TUGASAN

: 1) 2)

PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH

TAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

NAMA :

1) 2) 3) 4) 5)

CHRISTOPHER ANAK BARAT NOVIE ADILAH SONDIG TAI CHEN HIUNG NORHAFIZAH BT MANAN HISHAM JAIMIE

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN : : :

:

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DEWAN TAMAN BERNAM 1 ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM

1

PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL ( AT 31 ) Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SHV 4193)
Kumpulan 4 Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK
Tugasan berkumpulan Disediakan oleh:

Nama

No.matrik

Christopher anak barat Novie adilah sondig Tai chen hiung Norhafizah bt Manan Hisham Jaimie

D20071029848 D20071029835 D20071029859 D20071029846 D20071029876

Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM

2

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA/SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 4.1

PENGENALAN DEFINISI SAINS AWAL DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KURIKULUM PERMATA Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-Sains)

4 6 9 12

12 12 16 21 25 29

4.2 4.3

Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 4.4 4.5 4.6 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK.

5.0

34

6.0

KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 38 45

7.0 KESIMPULAN RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

3

1.0

PENGENALAN Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalam

lingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telah dimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuaran kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sains seharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakan bahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagi Pendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata. Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspek

perkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. Penetapan Sains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapat belajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuan sendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaan yang membuat binaan asas tidak stabil. Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dan keadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, di muzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kita menggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan

4

Pengetahuan sains membolehkan mereka memahami fenomena yang terdapat di sekeliling mereka. serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada. 5 . sains membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling.oleh kanak-kanak. Sebagai bidang ilmu. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru. Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan fakta dan konsep.

sains adalah proses yang melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat berhubung alam semula jadi. sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanakkanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka. mengasah pensel ataupun memasang lampu. 6 . ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran. menunggang basikal. Merujuk kepada pendidikan sains awal.2. Oleh itu. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif. membuat ketulan ais. Menurut Joseph Abruscato (2000). Bidang pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. Dengan kata lain. Interaksi positif yang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalam pembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang. kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanakkanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. Pengetahuan.0 DEFINISI SAINS AWAL Umumnya. Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerang dan memahami sifat alam. Dengan kata lain.sains adalah pengetahuan yang diperolehi melalui aplikasi proses saintifik. Definisi Sains awal adalah subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari apabila mereka bertanyakan soalan. pendedahan awal dalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasa tanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. memerhati serangga. konatif dan afektif.

Soalan-soalan ini biasanya berkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. sentuhan. Justeru. rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik. aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanakkanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran. antara tujuan pendidikan sains adalah : Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak-kanak. kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahu atau inkuisitif. Harlan & Rivkin (1996). Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian. Melalui proses ini. Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kali ditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubung sesuatu yang menarik perhatian mereka.Menurut Johnston (1996). Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat 7 . Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamat memberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberi ruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri dengan bantuan guru. Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubung dengan fonomena yang dialami.

Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif. 8 . analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan. Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni. kritis.

menyoal. “Bagaimana ia berfungsi?”. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanakkanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan mereka menyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. maka akan timbul beberapa soalan seperti “Apa ini?”. haiwan. Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepada setiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awal kanak-kanak. Pengalaman ini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir. Maka mereka perlu diberikan peluang. 2003). Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali dan memahami persekitarannya. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. proses tumbesaran. cuaca. Apabila mereka tersentuh objek. galakan dan masa bagi memenuhi keperluan mindanya. manusia dan benda di persekitarannya. kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomena alam semula jadi. 9 .0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Isaac Asimov (1994). Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpu kepada satu jawapan sahaja. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalam persekitaran. “Kenapa?”. membuat rumusan dan membina pengetahuan yang berasaskan pengalaman saintifik. Umumnya. menyelesaikan masalah. Sains ialah cara kita berfikir dan melihat dunia persekitaran kita.3. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimen yang berlaku secara spontan setiap hari.

Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanak dengan berterusan. Ia juga adalah sesuatu yang boleh menimbulkan rasa ingin tahu. serta ingin tahu dan terokai. menggalakkkan minat ingin tahu. tidak kira dimana kita berada. Apabila kanak-kanak terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba. 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud di sekitar kita. meneroka persekitaran. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri. menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. Sains adalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. Sains adalah suatu proses memerhati.Brewer. 2003). Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanakkanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dan kemampuan kanak-kanak. berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dan kesan atau kejadian dan peristiwa. rasa takjub. memerhati. proses sains adalah suatu pembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan fakta sains. Dalam pendidikan awal kanak-kanak. meramal. maka 10 . Pada kanak-kanak pra sains adalah pekara yang mereka hairan. minat dan proses penyelesaian masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. secara tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapat maklumat secara saintifik.

2008).beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. Untuk memahami perkembangan. 11 . Menurut Piaget. Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza (Suppiah Nachiappan. sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yang tersendiri. Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanakkanak.

4.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (PraSains) Dalam isi kandungan Kurikulum Permata. Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebut serta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini. bidang sains awal terdapat dalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkan pembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran peringkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun. bayi dapat menyesuaikannya kepada pengalaman-pengalaman baru yang dialami. Menurut Piaget.0 KURIKULUM PERMATA 4. Melalui cara ini. lama-kelamaan dia akan belajar bahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisap putting susu ibunya atau menghisap jari. memegang dan melihat. proses perkembangan 12 . Walaubagaimanapun. Contohnya bayi yang berumur 2 bulan sudah mempunyai skima menghisap. pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahaman bayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidak dipleajari seperti menghisap. Piaget memanggil corakcorak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasa berubah. 4.

Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencari satu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. 1996). Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori dan motor. Bayi juga sudah boleh memusingkan badannya dengan sendiri. bayi lebih matang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yang pelbagai dalam situasi yang berbeza. bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabila ditiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya. Menjelang usia 3 bulan. bayi semakin mahir mengawal kepala dan bahagian dada ketika meniarap. Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui lima deria manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objek iaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan. bayi sudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermain dengannya. Bayi akan mula menunjukkan rasa terujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok bila diagah. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ ini bayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identity yang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik- 13 . Di penghujung umur 6 bulan. Pada usia 4 hingga 6 bulan. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi. Menjelang usia 4 bulan.kognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapanpenghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile Suzana Jaafar.

2008). kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria mereka pada peringkat kanak-kanak. Menurut Piaget. Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera. melantun apabila dilambung. Pusat Perkembangan Kurikulum. mengetuk. Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itu 14 . merasa. menolak dan melihat kesan tindakannya ke atas sesuatu objek. berkecai apabila jatuh dan sebagainya. mereka akan membina pengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yang akan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya. (Aminah Ayob et al. Disamping itu ingin meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin tahu. memegang. 2008).karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain (Aminah Ayob et al. ingin memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstif yang berbeza. Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu. Semakin banyak mereka mempelajari sains. Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah). Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencuba dan mengeksperimenkan. kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam di dalam air. Selain itu juga.

di mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif. 4. • Bermain dengan bayi dengan memanggilnya dari lokasi yang berbeza. Ini adalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sains dan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & Rohani Abdullah. Mengagah bayi dari pelbagai posisi. Meletakkan bayi pada posisi yang berbeza-beza. Menayangkan kepada bayi mainan pelbagai bentuk dan warna yang menarik.Meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan a. Kaedah a. 15 . • Permainan yang menggunakkan pertembungan mata. 3. Kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perspektif yang berbeza. Objektif Pembelajaran 1. • Membawa bayi bersinar-sinar melihat persekitaran sambil bercakap-cakap dengannya dan memperkenalkan beberapa jenis benda hidup seperti daun pokok. b. letak di kerusi atau kerusi bayi dalam kereta. baring dengan sokongan bantal. Mendukung bayi dalam keadaan vertikal. serangga. • Berkomunikasi dengan bayi semasa menakapnya. b. a.Memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan. 2003). Cadangan Aktiviti • Baringkan bayi di atas katil bayi. 2. • Menggunakan gim kanak-kanak untuk bayi bermain sendirian. bunga. • Menggantung permainan di atas katil bayi untuk meransang daya tumpuan. Membezakan warna dan objek. Menggunakan barang mainan yang mempunyai pelbagai fungsi.

suka menyusun.ingin tahu. Pada tahap perkembangan ini. pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. ia akan berbunyi. Selain itu juga. dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan bermatlamat. perkembangan bayi sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Contohnya. bayi sudah dapat menyusun dan mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. membina dan memecah dan membina semula. Mereka juga mula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakang sesuatu.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan Menurut Piaget. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan yang berlaku. pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan peristiwa secara lebih berkesan. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus wujud walaupun tidak kelihatan. menghadap ke depan atau ke belakang. (Aminah Ayob et al. 2008). 4. Pada umur 7 hingga 12 bulan. ( Rohani Abdullah. Hasil daripada kemahiran ini. Selain itu. 2004). Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semua 16 . Mereka amat gemar melakukan aktiviti mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci.

Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahaman cirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah kain ataupun di belakang penjaga. apabila 17 . mengenali objek. Misalnya. 2008). Mereka amat suka meneroka dengan menyentuh semua barang dalam persekitarannya. seorang bayi berusia 9 bulan. Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayi mula memahami ciri ‘kekalan’ pada objek yang terdapat di sekitarnya. Akhir sekali.deria termasuk deria rasa. Akan tetapi. Contohnya. (Aminah Ayob et al. Pada peringkat ini. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagai bunyi dan meningkatkan deria pendengaran. membezakan warna dan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri. bayi hanya terikat kepada tempat yang tersorok. (Aminah Ayob et al. dapat mengenali dan menamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. Selain itu. beliau sudah pandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya. mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiada di depannya ketika itu. 2008).

Pada hujung peringkat kecil ini. bayi tersebut tetap mencari bola di belakang abangnya. yang akan terus memberi galakkan kepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. Kurikulum Pendidikan Sains Awal 18 . Panggilan ini mengembirakan ibu bapa. Mereka akan mencarinya pada tempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut. Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapat menjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan. Bayi sudah berupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang dengan mewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental. apabila mereka ingin mendapat perhatian ibu. Dia sudah dapat memahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. bayi berkebolehan mengawal bahasa dengan menggunakan dua perkataan seperti “papa” ataupun “mama”. misalnya ibunya akan wujud setiap kali mereka menjerit ataupun menangis. mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupun menangis. Peningkatan kebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badan bayi membantu mereka mengambil bahagian secara langsung dalam permainan cikucak.abangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain. (Rohani Abdullah. Jadi. 2004). Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilang bagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. • Bermain barang mainan yang lembut atau boneka yang berwarna terang dan berbeza. • Bermain dengan objek yang berbeza bentuk dan warna (alat mainan mobil). b. Bercakap dengan bayi b. Ucap tahniah pada bayi apabila menjumpai mainan tersebut. 19 . Membezakan a. • Mencari bunyi: contoh dapatkan alat muzik atau kotak muzik. Memperkenalkan pelbagai bunyi dari sumber yang berlainan. • Mengetuk objek berbeza yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza di hadapan. bunyikan dan sembunyikan.Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan. Menggalakkan bayi bermain dengan objek yang berlaian bentuk dan warna yang berlainan. Kebolehan membezakan pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria pendengaran. 2. • Menggunakan boneka warna dan objek yang berlainan. Tanya bayi “bunyi apa tu? Dari mana datangnya bunyi tu?” mula mencari bunyi tersebut bersama bayi dengan cara merangkak bersama-sama. CADANGAN AKTIVITI • Memanggil nama bayi dengan intonasi yang berbeza. KAEDAH a. • Mainkan rentak muzik atau alunan nasyid yang berlaian setiap hari. Memperkenalkan kepelbagai bauan yang berbeza.

• Letakkan bauan yang berbeza dalam helaian kain/tisu. dan reka cerita sendiri.Membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. Cari peluang untuk bunyikan bunyi yang biasa pada pendengaran kanakkanak. 3. • ‘Spider’ menggunakan labah-labah. 4. • Menujukkan buku bergambar berwarna (tanpa tulisan) dan membaca bersama-sama. Membacakan buku dengan meletakkan bayi di atas pangkuan bayi. • Tunjukkan buku cerita yang hanya ada gambar atau lukisan. pada peringkat usia 12 hingga 18 bulan. membezakan sesuatu objek. 3.dalam bercerita atau memoerdengarkan lagu ‘incy wincy’. bungkuskan dengan pembalut yang berbeza warna dan hayun dan tayangkan di depan bayi. Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan dan mengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif serta 20 . menamankan anggota badan.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Menurut Rohani Abdullah (2004). Mengenali dan a. Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagi seorang sanitis kecil.

Contohnya. iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. di mana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasi pemikiran. kanak-kanak akan menghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkan kemahiran kognitifnya. 21 . Bukan itu saja. kanak-kanak ini semakin meningkat dan juga memahaman terhadap kekekalan objek kepada penguasaan bahasa juga tumpuan mempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untuk menanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada. Menjelang usia 18 bulan. Oleh itu. kanak-kanak ini akan mengalami perkembangan kemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol dan memutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya. dalam Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor.menunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikan cabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain. Oleh itu. kanak-kanak ini boleh mengetahui untuk menggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwa bagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. 2008). Pada usia ini juga. Kanak-kanak pada usia ini juga cuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagi menyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya. Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan. kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidak semestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. (Suppiah Nachiappenet al.

kanak-kanak pada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakan pelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka. namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atau objek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. Pada peringkat ini. Fokus Modul Umur 1-2 Tahun 22 .kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalami sendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek ini untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yang sama(Aminah Ayob et al. 2008). kanak-kanak ini masih dalam jangka masa pemerhatian yang semakin bertambah. Sementara itu. 2004). kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiran penumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakan warna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakan buku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba (Rohani Abdullah. Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belum menguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi. Oleh itu. mereka akan dapat mengingat lebih banyak perkara.

2. 3. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria 23 .Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan persekitaran lagi melalui kebolehan penggunaan kanak-kanak deria menyesuaikan meningkatkan diri dengan serta kemahiran penumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1.

jambu merah dan hijau. b. dan anggur.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun 24 . Bermain dengan • Hide and seek biarkan kanakkanak melihat pengasuh bersembunyi dahulu sehingga mereka memahami permainan.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. dan merasa. menyentuh tekstur kulit. tangisan kanakkanak lain dan sebagainya. • Galakkan mereka melihat. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh a. Memperdengarkan pelbagai bunyi dari persekitaran Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa a. bahan yang membolehkan kanak-kanak melihat. • Bawa mereka keluar dan biarkan mereka mendengar pelbagai bunyi yang berlainan yang mempunyai maksud dalam kehidupan mereka contoh dengan bunyi burung. permainan berfungsi ada dan hilang. mendengar.menghidu. menyentuh. 4. 3. bergambar sambil memangku anak tatih di atas riba 2. KAEDAH Membacakan buku CADANGAN AKTIVITI • Gunakan buku cerita bergambar yang besar dan berwarna warni serta mempunyai tekstur yang berbeza dan biarkan kanakkanak membolak-balik muka surat. menghidu dan meras buahan tersebut. Menyeidakan pelbagai • Sediakan buah-buahan seperti oren. siren ambulans. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria a.

Oleh itu. 1996). objek dan perkataan. pada peringkat praoperasi. Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalam menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka. dan soalan dengan mengambil kira kebolehan pemahaman bahasa anak (Damon. Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlaku perubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula boleh menggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk perwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mudah. Tetapi biasanya kanakkanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpa disedari.lambang-lambang. seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapu sebagai kuda . kanak-kanak di peringkat awal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan makna tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanak melalui arahan. Oleh itu. ulasan. Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atau perwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali 25 . ibu bapa sentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabah dalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positif dan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya. kanak-kanak masih menggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda. ( Jas Laile Suzana Jaafar. 1988).Pada tempoh usia ini. Berdasarkan teori piaget. contohnya.

(Craik dan Lockhart. tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual.peristiwa yang lalu. 1990).1972. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. membuat penelitian. 26 . Lockhart dan Craik. • Meningkatkan deria sentuhan. dengar dan bau serta memantapkan perkembangan bahasa. kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan dan memantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda dengan perkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agar dapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkat awal. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan. Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria. Oleh itu. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesan information dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semula informasi.

Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu.• Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. iii. 4. 3. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. Merasai perbezaaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. 27 . Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. • Menutup mata kanak-kanak dan biarkan mereka merasa dan menamakan objek dengan mata yang tertutup. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. dengar dan bau serta mematapkan perkembangan bahasa. Meningkatkan deria sentuhan. 2. • Pelbagai jenis objek yang digunakan yang boleh dikenali berdasarkan bunyi. sesuatu benda.Menydiakan merangsang deria untuk aktiviti penggunaan mengenali • Letakkan objek yang berkainan di dalam kotak suruh mereka mencari objek yang dikehendaki tanpa melihat ke dalam kotak. a. Peningkatan kemahiran meneliti sesuatu benda mengguanakan deria ii.

bau. a.Mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai cara untuk menguasai bahasa dan menambahkan ilmu • Bercerita bersama kanakkanak. 1. Mendedahkan kepada anak tatih barangan berteknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian • Sediakan gunting kanakkanak dan suruh mereka mengunting bentuk dan objek yang berlainan tetapi mesti dengan pengawasan 28 . lembut dan lainlain sambil memeperkenalkan perkataana-perkataan baru tersebut. licin. bentuk dan tekstur. Agaknya apa yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan kelebatan buah pokok ini’ ? 3. • Sediakan permulaan objek yang berbeza teksturseperti kasar. • Memperkenalkan kepada anak tatih pelbagai benda dan makanan serta fungsinya. • Memerhati benda-benda hidup di sekitar. • Berjalan di atas permukaan yang berbeza seperti rata dan tidak rata. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. a. Gunakan peluang yang ada untuk melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti berfikir. • Menyanyi. • Berlakon. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknpologi dalam kehidupan seharian disamping meningkatkan 4. Sebagai contoh : mengenai ‘ pokok tomato kita ni berbuah sangat lebah dan pokoknya juga tinggi. 2.

kanak-kanak ini akan mula berupaya menerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri. orang dewasa.2002). Biar mereka guntung bentuk yang diingini oleh mereka. seperti gunting.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun Mengikut Teori Psikososial Erikson. • Membuka peti ais. mereka dapat menyoal. Perkembangan bahasa berkembang dengan cepat. peti ais basikal dan sebagainya. mengenalkan barangan di dalamnya sambil menerangkan fungsinya ‘menyejukkan’ beri peluang anak tatih bermain dengan basikal atau trisikal sambil pengasuh menerangkan fungsi ‘kayuh’ 4. memahami jawapan dan dapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan. Dalam tahap usia ini mereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini.daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. 29 . Mereka mempunyai persekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak. maka ia akan memperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takut dan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas Laile Suzana Jaafar. tetapi sebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakan kehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa.

Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang dan masa hadapan.Pada umur 3 hingga 4 tahun.hal ini kerana mereka bimbang dan malu apabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan orang lain (Aminah Ayob et al. membuat penelitian. Fokus Modul Umur 3 hingga 4 Tahun Fokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individu yang berberada di sekeliling mereka. Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakin meningkat.begitu juga. Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umur ini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka. empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis. susun angka mudah ikut urutan dan nama anggota badan. kanak-kanak ini boleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada 30 . Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan. Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk menyatakan sesuatu. Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. kanak-kanak telah berkeinginaan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian. 2008).

membuat pengamatan dan analisis. sentuhan. bau dari sentuhan. bentuk dan warna. Memperdengar dan memperkenalkan pelbagai objek yang berbeza untuk bunyi yang berbeza • Letakkan di dalam karung kecil objek-objek yang berbeza rupa. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. sikat. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. tin dan lain-lain. Meningkatkan deria rasa. 7. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa. Meningkatkan deria rasa. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya a. 4. menumpukan perhatian objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. 2. bentuk dan warna.penggunaan teknlogi dalam kehidupan. 3. mahir dan kaitan objek/situasi dengan rutin harian. dan bentuk seperti kunci. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. Memahami kemahiran penggunaan. Mempertingkatkan kemahiran deria. • Minta kanak-kanak memasukkan tangan ke dalam 31 . 5. sentuhan. 6.

a. jelas dan berulang-ulang. dalam keadaan mata tertutup teka bunyi apa yang dihasilkan atau bunyi yang tidak terdengar.karung tersebut meneka dan menamakan objek berdasarkan tekstur. a. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai tekstur dan suhu yang berlainan. 4. bau tanpa melihatnya. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. • Ajar kanak-kanak memasukkan tali ke dalam lubang objek dengan perlahan. Memasak dan merasa : Ajar dan ajak kanak- 32 . 5. menumpukan perhatian dan pengamatan. a. Agar lebih menarik. • Biarkan kanak-kanak bermain dengan selesa mengikut kehendak mereka. Mendedahkan kanak-kanak dengan pengalaman 1. • Meneka bunyi objek yang hilang boleh mempertingkatkan daya kemahiran deria dan mefokus. Memberikan peluang kanakkanak menerokai melalui pengalaman langsung. Meningkatkan kemahiran mengimbangi tangan dan jari a. a. 3. • Ajak kanak-kanak meneroka dan mendengar setiap bunyi yang dihasilkan. Boleh sediakan bekas yang berbagai bentuk untuk memberikan peluang kepada kanak-kanak menerokainya. Menjahit. Mempertingkatkan kemahiran deria. • Sediakan tali sederhana halus dan objek yang berlubang ditengahnya untuk dimasukkan tali ditengahnya. Bermain pasir/ air • Sediakan bekas diisi dengan air atau pasir yang berlainan. 2. Warna/ tekstur. bentuk.

Bermain lego. e. antara replika binatang-binatang itu di atas papan imasginasi safari contohnya. • Lebih menarik jika disediakan b. Belajar menggunakan bahan yang ada untuk menyelesaikan masalah dan belajar mencuba dengan menggunakan strategi yang sedia ada. kanak memasak dan menyediakan masakan ringkas atau minuman yang pelbagai rasa. tekstur bentuk dan warna bahan masakan/ minuman. Mengasingkan replika binatang/ benda mengikut kumpulan. dan membuat pengalaman dan analisis sifat bahan. a. • Ajar kanak-kanak menggunakan alat permainan. • Berbual dengan kanak-kanak untuk menggalakkan penggunaan bahasa dan perkataan yang sesuai semasa pengasingan dibuat. • Tunjuk contoh hasil kerja diikuti papan imaginasi bertemakan safari. membuat pengalaman dan analisis. ikan (dalam sungai/laut). bentuk dan warna. burung (atas pokok). Berbual dengan kanak- kanak tentang perbezaan rasa. d. • Minta kanak-kanak asingkan c.dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan secara analogi dan deduktif. tanah liat dan puzzle. 6. c. deduktif. 33 . langsung. Ajak mereka merasa makanan/ minuman yang mereka sediakan. b. binatang buas (dalam hutan). • Sediakan replika/ permainan binatang yang menarik dihadapan kanak-kanak (Mini World Play Materials ). Menyediakan persekitarann yang menggalakkan pemikiran analogi. Bereksperimen dengan air.

reka cerita fantasi untuk lebih menarik. kerusi. • Galakkan pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. Contohnya tinggi. 5. bulat. ajak mereka berbual tentang objek atau situasi tersebut. bekas plastik dan lain-lain. Melabel objek/situasi • Ajak kanak-kanak membantu melabekan objek atau situasi tertentu di dalam kelas atau sekitar sekolah. besar.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap & keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal” . a. ikan.dengan galakkan dan pujian yang selari dengan pencapaian hasil kerja. span. Memahami kemahiran pengunaan. 7. tali. • Sediakan permainan pelbagai jenis tekstur dan material yang boleh direndamkan dalam bekas yang berisi air. bunga. • Sambil melabel. panjang dan lain-lain. Anak patung. rendah. makna dan kaitan objek/ situasi dengan rutin harian. terdapat enam 34 . • Galaka pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. kecil meja.

menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan. Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepada pendidik yang berada di dalam kelas. Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi. Kefahaman konsep asas serta penguasaan kemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok. Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif. Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan. memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Kemahiran proses sains membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta memupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Para pendidik diharapkan faham. berlakon dan mendengar atau menonton cerita kanak-kanak. membuat inferens dan membentuk hipotesis. air dan pasir serta bahanbahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi.komponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secara bersepadu. Membuat permerhatian atau pencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains. Komponen perkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadap sains. konsep ruang. Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. Tambahan pula. 35 . dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. proses sains dan penyelesaian masalah.

36 . individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanya akan dihargai. Kajian turut menunjukkan sikap guru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadi ikutan murid-murid(Gabel & Rubba. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan konsepsi. Bandura (1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utama yang memandu tingkah-laku.1997). kemahiran serta sikap yang bersesuaian dengan subjek yang diajar. kepuasan dan keseronokan serta perkembangan kanak-kanak.Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan. sikap serta kepercayaan guru tentang sains sering mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sains awal kanak-kanak. Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yang sama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi ‘keuntungan’ kepadanya. Kepercayaan berkait rapat dengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. Umumnya. Sikap dianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang khususnya dalam pendidikan. kepercayaan serta nilai yang dihayati guru turut mempengaruhi corak Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran. Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaan hasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan ‘hasil kerja’. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk dan menanam sikap yang sesuai terhadap sains. Selain sikap. Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran (mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu.

Dengan ini. Menurut Bandura (1986).Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam “Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan”. usaha dan ketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi. Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golongan yang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih tinggi. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains. perkembangan kognitif pelajar dapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah. minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Disebabkan inilah pembangun memilih projek untuk membangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkat ini. kita membina jangkaan- jangkaan( expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang keyakinan an keupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan. Efikasikendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat. Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkah laku tersebut. Tambahan pula sejak kebelakangan ini. matapelajaran Sains adalah begitu penting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arah 37 .

pelajar hilang minat terhadap sesuatu pembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalah bahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik. Sains di peringkat prasekolah katanya. guru boleh bermula dengan aktiviti ‘sains harian ’iaitu perbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar. Dr . Menurut Lumpe & Staver (1995). Oleh itu. Seterusnya. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL 38 . Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa Melayu Malaysia berkata. 5. persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik. Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciran pelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. grafik.kemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun 2020. penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks. proses pengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukan guru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanakkanak. Ini secara tidak langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari dengan pengalaman harian mereka. audio. Bustam Kamri. adalah dunia sebenar dan pengalaman harian.

pembelajaran awal adalah sangat penting untuk kanak-kanak. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan “ilmu” atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Dalam menjana pendidikan. Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden dan Jacqueline Jones (1999) yang menyatakan “Dialogue on Early Childhood Science. Dalam bentuknya yang praktikal. pembelajaran sains awal banyak dikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyak individu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan dan pembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam konteks kanak-kanak. Mathematics.Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. 39 . Selaras dengan itu. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Secara umumnya. and Technology Education/First Experiences in Science.

40 . drawings. or writings”(Bredekamp dan Rosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ). their questions.Mathematics and Technology” yang menyebut. In such settings. kanakkanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yang tersendiri. (2007) didalam “A Guide to Early Childhood Program Development”. adalah sangat penting menjana pemikiran kanakkanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi. memberi contoh perlakuan dan membawa mereka meneroka kepada sesuatu yang ‘aneh’ iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka. Dalam pada itu. M Quillan et. dan. Setelah itu. children make choices. iaitu: Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang menarik. children might demonstrate their interests. such as constructions. dan akan memperkatakan pendapat mereka melalui perkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K. voice opinions. and the work they produce. “in active science programs. Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akan membuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan seperti membuat andaian pilihan. and perform various investigations. understandings. their actions. Kajian ini turut mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tiga peringkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak. and emerging skills through their conversations. al.

Kanak-kanak adalah sangat aktif dan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru. M Quillan et. pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. maka melalui pelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri.” (Mark K. Menurut French (2004) di dalam Kathy Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world around them. Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaran sains diperingkat awal kanak-kanak. Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut. Sehubungan dengan itu. Kanak-kanak akan lebih cenderung 41 . and early science experiences can capitalize on this inclination”.- Menerokai idea baru. Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkan pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy Cabe Trundle (2009) dalam jurnalnya “Teaching Science During the Early Childhood Years”. “His contributions can be witnessed in early childhood settings which focus on providing direct experience with materials and peers. al. and encouraging the pursuit of individual interests and questions. kanak-kanak harus dibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agar dapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapat menjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesi pembelajaran mereka diperingkat awal tersebut. pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanak adalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepada sesuatu bidang yang yang digemarinya. 2007).

yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dan kemurungan. and high quality teacher resources. Kuhn & Schauble. di dalam Kathy Cabe Trundle.untuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedah kepadanya didalam menganjak kedewasaan. kecenderungan kanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendak atau keinginan ibu bapanya sahaja. and diagrams into inquiry-based instruction” (Kathy Cabe Trundle. tetapi melihat kepada bidang yang diminati oleh kanak-kanak tersebut. Science and Literacy provides a systematic instructional framework. Kanakkanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebih berdaya maju dengan pelbagai kelebihan. a standards-based curriculum. Maka dengan itu. & GarciaMilla (1992). 2009) 42 . Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidak memberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilang arahnya. memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yang saintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaan akademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. illustrations. “Young children need quality science experiences during their early childhood years. 2009). Merujuk kepada kenyataan tersebut. “Supporting children as they develop scientific thinking during the early childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills to other academic domains which may support their academic achievement and their sense of self-efficacy” Kuhn & Pearsall (2000). This program also effectively integrates text.

Menurut Jack P. Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akan memberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri. kerana diusia awal. kanak-kanak lebih terdedah 43 . Shonkoff et. menurut mereka pembelajaran ini adalah berterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangan keupayaan minda kanak-kanak tersebut.“The basic architecture of the brain is constructed through an ongoing process that begins before birth and continues into adulthood” (Jack P. al. Shonkoff et. (Jack P. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriously damaging”. kajian ini banyak memperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru (pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius. (2007). ini berikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima oleh kanak-kanak. Kajian ini mengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal (sebelum lahir) sehingga dewasa. behavior. 2007). al. ini lebih efektif daripada membentuknya di usia dewasa. Selain itu. Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui Jack P. Shonkoff et. Shonkoff et. and both physical and mental health”. 2007). al. ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran tersebut. Membentuk kanak-kanak adalah berdasarkan kecenderungannya dari usia awal. al. (2007) melalui jurnal mereka yang bertajuk “The Science of Early Childhood Development”. “Toxic stress in early childhood is associated with persistent effects on the nervous system and stress hormone systems that can damage developing brain architecture and lead to lifelong problems in learning.

Merujuk kepada “sensitive periods”. terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakan tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. al. Shonkoff et. setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itu merupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinya sendiri. Walaubagaimanapun. fokus mereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanakkanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampu bergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampu melihat hala tuju mereka. Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari dengan teori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalam bidang perkembangan manusia dan kanak-kanak.dengan “sensitive periods” yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokus dan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang mereka tertarik secara semula jadi. 44 . “Getting things right the first time is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later” (Jack P. Dalam pada itu. Menurutnya “sensitive periods” merupakan satu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. ianya mula diperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak. 2007). Kesimpulannya.

sentuhan. rasa dan bau. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahanbahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka. melihat.7. Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahanbahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanakkanak dalam aspek ini. Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan meneroka alat fizikal mereka. pengalaman sains awal membuka jalan dan menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa hadapan. semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar. 45 .0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. maka semakin meningkat minat dan keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan bahasa.

CURRICULUM 507 229 Bandura. The Social World of Child. pendidik perlu berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan itu. selain itu.R. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . membuat ramalan melalui eksperimen ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. W.).. Tanjong malim.Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanakkanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanakkanak meneroka alam sekeliling. Mathematics. 1977.F. Edward Chittenden. (1972). Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanakkanak 0-4 Tahun. J. Interaksi antara mereka akan membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai konsep-konsep. Dialogue on Early Childhood Science.M dan Lockhart. RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI Aminah Ayob. (2000). Jacqueline Jones (1999). Mathematics and Technology. Englewood Cliffs.I. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. Damon. Mastura Badrzis. Level of processing : A framework for memory research. 2008. Boston: Allyn & Bacon. Diperolehi dari 46 . San Francisco : Jossey-Bass. (1986). NJ: Prentice-Hall Craik. 11 : 671-684. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Abruscato. Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. A.S. Teaching children science: A discovery approach (5th ed. Secara tidak lansung. Rohani Abdullah. and Technology Education/First Experiences in Science.

J.I. The Science of Early Childhood Development. pada 26 Februari 2010. Journal of Research in Science Teaching.pdf pada 26 Februari 2010.M (1990). al.gov/pdf/Shonkoff. Dewan Bahasa dan Pustaka. 19-24.com/Portals/0/.Universiti Teknologi Malaysia. S. FISHER CURRICULUM also has 1st ed. & Rivkin.T. Shonkoff et. Englewood Cliffs. Science experiences for the early childhood years: An integrated approach (6th ed. Buckingham. Diperolehi dari http://www.pdf Gabel. 87-112. 47 . NJ: Merrill Curriculum 507 375 Johnston. Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006). 1995. FISHER CURRICULUM 372. A. Early explorations in science. Journal of Research in Science Teaching. UK: Open University Press.http://public. CURRICULUM 507 437 Jack P. 32(1) : 71-98. 16. & Staver.ga. Selangor.). Technology for children. D. Level of processing : A retrospective commentar on a framework for memory reseacrh. Lockhart. Peer collaboration and concept development. Lumpe.. 44.Rubba P. pada 26 Februari 2010. J..S dan Craik.k12.F. Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan. D. Sydney: Prentice Hall Australia. (1979). (1996).speaker.pdf. National Scientific Council on the Developing Child. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja. 5&6./SCL22-0429A_AM_Trundle.aspx/Dialogue on Early Childhood Science.fp. J. Harlan & Jelly (1989). 607 88 Harlan. Jas Laile Suzana Jaafar. 1996.ngsp.R. M.doe. Center on the Developing Child at Harvard University.us/DMGetDocument. (1996). Teaching Science During the Early Childhood Years. Ampang. (2007).my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD AAP010074D2006TTP.Attitude change of elementry teachers according to the curriculum studied during workshop participation and their role as model science teachers. Canadian Journal of Psychology. Kathy Cabe Trundle (2009). Diperolehi dari www.pdf.358044 3.utm.R. The Ohio State University. Diperolehi daripada http://www.

Ali.sde.Bhd. Science for children (2nd ed. M Quillan et. 156 & 159.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide. 2008. State Board of Education. Sydney: Prentice Hall Australia. al. FISHER CURRICULUM 372. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. A Guide to Early Childhood Program Development. 2004. 2008. Pahang. Shah Alam. pada 26 Februari 2010.). pdf. (2007).ct. Publication & Distributor Sdn. Shah Alam. Rohani Abdullah.Mark K.Bhd. 2003. Oxford fajar Sdn. Bentong.Bhd. Diperolehi dari http://www. Vyogtsky (1984). PTS Publication & Distributor Sdn. Pendidikan Prasekolah. Bentong. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Selangor. Pahang.3044 1 Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004). Suppiah Nachiappan. Sikap & keyakinan guruguru prasekolah dalam pengajaran sains awal. 48 . Bayi Cerdik.Universiti Sains Malaysia. Nani Menon & Rohani Abdullah. Selangor Darul Ehsan. Psikologi Pendidikan. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful