Structur a vie ii - tipar sau model dupa care este organizat existen a individului la un moment dat.

Cel mai adesea, via a adultului este organizat în jurul a 2 componente centrale >> c s toria-familia >> profesia-ocupa ia >> Foarte rar se poate observa i în o treia component central aceast structur . Exist varia ii semnificative din punctul de vedere al importan ei pe care fiecare dintre aceste componente o au în via a relative unei persoane. Analogie propusa de Levinson: structur a vie ii vs structura a personalitatii Structur a personalit ii :Un model sau o teorie a structurii personalit ii este un mod de a conceptualiza r spunsul la o întrebare concreta: Ce fel de persoan sunt? Diferite teorii ale personalit ii ofera raspunsuri diferite la întrebarea de mai sus, în termenii de: trasaturi, abilitati,dorinte,scopuri, conflicte, mecanisme de aparare, valori etc. Structur a vie ii:Un model sau o teorie a structurii vie ii unei persoane este un mod de a conceptualiza r spunsul la o întrebare: Cum este via a mea în acest moment? Si multe alte întrebari, precum -Care sunt cele mai importante elemente ale vie ii mele i cum sunt ele puse în rela ie? În ce îmi investesc cel mai mult timpul si energia? -Exist anumite rela ii cu so ul/so ia, iubitul/iubita, familia, a er persoane importante, cu profesia mea, cu religia, timpul lib carora sa le etc., care mi-as dori sa devina mai satisfactoare sau acord o mai mare importante / semnificatie? -Exista si alte lucruri pe care as vrea sa le includ in viata mea? Exista interese si relatii care acum ocupa un loc minor pe care vrea sa le aduc in centrul preocuparilor mele? Etc. Copilaria si adolescenta (0 22 ani)-perioada caracterizata de ritmul cel mai rapid al dezvoltarii acopera întreaga perioada a copilariei si adolescenta . Perioada adulta timpurie (17 45 ani)-perioada caracterizata prin energie maxima, dar si stres si contradicii puternice. Etape: Tranzitia catre vârsta adulta (17 22 ani) Intrarea in etapa structurala a vârstei adulte timpurii (22 28 ani) Perioada detranzitie(28-33) Settling down (33 40 ani) Tranzitie catre perioada adulta mijlocie (40 45 ani) --criz a mijlocului vietii Perioada adulta timpurie (17 45 ani) -Tranzitia catre vârsta adulta (17 22 ani) >> visul personal -descrie obiectivele majore ale vietii persoanei. Atunci când visul nu este foarte bine conectat cu viata persoanei, visul moare pur si simplu si, odata cu el, sentimentul personal de a fi viu,de a avea un scop, o directie în viata (Daniel Levinson) -Intrarea în etapa structurala a vârstei adulte timpurii (22 28 ani) -are loc o prima încercare a persoanei de a-si construi un stil de viata adecat virstei adulte >> rolul mentorului. O a doua perioada de tranzitie apare in jurul vârstei de 30 de ani (28 33 ani)-este o perioada de reconsiderare si modificare a intregii structuri ai vietii.Acest proces culmineaza cu o structurare a vietii specifica urmatoareai etape >> 1)Settling down (33-40 ani)-perioada în care persoana încerca sa îsi realizeze principalele aspiratii. Etapa de tranzitie catre perioada adulta mijlocie (40-45 ani) -este etapa care încheie acest ciclu 17/45 ani. Atunci când în aceasta perioada oamenii simt ca viata pe care o traiesc nu se ridica la înaltimea idealurilor si a viselor pe care si le-au construit, vor trai o asa numita criza a mijlocului vietii.

Vârsta adulta mijlocie (40 65 ani) Etape 1)Tranzitia miezului vietii (40-45 ani) 2)Intrarea in structura specifica pentru perioada adulta mijlocie (40-45 ani) 3)Tranzitia specifica virstei de 50 de ani (50-55 ani) 4)Etapa culminanta a virstei adulte mijlocii (55-60 ani) 5)Tranzitia catre virsta senectutii (60-65 ani) Tranzi ia/ criza miezului vietii (40-45 ani) Intrarea în structura specifica pentru perioada adulta mijlocie (45 50 ani) -individul dezvolta un stil de viata caracteristic acestei perioade. -angajamentele fata de familie, cariera e profesionala, prieteni sau fata de interese special devin stabile. -tranzitia specifica vârstei de 50 de ani (50 55 ani ) -structura vietii din perioada anterioara este reconsiderata si modificata -si care se stabilizeaza în perioada 55 60 ani. -etapa de dezvoltare culminata a vârstei adulte mijlocii (55 60 ani) -tranzitia vârstei de 60 65 ani -ultima tranzitie majora a vârstei adulte -marcheaza sfârsitul perioadei adulte mijlocie si începutul perioadei adulte târzii. Perioada vârstei adulte târzii (60 ? ani)-începe odata cu etapa de tranzitia a vârstei de 60 65 ani - perioad de analiz i reflexie asupra succesului sau ae ecurilor traite parcursul vie ii - incercarea de a tr i plenar aceast ultim perioad a vie ii -apoi, perioada de ajustari care devin necesare ca urmare a pensionarii, declinului starii de sanatate, alte aspecte specifice batrânetii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful