KERJA KURSUS SEJARAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH 21/2

TAJUK:Pihak Berkuasa Tempatan,Majlis Daerah/Majlis Daerah Kecil

Nama Calon:Muhd.Isyraq Bin Hairin Suhaili Nombor Kad Pengenalan:960408-12-6431 Nama Sekolah:Sekolah Menengah Agama Islamiah Tambunan Guru Penilai:Cikgu Faizal Zakaria

Tandatangan pelajar ___________________

Tandatangan pemeriksa ____________________

1

Senarai Kandungan

Tajuk
TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN -Institusi Pentadbiran Tempatan -Latar Belakang -Peranan -Perkembangan RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN ESEI

Muka surat
1 2 3 4 5 6 6 9 14 16 18 19 22 23

2

Terima kasih juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru Sejarah saya.Cikgu Faizal Zakaria yang telah memberikan semangat.Mereka telah memberi kerjasama yang baik untuk saya menyiapkan kerja kursus ini. 3 .Sokongan moral dan kewangan yang telah diberikan amat bermakna bagi saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Akhir sekali.terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan Kerja Kursus Sejarah saya kali ini.Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengetua.yang telah memberikan maklumat yang diketahui oleh mereka dan memberi cadangan yang baik kepada saya semasa menjalankan kerja kursus ini. Tidak ketinggalan juga rakan-rakan yang telah banyak membantu saya dalam membuat kerja kursus ini.Ustaz Zainuddin Mahmud kerana mengizinkan kami membuat kerja kursus PMR.dan bimbingan.PENGHARGAAN Syukur ke hadrat Illahi dengan limpah nikmat dan kurnianya saya dapat menyiapkan laporan Kerja Kursus Sejarah (KKS) ini dengan sempurna.tunjuk ajar. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa saya.Beliau telah memberikan keyakinan kepada saya untuk menjayakan projek ini.

4.Sejarah tentang Pihak Berkuasa Tempatan. 5.persekitaran yang teratur.OBJEKTIF KAJIAN 1.sistematik. 4 .Mewujudkan bandar/pekan yang teratur.Memberikan peluang kepada penduduk tempatan mentadbir di peringkat tempatan melalui pelantikan ahli-ahli Majlis Daerah Keningau.Menanamkan semangat patriotisme didalam diri saya dan juga kalangan generasi muda melalui kajian ini.Pada yang sama membantu kerajaan dalam perlaksanaan pembangunan sosio ekonomi untuk meningkatkan ekonomi penduduk tempatan. 2.indah dan selesa. 3.

3.kaedah ini dilakukan untuk memperoleh maklumat berkaitan latar belakang (MDK).RUJUKAN:Saya telah menjalankan rujukan terhadap buku QRC EP4.Kaedah ini dipilih bertujuan melihat keadaan dan suasana kawasan (MDK). 4.PEMERHATIAN:Kaedah ini dilakukan sekitar kawasan rumah Persekutuan (MDK).1962. 5 .PENYELIDIKAN:Saya telah menjalankan penyelidikan di perpustakaan Untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan.MDK2 dan buku-buku yang berkaitan.Kaedah-kaedah kajian adalah seperti berikut: 1.semua maklumat ini saya analisis agar ia bersesuaian dengan kajian yang dijalankan.TEMUBUAL: kami telah menyediakan sehelai kertas menemubual responden secara berkumpulan selepas sesi sumbang saran dalam kelas bersama guru sejarah kami.KAEDAH KAJIAN Dalam usaha saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah PMR 2011 ini. 2.kemudian saya menggunakan borang-borang tersebut untuk mendapatkan maklumat daripada 1 orang responden di kawasan kajian.saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian.Saya juga telah mengunjungi Rumah persekutuan MDK bagi mendapatkan maklumat tentang (PBT).Saya juga telah mengambil kesempatan untuk mengambil maklumat penting di tempat (MDK).

Lokasi daerah Keningau berdekatan dengan rumah wilayah persekutuan dan berdepan dengan kompleks.40 darjah garis lintang(latitude)dan 116-116. Misi atau matlamat bagi (MDK) ialah untuk menjadikan Bandar Keningau sebagai Majlis Pembandaran Keningau yang terancang.HASIL KAJIAN 1.Daerah Keningau terletak diantara 5-5.manakala disebelah barat pula bersempadan Sementara itu disebelah timur laut pula bersempadan dengan daerah papar.Disebelah Timur bersempadan dengan daerah Kinabatangan.Disebelah utara daerah Keningau bersempadan dengan daerah Tambunan dan di sebelah selatan dengan daerah Nabawan.sihat.sejahtera dan berbudaya melalui: >Pengurusan Majlis yang berkualiti >Berpendapatan yang mencukupi >Mewujudkan masyarakat yang bermadani >Menjadikan alam persekitaran yang bersih dan sihat 6 .35 darjah garis bujur(longitude).Institusi Pentadbiran Tempatan Nama rasmi bagi Pihak Berkuasa Tempatan ialah Majlis Daerah Keningau/MDK.

sihat.sejahtera dan berbudaya menjelang Tahun 2012.Bagi visi pula ialah kearah Majlis Pembandaran Keningau yang terancang. 7 .

cukai taksiran telah mula dilaksanakan Perkhidmatan Majlis seperti pemungut sampah. Maka Majlis Daerah Keningau telah bercadangkan agar kawasan percukaian diperluaskan daripada 551 ekar kepada 3.2.pemotongan rumput dan pemasangan lampu jalan raya juga disediakan pada tahun 2005.Apin-apin 4 ekar dan Bingkor hanya 5 ekar sahaja. Kawasan perkadaran telah ditambah seluas 65 ekar yang mana dalam kawasan ini mempunyai 4 estat perumahan yang mengandungi 232 buah rumah sahaja.Pada awal tahun 2004.490 ekar yang mana baru sahaja diluluskan pada 18hb Januari 2002. 9 .Kawasan percukaian MDK pada tahun 1964 ialah 466 ekar sahaja dan pada tahun 1990.latar belakang ASAL USUL (MDK) Majlis Daerah Keningau ditubuhkan pada 01hb Januari 1962.Memandangkan hampir kesemua kilang-kilang perindustrian dan estat-estat perumahan adalah terletak di luar kawasan percukaian dan banyak pendudukpenduduk di kawasan ini menikmati perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Daerah Keningau seperti kemudahan awam dan saluran pusat dengan tanpa membayar cukai taksiran.Pada tahun 1960-an Pekan Keningau hanyalah sebuah pekan yang kecil dengan keluasan perkadaran (Township) Majlis Daerah Keningau 531 ekar.

indah dan selesa untuk memberikan peluang kepada penduduk tempatan mentadbir di peringkat tempatan melalui perlantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah Keningau dan pada masa yang sama membantu kerajaan dalam perlaksanaan pembangunan sosio ekonomi untuk meningatkan ekonomi penduduk tempatan. Majlis Daerah Keningau telah mewujudkan Bandar/pekan yang teratur.sistematik. Majlis Daerah Keningau adalah ditubuhkan untuk membantu kerajaan mentadbir di peringkat tempatan atas ”Grass Foot Level” dimana terdapat interaksi maksima di antara Rakyat dan Kerajaan.Secara automatik Pegawai Daerah Keningau adalah Pengerusi Majlis Daerah Keningau manakala Naib pengerusi dipilih salah seorang daripada Ahli-ahli Majlis. 10 .persekitaran yang teratur.Majlis Daerah Keningau mempunyai ahli seramai 19 orang yang dilantik oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah.dan pemotongan rumput berpandukan kepada surat cara Majlis. Seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang lain.Pihak Berkuasa Tempatan biasanya dikaitkan dengan pembersihan .pembuangan sampah.

Berikut adalah senarai aktiviti-aktiviti yang sedang dipertanggungjawabkan kepada Majlis:- >Perkhidmatan sosial >Pembaiki jalan-jalan >Penyelenggaraan taman-taman dan kawasan lapang >Pemasangan dan penyelenggaraan lampu lorong >Penyelenggaraan lorong-lorong >Perlanskapan >Kesihatan alam sekitar Selain itu.390 ekar telah digazet pada 18hb Januari 2002 dan Majlis Bercadang untuk melaksanaan ”Cukai Pintu” ke atas kawasan percukaian baru pada awal tahun 2003.Kawasan percukaian baru seluas 3. 11 .

Contoh undang-undang kecil adalah seperti berikut:>Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am >Jawatankuasa Perancang Bandar dan Pelan-pelan Bangunan/Pembangunan >Jawatankuasa Kesihatan >Jawatankuasa Lalulintas (Traffic Comitee) >Jawatankuasa Percantikan Bandar >Jawatankuasa Tawaran >Jawatan kuasa Apperal dan Tribunal 12 .UNDANG-UNDANG KECIL Untuk melaksanaan secara berkesan akan berfungsi Majlis tujuh Jawatan Kuasa Kecil Tetap telah diwujudkan dan 21 undang-undang kecil telah digubalkan.

>Mewujudkan suasana yang bersih dan sihat.menjual ayam potong.keraian ramai.Gerai-gerai jualan.daging dan lain-lain. >Membina dan menyelenggara parit-parit/jalan raya di bawah jagaan Majlis.Peraturan dan Polisi-polisi Majlis dan kerajaan yang berkaitan dengan Majlis.FUNGSI/PERINCIAN PERANAN >Memberi perkhidmatan pembersihan dan pembuangan sampah sarap dalam bandar dan kawasan-kawasan dalam perkadaran.hotel.mengendali dan menyelaras serta mengawal strategi pembangunan Daerah Keningau menurut dasar-dasar kerajaan Tempatan dan berpandukan Ordinan Kerajaan Tempatan dan undang-undang kecil (MDK).restoran. >Mengawal pembinaan bangunan-bangunan haram/setinggan dalam Kawasan Perkadaran Majlis.Tamu-tamu.ikan.salon rambut. >Mengawal binatang-binatang berkeliaran dalam pekan. >Pengeluaran dan pembaharuan lesen-lesen perniagaan seperti lesen biliat. >Membina dan menyelenggara tandas awam dalam pekan. >Pengurusaan harta-harta Majlis mengikut prosedar dan peruntukan undangundang yang sedia ada.Pasar malam dan Tandas awam. 13 . >Merancang. >Penguatkuasaan dari segi Perundangan. >Merancang serta menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti Pasar Am.

orang awam dan lain-lain.Setiap tahun Pesta Kaamatan diraikan dengan berbagai-bagai acara yang melambangkan betapa kayanya tradisi dan budaya tempatan. 14 .PERANAN Peranan MDK Terhadap:>EKONOMI Sabah mempunyai latar belakang sejarah dan juga komposis masyarakat berbilang kaum serta potensi ekonomi untuk membawa Negeri Sabah kepada kemakmuran yang lebih gemilang.khususnya suku kaum kadazandusun.Pasar malam.Tamu Ground Keningau.Tamu di pekan Bingkor dan Tamu di sook.3.Contohnya. >PENDIDIKAN Peranan MDK terhadap pendidikan ialah memberikan pengetahuan tentang sampah-sampah kepada pelajar.Kebudayaan dan kesenian tradisi ini adalah unik bagi negeri Sabah. >KEBUDAYAAN Mengadakan perayaan seperti Pesta Kaamatan di keningau.Tamu di pekan Apin-apin.Membina dan menyelenggara tandas awam dalam pekan.

Pasar malam dan Tandas awam. 15 .Tamu-tamu.>KEBAJIKAN Peranan MDK terhadap kebajikan biasanya memberikan peluang perniagaan atau mana-mana juga jenis pekerjaan yang diperlukan di pekan Keningau.tempat bersukan dan sebagainya.Contohnya.Merancang serta menyediakan Kemudahan-kemudahan awam seperti Pasar Am.Gerai-gerai jualan.di Tamu Ground Keningau.

16 .Membina dan menyelenggara tandas awam dalam pekan.Mewujudkan suasana yang bersih dan sihat.Merancang.mengendali dan menyelaras serta mengawal strategi pembangunan Daerah Keningau menurut dasar-dasar Kerajaan Tempatan dan berpandukan ordinan Kerajaan Tempatan dan undang-undang kecil Majlis Daerah Keningau.Membina dan menyelenggara parit-parit /jalan raya di bawah jagaan Majlis.pasar malam dan tandas awam.PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN MDK TERHADAP:- >SUMBER KEWANGAN Sumber kewangan bagi MDK ialah menjaga hak atau pengguna harta-harta benda MDK untuk menbantu rakyat jika ada masalah-masalah MDK mempunyai bangunan tersendiri. >KEISTIMEWAAN/KELEBIHAN/KEUNIKAN Keistimewaan/Kelebihan/Keunikan oleh MDK ialah memberi perkhidmatan pembersihan dan pembuangan sampah sarap dalam bandar dan kawasan-kawasan dalam perkadaran.Gerai-Gerai jualan .Merancang serta menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti Pasar Am.4.Tamu-tamu.

>KEMAJUAN YANG DICAPAI Kemajuan yang dicapai oleh MDK ialah menaik taraf Pekan Keningau kepada bandar Keningau untuk mendapat keluasan.peraturan dan polisi-polisi Majlis dan Kerajaan yang berkaitan dengan Majlis.Pengeluaran dan pembaharuan lesen-lesen perniagaan seperti lesen biliat.Bandar Keningau sentiasa bersih.Menjadikan Keningau sebagai pusat pelancongan.Mengawal pembinaan bangunanbangunan haram/setinggan dalam kawasan perkadar Majlis.keraian ramai dan lain-lain.keselesaan dan kemakmuran. 17 . >CABARAN YANG HADAPI Cabaran yang dihadapi oleh MDK ialah menguatkuasaan dari segi perundangan.sihat sejahtera dan makmur.selesa.salon rambut.Mengawal binatng-binatang berkeliaran dalam pekan.

keistimewaan dan keunikan MDK ini yang dapat menarik perhatian saya semasa menjalani Kerja Kursus ini.saya juga dapat menguasai kemahiran membuat penyelidikan dengan tatacara yang betul serta dapat meningkatkan Kemahiran Berkomunikasi.ketabahan.memumpuk semangat patriotisme dan kerjasama antara rakan-rakan semasa menjalankan dan menyelesaikan Kerja Kursus ini dengan sempurna.kejujuran.banyak pengetahuan dan pengajaran yang telah saya pelajari.Nilai kerjasama telah membuatkan saya bersama rakan-rakan berganding bahu untuk mencari maklumat tentang Kerja Kursus Sejarah ini.saya juga dapat menghayati nilai kesabaran.Ketika menjalankan Kerja Kursus ini. Di samping itu.Selepas melakukan Kerja kursus ini. 18 .Saya rasa amat bersyukur sebagai seorang warganegara Malaysia kerana pelbagai sosio ekonomi dan politik yang terdapat di negara yang tercinta ini.saya telah mempelajari tentang peranan. Selepas menjalankan Kerja Kursus Sejarah Pihak Berkuasa Tempatan (MDK).RUMUSAN Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempoh masa yang ditetapkan.Selain itu.

LAMPIRAN 19 .

21 .1 GAMBAR RUMAH PERSKUTUAN MAJLIS DAERAH KENINGAU 20.PETA 1.1 INI CONTOH PETA MAJLIS DAERAH KENINGAU GAMBAR 1.

sabah.RUJUKAN Internet http://www.my/MD.gov.MDK 2 EP4.Harizul Aman Bin Mahat (830923-12-5497) Buku Buku QRC EP4.MDK 1964 22 .Keningau Orang sumber Mohd.1962.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful