Konsep Kompetensi Kecerdasan Emosi. Apakah itu kompetensi kecerdasan emosi?

Kompotensi kecerdasan emosi adalah kebolehan untuk mengecam perasaan diri sendiri dan juga perasaan perasaan orang lain serta memotivasikan diri untuk mengurus emosi diri serta perhubungan kita dengan orang lain dengan baik. Kecerdasan emosi didefinisikan juga sebagai sejenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemahiran untuk memantau serta membuat diskriminasi di antara emosi sendiri atau emosi orang lain dan seterusnya, manfaatkan maklumat ini sebagai panduan pemikiran dan tindakan orang itu. (Young, 1996) Kecerdasan emosi adalah banyak dipelajari sepanjang hidup kita dan kompetensi kita dalamnya boleh berkembang sepanjang hidup. Kadang-kadang kecerdasan emosi ini dipanggil EQ (Emotional Quotient) seperti IQ (Intelligence Quotient). Menurut Daniel Goleman (1995), EQ adalah prasyarat untuk keberkesanan IQ. Maksudnya, IQ kita tidak akan berfungsi dengan baik jika bahagian otak kita rosak akibat daripada kecacatan emosi. Pelbagai emosi atau perasaan telah dikurniakan daripada Allah S.W.T. kepada manusia. Antara emosi yang wujud dalam manusia adalah seperti marah, takut, rasa bersalah, murung, sedih, meluat, dukacita, tidak berharga, memberi maaf dan sebagainya. Apa yang penting adalah mengenal pasti cara anda menunjukkan emosi yang negatif kerana emosi jenis ini selalu membawa kepada keburukan. Secara umumnya emosi penting untuk manusia kerana ia dapat membantu dan mempermudahkan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Antaranya : o Kelangsungan hidup- Emosi merupakan anugerah Allah sebagai sistem

kawalan dalaman yang menyelamatkan kita dari bahaya. Misalnya, apabila berjumpa harimau kita akan menunjukkan emosi takut dan dengan itu kita akan memikirkan cara untuk menyelamatkan diri.

1

o Kegembiraan. Ini akan menolong pemikiran kita ke arah yang lebih positif. o Komonikasi. o Kesatuan.Apabila kita merasa tidak tenteram dengan tingkah laku seseorang emosi akan menyedarkan kita. • Mengurus emosi negatif. Seterusnya tanyakan bagaimana menjadikan perasaan itu lebih baik.Apabila gembira kita akan berasa tenang.o Membuat keputusan. Langkah pertama mengenal pasti emosi yang dirasai dan tanyakan diri kita adakah perasaan itu baik atau tidak. Jika kita dapat mengenal pasti emosi dengan lebih baik maka lebih mudah bagi kita untuk menentukan apa yang diperlukan untuk merasa gembira. kasihan. o Menentukan sempadan dalam perhubungan.Emosi adalah universal.Emosi juga menolong kita membuat keputusan kerana ia merupakan sumber informasi yang penting. 2 . Dengan itu kita akan menunjukkan perassan tidak suka dan dapat menolong menentukan sempadan di samping menghadkan perhubungan agar fizikal dan mental sentiasa terjaga.Emosi juga membantu kita berkomunikasi dengan orang lain. Ekpresi muka kita dapat menunjukkan pelbagai macam emosi. memaafkan dan bekerjasama dapat membantu menyatukan manusia. Ini kerana dia tidak tahu perasaannya terhadap pilihan yang telah dibuat. Emosi seperti simpati. Kajian menunjukkan jika perhubungan emosi seseorang di dalam otak telah rosak. dia tidak dapat membuat keputusan walaupun keputusan yang mudah.Untuk memperolehi emosi yang sihat kita perlu mengurus emosi yang negatif.

Bagaimana menunjukkan emosi negatif? Kadangkala kita tidak dapat mengelak untuk menunjukkan emosi yang negatif. iii. Jangan terlalu dramatik. ii. Apa yang penting adalah dengan memberi peluang kepada diri untuk memahami orang lain dengan lebih baik walaupun kita mempunyai perassan negatif terhadapnya. dengan awak Sebenarnya sesuatu emosi dapat dirasai mengikut cara kita melihat sesuatu perkara. Cakap apa yang anda rasai. Selain daripada itu manusia lebih suka melihat bahagian yang negatif berbanding positif. iv. Jangan menyalahkan orang lain atau membuat orang berasa bersalah. 3 . vii. Singkatkan interaksi. Jangan tunggu sehingga perkara menjadi teruk. Tanya apa yang orang lain rasai. Walaupun kita terpaksa menunjukkan emosi 'buruk' namun kesan negatif dapat dikurangkan jika bertenang dan mengambil kira perkara di bawah semasa menunjukkan perasaan negatif tersebut: i. Tabiat ini harus dikikis sebab ia akan memakan diri sendiri. v. Beri cara untuk menjaga air muka(contohnya: mungkin saya salah faham atau saya tahu tujuan awak baik). vi. Kadangkala sesuatu perkara dipandang dengan cara serong atau tidak tepat dan dengan itu akan menghasilkan emosi yang negatif.

tidak bersemangat. Apa yang penting kita tahu untuk mengawal emosi kita. insomnia. Adakalanya individu dapat mengawal emosi perasaanya dan adakalanya mereka tewas dengannya. Kita memerlukan stress sebagai peransang. Sebagai manusia kita tidak pernah lari dari melakukan kesilapan. Stress atau tekanan melibatkan semua sistem yang ada dalam badan yang melampaui keupayaan. Emosi seseorang itu sama ada baik ataupun buruk adalah salah satu sifatnya. Individu yang stress biasanya menjadi murung. Perkara yang mempengaruhi emosi boleh dielak sekiranya ditangani dengan cara yang betul. Namun apabila stress itu tidak boleh dikendalikan ia akan membebankan kita. Sekiranya ianya tidak ditangani. suka menyendiri. organisasi. gangguan fungsi kehidupan dan perubahan dinamik yang menyebabkan individu berdepan dengan masalah. mudah marah. kurang berkeyakinan dan sebaginya. Jelaslah stress meminkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Secara keseluruhannya stress adalah ketidakupayaan memenuhi tuntutan persekitaran.Faktor yang mempengaruhi emosi manusia. emosi kita terganggu dan secara tidak langsung kualiti kehidupan kita juga akan terjejas. Menurut Robinson (1993) sterss merupakan suatu keadaan yang dinamik yang menyebabkan individu berdepan dengan peluang. Stress bukan sahaja memberi kesan terhadap emosi manusia malah stress juga memberi kesan terhadap kesihatan manusia. Individu berkanaan mendapati sukar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan memerlukan usaha yang lebih untuk mencapai keseimbangan diri dalam dirinya dan alam sekitar. Faktor. sistem imun yang lemah. Stress boleh menyebabkan darah tinggi. kekangan atau desakan terhadap apa yang dihasratkan. 4 . konflik dengan rakan sekerja dan lain-lain. kekangan dan desakan hidup. Antara faktor yang ketara ialah stress. diri.faktor yang menyebabkan stress ialah faktor intrpersonal. Pada masa yang sama wujud ketidakpastian akan hasilnya dan hasil tersebut adalah penting lepada individu tersebut. Hakikatnya stress itu normal dan berlaku kepada setiap insan. Banyak perkara yang boleh mempengaruhi emosi manusia. sakit jantung dan sebagainya. Terutama sekali dalam menguruskan emosi diri.

Selain itu. Hadapi masalh tersebut dan tangani dengan cara yang bermaruah. bersikap biadap. mudah marah. Sebagai manusia kita tidak boleh lari dari manghadapi masalah emosi. Anak-anak yang datang dari keluarga bermasalah lebih cenderung bersifat agresif. Stress dapat dielakkan jika kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. murung. Ibu bapa yang suka bergaduh menyebabkan anak-anak menjadi tertekan. mintalah bantuan dari orang lain. kita tidak akan dapat melakukan aktiviti dengan tenang dan selesa. tidak menghormati orang tua dan sebagainya. Hal ini boleh menyebabkan anak-anak akan terlibat dengan gejala sosial. Oleh itu. beriadah dengan keluarga. Anak-anak akan cenderung untuk menghabiskan masa di luar rumah bersama kawan-kawan. mencari hobi. Faktor persekitaran juga memainkan peranan dalam menentukan emosi seseorang. Kita hendaklah mengkaji kelemahan dan kelebihan diri dan mencari penyelesaian terhadap masalah kita dengan sistematik. Anak-anak memerlukan kasih sayang. Jangan mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh melakukan senaman. Ibu bapa merupakan pemimpin dalam sesebuah keluarga. Jika kita tidak dapat mengawal emosi kita mungkin kita akan bergaduh dengan kawan atas sebab-sebab kecil. amalkan pemakanan yang seimbang dan sebagainya. adalah penting untuk individu yang mengalami stress cuba menanginya dengan muhasabah diri. Selain itu masalah keluarga juga boleh menjadi penyebab masalah emosi. jika keadaan sekitar kita busuk. Sebagai contoh. Sekiranya kita tidak mampu. Suasana atau keadaan di sekeliling kita akan mempengaruhi emosi kita. Jangan bersifat ego. 5 .Namun setiap penyakit ada penawarnya. Anak-anak yang kurang kasih sayang akan membuatkan mereka rasa tersisih dan terabai. Hal ini akan menyebabkan kita mudah marah dan cepat putus asa. tindak tanduk mereka menjadi contoh dan tauladan kepada anak-anak. Jika kita bekerja dalam kawasan yang busuk produktiviti kita akan berkurangan. Mereka merasakan apa sahaja yang dilakukan oleh ibu bapa mereka adalah perkara yang betul. Tetapi Tuhan telah mengurniakan kita akal untuk berfikir.

Setiap ibu bapa mempunyai cara mereka tersendiri untuk mendidik anak-anak mereka. kehidupan anak-anak kepimpinan bapa dengan bantuan ibu. bertakwa. kuat bekerja dan cintakan ilmu. pemimpin yang baik mempunyai sifat-sifat positif seperti berakhlak mulia. Oleh itu. Merekalah yang menjadikan anak-anak sebagai aset negara yang tidak ternilai. Faktor keterampilan dan kemampuan untuk melahirkan dan membentuk satu generasi anak-anak yang berilmu. Pada umumnya. Lain ibu bapa lain pula cara didikannya. Ibubapa berfungsi sebagai penggerak yang paling penting dalam mendidik anak-anak dan keluarga ke arah membina kehidupan berumahtangga yang baik. tugas. Kebanyakan ibu bapa 6 . keruntuhan keluarga disebabkan oleh kejahilan. Malah ia adalah isu yang selalu diperkatakan dan sering diperdebatkan. berpandangan jauh. beriman dan beramal soleh adalah penentu dalam situasi dan ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai ibubapa. sempurna dan diredhai oleh Allah. isu berkaitan keibubapaan dan institusi kekeluargaan bukanlah satu isu yang baru. Justeru itu Islam memandang mulia kedudukan. Sebaliknya. pembangunan keluarga banyak bergantung pada pemimpin yang bijaksana.Kesan didikan ibu bapa terhadap pembangunan emosi anak-anak. Institusi keluarga dan ibubapa merupakan satu institusi yang penting dalam sistem sosial Islam. Oleh itu sentiasa di bawah pembangunan dan perkembangan anak-anak banyak dipengaruhi oleh ibu bapa. Skima penilaian ibubapa yang berjaya tidak meletakkan faktor kebendaan atau aspek lahiriah semata-mata tetapi lebih dari itu. kuat dan berani. Ibu bapa merupakan pemimpin dalam keluarga. peranan dan tanggungjawab ibubapa kerana mereka adalah tunggak dan pencorak generasi masakini yang bakal menggalas kepimpinan negara pada masa hadapan. kelalaian dan kelemahan pemimpin. Dewasa ini. Inilah ukuran yang menjadi kriteria utama kejayaan mereka. Dalam sesebuah keluarga.

mereka menetapkan peraturan keluarga yang perlu dipatuhi oleh anak-anak. kepimpinan ibu bapa dapat dibahagikan kepada tiga jenis seperti berikut: Kepimpinan ibu bapa ( a) Demokratik dan dinamik (b) Autokratik ( c )Laissez Faire ( a ) Demokratik dan Dinamik Kepimpinan bercorak demokratik dan dinamik merupakan satu corak kepimpinan yang fleksibel di mana ibu bapa memberi beberapa autonomi atau kuasa kepada anak-anak. Ibu bapa ini bersifat lembut tetapi tegas. ibu bapa mengharapkan anak-anak mematuhi semangat peraturan keluarga dan menggunakan kekuasaan ibu bapa serta hujah berdasarkan logik. Namun begitu. Pada masa yang sama. Menurut Baumrind (1977). Ibu bapa membekalkan rasional bagi peraturan-peraturan yang mereka wujudkan. Namun begitu. cara ini Melibatkan anak-anak mereka berbincang dalam masalah keluarga. 7 .menggunakan pelbagai cara yang difikirkan sesuai dan boleh diterima oleh anakanak. Kepimpinan cara ini adalah yang terbaik. Mereka juga peka kepada peraturan serta pandangan anak-anak.

bersopan santun. Mereka juga akan belajar untuk bertanggungjawab terhadap tindakan yang mereka lakukan. Cara ini menyebabkan anak-anak lebih rapat dengan ibu bapa. Anakanak lebih senang untuk meluahkan perasaan dan berkongsi masalah dengan ibu bapa. Ibu bapa agak terasing daripada anak-anak kecuali pada masamasa tertentu apabila mereka berasa perlu berdepan dan berinteraksi dengan anak-anak bagi suatu tujuan. Mereka mengamalkan falsafah „anak itu hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh didengar. ( b ) Kepimpinan autokratik Kepimpinan autokratik bercorak berkepimpinan yang ketat iaitu ibu bapa mengadakan berbagai-bagai peraturan keluarga. Kepimpinan demokratik yang berlandaskan syariah Islam melahirkan anak-anak yang menunjukkan ciri-ciri inisiatif. Ibu bapa bersifat garang dengan anak-anak. bermatlamat. kecekapan sosial yang tinggi dan sikap-sikap lain yang positif. Selain itu. jarang membekalkan rasional bagin peraturan yang diadakan dan sering kali menggunakan teknik denda bagi memastikan anak-anak mematuhi peraturan yang ditetapkan. mereka akan diberitahu kenapa mereka didenda dan sekiranya mereka mencapai kejayaan mereka akan diberi pujian. mesra mudah gembira. mempunyai kebolehan intelek. berorientasikan kejayaan.Sekiranya anak-anak membuat kesilapan. mengharapkan anak-anak mematuhi sepenuhnya peraturan keluarga. anak-anak akan rasa dihargai bila kejayaan mereka diiktiraf oleh ibu bapa mereka. minat mempelajari perkara baru. yakin kepada kebolehan diri sendiri. Ibu bapa bersikap peribadi dalam memberi pujian dan kririk pada kerja setiap anak tanpa memberi pujian dan kritik pada kerja 8 . mampu mengatasi tekanan hidup. Kuasa mutlak berada di tangan ibu bapa dan segala perancangan dan perlaksanaan ditentukan oleh mereka tanpa mengira pandangan anak-anak.

Corak kepimpinan ini kendur dan tidak mempunyai orientasi tertentu. ( c ) Kepimpinan Laissez Faire Laissez faire dalam bahasa Perancis biarkan mereka bersendirian. tidak suka berkawan dan sederhana dalam kebolehan intelelek dan kecekapan sosial. ganas.setiap anak tanpa memberi alasan yang objektif. kanak-kanak itu akan naik kepala. Gaya kepimpinan aissez faire paling kurang kawalan pada anggota keluarga. Dia akan berfikir bahawa dunia ini bergerak mengikut kemahuannya. Apabila ibu bapa keluar rumah. kasar. Ibu bapa menggandakan peraturan keluarga yang minimum dan meberi kebebasan yang meluas kepada anak-anak supaya meneroka persekitaran. Anarki dan kacau-bilau bertakhta di rumahnya. dan ini berlaku sejak dia bayi lagi. tidak mahu bekerjasama dan takut mengeluarkan pendapat. menyatakan pendapat dan emosi serta membuat keputusan aktiviti dan perlaksanaan sesuatu perkara diserahkan kepada anak-anak bagi menentukanya. dan dia sering mengutarakan kata kesat dan tidak menghormati orang di sekeliling mereka. Ibu bapa memberi kebebasan berkenaan cara kerja dan hanya cambur tangan apabila diminta pandangan. tidak ada inisiatif. Ibunya biasanya adalah wanita yang paling letih dan paling berputus asa di kawasan tempat tinggal mereka. bersengketa dan bermusuhan antara satu sama lain. Mereka tidak mencampuri aktiviti anak-anak. Anak-anak yang dipimpin secara autokratif hanya produktif semasa bersama ibu bapa ada bersama-sama mereka. anak-anak bersikap agresif. Dalam ketiadaan penyeliaan seorang dewasa. Anak menjadi pasif. 9 . Kepimpinan dilihat seperti tidak mempunyai pemimpin. Ibu bapa hanya memainkan peranan mengemukakan maklumat tertentu yang perlu di samping membekalkan anak-anak dengan bahan-bahan yang perlu bagi suatu aktiviti.

tidak mempunyai semangat tanggungjawab. Kepimpinan laissez faire melahirkan anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Mereka juga suka memberontak.Kesusahan dan keaibannya mungkin berbaloi jika sikap pasifnya menghasilkan anak-anak yang baik. Mereka akan lebih cenderung untuk menghabiskan masa dengan rakan-rakan mereka. Ibu bapa jenis ini meletakkan tanggungjawab memimipin sepenuhnya kepada pengasuh ataupun orang gaji. rendah kawalan diri. apa aktiviti anakanak mereka dan sebagainya. apa yang mereka makan. Ibu bapa yang suka mendera menyebabkan anak-anak terseksa bukan sahaja dari segi fizikal malah dari segi mental.mempunyai kebolehan intelek dan kecekapan sosial rendah dan bersikap dominan. Mungkin juga anak-anak yang didera menjadi fobia untuk berkeluarga kerana takut mereka mengalami perkara yang sama. Mereka juga akan menjadi seorang yang pasif bukan sahaja di rumah tetapi apabila mereka mula memasuki komuniti masyarakat. Sekali sekala bawa mereka pergi bercuti dan habiskan masa dengan mereka. Anak-anak akan berasa tersisih dan merasakan mereka kurang kasih sayang. Malangnya tidak. Ibu bapa yang bekerja seharunya pandai untuk menyusun jadual supaya anak-anak mereka tidak terabai. Mereka tidak mempunyai masa sedikit pun untuk mengambil tahu tentang prestasi mereka di sekolah. Selain tiga sifat kepimpinan terdapat juga faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi emosi anak-anak. Mereka juga cenderung untuk terlibat dalam masalah sosial kerana mereka merasakan ibu bapa tidak menyayangi dan mengambil berat akan diri mereka. Antara faktor yang paling ketara ialah ibu bapa yang sibuk bekerja tanpa menghiraukan anak-anak. Ibu bapa yang suka mendera anak-anak juga boleh mempengaruhi emosi anak-anak. Mereka tidak suka duduk di rumah kerana takut mereka akan di dera. rendah dalam pencapaian. Anak-anak 10 . Anak-anak jenis ini akan sentiasa hidup dalam ketakutan. Mereka juga mudah terjerumus dalam gejala sosial. tiada matlamat.

Guru yang tahu mengawal emosi akan sentiasa bersemangat untuk masuk ke kelas. Masalah peribadi dibawa ke kelas. Guru yang pandai mengawal emosi dapat memotivasikan pelajar. Di dalam kelas mereka tidak dapat menumpukan perhatian terhadap pembelajaran di dalam kelas kerana mereka hidup dalam trauma. Guru yang baik haruslah boleh mengawal kelas dengan baik dan boleh menarik perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. guru itu akan membuat persediaan secukupnya dan menggunakan teknik pengajaran yang lebih kreatif. Mereka tidak dapat belajar di rumah. Oleh itu. Guru yang ceria dapat meningkatkan minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan guru mengawal emosi Guru merupakan pemangkin wadah perjuangan untuk pelajar membina daya pemikiran yang analitikal. Ini adalah satu contoh tindakan guru yang tidak tahu mengawal emosi. Akibatnya murid yang menjadi mangsa. Oleh itu sebagai seorang guru kita haruslah tahu untuk mengawal emosi. Sebagai contoh mengaplikasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dapat memotivasi pelajar untuk terus belajar kerana ia dapat menarik minat dan perhatian pelajar.yang didera juga akan mengalami masalah dalam prestasi pelajaran mereka. Di dada akhbar terpampang berita guru memukul dan mendera pelajarnya. guru akan 11 . Melalui pengajaran dan pembelajaran berteraskan TMK. Kesan daripada visual dan interaktif sumber berasaskan TMK membantu pelajar menumpukan perhatian dan menggalakkan mereka tidak jemu dan mampu menyiapkan tugasan pembelajaran dalam jangkamasa yang lama.TMK juga dapat memotivasikan pelajar dengan cara melibatkan pelajar melalui kerja-kerja penghasilan. kritis. dan kreatif bagi membentuk individu-individu yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Guru yang pandai mengawal emosi mempunyai banyak kelebihan dan memberi banyak manfaat kepada pelajarnya. Jika kita lihat zaman sekarang ramai guru yang tidak tahu mengawal emosi.

grafik computer dan telekomunikasi. ekspresi kendiri dan kebanggaan melihat hasilan yang kelihatan professional. Pelajar akan menyukai aktiviti berkenaan kerana dapat meningkatkan kreativiti.hypermedia.melibatkan pelajar dalam penghasilan kerja yang berasaskan teknologi termasuk pemprosesan kata. Kepentingan guru mengawal emosi Menjadikan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran Interaksi dua hala dapat dijalankan Minat pelajar terhadap subjek meningkat Memudahkan pengurusan bilik darjah Objektik rancangan pengajaran harian tercapai 12 .

perlu menghalakan aktiviti. disamping rasa tanggungjawab yang tinggi di kalangan murid dalam melaksanakan tugas mereka sebagai seorang pelajar. Situasi di dalam kelas akan menjadi lebih ceria. Sikap guru yang negatif dalam mengurus pengajaran tidak bersedia dan mengenali murid secara peribadi. kebolehan guru mengawal emosi dapat menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan secara lancar. Pembelajaran yang terarah dapat menentukan objektif yang jelas. Suasana bising dan mengganggu berlaku disebabkan kelemahan kualiti pengurusan bilik darjah. Hal ini kerana guru menjadi lebih mesra dengan pelajar. Guru yang dapat mengawal emosi juga dapat memupuk minat pelajar kepada subjek berkenaan. Sekiranya guru tahu mengawal emosi pembelajaran akan menjadi lebih menarik. minat. Hubungan pelajar dengan guru akan menjadi lebih baik. Guru boleh menyampaikan maklumat yang ingin disampaikan sebaiknya dan pelajar dapat menerima maklumat yang disampaikan sebaiknya. Bilik darjah sebagai ‘learning organization’. Cara penyampaian guru yang menarik akan menjadikan pelajar meminati sesuatu subjek. Sekiranya guru tidak boleh mengawal emosi keadaan kelas akan menjadi bising. pengurusan masa. Oleh itu interaksi dua hala antara guru dan pelajar dapat berjalan lebih baik. Ketidakcekapan guru mencorakkan tingkahlaku pelajar (yang terkawal dan berdisiplin ) menyebabkan suasana di 13 . Kualiti pengurusan bilik darjah yang baik dipandu oleh corak pembelajaran yang terarah. Pelajar akan menjadi lebih aktif dan berani untuk melontarkan pendapat. Hubungan guru murid yang renggang akibat kontek masa yang singkat. Guru lebih banyak menyampai maklumat tetapi kurang membimbing. Secara tidak langsung pencapaian pelajar dapat ditingkatkan dan seterusnya meningkatkan prestasi sekolah. sikap dan komitmen yang tinggi di kalangan guru dan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran. bimbingan dan penyeliaan yang baik oleh guru. Hal ini dapat mengembangkan pemikiran dan minda pelajarnya. Murid kurang mengenali guru mengakibatkan penerimaan dan keyakinan tidak terbina. Pelajar akan lebih selesa berinteraksi dengan guru.Selain itu.

Budaya belajar di dalam bilik darjah yang berkesan dapat dibina oleh wawasan dan misi organisasi pembelajarannya. cita-cita. Ini akan dapat meningkatkan kesedaran. menyebabkan perkembangan aspek kualiti yang tinggi dan unggul tidak dapat dipertahankan. beban kerja yang berlebihan. Ini kerana kelemahan yang berlaku dalam bilik darjah itu juga merupakan petunjuk yang boleh dikaitkan dengan soal kualiti pengurusan. Perlakuan destruktif yang pelbagai boleh berlaku jika suasana bising dan mengganggu tidak dapat ditangani oleh guru secara berkesan. Tekanan emosi juga boleh berlaku disebabkan perasaan dan rasa kurang selamat. bimbang . aspek moral yang rendah. Kepentingan mengawal emosi kepada guru terhadap pengurusan bilik darjah. Kualiti pengurusan bilik darjah merupakan kayu pengukur bagi menentukan berkesan atau tidaknya pembelajaran yang berlaku dalam sesebuah bilik darjah. dan keinginan untuk ponteng kelas yang tinggi di kalangan murid. hasrat dan impian murni. Kualiti bilik darjah yang tertekan boleh memberi kesan yang negatif ke atas perkembangan emosi seperti masalah rasa takut. komitmen dan keinginan untuk mencapai kejayaan melalui pembentukan sikap yang mementingkan pelajaran seterusnya mendorong murid untuk merealisasikan matlamat. pelajar mendapat maklumat sepatutnya yang mereka perolehi untuk tahun tersebut. Secara tidak langsung sukatan pelajaran dapat dihabiskan mengikut masa yang ditetapkan. Oleh itu. jangkaan yang melampau terhadap murid serta kurangnya sokongan di dalam bilik darjah. hubungan antara guru dan murid yang tidak baik.dalam bilik darjah menjadi bising dan mengganggu. tiada keyakinan. Kualiti pengurusan yang lemah menyebabkan simpton sosial dan moral dalam bilik darjah terus meningkat. 14 . Pengurusan yang lemah dan tidak berkesan dalam organisasi pembelajaran dalam bilik darjah. Sekiranya guru tahu mengawal emosi objektif rancangan pengajaran harian akan dapat direalisasikan. rasa tanggungjawab.

Hal ini kerana. prestasi seseorang pelajar bergantung kepada cara didikan guru. Guru yang baik boleh memikat hati pelajarnya bila berada di dalam dan luar kelas. 15 . Guru yang baik menyebabkan pelajar berasa selesa apabila bersama kita.Kesimpulannya guru haruslah pandai untuk mengawal emosi mereka.