Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea de Stat „ Alecu Russo”, Bălţi Facultatea de Economie Catedra Management

Raportul practicii de producţie II Pe baza documentelor întreprinderii SA „Barza Albă”

Elaborat de: Zeabliţcaia Irina, Grupa BA 31 Z Conducătorul practicii: lector superior Tcaci Carolina

Bălţi 2010

2

CUPRINS: 3 .

1 la întreprinderea din Bălți SA Barza Albă. Distilarea materialelor vinicole se înfăptuiește la SA Barza Albă. Învechirea distilatelor se face în butoaie de stejar în secții de păstrare la suprafață. 4 . fabricate la întreprinderile de vinificație autohtonă. I.11. Anterior aici se afla fabrica de bază a fabricii de vinuri. În anul 2000 întreprinderea a fost reorganizată în SA Barza Albă. Pentru a produce loturi mari de divin-uri și brandy de același tip în secția producătoare de vinuri sunt folosite rezervoare din metal inoxidabil sau prelucrate cu lemn de stejar cu o capacitate de 200 mii dal. ISTORICUL ÎNTREPRINDERII Fabrica de vinuri a fost întemeiată în anul 1944. ce îmbină armonios ultimele realizări ale științei și tehnologiei clasice. Baza de materie primă a întreprinderii o constituie materialele vinicole și pentru coniac. Actualmente SA Barza Albă e unul din dintre cei mai mari producători de divin-uri și brandy din Moldova. care prelucra la patru puncte de vinificație 140 tone de struguri. lei.2010-12. cu un efectiv de circa 300 de oameni și care produce anual mai mult de 10 milioane de sticle de produse vinicole.12.2010 a fost promovată practica de producție nr. În anul 1944 a început construcția fabricii de vinuri și coniac care după un proces de formare și dezvoltare de mai bine un secol. dispunând de o bază productivă contemporană. Administrația întreprinderii a propus toate actele necesare pentru a fi posibil de a realiza analiza organizatorică a întreprinderii. având o productivitate anuală de 9 mii decalitri de vin.În perioada 30. estimate la peste 200 mln. s-a transformat într-un mare combinat.

Codru. Polonia. Australia.X. Bălți.Estonia și Garling Marketing. Producția SA Barza Albă este exportată în țările CSI. Agat și Buromet.Ucraina. SA Barza Albă s-a învrednicit de un premiu important Pentru merite deosebite în domeniul industriei vinicole în II. argint și bronz. Baltice. Cumir etc. divin-urile de marcă Speranța. precum și șase feluri de brany: Barza Albă. din 10. Prazdnicinîi. CADRUL ORGANIZATORICO-JURIDIC AL ÎNTREPRINDERII SA BARZA ALBA 1. Întreprinderea produce mai mult de 20 denumiri de divin și brandy. SRL Bolero. ACTELE DE ÎNREGISTRARE 5 . Israel. Germania. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 2003.Rusia.Laval. SUA. Bucuria. Principalii distribuitori ai producției sunt astfel de firme străine precum: ZAO BonusBord. se face prelucrarea lor prin răcirea cu agregatul Alfa.Kazahstan. și exclusivele Sofia și Prezident. Reanex Kaubandus.Pentru a imprima stabilitate divin-urilor. Voievod.2003. printre care binecunoscuta marcă a divinului Barza Albă. Bălți.Israel. SRL Vladi. La diferite simpozioane internaționale de degustații producția SA Barza Albă a fost menționată cu 9 Grand Prix-uri și peste 70 de medalii de aur.Germania.

prezentarea organelor specializate a documentelor ce justifică activitatea întreprinderii. În Statut se menţionează adresa şi denumirea completă a societăţii.Conform actului juridic justificativ . iar salarizarea conform Regulamentului privind sistemul de remunerare aprobat de Consiliul Societăţii. păstrarea și comercializarea angro a alcoolului etilic distilat de vin și a producției alcoolice autohtone. a spațiilor și încăperilor specializate pentru desfășurarea activității. de a deschide conturi bancare. Pentru încălcările comise es răspunde cu patrimoniul său şi nu cu patrimoniul acţionarilor. de a gaja patrimoniul. Întreprinderea este autonomă. Principalul gen de activitate al acesteia constă în fabricarea. stocarea și comercializarea divin-urilor și a brandy. Conform acestui document se deduce că societatea pe acţiuni este reorganizată în 2000 din Combinatul de vinuri şi coniacuri din Bălţi. deţine independenţă economică. este o persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare.06. și eliberată în 29 iunie 2007 (anexa 2). De asemenea se stipulează scopul principal al activităţii acesteia ce corespunde activităţilor menţionate în Licenţă şi expuse mai sus. cu număr de identificare de stat 1003602014168. 6 . de a stabili preţul producţiei etc. deținerea în proprietatea întreprinderii a utilajului necesar. financiară şi organizatorică.se confirmă faptul ca Societatea pe Acțiuni Barza Albă este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat. Ea are dreptul de a încheia tranzacţii. Acest fapt este confirmat prin Licența acordată SA Barza Albă de către Camera de Licențiere în data de 11 ianuarie 2005.2000 (anexa 1). Activitatea şi forma organizatorico-juridică a SA Barza Albă este stipulată în Statul acesteia.Certificat de Înregistrare . precum: desfășurarea activității conform cadrului legislativ și normativ autohton. în data de 09. angajarea are loc în baza contractului colectiv şi individual de muncă. În activitatea sa internă societatea se conduce după Regulamentul de ordine internă. Conform acestei licențe întreprindere trebuie să respecte o serie de obligațiuni în activitatea pe care o desfășoară. societatea este organizată pe o perioadă nedeterminată de timp. fabricarea și comercializarea produselor conform tipului de activitatea stipulat în licență. se permite distilarea și maturarea strugurilor și merelor. precum și fabricarea.

alcool etilic de vin. să asigure satisfacerea maximă a necesităţilor clienţilor prin producţia sa. capitalul societăţii este format din 1220940 acţiuni cu o valoare de 100 de lei fiecare. modul de emisie şi plasare a acţiunilor întreprinderii. distilat de vin şi de mere.03. În Statut se menţionează modul de finanţare a activităţii. Consiliul Societăţii. Conform acestuia întreprinderea trebuie să asigure ţinerea documentaţiei în buna ordine. Întreprinderea este gestionată de 9 acţionari. adoptat specificului său. Astfel. brandy.2013. De regulă capitalul de rezervă se trece în active cu o lichiditatea înaltă pentru a putea fi uşor transformaţi în mijloace băneşti. eliberat pe 31.Statutul prevede decizii cu privire la structura. coform acestuia. Statulul prevede drepturile. ISO 9001:2009 (anexa 5). Capitalul de rezervă a societăţii reprezintă 15%din capitalul statutar al acesteia şi se formează treptat prin vărsări anuale din profitul net al întreprinderii în proporţie de 5% până atinge valoarea stabilită în Statut. Organele de conducere a societăţii sunt: Adunarea Generală a Acţionarilor. De asemenea. Certificatul este valabil până la 5 iunie 2012. împuternicirile speciale ale acestora. aparteneţa şi utilizarea capitalului societăţii.2010 şi valabil până la 31. cum ar fi aprobarea regulamentelor. Organul Executiv. modul de repartizare a profitului şi plata dividendelor. Dreptul de activitate al acestuia este confirmat prin Certificatul de acreditare eliberat de Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor în 5 iunie 2008. precum şi indicaţii cu privire la fluxul de informaţii şi secretul comercial al întreprinderii. organizarea şi controlul activităţii subdiviziunilor. verificarea activităţii întreprinderii. divin. nemijlocit reprezentanţi ai întreprinderii. obligaţiile. laboratorul întreprinderii este deţinător al Certificatului de Conformitate prin care se confirmă Sistemul de managemental calităţii aplicat producerii produselor alcoolice a standardului SM STB ISO 9001:2009. Comisia de Cenzori. dintre care 6 externi reprezentanţi ai statului (care este de facto acţionarul principal al întreprinderii) şi 3 interni. băuturi tari de struguri şi mere.03. Respectiv în activitatea sa întreprinderea se conduce după standardul belorus al calităţii. să asigure un proces de producţie în conformitatea cu toate cerinţele normative stabilite. încheierea contractelor. Pe teriotoriul întreprinderii îşi desfăşoara activitatea Laboratorul de încercări al Societăţii pe Acţiuni Barza Albă. Acesta permite efectuarea încercărilor în domeniile: vinuri materie primă pentru distilare. Prin sistemul de management al calităţii întreprinderea trebuie să determine 7 .

8 . precum şi realizarea unui monitoring permanent al activităţii acestuia. şeful pnctului medical. directorul. inspectorul superior pe securitatea antiincendiară. După cum Barza Albă este o societate pe acţiuni. directorului general se subordonează inginerul-şef. infrastructura. secţiei de divin. a întreprinderii. care se convoacă o dată pe an pentru a monitorza rezultatele obţinute de întreprindere pe parcursul anului de gestiune. jurist. proiectarea calităţii.şef monitorizează activitatea: secţiei de îmbuteliere. să determine metodele de evaluare a rezultatelor pentru determinarea calităţii. activitatea întreprinderii corespunde normelor legale stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi confirmată de acte legislative corespunzătoare. analiza corespunderii acesteia cu normele stabilite etc. precum şi normele cu privire la procesul de producţie. conducerea generală a acesteia este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor. şeful laboratorului. III. şeful serviciului marketing. nemijlocită. inspectorul superior pe protecţia muncii. asigurarea circulaţiei informaţiei necesare pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului calităţii. La rândul lor inginerul. depozitule regionale. Sistemul propune o serie de indicaţii cu privire la modul de perfectare şi ţinere a documentaţiei necesare. birourilor şi depozitelor. Acesteia i se subordonează directorul general. secţiei auxiliare de producere. Astfel.adjunct pe comerţ şi o serie de subdiviziuni independente cum ar fi: şefii secţiilor.consultant. laboratorului.procesele necesare pentru determinarea calităţii şi să asigure aplicarea lor pe tot teritoriul său. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ÎNTREPRINDERII Structura organizatorică a întreprinderii este una funcţională de subordine. care este celula funcţională principală. bitoul economico-financiar. stipulează obligaţiile ce trebuie să fie respectate pentru a se asigura un proces de producţie calitativ. secţia construcţie. inspector special al serviciului personal. Conform organigramei analizate (anexa 6).

drepturile şi obligaţiile salariaţilor. În cadrul acestuia sunt stipulate dispoziţiile cu privire la modul de lucru şi angajare a personalului. că: fiecare angajat are dreptul să fie la curent cu toate 9 .adjunct pe comerţ gestionează serviciul marketing. 1.şeful serviciului marketing. inginerul şef. esenţa şi mecanismul acesteia fiind relatate şi explicate de şeful secţiei marketing (metodistul practicii). Organigrama respectivă s-a dovedit a fi una veridică şi funcţioanlă în cadrul întreprinderii. Printre acestea pot fi menţioanate următoarele. modul de încetare a contractului. directorul adjunct pe comerţ. modalitatea de plată a salariilor. De asemenea pot fi identificate aşa compartimente precum: modul de angajare a personalului. Sunt trecute toate documentele necesare ce trebuie să fie prezentate de un potenţial angajat. magazinele specializate. Conform acestuia obligaţia de bază a salariaţilor este respectarea disciplinei de muncă. Se prevede ca în cazul lipsei unuia din şefii se subdiviziuni obligaţiilor acetuia să fie îndeplinite de persoanle numite şi anume: derectorul. La acest compartiment.inginerul şef. protecţia muncii etc.şeful secţiei de divin. Angajarea personalului are loc în baza contractului colectiv de muncă (care va fi analizat ulterior) şi în baza contractului individual de muncă. care presupune obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu Codul Muncii. Regulamentul prevede termenul de plată a salariilor. REGULAMENTUL INTERN AL SA BARZA ALBĂ Activitatea secţiilor şi subdiviziunilor este coordonată prin Regulamnetul intern al SA Barza Albă (anexa 7) . În Regulament sunt indicate drepturile şi obligaţiile de bază ale angajaţilor. depozitul central. paza.Directorul. secţia ambalaj. cantina. secţia producţiei finite.

la solicitarea scrisă a angajatului. nu se permite aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pentru încălcarea disciplinei de muncă. să creeze condiţii prielnice de muncă etc. mustrarea aspră. cadouri de preţ. să asigure protecţia angajaţilor. au dreptul să fie asiguraţi cu un loc de muncă bine amenajat.00 la14. să implementeze patronate şi diverse sisteme de mangement. însă aceasta nu influenţează la nivelul salariului stabilit. Concediul se acordă angajaţilor după 6 luni de activitate neîntreruptă la întreprindere. Orarul de muncă este unul fix de la 8. Aceasta are dreptul să anagajeze personal. De asemenea pot fi identificate şi forme de răspundere pentru încălcarea disciplinei de muncă. diplome de onoare. Astfel zile de odihnă sunt considerate ultimele două zile ale săptămânii de lucru. adică a societăţii. concedierea. la asigurarea socială şi medicală etc. Angajaţii au dreptul la odihnă şi la concediu. Obligaţiile acesteia ţin de respectarea legilor şi actelor normative. Programul de muncă la întreprindere este unul diferit pentru angajaţii de diferite vârste. De asemenea sunt indicate drepturile şi obligaţiile angajatorului. Acesta poate fi acordat integral în mărime de 28 de zile sau. să modifice clauzele contractuale în baza indicaţiilor din Codul Muncii. De asemenea se acordă zile suplimentare de concediu de la 1 la 5 zile din motive familiale. Sancţiunile 10 . dreptul la plata regulată a salariilor. Termenele şi normele acestora sunt indicate în Regulamentul intern al întreprinderii. precum şi zilele calendaristice indicate ca zile de sărbători.00 cu întrerupere la masă de la 13. În cadrul întreprinderii se practică sistemul de stimulări a angajaţilor. şi respectivi sunt zile nelucrătoare.modificările ce au loc în Codul Muncii. Printre acestea se menţionează: avertismentul. Pe lângă acestea Regulamentul stipulează o serie de obligaţii ce ţin mai mult de aspectul respectării normelor de muncă şi păstrării în bună funcţiune a patrimoniului tehnic al întreprinderii. clauzelor contractelor. poate fi împărţit în două perioade a câte 14 zile.00 până la 17. să-l concedieze în baza unor clauze întemeiate. premii.00. Se practică astfel de forme de stimulare şi motivare cum ar fi: mulţumiri. şi respectiv în Regulament.

Clauzele contractului individual de muncă sunt stipulate în Regulamentul intern al soceităţii. În cadrul întreprinderii este necesar de a respecta anumite norme de protecţie a muncii. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ După cum s-a menţionat mai sus activitatea angajaţilor şi nemijlocit angajarea acestora este reglemenată de contractul individual şi contractul colectiv de muncă. Conform acestui act regulamentar angajatorul este Societatea reprezentată de directorul general al acesteia Leonid Babii. Contractul colectiv de muncă (anexa 8) reprezintă un document separat ce a fost propus spre analiză. 2. Conform contractului respectiv Societatea se obligă să respecte prevederile legislaţiei în vigoare. La rîndul său angajatul are obligaţia de a respecta normele stabilite la întreprindere. Contractul colectiv de muncă se încheie pe o anumită perioadă de timp. Regulamentul intern a fost aprobat în anul 2008 şi este valabil până în prezent. să participe la dezabateri cu privire la stabilirea şi îmbunătăţirea nor.sunt aplicate în dependenţă de gravitatea faptei. să contribuie la 11 . Printre ele se numără posibilitatea angajatului de a benificia de un loc de muncă bine dotat. să acorde primul ajutor medical în caz de necesitate. Acestea sunt şi ele stipulate în regulament. după expirarea căreia el poate fi prelungit dacă părţile nu decid altfel. Toţi angajaţii sunt obligaţi să facă cunoştinţă cu clauzele regulamentului şi să confirme aceasta prin semnătura depusă într-o fişă specială. să participe la elaborarea şi realizarea planului anual privind protecţia muncii. iar salariaţii sunt reprezentaţi de Sindicat. să fie supus controlului medical. de a fi asigurat cu echipament necesar pentru protecţia individuală şi colectivă.elor de lucru. Contractul colectiv de muncă prevede egalitatea şi obligativitatea respectării drepturilor şi obligaţiilor de ambele părţi. Pedeapsa pentru faptele cele mai grave se soldează cu concediere.

Fiecare angajt are posibilitate să beneficieze de concediu şi de zile libere şi de sărbători care se consideră zile de odihnă. precum şi acordarea unor ajutoare materiale în anumite condiţii. să participe la atestarea acestora și să verifice modul de lucru a angajaților. Motivarea principală a oricărui angajat o constitui salariul. Respectiv orice angajat lucrează 40 de ore săptămânale şi după necesitate cu prelungirea programului de muncă doar cu permisiune administraţiei întreprinderii. indemnizaţii. 12 . Salariatul trebuie să fie la curent cu normele şi cerinţele în domeniul protecţiei muncii etc. trebuie să dea dovadă de bunăconştiinţă şi bunăvoinţă. Sindicatul la rândul său se obligă să apere interesele angajaților. Personalul de la întreprindere are anumite drepturi conform contractului. Angajaţii întreprinderii au dreptul să primească la timp salariul stabilit. să utilizeze raţional forţa şi timpul de muncă. să folosească utilajul întreprinderii în corespundere cu destinaţia acestora. De asemenea salariaţii trebuie să fie la curent cu formele de salarizare şi cu modificările ce sunt introduse la nivel de întreprindere. salariaţii trebuie să execute atribuţiile sale de serviciu care le revin. au dreptul la odihnă şi la asigurarea corespunzătoare a locului de muncă etc. În cadrul întreprinderii se stabileşte un salariu minim pe republică cu posibilitatea majorării acestuia. Contractul colectiv de muncă este elaborat în baza normelor din Regulamentul intern al întreprinderii. Astfel. dar şi anumite obligaţiuni menţionate în acesta. Pe lîngă protecţia muncii întreprinderea asigură angajaţilor şi protecţia socială prin acordarea anumitor sume stimulative unor categorii de angajaţi. Fiecare angajat trebuie să beneficieze de salariul său până la data de 10 a fiecărei luni. De asemenea în competenţa acesteia intră elaborarea şi aprobarea statelor de personal şi de plată.majorarea eficienţei utilizării mijloacelor financiare. De aceea în contract se regăsesc majoritatea prevederilor cu privire la organizarea timpului de muncă şi de odihnă cu anumite detalieri şi completări luând în consideraţie specificul documentului. Societatea se obligă să respecte drepturile Sindicatului care este reprezentantul angajaţilor întreprinderii. sporuri la salariu. partea cointeresată trebuie să avizeze cealaltă parte într-o formă scrisă. Pentru a fi posibilă introducerea anumitor modificări în structura contractului.

Fiecare fișă de post presupune identificarea unor dispoziții generale. Astfel. Pot fi identificate următoarele tipuri de posturi cu funcții corespunzătoare: șeful secției marketing și comercializare. dar primele au fost menționate pentru că este posibilă analiza fișelor de post ale acestora. Pentru a fi posibilă monitorizarea activității după clauzele acestuia în perioada curentă.Contractul respectiv de muncă colectivă a fost elaborat și aprobat în 2006. inginer superior al planificării economice. Desigur în cadrul întreprinderii pot fi identificate și alte posturi. În lipsa acestora funcțiile lor sunt executate de persoana 13 . Ambii trebuie să facă cursuri de perfecționare. cum ar fi: contabil șef. adjunctul contabilului șef. a cerințelor față de postul de muncă ocupat. șeful secției resurse umane și altele. să activeze în conformitatea cu normele prevăzute de Codul Muncii al Republicii Moldova. cât și însăși în cadrul categoriilor asemănătoare ca statut. Pentru a obține unul din posturile respective angajatul trebuie să posede studii superioare și experiența în domeniu de minimum 5 ani. Respectiv fiecare post sau funcție presupune din partea angajatului care-l ocupă respectarea anumitor obligațiuni și posedarea anumitor competențe. întreprinderea a întocmit și a aprobat un Protocol. Șeful secției produselor finite și șeful secției marketing și comercializare (care fac parte din categoria de conducător) se subordonează directorului adjunct pe comercializare. din cele cinci fișe de post propuse spre analiză trei se referă la categoria de specialist și două la categoria de conducător (administrator). Conform organigramei se observă că la întreprindere sunt diverse funcții și posturi. șeful secției producției finite. merceologul secției marketing și comercializare.acord privind prolongarea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2006-2009 și 2009-2010 (anexa 9). Conform acestuia se afirmă prelungirea contractului colectiv de muncă pentru anii 2009-2010 cu introducerea anumitor modificări în ceea ce privește timpul de odihnă și acordarea anumitor suplimente materiale și financiare. obligațiilor funcționale și drepturilor angajatului. Este evident că pot fi identificate anumite caracteristici comune atât între cele două categorii distincte. 3. FIȘELE DE POST Efectivul de personal al întreprinderii la etapa actuală este la 300 de persoane.

merceologul secției marketing și comercializare) pe lângă specificațiile numite mai sus pentru categoria de administrator. șeful secției producției finite (anexa 10) trebuie să posede cunoștințe în ceea ce privește modul de îndeplinire a operațiunilor de depozitare și de evidență a acestora. Adjunctul contabilului șef (anexa 11) în activitatea sa pe lângă actul legislativ menționat mai sus se conduce și de actele normative specifice ce reglementează activitatea contabilă și anume Legea Contabilității. să urmărească utilizări econome a produselor şi materiilor prime. precum și merceologul secției respective trebuie să aibă deprinderi și cunoștințe necesare pentru a putea realiza o cercetare de marketing. organizării cercetărilor de marketing. Posturile din categoria specialist (inginer superior pentru planificarea economică. să fie cunoscuți cu normele de protecție a muncii și cu normele protecției sociale. iar șeful secției marketing și comercializare. pe lângă faptul că trebuie să ţină în ordine toate documentele specifice ce ţin de activitatea lui. precum și să primească informații necesare în limita responsabilităților sale. precum și să fie inițiați de a lucra cu pachetul de documente Word al calculatorului.numită de directorul general. şi să asigure condiţii de securitatea la locul de muncă. Șeful secției respective are dreptul să propună directorului general oprirea procesului de livrare a producției finite din cauza necorespunderii cu normele stabilite. trebuie să realizeze controlul producţiei finite. Cunoașterea pachetului de documente Word și a normelor protecției muncii și a protecției sociale este obligatorie și pentru aceste funcții. adjunctul contabilului șef. Obligațiile funcționale specifice ale șefului secției marketing și comercializare (anexa 12) se rezumă la responsabilitatea organizării aprovizionărilor la timp pentru a asigura procesul de producție a întreprinderii. El este în drept să ofere concedii subalternilor . ținerii documentației necesare procesului de aprovizionare și livrare. Standardele Naționale de contabilitate și comentările privind aplicarea SNC etc. a cantităţii şi calităţii ei. Şeful secţiei producţiei finite. presupun și o particularitate specifică. să prezinte rapoarte directorului comercial cu privire la activitatea secţiei. 14 . elaborării măsurilor specifice pentru majorarea eficacității muncii a secției respective. Cerințele specifice ale posturilor se rezultă din specificul acestora. De asemenea ambele funcții cer de la angajații ce le dețin să fie capabili să conducă personalul. Astfel. și anume faptul că ei sunt numiți în funcție de către directorul general.

să urmărească nivelul aprovizionării întreprinderii cu resurse materiale. Inginerul planificării economice (anexa 14) trebuie să elaboreze calculele cu privire la volumul producţiei ce poate fi fabricat şi la costul acesteia. Fiecare regulament al subdiviziunii presupune identificarea locului subdiviziunii respectiva în structura funcţională a întreprinderii. Adjunctul contabilului şef este obligat să ducă evidenţa tranzacţiilor privind încasările şi plăţile de la conturile bancare şi contabilizarea lor. ş. să ducă evidenţa livrărilor producţiei finite. să efectueze calculul costului producţiei finite produse.Merceologul (anexa 13) este obligat să participe la elaborarea planului de producţie. Inginerul este în drept să ceară de la secţiile corespunzătoare. de asemenea în mod obligatoriu trebuie să participe la elaborarea planului de afaceri şi să urmărească corectitudinea aplicării tarifelor aplicate de către stat. să urmărească procesul de pregătire a producţiei finite. În mod obligatoriu el trebuie să fie la curent cu toate modificările în producţie ce sunt introduse de conducerea întreprinderii. Pot fi identificate aşa subdiviziuni funcţionale. 15 . Toţi angajaţii posturilor respective sunt responsabili de îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale pentru a asigura buna funcţionare a întreprinderii.a. ACTIVITATEA SUBDIVIZIUNILOR FUNCŢIONALE Societatea pe acţiuni Barza Albă este o întreprindere vinicolă extinsă pe teritoriul căreia se amplasează clădiri de lucru cu diferit scop lucrativ. Activitatea acestora poate fi analizată conform regulamentelor acestora. secţia ambalare. activităţi specifice contabile. precum: secţia laborator. cu acordul administraţiei. să întocmească pachetul de documente privind restituirea TVA. secţia îmbuteliere. informaţia necesară pentru elaborarea calculelor şi analizelor cu privire la îndeplinirea planurilor de producţie stabilite. activităţile ce le realizează etc. secţia divin. funcţiile. El este în drept să ceară de la şefii celorlalte secţii informaţii specifice necesare întocmirii evidenţei contabile. secţia produs finit. 4. activitatea de bază a acesteia.

Drept conducător al laboratorului poate fi numită o persoană cu studii superioare în chimie sau tehnologie cu experienţă de lucru în domeniu. brandy. referindu-se la rezultatele cercetărilor efectuate. maturarea distilatului. Structura organizatorică a laboratorului include directorul căruia i se subordonează şeful laboratorului de încercări. Structura organizatorică a secţiei presupune conlucrarea de subordine între administratorul secţiei. Activitatea acesteia este reglementat de regulamentul pe subdiviziune Laborator elaborat în baza standardelor ISO. În dependenţă de aceasta pot fi identificate aşa funcţii a secţiei precum: recepţia materialelor vinicole. care la rândul lor gestionează activitatea personalului tehnic. Administraţia laboratorului este obligată să prezinte la solicitarea clienţilor informaţii cu privire la realizarea încercărilor şi să respecte confidenţialitatea cererii clienţilor. Secţia divin se subordonează în activitatea sa inginerului principal. precum: secţia marketing. secţia economico-financiară şi toate cele cinci menţionate mai sus. Funcţiile de bază pe care le realizează laboratorul se rezumă la următoarele: organizarea controlului chimic şi microbiologic. procesul preparării divin-lui. aceasta monitorizează activitatea chimistului şi microbiologului. procesul pregătirii materialelor de bază şi auxiliare. Conform regulamentului laboratorului are statut juridic . a brandy.Laboratorul reprezintă o subdiviziune a întreprinderii care se subordonează directorului general. băuturi spirtoase tari. precum şi să realizez controlul activităţii angajaţilor laboratorului. îmbunătăţirea calităţii produselor prin efectuarea încercărilor. Funcţiile respective determină promovarea anumitor activităţi specifice în mare 16 . a trei tehnicieni. a băuturilor spirtoase tari. depozit central. În activitatea sa laboratorul conlucrează cu toate celelalte subdiviziuni funcţionale ale întreprinderii. chimistul superior la rândul său coordonează chimistul. Laboratorul este în drept să propună corectări cu privire la îmbunătăţirea produsului. adoptate la întreprindere. Activitatea de bază a secţiei respective o constituie producerea divin. îndeplinirea procesului de distilare. realizarea degustărilor. Pentru monitorizarea şi gestionarea activităţii se realizează în baza Manualului calităţii care se adoptă o dată la trei ani.laborator de încercări.

recepţioner. Activitatea de bază a acesteia o constituie recepţia şi asamblarea sticlelor şi cutiilor. păstrarea producţiei. Subdiviziunea de ambalare este o secţie auxiliară a întreprinderii care se subordonează directorului adjunct al secţiei de marketing. secţia divin conlucrează cu toate celelalte subdiviziuni. încărcarea produselor şi expedierea lor. şofer. recepţia acesteia. contabilul. oformarea şi transmiterea producţiei oformate în secţia produsului finit. Drept obligaţii a secţiei de ambalare sunt ţinerea nomenclatorului producţiei. transportarea şi plasarea produselor în spaţii special amenajate pentru păstrare. Respectiv una din funcţiile de bază a subdiviziunii o constituie asigurarea ambalării la timp a producţiei şi păstrarea în condiţii prielnice acceptate a acesteia. Funcţia de bază a subdiviziunii o reprezintă recepţia producţiei finite de la secţia de îmbuteliere. Aceasta determină îndeplinirea unor activităţi specifici precum: recepţia producţiei finite de la secţia de îmbuteliere conform standardelor cantitative şi calitative. tehnolog care monitorizează activitatea echipei care coordonează activitatea personalului de serviciu. În activitatea sa aceasta se subordonează directorului comercial adjunct. transmiterea recipientelor ambalate secţiei îmbuteliere. electricianul.parte legate de recepţia materialelor necesare. cărăuş. magazinul de firmă. Structura organizatorică a subdiviziunii include şeful secţiei căruia se subordonează mecanicul. Activitatea de bază a subdiviziunii presupune îmbutelierea divin-urilor şi a brandy în sticle. secţia divin. secţia de marketing. Secţia de produs finit este secţia auxiliară a întreprinderii şi este ultima din lanţul procesului de producţie şi conlucrează cu laboratorul şi secţia de marketing. de asemenea respectarea procesului de distilare şi pregătirea tuturor proceselor necesare producerii produselor. Ca unitatea funcţională laboratorul interacţionează cu alte secţii ale întreprinderii cum ar fi laboratorul. vagoanelor. Structura organizatorică presupune o conlucrare între şeful secţiei. maşinilor. adjunctul şefului secţiei. 17 . secţia îmbuteliere. livrarea acesteia. şi respectiv păstrarea şi livrarea acestora spre secţiile ce le solicită pentru activitatea sa. Asemeni secţiei laborator. Secţia îmbuteliere este una din cele trei subdiviziuni funcţionale ale întreprinderii care în activitatea sa se subordonează inginerului şef. Din aceasta reiese funcţia de bază a subdiviziunii şi anume realizarea îmbutelierii şi oformării produsului conform cerinţelor tehnice acceptate de întreprindere.

marketolog. După datele rapoartelor propuse pentru anii 2007-2009 poate fi realizată o analiză a acestora. ord. Tabelul 1 Structura taxelor şi impozitelor calculate de SA Barza Albă în perioada 2007-2009 Nr. Datele respective sunt prezentate în tabelul de mai jos. respectiv şi locul secţiei date în structura organizatorică este unul prim. SISTEMUL IMPOZITAR ŞI ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SA BARZA ALBĂ Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova SA Barza Albă este plătitoare de impozite şi taxe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea tipurilor de impozite şi taxe generale Impozit din salariu 5% impozit la sursa de plată Impozit pe venit Impozit financiar Impozit pe imobil Accize TVA Taxa pentru apă Taxa pentru drum Taxa pentru amenajare Taxa unit. care se subordonează directorului comercial adjunct. Structura organizatorică a însăşi subdiviziunii presupune conlucrare a şefului secţiei marketing şi a managerilor care la rândul lor monitorizează activitatea magazinelor specializate. comerciale 2007 534512 23906 967021 45395 23835 9610225 8654278 6311 9072 11461 17799 Perioada 2008 511733 18931 39125 22763 7819759 4353269 1113 5724 10465 9709 2009 651922 12280 42342 38585 21708 5241531 3674014 561 3612 8991 28050 18 . IV.Secţia de marketing este o subdiviziune funcţională de bază a întreprinderii ce este condusă de şeful secţiei .

12 13 14 Taxa aplicată simbolului Taxa pentru revitalizare Total 2123 1056070 20962008 1840 988640 13783071 1814 1462764 11188234 Sursa: rapoartele financiare pentru anii 2007-2009 Conform tabelului respectiv se observă că întreprinderea este supusă atât la plata impozitelor pentru resursele financiare. În anul 2007. Deoarece din anul 2008. cât şi la plata impozitelor imobiliare. valoarea taxelor este una mai mare decât pentru anul 2009. revitalizare. După cum activitatea întreprinderii presupune producerea. pentru amenajare. Volumul vânzărilor pentru anul 2009 este unul în creştere. comercială. Se observă că suma achitată este în scădere din 2007 până în 2009 ea micşorându-se cu 9773774 lei sau de 1. ceea ce a micşorat şi cheltuielile de producţie a întreprinderii. şi pe unele teritorii din afara ţării. Din tabel se observă că întreprinderea achită aşa tipuri de taxe precum: taxa pentru apă. În tabel este trecut impozitul respectiv pentru anul 2009. în 2008 suma achitată a fost de 13783071 lei. ea este supusă la plata accizului. aceasta însă fiind probabil o datorie nestinsă sau o plată amânată faţă de bugetul statului. 19 . impozitul financiar. iar în 2009 întreprinderea a achitat suma de 11188234 lei. conform legislaţiei moldoveneşti plata impozitului pe venit este de 0%. necătând la faptul că volumul vânzărilor scade din cauza embargoului impus de Rusia. dar preţurile pentru piaţa redeschisă rămân la nivelul anterior. livrarea şi comercializarea băuturilor spirtoase tari. precum impozitul aferent salariului. fapt datorat în mare parte aplicării impozitului pe venit de 0% şi reducerii cantităţilor de fabricaţie din cauza embargoului. De asemenea întreprinderea achită TVA. pentru simbol. ceea ce este mai mult decât salariul mediu pe republică. deoarece suma respectivă nu este identificată la postul cheltuieli privind impozitul pe venit din raportul financiar al perioadei respective. Aceasta poate fi explicat din motivul că întreprinderea a majorat preţurile pentru producţia realizată pe piaţa naţională.87 ori. întreprinderea îl achită doar în anul 2007. Se observă că în anul 2007 întreprinderea a achitat cel mai mult aceste două taxe. Suma totală achitată de către întreprindere pentru anul 2007 constituie 20962008 lei. Impozitul din salariu este unul mai mare în anul 2009 deoarece în acest an întreprinderea a majorat salariul mediu al muncitorilor până la o valoare de aproape 4000 lei. pentru drum.

anexat la raport. Au fost explicate anumite situaţii funcţionale de către metodistul practicii. CONCLUZII Pe parcursul practicii la dispoziţie au fost puse toate documentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor înainte. În mod general întreprinderea se conduce în activitatea sa de Regulamentul de ordine internă. 1M. acţionarul principal al căreia este statul. impozitul pe salariu. Confirm acestora întreprinderea este plătitor de aşa taxe şi impozite precum TVA. 20 . precum şi formularului 1P. Calculul şi analiza indicatorilor este reprezentată în Jurnalul practicii de producţie II. 17). V. 5C (anexele 18. 19. Respectiv pentru fiecare subdiviziune. Analiza sistemului impozitelor şi taxelor. accize. pentru fiecare post sunt stipulate drepturi. obligaţiuni. 16. Activitatea întreprinderii este reglementată prin acte regulamentare elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.Cu ajutorul Rapoartelor financiare pentru anii 2007-2009 (anexele15. norme de activitate în acte juridice specifice activităţii acestora. Prin urmare s-a constat că Societatea pe Acţiuni Barza Albă este o întreprindere de stat cu capital statutar împărţit pe acţiuni. 20) s-a realizat analiza economico-financiară a întreprinderii evidenţiindu-se nivelul principalelor indicatori ce caracterizează în mod vădit activitatea întreprinderii. Orice activitate desfăşurată pe teritoriul întreprinderii este confirmată şi de o serie de documente de înregistrare precum certificate eliberate de organe de stat împuternicite. precum şi analiza economico-financiară a fost realizată în baza rapoartelor puse la dispoziţie şi anexate raportului.

Cauza fiind neînţelegerile cu partenerii pieţei ruseşti. întreprinderea revenindu-şi la activitatea normală. cât şi de conjunctura economică a pieţei pe care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea. În linii generale întreprinderea este una viabilă cu un potenţial progresiv activitatea căreia este dependentă atât de situaţia politică a statului. 21 . Situaţia se ameliorează către anul 2009.taxa pentru revitalizare etc. De asemenea se observă că în anul 2008 întreprinderea înregistrează date joase practic la toţi indicatori care determină viabilitatea acesteia. conform legislaţiei în vigoare întreprinderea aplică impozitul pe venit la cota 0%. Din datele bilanţului contabil se observă că întreprinderea nu are datorii pe termen lung. fiind posibilă autofinanţarea activităţii acesteia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful