Sinteze elaborate în baza materialelor Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova

CuVÂNT-ÎNAiNTE
Imaginile utilizate aparţin patrimoniului Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Arhivei Naţionale.

Mihai ghiMpu, preşedinte interimar al Republicii Moldova
La 14 ianuarie 2010, prin Decretul Preşedintelui interimar al Republicii Moldova, a fost formată Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova. Această iniţiativă nu este una întâmplătoare, deoarece se ştie că societăţile care îşi neglijează trecutul istoric, trăiesc un prezent incert şi nu au viitor. Constituirea Comisiei a fost dictată de necesitatea de a da curs multiplelor cereri ale societăţii civile şi politice de a lua o poziţie oficială faţă de trecutul totalitar comunist. Această necesitate pleacă de la imperativul condamnării univoce şi ireversibile a crimelor şi ororilor comise de regimul totalitar comunist, întrucât până în prezent aceste crime nu au fost evaluate şi asumate oficial din punct de vedere politic, legal şi moral, precum şi din punct de vedere istoric, şi întrucât, adeseori, pe parcursul ultimilor ani s-a încercat muşamalizarea acestor crime sau chiar justificarea lor. Constituirea Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova este şi răspunsul nostru la mişcările sociale în apărarea adevărului istoric de la sfârşitul secolului trecut şi de la începutul acestui secol, este şi un act de solidaritate cu protestul tinerilor din 5–7 aprilie 2009 împotriva violării de o manieră totalitară a dreptului la libera alegere şi la libera expresie de conştiinţă. Secolul XX a lăsat urme adânci în inimile şi minţile noastre. Practic, nu există familie care să nu fi fost atinsă, într-un fel sau altul, de represiunile staliniste, de suflarea de moarte a celui de-al Doilea Război Mondial, de deportările şi foametea organizată, de maşinăria unui regim care s-a menţinut prin teroare şi prin frică. Istoria secolului XX ne avertizează că totalitarismul, de stânga sau 

de dreapta, este duşmanul de moarte al democraţiei. Un stat totalitar neagă şi sfidează democraţia. Acesta este bazat pe un regim inuman, opresiv şi represiv, dominat de un singur partid, aşa-numitul partid unic, în frunte cu „marele conducător”. Un regim totalitar înseamnă o singură ideologie de stat, care se sprijină pe o poliţie secretă omniprezentă şi deţine controlul total asupra economiei, culturii şi informaţiei. Ca generator al totalitarismului, partidul bolşevic a confiscat libertatea şi proprietatea privată, a instituit un sistem de teroare, de control şi de denunţ general, a impus ideologia comunistă pentru a educa masele în spiritul credinţei oarbe în „conducătorul unic” şi în „justeţea” liniei partidului, a speculat promisiunea mincinoasă a „raiului comunist”, care însă nu a mai fost construit. În mai puţin de două decenii, populaţia RASS Moldoveneşti a cunoscut colectivizarea forţată şi foametea înspăimântătoare din anii 192 şi 19, soldată cu moartea a zeci de mii de oameni, teroarea în masă de la mijlocul anilor 0 ai secolului XX, când sub ghilotina aşa-numitei „troici speciale” au căzut unii după alţii ţărani, intelectuali, muncitori, preoţi, oameni nevinovaţi de diferite etnii şi confesiuni, care nu au avut parte nici de un proces de judecată, nici de o înmormântare creştinească. Ca o consecinţă directă a tranzacţiei sovieto-naziste din 2 august 199, prin dictat şi ameninţare, cu recurgerea la forţă, Uniunea Sovietică a ocupat, la 28 iunie 1940, Basarabia, împotriva voinţei populaţiei acesteia. Aici s-a realizat imediat un transplant de sistem sovietic, s-a reprodus regimul terorii, al propagandei urii de clasă şi a ideologiei inumane a Partidului Comunist. Dezmembrarea Basarabiei, în contradicţie cu adevărul istoric şi cu realităţile etnice existente la acea vreme, se înscrie în seria de acte abuzive comise de regimul totalitar comunist împotriva unei mari colectivităţi de oameni. (…) Un efect scontat al deportării din 1949 a fost aşa-numita colectivizare socialistă sau legarea ţăranului de glia colhoznică, care a avut ca urmare lichidarea proprietăţii private şi înăbuşirea spiritului de iniţiativă economică la sate, desţărănirea şi dezmoştenirea clasei ţăranilor. Concluziile Comisiei atestă că foametea cumplită din anii 1946–1947 nu a fost o consecinţă nemijlocită a secetei, ci a politicii economice şi sociale a regimului totalitar comunist. Conform datelor statistice, în urma foametei au decedat circa 200 de mii de oameni. Vinovate de pierderea acestor vieţi sunt vârfurile Partidului Comunist
4
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

de atunci, care au ordonat măturarea ultimelor produse agricole rămase prin podurile caselor, lăsând familiile înfometate fără o fărâmă de pâine pe masă şi fără nicio speranţă de supravieţuire. (…) În concluziile şi constatările sale, Comisia susţine ferm şi univoc că regimul totalitar comunist a fost de la început şi până în ultimul moment al existenţei sale un regim criminal şi represiv, abuziv şi inuman, lipsit de orice urmă de legitimitate. Susţin întru totul acest punct de vedere. Cred că a sosit momentul să încheiem conturile cu trecutul nostru totalitar şi să privim în viitor. A sosit momentul să privim deschis în ochii tinerilor noştri şi să le spunem că vrem să le creăm toate condiţiile pentru a se realiza aici, acasă, şi să le explicăm adevărul. Să le spunem că nu vom permite niciodată ca în Republica Moldova să se repete crimele, teroarea, represiunile, deportările, încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Nu avem dreptul să uităm, nu avem dreptul să fim indiferenţi. Prin însuşirea şi asumarea adevărului istoric, nu vom permite niciodată nimănui să pună la îndoială dreptul nostru la o viaţă demnă şi liberă într-o societate liberă, prosperă şi democratică. Între un trecut totalitar şi un viitor liber, vă îndemn să alegem viitorul. Mergând ferm pe această cale, vom construi prezentul cu mai multă dăruire şi cu mai multe şanse de succes. O altă cale nu există.

Cuvânt-înainte

5

iNTRoduCERE
Este ştiut că istoria se înnoieşte semnificativ prin descoperirea de noi documente. Istoria contemporană a Republicii Moldova a beneficiat, în acest sens, de accesul la documentele istorice clasificate, ca urmare a intervenţiei recente a Preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, care a favorizat deschiderea unor fonduri importante din arhivele încă secrete. Această nouă situaţie permite o recitire şi, mai ales, o reconsiderare a mai multor aspecte din istoria comunismului în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească şi, apoi, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Comunismul în istoria noastră a constituit o perioadă dramatică și tragică, de ruptură, o tentativă de scoatere definitivă a românilor de la est de Prut de pe calea europeană de dezvoltare şi includerea noastră forţată într-un imperiu semiasiatic, cu un regim totalitar care operase, peste douăzeci de ani, în URSS, mutaţii politice, economice şi sociale înfiorătoare. Cu toate că imperiul sovietic s-a destrămat, iar Republica Moldova a fost proclamată stat suveran şi independent, este necesar să înţelegem cum a fost instalat, cum s-a manifestat şi, în special, care au fost consecinţele regimului comunist, acestea continuând să se resimtă şi astăzi. Experimentul bolşevic totalitar a fost iniţiat pe malul stâng al Nistrului, în fosta RASSM din 1924, ca parte a URSS, în timp ce pe malul drept, în Basarabia românească, se puneau bazele unei democraţii incipiente, astfel că Nistrul a despărţit nu atât două maluri sau două state, cât două sisteme: unul democratic şi altul totalitar. Regimul totalitar comunist a fost unul opresiv şi represiv, cu o ideologie de stat oficială, care se sprijinea pe un singur partid politic, aşa-numitul partid unic, în frunte cu „marele conducător”, pe o poliţie secretă omniprezentă şi care deţinea monopolul asupra economiei, culturii şi informaţiei. În pornirea dictaturii bolşevice de a întemeia o lume nouă, bazată pe criterii de clasă şi pe ura de clasă, fostei Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti i s-a rezervat un rol aparte. Formarea acestei entităţi la frontiera pe Nistru cu România trebuia să servească planurilor sovietice de anexare a Basarabiei şi, în
6
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică Introducere

7

acelaşi timp, să contribuie la extinderea spaţiului revoluţiei mondiale proletare în direcţia Balcanilor. Regimul totalitar bolşevic a transformat republica autonomă de peste Nistru într-un adevărat poligon pentru efectuarea celor mai oribile experimente politice, sociale, economice, culturale şi identitare. La 28 iunie 1940, URSS a comis un atentat asupra integrității teritoriale a României, un act de ocupare militară şi politică a Basarabiei, nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa, contrar voinței populației din aceste teritorii, prin dictat şi amenințarea cu recurgerea la forță, un act nedrept de anexiune teritorială. În teritoriile anexate cu forța la URSS s-a realizat, piesă cu piesă, un transplant de sistem sovietic, s-a reprodus regimul terorii, al propagării urii de clasă şi a ideologiei inumane a Partidului Comunist Unic. În 1940–1941, în Basarabia au fost repetaţi anii 197 şi 198, anii, „marii terori” din Uniunea Sovietică, reluaţi apoi în anii postbelici. Organele sovietice de represiune au lovit cu bestialitate în puţinii intelectuali şi fruntaşi ai vieții publice rămaşi între Prut şi Nistru, condamnându-i la ani grei în lagărele de detenție staliniste. Omorurile şi deportările în masă, impunerea unor taxe şi impozite sufocante țăranilor, morbiditatea şi mortalitatea cauzate de rechiziţionările totale ale produselor alimentare din gospodăriile individuale ţărăneşti, prigoana preoților şi a Bisericii, anularea limbii române şi interzicerea alfabetului latin, inversarea scării valorilor şi instaurarea unei atmosfere de frică şi teroare generalizate au fost alte efecte ale actului de ocupație sovietică din 28 iunie 1940. La 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova şi a instalării pluralismului şi a pluripartitismului, rătăcim, alături de drum, într-un vid informaţional istorico-cultural, fără busola cunoaşterii propriei istorii şi a identităţii naţionale. Prin cunoaşterea şi asumarea adevărului istoric ne vom putea simți întradevăr oameni liberi, vom fi mai puternici, mai deschişi către noi înşine şi către lumea externă, mai uniți, vom avea mai multă încredere în forțele noastre şi în ziua de mâine, în viitorul nostru european. Dezideratul integrării noastre în Europa impune o viziune clară asupra trecutului şi viitorului nostru, diferită de cea care ne-a fost impusă de regimul totalitar comunist.
8

i

T E RoA R E A C oM u N i s Tă

1. Represiunile politice din RASSM în anii 1937–1938. Operaţiunea „culăcească” şi operaţiunea „română”
Literatura de specialitate a abordat în câteva rânduri tematica represiunilor politice din anii 197–198 în RASSM. Dar pentru că, până nu demult, accesul la documentele secrete din Republica Moldova a fost inaccesibil, nu se ştie exact cum a decurs procesul de „judecare” şi condamnare a persoanelor arestate, de executare a sentinţelor, care a fost amploarea represiunilor etc. Anume aceste subiecte se vor afla în atenţia noastră în rândurile ce urmează. „Duşmanii poporului” din RASSM, – oameni nevinovați, dar trecuți în această categorie doar pentru că nu insuflau încredere „puterii sovietice” –, arestaţi în anii 197–198, au fost judecaţi de „troika specială” („osobaia troika”) – o instituţie sovietică extrajudiciară, constituită, de regulă, la nivel regional şi republican. Un rol aparte în declanşarea represiunilor în masă din 197– 198 şi la constituirea „troicilor speciale” i-a revenit Plenarei CC al PC(b) din toată Uniunea, care s-a desfăşurat în perioada 2 februarie–5 martie 197. La acest for, I. Stalin a prezentat raportul „Cu privire la deficienţele lucrului de partid şi ale acţiunilor de lichidare a troţkiştilor şi a altor ipocriţi” şi a cerut să fie identificaţi şi anihilaţi „diversioniştii”, „agenţii troţkişti”, „rămăşiţele claselor exploatatoare” şi, în general, toate tipurile de „duşmani ai poporului”, făcând referinţă şi la consecinţele „încercuirii capitaliste”. În paralel, a fost convocată şi Plenara CC al PC(b) din toată Uniunea din martie 197. Conform rezoluţiilor adoptate în baza raportului comisarului poporului al afacerilor interne al URSS, N. Ejov, „Lecţiile sabotajului, diversiunilor şi ale spionajului efectuat de agenţii japono-germano-troţkişti”, organele NKVD-ului au primit împuterniciri nelimitate în activitatea de lichidare a „agenţilor fascişti” şi „troţkişti”. La 2 iulie 197 a fost adoptată hotărârea Biroului Politic al CC al
9

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Teroarea comunistă

PC(b) din toată Uniunea „Cu privire la elementele antisovietice”, în conformitate cu care organelor de partid şi NKVD-ului local şi central li s-a cerut să înregistreze pe „toţi culacii şi criminalii” reîntorşi la baştină din închisori şi lagăre, iar cei mai periculoşi să fie arestaţi şi împuşcaţi prin intermediul „troicilor”. Persoanele mai puţin active, dar totuşi periculoase pentru regimul comunist, trebuiau să fie deportate. În cele din urmă, la 0 iulie 197, N. Ejov a semnat ordinul de tristă amintire, nr. 00447, aprobat la 1 iulie de Biroul Politic al CC al PC(b) din URSS, „Cu privire la operaţiunea de reprimare a foştilor culaci, a infractorilor şi a altor elemente antisovietice”, care stabilea „ordinea, termenele, proporţiile represiunilor, componenţa troicilor regionale şi republicane”. De obicei, aceste „troici speciale” erau compuse dintr-un preşedinte – şeful local al Comisariatului Poporului al Afacerilor Interne (NKVD) şi din doi membri – prim-secretarul comitetului regional sau republican de partid, procurorul regional sau republican. „Troicile” aveau împuterniciri nelimitate şi nu erau controlate de nimeni. De fapt, după cum reiese din ordinul 00447, ele trebuiau să se descotorosească rapid şi definitiv de toţi „duşmanii poporului”

şi de toate „elementele antisovietice”, „criminale”. Victimele erau împărţite în două categorii: în prima intrau cei care trebuiau împuşcaţi imediat, în a doua – cei care trebuiau întemniţaţi sau internaţi în gulaguri. Pentru fiecare republică şi regiune din URSS erau stabilite „cote”, atât pentru cei care urmau să fie împuşcaţi, cât şi pentru cei ce urmau să fie internaţi în lagăre. Constituirea, în 197, a „troicilor speciale” a reprezentat o continuare şi o „dezvoltare” a activităţii diferitor tipuri de „troici”, organizate în URSS încă din anul 1929 (prima „troikă” din cadrul organizaţiilor de partid bolşevice a fost formată în anul 1918) – „troika operaţională”, „troika judiciară”, „troika extraordinară”. În RASSM, „troicile” au început să activeze, probabil, din 190, atunci când s-au operat primele deportări ale familiilor „culacilor”. Prin hotărârea Biroului Comitetului Moldovenesc Regional de Partid al PC(b) din Ucraina din 15 noiembrie 19 „Cu privire la apropiatele deportări ale familiilor culăceşti”, în RASSM au fost formate „troici raionale”, care aveau sarcina de a selecta familiile de culaci ce trebuiau deportate. Drept urmare a hotărârii Biroului Politic al CC al PC(b) din toată Rusia din 17 noiembrie 198 (nr.

Proces-verbal al şedinţei „troicii speciale” a NKVD-ului din RASSM

10

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Teroarea comunistă

11

P 65/116), toate tipurile de „troici”, inclusiv cele speciale, au fost desfiinţate, iar dosarele acestor instituţii au fost transmise judecătoriilor sau Consiliului Special („Osoboe soveşceanie”) al NKVD-ului din URSS. În anii 197–198, perioada de vârf a „marii terori”, în URSS au fost arestaţi, fiind învinuiţi de comiterea „crimelor politice”, 1 575 259 de oameni. Dintre aceştia, 1 44 92 au fost condamnaţi: 681 692 – la moarte prin împuşcare, iar 66 21 – la închisoare sau internare în gulaguri. În perioada de activitate a „troicilor speciale” (august 197–noiembrie 198), constituite în baza ordinului nr. 00447, în URSS au fost executate circa 86 798 de persoane, iar 89 070 au fost internate în lagăre de detenție. Conform calculelor efectuate de S. A. Cropaciov, numărul total al celor supuși represiunilor în baza ordinului nr. 00447 a fost de şase ori mai mare decât „cotele” planificate iniţial de la centru, iar al celor împuşcaţi – de opt ori. Suplimentarea numărului celor supuși represiunilor se producea la iniţiativa conducătorilor locali ai NKVD-ului, dar ei erau încurajaţi, în acest sens, de conducerea de la Moscova, care aproba prompt propunerile acestora de majorare a „cotelor”. De regulă, documentele care sancţionau amplificarea represiunilor erau semnate de N. Ejov şi erau coordonate cu Stalin. Debutul activităţii „troicii speciale” din RASSM s-a produs la 10 august 197. Preşedinte al primei şedinţe al „troicii”, după cum se stipulează în procesul-verbal nr. 1, a fost „tov. Rogol”, comisar interimar al afacerilor interne din RASSM, locotenent superior al Direcţiei Securităţii Statului, membri – „tov. Todres”, secretar al comitetului regional de partid din RASSM al PC(b) din Ucraina, „tov. Kolod”, procuror interimar al RASSM, secretar – Pervuhin. „Troika” a examinat dosarul de urmărire penală nr. 8469, intentat de NKVD-ul din RASSM „organizaţiei contrarevoluţionare, fasciste din coloniile germane ale raionului Grigoriopol, RASSM, care a desfăşurat o activitate intensă de luptă împotriva puterii sovietice”. Raportor pe marginea acestui caz a fost „tov. Zaiţev”, şeful secţiei III a Direcţiei Securităţii Statului. Au fost acuzate şi condamnate, în baza învinuirii sus-menţionate, 9 de persoane: 26 – la moarte prin împuşcare, 10 – la 10 ani de detenţie în „lagăre de corecţie prin muncă” (bine cunoscutele gulaguri), – la 8 ani de detenţie în aceleaşi lagăre. În anii 197–198, componenţa „troicii speciale” din RASSM a suportat modificări periodice. Pe parcursul anului 197, preşedinţi ai acestei instituţii, după schimbarea „tov. Rogol” (a fost preşedinte doar primele două zile – pe
12
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

data de 10 şi 11 august), au mai fost „tov. Prihodko”, comisar interimar al afacerilor interne din RASSM, căpitan al Direcţiei Securităţii Statului, şi „tov. Rivlin”, comisar interimar al afacerilor interne din RASSM, locotenent superior al Direcţiei Securităţii Statului, iar în anul 198, în afară de Rivlin, – „tov. Liutâi”, comisar interimar al afacerilor interne din RASSM, locotenent superior al Direcţiei Securităţii Statului, şi „tov. Malâşev”, comisar adjunct al afacerilor interne din RASSM, locotenent superior al Direcţiei Securităţii Statului. După Todres, care a fost membru al „troicii”, doar pe data de 10 şi 11 august 197, la 26 octombrie 197 în această funcţie a fost numit Borisov, secretar al comitetului regional de partid din RASSM al PC(b) din Ucraina, care, împreună cu Kolod, procuror interimar al RASSM, şi-a păstrat calitatea de membru până la sfârşitul activităţii „troicii”. Între 11 august 197 şi 11 martie 198, secretar al „troicii” a fost Dokuţki, locotenent inferior al Direcţiei Securităţii Statului, înlocuit apoi de Melniciuk, locotenent inferior al Direcţiei Securităţii Statului, urmat, la rândul lui, de Ronis, inspector al secţiei speciale nr. 1 a NKVD-ului din RASSM. Conform documentelor, „troika specială” din RASSM s-a întrunit în circa 110 „şedinţe judiciare”, reflectate în 110 procese-verbale. Până în prezent au fost depistate şi cercetate 105 asemenea procese-verbale. Cifra totală a celor condamnaţi în perioada 10 august 197–noiembrie 198, calculată în baza acestor date incomplete, este de 4 762 de persoane. Dintre acestea, 497 (7,4%) au fost împuşcate, 1 252 (26,%) au fost condamnate la 5, 8 şi, respectiv, 10 ani de detenţie în aşa-zisele „lagăre de corecţie”, iar dosarele a 1 persoane (0,%) au fost returnate pentru a fi reexaminate. Acuzaţiile aduse celor împuşcaţi sau condamnaţi la muncă forţată în gulaguri reflectă esenţa represivă a doctrinei dezvoltate de Marx, Engels şi Lenin, bazată pe lupta ireconciliabilă dintre clasele şi categoriile „nobiliare” sau „burgheze” şi cele „proletare”, cât şi a politicii curente a instituţiilor de stat din URSS, întemeiată pe aceeaşi doctrină „marxistă” şi „leninistă”. Originea socială „burgheză”, statutul de „culac răsculăcit”, descendenţa din România şi Basarabia, întreţinerea contactelor cu rudele şi cunoscuţii din România sau din alte „ţări capitaliste” au servit drept capete de acuzare, indiferent dacă persoanele respective au săvârşit vreo infracţiune. Noţiunea de „fost culac” era în mod obligatoriu asociată celei de „calomniator”, „sabotor”, „diversionist”, „contrarevoluţionar”, „antisovietic” etc. În pofida formulărilor diferite a acuzaţiilor aduse celor conTeroarea comunistă

1

damnaţi de „troika specială” din RASSM – „defăimarea puterii sovietice” sau a „conducătorilor de partid” (inclusiv, a lui Stalin), „înfăptuirea agitaţiei contrarevoluţionare” sau doar „intenţii contrarevoluţionare”, „răspândirea dispoziţiilor defetiste”, „lăudarea duşmanilor poporului ce fusese împuşcaţi”, „rudenia cu cei deportaţi şi răsculăciţi”, „răspândirea ştirilor provocatoare cu privire la începerea războiului şi învingerea în acest război a URSS”, „întreţinerea legăturilor cu cei de peste hotare” etc. –, ele toate, în fond, se asemănau, având drept sursă atitudinea marxistă şi bolşevică faţă de diferențele de clasă şi ideologice. În realitate, odată pusă în funcţiune, „maşina morţii” din URSS a ucis sau a mutilat vieţile multor oameni care nu aveau nimic în comun nici chiar cu percepţia bolşevică a „duşmanului” de clasă sau ideologic. În general, majoritatea celor căzuți sub ghilotina bolșevică din considerente politice, indiferent de originea sau categoria socială din care făceau parte, au fost condamnaţi nu pentru crime reale, ci pentru infracţiuni inventate de autorităţile sovietice. Dată fiind vecinătatea cu România, calificativul de „spion” era atribuit, de obicei, persoanelor originare din România şi Basarabia, dar şi celor provenite din alte ţări. Membrii „troicii” din RASSM îi acuzau, în 198, pe „contrarevoluţionarii” şi „spionii români” de infracţiunile cele mai stupide, fapt ce denotă caracterul lor formal. Astfel, Teodor Caftan din satul Hlinaia, raionul Slobozia, condamnat la 10 ani de gulag, a fost învinuit, printre altele, de „dezorganizarea disciplinei în colhoz”; Petru Schiţenco din localitatea Slobozia, condamnat la împuşcare, – de „transmiterea Proces-verbal al şedinţei „troicii speciale” materialelor... privind starea polia NKVD-ului din RASSM tică şi economică a colhozurilor”;
14
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Hariton Colomiiciuc din satul Jerebkovo, raionul Ananiev, condamnat la 10 ani de gulag, pentru „agitaţie împotriva candidaturilor propuse în Sovietul Suprem al RSSU şi RASSM” şi pentru încercarea de a „distruge urna de vot”; Mihail Lapşin din satul Pererâta, raionul Dubăsari, condamnat la împuşcare pentru „colectarea şi transmiterea informaţiilor... privind dispoziţiile politice ale populaţiei”; Ion Jurja, originar din Basarabia, condamnat la împuşcare pentru „acte de sabotaj şi pentru subminarea programelor de învăţământ de la Institutul Agricol, pentru crearea unor condiţii materiale precare studenţilor” etc. În paralel cu operaţiunea de lichidare a diverselor elemente „contrarevoluţionare” şi „antisovietice”, iniţiată în baza ordinului nr. 00447 din 0 iulie 197, conducerea URSS a iniţiat, în august 197–noiembrie 198, şi o serie de operaţiuni naţionale, orientate împotriva cetăţenilor străini şi sovietici din URSS, de diversă origine etnică. Este vorba de nemţi, polonezi, „harbini” (lucrători de la Calea Ferată Chineză de Răsărit, care, după ce aceasta a fost vândută, în 195, au revenit în URSS), români, letoni, estonieni, finlandezi, greci, iranieni, chinezi, bulgari, macedoneni etc. Comunitatea reprezentanţilor acestor naţiuni era percepută de către conducerea URSS din acea perioadă drept mediu favorabil pentru activitatea „spionilor şi colaboraţioniştilor”. În opinia lui Stalin, hotarul URSS constituia o „linie neîntreruptă a frontului”, de aceea toţi cei care îl traversau erau consideraţi „duşmani reali sau potenţiali”. Au fost arestaţi, în primul rând, cei care se ocupau de „organizarea relaţiilor externe, a căror ţară istorică reprezenta un pericol pentru URSS”. Potrivit propagandei sovietice, scopul principal al acestor represiuni din 197–198, efectuate în baza criteriului apartenenţei naţionale, era distrugerea, în ajunul războiului, a „coloanei a cincea” din URSS, a „bazei de spionaj şi diversiune” a ţărilor din „încercuirea capitalistă”. Deşi operaţiunile naţionale au fost efectuate conform „liniilor” cu, practic, toate ţările din „încercuirea duşmănoasă”, totuşi, în opinia lui S. A. Cropaciov, nu „naţionalitatea a fost criteriul «infracţionalităţii», ci locul de naştere sau existenţa oricărui tip de legătură cu acesta”. Naţionalitatea a servit doar „bază pentru suspiciuni”. Conform documentelor de arhivă, în operaţiunea germană, declanşată încă în luna iulie 197 la indicaţia lui Stalin, din cele 55 005 persoane condamnate, nemţii au constituit circa 7,7–8, mii. Cei mai mulţi oameni au fost condamnați în cadrul operaţiunii poloneze. Au fost arestaţi 14 810
Teroarea comunistă

15

oameni, condamnaţi – 19 85: împuşcaţi – 111 09 (79,44%), internaţi în lagăre – 28 742 (20,56%). În operaţiunea „harbină” au fost arestaţi 5 906 „spioni japonezi”. Până la 10 septembrie 198, au fost examinate 17 851 de dosare ale „spionilor letoni”, 1 944 fiind împuşcaţi. În anii 197–198 au fost identificaţi 18 861 de „spioni letoni”. În total, conform rapoartelor prezentate de NKVD, în operaţiunile declanşate împotriva cetăţenilor străini sau sovietici de diverse naţionalităţi din URSS au fost condamnaţi 4 71 oameni. 247 157 sau 7,66% dintre aceştia au fost împuşcaţi, iar 96 556 sau 26,4% – întemniţaţi sau internaţi în lagăre. În 197–198, în cadrul operaţiunii „culăceşti”, efectuate în baza ordinului nr. 00447, şi al tuturor operaţiunilor naţionale, care au constituit aspecte ale politicii de lichidare a „rezistenţei antisovietice”, au fost arestaţi 1 114 110 oameni, dintre care 1 102 910 au fost condamnaţi. Numărul celor împuşcaţi a constituit 66 955 de persoane, iar al celor ajunşi în închisori şi lagăre – 485 620. „Operaţiunea română” a început în contextul politic creat de represiunile declanşate împotriva „spionilor polonezi”. Astfel, la 17 august 197 a fost emisă directiva NKVD-ului privind răspândirea ordinului NKVD-ului nr. 00485 din 11 august 197, care demara „operaţiunea poloneză”, şi asupra „spionilor români” din RASSM. Conform directivei, trebuiau să fie arestaţi, în primul rând, „dezertorii şi emigranţii din România”. Ordinul nr. 00485 preconiza crearea unui organ extrajudiciar special – „dvoika” –, constituit din comisarul afacerilor interne al URSS şi din procurorul URSS. În corespondenţa funcţionarilor Comisariatului Poporului al Afacerilor Interne din Kiev cu cei din instituţia respectivă din Tiraspol, „dvoika” era numită „Consiliul Special al NKVD-ului din URSS” („Osoboe soveşceanie pri NKVD SSSR”). Acest organ însă nu trebuie confundat cu Consiliul Special al NKVDului, creat în 194, alcătuit dintr-un număr mult mai mare de membri. De asemenea, ordinul nr. 00485 prevedea o modalitate specifică de constituire a dosarelor penale, care erau asemănătoare unor albume. Examinarea dosarelor se efectua în contumacie, după listele „cusute” în „album”. Arestările în cadrul „operaţiunii române” (întâlnim deseori termenul „operaţiune română” în corespondenţa membrilor „troicii” din RASSM cu funcţionarii Direcţiei Securităţii Statului de la Kiev şi Moscova) au început în luna august 197, iar prima şedinţă de „judecată” a „dvoicii”, cu participarea lui N. Ejov,
16
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

comisar al afacerilor interne din URSS, comisar general al securităţii statului, şi A. Vâşinski, procuror al URSS, s-a produs la 12 septembrie 197. Pentru a ne edifica asupra mecanismului de funcţionare a „dvoicii” şi de condamnare a victimelor arestate vom examina în continuare materialele, luate aleatoriu, ale şedinţei din 8 octombrie 197. În acea şedinţă, N. Ejov şi A. Vâşinski au examinat, conform procesului-verbal nr. 1, „materialele persoanelor acuzate de spionaj şi de activitate diversionistă în folosul României, prezentate de NKVD-ul RSS Ucrainene (referitoare la RASSM)”. Ei au dispus ca, din totalul de 19 de persoane condamnate, 125 să fie împuşcate, iar 14 – „internate pe 10 ani în lagăre de concentrare”. În categoria celor condamnaţi la moarte prin împuşcare, găsim mai mulţi activişti de partid şi culturali din RASSM. Este vorba de I. Badeev, M. Baluh, A. Bihman, H. Bogopolski, N. Cabac, P. Chior, A. Dâmbul, K. Galiţki, N. Golub, Gh. Gordinski, I. Korcinski, D. Prestesco, Gr. Starâi, A. Stroev, S. Săteanu etc. Totuşi, unii dintre aceştia au scăpat, pentru moment, de executare, deoarece a intervenit şeful securităţii din Kiev. Într-o adresă „strict secretă” („seria K”) din 11 octombrie 197, nr. 108809, Leplevski, comisar al afacerilor interne din RSS Ucraineană, comisar al Securităţii de Stat de rangul II, îi comunica lui Rivlin, comisar adjunct al afacerilor interne din RASSM, locotenent superior al Securităţii de Stat, aflat la Tiraspol, următoarele: „Expediindu-vă copia nr. 1 a procesului-verbal nr. 1 din 8 octombrie a.c. cu deciziile tov. Ejov, comisar al afacerilor interne din URSS, comisar general al Securităţii Statului şi ale tov. Vâşinski, procuror al URSS, cu privire la lista compusă din 19 de persoane, acuzate de spionaj şi acţiuni diversioniste în avantajul României, prezentată vouă de către detaşamentul de grăniceri moldovenesc şi cel de la Râbniţa, propun să executaţi imediat sentinţa referitor la cei condamnaţi la împuşcare, cu excepţia a 18 oameni: 1. Badeev Iosif Isakovici 2. Bogopolski Haim Benţionovici . Verbiţki Semion Iosifovici 4. Golod Ovişii Ilici 5. Golub Nikolai Isaievici 6. Dimitriu Serghei Vasilievici 7. Chior Pavel Ivanovici 8. Krivorukov Ivan Nikolaevici
Teroarea comunistă

17

9. Meteliski Leonid Vladimirovici 10. Nemirovski Gheorghe Trofimovici 11. Popovici Grigore Grigorievici 12. Rechemciuc Evsei Timofeevici 1. Stroev Aleksandr Ivanovici 14. Starâi-Borisov Grigore Ivanovici 15. Tacu Mihail Petrovici 16. Turcenko Vasili Ivanovici 17. Fridman Zeliman Hunovici 18. Cervenakov Mihail Andreevici, care sunt judecaţi în cazuri instrumentate de Direcţia Securităţii Statului a NKVD-ului din RSSU. Raportaţi cu privire la executarea sentinţei, prezentând în Secţia nr. 8 a Direcţiei Securităţii Statului a NKVD-ului din RSSU procesele-verbale şi dosarele de anchetă penală ale tuturor condamnaţilor, atât din categoria I, cât şi din categoria a II-a. Referitor la cei condamnaţi la internare în lagăre de concentrare o să vi se trimită suplimentar extrase din dispoziţiile Consiliului Special („Osoboe soveşceanie”) al NKVD-ului din URSS”. Constatăm, aşadar, că o mare parte din cei care au ocupat funcţii importante în organele de partid şi de stat, în sistemul de învăţământ şi cel cultural, arestaţi odată cu declanşarea în august 197 a „operaţiunii române”, au fost anchetaţi şi supuși represiunilor atât de Consiliul Special al NKVD-ului din URSS („dvoika specială”), cât şi de Comisariatul Afacerilor Interne şi de Direcţia Securităţii Statului din RSSU. La 1 octombrie 197, în oraşul Tiraspol, a fost întocmit procesul-verbal care confirmă executarea a unui număr de 57 de persoane din cele 125 condamnate la moarte de către N. Ejov şi A. Vâşinski. Iată conţinutul documentului: „Noi, subsemnaţii, Nagornâi, şeful închisorii Direcţiei Securităţii Statului a NKVD-ului din RSSU, colonel inferior al Direcţiei Securităţii Statului, Pervuhin, secretar operativ al NKVD-ului din RASSM, Dokuţki, inspector interimar al Secţiei nr. 8 a Direcţiei Securităţii Statului a NKVD-ului din RASSM, colonel inferior al Direcţiei Securităţii Statului, au executat, în baza dispoziţiei nr. 108809 din 11 octombrie 197 a t. Leplevski, comisar al afacerilor interne din RSSU, comisar al Direcţiei Securităţii Statului de rangul II, în prezenţa t. Rivlin, comisar interimar al afacerilor interne din RASSM, colonel superior al Direc18
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

ţiei Securităţii Statului şi t. Colodii, procuror interimar din RASSM, sentinţele de condamnare la moarte prin împuşcare, pronunţate de t. Ejov, comisar al afacerilor interne din URSS, comisar general al Securităţii Statului, şi t. Vâşinski, procuror al URSS, în procesul-verbal nr. 1 din 8 octombrie 197. Au fost împuşcaţi următorii condamnaţi”. Urmează lista celor 57 de persoane împuşcate. La 15 octombrie 197, printr-un alt proces-verbal, funcţionarii respectivi din RASSM confirmau executarea sentinţei în cazul a încă 47 de persoane condamnate la moarte de Ejov şi Vâşinski la 8 octombrie 197. Astfel, timp de o săptămână, cu excepţia celor 18 persoane a căror sentinţă a fost sistată la intervenţia funcţionarului sus-menţionat de la Kiev, şi a două persoane a căror sentinţă a fost comutată de către Ejov şi Vâşinski, toţi cei condamnaţi la moarte de Consiliul Special al NKVD-ului din URSS în ziua de 8 octombrie 197 au fost executaţi (105 persoane din cele 125). Toate condamnările ulterioare s-au produs după scenariul descris mai sus. Consiliul Special sau „dvoika” lua deciziile în baza materialelor prezentate de NKVD-ul de la Kiev care, la rândul lui, le primea de la NKVD-ul din RASSM. În acest Totalurile activităţii „troicii speciale” la ziua de sistem ierarhic din trei 22 aprilie 1938 (ziua de naştere a lui Vladimir Lenin)
Teroarea comunistă

19

trepte, „troika specială” din RASSM constituia, pe de o parte, o instituţie autonomă care examina cazurile de „spionaj”, de „diversiuni”, de „antisovietism”, depistate printre populaţia din stânga Nistrului, iar, pe de altă parte, era un organ care executa deciziile luate de „dvoika” specială de la Moscova în cazurile persoanelor din RASSM, arestate în cadrul operaţiunii „române”. În această fază a cercetărilor, nu cunoaștem numărul total al celor din RASSM care au fost arestaţi şi condamnaţi în cadrul operaţiunii „române” din URSS. Deocamdată au fost identificate 2 185 de persoane arestate. Din acest număr, 1 89 (6,6%) au fost condamnate la moarte prin împuşcare, 752 (4,4%) – la internare în gulaguri (majoritatea pe 10 ani), iar materialele a 44 de persoane (2%) au fost returnate pentru a fi cercetate suplimentar. Din cele 2 185 de persoane, 2 019 sau 92,4% au fost arestate, fiind învinuite de spionaj în favoarea României, iar 166 de persoane sau 7,6% au fost arestate, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celorlalte operaţiuni naţionale, în baza ordinelor NKVD-ului de reprimare a nemţilor, polonezilor, grecilor, bulgarilor (atunci când aceste documente au existat, desigur), ele fiind învinuite, respectiv, de spionaj în favoarea Germaniei, Poloniei, Greciei, Bulgariei. Astfel, de exemplu, 102 persoane au fost arestate şi condamnate în baza „ordinului NKVD-ului nr. 0049 din 25 iulie 197”, document care a declanşat operaţiunea „germană” şi reprimarea în masă a nemţilor din URSS; 8 de persoane au fost arestate în baza „ordinului NKVD-ului nr. 00485 din 11 august 197”, act care a dat startul operaţiunii de reprimare a polonezilor din URSS; 5 persoane au fost condamnate în baza „ordinului NKVD-ului nr. 50215 din 11 decembrie 197” cu privire la reprimarea grecilor; 21 de oameni de etnie bulgară, cei mai mulţi din satul Parcani, raionul Tiraspol, au fost condamnaţi „pentru spionaj şi activitate diversionistă în folosul Bulgariei”. Operaţiunea „română”, declanşată în RASSM, în baza directivei NKVDului din 17 august 197, s-a răspândit în curând asupra întregului teritoriu al Ucrainei, iar apoi şi asupra altor regiuni din URSS. În total, în cadrul operaţiunii „române” din URSS, au fost condamnaţi 8 02 oameni: 5 49 (65,5%)– la moarte prin împuşcare, iar 2 86 (4,5%) – la internare în gulaguri. În RASSM, conform unor date incomplete, în timpul operaţiunii de reprimare a „foştilor culaci” şi a „elementelor antisovietice”, demarate în baza ordinului NKVD-ului nr. 00447 din 0 iulie 197, şi a operaţiunii de reprimare a „spionilor români”, inițiate în baza directivei NKVD-ului din 17 august
20
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

197, au fost arestate 6 947 de persoane: 4 886 (70,%) au fost condamnate la împuşcare, 2 004 (28,9%) – la internare în gulaguri, iar dosarele a 57 (0,8%) de persoane au fost returnate pentru a fi reexaminate. Aşadar, „duşmanii poporului” au fost arestaţi şi condamnaţi de către „troika specială” a NKVD-ului din RASSM, în cadrul operaţiunii „culăceşti” din iulie 197 şi noiembrie 198 din URSS, şi de „dvoika specială” a NKVDului din URSS, în cadrul operaţiunii „române”, efectuate în august 197–noiembrie 198. Scopul acestor represiuni și al acestor crime în masă din perioada de vârf a „marii terori” a fost lichidarea rivalilor politici ai lui Stalin, a heterodocşilor şi a oricărei opoziţii din URSS, consolidarea regimului totalitar comunist. Totodată, represiunile au constituit, după cum menţionează mulţi cercetători, o condiţie indispensabilă pentru funcţionarea economiei sovietice, bazate pe munca neremunerată, de sclavi, a deţinuţilor. În plus, represiunile urmăreau distrugerea elitelor care contribuiseră, în anii 20 ai secolului XX, la o anumită renaştere naţională. Stalin pregătea astfel terenul pentru o nouă elită ce urma să stea la baza relaţiilor inegale dintre naţiunile sovietice.

2. Pactul Molotov-Ribbentrop şi anexarea Basarabiei
Colaborarea Uniunii Sovietice cu Germania nazistă, în anul 199, a avut drept rezultat acordul mutual prin care cele două părţi delimitau „sferele de interese” în zona Europei de Est. La 2 august 199, la Moscova, miniştrii de externe ale celor două ţări au semnat Pactul de neagresiune între Germania şi URSS şi Protocolul adiţional secret. Ziarul „Pravda”, la 24 august 199, aprecia importanţa documentului semnat astfel: „Pactul de neagresiune, semnat între Uniunea Sovietică şi Germania, textul căruia îl publicăm astăzi, este un document de o extraordinară importanţă, exprimând politica consecventă, de pace a Uniunii Sovietice”. La 25 august, deplin satisfăcut, Adolf Hitler i-a transmis un mesaj aliatului sau, Benito Mussolini, informându-l că, în urma negocierii cu URSS, se ivise în politica mondială „o situaţie integral nouă, care trebuia considerată ca oferind cel mai important avantaj posibil pentru Axă”. Acest pact, spunea și V. Molotov, șeful Guvernului sovietic și comisar al poporului pentru afacerile externe al URSS, în cuvântarea rostită la 1 august
21

Teroarea comunistă

199, la sesiunea extraordinară a Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, cu prilejul ratificării documentului semnat, „ne permite nu numai înlăturarea pericolului unui război cu Germania; el reduce spaţiul unor eventuale confruntări militare în Europa şi, în felul acesta, serveşte cauzei păcii generale; el trebuie să ne asigure posibilităţi noi de creştere a forţelor, de consolidare a poziţiilor noastre, extinderea continuă a influenţei Uniunii Sovietice asupra dezvoltării internaţionale”. Prin urmare, cele două regimuri totalitare îşi exprimau deplina satisfacţie de tranzacţia încheiată de curând, fiecare adaptându-şi proiectele la situaţia nou-creată. La Paris şi la Londra însă, Pactul sovieto-german a provocat consternare. În informaţia Comisiei Congresului deputaţilor din URSS pentru aprecierea politică şi juridică a Pactului sovieto-german de neagresiune din 2 august 199 se menţionează că pactul, prin sine însuşi, sub aspect juridic, nu a ieşit din cadrul acordurilor încheiate în acel timp, nu a încălcat legislaţia internă şi obligaţiile internaţionale ale URSS. Hotărârea adoptată de legislativul Uniunii Sovietice constata: „Conţinutul acestui pact nu era în contradicţie cu normele dreptului internaţional şi ale procedurii de încheiere a acordurilor între state, acceptate în cazul unor asemenea tratative”.

Semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, Moscova, 23 august 1939 M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Nu putem fi de acord cu afirmaţia că Pactul sovieto-german de neagresiune nu a încălcat obligaţiile internaţionale ale Uniunii Sovietice. Prin semnarea Pactului de neagresiune cu Germania hitleristă, au fost lipsite de valoare alte acorduri internaţionale, semnate de Uniunea Sovietică. Conţinutul pactului era în contradicţie şi cu procedura URSS de elaborare şi de semnare a tratatelor internaţionale. Majoritatea pactelor de neagresiune, semnate de URSS, prevedeau denunţarea acestora în momentul declanşării agresiunii din partea celeilalte părţi semnatare împotriva unei terţe ţări. Pactul sovieto-polonez de neagresiune, semnat la 25 iulie 192, de exemplu, prevedea că „dacă una din părţile semnatare va iniţia o agresiune împotriva unei terţe ţări, cealaltă parte va fi în drept, fără avertizare, să denunţe acest pact”. Pe de altă parte, pactul sovieto-francez de neagresiune, semnat la 29 noiembrie 192, stipula că „dacă una din Înaltele Părţi Semnatare va utiliza agresiunea împotriva unei terţe ţări, cealaltă Înaltă Parte Semnatară va fi în posibilitatea să denunţe, fără avertizare, prezentul pact”. Prin urmare, obligaţiile stipulate de tratate erau corelate cu acţiunile paşnice ale partenerului. În textul Pactului sovieto-german de neagresiune, din 2 august 199, o atare clauză lipsea. Iată de ce, Pactul sovieto-german a servit drept „undă verde” pentru agresiunea hitleristă asupra Poloniei, aceasta semnificând şi începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Mult mai important, decât cele şapte articole ale pactului, publicate imediat după semnare, era Protocolul adiţional secret. Semnând acest document, Uniunea Sovietică şi Germania nazistă, prin consens, au pus baza împărţirii Europei de Est, hotărând destinele Finlandei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei şi României. Punctul al Protocolului adiţional secret menţiona interesul URSS pentru Basarabia: „În privinţa Europei sud-estice, partea sovietică subliniază interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres faţă de aceste teritorii”. Acest Protocol contravenea principiilor fundamentale unanim recunoscute şi normelor imperative ale dreptului internaţional, întrucât părţile semnatare hotărau soarta unor terţe state fără participarea sau sesizarea acestora. Din aceste motive, Pactul şi Protocolul său adiţional secret au fost nule şi neavenite din momentul semnării lor. La 1 septembrie 199, Germania atacă Polonia, punând începutul celui de-al Doilea Război Mondial. La 17 septembrie, URSS, manifestându-şi fidelitatea faţă de angajamentele convenite cu Germania, declanşează operaţiuni militare împotriva Poloniei, participând, la lichidarea statului polonez. Au urmat
Teroarea comunistă

22

2

apoi acţiunile sovietice de anexare a celor trei State Baltice şi războiul împotriva Finlandei. Desfăşurarea evenimentelor ulterioare în estul Europei s-a înscris integral în aranjamentul sovieto-german din 2 august 199. Ultimul act avea să fie „jucat” în sud-estul Europei, adică în teritoriul României. După semnarea Pactului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret, atitudinea URSS faţă de România s-a transformat într-o ostilitate calculată şi mereu crescândă. În primele luni ale anului 1940, presa sovietică începea o campanie antiromână intensă pe tema Basarabiei. Se insinua că schimbările fundamentale ce avuseră loc în Europa impuneau şi României să „lichideze problemele teritoriale pe care le are în suspensie cu URSS”. Semnalul cel mai ameninţător l-a constituit raportul lui V. Molotov, prezentat la 29

Teritoriile Basarabiei anexate la URSS Bucovina de Nord anexată la URSS Frontiera dintre URSS şi România

Harta Basarabiei, 1940 M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

martie 1940 în şedinţa sesiunii a VI-a a Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, când preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului, comisarul afacerilor externe spunea: „...Printre ţările vecine din sud amintite mai înainte este una cu care nu avem un pact de neagresiune, România. Aceasta se explică prin existenţa unei chestiuni litigioase nerezolvate, acea a Basarabiei, a cărei anexiune de către România nu a fost niciodată recunoscută de URSS, deşi aceasta nu a pus niciodată chestiunea înapoierii Basarabiei pe cale militară. În felul acesta, nu este niciun motiv de agravare a relaţiilor sovieto-române...”. Acest discurs al lui Molotov, apreciat în cercurile diplomatice româneşti ca un avertisment serios la adresa României, a trezit uimirea şi neliniştea oamenilor politici. Modificarea situaţiei internaţionale în Europa, în legătură cu noile cuceriri ale Germaniei, a determinat Moscova să accelereze pregătirile pentru realizarea prevederilor articolului din Protocolul adiţional secret la Pactul sovieto-german de neagresiune. Între 11 şi 14 mai, secţia operativă a statului major al regiunii militare Kiev a ordonat secţiei topografie militară să pregătească seturi de hărţi topografice ale zonei de frontieră a României. La iunie, N. Vatutin, şeful statului major al regiunii militare Kiev, a elaborat şi a transmis mareşalului S. Timoşenko, comisarul apărării al Uniunii Sovietice, un memoriu strict confidenţial în care erau expuse consideraţiile privind organizarea şi desfăşurarea operaţiunii Frontului (de Sud) împotriva României. Ţinta strategică imediată a Frontului o constituia încercuirea şi lichidarea forţelor armate române pe teritoriul de la est de linia: Munţii Carpaţi, Focşani, Galaţi, râul Dunărea, barând total retragerea forțelor române la vest de linia indicată. În urma acestei operaţiuni, trupele sovietice trebuiau să ocupe crestele Munţilor Carpaţi, porţile Focşani şi cursul inferior al Dunării şi să ajungă la linia Focşani–Brăila. Adâncimea operaţiunilor militare urma să constituie 220–250 km. Ritmul mediu al operaţiunii trebuia să fie de 10 km pe zi. Ea urma să fie organizată în colaborare strânsă cu Flota Mării Negre. În opinia lui Vatutin, forţele aeriene, cu un efectiv de 15 brigăzi de aviaţie, trebuiau să lichideze avioanele româneşti, în aer şi pe aerodromuri, în special în zona Bucureşti, şi să lichideze bazele militare din Constanţa şi Galaţi. În cooperare cu Flota Mării Negre, aviaţia militară avea sarcina să asigure supremaţia pe Marea Neagră, până la strâmtoarea Bosfor. Flota Mării Negre trebuia să lichideze flota şi bazele militare ale României şi să asigure supremaţia pe mare; să cucerească strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi
Teroarea comunistă

24

25

să blocheze ieşirile din acestea; să blocheze coastele româneşti de la Marea Neagră; să pregătească şi să asigure debarcarea trupelor parașutate pe cursul inferior al Dunării. Conform generalului Vatutin, în cazul în care prima operaţiune a frontului va fi realizată cu succes, trupele sovietice trebuiau să fie amplasate în faţa porţilor Focşani pentru aplicarea loviturii principale asupra oraşului Bucureşti, lichidarea totală a României, cucerirea Dobrogei şi, în continuare, pentru a pune stăpânire pe Turcia europeană şi Dardanele. Acestea erau viziunile geostrategice ale unuia din cei mai de vază comandanţi ai Armatei Roşii, viziuni formate în baza doctrinei bolşevice cu privire la politica externă a URSS şi a rolului forţelor armate sovietice în realizarea acestei politici. Însă, planul războiului împotriva României era elaborat în altă parte, în cadrul Direcţiei operative a Marelui Stat Major al Armatei Roşii. Până la 7 iunie 1940, în activităţile de planificare a participat şi generalul de armată Gh. Jukov. În această zi, prin ordinul nr. 02469 al comisarului apărării, el este numit comandant al regiunii militare cu destinaţie specială Kiev, iar la 8 iunie pleacă în capitala Ucrainei Sovietice pentru a prelua comanda.

La 9 iunie, prin directivele comisarului poporului pentru apărare nr. OY/58 şi nr. OY/584, consiliului militar al regiunii militare speciale Kiev şi al celui al regiunii militare Odesa li s-a ordonat să se pună în stare de luptă conform statelor de pace. Prin joncţiunea celor două regiuni, a fost creat Frontul de Sud, condus de generalul Gh. Jukov. Acest Front avea în componenţă armatele 5, 9 şi 12. La 10 iunie, trupele celor trei armate au primit directive privind concentrarea de-a lungul graniţei cu România, care urma să înceapă la 11 iunie, sub pretextul unui exerciţiu, şi să se finalizeze la 24 iunie 1940. La 1 iunie, la Kremlin, a avut loc consfătuirea conducerii militare şi politice superioare, la care au participat I. V. Stalin; V. M. Molotov; Comisarul apărării, mareşalul S. K. Timoşenko; şeful Marelui Stat Major, mareşalul B. M. Şapoşnikov; şeful direcţiei politice a Armatei Roşii, L. Z. Mehlis; comandantul regiunii militare Kiev, generalul Gh. K. Jukov, comandantul regiunii militare Odesa, generalul I. V. Boldin, comisarul poporului cu problemele Flotei militare maritime, amiralul N. G. Kuzneţov şi alţii. Pentru acţiunile trupelor au fost aprobate două variante. Varianta principală consta dintr-un plan elaborat pentru cazul în care trupele române vor opune rezistenţă. Conform acestuia, Frontul de Sud urma să execute o lovitură concentrată, cu forţele unităţilor armatei a 12-a, de-a lungul râului Prut spre Iaşi, iar cu forţele armatei a 9-a, la sud de Chişinău spre Huşi. A doua variantă prevedea acţiuni pentru cazul în care trupele române aveau să se retragă la vest de Prut fără a opune rezistenţă. Misiunea trupelor sovietice în aceste condiţii consta în ieşirea, cât mai rapidă, a eşaloanelor mobile la Prut, pentru a controla retragerea trupelor române. Unităţile de infanterie trebuiau să se deplaseze în eşalonul al doilea, având misiunea de a sprijini la timp primul eşalon. La 26 iunie 1940 pe Frontul de Sud erau concentrate 2 de divizii infanterie, 2 divizii infanterie moto, 6 divizii cavalerie, 11 brigăzi tancuri, brigăzi desant aerian, 16 regimente artilerie din rezerva comandantului-şef, 14 regimente artilerie de corp şi 4 divizioane artilerie. Numărul total al trupelor şi al armamentului aflat în dotarea frontului, după date incomplete, era nu mai puţin de 67 149 de oameni, 9 415 tunuri şi aruncătoare de mine, 2 461 de tancuri, 59 de maşini blindate, 28 056 de automobile.

Trecerea râului Nistru de către Armata Roşie, 28 iunie 1940

26

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Teroarea comunistă

27

Pregătirea operaţiunii militare de ocupare a Basarabiei şi Bucovinei impunea comandamentului sovietic şi o minuţioasă pregătire ideologică, atât a trupelor ce urmau să invadeze Basarabia şi Bucovina, cât şi a viitorilor cetăţeni sovietici. În acest scop, au fost antrenate presa sovietică, radioul, Kominternul şi partidele comuniste din diferite ţări, corpul politic şi al activiştilor comunişti din armată. Astfel, în presă, la radio, în discursuri politice, în literatură şi publicaţii periodice se susţinea că Basarabia ar fi „un ţinut rusesc”, „ocupat vremelnic de „gărzile albe” române. Despre Bucovina se insinua că ar fi o veche provincie locuită „în majoritate de ucraineni”, cedată României în mod injust prin Tratatul de la Saint Germain. La întrunirile politice din Ucraina, Galiţia Occidentală şi RASS Moldovenească, agitatorii Partidului Comunist şi instructorii politici ai Armatei Roşii insistau asupra următoarelor teme: „România va fi obligată să retrocedeze atât Basarabia, cât şi Bucovina, care e locuită de ucraineni”; „România pregăteşte o agresiune armată contra Uniunii Sovietice, pe care Armata Roşie trebuie să o prevină cât mai curând”. Direcţia politică a Armatei Roşii obliga ofiţerii politici „să organizeze cu ostaşii roşii şi comandanţii inferiori informări politice şi discuţii pe temele: „Totdeauna şi pretutindeni să ne facem datoria faţă de Patrie”, „Să susţinem onoarea de ostaş al Armatei Roşii”, „Relaţiile dintre URSS şi România”, „Acţiunile provocatoare ale cercurilor guvernante ale României faţă de Uniunea Sovietică”, „Războaiele drepte şi nedrepte”, „Orice război purtat de statul muncitorilor şi al ţăranilor este un război drept, un război de eliberare” etc. Aşadar, dacă în articolul al Protocolului adiţional secret, semnat la 2 august 199 la Moscova, URSS, susţinută de Germania nazistă, „subliniază interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia”, acest „interes” urma să fie realizat cu forţa masivă a Armatei Roşii, bine echipată şi moral pregătită pentru cotropirea de pământuri străine. Pregătirea războiului împotriva României a fost urmată de ofensiva diplomatică a Moscovei. În condiţiile în care ostilităţile de pe Frontul de Vest intraseră în faza lor finală, prin capitularea la 22 iunie 1940 a Franţei şi imobilizarea trupelor engleze de pe continent, Guvernul Uniunii Sovietice, profitând de totala izolare internaţională a României, anunţa la 2 iunie partenerul său, Germania nazistă, că intenţionează să-şi satisfacă pretenţiile teritoriale faţă de România şi să obţină teritoriul Basarabiei şi
28

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Teroarea comunistă

al Bucovinei. V. Molotov l-a invitat pe ambasadorul german la Moscova, von Schulenburg, şi i-a relatat că „Uniunea Sovietică ar dori să soluţioneze chestiunea pe cale paşnică, dar România nu a răspuns” la declaraţia sovietică din 29 martie 1940. Guvernul sovietic „doreşte să înainteze României această chestiune foarte curând. Bucovina, ca regiune populată de ucraineni, se include, de asemenea, în soluţionarea problemei Basarabiei... Dacă România nu va merge la soluţionarea paşnică a problemei Basarabiei, Uniunea Sovietică o va soluţiona cu forţa militară. Uniunea Sovietică a aşteptat mult şi cu răbdare soluţionarea acestei probleme, acum însă nu se mai poate aştepta”. La atenţionarea lui Schulenburg că „renunţarea Sovietelor la Bucovina, care n-a aparţinut niciodată nici chiar Rusiei ţariste, va favoriza substanţial reglementarea paşnică”, Molotov l-a contrazis, spunând că „Bucovina constituie ultima parte ce-i mai lipseşte Ucrainei unite şi că, din această cauză, Guvernul sovietic acordă importanţă soluţionării acestei chestiuni concomitent cu cea a Basarabiei”. Ca urmare a poziţiei Berlinului faţă de problema Bucovinei, V. Molotov l-a convocat la 26 iunie pe Schulenburg şi i-a declarat că Guvernul sovietic „a hotărât să-şi limiteze pretenţiile sale la partea de nord a Bucovinei, cu oraşul Cernăuţi”. În consecinţă, Germania, prin ambasadorul ei la Moscova, a acceptat pretenţiile sovietice. Aşadar, către sfârşitul zilei de 26 iunie 1940, înţelegerea dintre URSS şi Germania nazistă privitoare la răpirea Basarabiei şi Bucovinei era încheiată. Urmau să intre în acţiune forţele şi mijloacele de realizare a planului de cotropire. Încheind pregătirile militare şi consultând Berlinul, Guvernul sovietic a prezentat Guvernului României două note ultimative, la 26 şi 27 iunie 1940. La 26 iunie, ora 22.00, V. M. Molotov l-a invitat la Kremlin pe ministrul român la Moscova, Gheorghe Davidescu, şi i-a remis nota ultimativă, prin care cerea României să cedeze Basarabia şi nordul Bucovinei, afirmând că România profitase de slăbiciunea militară a Rusiei, în 1918, acaparând o parte din teritoriul ei, Basarabia, „călcând astfel unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal de ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană”. În continuare, în notă se menţiona că „acum, când slăbiciunea militară a URSS e de domeniul trecutului... Uniunea Sovietică consideră necesar şi oportun ca, în interesul resta­ bilirii dreptăţii, să păşească, împreună cu România, la rezolvarea imediată a
29

chestiunii retrocedării Basarabiei Uniunii Sovietice... Guvernul sovietic conside­ ră că problema retrocedării Basarabiei este legată în mod organic de problema transmiterii către URSS a acelei părţi a Bucovinei a cărei populaţie este legată, în marea sa majoritate, de Ucraina Sovietică atât prin comunitatea sorţii istorice, cât şi prin comunitate de limbă şi componenţă naţională. Un astfel de act ar fi cu atât mai just, cu cât transmiterea părţii de nord a Bucovinei către URSS ar putea reprezenta, de fapt, numai într­o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi, pricinuite URSS şi populaţiei Basarabiei prin dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia. ...Guvernul URSS propune Guvernului Regal al României: Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia; Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei, cu frontiera potrivit hărţii anexate. ...Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul Guvernului Regal al României în decursul zilei de 27 iunie curent”. Ambasadorul Davidescu a încercat să contracareze declaraţiile din ultimatum, aducând argumente întemeiate, care însă au fost respinse de Molotov. Tactica Guvernului URSS era de a lansa un atac puternic fără a oferi României decât alternativa cedării sau războiului. Ultimatumul sovietic a luat prin surprindere Guvernul român. În condiţiile totalei izolări internaţionale şi în faţa pericolului declanşării unui război pe mai multe fronturi, Guvernul României s-a văzut silit să cedeze în fața presiunilor sovietice. În urma celor două şedinţe ale Consiliului de Coroană şi ale sfaturilor Aliaţilor din Înţelegerea Balcanică, România a decis, sub presiunea forţei, evacuarea Basarabiei şi nordului Bucovinei. A fost refuzat războiul pentru a nu pune în pericol existenţa Statului Român. În ziua de 28 iunie, la ora 14.00, trupele Frontului de Sud au trecut frontiera, conform variantei nr. 2. În ziua de iulie, la ora 14.00, la termenul indicat de Guvernul sovietic, noua graniţă sovieto-română a fost închisă. În cursul zilelor de şi 4 iulie, în marile garnizoane ale Basarabiei şi Bucovinei ocupate, au avut loc parade de triumf ale Armatei Roşii. Aşadar, ocuparea pământurilor strămoșești româneşti a fost posibilă datorită mai multor factori, determinanţi fiind: prevederile punctului al Protocolului adiţional secret la pactul Molotov-Ribbentrop; potenţialul militar sovietic ca mijloc de realizare a politicii expansioniste a Statului Sovietic; situaţia internaţională nefavorabilă României. 
0
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

În numai cinci zile, sub presiunea forței brute, România a cedat Uniunii Sovietice 50 762 kmp (Basarabia – 44 500 kmp şi nordul Bucovinei – cu 6 262 kmp), cu 4 021 086 ha teren agricol (20,59% din suprafaţa agricolă a ţării); 776 09 locuitori, dintre care 5,49% – români, 10,4% – ruşi, 15,0% – ruteni şi ucraineni, 7,27% – evrei, 4,9% – bulgari, ,1% – germani, 5,12% – alţii. Anexarea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei, nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa a constituit primul act al sfârtecării României în anul 1940. Trecerea acestor teritorii în componenţa URSS va genera consecinţe dramatice pentru întreg poporul român, îndeosebi pentru populaţia din teritoriile menţionate. Raptul Basarabiei este urmat de modificări radicale în toate sferele vieţii. Are loc instaurarea puterii absolute a partidului bolşevic; lichidarea proprietăţii private, însoţită de etatizarea economiei; utilizarea terorii, manifestată prin violenţă și teroare în masă, folosirea unui amplu mecanism de deznaţionalizare etc.

3. Dezmembrarea Basarabiei şi formarea RSSM
Una dintre consecinţele principale, generate de ocuparea teritoriului dintre Prut şi Nistru, l-a constituit dezmembrarea Basarabiei, prin legea din 2 august 1940 a Sovietului Suprem al URSS, efectuată de Moscova odată cu dezmembrarea Republicii Autonome Moldoveneşti, creată anterior tot de Moscova, la 12 octombrie 1924, în cadrul Ucrainei Sovietice. În procesul de pregătire şi proclamare a formării RSS Moldoveneşti se conturează câteva etape. Prima etapă durează de la iulie până la 10 iulie 1940, când statutul teritoriului Basarabiei urma să fie precizat. A doua etapă începe din 10 iulie, când gazeta „Pravda” publică propunerea făcută, chipurile, de Consiliul Comisarilor Poporului al RASSM şi Comitetul Regional Moldovenesc al PC(b) al Ucrainei privind „reunirea populaţiei moldoveneşti a Basarabiei cu populaţia moldovenească a Republicii Autonome Moldoveneşti şi formarea RSS Moldoveneşti”. Gazeta „Pravda” relata că Consiliul Comisarilor Poporului al URSS şi CC al PC(b) din Uniunea Sovietică, la rândul lor, „au susţinut rugămintea organizaţiilor moldoveneşti” şi au hotărât să facă, în legătură cu aceasta, o propunere respectivă Sovietului Suprem al URSS. Din informaţia publicată de „Pravda”, avea să se afle că conducerea RASSM deja pleda
Teroarea comunistă 

1

pentru „reunirea populaţiei moldoveneşti” de pe ambele maluri ale Nistrului şi nu mai insista asupra necesităţii unirii Basarabiei cu Republica Autonomă Moldovenească, ca unităţi teritoriale, aşa cum preconizau sovieticii în anii 1924–1940. Noua formulă lăsa să se înţeleagă, destul de clar, că ideea oficializării încorporării Basarabiei în cadrul RASS Moldoveneşti şi, deci, a Ucrainei, era abandonată. Se trecuse la ideea „reunirii populaţiei moldoveneşti”. Iniţiativa creării republicii unionale moldoveneşti nu a aparținut populaţiei RASSM şi, cu atât mai puţin, populaţiei Basarabiei, deoarece nimeni, în realitate, nu s-a adresat conducerii sovietice în acest sens. Această nouă „operaţie” politică a fost pusă în scenă fără ştirea a chiar înseși „organizaţiilor” care au primit dispoziţia să se pronunţe în sensul „rugăminţii” referitoare la „reunirea poporului moldovenesc”, adică, fără ştirea autorităților RASSM şi, bineînţeles, fără ştirea populaţiei dintre Prut și Nistru. Conducătorii Republicii Autonome Moldoveneşti, stabiliţi de curând la Chişinău, ca şi cei ai Ucrainei, nu au întârziat să prezinte Moscovei propunerile lor privind formarea RSSM. Comitetul regional de partid, Consiliul Comisarilor Poporului şi Prezidiul Sovietului Suprem al RASSM rugau Moscova să stabilească teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti astfel încât la RSS Ucraineană să fie trecute, pe lângă nordul Bucovinei, raioanele Codâma,

Forţarea râului Nistru de către sovietici, 28 iunie 1940 M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Balta şi Pesciana din RASSM, şi judeţele Hotin, Cetatea Albă (Akkerman) şi plasa Chilia a judeţului Ismail din Basarabia. Pe de altă parte, conducerea de la Kiev a depus eforturi pentru a obţine ca cel puţin o parte din teritoriul Basarabiei să fie transmisă Ucrainei. Această parte a teritoriului dintre Prut şi Nistru urma s-o constituie judeţele Hotin, Cetatea Albă şi Ismail, adică părţile de nord şi de sud ale Basarabiei. În ceea ce priveşte teritoriul RASS Moldoveneşti, Kievul propunea trasarea graniţei astfel încât RSS Moldoveneşti să-i rămână doar şase din cele 14 raioane din stânga Nistrului. Prin urmare, 6 judeţe din Basarabia şi 6 raioane din RASSM – aceasta a fost formula ucraineană. Examinând propunerile conducerii RASSM şi a celei a Ucrainei Sovietice cu privire la stabilirea graniţei dintre RSSU şi viitoarea RSSM, A. Gorkin, secretarul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, în informaţia adresată lui Gh. Malenkov, secretar al CC al PC(b) din Uniunea Sovietică, considera proiectul propus de conducerea RASS Moldoveneşti „mai acceptabil”. Până la urmă, orice argument în favoarea păstrării integrităţii Basarabiei şi a RASSM a fost respins. Mai mult decât atât, evoluţia evenimentelor ulterioare demonstrează că amputarea nordului şi sudului Basarabiei a fost efectuată ignorându-se argumentele. La 2 august 1940, Sovietul Suprem al URSS a adoptat legea „Cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti” în care se spunea: „Venind în întâmpinarea oamenilor muncii din Basarabia, a oamenilor muncii din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească privind reunirea populaţiei moldoveneşti din Basarabia cu populaţia moldovenească din RASS Moldovenească şi călăuzindu-se de principiul dezvoltării libere a naţionalităţilor, Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste hotărăşte: A forma Republica Sovietică Socialistă Moldovenească unională. În componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti unionale se includ oraşele Tiraspol şi Grigoriopol, raioanele Dubăsari, Camenca, Râbniţa, Slobozia şi Tiraspol ale Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, oraşul Chişinău şi judeţele Bălţi, Bender, Chişinău, Cahul, Orhei şi Soroca ale Basarabiei...” Aşadar, Republica Sovietică Moldovenească unională a fost formată în graniţele proiectate de Kiev, dintr-o parte mai mare a Basarabiei şi una mai mică a RASSM.
Teroarea comunistă 

2 

În ce măsură a fost legală hotărârea sesiunii a VII-a a Sovietului Suprem al URSS? Se ştie că la 2 august 1940, în timpul sesiunii, T. Constantinov, preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al RASSM, a declarat că în Republica Unională Moldovenească nu trebuiau incluse „judeţele Basarabiei precum Hotin, Akkerman şi Ismail”, cât şi unele raioane ale RASS Moldoveneşti cu populaţie preponderent ucraineană. Este demonstrat că lui T. Constantinov i s-a indicat să facă această declaraţie de „înţelegere cu Ucraina”, privind graniţele RSSM, şi s-a procedat astfel fără ştirea Comitetului regional de partid al RASSM. Prin urmare, declaraţia lui T. Constantinov nu poate fi considerată drept expresie a voinţei populaţiei moldoveneşti din Basarabia și nici din RASSM. Pe de altă parte, conform Constituţiei RASS Moldoveneşti, teritoriul ei nu putea fi modificat fără consimţământul acesteia. Cum însă un referendum oficial organizat nu a avut loc sau nu exista o hotărâre prealabilă a Sovietului Suprem al republicii în acest sens, dezmembrarea ei teritorială a fost ilegală. Consiliul Comisarilor Poporului al RASSM nu era organul reprezentativ al Basarabiei, pentru ca preşedintele lui să poată lua cuvântul în numele populaţiei din Basarabia, iar persoanele care plecase la Moscova, în calitate de „delegaţie a Basarabiei şi a Bucovinei de Nord”, nu erau reprezentanţi aleşi, ci nişte oameni selectați în pripă, fără împuterniciri să decidă soarta Basarabiei şi a RASSM. Rolul „aleşilor Basarabiei şi Bucovinei de Nord” a fost de „a saluta Sovietul Suprem”.

Hotarul de la Prut, 1940 M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Aşadar, atât dezmembrarea RASS Moldoveneşti, cât şi a Basarabiei, la 2 august 1940, a fost un act ilegal; a fost, de fapt, un dictat al Moscovei în baza propunerilor făcute de conducerea RSS Ucrainene. De ce s-a procedat tocmai aşa? Care au fost cauzele care au determinat Kremlinul să dicteze această delimitare teritorial-administrativă şi nu alta? Doar au fost propuse mai multe variante. În primul rând, păstrarea integrităţii Basarabiei devenise nefavorabilă pentru Kremlin. Moscova a considerat oportun să dezmembreze această regiune, aproape similar împărţirii ei de către turci, în aşa-numitele raiale, în perioada suzeranităţii triseculare asupra principatelor române. La fel ca în timpul supremaţiei turceşti, judeţul nordic, Hotin, şi cele sudice, Cetatea Albă şi Ismail, au fost rupte de restul Basarabiei. Probabil că diplomaţia sovietică a hotărât că în acest fel va fi mai uşor ca Rusia să păstreze (sau să încerce să reţină în componenţa sa) importantele raioane strategice ale Basarabiei, inclusiv ieşirea la gurile Dunării, chiar şi în cazul în care, eventual, sovieticii vor fi siliţi, din cine ştie ce motive sau considerente, să accepte unele cedări teritoriale în această zonă. În acest context, trebuie reliefat faptul că prin amputarea judeţelor de sud ale Basarabiei şi încorporarea lor în componenţa Ucrainei, RSS Moldovenească a fost lipsită de ieşire la Dunăre şi la limanul fluviului Nistru, adică a fost înlăturată de la Marea Neagră. Dovadă în acest sens serveşte „argumentul” lui M. Greciuha, preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Ucrainene, privind graniţa RSSM: „Dunărea – marea arteră fluvială, rezistentă la îngheţ – este unită cu Marea Neagră şi poate fi utilizată, în mod eficient de flota fluvială şi maritimă pe teritoriul RSS Ucrainene şi nu are rost a împărţi Dunărea în sfere de influenţă atât din punct de vedere economic, cât şi strategic”. Astăzi Republica Moldova resimte consecinţele trunchierii sudului Basarabiei. Aşadar, formarea RSS Moldoveneşti, prin dezmembrarea teritorială a RASSM şi, mai ales, a Basarabiei, a fost dictată la Moscova în mod ilegal şi luându-se în calcul considerații strategice. Aceasta constituia încă o faţetă a regimului totalitar bolşevic care îşi extindea teritoriile spre vest. În felul acesta, organele de resort ale URSS luau măsuri ca generaţiile ulterioare să se convingă de faptul că dacă nu toată Basarabia, precum a fost declarat în ultimatumul Guvernului Uniunii Sovietice adresat Guvernului României la 26 iunie 1940, cel puţin teritoriile a trei foste judeţe ale provinciei dintre Prut şi Nistru ar fi fost populate „în majoritate” de ucraineni.
Teroarea comunistă 

4 

5

4. Colectivizarea
Regimul totalitar bolşevic a înfăptuit schimbări radicale în mediul rural. Ţăranii, conform doctrinei bolşevice şi practicii sovietice, urmau să fie încadraţi în colectivele agricole de producţie – colhozuri, considerate „unica cale dreaptă a socialismului pentru ţăranii muncitori”. Pentru Partidul Comunist (bolșevic) al Moldovei, colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti individuale în raioanele dintre Nistru şi Prut nu constituia o problemă dificilă. Aici veniseră „specialişti” înarmaţi cu „teoria bolşevică a transformării socialiste a agriculturii” şi, înzestraţi cu experienţa colectivizării în URSS. În conformitate cu teoria bolşevică şi practica organizării colhozurilor în URSS, în primul rând trebuiau să fie organizate SMT-uri (staţii de maşini şi tractoare) – puncte de reper ale statului în procesul de etatizare a agriculturii. La mijlocul lunii iunie 1941, în cele 6 judeţe ale RSS Moldoveneşti funcţionau 78 de SMT-uri. Prin intermediul staţiilor de maşini şi tractoare statul a concentrat în mâinile sale principalele mijloace de producţie la sate, obligând colhozurile şi gospodăriile ţărăneşti să încheie contracte de muncă în condiţii neavantajoase. Pentru lucrările agricole efectuate de SMT-uri, colhozurile se vor achita în natură, conform normelor prestabilite. În felul acesta, statul va extrage din colhozuri şi din gospodăriile ţărăneşti cantităţi enorme de produse agricole. Următorul pas a fost crearea colhozurilor. Cursul oficial a fost declanşat la începutul anului 1941. La data de 19 iunie 1941 în cele 6 judeţe erau organizate 120 de colhozuri care încadrau 16 244 de gospodării. Declanşarea războiului a întrerupt construcţia colhoznică. După război, conducerea bolşevică a RSS Moldoveneşti nu se grăbea să restabilească colhozurile ce existaseră în 1941 în Basarabia, nici să organizeze altele noi. De ce s-a procedat aşa? Motivele au fost mai multe. Înainte de toate însă, vom menţiona că în condiţiile dificile în care se găsea satul moldovenesc după război, reprezentanţilor regimului sovietic le era mult mai convenabil să stoarcă tot ce era posibil din gospodăria ţărănească individuală, decât să asigure activitatea colhozurilor. Ţăranii individuali erau obligaţi să livreze statului mari cantităţi de produse agroalimentare şi să plătească impozitul agricol, independent 
6
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

de productivitatea culturilor în anul respectiv. Pentru neachitarea cotelor obligatorii către stat, ţăranul era dus la judecată, condamnat la închisoare, iar averea sa confiscată. Conducătorii de colhozuri însă nu erau traşi la răspundere pentru neîndeplinirea planului de producţie. Aşa că, deocamdată, statului îi era mai convenabil să păstreze gospodăriile individuale ţărăneşti, decât să se ocupe de restabilirea ori de crearea noilor colhozuri. Pe de altă parte, constatăm şi hotărârea multor ţărani de a intra în colhoz, văzând în aceasta un mijloc de obţinere a unei mici cantităţi de produse alimentare care să-i salveze de la moarte. Existau şi motive pentru care unii ţărani, văzându-se în dilema: a se achita cu statul, lucru imposibil în cadrul obligaţiilor exagerate impuse de stat, ori a fi trimişi la puşcărie, să se dezică de tradiţia de veacuri şi să intre în colhoz. Totuşi, regimul totalitar bolşevic nu putea tolera mult timp gospodăria ţărănească individuală. Pentru conducerea de partid şi sovietică a RSSM, viitorul gospodăriilor ţărăneşti individuale era clar – acestea urmând să dispară. Aceasta s-a conturat odată cu încheierea perioadei tragice de foamete. În primăvara anului 1947 era limpede că gospodăriile individuale ţărăneşti vor obţine o recoltă bună. De aceea la Plenara a XII-a a CC al PC(b)M, mulţi au vorbit despre necesitatea accelerării colectivizării agriculturii. Totuşi, V. Ivanov, preşedintele Biroului CC al PC(b) din toată Uniunea pentru RSS Moldovenească, afirma, la aceeaşi plenară, că nu puteau fi organizate colhozurile fără baza tehnico-materială necesară. La 27–29 august 1947 a avut loc Plenara a XIII-a a CC al PC(b)M. Gh. Rudi, preşedinte al Consiliului de Miniştri, care a Predarea cerealelor la stat („postavka”), 1947
Teroarea comunistă 

7

prezentat raportul, a lansat o sarcină radicală, deosebită de cea pusă de Comitetul Central doar cu trei luni în urmă la plenara precedentă. Acum colectivizarea devenise deja „sarcina arzătoare” a structurilor de partid şi sovietice în domeniul agriculturii. În legătură cu aceasta, remarcăm faptul că în vara anului 1947 nu existau şi nici nu puteau fi premise economice, sociale, tehnico-materiale, şi, cu atât mai puţin, psihologice, pentru trecerea ţăranilor la formele colective de producţie. Rezultă că motivul şi cauza trecerii la colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti erau altele. Motivul adevărat era următorul: în condiţiile recoltei bune, problema extragerii unei cantităţi cât mai mari de produse agroalimentare din gospodăriile ţărăneşti putea fi soluţionată doar în cadrul colhozurilor. Problema este că, după achitarea obligaţiilor de livrare la stat, ţăranului individual, în condiţiile unei recolte bune, îi mai rămâneau produse pe care statul nu le putea lua, pur şi simplu. În condiţiile colhozului însă, statul putea lua tot. Colectivizarea în Basarabia era dirijată de Biroul CC al PC(b) din toată Uniunea pentru RSS Moldovenească. La 20 septembrie 1948, Moscova a obligat CC al PC(b)M, Guvernul RSS Moldoveneşti, Ministerul pentru Agricultură şi toate structurile raionale să consolideze colhozurile existente şi să organizeze, între Nistru şi Prut, colhozuri noi. La 5–6 februarie 1949 a avut loc Congresul al II-lea al PC(b) din Moldova. N. Coval, secretarul Comitetului Central, în raportul prezentat congresului, a subliniat că „organizaţia de partid a Moldovei urmează să soluţioneze cea mai importantă şi complicată sarcină – asigurarea trecerii tuturor gospodăriilor ţărăneşti individuale răzleţite pe calea gospodăriei mari socialiste, pe calea colhozurilor”. La 1 februarie, în raioanele dintre Prut şi Nistru erau 678 de colhozuri care reuneau circa 102 mii de familii ţărăneşti, ceea ce constituia 22 la sută din totalul gospodăriilor ţărăneşti. În următoarele 6 luni, numărul colhozurilor va creşte simţitor. În scrisoarea din 17 martie 1949, adresată lui I. Stalin, N. Coval şi Gh. Rudi îl asigurau pe Stalin că „în anul curent există posibilitatea să fie unite în colhozuri încă 70–80 mii de gospodării. În raioanele de vest vor fi colectivizate mai mult de 40% din totalul gospodăriilor ţărăneşti şi socializate peste 800 mii de hectare de suprafaţă arabilă”. Problema este că în luna martie 1949, condu8
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

cătorii de la Chişinău încă nu cunoşteau adevăratele ritmuri de colectivizare, planificate de Moscova pentru RSSM. În aceeaşi zi, V. Ivanov şi N. Coval, într-o scrisoare, adresată de asemenea lui Stalin, rugau CC al PC(b) din toată Uniunea „să permită deportarea din republică a 9 091 de persoane: chiaburi, activişti ai partidelor profasciste etc. „Rugămintea” va fi satisfăcută la 6 aprilie, ceea ce revendica un cu totul alt ritm de colectivizare. Prin urmare, la Moscova se hotăra când şi cum va fi efectuată colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti individuale. La data de 1 mai, în spaţiul dintre Prut şi Nistru din RSSM erau deja 925 de colhozuri, reunind 140 154 de gospodării ţărăneşti sau 0 la sută din numărul lor total. În două luni, din primăvara anului 1949, numărul colhozurilor a crescut cu 8 la sută. Aceasta însă constituia preludiul colectivizării forţate totale a gospodăriilor ţărăneşti. La Kremlin şi, respectiv, la Chişinău se pregătea ofensiva decisivă a socialismului asupra satului dintre Prut şi Nistru. Deportarea unui număr foarte mare de familii ţărăneşti, incluse în listele „chiabureşti”, trebuia să accelereze intrarea masivă a ţăranilor în colhoz. Operaţiunea de ridicare a ţăranilor din RSS Moldovenească, codificată sub denumirea „Iug” („Sud”), a fost efectuată în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Efectul a fost cel aşteptat. În două luni, iulie şi august 1949, numărul gospodăriilor colectivizate creşte de 2,2 ori, de la 2,2 la 72, la sută. Evident că ţăranii, intrând în colhoz, nu au fost atraşi de superioritatea acestuia în raport cu gospodăria individuală, ci au fost siliţi să facă acest pas sub presiunea regimului totalitar bolşevic. La sfârşitul anului 1950, în raioanele dintre Nistru şi Prut erau colectivizate 4 92 de gospodării sau 97,0%. Colectivizarea era considerată încheiată.

5. Exterminări şi deportări în masă (1941, 1949, 1951)
Odată cu desfăşurarea operaţiunii militare de ocupare a Basarabiei şi Bucovinei au debutat arestările şi deportările în masă. Între 28 iunie şi 4 iulie 1940, în judeţele Cernăuţi, Bălţi, Chişinău şi Cetatea Albă au fost arestaţi 1 122 de oameni. Aceştia erau „foştii poliţişti, agenţi ai Siguranţei şi ofiţeri ai Armatei Române”. La 9 iulie 1940, V. Molotov, preşedintele Guvernului sovietic, semnează hotărârea „Cu privire la activitatea tribunalelor militare pe teritoriul Basarabiei şi al Bucovinei de Nord”, prin care aceste structuri erau
Teroarea comunistă 

9

autorizate cu examinarea dosarelor vizând „crimele contrarevoluţionare şi banditismul” locuitorilor din aceste teritorii. Toţi cei acuzaţi de „activitate contrarevoluţionară” urmau să fie reprimaţi conform Codului penal al RSS Ucrainene, art. 58 (1–18). Drept urmare, la finele anului 1940, în închisorile Basarabiei, subordonate NKVD-ului, se aflau 2 624 de persoane, pentru ca spre vara anului 1941 numărul deţinuţilor politici să ajungă la 951. La 10 iulie 1940, L. Beria, comisarul afacerilor interne al Uniunii Sovietice, cere, în memoriul adresat lui V. Molotov, aprobarea în vederea formării în cadrul trupelor NKVD-ului, desfăşurate în Basarabia şi nordul Bucovinei, a încă unui regiment şi a unui batalion cu un efectiv de 1 910 persoane. La 7 mai 1941 este numit primul împuternicit al Moscovei în RSSM – S. Goglidze. Acesta desfăşoară o activitate intensă în vederea identificării „duşmanilor regimului sovietic”, întocmirii listelor acestora şi deportării lor. În informaţia expediată pe 1 mai 1941 către CC al PC(b) din toată Uniunea, personal lui Stalin, împuternicitul Moscovei informa conducerea de la Kremlin că a dispus arestarea persoanelor „ce desfăşuraseră o activitate contrarevoluţionară”, iar „restul elementelor contrarevoluţionare” urma a fi luat în evidenţă prin intermediul agenţilor secreţi. S. Goglidze îl ruga pe I. V. Stalin să autorizeze Comisariatul Securităţii Statului în vederea „deportării în alte regiuni ale URSS a 5 000 de persoane – elemente contrarevoluţionare – împreună cu familiile lor”. Către finele lunii mai 1941, Comisariatul Securităţii Statului avea pregătite dosarele necesare pentru arestarea şi deportarea categoriilor numite. Moscova a reacţionat în mod operativ, autorizând fărădelegile ce luau amploare în Basarabia. În noaptea de 12 spre 1 iunie 1941 a fost efectuată o operaţiune specială sub egida NKVD-ului, în urma căreia în toată Basarabia şi nordul Bucovinei au fost arestate 5 479 de persoane, „membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi alte elemente antisovietice”, 24 60 de persoane fiind deportate. Din cele 6 judeţe basarabene, rămase în RSS Moldovenească, au fost arestate 4 517 persoane şi deportate 1 885 de persoane. Fărădelegile din vara anului 1941 au fost comise în baza „Regulamentului cu privire la modul de aplicare a deportării faţă de unele categorii de criminali”. Luând în considerare că cele 1 885 de persoane deportate din RSS Moldovenească (fără capii familiilor) erau copii, femei şi bătrâni, – iată cine au fost „criminalii” şi „elementele ostile” identificate de regimul bolşevic.
40
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

La 15 noiembrie 1941, persoanele surghiunite din RSS Moldovenească fuseseră repartizate astfel: în RSS Kazahă – 9 954 de persoane; în RASS Komi – 52; în regiunea Krasnoiarsk – 470; în regiunea Omsk – 6 085 şi în regiunea Novosibirsk – 5 787 de persoane. Toţi cei deportați erau acuzaţi de către „troika” NKVD-ului şi deportaţi pe termene de 20 de ani. În regiunea Novosibirsk, din 5 787 de persoane deportate 2 52 erau femei şi 1 958 – copii. Comportarea agresivă a ocupantului sovietic în Basarabia era determinată şi de faptul că populaţia locală era reprezentată, în majoritatea absolută, de ţărani. Gospodăriile ţărăneşti individuale urmau a fi colectivizate. Cum, în convingerea bolşevicilor, o parte considerabilă a ţărănimii ar fi manifestat, în orice circumstanţe, rezistenţă faţă de colectivizare, organizarea colhozurilor urma a fi însoţită, inevitabil, de anihilarea acestor ţărani. Indicaţii şi chemări insistente la represiuni împotriva „duşmanilor orânduirii colhoznice” din Basarabia se făceau auzite, de la diferite tribune, cu mult înainte de organizarea colhozurilor. Sarcina strategică privind reprimarea duşmanilor artelului agricol a fost pusă de P. Borodin, secretar al CC al PC(b) din RSS Moldovenească. „Aceşti duşmani, afirma el în 2 ianuarie 1941, pătrunzând în colhozuri îşi vor continua activitatea de subminare a orânduirii colhoznice, pe care noi o vom crea.

Gulag, lagărul din Pevek, Siberia Teroarea comunistă

41

Trebuie să ducem o luptă necruţătoare şi să stârpim din rădăcină toate canaliile rămase de la români. Dar trebuie să spunem că unor tovarăşi nu li se ridică mâna ca, în chip bolşevic, să-i alunge de acolo. Iată o sarcină importantă care stă în faţa noastră”. Or, la începutul anului 1941, în condiţii în care doar se proiecta organizarea colhozurilor, a fost trasată sarcina „stârpirii chiaburilor şi a altor elemente ostile”. Acţiunea avea loc în lipsa oricărui document oficial ce ar fi expus criteriile de apreciere a unor gospodării ţărăneşti ca fiind chiabureşti. Un atare document nu exista. Exista însă concepţia stalinistă şi practica bolşevică de organizare a colhozurilor în URSS. Cu acea concepţie şi practică erau „înarmaţi” cei porniţi să reorganizeze „pe cale socialistă” satul basarabean. S. Goglidze dădea următoarea indicaţie: „În niciun caz să nu fie subapreciată rezistenţa de clasă a elementelor chiabureşti şi a acoliţilor chiaburilor. Chiaburii şi acoliţii lor sabotează prăşitul şi vor desfăşura o activitate intensă pe parcursul campaniei de recoltare şi colectare”. Odată cu noţiunea de „chiabur” a fost lansată, în mod oficial, o alta, de „acoliţi ai chiaburilor” („podkulacinik”), lipsită de conţinut social, dar prin care se urmărea să se includă printre adversarii prezumtivi ai „noii puteri” un număr cât mai mare de ţărani. După reanexarea Basarabiei, în 1944, aici revin toate structurile regimului totalitar bolşevic. Mai mult, în luna mai 1945 este instituit „Biroul Comitetului Central al PC(b) din toată Uniunea pentru Moldova”, preşedinte fiind numit F. Butov. Delegat în Basarabia cu împuterniciri extraordinare, F. Butov ordonă NKVD-ului să identifice „elementele chiabureşti cu stare de spirit antisovietic”. Agenţii serviciului de securitate au întocmit listele „chiaburilor, trădătorilor şi complicilor ocupanţilor” pentru toate raioanele din RSS Moldovenească. La 14 septembrie 1945, listele, confirmate prin semnătura comisarului securităţii republicii, I. L. Mordoveţ, au fost remise lui F. Butov, care, în baza acestora, întocmeşte memoriul privind „limitarea economică a ţăranilor chiaburi care au contribuit la consolidarea regimului de ocupaţie în Basarabia”, expediindu-l, la 1 noiembrie, lui Gh. Malenkov, secretar al CC al PC(b) din toată Uniunea. F. Butov îl informa pe Gh. Malenkov că în 40 de raioane ale RSSM, NKVDul efectuase o evidenţiere selectivă a gospodăriilor chiabureşti „care susţinuseră regimul de ocupaţie şi care constituiau unul din pilonii acelui regim”. Butov considera că în fiecare sat erau câte 4–5 asemenea gospodării, iar în Basarabia, în 1945, ar fi fost în total 5 500–6 000 de gospodării chiabureşti.
42
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Lagăr de corecţie prin muncă

Pe durata anilor 1946–1947, adică în timpul foametei, provocată de politica sovietică, violenţa puterii bolşevice se manifesta, mai ales, în legătură cu rechiziţionarea produselor agroalimentare din gospodăriile ţărăneşti. Ţăranii erau terorizaţi, cerându-li-se predarea unor cote exagerate de cereale la stat. În 1946 au fost traşi la răspundere penală 15 500 de persoane; în 1947 – 21 707, iar în prima jumătate a anului 1948 – 6 90 persoane. Din numărul total al celor arestaţi, mulţi erau declarați „chiaburi”. În acelaşi timp, pe parcursul a doi ani şi jumătate fuseseră arestaţi şi deportaţi, în partea asiatică a URSS, 757 de foşti poliţişti, jandarmi, „vlasovişti” şi alte „elemente ostile”. După depăşirea consecinţelor foametei, teroarea declanşată de statul totalitar împotriva populaţiei pașnice viza colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti. „Rămăşiţele elementelor româno-moldoveneşti, burghezo-naţionaliste, chiabureşti, banditeşti şi ale speculanţilor, scria în octombrie 1948 F. Tutuşkin, ministrul afacerilor interne al RSS Moldoveneşti, lui S. Kruglov, ministrul afacerilor interne al URSS, care s-au adăpostit pe teritoriul Moldovei după alungarea ocupanţilor fascişti germani, s-au împotrivit măsurilor luate de partid şi de guvern în vederea restabilirii şi dezvoltării economiei naţionale, mai ales a transformărilor socialiste în agricultură”. Rezulta că insuccesele socialismului în raioanele dintre Prut şi Nistru ar fi fost cauzate de gradul sporit de împotrivire a „elementelor ostile” şi, prin urmare, în măsura în care urmau să fie lichidaţi „duşmanii” avea să avanseze şi edificarea noii societăţi.
Teroarea comunistă

4

În a doua jumătate a anului 1948, F. Tutuşkin solicita lui S. Kruglov să pună în faţa Guvernului URSS problema deportării din RSS Moldovenească „în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice” a 15 mii de „familii chiabureşti”. Conform unor informaţii deţinute de Ministerul Securităţii Statului al RSSM, urmau a fi deportate 40 505 persoane, ceea ce constituia 2,19% din întreaga populaţie a RSS Moldoveneşti. Ce reprezenta gospodăria chiaburească în RSS Moldovenească după război? Care era potenţialul ei? Gospodăriile calificate drept chiabureşti erau, sub aspect economic, destul de slabe. Conform datelor Ministerului pentru Finanţe al RSSM, o gospodărie „chiaburească”, în 1947, deţinea în medie 5,67 ha de teren arabil, 0,09 ha de li-

Siberia de gheaţă

vezi şi arbuşti, 0,05 ha de vie soiuri europene, 0,28 ha de vie soiuri hibride, 0,2 ha de fâneţe, 0,40 cai, 0,24 boi, 0,7 vaci, ,91 oi, 0,14 porci, 0,50 stupi. Venitul mediu anual al unei astfel de gospodării constituia 5 187 de ruble, impozitul agricol fiind de 55 de ruble. În 1948, situaţia rămânea aceeaşi. Remarcăm în acest context că, la 1 septembrie 1940, CC al PC(b) din toată Uniunea şi Guvernul central stabilea următoarele norme maxime de folosire a pământului de către o gospodărie în Basarabia şi Bucovina de Nord, iar la 12 octombrie al aceluiași an – norma maximă de livezi şi vii pentru o gospodărie ţărănească. Acestea erau: 20 ha de teren arabil pentru gospodăriile ţărăneşti din judeţele Cahul şi Bender şi 10 ha pentru cele din judeţele Chişinău, Orhei, Bălţi şi Soroca. Cotele maxime de vii şi livezi nu puteau depăşi 2 ha. Aceleaşi suprafeţe au fost confirmate şi după război. Aşadar, sub aspect economic, gospodăria „chiaburească” medie, evidenţiată în 1947, era mult mai slabă decât permiteau legile în vigoare ale statului sovietic. „Pericolul politic” ce-l reprezintă „chiaburul” în Basarabia era inventat, deoarece i se incriminau „forme ale luptei de clasă” gen: teroare, diversiuni, agitaţie antisovietică etc. Pe lângă eticheta de „duşman de clasă”, ţăranul basarabean, inclus în listele chiaburilor, mai purta şi pecetea de „naţionalist”, care îi agrava şi mai mult situaţia. „Una din particularităţile chiaburimii basarabene, afirma I. Mordoveţ, o constituie apartenenţa ei la diverse partide politice burghezo-naţionaliste care au existat în România. Cu ajutorul acestor partide şi al diferitor organizaţii fasciste, cercurile conducătoare româneşti au educat chiaburimea basarabeană în spiritul naţionalismului româno-burghez”. Eticheta de „naţionalist român” era dublată de cea de „duşman al Uniunii Sovietice”. Listele fiind întocmite, urma să fie obţinut avizul Moscovei. La 17 martie 1949, V. Ivanov, preşedintele Biroului CC al PC(b) din toată Uniunea pentru RSSM, N. Coval, secretarul CC al PC(b) M şi G. Rudi, preşedintele Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti, fac un demers către I. Stalin, solicitând permisiunea CC al PC(b) din toată Uniunea în vederea deportării din RSS Moldovenească a chiaburilor, complicilor ocupanţilor şi a activiştilor partidelor profasciste, în număr de 9 092 de persoane. Ei solicitau deportarea „elementelor chiabureşti naţionaliste” şi indicaţiile de rigoare în vederea realizării acestei măsuri. Doar de două săptămâni a avut nevoie Kremlinul pentru a decide soarta ţăranilor basarabeni. La 6 aprilie 1949, Biroul Politic al CC al PC(b) din toată
Teroarea comunistă

44

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

45

Uniunea adoptă hotărârea „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldoveneşti a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele de poliţie germane şi româneşti, a membrilor partidelor şi organizaţiilor profasciste, a gardiştilor albi, membrilor sectelor ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”. Hotărârea prevedea „deportarea pe veci, fără dreptul de întoarcere pe locurile natale”, a 11 280 de familii sau 40 850 de persoane, în regiunile: Aktiubinsk, Kazahstanul de Sud şi Djambul ale RSS Kazahă, în ţinutul Altai, regiunile Kurgan, Tiumen şi Tomsk ale RSFSR. În cazul evadării din locurile de surghiun, vinovaţii urmau a fi trimişi la ocnă pe un termen de 20 de ani. Ridicarea şi deportarea „chiaburilor”, a foştilor moşieri, marilor comercianţi şi a familiilor acestora urma să fie efectuată potrivit listelor confirmate de Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti, iar a celorlalte categorii – în baza hotărârii unui „consiliu special” („Osoboe soveşceanie”), instituit de Ministerul Securităţii de Stat al URSS. A fost fixat şi termenul desfăşurării operaţiunii: începutul – la 6 iulie 1949, ora 2.00, urmând a se încheia la 7 iulie, ora 20.00 Pe 28 iunie 1949, exact după nouă ani de la începutul invadării pământurilor româneşti de la est de Prut de trupele URSS, Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti a confirmat listele prezentate de comitetele executive orăşeneşti şi raionale ale „sovietelor de deputaţi”, ce cuprindeau un număr de 11 42 de familii. De reţinut că soluţionarea tuturor problemelor legate de ridicarea şi deportarea celor incluşi pe liste a fost efectuată de Ministerul Securităţii de Stat al RSS Moldoveneşti, în frunte cu I. Mordoveţ. În noaptea de 5 spre 6 iulie a fost declanşată operaţiunea de ridicare şi deportare a basarabenilor, purtând denumirea cifrată „Iug” („Sud”). Rezultatul operaţiei a fost deportarea a 5 786 de persoane, dintre care 9 864 de bărbaţi, 14 0 de femei şi 11 889 de copii. Baza legislativă a ridicării şi deportării din vara anului 1949 s-a pretins a fi decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 8 martie 1941 „Despre obţinerea cetăţeniei sovietice de către locuitorii din Bucovina şi restabilirea cetăţeniei sovietice pentru locuitorii din Basarabia”, conform căruia românii de la est de Prut, fiind declaraţi cetăţeni sovietici, ar fi colaborat în anii războiului cu administraţia românească şi astfel „trădaseră patria sovietică”.
46
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Urmările exterminărilor şi ale deportărilor în masă ale basarabenilor

Nu vom insista asupra acestor afirmaţii aberante. Vom arăta doar că românii din Bucovina nicicând nu au solicitat cetăţenia sovietică pentru ca s-o obţină în 1941, iar românii basarabeni nu o avuseră vreodată ca să o „restabilească”. Pe de altă parte, la 4 septembrie 1941, după eliberarea teritoriilor româneşti, a fost promulgat şi decretul-lege privind reglementarea cetăţeniei locuitorilor din Basarabia şi nordul Bucovinei. În virtutea acestei legi, după eliberare și reîntregirea teritoriului național al României, românii basarabeni erau numiţi primari, ajutoare de primari, notari, în alte funcţii ale administraţiei locale. Pentru toate acestea, după reocuparea Basarabiei de către URSS, ei urmau să fie arestaţi şi exilaţi, în conformitate cu articolul 58 (1–18) al Codului penal, capitolul „Crime contrarevoluţionare”, adică „trădare de patrie, spionaj, acte teroriste, diversiuni...” Operaţiunea „Iug”, prin formele de efectuare, numărul de deportaţi şi, mai ales, consecinţele ei, a constituit apogeul terorii în masă între Prut şi Nistru. Ulterior, regimul totalitar comunist avea să-şi concentreze eforturile asupra altor categorii de basarabeni. În paralel cu pregătirile pentru distrugerea gospodăriilor ţărăneşti se desfăşurau acţiuni preventive pentru o deportare amplă în baza principiului confesional.
Teroarea comunistă

47

KGB-ul din RSSM, urmărind să contribuie la reducerea substanţială a numărului credincioşilor, în perioada aprilie 1944–mai 1946, lichidase 17 organizaţii şi grupuri religioase, arestând 71 de persoane. Agenţii securităţii afirmau cum că clericii şi sectanţii „convoacă adunări cu caracter antisovietic, răspândesc zvonuri antisovietice, contracarează măsurile puterii sovietice la sat, educă tineretul în spirit antisovietic”. Cea mai gravă crimă, aşa cum afirmau şefii Ministerului Securităţii din RSSM, era „tendinţa clericilor de a organiza o muncă duşmănoasă în scopul menţinerii prin intermediul bisericii a influenţei româneşti asupra populaţiei religioase şi educării unei atitudini negative faţă de orânduirea sovietică”. La 15 februarie 1951, V. Abakumov, ministrul securităţii statului al URSS (MGB), într-un memoriu adresat lui I. V. Stalin, consideră necesară deportarea din RSS Moldovenească a 1 675 de persoane (670 de familii), membri ai sectei „Martorii lui Iehova”. Opinia acestuia era susţinută şi de secretarul CC al PC(b) din Moldova, L. I. Brejnev. La martie, Consiliul de Miniştri al URSS adoptă hotărârea, iar la 5 martie 1951, Ministerul Securităţii Statului al Uniunii Sovietice emite ordinul nr. 0019 privind deportarea din RSS Moldovenească a 700 de familii, membri ai confesiunii „Martorii lui Iehova”, cu un număr total de 2 480 de persoane. Familiile arestate urmau a fi strămutate în regiunile Tomsk şi Irkutsk, pe veci. Către data de 1 martie, listele cu familiile ce urmau a fi deportate din raioanele Lipcani, Edineţ, Brătuşeni, Briceni, Râşcani, Sângerei şi Târnova erau întocmite. În aceeaşi zi, din centru sosesc în RSSM 16 grupuri de militari din trupele de securitate, conduse de ofiţeri superiori, cu un efectiv de 10–25 persoane fiecare. La 1 aprilie 1951, ora 4 dimineaţa, începe operaţiunea cu denumirea cifrată „Sever” („Nord”), care se încheie la orele 20.00. Rezultatul operaţiunii „Sever” a fost arestarea şi deportarea în Siberia a 72 de familii cu un număr total de 2 617 persoane, dintre care 808 bărbaţi, 967 de femei şi 842 de copii. La 1 şi 14 aprilie 1951, cele două eşaloane cu deportaţi din Basarabia au ajuns în Siberia. F. Tutuşkin, ministrul afacerilor interne al RSS Moldoveneşti, îşi informa cu acest prilej superiorii de la Moscova că „escorta a fost vigilentă şi, în consecinţă, nu a evadat din trenuri nimeni”. Consecinţele terorii se resimt şi astăzi, când multe persoane, fiind pe atunci copii, acum, la apusul vieţii, mai aşteaptă să fie reabilitate, să li se întoarcă măcar o parte din averea confiscată, să primească o pensie pentru munca prestată în favoarea imperiului sovietic de-a lungul deceniilor de exil antiuman.
48
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică Teroarea comunistă

Imperiul Gulag

49

6. Foametea organizată din anii 1946–1947
Foametea din anii 1946–1947 a constituit unul dintre cele mai secrete episoade din istoria RSS Moldoveneşti. Toate informaţiile privind dimensiunile acestei calamităţi sociale au fost clasificate. După război, agricultura RSS Moldoveneşti era reprezentată de colhozurile şi sovhozurile de pe malul stâng al Nistrului şi gospodăriile ţărăneşti individuale din cele şase judeţe ale Basarabiei. Acestea din urmă erau principalii furnizori de cereale la stat. Odată cu intrarea trupelor sovietice pe teritoriul românesc, în primăvara anului 1944, în baza legilor adoptate în 1940, gospodăriile ţărăneşti individuale au fost impuse la predări obligatorii ale produselor agricole la stat. În anul următor, la 9 aprilie 1945, Consiliul Comisarilor Poporului şi Comitetul Central al Partidului Comunist (bolşevic) din Moldova au adoptat două hotărâri speciale privind predarea obligatorie la stat a cotelor de cereale, floarea-soarelui, cartofi, soia şi fân, dar şi de carne, ouă, lapte, brânză şi lână, de către gospodăriile ţărăneşti individuale din cele şase judeţe ale RSSM. Conform cotelor prestabilite, o gospodărie ţărănească din judeţul Tighina (Bender), de exemplu, care avea 2 ha de teren agricol (arătură, livezi, grădină de zarzavat, luncă, păşune) era obligată să livreze statului 160 kg de cereale, 40 kg de carne, 120 de ouă, 100 de litri de lapte de la fiecare vacă. Cerealele, floarea-soarelui, cartofii şi fânul trebuiau livrate indiferent de faptul dacă ţăranul cultiva sau nu aceste culturi. Brânza şi lâna erau livrate dacă în gospodărie erau oi sau capre. Executarea obligaţiilor era considerată drept o datorie primordială a fiecărei gospodării ţărăneşti şi trebuia efectuată necondiţionat, în termenele fixate, din recolta treierată în primul rând. În cazul în care gospodăria ţărănească nu îndeplinea obligaţiile respective în termenele stabilite, era impusă la plata unei amenzi echivalente cu preţul de piaţă al cantităţii de produse nelivrate. În acelaşi timp, din gospodăria ţărănească, odată cu amenda, era luată, în mod obligatoriu, şi cantitatea neachitată. Dacă ţăranul, când i se confisca pâinea recoltată, se împotrivea, el era tras la răspundere conform articolului 58 şi 58-1 al Codului penal al RSS Ucrainene („crime contrarevoluționare”). Având în vedere că în anul 1944, colhozurile (din stânga Nistrului ) şi gospodăriile ţărăneşti au depăşit planul de livrări obligatorii la stat – 107,4% – , pentru anul 1945, când RSSM era deja lovită de secetă, cantitatea planificată
50
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

a livrărilor obligatorii de produse agricole a fost majorată. La 1 iulie 1945, Consiliul Comisarilor Poporului al Uniunii RSS şi CC al PC(b) au adoptat hotărârea „Cu privire la planul anual de colectare a cerealelor din recolta anului 1945 în RSS Moldovenească”, prin care obliga conducerea RSSM să colecteze şi să furnizeze statului 272 de mii de tone de cereale. Şi în acest an planul a fost depăşit. Dar colectările forţate ale produselor alimentare din anul 1945 vor constitui cauza principală a declanşării foametei din iarna 1945/1946. Seceta care se abătuse asupra RSSM a compromis recolta de cereale şi, în consecinţă, gospodăriile ţărăneşti nu mai dispuneau de cantităţile de produse agricole şi furaje indispensabile supravieţuirii în condiţiile anilor precedenţi. Dimensiunile contribuţiei obligatorii, impusă ţăranilor de către statul sovietic, au stors din gospodăriile ţărăneşti ultimele rezerve necesare reproducţiei simple şi întreţinerii familiilor de la sate. Apoi, în condiţiile declanşării foametei, ţăranilor li s-a propus un împrumut de seminţe, dar cu o dobândă exagerată de 10%. La 26 iulie 1946 a fost adoptată hotărârea CC al PC(b) din toată Uniunea şi a Consiliului de Miniştri al URSS „Cu privire la planul anual al livrărilor obligatorii din recolta anului 1946 pentru RSS Moldovenească”, semnată de

Predarea cerealelor la stat, satul Durleşti, 1947 Teroarea comunistă

51

I. Stalin şi A. Jdanov. Conform planului, RSS Moldoveneşti i se stabilise contribuţia de cereale, din recolta anului 1946, în cantitate de 161 de mii de tone. Hotărârea obliga Consiliul de Miniştri şi CC al PC(b) al Moldovei „să îndeplinească, exact şi onorabil, planul de livrări obligatorii, deoarece în anul curent, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, prin urmare, a stării semănăturilor în regiunile Tambov, Kursk, Voronej şi Oriol, a trebuit să reducem planul unional de livrări obligatorii a cerealelor”. În hotărâre nu se spunea nimic despre situaţia dramatică existentă în RSSM. Se sublinia că Consiliul de Miniştri şi preşedintele acestuia N. Coval, CC al PC(b) din Moldova şi prim-secretarul N. Salogor, împuternicitul Moscovei
Nr. d/o 1. 2. . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 14. 15. 16. denumirea localităţilor Or. Chişinău Or. Bălţi Or. Bender Or. Tiraspol Jud. Bălţi Jud. Bender Jud. Chişinău Jud. Cahul Jud. Orhei Jud. Soroca r-nul Tiraspol r-nul Dubăsari r-nul Slobozia r-nul Rîbniţa r-nul Camenca r-nul Grigoriopol Total pe RssM Luaţi la evidenţă Total 6 251 465 720 26 95 480 46 908 61 476 2 504 4 779 256 5 779 540 777 46 184 922 inclusiv copii 4 01 157 70 119 2 991 20 0 17 775 14 1 12 902 2 489 194 15 215 21 11 196 76 264 100 60 110 100 42 081 645 2 050 990 720 60 50 50 50 75 50 11 614 paturi amenajate

internaţi 569 187 62 109 1 229 828 4 59 2 919 1 492 1 402 61 111 67 10 75 116 16 896

decedaţi

297 29 22 21 208 1 476 927 166 446 40 1 12 5 0 2 6 667

Urmările subnutriţiei în Basarabia, la 1 februarie 1947

pentru colectările de cereale în RSSM, A. Sâci, deveneau responsabili, în faţa Consiliului de Miniştri şi a CC al PC(b) din toată Uniunea, pentru îndeplinirea planului în termenele stabilite. În felul acesta, Moscova a fixat pentru RSS Moldovenească planul livrărilor obligatorii de cereale. Reconstituind procesul livrărilor obligatorii a produselor agricole la stat, constatăm că acesta era compus din două etape. Prima începea cu întocmirea şi aprobarea planului de către Kremlin şi se încheia odată cu înmânarea obligaţiilor de livrare fiecărei gospodării ţărăneşti. A doua parte, cea principală, consta dintr-un mecanism complex de măsuri privind realizarea şi depăşirea planului. Totul începea, după cum am arătat mai sus, la Moscova, unde era întocmit şi aprobat planul, transmis apoi RSSM. La Chişinău, CC al PC(b)M şi Guvernul RSSM organizau „dezbateri” privind parametrii planului, pentru ca, în cele din urmă, să-l aprobe integral sau majorând cantitatea cerută de autoritățile de la Moscova. Hotărârea adoptată de cele două organe ale puterii devenea lege pentru toate structurile de partid, de stat şi economice din RSSM. Ulterior, planul era distribuit judeţelor şi celor 6 raioane din stânga Nistrului, unde era adus la cunoştinţa structurilor de partid, de stat şi economice respective. Comitetele de partid şi cele executive judeţene comunicau planurile structurilor raionale care gestionau realizarea livrărilor de cereale. Pornind de la planul impus raionului, comitetul de partid şi comitetul executiv raional întocmeau planuri pentru fiecare sat. Planul impus satului se constituia din suma obligaţiilor gospodăriilor ţărăneşti în corespundere cu normele de predare obligatorie la stat a produselor agricole. Esenţa politicii faţă de gospodăriile ţărăneşti individuale a fost expusă în plenul Comitetului Central al PC(b)M, la 9 iulie 1946, unde F. Kaşnikov, secretar al CC, spunea: „Principalul în campania colectărilor, şi de această dată, este informarea corectă a raioanelor şi gospodăriilor ţărăneşti privind planurile de livrare obligatorie… Sovietele săteşti însă nu trebuie informate despre sarcinile de livrări obligatorii pentru fiecare sat”. Ideea era ca sătenii şi sovietul sătesc să nu cunoască cantitatea de cereale planificată, pe care satul era obligat s-o dea la stat. Fiecare gospodărie ţărănească individuală trebuia să livreze statului cereale în conformitate cu sarcina fixată. Cantitatea totală, conform sarcinilor pe fiecare gospodărie, de regulă, era mai mare decât planul stabilit pentru sat. În acest mod, asigurând îndeplinirea livrărilor de cereale, în conformitate cu obligaţiile pentru fiecare gospodărie, împuterniciţii depăşeau planul pentru întregul sat.
Teroarea comunistă

52

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

5

În cazul în care satul îndeplinea planul, iar unele gospodării nu puteau da cotele în întregime, aceste gospodării erau totuşi impuse să se achite cu statul conform normelor prestabilite. „Noi nu putem, spunea A. Sâci, împuternicitul Ministerului Colectărilor al URSS pentru RSS Moldovenească, considera încheiate colectările de cereale în satele în care planul a fost îndeplinit pe contul gospodăriilor fruntaşe. Mulţi încă nu şi-au onorat obligaţiile, de aceea trebuie să-şi îndeplinească sarcinile”. După ce gospodăriilor ţărăneşti li se înmânau „obligaţiile” privind livrările de cereale la stat, în operaţiunea colectărilor intrau împuterniciţii de toate nivelele, sovietele săteşti, structurile de partid şi de stat raionale şi cele ierarhic superioare. Fiecare soviet sătesc organiza grupuri de împuterniciţi – un împuternicit pentru 20–25 de gospodării ţărăneşti. Aceştia reprezentau „forţa combativă” a regimului sovietic pentru extragerea din satele RSS Moldoveneşti a produselor agricole. Împuterniciţii erau recrutaţi din rândurile celor mai săraci ţărani. În raionul Cahul, spre exemplu, din 240 de împuterniciţi, 20 erau ţărani săraci, iar în raionul Taraclia din 167, 151 erau ţărani săraci. Pentru a ridica „spiritul combativ”, se organiza întrecerea socialistă între împuterniciţi. Erau utilizate şi alte procedee de luare a produselor de la ţărani. Împuternicitul Ministerului Colectărilor pentru raionul Cahul, Sejeakov, indica subalternilor săi „să folosească percheziţiile şi confiscarea cerealelor, şi, în cazul descoperirii rezervelor de cereale, 5% din cantitatea găsită să fie dată împuternicitului”. Când campania de confiscare a cerealelor de la ţărani se desfăşura anevoios ori nu se realiza în termenele stabilite, în rândurile împuterniciţilor şi în componenţa sovietelor săteşti erau căutate imediat „persoanele ostile Puterii sovietice – chiaburii, foştii membri ai partidelor româneşti” etc. Pe de altă parte, în scopul forţării îndeplinirii planului, în raioane şi sate erau trimişi, în calitate de împuterniciţi speciali, membri ai CC al PC(b)M şi Guvernului RSSM, diverşi funcţionari din structurile judeţene de partid şi de stat. În noiembrie 1946, pentru organizarea campaniei de colectare a cerealelor, au fost trimişi pe teren: G. Antoseak – în raionul Chişinău, F. Brovko – în judeţul Orhei, Gh. Rudi şi S. Smirnov – în judeţul Bender, F. Kaşnikov – în judeţul Soroca, G. Kvasov şi A. Sâci – în judeţul Bălţi, B. Kostakov – în judeţul Cahul şi alţi 20 de membri ai Comitetului Central – în raioanele RSSM. Reprezentanţii structurilor de partid şi sovietice, sosiţi în sate, comiteau fărădelegi, efectuau percheziţii, confiscau averea, arestau şi băteau ţăranii. De
54

inclusiv Nr. d/o
1. 2. . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 14. 15. 16.

denumirea localităţilor
Or. Chişinău Or. Bălţi Or. Bender Or. Tiraspol Jud. Bălţi Jud. Bender Jud. Chişinău Jud. Cahul Jud. Orhei Jud. Soroca r-nul Tiraspol r-nul Dubăsari r-nul Slobozia r-nul Râbniţa r-nul Camenca r-nul Grigoriopol Total pe RssM

Luaţi la evidenţă
7 12 595 892 252 15 077 4 645 50 796 69 058 28 04 1 741 481 84 1 204 802 777 925 212 984

Copii până la 4 ani
1 287 71 111 27 6 005 5 252 6 240 14 559 5 2 1 115 228 25 266 164 11 90 40 786

de la 4 la 14 ani 
005 167 87 14 158 19 58 7 62 2 466 150 126 00 264 09 48 580

peste 14 ani 
020 57 95 192 9 072 15 25 24 97 54 499 15 178 520 10 2 68 74 664 526 128 979

paturi amenajate în lazarete
270 50 120 70 870 67 5 160 2 92 1 770 950 120 75 80 150 56 15 806

internaţi internaţi în decedaţi în spitale lazarete
28 55 120 70 742 999 5 85 2 560 1 770 1 22 118 75 20 184 5 7 17 180 886 240 72 88 695 275 886 215 460 872 9 98 26 88 8 119 5 037 458 111 22 6 411 2 91 1 904 4 66 188 119 16 15 15 14 17 10 380

Urmările subnutriţiei în Basarabia, la 15 februarie 1947

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Teroarea comunistă

exemplu, Bulava, preşedinte adjunct al comitetului executiv judeţean Orhei, în calitatea sa de împuternicit al comitetului de partid şi comitetului executiv judeţean, aflându-se în satul Hirova, raionul Teleneşti, a organizat o brigadă specială de confiscare cu forţa a cerealelor de la ţărani. În zilele de 20–25 octombrie 1946 au fost lăsate fără produse alimentare 400 de gospodării ţărăneşti. Finalul „operaţiei de asigurare a statului cu pâine” a fost organizarea de către funcţionarul sus-numit a „caravanei roşii” – coloană de căruţe încărcate cu saci şi trimise la punctele de recepţie „Zagotzerno”. De o veritabilă bestialitate au dat dovadă Krâlov, secretarul comitetului raional de partid şi Krohicev, secretarul comitetului raional al comsomolului din Susleni, care închideau ţăranii: bărbaţi, femei şi copii în subsoluri, snopindu-i în bătăi. În acelaşi mod „împuterniciții” se comportau şi în multe alte raioane. În condiţiile foametei, regimul comunist în loc să acorde ajutor înfometaţilor, a amplificat şi intensificat acţiunile de represalii. În loc să permită ţăranilor să se descurce lăsându-le o parte din cereale, Guvernul sovietic a înăsprit măsurile de intimidare pentru a lua cu forţa, în folosul statului, produsele lor agricole. Numai în 1946, au fost
55

Martie 1947 informaţii Cazuri noi Copii Decedaţi Aprilie 1947 informaţii Cazuri noi Copii Decedaţi Mai 1947 informaţii Cazuri noi Copii Decedaţi Iunie 1947
informaţii Cazuri noi Copii Decedaţi 1–5 iunie 1 655 468 597 5–10 iunie 1 562 481 654 10–15 iunie 2 87 97 1 121 15–20 iunie 2 611 78 816 20–25 iunie 889 1 017 1 270 25–30 iunie 478 1 41 1 622 Total 1–30 iunie 16 02 5 018 6 080

1–5 martie 9 48 180 1 927

5–10 martie 1 16 2 77 1 241

10–15 martie 8 16 2 915 1 46

15–20 martie 7 49 2 992 1 465

20–25 martie 5 06 1 999 1 42

Total 1–25 martie 4 266 1 46 7 519

1–5 aprilie 2 71 870 716

5–10 aprilie 2 46 767 727

10–15 aprilie 1 97 440 68

15–20 aprilie 1 552 509 402

20–25 aprilie 69 289 28

Total 1–25 aprilie 8 449 2 875 2 721

1–5 mai 5–10 mai 720 219 25 1 19 400 291

10–15 mai 1 722 57 19

15–20 mai 1 71 66 280

20–25 mai 1 678 45 295

25–30 mai 1 666 482 61

Total 1–30 mai 8 296 2 49 1 781

Evoluţia distrofiei în lunile martie–iunie 1947

acuzați de sustragere de la obligaţia de a livra cereale la stat şi, în conformitate cu art. 51-1, partea a II-a a Codului penal al RSS Ucrainene, au fost arestaţi şi trimişi la închisoare, pe termene de la 1 la 10 ani, 409 ţărani. Pe de altă parte, din multe gospodării ţărăneşti, apreciate ca fiind „chiabureşti”, a fost confiscată averea, altele fiind private de dreptul la vot. Datorită acestor activităţi, planul de predare a cerealelor la stat pentru anul 1946 a fost realizat cu 101,5%. Preţul acestei „realizări bolşevice” a fost tragedia satului basarabean.
56

În informaţia „strict secretă” din 27 februarie 1947 era prezentată următoarea situaţie din raioanele Congaz şi Ceadâr-Lunga: „Starea de lucruri în aceste raioane ar trebui calificată ca o calamitate naţională – foamete în masă... Din cauza lipsei ajutorului alimentar şi a asistenţei medicale în timp util, dinamica mortalităţii, cauzată de distrofie, nu scade... Un procent mare de mortalitate cade pe seama populaţiei nevoiaşe, mai ales a bărbaţilor între 20 şi 45 de ani... Lipsa acută de produse şi normele mici de alimente primite au dus la aceea că populaţia adaugă în hrană rumeguş de lemn, strujeni şi coceni de porumb, seminţe de ciulini, tulpini de floarea-soarelui etc. Aceste adaosuri provoacă distroficilor boli intestinale acute cu inflamarea ulterioară a peritoneului, duc la creşterea mortalităţii... Populaţia foloseşte în mâncare carne de câini, de pisici, hoituri de animale... e răspândit canibalismul...” Conform informaţiei trimise la 27 februarie 1947 lui A. N. Kosâghin, adjunctul preşedintelui Consiliului de Miniştri al URSS, în RSSM erau bolnave de distrofie 222 00 de persoane, iar la 20 martie, acelaşi an, numărul bolnavilor, oficial înregistraţi, era de 28 914. În judeţul Cahul de distrofie se îmbolnăvise 27,26 % din populaţia locală. 70,5% din populaţia RSSM era lipsită de orice fel de produse alimentare. În 1945, în RSSM au murit 82 062 de persoane, în 1946 – 64 949 de persoane, iar în lunile ianuarie–iulie 1947 – 19 526 de persoane. Numai în 18 zile (4–21) din luna februarie 1947 au decedat de distrofie 6 645 de persoane, iar în lunile noiembrie 1946–martie 1947, din numărul total de 84 282 de decedaţi, cca 60 000 au murit de distrofie. În perioada septembrie 1946–iulie 1947 s-au născut 60 65 de copii, dar au murit 148 975 de persoane. Prin urmare, doar în zece luni mortalitatea a depăşit natalitatea cu 88 40 de persoane. La 27 februarie 1947 erau înregistrate mai mult de 40 de cazuri de canibalism, majoritatea datând cu luna ianuarie a Între viaţă şi moarte... aceluiași an.
Teroarea comunistă

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

57

În acest context, menţionăm că este extrem de dificil de calculat numărul celor decedaţi numai de foame. Suntem convinşi că nici nu este nevoie, deoarece majoritatea absolută a deceselor din aceşti ani era cauzată, direct sau indirect, de foamete. Totuşi, estimativ, în limitele statisticilor accesibile şi, mai ales, ale valabilităţii metodologiei de calcul, putem afirma, până la proba contrarie, că în Moldova Sovietică au murit de distrofie alimentară între 150 şi 200 de mii de persoane. Probabilitatea cifrei este mare deoarece nu este clar raportul dintre numărul morţilor înregistraţi, numărul real al celor decedaţi şi, mai ales, nu există o abordare clară în ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea cauzate de foametea din acei ani. Datele identificate privind mortalitatea nu pot fi considerate definitive. Nu credem că vom afla vreodată numărul exact al celor decedaţi de foamete. Aceasta şi pentru că foametea a cuprins, în principal, localităţile rurale, iar populaţia satelor, în perioada aceea, nu avea paşapoarte şi, prin urmare, nu exista o evidenţă exactă a ei. Statistica nu cuprinde tabloul integral al mortalităţii şi pentru că în anii foametei o parte considerabilă a populaţiei pleca în căutarea produselor alimentare în alte regiuni ale URSS. În cifre absolute, în URSS au murit între 1 şi 1,5 milioane de oameni. Cel mai mare număr de morţi a fost înregistrat în Rusia, urmată de RSS

Cadavre, cadavre, cadavre...

Ucraineană şi RSS Moldovenească. Însă, raportat la 1 000 de locuitori, cel mai înalt nivel al mortalităţii a fost în RSSM, iar cel mai redus – în Rusia. A fost oare posibilă evitarea foametei din anii 1946–1947? „Consecinţele războiului”, „seceta” – acestea erau şi mai sunt argumentele regimului comunist, utilizate la abordarea cauzelor tragediei din acei ani. Indiscutabil, seceta din anii de după război a fost una din cauzele dificultăţilor apărute în agricultura RSS Moldoveneşti. Impactul secetei era însă exagerat în scopul justificării rechiziţiilor. Foametea a fost generată nu de slăbiciunea, de neputinţa familiilor ţărăneşti în raport cu seceta, ci de puterea nelimitată a Partidului Comunist, care nu numai că nu a stopat, dar, dimpotrivă, a accelerat extinderea foametei. Foametea putea fi evitată, putea fi stopată de la bun început. În Uniunea Sovietică, în RSS Moldovenească în mod deosebit, foametea a fost rezultatul activităţii Partidului Comunist (bolşevic) şi a structurilor statului sovietic. Statul sovietic avea resursele pentru asigurarea populaţiei cu strictul necesar şi stoparea mortalităţii din cauza foametei. Dovadă în acest sens servesc cifrele. Conform investigaţiilor istoricilor ruşi, la 1 februarie 1947 „rezerva de stat” a URSS dispunea de 10 milioane de tone de cereale. Nu era mult, dar mai mult decât la începutul anului 1946. Pentru „necesităţile” interne, pentru întreţinerea armatei şi a funcţionarilor de toate nivelele, pentru raţiile oferite muncitorilor, oamenilor de ştiinţă, colaboratorilor instituţiilor de represalii au fost utilizate 5,7 milioane de tone de cereale. Din cantitatea rămasă era posibilă şi salvarea înfometaţilor din zonele calamitate, inclusiv din RSSM. Pe de altă parte, în 1946, URSS a exportat masiv cereale. În Uniunea Sovietică exportul de cereale constituia o sursă importantă de obţinere a valutei străine, dar era utilizat şi, mai ales, ca pârghie a marii politici. După război, politica devine principalul mobil al comerţului extern cu cereale. În 1946, URSS a exportat mai mult de 1 milion de tone de cereale, inclusiv în Franţa – 500 de mii de tone. În comunicatul privind exportul cerealelor în Franţa, se menţiona că, „având în vedere dificultăţile aprovizionării cu produse alimentare în Franţa şi rugămintea guvernului francez, guvernul sovietic a decis să vină în ajutorul aliatului său, Franţa”. Aspectul politic al acestui ajutor era susţinerea comuniştilor francezi şi consolidarea imaginii acestora în alegeri. Numai că această generozitate era etalată în timp ce în URSS, şi mai ales în
Teroarea comunistă

58

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

59

RSSM, cetăţenii sovietici mureau de foame cu sutele şi, respectiv, cu zecile de mii. Cerealele erau, de asemenea, exportate, în calitate de „ajutor”, în Bulgaria, România, Polonia, Cehoslovacia, Berlin şi în alte ţări. Acest „zel umanist” al conducerii de la Kremlin poate fi explicat numai plecând de la raţiuni politice: din URSS se livrau cereale către ţările în care partidele comuniste locale se aflau în „culoarele puterii”. Nu poate fi neglijată nici cantitatea considerabilă de produse agricole luată din colhozuri şi din gospodăriile ţărăneşti individuale, care a putrezit la punctele de recepţie şi în magaziile improvizate. Statul nu era în stare să asigure condiţiile elementare de depozitare a cerealelor. În anii 1946–1947, în URSS a mucegăit şi putrezit circa 1 milion de tone de cereale. Prin urmare, mortalitatea în masă de foamete nu a fost rezultatul secetei, ci al politicii economice şi sociale a regimului totalitar comunist faţă de populaţia din RSS Moldovenească, a sistemului sovietic de acces la produsele alimentare. Responsabilitatea principală pentru decesul a sutelor de mii de oameni, locuitori ai RSSM, aparţine conducerii de la Moscova a Partidului Comunist (bolşevic), Biroului CC al PC(b) pentru RSS Moldovenească, conducerii de partid de la Chişinău şi structurilor bolşevice din judeţe şi raioane. Alături de I. Stalin şi conducerea de la Kremlin, vinovaţi de morbiditatea şi mortalitatea de foame sunt CC al PC(b) din Moldova şi prim-secretarul N. Salogor, Consiliul de Miniştri al RSSM şi preşedintele acestuia N. Coval, împuternicitul Moscovei pentru colectările de cereale în RSSM A. Sâci şi alţi demnitari care decideau destinul cetăţenilor simpli. Conducerea Partidului Comunist de la Chişinău poartă vina pentru organizarea măsurilor privind rechiziţionarea produselor agricole, care a constituit cauza principală a îmbolnăvirii şi deceselor în masă. Politica promovată în anii 1946–1947, ca şi în anii următori, ignora în totalitate normele morale fundamentale, obligatorii pentru instituţiile unui stat.

7. Mobilizări pe şantierele de muncă
Regimul totalitar comunist, de la constituire, s-a întemeiat pe utilizarea forţei de muncă ieftină a populaţiei, impusă să lucreze la marile şantiere, în industrie, la minele de cărbune, în agricultură etc. Principiile de asigurare a
60
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

economiei cu braţe de muncă, utilizate în anii 20–0 ai secolului XX, au fost extinse şi în Basarabia, chiar de la instalarea regimului. La 9 august 1940, consiliul economic de pe lângă Guvernul URSS a adoptat hotărârea nr. 9 „Cu privire la recrutarea în localităţile rurale ale Basarabiei a 20 de mii de muncitori”. Executorul acestei decizii trebuia să fie conducerea RSS Moldoveneşti recent formată. Peste două săptămâni, CC al PC(b)M şi Consiliul Comisarilor Poporului al RSSM examinează, în şedinţă comună, chestiunea „Cu privire la recrutarea muncitorilor pentru industria carboniferă a URSS”. Cum indicaţia Moscovei se referea la recrutarea tinerilor din satele dintre Prut şi Nistru, autorităţile de la Chişinău au repartizat „planul de recrutare” astfel: din judeţele Bălţi şi Soroca urmau să plece în Rusia câte 4 000 de persoane, din judeţele Tighina (Bender), Cahul, Chişinău şi Orhei – câte 000 de tineri şi tinere. Toţi erau copii de ţărani. Deşi nu trecuseră nici două luni de la stabilirea graniţei pe Prut, sistemul birocratic totalitar funcţiona deja şi decizia luată la Chişinău a fost imediat transmisă în judeţe pentru a fi executată. Conducerea bolşevică şi Guvernul RSS Moldoveneşti i-au făcut responsabili pentru recrutarea forţei de muncă pe secretarii comitetelor executive şi de partid din judeţe. Colaboratorii miliţiei, antrenaţi şi ei în această „muncă responsabilă”, aveau misiunea să verifice persoanele recrutate şi să le remită permise „pentru a locui în raioanele în care se aflau minele de cărbune”. Aşa a început realizarea politicii de smulgere a populaţiei băştinaşe din Basarabia şi vânturarea ei prin toate colţurile Uniunii Sovietice. În aceeaşi lună, la 28 august 1940, Moscova cere conducerii de la Chişinău să efectueze „recrutări suplimentare în judeţele RSS Moldoveneşti”. Comitetul Central al PC(b)M şi Guvernul RSS Moldoveneşti, în hotărârea adoptată, au stabilit planul de recrutare pentru fiecare judeţ, indicând şi ramura industrială care avea nevoie de românii basarabeni. Pentru industria carboniferă urmau să fie găsiţi în judeţele Orhei şi Bender câte 1 750 de tineri. La minele de cărbune, aşadar, după primii 20 de mii de tineri aveau să mai plece încă 500, care, la rândul lor, erau urmaţi de alţii. Comisariatul pentru construcţii recruta, conform aceleiaşi hotărâri, 21,1 mii de persoane: din judeţele Soroca – 5 000, Cahul – 7 000, Orhei – 5 500, Chişinău – 900, Bender – 4 500 de persoane. Judeţul Bălţi era obligat să furnizeze Comisariatului pentru
Teroarea comunistă

61

industria neferoaselor 4 000 de tineri. Prin urmare, satele basarabene aveau să rămână încă fără 40,5 mii de tineri. Administraţia judeţeană era obligată să-şi îndeplinească planul în termene restrânse. Toţi cei care plecau să muncească la minele de cărbune şi la uzinele metalurgice urmau să abandoneze Basarabia nu mai târziu de 1 octombrie 1940. Şantierele de construcţii trebuiau să primească muncitorii din Basarabia către 15 septembrie – 6 000 de persoane şi către 1 octombrie – 1 200 de persoane; restul avea să fie trimis nu mai târziu de 15 octombrie 1940. Conform hotărârii Guvernului RSS Moldoveneşti din 4 noiembrie al aceluiaşi an, şantierele de construcţii din Rusia au mai primit din Basarabia încă 000 de persoane. Campania de recrutare se desfăşura dificil. Această stare de lucruri îngrijora conducerea republicii, care, discutând la 29 noiembrie 1940 problema planului de recrutare, a constatat că, la acea dată, peste hotarele RSS Moldoveneşti fuseseră trimise doar 56 56 de persoane, numărul planificat fiind de 77 de mii. Războiul declanşat de Germania nazistă împotriva Uniunii Sovietice a frânat, pentru un timp, recrutarea basarabenilor la muncile forțate în URSS. După reocuparea din 1944, concomitent cu mobilizările în Armata Roşie, în satele basarabene sunt reluate şi recrutările pentru tot felul de munci peste hotarele RSS Moldoveneşti. La 1 ianuarie 1945, Biroul CC al PC(b) al Moldovei şi Consiliul Comisarilor Poporului al RSSM, readuse de Armata Sovietică, adoptă hotărârea „Cu privire la mobilizarea din mijlocul populaţiei rurale apte de muncă a 900 de persoane pentru a munci la întreprinderile «Narkomcermet»-ului URSS, aflate pe teritoriul RASS Crimeea”, pentru ca, peste o zi, la 2 februarie, să mai decidă mobilizarea a încă 750 de tineri pentru întreprinderile şi şantierele de construcţii ale „Narkomstroi”-ului, aflate, de asemenea, în Crimeea. În felul acesta, golul de populaţie, creat în urma deportărilor staliniste a tătarilor, este completat şi cu cei 1 650 de tineri luaţi din satele Basarabiei. La 14 februarie 1947, Consiliul de Miniştri al URSS, prin hotărârea nr. 276 „Cu privire la efectuarea recrutării organizate a muncitorilor în RSS Moldovenească”, „permitea” ministerelor să efectueze în Moldova Sovietică (în lunile februarie şi aprilie ale aceluiaşi an) „angajarea organizată” a 51 de mii de muncitori care puteau fi recrutaţi exclusiv din localităţile săteşti şi trimişi la întreprinderile industriale şi şantierele de construcţie aflate în partea de sud a Uniunii Sovietice. Conform acestei decizii, pe teritoriul dintre Prut şi Nistru,
62
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

în scopul recrutării tinerilor, îşi desfăşoară activitatea 7 ministere panunionale şi departamentul „Glavstalingradstroi” de pe lângă Consiliul de Miniştri al Federaţiei Ruse. Peste trei luni, Guvernul sovietic a decis efectuarea în RSS Moldovenească a recrutării muncitorilor pentru industria carboniferă şi de combustibil. În ciuda zelului conducerii de la Chişinău de a îndeplini și supraîndeplini sarcinile trasate, tinerii basarabeni se opuneau recrutărilor cum puteau. La 4 noiembrie 1947, Biroul CC al PC(b) din Moldova discută pe marginea realizării hotărârii Moscovei din 21 mai, constatând că planul prevăzut pentru trimestrul al treilea este îndeplinit cu 28, la sută, iar pentru trimestrul al patrulea doar cu 6,7 la sută. De această stare de lucruri au fost acuzate comitetele raionale de partid şi cele executive, cerându-li-se „îndeplinirea planului de angajare a muncitorilor până la 21 decembrie 1947”, adică către ziua alegerilor în „sovietele locale de deputaţi”. În anul 1947 este introdus un nou procedeu de înstrăinare a tinerilor din Basarabia. Paralel cu recrutările efectuate de structurile „civile” încep mobilizările premilitarilor, care erau luaţi de comisariatele militare şi trimişi la şcolile de învăţământ profesional din cadrul unor fabrici şi uzine („FZO” – „Fabricino-zavodskoe obucenie”). În acest mod, în lunile septembrie şi octombrie 1947, comisariatele militare mobilizează 8 56 de premilitari pentru şcolile „FZO” din bazinul Doneţk. Basarabenii se opuneau prin diverse moduri acestor mobilizări. În informaţia trimisă de S. Colesnic, procurorul RSSM, procurorului URSS se relatează că în perioada mobilizării, atât tinerii, cât şi părinţii au demonstrat nesupunere prin neprezentarea la punctele de concentrare, prin dezertarea multor persoane în drum spre fabrici şi uzine, prin abandonarea şcolilor etc. Din cei 8 56 de mobilizaţi în şcolile „FZO” din bazinul Doneţk, la data de 1 ianuarie 1948 rămăseseră numai 000 de persoane. „Dezertorii” şi acei care se împotriveau mobilizărilor erau traşi la răspundere în conformitate cu Codul penal, fiind privaţi de libertate ori trimişi la munci forţate. În prima jumătate a anului 1948 au fost condamnate 618 persoane, iar în bazinul Doneţk au fost retrimise 1 012 persoane, 264 de tineri fiind daţi în căutare. În anii 1948–1950, procedeele de reducere numerică a localnicilor din Basarabia rămăseseră aceleaşi. În a doua jumătate a anului 1948, tinerii născuţi în 1928 erau mobilizaţi şi trimişi în regiunile Stalingrad, Voroşilovgrad,
Teroarea comunistă

6

Kirovograd şi Rostov. În următorii 2,5 ani au fost recrutate la munci peste hotarele RSS Moldoveneşti circa 96 de mii de persoane din satele dintre Prut şi Nistru. Numeroasele mobilizări la şantierele din Ucraina şi Rusia şi deportările masive practicate în primii şapte ani de ocupaţie au prezentat cea mai eficientă metodă administrativă de deznaţionalizare a românilor basarabeni. Ulterior, ea este aplicată intens, utilizându-se noi forme şi măsuri.

8. Represiuni împotriva religiei şi a bisericii
Primul an de ocupaţie sovietică, iunie 1940–iunie 1941, atestă şi primele măsuri de constrângere religioasă în Basarabia. Paraclisul Palatului Mitropolitan din Chişinău a fost transformat în Palatul pionierilor, Capela Seminarului Teologic, Facultatea de Teologie, alte capele au fost transformate în şcoli sau spitale. Multe biserici din teritoriile ocupate au devenit magazii, săli de spectacole sau au fost închise, iar cele aflate în construcţie au fost demolate. Hotărârea din 28 noiembrie 1940, semnată de preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului al RSSM, viza transformarea bisericii Seminarului Teologic în Arhiva de Istorie a NKVD-ului. La 21 noiembrie 1940, Consiliul Comisarilor Poporului al RSSM adoptă hotărârea nr. 471 privind transformarea mănăstirii Frumoasa din judeţul Orhei în Casă de odihnă, iar prin hotărârea nr. 516-A, din 0 noiembrie 1940, a decis transmiterea a trei mănăstiri din Basarabia Ministerului Ocrotirii Sănătăţii. În consecinţă, mănăstirea Suruceni din judeţul Chişinău a fost transformată în spital, mănăstirea Hârjăuca din judeţul Chişinău – în spital republican, mănăstirea Curchi – în sanatoriu pentru bolnavi de tuberculoză, iar biserica de vară a acestei mănăstiri – în cămin cultural. Mănăstirea Hărbovăţ a fost desfiinţată şi transformată în azil pentru copii orfani. Totodată, regimul comunist a declanşat ofensiva împotriva clerului. Peste 100 de preoţi, din cei aproximativ 526 rămaşi în Basarabia, au căzut victime ale regimului comunist. O parte a fost executată pe loc. În satul Volintir, judeţul Cetatea Albă, agenţii NKVD-ului au executat 16 preoţi. Slujitorii Bisericii erau urmăriţi şi suspectaţi la orice pas. Constantin Popovici, ex-rector, profesor titular la Seminarul Teologic din Chişinău, a fost lipsit de propria casă de către autorităţile bolşevice. Mai mult de jumătate din preoţii rămaşi în Basarabia
64
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

O biserică transformată de sovietici în club, Cernăuţi, 1940

au devenit „fugari” sau „clerici ambulanţi”, schimbându-şi reşedinţa pentru a sustrage atenţia agenţilor sovietici. Mulţi preoţi au fost deportaţi în regiunile îndepărtate ale imperiului sovietic, printre care părintele profesor Vasile Doncilă, preoţii Emilian Cucuietu din Mihăileni, judeţul Bălţi, Vladimir Zorilă din Hârtop, judeţul Soroca, Nicolae Ciobanu din Steţcani, judeţul Soroca, Teodor Zubcu din Geamăna, judeţul Lăpuşna, Ion Spinei din Sălcuţa, judeţul Tighina, Anatolie Spinei din Dolna, judeţul Lăpuşna, şi mulţi alţii. Un destin tragic a avut şi preotul Alexandru Baltaga, deputat în Sfatul Ţării, care a votat unirea Basarabiei cu România. La sfârşitul lunii august 1940, Al. Baltaga a fost arestat, anchetat şi întemniţat. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, deţinuţii politici din Basarabia, printre care şi Al. Baltaga, au fost evacuaţi în adâncul URSS. Preotul Alexandru Baltaga moare în spitalul închisorii din Kazan. Regimul bolşevic a deportat în Siberia şi a executat 52 de preoţi şi 45 de cântăreţi bisericeşti. În vara anului 1941, când Sovietele se retrăgeau, comandouri bolşevice devastau, incendiau, distrugeau în calea lor tot ce era mai de preţ. Starea în care a fost găsită Biserica din Basarabia, în momentul eliberării provinciei dintre Prut
Teroarea comunistă

65

şi Nistru, arăta ca după un cataclism: peste tot parohii lipsite de preoţi. Unii se refugiaseră în România, alţii au fost omorâţi sau deportaţi. Multe biserici erau distruse total sau parţial. Au fost incendiate sau distruse Mitropolia Veche, Sala Eparhială etc. Multe biserici au rămas fără odoare, cărţi bisericeşti şi icoane. Înainte de a se retrage, trupele sovietice au distrus şi devastat bisericile din Bălţi şi din alte localităţi, au confiscat arhive şi sigilii de mare valoare. La eliberarea Basarabiei de către trupele germano-române în vara anului 1941, au fost găsite 27 de biserici transformate în săli de spectacole sau cu o altă destinaţie. Reocupând Basarabia, în 1944, regimul bolşevic se preocupă mai ales de eliminarea „elementelor anPreotul Alexandru Baltaga, deputat tisovietice” din rândurile clerului în Sfatul Ţării, supus represiunilor şi ale credincioşilor. Acest obiectiv politice. Dispărut în gulag. era în centrul activităţii Consiliului pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse, organelor Securităţii de stat şi de interne, a structurilor de partid. Împuternicitul Patriarhiei Ruse la Chişinău, Romenski, raporta periodic superiorilor săi despre evidenţa clerului şi a bisericilor, despre starea religiei în RSS Moldovenească. În raportul din anul 1949 se relata că: din totalul de 91 de biserici, activau 558, iar 7 nu mai funcţionau. În 1949, din numărul bisericilor considerate funcţionale, 48 nu mai efectuau serviciul divin, deoarece fuseseră lipsite de parohi. În acelaşi timp, 25 de preoţi au fost lipsiţi de cinul preoţesc, trei dintre aceştia fiind arestaţi de către organele de Securitate. În anul 195, anul morţii lui Stalin, în RSSM funcţionau aproximativ 500 de biserici. „Dezgheţul hruşciovist” nu a adus modificări în politica statului sovietic privind religia şi biserica. În pofida prevederilor din Constituţia URSS
66
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

referitoare la libertatea conştiinţei şi a convingerilor, libera alegere a religiei, ofensiva comunistă împotriva religiei a continuat cu o nouă forță. Anul 1959 constituie un an fatal pentru biserică şi religie. Printr-o serie de hotărâri panunionale şi republicane au fost închise mai multe biserici şi mănăstiri. Acestea puteau fi utilizate ca magazii și depozite. În 1958 a fost decisă închiderea bisericii din satul Peresecina, raionul Orhei, care activase mai mult de 400 de ani, fiind o adevărată operă de artă, cu icoane şi obiecte de cult de o mare valoare. Mecanismul de închidere a bisericilor prevedea şi măsuri de constrângere împotriva clerului, care era acuzat de clevetire împotriva puterii sovietice, de colectarea de mijloace pentru repararea bisericilor, de prestarea serviciului divin enoriaşilor din localităţile unde bisericile erau închise etc. În baza acestor şi altor învinuiri, unii preoţi au fost destituiţi şi lipsiţi de gradele bisericeşti, iar bisericile în care slujeau au fost închise. Biserica din satul Văsieni, construită în 1900, reprezenta o capodoperă de artă, impresionând prin pictura icoanelor şi stilul său arhitectural modern. Dar, pentru arhiepiscopul Nectarie, toate acestea n-au constituit un obstacol în a-l lipsi de grad pe preotul Cociubinschi, parohul acestei biserici, după care a urmat şi închiderea bisericii. La protestul enoriaşilor, răspunsul arhiepiscopului a fost simplu, însă categoric: „La doar 2 kilometri distanţă se află o altă biserică, deci nu este rezonabil să mai fie numit un preot pentru biserica din satul Văsieni”. În 1960, printr-o dispoziţie secretă a organelor de partid, a fost intensificată activitatea agenţilor secreţi împotriva bisericii şi a clerului. Şaisprezece persoane formau un grup de agentură, dintre care două – Kazanţev şi Iuriev – ocupau posturi de conducere în eparhii. Agenţii secreţi au colectat materiale compromiţătoare la adresa celor mai activi slujitori ai cultului, care puteau servi drept pretext pentru excluderea lor din rândurile clerului. Numai în anul 1960 au avut de pătimit cinci preoţi. Agenţii, în funcţii înalte bisericeşti, le interziceau preoţilor să slujească în mai multe parohii. În consecinţă, conform unui raport, întocmit la cerinţa Moscovei de către împuternicitul pentru problemele Bisericii Ortodoxe în RSSM, în 1962 mai oficiau serviciul divin 255 de preoţi, 8 dascăli, un arhiereu şi 1 400 de cântăreţi bisericeşti. Printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri din februarie 196, s-a decis demolarea Clopotniţei Catedralei din centrul Chişinăului. Motivul pentru această decizie a servit o scrisoare din partea organizaţiei de partid din cadrul Institutului Agricol din
Teroarea comunistă

67

Chişinău, în care se cerea demolarea Clopotniţei care, chipurile, nu corespundea stilului arhitectural al Chişinăului. Noaptea, prin explozie, Clopotniţa a fost demolată, iar locul a fot acoperit cu iarbă verde. Bisericile sunt închise şi în următorii ani. Până la sfârşitul anului 196, au mai fost închise încă 26 de biserici ortodoxe, iar până în 1965 altele opt. Enoriaşii erau speriaţi, dar şi revoltaţi, încât regimul comunist a fost nevoit să ia o pauză în procesul de închidere a locaşurilor sfinte. Îşi modifică tactica. Accentul este pus pe propagandă şi educaţie. Timp de trei ani, din 1964 şi până în 1966, numărul de biserici rămâne acelaşi – 22, în anul următor însă vor fi închise încă 4 biserici. În raportul din anul 1969 privind religiozitatea în RSSM, întocmit de S. Tanasevski, împuternicitul pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS pentru RSSM, sunt aduse învinuiri grave Arhiepiscopului Moldovei şi al Chişinăului Bartolomeu (Varfolomeu) pentru faptul că acesta a învăţat textele ritualurilor religioase în „limba moldovenească” şi oficia serviciul divin în limba localnicilor. În raportul din anul 197, împuternicitul constata un grad înalt de religiozitate în rândurile populaţiei, fiind alarmat că, în ciuda intensificării educaţiei ateiste, bisericile erau frecventate şi se respectau ritualurile religioase. În anul 1985, la indicaţia Kremlinului, sunt luate o serie de decizii contradictorii. La Moscova începeau pre- Dărâmarea bisericii Sf. Ilie din Chişinău (Bulevardul Gr. Vieru, zona fostului cinematograf „Moscova”) gătirile pentru a marca
68
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

1 000 de ani de la adoptarea creştinismului în Rusia. Era o dată ce se cerea marcată, dar natura ateistă a regimului îl împingea să sporească propaganda antireligioasă. La 19 noiembrie este adoptată hotărârea „Despre activitatea cu privire la intensificarea educaţiei ştiinţifico-ateiste în legătură cu pregătirea organizaţiilor religioase şi a centrelor burghezo-clericale pentru marcarea a 1 000 de ani de la adoptarea creştinismului în Rusia”. CC al PCM obligă organizaţiile de partid orăşeneşti şi raionale, toate ministerele, organizaţiile comsomoliste şi sindicale, organele de drept să întocmească programe de activitate antireligioasă, pentru o perioadă de trei ani, „în scopul prevenirii propagandei antisovietice şi stăvilirii credinţei în Dumnezeu”. De respectarea legislaţiei cu privire la culte şi depistarea încălcărilor se preocupau Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Procuratura. Constituţia URSS proclama libertatea conştiinţei. În pofida acestui fapt, în perioada dintre anii 1977 şi 1982, în RSS Moldovenească, în baza articolului 142 al Codului penal, pentru nerespectarea legislaţiei cu privire la culte, au fost condamnaţi 169 de credincioşi. În anul 1980, credincioşii din satul Mihăileni, raionul Râşcani, intenţionează să redeschidă biserica ortodoxă, închisă de autorităţile comuniste încă în anul 1962. Comitetul raional de partid Râşcani şi organele de drept reacţionează promt, iniţiatorii sunt identificaţi, trei persoane fiind pedepsite administrativ. Cetăţenii Iaz I., Ursu S., Cazac V., Iarmoliuc V., Pricop V. sunt amendaţi cu câte 50 de ruble, iar Pârgaru G. şi Scutari P. – cu câte 0 de ruble. Cinci protestatari au fost privaţi de libertate. Anul 1986 marchează o nouă fază a activităţii enoriaşilor pentru redeschiderea locaşurilor de cult, închise de regimul totalitar comunist. Datorită procesului de restructurare, iniţiat de M. Gorbaciov, în această perioadă se înteţesc demersurile privind redeschiderea bisericilor, unele fiind deschise de comunităţile locale fără decizia autorităţilor. Prin decizia proprie a comunităţilor locale şi-au reluat activitatea bisericile din satele Iliceuca, Izvoare, Frumuşica din raionul Floreşti, Chirileni, Todireşti din raionul Ungheni, Colicăuţi, Briceni, Popovca, Făleşti, Rădoaia, Copăceni din raionul Lazo. Şi mănăstirile ortodoxe de pe teritoriul RSSM erau supravegheate strict. Această atitudine era motivată de autorităţile sovietice prin faptul că mănăstirile reprezentau focare puternice de rezistenţă a limbii şi conştiinţei naţionale româneşti împotriva politicii de deznaţionalizare şi rusificare. Programul ateist al Partidului Comunist prevedea lichidarea treptată a mănăstirilor.
Teroarea comunistă

69

Conform unei note informative privind activitatea Bisericii Ortodoxe Ruse în RSS Moldovenească pentru a doua jumătate a anului 1945, funcţionau 24 de mănăstiri, dintre care 15 de călugări şi 9 de măicuţe. Structurile de stat, implicate în realizarea programului ateist, căutau insistent motive care să justifice închiderea mănăstirilor. Ministrul Securităţii de Stat a RSS Moldoveneşti, I. L. Mordoveţ, în informaţia secretă din iunie 1946, expediată superiorului său la Moscova, menţiona că printre „elementele antisovietice” din perioada celui de-al Doilea Război Mondial se numără şi călugării de la mănăstiri, care „au colaborat cu regimul de ocupaţie”. Călugării erau acuzaţi, în totalitatea lor, de denunţarea grupurilor de partizani sovietici, de alte „acte antisovietice”. În 1949, Romenski, împuternicitul Consiliului pentru Biserica Ortodoxă de pe lângă Guvernul URSS pentru RSSM, a elaborat un plan secret de lichidare a mănăstirilor de pe teritoriul republicii, conform căruia urmau să fie lichidate cinci centre monahale: mănăstirile Căpriana şi Hâncu din raionul Străşeni, mănăstirea Hârjăuca din raionul Călăraşi, mănăstirea Suruceni din municipiul Chişinău, mănăstirea Zloţi din raionul Cimişlia. Pentru lichidarea mănăstirilor, autorităţile sovietice au inventat diverse acuzaţii: că în posesiunea acestora se află cele mai fertile pământuri, că aici se exploatează munca cetăţenilor sovietici, că mănăstirile reprezintă un obstacol în calea colectivizării, că printre călugări există multe „elemente reacţionare”, iar centrele monahale sunt focare de boli contagioase. Într-o informaţie din 5 octombrie 1949, privind mănăstirea Căpriana, se afirma că aceasta se prezenta ca „o casă a desfrâului şi ca o pepinieră de diverse boli contagioase”. Imediat, organele de ocrotire a sănătăţii au „depistat” şi au înregistrat oficial cincisprezece cazuri de boli venerice, printre cei contaminaţi numărându-se fostul stareţ al mănăstirii, egumenul Ioachim Pleşca, şi ieromonahul Efrem Bârcă. Drept pretext pentru împuternicitul cu problemele Bisericii Ortodoxe de închidere, în 1952, a mănăstirii de călugări din Hârjăuca a servit numărul redus de călugări de aici şi necesitatea păstrării mănăstirii ca monument de arhitectură. La 24 aprilie 1952, preşedintele Consiliului de Miniştri al RSSM, G. Rudi, şi prim-secretarul CC al PC(b) din Moldova, L. I. Brejnev, au cerut organelor superioare de la Moscova acordul privind lichidarea acestei mănăstiri. O corespondenţă în aceeaşi chestiune a avut loc între episcopul Chişinăului şi al Moldovei, Nectarie, şi Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Aleksei.
70
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

În urma cooperării dintre structurile bisericeşti şi cele de stat, la 2 iulie 1952, mănăstirea Hârjăuca a fost închisă şi transformată în sanatoriu. Arhiva mănăstirii a fost confiscată şi înstrăinată, aflându-se la Sankt-Petersburg, Rusia. Toţi călugării au fost transferaţi la mănăstirea Hârbovăţ, care peste câţiva ani a fost şi ea închisă. Argumentele care s-au invocat la desfiinţarea mănăstirilor Hâncu, Suruceni, Zloţi erau condiţiile economice precare, de aici şi depistarea unor boli contagioase. Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM din 5 iunie 1959 prin care se preconiza închiderea a nouă centre monastice a provocat nemulţumirea personalului monahal şi a mirenilor. În comunităţile monahale s-au făcut mai multe încercări de rezistenţă, dar acestea erau descoperite şi anihilate uşor, inclusiv prin intermediul arhiepiscopului Nectarie. Urma să fie închisă şi mănăstirea Răciula. Secretarul doi al CC al PCM, I. I. Bodiul avertiza: „În caz de eşec, toţi responsabilii de operaţiune vor fi destituiţi din funcţii”. Bodiul a fost omul din umbră care a lovit crâncen în credinţă şi intelectualitate. Autorităţile au trimis la Răciula un efectiv de 500 de miliţieni, în frunte cu un general sosit de la Moscova. Nouă zile şi nouă nopţi şi-au apărat locuitorii din Răciula, raionul Călăraşi, mănăstirea şi biserica din localitate. La 1 iulie 1959, în cea de-a noua zi de rezistenţă, autorităţile au aplicat arme de foc. David Simion a fost omorât, alte persoane au fost rănite: Ilarion Mocreac, Dionisie Daniţă şi Gheorghe Porcar. Au fost arestaţi stareţa mănăstirii, egumena Sephora, şi 8 bărbaţi, care au fost condamnaţi la diferite termene de privaţiune de libertate: I. Mocreac şi S. Mocanu la câte 15 ani, V. Pricinoc – la 10 ani, V. Poiana – la 8 ani, D. Mladan – la 6 ani, M. Tcaci – la 4 ani, R. Benderschi – la 4 ani. Deşi a purtat un caracter spontan, rebeliunea de la mănăstirea Răciula a constituit o manifestare de rezistenţă antitotalitară, antisovietică de cea mai profundă amploare, la care au participat aproximativ patru mii de persoane. Aceasta este un simbol al demnităţii şi rezistenţei creştinilor în faţa opresiunii comuniste pe teritoriul Basarabiei. La 8 ianuarie 1960 în RSSM activau doar şapte centre monastice. Arhimandritul Varlaam Chiriţa, exclus din rândurile clerului de către arhiepiscopul Nectarie, şi-a manifestat revolta faţă de acţiunile arhiepiscopului de închidere a mănăstirilor printr-o telegramă-protest, al cărei text îl expunem: „Vă felicit pentru lichidarea istoricei mănăstiri Hârbovăţ. Vă doresc
Teroarea comunistă

71

din toată inima aceeaşi soartă. Insistenţa dumneavoastră în faţa Patriarhiei, pentru lichidarea mănăstirilor moldoveneşti, s-a încununat de succes. Temporar puteţi jubila”. La 15 mai 1961 în RSS Moldovenească funcţionau patru mănăstiri – două de călugări şi două de maici – cu un număr total de 84 de persoane. Închiderea mănăstirilor a continuat şi în anii următori. În 1962 a fost închisă mănăstirea de călugări Noul Neamţ sau Chiţcani. În clădirile cu chilii a fost deschis un spital de psihiatrie. Biblioteca a fost distrusă, iar în clopotniţă a fost organizat un muzeu istoric. La 1 ianuarie 1965 în RSSM mai funcţiona doar mănăstirea de maici Japca, care şi-a continuat activitatea în toată perioada sovietică. În anul 1978 la mănăstire erau 54 de maici, în 1981 – 52. În total, au fost închise peste 600 de biserici şi 24 de mănăstiri ortodoxe. Drept „elemente ostile regimului sovietic” au fost consideraţi şi membrii altor confesiuni, „sectanţii”. O lovitură iniţială, dată „sectelor”, a fost naţionalizarea caselor de rugăciuni ale acestora. În perioada aprilie 1944–mai 1946, MGB-ul lichidase 17 organizaţii şi grupuri religioase, arestând 71 de persoane, precum şi câteva grupuri de sectanţi clandestini (inochentişti), arestând 44 de persoane. „Sectanţii” erau acuzaţi de „convocarea unor adunări cu caracter antisovietic, refuzul de a face serviciul militar, organizarea unor acţiuni antisovietice de protest etc.”. Conform informaţiilor deţinute de structurile statului, la 16 aprilie 1947, în RSSM acţionau 18 grupuri ale sectei „Martorii lui Iehova”, cu un număr total de 2 500 de persoane. Majoritatea acestora locuiau în judeţele Bălţi şi Soroca. În 1947, autorităţile au lichidat centrul de conducere al inochentiştilor şi trei grupuri ale sectei „Martorii lui Iehova” din judeţele Bălţi şi Soroca. Au fost arestate 11 persoane, membri ai centrelor de conducere ale sectei adventiştilor-reformişti, care au fost condamnaţi pe un termen de la 8 la 25 de ani privaţiune de libertate. În mai 1949, a fost lichidat centrul de conducere al adventiştilor-reformişti, fiind arestate patru autorităţi ale acestei secte. În anii 1947–1950 au fost arestaţi 1 048 de conducători ai sectei „Martorii lui Iehova”, şi au fost confiscate 5 tipografii clandestine şi peste 5 de mii de exemplare de foi volante, broşuri, altă literatură. În 1949, situaţia cultelor din RSSM se caracteriza astfel: cea mai numeroasă confesiune o constituiau credincioşii de rit vechi, care aveau 22 de comunităţi ce întruneau 20 000 de persoane, după care urmau evangheliştii creştini-baptişti, în număr de 5 065 de credincioşi, organizaţi în 8 de comunităţi.
72

Urmau reprezentanţii confesiunii mozaice, romano-catolicii, adventiştii de ziua a şaptea, molocanii. Numărul comunităţilor înregistrate scade simţitor, drept consecinţă a politicii represive promovate de regimul sovietic. În perioada 1945–1948, 28 de comunităţi confesionale au solicitat recunoașterea lor legală de către stat, toate cererile fiind respinse. În şedinţa din 2 septembrie 1950, Consiliul de Miniştri al RSSM a luat decizia de a cere Moscovei permisiunea de a lichida comunitatea evangheliştilor creştini-baptişti din satul Tătăreşti, raionul Cahul, cu confiscarea casei de Iosif Mordoveţ, unul dintre executorii terorii roşii din Basarabia rugăciuni a acestora. În decembrie 1950, organele de Securitate au depistat pe teritoriul republicii treizeci de grupuri de credincioşi de diferite confesiuni (subotnici-reformişti, inochentişti, cincizecişti), acuzate de „activitate antisovietică”. Toate aceste grupuri au fost dizolvate. În urma operaţiunii „Sever” („Nord”) au fost arestate şi deportate în Siberia 72 de familii, cu un număr total de 2 617 persoane, dintre care 808 bărbaţi, 967 de femei şi 842 de copii. Operaţiunea „Nord” nu a fost însă ultima acţiune punitivă a regimului bolşevic în domeniul cultelor. În 1952, Ministrul Securităţii de Stat al RSSM, I. Mordoveţ, informa despre o întrunire a reprezentanţilor sectei „Martorii lui Iehova” din 10 raioane ale republicii. În acest an a fost lichidat centrul clandestin al sectei „Martorii lui Iehova”, fiind arestate 670 de persoane. Dar, în pofida diverselor restricţii şi măsuri de contracarare a acestei comunităţi religioase, ea şi-a continuat activitatea. În 195 au mai fost arestate 67 de persoane. La 5 noiembrie 1959, Comitetul Securităţii de Stat din URSS a emis ordinul nr. 00458, în conformitate cu care, Comitetul Securităţii de Stat din RSSM a elaborat un plan detaliat de sistare a activităţii sectei clandestine „Martorii lui Iehova”. O componentă a planului elaborat prevedea şi folosirea serviciului
Teroarea comunistă

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

7

agenturii pentru distrugerea sectelor din interior, prin organizarea unor situaţii de conflict, crearea unor contradicţii, prin provocarea neîncrederii, pentru ca, în consecinţă, acestea să se autodizolve. Împotriva confesiunii mozaice au fost folosite serviciile a 22 de agenţi secreţi. În consecinţă, au fost arestate 4 persoane. La 8 ianuarie 1960 în RSSM existau şase organizaţii religioase, tolerate de către statul sovietic. Acestea erau organizate în 120 de comunităţi. Secta „Martorii lui Iehova” şi cea a inochentiştilor activau în ilegalitate. În pofida restricţiilor impuse de regimul comunist, au fost înregistrate acţiuni de rezistenţă ale clerului şi credincioşilor, manifestate prin demersuri în faţa diverselor instanţe privind redeschiderea sau repararea bisericilor. Oficierea serviciilor divine, atunci când acestea erau interzise, scrisorile de protest, încălcarea legislaţiei sovietice cu privire la culte şi chiar recurgerea la rezistenţa armată au fost alte manifestări de nesupunere religioasă. Un rol aparte în efortul de rezistenţă îi revine clerului. Un şir de preoţi, deşi excluşi din sânul clerului, au continuat oficierea ritualurilor religioase solicitate de către enoriaşi, au colectat mijloace pentru redeschiderea şi restaurarea locaşurilor sfinte. Una dintre victimele regimului comunist a fost şi preotul Gheorghe Păduraru, care, în semn de protest, se decide să emigreze. El a expediat în acest sens o cerere ministrului de externe al URSS, A. Gromâko, în care scria: „...Deoarece şase ani stau fără serviciu, am familie, copii... solicit permisiunea de a emigra în Canada. Limba rusă nu o posed bine. Toată familia mea posedă limba română. Soţia posedă şi limba franceză. 1 ianuarie 1958”. Pentru îndrăzneala sa, preotul Păduraru a fost declarat bolnav psihic şi fanatic religios, de el ocupându-se în continuare organele de Securitate. În pofida tuturor restricţiilor aplicate de regimul comunist, enoriaşii continuau să-şi restaureze locaşurile sfinte cu forţele poprii, fapt care a pus în gardă autorităţile sovietice. Asemenea cazuri s-au înregistrat în Orhei, Floreşti, Olăneşti etc. În 1959, autorităţile din raionul Soroca au constatat că locuitorii din Slobozia-Cremene colectau mijloace pentru restabilirea bisericii din localitate, acţiune care a fost considerată „antisovietică” şi a fost interzisă. În pofida unei politici ateiste promovate decenii la rând în RSS Moldovenească, religia a supravieţuit şi odată cu iniţierea procesului de democratizare a societăţii se revine la normal.
74
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

9. impunerea alfabetului rusesc şi a „limbii moldoveneşti”
Primele încercări de elaborare a conceptului de „limbă moldovenească”, cu sensul de limbă literară aparte de limba română, au avut loc în anii 20 ai secolului XX în RASSM. Ele au reprezentat o reacţie a URSS la actul Unirii Basarabiei cu România, constituind expresia cultural-lingvistică a pretenţiilor teritoriale sovietice faţă de România. Scopul proiectului etnocultural din RASSM era să demonstreze atât legitimitatea creării acestei formaţiuni, cât şi a pretenţiilor sovietice asupra Basarabiei, efectuarea, într-un eventual context internaţional favorabil, a „transplantului” de „statalitate” sovietică de pe malul stâng al Nistrului pe malul său drept. Ocupând Basarabia, la 28 iunie 1940, în urma Pactului sovieto-german de neagresiune din 2 august 1940 şi a Protocolului adiţional secret, care a divizat Europa în sferele de influenţă respective, ostaşii sovietici au adus pe tancurile lor nu numai un nou regim totalitar-comunist, ci şi o nouă limbă literară şi un nou alfabet: limba literară „moldovenească” cu grafie chirilică. Specificul politicii naţionale a URSS în acest teritoriu a constat în respingerea categorică a identităţii româneşti moderne, inclusiv şi a moldovenismului regional premodern – una dintre componentele identităţii româneşti – şi în impunerea unui nou fel de „moldovenism” – a moldovenismului sovietic. Este vorba de o construcţie identitară care mistifică trecutul istoric „burghez”, care neglijează sau distorsionează moştenirea literară clasică, înglobând în structura sa ideatică miturile istorice şi etnoculturale ale Imperiului Rus şi ale celui sovietic referitoare la români şi la România, la rolul mesianic al acestor imperii în „salvarea” popoarelor balcanice şi europene de „jugul” otoman, în perioada modernă, şi de cel fascist, în perioada contemporană etc. Prin impunerea moldovenismului sovietic s-a încercat redirecţionarea luptei politice dintre moldoveni şi autorităţile ocupante ale imperiului sovietic şi transformarea ei într-un conflict identitar dintre „moldoveni” şi „români”. Privite prin optica autorităţilor sovietice, Unirea Basarabiei cu Statul Român în 1918 trebuia să pară „ocupaţie română”, iar ocupaţia sovietică din 1940 şi 1944 – „eliberare”. După ocuparea Basarabiei de către URSS, „constructorii” „limbii moldoveneşti” s-au mutat de la Tiraspol la Chişinău. Deja la 2 septembrie 1940,
Teroarea comunistă

75

Biroul CC al PC(b)M, discutând chestiunea „Cu privire la trecerea scrisului moldovenesc de la grafia latină la cea rusească”, a hotărât următoarele: „1. Decizia Comitetului Regional Moldovenesc a PC(b) din Ucraina de la 1 august 1940 «Referitor la păstrarea grafiei latine la editarea manualelor şi a altor materiale în limba moldovenească pentru şcolile din Basarabia în anul de învăţământ 1940–1941» se anulează. 2. A trece scrierea moldovenească la alfabetul rusesc. . A obliga Comisariatul Poporului pentru Învăţământ din RSS Moldovenească, pe tov. Forş, şi Editura de Stat a Moldovei, pe tov. Cernat, să asigure în timpul apropiat editarea manualelor şi a materialelor didactice moldoveneşti cu alfabet rusesc. 4. A ruga CC a PC(b) din toată Uniunea să aprobe această hotărâre. Secretarul CC al PC(b) din Moldova Borodin”. La 11 noiembrie 1940, Consiliul Comisarilor Poporului din URSS adoptă hotărârea nr. 2286 „Cu privire la trecerea scrisului moldovenesc şi a alfabetului latin din noile regiuni ale RSS Moldoveneşti (Basarabia) la cel rusesc” în care se stipulează: „1. A satisface rugămintea organizaţiilor sovietice şi de partid din RSS Moldovenească privind trecerea scrisului moldovenesc şi a alfabetului latin din noile raioane ale RSS Moldoveneşti (Basarabia) la cel rusesc. 2. A însărcina Consiliul CoLegea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti misarilor Poporului din RSS privind înlocuirea alfabetului latin cu cel Moldovenească cu organizarusesc, 12 februarie 1941
76

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Teroarea comunistă

rea Comisiei Guvernamentale pentru a conduce şi a realiza acţiunile preconizate referitoare la trecerea scrisului moldovenesc din noile raioane ale republicii la alfabetul rusesc. . A permite ca din ianuarie 1941 să se înceapă trecerea lucrărilor de secretariat din instituţiile de stat, a organizaţiilor obşteşti şi a presei periodice la alfabetul nou. 4. A însărcina Consiliul Comisarilor Poporului din RSS Moldovenească să propună sesiunii curente a Consiliului Suprem din RSS Moldovenească spre aprobare proiectul Legii privind trecerea scrisului moldovenesc din noile raioane ale republicii de la alfabetul latin la cel rusesc. Preşedinte adjunct al Consiliului Comisarilor Poporului din URSS, Administrator al Afacerilor Consiliului Comisarilor Poporului din URSS, M. Hlomov”. În şedinţa din 2 decembrie 1940, Biroul CC al PC(b)M a discutat chestiunea „Cu privire la crearea Comisiei guvernamentale privind trecerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin la cel rusesc”, aprobând următoarea componenţă a acestei comisii: Rudi, preşedinte adjunct al Consiliului Comisarilor Poporului din RSS Moldovenească, D. E. Otean, șef adjunct al Secţiei Organizare şi Instructaj a CC(b)M, V. Forş, comisar al poporului pentru învăţământ din RSS Moldovenească, Tereşcenko, redactor al ziarului „Moldova Socialistă”, Cernat, redactor al Editurii de Stat, I. D. Ceban, colaborator al Institutului de Cercetări Ştiinţifice, S. S. Zelenciuc, secretar al CC al PC(b)M. Preşedinte al Comisiei guvernamentale a fost numit S. S. Zelenciuc. Totuşi, pentru a nu bloca comunicarea şi munca propagandistică cu populaţia din „teritoriul eliberat al RSS Moldoveneşti”, Biroul CC al PC(b)M a dispus, la 21 mai 1944 (decizii similare au fost luate şi în 1940) ca din tirajul total de 4 500 de exemplare al ziarului „Moldova Socialistă” 15 000 să fie tipărite în grafie rusă, iar 19 500 – în grafie latină, iar din tirajul total de 15 000 exemplare al ziarului „Tineretul Moldovei” 5 000 să fie tipărite cu alfabet rusesc şi 10 000 cu alfabet latin. Situaţia se repetă şi în anul următor. În hotărârea din 29 ianuarie 1945, Biroul CC al PC(b)M, referindu-se la faptul că „o parte importantă a populaţiei republicii încă nu a însuşit alfabetul rusesc”, roagă CC al PC(b) din toată Uniunea ca să permită, şi în 1945, „editarea ziarului «Moldova Socialistă» în grafie rusească şi în grafie latină”. Se preconiza ca 25 000 de exemplare să fie publicate în grafie rusească, iar 25 000 – în grafie latină. Discutând, la 28 aprilie 1941, „schimbările în ortografia limbii moldoveneşti”, Biroul CC al PC(b)M decide ca „proiectul prezentat de Comisariatul
77

Poporului pentru Învăţământ din RSS Moldovenească «Regulile ortografice de bază ale limbii moldoveneşti», elaborat de Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice şi aprobat de Institutul de Limbă şi Alfabet al Academiei de Ştiinţe din URSS, să fie aprobat, ţinând cont de observaţiile institutului”. La 16 mai 1941, Consiliul Comisarilor Poporului din RSSM adoptă hotărârea „Cu privire la aprobarea regulilor ortografice de bază ale limbii moldoveneşti”. Ce era nou în această ortografie, elaborată la Tiraspol, sub îndrumarea lui I. D. Ceban? Principiul fonetic de scriere le dăduse autorilor „noii limbi” destulă bătaie de cap, ajungându-se la situaţia când „nu numai dialectele, dar şi unele sate aparte pretindeau la rolul principal în crearea limbii literare generale moldoveneşti”. De aceea s-a decis ca „noua ortografie” „să se bazeze pe principiul etimologic”, pentru a pune capăt „neînţelegerilor, diferitor interpretări în limba moldovenească”. „Noua ortografie” ţinea cont, într-o oarecare măsură, de noua realitate lingvistică ce se crease prin anexarea Basarabiei, recunoscându-se că „poporul moldovenesc are o bogată moştenire literară şi folclorică”. Reaprobată cu mici schimbări în martie 1945, „noua ortografie”, bazată pe alfabetul chirilic, a lichidat „nedreptatea istorică”, comisă de „elementele reacţionare româneşti”, care nu-i considerau pe moldoveni drept „popor de sine stătător”. Pentru autorii „noii ortografii”, alfabetul nu era o simplă „reflectare în scris a sunetelor limbii”. Alfabetul, ortografia mai însemna pentru ei „şi orientare politică”. La 9 septembrie 1945, I. D. Ceban publică în ziarul „Sovetskaia Moldaviia” articolul „Să curăţim limba moldovenească de influenţele străine”, în care se constată că în Basarabia mai „rămaseră încă mulţi naţionalişti moldo-români”. Chemând populaţia „să lupte fără cruţare şi să nimicească tendinţele burghezo-naţionaliste în limba moldovenească”, să o „ocrotească de influenţele dăunătoare româno-franţuzeşti” („limba română nu are nimic comun cu limba literară moldovenească”), autorul citează exemple de „rămăşiţe ale influenţei româneşti asupra lexicului, expresiilor şi sintaxei limbii moldoveneşti”: pe afişe şi în anunţuri scrise în limba moldovenească puteau fi întâlnite cuvinte ca „stradă, sucursală, mărfuri comerciale (în loc de băcănie), banca comercianţilor (în loc de bancă de târguială)”. I. D. Ceban nu putea accepta cuvintele utilizate în ziare, manuale, la teatru şi la radio: „succes” (în loc de „spor”), „cauză” („lucru”), „forţă” („putere”), „mireasmă” („miroznă”), „calapod” („calup”),
78
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

„externă” („străinătate”) şi multe altele care, în opinia sa, „puteau fi foarte uşor înlocuite cu cuvinte moldoveneşti”. Totodată, I. D. Ceban îndemna cititorii să utilizeze cuvinte ruseşti, deoarece „ştiinţa marxist-leninistă considera influenţa culturii ruse asupra culturii moldoveneşti drept un fenomen progresist”. În referatul său, ţinut la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiințe a URSS din 28–29 mai 1948, A. Borşci, abia sosit de la Kiev, a pus în faţa lexicografilor moldoveni sarcina „să evite serioasa şi periculoasa boală a poclonirii faţă de lingvistica burgheză”. „În ziarele şi cărţile care se publică aici pot fi găsite o mulţime de cuvinte care nu trebuie să existe în limba moldovenească, care uşor pot fi schimbate cu cuvinte ruseşti. E obligator oare să se folosească cuvântul «complot», «complotist»? ş.a.m.d. Oare nu poate fi folosit cuvântul rusesc «zagovor»? Limba moldovenească trebuie făcută moldovenească”, a declarat tânărul și „ilustrul” lingvist. El s-a pronunţat, de asemenea, împotriva cuvintelor, a expresiilor, locuţiunilor verbale „care exprimă o ideologie duşmănoasă poporului sovietic – feudală, burghezo-capitalistă, chiaburească etc.”. Politica creării noii limbi moldoveneşti a fost consfinţită la Congresul al II-lea al PC(b)M din februarie 1949. În faţa lingviştilor s-a pus sarcina urgentă de „purificare a limbii de diferite trăsături şi influenţe burgheze străine ei”. Deşi nu avea acces la presă, curentul intelectual care se opunea procesului de „vulgarizare a limbii moldoveneşti” îşi expunea poziţia în cadrul adunărilor, conferinţelor, inclusiv a acelor organizate de Institutul de Istorie, Limbă și Literatură. Printre oponenţii lui I. D. Ceban şi a adepţilor lui figurau şi persoane influente, cu merite faţă de puterea sovietică (Em. Bucov, locţiitor al preşedintelui Consiliului de Miniştri, fost ilegalist; A. Lupan, preşedinte al Uniunii Scriitorilor, fost ilegalist; V. Coroban, Gh. Bogaci, V. Comarniţchi, participanţi la război în rândurile armatei sovietice ş. a.). Calitatea de ilegalişti sau participanţi la război le permitea să evite eticheta de „duşmani ai puterii sovietice”. Fără a se nega termenul „limbă moldovenească”, „moldovenismul sovietic” era combătut pe următoarele planuri: - lexicul, ortografia, fonetica şi stilistica; - originea limbii şi relaţiile ei cu limba română; - editarea clasicilor şi valorificarea moştenirii literare.
Teroarea comunistă

79

La 1 februarie 1949, Em. Bucov, aflat pe atunci în postul de vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al RSSM, expediază lui V. A. Ivanov, preşedinte al Biroului CC al PCUS (b) în RSSM, raportul „Despre înlocuirea limbii literare moldoveneşti constituite de-a lungul istoriei cu o limbă artificială, creată în cabinete, fapt care reprezintă o piedică serioasă pentru înfăptuirea cu succes a lucrului ideologic de educaţie comunistă a poporului moldovenesc”. Problema „limbii moldoveneşti” nu se ridică pentru prima oară, scrie Bucov, dar în afară de discuţii nu se ia nicio măsură concretă. Esenţa ei e în atitudinea greşită faţă de moştenirea culturală a „poporului moldovenesc” şi în special faţă de „limba moldovenească” literară constituită istoriceşte. E ca şi cum poporului rus i-ai închide accesul la limba lui Puşkin şi Gogol, Turghenev şi Tolstoi, opina Em. Bucov. Dicţionarul „rus-moldovenesc”, care la acea oră înlocuia dicţionarul explicativ al „limbii moldoveneşti” (dicţionar elaborat sub conducerea lui I. D. Ceban), pe lângă toate defectele ortografice, mai era şi sărac în cuvinte, lucrătorii ziarelor, ai editurilor neputând exprima multe din noţiunile politice şi filozofice. Gramatica „limbii moldoveneşti” fusese alcătuită după gramatica limbii ruse, creând confuzii, inoculând elevilor modele nefireşti, străine limbii române („Asta e totuna cum ai lua gramatica limbii chineze şi ai aplica-o limbii ruse” – astfel apreciase, în decembrie 1950, ziaristul L. Riaboşapka aceste „inovaţii” lingvistice). Cea mai controversată problemă însă era originea limbii. Alfabetul latin mai funcţiona încă în RASSM, când românistul M. V. Serghievski a publicat, în 196, la Moscova, lucrarea „Moldavskie etiudî” („Schițe moldovenești”), în care anunţă ideea dezvoltării de sine stătătoare a „limbii moldoveneşti” în raport cu limba română, pornind de la teza unei „deosebiri iniţiale în destinul istoric şi lingvistic al moldovenilor şi valahilor” (moldovenii au fost influenţaţi de slavii de est, iar valahii n-au cunoscut o asemenea influenţă). Fără a nega că pe teritoriul Moldovei, Munteniei şi al Transilvaniei s-a format o limbă literară unică, la care şi-au adus contribuţia şi autorii moldoveni (în opinia sa, Moldova era atunci cultural mai avansată), M. V. Serghievski consideră că faptul acesta „nicidecum nu diminuează importanţa dezvoltării de sine stătătoare a limbii moldoveneşti”, care a continuat să fie întrebuinţată în grai viu; pronunţia sa necorespunzătoare standardului literar fiind considerată ca dialectală, neelevată.
80
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Teoria lui M. V. Serghievski avea însă şi meritul de a nu nega caracterul latin al „limbii moldoveneşti”, cum a făcut-o academicianul N. S. Derjavin (specialist în etnogeneza slavilor). Acesta, într-un articol intitulat „Proishojdenie moldavskogo naroda” („Originea poporului moldovenesc”), publicat în 1940, declară că moldovenii sunt din punct de vedere etnografic „descendenţi direcţi ai populaţiei locale slave străvechi”, iar limba moldovenească este limbă de provenienţă slavă. Cea mai largă răspândire a căpătat conceptul lansat, în august 1945, de membrul-corespondent al Academiei de Ştiinţe a URSS, A. D. Udalţov, la sesiunea ştiinţifică a Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice din Chişinău. În viziunea sa, „poporul moldovenesc” (şi deci limba sa) s-a format în urma „încrucişării” elementelor vestice latine cu elementele estice slave. Deşi la 21 septembrie 1945, M. Serghievski îşi expune şi el în cadrul aceluiaşi Institut teoria sa despre caracterul romanic şi despre „independenţa limbii moldoveneşti”, conceptul „încrucişării” este cel simpatizat şi acceptat de conducerea Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice, în frunte cu I. D. Ceban. A. T. Borşci, care va prelua mai apoi funcţia de director al Institutului de Istorie, Limbă și Literatură de la I. D. Ceban, împărtăşeşte în deplină măsură concepţiile lingvistice ale predecesorului său, considerând că „limba moldovenească” s-a născut în procesul de încrucişare a elementelor traco-daco-slavo-latine ş. a., în condiţiile unei „preponderenţe absolute a elementelor slave şi latine...”. Procesul „de încrucişare” va continua, potrivit lui Borșci, în special, cu elementele lingvistice ucrainene. O situaţie ciudată se crease în jurul clasicilor literaturii române. În general, moştenirea literară din trecut nu se mai nega ca înainte în RASSM, permiţându-se publicarea articolelor şi studiilor pe această temă, ca, de exemplu, articolele despre I. Creangă, I. Neculce, Gh. Ureche, apărute în revista „Octombrie” pe parcursul anilor 1945–1947. În afară de aceasta, după cum aflăm din Nota explicativă către CC al PC(b) din toată Uniunea „Cu privire la cercetarea moştenirii clasice a poporului moldovenesc”, semnată de directorul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, I. D. Ceban, în „Crestomaţia de literatură moldovenească veche” (publicată sub redacţia aceluiaşi I. D. Ceban) au fost incluşi, pe lângă cronicari, D. Cantemir, N. Milescu-Spătarul, Varlaam, Dosoftei, iar în „Crestomaţia de literatură moldovenească din sec. XIX” – scriitorii basarabeni
Teroarea comunistă

81

Al. Hâjdeu, C. Stamati, I. Sârbu, T. Vârnav, Al. Donici şi o seamă de scriitori de dincolo de Prut, „care au reflectat în lucrările lor realitatea moldovenească de pe ambele maluri ale Prutului, iar unii au locuit în Basarabia şi s-au aflat în legături strânse cu literatura rusă avansată şi, în primul rând, cu A. S. Puşkin – C. Negruzzi, A. Russo, Gh. Asachi, A. Beldiman”. Cu toate acestea, Editura de Stat nu va publica lucrările clasicilor sus-numiţi, motivând că nu are permisiunea respectivă din partea CC al PC(b)M. Scriitorii M. Eminescu, V. Alecsandri, I. Creangă nu au fost incluşi nici în crestomaţii, deoarece erau consideraţi ca scriitori „români şi moldoveni”, ceea ce nu permitea administrației Institutului de Istorie, Limbă și Literatură să-i declare „numai moldoveni”. În opinia lui I. D. Ceban, „pentru rezolvarea acestei probleme va trebui poate să se ducă tratative între URSS şi România”. Eşecul (de facto, nu şi de jure) al „moldovenismului sovietic” în RSSM începe după publicarea, în 1950, a lucrării lui I. Stalin, „Marksizm i voprosî iazâkoznaniia” („Marxismul și chestiunile lingvisticii”). I. Stalin critică „noua doctrină lingvistică” a lui N. Marr (decedat de 15 ani la momentul respectiv), dominantă la acea vreme, care afirma că limba, ca şi arta, filozofia, dreptul, este o parte a suprastructurii, dependentă de baza economică, schimbându-se dialectic în funcţie de transformările pe care le suferă baza. Respingând această concepţie, Stalin spune că „în structura sa gramaticală şi fondul lexical de bază, limba rămâne stabilă la trecerea de la o formaţiune social-politică la alta. La încrucişarea a două limbi nu rezultă o a treia; una din limbi iese învingătoare, păstrându-şi structura gramaticală şi fondul lexical de bază, continuând să se dezvolte după legile sale interne, iar cealaltă îşi pierde treptat calitatea sa şi moare”. Prin această teză enunţată de Stalin, concepţia „încrucişării” primea o lovitură distrugătoare. „Limba moldovenească” nu mai putea fi latină şi slavă, lingvistica oficială trebuia să răspundă dacă e latină sau slavă, bazându-se nu pe indicatori secundari sau superficiali, ci studiind în plan comparativ fondul lexical de bază şi structura sa gramaticală. În decembrie 1950, a fost organizată o şedinţă a Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, având ca temă de discuţie „Învăţătura lui I. V. Stalin despre limbă şi sarcinile studierii limbii moldoveneşti”. Dar nici atunci I. D. Ceban nu era sigur de caracterul latin al „limbii moldoveneşti”. Unicul „compromis” pe care l-a făcut lingvistica oficială moldovenească a fost admi82
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

terea faptului că „limba moldovenească” şi limba română sunt foarte apropiate, având foarte mult în comun – cuvinte comune, forme gramaticale identice. La –7 decembrie 1951, se organizează la Chişinău o conferinţă comună a Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a URSS şi a Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiințe a URSS, la care s-au pus în discuţie problemele „lingvisticii moldoveneşti”. Printre participanţi au fost lingviştii V. Vinogradov, S. Bernştein, R. Budagov, R. Piotrowski (n-au sosit din motive de sănătate romaniştii V. Şişmariov şi D. Mihalci, care însă au trimis textele lor ca să fie citite în cadrul conferinţei). Oaspeţii au demonstrat (V. Serebrennikov, S. Bernştein) că „limba moldovenească” este o limbă romanică, iar specificul ei nu sunt elementele slave, ci structura gramaticală şi fondul lexical de bază. S-a vorbit şi despre necesitatea studierii limbii române (o limbă „înrudită”) la facultăţile de filologie din RSSM şi valorificarea moştenirii literare, nu fără a se plăti tribut „puternicei şi binefăcătoarei influenţe a limbii ruse”. Fiecare dintre ei, începând cu V. Vinogradov, a subliniat „independenţa” „ limbii moldoveneşti”.
Numele, prenumele P. G. Borodin N. L. Salogor N. G. Coval L. I. Brejnev D. S. Gladki Z. T. Serdiuk I. I. Bodiul S. C. Grosu P. C. Lucinschi Gr. I. Eremei perioada în care s-a aflat la conducere 1941–1942 1942–1946 1946–1950 1950–1952 1952–1954 1954–1961 V.1961–XII.1980 XII.1980–XI.1989 XI.1989–II.1991 II.1991–VIII.1991 Locul naşterii Ucraina Ucraina Transnistria Rusia Ucraina Ucraina Ucraina Transnistria Basarabia Basarabia

Originea etnică a prim-secretarilor Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei în perioada dintre anii 1941 şi 1991 Teroarea comunistă

8

I. D. Ceban, pe de o parte, şi-a recunoscut, în sfârşit, greşeala privind originea şi romanitatea „limbii moldoveneşti”, dar, pe de altă parte, s-a pronunţat din nou pentru scrierea palatalizată (chişor, vraghie, jin, nic), ca „limba literară să nu coincidă cu dialectul muntean, adică cu limba română”, să nu se ignore „cuvintele norodnice moldoveneşti” (aist, amu, aiasta, aiştea, iamuş, oi aduce, or face, cuşmă, a chiti, a jurui, a se inji, mâneştergură ş.a.), iar cuvintele străine să fie ortografiate după maniera rusească (Kitai, Varşava, Dania, Krâm, Ispania, Parij, Litva, Rim, Şveţia, Franţia) „ce corespunde pe deplin necesităţilor practice ale poporului moldovenesc”. „Care dintre aceste principii (de scriere – n. n.) sunt mai aproape de limba moldovenească – se întreba I. D. Ceban – franţuzesc sau rusesc, cu care limba moldovenească a întreţinut o legătură străveche („iskonnuiu sveaz”), de la care s-a îmbogăţit tot timpul şi continuă să se îmbogăţească mai ales acum? Mai trebuie să demonstrăm că unicul principiu lingvistic just va fi cel rusesc?”. Oponenţii lui I. D. Ceban s-au arătat mai bine pregătiţi din punct de vedere lingvistic, demonstrând că reformele acestuia lovesc „în forma gramaticală cristalizată deja a limbii moldoveneşti” (A. Lupan), o vulgarizează şi produc încurcătură şi haos. Nu numai Gh. Bogaci (care a spus că I. D. Ceban „nu este deloc pregătit în domeniul lingvisticii”), dar şi oaspeţii, I. C. Varticean, A. T. Borşci ş.a., au menţionat carenţele profesionale ale lui I. D. Ceban („încurcă limba cu ortografia, limba literară cu limba vorbită”). Merită să fie menţionat faptul că nu cu mult timp înainte de conferinţă, la 2 noiembrie 1951, în ziarul „Moldova Socialistă” a fost publicat articolul „Sarcinile de neamânat ale lingviştilor din Moldova”, în care a fost expus referatul lui A. Lazarev, devenit deja secretar al CC al PCM, ţinut la o adunare orăşenească a lingviştilor, scriitorilor, învăţătorilor de limbă şi literatură. Lazarev a criticat vehement pe acei „lucrători ştiinţifici care în părerile lor s-au rostogolit până la negarea completă a sinestătorniciei limbii moldoveneşti, afirmând că nu-i nicio deosebire între limba moldovenească şi cea română”. Asemenea păreri exprimau „îndeosebi tovarăşii Coroban şi Bogaci”. În opinia referentului, „rădăcinile şi tendinţele politice ale părerilor iestea absurde din punct de vedere ştiinţific” trebuiau căutate în „politica nerecunoaşterii sinestătorniciei limbii moldoveneşti” de către „cercurile imperialiste din fosta Românie boierească, care au gospodărit păn nu demult în Basarabia”, cât şi a „elementelor burghezo-naţionaliste moldoveneşti”, cărora „le trebuia «teoria»
84
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

asta pentru a întări legal cotropirea Moldovei şi a lichida sinestătornicia statului moldovenesc”. Tot A. Lazarev a rostit un cuvânt de încheiere şi la conferinţa comună a lingviştilor chişinăuieni şi moscoviţi din –7 decembrie 1951. El a reconfirmat intenţia conducerii RSSM de a nu se abate de la doctrina „moldovenismului sovietic”. Cât priveşte moştenirea literară, el a subliniat că ar fi „eronat să luăm întreaga moştenire a clasicilor noştri din sec. XIX în forma în care ea era prezentă în România burgheză din 1920–1944”. „Cu toate aceste inconsecvenţe şi contradicţii, se spune în «Istoria literaturii moldoveneşti», critica şcolii lui Marr şi a adepţilor ei în Moldova, deşi n-a dus la o dezrădăcinare deplină a sociologismului vulgar din lingvistica şi istoria literaturii, a creat condiţii mai prielnice pentru valorificarea moştenirii literare clasice”. Din 1952 începe publicarea unor culegeri de opere alese ale scriitorilor moldoveni: 1950 – Al. Donici; 195 – C. Negruzzi, C. Stamati, I. Creangă; 1954 – I. Sârbu, A. Mateevici, V. Alecsandri, M. Eminescu; 1955 – A. Russo; 1956 – N. Milescu-Spătarul, I. Neculce, Al. Hâjdeu, B.-P. Hasdeu. De menţionat însă că la intervenţia Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, editarea clasicilor s-a făcut „cu schimonosiri de limbă”, adică împrumutându-li-se un pretins specific moldovenesc. De exemplu, la C. Negruzzi toate verbele în – ea au fost corectate în – e, a fost exclus cuvântul „român” şi înlocuite unele neologisme. După cum s-a exprimat Gh. Bogaci, în cadrul unei sesiuni speciale a Institutului de Istorie, Limbă și Literatură din 29 mai 195, dedicate editării clasicilor: „Clasicii noştri ne subminează ortografia, trebuie să cerem una din două: ori să modificăm formele noastre, ori să renunţăm la clasici”. Faptul că savanţii de la Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiințe a URSS n-au susţinut în deplină măsură nicio teză a lingvisticii oficiale din RSSM (chiar şi în problema împrumuturilor din limba rusă, recomandându-se a se ţine cont de legităţile „limbii moldoveneşti”) a fost interpretat ca o victorie a scrisului tradiţional, iar conferinţa din 1951 a fost numită „crucială” pentru cultura autohtonă. În afară de editarea clasicilor într-o manieră „critică”, după sesiunea „crucială” din 1951, nu s-au înregistrat schimbări serioase în limba publicaţiilor din RSSM. Ca şi mai înainte, funcţiona cenzura care interzicea cuvintele şi expresiile „nemoldoveneşti”, deşi acestea erau de mult cunoscute „limbii moldoveneşti literare”.
Teroarea comunistă

85

Aceasta s-a menţionat în cadrul unei noi sesiuni ştiinţifice a Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, consacrate problemelor „limbii literare moldoveneşti”, ţinute la Chişinău între 17–19 octombrie 1955, cu participarea unor romanişti din Moscova, Kiev, Leningrad (R. Budagov, D. Mihalci, R. Piotrowski etc.). „Există unii tovarăşi care se uită de sus la sesiunea ştiinţifică a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiințe a URSS..., ei nu aud duhul timpului”, a spus Em. Bucov în cuvântarea sa. De aceeaşi părere a fost şi Gh. Bogaci: „În realitate, această «crucială» sesiune (din 1951 – n. n.) n-a dat nimic real. Numiţi măcar o schimbare ce s-a produs în domeniul politicii şi practicii lingvistice, cu excepţia unor permutări administrative ale unor persoane şi ostracizarea altora”. „Duhul timpului”, despre care vorbea Bucov, s-a făcut simţit în mai multe luări de cuvânt la sus-numita sesiune din 1955. Până şi I. Varticean i-a uimit pe toţi cu declaraţia, calificată de unii drept „trădare”, iar de alţii „neaşteptată”, că „între limbile moldovenească şi română nu există nicio diferenţă”, specificând, ce-i drept, la urmă că „originea comună, tradiţiile comune, unitatea structurii gramaticale şi a fondului lexical ale limbilor moldoveneşti şi române nu exclude deloc dreptul fiecărei limbi la existenţă separată”. Această idee s-a conţinut şi în cuvântările lui D. Mihalci, R. Budagov, R. Udler, Lisiţki (ultimii doi – de la Cernăuţi), menţionându-se însă că problema unităţii lingvistice moldo-române nu poate fi rezolvată „dintr-odată”. Deosebit de curajos a vorbit I. E. Tofan (colaborator al Arhivei de Stat): „Tovarăşi, să ne gândim serios şi să încetăm a mai susţine părerea despre existenţa a două limbi în sânul uneia şi aceleiaşi limbi, că ne facem de râs în faţa purtătorului şi făuritorului limbii – în faţa norodului”. La sfârşitul cuvântării sale, I. Tofan a criticat tendinţa de a exclude din limba literară unele forme gramaticale (de exemplu, perfectul simplu) şi orientarea spre limba vorbită. Intenţia lingviştilor de a spune adevărul şi, totodată, neputinţa de a face aceasta, în virtutea circumstanţelor politice de atunci, a fost exprimată plastic de romanistul Lisiţki, de la Universitatea de Stat din Cernăuţi: „Trebuie de spus că întrebarea aceasta (relaţia dintre „limba moldovenească” şi limba română – n.n.) este clară pentru fiecare moldavist, pentru fiecare student, însă, după părerea mea, încercăm a o rezolva nu întotdeauna aşa cum ar trebui să o facă un savant...” CC al PCM în persoana lui Ch. Iliaşenko a găsit că este „legitimă” întrebarea dacă există „două limbi sau numai una”, însă „intenţia unor tovarăşi de
86
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

a răspunde din mers la această întrebare este greşită, neştiinţifică şi poate să ducă la rezultate şi concluzii dăunătoare”. În general, sesiunea din 1955 a însemnat, în plan ştiinţific (şi psihologic), eşecul teoretic al ideii creării unei noi limbi romanice literare, chiar dacă în plan practic rezultatele ei nu au fost atât de evidente, din motivul că adepţii acestei idei deţineau în continuare puterea politică. La 19–21 iunie 1961, în Chişinău a avut loc conferinţa ştiinţifică a romaniştilor din URSS. R. Budagov, moderatorul conferinţei, găsea „neconvingătoare” argumentele lui R. Piotrowski, care spunea că savanţii „nu posedă modele lexicale, fonetice ş. a. în baza cărora ar putea fi deosebite limbile moldovenească şi română. Înseamnă că nici nu se poate vorbi despre caracterul de sine stătător al limbii moldoveneşti”. La propunerea criticului literar Ion Vasilenco de a se introduce în rezoluţia conferinţei chestiunea „unităţii limbii moldoveneşti şi a celei române”, R. Budagov a răspuns că „această chestiune doar a fost atinsă, dar nu s-a discutat. Nu e în competenţa noastră să rezolvăm o problemă atât de acută («ostrâi vopros»). E o chestiune prea responsabilă şi ar fi neserios s-o rezolvăm acum”. Evident, nu era vorba de greutăţi cu caracter lingvistic, ci de presiuni de ordin politic. La întrebarea filologului A. Iuraş dacă se poate vorbi despre limba română din RSS Moldovenească, un alt romanist din Rusia, E. Golubova, a răspuns că „nu intră în competenţa ei rezolvarea unor asemenea probleme”. Ea însă consideră că între aceste limbi „nu există o diferenţă principială”, de aceea „vorbeşte despre ele împreună ca să arate apropierea lor”. Pentru prima dată la conferinţa din 1961 s-a pus şi problema alfabetului latin (Ion Vasilenco şi A. Iuraş). Grafia slavă, menţiona A. Iuraş, „camuflează dezvoltarea istorică” a limbii române; s-a cerut concursul romaniştilor din URSS în discutarea acestei probleme, interzise în RSSM. Se părea că mitul „limbii moldoveneşti” nu mai poate rezista şi adevărul va fi spus în faţa lumii întregi, însă, după înlăturarea, în 1964, a lui N. S. Hruşciov de la putere, se reinstaurează cu încetul un regim asemănător cu cel de până la „dezgheţul” din anii 50, condamnându-i pe savanţi la tăcere. După ce la Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din RSSM din 14–15 octombrie 1965 s-a vorbit despre necesitatea revenirii la alfabetul latin (problema a fost abordată de... matematicianul Osmotescu, în calitate de „cititor”, fiind apoi susţinut de M. Cimpoi şi I. Druţă), autorităţile au luat un şir de măsuri drastice împotriva manifestărilor cu caracter naţional.
Teroarea comunistă

87

La 1 decembrie 1965, a fost convocată o şedinţă a Biroului CC al PCM la care au fost dezaprobate „tendinţele naţionaliste” (manifestate la congres în luările de cuvânt ale scriitorilor Busuioc, Malarciuc, Druţă, Cimpoi) şi „alte stări de spirit nesănătoase”. S-au adoptat măsuri educative în spiritul „internaţionalismului”, ceea ce a însemnat intensificarea campaniei antiromâneşti. Starea de lucruri evoluează spre tot mai rău, aşa încât lingviştii nu-şi mai permiteau să repete nici ceea ce au afirmat în 1955. Orice aluzie sau îndoială privind caracterul „de sine stătător” al „limbii moldoveneşti” era pedepsit cu severitate de autorităţi ca o manifestare „naţionalistă” periculoasă. Mai mult decât atât, în atribuţiile secţiei locale a KGB-ului intra şi vegherea asupra „independenţei limbii moldoveneşti”, adică urmărirea persoanelor care puteau să aducă „prejudicii” în acest sens, prin contestarea politicii oficiale lingvistice. Formal, „limba moldovenească” literară de sine stătătoare a existat până la 1 octombrie 1988, ziua în care a fost convocată, la Chişinău, o consfătuire de lucru a romaniştilor din URSS. În rezoluţia adoptată cu acest prilej se conţineau, în punctele 2 şi , următoarele recomandări: „Recunoaşterea unităţii limbilor care funcţionează în RSSM şi în Republica Socialistă România” şi „Revenirea la sistemul grafic latin”. Semnificativ este faptul că împotrivă a votat numai un singur lingvist – acelaşi I. D. Ceban, rămas credincios invenţiilor sale pseudolingvistice. S-a observat, de asemenea, că în rezoluţie a fost evitat până și glotonimul „limba moldovenească”. Recunoaşterea identităţii lingvistice moldo-române a fost o consecinţă directă a mişcării pentru drepturile naţionale, mişcare impulsionată de Uniunea Scriitorilor, odată cu amplificarea procesului de restructurare, inițiat, în 1985, de M. Gorbaciov la scara URSS.

ii

R E z i s T E N ţA A N T i s oV i E T i C ă şi A N T i C oM u N i s Tă

1. Acţiuni de rezistenţă armată în anii postbelici
Documentele din epocă demonstrează că în Basarabia rezistenţa antisovietică a început chiar în momentul şi pe măsura reocupării ţinutului de către trupele sovietice. Prin caracterul regimului pe care l-au impus cu forţa şi prin comportamentul lor inuman, autorităţile sovietice au provocat în sânul populaţiei basarabene o puternică stare de neacceptare a rânduielilor aduse din Răsărit în vârful baionetelor. La scurtă vreme după reanexarea ţinutului, această stare de refuz latent a noului regim a dat naştere la numeroase acte de nesupunere faţă de noua stăpânire, inclusiv, prin lupta cu arma în mâini. Ostaşii Armatei Roşii au fost primii reprezentanţi ai „noii ordini” cu care populaţia locală a intrat în contact. Distrugerile, jafurile şi devastările la care s-au dedat numeroşi militari sovietici, samavolniciile şi fărădelegile, pe care le comiteau faţă de populaţia civilă, şi, îndeosebi, mobilizările forţate ale basarabenilor în Armata Roşie au constituit primul factor care a determinat o atitudine ostilă faţă de autorităţi. Primele acte de nesupunere şi confruntări deschise cu Armata Roşie au avut loc în mai 1944 în legătură cu strămutarea populaţiei din apropierea nemijlocită a liniei frontului. În timpul desfăşurării operaţiunii de evacuare, ţăranii din mai multe localităţi au refuzat să-şi părăsească gospodăriile, opunând rezistenţă. Astfel, cca 4 000 de locuitori ai satelor Bocancea-Schit, Dumbrăviţa, Flămânzeni, Ghiliceni, raionul Chişcăreni, şi Condrăteşti, raionul Corneşti, au refuzat să se refugieze în spatele frontului. Ţăranii au protestat deschis, vociferând: „Vom muri, dar de pe acest pământ nu vom pleca”, „Ostaşii roşii ne-au luat pâinea, ne-au distrus gospodăriile, împuşcă în icoane. Cine doreşte să plece benevol în Siberia, acela poate să se strămute”, „Sovietele ne evacuează nu din cauza liniei frontului, ci pentru a ne prăda şi a căra averea noastră”. O astfel de reacţie se datora atât zvonurilor insistente
89

88

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

despre strămutarea basarabenilor în Siberia şi Ucraina, cât şi a jafului practicat de militarii sovietici. Natural, în asemenea condiţii, înarmaţi cu ciomege, furci, topoare etc., ţăranii au opus rezistenţă, iar militarii au răspuns dur. S-au înregistrat morţi şi răniţi. O femeie a fost împuşcată în timp ce încerca să lovească un ostaş cu sapa în cap. Numai după ce Serviciul de contraspionaj al Armatei a IV-a a arestat 6 organizatori, rezistenţa a fost lichidată, iar populaţia strămutată. La 1 mai 1944, circa 100 de locuitori ai satului Molovata, raionul Susleni, după ce au ieşit din sat la o distanţă de 1–1,5 km, au refuzat să meargă mai departe. Însoţitorul convoiului, ostaşul Voronski a fost înconjurat de un grup de circa 40 de bărbaţi şi bătut. Alţi 2 ostaşi, sosiţi pentru a cerceta cazul, au fost, de asemenea, dezarmaţi şi bătuţi. Rezistenţa populaţiei a încetat numai după ce la faţa locului au sosit două companii de pistolari şi un grup operativ al Secţiei de contraspionaj a diviziei, care au arestat 19 oameni. Acţiuni similare de nesupunere au avut loc şi în satele Măgura, Chişcăreni, Erezeni (raionul Chişcăreni) ş. a., unde locuitorii au refuzat să se evacueze. Faptul că populaţia civilă, inclusiv mulţi dezertori din Armata Roşie, aveau în posesie arme de foc şi muniţii, a făcut posibilă crearea unor grupuri de rezistenţă armată, mai ales, în zona codrilor, care au întreprins numeroase acţiuni de sfidare a noilor autorităţi. La 6 iulie 1945, comitetul raional de partid Căuşeni semnala existenţa unor „formaţiuni banditeşti”, constituite din dezertori şi persoane ce s-au eschivat de la recrutare, în satele Feştelniţa, Zaim şi Opaci. Informaţii similare conţine şi hotărârea biroului judeţean de partid Orhei din 10 iulie 1945, în care se menţionează că „lipsa măsurilor suficiente de luptă cu dezertarea de la înrolare în Armata Roşie, precum şi neadoptarea unor măsuri hotărâtoare în vederea confiscării armelor şi a muniţiilor de la populaţie a condus la apariţia „banditismului” în raioanele Bravicea şi Orhei. În judeţul Soroca, grupuri de rezistenţă, formate din dezertori, au apărut deja în luna aprilie 1944. Astfel, în timpul recrutării premilitarilor din satul Goloşniţa, fostul primar Chiril Bidiu, împreună cu adjunctul său, Mihail Borojin, au adunat circa 40 de bărbaţi şi au plecat în pădure sub motivul efectuării unor construcţii de apărare, unde intenţionau să stea până la încheierea activităţii comisiei de recrutare, în speranţa că între timp „vor veni românii şi nemţii şi noi vom merge în armata noastră”.
90

În iunie 1944, organele raionale ale NKVD-ului au reţinut în raionul Orhei un grup de rezistenţă condus de Ion Ruja, originar din s. Rudi. Grupul reunea locuitori ai satelor Carmanovca, Arioneşti şi Rudi, care au refuzat înrolarea în Armata Roşie şi intenţionau să acorde ajutor Armatei Române în cazul apropierii liniei frontului, să captureze armament şi să contribuie la nimicirea şi dezarmarea ostaşilor roşii, a lucrătorilor de partid şi sovietici. Un alt grup de rezistenţă antisovietică a luat fiinţă în vara anului 1944 în satul Cobâlnea, judeţul Soroca. Din acest grup făceau parte Simion Plămădeală, Petru Sudacevschi, Ion Rotaru, Ion Tacu, Nichita Cardaş, Vasile Berghi ş. a. Programul lui de acţiuni includea: nimicirea fizică a activiştilor de partid şi sovietici, zădărnicirea aprovizionării trupelor sovietice cu muniţii şi produse alimentare, atacarea prin surprindere a unităţilor de transport ce se îndreptau spre linia frontului. Grupuri de rezistenţă constituite din dezertori au fost descoperite de către organele de represalii sovietice în satele Şeptelici (judeţul Soroca), Ţâpleteşti (raionul Ocniţa), Ruseni (raionul Ocniţa), Teleneşti (judeţul Bălţi) şi în multe alte localităţi. S-au înregistrat numeroase atacuri săvârşite de dezertori asupra activiştilor sovietici implicaţi în acţiunile îndreptate împotriva dezertărilor şi a persoanelor ce se eschivau de la înrolare în Armata Roşie. În noaptea spre 20 octombrie 1944, de exemplu, a fost asasinat preşedintele sovietului sătesc Berlinţi, raionul Lipcani, D. Basiuc, care denunţase câţiva dezertori comisariatului militar. La 19 noiembrie 1994 a fost asasinat preşedintele sovietului sătesc Antonovca, raionul Drochia, Z. Oşiţchi, care anterior acordase ajutor organelor NKVD-ului la depistarea şi reţinerea dezertorilor. În decembrie 1949, organele Securităţii de Stat au reţinut un grup de rezistenţă condus de Serghei Şevciuc, originar din s. Sudarca, raionul Otaci, care timp de câţiva ani a întreprins mai multe atacuri asupra activiştilor de partid şi sovietici. Atacurile asupra instituţiilor şi persoanelor ce slujeau cu credinţă regimul de ocupaţie constituie cea mai violentă formă de luptă împotriva regimului sovietic din Basarabia în primii ani postbelici. În cele mai multe cazuri, scopul urmărit era nimicirea fizică a activiştilor de partid şi sovietici, deşi uneori atacurile se efectuau pentru a-i intimida şi a-i determina să renunţe la activitatea de sovietizare şi bolşevizare a ţinutului.
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

91

În imagine, la dreapta: F. Bodiu împreună cu soţia Olimpiada şi fiica Iulia. Filimon Bodiu din comuna Mândreşti, raionul Teleneşti, liderul unui grup antisovietic care a activat între anii 1945 şi 1950 pe teritoriul raioanelor Chişcăreni, Teleneşti, Sângerei şi Călăraşi. A fost împuşcat la 16 noiembrie 1950 în timpul unei ciocniri cu reprezentanţii organelor de represiune sovietice. Soţia Olimpiada a fost condamnată la 25 de ani privaţiune de libertate pentru „trădare de patrie”, ispăşindu-şi pedeapsa în lagărul din Dubrovna, Mordovia.

Deja la începutul lunii mai 1944, pe adresa CC al PC(b)M încep să sosească informaţii despre primele atacuri armate împotriva activiştilor sovietici. Astfel, conform informaţiei secretarului comitetului judeţean Bălţi al PC(b)M, N. Korneev, la 6 mai 1944 a fost săvârşit un atac împotriva unui grup de activişti sovietici din satul Ciulucani, raionul Chişcăreni. Asupra locuinţelor preşedintelui sovietului sătesc, I. Mardari, împuterniciţilor agricoli, Ion Bomoduţa şi Timofei Popa, secretarului sovietului sătesc, Stepan Banaguţa, au fost aruncate grenade, iar casa locţiitorului preşedintelui sovietului sătesc, Grigore Bilian, a fost supusă unui tir de arme. Ca urmare a acestui atac, I. Mardari, S. Banaguţa şi Gr. Bilian au fost grav răniţi. Ţărănimea basarabeană s-a opus cu înverşunare şi sistemului fiscal sovietic. Atunci când protestele şi mijloacele paşnice de luptă se dovedeau a fi insuficiente pentru a-şi apăra rodul muncii, ţăranii erau nevoiţi să recurgă la arme, la răfuieli fizice cu cei ce-i lipseau de principala sursă de existenţă – pâinea cea de toate zilele.
92

Într-o informaţie expediată la 11 decembrie 1944 de N. Salogor, secretar al CC al PC(b)M, lui Gh. Malenkov, secretar al CC al PC(b) din toată Uniunea, se relata că în perioada campaniei de colectare a pâinii „elementele antisovietice au săvârşit acte teroriste asupra unor activişti sovietici încadraţi activ la transpunerea în viaţă a legii cu privire la livrările obligatorii de pâine către stat”. Victime ale unor atacuri au devenit Simion Nuţu, membru al sovietului sătesc Bubueci, raionul Vadul lui Vodă; Gheorghe Badia, activist din satul Pârjolteni, raionul Călăraşi; Petrov, şeful secţiei raionale Nisporeni a NKVD-ului. La 5 ianuarie 1945 a fost asasinat Fiodor Gherasimov, împuternicit agricol în satul Comrat, raionul Comrat, iar la 11 ianuarie 1945 în satul Chirsova, acelaşi raion, a fost găsit cadavrul secretarului sovietului sătesc, V. Tafratov. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că asasinatele au fost comise de persoane ce au refuzat să livreze pâine statului. Deseori, pentru a se feri de represiuni, ţăranii care se eschivau de la achitarea impozitelor şi a obligaţiilor de livrare a produselor alimentare către stat erau nevoiţi să treacă în ilegalitate. Ascunzându-se prin păduri, unii din ei formau mici grupuri de rezistenţă şi săvârşeau atacuri asupra instituţiilor de stat, diferite diversiuni, terorizau activiştii comsomolişti şi de partid. Un asemenea grup, constituit din cca 20 de ţărani şi condus de un oarecare Janga, a activat pe teritoriul raionului Străşeni. În septembrie 1946, ţăranul Alexandru Jalbă din satul Antonovca, raionul Drochia, după ce a refuzat să livreze pâine statului, a trecut în ilegalitate şi a creat un grup înarmat din 6 locuitori ai satului Baraboi, raionul Râşcani, care, până în aprilie 1948, a întreprins mai multe atacuri asupra agenţilor fiscali, activiştilor comsomolişti şi obşteşti din raioanele Râşcani, Târnova şi Drochia. Un alt grup, alcătuit din 1 persoane, a activat pe teritoriul raionului Cimişlia, sub conducerea lui M. Bardieru. Ţinta principală a atacurilor acestui grup erau activiştii locali, instituţiile de stat şi depozitele „Zagotzerno” (din l. rusă, instituţia care colecta cotele prestabilite de cereale de la populaţie). La 6 septembrie 1946 comitetul raional de partid Leova a informat CC al PC(b)M despre un caz ieşit din comun, după proporţiile şi efectul psihologic asupra populaţiei: în noaptea de 1 spre 2 septembrie a avut loc un atac armat asupra colhozului în curs de organizare din comuna Cuporani (sovietul sătesc Tigheci), raionul Leova. Pe la miezul nopţii, în sat şi-a făcut apariţia o „bandă” (adică un grup de combatanţi), în număr de circa 29 de persoane. După ce au
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

9

instalat câteva posturi de pază prin sat, „bandiţii” au devastat şi au jefuit câteva locuinţe ale activiştilor locali, inclusiv pe cea a viitorului preşedinte. Faptul că au fost atacate persoane aflate în serviciul autorităţilor sovietice, că nu s-a comis niciun omor, precum şi inscripţia „golanii doresc colhoz” de pe peretele locuinţei preşedintelui colhozului, arată că autorii acestei acţiuni nu erau nişte „bandiţi” oarecare, ci un grup de rezistenţă cu dispoziţii antisovietice şi anticolhoznice şi că atacul a fost săvârşit în scopul intimidării, în primul rând, a activiştilor locali, pentru a-i determina să renunţe la organizarea colhozului. Conform datelor MAI al RSSM, pe parcursul a 10 luni ale anului 1946, au fost comise 15 „acte teroriste” asupra activiştilor comsomolişti şi de partid, au avut loc 194 de „manifestări banditeşti”, în urma cărora au fost ucise 49 şi rănite 9 persoane. Potrivit aceleiaşi surse, erau grav contaminate de „banditism” judeţele Cahul, Chişinău, Bălţi, Bender şi Orhei. Totodată, din informaţia trimisă de ministrul de interne al RSSM, Tutuşkin, ministrului de interne al URSS, Kruglov, la 19 decembrie 1946, aflăm că în acelaşi interval de timp, adică în 10 luni ale anului 1946, numai organele MAI „au arestat 874 de persoane din rândurile elementelor antisovietice-banditeşti, au fost ucise două persoane, lichidate 7 grupuri teroriste în număr de 20 de persoane, 50 de grupuri banditeşti-tâlhăreşti în număr de 199 de persoane, 8 terorişti izolaţi şi 146 de bandiţi-tâlhari, ce acţionau de unul singur...”. La 12 octombrie 1948, ministrul de interne de la Chişinău informa Moscova despre intensificarea activităţii antisovietice, subversive, a aşa-ziselor elemente „culăceşti” din RSS Moldovenească. „Cele mai viguroase, din punct de vedere economic, elemente culăceşti şi înrăite faţă de Puterea Sovietică, scria el, trec în ilegalitate, achiziţionează arme, formează grupuri banditeşti-teroriste, comit incendieri şi acte teroriste împotriva activului sătesc... Exercitând o anumită influenţă asupra elementelor înapoiate de la sat, culăcimea se străduie să le folosească în interesele sale politice, provocându-le şi instigându-le la activitate duşmănoasă împotriva Puterii Sovietice”. Conform aceleiaşi surse, în anii 1946, 1947 şi în prima jumătate a anului 1948, organele MAI al RSSM au lichidat 217 „grupuri banditeşti” în număr de 894 de persoane, printre care o bună parte o constituiau „culacii”. În categoria grupurilor „banditeşti-teroriste” autorităţile sovietice au inclus grupurile de rezistenţă, cunoscute larg printre populaţie, conduse de Vasile Verejan şi Grigore Oprea (raionul Edineţ),
94
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Mihail Şestacovschi (raionul Baimaclia), Mihail Bordeianu (raionul Cimişlia), Alexandru Jalbă (raionul Drochia), Filimon Bodiu (raionul Teleneşti) ş. a., activitatea cărora a avut un pronunţat caracter antisovietic şi anticomunist, grupuri care au săvârşit numeroase atacuri asupra activiştilor de partid şi de stat, instituţiilor de stat şi depozitelor „Zagotzerno”. Conform estimărilor Procuraturii RSSM, pe parcursul anului 1947 au fost înregistrate mai mult de 10 „acte teroriste” împotriva activiştilor săteşti şi numeroase cazuri de manifestări „antistatale” comise de către populaţie „sub influenţa elementelor culăceşti”. Astfel, în noaptea de 26 spre 27 ianuarie 1947 a fost asasinat unul dintre organizatorii colhozului „Lenin” din s. Cioc-Maidan, raionul Romăneşti, N. Slavu, care se evidenţiase mai cu seamă prin luările de cuvânt demascatoare la adresa „culacilor” şi a celor care au colaborat cu „ocupanţii români” în anii 1941–1944. În anii 1947–1948, organele Securităţii au arestat 41 de persoane acuzate de intenţii teroriste, 45 pentru activitate de insurgenţă şi 180 de persoane pentru desfăşurarea agitaţiei antisovietice. Potrivit datelor Ministerului Securităţii de Stat, pe parcursul anului 1948 în republică au fost înregistrate 1 manifestări de terorism şi tentative de teroare, 5 acte teroriste asupra activului sovietic şi de partid, 15 manifestări diversioniste. Vom expune doar câteva dintre cele mai caracteristice acţiuni săvârşite de aşa-zisele „elemente culăceşti”. În aprilie 1948, din motivul „răzbunării de clasă”, câţiva „culaci” au incendiat casa preşedintelui sovietului sătesc Trifăuţi, raionul Soroca, T. Melenti. La 1 mai a fost asasinat miliţianul de sector Ivaniuk din satul Recea, raionul Râşcani. La 8 iunie 1948 a fost asasinată secretara sovietului sătesc şi a organizaţiei comsomoliste, Sara Burd, din satul Gordineşti, raionul Bravicea. În luna august, ca urmare a incendierii punctului de colectare a cerealelor din colhozul „Stalin”, raionul Vertiujeni, au ars 2 de tone de cereale. La 11 august 1948 în satul Baurci, raionul Congaz, a fost asasinat V. Centul, agentul reprezentant al Ministerului Colectărilor. La 19 septembrie 1948, în timp ce se întorcea acasă după şedinţa comitetului executiv, a fost supus unui tir de armă C. Plugaru, preşedintele sovietului sătesc Terebna, raionul Brătuşeni. La 6 octombrie 1948 în satul Horodişte, raionul Călăraşi, a fost asasinat Cotic, secretarul sovietului sătesc. La 7 octombrie 1948, în urma incendierii morii cu abur din Bender, au ars 120 de tone de grâne şi făină. Au fost distruse
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

95

complet clădirea şi utilajul. La 11 octombrie 1948 în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni, a fost asasinat V. Mereacre, preşedintele sovietului sătesc şi al colhozului recent organizat. La 1 noiembrie 1948 a căzut victimă unui atac armat, săvârşit de ţăranii I. Puşcaş şi M. Prodan din satul Sturzeni, raionul Glodeni, N. Hazanov, agent al împuternicitului Ministerului Colectărilor. După cum observăm, în majoritatea cazurilor la care ne-am referit, au căzut victime ale acţiunilor antisovietice şi anticomuniste o serie de persoane care participau nemijlocit la transpunerea în viaţă a politicii Partidului Comunist şi a statului sovietic, fapt care provoca nemulţumirea ţăranilor, determinându-i să recurgă la răfuieli fizice şi chiar la lichidarea acestora. Nu avem certitudinea că majoritatea victimelor ar fi fost slujitori devotaţi ai regimului sovietic, deşi documentele la care am recurs afirmă explicit acest devotament al lor. Printre activiştii locali erau şi mulţi ţărani simpli care nimeriseră întâmplător în serviciul sovietelor, uneori chiar contrar voinţei lor. În pofida intensificării represaliilor din partea autorităţilor, rezistenţa localnicilor faţă de noile rânduieli era odată cu scurgerea anilor tot mai înverşunată. În anul 1949, odată cu intensificarea ritmului colectivizării forţate a gospodăriilor ţărăneşti individuale din dreapta Prutului, drept ţintă a intimidărilor şi a atacurilor armate au devenit îndeosebi susţinătorii şi apărătorii sistemului colhoznic – iniţiatorii constituirii gospodăriilor colective, preşedinţii de colhoz etc. Într-un raport al Ministerului Securităţii de Stat al RSSM „Cu privire la manifestările antisovietice ale culacilor în aprilie-iunie 1949” se relatează despre reorientarea activităţii antisovietice a presupuselor elemente culăceşti „de la ameninţări şi intimidări spre cele mai ascuţite forme de luptă – teroare asupra activului sovietic local şi a preşedinţilor de colhoz”. În continuare erau prezentate exemple concrete: astfel, în noaptea de 22 aprilie 1949, a fost scos din casă, dus în câmp şi împuşcat secretarul sovietului sătesc din satul Vladimirovca, raionul Sângerei, Macarie Banari, care anterior depusese mari eforturi pentru organizarea colhozului din localitate şi fusese iniţiatorul evidenţierii gospodăriilor „culăceşti”. În noaptea de 1 spre 2 mai 1949 în satul Susleni, raionul Susleni, a avut loc o tentativă de asasinare a preşedintelui colhozului „Frunze”, Sava Garaz. Un caz similar s-a produs în ziua de 20 iunie 1949 în satul Tarasova, raionul Rezina, unde a fost comis un atentat la viaţa preşedintelui colhozului „Lenin”,
96
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Alexei Gladuneac, în urma căruia acesta a fost grav rănit. Nici deportările din 5–6 iulie 1949, efectuate în scopul de a accelera ritmurile cooperării gospodăriilor individuale ţărăneşti, dar şi în scopul lichidării „duşmanilor poporului” şi al înspăimântării restului populaţiei, n-au condus la încetarea atacurilor asupra instituţiilor de stat şi a persoanelor cu funcţii de răspundere în aparatul de partid şi sovietic. După cum rezultă din informaţia procurorului Emanuil Plăcintă din comuna Mânzăteşti, raionul Unrepublicii, Osipov, expediată gheni. Acuzat de participare la activitatea unui grup la 10 noiembrie 1949 secreta- antisovietic şi supus represiunilor în 1949. A revenit la baştină după 25 de ani privaţiune de libertate. rului CC al PC(b)M, Coval, în unele raioane, cum ar fi Râşcani, Chişcăreni, Otaci, „actele teroriste şi de jaf comise de elementele duşmănoase asupra activiştilor săteşti s-au intensificat”. Astfel, pe parcursul unei singure luni – octombrie – în aceste raioane s-au înregistrat trei asasinate şi câteva cazuri de devastare şi delapidare a averii activiştilor locali. În noaptea de 26 octombrie au fost asasinaţi secretarul sovietului sătesc Sturzeni, raionul Râşcani, A. Ţâbureac, împreună cu soţia, iar în noaptea de 27 spre 28 octombrie este strangulat activistul grupului de susţinere a miliţiei, Vasile Gheorghiţă, din raionul Chişcăreni. În perioada iulie–decembrie 1949 victime ale acţiunilor armate au căzut Scurtul, preşedintele colhozului „Viaţa nouă”, raionul Bravicea, membrul grupului de susţinere a miliţiei din satul Budăi, raionul Teleneşti, Grigore Fârnachi, agentul fiscal din satul Ghiliceni, raionul Chişcăreni, S. Robu. Din documentele organelor de represalii rezultă că toate aceste acţiuni, orientate împotriva instituţiilor şi funcţionarilor de partid şi de stat, au fost săvârşite atât în mod individual, de către persoane cu dispoziţii antisovietice şi
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

97

anticomuniste, cât şi în mod colectiv, de către membrii unor grupuri şi organizaţii clandestine, ce activau în acea perioadă. Rapoartele subdiviziunilor din ţinut ale KGB-ului şi NKVD-ului demonstrează că în 1949, de pildă, în raionul Otaci acţionau grupurile lui V. Râbac şi M. Varvariuc, ale lui N. Sârbu şi Kanga – în raionul Străşeni, al lui A. Jalbă – prin părţile Drochiei, al lui M. Bordeianu – în Cimişlia, al lui F. Bodiu – la Teleneşti, al lui Vicol – la Baimaclia, al lui C. Deleu – la Tochile-Răducani (Leova), al lui Bortă – în raionul Kotovski, al lui Gavril Andronovici – prin zona Bravicei. Aceste documente sugerează limpede concluzia că în primii trei ani postbelici, organizaţiile antisovietice şi anticomuniste aveau un efectiv modest de luptători: de la câţiva până la 12–15 oameni. Cu referinţă la anul 1949, aceleaşi organe de represalii menţionau un şir de raioane în care se întâlneau organizaţii de luptă împotriva sovietelor, specificând că acestea erau doar o parte a raioanelor cuprinse de revolta organizată: Otaci, Drochia, Briceni, Floreşti, Corneşti, Chişcăreni, Teleneşti, Călăraşi, Bravicea, Răspopeni, Străşeni, Kotovski, Baimaclia. O luptă intensă împotriva activului de partid şi sovietic din raioanele Otaci şi Zguriţa a desfăşurat în acea perioadă grupul antisovietic, condus de Serghei Şevciuc şi Petru Dolganiuc. Astfel, la 28 iulie 1949 este rănit mortal şi deposedat de armă reprezentantul secţiei raionale Zguriţa a MAI în sovietul sătesc Bădiceni, locotenentul de miliţie, Cuşnir. În noaptea de 8 spre 9 noiembrie 1949 au fost devastate şi prădate locuinţele lui A. Plopa, membru supleant al PC(b) din Uniunea Sovietică şi M. Berestovenko, secretar al organizaţiei primare de partid din satul Arioneşti, raionul Otaci. La 15 decembrie 1949, la întoarcerea din centrul raional Otaci, a fost atacat P. Smirnov, preşedintele sovietului sătesc Horodişte, de la care au fost sustrase carnetul de partid, sigiliul sovietului sătesc, o serie de documente şi directive ale comitetului executiv raional. Pe parcursul anilor 1945–195 pe teritoriul raioanelor Bravicea, Călăraşi, Corneşti, Chişcăreni, Chiperceni, Orhei, Răspopeni, Rezina, Susleni, Sângerei, Teleneşti s-a înregistrat un număr considerabil de acţiuni armate împotriva instituţiilor de stat şi a activiştilor locali, întreprinse de către membrii grupului antisovietic în frunte cu faimosul Filimon Bodiu, de către organizaţiile clandestine „Armata Neagră” şi „Partidul Democrat Agrar”. Deşi metodele principale de luptă ale grupului antisovietic condus de Filimon Bodiu erau munca de lămurire printre ţărani şi intimidarea activiştilor locali prin intermediul unor scrisori, s-au înregistrat şi cazuri de răfuială fizică
98
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

şi lichidare a unor indivizi aflaţi în serviciul regimului sovietic. Organele sovietice de represalii puseseră pe urma lui Bodiu echipe numeroase de activişti. Pentru a supravieţui şi a continua lupta, el era nevoit să aplice cele mai drastice metode de luptă. În vara anului 1948 este aruncat într-o fântână Ion Bogonos, comsomolist, membru al brigăzii de susţinere a miliţiei şi a sovietului sătesc Mândreşti, raionul Teleneşti, iar la 2 mai 1950 este asasinat preşedintele colhozului din satul Mărineşti, raionul Sângerei, Dumitru Cosovan. Pentru a demonstra că Bodiu nu era decât un „bandit” sau un „tâlhar la drumul mare”, Securitatea sovietică a pus pe seama lui mult mai multe omoruri decât acesta a comis în realitate. În sentinţa pronunţată la 8 iunie 1951 se afirma că membrii grupului lui Bodiu „au săvârşit peste 10 acte teroriste”, deşi materialele de arhivă conţin date concrete relativ la şase cazuri de răfuială cu oamenii aflaţi în solda Sovietelor. Se cunoaşte că în cazurile în care a recurs la răfuieli fizice şi asasinate, Bodiu a făcut-o în scop de apărare sau din dorinţa de a-i pedepsi pe acei care, în opinia lui, asupreau şi jefuiau poporul. Cei aproape 50 de membri activi ai „Armatei Negre”, care îşi mai ziceau şi „haiduci ai morţii”, ceea ce sublinia hotărârea lor nestrămutată, aproape disperată de a lupta cu preţul propriei lor vieţi împotriva regimului de ocupaţie, au realizat pe parcursul anilor 1949–1950 o serie întreagă de măsuri în vederea zădărnicirii colectivizării gospodăriilor ţărăneşti şi îndoctrinării comuniste a populaţiei. Vom enumera doar câteva acţiuni întreprinse de către combatanţii din „Armata Neagră”. La 19 mai 1950, membrii organizaţiei Teodor Coşcodan, Gheorghe Buruiană, Ion Ganea şi Serghiu Antoci au săvârşit un atac asupra sovietului sătesc Volcineţ, în timpul căruia l-au rănit pe lucrătorul comitetului raional de partid Călăraşi, Beresnev, şi l-au bătut pe reprezentantul comitetului raional de partid în satul Volcineţ, Fingurt. La 27 mai 1950, membrii grupului condus de T. Coşcodan şi V. Ganea au organizat un atac armat în satul Dereneu, Bravicea, răfuindu-se cu preşedintele colhozului „Moldova socialistă”, Şvarţman, cu directorul şcolii, Raneta, şi devastând magazinul cooperaţiei de consum din sat. În timpul procesului de judecată, I. Şvarţman, membru al Partidului Comunist, a declarat: „Bandiţii ne-au ordonat să ducem sacii cu marfa furată. În drum spre pădure, Ion Ganea şi Teodor Coşcodan au cântat un cântec, esenţa căruia era următoarea:
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

99

ei, bandiţii, sunt eliberatorii Moldovei de sub jugul rusesc, că, în curând, vor veni americanii şi vor elibera poporul moldovenesc... Bandiţii erau supăraţi rău pe Raneta pentru că acesta îi impune pe elevi la şcoală să-şi scoată cruciuliţele de la gât şi le interzice să se roage lui Dumnezeu...”. În timpul aceluiaşi proces, martorul Raneta, şi el membru al Partidului Comunist, a mărturisit următoarele: „Pe drum bandiţii îmi spuneau că m-am vândut ruşilor şi că în America oamenii o duc mai bine decât în URSS. Ieşind din sat, Teodor Coşcodan şi alţi bandiţi au început a cânta un cântec despre nişte «haiduci ai morţii», care au eliberat Moldova de sub «jugul rusesc». În pădure Petru Bagrin, originar din comuna Lărguţa, raionul Cantemir. Condamnat în 1952 la bandiţii m-au impus să rostesc «Crezul» 25 de ani privaţiune de libertate pentru şi «Tatăl nostru»... Ei i-au mai ordonat activitate antisovietică. lui Şvarţman să nu-şi bată joc de colhoznici şi să nu-i scoată la lucru”. La 6 iunie 1950, în urma unui tir de arme, a fost scoasă din funcţiune maşina comitetului raional de partid Corneşti. După aceasta, Ion Borş, Ion Coşcodan, Vasile Pleşca şi Hariton Celan au devastat clădirea sovietului sătesc Hârceşti, deteriorând centrala telefonică şi agresându-l pe preşedintele colhozului „Stalinski put” („Calea stalinistă”), N. S. Zmeevski. La 18 iunie 1950, Teodor Coşcodan a pătruns în casa activistului Efim Ciobanu din satul Leordoaia, raionul Corneşti, zădărnicind astfel adunarea ţăranilor care urma să decidă formarea colhozului. Preşedintele colhozului, Teodor Eni, a fost bătut şi ameninţat cu moartea dacă nu se va dezice de activitatea propagandistică în favoarea organizării colhozului. În noaptea de 1 mai 1950, când activiştii locali se pregăteau să sărbătorească Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor Muncii, membrii „Armatei Negre” T. Coşcodan, I. Ganea şi T. Soroceanu au întreprins o incursiune în
100
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

satul Curtoaia, raionul Corneşti, pătrunzând în casa directorului şcolii, Ion Bulmaga, şi agresându-l pe acesta şi pe secretarul organizaţiei comsomoliste, Ion Diaconu, care se afla acolo. La judecată, Bulmaga şi Diaconu au afirmat că „bandiţii ne-au bătut din motiv că ne-am dezis de icoane şi educăm copiii în spirit sovietic”, „bandiţii ne-au impus să ne facem semnul crucii, întrebau unde ne sunt icoanele, au smuls de pe pereţi portretele lui Lenin şi Stalin, le-au rupt şi le-au dat foc”. La 21 mai 1950, membrii organizaţiei au dezarmat trei lucrători ai miliţiei, iar la 6 iulie al aceluiaşi an este asasinat preşedintele sovietului sătesc Flămânzeni, Ivanov. Nu s-a înregistrat niciun jaf, răfuială sau atac armat comis faţă de cetăţenii simpli. Ţinta atacurilor organizaţiei „Armata Neagră” erau, în exclusivitate, activiştii de partid, sovieticii şi comsomoliştii. În perioada 1950–195, membrii organizaţiei antisovietice „Partidul Democrat Agrar” au întreprins, în scop de intimidare, numeroase atacuri directe, cu arma în mână, asupra instituţiilor şi persoanelor ce serveau cu credinţă regimul. Astfel, fiind informaţi de către combatanţii din satul Pereni, raionul Rezina, Trifan Loghin şi Simion Baranovschi, că Herţa, preşedintele sovietului sătesc local, făcuse exces de zel în timpul deportării ţăranilor în vara anului 1949, fiind cunoscut ca un slujitor extrem de zelos al regimului sovietic, Odobescu, împreună cu Ciolan şi Zlatan, l-au vizitat, prin martie 1951, şi l-au avertizat să-şi schimbe atitudinea. Tot aşa au procedat în cazul comunistei Maria Frunză, preşedinte al sovietului sătesc Trifeşti, al lui Şt. Holbură, preşedinte al colhozului din acelaşi sat, al lui Ignat, preşedinte al colhozului din satul Cuizăuca, raionul Rezina, şi al multor altora. Pe unii din ei, Odobescu trebuia să-i sperie cu arma, aşa cum a procedat cu ofiţerii de securitate Voinov şi Gabdulin sau cu unii activişti locali ca Pagu, Ignat, Nistor şi mulţi alţii. Membrii organizaţiei au recurs la răfuială fizică în cazuri foarte rare, de regulă, numai atunci când au fost forţaţi să o facă. Cu toate acestea, autorităţile au încercat, ca şi în cazul altor formaţiuni de rezistenţă, să le incrimineze fapte şi chiar crime comise de delicvenţi de drept comun. Acesta a fost tratamentul aplicat de regulă combatanţilor din rezistenţa anticomunistă din Basarabia, cu scopul de a-i compromite în ochii opiniei publice, de către organele de represalii sovietice.
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

101

Alarmată de amploarea acţiunilor violente, orientate împotriva activiştilor de partid şi sovietici din localităţile săteşti ale RSSM, Procuratura republicii a cerut procurorilor de pe teren să întreprindă măsuri urgente şi categorice pentru a le pune capăt şi a trage la răspundere penală vinovaţii. La 10 noiembrie 1949, procurorul RSSM, Osipov, a intervenit pe lângă CC al PC(b)M cu rugămintea de a da dispoziţii de rigoare ministrului afacerilor interne şi ministrului securităţii de stat în vederea „activizării luptei cu elementele de clasă duşmănoase şi banditeşti-tâlhăreşti”. Măsurile represive nu s-au lăsat aşteptate. Conform estimărilor Ministerului Securităţii de Stat, pe parcursul anului 1949 şi în primul trimestru al anului 1950, pentru „activitate contrarevoluţionară”, au fost arestate 45 de persoane. În anul 1949 au fost lichidate 14 grupuri organizate şi arestate 110 persoane pentru participare la rezistenţa clandestină anticomunistă. În ciuda represiunilor sângeroase şi a prezenţei copleşitoare a organelor de represalii în RSSM, mici grupuri de rezistenţă armată antisovietică au reuşit să se menţină până la jumătatea anilor 50 ai secolului XX.

2. Procese judiciare intentate protestatarilor împotriva regimului
Florea Munteanu. După ce curăţase Basarabia de elemente nedorite prin foametea din 1946–1947, deportările din 1941, 1949, 1951, arestările şi împuşcările fără judecată, inclusiv trimiterea basarabenilor pe linia întâi a frontului sovietic în calitate de „carne de tun” şi la munci „benevole” la minele din Donbas şi şcoli „FZO”, regimul sovietic a început să-şi cimenteze puterea prin înscăunarea pe „cale democratică” a aleşilor săi. La martie 1957, s-a desfăşurat unul dintre scrutinele locale postbelice la care urmau să fie aleşi deputaţii sovietelor săteşti din RSS Moldovenească. Nu erau primele alegeri de după 1945 şi părea că nimic nu putea împiedica „mersul triumfal spre comunism”, în spiritul celor declarate de PCUS şi de primsecretarul Nichita Hruşciov. Cu un singur candidat pe circumscripţie, după o masivă spălare de creier, rezultatele alegerilor erau cunoscute din start – 99,9% pentru blocul comuniştilor. În mare parte, şi la martie 1957, planul partidului a fost realizat, cu unele „mici” necazuri pentru guvernanţi, deloc previzibile. Astfel, în chiar primele ore de la deschiderea secţiilor de votare,
102
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

conducerea KGB-ului, cea de partid şi de stat din RSSM au fost înştiinţate că a avut loc o diversiune politică. Să reconstituim şirul evenimentelor după documentele de arhivă. Telegramă: „Urgent. Strict secret”. 3 mart. ora 7.30. Preşedintelui Comite­ tului Securităţii de Stat, Primului Secretar al CC al PC din Moldova pct Sabotaj antisovietic pct În satul Călimăneşti, r­l Cărpineni, s­a dat foc urnei de votare pct Localul înconjurat de colaboratori în civil pct Întreprind măsuri operative pct Solicit instrucţiuni pct Aştept ajutor pct Şeful KGB r­l Cărpineni maior pct După o asemenea telegramă, cei mai buni anchetatori şi lucrători operativi ai KGB-ului s-au deplasat de urgenţă la Călimăneşti. Primele investigaţii ale membrilor comisiei de votare au arătat că la ora 7.10, în localul secţiei de votare nr. 14 de la şcoala primară din Călimăneşti, s-a simţit miros de ars şi s-a observat că din urna de vot iese fum. Aceştia, speriaţi, nu ştiau cum să procedeze: legea nu permitea desigilarea urnei până la închiderea votării, însă fumul continua să iasă şi ar fi putut să ardă toate buletinele. În cele din urmă, comisia electorală a redactat un proces-verbal, urna a fost desigilată şi în ea a fost găsit un tăciune fumegând care era învelit într-o bucată de ziar şi o bucată de pânză. Buletinele nu erau atinse de foc. S-a presupus imediat că cineva dintre alegători aruncase tăciunile în urnă. Mirosea nu numai a fum, ci şi a diversiune antisovietică. Au fost anunţate de urgenţă organele competente, iar comisia a decis continuarea alegerilor.

Şcoala din satul Călimăneşti – sediul secţiei de votare Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

10

Între timp, au sosit şi lucrătorii operativi ai KGB-ului de la Chişinău. Au pornit de la consultarea listelor celor care reuşiseră să voteze timp de o oră şi zece minute de la deschiderea votării – circa 50 de persoane, restabilirea ordinii votanţilor, au demarat interogarea membrilor comisiei de votare. Doi Florea Munteanu dintre aceştia, mai vigilenţi, şi-au adus aminte că o persoană s-a aflat ceva mai mult timp în cabina de votare şi au sesizat o stângăcie atunci când persoana dată a introdus buletinul în urnă – parcă înadins nu reuşea să introducă buletinul care părea mai voluminos decât altele. Observând aceasta, unul din membrii comisiei a vrut să ajute cetăţeanul ca să introducă buletinul în urnă, dar acesta a refuzat, descurcânduse, nu fără efort, de unul singur. S-a mai stabilit că la ieşirea din camera de votare cetăţeanul s-a lovit cu capul de uşă. Peste 5–10 minute de la plecarea acestuia s-a simţit fumul şi mirosul de tăciune. Aşadar, bănuitul era identificat. De fapt, era o bănuită. O femeie. Lucrătorii operativi au sosit rapid la casa persoanei bănuite – Munteanu Florea Petru [a.n. 192, născută şi locuitoare a satului Călimăneşti, raionul Cărpineni, moldoveancă, cetăţean al URSS, fără de partid, din ţărani mijlocaşi, colhoznică în colhozul „Voroşilov”, 4 clase, celibatară]. Fără mari eforturi, în urma percheziţiei, în casa F. Munteanu au fost descoperite urmele ambalajului pentru tăciune: un ziar „Moldova Socialistă”, de la 24 octombrie 1956, din care lipsea un fragment de hârtie, alături de o bucată de rochie cusută dintr-o stofă identică cu cea găsită în urnă. Ulterior, expertiza a demonstrat că bucata de ziar găsită în urnă este ruptă anume din ziarul găsit, iar bucata de stofă din urnă este ruptă din rochia depistată. Din acel moment, bănuita Florea Munteanu s-a transformat în inculpată şi, cum se spunea, în popor, „putea să vadă Siberia”. Florea Munteanu a fost reţinută imediat, iar peste o zi, la 4 martie, arestată, prin ordonanţa nr. 1, şi închisă în izolatorul KGB-ului. Despre caz a fost anunţat însuşi procurorul general al RSSM.
104
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

„Gravitatea” faptei a necesitat punerea anchetei în sarcina unui ofiţer de rang înalt – misiune pe care şi-a asumat-o şeful Secţiei anchetă a KGB-ului de la Chișinău, colonelul Feofilov. Chiar la primul interogatoriu, din martie, Florea Munteanu a recunoscut că ea a încercat să incendieze urna de vot, mai precis să dea foc celor două buletine înmânate ei, deoarece nu era de acord cu alegerea în calitate de deputaţi locali a două femei. Ea considera că bărbaţii s-ar fi descurcat mai bine cu obligaţiile de deputat. Cu candidatele-femei, incluse în buleUrna de votare incendiată tin, ea nu avea nicio relaţie. Au urmat de Florea Munteanu alte 15 interogatorii, confruntări care, în fond, nu au adus nimic nou – Florea Munteanu era cea care a zădărnicit alegerile la Călimăneşti, afectate de o acţiune antisovietică. KGB-istul a tot încercat să „găsească” complici, însă Florea Munteanu a rămas neclintită. Potrivit ei, nimeni n-a îndrumat-o să incendieze urna de vot, cu nimeni n-a discutat despre planurile sale pentru ziua de martie – nici cu rudele, nici cu vecinii. Ideea i-a venit chiar în dimineaţa zilei alegerilor. Întrebată fiind de ce nu a procedat legal şi nu a tăiat cu creionul numele candidatelor-femei, Florea Munteanu a răspuns că nu şi-a dat seama. Anchetatorul Feofilov a căutat insistent şi posibile implicări ale membrilor cultului neoprotestant din care făcea parte cetăţeanca Munteanu, dar fără rezultat. Florea a acţionat de una singură şi nu a urmărit un alt scop decât arderea celor două buletine înmânate. „Caracteristica” semnată de preşedintele colhozului arată că Florea Munteanu a intrat în colhoz în anul 1950, este o colhoznică silitoare, în anul 1956 a avut 255 de „trudozile”, iar în 1957 nu a muncit. La 29 aprilie 1957 fusese deja redactat rechizitoriul cetăţencei Munteanu F. incriminându-i-se infracţiunea prevăzută de art. 74 din Codul penal al Ucrainei (aplicat şi în RSS Moldovenească până în anul 1961) – tentativa de incendiere a buletinelor de vot. Feofilov „a umflat” dosarul până la 225 de
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

105

pagini. A vrut să o acuze şi de tentativă de zădărnicire a alegerilor, însă a renunţat. La 15 mai 1957, după audierea inculpatei, a martorilor, analizarea probelor şi a rezultatelor expertizei etc., Judecătoria Supremă a RASS Moldoveneşti a condamnat-o pe Florea Munteanu la trei ani privaţiune de libertate, fără decădere din drepturi. Aşadar, ţăranca Florea Munteanu a ales calea proprie de nesupunere în faţa noii guvernări. Acest caz este unul din multiplele exemple de acţiuni de rezistenţă antisovietică necunoscute încă societăţii noastre. Poate că locuitorii din Călimăneşti îşi mai aduc aminte de Florea Munteanu şi de alegerile din martie 1957. gheorghe Muruziuc. 28 iunie 1966 era o zi de marţi. În acea zi, orăşelul Alexăndreni de lângă Bălţi a devenit centrul unei informaţii cu caracter strict secret pentru conducerea de partid şi de stat a RSS Moldoveneşti. Însă, pe cât aceştia au încercat să o dosească, pe atât noutatea a devenit mai populară, căci, cu o viteză de neînchipuit, oamenii o transmiteau prin şoapte unii altora. Nu au tăcut nici posturile de radio „vrăjmaşe” din Europa. Aşadar, începând cu ora 4.0, mai multe apeluri telefonice sau bătăi în uşă i-au trezit pe unii demnitari de partid, de miliţie şi de securitate din Alexăndreni, Sângerei şi Bălţi.

– Tovarăşe secretar. Ieşiţi afară şi priviţi. Pe coşul fabricii de zahăr atârnă un drapel care seamănă cu cel al României. – Un tricolor românesc? La fabrică? Incredibil! Buimatici, frecându-şi ochii de câteva ori, de parcă visau, toţi ca unul înlemneau la cele văzute: într-adevăr, pe coşul Fabricii de Zahăr din localitate, la circa 40 de metri înălţime, flutura un ditamai tricolor, iar alături, pe o ţeavă, stătea un omulean. Informaţia a fost transmisă de urgenţă organelor competente de la Chişinău. – Cine este cel de sus? – Gheorghe Muruziuc. E electrician la noi, la fabrică. Îl cunoaşteţi… Gheorghe Muruziuc s-a născut la 19 noiembrie 190 în orăşelul Făleşti, fiind cel mai mare din cei opt copii ai lui Pavel şi Ana Muruziuc, şi a avut soarta copiilor care s-au născut cu puţin timp înainte de război: a îndurat mizeria războiului, foametei, colectivizării, deportărilor, precum şi promisiunea construcţiei comunismului. A urmat primele patru clase la şcoala primară românească din localitate (unde şi-a pus bazele idealurilor sale), iar opt clase le-a absolvit la sovietici. Apoi soarta l-a mânat în Rusia, la o şcoală „FZO” (de meserii), un fel de lagăr din care nu aveai dreptul să pleci. A lucrat mai întâi în Abhazia, unde a ajuns în 1952, după care – în regiunea Rostov, la o mină de cărbune. În Abhazia s-a căsătorit cu o tătăroaică, Ana, iar în regiunea Rostov s-au născut cei doi copii ai lor: Mihail, în 195, şi Vadim, în 1956. În 1962 revine acasă şi se angajează la Fabrica de Zahăr din Alexăndreni. În luna martie 1966 devine candidat în Partidul Comunist. Realităţile văzute în Rusia, dar mai ales cele de acasă l-au dezamăgit. Numai nu comunism putea fi considerat ceea ce îi tot băgau în cap ideologii sovietici, iar politica naţională din RSS Moldovenească rămânea doar pe hârtie – străinii au dat năvală peste tot, au ocupat toate funcţiile importante, iar cultura naţională era neglijată prin eliminarea elementelor naţionale. În 1965 i-a trimis o telegramă lui Brejnev, scriindu-i despre dezordinea de la fabrica la care muncea. Mare i-a fost mirarea că, la întoarcerea de la poştă, a fost invitat direct la şedinţa comitetului de partid al fabricii. Nu înţelegea cum de s-a întâmplat că cele scrise lui Brejnev au ajuns mai repede la urechile şefilor decât la destinatar. La şedinţă, mai-marii întreprinderii au recunoscut că fabrica activează prost, ceea ce nu însemna că el trebuia să-i scrie lui Brejnev.
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

Gheorghe Muruziuc în arestul KGB-ului, 1966

106

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

107

Secretarul de partid l-a numit duşman al puterii sovietice. Din acel moment a început a fi persecutat la locul de muncă. Nu o dată şi-a revărsat emoţiile şi dezacordul, discutând cu colegii de serviciu şi în cercurile prietenilor, inclusiv la şedinţele publice de la fabrică. De exemplu, la o lecţie publică, ţinută de un agronom de la fabrică, pe tema „formării RSS Moldoveneşti şi a ajutorului acordat de poporul rus la eliberarea moldovenilor”, Gheorghe Muruziuc l-a întrebat direct pe vorbitor de ce guvernul URSS împiedică Moldova să se unească cu România.

Tricolorul lui Gheorghe Muruziuc

Procurorul avea să constate mai târziu: „Începând cu 1964, permanent a desfăşurat agitaţie şi propagandă îndreptată la aţâţarea vrajbei naţionale dintre moldoveni şi alte naţiuni conlocuitoare a URSS. Muruziuc a susţinut că în Moldova există discriminare, exprimată prin limitarea şi ignorarea băştinaşilor, a drepturilor lor cetăţeneşti şi de muncă. El, de asemenea, a declarat că politica naţională din Moldova nu exprimă interesele poporului moldovenesc, cultura moldovenească (obiceiurile, limba, alfabetul) nu se dezvoltă în măsura dorită şi nu are nimic în comun cu cea rusă, ucraineană sau cu alte culturi ale popoarelor URSS. În legătură cu aceasta, Muruziuc a desfăşurat agitaţie şi propagandă pentru ca Moldova fie să se constituie într-un stat aparte, fie să se unească cu Republica Socialistă România. Doar în rezultatul unirii, problemele naţionale ale Moldovei vor fi soluţionate”.
108
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Întrucât criticile aduse conducerii fabricii n-au dat niciun rezultat, Gheorghe Muruziuc a decis să întreprindă acţiuni concrete. Mai întâi, la 12 iunie 1966, în ziua alegerilor în Sovietul Suprem al URSS, a încercat să confecţioneze şi să arboreze pe coşul fabricii un drapel tricolor românesc, pentru a protesta astfel împotriva discriminării moldovenilor, dar a fost împiedicat de soţie. Următoarea acţiune a fost fixată pentru 28 iunie. Cităm din mărturiile lui la interogatoriul din 29 iunie: „Într-adevăr, eu, la 28 iunie 1966, aproximativ la ora 4 dimineaţa, m-am urcat pe coşul de 45 de metri al fabricii şi acolo am arborat drapelul României. M-am aflat acolo până la ora 9. Drapelul l-am confecţionat de unul singur. Stofa roşie am cumpărat-o, duminică, 26 iunie, din magazinul din localitate. Am cumpărat doi metri, la preţul de o rublă 07 copeici metrul. Stofa albastră am cumpărat-o în aceeaşi zi în magazinul din or. Alexăndreni. Am cumpărat un metru la preţul de o rublă 60 copeici. Stofa galbenă am luat-o de-acasă, dintr-o fostă faţă de pernă în care păstram ciorapii, fularele de iarnă etc. Drapelul l-am cusut în seara de 27 iunie în debaraua mea. Nimeni nu m-a văzut. Pe teritoriul fabricii am intrat sărind gardul. Din secţia unde lucrez am luat căngile şi m-am urcat pe coş. Toate acestea le-am întreprins conştient şi chibzuit. Prin aceasta am încercat să arăt că Moldova este teritoriu al României şi eu doresc ca Moldova să se unească cu România. Am demonstrat întregii lumi şi conducerii dorinţa mea – că [Moldova] trebuie să se unească cu România. Anume pentru aceasta am ales ziua anexării Basarabiei. Ideea de a arbora drapelul mi-a venit după ce am privit la televizor o emisiune despre anexarea Basarabiei la 28 iunie. Moldova trebuie să se unească cu România, întrucât avem aceeaşi limbă, obiceiuri şi, anterior, am fost împreună”. Conştient că vor încerca să-l dea jos cu orice preţ, Muruziuc s-a înarmat cu pietre, aşa încât atunci când au încercat să urce după el, a dat drumul unei cărămizi şi „salvamontistul” s-a retras… În aceeaşi zi, de 28 iunie, i-a fost deschis un dosar penal, art. 71 din Codul penal al RSSM – aţâţarea vrajbei interetnice – şi art. 218 – huliganism. A fost percheziţionat la domiciliu, unde nu s-a găsit nimic deosebit, cu excepţia unei scrisori adresate lui Brejnev, pe care îl informa despre activitatea nesatisfăcătoare a Fabricii de Zahăr. La iulie a fost arestat. La început, ancheta a fost efectuată de procuratura raionului Lazovsk, iar mai târziu a fost preluată de KGB. La 0 iunie a fost convocată, de urgenţă, adunarea generală a membrilor de partid de la fabrică. Şi aici, Gh. Muruziuc şi-a apărat poziţia – moldovenii
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

109

sunt discriminaţi, iar Basarabia a fost anexată, în 1940, de către URSS. „Consider că Basarabia, în anul 1940, fără niciun temei a fost ruptă de la România şi incorporată în URSS în calitate de RSS Moldovenească. Prin acest act violent, a fost despărţit poporul moldovenesc, o parte a rămas în România, cealaltă – în URSS. Mai devreme sau mai târziu, RSS Moldovenească va ieşi din componenţa URSS şi fie se va constitui în calitate de stat suveran, fie se va uni cu România. Sunt convins de aceasta”, a spus el. Ca rezultat, a fost exclus din partid. Au urmat nenumărate interogări şi confruntări la Securitate. Astfel, la interogatoriul din 1 iulie, Gh. Muruziuc explica: „Într-adevăr, eu de mai multe ori am afirmat că problema cadrelor naţionale existentă în Moldova adesea conduce la devierea politicii naţionale, întrucât cadrele de conducere de alte naţionalităţi nu înţeleg muncitorii locali. Aceasta are loc din cauza că ei (şefii – n.n.) nu cunosc limba, obiceiurile ş.a. (…). Într-adevăr sunt convins că cultura moldovenească poate să se dezvolte mult mai dinamic, dacă Moldova s-ar uni cu Republica Socialistă România, deoarece strămoşii noştri au aceleaşi cultură, limbă şi obiceiuri”. Despre politica de cadre, Muruziuc explica: „Când aceste persoane (Andrei Veşcă, Victor Burduniuc, Ion Mânzatu ş. a. – colegii săi de muncă – n. n.) s-au pronunţat deschis asupra faptului că administraţia nu ţine cont de faptul că la fabrica noastră există cadre Dosarul penal al lui Gheorghe Muruziuc calificate care sunt folosite ca
110
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

muncitori necalificaţi, dar, din motive necunoscute, invită muncitori din alte regiuni, ei au fost învinuiţi de naţionalism. Aproximativ în luna mai 1965 m-am întâlnit la stadionul fabricii cu Veşcă (Andrei). Nu ţin minte exact despre ce vorbeam, Gheorghe Muruziuc împreună cu soţia Ana ştiu că am vorbit şi şi feciorul Vadim despre problema asemănării limbii moldoveneşti cu cea română şi că alfabetul rusesc nu poate reda toate nuanţele limbii moldoveneşti. De exemplu, Veşcă îmi spunea că numele meu Gheorghe, dacă îl scrii cu litere ruse, literele «e» şi «o» sună despărţite una de alta, prin aceasta deformându-se numele meu, în timp ce (în română) ele se pronunţă împreună. (…) După părerea mea, împărţim fără temei cultura noastră în moldovenească şi română… Cultura moldovenească şi cea română formează un tot întreg. (…) Neregulile de la fabrică eu le-am pus pe seama conducerii fabricii, persoane care nu sunt băştinaşe, adică nu sunt moldoveni, sunt veniţi, iar interesul lor se rezumă doar la un salariu mare şi cât mai puţin să lucreze”. La interogatoriul din 1 august, Gh. Muruziuc relata un fapt foarte interesant, care l-a marcat: „În luna martie, nu ţin minte data, seara, întâmplător m-am întâlnit cu el (avocatul Vasile Scripcaru) în cafeneaua oraşului Făleşti. Ne-am aşezat la o masă să luăm cina. Scripcaru avea un „radiotranzistor” pe care l-a deschis la Radio Bucureşti. Se transmitea muzică populară românească. În această vreme, s-a apropiat de noi chelneriţa, nu-i cunosc numele, de aproximativ 8–40 de ani; înaltă, smoliţică şi, adresându-se lui Scripcaru, l-a întrebat dacă e adevărat că între România şi URSS s-a încheiat un tratat privind libera trecere pentru vizitarea neamurilor. Ea ne-a lămurit că soţul ei are motocicletă şi ei ar dori să meargă la rudele lor din România”.
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

111

În cadrul anchetei, anchetatorul a pus la dubiu capacităţile mintale ale lui Muruziuc şi a dispus efectuarea expertizei psihiatrice (efectuată între 21 septembrie şi 11 octombrie 1966). Concluzia expertizei a fost clară – învinuitul nu suferă de asemenea maladie. Sora lui Gheorghe Muruziuc, Elena, a mărturisit că o doamnă, membră a comisiei de expertiză, i-ar fi şoptit chiar din start fratelui său: „Ştii, Gheorghe, comisia poate decide orice, însă te consider sănătos şi nu voi admite să fii declarat alienat”. După eliberare, Gh. Muruziuc a căutat-o mult timp să-i mulţumească, dar n-a găsit-o. Ancheta a fost efectuată într-un termen-record, timp de patru luni (pe parcursul investigărilor, Muruziuc a refuzat avocatul). La 29 octombrie i-a fost înmânat rechizitoriul. Peste două săptămâni, la 16 noiembrie 1966, Judecătoria Supremă a RSS Moldoveneşti, după două zile de şedinţă specială ţinută la Bălţi, l-a condamnat pe Gheorghe Muruziuc la doi ani privaţiune de libertate, regim general. A fost internat în lagărul din Sverdlovsk (fostul Ivdellag, unul dintre locurile deţinerii moldovenilor arestaţi de NKVD după 28 iunie 1940) şi a stat termenul integral. Potrivit unei expertize, drapelul lui Gheorghe Muruziuc avea următoarele dimensiuni: doi metri şi 57 de centimetri lungime şi 78 de centimetri lăţime. A fost ars, la 1 ianuarie 1967, de către colaboratorii KGB-ului. Revenit la baştină, Muruziuc a lucrat la Bălţi la o întreprindere de construcţie. A fost reabilitat prin hotărârea Judecătoriei Supreme a RSSM din 11 martie 1991. În anii de renaştere naţională s-a implicat activ în lupta basarabenilor pentru idealurile naţionale, idealuri pentru care a făcut doi ani de lagăr. Cel puţin, unul din visurile lui Gh. Muruziuc s-a realizat – Republica Moldova este astăzi stat independent. Gheorghe Muruziuc a decedat la 25 septembrie 1998, fiind înmormântat în cimitirul din Făleşti. Au mai rămas în viaţă fratele Victor şi sora Elena. Copiii săi – Mihail şi Vadim – îşi câştigă pâinea cum pot. Am căutat numele lui Gheorghe Muruziuc într-un dicţionar enciclopedic ilustrat, editat recent la Chişinău. Lipseşte. Numele lui este amintit sporadic în manualele de istorie, iar la Făleşti nu există nici măcar o stradă care să-i poarte numele, deşi în arhiva primăriei poate se mai păstrează demersul prietenului lui, Gheorghe Ghimpu, care cerea redenumirea unei străzi în memoria lui Gheorghe Muruziuc. Demersul aşa şi n-a mai fost discutat…
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

ion suvac, un ţăran din satul Băhrineşti, judeţul Soroca (născut pe 12 octombrie 1924), nu se putea împăca nicidecum cu puterea sovietică. Nu a fost nici comsomolist, nici comunist, nici activist şi de zece ani nu lucra în colhoz. Considera că odată ce tatăl lui a fost membru de colhoz, el nu mai trebuie să scrie cerere pentru a fi primit, iar cârmuirea colhozului insista asupra cererii. A încercat să se aranjeze în alte locuri, dar nu a fost acceptat. Avea două clase făcute „la români” şi, într-o zi, a scris cu litere măşcate pe unul dintre pereţii casei sale: „Anunţ. Când oi muri eu, cine o să mă îngroape cu popă, la acela să rămână locul acesta”. Era un fel de testament, pe care ţăranul a ţinut să şi-l facă public în acel mod. Textul era scris Ion Suvac în arestul securiştilor, 1968 în grafie latină, iar toate acestea se întâmplau în anul 1965. Trei ani a stat această inscripţie pe perete – până când a fost descoperită de KGB. În 1968, Ion Suvac fusese luat la ochi de KGB pentru o altă faptă. Era toamna în care URSS înăbuşise cu tancurile revoluţia de catifea din Cehoslovacia… Cităm din mărturiile lui la primul interogatoriu din 26 noiembrie 1968. Declaraţiile sunt făcute în limba română pe motiv că el nu cunoştea rusa. Întrebare: Aţi fost reţinut în ziua de 25 noiembrie 1968 în parcul central al or. Floreşti în timpul devastării monumentului întemeietorului statului sovietic. Recunoaşteţi acest lucru? Răspuns: Recunosc. Într­adevăr, am fost reţinut de trei persoane necunos­ cute (doi bărbaţi şi o femeie), inclusiv un colaborator al miliţiei, după ce am distrus cu ajutorul unei bucăţi de fier capul şi degetele întemeietorului statului sovietic din parcul central din or. Floreşti. Întrebare: Ce v­a îndemnat să devastaţi monumentul conducătorului?
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

112

11

Soclul monumentului lui Lenin din parcul central din Floreşti

Lenin, decapitat de Ion Suvac

Întrebare: V­aţi sfătuit cu cineva anterior devastării? Răspuns: Nu m­am consultat şi nimănui nu i­am împărtăşit intenţiile mele. (Urmează o întrebare foarte importantă, care, spre sfârşitul acestei epopei, va dezlega un mister – n.n.) Întrebare: Care este starea sănătăţii dvs.? Aveţi careva dificultăţi? Răspuns: Mă simt bine, nu am nicio obiecţie la sănătatea mea. În viaţa mea am fost internat doar o singură dată la Spitalul din Bălţi, în anul 1948, cu un picior fracturat, atunci când s­a prăbuşit un val de pământ peste mine. Consiliile medicale pentru mobilizare în armata română, în primăvara anului 1944 şi cea sovietică în anul 1958, m­au recomandat apt pentru serviciul militar (la dosar este ataşat livretul militar care constată acest fapt). Aşadar, un caz ieşit cu totul din comun – a fost distrus un monument al lui V. I. Lenin, fapt nemaiîntâlnit în RSSM. Peste o zi de la devastare, la 26 noiembrie, este intentat un dosar penal, anchetat de KGB-ul RSSM. Ion Suvac este arestat, iar acţiunile lui sunt calificate potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal al RSSM drept „Chemări la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă

Răspuns: De­a lungul mai multor ani am fost persecutat de lucrătorii sovie­ tului sătesc şi conducerii cârmuirii colhozului din satul Băhrineşti, inclusiv de unii locuitori de rând, şi cred că de aceasta este vinovată puterea sovietică şi orânduirea instaurată de ea. […] În dimineaţa zilei de 25 noiembrie am venit la Floreşti cu scopul de a săvârşi o acţiune împotriva puterii sovietice, cu legile căreia nu sunt de acord. Traversând parcul central pe lângă monumentul lui V. I. Lenin, mi­a venit ideea să­l devastez, să­l distrug, şi am început căutarea instrumentului necesar. La circa 300 de metri de parc, lângă linia de cale ferată, am găsit o bucată de fier, o parte din cheia de la un vagon de marfă, am luat­o şi m­am întors în parc. În apropierea monumentului nu era nimeni. Am urcat pe soclul monumen­ tului (1,5 metri), m­am agăţat cu mâna stângă de umărul stâng al monumentu­ lui şi cu mâna dreaptă am aplicat cu bucata de fier circa zece lovituri în cap, pe mâinile şi degetele figurii. Încredinţându­mă că capul şi faţa sunt distruse com­ plet, obosit fiind, am coborât de pe soclu şi m­am aşezat nu departe pe o bancă. Aici am fost înconjurat de doi bărbaţi şi o femeie, care sunaseră la miliţie şi au început să mă înjure pentru cele făcute. Eu nu răspundeam. În curând a venit un plutonier de miliţie care a luat bucata de fier de la femeie şi m­a adus la secţia raională de miliţie. Era aproximativ ora patru după­amiază.
114
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

Testamentul lui Ion Suvac scris pe peretele casei: „Anunţ. Când oi muri eu, cine o să mă îngroape cu popă, la acela să rămână locul acesta”.

115

a orânduirii de stat sau la încălcarea prin violenţă a integrităţii teritoriale a RSSM”, care prevedea până la trei ani privaţiune de libertate. A urmat percheziţia la domiciliu, unde au fost găsite „materiale compromiţătoare” – un portret al Regelui Mihai I şi un portret de grup al familiei regale române. La cel de-al doilea interogatoriu, din decembrie, anchetatorul repară o gafă comisă anterior şi-l întreabă de ce nu a distrus monumentul „Femeia sportivă” – (aşa-numita „Fizkulturniţa” – l. rusă), situat, de asemenea, în parcul central din Floreşti. Răspunsul a fost laconic: „Eu stimez femeile şi nu mi-am permis distrugerea acelei sculpturi”. După astfel de declaraţii, lucrurile capătă o întorsătură nedorită nu doar pentru Ion Suvac, dar şi pentru şefii din raion, care nu au depistat la timp un antisovietic. Trebuiau găsite urgent „soluţii”. Sunt interogaţi câţiva dintre şefii satului Băhrineşti (preşedintele sovietului sătesc, directorul şcolii, directorul Casei de Cultură, profesorii, inclusiv sora lui, Maria) care… încep să-şi aducă aminte despre „ciudăţeniile” lui Suvac. Unii afirmă că e închis din fire şi neordonat; alţii îşi amintesc că „a stat câteva ore sub un val de pământ”… În concluzie, toţi presupun că ceva nu e în regulă cu sănătatea lui. Totodată, cei interogaţi precizează că nu descoperiseră anterior anumite apucături antisovietice în acţiunile inculpatului. La aceste declaraţii se adaugă şi mărturiile confuze ale lui Suvac de la interogatoriile ulterioare care, deşi recunoaşte cele întâmplate, spune că nu are nimic cu puterea sovietică şi că nu-şi poate explica de ce a declarat astfel la primul interogatoriu. Aşa cum era de aşteptat, trebuia examinată capacitatea lui mintală. În opinia şefilor, un om sănătos mintal nu putea distruge monumentul conducătorului proletariatului mondial şi întemeietorului URSS, prin urmare, pentru ca ei să iasă basma curată, era necesar ca cetăţeanul Ion Suvac să fie declarat bolnav psihic. Versiunea de „dement” este uşor preluată de anchetă şi, mai întâi, sunt recalificate acţiunile lui Suvac, în baza art. 26 din Codul penal „Nimicirea, distrugerea sau deteriorarea monumentelor de istorie şi de cultură”, iar la 12 decembrie 1968 anchetatorul dispune efectuarea expertizei psihiatrice. După o investigaţie care durează mai mult de o lună, la 21 ianuarie 1969, consiliul medical al Ministerului Sănătăţii al RSSM semnează hotărârea prin care Ion Suvac este declarat alienat, astfel dând peste cap concluziile consiliului medical militar din 1958, prin care Suvac era considerat apt pentru serviciul militar şi sănătos tun. Urmează şedinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti care, la 24 februarie
116
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

1969, îl absolvă de pedeapsa penală pe Ion Suvac – pe motiv de alienare – şi dispune internarea lui într-o casă de tratament psihiatric. Până în anul 1980 este deţinut la psihiatrie, când un alt consiliu medical consideră că Ion Suvac, în urma aplicării metodelor speciale de lecuire, nu prezintă pericol pentru societate şi propune justiţiei trecerea lui la regim liber de tratament. Şi de data aceasta, justiţia execută ordinul medicilor şi Ion Suvac este trimis acasă. Precizăm că, monumentul lui V. I. Lenin distrus de Ion Suvac, potrivit unei adeverinţe din dosar, eliberată de Comitetul Executiv Floreşti, costa 2 500 de ruble vechi şi nu se afla la balanţa vreunei instituţii din or. Floreşti, aşa încât nici nu putea fi considerat monument de istorie sau cultură. Alexandru usatiuc-Bulgăr, gheorghe ghimpu, Valeriu graur. Cazul acestor trei patrioţi este cel mai remarcabil din istoria mişcării de eliberare naţională şi de rezistenţă antisovietică a românilor moldoveni din RSSM de după 195–1956 – ani care au marcat atât dispariţia fizică a lui I. Stalin, cât şi condamnarea crimelor odioase comise de acest tiran şi de conducerea de atunci a URSS. După cum rezultă din materialele anchetei penale, în 1967, la iniţiativa lui Alexandru Usatiuc (n. în 1915, com. Ivancea, jud. Orhei) a fost fondat Frontul Naţional-Patriotic – o organizaţie clandestină „naţionalistă”, care avea drept scop contracararea rusificării românilor din RSSM, eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei de sub ocupaţia sovietică şi reunirea acestor teritorii cu România. Pe de altă parte, conform mărturiilor lui Al. Usatiuc-Bulgăr în eseul „Testament pentru urmaşi” (1997), Frontul Naţional-Patriotic – „organizaţie de rezistenţă şi educaţie românească” – a fost constituit, de fapt, în 1949 de către foşti zece elevi ai Liceului „Vasile Lupu” din Orhei. În afară de Al. Usatiuc-Bulgăr, printre fondatori se numărau Nicolae Anestiade, Vsevolod Anghel ş. a. În anii 60 ai secolului XX, organizaţia, completată Gheorghe Ghimpu în arestul KGB-ului, 1972
117

Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

cu noi membri, şi-a „intensificat activitatea”. Într-o scrisoare din 1968, pe care Comitetul Executiv al Frontului Naţional-Patriotic intenţiona s-o răspândească printre românii conştienţi din RSSM, se spuneau următoarele: „Poporul român în ziua de azi e dezbinat în două părţi. Pe de o parte, românii (circa 20 de milioane) din România, independenţi din punct de vedere politic şi economic, care înfloresc ca naţiune şi-şi construiesc o viaţă cu adevărat frumoasă şi, pe de altă parte, românii din Basarabia şi Bucovina (circa 6 milioane), cotropiţi şi subjugaţi de ruşi (se află sub cizma rusească) şi deci sunt ameninţaţi să dispară ca popor român prin rusificare şi asimilare. Pentru a duce lupta contra colonialismului rusesc, pentru a scăpa românii din Basarabia şi Bucovina de deznaţionalizare, care, pentru a fi mai uşor rusificaţi şi asimilaţi, sunt împărţiţi de ruşi în românii din RSSM, în cei din Bucovina şi cei din regiunea Ismail; pentru a înfăptui marea dorinţă de secole a tuturor românilor de a se uni într-un singur popor şi de a forma o singură ţară românească – România, în Basarabia şi Bucovina îşi reia activitatea Frontul Naţional-Patriotic de Eliberare, care s-a întrunit la primul său Congres”. Comitetul Executiv al Frontului Naţional-Patriotic a încercat să se asigure de susţinerea României, însă solicitările grupului de patrioţi din Chişinău au fost interpretate drept o provocare a KGB-ului sovietic. După o perioadă de filare de un an şi jumătate, în decembrie 1971, Al. Usatiuc este arestat. Au urmat, în ianuarie şi în martie 1972, arestările lui Gheorghe Ghimpu (n. în 197, com. Coloniţa, jud. Lăpuşna) şi, respectiv, Valeriu Graur (n. în 1940, or. Reni, jud. Ismail ). Într-un document secret adresat CC al PCUS din 1972 (nr. 210 s), I. I. Bodiul, prim-secretar al CC al PCM, semnalând pericolul activităţii organizaţiilor „naţionaliste” şi „sioniste” din România şi argumentând, în acest context, necesitatea creşterii statelor de personal al KGB-ului republican, aduce drept exemplu activitatea „organizaţiilor clandestine naţionaliste ce se intitulează „Frontul Naţional-Patriotic de Eliberare a Basarabiei, Bucovinei, Tiraspolului, a raioanelor Dubăsari şi Râbniţa de sub jugul ruso-sovietic” şi „Renaşterea Naţională a Moldovei”. Informând conducerea de la Moscova că „în timpul apropiat” se va începe procesul de judecată asupra membrilor acestor „organizaţii”, I. I. Bodiul descrie o serie de documente elaborate şi de acţiuni întreprinse de „naţionalişti”. „La cei arestaţi, relatează Bodiul, au fost găsite şi confiscate două maşini de dactilografiat, 9 exemplare, în limba română, ale raportului de la primul congres al Frontului Naţional-Patriotic, 8 exemplare ale «hotărârii»
118

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

Rechizitoriul lui Alexandru Usatiuc, Gheorghe Ghimpu şi Valeriu Graur

119

congresului, 9 exemplare ale programului organizaţiei, proiectul unei scrisori către guvernul RSR, lista locuitorilor Moldovei persecutate, chipurile, de către autorităţile sovietice, 5 mii de foi cu însemnări reprezentând lucrări şi studii, scrisori cu un conţinut vădit duşmănos. Conducătorii acestor organizaţii naţionaliste clandestine au vizitat ambasada RSR la Moscova, au fost în România şi au transmis Consiliului de Stat scrisori de la numele, chipurile, al organizaţiilor clandestine care cer «retrocedarea» Basarabiei României, s-au întâlnit cu fostul vicepreşedinte al organului contrarevoluţionar «Sfatul Ţării» din Basarabia, Halippa, şi cu fostul ministru de război al acestei instituţii, primarul oraşului Odesa în timpul ocupaţiei germano-române din 1941–1944, Pântea, – înveteraţi antisovietici”. Conform mărturiilor documentare, membrii grupului „Usatiuc–Ghimpu” nu s-au dezis la proces de convingerile şi acţiunile lor româneşti. Gheorghe Ghimpu, de exemplu, a mărturisit anchetatorului următoarele: „În timpul când am făcut cunoştinţă cu Alexandru Usatiuc, eu, în baza condiţiilor obiective, dar şi în baza studierii multor izvoare istorice, am ajuns la concluzia că moldovenii din teritoriile fostei Basarabii şi Bucovinei de Nord sunt în realitate români şi că aceste teritorii nu trebuie să aparţină Uniunii Sovietice, ci trebuie să aparţină Patriei lor – România. Român mă consider şi eu”. Gheorghe Ghimpu a recunoscut şi faptul că a contribuit, împreună cu Al. Usatiuc, la organizarea luptei clandestine pentru „ruperea de la Uniunea Sovietică a unei părţi a RSSM, anume a Basarabiei, precum şi a Bucovinei de Nord, şi reunirii lor ulterioare cu România”. Astfel Alexandru UsatiucBulgăr, Gheorghe Ghimpu, Valeriu Graur au avut îndrăzneala să contraDosarul penal al lui Alexandru Usatiuc, pună deschis abordărilor impuse de Gheorghe Ghimpu şi Valeriu Graur regimul comunist o tratare istorică
120

românească. Având drept reper identitatea românească a moldovenilor din RSS Moldovenească, ei au condamnat politica sovietică de rusificare, miturile cu privire la „eliberarea Basarabiei” în 1940 şi 1944 de către URSS, au dezavuat cu curaj proiectul antinațional al edificării unei „limbi moldoveneşti” şi a „naţiunii moldoveneşti” la est de Prut, au fundamentat necesitatea unirii Basarabiei cu România. În consecinţă, după un proces de judecată care a durat de la 10 decembrie 1971 până la 1 iulie 1972, Curtea Supremă de Justiţie din RSSM i-a condamnat pe Alexandru Usatiuc, Gheorghe Ghimpu şi Valeriu Graur la 7, 6 şi, respectiv, 4 ani privaţiune de libertate în lagăre de Gheorghe Ghimpu arborând „corecţie prin muncă” cu regim sever. În Tricolorul pe clădirea Parlamentului, plus, Alexandru Usatiuc a fost condam27 aprilie 1990 nat şi la 5 ani de exil în Siberia. În acelaşi proces, a fost condamnat şi patriotul Alexandru Şoltoianu – la 6 ani privaţiune de libertate în lagăr cu regim sever şi la 5 ani de exil.

3. Rezistența în fața deznaționalizării
Până la „restructurare”, rezistenţa în faţa rusificării şi deznaţionalizării, lupta pentru drepturile etnice ale moldovenilor români din RSSM a fost posibilă doar utilizând terminologia oficială: „moldoveni”, „limbă moldovenească”. Orice manifestare a identităţii româneşti era urmărită de KGB şi sancţionată sever. Simpla identificare a „limbii moldoveneşti” cu cea română constituia un motiv de îngrijorare pentru autorităţi. De exemplu, în 1951, directorul Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură, I. D. Ceban, trimite la CC al PCM un raport în care se relatau afirmaţiile „reprobabile” ale cercetătorilor Institutului,
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

121

Gh. Bogaci şi V. Coroban, precum că limba literară „moldovenească” nu există, că ea ar fi totuna cu limba română, că „în RSSM şi România ar putea fi o limbă şi două naţiuni”. La una din conferinţele ştiinţifice ale Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, din octombrie 1949, Em. Bucov a atras atenţia celor prezenţi că „unii oameni n-au luat cuvântul din teama de a nu fi învinuiţi de ploconire în faţa Apusului şi de naţionalism”; la conferinţa precedentă, din luna martie 1949, I. D. Ceban declarase că „pe frontul construcţiei naţional-culturale s-au conturat două tendinţe: una de-a noastră, sovietică, şi alta străină nouă”. Iată, de exemplu, cum explica pericolul identificării „limbii moldoveneşti” cu limba română I. I. Bodiul, pe atunci secretar al CC al PCM, la Plenara CC al PCM din septembrie 1959: „Aici se vorbeşte despre identitatea limbii moldoveneşti cu cea română. Apoi merg mai departe şi demonstrează unitatea culturală a poporului moldovenesc şi român, apoi vorbesc şi despre frontiere. Dacă e să mergem mai departe în acelaşi fel, atunci... vor demonstra că moldovenii şi românii sunt o singură naţiune”. Predecesorul său, S. Serdiuc, prim-secretar al CC al PCM, interzisese, într-o manieră asemănătoare, la aceeaşi plenară din 1959, discuţiile despre alfabetul latin: „E timpul să punem capăt discuţiilor neîntemeiate, gratuite şi fără de folos privind trecerea la grafia latină. Oare nu este clar că asemenea discuţii poartă un substrat politic nesănătos (s. n.), că ele nicidecum nu corespund intereselor întăririi legăturilor dintre cultura noroadelor rus, moldovenesc şi ale celorlalte”. E greu de crezut azi, dar în acele vremuri, acuzația de a aduce prejudicii „legăturilor norodului moldovenesc cu norodul rus” era dintre cele mai grave. Pe de altă parte, problema principală, aşa cum se vedea ea atunci, nu era în restituirea numelui adevărat al limbii literare, mai importantă se arăta salvarea ei sub orice nume. Sfera ei de utilizare a fost redusă imediat după ocupaţie, introducându-se limba rusă în procesul de producţie, în administraţie, în sistemul judiciar, cel al ocrotirii sănătăţii ş.a.m.d. „Limba moldovenească” era strâmtorată și marginalizată din sfera publică. Când la conferinţa ştiinţifică din 17–20 octombrie 1955, cu participarea unor lingvişti din afara RSSM, V. Comarniţchi a pus problema folosirii limbii materne în corespondenţa Ministerului Învăţământului din RSSM cu şcolile moldoveneşti, reprezentantul CC al PCM, Ch. Iliaşenko, a răspuns că „ pro122
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

blema e legitimă”, dar rezolvarea ei la acea oră, „fără a se ţine seama de condiţii, spaţiu şi timp”, ar fi însemnat o deviere „naţionalistă”. În opinia reprezentantului CC al PCM, nu existau încă premisele necesare pentru a se folosi „limba moldovenească” în sfera administrării şi producţiei. Despre degradarea „limbii moldoveneşti”, rusificarea ei, reducerea spaţiului de existenţă, dar şi necesitatea revenirii la alfabetul latin, s-a vorbit îndeosebi la Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din 14–15 octombrie 1965. S-a menţionat şi lipsa de manuale în limba maternă, dominaţia limbii ruse în toate sferele vieţii sociale, scrierea anunţurilor, firmelor, numelor de străzi numai în limba rusă. Reacţia autorităţilor a fost la fel de negativă ca şi zece ani în urmă, afirmaţiile scriitorilor fiind calificate, în cadrul şedinţei Biroului CC al PCM din 1 decembrie 1965, drept „tendinţe de mărginire naţională”, „nesănătoase” şi „naţionaliste”. Operându-se ulterior mici schimbări (în privinţa firmelor, denumirilor de străzi), CC al PCM a continuat acelaşi curs de rusificare şi deznaţionalizare, promovat de PCUS sub acoperirea tezei cu privire la „aproprierea şi înflorirea popoarelor”, formării „unei noi comunităţi istorice de oameni – a poporului sovietic unic”. Nu mult timp după Congresul Uniunii Scriitorilor, CC al PCM a calificat iniţiativa conducerii Institutului de Medicină din Chişinău de a deschide grupe de studenți cu studierea materiei de specialitate în „limba moldovenească” drept „neajunsuri serioase în instruirea şi educarea cadrelor”. Ordinul respectiv a fost anulat, fiind considerat „greşit din punct de vedere politic şi dăunător, aducând prejudicii încrederii reciproce dintre popoarele rus şi moldovenesc”. Ministerului Ocrotirii Sănătăţii i s-a aplicat o mustrare pentru păcatul de a-l fi semnat, prejudiciind astfel „politica naţională a Partidului Comunist”. Către anii 70 ai secolului XX, „limba moldovenească” se menţinuse doar în învăţământul mediu, în sfera instruirii pedagogilor, iar la Institutul Politehnic, Institutul de Medicină şi Institutul Agricol, doar la predarea unor discipline umaniste (istoria ş.a.). Conform recensământului din 1979, ,5 la sută dintre moldoveni nu recunoşteau drept limbă maternă limba părinţilor lor. Recensământul din 1989 a relevat aceeaşi situaţie. Centrul ideologic şi coagulator al rezistenţei etnoculturale împotriva rusificării a fost Uniunea Scriitorilor din RSSM. Statutul ei de organizaţie de
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

12

Imagine de la Marea Adunare Naţională, 27 august 1989

creaţie, ca parte componentă a Uniunii Scriitorilor din URSS, subordonată în plan administrativ conducerii din Moscova, o făcea mai puţin vulnerabilă în faţa autorităţilor locale. Publicaţiile, cenaclurile literare organizate de scriitori, desele întâlniri cu cititorii, le dădeau posibilitatea să-şi expună punctul de vedere asupra realităţii, să iniţieze discuţii în problema limbii, a patriotismului. Bineînţeles, lucrul acesta putea fi făcut numai de pe poziţia oficială a „moldovenismului”. Totuşi, folosindu-se un limbaj „esopic”, se reuşea a transmite ascultătorilor şi cititorilor esenţa mesajului: dragostea faţă de limba maternă şi de neamul căruia îi aparţii, chemarea la demnitate şi rezistenţă. Nu există poet în Republica Moldova care să nu fi dedicat la acea vreme măcar un poem „graiului mamei” sau „graiului strămoşesc”, „graiului moldovenesc”, „limbii noastre”, „limbii moldoveneşti” etc. În 1986 apare la Chişinău o antologie alcătuită de Grigore Vieru, cu titlul „Mama, graiul”, în care au fost incluse poezii ale 75 de autori basarabeni, începând cu „Limba noastră” a lui A. Mateevici. E o carte propagandistică în sensul frumos al cuvântului, care, editată în tiraj de 20 de mii de exemplare, a contribuit, cu siguranţă, la explozia de sentiment naţional în anii 1988–1989.
124
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Schimbările pe care le aduce restructurarea lui Gorbaciov în viaţa politică a URSS au determinat conducerea RSSM să ţină cont de nemulţumirile ce le exprimau scriitorii la adunările lor în problema limbii. Drept urmare, au fost adoptate hotărârile CC al PCM şi ale Consiliului de Miniştri din 26 mai 1987 „Cu privire la îmbunătăţirea învăţării limbii moldoveneşti în republică”, „Cu privire la îmbunătăţirea învăţării limbii ruse în RSS Moldovenească”, hotărâri ce au rămas mai mult pe hârtie, după cum se poate constata chiar din aprecierile Secretariatului CC al PCM făcute aproape peste un an. Revolta scriitorilor împotriva conducerii obediente Moscovei şi alegerea la 19 mai 1987 a unui nou Consiliu al Uniunii Scriitorilor din RSSM şi a unui nou redactor-şef al revistei „Nistru” (scriitorul D. Matcovschi), subordonat Uniunii Scriitorilor, face posibilă publicarea, în aprilie 1988, a eseului „Veşmântul fiinţei noastre” de V. Mândâcanu. Aceasta este prima lucrare tipărită în RSSM, în care dogma „limbii moldoveneşti de sine stătătoare” a fost supusă unui examen public minuţios și critic şi s-a spus deschis că „înflorirea limbii moldoveneşti”, trâmbiţată de la toate tribunele, nu este decât o „batjocorire”, însoţită de „osanale şi tămâieri la adresa limbii ruse”. Autorul propune ca limba maternă să fie utilizată „în toate sferele activităţii umane”. La insistenţa CC al PCM, unele părţi ale articolului au fost omise, iar altele au fost „atenuate”, mai ales acelea unde se vorbea despre necesitatea revenirii la alfabetul latin. Cu toate acestea, încă înainte de a fi publicat, nenumărate copii ale acestui eseu au circulat prin toată republica, antrenând întreaga populaţie în discuţii despre limbă şi alfabet. PCM răspunde prin intermediul raportului lui N. Bondarciuc, secretar al CC al PCM, responsabil cu problemele ideologiei, prezentat la plenara Comitetului orăşenesc de partid Chişinău, din 26 martie 1988. Înaltul demnitar de partid a subliniat „importanţa deosebită” a bilingvismului în RSSM şi a infirmat „zvonurile” privind posibilitatea trecerii „scrisului moldovenesc” la alfabetul latin, conform propunerilor parvenite de la o parte din intelectuali. „Schimbarea alfabetului slavon, menţiona N. Bondarciuc, poate să lipsească de ştiinţa de carte o bună parte din populaţie, să aducă o pagubă ireparabilă culturii sovietice moldoveneşti. E judicios, oare, să ne dezicem de tradiţiile strămoşilor noştri pentru a le fi pe plac unor persoane ce au interese îndoielnice? Oare avem dreptul să ignorăm tradiţiile culturale de secole ale poporului nostru? Răspunsul poate fi unul singur: nu şi nu!” („net i net!”).
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

125

La fel şi Simion Grosu, prim-secretar al CC al PCM, în raportul la Plenara CC al PCM din 27 aprilie 1988, a insistat asupra necesităţii dezvoltării bilingvismului naţional-rus, ceea ce, în condiţiile când limba română din RSSM fusese strâmtorată practic din toate sferele vieţii statului, favoriza net limba rusă. La şedinţa secretariatului Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din URSS din 15 iunie 1988, care a avut loc în or. Moscova, scriitorii din RSSM, în prezenţa lui N. Bondarciuc, au menţionat necesitatea revenirii la alfabetul latin. După Conferinţa a XIX-a a PCUS din 28 iunie–1 iulie 1988 (la care S. Grosu şi-a arătat din nou preocuparea pentru dezvoltarea bilingvismului „naţional-rus”), CC al PCM formează o comisie interdepartamentală a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti pentru studierea istoriei şi a problemelor dezvoltării „limbii moldoveneşti”. Un alt important moment de referinţă în lupta pentru limbă şi alfabet este Scrisoarea deschisă publicată de ziarul „Învăţământul public” din 17 septembrie 1988, în care un grup de 66 de intelectuali cer „Comisiei interdepartamentale pentru studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii moldoveneşti” să se „pună capăt unui capitol ruşinos al lingvisticii conjuncturiste din republică” – teoria celor „două limbi” romanice din nordul Dunării”, să se „revină la alfabetul clasicilor literaturii noastre”, fapt care „ar ridica substanţial nivelul de cultură generală al vorbitorilor moldoveni, ar înlesni enorm învăţarea limbii republicii de către nemoldoveni (datorită deplinei potriviri a alfabetului latin pentru limba moldovenească, spre deosebire de alfabetul actual şi ortografia actuală)”. Al treilea deziderat al acestei scrisori era să se confere „limbii moldoveneşti” statutul de „limbă de stat”. Acest apel public a declanşat un torent de scrisori cu semnături de susţinere din localităţile RSSM şi chiar de peste hotarele ei. Doar la redacţia săptămânalului „Literatura şi arta”, până la 9 februarie 1989, sosiseră, conform unui „bilanţ nedefinitiv”, 177 de mii 594 de semnături. De o rezonanţă deosebită, de rând cu alte publicaţii importante care au marcat începutul luptei pentru limbă şi revenirea ei la alfabetul latin, s-a bucurat „ materialul-ecou” al profesorului universitar, istoricului Ion Buga „O limbă maternă – un alfabet”. Autorul cere „Comisiei interdepartamentale pentru studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii moldoveneşti” să repudieze concepţia „două limbi materne – două alfabete” şi să „recunoască realitatea
126

obiectivă de azi: „O naţiune socialistă – o limbă maternă – un alfabet”. „...Limba maternă, orală şi literară, pe care o vorbeşte populaţia autohtonă din RSSM şi RSR este o singură limbă, scria Ion Buga. Clasicii noştri au numit această limbă de origine latină limba română şi au folosit alfabetul latin. Această limbă unică se numeşte în RSR limba română şi se scrie cu alfabet latin, iar în RSSM este numită limbă moldovenească şi se scrie cu alfabet chirilic. A venit timpul de a unifica denumirea limbii noastre materne, dându-i denumirea precum o numeau clasicii – limbă română”. Un rol tot mai important începe să-l joace în mişcarea naţională din RSSM Cenaclul „A. Mateevici” şi Mişcarea democratică în sprijinul restructurării, care au apărut în vara lui 1988, urmându-se modelul Republicilor Baltice. Conducerea Uniunii Scriitorilor de la Chișinău a adresat, la 5 octombrie 1988, un Apel către Biroul CC al PCM, Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti şi Consiliului de Miniştri al republicii, cerând „consfinţirea în

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

Imagine de la Marea Adunare Naţională

127

Constituţia RSSM a limbii materne a moldovenilor ca limbă de stat pe teritoriul republicii”, cum se procedase deja în alte republici (Armenia, Gruzia, Azerbaidjan, Lituania, Letonia, Estonia) şi, „concomitent”, „revenirea limbii noastre, care este de provenienţă romanică, la grafia latină”. S-a considerat, de asemenea, „necesară confirmarea rolului limbii ruse ca limbă de comunicare între popoarele URSS şi asigurarea dezvoltării libere şi funcţionării limbilor tuturor popoarelor conlocuitoare din Moldova Sovietică”. Într-o „Adresare către toţi oamenii de bună credinţă din republică”, adoptată la 25 octombrie 1988, semnată de majoritatea membrilor Uniunii Scriitorilor, se afirmă, printre altele, următoarele: „Există o singură limbă literară, vorbită şi scrisă atât pe teritoriul RSR, cât şi pe cel al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Cazul nostru nu este singular... Există un singur alfabet propriu acestei limbi: alfabetul latin...”. Ca răspuns la rezoluţia consfătuirii de lucru a colaboratorilor Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiințe a Moldovei şi a lingviştilor de frunte din Moscova, Leningrad, Kiev din 1 noiembrie 1988 cu tema „Teoria variabilităţii şi aplicarea ei la situaţia lingvistică din RSSM” (rezoluţie în care se recomandă: 1. Decretarea limbii naţionale din RSSM drept limbă de stat în republică; 2. Recunoaşterea unităţii limbilor care funcţionează în RSSM şi în Republica Socialistă România; . Revenirea la sistemul grafic latin”), la 11 noiembrie 1988 au fost publicate tezele CC al PCM, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniştri „Să afirmăm restructurarea prin fapte concrete”. Decizia lingviştilor de a spune adevărul despre „limba moldovenească” era întâmpinată de autorităţile supreme de partid și de stat de pe aceleaşi poziţii de pe care le-au apărat consecvent până atunci: „În ceea ce priveşte problema identităţii celor două limbi est­romanice (s. n.) nu există îndoială că limbile moldovenească şi română sunt limbi al aceluiaşi grup romanic. Între ele, într-adevăr, nu există o mare deosebire. Dar recunoaşterea comunităţii, identităţii cu alte limbi din grupul romanic nu poate servi drept temei pentru a renunţa la ea în favoarea altei limbi. În materialele publicate peste hotare se savurează intens problema limbii moldoveneşti, este pusă la îndoială însăşi existenţa ei. În ultimul timp a început să fie împărtăşită şi la noi această idee”. Nu mai puţin categoric era respins şi alfabetul latin: „Istoriceşte s-a stabi128

lit tradiţia naţională a folosirii grafiei slave (chirilice) în scris. Alfabetul chirilic deserveşte de veacuri cultura poporului moldovenesc, este obişnuit pentru el, corespunde în ansamblu naturii fonetice a limbii moldoveneşti. În afară de aceasta, de scrisul slav se folosesc şi alte naţiuni şi naţionalităţi care trăiesc în republică. Trecerea la alfabetul latin va necesita cheltuieli de miliarde, o enormă asigurare materială, ceea ce va duce inevitabil la zădărnicirea programelor so­ ciale trasate pentru următoarele decenii, va aduce daune bunăstării populaţiei, se va răsfrânge negativ asupra dezvoltării ei spirituale, o va face să rămână pe mulţi ani analfabetă (s. n.)”. Cu alte cuvinte, se încerca a provoca reacţia negativă faţă de alfabetul latin din partea populaţiei, speriind-o cu „viitoarele lipsuri” ce aveau să vină peste ea în cazul schimbării alfabetului. Până şi soluţionarea problemei statutului de limbă de stat era amânată pe altă dată ca una „extrem de complicată şi delicată”. Reacţia opiniei publice fu atât de energică şi negativă (articole în ziare, mii de scrisori, ieşirea studenţilor în stradă), încât, nu peste mult timp, prim-secretarul CC al PCM, S. Grosu, încearcă să tempereze spiritele. Într-un articol numit „Timpul acţiunilor concrete”, apărut la 29 decembrie 1988 în „Moldova Socialistă”, liderul PCM bate în retragere, pronunţându-se pentru „o lege specială” în care limba majorităţii populaţiei să fie decretată în calitate de limbă de stat în RSSM. Cât priveşte trecerea la alfabetul latin, el consideră că problema în cauză „vizează nu numai intelectualitatea, dar şi întregul popor, şi ea trebuie să fie rezolvată..., ţinându-se seama şi de părerea lui, şi pe etape”. Pentru început, S. Grosu recomandă trecerea la grafia latină „a unei gazete şi a unei reviste”, publicarea unor lucrări ale „clasicilor literaturii moldoveneşti”, a unor dicţionare. Este de presupus însă că secretul acestei cedări parţiale din partea CC al PCM rezidă în faptul că o zi înainte, pe 28 decembrie 1988, Comisia interdepartamentală hotărăşte să ia în considerare recomandările savanţilor şi să facă demersurile necesare pe lângă Prezidiul Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti ca „limba moldovenească” să fie decretată drept limbă de stat pe teritoriul RSSM”, şi să se „aprobe trecerea la grafia latină”. În acelaşi timp, s-a decis de „a renunţa la concepţia cu privire la existenţa a două limbi est-romanice diferite, recunoscându-se identitatea lingvistică moldo-română”. Raportul întocmit pentru Comisie de A. Dârul, I. Dumeniuc şi Gh. Rusnac s-a numit „Legătura dintre caracterul romanic al limbii moldoveneşti şi
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

129

grafia latină” şi a vădit aceeaşi preocupare de a nu provoca spiritele antiromâneşti. Au fost prezentate argumente de ordin istoric, lingvistic, pedagogic şi chiar economic: „1. Existenţa unei tradiţii latine originare vechi şi de lungă durată, fapt demonstrat de vocabularul moştenit din latină al limbii noastre şi de alte probe. 2. În veşmântul grafic latin s-au stabilizat normele limbii literare moderne, au fost scrise operele scriitorilor noştri clasici, ale celor mai de seamă reprezentanţi ai literaturii basarabene de până la «40» precum şi scrierile pionierilor literaturii sovietice moldoveneşti din RASSM. . Alfabetul latin, care reflectă mai adecvat structurile fonematică şi gramaticală ale limbii noastre, înlesneşte asimilarea conştientă a limbii, inclusiv însuşirea temeinică a normelor ortografice şi ortoepice, ar contribui la restabilirea bazei de articulaţie corectă a limbii moldoveneşti”. Din punct de vedere economic, revenirea la grafia latină era convenabilă, deoarece avea avantajul de a fi mai puţin costisitoare, datorită spaţiului mai mic pe care îl ocupă unul şi acelaşi text în alfabetul latin faţă de alfabetul rusesc. Se obţinea economie de hârtie, vopsea tipografică, matriţe, salarii ş.a.

Imagine de la Marea Adunare Naţională M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Astfel Comisia interdepartamentală dezminţea ştirile privind viitoarele „cheltuieli enorme” pe care le răspândeau adversarii grafiei latine. Erau respinse şi afirmaţiile precum că alfabetul latin va fi o barieră în calea prieteniei dintre popoarele moldovenesc şi rus: „Scrierea latină din Republicile Baltice nu-i izolează pe lituanieni, letoni şi estonieni de popoarele de pe acelaşi teritoriu”. Rămasă fără acoperire ştiinţifică, „limba moldovenească” apărea în esenţa ei naturală: ca produs ideologico-politic al imperiului sovietic. Cel puţin formal, PCUS s-a declarat totdeauna ataşat ideii de egalitate a tuturor popoarelor şi poporaţiilor de pe teritoriul URSS. Limba georgiană, de exemplu, a fost declarată mult înainte de perestroika lui M. Gorbaciov drept limbă oficială a RSS Gruzine. Faptul acesta nu prezenta un pericol pentru limba rusă care domina nu atât prin statutul său juridic, cât prin cel social. Era „periculoasă”, din punctul de vedere al autorităţilor, revenirea la alfabetul latin şi recunoaşterea identităţii lingvistice moldo-române, deoarece astfel se ajungea la reevaluarea acţiunilor URSS în această zonă, la subminarea dreptului ei asupra Basarabiei. O asemenea decizie punea la îndoială însăşi raţiunea formării RASSM şi RSSM. Conform teoriei dezvoltate de clasicii „marxism-leninismului”, limba comună era una din trăsăturile definitorii ale naţiunii. Pornind de la aceasta, recunoaşterea faptului că limba română este limba populaţiei din RSSM, însemna o recunoaştere automată a identităţii ei etnice cu românii de dincolo de Prut. Dispariţia „limbii moldoveneşti” însemna dispariţia „poporului moldovenesc” cu o geneză şi o istorie aparte, cu literatura sa, datinile şi folclorul deosebite de cele ale poporului român. Or, lucrurile acestea erau fixate în documentele PCM, în Constituţia RSSM, în manualele şcolare, se difuzau zilnic prin toate mijloacele de informare în masă, se afirmau de la toate tribunele, pentru fundamentarea lor lucrau o serie de instituţii academice, universitare şi de partid, încât o bună parte a populaţiei începuse să le creadă. Identitatea lingvistică moldo-română spulbera, la rândul său, mitul „eliberării” Basarabiei de sub ocupaţia română, al rolului „progresist” al ţarismului, al „trădării intereselor naţionale” de către Sfatul Ţării, al „asupririi naţionale” şi „romanizării” din perioada interbelică ş.a.m.d. Un fals era chemat să sprijine un alt fals şi mai mare, care, la rândul său, servea drept fundament pentru falsa „înflorire a limbii şi culturii moldoveneşti” în perioada sovietică. Orice picătură de adevăr în problema identităţii lingvistice moldo-române punea în pericol raţiunea
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

10

11

de a fi a unui imens aparat represiv, propagandistic, ideologic, antiromânesc, submina întreaga piramidă a falsurilor construite de ideologii sovietici pentru a-i deznaţionaliza şi a-i ţine în supunere pe românii basarabeni. La acea oră însă, CC al PCM încetase a mai fi unicul factor de decizie în republică. Pe zi ce trecea, lua amploare Mişcarea democratică în sprijinul restructurării, o organizaţie „neformală” transformată, la 20 mai 1989, în Frontul Popular din Moldova. Mitingurile Mişcării democratice, apoi ale Frontului Popular din Moldova, şedinţele Cenaclului „A. Mateevici”, adunau zeci de mii de oameni. Cenacluri şi grupuri de sprijin ale Mişcării democratice activau în majoritatea centrelor raionale. În iarna şi primăvara anului 1989, zeci de mii de demonstranţi au ieşit pe străzile Chişinăului, scandând „Limbă!”, „Alfabet!”. La alegerile din martie 1989, aproximativ jumătate din deputaţii aleşi în Sovietul Suprem al URSS din partea RSSM erau simpatizanţi ai Mişcării democratice, iar printre ei se numărau mulţi scriitori şi oameni de cultură. CC al PCM a încetat a mai fi unicul exponent al „poporului moldovenesc” la Moscova, opoziţia obţinând acces la cea mai înaltă tribună, posibilitatea de a contacta conducerea URSS, ocolind-o pe cea de la Chişinău. Publicarea, pe 1 martie şi 21 mai 1989, a proiectelor de legi cu privire la limba de stat şi alfabetul latin a marcat o nouă mare activizare a populaţiei şi o şi mai mare aderenţă la idealurile Mişcării democratice. Până la 11 iunie 1989 redacţia ziarului „Moldova Socialistă” a primit 2 671 de scrisori semnate de 251 de mii de oameni, majoritatea absolută a lor pledând pentru revenirea la grafia latină. În cadrul sesiunii a treisprezecea a Sovietului Suprem al RSSM din 29 august–1 septembrie 1989 nu s-a insistat asupra includerii în lege a glotonimului „limba română”. În acea componenţă, formată din deputaţi nomenclaturişti şi „fruntaşi în producţie”, aleşi în majoritatea lor după criteriul obedienţei şi loialităţii faţă de regim, Sovietul Suprem nu ar fi votat altceva, decât ceea ce i-ar fi indicat Biroul Politic al CC al PCM. Problema prioritară a fost nu denumirea limbii, ci sfera de funcţionare care i se atribuia. Prin desemnarea limbii ruse drept „limbă de comunicare interetnică” se reducea, de fapt, la zero valoarea de limbă de stat a limbii „moldoveneşti”. Aici s-a dat lupta principală la sesiune. În contextul grevelor lingvistice, care au fost declanşate de o serie de întreprinderi de subordonare pa12
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

nunională din republică, mai ales din partea stângă a Nistrului, pentru a obţine declararea limbii ruse drept limbă oficială a RSSM (ceea ce ea era de facto), alături de limba „moldovenească”, punerea problemei de- Imagine de la protestele studenţeşti în susţinerea istoriei românilor numirii corecte a limbii comporta riscul blocării lucrărilor Sovietului Suprem. Bineînţeles că astăzi, după destrămarea URSS, lucrurile par altfel decât se vedeau ele atunci, când prăbuşirea imperiului n-o putea întrezări nimeni. Faptul unităţii lingvistice moldo-române a figurat în textul Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM din 1 august 1989: „RSS Moldovenească sprijină aspiraţiile moldovenilor care locuiesc peste hotarele republicii, iar ţinând cont de identitatea lingvistică moldo-română realmente existentă, şi a românilor care locuiesc pe teritoriul URSS de a-şi face studiile şi de a-şi satisface necesităţile culturale în limba maternă”. Paşi importanţi în direcţia revenirii la valorile istorice şi culturale româneşti s-au făcut în RSSM după alegerile din februarie 1990, prin adoptarea de către Parlament, la 27 aprilie 1990, a Tricolorului, a Declaraţiei de suveranitate la 2 iunie 1990, a Avizului Comisiei Sovietului Suprem al RSS Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Pactului sovieto-german de neagresiune din 2 august 199 şi a Protocolului adiţional secret, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord la 2 iunie 1990 (în care se spune că „notele ultimative ale guvernului sovietic trimise României la 26 şi 27 iunie 1940 contravin normelor fundamentale ale dreptului internaţional şi sunt o mostră a politicii de dictat imperial”), a Stemei de stat la noiembrie 1990. La 27 august 1991, în contextul autoproclamării în august–septembrie 1990 a unor formaţiuni secesioniste ilegale – a enclavei găgăuze şi a celei transnistrene, a urmărilor puciului de la Moscova din 19 august, interzicerii, la 2 august, în urma eşuării „loviturii de stat” de la Moscova, a PCM etc. – a fost convocată la Chişinău o Mare Adunare Naţională, care a întrunit peste
Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă

1

600 000 de reprezentanţi din toate raioanele şi oraşele republicii. Aceştia au cerut Parlamentului să proclame şi să voteze independenţa Republicii Moldova. Întrunit într-o şedinţă extraordinară, tot la 27 august 1991, Parlamentul proclamă Republica Moldova „stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără niciun amestec din afară”. În Declaraţia de Independenţă, semnată de absoluta majoritate a deputaţilor, se menţionează că dezmembrarea teritoriului naţional în 1775 şi 1812 a fost în contradicţie cu dreptul istoric al poporului şi cu statutul juridic al Principatului Moldova, că la 28 iunie 1940, Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa au fost ocupate cu forţa, că Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM din 1 august 1989 a consfințit limba română ca limbă de stat. Se părea că odată cu dezintegrarea URSS, „moldovenismul sovietic”, inventat de ideologii comunişti, ar fi trebuit să dispară. N-a fost însă aşa. Eşuând ca proiect etnolingvistic, acest concept ideologic contrafăcut nu-şi va pierde ulterior calitatea de instrument politic de manipulare a maselor.

ANExE
Anexa 1 Republica Moldova pREşEdiNTELE REpuBLiCii MoLdoVA dECRET nr. 76 din 24.06.2010 privind declararea zilei de 28 iunie 1940 zi a ocupaţiei sovietice Publicat: 26.06.2010 în Monitorul Oficial nr. 107 art. nr.: 0

Declarat neconstituţional prin HCC17 din 12.07.10, MO126­128/23.07.10 art.17; în vigoare 12.07.10 Ţinând cont de Avizul Comisiei Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 2 august 199, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 149-XII din 2 iunie 1990, în care s-a stabilit că la 28 iunie 1940 U.R.S.S. a ocupat prin forţă armată Basarabia şi Bucovina de Nord, contrar voinţei populaţiei acestor ţinuturi, având în vedere propunerile Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, constituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 165-V din 14 ianuarie 2010, întru cinstirea memoriei victimelor ocupaţiei sovietice din 28 iunie 1940 şi ale regimului totalitar comunist şi în temeiul art. 77 şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Art. 1. – Ziua de 28 iunie 1940 se declară Zi a ocupaţiei sovietice. Art. 2. – Anual, la 28 iunie, în Republica Moldova va fi consemnată Ziua ocupaţiei sovietice şi a comemorării victimelor regimului totalitar comunist.

14

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Anexe

15

Art. 3. – În această zi, în toate localităţile republicii a) vor fi coborâte în bernă drapelele de stat; b) vor fi organizate depuneri de flori la mormintele, monumentele şi memorialele victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului comunist totalitar; c) la ora 10.00, va fi păstrat un moment de reculegere. Art. 4. – Autorităţile publice, întreprinderile şi organizaţiile vor renunţa, în această zi, la desfăşurarea acţiunilor distractive de masă. Art. 5. – În toate instituţiile de învăţământ, în taberele de întremare şi de odihnă va fi organizată o oră a memoriei. Art. 6. – Se recomandă: a) redacţiilor publicaţiilor periodice, agenţiilor de presă, posturilor de radio şi de televiziune să ţină cont de specificul zilei de 28 iunie la editarea numerelor curente ale publicaţiilor, la difuzarea informaţiilor şi la formarea programelor din această zi; b) Primăriei municipiului Chişinău să iniţieze procedura de edificare în Piaţa Marii Adunări Naţionale, în faţa sediului Guvernului, a monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist. Art. 7. – Pînă la edificarea monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist, în municipiul Chişinău, ceremoniile de comemorare şi depunerea de flori vor avea loc în Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde Primăria va instala, provizoriu, în ziua de 28 iunie 2010, o piatră comemorativă. Art. 8. – Federaţia Rusă, în calitatea sa de succesor de drept al Uniunii Sovietice, să-şi retragă necondiţionat, urgent şi transparent trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova. pREşEdiNTELE iNTERiMAR AL REpuBLiCii MoLdoVA Nr. 376-V. Chişinău, 24 iunie 2010 Mihai ghiMpu

Anexa 2

Academia de Ştiinţe a Moldovei
hoTăRÂRE Cu pRiViRE LA sEMNiFiCAţiA dATEi dE 28 iuNiE 1940 În ultimul timp, în diverse medii din Republica Moldova se discută în contradictoriu semnificaţia istorică a datei de 28 iunie 1940. drept răspuns la numeroasele solicitări privind aprecierea de pe poziţiile ştiinţei istorice a acestei date, Academia de ştiinţe, ca cel mai înalt for ştiinţific din Republica Moldova, consideră drept o datorie a sa să ia atitudine şi să aducă la cunoştinţa opiniei publice aprecierile comunităţii academice. În urma audierii materialelor Comisiei de experţi în istorie, în frunte cu academicianul Andrei Eşanu, privind semnificaţia datei de 28 iunie 1940, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 1. Actul din 28 iunie 1940 este o consecinţă directă a înţelegerilor secrete sovieto-germane din 2 august 199 privind partajul „sferelor de interese” în estul Europei, condamnate prin hotărârea Congresului al doilea al deputaţilor poporului din URSS, din 24 decembrie 1989, hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova „Cu privire la Avizul Comisiei Sovietului Suprem al RSS Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 2 august 199, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord” (nr. 149-XII din 2 iunie 1990). Aceste aprecieri au fost reconfirmate în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991; 2. Documentele de arhivă, cercetările istoricilor din Republica Moldova şi de peste hotare demonstrează că anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei la 28 iunie 1940 a fost concepută şi realizată de comandamentul politic şi militar stalinist ca o operaţiune militară de ocupare a acestor teritorii. Acesta
Anexe

16

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

17

este adevărul istoric care trebuie asumat fără ură şi părtinire, ca bază pentru o reconciliere civică profundă şi durabilă. . Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei consideră că această apreciere a datei de 28 iunie 1940 în termenii adevărului istoric nu poate fi utilizată în scopul dezbinării şi a confruntării societăţii noastre, precum şi ca pretext pentru tensionarea relaţiilor Republicii Moldova cu Federaţia Rusă şi condamnă orice tentativă de speculare a adevărului istoric. 4. Comunitatea academică, având în vedere complexitatea problemelor cu care se confruntă societatea noastră, este de părerea că fără asumarea plenară a adevărului istoric este imposibilă edificarea unei societăţi europene moderne. Preşedinte al AŞM, academician Gheorghe DUCA Secretar ştiinţific general al AŞM, doctor habilitat Ion GUCEAC

Anexa 3

pREşEdiNTELE REpuBLiCii MoLdoVA dECRET nr. 507 din 2.08.2010 privind conferirea „ordinului Republicii” unor luptători împotriva regimului totalitar comunist de ocupaţie Publicat: 0.09.2010 în Monitorul Oficial nr. 155–158 art. nr.: 570

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Articol unic. În semn de profundă recunoştinţă faţă de persoanele care, fiind martore la tragicele consecinţe ale semnării Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 2 august 199, au opus, după 28 iunie 1940, rezistenţă regimului totalitar comunist de ocupaţie, punîndu-şi în pericol viaţa şi libertatea şi care, pentru verticalitatea, curajul şi spiritul patriotic de care au dat dovadă, au fost condamnate la moarte sau la privaţiune de libertate, se conferă „Ordinul Republicii” următorilor: COSTENCO Nicolai (post-mortem) PIROGAN Vadim (post-mortem) DOMAŞCAN Pimen (post-mortem) PERCIUN Sevostian (post-mortem) condamnat în 1942 la 7 ani privaţiune de libertate condamnat în 1942 la 5 ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate
19

18

M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

Anexe

URSACHI Mihail (post-mortem) DOMASCAN Nicolai (post-mortem) BATRINAC Vasile (post-mortem) SOLOVEI Victor (post-mortem) PRAJINA Nicolai (post-mortem) BRUMA Ion (post-mortem) RACOVSCHI Iacob (post-mortem) CVASNIUC Vasile (post-mortem) URSACHI Condrat (post-mortem) FLOCOSU Nicolai (post-mortem) MAXIM Tudor (post-mortem)

membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

TCACI-DIACONOVA Liudmila (post-mortem) GUŢU Evgheni (post-mortem) GHEORGHILAŞ Mihail (post-mortem) ISTRATI Pavel (post-mortem) BATRÂNAC Ion (post-mortem) CONDRAT Constantin (post-mortem) ISTRATI Ivan (post-mortem) ISTRATI Nicolai (post-mortem) ANDREEV Victor (post-mortem) BIVOL Vladimir (post-mortem) CALESTRU Simion (post-mortem) ŞCOLA Olga (post-mortem) GUŢU Andrei (post-mortem) ROŞIOR Sava (post-mortem)
Anexe

condamnată în 1947 la 10 ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, condamnat în 1950 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, condamnat în 1950 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, condamnat în 1950 la 25 de ani privaţiune de libertate condamnat în 1951 la 10 ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la pedeapsă capitală membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la pedeapsă capitală membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la pedeapsă capitală membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la pedeapsă capitală membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnată în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate

140

141

BARBĂNEAGRĂ Ivan (post-mortem) PANAGHIU Simion (post-mortem) GENUNCHI Grigore (post-mortem) VÂLCU Vasile (post-mortem) SANDUŢA Andrei (post-mortem) ANDREEV Ivan (post-mortem) SÂLI Gheorghe (post-mortem) NANI Andrei (post-mortem) GONCEARENCO Tudor (post-mortem) RUSU Sava (post-mortem) CIORESCU Fiodor (post-mortem) GUŢU Constantin (post-mortem) VÂRTOSU Grigore (post-mortem) GOŢONOGA Ivan (post-mortem) PLĂMĂDEALĂ Dionisi (post-mortem) STRATAN Eremei (post-mortem)

membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la pedeapsă capitală membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate
M o l d ove nii sub teroarea bolșevică

VÂLCU Grigore (post-mortem) HALIPPA Pantelimon (post-mortem) MURUZIUC Gheorghe (post-mortem) USATIUC-BULGĂR Alexandru (post-mortem) GHIMPU Gheorghe (post-mortem) GRAUR Valeriu

membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 de ani privaţiune de libertate condamnat în 1952 la 25 de ani privaţiune de libertate condamnat în 1966 la 2 ani privaţiune de libertate membru al Frontului Naţional-Patriotic, condamnat în 1972 la 7 ani privaţiune de libertate membru al Frontului Naţional-Patriotic, condamnat în 1972 la 6 ani privaţiune de libertate

membru al Frontului Naţional-Patriotic, condamnat în 1972 la 4 ani privaţiune de libertate ŞOLTOIANU Alexandru condamnat în 1972 la ani privaţiune de libertate

pREşEdiNTELE iNTERiMAR AL REpuBLiCii MoLdoVA

Mihai ghiMpu

Nr. 507-V. Chişinău, 23 august 2010

142

Anexe

14

CupRiNs
Cuvânt-înainte ................................................................................................... introducere ......................................................................................................... 7 i. TERoAREA CoMuNisTă 1. Represiunile politice din RASSM în anii 197–198. Operaţiunea „culăcească” şi operaţiunea „română” ...........................9 2. Pactul Molotov-Ribbentrop şi anexarea Basarabiei .......................... 21 . Dezmembrarea Basarabiei şi formarea RSSM ................................... 1 4. Colectivizarea ........................................................................................ 6 5. Exterminări şi deportări în masă (1941, 1949, 1951) ...................... 9 6. Foametea organizată din anii 1946–1947 .......................................... 50 7. Mobilizări pe şantierele de muncă ...................................................... 60 8. Represiuni împotriva religiei şi a bisericii ......................................... 64 9. Impunerea alfabetului rusesc şi a „limbii moldoveneşti” ................ 75 ii. REzisTENţA ANTisoViETiCă şi ANTiCoMuNisTă 1. Acţiuni de rezistenţă armată în anii postbelici .................................. 89 2. Procese judiciare intentate protestatarilor împotriva regimului (Florea Munteanu, Gheorghe Muruziuc, Ion Suvac, Alexandru Usatiuc-Bulgăr, Gheorghe Ghimpu, Valeriu Graur)...................................................................................... 102 . Rezistența în fața deznaționalizării ................................................... 121 Anexe ...............................................................................................................15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful