RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 4 PINTAR

TARIKH MASA TAHUN TAJUK

: : : :

21 Julai 2009 (Selasa) 7.45 pagi ± 8.45 pagi (1jam) 4 Pintar Pak Nordin Seorang Penternak Binatang

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran, murid dapat: I. II. III. Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan dengan betul berdasarkan jawapan yang disediakan . Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan . Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerja yang terdapat dalam petikan .

FOKUS UTAMA

: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ii ± Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN

: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i ± Membina ayat tunggak dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

SISTEM BAHASA

: Kata kerja

Guru membetulkan kesilapan murid. Guru bercerita kepada murid tentang cerita yang terdapat dalam petikan. y LANGKAH 1 (15 MINIT) y y y y y AKTIVITI Guru meniru beberapa bunyi binatang. Guru mengarahkan murid membaca petikan yang digantung dihadapan kelas secara senyap. CATATAN . Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul. Guru mengarahkan murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan petikan.PENGISIAN ILMU : i ± Sains ii ± Kajian Tempatan NILAI : i ± Kasih sayang ii ± Kerjasama iii ± Usaha BAHAN BANTU MENGAJAR : i ± Petikan ii ± Lembaran kerja LANGKAH SET INDUKSI (5 MINIT) ISI KANDUNGAN Bunyi binatang: y Ayam y Lembu y Kucing y y y y Tajuk petikan: Pak Nordin Seorang Penternak Binatang. Guru mengedarkan lembaran kerja. Guru mengarahkan murid meneka bunyi-bunyi tersebut. Guru mengaitkan aktviti tersebut dengan isi pelajaran.

Perkataan: 1. y Guru merapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan. y Guru membetulkan kesilapan murid. Reban 6. Mencari 5. Kerjasama 2. Memelihara LANGKAH 2 3. Kolam 5. Menternak 4. y Guru mengarahkan sekurang-kurangnya 10 orang murid membaca ayat mereka. Usaha 3. y Guru mengarahkan murid membina ayat tunggal berdasarkan perkataanperkataan tersebut. Membina (15 MINIT) 3. REFLEKSI: . y Guru berbincang dengan murid makna perkataanperkataan tersebut. Kasih sayang y Guru mengeluarkan beberapa perkataan yang terdapat dalam petikan. Memberi Nilai-nilai murni: PENUTUP (5 MINIT) 1. y Guru menerangkan mengenai kata kerja. y Guru mengarahkan murid menyatakan kata kerja yang terdapat dalam petikan. Menternak 2. y Guru membetulkan kesilapan murid. Memelihara LANGKAH 3 2. Ayam (20 MINIT) 4. Kandang Kata kerja: 1. y Guru memberi beberapa contoh kata kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful