Macroeconomia este un domeniu al stiintelor economice ce cerceteaza ec nationala ca un intreg,ea lucrează cu mărimi agregate, cercetează comportamentul economiei în general

, cum ar fi venitul total sau gradul de ocupare al fortei de muncă, rata inflatiei sau oscilatiile conjuncturale. Obiectul de studiu al macroec- Legitatile functionarii ec in general Cauzele aparitiei macroec: esecurile pietii(crize somaj, different pop,monopolul Statul se implica in ec prin: reglementarea active ec.; producerea bun publice; redistribuirea venit prin sisitemul de taxe ,impozite; elaborarea polit ec. Obiectivele macroec:1. asigurarea echilibrului economic dintre cerea agregata si oferta agregata; 2. cresterea economica; 3. ocuparea deplina a resurselor de munca 4. asigurarea economiei nationale cu moneda în cantitati si structurile cerute de mersul normal al fluxurilor economice reale; 5. dirijarea proceselor economice de catre stat prin intermediul diferitor politici economice; 6 asigurarea pe termen lung a unei balante cometciale de plati externe echilibrate; 7. integrarea problemelor macroeconomice în strategii globale; Metodele de cercetare: - met agregarii – unirea elem. Individ.in unul singur EX: PIB,PNB,VN,AD, AS Agregarea da posibilitate de a determina • Ag.ec: Menaje funcţia - de a consuma bunuri şi servicii. Veniturile provin din remunerarea salariaţilor din titlurile de proprietate şi din transferuri.; Firme- funcţia - de a produce bunuri materiale şi servicii pentru piaţă. Veniturile provin din vinzarea producţiei, scopul - obţinerea de profit. Statul - funcţia de a lichida eşecurile pieţei, de a asigura bunăstare socială, de a produce bunuri sociale, de a consuma bunuri şi servicii, de a redistribui veniturile prin sistemul de impozite şi taxe. Veniturile provin din vărsărnintele obligatorii efectuate de toţi ag ec sub formă de impozite şi taxe .Străinătatea sau restul lumii - agentul economic ce desemnează alte ec.nat cu care ag eci interni intra în tranzacţii economice (ex. operaţiuni export/import). • Pietele macroec: 1 Piaţa bunurilor şi serviciilor. Cererea de bunuri şi servicii o formează toţi ag ec, oferta -firnele.2 Piaţa financiară include: a) piaţa monetară; b)piaţa hârtiilor de valoare;3 Piaţa factorilor de producţie include: a) piaţa muncii- timp,efort pt producere; salariu;b) piata capitalului- total echipamentelor, cladirilor, utilajelor;

dobinda; c) piata pamintului- total res.nat.utilizate; renta 4.Piata valutara • Indic. Macroec: PIB,VN, PGB - utilizarea metodelor macroec; Modelul macroec(Circuit ec- reflecta realitatea cu scop de a determina legitatile dezv.ec sau o forma simplificata de prezentare a activitatii ec si a fluxurilor de bunuri la nivelul intregii tari.(teorii, scheme ; ex: crucea lui Keynes, curba lui Philips). Modelele macroec. depind de 2 tipuri de variabile: var.exogene ( se formeaza in exter.mod.ec., marimi independente); var endogene(se formeaza in interiorul mod.ec, dependente). Var.ec. includ : Fluxuri- determina cantitatea pt o anumita perioada de timp(venit total, investitii) Stocuri- determina cantit. La un moment dat (rezerve de capital, datorii de stat) Modelul bisectorial( initial desenam un tabel exact ca cel de mai jos , dar nu includem piata financiara) Concluziile acestui model 1. Valoare fluxurilor materiale este egală cu valoare fluxurilor monetare. 2. Val. produsului total este egală cu valoare venitului total 3. Venitul total este egal cu cheltuielile totale. Menaj ele activează raţional ş nu cheltuie tot venitul pentru bunuri şi servicii. Ele formează (economii (S) firmele iau credite pentru a face investitii(I) In modelul bisesctorial introducem si piata financiara.

Concluziile acestui model V(venitul tot) = E (chelt. totale) E = C + I, unde C - cheltuieli de consum, I - investiţiile V= C + S sau C + I = C + S rezultă I = S (tot ce se economiseşte se investeşte) Modelul trisectorial + statul Toţi ag ec .plătesc impozite (Tx) în,,bugetul de stat(brute), iar statut acordă plaţi de transfer (Tr) şi subsidii menajelor si firmelor. Statul realizează achiziţii guvernamentale (G) adică cumpără bunuri şi servicii pe seama veniturilor bugetare

Condiţiile echilibrului ec. sunt: E = C + I+G ( chelt.tot= chelt.de consum+ investitii+ achizitii guvernamentale

Cuprins in pretul bun si serv ca VAB. pe profit pe dividente) Reieşind din egalitatea E = V.system de evident valorica a fluxurilor economice la nivelul economii nationale. Exporturile "(Ex) J = I + G + Ex La nivel macroeconomic R = J sau S + Tx + Ini = I +G + E x în economie sunt diferite situaţii: 2. averea ag.Cont. destribuirea si redistribuirea veniturilor la nivel de econ. •SCN.reprez. productie. astfel.imediat (produsele .imp suportate direct de catre contribuabilii care au venituri . 3. Retragerile sunt: 1. Investiţiile (I) 2.pe produs-transferuri. cocietatilor comerciale pt completarea venit Investitii brute.Cont. profit. PIB .Cont de repartitie a veniturilor. care se poate efectua fie .4.evidentiaza valoarea productiei de pe sectoare sau pe econ. Xn exportul net.Include consumul intermediar si Consumul este. financiare) La pretul pietii se adauga impozite indir Subventii de explotare-sume oferite de Guvern firmelor indiv.ec (pe sal.Cont de utilizare a veniturilor-reprez. 2. in stocuri daca In>Ib.Analiza interactiunii presupune o baza informat. de timp. valoare adaugata bruta. Totalitatea bunur. Evaluarea rezultatelor activitatii economice la nivel macroeconomic •Economia nationala.inversstagnare • In SCN se creaza urmat. sectorul public si in strainatate). privind repartitia. analizeaza consumul intermediar.imp. Nationala. Impozitele şi taxele (Tx) 3. de creare a veniturilorevid. taxe vamale Imp. C + I +G = C + S + Tn sau I +G = S + Tn Modelul economiei deschise (+ restul lumii) Condiţiile echilibrului ec: E = C + I +G + Xn unde.reprez. Pt fiecare sector si pt intreaga economie formarea veniturilor din activit econom . •SCN are urmatoarele obiective: 1)De a crea conditii informationale pt a explica comportamentul agentilor economici agregati 2)De a determina cauzele schimbarilor ce au loc in marimile aggregate 3)Fundamentarea optiunilor depolitica economica la nivelul econ.construirea spatiului locativ. Salariu.nationala . Directe. Aceasta baza inform este SCN. obiectul impozitarii :veniturile. Adecvanta. accize. Indicatori macroeconomici : 1)PGB. economiile depuse la bănci (S) 2. Nete –inv in capital fix. menajele.chelt firmelor pt masini utilaje constructiipt cresterea stocurilor si cumpararea pe locuinte Ib= In+A Inv. dobinda . Xn = Ex — Im V=C + S + Tn Dacă E = V atunci C+ I +G + Xn = C + S + Tn sau I + G + Xn = S + Tn Pe parcursul fluxului economic apar retrageri şi injecţii.V = C + S + Tn unde Tn –impozite nete= Tx-Tr (imp.crestere . o transformare a bunurilor şi serviciilor. Achiziţiile guvernamentale (G) 3. arenda. Si serviciilor create in tara intr-o anumita per.este un sistem de elemente aflate intr-o interactiune permanenta.subsidii) Achizitii guvernamentaleFormă de comerț care constă în procurarea de bunuri si servicii pe seama veniturilor bugetare Impozite – o parte venitul pop perceputa de catre stat in mod obligatoriu pt a acoperi cheltuielile Impozite indirecte. Consumul privat si public) 3)Operatiunile contabile ( privind bunuri si servicii . Nationale •SCN are 3 compartimente: 1)Sectorul agentilor economici (firmele. 2)Conturile Nationale (1. Importurile (Im) R = S + Tx + Im Injecţiile includ: 1. o „distrugere".

obtinute de agentii econ nationali pe teritoriul tarii si peste hotare PNN= PNB-a 6)VN(PNN)-este produsul national net evaluat la preturile factorului de productie sau totalitatea veniturilor din economie(salariu. Ip=suma(Pi1* Qi0)/suma(Pi0*Qi0). •PIB se calculeaza prin 3 metode: 1) Metoda de productie :•PIB=PGBCi(consumul intern) .nat.)-A=PNNp. televizoarele etc). variatie. Ramuri supuse fluctuaюiilor: agricultura. schimbare.reflecta evaluarea bunurilor si serviciilor finale la preturile perioadei de referinta PIBr= PIBn/Ip.plata de arenda.) Veniturile factoriale include salariu. fie distruse sau uzate in procesul de productie 2)PIB.•VAB= Suma incasarilor-Ci PIBp.profitul corporatiilor –veniturile factorilor de peste hotare PIB pp= Vf+ A 3) Metoda cheltuielilor: PIB= C+ Ib+G+Xn. dobinda. autoturismele. Bunurilor finale in preturi curente ale perioadei de calcul.reprez. tradiюii.a unui bun pentru confecţionarea altor bunuri. în cazul consumului intermediar.fix) 4)PNB. neobiєnuite. Bunurilor si serviciilor finale produse de agentii econ. de timp.unde isi desfashoara activit agentii economici 5)se determina forma bruta a indicatoril 6)se determina forma net. nestabilitate. •In PIB nu se include: munca pt sine. bunurile folosite sînt : fie încorporate "in alte bunuri (materie primă). Consumul final constituie un proces de folosire a unui bun fără ca acesta să participe. principii: 1)toti indicatorii cuprind numai bunuri si servicii care sunt vindute pe piata . valoarea bunurilor si serviciilor produse in economia subterana. în decursul unei perioade mai îndelungate (casele de locuit. fie progresiv. autohtoni si straini PIN=PIB-A(consum de cap.Sde expl Chelt.valoarea bunurilor si serviciilor finale produse de agentii econ. sгrbгtori religioase sau laice) єi care se deruleazг de regulг pe parcursul unui an calendaristic. •PIB real. 2.p= Vf+ A+Tx (indir)+S(exploat. la crearea altor bunuri economice. naturali (climaterici) sau sociali (obiceiuri. 7)Vp.totalit.este o parte a VN VP=VN.reprez. Bunurilor si serviciilor create in tara intr-o anumita per. renta.Valoarea totala a bunurilor finale produse de agenti economici rezidenti si straini pe terit tarii intr-o anumita perioada. Instabilitatea macroeconomice si fluctuatiile FLUCTUATIE oscilatie.(eliminarea consumului de capital si productiei intermediare) 3.Fluctuatiile sezoniere. VPd=VP-Tx VPd=C+S Indicatorii macroeconomici au urmat.p= PIBf. Consumul intermediar este un proces de utilizare . construcюiia єi.devidenta) VN= PNB. •PIB=sumVAB . renta. 2)se ia in calcul per. munca fara conpensatii.p +Tx indir.de timp 3)nu admit inregistrari repetate 4) se ia in consideratie teritoriu.alimentare). dobinda.f. .) a)PNB>PIB(soldul este pozitiv). 5)PNN. Bunurilor finale. val.masoara val. pret Deflator= PIBn/PIBr 3)PIN.turismul.interne(salariul. cum ar fi: -conjuncturi economice nefavorabile.adica agentii economici nationali obtin venituri mai mari in exterior decit straini in tara respective b)PNB<PIB(soldul este negative). ven de la proprietate.TX(ind) +S(Subventii de exploat.datorate influenюei unor factori. amortizarea profit) se includ in val adaugata 2) Metoda veniturilor : PIBp. nationali din tara si inafara PNB= PIB+VAB(f. Xn= exp-imp •PIB nominal. Tipuri de fluctuaюii: 1 .Venitul ramas la dispozitia fiecarui agent economic pentru satisfacerea necesitatilor. în acest caz.adica agentii econ straini produc mai mult decit agent econ national ice activeaza in strainatate.din exterior)VAB(firm str. Totalit..Fluctuatiile intоmplatoaresau accidentale sunt determinate de factorii aleatori sau evenimente neaєtaptate.profit firme-contrib sociala+transfer+dobinda+devidente 8)VPd(venit disponibil).

Dar fenomenele pozitive: pe fondul scгderii dobоnzii bancare єi al preюurilor оn scгdere. investitiilor) ce include 2 faze de: crizг economicг.fiecare faza treb sa posede capacitatea pt reproducerea urmatoarei faze 3. a activitгюii economice. depresiune . 810 ani are 4 faze : 1 criza 2 depresiunea 3inviorarea 4 avintul pib t •Ciclul lung (Kondratiev sau secular) cu o duratг de 50-60 de ani. scade productivitatea. cresterea preturilor. profiturile firmelor. creste cererea de materii prime. abundenta de credite si crestere a veniturilor. capital fix єi cererea de bunuri si servicii. Vp= Pib potentialPib potential. 3.diferenюiindu-se datoritг conjuncturii оn care se produc.Cicluri de tip Kondratiev~50 de ani 3. de productie. de avоnt sau expansiune economica-este faza de crestere economica maxima. cum ar fi: creєterea єomajului.se produc cu regularitale Variab ilele macroeconomice ale fluctuatiilor economice.acюiuni єi preferinюe neaєteptate ale unor agenti economici. cum ar fi:exporturile.sau model de succesiune a etapelor de expansiune si recesiune a activitatii ec in jurul unui trend de crestere ec Ciclul economic in 2 faze: 1. a veniturilor .sociala a tarii.totalitatea bunurilor si serviciilor in conditiile folosirii depline a factorilor de productie Tipologia ciclurilor macroeconomice. Faza de recesiune( falimentarea intreprinderii. -o anumita stare de spirit a populatiei etc.stocurile bunurilor finale. nivelului general al preturilor )include 2 faze: de inviorare (crestere economica)оntreprinzгtorii investesc masiv pentru a-si revigora producюia. -rata dobоnzii.output-ul de ramurг. somajului. -preюurile produselor agricole єi resurselor agricole.оn care are loc stagnarea sau un regres.Fluctuatii ciclice. inundaюii etc).. Faza de expansiune( uitilizarea deplina a fact. •Ciclul economic .somajul. variabile aciclice .variabile prociclice . -output-ul agregat. introducerea noilor metode de producere.: .veniturile.Ciclul construcюiilor 2.acelea care au tendinюa de a creєte оn condiюiile expansiunii afacerilor sau tendinюa de a se micєora оn fazele de contracюie economicг.Cicluri mici. •Ciclicitatea . -agregate monetare.Ciclul agricol (animal sau vegetal) Ciclul decinal (Juglar) (ciclul afacerilor).: a. ca urmare a reducerii preturilor la principalii factori de productie.sunt determinate de factori interni. Fluctuaюiile ciclice sunt fluctuaюii agregate.-fenomene naturale neprevazute (cutremure. 1.se caracterizeazг prin stagnarea producюiei sau o creєtere neоnsemnatг a acesteia. eficienюa scгzutг etc. de existenюг a economiei оn care fazele de creєtere alterneazг cu cele de regresare єi depresiune. Indicatorii ciclului ec: ritmul de cresterea a pib(g) =(PIB1-PIB0/PIB0)*100% Pierderile potentiale ale PIB= (Vr-Vp/Vp)*100% Vr=Pib real.34 ani (se intercaleazг оn cicluri decinale) b. cu efecte pozitive asupra dezvoltгrii economice. reproducоndu-se cu o anumitг regularitate.Cicluri generale:1 .variabile contraciclice . deєi nu se reproduc la aceleaєi dimensiuni. continuоnd sг se manifestefenomene negative.electric.chimie –inovatii in .input-urile pentru producюie. -viteza de rotaюie a banilor. productia nu se poate vinde.AD •Caracteristicile ciclului: 1.rata єomajului: numгrul falimentelor deficitul bugetar de stat etc. cresc stocurile. faza in care are loc o puternica dezvoltare economico .acelea care au tendinюa de a creєte оn fazele de contracюie economicг єi de a se micєora оn fazele de expansiune economicг. politic оn care se desfгєoarг. 2.acelea care nu cunosc miєcгri оn funcюie de ciclul economic (ciclul afacerilor).inovatii in ind de auto.-evenimente sociale єi politice care afecteazг activitatea firmei.Decinale(Juglar)-pоnг la 10 ani 2. •Boom economic. nu sunt 2 cicluri sau douг faze asemгnгtoare. de interdependenюele dintre pгrюile sale componente. caracterizata printr-o creєtere generalizatг a vinzarilor si preturilor. salarii mici. conjunctuale (Kitchin) . cum ar fi: . Primul ciclu lung cauzat de inovatii in ind textila metalurgica – revol.dificitul bugetar. 3.punctul cel mai inalt al expansiunii ec. de la оnceputul unei crize ec pоna la оnceputul altei crize ec.reprezintг perioada de timp. Cicluri specifice:1 . 2.este forma de miєcare. materiale. micsorarea veniturilor. -nivelul preюurilorcresterea veniturilor impozitabile-producюia bunurilor nondurabile: -producюia bunurilor agricole єi a resurselor naturale. In caile ferate . de factori ce юin de funcюionarea activitгюii economice. cresterea AD. migraюia forюei de muncг etc. timpului єi mediului social. 2. are loc o оnnoire a capitalului fix.

comercializarea se realizeaza pe baza stocurilor .cumpararea libera a fortei de munca(capacitatea omului de a munci).=>E=L-U. a product agricoleinvechirea modului tehnic de productie si necesitatea trecerii la un nou mod de productie . •somerii-persoanele de la 15 ani si peste. interventia stat in ec mai ales in circ monetar 4.persoane casnice. 7)somaj tehnologic. 2)somaj tranzitoriu(frictional)-sunt fluctuatiile normale fortei de munca.dobinzi. •Piata muncii reprezinta spatial economic in care are loc vinzarea.care doresc sa se angajeze la sal existent pe piata.2)concurenta internationala si specializarea in comertul international. •Factori ai somajului natural depind de:1) structura si migratiunea populatiei din tara.avind loc prin priza structurala (schimbari struct prod.3)optiunile individului intre munca si odihna. a stocde aur.fix in invest si in struct consumului •Cicluri scurte (Kitchin)6-. pe termen scurt .2)populatia apta de munca. contradictiile fundam. dar nu au loc de munca.cererea pentru bunul produs. in ocuparea fortei de munca.2)factorii institutionali(durata scolarizarii.evolutia prod.4)marimea salariului nominal si real. dar doresc la un salariu >decit de piata Involuntar.piata muncii se afla in stare stabila.3)mecanismele de actiune sunt:salariul. Daca nivelul somajului nu se schimba.libera concurenta. evol eficientii margin a cap in interdep cu rata dobinzii. neinsotita de cerere. •Piata muncii in comparatie cu alte piete are urmatoarele particularitati:1)conditioneaza nu numai echilibrul economic dar si echilibrul social politic.subconsumul. 6)somaj sezonier.persoane intretinute de alte persoane sau de stat si care se intretin din alte venituri. •Cererea de munca depinde de productivitatea marginala. 40 de luni.4)populatia activa sau forta de munca. 4)somaj natural(admis)-somaj frictional.venitul marginal. •Oferta are 2 efecte:1)efectul de substitutietendinta de a lucra mai mult pentru a avea un venit mai mare.psihologici. •Oferta de munca depinde de urmatorii factori:1)situatia social demografica.legislatia salariala).2)salariul minimal in economie.schimbarea locului de munca. 5)somaj voluntar-clasic-piata de munca –E.schimbarea locului de trai.studenti.la baza stau stocurile .4)de puterea sindicatelor.sunt locurile de munca. . se reduc comenzile si se micsoreaza ritm de crestere a ec. A sist ec. L=E+U •Populatia inactiva-cuprinde toate persoaneleindiferent de virsta care n-au lucrat cel putin o ora si nu sunt inregistrati ca someri(elevi. stocuri Cauzele evol ec: factorii exogeni.Piata muncii presupune cererea si oferta.contractul.Piata muncii si dezechilibrul ei.2)nu munceste.3)introducerea progesului tehnico-stiintific.3)ajutorul de somaj.pensionari. supraconsumul. •Cererea de munca-nevoia de munca salariata care se formeaza la un moment dat in economie. productia creste .somaj structural.care indeplinesc urmatoarele conditii:1)sunt abti de munca.celor apti de munca.biotehnologie-arma atomica II cilcu lung –pregat de razboi.adica cei care sunt trimisi la lucru sunt egali cu cei eliberati de la lucru. •Oferta de munca-e formata din munca pe care o pot depune membrii societatii in conditii salariale. 3)somaj structural-presupune neconcordanta intre structura cererii de munca si cea a ofertei de munca. FxU=SxE. creditul. total care nu au loc de munca.=>U/L=S/S+F –modelul somajului natural .productivitatea marginala. Formele somajului: 1)somaj ciclic-apare atunci cind cererea de bunuri si servicii e mai mica decit oferta totala de bunuri si servicii.electronica informatica .2)efectul de venit-atunci cind salariul e mare se va renunta la o munca suplimentara.vine din partea intreprinderilor.=>FxU=S(LU).isi cauta un loc de munca.3)populatia inapta de munca. cap. •Categoriile economice sunt:1)populatia totala a unei tari.e disponibil pentru o munca salariala.Acest tip de somaj apare in perioada de criza economica.Oferta depinde de nr.2)piata muncii e mai organizata si mai reglementata.rente). Cauzele somajului structural sunt:1)schimbari in organizarea interna a firmei.telecom.

nivelul participarii la forta de munca=P. U’=U/L*100%.renuntarile pe care trebuie sa le accepte populatia ca urmare a existentei somajului. U’r=Uf+Us+Uc/L*100% -rata somajului real.totala*100%. •Rata de ocupare=P.Normal e de la 18-24 luni.-rata somajului U’=U/E*100%. Vr-Vp/Vp*100%=-β(Ur-Un).activa/P.4)cresterea economiei subterane.3)micsorarea eficientei si rentabilitatii.volumul real al productiei v-a devia de la cel potential cu 2-3%.=>U/E+U*100%.3)pierderea contributiilor la asigurarile sociale.somerilor). . U’n=Uf+Us/L*100% . •Legea lui Okun-daca nivelul real al somajului are o deviere de 1% de la cel natural. •Consecintele costului economic:1)pierderea populatiei nerealizata. •Rata de activitate=P.activ/P. •Costul social al somajului-reprezinta contributia societatii.2)pierderea veniturilor ce pot fi acumulate din impozite.-domeniul in care a lucrat.2)pierderea populatiei peste hotare.5)degradarea sociala.se analizeaza structura somajului:-nivelul calificarii. •Consecintele Costul financiar:1)ajutorul de somaj.rata somajului natural.•Indicatorii somajului:1)indicatori absoluti(se masoara prin nr.totala*100%. •Consecintele costul social al somajului:1)cresterea criminalitatii.2)pierderea familiei si prietenilor. Daca Ur>Un => apar probleme sociale.econom.3)starea psihologica regresiva.apta de munca. Ureal=Un+Uc.econ.4)pierderea deprinderilor de munca.ocupata/P.2)indicatorii relativi(rata somajului).-ramurile de activitate.-virsta. •Somajul se caracterizeaza prin durata sau perioada somajului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful