december 2010 1 january 2011

Az X CSOPORTRÓL
X-szel kevés szó kezdődik, ezek egyike a xilofon. Az X olyan, mintha áthúznánk valamit. Az X bármivel behelyettesíthető. X a világ koordináta tengelyének középpontja. Az X útkereszteződés. X jelöli a pontot. Az X titok. X-akták. X-Men. Mindenkiben van egy X, a nőkben kettő. Az X elforgatva pozitív. X az tíz. Az X keresztény szimbólum. CrucifiX. Az X találkozási pont. X a kiindulópont, X a cél. X csoport - Kecskeméten élő és alkotó fiatal (30 év körüli) képzőművészek baráti közössége. Tagjai a hagyományosabbnak tekintett képzőművészeti műfajok (festészet, grafika, szobrászat) mellett az iparművészet és az animáció területén is alkotnak. Tagok: Istvánffy Ilona, Menyhei Szabolcs, Pongrácz Márta, Sebők Kata, Szikora Imre, Szoboszlay Eszter, Tóth-Pócs Judit, Tóth-Pócs Roland, Zsolczai Balázs Tiszteletbeli tag: Lukács Gyöngyi

About the X GROUP
Only few words begin with an X, one of them is xylophone. X is like lining through something. X can be subtituted by anything. X is the centre of the world’s coordinate system. X is a crossroad. X marks the spot. X is a secret. The X-Files. X-Men. Everyone has an X inside, women have two. Positive is an X rotated. X is ten. X is a christian symbol. CrucifiX. X is a meeting point. X is the start, X is the goal. X Group is a friendly community of young (30 years old) fine artists living and working in Kecskemét, Hungary. The members of the team work in different areas of fine arts. Besides the traditional genres (painting, graphic design, sculpture) they also work as applied artists (animation, post production etc.). Members: Ilona Istvánffy, Szabolcs Menyhei, Márta Pongrácz, Kata Sebők, Imre Szikora, Eszter Szoboszlay, Judit Tóth-Pócs, Roland Tóth-Pócs, Balázs Zsolczai Honorary member: Gyöngyi Lukács

30X kiállítás 2010 tavaszán

30X exhibition in spring 2010

www.xcsoport.hu

2

A művészetek szeretete
Miért pártfogoljuk a művészeteket? Az AXON’ az 1985-ben való megalapítása óta fiatal kortárs művészek patrónusa. Hozzá járul a művészetek, művészek fejlődéséhez, így növeli hírnevét Franciaországban és a külföldi országokban, ahol gyárai vannak. Ez a partnerség kölcsönös előnyökkel jár: a művész ismertségre tesz szert a kiállítás által, a vállalat pedig megerősíti elkötelezettségét a kiállításon megjelenő média által. Az AXON’ Csoport mecénási tevékenységet végez szinte minden évben, melynek köszönhetően több rangos díjat nyert el.

A love of arts
Why to support arts? Since AXON’ was estabilished in 1985 it has been the patron of young contemporary artists. AXON’ makes a contribution to the improvement of young artists and fine arts, so it gains higher reputation in France and other foreign countries where it has branches. This partnership provides benefits for both partners, the artists can gain popularity and fame by the exhibition, and the media coverage confirms the commitment of the company. AXON’ has obtained several prestigious awards for its actions as a patron: AXON’ organizes a patronage nearly every year.

3

ISTVÁNFFY
ILONA
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Ybl Miklós u. 14., Hungary Telefon/Phone: +36 20 210 27 65 E-mail: istvanffyilona@gmail.com Web: www.istvanffy.com Kecskeméten élek és dolgozom. Tanulmányaimat a Szegedi Tanárképző Főiskolán, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem. Egy helyi művészeti szakközépiskolában tanítok rajz-festést és művészettörténetet. Képzőművész vagyok és tanár. Alkotásaimon a szociálisan női szerephez kötődő napi munkafolyamatokat, a hétköznapi rutin eszközeit, termékeit ábrázolom. Olyan tevékenységeket, íratlan szabályokat vizsgálok, melyek emberi kapcsolatainkat, kultúránkat tükrözik. Legfőképp a folyamatosan változó társa-dalmi szokások közt, az egyén közösségben elfoglalt helye és a személyiség szabadságának kérdése foglalkoztat. Érzéseimet, gondolataimat vizuálisan, ritmusok, minták, illúziót keltő felszín, textúrák, faktúrák, fényes, matt, érdes, műanyag, lakk, festői vagy grafikus felüle-tek által próbálom megfogalmazni. I live and work in Kecskemét. I studied at the Teacher Training College in Szeged, then I graduated from the Hungarian University of Fine Arts. I work as a teacher at a local secondary school of art. My subjects are drawing, painting and art history. I am a painter and also a teacher. My pictures depict the tools and products related to a woman’s daily routine (like housekeeping, cooking, cleaning up, looking after other people) . I analyse actions and unwritten rules that reflect our human relationships and culture. I am mainly interested in a person’s relationship to community, the freedom of an individual amidst changing social habits. I would like to express my feelings and my thoughts using different visual forms like rhythms, patterns, creating the illusion of different surfaces, textures, shiny, matt, rough, plastic, varnished, painterly or graphic surfaces.

Spájzminta / Larder-pattern

akril, szén, farost / acryl, charcoal, fiberboard 50x50 cm

Gázgomba / Fungous Cooker

akril, szén, karton / acryl, charcoal, board 21cm x 21cm

Főzésminta I. / Cooking-pattern I.
akril, szén, karton / acryl, charcoal, board 40 cm x 37 cm

4

Istvánffy Ilona
Kalács / Milk Loaf
akril, szén, sellakk, vászon / acryl, charcoal, shellac, canvas 90 cm x 80 cm

5

LUKÁCS
GYÖNGYI
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38/b, Hungary Telefon/Phone: +36 30 654 48 34 E-mail: lukacsgyo@gmail.com

„A műalkotás elsősorban Genezis.” (Paul Klee) A budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végeztem. Jelenleg egy kecskeméti művészeti szakközépiskolában tanítok. Szemlélődöm a világban, főként a természeti környezet ösztönöz alkotásra. Tollrajzokat, sokszorosított grafikákat készítek, pár éve pasztellel kísérletezem. Rendszeresen részt veszek plein-air alkotó telepek munkájában.

„The work of art is primarily Genesis.” /Paul Klee/ I graduated from the Moholy-Nagy University of Art and Design. Currently I work as a teacher at a secondary school in Kecskemét. I am contemplating in the world, and it is the natural environment that inspires me the most. I like making experiments, my favourite tools are ink and pastel. I regularly attend plein-air art camps.

Fejfák (részlet) / Headstones (detail)
tus, papír / ink, paper 50 cm x 20 cm

Csend / Silence

tus, papír / ink, paper 20 cm x 50 cm

6

Lukács Gyöngyi
Zizegés / Swish
vegyes technika, papír / mixed media, paper 28 x 20 cm

Lukács Gyöngyi

Fosszília (részlet) / Fossil (detail)

vegyes technika, papír / mixed media, paper 18 cm x 18 cm 7

MENYHEI
SZABOLCS
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Ybl Miklós u. 14., Hungary Telefon/Phone: +36 20 311 82 72 E-mail: menyhei@gmail.com Web: www.menyhei.com 1980-ban születtem Kecskeméten. Művészeti tanulmányaimat a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskolában kezdtem, majd a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Karán (rajz–angol szakon), illetve a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem diplomát. Jelenleg alkalmazott grafikusként hazai és külföldi rajzfilmeken, filmeken illetve játékokon dolgozom. Ezen kívül rajzot és művészettörténetet tanítok. Festészetem a klasszikus művészet hagyományain alapszik, ugyanakkor igyekszem kortárs kérdésekkel foglalkozni. I was born in 1980 in Kecskemét. I started my art studies at the Free Art School of Kecskemét, then I graduated from the Teacher Training College of the University of Szeged (Art and English major) and from the Hungarian University of Fine Arts. Currently I work as a graphic artist on domestic and foreign animated series and features and also on live action films and games. I teach traditional drawing and art history. My paintings are based on the tradition of classic art, but at the same time I try to deal with contemporary issues.

Gergő / Gergő
98,5 cm x 75 cm

akril, vászon / acryl, canvas

Old School / Old School
akril, vászon / acryl, canvas 70 cm x100 cm

Kecskemét II. / Kecskemét II.
akril, vászon / acryl, canvas 102 cm x65 cm

8

Menyhei Szabolcs

Kecskemét I. - Gyenes tér / Kecskemét I. – Gyenes Square
akril, vászon / acryl, canvas 105 cm x 69 cm

9

PONGRÁCZ
MÁRTA
Lakcím/Address: 6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 26., Hungary Telefon/Phone: +36 20 470 80 87 E-mail: pomfaa@gmail.com Web: www.xcsoport.hu Kecskeméttől 30 km-re élek. Itt, Lakitelken összegződött minden, ami nekem kedves. Kecskeméti születésűként, és gyermekkortól természetben is jelenlévőként az alföldi táj és minden velejárója korán belém ivódott, melynek most érzem igazán berögződését. Képeimen a korai leginkább különböző felületek és síkok létrehozására való - törekvéseket egyre inkább kezdik kiegészíteni a falusi élet rezdüléseiből, illatából, kontúrjaiból, szépségéből és árnyoldalaiból táplálkozó motívumok. I live 30 kms from the city of Kecskemét. All the things that I am fond of can be here, in Lakitelek, together. Although I was born in Kecskemét I have always lived in the surrounding countryside throughout my childhood where the natural sense of the flat landscape has captured me and pervaded me deeper and deeper. In my pictures the earlier efforts – which mostly included various surfaces and planes – started to be filled with the regular movements of village life, with its flavour, unique contours, with all of its beauty and shades.

A kutya / The dog
40 cm x 50 cm

vegyes technika / mixed media

A macska / The cat
40 cm x 50 cm

vegyes technika / mixed media

10

Pongrácz Márta
Itt jó / It’s nice here
70 cm x 50 cm vegyes technika / mixed media

11

SEBŐK
KATA
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Harmat utca 29., Hungary Telefon/Phone: +36 20 922 49 97 E-mail: ksebok@gmail.com Web: www.xcsoport.hu Kecskeméten élek és dolgozom. Egy helyi művészeti szakközépiskolában tanítok rajz-festést, grafikát és művészettörténetet. Képzőművész vagyok és tanár. Bár leginkább hagyományos technikával alkotok, festményeim nem klasszikusak. Én „kollázs képeknek” nevezem őket. Különböző textúrák, anyagok, egymáshoz nem feltétlenül illő figurák harmonikus egységei. Alkotásaimban fontos szerepe van a fénynek és a transzparenciának. A környező világ látványát absztrahálom képpé. I work and live in Kecskemét. I am a teacher at an art school, where I teach graphic design, traditional drawing and art history. I am a professional artist and an art teacher. I prefer traditional art techniques, but my paintings are not classical. I call them „collage pictures”. I integrate different textures, materials, figures, into one harmonious image. Lights and transparency play an important role in my artworks. I abstract the world sorrounding me into paintings.

Terítőm / My table-cloth
vegyes technika / mixed media 80 cm x 80 cm

Csíkos kép / Striped painting
vegyes technika / mixed media 80 cm x 80 cm

12

Sebők Kata
60 cm x 40 cm

Az éjszaka Ura / The lord of the Night
akril, vászon / acryl, canvas

13

SZIKORA
IMRE
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Lajtha László u. 4., Hungary Telefon/Phone: +36 20 944 5009 E-mail: szikora.imre@gmail.com Web: www.xcsoport.hu 1979-ben Kecskeméten születtem. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végeztem 2004-ben. Mesterem Lengyel András volt. Az egyetemen főleg festészeti és sokszorosító grafikai tanulmányokat folytattam. 2003-ban Erasmus-ösztöndíjat nyertem a müncheni Akademie der Bildenden Künste-re. 2004-től 2008-ig a kecskeméti Ciróka Bábszínház társulatának tagja voltam. 2008 óta grafikát, rajzot, festészetet, tervezőgrafikát és művészettörténetet tanítok. Munkám során parafrázisokkal, „átírásokkal” foglalkozom. Először gyűjtővé válok, fotózom-dokumentálom a világot, majd szintetizálom a látottakat és expresszívvázlatos festészeti montázsokká komponálom őket. I was born in 1979 in Kecskemét. I graduated from the Faculty of Visual Arts of University of Pécs in 2004. My master was András Lengyel. I had graphic- and painting-studies at the University. I won an Erasmus scholarship at the Academy of Fine Arts in Münich in 2003. I was a member of the Ciróka Puppettheater company in Kecskemét from 2004 to 2008. I have been teaching graphics, painting, applied graphics and art history since 2008. I create paraphrases. At first, I turn into a collector, I take photos - documents and fragments about the world. Then I synthetize what I saw and compose expressive-sketchy montage-paintings of them.

Ringlispíl IV. / Merry-Go-Round IV.
olaj, vászon / oil, canvas 70 cm x 100 cm

Ringlispíl V. / Merry-Go-Round V.
olaj, vászon / oil, canvas 70 cm x1 00 cm

14

Szikora Imre

Ringlispíl III. / Merry-Go-Round III.
olaj, vászon / oil, canvas 100x70 cm

15

SZOBOSZLAY
ESZTER
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Juhar u. 19. fszt. 2., Hungary Telefon/Phone: +36 20 944 49 69 E-mail: szobieszter@freemail.hu Web: www.fejlakok.hu 2005 óta Kecskeméten dolgozom több művészeti területen: a Katedra Középiskola művészeti szakán tanítok, egyedi animációs filmeket készítek a Kecskemétfilm Kft. gyártásában, részt vettem bábszínházi munkákban, mesekönyvet illusztráltam, illetve tagja vagyok a 2009-ben alakult, a képzőművészet terén működő X csoportnak. Művészeti érdeklődésem az elmúlt években az animációs filmek felé fordult. Saját írásokat, illetve mesék adaptációit próbálom mozgóképekké gyúrni. Filmjeimben különféle technikák keverednek, melyek közül jelenleg a makettek fotózásán alapuló stop motion animáció érdekel legjobban. Filmjeimben a gondolatainkat és az érzelmeinket próbálom új nézőpontból figyelni, kutatni és megmutatni. Since 2005 I have been working in different fields of art: I teach at Katedra Secondary School of Art, I create animated films for Kecskemetfilm Ltd., I also worked in puppet theatres, and I am interested in children book illustrations. I became a member of the X Group, which was founded in 2009. In the last few years animated film making has got into the center of my art-interest. I direct films of my own scripts and of adapted stories as well. I mix different techniques in my films but I prefer stop motion animation, which is based on taking photos of mock-ups. In my films I try to observe, explore and show new aspects of our thoughts and emotions.

Fejlakók II. / Head Dwellers II.
animáció / animation

Fejlakók IV. / Head Dwellers IV.
animáció / animation

16

Szoboszlay Eszter
animáció / animation

Fejlakók I.,IV. / Head Dwellers I.,IV.

17

TÓTH-PÓCS
JUDIT
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Táncsics Mihály u. 13., Hungary Telefon/Phone: +36 20 314 63 83 E-mail: pocsjudit@gmail.com Web: www.xcsoport.hu Családommal együtt Kecskeméten élek és dolgozom. 1992 óta foglalkozom a nemezeléssel, illetve a textilművészet egyéb ágaival. Kezdetben a hagyományos nemezelési eljárásokat alkalmaztam, majd ezeket továbbfejlesztve jutottam el a térbeli nemezplasztikákig. Elsősorban ezek jellemzik munkáimat. Gyakran tanítok külföldön és itthon egyaránt. Jelenleg kislányunkkal, Pannival töltöm az időmet. I live and work with my family in Kecskemét. I have been working with felt and other sort of textile arts since 1992. At first I used traditional felting techniques, and later on I started to experiment how to develop felt in 3D. That is how I manage to create statue-like feltplastics. These are the main characteristics of my works. I often give workshops abroad and in Hungary as well. At the moment I am spending my time at home with our little daughter, Panni.

Bambusz I.-IV. / Bamboo I.-IV. 18

kísérleti nemezelt technika / experimental felt technique 84-94 cm x 10-14 cm x 10-14 cm

Az idő nyomai / Traces of time

egyéni nemezelt technika / personal felt technique 20 cm x 18 cm x 11 cm

Tobozkalap / Cone-hat

Tóth-Pócs Judit

egyéni nemezelt technika / personal felt technique 80 cm x 60 cm x 32 cm

19

TÓTH-PÓCS
ROLAND
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Táncsics Mihály u.13., Hungary Telefon/Phone: +36 20 390 88 32 E-mail: ballaidick@gmail.com Web: www.xcsoport.hu

Az egri tanárképző főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakos hallgatója vagyok. Kecskeméten élek kis családommal. A helyi rajzfilm stúdióban (a Kecskemétfilm Kft.-nél) dolgozom, mint 3D animátor. Vonzódásom az érett anyagokhoz, felületekhez számomra egy olyan életérzés, amit témaként és vizualitásként egyaránt használok munkáimban, legyen az táblakép vagy film.

I study art and visual communication at the teacher training college of Eger. I live with my little family in Kecskemét. I work at the local animation film studio (Kecskemétfilm Ltd.) as a 3D animator. My love for aged materials and textures is such a strong emotion that I use it as a theme or a visual motif in my works, either it is a film or a panel painting.

Fotográfia készítése teraszon / Taking a photograph on the patio
vegyes technika / mixed media 29 cm x 45 cm

Kettő / Two

vegyes technika / mixed media 70 cm x 53 cm

20

Tóth-Pócs Roland

Öten a létrán / Five of us on the ladder
vegyes technika / mixed media 70 cm x 56 cm

21

ZSOLCZAI
BALÁZS
Lakcím/Address: 6000 Kecskemét, Hargita utca 1., Hungary Telefon/Phone: +36 20 824 47 79 E-mail: zsolczaibalazs@freemail.hu Web: www.zsolczai.hu 1979-ben születtem Kecskeméten. 1998–2002-ig a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanultam. 20022004-ig a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának hallgatója voltam, itt vizuális nevelőtanár egyetemi diplomát szereztem. 2004-től a Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola művész tanára vagyok. Festményeimmel számos kiállításon vettem részt Magyarországon és külföldön egyaránt (Finnország, Franciaország, Törökország, Románia, Ausztria). Alkotásaim az Axon fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett tárlatokon is láthatók voltak. Képeim elkészítéséhez különféle anyagokat használok fel: homokkal, téglaporral, földdel és egyéb pigmen-tekkel építem fel lelki tájképeimet. Kompozícióimban nagy szerepet kap a faktúrák sokfélesége. Főként a hit és a lét kérdéseivel foglalkozom. I was born in Kecskemét in 1979. I have been dealing with drawing and painting since my childhood. I graduated in Szeged from Juhász Gyula Teacher Training College in 2002 and from the University of Pécs as an art teacher in 2004. I teach at Katedra Secondary School of Art and Computer Science. My paintings have been shown in numerous exhibitions at home and abroad (Finland, France, Turkey, Romania and Austria). I also took part at the 40th anniversary celebration of Axon Cable SAS in Hungary and France. I paint with different materials: sand, ash, earth and other pigments. The great variety of textures plays an important role in my compositions. Mostly I am interested in the questions of faith and existence.

Reggel / Morning 22

vegyes technika / mixed media 25 cm x 25 cm

Régi történet / Old story
vegyes technika / mixed media 25 cm x 25 cm

Parallel / Parallel

vegyes technika / mixed media 25 cm x 25 cm

Zsolczai Balázs
25 cm x 25 cm

Harmónia / Harmony

vegyes technika / mixed media

23

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful