PANDUAN MENYEDIAKAN RPH DAN SPPK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU (KSSR) 2011 1.

Sediakan ‘Ring File’ yang bersaiz tebal. 2.Muka depan fail – tulis: DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2011 NAMA SEKOLAH:_______________________ KELAS:______________________________ _ NAMA GURU:_________________________

3.Buat helaian pemisah (page breaker) bagi perkara-perkara berikut: 1. DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU
3. STANDARD PRESTASI BIDANG AL-QURAN

4. STANDARD PRESTASI BIDANG AKIDAH 5. STANDARD PRESTASI BIDANG IBADAH 6. STANDARD PRESTASI BIDANG SIRAH 7. STANDARD PRESTASI BIDANG ADAB 8. STANDARD PRESTASI BIDANG JAWI 9. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Masukkan helaian kosong borang Rancangan Pengajaran Harian Gunakan tulisan Jawi untuk menulis Rancangan Pengajaran Harian Borang Rancangan Pengajaran Harian kosong dikepilkan bersama Perbanyakkan borang tersebut Contoh RPH bagi bidang al-Quran dan Jawi dikepilkan bersama Masukkan Bahan Bantu Mengajar yang digunakan bagi p&p seperti lembaran kerja,contoh Carta,kad imbasan,kad huruf dan sebagainya dalam lakaran saiz A4

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4.Sediakan sebuah lagi ‘ring file’ untuk Laporan Pentaksiran Sumatif Murid

Contoh Standard Prestasi bagi setiap bidang disertakan RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hari:________________________ Tarikh:_____________________ Bidang:______________________ Masa:______________________ Tahun:__________________ Standard Kandungan:_____________________________________________________________________ STANDARD PEMBELAJARAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 FASA TERARAH HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES ELEMEN SPPK PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM: IMPAK / REFLEKSI NILAI MURNI: KBBK: BBM: .5.

Semua murid mengikut secara kelas dan Pentaksiran Formatif: kumpulan.2)Guru perkenalkan huruf-huruf berbaris satu di atas (‫ ) ا – ث‬di dalam carta huruf.1)Guru menerangkan mengenai -Pernahkah kamu lihat kuiz ‘Ada barisBeza’ kepada murid dan baris ini? membahagikan murid kepada tiga kumpulan.1)Guru melatih tubi bacaan murid secara kelas. Guru membetulkan bacaan murid.1.1.2 Membanding beza bunyi huruf hijaiyah yang hampir sama bunyi (‫) ا – ي‬ .2)Murid menampal dan menyebut huruf pada kad huruf yang Pentaksiran Sumatif: diberi.Kuiz ‘Ada Beza’ 3.1.1.kumpulan dan individu secara rawak menggunakan carta huruf. 2.1)Murid membaca Buku Iqra’ Rekod Bacaan Guru HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES Murid dapat membaca Buku Iqra’ Satu (m. 2.1)Guru pamer kad imbasan jenisjenis baris bersoal jawab dengan murid dan kaitkan dengan tajuk.Kumpulan yang paling banyak menampal dan 1. 1.s 1-3) dengan betul dan fasih (‫.2)Murid diberi kad-kad huruf secara rawak dan menyebut di hadapan kelas ELEMEN SPPK .) ا – ث‬ 1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas (‫) ا – ي‬ PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 FASA TERARAH 1. 2.40 – 9.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas STANDARD PEMBELAJARAN 1.Soal jawab (contoh soalan) 3. Fail 4.Senarai Semak di menyebut dalam Buku dengan betul dikira sebagai Rekod Bacaan Murid dan pemenang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hari: ISNIN Tarikh: 10 IANUARI 2011 Bidang:AL-QURAN Masa: 8. 1.1.40 PAGI Tahun: 1 JAYA Standard Kandungan: 1.

(‫ا‬ ‫)–ث‬ 10% murid dapat membaca Buku Iqra’ Satu (m. menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi tunggal dengan betul PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 FASA TERARAH 1.00 TGH. ‫ب .1)Guru memilih murid secara rawak untuk memegang kad huruf di hadapan kelas satu HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES Murid dapat mengenal. 1-3) secara individu dengan bimbingan guru.Murid ini akan diberi bimbingan secara berterusan dalam waktu Tasmik. PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM: Elemen Kreativiti dan Inovatif: -hubungkait kad imbasan dengan tajuk NILAI MURNI: Rajin membaca al-Quran KBBK: Pembelajaran secara konstruktif BBM: 1.Kad-kad huruf (‫ ) ا – ث‬berbaris satu di atas IMPAK / REFLEKSI 90% murid dapat membaca Buku Iqra’ Satu (m.secara individu dan merekodkan bacaan murid 4. .menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi tunggal STANDARD PEMBELAJARAN 6.1) Guru mempamerkan gambar perahu dan bersoal jawab dengan murid 1.1 Mengenal.2)Guru menggalakkan murid supaya rajin membaca al-Quran.Kad imbasan jenis-jenis baris 2.1.s 1-3) secara individu dengan betul.Carta huruf berbaris satu di atas ( ‫)ا–ث‬ 3.membezakan dan menulis huruf ( . menyebut. ت‬ ‫)ث‬ dengan betul. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hari: ISNIN Tarikh: 10 JANUARI 2011 Bidang:JAWI Masa: 11.1 Mengenal.2)Guru mengaitkan dengan tajuk 2. Tahun: 1 MAJU Standard Kandungan: 6.s.00 – 12.

2)Murid menyebut secara latih tubi huruf yang diberi sambil menulis di udara 3.Lembaran kerja 3.2)Guru membuat pemerhatian dan menanda Senarai Semak pencapaian murid bagi huruf ( ‫) ب .2 Membezakan huruf-huruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan betul persatu dan murid mengikut sebutan guru 2.Lembaran kerja IMPAK / REFLEKSI 70% murid dapat membezakan Dan menulis huruf yang diberi Dengan betul 20% murid dapat membezakan Dan menulis huruf yang diberi Dengan betul.Kad huruf 3.Pernahkah kamu lihat benda ini? 2. 4.Murid ini akan dihantar kepada Guru Pemulihan Jawi.kumpulan dan individu.Gambar perahu 2.Soal jawab (contoh soalan) Gambar apakah ini? . 10% murid tidak dapat membezakan dan menulis Huruf yang diberi dengan bimbingan guru.2)Guru melatih tubi sebutan murid secara kelas.6. ث‬ berdasarkan lembaran kerja yang telah dijawab oleh murid. ELEMEN SPPK Pentaksiran Formatif: 1.1)Murid diminta mengkelaskan huruf yang diberi mengikut kumpulannya dengan betul menggunakan kad huruf yang diberi dalam Pertandingan ‘Cepat dan Tepat’ 3. .1)Murid diberi penerangan untuk membuat latihan di dalam lembaran kerja yang diedarkan 4.Pemerhatian guru 3. ت .Senarai Semak PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM: Elemen Keusahawanan: -berani mencuba dan berdaya saing NILAI MURNI: Mensyukuri nikmat Allah KBBK: Pembelajaran secara konstruktif BBM: 1.1.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hari:________________________ Tarikh:_____________________ Bidang:______________________ Masa:______________________ Tahun:__________________ Standard Kandungan:_____________________________________________________________________ STANDARD PEMBELAJARAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 FASA TERARAH HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES ELEMEN SPPK PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM: IMPAK / REFLEKSI NILAI MURNI: KBBK: BBM: .

ۑ‬ hampir sama bunyi dengan sempurna tanpa bimbingan guru dan beradab ketika membaca al-Quran. menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ( ‫ )ا .ۑ‬berbaris satu di atas dengan sebutan makhraj huruf yang betul serta dapat membanding beza bunyi huruf yang hampir sama dengan betul tanpa bimbingan guru dan beradab ketika membaca al-Quran .1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas.1. 4 .1.ۑ‬ Murid dapat mengenal. EMK: Elemen Keusahawanan .ۑ‬berbaris satu di atas dengan sebutan makhraj huruf yang tepat serta dapat membanding beza bunyi huruf hijaiyah yang hampir sama dengan sempurna tanpa bimbingan guru.1.Berdaya saing . menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ( ‫ )ا .1.1.2 hijaiyyah tunggal ( ‫)ا . EMK: Elemen Keusahawanan .CONTOH STANDARD PRESTASI BIDANG AL-QURAN BAN D STANDARD Standard Kandungan: 1. menyebut dan membaca huruf 1.Berani mencuba Murid dapat mengenal. Standard Pembelajaran : 5 1.Berdaya saing .1 Bacaan DESKRIPTOR Murid dapat mengenal.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas ( ‫)ا . 6 1.ۑ‬ Membanding beza berbaris satu di atas dengan bunyi huruf hijaiyah sebutan makhraj huruf yang yang hampir sama tepat serta dapat bunyi membanding beza huruf yang ( ‫)ا .Murid beradab ketika membaca alQuran serta dapat memberi bimbingan kepada rakan.Berani mencuba EVIDEN Laporan oleh guru di dalam Buku Rekod Bacaan Murid dan Fail Rekod Bacaan Murid yang disimpan oleh guru.

2 ( ‫ )ا .2 Bacaan Murid dapat mengenal.Berani mencuba Laporan oleh guru di dalam Buku Rekod Bacaan Murid dan Fail Rekod Bacaan Murid yang disimpan oleh guru. menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ( ‫ )ا . ( ‫)ا .Berani mencuba 1 Murid dapat mengenal dan menyebut huruf hijaiyyah tunggal ( ‫ )ا-ث‬berbaris satu di atas dengan mengikut bacaan guru.Berani mencuba .1.Berdaya saing .Berdaya saing . Standard Pembelajaran: 2 1.ۑ‬ menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal 1.ۑ‬berbaris satu di atas Membanding beza dengan bimbingan guru.1.Berdaya saing . bunyi huruf hijaiyah yang hampir sama EMK: bunyi Elemen Keusahawanan ( ‫)ا .Berani mencuba Standard Kandungan: 3 1.1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas Murid dapat mengenal. EMK: Elemen Keusahawanan .Berdaya saing .EMK: Elemen Keusahawanan .ۑ‬ . 1.1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas. EMK: Elemen Keusahawanan .1.ۑ‬berbaris satu di atas dengan sebutan makhraj huruf yang betul tanpa bimbingan guru.

EMK: Elemen Keusahawanan . EMK: Elemen Keusahawanan .1.berani mencuba dan berdaya saing 4 3 .1.menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi tunggal Standard Pembelajaran: 6.menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi tunggal dengan betul DESKRIPTOR Murid dapat mengenal.1.menyebut dan menulis hurufhuruf Jawi tunggal serta dapat membezakan hurufhuruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan betul tanpa bimbingan guru.Murid juga boleh menjadi contoh kepada murid lain dan dapat membimbing rakan sebaya. EMK: Elemen Keusahawanan .berani mencuba dan berdaya saing Murid dapat mengenal..CONTOH STANDARD PRESTASI BIDANG JAWI BAND 6 STANDARD Standard Kandungan: 6.1 Mengenal.menyebut dan menulis hurufhuruf Jawi tunggal serta dapat membezakan hurufhuruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan betul dengan bimbingan guru.menyebut dan menulis hurufhuruf Jawi tunggal serta dapat membezakan hurufhuruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan tepat tanpa bimbingan guru.berani mencuba dan berdaya saing EVIDEN Senarai Semak pencapaian murid yang telah dilengkapkan 5 6.menyebut dan menulis hurufhuruf Jawi tunggal serta dapat membezakan hurufhuruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan tepat tanpa bimbingan guru. EMK: Elemen Keusahawanan .2 Membezakan hurufhuruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan betul Murid dapat mengenal.Murid juga boleh menjadi contoh kepada murid lain.berani mencuba dan berdaya saing Murid dapat mengenal. Mengenal.

menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ا. SOSIAL Murid ini sentiasa beradab terhadap guru dan mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sebaya serta sentiasa bersedia membimbing rakan-rakan PENGGUNAAN EMK Murid ini sentiasa memberi kerjasama. berdaya saing serta berani mencuba di dalam sesi pembelajaran Disediakan oleh.berani mencuba dan berdaya saing 1 Murid dapat mengenal dan menyebut huruf-huruf Jawi tunggal dengan bimbingan guru. menyebut huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas. EMK: Elemen Keusahawanan . ----------------------------Disahkan oleh.berani mencuba dan berdaya saing CONTOH : LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF UNTUK BIDANG AL-QURAN (2011) NAMA PELAJAR :NUR ANIS SALIMI BINTI MOHD.Murid ini dapat mengenal. EMK: Elemen Keusahawanan . Beliau juga seorang pelajar yang cepat menguasai topik yang disampaikan oleh guru. BAND 6 SAHSIAH Murid ini adalah seorang pelajar yang menunjukkan minat dalam bacaan Al-Quran dan beradab sopan ketika membaca Al-Quran.2 Murid dapat mengenal.ث‬berbaris satu di atas dengan sebutan makhraj huruf yang tepat dan beradab ketika membaca Al-Quran tanpa bimbingan guru serta dapat membimbing rakan yang lain. ------------------------------- .ARIFF KELAS :1 ARIF AKADEMIK Murid ini telah berjaya mengenal.menyebut dan menulis hurufhuruf Jawi tunggal dengan bimbingan guru.

ARIFF KELAS :1 ARIF AKADEMIK BAND Murid ini telah belajar adab-adab terhadap guru. kelebihan beramal dengan adab terhadap guru serta akibat tidak mengamalkannya.Bimbingan ibu bapa secara berterusan di rumah akan dapat membantu murid ini. SOSIAL Murid ini perlu dimotivasikan agar dapat bergaul dengan rakan 3 .Kanan/Guru Besar CONTOH : LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF UNTUK TOPIK ADAB TERHADAP GURU NAMA PELAJAR :NUR ANIS SALIMI BINTI MOHD.Guru kelas Guru P. SAHSIAH Murid ini adalah seorang yang pemalu dan pendiam tetapi patuh pada arahan guru. Murid ini dapat mengamalkan adab terhadap guru dengan bimbingan guru. TINDAKAN SUSULAN Murid ini akan diberi bimbingan secara berterusan di sekolah sehingga dapat mengamalkan adab terhadap guru dengan betul tanpa bimbingan guru.

berwibawa serta menjadi contoh kepada murid-murid lain. ----------------------------Guru kelas Disahkan oleh.Kanan/Guru Besar CONTOH : LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF BIDANG IBADAH UNTUK TOPIK: WUDUK NAMA PELAJAR :NUR AMINAH BINTI ADAM KELAS :1 AKTIF AKADEMIK Dapat menyatakan pengertian. SAHSIAH BAND 6 Seorang murid yang berketrampilan. PENGGUNAAN EMK Murid ini sentiasa menghormati guru dan rakan sebaya. . perkara-perkara sunat. Disediakan oleh.makruh dan membatalkan wuduk serta melakukan cara berwuduk dengan sempurna dan dapat membimbing rakan-rakan. SOSIAL Murid ini mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sebaya dan guru serta dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan cemerlang. lafaz.sekelas dan bersikap lebih terbuka. ------------------------------Guru P. PENGGUNAAN EMK Murid dapat mengaplikasikan kaedah berjimat cermat dalam penggunaan air ketika berwuduk. rukun. tujuan.

bekerjasama dan berani mencuba di dalam sesi pembelajaran. ----------------------------Guru kelas ------------------------------Guru P.W.W dan Tanda-Tanda Kenabian Baginda NAMA PELAJAR KELAS : MD AZLAN BIN MAT SABU : 1 WIBAWA AKADEMIK Murid ini telah belajar mengenai salasilah keturunan Nabi Muhammad S.Disediakan oleh. Disamping itu. BAND 6 SAHSIAH Murid ini menunjukkan minat dalam mengetahui sirah Nabi Muhammad S.A.A.A. Disahkan oleh. Beliau berjaya menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.W.A. beliau juga dapat menyatakan tanda-tanda kenabian baginda berdasarkan peristiwa semasa dan selepas baginda dilahirkan tanpa bimbingan guru dan mampu membimbing rakan-rakan yang lain.W. SOSIAL Murid ini sentiasa beradab terhadap guru dan mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sebaya serta bersedia membimbing rakan-rakan.W dan berusaha untuk mencontohi sifat-sifat Nabi Muhammad S.A.Kanan/Guru Besar CONTOH:LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF UNTUK TAJUK: Salasilah Keturunan Nabi Muhammad S. berdaya saing.W sebelah ibu dan bapa dengan mengikut susunan yang betul serta dapat menyatakan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad S.A. PENGGUNAAN EMK Murid ini adalah seorang murid yang bertanggugjawab. .

Disediakan oleh.Kanan/GB . …………………………………… Guru Kelas Disahkan oleh. ……………………………. Guru P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful