A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből

2010. március

Tartalomjegyzék
1. Előzmények ................................................................................................................... 4 2. Célkitűzés...................................................................................................................... 6 3. Tanulmány készítésének módszere .............................................................................. 7 4. A közszolgáltatás területi jellemzői .............................................................................. 10 4.1. Közszolgáltatók tevékenységi területei .............................................................. 11 4.1.1 Közszolgáltatók listája .............................................................................. 11 4.1.1.1 Baranya megye ............................................................................... 12 4.1.1.2 Bács-Kiskun megye ......................................................................... 13 4.1.1.3 Békés megye .................................................................................. 14 4.1.1.4 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ........................................................ 15 4.1.1.5 Csongrád megye ............................................................................. 16 4.1.1.6 Fejér megye .................................................................................... 17 4.1.1.7 Győr-Moson-Sopron megye ............................................................ 18 4.1.1.8 Hajdú-Bihar megye .......................................................................... 19 4.1.1.9 Heves Megye .................................................................................. 20 4.1.1.10 Jász-Nagykun-Szolnok megye ...................................................... 21 4.1.1.11 Komárom-Esztergom megye ......................................................... 22 4.1.1.12 Nógrád megye ............................................................................... 23 4.1.1.13 Pest megye ................................................................................... 24 4.1.1.14 Somogy megye ............................................................................. 25 4.1.1.15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ................................................... 26 4.1.1.16 Tolna megye ................................................................................. 27 4.1.1.17 Vas megye .................................................................................... 28 4.1.1.18 Veszprém megye .......................................................................... 29 4.1.1.19 Zala megye ................................................................................... 30 4.2. A regionális hulladéklerakók kialakulása, helyzete ............................................. 31 4.2.1 2009. július 16. után tovább működő települési szilárd hulladéklerakók jegyzéke ....................................................................... 31 4.2.2 Hulladéklerakók összesített adatai ............................................................ 32 4.3. Összegzés ......................................................................................................... 36 5. A lakossági hulladékkezelés fajlagos költségei ............................................................ 40 5.1. Lakossági hulladékkezelés fajlagos költségei a lerakó 10 km-es körzetén belül összesített átlag adatok ....................................... 40 5.2. Összegzés ......................................................................................................... 43 6. Hulladékkezelési díjak alakulása ................................................................................. 48 6.1. Lakossági hulladékkezelés átlagdíjai 50000 lakos feletti referenciatelepüléseken............................................................................................ 50 6.2. Lakossági hulladékkezelés díjai 10000–50000 lakos közötti referenciatelepüléseken ................................................................................ 52 6.3. Lakossági hulladékkezelés díjai 2000–10000 lakos közötti referenciatelepüléseken............................................................................................ 54 6.4. Lakossági hulladékkezelés díjai 500–2000 lakos közötti referenciatelepüléseken............................................................................................ 56 6.5. Lakossági hulladékkezelés díjai 500 lakos alatti referenciatelepüléseken .......... 58 6.6. Összegzés ......................................................................................................... 60 7. Lakossági hulladékkezelés kintlévőségeinek adatai. ................................................... 65 7.1. Lakossági hulladékkezelés kintlévőségeinek összesített adatai......................... 65 7.2. Összegzés ......................................................................................................... 69 8. Önkormányzatok és szolgáltatók megállapodásai ....................................................... 77 8.1. A közszolgáltatók észrevételei, javaslatai .......................................................... 77 8.2. Jogerős bírósági ítélet az önkormányzat jogszerűtlen díjmegállapítása ellen .... 79

2

9. Összefoglalás .............................................................................................................. 83 9.1. A tanulmány megalapozottsága ......................................................................... 83 9.2. Megállapítások .................................................................................................. 83 9.2.1 A díjak ................................................................................................ 84 9.2.2 A díjfizetési hajlandóság ..................................................................... 85 9.2.3 A kintlévőségek kezelése ................................................................... 85 9.2.4 A lakossági szelektív hulladékgyűjtés ................................................. 85 9.2.5 Rekultivációs alap képzése ................................................................ 86 9.2.6 Önkormányzati rendeletek.................................................................. 87 9.2.7 A hatóságok szakmai munkája ........................................................... 87 9.2.8 A hulladékkezelés adatbázisa ............................................................ 88

3

1. Előzmények A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn. A törvény hatálybalépést követően bővült tehát az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata. A települési önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat, ugyanakkor előírja, hogy a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatés hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról. Ugyanezt a hulladékgazdálkodási törvény is megfogalmazza, amikor kimondja, hogy a települési önkormányzat e törvény alapján kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódó és azok végrehajtását biztosító állami támogatásról elsősorban a költségvetési törvényben kell gondoskodni, továbbá: a települési önkormányzatokat a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséért - figyelemmel a közszolgáltatás színvonalára – a költségvetési törvényben biztosított módon és összegben feladathoz kötött támogatás illeti meg. A támogatás megállapításának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg. A Hgt. tehát amellett, hogy új kötelező feladatot határozott meg az önkormányzatok számára, egy minőségében új hulladékgazdálkodási rendszer alapjait is lerakta. Természetes, hogy már a kihirdetését követően nagy érdeklődés kísérte, a hatályba lépése után pedig egyre sokasodtak azok a kérdések, amelyek vélt vagy valós problémákat takartak. Az idő múlásával azonban tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy az eredetileg elképzelt szabályozás, egy-két hibától eltekintve, működött. Minden érintett és érdekelt, kiszámítható keretek között tevékenykedhetett. A hulladékgazdálkodás területén igen jelentős változás történt azzal, hogy 2009. július 16-ig minden olyan hulladéklerakó bezárt, amely nem felelt meg a hatályos jogi szabályozásnak, s így működése veszélyt jelenthetett a levegőre, a vizekre és az emberi egészségre.

4

Ez a környezetvédelmi szempontból rendkívül pozitív mérleg egyben a korábbiakban említett problémákhoz újabbakat generált! A lerakók számának drasztikus csökkenése, a szállítási távolságok növekedése, a lerakási díjak várható emelkedése egyes önkormányzatok fölé megoldhatatlan problémaként tornyosult, s nem meglepő, ha a válaszok keresésébe a politikát is bevonták! Ennek következtében számtalan fórum tárgyalta a várható, elviselhetetlen

mértékűnek vélt lakossági díjnövekedést, foglalkozott az üggyel a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága, képviselők interpellálták a szakminisztert, számtalan megkeresés érkezett a szakmához. Tekintettel arra, hogy sem a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, sem a szakmai szervezetek nem rendelkeztek átfogó képpel a hazai települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatói piac jellemzőiről, szükség volt a szakterület átfogó gazdasági tényezőinek megismerésére ahhoz, hogy a lakosságot terhelő hulladékkezelési díjmeghatározás szabályozási feladatait a média és az önkormányzatok által elvárt tájékoztatást a tárca felelősen lássa el.

5

2. Célkitűzés A feladat célkitűzése egy összetett elemző tanulmány elkészítése, amelyben bemutatásra kerülnek a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági összefüggések, jellemző költségadatok, területi jellemzők. A tanulmány alapadatait a Köztisztasági Egyesülés tagszervezetei szolgáltatták, amelyek 2020 településen, 7780000 lakos részére végzik a hulladékkezelési közszolgáltatást. Az általuk önkéntesen szolgáltatott adatok, a tőlük származó információk összegzése biztos alapot nyújt az egyes következtetések, vélemények valóságához.

6

3. Tanulmány készítésének módszere Az elemző munka a tanulmány tárgyát érintő adatok közszolgáltatóktól történő begyűjtésével, rendszerezésével kezdődött. Az Egyesülés Irodája az alábbi adatokat kérte be tagszervezeteitől: I. Hulladéklerakó 1. 2. 3. 4. 5. IPPC engedélyszám Engedélyezett kapacitás Kiépített kapacitás 2009.01.01-ig lerakott hulladéktérfogat Bővítési lehetőség az engedélyezett területen max. engedélyezett kapacitásig 2009 éves várható saját beszállítás (települések lakossági hulladéka) m3 m3 m3 m3 tonna db db tonna db db fő tonna m3 tonna

6.

6./a Települések száma 6./b Települések összes lakos száma 7. 2009. éves várható idegen beszállítás (települések lakossági hulladéka)

7./a Települések száma 7./b Települések összes lakos száma 8. 9. 10. 11. 2008. éves összes beszállított hulladék tömege 2008. éves összes lerakott hulladék térfogata 2009. éves várható összes beszállítandó hulladék tömege 2009. éves várható lerakott hulladék térfogata

12. A 6./a pontot érintő településeinek listája 13. 7./a pontot érintő településeinek listája 14. A hulladéklerakó tulajdonjoga 15. A Hulladéklerakó területének tulajdonjoga 16. A hulladéklerakó rekultivációjára, utógondozására képeznek-e tartalékot (céltartalék, egyéb): igen, nem

7

16/a. Ennek mértéke: vagy vagy más rületén:

Ft/tonna Ft/m3 ……. igen, nem, igen, nem, (m3) ha igen, akkor hol: …………………………. ennek becsült kapacitása

17. Van-e további bővítési lehetőség az engedélyezett kapacitáson felül a lerakó temellette vagy valahol máshol:

II. Lakossági hulladék gyűjtés költségei a lerakó 5–10 km körzetén belül (2009 évi nettó adatok) Település megnevezése 1. Szállítási költség 2. Lerakási költség 3. Szelektív gyűjtés, kezelés költsége* 4. Hasznosítható hulladék eladásából származó árbevétel* 5. Szállítási többletköltség (lerakó 5–10 km körzetén túl) Ft/tonna Ft/tonna Ft/tonna Ft/tonna Ft/to/km

* A csillaggal jelölt adatokat kérjük a rendszeres hulladékgyűjtés során begyűjtött vegyes lakossági hulladék tömegére vetítve megadni!

A költségek alapszolgáltatáson felüli tartalma: a./ Edényzet biztosítása b./ Lomtalanítás c./ Szelektív hulladékgyűjtő szigetek működtetése d./ Hulladékudvar: e./ Hulladékválogató: f./ Komposztáló: g./ Házhoz menő szelektív gyűjtés: h./ Egyéb igen igen igen igen igen igen igen nem nem nem nem nem nem nem

8

III. Lakossági hulladék gyűjtési díjak (2009. évi nettó adatok) 1. 110–120 literes edény egyszeri ürítési díja Település kategória lakos szám szerint Település neve Ürítési díj Ft/ürítés Díj alapszolgáltatáson felüli tartalma* - edényzet biztosítása - lomtalanítás - szelektív gyűjtő szigetek - hulladékudvar - hulladék válogató - komposztáló - házhoz menő szelektív gyűjtés Egyebek
Megfelelőt szíveskedjen x-szel jelölni. 50000 fő felett 10000– 50000 2000– 10000 500– 2000 500 fő alatt

Lakossági hulladékgyűjtés kintlévőségei (eFt) 90 napon túli 2007 év 2008 év 2009 év A díjtárgyalások során az önkormányzati hozzáállás főbb jellemzői, a leggyakoribb problémák az önkormányzat és szolgáltató kapcsolatában, szolgáltatók pozitív vagy negatív hozzáállása a problémák megoldására (általában, esetek, példák bemutatása stb.) Javaslatok a meglévő problémák kiküszöbölésére A fenti kérdések elektronikus úton, táblázatkitöltő program segítségével kerültek begyűjtésre. Összesen 43 közszolgáltató küldött be adatot, amely 6634414 fő ellátott lakosszámot jelent. 120 napon túli éven túli behajthatatlan

9

4. Szolgáltatás területi jellemzői A hulladékgazdálkodás – hulladékkezelés – körében szervezett közszolgáltatás alapvetően a helyi közösségekhez, az önkormányzatokhoz kötődik. A közszolgáltatás szervezése elsősorban az önkormányzatok által ellátandó helyi közügy. A közszolgáltatás megszervezéséért a közvetlen felelősséget – mind politikailag, mind jogilag, és gazdaságilag is – a települési önkormányzatok viselik. A közszolgáltató kiválasztásában és a közszolgáltatás működésében a környezetvédelem általános – sőt globális – szempontjai mellett a települési igényeknek és az igények kielégítéséért viselt felelősségnek is kifejezésre kell jutniuk. A települések – fentieken kívüli – más közfeladataik ellátására az önkormányzati törvényben megfogalmazottaknak megfelelően saját szervezetet hozhattak létre, de e feladataikat elvégeztethetik más, erre alkalmas és felhatalmazással bíró társaságokkal is. Habár a tanulmány erre vonatkozóan nem végzett felmérést, egyértelmű, hogy az önkormányzati törvény hatályba lépését követően az addig szinte teljes egészében saját tulajdonú társaságok mellett egyre nagyobb számban végzik a hulladékkezelési közszolgáltatást részben, vagy teljesen magán tulajdonú vállalkozások. Ennek alapján megfigyelhető, hogy a korábbi önkormányzati tulajdonú cégek elsősorban saját településük vonzáskörzetében térségi feladatokat kezdtek ellátni, de ugyanúgy a magántulajdonú cégek is azzal a többlettel, hogy számukra nem okozott problémát az ország bármely területén jelentkező feladatok ellátása. A területi szerveződés fő mozgatója, s egyben meghatározója a hulladéklerakó elhelyezkedése volt. A hulladékgazdálkodási törvény hatályba lépése, majd a lerakással kapcsolatos részletes szabályok megjelenése fokozta a lerakók köré szerveződés folyamatát, számuk csökkenése az ellátási terület központi elemévé emelte azokat. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében hulladéklerakás csak műszaki védelemmel rendelkező hulladéklerakóban végezhető. A nem megfelelő lerakókat – e rendelet értelmében – 2007. október 31-ig vagy be kell zárni, vagy megfelelő műszaki védelemmel ellátni.

10

Ezt a határidőt a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. hatálybalépése előtt létesült hulladéklerakók vonatkozásában – a 92/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet – 2009. július 15-re módosította. A megfelelő műszaki védelem kritériumait a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet tartalmazza. Fenti szabályozások hatására, míg egy 1995-ös felmérés 2450 hulladéklerakó telepet tartott nyilván, a 2003-ban közzétett, hulladéklerakók felmérését tartalmazó PHARE HU 9911-01 projekt már csak 1200 db működő hulladéklerakót említ, addig ma 74 db lerakó működik! Rendkívül szemléletes az is, hogy míg 2007-ben 780 települési hulladékkezelési közszolgáltató működött, e tanulmány felmérése alapján ma már „csak” 199! 4.1. Közszolgáltatók tevékenységi területei A közszolgáltatók tevékenységi területe alapvetően azon települési önkormányzat közigazgatási határa, melyet helyi önkormányzati rendeletében rögzít. A feladat ellátását a helyi rendeletben nevesített közszolgáltató végzi, a külön jogszabályban rögzített közszolgáltatási szerződés alapján 4.1.1. Szolgáltatók listája Magyarországon, 2009. január 1-jén működő közszolgáltatók településsoros listáját a tanulmány melléklete tartalmazza. Az egyes megyék közszolgáltatói – ellátási területükkel jelölve – az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4.2. A regionális hulladéklerakók kialakulása, helyzete
4.2.1 2009. július 16. után tovább működő települési szilárd hulladék lerakók jegyzéke
Nyugat-dunántúli KTVF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Baranya megye Somogy megye Tolna megye Fejér megye Veszprém megye Zala megye Vas megye 1 Szombathely 2 Harasztifalu 3 Kőszeg 4 Csepreg 5 Zalaegerszeg 6 Nagykanizsa 7 Zalabér Észak-dunántúli KTVF Vas megye KomáromEsztergom megye GyőrMoson Sopron megye 1 Répcelak 2 Tatabánya 3 Oroszlány 4 Győr 5 Jánossomorja 6 Fertőszentmiklós 7 Sopron Közép-dunántúli KTVF 1 Veszprém 2 Királyszentistván 3 Zalahaláp 4 Ajka 5 Székesfehérvár 6 Bicske 7 Polgárdi 8 Sárbogárd 9 Adony 10 Paks 11 Cikó Dél-dunántúli KTVF 1 Kaposvár 2 Marcali 3 Ordacsehi 4 Som 5 Kaposmérő 6 Szigetvár 7 Görcsöny 8 Kökény 64 65 66 67 68 69 77 71 72 Hajdú-Bihar megye 61 62 63 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nógrád megye Pest megye 43 44 45 46 47 48 Pest megye 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Bács-Kiskun megye Csongrád megye Alsó-Tisza-vidéki KTVF 1 Szeged 2 Szentes 3 Makó 4 Hódmezővásárhely 5 Felgyő 6 Kecskemét 7 Kiskunhalas 8 Vaskút 9 Izsák

Közép-Tisza-vidéki KTVF 1 Cegléd 2 Karcag 3 Tiszafüred 4 Jásztelek 5 Szelevény 6 Kétpó Közép-Duna-völgyi KTVF 1 Százhalombatta 2 Dabas 3 Tura 4 Pusztazámor 5 Kerepes 6 Gyál 7 Dunakeszi 8 Dömsöd 9 Csömör 10 Bátonyterenye 11 Salgótarján 12 Nógrádmarcal Észak-magyarországi KTVF Borsod-AbaújZemplén megye 1 Bodrogkeresztúr 2 Hejőpapi 3 Sajókaza 1 Nyíregyháza 2 Kisvárda 3 Nagyecsed Tiszántúli KTVF Békés megye 1 Békéscsaba 2 Gyomaendrőd 3 Debrecen 4 Nádudvar 5 Hajdúböszörmény 6 Berettyóújfalu

Jász-NagykunSzolnok megye

Felső-Tisza-vidéki KTVF SzabolcsSzatmár Bereg megye

31

4.2.2 HULLADÉKLERAKÓK ÖSSZESÍTETT ADATAI

2009.01.01

2009.01.01

2008

2009

2009

2009

2009

2009.01.01

2009.01.01

2009

2009

KTVF TERÜLETÉN LÉVŐ LERAKÓK SZÁMA Nyugatdunántúli Északdunántúli Középdunántúli Déldunántúli Alsó-Tiszavidéki 7 7 11 8 9

Adatszolgáltató lerakók száma

Szabad kapacitás (m3)

Várható Várható Bővítési Összes összes beszál-lított lehetőség beszálbeszállílakossági Kiszolgált eng.kapací- lított hulla- tott hullahulladék településtásig dék tömege dék tömege tömege szám (m3) (tonna) (tonna) (tonna) (db)

Kiszolgált lakos szám (fő)

Szabad kapacítás (m3/fő)

Bővítési lehetőség (m3/fő)

Várható Várható összes beszállíbeszállított latott hulla- kosssági dék töme- hulladék ge tömege (t/fő) (t/fő)

Átlagos lakosszám egy lerakóra vetítve (fő/lerakó)

4 7 5 3 3 1 6 2 3 2 36

1203058 1705000 662880 1766000 1853228 31285 3837863 2090257 1134880 1028145 15312596

0 0 879000 3310000 9550000 1243000 6548000 850000 256359 2050450

158972 176779 146 902 41000 289503 37126

149496 291387 195135 139176 205491 38193

52314 157523 108820 99456 100059 35800 663044 115000 85168 114564

295 308 199 150 67 34 164 158 286 74 1735

352497 758114 458124 388556 424285 128477 2579125 415000 618868 511368 6634414

3,41 2,25 1,45 4,55 4,37 0,24 1,49 5,04 1,83 2,01

0 0 1,92 8,52 22,51 9,67 2,54 2,05 0,41 4,01

0,42 0,38 0,43 0,36 0,48 0,30 0,46 0,38 0,20 0,44

0,15 0,21 0,24 0,26 0,24 0,28 0,26 0,28 0,14 0,22

88124 108302 91625 129519 141428 128477 429854 207500 206289 255684

Közép-Tisza-vidéki 6 Közép-Duna-völgyi 12 Észak-magyarországi 3 Felső-Tiszavidéki Tiszántúli 3 6

1337075 1174927 161388 81462 259196 157000 123980 226295

Összesen 72 Országos átlag

24686809 2689403 2701080 1531748

2,34

3,72

0,41

0,23

184289

* Az összes szabad kapacítás adat a felügyelőségi táblázatoknál jelölt 2009.01.01 után üzembe helyezett lerakók esetében az induláskori szabad kapacitás adatokat tartalmazza, a szabad kapacítás m3/fő országos átlagérték számításánál az összes szabad kapacítás adat emiatt korrigálásra került.

32

Lerakók összes szabad kapacítása felügyelőségenként 2009.01.01

Lerakók összes bővítési lehetősége felügyelőségenként 2009.01.01

Lerakók összes bővítési lehetősége felügyelőségenként 2009.01.01

33

Lerakók fajlagos kapacítása felügyelőségenként 2009.01.01

Lerakók fajlagos bővítési lehetősége felügyelőségenként

2009.01.01

34

35

4.3. Összegzés Magyarországon a jelenleg ismert engedéllyel működő, illetve engedélyezés alatt álló lerakók száma a rendelkezésünkre bocsátott minisztériumi információk szerint 72 db. Az általunk kibocsátott kérdőívre ezek közül 36 db lerakó üzemeltetője válaszolt. Ezek közül Sopron város lerakó bővítése engedélyezés alatt van, a többi 35 db lerakó működik. A lerakókkal kapcsolatban információt kértünk a lerakók és területük tulajdonviszonyaira, az üzemeltetőre, az IPPC engedélyszámra, a jelenlegi engedélyezett maximum kapacitásra (m3), a kiépített kapacitásra (m3), a 2009. 01. 01-jéig lerakott hulladék térfogatára, a további bővítési lehetőségre (m3) a maximálisan engedélyezett kapacitásig, a 2008-ban összesen beszállított hulladék tömegére (t) és térfogatára (m3), a 2009-ben várható összes beszállított hulladék tömegére (t) és térfogatára (m3), a 2009-ben várható összes beszállított lakossági hulladék tömegére (t), a kiszolgált település számra, valamint a kiszolgált lakos számra. Ahol 2009. január 1-je után, pl. 2009. 07. 15-ével vagy 2010. 01. 01-jével nyílt új hulladéklerakó, a szolgáltató ezután beszállított hulladékmennyiségéből éves adatot konvertáltunk a számításokhoz, vagy a korábbi szállítási teljesítményét és ellátási körzetét osztottuk fel arányosan az új létesítményekre. A kérdőívre kapott információk szerint nagyon jelentős eltérések vannak az egyes hulladéklerakókon a lerakott és tömörített hulladék térfogatsúlyát illetően! A kérdést részletesebben megvizsgálva (23 db-os adatsor és szóbeli tájékoztatásból) az a következtetés vonható le, hogy a szélső értékeket figyelmen kívül hagyva a válaszadók több mint 80%-a 0,6 t/m3–1,4 t/ m3 közötti értéket jelölt meg. Mivel a súlyozott átlag cca. 1,0 t/m3, ezért a későbbi számításoknál ezt az átlagértéket vettük figyelembe. Több szolgáltató a szóbeli megkeresésünkre megerősítette, hogy a térfogatsúly mértéke rendkívül függ a beszállított hulladék összetételtől (lakossági vegyes hulladék, lom, könnyűipari hulladék, iszap, salak, építési hulladék stb. arányától), a tömörítés mértékétől, a takaróanyag felhasználástól illetve annak forrásától (helyi anyag vagy beszállított valamilyen hulladék), de befolyásolja még a depónia magassága, illetve a lerakástól eltelt időszak hossza is.

36

A kapott adatokból, annak feltételezésével, hogy 1 tonna beszállított hulladék lerakva átlagban cca. 1,0 m3 tömörített térfogatot jelent a hulladéklerakó kapacitása szempontjából, meghatározható az egyes lerakók kiépített kapacitásának várható betelési idejéhez (év), 2009. 01. 01-jéhez viszonyítva. A kapott szélső értékek a lerakóknál 0 és 20,6 év, felügyelőségi átlagoknál 0,8 és 13,3 év. Az országos átlag 5,7 év. Ezek után összesítésre kerültek felügyelőségenként és országosan a szabad kapacitások és bővítési lehetőségek 2009. 01. 01-jei térfogat (m3) adatai, valamint 2008ban, 2009-ben összesen beszállított hulladék tömegek (t) adatai, majd ugyanez történt a 2009-ben várható összes beszállított lakossági hulladék tömegével. Ugyanakkor összesítésre kerültek felügyelőségenként és országosan a kiszolgált település és lakos számadatok is. Ezt követően különböző következtetések levonására alkalmas fajlagos mutatószámok kiszámítása következett: az egy lakosra vetített szabad kapacitás (m3/fő), bővítési lehetőség (m3/fő), összes hulladék (t/fő), lakossági hulladék (t/fő). A gazdasági racionalitást is valahol tükrözi az egy lerakóra jutó átlagos lakos szám. Az adatszolgáltató lerakók által kiszolgált települések száma 1735, lakos száma 6634414 fő, így valószínűsíthetően az országban kiépített kapacitások, bővítési lehetőségek, különböző beszállított hulladék tömeg 66%-át képezik a kapott információs adatok. Fentiekből kiindulva az alábbiak állapíthatók meg: A lerakók szabad kapacitása 2009. 01. 01-jén a 36 db adatot szolgáltató üzemeltető szerint 15494125 m3 azaz országosan cca. 22–23 millió m3. Az egy lakosra vetített adat 2,34 m3 szabad kapacitás/fő. Bővítési lehetőség a már engedélyezett maximális kapacitásig 24686.809 m3 azaz országosan cca. 36–37 millió m3. Az egy lakosra vetített adat 3,72 m3 bővítési lehetőség/fő.

37

A felmérés kitért az engedélyezett kapacitáson felüli bővítési lehetőségekre is. A 36 db lerakót üzemeltető szolgáltatók közül 23-an jeleztek további bővítési lehetőséget a lerakó területén, illetve közvetlenül mellette valamilyen tartalék területen, 19 lerakó becsült bővítési kapacitás adatot is szolgáltatott. Ezek becsült összes kapacitása cca. 16 millió m3, ami azt is jelentheti, hogy az öszszes bővítési lehetőség a 36 lerakónál akár 40 millió m3 is lehet. Ez cca. 15 évi hulladék elhelyezési potenciális többlet kapacitást jelenthet a jelenlegi működő lerakók környezetében a már kiépített szabad kapacitások cca. 5 év múlva esedékes kimerülése után. Az felméréssel érintett térségből származó összes beszállított hulladék 2008-ban 2689403 tonna, 2009-ben 2701080 tonna, ami országosan cca. 4 millió tonnára becsülhető. Ez egy lakosra vetítve cca. 410 kg/fő/év átlag lerakott hulladékot jelent. Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy képzett szám, ami nem azonos a keletkező lakossági fajlagos hulladékmennyiséggel! Az összes beszállított lakossági hulladék tömege 2009-ben 1531748 tonna, azaz országosan 2,3 millió tonna. Az egy lakos által kibocsátott fajlagos hulladékmennyiség értéke 230 kg/fő/év. Az egy lerakó által kiszolgálta lakosszám 184289 fő, ami egy rendkívül kedvező, majdnem optimális szám lehetne a jövő tekintetében, de jelentős a szóródás felügyelőségenként, 88 ezer lakostól 430 ezer lakosig, sőt a fennmaradó (adatszolgáltatással nem élő) lerakók esetében az átalag lakos szám cca. 90 ezer fő lerakónként. Megállapítható, hogy a lerakók üzemeltetési költségeinek, környezetvédelmi kockázatainak csökkentését és általában a hulladékkezelés költségeinek csökkentését az szolgálná, ha a hulladéklerakók magyarországi átlagosan kiszolgált lakosszáma a jelenlegi cca. 140 ezer főről fokozatosan 200 ezer fő fölé emelkedne. Ez megyénként még mindig 2–3 lerakót jelentene, és ez a hazai megye méreteket ismerve különösebb problémát nem jelenthet. Persze néhol indokolt lehet a kétütemű (átrakó állomás) szállítási kapacitás bővítése.

38

A felmérésből megállapítható, hogy a hulladéklerakók rekultivációjára, utógondozására miként képeznek céltartalékot, vagy más formában tartalékot, és mekkora ennek a mértékére. A válaszadó 36 üzemeltető 75%-a képez ilyen tartalékot. Heten ennek mértékére nem adtak választ. A válaszadók Ft/tonna, vagy Ft/m3, illetve Ft/év alapján képeznek rekultivációs alapot. Ezeket az adatokat a 2009 év várható beszállított hulladék mennyisége alapján Ft/tonna értékre konvertáltuk. Megállapítható, hogy rendkívül nagy szórás van az ilyen célú tartalékképzés terén. A legkisebb érték 47 Ft/tonna, a legnagyobb 4548 Ft/tonna. Az átlag érték 1313 Ft/tonna. Van olyan eset, ahol a képzett összeg egy része a folyamatos rekultiváció (pl.: oldalrézsű) megvalósításához felhasználásra kerül, de a többség tartalékolja, illetve átmenetileg más fejlesztési célra felhasználja. Egy másik kérdéskör a hulladéklerakók és területüknek tulajdonjogát érintette. Ez szintén érdekes lehet a későbbi rekultivációs kötelezettség teljesítése miatt. A 36 lerakóból ötnek 100%-os tulajdonosa részben vagy egészben magán tulajdonú gazdasági társaság, egynek részbeni tulajdonosa egy kft. A hulladéklerakók területének tulajdonjoga is ugyanilyen számban van magántulajdonú gazdasági társaság tulajdonában, ebből négy esetben megegyezik a lerakó tulajdonosával. A többi 30 esetben a tulajdonos önkormányzat, önkormányzati társulás vagy 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. A 30 esetből 20ban azonos a két tulajdonos.

39

5. A lakossági hulladékkezelés fajlagos költségei
5.1 Lakossági hulladékkezelés fajlagos költségei a lerakó 10 km-es körzetén belül összesített átlag adatok (2009)
*** * **

KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felső-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen Országos átlag *

Szállítási költség Ft/tonna

Szelektív gyűjtés, Szelektív gyűjtés Lerakási költség kezelés költsége árbevétele Ft/tonna Ft/tonna Ft/tonna

Szelektív gyűjtés többlet költsége Ft/tonna

Hulladék kezelés összes költsége Ft/tonna

Szállítási többletköltség Ft/t/km

Adatszolgáltatók száma (db)

9052 11514 8216 10135 13583

5258 5898 5433 3694 6734

3996 1293 2105 11884 4218

1441 703 620 1411 1872

2555 590 1484 10473 2347

16865 18002 15133 24302 24535

34 46 56 202 209

3 2 5 3 2

10942 12931 18250 11684

8026 6777 4500 5440

6303 1077 7900 2195

1844 1232

4459 -156 7900

23427 19552 30650 18244

100 24

3 2 1

1075

1120

37

2 23

11812

5751

4552

1133

3419

20982

79

Hasznosítható hulladékeladásból származó árbevétel beleértva a koordináló szervezettől kapott támogatást,a rendszeres hulladékgyűjtés során begyűjtött vegyes lakossági hulladék tömegére vetített adat.

** A lerakó 10 km-es körzetén túl. *** A rendszeres hulladékgyűjtés során begyűjtött vegyes lakossági hulladék tömegére vetített adat.

40

Lakossági hulladékkezelés fajlagos költségei Ft/ tonna 2009

41

42

5.2. Összegzés A tanulmány a hulladékkezelés fajlagos költségeivel kapcsolatban az alábbi elemeket dolgozta fel: szállítási költség (Ft/tonna), lerakási költség (Ft/tonna), szelektív gyűjtés költsége (Ft/tonna), a szelektív gyűjtésből származó bevétel, beleértve a koordináló szervezettől kapott támogatást (Ft/tonna). Utóbbi két adat esetében a rendszeres hulladék gyűjtés során begyűjtött lakossági hulladékra vetített adatot kértük. a lerakó 10 km-es körzetén túli szállítás esetében a szállítási többletköltsége (Ft/tonna/km), a költségeknek az alapszolgáltatáson felüli tartalma (edényzet biztosítás, lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, hulladék udvar, hulladékválogató, komposztáló, házhoz menő szelektív gyűjtés vagy egyéb más). A kérdésekre 23 szolgáltató adott részletes és elemezhető adatot. Egy felügyelőség (Közép-tisza-vidéki) területéről nem kaptunk adatot. A beérkezett adatok összesítéséből megállapítható, hogy a szállítási költségek országos átlaga 11812 Ft/tonna. A legalacsonyabb költség a Közép-dunántúli felügyelőség területért érintő átlagköltsége 8.216,-Ft/tonna, a legmagasabb pedig a Felső-Tisza-vidéki felügyelőség térségének átlagköltsége 18.250,-Ft/tonna. A többi felügyelőség területén az átlag adatok az országos átlaghoz közeliek. A lerakási költségek összesített adatai a szállítási költségeknél is kiegyensúlyozottabb helyzetet mutatnak. A legalacsonyabb lerakási átlagköltség a Dél-dunántúli felügyelőség területén 3694 Ft/tonna, míg a legmagasabb a Közép-Duna-völgyi felügyelőség területén 8026 Ft/tonna. A többi felügyelőség területén az átlag költségek jól közelítik az országos lerakási átlagköltséget, ami 5751 Ft/tonna. A szelektív hulladékgyűjtés költsége már jelentős ingadozást mutat. Északmagyarországi felügyelőség területén csak 1077 Ft/tonna, míg a Dél-dunántúli felügyelőség területén a legmagasabb 11884 Ft/tonna. Természetesen ez a költség jelentősen 43

függ a szelektív hulladékgyűjtés mennyiségi mértékétől, a szelektíven gyűjtött anyagféleségektől. Az országos átlag 4558 Ft/tonna. Ugyancsak változó a szelektív hulladékgyűjtés árbevétele, bár érdekes módon nincs akkora szóródás, mint a szelektív gyűjtés költségeinél, legkisebb érték 620 Ft/tonna a legmagasabb 1872 Ft/tonna. Az országos átlag 1133 Ft/tonna. Korábbi felmérésünkből származó adatok alapján 10,04 kg/fő/év lakossági szelektív hulladék begyűjtéssel lehet számolni. Ez a mennyiség az egyéb forrásokból származó 5.500.000 fő szelektív hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakosszámmal éves szinten 55.000 tonnát jelent. Szembetűnő lehet – bár ez is a korábbi általunk készített méréseket támasztja alá – a szelektív hulladékgyűjtés árbevétele és költsége közötti különbség, mely egyértelműen bizonyítja a tevékenység veszteségességét! Az adatszolgáltatók körében a legnagyobb veszteség 10473 Ft/tonna, a legnagyobb nyereség 156 Ft/tonna, az országos átlag 3419 Ft/tonna veszteség. Hogy mi okozza ezt a súlyos problémát, legalább az alábbiakat érdemes megemlíteni: A hulladékgazdálkodási törvény és kapcsolódó jogszabályai a gyártó,- forgalmazó számára csak az általuk kibocsátott csomagolás egy részére ír elő kötelező gondoskodást és kötelezettséget, holott a törvény legfontosabb alapelvei: a gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességét, a termék élettartamát és újrahasználhatóságát, a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulást is; valamint, a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is; 44

A közszolgáltatók körében 2009. I-III. negyedévet felölelő reprezentatív felmérés mely 2.420 db gyűjtőszigetre, 47 db hulladékudvarra és 40.089 ingatlant érintő házhoz menő begyűjtésre terjedt ki, és 3.335.199 főt érintett, –1.159.598,- Ft –os pénzügyi mérleggel zárt. - A csomagolást koordináló szervezetek, az önkormányzatok - miden év október 10-ig felajánlott - lakossági szelektív hulladékát, teljes mennyiségben kötelesek fogadni, s arra hasznosítási szerződést kötni. Ez az előírás amellett, hogy nagyban hozzájárul a koordináló szervezetek rendszerének, finanszírozásának biztosításához, és biztonságához, ezt már koránt sem biztosítja az önkormányzatok számára. Ez nemcsak a becslés pontossága, vagy pontatlansága következménye, hanem inkább azé, hogy ehhez az időponthoz a szelektív rendszerek működése semmivel sem kapcsolható! Ekkor még nem ismertek az év végi záró eredmények, nem tudható az önkormányzatok szelektív hulladékkezelésre fordítható forrásai, nem ismert a lakossági hulladékdíjak mértéke sem. Ez az időpont nem tudja kezelni – úgy tűnik nem is akarja – a később belépni szándékozó települések, régiók csatlakozási kérdéseit sem! Egyszóval a rendeleti határnap rugalmatlansága lehetetlen helyzetbe hozza mindazokat a szereplőket, akik a szelektív hulladékbegyűjtés, előkezelés gyakorlati tevékenységét végzik. A gyártók,- forgalmazók hasznosítási kötelezettsége az általuk kibocsátott csomagolás évenként meghatározott %-áig terjed. Ennek elérése a termékdíjmentesség alapja, vagyis ezen felüli teljesítés számukra irracionális! A kötelező hasznosítás feletti mennyiség, teljes egészében az önkormányzatok, illetve a lakosság által fizetendő hulladékdíjban jelenik meg, s legrosszabb esetben a hulladéklerakót terheli. Alapvető ellentmondás rejlik az integrált hulladékkezelési rendszer magyarországi működésében: a közszolgáltatás maga nem piaci szegmens, szelektív hulladékkezelési tevékenységének „termékeként” megjelenő szelektív hulladékok viszont piaci áruként viselkednek! 45

Az örök, és mai napig eldöntetlen kérdés: áru-e a hulladék, csúcsosodik ki a mai problémák sokaságából. Az áruként viselkedő szelektív csomagolási hulladékok és egyéb szelektív hulladékok piaci törvényszerűség alapján mozognak, amit a közszolgáltatás konstans lassan mozgó elemei nem tudnak, de nem is feladtuk követni. Ugyanakkor, a piaci elemek ára jelentősen visszahat a közszolgáltatási díjakra! Amíg a lakossági díjak megállapítása – kisebb kivételektől eltekintve - általában helyi településpolitikai kérdés, addig a piaci mechanizmusok függetlenek ettől! Ez az ellentmondás, a koordináló szervezetek merev szerződési feltételeivel együttesen vezettek a rendszer repedezéséhez. Mára a fentiek szorító hatásai alól egyes közszolgáltatók a „menekülés az önálló útra” elvet követve, saját maguk próbálják a kedvezőbb értékesítési feltételeket megtalálni. Ebben a törekvésben nem hat fékező erőként az ország által vállalt teljesítési arányok alakulása. Törekvésüket látják igazolva az egyre több koordináló szervezet megalakulásában, s a köztük mára már nyíltan vállalt verseny szabadjára engedésében. A közszolgáltatók tehetetlenek az általuk üzemeltetett szelektív gyűjtőszigetek lassan intézményessé váló fosztogatásával szemben, melyet az egyes nagyáruházak környezetvédelmi mázba csomagolt üzeleti érdekeik motiválnak Mindezekhez a közszolgáltatók között kialakuló verseny és az időközben egyes hulladékáramokban kialakult –sokszor nem tisztességes – vállalkozásokkal vívott harc is társul, s mindenki gyengül és értékeket veszít! A legsúlyosabb talán mégis az a kiszolgáltatottság, hogy a közszolgáltató a kiépített lakossági szelektív begyűjtési rendszerek működtetését nem hagyhatja fel, a begyűjtött mennyiséget bármilyen diktált áron le kell hogy adja!

A lerakók 10 km-es körzetén túli szállítás esetén a szállítási többletköltségre két felügyelőség területéről nem érkezett adat. Itt a felügyelőségi átlagértékek 24–332 Ft/tonna/km között ingadoznak. 46

Az országos átlagérték 79 Ft/tonna/km, ami 50 km-es többletszállítás esetén 3950 Ft/tonna többletköltséget jelent. A fajlagos hulladékkezelési költségek értékelését összefoglalva megállapítható, hogy a hulladékkezelés átlagos fajlagos költsége a Közép-dunántúli felügyelőségnél a legalacsonyabb 15133 Ft/tonna, és a Felső-Tisza-vidéki felügyelőség területén a legmagasabb 30650 Ft/tonna. Az országos átlag valószínű ennél megbízhatóbb képet mutat. A lakossági hulladékkezelés fajlagos összköltségének országos átlaga 20982 Ft/tonna. A jövőre nézve prognosztizálható, hogy a szelektív gyűjtés költségei az inflációt jelentősen meghaladóan a fognak emelkedni. Ennek oka valószínűleg a szelektálás fokozása lesz, azaz az ehhez szükséges különböző infrastruktúrák (gyűjtési, kezelési stb.) bővítése és az ehhez kapcsolódó költségnövekedés. Természetesen nagyobb költségnövekedés akár a lerakóknál is bekövetkezhet, amenynyiben jogszabály módosítás miatt a lerakást környezetterhelési díjjal, adóval sújtják, akár azért, hogy a szelektív gyűjtést vagy a termikus hasznosítást versenyképessé tegyék a hulladék lerakással szemben, vagy valamiféle biztosíték adási kötelezettség kerül bevezetésre a későbbi környezeti kockázat mérséklésére. Az mindenképp előre látható, hogy a jövőben a jelenleginél jobban kiegyenlítődnek a költségek, méghozzá úgy, hogy a jelenleg legalacsonyabb költséggel dolgozó szolgáltatók felzárkóznak a magasabb költséggel működő szolgáltatókhoz.

47

6. Hulladékkezelési díjak alakulása A hulladékgazdálkodásról szóló törvénytervezet társadalmi-gazdasági hatásvizsgálata külön fejezetben foglalkozott a települési szilárd hulladékkezelés lakossági terheinek értékelésével, a díjak várható alakulásával. Ez a tanulmány kimutatta, hogy ha a törvény szerinti, az egész országra kiterjedő, teljes hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésre kerül, akkor az 1999. évi hulladékkezelési lakossági díjak 4515 Forint/lakás/év mértékről 5281 Forint/fő/év mértékre emelkednek! Összegzésképpen megállapítja, hogy a díjak legkevesebb két és félszeresére, de akár ötszörösére is emelkedhetnek! A tanulmány rámutatott, hogy a hulladékkezelés rendszerének kiépítése a fokozatosság elvének szigorú betartása, valamint a költségvetési törvénnyel garantált normatív támogatás együttes alkalmazása mellett lehetséges. Ezen elvek mentén a hulladékgazdálkodási törvény felhatalmazta a Kormányt, hogy rendeletben szabályozza a közszolgáltatás ellátásáért a települési önkormányzatot megillető támogatás megállapításának szabályait. A 2000-ben elkészült kormányrendelet-tervezet, környezetvédelmi hatékonyság alapján differenciált normatív támogatásra tett javaslatot, melyre az akkori költségvetési törvényben 11,0 milliárd forintos előirányzatot javasolt, ez azonban nem realizálódott a költségvetési törvényekben, ami komoly probléma forrásává vált. A hazai és európai uniós fejlesztési támogatásokkal létrejött látványos, néhol gigantikusnak mondható fejlesztések hibátlan alapot biztosíthatnának a korszerű hulladékgazdálkodás számára, ha nem hiányoznának a fentiekben jelzett 11,0 milliárd Ft-os induló normatív támogatás mellől a korszerű rendszerek jelentősen növekedő üzemeltetési költségeit is fedező szolgáltatási díjak. Hiába következett be ugyanis a hulladékgazdálkodás rendszerváltása, a korszerű szolgáltatást biztosító önkormányzati díjpolitika őrzi a régi hagyományokat. A díj megállapítása megmaradt a települési politika egyik fajsúlyos elemének. Az önkormányzatok a közszolgáltatási díjat és a díjalkalmazás feltételeit helyi rendeletében határozzák meg a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló kormányrendelet alapján. A rendelet által szabályozott, elismerhető költségek között a közszolgáltató szerepeltetheti a közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő indokolt költségeket, beleértve a ke48

zelő létesítmény bezárását és lerakó esetén a bezárást követő utógondozás és a harminc évig történő monitorozás költségeit is. A díj tartalmazza a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetét is. A ’90-es évek közepétől végzett felmérésünk tanúsága szerint elvétve tapasztalható az inflációt meghaladó díjemelés, függetlenül a megváltozott feltételrendszertől és a végrehajtott fejlesztésektől! Ennek is következménye, hogy 2009-ben az egy ingatlanra vetített legalacsonyabb hulladékkezelési közszolgáltatási éves díj mértéke 4300 Ft, míg legmagasabb mértéke 26500 Ft volt! Ha elfogadjuk, hogy a legmagasabb díjmérték a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer követelményeit fedezi, akkor az ezt elérni szándékozók számára hatszoros díjemelést kellene végrehajtani! A lakosság szempontjából a bruttó értékkel kell számolni, vagyis a fenti értékek. 5.375,illetve 33.125,- Ft/év/ ingatlan.

49

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS ÁTLAGDÍJAI 50000 LAKOS FELETTI REFERENCIATELEPÜLÉSEKEN (2009 ÉVI NETTÓ ADATOK)

KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felső-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen Országos átlag

110-120 l edény egyszeri ürítési átlagdíja (Ft/ürítés)

Települések száma

283 340 277 264,5 415 0 575 311 241 349

2 3 3 1 2 0 1 2 1 2 17

306

50

51

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS ÁTLAGDÍJAI 10000- 50000 LAKOS KÖZÖTTI REFERENCIATELEPÜLÉSEKEN (2009 ÉVI NETTÓ ADATOK)

110-120 l edény egyszeri ürítési átlagdíja (Ft/ürítés) KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felső-tiszavidéki Tiszántúli Összesen Országos átlag

Települések száma

295 337 245 235 260 231 271 308 179 276

2 3 6 3 5 1 6 5 1 9 41

264

52

53

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS ÁTLAGDÍJAI 2000- 10000 LAKOS KÖZÖTTI REFERENCIATELEPÜLÉSEKEN (2009 ÉVI NETTÓ ADATOK)

KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-Völgyi Észak-magyarországi Felső-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen Országos átlag

110-120 l edény egyszeri ürítési átlagdíja (Ft/ürítés)

Települé-sek száma

282 262 263 247 304 196 228 285 166 266

9 10 10 7 10 4 10 10 6 8 84

250

54

55

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS ÁTLAGDÍJAI 500- 2000 LAKOS KÖZÖTTI REFERENCIATELEPÜLÉSEKEN (2009 ÉVI NETTÓ ADATOK)

KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felső-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen Országos átlag

110-120 l edény egyszeri ürítési átlagdíja (Ft/ürítés)

Települések száma

268 278 268 210 290 182 189 311 173 258

10 10 10 5 9 2 9 10 9 10 84

243

56

57

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS ÁTLAGDÍJAI 500 LAKOS ALATTI REFERENCIATELEPÜLÉSEKEN (2009 ÉVI NETTÓ ADATOK)

KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felső-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen Országos átlag

110-120 l edény egyszeri ürítési átlagdíja (Ft/ürítés)

Települé-sek száma

266 261 233 221 255 182 153 339 196 419

10 8 10 6 7 1 4 7 7 2 62

252

58

59

6.6. Összegzés Az öt különböző lakos számú (50000 lakos feletti; 10–50000 lakos közötti; 500–2000 lakos közötti; 500 lakos alatti) település kategóriákba közel 300 referencia település 110–120 literes edényzetének egyszeri ürítési díja került feldolgozásra. Azokon a településeken, ahol a kétfajta edényzet ürítési díja eltér, ott az átlagdíjakkal dolgoztunk. Ezeknek felügyelőségenkénti és összesített adatait megvizsgálva, elemezve megállapítható, míg az egyes település kategóriákon belül jelentősek az eltérések, az országos településkategóriánkénti átlagadatok meglepő kiegyenlítettséget mutatnak 243 Ft-tól 306 Ft-ig (25%-os különbség). A legmagasabb a nagyvárosok (50000 lakos felett) átlagdíja 306 Ft/ürítés, ami természetesen a magasabb szintű szolgáltatás (szelektív szigetek, hulladékudvar, komposztáló, hulladékválogató stb.) következménye. A díjkülönbségek nagyon nagyok: Budapest 575 Ft, Szeged 487 Ft, Győr 396 Ft, Debrecen 358 Ft, Kecskemét 343 Ft, Pécs 264 Ft, Nyíregyháza 241 Ft, Székesfehérvár 219 Ft. Ezen különbségek (több mint 100%) okai lehetnek a különböző adottságok (pl. lerakó távolsága, meglévő szabad kapacitása), az eltérő különböző szolgáltatási színvonal, valamint több esetben a jelentős anyagi ráfordításokat igénylő, ugyanakkor a gazdasági racionalitásokat nem mindig elsődlegesen figyelembevevő uniós támogatások, nagy hulladékos projektek megvalósulása. Ugyancsak jelentősen befolyásolhatják a díjakat a fejlesztések forrásai (pl. amortizáció, hitel, kötvény stb.) közötti különbségek. A jelenlegi legnagyobb probléma az önkormányzatok, amelyek sok esetben a szolgáltató tulajdonosai is sok esetben a közgazdasági szempontokat figyelmen kívül hagyó ármeghatározó szerepe. Erre a későbbiekben a szolgáltató és önkormányzatok kapcsolatánál részletesen visszatérünk. A második település kategóriánál a 10000–50000 lakos közötti településeken cca. 15%-kal alacsonyabb az átlagdíj, 264 Ft/ürítés. A díjkülönbségek itt is jelentősek (több mint 100%) az egyes települések között. Mosonmagyaróvár 370 Ft, Hajdúhadháza 358 Ft, Kiskunhalas 275 Ft, Tapolca 234 Ft, Bátonyterenye 171 Ft.

60

A nagy különbségek okai ugyanazok lehetnek, mint a nagyvárosoknál, illetve ezeken a településeken, valamint ezeknél kisebb településeken már jelentős befolyással bír a piaci helyzet, az önkormányzati szolgáltatók piaci stratégiája. A kisebb település kategóriák országos átlagdíjai közel azonosak, de az egyes települések díjai között a különbségek itt is nagyon nagyok: Délegyháza 402 Ft, Mindszent 226 Ft, Balatonboglár 203 Ft, 139 Ft. A 2000–10000 lakos közötti település kategóriában az országos átlagdíj 250 Ft/ürítés. Az 500– 2000 lakos közötti település kategóriában az egyes települések díjai országosan, de akár felügyelőségeken belül is jelentősen eltérnek: Kübekháza 365 Ft, Márkó 296 Ft, Vámosszabadi 206 Ft, Tiszaberek 152 Ft. Az országos átlagdíj 243 Ft/ürítés. Az 500 lakosnál kisebb településeken a díj különbségek az egyes települések között itt is nagyon nagyok: Újszalonta 479 Ft, Kupa 340 Ft, Andrásfa 275 Ft, Bakonyszűcs145 Ft, Újfehértó 139 Ft. Az országos átlagdíj 252 Ft/ürítés. A kérdőíven rákérdeztünk a díjért nyújtott szolgáltatásnak a rendszeres lakossági vegyeshulladék gyűjtésén, szállításán és lerakón történő elhelyezésén felüli tartalmára (edényzet biztosítása, lomtalanítás, szelektív gyűjtő sziget, hulladékudvar, hulladékválogató, komposztáló, házhoz menő szelektív gyűjtés vagy egyéb többletszolgáltatás). A szolgáltatási díj a lomtalanítást az alábbi arányban tartalmazza: 50000 lakos feletti település kategóriában 10000–50000 lakos közötti település kategóriában 2000–10000 lakos közötti település kategóriában 500–2000 lakos közötti településkategóriában 500 lakos alatti település kategóriában pedig 87%, 86%, 67%, 77%, 57%.

61

A szolgáltatási díj az edényzetbiztosítást az alábbi arányban tartalmazza: 50000 lakos feletti település kategóriában 10000–50000 lakos közötti település kategóriában 2000–10000 lakos közötti település kategóriában 500– 2000 lakos közötti településkategóriában 500 lakos alatti település kategóriában pedig 33%, 26%, 19%, 15%, 15%.

Az egyéb többletszolgáltatás is jelentős számú településen van. Ilyenek az edényzet, a nagyobb méretű edényzet évi több alkalommal történő mosása, vagy bizonyos éves vagy alkalmi mennyiségű hulladék térítésmentes átvétele hulladéklerakón. A válaszokból az is kiderül, hogy mára már jelentősen kiszélesedett a szelektív gyűjtés (gyűjtő szigetes, házhoz menő gyűjtés) mértéke. Szelektív gyűjtőszigetek alkalmazásának aránya az 50000 lakos feletti település kategóriában 10000–50000 lakos közötti település kategóriában 2000–10000 lakos közötti település kategóriában 500–2000 lakos közötti településkategóriában 500 lakos alatti település kategóriában pedig 93%, 74%, 67%, 60%, 55%.

A házhoz menő szelektív gyűjtést az 50000 lakos feletti és a 10000–50000 lakos közötti településkategóriákban egyaránt cca. 50% arányban alkalmazzák. A 2000–10000 lakos közötti és az 500–20000 lakos közötti település kategóriákban cca. 30%-os arányban alkalmazzák ezt a gyűjtési formát. A legkisebb település kategóriában (500 lakos alatt) is már cca. 25%-ban van jelen a házhoz menő szelektív gyűjtés. Megvizsgáltuk a 2010. évi díjemelések mértékét is 36 nagyobb városban. Itt is rendkívül jelentős szóródással találkoztunk (0 mértékű 8 településen és 34%-os mértékű 2 településen). A díjemelések átlag értéke 7,7%. Várhatóan a jövőben is jelentős különbségek várhatók a díjemelések terén. Az új nagy hulladékgazdálkodási projektek belépése, és ezeknek a korábbinál jelentősen magasabb üzemeltetési költségei, máshol a szelektív gyűjtés bővítése és szélesítése más hulladékfajtákra, azaz az ezekkel kapcsolatos többletköltségek a hulladék gyűj62

tési díjaknak az inflációt jóval meghaladó emelését prognosztizálja az elkövetkezendő évekre. Valószínűleg az egyes település-kategóriákban a jövőben valamiféle kiegyenlítődés fog végbemenni, azaz a ma alacsonyabb hulladékdíjjal kiszolgált települések felzárkóznak a magasabb díjfekvésű településekhez.

63

Megvizsgáltuk azt is, hogy a kapott díjadatok alapján a lakosszámtól függetlenűl mennyi a felügyelőségenkénti- és az országos átlagdíj 110-120 literes edényzet egyszeri ürítésénél.

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS ÁTLAGDÍJAI A REFERENCIA TELEPÜLÉSEKEN (2009 ÉVI NETTÓ ADATOK)

110-120 l edény egyszeri ürítési átlagdíja (Ft/ürítés) KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felső-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen

Települések száma

274 280 255 230 290 195 226 309 181 282

33 34 39 22 33 8 30 34 24 31
288

Országos átlag

252

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy jelentős eltérés (min. 181 Ft/ürítés és max. 309 Ft/ürítés) van az egyes felügyelőségek átlagdíjai között. Az országos átlagdíj 252 Ft/ürítés.

64

7.1 Lakossági hulladékkezelés kintlévőségeinek összesített adatai
Lakossági hulladékkezelés kintlévőségei 90 napon túli (Ft) KTVF Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felső-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen Országos átlag Összesen Budapest nélkül Országos átlag Budapest nélkül 700614943 908814726 1134974937 531738085 576787940 765795814 76735797 102792340 41404803 3314398 342,44 231,05 27,23 118400421 701613864 2007 22931542 119735984 118084591 36333418 62395866 18985000 128807166 75939876 2008 25646990 145728070 157413915 57138804 57523758 10593000 146324306 134890844 22378455 153288419 910926561 2009 06.30 30770026 137138748 164540139 79626913 62973561 9591000 152542389 211071845 111242812 181029923 1140527356 64581599 532231843 92787097 577947924 2007 17550575 52307486 91779214 35584295 38303216 6967000 170149459 55008999 Éven túli (Ft) 2008 19199514 47976659 107685674 42101902 35074242 3166000 162457548 67499288 2009 06.30 18256731 81315887 122406074 66169716 36832148 285000 169734725 126003958 39266476 108023836 768294551 2162421 76735797 5385722 102792340 7384441 41404803 Behajthatatlan követelések 2007 1892378 6055524 951832 7387398 4268650 70000 51610594 2337000 2008 11493589 4939936 2260474 3748400 4547516 30000 62792703 7594000 19089586 4504000 2009 06.30 724412 2371968 1288760 4385097 1656539 Ellátott lakos szám 298590 416234 525216 311278 208472 124621 2237954 335722 402943 296368 5157398 221,14 148,97 27,23 Lak. kintl. 2009.06.30 90 nap. túli (Ft/fő) 103,05 329,48 313,28 255,81 302,07 76,96 68,16 628,71 276,08 610,83 Éven túli (Ft/fő) 61,14 195,36 233,06 212,57 176,68 2,29 75,84 375,32 97,45 364,49 24,92 87,10 13,42 Behajtl. köv. (Ft/fő) 6,71 9,88 9,40 14,09 7,95

7. Lakossági hulladékkezelés kintlévőségeinek adatai.

65

Lakossági hulladékkezelés kintlévőségei 2009.06.30. (Ft/fő)

66

Lakossági hulladékkezelés kintlévőségeinek változása (Ft)

67

68

7.2. Összegzés Ahogy a 32 adatszolgáltató összesített adataiból jól látszik, két és fél év alatt (2007, 2008, 2009. 06. 30.) gyakorlatilag 50%-kal növekedett a lakossági hulladékdíj kintlévőségeinek mértéke. A 90 napon túli kintlévőségek cca. 700 millió Ft-ról több mint 1140 millió Ft-ra, az éven túli kintlévőségek 532 millió Ft-ról közel 768 millió Ft-ra növekedtek. A behajthatatlan követelések is valószínűsíthetően hasonló mértékben emelkedtek: 2007. évben 76 millió, 2008. évben 103 millió, 2009. 06. 30-án 41 millió, de adatot sok szolgáltató még nem tudott adni. A kintlévőségi adatokat szolgáltató cégek 5157398 lakost szolgálnak ki, ebből 1843 ezer budapesti lakos. Így valószínűsíthető, hogy a teljes lakosság esetében a 90 napon túli kintlévőségek meghaladják a 2,2 milliárd Forintot, míg az éven túli kintlévőségek esetében a 1,5 milliárd Forintot. A behajthatatlan követelések mértéke elérheti a 220– 230 millió Forintot. 2009. 06. 30-án az egy lakosra vetített 90 napon túli átlag kintlévőség 221,14 Ft/fő, az éven túli 148,97 Ft/fő, a behajthatatlan követelés 27,23 Ft/fő. Ugyanezen értékek Budapest nélkül vidéken 90 napon túl 342,44 Ft/fő, éven túl 231,05 Ft/fő, a behajthatatlan követelés 27,23 Ft/fő. Az összesítő táblázatból az is látszik, hogy a kintlévőségek mértéke az ország keleti, északkeleti szegényebb részén a legmagasabb. Ezek a hatalmas összegek azt bizonyítják, hogy a jelenlegi kintlévőség kezelésen (adók módjára történő behajtás a jegyzői adóhatóságon keresztül) mindenképpen változtatni kell, egyrészt a többség, másrészt a szolgáltatás biztonsága érdekében. Érdemes egy rövid elemzés erejéig, átgondolni, hogy mi okozza a kintlévőségekkel kapcsolatos szabályozási problémákat, milyen kezdeményezések, és szabályozási pontatlanságok okozzák a közszolgáltatás egyik legnagyobb problémáját. A Hgt. rendelkezése – 2005. XII. 30-ig – hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztarto69

zássá minősítette, szabályozva a behajtással kapcsolatos eljárási rendet. Ezt az indokolta, hogy a korábbi szabályozás alapján indított, bírói úton történő követelésbehajtás hosszadalmas volt, ami a szolgáltatás folyamatos teljesítését nagyban nehezítette. A köztartozás behajthatatlansága esetén, a települési önkormányzatnak – a feladathoz kötött állami támogatás terhére – a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtérítési kötelezettsége volt a közszolgáltató részére. Az idézett törvényhely 2005. szeptemberben történő módosítása alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalta a behajtással kapcsolatos feladatok végrehajtását. A törvény módosításának hátterében az áll, hogy az Alkotmánybíróság 35/2004. (X.6.) AB Határozatában megállapítja: „… alkotmányellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy a Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés m) és n) pontjában kapott rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazásnak nem tett eleget. Az Alkotmánybíróság felhívja a Kormányt, hogy a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet 2004. december hó 31. napjáig szüntesse meg.” A Hgt. idézett szabályozása: 59. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza: m) a közszolgáltatás ellátásáért a települési önkormányzatot megillető támogatás megállapításának szabályait; n) a fedezetre vonatkozó részletes feltételeket; Tekintettel arra, hogy a Hgt. hatálybalépését követően egyetlen költségvetési törvény sem állapított meg keretet a 26. §. (4) bekezdésében említett feladathoz kötött állami támogatásra, így az önkormányzatoknak nem állt rendelkezésre a behajthatatlan díjhátralék fedezete. A Kormány az Alkotmánybíróság Határozatában foglalt kötelezettségének úgy tett eleget, hogy a Hgt. 59. §. m) pontjának törlésére tett javaslatot. Egyúttal a 26. §. (4) bek. utolsó mondatának törlését is javasolta. A Hgt. végrehajtási szabályai között szereplő, a feladathoz kötött állami támogatás szabályainak kidolgozása elmaradt, a Hgt. módosításra került, a 2005. december 31. napjáig felhalmozódott kinnlevőség sorsa viszont a mai napig rendezetlen!

70

Tovább nehezíti a problémát, hogy a Hgt.-t módosító 2005. évi CXXXI. tv. hatályba léptető rendelkezései között a következő szabály található: „A tv. rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni azzal, hogy a tv. eljárásjogi rendelkezéseit a tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” Ugyanakkor még az indokolás sem tartalmazott utalást arra nézve, hogy a Hgt. módosítás előtti 26 § (4.) bek. az önkormányzati megtérítési kötelezettség, vagy a módosított Hgt. 26 § (5.) bek. alkalmazandó-e a folyamatban lévő ügyekben! A 2005. előtt keletkezett követelések behajthatatlanságára vonatkozó igazolások birtokában a közszolgáltató magára maradt annak eldöntésével, hogy a további eljárás során miként járjon el, továbbra is a települési önkormányzathoz forduljon megtérítési igényével, vagy az ingatlantulajdonos/kezelő ellen kezdeményezzen a mögöttes felelősség szabályai szerint eljárást. Az önkormányzati bérlakások számottevő felhalmozódott hátraléka esetén a hátralék címzettje a települési önkormányzat, amely ellen az Art.-ben szabályozottak szerint kerülne sor a végrehajtási eljárás lefolytatásra. Tekintettel az önkormányzatok anyagi helyzetére, a fent idézett költségvetési törvényben meghatározott támogatásból elképzelhető lenne a behajthatatlan kinnlevőségek rendezése, amely azonban nem csak az önkormányzati bérlakásban felhalmozott kinnlevőségekre vonatkozna. A Hgt. hatályos rendelkezése – 2005. XII. 30-tól – továbbra is fenntartja, hogy a települési hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok esetében a közszolgáltatás díját adók módjára behajtható köztartozásnak kell tekinteni. A köztartozás behajtását a települési önkormányzat jegyzőjére – mint helyi adóhatóságra – bízza, mert ez biztosítja megfelelően a hatékonyságot és gyorsaságot. A módosítás egyértelműen meghatározza a közszolgáltató, illetve a jegyző behajtással kapcsolatos feladatait, konkrét teljesítési határidőkkel. Rendezi a bérlemények esetében az ingatlantulajdonos, illetve ingatlantulajdonosok (egyetemlegesség) mögöttes felelősségét (helytállását) a díjhátralékért. A behajthatatlan díjhátralék esetében a jegyző igazolást állít ki a behajthatatlanság tényéről és okáról, ez hatósági iga-

71

zolásnak minősül és a külön jogszabályokban meghatározott igényérvényesítés alapjául szolgálhat a közszolgáltató számára. A hulladékgazdálkodási törvénymódosítása miközben meghagyta hulladékkezelési közszolgáltatás díjhátralékának adók módjára történő köztartozássá minősítését, megváltoztatta az önkormányzatnak a behajthatatlan díjtartozásnál fennálló mögöttes felelősségét. A változás lényege, hogy a továbbiakban a jegyzői adóhatóság folytatja le behajtási eljárást. Az eljárást a közszolgáltató eredménytelen felszólítása után a Hgt.-ben meghatározott határidők betartása mellett az ő kérelmére indítja el az adóhatóság. A törvény hatálybalépése után a Köztisztasági Egyesülés tagszervezetei az ország több területéről problémát jeleznek, mely az alábbiakban foglalható össze: Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §-alapján, a köztartozás iránti megkeresést csak a negyedévet követő hónap 15. napjáig fogadja be, de csak abban az esetben, ha a köztartozás összege meghaladja az 5000 Ft-ot. A fenti rendelkezések alapján az 5000 Ft-ot el nem érő díjhátralék behajtás végett át sem adható. Kisebb települések esetén az évi díj háztartásonként el sem éri az 5000 Ft-ot, de nagyvárosok vonatkozásában is csak kivételesen éri el a negyedéves átlagos díj ezt az összeget. Az 5000 Ft-os értékhatár esetében a behajthatatlan kintlévőség összege még tovább nő, mivel eleve át sem adható az adóhatóságnak behajtásra a hátralék, így azokkal szemben, akik ezt a szabályt ismerik vagy az alkalomszerűen nem fizetők ellen semmiféle szankciót sem érvényesíthet a közszolgáltató. A polgári peres és nem peres eljárásokban a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. nem állapít meg alsó értékhatárt, a jogosultra bízza, hogy kisebb összegű igényérvényesítés esetén kívánja-e az igazságszolgáltatást igénybe venni. (Meg kell jegyezni, hogy többször javasoltuk a törvény olyan módosítását amely az 5000 Ft-os értékhatár 2000 Ft-ra történő leszállítására vonatkozott.) A PM indokolatlannak tartotta az ötezer forintos limit megváltoztatását, mivel ebbe a körbe mintegy kilencven jogcímen keletkező követelésállomány kezelése kerül szabályozásra. 72

Ez az indok azért is roppant furcsa, s nehezen fogadható el, mert az idézett bekezdést módosította a 2007. évi CLX. tv. 11.§-a azzal, hogy a szabálysértési bírság, illetve a helyszíni bírság vonatkozásában 3000 forintra csökkentette a köztartozás alsó határát! A közszolgáltató tehát az ötezer forintos díjhátralék eléréséig nem keresheti meg az adóhatóságot! Ha a köztartozás összege meghaladja az ötezer forintot, akkor a megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást kérő és a fizetésre kötelezett azonosításához szükséges adatokat, a tartozás jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő határozat (végzés) számát, jogerőre emelkedésének időpontját, a teljesítési határidőt, a tartozás összegét és esetleges járulékait, valamint annak a jogszabálynak a pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi. Ha a behajtást kérőt törvény valamely végrehajtási cselekmény foganatosítására kötelezi, annak megtörténtét a megkeresésben igazolni kell. A behajtást kérő szerv ingó-, illetőleg ingatlanvégrehajtás esetén a törvényben meghatározott költségminimumot az adóhatóság részére megelőlegezi, és annak megfizetését igazolja. A szabályozás értelmében a hátralékosok azonosításához szükséges személyes adatokat a megkeresésben fel kell tüntetni. Az országban számos eset említhető, amikor a jegyző a közszolgáltatót szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte a személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatásért! Állandó, a mai napig fennálló probléma: ki köteles az adatszolgáltatásra? Véleményünk szerint a közszolgáltatás zavartalan ellátásához szükséges valamenynyi adatot a települési önkormányzatnak biztosítania kell a szolgáltató számára. Ebbe a körbe pedig beletartozik a szolgáltatást igénybevevő személyek adatainak az átadása is, figyelemmel a Hgt. rendelkezéseire: 23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 73

valamint a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 12. § (2) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, a Hgt. 23. §-ának g) pontjára tekintettel; Érhetetlen tehát hogy miért kérdés ez számos jegyző számára? További gondot okoz, hogy amennyiben a behajtandó összeg meghaladja az 5000 Ft-ot, és a személyes adatok is rendelkezésre állnak, akkor az eljárás megindításának feltételeként – az Art. 163. §-a – alapján a kérelmet benyújtó közszolgáltatót hátralékosonként – további – 5000 Forint végrehajtási költségelőleg befizetésére kötelezi az adóhatóság. Ezt a problémát korábban a Parlament Önkormányzati és területfejlesztési Bizottságon keresztül megpróbáltuk rendezni. Született is egy PM állásfoglalás, mely szerint a végrehajtási költségminimum előlegezése csak ingó,- és ingatlan-végrehajtás esetére vonatkozik, a csekély összegű tartozásokat ez a kötelezettség nem terheli. Úgy véljük, hogy nem a jogszabályi értelmezés, hanem az egyértelmű szabályozás lenne a biztonságos megoldás. Az Art. 164. § -a a polgári eljáráshoz képest egy másik speciális szabályt is tartalmaz, az ún. technikai elévülés szabályát: Az adótartozás végrehajtásához, a költségvetési támogatás kiutalásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

74

Az Art. 164.§ (7) ben írt, az elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezések a gyakorlatban nem alkalmazhatók a hulladékszállítási díjhátralékra. A követelések egy része elévült vagy a közlejövőben el fog évülni, s azok visszakerülnek a közszolgáltatóhoz. Mivel a közszolgáltató jogosult igényelni az érintett települési önkormányzatoktól ezen összegeket a 2005. december 31-ig hatályos szabályok alkalmazása mellett, ezért célszerű lenne, hogy erre a költségvetésben képződjön fedezet, melyet azok az önkormányzatok igényelhetnek, amelyek a 2005. december 31-ig esedékessé vált közszolgáltatási díjhátralék tekintetében a behajthatatlanságot megállapítják vagy az Art 164.§ (7) bekezdés alkalmazásával megállapítják a köztartozás végrehajtásához való jog elévülését. Az Art. 164.§ (8) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy ha jogszabály másként nem rendelkezik, az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásához való jog elévülésére a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Többször felmerült, a Hgt. olyan irányú módosítása, amely lehetővé tenné a hátralékok polgári peres úton történő követelésének lehetőségét. A Hgt, hatályba lépése előtt ez a jogintézmény eredményesen működött. A Hgt. hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekre alkalmazni kellett a Hgt. szabályait, azaz a polgári peres vagy peren kívüli eljárásokat a bíróság megszüntette és a közszolgáltató a díjhátralékot települési önkormányzat jegyzőjének behajtás végett, átadta. Ezt tükrözi a Miskolci Városi Bíróság 9.P.24.393/2002./3.sz. Végzése: „….A felperes által hulladékkezelési közszolgáltatási díj járulékaival történő megfizetése megfizetés iránt indított pert a bíróság megszünteti, mivel a hatályos jogszabályok értelmében a követelés bírói úton nem érvényesíthető! A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.” Ennek viszont teljes mértékben ellentmond a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.20.614/2005/5. számú ítéletének indokolása: „… A Hgt. fenti rendelkezései a közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében teszik lehetővé a közszolgáltató számára a hátralékos díjak 75

adók módjára történő behajtásának kezdeményezését. Ezzel azonban a bíróság előtt történő igény érvényesítésének a lehetőségét nem zárták ki.” Összegezve megállapítható, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralékkal kapcsolatos eredeti (a Hgt-ben megfogalmazott) törvényalkotói szándék nem teljesült, sőt az elmúlt időszakban javasolt megoldások sem vezettek eredményre. Nem vezetett eredményre a kezdeményezésünkre összehívott Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium együttes megbeszélése, s nem ért el semmilyen hatást sem a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága elnökének 2007 decemberében e témakörben elhangozz interpellációja sem. Mára a behajtás rendszere olyan helyzetet teremtett, hogy a kintlévőségek mértéke tagcégeinknél belátható időn belül a szolgáltatás ellehetetlenüléséhez vezethet, ha a fent jelzett problémát nem sikerül megnyugtató módon rendezni! A helyzet megoldását sokan abban látnánk, ha a Hgt. fentiekben idézett, díjhátralékkal kapcsolatos szabályozása (26. §.) teljes egészében törlésre kerülne, s visszaállna szabályozás előtti állapot!

76

8. Önkormányzatok és szolgáltatók megállapodásai 8.1. A közszolgáltatók észrevételei, javaslatai A hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére jogosulttá akkor válik a szolgáltató, ha a települési önkormányzattal a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést köt. Ez a szerződés a közszolgáltatási szerződés a legfontosabb megállapodás önkormányzat és közszolgáltató között. A közszolgáltatási szerződésre vonatkozó legfontosabb előírásokat a Hgt. 28. §-a tartalmazza. A közszolgáltatási szerződés lényege az, hogy a felek – az önkormányzat és a közszolgáltató – viszonyának változásához teremtsen jogi keretet. A közszolgáltatás sem volumenében, sem műszaki és technológiai megvalósulási módjában, sem pénzügyi feltételeiben nem lezárt tevékenység. Az önkormányzat ellátási kötelezettségének és felelősségének változása egyfelől, a közszolgáltató gazdasági érdekeinek változása másfelől a közszolgáltatás bizonyos tartalmi elemeinek változását teheti – és jól működő közszolgáltatás esetén teszi is – szükségessé. E változó érdekeknek megfelelően a közszolgáltatási szerződésben foglalt jogviszony is változni kénytelen. A közszolgáltatási szerződésnek éppen az a funkciója és jelentősége, hogy ennek a változásnak rendezett keretet adjon. A szerződés egyik igen fontos eleme a díjjal kapcsolatos megállapodás, amelyben rögzíteni kell a díjképzés- és módosulás elveit, a díjfizetés módját, a kedvezmények, mentességek forrását, a nemfizetés esetére alkalmazott szabályokat, a helytállás rendjét. A közszolgáltatási szerződés határozott időre kötött szerződés, amely a kikötött idő elteltével hatályát veszti. Idő előtt is megszűnhet azonban, ha a felek felmondják. A közszolgáltatás biztonságossága és folyamatossága azt kívánja, hogy a felmondási okok szigorúak és pontosan meghatározottak legyenek. Elvileg a szerződés jogszerű felmondásának megítélésére mindig nyitva áll a bírói út. Tekintettel azonban a közszolgáltatás biztonságához főződő érdekekre, nem célszerű a jogerős bírósági döntésig terjedő függő jogi helyzet lehetőségét fenntartani. Ezért minden közszolgáltatási szerződésnek egységes elvek szerint meg kell fogalmaznia azokat az eseteket, amikor a szerződés lejárta előtt felmondható. A felmondási okok körében a tervezet – a Hgt. 28.§ (5) bekezdése szerint, de a Ptk. 298.b) pontjára is figyelemmel – a felek súlyosan szerződésszegő magatartását ismeri el.

77

A szolgáltatóknak kiküldött kérdőíven kérdést fogalmaztunk az önkormányzatokkal kapcsolatos megállapodások pozitív vagy negatív tapasztalatairól, illetve javaslatokat kértünk a jövőre nézve. A beérkezett válaszokból kitűnik, hogy az egyik legfőbb probléma a díjmegállapítások során az önkormányzati testületek hozzáállása. A díjmegállapításkor a szakmai és gazdasági kérdések másodlagosak. Az önkormányzatok nyitottak, és támogatnak minden szolgáltatási színvonal-emelési törekvést, de ezek többletköltség, vagy legalábbis díjemelési vonzatát nem ismerik el. Döntéseikben nincs, vagy teljesen háttérbe szorul a szakmaiság, (nem ismerik Magyarország vállalt EU-s kötelezettségeit: pl.: biológiailag lebomló szerves hulladék részarányának csökkentése a lerakás előírt kötelező csökkentési aránya, a csomagoló anyagok visszagyűjtésének kötelező mennyisége stb.) ami vagy a testületek szakmai hozzáértésének hiányából, vagy a díjak településpolitikai szemléletű megközelítéséből fakad. Az átlag infláció mértékénél nagyobb áremelést szinte elvétve hagynak jóvá, még akkor sem, ha a megváltozott műszaki tartalom ezt messzemenően indokolná! Többen megkérdőjelezik a költségelemzésen alapuló díjmegállapítás értelmét, hisz pályázatoknál sok esetben az általános inflációt nem meghaladó évenkénti áremelés a feltétel. Volt olyan javaslat, amely a fentiek kiküszöbölésére központi díjmegállapítást szorgalmaz, mindkét fél (szolgáltató, lakosság) jogos igényeinek figyelembevételével, Közigazgatási Hivatali ellenőrzéssel. További igen jelentős problémája a szolgáltatóknak a lakossági hulladékdíj kintlevőségek kérdése. Egyöntetű vélemény, hogy az adók módjára történő behajtás nem működik. A jegyzői adóhatóságok a legkülönfélébb indokok alapján hárítják el, késleltetik az adók módjára történő behajtást. Többen éltek azzal a javaslattal, hogy valamilyen módon ösztönözni kellene az adók módjára történő díjhátralék behajtást, valamint hogy bírósági úton is mód legyen ezek érvényesítésére. Ugyancsak többen visszatérnének a 2006. előtti gyakorlathoz, az igazolt hátralékok önkormányzat általi megtérítési kötelezettségéhez. Javasolják, hogy e célra az önkormányzatok számára a központi költségvetés biztosítson fedezetet.

78

Szinte mindenki megfogalmazta azt az igényt, hogy széles körű ismeretterjesztéssel, ez eddiginél hatékonyabb és egyes területekre irányított propaganda kifejtéssel szélesíteni kell a települések vezetői, döntéshozói hulladékgazdálkodási többlet terhekkel kapcsolatos ismereteit. Előfordul olyan önkormányzati tulajdonú közszolgáltató is, amelyiknek nincs közszolgáltatói szerződése. Ugyanakkor többen jelezték, hogy nagyon korrekt a kapcsolatuk az önkormányzatokkal, annak ellenére, hogy akadnak vitás eseteik is a díjemelések és a kintlevőségek kezelése terén. Sőt van szolgáltató, amely még most is olyan szolgáltatói szerződésekkel dolgozik, hogy díjhátralékát negyedévente az önkormányzatok megtérítik, így nincs behajthatatlan kintlevősége. Olyan önkormányzatokról is kaptunk információt, amelyeknél helyi rendeletben rögzítetten a rászoruló háztartások hulladékdíjának egy részét a település téríti meg a szolgáltatónak. 8.2. Jogerős bírósági ítélet az önkormányzat jogszerűtlen díjmegállapítása ellen FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Gazdasági Kollégiuma Rövid tényvázlat A hulladékkezelési közszolgáltatás az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) értelmében kötelező önkormányzati feladat. Felperes 2006. évtől végez – jelenleg négy megye területén, 34, később 42 településen hulladékkezelési közszolgáltatást az érintett önkormányzatokkal kötött szerződés alapján, a ……………………. Regionális Hulladéklerakó Rendszer üzemeltetőjeként. (A szindikátusi és a szolgáltatási szerződések másolatát a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmünk mellékleteként csatoltuk.) Alperes joga és egyben kötelessége is a felperes által végzett, fenti közszolgáltatás hatósági árának megállapítása, elsődlegesen a 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt.)-, a 242/2000. (XII.23.) Kormányrendelet-, és az ezt hatályon kívül helyező, 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet értelmében. 79 Ügyszám: 22.G.41.373/2008

A hivatkozott jogszabályok a közszolgáltató – jelen esetben felperes – kötelezettségévé teszik, hogy a szolgáltatás hatósági árainak megállapításához, a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatokkal, szakmai tapasztalatokon alapuló-, és a fenti jogszabályokban meghatározott tartalmú, kalkulációs sémát illetőleg díjképletet közöljön. Felperes kötelezettségeinek alperes irányában is eleget tett, azonban alperes a közölt adatokat – nézetünk szerint objektíve értékelhető és értelmezhető ok nélkül – figyelmen kívül hagyva, lényegesen alacsonyabb hatósági árat állapított meg és hirdetett ki rendeletében. Alperes jogosult volt erre, azonban a felperes által közölt díjkalkuláció és az alperes által ténylegesen megállapított hatósági ár között fennálló jelentős különbség miatt, a felperes díjkompenzáció jogcímen igényt tart ennek a különbözetnek összegére, a felperesi társaság működtethetősége érdekében. Észrevételek az alperesi ellentmondásban foglaltakra Az alperesi ellentmondásban megjelölt „átalány típusú árbevétel” tárgyszerűtlen és téves. Ilyen jogcímen – illetőleg hivatkozási formában – felperesnek nincs követelése alperessel szemben. Az alperesi állítás, miszerint „felperes nem teljesítette a díjkalkuláció készítésére vonatkozó kötelezettségét” nem felel meg a valóságnak. A felperes által az alperes részére eredetileg megküldött, szolgáltatási díj mértékére tett javaslat a hatályos jognak megfelelő és megalapozott volt, mind a 242/2000. (XII.23.) Kormányrendelet-, mind az ezt hatályon kívül helyező, 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet értelmében. Az utóbb hivatkozott jogszabály 2.§ 3. bekezdése a szolgáltató részéről pusztán díjképletet, vagy kalkulációs sémát vár el, melyekhez képest felperes egy aprólékosan részletezett, precíz javaslatot terjesztett elő. A díjjavaslatok – és ezek tértivevényeinek másolatát a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmünk mellékleteként csatoltuk. Alperes a felperesi kalkulációt konkrét ok megjelölése nélkül, általános hangvételű nyilatkozattal utasította el, ami a további, célirányos egyeztetések lehetőségét is kizárta. Tekintettel arra, hogy a fenti díjjavaslattól eltérően, alperes által rendeletbe foglalt és kihirdetett hatósági ár még a felperesi társaság költségeit is csak részlegesen fedezi – nem beszélve a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25.§ által meghatározott célirányos, tartalékképzési kötelezettségekről és a díjmegállapítás egyéb tartalmi elemeiről – felperes a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3.§ 5. bekezdése értelmében kénytelen a meg nem fizetett különbözetet díjkompenzáció jogcímen követelni. 80

Szeretnénk megjegyezni, hogy a felperesi társaság egyetlen rendszeres bevétele a hulladékkezelési közszolgáltatási díj, melyből egy – négy megye területén található, 42 települést ellátó, ISPA támogatásból megépült – modern hulladékgazdálkodási rendszert köteles üzemeltetni. Alperesi magatartás – amennyiben az általánossá válik – egyben ennek a feladatnak az ellehetetlenülését is kockáztatja, továbbá a közel hárommilliárdos, önkormányzatoknak juttatott uniós forrás visszafizetésének elrendelését, mint potenciális következményt is magában hordozza. Bizonyítási indítvány Kérjük a Tisztelt Bíróságot, hogy a per tárgyát képező felperesi díjkalkuláció megalapozottságának és jogszerűségének-, azaz jogalapjának és összegszerűségének igazolása érdekében szíveskedjék igazságügyi könyvszakértőt kirendelni. A szakértői díj-előleg megfizetését felperes vállalja. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bíróságot, hogy alperest ……………………. azaz ………………………………… Ft tőke és annak ………………………..-étől a kifizetésig járó törvényes késedelmi kamatainak megfizetésére kötelezni szíveskedjék. Kérjük továbbá, hogy a Tisztelt Bíróság alperest jelen eljárás összes költségében marasztalja. Költségigényünket útiköltség jogcímen, tárgyalásonként …………………... azaz ………………………..Ft-ban kérjük megállapítani. A Tisztelt Bíróság felhívásának megfelelően, ………………………. Ft illetéket határidőben leróttunk, amit az 1. számú mellékletben csatolt bizonylattal igazolunk. A Tisztelt Fővárosi Bíróság hatáskörét a Pp. 23.§ 1. bekezdés a) pontja alapján-, míg illetékességét a Pp. 41.§ 1. bekezdés a) pontja alapján, az alávetés szabályaira hivatkozással kérjük megállapítani. A felek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban. Kivonat az igazságügyi könyvszakértő szakvéleményéből:

81

A tanulmány befejezésének időpontjában nem áll még rendelkezésre a jogerős ítélet, ami precedens értékű, mivel a közszolgáltató pernyertességét hírdette ki, s kötelezte az önkormányzatot az igazságügyi szakértő által megállapított jogos követelés megtérítésére.

82

9. Összefoglalás

9.1. A tanulmány megalapozottsága A tanulmány készítésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felkérésére került sor, (Szerződésszám: KGF-476/2009.) a csatolt Témalap alapján. A Köztisztasági Egyesülés 84 tagszervezetéből 43 szolgáltatott adatot amely 1.735 települést cca. 6.634.414 lakos érintett. A jelenleg működő 72 lerakóból 36 lerakó üzemeltetője szolgáltatott információt, amit kiegészített 7 régi (bezárt) lerakó működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatás. A 43 kérdőív összesen cca. 4.300 adat feldolgozását, elemzését tette lehetővé. A lakossági hulladékdíjjal kapcsolatos adatok 288 településtől származnak, a kintlévőségek cca. 4.972.479 lakost érintettek. Megállapítható, hogy a tanulmány olyan adatbázison nyugszik, amely a legpontosabb elemzést, következtetést, becslést és prognózist eredményezi. 9.2. Megállapítások Az elemzés fontos megállapítása, hogy a korszerűtlen lerakók bezárásából nem következett a díjak kontrolálatlan elszabadulása. Voltak olyan térségek, ahol ez a tény önmagában nem okozott díjemelést. Ezek az önkormányzatok felelős tervezéssel felkészültek a bezárás várható következményeire, s díjpolitikájukat ennek megfelelően időben „elhúzva”, a fokozatosság elvének betartásával alakították ki. Ahol ez bármilyen okból elmaradt, ott az egyes térségben végrehajtott akár 40%-os díjemelés, nem elsősorban a szállítási többletköltségből, hanem az eleve jóval magasabb lerakási díjakból fakadt. A bezárásokból következő szállítási többletköltségek az összes költség 10 - 20 %-a közé tehető. Ez természetesen függ a földrajzi adottságoktól, a szállítási logisztikától, a lerakó elhelyezkedésétől. Általánosságban megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodás hatalmas fejlődésen ment át az elmúlt tíz évben. A ország összes településén szervezett települési hulladékkezelési közszolgáltatás működik. Kiépültek a nagy regionális hulladékkezelő rendszerek, kialakultak az ezekhez kapcsolódó régiók.

83

2009. január 1-jén 315 közszolgáltató szolgált ki 3.152 települést. A szolgáltatók száma 2007. január 1-i állapothoz viszonyítva 60 %-kal csökkent. A magyarországi rendszer teljes mértékben felzárkózódott az európai uniós elvárásokhoz, bizonyos területeken meg is előzte azt! 9.2.1. A díjak A díjak alakulása jól nyomon követhető, az azonos településnagyság és az országon belüli elhelyezkedést ábrázoló adatsorokon. Prognosztizálható, hogy az alacsony díjak emelkedése, a díjak felső harmadhoz közelítő felzárkózása várható. Ez az ország hulladékgazdálkodási rendszerének egységesüléséből fakad. A díjak jelenlegi mértékére az önkormányzati helyi politika éppúgy hat, mint a közszolgáltatói piac működése. A helyi politika számára a lakosság díj mértéke fontosabb a környezetvédelmi szempontoknál. A díjak elfogadásánál a szakmai szempontok háttérbe szorulnak nagyobb jelentőséget kap a környező,- vagy hasonló nagyságú települések díjmérték összehasonlítása. Ez viszont azt a veszélyt hordozza, hogy a díjak műszaki tartalmának összehasonlítása elmarad. A valós költségeket figyelmen kívül hagyó díjmegállapítás, mint azt a fentiekben láttuk jogi következményekkel járhat. Úgy véljük, hogy ez az eset precedens értékű lehet, s perek sorozata indulhat el, amit a szabályozás újragondolásával, a helytelen gyakorlat megszüntetésével kellene megakadályozni! A díjak jelenlegi felső harmadot elérő mértékét követően – változatlan hulladékgazdálkodási rendszert feltételezve - már nagy valószínűséggel az infláció lesz a legmeghatározóbb díjképző elem. A díjak alakulásánál fontos ugyanakkor a jövőre nézve megállapítani, hogy az elkövetkező két évben tömegesen lejáró közszolgáltatási szerződések pályáztatása olyan versenyt generál, hogy egyes települések nyertes szolgáltatói díjjavaslata akár –ismételten- az alacsony kategóriához közelítő értékhez tendál! A szolgáltatás kéthároméves működtetése után viszont újra eléri a felső harmadot. Nem engedhető meg ugyanakkor, hogy ez a verseny természetéből fakadó „hullámvölgy” a szolgáltatási színvonal,- és minőség rovására menjen!

84

9.2.2. A díjfizetési hajlandóság Az egyik legneuralgikusabb pont az alacsony díjfizetési hajlandóság, a díjbehajtás rendezetlensége. Jóllehet a behajtással kapcsolatos jogalkotói szándék helyes volt, az a gyakorlatban nem működik. A közszolgáltatás jellegéből adódó folyamatos rendelkezésre állás, és teljesítési kényszer - a fizetés hiányában - az ország jól jellemezhető régióiban lassan ellehetetleníti a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek működtetését. Feltétlenül újra kell elemezni az ide vezető okokat, amely egyaránt érinti a szabályozási-, az önkormányzati,- és szolgáltatói mechanizmusokat. Meg kell szüntetni az egyoldalú közszolgáltatói teherviselés jelenlegi gyakorlatát, biztosítani kell az elvégzett szolgáltatásért járó ellenérték rendelkezésre állását. 9.2.3. A kintlévőségek kezelése A kintlévőség behajtásának jelenlegi jogi szabályozása és annak gyakorlati végrehajtása tarthatatlan. Az eredeti jogalkotói szándék semmilyen téren nem érvényesül. Sorra születnek az egymásnak ellentmondó bírósági határozatok, minisztériumi állásfoglalások! (Bírói út kizárásának kimondása, bírósági jogerős végzés a kintlévőség megítélésére, a felszólítás 30 napos határidejének jogvesztő mivolta, a díjbehajtás jegyzői kezelése, az adósok személyes adatainak szolgáltatótól való követelése, a felszólítás tértivevényes igazolásának ellehetetlenülése stb.) Az önkormányzat, mint a közszolgáltatás megszervezéséért, fenntartásáért felelős szervezet legyen köteles a 90 napon túli kintlévőség ellenértékének átutalására, a behajtás eredményessége csakis az ő kockázata lehet! Ehhez persze biztosítani kell a behajthatatlan kintlévőségek fedezetét! 9.2.4. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés Rendkívül szembeötlő a lakossági szelektív hulladékgyűjtés előretörése, de ugyanakkor elgondolkodtató a közszolgáltatói oldal e területen viselt vesztesége. Értékelni és elemezni szükséges a szelektív hulladékbegyűjtés egyes elemeit, rendszerét, logisztikáját. Át kell értékelni a jelenlegi koordináló szervezeti rendszert, s meg kell találni az igazságos költségviselés elvét, és gyakorlatát. Alapvetően merül fel a kérdés: jó döntés volt az integrált rendszer bevezetése? Vagy elszállt felette az idő?

85

A valós kérdés azonban az: hogyan lehetséges az, hogy a máig is jónak és zártnak mondható jogi szabályozás végrehajtása, és/vagy annak kikényszerítése ilyen alacsony szintre süllyedt? Ha ezen a téren nem találjuk meg a megoldást adó választ, akkor a rendszer belátható időn belül összeomlik! El kell dönteni, hogy a megváltozott feltételeket a termékdíjas rendszer, vagy az ökoadó elégíti-e ki a leghatékonyabban. Ha a termékdíjas rendszer, akkor - Az azonos anyagáramok koordináló szervezetei között ki kell kényszeríteni a jogszabályok szabta korrekt együttműködést. A koncentráltan keletkező begyűjtés (kereskedelmi, termelési, ipari hulladékok) esetében meg kell szüntetni a finanszírozást. A nem koncentrált lakossági szelektív gyűjtés teljes többletköltségét fedezni kell. El kell érni a hatóságok, az önkormányzatok, a szolgáltatók, a hasznosítók, és a koordináló szervezetek partneri viszonyát, közös álláspontjának elfogadását és következetes alkalmazását. Ha az öko - adó rendszer akkor Meg kell vizsgálni, hogy milyen garanciákkal teljesíthető a jogszabályban vállalt visszagyűjtési és hasznosítási arány. Végig kell gondolni, hogy az eddig kiépült, s a most futó, vagy elbírálás előtt álló EU-s pályázatokból kiépített, az integrált gyűjtésen alapuló szelektív gyűjtés hogyan működtethető ebben a rendszerben, valós veszélyként nem merül-e fel az indikátorok teljesítésének elmaradásából következő visszafizetési kötelezettség. Ha a fentieket nem rendezzük, a hosszú idő alatt kiépített lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszerek összeomlanak, a vállalt begyűjtési mennyiségek nem teljesülnek, ami nem egyszerűen önkormányzati és/vagy közszolgáltatói probléma! 9.2.5. Rekultivációs alap képzése Többen felvetették, hogy a rekultivációs alap képzésének szabályozása hiányos, ellentmondásos. A jövőben ezt a területet is alaposan át kell gondolni, s lehetséges, hogy az alapokat – akár központilag – elkülönítetten kell kezelni.

86

Itt mulasztás lelhető fel a környezetvédelmi törvény felhatalmazása lapján készítendő, a rekultivációs tartalékot szabályozó kormányrendelet kiadásában, félreérthető a hulladékkezelési közszolgáltatási díj költségelemeit taglaló ide vonatkozó megfogalmazás, és a társasági adó ez irányú szabályozása. Ezeket mindenképpen rendezni, egységesíteni kell! 9.2.6. Önkormányzati rendeletek A hulladékkezelés helyi szabályozása az egységes, magasabb színtű rendeletek ellenére rendkívül változatos képet mutat! Ezt egyrészről a felügyeletet gyakorló közigazgatási hivatalok elégtelen ellenőrzési hatékonysága, másrészről a helyi szabályozás túlzott liberalizmusa, és/vagy a jogszabályok - sajátos - egyedi értelmezésének következménye. A közlemúltban 34 önkormányzati rendeletet hasonlítottunk össze, melyből kiderül, hogy 12 esetben a gazdálkodó szervezetek alanyi jogon kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére, 22 esetben nem. A gazdálkodó szervezetek igénybevételi kötelezettsége körüli vita egyidős a Hgt. hatálybalépésével. Számtalan bírósági ítélet és az általunk végzett felmérés is indokolja, hogy felül kell vizsgálni a jelenlegi, egyesek által túlzottan liberális szabályozást, ami nagymértékben hozzájárulhat az illegális hulladéklerakás kialakulásához is. Át kell gondolni, a szabálysértésekre vonatkozó jegyzői hatáskör megalapozottságát, mivel gyakorlatilag sehol sem működik. Meg kell találni a megoldást az önkormányzatoknál szinte általános problémaként jelenlévő hulladékgazdálkodási szakismereti hiány kiküszöbölésére, pl. a számukra késztendő segédletek széles körű ismertetésével! 9.2.7. A hatóságok szakmai munkája Az elmúlt időszakban egyre világosabbá vált, hogy az egyes környezetvédelmi felügyelőségek közötti szakmai,- hatósági munkája a megengedhetőnél tűréshatárnál jóval nagyobb eltérést mutat. Ami az egyik helyen még elfogadható, az a másik területen tiltott. A lerakók bezárásánál volt olyan eset, amikor a megadott értéket el nem érő fóliavastagság miatt korábbi pályázati pénzekből megvalósult lerakót bezárattunk, máshol a szigetelő fólia hiánya sem volt akadály a továbbműködéshez! Más esetben előfordult, hogy a jogszabályok félreértelmezése miatt hatalmas bírságok kerültek kiszabásra az engedélyben rögzített adott hulladékfajták mennyiségi

87

túllépéséért, más esetben az engedély nélkül működő „lerakók” zavartalanul működhettek. A felügyelőségek egységesek voltak viszont abban, hogy megkeresésre sehol, és egyetlen esetben sem adtak ki igazolást a „környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb” hulladékgazdálkodási tevékenységek összehasonlítása kapcsán! (Hgt.21. §. (2) b. pontja). A közlekedési hatóságok eltérően értelmezik, vagy összemossák a közúti árufuvarozás és a hulladékkezelési közszolgáltatás speciális követelményeit (sárga rendszám, tachográf kártya, kötelező pihenőidő, súlykorlátozás, nehéz tehergépjárművek hétvégi közlekedése stb.) Egyre több a vitás kérdés a közszolgáltatás végzése körül. A munkavédelmi hatóságok ellentétes jogszabály-értelmezése egyes területeken bírságolási hullámot indít el a rakodók szakképesítésének eltúlzott követelésével. Az egyre gyakoribb ombudszmani jelentések a lakosság védelmének érdekében megalapozatlan, jogilag erősen kifogásolható következtetései hatalmas károkat okozhatnak a közszolgáltatás területén. (Lásd Állampolgári jogok országgyűlés biztosa 2010, február 18-i jelentése.) A jövőre nézve hatalmas az igény az egységes jogalkalmazás, a szakszerűség, a pontosság és az egyenlő elbírálás megvalósulása iránt! 9.2.8. A hulladékkezelés adatbázisa A tanulmány készítése kapcsán élesen kirajzolódott - a korábbiakban már ismert probléma - a hulladékkezeléssel kapcsolatos egységes, megbízható adatbázis hiánya. Ahány forrás, annyiféle adat, amelyek néha nagyságrendi eltérést is mutatnak! Ilyen adateltérésekkel korrekt tervek nem készíthetők! Hatalmas hibának tartjuk, az ilyen bizonytalan környezetre támaszkodóan megtervezett és megvalósult beruházásokat! Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok helyen túlzott kapacitások épültek ki, amelyek önfenntartó üzemeltetése lehetetlen! Szigorú ellenőrzési, szankcionálási feltételek kidolgozásával, és érvényre juttatásával el kell érni a hulladékgazdálkodási információs rendszer kizárólagos szakmai elfogadottságát.

88

Ehhez az adatbázisok, adatforrások teljes körű felülvizsgálatára, kiegészítésére öszszehangolására is szükség lenne. A tanulmány összegzéseként megállapítható, hogy szükségszerű az elmúlt időszak mélyreható elemzése, a gyakorlat értékelése, s a tapasztalatok széles körű megismertetése, megvitatása. Ezen ismeretek birtokában végre kell hajtani a szükséges, szabályozást érintő módosításokat, el kell érni azok egységes értelmezését, gyakorlati végrehajtását, és szigorú ellenőrzését, szankcionálását.

Gárdony, 2010-02-26

Nagy György igazgató

89

Hulladékkezelési közszogáltatók 2010. március
Sorsz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Aba Abádszalók Abaliget Abasár Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Abaújszolnok Abaújvár Abda Abod Abony Ábrahámhegy Ács Acsa Acsád Acsalag Ácsteszér Adács Ádánd Adásztevel Adony Adorjánháza Adorjás Ág Ágasegyháza Ágfalva Aggtelek Agyagosszergény Ajak Ajka Aka Akasztó Alacska Alap Alattyán Albertirsa Alcsútdoboz Aldebrő Algyő Alibánfa

Település

Lakosszám
4 276 Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala

Közszolgáltató
8000 Székesfehérvár 5241 Abádszalók 7632 Pécs 3261 Abasár 3860 Encs 3860 Encs 3527 Miskolc 3860 Encs 3527 Miskolc 3910 Tokaj 9024 Győr 3704 Berente 2740 Abony 8300 Tapolca 9024 Győr 3360 Heves 9700 Szombathely 9200 Mosonmagyaróvár 2884 Bakonyszombathely 2360 Gyál 8600 Siófok 9024 Győr 2457 Adony 8400 Ajka 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 1181 Budapest 9200 Mosonmagyaróvár 3704 Berente 9200 Mosonmagyaróvár 4400 Nyíregyháza 8400 Ajka 2884 Bakonyszombathely 2400 Dunaújváros 3704 Berente 8154 Polgárdi 5100 Jászberény 2721 Pilis 8086 Felcsút 3360 Heves 6728 Szeged 8921 Zalaszentiván

Székhely
Sörház tér 3. Deák F. u. 12. Siklósi u. 52. Fő tér 1. Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz József Attila út 65. Ipartelep 631/7 hrsz József Attila út 65. Rákóczi u. 54. Kálvária u. 4-10. Ipari u. 2 Kossuth tér 1. Halápi u. 33. Kálvária u. 4-10. Károlyi Mihály u. 15. Jászai Mari u. 2. Barátság u. 8. Angela Major Kőrösi út 53. Bajcsy Zs. Út 220. Kálvária u. 4-10. Dózsa György u. 64. Szent István u. 1/A. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Zádor u. 4. Barátság u. 8. Ipari u. 2 Barátság u. 8. Derkovits út 119/a Szent István u. 1/A. Angela Major Budai Nagy Antal u. 2. Ipari u. 2 Bocskai u. 39. Jákóhalmi út 13. Nap u. 41. Rákóczi u. 79. Károlyi Mihály u. 15. Városgazda u. 1. Kossuth Lajos utca 30.

4 657 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 605 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 562 Abasári Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Társaság 77 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 692 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 114 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 169 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 164 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 232 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 3 107 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 228 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 15 498 ABOKOM Szolgáltató Kht. 440 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 7 156 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 513 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 689 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 456 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 708 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 2 820 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 2 294 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 785 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 3 839 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft. 381 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 191 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 178 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 912 SAUBERMACHER Magyarország Kft. 2 119 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 569 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 896 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 3 691 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 29 685 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 257 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 3 367 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 812 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 005 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 2 145 BERÉNY KOM Jészberényi Kommunális Szolgáltató Kft. 12 348 "MAROS-KER" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 454 Varga és Társa Építőipari, Kereskedelmi és ászolgáltató Kft. 696 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 5 247 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 484 Pénzes József

Sorsz.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

Település
Almamellék Almásfüzitő Almásháza Almáskamarás Almáskeresztúr Álmosd Alsóberecki Alsóbogát Alsódobsza Alsógagy Alsómocsolád Alsónána Alsónémedi Alsónemesapáti Alsónyék Alsóörs Alsópáhok Alsópetény Alsórajk Alsóregmec Alsószenterzsébet Alsószentiván Alsószentmárton Alsószölnök Alsószuha Alsótelekes Alsótold Alsóújlak Alsóvadász Alsózsolca Ambrózfalva Anarcs Andocs Andornaktálya Andrásfa Annavölgy Apácatorna Apagy Apaj Aparhant Apátfalva Apátistvánfalva Apátvarasd Apc

Lakosszám
471 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
7400 Kaposvár 2931 Almásfüzitő 8800 Nagykanizsa 5600 Békéscsaba 7400 Kaposvár 4285 Álmosd 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 3860 Encs 7400 Kaposvár 7140 Bátaszék 2351 Alsónémedi 8921 Zalaszentiván 7140 Bátaszék 8220 Balatonalmádi 8700 Marcali 3360 Heves 8800 Nagykanizsa 3910 Tokaj 8960 Lenti 8154 Polgárdi 7632 Pécs 9900 Körmend 3704 Berente 3704 Berente 3068 Mátraszőlős 9900 Körmend 3527 Miskolc 3527 Miskolc 6728 Szeged 4400 Nyíregyháza 8600 Siófok 3360 Heves 8900 Zalaegerszeg 2500 Esztergom 9024 Győr 4400 Nyíregyháza 3000 Hatvan 7400 Kaposvár 6728 Szeged 9900 Körmend 7632 Pécs 2360 Gyál

Székhely
Cseri út 16. Ady E. u. 6. 1.em.3. Vár út 5. Mazán László út 18. Cseri út 16. Kossuth utca 5/A. József Attila út 65. Cseri út 16. Besenyői u. 16. Ipartelep 631/7 hrsz Cseri út 16. Baross u. 1/A. Kápolna utca 74. Kossuth Lajos utca 30. Baross u. 1/A. Rákóczi u. 43. Kossuth Lajos u. 74. Károlyi Mihály u. 15. Vár út 5. Rákóczi u. 54. Béke u. 40. Bocskai u. 39. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Ipari u. 2 Ipari u. 2 Tanács út 27. Rákóczi u. 5. 1/1. Besenyői u. 16. József Attila út 65. Városgazda u. 1. Derkovits út 119/a Bajcsy Zs. Út 220. Károlyi Mihály u. 15. Gasparich u. 26. Schweidel J. u. 9. Kálvária u. 4-10. Derkovits út 119/a Szepes Béla út 2. Cseri út 16. Városgazda u. 1. Rákóczi u. 5. 1/1. Siklósi u. 52. Kőrösi út 53. 2

2 246 FÜZIKER Kereskedelmi, Szállító és Szolgáltató Betéti Társaság 62 Saubermacher- Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 869 Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. 82 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 602 Markovits Zsolt Attila 795 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 273 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 344 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 100 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 349 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 690 BÁT-KOM 2004. Városüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4 982 Kovács Dust-Mann Köztisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 736 Pénzes József 778 BÁT-KOM 2004. Városüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 412 Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 1 326 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 734 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 365 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 202 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 77 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 650 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 172 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 363 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 459 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 137 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 257 Gyulavári Róbert 610 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 554 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 6 044 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 509 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 1 977 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 117 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 2 743 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 318 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 958 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 171 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 269 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 251 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 070 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 065 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 369 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 132 BIOKOM Kft. 2 655 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

Település
Áporka Apostag Aranyosapáti Aranyosgadány Arka Arló Arnót Ároktő Árpádhalom Árpás Ártánd Ásotthalom Ásványráró Aszaló Ászár Aszód Aszófő Áta Átány Atkár Attala Babarc Babarcszőlős Babócsa Bábolna Bábonymegyer Babosdöbréte Babót Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős Badacsonytomaj Badacsonytördemic Bag Bagamér Baglad Bagod Bágyogszovát Baj Baja Bajánsenye Bajna

Lakosszám

Közszolgáltató
3000 Hatvan 2400 Dunaújváros 4804 Vásárosnamény 7400 Kaposvár 3860 Encs 3664 Járdánháza 3527 Miskolc 3527 Miskolc 5900 Orosháza 9024 Győr 4100 Berettyóújfalu 6728 Szeged 9200 Mosonmagyaróvár 3527 Miskolc 2840 Oroszlány 2170 Aszód 8230 Balatonfüred 7400 Kaposvár 3360 Heves 3200 Gyöngyös 7400 Kaposvár 7632 Pécs 7632 Pécs 7900 Szigetvár 9024 Győr 8660 Tab 8900 Zalaegerszeg 9200 Mosonmagyaróvár 6521 Vaskút 6521 Vaskút 6521 Vaskút 6521 Vaskút 6521 Vaskút 8300 Tapolca 8300 Tapolca 3360 Heves 4031 Debrecen 8960 Lenti 8900 Zalaegerszeg 9200 Mosonmagyaróvár 2800 Tatabánya 6521 Vaskút 9900 Körmend 2500 Esztergom

Székhely
Szepes Béla út 2. Budai Nagy Antal u. 2. Damjanich u. 1. Cseri út 16. Ipartelep 631/7 hrsz Akácos út 28. Besenyői u. 16. József Attila út 65. Fürdő út 5. Kálvária u. 4-10. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Városgazda u. 1. Barátság u. 8. József Attila út 65. Táncsics Mihály út 59. Kossuth tér 1. Fürdő u. 20. Cseri út 16. Károlyi Mihály u. 15. II. Rákóczi Ferenc. u. 31. Cseri út 16. Siklósi u. 52. Siklósi u. 52. Szabadság u. 14. Kálvária u. 4-10. Dózsa u. 2. Gasparich út 26. Barátság u. 8. Kossuth Lajos utca 90. Kossuth Lajos utca 90. Kossuth Lajos utca 90. Kossuth Lajos utca 90. Kossuth Lajos utca 90. Halápi u. 33. Halápi u. 33. Károlyi Mihály u. 15. István út 136 Béke u. 40. Gasparich út 26. Barátság u. 8. II. Erdész u. "E" Kossuth Lajos utca 90. Rákóczi u. 5. 1/1. Schweidel J. u. 9. 3

1 155 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2 035 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 1 993 VITKA Városüzemeltetési Kht 340 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 81 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 3 785 PALLAGI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2 607 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 128 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 529 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 247 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 506 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 4 063 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 1 923 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 960 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 946 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 6 324 Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete 413 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 186 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 394 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 726 .A.S.A. Mátra Kft. 869 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 758 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 116 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 653 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 3 756 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 820 Gazgasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 535 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 109 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 7 045 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2 804 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 1 238 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 159 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 388 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2 178 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 834 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 3 987 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 553 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 42 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 356 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 321 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 838 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 37 707 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 488 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 955 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. Bajót Bak

Település

Lakosszám

Közszolgáltató
2800 Tatabánya 8900 Zalaegerszeg 8800 Nagykanizsa 7632 Pécs 4100 Berettyóújfalu 7632 Pécs 2884 Bakonyszombathely 8200 Veszprém 8000 Székesfehérvár 9024 Győr 8400 Ajka 8500 Pápa 8000 Székesfehérvár 8420 Zirc 9024 Győr 9024 Győr 8400 Ajka 9024 Győr 2884 Bakonyszombathely 9024 Győr 9024 Győr 9024 Győr 2884 Bakonyszombathely 8500 Pápa 9024 Győr 6728 Szeged 7632 Pécs 3860 Encs 4561 Baktalórántháza 8960 Lenti 3704 Berente 2660 Balassagyarmat 6769 Pusztaszer 3600 Ózd 8230 Balatonfüred 8220 Balatonalmádi 8600 Siófok 8600 Siófok 8230 Balatonfüred 8300 Tapolca 8600 Siófok 8600 Siófok 8600 Siófok 8600 Siófok

Székhely
II. Erdész u. "E" Gasparich út 26. Vár út 5. Siklósi u. 52. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Siklósi u. 52. Angela Major Házgyári út 1. Sörház tér 3. Kálvária u. 4-10. Szent István u. 1/A. Anna tér 11. Sörház tér 3. Kossuth Lajos u. 72. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Szent István u. 1/A. Kálvária u. 4-10. Angela Major Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Angela Major Anna tér 11. Kálvária u. 4-10. Városgazda u. 1. Siklósi u. 52. Ipartelep 631/7 hrsz Köztársaság tér 8 Béke u. 40. Ipari u. 2 Mikszáth Kálmán út 59. Tanya 263. Zrinyi út 5. Fürdő u. 20. Rákóczi u. 43. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Fürdő u. 20. Halápi u. 33. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. 4

1 567 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 1 708 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 199 Subermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 280 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 176 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 388 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 457 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 1 259 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3 149 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 144 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 659 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 186 KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. 117 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 1 011 X + ION Szolgáltató Kft. 526 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 265 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 387 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 50 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 953 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 227 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 875 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 790 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 460 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 344 KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. 665 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 141 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 773 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 700 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 4 306 Baktalórántházi Településgazdálkodási Kft. 338 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 465 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 16 580 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 3 450 "PUSZTA-SZEM' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1 162 ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 632 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8 886 Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 1 155 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 5 920 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 199 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 053 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 386 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 856 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 357 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 2 071 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság

Bakháza Bakóca Bakonszeg Bakonya Bakonybánk Bakonybél Bakonycsernye Bakonygyirót Bakonyjákó Bakonykoppány Bakonykúti Bakonynána Bakonyoszlop Bakonypéterd Bakonypölöske Bakonyság Bakonysárkány Bakonyszentiván Bakonyszentkirály Bakonyszentlászló Bakonyszombathely Bakonyszücs Bakonytamási Baks Baksa Baktakék Baktalórántháza Baktüttös Balajt Balassagyarmat Balástya Balaton Balatonakali Balatonalmádi Balatonberény Balatonboglár Balatoncsicsó Balatonederics Balatonendréd Balatonfenyves Balatonfőkajár Balatonföldvár

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.

Település
Balatonfüred Balatonfűzfő Balatongyörök Balatonhenye Balatonkenese Balatonkeresztúr Balatonlelle Balatonmagyaród Balatonmáriafürdő Balatonőszöd Balatonrendes Balatonszabadi Balatonszárszó Balatonszemes Balatonszentgyörgy Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Balatonújlak Balatonvilágos Balinka Balkány Ballószög Balmazújváros Balogunyom Balotaszállás Balsa Bálványos Bana Bánd Bánfa Bánhorváti Bánk Bánokszentgyörgy Bánréve Bár Barabás Baracs Baracska Báránd Baranyahídvég Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Barbacs

Lakosszám

Közszolgáltató
8230 Balatonfüred 8154 Polgárdi 8300 Tapolca 8230 Balatonfüred 8600 Siófok 8600 Siófok 8600 Siófok 8700 Marcali 8600 Siófok 8600 Siófok 8300 TAPOLCA 8600 Siófok 8600 Siófok 8600 Siófok 8600 Siófok 8230 Balatonfüred 8230 Balatonfüred 8230 Balatonfüred 8600 Siófok 8600 Siófok 8000 Székesfehérvár 4400 Nyíregyháza 1181 Budapest 4060 Balmazújváros 9700 Szombathely 6521 Vaskút 4400 Nyíregyháza 8600 Siófok 9024 Győr 8200 Veszprém 7900 Szigetvár 3704 Berente 2651 Rétság 8800 Nagykanizsa 3527 Miskolc 7700 Mohács 2400 Dunaújváros 2481 Velence 4100 Berettyóújfalu 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár

Székhely
Fürdő u. 20. Bocskai u. 39. Halápi u. 33. Fürdő u. 20. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Kossuth Lajos u. 74. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Halápi u. 33. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Fürdő u. 20. Fürdő u. 20. Fürdő u. 20. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Sörház tér 3. Derkovits út 119/a Zádor u. 4. Vasút sor 1/a. Jászai Mari u. 2. Kossuth Lajos utca 90. Derkovits út 119/a Bajcsy Zs. Út 220. Kálvária u. 4-10. Házgyári út 1. Szabadság u. 14. Ipari u. 2 Kossuth u. 55. Vár út 5. József Attila út 65. Szabadság u. 17. Budai Nagy Antal u. 2. Tópart u. 26. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Cseri út 16. Barátság u. 8. 5

13 422 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4 335 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 999 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 124 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3 263 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 486 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 4 911 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 496 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 646 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 531 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 119 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 3 022 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 903 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 782 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 610 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 399 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 602 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 284 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 507 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 192 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 987 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 6 442 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 3 356 Saubermacher Magyarország Kft. 17 575 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság 1 242 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 541 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 856 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 541 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 685 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 696 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 211 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 409 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 691 URÁNUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 678 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 376 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 543 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 769 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 3 573 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 2 723 Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. 2 624 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 205 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 527 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 137 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 738 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. Barcs

Település
Bárdudvarnok Barlahida Bárna Barnag Bársonyos Basal Baskó Báta Bátaapáti Bátaszék Baté Bátmonostor Bátonyterenye Bátor Bátorliget Battonya Bátya Batyk Bázakerettye Bazsi Béb Becsehely Becske Becskeháza Becsvölgye Bedegkér Bedő Bejcgyertyános Békás Bekecs Békés Békéscsaba Békéssámson Békésszentandrás Bekölce Bélapátfalva Bélavár Belecska Beled Beleg Belezna Bélmegyer Beloiannisz

Lakosszám
1 200 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 8960 Lenti 3100 Salgótarján 8230 Balatonfüred 2884 Bakonyszombathely 7900 Szigetvár 3910 Tokaj 7100 Szekszárd 7140 Bátaszék 7140 Bátaszék 7400 Kaposvár 6521 Vaskút 3070 Bátonyterenye 3240 Parád 4400 Nyíregyháza 6728 Szeged 6521 Vaskút 8900 Zalaegerszeg 8868 Letenye 8300 Tapolca 9024 Győr 8800 Nagykanizsa 3045 Bér 3704 Berente 8900 Zalaegerszeg 8600 Siófok 4100 Berettyóújfalu 9700 Szombathely 9024 Győr 3900 Szerencs 5630 Békés 5600 Békéscsaba 6800 Hódmezővásárhely 5561 Békésszentandrás 3346 Bélapátfalva 3346 Bélapátfalva 8800 Nagykanizsa 7632 Pécs 9200 Mosonmagyaróvár 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 5630 Békés 8154 Polgárdi

Székhely
Szabadság u. 14. Cseri út 16. Béke u. 40. Kertész út 2. Fürdő u. 20. Angela Major Szabadság u. 14. Rákóczi u. 54. Epreskert utca 9. Baross u. 1/A. Baross u. 1/A. Cseri út 16. Kossuth Lajos utca 90. Kossuth u 2. Kossuth út 37. Derkovits út 119/a Városgazda u. 1. Kossuth Lajos utca 90. Posta utca 65. Szabadság tér 10. Halápi u. 33. Kálvária u. 4-10. Vár út 5. Petőfi út 26. Ipari u. 2 Gasparich út 26. Bajcsy Zs. Út 220. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Jászai Mari u. 2. Kálvária u. 4-10. Eperjes u. 9. Verseny u 4. Mazán L. u. 18. Bajcsy-Zsilinszky u. 64. Hősök tere 1. Rózsa Ferenc út 9. Rózsa Ferenc út 9. Vár út 5. Siklósi u. 52. Barátság u. 8. Vár út 5. Vár út 5. Verseny u 4. Bocskai u. 39. 6

11 699 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 131 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 130 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 123 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 761 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 203 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 186 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 758 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 405 BÁT-KOM 2004. Városüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6 607 BÁT-KOM 2004. Városüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 834 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 574 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 13 270 Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 437 Szakács Péter 710 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 5 838 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2 132 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 407 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 851 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 407 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 257 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 141 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 574 Sztrhárszky György 40 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 833 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 457 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 252 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 476 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 214 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 486 SZHK Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 20 465 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 64 784 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 2 434 ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 3 909 Békésszentandárs Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 688 KÖZSZOLG 202 Kommunális Szolgáltató Kft. 3 215 KÖZSZOLG 202 Kommunális Szolgáltató Kft. 370 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 432 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 686 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 661 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 836 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 064 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 161 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306.

Település
Belsősárd Belvárdgyula Benk Bénye Bér Bérbaltavár Bercel Beregdaróc Beregsurány Berekböszörmény Berekfürdő Beremend Berente Beret Berettyóújfalu Berhida Berkenye Berkesd Berkesz Bernecebaráti Berzék Berzence Besence Besenyőd Besenyőtelek Besenyszög Besnyő Beszterec Bezedek Bezenye Bezeréd Bezi Biatorbágy Bicsérd Bicske Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Biharugra Bikács Bikal Biri Birján

Lakosszám

Közszolgáltató
8960 Lenti 7632 Pécs 4625 Záhony 2216 Bénye 3045 Bér 9900 Körmend 2360 Gyál 4937 Barabás 4937 Barabás 4100 Berettyóújfalu 5309 Berekfürdő 7827 Beremend 3704 Berente 3860 Encs 4100 Berettyóújfalu 8154 Polgárdi 2635 Vámosmikola 7632 Pécs 4400 Nyíregyháza 2639 Bernecebaráti 3527 Miskolc 8800 Nagykanizsa 7632 Pécs 4400 Nyíregyháza 3300 Eger 5071 Besenyszög 8154 Polgárdi 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 8900 Zalaegerszeg 9200 Mosonmagyaróvár 2060 Bicske 7632 Pécs 2060 Bicske 4100 Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu 5630 Békés 7000 Sárbogárd 7346 Bikal 4400 Nyíregyháza 7632 Pécs

Székhely
Béke u. 40. Siklósi u. 52. Ady Endre út 35. Fő út 48. Petőfi út 26. Rákóczi u. 5. 1/1. Kőrösi út 53. Árpád u. 13. Árpád u. 13. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Váci Mihály utca 1.2.lph.1.em. Szabadság u. 6. Ipari u. 2 Ipartelep 631/7 hrsz Oláh Zs. U. 1-1. sz. Bocskai u. 39. Alkotmány u. 20. Siklósi u. 52. Derkovits út 119/a Jókai út 4. Besenyői u. 16. Vár út 5. Siklósi u. 52. Derkovits út 119/a Bródy Sándor u. 4. Vasvári Pál u. 5. Bocskai u. 39. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Barátság u. 8. Gasparich u. 26. Barátság u. 8. Kossuth Lajos u. 60-62. Siklósi u. 52. Kossuth Lajos u. 60-62. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Verseny u 4. Árpád út 108. hrsz 31/10/. . lph. Derkovits út 119/a Siklósi u. 52. 7

110 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 423 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 452 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 1 268 Gér Tibor 399 Sztrhárszky György 502 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 020 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 755 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 633 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 1 707 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 956 Agócs László 2 651 Beremendi Szolgáltató KHT. 1 110 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 273 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 15 427 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 6 034 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 670 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 868 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 900 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 860 Gáspár János 1 118 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 570 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 129 BIOKOM Kft. 642 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 710 Városgondozás Kft. Eger 3 452 Besenyszög Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat 1 808 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 044 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 242 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 393 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 158 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 462 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 11 769 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 035 BIOKOM Kft. 11 552 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 193 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 3 819 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2 801 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 905 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 899 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 443 KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. 763 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 356 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 492 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 350. 348. 349. Bisse Boba

Település

Lakosszám

Közszolgáltató
7632 Pécs 9900 Körmend 8900 Zalaegerszeg 3360 Heves 6400 Kiskunhalas 8800 Nagykanizsa 4220 Hajdúböszörmény 7900 Szigetvár 8000 Székesfehérvár 8086 Felcsút 7632 Pécs 9200 Mosonmagyaróvár 3243 Bodony 8400 Ajka 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 3910 Tokaj 3910 Tokaj 3910 Tokaj 3704 Berente 3704 Berente 3704 Berente 3400 Mezőkövesd 7632 Pécs 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7130 Tolna 9200 Mosonmagyaróvár 4100 Berettyóújfalu 8360 Keszthely 2840 Oroszlány 3068 Mátraszőlős 2360 Gyál 7900 Szigetvár 3860 Encs 3860 Encs 3527 Miskolc 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 7754 Bóly 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 7150 Bonyhád 7400 Kaposvár

Székhely
Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Gasparich út 26. Károlyi Mihály u. 15. Szegedi út 4. Vár út 5. Radnóti utca 1. Szabadság u. 14. Sörház tér 3. Rákóczi u. 79. Siklósi u. 52. Barátság u. 8. Hunyadi út 23. Szent István u. 1/A. Cseri út 16. József Attila út 65. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. Ipari u. 2 Ipari u. 2 Ipari u. 2 Dózsa György u. 2. Siklósi u. 52. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Bajcsy-Zsilinszky u. 72/2. Barátság u. 8. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Vásár tér út 10. Táncsics Mihály út 59. Tanács út 27. Kőrösi út 53. Szabadság u. 14. Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz József Attila út 65. Vár út 5. Vár út 5. Munkácsi Mihály u. 1. Gasparich út 26. Cseri út 16. Széchenyi tér 4. Cseri út 16. 8

242 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 837 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 128 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 350 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 816 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 374 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 964 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 438 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 4 124 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 213 Varga és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 251 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 299 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 770 Farkas Gábor 109 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 452 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 355 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 157 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 891 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 942 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 182 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 109 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 067 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 011 Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. 1 080 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 417 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 301 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 231 Tolnai Kommunális és Építőipari Kft. 604 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 501 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 313 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 2 245 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 115 Gyulavári Róbert 3 067 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 446 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 534 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 160 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 2 384 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 441 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 752 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 970 HUBA-KOM Szolgáltató Kft. 358 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 269 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 13 957 BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Kft. 421 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Bocfölde Boconád Bócsa Bocska Bocskaikert Boda Bodajk Bodmér Bodolyabér Bodonhely Bodony Bodorfa Bodrog Bodroghalom Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Bodrogolaszi Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Bogács Bogád Bogádmindszent Bogdása Bogyiszló Bogyoszló Bojt Bókaháza Bokod Bokor Boldog Boldogasszonyfa Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Boldva Bolhás Bolhó Bóly Boncodfölde Bonnya Bonyhád Bonyhádvarasd

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 369. 368. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394.

Település
Bordány Borgáta Borjád Borota Borsfa Borsodbóta Borsodgeszt Borsodivánka Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Borsodszirák Borsosberény Borszörcsök Borzavár Bosta Botpalád Botykapeterd Bozsok Bozzai Bózsva Bő Bőcs Böde Bödeháza Bögöt Bögöte Böhönye Bököny Bölcske Bőny Börcs Börzönce Bősárkány Bőszénfa Bucsa Bucsu Búcsúszentlászló Bucsuta Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Bugac

Lakosszám

Közszolgáltató
6782 Mórahalom 9900 Körmend 7400 Kaposvár 6521 Vaskút 8800 Nagykanizsa 3704 Berente 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3600 Ózd 3527 Miskolc 3527 Miskolc 2639 Bernecebaráti 8400 Ajka 8420 Zirc 7632 Pécs 4400 Nyíregyháza 7900 Szigetvár 9730 Kőszeg 9700 Szombathely 3910 Tokaj 9737 Bük 3527 Miskolc 8900 Zalaegerszeg 8960 Lenti 9700 Szombathely 9900 Körmend 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 9024 Győr 9024 Győr 8800 Nagykanizsa 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 5527 Bucsa 9700 Szombathely 8921 Zalaszentiván 8800 Nagykanizsa 2800 Tatabánya 2060 Bicske 2500 Eszergom 2040 Budaörs 1081 Budapest 08. ker. 6114 Bugac

Székhely
Röszkei út 34. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Kossuth Lajos utca 90. Vár út 5. Ipari u. 2 József Attila út 65. József Attila út 65. Zrinyi út 5. József Attila út 65. József Attila út 65. Jókai út 4. Szent István u. 1/A. Kossuth Lajos u. 72. Siklósi u. 52. Derkovits út 119/a Szabadság u. 14. Kossuth Lajos utca 3. Jászai Mari u. 2. Rákóczi u. 54. Jókai u. 24. Besenyői u. 16. Gasparich út 26. Béke u. 40. Jászai Mari u. 2. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Vár út 5. Barátság u. 8. Cseri út 16. Kossuth u. 6. Jászai Mari u. 2. Kossuth Lajos utca 30. Vár út 5. II. Erdész u. "E" Kossuth Lajos u. 60-62. Schweidel J. u. 9 Dózsa Gy. u. 21. Alföldi u. 7. Kada Elek utca 18. 9

3 155 MORAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kht. 149 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 422 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 365 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 728 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 901 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 263 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 753 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 146 ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 188 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 228 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 034 Gáspár János 375 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 732 X + ION Szolgáltató Kft. 140 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 591 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 347 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 342 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 320 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 197 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 646 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 2 793 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 310 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 70 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 387 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 312 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 383 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 272 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 914 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 192 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 279 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 63 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 158 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 581 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 251 Bucsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 602 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 878 Pénzes József 238 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 701 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 10 299 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 933 Saubermacher Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 28 272 B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 712 210 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2 869 Maráczi György

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. Bugyi Buj Buják

Település
Bugacpusztaháza

Lakosszám
307 Maráczi György

Közszolgáltató
6114 Bugac 2370 Dabas 4400 Nyíregyháza 3360 Heves 8600 Siófok 9737 Bük 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 7632 Pécs 3300 Eger 3300 Eger 3527 Miskolc 3346 Bélapátfalva 3422 Bükkábrány 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 3860 Encs 9730 Kőszeg 9200 Mosonmagyaróvár 8154 Polgárdi 3000 Hatvan 2700 Cegléd 2737 Ceglédbercel 9500 Celldömölk 3100 Salgótarján 9737 Bük 5350 Tiszafüred 3527 Miskolc 7632 Pécs 9200 Mosonmagyaróvár 5540 Szarvas 5746 Kunágota 2060 Bicske 8300 Tapolca 9200 Mosonmagyaróvár 4400 Nyíregyháza 8600 Siófok 8700 Marcali 9900 Körmend 8000 Székesfehérvár 2800 Tatabánya 6728 Szeged 6728 Szeged

Székhely
Kada Elek utca 18. Szent István út 133. Derkovits út 119/a Károlyi Mihály u. 15. Bajcsy Zs. Út 220. Jókai u. 24. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. Siklósi u. 52. Bródy Sándor u. 4. Bródy Sándor u. 4. József Attila út 65. Rózsa Ferenc út 9. Gagarin u. 3. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Ipartelep 631/7 hrsz Kossuth Lajos utca 3. Barátság u. 8. Bocskai u. 39. Szepes Béla út 2. Pesti út 65. Pesti út 37. Temesvár u. 16 Kertész út 2. Jókai u. 24. Kossuth tér 1. József Attila út 65. Siklósi u. 52. Barátság u. 8. Ipartelep u. 2. Rákóczi út 9. Kossuth Lajos u. 60-62. Halápi u. 33. Barátság u. 8. Derkovits út 119/a Bajcsy Zs. Út 220. Kossuth Lajos u. 74. Rákóczi u. 5. 1/1. Sörház tér 3. II. Erdész u. "E" Városgazda u. 1. Városgazda u. 1. 10

5 338 REMONDIS Dabas Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 305 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 238 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 328 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 3 402 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 1 590 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 525 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 141 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 160 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 758 Városgondozás Kft. Eger 1 119 Városgondozás Kft. Eger 1 209 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 331 KÖZSZOLG 202 Kommunális Szolgáltató Kft. 1 009 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 104 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 336 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 188 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 280 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 48 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 644 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 706 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 38 318 "ÖKOVIZ" Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető Kft. 4 440 SZEIDL Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 11 247 Celli HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 1 162 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 202 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 4 439 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 820 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 885 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 588 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 879 Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 344 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 1 205 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3 032 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 214 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 486 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 826 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 279 SAUBERMACHER Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 1 772 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 218 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 5 218 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 440 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2 729 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Buzsák Bük Bükkábrány Bükkaranyos Bükkmogyorósd Bükkösd Bükkszék Bükkszenterzsébet Bükkszentkereszt Bükkszentmárton Bükkzsérc Bürüs Büssü Büttös Cák Cakóháza Cece Cégénydányád Cegléd Ceglédbercel Celldömölk Cered Chernelházadamonya Cibakháza Cigánd Cikó Cirák Csabacsűd Csabaszabadi Csabdi Csabrendek Csáfordjánosfa Csaholc Csajág Csákány Csákánydoroszló Csákberény Csákvár Csanádalberti Csanádapáca

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483.

Település
Csanádpalota Csánig Csány Csányoszró Csanytelek Csapi Csapod Csárdaszállás Csarnóta Csaroda Császár Császártöltés Császló Csátalja Csatár Csataszög Csatka Csávoly Csebény Csécse Csegöld Csehbánya Csehi Csehimindszent Csém Csemő Csempeszkopács Csengele Csenger Csengersima Csengerújfalu Csengőd Csénye Csenyéte Csép Csépa Csepreg Csér Cserdi Cserénfa Cserépfalu Cserépváralja Cserháthaláp Cserhátsurány

Lakosszám

Közszolgáltató
3000 Hatvan 9900 Körmend 3360 Heves 7632 Pécs 6800 Hódmezővásárhely 8800 Nagykanizsa 9200 Mosonmagyaróvár 5500 Gyomaendrőd 7632 Pécs 4937 Barabás 2884 Bakonyszombathely 6521 Vaskút 4400 Nyíregyháza 6521 Vaskút 8900 Zalaegerszeg 5062 Kőtelek 2884 Bakonyszombathely 6521 Vaskút 7400 Kaposvár 3063 Jobbágyi 4400 Nyíregyháza 8200 Veszprém 9900 Körmend 9900 Körmend 2840 Oroszlány 2700 Cegléd 9700 Szombathely 6728 Szeged 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 3000 Hatvan 1181 Budapest 9700 Szombathely 3860 Encs 2840 Oroszlány 5350 Tiszafüred 9735 Csepreg 9200 Mosonmagyaróvár 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 3422 Bükkábrány 3422 Bükkábrány 2676 Cserhátsurány 2676 Cserhátsurány

Székhely
Szepes Béla út 2. Rákóczi u. 5. 1/1. Károlyi Mihály u. 15. Siklósi u. 52. Bajcsy-Zsilinszky u. 64. Vár út 5. Barátság u. 8. Ipartelep u. 2. Siklósi u. 52. Árpád u. 13. Angela Major Kossuth Lajos utca 90. Derkovits út 119/a Kossuth Lajos utca 90. Gasparich út 26. Szabadság út 1. Angela Major Kossuth Lajos utca 90. Cseri út 16. lakótelep -/8.C.lph.1.em.3. Derkovits út 119/a Házgyári út 1. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Táncsics Mihály út 59. Mészáros Lőrinc u. 23. Jászai Mari u. 2. Városgazda u. 1. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Szepes Béla út 2. Zádor u. 4. Jászai Mari u. 2. Ipartelep 631/7 hrsz Táncsics Mihály út 59. Kossuth tér 1. Széchenyi tér 27. Barátság u. 8. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Gagarin u. 3. Gagarin u. 3. Ady Endre út 22. Ady Endre út 22. 11

3 064 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 390 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 308 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 717 BIOKOM Kft. 2 848 ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 181 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 519 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 486 GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. 134 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 595 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 1 777 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 2 457 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 373 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 557 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 561 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 315 Gazdasági Ellátó Szervezet Kőtelek 265 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 1 927 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 105 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 901 Bakos Sándor 602 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 280 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 270 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 361 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 477 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 4 298 Oldal és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 313 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 958 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 4 824 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 634 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 820 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2 176 SAUBERMACHER Magyarország Kft. 723 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 454 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 366 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1 667 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 452 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 23 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 385 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 210 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 049 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 470 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 371 Hekli János 857 Hekli János

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527.

Település
Cserhátszentiván Cserkeszőlő Cserkút Csernely Cserszegtomaj Csertalakos Csertő Csesznek Csesztreg Csesztve Csetény Csévharaszt Csibrák Csikéria Csikóstőttős Csikvánd Csincse Csipkerek Csitár Csobád Csobaj Csobánka Csókakő Csokonyavisonta Csokvaomány Csolnok Csólyospálos Csoma Csomád Csombárd Csongrád Csonkahegyhát Csonkamindszent Csopak Csór Csorna Csorvás Csót Csöde Csögle Csökmő Csököly Csömend Csömödér

Lakosszám
148 Gyulavári Róbert

Közszolgáltató
3068 Mátraszőlős 5350 Tiszafüred 7632 Pécs 3527 Miskolc 8360 Keszthely 8960 Lenti 7900 Szigetvár 9024 Győr 8960 Lenti 2635 Vámosmikola 9024 Győr 2360 Gyál 7400 Kaposvár 6521 Vaskút 7400 Kaposvár 9024 Győr 3527 Miskolc 9900 Körmend 2660 Balassagyarmat 3860 Encs 3910 Tokaj 2060 Bicske 8000 Székesfehérvár 8800 Nagykanizsa 3600 Ózd 2500 Eszergom 6400 Kiskunhalas 7400 Kaposvár 2360 Gyál 7400 Kaposvár 6640 Csongrád 8983 Nagylengyel 7940 Szentlőrinc 8230 Balatonfüred 8100 Várpalota 9200 Mosonmagyaróvár 5900 Orosháza 9024 Győr 8900 Zalaegerszeg 8400 Ajka 4100 Berettyóújfalu 7400 Kaposvár 8700 Marcali 8960 Lenti

Székhely
Tanács út 27. Kossuth tér 1. Siklósi u. 52. József Attila út 65. Vásár tér út 10. Béke u. 40. Szabadság u. 14. Kálvária u. 4-10. Béke u. 40. Alkotmány u. 20. Kálvária u. 4-10. Kőrösi út 53. Cseri út 16. Kossuth Lajos utca 90. Cseri út 16. Kálvária u. 4-10. József Attila út 65. Rákóczi u. 5. 1/1. Mikszáth Kálmán út 59. Ipartelep 631/7 hrsz Rákóczi u. 54. Kossuth Lajos u. 60-62. Sörház tér 3. Vár út 5. Zrinyi út 5. Schweidel J. u. 9 Szegedi út 4. Cseri út 16. Kőrösi út 53. Cseri út 16. Bercsényi u. 26A. Hegyi utca 10. Pécsi út 21. Fürdő u. 20. Fehérvári út 7. Barátság u. 8. Fürdő út 5. Kálvária u. 4-10. Posta utca 65. Szent István u. 1/A. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Cseri út 16. Kossuth Lajos u. 74. Béke u. 40. 12

2 119 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 552 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 819 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 581 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 31 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 406 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 541 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 803 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 327 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 909 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 953 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 355 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 952 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 882 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 488 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 560 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 358 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 398 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 697 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 767 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 3 169 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 284 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 1 646 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 858 ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 377 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 1 699 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 440 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 405 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 286 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 17 686 Csongrád Város Önkormányzat Városgondnoksága 374 Németh József 187 Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Társaság 1 576 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 797 Várpalotai Közüzemi Kft. 10 708 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 5 302 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 1 049 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 80 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 647 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 1 885 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1 154 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 302 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 604 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 426. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570.

Település
Csömör Csönge Csörnyeföld Csörög Csörötnek Csősz Csővár Csurgó Csurgónagymarton Cún Dabas Dabronc Dabrony Dad Dág Dáka Dalmand Damak Dámóc Dánszentmiklós Dány Daraboshegy Darány Darnó Darnózseli Daruszentmiklós Darvas Dávod Debercsény Debrecen Debréte Decs Dédestapolcsány Dég Dejtár Délegyháza Demecser Demjén Dencsháza Dénesfa Derecske Derekegyház Deszk Detek

Lakosszám
8 904 KER-HU Szolgáltató Kft.

Közszolgáltató
2144 Kerepes 9900 Körmend 8868 Letenye 2360 Gyál 9900 Körmend 8154 Polgárdi 3360 Heves 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 7900 Szigetvár 2370 Dabas 8300 Tapolca 8400 Ajka 2840 Oroszlány 2500 Esztergom 8400 Ajka 7400 Kaposvár 3704 Berente 3527 Miskolc 2364 Ócsa 2118 Dány 9900 Körmend 7900 Szigetvár 4400 Nyíregyháza 9200 Mosonmagyaróvár 2400 Dunaújváros 4100 Berettyóújfalu 6521 Vaskút 2676 Cserhátsurány 4031 Debrecen 3704 Berente 7100 Szekszárd 3704 Berente 8154 Polgárdi 2635 Vámosmikola 2360 Gyál 4400 Nyíregyháza 3300 Eger 7900 Szigetvár 9200 Mosonmagyaróvár 4031 Debrecen 5900 Orosháza 6728 Szeged 3860 Encs

Székhely
Szabadság út 252. Rákóczi u. 5. 1/1. Szabadság tér 10. Kőrösi út 53. Rákóczi u. 5. 1/1. Bocskai u. 39. Károlyi Mihály u. 15. Vár út 5. Vár út 5. Szabadság u. 14. Szent István út 133. Halápi u. 33. Szent István u. 1/A. Táncsics Mihály út 59. Schweidel J. u. 9 Szent István u. 1/A. Cseri út 16. Ipari u. 2 József Attila út 65. Vörösmraty Mihály u. 19. Dózsa György u. 43. Rákóczi u. 5. 1/1. Szabadság u. 14. Derkovits út 119/a Barátság u. 8. Budai Nagy Antal u. 2. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Kossuth Lajos utca 90. Ady Endre út 22. István út 136 Ipari u. 2 Epreskert utca 9. Ipari u. 2 Bocskai u. 39. Alkotmány u. 20. Kőrösi út 53. Derkovits út 119/a Bródy Sándor u. 4. Szabadság u. 14. Barátság u. 8. István út 136 Fürdő út 5. Városgazda u. 1. Ipartelep 631/7 hrsz 13

379 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 467 ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Önkormányzato Vállalat 2 174 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 870 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 074 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 671 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 5 290 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 192 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 243 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 16 671 REMONDIS Dabas Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 463 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 376 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 1 019 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 990 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 673 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 1 353 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 264 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 392 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 869 URBANETT Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4 364 Dányi Kommunális Kht. 90 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 931 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 177 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 588 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 642 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 574 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1 984 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 77 Hekli János 206 225 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 19 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 4 164 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 475 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 136 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 472 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3 187 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 4 368 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 615 Városgondozás Kft. Eger 596 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 353 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 9 116 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 1 670 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 3 584 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 279 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. Detk

Település
Dévaványa Devecser Dinnyeberki Diósberény Diósd Diósjenő Dióskál Diósviszló Doba Doboz Dobri Dobronhegy Dóc Domaháza Domaszék Dombegyház Dombiratos Dombóvár Dombrád Domony Domoszló Dormánd Dorog Dorogháza Dozmat Döbörhegy Döbröce Döbrököz Döbrönte Döge Dömös Dömsöd Dör Dörgicse Döröske Dötk Dövény Drágszél Drávacsehi Drávacsepely Drávafok Drávagárdony Drávaiványi

Lakosszám
1 192 .A.S.A. Mátra Kft.

Közszolgáltató
3200 Gyöngyös 5650 Mezőberény 8400 Ajka 7632 Pécs 7400 Kaposvár 2030 Érd 2639 Bernecebaráti 8900 Zalaegerszeg 7632 Pécs 9024 Győr 5624 Doboz 8960 Lenti 8983 Nagylengyel 6728 Szeged 3664 Járdánháza 6728 Szeged 5836 Dombegyház 5746 Kunágota 4400 Nyíregyháza 3360 Heves 3240 Parád 3300 Eger 2500 Esztergom 3070 Bátonyterenye 9700 Szombathely 9900 Körmend 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 8400 Ajka 3527 Miskolc 1122 Budapest 12. ker. 3000 Hatvan 9200 Mosonmagyaróvár 8230 Balatonfüred 9900 Körmend 8900 Zalaegerszeg 3704 Berente 6521 Vaskút 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár

Székhely
II. Rákóczi Ferenc. u. 31. Békési út 0307/2 Szent István u. 1/A. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Sas utca 2. Jókai út 4. Posta utca 65. Siklósi u. 52. Kálvária u. 4-10. Kossuth tér 3. Béke u. 40. Hegyi utca 10. Városgazda u. 1. Akácos út 28. Városgazda u. 1. Felszabadulás u. 5. Rákóczi út 9. Derkovits út 119/a Károlyi Mihály u. 15. Kossuth út 37. Bródy Sándor u. 4. Schweidel J. u. 9 Kossuth u 2. Jászai Mari u. 2. Rákóczi u. 5. 1/1. Posta utca 65. Cseri út 16. Szent István u. 1/A. József Attila út 65. Városmajor u 12-14. Szepes Béla út 2. Barátság u. 8. Fürdő u. 20. Rákóczi u. 5. 1/1. Posta utca 65. Ipari u. 2 Kossuth Lajos utca 90. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. 14

8 067 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 4 806 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 88 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 361 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 8 612 ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 937 Gáspár János 492 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 725 BIOKOM Kft. 502 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 4 345 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 169 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 154 Németh József 786 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 872 PALLAGI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4 851 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2 064 Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala 584 Békés-Manifest Közszolgáltató Kft. 20 084 Öko-Dombó Kft. 4 069 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 139 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 108 Szakács Péter 1 061 Városgondozás Kft. Eger 12 262 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 1 143 Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 232 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 163 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 70 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 2 007 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 256 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 2 115 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 167 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 5 745 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 619 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 262 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 84 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 26 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 289 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 362 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 208 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 214 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 519 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 148 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 202 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658.

Település
Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára Drávatamási Drégelypalánk Dubicsány Dudar Duka Dunaalmás Dunabogdány Dunaegyháza Dunafalva Dunaföldvár Dunaharaszti Dunakeszi Dunakiliti Dunapataj Dunaremete Dunaszeg Dunaszekcső Dunaszentbenedek Dunaszentgyörgy Dunaszentmiklós Dunaszentpál Dunasziget Dunatetétlen Dunaújváros Dunavarsány Dunavecse Dusnok Dúzs Ebergőc Ebes Écs Ecséd Ecseg Ecsegfalva Ecseny Ecser Edde Edelény

Lakosszám

Közszolgáltató
7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 2635 Vámosmikola 3527 Miskolc 9024 Győr 9900 Körmend 2800 Tatabánya 7400 Kaposvár 2400 Dunaújváros 6521 Vaskút 2400 Dunaújváros 2316 Tököl 1081 Budapest 08. ker. 9200 Mosonmagyaróvár 6300 Kalocsa 9200 Mosonmagyaróvár 9024 Győr 7754 Bóly 6333 Dunaszentbenedek 7030 Paks 2800 Tatabánya 9024 Győr 9200 Mosonmagyaróvár 2400 Dunaújváros 2400 Dunaújváros 5650 Mezőberény 6087 Dunavecse 6521 Vaskút 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 4031 Debrecen 9024 Győr 3360 Heves 3100 Salgótarján 5650 Mezőberény 7400 Kaposvár 2360 Gyál 7400 Kaposvár 3704 Berente

Székhely
Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Alkotmány u. 20. József Attila út 65. Kálvária u. 4-10. Rákóczi u. 5. 1/1. II. Erdész u. "E" Cseri út 16. Budai Nagy Antal u. 2. Kossuth Lajos utca 90. Budai Nagy Antal u. 2. Sport u. 1 Alföldi u. 7. Barátság u. 8. Érsekkert u. 1. Barátság u. 8. Kálvária u. 4-10. Munkácsi Mihály u. 1. Kossuth u. 57. Kölesdi u. 46. II. Erdész u. "E" Kálvária u. 4-10. Barátság u. 8. Budai Nagy Antal u. 2. Budai Nagy Antal u. 2. Békési út 0307/2 Fő út 43. Kossuth Lajos utca 90. Cseri út 16. Barátság u. 8. István út 136 Kálvária u. 4-10. Károlyi Mihály u. 15. Kertész út 2. Békési út 0307/2 Cseri út 16. Kőrösi út 53. Cseri út 16. Ipari u. 2 15

139 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 273 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 126 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 686 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 200 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 414 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 387 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 580 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 309 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 631 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 236 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 639 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 3 143 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 543 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 876 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 9 003 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 19 491 "SZTÁR SZÁLLÍTÁS BAU" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 37 153 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 1 816 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 3 347 VÁROSI KOMMUNÁLIS INTÉZMÉNY 246 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 967 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 970 HUBA-KOM Szolgáltató Kft. 847 Dunaszentbenedek Polgármester i Hivatal 2 531 DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 452 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 727 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 449 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 549 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 48 562 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 7 112 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 4 026 Dunavecse Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3 022 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 273 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 154 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 4 407 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 1 852 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 3 335 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 243 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 232 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 214 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 589 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 202 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 10 372 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. Edve Eger

Település

Lakosszám
56 429 Városgondozás Kft. Eger 1 002 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 230 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft..

Közszolgáltató
9200 Mosonmagyaróvár 3300 Eger 7400 Kaposvár 8400 Ajka 8900 Zalaegerszeg 3240 Parád 3240 Parád 3250 Pétervására 3388 Poroszló 3527 Miskolc 3300 Eger 3360 Heves 3704 Berente 8900 Zalaegerszeg 9900 Körmend 9024 Győr 4069 Egyek 3360 Heves 9737 Bük 3100 Salgótarján 7632 Pécs 9900 Körmend 9900 Körmend 9024 Győr 7346 Bikal 9900 Körmend 5742 Elek 7632 Pécs 2400 Dunaújváros 3527 Miskolc 3860 Encs 4400 Nyíregyháza 3100 Salgótarján 7900 Szigetvár 9200 Mosonmagyaróvár 8600 Siófok 5900 Orosháza 4625 Záhony 8200 Veszprém 2500 Esztergom 3000 Hatvan 2030 Érd 3910 Tokaj 3910 Tokaj

Székhely
Barátság u. 8. Bródy Sándor u. 4. Cseri út 16. Szent István u. 1/A. Posta utca 65. Kossuth út 37. Kossuth út 37. Tisztisor u. 29. Földosztás út 9. József Attila út 65. Bródy Sándor u. 4. Károlyi Mihály u. 15. Ipari u. 2 Gasparich út 26. Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. Nefelejcs u. 11. Károlyi Mihály u. 15. Jókai u. 24. Kertész út 2. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. hrsz 31/10/. . lph. Rákóczi u. 5. 1/1. Szent István utca 1. Siklósi u. 52. Budai Nagy Antal u. 2. József Attila út 65. Ipartelep 631/7 hrsz Derkovits út 119/a Kertész út 2. Szabadság u. 14. Barátság u. 8. Bajcsy Zs. Út 220. Fürdő út 5. Ady Endre út 35. Házgyári út 1. Schweidel J. u. 9 Szepes Béla út 2. Sas utca 2. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. 16

114 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.

Egerág Egeralja Egeraracsa Egerbakta Egerbocs Egercsehi Egerfarmos Egerlövő Egerszalók Egerszólát Égerszög Egervár Egervölgy Egyed Egyek Egyházasdengeleg Egyházasfalu Egyházasgerge Egyházasharaszti Egyházashetye Egyházashollós Egyházaskesző Egyházaskozár Egyházasrádóc Elek Ellend Előszállás Emőd Encs Encsencs Endrefalva Endrőc Enese Enying Eperjes Eperjeske Eplény Epöl Ercsi Érd Erdőbénye Erdőhorváti

325 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 1 504 Szakács Péter 559 Szakács Péter 1 467 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 730 MEWAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 583 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 908 Városgondozás Kft. Eger 1 090 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 52 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 048 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 368 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 564 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 5 071 DUBA-SPED Árufuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 480 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 851 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 763 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 313 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 346 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 547 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 497 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 801 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 327 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 5 048 ELEKI Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. 239 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 233 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 5 203 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 6 396 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 986 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 321 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 384 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 795 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 6 982 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 547 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 1 155 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 512 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 610 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 8 426 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 63 669 ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 099 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 604 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746.

Település
Erdőkertes Erdőkövesd Erdőkürt Erdősmárok Erdősmecske Erdőtarcsa Erdőtelek Erk Érpatak Érsekcsanád Érsekhalma Érsekvadkert Értény Erzsébet Esztár Eszteregnye Esztergályhorváti Esztergom Ete Etes Etyek Fábiánháza Fábiánsebestyén Fácánkert Fadd Fáj Fajsz Fancsal Farád Farkasgyepű Farkaslyuk Farmos Fazekasboda Fedémes Fegyvernek Fehérgyarmat Fehértó Fehérvárcsurgó Feked Feketeerdő Felcsút Feldebrő Felgyő Felpéc

Lakosszám
636 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltató
2113 Erdőkertes 3250 Pétervására 3360 Heves 7754 Bóly 7632 Pécs 3047 Buják 3360 Heves 5130 Jászapáti 4400 Nyíregyháza 6521 Vaskút 6521 Vaskút 2635 Vámosmikola 7632 Pécs 7400 Kaposvár 4100 Berettyóújfalu 8800 Nagykanizsa 8360 Keszthely 1181 Budapest 18. ker. 2884 Bakonyszombathely 3100 Salgótarján 8086 Felcsút 3000 Hatvan 6625 Fábiánsebestyén 7130 Tolna 7133 Fadd 3860 Encs 6521 Vaskút 3860 Encs 9200 Mosonmagyaróvár 8400 Ajka 3704 Berente 2765 Farmos 7400 Kaposvár 3300 Eger 5231 Fegyvernek 3000 Hatvan 9200 Mosonmagyaróvár 8000 Székesfehérvár 7726 Véménd 9200 Mosonmagyaróvár 8086 Felcsút 3360 Heves 6400 Kiskunhalas 9024 Győr

Székhely
Fő tér 4. Tisztisor u. 29. Károlyi Mihály u. 15. Munkácsi Mihály u. 1. Siklósi u. 52. Ifjuság út 1. Károlyi Mihály u. 15. Gyöngyvirág u. 11. Derkovits út 119/a Kossuth Lajos utca 90. Kossuth Lajos utca 90. Alkotmány u. 20. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Vár út 5. Vásár tér út 10. Zádor u. 4. Angela Major Kertész út 2. Rákóczi u. 79. Szepes Béla út 2. Szabadság tér 2. Bajcsy-Zsilinszky u. 72/2. Béke u. 7. Ipartelep 631/7 hrsz Kossuth Lajos utca 90. Ipartelep 631/7 hrsz Barátság u. 8. Szent István u. 1/A. Ipari u. 2 Fő tér 1. Cseri út 16. Bródy Sándor u. 4. Felszabadulás út 171. Szepes Béla út 2. Barátság u. 8. Sörház tér 3. Tavasz u. 1. Barátság u. 8. Rákóczi u. 79. Károlyi Mihály u. 15. Szegedi út 4. Kálvária u. 4-10. 17

7 437 Erdőkertes Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 580 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 84 HUBA-KOM Szolgáltató Kft. 398 BIOKOM Kft. 534 Bódi Ferenc 3 306 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 881 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 1 749 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 831 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 657 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 3 650 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 773 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 316 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 351 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 734 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 462 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 30 928 Saubermacher-Magyarország Kft. 591 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 1 493 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 4 236 Varga és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 730 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. 2 134 Fábiánsebestyéni Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 676 Tolnai Kommunális és Építőipari Kft. 4 501 VID-MÁR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 358 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 759 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 317 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 960 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 407 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 1 811 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 3 754 Farmos Községi Polgármesteri Hivatal 187 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 315 Városgondozás Kft. Eger 6 629 Fegyvernek Nagyközszégi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8 180 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 469 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 878 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 181 Véménd Község Önkormányzata 497 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 764 Varga és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 112 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 324 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 885 Győri Kommunális Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790.

Település
Felsőberecki Felsőcsatár Felsődobsza Felsőegerszeg Felsőgagy Felsőjánosfa Felsőkelecsény Felsőlajos Felsőmarác Felsőmocsolád Felsőnána Felsőnyárád Felsőnyék Felsőörs Felsőpáhok Felsőpakony Felsőpetény Felsőrajk Felsőregmec Felsőszenterzsébet Felsőszentiván Felsőszentmárton Felsőszölnök Felsőtárkány Felsőtelekes Felsőtold Felsővadász Felsőzsolca Fényeslitke Fenyőfő Ferencszállás Fertőboz Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertőrákos Fertőszentmiklós Fertőszéplak Fiad Filkeháza Fityeház Foktő Folyás Fonó

Lakosszám

Közszolgáltató
3527 Miskolc 9700 Szombathely 3860 Encs 7632 Pécs 3860 Encs 9900 Körmend 3704 Berente 6050 Lajosmizse 9900 Körmend 7400 Kaposvár 7100 Szekszárd 3704 Berente 7632 Pécs 8200 Veszprém 8360 Keszthely 2360 Gyál 2651 Rétság 8800 Nagykanizsa 3910 Tokaj 8960 Lenti 6521 Vaskút 7900 Szigetvár 9900 Körmend 6000 Kecskemét 3704 Berente 3068 Mátraszőlős 3527 Miskolc 3527 Miskolc 4625 Záhony 9024 Győr 6728 Szeged 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 9400 Sopron 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 3910 Tokaj 8800 Nagykanizsa 6300 Kalocsa 4220 Hajdúböszörmény 7400 Kaposvár

Székhely
József Attila út 65. Jászai Mari u. 2. Ipartelep 631/7 hrsz Siklósi u. 52. Ipartelep 631/7 hrsz Rákóczi u. 5. 1/1. Ipari u. 2 Közös tanya 66/A. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Epreskert utca 9. Ipari u. 2 Siklósi u. 52. Házgyári út 1. Vásár tér út 10. Kőrösi út 53. Kossuth u. 55. Vár út 5. Rákóczi u. 54. Béke u. 40. Kossuth Lajos utca 90. Szabadság u. 14. Rákóczi u. 5. 1/1. Vágó u. 18. Ipari u. 2 Tanács út 27. József Attila út 65. József Attila út 65. Ady Endre út 35. Kálvária u. 4-10. Városgazda u. 1. Barátság u. 8. Barátság u. 8. Barátság u. 8. Barátság u. 8. Verő József u. 1. Barátság u. 8. Barátság u. 8. Cseri út 16. Rákóczi u. 54. Vár út 5. Érsekkert u. 1. Radnóti utca 1. Cseri út 16. 18

296 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 468 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 933 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 143 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 161 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 196 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 407 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 003 Kovács Nagy Zsigmond 264 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 439 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 612 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 049 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 036 BIOKOM Kft. 1 528 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 649 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 3 415 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 735 URÁNUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 760 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 309 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 17 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 990 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 948 "DDMHG"Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 584 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 3 468 STERCOR Környezetvédelmi Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 762 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 152 Gyulavári Róbert 549 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 7 043 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 409 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 119 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 619 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 249 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 3 474 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 610 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 583 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 172 STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 802 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 254 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 162 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 102 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 667 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 646 Városi Kommunális Intézmény 352 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 325 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. Fony

Település
Fonyód Forráskút Forró Fót Földeák Földes Főnyed Fulókércs Furta Füle Fülesd Fülöp Fülöpháza Fülöpjakab Fülöpszállás Fülpösdaróc Fürged Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Füzesabony Füzesgyarmat Fűzvölgy Gáborján Gáborjánháza Gacsály Gadács Gadány Gadna Gádoros Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Galambok Galgaguta Galgagyörk Galgahévíz Galgamácsa Gálosfa Galvács Gamás Ganna

Lakosszám
368 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft.

Közszolgáltató
3860 Encs 8600 Siófok 6792 Zsombó 3860 Encs 2151 Fót 6800 Hódmezővásárhely 4100 Berettyóújfalu 8600 Siófok 3860 Encs 4100 Berettyóújfalu 8154 Polgárdi 4400 Nyíregyháza 4031 Debrecen 1181 Budapest 1181 Budapest 1181 Budapest 3000 Hatvan 7400 Kaposvár 3910 Tokaj 3910 Tokaj 3910 Tokaj 3910 Tokaj 3300 Eger 5746 Kunágota 8800 Nagykanizsa 4100 Berettyóújfalu 8960 Lenti 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 8700 Marcali 3527 Miskolc 6728 Szeged 3860 Encs 3860 Encs 3860 Encs 8800 Nagykanizsa 3045 Bér 3360 Heves 2194 Tura 3360 Heves 7400 Kaposvár 3704 Berente 8600 Siófok 8400 Ajka

Székhely
Ipartelep 631/7 hrsz Bajcsy Zs. Út 220. Ménesjárás dülő 50. Ipartelep 631/7 hrsz Malom u. 1. Bajcsy-Zsilinszky u. 64. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Bajcsy Zs. Út 220. Ipartelep 631/7 hrsz Oláh Zs. U. 1-1. sz. Bocskai u. 39. Derkovits út 119/a István út 136 Zádor u. 4. Zádor u. 4. Zádor u. 4. Szepes Béla út 2. Cseri út 16. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. Bródy Sándor u. 4. Rákóczi út 9. Vár út 5. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Béke u. 40. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Kossuth Lajos u. 74. József Attila út 65. Városgazda u. 1. Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz Vár út 5. Petőfi út 26. Károlyi Mihály u. 15. 0 0272/7 hrsz. Károlyi Mihály u. 15. Cseri út 16. Ipari u. 2 Bajcsy Zs. Út 220. Szent István u. 1/A. 19

4 965 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 2 335 ZSOMBSZOLG Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi BT. 2 476 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 18 365 Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. 3 199 ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 4 092 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 74 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 387 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 151 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 877 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 477 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 767 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 862 Saubermacher Magyarország Kft. 1 169 Saubermacher Magyarország Kft. 2 357 Saubermacher Magyarország Kft. 330 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 722 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 477 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 116 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 340 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 390 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 7 963 Városgondozás Kft. Eger 5 981 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 145 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 898 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 73 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 890 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 91 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 387 SAUBERMACHER Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 260 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 833 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 24 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 238 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 188 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 277 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 659 Sztrhárszky György 1 075 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 527 Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 986 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 315 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 91 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 758 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 258 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft..

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. Gánt Gara Garáb

Település

Lakosszám
2 556 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 61 Gyulavári Róbert

Közszolgáltató
8000 Székesfehérvár 6521 Vaskút 3068 Mátraszőlős 8800 Nagykanizsa 3860 Encs 4400 Nyíregyháza 2481 Velence 7632 Pécs 9900 Körmend 1181 Budapest 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 9024 Győr 6300 Kalocsa 4400 Nyíregyháza 3527 Miskolc 4937 Barabás 8983 Nagylengyel 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 4600 Kisvárda 9700 Szombathely 9900 Körmend 7900 Szigetvár 5746 Kunágota 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 9900 Körmend 5630 Békés 3527 Miskolc 4400 Nyíregyháza 8800 Nagykanizsa 3860 Encs 9024 Győr 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 3527 Miskolc 8300 Tapolca 3860 Encs 2217 Gomba 8983 Nagylengyel 9737 Bük 7800 Siklós

Székhely
Sörház tér 3. Kossuth Lajos utca 90. Tanács út 27. Vár út 5. Ipartelep 631/7 hrsz Derkovits út 119/a Tópart u. 26. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Zádor u. 4. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Kálvária u. 4-10. Érsekkert u. 1. Derkovits út 119/a József Attila út 65. Árpád u. 13. Hegyi utca 10. Vár út 5. Vár út 5. Dobó István u. 2. Jászai Mari u. 2. Rákóczi u. 5. 1/1. Szabadság u. 14. Rákóczi u 9. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Rákóczi u. 5. 1/1. Verseny u 4. Besenyői u. 16. Derkovits út 119/a Vár út 5. Ipartelep 631/7 hrsz Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Szabadság u. 14. József Attila út 65. Halápi u. 33. Ipartelep 631/7 hrsz Kölcsey utca 8. Hegyi utca 10. Jókai u. 24. id. Kréth I. utca 21. 20

852 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság

Garabonc Garadna Garbolc Gárdony Garé Gasztony Gátér Gávavencsellő Géberjén Gecse Géderlak Gégény Gelej Gelénes Gellénháza Gelse Gelsesziget Gemzse Gencsapáti Gérce Gerde Gerendás Gerényes Geresdlak Gerjen Gersekarát Geszt Gesztely Geszteréd Gétye Gibárt Gic Gige Gilvánfa Girincs Gógánfa Golop Gomba Gombosszeg Gór Gordisa

739 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 458 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 144 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 9 303 Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. 318 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 453 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 989 Saubermacher Magyarország Kft. 3 596 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 546 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 425 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 041 Városi Kommunális Intézmény 1 981 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 632 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 534 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 1 615 Németh József 1 080 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 271 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 829 LOM-SPEED Kereskedelmi és Lakossági Szolgáltató Kft. 2 822 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 142 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 584 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 397 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 250 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 819 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 235 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 709 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 756 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 826 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 709 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 117 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 374 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 471 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 362 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 398 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 890 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 787 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 585 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 3 030 Ledinczki Tibor 47 Németh József 306 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 310 AUGIAS Kommunális Szolgáltató Bt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. Göd

Település
Gosztola Gödöllő Gödre Gölle Gömörszőlős Gönc Göncruszka Gönyű Görbeháza Görcsöny Görcsönydoboka Görgeteg Gősfa Grábóc Gulács Gutorfölde Gyál Gyalóka Gyanógeregye Gyarmat Gyékényes Gyenesdiás Gyepükaján Gyermely Gyód Gyomaendrőd Gyóró Gyömöre Gyömrő Gyöngyfa Gyöngyös Gyöngyösfalu Gyöngyöshalász Gyöngyösmellék Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Gyönk Győr Győrasszonyfa Györe Györgytarló

Lakosszám
17 587 Településellátó Szervezet 33 575 Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 930 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 996 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
8960 Lenti 2132 Göd 2100 Gödöllő 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 3704 Berente 3910 Tokaj 3860 Encs 9024 Győr 4075 Görbeháza 7627 Pécs 7700 Mohács 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 7150 Bonyhád 4804 Vásárosnamény 8960 Lenti 2360 Gyál 9735 Csepreg 9700 Szombathely 9024 Győr 8800 Nagykanizsa 8600 Siófok 8400 Ajka 2800 Tatabánya 7632 Pécs 5500 Gyomaendrőd 9200 Mosonmagyaróvár 9024 Győr 2230 Gyömrő 7900 Szigetvár 3200 Gyöngyös 9700 Szombathely 3200 Gyöngyös 7900 Szigetvár 3200 Gyöngyös 3035 Gyöngyöspata 3200 Gyöngyös 3200 Gyöngyös 7400 Kaposvár 9024 Győr 9024 Győr 7632 Pécs 3910 Tokaj

Székhely
Béke u. 40. Duna u. 5. Dózsa Gy. U. 69/D. Cseri út 16. Cseri út 16. Ipari u. 2 Rákóczi u. 54. Ipartelep 631/7 hrsz Kálvária u. 4-10. Iskola u. 14. Posa Lajos u. 14. Szabadság u. 17. Vár út 5. Gasparich út 26. Börzsöny kültelek 15. Damjanich u. 1. Béke u. 40. Kőrösi út 53. Széchenyi tér 27. Jászai Mari u. 2. Kálvária u. 4-10. Vár út 5. Bajcsy Zs. Út 220. Szent István u. 1/A. II. Erdész u. "E" Siklósi u. 52. Ipartelep u. 2. Barátság u. 8. Kálvária u. 4-10. Csokonai u. 30. I. em. Szabadság u. 14. Kenyérgyár u 17 Jászai Mari u. 2. II. Rákóczi Ferenc. u. 31. Szabadság u. 14. Kenyérgyár u 17 Deák Ferenc út 23. Kenyérgyár u 17 Kenyérgyár u 17 Cseri út 16. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 54. 21

30 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft.

69 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 060 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 623 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 3 147 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 463 Községgondnokság 1 696 SÁRDI Szolgáltató Bt. 409 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 191 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 319 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 172 Csobot Zoltán 814 VITKA Városüzemeltetési Kht 1 081 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 23 220 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 73 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 163 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 232 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 010 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 478 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 363 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 1 454 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 699 BIOKOM Kft. 14 375 GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. 409 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 311 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 15 714 H-S TRANS Szállítási és Kereskedelmi Kft. 120 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 32 546 AVE Gyöngyös Kft. 1 132 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 579 .A.S.A. Mátra Kft. 290 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 533 AVE Gyöngyös Kft. 2 583 Varga Sándor 3 085 AVE Gyöngyös Kft. 2 514 AVE Gyöngyös Kft. 2 051 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 130 476 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 507 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 667 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 578 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966.

Település
Györköny Győrladamér Győröcske Győrság Győrsövényház Győrszemere Győrtelek Győrújbarát Győrújfalu Győrvár Győrzámoly Gyugy Gyula Gyulaháza Gyulaj Gyulakeszi Gyúró Gyügye Gyüre Gyűrűs Hács Hagyárosbörönd Hahót Hajdúbagos Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló Hajdúszovát Hajmás Hajmáskér Hajós Halastó Halászi Halásztelek Halimba Halmaj Halmajugra Halogy Hangács Hangony Hantos

Lakosszám
1 503 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 136 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 1 494 Győri Kommunális Szolgáltató Kft.

Közszolgáltató
7030 Paks 9024 Győr 4625 Záhony 9024 Győr 9200 Mosonmagyaróvár 9024 Győr 3000 Hatvan 9024 Győr 9024 Győr 8900 Zalaegerszeg 9024 Győr 8600 Siófok 5700 Gyula 4600 Kisvárda 7400 Kaposvár 8300 Tapolca 1081 Budapest 08. ker. 3000 Hatvan 4804 Vásárosnamény 8900 Zalaegerszeg 8600 Siófok 8900 Zalaegerszeg 8800 Nagykanizsa 4031 Debrecen 4221 Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény 4031 Debrecen 4031 Debrecen 4200 Hajdúszoboszló 4031 Debrecen 7400 Kaposvár 8200 Veszprém 6344 Hajós 8900 Zalaegerszeg 9200 Mosonmagyaróvár 2310 Szigetszentmiklós 8400 Ajka 3860 Encs 3200 Gyöngyös 9900 Körmend 3527 Miskolc 3626 Hangony 8154 Polgárdi

Székhely
Kölesdi u. 46. Kálvária u. 4-10. Ady Endre út 35. Kálvária u. 4-10. Barátság u. 8. Kálvária u. 4-10. Szepes Béla út 2. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Gasparich u. 26. Kálvária u. 4-10. Bajcsy Zs. Út 220. Szent László u. 12. Dobó István u. 2. Cseri út 16. Halápi u. 33. Alföldi u. 7. Szepes Béla út 2. Damjanich u. 1. Posta utca 65. Bajcsy Zs. Út 220. Gasparich út 26. Vár út 5. István út 136 Radnóti Miklós u. 1. Radnóti utca 1. Radnóti utca 1. István út 136 István út 136 5 Nyugati sor 5. István út 136 Cseri út 16. Házgyári út 1. Rákóczi u. 12. Gasparich út 26. Barátság u. 8. Határ út 12-14. Szent István u. 1/A. Ipartelep 631/7 hrsz II. Rákóczi Ferenc. u. 31. Rákóczi u. 5. 1/1. József Attila út 65. Petőfi út 26. Bocskai u. 39. 22

922 DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

788 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 3 122 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 630 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 5 998 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 391 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 674 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 2 304 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 277 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 32 055 Gyulai Közüzemi Kft. 1 970 LOM-SPEED Kereskedelmi és Lakossági Szolgáltató Kft. 991 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 732 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 287 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 240 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 259 VITKA Városüzemeltetési Kht 94 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 388 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 294 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 137 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 995 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 31 793 Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Kft. 9 070 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 12 650 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 17 498 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 12 846 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 23 296 Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 3 087 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 241 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 111 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3 262 HAJÓSSZOLG Köztisztasági Kommunális és Csatorna Kft. 102 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 2 905 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 8 620 ARIES Ipari, Kereskedelmi és Sszolgáltató Kkt. 1 152 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 1 885 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 306 .A.S.A. Mátra Kft. 264 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 623 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 561 Simon István 950 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. Harc Harka

Település
Harasztifalu

Lakosszám
903 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
9900 Körmend 7400 Kaposvár 9400 Sopron 6400 Kiskunhalas 7400 Kaposvár 8800 Nagykanizsa 3910 Tokaj 3527 Miskolc 8200 Veszprém 1181 Budapest 7632 Pécs 3000 Hatvan 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 8300 Tapolca 9200 Mosonmagyaróvár 9737 Bük 9900 Körmend 7346 Bikal 9900 Körmend 9900 Körmend 9900 Körmend 8900 Zalaegerszeg 9200 Mosonmagyaróvár 8300 Tapolca 3527 Miskolc 7900 Szigetvár 3360 Heves 3910 Tokaj 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 7900 Szigetvár 6000 Kecskemét 4100 Berettyóújfalu 7400 Kaposvár 2800 Tatabánya 3910 Tokaj 6521 Vaskút 3000 Hatvan 2800 Tatabánya 2676 Cserhátsurány

Székhely
Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Verő József u. 1. Szegedi út 4. Cseri út 16. Vár út 5. Rákóczi u. 54. József Attila út 65. Házgyári út 1. Zádor u. 4. Siklósi u. 52. Szepes Béla út 2. Barátság u. 8. Cseri út 16. Halápi u. 33. Barátság u. 8. Jókai u. 24. Rákóczi u. 5. 1/1. hrsz 31/10/. . lph. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Gasparich u. 26. Barátság u. 8. Halápi u. 33. Besenyői u. 16. Szabadság u. 14. Károlyi Mihály u. 15. Rákóczi u. 54. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. Szabadság u. 14. Béke fasor 71/A. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Cseri út 16. II. Erdész u. "E" Rákóczi u. 54. Kossuth Lajos utca 90. Szepes Béla út 2. II. Erdész u. "E" Ady Endre út 22. 23

166 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 728 STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 932 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 4 013 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 797 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 132 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2 058 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 671 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3 414 Saubermacher Magyarország Kft. 268 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 20 949 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 147 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 435 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 164 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 3 486 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 781 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 176 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 154 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 147 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 281 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 57 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 153 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 322 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 243 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 110 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 432 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 011 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 267 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 970 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 998 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 332 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 219 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 852 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 538 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 4 362 Kecskeméti Városgazdálkodási Kft. 1 280 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 367 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 883 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 634 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2 008 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2 074 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 030 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 653 Hekli János

Harkakötöny Harkány Háromfa Háromhuta Harsány Hárskút Harta Hásságy Hatvan Hédervár Hedrehely Hegyesd Hegyeshalom Hegyfalu Hegyháthodász Hegyhátmaróc Hegyhátsál Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárton Hegyhátszentpéter Hegykő Hegymagas Hegymeg Hegyszentmárton Héhalom Hejce Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Helesfa Helvécia Hencida Hencse Herceghalom Hercegkút Hercegszántó Heréd Héreg Herencsény

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054.

Település
Herend Heresznye Hermánszeg Hernád Hernádbűd Hernádcéce Hernádkak Hernádkércs Hernádnémeti Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse Hernyék Hét Hetefejércse Hetes Hetvehely Hetyefő Heves Hevesaranyos Hevesvezekény Hévíz Hévízgyörk Hidas Hidasnémeti Hidegkút Hidegség Hidvégardó Himesháza Himod Hirics Hobol Hodász Hódmezővásárhely Hollád Hollóháza Hollókő Homokbödöge Homokkomárom Homokmégy Homokszentgyörgy Homorúd Homrogd

Lakosszám

Közszolgáltató
8200 Veszprém 8800 Nagykanizsa 3000 Hatvan 2370 Dabas 3860 Encs 3860 Encs 3527 Miskolc 3860 Encs 3527 Miskolc 3860 Encs 3860 Encs 3910 Tokaj 3860 Encs 8960 Lenti 3527 Miskolc 4937 Barabás 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 8300 Tapolca 3360 Heves 3253 Istenmezeje 3360 Heves 8600 Siófok 3360 Heves 7632 Pécs 3910 Tokaj 8200 Veszprém 9200 Mosonmagyaróvár 3704 Berente 7735 Szűr 9200 Mosonmagyaróvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 4400 Nyíregyháza 6800 Hódmezővásárhely 8600 Siófok 3980 Sátoraljaújhely 3063 Jobbágyi 9024 Győr 8800 Nagykanizsa 6521 Vaskút 7400 Kaposvár 6521 Vaskút 3527 Miskolc

Székhely
Házgyári út 1. Vár út 5. Szepes Béla út 2. Szent István út 133. Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz Besenyői u. 16. Ipartelep 631/7 hrsz József Attila út 65. Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz Rákóczi u. 54. Ipartelep 631/7 hrsz Béke u. 40. József Attila út 65. Árpád u. 13. Cseri út 16. Szabadság u. 14. Halápi u. 33. Károlyi Mihály u. 15. Nefelejcs út 18/B. Károlyi Mihály u. 15. Bajcsy Zs. Út 220. Károlyi Mihály u. 15. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 54. Házgyári út 1. Barátság u. 8. Ipari u. 2 Kossuth Lajos utca 3. Barátság u. 8. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Derkovits út 119/a Bajcsy-Zsilinszky u. 64. Bajcsy Zs. Út 220. Dózsa Gy. u. 6 1/1. HRSZ Felszabadulás u. 90. 189/3. Hrsz. Kálvária u. 4-10. Vár út 5. Kossuth Lajos utca 90. Cseri út 16. Kossuth Lajos utca 90. József Attila út 65. 24

3 489 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 284 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 248 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 4 077 REMONDIS-OKÖT Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 142 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 206 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 655 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 267 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 3 617 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 270 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 475 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 197 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 978 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 110 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 543 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 267 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 1 172 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 449 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 93 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 10 804 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 659 Molnár Gyula 638 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 4 335 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 3 130 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 086 BIOKOM Kft. 1 115 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 458 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 352 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 575 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 116 Varga Ferenc 633 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 240 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 996 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 3 399 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 47 258 ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 235 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 885 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 374 Szuha Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft. 694 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 217 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 387 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 1 137 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 612 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 986 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. Hont

Település
Horpács Hort Hortobágy Horváthertelend Horvátlövő Horvátzsidány Hosszúhetény Hosszúpályi Hosszúpereszteg Hosszúvíz Hosszúvölgy Hosztót Hottó Hőgyész Hövej Hugyag Hunya Hunyadfalva Husztót Ibafa Iborfia Ibrány Igal Igar Igrici Iharos Iharosberény Ikervár Iklad Iklanberény Iklódbördőce Ikrény Iliny Ilk Illocska Imola Imrehegy Ináncs Inárcs Inke Ipacsfa Ipolydamásd Ipolyszög

Lakosszám
532 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 178 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3 839 AVE Gyöngyös Kft.

Közszolgáltató
2635 Vámosmikola 2635 Vámosmikola 3200 Gyöngyös 4220 Hajdúböszörmény 7900 Szigetvár 9700 Szombathely 9735 Csepreg 7300 Komló 4031 Debrecen 9900 Körmend 8700 Marcali 8800 Nagykanizsa 8300 Tapolca 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 3100 Salgótarján 5500 Gyomaendrőd 5062 Kőtelek 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 8983 Nagylengyel 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 8154 Polgárdi 3527 Miskolc 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 9700 Szombathely 2360 Gyál 9737 Bük 8960 Lenti 9024 Győr 2660 Balassagyarmat 4400 Nyíregyháza 7900 Szigetvár 3704 Berente 6400 Kiskunhalas 3860 Encs 2370 Dabas 8800 Nagykanizsa 7900 Szigetvár 2626 Nagymaros 2635 Vámosmikola

Székhely
Alkotmány u. 20. Alkotmány u. 20. Kenyérgyár u 17 Radnóti utca 1. Szabadság u. 14. Jászai Mari u. 2. Széchenyi tér 27. Kossuth L. utca 115. István út 136 Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth Lajos u. 74. Vár út 5. Halápi u. 33. Gasparich út 26. Cseri út 16. Barátság u. 8. Kertész út 2. Ipartelep u. 2. Szabadság út 1. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Hegyi utca 10. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Bocskai u. 39. József Attila út 65. Vár út 5. Vár út 5. Jászai Mari u. 2. Kőrösi út 53. Jókai u. 24. Béke u. 40. Kálvária u. 4-10. Mikszáth Kálmán út 59. Derkovits út 119/a Szabadság u. 14. Ipari u. 2 Szegedi út 4. Ipartelep 631/7 hrsz Szent István út 133. Vár út 5. Szabadság u. 14. Rákóczi F. u. 37. Alkotmány u. 20. 25

1 553 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 83 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 221 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 787 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 3 413 Komlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 839 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 652 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 43 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 171 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 76 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 362 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 2 962 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 314 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 886 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 694 GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. 191 Gazdasági Ellátó Szervezet Kőtelek 53 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 233 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 12 Németh József 6 955 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 243 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 022 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 247 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 477 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 272 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 865 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 125 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 31 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 312 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 826 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 170 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 1 234 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 228 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 101 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 738 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 278 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 4 448 REMONDIS Dabas Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 277 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 212 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 354 MAROS Építőipari és Kommunális Kft. 642 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142.

Település
Ipolytarnóc Ipolytölgyes Ipolyvece Iregszemcse Irota Isaszeg Ispánk Istenmezeje Istvándi Iszkaszentgyörgy Iszkáz Isztimér Ivád Iván Ivánbattyán Ivánc Iváncsa Ivándárda Izmény Izsák Izsófalva Jágónak Ják Jakabszállás Jákfa Jákfalva Jákó Jánd Jánkmajtis Jánoshalma Jánosháza Jánoshida Jánossomorja Járdánháza Jármi Jásd Jászágó Jászalsószentgyörgy Jászapáti Jászárokszállás Jászberény Jászboldogháza Jászdózsa Jászfelsőszentgyörgy

Lakosszám
476 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 879 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft.

Közszolgáltató
3100 Salgótarján 2635 Vámosmikola 2660 Balassagyarmat 7632 Pécs 3527 Miskolc 2360 Gyál 9900 Körmend 3250 Pétervására 7900 Szigetvár 8000 Székesfehérvár 9024 Győr 2400 Dunaújváros 3250 Pétervására 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 9700 Szombathely 2400 Dunaújváros 7400 Kaposvár 7632 Pécs 1181 Budapest 3704 Berente 7400 Kaposvár 9700 Szombathely 6000 Kecskemét 9900 Körmend 3704 Berente 7400 Kaposvár 4937 Barabás 4400 Nyíregyháza 6400 Kiskunhalas 9900 Körmend 5100 Jászberény 9200 Mosonmagyaróvár 3664 Járdánháza 4400 Nyíregyháza 9024 Győr 5130 Jászapáti 5130 Jászapáti 5130 Jászapáti 5123 Jászárokszállás 5100 Jászberény 5100 Jászberény 5130 Jászapáti 5100 Jászberény

Székhely
Kertész út 2. Alkotmány u. 20. Mikszáth Kálmán út 59. Siklósi u. 52. József Attila út 65. Kőrösi út 53. Rákóczi u. 5. 1/1. Tisztisor u. 29. Szabadság u. 14. Sörház tér 3. Kálvária u. 4-10. Budai Nagy Antal u. 2. Tisztisor u. 29. Barátság u. 8. Cseri út 16. Jászai Mari u. 2. Budai Nagy Antal u. 2. Cseri út 16. Siklósi u. 52. Zádor u. 4. Ipari u. 2 Cseri út 16. Jászai Mari u. 2. Béke fasor 71/A. Rákóczi u. 5. 1/1. Ipari u. 2 Cseri út 16. Árpád u. 13. Derkovits út 119/a Szegedi út 4. Rákóczi u. 5. 1/1. Jákóhalmi út 13. Barátság u. 8. Akácos út 28. Derkovits út 119/a Kálvária u. 4-10. Gyöngyvirág u. 11. Gyöngyvirág u. 11. Gyöngyvirág u. 11. Deák Ferenc u. 90. Jákóhalmi út 13. Jákóhalmi út 13. Gyöngyvirág u. 11. Jákóhalmi út 13. 26

481 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

2 680 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 70 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 11 214 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 111 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 615 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 608 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 974 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 350 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 967 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 361 PEVIK KÖZÜZEMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT 1 321 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 134 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 706 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 932 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 248 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 519 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6 004 Saubermacher Magyarország Kft. 1 763 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 261 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 575 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 645 Kecskeméti Városgazdálkodási Kft. 540 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 513 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 641 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 794 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 1 690 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 9 343 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 515 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 585 BERÉNY KOM Jészberényi Kommunális Szolgáltató Kft. 5 811 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 867 PALLAGI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1 267 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 804 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 738 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 3 640 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 9 217 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 8 041 Viziközmű Jászárokszállás 27 134 BERÉNY KOM Jészberényi Kommunális Szolgáltató Kft. 1 668 BERÉNY KOM Jészberényi Kommunális Szolgáltató Kft. 2 174 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 1 925 BERÉNY KOM Jészberényi Kommunális Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186.

Település
Jászfényszaru Jászivány Jászjákóhalma Jászkarajenő Jászkisér Jászladány Jászszentandrás Jászszentlászló Jásztelek Jéke Jenő Jobaháza Jobbágyi Jósvafő Juta Kaba Kacorlak Kács Kacsóta Kadarkút Kajárpéc Kajászó Kajdacs Kakasd Kákics Kakucs Kál Kalaznó Káld Kálló Kallósd Kállósemjén Kálmáncsa Kálmánháza Kálócfa Kalocsa Káloz Kám Kamond Kamut Kánó Kántorjánosi Kány Kánya

Lakosszám

Közszolgáltató
3360 Heves 3360 Heves 5100 Jászberény 2700 Cegléd 5055 Jászladány 5055 Jászladány 5130 Jászapáti 6133 Jászszentlászló 5100 Jászberény 4600 Kisvárda 8154 Polgárdi 9200 Mosonmagyaróvár 3063 Jobbágyi 3704 Berente 7400 Kaposvár 4031 Debrecen 8800 Nagykanizsa 3422 Bükkábrány 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 9024 Győr 8086 Felcsút 7400 Kaposvár 7632 Pécs 7900 Szigetvár 2364 Ócsa 3360 Heves 7400 Kaposvár 9900 Körmend 3047 Buják 8800 Nagykanizsa 4400 Nyíregyháza 7900 Szigetvár 4400 Nyíregyháza 8960 Lenti 6300 Kalocsa 8154 Polgárdi 9900 Körmend 9024 Győr 5650 Mezőberény 3704 Berente 4400 Nyíregyháza 3860 Encs 8600 Siófok

Székhely
Károlyi Mihály u. 15. Károlyi Mihály u. 15. Jákóhalmi út 13. Pesti út 65. Hősök tere 6. Hősök tere 6. Gyöngyvirág u. 11. Dózsa György u. 2. Jákóhalmi út 13. Vörösmarty tér 9. Bocskai u. 39. Barátság u. 8. HRSZ Felszabadulás u. 90. 189/3. Hrsz. Ipari u. 2 Cseri út 16. István út 136 Vár út 5. Gagarin u. 3. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Kálvária u. 4-10. Rákóczi u. 79. Cseri út 16. Siklósi u. 52. Szabadság u. 14. Vörösmraty Mihály u. 19. Károlyi Mihály u. 15. Cseri út 16. Rákóczi u. 5. 1/1. Ifjuság út 1. Vár út 5. Derkovits út 119/a Szabadság u. 14. Bokréta u. 22 Béke u. 40. Érsekkert u. 1. Bocskai u. 39. Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. Békési út 0307/2 Ipari u. 2 Derkovits út 119/a Ipartelep 631/7 hrsz Bajcsy Zs. Út 220. 27

5 755 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 392 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 105 BERÉNY KOM Jészberényi Kommunális Szolgáltató Kft. 2 811 "ÖKOVIZ" Önkormányzati Kommunáis és Víziközmű Üzemeltető Kft. 5 427 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 5 922 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2 479 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 2 537 Jszszentlászló Közmű Beruházó Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 1 656 BERÉNY KOM Jészberényi Kommunális Szolgáltató Kft. 736 Hossú Gyula 1 344 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 571 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 289 SZUHA Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft. 256 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 224 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 6 087 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 230 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 541 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 259 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 624 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 314 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 054 Varga és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 277 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 633 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 203 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 729 URBANETT Általános Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 3 645 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 172 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 059 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 507 Bódi Ferenc 90 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 820 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 662 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 051 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 158 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 17 492 Városi Kommunális Intézmény 2 460 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 448 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 421 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 053 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 164 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 183 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 61 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 437 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1201. 1200. 1198. 1199. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230.

Település
Kányavár Kapolcs Kápolna Kápolnásnyék Kapoly Kaposfő Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr Kaposmérő Kapospula Kaposszekcső Kaposszerdahely Kaposújlak Kaposvár Káptalanfa Káptalantóti Kapuvár Kára Karácsond Karád Karakó Karakószörcsök Karancsalja Karancsberény Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Kárász Karcag Karcsa Kardos Kardoskút Karmacs Károlyháza Karos Kartal Kásád Kaskantyú Kastélyosdombó Kaszaper Kaszó Katádfa Katafa

Lakosszám

Közszolgáltató
8960 Lenti 8300 Tapolca 3360 Heves 8000 Székesfehérvár 8600 Siófok 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 8300 Tapolca 8300 Tapolca 9330 Kapuvár 8600 Siófok 3360 Heves 8681 Látrány 9900 Körmend 9024 Győr 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 7632 Pécs 5300 Karcag 3527 Miskolc 5500 Gyomaendrőd 5900 Orosháza 8360 Keszthely 9200 Mosonmagyaróvár 3527 Miskolc 3360 Heves 7632 Pécs 1181 Budapest 7900 Szigetvár 5900 Orosháza 8800 Nagykanizsa 7900 Szigetvár 9900 Körmend

Székhely
Béke u. 40. Halápi u. 33. Károlyi Mihály u. 15. Sörháztér 3. Bajcsy Zs. Út 220. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Halápi u. 33. Halápi u. 33. Fő tér 1. Bajcsy Zs. Út 220. Károlyi Mihály u. 15. Dózsa György u. 10. Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. Kertész út 2. Kertész út 2. Kertész út 2. Kertész út 2. Kertész út 2. Siklósi u. 52. Villamos út 109. József Attila út 65. Ipartelep u. 2. Fürdő út 5. Vásár tér út 10. Barátság u. 8. József Attila út 65. Károlyi Mihály u. 15. Siklósi u. 52. Zádor u. 4. Szabadság u. 14. Fürdő út 5. Vár út 5. Szabadság u. 14. Rákóczi u. 5. 1/1. 28

125 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 422 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 602 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 483 SZÉKOM Székesfehérvári Kommunális Zrt. 699 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 730 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 107 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 496 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 341 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 471 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 928 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 645 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 999 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 728 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 67 663 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 877 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 436 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 10 458 Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 54 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 3 178 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 549 SOMOGY-MODUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 197 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 329 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 597 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 955 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 907 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 2 719 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 190 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 336 BIOKOM Kft. 20 872 Városi Önkormányzat Városgondoksága Karcag 1 806 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 654 GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. 917 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 769 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 682 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 508 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 5 923 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 322 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 937 Saubermacher Magyarország Kft. 265 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 960 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 124 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 180 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 382 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. Kátoly

Település
Katymár Káva Kávás Kazár Kazincbarcika Kázsmárk Kazsok Kecel Kecskéd Kecskemét Kehidakustány Kék Kékcse Kéked Kékesd Kékkút Kelebia Keléd Kelemér Kéleshalom Kelevíz Kemecse Kemence Kemendollár Kemeneshőgyész Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kemenesszentpéter Keménfa Kémes Kemestaródfa Kemse Kenderes Kenéz Kenézlő Kengyel Kenyeri Kercaszomor Kercseliget

Lakosszám
321 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 229 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 607 Ledniczki Tibor

Közszolgáltató
7400 Kaposvár 6521 Vaskút 2217 Gomba 8900 Zalaegerszeg 3100 Salgótarján 3704 Berente 3860 Encs 7400 Kaposvár 6400 Kiskunhalas 2840 Oroszlány 6000 Kecskemét 8800 Nagykanizsa 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 3910 Tokaj 7400 Kaposvár 8300 Tapolca 6728 Szeged 9900 Körmend 3704 Berente 6400 Kiskunhalas 8700 Marcali 4400 Nyíregyháza 2639 Bernecebaráti 8900 Zalaegerszeg 9024 Győr 9900 Körmend 9900 Körmend 9900 Körmend 9900 Körmend 9500 Celldömölk 9900 Körmend 9024 Győr 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 9900 Körmend 7900 Szigetvár 5331 Kenderes 9700 Szombathely 3910 Tokaj 5200 Törökszentmiklós 9900 Körmend 9900 Körmend 7400 Kaposvár

Székhely
Cseri út 16. Kossuth Lajos utca 90. Kölcsey utca 8. Gasparich út 26. Kertész út 2. Ipari u. 2 Ipartelep 631/7 hrsz Cseri út 16. Szegedi út 4. Táncsics Mihály út 59. Béke fasor 71/A. Vár út 5. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Rákóczi u. 54. Cseri út 16. Halápi u. 33. Városgazda u. 1. Rákóczi u. 5. 1/1. Ipari u. 2 Szegedi út 4. Kossuth Lajos u. 74. Derkovits út 119/a Jókai út 4. Posta utca 65. Kálvária u. 4-10. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Temesvár u. 16 Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. Gasparich út 26. Cseri út 16. Rákóczi u. 5. 1/1. Szabadság u. 14. Szent I. u. 56. Jászai Mari u. 2. Rákóczi u. 54. Stadion u. 12. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. 29

252 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 2 066 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 29 695 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 958 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 321 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 8 892 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 021 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 111 428 Kecskeméti Városgazdálkodási Kft. 1 159 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 966 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 568 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 193 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 185 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 86 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 774 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 72 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 539 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 451 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 340 SAUBERMACHER Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 4 840 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 010 Gáspár János 529 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 508 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 88 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 872 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 527 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 442 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 610 Celli HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 205 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 647 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 91 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 510 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 237 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 65 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 4 917 Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 282 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 261 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 4 037 Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 869 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 205 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 388 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318.

Település
Kerecsend Kerecseny Kerekegyháza Kerekharaszt Kereki Kerékteleki Kerepes Keresztéte Kerkabarabás Kerkafalva Kerkakutas Kerkáskápolna Kerkaszentkirály Kerkateskánd Kérsemjén Kerta Kertészsziget Keszeg Kesznyéten Keszőhidegkút Keszthely Kesztölc Keszü Kétbodony Kétegyháza Kéthely Kétpó Kétsoprony Kétújfalu Kétvölgy Kéty Kevermes Kilimán Kimle Kincsesbánya Királd Királyegyháza Királyhegyes Királyszentistván Kisapáti Kisapostag Kisar Kisasszond Kisasszonyfa

Lakosszám

Közszolgáltató
3360 Heves 8800 Nagykanizsa 1181 Budapest 3000 Hatvan 8600 Siófok 2884 Bakonyszombathely 2144 Kerepes 3860 Encs 8960 Lenti 8960 Lenti 8960 Lenti 9900 Körmend 8868 Letenye 8960 Lenti 4911 Nábrád 9024 Győr 5746 Kunágota 3360 Heves 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 8360 Keszthely 2500 Esztergom 7632 Pécs 2651 Rétság 5746 Kunágota 8700 Marcali 5200 Törökszentmiklós 5500 Gyomaendrőd 7900 Szigetvár 9900 Körmend 7400 Kaposvár 5744 Kevermes 8800 Nagykanizsa 9200 Mosonmagyaróvár 8000 Székesfehérvár 3527 Miskolc 7900 Szigetvár 6758 Röszke 8154 Polgárdi 8300 Tapolca 2400 Dunaújváros 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 7632 Pécs

Székhely
Károlyi Mihály u. 15. Vár út 5. Zádor u. 4. Szepes Béla út 2. Bajcsy Zs. Út 220. Angela Major Szabadság út 252. Ipartelep 631/7 hrsz Béke u. 40. Béke u. 40. Béke u. 40. Rákóczi u. 5. 1/1. Szabadság tér 10. Béke u. 40. Árpád u. 31. Kálvária u. 4-10. Rákóczi út 9. Károlyi Mihály u. 15. József Attila út 65. Cseri út 16. Vásár tér út 10. Schweidel J. u. 9 Siklósi u. 52. Kossuth u. 55. Rákóczi út 9. Kossuth Lajos u. 74. Stadion u. 12. Ipartelep u. 2. Szabadság u. 14. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Jókai u. 1. Vár út 5. Barátság u. 8. Sörház tér 3. József Attila út 65. Szabadság u. 14. József Attila u 60 Bocskai u. 39. Halápi u. 33. Budai Nagy Antal u. 2. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Siklósi u. 52. 30

2 289 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 289 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 6 225 SAUBERMACHER Magyarország Kft. 739 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 562 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 675 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 9 960 KER-HU Szolgáltató Kft. 31 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 284 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 123 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 138 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 100 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 249 ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Önkormányzato Vállalat 168 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 289 Nábrádi Községgazdálkodási, Szolgáltató Kht. 635 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 401 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 702 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 912 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 210 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 21 100 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 2 669 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 1 326 BIOKOM Kft. 484 URÁNUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4 197 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 2 370 SaubermacherMarcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 723 Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 507 GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. 680 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 127 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 705 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 136 Polgármesteri Hivatal 246 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 158 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 499 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 896 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 980 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 664 Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft 467 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 372 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 448 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 1 077 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 187 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 187 BIOKOM Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362.

Település
Kisbabot Kisbágyon Kisbajcs Kisbajom Kisbárapáti Kisbárkány Kisbér Kisberény Kisberzseny Kisbeszterce Kisbodak Kisbucsa Kisbudmér Kiscsécs Kiscsehi Kiscsősz Kisdér Kisdobsza Kisdombegyház Kisdorog Kisecset Kisfalud Kisfüzes Kisgörbő Kisgyalán Kisgyőr Kishajmás Kisharsány Kishartyán Kisherend Kishódos Kishuta Kisigmánd Kisjakabfalva Kiskassa Kiskinizs Kiskorpád Kisköre Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunlacháza Kiskunmajsa Kiskutas

Lakosszám
211 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 445 Sztrhárszky György 820 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 401 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 467 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
9024 Győr 3045 Bér 9024 Győr 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 3100 Salgótarján 2870 Kisbér 8600 Siófok 9024 Győr 7632 Pécs 9200 Mosonmagyaróvár 8921 Zalaszentiván 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 8800 Nagykanizsa 9024 Győr 7632 Pécs 7400 Kaposvár 5746 Kunágota 7400 Kaposvár 2655 Kétbodony 9200 Mosonmagyaróvár 3250 Pétervására 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 7632 Pécs 7400 Kaposvár 3100 Salgótarján 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 3910 Tokaj 2840 Oroszlány 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 3860 Encs 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 6200 Kiskőrös 6100 Kiskunfélegyháza 6400 Kiskunhalas 2340 Kiskunlacháza 6400 Kiskunhalas 8900 Zalaegerszeg

Székhely
Kálvária u. 4-10. Petőfi út 26. Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Cseri út 16. Kertész út 2. Percel Mór u. 40. Bajcsy Zs. Út 220. Kálvária u. 4-10. Siklósi u. 52. Barátság u. 8. Kossuth Lajos utca 30. Cseri út 16. József Attila út 65. Vár út 5. Kálvária u. 4-10. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Rákóczi út 9. Cseri út 16. Rákóczi út 36. Barátság u. 8. Tisztisor u. 29. Posta utca 65. Cseri út 16. József Attila út 65. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Kertész út 2. Cseri út 16. Derkovits út 119/a Rákóczi u. 54. Táncsics Mihály út 59. Cseri út 16. Cseri út 16. Ipartelep 631/7 hrsz Cseri út 16. Károlyi Mihály u. 15. Petőfi út 108. Deák Ferenc u. 2. Szegedi út 4. Völgyi dülő 165. Szegedi út 4. Gasparich út 26. 31

214 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 5 516 Kisbéri Városigazgatóság 210 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 90 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 80 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 362 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 483 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 126 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 208 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 179 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 129 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 126 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 264 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 478 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 755 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 176 Szabó Gyula 760 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 132 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 174 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 188 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 703 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 220 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 557 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 606 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 178 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 96 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 293 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 524 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 125 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 263 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 339 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 904 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 892 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 14 452 Kiskörősi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Kft. /KÖRÖSKOM Kft./ 30 523 VÁROSFENNTARTO ÉS SZOLGÁLTATO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET 28 997 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 9 080 KUNÉPSZOLG ÉPITÖIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT 11 707 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 183 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1406.

Település
Kisláng Kisléta Kislippó Kislőd Kismányok Kismarja Kismaros Kisnamény Kisnána Kisnémedi Kisnyárád Kisoroszi Kispalád Kispáli Kispirit Kisrákos Kisrécse Kisrozvágy Kissikátor Kissomlyó Kisszállás Kisszékely Kisszekeres Kisszentmárton Kissziget Kisszőlős Kistamási Kistapolca Kistarcsa Kistelek Kistokaj Kistolmács Kistormás Kistótfalu Kisújszállás Kisunyom Kisvárda Kisvarsány Kisvásárhely Kisvaszar Kisvejke Kiszombor Kiszsidány Klárafalva

Lakosszám

Közszolgáltató
8154 Polgárdi 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 8400 Ajka 7632 Pécs 4100 Berettyóújfalu 2626 Nagymaros 4400 Nyíregyháza 3360 Heves 260 Gyál 7700 Mohács 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 8900 Zalaegerszeg 8400 Ajka 9900 Körmend 8800 Nagykanizsa 3527 Miskolc 3600 Ózd 9900 Körmend 6521 Vaskút 8154 Polgárdi 4400 Nyíregyháza 7900 Szigetvár 8960 Lenti 9024 Győr 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 2143 Kistarcsa 6400 Kiskunhalas 3527 Miskolc 8960 Lenti 7100 Szekszárd 7400 Kaposvár 5310 Kisújszállás 9700 Szombathely 3527 Miskolc 4804 Vásárosnamény 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 6728 Szeged 9735 Csepreg 6728 Szeged

Székhely
Bocskai u. 39. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Szent István u. 1/A. Siklósi u. 52. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Rákóczi F. u. 37. Derkovits út 119/a Károlyi Mihály u. 15. Kőrösi út 53. Szabadság u. 17. Cseri út 16. Derkovits út 119/a Gasparich út 26. Szent István u. 1/A. Rákóczi u. 5. 1/1. Vár út 5. József Attila út 65. Zrinyi út 5. Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth Lajos utca 90. Bocskai u. 39. Derkovits út 119/a Szabadság u. 14. Béke u. 40. Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Cseri út 16. Szabadság út 48. Bálvány u. 4. József Attila út 65. Béke u. 40. Epreskert utca 9. Cseri út 16. Kossuth L. 74. Jászai Mari u. 2. József Attila út 65. Damjanich u. 1. Posta utca 65. Cseri út 16. Cseri út 16. Városgazda u. 1. Széchenyi tér 27. Városgazda u. 1. 32

2 506 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 896 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 279 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 246 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.. 357 BIOKOM Kft. 1 239 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2 009 MAROS Építőipari és Kommunális Kft. 322 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 016 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 681 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 197 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 938 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 538 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 261 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 99 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 211 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 198 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 150 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 340 ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 243 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 558 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 336 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 555 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 272 "DDMHG"Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 138 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 132 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 133 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 200 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 10 986 Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala 7 198 "MARYLOR" Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2 010 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 165 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 336 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 331 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 11 738 Kisújszállási Városgazdálkodási Kft 414 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 17 097 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 963 VITKA Városüzemeltetési Kht 58 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 332 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 423 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 970 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 101 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 513 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. Kocs

Település
Kocsér Kocsola Kocsord Kóka Kokad Kolontár Komádi Komárom Komjáti Komló Komlódtótfalu Komlósd Komlóska Komoró Kompolt Kondó Kondorfa Kondoros Kóny Konyár Kópháza Koppányszántó Korlát Koroncó Kórós Kosd Kóspallag Kótaj Kovácshida Kovácsszénája Kovácsvágás Kozárd Kozármisleny Kozmadombja Köblény Köcsk Kökény Kőkút Kölcse Kölesd Kölked Kömlő Kömlőd

Lakosszám

Közszolgáltató
2800 Tatabánya 2755 Kocsér 7400 Kaposvár 3000 Hatvan 2243 Kóka 4031 Debrecen 8400 Ajka 4100 Berettyóújfalu 2800 Tatabánya 3704 Berente 7300 Komló 4400 Nyíregyháza 7900 Szigetvár 3910 Tokaj 4625 Záhony 3360 Heves 3527 Miskolc 9900 Körmend 5553 Kondoros 9200 Mosonmagyaróvár 4031 Debrecen 9200 Mosonmagyaróvár 7632 Pécs 3860 Encs 9024 Győr 7900 Szigetvár 1122 Budapest 12. ker. 1122 Budapest 12. ker. 4400 Nyíregyháza 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 3910 Tokaj 3100 Salgótarján 7632 Pécs 8960 Lenti 7346 Bikal 9900 Körmend 7632 Pécs 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 7100 Szekszárd 7400 Kaposvár 3360 Heves 2840 Oroszlány

Székhely
II. Erdész u. "E" Szent István tér 1. Cseri út 16. Szepes Béla út 2. Dózsa György út 1. István út 136 Szent István u. 1/A. Oláh Zs. U. 1-1. sz. II. Erdész u. "E" Ipari u. 2 Kossuth L. utca 115. Derkovits út 119/a Szabadság u. 14. Rákóczi u. 54. Ady Endre út 35. Károlyi Mihály u. 15. Besenyői u. 16. Rákóczi u. 5. 1/1. Liget u. 2. Barátság u. 8. István út 136 Barátság u. 8. Siklósi u. 52. Ipartelep 631/7 hrsz Kálvária u. 4-10. Szabadság u. 14. Városmajor u 12-14. Városmajor u 12-14. Derkovits út 119/a Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Rákóczi u. 54. Kertész út 2. Siklósi u. 52. Béke u. 40. hrsz 31/10/. . lph. Rákóczi u. 5. 1/1. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Derkovits út 119/a Epreskert utca 9. Cseri út 16. Károlyi Mihály u. 15. Táncsics Mihály út 59. 33

2 636 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 1 947 Kocsér Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1 258 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 883 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 4 530 KOKA _Sport, Kulturális és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 596 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 804 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 5 407 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 19 747 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 290 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 25 881 Komlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 115 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 196 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 268 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 318 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 2 174 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 607 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 541 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 5 355 Kondoros Nagyközség Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézmény 2 646 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 099 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 2 001 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 340 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 293 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 965 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 228 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 507 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 783 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 4 542 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 269 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 52 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 632 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 171 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 5 802 BIOKOM Kft. 61 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 249 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 284 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 609 BIOKOM Kft. 642 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 276 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 562 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 100 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 820 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 249 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494.

Település
Kömörő Kömpöc Körmend Környe Köröm Kőröshegy Körösladány Körösnagyharsány Köröstarcsa Kőröstetétlen Körösújfalu Körösszakál Körösszegapáti Kőszárhegy Kőszeg Kőszegdoroszló Kőszegpaty Kőszegszerdahely Kötcse Kötegyán Kőtelek Kővágóörs Kővágószőlős Kővágótöttös Kövegy Köveskál Krasznokvajda Kulcs Kunadacs Kunágota Kunbaja Kunbaracs Kuncsorba Kunfehértó Kunhegyes Kunmadaras Kunpeszér Kunszállás Kunszentmárton Kunszentmiklós Kunsziget Kup Kupa Kurd

Lakosszám

Közszolgáltató
3000 Hatvan 6400 Kiskunhalas 8900 Zalaegerszeg 2840 Oroszlány 3422 Bükkábrány 8600 Siófok 5746 Kunágota 5630 Békés 5630 Békés 5000 Szolnok 5746 Kunágota 4100 Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu 8154 Polgárdi 9730 Kőszeg 9730 Kőszeg 9730 Kőszeg 9730 Kőszeg 8600 Siófok 5630 Békés 5062 Kőtelek 8230 Balatonfüred 7632 Pécs 7632 Pécs 3000 Hatvan 8230 Balatonfüred 3860 Encs 2400 Dunaújváros 1181 Budapest 5600 Békéscsaba 6521 Vaskút 1181 Budapest 5200 Törökszentmiklós 6400 Kiskunhalas 5340 Kunhegyes 5321 Kunmadaras 2400 Dunaújváros 1181 Budapest 5350 Tiszafüred 2360 Gyál 9024 Győr 9024 Győr 3527 Miskolc 7400 Kaposvár

Székhely
Szepes Béla út 2. Szegedi út 4. Gasparich út 26. Táncsics Mihály út 59. Gagarin u. 3. Bajcsy Zs. Út 220. Rákóczi út 9. Verseny u 4. Verseny u 4. József Attila út 85. Rákóczi út 9. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Bocskai u. 39. Kossuth Lajos utca 3. Kossuth Lajos utca 3. Kossuth Lajos utca 3. Kossuth Lajos utca 3. Bajcsy Zs. Út 220. Verseny u 4. Szabadság út 1. Fürdő u. 20. Siklósi u. 52. Siklósi u. 52. Szepes Béla út 2. Fürdő u. 20. Ipartelep 631/7 hrsz Budai Nagy Antal u. 2. Zádor u. 4. Mazán László út 18. Kossuth Lajos utca 90. Zádor u. 4. Stadion u. 12. Szegedi út 4. Szabadság tér 1. Kossuth tér 1. Budai Nagy Antal u. 2. Zádor u. 4. Kossuth tér 1. Kőrösi út 53. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. József Attila út 65. Cseri út 16. 34

532 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 744 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 12 028 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 4 454 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1 366 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 610 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 4 788 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 560 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 585 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 844 REMONDIS Szolnok Zrt. 610 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 828 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 862 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1 620 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 12 032 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 241 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 198 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 492 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 496 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 402 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 631 Gazdasági Ellátó Szervezet Kőtelek 828 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 317 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 318 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 411 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 384 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 503 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 2 503 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 1 612 Saubermacher Magyarország Kft. 2 685 Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. 1 598 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 655 Saubermacher Magyarország Kft. 637 Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 089 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 7 866 Kunhegyes Városért Közalapítvány 5 507 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 641 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 1 660 Saubermacher Magyarország Kft. 8 850 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 8 704 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 1 240 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 443 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 144 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 244 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538.

Település
Kurityán Kustánszeg Kutas Kutasó Kübekháza Külsősárd Külsővat Küngös Lábatlan Lábod Lácacséke Lad Ladánybene Ládbesenyő Lajoskomárom Lajosmizse Lak Lakhegy Lakitelek Lakócsa Lánycsók Lápafő Lapáncsa Laskod Lasztonya Látrány Lázi Leányfalu Leányvár Lébény Legénd Legyesbénye Léh Lénárddaróc Lendvadedes Lendvajakabfa Lengyel Lengyeltóti Lenti Lepsény Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Létavértes

Lakosszám

Közszolgáltató
3704 Berente 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 3068 Mátraszőlős 6728 Szeged 8960 Lenti 8400 Ajka 8600 Siófok 2800 Tatabánya 8800 Nagykanizsa 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 1181 Budapest 3704 Berente 8154 Polgárdi 6050 Lajosmizse 3527 Miskolc 8900 Zalaegerszeg 1181 Budapest 7900 Szigetvár 7700 Mohács 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 4400 Nyíregyháza 8900 Zalaegerszeg 8681 Látrány 9024 Győr 7400 Kaposvár 2500 Esztergom 9200 Mosonmagyaróvár 3360 Heves 3900 Szerencs 3860 Encs 3600 Ózd 8960 Lenti 8960 Lenti 7400 Kaposvár 8600 Siófok 8960 Lenti 8154 Polgárdi 8360 Keszthely 8300 Tapolca 8360 Keszthely 4031 Debrecen

Székhely
Ipari u. 2 Gasparich út 26. Cseri út 16. Tanács út 27. Városgazda u. 1. Béke u. 40. Szent István u. 1/A. Bajcsy Zs. Út 220. II. Erdész u. "E" Vár út 5. József Attila út 65. Cseri út 16. Zádor u. 4. Ipari u. 2 Bocskai u. 39. Közös tanya 66/A. Besenyői u. 16. Gasparich út 26. Zádor u. 4. Szabadság u. 14. Szabadság u. 17. Cseri út 16. Szabadság u. 14. Derkovits út 119/a Gasparich út 26. Dózsa György u. 10. Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Schweidel J. u. 9 Barátság u. 8. Károlyi Mihály u. 15. Eperjes u. 9. Ipartelep 631/7 hrsz Zrinyi út 5. Béke u. 40. Béke u. 40. Cseri út 16. Bajcsy Zs. Út 220. Béke u. 40. Bocskai u. 39. Vásár tér út 10. Halápi u. 33. Vásár tér út 10. István út 136 35

1 712 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 531 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 507 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 122 Gyulavári Róbert 1 561 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 83 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 788 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 530 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 5 115 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 2 074 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 291 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 592 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 688 Saubermacher Magyarország Kft. 285 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 232 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 11 053 Kovács Nagy Zsigmond 606 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 489 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 4 449 SAUBERMACHER Magyarország Kft. 583 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 608 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 161 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 201 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 006 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 97 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 350 SOMOGY-MODUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 568 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 3 475 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 721 SAUBERMACHER Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 3 221 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 504 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 593 SZHK Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 452 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 305 ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 36 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 28 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 536 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 334 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 8 328 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 3 164 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 309 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 960 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 102 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 7 165 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582.

Település
Letenye Letkés Levél Levelek Libickozma Lickóvadamos Liget Ligetfalva Lipót Lippó Liptód Lispeszentadorján Liszó Litér Litka Litke Lócs Lókút Lónya Lórév Lothárd Lovas Lovasberény Lovászhetény Lovászi Lovászpatona Lőkösháza Lőrinci Lövő Lövőpetri Lucfalva Ludányhalászi Ludas Lukácsháza Lulla Lúzsok Mád Madaras Madocsa Maglóca Maglód Mágocs Magosliget Magy

Lakosszám
1 153 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltató
8960 Lenti 2635 Vámosmikola 9200 Mosonmagyaróvár 4400 Nyíregyháza 8700 Marcali 8983 Nagylengyel 7632 Pécs 8900 Zalaegerszeg 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 7632 Pécs 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 8154 Polgárdi 3860 Encs 3100 Salgótarján 9737 Bük 8200 Veszprém 4937 Barabás 3000 Hatvan 7632 Pécs 8220 Balatonalmádi 8000 Székesfehérvár 7632 Pécs 8960 Lenti 9024 Győr 5746 Kunágota 3360 Heves 9200 Mosonmagyaróvár 4600 Kisvárda 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 3360 Heves 9700 Szombathely 8600 Siófok 7900 Szigetvár 3910 Tokaj 6521 Vaskút 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 2234 Maglód 7346 Bikal 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza

Székhely
Béke u. 40. Alkotmány u. 20. Barátság u. 8. Derkovits út 119/a Kossuth Lajos u. 74. Hegyi utca 10. Siklósi u. 52. Posta utca 65. Barátság u. 8. Cseri út 16. Siklósi u. 52. Vár út 5. Vár út 5. Bocskai u. 39. Ipartelep 631/7 hrsz Kertész út 2. Jókai u. 24. Házgyári út 1. Árpád u. 13. Szepes Béla út 2. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 43. Sörház tér 3. Siklósi u. 52. Béke u. 40. Kálvária u. 4-10. Rákóczi út 9. Károlyi Mihály u. 15. Barátság u. 8. Dobó István u. 2. Kertész út 2. Kertész út 2. Károlyi Mihály u. 15. Jászai Mari u. 2. Bajcsy Zs. Út 220. Szabadság u. 14. Rákóczi u. 54. Kossuth Lajos utca 90. Cseri út 16. Barátság u. 8. Sugár út 9. hrsz 31/10/. . lph. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a 36

4 260 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 808 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 898 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 39 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 202 Németh József 446 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 60 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 659 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 465 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 208 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 323 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 419 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 055 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 56 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 867 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 118 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 505 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 723 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 315 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 266 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 433 Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 2 733 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 272 BIOKOM Kft. 1 226 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 161 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 868 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 6 126 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 463 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 460 LOM-SPEED Kereskedelmi és Lakossági Szolgáltató Kft. 628 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 589 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 855 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 059 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 251 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 261 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 251 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 3 046 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 1 920 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 87 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 11 319 MAGLÓDI TEFÜ Településfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2 483 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 248 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 987 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626.

Település
Magyaralmás Magyaratád Magyarbánhegyes Magyarbóly Magyarcsanád Magyardombegyház Magyaregregy Magyaregres Magyarföld Magyargéc Magyargencs Magyarhertelend Magyarhomorog Magyarkeresztúr Magyarkeszi Magyarlak Magyarlukafa Magyarmecske Magyarnádalja Magyarnándor Magyarpolány Magyarsarlós Magyarszecsőd Magyarszék Magyarszentmiklós Magyarszerdahely Magyarszombatfa Magyartelek Majosháza Majs Makád Makkoshotyka Maklár Makó Malomsok Mályi Mályinka Mánd Mándok Mánfa Mány Maráza Marcalgergelyi Marcali

Lakosszám
862 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 462 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 1 025 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 525 Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft 259 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 752 BIOKOM Kft. 643 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
8000 Székesfehérvár 7400 Kaposvár 5746 Kunágota 7400 Kaposvár 6758 Röszke 5746 Kunágota 7632 Pécs 7400 Kaposvár 8960 Lenti 3100 Salgótarján 9024 Győr 7632 Pécs 4100 Berettyóújfalu 9200 Mosonmagyaróvár 7632 Pécs 9900 Körmend 7900 Szigetvár 7632 Pécs 9900 Körmend 2676 Cserhátsurány 8400 Ajka 7632 Pécs 9900 Körmend 7632 Pécs 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 8960 Lenti 7632 Pécs 3000 Hatvan 7400 Kaposvár 3000 Hatvan 3910 Tokaj 3422 Bükkábrány 3000 Hatvan 9024 Győr 3527 Miskolc 3704 Berente 4400 Nyíregyháza 4625 Záhony 7632 Pécs 2060 Bicske 7400 Kaposvár 8400 Ajka 8700 Marcali

Székhely
Sörház tér 3. Cseri út 16. Rákóczi út 9. Cseri út 16. József Attila u 60 Rákóczi út 9. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Béke u. 40. Kertész út 2. Kálvária u. 4-10. Siklósi u. 52. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Barátság u. 8. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Szabadság u. 14. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Ady Endre út 22. Szent István u. 1/A. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Siklósi u. 52. Vár út 5. Vár út 5. Béke u. 40. Siklósi u. 52. Szepes Béla út 2. Cseri út 16. Szepes Béla út 2. Rákóczi u. 54. Gagarin u. 3. Szepes Béla út 2. Kálvária u. 4-10. Besenyői u. 16. Ipari u. 2 Derkovits út 119/a Ady Endre út 35. Siklósi u. 52. Kossuth Lajos u. 60-62. Cseri út 16. Szent István u. 1/A. Kossuth Lajos u. 74. 37

1 515 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság

27 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 888 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 556 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 647 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 861 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 447 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 269 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 741 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 81 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 322 BIOKOM Kft. 211 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 127 Hekli János 1 138 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 313 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 446 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 101 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 277 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 519 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 277 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 225 BIOKOM Kft. 1 486 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 002 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 252 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 905 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2 415 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 24 403 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 546 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 4 252 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 484 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 258 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 4 366 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 875 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 372 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 186 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 419 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 11 838 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. Márfa

Település
Marcaltő Máriahalom Máriakálnok Máriakéménd Márianosztra Máriapócs Markaz Márkháza Márkó Markóc Markotabödöge Maróc Marócsa Márok Márokföld Márokpapi Maroslele Mártély Martfű Martonfa Martonvásár Martonyi Mátészalka Mátételke Mátraballa Mátraderecske Mátramindszent Mátranovák Mátraszele Mátraszentimre Mátraszőlős Mátraterenye Mátraverebély Mátyásdomb Matty Mátyus Máza Mecseknádasd Mecsekpölöske Mecsér Medgyesbodzás Medgyesegyháza Medina

Lakosszám
813 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 220 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
9024 Győr 7400 Kaposvár 2500 Esztergom 9200 Mosonmagyaróvár 7632 Pécs 2626 Nagymaros 4300 Nyírbátor 3360 Heves 3100 Salgótarján 8200 Veszprém 7900 Szigetvár 9200 Mosonmagyaróvár 8800 Nagykanizsa 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 8960 Lenti 4937 Barabás 6728 Szeged 6800 Hódmezővásárhely 5350 Tiszafüred 7632 Pécs 2030 Érd 3704 Berente 3000 Hatvan 6521 Vaskút 3240 Parád 3240 Parád 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 2360 Gyál 3100 Salgótarján 3100 Salgótarján 3070 Bátonyterenye 8154 Polgárdi 7400 Kaposvár 4937 Barabás 7632 Pécs 7632 Pécs 7632 Pécs 9200 Mosonmagyaróvár 5746 Kunágota 5900 Orosháza 7100 Szekszárd

Székhely
Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Schweidel J. u. 9 Barátság u. 8. Siklósi u. 52. Rákóczi F. u. 37. Iskola u. 3. Károlyi Mihály u. 15. Kertész út 2. Házgyári út 1. Szabadság u. 14. Barátság u. 8. Vár út 5. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Béke u. 40. Árpád u. 13. Városgazda u. 1. Bajcsy-Zsilinszky u. 64. Kossuth tér 1. Siklósi u. 52. Sas utca 2. Ipari u. 2 Szepes Béla út 2. Kossuth Lajos utca 90. Kossuth út 37. Kossuth út 37. Kertész út 2. Kertész út 2. Kertész út 2. Kőrösi út 53. Kertész út 2. Kertész út 2. Kossuth u 2. Bocskai u. 39. Cseri út 16. Árpád u. 13. Siklósi u. 52. Siklósi u. 52. Siklósi u. 52. Barátság u. 8. Rákóczi út 9. Fürdő út 5. Epreskert utca 9. 38

663 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 1 641 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 574 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 937 MAROS Építőipari és Kommunális Kft. 2 130 Nyírbátori VárosüzemeltetésiI KKH Nonprofit Kft. 1 826 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 236 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 143 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 57 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 454 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 86 Saubermacher Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 89 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 455 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 44 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 441 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 2 084 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 1 368 ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 6 715 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 205 BIOKOM Kft. 5 702 ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 424 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 17 436 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 549 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 768 Szakács Péter 2 000 Szakács Péter 854 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 779 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 050 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 501 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 1 621 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 861 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 2 159 Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 750 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 352 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 327 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 1 269 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 559 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 450 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 594 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 089 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 3 848 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 849 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1674. 1671. 1672. 1673. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714.

Település
Meggyeskovácsi Megyaszó Megyehíd Megyer Méhkerék Méhtelek Mekényes Mélykút Mencshely Mende Méra Merenye Mérges Mérk Mernye Mersevát Mesterháza Mesteri Mesterszállás Meszes Meszlen Mesztegnyő Mezőberény Mezőcsát Mezőcsokonya Meződ Mezőfalva Mezőgyán Mezőhegyes Mezőhék Mezőkeresztes Mezőkomárom Mezőkovácsháza Mezőkövesd Mezőladány Mezőlak Mezőnagymihály Mezőnyárád Mezőörs Mezőpeterd Mezősas Mezőszemere Mezőszentgyörgy Mezőszilas

Lakosszám

Közszolgáltató
9700 Szombathely 3518 Miskolc 9700 Szombathely 8300 Tapolca 5600 Békéscsaba 4400 Nyíregyháza 7346 Bikal 6521 Vaskút 8230 Balatonfüred 2360 Gyál 3860 Encs 7400 Kaposvár 9024 Győr 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 9900 Körmend 9737 Bük 9900 Körmend 5350 Tiszafüred 3704 Berente 9700 Szombathely 8700 Marcali 5650 Mezőberény 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 7632 Pécs 2400 Dunaújváros 5746 Kunágota 6728 Szeged 5350 Tiszafüred 3527 Miskolc 8154 Polgárdi 5900 Orosháza 3400 Mezőkövesd 4625 Záhony 9024 Győr 3527 Miskolc 3527 Miskolc 9024 Győr 4100 Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu 3422 Bükkábrány 8154 Polgárdi 8154 Polgárdi

Székhely
Jászai Mari u. 2. Liszkai Gusztáv u. 27. Jászai Mari u. 2. Halápi u. 33. Laktanya u.3. Derkovits út 119/a hrsz 31/10/. . lph. Kossuth Lajos utca 90. Fürdő u. 20. Kőrösi út 53. Ipartelep 631/7 hrsz Cseri út 16. Kálvária u. 4-10. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Rákóczi u. 5. 1/1. Jókai u. 24. Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth tér 1. Ipari u. 2 Jászai Mari u. 2. Kossuth Lajos u. 74. Békési út 0307/2 József Attila út 65. Cseri út 16. Siklósi u. 52. Budai Nagy Antal u. 2. Rákóczi út 9. Városgazda u. 1. Kossuth tér 1. József Attila út 65. Bocskai u. 39. Fürdő út 5. Dózsa György u. 2. Ady Endre út 35. Kálvária u. 4-10. József Attila út 65. József Attila út 65. Kálvária u. 4-10. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Gagarin u. 3. Bocskai u. 39. Bocskai u. 39. 39

745 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 875 ZEMPLÉN-KOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 347 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 29 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 125 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 702 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 277 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5 403 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 249 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4 325 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 1 775 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 281 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 86 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 118 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 491 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 573 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 156 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 232 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 711 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 169 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 230 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 406 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 11 241 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 6 214 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 264 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 124 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4 908 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 1 119 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 5 408 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 327 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 4 089 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 964 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 6 304 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 16 905 Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. 1 009 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 1 055 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 064 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 597 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 013 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 500 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 635 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1 336 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 337 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 2 157 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758.

Település
Mezőtárkány Mezőtúr Mezőzombor Miháld Mihályfa Mihálygerge Mihályháza Mihályi Mike Mikebuda Mikekarácsonyfa Mikepércs Miklósi Mikófalva Mikóháza Mikosszéplak Milejszeg Milota Mindszent Mindszentgodisa Mindszentkálla Misefa Miske Miskolc Miszla Mocsa Mogyoród Mogyorósbánya Mogyoróska Moha Mohács Mohora Molnári Molnaszecsőd Molvány Monaj Monok Monor Monorierdő Mónosbél Monostorapáti Monostorpályi Monoszló Monyoród

Lakosszám
1 646 Városgondozás Kft. Eger 18 176 Városgondnokság Mezőtúr

Közszolgáltató
3300 Eger 5400 Mezőtúr 3900 Szerencs 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 3100 Salgótarján 9024 Győr 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 2700 Cegléd 8960 Lenti 4031 Debrecen 8600 Siófok 3346 Bélapátfalva 3910 Tokaj 9900 Körmend 8983 Nagylengyel 4400 Nyíregyháza 6800 Hódmezővásárhely 7632 Pécs 8230 Balatonfüred 8900 Zalaegerszeg 6521 Vaskút 3527 Miskolc 7632 Pécs 2800 Tatabánya 2141 Csömör 2800 Tatabánya 3910 Tokaj 8000 Székesfehérvár 7700 Mohács 2698 Mohora 8800 Nagykanizsa 9900 Körmend 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 3860 Encs 2200 Monor 2200 Monor 3346 Bélapátfalva 8300 Tapolca 4031 Debrecen 8230 Balatonfüred 7400 Kaposvár

Székhely
Bródy Sándor u. 4. Péteri út 4-6. Eperjes u. 9. Vár út 5. Posta utca 65. Kertész út 2. Kálvária u. 4-10. Barátság u. 8. Cseri út 16. Mészáros Lőrinc u. 23. Béke u. 40. István út 136 Bajcsy Zs. Út 220. Rózsa Ferenc út 9. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 5. 1/1. Hegyi utca 10. Derkovits út 119/a Bajcsy-Zsilinszky u. 64. Siklósi u. 52. Fürdő u. 20. Gasparich u. 26. Kossuth Lajos utca 90. József Attila út 65. Siklósi u. 52. II. Erdész u. "E" Szőlő u. 20. II. Erdész u. "E" Rákóczi u. 54. Sörház tér 3. Szabadság u. 17. Táncsics út 9. Vár út 5. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. József Attila út 65. Ipartelep 631/7 hrsz Kossuth út 147. Kossuth út 147. Rózsa Ferenc út 9. Halápi u. 33. István út 136 Fürdő u. 20. Cseri út 16. 40

2 475 SZHK Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 847 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 371 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 612 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 771 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 094 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 652 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 732 Oldal és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 284 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 4 177 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 234 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 764 KÖZSZOLG 202 Kommunális Szolgáltató Kft. 578 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 331 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 362 Németh József 829 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 6 909 ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 926 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 312 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 298 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 789 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 170 234 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 280 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 257 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 6 018 KUPAC Fuvarozó és Szolgáltató Bt. 870 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 75 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 522 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 19 129 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 968 Antóni József 716 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 431 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 187 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 265 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 782 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 18 526 KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Rt. 3 505 KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Rt. 440 KÖZSZOLG 202 Kommunális Szolgáltató Kft. 1 083 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 217 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 132 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 190 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. Mór

Település
Mórágy Mórahalom Móricgát Mórichida Mosdós Mosonmagyaróvár Mosonszentmiklós Mosonszolnok Mozsgó Mőcsény Mucsfa Mucsi Múcsony Muhi Murakeresztúr Murarátka Muraszemenye Murga Murony Nábrád Nadap Nádasd Nádasdladány Nádudvar Nágocs Nagyacsád Nagyalásony Nagyar Nagyatád Nagybajcs Nagybajom Nagybakónak Nagybánhegyes Nagybaracska Nagybarca Nagybárkány Nagyberény Nagyberki Nagybörzsöny Nagybudmér Nagycenk Nagycsány Nagycsécs

Lakosszám

Közszolgáltató
8000 Székesfehérvár 7140 Bátaszék 6782 Mórahalom 6132 Móricgát 9024 Győr 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 9024 Győr 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 7140 Bátaszék 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 3704 Berente 3527 Miskolc 8800 Nagykanizsa 8960 Lenti 8868 Letenye 7100 Szekszárd 5630 Békés 4911 Nábrád 2481 Velence 9900 Körmend 8154 Polgárdi 8600 Siófok 9024 Győr 8400 Ajka 4400 Nyíregyháza 8800 Nagykanizsa 9024 Győr 7400 Kaposvár 8800 Nagykanizsa 5900 Orosháza 6521 Vaskút 3704 Berente 3100 Salgótarján 8600 Siófok 7400 Kaposvár 2635 Vámosmikola 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 7632 Pécs 3527 Miskolc

Székhely
Sörház tér 3. Baross u. 1/A. Röszkei út 34. Deák Ferenc u. 26/b. Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Barátság u. 8. Kálvária u. 4-10. Barátság u. 8. Cseri út 16. Baross u. 1/A. Cseri út 16. Cseri út 16. Ipari u. 2 Besenyői u. 16. Vár út 5. Béke u. 40. Szabadság tér 10. Epreskert utca 9. Verseny u 4. Árpád u. 31. Tópart u. 26. Rákóczi u. 5. 1/1. Bocskai u. 39. Bajcsy Zs. Út 220. Kálvária u. 4-10. Szent István u. 1/A. Derkovits út 119/a Vár út 5. Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Vár út 5. Fürdő út 5. Kossuth Lajos utca 90. Ipari u. 2 Kertész út 2. Bajcsy Zs. Út 220. Cseri út 16. Alkotmány u. 20. Cseri út 16. Barátság u. 8. Siklósi u. 52. Besenyői u. 16. 41

14 354 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 735 BÁT-KOM 2004. Városüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6 007 MORAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kht. 490 Moricgát Községi Önkormányzat 835 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 036 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 32 256 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 319 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 624 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 045 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 367 BÁT-KOM 2004. Városüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 398 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 485 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 210 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 549 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 780 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 273 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 653 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 75 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 307 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 895 Nábrádi Községgazdálkodási, Szolgáltató Kht. 507 Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. 1 329 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 834 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 8 995 Nádudvari Települéfejleszési és Városgazdálkodási Kft. 664 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 666 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 514 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 687 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 11 196 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 929 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 3 501 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 401 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 223 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 2 325 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 1 104 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 671 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 357 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 480 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 784 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 227 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 847 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 153 BIOKOM Kft. 835 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846.

Település
Nagycsepely Nagycserkesz Nagydém Nagydobos Nagydobsza Nagydorog Nagyecsed Nagyér Nagyesztergár Nagyfüged Nagygeresd Nagygörbő Nagygyimót Nagyhajmás Nagyhalász Nagyharsány Nagyhegyes Nagyhódos Nagyhuta Nagyigmánd Nagyiván Nagykálló Nagykamarás Nagykanizsa Nagykapornak Nagykarácsony Nagykáta Nagykereki Nagykeresztúr Nagykinizs Nagykónyi Nagykorpád Nagykovácsi Nagykozár Nagykökényes Nagykölked Nagykőrös Nagykörű Nagykutas Nagylak Nagylengyel Nagylóc Nagylók Nagylózs

Lakosszám
1 800 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 383 Győri Kommunális Szolgáltató Kft.

Közszolgáltató
8600 Siófok 4400 Nyíregyháza 9024 Győr 3000 Hatvan 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 3000 Hatvan 6800 Hódmezővásárhely 8200 Veszprém 3360 Heves 9737 Bük 8900 Zalaegerszeg 9024 Győr 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 4031 Debrecen 4400 Nyíregyháza 3910 Tokaj 2840 Oroszlány 3388 Poroszló 4320 Nagykálló 5746 Kunágota 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 8154 Polgárdi 2760 Nagykáta 4100 Berettyóújfalu 3100 Salgótarján 3860 Encs 7632 Pécs 7400 Kaposvár 2060 Bicske 7632 Pécs 3360 Heves 9900 Körmend 2750 Nagykőrös 5062 Kőtelek 8900 Zalaegerszeg 6728 Szeged 8983 Nagylengyel 2660 Balassagyarmat 8154 Polgárdi 9200 Mosonmagyaróvár

Székhely
Bajcsy Zs. Út 220. Bokréta u. 22 Kálvária u. 4-10. Szepes Béla út 2. Cseri út 16. Cseri út 16. Szepes Béla út 2. Bajcsy-Zsilinszky u. 64. Házgyári út 1. Károlyi Mihály u. 15. Jókai u. 24. Posta utca 65. Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Bokréta u. 22 Cseri út 16. István út 136 Derkovits út 119/a Rákóczi u. 54. Táncsics Mihály út 59. Földosztás út 9. Korányi Frigyes út 37. Rákóczi út 9. Vár út 5. Gasparich u. 26. Bocskai u. 39. Temető u. 24. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Kertész út 2. Ipartelep 631/7 hrsz Siklósi u. 52. Cseri út 16. Kossuth Lajos u. 60-62. Siklósi u. 52. Károlyi Mihály u. 15. Rákóczi u. 5. 1/1. Lőrinc pap u. 3 Szabadság út 1. Gasparich út 26. Városgazda u. 1. Hegyi utca 10. Mikszáth Kálmán út 59. Bocskai u. 39. Barátság u. 8. 42

367 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság

2 194 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 694 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 711 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 6 306 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 526 ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 1 251 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 929 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 268 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 194 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 548 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 359 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 5 715 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 1 572 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 752 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 115 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 73 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 3 014 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1 168 MEWAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 10 064 Településszolgáltató és Vállakozó Kft. /TESZOVÁL Kft./ 1 493 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 50 540 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 931 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 433 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 12 739 Nagykáta Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Szervezete 1 185 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 283 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 350 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 149 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 609 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 6 310 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 839 BIOKOM Kft. 606 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 159 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 25 105 Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. /KÖVA Zrt./ 1 636 Gazdasági Ellátó Szervezet Kőtelek 456 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 479 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 522 Németh József 1 618 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 1 081 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 953 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.

Település
Nagymágocs Nagymányok Nagymaros Nagymizdó Nagynyárád Nagyoroszi Nagypáli Nagypall Nagypeterd Nagypirit Nagyrábé Nagyrada Nagyrákos Nagyrécse Nagyréde Nagyrév Nagyrozvágy Nagysáp Nagysimonyi Nagyszakácsi Nagyszékely Nagyszekeres Nagyszénás Nagyszentjános Nagyszokoly Nagytálya Nagytarcsa Nagytevel Nagytilaj Nagytótfalu Nagytőke Nagyút Nagyvarsány Nagyváty Nagyvázsony Nagyvejke Nagyveleg Nagyvenyim Nagyvisnyó Nak Napkor Nárai Narda Naszály

Lakosszám
3 152 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 2 357 BIOKOM Kft. 4 691 MAROS Építőipari és Kommunális Kft.

Közszolgáltató
5900 Orosháza 7632 Pécs 2626 Nagymaros 9900 Körmend 7400 Kaposvár 2639 Bernecebaráti 8900 Zalaegerszeg 7632 Pécs 7900 Szigetvár 8400 Ajka 4100 Berettyóújfalu 8800 Nagykanizsa 9900 Körmend 8800 Nagykanizsa 3200 Gyöngyös 5350 Tiszafüred 3527 Miskolc 2500 Esztergom 9900 Körmend 8700 Marcali 8154 Polgárdi 3000 Hatvan 5900 Orosháza 9024 Győr 7632 Pécs 3300 Eger 2142 Nagytarcsa 9024 Győr 9900 Körmend 7400 Kaposvár 6600 Szentes 3360 Heves 4804 Vásárosnamény 7900 Szigetvár 8230 Balatonfüred 7400 Kaposvár 8000 Székesfehérvár 2400 Dunaújváros 3300 Eger 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 9700 Szombathely 9700 Szombathely 2899 Naszály

Székhely
Fürdő út 5. Siklósi u. 52. Rákóczi F. u. 37. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Jókai út 4. Gasparich út 26. Siklósi u. 52. Szabadság u. 14. Szent István u. 1/A. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Vár út 5. Rákóczi u. 5. 1/1. Vár út 5. II. Rákóczi F. u. 11. Kossuth tér 1. József Attila út 65. Schweidel J. u. 9 Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth Lajos u. 74. Bocskai u. 39. Szepes Béla út 2. Fürdő út 5. Kálvária u. 4-10. Siklósi u. 52. Bródy Sándor u. 4. Vadvirág utca 7. Kálvária u. 4-10. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Kossuth tér 6. Károlyi Mihály u. 15. Damjanich u. 1. Szabadság u. 14. Fürdő u. 20. Cseri út 16. Sörház tér 3. Budai Nagy Antal u. 2. Bródy Sándor u. 4. Cseri út 16. Bokréta u. 22 Jászai Mari u. 2. Jászai Mari u. 2. Rákóczi Ferenc u. 142. 43

131 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 739 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 149 Gáspár János 418 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 432 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 655 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 278 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 2 102 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 496 Saubermacher- Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 272 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 107 Saubermacher- Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 211 .A.S.A. Mátra Kft. 726 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 642 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 556 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 976 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 472 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 437 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 545 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 5 256 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 1 810 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 878 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 872 Városgondozás Kft. Eger 3 539 Kiscsatári Imre Lajos 531 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 142 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 396 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 455 Városellátó Intézmény 729 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 501 VITKA Városüzemeltetési Kht 360 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 742 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 161 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 684 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 4 156 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 977 Városgondozás Kft. Eger 580 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 844 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 1 216 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 503 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 359 Naszályi Önkormányzati Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. /ÉP-SZO-KER Kft./

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1921. 1922. 1918. 1919. 1920. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934.

Település
Négyes Nekézseny Nemesapáti Nemesbikk Nemesborzova Nemesbőd Nemesbük Nemescsó Nemesdéd Nemesgörzsöny Nemesgulács Nemeshany Nemeshetés Nemeske Nemeskér Nemeskeresztúr Nemeskisfalud Nemeskocs Nemeskolta Nemesládony Nemesmedves Nemesnádudvar Nemesnép Nemespátró Nemesrádó Nemesrempehollós Nemessándorháza Nemesszalók Nemesszentandrás Nemesvámos Nemesvid Nemesvita Németbánya Németfalu Németkér Nemti Neszmély Nézsa Nick Nikla Nógrád Nógrádkövesd Nógrádmarcal Nógrádmegyer

Lakosszám

Közszolgáltató
3527 Miskolc 3704 Berente 8900 Zalaegerszeg 3527 Miskolc 4400 Nyíregyháza 9700 Szombathely 8600 Siófok 9730 Kőszeg 8700 Marcali 9024 Győr 8300 Tapolca 8400 Ajka 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 9900 Körmend 8700 Marcali 9900 Körmend 9700 Szombathely 9737 Bük 9900 Körmend 6521 Vaskút 8960 Lenti 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 9900 Körmend 8921 Zalaszentiván 8400 Ajka 8921 Zalaszentiván 8200 Veszprém 8700 Marcali 8300 Tapolca 8400 Ajka 8983 Nagylengyel 8154 Polgárdi 3100 Salgótarján 2800 Tatabánya 3360 Heves 9700 Szombathely 8700 Marcali 2635 Vámosmikola 3045 Bér 2635 Vámosmikola 3100 Salgótarján

Székhely
József Attila út 65. Ipari u. 2 Gasparich út 26. József Attila út 65. Derkovits út 119/a Jászai Mari u. 2. Bajcsy Zs. Út 220. Kossuth Lajos utca 3. Kossuth Lajos u. 74. Kálvária u. 4-10. Halápi u. 33. Szent István u. 1/A. Gasparich út 26. Cseri út 16. Barátság u. 8. Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth Lajos u. 74. Rákóczi u. 5. 1/1. Jászai Mari u. 2. Jókai u. 24. Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth Lajos utca 90. Béke u. 40. Vár út 5. Posta utca 65. Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth Lajos utca 30. Szent István u. 1/A. Kossuth Lajos utca 30. Házgyári út 1. Kossuth Lajos u. 74. Halápi u. 33. Szent István u. 1/A. Hegyi utca 10. Bocskai u. 39. Kertész út 2. II. Erdész u. "E" Károlyi Mihály u. 15. Jászai Mari u. 2. Kossuth Lajos u. 74. Alkotmány u. 20. Petőfi út 26. Alkotmány u. 20. Kertész út 2. 44

259 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 810 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 531 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 043 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 82 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 627 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 651 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 319 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 718 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 698 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 998 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 415 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 310 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 273 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 228 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 271 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 103 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 380 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 371 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 124 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 21 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 885 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 126 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 313 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 322 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 270 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 253 Pénzes József 952 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 292 Pénzes József 2 517 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 724 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 356 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 70 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 192 Németh József 1 771 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 776 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 385 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 1 091 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 521 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 709 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 1 572 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 713 Sztrhárszky György 555 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 707 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978.

Település
Nógrádsáp Nógrádsipek Nógrádszakál Nóráp Noszlop Noszvaj Nova Novaj Novajidrány Nőtincs Nyalka Nyárád Nyáregyháza Nyárlőrinc Nyársapát Nyékládháza Nyergesújfalu Nyésta Nyim Nyírábrány Nyíracsád Nyirád Nyíradony Nyírbátor Nyírbéltek Nyírbogát Nyírbogdány Nyírcsaholy Nyírcsászári Nyírderzs Nyíregyháza Nyírgelse Nyírgyulaj Nyíri Nyíribrony Nyírjákó Nyírkarász Nyírkáta Nyírkércs Nyírlövő Nyírlugos Nyírmada Nyírmártonfalva Nyírmeggyes

Lakosszám
667 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft.

Közszolgáltató
3360 Heves 2660 Balassagyarmat 3100 Salgótarján 9024 Győr 8400 Ajka 3422 Bükkábrány 8960 Lenti 3300 Eger 3860 Encs 2651 Rétság 9024 Győr 8400 Ajka 2364 Ócsa 6000 Kecskemét 2700 Cegléd 3527 Miskolc 2800 Tatabánya 3527 Miskolc 8600 Siófok 4031 Debrecen 4262 Nyíracsád 8400 Ajka 4400 Nyíregyháza 4300 Nyírbátor 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 3000 Hatvan 4300 Nyírbátor 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4300 Nyírbátor 3910 Tokaj 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4300 Nyírbátor 4600 Kisvárda 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4031 Debrecen 4400 Nyíregyháza

Székhely
Károlyi Mihály u. 15. Mikszáth Kálmán út 59. Kertész út 2. Kálvária u. 4-10. Szent István u. 1/A. Gagarin u. 3. Béke u. 40. Bródy Sándor u. 4. Ipartelep 631/7 hrsz Kossuth u. 55. Kálvária u. 4-10. Szent István u. 1/A. Vörösmraty Mihály u. 19. Béke fasor 71/A. Pesti út 65. Zsigmondy u. 34. II. Erdész u. "E" József Attila út 65. Bajcsy Zs. Út 220. István út 136 Petőfi tér 8. Szent István u. 1/A. Derkovits út 119/a Iskola u. 3. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Szepes Béla út 2. Iskola u. 3. Derkovits út 119/a Bokréta u. 22 Derkovits út 119/a Iskola u. 3. Rákóczi u. 54. Derkovits út 119/a Köztársaság tér 8 Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Iskola u. 3. Dobó István u. 2. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a István út 136 Derkovits út 119/a 45

855 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 580 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 196 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 068 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 1 821 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 833 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 463 Városgondozás Kft. Eger 2719 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 169 Uránusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 444 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 909 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 3 957 URBANETT Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2 364 Kecskeméti Városgazdálkodási Kft. 1 828 "ÖKOVIZ" Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető Kft. 4 950 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 7 660 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 53 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 295 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 3 854 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 3 873 Nyíeacsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1 949 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 7 874 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 12 522 Nyírbátori VárosüzemeltetésiI KKH Nonprofit Kft. 2 815 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 3 279 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 985 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 172 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 166 Nyírbátori VárosüzemeltetésiI KKH Nonprofit Kft. 598 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 117 597 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 1 117 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 000 Nyírbátori VárosüzemeltetésiI KKH Nonprofit Kft. 426 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 118 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 927 Baktalórántházi Településgazdálkodási Kft. 2 360 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 816 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 799 Nyírbátori VárosüzemeltetésiI KKH Nonprofit Kft. 707 LOM-SPEED Kereskedelmi és Lakossági Szolgáltató Kft. 2 837 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 4 866 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 075 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 2 599 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

Település
Nyírmihálydi Nyírparasznya Nyírpazony Nyírpilis Nyírtass Nyírtelek Nyírtét Nyírtura Nyírvasvári Nyomár Nyőgér Nyugotszenterzsébet Nyúl Óbánya Óbarok Óbudavár Ócsa Ócsárd Ófalu Ófehértó Óföldeák Óhíd Okány Okorág Okorvölgy Olasz Olaszfa Olaszfalu Olaszliszka Olcsva Olcsvaapáti Old Ólmod Oltárc Onga Ónod Ópályi Ópusztaszer Orbányosfa Orci Ordacsehi Ordas Orfalu Orfű

Lakosszám

Közszolgáltató
4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 3527 Miskolc 9700 Szombathely 7900 Szigetvár 9024 Győr 7632 Pécs 2060 Bicske 8230 Balatonfüred 2360 Gyál 7627 Pécs 7632 Pécs 4400 Nyíregyháza 6728 Szeged 8900 Zalaegerszeg 5630 Békés 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7632 Pécs 8921 Zalaszentiván 8200 Veszprém 3910 Tokaj 4804 Vásárosnamény 3000 Hatvan 7632 Pécs 9735 Csepreg 8800 Nagykanizsa 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3000 Hatvan 6400 Kiskunhalas 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 8600 Siófok 6300 Kalocsa 9900 Körmend 7632 Pécs

Székhely
Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Bokréta u. 22 Derkovits út 119/a Bokréta u. 22 Derkovits út 119/a József Attila út 65. Jászai Mari u. 2. Szabadság u. 14. Kálvária u. 4-10. Siklósi u. 52. Kossuth Lajos u. 60-62. Fürdő u. 20. Kőrösi út 53. Posa Lajos u. 14. Siklósi u. 52. Derkovits út 119/a Városgazda u. 1. Posta utca 65. Verseny u 4. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Siklósi u. 52. Kossuth Lajos utca 30. Házgyári út 1. Rákóczi u. 54. Damjanich u. 1. Szepes Béla út 2. Siklósi u. 52. Széchenyi tér 27. Vár út 5. Besenyői u. 16. József Attila út 65. Szepes Béla út 2. Bálvány u. 4. Gasparich u. 26. Cseri út 16. Bajcsy Zs. Út 220. Érsekkert u. 1. Rákóczi u. 5. 1/1. Siklósi u. 52. 46

2 005 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 970 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 3 396 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 836 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 034 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 7 001 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 1 080 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 872 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 1 944 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 332 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 317 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 242 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 4 196 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 135 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 789 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 56 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8 989 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 410 Sárdi Szolgáltató Bt. 320 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 614 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 454 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 594 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 2 688 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 174 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 95 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 640 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 470 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 107 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 672 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 644 VITKA Városüzemeltetési Kht 312 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 348 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 93 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 255 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 4 826 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 625 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 873 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2 236 "MARYLOR" Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 142 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 582 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 766 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 446 Városi Kommunális Intézmény 60 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 882 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066.

Település
Orgovány Ormándlak Ormosbánya Orosháza Oroszi Oroszlány Oroszló Orosztony Ortaháza Osli Ostffyasszonyfa Ostoros Oszkó Oszlár Osztopán Ózd Ózdfalu Ozmánbük Ozora Öcs Őcsény Öcsöd Ökörítófülpös Ölbő Ömböly Őr Őrbottyán Öregcsertő Öreglak Őrhalom Őrimagyarósd Őriszentpéter Örkény Örményes Örménykút Őrtilos Örvényes Ősagárd Ősi Öskü Öttevény Öttömös Ötvöskónyi Pácin

Lakosszám
3 282 Saubermacher Magyarország Kft. 118 Németh József

Közszolgáltató
1181 Budapest 8983 Nagylengyel 3704 Berente 5900 Orosháza 8400 Ajka 2840 Oroszlány 7632 Pécs 8800 Nagykanizsa 8960 Lenti 9200 Mosonmagyaróvár 9900 Körmend 3327 Novaj 9900 Körmend 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 3600 Ózd 7900 Szigetvár 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 8400 Ajka 7100 Szekszárd 5350 Tiszafüred 4400 Nyíregyháza 9700 Szombathely 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 2360 Gyál 6521 Vaskút 8600 Siófok 2660 Balassagyarmat 9900 Körmend 9900 Körmend 2370 Dabas 5231 Fegyvernek 5500 Gyomaendrőd 8800 Nagykanizsa 8230 Balatonfüred 2651 Rétság 8100 Várpalota 8100 Várpalota 9024 Győr 6400 Kiskunhalas 8800 Nagykanizsa 3527 Miskolc

Székhely
Zádor u. 4. Hegyi utca 10. Ipari u. 2 Fürdő út 5. Szent István u. 1/A. Táncsics Mihály út 59. Siklósi u. 52. Vár út 5. Béke u. 40. Barátság u. 8. Rákóczi u. 5. 1/1. Bajcsy út 4. Rákóczi u. 5. 1/1. József Attila út 65. Cseri út 16. Zrinyi út 5. Szabadság u. 14. Gasparich út 26. Cseri út 16. Szent István u. 1/A. Epreskert utca 9. Kossuth tér 1. Derkovits út 119/a Jászai Mari u. 2. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Kőrösi út 53. Kossuth Lajos utca 90. Bajcsy Zs. Út 220. Mikszáth Kálmán út 59. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Szent István út 133. Felszabadulás út 171. Ipartelep u. 2. Vár út 5. Fürdő u. 20. Kossuth u. 55. Fehérvári út 7. Fehérvári út 7. Kálvária u. 4-10. Szegedi út 4. Vár út 5. József Attila út 65. 47

1 779 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 30 032 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 138 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 18 968 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 331 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 478 Saubermacher- Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 130 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 884 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 793 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 737 Demkó Miklós 670 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 425 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 846 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 35 621 ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 185 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 186 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 666 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 208 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 2 445 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3 390 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 800 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 751 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 425 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 447 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 7 109 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 888 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 1 641 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 076 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 231 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 198 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 4 924 REMONDIS-OKÖT Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 105 Fegyvernek Nagyközszégi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 417 GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. 585 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 154 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 329 URÁNUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2 081 Várpalotai Közüzemi Kft. 2 325 Várpalotai Közüzemi Kft. 2 867 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 782 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 915 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 421 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. Pacsa

Település
Pácsony Padár Páhi Páka Pakod Pákozd Paks Palé Pálfa Pálfiszeg Pálháza Páli Palkonya Pálmajor Pálmonostora Pálosvörösmart Palotabozsok Palotás Paloznak Pamlény Pamuk Pánd Pankasz Pannonhalma Pányok Panyola Pap Pápa Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér Papkeszi Pápoc Papos Páprád Parád Parádsasvár Parasznya Pári Paszab Pásztó Pásztori

Lakosszám

Közszolgáltató
8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 6075 Páhi 8960 Lenti 8900 Zalaegerszeg 8000 Székesfehérvár 7030 Paks 7632 Pécs 8154 Polgárdi 8983 Nagylengyel 3910 Tokaj 9200 Mosonmagyaróvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 6769 Pusztaszer 3360 Heves 7700 Mohács 3045 Bér 8230 Balatonfüred 3860 Encs 8700 Marcali 2764 Tápióbicske 9900 Körmend 9024 Győr 3910 Tokaj 4913 Panyola 4400 Nyíregyháza 8500 Pápa 8400 Ajka 9024 Győr 8400 Ajka 9024 Győr 8154 Polgárdi 9900 Körmend 3000 Hatvan 7900 Szigetvár 3240 Parád 3242 Parádsasvár 3527 Miskolc 7632 Pécs 4400 Nyíregyháza 3060 Pásztó 9200 Mosonmagyaróvár

Székhely
Posta utca 65. Gasparich út 26. Gasparich u. 26. Vasút u. 2. Béke u. 40. Posta utca 65. Sörház tér 3. Kölesdi u. 46. Siklósi u. 52. Bocskai u. 39. Hegyi utca 10. Rákóczi u. 54. Barátság u. 8. Cseri út 16. Cseri út 16. Tanya 263. Károlyi Mihály u. 15. Szabadság u. 17. Petőfi út 26. Fürdő u. 20. Ipartelep 631/7 hrsz Kossuth Lajos u. 74. Sági út 4. Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. Rákóczi u. 54. Szombathelyi u. 12. Derkovits út 119/a Anna tér 11. Szent István u. 1/A. Kálvária u. 4-10. Szent István u. 1/A. Kálvária u. 4-10. Bocskai u. 39. Rákóczi u. 5. 1/1. Szepes Béla út 2. Szabadság u. 14. Kossuth út 37. Kossuth u. 18. Besenyői u. 16. Siklósi u. 52. Derkovits út 119/a Kölcsey Ferenc u. 35. Barátság u. 8. 48

1 831 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 279 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 142 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 213 Páhi Községi Önkormányzati Polgármesteri Hivatala 1 143 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 982 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 3 033 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 19 833 DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 111 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 592 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 174 Németh József 1 062 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 358 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 295 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 378 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 818 "PUSZTA-SZEM' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 675 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 947 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 667 Sztrhárszky György 417 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 58 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 246 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 2 103 Szőke László 431 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 3 948 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 53 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 591 Panyola Község Önkormányzat Képviselőtestület Polgármesteri Képviselőtestület 1 829 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 32 664 KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. 278 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 545 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 336 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 1 201 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 605 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 334 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 837 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 169 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 961 Szakács Péter 416 V és V Településtisztasági, Szolgáltató Betéti Társaság 1 208 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 642 BIOKOM Kft. 1 306 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 9 880 Pásztói Városgazdálkodási Kft. 380 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. Pat Patak

Település

Lakosszám
925 NÉ & PA Kereskdelmi és Szolgáltató Kft. 351 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
8800 Nagykanizsa 2635 Vámosmikola 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 8000 Székesfehérvár 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 2660 Balassagyarmat 2060 Bicske 3000 Hatvan 8000 Székesfehérvár 9024 Győr 2360 Gyál 9700 Szombathely 7632 Pécs 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 8230 Balatonfüred 7632 Pécs 7632 Pécs 7632 Pécs 3360 Heves 3360 Heves 4400 Nyíregyháza 8200 Veszprém 3000 Hatvan 9024 Győr 2800 Tatabánya 3860 Encs 3860 Encs 7632 Pécs 9700 Szombathely 9735 Csepreg 9200 Mosonmagyaróvár 2457 Adony 3704 Berente 2635 Vámosmikola 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 2209 Péteri 3250 Pétervására 8100 Várpalota 8921 Zalaszentiván

Székhely
Vár út 5. Alkotmány u. 20. Cseri út 16. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Sörház tér 3. Cseri út 16. Derkovits út 119/a Mikszáth Kálmán út 59. Kossuth Lajos u. 60-62. Szepes Béla út 2. Sörház tér 3. Kálvária u. 4-10. Kőrösi út 53. Jászai Mari u. 2. Siklósi u. 52. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Fürdő u. 20. Siklósi u. 52. Siklósi u. 52. Siklósi u. 52. Károlyi Mihály u. 15. Károlyi Mihály u. 15. Derkovits út 119/a Házgyári út 1. Szepes Béla út 2. Kálvária u. 4-10. II. Erdész u. "E" Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz Siklósi u. 52. Jászai Mari u. 2. Széchenyi tér 27. Barátság u. 8. Dózsa György u. 64. Ipari u. 2 Alkotmány u. 20. Cseri út 16. Szabadság u. 14. Kossuth Lajos utca 31. Tisztisor u. 29. Fehérvári út 7. Kossuth Lajos utca 30. 49

228 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság

Patalom Patapoklosi Patca Pátka Patosfa Pátroha Patvarc Páty Pátyod Pázmánd Pázmándfalu Pécel Pecöl Pécs Pécsbagota Pécsdevecser Pécsely Pécsudvard Pécsvárad Pellérd Pély Penc Penészlek Pénzesgyőr Penyige Pér Perbál Pere Perecse Pereked Perenye Peresznye Pereszteg Perkáta Perkupa Perőcsény Peterd Péterhida Péteri Pétervására Pétfürdő Pethőhenye

338 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 57 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 644 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 254 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 939 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 645 Blassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 6 773 SAUBERMACHER-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 640 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2 054 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 983 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 14 868 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 803 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 156 974 BIOKOM Kft. 117 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 107 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 539 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 732 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4 058 BIOKOM Kft. 2 119 BIOKOM Kft. 1 434 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 476 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 959 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 353 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 742 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2 359 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 192 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 2442 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 33 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 179 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 701 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 712 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 1 382 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 4 047 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft. 854 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 349 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 204 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 155 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 153 Paput Miklós 2 534 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 4 813 Várpalotai Közüzemi Kft. 416 Pénzes József

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2171. 2172. 2173. 2174. 2170. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198.

Település
Petneháza Petőfibánya Petőfiszállás Petőháza Petőmihályfa Petrikeresztúr Petrivente Pettend Piliny Pilis Pilisborosjenő Piliscsaba Piliscsév Pilisjászfalu Pilismarót Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisvörösvár Pincehely Pinkamindszent Pinnye Piricse Pirtó Piskó Pitvaros Pócsa Pocsaj Pócsmegyer Pócspetri Pogány Pogányszentpéter Pókaszepetk Polány Polgár Polgárdi Pomáz Porcsalma Pornóapáti Poroszló Porpác Porrog Porrogszentkirály

Lakosszám

Közszolgáltató
4400 Nyíregyháza 2360 Gyál 6769 Pusztaszer 9200 Mosonmagyaróvár 8900 Zalaegerszeg 8983 Nagylengyel 8800 Nagykanizsa 7400 Kaposvár 3134 Piliny 2721 Pilis 2060 Bicske 2500 Esztergom 2500 Esztergom 2500 Esztergom 2500 Esztergom 2500 Esztergom 2084 Pilisszentiván 2060 Bicske 2000 Szentendre 1181 Budapest 18. ker. 7100 Szekszárd 9900 Körmend 9200 Mosonmagyaróvár 4400 Nyíregyháza 6400 Kiskunhalas 7900 Szigetvár 6728 Szeged 7400 Kaposvár 4100 Berettyóújfalu 7400 Kaposvár 4300 Nyírbátor 7632 Pécs 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 4090 Polgár 8154 Polgárdi 2000 Szentendre 4400 Nyíregyháza 9700 Szombathely 3388 Poroszló 9700 Szombathely 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa

Székhely
Derkovits út 119/a Kőrösi út 53. Tanya 263. Barátság u. 8. Gasparich u. 26. Hegyi utca 10. Vár út 5. Cseri út 16. Iskola út 81. Nap u. 41. Kossuth Lajos u. 60-62. Schweidel J. u. 9. Schweidel J. u. 9. Schweidel J. u. 9. Schweidel J. u. 9. Schweidel J. u. 9. Szabadság sor 1. Kossuth Lajos u. 60-62. Szabadkai u. 9. Zádor u. 4. Epreskert utca 9. Rákóczi u. 5. 1/1. Barátság u. 8. Derkovits út 119/a Szegedi út 4. Szabadság u. 14. Városgazda u. 1. Cseri út 16. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Cseri út 16. Iskola u. 3. Siklósi u. 52. Vár út 5. Posta utca 65. Cseri út 16. Fürdő u. 2. Bocskai u. 39. Szabadkai u. 9. Derkovits út 119/a Jászai Mari u. 2. Földosztás út 9. Jászai Mari u. 2. Vár út 5. Vár út 5. 50

1 849 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 869 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 1 495 "PUSZTA-SZEM' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1 061 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 237 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 395 Németh József 384 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 147 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 596 Törteli István 11 410 "MAROS-KER" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3 453 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7 873 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 2 378 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 1 435 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 2 072 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 2 467 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 4 303 MAJZSI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 270 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 123 Városi Szolgáltató Zrt. 13 463 Saubermacher-Magyarország Kft. 2 371 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 160 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 342 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 891 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 976 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 257 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1 417 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 193 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 588 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1 733 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 762 Nyírbátori VárosüzemeltetésiI KKH Nonprofit Kft. 1 105 BIOKOM Kft. 497 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 008 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 232 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 8 133 Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 6 819 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 16 677 Városi Szolgáltató Zrt. 2 575 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 404 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 773 MEWAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 161 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 246 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 320 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242.

Település
Porrogszentpál Pórszombat Porva Pósfa Potony Potyond Pölöske Pölöskefő Pörböly Pördefölde Pötréte Prügy Pula Pusztaapáti Pusztaberki Pusztacsalád Pusztacsó Pusztadobos Pusztaederics Pusztafalu Pusztaföldvár Pusztahencse Pusztakovácsi Pusztamagyaród Pusztamérges Pusztamiske Pusztamonostor Pusztaottlaka Pusztaradvány Pusztaszabolcs Pusztaszemes Pusztaszentlászló Pusztaszer Pusztavacs Pusztavám Pusztazámor Putnok Püski Püspökhatvan Püspökladány Püspökmolnári Püspökszilágy Rábacsanak Rábacsécsény

Lakosszám

Közszolgáltató
8800 Nagykanizsa 8960 Lenti 8420 Zirc 9700 Szombathely 7900 Szigetvár 9200 Mosonmagyaróvár 8900 Zalaegerszeg 8800 Nagykanizsa 7140 Bátaszék 8960 Lenti 8800 Nagykanizsa 3910 Tokaj 8230 Balatonfüred 8960 Lenti 2675 Nógrádmarcal 9200 Mosonmagyaróvár 9730 Kőszeg 4804 Vásárosnamény 8960 Lenti 3980 Sátoraljaújhely 5900 Orosháza 7030 Paks 8700 Marcali 8868 Letenye 6728 Szeged 8400 Ajka 5130 Jászapáti 5746 Kunágota 3860 Encs 8154 Polgárdi 8600 Siófok 8800 Nagykanizsa 6769 Pusztaszer 2370 Dabas 2800 Tatabánya 1081 Budapest 08. ker. 3704 Berente 9200 Mosonmagyaróvár 3360 Heves 4100 Berettyóújfalu 9900 Körmend 1122 Budapest 12. ker. 9200 Mosonmagyaróvár 9024 Győr

Székhely
Vár út 5. Béke u. 40. Kossuth Lajos u. 72. Jászai Mari u. 2. Szabadság u. 14. Barátság u. 8. Posta utca 65. Vár út 5. Baross u. 1/A. Béke u. 40. Vár út 5. Rákóczi u. 54. Fürdő u. 20. Béke u. 40. Rákóczi út 2. Barátság u. 8. Kossuth Lajos utca 3. Damjanich u. 1. Béke u. 40. Dózsa Gy. u. 6 1/1. Fürdő út 5. Kölesdi u. 46. Kossuth Lajos u. 74. Szabadság tér 10. Városgazda u. 1. Szent István u. 1/A. Gyöngyvirág u. 11. Rákóczi út 9. Ipartelep 631/7 hrsz Bocskai u. 39. Bajcsy Zs. Út 220. Vár út 5. Tanya 263. Szent István út 133. II. Erdész u. "E" Alföldi u. 7. Ipari u. 2 Barátság u. 8. Károlyi Mihály u. 15. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Rákóczi u. 5. 1/1. Városmajor u 12-14. Barátság u. 8. Kálvária u. 4-10. 51

95 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 320 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 461 X + ION Szolgáltató Kft. 290 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 211 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 107 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 910 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 396 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 555 BÁT-KOM 2004. Városüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 65 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 264 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 2 454 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 218 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 28 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 129 Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 255 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 173 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 1 330 VITKA Városüzemeltetési Kht 181 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 213 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 752 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 1 031 DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 875 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 569 ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Önkormányzato Vállalat 1 261 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 413 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 1 615 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 374 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 232 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 6 192 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 386 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 636 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 520 "PUSZTA-SZEM' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1 427 REMONDIS-OKÖT Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 534 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 1 166 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 7 038 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 650 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 525 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 15 117 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 937 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 767 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 512 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 601 Győri Kommunális Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286.

Település
Rábagyarmat Rábahídvég Rábakecöl Rábapatona Rábapaty Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Rábatamási Rábatöttös Rábcakapi Rácalmás Ráckeresztúr Ráckeve Rád Rádfalva Rádóckölked Radostyán Ragály Rajka Rakaca Rakacaszend Rakamaz Rákóczibánya Rákóczifalva Rákócziújfalu Ráksi Ramocsa Ramocsaháza Rápolt Raposka Rásonysápberencs Rátka Rátót Ravazd Recsk Réde Rédics Regéc Regenye Regöly Rém

Lakosszám

Közszolgáltató
9900 Körmend 9900 Körmend 9200 Mosonmagyaróvár 9024 Győr 9700 Szombathely 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 9024 Győr 9024 Győr 9024 Győr 9200 Mosonmagyaróvár 9700 Szombathely 9200 Mosonmagyaróvár 2400 Dunaújváros 3000 Hatvan 3000 Hatvan 3360 Heves 7632 Pécs 9900 Körmend 3527 Miskolc 3704 Berente 9200 Mosonmagyaróvár 3704 Berente 3704 Berente 3910 Tokaj 3100 Salgótarján 5085 Rákóczifalva 5350 Tiszafüred 7400 Kaposvár 8960 Lenti 4400 Nyíregyháza 3000 Hatvan 8300 Tapolca 3860 Encs 3860 Encs 9900 Körmend 9024 Győr 3240 Parád 2884 Bakonyszombathely 8960 Lenti 3910 Tokaj 7632 Pécs 7400 Kaposvár 6521 Vaskút

Székhely
Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 5. 1/1. Barátság u. 8. Kálvária u. 4-10. Jászai Mari u. 2. Barátság u. 8. Barátság u. 8. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Barátság u. 8. Jászai Mari u. 2. Barátság u. 8. Budai Nagy Antal u. 2. Szepes Béla út 2. Szepes Béla út 2. Károlyi Mihály u. 15. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Besenyői u. 16. Ipari u. 2 Barátság u. 8. Ipari u. 2 Ipari u. 2 Rákóczi u. 54. Kertész út 2. Szabadság tér 4. Kossuth tér 1. Cseri út 16. Béke u. 40. Derkovits út 119/a Szepes Béla út 2. Halápi u. 33. Ipartelep 631/7 hrsz Ipartelep 631/7 hrsz Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. Kossuth út 37. Angela Major Béke u. 40. Rákóczi u. 54. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Kossuth Lajos utca 90. 52

816 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 977 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 693 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 460 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 760 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 066 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 100 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 505 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 510 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 127 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 997 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 224 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 177 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 4 461 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. 3 296 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 9 842 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 870 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 202 BIOKOM Kft. 268 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 627 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 664 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 385 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 763 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 352 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 4 910 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 787 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 5 440 FALUGONDNOKSÁG Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 039 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 489 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 48 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 493 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 146 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 233 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 591 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 975 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 241 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 200 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 782 Szakács Péter 1 405 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 988 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 99 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 140 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 177 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 371 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330.

Település
Remeteszőlős Répáshuta Répcelak Répceszemere Répceszentgyörgy Répcevis Resznek Rétalap Rétközberencs Rétság Révfülöp Révleányvár Rezi Ricse Rigács Rigyác Rimóc Rinyabesenyő Rinyakovácsi Rinyaszentkirály Rinyaújlak Rinyaújnép Rohod Románd Romhány Romonya Rózsafa Rozsály Rózsaszentmárton Röjtökmuzsaj Rönök Röszke Rudabánya Rudolftelep Rum Ruzsa Ságújfalu Ságvár Sajóbábony Sajóecseg Sajógalgóc Sajóhídvég Sajóivánka Sajókápolna

Lakosszám

Közszolgáltató
2060 Bicske 3527 Miskolc 9900 Körmend 9200 Mosonmagyaróvár 9900 Körmend 9200 Mosonmagyaróvár 8960 Lenti 9024 Győr 4400 Nyíregyháza 2651 Rétság 8230 Balatonfüred 3527 Miskolc 8360 Keszthely 3527 Miskolc 8900 Zalaegerszeg 8800 Nagykanizsa 3100 Salgótarján 8800 Nagykanizsa 7400 Kaposvár 8800 Nagykanizsa 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 4400 Nyíregyháza 9024 Győr 2360 Gyál 7632 Pécs 7900 Szigetvár 4400 Nyíregyháza 2360 Gyál 9200 Mosonmagyaróvár 9900 Körmend 6728 Szeged 3704 Berente 3704 Berente 9700 Szombathely 6728 Szeged 3100 Salgótarján 8600 Siófok 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3704 Berente 3527 Miskolc 3704 Berente 3527 Miskolc

Székhely
Kossuth Lajos u. 60-62. József Attila út 65. Rákóczi u. 5. 1/1. Barátság u. 8. Rákóczi u. 5. 1/1. Barátság u. 8. Béke u. 40. Kálvária u. 4-10. Derkovits út 119/a Kossuth u. 55. Fürdő u. 20. József Attila út 65. Vásár tér út 10. József Attila út 65. Posta utca 65. Vár út 5. Kertész út 2. Vár út 5. Cseri út 16. Vár út 5. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Derkovits út 119/a Kálvária u. 4-10. Kőrösi út 53. Siklósi u. 52. Szabadság u. 14. Derkovits út 119/a Kőrösi út 53. Barátság u. 8. Rákóczi u. 5. 1/1. Városgazda u. 1. Ipari u. 2 Ipari u. 2 Jászai Mari u. 2. Városgazda u. 1. Kertész út 2. Bajcsy Zs. Út 220. Besenyői u. 16. Besenyői u. 16. Ipari u. 2 József Attila út 65. Ipari u. 2 Besenyői u. 16. 53

651 SAUBERMACHER-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 467 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 443 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 284 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 115 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 356 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 308 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 555 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 171 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 987 URÁNUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1 127 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 521 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 190 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 1 737 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 196 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 448 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 829 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 176 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 144 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 394 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 306 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 56 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 225 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 301 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2 282 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 456 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 387 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 673 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 043 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 444 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 447 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 3 269 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 2 668 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 746 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 263 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 578 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 1 084 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 905 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 2 877 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 024 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 382 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 065 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 592 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 409 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374.

Település
Sajókaza Sajókeresztúr Sajólád Sajólászlófalva Sajómercse Sajónémeti Sajóörös Sajópálfala Sajópetri Sajópüspöki Sajósenye Sajószentpéter Sajószöged Sajóvámos Sajóvelezd Sajtoskál Salföld Salgótarján Salköveskút Salomvár Sály Sámod Sámsonháza Sand Sándorfalva Sántos Sáp Sáránd Sárazsadány Sárbogárd Sáregres Sárfimizdó Sárhida Sárisáp Sarkad Sarkadkeresztúr Sárkeresztes Sárkeresztúr Sárkeszi Sármellék Sárok Sárosd Sárospatak Sárpilis

Lakosszám
1 541 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 3 127 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 438 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
3704 Berente 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3704 Berente 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3527 Miskolc 3704 Berente 9737 Bük 8300 Tapolca 3100 Salgótarján 9700 Szombathely 8900 Zalaegerszeg 3422 Bükkábrány 7900 Szigetvár 3100 Salgótarján 8800 Nagykanizsa 6728 Szeged 7400 Kaposvár 4100 Berettyóújfalu 4031 Debrecen 3910 Tokaj 7000 Sárbogárd 8154 Polgárdi 9900 Körmend 8900 Zalaegerszeg 2500 Esztergom 5746 Kunágota 5630 Békés 8000 Székesfehérvár 8154 Polgárdi 8154 Polgárdi 8700 Marcali 7400 Kaposvár 8154 Polgárdi 3910 Tokaj 7100 Szekszárd

Székhely
Ipari u. 2 Besenyői u. 16. Besenyői u. 16. Besenyői u. 16. Ipari u. 2 József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. József Attila út 65. Besenyői u. 16. Ipari u. 2 Jókai u. 24. Halápi u. 33. Kertész út 2. Jászai Mari u. 2. Gasparich út 26. Gagarin u. 3. Szabadság u. 14. Kertész út 2. Vár út 5. Városgazda u. 1. Cseri út 16. Oláh Zs. U. 1-1. sz. István út 136 Rákóczi u. 54. Áprád u. 108. Bocskai u. 39. Rákóczi u. 5. 1/1. Gasparich út 26. Schweidel J. u. 9. Rákóczi út 9. Verseny u 4. Sörház tér 3. Bocskai u. 39. Bocskai u. 39. Kossuth Lajos u. 74. Cseri út 16. Bocskai u. 39. Rákóczi u. 54. Epreskert utca 9. 54

3 489 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.

224 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 533 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 304 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 792 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 569 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 540 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 470 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 12 453 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 372 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 247 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 849 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 419 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 50 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 38 207 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 509 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 621 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 2 187 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 213 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 273 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 419 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 8 042 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 549 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 980 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2 338 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 260 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 12 922 KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. 812 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 103 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 808 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 2 885 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 10 463 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 1 598 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 493 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 2 630 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 614 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 862 SAUBERMACHER Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 131 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 397 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 13 357 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 694 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2391. 2390. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418.

Település
Sárrétudvari Sarród Sárszentágota Sárszentlőrinc Sárszentmihály Sarud Sárvár Sásd Sáska Sáta Sátoraljaújhely Sátorhely Sávoly Sé Segesd Sellye Selyeb Semjén Semjénháza Sénye Sényő Seregélyes Serényfalva Sérsekszőlős Sikátor Siklós Siklósbodony Siklósnagyfalu Sima Simaság Simonfa Simontornya Sióagárd Siófok Siójut Sirok Sitke Sobor Sokorópátka Solt Soltszentimre Soltvadkert Sóly Solymár

Lakosszám
2 870 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.

Közszolgáltató
4100 Berettyóújfalu 9200 Mosonmagyaróvár 8154 Polgárdi 7400 Kaposvár 8154 Polgárdi 3388 Poroszló 9600 Sárvár 7632 Pécs 8300 Tapolca 3704 Berente 3980 Sátoraljaújhely 7400 Kaposvár 8700 Marcali 9700 Szombathely 8700 Marcali 7900 Szigetvár 3527 Miskolc 3527 Miskolc 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 4400 Nyíregyháza 8000 Székesfehérvár 3704 Berente 8600 Siófok 9024 Győr 7632 Pécs 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 3910 Tokaj 9735 Csepreg 7400 Kaposvár 8154 Polgárdi 7100 Szekszárd 8600 Siófok 8600 Siófok 3250 Pétervására 9900 Körmend 9024 Győr 9024 Győr 1181 Budapest 1181 Budapest 6400 Kiskunhalas 8200 Veszprém 2060 Bicske

Székhely
Oláh Zs. U. 1-1. sz. Barátság u. 8. Bocskai u. 39. Cseri út 16. Bocskai u. 39. Földosztás út 9. Ikervári u. 23. Siklósi u. 52. Halápi u. 33. Ipari u. 2 Dózsa Gy. u. 6 1/1. Cseri út 16. Kossuth Lajos u. 74. Jászai Mari u. 2. Kossuth Lajos u. 74. Szabadság u. 14. Besenyői u. 16. József Attila út 65. Vár út 5. Posta utca 65. Derkovits út 119/a Sörház tér 3. Ipari u. 2 Bajcsy Zs. Út 220. Kálvária u. 4-10. Siklósi u. 52. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Rákóczi u. 54. Széchenyi tér 27. Cseri út 16. Bocskai u. 39. Epreskert utca 9. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Tisztisor u. 29. Rákóczi u. 5. 1/1. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Zádor u. 4. Zádor u. 4. Szegedi út 4. Házgyári út 1. Kossuth Lajos u. 60-62. 55

1 112 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 379 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 960 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 3 015 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 183 MEWAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 15 011 Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 3 322 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 269 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 142 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 16 299 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 668 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 513 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 1 413 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 580 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 2 849 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 497 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 461 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 649 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 43 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 1 439 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 4 668 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 998 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 150 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 304 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 9 944 BIOKOM Kft. 138 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 413 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 23 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 543 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 374 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 4 220 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 1 312 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 24 221 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 593 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 903 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 651 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 287 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 087 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 6 632 Saubermacher Magyarország Kft. 1 302 Saubermacher Magyarország Kft. 7 519 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 471 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10 043 SAUBERMACHER-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. Som

Település
Somberek Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Somlóvecse Somodor Somogyacsa Somogyapáti Somogyaracs Somogyaszaló Somogybabod Somogybükkösd Somogycsicsó Somogydöröcske Somogyegres Somogyfajsz Somogygeszti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyjád Somogymeggyes Somogysámson Somogysárd Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyszil Somogyszob Somogytúr Somogyudvarhely Somogyvámos Somogyvár Somogyviszló Somogyzsitfa Somoskőújfalu Sonkád Soponya Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd Sopronnémeti Sorkifalud Sorkikápolna Sormás

Lakosszám

Közszolgáltató
8600 Siófok 7700 Mohács 9024 Győr 9024 Győr 9024 Győr 8400 Ajka 7400 Kaposvár 8600 Siófok 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 8681 Látrány 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 8600 Siófok 8600 Siófok 8700 Marcali 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 8600 Siófok 8700 Marcali 7400 Kaposvár 8700 Marcali 8700 Marcali 7400 Kaposvár 8800 Nagykanizsa 8681 Látrány 8800 Nagykanizsa 7400 Kaposvár 8600 Siófok 7900 Szigetvár 8700 Marcali 3100 Salgótarján 4400 Nyíregyháza 8154 Polgárdi 9400 Sopron 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 9700 Szombathely 9700 Szombathely 8800 Nagykanizsa

Székhely
Bajcsy Zs. Út 220. Szabadság u. 17. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Kálvária u. 4-10. Szent István u. 1/A. Cseri út 16. Bajcsy Zs. Út 220. Cseri út 16. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Dózsa György u. 10. Vár út 5. Vár út 5. Bajcsy Zs. Út 220. Bajcsy Zs. Út 220. Kossuth Lajos u. 74. Cseri út 16. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Bajcsy Zs. Út 220. Kossuth Lajos u. 74. Cseri út 16. Kossuth Lajos u. 74. Kossuth Lajos u. 74. Cseri út 16. Vár út 5. Dózsa György u. 10. Vár út 5. Cseri út 16. Bajcsy Zs. Út 220. Szabadság u. 14. Kossuth Lajos u. 74. Kertész út 2. Derkovits út 119/a Bocskai u. 39. Verő József u. 1. Barátság u. 8. Barátság u. 8. Barátság u. 8. Jászai Mari u. 2. Jászai Mari u. 2. Vár út 5. 56

688 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 464 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 318 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 672 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 121 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 102 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 429 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 150 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 540 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 206 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 712 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 501 SOMOGY-MODUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 91 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 165 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 151 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 195 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 533 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 488 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 448 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 363 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 578 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 539 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 776 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 1 270 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 88 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 757 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 754 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 640 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 438 SOMOGY-MODUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 101 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 757 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 911 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 251 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 637 SAUBERMACHER Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 2 234 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 705 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 051 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 59 036 STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 826 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 168 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 277 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 654 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 265 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 904 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506.

Település
Sorokpolány Sóshartyán Sóskút Sóstófalva Sósvertike Sótony Söjtör Söpte Söréd Sukoró Sumony Súr Surd Sükösd Sülysáp Sümeg Sümegcsehi Sümegprága Süttő Szabadbattyán Szabadegyháza Szabadhídvég Szabadi Szabadkígyós Szabadszállás Szabadszentkirály Szabás Szabolcs Szabolcsbáka Szabolcsveresmart Szada Szágy Szajk Szajla Szajol Szakácsi Szakadát Szakáld Szakály Szakcs Szakmár Szaknyér Szakoly Szakony

Lakosszám

Közszolgáltató
9700 Szombathely 3100 Salgótarján 1081 Budapest 08. ker. 3527 Miskolc 7900 Szigetvár 9700 Szombathely 8800 Nagykanizsa 9700 Szombathely 8000 Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár 7900 Szigetvár 2884 Bakonyszombathely 8800 Nagykanizsa 6521 Vaskút 2241 Sülysáp 8330 Sümeg 8900 Zalaegerszeg 8300 Tapolca 2800 Tatabánya 8154 Polgárdi 8154 Polgárdi 8154 Polgárdi 7400 Kaposvár 5746 Kunágota 1181 Budapest 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 4400 Nyíregyháza 4600 Kisvárda 4600 Kisvárda 2111 Szada 7400 Kaposvár 7754 Bóly 3253 Istenmezeje 5000 Szolnok 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 7213 Szakcs 6521 Vaskút 9900 Körmend 4400 Nyíregyháza 9735 Csepreg

Székhely
Jászai Mari u. 2. Kertész út 2. Alföldi u. 7. Besenyői u. 16. Szabadság u. 14. Jászai Mari u. 2. Vár út 5. Jászai Mari u. 2. Sörház tér 3. Sörház tér 3. Szabadság u. 14. Angela Major Vár út 5. Kossuth Lajos utca 90. Kókai út 28. Csányi László u. 1/B. Posta utca 65. Halápi u. 33. II. Erdész u. "E" Bocskai u. 39. Bocskai u. 39. Bocskai u. 39. Cseri út 16. Rákóczi út 9. Zádor u. 4. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Derkovits út 119/a Dobó István u. 2. Dobó István u. 2. Kossuth L. út 18/A. Cseri út 16. Munkácsi Mihály u. 1. Nefelejcs út 18/B. József Attila út 85. József Attila út 65. Cseri út 16. József Attila út 65. Cseri út 16. Kossuth u. 4. Kossuth Lajos utca 90. Rákóczi u. 5. 1/1. Derkovits út 119/a Széchenyi tér 27. 57

869 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 941 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 3 160 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 301 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 179 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 645 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 561 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 808 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 488 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 1 190 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 443 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 274 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 635 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 816 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 8 258 Tűri Ferenc 6 423 Sümegi Közszolgáltató Kft. 628 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 637 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 024 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 4 547 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 2 216 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 875 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 294 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 809 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 6 221 SAUBERMACHER Magyarország Kft. 804 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 652 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 423 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 215 LOM-SPEED Kereskedelmi és Lakossági Szolgáltató Kft. 1 708 LOM-SPEED Kereskedelmi és Lakossági Szolgáltató Kft. 4 355 TRANS-MOTORS Szolgáltató Kft. 145 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 857 HUBA-KOM Szolgáltató Kft. 658 Molnár Gyula 3 942 REMONDIS Szolnok Zrt. 139 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 268 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 558 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 548 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 929 Szakcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1 246 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 59 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 847 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 456 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2524. 2522. 2523. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550.

Település
Szakonyfalu Szákszend Szalafő Szalánta Szalapa Szalaszend Szalatnak Szálka Szalkszentmárton Szalmatercs Szalonna Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér Szamossályi Szamosszeg Szamostatárfalva Szamosújlak Szanda Szank Szántód Szany Szápár Szaporca Szár Szárász Szárazd Szárföld Szárliget Szarvas Szarvasgede Szarvaskend Szarvaskő Szászberek Szászfa Szászvár Szatmárcseke Szátok Szatta Szatymaz Szava Százhalombatta Szebény Szécsénke

Lakosszám

Közszolgáltató
9900 Körmend 2840 Oroszlány 9900 Körmend 7632 Pécs 8900 Zalaegerszeg 3860 Encs 7346 Bikal 7100 Szekszárd 6086 Szalkszentmárton 3100 Salgótarján 3704 Berente 3000 Hatvan 3000 Hatvan 3000 Hatvan 3000 Hatvan 3000 Hatvan 4400 Nyíregyháza 3000 Hatvan 2176 Erdőkürt 6400 Kiskunhalas 8600 Siófok 9200 Mosonmagyaróvár 8000 Székesfehérvár 7400 Kaposvár 2800 Tatabánya 7346 Bikal 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 2800 Tatabánya 5540 Szarvas Bér 8900 Zalaegerszeg 3300 Eger 5000 Szolnok 3860 Encs 7632 Pécs 3000 Hatvan 2635 Vámosmikola 8960 Lenti 6728 Szeged 7632 Pécs 2440 Százhalombatta 7735 Szűr 3045 Bér

Székhely
Rákóczi u. 5. 1/1. Táncsics Mihály út 59. Rákóczi u. 5. 1/1. Siklósi u. 52. Posta utca 65. Ipartelep 631/7 hrsz hrsz 31/10/. . lph. Epreskert utca 9. Jókai u. 2. Kertész út 2. Ipari u. 2 Szepes Béla út 2. Szepes Béla út 2. Szepes Béla út 2. Szepes Béla út 2. Szepes Béla út 2. Derkovits út 119/a Szepes Béla út 2. Nyárfa út 10. Szegedi út 4. Bajcsy Zs. Út 220. Barátság u. 8. Sörház tér 3. Cseri út 16. II. Erdész u. "E" hrsz 31/10/. . lph. Cseri út 16. Barátság u. 8. II. Erdész u. "E" Ipartelep u. 2. Petőfi út 26 Gasparich út 26. Bródy Sándor u. 4. József Attila út 85. Ipartelep 631/7 hrsz Siklósi u. 52. Szepes Béla út 2. Alkotmány u. 20. Béke u. 40. Városgazda u. 1. Siklósi u. 52. Házgyári út 1. Kossuth Lajos utca 3. Petőfi út 26. 58

354 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 534 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 219 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 250 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 216 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 1 117 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 348 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 593 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 948 Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal 490 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 023 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 505 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 340 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 426 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 672 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 883 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 312 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 419 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 622 RÖNÉ-HP. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 472 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 354 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 2 137 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 520 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 237 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 675 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 34 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 230 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 894 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 328 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 17 557 Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 432 Sztrhárszky György 220 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 374 Városgondozás Kft. Eger 994 REMONDIS Szolnok Zrt. 155 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 2 428 BIOKOM Kft. 1 429 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 581 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 69 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 4 593 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 340 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 18 226 "SZÁKOM" Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 453 Varga Ferenc 226 Sztrhárszky György

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594.

Település
Szécsény Szécsényfelfalu Szécsisziget Szederkény Szedres Szeged Szegerdő Szeghalom Szegi Szegilong Szegvár Székely Székelyszabar Székesfehérvár Székkutas Szekszárd Szeleste Szelevény Szellő Szemely Szemenye Szemere Szendehely Szendrő Szendrőlád Szenna Szenta Szentantalfa Szentbalázs Szentbékkálla Szentborbás Szentdénes Szentdomonkos Szente Szentegát Szentendre Szentes Szentgál Szentgáloskér Szentgotthárd Szentgyörgyvár Szentgyörgyvölgy Szentimrefalva Szentistván

Lakosszám
462 Törteli István

Közszolgáltató
3100 Salgótarján 3134 Piliny 8960 Lenti 7400 Kaposvár 7100 Szekszárd 6728 Szeged 8600 Siófok 5650 Mezőberény 3910 Tokaj 3910 Tokaj 6600 Szentes 4400 Nyíregyháza 7754 Bóly 8000 Székesfehérvár 5900 Orosháza 7100 Szekszárd 9700 Szombathely 5350 Tiszafüred 7400 Kaposvár 7632 Pécs 9900 Körmend 3860 Encs 2651 Rétság 3704 Berente 3704 Berente 7400 Kaposvár 8800 Nagykanizsa 8230 Balatonfüred 7400 Kaposvár 8230 Balatonfüred 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 3300 Eger 2635 Vámosmikola 7900 Szigetvár 2000 Szentendre 6600 Szentes 8200 Veszprém 7400 Kaposvár 9900 Körmend 8700 Marcali 8960 Lenti 8300 Tapolca 3400 Mezőkövesd

Székhely
Kertész út 2. Iskola út 81. Béke u. 40. Cseri út 16. Epreskert utca 9. Városgazda u. 1. Bajcsy Zs. Út 220. Békési út 0307/2 Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. Kossuth tér 6. Derkovits út 119/a Munkácsi Mihály u. 1. Sörház tér 3. Fürdő út 5. Epreskert utca 9. Jászai Mari u. 2. Kossuth tér 1. Cseri út 16. Siklósi u. 52. Rákóczi u. 5. 1/1. Ipartelep 631/7 hrsz Kossuth u. 55. Ipari u. 2 Ipari u. 2 Cseri út 16. Vár út 5. Fürdő u. 20. Cseri út 16. Fürdő u. 20. Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. Bródy Sándor u. 4. Alkotmány u. 20. Szabadság u. 14. Szabadkai u. 9. Kossuth tér 6. Házgyári út 1. Cseri út 16. Rákóczi u. 5. 1/1. Kossuth Lajos u. 74. Béke u. 40. Halápi u. 33. Dózsa György u. 2. 59

5 917 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 232 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 827 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 324 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 169 030 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 226 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 9 314 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 323 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 231 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 4 673 Városellátó Intézmény 1 076 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 612 HUBA-KOM Szolgáltató Kft. 102 035 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 2 422 Orosházi Városüzemetetési és Szolgáltató Zrt. 33 883 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 701 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1 073 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 167 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 479 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 327 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 386 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 1 629 URÁNUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4 177 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 933 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 763 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 391 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 412 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 322 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 193 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 134 "DDMHG" Duna- Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 319 "DDMHG" Duna- Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 464 Városgondozás Kft. Eger 357 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 415 "DDMHG" Duna- Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 25 401 Városi Szolgáltató Zrt. 29 117 Városellátó Intézmény 2 765 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 529 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 8 953 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 324 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 425 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 200 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 479 Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638.

Település
Szentistvánbaksa Szentjakabfa Szentkatalin Szentkirály Szentkirályszabadja Szentkozmadombja Szentlászló Szentliszló Szentlőrinc Szentlőrinckáta Szentmargitfalva Szentmártonkáta Szentpéterfa Szentpéterfölde Szentpéterszeg Szentpéterúr Szenyér Szepetnek Szerecseny Szeremle Szerencs Szerep Szergény Szigetbecse Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmárton Szigetszentmiklós Szigetújfalu Szigetvár Szigliget Szihalom Szijártóháza Szikszó Szil Szilágy Szilaspogony Szilsárkány Szilvágy Szilvás Szilvásvárad Szilvásszentmárton Szin

Lakosszám
277 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft.

Közszolgáltató
3860 Encs 8230 Balatonfüred 7900 Szigetvár 1181 Budapest 8200 Veszprém 8960 Lenti 7400 Kaposvár 8800 Nagykanizsa 7940 Szentlőrinc 2255 Szentlőrinckáta 8868 Letenye 2254 Szentmártonkáta 9900 Körmend 8960 Lenti 4100 Berettyóújfalu 8800 Nagykanizsa 8700 Marcali 8800 Nagykanizsa 9024 Győr 6521 Vaskút 3900 Szerencs 4100 Berettyóújfalu 9900 Körmend 3000 Hatvan 3000 Hatvan 2310 Szigetszentmiklós 2015 Szigetmonostor 3000 Hatvan 2310 Szigetszentmiklós 3000 Hatvan 7900 Szigetvár 8300 Tapolca 3400 Mezőkövesd 8960 Lenti 3527 Miskolc 2931 Almásfüzitő 7632 Pécs 3100 Salgótarján 9200 Mosonmagyaróvár 8960 Lenti 7632 Pécs 3300 Eger 7400 Kaposvár 3704 Berente

Székhely
Ipartelep 631/7 hrsz Fürdő u. 20. Szabadság u. 14. Zádor u. 4. Házgyári út 1. Béke u. 40. Cseri út 16. Vár út 5. Pécsi út 21. Arany J. u. 26. Szabadság tér 10. Sport u. 16. Rákóczi u. 5. 1/1. Béke u. 40. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Vár út 5. Kossuth Lajos u. 74. Vár út 5. Kálvária u. 4-10. Kossuth Lajos utca 90. Eperjes u. 9. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Rákóczi u. 5. 1/1. Szepes Béla út 2. Szepes Béla út 2. Határ út 12-14. Fő u. 26. Szepes Béla út 2. Határ út 12-14. Szepes Béla út 2. Szabadság u. 14. Halápi u. 33. Dózsa György u. 2. Béke u. 40. Besenyői u. 16. Fő utca 1 Siklósi u. 52. Kertész út 2. Barátság u. 8. Béke u. 40. Siklósi u. 52. Bródy Sándor u. 4. Cseri út 16. Ipari u. 2 60

107 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 96 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 958 Saubermacher Magyarország Kft. 2 061 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 87 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 864 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 320 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 7 000 Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Társaság 1 962 Szentlőrinckáta Községi Polgármesteri Hivatal 96 ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Önkormányzato Vállalat 4 999 Pesti György 988 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 134 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 111 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1 054 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 311 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 1 625 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 813 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 511 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 9 444 SZHK Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 604 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 339 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 346 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2 354 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 16 477 ARIES Ipari, Kereskedelmi és Sszolgáltató Kkt. 2 213 Szigetmonsostor Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 083 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 32 340 ARIES Ipari, Kereskedelmi és Sszolgáltató Kkt. 2 087 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 10 900 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 857 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 073 Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. 26 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 5 637 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 235 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 305 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 341 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 662 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 211 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 168 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 742 Városgondozás Kft. Eger 196 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 751 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681. 2682. Szirák

Település
Szinpetri Szirmabesenyő Szob Szokolya Szólád Szolnok Szombathely Szomód Szomolya Szomor Szorgalmatos Szorosad Szőc Szőce Sződ Sződliget Szögliget Szőke Szőkéd Szőkedencs Szőlősardó Szőlősgyörök Szörény Szúcs Szuha Szuhafő Szuhakálló Szuhogy Szulimán Szulok Szurdokpüspöki Szűcsi Szügy Szűr Tab Tabajd Tabdi Táborfalva Tác Tagyon Tahitótfalu Takácsi Tákos

Lakosszám
1 141 Sztrhárszky György

Közszolgáltató
3704 Berente 3045 Bér 3527 Miskolc 2626 Nagymaros 1122 Budapest 12. ker. 8600 Siófok 5000 Szolnok 9700 Szombathely 2840 Oroszlány 3422 Bükkábrány 2800 Tatabánya 4450 Tiszalök 8600 Siófok 8400 Ajka 9900 Körmend 1122 Budapest 12. ker. 1122 Budapest 12. ker. 3704 Berente 7632 Pécs 7400 Kaposvár 8700 Marcali 3704 Berente 8600 Siófok 7400 Kaposvár 3250 Pétervására 3253 Istenmezeje 3704 Berente 3704 Berente 3704 Berente 7900 Szigetvár 7900 Szigetvár 3063 Jobbágyi 2360 Gyál 2635 Vámosmikola 7735 Szűr 8660 Tab 8086 Felcsút 1181 Budapest 2370 Dabas 8154 Polgárdi 8230 Balatonfüred 7400 Kaposvár 9024 Győr 4937 Barabás

Székhely
Ipari u. 2 Petőfi út 26. József Attila út 65. Rákóczi F. u. 37. Városmajor u 12-14. Bajcsy Zs. Út 220. József Attila út 85. Jászai Mari u. 2. Táncsics Mihály út 59. Gagarin u. 3. II. Erdész u. "E" Honvéd u. 54. Bajcsy Zs. Út 220. Szent István u. 1/A. Rákóczi u. 5. 1/1. Városmajor u 12-14. Városmajor u 12-14. Ipari u. 2 Siklósi u. 52. Cseri út 16. Kossuth Lajos u. 74. Ipari u. 2 Bajcsy Zs. Út 220. Cseri út 16. Tisztisor u. 29. Nefelejcs út 18/B. Ipari u. 2 Ipari u. 2 Ipari u. 2 Szabadság u. 14. Szabadság u. 14. HRSZ Felszabadulás u. 90. 189/3. Hrsz. Kőrösi út 53. Alkotmány u. 20. Kossuth Lajos utca 3. Dózsa u. 2. Rákóczi u. 79. Zádor u. 4. Szent István út 133. Bocskai u. 39. Fürdő u. 20. Cseri út 16. Kálvária u. 4-10. Árpád u. 13. 61

228 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 4 531 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 986 MAROS Építőipari és Kommunális Kft. 1 791 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 583 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 74 885 REMONDIS Szolnok Zrt. 79 513 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 104 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1 613 UNITRANSPORT Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 135 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 1 070 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 93 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 439 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 375 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 3 270 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 4 552 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 641 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 139 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 388 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 288 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 109 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 218 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 61 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 413 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 658 Molnár Gyula 156 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 037 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 243 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 219 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 620 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 905 Szuha Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft. 1 605 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 1 425 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 282 Varga Ferenc 4 504 Gazgasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 974 Varga és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 127 Saubermacher Magyarország Kft. 3 429 REMONDIS-OKÖT Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 694 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 89 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 404 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 857 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 382 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2683. 2684. 2685. 2686. 2687. 2688. 2689. 2690. 2691. 2692. 2693. 2694. 2695. 2696. 2697. 2698. 2699. 2700. 2701. 2702. 2703. 2704. 2705. 2706. 2707. 2708. 2709. 2710. 2711. 2712. 2713. 2714. 2715. 2716. 2717. 2718. 2719. 2720. 2721. 2722. 2723. 2724. 2725. 2726.

Település
Taksony Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz Taktaszada Taliándörögd Tállya Tamási Tanakajd Táp Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecső Tápiószele Tápiószentmárton Tápiószőlős Táplánszentkereszt Tapolca Tapsony Tápszentmiklós Tar Tarany Tarcal Tard Tardona Tardos Tarhos Tarján Tarjánpuszta Tárkány Tarnabod Tarnalelesz Tarnaméra Tarnaörs Tarnaszentmária Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tárnok Tárnokréti Tarpa Tarrós Táska Tass

Lakosszám

Közszolgáltató
2360 Gyál 3910 Tokaj 3527 Miskolc 3910 Tokaj 3910 Tokaj 8300 Tapolca 3910 Tokaj 7632 Pécs 9700 Szombathely 9024 Győr 2764 Tápióbicske 2767 Tápiógyörgye 2253 Tápióság 2251 Tápiószecső 2766 Tápiószele 2711 Tápiószentmárton 2769 Tápiószőlős 9700 Szombathely 8300 Tapolca 8700 Marcali 9024 Győr 3070 Bátonyterenye 8800 Nagykanizsa 3910 Tokaj 3416 Tard 3704 Berente 2800 Tatabánya 5650 Mezőberény 2800 Tatabánya 9024 Győr 2840 Oroszlány 3360 Heves 3300 Eger 3360 Heves 5130 Jászapáti 3250 Pétervására 3360 Heves 3360 Heves 1081 Budapest 08. ker. 9200 Mosonmagyaróvár 4804 Vásárosnamény 7400 Kaposvár 8700 Marcali 2400 Dunaújváros

Székhely
Kőrösi út 53. Rákóczi u. 54. József Attila út 65. Rákóczi u. 54. Rákóczi u. 54. Halápi u. 33. Rákóczi u. 54. Siklósi u. 52. Jászai Mari u. 2. Kálvária u. 4-10. Rákóczi u. 93. Szent I. tér 6. Móricz Zs. út 44. Deák F. u. 18. Rákóczi u. 4. Mátyás király utca 6. Kossuth Lajos út 65. Jászai Mari u. 2. Halápi u. 33. Kossuth Lajos u. 74. Kálvária u. 4-10. Kossuth u 2. Vár út 5. Rákóczi u. 54. Rózsa Ferenc u. 1. Ipari u. 2 II. Erdész u. "E" Békési út 0307/2 II. Erdész u. "E" Kálvária u. 4-10. Táncsics Mihály út 59. Károlyi Mihály u. 15. Bródy Sándor u. 4. Károlyi Mihály u. 15. Gyöngyvirág u. 11. Tisztisor u. 29. Károlyi Mihály u. 15. Károlyi Mihály u. 15. Alföldi u. 7. Barátság u. 8. Damjanich u. 1. Cseri út 16. Kossuth Lajos u. 74. Budai Nagy Antal u. 2. 62

6 369 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 597 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 3 853 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 268 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 947 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 718 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 025 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 8 592 BIOKOM Kft. 791 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 720 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 3 512 Tápióbicske Községi Polgármesteri Hivatal 3 756 Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Gazdassági és Műszaki Ellátó Szolgálat 2 705 Maczó Sándor 6 434 Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6 207 Tápiószele Nagyközség Falugondnokság T 5 505 Maka és Társa Kereskedő Szolgáltató Bt. 3 036 Tápiószőlősi Településüzemeltetési Kht. 2 555 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 16 211 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 697 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 960 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 933 Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 1 200 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 006 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 331 Tard Községi Polgármesteri Hivatal 1 056 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 630 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 968 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 2 744 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 378 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 620 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 718 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 715 Városgondozás Kft. Eger 1 656 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 857 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 249 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 901 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 188 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 9 029 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 199 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 2 141 VITKA Városüzemeltetési Kht 117 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 410 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 2 957 DUNANETT Dinaújvárosi Regionális Közstisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft.

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2727. 2728. 2729. 2730. 2731. 2732. 2733. 2734. 2735. 2736. 2737. 2738. 2739. 2740. 2741. 2742. 2743. 2744. 2745. 2746. 2747. 2748. 2749. 2750. 2751. 2752. 2753. 2754. 2755. 2756. 2757. 2758. 2759. 2760. 2761. 2762. 2763. 2764. 2765. 2766. 2767. 2768. 2769. 2770. Tát Tata

Település
Taszár

Lakosszám
1 982 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
7400 Kaposvár 2800 Tatabánya 2840 Oroszlány 2800 Tatabánya 6521 Vaskút 2370 Dabas 6400 Kiskunhalas 4220 Hajdúböszörmény 7400 Kaposvár 7900 Szigetvár 9900 Körmend 5600 Békéscsaba 8600 Siófok 2800 Tatabánya 3910 Tokaj 7632 Pécs 7632 Pécs 8600 Siófok 3360 Heves 9024 Győr 4100 Berettyóújfalu 4400 Nyíregyháza 2176 Erdőkürt 2635 Vámosmikola 3704 Berente 3250 Pétervására 8100 Várpalota 2635 Vámosmikola 7900 Szigetvár 7632 Pécs 8900 Zalaegerszeg 9024 Győr 4100 Berettyóújfalu 7400 Kaposvár 3527 Miskolc 4400 Nyíregyháza 8230 Balatonfüred 8600 Siófok 8800 Nagykanizsa 4450 Tiszalök 2500 Esztergom 4937 Barabás 6067 Tiszaalpár 3527 Miskolc

Székhely
Cseri út 16. II. Erdész u. "E" Táncsics Mihály út 59. II. Erdész u. "E" Kossuth Lajos utca 90. Szent István út 133. Szegedi út 4. Radnóti utca 1. Cseri út 16. Szabadság u. 14. Rákóczi u. 5. 1/1. Laktanya u.3. Bajcsy Zs. Út 220. II. Erdész u. "E" Rákóczi u. 54. Siklósi u. 52. Siklósi u. 52. Bajcsy Zs. Út 220. Károlyi Mihály u. 15. Kálvária u. 4-10. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Derkovits út 119/a Nyárfa út 10. Alkotmány u. 20. Ipari u. 2 Tisztisor u. 29. Fehérvári út 7. Alkotmány u. 20. Szabadság u. 14. Siklósi u. 52. Gasparich út 26. Kálvária u. 4-10. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Cseri út 16. József Attila út 65. Derkovits út 119/a Fürdő u. 20. Bajcsy Zs. Út 220. Vár út 5. Honvéd u. 54. Schweidel J. u. 9. Árpád u. 13. Ady Endre utca 21. József Attila út 65. 63

5 437 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 24 902 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 70 333 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 1 300 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 1 966 REMONDIS-OKÖT Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 782 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 6 624 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 261 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 351 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 519 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 599 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 202 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 3 448 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 634 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2 401 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 54 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 509 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 189 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 566 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 116 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 650 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 435 RÖNÉ-HP. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 730 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 204 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 857 Várpalotai Közüzemi Kft. 84 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 183 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 319 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 133 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 4 010 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 397 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1 537 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 479 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 003 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 369 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 127 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 203 SAUBERMACHER-PANNONIA Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 350 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 1 576 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 627 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 5 031 Kézsmárki László 393 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Tatabánya Tataháza Tatárszentgyörgy Tázlár Téglás Tékes Teklafalu Telekes Telekgerendás Teleki Telki Telkibánya Tengelic Tengeri Tengőd Tenk Tényő Tépe Terem Terény Tereske Teresztenye Terpes Tés Tésa Tésenfa Téseny Teskánd Tét Tetétlen Tevel Tibolddaróc Tiborszállás Tihany Tikos Tilaj Timár Tinnye Tiszaadony Tiszaalpár Tiszabábolna

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2771. 2772. 2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786. 2787. 2788. 2789. 2790. 2791. 2792. 2793. 2794. 2795. 2796. 2797. 2798. 2799. 2800. 2801. 2802. 2803. 2804. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 2810. 2811. 2812. 2813. 2814.

Település
Tiszabecs Tiszabercel Tiszabezdéd Tiszabő Tiszabura Tiszacsécse Tiszacsege Tiszacsermely Tiszadada Tiszaderzs Tiszadob Tiszadorogma Tiszaeszlár Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszagyenda Tiszagyulaháza Tiszaigar Tiszainoka Tiszajenő Tiszakanyár Tiszakarád Tiszakécske Tiszakerecseny Tiszakeszi Tiszakóród Tiszakürt Tiszaladány Tiszalök Tiszalúc Tiszamogyorós Tiszanagyfalu Tiszanána Tiszaörs Tiszapalkonya Tiszapüspöki Tiszarád Tiszaroff Tiszasas Tiszasüly Tiszaszalka Tiszaszentimre Tiszaszentmárton Tiszasziget

Lakosszám

Közszolgáltató
4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 4625 Záhony 5232 Tiszabő 5235 Tiszabura 4400 Nyíregyháza 4066 Tiszacsege 3527 Miskolc 4450 Tiszalök 5243 Tiszaderzs 4450 Tiszalök 3527 Miskolc 4450 Tiszalök 5350 Tiszafüred 5350 Tiszafüred 5235 Tiszabura 4220 Hajdúböszörmény 5350 Tiszafüred 5350 Tiszafüred 5000 Szolnok 4400 Nyíregyháza 3527 Miskolc 6060 Tiszakécske 4937 Barabás 3527 Miskolc 4400 Nyíregyháza 5350 Tiszafüred 3910 Tokaj 4450 Tiszalök 3910 Tokaj 4625 Záhony 4450 Tiszalök 3360 Heves 5362 Tiszaörs 3527 Miskolc 5200 Törökszentmiklós 4400 Nyíregyháza 5235 Tiszabura 5350 Tiszafüred 5061 Tiszasüly 4937 Barabás 5322 Tiszaszentimre 4625 Záhony 6728 Szeged

Székhely
Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Ady Endre út 35. FÖ U.47. Kossuth Lajos út 52. Derkovits út 119/a Fő u. 2/f. József Attila út 65. Honvéd u. 54. Fő út 19. Honvéd u. 54. József Attila út 65. Honvéd u. 54. Kossuth tér 1. Fő u. 7. Kossuth Lajos út 52. Radnóti utca 1. Kossuth tér 1. Kossuth tér 1. József Attila út 85. Derkovits út 119/a József Attila út 65. Kőrösi u. 2. Árpád u. 13. József Attila út 65. Derkovits út 119/a Kossuth tér 1. Rákóczi u. 54. Honvéd u. 54. Rákóczi u. 54. Ady Endre út 35. Honvéd u. 54. Károlyi Mihály u. 15. Hősök tere 5. József Attila út 65. Stadion u. 12. Derkovits út 119/a Kossuth Lajos út 52. Kossuth tér 1. Kiséri u. 21. Árpád u. 13. Táncsics u. 34. Ady Endre út 35. Városgazda u. 1. 64

998 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 957 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 961 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 1 936 Tiszabőért Közalapítvány 2 801 Tiszabura Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 247 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 4 705 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 629 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 327 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 1 101 Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3 071 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 389 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 676 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 11 548 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 11 136 Tiszafüredi Önkormányzati Vagyonkezelő Rt. 1 001 Tiszabura Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 768 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 817 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 406 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 656 REMONDIS Szolnok Zrt. 1 630 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 373 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 11 504 Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala 869 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 2 515 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 749 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 463 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 704 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 5 768 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 5 481 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 680 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 1 904 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 2 425 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 291 Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1 480 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 099 Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 603 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 674 Tiszabura Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1 061 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 470 Tiszasülyi Közüzemi Gondnokság 851 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 2 140 SAFI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 1 190 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 1 767 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2815. 2816. 2817. 2818. 2819. 2820. 2821. 2822. 2823. 2824. 2825. 2826. 2827. 2828. 2829. 2830. 2831. 2832. 2833. 2834. 2835. 2836. 2837. 2838. 2839. 2840. 2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. 2848. 2849. 2850. 2851. 2852. 2853. 2854. 2855. 2856. 2857. 2858.

Település
Tiszaszőlős Tiszatardos Tiszatarján Tiszatelek Tiszatenyő Tiszaug Tiszaújváros Tiszavalk Tiszavárkony Tiszavasvári Tiszavid Tisztaberek Tivadar Tóalmás Tófalu Tófej Tófű Tokaj Tokod Tokodaltáró Tokorcs Tolcsva Told Tolmács Tolna Tolnanémedi Tomajmonostora Tomor Tompa Tompaládony Tordas Tormafölde Tormás Tormásliget Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Tornyiszentmiklós Tornyosnémeti Tornyospálca Torony Torvaj

Lakosszám

Közszolgáltató
5350 Tiszafüred 3910 Tokaj 3527 Miskolc 4400 Nyíregyháza 5200 Törökszentmiklós 5350 Tiszafüred 3580 Tiszaújváros 3527 Miskolc 5000 Szolnok 4450 Tiszalök 4937 Barabás 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 2360 Gyál 3360 Heves 8960 Lenti 7346 Bikal 3910 Tokaj 2500 Esztergom 2500 Esztergom 9900 Körmend 3910 Tokaj 4100 Berettyóújfalu 2635 Vámosmikola 7130 Tolna 7400 Kaposvár 5350 Tiszafüred 3527 Miskolc 6728 Szeged 9737 Bük 2030 Érd 8960 Lenti 7400 Kaposvár 9735 Csepreg 3704 Berente 3704 Berente 3704 Berente 3704 Berente 3704 Berente 8960 Lenti 3910 Tokaj 4400 Nyíregyháza 9700 Szombathely 8600 Siófok

Székhely
Kossuth tér 1. Rákóczi u. 54. József Attila út 65. Derkovits út 119/a Stadion u. 12. Kossuth tér 1. Tisza út 2/a. József Attila út 65. József Attila út 85. Honvéd u. 54. Árpád u. 13. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Kőrösi út 53. Károlyi Mihály u. 15. Béke u. 40. hrsz 31/10/. . lph. Rákóczi u. 54. Schweidel J. u. 9. Schweidel J. u. 9. Rákóczi u. 5. 1/1. Rákóczi u. 54. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Alkotmány u. 20. Bajcsy-Zsilinszky u. 72/2. Cseri út 16. Kossuth tér 1. Besenyői u. 16. Városgazda u. 1. Jókai u. 24. Sas utca 2. Béke u. 40. Cseri út 16. Széchenyi tér 27. Ipari u. 2 Ipari u. 2 Ipari u. 2 Ipari u. 2 Ipari u. 2 Béke u. 40. Rákóczi u. 54. Derkovits út 119/a Jászai Mari u. 2. Bajcsy Zs. Út 220. 65

1 949 REMONDIS Tisza Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 240 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 433 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 473 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 705 Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 908 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 16 641 TiszaSzolg 2004 Tiszaújvárosi Közüzemi és Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 322 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 598 REMONDIS Szolnok Zrt. 13 012 "KELET-KÖRNYEZET" Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft 491 Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 608 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 197 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 3 407 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 570 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 706 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 117 "Völgység-Kom" Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4 747 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 4 280 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 3 111 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 333 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 1 756 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 312 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 721 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 11 637 Tolnai Kommunális és Építőipari Kft. 1 146 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 680 REMONDIS Tisza Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 230 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 4 689 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 316 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 2 000 ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 365 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 290 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 337 Csepregi Városgazda Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 15 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 29 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 595 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 224 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 205 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 654 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 510 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2 542 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 942 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 273 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2859. 2860. 2861. 2862. 2863. 2864. 2865. 2866. 2867. 2868. 2869. 2870. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881. 2882. 2883. 2884. 2885. 2886. 2887. 2888. 2889. 2890. 2891. 2892. 2893. 2894. 2895. 2896. 2897. 2898. 2899. 2900. 2901. 2902.

Település
Tószeg Tótkomlós Tótszentgyörgy Tótszentmárton Tótszerdahely Tótújfalu Tótvázsony Tök Tököl Töltéstava Tömörd Tömörkény Törökbálint Törökkoppány Törökszentmiklós Törtel Töttös Trizs Tunyogmatolcs Tura Túristvándi Túrkeve Túrony Túrricse Tuzsér Türje Tüskevár Tyukod Udvar Udvari Ugod Újbarok Újcsanálos Újdombrád Újfehértó Újhartyán Újiráz Újireg Újkenéz Újkér Újkígyós Újlengyel Újléta Újlőrincfalva

Lakosszám
6 049 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 173 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
5350 Tiszafüred 6728 Szeged 7400 Kaposvár 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 7900 Szigetvár 8200 Veszprém 2060 Bicske 2310 Szigetszentmiklós 9024 Győr 9737 Bük 6646 Tömörkény 2800 Tatabánya 8600 Siófok 5200 Törökszentmiklós 2700 Cegléd 7400 Kaposvár 3704 Berente 3000 Hatvan 2194 Tura 4400 Nyíregyháza 5420 Túrkeve 7632 Pécs 4400 Nyíregyháza 4625 Záhony 8900 Zalaegerszeg 9024 Győr 4400 Nyíregyháza 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 9024 Győr 2800 Tatabánya 3527 Miskolc 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza 2370 Dabas 4100 Berettyóújfalu 7632 Pécs 4400 Nyíregyháza 9737 Bük 5600 Békéscsaba 2370 Dabas 4031 Debrecen 3387 Újlőrincfalva

Székhely
Kossuth tér 1. Városgazda u. 1. Cseri út 16. Vár út 5. Vár út 5. Szabadság u. 14. Házgyári út 1. Kossuth Lajos u. 60-62. Határ út 12-14. Kálvária u. 4-10. Jókai u. 24. Ifjúság utca 8. II. Erdész u. "E" Bajcsy Zs. Út 220. Stadion u. 12. Nyár u. 9. Cseri út 16. Ipari u. 2 Szepes Béla út 2. 0 0272/7 hrsz. Derkovits út 119/a Khuten Király u. 2/B. Siklósi u. 52. Derkovits út 119/a Ady Endre út 35. Posta utca 65. Kálvária u. 4-10. Derkovits út 119/a Cseri út 16. Cseri út 16. Kálvária u. 4-10. II. Erdész u. "E" Besenyői u. 16. Derkovits út 119/a Derkovits út 119/a Szent István út 133. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Siklósi u. 52. Derkovits út 119/a Jókai u. 24. Laktanya u.3. Szent István út 133. István út 136 Kossuth L. u. 26. 66

4 602 REMONDIS-TISZA Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

892 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 215 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 209 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 192 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 384 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 10 164 ARIES Ipari, Kereskedelmi és Sszolgáltató Kkt. 2 187 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 276 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 1 836 EgyesítettKöséggazdálkodási Inztézmény 13 010 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 481 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 21 758 Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4 367 ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 587 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 227 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2 464 Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 7 945 Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 699 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 9 215 Túrkevei Vízmű és Városgazdálkodási Kft. 251 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 606 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 3 360 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 1 713 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 571 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 901 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 160 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 441 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 456 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 415 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 905 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 703 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 13 335 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 2 755 REMONDIS Dabas Hulladékgazdálkodási KFt. 543 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 296 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 047 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 974 Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt. 5 436 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 1 757 REMONDIS-OKÖT Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 063 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft 271 Újlőrincfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2903. 2904. 2905. 2906. 2907. 2908. 2909. 2910. 2911. 2912. 2913. 2914. 2915. 2916. 2917. 2918. 2919. 2920. 2921. 2922. 2923. 2924. 2925. 2926. 2927. 2928. 2929. 2930. 2931. 2932. 2933. 2934. 2935. 2936. 2937. 2938. 2939. 2940. 2941. 2942. 2943. 2944. 2945. 2946.

Település
Újpetre Újrónafő Újsolt Újszalonta Újszász Újszentiván Újszentmargita Újszilvás Újtelek Újtikos Újudvar Újvárfalva Ukk Und Úny Uppony Ura Uraiújfalu Úrhida Úri Úrkút Uszka Uszód Uzsa Üllés Üllő Üröm Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Vadna Vadosfa Vág Vágáshuta Vaja Vajdácska Vajszló Vajta Vál Valkó

Lakosszám
1 099 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 1181 Budapest 5746 Kunágota 5000 Szolnok 6728 Szeged 4220 Hajdúböszörmény 2768 Újszilvás 6521 Vaskút 4220 Hajdúböszörmény 8800 Nagykanizsa 7400 Kaposvár 8300 Tapolca 9200 Mosonmagyaróvár 2500 Esztergom 3704 Berente 4400 Nyíregyháza 9700 Szombathely 8154 Polgárdi 2244 Úri 8400 Ajka 4400 Nyíregyháza 6521 Vaskút 8300 Tapolca 6728 Szeged 2220 Vecsés 2060 Bicske 1122 Budapest 12. ker. 1122 Budapest 12. ker. 3360 Heves 2360 Gyál 3360 Heves 2360 Gyál 2194 Tura 3704 Berente 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár 3910 Tokaj 4400 Nyíregyháza 3910 Tokaj 7900 Szigetvár 8154 Polgárdi 8086 Felcsút 2360 Gyál

Székhely
Cseri út 16. Barátság u. 8. Zádor u. 4. Rákóczi út 9. József Attila út 85. Városgazda u. 1. Radnóti utca 1. Szent István u. 6. Kossuth Lajos utca 90. Radnóti utca 1. Vár út 5. Cseri út 16. Halápi u. 33. Barátság u. 8. Schweidel J. u. 9. Ipari u. 2 Derkovits út 119/a Jászai Mari u. 2. Bocskai u. 39. Temető út 2. Szent István u. 1/A. Derkovits út 119/a Kossuth Lajos utca 90. Halápi u. 33. Városgazda u. 1. Vágóhíd u. 11/a. Kossuth Lajos u. 60-62. Városmajor u 12-14. Városmajor u 12-14. Károlyi Mihály u. 15. Kőrösi út 53. Károlyi Mihály u. 15. Kőrösi út 53. 0 0272/7 hrsz. Ipari u. 2 Barátság u. 8. Barátság u. 8. Rákóczi u. 54. Derkovits út 119/a Rákóczi u. 54. Szabadság u. 14. Bocskai u. 39. Rákóczi u. 79. Kőrösi út 53. 67

803 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 152 Saubermacher Magyarország Kft. 112 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 6 598 REMONDIS Szolnok Zrt. 1 657 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 1 442 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 708 Újszilvás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 404 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 905 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 941 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 333 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 298 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 335 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 743 Saubermacher-Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe 319 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 646 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 869 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2 194 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 2 713 Solti Gábor 2 115 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 369 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 068 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 323 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 3 217 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 10 924 Építőipari Kommunális és Ügyintéző Kft. 6 937 Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 33 381 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 1 284 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 887 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 835 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 472 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 864 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság 2 115 Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 617 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 72 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 513 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 99 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 3 624 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 343 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 781 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 004 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 2 494 Varga és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 541 A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2947. 2948. 2949. 2950. 2951. 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957. 2958. 2959. 2960. 2961. 2962. 2963. 2964. 2965. 2966. 2967. 2968. 2969. 2970. 2971. 2972. 2973. 2974. 2975. 2976. 2977. 2978. 2979. 2980. 2981. 2982. 2983. 2984. 2985. 2986. 2987. 2988. 2989. 2990. Vállaj Vállus

Település
Valkonya

Lakosszám

Közszolgáltató
8800 Nagykanizsa 4400 Nyíregyháza 8300 Tapolca 4804 Vásárosnamény 9900 Körmend 2635 Vámosmikola 4400 Nyíregyháza 4241 Bocskaikert 3910 Tokaj 9024 Győr 4100 Berettyóújfalu 3360 Heves 9024 Győr 7900 Szigetvár 7632 Pécs 8700 Marcali 3250 Pétervására 9200 Mosonmagyaróvár 3527 Miskolc 3704 Berente 7400 Kaposvár 7100 Szekszárd 8800 Nagykanizsa 7632 Pécs 2840 Oroszlány 9024 Győr 7400 Kaposvár 1181 Budapest 8200 Veszprém 8100 Várpalota 7400 Kaposvár 3100 Salgótarján 8300 Tapolca 2211 Vasad 9900 Körmend 7900 Szigetvár 7400 Kaposvár 9200 Mosonmagyaróvár 9900 Körmend 4804 Vásárosnamény 9700 Szombathely 8900 Zalaegerszeg 9700 Szombathely

Székhely
Vár út 5. Derkovits út 119/a Halápi u. 33. Damjanich u. 1. Rákóczi u. 5. 1/1. Károlyi Mihály u. 15. Alkotmány u. 20. Derkovits út 119/a külterület 20869/9. Rákóczi u. 54. Kálvária u. 4-10. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Károlyi Mihály u. 15. Kálvária u. 4-10. Szabadság u. 14. Siklósi u. 52. Kossuth Lajos u. 74. Tisztisor u. 29. Barátság u. 8. Besenyői u. 16. Ipari u. 2 Cseri út 16. Epreskert utca 9. Vár út 5. Siklósi u. 52. Táncsics Mihály út 59. Kálvária u. 4-10. Cseri út 16. Zádor u. 4. Házgyári út 1. Fehérvári út 7. Cseri út 16. Kertész út 2. Halápi u. 33. Petőfi Sándor utca 54/G. Rákóczi u. 5. 1/1. Szabadság u. 14. Cseri út 16. Barátság u. 8. Rákóczi u. 5. 1/1. Damjanich u. 1. Jászai Mari u. 2. Gasparich út 26. Jászai Mari u. 2. 68

64 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 867 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 131 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 549 VITKA Városüzemeltetési Kht 353 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2 012 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1 648 NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 530 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 5 347 Környezetvédelem-2000 Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 863 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 1 562 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 1 241 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 1306 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 571 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 110 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 927 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 146 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 522 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. 406 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 1 105 CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 48 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 517 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 212 ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 209 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 119 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 569 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 187 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 164 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 186 Saubermacher Magyarország Kft. 1 436 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 20 688 Várpalotai Közüzemi Kft. 397 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 705 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 1 083 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 781 Búzás István Tibor 325 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 186 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 160 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 161 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 361 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 8 917 VITKA Városüzemeltetési Kht 382 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 623 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 398 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.

Vámosatya Vámoscsalád Vámosgyörk Vámosmikola Vámosoroszi Vámospércs Vámosújfalu Vámosszabadi Váncsod Vanyarc Vanyola Várad Váralja Varászló Váraszó Várbalog Varbó Varbóc Várda Várdomb Várfölde Varga Várgesztes Várkesző Várong Városföld Városlőd Várpalota Varsád Varsány Várvölgy Vasad Vasalja Vásárosbéc Vásárosdombó Vásárosfalu Vásárosmiske Vásárosnamény Vasasszonyfa Vasboldogasszony Vasegerszeg

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
2991. 2992. 2993. 2994. 2995. 2996. 2997. 2998. 2999. 3000. 3001. 3002. 3003. 3004. 3005. 3006. 3007. 3008. 3009. 3010. 3011. 3012. 3013. 3014. 3015. 3016. 3017. 3018. 3019. 3020. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3028. 3029. 3030. 3031. 3032. 3033. 3034.

Település
Vashosszúfalu Vaskeresztes Vaskút Vasmegyer Vaspör Vassurány Vasvár Vaszar Vászoly Vasszécseny Vasszentmihály Vasszilvágy Vát Vatta Vázsnok Vécs Vecsés Végegyháza Vejti Vékény Vekerd Velem Velemér Velence Velény Véménd Vének Vép Vereb Veresegyház Verőce Verpelét Verseg Versend Vértesacsa Vértesboglár Vérteskethely Vértessomló Vértestolna Vértesszőlős Vése Veszkény Veszprém Veszprémfajsz

Lakosszám

Közszolgáltató
9900 Körmend 9700 Szombathely 6521 Vaskút 4400 Nyíregyháza 8900 Zalaegerszeg 9700 Szombathely 8900 Zalaegerszeg 9024 Győr 8230 Balatonfüred 9700 Szombathely 9700 Szombathely 9700 Szombathely 9700 Szombathely 3527 Miskolc 7632 Pécs 3360 Heves 2220 Vecsés 5746 Kunágota 7900 Szigetvár 7632 Pécs 4100 Berettyóújfalu 9730 Kőszeg 8960 Lenti 2481 Velence 7900 Szigetvár 7726 Véménd 9024 Győr 9700 Szombathely 8000 Székesfehérvár 2112 Veresegyház 1122 Budapest 12. ker. 3360 Heves 3360 Heves 7754 Bóly 8000 Székesfehérvár 2800 Tatabánya 2884 Bakonyszombathely 2840 Oroszlány 2800 Tatabánya 2800 Tatabánya 8700 Marcali 9200 Mosonmagyaróvár 8200 Veszprém 8200 Veszprém

Székhely
Rákóczi u. 5. 1/1. Jászai Mari u. 2. Kossuth Lajos utca 90. Derkovits út 119/a Gasparich út 26. Jászai Mari u. 2. Gasparich út 26. Kálvária u. 4-10. Fürdő u. 20. Jászai Mari u. 2. Jászai Mari u. 2. Jászai Mari u. 2. Jászai Mari u. 2. József Attila út 65. Siklósi u. 52. Károlyi Mihály u. 15. Damjanich u. 34. Rákóczi út 9. Szabadság u. 14. Siklósi u. 52. Oláh Zs. U. 1-1. sz. Kossuth Lajos utca 3. Béke u. 40. Tópart u. 26. Szabadság u. 14. Tavasz u. 1. Kálvária u. 4-10. Jászai Mari u. 2. Sörház tér 3. Sport u. 4. Városmajor u 12-14. Károlyi Mihály u. 15. Károlyi Mihály u. 15. Munkácsi Mihály u. 1. Sörház tér 3. II. Erdész u. "E" Angela Major Táncsics Mihály út 59. II. Erdész u. "E" II. Erdész u. "E" Kossuth Lajos u. 74. Barátság u. 8. Házgyári út 1. Házgyári út 1. 69

373 MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 357 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 3 506 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 1 726 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 391 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 810 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 4 396 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 512 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 201 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 432 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 348 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 414 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 696 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 919 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 117 "Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 638 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 20 550 Vecsési Településüzemeltető és Szolgáltató Kft. 1 455 BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Kft. 166 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 155 BIOKOM Kft. 119 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 342 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 87 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 5 173 Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. 159 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 500 Véméd Község Önkormányzata 193 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 3 461 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 801 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 15 633 Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 3 486 REMONDIS Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 3931 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 1351 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 925 HUBA-KOM Szolgáltató Kft. 1 733 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 911 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 576 Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 1 348 REMONDIS Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 548 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 3 059 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 778 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 922 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 63 405 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 274 "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
3035. 3036. 3037. 3038. 3039. 3040. 3041. 3042. 3043. 3044. 3045. 3046. 3047. 3048. 3049. 3050. 3051. 3052. 3053. 3054. 3055. 3056. 3057. 3058. 3059. 3060. 3061. 3062. 3063. 3064. 3065. 3066. 3067. 3068. 3069. 3070. 3071. 3072. 3073. 3074. 3075. 3076. 3077. 3078.

Település
Veszprémgalsa Veszprémvarsány Vésztő Vezseny Vid Vigántpetend Villány Villánykövesd Vilmány Vilonya Vilyvitány Vinár Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszőlős Visegrád Visnye Visonta Viss Visz Viszák Viszló Visznek Vitnyéd Vízvár Vizslás Vizsoly Vokány Vonyarcvashegy Vöckönd Völcsej Vönöck Vöröstó Vörs Zabar Zádor Zádorfalva Zagyvarékas Zagyvaszántó Záhony Zajk Zajta Zákány Zákányfalu

Lakosszám
997 Győri Kommunális Szolgáltató Kft.

Közszolgáltató
8300 Tapolca 9024 Győr 5630 Békés 5000 Szolnok 8400 Ajka 8300 Tapolca 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 3860 Encs 8154 Polgárdi 3900 Szerencs 8400 Ajka 8360 Keszthely 8360 Keszthely 8900 Zalaegerszeg 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 3200 Gyöngyös 3910 Tokaj 8681 Látrány 9900 Körmend 3704 Berente 5130 Jászapáti 9200 Mosonmagyaróvár 8800 Nagykanizsa 3100 Salgótarján 3860 Encs 7400 Kaposvár 8600 Siófok 8900 Zalaegerszeg 9200 Mosonmagyaróvár 9900 Körmend 8230 Balatonfüred 8600 Siófok 3100 Salgótarján 7400 Kaposvár 3704 Berente 5051 Zagyvarékas 3360 Heves 4625 Záhony 8960 Lenti 4400 Nyíregyháza 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa

Székhely
Halápi u. 33. Kálvária u. 4-10. Verseny u 4. József Attila út 85. Szent István u. 1/A. Halápi u. 33. Cseri út 16. Cseri út 16. Ipartelep 631/7 hrsz Bocskai u. 39. Eperjes u. 9. Szent István u. 1/A. Vásár tér út 10. Vásár tér út 10. Posta utca 65. Cseri út 16. Cseri út 16. II. Rákóczi Ferenc. u. 31. Rákóczi u. 54. Dózsa György u. 10. Rákóczi u. 5. 1/1. Ipari u. 2 Gyöngyvirág u. 11. Barátság u. 8. Vár út 5. Kertész út 2. Ipartelep 631/7 hrsz Cseri út 16. Bajcsy Zs. Út 220. Posta utca 65. Barátság u. 8. Rákóczi u. 5. 1/1. Fürdő u. 20. Bajcsy Zs. Út 220. Kertész út 2. Cseri út 16. Ipari u. 2 Rákóczi u. 56. Károlyi Mihály u. 15. Ady Endre út 35. Béke u. 40. Derkovits út 119/a Vár út 5. Vár út 5. 70

288 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 7 094 Békési Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 690 REMONDIS Szolnok Zrt. 130 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 210 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2 480 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 284 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 375 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 615 VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 249 SZHK Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 248 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. 127 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 83 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 380 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 1 831 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 225 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 091 .A.S.A. Mátra Kft. 672 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 200 SOMOGY-MODUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 254 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 72 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 135 Jászapáti Városüzemeltető Kft. 1 370 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 575 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 1 333 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 878 Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 875 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2 192 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 85 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 392 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 749 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 100 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 450 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 556 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 355 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 475 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 3 729 Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatala 2014 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 4 279 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 211 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 419 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 1 044 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 651 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
3079. 3080. 3081. 3082. 3083. 3084. 3085. 3086. 3087. 3088. 3089. 3090. 3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098. 3099. 3100. 3101. 3102. 3103. 3104. 3105. 3106. 3107. 3108. 3109. 3110. 3111. 3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3117. 3118. 3119. 3120. 3121. 3122. Zala

Település
Zákányszék Zalaapáti Zalabaksa Zalabér Zalaboldogfa Zalacsány Zalacséb Zalaegerszeg Zalaerdőd Zalagyömörő Zalahaláp Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd Zalakaros Zalakomár Zalaköveskút Zalalövő Zalameggyes Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszabar Zalaszántó Zalaszegvár Zalaszentbalázs Zalaszentgrót Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentjakab Zalaszentlászló Zalaszentlőrinc Zalaszentmárton Zalaszentmihály Zalaszombatfa Zaláta Zalatárnok Zalaújlak Zalavár Zalavég Zalkod Zamárdi Zámoly Zánka

Lakosszám

Közszolgáltató
6728 Szeged 8600 Siófok 8360 Keszthely 8960 Lenti 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8300 Tapolca 8300 Tapolca 8300 Tapolca 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8800 Nagykanizsa 8700 Marcali 8360 Keszthely 8960 Lenti 8300 Tapolca 8700 Marcali 8800 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa 8360 Keszthely 8300 Tapolca 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8921 Zalaszentiván 8800 Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg 8921 Zalaszentiván 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8960 Lenti 7900 Szigetvár 8960 Lenti 8800 Nagykanizsa 8360 Keszthely 8900 Zalaegerszeg 3910 Tokaj 8621 Zamárdi 8000 Székesfehérvár 8230 Balatonfüred

Székhely
Városgazda u. 1. Bajcsy Zs. Út 220. Vásár tér út 10. Béke u. 40. Gasparich út 26. Gasparich út 26. Vár út 5. Gasparich út 26. Gasparich út 26. Halápi u. 33. Halápi u. 33. Halápi u. 33. Gasparich út 26. Posta utca 65. Posta utca 65. Vár út 5. Kossuth Lajos u. 74. Vásár tér út 10. Béke u. 40. Halápi u. 33. Kossuth Lajos u. 74. Vár út 5. Vár út 5. Vásár tér út 10. Halápi u. 33. Vár út 5. Posta utca 65. Gasparich út 26. Kossuth Lajos utca 30. Vár út 5. Posta utca 65. Kossuth Lajos utca 30. Posta utca 65. Gasparich út 26. Béke u. 40. Szabadság u. 14. Béke u. 40. Vár út 5. Vásár tér út 10. Posta utca 65. Rákóczi u. 54. Fő út 105. Sörház tér 3. Fürdő u. 20. 71

2 793 Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 253 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 1 653 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 633 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 718 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 354 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 005 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 563 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 61 774 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 273 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 444 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 1 285 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 380 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 115 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 371 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 1 764 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 076 SAUBERMACHER Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 23 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 3 053 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 64 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 165 Saubermacher Marcali Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. 122 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 554 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 972 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 154 Remondis Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 843 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 7 313 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 429 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 1 076 Pénzes József 375 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 858 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 306 Pénzes József 76 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 1 002 ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 47 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 289 "DDMHG" Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 719 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 108 Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Korlátolt Felelősségű Társaság 923 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 416 Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 244 Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2 385 Gazgasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2 260 DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság 937 PROBIO Balatonfüredi Telpülésüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

Sorsz.
3123. 3124. 3125. 3126. 3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3132. 3133. 3134. 3135. 3136. 3137. 3138. 3139. 3140. 3141. 3142. 3143. 3144. 3145. 3146. 3147. 3148. 3149. 3150. 3151. 3152. Závod

Település
Zaránk Zebecke Zebegény Zemplénagárd Zengővárkony Zichyújfalu Zics Ziliz Zimány Zirc Zók Zomba Zubogy Zsadány Zsáka Zsámbék Zsámbok Zsana Zsarolyán Zsebeháza Zsédeny Zselickisfalud Zselickislak Zselicszentpál Zsennye Zsira Zsombó Zsujta Zsurk

Lakosszám
306 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Közszolgáltató
3360 Heves 7400 Kaposvár 8960 Lenti 2626 Nagymaros 3527 Miskolc 7632 Pécs 2481 Velence 8600 Siófok 3527 Miskolc 7400 Kaposvár 8420 Zirc 7632 Pécs 7400 Kaposvár 3704 Berente 5600 Békéscsaba 4100 Berettyóújfalu 2800 Tatabánya 2194 Tura 6400 Kiskunhalas 4400 Nyíregyháza 9200 Mosonmagyaróvár 9900 Körmend 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 7400 Kaposvár 9700 Szombathely 9200 Mosonmagyaróvár 6792 Zsombó 3900 Szerencs 4625 Záhony

Székhely
Károlyi Mihály u. 15. Cseri út 16. Béke u. 40. Rákóczi F. u. 37. József Attila út 65. Siklósi u. 52. Tópart u. 26. Bajcsy Zs. Út 220. József Attila út 65. Cseri út 16. Alkotmány u 20. Siklósi u. 52. Cseri út 16. Ipari u. 2 Laktanya u.3. Oláh Zs. U. 1-1. sz. II. Erdész u. "E" 0 0272/7 hrsz. Szegedi út 4. Derkovits út 119/a Barátság u. 8. Rákóczi u. 5. 1/1. Cseri út 16. Cseri út 16. Cseri út 16. Jászai Mari u. 2. Barátság u. 8. Ménesjárás dülő 50. Eperjes u. 9. Ady Endre út 35.

469 AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 73 LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 1 181 MAROS Építőipari és Kommunális Kft. 775 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 419 BIOKOM Kft. 969 Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. 365 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Részvénytársaság 369 AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 626 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 7 093 "ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" Oktatás és Szolgáltató Kht. 294 BIOKOM Kft. 2 185 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 601 ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 1 649 TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. 1 622 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 5 284 AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság 2 414 Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 811 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 387 NYIR-FLOP Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltató Kft. 124 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 200 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 246 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 335 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 385 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 97 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 737 REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 3 475 Zsombszolg Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 173 SZHK Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 751 Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

10 032 550

Hulladékkezelési közszolgáltatók 2010. március

72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful