DALAMAN

LUARAN

KEKUATAN ( S) S1 Terdapat guru-guru berpengalaman sekurang-kurang 6 tahun mengajar matapelajaran matematik S2 Pencapaian sekurang-kurang 3 kelas terbaik berminat dan berpotensi mencapai prestasi yang cemerlang. S3 Kehadiran pelajar yang cemerlang melebihi 90% S4 Terdapat guru-guru berpengalaman dalam menanda kertas peperiksaan awam sebagai pakar rujuk

PELUANG( O ) O1 Peruntukan kewangan dari PCG Panitia Matematik O2 Sumber kewangan PIBG boleh digunakan untuk menampung aktiviti panitia O3 Kemudahan dan kepakaran ICT boleh di dapati dengan mudah O4 Barisan pentadbir yang banyak memberi sokongan motivasi CABARAN / ANCAMAN( C) C1 Perbezaan tahap pencapaian murid dalam satu kelas menyukarkan keberkesanan P&P C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak mereka.

S–O S1+S4+O1+O2 ST1 Meningkatkan kuantiti pencapaian melalui kerjasama antara pentadbir, PIBG dan guru S2+S3+O3+O4 ST2 Meningkatkan kualiti pencapaian mengguna kemudahan ICT melalui program yang dirancang S- C S1+S4 +C1 ST6 Menyediakan modul mengikut tahap pencapaian murid

KELEMAHAN (W) W1 Kehadiran murid yang lemah dalam kemahiran matematik kurang menggalakkan semasa kelas tambahan/ bimbingan dijalankan W2 Terdapat sebahagian besar murid kurang minat dalam penguasaan kemahiran matematik kerana matapelajaran matematik tidak wajib lulus. W3 Kemudahan meriso lembaran kerja murid W4 Kekangan masa menjalankan kelas bimbingan kerana bercanggah dengan aktivtiti sekolah W5 Beban tugas guru yang pelbagai W–O W1+W2+W4+O4 ST3 Tingkat kehadiran semasa kelas tambahan W3+O1+O2 ST4 Memberi latih tubi yang mengikut tahap pencapian murid untuk meningkatan prestasi W2+O3 ST4 Meningkat minat murid yang lemah dalam P&P matematik W- C W5 +C2 ST7 Meningkatkan tahap profesionalisme guru dan mengurangkan beban guru.

PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK TAHUN 2011-2015

ISU STRATEGIK •
Untuk mencapai kualiti gred cemerlang dalam mata pelajaran Matematik di peringkat PMR dan SPM ke tahap yang lebih membanggakan

MATLAMAT STRATEGIK • Menjadikan sekolah sebagai sekolah yang berkesan dan cemerlang dalam mata pelajaran Matematik OBJEKTIF • Meningkatkan kualiti gred cemerlang hingga 34.0% dalam mata pelajaran Matematik SPM, 28.0% Matematik Tambahan dan 24.0% dalam Matematik PMR. Mencapai 91.0% lulus mata pelajaran Matematik SPM, 86.0% Matematik Tambahan dan 90.0% lulus Matematik PMR. Memperolehi gred purata mata pelajaran 3.17 bagi peperiksaan PMR dan 5.0 bagi SPM .

PERINGKAT BIDANG – PANITIA MATEMATIK Sasaran (2011-2015) TOV % A PMR % Lulus PMR % A1 & A2 SPM % Lulus SPM 24.0 90.0 34.0 91.0 2011 24.0 90.0 34.0 91.0 2012 25.0 95.0 35.0 96.0 2013 26.0 100.0 36.0 100.0 2014 27.0 100.0 37.0 100.0 2015 28.0 100.0 38.0 100.0 Strategi (C/TOWS matriks) Strategi A Strategi B Strategi C

KPI

Pelan Taktikal

PT1, PT2, PT3, PT4 PT5

Strategi A: Meningkatkan kualiti gred cemerlang dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM. Strategi B: Meningkatkan kuantiti pencapaian Matematik dalam peperiksaan PMR dan SPM. Strategi C: Memupuk minat terhadap mata pelajaran Matematik.

PELAN TAKTIKAL 2011

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategi A
Program Berset

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil 5 kali seminggu semasa p& p. Semua pelajar dari 5SN, 5SI, 5PA 34.0 % A

Pelan Kontigensi

Catatan/ Status

1.

1. Ketua panitia matematik 2. Tiga orang guru yang mengajar 5SN, 5SI, 5PA

Januari – November 2011

Tiada

1. Bilangan kali pelaksanaan program 2. Bilangan pelajar yang mengikuti program 3. Peratus gred A dalam SPM meningkat

Pengedaran modul-modul sebagai pengkayaan kepada pelajar.

Bil

Pelan Taktikal (PT)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigensi

Catatan/ Status

Strategi B 2. Program Teknik 1. Ketua panitia Menjawab PMR matematik dan SPM 2. Guru mata pelajaran Matematik Julai 2011 PMR: RM500 SPM: RM500 (PCG matematik)
1. Bilangan

kali pelaksanaan program 2.
Pengetahuan

Sekali selama 4 jam Semua pelajar tingkatan 3 dan 5 mengetahui teknik menjawab peperiksaan PMR: 24.0% A 90.0% lulus SPM: 34.0% A 91.0% lulus 100% bermotivasi 100%
dibelanjakan

Bengkel dan pengedaran modul latihan dalam Teknik Menjawab Soalan PMR dan SPM.

yang diperolehi

3. Peratus lulus PMR dan SPM meningkat.

4. Motivasi pelajar 5. Jumlah
perbelanjaan

Bil

Pelan Taktikal (PT)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigensi

Catatan/ Status

3.

Kelas Tambahan PMR dan SPM

1. Ketua panitia matematik 2. Semua guru yang mengajar tingkatan 3 dan 5

Februari – Ogos 2011

PMR: RM 1700 SPM: RM 1700 (PCG matematik)

1. Bilangan kali pelaksanaan program 2. Bilangan pelajar mengikuti kelas tambahan 3. Peratus lulus PMR dan SPM meningkat. 3.
Pengetahuan

Sekali setiap Pengedaran minggu koleksi soalan PMR, SPM dan soalan percubaan Semua negeri lain pelajar sebagai latih-tubi. tingkatan 3 dan 5 mengambil bahagian. PMR: 90.0% lulus SPM: 91.0% lulus Dapat membuat ulangkaji soalan format PMR dan SPM lebih awal. .

yang diperolehi

Bil

Pelan Taktikal (PT)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigensi

Catatan/ Status

4.

Program Topikal

1. Ketua panitia matematik 2. Semua guru yang mengajar tingkatan 3 dan 5

Februari – Oktober 2011

PMR: RM 400 SPM: RM 400 (PCG matematik)

1. Bilangan kali pelaksanaan program 2. Bilangan pelajar mengikuti program

Dua kali setiap minggu Semua pelajar tingkatan 3 dan 5 mengambil bahagian. PMR: 90.0% lulus SPM: 91.0% lulus Pelajar mahir dalam topik tertentu yang mudah supaya lulus

Pengedaran koleksi soalan PMR, SPM dan soalan percubaan negeri lain sebagai latih-tubi.

3. Peratus lulus PMR dan SPM meningkat. 3.
Pengetahuan

yang diperolehi

Bil

Pelan Taktikal (PT)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigensi

Catatan/ Status

Strategi C 5.
Minggu Sains Dan Matematik

1.GKMP sains dan matematik 2. Ketua panitia matematik 3.Semua guru matematik

April 2011

RM 1500 (PCG matematik)

1. Bilangan

kali pelaksanaan program 2. Bilangan aktiviti 3. Bilangan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti 4. Peningkatan minat terhadap matematik dan nilai murni yang diperolehi

Satu kali selama satu minggu 5 aktiviti
dilaksanakan

Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam Minggu Sains Dan Matematik.

90% pelajar mengambil bahagian.

100% pelajar dapat memupuk minat dan semangat bekerjasama di dalam dan di luar bilik darjah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful