Johan Bracke Leerkracht: GASV Vak

:

Schooljaar: 2007-2008
SEPTEMBEROKTOBER NOVEMBERDECEMBER JANUARI FEBRUARI
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

MAART

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

APRIL

MEI

JUNI

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

Leerlingenlijst Klas 1Ellington Klas 1Özcan Klas 1Ozdemir Klas 1Pepels Klas 1Sahim Klas 1Unal Klas 1 Klas 1 Klas 1

Kadran Fatih Kazim Jan-Willem Burak Murat

Klas 2Ates Klas 2De Bruyker Klas 2De Swaef Klas 2Debran Klas 2Kayim Klas 2Louagie Klas 2Mikulova Klas 2Ugurlu Klas 2

Yaprak Vicky Stephanie Enis Eyup Nancy Kvetoslava Emre

Klas 4aAydogmus Klas 4aFrebutte Klas 4aIlarianova Klas 4aLouagie Klas 4aÖzcan Klas 4aSultan Klas 4aUminski Klas 4aVerwee Klas 4a

Mehmet Jurgen Evelyna Sara Söner Burak Naike Davy

Ersin Klas 5Daoudi Klas 4bGüller Klas 4bHarun Mohamud Yahya Klas 5Kalayci Silvana Klas 5Lippens Klas 4bHasa Frida Klas 5Michmich Klas 4bLuako Klas 4bVan Den Bussche LindseyKlas 5Ozcan Enzo Klas 5 Klas 4bVerkerke Kevin Klas 5 Klas 4bWesterlinck Klas 4b Klas 5 Klas 4b Klas 5

ZakariaKlas 6Akgun Zeki Klas 6Bachiri Dimitri Klas 6Biberovic Jamel Klas 6De Muynck Tuna Klas 6Dobbelaere Klas 6Donkor Klas 6Van Houttave Klas 6 Klas 6

Mehmet Ousama Dusan Jelle Ann Sarah Andy

Klas 7 Klas 7 Klas 7 Klas 7 Klas 7 Klas 7 Klas 7 Klas 7 Klas 7

Kaya L Erario Persijn Simcek Unal Van Hoorebeke Van Laere Rombaut Klas 7

Umut Domenico Lorenzo Yusuf Selçuk Jonathan Sylvia Dirk

PC-initiatie
PC veilig openen en sluiten PC onderdelen herkennen en benoemen Basishandelingen met de computermuis openen en gebruiken van programma's Veilig Internetgebruik Electronische communicatie gebruiken aanleren van gebruiken en combineren van diverse mogelijkheden

cijferwaarden in de ruimte
verbale opdracht met cijferwaarde subjectieve afstandswaarneming subjectieve tijdswaarneming

fijne motoriek
vingerlokalisatie + benoeming vingerdissociatie duimoppositie vingerdifferentiatie oog – hand - coördinatie eenhandige praxie

omgaan met geld
herkennen van geldwaarden samenstellen van bedragen wisselgeld waardebesef

grof motorische uithouding
5 – minutentest met medicin – bal 5 – minutentest met potjes 3 – minutentest jumping – jack

gerichte praxie - planning
gelijktijdig gedifferentieerde hand – voet - bewegingen links - rechts - alternerende bewegingen diagonaal alternerende bewegingen heil – tik – sprong gelijktijdig gedifferentieerd bimanueel schrijven

kinesthesie
houdingsimmitatie houding na verbale instructie kinesthetisch geheugen

krachtbesef en krachtbeheersing
manipulatie plasticine doelgerichte krachtbeheersing

lateralisatie
kennis links / rechts handdominantie voetdominantie

lezen en schrijven
signaalwoorden leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken haalt info uit kranten schrijven in drukletters schrijven vloeiend schrift

kan handtekeningen zetten invulfiche

procesbeleving
manifeste motoriek logisch ordenen koffie zetten koffie schenken melkcupje openen vaatdoek uitwringen vegen

perceptie Tactiele - auditieve
herkennen omgevingsgeluiden localisatie van de geluidsbron onderscheid duur van gelid onderscheid toonhoogte auditieve discriminatie op woordniveau auditief geheugen tactiele herkening tactiele asociatie

ruimtelijk inzicht
op orientatieniveau op structuratieniveau inzicht in 2d_constructie inzicht in 3d-constructie

Sociaal
De leerling ziet zijn beperkingen en wil zich inzetten om ze te verbeteren De leerling heeft een houding van openheid om van anderen te leren De leerling legt een verband tussen situaties, gedachten en gevoelens De leerling herkent situaties als gevaarlijk omdat ze hinderlijke of moeilijk controleerbare gevoelens oproepen of kunnen leiden tot oncontroleerbaar gedrag De leerling uit zijn gevoelens op een voor hemzelf en zijn omgeving aanvaardbare wijze De leerling herkent bij zichzelf positieve en negatieve emoties en basisgevoelens. De leerling legt het verband tussen gevoelens, bijhorende gedachten en aansluitend gedrag. De leerling herkent gevoelens bij de ander en let daarbij op diens lichaamstaal. De leerling leert rekening houden met de gedachten, wensen of gevoelens van een ander. De leerling beschrijft wat hij voelt en doet in een concrete situatie en weet dat zowel zijn gedrag als zijn gevoelens situatiegebonden zijn. De leerling geeft aan hoe gedachten, gevoelens of intenties van verschillende personen in een sociale situatie met elkaar samenhangen. De leerling is zich bewust van zijn eigenheid als individu. De leerling kan in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen uitdrukken.

De leerling herkent en benoemt een sociaal probleem De leerling zoekt naar de mogelijke oorzaken van een sociaal probleem De leerling overweegt mogelijk oplossingen voor een sociaal probleem en weegt bijhorende consequenties af. De leerling volgt een plan om een niet direct bereikbaar doel in het sociale domein te realiseren. De leerling leeft mee met gevoelens van anderen en laat dit blijken De leerling houdt er rekening mee dat mensen kunnen veranderen De leerling laat blijken dat hij op een onbevangen en respectvolle wijze rekening houdt met en omgaat met leeftijdsgenoten. De leerling komt op voor leeftijdsgenoten De leerling houdt er rekening mee dat conflicten ontstaan door tegengestelde wensen, opvattingen en gevoelens. De leerling waardeert bepaalde veranderingen die hij bij zichzelf vaststelt als een vooruitgang. De leerling zoekt bij een conflict een geweldloze oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De leerling begroet een ander op gepaste wijze. De leerling vraagt iets op gepaste wijze. De leerling luistert naar de boodschap van een ander. De leerling gaat naar anderen toe, legt contact en slaat een praatje. De leerling verwoordt een eigen mening. De leerling neemt het woord in een groepsgesprek. De leerling stelt zich discreet op. De leerling geeft de andere de kans en de ruimte om te zijn zoals hij is. De leerling uit zijn waardering. De leerling kiest onder begeleiding werkpunten om zijn zelfontplooiing te bevorderen. De leerling staat een ander in moeilijkheden bij. De leerling brengt zorg op voor iets of iemand anders. De leerling vraagt hulp en laat zich helpen. De leerling laat op passende wijze afkeuring blijken bij onrechtvaardige situaties. De leerling denkt kritisch na over bepaalde maatschappelijke toestanden. De leerling beluistert kritiek, gaat na of die terecht is of niet, en aanvaardt desgevallend die kritiek. De leerling verontschuldigt zich na een begane fout of misstap. De leerling zoekt hoe hij aangerichte schade of aangedaan verdriet kan herstellen. De leerling aanvaardt een sanctie na een begane fout of misstap. De leerling geeft in een gesprek aan dat hijzelf aan het woord wil komen De leerling weet welke zijn aandeel is, zowel in zijn successen als zijn mislukkingen De leerling spreekt in een gesprek duidelijk hoorbaar en met een zekere expressiviteit. De leerling haakt in een gesprek in op wat de andere gezegd heeft, in plaats van zijn eigen verhaal verder te zetten.

De leerling geeft de andere de ruimte om zich te uiten en is tolerant tegenover een andere mening. De leerling stemt zijn verbale en non-verbale uitingen op elkaar af. De leerling let in een gesprek zowel op de verbale als nietverbale uitingen van de ander, en betrekt ze op elkaar. De leerling heeft respect voor uitingen van leeftijdsgenoten uit een andere cultuur. De leerling rondt een gesprek passend af. De leerling kent en begrijpt omgangsvormen, leefregels en afspraken die van belang zijn voor het samenleven in een groep. De leerling leert samenwerken met anderen. De leerling spreekt regels en een taakverdeling af met het oog op een vlotte groepswerking De leerling vertoont voldoende zelfvertrouwen om te leren De leerling komt in groep gemaakte afspraken na. De leerling voelt zich mede verantwoordelijk voor de groep en voor wat er in de groep gebeurt. De leerling werkt samen met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. De leerling heeft zicht op de zin van aangeboden taken De leerling neemt verantwoordelijkheid op voor zijn gedrag De leerling staat open voor uitdagingen en heeft zin voor initiatief

taal
actieve kennis van het lichaam passieve kennis van het lichaam passieve woordenschat actieve woordenschat sociale woordenschat verbale opdrachten begrijpen schriftelijke opdrachten begrijpen

Tijd
uurlezen analoog uurlezen digitaal chronologie gebeurtenissen uurdictee tijdsintervallen

Technische vaardigheden:
schrijven van de naam sorteren monteren lijn trekken Verkeersvaardigheden De leerling kent het verkeersreglement De leerling past het verkeersreglement toe De leerling vermijdt onveilige situaties De leerling verplaatst zich veilig De leerling verplaatst zich veilig in groep De leerling kent het openbaar vervoer

visuele perceptie
visuele discriminatie figuur – achtergrond

vormconstante visueel gestalt visueel geheugen serieel geheugen omkeringen raamfiguren detailwaarneming

De leerling heeft zicht op wat hij zelf al kan

De leerling leert omgaan met regelmatig ter

ling heeft zicht op wat hij zelf al kan

ling leert omgaan met regelmatig terugkerende gevoelens van onmacht

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4

Johan Bracke GASV Monday 3 September 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

De leerling spreekt regels en een taakverdeling af met het oog op een vlotte groepswerking 6 4b signaalwoorden 7 4b grof motorische uithouding Evaluatie Katelijne Klasevaluatie 5 4b

131

Kennismaking en regelgeving Niveaubepaling taal niveaubepaling rekenen

47 25

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

Klasvaluatie klas 4b Güller Ersin

Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana #REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 1 1

Johan Bracke GASV Tuesday 4 September 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

De leerling komt in groep gemaakte afspraken na. figuur – achtergrond

133 167

Start project: 'ik en de rest': ik-spelletjes Mappen op de PC Project-werk: verzamelen van gegevens ivm de school, de medeleerlingen, de omgeving Verwerken van de gegevens ICT-initiatie

houding na verbale instructie De leerling heeft zicht op de zin 6 4b van aangeboden taken 7 4b verbale opdrachten begrijpen Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

5

4b

37 136 145

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

Klasvaluatie klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4

Johan Bracke GASV Wednesday 5 September 2007 Alg. doelstelling De leerling komt in groep 4a gemaakte afspraken na. 4a figuur – achtergrond De leerling staat open voor uitdagingen en heeft zin voor initiatief Ref.nr
133 167

Aangeboden leerstof Nabespreking van de daguitstap van gisteren Think.com: websiteontwikkeling

ICT Ik stel mezelf en de school voor
138

5

5 6 7 Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Algem. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Sultan Burak Uminski Naike #REF!

Klasvaluatie klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 6 September 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

De leerling heeft zicht opmetzin werkt samen de anderen, zonder taken van aangeboden onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. Evaluatie Katelijne

136 135

We stellen onzelf en de school voor We stellen onzelf en de school voor

Klasevaluatie

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis Verwee Davy Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

Leerkracht: Vak: Lesdag:

Johan Bracke GASV Friday 7 September 2007

Lesuur Klas Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof 1 ICT 2 ICT De leerling werkt samen met We stellen onzelf en de school voor De leerling heeft zicht op de zin 136 3 5 anderen, zonder onderscheid van aangeboden taken sociale achtergrond, 135 4 5 geslacht of etnische origine. We stellen onzelf en de school voor 5 6 7 Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7

Johan Bracke GASV Monday 3 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Lesvoorbereidingen\Kennismaking en regelgeving.doc SO59&60 4b Kennismaking en regelgeving Ta4 4b Niveaubepaling taal CW1 4b niveaubepaling rekenen

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

Klas met mogelijkheden. Wel een klas met enorme verschillen. Wegens tijdsgebrek Klasvaluatie geen individuele fiches kunnen laten invullen (= verschoven naar morgen). klas 4b OK Veel mogelijkheden. Hopelijk gebruikt hij ze goed. Valt zeer zwak uit in de groep. IHP: lezen en schrijven Doet heel hard haar best. Lezen gaat beter dan verwacht Lief en volgzaam. Zwak qua taal. IHP: taalontwikkeling (zowel qua spreken als lezen en schrijven). Goed, maar reageert nogal fel op een aantal prikkels Geeft het signaal: ik wil naar fase 2. Zijn gedrag is nochtans niet OK en hij valt ook in slaap na 30'

Güller Ersin
+/-

Harun Mohamud Yahya
OK

Hasa Silvana
OK

#REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo #REF!
OK +/-

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 5 6 7 1 1

Johan Bracke GASV Tuesday 4 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

SO59&60 Kennismaking en regelgeving regelgeving.doc") Ta4/CW1 Niveaubepaling taal&rekenen

=HYPERLINK("", "Lesvoorbereidingen\Kennismaking en

4b Eigen gegevens 4b Niveaubepaling taal 4b Niveaubepaling rekenen Evaluatie Katelijne

Les van gisteren

Klasevaluatie

klas met veel variatie: van alles wat ! Enkelen zullen duidelijk in de hand moeten gehouden worden, andere

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

OK +/-

verlegen en timide meisje (voorlopig) klein maar probeert dit te compenseren door 'stoer' gedrag afwezig

OK OK OK OK afwezig Babbelt nogal veel maar weinig met inhoud

Klasvaluatie klas 4b

Redelijk rustig, maar veel uitersten in deze klas. OK Is de 'betere' leerling in deze klas, op elk gebied Valt heel zwak uit qua prestaties

Güller Ersin
OK

Harun Mohamud Yahya

OK

Hasa Silvana
OK

Doet haar best. Zwak qua taal, alhoewel er tov vorig schooljaar duidelijke progressie is.=> IHP voor taalprestaties, maar probeert wel. => IHP Zwakke voor taal Goede prestaties. Oppassen met attitudes Heeft het moeilijk met een deel vd discipline (in de rij ed) en valt terug in slaap in de klas.

#REF!
OK

Van Den Bussche Lindsey
+/-

Verkerke Enzo #REF!

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 4a 4a ICT 5

Johan Bracke GASV Wednesday 5 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof
=HYPERLINK("", "Lesvoorbereidingen\Kennismaking en SO59&60 Kennismaking en regelgeving regelgeving.doc") Ta4/CW1 Niveaubepaling taal&rekenen SO59&60 Kennismaking en regelgeving regelgeving.doc") =HYPERLINK("", "Lesvoorbereidingen\Kennismaking en

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Lijkt een redelijk goede klas e zijn, met diverse mogelijkheden (terug veel variatie)

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Westerlinck Kevin Louagie Sara Özcan Söner Luako Frida Uminski Naike #REF!

OK OK OK OK OK OK OK

Goed: nog steeds dezelfde, maar zijn 'upgrade' naar deze klas heeft een goede invloed op hem Moet haar plaats nog een beetje zoeken. Zwak: begrijpt of hoort slechts een deel van d opdracht. => IHP Houdt zich voorlopig koest en schijnt zich redelijk goed aan te passen Nog steeds dezelfde als vorig schooljaar. => IHP ivm gewicht Loopt nog wat 'verloren' in deze groep Redelijk zwak qua prestaties => IHP

Klasvaluatie klas 5

Eerste contact valt mee. OK lijkt het plezant te vinden dat er 'uitdagingen' zijn => IHP met individuele taken Nog steeds redelijk afgeleid en dromerig. Vindt zijn klas wel leuk, precies

Daoudi Zakaria
OK

Kalayci Zeki

OK

Lippens Dimitri
OK

De man' van de klas, maar stelt zich voorlopig erg positief op Goed begin! afwezig Nog steeds een grote weinig zeggende babbelaar!

Michmich Jamel
OK

Ozcan Tuna
OK

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 6 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Ta4/CW1 Kennismaking SO61&62

en regelgeving Eigen gegevens

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Klas met veel verschillen qua prestaties

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis #REF! Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

OK OK OK OK OK OK OK

Doet haar best => IHP voor taal Een van de beteren Ook goed, maar wil soms te veel Goed. Nog afwachten of hij dit kan doorzetten Goed, maar maakt nog steeds dezelfde foutjes als vorig schooljaar. => IHP voor concentratie Valt zwak uit in deze groep => IHP voor taal Doet zo erg zijn best, maar toch zo beperkt => IHP voor taal

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 ICT 2 ICT 3 4 5 6 7 5 5

Johan Bracke GASV Friday 7 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Niveaubepaling taal en rekenen ICT-initiatie

ta4 LS 1

=HYPERLINK("", "..\Lesvoorbereidingen\Computerbasisgebruik.doc")

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Niveaubepaling verloopt goed en vlot. Computerles interesseert hen

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Afwezig OK OK OK OK OK Scoort iets minder dan verwacht bij niveaubepaling => IHP ivm concentratie Doet erg zijn best en scoort goed voor rekenen met de rekenmachine => IHP voor taal Scoort goed qua niveaubepaling. Oppassen voor 'ontsporinen' op de computer Zelfde niveau als vorig schooljaar (zwak inzicht). Doet wel zijn best. Zeer zwak, op elk gebied.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 4b 4b 4b

Johan Bracke GASV Monday 10 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

De leerling is zich bewust van zijn eigenheid als individu.

Voorbereiding 1ste project: ik Computerinitiatie: onderdelen, agenda openen

Evaluatie Katelijne Klasvaluatie Goed gewerkt: doen echt hun best! OK klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana #REF!

+/OK OK OK +/-

Een van de beteren van de klas. Kan ook veel relativeren en is een leidersfiguur in de goede zin. zwak: begrijpt weinig van de opdrachten Alhoewel ze het soms moeilijk heeft, doet ze echt haar best Zwak qua mogelijkheden en resultaten, maar met hulp heeft ze resultaat Redelijk goed, maar ongedurig. Vraagt ook veel uitleg Valt terug in slaap na een tijdje => IHP

Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo #REF!

Leerkracht: Vak: Lesdag:

Johan Bracke GASV Tuesday 11 September 2007 Ref. Aangeboden leerstof

Lesuur Klas Alg. doelstelling 1 2 BS 3 1 Start computerlessen 4 5 6 7 1

Computerinitiatie: wat, programma's en agenda openen Start project: ik… en mijn omgeving' Computerles

De leerling herkent bij zichzelf 4b Zelfkennis negatieve emoties en positieve en 4b basisgevoelens. 4b Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

OK +/-

Doet haar best. Een van de beteren van de klas bij deze les Zeer ongedurig. Wil ook voortdurend zijn zin doen

zwak Heeft eventueel wat potentiëel, maar praat voortdured turks, luistert niet en probeert te delegeren zwak Praat voortdurend turks, luistert niet en is weerbarstig OK Redelijk resultaat. Praat voortdurend, maar weinig productief zwak zeer zwak (kan niet lezen of schrijven). Is zeer vlug afgeleid en doet weinig moeite. zwak Praat voortdurend turks. Is niet echt goed gezind. Wil steeds zijn zin doen.

Klasvaluatie OK: goed tot zeer goed, met uitzondering van een paar aanvallen van 'kleuterschap' OK Goed gewerkt klas 4b Güller Ersin +/Heeft de helft van de uitleg en opdracht niet Harun Mohamud Yahya begrepen. OK Vindt het wel leuk om te praten over mensen. Hasa Silvana

#REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo #REF!

OK OK OK

Doet haar best, maar heeft veel hulp nodig Goed beter dan gisteren.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 4a 2 4a 3 ICT 4 5 6 7 5

Johan Bracke GASV Wednesday 12 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof Computerinitiatie: onderdelen, agenda openen Computerinitiatie:onderdlen en agenda

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Westerlinck Kevin Louagie Sara Özcan Söner Luako Frida Uminski Naike #REF!

Klasvaluatie klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 6 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Computerinitiatie: wat, programma's en agenda openen Evaluatie Katelijne

Klasevaluatie
Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis #REF! Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 ICT 2 ICT 3 4 5 6 7 5 5

Johan Bracke GASV Friday 7 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Start project: 'ik… en mijn omgeving'
LS 1

ICT-initiatie

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 4b 4b 4b

Johan Bracke GASV Monday 17 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Verkeersopvoeding

Fietstocht: schoolomgeving

Evaluatie Katelijne Klasvaluatie Goed gewerkt: doen echt hun best! klas 4b Güller Ersin

Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana #REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo #REF!

Leerkracht: Vak: Lesdag:

Johan Bracke GASV Thursday 27 December 2007 Ref. Aangeboden leerstof

Lesuur Klas Alg. doelstelling 1 2 BS 3 1 Start computerlessen 4 5 6 7 1

4b Verleersopvoeding 4b 4b Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m.

Fietstocht: schoolomgeving

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

Klasvaluatie klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana #REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo #REF!

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 4a 2 4a 3 ICT 4 5 6 7 5

Johan Bracke GASV Wednesday 19 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof Computerinitiatie: Programma's gebruiken Computerinitiatie:programma's gebruiken

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Westerlinck Kevin Louagie Sara Özcan Söner Luako Frida Uminski Naike #REF!

Klasvaluatie klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 20 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Computerinitiatie: programma's gebruiken Evaluatie Katelijne

Klasevaluatie

Goed gewerkt. Klas met veel mogelijkheden!

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis #REF! Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

+/OK OK OK +/-

Heeft nog redelik veel hulp nodig, maar verbetert wel! Begrijpt zeer goed wat gevraagd wordt Doet de oefening (soms te) vlug en goed Kan goed met de computer omgaan valt af en toe 'stil' en moet weer in gang gezet worden.

zwak Begrijpt weinig van wat ze moet doen +/haalt voor zijn kunnen redelijk resultaat. Heeft wel nog veel hulp nodig.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 ICT 2 ICT 3 4 5 6 7 5 5

Johan Bracke GASV Friday 21 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

ICT-initiatie Broodjes maken

Evaluatie Katelijne Doen het relatief goed bij de computeropdracht. Doen ook hun best bij broodjes Klasevaluatie maken, maar hebben veel begeleiding nodig
Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

+/klas 5 Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna OK +/OK +/-

heeft veel commentaar en wil enkele zken niet doen (zgn. omwille van ramada). Doet toch een poging na aandringen. Moet nogal geholpne worden bij de computeropdracht. Broodjes zijn OK begrijpt niks van de computeropdracht. Broodjes zijn dan zeer goed (= praktisch) Goed gewerkt voor beide opdrachten Moet regelmatig geholpen worden voor de computeropdracht. Werkt ook slechts half af bij de broodjes.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 4b 4b 4b

Johan Bracke GASV Monday 24 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Praktische activiteit: MOS Stimulatie van de nuttige vrijetijd Uitstap naar de bibliotheek

Evaluatie Katelijne Koer opkuisen: gebeurt maar niet grondig. Bibuitstap: de oefening naar zoeken in de Klasevaluatie bib lijkt moeilijk voor een aantal kinderen.
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana #REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

OK

Vindt, samen met Enzo, als enigen de juiste Zwak antwoordenopdracht niet, ook niet na herhaalde Begrijpt de in de bib. Zwak uitleg niet Kan dit +/Zwak kan dit niet OK zie ersin +/heeft slechts de helft gevonden.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 5 1 1 4b

Johan Bracke GASV Tuesday 25 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Eigen gegevens leren kennen PC-initiatie

Voorbereiding project 'ik… en de rest' ICT-initiatie: mappen maken

Mos-project Eigen gegevens leren 6 4b Voorbereiding project 'ik… en de rest' kennen 7 4b PC-initiatie ICT-initiatie: mappen maken Evaluatie Katelijne Klasevaluatie zwakke klas: hebben veel hulp nodig e zijn zeer eigenwijs en ongedurig
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

G

Kan, als enig in de klas, haar opdracht volledig en kalm uitvoeren op een correcte manier afwezig +/betweterig, maar valt door de mand als er resultaat gevraagd wordt +/Vragt veel aandacht en bevestiging. Heeft regelmatig een duwtje nodig zwak begrijpt weinig van de opdracht. Is ook onwillig naar schrijven toe en onttrekt zich aan de opdracht zwak begrijpt niet goed wat gevraagd wordt (taalprobleem?)

Klasvaluatie Kunnen beter dan ze toonden! +/klas 4b Güller Ersin zwak Harun Mohamud Yahya zwak Hasa Silvana OK #REF! Van Den Bussche Lindsey +/OK Verkerke Enzo +/Westerlinck Kevin

OS-opdracht: delegeert, maar doet zelf weinig. werken, daar wordt je moe van! taakspanning heel zwak huppelt mee zou meer kunnen als ze inder afgelid was. Probeert wel afmaar werkt zijn taak toch af Vlug gestoord, en toe, met resultaat. MOS: OK. Project: weinig interesse

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7

Johan Bracke GASV Wednesday 26 September 2007 Alg. doelstelling Eigen gegevens leren 4a kennen 4a PC-initiatie Eigen gegevens leren kennen Ref. Aangeboden leerstof Voorbereiding project 'ik… en de rest' ICT-initiatie: mappen maken

ICT 5 Voorbereiding project 'ik… en de rest'

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Luako Frida Uminski Naike #REF!

OK

Doet wat gevraagd wordt, maar heeft slechts de helft van de opdracht gehoord OK oet haar best. Heeft wel wat hulp nodig op de PC zwak Begrijpt er niks van, geeft foute gegevens door en kan de opdracht op de PC helemaal niet ZG Kan alle opdrachten op een snel tempo et prima resultaat +/Een beetje slordig, maar begrijpt de opdracht en voert hem uit G Kan zoals Burak de opdracht volledig correct uitvoeren +/Heeft veel hulp nodig, zowel naar eigen gegevens als het PC-werk toe

Klasvaluatie OK, werken goed mee klas 5 Daoudi Zakaria

OK OK +/G +/-

Kent zijn eigen gegevens Kent zijn gegevens, maar geeft slechts de helft door (opdracht niet begrepen?) Veel hulp nodig. Komt uiteindelijk toch tot resultaat. Kent zijn eigen gevevens en kan daarmee werken Maakt nog steed fouten bij de eigen gegevens (geen huisnummer, postcode NOK, geboortedatum onvolledig)

Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 27 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Eigen gegevens leren kennen PC-initiatie Evaluatie Katelijne

Voorbereiding project 'ik… en de rest' ICT-initiatie: mappen maken

Klasevaluatie

Goed gewerkt: aangename klas, waarmee kan gewerkt worden

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis Verwee Davy Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

OK G G +/OK +/+/-

doet haar best en komt tot resultaat! Kan dit, zonder veel hulp Geen problemen. Kan dit Heeft redelijk wat hulp nodig en is vlug afgeleid Een beeteµje ongedurig aar begrijpt vlug hoe het moet. Vraagt veel aandacht Begrijpt niet goed waarmee hij bezig is. Heeft veel hulp nodig Communiceet ook weinig Doet graag haar eigen zin. Luistert niet echt goed

zwak Luistert niet en is niet geïnteresseerd. Probeert zich aan de taak te onttrekken +/probeert, maar heeft veel hulp nodig

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 ICT 2 ICT 3 4 5 6 7 5 5

Johan Bracke GASV Friday 28 September 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

ICT-initiatie: mappen maken Huishoudelijke activiteit: broodjes maken

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie OK. Werken goed mee

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna OK OK OK OK

afwezig Volgt de rest in wat ze doen. Komt uiteindelijk tot goed resultaat Goed, als het praktisch is. Geen boodschap aan neer- of stilzitten Goed gewerkt: actief en met reultaat. Oet wel dicht gevolgd worden Doet zijn taak, als het niet te veel is en duidelijk gesteld.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 4b 4b

Johan Bracke GASV Monday 1 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Start project: 'ik…en de rest': ik-spelletjes vergadertechnieken Mappen op de PC

Leren kennen van eigen gegevens 7 4b PC-initiatie Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas

Klasvaluatie klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana #REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo

G

neemt het voortouw, op een positieve manier

zwak Begrijpt weinig en geraakt gefrustreerd. Wil alleen maar spelen +/Weinig geduld. Is blij dat ze iets actief mag doen OK +/G OK Kan de oefening. Is nogal passief Werkt redelijk. Resultaat is zwakjs Kan de opgelegde oefeningen Heeft hulp nodig, maar heeft moeite met het houden van de aandacht PS: wou tijdens de pauze zijn GSM niet afgeven!

Westerlinck Kevin

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 1 1

Johan Bracke GASV Tuesday 2 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Leren kennen van eigen gegevens PC-initiatie

Start project: 'ik en de rest': ik-spelletjes Mappen op de PC Project-werk: verzamelen van gegevens ivm de school, de medeleerlingen, de omgeving Verwerken van de gegevens ICT-initiatie

5 6

4b 4b

Leren kennen van eigen gegevens 7 4b PC-initiatie Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Zwakke klas. Heel veel hulp nodig!
Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

G OK +/OK +/+/-

Weet als enige van de klas eigen gegevens en kan ze ook gebruiken Heeft nogal wat aanwijzingen nodig, maar kan dan verder Veel hulp nodig. Begrijpt er weinig van Doet zijn best, maar zit af en toe blok. Veel problemen met eigen gegevens, vooral neerschrijven ervan Veel hulp nodig. Weinig begrip.

Klasvaluatie klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana #REF! Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

G

Kan de oefeningen en voert ze goed uit

zwak begrijpt er weinig van Veel hulp nodig zwak Weinig begrip en geen geduld OK +/G +/Goed. Heeft wat hulp nodig bij inbrengen van eigen gegevens Weinig geduld. Heeft veel hulp nodig Goed: kan alle oefeningen Heeft hulp nodig

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 4a 4a ICT 5

Johan Bracke GASV Tuesday 9 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof Start project: 'ik en de rest': ik-spelletjes Mappen op de PC

Start project: 'ik en de rest': ik-spelletjes

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Goede klas. Veel mogelijkheden.
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

OK klas 4a Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Luako Frida Uminski Naike #REF!

Kent zijn eigen gegevens. Kan het PC-werk ook, mits hij voldoende geconcentreerd en aandachtig is OK Goed: kent de gegevens en doet het PC-werk zoals gevraagd zwak Niet aandachtig. Begrijpt de taken niet. Komt hopeloos achter op de rest! ZG Zeer goed: kent alle gegevens, en PC-werk is een van de beteren. afwezig OK Goed: kent haar gegevens en doet het PC-werk zoals gevraagd. Wil daar ook meer van leren kennen +/Heeft hulp nodig bij schrijven (zowel op blad als PC). Doet wel zijn best.

Klasvaluatie OK: begrijpen de noodzaak van en neerschrijven van eigen gegevens OK Maakt hier en daar wat foutjes, maar kent de klas 5 Daoudi Zakaria eigen gegevens OK Moet 2 x de uitleg krijgen, maar lost daarna alles Kalayci Zeki goed op. Mr. Mark meegeholpen Lippens Dimitri

Michmich Jamel Ozcan Tuna

G OK

Kent alle gegevens en kan daar ook met om. Af en toe wat hulp nodig en werkt niet in detail, waardoor slecht halve taken vervuld worden.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 4 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Leren kennen van eigen gegevens PC-initiatie Evaluatie Katelijne

Start project: 'ik en de rest': ik-spelletjes Mappen op de PC

Klasevaluatie

Ongedurige klas wat betreft theorie.

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis Verwee Davy Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

OK OK OK +/OK +/OK +/+/-

Kan dit, mits wat hulp en bijstand. Doet haar best. Goed: heeft daar weinig poblemen mee Ook geen probleem. Volgt te veel Eyup. Haat- liefdeverhouding? Heeft wel wat hulp nodig Kent de weg op de PC. Is blij met een resultaat! Zeer ongedurig en hoort daarom slechts de helft van de opdracht. Haalt wel een goed resultaat eens geconcentreerd. Moet wat geholpen worden (eigen gegevens intikken) maar kan dan probleemloos verder. Heeft veel hulp nodig en is heel vlug afgeleid Vlug afgeleid, maar PC-werk verbetert

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 ICT 2 ICT 3 4 5 6 7 5 5

Johan Bracke GASV Friday 5 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

Inzicht in PC-gebruik zelfredzaamheid

Project: 'ik en de rest' - PC-werk Huishoudelijke activiteit: broodjes maken

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie slechts 2 leerlingen. Hebben goed gewerkt.

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel OK Ozcan Tuna OK

afwezig afwezig Vindt de eigen website wel OK, maar het mag niet te lang duren. Broodjes maken is OK afwezig Dat er zaken op de website kunnen vindt hij een openbaring. Broodjes: moet gevolgd worden of maakt fouten

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 4b

Johan Bracke GASV Monday 8 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

sociale woordenschat 6 4b verbale opdrachten begrijpen 7 4b Veilig Internetgebruik Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

144 145 6

Diverse spelletje ivm communicatie Communicatietechnieken Websiteontwikkeling op think.com

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

Klasvaluatie OK, goed gewerkt. Vinden de spelletjes leuk! OK Heeft weinig problemen met communicatie. klas 4b Güller Ersin Moet dit nog in zijn voordeel leren gebruiken zwak heel zwak qua communicatie Harun Mohamud Yahya

Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

+/OK +/+/-

puberaal gedrag doet haar best heeft soms problemen om de juiste communicatie te vinden valt in slaap na 45' (voordien OK)

goed begrijpt zeer veel en doet goed mee

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 5 6 7 1 1

Johan Bracke GASV Tuesday 9 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

verbale opdrachten begrijpen Veilig Internetgebruik

145 6

Communicatietechnieken Websiteontwikkeling op think.com

144 Diverse spelletje ivm communicatie 4b sociale woordenschat 145 Communicatietechnieken 4b verbale opdrachten begrijpen 6 4b Veilig Internetgebruik Websiteontwikkeling op think.com Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Werken goed mee, maar het blijft een zwakke groep die heel veel hulp nodig heeft.

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

OK +/OK OK

goed: begrijpt de opdrachten en werkt goed mee Heeft veel hulp nodig, maar begrijpt er toch iets van goed: begrijpt de opdrachten en werkt goed mee

Goed: wat ongedurig en overenthousiast, maar werkt heel goed mee +/veel hulp nodig. Probeert zijn taken ook te delegeren als hij denkt dat het voor hem te moeilijk is. zwak begrijpt geen yota van wat gezegd wordt!

Redelijk goed, maar moeten nog veel begeleid worden (zeker naar communicatie toe Klasvaluatie en vastleggen van een eigen toekomstbeeld) klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

OK

Een van de beteren van de klas, maar neemt het niet echt serieus op afwezig (had een probleem met Katelijne en liep weg van school) zwak Heeft veel moeite met de opdracht en ook ongedurig +/schrijfproblem, maar doet haar best. Heeft een redelijk juist toekomstbeeld OK Is nog zeer jong van geest. Kan de opdracht wel goed aan OK Weinig (eigenlijk geen) fantasie, wat het voor hem moeilijk maakt zich iets voor te stellen. Begrijpt dan wel de opdracht +/zeer ongedurig (moest nogal lang stilzitten) en heeft moeite met 'vrijheid'

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 4a 4a ICT 5

Johan Bracke GASV Wednesday 10 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof geen les wegens vergadering van de ICT-coördinatoren

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Sultan Burak Uminski Naike #REF!

Klasvaluatie klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 11 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

verbale opdrachten begrijpen Veilig Internetgebruik Evaluatie Katelijne

145 6

Communicatietechnieken Websiteontwikkeling op think.com

Klasevaluatie

Goede klas voor deze zaken. Enkelen hebben wel moeite met communicatie

Algem .

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

OK klas 2 Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis Verwee Davy Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

Komt wat 'open'. Begrijpt in of meer wat communicatie betekent. Begrijpt echter de opdrachten niet helemaal (weinig of geen fantasie). Goed Begrijpt zeer goed waarover het gaat. Nog wat 'kinderlijk' in enkele reacties OK Begrijpt de ondergrand wel, maar niet de impact van communicatie op het algemeen functioneren +/Vindt het wel leuk, maar begrijpt er niet zo veel van +/doet zich verstandig voor maar mist de juiste reacties op bepaalde communicaties +/zeer overtuigd van zichzelf, maar valt vlug door de mand. Zeer speels ook! +/zeer eigenzinnig. Ziet de impact niet van foute communicatie. zwak Neemt niet echt deel aan de les (te veel met zichzelf bezig? Falangst? +/Heeft problemen met de communicatie, maar probeert toch te luisteren.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 4b

Johan Bracke GASV Monday 15 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

De leerling vermijdt onveilige situaties De leerling past het 6 4b verkeersreglement toe 7 4b Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

161 160 #N/A

Fietstocht: Blaarmeersen en omgeving

Alge m.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

Klasvaluatie Goed verlopen tocht! klas 4b Güller Ersin

OK OK +/OK OK OK

geen probleem gestraft: doet diverse keren plagerijen tov de meisjes. Werkstraf opgelegd Goed: fietst goed mee, zonder veel gereutel een beetje zwakke fietstechniek Goed, geen probleem Goed. Geen probleem met uitzondering van wat gereutel over de middagpauze Goed gefietst. Houdt zich ook aan afspraken en regels

Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 1 1

Johan Bracke GASV Tuesday 16 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

verbale opdrachten begrijpen Veilig Internetgebruik

145 6

Communicatietechnieken Websiteontwikkeling op think.com

De leerling vermijdt onveilige 161 Fietstocht: situaties De leerling past het 160 Blaarmeersen en 6 4b verkeersreglement toe #N/A omgeving 7 4b Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Zwak! Doen er bijna 1 uur over om 10 lijntjes over te schrijven 5 4b
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

Goed slagt er als enige in 10 lijntjes iv communicatie perfect over te schrijven in 30'. +/Begrijpt, door de dwingende oefening, dat hij de 10 lijntjes goed moet overschrijven, wat hij dan ook doet, maar het duurt 50' +/probeert voortdurend 'af te dingen' (meester, zijn 5 lijntjes ook goed?). Doet uiteindelijk volledig zijn oefening (45') OK Werkt zijn oefening volledig af, maar op een redelijk traag tempo (40') zwak kan dit niet: heeft na 90' slechts 1 leesbaar lijntje nageschreven, met daarin toch nog 5 fouten zwak doet er 60' over om zijn 10 lijntjes te schrijven. Moet ook 3 x de uitleg krijgen daarover.

Klasvaluatie klas 4b

Goed gefietst

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

OK OK OK OK OK OK OK

goede fietser beetje gevaarlijk af en toe, maar houdt zijn manieren klaagt minder dan gisteren klaagt minder dan gisteren goed gefietst geen probleem geen probleem

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 4a 4a ICT 5

Johan Bracke GASV Wednesday 17 October 2007 Alg. doelstelling verbale opdrachten begrijpen Veilig Internetgebruik Ref.
145 6

Aangeboden leerstof Communicatietechnieken Websiteontwikkeling op think.com

Veilig Internetgebruik

6

Websiteontwikkeling op think.com

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie OK: goede klas!
Alge m. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Sultan Burak Uminski Naike #REF!

+/-

heeft enkele problemen met het luisteren en heeft ook hulp nodig bij inloggen. OK Werkt goed mee en doet haar best OK Een beetje vlug gestoord, maar werkt dan goed mee en kan de oefening zwak begrijpt weinig van de communicatie. Kan ook de oefening op de PC niet goed Begrijpt alles en PC werk ook zeer goed goed Begrijpt veel van de communicatie (nu nog leren toepassen!) en PC-werk is OK +/Heeft problemen met luiseren naar de opdracht. Ook veel faalangst! Computerwerk is zwak.

Klasvaluatie klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 18 October 2007 Alg. doelstelling Ref. Aangeboden leerstof

verbale opdrachten begrijpen Veilig Internetgebruik Evaluatie Katelijne

145 6

Communicatietechnieken Websiteontwikkeling op think.com

Klasevaluatie

Redelijk goed (sommigen zelf zeer goed). Nog zeer 'jonge' klas.

Algem .

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis Verwee Davy Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava

OK

Ugurlu Emre

heeft nog wat problemen met communicatie (nog timide) maar verbetert. Goed weinig problemen, zowel met communicatie (hoewel ze stottert) als met het computerwerk. Goed geen problemen. Oppassen voor zelfoverschatting! +/heeft hulp nodig, zowel bij de communicatie (begrijpen van de opdracht) als het computerwerk (regelmatig 'de weg kwijt'. OK weinig problemen rond communicatie (wel rond diplomatie!). Computerwerk OK. OK Kan communiceren, maar is te overtuigd van zichzelf. OK begrijpt heel veel en kan het ook verwerken. Nu nog afleren manipuleren en opdrachten uitvoeren zonder vragen te stellen en dit is OK zwak moeilijke communicatie (begrijpt weinig van wat gezegd wordt (geen inzicht). Computerwerk is ook zwak, met daarbij nog faalangst op dit gebied. +/communicatie = zwak. Computerwerk is fel verbeterd.

Leerkracht: Vak: Lesdag:

Johan Bracke GASV Friday 19 October 2007 Ref.nr Aangeboden leerstof

Lesuur Klas Alg. doelstelling 1 ICT 2 ICT De leerling werkt samen met Electronische communicatie 3 5 anderen, zonder onderscheid gebruiken achtergrond, van sociale 4 5 geslacht of etnische origine. 5 6 7 Evaluatie Katelijne

7 135

Communicatietechnieken op de PC Huishoudelijke activiteit: broodjes maken

slechts 2 leerlingen. Begrijpen de computeropdracht. Huishoudelijke activiteit: moeten Klasevaluatie sterk gecontroleerd worden (grote kans op fouten)

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel OK Ozcan Tuna OK

afwezig Computerwerk goed (kan dit goed). Broodjes: zeer vlug, maar ondoordacht en veel te snel naar OV 1 afwezig computerwerk: OK, maar de taal is niet goed (veel fouten, regelmatig onleesbaar. Broodjes: moet voortdurend aanwijzingen krijgen en onthoudt slechts weinig.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 4b

Johan Bracke GASV Monday 22 October 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken De leerling neemt 6 4b verantwoordelijkheid op voor zijn gedrag 7 4b Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

48

Uitstap naar de bib met een specifiek zoekopdracht

137 #N/A

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

Klasvaluatie klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 5 6 7 1 1 4b 4b 4b

Johan Bracke GASV Tuesday 4 September 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof Daguitstap met de school: De leerling komt in groep gemaakte afspraken na.
133 #N/A

naar het bos

#N/A #N/A #N/A

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie
Algem. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

Klasvaluatie klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4

Johan Bracke GASV Wednesday 24 October 2007 Alg. doelstelling De leerling komt in groep 4a gemaakte afspraken na. 4a figuur – achtergrond De leerling staat open voor uitdagingen en heeft zin voor initiatief Ref.nr
133 167

Aangeboden leerstof Nabespreking van de daguitstap van gisteren Think.com: websiteontwikkeling

ICT Ik stel mezelf en de school voor
138

5

5 6 7 Evaluatie Katelijne Klasevaluatie geen les wegens ziekte leerkracht
Algem. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Sultan Burak Uminski Naike Verwee Davy

Klasvaluatie geen les wegens ziekte leerkracht klas 5 Daoudi Zakaria

Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7 ICT 2 2

Johan Bracke GASV Thursday 25 October 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

De leerling heeft zicht opmetzin werkt samen de anderen, zonder taken van aangeboden onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. Evaluatie Katelijne

136 135

We stellen onzelf en de school voor We stellen onzelf en de school voor

Leerlingen begonnen wat later aan de les (dringend bandwerk bij Mr. Luc). Werken Klasevaluatie daarna goed mee.

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis Kayim Eyup Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre OK OK +/+/OK OK

Afwezig Enthousiast werkt goed mee Afwezig werkt goed mee heeft goede ideeën maar moet in de hand gehouden worden dromerig nogal prikkelbaar

Leerkracht: Vak: Lesdag:

Johan Bracke GASV Friday 26 October 2007

Lesuur Klas Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof 1 ICT 2 ICT De leerling werkt samen met We stellen onzelf en de school voor De leerling heeft zicht op de zin 136 3 5 anderen, zonder onderscheid van aangeboden taken sociale achtergrond, 135 4 5 geslacht of etnische origine. We stellen onzelf en de school voor 5 6 7 Evaluatie Katelijne Klasevaluatie slechts 2 leerlingen. Deden hun best

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

OK

goed meegewerkt afwezig klas 4a geschorst

OK

goed meegewerkt

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 4b

Johan Bracke GASV Monday 5 November 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken De leerling volgt een plan om 6 4b een niet direct bereikbaar doel in het sociale domein te realiseren. 7 4b openen en gebruiken van programma's Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

48

Begrijpend lezen (in boek uit de bib) Voorstellen van onze school (ivm nieuw eTwinning-project) idem via de PC

93

5

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4b

Klasvaluatie Lange tijd gespendeerd aan begrijpend lezen: projectwerk uitgesteld tot morgen OK begrijpt wat hij leest, als het stap voor stap Güller Ersin opgevraagd wordt heel zwak begrijpt weinig wat hij leest. Herkent lettertekens, Harun Mohamud Yahya maar 'ziet' geen woorden. zwak kan iets lezen, maar heeft heel veel hulp nodig. Hasa Silvana zwak kan iets lezen, maar heeft heel veel hulp nodig. Luako Frida redelijk heeft technische kwaliteiten qua lezen, maar Van Den Bussche Lindsey weinig inzicht OK begrijpt wat hij leest. Inzicht is minder. Verkerke Enzo OK begrijpt wat hij leest en kan het min of meer Westerlinck Kevin navertellen

Leerkracht: Vak: Lesdag:

Johan Bracke GASV Tuesday 6 November 2007 Ref.nr Aangeboden leerstof

Lesuur Klas Alg. doelstelling 1 De leerling volgt een plan om 2 BS een niet direct bereikbaar doel in het sociale domein te 3 1 realiseren. 4 1 openen en gebruiken van programma's 4b leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken De leerling volgt een plan om een niet direct bereikbaar doel 6 4b in het sociale domein te realiseren. openen en gebruiken van 7 4b programma's Evaluatie Katelijne Klasevaluatie zeer zwak qua begrjpend lezen 5

93 5

Voorstellen van onze school (ivm nieuw eTwinning-project) idem via de PC Begrijpend lezen (in boek uit de bib)-deel 2 Voorstellen van onze school (ivm nieuw eTwinning-project) idem via de PC

48

93

5

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat

OK zwak +/OK zwak zwak

haalt nog een redelijk niveau begrijpt weinig van wat hij leest technisch redelijk, maar wil veel te vlug zijn en begrijpt daarom weinig van de aangeboden tekst. technisch goed, maar heeft hulp nodig om tot inzcht te komen begrijpt weinig van wat hij leest begrijpt niets van wat hij leest (logo nodig?)

Klasvaluatie klas 4b

Lezn hernomen. Ging beter nu, vnl na individuele begeleiding op de PC. Vinden het project rond voorstellen van de school wel leuk en zijn gemotiveerd. Goed begrijpt wat hij leest. Heeft ook goede ideeën Güller Ersin ivm het project zwak kan nog steeds weinig van de oefeningen, ook Harun Mohamud Yahya niet met begeleiding. +/doet haar best en er is progressie zichtbaar Hasa Silvana

Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

+/OK Goed Goed

individuele aanpak werkt bij haar, maar met heel trage progressie doet, zoals steeds, haar best. Nog een beetje faalangst! begrijpt de opdracht en weet wat hij leest. kan technisch goed lezen. Heeft ook het inzicht om de eenvoudige teksten te begrijpen.

Leerkracht: Vak: Lesdag:

Johan Bracke GASV

Wednesday 7 November 2007 De leerling volgt een plan om Lesuur Klas een niet direct bereikbaar doel Ref.nr Alg. doelstelling Aangeboden leerstof Voorstellen van onze school (ivm nieuw in het sociale domein te 93 1 4a realiseren. eTwinning-project) openen en gebruiken van 5 2 4a idem via de PC programma's 3 ICT De leerling volgt een plan om Voorstellen van onze school (ivm nieuw een niet direct bereikbaar doel 93 4 5 in het sociale domein te eTwinning-project) realiseren. 5 6 7

Klasevaluatie klas 4a

Evaluatie Katelijne Begrijpend lezen gegeven ipv projectwerk
Algem. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Sultan Burak Uminski Naike Verwee Davy

goed +/goed zwak goed +/zwak

afwezig begrijpt wat hij leest (kan dit goed) kan technisch lezen, maar ziet geen samenhang begrijpt wat ze leest begrijpt niks van wat hij leest. kan goed lezen en begrijpt het ook technisch wat moeilijk en heeft hulp nodig ivm het inzicht ook kan niet lezen. Herkent wel enkele woordbeelden

Klasvaluatie klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

goed zwak

goed zwak

kan goed lezen en begrijpt het ook, als er niet te veel inzicht gevraagd wordt. leest heel slecht (in stukjes en brokken). Heeft veel problemen met het Nederlands. Klas 4a: kan dus ook niet lezen en begrijpt weinig of niks van bepaalde opdrachten kan goed lezen en begrijpt het ook leest met horten en stoten en begrijpt slechts de eerste woorden van wat hij leest. Ziet ook geen samenhang in de teksten.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 ICT 2

Johan Bracke GASV Thursday 8 November 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

7

2

leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken De leerling volgt een plan om een niet direct bereikbaar doel in het sociale domein te realiseren. Evaluatie Katelijne

48

Begrijpend lezen Voorstellen van onze school (ivm nieuw eTwinning-project)

93

Klasevaluatie

Redelijk goede klas ivm lezen

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky

+/goed goed

De Swaef Stephanie Debran Enis eyup Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre zwak goed zwak zeer goed

kan technisch wat lezen, maar begrijpt niet wat ze leest kan goed lezen en begrijpt ook wat ze leest. Kan het ook navertellen (al stotterend, maar daar maakt ze geen punt van). Kan goed lezen en begrijpt wat ze leest. Inzicht in de tekst is wat veel gevraagd als de tekst iets moeilijker wordt. kan lezen (technisch) en begrijpt ook wat in de tekst staat. kan weinig lezen en begrijpt ook weinig van de tekst begrijpt alles wat ze leest, heeft het inzicht en kan het navertellen afwezig kan weinig lezen en begrijpt ook weinig van de tekst

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 ICT 2 ICT 3 4 5 6 7 5 5

Johan Bracke GASV Friday 7 September 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken De leerling leert samenwerken met anderen.

48 130

Begrijpend lezen (in boek uit de bib)-deel 2 Huishoudelijke activiteit: broodjes maken

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie korte tijd aan lezen gespendeerd. Stappenplan opgesteld ivm broodjes maken

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

+/+/-

lezen OK; Werken is moeilijker (ziet geen werk) lezen is zwak. Kan werken, maar maakt er zich heel vlug van af. Werkt ook niet af.

+/+/-

probeert voortdurend te delegeren. Werkt de taak ook niet af. kan werken, maar heeft weinig inzicht in wat moet gedaan worden.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 1 1

Johan Bracke GASV Tuesday 13 November 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

leest en begrijpt eenvoudige De leerling volgt een plan om gedruktedirect bereikbaar doel een niet stukken in het sociale domein te realiseren.

48 93

Begrijpend lezen -deel 2 Voorstellen van onze school (ivm nieuw eTwinning-project) begrijpend lezen - deel 2 schoolproject ICT-initiatie

leest en begrijpt eenvoudige 48 gedrukte stukken De leerling heeft zicht op de zin 136 6 4b van aangeboden taken 145 7 4b verbale opdrachten begrijpen Evaluatie Katelijne Klasevaluatie zwakke groep voor lezen en inzicht. 5 4b
Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 1

Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat Dimitri Lippens Burak Sultan

zwak +/+/OK zwak

weigert luidop te lezen. Is niet geinteresseerd probeert (doet zijn best). Leestechniek is zwak probeert te vlug te lezen en begrijpt niet wat hij leest kan redelijk goed lezen Afwezig leest weinig of niet. VERVANGING VERVANGING

Klasvaluatie Begrijpend lezen aangeboden als start. Enkelen zijn nogal onrustig. +/leestechniek kan beter klas 4b Güller Ersin zwak leest niet goed. Uit de klas gezet wegens Harun Mohamud Yahya voortdurend storen van de les +/doet een verdienstelijke poging Hasa Silvana

Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

+/-

doet een verdienstelijke poging

redelijk technisch lezen OK. Kan vlotter en inzicht is wat goed traag OK leestechniek OK. Inzichtg kan beter goed kan redelijk goed lezen en begrijpt het ook.

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 7

Johan Bracke GASV Wednesday 7 November 2007

Alg. doelstelling leest en begrijpt eenvoudige 4a gedrukte stukken openen en gebruiken van 4a programma's ICT leest en begrijpt eenvoudige 5 gedrukte stukken

Ref.nr
48 5

Aangeboden leerstof Begrijpend lezen -deel 2 idem via de PC

48

Begrijpend lezen -deel 2

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie Redelijk goede klas ivm leestechnieken
Algem. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 4a

Aydogmus Mehmet Frebutte Jurgen Ilarianova Evelyna Louagie Sara Özcan Söner Sultan Burak Uminski Naike Verwee Davy

OK Goed +/goed zwak goed +/zwak

Kan technisch lezden. Begrip en inzicht is minder kan goed lezen en begrijpt het ook. Kan lees- en invuloefeningen tot het 4de leerjaar veel hulp nodig. Kan het wel lezen. Begrip is ook zwak kan goed lezen en begrijpt het ook. kan niet lezen. Doet ook weinig moeite kan goed lezen en begrijpt het. Begrijpen van de moeilijke woorden is zwak veel hulp nodig. Kan het wel lezen. kan weinig lezen en begbrijpt het ook niet. Geeft vlug op

Klasvaluatie klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna Westerlinck Kevin

Goed zwak

kan goed lezen en begrijpt wat hij leest heeft veel problemen met lezen. Ook begrip is ondermaats geen agenda mee, Werkt wel goed mee in de klas afwezig geen agenda mee. Kan technisch lezen, maar begrijpt er weinig van. kan goed lezen en begrijpt wat hij leest

+/goed

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6 ICT 2

Johan Bracke GASV Thursday 15 November 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

7

2

leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken De leerling volgt een plan om een niet direct bereikbaar doel in het sociale domein te realiseren. Evaluatie Katelijne

48

Begrijpend lezen - deel 2 Voorstellen van onze school (ivm nieuw eTwinning-project)

93

Klasevaluatie

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 2

Ates Yaprak De Bruyker Vicky De Swaef Stephanie Debran Enis Verwee Davy Louagie Nancy Mikulova Kvetoslava Ugurlu Emre

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 ICT 2 ICT 3 4 5 6 7 5 5

Johan Bracke GASV Friday 16 November 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

leest en begrijpt eenvoudige gedrukte stukken De leerling leert samenwerken met anderen.

48 130

Begrijpend lezen -op de PC Huishoudelijke activiteit: broodjes maken

Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

klas 5

Daoudi Zakaria Kalayci Zeki Lippens Dimitri Michmich Jamel Ozcan Tuna

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 3 4 5 6

Johan Bracke GASV Monday 19 November 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

De leerling kent het 4b verkeersreglement 4b De leerling past het verkeersreglement toe 7 4b Verkeersvaardigheden Evaluatie Katelijne Klasevaluatie

159 160 158

Fietstocht

Algem.

Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

Klasvaluatie Goed verlopen fietstocht klas 4b Güller Ersin

OK bleef op school (nota van mama in agenda) OK OK OK OK OK

Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin

Leerkracht: Vak: Lesdag: Lesuur Klas 1 2 BS 3 4 1 1

Johan Bracke GASV Tuesday 20 November 2007 Alg. doelstelling Ref.nr Aangeboden leerstof

leest en begrijpt eenvoudige De leerling volgt een plan om gedruktedirect bereikbaar doel een niet stukken in het sociale domein te realiseren.

48 93

Pictogrammen Rekenen o de PC

De leerling kent het 159 Fietstocht verkeersreglement De leerling past het 160 6 4b verkeersreglement toe 158 7 4b Verkeersvaardigheden Evaluatie Katelijne Klasevaluatie vinden de zoektocht naar pictogrammen leuk. Hebben wel problemen met de betekenissen 5 4b
Algem. Opmerkingen - doelstellingen gehaald - IHP

OK klas 1 Ellington Kadran Özcan Fatih Ozdemir Kazim Pepels Jan-Willem Sahim Burak Unal Murat Silvana Hasa Frida Luako +/OK zwak +/+/-

enthousiast. Vindt ook veel pictogrammen. Rekenen op de PC: enkele foutjes door onoplettendheid veel hulp nodig. Kan het ook niiet uitleggen. Rekenen is redelijk wil terug te vlug werken. Kan zich ook moeilijk uitdrukken. Rekenen idem: kan wel, maar let niet op. enthousiast. Vindt ook veel pictogrammen. Rekenen op de PC: redelijk goed te speels en te ongeduldig. Kan het ook niet uitleggen. Rekenen is zeer zwak (kan geen rekensommen tot 5) taal blijft een probleem. Rekenen is goed. VERVANGING VERVANGING

Klasvaluatie klas 4b

Güller Ersin Harun Mohamud Yahya Hasa Silvana Luako Frida Van Den Bussche Lindsey Verkerke Enzo Westerlinck Kevin