You are on page 1of 1

DATAS DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

Convocatoria ordinaria

25 de xuño ao 10 de xullo
Bacharelato
Convocatoria extraordinaria

1 ao 10 de setembro

Convocatoria ordinaria ciclo medio e superior

Presentación de solicitudes: 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13.00 horas


Ciclos formativos de Formación Profesional
(grao medio e superior) Matrícula: 20 de xullo ao 26 de xullo ás 13.00 horas

Convocatoria extraordinaria só ciclo medio

Presentación de solicitudes: 1 ao 9 de setembro ás 13.00 horas

Matrícula: 21 ao 24 de setembro ás 13.00 horas

Reserva do 1 ao 10 de setembro
Formación profesional básica (FPB)

Reserva: mes de xullo de 2021


Educación de adultos (ESA)
Matrícula: 1 ao 10 de setembro

Verín, 31 de maio de 2021