KAEDAH KOPERATIF

Definisi

Pendekatan koperatif ialah pembelajaran yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas setiap ahli kumpulannya

Ciri-ciri penting

1.Dalam pendekatan koperatif, sekumpulan pelajar boleh dikuasai oleh seorang ahli sahaja.

2.Walaupun penyelesaian terhadap sesuatu masalah merupakan pandangan seorang sahaja, semua ahli dalam kumpulan akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut

3. Dalam pembelajaran koperatif, mesti ada tanggungjawab berkongsi dikalangan pelajar

4. Ganjaran dan pengiktirafan diberi kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang baik. Ini juga memotivasikan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat

5. Guru hendakalah memupuk sikap positif seperti bekerjasama,, bertolak ansur dan tidak mementingkan diri agar objektif kumpulan tercapai

3 PENDEKATAN KUMPULAN . Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) b) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi perlunya ada komitmen. menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan Ciri-ciri Penting 1. berbincang sesama mereka. Ia memerlukan idea yang mencabar. Guru juga hendaklah melatih kemahiran sosial dan memupuk konsep kendiri untuk membantu ahli kumpulan mencapai objektif dan mengekalkan hubungan positif 3. menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik 3. pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data. berkongsi pengalaman.6. dan menyelesaikan masalah bersama 2.2 PENDEKATAN KOLABORATIF Definisi Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Dalam pembelajaran kolaboratif. kesudian untuk berkorban masa bagi merancang.

menganalisis dan menyelesaikan masalah secara koperatif 3.4 PENDEKATAN INDIVIDU Definisi Satu cara atau program pengajaran yang mengambil kira perbezaan individu setiap pelajar Ciri-ciri Pendekatan Individu . Guru perlulah memilih prosedur pengajaran secara kumpulan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif spesifik Tanggung jawab guru untuk mengenal pasti tajuk yang sesuai untuk kerja kumpulan Penglibatan pelajar secara aktif dalam kumpulan Kerja kumpulan yang berkesan akan wujud jika individu diberi tanggungjawab Semangat berkerjasama dalam kumpulan harus dipupuk 2. Aktiviti secara kumpulan harus mempunyai satu tujuan. 5. Kelebihan pengajaran secara kumpulan ialah membolehkan pelajar. mengenalpasti. 6. 4. 3.Definisi Pelajaran secara kumpulan berlandaskan kemasyarakatan dan dinamik kumpulan prinsip-prinsip psikologi Ciri-ciri penting 1.

Kurang sesuai untuk pelajar sekolah rendah atau pelajar lembap yang memerlukan motivasi dan dorongan daripada pengajaran aktif guru 3. Pelajar mempunyai peluang untuk memilih matlamat pembelajaran. hasilan dan aktiviti-aktiviti 4. Guru menggalak murid supaya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi arahan dan panduan yang jelas Guru hanya memberi bimbingan menyelesaikan masalah dalam bilik darjah Guru memberi penekenan pengetahuan mereka sendiri kepada tetapi murid murid yang untuk membina 4. Peranan guru adalah lebih sebagai pemerhati dan pendorong dalam proses pengajaran dan pembelajaran .5 KAEDAH PEMUDAHCARAAN Definisi Kaedah yang kurang menitikberatkan peranan guru dan lebih menitikberatkan peranan murid. 2. Sangat berkesan dalam sekolah bestari diamana guru memainakan peranan sebagai “guide” dalam proses pembelajaran Ciri-ciri Penting 1. 3.Pengajaran berdasarkan kebolehan dan kemampuan seorang pelajar 2.1. Penilaian berkala memberi maklumbalas kepada pelajar mengenai penguasaan kemahiran dan pengetahuannya 3.

Perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan sebarang situasi bilik darjah 4. Ia juga akan menggalakkan proses interaksi dikalangan murid supaya dapat mencetus idea dan jawapan yang betul kepada penyelesaian masalah Peranan guru juga ialah untuk menyediakan pelbagai jenis bahan dan media pembelajaran bagi merangsang pembelajaran pelajar 6. 3.5 KAEDAH TUNJUK CARA . pendapat dan idea-idea mengenai sesuatu topik dan guru bersama pelajar akan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan 2. menyoal serta menyelesaikan masalah 3.5. Pelajar akan memberi reaksi/tindakbalas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan dibawah kawalan guru 3.Pelajar berpeluang mengemukakan isu-isu. pendapat.Tujuan utama perbincangan ialah untuk menggalakan pelajar mengembangkan kemahiran diri dalam mengemukakan hujah.6 TEKNIK PERBINCANGAN Definisi Perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan dimana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan sesuatu isu/masalah Ciri-ciri Penting 1.

Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen 4. Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan 2. Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti 5. Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah 6. Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran . jimnastik atau menjalankan sesuatu aktiviti Ciri-ciri penting 1.Definisi Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah. lukisan. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah 3.

6 PENYELESAIAN MASALAH Definisi Penyelesaian masalah merupakan proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif and langkah-langkah tertentu untuk mengatasi kekurangan dan seterusnya menyelesaikan masalah yang dihadapi Penyelesaian masalah adalah satu cara menggunakan daya pemikiran bagi mengendalikan satu-satu situasi yang sukar. Dalam penyelesaian masalah dikemukakan masalah.7. Tiga jenis tunjukcara ialah model hidup.Masalah yang dikemukakan hendaklah berkaitan dengan matapelajaran . dan menyelesaikan sesuatu yang rumit. Ciri-ciri Penting 1. soalan-soalan divergen mengenai 3. mengatasi halangan.Tujuan penyelesaian masalah ialah ia membolehkan pelajar berfikir secara rasional. model simbolik dan model persepsi 3. Mempertingkatkan daya berfikir pelajar secara kreatif dan kritis Penyelesaian masalah dalam pengajaran 1. logik dan objektif apabila menghadapi masalah 2. menghasilkan sesuatu yang diingini. Mulakan penyelesaian masalah yang mudah secara lisan untuk menggalakkan perbincangan 2.

pelajar diminta mengemukakan contoh-contoh baru bagaimana kemahiran menyelesaikan masalah itu boleh diaplikasikan 6. Dalam simulasi.Jika penyelesaian masalah dicapai. alternatif-alternatif lain dikemukakan 7.Jika penyelesaian masalah tidak diselesaikan. peranan peserta agak luas. Peserta belajar daripada kesilapan dan berpeluang untuk meningkatkan diri dalam situasi yang berikutnya 2. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia mewujudkan proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan mengakibatkan penglibatan aktif pelajar dalam pelajaran 3.9 KAEDAH SIMULASI Definisi Simulasi Simulasi merupakan satu gambaran abstrak sesuatu situasi sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu Ia merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah-masalah yang benar-benar wujud atau menyediakan situasi-situasi yang benar-benzr wujud di dalam keadaan yang terkawal Ciri-ciri Penting Simulasi 1. kerana peserta bukan sahaja dikehendaki memegang peranan sebagaimana yang ditentukan tetapi mereka perlu berbincang dan memberi sumbangan kepada perserta-perserta bagi membuat keputusan .Simulasi merupakan satu pembelajaran melalui pengalaman.Guru perlu membimbing dan merangsang perbincangan penyelesaian masalah 5.4.

2. Peserta dikehendaki berinteraksi secara dinamis dalam sistem yang berkaitan. nada. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan. analisis dan kritis 3.3. 4. Tujuan simulasi ialah ia membolehkan pelajar menggunakan bahasa dengan lebih berfungsi dan memberi pelajar peluang berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan 5. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi 4. 3. Kebaikan teknik ini ialah ia membolehkan pelajar berbincang dan berfikir secara kreatif.10 KAEDAH BERCERITA Definisi Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat Ciri-ciri Penting 1. intonasi dan ekspresi/mimik muka Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian .

jadual bernombor.5. 3. domino. kecekapan. kordinasi. Permainan bahasa dimana aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa mengandungi unsur bermain dengan menggunakan bahanbahan dan daya kreativiti pelajar untuk mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan bermakna Kebaikan teknik ini ialah merangsangkan motivasi belajar kesan daripada keseronokkan bermain Ia juga mengembangkan daya imaginasi untuk membantu kanakkanak menyelesaikan masalah 4. catur dan congak Permainan fizikal dalam pendidikan jasmani di mana daya fizikal digunakan dalam pergerakan. . 5. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan 3. 2. Antara jenis-jenis permainan dalam pengajaran-pembelajaran ialah manipulatif. 6. dan kemahiran fizikal.11 KAEDAH STRATEGI MAIN SAMBIL PELAJAR Definisi Strategi main sambil belajar adalah aktivikti yang dijalankan secara spontan yang membawa kepada pembelajaran. Main merupakan expresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. fizikal dan permainan bahasa Permainan manipulatif termaksuk teka-teki. Kanak-kanak akan mencari pengetahuan dengan kaedah permainan Ciri-ciri Penting 1.

5. Projek yang hendak dibuat hendaklah bermakna dan membawa manfaat kepada pelajar Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperoleh Projek yang sesuai dengan objektif pelajaran Kelebihan kaedah projek ialah pelajar memperoleh kejayaan dan perasaan kepuasan jika dapat meyelesaikan projek. A. 6. 3. 7. Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalaman pelajar semasa menjalankan projek Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkan sesuatu projek Ia juga dapat memperkembangkan pengalaman melaksanakan aktiviti pembelajaran melalui 2. 4.11 KAEDAH PROJEK Definisi Projek adalah satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti didalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu (Ee.3. 1997) Ia merupakan sesuatu aktiviti dijalankan oleh pelajar didalam atau diluar bilik darjah dan mereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatu Ciri-ciri Penting 1.12 Kaedah Lawatan .M. Pengetahuan yang di perolehi kekal dan berkesan 3.

5. Ia adalah satu pendekatan yang lebih saitntifik dan menjurus kepada proses . 2.Definisi Lawatan ialah satu aktiviti sokongan yang membolehkan memerhati apa yang mereka telah belajar dalam situasi sebenar pelajar Pelajar dapat mengumpul maklumat secara langsung dan guru boleh mengajar sesuatu yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik darjah Ciri-ciri Penting 1. 6. Tujuan lawatan ialah meningkatkan pemahaman sesuatu konsep kerana pengalaman secara langsung Tujuan lawatan ialah menggalakkan penggunaan pelbagai deria dan ini membawa kesan kepada pembelajaran Tujuan lawatan ialah ia memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati perkaitan antara bahan maujud dan proses-proses yang berlaku Kaedah ini juga menggalakkan pelajar untuk mengaitkan pengalaman diluar bilik darjah dengan pembelajaran kandungan disekolah Ia juga menggalakkan pembelajaran eksperential dan lebih menyeronokkan kerana perbincangan bermakna bermakna berlaku dalam proses mengumpul maklumat. Kaedah lawatan juga dapat memberi peluang pelajar mengalami situasi sebenar dan ini akan mengekalkan ingatan pelajar terhadap perkara-perkara yang diajar 4. 3.14 Kaedah Inkuiri Penemuan Definisi Kaedah ini menggabungkan kedua teknik inkdiri dan teknik penemuan. 3.

merancang strategi penyelesaian. mengumpul maklumat. 3. 4.15 Modul Definisi Modul merupakan satu set pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disediakan ntuk membantu mencapai objektif pembelajaran Ia meupakan satu komponen pengajaran-pembelajaran yang tersendiri dalam satu sistem Ia direkabentuk untuk pelajar belajar secara sendiri Ia dibentuk untuk penggunaan satu-satu golongan pengguna .penyelesaian masalah tetapi ia akan mengambil masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah dan teknik yang lain Ciri-ciri Penting 1. guru perlu mempunyai kepakaran yang lebih tinggi dan perlu membuat perancangan yang lebih teliti 2. 5. 3. Terdapat beberapa langkah yang spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu mengenal pasti masalah. menganalisis maklumat dan mendapat keputusan serta membuat rumusan Pendekatan ini lebih sesuai untuk murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi oleh itu ia mungkin menimbulkan masalah untuk murid yang lemah Pendekatan ini menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif serta celik akal dikalangan murid Murid-murid yang terlibat dengan kaedah ini akam merasa puas hati apabila mereka dapat mencari jawapan sendiri dan menggalakan perasaan berdikari dalam proses pembelajaran Untuk menggunakan kaedah ini.

objektif pengajaran.Ciri-ciri Penting 1. siri. Ia mengandungi berbagai strategi atau aktiviti 5. Setiap panduan belajar mempunyai pengenalan. tugasan dan soalan-soalan untuk menguji kefahaman pelajar 6. Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik 7. Dalam modul unsur-unsur peneguhan dan jawapan-jawapan betul disediakan 8.Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik . Ia mengandungi satu atau beberapa konsep sahaja 2. Modul mengandungi objektif-objektif tingkah laku 3. Ia boleh menggunakan pelbagai media 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful