1. Kuasa,hak,merdeka dan maruah adalah tanda? A) Kedaulatan 2. Apakah maksud konsep negara?

C) Kehidupan oleh sekumpulan manusia yang menduduki sesebuah wilayah yg tetap di bawah penyelenggaraan kerajaan 3. Apakah kepentingan utama identiti ruang berlandaskan persempadanan kepada Malaysia? C) Menentukan penandaan kawasan geografi. 4. Kedaulatan bagi sesebuah negara sangat penting untuk B) Menjaga martabat bangsa dan negara 5. Kita perlukan negara kecuali D) Untuk menjadi anggota PBB 6. Yang manakah di antara berikut adalah benar mengenai Kerajaan Persekutuan? D) Kuasa kerajaan dibahagikan antara kerajaan pusat dengan kerajaan2x negeri. 7. Menurut Syed Ahmad Hussien (1996) kerana.... A) Satu rangkaian institusi yg mentadbir masyarakat dan negara 8. (Gambarajah pasal organisasi tertinggi yg jalankan perundangan) 9. Perdagangan di nusantara. Ahli Pelayar? C) Tom Pires 10. Melaka tlh mjadi tumpuan pendakwah setelah Islam disyhtiharkan agama rasmi smsa pemerintahan... - Kedudukan Raja tidak boleh dipersoalkan 11. (xde pulak) 12. Apakah faktor keruntuhan Empayar Sultan Melaka? C) ..............

13. Peranan Temenggung dlm Kesultanan Melayu Melaka? B) Ketua Undang2x, peraturan & keselamatan 14. Pengaruh Ketamadunan Tradisional ke atas pembentukan sosiopolitik melainkan... D) Pengenalan kpd undang2x bertulis spt Perlembagaan & Akta 15. " ................" (Petikan George Nadel). Pernyataan di atas merujuk kepada? D) Imperialisme 16. Faktor menyebabkan British meluaskan pengaruhnya ke atas Tanah Melayu ialah utk mentamadunkan negara yg dijajah. Faktor tersebut merujuk kpd.... B) White and Burden 17. Episod awal campurtangan British di Tanah Melayu bermula dgn peristiwa... B) 18. Usaha awal British camputangan di dlm politik NNM wujud semasa... D) Penjajahan Inggeris-Belanda 19. Sistem Residen yg diamalkan oleh British memperlihatkan bahawa.... B) Kuasa penuh diberikan oleh Residen utk keamanan 20. Semua pernyataan berikut mengenai kegiatan ekonomi semasa penjajahan British di Tanah Melayu adalah benar kecuali? ( x dinyatakan jawapan pulak..carik a dlm note) 21. Kesan Penubuhan Negeri-Negeri Bersatu? (carik dlm note) 22. Pegawai British yg bertanggungjawab utk mendapatkan tandatangan persetujuan Raja2x Melayu berhubung pembentukan Malayan Union ialah? D) Harold Mac Michael 23. Penyataan berikut adalah benar mengenai kesan dasar pecah dan perintah oleh

British kecuali ... (refer note) 24. Penyataan berikut merupakan kepentingan semangat patriotisme terhadap negara kecuali? C) Memperjuangkan keadilan dan kesamarataan 25. Gerakan sosiobudaya kecuali...(Dlm faktor Nasionalisme) A) Tindakbalas pengenalan Sistem Residen 26. Yg manakah merupakan aliran nasionalisme berpunca dpd pendidikan Melayu? C) Maktab Sultan Idris 27. Apakah kelemahan utama sistem pendidikan di Tanah Melayu semasa penjajahan British? B) Tidak ada dasar pembelajaran kebangsaan 28. Kronologi (kene pilih susunan yg betol) D) Malayan Union, PTM, SR, Pilihanraya 29. Apakah sebab org Melayu menentang Malayan Union? B) Perlembagaan M.U digubal tanpa mengambil kira pandangan org Melayu 30. Apakah keputusan penting yg dicapai oleh Persatuan Melayu yg diadakan pd thn 1946? C)....... 31. Antara pernyataan berikut, apakah yg tidak benar mengenai penubuhan Persekutuan Melayu 1948? C) Singapura digabungkan 32. Apakah pembaharuan pentadbiran yg dijalankan oleh Jepun semasa di Tanah Melayu? A) Jepun mengamalkan pentadbiran secara berpusat

33. Apakah tujuan Sistem Ahli? B) Memberi latihan 34. (Perk. Perlembagaan) ..Bahasa Melayu - 152, Hak istimewa org Melayu - 153, Agama Islam - 3. 35. Apakah fungsi penubuhan jawatankuasa perundingan perpaduan Malaysia? D) Menerangkan konsep gagasan Malaysia kepada penduduk Sabah & Sarawak 36. Tujuan penubuhan Suruhanjaya Cobbold pada 1961 ialah untuk....? . Reply:

Tip Kenegaraan 1. Apakah itu Negara? 2. Kenapa kedaulatan penting? 3. Kepentingan kebudayaan? 4. Apakah maksud kerajaan 5. Fungsi tiga elemen ( kehakiman, eksekutif, perundangan) 6. Kerajaan persekutuan 7. Kepentingan utama masyarakat tradisi dalam proses membentuk Negara? 8. Cirri-ciri social dan politik kerajaan Melaka(dulu) 9. Apakah maksud “white man burden” 10. Bilakah campur tangan British di tanah Melayu 11. Factor utama membangkit semangat kebangsaan 12. Konolisme (maksud) 13. Apakah punca penentangan orang melayu kepada British 14. Kesan penubuhan Negara-negara bersekutu 15. Tugas utama residen 16. Siapakah nasionalisme yang berjuang melalui akbar dan kesasteraan 17. Faktok utama cina dan india berhijirah ke T.M(tanah melayu) 18. Knologi kemerdakaan (susun). Langkah –langkah kemerdekaan 19. Negara-negara yang di bawah kerajaan Siam 20. Pembaharuan pentadbiran Jepun / Pentadbiran Jepun 21. Perlembagaan dalam isu social (Bahasa, kebudayaan, ketuanan Malayu…..) 22. Fungsi jawatan perpaduaan Malaysia 23. Suruhanjaya Cobbold 24. Apakah maksud demokrasi berpalimen , Raja berlembagaan 25. Proses penubuhan rang undang-undang (bacaan pertama, kedua…) 26. Bila rancangan penubuhan Malaysia 27. Strategi dasar pembangunan nasional 28. Teras dasar wawasan Negara, strategi pendidikan kebangsaan 29. Matlamat keudayaan Negara, dasa pertanian 30. Bentuk kebudayaan nasinanl 31. Dasar penswastaan 32. Felda ialah hasil-hasil buah fikiran siapa 33. Faktor penolakan prisip barat 34. Faktor mengalakan paradigma

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful