You are on page 1of 1

ULUPUH – popis glavnih linkova na sadržaj predmeta

Sutkinje/suci:

PRVI STUPANJ Blaženka Butigan Matić – Općinski građanski sud Zagreb

DRUGI STUPANJ: Filka Pejković, Svjetlana Pražić, Dubravka Srečec – Županijski sud Rijeka

VRHOVNI SUD RH: Katarina Buljan, Jadranko Jug, Branko Medančić

Linkovi:

1) Tužba - https://www.scribd.com/document/502289806/Tu%C5%BEba-ULUPUH-28-3-2009
2) Obrazloženje/sadržaj - https://www.scribd.com/document/502290083/Obrazlo%C5%BEenje-Ulupuh-Naknada-%C5%A0tete-28-3-
2009
3) Obrazloženje/tekst - https://www.scribd.com/document/502290308/Obrazlo%C5%BEenje-tu%C5%BEbe-ULUPUH-28-3-2009
4) Podnesak 1. 3. 2010. -https://www.scribd.com/document/502406065/Podnesak-ULUPUH-1-3-2010
5) Izjava o imovnom stanju 1. 3. 2010. - https://www.academia.edu/53017259/Izjava_o_imovnom_stanju_1_3_2010
6) Zapisnik s ročišta 1. 3. 2010. - https://www.scribd.com/document/526486030/Zapisnik-ULUPUH-1-3-2010
7) Podnesak 16. 9. 2011. - https://www.scribd.com/document/502292184/Podnesak-ULUPUH-ro%C4%8Di%C5%A1te-16-9-2011
8) Obrazloženje nematerijalnih šteta 11. 12. 2015. - https://www.scribd.com/document/502989617/ULUPUH-Nematerijalne-%C5%A1tete-
11-12-2015
9) Vještačenje prim. dr. Makarića 6. 2. 2017. - https://www.academia.edu/58560203/Makari%C4%87_2017
10) Podnesak 21. 1. 2019. - https://www.scribd.com/document/502393329/Podnesak-ULUPUH-21-1-2019
11) Prvostupanjska presuda -
https://www.academia.edu/48912865/Prvostupanjska_presuda_ULUPUH_sutkinja_Blazenka_Butigan_Matic_29_1_2020
12) Moja žalba na prvostupanjsku presudu - https://www.academia.edu/46446656/Moja_%C5%BDALBA_ULUPUH_13_2_2020
13) Žalba moje odvjetnice - https://www.scribd.com/document/502303526/%C5%BDalba-moje-odvjetnice-ULUPUH-2020
14) Drugostupanjska presuda - https://www.academia.edu/46454945/Drugostupanjska_presuda_ULUPUH
15) Prijedlog revizije - https://www.scribd.com/document/526484021/Prijedlog-revizije-ULUPUH-12-4-2021
16) Ustavna tužba - https://www.scribd.com/document/507820554/Ustavna-tu%C5%BEba-ULUPUH-12-4-2021
17) Rješenje Vrhovnog suda – https://www.scribd.com/document/526493299/Rje%C5%A1enje-Vsrh-sudac-Jug-20-7-2021
18) Dopis sutkinji Katarini Buljan 22. 10. 2021.

You might also like