You are on page 1of 23

ANDRA CIUFU

O BOABĂ DE ENGLEZĂ

ORADEA
2021

ISBN 978-973-0-34460-8
Copyright © 2021 - S.C. ACENTER CURSURI S.R.L.

S.C. ACENTER CURSURI S.R.L.


Sediu social – Oradea, Bihor
Str. Feleacului, nr. 3
E-mail: info@acenter.ro
Web: www.acenter.ro

DESIGN: S.C. COLORS ART DESIGN CONCEPT SRL

AUDIO: PRO SOUND STUDIO - ORADEA

IMAGINI: www.freepik.com

2
Mulțumiri:

Robert Berki
SC COLORS ART DESIGN CONCEPT SRL

3
CUPRINS

LESSON 1 (LECŢIA 1) 9
Conversational Phrases (Formule conversaţionale) 9
A. The Alphabet (Alfabetul) 9
B. Introductions (Prezentări) 11
C. Greetings (Salutări) 12
D. Farewell (Rămas bun) 14

LESSON 2 (LECŢIA 2) 18
Personal Pronouns and The Verb TO BE (Pronumele Personale şi Verbul A FI) 18
A. Personal Pronouns (Pronumele Personale) 18
B. The Verb TO BE (Verbul A FI) 20

LESSON 3 (LECŢIA 3) 30
Countries, Nationalities, and Languages (Ţări, Naţionalităţi şi Limbi) 30
• Where are you from? (De unde eşti?) 32
• What nationality are you? (Care este naţionalitatea ta?) 33
• Where do you live? (Unde locuieşti?) 34
• What language(s) do you speak? (Ce limbă/i vorbeşti?) 34

LESSON 4 (LECŢIA 4) 35
Numbers (Numere) 35
• How old are you? (Câţi ani ani?) 37
Telephone Numbers (Numere de telefon) 38
• What is your telephone number? (Care este numărul tău de telefon?) 38
• How much is it? (Cât costă?) 41

LESSON 5 (LECŢIA 5) 43
Jobs (Meserii) 43
• What do you do? (Cu ce te ocupi?) 43
Meeting new people (Să ne cunoaştem) - I - 47

LESSON 6 (LECŢIA 6) 49
WH Questions (Ȋntrebări cu WH) 49

4
LESSON 7 (LECŢIA 7) 52
Feelings and Emotions (Sentimente şi Emoţii) 52
• How are you feeling today? (Cum te simţi azi?) 53

LESSON 8 (LECŢIA 8) 56
The Verb TO HAVE (Verbul A AVEA) 56

LESSON 9 (LECŢIA 9) 67
Possessive Adjective (Adjectivul Posesiv) 67
• My Family (Familia mea) 69

LESSON 10 (LECŢIA 10) 73


Adjectives describing physical appearance (Adjective care descriu ȋnfăţişarea) 73
• What do you look like? (Cum arăţi?) 74
• What does he/she look like? (Cum arată el/ea?) 77
• What is your favourite colour? (Care este culoarea ta preferată?) 79

LESSON 11 (LECŢIA 11) 81


Indefinite Articles (Articolul Nehotărât) 81

LESSON 12 (LECŢIA 12) 85


The Plural of Nouns (Pluralul Substantivelor) 85

LESSON 13 (LECŢIA 13) 94


This, That, These, Those 94
Meeting new people (Să ne cunoaştem) - II - 98
• Let me introduce you to (Mr./Ms.) … 98
• Let’s make new friends 100

LESSON 14 (LECŢIA 14) 103


At the Restaurant (La Restaurant) 103
• What would you like to eat/drink? (Ce doriţi să mâncaţi/beţi?) 104
• What can I get you? (Cu ce vă pot servi?) 106
• A party of? (O masă pentru câte persoane?) 108
• Welcome to John’s Restaurant 111
• Welcome to Sweet Life 114

5
LESSON 15 (LECŢIA 15) 117
Too and Enough (Prea şi Destul) 117
Restaurant Complaints (Reclamaţii la Restaurant) 119

LESSON 16 (LECŢIA 16) 122


Adjectives and their opposites (Adjectivele şi opusul lor) 122

LESSON 17 (LECŢIA 17) 128


Can and Can’t 128

LESSON 18 (LECŢIA 18) 133


Present Simple (Prezentul Simplu) 133

LESSON 19 (LECŢIA 19) 157


Telling the Time (Exprimarea Timpului) 157
• Excuse me. What time is it? (Mă scuzaţi. Cât este ora?) 160

LESSON 20 (LECŢIA 20) 164


What is your daily routine? (Care este rutina ta zilnică?) 164

LESSON 21 (LECŢIA 21) 170


Free time and Hobbies (Timpul liber şi Pasiuni) 170
• What do you like doing in your free time? (Ce ȋţi place să faci ȋn timpul liber?) 172
• Can you describe your hobby? (Ȋţi poţi descrie pasiunea?) 174

LESSON 22 (LECŢIA 22) 179


Days and Dates (Zile şi Date) 179
• What day is it today? (Ce zi este astăzi?) 179
• What is the date today? (Ce dată este astăzi?) 182
• Years (Ani) 184
• Exprimarea datei 185
• Let’s make a reservation (Să facem o rezervare) 188

LESSON 23 (LECŢIA 23) 191


The Weather (Vremea) 191
• What’s the weather like today? (Cum este vremea astăzi?) 194
• The Weather Forecast (Buletinul Meteo) 194

6
LESSON 24 (LECŢIA 24) 197
A, An & Some (Un/O şi Nişte) 197
• What do you need? (De ce anume ai nevoie?) 199

LESSON 25 (LECŢIA 25) 201


My shopping list (Lista mea de cumpărături) 201
• At the grocery store (La aprozar) 207
• What do you have for breakfast? (Ce mănânci la micul dejun?) 210

LESSON 26 (LECŢIA 26) 212


Some & Any 212
• Mary’s Grocery Store 214

LESSON 27 (LECŢIA 27) 216


There is & There are (Este şi Sunt) 216

LESSON 28 (LECŢIA 28) 219


At the supermarket (La supermarket) 219
• What are you looking for? (Ce anume căutaţi?) 219
• At the checkout counter (La casă) 222

LESSON 29 (LECŢIA 29) 225


Clothes (Haine) 225
• Shopping for clothes (La cumpărături de haine) 230

LESSON 30 (LECŢIA 30) 234


Prepositions of place (Prepoziţii de loc) 234

LESSON 31 (LECŢIA 31) 242


Travelling around the world (Călătorie ȋn jurul lumii) 242
At the Airport (La Aeroport) 242
• At the Check-in Desk (La biroul de ȋnregistrare) 246
• Checking through security (Controlul de securitate) 249
• On the plane (Ȋn avion) 251
• At the Information Desk (La Biroul de Informaţii) 255

7
LESSON 32 (LECŢIA 32) 257
I love this city! (Iubesc acest oraş!) 257
• The Definite Article (Articolul hotărât THE) 259

LESSON 33 (LECŢIA 33) 264


Ask and give directions (Cere şi oferă indicaţii) 264
• Prepositions of place (Prepoziţii de loc) 264
• Excuse me, where is the art museum? (Mă scuzaţi, unde este muzeul de artă?) 267
• How do I get to the art museum? (Cum ajung la muzeul de artă?) 268
• Which way? (Pe unde să o luăm?) 270

LESSON 34 (LECŢIA 34) 273


At the Hotel (La Hotel) 273
• Check-in at the reception (Cazare la hotel) 275

LESSON 35 (LECŢIA 35) 279


Complaints and Requests (Plângeri şi Solicitări) 279

TESTE 282

PLANŞE 290

RĂSPUNSURI 299

8
LESSON 1 CONVERSATIONAL PHRASES
LECŢIA 1 FORMULE CONVERSAŢIONALE

A. The Alphabet (Alfabetul)

1. Ascultaţi şi repetaţi:

Letter Phonetic Transcription Letter Phonetic Transcription


(Litera) (Transcrierea Fonetică) (Litera) (Transcrierea Fonetică)
A [eɪ] N [ɛn]
B [biː] O [oʊ]
C [siː] P [piː]
D [diː] Q [kjuː]
E [iː] R [ɑːr]
F [ɛf] S [ɛs]
G [dʒiː] T [tiː]
H [eɪtʃ] U [juː]
I [aɪ] V [viː]
J [dʒeɪ] W [ˈdʌbəl.juː]
K [keɪ] X [ɛks]
L [ɛl] Y [waɪ]
M [ɛm] Z [zɛd]

2. Ascultaţi şi repetaţi:

• P [pi] → B [biː]
• G [dʒiː] → J [dʒeɪ]
• B [biː] → V [viː]
• U [juː] → O [oʊ]
• E [iː] → I [aɪ]
• U [juː] → W [ˈdʌbəl.juː]
• A [eɪ] → R [ɑːr]

9
CONVERSATIONAL PHRASES
A. The Alphabet (Alfabetul)
FORMULE CONVERSAŢIONALE

3. Alegeţi litera care corespunde următoarelor sunete:

a. [ i ː ] = A | E | I e. [eɪ] = A | I | E i. [ juː] = I | U | W
b. [eɪtʃ] = C | K | H f. [siː] = S | C | I j. [ oʊ] = O | I | U
c. [ k e ɪ ] = W | K | I g. [aɪ] = E | I | A k. [ ɑːr ] = A | R | U
d. [waɪ] = W | U | Y h. [dʒeɪ] = J | G | V l. [ ˈ dʌbə l.juː] = I | U | W

4. Completaţi spaţiile libere cu literele care lipsesc:

a) N ___ P e) T ___ V i) D ___ F


b) ___ B ___ f) G ___ I j) R ___ T
c) J ___ L g) W ___ Y k) O P ___
d) U ___ W h) F ___ H l) I ___ K

5. Spuneţi pe litere următoarele nume:

FIRST NAME SURNAME / LAST NAME FULL NAME


PRENUME NUME NUMELE COMPLET
M-A-R-I-A B-O-N-T-E-A Maria Bontea
C-A-T-A-L-I-N H-O-D-I-S-A-N Cătălin Hodişan
W-I-L-L-I-A-M S-M-I-T-H William Smith
J-O-H-N K-A-Y John Kay
D-O-R-I-N-A M-A-R-I-N-E-S-C-U Dorina Marinescu
M-I-C-H-A-E-L R-O-W-E Michael Rowe
K-A-T-H-E-R-I-N-E P-R-E-S-L-E-Y Katherine Presley
G-E-O-R-G-E M-A-R-S George Mars
J-O-S-E-P-H C-O-N-R-A-D Joseph Conrad
Your name
__________________ __________________
(Numele dumneavoastră)

6. Introduceţi următoarele nume în coloana potrivită:

John; Marinescu; Abbott; Corina; Albu; Lionel; Clinton; Angela; Petrescu; Terry; Barton; Anca;

FIRST NAME SURNAME

10
CONVERSATIONAL PHRASES
B. Introductions (Prezentări)
FORMULE CONVERSAŢIONALE

What is your name? How do you spell your name?


Care este numele tău? Cum se scrie numele tău?

My name is Emily.
E[iː]-M[ɛm]-I[aɪ]-L[ɛl]-Y[waɪ]
Numele meu este Emily.

your = tău/ta my = meu/mea


Ex: Your name is Tom. Ex: My name is Alice.

7. Formaţi ȋntrebări şi răspunsuri punând cuvintele ȋn ordinea corectă. Citiţi pe litere


numele persoanelor:
a. (What/your name/is)?: What is your name?
(My name/Anca Petrescu/is): My name is Anca Petrescu.
(How/spell/do/your/you/name)?: How do you spell your name?
(Anca Petrescu): A-N-C-A P-E-T-R-E-S-C-U.

b. (What/your name/is)?: _______________________________________________________________


(My name/Waylon Dalton/is): __________________________________________________________
(How/spell/do/your/you/name)?: ________________________________________________________
(Waylon Dalton): ____________________________________________________________________

c. (What/your name/is)?: _______________________________________________________________


(My name/Justine Henderson/is): _______________________________________________________
(How/spell/do/your/you/name)?: ________________________________________________________
(Justine Henderson): __________________________________________________________________

d. (What/your name/is)?: _______________________________________________________________


(My name/Marcus Cruz/is): ____________________________________________________________
(How/spell/do/your/you/name)?: ________________________________________________________
(Marcus Cruz): ______________________________________________________________________

e. (What/your name/is)?: _______________________________________________________________


(My name/Angela Walker/is): ___________________________________________________________
(How/spell/do/your/you/name)?: _______________________________________________________
(Angela Walker): ____________________________________________________________________

f. (What/your name/is)?: _______________________________________________________________


(My name/numele dumneavoastră/is): ___________________________________________________
(How/spell/do/your/you/name)?: ________________________________________________________
( ___________ ): ____________________________________________________________________

11
CONVERSATIONAL PHRASES
C. Greetings (Salutări)
FORMULE CONVERSAŢIONALE

Formal English Informal English


Comunicare oficială ȋn limba engleză. Comunicare neoficială ȋn limba engleză.

Formal English Formal English

Good morning. Bună dimineaţa. How do you do? Mă bucur să vă cunosc.


Good afternoon. Bună ziua. How are you? Ce mai faceţi?
Good evening. Bună seara. Nice to meet you. Ȋncântat de cunoştinţă.
Hello! Salut! Good to see you. Mă bucur să vă văd.
Hi! Ciao! How is everything? Cum îţi merge?
Hey! Bună! How are you doing? Ce mai faci?

Informal English Informal English

Formal English How do you do? este o ȋntrebare


folosită exclusiv ȋn comunicarea
oficială la care nu se aşteaptă un
răspuns personal.
I am fine, thank you. Sunt bine, mulţumesc.
Very well, thank you. Foarte bine, mulțumesc. Răspundeți interlocutorului
Pretty well.What about you? Binişor, dumneavoastră? repetând aceleași cuvinte:
Terrific. And you? Minunat. Tu?
Great, thanks! Excelent, merci. Ex: Marcus Clark: How do you do?
John Black: How do you do?

Informal English Mr. (domnul) + surname


Ex: Mr. Jackson = domnul Jackson

8. Citiţi şi traduceţi ȋn limba română următorul dialog: Mrs. (doamna-căsătorită) + surname


Ex: Mr. and Mrs. Smith = domnul şi
doamna Smith

Ms. (doamna) + surname


Ex: Ms. Bratu = doamna Bratu

George Mars: Good morning, Ms. Henderson.


Justine Henderson: Good morning, Mr. Mars.
George Mars: How are you today?
Justine Henderson: I am fine, thank you. What about you?
George Mars: Very well, thank you.
12
CONVERSATIONAL PHRASES
C. Greetings (Salutări)
FORMULE CONVERSAŢIONALE

9. Completaţi spaţiile libere cu următoarele cuvinte: morning afternoon evening

a. Good __________________ b. Good __________________ c. Good __________________

10. Potriviţi cuvintele din coloana A cu cele din coloana B:

A B
1. How do f a. fine, thank you.
2. I am b. see you.
3. How c. doing?
4. Pretty well. What d. about you?
5. Good to e. you?
6. Nice f. you do?
7. Terrific. And g. to meet you.
8. How are you h. are you?

11. Alegeţi traducerea corectă a următoarelor formule de conversaţie uzuală:

A B
1. Great, thanks. d a. Foarte bine, mulțumesc.
2. Hello! b. Bună seara.
3. How is everything? c. Sunt bine, mulţumesc.
4. Good evening. d. Excelent, merci.
5. Very well, thank you. e. Cum îţi merge?
6. How are you doing? f. Bună ziua.
7. I am fine, thank you. g. Salut!
8. Good afternoon. h. Ce mai faci?

12. Completaţi spaţiile libere cu literele care lipsesc:

G _ OD TH _ NK _
GR _ A _ M _ RN _ NG
H_ T_A_K Y_U
TE _ RIF _ C AF _ ERN _ _ N
EV _ N _ NG H_Y

13
CONVERSATIONAL PHRASES
D. Farewell (Rămas bun)
FORMULE CONVERSAŢIONALE

Formal English Sir (domnule)


Ex: Have a nice evening, sir.
Madam (doamnă)
Good bye, sir. La revedere, domnule. Ex: Have a good day, madam.
Good night, madam. Noapte bună, doamnă.
Sir Jackson
Have a good/nice day. O zi bună. Madam Bratu
Have a nice evening. O seară plăcută.
See you at work. Ne vedem la muncă.
See you tomorrow. Ne vedem mâine.
See you later. Ne vedem mai târziu.
at = la
See you around. Ne mai vedem.
Ex: See you at school.
Take care! Ai grijă de tine! Ne vedem la şcoală.
Keep in touch! Ţinem legătura!
Bye-bye! Pa-Pa!

Informal English

13. Citiţi şi traduceţi următoarele dialoguri:

Andrew Miller: Good afternoon, madam. Tom: Hello!


Linda Jones: Good afternoon, sir. Klara: Hi!
Andrew Miller: How are you? Tom: How are you doing?
Linda Jones: Very well, thank you. Klara: Great, thanks. You?
Andrew Miller: Have a nice evening. Tom: Terrific!
Linda Jones: Thank you. Good bye! Klara: See you around.

14. Potriviţi cuvintele din coloana A cu cele din coloana B:

A B

1. Keep in f a. nice day.

2. See you at b. care!

3. Have a c. you tomorrow.

4. Good bye, d. around.

5. See e. night, madam.

6. See you f. touch!

7. Take g. sir.

8. Good h. work.

14
CONVERSATIONAL PHRASES
D. Farewell (Rămas bun)
FORMULE CONVERSAŢIONALE

15. Alegeţi răspunsul corect:

a. How is everything? See you at work. Great, thanks.


b. How are you? Take care! I am fine, thank you.
c. What is your first name? Mary Conrad
d. See you later! Bye! Hello!
e. How are you doing? Keep in touch! Terrific. And you?
f. What is your surname? Andrei Crişan
g. How do you do? Great, thanks. How do you do?
h. Hi! Hey! See you around.

16. Alegeţi varianta corectă:

What about you? Good morning,__________Rowe.


a. What b. Good c. Night a. sir b. Ms. c. madam

__________ in touch! See you__________!


a. Keep b. So c. Good a. later b. morning c. night

Terrific! And__________? Good afternoon, __________.


a. too b. you c. hi a. sir b. Mr. c. Ms.

Have a__________evening. My__________name is Mary.


a. bye b. nice c. everything a. surname b. first c. sir

__________to see you. __________do you do?


a. Hello b. What c. Good a. How b. Have c. Nice

How do you__________your name? Pretty__________. What about you?


a. keep b. spell c. take a. well b. later c. thanks

17. Completaţi cu următoarele cuvinte:

at work morning bye later tomorrow afternoon around night

morning ________

________ GOOD ________ ________ SEE YOU ________

________ ________

15
CONVERSATIONAL PHRASES
D. Farewell (Rămas bun)
FORMULE CONVERSAŢIONALE

18. Completaţi spaţiile libere cu literele care lipsesc:

B __ E EV __ NI __ G
L __ TER N __ CE
TO __ CH S __ R
T __ MO __ R __ W M __ DAM
K __ EP D __ Y
SE __ T __ KE CA __ E

19. Completaţi tabelul cu următoarele expresii:

I am fine, thank you. Bye-bye! Good night, madam.

See you around. Have a good day, sir. How is everything?

Great, thanks. Nice to meet you, Ms. Black. How do you do?

Formal English Informal English

Bye-bye!

20. Completaţi dialogurile cu următoarele cuvinte:

Have well meet you Bye What Thank See sir Michael
about your My fine Nice Good

Michael: Hello! What is your name?


Martha: Hi! _______ name is Martha. What is_______ name? too = de asemenea
Michael: My name is ________ Ex: Good to see you, too.
Martha: Nice to ________ you, Michael.
Michael: _________ to meet you, too.
Martha: ________ you around!
Michael:________ -Bye!

Dana: Good afternoon, ________. How are ________ today?


Andrew Miller: Very ________ thank you. What ______ you?
Dana: I am ________, sir. Thank you.
Andrew Miller: ________ bye!
Dana: ________ a nice evening.
Andrew Miller: ________ you.

16
CONVERSATIONAL PHRASES
FORMULE CONVERSAŢIONALE

21. Completaţi dialogul cu următoarele cuvinte:

you What later How Ms. I Good Jones Pretty

Lilly: Good morning, Ms. Jones.


Ms. Jones: Hello!__________to see you, Lilly.
Lilly:__________are you today?
Ms. Jones:__________well. __________about you?
Lilly:__________am fine, thank ___________ .
Ms. Jones: See you__________, Lilly.
Lilly: Good bye, Ms.__________!

22. Puneţi următoarele cuvinte ȋn ordinea corectă:


a. your/What/name?/is: What is your name?
b. do?/How/you/do: _____________________________________________________________________
c. name/Carlos./My/is/first: _______________________________________________________________
d. And/Terrific./you?: ___________________________________________________________________
e. are/How/doing?/you: __________________________________________________________________
f. last/How/you/name?/your/spell/do: _______________________________________________________
g. in/Keep/touch!: ______________________________________________________________________
h. to/you./meet/Nice: ____________________________________________________________________
i. thank/well,/you./Very: _________________________________________________________________
j. a/Have/evening./nice: __________________________________________________________________
k. White./last name/My/is: _______________________________________________________________
l. at/See/work!/you: _____________________________________________________________________
m. night,/madam./Good: _________________________________________________________________

23. Traduceţi următoarele propoziţii ȋn limba engleză:


a. Ne vedem mai târziu. __________________________________________________________________
b. Ai grijă de tine! ______________________________________________________________________
c. La revedere, domnule. _________________________________________________________________
d. O zi bună. __________________________________________________________________________
e. Excelent, merci. ______________________________________________________________________
f. Mă bucur să vă văd. ___________________________________________________________________
g. Sunt bine, mulţumesc. _________________________________________________________________
h. Mă bucur să vă cunosc. ________________________________________________________________
i. Ȋncântat de cunoştinţă. _________________________________________________________________
j. Noapte bună, doamna Popescu. _________________________________________________________
k. Ce mai faci? _______________________________________________________________________

17
PERSONAL PRONOUNS AND THE VERB TO BE
PRONUMELE PERSONALE ȘI VERBUL A FI
B. The Verb TO BE (Verbul A FI)

Negativ

Singular Plural

I am not = Eu nu sunt We are not = Noi nu suntem

You are not = Tu nu eşti You are not = Voi nu sunteţi

He is not = El nu este
She is not = Ea nu este They are not = Ei/Ele nu sunt
It is not = (*) nu este

Să observăm:

Afirmativ She is busy. They are tired.


Interogativ Is she busy? Are they tired?
Negativ She is not busy. They are not tired.

Vocabular 4

hospital = spital big = mare


doctor = doctor difficult = dificil
exercise = exerciţiu hungry = flămând
email address = adresă de email empty = gol
mother = mamă sad = trist
young = tânăr Italy = Italia

17. Completaţi cu forma corectă a verbului TO BE la negativ:

a. It is not a hospital. g. She ____ sad. She’s happy. m. He ____ a doctor.


b. You ____ thirty years old. h. We ____ doctors. n. I ____ late.
c. We ____ hungry. i. Mary and Jo ____ tired. o. You ____ a young student.
d. I ____ Michael. I am Tim. j. It ____ my email address. p. It ____ empty.
e. They ____ young. k. Dan and I ____ old friends. q. You and Tim ____ sad.
f. He ____ from Italy. l. It ____ a difficult exercise. r. Ms. Albu ____ my mother.

18. Completaţi cu am not/is not/are not:

a. Your bag is not empty. f. Diana ______ sad.


b. We ______ angry. g. Mr. Barbu ______ a teacher.
c. You ______ busy. h. My dog ______ hungry.
d. It ______ a big school. i. They ______ from Italy.
e. Your name ______ Emily. j. He ______ my father.

25
THE PLURAL OF NOUNS
PLURALUL SUBSTANTIVELOR

Substantivele terminate în -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o primesc la plural “-es” care se pronunţă [iz]:

Ex: bus → buses: It is a bus. → They are buses.


watch → watches: She has an old watch.→ She has two old watches.

Excepţii: radio (radio) → radios; photo → photos;

Vocabular 1

sandwich = sandviş class = clasă/oră (de curs)


match = chibrit wish = dorinţă
box = cutie tomato = roşie
church = biserică potato = cartof

4. Treceţi următoarele substantive la plural:

Singular Plural Singular Plural


sandwich sandwiches match
wish toothbrush
tomato photo
box glass
church class
potato radio

5. Completaţi cu pluralul substantivelor din paranteză:

a. Has Lina got many dresses (dress)? h. She has four ___________ (potato).
b. My aunt hasn’t got many ___________ (photo). i. We have English ___________ (class).
c. Her husband has two ___________ (toothbrush). j. They aren’t big ___________ (box).
d. Has Mary got three ___________ (tomato)? k. Have you got two ___________ (match)?
e. They aren’t ___________ (glass). l. You and Ann have many ___________ (watch).
f. We haven’t got two ___________ (sandwich). m. They are big ___________ (bus).
g. I have two ___________ (wish). n. Our uncle has got six ___________ (radio).

6. Treceţi următoarele propoziţii la plural:

a. He has a red watch. → They have red watches. e. She has a new radio. →
b. It is a beautiful church. → f. It isn’t an old photo. →
c. It is a small match. → g. You have a new toothbrush. →
d. I have a big tomato. → h. The glass is empty. →

86
LESSON 31 TRAVELLING AROUND THE WORLD
LECŢIA 31 CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMII

AT THE AIRPORT
LA AEROPORT
Vocabular 1

to pack = a împacheta departure = plecare


to unpack = a despacheta arrival = sosire
luggage = bagaj airline = companie aeriană
carry-on bag = geantă de mână customs = vamă
passport/ID = paşaport/carte de identitate check-in desk = ghişeu de ȋnregistrare
boarding pass = tichet de ȋmbarcare gate = poartă

1. Alegeți varianta corectă. Potriviți răspunsurile cu următoarele imagini:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

a. I always pack/unpack my bags a day before I go on holiday.


b. Is this your ID/luggage ? What do you have in it?
c. Do you know where arrival/gate 8 is?
d. Can you see the departure/luggage gate on the left?
e. Can you airline/unpack these bags for me? I’m too tired to do it.
f. We need to go through customs/passport first.
g. You need to show your ID at the carry-on bag/check-in desk.
h. Which airline/customs do you prefer?
i. You can take this unpack/carry-on bag with you.
j. I can’t find my boarding pass/departure! Is it in your bag?
k. Can I see your check-in desk/passport, please?
l. The arrival/ID gate is behind you.

242
LESSON 34 AT THE HOTEL
LECŢIA 34 LA HOTEL

Vocabular 1

lobby = hol stairs = scări


front desk = recepţie elevator/lift = lift
check-in = ȋnregistrare; cazare free of charge = gratis
check-out = predare cameră housekeeping = menaj
single room = camera de o persoană view = privelişte
double room = camera dublă guest = oaspete
twin room = camera cu două paturi swimming pool = piscină
at the moment = momentan sea = mare
maid = cameristă mountain = munte
towel = prosop room service = servire ȋn cameră
bed = pat wake-up call = apel de trezire

1. Alegeţi varianta corectă. Potriviţi răspunsurile cu următoarele imagini:

1 2 3 4

5 6 7 8

a. Room service/Wake-up call. How can I help you?


b. Is the minibar free of charge/sea?
c. I would like to book a lobby/double room.
d. We have a house in the mountains/elevator.
e. Can you please change our pool/towels?
f. Do you have an indoor swimming/twin pool?
g. Can you please hold the wake/elevator?
h. There are only four maids/service in this hotel.

273
Copyright © 2021 - S.C. ACENTER CURSURI S.R.L.

Acesta este doar un preview. Varianta completa care contine 320 de pagini si
peste 2 ore de audio se poate achizitiona de pe invatam-engleza.ro

322

You might also like