UNIVERSITATEA"AL.I.

CUZA" IA§I
Facultatea de Psihologie si §iinte ale Educatiei
Specilizarea:.................................................
Coordonator practica: Conf. univ. dr. Alois Ghergut
Anul universitar...........................
Numele si prenumele....................................................anul de studiu................, semestrul

JURNAL DE PRACTICA
Data §i intervalul de timp: ....
Institutia §i/sau clasa/grupa:
Tipul de activitate desfa§urat:

Resurse disponibile:

Obiectivele activitatii:

Observatii:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful