Modalităţi de evaluare în alternativa educaţională Step by Step

Institutor IONESCU MARIANA Liceul Pedagogic " C.D. LOGA CARANSEBEŞ Evaluarea şi responsabilitatea sunt scopuri ce merită să fie urmărite. Sarcina este de a crea un sistem care să evalueze în mod corect şi util lucrurile pe care le considerăm importante şi să nu distorsioneze procesul instructiv . Theodore Sizer Învăţarea şi dezvoltarea reprezintă procese în continuă evoluţie. În consecinţă, educatorii trebuie să aibă în vedere o evaluare continuă . Un prim program de dezvoltare a copilului trebuie să aibă în vedere perfecţionarea continuă a cunoştinţelor sale, înţelegerea tot mai aprofundată a lumii şi a propriei persoane . Evaluarea continuă ce are loc în cadrul activităţilor la clasă poate asigura o imagine clară, corectă şi reprezentativă a capacităţilor şi progresului copilului. În mod tradiţional, evaluarea aprecia performanţele elevului prin diferite forme, cum ar fi : lucrări scrise notate, extemporale săptămânale şi teste standardizate . Învăţătorii aveau tendinţa de a evalua munca copiilor pentru a avea la dispoziţie, împreună cu părinţii şi conducerea şcolii, dovada cifrică a progresului copilului. Cu toate acestea, tendinţele recente din educaţie au promovat metode alternative, elaborate de educatori, pentru evaluarea şi încurajarea progresului copilului. Adoptarea unei noi perspective în educaţie, bazată în întregime pe limbaj, în cadrul căreia elevii sunt implicaţi activ în procesul ascultării, vorbirii, citirii şi scrierii, a încurajat o nouă viziune asupra evaluării . Aceste aspecte au fost integrate pentru a duce la o evaluare mai corectă a copilului . Evaluarea autentică, spre deosebire de cea la cerere, este o formă de evaluare care are loc continuu, în contextul unui mediu propice învăţării şi dezvoltării copilului. Ea reflectă experienţele adevărate şi demne de reţinut din procesul învăţării, care pot fi documentate prin observaţii, întâmplări consemnate, jurnale, caiete de observaţie, mostre de lucru propriu - zise, şedinţe, fişe ale elevilor, rezultatele în îndeplinirea unor sarcini şi alte metode . Evaluarea autentică e folositoare elevilor şi se desfăşoară în paralel cu procesul învăţării, fiind o condiţie primordială a dezvoltării elevului . Aprecierea individuală a dezvoltării şi progreselor în învăţare realizate de fiecare copil e un element crucial pentru elaborarea şi implementarea unor programe în conformitate cu gradul de dezvoltare a elevilor , afirma Asociaţia Naţională pentru Educarea Copiilor Mici. Anumite metode alternative sunt mai potrivite pentru copiii mici decât testele scrise. Orientările recente privind evaluarea accentuează necesitatea de a descoperi ce ştiu şi pot face copiii, mai degrabă decât să se detecteze ce nu ştiu şi nu pot face . Dacă doresc cu adevărat să ştie de ce sunt capabili elevii lor, învăţătorii trebuie să observe cum îşi îndeplinesc ei sarcinile în situaţii obişnuite, unde au numeroase ocazii de a-şi demonstra cunoştinţele şi aptitudinile, mai degrabă decât să se bazeze numai pe teste

♦ folosirea unei varietăţi de metode .  să-şi dezvolte capacitatea de analiză. pentru a furniza o imagine mai cuprinzătoare asupra capacităţilor şi realizărilor sale .. Scopul principal al evaluării este să urmărească progresul copilului şi să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare elev în parte. rezultatele testelor nu sunt elocvente în acest sens.  pentru copil în a-l ajuta să-şi autoevalueze munca şi să ştie să-şi precizeze direcţiile în care în viitor va avea să depună mai mult efort sau exerciţiu . Scopul evaluării este : pentru învăţător o modalitate de a ştii în ce fel va sprijini învăţarea pentru fiecare copil pentru a ajunge la competenţele vizate de curicculum. ♦ observaţii repetate . de formare a gândirii critice . Evaluarea este un mijloc de adunare a informaţiei. Perspectivele asupra evaluării trebuie corelate cu gradul de dezvoltare a copilului.  Cum se face evaluare în clasele SbS ? Evaluarea este permanentă şi se desfăşoară în mai multe moduri . priviţi individual şi să asigure succesul experienţelor tuturor.scrise. ♦ mai multe modalităţi de evaluare a realizărilor. • Evaluarea trebuie să sprijine şi să informeze asupra practicilor de instruire conforme gradului de dezvoltare a copilului . ulterior folosită pentru a aprecia progresul elevului şi pentru a elabora programa de învăţământ. înţelegerea şi încrederea copilului în sine . reprezintă un alt obiectiv al evaluării. • Părinţii şi elevii sunt parteneri de bază în procesul de evaluare . evaluarea trebuie să se bazeze pe următoarele premise : • Evaluarea trebuie să stimuleze acumularea de cunoştinţe. Evaluarea corectă trebuie să asigure o interdependenţă activă între ceea ce se predă şi ceea ce se învaţă în cursul procesului de instruire .  pentru părinţi . astfel încât programa să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor. ♦ implicarea totală a copilului . diferite de cele standard bazate pe alegeri multiple . • Trebuie să se axeze pe obiective importante şi să implice multiple surse de informaţii . Criteriile de evaluare trebuie să includă : ♦ validitatea . Identificarea copiilor cu nevoi speciale şi care ar putea necesita sprijin ori intervenţii suplimentare. ♦ un proces continuu în timp . Conform modelului de Program Step by Step pentru învăţământul primar. Astfel : .să cunoască ce activităţi face copilul lui la şcoală şi să ştie cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat .

Caietul de evaluare . învăţătorul adună informaţii despre fiecare elev în parte. 2. Scaunul Autorului. în ce direcţii are succes şi uşurinţă în rezolvare şi care sunt aspectele în care necesită încă ajutor la care părinţii trebuie să contribuie . scriu. împreună cu grupul de elevi. Aceste note scrise pot fi transmise săptămânal sau lunar . 5. fără folosirea calificativelor . ce a învăţat copilul. Învăţătoarea transmite părinţilor sinteze care să cuprindă ce şi-a propus să predea. să evalueze împreună munca lor şi s-o prezinte şi celor ce intră în clasă . 3. Corespondenţa scrisă pentru părinţi Un mod de informare este cel prezentat mai sus. pe care le încadrează într-un curriculum ce ţine cont de gradul de dezvoltare . Fiecare lucrare are înscrisă data când a fost efectuată . căile diferite în care au lucrat şi corectitudinea soluţiilor . Lucrările elevilor sunt expuse în clasă. Centrul de activitate . Învăţătoarea. În clasele SbS un instrument de evaluare este " Scaunul Autorului" . Acest exerciţiu îi formează pe copii în direcţia înţelegerii raţionamentelor colegilor şi de a judeca rezultatul muncii colegilor lui pe care îl va compara cu munca lui . ori sunt implicaţi în diferite activităţi.1. toţi copiii pot să examineze cum au lucrat şi să comenteze lucrările. Expunerea lucrărilor . Portofoliul/mapa Fiecare elev are un portofoliu în care sunt adunate lucrările . încă de la începutul anului şcolar. Caietele de evaluare SbS inventariază competenţele achiziţionate de elev şi la rubrica observaţii descrie. Tot ceea ce este prezent în portofoliu reprezintă munca elevului în procesualitatea sa şi reprezintă un document . ca şi altor persoane autorizate . 4. ritmul în care vor fi transmise aceste note de evaluare . 6. Este instrumentul de evaluare care înlocuieşte tradiţionalul catalog. Prezentarea este urmată de analiză şi comentariile colegilor şi învăţătoarei . Pe scaunul autorului elevul prezintă colegilor tema efectuată de el sau a grupului de la centrul la care a lucrat . interacţionează cu alţii. Este bine să fie stabilit de către învăţătoare şi părinţi. care au posibilitatea de a urmări evoluţia copiilor lor. discută felul în care au rezolvat sarcina. specificul individual al nivelului de achiziţie. Astfel acestea pot fi prezentate părinţilor. Se ştie că elevii lucrează pe centre de activităţi unde au de rezolvat sarcini specifice centrului respectiv. Evaluarea corectă a elevilor are un rol esenţial în adoptarea unor decizii competente asupra educaţiei lor . atunci când este cazul. Prin observarea în timp ce citesc.

clară şi reprezentativă a fiecărui copil. de o manieră semnificativă. Modelul Step by Step pentru învăţământul primar promovează o viziune asupra evaluării care încorporează tehnici variate şi permite cadrelor didactice să prezinte progresul copiilor. Întâmplările consemnate.elev. evaluarea trebuie să fie continuă. întrevederile învăţător . atât părinţilor cât şi altor persoane interesate . Pentru a obţine o imagine verosimilă. exhaustivă şi efectuată în cursul tuturor activităţilor de la clasă .a copilului. listele de verificare. . autoevaluarea elevului sunt procedee şi tehnici aflate în sprijinul învăţătorilor. pentru a-şi evalua elevii mai precis şi pentru a fi mai eficienţi în comunicare . a progreselor şi capacităţilor sale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful