KAQ 1043 BIMBINGAN TINGKAH LAKU AWAL KANAK-KANAK

TUGASAN INDIVIDU
‘Ulasan jurnal atau artikel berkaitan dengan isu kanak-kanak’ NAMA :NOR AIDA BINTI HJ. DAUD

NO.MATRIK :E20091000263 KUMPULAN :KUMPULAN C PENSYARAH :CIK ANIS NORMA MOHAMAD JAAFAR

KAQ1043

BIMBINGAN TINGKAH LAKU AWAL KANAK-KANAK

ULASAN JURNAL ‘SIGN-SUPPORTED DUTCH IN CHILDREN WITH SEVERE SPEECH AND LANGUAGE IMPAIRMENTS’ Jurnal ini didapati mengupas tentang keberkesanan penggunaan ‘Isyarat sokongan Belanda (Sign-supported Dutch) terhadap kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan yang teruk serta gangguan bahasa’. Di Netherlands, kebanyakan pendidik dan penjaga yang bekerja di sekolah khas untuk kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan yang teruk serta ganguan bahasa (SSLI) menggunakan ‘sign-supported Dutch’ (SSD) untuk memudahkan proses komunikasi mereka dengan kanak-kanak di sekolah tersebut. Dalam kajian yang dilakukan secara berulang kali ini, perubahan yang berlaku terhadap cara kanak-kanak dengan SSLI ini berkomunikasi setelah SSD diperkenalkan kepada mereka telah diteliti. Rakaman video terhadap interaksi antara guru dan pelajar dilakukan pada setiap selang dua bulan bermula dengan pemerhatian garis asas diikuti dengan enam bulan penggunaan SSD. Sampel dianalisis untuk mengetahui cara mereka berkomunikasi dan pemerhatian khas tertumpu pada pergerakan badan dan simbol-simbol yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. Cara di mana kanak-kanak menambahkan atau menggantikan ucapan mereka dengan pergerakan tangan dan kekerapan mereka melakukannya diperhatikan. Selepas enam bulan penggunaan SSD, kanak-kanak tersebut menggunakan awal gerakan badan dengan lebih kerap walaupun mereka jarang menggunakan isyarat. Seperti yang kita tahu, gangguan bahasa dan pertuturan boleh menyukarkan kanak-kanak dalam urusan pembelajaran mereka serta menyukarkan mereka berhubung dengan masyarakat. Di atas sebab ini, pendidik dan penjaga di sekolah khas untuk kanak-kanak yang mengalami SSLI tetap mencari jalan untuk memudahkan proses komunikasi. Penggunaan ‘augmentative and alternative communication’ (AAC) terbukti membantu dalam memperbaiki tahap komunikasi kanak-kanak tersebut. Menurut Leonard (1998), kira-kira 7 peratus daripada golongan anak tatih berisiko untuk mengalami ‘severe language impairments’ (SLI). Dalam sistem tanda, perkataaan yang disebut disokong oleh pergerakan tangan yang memasukkan tanda-tanda yang berasal daripada “sign language” atau pun bahasa isyarat (Morris, 2005; Baker, 2008). Sistem isyarat adalah kombinasi antara dua sistem komunikasi (pertuturan dan bahasa isyarat), tetapi ia merupakan bahasa pertuturan yang menyediakan

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Page 2

KAQ1043

BIMBINGAN TINGKAH LAKU AWAL KANAK-KANAK

struktur bahasanya yang tersendiri. Dalam konteks ini, dua jenis pergerakan tangan yang berkaitan disebut pergerakan badan dan isyarat. Isyarat boleh menyampaikan makna dan dengan serentak ianya menggabungkan bentuk tangan, tempat, orientasi, maklumat yang tidak manual serta pergerakan tangan (Baker. 2008). Secara ringkasnya, SSD terdiri daripada pergerakanpergerakan tubuh badan dan pergerakan seperti simbol tidak kira sama ada simbol SLN (Sign Language Netherlands) yang “iconic” atau “non-iconic”. Isyarat diajar kepada kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menggunakan bahasa ekspresif atau kesukaran untuk memahami ucapan yang bermakna (Morris, 2005). Antara contoh bahasa isyarat yang digunakan di seluruh dunia ialah isyarat sokongan yang berasal daripada British Sign Language (BSL) dan dikenali sebagai “Makaton” (The Makaton Charity, 2008). “Makaton” digunakan oleh individu yang mempunyai kesukaran dalam pembelajaran dan komunikasi. Sebagai contoh, individu yang mempunyai gangguan kognitif, autisme atau masalah artikulasi. Dalam kajian yang dilakukan berulang kali ini, seramai 8 orang kanak-kanak yang mempunyai masalah SSLI digunakan sebagai bahan kajian dan perkembangan komunikasi mereka diikuti dari masa ke masa. Bermula dari September 2005 sehingga Mei 2006, perkembangan komunikasi kanak-kanak tersebut diteliti. Polisi sekolah yang menyertai sekolah khas untuk kanak-kanak yang mempunyai gangguan pendengaran dan kanak-kanak yang mempunyai masalah SSLI untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun ialah, memerlukan guru, pakar terapi pertuturan dan kakitangan sekolah yang menggunakan SSD apabila berurusan dengan kanak-kanak. Sepanjang tempoh pembelajaran, kanak-kanak yang terlibat dengan kajian ini menerima input SSD berikutan polisi yang telah ditetapkan tadi. Kanak-kanak tersebut (4 lelaki dan 4 perempuan) yang mana di kenali sebagai kanak-kanak yang mengalami SSLI, bermula 1 September 2005, mereka hendaklah berumur kurang dari 5 tahun, tidak mengalami gangguan pendengaran yang melebihi 35 desibel tahap pendengaran (dB HL), tiada gangguan penglihata dan gangguan motor yang teruk, bahasa pertamanya adalah Belanda dan belum pernah ditawarkan dengan mana-mana bahasa isyarat sebelum dijadikan sebagai rujukan.

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Page 3

KAQ1043

BIMBINGAN TINGKAH LAKU AWAL KANAK-KANAK

Pada awal kajian, kanak-kanak diuji terhadap sejauh mana pemahaman bahasa, penghasilan dan kejelasan bahasa mereka. Untuk penghasilan bahasa, kanak-kanak ini hanya menghasilkan 50 patah perkataan atau kurang. Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai “susah untuk bercakap” atau “tidak bercakap langsung”. Ini adalah antara sebab perkembangan fonologikal kanak-kanak tersebut masih belum berkembang (Beers, 1995; Stes, 1997). Klasifikasi awal berdasarkan tahap kemahiran penghasilan bahasa kanak-kanak tersebut terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu 2 orang daripada mereka yang mempunyai masalah dengan kemahiran komunikasi lisan, 3 daripadanya bertutur dengan tidak jelas dan sukar untuk difahami berikutan gangguan fonologikal yang teruk dan 3 kanak-kanak yang terakhir dikategorikan sebagai “susah untuk bercakap” atau “tidak bercakap langsung”. Sistem pengklasifikasian yang digunakan dalam kajian ini merupakan adaptasi daripada sistem yang digunakan dalam kajian penggunaan bahasa tubuh yang lalu (Butcher dan GoldinMeadow,2000). Komunikasi lisan adalah pertuturan, perkataan dan pervokalan yang bermakna dan dikenali di Belanda serta kerap digunakan oleh kanak-kanak untuk merujuk kepada sesuatu objek atau peristiwa. Sesuatu pergerakan tangan diklasifikasikan sebagai isyarat apabila ia dipadankan dengan penerangannya dalam “Dutch sign lexicon” (Nederlands Gebarencentrum, 2000). Kajian ini dilakukan mengikut beberapa prosedur. Rakaman video dilakukan untuk menentukan sama ada kanak-kanak berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan pergerakan tangan/badan atau isyarat, atau dengan cara menggabungkan kedua-dua mod komunikasi. Rakaman video tersebut dibuat di dalam bilik terapi di mana 2 orang pakar terapi pertuturan akan berbual dengan 4 orang kanak-kanak. Tajuk perbualan mereka tidak dihadkan. Dalam kebanyakan kes, permainan yang ada dalam bilik terapi tersebut juga boleh dijadikan sebagai topik perbualan dengan kanak-kanak. Di akhir kajian, salah seorang daripada dua pengkaji akan memeriksa semua trankripsi dan pangklasifikasian sehingga menghasilkan 90 peratus kadar persetujuan. Kemudian, tuturan komunikasi tersebut akan di klasifikasikan sebagai “lisan”, “pergerakan tangan/isyarat” atau “gabungan”.

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Page 4

KAQ1043

BIMBINGAN TINGKAH LAKU AWAL KANAK-KANAK

Hasil kajian pertama menunjukkan Kanak-kanak 3 dan Kanak-kanak 7 mempunyai pertuturan yang sukar untuk difahami dan kedua-dua mereka hanya menuturkan lebih kurang 40 hingga 50 perkataan sahaja. Mereka hanya menggunakan antara 3 hingga 5 patah perkataan sahaja setiap kali menuturkan ayat dan mereka boleh dikatakan langsung tidak menggunakan “pergerakan tubuh/isyarat” untuk berkomunikasi. Manakala, kanak-kanak lain menuturkan ayat yang mempunyai pengulangan kata dan juga menggunakan “pergerakan tubuh/isyarat” lebih kurang 10 hingga 16 kali kecuali Kanak-kanak 5. Kanak-kanak 5 mempamerkan pola komunikasi yang berbeza apabila dia menggunakan “lisan” dan “gabungan” lebih kerap berbanding penggunaan pergerakan tubuh atau isyarat tanpa mengeluarkan suara. Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, Kanak-kanak 1 kerap menggunakan “lisan” pada awal kajian dan penggunaan ini semakin bertambah sehingga ke bulan yang ke-empat dan kemudiannya penggunaan “gabungan” semakin bertambah sehingga bulan yang ke-enam. Kanak-kanak 2 pula yang pada awalnya menggunakan “lisan” sebagai perantara seterusnya menggunakan “gabungan” pada bulan ke-empat dan menggunakan “lisan” dan “gabungan” pada bulan ke-enam. Bagi Kanak-kanak 3 pula, kekerapan menggunakan “pergerakan tubuh/isyarat” dan “gabungan” adalah terlalu sedikit dan mereka lebih selesa menggunakan “lisan” dalam komunikasi mereka walaupun pertuturan mereka sukar difahami. Kanak-kanak 4 lebih selesa menggunakan “lisan” pada awalnya dan pada bulan ke-enam Kanak-kanak 4 ini masih menggunakan “lisan” tetapi sudah ada sedikit unsur “pergerakan tubuh/isyarat” dan juga “gabungan”. Kanak-kanak 5 pula lebih selesa menggunakan “pergerakan tubuh/isyarat” pada bualan kedua dan seterusnya menggunakan “lisan” pada bulan ke-empat sehingga bulan keenam. Kekerapan penggunaan “pergerakan tubuh/isyarat” dan “gabungan” adalah terlalu sedikit sehingga bulan ke-enam. Bagi Kanak-kanak 6 pula, penggunaan “lisan”-nya semakin berkurang sehingga bulan ke-empat dan penggunaan “pergerakan tubuh/isyarat” semakin bertambah sehingga bulan keenam. Kanak-kanak 7 yang pada awalnya lebih selesa menggunakan “lisan” dan “gabungan” akhirnya mula menggunakan “pergerakan tubuh/isyarat” sehingga bulan ke-enam. Kanak-kanak 8 juga yang pada awalnya menggunakan “lisan” sebagai medium untuk mereka berkomunikasi akhirnya menggunakan “pergerakan tubuh/isyarat” dan “gabungan” untuk berkomunikasi.

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Page 5

KAQ1043

BIMBINGAN TINGKAH LAKU AWAL KANAK-KANAK

Tujuan kajian kes ini dijalankan secara berulang kali adalah untuk mengenal pasti sejauh mana pengenalan terhadap SSD memberi kesan kepada kanak-kanak SSLI. Sebelum dan selepas memperkenalkan isyarat-isyarat sokongan, kesemua lapan orang kanak-kanak tersebut menggunakan “lisan” sebagai mod utama komunikasi mereka. Hasil kajian mendapati peningkatan penggunaan “pergerakan tubuh/isyarat” tidak berlaku kerana kesemua kanak-kanak masih menggunakan “lisan” sebagai mod utama mereka untuk berkomunikasi. Secara keseluruhannya, SSD adalah untuk merangsang kemahiran komunikasi verbal dalam kalangan kanak-kanak yang mengalami SSLI. Namun begitu, beberapa penambahbaikan adalah perlu bagi memastikan kajian ini lebih berjaya. Antaranya, pengkaji boleh juga melibatkan ibu bapa untuk memastikan keputusan kajian ini lebih positif. Sebagai contoh, kanak-kanak yang dikaji tadi perlu juga didedahkan dengan penggunaan pergerakan tubuh atau bahasa isyarat semasa mereka berada di rumah. Melalui cara ini, komunikasi dengan kanak-kanak SSLI ini mungkin akan lebih mudah untuk difahami. Selain itu, sokongan daripada individu yang rapat dengan kanak-kanak ini juga perlu supaya kanakkanak akan berasa selesa ketika menggunakan bahasa isyarat tersebut. Konklusinya, ibu bapa, guru, penjaga dan pihak yang berkaitan perlu bekerjasama supaya usaha untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah gangguan pertuturan dan bahasa ini dapat dijalankan dengan jayanya dan bukan sekadar untuk kajian sahaja. Bantuan pada peringkat awal adalah sangat perlu supaya masalah kanak-kanak ini tidak berlanjutan sehingga mereka dewasa dan susah untuk dirawat. Perkara ini akan bukan sahaja menyukarkan mereka untuk melakukan rutin harian malah menyukarkan mereka untuk menghadapi cabaran hidup. Oleh sebab itu, adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk membantu kanak-kanak ini. Semoga dengan bantuan awal yang diberikan, masa depan kanak-kanak ini akan menjadi lebih cerah.

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Page 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful