JUDETUL GORJ

COMUNA CRASNA Nr................. Din ....................

AVIZAT
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

APROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Conf. univ. dr. VASILE LIVIU ANDREI

Prof. AUREL VAMVU

PLANUL
DE

PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE LA SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN

1

1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenire si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure sau alunecari de teren. În asemenea situaţii.CALAMITATE = Eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze naturale. acţiune) de provenienţă naturală. 4. 3. se produce un volum mare de pierderi de vieţi omeneşti. asupra unor mari colectivităţi umane sau zone importante din teritoriu. CADRU LEGISLATIV Planul de protecţie şi intervenţie a fost elaborat şi se va aplica în conformitate cu prevederile: 1.G. 2 . a unui eveniment (agent.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. nr.215/2001. 4. acţiune) de provenienţă naturală. GLOSAR 1. O.CATASTROFĂ = eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze tehnologice sau antropice (activităţi umane) – scăpate de sub control. 2. Legea Administraţiei publice locale. 6. Pierderile şi pagubele pot fi scăpate de sub control.DEZASTRUL = Situaţie creată de incidenţa. se produc pierderi de vieţi omeneşti răniri sau intoxicări.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică.481/2004.APĂRAREA = Ansamblul măsurilor şi acţiunilor care se desfăşoară cu scopul de a realiza Prevenirea. atribuţiile.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national.U. În asemenea situaţii pentru a asigura acţiunile de protecţie-intervenţie pot fi necesare resurse din afara zonei afectate. răniri sau intoxicaţii (iradieri). Ca urmare.M. 5. tehnologică sau antropică asupra unor colectivităţi umane. O.G.I.A. 2. 3. funcţionarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. 5. Legii nr. distrugeri sau avarii ale unor bunuri şi valori materiale. avarii şi distrugeri de bunuri şi valori materiale. organismele interesate pot asigura acţiunile de apărare şi forţe proprii. dereglări ale activităţilor economicesociale. creată de incidenţa unui eveniment (agent.ACCIDENTE = Situaţie neprevăzută dar posibilă. Ca urmare. Legea Protecţiei civile nr. protecţia şi intervenţia în cazul unor dezastre. H.Legea nr. tehnologică sau antropică. adeseori neprevăzută şi brutală.I.

PREVENIRE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc cu scopul de a elimina sau diminua pericolul producerii unui eveniment dezastruos sau pentru a minimiza pierderile şi distrugerile datorate acestuia – la valori maxim acceptabile. 8. avarii sau distrugeri de bunuri şi valori materiale. (în funcţie de situaţia acestora) ca urmare a acţiunii efectelor unui eveniment dezastruos. URGENŢĂ = Situaţia. într-un anumit loc. Planul de Protecţie-Intervenţie al comunei Crasna are scopul de a asigura: 1. acţiunile imediate şi pe termen lung asigurarea resurselor. 9.GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE – INTERVENŢIE = ansamblul de măsuri şi activităţi care se realizează pentru a asigura funcţionarea Sistemului de Protecţie – Intervenţie împotriva dezastrului. care necesită o intervenţie rapidă pentru a preveni sau limita: pierderile de vieţi.INTERVENŢIE = Acţiunile care se desfăşură în vederea localizări şi înlăturării urmărilor unui eveniment dezastruos. 10. răniri sau intoxicaţii (iradieri). 11. la un moment dat. DEFINITIE. intervenţia.SURSA DE RISC = Zona sau locul în care există probabilitatea de a se produce un eveniment dezastruos. 12. 7. 3 . avarierea sau distrugerea bunurilor şi valorilor materiale. ca urmare a acţiunii efectelor unui eveniment dezastruos.PROTECŢIE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc şi de distrugeri.RISC = Probabilitatea producerii unui eveniment de o anumită intensitate.VULNERABILITATEA = Gradul în care se pot produce pierderi de vieţi omeneşti. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ.HAZARD = Posibilitatea (pericolul) de apariţie a unui eveniment dezastruos.6. 14. rănirile sau intoxicaţiile. alterarea factorilor de mediu. 13. SCOP. cu scopul de a evita pierderile de vieţi şi pagubele de bunuri sau valori materiale. Gestionarea globală a acţiunilor şi operaţiilor de prevenire. 15.ZONA DE RISC = Zona în care există probabilitatea producerii sau manifestării efectelor unui eveniment dezastruos. logistică. Aceasta include: acţiunile de pregătire pentru realizarea prevenirii şi protecţiei.1. dereglarea activităţii economice şi sociale.1. starea sau iminentă. alunecare de teren sau accidente complementare acestora.

Teritoriul administrativ al comunei Crasna este situat in partea de N-E a judetului Gorj si are ca vecini : . 1. protecţie şi intervenţie. 1. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ. Judeţul Vâlcea . 1.2.2. Săcelu.2.1. protecţie şi intervenţie.1. BengeştiCiocadia . Îndeplinirea misiunilor şi responsabilităţilor care revin organismelor. protecţie şi intervenţie. 1. 1. Stabilirea concepţiei de conducere a acţiunilor de prevenire.3.2.intravilanul ocupă 757 ha iar extravilanul 20151 ha. formaţiilor şi persoanelor cu atribuţii în realizarea acţiunilor de prevenire. CARACTERISTICILE ZONELOR CU RISC RIDICAT Definiţie. Evaluarea urmărilor unui cutremur de pământ. alunecare de teren.4. al alunecărilor de teren şi al unor dezastre complementare probabile. 1. protecţie şi intervenţie în timp operativ. Structurile organizatorice. Realizarea acţiunilor de prevenire. materiale şi financiare necesare realizării acestor acţiuni. Populatia comunei Crasna are un nr. de 5589 locuitori aferenti celor 9 sate componente si anume: 4 . oraşul Bumbeşti-Jiu Suprafata totala a comunei CRASNA este de 20908 ha. Stabilirea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire. în mod organizat şi într-o concepţie unitară. în comuna Crasna . protecţie şi intervenţie. resursele umane.din care: .2. Stabilirea resurselor umane. sau dezastru complementar.la E – oraşul Novaci . materiale şi financiare necesare realizării acţiunilor de prevenire.3.4. *) Acţiunile de prevenire.1.la V – comuna Muşeteşti.1. Planul de Protecţie-Intervenţie are următoarele obiective: 1. Domeniu. al unei alunecări de teren sau dezastru complementar*) şi a amploarei acestor urmări. Stabilirea concepţiei şi a modului de realizare a acţiunilor de prevenire.la N – Judeţul Hunedoara. OBIECTIVE În vederea realizării acţiunilor.1. riscului seismic.2. 1.6.5.la S – comunele Bălăneşti.2.2. protecţie şi intervenţie în cazul unor dezastre complementare sunt prevăzute în planurile de Protecţie-Intervenţie specifice acestor categorii de dezastre. Definirea hazardului.

prin deplasarea lentă sau violentă a maselor de pământ. însoţit de apariţia aşteptată a unor pierderi. Caracteristici pentru identificare si detaliu al zonei. 30 locuitori. Satul Radoşi – 774 loc. pe DJ 665 C. Suprafaţa afectată = 0. chimice şi mecanice de durată. zona Vrancea.5. Alunecări de teren Zonele cu alunecări de teren sunt răspândite pe toată suprafaţa judeţului cele active şi cele cu pericol iminent sunt notificate. În comuna Crasna alunecările de teren sunt legate de tipurile genetice de relief derivate prin modelarea externă din vechea câmpie sarmatiană de acumulare marină.Populaţia în zona de risc şi locuinţele/gospodăriile Populaţia – Total = 5 locuinţe.3. pe teritoriul judeţului Gorj. . Km 15. Satul Buzeşti – 418 loc. Satul Aninişu din Deal – 289 loc.- Satul Cărpiniş – 978 loc. Surse de risc. Satul Dumbrăveni – 639 loc. stare de echilibru pierdută în urma unor fenomene fizice. ai instituţiilor publice. Primarul şi Consiliul local au responsabilitatea elaborării şi aplicării Planului de prevenire şi apărare împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren. Surse de alunecări de teren si declararea zonelor cu risc natural de pe teritoriul comunei. Satul Aninişu din Vale – 554 loc. punctul denumit popular “Priporul Crasnei” Estimativ pentru aceasta zona in cazul produceri unei situatii de urgenta – alunecari de teren – estimam ca de pe coama dealului sar putea disloca circa 3070 t. Conducătorii agenţilor economici. de pamint. 1. Satul Drăgoieşti – 620 loc. într-o anumită perioadă de timp. 2. sunt responsabile de asigurarea acţiunilor de apărare în unităţile 5 . Zona care ar putea sa fie un eventual pericol de alunecari de teren se afla in satul Crasna din Deal. Satul Crasna – 819 loc. Acesta se află sub influenţa activităţii seismice a zonei de maximă seimicitate a ţării. indiferent de forma de proprietate. pagube şi degradări ale activităţilor economice şi sociale.Riscul alunecărilor de teren Este definit ca probabilitatea de apariţie a unor fenomene geodinamice de restabilire a stării de echilibru a versanţilor. Novaci-Tg-Jiu-Crasna Deal.1.1 ha AUTORITĂŢI RESPONSABILE 1. Satul Crasna din Deal – 498 loc. Localizare. Riscul seismic Este definit ca probabilitatea de apariţie a unui cutremur de pământ distrugător (1> VoMSK).

. .populaţia. Cu scopul de a asigura locul de organizare şi conducere a acţiunilor. . Comitetul local pentru situaţii de urgenţă CLSU Crasna. privind realizarea acţiunilor de prevenire. 3. Antrenarea acestor acţiuni specifice se realizează cu membrii ai Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.respective pe care le conduc.instituţiile şi organizaţiile sociale sau obşteşti. Locul de conducere a acţiunilor funcţionează în sediul primariei Crasna. şi asistenţă a sinistraţilor sau victimelor dezastrului. 4. responsabilităţilor ce îi revin şi prevederilor prezentului Plan de prevenire şi intervenţie. Toate aceste organisme au obligaţia de a: . CENTRUL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR 1. . planificarea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de apărare împotriva seismelor şi alunecărilor de teren prevăzute în planul de prevenire şi intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei. 2. Organizarea. protecţie şi intervenţie. În conformitate cu prevederile legale. participă cu mijloace specifice la realizarea unor acţiuni de instruire-educare. Filiala Societăţii de Cruce Roşie. sunt responsabile de realizarea acţiunilor de prevenire.organizaţiile religioase şi de caritate. 6 . indiferent de forma de proprietate. 3. ORGANISME RESPONSABILE 1. . Formaţiunile de intervenţie din sistemul protecţiei civile execută misiunile ce le revin. protecţie şi intervenţie: .pune la dispoziţia acestui comitet a resursele umane şi materiale necesare desfăşurării acţiunilor de apărare în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Această structură organizatorică se încadrează cu persoane din cadrul Primariei şi de la agenţii economici care asigură formaţiunile de intervenţie. . Aceştia au obligaţia de a desfăşura acţiuni de apărare şi de a asigura resurse în folosul colectivităţii.toate organismele componente ale administraţiei publice locale. Organizarea. conform prevederilor regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.unităţile şi agenţii economic. Biserica. în condiţiile prevăzute de lege. ajutor. 4. protecţie şi intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.executa ordinele şi dispoziţiile Comitetului local pentru situaţii de urgenţă . 2. alte organisme de caritate şi obşteşti.instituţiile de învăţământ de toate gradele şi categoriile. executarea şi conducerea acţiunilor de prevenire. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 1.

Pentru a asigura eficienţa acţiunilor incluse în prezentul plan de prevenire şi intervenţie. Acţiunile de prevenire.). neutralizare. În această etapă se realizează şi se urmăreşte aplicarea măsurilor şi realizarea activităţilor destinate să asigure acţiunile de prevenire şi intervenţie. În această etapă. . explozii. Imediat după ce mişcarea seismică sau alunecarea de teren. să minimizeze volumul de pierderi şi distrugeri ce se pot produce.Protecţia.Predezastru. . . acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a evita sau diminua volumul de pierderi şi distrugeri. apărute independent sau 7 . a unei alunecări de teren. acestea se vor realiza în următoarele etape: . FAZELE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR În cazul alunecărilor de teren cu declanşare mai mult decât probabilă a celor cu evoluţie lentă. contaminare chimică. să elimine sau să diminueze pericolul dezastrelor complementare (incendii.Prevenirea. . precum şi unele acţiuni posibile de evitare a apariţiei unor noi dezastre complementare (incendii.Acţiuni pe termen lung. se aplică şi se realizează măsuri şi acţiuni de protecţie. unei alunecări de teren sau ale dezastrelor complementare. acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a localiza şi înlătura urmările unui cutremur de pământ. .Intervenţia. acţiune care este destinată să asigure diminuarea efectelor unui cutremur de pământ. protecţie şi intervenţie prevăzute în acest plan sunt concepute în funcţie de situaţia urgentă creată în comuna Crasna ca urmare a unor alunecări de teren. contaminare chimică). a incendiilor. curăţare. se continuă aplicarea unor măsuri de protecţie şi realizarea unor acţiuni de prevenire a apariţiei unor dezastre complementare.Postdezastru. 2. reabilitare şi refacere-restabilire.CAPITOUL III CONCEPTIA DESFASURARII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE SI INTERVENŢIE 1.În timpul dezastrului. ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 1. individuală.etc. etc. a încetat şi în perioadele următoare de timp se desfăşoară acţiuni de intervenţie. familială şi de grup. explozii. În timpul desfăşurării mişcării seismice. unei alunecări de teren. În această etapă se finalizează acţiunile de intervenţie şi se desfăşoară acţiuni de consolidare. Acţiunile prevăzute în acest plan se referă la următoarele domenii de activitate: . a accidentelor chimice.

ACŢIUNILE DE PROTECŢIE INTERVENŢIE 1.U. acţiunile de prevenire-intervenţie se desfăşoară conform condiţiilor real create. GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE . 2. în funcţie de amploarea urmărilor acestora astfel: . protecţie şi intervenţie se desfăşoară conform prevederilor acestui plan în baza Procedurilor specifice elaborate de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi membrii acestuia..Preşedintele C. .Conducătorilor agenţilor economici. conform convenţiilor de cooperare sau în cazuri mai grave de la Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă. de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă.Membrilor C. preşedintele C.U prin membrii acestui comitet.Acţiunile de prevenire. Pentru a se asigura prevenirea este necesar să se realizeze următoarele acţiuni: 8 . aceste dezastre complementare fiind progresive. revine: . Principii de desfăşurare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie.S.L. Acţiunile de prevenire se desfăşoară cu scopul şi în condiţiile menţionate. Desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie.J. protecţie şi intervenţie în cazul alunecărilor de teren se desfăşoară. Conducerea acţiunilor: .U.S. protecţie şi intervenţie pentru fiecare etapă.activarea Planului de prevenire şi intervenţie. Responsabilitatea realizării acţiunilor de prevenire. .L.S. Acţiunile de prevenire. În această situaţie.INTERVENŢIE Gestionarea se referă la realizarea şi menţinerea măsurilor de prevenire. ACŢIUNI DE PREDEZASTRULUI PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN ETAPA În etapa predezastru se asigură realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi protecţie precum şi asigurarea condiţiilor şi a resurselor pentru desfăşurarea intervenţiei. aprobă introducerea Stării de Urgenţă pe teritoriul comunei Crasna conform prevederilor legale în vigoare.L.în urma mişcării seismice. Acţiunile de prevenire. există posibilitatea avertizării-alarmării populaţiei. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ. . pentru domeniile de activitate ce le revin.U. protecţie şi intervenţie se realizează sub conducerea Primarului .L. de amploarea pierderilor şi distrugerilor apărute şi nevoile de intervenţie.cu ajutorul formaţiunilor cerute în sprijin. Prefectul . instituţiilor şi ai serviciilor publice deconcentrate ale comunei.U. În funcţie de situaţia creată de alunecarea de teren.S.Preşedintelui C. . în conformitate cu prevederile acestui Plan de prevenire şi intervenţie şi Procedurilor specifice elaborate în acest scop de către membrii C.S.Primarul comunei.nemijlocit. alunecare de teren sau dezastru complementar.

exploatare corectă şi prin realizarea altor acţiuni de asigurare a nivelului corespunzător de protecţie la acţiuni seismice şi alunecări de teren a construcţiilor şi instalaţiilor.realizării unor modificări la construcţiile existente care ar putea afecta gradul de asigurare la acţiuni seismice sau alunecări de teren. iar alarmarea de catre CLSU. dotării. Avizarea amplasamentelor se va face numai cu respectarea zonei de siguranţă prevăzute în proiectul obiectivului. Responsabilitatea organizării.. Resursele materiale şi financiare necesare acţiunilor de prevenire protecţie şi intervenţie se asigură de către CONSILIUL LOCAL prin bugetul propriu si prin sponsorizare din partea unor organizatii non guvernamentale si non profit. refacere. prin urmărirea realizării acţiunilor prevăzute în Planurilor de prevenire şi intervenţie ale agenţilor economici sursă de risc. . în parcuri sau în zone verzi recunoscute ca spaţii de siguranţă pentru desfăşurarea evacuării sau a unor acţiuni de intervenţie. . Crasna.riscului de producere a avariilor şi distrugerilor la construcţiile şi instalaţiile existente.Minimizarea: .agenţii economici de pe raza localitatii. . asigurarea unei reacţii corecte şi operative la seisme şi alunecări de teren se desfăşoară un proces continuu de instruire şi educare. Înştiinţarea. 9 .riscului chimic.U. pentru menţinerea stării de operativitate. agenţilor economici cu care se cooperează şi agenţii economici surse de risc. fără asigurarea nivelului corespunzător de protecţie la acţiuni seismice. alunecare de teren.amplasării unor construcţii. . protecţie şi intervenţie se asigură de către: .L.S.amplasării unor obiective economice care reprezintă surse de mare risc în zonele intravilane. . .realizării oricărui tip de construcţii.Resurse. al riscului de producere a exploziilor şi incendiilor. funcţionării şi menţinerii în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare-alarmare revine presedintelui CLSU.realizarea acţiunilor de prevenire. . Informarea. . alunecări de teren şi/sau dezastre complementare. întreţinere. se desfăşoară din cadrul Centrului operativ judeţean şi se adresează formaţiunilor specializate. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă elaborează proceduri specifice pentru realizarea acţiunilor de protecţie astfel: 1. în comuna Crasna.C.Evitarea: . permanente sau temporare.Structuri organizatorice: . prin consolidare. reparare.Planificarea În vederea asigurării aplicării măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi intervenţie. Participarea altor organisme se asigură prin încheierea convenţiilor de cooperare. Protecţia oamenilor şi bunurilor materiale în etapa predezastru se realizează cu scopul de a elimina sau diminua pierderile şi distrugerile şi pentru a pregăti desfăşurarea acţiunilor de intervenţie în cazul unui cutremur de pământ . .

ACŢIUNI DE PROTECŢIE ÎN ETAPA POSTDEZASTRU După ce mişcarea seismică sau alunecarea de teren a încetat C.S. Asistenţa medicală se organizează şi se pregăteşte pentru desfăşurarea acţiunilor specifice după încetarea mişcării seismice sau alunecării de teren de către Direcţia de Sănătate Publică Gorj. C. Primul ajutor medical se realizează cu scopul: .respectarea regulilor de comportare. 10 .2.L. localiza şi inventaria: .transportul răniţilor la primul punct sanitar.alterarea factorilor de mediu. electricitate.U.U se activează din proprie iniţiativă şi se prezintă la centrul operativ cu activitate temporara dupa care înştiinţează formaţiunile de intervenţie.S. .avarii şi distrugeri la construcţii şi instalaţii.sinistraţi. . .vaccinării şi administrarea unor antidoturi. Acţiunile de cercetare-căutare şi supraveghere-control se desfăşoară în zona de distrugerii cu scopul de a identifica.asigurarea primului ajutor răniţilor.apariţia unor evenimente nefavorabile acţiunilor de intervenţie.răniţii.S. şi se prezintă periodic prin mijloacele de informare în masă.S. .participarea la executarea unor acţiuni de intervenţie în folosul propriu şi al colectivităţii. blocaţi sub dărâmături.dezinfecţie. ACŢIUNI DE PROTECŢIE INTERVENŢIE PE TIMPUL PRODUCERII CUTREMURULUI ŞI ALUNECĂRILOR DE TEREN Acţiunile de protecţie se realizează prin întreruperea alimentării instalaţiilor de aprovizionare cu gaze. .realizarea unor acţiuni de profilaxie în zona de risc Acţiunile de profilaxie se desfăşoară cu scopul prevenirii unor epidemii sau epizootii astfel: . . 3. Protecţia individuală şi familială se realizează conform prevederilor din Ghidul privind asigurarea măsurilor de apărare şi se distribuie prin grija C. Alarmarea populaţiei se realizează numai în cazul când este pusă în pericol siguranţa acesteia. . deratizare. .reacţia corectă a populaţiei.L. . dezinsecţie.L. Acţiunile de intervenţie se desfăşoară sub conducerea Preşedintelui C. .organizării şi amenajării unui punct de adunare răniţi. Informarea se realizează imediat după încetarea mişcării seismice/alunecare de teren cu scopul de a asigura : . apă. agent termic.U.L.U organizează şi desfăşoară cu formaţiunile specializate acţiuni de intervenţie cu scopul de a localiza şi înlătura urmările dezastrului.

asigurarea spaţiilor cu cazarmamentul minim necesar. . Paza.actualizarea planului cu situaţii nou apărute. reţelelor de distribuţie a apei. . ACŢIUNI DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE PE TERMEN LUNG Acţiunile se desfăşoară în zona de distrugeri după terminarea intervenţiei şi revenirea la activităţile normale şi se referă la: . .reducerea riscului . reţeaua de telecomunicaţii. Evacuarea se realizează de către organismele responsabile conform Planului de evacuare în cazul în care locuinţele au fost avariate şi nu mai pot fi folosite până la executarea reparaţiilor. instituţiilor social-culturale.constată în reactivarea instituţiilor administraţiei publice. îndepărtarea dărâmăturilor.organizarea punctelor de primire repartiţie. refacerea şoselelor. la locurile de adunare răniţi şi alte locuri stabilite de conducerea acţiunilor. combustibil sau instalaţii electrice.controlul şi supravegherea mişcărilor seismice. .relocale .asigurarea condiţiilor de locuit şi activitatea persoanelor sinistrate. consolidarea clădirilor de interes public şi privat.reabilitare .asigurarea transportului la punctele de cazare. Prevenirea şi stingerea incendiilor se desfăşoară în zona de distrugerii ca urmare a avariilor la conductele de gaze . .introducerea unor restricţii de consum de apă.asigurarea asistenţei medicale. declararea stării de Carantină unde s-a declanşat epidemii. 11 . Comitetul local pentru situaţii de urgenţă coordonează şi controlează modul de realizare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie de către organismele responsabile aplicând prevederile legale în vigoare. electrice. . pe traseele de deplasare a formaţiunilor de intervenţie şi a sinistraţilor evacuaţi. . Resursele necesare se asigură de către Consiliul local şi rezervele proprii. .expertizarea construcţiilor. . spitalelor.asigurarea hranei.consolidare . demolarea construcţiilor distruse.organizarea acţiunilor de disponibilizare a spaţiilor necesare.acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului cu scopul menţinerii condiţiilor de siguranţă prin continuarea următoarelor activităţi: . ordinea şi îndrumarea circulaţiei se desfăşoară în zona de distrugeri. Planul de evacuare se realizează prin: .controlul şi supravegherea calităţii surselor de apă. factorilor de mediu.reconstrucţie .urmărirea aplicării măsurilor de diminuare a riscului. alimentelor. reluarea activităţilor economice.restabilire . . deblocarea şoselelor. . gazelor..

DISPOZIŢII FINALE Pentru asigurarea aplicării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în prezentul plan membrii C.respectarea condiţiilor de utilizare corectă a clădirii de locuit prin evitarea: . .S. .depozitarea unor materiale combustibile sau ambalaje. . . agent termic.asigurarea unei rezerve de apă şi alimente. .cunoaşterea modului de acţiune şi a urmărilor dezastrului. . acoperişului. .să coordoneze aplicarea măsurilor planificate şi să controleze executarea acestora în termenul stabilit.închiderea balcoanelor.verificarea periodică a stării tavanelor. au obligaţia: . . electricitate. . .cunoaşterea şi implicarea unor măsuri de protecţie înaintea producerii evenimentului.remedierea avariilor semnalate.U. podului. executarea consolidărilor. .verificarea stării clădirii de locuit prin expertizare. .asigurarea închiderii/deschiderii uşilor. coşurilor.să actualizeze Planul de protecţie şi intervenţie. .asigurarea materialelor şi obiectelor necesare realizării protecţiei.executarea periodică a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. . teraselor.identificarea pieselor de mobilier care se pot răsturna sau desprinde în timpul mişcărilor seismice.amplasarea unor obiecte foarte grele la nivelurile superioare. 12 .să elaboreze proceduri specifice proprii de activitate .montarea unor instalaţii grele. ferestrelor. balcoanelor. . Înaintea producerii seismelor/alunecărilor de teren este necesar realizarea unor măsuri care să micşoreze posibilitatea acţiunii distructive care constau în: . . în timpul producerii şi după acţiunea lor. înainte. MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN Pentru populaţie: .stabilirea poziţiei locuinţei faţă de zona de pericol.L.cunoaşterea şi respectarea unor reguli specifice de comportare.marcarea în culori vizibile a sistemelor de deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă.cunoaşterea condiţiilor de executare a acţiunii de evacuare şi recolare.executării unor modificări la construcţie. . . gaze.respectarea recomandărilor şi indicaţiilor primite de la organele specializate. . .

se ascultă şi se respectă indicaţiile conducătorului auto. .Gorj.se întrerupe alimentarea cu electricitate.se opreşte circulaţia.persoanele din zona de acţiune să păstreze calmul.stabilirea unei cunoştinţe în zone sigure.asigurarea unor locuri de păstrare protejată a unor obiecte de strictă necesitate.nu se părăseşte locul. . .U.asigurarea unor materiale. În caz de cutremur: a) în locuinţă: . După producerea cutremurului/alunecărilor de teren: . de telefon. .. .nu se pleacă imediat din locuinţă. . în autovehicul: . . femeilor.participarea la acţiunile de protecţie şi intervenţie.nu se părăseşte locuinţa. b) pe stradă.se evită îmbulzeala către ieşiri.asigurarea broşurilor.se verifică situaţia membrilor familiei.dacă este posibil se realizează adăposturi în locuri sigure. nu se staţionează lângă clădiri. . Pregătirea familiei se realizează prin: . să nu intre în panică.părăsirea locuinţei şi deplasarea către Punctele de adunare se realizează numai pe străzi şi itinerare stabilite de Comisia de evacuare prin persoanele autorizate. bătrânilor. . . produse şi obiecte de strictă necesitate .identificarea şi cunoaşterea locurilor de evacuare.se evită adăpostire lângă mobilierul înalt care se poate răsturna. bolnavilor şi a persoanelor handicapate. se păstrează calmul.se deschid uşile de la ieşiri pentru a evita blocarea. pliantelor cu modul de acţiune la cutremur.memorarea locurilor de adăpostire.J.aplicarea măsurilor de protecţie în funcţie de tipul dezastrului.întocmirea unei liste cu adrese şi nr. . 13 . . . Evacuarea . . cu pauză de 10 secunde între ele). . În timpul producerii cutremurului/alunecării de teren este necesar ca: . apă. . c) în localuri sau locuri publice aglomerate: .să asigure protecţia cu prioritate a copiilor.se realizează protecţia prin adăpostire în locurile stabilite. se stinge focul.S. . . gaze.mediatizarea modului de acţiune referitoare la cutremur.autovehiculele se opresc şi nu se părăsesc.memorarea semnalului de alarmă la dezastre (5 sunete-impulsuri a 16 secunde fiecare.participarea la şedinţe de pregătire şi exerciţii organizate de I. .

V. . În toate cazurile se respectă cu stricteţe regulile stabilite şi la nevoie se solicită ajutor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă. Întocmit.. Crasna.se aeriseşte încăperea. .U. Este important să reamintim că numai însuşirea şi realizarea măsurilor şi a regulilor de comportare prezentate şi a altor acţiuni organizate asigură PROTECŢIA în zonele de distrugeri ale cutremurelor de pământ sau alunecărilor de teren.se curăţă trasele de acces de cioburi sau alte obiecte. se aşteaptă cu calm echipele de deblocare-salvare. .S.nu se utilizează telefonul decât pentru apeluri la salvare sau pompieri. NICOVALĂ GHEORGHE 14 . urmărind gradul de pericol. .dacă nu se poate părăsi locuinţa din cauza ieşirilor blocate. . .se părăseşte locuinţa numai dacă sunt pericole. .nu se utilizează ascensorul. .se evită contactul cu instalaţia electrică. Şef S. .dacă se constată defecţiuni la instalaţii se anunţă echipele specializate.se verifică situaţia locuinţei.se verifică starea palierelor şi a scării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful