You are on page 1of 19

ESKULIBURUA

HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

HEZKUNTZA PROIEKTUA

ONARTUA: 2021- 4 - 07
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

AURKIBIDEA

1. AURKEZPENA
1.1. Ikastetxearen deskribapen fisikoa eta aipamen historikoa.
1.2. Printzipioak, balioak eta nortasun ezaugarriak.

2. IKASTETXEAREN PLAN ESTRATEGIKOA


2.1. Ikastetxearen zeregina.
2.2. Lan ildo estrategikoak.
2.3. Lan ildoetako helburuak ikasturteka.

3. CURRICULUMA
3.1. Heziketa eskaintza.
3.2. Metodologia.
3.3. Ebaluazioa.
3.4. Aniztasunari erantzuna. Bizikidetza plana eta jasangarritasun
irizpideak.
3.5. Orientazioa eta tutoretza.
3.6. Hizkuntzen erabilera eta tratamendua.
3.7. Prestakuntza eta berrikuntza.

4. IKASTETXEAREN ANTOLAMENDUA
4.1. Kudeaketa sistemaren prozesuak.
4.2. Dokumentuen kudeaketa.
4.3. Parte hartzeko eredua.
4.4. Emaitzen neurketa eta kudeaketa.
4.5. Zerbitzuen kudeaketa.

5. IHP aren IRAUNALDIA ETA BERRIKUSPENA


ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

1. AURKEZPENA

1.1. IKASTETXEAREN DESKRIBAPEN FISIKOA ETA AIPAMEN HISTORIKOA.

AITA IPARRAGIRRE HERRI ESKOLA, Eusko Jaurlaritzako


Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpe dagoen eskola publikoa
da; berau, 1980.ean sortua dugu.
Esan dezakegu, Herri Eskolaren abiapuntua trantsizio garaiko
berrantolaketa politikoan eta sozialean kokatu behar dela eta hiru ardatz
nagusi ditu: aldaketarako baldintza politiko eta sozial egokiak; bi ikastetxeek,
ikastolak eta eskola nazionalak, beharrizanei eta arazo komunei aurre egiteko
premia ; eta herriko talde baten lana eta ekimena. Beraz, Aita Iparragirre Herri
Eskolaren sorrera, aurretik zeuden bi ikastetxeen bateratzearen ondorioa da:
Garikano Goñi Eskola nazionala eta Zigor Ikastola.
Eskolako ikasleen Guraso Elkartearen eratze ofiziala 1985eko apirilaren
19an izan zen. Dena den, lehenagotik ere modu informalean funtzionatzen
zuen Guraso Elkarteak. 1980tik guraso talde batek eskolaren baitan zegokion
gaiak lantzen zituen nahiz eta elkarteak ofizialtasunik ez izan.
Aita Iparragirre Herri Eskola, Goierri bailarako Idiazabal herrian kokatzen
da, herriko Eskola bakarra eta euskalduna da. 2013. urteaz geroztik hiru
eraikinetan banatua dago:

-ERAIKUNTZA NAGUSIA: 1978an eraiki zen eta 2006.urtean,


zati bat erantsi zitzaion, jangela, lau ikasgela, igogailua eta beste
sarrera batekin hornitu zen. Bertan daude, besteak beste:
 Haur Hezkuntzako 5 urteko 2 ikasgela.
 Lehen hezkuntzako ikasgelak, urtez-urteko ikasle eta
gela kopuruaren arabera tokiz mugitu beharrean
izaten gara, izan ere, ez baikara ditugun espazio
fisikoetan sartzen. Musikako, Ingeleseko eta
Plastikako saioak ere ohiko geletan egiten ditugu
espazio faltagatik.
 Zuzendaritza bulegoa.
 Psikomotrizitate gela.
 Informatika gela.
 Jangela.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

- HAUR HEZKUNTZAKO ERAIKINA: Haur Hezkuntzako 2 eta


3 urteko ikasleen gelak kokatzen dira.
- MODULO PREFABRIKATUAK: Haur Hezkuntzako 4 urteko
ikasleen gelak aurki ditzakegu.

Hezkuntza Sailak modulo prefabrikatuak ikasleen matrikula kopuruaren


gorako joera puntual bati erantzuteko jarri bazituen ere, gaur egun
ikastetxeak espazio falta larria du.
Ohiko gelak mantentzeko hainbat baliabide galdu beharrean izan gara
azken urteetan, hala nola liburutegia, laborategia, musika gela, ingeleseko
gela…
Hezkuntza Sailak 2017rako eraikin nagusiari beste 6 gela gehitzea
agindu zuen eta proiektua eginda du. Baina Udalak “Hiri antolamendurako
plan orokorra” onartze prozesuan duenez 2021ean oraindik lanak egin gabe
daude.
Eskolari buruzko informazioa ikasleei, familiei, irakasleei, herritarrei eta
orohar gizarte osoari zabaltzeko www.aitaiparragirre.eus webgunea dugu eta
bere eginkizuna ikastetxearen leiho izatea da.

1.2. PRINTZIPIOAK, BALIOAK ETA NORTASUN EZAUGARRIAK

Aita Iparragirre ikastetxeko Ikas Komunitateak Giza eskubideen


aldarrikapen unibertsalaren printzipioa hartzen du eskolaren balore guztien
oinarri modura.
Horregatik bereziki, Giza Eskubideen Aldarrikapenaren 1. eta 2.
artikuluak aipatu nahi ditugu gure hezkuntza proiektuan.

- 1. Artikulua: Gizon-emakume guztiak libre jaiotzen dira, duintasun eta


eskubide berberekin, eta, arrazoimenez eta kontzientziaz eskubide
berberekin jantzirik daudenez gero, elkarrekin senide moduan jokatu
behar dute.
- 2. Artikulua: Pertsona orok ditu Aldarrikapen honetan adierazitako
eskubide eta askatasun guztiak, eta ez da inolako bereizketarik egingo
larru-kolore, sexu, hizkuntza, erlijio, politikako edo bestelako iritzi,
jaioterri edo gizarte jatorri, ekonomi maila, jaiotze edo beste edozein
gorabeheragatik.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

1.2.1. Ikastetxeko baloreak eta nortasun ezaugarriak.

1. Euskara eta euskal kultura bultzatzen duen erakundea gara eta


ingurune eleanitz eta kultur anitza integratzen duena.

2. Ikaslea da bere osotasunean gure hezkuntza prozesuaren muina.


Bakoitza bere beharrizanen arabera atendituz, beraien gaitasunen
hazkundearen bitartez maila akademikorik onena lortzeko,
elkartasunean, errespetuan, tolerantzian, arduran, zentzu kritikoan
eta gizarte parte hartze aktiboan heziz.

3. Erakunde pluralista, irekia, inklusiboa, hezkidetzagilea, ez


diskriminatzailea eta balore demokratikoen bultzatzailea gara.

4. Estamentu guztien (guraso, ikasle, irakasle, ez-irakasle) partaidetza


aktiboa eragile izango da gure funtzionamenduan. Elkarlana eta
norberaren askatasuna bultzatzen ditu, kideen arteko errespetuari
lotuta.

5. Talde-lana eta herriko foro ezberdinen lankidetza izango dira gure


ekintzaren ardatz.

6. Etengabeko hobekuntzan oinarritutako berrikuntza pedagogikoa


izango da gure eskolako zutarri.

Eskola hezitzailea izanik, gure haurren nortasuna sendotuz eta


gizarteratzeko prozesuan eskola komunitateak dituen baloreetan oinarrituz,
gizaki zoriontsuak garatzea da gure helburua.

1.2.2. Elkarbizitza eta hezkidetza.

Giza eskubideak eta bizikidetza demokratikoaren printzipioa jarduera


osoan errespetatuko dituen ikastetxea nahi dugu. Aniztasunean eta
emakume eta gizonen aukera-berdintasunaren errespetuan eta sexu-
identitateen eta joeren errespetuan oinarritutako bizikidetza-ereduak
sustatuko dituena, gizarteko aurreiritziak eta inposizioak baztertuz.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

Elkarrekin bizitzeak berarekin dakartza gatazkak, gaizki ulertuak eta


erregulatu beharreko jokabideak. Hauek naturalak direla ulertuz aurre
hartzen saiatzen gara Bizikidetza Positiborako estrategiez baliatuz eta
Gatazken Ebazpenerako teknikak erabiliz.

Horretarako Elkarbizitza Behatokiaren bitartez eskola eremuan hobetu


ditzakegun aspektuak lantzen dira, beti ere bolondresak diren partaideekin,
alde batetik irakasle eta ikasleen arteko foroan eta bestetik irakasle eta
gurasoen arteko foroan.

Gure ikastetxeak eguneratuak ditu besteak-beste, Bizikidetza Plana,


Irakurketa Plana, Hizkuntza Proiektua, Antolakuntza eta Jarduera Araudia
(A.J.A.), Eskolako Arautegia, Eskubide eta Betebeharren txostena eta
Jazarpen Kasuetako protokoloa. Ikasturtero Urteko Planean zehazten
direlarik bakoitzari dagozkion helburuak.

1.2.3. Jasangarritasun irizpideak.

Hezkuntza eragileok dagokigun neurrian jasangarritasunaren aldeko


jarrerak landuko ditugu:

- Paperaren erabilpenean neurria hartzea, berrerabilpena bultzatuz.

- Hamaiketakorako zilar-paperaren, plastikozko zorroen… erabilera


gutxitzea, esate baterako tuperrak erabiliz…

- Eskulanetarako… behar dugun materiala ahal den neurrian


hondakin gutxi sortuko duena izatea, material birziklatua lehenetsiz eta
biltegian edo geletan dagoena aprobetxatuz.

- Zaharberritu ditzakegun altzariak, tresnak… geure esku dagoena


egiten saiatuz.

- Hondakinak sailkatuta bideratuko ditugu. Gela ezberdinetan eta


atarira ematen duen pasiloan kokatua ditugu sailkatze-guneak.

Irakasleek eta ikasleek txandaka ateratzen ditugu hondakinak.


ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

2. IKASTETXEAREN PLAN ESTRATEGIKOA

2.1 . IKASTETXEAREN ZEREGINA.

Aita Iparragirre Herri Eskolako ZEREGINA, pertsona saiatu, baikor eta


bizitzarako konpetenteak garatzea da. Ikas komunitate osoak elkarlanean
egungo errealitateari erantzungo diona. Euskalduna, publikoa eta herrikoia
denez gure erroetan oinarrituz, berriztatzeko erronkei irekia dagoena.

Gure ikastetxeko Plan estrategikoak 4 urtetan zehar garatuko diren lan-


ildoak jasotzen ditu, 2021. urteko irailean hasi eta 2025. urteko ekaina arte,
hain zuzen ere.

Ondoren, horretarako sortutako Ordezkaritza Batzordeak egingo du


hurrengo urteetarako Plan Estrategikoaren Plangintza, PR01HPan zehazten
den modura.

Lan ildo horien urtez-urteko garapena Ikastetxeko Urteko Planean


(I.U.P.) zehaztuko da.

2.2 . LAN-ILDO ESTRATEGIKOAK.

Plan estrategikoa (PRO1O1-Plan estrategikoa) gauzatzeko honako lan-


ildoak garatuko dira:

PLAN ESTRATEGIKOAREN LAN ILDOAK


1. ZUZENDARITZA Zuzendaritza Proiektutik datozenak. (Z.P. balego)
PROIEKTUA
2. ELKARBIZITZA Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat
ETA A30 hartuta, pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua
sustatzea iraunkortasuna bultzatuz.

3. METODOLOGIA Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren


gaitasunak maila gorenera iristeko, sormena eta
kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea.

4. FORMAKUNTZA Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza


bermatzea.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

2.3 . LAN-ILDOETAKO HELBURUAK IKASTURTETKA.

Lan ildo horiek izango dituzten hurrengo lau ikasturteetarako


helburuak honako hauek izango dira:

21-22 22-23 23-24 24-25

1. ZUZENDARITZA PROIEKTUA: Zuzendaritza Proiektutik datozenak

Ikastetxeko eraikin Hezkuntza Proiektua


nagusiaren handitze berritzea.
lanak bideratzea eta
lanak bukatutakoan
gelak edo espazio
ezberdinak
berregituratzea.
H.H.eta L.H.ko
metodologia
bateratzen eta
sistematizatzen
jarraitzea.

2. ELKARBIZITZA ETA A30: Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat


hartuta, pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna
bultzatuz.

A30 A30 BERDEGUNEAK A30 BERDEGUNEAK A30 BERDEGUNEAK


BERDEGUNEAK ATARIAN: ATARIAN: ATARIAN:
ATARIAN: Atari anitzaren inguruko Eskolan berdeguneak Material ezberdinak eta
Ikasleen hausnarketa egitea. berreskuratu, gune ezberdinak
atsedenorduetan, ingurunearekiko diseinatzea.
eskolan ez ditugun errespetua sustatzeko.
berdeguneen faltan,
Pilar Eneako
parkeko eremua
erabiltzea.
ELKARBIZITZA: ELKARBIZITZA: ELKARBIZITZA: ELKARBIZITZA:
Adin tarte Adin tarte Adin tarte Adin tarte
ezberdinetako ezberdinetako ikasleak ezberdinetako ikasleak ezberdinetako ikasleak
ikasleak nahastutako nahastutako jarduerak nahastutako jarduerak nahastutako jarduerak
jarduerak planifikatu. sustatu eta praktikan ebaluatu. sistematizatu.
LH: jarri.
- bikoteka
irakurtzen,
tailerrak,
proiektuak,
tertuliak…
HH:
- atsedenorduak, ate
irekiak, tailerrak…
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

ELKARBIZITZA: ELKARBIZITZA: ELKARBIZITZA:


Eskolako ohiko Hausnarketatik Ekintzen jarraipena
jardueretan eta ateratako ondorioak eta ebaluazioa.
ekintza aztertu eta ekintza
esanguratsuetan batzuk antolatzea.
ikasleen guraso eta
aiton-amonen parte-
hartzea sustatzeko
hausnarketa egitea.
ELKARBIZITZA: ELKARBIZITZA:
Eskolako ohiko Hausnarketatik
jardueretan eta ateratako ondorioak
ekintza aztertu eta ekintza
esanguratsuetan batzuk antolatzea
herriko talde, elkarte (urteko planean
edo udalaren parte- ekintza
hartzea sustatzeko esanguratsuak,
hausnarketa egitea. udalarekin batera
antolatzea)

3. METODOLOGIA: Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak


maila gorenera iristeko, sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea.

PROIEKTUAK: PROIEKTUAK: PROIEKTUAK:


Irakasleak “Ulermen Proiektu bateratuekin Proiektu bateratuekin
proiektuen” osaketan jarraituz, IKKI jarraitu Golden 5,
trebatuz ikastetxean programaren inguruko Adimen emozionala…
ospatzen ditugun hausnarketa eta berrikusiz.
“ekintza berrikusketa.
esanguratsuak”
PROIEKTU
BATERATUEN
BIDEZ aurrera
eramatea.

GUNEAK: GUNEAK: GUNEAK:


- Guneetako - Ekintza -Guneetako ebidentziak
proposamen esanguratsuekin eta ebaluaketa
desberdinekin zein lotutako proiektuetako zehaztea.
konpetentzi landu jardueraren bat edo
daitezkeen zehaztea batzuk guneetan
urtez urte. txertatu.

ANTZERIKIGINTZA: ANTZERIKIGINTZA: ANTZERIKIGINTZA: ANTZERIKIGINTZA:


20-21 ikasturtean Jarraipena eman eta Hobekuntzarik Hobekuntzarik
antzerkigintza ebaluatu. balego txertatu, balego txertatu,
Hizkuntza Proiektuan jarraipena eman eta jarraipena eman eta
sartu ondoren, ebaluatu. ebaluatu.
sistematikoki
lantzeko
antolakuntza osatu
eta martxan jarri.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

IKP-A
BERRIKUSTEA:
Oinarrizkoak
diren gaiak
banatzea mailaka
ulermen
proiektuak
osatuz.

STEAM: STEAM: STEAM:


Proiektuan ikastetxea Proiektuan sartzea Proiektuarekin lotutako
sartzeari buruzko pentsatuz gero, honen erronkak aurrera
informazioa eta inguruko formazioa eraman.
hausnarketa. jaso.

4. FORMAKUNTZA: Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza


bermatzea.

IKT-en etengabeko IKT-en etengabeko IKT-en etengabeko IKT-en etengabeko


formakuntzarekin formakuntzarekin formakuntzarekin formakuntzarekin
jarraitzea. jarraitzea. jarraitzea. jarraitzea.
STEAM:
Proiektuan sartzea
pentsatuz gero,
honekin lotutako
formazioak jaso.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

3. CURRICULUMA

3.1. HEZIKETA ESKAINTZA.

Gure eskolak Hezkuntza eskaintza hau du gaur egun:

- Haur Hezkuntza (HH) : 2 , 3, 4 eta 5 urte.


- Lehen Hezkuntza (LH): 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 mailak

a. Haur Hezkuntza 2-6 urte bitarteko etapa.

Haurra da gure hezkuntza ibilbidearen protagonista. Prozesu indibidualak


errespetatuz garapen integral eta orekatua bultzatzea da gure xede nagusia.
Komunikazio bide egokiak eraiki eta gurasoekin elkarlana bilatzen dugu.

Bizitzarako ezinbestekoak diren balioen heziketan lehenengo urratsak


ematen hasi eta elkarbizitza osasuntsua bultzatzen dugu etorkizunera begira.

b. Lehen Hezkuntza 6-12 urte bitarteko etapa.

Pertsona modura garapen integrala lortzea da xedea. Komunikazio bide


egokiak eraiki eta gurasoen elkarlana bilatzen dugu. Gizartean bizitzeko eta
suertatzen zaizkion arazoei aurre egiteko estrategiak aurkitzen lagunduko
diogu. Aldi honetan, umeak logika eta arrazonamendua garatzen ditu, ingurua
behatzen eta ezagutzen du, eta ulermen nahiz espresiorako tresnak
eskuratzen ditu. Horretan irakaslea bidelagun izango du eta berdinen arteko
interakzioa bultzatzen saiatuko da.

c. Hizkuntza.

Euskara oinarri hartuta, beste hizkuntza eta kulturetara zabalik egotea


ahalbideratzen dugu:

 D hizkuntza eredua.
 Ingelesa, 4 urtetatik hasita.
 Gaztelania, 4 urtetik aurrera.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

d. Aholkularitza eta laguntza zerbitzua.

Tutore eta irakasleekin batera, ikasleek garapen ebolutibo orokorrean


eduki ditzaketen gorabeherak aztertu eta bideratzeko, lan talde hau dugu:

- Eskolakoak:
 Kontsultorea.
 Pedagogia Terapeutikako irakaslea. (PT)
 Hezkuntza Laguntza Espezialista. (HLE)

- Berritzegunekoak:
 HPB aholkularia.
 Entzumen eta mintzameneko irakaslea. (ALE)
 Fisioterapeuta.
 Terapeuta okupazionala.

- Osakidetzakoak:
 Osasun Mentala. (OM)

- Udala:
 Gizarte Laguntzailea.

e. Instalazio eta zerbitzuak.

 Barruko ekintzak burutzeko: Ohiko gelak, Informatika gela,


Psikomotrizitate gela, Udal Kiroldegia…

 Kanpoko ekintzak burutzeko: Eskola ataria, parkeak, baratza…

 Hezkuntza Sailaren zerbitzuak: Garraioa eta Jangela.

 Guraso Elkartearen zerbitzua: Zaintza

3.2. METODOLOGIA.

Aita Iparragirre HLHI ko metodologia aktiboa eta eraikitzailea da.


Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua nagusiki ulermenera bideratu behar dela
pentsatzen dugu eta horretarako ulermen-proiektu eta guneen lanketan
oinarritzen gara batez ere. Testu liburu edo argitaletxe bakarrean oinarritu
gabe baliabide anitzez eta lan egitura aberatsez baliatzen gara.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

Pertsona helburu izanik, etorkizuneko erronketarako prestatu ahal


izateko ikasten ikasi behar dugu elkarrekin eta norbere kabuz arazoak
konpontzen eta erabakiak hartzeko gai izaten lagundu behar diegu,
irakasleok eta familiek elkarlanean.
Horretarako, kooperazioaz baliatuz, sormenean trebatuz,
esperimentatuz , argudiatuz….

3.3. EBALUAKETA.

Ebaluazio prozesuko alderdi orokorrak:

o Ikasleen gaitasunen ebaluazioa banakatua, jarraitua


eta orokorra izango da. Oinarrizko zehar konpetentziak
eta disziplina baitako konpetentziak ebaluatuko dira.

o Ikasleak curriculumeko arlo guztietan egindako


aurrerapenari erreparatuko zaio, oinarrizko gaitasunekin
lotuta.

o Ebaluazioaren erreferentzi nagusiak honako hauek izango


dira: curriculumak, ziklo eta maila bakoitzeko arlo eta
irakasgaietarako ezarritako ebaluazio-irizpideak, ikastetxeko
curriculumeko ulerrmen-proiektu eta guneetan zehaztuak.

o Irakasgai bakoitzean finkatutako oinarrizko gaitasunekiko


ezarritako ebaluazio-irizpideak erabiliko dira hezkuntza-
premia bereziko ikasleak ebaluatzeko.

o Ikasleen gaitasunak ebaluatzeko prozesuan, beraien


Gelako Irakasle Taldeak (GIT-ak) landuko du ebaluazioa,
tutoreak koordinatuta eta beharrezkoa bada, orientazio-
laguntza taldearen aholkuak jasoz.

Ebaluazio prozesua horrela garatuko da:

o Ikasturte hasieran (irailean) ikastaldeari dagokion GIT-a


bilduko da, aurreko ikasturteko tutorea barne ziklo aldaketa
baldin bada, taldeari orokorrean eta ikasle bakoitzari dagokion
informazioa jaso eta beharrezkoa bada, hainbat erabaki
adosteko.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

o Ikasturtean zehar hiru ebaluaketa saio burutuko dira, familiei


ebaluaketa txostenak banatuz. Txosten hauek osatzeko
ikastaldeko GIT-a bilduko da, ebaluazio- prozesuko erabakiak
hartzeko.

o Edozein garaietan eta egoerak horrela eskatzen duenean,


bilduko da GIT-a talde edo ikasle jakin batzuen egoerak
tratatzeko.

o Zikloko edo ikasturteko edozein unetan ikasleren baten


aurrerapena ez dela behar bezalakoa ikusiz gero, heziketa
indartzeko neurriak ezarriko dira, heziketa-prozesuan aurrera
egingo duela bermatzeko asmoz.

o Ikasleek ikasitakoaz gain, irakasleek irakaskuntza- prozesua


eta beraiek egindako lana ebaluatuko dute ikasturte
bukaeran, ebaluazio orokorreko emaitzak bildu, aldaketak
proposatu eta erabakiak hartuz.

3.4. ANIZTASUNARI ERANTZUNA.

Aniztasunaren trataerarako neurriek erantzungo diete ikasleen


hezkuntza-premiei, haiek ikasteko duten interesa, motibazioa eta ahalmena
aintzat hartuta, ingurune normalizatu eta inklusibo batean ikas dezaten.

Eskolan, besteak beste, neurri hauek indartuko dira: laguntza ematea


talde arruntean, ikasle-taldeen taldekatze malguak egitea eta curriculumean
egokitzapenak egitea.

3.5. ORIENTAZIOA ETA TUTORETZA.

Gure eskolako tutoretza ekintza planak atal hauek edukiko ditu:


- Tutoretzan landuko diren gaitasun, helburuak
eta edukiak ikasleen premiei egokituta
- Tutoreak ikasleekiko, irakasle-taldearekiko
eta familiekiko egin beharreko lanak
- Tutoretza saioetan garatuko ditugun ekintzen plangintza.
- Tutoretza planaren ebaluaketa.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

3.6. HIZKUNTZEN ERABILERA ETA TRATAMENDUA.

Ikaskuntza-prozesuan erabiliko den hizkuntza finkatzeko irizpideak


(Hizkuntza Proiektuan zehaztuak daude):

 Orokorrean, hizkuntzen gaitasunen lanketan honakoak hartuko


ditugu kontuan:
- Gaitasun eleaniztuna bermatzeko ahalegina
egingo dugu.
- Hizkuntza- irakaskuntza komunikazio-ikuspegian,
erabileran eta hiztunen eta hizkuntzen aldeko jarrerak
sortzean oinarrituko dugu.

 Euskara izango da gure ikas-irakaskuntzaren hizkuntza


nagusia: irakas-hizkuntza integratzailea izango da. Ikaste-
prozesuan euskararen bitartez komunikazio ahalmenak
(ahozkoak, zein idatzizkoak) eskuratuko dira.

 Gaztelania ere, ikas-hizkuntzatzat hartuko da. Haur


Hezkuntzako 4 urtetik Lehen Hezkuntzako 2.mailararte bereziki
ahozko trebetasunak lantzen oinarrituko gara.

 Atzerriko hizkuntza (ingelesa) modu osagarrian landuko dugu.


H.H. 4 urtetik aurrera landuko dira ingelesa hizkuntzarekiko
gaitasunak. Baliabide pertsonalek ahalbidetzen duten heinean
bereziki goiko mailetan arloren bat ingeleraz emateko ahalegina
egingo da.

3.7. PRESTAKUNTZA ETA BERRIKUNTZA.

Eguneroko esku hartzea era positiboan gidatzeko Disziplina


Positiborako arrakastaz ezarrita dauden programak ezagutu eta praktikara
eramaten ari gara.
Era berean, Praktika Onak sistematizatzen eta eguneroko dinamikara
egokitzen jarraitzeko irakasleriak mintegi ezberdinetan parte hartzen du.
Indarrak Aprendizai kooperatiboa aplikatzen jarriko ditugu nagusiki
baita Informazio eta Komunikazio Teknologietan ere.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

4. ANTOLAMENTUA

4.1. KUDEAKETA SISTEMAREN PROZESUAK.

Eskolaren Hezkuntza Proiektua prozesu hauen bitartez definitzen eta


kudeatzen da:

PR01: HEZKUNTZA PROIEKTUA ETA URTEKO PLANA


 DK0101HP: Hezkuntza Proiektua eta Urteko Plana egin eta
berrikusketa
 PR0103MA – Matrikulazioa

PR02: IKASKUNTZA-IRAKASKUNTZA PROZESUA


 PR0201 HA: Harrera
 PR0202 PR: Programazioa
 PR0203 GJ: Gelako Jarduerak. Irakasle Koadernoa
 PR0204 EB: Ebaluazioa
 PR0205 TU: Tutoretza

PR03: EMAITZEN NEURKETA ETA KUDEAKETA PROZESUA


 PR0301 EN: Ez-adostasunen kudeaketa
 PR0303 BA: Barne auditoretza

PR04: DOKUMENTAZIOAREN KONTROL ETA KUDEAKETA PROZESUA

PR05: IRAKASLERIAREN FORMAZIOAREN PROZESUA

PR06: OSASUNAREN AURREIKUSPENAREN ETA LANEKO ARRISKUEN


PLANA

PR07: INGURUMEN KUDEAKETAREN PROZESUA


ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

Prozesu bakoitzean honako hau deskribatzen da:


- Gauzatu beharreko jarduerak.
- Erabili beharreko adierazleak.
- Onartzeko irizpideak, neurgarriak diren baldintza gisa adierazita.
- Jardueren arduradunak.
- Beharrezko baliabideak.
- Jardueren denbora epeak.

Azpiprozesuak gainbegiratu eta kontrolatzeko, Kontrol Planak (KP)


prestatzen dira arlo hauek zehaztuz:
- Adierazleak.
- Onarpen-irizpideak eta zein unitatetan neurtuko diren.
- Kontrolen maiztasuna.
- Kontrolerako bitartekoak eta metodoak.
- Emaitzak erregistratzeko dokumentuak.
- Kontrolaren arduraduna.

4.2. DOKUMENTUEN KUDEAKETA.

Kalitatea Hezkuntzan prozesuez baliatzen gara azken urte


hauetan eskolako dokumentuak, prozesuak, akordioak… adosteko.

4.3. PARTE HARTZEKO EREDUA.

Ikasleek bi batzordetan parte hartzeko aukera dute:


- Agenda 30eko batzordean
- Elkarbizitza Behatokian.
Familiek bestalde, edozein unetan eman dezakete beraien iritzia
eskolako gaien inguruan, tutorearen bidez, bilera balorazio orrien bidez edo
eta ikasleek bezalaxe, gurasoen A30 eta Behatokiko batzordeetan parte
hartuz.
Hauez gain eskolari dagozkion erabaki garrantzitsu guztiak OOG-an
hartzen direnez, familiei dagokie beraien seme alabak eskolatzen dituztenean
Ordezkaritza Organo Gorenean parte hartzeko aukera.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

Guraso Elkarteari dagokionez, berau arduratzen da besteak beste


eskolarekin batera komunitateari dagozkion gai ezberdinak tratatu eta
proposamenak iradokitzeaz, ikasleei dagokien kuota kobratzeaz, zaintza
zerbitzua antolatu eta kudeatzeaz, eskola kirolaren kudeaketaz eta baita
urtean zehar egiten diren hainbat ekintza antolatzeaz ere.

4.4. EMAITZEN NEURKETA ETA KUDEAKETA.

Ikasturte bakoitzaren bukaeran Hezkuntzaren aplikazioan sartzen dira


Lehen Hezkuntzako ikasleen arlo bakoitzeko emaitzak. Horrekin aplikazioak
eskolako bataz-bestekoen grafikak ateratzen ditu.
Bi urtez behin berriz, Hezkuntzatik LH 4. mailako ikasleei “ebaluazio
diagnostikoa” egiten zaie. Diagnostiko horretako emaitzek konpetentzia
ezberdinetan ikastetxeko maila non kokatzen den adierazten du: Hasierako
mailan, maila ertainean edo maila aurreratuan.
Ikasturte amaierako emaitzen grafiketatik eta ebaluazio diagnostikoan
ateratako emaitzetatik IUPean hobekuntza planak txertatzen dira.
Horrez gain, urtero Beasaingo Institutoko zuzendaritzarekin Aita
Iparragirre eskolatik joandako ikasleen emaitzen jarraipena egiten da.
Komunitateko edozeinek hobekuntzarako premiaren bat identifikatzen
badu eskolako zuzendaritzak dagokion batzorde edo organoari ez adostasun
edo hobekuntza proposamena bideratuko dio. PR03an jasoko dira honekin
loturiko beharrak.

4.5. ZERBITZUEN KUDEAKETA.

Jangela eta garraio zerbitzuak ikastetxeak kudeatzen dituen zerbitzuak


dira, Hezkuntza Sailaren jarraipena eta laguntza jasotzen dutenak. Zaintza
zerbitzua berriz Guraso Elkarteak kudeatzen du eta Ikastetxeak beharrezko
espazioa eta baliabide materialak hornitzen laguntzen dio Guraso Elkarteko
arduradunari.
PR0105ean jasotzen dira kudeaketa prozedurak.
ESKULIBURUA
HEZKUNTZA PROIEKTUA
DK0101HP02 BER. 1 Orr. 1/18

5. IHParen IRAUNALDIA ETA BERRIKUSPENA

4 urtez behin IHP (Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua) orokorrean


berrikusi eta eguneratu egin behar da.
Hezkuntza Proiektuaren 2. Atala (Plan Estrategikoa) berritu egin behar
da bertan hurrengo 4 urtetarako helburuak zehazten baitira.
Berrikusketa eta berritzea eskola komunitatearen parte hartzea
bermatuz egiten da. Lehenik Irakasle klaustroan gorpuzten da, ondoren
Guraso Elkarteari bere ekarpena egiteko luzatzen zaio eta azkenik OOG-ean
onartzen da.

You might also like