκεν ο Σελευκίδης Δημήτριος· κι αμέσως πρόσφερε στον Πτολεμαίο ενδύματα ολοπόρφυρα. ses chevaux les plus racés. Le Séleucide Démétrios fut agacé d'apprendre qu'un Ptolémée se rendait en Italie dans un tel état. που ήλθε για την επαιτεία. C'est ainsi qu'à Rome leurs maisons seront la proie des ironies et des cancans. ταπεινός μπήκε στην Ρώμη. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν. πολλούς θεράποντας και συνοδούς. pendant qu'ils caquetaient ainsi. qu'on les appelle encore. que c'est ainsi (hélas). Παληοντυμένος. Bien sûr. il le sait en quelque sorte. Le Roi messire Manuel Comnène par une morne journée de Septembre sentit que la mort était proche. et il se réjouit. Mais qu'ils puissent conserver. διάδημα λαμπρό. Très contrarié le Séleucide aussitôt. εκείνος παληές συνήθειες ευλαβείς θυμάται. ως επιθυμούν. για να παρουσιασθεί στην Ρώμη καθώς πρέπει. Mais le Lagide qui se rendait à Rome pour mendier. βαρύτιμα διαμαντικά. avec comme seule escorte trois ou quatre esclaves. d'avoir l' aspect humble d'un moine. qu'ils n'oublient pas qu'ils sont encore des rois. que les serviteurs des Romains. . Με τρεις ή τέσσαρες δούλους μονάχα· πτωχοντυμένος και πεζός. pour qu'il se présente à Rome comme il sied à un monarque Grec d'Alexandrie. qui leur accordent leurs trônes et les reprennent selon leur bon vouloir. un reste de majesté. και σαν τον βασιλέα κυρ Μανουήλ τελειώνουν ντυμένοι μες την πίστι των σεμνότατα. une escorte. Αλλά τουλάχιστον στο παρουσιαστικό των ας διατηρούν κάποια μεγαλοπρέπεια· να μη ξεχνούν που είναι βασιλείς ακόμη. un magnifique diadème. pour le moins. σαν Αλεξανδρινός Γραικός μονάρχης. κι απ' τα κελλιά των μοναχών προστάζει ενδύματα εκκλησιαστικά να φέρουν. Αλλ' ο Λαγίδης. et il s'en revêt. Mais lui. Humble et pauvrement vêtu il se rendit à Rome et prit toit chez un petit artisan. comme le roi Manuel Comnène. Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου L'agacement du Séleucide Δυσαρεστήθηκεν ο Σελευκίδης Δημήτριος να μάθει που στην Ιταλία έφθασεν ένας Πτολεμαίος σε τέτοιο χάλι. και παίγνιο μες στην Ρώμη τα γένη των. à pied. και κόνεψε σ' ενός μικρού τεχνίτου σπίτι. ήξερε την δουλειά του και τ' αρνήθηκε όλα· διόλου δεν του χρειάζονταν αυτές η πολυτέλειες. se souvint de vieilles coutumes pieuses et il ordonna que l'on aille lui chercher aux monastères des simples soutanes. ils ne sont. de tout ce luxe il n'avait aucun besoin. offrit au Ptolémée des vêtements de pourpre. Οι αστρολόγοι (οι πληρωμένοι) της αυλής εφλυαρούσαν που άλλα πολλά χρόνια θα ζήσει ακόμη. Που κατά βάθος έγιναν σαν ένα είδος υπηρέται των Ρωμαίων το ξέρει ο Σελευκίδης. και τα φορεί. savait ce qu'il voulait et déclina ces offres. κ' ευφραίνεται που δείχνει όψι σεμνήν ιερέως ή καλογήρου. Ετσι μια ειρωνία θα καταντήσουν πια. τα πιο ακριβά του άλογα. des diamants précieux. που λέγονται (αλλοίμονον!) ακόμη βασιλείς. το ξέρει. finissent humblement enveloppés de la bure de leur foi. Ενώ όμως έλεγαν αυτοί.

1916 – 1918 Όταν διεγείρονται Προσπάθησε να τα φυλάξεις. ποιητή. . όταν διεγείρονται μες το μυαλό σου την νύχτα. Puis il se présenta au Sénat tel un pauvre malheureux. Comme hypnotisé encore par le plaisir défendu. pour mieux mendier. Ses vêtements ont je ne sais quoi de bohème : Quelque chose dans la couleur de la cravate. Voici la statue. Emerveillé. Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος Sur une statue d'Endymion… Επί άρματος λευκού που τέσσαρες ημίονοι πάλλευκοι σύρουν. Pour honorer Endymion par des libations et des sacrifices. έτσι με πιο αποτέλεσμα να ζητιανέψει. μισοκρυμμένα. Un peu pâle. Mais en paraît plutôt vingt. Le plaisir entre tous défendu qu'il vient d'obtenir. ποιητή.τίποτε χρώμα της κραβάτας. μες τες φράσεις σου. Ιάσμων κάνιστρα κενούν οι δούλοι μου· κ' ευοίωνοι επευφημίαι εξύπνησαν αρχαίων χρόνων ηδονήν. venant de Milet. όσο κι αν είναι λίγα αυτά που σταματιούνται. je contemple le bel Endymion. με κοσμήματ' αργυρά. j'ai vogué d'Alexandrie sur une trirème de pourpre. Εν τη οδώ Dans la rue… Το συμπαθητικό του πρόσωπο. Mes esclaves vident des paniers de jasmin. Il a vingt-cinq ans. La forme du col.τω Ενδυμίωνι.Κ' έπειτα παρουσιάσθηκε σαν κακομοίρης και σαν πτωχάνθρωπος στην Σύγκλητο. από την πολύ άνομη ηδονή που απέκτησε. Εν εκστάσει βλέπω νυν του Ενδυμίωνος την φημισμένην καλλονήν. από την Αλεξάνδρειαν έπλευσα εν τριήρει πορφυρά. Sur un char blanc que traînent quatre mules blanches. ακόμη σαν υπνωτισμένος απ' την άνομη ηδονή. Προσπάθησε να τα κρατήσεις. Il marche sans but dans la rue. harnachées d'argent. Του ερωτισμού σου τα οράματα. Son visage sympathique. φθάνω εκ Μιλήτου εις τον Λάτμον.θυσίας και σπονδάς . πλην μοιάζει μάλλον είκοσι· με κάτι καλλιτεχνικό στο ντύσιμό του . Ses yeux bruns légèrement cernés. σχήμα του κολλάρου ασκόπως περπατεί μες στην οδό. ή μες την λάμψι του μεσημεριού.Ιδού το άγαλμα. Et le bruit des louanges réveille les voluptés d'autrefois. J'arrive à Latmos. σαν κομένα· είκοσι πέντ' ετών. κομμάτι ωχρό· τα καστανά του μάτια. Ιερά τελών . Βάλ' τα.

που κι ο ρυθμός κ' η κάθε φράσις να δηλούν που γι' Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός. le jeune Charmide de Platon nous est venu à l'esprit. Toi seul peux écrire ce qui convient pour le poète Ammon. Κι ως είναι (για την τέχνη μας) σωστό. Mais hier. Γραικοί. ξέρεις. να γράψεις ως αρμόζει για τον ποιητήν Αμμόνη. par le rythme et par les mots choisis. Βέβαια θα πεις για τα ποιήματά του αλλά να πεις και για την εμορφιά του. Et comme il sied (pour le bien de notre art). l'un des nôtres. mort à 29 ans en 610 ap. L'ivresse des amours défendues envahit sa chair. που πέθανε 29 ετών. Mais aussi. Et c'est ainsi qu'un simple enfant devient digne de nos regards. ολίγους στίχους σε ζητούν για επιτύμβιον του ποιητού Αμμόνη να συνθέσεις. dont Rémon fait partie. η ηδονή το χαίρεται. Ραφαήλ. sa beauté subtile que nous avons tant aimée. Αρμένιοι. lui. Les joies qu'il a craintivement rêvées au collège lui sont apparues et se sont offertes. Raphaël. et accède pour un instant au monde supérieur de la poésie. τ' ωραίο του σώμα στο κρεββάτι φώτιζε η σελήνη. Tes vers. κι απ' τον Υψηλό της Ποιήσεως Κόσμο μια στιγμή περνά κι αυτό το αισθητικό παιδί με το αίμα του καινούριο και ζεστό. Πέρασμα Accession… Εκείνα που δειλά φαντάσθη μαθητής. cette vie que tu connais. pendant que la lune éclairait son visage si beau. Το σώμα του νικά έκνομη ερωτική μέθη· και τα νεανικά μέλη ενδίδουνε σ' αυτήν. Απ' τα παράθυρα που αφίσαμεν ολάνοιχτα. Ομως χθες σαν φώτιζε το ερωτικό του πρόσωπο η σελήνη. vers minuit. ο νους μας πήγε στον πλατωνικό Χαρμίδη. de sorte que. Κ' έτσι ένα παιδί απλό γένεται άξιο να το δούμε. Raphaël. . τον δικό μας. J. το αίμα του. de sa beauté. Raphaël.Syriens. και παρασύρεται. car notre douleur et notre amour doivent couler dans une autre langue. Το αιγυπτιακό σου αίσθημα χύσε στην ξένη γλώσσα. είν' ανοιχτά. Μήδοι. Όμως την μαστοριά σου όληνα τη θέμε τώρα. blessé dans une bagarre à la taverne. l'ami Rémon. Nous sommes tous ici le produit d'un mélange . Ραφαήλ. Για τον Αμμόνη.Εν πόλει της Οσροηνής Dans une ville d'Osroène Απ' της ταβέρνας τον καυγά μας φέραν πληγωμένο τον φίλον Ρέμωνα χθες περί τα μεσάνυχτα. στα 610 Pour Ammon. Il flâne. Et le corps adolescent s'y abandonne. on te demande quelques vers pour l'épitaphe du poète Ammon. doivent refléter quelque chose de notre vie. Grecs. φανερωμένα εμπρός του. οι στίχοι σου έτσι να γραφούν που νάχουν. la lune éclairait son beau corps sur le lit. είσαι ο κατάλληλος. Vers élégants et raffinés. Il faut bien sûr parler de ses poèmes. για την λεπτή εμορφιά του που αγαπήσαμε. Les fenêtres ouvertes. Arméniens.C. Il faut que ton sentiment égyptien inonde la langue étrangère. il te faut tout ton art. Hier. καινούριο και ζεστό. il se laisse entraîner. από την ζωή μας μέσα των. Είμεθα ένα κράμα εδώ· Σύροι. le bel enfant au sang jeune et chaud. il passe les nuits. ils nous ont amené. Le plaisir possède son sang jeune et chaud. Σε ξένη γλώσσα η λύπη μας κ' η αγάπη μας περνούν. Κάτι πολύ καλαίσθητον και λείον. Ton grec est toujours beau et mélodieux mais là. Mèdes - Τέτοιος κι ο Ρέμων είναι. on sente que c'est l'Alexandrin qui parle d'un Alexandrin. Πάντοτε ωραία και μουσικά τα ελληνικά σου είναι. και ξενυχτά. Και γυρνά. Συ θα μπορέσεις.

ils se demandaient lequel parmi Eux pouvait-il être et pour quelle jouissance équivoque descendait-il des Hautes Demeures Sacrées dans les rues de Séleucie. d'ivresses et de luxures de toutes sortes. περί την ώρα που βραδυάζει. les passants le regardaient et se demandaient quel était donc cet inconnu. Ηδονή Χαρά και μύρο της ζωής μου η μνήμη των ωρών που ηύρα και που κράτηξα την ηδονή ως την ήθελα. vit d'orgies et de débauches. που με περισσοτέρα προσοχή παρατηρούσαν. traversait le marché de Séleucie.éphèbe élancé. ή ξένος. Ήτανε σύντομος ο ωραίος βίος. la nuit. σε τι εξαίσια κλίνην επλαγιάσαμε. était-il Grec de Syrie ou étranger. εκαταλάμβαναν και παραμέριζαν· κ' ενώ εχάνετο κάτω απ' τες στοές. au soir tombant. σαν υψηλός και τέλεια ωραίος έφηβος. Quand l'un d'eux. μες στες σκιές και μες στα φώτα της βραδυάς. με όργια και κραιπάλη. κάτι απ' της νεότητός μας των δυονώ την πύρα· στα χέρια μου ένα γράμμα ξαναπήρα. πηγαίνοντας προς την συνοικία που την νύχτα μονάχα ζει. και για ποιαν ύποπτην απόλαυσί του στης Σελευκείας τους δρόμους εκατέβηκεν απ' τα Προσκυνητά. Αλλ' όμως κάπως βιαστικά ήλθε και τα σταμάτησεν η Μοίρα. . Εν εσπέρα Πάντως δε θα διαρκούσανε πολύ. και διάβαζα πάλι και πάλι ως που έλειψε το φως. se dirigeant vers le quartier qui. Mais ceux qui observaient mieux comprenaient et s'effaçaient pour lui céder le pas et. les cheveux noirs parfumés. και κάθε είδους μέθη και λαγνεία. Πάνσεπτα Δώματα. Η πείρα των χρόνων με το δείχνει. που αποστράφηκα την κάθε απόλαυσιν ερώτων της ρουτίνας. d'une beauté parfaite. οι διαβάται τον εκύτταζαν κι ο ένας τον άλλονα ρωτούσεν αν τον γνώριζε. ολίγη κίνησι του δρόμου και των μαγαζιών. με τ' αρωματισμένα μαύρα του μαλλιά. dans les ombres et les lumières du soir.Ένας Θεός των Un de leurs dieux Όταν κανένας των περνούσεν απ' της Σελευκείας την αγορά. les yeux pleins de la joie des immortels. σε τι ηδονή τα σώματά μας δώσαμε. Και βγήκα στο μπαλκόνι μελαγχολικάβγήκα ν' αλλάξω σκέψεις βλέποντας τουλάχιστον ολίγη αγαπημένη πολιτεία. alors qu'il se perdait sous les colonnades. μια απήχησις των ημερών κοντά μου ήλθε. κι αν ήταν Έλλην της Συρίας. Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα. Αλλά τι δυνατά που ήσαν τα μύρα. Αλλά μερικοί. . Μια απήχησις των ημερών της ηδονής. ερέμβαζαν ποιος τάχα ήταν εξ Αυτών. με την χαρά της αφθαρσίας μες στα μάτια.

Et puis il est parti pour Smyrne.αν ζει . Je peine à discerner "ΑΥΤΟ [Ν] . Puis encore trois lignes. Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε.. Je me souviens de deux beaux yeux gris. ô ma mémoire.Γκρίζα Gris… Κυττάζοντας ένα οπάλιο μισό γκρίζο θυμήθηκα δυό ωραία γκρίζα μάτια που είδα· θάναι είκοσι χρόνια πριν.Puis le mot " ΨΥ[Χ]ΗΝ". "ΕΝ ΤΩ ΜΗ[ΝΙ] ΑΘΥΡ Ο ΛΕΥΚΙΟ[Σ] Ε[ΚΟΙΜ]ΗΘΗ". Έπειτα έφυγε. Ma mémoire. Στη μνεία της ηλικίας «Εβί[ωσ]εν ετών». Je suis Iasis. elles sont presqu'illisibles "Δ [Α] ΚΡΥΑ ΗΜΩΝ" "ΟΔΥΝΗΝ" se distinguent à peine. Et puis. θαρρώ στην Σμύρνη. το Κάππα Ζήτα δείχνει που νέος εκοιμήθη. si tu es Alexandrin. ό. Et je me réjouissait mêmement des deux sortes d'hommages. Μ' εθαύμασαν βαθείς σοφοί· κ' επίσης ο επιπόλαιος. ce que tu peux. «Κύ[ρι]ε Ιησού Χριστέ». αν είσαι Αλεξανδρεύς. Μνήμη μου. son beau visage.σαν «δ[ά]κρυα ημών». ο απλούς λαός. Μετά έχει τρείς γραμμές πολύ ακρωτηριασμένες· μα κάτι λέξεις βγάζω . Θ' ασχήμισαν . les yeux gris.τα γκρίζα μάτια· θα χάλασε τ' ωραίο πρόσωπο. de mon amour. και «[ημ]ίν τοις [φ]ίλοις πένθος». Και χαίρομουν ίσα και για τα δυό. Με φαίνεται που ο Λεύκιος μεγάλως θ' αγαπήθη. για να εργασθεί εκεί. son ardeur. Μα απ' το πολύ να μ' έχει ο κόσμος Νάρκισσο κ' Ερμή. il y a peut être vingt ans. point tu ne jugeras. s'il vit encore. puis des larmes encore et "[ΗΜ] ΙΝ ΤΟΙΣ [Φ] ΙΛΟΙΣ ΠΕΝΘΟΣ" Je pense qu'il a dû être grandement aimé.τι μπορείς από τον έρωτά μου αυτόν. m'occirent. Pendant un mois nous nous sommes aimés. conserve-les comme ils étaient. Εν τω μηνί Αθύρ ο Λεύκιος εκοιμήθη. A la mention de l'âge "ΕΒΙ [ΩΣ] ΕΝ ΕΤΩΝ". μνήμη. Son excessive volupté. «Εν τω μη[νί] Αθύρ» «Ο Λεύκιο[ς] ε[κοιμ]ήθη». Ξέρεις την ορμή του βίου μας· τί θέρμην έχει· τι ηδονή υπερτάτη. je crois. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑ". Ils se sont abîmés. ce soir. Il se sera défait.. Και... Le Kappa Zéta indique que Lefkios est mort jeune. Ιασή Τάφος Le Tombeau d'Iasis… Κείμαι ο Ιασής ενταύθα.. Tu sais la fougue de notre vie. rends-le-moi. μ' εσκότωσαν. ό. Ένα «Ψυ[χ]ήν» διακρίνω. φύλαξέ τα συ ως ήσαν. En regardant une opale à demi grise. superficiel et simple. Afin de travailler là-bas et nous ne nous revîmes plus. Des sages profonds m'admirèrent. Μες στα φθαρμένα βλέπω «Αυτό[ν]. Que j'ai vus. en cette grande ville. Εν Τω Μηνί Αθύρ Au mois d'Athyr Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα την αρχαία. Ainsi que le peuple. κατόπιν πάλι «δάκρυα». δεν θα επικρίνεις. L'éphèbe renommé pour sa beauté. Passant. . ce jeune Lefkios éteint au mois d'Athyr. Αλεξανδρέα». Mais comme les gens me tenaient si fort pour Narcisse et Hermès. Διαβάτη. Les abus m'usèrent.. η καταχρήσεις μ' έφθειραν. Της μεγάλης ταύτης πόλεως ο έφηβος ο φημισμένος για εμορφιά. Sur la pierre antique j'arrive à déchiffrer "ΚΥ[PΙ]Ε ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ". «οδύνην».τι μπορείς φέρε με πίσω απόψι. και πια δεν ιδωθήκαμε.

leurs regards se rencontrèrent Et exprimèrent timidement. μέσα στες νύχτες μου.. ces biens si vite perdus…. Δεν τα ηύρα πιά . Je ne les ai plus retrouvés... Je ne les ai pas retrouvés.. Toujours belles encore que désordonnées Et qui tombent un peu sur un front blanc. Μέρες του 1903 Jours de 1903… Δεν τα ηύρα πιά ξανά . craintivement Le désir illicite de leur chair. Μέλη ηδονικά.τα τόσο γρήγορα χαμένα. για τα διαμαντικά και τα μετάξια που φορούσα. που πολύ αργά συνήλθα· αλλ' όμως κ' έτσι δέκα μήνες έζησα ευτυχείς μες στην γαλήνη και μες στην ασφάλεια του Χριστού. Par hasard. Κόκκινα χείλη. Τυχαίως τα βλέμματά των συναντήθηκαν.τ' αποκτηθέντα κατά τύχην όλως. Chevelures comme détachées de statues grecques. Lignes du corps. secrètement rencontrées… Ιγνατίου τάφος Εδώ δεν είμαι ο Κλέων που ακούσθηκα στην Αλεξάνδρεια (όπου δύσκολα ξιπάζονται) για τα λαμπρά μου σπίτια. Άπαγε· εδώ δεν είμαι ο Κλέων εκείνος· τα εικοσιοκτώ μου χρόνια να σβυσθούν. αναγνώστης. που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου.. για τ' άλογα και για τ' αμάξια μου. que j'ai si facilement laissés perdre Et que j'ai désirés ensuite avec angoisse.. Η προθήκη του καπνοπωλείου La devanture du marchand de tabac… Κοντά σε μια κατάφωτη προθήκη καπνοπωλείου εστέκονταν. κρυφά. Membres voluptueux. και την παράνομην επιθυμία της σαρκός των εξέφρασαν δειλά. Durant mes nuits. ανάμεσα σ' άλλους πολλούς. για τους κήπους. λίγο.. κι αχτένιστα σαν είναι. Είμ' ο Ιγνάτιος. όπως τάθελεν η ποίησίς μου. το χλωμό το πρόσωπο. Près de la devanture éclairée du marchand de tabac Ils se tenaient parmi beaucoup d'autres. Μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα· πάντα έμορφα. τα χείλη εκείνα δεν τα ηύρα πιά. . μες στες νύχτες της νεότητός μου. επάνω στ' άσπρα μέτωπα. Γραμμές του σώματος.. στο νύχτωμα του δρόμου. συναντημένα. διστακτικά.Ετσι πολύ ατένισα J'ai tant contemplé… Την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα. Lèvres rouges. και πέφτουν. Les yeux pleins de poésie. τα ποιητικά τα μάτια. Les yeux pleins de poésie. το χλωμό το πρόσωπο. Πρόσωπα της αγάπης. Visages de l'Amour comme les désire mon poème… Durant les nuits de ma jeunesse. που έτσι εύκολα παραίτησα και που κατόπιν με αγωνίαν ήθελα. Τα ποιητικά τα μάτια.. Le pâle visage… Dans la rue qui s'assombrit. Je ne les ai pas retrouvés ces biens conquis grâce au seul hasard. J'ai tant contemplé la beauté Que ma vue en est comblée.. le pâle visage Et ces lèvres….

Et je t'ai tant imaginé que hier soir lorsque ma lampe fut éteinte ... Και τόσο πλήρως σε φαντάσθηκα.. χλωμός και κουρασμένος. Et ce fut désormais la voiture fermée… Le rapprochement sensuel des corps.je l'avais volontairement laissée s'éteindre – j'ai cru que tu entrais dans ma chambre. κ' έτσι πιο ελεύθερα σ' έπλασα μες στο νού μου. αλλά κ' εκείνες τες επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά. puissants et bienfaisants. κραταιοί. Puis quelques pas anxieux sur le trottoir Jusqu'à ce qu'un sourire. façonné par mon art. ελπίζοντας ακόμη να σε σπλαχνισθούν οι φαύλοι .που ψιθύριζαν το «Πολυκαισαρίη» Ton visage. Α. ήρθες συ με την αόριστη γοητεία σου. Οταν κατόρθωσα την εποχή να εξακριβώσω θάφινα το βιβλίο αν μια μνεία μικρή. Η τέχνη μου στο πρόσωπό σου δείνει μιαν ονειρώδη συμπαθητική εμορφιά. σώμα. την νύχτα χθες πήρα μια συλλογή επιγραφών των Πτολεμαίων να διαβάσω.Έπειτα. qu'à travers quelques lignes. Οι άφθονοι έπαινοι κ' οι κολακείες εις όλους μοιάζουν. sur le roi Césarion. Ολοι είναι λαμπροί. κ' ένευσαν ελαφρώς. εν μέρει και την ώρα να περάσω. En partie pour vérifier une date. Tu n'apparais dans l'histoire. κι ασήμαντη. glorieux. Une fois la date vérifiée. κι αυτές. j'ai ouvert hier soir un recueil d'inscriptions du temps des Ptolémées. toi.. που χθες την νύχτα αργά. του βασιλέως Καισαρίωνος δεν είλκυε την προσοχή μου αμέσως..elles aussi admirables. tous superbes. σαν έσβυνεν η λάμπα μου -άφισα επίτηδες να σβύνειεθάρεψα που μπήκες μες στην κάμαρά μου. les lèvres jointes… Καισαρίων Césarion Εν μέρει για να εξακριβώσω μια εποχή. με φάνηκε που εμπρός μου στάθηκες ως θα ήσουν μες στην κατακτημένην Αλεξάνδρεια. Les mains jointes. je t'ai vu devant moi tel que tu étais ce jour dans Alexandrie conquise. αγαθοεργοί· καθ' επιχείρησίς των σοφοτάτη. ιδεώδης εν τη λύπη σου. Και τότε πια το αμάξι το κλεισμένο. Σώμα. est d'une beauté sympathique et songeuse. espérant encore qu'ils vont t'épargner les ignobles qui chuchotaient: "Il y a des Césars en trop". το αισθητικό πλησίασμα των σωμάτων· τα ενωμένα χέρια. Σ' έπλασα ωραίο κ' αισθηματικό. idéal dans ta tristesse.. όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες. Ah oui. tu arrives avec ton charme incertain. όλες οι Βερενίκες κ' οι Κλεοπάτρες θαυμαστές. Quant aux femmes de leur lignée Bérénices ou Cléopatres . leur action à tous pleine de sagesse. courte et sans importance. et un peu aussi pour passer le temps. να. . ένδοξοι. Στην ιστορία λίγες γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα. ολίγα βήματα στο πεζοδρόμιο ανήσυχα ως που εμειδίασαν. j'ai pu ainsi t'imaginer librement. c'est pour tous pareil. Αν πεις για τες γυναίκες της γενιάς. Éloges et flatteries. un signe léger soit échangé. θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες. Θυμήσου. pâle et fatigué. te créer librement. τα ενωμένα χείλη. J'allais fermer le livre lorsque je suis tombé sur une mention.

C'est pourquoi mes remords ne m'ont jamais arrêté longtemps. le sens de tout cela m'échappait. θυμήσου. Le sens de ma poésie s'affirma.τ' είχε που ν' αξίζει. που αυτή κάπως διατήρησεν ό. μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες εκείνες σαν να δόθηκες -. Κ' η αποφάσεις μου να κρατηθώ.. Αλλά δεν έβλεπα το νόημα τότε.κ' ετρέμανε μες στη φωνή -. Θυμάσαι. tout au plus. Je comprends maintenant le sens des années de ma voluptueuse jeunesse. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν.τ' είχες αγαπήσει.πώς γυάλιζαν. Μα ο Λάνης σου δεν δάνειζε την εμορφιά του έτσι· και σταθερά εναντιωθείς είπε να παρουσιάσει όχι διόλου τον Υάκινθον. Λάνη τάφος Ο Λάνης που αγάπησες εδώ δεν είναι. Γι' αυτό κ' η μεταμέλειες σταθερές ποτέ δεν ήσαν. που αυτή κάπως διατήρησεν ό. Et mes projets de réforme duraient deux semaines. Μέσα στον έκλυτο της νεότητός μου βίο μορφόνονταν βουλές της ποιήσεώς μου. για σε. που έφερες από του ανθυπάτου το μέγαρον τον Κυρηναίο περίφημο ζωγράφο. σχεδιάζονταν της τέχνης μου η περιοχή. Les contours de mon art se sont dessinés. Qu'ils étaient vains. et inutiles…. μες στα μάτια που σε κύτταζαν· πώς έτρεμαν μες στη φωνή. υιό του Ραμετίχου. τι μάταιες. θυμήσου. Τι μεταμέλειες περιττές. Dans les débauches de ma jeunesse. και με τι καλλιτεχνικήν εκείνος πανουργία μόλις είδε τον φίλο σου κ' ήθελε να σας πείσει που ως Υάκινθον εξ άπαντος έπρεπε να τον κάμει (μ' αυτόν τον τρόπο πιο πολύ θ' ακούονταν η εικών του). στον τάφο που έρχεσαι και κλαις.. Τον Λάνη που αγάπησες τον έχεις πιο κοντά σου στο σπίτι σου όταν κλείεσαι και βλέπεις την εικόνα. Αλεξανδρέα. Mais. αλλά τον Λάνη. ν' αλλάξω διαρκούσαν δύο εβδομάδες το πολύ. jadis. ο ηδονικός μου βίος -πώς βλέπω τώρα καθαρά το νόημά των. . σώμα. mes remords.και κάποιο τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε. και μένεις ώρες κι ώρες. Μάρκε. Νόησις Signification… Τα χρόνια της νεότητός μου.. όχι κανέναν άλλον. Μάρκε.

ποιός απ' τους δυο. Cependant après les avoir acceptés. soulagés de cette bonne nouvelle (ils vont garder les précieux cadeaux bien entendu) sont aussi stupéfaits. τέτοια ωραία δώρα στους Δελφούς σαν τούτα που εστάλθησαν από τους δύο τους αδελφούς. ανησύχησαν οι ιερείς για τον χρησμό. Τριάντα χρονώ είναι. επί αιώνας.. Στην Αλεξάνδρεια επιστρέφουν. που ήταν όλο μέρες απολαύσεωςστα θέατρα. Il leur fallait toute leur expérience. A Delphes. Αλλά ιδού οι πρέσβεις επανήλθαν. στους κήπους. Και στην Ισπανία ο Γάλβας κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί.. Πρέσβεις απ' την Αλεξάνδρεια Émissaires d'Alexandrie Δεν είδαν.. Και δεν ζητούν χρησμό κανένα.. de nuit. Α των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων.Η διορία του Νέρωνος Δεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό. Την πείραν όλην των θα χρειασθούν το πώς με οξύνοιαν να συνταχθεί. αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξείδι αυτό. Ils prennent congé. les deux rois Ptolémées. Κ' οι ιερείς τ' ακούνε με χαρά (εννοείται. τους αντιζήλους Πτολεμαίους βασιλείς. afin de débrouiller les affaires familiales des Lagides. Mais déjà les émissaires reviennent. c'est là que se fit les partage. στα γυμνάσια. που κρατούν τα δώρα τα λαμπρά).. Ils vont rentrer à Alexandrie sans attendre l'oracle. toute leur astuce pour décider lequel mécontenter parmi des gens d'une telle importance. «Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται».. les prêtres eurent grand souci quant à l'oracle à rendre. Των πόλεων της Αχαϊας εσπέρες. Πολύ αρκετή είν' η διορία που ο θεός τον δίδει για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους. Στη Ρώμη δόθηκε ο χρησμός· έγειν' εκεί η μοιρασιά. Και συνεδριάζουνε την νύχτα μυστικά και συζητούν των Λαγιδών τα οικογενειακά. Τώρα στη Ρώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο. Conciliabules secrets. jamais ils n'avaient reçu d'aussi somptueux cadeaux comme ceux des frères rivaux. μη νοιώθοντας τι η εξαφνική αδιαφορία αυτή σημαίνει. Αφού τα πήραν όμως. Χαιρετούν. Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί. quel est le sens de cette subite indifférence? Ils ignorent que les émissaires viennent de recevoir de graves nouvelles. ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ. λεν. . Γιατί αγνοούν που χθες στους πρέσβεις ήλθαν νέα βαρυά. αλλ' είναι και στο έπακρον απορημένοι. Αυτά ο Νέρων. ποιός από τέτοιους δυο να δυσαρεστηθεί. Les prêtres. C'est à Rome que l'oracle a été rendu.

pour que Mariam n'aie aucun soupçon de son plan infernal. La cour est en larmes. να πει πώς έγινε το φονικό. Elle gémit. Si Mariam avait soupçonné quelque chose. Πώς θα θριαμβεύουν τώρα και θα χαίρονται κρυφά οι μοχθηρές εκείνες. qu'elle. Kypros et Salomè. et qu'elle. Και μόλις απεβιβάσθη. obligée de feindre. ο αλιτήριος. comment ce meurtre a eu lieu. Lorsqu'ils le sauront ailleurs. poètes et sculpteurs surtout seront en deuil. Ομως αρρώστησε εις τον πλούν. πέθανε. Εις το επίνειον Νέος.Μα σαν βρεθεί μονάχη της αλλάζει ο καυμός της. . elle aurait trouvé moyen de sauver son frère. να πει. έγιν' εδώ. Mais dès qu'elle est seule. faire semblant de croire à leurs mensonges. Alexandra pleure et se lamente sur ce malheur. beaucoup de Grecs seront tristes. Κύπρος και Σαλώμη· οι πρόστυχες γυναίκες Κύπρος και Σαλώμη. elle maudit. ces êtres pervers. la première parmi les Juives. elle ne puisse pas aller vers le peuple. et qu'Antioche n'a jamais pu ériger une statue de dieu égalant la beauté de cet enfant d'Israël. cette crapule. Οδύρεται και κλαίει η Αλεξάνδρα για την συμφορά. τυχαίως πνίχθηκε παίζοντας με τους φίλους του μες στο νερό. comme elles doivent triompher. lorsqu'en Syrie la nouvelle parviendra. και ποια τους φαντασία για έφηβο ποτέ έφθασε τέτοιαν εμορφιά σαν του παιδιού αυτού· ποιο άγαλμα θεού αξιώθηκεν η Αντιόχεια σαν το παιδί αυτό του Ισραήλ. aussi beau que ce garçon. Βογγά· φρενιάζει· βρίζει· καταριέται. Ils l'ont ruinée. ce criminel. il se lamente le roi Hérode. Πώς το κατόρθωσε. sa mère. . η πολιτεία ολόκληρη κλαίει για τον Αριστόβουλο που έτσι άδικα. με πλοίον τήνιον έφθασε εις τούτο το συριακόν επίνειον ο Εμης. όταν επάνω στην Συρία διαδοθεί. αν υποπτεύονταν. elle injurie. Et à présent. comme elles doivent se réjouir en secret ces ignobles femmes. Οδύρεται και κλαίει η Πρώτη Πριγκηπέσσα· η μάνα του. για «πολύ γέροντας γονείς». απαρηγόρητος θρηνεί ο βασιλεύς Ηρώδης. η πιο μεγάλη Εβρέσσα. l'a-t-il réussi? Comment a-t-il fait. pleure Aristovoulos qui. Η ταφή του. κι από τους Ελληνας πολλοί θα λυπηθούν· όσοι ποιηταί και γλύπται θα πενθήσουν. Elle pleure et se lamente la Grande Princesse. κλαίει ο βασιλεύς. sortir et crier aux Juifs. fut noyé jouant dans l'eau avec ses amis.quoi qu'il en soit elle est la reine! elle aurait pu faire quelque chose. Comment l'ont-ils endormie! Dupée! Comment en définitive ils réussirent leur plan. pleure le roi. par l'injustice du sort. Αν ένοιωθε η Μαριάμμη.Αριστόβουλος Aristovoulos Κλαίει το παλάτι. Πώς την εγέλασαν! Πώς την φενάκισαν! Πώς επί τέλους έγινε ο σκοπός των! Το ρήμαξαν το σπίτι των Ασαμωναίων. la ville entière. Κι όταν το μάθουνε και στ' άλλα μέρη. με την πρόθεσι να μάθει μυροπώλης. θα μπορούσε κάτι. είκοσι οκτώ ετών. να βγει και να φωνάξει στους Εβραίους. Ολίγες ώρες πριν πεθάνει κάτι ψιθύρισε για «οικίαν». κι αναγκασμένη να κάνει που πιστεύει τες ψευτιές των· να μη μπορεί προς τον λαό να πάγει. la maison des Assamonéens. leur dire leur crier comment. πτωχοτάτη. elle soit impuissante.Και νάναι ανίσχυρη. Πώς το κατόρθωσε ο κακούργος βασιλεύς· ο δόλιος. inconsolable. la renommée d'Aristovoulos leur était parvenue et jamais leur imagination n'avait pu concevoir un éphèbe aussi parfait. Comment ce roi fourbe. Τι καταχθόνιο σχέδιο που να μη νοιώσει κ' η Μαριάμμη τίποτε. θάβρισκε τρόπο το αδέρφι της να σώσει· βασίλισσα είναι τέλος. ce pervers. tout son chagrin se mute en rage. γιατ' είχεν ακουσθεί σ' αυτούς ο Αριστόβουλος. ο φαύλος.

και κάθησα εδώ. Με ποιόνα να μιλήσω κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. τα τρωτά μου μέρη. και περασμένην ηδονή . Émilien Monaé. κέντρα γεμάτα κίνησι που τέλεψαν. Γρήγορα πέρασεν η ώρα απ' τες εννιά που άναψα την λάμπα.Χ.τι τολμηρή ηδονή! Κ' επίσης μ' έφερε στα μάτια εμπρός. Δώδεκα και μισή. και θέατρα και καφενεία που ήσαν μια φορά.-C. mes points faibles sous les mensonges dont je me serai couvert. . 628-655 aJ. Απ' τες εννιά Δώδεκα και μισή. Θα θέλουν να με βλάψουν. Ρήματα της καυχήσεως του Αιμιλιανού Μονάη. Mais de tous ceux qui m'approcheront nul ne pourra détecter mes plaies. il s'en est peu servi. Γιατί έτσι ενώ κείται νεκρός σ' αυτό το επίνειον. Paroles prétentieuses d'Émilien Monaé! Cette armure. Το είδωλον του νέου σώματός μου ήλθε και μ' έφερε και τα λυπητερά· πένθη της οικογένειας. δεν την φόρεσε πολύ. Καλλίτερα. στην Σικελία πέθανε. Είκοσι επτά χρονώ. Δώδεκα και μισή. Αλεξανδρεύς. Αιμιλιανός Μονάη. ήλθε και με ηύρε και με θύμησε κλειστές κάμαρες αρωματισμένες. μήτε ποιά η πατρίς του μες στο μέγα πανελλήνιον. ils voudront bien me nuire. και με τρόπους μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία· και θ' αντικρύζω έτσι τους κακούς ανθρώπους χωρίς να έχω φόβον ή αδυναμία. χωρισμοί. αισθήματα των πεθαμένων τόσο λίγο εκτιμηθέντα. Άραγε νάκαμε ποτέ την πανοπλία αυτή. fut-elle jamais forgée? Quoi qu'il en soit. Πως πέρασεν η ώρα. θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό. Καθόμουν χωρίς να διαβάζω. Par mes propos. A vingt-sept ans il est mort en Sicile. απ' τες εννιά που άναψα την λάμπα. 628-655 μ. Alexandrin. Με λόγια.Μα ποιοί ήσαν τούτοι δεν εγνώριζε κανείς. και χωρίς να μιλώ. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν θα ξέρει κανείς απ' όσους θα με πλησιάζουν πού κείνται η πληγές μου. Το είδωλον του νέου σώματός μου. - Certes. Πως πέρασαν τα χρόνια. κάτω από τα ψεύδη που θα με σκεπάζουν. με φυσιογνωμία. αισθήματα δικών μου. mon allure je me forgerai une excellente armure et je pourrai ainsi sans peur et sans faiblesse affronter les gens. mes manières. δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι.

Κάτω απ' το σπίτι

Devant la maison….

Χθες περπατώντας σε μια συνοικία
απόκεντρη, πέρασα κάτω από το σπίτι
που έμπαινα σαν ήμουν νέος πολύ.
Εκεί το σώμα μου είχε λάβει ο Έρως
με την εξαίσια του ισχύν.

Hier, déambulant dans un quartier éloigné,
Je passai devant la maison
Où je suis souvent entré quand j'étais jeune.
Là, l'amour s'est emparé de mon corps
Avec sa violence merveilleuse.

Και χθές
σαν πέρασ' απ' τον δρόμο τον παληό,
αμέσως ωραϊσθηκαν απ' την γοητεία του έρωτος
τα μαγαζιά, τα πεζοδρόμια, η πέτρες,
και τοίχοι, και μπαλκόνια, και παράθυρα·
τίποτε άσχημο δεν έμεινεν εκεί.

Et hier,
Comme je passais dans cette rue très ancienne
Subitement devinrent plus beaux, par la grâce de
l'amour, les trottoirs, les boutiques, les pierres,
Et les murs et les balcons, et les fenêtres.
Rien de laid ne subsistait en ce lieu.

Και καθώς στέκομουν, κ' εκύτταζα την πόρτα,
και στέκομουν, κ' εβράδυνα κάτω απ' το σπίτι,
η υπόστασίς μου όλη απέδιδε
την φυλαχθείσα ηδονική συγκίνησι.

Το διπλανό τραπέζι

A la table voisine….

Θάναι μόλις είκοσι δυο ετών.
Κι όμως εγώ είμαι βέβαιος που, σχεδόν τα ίσα
χρόνια προτήτερα, το ίδιο σώμα αυτό το απήλαυσα.

Il doit avoir vingt-deux ans à peine,
Et pourtant, je suis sûr de l'avoir possédé
Il y a au moins autant d'années.

Δεν είναι διόλου έξαψις ερωτισμού.
Και μοναχά προ ολίγου μπήκα στο καζίνο·
δεν είχα ούτε ώρα για να πιω πολύ.
Το ίδιο σώμα εγώ το απήλαυσα.

C'est plus qu'une simple illusion.
Je viens d'entrer dans ce Casino ;
Je n'ai pas encore eu le temps de me griser.
Oui, j'ai déjà joui de ce corps.

Κι αν δεν θυμούμαι, που
- ένα ξέχασμά μου δεν σημαίνει.

Où était-ce ? Je ne me souviens plus,
Mais c'est sans importance.

Α τώρα, να, που κάθησε στο διπλανό τραπέζι
γνωρίζω κάθε κίνησι που κάμνει
- κι απ' τα ρούχα κάτω
γυμνά τ' αγαπημένα μέλη ξαναβλέπω.

Maintenant qu'il s'est assis à la table voisine,
Je reconnais chacun de ses gestes.
Sous les vêtements,
Je vois nu le corps aimé.

1919 – 1933
Ο ήλιος του απογεύματος

Le soleil de l'après-midi

Την κάμαρην αυτή, πόσο καλά την ξέρω.
Τώρα νοικιάζονται κι αυτή κ' η πλαγινή
για εμπορικά γραφεία. Όλο το σπίτι έγινε
γραφεία μεσιτών, κ' εμπόρων, κ' Εταιρείες.

Je la connais si bien cette chambre...
A présent, comme celle d'à côté, elle est à louer.
Des bureaux. Il n'y a plus dans cet endroit
que courtiers, commerces et entreprises.

Ά η κάμαρη αυτή, τι γνώριμη που είναι.

Oui, cette chambre m'est bien familière.

Κοντά στην πόρτα εδώ ήταν ο καναπές,
κ' εμπρός του ένα τούρκικο χαλί·
σιμά το ράφι με δυο βάζα κίτρινα.
Δεξιά· όχι, αντικρύ, ένα ντολάπι με καθρέφτη.
Στη μέση το τραπέζι όπου έγραφε·
κ' οι τρεις μεγάλες ψάθινες καρέγλες.
Πλάϊ στο παράθυρο ήταν το κρεββάτι
που αγαπηθήκαμε τόσες φορές.

A cet endroit, près de la porte, le canapé
à ses pieds un tapis de Turquie;
puis l'étagère avec deux vases jaunes.
A droite – non, en face! - une armoire à glace.
Au milieu, la table où il écrivait;
et les trois fauteuils en rotin.
Près de la fenêtre le lit
où tant de fois nous nous sommes aimés.

Θα βρίσκονται ακόμη τα καϋμένα πουθενά.
Πλάϊ στο παράθυρο ήταν το κρεββάτι·
ο ήλιος του απογεύματος τώφθανε ως τα μισά.

Pauvres meubles, ils se trouvent certainement
quelque part. A côté de la fenêtre le lit;
l'après midi le soleil venait jusqu'au milieu.

... Απόγευμα η ώρα τέσσερες, είχαμε χωρισθεί
για μια εβδομάδα μόνο... Αλλοίμονον,
η εβδομάς εκείνη έγινε παντοτινή.

C'était l'après-midi à quatre heures
que l'on s'est quittés, juste pour une semaine...
Cette semaine à duré, hélas, pour toujours.

Ίμενος
«... Ν' αγαπηθεί ακόμη περισσότερον
η ηδονή που νοσηρώς και με φθορά αποκτάται·
σπάνια το σώμα βρίσκοντας που αισθάνεται όπως
θέλει αυτή που νοσηρώς και με φθορά, παρέχει
μιαν έντασιν ερωτική, που δεν γνωρίζει η υγεία...»

Απόσπασμα από μιαν επιστολή
του νέου Ιμένου (εκ πατρικίων) διαβοήτου
εν Συρακούσαις επί ασωτία,
στους άσωτους καιρούς του τρίτου Μιχαήλ.

Των Εβραίων (50 μ.Χ.)

Des Juifs...

Ζωγράφος και ποιητής, δρομεύς και δισκοβόλος,
σαν Ενδυμίων έμορφος, ο Ιάνθης Αντωνίου.
Από οικογένειαν φίλην της Συναγωγής.

Ianthès d'Antoine. Peintre et poète,
coureur et discobole, beau comme Endymion.
Sa famille proche de la synagogue.

«Η τιμιότερές μου μέρες είν' εκείνες
που την αισθητική αναζήτησιν αφίνω,
που εγκαταλείπω τον ωραίο και σκληρόν ελληνισμό,
με την κυρίαρχη προσήλωσι
σε τέλεια καμωμένα και φθαρτά άσπρα μέλη.
Και γένομαι αυτός που θα ήθελα
πάντα να μένω· των Εβραίων,
των ιερών Εβραίων, ο υιός.»

"Mes moments les plus dignes
ce sont lorsque j'oublie la quête esthétique,
je déserte l'hellénisme beau et dur,
son attachement
aux membres parfaits, blancs et périssables.
Et que je deviens celui que j'aimerais
rester toujours, des Juifs,
des vénérables Juifs le fils."

Ένθερμη λίαν η δήλωσις του. «Πάντα
να μένω των Εβραίων, των ιερών Εβραίων -»

Vœux fervents.
"Des vénérables Juifs le fils".

Όμως δεν έμενε τοιούτος διόλου.
Ο Ηδονισμός κ' η Τέχνη της Αλεξανδρείας
αφοσιωμένο τους παιδί τον είχαν.

Mais ce ne fut point ainsi, il fut toujours
le fils dévoué de l'Hédonisme et de l'Art
d'Alexandrie.

Να μείνει

Pour qu'elle demeure...

Η ώρα μια την νύχτα θάτανε,
ή μιάμισυ.

Il est peut être une heure du matin
Ou une heure et demie.

Σε μια γωνιά του καπηλειού·
πίσω απ' το ξύλινο το χώρισμα.
Εκτός ημών των δυό το μαγαζί όλως διόλου άδειο.
Μια λάμπα πετρελαίου μόλις το φώτιζε.

Dans un coin d'auberge
Derrière la cloison de planches
Nous deux seulement dans la salle tout à fait vide
Une lampe à pétrole éclaire à peine.

Κοιμούντανε, στην πόρτα, ο αγρυπνισμένος υπηρέτης.
Δεν θα μας έβλεπε κανείς.
Μα κιόλας είχαμε εξαφθεί τόσο πολύ,
που γίναμε ακατάλληλοι για προφυλάξεις.

Près de la porte, le garçon las de veiller, dormait.
Personne pour nous voir.
Mais si fort s'alluma notre désir
Que nous devînmes incapables de toute prudence.

Τα ενδύματα μισανοίχθησαν - πολλά δεν ήσαν
γιατί επύρωνε θείος Ιούλιος μήνας.

Les vêtements s'entrouvrirent. Il n'y en avait guère
Car le divin mois de Juillet était brûlant.

Σάρκας απόλαυσις ανάμεσα
στα μισανοιγμένα ενδύματα·
γρήγορο σάρκας γύμνωμα - που το ίνδαλμά του
είκοσι έξη χρόνους διάβηκε· και τώρα ήλθε
να μείνει μες στην ποίησιν αυτή.

Plaisir de la chair parmi
Les vêtements entrouverts.
Vite la nudité de la chair dont la vision
a traversé vingt-six années. Et elle est revenue
aujourd'hui afin de demeurer dans ce poème.

με τα μεγάλα κάστρα. incompatibles avec toute entreprise sérieuse. lui. il saura la transmettre au peuple. inaptes au pouvoir. να παύσει την ταπείνωσι που απ' τον καιρό της μάχης effacer le discrédit qui. J. à travers les égards qu'ils lui témoignaient. Τραβιούνταν μόνος του. μες σ' όλην την λεπτότητα και την ευγένεια που έδειχναν σ' αυτόν. il est prêt à combattre. του βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτορος τον υιό σαν ένοιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή ολιγωρία για τες δυναστείες τες ελληνίζουσες· που ξέπεσαν.Χ. Είχανε δίκιο τα παιδιά στην Ρώμη.) Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη! Toutes ses espérances furent vaines. vaincre. Και τώρα. με τους στρατούς της. ses escadres et ses coffres pleins d'or. et toute cette force. de Magnésie. Lutté de toutes ses forces. Il recherchait la solitude. Il s'imagina des exploits notoires. vision et rêve de villes grecques. με τους στόλους της. Υπέφερε. il s'indignait. la flamme qui brûle son âme. quitter l'Italie. une certaine indifférence affable. C.Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.) Démétrios Soter (162 . c'était insensé de faire durer les dynasties issues des conquêtes d'Alexandre. Τώρα απελπισία και καϋμός. s'évader. impuissantes à diriger les peuples. pesait sur sa patrie. à lui. l'impétuosité. της νεολαίας των μεγάλων οίκων. Α στην Συρία μονάχα να βρεθεί! Έτσι μικρός απ' την πατρίδα έφυγε που αμυδρώς θυμούνταν την μορφή της. A Rome déjà il souffrait de sentir à travers les propos de ses amis. θ' ανυψώσει. seulement atteindre la Syrie! Il l'a quittée si jeune cette patrie qu'à peine entrevoyait-il son visage. πικραίνονταν στην Ρώμη σαν ένοιωθε στες ομιλίες των φίλων του. Pourvu qu'il trouve le moyen d'atteindre l'Orient. Δεν είναι δυνατόν να βασταχθούν η δυναστείες που έβγαλε η Κατάκτησις των Μακεδόνων. Et à présent? Désespoir et tristesse. le fils du roi Séleucos Philopator. με τα πλούτη. . Oui. που για τα σοβαρά έργα δεν είναι. avec ses armées. ses châteaux forts. agir. για των λαών την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. Φαντάζονταν έργα να κάμει ξακουστά. Que la Syrie redeviendrait puissante. depuis le désastre της Μαγνησίας την πατρίδα του πιέζει. Évidemment ce n'était pas possible. όσο μπορούσεν αγωνίσθηκε. όλην την ορμήν αυτή θα μεταδώσει στον λαό. θα κάμει. Peu importe: lui il a lutté. κι αγανακτούσε. secrètement il s'engageait à leur prouver qu'il n'en serait point ainsi.- O. Να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία. κι όμνυε που όπως τα θαρρούν διόλου δεν θάναι· ιδού που έχει θέλησιν αυτός· θ' αγωνισθεί. ceux de Rome avaient raison. να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία κι όλην αυτήν την δύναμι που έχει μες στην ψυχή του. Αρκεί να βρει έναν τρόπο στην Ανατολή να φθάσει. tous ces jeunes gens de grandes familles. il est plein de volonté.150 av. Dans son esprit pourtant il évoquait son pays comme un lieu sacré. Αδιάφορον: επάσχισεν αυτός. une incrédulité polie envers ces dynasties hellénistiques décadentes. Il nourrissait la vision d'un pays beau. Μα μες στην σκέψι του την μελετούσε πάντα σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας το πλησιάζεις. σαν οπτασία τόπου ωραίου. σαν όραμα ελληνικών πόλεων και λιμένων.

την ίδιαν ακατάβλητην ανδρεία στον κόσμο δείχνει. mais je me le rappelle peut-être un peu plus beau. «Αισχύλον Ευφορίωνος Αθηναίον τόδε κεύθει»(τονίζοντας ίσως υπέρ το δέον το «αλκήν δ' ευδόκιμον».) Jeunes de Sidon. La salle donnant sur le jardin. Hors du passé…. Elle fut enlevée très vite. Όμως τον θυμούμαι σαν πιο έμορφο.) un jeune garçon plein de fougue et amoureux des lettres s'est aussitôt levé pour déclarer: . Cette Syrie là. ένα μονάχα λογαριάζει πια με υπερηφάνειαν· που. L'acteur venu pour les distraire leur récitât des vers de choix. n'a rien de sa patrie. Διαβάσθηκαν Μελέαγρος.C. Quant au reste.. Athénien. Et dans le fond de son désespoir.. Νέοι της Σιδώνος (400 μ. Il m'apparaît plus beau. Mais lorsque l'acteur a déclamé "Ici repose Eschyle. une seule chose encore lui permet de garder quelque fierté: face aux autres et malgré l'échec. και Ριανός.Χ. μα σαν απήγγειλεν ο ηθοποιός. με το μολύβι απεικόνισίς του.ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. Γρήγορα καμωμένη. Maintenant que mon âme l'évoque hors du passé Απ' τον Καιρό. στο κατάστρωμα του πλοίου· ένα μαγευτικό απόγευμα. ce bateau. Μέχρι παθήσεως ήταν αισθητικός. απ' τον Καιρό. και το απόγευμα. Αυτή η Συρία . κι αυτό εφώτιζε την έκφρασί του. fils d'Euphorion. το «Μαραθώνιον άλσος»). C'est ressemblant. Ses sentiments étaient d'une délicatesse extrême. Cette esquisse." (insistant peut-être trop sur "à la fleur de sa jeunesse" "son combat à Marathon". Η αίθουσα άνοιγε στον κήπο επάνω κ' είχε μιαν ελαφρά ευωδία ανθέων που ενώνονταν με τα μυρωδικά των πέντε αρωματισμένων Σιδωνίων νέων. και Κριναγόρας. Είν' όλ' αυτά τα πράγματα πολύ παληά το σκίτσο. cet après-midi. c'est le pays d'Héraclidès et de Balas. πετάχθηκεν ευθύς ένα παιδί ζωηρό. Cette simple esquisse est vraiment assez ressemblante. Tout cela est très loin. Το Ιόνιον Πέλαγος ολόγυρά μας. les parfums des cinq jeunes de Sidon se mêlaient aux senteurs des fleurs. en 400 après J. φανατικό για γράμματα. Τον μοιάζει βέβαια η μικρή αυτή. αυτή είν' η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα. il fait preuve d'un courage sans faille. Τον μοιάζει. Par un après-midi délicieux. κ' εν τη αποτυχία του. de Krinagoras et de Rhianos. και φώναξε: Il lut des vers de Méléagre.Και μες στην μαύρη απογοήτευσί του.σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του. Τ' άλλα . Ο ηθοποιός που έφεραν για να τους διασκεδάσει απήγγειλε και μερικά επιγράμματα εκλεκτά. και το πλοίο. rêves et efforts perdus. Του Πλοίου Sur le pont d'un bateau…. sur le pont d'un bateau. La mer ionienne autour de nous. Πιο έμορφος με φανερώνεται τώρα που η ψυχή μου τον ανακαλεί. et ses traits en étaient comme éclairés.

Comment Darius fils d'Hystaspès s'est trouvé à la tête du royaume des Perses (c'est de lui que descend notre glorieux roi Mithridate. "Je n'aime point ce quatrain ce genre d'assertions parait pusillanime. l'admirable Prométhée les présences d'Oreste et de Cassandre. Το φως του το αμυδρό αρμόζει πιο καλά. Ένα κερί αρκεί. La plupart de nos troupes ont franchi la frontière. τι Ορέστου. Ετσι από σένα περιμένω κι απαιτώ. Agamemnon. ivresse . τον σωρό πολέμησες και συ τον Δάτι και τον Αρταφέρνη». . ο Μιθριδάτης. Fernazès le poète se trouve plongé au cœur de son poème épique. et à ton œuvre encore il faut penser aux moments difficiles et lorsque approche la fin de ta vie. je le prétends.και για μνήμη σου να βάλεις μόνο που μες στων στρατιωτών τες τάξεις. les Sept contre Thèbes pour garder en mémoire qu'à Marathon toi aussi . il faut analyser les sentiments qui dominaient Darius: peut-être orgueil. Τι συμφορά! Πού τώρα ο ένδοξός μας βασιλεύς. Διόνυσος κ' Ευπάτωρ. ο Μιθριδάτης. toute ta force à ton œuvre. Le poète est anéanti. Mais à ce point la chose prend une tournure philosophique. για νάρθουν η Σκιές.στο έργον σου όλην την δύναμί σου. La guerre avec les Romains vient de commencer. Ο Δαρείος Darius Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον μέρος του επικού ποιήματός του κάμνει. τι Κασσάνδρας παρουσίες. τι Επτά επί Θήβας . σαν έρθουν η Σκιές. Le poète est profondément plongé dans ses pensées. Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής. Dionysos et Eupator. Il faut donner. Ce que j'attends et que j'exige de toi. όλην την μέριμνα. τι Προμηθέα θαυμαστό. Δόσε -κηρύττω. Κι όχι απ' τον νου σου ολότελα να βγάλεις της Τραγωδίας τον Λόγο τον λαμπρότι Αγαμέμνονα. Άρχισε ο πόλεμος με τους Ρωμαίους. Για ΝάρθουνΈνα κερί αρκεί. (Από αυτόν κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς.ou alors le sentiment de la vanité des grandeurs. και πάλι το έργον σου θυμήσου μες στην δοκιμασίαν. Το πλείστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα.l'un parmi la foule des soldats tu t'es battu contre Datis et Artapherne. Αλλά τον διακόπτει ο υπηρέτης του που μπαίνει τρέχοντας. Ο ποιητής μένει ενεός. Μέσα στην ρέμβην όλως και την υποβολή. Εκφράσεις τοιούτου είδους μοιάζουν κάπως σαν λειποψυχίες. Dionysos et Eupator). Η κάμαρη απόψι να μη έχει φως πολύ. Mithridate. Το πώς την βασιλεία των Περσών παρέλαβε ο Δαρείος Υστάσπου.μάλλον σαν κατανόησι της ματαιότητος των μεγαλείων. και με το λίγο φως μέσα στην ρέμβην έτσι θα οραματισθώ για νάρθουν της Αγάπης. Quel désastre! Comment donc à présent notre glorieux roi. και την βαρυσήμαντην είδησι αγγέλλει. Διόνυσος κ' Ευπάτωρ). ή όταν η ώρα σου πια γέρνει. Αλλ' εδώ χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν' αναλύσει τα αισθήματα που θα είχεν ο Δαρείος: ίσως υπεροψίαν και μέθην· όχι όμως . C'est alors que son serviteur arrive en courant et lui annonce la grave nouvelle.«Α δεν μ' αρέσει το τετράστιχον αυτό. c'est ne point oublier le Verbe éclatant de la Tragédie. θάναι πιο συμπαθές σαν έρθουν της Αγάπης.

Στα σοβαρά πράγματα ήμουν πάντοτε επιμελέστατος. για την χηρεία της η Άννα Κομνηνή. Μέσα σε πόλεμο .. . La ville n'est pas assez fortifiée. «Και ρείθροις δακρύων». που δεν κατάφερε. Pouvons-nous . τι αναβολή στα σχέδιά του.φαντάσου. ότι κανείς καλλίτερά μου δεν γνωρίζει Πατέρας ή Γραφάς. Γένεται ποτέ. Fernazès est exaspéré. Τι αναβολή.nous les Cappadociens les affronter? Est-ce possible? Όμως μες σ' όλη του την ταραχή και το κακό. Όμως η αλήθεια μοιάζει που μια λύπη μόνην καιρίαν εγνώρισεν η φίλαρχη γυναίκα· έναν καϋμό βαθύ μονάχα είχε (κι ας μην τ' ομολογεί) η αγέρωχη αυτή Γραικιά. οι Καππαδόκες. πάλι καλά. Quelle malchance! Il était certain qu'avec "Darius" il se ferait valoir et réduirait au silence ses détracteurs. En pleine guerre –pensez-y. pourrait-il s'occuper de poèmes grecs. Θεοί μεγάλοι. Βυζαντινός Άρχων. Cependant malgré tout ce désastre et son trouble l'idée poétique revient avec insistance – le plus probable . «περιτέγγω τους οθφαλμούς. Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Ρωμαίοι. επίμονα κ' η ποιητική ιδέα πάει κ' έρχεται το πιθανότερο είναι. της Ασίας προστάται. Και νάταν μόνο αναβολή. ελληνικά ποιήματα. Les Romains sont des ennemis atroces. Αλλά να δούμε αν έχουμε κι ασφάλεια στην Αμισό.bien sûr! . Είναι να μετρηθούμε τώρα με τες λεγεώνες. βοηθήστε μας. υπεροψίαν και μέθην· υπεροψίαν και μέθην θα είχεν ο Δαρείος. protecteurs de l'Asie secourez-nous. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτως οχυρή. Εις ίλιγγον είν' η ψυχή της.. Άννα Κομνηνή Στον πρόλογο της Αλεξιάδος της θρηνεί. Μπορούμε να τα βγάλουμε μ' αυτούς. ή τους Κανόνας των Συνόδων. comblé d'orgueil et d'ivresse devait être Darius. Quel ajournement dans ses desseins.. τελειωτικά ν' αποστομώσει. και τους επικριτάς του. τους φθονερούς. μας λέγει.- Et encore. ces envieux. si c'était tout! Il faudrait savoir aussi si l'on est en sécurité à Amissos. βέβαια. μ' όλην την δεξιότητά της.μ' ελληνικά ποιήματα ν' ασχοληθεί. Την καίει η οδύνη «μέχρις οστέων και μυελών και μερισμού ψυχής». την Βασιλείαν ν' αποκτήσει· μα την πήρε σχεδόν μέσ' απ' τα χέρια της ο προπετής Ιωάννης. Grands Dieux. «φευ των επαναστάσεων». Στιχουργών Οι ελαφροί ας με λέγουν ελαφρόν.ce serait d'orgueil et d'ivresse. Εξόριστος. de poèmes grecs! Αδημονεί ο Φερνάζης. Φευ των κυμάτων» της ζωής της.. Και θα επιμείνω. Ατυχία! Εκεί που το είχε θετικό με τον «Δαρείο» ν' αναδειχθεί.

Antioche m'appartient. και Διονύσου. Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά. Je suis la tendre faiblesse d'Alexandre Balas. Α δεν συγχίζομαι που έσπασε μια ρόδα του αμαξιού. Leur plaisir défendu s'est accompli. c'est moi qu'on admire le plus. Με τα καλά κρασιά. Η Αρχή των Leur origine… Η εκπλήρωσις της έκνομής των ηδονής έγινεν. μεθαύριο.θάβγαζαν πρώτο. Ils semblent craindre que quelque chose sur eux ne trahisse à quel genre d'amour ils viennent de se livrer… Πλην του τεχνίτου πώς εκέρδισε η ζωή. Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ. ουδόλως άτοπον είναι να διασκεδάζω εξάστιχα κι οκτάστιχα ποιών να διασκεδάζω με μυθολογήματα Ερμού. μοιάζει σαν να υποψιάζονται που κάτι επάνω των προδίδει σε τι είδους κλίνην έπεσαν προ ολίγου. θα πουν πως ο αγών δεν έγινε σωστός. και δεινώς ανιών. De ses jeunes hommes.Εις κάθε αμφιβολίαν του ο Βοτανειάτης. οι κόλακες. Comme ils marchent un peu inquiets dans la rue. Et si j'avais le mauvais goût d'exiger ce mensonge. ο λατρευτός.Χ. και το κουτσό μου αμάξι). να δεις. κρυφά απ' το σπίτι· και καθώς βαδίζουνε κάπως ανήσυχα στον δρόμο. κι αν μυστικά το είχα προστάξει . Demain. Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Του Βάλα είμ' εγώ η αδυναμία. que j'ai dû renoncer à ce triomphe dérisoire ! Ma nuit s'écoulera humectée d'excellents vins. Απ' το στρώμα σηκωθήκαν. Ils se sont levés du lit et s'habillent hâtivement sans parler. Sous des roses…. vous le verrez. ή μετά χρόνια θα γραφούν οι στίχ' οι δυνατοί που εδώ ήταν η αρχή των. Αύριο. και που έχασα μια αστεία νίκη. son idole. και μες στα ωραία ρόδα την νύχτα θα περάσω. Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα Faveur d'Alexandre Balas…. εμένα πρώτον. le jugement de l'arbitre sera trouvé injuste. Η Αντιόχεια με ανήκει. Βγαίνουνε χωριστά. εμένα συμβουλεύονταν. . (Μα αν ήμουν ακαλαίσθητος. et. ou dans des années. ή ηρώων της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου· και να συνθέτω ιάμβους ορθοτάτους. εις κάθε δυσκολίαν στα εκκλησιαστικά.θα μ' επιτρέψετε να πω . Il écrira les puissants poèmes dont l'origine est ici. Αλλά εξόριστος εδώ (να όψεται η κακεντρεχής Ειρήνη Δούκαινα). après-demain. Mais combien l'artiste y gagne ! Demain. και βιαστικά ντύνονται χωρίς να μιλούν. όπως . Αύριο.οι λόγιοι της Κωνσταντινουπόλεως δεν ξέρουν να συνθέσουν. mes flatteurs diraient que mon char boiteux est arrivé premier. Ils sortent furtivement de la maison. και Απόλλωνος. Είμαι ο νέος ο πιο δοξαστός. Ah ! Qu'importe qu'une roue de mon char se soit brisée.

» "D'abord courtisant du roi Darius puis du roi Xerxès. που κάπως ξέρεις από φάρμακα· νάρκης του άλγους δοκιμές. ο Χαρακτήρ του Δημαράτου. grâce à Xerxès et son armée. lui infliger une humiliation en pleine cérémonie publique. Car c'était lui le fils d'Ariston. et à présent. Souci pesant. να επί τέλους θα δικαιωθεί ο Δημάρατος. εν συνομιλία. cogitation ardue. leur expliquer comment agir pour occuper la Grèce.Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως. Ήταν του Αρίστωνος ο υιός. ses ennemis ont soudoyé l'Oracle. πως θα τον διώξει αμέσως. ρητορικώς να το αναπτύξει).Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως. Sans vergogne. après qu'il ait cédé. comment parler de joie lorsque le malheur est à son comble?) car il est déjà manifeste. vilipender l'intrigant Léontychidès. »Πολλές φροντίδες. και το απεφάσισε να ζήσει μ' εγκαρτέρησιν ως ιδιώτης. να τους εξηγεί το πως να κάμουν για να κατακτήσουν την Ελλάδα. που τον επρότεινε ο Πορφύριος. έπρεπ' εμπρός και στον λαό να τον προσβάλουν. "Il sert donc Xerxès avec empressement.για λίγο . έτσι το εξέφρασεν ο νέος σοφιστής (σκοπεύοντας. αλλ' όταν πια υπέκυψε. κ' έπειτα του βασιλέως Ξέρξη ο αυλικός· και τώρα με τον Ξέρξη και το στράτευμά του. έπρεπε δημοσία να τον ταπεινώσουν στην γιορτή. Un jeune sophiste doit le développer avant qu'il ne le traite selon l'art de la rhétorique. Και δεν τους έφθασε που τον εστέρησαν την βασιλεία. Με τον μεγάλο Περσικό στρατό. που κάμνουνε . Il a été l'objet d'une injustice énorme. résigné à n'être qu'un simple citoyen. et alors." Μεγάλη αδικία τον έγινε. «Πρώτα του βασιλέως Δαρείου. c'est pourquoi les journées de Démaratos sont lourdes. Αναίσχυντα εδωροδόκησαν οι εχθροί του το μαντείον. Ο Δημάρατος Démaratos Το θέμα. .» Souci pesant. εν Φαντασία και Λόγω. "Ainsi passe-t-il ses jours dans le souci de donner aux Perses de bons conseils. il lui sera enfin rendu justice. il en est conscient. Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Le sujet proposé par la philosophe Porphyre: le caractère de Démaratos. va-t-il aussitôt chasser humilier. Avec la grande armée de Perse il entrera lui aussi à Sparte. c'est pourquoi Démaratos ne profite pas d'un seul moment de joie (il ne peut en avoir. εκορυφώθ' η δυστυχία του) όταν τα πράγματα τον δείχνουν φανερά που οι Έλληνες θα βγούνε νικηταί. πως θα τον εξευτελίσει εκείνον τον ραδιούργον Λεωτυχίδη. πολλή σκέψις και για τούτο καμιά στιγμή χαράς δεν έχει ο Δημάρατος· γιατί χαρά δεν είν' αυτό που αισθάνεται (δεν είναι· δεν το παραδέχεται· πώς να το πει χαρά. »Όθεν τον Ξέρξη με πολύν ζήλον υπηρετεί. μετά. cogitation ardue. »Κ' η μέρες του περνούν γεμάτες μέριμνα· να δίδει συμβουλές στους Πέρσας. roi comme avant. πολλή σκέψις και για τούτο είν' έτσι ανιαρές του Δημαράτου η μέρες· πολλές φροντίδες. il leur a fallu l'abaisser devant le peuple. Lui ravir la royauté ne leur suffisait pas. que les vainqueurs seront les Grecs. tout le confirme.να μη νοιώθεται η πληγή. κι αυτός στην Σπάρτη θα ξαναγυρίσει· και βασιλεύς σαν πριν.

πρόσωπα ή γραμμές· ερώτων ατελών κάτι αβέβαιες μνήμες. Mais. Pour quelques dix ans encore . Ή τέλος. D'amours inassouvis les incertaines mémoires. . il irait de nouveau chez Sakkas.Εκόμισα εις την Τέχνη A l'art. Κι αν εν τω μεταξύ απέθνησκεν ο γέρος. το χρέος προς την πατρίδα. pourquoi pas?.. Μα τα παραίτησεν. en seraient outrés. il n’y avait qu’un pas .pour le moins! sa belle beauté lui resterait fidèle. il sait. Je reste à songer. tout compte fait. S’il était mort. rapprochant les jours. d'une main presque légère complétant la vie. entouré de pantins creux et solennels. non! Ses parents. Η τύχη του εφάν' εις τούτο ευμενής· τον έδωσε μορφήν εις άκρον ευειδή. redécouvrant. Ας αφεθώ σ' αυτήν. Επιθυμίες κ' αισθήσεις εκόμισα εις την Τέχνην κάτι μισοειδωμένα. il profitait joyeusement du don divin. puis las! . Κάθομαι και ρεμβάζω. il en trouverait bien un autre: on trouve toujours quelque sophiste ou philosophe qui fasse l’affaire.qui sonnent bien. Έπρεπεν όμως και να κάμει κάτι. Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου Disciple du philosophe renommé Έμεινε μαθητής του Αμμωνίου Σακκά δυο χρόνια· αλλά βαρέθηκε και την φιλοσοφία και τον Σακκά. si. De là. κάθε κρυφού καταγωγίου κραιπάλης. le sens du devoir. Ξέρει να σχηματίσει Μορφήν της Καλλονής· σχεδόν ανεπαισθήτως τον βίον συμπληρούσα. il fallait bien faire quelque chose: il devint l’hôte assidu des maisons mal famées d’Alexandrie et de ses antres secrètes de débauche. Mais je me fie à Lui. filtrant les émotions. Έγινε ο θαμών των διεφθαρμένων οίκων της Αλεξανδρείας. pourvu. visages ou formes. πήγαινε σ' άλλου φιλοσόφου ή σοφιστού· πάντοτε βρίσκεται κατάλληλος κανείς. A cet égard. δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν -αξιεπαίνως ενθυμούμενος τες οικογενειακές του παραδόσεις. Se faire chrétien. lui. impressions. un préfet niais.. Και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. merci! pour couper net à leurs largesses. il se mêla de politique. dessiner les traits de la Beauté. A l'Art j'ai apporté désirs. fort à propos. Θα κάκιωνε ασφαλώς με τους γονείς του. disciple d’Ammonios Sakkas. Έπειτα ίσως εκ νέου στον Σακκά να πήγαινε. comme il l’était. puis. il reprendrait la politique. et autres formules pareilles . Ce fut bref.n’en parlons pas.de la philosophie comme de Sakkas! Κατόπι μπήκε στα πολιτικά. Quant à leur grec . Deux ans durant. le vieux n’avait pas trépassé entre temps. Alors. notoirement traditionalistes. il fut intrigué par l’Eglise. des rustres! Την περιέργειάν του είλκυσε κομμάτ' η Εκκλησία· να βαπτισθεί και να περάσει Χριστιανός. Pendant quelque temps. bien sûr. Sinon enfin. vocation pour les traditions familiales. j'ai apporté. Ήταν ο Έπαρχος μωρός· κ' οι πέριξ του ξόανα επίσημα και σοβαροφανή· τρισβάρβαρα τα ελληνικά των. l’amour pour la patrie. les dieux l’avaient comblé. Μα γρήγορα την γνώμη του άλλαξε. επιδεικτικά εθνικούς· και θα του έπαυαν -πράγμα φρικτόνευθύς τα λίαν γενναία δοσίματα. Τουλάχιστον για δέκα χρόνια ακόμη η καλλονή του θα διαρκούσεν. Pourtant. συνδυάζουσα εντυπώσεις. συνδυάζουσα τες μέρες.belle perspective. κι άλλα ηχηρά παρόμοια. οι άθλιοι. d’un physique attirant à l’extrême.

Ικέτευσα.Άλλωστε. κι οσ' άλλα μ' έχεις δώσει. O ma mémoire. Προς τον Αντίοχον Επιφανή Ο νέος Αντιοχεύς είπε στον βασιλέα. οι Μακεδόνες είναι μες στην μεγάλη πάλη. «Τέτοιους βγάζει το έθνος μας» θα λένε για σας. να σ' εύρω βοηθόν αρίστην. les traits de ce jeune homme qui me fut cher ! La tâche est malaisée Puisque voici quinze ans passés depuis le jour Qu'il est tombé dans la bataille à Magnésie. Ecrit à Alexandrie par un Achéen en septième année du règne de Ptolémée. laissant sa jambe Ployée en l'eau jusqu'au genoux. ένθα καλαισθησία πολλή επικρατεί ιδού άνθη κομψά.Τεχνουργός Κρατήρων Un orfèvre… Εις τον κρατήρα αυτόν από αγνόν ασήμι που για του Ηρακλείδη έγινε την οικία. και το κομψό παλάτι. Έτσι θαυμάσιος θάναι ο έπαινός σας. je te supplie. ces herbes. και ρύακες. Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες Combattants de la Ligue Achéenne Ανδρείοι σεις που πολεμήσατε και πέσατ' ευκλεώς· τους πανταχού νικήσαντας μη φοβηθέντες. ces ruisseaux Et tout au centre un bel éphèbe nu Au visage amoureux. ω μνήμη. Αντίοχε Επιφανή. Lorsque les Grecs voudront se faire valoir Ils diront : "Ce sont des hommes pareils que notre nation à fait naître". tombés glorieusement sans peur face aux armées invincibles. Άμωμοι σεις. Voyez ces frêles fleurs. Λαθύρου. Irréprochables. un guide sûr Afin que je dépeigne ici. Μεγάλη η δυσκολία απέβη επειδή ως δέκα πέντε χρόνια πέρασαν απ' την μέρα που έπεσε. vous. τον Πάνα από κοράλλι. ως φυσικόν. στης Μαγνησίας την ήτταν. Μα πάραυτα θυμήθη πατέρα κι αδελφόν. vous. για να κάμω του νέου που αγαπούσα το πρόσωπον ως ήταν. quels que soient les erreurs de Diéos et de Kritolaos. ταχέως επήλθε εις Πύδναν η απαισία λήξις. ερωτικόν· μες στο νερό την κνήμη την μια του έχει ακόμη. Όταν θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν. κ' έθεσα εν τω μέσω έναν ωραίον νέον. και θυμοί. -- Vaillants. γυμνόν. Αντίοχε Επιφανή. αν έπταισαν ο Δίαιος και ο Κριτόλαος. στρατιώτης. «Μες την καρδιά μου πάλλει μια προσφιλής ελπίς· οι Μακεδόνες πάλι.» Ίσως να συγκινήθη κομμάτι ο βασιλεύς. καί μήτε απεκρίθη. . le surnommé Pois-Chiche. Sois moi. Aussi digne sera votre éloge. και τους εν Τύρω κήπους. "Ας ήταν να νικήσουν και σ' όποιον θέλει δίδω τον λέοντα και τους ίππους. Εγράφη εν Αλεξανδρεία υπό Αχαιού· έβδομον έτος Πτολεμαίου. Sur ce cratère exquis de pur argent Que j'ai sculpté pour la demeure d'Héraclite Où règne une élégance irréprochable. Μπορούσε ωτακουστής να επαναλάβει κάτι.

την νοσηρά ηδονή· απ' την στιγματισμένη. Dans un vieux livre du siècle dernier.να σωθεί. Dispensatrices de volupté au corps aimé. Ses lèvres parfaites. Son titre : " Image de l'Amour ". την εμορφιά των ανωμάλων έλξεων· με τα ιδεώδη χείλη του που φέρνουνε την ηδονή εις αγαπημένο σώμα· με τα ιδεώδη μέλη του πλασμένα για κρεββάτια που αναίσχυντα τ' αποκαλεί η τρεχάμενη ηθική. μες στ' οπωσδήποτε επιτετραμμένον μένοντες.του έρωτος των άκρως αισθητών». de votre part. Τον έχασ' εντελώς. Σ' ένα βιβλίο παληό -περίπου εκατό ετώνανάμεσα στα φύλλα του λησμονημένη. σαν να μη υπήρχε καν. Indifférence! Mais il s'attendait à quoi? Personne ne l'empêchait d'inventer des rites.Σ' ένα βιβλίο παλιό- Dans un vieux livre…. βαθύχροα μάτια· με του προσώπου του την εκλεκτή εμορφιά. une grande indifférence envers les dieux " . του αίσχους ηδονή. στα χείλη άλλων νέων γυρεύει να αισθανθεί σαν να μη υπήρχε καν. δεν ήταν προωρισμένος ο έφηβος της ζωγραφιάς . Γιατί ήταν φανερό σαν έβλεπες το έργον (εύκολα νοιώθονταν η ιδέα του καλλιτέχνου) που για όσους αγαπούνε κάπως υγιεινά. beauté des jouissances défendues. Και τώρα πια ζητεί στα χείλη καθενός καινούριου εραστή τα χείλη τα δικά του· στην ένωσι με κάθε καινούριον εραστή ζητεί να πλανηθεί πως είναι ο ίδιος νέος. ορών ολιγωρίαν Julien constatant l'indifférence «Ορών ουν πολλήν μεν ολιγωρίαν ούσαν ημίν προς τους θεούς» . Que le jeune homme du portrait n'était pas de ceux qui s'en tiennent à ce qui est plus ou moins sain. Mais dûe sans doute à un remarquable artiste. Μα τι περίμενε λοιπόν. Ήταν καιρός ακόμηως είπε. «Παρουσίασις του Έρωτος». Όσο ήθελεν ας έκαμνεν οργάνωσι θρησκευτική. Plus ou moins permis. πως δίδεται σ' εκείνον.déclare-t-il gravement. Από την φαντασίαν. Une aquarelle non signée. Ο Ιουλιανός. oubliée entre les pages. J'ai trouvé. «. Avec ses profonds yeux bruns. "Constatant donc. Γιατί ήθελε -είπ' εκείνοςήθελε να σωθεί απ' την στιγματισμένη. On comprenait en regardant cette œuvre.λέγει με ύφος σοβαρόν. Mais il eût fallu ajouter : " Du plus raffiné des amours sensuels ". . Θάταν το έργον καλλιτέχνου λίαν δυνατού. ηύρα μιάν υδατογραφία άνευ υπογραφής. Τον έχασ' εντελώς. Πλήν μάλλον ήρμοζε. Έφερ' ως τίτλον. από τες παραισθήσεις τα χείλη του ζητεί· ξανά τον έρωτά του. son beau visage subtil. Ses membres pleins d'une grâce idéale.με καστανά. L'intention de l'artiste était évidente. Faits pour des lits Que la morale courante juge infâmes… Εν απογνώσει Τον έχασ' εντελώς. Ολιγωρίαν.

ήθελ' ένα επιτύμβιον γι' αυτόν. περίλυπη.» Θέατρον της Σιδώνος (400 μ. leur prodiguant conseils et recommandations.όσο ήθελεν ας έγραφε στον αρχιερέα Γαλατίας. η αδελφή του εγκρατώς και πράως ζήσαντος. Υπήρξε δίκαιος. Ήταν της χώρας κυβερνήτης προνοητικός. απ' την κηδεία του.Χ. Auguste! .) Πολίτου εντίμου υιόςπρο πάντων. Αύγουστε. ενίοτε συνθέτω εν γλώσση ελληνική λίαν ευτόλμους στίχους. écrire à souhait au grand prêtre de la Gaule. ή εις άλλους τοιούτους. Οι φίλοι του δεν ήσαν Χριστιανοί· αυτό ήταν θετικόν. Mais ils ne pouvaient quand même pas. βασιλέως Κομμαγηνής Μετά που επέστρεψε. γενναίος. που τους κυκλοφορώ πολύ κρυφά. το κλέος. Μα δεν μπορούσαν κιόλας να παίζουν σαν κι αυτόνα (τον Χριστιανομαθημένο) με σύστημα καινούριας εκκλησίας. εννοείταιθεοί! να μην τους δουν οι τα φαιά φορούντες. και το έστειλε εις την γραίαν δέσποιναν. Έλληνες ήσαν επί τέλους. et à ses pareils. Ελληνικός ιδιότητα δεν έχ' η ανθρωπότης τιμιοτέραν· εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέραν. se mettre à fonder une église . Ils étaient Grecs pardi! N'exagérons pas. σοφός. βασιλέως Κομμαγηνής. Ses amis n'étaient pas Chrétiens. ποικίλως αρεστός. αστείον και στην σύλληψι και στην εφαρμογή. ευειδής έφηβος του θεάτρου. Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο. voilà qui est net. comme lui (élevé chez les Chrétiens).encore! ridicule de conception. Επιτύμβιον Αντιόχου. τη υποδείξει Σύρων αυλικών. που πηαίνει προς άγονην αγάπη κι αποδοκιμασμένη. Μηδέν άγαν. περί ηθικής λαλούντεςστίχους της ηδονής της εκλεκτής. παροτρύνων κι οδηγών.ο κατοικών συχνά εν τω κρατιδίω της Κομμαγηνής. Κι ο Εφέσιος σοφιστής Καλλίστρατος . impossible à fonctionner. κι από τον οίκον τον βασιλικόν ασμένως κ' επανειλημμένως φιλοξενηθείςτο έγραψε. ω Κομμαγηνοί. «Του Αντιόχου του ευεργέτου βασιλέως να υμνηθεί επαξίως. του λίαν εγγραμμάτου Αντιόχου.

certes. Οι ενθουσιασμοί για τους αρχαίους θεούς. se dit Mardonius. – Et Julien reprend de nouveau sa place στην εκκλησία της Νικομηδείας. Et le peuple sa piété chrétienne admire. Le résultat? Gallus s'inquiète pour de bon. Certains besoins vitaux obligèrent l'un d'eux A s'en aller au loin… New York ou Canada. avant que leur amour ne meure. Και να το αποτέλεσμα. Enthousiasmes pour les dieux anciens. όπου μεγαλοφώνως και μετ' ευλαβείας à l'église de Nicomède comme lecteur où. visites aux temples païens. agissant en artiste. είχεν ελαττωθεί η έλξις της πολύ. και πρέπει εξ άπαντος να παύσει ο θόρυβός της. Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος Avant que le temps ne les change… Λυπήθηκαν μεγάλως στον αποχωρισμό των. Του φιλοσόφου -του άλλωστε δεινού. dangereuses et vaines ces louanges des idéaux des Hellènes. l'un sera.Μαξίμου η θεωρίες.- Leur amour n'était. sont allés loin. Il est venu pour lire. Les théories du philosophe (par ailleurs brillant) Maximos. Historiques et poétiques. Δεν τόθελαν αυτοί· ήταν η περιστάσεις. ne me plait point. Α οι συμβουλεύσαντες δεν ήσαν διόλου συνετοί. C'était les circonstances . ο ένας για τον άλλον θα είναι ως να μένει πάντα των είκοσι τεσσάρων ετών τ' ωραίο παιδί.η ιστορία αυτή. Que le temps ne les change. ce qu'il avait été . Inconsidérées.Ο Ιουλιανός πηγαίνει πάλι αναγνώστης il est bien temps que tout cela se tasse. ils ne l'ont pas voulu. Ainsi. pour l'autre. Η θεουργίες κ' η επισκέψεις στους ναούς των εθνικών.Νέα Υόρκη ή Καναδά. Les sépara. Deux ou trois livres furent ouverts. Βιοτικές ανάγκες εκάμνανε τον ένα να φύγει μακρυά. Ο Γάλλος δείχνει ανησυχία μεγάλην. Eux ne l'on pas voulu . Cette affaire. Ή μήπως καλλιτέχνις εφάνηκεν η Τύχη χωρίζοντάς τους τώρα πριν σβύσει το αίσθημά των. comme il avait été : Toujours le beau garçon de vingt-quatre ans. Είν' ανοιχτά δυο. Η αγάπη των βεβαίως δεν ήταν ίδια ως πριν· είχεν ελαττωθεί η έλξις βαθμηδόν. Όμως να χωρισθούν. il lit les Saintes Écritures. c'était les circonstances. à voix haute et avec ferveur. Incantations. Mais il lut à peine dix minutes Mais pour se séparer. τρία βιβλία· ιστορικοί και ποιηταί. Ο Κωνστάντιος έχει κάποιαν υποψία. πριν τους αλλάξει ο Χρόνος· Peut-être le destin. πολλής τες ιερές Γραφές διαβάζει. Οι έπαινοι για των Ελλήνων τα ιδεώδη. Με τον Χρυσάνθιον η συχνές συνομιλίες. Παρέγινε -λέγει ο Μαρδόνιος. Ils furent affligés de leur séparation. Discussions fréquentes avec Chrysantios. c'est sûr. Μα μόλις διάβασε δέκα λεπτά. Les conseillers. Ήταν η περιστάσεις.Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία Julien en Nicomède Άστοχα πράγματα και κινδυνώδη. και την χριστιανική του ευσέβεια ο λαός θαυμάζει. Car son attrait s'était lentement amoindri. Constantius. Ήλθε για να διαβάσει -- Il est venu pour lire… Ήλθε για να διαβάσει. δεν τόθελαν αυτοί. est plein de soupçons.

και σήμερα το απόγευμα πέρασ' ο έρως στην ιδεώδη σάρκα του. «Τι είναι η τρέλλα αυτή. Κι όταν πια τέλεια σαστισμένος..που στην Ελλάδα ο Αντώνιος νικά.. qui le bousculent. Και «Λίβανον!» και «Κόμμι!» «Άριστον Έλαιον!» «Άρωμα για την κόμη!» "De la gomme. . κώμη. crie-t-il. λίαν επιεικής. Plein encore de la poussière de la route arrive de sa bourgade voisine le marchand ambulant. les musiques.. Mais il a vingt-trois ans et il est très beau. Είδαμε προκοπή από το φέρσιμό της. και σκονισμένος από το ταξείδι ακόμη έφθασεν ο πραγματευτής. κι ασημικό. à lui aussi. Mais sa voix se perd dans la clameur de la foule. les gens qui le poussent.» ρωτά. αλλ' ο στρατός. Sur sa chair qui est toute beauté La fièvre amoureuse a passé Sans honte absurde quant à la forme du plaisir. qui le secouent. sur ces lèvres. Ανήκει πλήρως στα βιβλία -αλλ' είναι είκοσι τριώ ετών. στα χείλη. quelqu'un lui sert. Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει Τους κάμπους βλέπει που ακόμη ορίζει με το σιτάρι. Το 31 π.C. Και πιο μακρυά το σπίτι του το πατρικό. στην κυρία Ειρήνη να προσπέσει. Στον καναπέ μισοκοιμάται.Χ. Λεν πως είν' επιεικής. Sur le canapé il dort à moitié.Ή. Στη σάρκα του που είναι όλο καλλονή η θέρμη πέρασεν η ερωτική· χωρίς αστείαν αιδώ για την μορφή της απολαύσεως. είδαμε ανθρωπιά.. l'énorme mensonge du palais qu'en Grèce Antoine est vainqueur. γεμάτο ρούχα κ' έπιπλα πολύτιμα. Θα του τα πάρουν -Ιησού Χριστέ!. στα περίχωρα πλησίον. με τα ζώα. Το πλήθος τον σκουντά. Αλλ' οι περί αυτόν. τον σέρνει. με τα καρποφόρα δένδρα. Alexandrie Απ' την μικρή του. κ' είν' έμορφος πολύ· Puis il renonça. de la bonne huile" στους δρόμους διαλαλεί. ένας του ρίχνει κι αυτουνού την γιγαντιαία ψευτιά του παλατιού . les parades. Άραγε να τον λυπηθεί ο Καντακουζηνός αν πάει στα πόδια του να πέσει. τον βροντά. Il appartient tout entier à ces livres.θα του τα πάρουν τώρα. στην Αλεξάνδρεια 31 av J. Κουτός! στο κόμμα να μπλεχθεί της Άνναςπου να μην έσωνε να την στεφανωθεί ο κυρ Ανδρόνικος ποτέ. Αλλ' η μεγάλη οχλοβοή. κ' η παρελάσεις που αφίνουν ν' ακουσθεί. Et lorsque abasourdi il demande "mais c'est quoi cette folie". κ' η μουσικές. να κλαυθεί. des parfums pour les cheveux. Et cet après-midi l'amour a passé Sur ce corps sublime.και τα παράτησε. de l'encens.

. κόκκινα. πράσινα ή γαλάζια.Μα ως κ' οι Φράγκοι δεν την εκτιμούνε πια. τους ρήμαξεν ο Καντακουζηνός. Ένα σωρό κομμάτια από υαλί. ωραίαν κι αξίαν αυτού. Γελοία τα σχέδιά της. Αντιοχεύς· 400 μ. Στίχοι του νέου Τεμέθου του ερωτοπαθούς. αν ο δεσπότης δεν τον έπειθε την τελευταία στιγμή. συγκινημένοι είναι που ο Εμονίδης (από την παλαιάν εκείνην εποχή· το εκατόν τριάντα επτά της βασιλείας Ελλήνων! ίσως και λίγο πριν) στο ποίημα ετέθη ως όνομα ψιλόν· ευάρμοστον εν τούτοις. του Ιωάννη Καντακουζηνού και της Ειρήνης Ανδρονίκου Ασάν. τους ρήμαξε ο κυρ Γιάννης.Χ. μεγάλος άρχοντας πάντα. Εμονίδην. Και θάταν τώρα ευτυχισμένος. Και που το είχε σκοπό να πάει με του κυρ Γιάννη το μέρος! Και θα τόκαμνε. με την ιερατική του επιβολή. Όπως δεν είχαν παρά λίγους πολυτίμους λίθους (του ταλαιπώρου κράτους μας ήταν μεγάλ' η πτώχεια) φόρεσαν τεχνητούς. Ενώ φοβέριζαν τον κόσμο από την Πόλι. μωρά η ετοιμασία της όλη. Οι ανίδεοι Αντιοχείς διαβάζουν. Μια αγάπη του Τεμέθου το ποίημα εκφράζει. Μοιάζουνε τουναντίον σαν μια διαμαρτυρία θλιβερή κατά της άδικης κακομοιριάς των στεφομένων. Τέμεθος. εν Βλαχέρναις. Από υαλί χρωματιστό Πολύ με συγκινεί μια λεπτομέρεια στην στέψιν. με τες από άκρου εις άκρον εσφαλμένες του πληροφορίες. . Τίποτε το ταπεινόν ή το αναξιοπρεπές δεν έχουν κατ' εμέ τα κομματάκια αυτά από υαλί χρωματιστό. Μα αν έγιναν οι στίχοι θερμοί. και τες βλακείες. Με τίτλον «Ο Εμονίδης» του Αντιόχου Επιφανούς ο προσφιλής εταίρος· ένας περικαλλής νέος εκ Σαμοσάτων. Εμείς οι μυημένοι οι φίλοι του οι στενοί· εμείς οι μυημένοι γνωρίζουμε για ποιόνα εγράφησαν οι στίχοι. και στεριωμένος. και με τες υποσχέσεις του.

Α σήμερα βεβαίως δεν είναι θεμιτόν. Εις Ιταλικήν παραλίαν Sur un rivage d'Italie Ο Κήμος Μενεδώρου. Παθαίνεται απ' τον διαρκή πόθον η σάρκα του όλη. . est pensif et morose. το πήρε απόφασι. Να μην προδίδεται. Plein de mélancolie il voit sur le rivage décharger les navires transportant le butin pris au Péloponnèse. Λάφυρα ελληνικά· παρά το φυσικό του. Κοντά στην παραλίαν. Ιταλιώτης νέος. Il est certainement hors de question ce jour.Είναι τα σύμβολα του τι ήρμοζε να έχουν. σύννους και κατηφής. την νύχτα. μια Κυρία Ειρήνη Ανδρονίκου Ασάν. το προσπαθεί εννοείται. Ρώτησε· μα δεν ήξεραν τίποτε να τον πουν. Αρρώστησεν ο νους του από λαγνεία. Ίσως να μπει. τον βίον του περνά μέσα στες διασκεδάσεις· ως συνειθίζουν τούτοι οι απ' την Μεγάλη Ελλάδα μες στα πολλά τα πλούτη αναθρεμένοι νέοι. Jeune Grec d'Italie. κατάλαβε πως είχε γνωρισθεί μ' ένα όλως άγνωστο υποκείμενον· μια απ' τες πολλές άγνωστες κ' ύποπτες νεανικές μορφές που απ' εκεί περνούσαν. σε τι εκτίθεται το ξέρει. Θέλει την ένωσι μαζύ του πάλι. il n'est point possible pour ce jeune homme qu'il ait aujourd'hui envie de s'amuser. Του σώματος εκείνου η αφή είν' επάνω του. Πηγαίνει όμως στην ταβέρνα τακτικά. Το 25ον έτος του βίου του Πηγαίνει στην ταβέρνα τακτικά που είχανε γνωρισθεί τον περασμένο μήνα. Μα σήμερα είναι λίαν. le butin de Corinthe. Μα κάποτε σχεδόν αδιαφορεί. Ce sont dépouilles grecques. Στο στόμα του μείνανε τα φιλιά. Από τα λόγια των. Kimos de Ménédore. δεν είναι δυνατόν ο Ιταλιώτης νέος νάχει για διασκεδάσεις καμιάν επιθυμίαν. Δεν είν' απίθανον η ζωή του αυτή σε σκάνδαλον ολέθριο να τον φέρει. και κάθεται και βλέπει προς την είσοδο· μέχρι κοπώσεως βλέπει προς την είσοδο. ses jours se déroulent en divertissements selon le mode de vie de ceux de la Grande Grèce comblés dans le giron de leur belle opulence. η λεία της Κορίνθου. με άκραν μελαγχολίαν τα πλοία με την λείαν Mais aujourd'hui Kimos malgré son naturel. Απόψ' ίσως ναρθεί. βλέπει που εκφορτώνουν εκ της Πελοποννήσου. του τι εξ άπαντος ήταν ορθόν να έχουν στην στέψι των ένας Κυρ Ιωάννης Καντακουζηνός. Κοντά τρείς βδομάδες έτσι κάμνει.Εξ άλλου.

τρέμει κι αυτή για την ζωή του Κλείτου. . Και μες στον ύπνον η ηδονή προσήλθε· μέσα στον ύπνο βλέπει κ' έχει την μορφή. Il a contracté la fièvre qui.. ένα συμπαθητικό παιδί. Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω Για την αρμόζουσα παίδευσι κι αγωγή ο Απολλώνιος ομιλούσε μ' έναν νέον που έκτιζε πολυτελή οικίαν εν Ρόδω. d'une rare culture grecque. un jeune acteur. και τρέμουν οι γονείς του. cette année. περίπου είκοσι τριώ ετών με αρίστην αγωγή. Une vieille servante qui l'a élevé Tremble elle aussi pour la vie de Clitos.»Το «κεραμεούν» και «φαύλον»· το σιχαμερό: που κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι αρκετή) αγυρτικώς εξαπατά. Το κεραμεούν και φαύλον. ακόμη δυο τρεις μήνες για να λιγοστέψουν οι δουλειές.Στο πληκτικό χωριό Στο πληκτικό χωριό που εργάζεται υπάλληλος σ' ένα κατάστημα εμπορικό· νεότατος . Il est gravement malade et ses parents tremblent. Η αρρώστια του Κλείτου La maladie de Clitos… Ο Κλείτος. έπαυσε να τον αγαπά και να τον θέλει. την σάρκα που ήθελε. όλ' η νεότης του στον σαρκικό πόθο αναμένη. Τον ηύρε ο πυρετός που φέτος θέρισε στην Αλεξάνδρεια. Τον ηύρε ο πυρετός εξαντλημένο κιόλας ηθικώς La fièvre l'a trouvé déjà tout abattu απ' τον καϋμό που ο εταίρος του. κ' έτσι να μεταβεί στην πόλιν να ριχθεί στην κίνησι και στην διασκέδασιν ευθύς· στο πληκτικό χωριό όπου αναμένει έπεσε στο κρεββάτι απόψι ερωτοπαθής. Clitos.. Και μια γρηά υπηρέτρια που τον μεγάλωσε. «Εγώ δε ες ιερόν» είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθών πολλώ αν ήδιον εν αυτώ μικρώ όντι άγαλμα ελέφαντός τε και χρυσού ίδοιμι ή εν μεγάλω κεραμεούν τε και φαύλον. A cessé de l'aimer et ne veut plus de lui.και που αναμένει ακόμη δυο τρεις μήνες να περάσουν. Ειν' άρρωστος βαρειά. est gravement malade. Nanti d'une excellente éducation. un aimable garçon D'environ vingt-trois ans. ένας νέος ηθοποιός. εις έντασιν ωραίαν όλ' η ωραία νεότης του. moissonne dans Alexandrie. με σπάνια ελληνομάθεια ειν' άρρωστος βαρειά. Parce que son ami.

« Στον νικητήν. και για εξιστόρησι των πράξεών του εκτενή εν λόγω ελληνικώ κ' εμμέτρω και πεζώ· εν λ ό γ ω ε λ λ η ν ι κ ώ που είν' ο φορεύς της φήμης. Λαμπρά ταιριάζουν όλα. και χριστιανέψει. υπηρέτρια. και τα λοιπά. à chacune de mes paroles. «Λυτρώσας τους Ρωμαίους απ' τον ολέθριον Οκτάβιον. Mon bon vieux père qui m'a toujours aimé d'un amour égal. εκεί στες τελευταίες γραμμές. mon bon vieux père je pleure. μέσες. ήσαν βεβαίως απροσδόκητες. Elle prend en cachette des gâteaux. ολίγο πριν χαράξει. όπως είπαμεν. Εν δήμω της Μικράς Ασίας Η ειδήσεις για την έκβασι της ναυμαχίας. peu lui chaut qu'un chrétien guérisse ou ne guérisse pas. τον δίκην παρωδίας Καίσαρα. mort peu avant l'aube avant hier. εις κάθε λόγον. Η κουτή δεν νοιώθει που τον μαύρον δαίμονα λίγο τον μέλει αν γιάνει ή αν δεν γιάνει ένας Χριστιανός. je veille à me conformer aux préceptes de ta très Sainte Eglise. εις κάθε σκέψι είν' η προσπάθεια μου Jésus Christ. τον λίαν ενδεδειγμένον για έπαινο περιφανή. du vin . Ιερεύς του Σεραπίου Prêtre au Serapium Τον γέροντα καλόν πατέρα μου. τον θαυμαστόν επί μεγαλουργία πολιτική. Toutes les bribes d'incantation qui lui reviennent. . Ιησού Χριστέ. Αντίς. υπέρ του οποίου ενθέρμως εύχονταν ο δήμος· την επικράτησι του Αντωνίου» εδώ. Όσα θυμάται μέλη της ικεσίας ψάλλει· άκρες. Τ' όνομα μόνον ν' αλλαχθεί. Όλο το κείμενον ταιριάζει ωραία. Αλλά δεν είναι ανάγκη να συντάξουμε νέον έγγραφον. Il lui vient tout à coup à l'esprit une idole Qu'elle adorait.» και τα λοιπά. και κρασί. Παίρνει κρυφά κάτι πλακούντια.» τώρα θα βάλουμε «Λυτρώσας τους Ρωμαίους απ' τον ολέθριον Αντώνιον». La sotte ne voit pas que le noir démon. τον εν παντί πολεμικώ έργω ανυπέρβλητον. Τα πάει στο είδωλο μπροστά. και μέλι. avant d'entrer en service Chez ces chrétiens notoires. τον αγαπώντα με το ίδιο πάντα· τον γέροντα καλόν πατέρα μου θρηνώ που πέθανε προχθές. Dans l'angoisse qui la travaille.Μες στην δεινήν ανησυχία της στον νου της έρχεται ένα είδωλο που λάτρευε μικρή. enfant. elle les marmonne pêle-mêle. de mes pensées et de mes actes. η αλλαγή: «του Καίσαρος ως δώρον του Διός κάλλιστον θεωρών στον κραταιό προστάτη των Ελλήνων. σε σπίτι Χριστιανών επιφανών. et de se convertir. τον προσφιλή εν πάση χώρα ελληνική. τα παραγγέλματα της ιεροτάτης εκκλησίας σου να τηρώ εις κάθε πράξιν μου. τον έθη ελληνικά ευμενώς γεραίροντα. πριν μπει αυτού. du miel Et les porte devant l'idole. στο Άκτιον. τον ενδοξότατον.

mon Christ. Ο μιαρότατος. Το μόνο που με σώζει σαν εμορφιά διαρκής. και πύλες της περιωνύμου πόλεως Αντιοχείας. είναι που είχα δυο χρόνια δικό μου τον Ταμίδη. Λυτρώθηκε το κράτος επί τέλους.Μέσα στα καπηλειά και τα χαμαιτυπεία της Βηρυτού κυλιέμαι. για τον πατέρα μου μ' όλο που ήτανε -. Στης επιβλητικής. Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών Εξ ιερέων και λαϊκών μια συνοδεία. διέρχεται οδούς. Χριστέ. στες πόρτες των σπιτιών τους και πλήρεις αγαλλιάσεως τον προσκυνούν την δύναμιν. je pleure et me lamente pour mon père. Μ' άφισεν ο Ταμίδης· κ' επήγε με του Επάρχου τον υιό για ν' αποκτήσει μια έπαυλι στον Νείλο. οι ευλαβείς. .Αλλά τώρα θρηνώ· οδύρομαι. Mais à présent. λευκοντυμένος έφηβος βαστά με ανυψωμένα χέρια τον Σταυρόν. ο αποτρόπαιος Ιουλιανός δεν βασιλεύει πια. οι πριν τοσούτον υπερφίαλοι.horrible à dire – prêtre au Serapeum maudit. μακράν ημών να μένουν πάντα (όσο την πλάνη τους δεν απαρνούνται). τον Σταυρόν. τον πιο εξαίσιο νέο. μεγάλης συνοδείας την αρχή ωραίος. Εις κάθε συνοικίαν όπου εν θεοσεβεία ζουν οι Χριστιανοί φέρει παρηγορίαν και χαρά: βγαίνουν. je les abhorre. malgré qu'il fut . Υπέρ του ευσεβεστάτου Ιοβιανού ευχηθώμεν. δικό μου όχι για σπίτι ή για έπαυλι στον Νείλο. Et ceux qui te refusent. τον άγιον Σταυρόν.Είναι μια ετήσια εορτή Χριστιανική.φρικτόν ειπείν -στο επικατάρατον Σεράπιον ιερεύς.η καθημερινή. Μες σ' ευτελή κραιπάλη διάγω ποταπώς. Μέσα στα καπηλειά Μέσα στα καπηλειά και τα χαμαιτυπεία της Βηρυτού κυλιέμαι. πιο επιφανώς. ένα μέγαρον στην πόλιν. ιδού. Μακράν ημών. Μα σήμερα τελείται. Κι όσους σε αρνούνται τους αποστρέφομαι. την σωτηρίαν της οικουμένης. την δύναμιν και την ελπίδα μας. Δεν έκανε να μένω στην Αλεξάνδρεια εγώ. Προχωρεί ο άγιος Σταυρός. συνεσταλμένοι τώρα και δειλοί με βίαν απομακρύνονται από την συνοδείαν. Οι εθνικοί. πλατέες. αντιπροσωπευμένα πάντα τα επαγγέλματα. σαν άρωμα που επάνω στην σάρκα μου έχει μείνει.-. Δεν ήθελα να μένω στην Αλεξάνδρεια εγώ.

Immoraux sans doute mais en contrepartie ils avaient leur façon d'être. désignant le Christ et Constance. φασίν. Α βέβαια προτιμούσανε το Χι.. ο απόλυτα καλαίσθητος. ce bien-être quotidien aux aspects si variés. Cherchant à comprendre. Ses élucubrations sur les faux dieux. κι ο πιο αγαπηθείς σ' όλην την Αντιόχεια. ses jactances fastidieuses. Renier tout cela en échange de quoi? Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του. κανένα δεν πληρώνουν τόσο ακριβά ως αυτόν. ο ενήδονος. disent-ils.Είπα. certainement le KAPPA. ουδέν ηδίκησε την πόλιν ουδέ το Κάππα. nous apprîmes que ces lettres sont des initiales. Τον φημισμένο Μέβη που αναντιρρήτως είναι ο νέος ο πιο ευειδής. για να προσέξουν κιόλας τι.. Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς Julien et les gens d'Antioche Το Χι. sa peur puérile du théâtre. Κανέν' από τους άλλους του ιδίου βίου νέους. μα και στην Ρώμη ακόμη. Certainement qu'ils préféraient le KHI. ni le KAPPA. εδιδάχθημεν αρχάς ονομάτων είναι τα γράμματα. τες ανιαρές περιαυτολογίες· την παιδαριώδη του θεατροφοβία· την άχαρι σεμνοτυφία του· τα γελοία του γένεια. εν τω έργω σου τον Μέβη αξίζει ν' αναφέρεις. la vie renommée d'Antioche. τρεις μέρες πολύ συχνά τον δίνουν ως εκατό στατήρας.Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας Δόκιμε σοφιστή που απέρχεσαι εκ Συρίας και περί Αντιοχείας σκοπεύεις να συγγράψεις. leur théâtre prestigieux où l'Art s'alliait aux plaisirs de la chair? Ανήθικοι μέχρι τινός .. Αλλ' είχαν την ικανοποίησι που ο βίος τους ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχείας. son ingrate pruderie. Τυχόντες δ' ημείς εξηγητών. sa barbe ridicule. Le KHI n'a point fait du tort à la ville.και πιθανόν μέχρι πολλού ήσαν. Να τ' αρνηθούν αυτά.. voluptueuse et toujours esthétique. δεν βρίσκετ' ένας νέος εράσμιος σαν τον Μέβη. Στην Αντιόχεια· μα και στην Αλεξάνδρεια. ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΙΣΟΠΩΓΩΝ JULIEN MISOPOGON Ήτανε δυνατόν ποτέ ν' απαρνηθούν την έμορφή τους διαβίωσι· την ποικιλία των καθημερινών τους διασκεδάσεων· το λαμπρό τους θέατρον όπου μια ένωσις εγένονταν της Τέχνης με τες ερωτικές της σάρκας τάσεις! Pouvaient-ils renier leur belle vie. et comment! . Για νάχουνε τον Μέβη μονάχα δυο. α βέβαια προτιμούσανε το Κάππα· εκατό φορές. το δε Κωνστάντιον. δηλούν δ' εθέλειν το μεν Χριστόν.

Machinalement. ευγενική «Ου το εμόν ή το σον. Et s'attendait toujours à le voir apparaître. Δεν θάτανε σωστό.. τουλάχιστον γνωστή. ces mots froids. . 23 έως 24 ετών Deux jeunes hommes de vingt-trois à vingt-quatre ans. Un seul lui restait . n'ont été prononcés". τα τρία σελίνια του έμεινε μόνον ένα: τόση ώρα που περίμενε ξόδιασε τ' άλλα σε καφέδες και κονιάκ. Βαρέθηκεν εφημερίδες να διαβάζει μηχανικώς. il avait dépensé le reste en cafés et en cognacs. Une heure et demie . la très sensée dame Anne Dalassène – exemplaire dans ses actes et son maintien – Reprenons ici. De ses trois pauvres schellings. en l'attendant. και την υπόληψί του. Έχασε βαθμηδόν το λιγοστό του χρήμα· κατόπι τη σειρά.. Δύο νέοι.και τον περίμενεν ακόμη. Μια άποψις άλλη υπάρχει που αν ιδωθεί από αυτήν φαντάζει. συμπαθής· φαντάζει. ήταν πιθανόν μεγάλως να εκτεθείς. Πήγαν μεσάνυχτα .Άννα Δαλασσηνή Anne Dalassène Εις το χρυσόβουλλον που έβγαλ' ο Αλέξιος Κομνηνός για να τιμήσει την μητέρα του επιφανώς. Αλλ' όχι μόνον τούτα. Depuis dix heures et demie il était au café. Κατήντησ' ένας τύπος που αν σ' έβλεπαν μαζύ του συχνά. απλό και γνήσιο του έρωτος παιδί. και τον περίμενε σε λίγο να φανεί. Ενίοτε τα έξοδά του τα κέρδιζεν από μεσολαβήσεις που θεωρούνται ντροπιασμένες. Αξίζει παραπάνω της εμορφιάς του η μνήμη. Απ' τα έρημα. et il l'attendait encore. Minuit vint. ερρήθη». Il s'était lassé de lire des journaux. De la bulle d'or émise par Alexis Comnène en hommage public à sa mère. le café s'était presque entièrement vidé. une phrase belle. Απ' τες δεκάμισυ ήτανε στο καφενείον. Απ' την υπόληψί του. την λίαν νοήμονα Κυρίαν Άννα Δαλασσηνή -την αξιόλογη στα έργα της. Μια ερωτική ροπή του λίαν απαγορευμένη και περιφρονημένη (έμφυτη μολοντούτο) υπήρξεν η αιτία: ήταν η κοινωνία σεμνότυφη πολύ. Μα η κοινωνία που ήταν σεμνότυφη πολύ συσχέτιζε κουτά. στα ήθη -υπάρχουν διάφορα εγκωμιαστικά: εδώ ας μεταφέρουμε από αυτά μια φράσιν έμορφην. Πλησίαζε τα τριάντα χωρίς ποτέ έναν χρόνο να βγάλει σε δουλειά. Πήγεν η ώρα μιάμισυ· είχε αδειάσει το καφενείον ολοτελώς σχεδόν. courtoise: "Jamais le mien ou le tien. Μέρες του 1896 Εξευτελίσθη πλήρως. που άνω απ' την τιμή. το ψυχρόν τούτο ρήμα. και την υπόληψί του έθεσε ανεξετάστως της καθαρής σαρκός του την καθαρή ηδονή.

και λίαν ειδικό. Τον εξαντλούσε η τόση αναμονή. ζωντάνεψαν. δροσίσθηκαν. Et. Il avait gagné soixante livres au tripot. Lorsqu'il fut près de quatre heures. αίσθημα κι ωραιότης πήγαν . Μέρες του 1901 Jours de 1901 Τούτο εις αυτόν υπήρχε το ξεχωριστό. Il y avait en lui ceci d'unique que malgré une vie dissolue. Leur beau visage. et se remirent à boire. τα εξαίσιά τους νειάτα. Furent rafraîchis. Une si longue attente l'épuisait. η Αντιόχεια καυχιέται που είναι πόλις παλαιόθεν ελληνίς· του Άργους συγγενής: απ' την Ιώνη που ιδρύθη υπό Αργείων αποίκων προς τιμήν της κόρης του Ινάχου. άρχισαν να τον καταλαμβάνουν σκέψεις οχληρές της παραστρατημένης του ζωής. άλλωστε. depuis des heures entières. σπίτι της διαφθοράς πήγανε και ζητήσαν δωμάτιον ύπνου. L'amour affectueux qui les unissait. Mais lorsqu'il vit entrer son ami. παρ' όλην την συνειθισμένη του στάσεως και ηλικίας εναρμόνισιν. Ils se rendirent. τονώθηκαν απ' τες εξήντα λίρες του χαρτοπαικτείου. . non pas dans leur honnêtes familles. Μα σαν είδε τον φίλο του να μπαίνει . και για το μέγα πλήθος των εν αυτή κατοίκων. ils demandèrent une chambre et des boissons coûteuses. Son ami apporta une nouvelle inattendue .όχι στα σπίτια των τιμίων οικογενειών τους (όπου. on ne voulait même plus d'eux. fortifiés Par les soixante livres du tripot. les pensées inopportunes s'évanouirent. Τα έμορφά τους πρόσωπα. d'ailleurs. l'ennui. κι ακριβά πιοτά. Κι όλο χαρά και δύναμις. Des pensées inopportunes sur sa vie dévoyée Commencèrent. η ανία. à l'amour. Είχε κερδίσει στο χαρτοπαικτείον εξήντα λίρες.ευθύς η κούρασις. Mais dans une maison de débauche qui leur était familière. Car comme il était seul. στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς. Παλαιόθεν Ελληνίς Καυχιέται η Αντιόχεια για τα λαμπρά της κτίρια. Καυχιέται που είν' η έδρα ενδόξων βασιλέων· και για τους καλλιτέχνας και τους σοφούς που έχει και για τους βαθυπλούτους και γνωστικούς εμπόρους. που μέσα σ' όλην του την έκλυσι και την πολλήν του πείραν έρωτος. οι σκέψεις φύγανε. leur jeunesse merveilleuse. Heureux. une grande expérience des choses de l'amour façonnée au fil du temps. Ο φίλος του έφερε μια ανέλπιστη είδησι. Où. d'allure spéciale . και τους ωραίους της δρόμους· για την περί αυτήν θαυμάσιαν εξοχήν. radieux de beauté.Κάπνισεν όλα του τα σιγαρέτα. lorsque les boissons coûteuses furent épuisées. η αισθητική αγάπη που είχαν μεταξύ τους. Et. aussi. Και σαν σωθήκαν τ' ακριβά πιοτά. και ξαναήπιαν. Μα πιο πολύ ασυγκρίτως απ' όλα. pleins de joie et de vigueur. aussitôt la fatigue. Il avait fumé toutes ses cigarettes. Γιατί κιόλας μονάχος όπως ήταν για ώρες. ranimés. και σαν πλησίαζε πια η ώρα τέσσερες. à s'emparer de lui. ils se livrèrent. μήτε τους θέλαν πια): σ'ένα γνωστό τους.

La situation lui met les nerfs a bout. Όπως μπορείς πια δούλεψε. Et il est à bout de nerf. Ses mains se posent sur des membres exquis . Ένας νέος.Τον φθείρει αυτόν μια απόλαυσις μισή. Sur nos croyances religieuses le présomptueux Julien a décrété "J'ai lu. της Τέχνης του Λόγου . «Ανέγνως. le pitre. ce qui n'arrange pas les choses. de menues sommes. non sans peine.στο 24ον έτος του Un jeune artisan du verbe en 24ème année…. il boit et il fume. mon esprit. il jouit. car si tu avais compris. ήταν στιγμές που θύμιζε παράδοξα έφηβο που . Και φθείρεται. Comme si avec ce "désapprouve" il nous avait anéanti. μυαλό. κατέγνων». avons-nous rétorqué aussitôt. Jamais encore il n'a aimé avec une aussi véhémente passion. Είναι σε μια κατάστασι εκνευριστική. μυαλό. Lui-même. il le ressent à cette heure. travaille comme tu peux. ne fait que consentir.που την εντύπωσιν έδιδε σάρκας σχεδόν άθικτης. par instants . tu n'aurais point désapprouvé". Chaque jour il baise le visage aimé. De plus. "Tu as lu. ο γελοιωδέστατος. Espiègleries qui ne passent pas chez nous. Il emprunte. travaille comme tu peux. τα χέρια του είναι πάνω στα πιο εξαίσια μέλη. il manque l'accomplissement Qu'ils devraient vouloir l'un et l'autre avec ferveur . Ensuite il boit et il fume. έγνων. Εξ άλλου είναι κι άεργος· κι αυτό πολύ συντείνει.κάπως αδέξια . σέρνει με ανία της εμορφιάς του το μαράζι. Maintenant. .ηδονίζεται. Κ' έπειτα πίνει και καπνίζει· πίνει και καπνίζει· και σέρνεται στα καφενεία ολημερίς. Parfois il mendie presque. Ποτέ του δεν αγάπησε με τόσο μέγα πάθος. et tant bien que mal il subsiste. αλλ' ουκ έγνως· ει γαρ έγνως.που όμως τώρα νοιώθει πως στέργει μόνον . (Δεν είν' ομοίως δοσμένοι στην ανώμαλη ηδονή κ' οι δυο.ετύχαιναν στιγμές .Όπως μπορείς πια δούλεψε. mon esprit. ουκ αν κατέγνως» απαντήσαμεν αμέσως. Μονάχ' αυτόν κυρίεψε απολύτως). si éprouvée par le stupre donnait étrangement en ces moments l'impression d'un adolescent qui.πλην βέβαια σπανιότατες . Il traîne avec ennui le vague-à-l'âme de sa beauté. Των είκοσι εννιά του χρόνων η εμορφιά η τόσο από την ηδονή δοκιμασμένη. Κάτι μικρά χρηματικά ποσά με δυσκολία δανείζεται (σχεδόν τα ζητιανεύει κάποτε) και ψευτοσυντηρείται. Ils ne se sont pas adonnés pareillement au plaisir pervers : lui seul en est totalement la proie. και νευρίασε εντελώς. Sa beauté de vingt-neuf ans. Sur ce corps sublime mais qui. Et il se ronge. compris. livre son corps à l'amour pour la première fois. Mais il manque le bel accomplissement de l'Amour. avec maladresse. il est sans travail.très rares – il donnait l'impression d'une chair virginale. Il baise les lèvres adorées. Maintenant. mais tu n'a rien compris. Ουκ έγνως Tu n'as rien compris Για τες θρησκευτικές μας δοξασίες ο κούφος Ιουλιανός είπεν «Ανέγνων. Τάχατες μας εκμηδένισε με το «κατέγνων» του. Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέρασι δεν έχουνε σ' εμάς τους Χριστιανούς. les Chrétiens. Et tout le long du jour il traîne dans les cafés. Φιλεί το πρόσωπο το αγαπημένο κάθε μέρα. Μα λείπει η ωραία πραγμάτωσις του έρωτος· λείπει η πραγμάτωσις που πρέπει νάναι κι απ' τους δυο μ' έντασιν επιθυμητή.στην αγάπη πρώτη φορά το αγνό του σώμα παραδίδει. Φιλεί τα λατρεμένα χείλη· πάνω στο εξαίσιο σώμα . une jouissance non partagée le ronge. et désapprouve".

il l'examine attentivement. ces lèvres Façonnées pour les plus subtiles voluptés. artiste amateur… Τελείωσε την εικόνα χθες μεσημέρι. για να φανεί και κάτι από την εμορφιά του στήθους. Το στόμα του. Elle est bien là. δεν τολμούσεδεν ήξερε έναν τέτοιον λόγο πώς να πει προς την μητέρα του: ότι απαιτούσε ο Πτολεμαίος για εγγύησιν της συμφωνίας των ν' αποσταλεί κι αυτή εις Αίγυπτον και να φυλάττεται· λίαν ταπεινωτικόν. échancrée. σαν έκανε τα χείλη. Και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε νάναι στο γήρας της οφέλιμη στην Σπάρτη ακόμη. ni cravate. Κι όλο ήρχονταν για να μιλήσει· κι όλο δίσταζε. Τον έκαμε με γκρίζο ρούχο ξεκουμπωμένο. il a fini ce portrait. Κι όλο άρχιζε να λέγει· κι όλο σταματούσε. l'expression qu'il a essayé de rendre quand il a peint les yeux et les lèvres…. la masse des beaux cheveux descend très bas sur le front ( c'est ainsi qu'il les porte en ce moment). Όσο για την ταπείνωσι . à midi. sans gilet. . τα χείλη που για εκπληρώσεις είναι ερωτισμού εκλεκτού. ερασιτέχνην Portrait d'un jeune homme de vingt-trois ans. Cette bouche. Hier. Maintenant. Τώρα λεπτομερώς την βλέπει. Και γέλασε· κ' είπε βεβαίως πιαίνει. Il l'a peint dans un veston déboutonné. Το φρόνημα της Σπάρτης ασφαλώς δεν ήταν ικανός να νοιώσει ένας Λαγίδης χθεσινός· όθεν κ' η απαίτησίς του δεν μπορούσε πραγματικώς να ταπεινώσει Δέσποιναν Επιφανή ως αυτήν· Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα. Gris foncé. Μ' ένα τριανταφυλλί πουκάμισο· ανοιγμένο. Το μέτωπο δεξιά ολόκληρο σχεδόν σκεπάζουν τα μαλλιά του.μα αδιαφορούσε. του λαιμού..Εν Σπάρτη Δεν ήξερεν ο βασιλεύς Κλεομένης. γκρίζο βαθύ· χωρίς γελέκι και κραβάτα. Υπάρχει ο τόνος πλήρως ο ηδονιστικός που θέλησε να βάλει σαν έκανε τα μάτια. Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα. ανοίκειον πράγμα. Du côté droit. και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί. τα ωραία του μαλλιά (ως είναι η χτενισιά που προτιμά εφέτος). Peint par un camarade de son âge. Μα η υπέροχη γυναίκα τον κατάλαβε (είχεν ακούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές).. pour laisser entrevoir la beauté de la poitrine et du cou. Une chemise rose.

200 av. Να μη βιαζόμεθα· είν' επικίνδυνον πράγμα η βία. Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη· η κατοχή σας είν' επισφαλής: η τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες Αποικίες. toute hâte est dangereuse. Aussi. μετά τόση δεινότητα χειρουργική.mais. Puis.- Lorsqu'enfin ils quittent la scène. κι από την άλληνα την συναφή. plus ils trouvent superflues des choses dont on ne peut pourtant se séparer. βρίσκουν και βρίσκουν περιττά. (Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ δεν τους χρειάζονταν κανείς). με την απαίτησι να εκτελεσθούν άνευ αναβολής. Έχουνε και μια κλίσι στες θυσίες. cette source de revenus peut avoir des effets pervers et donc cette autre qui en dépend. nous allons de l'avant. que. κι από την τρίτη τούτην: ως συνέπεια φυσική· είναι μεν ουσιώδεις. investiguer et prescrire des réformes radicales. nous ne pouvons que prêter l'oreille à ceux qui insistent qu'il est grand temps de s'adresser à quelqu'un de compétant en matière de Réformes. Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια. καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι. Ils préconisent aussi des sacrifices: Renoncez à tel territoire. mais que faire. elles soient mises sur pied. Και τέλος πάντων. απέλθουν. Cependant. il se pose tant de problèmes . βεβαίως και δυστυχώς. dans la Colonie. τελειώσουνε την εργασία. il serait exagéré de dire que dans la Colonie les choses vont à souhait. Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή.Εν μεγάλη Ελληνική αποικία. Ainsi. . με το καλό. σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη. κ' ευθύς στον νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν. il ne nous reste qu'à constater ce qui subsiste d'un tel acharnement chirurgical. par voie de conséquence. Κι όταν. Όμως το πρόσκομμα κ' η δυσκολία είναι που κάμνουνε μια ιστορία μεγάλη κάθε πράγμα οι Αναμορφωταί αυτοί. cette possession paraît précaire et ne peut qu'amener des ennuis. on peut la regretter. Il est certes malheureux. tout risque prévisible doit être évité. και μ' όλο που οπωσούν τραβούμ' εμπρός. να. αλλά τι να γίνει. ayant tout défini. Peut-être la décision serait-elle prématurée. και να παυθούν ζητούνε· πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς. illico presto. . τραβούμ' εμπρός. Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια. ils trouvent prétexte pour questionner. κι ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς. (Ah! si l'on pouvait se passer d'eux!) Au moindre détail. et puis celle-là. να δούμε τι απομένει πια. Για κάθε τι. Dans une grande colonie grecque. Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε. amputé et pris des honoraires bien mérités. ίσως. insistant que. Certes. J. για το παραμικρό ρωτούνε κ' εξετάζουν.ne faut-il pas le dire aussi? quoi qu'il en soit. substantielles peut-être. plus ils jaugent et ils contrôlent.Χ. Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός. να έφθασε ο καιρός να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή. et malgré quelques progrès. . 200 π. Έχει άτοπα πολλά. il y a l'inconvénient qu'ils sont trop portés. corrigé. παίρνοντας και την δικαία μισθοδοσία. n'est pas là le lot de toute entreprise humaine? Puis. Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ' ευχήν στην Αποικία δεν μέν' η ελαχίστη αμφιβολία. fouiller. η Αποικία.C.ces Réformateurs! à faire un drame en toute occasion.

Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης Άρεσε γενικώς στην Αλεξάνδρεια. . έλαβα εγώ πενθών. ελληνική. κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται· κ' έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά. αστείος άνθρωπος. μ' όλο που προσποιούνταν πως δεν ανησυχούσε. Κίμων Λεάρχου. Με το έστειλεν ο γράψας γνωστός μου ποιητής. κ' η περιβολή. κ' οι τέτοιοι τόχουν φυσικό να μη μιλούν πολλά. ο εξάδελφός του Κίμων. Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν. Αλλ' ήμεθαν κ' οι δυο νέοι μιας ηλικίας. ντύθηκε σαν τους Έλληνας. μήτε τίποτε. ένοιωνα εγώ συχνά τα μάτια του κλαμένα. έπεφτεν ως αλλόφρων στης κλίνης μου το άκρον. Προ πάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος. προσέχοντας με δέος τες κλίσεις και την προφορά· κ' έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του.»- Το επιτύμβιον τούτο Μαρύλου Αριστοδήμου αποθανόντος προ μηνός στην Αλεξάνδρεια. 22 ετών. οι απαίσιοι. Θάταν βαθύς στες σκέψεις. ως είναι το συνήθειο τους. Αγόραζε βιβλία ελληνικά. Προδότις είναι η Μοίρα. αλλά δεν τες επιζητούσεν· ήταν μετριόφρων. Τες ύστατές μου μέρες. Ο Ερμοτέλης με είχε αχώριστόν του φίλον. ο ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης Αριστομένης. Γι' αυτό και περιορίζονταν σε λίγες λέξεις. διεδίδετο. είκοσι τριώ ετών. τες δέκα μέρες που διέμεινεν αυτού. Δέχονταν ευχαρίστως τες τιμές. Σαν νόμιζε που λίγο είχ' αποκοιμηθεί. Ένας τυχαίος. Ως τ' όνομά του. έμαθ' επάνω. ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά. σπουδαστής Ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη) « Το τέλος μου επήλθε ότε ήμουν ευτυχής. Με το έστειλ' επειδή ήξερε συγγενής ότ' ήμουν του Μαρύλου: δεν ήξερε άλλο τι. Ίσως κανένα πάθος άλλο τον Ερμοτέλη νάπαιρνεν από μένα. κ' οι Αλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό. Τελείωσα καλώς· εν τη αμερίστω αγάπη. κοσμίως. υιός του Μενελάου. Πήρε όνομα ελληνικό.

και μετά προς την Σινώπην την πορεία του ξακολούθησε. κάτοχος ισχυρών στρατών και στόλων. και θα νομίζω που με λέγει. Ιδού τον ξαναπήρες ως εποθούσες.. Κατάλληλη δεν είν' η μέρα σήμερα. Έστειλεν αξιωματικό του ο Μιθριδάτης τον μάντι να ρωτήσει πόσα θ' αποκτήσει ακόμη στο μέλλον αγαθά.Μα ν' αρκεσθεί. πολύ απόκεντρον όπου ένας μάντις είχε κατοικίαν. Είχαμε μεγαλώσει μαζύ. Βαθυά μελαγχολώ.μ' όλο που με είχε κλέψει την αγάπη του Ερμοτέλη. Ξέρω τον χαρακτήρα τον ευπαθή που έχω. Δεν κατάλαβα καλά. κάθε μνησικακίαν για τον Μαρύλο . που κι αν με θέλει τώρα ο Ερμοτέλης πάλι δεν θάναι διόλου το ίδιο. με τόσα που έχει ο βασιλεύς. «Ικανοποιητικώς δεν μπόρεσα να διευκρινίσω. Εν πορεία προς την Σινώπην Ο Μιθριδάτης. Το ίνδαλμα του Μαρύλου θάρχεται ανάμεσό μας. προς θεού. Τα περισσότερα εις κινδύνους θα τον φέρουν. Ιδού είσαι τώρα ικανοποιημένος. Να πεις στον βασιλέα Μιθριδάτη: λίαν σπανίως βρίσκεται ο εταίρος του προγόνου του ο ευγενής. κ' είπε στον αξιωματικό. που εγκαίρως με την λόγχην γράφει στο χώμα επάνω το σωτήριον Φεύγε Μιθριδάτα». ν' αρκείται! Η τύχη ξαφνικές έχει μεταβολές. Ο πρόωρος θάνατός του κάθε μνησικακίαν μου έσβυσ' εντελώς. Έστειλεν αξιωματικό του. πόσες δυνάμεις άλλες. Κάτι σκιώδη πράγματα είδα. αξιωματικέ: με τόσα που έχει. . Κίμων. μεγάλων πόλεων ο κύριος.Είν' η ψυχή μου πλήρης λύπης για τον Μαρύλο. σαν αδελφοί. Θυμήσου να τον πεις αυτό. ένδοξος και κραταιός. Ιδού δεν έχεις πια αφορμή να με διαβάλλεις. πηγαίνοντας προς την Σινώπην πέρασε από δρόμον εξοχικόν. φρονώ.. Μετά περίπου μισήν ώρα βγήκε περίφροντις. Ο μάντις αποσύρθηκε σ' ένα δωμάτιο μυστικό.

Δεν θέλησα να προχωρήσω πιο εντός. και '11 Ενός τυραννισμένου. που ο Μύρης πέθανε. και σκεύη εξ αργύρου και χρυσού. καμιά κραβάτα κάπως ακριβή. το σώμα του για ένα τάλληρο ή δυο πουλούσε. Τα χέρια του ήσαν λερωμένα από σκουριές και λάδια. Διερωτώμαι αν στους αρχαίους καιρούς είχεν η ένδοξη Αλεξάνδρεια νέον πιο περικαλλή. εννοείται. προ πάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. που έχασα για πάντα τον νέον που λάτρευα παράφορα. σαν έκλειε το μαγαζί. και να γελά. γρήγορ' απ' την επίπονη δουλειά. άγαλμά του ή ζωγραφιά· στο παληομάγαζο ενός σιδερά ριχμένος. και ν' απαγγέλλει στίχους με την τελεία του αίσθησι του ελληνικού ρυθμού· και σκέπτομουν που έχασα για πάντα την εμορφιά του. Στέκομουν κ' έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου. κι από λαϊκή κραιπάλη. Σχισμένα τα ποδήματά του της δουλειάς κ' ελεεινά. Την συμφορά όταν έμαθα. Το βραδυνό. Τον είχανε σε μια μεγάλη κάμαρη που από την άκρην όπου στάθηκα είδα κομμάτι· όλο τάπητες πολύτιμοι. ή σε βιτρίνα αν είχε δει και λαχταρούσε κανένα ωραίο πουκάμισο μαβί. Και σκέπτομουν που η συγκεντρώσεις μας κ' η εκδρομές χωρίς τον Μύρη δεν θ' αξίζουν πια· και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας να χαίρεται. πήγα στο σπίτι του.Μέρες του 1909. Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ. . ταλαιπωρημένη. πτωχοτάτου ναυτικού (από νησί του Αιγαίου Πελάγους) ήταν υιός.Χ. είχε φθαρεί. αν ήταν τίποτε να επιθυμεί πολύ.που πήε χαμένος: δεν έγινε. πιο τέλειο αγόρι από αυτόν . γιατί αντελήφθην που οι συγγενείς του πεθαμένου μ' έβλεπαν με προφανή απορίαν και με δυσαρέσκεια. καμιά κραβάτα για την Κυριακή. Στάθηκα σε διάδρομο. '10. Εργάζονταν σε σιδερά. Παληόρουχα φορούσε. μ'όλο που το αποφεύγω να εισέρχομαι στων Χριστιανών τα σπίτια.

ξένος πολύ· ένοιωθα κιόλα μια αμφιβολία να με σιμώνει: μήπως κ' είχα γελασθεί από το πάθος μου. ή στην Μαρίαν (δεν ξέρω την θρησκεία του καλά). βεβαίως. ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στες οδούς όταν ετύχαινε η παρέα μας να συναντήσει αντίθετη παρέα. Γνωρίζαμε. και με τι προσοχήν εντατική στους τύπους της θρησκείας τους. Ποτέ για την θρησκεία του δεν μιλούσε. Απ' όλους μας πιο έκδοτος στες ηδονές· σκορπώντας αφειδώς το χρήμα του στες διασκεδάσεις. ετοιμάζονταν όλα για την χριστιανική κηδεία.ψιθύρισεν ο Μύρης (οι άλλοι δεν άκουσαν) «τη εξαιρέσει εμού». του πανωραίου Απόλλωνος . κ' έλεγαν προσευχές ενθέρμως και δεήσεις στον Ιησούν. Μα ζούσεν απολύτως σαν κ' εμάς. χαμηλά μιλούσαν για την τελευταία μέρα που έζησε στα χείλη του διαρκώς τ' όνομα του Χριστού. τραβήχθηκε απ' τον κύκλο μας. όταν πρόπερσι στην παρέα μας είχε μπει. Όταν ενθουσιασμένος ένας μας είπεν. πριν αλλοιωθεί απ' την χριστιανοσύνη τους η θύμηση του Μύρη. και που γένομουν ξένος εγώ. Οι Χριστιανοί ιερείς μεγαλοφώνως για την ψυχή του νέου δέονταν. Παρατηρούσα με πόση επιμέλεια. . Η συντροφιά μας νάναι υπό την εύνοιαν και την προστασίαν του μεγάλου. και πάντα του ήμουν ξένος. Κ' εξαίφνης με κυρίευσε μια αλλόκοτη εντύπωσις. κοντά μου. Μάλιστα μια φορά τον είπαμε πως θα τον πάρουμε μαζύ μας στο Σεράπιον. που ο Μύρης ήταν Χριστιανός. στα χέρια του βαστούσ' έναν σταυρό. κ' έστρεψε αλλού το βλέμμα. Μπήκαν κατόπι μες στην κάμαρη τέσσαρες Χριστιανοί ιερείς. Αόριστα. Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές. με τους δικούς του. Πετάχθηκα έξω απ' το φρικτό τους σπίτι. Για την υπόληψι του κόσμου ξένοιαστος. Α κι άλλες δυο φορές τώρα στον νου μου έρχονται. Από την πρώτην ώρα το γνωρίζαμε.Κάτι γρηές. αισθανόμουν σαν νάφευγεν από κοντά μου ο Μύρης· αισθανόμουν που ενώθη. έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί. Χριστιανός. Όμως σαν να δυσαρεστήθηκε μ' αυτόν μας τον αστεϊσμό: θυμούμαι τώρα.

sache-le. Έπαυσε κάθε υποταγή στους αλαζόνας μονάρχας της Αντιοχείας. Ωραία λουλούδια και άσπρα ως ταίριαζαν πολύ Fleurs belles et blanches comme il seyait. για την παληά φιλία.. c’est sans détours. Voilà.Αλέξανδρος Ιανναίος. με ζητεί. και της ελληνικής λαλιάς ειδήμονες· και μ' Έλληνας και μ' ελληνίζοντας μονάρχας σχετισμένοι . Mais à présent il n’a que faire de complets neufs. un autre. je ne peux continuer à vivre avec toi.πλην σαν ίσοι. μάθε το. και με το στανιό και τούτην. Ένας άλλος. κ' η σύζυγός του η βασίλισσα Αλεξάνδρα καθ' όλα ίσοι προς τους Σελευκίδας. n’était qu’un menteur une espèce de filou. και κάτι μεταξωτά μαντήλια.L’ “autre”.Afin de le reprendre il remua ciel et terre pour emprunter vingt livres. και βρήκε είκοσι λίρες. Αλλά.ξεπεσμένοι στα κέντρα τα φθηνά. Son ami lui avait dit. και μήτε είκοσι γρόσια.Ο «άλλος» ήταν ψεύτης. κοντά σ' αυτές. και Αλεξάνδρα Επιτυχείς και πλήρως ικανοποιημένοι. Dimanche on l’enterra à dix heures du matin. και μήτε διόλου τα μεταξωτά μαντήλια. και ν' ακούεται. aussi fines soient-elles. Σ' το λέγω φανερά. περνούν απ' τες οδούς της Ιερουσαλήμ. στες δέκα το πρωϊ.» Ο άλλος του είχε τάξει δυο φορεσιές. για το βαθύ αίσθημά των. mais aussi il revint pour leur vieille amitié pour leur amour à eux. Την Κυριακή τον θάψαν. . Ο φίλος του εδώ προ τριώ μηνών του είπε.. ετελεσφόρησε περιφανώς το έργον που άρχισαν ο μέγας Ιούδας Μακκαβαίος κ' οι τέσσαρες περιώνυμοι αδελφοί του. Ιουδαίοι πιστοί . à force de quémander. pauvres hères que nous sommes voués au quotidien de tristes tripots. Ήλθε ξανά μαζύ του για τες είκοσι λίρες· μα και. Μα τώρα πια δεν θέλει μήτε τες φορεσιές. Ιουδαίοι αγνοί. Τώρα δεν έμεινε τίποτε το ανοίκειον. Τωόντι ετελεσφόρησε λαμπρώς. με σένα δεν μπορώ να περπατώ. Et il revint à lui pour les vingt livres bien sûr.. L’autre l’avait appâté avec deux complets neufs et quelques écharpes de soie. Ιδού ο βασιλεύς Αλέξανδρος Ιανναίος. παληόπαιδο σωστό· μια φορεσιά μονάχα του είχε κάμει. ce n’est qu’un seul complet qu’il put lui arracher en insistant beaucoup.Για να τον ξαναπάρει εχάλασε τον κόσμο. Μπήκε στο καφενείο όπου επήγαιναν μαζύ. Il entra au café qu’ils fréquentaient ensemble. ni de vingt livres non plus ni même de vingt shillings. και μήτε είκοσι λίρες. Δυο πάμπτωχα παιδιά είμεθα . me veut”. il y a trois mois déjà “Nous n’avons plus un sou. Ετελεσφόρησε λαμπρώς το έργον που άρχισαν ο μέγας Ιούδας Μακκαβαίος κ' οι τέσσαρες περιώνυμοι αδελφοί του· και που μετά ανενδότως συνεχίσθη εν μέσω πολλών κινδύνων και πολλών δυσχερειών. με χίλια παρακάλια. για την παληάν αγάπη. κ' η σύζυγός του η βασίλισσα Αλεξάνδρα περνούν με προπορευομένην μουσικήν και με παντοίαν μεγαλοπρέπειαν και χλιδήν. il n’a que faire d’écharpes. Ιουδαίοι καλοί. leur profond sentiment. «Δεν έχουμε πεντάρα. ο βασιλεύς Αλέξανδρος Ιανναίος. καθώς που το απαιτούν η περιστάσεις.προ πάντων.

«διαλγούντα». και μόνοι σαν βρεθήκαν τον αγκάλιασε και τον ασπάζονταν. On l’enterra Dimanche il y a presqu’une semaine. «και συντεταραγμένον». Όμως ο δυνατός της χαρακτήρ επάσχισε· και συνελθούσα η θαυμασία γυναίκα είπε στον Κλεομένη «Άγε. για μένα. μια ανάγκη του ψωμιού του . Τούτο γαρ εφ' ημίν μόνον· αι τύχαι δε. de tant de choses. Τίποτε δεν απόδειχνε η ατάραχη μορφή της απ' τον καϋμό και τα τυράννια της. Κ' αισθηματοποιήθηκες ολόκληρο. Σε δημιούργησα μες σε χαρά και μες σε λύπες: με τόσα περιστατικά. πήρε τον υιό της στον ναό του Ποσειδώνος. συνοικίας που βλέπω κι όπου περπατώ· χρόνια και χρόνια. des cafés. Lorsqu’il entra le soir -il fallait bien s’ y rendre. ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων. Et leur émotion se fondit en moi. Όταν το βράδυ επήγεν έτυχε μια δουλειά. la fraîcheur qui seyait à sa belle jeunesse. πηαίνοντας προς το «διδώ». πάρεισι. . κέντρων. depuis tout ce temps. fleurs belles et blanches. Ambiance de la maison. Στον ίδιο χώρο Dans les mêmes lieux Οικίας περιβάλλον.» Και μες στο πλοίο μπήκε. όπως αν ο δαίμων διδώ. Μα όσο και νάναι μια στιγμή δεν βάσταξε· και πριν στο άθλιο πλοίο μπει να πάει στην Αλεξάνδρεια. Je t'ai pétri dans la joie et dans les peines d'événements multiples.dans ce même café qu’ils fréquentaient ensemble: cet endroit fatidique telle une lame glacée lui pénétra le coeur. μηδείς ίδη δακρύοντας ημάς μηδέ ανάξιόν τι της Σπάρτης ποιούντας. pour quelque affaire de sous.Την Κυριακή τον θάψαν: πάει εβδομάς σχεδόν. du quartier vus et fréquentés. ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων Δεν καταδέχονταν η Κρατησίκλεια ο κόσμος να την δει να κλαίει και να θρηνεί· και μεγαλοπρεπής εβάδιζε και σιωπηλή. ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ στην εμορφιά του και στα είκοσι δυο του χρόνια. Sur son cercueil de pauvre il posa quelques fleurs. όπως. Άγε. με τόσα πράγματα.στο καφενείον όπου επήγαιναν μαζύ: μαχαίρι στην καρδιά του το μαύρο καφενείο όπου επήγαιναν μαζύ. ses vingt et deux années. λέγει ο Πλούταρχος. Στην πτωχική του κάσα του έβαλε λουλούδια. επάν έξω γενώμεθα.

και ζητούσε τάχα να δει χρωματιστά μαντήλια. με υπολανθάνουσα συναίνεσι. le dimanche athlète amateur. . σχεδόν σβυσμένη απ' την επιθυμία. la beauté parfaite. Τα είκοσι εννιά. se réjouissait Et s'enorgueillissait d'avoir reflété. Ένα εμορφότατο παιδί. Μα ο παλαιός καθρέπτης που είχε δει και δει. Un très beau jeune homme. Un grand miroir très ancien. Κι ανάλογα ήλθαν η απαντήσεις. employé chez un tailleur. Ρωτούσε για την ποιότητα των μαντηλιών και τι κοστίζουν· με φωνή πνιγμένη. πολύ παλαιό· τουλάχιστον προ ογδόντα ετών αγορασμένο. κ' επαίρονταν που είχε δεχθεί επάνω του την άρτιαν εμορφιά για μερικά λεπτά. Την πήρε κ' έφυγε. Et ajusta sa cravate. και περίμενε. Πλησίασε στον καθρέπτη και κυττάζονταν κ' έσιαζε την κραβάτα του. Ornait le vestibule de cette riche maison. Il s'approcha du miroir. Εχάζευε στον δρόμο. Ο υπάλληλος του ράπτη έμεινε μόνος. Il le remit à quelqu'un de la maison qui l'emporta à l'intérieur pour chercher le reçu.Ο καθρέπτης στην είσοδο Le miroir dans le vestibule… Το πλούσιο σπίτι είχε στην είσοδο έναν καθρέπτη μέγιστο. Des milliers d'objets et de visages. maintenant. και στες πτωχικές παρόδους που οδηγούσαν προς την κατοικία του. Il le prit et s'en alla. υπάλληλος σε ράπτη (τες Κυριακές. αφηρημένες. στέκονταν μ' ένα δέμα. Το παρέδοσε σε κάποιον του σπιτιού. και περπατούσε αργά και χάζευε στον δρόμο. χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα· μα ο παλαιός καθρέπτης τώρα χαίρονταν. ερασιτέχνης αθλητής). s'y regarda. με φωνή χαμηλωμένη. κι αυτός το πήγε μέσα να φέρει την απόδειξι. είδ' εκεί μέσα ένα πρόσωπο. se trouvait là avec un paquet. Le garçon tailleur resta seul et attendit. Περνώντας εμπρός σ' ένα μαγαζί μικρό όπου πουλιούνταν κάτι πράγματα ψεύτικα και φθηνά για εργατικούς. Mais le vieux miroir. κατά την ύπαρξίν του την πολυετή. είδε μια μορφή όπου τον έσπρωξαν και εισήλθε. Acheté voici au moins quatre vingts ans.Έμορφος· κ' ενδιαφέρων: έτσι που έδειχνε φθασμένος στην πλήρη του αισθησιακήν απόδοσι.. Durant quelques minutes. Mais le vieux miroir qui avait vu et vu Durant sa longue existence. τον περασμένο μήνα τα είχε κλείσει. Μετά πέντε λεπτά του φέραν την απόδειξι. Cinq minutes plus tard on lui apporta le reçu. Ρωτούσε για την ποιότητα Απ' το γραφείον όπου είχε προσληφθεί σε θέση ασήμαντη και φθηνοπληρωμένη (ως οκτώ λίρες το μηνιάτικό του: με τα τυχερά) βγήκε σαν τέλεψεν η έρημη δουλειά που όλο το απόγευμα ήταν σκυμένος: βγήκεν η ώρα επτά.

L’intention est ferme. τον Γρυπό. cet imbécile. toutefois. parmi les trois quelqu’un voudra de moi. . Αυτή είν' η πρόθεσίς μου. Αυτή η μοιραία πόλις. ils m’empêchaient .ses coûteuses extravagances ont épuisé toutes mes ressources. Et à présent qu’on ne me raconte pas que. πέρσι· κάπως γνωρίζω (κ' είναι τούτο χρήσιμον) τα εκεί: του Κακεργέτη βλέψεις. je ferai mon possible pour rendre service au pays. Πλάτωνα· τι ρήτορας.τι δουλειά με βάλουν θα πασχίσω να είμαι στην χώρα ωφέλιμος. six mois à Alexandrie m’ont renseigné sur leur cuisine là-bas: visées de Kakergètes. je ne fus pas gêné: moi. à qui la faute? Θ' απευθυνθώ προς τον Ζαβίνα πρώτα.et pour l’administration. Βλάπτουν κ' οι τρεις τους την Συρία το ίδιο. Je m’estime donc pleinement qualifié pour servir ce pays. Αλλά είμαι νέος και με υγείαν αρίστην. ma très chère patrie la Syrie. για να μη νοιώσει ο καταστηματάρχης που στο βάθος κάθονταν. De même des orateurs et de poètes: je jongle avec! Qui plus est. boudait mes services. Είμαι μπασμένος κάμποσο και στα διοικητικά. C’est la limite de l’indigence! Cette ville fatale.leurs systèmes. aussitôt chez Hyrkanos j’irai sonner. avec leur incurie chronique ils m’empêchaient. την προσφιλή πατρίδα μου Συρία. Αν πάλι μ' εμποδίσουνε με τα συστήματά τους τους ξέρουμε τους προκομένους: να τα λέμε τώρα. Quoi qu’ils me confient. son rival. Θα με θελήσει πάντως ένας απ' τους τρεις.j’ai mes entrées chez le chef des mercenaires . intrigues. η Αντιόχεια όλα τα χρήματά μου τάφαγε: αυτή η μοιραία με τον δαπανηρό της βίο. c’est pareil. Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα ενδεδειγμένος για να υπηρετήσω αυτήν την χώρα. les affaires militaires me sont familières . quant au choix. ce crétin. Ας φρόντιζαν Les dieux n'avaient qu'à pourvoir.. Σ' ό. m’apprécier. sont tout aussi néfastes. θα πάγω στον αντίπαλό του. κ' έχω φιλίες με αρχηγούς των μισθοφόρων. Antioche. pour la Syrie. . en forme excellente et le grec (fort de Platon et d’Aristote) je le manie habilement. και τα λοιπά. L’année passée. Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης. κι αν ο μωρός αυτός δεν μ' εκτιμήσει. je me présenterai. coups bas et tout le reste . και παληανθρωπιές. τι ποιητάς. Γρήγορα και κρυφά. πηγαίνω παρευθύς στον Υρκανό. Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος (ξέρω και παραξέρω Αριστοτέλη. τι φταίω εγώ.. Mais je suis jeune. je prétends avoir la conscience tranquille: tous les trois.τι κι αν πεις). De toute façon. αν μ' εμποδίσουνε. Si. Κι αν ο ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει. τα χείλη σαν τυχαίως· μια στιγμιαία στα μέλη επαφή. Κ' είν' η συνείδησίς μου ήσυχη για το αψήφιστο της εκλογής.αλλά μόνος σκοπός: τα χέρια των ν' αγγίζουν επάνω απ' τα μαντήλια· να πλησιάζουν τα πρόσωπα. A Zavinas d’abord j’irai m’adresser et si jamais. on les connaît! si. Από στρατιωτικά έχω μιαν ιδέα.des choses fort utiles à savoir. A supposer qu’il ne sache.Όλο και κάτι έλεγαν για την πραγμάτεια . Στην Αλεξάνδρεια έμεινα έξι μήνες. à Grypos. τι ό.

conjointement à cette restitution. Ce n'était pas aux Spartiates d'être dirigés. Et de cette admirable expédition panhellénique . le pauvre. μα φυσικά. Sa beauté. homme ruiné. είπ' ένας αισθητής. «Πλην Λακεδαιμονίων». Ας φρόντιζαν οι κραταιοί θεοί να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό. «ποιό απόσταγμα κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων καμωμένο που για μια μέρα (αν περισσότερο δεν φθάν' η δύναμίς του). certainement "A l'exception des Lacédémoniens". ils n'en avaient cure de cette inscription: "A l'exception des Lacédémoniens". Α βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων». son amour ? »Ποιό απόσταγμα να βρίσκεται κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων καμωμένο που. κατεστραμένος άνθρωπος. la renommée.C. à l'exception des Lacédémoniens à Granikos. Μετά χαράς θα πήγαινα μ' αυτόν. Les dieux puissants n’avaient qu’à y pourvoir. Et puis pour moi. préparée selon les préceptes des anciens mages grecs de Syrie qui. et dans la bataille décisive. me rendrait mes vingt trois ans ? Et mon ami. Κι απ' την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία. dit un esthète. Έτσι. la prestigieuse. quand la terrible armée levée par les Perses pour assurer leur victoire fut décimée: partie d'Arbèles pour vaincre.την εμορφιά του. ça peut se concevoir.Χ. Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων Selon les préceptes des anciens mages grecs de Syrie… «Ποιό απόσταγμα να βρίσκεται από βότανα γητεύματος». la glorieuse . à Arbèles. Me rendrait aussi notre petite chambre ? Στα 200 π. Νοιώθεται. την νικηφόρα. Par ailleurs une expédition panhellénique dont le chef ne serait pas un roi de Sparte ne leur paraissait pas d'importance. puisque semble-t-il. Quelle essence préparée selon les préceptes des anciens mages Grecs de Syrie. Είναι κι αυτή μιά στάσις. Quelle essence d'herbe magique Pourrait-on découvrir. s’il existait. Ζητώ ο ταλαίπωρος να μπαλωθώ. «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων»- "Alexandre de Philippe et les Grecs. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν πολυτίμους υπηρέτας. et à Issos plus tard. J. πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό· και στην Ισσό μετά· και στην τελειωτική την μάχη. qui. σύμφωνα με την αναδρομήν.la victorieuse. Qui pour un jour.Αλλά. και την μικρή μας κάμαρη να επαναφέρει. et décimée. avec joie. την περιλάλητη. recevoir des ordres comme serviteurs précieux. την δοξασμένη Ainsi. j’irais auprès de lui. Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε πως θ' αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη για την επιγραφήν αυτή. lui. et ses vingt-deux ans. Un quatrième. τι φταίω εγώ. on peut l'imaginer.» Quelle essence pourrait-on découvrir. Άλλωστε μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη βασιλέα γι' αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής. à l'exception des Lacédémoniens". A Sparte. ή και για λίγην ώρα τα είκοσι τρία μου χρόνια να με φέρει ξανά· τον φίλον μου στα είκοσι δυο του χρόνια να με φέρει ξανά -. serait le bon. όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός που στ' Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι: που απ' τ' Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην. à me caser. quelle est l’alternative? Je cherche aussi. την αγάπη του. d'avantage n'est pas en leur pouvoir. ou même pour une petite heure. κ' εσαρώθη. En 200 av. C'est aussi une attitude. Donc. την περίλαμπρη.

την απαράμιλλη: βγήκαμ' εμείς· ελληνικός καινούριος κόσμος. Rarement arrive-t-il à soutirer cinq shillings. Εμείς· οι Αλεξανδρείς. ενίοτε πιο πολύ. au jacquet. Με τες εκτεταμένες επικράτειες. τριώ λιρών τον μήνα. όσο κι αν διάλεγε κουτούς. που τάριχνε από πάνω του. d'Egypte et de Syrie et ceux de Médie et ceux de la Perse et d'autres encore. Avec les territoires étendus et l'éclosion d'un vaste arc-en-ciel d'ajustements conceptuels. On lui propose un petit emploi dans une papeterie. pas évident. Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν. Nous les Alexandrins et ceux d'Antioche. jusque chez les Hindous. στο κολύμβι το πρωϊ. κ' οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας. Μια φορεσιά την ίδια πάντοτ' έβαζε. lorsqu'il l'enlève et qu'il se débarrasse de ces frusques indignes et du linge rapiécé. Δυό. Μα την αρνήθηκε. Quant à emprunter. στα καφενεία της σειράς του. δεν κέρδιζε. Trois livres par mois. de Séleucie et les nombreux autres Grecs. Από χαρτιά και τάβλι τί να βγάλει το παιδί. κ' οι εν Περσίδι. κάποτε ξέπεφτε και στο σελίνι. και τα μπαλωμένα εσώρουχα. malgré qu'il soit habile aux jeux et qu'il choisisse ses dupes. couleur cannelle défraîchie. l'incomparable – c'est nous qui en sommes issus. A la limite. C'est ce que le pauvre hère peut gagner dans les tripots de son rang. κ' οι εν Μηδία. οι Σελευκείς. Oh. και είκοσι πέντ' ετών. το πιο συχνά μισό. Μια θέσις. ce costume couleur cannelle disparaît de votre image. jours d'été de neuf cent huit. Ce n'est pas un salaire pour lui. απ' το είδωμά σας. σε μικρό χαρτοπωλείον του είχε προσφερθεί. Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα! Parler de Lacédémoniens? Allons donc! Μέρες του 1908 Jours de 1908 Τον χρόνο εκείνον βρέθηκε χωρίς δουλειά· και συνεπώς ζούσεν απ' τα χαρτιά. τα λαϊκά. Ses vêtements sont en piteux état Un seul complet. Il refuse net. χωρίς κανένα δισταγμό. il s'en sort grâce aux cartes. Σπάνια το τάλληρο εύρισκε. à vingt-cinq ans et passablement instruit. quelques fois d'emprunts. par un miracle d'esthétique. Το είδωμά σας τον εφύλαξε όταν που τάβγαζε. Δεν έκανε. Cette année il est sans travail. un monde grec nouveau. έλειψ' η κανελιά ξεθωριασμένη φορεσιά. τ' ανάξια ρούχα. toujours le même. ως τους Ινδούς. και τα δανεικά.ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά. comme il n'en fut jamais pareille. Mais il lui arrive dans la semaine. Il s'efface du souvenir. Ά μέρες του καλοκαιριού του εννιακόσια οκτώ. le plus souvent la moitié mais. un monde magnifique. . νέον με γράμματ' αρκετά. με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών. δροσίζονταν στα μπάνια. μια φορεσιά πολύ ξεθωριασμένη κανελιά. οι Αντιοχείς. καλαισθητικά. μέγας. lorsqu'il se libère de ces veilles horribles. κι όσοι άλλοι. d'aller se rafraîchir et nager à la plage. Et la Langue Grecque Commune. αυτά δα ήσαν κ' ήσαν. από το τάβλι. Τα ρούχα του είχαν ένα χάλι τρομερό. parfois encore. όσο κι αν έπαιζ' έξυπνα. il se contente d'un seul. Δεν ήτανε μισθός γι' αυτόν. τρία σελίνια την ημέρα κέρδιζε. nous l'avons portée jusqu'en Bactriane. Τα δανεικά. σαν γλύτωνεν απ' το φρικτό ξενύχτι. il arrive à se faire deux à trois shillings par jour. Καμιά εβδομάδα.

nettoyé. (nous voilà confondus!). βγάλτε τον τούτον τον Βαβύλα αμέσως. Στην Δάφνη βρίσκονταν τάφοι πολλοί. αυτόν φοβούνταν ο ψευτοθεός. Τον ενοχλούσαν. Δεν άργησε καθόλου. Έσκασε ο Ιουλιανός και διέδοσε τι άλλο θα έκαμνε . bon pour la décharge. ο άγιος. Qu'il parte. διώξτε τον. L'idole en cendres. Exhumez-le. Apollon avec! Στάχτη το είδωλο· για σάρωμα. αν πρώτα δεν καθαρίζονταν το εν Δάφνη τέμενός του. Et voilà ce qu'il advint du sanctuaire! Cela n'a pas traîné. Et le sanctuaire a brûlé. Ce qui compte. Vous-vous rendez compte? Il dérange Apollon. bouche cousue! (devant nos martyrs. Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας Aux environs d'Antioche Σαστίσαμε στην Αντιόχειαν όταν μάθαμε τα νέα καμώματα του Ιουλιανού. Σηκώστε τον. Ο Απόλλων ενοχλείται.» Il s'est mis en branle. Όσο τον ένοιωθε κοντά δεν κόταε να βγάλει τους χρησμούς του· τσιμουδιά. σκοπό δεν τόχε να μιλήσει μαντικώς. Nous l'avons amenée dans le recueillement et l'honneur. ανασηκωμένα τα μαλλιά του· τα μέλη του ηλιοκαμένα λίγο από την γύμνια του πρωϊού στα μπάνια. Nous fûmes abasourdis à Antioche devant les nouvelles simagrées de Julien. . Αχτένιστα. le triomphant martyr Babylas. Ας πάει να λέει. Ο Απόλλων είπε να καθαρισθεί το τέμενος. Βγάλτε τον.Κ' έμενε ολόγυμνος· άψογα ωραίος· ένα θαύμα. Foutez-le dehors. Autant qu'il le sentait tout près. οι γειτονεύοντες νεκροί. Pas d'oracle avant que son sanctuaire à Daphné ne soit nettoyé. celle de l'admirable. Ανασκουμπώθηκεν ο ανόσιος Ιουλιανός. Ξεθάψτε τον. lui a-t-il dit.Ένας απ' τους εκεί ενταφιασμένους ήταν ο θαυμαστός. qui avons mis le feu. Δεν αποδείχθηκε· ας πάει να λέει. il y a plein de tombes. l'impie Julien. Il peut causer il n'y a aucune preuve. Ο Απόλλων εξηγήθηκε με λόγου του.trêve de plaisanteries. Αυτόν αινίττονταν. se mit à crier: enlevez-le. ο καλλίνικος μάρτυς Βαβύλας. στην Δάφνη! Χρησμό δεν ήθελε να δώσει (σκοτισθήκαμε!). Entre autres. la gloire de notre église le très saint.que c'est nous. Et qu'il se trouve tout nu dans le miracle de sa beauté parfaite. Το πήραμε. Ακούς εκεί. το πήγαμε εν αγάπη κ' εν τιμή.πως η φωτιά ήταν βαλτή από τους Χριστιανούς εμάς. et de dépit. Amenez-le où bon vous semble. και στην παραλία. Julien a suffoqué et prétendit . la nudité du bain. Το ουσιώδες είναι που έσκασε. Κι ωραία τωόντι πρόκοψε το τέμενος. les faux dieux paniquent). της εκκλησίας μας δόξα. αρπάξτε τον ευθύς. Il peut raconter ce que bon lui semble. πάρτε τον όπου θέτε. qu'il parte .que pouvait-il faire autrement! . Un feu énorme. il s'est énervé. À Daphné. Ses cheveux dépeignés rejetés en arrière. il n'osait pas se manifester. Nous avons pris ailleurs la sainte dépouille. νεύριασε και ξεφώνιζε: «Σηκώστε. les Chrétiens. και φωτιά μεγάλη κόρωσε: μια φοβερή φωτιά: και κάηκε και το τέμενος κι ο Απόλλων. δήλωσεν. C'est à lui que le faux dieu faisait illusion. c'est qu'il crevait de rage. μεταφέρτε τον. με τα σκουπίδια. la peau légèrement halée par le soleil matinal. Apollon exige que son sanctuaire soit purifié. το πήγαμε το άγιο λείψανον αλλού· το πήραμε. Παίζουμε τώρα. mettez-le ailleurs – ôtez-moi immédiatement ce Babylas. Les morts avoisinants le dérangeaient. A Daphné Apollon s'est expliqué en personne! Aucun oracle. feu terrible a pris. c'est lui qu'il craignait. (Τους τρέμουνε τους μάρτυράς μας οι ψευτοθεοί).

1897 1898 1899 1901 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 [1913 1914 1915 Τείχη Ενας γέρος Τα άλογα του Αχιλλέως Δέησις Η κηδεία του Σαρπηδόνος Κεριά Το πρώτο σκαλί Che fece . il gran rifiuto Η ψυχές των γερόντων Διακοπή Τα παράθυρα Θερμοπύλες Απιστία Περιμένοντας τους Βαρβάρους Φωνές Επιθυμίες Τρώες Ο Βασιλεύς Δημήτριος Η Συνοδεία του Διονύσου Μονοτονία Ούτος Εκείνος Τα βήματα Η Πόλις Η Σατραπεία Μάρτιαι Ειδοί Τελειωμένα Τυανεύς Γλύπτης Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον Ιωνικόν Η Δόξα των Πτολεμαίων Ιθάκη Τα επικίνδυνα Φιλέλλην Ηρώδης Αττικός Αλεξανδρινοί Βασιλείς Επέστρεφε Στην εκκλησία Πολύ σπανίως Οσο μπορείς Του μαγαζιού Επήγα Λυσίου γραμματικού τάφος Ευρίωνος τάφος Πολυέλαιος Μακρυά Σοφοί δε προσιόντων Ο Θεόδοτος Στου καφενείου την είσοδο Ομνύει Μια νύχτα Θάλασσα του πρωϊού Ζωγραφισμένα Οροφέρνης Η Μάχη της Μαγνησίας Μανουήλ Κομνηνός Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου ....

Χ.Χ.) Να μείνει Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π. Αλεξανδρεύς.) Του Πλοίου Είγε Ετελεύτα Νέοι της Σιδώνος (400 μ.1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Οταν διεγείρονται Εν τη οδώ Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος Εν πόλει της Οσροηνής Πέρασμα Για τον Αμμόνη. σώμα. στα 610 Ένας Θεός των Εν εσπέρα Ηδονή Γκρίζα Ιασή Τάφος Εν Τω Μηνί Αθύρ Ετσι πολύ ατένισα Ιγνατίου τάφος Μέρες του 1903 Η προθήκη του καπνοπωλείου Καισαρίων Θυμήσου. Λάνη τάφος Νόησις Η διορία του Νέρωνος Πρέσβεις απ' την Αλεξάνδρεια Αριστόβουλος Εις το επίνειον Αιμιλιανός Μονάη.Χ. Εξόριστος..) Για ΝάρθουνΟ Δαρείος Αννα Κομνηνή Βυζαντινός Άρχων. στην Αλεξάνδρεια Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει .Χ. που πέθανε 29 ετών.Χ.) Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος Ηλθε για να διαβάσει Το 31 π.. Ο Δημάρατος Εκόμισα εις την Τέχνη Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου Τεχνουργός Κρατήρων Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες Προς τον Αντίοχον Επιφανή Σ' ένα βιβλίο παλιόΕν απογνώσει Ο Ιουλιανός. ορών ολιγωρίαν Επιτύμβιον Αντιόχου. 628-655 μ. βασιλέως Κομμαγηνής Θέατρον της Σιδώνος (400 μ. Στιχουργών Η Αρχή των Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ. Απ'τες εννιά Κάτω απ΄το σπίτι Το διπλανό τραπέζι Ο ήλιος του απογεύματος Ίμενος Των Εβραίων (50 μ.Χ.Χ.

cavafis-pourquoi.Χ.gr/ http://www.lycos. 22 ετών.στο 24ον έτος του Εν Σπάρτη Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα.fr/najax/kava1. Από υαλί χρωματιστό Το 25ον έτος του βίου του Εις Ιταλικήν παραλίαν Στο πληκτικό χωριό Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω Η αρρώστια του Κλείτου Εν δήμω της Μικράς Ασίας Ιερεύς του Σεραπίου Μέσα στα καπηλειά Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς Αννα Δαλασσηνή Μέρες του 1896 Δύο νέοι. 200 π.Χ. 23 έως 24 ετών Παλαιόθεν Ελληνίς Μέρες του 1901 Ουκ έγνως Ένας νέος. Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης Κίμων Λεάρχου. και '11 Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ. ερασιτέχνην Εν μεγάλη Ελληνική αποικία.eu/ http://membres. σπουδαστής Ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη) Εν πορεία προς την Σινώπην Μέρες του 1909.1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Τέμεθος. Μέρες του 1908 Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας Sources http://cavafis. Αντιοχεύς· 400 μ.Χ. Αλέξανδρος Ιανναίος.html .compupress. και Αλεξάνδρα Ωραία λουλούδια και άσπρα ως ταίριαζαν πολύ Άγε.Χ. ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων Στον ίδιο χώρο Ο καθρέπτης στην είσοδο Ρωτούσε για την ποιότητα Ας φρόντιζαν Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων Στα 200 π. της Τέχνης του Λόγου . '10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful