0

Cum să abordezi orice femeie, oricând, ştiind exact ce să-i spui pentru a obţine numărul de
telefon şi o întâlnirile.

Manualul De
Juan

Manualul De Seducţie Juan.ro

Cuprins
I n t r o d u c e r e : .........................................................4 C a p i t o l u l 1 : î n c e p u t u l ..................................................8 C a p i t o l u l 2 : Î n d e a j u n s d e b ă r b a t .........................1 6 C a p i t o l u l 3 : M a e s t r u l ..................................................3 9 C a p i t o l u l 4 : T o t u l d e s p r e t i n e .................................4 8 C a p i t o l u l 5 : M e n t o r î n t r - a l e p r o g r e s u l u i ..............9 5 Capitolul 6: Cum s ă determini orice fat ă să fac ă o r i c e ................................................................................1 0 3 Capitolul 7: Cum s ă faci cuno s ti orice fata, o r i u n d e ...........................................................................1 8 9 C a p i t o u l 8 : Î n t r e b ă r i c a r e c u c e r e s c ...................2 0 6 Capitolul 9: Cum s ă - # i revii în urma desp ă r # irii de orice f a t ă ..................................................................................2 2 8 C a p i t o l u l 1 0 : T o t u l d e s p r e e a .............................. 2 3 8 C a p i t o l u l 1 1 : L i m b a j u l t r u p u l u i ........................... 2 7 7 C a p i t o l u l 1 2 : T a b l o u l c o m p l e t ............................. 3 0 3 C a p i t o l u l 1 3 : D e c a l o g u l d a m e l o r ........................ 3 1 0 C u v â n t d e f i n a l .............................................. 3 2 1

Dedic aceasta carte tuturor barba!Hor care nu au crezut ca vor putea cuceri o fata ...p â na acum.
>

2

Manualul De Seducţie Juan.ro

Introducere
Felicit ă ri! Vă afla $ i în fa $ a ghidului perfect de cucerire a fetelor, dup ă cum reiese din titlu. Afirma $ ia, de şi poate p ă rea exagerat ă, sunt con ş tient, este totu ş i adev ă rat ă. Această carte vă va dezvălui tactici secrete de a în$ elege şi influen $ a fetele oricând, mai exact vă va oferi cheia de acces în lumea acestei creaturi fascinante, frumoase care este fata şi vă va învă$a cum s ă-i influen $ a $ i modul de gândire ş i ac $ iune. Dac ă ş i voi, c ă ş i mine, credea $i c ă nu ave $ i nici o ş ansă s ă o cuceri $ i pe fata superb ă pe

3

Manualul De Seducţie Juan.ro

care o dori $ i din tot sufletul, mai gândi $ i-v ă! Când ve $ i st ă pâni ş i pune în aplicare tehnicile şi tacticile psihologice din această carte, ve$ i putea cuceri fete pe care nici nu visa $ i vreodat ă că le ve $ i cuceri. Ve $ i fi unul dintre cei mai că uta$ i burlaci, iar prietenii vă vor admira capacitatea de a atrage

fetele şi de a le determina să facă lucruri într-un fel în care al$i b ă rba$ i nu vor fi în stare. De fapt ve $i în $ elege uimitor de bine

universul unei fete. Mai mult, v ă ve $i în $ elege uimitor de bine propria persoană; ve $ i deveni b ă rbatul cu toate calit ă$ ile necesare pentru a cuceri o fată, bărbatul care exista deja înăuntrul şi

dumneavoastră

aşteptând

metodele,

tacticile

secretele pentru a-şi dezl ă n $ ui talentele în arta cuceririi.

Cei cu probleme în sfera seduc$iei nu vor mai trebui să sufere respingeri după respingeri. Această carte a fost concepută să ajute orice bărbat; fie că vă considera $ i un Casanova sau tocmai opusul, ave $ i aici metode concrete care vă vor adăuga noi cuceriri la CV- ul sentimental. Această carte este un ghid pas cu pas, în

detaliu, exact despre cum să cucereşti orice fată, oricând şi, în timp, învă$aturile din această carte vor deveni o a două natur ă ş i ve $ i deveni în cele din urm ă

4

Manualul De Seducţie Juan.ro

competent în mod involuntar. Ve $ i fi capabil s ă folosi $ i metodele ş i tacticile psihologice din

această carte în avantajul dumneavoastră, cu orice fată, oriunde, oricând, cu uşurin$ă.

În ceea ce mă priveşte, pe lângă transformarea propriei vie$i sentimentale şi succesul spectaculos la fete, am pregătit mul$i prieteni, rude, colegi şi cunoscu$ i s ă fac ă la fel, atât b ă rba$ i, cât ş i femei. Pentru inovatoare, a a captura acestui esen$a unic acestei pe care căr$i îl fac

cadou

bărbatului singur, vom spune că privim cucerirea femeilor ca pe o artă, o ştiin$ă, dacă vre$i.

Înainte

de

a

aborda

metodele

acestei

căr$i,

vreau să spun că eu apreciez, respect şi ador femeile şi în mare parte această carte a fost inspirată din şi a fost concepută pentru a înv ă$a ş i în $ elege mai multe despre captivanta dar derutanta femeie. Inten $ ia "Manualului De Seductie" nu este aceea de a degrada femeile sau de a sugera că ele pot fi

manipulate, ci aceea de a oferi un rezumat util al legilor psihologice care influen$ează fiecare fată şi pe parcursul acestei căr$i sunte$i învă$a$i s ă

aduce $ i la suprafa $ă nevoile ş i dorin $ ele ascunse ale femeilor.

5

dup ă cum ş ti$ i.Manualul De Seducţie Juan.pân ă acum. încuia $ i-v ă fiicele.. folositoare în Poate măsura această în care este dă şansa cunoaşte$i o fată pe care în mod normal nu a $ i fi abordat-o.. Deci mame şi ta $ i. uneori e nevoie de foarte pu $ in pentru a începe o rela $ ie. bine. c ă ci un alt student în arta seducţiei este pe punctul de a absolvi Magna cum Laude! Câte cunoştin$e. Deci abia aştept să pornim împreună în această aventură incitantă care vă va duce într-o lume a posibilit ă$ilor mult peste a ş teptă rile voastre. încredere şi putere ve$i avea! 6 . tuturor au fost care foarte judeca$i aspru şi nu au cucerit fata visurilor. acel prim sărut şi poate şi mai mult de la carte vă fata visurilor foarte să dumneavoastră.ro Această carte a fost concepută deci pentru a vă ajuta să ob$ine$i acea primă întâlnire. „Manualul De Seductie" este dedicat tuturor bărbaţilor şi tinerilor care se chinuie într-unul din cele tipilor mai importante poate nu domenii arată din via$ă.

câte un „da. tuturor frumoaso!" aproape fetelor p e c a re p u n e a o c h i i . un tânăr care îşi dorea foarte mult d r a g o s t e ş i afecţiune din partea sexului opus. mai mult afec $ iune decât dragoste. făcea numai probleme şi se cam abătuse de la calea cea buna . nu avea studii. d a r g e s tu l l u i p ri e te n o s e ra d e c e l e mai multe ori întâmpinat cu râsete.ro Capitolul 1: Începutul Înainte de a intra propriu zis în datele problemei.Manualul De Seducţie Juan. d e c i v ă p u t e $ i i m a g i n a că m a i a v e a m u l t p â n ă s ă în $ eleagă fetele ş i avea ş i mai mult pân ă s ă fac ă cunoş tin$ă cu vreuna. Acest tânăr făcea adeseori tot ce-i stătea în pu$inţă ca să facă cunoştin$ă cu vreo fată şi spunea „Bună!" sau „Salut. ş i asta într-o zi bun ă! 7 . Acest băiat tocmai A ■ A • / \ i ş i î n c e p e a c ă l a t o r i a i n necunoscuta şi foarte derutanta lume a fetelor. dispari!".ca să folosim o expresie blândă . vă voi s p u n e o p o v e s t e d e s p r e u n băiat. vezi să nu!" sau „hai. Avea 15 ani.

asta i-ar risipi tot ghinionul de până acum. s-o invite pe fat ă. 8 . ori aşa credea el. ş i-a pus ochelarii. se sim $ ea pierdut . şi-a zis că asta este marea lui şansă. dar cumva. de ce ziceau „ele" despre el că ar fi prea „urât" sau prea „prost" ca să vorbeasc ă cu el. s-a piept ă nat.Manualul De Seducţie Juan. alerg ă prin cas ă ş i. &i-a amintit cuvintele tatălui său şi ele i-au dat speran$ă: „Băiete. trebuie să fii bărbat ca să po$i plânge!" Să fi devenit oare deja bărbat. pe undeva el ştia că toate astea se vor schimba. lucru care nu-i st ătea în fire. A ş a c ă a pl ă nuit s-o invite la bal. Diminea $ă s-a trezit emo $ ionat. când mai erau câteva zile până la balul de sfârsit de an şi băiatul era disperat după o parteneră cu care să meargă la bal. cea mai frumoasă fată din vecini nu avea încă un partener.ş i îmbra $ i şă mama. a zâmbit cât putea el de frumos şi a ieşit glon$ pe uşă până la s coală. Situa $ ia a devenit insuportabil ă într-o prim ăvar ă.chiar era. peste refuzuri. Pe scurt. se întreba băiatul? Aşa că a perseverat dar primea încercând refuzuri să cucerească vreo fată. Când a auzit că Oana. apoi s-a sp ă lat pe din $ i.ro Acest tânăr derutat stătea de multe ori noaptea până târziu plângând şi întrebându-se ce îi lipsea.

9 . Ajunse lângă ea. luă taurul de coarne şi o bătu pe umăr pe frumoasa Oana cu bucle negre. îşi trase umerii în spate. „Acum marea mea e momentul" şansă". O zări brusc. îndreptându-se spre grupul ei mare de prieteni de langă scă ri. anun $ând-o de prezen $ a curajosului tân ă r din spatele ei. dar el o pornise în mica lui misiune de erou. ridică bărbia şi. &tia îşi că zise fata băiatul. o porni către acel înger. în lipsa unei reac$ii. dar în mod clar avea de gând s ă .Manualul De Seducţie Juan. deşi avea mai mult tupeu decât minte şi mai multe coşuri decât realism.ro Sosise clipa cea mare. vă fi „asta e se acolo. locul unde st ă teau de obicei. aşa d e m u l tă l u m e era . habar nu avea cum v ă ob $ ine ce dorea. Erau acolo to$i prietenii lui (cei 2 prieteni. în spatele ei şi prietenele ei începură să chicotească cu răutate şi să şuşotească spre Oana. mai exact) şi toată lumea de la şcoala lui pa rcă. iar majoritatea râdeau şi se uitau cu groază la el întrebându-se ce naiba avea de gând. cu dreptul înainte. El a ş teptă o reac $ ie din partea ei ş i în cele din urmă. răpitor de frumoasă. Băiatul ăsta ştia exact ce vroia. interesase şi. ajunsese cu 20 de minute mai devreme.ş i încerce norocul. Cei doi prieteni ai lui îl încurajau. îşi spu se băi a tu l căutând-o din ochi pe frumoasa Oana de-a lungul holului aglomerat.

bâlbâindu-se. S-a întors spre frumoasa brunetă. s ă în $ eleg c ă răspunsul e negativ?". nu vreau să par prea îndrăzne$. Dar Oana nu terminase încă şi începu o tiradă de genul: „Nici moartă n-aş ieşi să mă vadă lumea cu tine! Eşti slăbănog. e u n u a m c u c i n e s ă m e r g l a b a l ş i am auzit că nici tu n-ai şi. dar ştii." Fata tăcu câteva clipe. Băiatul începuse deja să transpire. Râsul se opri ş i b ă iatul întreb ă „Deci. ori cel pu$in aşa i se părea lui. mă g â n d e a m . fata începu să râdă şi băiatul zâmbi.A d i c ă . şi-a dres glasul şi. iar fata se milostivi să-i răspundă: „E negativ. pentru că ăsta era un răspuns mai bun decât cele cu care era obişnuit. Băiatul arăta ca un boxer care luase o bătaie crâncenă. 1 .Manualul De Seducţie Juan.ro Aceasta se întoarse în$epată şi îi spuse condescendentă băiatului: „Ce vrei?" Băiatul îşi pierdu curajul pentru o clipă şi se întoarse spre prietenii care îi zâmbeau încurajator făcându-i cu mâna.. mă gândeam că aş putea s ă merg cu tine. e nu şi nu şi nu !". o dată cu ea. .. ştii Oana. Dar fata râdea din ce în ce mai tare şi. eşti urât şi ară$i ca un tocilar!". la care băiatului îi pică capul în piept şi i se pleoştiră umerii mai devreme $ an$ o ş i. i-a zis: „Aaa. râdeau şi prietenele ei şi cam toată lumea din jur.

oricând. e ş ecuri ş i refuzuri unele după altele: am avut parte de palme. Dacă vă întreba$i cum se poate aşa ceva şi vă spune$i că sună prea frumos ca să fie adevărat.Manualul De Seducţie Juan. b ă iatul eram eu. apoi ve $ i în $ elege c ă totul este cât se poate de real. vă propun să ne ocupăm întâi de partea în care arătăm cum se poate. vorbe dure şi mi s-a spus „nu" în peste o mie de feluri.ro Nu se sim$ise atât de umilit niciodată până acum. îi era rău tot timpul şi nici la bal nu s-a dus. Re$ine$i ca pe măsură ce ve$i parcurge cartea de fa$ă şi îi ve $i studia ş i pune în aplicare principiile. deşi eram de râsul tuturor. Aşa că acum sunt în postura de a vă învă$a ceva de care sunt extrem de sigur. dacă n-a $ i ghicit deja. mie nu mi se mai părea amuzant deloc. Salvarea mea şi lucrul care face că această carte să fie credibilă este faptul că am învă$at din propriile greşeli. ve $ i înv ă$a un principiu simplu. Cam asta este via $ a mea sentimental ă. dar dacă faci aceeaşi greşeală de două ori. În ceea ce mă priveşte. sim$ea că ajunsese ultimul om. 1 . dar adevărat. plângea nop$ile până târziu. anume cum să cucereşti o fată. acela conform căruia o greşeală din care înve$i ceva nu este greşeală. atunci asta se cheamă prostie. se poate şi s-a putut pentru că de mult prea mult timp făceam lucrurile greşit şi. Nu s-a dus la şcoală o săptămână. Simplu. dar în $ elege asta acum ş i. B ă iatul n-a în $ eles c ă episodul ă sta era o lec $ ie.

aproape toate greşelile posibile .am întâlnit cu toate tipurile de fete şi de situa$ii şi am învă$at din ele. Am început s ă m ă adaptez la reac $ iile pe care le primeam. mi-am schimbat comportamentul şi rezultatele au fost diferite. crezand că prostia este o virtute! Cum am schimbat situa $ ia de la a nu avea niciodată o prietenă. am în $ eles c ă exist ă ni ş te re $ ete sigure pentru succes ş i altele pentru e ş ec. am devenit foarte receptiv şi am început să în$eleg că sunt lucruri pe care le faci şi lucruri pe care nu le po$i face când vine vorba de fete. s ă judec mai pu $ in ş i s ă observ mai mult. Ideea este că. acel lucru este să cuceresc femei.Manualul De Seducţie Juan. încet dar sigur am început s ă m ă schimb. prima fiind descrisă pe scurt în capitolul 3.şi m. dacă faci greşeli dar eşti o persoană inteligentă. a doua fiind chiar lungul proces pe parcursul căruia am făcut greşeală după greşeală . să ascult mai mult şi să vorbesc mai pu$ in. dar dacă ştiu ceva foarte bine. pentru c ă sunt multe lucuri pe care eu nu le ştiu. nu v ă cer s ă renun $ a $i la propria gândire ş i s ă adopta $ i modul meu de a gândi. s ă cânt ă ri $ i cu aten $ ie ceea ce v ă spune 1 . Astfel. până la a putea cuceri orice fată oricând? Cu ajutorul a două metode. la fel şi eu: aşa am început să mă „deştept". realizezi că astfel înve$i. Ce vă cer însă este s ă fi $ i deschi ş i.ro &i să nu face$i greşeala pe care am făcut-o eu.

altfel n-a$i fi rezistat până acum. cu mintea deschisă şi cu entuziasm. aşa că voi încerca numai s ă vă ş lefuiesc pu $ in pentru a avea toate şansele să reuşi$i. aşa că ia cartea în ambele mâini şi. Nu trebuie decât să învă$a$i ce este în aceste pagini.ro această carte şi să fi$i în general deschişi la sugestii. Cu alte cuvinte cartea de fa$ă nu poate decât s ă v ă îmbun ă t ă$ească situa $ ia în materie de rela $ ii sau s ă vă sporeasc ă nivelul de cuno ş tin $ e în acest domeniu. să ieşim la agă$at! Puncte cheie de re $ inut: • • • Ca s ă ajungi departe porne ş ti de jos To $ i câ ş tigă torii pierd în prealabil To $ i cei care sunt în fa $ă au fost cândva în spate • • Înfrângerile de moment ascund victorii mari Înva $ă din gre ş elile tale 1 . Ideea este că poti să cucereşti orice fată doreşti. Sunte $ i minuna $ i a ş a cum sunte$i. să adapta$i tehnicile şi metodele la propria voastr ă personalitate şi la propriul stil ş i nu ve $ i mai fi singur multă vreme. ci mai degraba o carte care să scoată la iveală ceea ce ave $ i mai bun în voi. Aceasta nu este o carte care să vă schimbe.Manualul De Seducţie Juan.

dar a crescut din Curajul cu care mă ridicam de fiecare dată după ce eram doborât. nu de la început. însă aveam Încredere %i Curaj %i asta reiese probabil %i din paginile prezentei c ă r $ i. &tiam că dacă perseveram în situa$iile cele mai dificile. aveam din ce în 1 . cea mai frumoasă creatură din lume .ro Capitolul 2: îndeajuns de bărbat încredere şi curaj Când eram adolescent nu prea mă puteam lauda cu nimic. % tiam c ă.femeia. în compara $ ie cu palmaresul de cuceritor pe care îl am acum. pe m ă sură ce descopeream legile Atrac $ iei. apoi. într-o zi o s ă am parte de fete %i a%a a %i fost. Aveam un Curaj care sfida limitele ra$iunii %i până % i în fa $ a obstacolelor aveam Încredere.Manualul De Seducţie Juan. Întâlnirile cu fete peste a % tept ă rile mele de frumoase au început ini $ ial într-un tempo lent. mă vă lasa să intru în lumea ei.

ne-au cam ie % it ochii din orbite % i sangele a început să se îndrepte spre anumite păr$i ale corpului. Întotdeauna trebuie să ai încredere %i curaj. apare o daneză superbă. %tiindu-se privită. Apăruse din senin %i mergea sigur ă de sine % i con % tientă de frumuse $ ea % i înzestr ă rile ei. de parc ă eram în trans ă % i ne uitam mu $ i de uimire la frumoasa care ne vrăjise. Se mi % ca de parc ă toat ă suflarea de pe plajă era cu ochii pe ea. %i se vedea c ă fă cuse asta de multe ori. a % a c ă eu le-am propus s ă mearg ă unul dintre ei %i s ă o 1 . spunând c ă numai în vise ar putea fi a % a ceva posibil. Prietenii mei au început să vorbească despre cum ar fi s ă ai a % a o prieten ă. ca s ă spun a % a.Manualul De Seducţie Juan. Îmi amintesc de o întâlnire în care am intrat în vorbă cu o fată numai pentru că am avut curaj. apoi ne-am hotarât să stăm să ne bronzăm %i „să admir ă m peisajul". Ne distram de minune în apă jucând tot felul de jocuri. Noi eram ca hipnotiza $ i. ceea ce era adevărat. Am zis că ne-a pus Dumnezeu mâna în cap când tipa s-a a % ezat lâng ă noi. şi-a scos sutienul. ci era o tipă absolut senza$ ională! Era o zi superbă %i eram la mare la plajă cu prietenii. %i fata nu era obi%nuită. După cum v ă imagina $ i. dar surpriza cea mare a venit când tipa.ro ce mai multe întâlniri. Cum stăteam întin%i pe prosoapele noastre de plajă.

1 . Am acceptat provocarea pentru că." (mă miram %i eu de unde o scosesem. dar cred c ă e % ti frumoas ă % i. cred c ă a % vrea s ă te cunosc mai bine. avusesem parte de refuzuri %i nu vedeam un alt refuz ca pe o tragedie. mergeam calm. cu încredere . i-am întrebat de ce %i ei mi-au zis că una ca ea nu s-ar uita niciodată la unii că noi. am îngenuncheat %i am spus „Bun ă!". S-a ridicat % i maaaama ce priveli % te! Iam spus într-o maniera deschis ă. mi-am zis eu în gând). prietenoas ă „Bun ă! Iart ă-mă că te deranjez. Au râs to $ i %i miau zis că sunt nebun.ro salute. sigur c ă da!" Am cerut permisiunea înainte s ă m ă a % ez % i am stat de vorba cu ea vreo 20 de minute %i înainte să plec îmi povestise toat ă povestea vie $ ii ei (a % a % ti u c ă era daneză). concentrat %i aveam un plan.Manualul De Seducţie Juan. M-am ridicat %i m-am îndreptat către frumoasa daneză pe jumătate goală. colegu'!. dar am încercat oricum. A răspuns cu un zâmbet larg % i mi-a spus „Ce dr ă gu$.în momentele acelea A v V ■ | A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ J > încercam să mă uit in ochii ei %i nu mai jos. acela de a o saluta. pentru că suna al naibii de bine!) . dac ă e % ti % i dragu $ă pe cât e % ti de frumoas ă. Nu era cine % tie ce plan. Am ajuns la ea. (Vorbe%te în numele tău. la cei 18 pe care îi aveam atunci. Apoi prietenul meu Mihai a propus să mă duc eu %i să o salut.

Manualul De Seducţie Juan.ro

îmi dăduse numărul de telefon %i ne dădusem deja întâlnire.

La întoarcere, prietenii au zis că sunt cel mai feroce mascul în via$ă (%i vă spun eu sigur că nu sunt), pur %i simplu nu le venea să creadă că am avut curajul să mă duc %i să-i spun „Bună!" (vom vorbi mai pe larg despre saluturi într-un capitol

ulterior).

Dupa

acest

episod

m-am

întrebat

ce

se

întâmplase, eram mai frumos decât prietenii mei? nu, de fapt ei erau mai arăto%i decât mine. Eram mai amuzant %i mai fascinant? - din nou, nu prea, sau poate foarte pu$in, %i atunci mă întrebam ce mă deosebise de ceilal$i, cum de mă preferase pe mine? Răspunsul este Curajul. Pur %i simplu mi-am lăsat ego-ul la o parte %i mi-am încercat norocul, %tiind că nu am decât de câ%tigat din acea

experien$ă - %i chiar am câ%tigat, dar fiind un gentleman, nu vă voi spune mai multe detalii. Să spunem doar că după aceea m-am sim$ it pu $ in danez % i eu :)

Vă pot spune cum aceasta calitate, acest atribut numit curaj mi-a facilitat întâlniri nu numai cu fete inaccesibile până atunci, dar chiar %i cu tinere

femei! Femei tinere, frumoase îmi observau curajul %i eforturile %i îmi dadeau posibilitatea să le fac curte, tocmai pentru c ă vedeau c ă am curaj.

1

Manualul De Seducţie Juan.ro

&i m-am întrebat de ce nu făceau %i prietenii mei la fel, ce-i împiedica? De ce nu fă ceau % i ei ce fă ceam eu, că doar nu era greu? răspunsul este unul singur: de Frică. Frica este înăuntrul nostru al tuturor %i ne împiedică să progresăm %i să cucerim fata pe care o dorim cu adev ă rat.

De ce? De ce ne temem? Din experien $ a mea % i după cum vad eu lucrurile, ne temem de multe lucruri, dar în topul lungii liste se află două lucruri de care ne este cel mai frică, în special când vine vorba de fete. Aceste două lucruri sunt teama de respingere %i teama că nu eşti de ajuns de

bărbat. Într-un capitol ulterior vom aborda metode de depă%ire a acestora %i vom vorbi despre cum să folosim teama în avantajul nostru. Pentru moment s ă recunoa % tem c ă teama este de fapt o unealt ă, un radar - dac ă dori $ i - pentru ceea ce trebuie fă cut, care se regleaz ă pe frecven $ a a ceea ce trebuie să facem. Teama î$i face o listă cu lucruri pe care trebuie s ă le faci, a % a c ă înv ă$ă s ă-i fii recunosc ă tor % i urmeaz ă-i judecata. Ţ in s ă subliniez importan $ a deosebit ă a Încrederii %i a Curajului. Dacă ai incredere %i curaj ajungi departe pe drumul spre fata visurilor tale, dar ce înseamnă asta mai exact? Ei bine, este vorba despre capacitatea de a-$i încerca norocul; să nu-$i fie frică să ceri ceva ce î$i dore % ti, s ă nu iei respingerile la modul personal %i capacitatea de a

1

Manualul De Seducţie Juan.ro

ie%i din zona proprie de confort % i siguran $ă pentru a cuceri o fat ă.

De exemplu, dacă lucrez în vânzări %i fac tot ce trebuie pentru a vinde un produs, mai pu$in să cer acest lucru, care sunt % ansele mele de reu % ită ? Dragul meu frate mi-a demonstrat acest lucru în felul următor: „Fra$ioare, îmi dai te rog capsatorul de pe birou %i, dacă tot e%ti acolo, dă-mi %i sticla cu apă, stiloul, portofelul %i după asta vino, te rog, %i stai în stânga mea." Eu am executat.

Apoi îmi spuse că a intrat în posesia tuturor acelor portofel lucruri, numai capsator, pentru că sticla le cu apă, stilou, care

ceruse

fratelui

acum stătea în stânga sa. Morala povestirii este că, dacă vrei o fată trebuie să-$i încerci norocul cu ea %i, cel pu$in să-i ceri acest lucru. Gânditi-v ă: dac ă eu a % vrea s ă vând o ma % ină cu 10000 de euro, ce % anse a % avea oare s ă vin ă cineva % i s ă-mi ofere 12000 pe ma % ină ? Zero % anse! Aceea % i regulă se aplică %i în cazul fetelor: crede$i că o să vă dea ca prin farmec

numărul de telefon, că o să apară ca din întâmplare la întâlnire sau că o să vă dea mai mult decât a$i cerut? Bineîn$eles că nu! Dacă-i vre$i numărul de telefon sau o întâlnire, cel pu $ in trebuie s ă i-o cere $ i.

1

Manualul De Seducţie Juan.ro

Deci lec $ ia num ă rul unu este c ă, în via $ă $ i se d ă numai dacă ceri, dar ai nevoie de Curaj să ceri ceea ce dore % ti. Vom aborda metodele %i tacticile de folosit pentru succes garantat într-un capitol ulterior, iar în capitolul următor vorbim

despre cum să-$i faci un curaj de nezdruncinat, a % a c ă nu dispera $ i! Revin la mesajul meu ini $ ial despre curaj: dac ă nu ai curaj, dacă nu ai îndrăzneala, n-o să umbli după fete %i n-o să le ceri ceea ce vrei. Prin urmare, rămâi numai cu eul t ă u fragil %i fă r ă fat ă. Aminti $ i-v ă c ă evolu $ ia % i progresul se întâmplă în necunoscut, deci momentele de nesiguran$ă %i de dificultate sunt de fapt pline de pos ibil it ă$i %i vă ajut ă s ă progresa $ i, vă ajută s ă cre %te$ i în mai multe direc$ ii, trebuie s ă ave $ i curaj pentru a descoperi asta singuri. Când ve $i în $ elege cu adev ă rat esen $ a curajului % i o ve $i aplica în via $ a de zi cu zi, n-o s ă v ă vina s ă crede $ i cât ă încredere în sine o s ă c ă p ăta$ i %i câte lucruri bune vi se vor

întâmpla, inclusiv întâlniri cu fete frumoase. Prin urmare ie % i $i din zona proprie de confort % i siguran $ă, asuma $ i-v ă un risc calculat % i încerca $ i-v ă norocul! Asta este foarte important, întrucât din

momentul în care adopta $ i aceast ă tehnic ă drept una de baz ă a modului de abordare, în mod sigur ve

2

Manualul De Seducţie Juan.ro

$ i ajunge la orice fat ă dori $ i, când dori $ i. Crede $ i-mă pe cuvânt. Merit ă % i nu ve $ i regreta. E adev ă rat când se spune c ă dac ă nu ri% ti, nu câ % tigi.

Puncte cheie de re $ inut: • Înainte de toate, Încredere % i Curaj

• Fetele % i femeile sunt atrase de Încredere % i Curaj • • ea • În via $ă $ i se d ă numai dac ă ceri Dac ă o vrei, f ă un pas în fata % i du-te dup ă Nu lua respingerile la modul personal

• Înva $ă să î$ i folose % ti frica, nu s ă lup $ i împotriva ei

Teama este un obstacol

Îmi amintesc ce mi s-a întâmplat prima dată când am făcut dragoste, cât eram de emo$ionat

pentru că fata era pu$in mai în vârstă decât mine. Eram în baie, cu câteva minute înainte de actul propriu zis %i îmi era îngrozitor de fric ă. Nu % tiu de ce, poate pentru c ă m ă gândeam că n-o să mă descurc, poate pentru că mă gândeam că tipa o să mă respingă, oricum îmi amintesc foarte clar c ă eram speriat de moarte.

Ar fi fost normal să sar în sus de bucurie %i să mă reped în camer ă, unde m ă a % tepta ea. Dar nu, mi se întâmpla tocmai opusul, eram foarte

2

după mine trebuie să analizăm cele două mari temeri esen$iale. nesigur %i. în retrospectivă. precum %i următorul adevă r. în parte. după cum ar spune majoritatea oamenilor. dar până atunci să vedem cum putem privi teama într-o 2 . anume teama de respingere %i teama că nu e%ti de ajuns de bărbat. atunci chiar asta se va întâmpla. v ă ve $ i distruge via$ a % i v ă ve $ i spulbera visele %i pute $ i s ă vă lua $i adio de la fete. dac ă $ i-e team ă de respingere sau dacă $ i-e team ă c ă nu e % ti îndeajuns de b ă rbat. nu s ă lupta $ i împotriva ei. Este un du%man comun. Întrebarea mea către voi este următoarea: o să l ă sa$ i teama s ă pun ă stă pânire pe voi.Manualul De Seducţie Juan.ro timorat. dacă nu ve $ i în $ elege c ă e în avantajul vostru s ă v ă folosi $i frica. dar în special să ajungem la fata pe care o dorim %i o merităm. În fine. sau o să o controla $ i voi pe ea? Dac ă nu vă ve $ i st ă pâni teama. dacă o lăsăm să pună stăpânire pe noi %i ne împiedică să realizăm orice ne dorim. Ulterior vom vorbi despre cum să le depă%im. Pentru a în$elege teama. nu faci decât să-l aduci asupra ta. poate a fost mai bine. Acestea două par să fie cele mai comune. Dacă $i-e teamă de un lucru. am tras aer adânc în piept. am înghi $ it în sec. a % a am înv ă$at să privesc teama în mod pozitiv. Teama este cea care ne paralizează pe to$i . am strâns pumnii % i m-am dus! Cred c ă.

gândindu-m ă că era un semnal de avertisment ori un sentiment care m ă oprea de la a face vreo gre % eală. Am descoperit c ă lucrurile stăteau tocmai invers când am luat hotărârea de a face tocmai lucrul de care mă temeam. dacă în $ elegi acest lucru. a % a c ă m-am gândit s ă încerc %i altfel. dar teama lucra pentru mine. fie m-a învă$at ceva. Toate au început să îmi meargă din plin ca prin minune %i asta numai pentru că am ales să privesc 2 . Teama nu-$i este du % man.Manualul De Seducţie Juan. fie m-a determinat să fac un pas pe care trebuia să-l fac. nu împotriva mea %i a trebuit s ă în $ eleg asta pentru a vedea beneficiile sentimentului de team ă. La început nu mi-am dat seama. iar dac ă nu mergea. fie m-a adus mai aproape de rezultatul dorit. puteam reveni la varianta ini $ ială de abordare a lucrurilor.ro perspectivă diferită %i cum aceasta poate fi un inconvenient care până la urmă se dovede % te a fi un lucru bun. via $ a ta se poate schimba pentru totdeauna. Am în $ eles c ă orice lucru de care m ă temeam îmi mărginea serios via$a pentru că îl vedeam ca pe un lucru negativ % i îl l ă sam s ă mă controleze. De ce nu? Lăsând teama să mă impiedice tot timpul nu rezolvam nimic. î$ i este de fapt aliat % i. la fel cum s-a schimbat %i via $ a mea. &i teama întotdeauna m-a răsplătit cu ceva. Toate lucrurile de care mam temut în via$ă au fost de fapt lucruri importante pe care trebuia să le înfrunt sau să le fac.

ro lucrurile diferit %i să mă folosesc de teamă. voi învă$a. trebuie să-l fac. Vei avea curajul s ă faci ce trebuie. în special când vine vorba de fete. Am în $ eles repede c ă. întrucât este spre binele meu. detectând lucrurile pe care trebuie să le facem. teama î$i spune când se ive%te oportunitatea. Acum privesc lucrurile de care mă tem ca pe ni % te puncte din lista cu lucruri pe care trebuie s ă le fac. Ne este teamă de femei dintr-un singur motiv: eul nostru.Manualul De Seducţie Juan. sim $ im c ă suntem respin % i %i sim $ im c ă nu suntem îndeajuns de bărba$i pentru că ne identificăm cu trupurile % i personalit ă$ ile noastre % i ne tr ă im vie $ ile ca ni % te ostateci ai eului. Până %i un străin ne poate spune că „nu suntem buni de nimic" %i teama că acesta s-ar putea să aiba dreptate porne % te din sentimentul de nesiguran $ă al eului. 2 . voi progresa %i mă vă duce cu un pas mai aproape de ceea ce-mi doream în via$ă. sau o să te retragi ca un melc în cochilia lui cu mâna goală? Teama va crea obstacole sau oportunit ă$i în calea ta. Am descoperit că teama ac$ionează ca un radar. nu să lupt împotriva ei. folosind teama în avantajul meu. are nevoie mereu de încurajări %i poate fi dărâmat printr-o simplă remarcă. orice lucru de care-mi e frică. depinde de tine s ă hot ă r ă% ti. Eul este fragil. dar este vicleană %i te întreabă cam ce pre $ e % ti dispus s ă pl ăte% ti.

La o clasificare mai largă. el este slab. pentru că eul este falsa ta personalitate. Nu-$i trăi via$a ca sclav al eului. dar de cele mai multe ori 2 . Tu din care categorie faci parte? Trebuie să recunosc că eu când eram adolescent habar n-aveam ce făceam. nu tu. Puncte cheie de re $ inut: • Con % tientizeaz ă %i spune-$ i zilnic c ă nu e % ti acela % i cu eul tău • Teama este un radar care detectează oportunită$ile %i ceea ce trebuie să faci • St ă pâne% te-$ i teama. care rămân mult în urma vorbelor. pe fapte. s ă ne îndoim de noi în % ine. Pentru a preg ăti terenul de stă pânire a fricii % i pentru a folosi teama în avantajul tău. dar tu nu e % ti. numai eul tău poate. problema fiind faptele.ro Experimentând fie %i numai o singură dată ceea ce în$elegem noi că e respingere. tu nu po$i fi judecat. există două tipuri de oameni: unii care pun accentul pe cuno % tin $ e % i al $ ii care pun accentul pe ac$iune. trebuie să în$elegi %i să urmezi cele de mai jos. sau te va st ă pâni ea pe tine Fetelor le plac tipii care acţ ionează Sunt destui tipi care dau din gură bine. ne poate face să ne fie teamă. dovedind că ei sunt într-o stare de iner$ ie fizic ă.Manualul De Seducţie Juan. cu alte cuvinte numai vorbe %i prea pu $ ine fapte. unii chiar foarte bine. Cu toate astea. ci eul tău poate fi judecat.

pe cea cu zâmbet simpatic %i mici gesturi care te innebunesc parc ă. ascultand de sfatul tată lui meu: „ nu trebuie s ă reu % e % ti. Dac ă nu-$ i pl ăte% ti factura la electricitate. a % a stau lucrurile. trebuie numai s ă treci la fapte!". cum vorbele fără fapte nu fac doi bani.ro treceam la fapte. Ve $ i spune c ă po $ i $ ine o prelegere sau po $i scrie o carte despre asta. întrucât chiar dacă ai avea toate cuno% tin $ ele din lume. ca tot restul lumii 2 . care a avut inten $ ia s ă pl ă tească facturile? Bineîn $ eles că nu! Ei. dar nu e a % a. va avea oare compania furnizoare de electricitate milă de tine %i va în $ elege oare faptul c ă tu e % ti un om cinstit. Când vine vorba s ă o cucere % ti pe fata pe care o dore%ti cu adevărat. ele nu $ i-ar fi de nici un folos fă r ă ac $ iune. Întotdeauna îmi spunea cât de important este să treci la fapte. ce % anse crezi c ă ai dacă inten $ iile tale sunt foarte bune dar nu întreprinzi nici o ac$iune? Trebuie să ac$ionezi! (i când treci la fapte. pe ele le interesează faptele %i îi răsplătesc pe tipii care ac$ ioneaz ă. o vei face dintr-o postură care degajă încredere % i curaj. Fetelor nu le pas ă de inten $ iile tale.Manualul De Seducţie Juan. pentru toate astea e nevoie de ac $ iune % i informa $ iile si cuno % tin $ ele nu î$ i folosesc la nimic altceva decât să te facă o companie plă cută pentru conversa $ ii la cafea. dar ai avut inten$ia s-o faci.

teama este în capul listei de motive. cu cât e % ti mai competent într-un domeniu. pentru c ă mai am multe de înv ă$at. de ac$ iunile tale.ro %i toate fetele pe care ai s ă le întâlne % ti. la ac$iune. dar dac ă a % tep$ i s ă fie totul perfect. urmată de amânare din cauza lipsei de încredere %i de o concentrare pe întregul proces % i nu pe rezultat. dar oare competen $ a % i încrederea nu sunt unul % i acela %i lucru? Da % i nu. De ce nu trecem la fapte? Din nou. la atac! Treci la fapte % i ac $ ionează dac ă vrei o întâlnire cu femeia viselor tale %i ai să vezi că se întâmplă ceva ca prin minune când ac$ionezi cu curaj.Manualul De Seducţie Juan. Treci la fapte pentru a-$ i îmbună t ă$i încrederea de sine. nu vei trece niciodată la fapte. nu % tiu nici eu ce.. sunt interesa $i de ceea ce faci. S-a spus că „drumul spre iad e pavat cu inten$ii bune" %i că „o mie de vorbe doi bani nu fac".. cu atât ai mai multă încredere . să atingi nivelul optim de competen$ă. prin urmare. este adev ă rat. Unii nu trec la fapte pentru că simt că nu au competen$a încredere s necesară ă treac pentru ă la asta $ %i nici nu au ac iune. Ac $ ionează din postura în care e % ti %i cu ce ai în momentul respectiv %i pe parcurs î$i vei însu%i tehnici %i deprinderi superioare. dar ce % tiu este c ă de fiecare 2 .

trebuie numai s ă treci la fapte • Fetele %i via $ a în general r ă splătesc pe cei care ac$ionează Tu le înveţ i pe fete cum să te trateze Capitolul acesta este foarte important în strategia de ansamblu. situa$ie în care $ie nu-$i rămâne decât să-$i ridici standardele %i să nu tolerezi niciodată un comportament necivilizat. fetele te vor călca în picioare. dacă nu-$i ridici standardele. Din p ă cate oamenii în general te trateaz ă urât sau rece în cel mai bun caz pentru a ob $ ine ceea ce doresc. pentru că de fiecare dată când abordezi o fat ă.Manualul De Seducţie Juan. Dacă nu le la%i pe fete să te trateze urât. Dar dacă nu le înve$i pe fete cum să te trateze frumos.ro dat ă fetele % i via $ a în general răsplătesc pe cei care acţionează. Puncte cheie de re $ inut • • • Cuno % tin $ ele fă r ă ac $ iune sunt inutile Pe fete nu le intereseaza numai inten $ iile Nu trebuie s ă reu % e % ti. 2 . ele te vor respecta % i în final vor face poate coad ă la u % a ta. se poate întâmpla s ă ai parte de reac $ ii mai pu $ in civilizate.

eu am trăit %i am văzut toate aceste scuze %i scenarii de multe ori. primul pentru c ă tipa n-o să te ia în serios dacă %tie că o vrei numai pentru % tii-tu-ce (cu excep $ ia situa $ iei în care a # i c ă zut de acord asupra acestui aspect). nu tolera $i a % a ceva. Asta se întâmplă din două motive: în primul rând b ă ie$ ii ar face aproape orice ca s ă ob $ ină % tii-tu-ce % i în al doilea rând băie$ii tolerează comportamentul urât din partea fetelor pentru că au anumite sentimente pentru ele. astfel încât vă pot spune pentru a vă scuti de neplaceri %i în cazul în care nu % tia$ i deja: nu face $ i a % a ceva. Nu încerca s ă g ă se% ti explica $ ii pentru compotamentul ei spunându-$i că î$i place prea mult de ea astfel încât să o la%i să te calce în picioare.ro Mesajul capitol clar %i fără compromisuri nu tolera din acest este următorul: niciodată comportamentul necivilizat din partea vreunei fete. Amândou ă sunt gre % eli de evitat. Felul în care laşi o fată să se poarte cu tine reflectă felul în care te porţi cu tine însuţi. iar al doilea. din cauza adevărului foarte simplu conform căruia băie$ii sunt fraieri %i pot foarte u % or s ă fie pur % i simplu vr ă ji $ i de vreo fat ă. nu merită! 2 . Băie$i. mai important.Manualul De Seducţie Juan. pentru că felul sentimentelor tale %i felul în care la%i o fată să se poarte cu tine sunt două lucruri diferite. Asta poate fi greu de acceptat sau de pus în practică.

poate s ă te trateze a % a % i n-o s ă se i se spun ă nimic. Dacă o fată de care-$i place te tratează ca pe un gunoi. dar sunte$ i stă pân pe felul în care interpreta $ i reac $ iile fetei % i modul în care reac $ iona$i la acestea. nu sunte $ i st ă pân pe reac $ iile nim ă nui în afar ă de ale voastre. Oricare ar fi situa $ ia în rela $ ia ta de cuplu. din nou. Dacă întârzie la întâlniri sau dacă te tratează cu răceală.ro Adevărul este că tu le înve$i pe fete cum să se poarte cu tine. îi transmi$i că poate să facă asta %i tu tot o vei a % tepta. tu înve $ i oamenii cum s ă se poarte cu tine. respect ă-te pe tine însu $ i întâi. trebuie să lămurim faptul că majoritatea fetelor care sunt feminine nu agreează. deci dacă vrei să te respecte fata. dar tu cu siguran $ă e% ti st ă pân pe felul în care o la % i s ă se poarte cu tine. Prin urmare cum le înve $ i mai exact pe fete cum s ă se poarte cu tine? Înainte să vorbim despre asta. tu o la%i să facă asta." Într. deci tu e %ti singurul răspunzător. dar cum rămâne cu ea? Eu nu sunt stăpânul ei să-i spun cum să se poarte. Pe scurt.Manualul De Seducţie Juan.adevă r. nu respectă 3 . tu %i numai tu ai pornit-o a%a. tu o la%i să se poarte a%a. Nu vreau să spun că trebuie să te por$i ca %i când ai fi stăpânul ei. uneori prin ac $ iunile tale sau prin lipsa oric ă rei ac$iuni. Deci cum anume e%ti singurul răspunzător %i cum s ă înve $ i fetele cum s ă se poarte cu tine? Mul $ i dintre voi ve$i obiecta spunând „da. Reac $ iile tale determin ă felul în care te trateaz ă fata.

sunt de-a dreptul fraier %i nu am nici un fel de demnitate sau respect de sine. a % a c ă ridic ă . cum zici tu". când de fapt î%i spune sie %i „Da iubito. asta este părerea mea" %i ironia aici este c ă dac ă faci asta. un tip care se poartă ca un că$elus în lesă. Principiul este că oamenii fac ce li se permite %i dacă li se trece cu vederea. care se lasă condu % i. asta numai pentru că oamenii cu care m-am întâlnit m-au învă$at cum 3 .Manualul De Seducţie Juan. iubito. în $ eleg c ă asta este părerea ta. nu e amuzant deloc pentru cine nu vrea să ajunga de râs. care m ă mândresc cu punctualitatea mea. Vi se pare amuzant? Într-adevăr. Chiar %i eu. oamenii vor întinde coarda. Excep $ ie fac fetele care sunt cărora predominant le place să masculine le gâdili %i fetele de ticăloase sine pe amorul socoteala ta %i-$i dau cu piciorul înainte s ă ob $ ii ce doreai de la ele. Tu le înve $ i pe fete cum s ă se poarte cu tine. am aflat în diferite împrejurări că sunt situa$ii în care întârzierea se trece cu vederea %i alte situa$ii în care întârzierile nu sunt tolerate. un tip care spune „da. dar în mod sigur nu le plac băie$ii moi." Ceea ce ar trebui să facă un astfel de tip este să se gândească la sine în primul %i în primul rând %i s ă spun ă ceva de genul „iubito. Sunt multe lucruri care le plac %i care nu le plac fetelor. asta este valabil pentru noi to $ i.$ i standardele. dac ă î$ i place de tine însu $ i % i te tratezi cu respect. a % a te va trata %i ea! Tu impui standardele.ro %i nici nu au timp pentru un tip moale.

Dacă v-a$i pune mâna în apă caldă. Mai sunt încă răspunzător? Absolut. dacă sim$i nevoia să discu$i despre sex. dac ă nu e % ti mul $ umit pentru c ă v ă vede $ i prea rar. A % a c ă. depinde de fiecare. dar este în natura umana să intinzi coarda %i să testezi limitele. subiecte care sunt importante pentru voi %i pentru evolu $ ia rela $ iei. mai degrabă alege$i cu grijă subiectele asupra c ă rora vre $i s ă aduce $ i vorba. ce 3 . atunci când e vorba. nu fi pasiv. Asta nu înseamnă să vă lega$i de ele din orice. cam cât timp v-ar lua s ă v ă da $i seama c ă nu e r ă u deloc. să vezi cât $i se permite %i unde să te opre%ti. dicut ă. De exemplu. s ă ob $ ii ceea ce dore % ti cu minimum de efort. Prin urmare sfatul meu este s ă începi rela $ ia cu dreptul discutând despre limite de la început. zece minute. dar dacă v-a $ i baga mâna în apa clocotit ă cât timp v-ar lua să vă da$i seama că nu vă e bine? O frac$iune de secundă! Asta pentru că oamenii fac ce le merge %i ce li se trece cu vederea. spune-i. pentru că astfel ea vă în$elege că asta e ok %i se va comporta la fel în continuare.Manualul De Seducţie Juan. nu trece $i cu vederea dac ă ceva nu este bine % i pute $ i discuta problema deschis. c ă pute $ i suporta temperatura apei %i vă place senza$ia de căldură? Cinci.ro să-i tratez %i ce mi se trece cu vederea.

Aminte%te-$i să-$i sus$ii vorbele cu fapte. că nu e%ti sigur pe tine %i comportamentul lor nu se va schimba.ro e în regulă ce nu e în regulă %i faci asta mai mult prin ceea ce faci. Puncte cheie de re $ inut: • E% ti r ă spunză tor de felul în care întemeiezi o rela $ ie • Oamenii fac numai lucruri care li se trec cu vederea • • Dac ă tu nu te pre $ uie% ti.Manualul De Seducţie Juan. te va călca în picioare • Traseaz ă limitele la începutul rela $ iei • • Ca s ă fii luat în serios. altfel va crede despre tine că nu e%ti constant. reac$ iile tale le înva $ă pe fete cum s ă se poarte cu tine • Dacă îi permi$i. fii constant Impune standardele prin propriul comportament 3 . nu prin ceea ce spui. nimeni n-o va face Ac $ iunile.

un moment care mi-a schimbat întreaga traiectorie în viaţă. Acesta a fost unul dintre momentele cheie din via ţ a mea. agravaseră vremea dragostea mele mi-a problemele când cea o care respectivă vieţii spus consideram fata nu viselor fi mele. că putem împreună %i că „putem fi prieteni cel mult". pentru Era foarte tristeţe mele pe mine.Manualul De Seducţie Juan. asta a fost prea mult pentru un tânăr ca mine. dezordine. în special în ceea ce prive%te eternul mister al femeilor. L-am cunoscut pe Vali într-un moment dificil al vieţii mele.ro Capitolul 3: Maestrul Totul a început când aveam 22 ani. Avea 52 de ani mai exact. la scurt timp de la o moartea perioad plină tată ă de lui meu grea %i se la vitreg. un moment de care se leagă unele dintre cele mai fericite amintiri din viaţa mea %i cele mai importante lecţii. Am cunoscut un bărbat înţelept care avea mult peste anii mei. îl chema Vali %i a fost o persoană centrală în viaţa mea timp de mulţi ani până la moartea lui. După cum vă puteţi imagina. prea puţin pregătit să 3 .

ro facă faţa unor asemenea situaţii %i lucrurile păreau foarte sumbre când soarta mi l-a scos în cale pe Vali. să mă întrebe „care e problema".a d u c a m i n t e c ă a m r ă m a s î n scaun mult după ce filmul se terminase. Omul se uita în t ă cere la mine de la înălţimea celor aproape 1. un om bine făcut. După vreo 20 de minute a apărut seful sălii. fără să scoată un cuvânt. s-a aplecat %i m-a îmbrăţi%at cu cele 125 kg ale sale. care începuse să curga de la ploaia grea 3 .Manualul De Seducţie Juan.a întrebat de ce sunt a % a de suparat. apoi am început să plâng fără să mă pot controla. Am vorbit timp de o oră. Stăteam %i nu puteam să-i răspund la întrebare. La început mi s-a adunat o singură lacrimă în ochi. Era într-o seară întunecoasă %i înnorată când m-am dus la cinema să vad un film %i să-mi înec amarul în ni % t e c o l a % i p o p c o r n . apoi mi-a dat numărul lui de telefon %i mi-a spus că trebuie să se intoarcă la muncă %i s ă repare acoperi % ul din toaleta femeilor. fără să pot scoate vreun cuvânt în faţa omului total străin de care îmi era ru % ine.90 metri ai lui apoi. M i . Mi-a spus că îl cheamă Vali. încercând s ă nu izbucnesc în plâns. s-a a % ezat lâng ă mine spunându-mi c ă este seful s ă lii % i m. I-am spus acestui om toate necazurile mele dintr-o perioadă în care nimănui nu părea să-i pese prea tare de mine. stăteam acolo fără să clipesc singur în ultimul rând pe scaunele din stânga.

Am petrecut mult timp împreună %i mereu subiectul „femei" era printre primele de pe listă. A fost din nou foarte câtva amabil. În dimineaţa următoare după ce m-am trezit %i mi.ro de afară. a renunţat %i sa hotarât de s ă % i urmeze pentru visul că de o a fi proprietar cinematograf. Vorbeam ore în %ir despre toate experienţele prin care trecusem. neuitat din momente dramatice momente aventurile noastre cu fete. care îmi făcuse impresia unui gentleman perfect. timp %i am am stabilit devenit să ne întâlnim peste buni prieteni.Manualul De Seducţie Juan. dar după ce lucrase ca psiholog aproape toată viaţa. era fire artistică %i era pasionat de filme încă din copilarie. Am petrecut mult timp vorbind despre problemele din viaţa mea. dar mie nu mi-a pasat. să descifreze indiciile pe care acestea le lasă în urma lor pentru a fi cucerite. Am luat numărul de telefon %i am plecat mulţumindu-i %i simţ indu-mă apropiat de acest uria % blând.am amimtit de Vali. astfel încât el %tia toată povestea vieţii mele. Am 3 . Vali avea diploma în psihologie. l-am sunat să-i mulţumesc. Unora li s-a părut ciudat că am un prieten mai în vârstă decât tatăl meu. lecţiile %i pe care le de învăţasem. iar eu pe a lui. Momentul crucial a fost într-o zi când Vali mi-a spus că î%i petrecuse toată viaţa aproape încercând să înţeleagă femeile.

Mi-a spus că nici el n-a fost bine văzut de fete. totul într-un efort imens de a cuceri o fată. a %i să a fost nu deseori aiba ceea făcut prea respect de sine %i puţini prieteni." &i asta a fă cut Vali. încît era ca o bibliotecă ambulantă. făcând experimente %i învăţând din propria experienţă %i din experienţa celor din jur.ro întrebat de ce era lucrul asta a % a de important pentru el. Numai a % a n-ar fi trebuit s ă fie. astfel încât cât mai mulţi bărbaţi să fie scutiţi de experienţa prin care a trecut el. Tocmai această perioadă tristă din adolescenţa de mult apus ă l-a fă cut pe Vali s ă fie a % a de hot ă rât %i l-a ajutat cu o voinţă de fier în intenţia lui de a învăţa tot ce se poate %i de a-i învăţa la rândul lui pe alţii.Manualul De Seducţie Juan. avea atât de multe de oferit 3 . poate chiar la scară mai largă. orice fată %i de a-i înv ăţa % i pe al ţ ii cum s ă o fac ă.cu judecat excepţia aspru. dar asta era cruda realitate pe când era el adolescent. în special în perioada de maturizare emoţională. pentru că mie mi se părea un pic cam ciudat. sa înscris până %i la facultate să studieze psihologia. atunci pot spune că totul a meritat. Vali spunea de multe ori: „Dacă faptul că am petrecut toată via ţ a fă când cercet ă ri despre cum s ă cucere % ti femei va ajuta fie %i numai un singur băiat să-%i dea întâlnire cu o fată %i să nu sufere. mamei ce sale. Vali a învăţat atât de multe lucruri. a petrecut ani la rând cu nasul în cărţi.

cel puţin până acum. numai de câ%tigat. oricând. spunea că era clar ca bună ziua că el trebuia să mă înveţe pe mine.Manualul De Seducţie Juan..o zi. să le analizez. Vali mi-a spus că eu sunt cel căruia trebuie să-i împă rtă%ească toate vastele sale cuno % tinţ ele. Dup ă cum v ă pute ţi imagina. Îmi aduc aminte într-o seară. cel care îi va continua munca atunci când el nu va mai putea. Credea într-adevăr că ne întâlnisem pentru un scop important. totul în numele % tiinţ ei (vezi s ă nu!) Vali a început să mă înveţe pas cu pas metodele de cucerire a fetelor %i eu credeam că e puţin sărit de pe fix la început. a%a că am promis să-i accept învăţăturile. când am pornit spre un club %i ne-am rătăcit pe drum am ajuns acolo foarte târziu. &i astfel am început. dar mi-am spus: ce naiba. dar din păcate n-a mai avut ocazia. să le pun în aplicare %i să vad care dintre ele funcţionează. să-mi fie mentor %i să-mi dezvăluie secretele ghidului perfect de cucerire a fetelor Manualul De Seductie .ro %i plănuise să-%i expună cuno%tinţele unui public larg într. eu învăţam ce îmi preda el.. stăteam la telefon ore întregi. stăteam prin cafenele. ce am de pierdut ?! Vali m-a asigurat că n-am nimic de pierdut. baruri %i cluburi sau chiar în locuri publice uitându-ne la fete %i gândindu-ne la moduri în care am putea cunoa%te pe alte membre ale sexului opus.cum s ă cucere % ti orice fat ă. 3 . să le cântăresc.

tu o s ă reu % e % ti singur!" Am înghi ţ it în sec % i m-am gândit să plec. i-am spus repede lui Vali de blonda hotarât de %i la bar %i el mi-a „O răspuns pui pe un pe ton ea convingator: să mâna înainte de terminarea petrecerii. Eu te învăţ. Toate noţiunile astea noi îmi păreau foarte complicate. %i cum o s ă reu % e % ti. la subcapitolul Tacticile tentaţiei). iar eu am fost de acord să încerc. a % a c ă m-a asigurat el că îmi va spune ce semnale îmi trimite blonda %i cum să-i răspund la rândul meu. de % i m ă rturisesc c ă-mi pl ă cea ideea habar nu aveam ce voia să zică ori cum avea de gând s-o agaţe pe tipă. 3 . dar ceva mă trăgea înapoi.Manualul De Seducţie Juan. dar tot mi-am zis că e nebun % i. De % i eram timid. Intrând în barul clubului mi-a sărit în ochi o blondă frumoasă care stătea cu o prietenă mai în vârstă la bar. mi l-a explicat rapid. Apoi Vali mi-a spus: „de%i la final tu va trebui să ape%i pe trăgaci. îţi promit!" Asta mi-a dat ceva speranţă. Vali?". iar el mi-a r ă spuns: „Lec ţ ia num ă rul unu: nimeni n-o să facă asta pentru tine vreodată. iar tu faci manevrele. deci părea că începutul nostru de weekend este compromis. (despre care vorbim pe larg în capitolul Limbajul trupului. Încă nu mă învăţase la ce semnale trebuie s ă mă a% tept de la fete. nu altcineva. dar mi-am zis c ă merita s ă încerc ceva nou. mi-a spus cum să-l pun în aplicare. Mi-a vorbit apoi despre Pescuit.ro nu arătam foarte bine când am ajuns.Mi-aduc aminte că l-am întrebat: „Aaa. tot trebuie să te înveţe cineva.

" 4 . judecând după semnalele blondei. cu atât mai multe posibilităţi ai să ajungi în vârf. iar Vali a fost de acord că asta este baza de la care porne%ti. am fixat o întâlnire. Vali a rezumat. era vorba de măiestrie aici. să oferi impulsul corect. iar bonusul a fost un sărut! Nu-mi venea s ă cred ce se întâmplase. ce să-i spun exact. spunând că „trebuie să %tii ce rezultat vrei să obţii. Mai avusesem eu succes la fete.Manualul De Seducţie Juan. cum s-o abordez." I-am spus că eu credeam că ai nevoie de curaj %i trebuie să-ţi depă%e%ti frica pentru a le cuceri fete. de Maestru într-ale cunoa % terii fetelor %i îmi amintesc c ă unul din sfaturile lui importante era „învăţă pe parcurs %i întodeauna pleac ă de la rezultatul scontat. dar a adăugat că „pentru a învăţa cum să te caţări într-un copac. dar numai pe baza curajului. În cele din urmă i-am luat numărul de telefon. care sigur că sa dovedit a fi un succes. Apoi mi-a spus care trebuie să fie următoarea mi%care. întrucât cu cât are copacul mai multe crengi." în mintea mea Vali căpătase o aură de zeu. să te adaptezi la semnalele pe care le prime % ti % i s ă ac ţ ionezi.ro Deci am aplicat tehnica de Pescuit. dar genul asta de acţiune era la un nivel complet diferit. trebuie ca acesta să aibă multe crengi. pentru că era o artă în sine cu tehnici %i tactici alese cu grijă în funcţie de situaţie %i de mediul în care eram. A mers fără probleme.

adevăratul Maestru acum %i pentru totdeauna este Vali. un om care mi-a dat până %i numele % i datorit ă că ruia sunt ceea ce sunt ast ă zi. El a început să-mi spuna Juan %i.ro După episodul ăsta am început să-i spun „Maestre". Asta a fost povestea unui om cu adevărat luminat. prietenii %i chiar %i colegii au început să-mi zică „Juan" % i a % a mi-a r ă mas numele. Dar bărbatul adevărat. Pentru mine el a fost %i este legendarul Vali Maestrul. un om care mi-a transmis mie %tafeta. de origine modestă. Un om care m-a influenţat enorm %i mi-a schimbat viaţa în bine pentru totdeauna. dar Vali era foarte modest %i nu ţinea neaparat la apelativul ăsta.Manualul De Seducţie Juan. Mie mi se părea însă amuzant %i vesel să îi spun asa. 4 . un om cu poftă de viaţă %i dragoste pentru femei. în timp.

trebuie să-şi concentreze toată energia asupra rezultatelor. cei care face $ i tot ce v ă sta în pu $ inta pentru a cuceri femei. hai să ne concentram asupra ta. extraordinare chiar.daca tu functionezi mai bine. şi-ar concentra atentia asupra oualor. Cartea este împă r ţ ită în dou ă par ţ i: Totul despre tine şi Totul despre ea.Manualul De Seducţie Juan. Cine ob $ ine acele rezultate? Dacă un ţăran vrea s ă ob $ ină ni ş te oua superioare. pentru a ob$ine rezultate. Gresit. cel care produce rezultatele care duc la cucerirea femeii . atunci şi 4 . mai mult de două treimi din carte fiind despre tine. Oamenii cred cel mai adesea că. nu despre ea. sau asupra gainii? La fel şi în cazul tău.ro Capitolul 4: Totul despre tine Îndeajuns orice fată de bărbat pentru a pune mâna pe Aceasta carte vă este dedicată vou ă.

Fa-ţ i curaj ş i o încredere de nezdruncinat Tot ce a ţi înv ăţat din proprie experien ţă sau din paginile acestei cărţi depinde de priceperea cu care puneti în aplicare tehnicile %i tacticile recomandate cu curaj %i încredere . Acestea trebuie să fie în ordine pentru a crea efectul de procesiune care ne intereseaza. să analizam cum să-ţi faci curaj %i o încredere de nezdruncinat. prima piesa trebuie corect amplasata pentru a se crea efectul scontat. oricând. să stabilim cum să-ţi faci Curaj %i o Încredere de nezdruncinat pentru a te asigura că progresezi %i pentru a-ţi oferi 4 . Înainte să vorbim despre cum trebuie să actionati. exista două componente: tu %i ea. oricat de bune %i de bine pregătite ar fi acestea. pentru a cuceri o fata. Prin urmare. Deci. s ă ne asiguram că aveţi cuno % tin ţ ele de bază bine fixate. Ca %i la domino. am stabilit că este absoluta nevoie de Încredere %i Curaj pentru a vă spori capitalul de acţiune. iar dacă nu cade prima piesă. nu se întâmpla nimic nici cu celelalte. Ne vom concentra asupra ta acum %i asupra ei mai târziu. Înainte de orice. Prin urmare ce înseamn ă să face ţi tot ce v ă sta în pu ţ inta % i cum trebuie să actionati pentru a cuceri orice fata.ro rezultatele tale vor fi mai bune.Manualul De Seducţie Juan. înainte de a vă da tehnicile %i tacticile mortale.

„Sunt un prost" sau „Nu sunt eu destul de bun". prin urmare opusul este absolut valabil. atunci asta veţi ajunge să credeţi. aceasta prin repetitie %i spunând-o cu convingere. care să Repetandu-ţi de nenumărate ori afirmatia în cazul contina calitatea dorita. Controlaţi ce spune fiecare dintre acestea %i faceţi corecturile de 4 . cu sentiment %i în mod constant. deci lucrati asupra ei! Trebuie să înţelegeti faptul că vă vorbesc două instante: propria voce %i dialogul interior. dar a % a stau lucrurile. Afirmatii: Aceasta este o metoda eficienta pe care o pute ţ i folosi pentru a v ă face curaj. ajungi să crezi că este adevărat. deoarece cu cât îţi place mai mult de propria persoana. curajul nostru. când eram copil îmi spuneam adeseori mie insumi „Pot să fac asta".ro o baza solida atunci când vrei să acţionezi %i s ă faci un pas c ă tre fata pe care o dore % ti. „sunt puternic" %i „imi place de mine". De % i nu % tiam la vremea aceea de metoda afirmatiei.Manualul De Seducţie Juan. Tactica aceasta n-o să vă dezamageasca. Ar trebui să mai scriu o carte pentru a explica acest procedeu în sine % i felul în care func ţ ionează. cu atât îţi vă creste încredere a în sine %i curajul. Trebuie să-ţi concentrezi toată energia pe limbajul pozitiv în legatur ă cu ceea ce dore % ti %i ceea ce vrei să ajungi spunând lucruri de genul „Îmi place de mine"-asta este o afirmatie deosebit de puternica. Daca-ţi spui în repetate randuri lucruri negative de genul „ N-o să ies niciodată cu fata asta".

Ai starea interioara necesară.Manualul De Seducţie Juan. ai curaj % i încredere s ă porne 4 . urmare trebuie să te concentrezi asupra acestuia. vă îndreptati undeva. o vom dezbate pe larg în subcapitolul "Cum să gândesti". postura % i mi % c ă rile unei persoane curajoase. poţi adopta sentimentul acesta dacă îţi folose % ti trupul. ridica umerii. Cred că % ti ţ i deja: barbia înainte. Atunci când ai nevoie de curaj. prin vitale %i concentrarea dacă vrei să sunt capeti strâns curaj. dacă vreţi s ă ave ţi femei trebuie s ă lucrati la Afirmatii. Din nou. Îmita atitudinea. Energiile corelate. dar este suficient să înţelegeti că. Fizicul: Pentru unii este uimitor cum Fizicul ne poate influenta oricând %i poate avea un puternic efect asupra felului în care ne simţim. Concentrarea: Datorita faptului că aceasta este o notiune foarte importanta. stai drept %i mergi cu siguranţa care lasa impresia c ă ave ţi o tinta. vom discuta amanuntit despre asta în subcapitolul "Cum să mergi". dar până atunci exersati aceasta postura pentru spectacolul de mai târziu. Vom mai vorbi despre asta în subcapitolul "Cum să gânde%ti". dar o vom descrie pe scurt % i aici. încerca ţ i singuri aceasta tehnica %i vă veţi da seama că este adevă rata.ro rigoare dacă vocea interioara incearca să v ă reduca la tacere.

curajul este în tine. Acest dracusor este propria ta frică %i cheia pentru a o invinge în prima faza este prin concentrare. dacă e%ti atent.ro % ti s ă cucere % ti fata. Adevărul este că atunci când ai nevoie de curaj. Trebuie să te concentrezi pe exact ceea ce dore % ti în momentul respectiv. s-ar 4 . aceasta trebuie să fie extrem de clară. dacă vrei să faci cunostinta cu fata din celalat capat al incaperii.Manualul De Seducţie Juan. mai exact de gradul tău de concentrare pentru a-l gasi %i a te conecta la aceasta sursa. sau dacă deja ai vorbit cu ea %i vrei să-i ceri numărul de telefon dar ţi-e teama. iar odată ce o st ă pânes ti pe aceasta la perfect ie. De exemplu. nu pe ceea ce nu dore s ti. pozitivă. vointă %i perseverentă. Este nevoie de multă practica. îţi sporeste bătăile inimii. a % a c ă trebuie s ă acordati intreaga aten ţ ie % i concentrare curajului % i increderii în acele momente. precisă. dar asta se va întâmpla numai dac ă e % ti concentrat. de nezdruncinat %i directionată în totalitate pe ceea ce dore s ti. Dacă e % ti imprastiat % i zapacit în interior. Atentia este esenţială în momentele în care dracusorul interior te apucă de gât %i te strânge. dar depinde tot de tine. Această tehnică este incredibil de puternică. dar poţi învăţa cu efort. asta se va vedea în exterior. trebuie să te concentrezi pe curaj %i încredere %i să te întrebi ce ar face aceste două calitati în momentul respectiv.

de exemplu s ă abordezi o fata) pân ă când nu mai e % ti sensibil la respectivul stimul. de cât mai multe ori. pentru că în termeni simpli desensibilizarea treptată este procesul prin care faci ceva în repetate rânduri (în cazul nostru ceva de care îti este teamă. am fă cut lucrul de care îmi era cel mai teama %i m-am dus să intru în vorba cu cât mai multe fete. descoperit treptată procesul în cazul desensibilizare functiona foarte bine %i se insinua adânc în sufletul meu. Am fă cut lucrul ăsta atât de des.Manualul De Seducţie Juan. de exemplu.ro putea s ă nu mai fie nevoie s ă cite s ti restul c ă r ţ ii. 4 . când de fapt este vorba de desensibilizare la ceva de care îţi este teama. Înfrânge teama Desensibilizarea treptată: în toţi acesti ani de piedici %i am a%a numite respingeri că din partea numit meu fetelor. încât după o vreme nu mi-a mai fost teama. ci a devenit o a două natura pentru mine. dar nu este chiar a%a. In cazul meu. & tiu c ă suna pretentios. Cu toate astea te va ajuta să-ţi faci curaj %i încredere . Oamenii vor percepe asta ca pe curaj.

nu o privi ca pe o respingere. In primul rând oamenii nu te % tiu îndeajuns de bine pentru a te respinge pe tine personal. 4 . învă$a$i să o priviti în mod diferit. chiar dacă aveam curaj şi încredere să fac primul pas. mai mult. aveam mereu senza $ ia că nu sunt îndeajuns de bun. pentru că a privi ceva ca pe o respingere nu are conotatii pozitive.ro Î n f r â n g e t e a m a d e r e s p i n g e r e : Nu lua respingerea ca pe ceva personal %i. Înfrânge teama că nu eşti de ajuns de bun: Asta este o mare problema pentru mine. de fiecare dată când te simţi respins.Manualul De Seducţie Juan. nu pe tine. mă simteam sigur pe mine ş i nu m ă detestam c ă persoana. ceva care vă învă$a şi vă ajuta să avansati un pas spre ceea ce v ă dori $ i din tot sufletul. în special când venea vorba de cucerit vreo fat ă. „Respingere" nu e un cuvânt care să-mi placă. îndeajuns de bărbat. priviti-o mai degraba ca pe o lec$ie. întrucât mam sim$it astfel mult timp. drept judecata gresita din partea celor care vă resping. pune-ţi următoarele întrebari: "Chiar m ă cunoa % te?" % i "Oare îmi vrea binele?" De cele mai multe ori răspunsul la aceste întrebari este nu %i nu! Deci ceea ce fac %i spun acesti oameni îi caracterizeaza pe ei. o piedica temporara. a % a c ă.

asta numai tu o po ţ i face. e o prostie să crezi că nu eşti de ajuns de bun. trebuie din nou s ă te disociezi de eul t ă u. Trebuie să-ţi întăresti încrederea în sine cunoscându-ţi punctele forte % i fiind con % tient c ă ai atât de multe de oferit % i ceea ce fac %i spun ceilalţi nu îţi pot influenta starea de spirit. nu lăsa vorbele %i faptele altora să-ţi schimbe starea de spirit. Pentru a înfrânge acest sentiment. Deci recapitulează pasii de mai sus despre cum să. cei care cred asta sufera foarte tare şi asta îi face s ă se multumeasca în via $ a cu lucruri pe care nu şi le doresc cu adevărat.ro & tiu c ă sunt o multime de oameni care se simt astfel. şi îi compatimesc.ţi faci curaj %i o încredere de nezdruncinat %i ia hotă rârea con % tientă de a nu mai ceda vreodat ă puterea altora. Recâ % tigă . pentru că este absolut gresit.$ i dai seama c ă tu e ş ti mai mult decât eul tău %i că numai acesta din urmă se poate simţi inferior %i poate fi judecat de cineva.Manualul De Seducţie Juan. s ă .ţi puterea % i hot ă r ăste tu singur cum te simţi. Fă din teama un prieten: Practica cele de mai sus %i concentreaza-te să dobandesti noi obiceiuri %i vei vedea cum strategia ta de abordare a femeilor se schimba dramatic în momentul în care 4 . De asemenea. în special când vine vorba de fete. inferiori. prieteni ş i orice rela $ ie în general.

Îmi place să compar teama cu un urs. le vei Imagineaza-ţi posibilit recunoa % te % i asupra c ă rora vei actiona. piedica termenul „respingere" 5 . unul parte integranta din mama natura. poate fi cel mult ghidat. care este slab % i fricos. este teama.Manualul De Seducţie Juan. oricând. care nu poate fi imblanzit. pentru că este un aliat puternic. nu tu nu este niciodată ceva cu personal. fete care ar fi fost înainte doar o dorinta neindeplinit ă. Învata cele de mai sus %i vei face cunostintă cu 5 j J fata pe care cândva o credeai mult peste puterile tale. care-ţi poate schimba viaţa. celalalt parte integranta din natura umana. Adevărul este că de multe ori fata la care te uiti cu jind st ă % i se întreab ă: „Ce mai a % tepţ i? Sunt aici % i astept să facem cunostinta!" %i singurul lucru care te împiedica să faci acest pas minunat. ăţile pe în care prieten. fă lucrul de care-ţi este frica. pentru a-l înfrânge • Respingerea inlocuieste temporara • Tu nu e % ti acela % i lucru cu eul t ă u. Puncte cheie de re ţ inut: • Desensibilizarea treptata. Vei fi de neoprit %i vei fi avansat considerabil pe drumul la capatul c ă ruia vei putea cuceri orice fata.ro teama se va transforma toate în ajutor. fetele pe care le vei cunoa % te.

De ce este acest aspect important? Dacă ai farmec te poţi alege cu multe întâlniri. altora nu prea le pasa. unii considera farmecul o trasatură de dorit. ascult-o %i lupta alaturi de ea. că ci asta asta te va ajuta foarte mult. nu împotriva ei Atracţ ie ş i farmec personal Acesta este un fel de enigma. până la a mi se spune în mod repetat că posed această calitate. 5 .Manualul De Seducţie Juan. de la a fi fermecator ca o pereche de sosete. Deci din experienţă mea de la cele două extreme. Singura diferentă intre cele două extreme a fost una de timp % i a contat ce am fă cut în acest timp. poţi stârni adevărate pasiuni %i po ţi avea parte %i de randevu-uri nocturne. % tiu sigur c ă oricine poate schimba situa ţ ia în favoarea sa %i poate cel puţin să devina un tip mai placut %i mai carismatic. Eu am fost la ambele extreme. dar puţ ini îl posed ă cu adev ă rat.ro • Teama este prietenul tău. asta depinde de tine. Ideea este c ă exista sperant ă: dac ă am reu % it eu. Dar ai nevoie de farmec? Ei bine. un secret al meseriei evaziv pe care aproape toţi încearcă să-l imite. atunci fii atent. po ţ i % i tu. dar dacă vrei să intri în stăpânirea unui instrument pretios în relaţiile cu majoritatea reprezentantelor sexului frumos.

Daca-ţi zice Vali că se poate. asta a fost lecţia numărul unu!" Am zâmbit." După cum vă puteţi inchipui. Mă păcălise %i de data asta! Era tot timpul pe faza. anume cât de placut suna tot ce-mi spunea. am răspuns. a spus el. „Foarte bine. acum o să-ţi arat cum poate un tânăr inteligent %i fermecător ca tine să vrajească orice fată doreste el.Manualul De Seducţie Juan. precum farmecul personal. fermeca fete care puteau să-i fie nepoate %i m-a vrăjit până %i pe mine! Mă întrebam % i îl întrebam mereu cum reuseste. Mi-a spus că o să-mi zica ce trebuie să fac pentru a deveni un tip fermecator %i cum să pun în aplicare ce mă vă învăţa. se poate învăţa ca un proces stiintific. tinere. pe care toţi %i-o doreau. Am ramas surprins că o asemenea trasatura de invidiat. Din fericire într-o zi m-a luat deoparte să-mi arate cum se face %i mi-a spus: „Ei. tocmai îmi predase prima lecţie. bineînţeles că 5 . Răspunsul lui Vali a fost scurt: „Se poate. Apoi Vali m-a întrebat: „Cum te-a fă cut s ă te sim ţi ce ti-am spus acum? Ti-am parut fermecator?" I-am răspuns că ascultandu-l chiar m ă gândeam la acela % i lucru. numai arata-mi!". remarca mi-a captat atentia: „Arata-mi! Fac orice e nevoie.ro Mentorul %i prietenul meu Vali era de departe cel mai fermecator om pe care l-am întâlnit vreodată. Eu nu prea întelesesem %i l-am întrebat ce vroia să zică. foarte de%tept %i avea dreptate. Vrajea batrane reci ca gheata.

. dacă funcţionează în cazul meu.ro se poate. vizualizeaza-te într-o ipostaza de tip plin de farmec.Manualul De Seducţie Juan. mai mult sau mai puţin importante. Fă exercitiul ăsta de imaginaţ ie în fiecare zi când e % ti calm. iar acum e timpul să-mi onorez promisiunea. Reteta de Atracţie şi farmec personal a lui Vali Maestrul Imagineaz ă . Citeste subcapitolul "Cum să gândesti" pentru a înţ elege cum func ţ ionează aceast ă tehnic ă. încrezător. voi pune în aplicare %i. voi cântări %i mă voi gândi la tot ce-mi va spune." Am căzut de acord că voi avea încredere în el. capabil. Fă asta câte zece minute în fiecare zi timp de o luna %i îţi vei forma un nou obicei. vrăjind o fată frumoasă. A % a am fă cut. Momente din trecut: gânde s te-te la momente din trecut. Ceea ce urmează a fost testat de Vali pe multe femei frumoase.ţ i c ă e % ti atr ă g ător %i fermec ător.. voi înv ăţa % i eu la randul meu pe al ţ ii. singur. vizualizându-te în această ipostază de tip plin de farmec. când ai dat dovadă de farmec %i foloseste-le pentru a-ţi forma o imagine clara %i a te vedea în ipostaze placute de farmec personal. transmis apoi mie %i acum e randul meu s ă vă prezint. Asta îţi va da încredere că poţi da dovada de farmec personal. precum ai mai 5 .

Po ţi începe % i tu s ă faci la fel. studiază-l %i observă toate micile detalii care degajă farmec. în plus femeilor le place să le tratezi ca pe egalul tău. prive%te-l cu atentie. Imagine clară: formeaza-ţi o imagine clară a persoanei pline de farmec care vrei să devii. Vizualizează exact zâmbetul. cel puţin până când relaţia nu evolueaz ă în ceva mai serios. pentru c ă nu vei avea succes. fixeazăti-le în minte %i pune-i %i diverse întrebari pentru a vedea cum reacţionează în diverse situaţii. cuvintele %i gesturile pe care vrei s ă le folose % ti pentru a-ţ i dezvalui calit ăt ile latente de Atrac ţ ie % i Farmec. pentru c ă astfel vei exersa %i vei avea un standard format pentru atunci când vei avea nevoie. Observa ti atitudinea lor pozitivă fa tă de orice femeie %i felul în care tratează toate femeile în mod egal. dar pentru a avea succes trebuie să pui în practic ă sfaturile de aici.ro făcut-o. iar dacă îţi pierzi încrederea în farmecul tău personal. Fă apel la complimente: aceasta e cea mai sigură modalitate de a fi perceput drept o persoana fermecatoare. a % a c ă nu încerca metoda singur. Metoda func ţ ioneaz ă datorita faptului c ă majoritatea oamenilor sunt subjugati de eul lor.Manualul De Seducţie Juan. cite s te din noi aceste paragrafe. Modele: stai pe lângă cineva care are reputatie de persoană plină de farmec. 5 .

5 .ro sunt la mila acelui judecator interior care-i judecă aspru %i datorita căruia viaţa %i calitatea vieţii lor în general depinde de felul în care sunt tratati.Manualul De Seducţie Juan. înseamnă că respectul de sine al fiecaruia dintre noi fluctuează în functie de tratamentul j celorlalti. Cum pu ţ ini sunt cei cărora le pasă de noi.

Cunoaşte şi renunţă: după ce ai trecut de stadiile în care vizualizai trebuie să imaginea faci proprie. ă pari într-o postura există increzatoare. a defineai ce anume pentru proiecta acea 5 .pe scurt trebuie să degajezi siguranţă %i încredere în sine. energie cheie deci pentru să atractia ai ceea %i ce se %i farmecul cheamă "Energie trebuie predominant masculină (vezi masculină"). c ă tre intelectuale persoana respectiv ă. Gesturile %i manierismele tale sunt importante pentru că adaugă la imaginea general ă de Atrac ţ ie % i farmec personal. Trist dar adevă rat: flateaz ă-le eul % i te vor crede fermecator.ro (i eu am fost sclavul eului meu mul ţi ani la rând. o limită de arogant distinctie între a fi arogant %i a fi încrezator în sine . de aceea % tiu cât de u % or este s ă fii considerat fermecator atunci când flatezi eul cuiva. Dac ă femeia % i-a format un anume ideal despre sine %i tu te vei adresa ei conform acestui ideal sau dacă vei comenta asemănări între ea %i idolii ei. Trebuie să stai drept pentru a spori impresia dar fă ră de s înaltime. Pentru a flata atât eul cuiva. te vei afla pe drumul cel bun %i mercurul din termometrul farmecului tău personal va ajunge limita superioara în scurt timp.Manualul De Seducţie Juan. trebuie cât să %i complimentezi cele calitatile dorite de superficiale. Fizicul: postura %i felul în care te misti sunt elemente personal.

Precum atletii profesionisti.Manualul De Seducţie Juan. vezi subcapitolele despre cum să vorbesti %i ce întrebări să pui. mai fă singurul lucru care trebuie fă cut.ro imagine. Ai înv ăţat. care nu se gândesc la fiecare mi % care care face parte din sprint. după ce ai învăţat de la o persoana fermecătoare. atunci e momentul să te relaxezi. c ă ci este fragil ş i u ş or de influen ţ at • Foloseste-$i fizicul pentru a pune în aplicare farmecul tău personal • Fii sigur de rezultat ş i relaxeaza-te 5 . Relaxeaz ă-te. contemplă imaginea %i urmareste-o cum devine realitate • Adu-ţi aminte de momente în care ai dat dovada de farmec %i carismă %i meditează asupra acestora • Formează-ţi o imagine clara a persoanei fermecatoare care vrei să devii • Flateaz ă eul. Puncte cheie de reţinut • Vizualizează-te în postura de persoană fermecatoare. Pentru o strategie generală fără gres %i mai multe % anse de a-ţ i spori farmecul % i atrac t ia. pentru că au exersat la antrenamente deajuns. Când e%ti în punctul primei vizualizări. înaintea competitiei concentrează-te pe o atitudine pozitiva % i las ă restul s ă curga de la sine. acum relaxeaza-te.

La acest adevăr se rezumă totul în ceea ce prive%te acest factor vital.Manualul De Seducţie Juan. fiind primul. pl ă mâni. deci acolo câ%tigi sau pierzi.creierul opera $ iunii: cum gândesti. cum ară$i şi cum mergi. Cum să gândesti Viaţa este adesea descrisă ca o luptă în care ai multe bătălii de purtat %i. Bătăliile se poartă în mintea fiecaruia întâi. Aceasta implica 4 păr$i distincte: cum ac$ionezi. iar prima %i cea mai importantă batalie %i victorie este cea cu tine însuţ i. sunt de acord că sunt anumite bătălii în viaţă care trebuie purtate. întrucât de aici începe totul. Vom începe deci de la acesta de fiecare dată şi ţin să subliniez că fiecare factor este vital şi nici unul nu trebuie ignorat. creier. Am pus aceste p ă r$i în ordinea importantei . oricând? Răspunsul: Factorii esen$iali în ac $ iunea de cucerire sunt precum organele vitale ale corpului: inim ă. de%i eu personal nu mă conduc după această metaforă. pentru ca rezultatul să prinda contur în lumea materială.ro Cum să acţ ionezi Prin urmare ce implică felul de a acţiona atunci când vine vorba de a crea o strategie generală de cucerit orice fata. 5 . cum vorbesti.

adevărat. nu numai în ceea ce prive % te rela ţ iile cu sexul opus. Daca-ţi stă pânesti mintea % i o po ţi controla în vederea atingerii unui scop. %i tu vei avea parte de incredibila bogatie pe care o meriti. ce te face să crezi. unde găsim valori absolute %i dispute eterne. fie %i pentru o clipa că nu vei putea s-o cucere%ti pe fata pe care o merit i % i o dore % ti din tot sufletul? Dacă înţelegi cu adevărat acest adevăr pe care filozofii %i cele mai luminate minti ale timpurilor noastre ni le-au transmis de-a lungul secolelor în diferite forme. j 5 . atunci e%ti cu adevărat pe drumul cel bun. dar absolut %i fără echivoc adevărată.ro care este de departe % i cel mai puternic dintre to ţ i. Afirmatia este grandioasa. prin puterea gândului. ci %i o buna stare generală mentală %i fizică % i orice altceva îţ i dore % ti. trebuie să intram în lumea profundă %i complicata a psihologiei. Gândeste-te puţin la următorul aspect: dac ă omul. să facă miliarde de dolari. a reu % it s ă ducă alti oameni pe lună. Pe scurt. să fie sursa de inspiratie pentru alti oameni % i s ă % i lase amprenta asupra lumii pentru totdeauna. poţi deveni. avea %i face orice îţi dore % ti. să descopere leacuri pentru boli. prin puterea gândului %i tot ce implică aceasta.Manualul De Seducţie Juan. Pentru a analiza acest factor.

încât uneori este ignorată.ro Dacă pui în aplicare aceasta supremă. oricând: Alegerea: aceasta tehnică este atât de simplă %i puternică. concentrarea % i vointa. a % a stau lucrurile. Iata trei tehnici prin care îţi poţi controla mintea %i cuceri orice femeie. Se bazează pe simplul adevăr conform căruia nu poţi să nu alegi. Până %i a alege să nu alegi este o alegere în sine. e uimitor dac ă te gânde s ti cum lucrurile sunt conectate între ele. mintea. Deci sfatul meu către voi este să alegi să te controlezi pe tine însuţi.Manualul De Seducţie Juan. cum un lucru te duce la alt lucru prin intermediul alegerilor pe care 6 . la orice fat ă dore % ti. dar mi se pare incredibil de fascinant faptul că ne putem conecta la aceasta energie dacă-i înţelegi natura %i exersezi puterea alegerii. energia %i atentia ta %i să le îndrepti mai degrabă către rezultatul dorit decât spre ceea ce nu dore % ti. Puterea alegerii te poate duce oriunde. o să te uimească profunzimea aceastei legi psihologice. trebuie s ă faci alegeri în fiecare zi. atunci poţi cuceri orice fata! Asta pare ridicol în comparaţie cu ce au reu%it marile minti. Ai stat vreodată să analizezi %i să te gândesti unde te duc alegerile tale? Dacă te gândesti. infinită putere de a-ţi controla mintea %i gândurile. Trebuie să te concentrezi asupra direcţiei în care te duc alegerile tale %i trebuie să înveţi să studiezi consecint ele acestor alegeri.

trebuie s ă recunosc c ă nu % tiu cu exactitate nici eu cum funcţ ionează. ceea ce ai nevoie %i ceea ce trebuie să faci pentru a obţine ceea ce ţi se cuvine. Concentrarea este abilitatea de a te concentra asupra unui lucru în mod clar %i constant %i puterea de a bloca gândurile %i influentele negative. ţ i se va întâmpla ceva magic. mie mi s-a prezentat Concentrarea drept energia eternă. dar dac ă a % vrea s ă explic cum funcţ ionează din ceea ce stiu. 6 . ajutându-mă să trec peste dificultati %i să vad în ansamblu când părea că sunt pierdut în cea tă. a acestei deprinderi de maestru. Concentrarea este o lege care pentru mine a fost cheia multor succese. intens asupra a ceea ce-ţi dore%ti. Se pot scrie volume întregi despre ceea ce nu % tiu în legatur ă cu acest subiect.ro le faci.Manualul De Seducţie Juan. Când am învăţat despre ea. care este mereu undeva în tine %i la care poţi apela oricând pentru a întoarce situaţia în favoarea ta simplu. dar sunt %i mai multe de descoperit. Analizează %i observă legaturile dintre lucruri %i important a deciziilor tale % i ia hot ă râri în t elepte. Pentru a v ă face o idee despre importanta %i profunzimea acestei tehnici. dar ceea ce % tiu sigur este că dacă accepti acest concept drept principiu calauzitor. ar trebui să mai scriu o carte numai despre asta. Trebuie numai să te concentrezi adânc. Sunt foarte multe de spus în legatură cu Concentrarea.

Ai două alegeri: ori îti controlezi %i îţi ghidezi mintea către ceea ce vrei.Manualul De Seducţie Juan. vei înţelege că tot este posibil. Acum voi fi dur cu tine. % tiind c ă vor gasi cumva o cale. deci concentreaz ă-te % i calatorie pl ă cută. crede. Vointa zace în noi toţi.ro Nu a % putea s ă descriu ce.mă. E de ajuns s ă vrei. perseverând cu îngerul vointei alături. La fel se va întâmplă %i în cazul tău: în momentul în care îţi vei simţi vointa arzând prin fiecare celulă a corpului. Este uimitor ce poate realiza cineva cu ajutorul vointei. Voinţa este un subiect care mă uimeste ori de j i câte ori vorbesc despre el. %i atunci ve ţ i ob ţ ine de la via ţă ceea ce doriţ i % i cere ţ i. dar acest ceva îti va schimba viaţa %i va fi alături de tine. e nevoie de dorinţă pentru a o desc ă tus a. chiar cineva aflat în conditii extrem de dificile. că a cuceri orice fata oricând e floare la ureche. ori te pui singur în boxa acuzatilor %i te 6 . Am văzut oameni care au fă cut lucruri care pareau imposibile numai prin puterea vointei. %tiind că nu se poate s ă nu reu s ească. dându-ţ i % anse mari de succes. pentru binele tău.

un individ care hotărăste singur cum se simte %i cum reacţionează. există cale de mijloc. adapta %i poate face un pas către ceea ce-si doreste în mod încrezător %i relaxat cu ajutorul vointei. Trebuie să te gândesti la toate lucrurile pe care le dore % ti % i la toate lucrurile pe care le ai %i apoi să îţi dezvolti gândurile către acest scop %i să te îndrepti spre el cu ajutorul Alegerii. Trebuie să te vizualizezi în postura bărbatului care poate aborda orice fată doreste %i se poate relaxa. nu invers. Ce alegi? Deci cum po ţi s ă aplici asta la titlul % i subiectul acestei cărţi? În primul rând trebuie să te gândesti la persoana care dore%ti %i trebuie să ajungi pentru a cuceri orice faemeie. 6 . Trebuie să te consideri o persoană încrezatoare. care se perfectionează mereu.Manualul De Seducţie Juan. independentă. cineva care controleaza situaţiile. Trebuie să te vizualizezi în postura bărbatului încrezător în fortele proprii. care poate face fată cuvântului „nu" cu ajutorul Concentrarii.ro concentrezi asupra a ceea ce nu-ţ i dore % ti.

nu este un lucru u % or %i îţ i poate lua o viaţa întreagă să stăpânesti această tehnică.ţi controlezi gândurile prin Alegere. gândurile oamenii astfel puternici controlează nu obţin rezultatele dorite. În principiu. dar recunoscând-o ca pe un factor important %i muncind asupra ei de pe acum. Sunt sigur că cineva sceptic citeste asigur această că toţi î%i carte din chiar acum poate. deoarece succesul tău în relaţiile cu sexul opus depinde de asta. po ţi cuceri fete % i po ţ i ajunge maestru în Arta Seduc t iei. devii lucrul la care te gândesti %i dintre toate sarcinile pe care le vei îndeplini în viaţa ta. poţi căpăta un avantaj real în fat a „câinilor care umbl ă dup ă ciolan" %i în fa t a altora în general. 6 . capacitatea de a-ţi controla mintea este cea mai importantă %i este absolut vital ă dac ă vrei s ă cucere % ti femei. Concentrare %i Voin tă.ro Trebuie să te gândesti foarte atent la cele de mai sus. Î ţ i poţi transforma via ţ a. (tehnica descris ă într-un capitol ulterior) po ţ i înv ăţa s ă . Cu toate acestea. toţi %i dar vă vârful piramidei. Deci prin efort constant %i perfectionare continuă.Manualul De Seducţie Juan.

dar esenţial este %i ce vă iese pe gura %i mai ales cum vă iese. Din cercetarile %i nenumăratele experimente cu sexul opus.Manualul De Seducţie Juan. limbajul trupului câ%tiga locul întâi fiind cel mai important factor. tot ceea ce spui trebuie să aiba legatura cu personalitatea celei cu care vorbesti. În orice caz.ţ i controlezi mintea Concentrează-te: această tehnică te va ajuta să vezi ceea ce nu poţi vedea singur • Vointa: această tehnică va găsi mereu o cale de rezolvare Cum să vorbes ti Când vine vorba să comunici cu o fată atunci când îi faci curte. 6 .ro Puncte cheie de • Prima %i cea mai importantă victorie este cea împotriva ta • • Alegerea: alege s ă . mesajul de pe plan fizic trebuie să complimenteze mesajul verbal. am înţeles puterea a ceea ce spui %i cum spui mai ales. Acest subcapitol v ă ar ă ta cum.

Din nou.ro cu situaţia în care te afli. nu trebuie decât să spui „Bună!". este incredibil cât de mult poate face un „Buna". dar să vorbim mai întâi despre ce trebuie s ă spui % i apoi despre cum spui.. să-i spun „salut!". sau o varianta a acestuia. Ce vreau să spun mai exact? Am descoperit că e foarte simplu să o abordez pe fata.Manualul De Seducţie Juan. nu ajungi nicaieri.Chiar simplu contactul verbal dacă la% i acasa complexele când pleci la vanatoare de fete. Acest scurt moment este incredibil de încărcat de 6 . Dac ă nu reu % e % ti s ă spargi gheata %i s ă saluti. „Ce ar fi fost daca. In situa ţ ia în care e % ti la un eveniment public.cu o expresie de caine abandonat %i cu acea întrebare chinuitoare în cap. apoi mă relaxez %i astept să se întâmple magia. primesti verde.?". anume „Nu". de exemplu. prin urmare invinge-ţi teama „Bună!" %i fă cel mai simplu e prim pas %i să spune initiezi sau „Salut!". decât acasa. apoi să mă opresc %i să observ cu atenţie răspunsul ei. eu am descoperit următoarea metoda a fi foarte eficienta: salut fata care mă intereseaza.. Mulţi bărbaţi însă nu au curajul să spună acest cuvânt. pentru că se tem de cel mai infricosator cuvânt din două litere de pe lume. cu alte cuvinte. Dup ă ce înve ţi cum s ă descifrezi semnele vizuale (tratate în subcapitolul Semnale din capitolul Limbajul trupului) care denota interes din partea fetei dorite.

niciodată să nu ratezi sansa de a tăcea din gură.Manualul De Seducţie Juan. a%a că salut-o. Ce să urm ă res ti: dup ă ce ai salutat fata pur % i simplu opreste-te. spunând parcă „Ei. E foarte simplu. salutul cu care îţi va răspunde îţi va spune ce %anse ai s-o cuno%ti mai bine. pentru a-ţi da seama 6 . ia să te vedem!". relaxează-te %i urmăreste-i reacţiile. Problema este că ne concentram mai mult asupra noastra %i mai puţin pe fată în sine %i pe semnalele pe care le primim de la ea. vei rata mult prea multe aluzii %i vei părea excesiv de entuziast %i interesat mai mult de propria persoană decât de fată %i nu asta vrei.ro semnificatii %i trebuie numai să fii atent %i să %tii ce să urmăresti. Dacă te concentrezi asupra ta. Gândestete la propriile tale experiente %i îţi vei da seama că este adevărat. vei spune prea mult. Ce să urmaresti? Trei semnale de interes din partea ei: – zâmbet – de preferat să se uite în ochii tăi. pune-i întrebări %i fii atent. înso t ită de un poate indica %i respectul ei de sine – tine Aceste probabil trei semnale indică faptul că este are o pozitie degajată %i stă cu corpul spre singură %i deschisă sugestiilor. În primul %i în primul rând vrei să vezi entuziasm. După cum spunea tatăl meu. ceea ce o reac ţ ie entuziast ă.

înseamnă că fata nu e interesata. Nu e cine %tie ce filozofie.desi simplu %i eficient . Chiar %i a % a. adică să spui „Bună!" sau „Salut!". pentru că asta înseamnă c ă e % ti cu un pas mai aproape de un r ă spuns afirmativ! Prin urmare ai fă cut primul pas % i ai ini t iat contactul verbal salutand-o % i astfel t i-ai sporit % ansele de reu % ita. pentru că unor fete la place s ă te necajeasc ă. ar trebui să %tii deja destul de bine ce să spui în prima fază %i ce semnale să urm ă res ti pentru a vedea dac ă abordarea ta este eficientă % i pentru a putea r ă spunde reac ţ iilor ei. ar trebui să poţi evita aceast ă postură în primul rand.Manualul De Seducţie Juan.ro dacă fata este interesata este doar prietenoasă sau este interesată de tine la un alt nivel. Deci. nu-i asa? Gresit! Foarte mulţi tipi nici nu fac acest prim pas.este adesea trecut cu vederea. fii recunoscător. de fiecare dată când primesti un „nu" verbal sau de alt fel. dar ai grija. Dacă nu vezi nici unul dintre cele trei semnale. pentru că orice experienţă e buna dacă înveţi ceva din ea. nu dispera. O s ă le po ţi deosebi pe fetele ticăloase pentru a evita să le gâdili amorul de sine în subcapitolul "Tipuri de personalitate" %i vei înv ăţa cum s ă le r ă spunzi. 6 . pentru că . Pân ă acum ar trebui s ă în ţ elegi importan t a acestui subcapitol %i a salutului. dar adaptându-ţi limbajul trupului la situaţia respectivă.

cum crezi că ar percepe o fat ă ceea ce spui? Ţ i-ar afecta asta % ansele cu ceva? Răspunsurile sunt „nu prea bine" %i „extrem de mult"! Vrei că fata să reacţioneze cu empatie.ro Acum s ă vorbim despre Cum trebuie s ă vorbe % ti. dacă te-ai afla într-o stare de îndoială %i confuzie. o vei cuceri în final pentru că siguranţa influent ează nesiguran ţ a.Manualul De Seducţie Juan. Din experienţa mea a% spune că sunt trei factori care influentează Cum spui lucrurile %i cât de eficiente sunt cele spuse de tine: -Starea în care te afli -Postura fizica -Inflexiunile vocii Starea în care te afli este vitală în ceea ce prive %te felul în care spui ce ai de spus. Tu ai nevoie de empatie dacă vrei să formezi o legatură între tine % i fat ă %i s ă o cucere % ti pe aceasta în cele din urmă. Trebuie să te afli într-o stare de încredere . mai sigur decât este ea pe tine. sigur pe ce vrei în sinea ta % i asta se va vedea cu siguran ţă. nu cu milă. De exemplu. Nota: să nu confunzi niciodată aroganta cu 6 . (tim asta cu toţii. un avantaj asupra altora. viitori Casanova. Dacă tu e % ti sigur pe tine. dar să recapitulăm %i să clarificam unele lucruri pentru a vă da vouă. iar îndoiala %i confuzia îţi garantează mila. Ce spui este important dar nici pe departe la fel de important că felul în care o spui.

Nu vei avea nici o s ansă. cum totul se reduce la modul în care e % ti perceput. Alta este impresia pe care vrei s-o creezi. Controleaza % i adapteaza postura fizica pentru a părea sigur pe tine. stai cu fata spre tipă. umerii drepti %i trasi în spate. Postura fizică este un alt factor important care trebuie st ă pânit %i exersat. nu vrei să pari arogant. nimeni nu te va lua în serios dacă vorbesti cu capul în jos. Stai cu capul drept. De exemplu. întrucât starea de spirit este strâns legata de postura fizica. deci adapteaz ă-te la reac ţ iile ei. iar pieptul scos în afară de parcă ai avea o bucata de sfoară legată în jurul pieptului care te trage spre tavan.Manualul De Seducţie Juan. Exista o distinctie subtilă între cele j două % i. Fii cu totul sigur pe tine %i relaxat în interior %i arătă asta atât cât trebuie. Pe mine m-a învăţat un tip care se descurca incredibil de bine cu fetele într-un moment în care eu eram foarte departe de idealul de farmec personal. Când vorbesti. sigur pe tine dar atent să n-o intimidezi (aici din nou adapteaza-te la limbajul trupului ei). Trebuie s ă fii con % tient de postura %i pozitia corpului. Inflexiunile vocii. Mi-a spus că-ţi poţi modifica inflexiunile vocii după bunul plac pentru a accentua anumite cuvinte care dau întregii fraze sensul dorit 7 . umerii lăsaţi %i săpând cu degetul mare de la picior covorul.ro încrederea în sine. iar asta vă crea o baza solida pentru ceea ce spui %i va avea un impact mai puternic asupra fetelor.

Toţi prietenii te vor 7 . A exemplificat cele spuse începand o conversatie cu o fată draguţă îmi care stătea că lângă vrea noi să la bar. Dar nu am nici o îndoială ca un impact major l-a avut %i îndelung exersata lui abilitate de a-si folosi vocea în propriul avantaj prin felul în care spunea ceea ce spunea. după cum a spus că se va întâmpla. A fă cut acela % i lucru cu termenii „deschis la sugestii" % i „în curând". punand clar accentul pe acest cuvânt. În prealabil spusese accentueze cuvântul „întâlnire". udându-le %i tipa imediat a fost receptiva la sugestii %i %i-au dat întâlnire foarte curând după aceea. Absolut nici o îndoială.Manualul De Seducţie Juan. ci într-un mod subtil. deci l-a folosit de multe ori în conversatia cu fata.ro în vederea obţinerii unui anume rezultat. Exersând puţin la schimbarea tonului propriei voci. exercitiu. ne%tiind la vremea respectivă de existenta anumitor legi psihologice (dezbatute pe larg în capitolul Tactici de influenţare) care l-au ajutat. odată ce faci to ţi acesti factori s ă lucreze împreun ă pentru tine. schimbându-si tonul ' 'j vocii. nu ca să sune prea evident sau ridicol. Prin efort inteligent. Uimitor! Aproape am căzut de pe scaun. puteţi avea un impact devastator asupra tipelor singurele. vei avea reteta vesnică pentru convingere %i te vei afla pe drumul cel bun inspre galeria burlacilor celebri. Si ca prin minune. el a ghidat-o către ceea ce dorea plantând întâi semintele. încercări %i e %ecuri.

Unele modele de comportament fizic %i mesajele acestora sunt extrem de evidente. nu strică să amintim aici câteva aspecte cheie.ro admira.trebuie s ă spargi ghea t a cumva Urmareste semnale de interes din partea ei ca să %tii ce să spui după aceea • Intră în starea de spirit necesară.un capitol separat. de exemplu comportamentul bărbaţilor este mai evident decât al femeilor %i acestea lasă indicii ascunse. deci %i felul în care mergi necesita multă grijă.Manualul De Seducţie Juan. corectează-1i postura %i foloseste-ţi inflexiunile vocii pentru a da fortă discursului t ă u j Cum să mergi Ca %i în cazul celorlalti factori. dar dac ă % tii ce s ă 7 . analizate în tacere. Puncte cheie de re ţ inut: • • • Ce spui % i felul în care spui conteaz ă enorm. De % i discut ă m în am ă nunt limbajul trupului într. oricând. Ca fapt general uman ne intereseazaă adevărul conform căruia gândurile noastre se manifestă fizic. %i acesta este unul esenţial când vine vorba de cucerit fete. fiind mereu în vizorul fetelor. Salută fata . pentru că vei fi în stare s ă cucere % ti orice fata. în timp ce altele sunt mult mai subtile. de aceea gândurile oricarui om pot fi observate.

stimulii la care răspunde individul. mediul %i chiar impulsurile. Deci este important să faceţi tot ce puteţi pentru a avea postura potrivit ă în vederea atingerii scopului propus.pentru c ă sunte ţ i un mesaj ambulant. 87% dintre femei declarând că le plac bărbaţii care stau drept. Rezultatul a fost covarsitor. Deci opusul. participantele intre 18 %i 28 de ani au fost întrebate care trebuie să fie postura unui bărbat. cum era de a % teptat. De aceea este important să mergeti cum trebuie . într-o manieră care degajă siguran ţă %i care merg hot ă rât. Trebuie practic să exersati 7 .ro urm ă res ti. Felul în care merg %i postura oamenilor poate varia de la individ la individ %i depinde de o multime de factori precum: personalitatea. este calitatea cea mai indezirabila: 92% dintre femei au spus clar că nu le plac bărbaţii care merg cocos a t i % i nesiguri pe ei. Faceţi un efort sustinut în acest domeniu zilnic timp de o lună %i veţi crea un nou obicei care în timp va deveni o a doua natură. Deci respectând %i punând în practică cele de mai sus. f ă r ă vreo destina t ie.Manualul De Seducţie Juan. nici femeile nu sunt cu mult mai greu de descifrat. cultura. Intr-un studiu realizat pe 1000 de femei. schimbând felul în care mergeti %i postura puteţi îmbunătati felul în care vă privesc femeile.

promovate societatea de ast ă zi. Fetelor feminine nu le plac tipii care nu par siguri pe ei. lăsaţi impresia că vă îndreptati undeva %i %tiţi unde. Puncte cheie de reţinut: •Postura %i felul în care mergi spune foarte mult despre tine • Ai grija ca mersul tău să se coordoneze cu restul mesajului pe care vrei să-l transmiţi •Femeile sunt atente la detalii %i observă tot timpul • ie Cum să arăţi Acesta este ultimul dintre factorii esenţiali în procesul de cucerire a fetelor. dar nici ca Mr. a % a gândesc fetele.Manualul De Seducţie Juan. de asemenea imprima ti mersului vostru un scop. degajat. crede ţ i-ma. Am reu % it s ă 7 . Bean. Nu fi ţ i unul dintre tipii care merg de parc ă nu se gr ă besc nic ă ieri. de%i în eu ciuda îl consider valorilor cel mai puţin de Exerseaza mersul sigur. cu siguranţa nu cel din urmă. pe nimic din ce-i înconjoară %i deci nici pe fata de lâng ă ei.ro mersul dintr-o postură relaxată %i sigură pe sine care va crea impresia de în ă 11 ime. Motivul pentru care acest factor nu e cel mai important pentru mine este pentru că nu arat că Brad Pitt. cu direc ţ important.

Eram unul dintre cei care credea că sportul %i sala de fortă sunt pentru fanatici. precum %i un înalt respect pentru propria persoană. să fii mai în forma.Manualul De Seducţie Juan. a posturii tale %i chiar %i asupra pielii. Ce urmeaz ă merit ă întreaga ta aten t ie. pentru că îţi vei da toată silinta %i în cele din urma îi vei depă%i pe adversarii mai arăto%i decât tine. a energiei pe care o degajezi. Fă sport . a % a că iată care sunt conditiile esenţiale pentru a arăta îngrijit. pentru că are o importantă covârsitoare asupra felului în care arăti. încrezatoare %i pentru a te mentine pe pozitii în acest domeniu. Rezultatul a fost un exterior ingrijit %i apoi un succes nebun la fete frumoase. nu-ţi fă griji. Trebuie să la%i impresia de sănătate %i încredere în tine. M-am inselat amarnic. câteva caracterizat „neatragător" făcând schimbări simple %i întorcând situaţia în favoarea mea.conditie absolut obligatorie.ro înving obstacole drept legate de aspectul meu fizic. nu pentru mine. pentru a prezenta lumii o imagine sănătoasă. Dacă vrei să ai mai multă energie. Acesta nu se vrea un ultimatum dac ă nu e % ti frumuseţea întruchipată. Este vital însă să îţi dai toată silinta dacă .la fel că mine %i mulţi alţiinu e % ti teribil de înzestrat la capitolul frumuse ţ e. să-ţi creasca nivelul de 7 .

Deci fii activ. vei suferi.daca ai avea un Ferrari. Regim alimentar . dar ă mite la fete tinere %i frumoase. pentru c ă dac ă nu ai sanatate nu ai nimic % i n-ai % anse nici la vreo bunicu tă. ai băga gunoaie în rezevor? La ce bun să fii numai în aparentă s ă n ă tos. simtete bine %i da-ţi toată silinta.ro rezistentă %i încredere în tine. care & i se majoritatea fetelor îngrijeste de aspectul lui %i consideră că sănătatea. vei functiona mult mai prost %i la un preţ mult mai mare. Deci ce alegi? Mancarea de la fast food sau fetele frumoase? Vrei fete frumoase oricând? Sau 7 . pentru a nu o percepe ca pe o sarcină apreciaz sau ă obligat un tip ie. atunci sportul este cea mai buna solutie. forma fizică %i longevitatea sunt importante. iar ca să nu pară totul monoton poţi gasi ceva ce ţ i se potrive % te %i ceva care s ă . Nu-mi pasă cine e % ti.Manualul De Seducţie Juan. dac ă în interior lucrurile nu stau deloc a % a % i în plus ri % ti s ă strici un vehicul foarte pre t ios care te poate duce unde dore % ti! La fel % i corpul t ă u: dac ă în permanen tă îl hr ă nes ti cu prostii %i îl privezi de hrana de care are nevoie %i pe care o merita. pentru că nu vei avea energia necesară să tii pasul nici cu una singură %i s-o multumesti. Ia-ţi gândul de la a cuceri orice fată. dar vom vorbi despre asta mai târziu. &i nu uita că la sală vin multe fete frumoase.ţ i faca placere.

Deci cump ă ră ni % te că rţ i despre nutri t ie % i regim alimentar. dacă ai probleme cu dantura. (i ultimul dar nu cel din urma aspect sunt dintii. numai despre principiile de bază.ţi tai parul lung %i neîngrijit. In ceea ce prive%te părul de pe corp. nimic pretentios. mergi la dentist în mod regulat %i. Alt aspect asupra c ă ruia aproape toate femeile sunt de acord este parul de fata: deloc sau foarte puţin. Fetelor le plac bărbaţii curati care miros frumos. meri t i! Îngrijire %i igiena personală . decât dacă ai sange mediteranean (ca mine) %i în consecintă păr în locuri nedorite (pe spate. deci nu m-a % aventura s ă port barba mai mare de 2 zile.ro vrei să fii încet. repară-le la 7 . deci las-o mai moale cu cafeaua su tigările. Atunci ar trebui să iei masuri pentru a nu îndepă rta fetele de la prima vedere. apoi gândeste-te să. Majoritatea fetelor par să nu fie atrase de barb ă. dantura %i igiena personală în general. deci începe cu asta. Eu personal am mai purtat barba nerasă de vreo câteva zile. Fetelor le plac dintii curati. îngrijiti. în cele din urm ă. de obicei nu e o problema. cel de pe fată %i cel de pe corp.ai grijă de părul din cap. pentru că foarte puţine femei agreeaz ă parul lung la b ă rbaţ i.Manualul De Seducţie Juan. fără forma fizica %i neatrăgător? Alegerea este a ta. de exemplu). dar cu foarte puţin succes la fete. pentru c ă.

întrucât nu %tii ce idei au fetele %i e bine să fii pregătit pentru orice. Asigura-te că te simţi comod în hainele pe care le porti.Manualul De Seducţie Juan. dar nu exagera . Ar trebui să ai o gerderoba decentă. atât fizic cât %i psihic. care să se potrivească mai multor ocazii. dar ai grijă să nu ie%i din codul vestimentar al mediului în care te afli. Mie nu-mi place să mă simt incomod. se îmbracă pentru a face impresie buna. pentru c ă e % ti ceea ce m ă nânci. Fetele fac mari eforturi când vine vorba de felul în care arată. Am văzut bărbaţi care au investit bani în asta %i eforturile le-au fost răsplătite. pentru că asta se vede %i poate constitui o piedica serioasa. cu haine variate. pentru că nu vrei să pari deplasat. propriile diferente %i preferinte. Îmbrăcămintea trebuie să impresioneze. deci n u fi h a pl ea • Îngrijeste-te: ai grijă de igiena personală. păr %i un zâmbet sclipitor • Îmbrăcămintea: vezi care sunt noile tendinte %i adaptează-le la stilul tău personal %i la mediul în care te afli 7 . Puncte cheie de re ţ inut • • F ă sport % i îţ i vei ar ăta mult mai bine Ţ ine regim.ro dentist. deci fă %i tu un efort pentru a arăta ca-ţi pasă pentru c ă fetele observa asta.încearcă să-ţi creezi propriul stil.

Mama ta . 7 . felul în care te porţi cu mama ta poate influenta o relaţie. 10 Sfaturi suplimentare Pentru c ă ai reu % it s ă parcurgi cea mai importanta parte din carte. Aceste sfaturi sunt simple. pentru c ă tu e % ti cel care cucereste fata. Tu e % ti foarte important % i.% i dea sema când le sufli fata de sub nas. când el se întreabă ce ai tu %i el n-are %i tu %tii că răspunsul este MCF. de%i câteodat ă nu e cazul.au fă cut tema % i nici n-o s ă .ţ i faca munca mai usoara % i s ă te duca mai aproape de fata visurilor. Chiar %i a % a. cea referitoare la tine.e normal să te porţi frumos cu mama ta.ro • Combina to ţ i acesti factori pentru a ar ăta bine % i vei avea un avantaj net asupra adversarilor care nu %i. adică diploma de Master în Cucerirea Fetelor. dar dacă gresesti punerea lor în aplicare s-ar putea că totul să se sfarseasca înainte de a începe %i să te întrebi ce naiba s-a întâmplat! A % a c ă iata câteva sfaturi care s ă . parcurgând cartea vei observa ca ea se concentreazaă asupra ta mai mult asupra ta decât asupra fetei. O. în general te bucuri mai mult când sufli altuia fata de sub nas. da.Manualul De Seducţie Juan. îţi dau câteva sfaturi ca bonus.

ro Dacă ajungi la stadiul în care fata care te interesează vrea să o cunoasca pe mama ta. Dacă puteti. luaţi lectii de dans %i adăugati la 8 . atunci fii atent. pentru că fetele te urmaresc indeaproape să vadă cum te porţi cu mama ta şi po$i rata sansa cu fata respectivă fără să. dacă e interesată. deci p ă rând interesat de mama ei ş i în rela $ ii bune cu mama ta î$i va fi de ajutor pe mai departe. Băie$i. spune-i lucrul asta. oricând. dar aveau nişte scheme pe ringul de dans care le innebuneau pe fete. Am văzut tipi care nu erau cine ştie ce.$ i dai seama macar. vezi cum reac$ionează şi. datorită unei legi fiziologice pe care o vom examina în aceasta carte. le place senza $ ia pe care o au atunci când dansează. spune-i în continuare cât tii la mama ta ş i cât o respec ţ i.Manualul De Seducţie Juan. fă când aluzie la faptul c ă rela $ ia dintre tine ş i mama ta e buna.aş spune că aproximativ 90% dintre fete adoră s ă danseze. Cam vicleană stratagema. A ş a c ă iata ce po $ i s ă faci: spune-i de mama ta. nu despre cum să fii cinstit din punct de vedere emoţional. stiu. Asta face subiectul urm ă toarei mele c ă r $ i :) Dansul . Aproape toate fetele sunt apropiate de mamele lor. dar cartea asta este despre cum să cucereşti orice fata. lăsaţi-vă orgoliul acasă şi încercaţi să adunaţi cât mai multe puncte la acest capitol. Dacă chiar ai o rela $ ie buna cu mama ta.

Apoi. chiar dac ă ai fă cut cunostin tă cu ea sau nu. Puteţi să vă rugati un prieten sau mama să vă arate câteva lucruri. odat ă ce a ţ i ie % it la prima întâlnire po ţi s-o întrebi de flori si s ă-i reci ti textul biletului ca ea să %tie că e de la 8 . numai pentru c ă vroiam s ă o scot în ora % pe fata care lucra acolo. Fetelor le place orice din sfera dansurilor latine.dacă îţi place de ea.Manualul De Seducţie Juan. îţi dai seama? Au! Îţi poţi inchipui că nu aveam să plec de acolo cu mâna goală %i vă pot spune că a meritat. pentru c ă fetelor le plac b ă rbaţ ii care nusi prind urechile în bucatarie! Unde lucreaza fata . fă ră discu t ie veţ i impresiona fetele. este o metoda bună de a te face remarcat %i de face o impresie bună de pe o pozitie neutra.dacă %tiţi să faceţi câteva feluri de mâncare. cum ar fi Salsa or Samba. j Gatitul . Odata %i am a mers lăsa până epilat la a pe mă duce la cosmetica mă piept. A % a c ă afla unde lucreaza % i po ţ i s ă-i trimiti % i ni%te flori anonim cu un biletel al carui text să ti-l amintes ti mai târziu. de%i n-ar strica. Nu vă spun să faceţi cursuri de gătit. vă spun numai că eu n-am dat gres la fete după ce am luat câteva lectii de gătit %i am exersat.ro repertoriul personal cât mai mulţi pasi de dans. află unde lucreaza % i. Ave ţi încredere în mine în privin t a asta %i o s ă dansat i de bucurie mai târziu.

Manualul De Seducţie Juan. iar ei o să-i placa sigur.ro tine. Chiar dacă tu depui efort în particular. banuiesc că %i tie.în cartea de fa tă analiz ă m multe tehnici %i tactici. Atunci tu poţi să-i zâmbesti %i să-i spui ceva de genul „Da. nu trebuie să se vadă că te dai peste cap în public. Te % tiu de undeva . Nu te str ă dui prea tare . Cum îţi poţi da seama dacă ai exagerat? Întreabă.replica asta e genial ă pentru a sparge gheata.ţ i ră spunsul pe 8 . Ea v ă începe să se gândească de unde te %tie %i o să fie foarte nedumerita. Mie-mi place manevra asta. te-am văzut pe aici. vii des pe aici. de aceea nu trebuie să pară că te straduiesti prea tare. toate folositoare dacă sunt puse în contextul potrivit. pentru că nu-i pari deloc cunoscut.te singur dac ă funcţ ionează % i bazeaz ă . deci poţi să-i spui pur %i simplu „Îmi pari cunoscut ă!" sau „Nu te % tiu de undeva?". nu?" si ai început deja conversatia cu ea.

Dacă n-ai interesa-o deloc. dacă cineva vrea să te vadă. dar nimic ■ . Adu-ţi aminte că. De exemplu dacă o întrebi „Ce faci în weekend-ul asta?" %i ea r ă spunde „Am ni % te tre buri de f ă cut.1 A / V v ■ A V V V . Chiar dacă a % fi pre s edintele tării % i a % vrea s ă m ă vad cu o fat ă. . %i la fel ar face % i ea. Oricare ar fi situaţia. mia % face timp fă r ă să inventez scuze. vei %ti cum stai %i ce să faci în continuare. Asta înseamnă că fata va 8 . inseamnă că fata incearcă să pară ocupată.w important". deci nu crede tot felul de scuze.ro Ai ceva de fă cut maine/ în weekend etc? întrebarea asta magică vă scoate un răspuns de la ea %i îţi vei da seama cât de tare o interesezi. î%i va face timp pentru tine %i vă veţi vedea. reacţia fetei. vezi că se trage înapoi. dar lasă loc %i pentru tine în programul ei. adică dacă o înseamnă că trebuie să N-o forta - nici unei fete nu-i lace să fie presataă sau fortată %i dacă fortezi pe cineva vei întâmpina rezistentă din partea persoanei respective.Manualul De Seducţie Juan. ţi-ar răspunde indiferent de ce face că este „foarte ocupata" în weekend-ul asta! "Am atât de multe de făcut!".

ro deveni crispată. se va bloca mental %i nu va asculta ce-i spui. %i asta numai pentru că 8 .Manualul De Seducţie Juan.

este foarte simplu %i. Adu-ţi aminte . ai grija la detalii. spre deosebire de bărbaţi. ea n-o s ă te asculte pentru c ă tu o fortezi.nu uita că femeile sunt foarte j atente la detalii. 8 .Manualul De Seducţie Juan. Deci fă un efort %i adu-ţi aminte date importante sau lucruri pe care trebuie să le faci dacă nu vrei s ă te pui r ă u cu fetele.ro fortezi nota. cu toate astea majoritatea băieţilor uita date importante pe care fetele le reţin. Poţi să-i oferi %i un milion de euro. deci dacă vrei s ă te pui bine cu fetele. Atentie la detalii .

cineva care îţi poate îmbog ăti experien ţa de via ţă. cineva care să te ghideze. Vali m-a făcut să înţeleg cât de important este să ai un mentor.ro Capitolul 5 Mentor într-ale progresului Vali a fost unul dintre cei mai importanti oameni pe care i-am întâlnit %i l-am cunoscut într-un m o m e n t d e c i s i v î n v i a ţ a m e a . Mi-a devenit mai mult decât prieten. era ca un tată pentru mine % i un foarte bun profesor. j 8 . un antrenor. cineva care a trecut prin situaţii prin care tu nu ai trecut încă.Manualul De Seducţie Juan. dac ă vreti. cineva că ruia îi pasă cu adevărat. a fost mai mult decât cineva care mă făcea să rad %i mă învăţa despre fete. care să te înve ţ e. până la moartea prematură a lui Vali. Prietenia noastră a durat mulţi ani.asta a fost Vali pentru mine %i asta este defini t ia mentorului.

8 . Deci orice îţi doreşti să reuşeşti în via$ă. Ideal este să înveţi de la cei pe care-i admiri %i să nu mai amâni urm ă toarea mi % care.Manualul De Seducţie Juan.ro Vali îmi spunea de multe ori că. din orice domeniu. Dacă nu ai idee încă cine ar putea fi.ş i atingă ţelul. cineva care să te facă să fii mai bun şi să te facă să progresezi până la nivelul urm ă t o r. cineva care s ă-i ajute s ă . înva $ă tot ce po $ i de la acea persoan ă. explicându-mi că Vali Norman. tot ai nevoie de un antrenor. va trebui să-l cauţi. cineva care să te ajute să faci progrese". Aceşti oameni. împrieteni ţ i-v ă ş i apoi treci la nivelul urm ă tor. „oricât de bun ai fi. cineva care în$elegea ceea ce ei. un mentor sau ceva de genul ă sta. Ideea este să alegi pe cineva absolut remarcabil în domeniul în care vrei să excelezi personal. To $ i au avut pe cineva care s ă fac ă lumin ă acolo unde era nevoie. Adevărul este că sunt două posibilităţi: fie progresezi. caută pe cineva care este mult mai bun decât tine. ca înv ă$acei nu în $ elegeau. alege cu grijă şi nu-$i fie teamă să schimbi mentorii dacă sim$i că unul din ei nu este tocmai ce vroiai tu pentru tine. sau orice altceva. fie că e vorba de tenis. vei avea nevoie de un mentor. au avut un antrenor. Mike Tyson şi to$i oamenii de afaceri de succes. oricare ar fi acesta. dar ai grijă şi menţine-$i standarde înalte. aceşti dascăli. fie te plafonezi într-un anumit domeniu. sunt peste tot în jurul tău.

astfel încât adânceam învăţam tot ce se putea despre un anumit lucru %i apoi treceam la următoarea notiune de aprofundat. Perfectionarea continuă tine de angajamentul pe care îl iei fată de tine însuţi pentru a fi întotdeauna mai bun. spus Maestrul pentru că eram obsedat să învăţ tot timpul câte ceva nou. doream să fiu mai mă bun în toate domeniile în studiu. învăţa tot ce poţi înainte să treci la nivelul următor Perfecţ ionare continuă Vali mi-a insuflat acest valoros principiu după care acum mă ghidez. A % a am c ă p ătat cuno % tin ţ e % i deprinderi care erau mult peste vârsta mea %i pentru că aveam un mentor %i eram angajat în procesul de învăţare. Imaginează-ţi cum ar fi dacă ai face toată viaţ a ce am fă cut eu. posibile.Manualul De Seducţie Juan. dac ă te-ai dedica 8 . iar pentru a face Mi asta s-a e nevoie să-ţi formezi anumite obiceiuri. pentru că mai ai întotdeauna ceva de învăţat %i de îmbunătăţit într-un asemenea domeniu. Am înv ăţat în cei 5 ani petrecu t i cu Vali mai mult decât am înv ăţat în toat ă viaţa mea. am început s ă m ă dezvolt rapid. în special în ceea ce prive%te fetele.ro Puncte cheie de re ţ inut: -Mentorul este cineva care % tie ce vrei s ă % tii %i te poate învăţa -Progreseaza luandu-ţ i un asemenea antrenor -Cauta %i gaseste un mentor.

vei deveni ce nici nu visai c ă po ţ i ajunge.ro în totalitate studiului femeilor. oricând. Trebuie să te 8 .Manualul De Seducţie Juan. un lucru mi-a fost clar: trebuie să fii cu un pas înaintea altora. Dacă îti faci o obsesie din ceea ce te pasionează %i dacă te dedici acestui proces de Perfectionare Continuă. parte din tine Cum să fii cu un pas înainte Stând to ţi acei ani pe lâng ă Vali. Puncte cheie de re ţ inut: • Trebuie să te ghidezi după principiul de perfectionare continuă • Adânce % te-te în ceea ce î ţ i dore % ti s ă st ă pâne% ti • Descoperă care este obsesia ta %i dedică-te studiului acesteia • Fă din asta un obicei. te vei transforma într-un mod uluitor. Înţ elege % i însu % e % te-ţi acest concept % i va fi floare la ureche s ă cucere % ti orice fat ă. Asta înseamnă să ai avantajul asupra celor care urmăresc acela%i lucru ca %i tine. dacă te-ai strădui să înţelegi sexul feminin cât %i pe tine însuţi. să comunici %i să interac t ionezi din ce în ce mai bine cu cei din jurul t ă u.

dup ă cum mi-a spus mentorul meu. de a ajunge cumva la următorul nivel. iar răspunsul ar trebui să fie "angajamentul continuu pentru a te perfectiona în toate domneniile". tot ar intra în cărţile de istorie %i ar câ%tiga milioane de dolari din premii %i alte beneficii. Asta implic ă înv ăţare.05 secunde mai încet . cât au câ % tigat % i mai ales. Având asemenea atitudine %i obiceiuri formate. dar mai ales în ceea ce te prive % te pe tine ca persoană %i capacitatea ta de a cuceri orice fat ă dore % ti. crezi c ă te mai poate opri ceva? Să fii cu un pas înainte nu presupune un pas mare. ci un mic pas înaintea celorlalti. Am devenit de-a dreptul obsedat de a învăţa câte ceva nou în fiecare zi. substantial Iar mai medaliatul puţin cu argint eforturile ar primi %i pentru sale pentru că a fost cu 0. Este aici diferenta de 5 sutimi de j secundă propor t ională cu câ % tigurile fiec ă ruia? A trebuit medaliatul cu aur s ă câ % tige la o diferen 9 .ro întrebi cu ce te deosebe%ti într-o competitie.Manualul De Seducţie Juan. a fost oare câ % tigul lor proport ional cu diferen t a care i-a fă cut înving ă tori? Să luăm exemplul unui atlet la proba de 100m: dacă ar participa la Olimpiada % i ar câ % tiga locul întâi cu o diferen tă de 0.05 secunde fa tă de atletul care a j' j câ%tigat argintul. Gânde%te-te la toţi cei care au câ%tigat vreodată ceva.

Puncte cheie de reţinut: • puţin Nu trebuie să fii cu mult mai bun.%i asta era de ajuns să mă impulsioneze în hotărârea mea de a cuceri orice fată oricând. a trebuit numai să fie puţin mai bun decât cel de pe locul doi %i decât ceilalţi pentru a se bucura de toate acele beneficii. La fel în cazul reprezentantilor de vânzări. Ideea este că nu trebuie decât să fii puţin mai bun în domeniile importante %i culegi to ţi laurii! La fel %i în cazul t ă u % i al concuren t ei pentru vreo fată: nu trebuie să fii cu mult mai bun decât alţii. dacă n-o iei tu cu un pas înainte. Imaginează-ţi cum ar fi să intri într-o camera plină de b ă ieţ i % i fete cu con % tiint a c ă e % ti preg ătit pentru orice situa ţ ie pentru c ă t i-ai fă cut temele înainte % i ai acel sentiment minunat care apare când % tii c ă e % ti cu un pas înaintea celorlalti. acesta ar primi tot comisionul. După cum spunea tatăl meu. „băiete. pentru a avea o marjă de eroare cât mai mare %i a fi siguri de câ% tig. cu atât mai bine. numai mai bun decât ceilal ţ i pentru a câ % tiga toate 9 . dar cu cât e mai mare pasul.ro tă de o mil ă pentru a primi toate acele premii? A trebuit el să fie de zece ori sau măcar de două ori mai bun? Nu. dacă unul dintre ei obţine tranzactia în defavoarea altuia. ti-o ia altul cu siguranţă!". trebuie să fii numai cu un pas înainte. chiar dacă a fost mai bun cu numai un procent.Manualul De Seducţie Juan.

ro premiile • Dac ă n-o iei tu cu pas înainte. o va lua altcineva • Fii cu un pas înainte perfectionându-te în toate domeniile importante 9 .Manualul De Seducţie Juan.

efort ş i un rezultat bine stabilit în minte. Până acum am analizat atributele nevoie cuceri de care are a să bărbatul fetele. pentru trebuie aiba Încrederea %i Curajul necesar pentru a se a aventura femeii.ro Capitolul 6 Cum să determini orice fată să facă orice Tactici de influenţ are Acest capitol se vrea o lecţ ie în care s ă înv ăţa $ i câteva trucuri folositoare în relaţiile cu fetele. totul începe cu tine. nu trebuie să ştie Cum să ac#ioneze şi tot ce implică aceasta. nu se vrea în nici un caz a fi o metodă fetelor lor. în necunoscuta să un şi misterioasa teama ca lume pe un trebuie ca pe considere duşman. Acest bărbat îşi caută un Mentor într-ale progresului de la care 9 . de manipulare a împotriva cum voin#ei După sugerează prima parte a acestei cărţi. nu cu ea.Manualul De Seducţie Juan. prieten. înv ăţare. prin concentrare.

sau mecanicul fără sculele necesare. întrucât dacă o tipă nu te place. precum pictorul care deşi este genial. să faci o tipă să te placă este esenţial dacă vrei să ajungi într-un stadiu mai înaintat al relaţiei. Acum că am construit baza solidă de care ave#i nevoie. Asta se bazează pe sentimentul care îl are 9 . oricând. nu poate munci fără vopsele şi pensule. ce şanse mai ai? Singura optiune care-ţi rămâne este să te mul#umesti cu altcineva care poate nu e chiar înnebunită de tine. e timpul să vă dau toate tehnicile şi tacticile tentaţiei pentru a cuceri orice fat ă. dar are nevoie de mai mult. însă după o perioadă lungă de singurătate simte nevoia să iasă cu cineva. Aşadar. Încă un exemplu de rela ţ ie care nu are nici o ş ansă. Cum să faci orice fată să te placă De aici porneşte totul.Manualul De Seducţie Juan.ro poate înv ăţa ş i este hot ă rât s ă se perfec # ioneze continuu pentru a fi cu un pas înaintea celorlal # i. Bărbatul de care vorbim ştie ce vrea şi e gata să facă orice este nevoie pentru a-şi atinge scopul fără a încălca drepturile altora.

Ideea este să apelezi la limbajul corpului prin intermediul unor stimuli şi activităţi plăcute şi să te bucuri apoi de beneficiile acestuia. fata va fi dependentă de prezenţa ta şi nu va putea suporta să pleci pentru perioade lungi de timp. ar fi ideal să fii şi tu prezent. Dacă o faci să-i placă de tine şi să stea în compania ta. Ideea este că vrei ca ea să te asocieze cu momentele în care se simte bine. folosiţi această arm ă în ţ elept. prin care te poţi înconjura de o aură 9 . Iat ă cum: Legea asocierii Aceasta este o lege dominantă a naturii umane şi este esenţială dacă vrei să faci o fată să te placă. Credeţi-mă pe cuvânt. dacă nu chiar în toate. prin orice mijloace necesare. Dacă tipa face ceva ce-i place şi este întro dispoziţie bună.ro când este în preajma ta. deja ai pus bazele pentru mult mai mult. iar acum c ă ş tiţ i de ce devin oamenii dependenţi de prezenţa altor oameni. această lege funcţionează mereu într-un proces subconştient şi acţionează în majoritatea tacticilor descrise aici. pentru că am experimentat de multe ori aceast ă for ţă. Oamenii nu-şi dau seama dar. În scurt timp. Următoarele tactici vor analiza în detaliu metodele pozitivă.Manualul De Seducţie Juan.

Gândeşte-te pentru o clipă câţi oameni îţi plac ţie personal numai pentru că te fac să râzi? Tuturor ne plac comicii celebri ş i de şi sunt ni ş te stră ini sim ţ im c ă-i cunoaştem personal numai pentru că sunt capabili să ne fac ă să râdem. În al doilea rând. fetele te plac în măsura în care se simt bine alături de 9 . dacă-i faci complimente.Manualul De Seducţie Juan. deci distrează. Îţi spun mai târziu cum să faci fetele să râdă. care este o alt ă lege în sine. deocamdată e de ajuns să înţelegi cât de mult se pot apropia doi oameni numai pentru că se simt bine unul lângă altul. Tehnica este foarte eficientă din două motive: în primul rând şi oamenii au nevoie să fie acceptaţi complimentele transmit un astfel de mesaj flatând eul personal. deci fii creativ. Aceasta este o altă lege puternică.te şi să nu te miri dacă unele fete o să fie înnebunite după tine. Când faci o fată să râdă. F ă-i complimente! Un adevăr simplu şi eficient este că. încearcă mai multe poante şi vezi care funcţionează şi care nu.ro F ă-o să râdă! Fă-o pe tipa care îţi place să râdă şi s-ar putea să nu mai fie nevoie de multe alte eforturi. există mai multe legi psihologice care funcţionează în favoarea ta. legea asocierii şi felul în care o faci s ă se simt ă. experimentează. tipa respectivă o să te placa şi mai mult.

atunci vor vrea să petreacă mai mult timp lângă tine şi invers. ai deja o listă de complimente. Din nou.Manualul De Seducţie Juan. Idolul fetei O metodă bună de a o face pe ea să te placă mai mult este aceea de a descoperi care este idolul ei şi motivele pentru care admiră acea persoană. De cele mai multe ori poate suna nesincer dacă o complimentezi imediat după ce ţi-a spus ea. Citeşte despre ce fel de complimente s ă-i faci în capitolele urm ă toare. Dacă ai aflat de pildă că îi place de Catherine Zeta-Jones pentru că are clasă. poţi avea un efect puternic asupra ei. fie un prieten. fii sincer şi foloseşte complimentele atunci când e cazul. întrucât majoritatea fetelor admiră pe cineva. vor vrea să fugă de lângă tine dacă nu se simt bine. deşi poţi face imediat o remarcă subtilă de 9 .ro tine. După ce ai întrebat-o şi ai aflat pe cine admiră şi din ce motive. deci dacă se simt bine în propria lor piele când sunt alături de tine. Ai grijă cum îi adresezi aceste complimente. membru de familie sau celebritate. nu exagera întrucât poţi să pari nesincer şi se va întoarce împotriva ta. Prin urmare poţi s-o faci să se simtă bine în propria piele şi astfel să te placă mai mult dacă-i faci complimente. magic chiar. e stilată şi îi par deosebit de sexi părul ei negru mătăsos şi pielea ei perfectă.

Manualul De Seducţie Juan.ro

genul „da, chiar îi semeni, probabil din cauza părului negru şi a tenului m ă sliniu", care de cele mai multe ori nu stric ă. Vârsta

Tinereţea este elixirul care face orice fată să se
j

simtă bine în propria piele şi, implicit şi pe tine. Fetele se consumă mult când vine vorba de vârsta lor, iar tinereţea este un lucru de importanţă majoră pentru majoritatea reprezentantelor sexului frumos şi cu cât este mai sensibilă în legătură cu vârsta ei, cu atât mai bine. Am întâlnit fete de toate vârstele, dar rareori am întâlnit vreuna care să nu fie

sensibilă la complimente legate de vârstă, căreia să nu-i placă să audă ce ten frumos are ş i cât de tân ă ră arată - trucuri vechi dar eficiente. F ă asta ş i tiai f ă cut un prieten pe via ţă.

Prietenul apropiat Fetei îi va placea mai mult de tine dacă vei lega o prietenie cu cineva care-i este apropiat. Motivul este pentru că majoritatea oamenilor iau foarte uşor drept bună judecata altuia, în special dacă acea persoană le este apropiată. Raţionamentul ar fi

următorul: "dacă prietenii mei îl plac, atunci băiatul trebuie să aibă calităţi deosebite şi, în plus,

prietenii îmi vor binele". Asta e de multe ori departe de a fi adevărat şi e o greşeală să luăm drept bună judecata altuia, dar se întâmplă frecvent şi poate fi

9

Manualul De Seducţie Juan.ro

folosită în avantajul tău. Dacă reuşeşti să legi o relaţie puternică între tine şi cineva important şi drag din viaţa fetei, mama ei de exemplu, atunci probabil o să aiba o părere foarte bună despre tine şi sunt şanse foarte mari să ajungi să o cunoşti mai bine.

Spiritul autoironic Aceasta este o metodă foarte bună ca ea să vadă c ă nu e ş ti vanitos sau arogant. E foarte important s ă nu pari arogant, pentru că asta poate însemna că relaţia voastră ia sfârşit înainte de a începe, deci pentru a evita asta, ar fi bine dacă ai putea să râzi un pic pe seama ta ş i s ă pari astfel mai pl ă cut, mai abordabil. Eu folosesc metoda asta mereu şi râd de ceva ce am spus sau am fă cut. De exemplu, dac ă m ă împiedic, nu ezit să râd de mine şi spun că sunt un împiedicat, sau dacă cineva spune că am nasul mare le mulţumesc pentru compliment spunând că mă

mândresc cu nasul meu masiv şi ar râde iar, sau dacă aş avea chelie aş spune că o lustruiesc în fiecare dimineaţă. Aceasta este o tehnică perfectă, pentru că transmite un mesaj realist, că şi tu eşti om şi nu eşti Mul perfect ţi şi te face să pari mai în

abordabil.

comici

celebri,

experţi

comportamentul uman şi chiar celebrităţi o folosesc cu succes pentru a se identifica şi a crea o legătură între ei ş i public. De ş teaptă treab ă ,nu?

9

Manualul De Seducţie Juan.ro

Construieş te o relaţ ie Se vorbeşte de mult timp despre această

tehnică, în parte şi pentru că este foarte eficientă apoi pentru că, atunci când construieşti o relaţie, stabileşti o conexiune şi oamenii te plac mai mult dacă se pot o raporta relaţie la tine. Este important şi să

stabileşti

folosind

metode

tactici

omologate, pentru a-ţi spori ş ansele de a g ă si puncte în comun cu fetele din jur.

Prima metodă de a construi o relaţie cu o fată este să-i imiţi postura şi mişcările, şi poţi începe prin a-i imita gesturile şi limbajul trupului având grijă să nu bată la ochi. De exemplu, dacă ea se apleacă peste masă şi apoi stă dreaptă pe scaun, fă şi tu acelaşi lucru, iar dacă ea îşi pune bratele pe masă, fă şi tu la fel. Această tehnică psihologică se poate folosi şi de la celă lalt cap ă t al înc ă perii. A doua metodă este aceea de a-i imita expresiile şi felul în care vorbeşte, deci dacă vorbeşte repede fă şi tu la fel, iar dacă foloseşte o anume expresie sau un anume cuvânt în mod repetat, fă şi tu la fel. Po ţi de asemenea să-i observi mimica feţei şi să o imiţi.
j
5

j

E nevoie să exersezi mult, dar vei avea noroc de un instinct subcon ş tient care funcţ ionează fă r ă ca ea s ă ştie. Principiul este că ne raportăm la oameni care sunt asemănători cu noi, o relaţie

presupune încredere şi avem nevoie de încredere

1

Manualul De Seducţie Juan.ro

pentru a avansa. Pune în aplicare această tehnică şi ea te va plăcea mai mult. Simpatie reciprocă E de bun simţ să-ţi placă de cineva căruia îi place de tine, lucru dovedit de nenumărate ori în tot atâtea studii. Opusul este valabil, în sensul că

tindem să nu ne placă oamenii cărora nu le place de noi. Deci pentru început ar trebui să-ţi placă sincer de ea, să fii drăguţ, cald şi afectuos, să-i faci

complimente sincere. Prin urmare, dacă-ţi place de ea sau o respecţi dintr-un anume motiv, spune-i-o. Este esenţial să construieşti o relaţie cu o fată

pentru ca aceasta să te placă: cine se aseamănă se adună şi ne plac oamenii care seamănă cu noi, deci imită-i gesturile, limbajul trupului, simpatiile şi

antipatiile şi veţi construi un raport, o relaţie, iar ei cu siguran ţă îi va pl ă cea de tine mai mult.

În

cele

din

urmă,

se

ştie

fetelor

le

plac

oamenii care au în general o atitudine şi abordare pozitivă; nimănui nu-i place să stea lângă cineva care bombăne tot timpul, e nemulţumit de ceilalţi, de propria persoană şi de via ţă în general. Deci dac ă vrei s ă te placă fetele, începe prin a te place singur, abordează o atitudine pozitivă asupra vieţii şi o atitudine mentală pozitiv ă. Puncte cheie de re ţ inut: • Asociază-te cu stimuli pozitivi pentru a

pune în aplicare legea asocierii în favoarea ta

1

Manualul De Seducţie Juan.ro

• via ţă •

Fă-o s ă râd ă ş i ve ţ i avea o conexiune pe

Poţi

ajungi

la cu

tipa un

care

îţi

place apropiat

prin al

intermediul acesteia •

relaţiei

prieten

Fă-i complimente în care să o compari cu o

persoană pe care o admiră sau în care să-i spui că arat ă mai tân ă r ă decât este (nu cuvânt cu

cuvânt).

tine

Cum să faci orice fată să fie interesată de

Dacă o fată nu este interesată de tine şi nici măcar nu te observă, ce şanse mai ai în ceea ce o priveşte? Nici o şansă, deci fiţi atenţi, băieţi, pentru a vedea cum s ă întoarce ţ i situa ţ ia în favoarea voastr ă.

Puterea celei de-a treia persoane Este uimitor cât de puternică poate fi implicarea unui terţ când vine vorba de cucerirea fetelor, iar eu
j'

personal am folosit această tehnică de multe ori cu succes. Adevărul este că oamenilor le place să bârfească în general, iar fetelor în special, deci dacă faci cunoştinţă cu un prieten, rudă sau coleg al fetei care te interesează, ai de partea ta puterea unei a treia persoane şi nu trebuie decât să te relaxezi şi să laşi lucrurile să curgă de la sine.

1

ro Iată cum să procedezi: găseşte această a treia persoană. şi funcţionează pentru că oamenilor le place să bârfească. iar dacă informaţia vine de la un terţ atunci are mai multă jj credibilitate. face asta). le plac picanteriile. deci ai plantat sămânţa pe care acum trebuie s-o mai uzi din când în când şi s-o prive ş ti cum cre ş te. (orice caracter. Le po ţi 1 . Odată ce ai făcut asta nu va mai dura mult până să afle şi fata în cauză că ai întrebat de ea. În plus.Manualul De Seducţie Juan. fetelor le place s ă ş tie c ă un b ă iat se gândeşte şi vorbeşte admirativ despre ele. întreabă trăsăturile fraier despre de ea şi laudă-i nu personalitatea. de ignoran ţă total ă pentru a le stârni interesul. Această tehnică este puternică şi eficientă mai ales în cazul fetelor superbe dar egoiste. Încearcă tehnica asta ş i promit c ă n-o s ă . de preferat o prietenă apropiată şi aratăte curios în legătură cu tipa pe care ai pus ochii. mie cel puţin îmi place foarte mult.ţ i par ă ră u. Dezinteres Întotdeauna incertitudine pasiunii. iar şi e bine să existe a un element de îndoială pentru pentru aprinde e flacăra de unele fete nevoie dezinteres. O să-ţi placă tehnica asta. dar frumuseţea că o poate declară-i respecţi pentru un anume motiv şi sugerează-i că ai vrea să o cunoşti mai bine.

băieţilor li se scurg ochii după ele. Oamenii trebuie totuşi să se comporte în concordanţă cu idealul de sine şi cu ceea ce cred ceilal ţ i despre ei. care se simt flatate în vanitatea lor de aten ţ ia ta. Faptul că tu o ignori te face deosebit şi devii astfel o provocare pentru ea. probabil chiar sunt frumoase şi ştiu asta cu siguranţă. ba chiar să ignori genul ăsta de tipe. Aici incredibil intervine de tehnica şi aceasta de care poate când fi puternică eficientă vine 1 . Metoda nu dă greş: ignor-o. Personalitatea fetei Oamenii au o nevoie înnăscută de a se comporta în conformitate cu idealul de sine. ea o să te abordeze. ignorându-le. asta îţi va spori şansele.ro deosebi de la un kilometru - cred că sunt prea frumoase pentru muritorii de rând. fii rece iniţial şi fă o mişcare la momentul potrivit. Problema este că această abordare nu este eficientă în cazul unor asemenea fete. Atunci va fi mai mult ca sigur interesată de tine. j Ideea este să nu pari interesat.Manualul De Seducţie Juan. Partea interesantă este că majoritatea oamenilor sunt în conflict pe plan interior (disonanţă cognitivă) şi deseori sunt nesiguri pe ei atunci când au valori personale de care sunt siguri şi valori care contrastează între ele. nu se simt bine atunci când spun sau fac ceva care nu se potrive ş te cu propria lor identitate. Tehnica funcţionează pentru că individul egoist îşi doreşte tot ceea ce nu poate avea şi nu-i place când cineva reacţionează diferit la farmecele sale.

sugestii că poţi să o la influenţezi dacă referitoare personalitatea ei. pentru că nu vrei să bată la ochi. Poţi să influenţezi prin sugestii atente şi pentru a folosi tehnica aceasta cu succes trebuie să sugerezi că personalitatea ei este în concordanţă cu ceea ce doreşti tu (ca ea să fie interesată la rândul ei de tine) şi dacă ea alege să ignore ceea ce ai sugerat tu. Sincronizarea este importantă. poţi să faci o remarcă de genul: „ce-mi place la tine. după ce 1 . deci când şi cum spui ceva de genul ăsta este foarte important. Notă: trebuie să exersezi această tehnică deci n-o folosi în afara contextului discutat mai sus spunând din senin: „ce-mi place la tine... receptivă la nou". Oana. este c ă e ş ti genul de fat ă că reia îi place să se distreze şi este deschisă sugestiilor" sau „ ce mă impresionează pe mine la tine.ţ i tai craca de sub picioare. Încearcă asta ca să te convingi că este faci eficientă. Aşa că foloseşte-o corect. foloseşte-l pentru a părea credibil şi a avea efect. pentru că o să .. mai ales dacă abia v-aţi întâlnit. Iată un exemplu: dacă vrei să faci o fată să-ţi dea atenţie sau chiar să iasă cu tine.".Manualul De Seducţie Juan. dar dacă obţii răspunsul de care ai nevoie.ro vorba de cucerit fete. Oana. atunci personalitatea ei ar fi în conflict cu comportamentul. atunci când simţi că ea ezită. este că tu eşti genul de persoană lipsită de prejudecăţi.

care tinde să fie mai vanitoasă şi superficială în zilele noastre. Starea de excitare Nici nu-mi mai aduc aminte câte fete am cunoscut la sală.Manualul De Seducţie Juan. Folosiţi următoarele tactici psihologice pentru a v ă îmbun ă t ăţi puterea de seduc ţ ie. la parcul de distracţii sau chiar 1 . dar fără să fii prea insistent şi va fi una dintre cele mai eficiente tactici de care dispui.oamenilor le place de cei care-i simpatizează la rândul lor • Nu subestima puterea unei a treia persoane şi foloseşte-o în avantajul tău • Arată-te dezinteresat de genul de tipă frumoasa dar egoist ă ş i o vei atrage ca un magnet • Influen ţ ează-i personalitatea Cum atrăgător să faci orice fată să te găsească Cine nu vrea să pară mai atrăgător în faţa sexului opus? întreba ţi pe oricine şi cine v ă zice c ă nu. minte cu neruşinare! Cu toţii vrem să părem mai atrăgători sexului opus pentru că face parte din natura umană. Puncte cheie de re ţ inut: • Simpatia reciprocă .ro ai aflat informaţii legate de asta.

Explicaţia este următoarea: corpul reacţionează eliberând adenalină în momente de excitare fiziologică sau emoţională. iar un băiat deştept pentru ar a organiza se asemenea de evenimente naturale în doi care bucura legile guverneaza corpul în stare de excitare emoţională sau fizică. pentru că atunci când starea emoţională şi respectul de sine al fetei revine 1 . aceasta te găseşte mai atragator decât te-ar găsi în mod normal. Având în vedere că unul din parteneri profită de slăbiciunea celuilalt. Deci este esenţial să fii prezent lângă fete în acele momente (vezi legea asocierii). Respectul de sine Tehnica funcţionează în felul următor: în momentele în care respectul de sine al fetei este scăzut. Pe atunci mi se părea uimitor că fetele sunt mai atrase de mine şi mai receptive în situaţii de acestea şi mă întrebam de ce. Ăsta este motivul pentru care vezi cupluri care nu se potrivesc fizic . sau suntem emoţionati. ne este teamă.Manualul De Seducţie Juan. deci când facem efort.unul dintre cei doi se află într-o perioadă grea din punct de vedere emoţional.ro după un film de groază. fiziologică de excitare. se poate spune că multe relaţii încep astfel cu stângul şi nu durează prea mult. iar celălalt a profitat de asta fiind pur şi simplu prezent în momentele acelea în care părea mai atrăgător celuilalt. reacţia corpului este una naturală.

Astfel eşti împăcat că ai jucat cinstit şi ai făcut şi prima mişcare în ceea ce o prive ş te pe ea. relaţia se sfârşeşte de cele mai multe ori. Uită-te în ochii ei &tiai că poţi face o fată să te găsească mai atrăgător.ro la nivelul iniţial. ba chiar să se îndrăgostească de tine numai uitându-te în ochii ei? Da. Povestea este una tristă dar care dovedeşte validitatea unei teorii. Lucru care la şi reuşit. 1 . Pentru a folosi tehnica asta p ă strându-ţ i integritatea morală fii atent şi observ-o pe tipă şi abordeaz-o atunci când termină o relaţie. iar a două zi s-a dus el la ea şi. este adevărat.Manualul De Seducţie Juan. a invitat-o în oraş şi de data asta tipa a acceptat. A vorbit cu o prietenă de-a lui să se ducă şi să-l abordeze într-o seară pe tipul cu care flirta ea. pentru a o face să se simtă inferioară în momentul în care îi va vedea împreună. dar care dovedeşte clar c ă tehnica funcţ ionează. ştiindu-i vanitatea şi respectul de sine rănite. Tipul ă sta umbla dup ă o fată de mult timp fără nici un succes. Eu i-am spus de tehnica de mai sus şi el a folosit-o întrun fel total imoral. îns ă eu am condus propriul meu experiment. după cum au dovedit-o multe studii despre Atracţie şi chiar despre Dragoste. întrucât aceasta flirta cu un alt tip de ceva timp. Vă voi spune povestea unui asociat al meu care a dovedit eficienţa acestei tehnici printr-o abordare dură pe care eu personal n-o recomand.

Pe bună dreptate se spune c ă ochii sunt fereastra sufletului. măritate. le. Comparaţ ie ş i alegere Tehnica aceasta este pentru cei mai puţin arătoşi . Dacă eşti de pildă cu o fată care-ţi place şi îl aduci cu tine pe prietenul tău cel mai bun care seamănă 1 . Nu le-am spus despre ce era vorba. Fantastic! Acum puteţi folosi şi voi această tehnică de Atracţie cu înţelepciune pentru a obţine mai mult decât aţi visat vreodată. ca mine. Eu personal am folosit-o şi am obţinut rezultate uimitoare. divorţate şi văduve să participe la un experiment împreună cu mine şi asistenţii mei. Rezultatele au fost concludente.am rugat doar să stea 2 minute cu fiecare dintre asistenţii mei şi cu mine şi să se uite în ochii bărbatului din fa ţ a lor. femeile au fost puse să completeze un chestionar anonim în care au fost întrebate dacă li s-a parut că persoana din faţa lor era mai atrăgătoare la sfârşitul celor două minute decât li s-a părut iniţial. iar 50% au răspuns că au simţit mai mult decât Atracţie şi le-ar fi plăcut să-i cunoască mai bine pe bărbaţii din faţa lor.Manualul De Seducţie Juan.ro Am rugat 100 de femei de diferite vârste şi etnii. Ideea este că trebuie să pari mai atrăgător însoţindu-te cu cineva mai puţin arătos decât tine prin intermediul legii comparaţiei. j După cele 2 minute. 87% dintre femei au răspuns cu "Da". femei singure.

Puncte cheie de re ţ inut: • Organizează o ieşire şi fii prezent în situaţii care provoac ă o stare de excitare fizic ă sau emo ţ ională • Acţionează atunci când ea se află într-o perioada grea din punct de vedere emoţional • Uită-te în ochii ei şi poţi stârni atracţie fizică şi sentimente mai profunde de atât • cu Afişează-te cu prieteni mai puţin arătoşi şi femei frumoase pentru a deveni mai atrăgător în ochii ei 1 . ci doar nu la fel de arătoşi ca tine. Deci înainte să rămâi singur cu ea. numai ave ţi grij ă s ă nu face ţ i gre ş eli pentru c ă n-or s ă vă plac ă urm ă rile. Dacă te vede cu o femeie frumoasă se va gândi că e ceva de capul tău şi poate eşti chiar o partidă bună.ro cu Brad Pitt sau George Clooney. asigură-te că eşti văzut în public alături de asistenţi de-ai tăi pe care nu-i vom numi neatrăgători.Manualul De Seducţie Juan. Aşasar puneţi-vă fantezia la lucru. mai po ţi folosi tehnica din subcapitolul Tehnicile tentaţiei conform căreia te afişezi cu o femeie frumoasă pentru a trezi interesul tipei de care-ţi place. ţ i-ai face un mare deserviciu. De asemenea. pentru ca tu să arăţi mai bine în comparaţie cu ei.

Dacă nu înveţi tehnica asta. existând pu ţ ine solu ţ ii salvatoare. în mod sigur nici nu putem simţi pasiune fa ţă de acestea. lucru dovedit în timp de nenumărate ori în studii şi observat de mine la nivel personal sau profesional. Dacă nu apreciem siguranţa. Am avut ocazia să văd de nenumărate ori cum pasiunea distruge o relaţie şi m-am întrebat de ce. Explicaţia este că noi oamenii nu preţuim lucrurile sigure din viaţa noastră şi avem nevoie de o doză de nesiguranţă. Îndoiala 1 . iar dacă nu.Manualul De Seducţie Juan. în sensul că dacă îţi iese. Acesta este de multe ori motivul pentru care multe relaţii mor. aceea de a-mi pierde pasiunea pentru parteneră şi aceea în care partenera îşi pierdea pasiunea pentru mine. te-ai ales cu fata pe care ţi-o doreşti. Am fost în ambele situaţii. rămâi singur. vei avea rar parte de pasiune în rela ţ iile tale. Rela ţ ia este sortit ă e ş ecului atunci când acest lucru se întâmplă cu unul din parteneri.ro Cum să aprinzi pasiunea în inima fetelor Tehnica asta este una decisivă.

M J Dacă vrei să aprinzi sau să reaprinzi pasiunea într.o relaţie trebuie să introduci un element de îndoială. 1 .

j Acum înţelegi poate de ce fetele pe care le doreşti nu te vor şi cele pe care tu nu le vrei te doresc cu disperare. Omul îşi doreşte ceea ce nu poate avea. dacă n-ar fi soluţiile salvatoare • Avem nevoie atât de siguran ţă. după cum am spus mai sus. e nevoie de un echilibru când vine vorba de pasiune • Nu preţuim unui lucrurile de care între suntem siguri şi datorită dezechilibru siguranţă nesiguranţă 1 . Pentru a contracara efectul amintit mai sus trebuie să vă amintiţi că omul se conduce după principiul tentaţiei fructului oprit. Aminteşte-ţi două reguli atunci când simţi că pasiunea este pe cale să moară: introdu elementul de îndoială şi poartă-te cu cea la care ţii ca şi când nu ai ţ ine la ea. pasiunea. Puncte cheie de re ţ inut • Fără pasiune totul s-ar sfârşi.M J pentru că. cât şi de nesiguran ţă. Asta e natura uman ă.

M J • Introdu un element de îndoială pentru a mai învioara lucrurile şi pentru a o ţine interesată 1 .

Nu vă grăbiţi." Ce urmează a fost tratat mai în detaliu în urma cererilor. deci bucura ţ i-v ă ş i mul ţ umiţ i-mi mai târziu. dar ca să ajungi în vârf trebuie să porneşti de la bază. nu degeaba se spune „cu răbdarea treci marea. Puncte de reper Pentru a înţelege ce e nevoie pentru a excita o tipă. întâmpinau probleme acest capitol. şi deşi aveau la viaţă sexuală El activă. Unul dintre clienţii mei se află de ceva timp întro relaţie cu o fată. oricând Cu siguran ţă fiecare b ă rbat dore ş te s ă fie maestru la capitolul ăsta şi înţeleg perfect de ce.M J • Când relaţia este una veche. L-am rugat pe el să-mi spună 1 . Deci studiaţi tacticile şi tehnicile cuprinse în această carte pentru a construi o relaţie solidă bazată pe comunicare şi încorporaţi cele de mai jos şi în strategia generală. trebuie s ă-i în ţ elegem punctele de reper. pur şi simplu nu înţelegea motivul. plină de dragoste aceste principii nu se aplic ă în aceea ş i m ă sură Cum să exciţ i orice fată. vroia să ştie de ce prietena lui îi spusese că nu se simte excitată în timpul actului sexual.

Unele puncte de reper sunt universale. dar fără nici un rezultat. am încercat poziţii diferite în dormitor. de la amuzament până la simpatie şi chiar senzaţia de a fi sexi. i-am scris chiar şi sms-uri romantice când nu eram împreun ă pentru a o face s ă se simt ă sexi. Eu i-am spus apoi că aş vrea foarte mult ca ea să se simtă bine şi am început să fac nişte lucruri de atunci pentru a o face să se simtă sexi. altele sunt individuale. Eu: Ce anume ai f ă cut ca s-o faci s ă se simt ă sexi? El: I-am fă cut de atunci mai multe complimente. 1 . i. Pur şi simplu nu-nţeleg.am cumpărat o lenjerie sexi. dar dacă nici unul dintre lucrurile astea nu se potrivesc cu ideea ei de a fi sexi? El: Cum a ş a? Ce vrei s ă spui? Eu: Oamenii au idei şi experienţe diferite şi trec aceste experienţe prin diverse filtre pentru a înţelege şi înregistra anumite sentimente şi reacţii. Eu: Pare de ajuns.M J cum decurgeau lucrurile exact şi am avut aproxomativ următoarea conversaţ ie: j El: Am vorbit astă noapte şi mi-a spus sincer că nu se mai simte sexi şi excitată în pat .

ea i-a spus şi astfel au rezolvat o problem ă important ă din via ţ a lor de cuplu. pentru a-i oferi tot sprijinul necesar şi parcă tot nu reuşeşti? Răspunsul este unul singur: punctele de reper.M El: Mda. El: Adevărat.. El a tăcut.. poate să fie orice şi eu să nu-mi dau seama. I-a pus întrebari pentru a-şi da seama de ce anume are nevoie pentru a se simţi sexi. felul în care o atingi sau faptul c ă o suni des ca s ă vezi ce mai face. Eu: Într-adevăr. J Eu: Înţeleg că tu ai făcut eforturi mari şi că ai avut cele mai bune intenţii. dar s-ar putea ca ideea ei despre cum e s ă te sim ţ i sexi s ă fie total diferit ă de a ta. Problema este că. dacă nu afli ce standarde sau ce idei are fata în legatură cu nevoia pe care 1 . sun ă destul de logic. au rezolvat problema destul de repede. Eu: Poate ideea ei de a se simţi sexi este dată de felul în care te uiţi la ea. a dat afirmativ din cap şi a căzut pe gânduri. Cu sfaturile mele în minte s-a dus şi a vorbit cu prietena lui. află exact ce o face să se simtă sexi ş i nu vei da gre ş de acum înainte. Te-ai întrebat vreodat ă de ce sim ţi c ă faci eforturi mari pentru a face o fată să se simtă iubită.

2. 5. Recapitulează în gând şi notează dacă e n e v o i e . e ca şi când ai trage la ţintă legat la ochi. 4. trebuie să ştii care este ţ inta ş i s-o po ţ i nimeri de fiecare dat ă. Ce urmează este numai pentru tine. nu trebuie să ştie şi ea. Pune-i întrebări pentru afla exact ce-i place. ascult ă cu aten ţ ie ş i re ţ ine. stabileşte tema de interes a discuţ iei (trebuie s ă fac ă parte din lista ta). 3. Punându-i întrebări. Fă-ţi în minte o listă cu lucrurile pe care ai vrea s ă le ş tii despre ea. Cum să descoperi care sunt punctele ei de reper Primul sfat este să nu anunţi că vrei să vorbeşti despre asta. Pentru a ajunge un ţintaş bun. Pentru a afla care sunt punctele ei de reper urmează pasii de mai jos: 1. pentru că o să creadă că eşti un ciudat.M J încerci să o împlineşti. Studiază problema şi asigură-te că ai inţeles . cu alte cuvinte să nu-i spui că vrei să afli care sunt ideile şi standardele ei în legatură cu o anume problemă. Fii subtil când începi o conversaţie şi apoi începe s ă o ghidezi c ă tre ceea ce vrei s ă afli. Dacă ai noroc poate chiar nimeresti o dată la o sută de aruncări. ( a s t a d i n u r1 a o f a c i u l t e r i o r ! ! ) m 6.

Este incredibil de puternică şi prin intermediul ei poţi afla exact ce anume o incită pe persoana la care ţii. Redau mai jos un exemplu care dovedeşte că această tehnică este eficientă ş i se poate aplica în nenum ă rate cazuri. Eram cu o fată pe are tocmai o cunoscusem şi stăteam într-o cafenea la vorbe. Vă recomand acestă tehnică din toată inima. Cum să foloseşti punctele de reper pentru ca orice fată să te găsească atrăgător Combină tactica asta cu legile Atracţiei despre care am vorbit deja şi vei deţine o forţă de neoprit. adaptează-te la reacţiile pe care le prime ş ti pân ă când st ă pâneş ti metoda. &i mai e ceva! Practic ai acces la panoul de comandă al ei şi ştii exact ce semnale să urmăreşti şi ce butoane să apeşi. vizibil atrasă 1 de tipul bine fă cut. da eu nu m-am . în ce ordine şi de câte ori pentru a obţine rezultatul dorit. Partenera mea se uita numai după el.M J 7. Mul ţ i b ă rba ţ i s-ar sim ţ i amenintaţi de acest compotament. Pune în aplicare. după cum mi s-a întâmplat mie nu demult. când a intrat un tip foarte hotărât înăuntru care părea să caute din priviri pe cineva. Poţi să afli exact ce i se pare irezistibil unei fete.

apoi am schimbat subiectul şi am început să vorbim despre altceva. Tipul bine fă cut a plecat. Nu ştiu dacă puteţi să înţelegeţi ce se întâmplase. care ar fi stricat planurile multor bărbaţi de la prima întâlnire. de la prima întâlnire. I-am spus că mi se pare naturală reacţia ei şi am întrebat-o ce a atras-o la el. Mi-a spus c ă nu. dar eu îi eram recunoscător tipului bine făcut. lucru care e nu se întâmplă atât de repede. Am întrebat-o dacă mai era ceva care i-a plăcut la el şi mi-a spus că a atras-o felul în care a privit-o cu coada ochiului peste umăr. Am zâmbit în sinea mea. & tiu c ă vre ţ i s ă auzi ţ i ş i restul mulţumit pentru că descifrasem codul de . ca s ă nu cread ă c ă m-am sim ţ it amenin ţ at de tipul de mai înainte) am întrebat-o dac ă-l cunoa ş te. care degaja energie masculină. i-am urmărit cu atenţie şi pe ea şi pe el şi m-am întrebat cum pot folosi situaţia în avantajul meu. eu am rămas foarte calm şi după câtva timp (nu imediat. nimic altceva. doar c ă ar ăta foarte bine ş i asta i-a atras atenţia.M J pierdut cu firea (nu uitaţi că femeilor le place să vă testeze). cu bărbia sus şi cu pieptul în faţă şi mersul hotărât. Mi-a ră spuns c ă felul în care a intrat în încăpere. Am întrebat-o de ce i-a plăcut asta şi mi-a spus că era genul de privire care deborda convingere şi hotărâre. Eu eram trăsături care o atrag pe 1 a la un bărbat. dar deja îmi făcusem notiţele în minte. genul de atitudine care le înnebune ş te pe fete.

Nu spun că trebuie să dai fuga să cumperi ultimul software de planificare şi să faci o strategie amănunţită cu hărţi cu tot . pentru că îţi trebuie o planificare dacă vrei să cucereşti vreo fată. Vă pot spune numai c ă a meritat! Puncte cheie de re ţ inut: • Există legi universale care determină natura umană. dar un gentleman nu vorbeşte niciodată despre detalii de genul asta. Îţi sugerez totuşi să te ghidezi după cele de mai jos pentru a avea ş anse de succes.asta ar fi ridicol. fii sigur că vei eşua. aceste puncte de referin ţă pot fi dintre cele mai diverse • Odat ă ce a ţi descoperit punctele de referin ţă. pentru că întotdeauna trebuie să te adaptezi la individ • Află-i punctele de referinţă dacă vrei să o inciţi oricând. Trebuie să ştii ce vei ob$ine de la o tipă. 1 pentru a vedea dacă se potriveşte cu ce vrei tu de la ea. dar acesta este un standard relativ. Vrei o aventură de o noapte.$ i un plan de cucerire a fetelor Dacă nu-ţi faci un plan. sau vrei ceva mai stabil. pentru care ai nevoie de timp. pute ţ i nimeri ţinta oricând F ă . Rezultat clar stabilit Stabileşte-$i un rezultat clar în minte. Aşa că trebuie să .M J poveştii.

pentru că lucrurile . Când judeci lucrurile dintr-o perspectiva pe termen scurt. dacă acesta pare realizabil şi îl vrei cu adevă rat.M J ai un ţel clar ş i s ă te adaptezi în func ţ ie de împrejură ri. re$ine această întrebare şi raportează-te la ea întotdeauna. Întreabă-te pur şi simplu dacă abordarea respectiv ă func $ ionează în cazul t ă u. Trebuie să ştii dacă merge sau nu şi po$i judeca în functie de rezultatul clar stabilit. Fii clar în legătură 1 u ceea ce vrei şi nu te c aştepta la rezultate imediate. Dac ă nu ştii unde mergi. pentru c ă vei avea senza $ ia că nu progresezi deloc. Deci dacă te hotărăşti fata respectivă merită efortul. iar când nu le obţii te descurajezi şi nu eşti mulţumit. având în minte rezultatul pe care îl doreşti. nu ezita. Câ teod a tă po$i fi d eza măg i t d a că j u d eci lucrurile dintr-o perspectivă pe termen scurt. adaptează modul de abordare ş i înarmeaz ă-te cu mult ă rabdare. sau po$i privi problema dintr-o perspectivă scurtă sau pe termen l u n g . Stabileşte-$i ţelul. Funcţionează? Cu orice fată ai fi şi în orice stadiu v-a$i afla. vrei rezultate imediate. vei ajunge în altă parte. dar o abordare mai bună vede lucrurile pe termen lung pentru a realiza că ceva care merită.

dar am fost perseverent. trebuie să baţi la uşă de mai multe ori dacă cei dină untru dorm.M J bune necesită timp şi întreabă-te mereu dacă func ţ ionează în cazul t ă u. chiar provoac ă-te pe tine însu ţi s ă le dep ăş e ş ti. Ideea este că poţi realiza mult mai multe în via ţă cu ajutorul insisten ţ ei. el 1 este cel de la care trebuie s ă pornim. Perseverenta De multe ori când umblam după fete mă confruntam cu piedici şi mi s-a spus „nu" în toate felurile imaginabile. al perseveren ţ ei. Dacă eşti dispus să aştepţi şi să perseverezi. s-o scoţi în oraş şi poate şi mai mult. să ceri ceva de mai multe ori. ai mai multe şanse să afli numărul de telefon al tipei. Dacă vrei ceva cu adevărat ai nevoie de curaj. credinţă şi perseverenţă. Dăm dovadă de cea mai mare slăbiciune atunci când renunţăm în loc să mai încercăm o dată. • Func ţ ionează ? Adapteaz ă-te din mers. Cele mai palpitante poveşti din repertoriul tău sexual vor fi cele în care ai întâmpinat rezistenţă iniţial. Puncte cheie de reţinut: • Rezultatul trebuie s ă fie clar stabilit. Să nu-ţi fie teamă niciodată în faţa piedicilor. după cum am văzut ca se poate în repetate rânduri. .

Foloseşte această lege în favoarea ta pentru a face orice fată să te sune înapoi de fiecare dată. • • Mai încearc ă o dat ă. Urmează paşii aceştia şi va fi floare la ureche s ă cucere ş ti orice fat ă oricând. Recunoş tin # a Iată un alt lucru care ne flatează în mod conştient. Premiza de la care pornim este iar firea omenească şi faptul că oamenii sunt foarte curioşi. iar recunoştinţa exprimă faptul că 1 îţi place şi apreciezi ceea a fă cut pentru tine . oamenilor le place să li se mulţumească. sunt atraşi de necunoscut şi vor să afle ceea ce nu ştiu. iar cei care câştigă nu renun ţă. deşi în cazul nostru „curioşii te sună imediat" ar fi mai potrivit. deci foloseşte următoarea tactică pentru ca fata să te sune ş i s ă vin ă la întâlnire. „Curioşii mor repede".M • Perseverenţa este cuvântul cheie. cei care j' J renunţă nu câştiga niciodată. Stă în firea omenească să îţi placă de cineva şi să fii plăcut de ceilalţi. spune proverbul. Cum să faci orice fată să te sune înapoi Curiozitate Pentru a-ţi da întâlnire cu o fată trebuie să vorbeşti în primul rând cu ea şi fetele nu te sună înapoi pentru că de cele mai multe ori uită.

M J cineva. tocmai am aflat că nu s-a terminat! Abia aştept să-ţi spun vestea bună când mă suni! – Oana. aşa că sună- mă ca s-o pot face personal. – Oana. Ca s-o faci să te sune înapoi încearcă să-i laşi un mesaj pe telefon care să conţină aceste două tehnici şi te va suna imediat. Încearcă următoarele mesaje: – Oana. Îţi spun mai multe când m ă suni. îţi multumesc frumos! Ce-ai fă cut este un gest foarte rar. Sfat: Când sună şi întreabă pentru ce vrei să-i mulţ umeş ti spune „ Am vrut s ă . Î ţ i spun când m ă suni. Multumesc înc ă o data! – Oana. De aceea persoana căreia îi eşti recunoscător te va plăcea şi va dori să te răsplătească într-un fel sau altul.ţi multumesc pentru c ă 1 . abia aştept weekend-ul ăsta! O să-ţi placă la nebunie! Îţi spun când mă suni înapoi. aş dori să-ţi mulţumesc. îţi rămân dator. – Oana.

dar te refuză din varii motive: fie j' cineva a făcut-o să sufere în trecut. fie nu poate să accepte lucrurile cu uşurinţă. măsura in care suportăm durerea fiind în strânsă legătură cu pragul . Oamenilor le place s ă li se mul ţ umească pentru orice.M J mi-ai răspuns la telefon. fiecare dată.şi dep ăş ească ezit ă rile ini ţ iale ş i să-şi dorească să te cunoască. Capacitate de influent are Principiul durere/plăcere stă la baza acestei tehnici şi ideea este că zilnic încercăm să scăpăm de d l W W IW V A 1 urere şi să ne provocăm plăcere. Puncte cheie de re ţ inut: • • Apeleaz ă la curiozitatea normal ă a fetelor. Cum să faci orice fată să se ră zgândească Uneori fata chiar vrea să te cunoască mai bine şi să vă mai vedeţi. • Combină aceste două legi şi pune-le în aplicare pentru ca fetele s ă te sune înapoi de fiecare dat ă. Aveţi aici câteva tehnici pentru a o face s ă .

poţi să stai acas ă să ai grij ă de fratele t ă u. pentru a te crede." . Este foarte util în cazul fetelor încă p ăţânate care nu se r ă zgândesc u ş or. Funcţ ionează în felul urm ător: o convingi c ă dacă nu se răzgândeşte să fie va suferi de o durere motivată incredibilă. neam putea plimba şi apoi ai putea să-mi spui despre ce planuri ai săptămâna viitoare cât stăm la o ceaşcă de ceai" şi apoi 1 rezintă-i alternativa: "sau p dacă nu reuşeşti să ieşi şi să ne simţim bine în parc. Evident că nu vrei să o răneşti în vreun fel.M J fizic de rezistenţă la durere. Avem următorul scenariu: după ce ai descoperit cu ajutorul întrebărilor (vezi capitolul 8 întrebări care cuceresc) ce-i place şi ce nu. dar trebuie s-o convingi că dacă nu se mişcă în direcţia sugerată de tine va fi extrem de dureros pentru ea din punct de vedere psihologic. ai aflat să spunem. Trebuie îndeajuns pentru a se răzgândi. că-i place să se plimbe şi să bea ceai şi nu poate să suporte s ă ră mână acas ă unde se plictise şte cu frăţiorul ei obraznic. Suntem dispuşi să facem orice pentru a scăpa de dureri insuportabile şi să simţ im pl ă cere. de aceea vom folosi acest principiu pe plan psihologic. j Ai putea să-i spui ceva de genul „ dacă ai veni cu mine sâmbătă după-amiază în Parcul Naţional.

cum îţi doreşti. iar ce să spui exact afli în capitolul întreb ă ri care influen ţ ează. de pildă: „ce-ar fi dacă te vei simţi bine la întâlnirea cu mine şi vei putea s-o iei de la capăt. În viitor 1 O modalitate de a influenţa oamenii este să-i j . Dac ă ob ţ ii informa ţ iile corecte şi o spui la momentul potrivit. ai fi măcar deschisă la posibilitatea asta?" sau „ce-ar fi dac ă ne era sortit s ă ne întâlnim şi nu poţi afla sigur decât dacă ne vedem la o cafea?".? Influenţa acestor cuvinte este una deosebită şi poţi influenţa cu succes fetele.. Replica aceasta este o mostră de limbaj care este făcut să influenţeze receptorul. Funcţ ioneaz ă pentru c ă este o întrebare despre posibilitate şi oamenii sunt deschişi posibilităţilor.M J Asta funcţ ionează 100%. anticipabile. sigur se va r ă zgândi. Ce ar fi dacă. Încearcă aceste cuvinte cu orice fată şi urmăreşte-i reacţia normală când le rosteşti.. în special dacă sunt plauzibile şi Pune cuvintele astea la început şi urmează-le apoi cu ceea ce doreşti. în special să le faci să fie receptive la sugestii şi să le faci să vadă lucrurile diferit.

Creierul uman este astfel construit. Totul se explică dacă ne uităm la modul în care este construit creierul dintr-o parte stânga şi o parte dreaptă. dar le folosesc în mod diferit." O s ă . dar n-o s ă . deci du-o în viitor pentru a vedea diverse 1 posibilit ăţi ş i las ă iner ţ ia s ă fac ă restul. Ce-ar fi dacă peste două. iar partea dreaptă este cea care guvernează creativitatea. oamenii pot avea oricare dintre cele două părţi dominantă. extrem de apropiaţi şi pentru a transforma asta în realitate nu trebuie decât să accepţi astăzi să ieş im împreun ă. pentru a vedea lucrurile dintr-o perspectivă inedită. Sau „îmi pari o persoană creativă. . Combinaţi asta cu teama înnăscută a oamenilor j de a nu face greşeli şi aveţi genul de replică perfectă pentru a influenţa: „Ti-aş putea spune că.M J duci cu imaginaţia în viitor. dacă nu vrei s ă ie şi cu mine faci o mare gre ş eală. patru sau şase săptămâni noi doi am fi împreună. Evident toţi oamenii posedă ambele părţi. cu imaginaţie. să construieşti o imagine şi ea se va înclina către acea imagine. responsabilă cu emoţiile. Partea stângă este partea care guvernează memoria. o să las timpul să treacă şi pe tine să descoperi lucrul acesta singură".ţi spun asta.ţi placă s ă te folose şti de tehnica asta pentru că nu trebuie decât să pictezi. încât gândim în imagini. dar tu vrei să te adresezi părţii drepte.

Dacă dai cuiva să guste o vişină dintr-o tartă cu vişine ai mai multe şanse ca persoana respectivă să accepte pr ăjitura ulterior. Principiul este valabil atât în universul lucrurilor tangibile. iar lucrurile imobile tind să stea nemişcate. Legea aceasta a fost testată şi dovedită de-a lungul timpului de la fizică la psihologie şi nu a dat 1 . eu am rugat-o să se mai gândească. Ceea inerţiei ce nu în ştiam eu atunci mea. apoi am rugat-o să mă ajute la teme şi ea a fost de acord.M Inert ia Legea inerţiei spune că J orice lucru pus în mişcare va prinde viteză şi va continua să se mişte în acea direcţie. apoi am invitat-o la o cafea şi aşa mai departe. Deci scopul aici este s-o faci pe Ea să se mişte în direcţia ta şi nu în cea opusă. ea a refuzat. În cele din urmă a devenit prietena mea şi am ieşit împreun ă o perioad ă. Pentru a testa această teorie vă dau următorul exemplu: am rugat când eram mult mai tânăr o fată să fie prietena mea. Probabil nu s-a gândit. să-i mai dau un impuls din când în când şi restul a urmat de la sine. în este că legea că n-a lucra favoarea sensul trebuit decât să împing mingea în direcţia potrivită. ea a acceptat. dar îmi aduc aminte cum peste o săptămână am invitat-o să mergem împreună pe jos acasă. cât şi în cel al lucrurilor intangibile.

Puncte cheie de re ţ inut: • Câştigă care teren func ţ prin ionează capacitatea prin de influenţare principiul durere/ pl ă cere. După cum spuneam mai devreme. Ţi s-a întâmplat vreodată ca Ea să nu vina la prima întâlnire? A promis că vine. Prima întâlnire garantată Pentru a cuceri orice fată oricând este nevoie ca Ea s ă apar ă la întâlnire m ă car pentru ca tu s ă . Nu trebuie decât s ă o face ţi s ă fie de acord cu o sarcină mai mică şi astfel veţi prinde viteza pentru a face ceea ce dori ţ i de fapt. Aceasta 1 . • Ce ar fi dacă. • Fă o călătorie imaginară în viitor pentru a o face pe tipa de care îti place să iasă din tiparele ei de gândire.. • Forţa gravităţii este constantă.$ i pui în ac$ iune farmecul ş i cuno ş tin $ ele. dar n-a mai ajuns. deci folosiţi-o cu succes şi în cazul fetelor.? este foarte puternic şi deschide multe uşi. oamenii trebuie să se comporte conform idealului lor despre propria persoană sau modului în care îi percep al$ii. sparge inerţia ş i pune mingea în mi ş care în direc $ ia în care vrei..M J greş niciodată.

Cum să impresionezi orice fată Dacă vrei să dobândeşti MCF. din partea fetei.. spui că faci ceva şi chiar faci lucrul ăla". cum adică n-ai . Spunând asta sugerezi că ea are calităţile cuiva care se ţine de cuvânt şi o flatezi indirect. lucru care n-are cum să nu-i placă.eşti genul de fată care spune ce gândeşte şi face ceea ce spune" sau „întotdeauna am admirat la tine faptul că te ţii de cuvânt. O abordare mult mai eficientă ar fi dacă ai spune ceva de genul „asta-mi place mie la tine . Abordarea asta este greşită pentru că dă naştere la o gră madă de scuze.M J este tactica psihologică pe care o vom folosi aici pentru a garanta c ă Ea apare la întâlnire. * * * putut să vii?". primul lucru e să faci o impresie bună şi astfel să pregăteşti terenul pentru 1 . Evită să comentezi ceea ce face. adică diploma de Master în Cucerirea Fetelor. comportamentul ei..". adu în discu ţ ie personalitatea ei. Puncte cheie de reţinut: • Pentru a fi sigur că apare la prima întâlnire. pentru că nu ajungi nic ă ieri în felul ă sta. haide. lasă. nu felul ei de a fi. • • Fă referire la personalitatea ei spunând ceva de genul „ce-mi place mie la tine e c ă. n-o Majoritatea ar spune lucruri de genul „&tiam că să te ţii de cuvânt" sau „ei.

Femeile sunt atrase de bărbaţi care au încredere şi respect de sine. prima impresie este foarte importantă şi contează pentru că de multe ori nu ţi se dă o a doua şansă să repari o primă impresie greşită. prima ulterior este considerat r ă u sau bun. degajă veselie. întâlnit în psihologie. energie pozitivă şi arată că îţi place de Ea. le plac bărbaţii veseli. Nimănui nu-i place să stea pe lângă un tip morocănos şi. în funcţ ie de . De aceea spun oamenii că „sau trezit cu faţa la cearşaf " şi orice eveniment 1 acest prim moment. zâmbe ş te! Conceptul de Priming A doua tactică foloseşte conceptul de priming. nu în ultimul rând.M J ce va urma. prima este să zâmbeşti. Ca să împlineşti toate aceste condiţ ii. Primul contact. După cum stii. Zâmbeş te Zâmbetul facilitează următoarele: te face să pari mai atrăgător. care apare atunci când cineva se întâlneşte recent cu un set de stimuli şi apoi foloseşte aceia şi stimuli prin care filtreaz ă orice experien ţă ulterioară. încredere în sine. iar a doua stă în conceptul de priming. Există însă două tactici cu ajutorul cărora poţi face o primă impresie bună. entuziaşti care degajă energie pozitivă. fetele au nevoie să ştie că sunt acceptate şi că le placi.

opusul fiind valabil. apari şi tu ca prin minune şi . cu experienţe pozitive. întrucât în felul în care te percepe de la prima întâlnire. Pentru a folosi asta în avantajul tău. drept pentru care Ea va percepe toată ziua drept una bună. te va percepe şi după aceea. cineva îi spune o vorbă bună sau face un gest frumos pentru ea să spunem. să-i suni de pildă şeful şi s-o lauzi. şi apoi te cunoaşte pe tine. rău sau bun. Ai putea chiar să aranjezi o asemenea experienţă pentru ea. iar acesta s-o felicite. Nu te-ar privi într-o lumină favorabilă dacă ar trece printr-o experienţă negativă cu puţin înainte de a te cunoaşte.M J experienţă sau orice stimul. vor fi filtrul prin care se judecă orice experien ţă ulterioar ă. Apoi f a c i o p r i m ă i m p r e s i e e x1 e l e n t ă . Dac ă tipa care te intereseaz ă are o experien ţă plăcută. Asta este important referitor la scopul final. acela de a o cuceri pe Ea. încearcă să faci cunoştinţă cu ea imediat după ce ea a trecut printr-o experienţă plăcută. î n c o n c o r d a n ţ ă c u c ziua pe care a avut-o. ar privi întâlnirea cu tine într-o lumină favorabilă. pentru Prima orice impresie despre reperul experienţă ulterioară legată de persoana ta. De aceea este atât de greu să repari prima impresie şi pare că orice faci e greşit după ce ai făcut o primă tine impresie este proastă.

M Puncte cheie de re ţ inut: • Zâmbeşte! O să-i placă. Dac ă po ţi s-o faci s ă râdă te va pl ă cea mai mult cu siguran ţă ş i asta e vital dac ă vrei s-o cuno ş ti mai bine. ai mai multe şanse ca persoana respectivă să te placă. • Fă că prima impresie despre tine să fie precedat ă de o experien ţă pl ă cută pentru ea. Cum să faci orice fată să râdă Dupa cum am spus mai devreme dacă reuşeşti să faci orice fată să râdă. în special dac ă e vorba de o fat ă. va zâmbi gândindu-se la tine când e singură şi cu cât se gândeşte mai mult la tine asociindu-te cu lucruri bune. ultimii neştiind neapărat care este motivul psihologic pentru care ei îi fac pe alţii să râdă. Fă-o să râdă şi vei fi pe lista cu oameni pe care vrea să-i vadă. Comicii de profesie şi oamenii cu simţ al umorului în general folosesc multe din următoarele tehnici pentru de a te face conştienţi aceste 1 să râzi. J pentru că se reflectă pozitiv asupra ta ş i asupra ei. cu atât mai bine. Dacă faci pe cineva să râdă. primii fiind tehnici. Vobim în continuare de tacticile şi tehnicile psihologice pe care să le foloseşti ca să faci orice fată să râdă. . ai în dotare o arma incredibil de puternică şi de influentă.

Iată mai jos câteva metode excelente de a face fetele să râdă. în primul rând relaxează-te şi nu forţa nota încercând din r ă sputeri s ă fii amuzant. deci încearcă-le să vezi care funcţionează mai bine şi. Elementul surpriză Poate fi folosit cu succes atunci când spui ceva neconvenţional. iar de multe ori trebuie să combini tacticile de mai jos pentru a face fetele să râdă. Sau foloseşte orice alăturare neobişnuită de genul „Marcu care trage cu . Ea a contramandat pentru că se ivise altceva şi de atunci eu îi zic „clătita sucită". deci trebuie să afli ce li se pare amuzant. cum a fost în cazul unei prietene bune cu care trebuia să mă întâlnesc să mâncăm clătite. Tehnica asta garantează râsete.M J Oamenii au repere diferite şi râd de lucruri diferite. deci gândeşte-te. apoi încearcă şi tu şi vei vedea că este eficientă. iar ea se prăpădeşte de râs 1 de fiecare dată când îi zic aşa. Asocieri Asocierea neobişnuită a două lucruri care nu au nimic în comun în afar ă de faptul c ă sun ă asem ă n ă tor sau rimează. ceva care să ia interlocutorul prin surprindere sau ceva care nu i—ar fi trecut prin cap acestuia. poate fi amuzantă pentru unii oameni. Am descoperit că metoda funcţionează în special în cazul câtorva prieteni apropiaţi de-ai mei.

dar într-un fel sau altul fetele sunt foarte amuzate. & tiu c ă e ciudat. Cu cât este replica mai original ă ş i deosebit ă. Tonul Modul în care comunicaţi cu ajutorul vocii şi al tonalităţii poate fi amuzant în sine. deci ştiu că se poate. Aceştia sunt foarte buni observatori a 1 . cu atât mai bine. şi că pare prostesc. Replica finală Aceasta este o tehnică preferată de mulţi comici profesionişti. Folosind diferite sunete şi tonalităţi ale vocii poţi face fetele să râdă. iar majoritatea băieţilor au experimentat deja cu acest gen de umor. doar pentru c ă folosesc un anume ton. iar tehnica asta funcţionează foarte bine cu elementul surpriză şi de multe ori stârneşte hohote de râs. Gândeşte-te câţi comici profesionişti te fac să râzi în hohote vorbind despre lucruri precum starea vremii sau despre pantofii lor. Comic inedit Oamenii râd când le spui ceva la care ei nici nu s-ar fi gândit.M J arcu' " sau „Anton care toarn ă beton". ceva cu totul inedit. deci funcţionează şi asta e important.

doar pentru că nu se sincronizează atunci când o spune. Dacă n-o nimereşte. • • Cu cât e ş ti mai original. • Repovesteşte ceva şi punctează cu replica finală. . apoi. Complimente garantate pentru orice fată 1 Fii sigur că observi şi îi faci complimente dacă vezi c ă a fă cut un efort: dac ă ş i-a aranjat p ă rul. comic sincronizarea. pe care merită s-o încercaţi.M J ceea ce se spune sau se întâmplă în jur şi îţi spun de pildă o poantă cu un final deosebit de amuzant. unui profesionist care vrea să facă publicul să râdă. Este o tehnică foarte eficientă şi inteligentă. Este o tehnică pur subiectivă. Sincronizarea Poate cel mai este important totul în domeniu cazul în umor. pentru că veţ i smulge câteva hohote de râs. cunosc dar cei mai amuzanţi al oameni simţ pe în care-i par să aibă un şaselea privinţa asta. asocieri inedite într-un mod cât mai • Fă original. Foloseşte-$i inflexiunile vocii: uneori un singur sunet poate smulge hohote de râs. cu atât mai bine. când te aştepţi mai puţin. • Sincronizeaz ă-te. te surprind cu aceeaşi replică finală. poate rata o poantă extrem de amuzantă la care nu râde nimeni. Puncte cheie de re $ inut: • Ob $ ine un avantaj cu elementul surpriz ă.

2. de exemplu de unde şi-a luat-o. dac ă ş i-a fă cut unghiile. Mai pune-i întrebări despre rochie. Ai putea începe spune „Îmi place rochia asta" şi pune accentul pe „place" uitându-te cu admiraţie la ea. fă-i un compliment. 4. 5. 3. n-o multe despre ea. pentru că ai o atitudine pozitiv ă ş i e ş ti entuziast.M J dac ă ş i-a cump ă rat o rochie nou ă. mai credibil dac ă eş ti interesat. Iat ă un algoritm în 5 pa şi pentru cele mai reuşite complimente. Nu exagera. dacă arată veselă sau mai frumoasă ca de obicei. Să presupunem că îi complimentă m rochia. Vei p ă rea mai sincer. Dacă nu crezi ceea ce spui. spune. Nu spune niciodată zece cuvinte când cinci sunt de ajuns. Zâmbeşte. Află mai Fii sincer. 1 . prin a Fă-i complimente simple. 1. e o rochie superbă şi parcă a fost fă cută pentru tine!". Fă încheierea menţionând şi ce ţi-a spus ea despre rochie şi termină cu un compliment de genul „după cum spuneam. Asta arată că nu minţi. O s ă te iubeasc ă la nebunie pentru asta.

Cu cât prietenii şi rudele ei aud lucruri bune despre tine. amuzantă. fă-o să râdă şi fii mereu bine dispus ş i vesel. cu atât te va plăcea şi ea mai mult şi cu atât mai important vei deveni în viaţa ei. nu numai a ta. deci ar fi bine să fii un subiect important despre care se vorbeşte cu entuziasm. vorbindu-le despe tine. puterea este şi de partea ei. Fii o prezenţă plăcută. 1 . Du-o să vadă şi să facă lucruri care îi plac. În cazul acesta. dar ideal ar fi să te vorbească de bine. J Obiectivul tău este ca ea să vorbească despre tine prietenilor şi rudelor şi nu trebuie să fii un geniu ca să-ţi dai seama că oricum le va spune de tine. pentru că şi ea îi poate influenţa pe prietenii şi pe cei din familia ei.M Cum să placi familiei ş i prietenilor ei Cu cât te plac mai mult oamenii importanţi din viaţa ei. cu atât mai bine şi iată ce trebuie să spui şi să faci: 1.

lucruri care la care sunt ţine. Întreab-o de rudele şi prietenii ei. solicitat. Odată ce ai descoperit aceste lucruri.Manualul De Seductie Juan.ro 2. Cum s ă faci orice fată să te preţ uiască Dacă Ea te priveşte admirativ. cu cât aude de tine mai des. ce firi sunt. Întreab-o de ce îi place un anume lucru. 3. cu atât mai bine. cu atât mai bine. Asta înseamnă că vei fi mereu pomenit în discuţiile dintre ea şi prietenii ei şi. atunci şansele tale de a cuceri fie şi o singură fată sunt egale cu zero. Astfel ea o să te placă şi mai mult şi o să le vorbească prietenilor ei despre tine. 0 concentrează. Poţi s-o întrebi de pildă de când este Oana cea mai bună prietenă a ei ori ce mai face mama ei. 1 .te asupra lor şi întreab-o despre ele. pentru că te va stima şi se va gândi că eşti un bărbat ocupat. ce interese şi pasiuni au şi ce îi place ei la fiecare. Întreab-o despre lucruri care sunt importante pentru ea. Învaţă cât de multe despre prietenii şi rudele ei: cum îi cheamă. de când şi de ce este atât de important pentru ea. Dar dacă eşti un fraier care este gata tot timpul să alerge la cheremul ei. există mai multe şanse să facă mai multe lucruri cu tine. Cu cât ştii mai multe detalii.

când relaţia este bazată pe prietenie.M Repetiţ ia J Este foarte important ca la început. cu atât mai mult suntem dispuşi să acceptăm acel lucru ca pe un dat care face parte din viaţa noastră (de aceea pet shop-urile îi las ă pe cei interesa ţi s ă W . să fii disponibil în mod frecvent şi constant pentru că astfel pui în aplicare legea inerţiei şi lucrurile se mişcă în d i r e c ţ i a care vrei. Observaţi însă că mai sus ni se spune să procedam aşa numai la început şi cu referire la stabilirea unei relaţii de prietenie cu Ea. cu cât devenim mai obişnuiţi cu ceva de la început prin repetiţie. I W I ■ A\i . Absent a În via ţă apreciem lucrurile rare.odată ce acceptăm ceva sau pe cineva ca parte din viaţa noastră pe baza repetiţiei. şi sunt tot lângă deci . să-l ia întâi acasă de probă în weekend . respetiv ca Ea să te în preţuiască. Cu toate acestea. 1 Avem persoanele tendinţa care să subestimăm timpul lucrurile noi. cu care nu ne întâlnim prea des. De asemenea./ w I I A w cumpere un căţel. afirmaţie care poate părea în contradictoriu cu cea de mai sus conform căreia repetiţia creşte valoarea unui lucru. Deci fii prezent cât mai des pe lângă ea la început şi astfel valoarea ta în ochii ei va creşte. ne vine greu la gândul că ne vom despărţi de acel ceva sau cineva). trebuie să te împrieteneşti cu Ea înainte s ă se întâmple ş i altceva între voi. nu o relaţie amoroasă.

studii. înseamnă numai că te adaptezi puţin şi devii mai scump la vedere. Asta nu înseamnă că odată ce s-a ataşat de tine şi vrea să fiţi mai mult decât prieteni. fii scump la vedere. astfel încât. n-o să- 1 . • Apreciem lucrurile rare. tu dispari ca Harrison Ford în "Evadatul". încearcă să vă vedeţi mai rar. ea să înţeleagă că timpul tău e preţios şi să aprecieze cu adevărat timpul petrecut împreună. c ă ai o viaţă ocupată şi eşti o persoană solicitată. nu mereu disponibil. F ă-o s ă în ţ eleagă c ă ai multe de fă cut. dar asta după ce s-a ataşat de tine. adică nu mai eşti la cheremul ei tot timpul. • În stadiul de început al idilei. Cum să faci să nu te uite fetele niciodată Dacă reuşeşti să faci fie şi numai o fată să nu te uite şi să aibă amintiri frumoase despre tine.M J pentru a o face să te preţuiască mai mult. atunci când vă vedeţi. • Spune-i că timpul tău e preţios şi va aprecia faptul că vrei s ă petreci mai mult timp cu ea. Puncte cheie de re ţ inut: • Repetiţia dă naştere la familiaritate. care la lucru demonstrat în nenum ă rate rândul ei dă naştere la acceptare în fază iniţială. Tehnica este foarte eficientă.

Acţiunile negative. politicos şi are grijă de ea. deci ea va spune altor fete despre tine şi acestea vor veni ele singure la tine. fii atent şi politicos. trei pozitive şi trei negative. n-o condamna şi n-o critica niciodată. iar dacă eşti stăpân pe două sau pe toate trei. Pentru a reuşi asta ai nevoie de următoarele trei tehnici. & tiu femei tinere ş i femei mai în vârst ă care î ş i amintesc exact absolut toate complimentele pe care le. de şi e de ajuns s ă stă pâneşti una singură pentru ca ea să nu te uite. 1 Canalizează . să condamni şi să critici. de evitat. În absenţa acestora. pentru că fetelor le place să vorbească. Cele pozitive sunt: ai grijă de ea. te va ţ ine minte pân ă la moarte. Cele şase acţiuni Prima tehnică presupune şase acţiuni. 1. deci nu te plânge. fă-i complimente. sunt: să te plângi. o să-şi amintească de tine cu s i g u r a n ţă. pentru că femeilor le place ca bărbaţii să aibă grijă de ele şi să ţină la ele.au primit.M J ţi vină să crezi cât de repede se va răspândi vestea. p e n t r u c ă t o a t e f e m e i l e î ş i a m i n t e s c complimentele pe care le-au primit de-a lungul vieţii. O femeie n-o să uite niciodată un bărbat care e atent. Iar dacă-i faci un compliment sincer.ţ i e n e r g i i l e î n s p r e a a v e a g r i j ă d e . Ea îşi va aminti de tine cu plăcere şi invers.

O experien ţă marcant ă Dacă e ş ti o parte important ă dintr-o experien ţă care i-a marcat viaţa. pentru că Amănuntul nu ne cheie aici de este importanţa. sau faci ca o zi să fie unică pentru că o petreceţi într-un mod inedit. Fetele îşi vor aminti prima dată când au fă cut un anume lucru. a . prima zi de şcoală. Prima dat ă Cu toţii ne amintim primul sărut. 1. sau poate eşti primul ei iubit. prima iubire. de fiecare dată când îl povesteşte. Dacă 1 . dacă acel lucru a fost unul important.M J e a . Ideea este să te asociezi cu o amintire despre prima dată din viaţa Ei. 2.i f a c e complimente ş i a fi atent ş i politicos cu ea. nu te va uita în vecii vecilor. vei fi şi tu prezent. sau organizezi ceva deosebit de ziua ei. Prima dată pentru ceva unic şi plin de semnificaţii pentru ea o va face să-şi amintească de tine toată viaţa şi probabil să retrăiască episodul respectiv şi să-l povestească de o sută de ori şi. pereche de amintim prima pantofi pe care ne-am pus-o în picioare sau de prima dată când am băut Cola. Ai putea să călătoreşti împreună cu ea undeva unde n-a mai fost. acea amintire să fie despre ceva semnificativ şi îi va fi greu să te uite.

să-ţi dai seama ce vrea să- . tu. • F ă parte dintr-o experien ţă marcant ă pentru ea ş i vei face parte mereu din via ţ a ei. nu invers. oamenii le înţeleg în mod diferit şi uneori experienţele sunt cele care ne aleg pe noi. va avea mereu o amintire vie legată de acel moment şi de o singură persoana. Puncte cheie de reţinut: • Excelează la acţiunile pozitive şi evită-le pe cele negative. deci primiţi-le oricum ar fi şi acceptaţi faptul c ă acea experien ţă te-a legat de o anumit ă fat ă. pentru că lasă amintiri de neşters şi depinde de tine ca acestea să fie plăcute sau neplăcute. Cum s ă obt ii adevă rul de la orice fată Pentru a cuceri orice fată. oricând. • Pl ă nuieş te ş i apoi împ ă rtăş iti o prim ă experien ţă unică pentru ea. Aceste experienţe nu pot fi planificate de cele mai multe ori. nici nu sunt delimitate foarte clar în alb şi negru.ţ i d a i seama dacă nu te minte. Deci fii atent cu experienţele acestea marcante.M J împă rtăş iti împreun ă o experien ţă care-o schimb ă pe ea sau o parte din viaţa ei pentru totdeauna. trebuie să poţi să obţii adevărul de la ea de fiecare dată dacă v r e i s ă f a c i p r o g r e s e . E 1o î n t r e a g ă l u p t ă s ă .

obţii nu şi că ai fi tu şi gelos scapi sau şi deci adevărul nevătămat. Dacă vrei să afli adevărul şi nu ceea ce vor ele să crezi. în mod previzibil scuze şi negându-şi Tacticile de mai jos sunt foarte bune pentru că. cineva. trebuie s ă înve ţi s ă cau ţ i indicii nu numai în ceea ce vezi şi auzi. ci şi-a dat o întâlnire târzie cu fostul ei prieten. Exist ă dou ă metode de a afla adev ă rul. Vom da un exemplu: tu bănuieşti că Ea nu s-a dus la film sâmbătă seara. Aluzii Pentru a aplica tehnica aceasta cu succes. iar prima este deseori respinsă de Ea.M J ţi spună cu adevărat şi acestea sunt genul de întrebări pe care şi le pune orice b ă rbat. găsindu-şi acuzaţiile. ci şi în ceea ce nu se vede cu ochiul liber sau nu se aude cu urechea. prima fiind cea în care o întrebi pe Ea în faţă şi o acuzi că te minte. dacă te înşeli şi Ea nu minte. a doua fiind cea în care te referi indirect la adevăr. n-o 1 . va părea că te-a dezinformat paranoic. Trebuie să ştii să depistezi minciunile prin omisiune sau minciunile sfruntate. trebuie să construieşti un scenariu corespunzător. Deci iată mai jos două tactici psihologice care nu dau greş când vine vorba să demaşte tipele mincinoase şi câteva sfaturi în legătură cu indiciile care semnalizează o astfel de domnisoar ă. Dacă vrei să afli adevărul. Ultima este cea eficientă.

Cineva care se ştie vinovat însă se comportă diferit. Pentru introduci o a fi cu adevărat viclean şi să trebuie vezi să cum versiune inventată reacţionează ea. După ce spui asta. O persoană care nu se ştie vinovată este relaxată şi interesată de discuţie. dacă este pasivă ş i face inten ţ ionat pe timida. foloseşte tehnica asta pentru a obţine adevărul de la ea de fiecare dat ă. fă o pauză şi urmă reş te-i reac ţ ia şi po ţi s-o întrebi ş i pe ea ce crede despre asta şi vei afla în curând dacă minte sau nu. se simte incomod şi ia o atitudine defensivă. Îi mai poţi pune în continuare câteva întrebări şi. ba chiar admiră că i-ai cerut părerea într-o problemă şi îţi spune mai mult ca sigur ce crede şi cum ar proceda. vei ş ti c ă minte. Să luăm exemplul de mai sus şi să spunem că tu o b ă nuieş ti pe prietena ta că s-a întâlnit cu fostul ei prieten într-un alt loc decât cel 1 . B ă iatul viclean Această tehnică se foloseşte în mod special când vrei să demaşti un fals alibi introducând o versiune fals ă. Dac ă b ă nuieş ti c ă a fost într-un anume loc la o anume oră şi nu a fost acolo unde pretinde ea că a fost.M J acuza ci fă aluzii la adevăr şi spune-i de exemplu că un prieten de-al că tău ţilui a îl mărturisit înşală cu recent fostul că ei bănuieşte prietena prieten. cel mai probabil schimbă subiectul sau n-are nici o părere despre această problemă.

sau să-şi schimbe povestea. Este posibil ca Ea să fie de acord cu versiunea ta inventată. Ai putea să introduci un fapt i n v e n t a t ş i s ă s p u i c ă a i a u z i t l a r a d i o c ă l a cinematograful Y a avut loc o pană de curent şi n-au reuşit s-o repare. respectiv că s-a dus cu o prietenă la filmul X care a început la 8:30 în cinematograful Y. va face cu siguranţă un lucru: va ezita neştiind cum să răspundă pentru că n-a fost acolo. oricum ai prinso cu mâţa-n sac. astfel încât au trebuit să anuleze toate filmele programate în seara respectivă. În cazul în care minte. . După ce spui asta sigur pe tine. fă o pauză pentru a-i cântări reacţia şi urmăreşte următoarele indicii pentru a descoperi dacă prietena ta te minte sau nu. Cel mai probabil va avea o privire şocată şi va ezita pentru a câ ş tiga timp s ă inventeze un ră spuns. Puncte cheie de re ţ inut: 1 • Introdu o versiune inventat ă de tine. va trece în ofensiv ă şi probabil îţi va spune amănunte din film şi din seara respectiv ă. • Observă cu atenţie şi cântăreşte-i răspunsul şi reac ţ iile. j În cazul în care spune adevărul îţi va spune repede ş i cu siguran ţă de sine c ă te în ş eli. • Fă aluzii la adev ă r.M J spus de ea.

Dăruieşte şi vei primi: odată ce i te confesezi. Urmează aceste tehnici psihologice dacă vrei ca orice fat ă să ţ i se confeseze. foloseşte-l în avantajul tău. asta va fi o bună bază pe care să poţi construi o relaţie mai târziu. t r e b u i e să-i f a c i tu confesiuni mai întâi. Aceste confiden ţ e sunt un mare compliment adus ţie.ţi spun ă ea. va avea tendinţa instinctivă 1e a ţ i se confesa. Deci dac ă ai un secret inofensiv. E nevoie de prietenie şi încredere şi faptul că ţi s-a confesat înseamnă că între tine ş i ea s-a format deja o leg ă tură. d . • Se poate ca Ea să fie atât de naivă încât să fie de acord cu versiunea ta. F ă-i tu confesiuni Pentru a pregăti s c e n a . j Cum orice Dacă să faci fetele să-1i mărturisească reuşeşti să faci vreo tipă care te interesează să-ţi mărturisescă orice şi să-ţi facă şi confidenţe. ceva de importanţă egală cu ceea ce ai vrea să .M J • În cazul în care te minte va ezita întotdeauna pentru a câ ş tiga timp s ă inventeze un r ă spuns. pentru că fetele nu se confesează oricui. moment în care ai prins-o cu mâţ a-n sac.

pentru că tu ai arătat că . e a v a a v e a o m o t i v a ţ i e subconştientă de a căuta consolare şi sprijin la tine. Apelează la sentimente Când faci o fată să se descarce în prezenţa ta şi să î n c e a p ă s ă p l â n g ă . Pentru a o ajuta să se descarce. fă-o să se gândească la sentimentele ei. asta va însemna un lucru în comun care o să vă lege şi mai tare şi în curând o să ţi se confeseze şi ea ţie. deci nu este singura.M Nu te gră bi să judeci J Oamenii ezită în a se confesa altora pentru că le e teamă că sunt inferiori ş i vor fi judeca ţi de ceilal ţ i deci spune-i de la început că tu în nici un caz n-o judeci pe ea şi pe nimeni aspru. Ideea după care se ghidează ea este că din moment ce şi tu crezi în aceleaşi lucruri. Coincident e Întreab-o despre lucrurile pe care le crede importante şi despre credinţele ei şi dacă se întâmplă să coincidă cu ale tale. Oamenii tânjesc să îi accepţi dacă ai o personalitate asemă n ă toare cu a lor ş i te plac pentru c ă i-ai acceptat. atunci trebuie să fii o persoană bună şi de încredere. Spune-i că noi toţi avem momente în care ne simţim inferiori. 1 .$ i pas ă ş i ai fost prezent pentru ea.

Tu te hotărăşti să intervii şi să ajuţi la terminarea relaţiei numai pentru că există deja ceva în stare i n c i p i e n t ă î n t r e t i n e ş i f a t1 r e s p e c t i v ă . după cum am mai discutat în capitolele anterioare. foloseşte-$i postura fizică şi vocea. când pare că se va sfârşi în mod inevitabil.o relatie Hai să clarificăm ceva de la bun început. • Spune-i clar că tu nu numai că n-o vei judeca aspru. sim $). foloseşte chiar acest termen ş i fii sincer (sentimente.M J Pentru asta trebuie să o faci să se concentreze asupra cuvântului „a simţi" punând accentul pe acesta: „Oana. • Aliniază-te la credinţele şi valorile ei dacă acestea coincid cu ale tale. haide spune-mi ce sim$i în legătură cu X. • Apelează la sentimente făcând-o să se concentreze asupra acestora. Cum să cucereşti o fată care se află deja într. Tactica asta se va folosi numai atunci când ave ţi informa ţ ii în legătură cu iminenta destrămare a relaţiei. a . ba chiar n-o vei judeca deloc. Puncte cheie de re $ inut: • Fă-i tu confesiuni mai întâi pentru a pregăti scena ş i f ă tu primul ce ai vrea s ă fac ă ea ulterior." Pentru ca răspunsul ei să fie unul sincer şi emoţional.

iar tu să pari băiatul bun. măsoar-o din cap până-n picioare şi asigură-te că te vede şi el. cu prietena lui şi cu atâţia oameni de faţă. Probabil n-o să ia nici o măsură drastică în privinţa ta. timp în care tu ai fost 1 . j Privirea t intă Obiectivul aici este să demonstrezi cât de prost este el. Notă: vă rog nu încercaţi aceste metode cu un tip temperamental şi opriţi-vă dacă simţiţi că se ajunge la violenţă fizic ă. nu "Cum să poţi dormi noaptea fă r ă remu ş c ă ri". iar tu să pari calm şi stăpân pe situaţie tot timpul.M J Probabil aceste tehnici ar fi cel mai bine folosite când tipa chiar te vrea pe tine. Asta-l face să pară nesigur şi gelos. B ă rbaţ ii pot fi uneori foarte nesiguri ş i protectori c u p a r t e n e r e l e lor. Stai la distanţă şi uită-te insistent. d e c i e x p l o a t e a z ă acest fapt prezentându-te la un eveniment unde este multă lume şi unde este şi Ea cu prietenul ei. să-l faci să se facă de râs. oricând". Nu-ţi face griji dacă te vede prietenul ei uitându-te la ea. dar cartea asta se cheamă "Cum să cucereşti orice fată. Nu sprijin astfel de tactici. pentru că tu vrei ca el să se facă de râs. dar te asigur că se va simţi stânjenit şi va începe să facă pe prostul gelos de faţă cu ea şi mai mult ca sigur în maşină în drum spre casă.

ştiind tot timpul ce vrei. Sugestii Această tehnică funcţionează cel mai bine când sunteţi numai tu şi Ea. cu atât mai bine. ai plantat sămânţa îndoielii în mintea ei şi ai iniţiat principiul legii inerţiei în favoarea ta. Apoi ai un dialog numai cu el în care îi dai sfaturi în legătură 1 cu ce i-ar place ei. adică să-i plantezi s ă mânţ a îndoielii în minte. Mai mult. Metoda este genială pentru că tu vei fi cel care va culege roadele.ş i l u a un angajament de durată" sau că „pare genul de fată de la care te aştepţi să aibă standarde mai înalte". de la ce flori să-i ia până la ce . iar dacă o cunoşti. relaxat. controlat. Romeo Pentru a face pe Romeo trebuie să-i dai băiatului sfaturi în legătură cu problemele de cuplu pe care apoi să le foloseşti împotriva lui. şi trebuie să-i sugerezi că relaţia ei nu e una potrivită pentru ea. pentru că oamenii tehnica sunt foarte şi instabili aduci în şi dacă foloseşti sugestiei ecuatie personalitatea ei şi relaţia lor scărţâie. Ai putea s ă-i spui d e p i l d ă c ă „ e p r e a t â n ă r ă p e n t r u a . e de multe ori pic ă tura care umple paharul. sau că nu „ştii ce-a găsit o tipă nemaipomenită ca ea la unul ca el". dar trebuie să faci întâi cercetări asupra tipei. Dur dar eficient.M J calm.

Apoi îi spui ei fiecare detaliu când te întâlneşti data viitoare numai cu ea. • Spune-i că tu te-ai gândit la tot. fii sigur că-ţi aminteşti ce-i place fetei şi apoi fă-l să pună ideea ta în aplicare. dându-i lui asemenea sfaturi. Metoda este genială pentru că tu eşti cel romantic. apoi nu. ea o să-l iubească şi mai mult. din grijă şi atenţ ie pentru ea. îl întrebi cum a fost şi obţii toate detaliile serii petrecute în doi.ţi spun ă toate detaliile serii precedente. Cum să nu fie ideea ta când ştii detaliile romantice? De unde puteai să le afli? Asta numesc eu mod de operare la ţ intă. află când plănuieşte seara în doi şi dimineaţa la prima oră spune-i ei. pentru că dats viitoare când te întâlneşti cu el. Romeo! j' Puncte cheie de re ţ inut: • Dă-i sfaturi lui Romeo despre cum să-i facă surprize romantice tipei. Dacă ai impresia că el are de gând să dispute paternitatea ideii. nu prietenul care nu făcea decât să pună în aplicare planul tău. Probabil te gândesti că n-are sens şi că. lăsând impresia că a fost ideea ta şi că te-ai gândit la toate detaliile cu intenţia de a o face fericită şi te bucuri c ă i-a pl ă cut. Bravo. Iniţial da. înainte să apuce el să . 1 .M J restaurant să o ducă.

şi să ne un buton" îi declanşăm fetei o anumită senzaţie. chiar excitată. şi trebuie să înţelegi la stimuli că oamenii în sunt mod reacţionează diferiţi diferit. tactil sau vizual. Pentru a stimula este fizic fetele folosim două abordări. a stării noastre fiziologice şi emoţionale. tu vei căpăta o semnificaţie specială pentru ea. Prin asociere. dorită.M J • Spune-i fetei toate detaliie nopţii lor în doi înainte ca el să apuce să-ţi zică şi ea va şti că a fost ideea ta. de exemplu să o faci să se simtă fericită sau sexi. Cum s ă stimulezi fizic orice fată Aici vorbim despre cum să manevrezi panoul de comandă al fetei. Starea fizică este rezultatul concentrării. Este extrem de eficient când vrei să faci tipa să se simtă atrăgătoare. ea este legată de unul sau de toate cele trei semnale sonor. A d o u a 1 . cum să faci să declanşezi o gamă largă de senzaţii. Pentru a învăţa cum să o stimulezi din punct de vedere diferiţi fizic. Pentru închipuim a că vizualiza „apăsăm întregul proces. iar fiecare senzaţie are butonul corespunzător pe care trebuie să ştii să-l apeşi. prima aceea prin care descoperim stimulul fizic asociat cu o anume amintire sau stare emoţională care declanşează starea dorită. iar fiecare fată este receptivă în mod deosebit la unul dintre ele.

şi aminteasc ă ultima dată când s-a simţit extrem de atrăgătoare. vizuali şi tactili. grăbită sau dimpotrivă. a locurilor unde a fost 1 atinsă . 3. Asigură-te că tipa trăieşte momentul respectiv. asocierea acestuia cu o anumit ă stare. 2. că nu este doar spectatoare. . 4.M J presupune ataşarea unui stimul. Iată ordinea pentru stimulii tactili: 1. Insistă asupra unei descrieri exacte a felului în care a fost atinsă. Gesturile şi tonul vocii tale trebuie să fie în concordan ţă cu r ă spunsul pe care vrei s ă-l ob ţ ii. Întreab-o ce senzaţie a simţit prin intermediul atingerilor. lent ă. Pentru a descoperi care sunt stimulii fiziologici trebuie să ai în minte o anumită stare pentru care vrei să descoperi stimulul declanşator şi localizândul pe acesta să poţi creea această senzaţie când doreşti. cum ajuns să se simtă extrem de atrăgătoare. Să luăm de exemplu senzaţia de „mă simt extrem de a t r ă g ă t o a r e " .atingere uşoară sau fermă. P e n t r u a d e s c o p e r i s t i m u l i i c a r e declanşează această stare trebuie să foloseşti anumită anumite ordine şi întrebări care se care se succed pentru într-o aplică stimulii auditivi. Începe prin a o ruga să .

Ce-ţi spune este foarte important pentru tine. Repetă paşii 4 şi 5 pentru a descoperi care sunt stimulii auditivi ş i cei vizuali. d u p ă c a z . Să învăţam de e x e m p l u c u m s ă o e x c i ţ i 1o r i c â n d . Fii clar şi parafrazează ceea ce-ţi spune pentru ca ea să confirme. E nevoie să exersezi aceste tehnici. te va percepe drept b ă iatul cu mâini de aur.o f a c i s ă s e s i m t ă atrăgătoare şi. atunci ştii exact care sunt stimulii fiziologici care o fac să se simtă extrem de atrăgătoare. Acela şi proces se folose ş te ş i pentru a afla stimulii v i z u a l i s a u a u d i t i v i . A c u m ş t i i c u m s . d e ş i este o tehnic ă pe care ar trebui s-o practici cu o fat . pentru că aici trebuie să ataşezi un stimul nou de starea pe care doreşti s-o induci. De exemplu. prin asociere cu senzaţiile pe care i le dai. l a c o m a n d ă . pentru că astfel afli care sunt atingerile care o excită. dar merită şi ea îşi va aminti mereu de tine drept cel care reuşea tot timpul s-o facă să se simtă atrăgătoare. 6. dacă-ţi spune că starea a fost declanşată de o mângâiere blânda pe păr. sau de felul în care o mângâi şi îi ţii obrajii în palme când o săruţi.M J 5. c u d i f e r e n ţ a c ă l a p a s u l 4 înlocuieşti stimulii tactili cu cei auditivi sau vizuali. Asocierea unui stimul este o metodă complet diferită de descoperirea unui stimul deja existent.

ceva simplu şi uşor. simţi Fă-o să insiste asupra povestirii până când că ajunge cu povestirea la apogeul m o m e n t u l u i respectiv şi asigur ă-te c ă tră ieş te experien ţ a cât mai intens posibil. 3. cu atât mai eficientă este asocierea. dar puteţi folosi acelaşi procedeu pentru a face asocierea cu stimuli auditivi sau vizuali. 6. Alege un stimul unic. poate chiar o combinaţie între cele două. Fă asocierea: atinge-o folosind stimulul unic şi repet ă ac ţ iunea pentru a fixa stimulul.M J ă cu care ai deja relaţii sexuale sau cu o fată foarte deschisă la minte. Gesturile şi tonul vocii tale trebuie să fie în concordanţă cu răspunsul pe care vrei să-l obţii. Începe prin a o ruga să-şi amintească ultima dată când s-a simţit extrem de sexi şi de excitată. Aici e vorba de a adapta tonul vocii. de repetat exact. Asigură-te că Ea retrăieşte momentul şi nu asistă doar la povestire. 4. 1 Câteva exemple de stimuli tactili pe care să-i folosiţi pentru a-i asocia cu momentul de excitare . În exemplu sunt vizaţi stimulii tactili. de fapt cu cât e mai intens. 2. ceea ce spui. postura fizică ş i felul în care respiri. Poti să foloseşti tehnica asta chiar în timp ce faci sex şi vrei să obţii rezultate maxime. Iată cum: 1. sau ultima dată când a făcut sex. 5.

muşcă-i în joacă sau linge-i uşor lobul urechii. Pentru rezultate mai bune. repetă-l de câteva ori. poate trebuie să încerci din nou şi să repeţi constant până ai reuşit să asociezi stimulul stării respective. Încearcă pentru a vedea dacă a funcţionat: foloseşte oricând stimulul pe care l-ai ales şi vezi dacă îi induce starea respectivă. Po ţ i s ă inventezi tu al ţi stimuli. poţi încerca să asociezi în acelaşi timp un stimul verbal şi unul tactil. deşi uneori e de ajuns o singură dată pentru ca stimulul să se fixeze.senzaţie/stare pentru a putea să recreezi acea senza ţ ie când dore ş ti. Adu-ţi aminte că trebuie să faci asocierea stimul . spunei ceva şi atinge-o într-un anume fel în acelaşi timp. sau ţine. Nu încerca să foloseşti tehnica asta decât atunci când ai ajuns să o cunoşti pe tipă bine şi aveţi deja o relaţie bazată pe încredere şi prietenie. 1 Puncte cheie de reţinut: . Este foarte folositoare când ave ţ i deja o rela ţ ie sexual ă. iar pentru a fi sigur că stimulul s-a fixat. dacă starea este îndeajuns de intensă.M J fizică maximă: sărută-i urechea stângă într-un anume fel.o de mână strâns şi freacă-i dosul mâinii cu degetul mare. iar dacă nu. ai grij ă îns ă s ă-i execuţi exact la fel şi de fiecare dată când atinge orgasmul.

Ei bine. fetele care arătau sexi nu erau deloc a ş a în realitate. dar dacă ai cucerit-o deja şi aveţi probleme la capitolul ăsta. relaţia se poate sfâr ş i rapid. anume stări declanşează o reacţie fizică. foloseşte un stimul unic în momentul în care Ea atinge apogeul stă rii pe care vrei s ă i-o induci ş i repet ă pentru a fixa. • Pentru a afla care sunt stimulii. pune întrebări referitoare la starea pe care vrei s-o induci. • Distreaz ă-te! Cum s ă ai o via tă sexual ă minunat ă cu orice fată Fără doar şi poate acesta este un aspect important dacă vrei să cucereşti orice fată oricând.M J • Stimulul este semnalul de declanşare pe cale vizuală sau tactilă care. • Află care sunt stimulii care funcţionează în cazul tipei ori asociaz ă al ţ ii noi. Vă întreba ţi poate cum este posibil. De cele mai multe ori fetele frumoase sunt plictisitoare şi n-au deloc încredere în ele când vine vorba de 1 . s ă ai o via ţă sexual ă minunat ă cu orice fat ă. Mie personal mi s-a întâmplat ca unele dintre cele mai bune partide de sex să fie cu fete care nu promiteau nimic la prima vedere şi invers. se poate şi iată cum: Cu toţii ştim că înfăţişarea poate fi înşelătoare şi că lucrurile nu sunt de multe ori a ş a cum par a fi. • Pentru asociere. asociat unei auditivă.

M J sex. Încredere în sine După cum am spus mai devreme. chiar atunci când jucati c ă rţi de exemplu. că te excită şi spune-i asta oricând. depistarea stimulilor fizici şi psihologici. dup ă cum vom vedea. unele fete pe care nu dai doi bani se dovedesc bune la pat. Adaugă la asta ce urmează şi ai formula garantată pentru o viaţă sexuală de invidiat. deci vom vorbi şi despre cum să o critici fă ră s ă se supere ş i s ă . dar principalul factor este încrederea în sine. cum să aprinzi pasiunea în Ea şi chiar cum să o exciţi fizic. Am analizat deja cum să faci orice fată să te placă. iar ăsta e un mare minus în a ş ternut.ţ i îmbun ăt ăţe ş ti ş i via ţ a sexuală. iar asta se întâmplă din m a i multe motive: reperele personale.i c ă e s t e i n c r e d i b i l de sexi. să fie atrasă de tine. Deci dacă vrei să fie bună la pat.1 S p u n e . lucru foarte dificil de cele mai multe ori. Mai mult. ajut-o să c a p e t e î n c r e d e r e î n s i n e . Încrederea în s i n e este sexi. sau v ă uita ţi . încearcă să ţi-o închipui pe cea mai frumoasă fată din lume cu capul în pământ şi o privire de câine bătut şi în mod sigur n-o s ă ţ i se mai par ă atât de sexi. este absolut necesar să poţi vorbi despre v i a ţ aduce a voastr ă sexuala când şi e s ă-i po ţi critici constructive nevoie. iar altele care arată superb te lasă rece.

– Întreab-o dacă există domenii unde ai putea face mai multe eforturi.. – Spune-i că purtaţi discuţia asta pentru că-ţi pasă de ea ş i de rela ţ ia voastr ă. iar în acest caz priceperea ţine de încredere . Spune-i cât de tare îţi place ceea ce-ţi face şi prefă-te dacă e nevoie. cu atât mai bine. sau vrei? Critici constructive Este foarte important s ă po ţi s ă aduci o "observaţie" tipei în legătură cu ceea ce se întâmplă în dormitor. chiar în dormitor. mai degrabă a discuţie prietenească între doi parteneri. deci iată ce trebuie să faci pentru asta: – Fii sigur că momentul pe care vrei să-l critici s-a terminat.. Cu cât e mai sigură pe ea în dormitor. dar nu vrei să sune a critică. ca s ă nu par ă mai grav decât este. 1 critici. Notă: nu exagera! Fă-i complimente numai când nu are încredere în ea. N-o critica niciodat ă în timp ce sunte ţ i în pat! – Lasă să treacă ceva timp de la momentul respectiv.M J la televizor. deci complimenteaz-o în legătură cu ceea ce face în pat. – Întotdeauna fă-i în compliment înainte să o . pentru că se poate transforma în cu totul altă persoană în dormitor şi nu vrei asta. deci spune-i la ce se pricepe foarte bine înainte să ajungi la capitolul de îmbun ă t ăţiri.

. Puncte cheie de re ţ inut: • O relaţie sexuală bună ţine de încrederea în sine şi de satisfacerea nevoilor celor doi parteneri implica ţ i. asigură-te că a trecut timp de la momentul respectiv şi destul îndepărtează-te de locul cu pricina. niciodată n-o critica pe ea personal şi v i n o c u o s o l u ţ i e d e s u c c e1 . • Când aduci vreo critică. • Pentru a vă îmbunătăţi viaţa sexuală. jj – Trebuie să ai o soluţie. ci doar actul în sine.. c ă e un lucru pe care multe cupluri încearc ă să-l rezolve. • Trebuie s ă po ţi s ă-i spui exact ce-ţi place cu ajutorul criticii constructive. ajut-o să capete încredere în sine. o alternativă sau un mod mai eficient de a j' face lucrurile.M J – N-o critica niciodată pe ea." – Împărţiţi responsabilitatea a ceea ce se întâmplă. dar „se întâmplă uneori s ă. fii atent şi fă-i complimente. deci fă să para că e un efort de echipă în care încercaţi să rezolva ţ i ceea ce „scâr ţ âie".. Spune-i de exemplu că ea este foarte bună. Nu începe discuţia dacă nu ai o soluţie. s . – Spune-i c ă nu e mare lucru şi c ă nu sunte ţi singuri.

1. Prea mulţi bărbaţi fac greşeala de a inventa scuze şi a da vina pe alţii. După ce ţi-ai asumat întreaga vină.ţ i asumi vina ş i-ţ i ceri scuze. Responsabilitate ş i scuze Dacă . pentru c ă am fă cut o groază de greşeli care puteau fi cu uşurinţă iertate urmărind procedura de mai jos. atunci ea ştie că nu profiţi de ea şi că ai făcut numai o greşeală care nu se reflect ă în nici un fel asupra ei. răspunzător putea greşeala. cuvinte pe care le-am spus toţi la un moment dat fără succes. De câte ori vi s-a întâmplat s ă gre ş iti.M Cum să faci orice fată să te ierte J Recunosc că aş fi vrut să am informaţiile care urmează când eram mai tân ă r. acele zile au luat sfârşit. atunci numai persoana pe care dai vina şi scuza pe care o invoci pot repara situaţia Fii şi asta şi nu vei se va întâmpla îndrepta niciodată. Uităm cu toţii cât este de important pentru o fată să audă cuvintele „Îmi pare rău!". Dacă recunoşti. vei avea ş anse să îndrepţi lucrurile. a ş a că cereţi scuze în mod sincer pentru că nu te va ierta dacă 1 . Dacă faci asta. pentru că sunteţi pe cale să învăţaţi metode cu ajutorul c ă rora s ă vă ierte orice fat ă oricând. s ă nu pute ţi repara gre ş eli pe care le-aţi făcut şi să vorbiţi la pereţi când încercaţi să vă cereţi scuze? Ei bine. Este important să te ierte. Este foarte important să-ţi asumi întreaga responsabilitate pentru ceea ce faci. trebuie să-ţi ceri scuze.

o aberaţie care se întâmplă o dată în viaţă şi nu se va mai întâmpla niciodată. E cât se poate de logic şi explicabil raţionamentul ei. 2.ţ i pare ră u cu adev ă rat. Consecinţ e ş i remuş c ă ri Trebuie să-i spui că ai remuşcări.M J nu eşti sincer. unde nu po ţi s ă spui c ă „nu ş tiu ce-a 1 . 3. Ea vrea să vadă că şi pe tine te-a afectat în acela şi fel pentru c ă trebuie redresat ă balanţ a. că-ţi pare rău şi accepţi toate consecinţele pentru comportamentul t ă u. având în vedere cât ai făcut-o să sufere. iar dacă nu. mai bine taci. Deci dacă eşti sincer spune-i-o. c ă ai remuşcări şi că eşti în stare să faci orice pentru a îndrepta gre ş eala. Mai rămâne de răspuns la întrebarea „de ce ai fă cut-o?". Abaterea de la normal ş i explicaţ ia Mare constituie parte din piedica ei că în se calea poate iertării o convingerea întâmpla oricând dacă ai făcut-o o dată. Arătând că ai remuşcări o face pe ea stăpână pe situaţie şi pune mingea în terenul ei. atunci n-o s ă te ierte. Asta te va ajuta s-o liniş teş ti ş i s-o ajuti s ă . iar remu ş c ă rile tale asta fac.ş i recapete încrederea în tine. Dac ă nu-i ar ăţi c ă . iar pentru a aduce argumente în favoarea ta trebuie să-i explici că a fost o abatere de la normal.

dar alţii n-o văd astfel şi dacă vei spune că frica este unul dintre motivele pentru care ai fă cut ceea ce ai fă cut. sau „nu ştiu ce s-a întâmplat". Asta pentru că oricine poate înţelege că atunci când ne este frică acţionăm iraţional sau suntem ca şi paralizaţi din cauza fricii. 1 . Trebuie să ai o explicaţie plauzibilă. Pentru a r ă spunde corect la aceast ă întrebare trebuie s ă faci legătura cu demonul interior care zace în noi toţi : Teama.M J fost în capul meu". te va în ţelege. pentru că asta nu te va ajuta să-i potoleşti teama de a mai trece prin a ş a ceva. Am analizat cum trebuie să priviţi frica şi am spus că trebuie să vă fie aliat.

prin urmare acţiunile tale par lipsite de egoism. Având curajul să mărturiseşti că ţi-a fost frică o aju ţi s ă . . ba dimpotriv ă. ai pierdut destul. Adu-ţi aminte că trebuie să redresezi balanţa şi să-i repari ego-ul. deoarece nu vroiai s-o faci să sufere. 4.şi recapete pozi ţ ia în cuplu şi demnitatea.Manualul De Seducţie Juan. • Situa $ ia asta nu ţ i-a f ă cut deloc pl ă cere. • Arat ă-i clar c ă ai remu ş c ă ri ş i e ş ti gata s ă accep ţ i consecinţ ele faptelor tale. iar recunoscând că-ţi este frică faci ca ego-ul tău să scadă. • Spune-i clar c ă a fost o abatere de la normal ş i c ă nu se va mai întâmpla.ro Aşa că foloseşte motivul ăsta spunând ceva de genul „mi-a fost teamă că te voi pierde dacă afli adevărul" sau „mi-a fost teamă că aflarea adevărului te va răni". • Găseşte justificarea comportamentului tău în teamă. Mai mult durere decât pl ă cere Ai grijă să-i spui cât ai suferit şi tu din cauza a ceea ce ai făcut. care ne este cunoscut ă tuturor şi ea va în $ 168 elege comportamentul tă u ira ţ ional ş i anormal. n-ai ie ş it nev ăt ă mat din toat ă afacerea. apoi spune-i că n-ai avut nimic de câştigat din ce-ai fă cut. Puncte cheie de re ţ inut: • Fii responsabil ş i recunoa ş te ce-ai f ă cut apoi cere-ţ i scuze sincer.

Manualul De Seducţie Juan.ro

169

Juan.ro

Capitolul 7 Cum să cunoş ti orice fată, oriunde

Capitolul de fa ţă este unul foarte interesant ; un principiu

biza r d a r pu tern ic, d em on strea ză faptul că este posibil să cunoşti o fată în orice loc, şi

subliniez "în orice loc". De regul ă, b ă rbaţ ii se gândesc că pot întâlni o fată numai în anumite împrejurări, cum a r fi a tu n ci câ n d se d u c l a u n ba r sau întrun club, sâmbătă seara, de

exemplu. Lucrurile nu stau însă astfel iar impunerea acestor

limite nu face decât să îţi scadă considerabil realitate, asemenea orice fetele spaţiu şansă. aleg În un

aglomerat

precum barurile sau cluburile din motive de securitate întrucât

prevăd p o s i b i l i t a te a a c e s tu i g e n d e a b o r d a r e d i n p a r te a bărbaţilor. Totuşi, ceea ce reiese din studiul şi experienţa personală, anunţă

170

dimpotrivă că, fără nici o îndoială, cea mai indicată modalitate de a cunoaşte o fată este într-un spaţiu neutru, acolo unde nu simte

Manualul De Seducţie Juan.ro

nevoia de protecţie şi nu se aşteaptă la o nici o mişcare. Acesta este cel mai bun loc şi moment pentru a trece la ac ţ iune !

Iată astfel premiza acestui capitol : ideea că, la propriu vorbind, este într-adevăr posibil să cunoşti o fată oriunde te-ai afla şi nefăcând ceva premeditat în acest sens. De ce s ă - ţ i limitezi posibilit ăţile ? Po ţi s ă ratezi ceva extraordinar. Dacă tipa care serveşte aşteaptă hot ? dog e este fata acel tăcută cineva de la care te

Dacă

librărie,

nerăbdătoare să se dezlănţuie ? După cum afirma şi Russell Conwell, eşti înconjurat de ari întregi de diamante; şansele sunt chiar lângă tine dar mai întâi trebuie să le descoperi înăuntrul tău. Ceea ce

trebuie să faci este să-ţi scoţi ochelarii de cal, să renunţi a mai gândi precum înainte şi să vezi dacă funcţionează principiul ăsta pentru tine, şi apoi eşti liber să revii la vechea formulă ori de câte ori ai chef să obţ ii lucruri nedorite, nici o problem ă. Nu uita c ă de la via ţă prime ş ti ceea ce vrei, nimic mai mult. Se întâmplă frecvent ca bărbaţii sămi adreseze următoarea întrebare : "Unde aş putea cunoaşte o fată drăguţă? Să mă duc la un bar sau întrun club ?". Este o întrebare dificilă şi

întotdeauna le răspund că oriunde este posibil acest lucru, sunt fete peste tot, dacă vrei să le cunoşti.

171

Dacă vezi o fată într-un anumit loc, de ce sa nu te duci s ă o cuno ş ti? Am trăit suficient de multe experienţe şi am auzit la fel de multe poveşti despre

Manualul De Seducţie Juan.ro

locuri dintre cele mai diverse în care băieţii au făcut cunoştinţă cu fete cu care s-ar fi putut împrieteni.

Unul

din

clienţii

mei

a

trecut

de

curând

prin

această problemă, asistat de mine şi de unde nu reuşea să cunoască nici o fată înainte, acum a ajuns să-l cunoască toate fetele, oriunde, în mall, pe

stradă şi chiar la sala de gimnastică. Toate aceste lucruri au avut loc ca urmare a faptului că a decis să joace pe un alt teren, unul cu mai mulţi jucători, căci cu cât sunt mai mulţi, cu atât creşte şi numărul de jocuri la care poţi participa. Adu-ţi aminte, caută şi vei găsi, cere şi ţi se va da, bate la uşă şi ţi se va deschide. Aşadar, fii receptiv la sugestiile primite, cu pulsul în alertă când vine vorba de femei cu sânge latin şi fii tot timpul preg ă tit s ă cuno ş ti orice fat ă, în orice loc. Planifică ri strategice Mai întâi de toate, este absolut necesar să creezi o strategie, o serie de etape propuse prin care să ajungi s ă cuno ş ti o fat ă în diverse situa $ ii ş i locuri. Acesta fiind planul, paşii care trebuie urma$i sunt: poziţionarea ta, for$a de impact şi contactul. F ă r ă îndoial ă, cea mai func $ ională ş i simpl ă metod ă de abordare este aceea de a te duce direct la ea să o salu$i, dar cum acesta este un tratat

172

ştii$ific, nu ne permitem să lăsăm nimic la voia întâmplării, de aceea sugeră m un maxim efort de

Manualul De Seducţie Juan.ro

aten $ ie acelora dintre voi care vre $ i s ă vă însu ş i $ i adev ă ratele taine ale meseriei.

Acum că ştii ce vrei, să cunoşti o fată în orice loc dat, trebuie să ai şi un plan, după cum am mai afirmat, pentru că dacă nu reuşeşti să-l concepi, plănuieşti de fapt un eşec.

Probabil unii dintre voi văd în asta numai nişte manevre viclene şi nu foarte inteligente, dar eu

consider că înseamnă a face ceva mai mult, a ajunge să înve$i şi să practici un lucru căruia nu-i dădeai nici o şansă. Îndrăzneşte să păşeşti în afara zonei de securitate iar eu garantez că n-o să ai nici un regret, ceea ce te-aşteaptă în spatele uşii e dincolo de imaginaţ ia ta.

În majoritatea cazurilor, există acest proces cu trei etape: poziţionarea ta, forţa de impact asupra subiectului ş i contactul.

Dacă accepţi provocarea ca un temerar, vei purta mai apoi însemnele încrederii şi ale curajului,

întrucât rareori se întâmplă ca un băiat să se avânte în necunoscut, mânat de dorinţa de a cunoşte o fată. E ceva ce numai un bărbat ar îndrăzni. Bănuiesc că şi tu eşti un asemenea bărbat, mai avantajat încă decât alţii; avantajul este că vei fi printre puţinii

173

dispuşi

încerce

şi

iniţializeze

acţiuni

neînchipuite şi nevisate de către alţii.

nepremeditată a problemei poate fi uneori o soluţie bună. restul pare o banalitate. să te aventurezi în necunoscut sau să te bazezi pe nişte date sigure ? Limbajul corpului ar fi o altă modalitate de a-i atrage atenţia însă nu şi cea mai recomandată dacă intenţionezi să cunoşti o fată în locuri publice cum ar fi un supermarket sau un restaurant. Cum se face primul pas? O abordare directă. Poziţ ionarea ta Obiectivul propus este ca tu să ai toate şansele unei întâlniri reuşite cu o fată. totul decurge mai uşor după ce ai facut primul pas. Ce alegi. Este de. Odată fă cut acest pas.ajuns să faci acest lucru şi succesul îţi este garantat. dimpotrivă ţi-ai restrânge mult şansele afişând un comportament atât de sugestiv la care oricum fetele în general nu sunt receptive. în condiţii normale. civilizată care să nu pară premeditată şi care să te prezinte ca pe un b ă iat de treab ă ( acest lucru ar . 174 Este de preferat să cauţi o abordare normală. ca ş i cum ai negocia o vânzare.ro Paşii următori fac parte din ritualul momentului în care întâlneşti o fată într-un loc oarecare. eu doar simplific procesul pentru ca tu să ştii mai bine cum să alegi o modalitate mai eficientă. cu toate că restrânge semnificativ informaţia pe care o deţii cu privire la gradul ei de interes.Manualul De Seducţie Juan.

Fă mi şcarea.ro trebui sa fie de ajuns pentru a cunoaşte o fată şi pentru a aduna indicii utile pentru mai târziu) şi odată ce ai fă cut acest prim pas. Proximitate. este timpul să aplici tehnicile de seducţie pentru a-ţi atinge ţelul propus. ce poţi face pentru a te apropia de ea? 5. alege-ţi un loc şi începe să strângi date necesare următorului pas. ca şi oricăror cum ai mijloace vrea să posibile deschizi în o . Ghice ş te-i inten ţ iile. De ce anume este înconjurată. Are de gând s ă stea pe loc sau s ă plece? 4. Acest pas presupune avantajul folosirea tău.Manualul De Seducţie Juan. Iată rezumatul paşilor de urmat pentru stabilirea poziţ iei tale: 1. Forţ a de impact Acum c ă ai fă cut primul pas ş i ţ i-ai ales un loc 175 de acţiune. Apropie-te. Este în compania cuiva? 3. trebuie s ă te preg ă teş ti pentru a testa puterea de seduc ţ ie. Cu cine este. Observ ă cu aten ţ ie unde se afl ă ea. Stă pe loc sau este în mişcare? 2.

este timpul să treci la acţiune şi să te prezinţi. Program Concepe un plan pentru a pune în aplicare tot ce ai aflat. este indicat să fii cât mai relaxat şi întrebarea ta să fie una subtilă. ultimul pas din această etapă constă în stabilirea şi aplicarea planului de atac. Aceea şi situa ţ ie este valabil ă ş i în cazul de faţă. se cere să acorzi maximă atenţie la toate detaliile înconjurătoare care te-ar putea ajuta să spargi gheaţa şi să te pregătească pentru momentul final în care vei intra în leg ă tură cu ea. Când 176 intri în legătură cu ea. loc şi persoana respectivă.ro ferestră cu ajutorul unei pârghii. cel puţin aceasta este concluzia la care am ajuns eu datorită . cu deosebirea că pârghia o constituie aici culegerea de informaţii menite sa te aducă cât mai aproape de ea. Contactul Odată ce te-ai poziţionat bine şi deţii suficiente date referitoare la timp. locul şi persoana în cauză. cu atât te apropii mai mult de o finalizare fericită a ţelului tău.Manualul De Seducţie Juan. Ajuns în acest punct. 1. Cu cât aduni mai multe date. Culegerea de informa ţ ii Ce po ţi folosi în avantajul tă u? St ă la coad ă la Mc Donalds? O vezi ducând saco ş e de cump ă r ă turi? 2. După ce ai cules o cantitate suficientă de informaţii cu privire la momentul.

a ş întreba ceva de genul: "Nu. atunci este momentul s ă îi zâmbe ş ti. Deseori se întâmplă ca fata chiar să îţi răspundă dacă se află în apropiere şi când se întoarce să-şi vadă interlocutorul. De exemplu. Acesta este un mod sigur de a închega o conversa ţ ie. 177 . dacă m-aş afla la un rând într-un magazin.i aşa că e aiurea să stai la rând?" Este mai indicat să îi adresezi ei întrebarea decât să o formulezi retoric.ro stilului indirect care mă caracterizează. trebuie să continui cu întrebări care să ducă mai departe discuţia.Manualul De Seducţie Juan. După ce îţi răspunde la întrebare cu aceeaşi dispoziţie şi îţi zâmbeşte.

o întrebare directă sau indirectă. Conexiunea întreb ă rilor Găseşti un subiect care să genereze noi întrebări ş i s ă fluidizeze conversa ţ ia. cu politeţe. nu rămâne decât sa i te prezin ţ i. Scenariul Ceea ce urmează este un scenariu dintr-un caz real care se vrea a fi fi un exemplu ă ş clar i al unei ă formule care poate adaptat aplicat indiferent de loc. 2. 3.Manualul De Seductie Juan. Prezentarea Odată ce aţi schimbat destule replici şi îţi dai seama că ai şansa de a o cunoaşte mai bine. după cum este explicat ş i în capitolul Puterea întreb ă rilor. te prezinţi într-o manier ă plin ă de curtoazie. Această modalitate de a face cunoştinţă cu o fată se numără printre cele mai eficiente. aplicând aceeaşi schemă . Întrebarea Adresezi.ro Într-un final şi la momentul potrivit. 178 Modelul menţionat anterior este de fapt o demonstraţie a faptului că este cu adevărat posibil să cunoşti oriunde o fată. i: Etapa final ă a procesului cuprinde urm ătorii pa ş 1.

ţi tră dezi intenţiile. Voi reda o descriere fidelă a celor întâmplate pentru a-ţi oferi o imagine cât mai exactă a întregului proces ş i în acela şi timp pentru a te ajuta s ă . Trebuie să fii deosebit de atent la tipa care te intereseaz ă ş i la împrejură rile date fă r ă s ă . s ă îţ i la şi mintea s ă se relaxeze şi să observi cu atenţie ceea ce se petrece în jurul tău. perfectat unul dată. formulează întrebări care îţi permit să continui conversaţia folosindu-te de informaţiile adunate de tine şi cele aflate chiar de la ea. stabileşte locul în care să te poziţionezi. doar dată fiecare asemeni unei ştiinţe exacte. Vei remarca că nu trebuie neapărat să ajungi să vorbeşti cu fata pentru afla nenumărate lucruri despre ea. şi o dată ce ai stabilit contactul. strânge indicii utile şi gândeşte-te la ce să spui. Exemplul printr-o în discuţie a fost şi testat.ro dar adaptând-o în funcţie de persoana în cauză şi situaţia dată. lucru pe care înainte îl considerai pu ţ in probabil.Manualul De Seducţie Juan. practică nu susţinută o dovedit ci de drept funcţional.ţi dai seama cât de incitant şi distractiv este să cunoşti o fată. ci numai s ă fii destins. 179 Exemplu de întâlnire într-un supermarket: .

ochelarii de soare şi sandalele prinse în cureluşe arată o zi petrecut ă pe plaj ă. Ai de ales atunci între a intra în vorbă cu ea cât îşi mai face cumpărăturile sau a aştepta până se . iar bronzul de pe umeri. are un trup atletic ceea ce sugerează că ar putea avea ca hobby vreun sport. Îi plin. una pe care nu ai mai văzut-o înainte aşa cum ţi-ar fi plăcut să fie. Organizare .Manualul De Seducţie Juan. Pe degete nu poartă nici un inel.ro Scenariu . observi ceea ce căruciorul îţi de cumpărături că ar aproape face semnalizează putea târguieli şi pentru alţii. 180 Văzându-i căruţul aproape plin de alimente. acest lucru însemnând c ă ar putea locui în zonă sau că pe aici îşi face frecvent cumpărăturile.începi să planifici cum poţi face cunoştinţă cu ea.întâlneşti o fată într-un supermarket din cartier. îţi vezi mai departe de cumpărături dar totodată îţi supraveghezi ţinta cu discreţie. continui să o analizezi ştiind că şansele îţi sporesc cu cât observi mai multe asemenea detalii. pare a fi singură.atunci îţi dai seama că trebuie s-o cunoşti mai bine sau s ă sfâr ş e ş ti m ă car încercând. îţi dai seama că în curând se va îndrepta către casa de marcat. şi care te cucereşte cu totul! &i. O vezi cum salută mai multe persoane din supermarket. Tu rămâi în continuare relaxat.

Intri în acţiune . Tu . iei decizia de a-i vorbi în timp ce staţi la rând.aştepţi câteva momente după care rosteşti: „E tare aiurea să stai la rând când ai putea sta de fapt la plajă ". ş i te opre ş ti a ş teptând s ă . întorcându-se spre tine cu un zâmbet. 181 . observi că se orientează către o casă de marcat.Manualul De Seducţie Juan. lucru care promite s ă se prelungeasc ă destul. Totul este bine cronometrat iar tu o urmezi pentru a te aşeza în spatele ei. nu-ţi r ă mâne decât s ă stabile şti o leg ătură între voi.ţ i r ă spundă.după ce ai hotărât locul acţiunii. Iată cum decurge conversa ţ ia. Cu ea în fa ţă. la rând.ro aşează la rând. Pare a fi grăbită ceea ce îţi sugerează că nu ar avea răbdare să stea de vorbă în timp ce se uită după cumpărături. Magazinul este aglomerat şi drept urmare.

Manualul De Seductie Juan. 0 Ea - „Eu am fost la plaja dar şi ABC eu unde am este de asemenea foarte fain. da. eşti pe cale să afli dacă are un prieten serios. plajă?" (punând această întrebare. şi eu vin de la plaja XYZ dar m-am oprit să fac cumpărături pentru toată lumea". îi zâmbesc şi ea la fel mie. una din aceste dou ă posibilit ăţi). avut nişte cumpărături de făcut". dar se întorc mâine ceea ce mă obligă.Întorce capul spre mine. cu care a petrecut ziua la plajă sau pentru care face cumpărături. părinţii îmi sunt plecaţi. într-un fel. Ea .ro Ea .„Adevărat. Tu „Înţeleg. este atât de relaxant şi e simplu apoi să-ţi faci cumpărăturile în drum spre casă". Tu . decât să faci cumpă r ă turi pentru al ţ ii? ". . Tu . s ă am cele necesare pân ă 182 atunci".„Oh.Zâmbeşti şi afirmi cu jovialitate: „Nu-i aşa că-ţi place mai mult să stai la plajă. Ea . n-au dar fost pentru şi ei câţi la oameni faci cumpărături.Fac cumpărături pentru toată familia mea. replicând: „Mie-mi spui. am stat la plaj ă toat ă ziua ş i nu se compar ă cu statul la rând".

(Notă . 183 numele meu este X". Ea .Zâmbe ş te. nu cred că eşti prea bucuroasă". Ea . aş sugera din contră.acest răspuns îmi dă de înţeles că nu are un prieten şi că este mai mult decât sociabilă furnizând informaţiii suplimentare nesolicitate. deci mie îmi revine această sarcin ă.te opre ş ti din râs ş i te prezin ţi „ Oricum. la rândul ei.dacă ar fi avut un prieten sau pe cineva cu care să se vadă mai des. altfel amânând. Tu . Ea .zâmbeşte din nou şi spune „Y.răspunzi. &i încep s ă zâmbesc ş i s ă râd. (Notă . .„Ne facem vacanţa la plaja XYZ şi eu am grijă de fratele meu mai mic. cât suntem singuri acas ă". replicând că nu este nici pe departe în acest ă situa ţ ie).„Unde au plecat. şi în acelaşi timp că acum este momentul să mă prezint oficial. glumind „ai rămas cu fratele mai ■■w v | v |■ | wn ■A în grijă acasă. mă bucur sămi fac un prieten într-un supermarket".ro Tu . nu ai fraţi sau surori care să se ocupe de aceste cump ă r ă turi?". aprobând zisele mele. mic A Tu . dezinteresul meu).Manualul De Seducţie Juan. ar fi reacţionat atunci când am afirmat că este singură acasă.

• Intră în discuţie cu ea şi avansează lucrurile spre ceva mai mult.ro Tu . Puncte cheie de re ţ inut: • Po ţi s ă cuno ş ti o fat ă oriunde te-ai afla. • Planifică. Este de ajuns să stabiliţi dacă vă suna ţ i unul pe cel ă lat sau s ă fixa ţ i o întâlnire. de şi nu este necesar să faci aşa ceva. " Not ă: Aş continua apoi conversa ţ ia în funcţ ie de timpul rămas.„ & i eu sunt încântat s ă te cunosc. po ţ i s ă ş i vorbe ş ti cu ea. Fii bine preg ă tit pentru orice situa ţ ie. urmăreşte ce se întâmplă în jurul ei şi culege date. adună informaţii şi treci la fapte. domnul Conwell ar fi trebuit să adauge şi că eşti înconjurat de hectare întregi de femei tinere. decide unde acţionezi. ajutând-o să-şi încarce cumpă r ă turile dac ă ne-am în ţ elege atât de bine. • Priveşte bine în jur. locul ş i momentul ac ţ iunii. acolo unde o întâlne ş ti. şi aş schimba nişte date de contact sau aş conduce-o până la maşină. 184 . • Schimbă-ţi viziunea care îţi restrânge şansele de a cunoaş te o fat ă. • Observă toate indiciile despre acea persoană. • Alege-ţi locul potrivit.Manualul De Seducţie Juan.

la fel se întâmplă şi cu o fată. creează un efect în serie care se întinde în jur. sfaturile con $ inute te vor ajuta s ă $ i cu dezvol$i spiritul creativ ajutorul unor sugestii pe care să le adaugi ideilor deja existente. 185 prin urmare . Un lac căruia dacă îi tulburi apele.ro Capitolul 8 Întrebă ri care cuceresc În această secţiune vorbim d e s p r e şi tehnicile întreb necesare ă rilor în a vederea influen în $ tacticile $ a elegerii puternic puterii de părerea fetelor către un deznodă mânt fericit pentru tine. s În primul rând. Capitolul î$i prezintă un şablon de întrebări care pot să te conducă mai târziu spre momentul în care te prezen$i unei fete pentru prima dată într-un loc şi timp oarecare. a cărei p ă rere îi va influen $ a pe prietenii ei ş i pe cei din familie.Manualul De Seducţie Juan.

în timp acestea vor deveni practic o a doua limb ă pentru tine. când şi cum. ne vom rezuma la doar patru tipuri care să te avantajeze atunci când le adresezi unei fete. de ce. ori ceva similar. Unele dintre subiecte au fost deja enun$ate în paginile precedente acestui capitol însă în cele ce urmează recomandăm câteva mijloace prin care să$i valorifici mai eficient abilit ă$ ile. cu toate că nici greşit nu ar fi. unde. Tipuri de întrebă ri Există o paletă largă de întrebări dar pentru a simplifica totul. Întrebările cu răspunsuri lungi sunt folosite pentru a genera ş i astfel aduna cât mai multe informa $ ii prin formularea unei întreb ă ri care s ă con $ ină cuvinte cheie precum cine. 186 Întreb ă rile cu ră spunsuri scurte sunt destinate unor răspunsuri ce se vor scurte cu da sau nu. Tipul acesta de întrebări începe .ro utilizeaz ă aceste noi informa $ ii conform stilului propriu necesar. Genul acesta de întrebări vor fi folosite pe tot parcursul capitolului de fa $ă.Manualul De Seducţie Juan. menite să atrag ă ră spunsuri ample din partea ei. ş i modific ă-le oricând consideri a fi Nu trebuie să înve$i teoriile pe de rost.

Manualul De Seducţie Juan. • Întreb ă confirm ă ri. Întrebările de legătură apar drept consecin$ă a unei alte întreb ă ri la care ai primit un ră spuns ce î$ i permite să revii cu noi întrebări detaliate. ai putea întreba „Cum te mai sim $ i?" ori „Cum ai petrecut weekend-ul?" în speran $ a c ă generalizând. vei afla mai mult decât dacă ai adresa nişte întrebări concise. 187 . rile cu r ă spunsuri scurte pentru • Întreb ă ri sugestive cu un scop bine definit. ar trebui. De exemplu. De neplanificate $intesc răspuns exemplu. ai vrea. la obiect. iar tu continui întrebând „ De ce te-ai întors la ora unu?" şi-aşa mai departe. Întrebările sugestive vizează un scop precis pe termen îndelungat care spre deosebire un de întrebările concis. • Întreb ă rile de leg ă tură pentru continuarea discu $ iei pe baza răspunsurilor primite. Oana?". „La ce oră ai ajuns aseară acasă. acestea fiind doar câteva exemple.ro cu eşti. întrebare la care $i se ră spunde „La ora unu". însă deosebit de utile atunci când vrei să punctezi o anumit ă idee sau s ă pui cap ă t unei conversa $ ii. ai putea. Puncte cheie de re $ inut: • Întrebările cu răspunsuri lungi pentru mai multe informa $ ii.

Foloseşte-o pentru a avea succes atunci când te gândeşti la ce şi cum să spui. Cea mai bună prezentare Am aplicat aceast ă metod ă de nenum ă rate ori. este esen$ial să faci fa$ă oricărei provocări. S ă trecem la detaliile ofensiv. sunt lucruri mereu valabile şi altele neprevăzute care pot să-$i garanteze triumful. Denumirea de mai sus se referă la orice local public precum un bar sau un club frecventat mai ales sâmbă t ă seara. cuprinse în planul Scena 1: un spa $ iu public. deşi printre cele mai eficiente.ro Unde ş i cum pui întrebă rile? În continuare. Unele dintre acestea. Utilizând diverse tactici şi abordări. î$ i enumer ă m modalita $ ile prin care te po $ i prezenta cu succes unei fete în diverse modalită$i. În cazul în care nu ai ratat indiciile oferite de limbajul corpului sau ai ales pe cineva dezinteresat 188 de eforturile tale. fă r ă a fi respins vreodată. Totul se rezumă la acea replică de aur. sunt considerate atât de simple încât deseori mul$ i le trec cu vederea.Manualul De Seducţie Juan. La fel ca în orice luptă din care vrei să ieşi învingător. atunci promisiunea mea este că ea va rămâne plăcut impresionată (mai multe indicii referitoare la Limbajul Trupului în sec $ iunea cu .

189 Pune-$i la punct strategia. nimic mai simplu. odată ce intri în legătură cu ea. Tu: Zâmbe ş ti din nou ş i o întrebi „ Cum te nume ş ti?" Ea: Zâmbe ş te ş i spune „Oana". Asta e tot. f ă r ă a pierde îns ă contactul vizual cu ea.$ i servească scopului. zâmbe şti iarăşi. iat ă cum decurge restul. &i mergi mai departe. drept pentru care vrei s ă intri în ac $ iune de îndat ă ce prime ş ti und ă verde acolo unde ai receptat semnale încurajatoare şi unde ai toate şansele să înregistrezi un succes.ro acela ş i nume). Tu: Replica de aur . pur şi simplu nu ai cum s ă dai gre ş. Dup ă toate acestea. şi-apoi rosteşte acea replic ă care este o adev ă rat ă explozie de ş arm. . aştep$i un semn de entuziasm bine la din ce şi partea cum ei.Manualul De Seducţie Juan. s ă nu crede $ i c ă valoreaz ă mai pu $ in din cauza simplit ă$ ii. să-i după care te în gândeşti vorbeşti continuare. Tu: zâmbe ş ti ş i spui „Salut!" apoi pauz ă. adaptează . mi-ar face mare plăcere să te cunosc mai bine" apoi iei o pauz ă.„Oana. Ea: Aşteaptă replica ei şi dacă se arată entuziasmată. eşti deja un marcator. Totul este atât de simplu ş i totu ş i incredibil de eficient. Odat ă ce cuno ş ti toate indiciile care s ă .$ i r ă spunsul. te destinzi ş i îi a ş tep$ i r ă spunsul. tocmai îmi spuneam că dacă eşti la fel de prietenoasă pe cât eşti de frumoasă.

Eticheta de firmă de pe hainele ei î$i aminteşte că ş i sora ta are aceea şi preferin $ă. nu uita să adresezi şi prietenelor ei un salut de genul „ Bună. Scena 2: cu prietenele. pe mine mă cheamă Andrei. nu ezita în fa $ a acestei formule simple a c ă rei for$ă reiese tocmai din această continuare a răspunsului i ni $ ial „ Este o pl ă cere s ă v ă cunosc. Apoi. Mai întâi de toate. indiciu de care te-ai putea folosi pentru un început de conversa $ ie ş i pentru a v ă gă si alte lucruri în comun.$ i dai seama ce anume o intereseaz ă pe ea ş i pe prietenii ei. ce v ă aduce.Manualul De Seducţie Juan. fii atent la semnalele din jur. pe-aici. o metodă prin care fetele te vor găsi galant şi curtenitor. voi cum v ă numi $ i? M ă bucur s ă v ă cunosc. rezultate Întotdeauna pozitive în . domnişoarelor?". ce v ă aduce pe aici. domnişoarelor. în seara asta?" Simplu dar concis. observ ă cu aten $ ie de cine este înso$ită tipa şi dacă recunoşti deja pe cineva. folosindu-te de trucurile psihologice învă$ate legea dat în capitolul despre simpatia această cazul 190 reciprocă replică a şi asocierii. adu$i aminte c ă fetele au r ă spunsul iar tu - întrebarea.ro Prin urmare. De cine pare a fi mai apropiat ă ? Încearc ă s ă .

zâmbe şti ş i a ş tep$ i un ră spuns 191 verbal sau gestic din partea ei. Prin aceast ă denumire.Manualul De Seducţie Juan. „ Nu-i a ş a c ă e total aiurea s ă stai la rând?" Faci apoi o pauză. şi doamnelor c ă rora le-a fost Nu uita că este extrem de important să dai dovadă de bune maniere. un restaurant sau un centru comercial. „Vii des aici. 2. într-un loc neutru. Odată ce ai stabilit unde te vei pozi$iona (aminteşte-$i stategia prezentată în capitolul „Cum să cunoş ti o fat ă indiferent de loc"). Scena 3: într-un cadru public. faci urm ă toarea afirma $ ie: 1. Cum îmi place mie să-i spun „ pauză de cafea în doi la coadă". considera $ ie şi respect fa $ă de prietenele fetei care te interesează. Ca să fie clar. sau pur şi simplu neînso $ it. tot timpul e a ş a aglomerat?" . m ă refer la o ie ş ire în ora ş cu familia sau prietenii. să luăm drept exemplu situa$ia în care întâlneşti o fată în timp ce stai la coadă într-un supermarket. aglomerat cum ar fi o sală de gimnastică. Nu neglija acest aspect.ro domnişoarelor adresat ă. Pur ş i simplu. pe fondul unei dispozi $ ii joviale şi într-o formulare retoric ă. ai la dispozi $ ie un program în doi pa şi de a urma o fat ă.

.Manualul De Seducţie Juan. r ă spunsul este „ Da". Aceeaşi tehnică poate fi aplicată cu succes şi în scena spa $ iului public.ro Nouă fete din zece ar considera remarca ta ca fiind amuzantă ceea ce ar te-ar transforma dintr-un simplu stră in într-un tovar ăş de companie la rând. • Este posibil ca fata să se afle într-un grup. de aceea e bine să foloseşti cea mai bună prezentare. ş i eu m-am folosit deseori de aceast ă replică pentru a deschide o discu$ie ca mai târziu să mă trezesc în mijlocul unei aventuri nebănuite la care am ajuns dintr-un punct nesemnificativ. Puncte cheie de re $ inut: • Loca $ iile publice care g ă zduiesc reuniuni sociale sunt sugestive pentru acest tip de întâlniri. aşadar de verbalizarea universal detestată majoritatea este un bun început de conversa $ ie. Dincolo de această întrebare se ascunde un număr de magie căci nimănui nu-i face plăcere să-şi aştepte rândul unei la casa idei de marcat. după exemplul men$ionat în rândurile de mai sus. cu mici diferen $ e totu ş i impuse de circumstan$e care cer o altă formulare şi idei creative. Nici aici nu am suferit vreodată un eşec când am ales acest gen de replic ă. în 192 consecin$ă foloseşte-$i farmecul şi asupra celor din grup. Dar merită oare osteneala? Cu siguran $ă.

ro • Adapteaz ă-te în func $ ie de situa $ ie. un om inteligent ş i capabil s ă poarte o conversa $ ie. te descrie ca un om care îşi pune întrebări. 193 . încearc ă metoda de tip "şuetă la o cafea" dacă stai la un rând împreună cu Ea. dezvăluie pentru a afla mai multe despre ea şi preocupările ei. Întrebă ri care influenţ ează Pare incredibil când consta$i câte resurse găsim în limbaj pentru a afla ce dorim despre o fată şi cel mai eficace procedeu Acest lucru este prin intermediul interesul tău întrebărilor.Manualul De Seducţie Juan. ba mai mult chiar.

pe atât î$i sporeşti şansele de a fi apoi cu ea.Manualul De Seductie Juan. Nu există metodă mai de succes decât aceea de a şti să pui întrebări inteligente. nici nu este prea dificil s ă strângi informa $ ii 194 suficiente într-un timp relativ scurt. este o slăbiciune a firii umane. le place în general s ă vorbeasc ă despre ei în ş i ş i şi vie $ ile lor.ro Întrebările conduci discu te $ duc ia mai voastr departe. . Din acest motiv. care să . Oamenilor. dar succesul este dat mai mult de priceperea de a asculta ş i de a conduce o conversa $ ie. ajunge să începi cu o întrebare ca mai târziu să decurgă totul de la sine. şi cu cât progresezi.$i ofere mai multe r ă spunsuri despre ea. nu ai nevoie decât de nişte întrebări bune. cu atât devii mai sigur pe situa$ie. de bun sim $. Cum să o cunoş ti cu adevă rat Ce urmează este mai mult o altă viziune asupra problemei decât o artă în sine. 0 Pentru a te asigura c ă tu de $ ii controlul permanent. dar sigur există un proces cu câteva idei bune de urmat. te ajută să este Ideea construit ă pe premiza c ă fetele de $ in întotdeauna ră spunsul. mai exact nu cred că există întrebări speciale care să te ajute concret cum să cunoşti cu adevărat o persoană. dar mai ales fetelor. căci pe măsură ce afli mai multe despre fată. ă 100%.

4. întrebări care conduc spre răspunsuri Practic. tu trebuie doar s ă ascul $ i atent ş i s ă dirijezi discu $ ia în direc $ ia care te intereseaz ă. Vom încerca s ă afl ă m ce se ascunde dincolo de frumuse $ ea fetei. Etapele procesului 1. ce transmite limbajul corpului. Puncte cheie de re $ inut: • Dacă pui întebări. • Controleaz ă total discu $ ia voastr ă punând întreb ă ri. ai nevoie să parcurgi toate aceste etape pentru a ob $ ine cât mai multe date despre ea. adreseaz ă o întrebare cu r ă spuns confirmativ. să aflam ce o încântă şi ce-i displace. . prietenii. ai la dispozi $ ie nenumă rate op $ iuni ca rezultat al întreb ă rilor ş i al constatărilor despre ce şi cum vorbeşte ea. stilul de via$ă. 2. acest lucru dovedeşte că eşti 195 atent şi interesat.Manualul De Seducţie Juan.ro Când vine vorba s ă cuno ş ti o fat ă. pune ample. Continuă cu întrebări în care subiectul este ea şi vei câştiga astfel teren. în general. Ea sigur va vorbi destul. fă conexiunile necesare. postura ei. şi tot ce trebuie s ă ş tim despre o fat ă. etc. 3. întrebând practic orice vrei. În continuare. formuleaz ă alte întreb ă ri pe baza informa $ iilor primite. gestica. vei afla cum pot conduce întreb ă rile spre aceast ă varietate de op $ iuni.

acesta din urmă sunând fort at.ro • Fetele au deja ră spunsul. conexiuni. 196 2. Cum să obţ ii numă rul de telefon al orică rei fete Cum po $ i ob $ ine num ă rul de telefon al fetei odat ă ajuns în acest punct-cheie? Ce cuvinte pot să-$i fie mai de ajutor? Detalii aparent nesemnificative pot fi de un real folos. 1. • Oamenii adoră să vorbească despre ei înşişi.Manualul De Seducţie Juan. „îmi permi $ i s ă . De exemplu. amabilitate din partea ei. • Întrebări cu răspunsuri lungi. parafrazări. este foarte posibil s ă $ i-l ofere ş i pe al ei. „ Am putea schimba numere de telefon?" . tu trebuie doar s ă pui întrebările potrivite. verbul „ a permite" este mult mai indicat decât „ a putea". Iată câteva exemple de întrebări cu care nu po$i da greş în încercarea de a-i ob $ ine num ă rul de telefon. prin urmare vei primi suficiente informa $ ii. ceea ce va duce şi la un schimb de numere de telefon. Respect ă indica $ iile ş i confirmă. pe când primul cuvânt sugereaz ă farmec ş i polite $ e din partea ta. r ă spunsuri cu r ă spunsuri scurte.$ i dau num ă rul meu de telefon?" întrebarea îi d ă de în $ eles c ă $ i-ar face pl ă cere s ă ai numă rul ei de telefon şi totodat ă îi clarific ă lucrurile pentru că având deja numărul tău.

Manualul De Seducţie Juan. „ A fi permis" am discutat mai sus ce înseamnă. ar spune mul t i. cât despre cuvântul „necuviincios". ba chiar fermec ă tor.ro Un schimb este întotdeauna ceva reciproc valabil. Prin urmare merită toate eforturile. de genul dinte pentru dinte. „îmi permi $ i s ă fiu atât de necuviinciios încât s ă .$ i cer num ă rul de telefon?" Aceste cuvinte "îmi permi $ i". pentru că nu întrebi în mod direct. Iată despre ce este vorba. cuvântul „ a schimba" este cât se poate de sugestiv. Mai bine de atât nici că se poate. . Dar acestea sunt nimicuri. Efectul de impact se datorează faptului că este un tertip subtil. am putea spune că acesta face diferen$a pentru că te arată deosebit de politicos. O idee genial ă. Întrebarea cu care dai lovitura: 3. "necuviincios" şi "a cere" par să aibă un efect hipnotizant. ceea ce sugerează numai că $i-ar face plăcere să ai 197 numărul de telefon. pentru c ă atrage aten $ ia asupra atributelor „nepoliticos" şi „ deplasat". personal am folosit această metodă cu fete care la început nu păreau a fi interesate dar odată ce ai primit numărul de telefon dorit. ai făcut deja un prim pas important. iată ceva mai bun. sfaturi pentru amatori.

Dar nu şi dacă vrei să devii un maestru al întâlnirilor. modalitatea cea mai încântătoare de a cere numă rul de telefon al unei fete. pentru care s ă 198 depui mai mult efort. Puncte cheie de re $ inut: • Nu se vor întâmpla prea multe dacă n-ai numărul ei e telefon.Manualul De Seducţie Juan. pentru c ă ele pot fi hot ă râtoare. pentru că în acest caz ai nevoie de ceva mai convingător. • Păstrează întrebarea cu care dai lovitura pentru o fată care î $ i place cu adev ă rat. când vrei s-o impresionezi. • Ai grij ă la detalii. . • Foloseşte primele două întrebări în cazul unei fete care e clar mai interesat ă. fără urmă de îndoială.ro Această întrebare de-a dreptul nimicitoare este cea mai recomandată şi în acelaşi timp.$ i asiguri o primă întâlnire Acum este timpul să stabilim cum procedezi pentru a pune întrebarea care să te aducă aproape de prima întâlnire. Cum să . Ce putem spune pentru a ne asigura succesul? Formulări de genul „ vrei să ieşim împreună?" sau „hai s ă lu ă m cina împreun ă" ar trebui s ă func $ ioneze.

199 .Manualul De Seducţie Juan. mai întâi ob $ ii num ă rul de telefon ş i apoi întâlnirea. aşa cum trebuie? Toate la timpul lor.ro Cum altfel să reuşeşti să mergi mai departe dacă nu iei lucrurile pe rând. Iată câteva întrebări care te vor duce sigur la acest rezultat. vei observa cât de mult contează un exerci $ iu de preg ă tire ş i o mic ă schimbare a frazei.

sugestia referitoare la cafea transmite o imagine vizuală. „ Îmi acorzi plăcerea de a te scoate în oraş în weekend?" dacă ne-am putea întâlni 1. ceea ce conduce. tot s-ar sim$i flatată măcar într-un mic procent de 1% şi s-ar .ro Declarând cât de mult $i-ar plăcea să o revezi. delimitându-i op $ iunile. cere detalii suplimentare. declari de fapt că te sim$i bine în compania ei. Odată ce acceptă. dar pe diminea$ă sau seară ?" ş i a ş a mai departe pân ă când stabili $ i totul cu exactitate. cum ar fi când te anun$ă. fă ră ca ea s ă . o aju $ i s ă se hotă rasc ă iar o alternativă strecurată în întrebare este o cale sigură de a primi confirmarea aşteptată. În cele din urmă.şi dea seama. iar men$iunea „când po$i tu" arată că eşti atent şi respectuos. „Mi-ar plăcea mult curând la o cafea. tu spune „în regulă. îmi convine. când eles cât de mult o Invita $ ia îi d ă de în $ simpatizezi iar asocierea cuvântului „ plăcere" cu companiei ei este aur curat.Manualul De Seducţie Juan. la o întâlnire sigură. 2. Dacă îti spune că vineri este o zi bună pentru aşa ceva. 200 chiar dacă nu ar fi deloc interesată.

1. pom de Crăciun. Eficacitatea întreb ă rii este de necontestat atunci când se confruntă cu un răspuns de la o parte feminină (acest aspect este tratat în sec$ iunea „Totul despre ea").continu ă astfel: 3. oricât de nesigur ar fi „da"-ul rostit. Eu . că se va sugerezi ceva deosebit iar precizarea „ în acest weekend" anun$ă momentul întâlnirii. Fii atent la ce urmează. ai fi atât de amabilă încât să mă înso$eşti?" Odat ă ce î$ i ră spunde afirmativ. 3.Manualul De Seducţie Juan.ro aprinde Mentionând întâmpla o asemeni ieşire în unui oraş. „ îmi permi $ i s ă fac acest lucru?" Aceste întreb ă ri valoroase au în $ elesuri ascunse. Nu m ă las ă niciodat ă la greu. ia numai în considerare faptul că subliniind 201 cuvântul „foarte mult" exprimă în realitate că o placi foarte mult. inten$ia anun$ată prin „să ies cu tine" îi spune că nu trebuie decât să apară la . eu sunt profund ataşat de acest procedeu care constă în două p ă r $ i. care ră spuns va fi unul favorabil pentru că face apel la vanitatea ei care se cere complimentată şi pentru că farmecul te va pune într-o postură avantajoasă.„ Mi-ar plăcea foarte mult să te scot în oraş în acest weekend. fără să judeci. Întrebarea-cheie.2. îmi place această întrebare.

eu cel pu$in aşa aş considera dacă cineva ar face o asemenea afirma$ ie despre mine! A doua parte. alte observa $ ii fiind de prisos. În paginile anterioare am 202 mai apelat la componenta psihologică în încercarea de a desluşi misterul în care se învăluie femeile. • Primele două variante sunt recomandate atunci când e ş ti sigur pe pozi $ ia ta ş i vrei s ă fii curtenitor. iar tinerelor domnişoare le place aşa ceva. „ îmi permi$i să fac acest lucru?". Prin alegerea acestor cuvinte „ai fi atât de amabilă încât să mă înso$eşti" recurgi la sentimentalismul. farmec şi considera $ ie. Puncte cheie de re $ inut: • Ob $ ine întâlnirea f ă r ă de care nu poate avansa rela $ ia. ceea ce nu poate fi decât măgulitor. este copleşitoare prin amabilitate. foloseşte-te puterea sugestivă întrebării şi nu pierde controlul. Cum să descoperi adevă rul Deseori se întâmplă să ne blocăm şi nu ne dăm seama ce ne împiedic ă s ă ob $ inem num ă rul de telefon sau prima întâlnire. &i . ce mai. feminitatea şi orgoliul ei şi sugerezi subtil că este amabilă dacă răspunde cu „da".Manualul De Seducţie Juan.ro întâlnire. fă totul de pentru a ob $ ine a întâlnirea. • Întrebarea-cheie.

c ă ci ce rost are sa încerci să vindeci piciorul dacă mâna este adevărata problemă? Trebuie să ne dăm seama care este. pentru c ă nu de pu $ ine ori se întâmpl ă s ă spun ă un lucru dar să gândească cu totul altceva. când vorbim cu cineva. avem nevoie de adevă r. 1. tratăm anumite subiecte de conversa $ ie ş i nu probleme.Manualul De Seducţie Juan. Iată care sunt paşii de urmat pentru a descoperi adevă rul. De regulă. pentru a merge mai departe. Adaug ă aceste motode la celelalte informa $ ii nou însuş ite cu privire la limbajul trupului şi vei func $ iona ca un adev ă rat detector de minciuni. impedimentul major.ro aici ne vom folosi de un anume tip de întrebări care să ne asiste în interpretarea în $ elesurilor ascunse. de fapt. Este absolut necesar să receptezi corect mesajul fetei. Caut ă 203 Caută întrebări să afli care este obstacolul care s ă şi - pune $ i clare. iar noi chiar de acest aspect ne vom ocupa. concrete . Vom vorbi despre cum po $ i recepta nenumărate indicii vizuale date de limbajul trupului şi c u m p o $ i c o m p l e t a î n $ e l e g e r e a m e s a j u l u i c u r ă spunsurile verbale.

ce. De multe ori oamenii una spun ş i alta gândesc.şi aici specifici exact ce aştep$i de la ea sau numeşti lucrul pe care vrei să îl eviden$iezi. 204 3 . pune $ i-vă de acord şi merge$i mai departe. întreb ă ri cu cine. cum ş i de ce. Specific ă. Ar fi bine s ă ajunge $ i la un numitor comun pentru a avea o mai bună comunicare. . chestiunea într-un simplist. 2. pentru lucru nu la care trata trebuie să te aştep$i mod început. unde. dintr-un ră spuns verbal sau vizual. Odat ă ce v-a $ i în $ eles. detaliaz ă. nu generaliza. A f l ă adev ă rul. caut ă.ro f u r n i z e z e o c a n t i t a t e suficientă de informa $ ii. fie va revela problema şi ar fi recomandat să insişti pe ultima variant ă pân ă ob $ ii rezultatul dorit. mai curând fii empatic şi pune o întrebare crucială care să sune în genul „ dacă nu ar fi fost".Manualul De Seducţie Juan. A ş teaptă confirmarea Prime ş te confirmarea necesară. 2. Identific ă Ne stă în fire să căutăm scuze şi să generalizăm problemele. şi-apoi continuând cu „ te-ar mai fi împiedicat ceva" . 3. metoda aceasta fie va aduce ş i alte subiecte în discu $ ie. inserând subiectul principal. p r i m e ş t e confirmarea ş i g ă seş te o solu $ ie. trebuie să găseşti o cale. De re $ inut! 1.

ro 4. 205 . Concordan $ a este parte integrantă a onestit ă$ii.Manualul De Seducţie Juan. Asigură-te că limbajul corpului ei este în acord cu ceea ce spune.

a c e s t faptului ăţat pân că ă datorează ce ai înv acum nu-$ i va fi de folos atât timp cât nu po $ i controla acest aspect al vie $ ii tale. De majoritatea spun c ă pentru a uita o fată trebuie să cunoşti alta. 206 . fosta prietenă.ro Capitolul 9 a W ■ ■■A a Cum sa . Dacă sec$iunea am lăsat spre final tine" „Totul despre înainte de a trece la următoarea parte lucru nimic „ se din Totul despre ea".a î n c h e i a t e s t e important şi chiar vital dacă vrei să mergi mai departe. prin urmare ideea de a trece de la o fat ă la alta este o solu $ ie bun ă pentru orgoliul t ă u dar nu te ajut ă să ui $ i ş i s ă .$ i vindeci r ă nile. atât pentru sănătatea ta cât şi pentru orice succes al tău în via$ă.Manualul De Seducţie Juan. S ă fii capabil s ă dai uită rii o rela$ie c a r e s .ţ i revii in urma despă r # irii de orice fat! E dificil s ă începi o nou ă rela $ ie în condi $ iile în care nu $ i-ai uitat î n c ă fapt. lucru cât se poate de eronat.

$ i apleci capul sub ap ă. mai ales dacă aveai sentimente puternice pentru acea tipă. nu am fost ferit de a ş a ceva. practic î$i poate devasta via$a după cum mi-a fost dat să aud şi să trăiesc. ş i atunci vin cu întrebarea: la ce bun dacă tu î$i mai $ii şi acum respira $ ia? Dac ă tot nu vrei s ă ie ş i la suprafa $ă? Tradus în cazul de fa$ă: dacă nu po$i să te hotărăşti singur să o ui$i pe tipă? Subliniez cele afirmate în ideea că vei în$elege că disperarea este o sursă teribilă de suferin$ă dacă te complaci în situa$ia aceasta. la fel ca mul $ i al $ ii. & tii ş i tu la fel de bine ce impact puternic poate avea sfâr ş itul unei rela $ ii asupra vie $ ii tale. . tu eşti cel care ia decizia să-$i $ii respira $ ia ş i s ă . ce vreau să spun în continuare este că de la acest ghid vei primi toate indica $ iile necesare pentru „a te salva" cel pu $ in din dilema rela $ iilor. Îmi amintesc. iar eu sunt într-o barcă în apropierea ta nu suficient de mult ca să te şi salvez. de aceea î$i arunc o vestă de salvare. 207 Nici eu. Imediat ce ai pus pe tine acea vestă. Ce bine poate să-$i facă cineva atâta vreme cât tu nu doreşti acest ajutor? &i totuşi.Manualul De Seducţie Juan. de o fată pe nume Veronica. în mod deosebit. în schimb vin cu sugestii pentru ca tu s ă po $ i supravie $ ui. la rândul meu.ro Închipuieşte-$i următorul scenariu: te afli în apele adânci ale unui ocean.

aveam o rela $ ie chiar serioasă. se pare că mi-am dezamăgit familia profund.ro Veronica era frumoasă. Am fă cut toate lucurile pe care le fac nişte oameni îndrăgosti$i. Deşi tineri. nespus de dulce ş i iubitoare. o persoană şi o prezen$ă încântătoare. mai ales când sunt tineri ş i li se pare c ă toat ă lumea este a lor. A venit totuşi şi ziua cănd povestea a luat sfârşit.Manualul De Seducţie Juan. dar nu mi.am dat seama că de fapt trăiam un sentiment de nesiguran$ă şi aveam nevoie de mai multă varietate. Datorită faptului că ea insista destul de des asupra problemelor dintre noi. şi ne închipuiam mereu că nimic nu ne putea despăr$i. ştiam că între noi există iubire. şi am devenit iritat şi sătul din această cauză deşi o iubeam la fel de mult în continuare. Noi însă nu ne dădeam seama. 208 Odată ce faci acest pas. Pe când eram împreună. doar trăiam momentul şi nu ştiam decât că ne suntem dragi unul altuia. eşti ca şi pierdut. î$i spun sigur. m-a fă cut ca în curând s ă devin dezinteresat de rela $ ia pe care deja o neglijam. Ne vedeam zi de zi şi ne auzeam la telefon de cel pu$ in cinci ori în decursul unei zile. copleşindu-ne pe amândoi în egală măsură. ce nume vor purta. La un moment dat. că vom fi so $ ş i so $ ie şi ne gândeam cum vor ar ă ta copiii noş tri. şi asta pentru că încă mai credeam că ne . credeam amândoi că aşa vom şi rămâne. Atunci am luat o decizie care s-a dovedit greşită.

putem g ă si o solu $ ie împreun ă. Eram total nepreg ă ti $ i şi mult prea . au urmat şase luni în care neam tot sunat. indiferent ce. aveam probleme la serviciu. de bun ei să sufere enorm că iar nu ea prin eram că îi concluzionând fiica lor pentru pricinuisem prea multă suferin$ă ca să mă bucur de încrederea ei. cât de mult m-am putut în ş ela. la fel va fi ş i oul. îmi dau seama că lucrurile nici nu se puteau termina în vreun alt mod. 209 Privind acum obiectiv problemele de-atunci. ne-am întâlnit sau dimpotrivă.Manualul De Seducţie Juan. ca într-o echip ă. şi familia ei considerau că i-am dezamăgit şi i-am f ă c u t faptele suficient mele. starea mea afectase ş i rela $ iile cu ceilal $ i. O duceam rău cu sănătatea. ş i nu de a noastr ă. psihologic la fel. Î$i po$i închipui cât de surprins am fost auzind că ea nu mai era interesată să trecem de acest impas. Mam gândit că dacă ceva.ro iubim şi că ea va rămâne mereu alături de mine. ba mai mult m-am întristat remarcând c ă era de partea familiei. neam ignorat unul pe celălat. Cum am zis şi mai devreme. Acestea fiind spuse. Totul părea descurajant. dacă gă ina nu-i bun ă. timp în care şi eu m ă sim $ eam dezorientat. nu func$ionează între noi. plânsei nu mai pu $ in decât ea ş i în acel moment nimic nu mai conta pentru mine. ea slăbise peste măsură şi plânsese cam tot atât. În realitate. si ea. Dar vai.

Acesta este punctul crucial. A ■ w ■ anumit lucru. Este o demonstra $ ie ivită în via$a ta atunci când se cerea să înve$i un ■l ■ h ■ A v V . Acum îmi dau seama că acea experien$ă şi fiecare dintre acele aşa. Pentru a reuşi să treci cu bine de asemenea provocări în dragoste. po$i urma exemplul meu. poate un sfat care scuteşte pe cineva de suferin$ă măcar pentru o clipă. Uită-te la mine.Manualul De Seducţie Juan. Adevărul este o binecuvântare şi o lec $ ie f ă r ă sfâr ş it pentru noi 210 to $ i. să nu se ducă la culcare plângând. şi ideea pe care vreau să o subliniez. acum dau sfaturi altora bazându-m ă pe experien $ ele mele. Te asigur insă că este in regulă să ai parte şi de suferin$ă şi că aceasta are un loc păstrat . Cine ştie dacă nu cumva ajut pe cineva să doarmă liniştit. să priveşti retrospectiv şi să te întrebi „ Cu ce m-am ales eu?" şi „ Aş mai fi astăzi unde am ajuns dacă se întâmpla acel ceva?". contrariul pentru c ă am învă$at o lec $ ie de pe urma lor.ro imaturi pentru a şti cum să facem fa$ă greută$ilor. M-am maturizat din multe puncte de vedere cu toate că nu conş tientizam pe loc cuno ş tin $ ele acumulate. şi nici măcar nu aveam idee cum s ă ne $ inem sub control emo $ iile. nu trebuie să suferi. Nici vorbă să duci lipsă de învă$ăminte utile în momente de cumpănă.zise poveşti „nefericite" erau dimpotrivă.

Discuta $ i de la suflet la suflet ş i încheia $ i rela $ ia de comun acord. ca tu s ă po $ i c ă p ă ta o viziune complet ă asupra lucrurilor. să te maturizezi şi să progresezi în via$ă. Trebuie să aşezi toate piesele în ordine ş i s ă nu le la ş i s ă cad ă la întâmplare. Înva$ă să fii recunoscător că ai suferit din dragoste pentru a învă$a mai mult. 211 . 3. 2. ai câteva indica $ ii care s ă te ajute s ă ui$i o fată şi să te pregăteşti pentru cea care îi va urma. gândeş te-te c ă totul s-a întâmplat dintrun motiv.Manualul De Seducţie Juan. Manifest ă recunoş tinţă Fii mul $ umit pentru înv ă$ămintele p r i m i t e . Discuta $ i unul cu celă lalt şi încerca $i s ă v ă da $ i seama c ă problemele de cuplu se rezolvă de acolo de unde pornesc.ro în povestea vie $ ii tale. Finalizeaz ă relaţ ia Acesta este un lucru pe care nu l-am fă cut împreună cu Veronica. ca să te vindeci. În continuare. S ă ră mână între voi Asigură-te că nu mai este nimeni implicat în luarea deciziei finale în afară de voi doi. tot ce trebuie s ă faci este s ă vezi dincolo de aparen$e. 1.

s ă te po $ i concentra şi pe alte laturi ale vie $ ii tale. Ţ ine socoteala Rezervă-$i un moment numai al tău şi trece pe o list ă toate ş ansele ş i lec $ iile de via $ă primite în consecin$ă. dac ă o rela $ ie nu merge. Drept urmare. e bine să ai şi alt gen de preocup ă ri. Uită de tipare ş i pune-$ i întrebarea ce câ ş tigi de pe urma 212 suferin $ ei ş i de ce te gândeşti mereu la trecut. odată totul cu devenind brusc evident terminarea rela $ iei. am remarcat c ă o bun ă parte din suferin $ a oamenilor era cauzată de faptul că partenerul pierdut însemna practic „ via $ a" lor ş i odat ă plecat. pentru că dacă faci asta. 5. Nu retr ă i trecutul Nu te întoarce în trecut.Manualul De Seducţie Juan. atât de nefericită şi neîmplinită extrem de le era în rest. aceea va deveni noua ta realitate. Gândeşte-te care sunt lucrurile pentru care aduci mul $ umire. Alte zone de interes Oferind consiliere şi îndrumându-i pe al $ ii. 6. ş i pentru cazul în care. Vei constata c ă ai mai multe de care să te bucuri decât să plângi.ro 4. Oare î$i face plăcere să te chinuieşti singur? Îmi fac un bine reanalizând totul la nesfâr ş it? . li se p ă rea c ă au r ă mas cu „ nimic".

fii tu cel care îi controlează rezultatele. pune-i capăt celei anterioare. schimbă cum vrei acel lucru.ro 7. doar tu ş tii ce e în inima ta. atunci a ş a s ă fie. Prive ş te spre viitor Priveşte drept înainte. alături de o persoană minunată cu care nu ai fi fost acum un an dacă nu treceai prin acea dezamăgire şi nu înv ă$ai tot ce ş tii acum. 9. nu ştie cu certitudine ce sim$ i.Responsabilitatea Fii responsabil. închipuieşte-$i un posibil scenariu. pentru c ă tu î$ i organizezi via $ a. Caută şi descoperă că eşti într-un loc mirific. Iar dacă totul r ă mâne neschimbat. Respect ă . Află unde s-a greşit pentru a nu mai repeta aceeaşi greşeală. Nu te învinovă$i. de ce să laşi pe altcineva în locul tău? Tu hotărăşti totul. nu uita c ă nimeni în afar ă de tine. 8. Oricât de importantă ar fi o rela $ ie. şi dacă ceva nu este pe placul tău. 10. nici o fată sau prieten.ţ i valoarea Fii conştient de faptul că respectul de sine nu are nici o leg ătură cu rela $ iile tale interumane. iar dacă tot ai o via$ă. Autopsia Înainte s ă te avân $ i într-o nou ă rela $ ie.Manualul De Seducţie Juan. 213 .

nu mai erai omul de astăzi.$ i controlul.ro 11. Puncte cheie de re $ inut: • Nu este sfâr ş itul. Acesta este un lucru extraordinar pentru că te duce acolo unde vrei. Vrei s-o cunoşti pe fata aceea nouă ş i interesantă? Îndrăzneşte. ci doar începutul. Nu po$i controla pe nimeni altcineva sau altceva în afară de tine. • Înva $ă din gre ş eli. Eu nu ş tiu exact prin ce a $ i trecut ş i nici nu pretind aşa ceva vreo clipă pentru că nu doresc să banalizez sentimentele şi experien $ ele voastre. • Revino-# i ş i recâ ş tigă . • Concentreaz ă-te pe lucrurile pozitive din via $ a ta. pentru că meri$i mai mult.Manualul De Seducţie Juan. • Suferin $ a este de fapt o binecuvântare. să nu fi fost acel episod întristător. Oricum ar fi. 214 . • Uit-o ca s ă po # i cunoa ş te o alt ă fat ă. orice fat ă $ i-a frânt inima. • Ai devenit un om mai bun din acest motiv. Controlul Aminteşte-$i că tu eşti propriul stăpân. Adu-$i aminte şi acceptă că orice a însemnat o experien$ă dureroas ă în via $ a ta. ştiu sigur în schimb că nu trebuie să fie mereu astfel. • Prive ş te lucrurile în ansamblu.

profund şi important pentru tine. asta trebuie să citeşti.ro Capitolul 10 Totul despre ea Cum să o înţ elegi pe Ea Dă-mi voie să te avertizez că acest capitol va fi pe alocuri unul sentimental. Efortul de a în $ elege femeile este probabil un m i s t e r c e d ă i n u i e d i n t i m p u r i u i t a t e .Manualul De Seducţie Juan.$ i plac ă de fiecare dată. dar sunt câteva adevăruri comune genului feminin în 215 .a u s c r i s nenumărate studii pe tema " Ce vor femeile?" Cum putem veni în întâmpinarea nevoilor lor şi să le în$elegem mai bine? Nu există răspunsuri clare. R e a m i n t e ş te-$ i c ă trebuie sa fii înţelegător pentru a fi în$ eles la rândul t ă u. D ă . s . „ nu trebuie s ă . dar dac ă vrei s ă în $ elegi lumea unei femei. După cum afirma şi guru-ul Vali.$ i seama c ă pasul acesta te va aduce mai aproape de o b i e c t i v u l tă u . uneori trebuie pur şi simplu s-o faci".

Manualul De Seducţie Juan. cu siguran$ă. Dar indiferent ce ştim sau ne închipuim c ă am ş ti. total subiective.ro general şi altele. Acestea sunt nevoile ei umane. aborda afirm cu că sunt putem încredere. Imaginez ă . cu siguran $ă nu ş tim nimic la sigur. chiar ş i femeile a c ă ror fire imprevizibil ă se .$ i cum ar fi dac ă tot ce ar face o fat ă ar fi total previzibil? Ar fi. studiile mele şi lucrurile învă$ate de la bărba$i şi femei cu o experienţă în domeniu şi cu o preocupare constantă aspecte pe pentru care acest le subiect. plictisitor şi poate î$i surâde ideea de a avea parte de acelaşi lucru în fiecare zi. Nesiguran $ a ş i 216 diversitatea sunt nevoi pe care le avem cu to $ ii. Înainte de a analiza toate aceste adevăruri despre femei. enigmatică Chiar dacă avem de-a face cu o zonă destul de necunoscută. sunt sigur că totuşi într-un final $i-ai dori să fie totul ca înainte. de aceea capăt eu mai multă experien$ă cu fiecare tipă drăgu$ă pe care o întâlnesc. dar pe de altă parte. fel de iar femeia o ca să un rămână joc de întotdeauna puzzle. dată fiind nevoia noastră pentru varietate şi incertitudine. $ in s ă precizez c ă pentru mine ş i mul $ i al $ i bărba$i. bazându-m ă pe experien $ a. energia ei ş i tipurile de personalitate. femeia este un mister necesar şi o şansă constantă de a învă$a şi progresa. totu ş i.

pentru fiecare fată în parte. indiferent din ce cultură provin. Depinde de tine să afli topul ierarhic al acestora. Nevoile sunt acelea ş i. ş tim c ă opusul sau absen $ a lor sunt cele mai mari temeri ale noastre. Odat ă ce de $ inem informa $ iile acestea.Manualul De Seducţie Juan. Acum propun spre studiu trei aspecte care ne vor ajuta s ă avem o mai bun ă în $ elegere în procesul de cunoaş tere a femeilor. Nevoile ei Există cinci nevoi de bază pe care trebuie să le cunoaştem pentru a în$elege femeile. cum ar fi ideea de a fi simpatizat. Acceptul Cu to $ ii ne dorim s ă fim accepta $ i într-un anumit mediu. oamenii consideră în general că altele sunt acele nevoi care primează. de a avea prieteni sau a te bucura de aten $ ie. este de recomandat ca b ă rba$ ii s ă acorde aten $ ia cuvenită acestui aspect. Iată cum stau lucrurile. dar toate acestea sunt deja 217 sinonime acceptului. întrucât este posibil să-i în . diferă în func $ ie de individ ş i ordinea importan $ ei. Acestea sunt universal valabile atât pentru bărba$ii cât şi pentru femeile din toate lumea. Prin urmare.ro confrunt ă cu a ş a ceva fie c ă ne d ă m seama sau nu.

Nevoia de a fi acceptat este un lucru de care trebuie să ne aducem aminte permanent atunci când interac$ionăm cu sexul opus. cât de des au nevoie femeile de aten $ ie ş i acceptare? Tot timpul. este o nevoie inerentă a tuturor şi demnă de toat ă considera $ ia dac ă vrei ca mai târziu s ă-i câştigi afec$iunea. Femeile sunt orientate de obicei în această 218 direc $ ie. Indiferent prin ce experien$ă treci.Manualul De Seducţie Juan. nu întâmplător. c ă fă ră iubire ş i rela $ ii de afec $ iune. sunt în c ă utarea dragostei de cum se nasc. ea sigur î$ i va reaminti la un moment dat.ro $ eleagă importan $ a datorit ă naturii lor mai insensibile. În lipsa acestui sentiment. Această nevoie este una centrală şi adesea se spune că ar fi cea mai însemnată nevoie a noastră. f ă r ă de culoare sau gust. un mic indiciu. unde mai este sentimentul de împlinire dacă nu ai cu cine să împar$i clipa de fericire? Se mai spune şi că dragostea întrege ş te existen $ a uman ă. via$ a ar fi searb ă d ă. nimic nu mai are farmec. Dragoste Se spune c ă acesta este sensul vie$ ii. dar chiar tot timpul! Dac ă ui $ i. una din temerile noastre este cea referitoare la respingere. Este însă o căutare care durează o via$ă . Băie$i.

Majoritatea dintre noi. î$i dă papucii! E greu să mai repari o asemenea greşeală şi trebuie să faci eforturi mari ca să ieşi basma curată. vei dobândi o mai mare în $ elegere ş i o manieră romantic ă care le va cuceri pe femei.Manualul De Seducţie Juan. dac ă o fat ă care v ă interesează ajunge la concluzia că altceva şi nu ea este mai important. s este ă se o preocupare constant ă a să simtă importante. ne mul$umim doar să mai cunoştem pe cineva. Părerea mea şi a multora. poate să apelezi la ajutorul lui Dumnezeu sau a lui Mircea Radu. Importanţ a Aceasta femeilor. dacă fata are respect de sine. păzea! În cel mai bun caz.ro întreagă şi la care poate a visat dinainte de a se na ş te. studiezi problema mai amănun$it. trebuie să treci mai întâi prin această etapă. De obicei. la urma urmei până să ajungi la iubire. de altfel. Trebuie subliniez deosebita importan$ă a acestei idei. ba chiar compui şi reci$i poeme de iubire. este că aceasta este prioritatea numărul unu pentru mai to$i oamenii. mai ales pentru femei. S-a scris dintotdeauna foarte mult pe acestă temă iar dacă citeşti. 219 . ve$i înnopta pe canapea. Nu uita $ i.

. o vor căuta în altă parte. atunci şi atitudinea lor va fi la fel de confuză. lucru valabil ş i aici unde nesiguran $ a caut ă să fie înlocuit ă de certitudine. în acest caz şi în general. însă dacă amândoi sunte$i nesiguri. rămâi transparent şi constant. trebuie să evoluăm constant şi să trăim o experien$ă nouă ş i interesant ă. Nu avem nevoie de cineva care este identic cu noi într-o rela $ ie. să tindem şi să cerem mereu mai mult. dar deosebirile fac o rela $ ie s ă func $ ioneze. vor să fie sigure în primul rând de tine! În caz contrar sau dacă se simt derutate. v-a $ i elimina reciproc din joc. Pentru a-i spori încrederea în tine. energia unei femei este ceva fragil şi incert. Ţine$i cont de faptul că şi această n e v o i e a r e u n r o l d e o s e b i t şi pare a fi. cum am mai precizat anterior. Varietate Este adevărat că diversitatea este sarea şi 220 piperul vie $ ii pentru c ă ne stă în fire s ă fim permanent nemul$umi$i.Manualul De Seducţie Juan. una esen$ială pentru multe femei pentru că. şi are nevoie să fie alimentată cu dovezi palpabile. după constatările mele. pot s ă existe asem ă n ă ri. de ce ar mai avea ea nevoie de tine? Nu s-ar mai întâmpla nimic. Deci s ă nu uita $ i c ă fetele au nevoie de certitudine si.ro Certitudinea Fetele vor să fie sigure. dacă n-o găsesc la tine.

Dacă o fată este plictisită. nu a este ieşi gră nevoie din beş de interven$ia impas. Pentru a pricepe paradoxul. nu am mai progresa niciodată. te rog. Trebuie să subliniez că nevoile enun$ate mai sus pot fi transpuse în rezultate pozitive. voi da exemplul unui masochist. Masochist se numeşte acel om care se supune. de credin $ ele ş i punctele ei de 221 referin $ă. neam deplasa numai pe jos. acest lucru depinde de experien $ a de via $ă a fetei. adaugă un strop de diversitate pentru a-i men$ine viu interesul. pentru a putea continua rela $ ia şi pentru a nu mai avea probleme la capitolul ăsta ! De nenumărate ori. nu casele! Via $ a ş i-ar pierde mult din farmec dac ă am repeta aceeaşi rutină zi după zi. dar. ş i po Dacă $ i amândurora în$elegi pentru acest te-te acest adevăr. Ia aminte la ce spun acum. negative sau neutre. din proprie voin $ă. unor .Manualul De Seducţie Juan. schimba radical situa $ ia. ne-am lumina cu o făclie peşterile. pentru că de fapt ei sunt anoşti neavând parte de suficientă varietate.ro Imagineaz ă . înseamnă că nu are parte de suficientă varietate şi tu o plictiseşti. acesta fiind şi unul din motivele pentru care oamenii se simt plictisi $ i. Nu spune nimeni că ar trebui să fii animatorul ei.$ i cum ar fi dac ă nu am avea aceast ă nevoie. am urmărit cum se destramă o rela $ ie tocmai c ă nici unul dintre ei nu con ş tientiza această simplă nevoie umană.

că fetei . În consecin$ă. eu nu le-am discutat într-o anumită ordine. Din nefericire. numai din dorin$a de a-şi satisface o nevoie. să o îmbră$işeze cu dragoste şi afec$iune pentru a-şi îndrepta greşeala.ro experien $ e d u r e r o a s e ş i de neîndurat pentru cei mai mul$i dintre noi. Acest lucru a făcut-o să creadă toată via$a ei că odată cu durerea. cântăreşte bine lucrurile şi încearcă să-$i dai seama în ce ordine sunt aşezate nevoile ei. tu decizi cum s ă le ierarhizezi în func $ ie de preferin $ ele fetei cu care eşti deja sau pe care abia începi să o cunoş ti.şi cunoască plăcerile prin suferin$ă. ca mai târziu V ■ ■ W A ■ ■ UA I U I ■| mama să-şi revină în fire şi văzând răul pe care i-l făcuse. în acest caz de iubire şi acceptare. am lucrat cu o doamnă care avea obiceiul de a-şi provoca singură dureri crunte doar pentru a-şi împlini nevoile.$ i îndeplineasc ă nevoile ş i s ă .Manualul De Seducţie Juan. studiază. îşi petrecuse copilăria alături de o mamă alcoolică care-şi revărsa mânia asupra copilei prin aplicarea unor nemiloase corec$ii fizice. asta este ideea pe care am vrut să v-o împă rtăşesc folosindu-m ă de acest exemplu dur. ai un mare avantaj fa $ă de ceilal$i posibili adversari care îşi închipuie un singur lucru. Chiar de curând. câteodată departe de a fi sănătoase. După cum vezi. vine şi dragostea şi acceptarea. este posibil ca unii oamenii s ă . pentru că da. nevoile fiecăruia vin pe căi diferite. Acum c ă ai o idee 222 clar ă cu privire la nevoile ei fă ră ca ea s ă ştie ceva.

• Are nevoie să ştie că reprezintă ceva important pentru tine. energiile lor se atrag iar partenerii se simt la fel de atra ş i de fiecare . dar acest echilibru depinde de cum interac$ionează energiile care tind s ă se apropie tot mai mult una de cealalt ă. • Adaug ă pu $ ină savoare rela $ iei. • Dragostea. ci tot timpul.Manualul De Seducţie Juan. fiecare parte implicată are 223 o energie similară celeilalte dar pe măsură ce rela $ ia avanseaz ă. dar într-o manieră negativă. ci foarte gre ş ită! Puncte cheie de re $ inut: • Mare parte din ş armul unei femei st ă în misterul ei. De exemplu. presupunere nu doar gre ş ită.ro nu-i trebuie decât o tăvăleală bună prin pat. Un echilibru aproape complet între energiile a doi oameni Aceasta este o posibil ă variant ă reu ş ită. frate! • Dacă nu este sigură de tine într-un mod pozitiv. în caz contrar. men $ ine-i viu interesul ş i asigur ă-i nevoia de varietate. atunci clar va fi altfel. Amin. risc ă să devin ă incompatibile ş i s ă nu func $ ioneze împreun ă. nu câteodată. aceasta ar putea fi cea mai profundă dintre nevoile noastre. • Ea are nevoie să fie acceptată. dac ă pre $ uieş ti ceva mai mult decât pe ea.

Manualul De Seducţie Juan. Ce urmeaz ă este de-asemenea un exemplu despre cum se armonizeaz ă energiile. Dar ş i energia dominant ă a unei persoane se poate modifica indiferent cât de stabil ă ş i dezvoltat ă ar fi. când energia feminin ă este mai slab ă decât cea masculin ă. exist ă ş anse ca aceasta s ă fi crescut într-un mediu predominant masculin sau s ă fi fost la un moment dat victima unui incident brutal. De multe ori. influen$ ate de o experien $ă trist ă sau mediul în care te afli. S ă în $ elegem energia pentru a putea în $ elege fetele Energiile sunt supuse schimb ă rii din motive variate. 224 .ro energie în parte.

o energie de tip masculin se reg ă seş te ş i la o fat ă care a fost educat ă întrun asemenea mediu. ş i nu va avea nevoie de un tip cu manifest ă ri la fel de feminine ca ş i ale ei. 2 . trebuie s ă fii cavaler. De-asemenea. crescut ă al ă turi de mai mul $ i fra $ i sau crescut ă numai de un tat ă cu o fire mai pu $ in b ă rbă toasă care a influen $ at-o mult ş i pe ea. De ş i nu este tot timpul adevărat. Adev ă ratul mesaj pe care vreau s ă îl în $ elegi cu privire la întâlnirile cu fete. pentru o a ş a prin $ esă. Aici avem de-a face cu principiul bazat pe pl ă cerea ca rezultat al durerii. pentru c ă energia poate s ă r ă mână aceea ş i când durerea este mai pu $ in intens ă. ceva tipic firii umane. ai nevoie de energia potrivit ă ş i toate celelalte care pornesc de aici. În cazul unei fete cu un comportament exagerat de feminin. rămâne totuşi cert faptul că mediul în care te dezvol $ i în copil ă rie î ş i pune amprenta asupra naturii energiei predominante. dar pentru ca energia dominantă să se modifice. ş i nivelul durerii trebuie s ă fie unul foarte ridicat. atunci este clar c ă ea va c ă uta un b ă rbat cu o energie masculin ă bine pronun $ ată. Voi încheia capitolul cu o scurtă istorisire care s ă te ajute mai mult. este c ă pentru a fi cu fata potrivit ă.M moment în care acea persoan ă trece prin dureri crunte din cauza acestei experien $ e dureroase.

puteam ajunge în curând s ă descop ă r femeia care se ascundea în spatele unei m ăşti de b ă rbat dur. ceea ce aveam s ă aflu chiar mai târziu. mai mult decât o simpl ă fat ă frumoas ă. 2 . de ş i poate incomode pentru mine. cu toate c ă era ciudat ca mie s ă-mi placă o asemenea fire b ă ie$ oasă dar probabil simpatia mea se datora faptului că vedeam ceva în ochii ei. & tiam sigur c ă o plac mult ş i c ă vreau s ă fiu împreun ă cu ea. dincolo de alura ei masculin ă ascunzându-se o fat ă foarte frumoas ă dar cu o triste $ e care îmi sugera c ă suferise mult. masculin. practica wrestling ş i se îmbr ă ca mereu ca un b ă iat ş i se comporta dur.M Este vorba despre o experien $ă deosebit ă tr ă ită în compania unei tinere doamne pe nume Alexa. Aceast ă fat ă emana o incredibil ă for$ă masculin ă. & i asta am fă cut. vorbeam foarte atent ş i amabil. ceea ce numi era deloc pe plac dar eram con ş tient c ă dac ă fă ceam acest prim pas esen $ ial. îmi f ă cusem planul cum s ă o cuceresc. & tiam c ă trebuie s ă aplic alte tactici în acest caz. ba chiar m ă ar ă tam pasiv câteodată. astfel c ă nimeni nu îndr ă znea s ă o supere cu ceva! Îns ă aceast ă fat ă era o adev ă rat ă frumuse $ e. am abordat o atitudine plin ă de energie feminin ă. În continuare. juca baseball.

energia masculin ă are nevoie de cea a femeii ş i viceversa. pentru ca emo $ iile unei fete s ă se echilibreze. îi observasem reac $ iile în fa $ a avansurilor f ă cute de al $ i b ă rba$ i ş i în final am luat hot ă rârea de a face ş i eu o mi ş care potrivit ă. dac ă vă bucura $ i de energii compatibile. În concluzie. Oricum ar fi. Alexa se num ă ra printre cele mai frumoase femei pe care le întâlnisem. 2 . în general. Sfatul meu este s ă vă juca $ i rolul cât mai masculin. este alegerea voastr ă. sigur va func $ iona rela $ ia. dar fire ş te. ş i de fiecare dat ă când m ă gândesc la ea îmi amintesc c ă un om este mult mai mult decât ceea ce pare a fi. cum este ş i natural. m ă car la acest nivel. cu o uşoară aplecare asupra unui singur tip de energie.M Totul a mers ca pe roate iar ea nu s-a ar ă tat deloc stânjenit ă. Puncte cheie de re $ inut: • Femininul atrage partea masculin ă ş i invers. comportându-se firesc. Cred cu adev ă rat c ă este ceva natural pentru b ă rbat s ă aib ă o singur ă energie predominant ă pe cât este de fireasc ă op $ iunea ş i în cazul femeii. eu îmi f ă cusem bine tema. acela ş i lucru trebuie s ă se întâmple ş i în cazul băiatului.

M • Ambele energii se completează. Sunt dou ă tipuri diferite de echilibru într-o rela $ ie. cu tot atât de multe tr ă s ă turi specifice. Tipuri de personalitate Deja la acest stadiu. • Nu pot exista separat. se va produce un echilibru. în încercarea de a cunoa ş te o fat ă. În continuare. Exist ă multe tipuri de personalitate. vom descrie tipurile de personalitate cu care te vei confrunta ş i vei înv ă$a astfel cum s ă le faci fa$ă. re$ ine despre energia predominant ă sau mici indicii cu privire la fiecare din voi. lucrurile arat ă încurajator pentru tine. tot atâtea modalit ă$i prin care 2 . cu siguran $ă vei fi de acord c ă toate cuno ş tin$ ele acumulate pân ă acum au contribuit la succesul t ă u. indiferent.

opus ş i cu lumea. în general. pe care îl îndr ă geş ti sau nu. în care nu au loc ş i ceilal $ i. ş i dup ă ce stabile ş ti acest lucru. oricum. enigmă atât de ademenitoare. oricât de frumoas ă ar fi. ceea ce te va ajuta s ă te raportezi mai lesne la cineva cunoscut.M oamenii. dar mai curând fetele. vei în $ elege mai repede atitudinea fetelor în general. Pur ş i simplu nu se merită! Fotomodelul Este acea fat ă care tr ă ieş te în realitatea ei. verifici care corespunde planului t ă u strategic ş i crede-m ă. cel mai bine este s ă nu te implici dac ă întâlneşti o fată cu una dintre personalită$ile de mai jos. A c e s t t i p d e p e r s o n a l2t a t e i n d i c ă î n t o t d e a u n a i o fat ă conş tientă de fizicul ei. Vei cunoa ş te oameni cu diverse tipuri de personalit ă$i dar pe care le-ai mai întâlnit înainte. una închipuit ă. Tu decizi care tip de personalitate te intereseaz ă mai mult. mereu nemul $ . câteodată.

M umit ă de ceva. machiată ş i aranjat ă la orice or ă din zi sau noapte. Este 2 .

Fetele acestea au un mers studiat ş i plin de importan $ă de parc ă toat ă lumea le-ar privi ş i ele s-ar conforma oferind un spectacol de zile mari. ba chiar ai putea afirma. Ce via $ă trist ă ş i izolat ă! Sfat: ignor ă acest gen de fete. Adev ă rul este c ă aceste fete sunt de fapt total nesigure pe sine ş i nu au suficient respect pentru propria persoan ă. Victima Preferata mea! Aceste fete dau mereu vina pe al $ ii pentru circumstan $ ele nefericite în care se afl ă. vor striga c ă ceva nu este 2 . De fiecare dat ă. Nivelul respectului de sine depinde de felul în care sunt judecate de c ă tre al $ ii. cu sinceritate. Acestea sunt fetele care nu ies din cas ă fă r ă un machiaj complet ş i care nu permit nim ă nui s ă le vad ă până nu sunt „gata" ş i arat ă „ perfect". De ş i chicote ş ti în sinea ta ş i ş tii c ă de fapt ele tr ă iesc într-o mare deziluzie.M foarte distractiv s ă urm ă reş ti un asemenea personaj de la distan $ă. încearc ă tocmai din acest motiv s ă ar ă$i pu $ ină empatie. c ă asemenea oameni tr ă iesc conform principiului c ă prostia este o virtute. Cu to $ ii am întâlnit acest tip de oameni. transmite-le c ă eş ti dezinteresat.

Petrec mult timp împreun ă cu cineva îndeajuns de prost încât s ă le asculte pove ş tile de victime. oricât sar str ă dui. nu contează cât de fals este atât timp cât alung ă plictiseala din via $ a lor. În plus. 2 . Cusurgioaica Acest tip de fete caut ă mereu s ă afle unde este vina sau gre ş eala în numele adev ă rului pentru care î ş i închipuie c ă vorbesc.M în regul ă ş i c ă au fost neîndrept ă$ite cumva. pentru c ă le-ai da de în $ eles c ă ai putea s ă le supor $ i ş i se vor agă$a apoi de tine. nu-$ i face singur r ă u. Sun ă dur dar adev ă rat. se sustrag responsabilit ă$ ilor vie $ ii ş i ar suferi un ş oc enorm s ă constate c ă sunt responsabile de rezultatele din via $ a lor. oricât ar suna de ridicol. Depun mari eforturi pentru a vedea binele din jur de parc ă to $ i oamenii sunt r ă i ş i nu fac nimic bun. Sfat: stai cât mai departe. Consider ă că a-ş i asuma responsabilitatea ar fi un act iresponsabil. trist dar adev ă rat. Le auzi lamentându-se în permanen $ă. nu doar o dat ă ci de nenumă rate ori. Adev ă rul este c ă aceste fete apeleaz ă la a ş a ceva pentru a avea sentimentul c ă fac un lucru deosebit. fiind mai interesate s ă fie identificate drept victime mai mult decât orice altceva.

sunt genul care . Este practic imposibil s ă te apropii de ele. trateaz ă-le cu afec $ iune atunci când te acuz ă pentru c ă numai dragostea ar putea s ă înc ă lzeasc ă aceste inimi reci. iar cei care acuz ă cu duritate. ca ş i cum nu ar avea o p ă rere prea bun ă nici despre ele însele. Prin urmare. Genul supus Cu to $ ii am cunoscut genul de fat ă care d ă înapoi atuci când trebuie s ă fac ă fa $ă unui moment tensionat sau unei provoc ă ri. este pasiv ă ş i prea obedient ă.M Este destul de "incomod" s ă te afli în preajma lor. Ofer ă tu un exemplu. Adev ă rul este c ă aceste fete judec ă lumea cu asprime pentru c ă la fel se judec ă ş i pe sine. nu uita c ă se autoînvinov ă$esc la fel de mult. care cedeaz ă imediat. A c e s t e f e t e v o r p a r c u2 g e u n d r u m a n e v o i o s r pân ă s ă . deoarece nu le plac persoanele optimiste. spre dezavantajul ei.ş i ating ă obiectivele. iau totul la modul personal. Un sfat: indiferent ce ob $ ii de la aceste fete. de ş i î ş i doresc în adâncul sufletului s ă vad ă lucrurile într-o lumină pozitiv ă. vor fi trata $ i cu aceea ş i monedă.

prin voin $ă. Ceilal $ i profit ă de pe urma lor pentru c ă ele permit s ă se întâmple a ş a ceva. Adev ă rul este c ă aceste fete au primit atâtea lovituri via $ă încât au înv ă$at c ă trebuie s ă tac ă. nimicurile pe care via $ a i le scoate în cale.M se mul $ umesc cu firimituri. Numai ele pot hot ă rî acest lucru. Regina lumii Aceste fete î ş i închipuie c ă sunt de neam regal. 2 Aceste fete te-ar înnebuni cu viziunea lor contorsionată aspra lumii dac ă ai fi nevoit s ă le auzi vorbind despre via $ a lor în care fiecare mic . s ă nu se opun ă nim ă nui sau s ă deranjeze pe cineva. fii prietenul lor ş i fă tot ce po $ i pentru a le asculta ş i în$ elege povestea de via $ă pe care al $ ii nu vor s ă o audă. Sfat: recunoa ş te meritele acestor oameni. oameni de rând ş i trateaz ă cu dispre $ pe cei care nu sunt de rangul lor. se consideră mai presus decât ceilal # i . sunt ca ni ş te pre ş uri. E suficient s ă faci asta pentru a le ajuta de fapt enorm.ni ş te" $ărani". pot schimba radical situa $ ia. ceea ce este trist dar totu ş i. se las ă c ă lcate în picioare de bun ă voie.

pentru c ă ele se consider ă centrul universului iar to $ i ceilal $ i doar graviteaz ă în jurul lor. Adev ă rul este c ă aceste fete nu au destul respect de sine ş i încredere în propria persoan ă. Convinge-i c ă nu pot fi staruri decât în via $ a lor. Nu este nimic sincer la genul acesta de fat ă. de marketing. Suntem unici în felul nostru. amabilitate ş i respect ca restul oamenilor. fie c ă i-a b ă gat cineva în seam ă sau nu. nu fac decât s ă arate c ă nu au acea calitate. Numindu-le arogante. o fac în scopuri precise. le faci de fapt un compliment. considerându-m ă mai bun decât al $ ii. Oamenii care se laud ă cât sunt de grozavi. 2 .M detaliu sau eveniment are o importan $ă major ă chiar ş i pentru ceilal $ i. Sfat: r ă mâi tu însu $ i. nu un actor. ş i a ş dovedi mereu aceea ş i demnitate. eu nu a ş proceda niciodat ă asemeni lor. lucru incredibil dar confirmat de nevoia de a-ş i aduce singure elogii. Oare oamenii cu adev ă rat grozavi se apuc ă să spun ă lumii întregi cât sunt ei de grozavi? Excep $ ie fac personalit ă$ ile din mass media care dac ă se laud ă. arat ă c ă eş ti tu însu $ i.

Adev ă rul: aceste fete vor s ă controleze totul pentru c ă nu au destul ă siguran $ă. probabil sa întâmplat s ă le fie de multe ori în ş elate a ş teptă rile. Ele consider ă că este singura cale prin care să se asigure că nu sunt probleme. se vor folosi de tine ş i ceilal $ i din jur pentru a ob $ ine ce vor.M Femeia dependentă de control Aceste fete î ş i complic ă nu numai via $ a lor. ci ş i pe a celor care le permit s ă fac ă acest lucru. controlul. ofer ă-le un deget ş i. paradoxal dar nu mai pu $ in valabil.$ i vor lua toat ă mâna. Vor încerca s ă controleze totul. mai exact. Sunt p ă rtinitori în rela $ iile lor ş i vor s ă domine întotdeauna. Această nevoie o acoperă şi pe aceea de a se sim$i importantă în via $ a partenerului. Sfat: clarific ă-i pe to $ i de cum vrei s ă fii tratat ş i nu permite ca nimeni să controleze nici cel mai nesemnificativ aspect al vie $ ii tale. via $ a este uneori cople ş itoare pentru aceş ti oameni când intervine un factor mare de stres cum ar fi volumul impresionat de lucruri pe care nu le pot controla. Regina dramelor 2 Tot ce se întâmpl ă în via $ a unei asemenea fete este ca un spectacol care se joac ă într-un . Nu percep realitatea normal pentru că nu acceptă că nu pot controla totul.

î$ i vor spune ce dram ă captivant ă au tr ă it mâncând singure. primesc aten $ ie ş i având o poveste de relatat. la prânz. oamenii le ascult ă ş i astfel sunt acceptate. via $ a lor nu este chiar un film. Serios vorbind acum. aceste fete amplific ă haosul ş i tr ă irile lor. Sfat: nu te gr ă bi s ă le dai crezare. fă când afirma $ ii de genul „ Întotdeauna faci asta" când de fapt nu ai mai uitat niciodată să ridici coresponden $ a. Adev ă rul: motivul pentru care fetele insist ă cu acestă atitudine este pentru c ă le serve ş te scopului. scenariul este scris numai pentru ca tu sau al $ ii s ă-i acorzi aten $ ie. un hotdog. a ş a vor s ă te fac ă să crezi. fac lucrurile mai dificile decât trebuie ş i for $ ează nota pentru a-ş i face via $ a mai interesant ă ş i scriu o poveste din mai nimic.M num ă r nesfârş it de acte sau cel pu $ in. prin urmare nu le oferi r ă splata pe care o a ş teaptă ş i atunci î ş i vor schimba atitudinea fa $ă de tine. Exagereaz ă de multe ori. 2 . sau exclamând „ Uite ce ai f ă cut! S-a v ă rsat tot pe jos" de ş i ai v ă rsat numai pe masa din buc ă t ă rie.

tu spune „ da. nu ş tiu despre ce vorbesc şi de aceea tu. şi nu ele trebuie să recuno ş ti c ă te în ş eli. Privesc lumea dintr-o perspectiv ă inteligent ă dar uneori inutil. drag ă.M Cerebrala Aceste fete se consider ă ni ş te genii ş i se asigur ă c ă în $ elegi bine acest lucru. Via $ a lor este de obicei una anost ă.tot" . 2 . şi simt nevoia să aibă ele dreptate de fiecare dată. Vor s ă aib ă mereu dreptate pentru c ă al $ ii. Adev ă rul este c ă aceste fete au nevoie cu disperare s ă se integreze ş i s ă se simt ă apreciate. dar stilul lor insistent îi îndep ă rtează pe ceilal $ i. pentru c ă vor s ă par ă inteligente dar ac$ iunile lor nu vin în sprijinul acestei idei. c ă sunt un fel de „ ş tie. Sfat: orice ai auzi. tu ai mereu dreptate" iar asta le va determina s ă se întrebe „ vreau oare a ş a mult s ă mi se dea dreptate. ceea ce nu le ajută prea mult pe plan social. s ă zic c ă negrul este în realitate alb doar de dragul de a fi aprobată?" şi-i va schimba şi atitudinea fa$ă de tine. pur ş i simplu. iar oamenii rareori vor fi cuceri$ i de acest tip de personalitate pentru c ă depun eforturi prea evidente de a analiza totul.

M "Da. ad ă ugând mereu un" da. ş i totuş i" În cazul acestei personalit ă$i. ace ş ti oameni sunt chiar imposibili! Vor încerca s ă se eschiveze oric ă rei responsabilit ă$i. f ă r ă anestezie. Este o modalitate prin care s ă ias ă din dezordinea care le domină via $ a. îns ă" urmat de un ş ir întreg de motive ş i scuze care s ă explice de ce nu stau chiar a ş a lucrurile. prea . eşti un om mai bun decât sunt eu!" Masca Asemenea fete manifest ă un comportament superficial în societate. Î n mod ironic. Adev ă rul este c ă ace ş ti oameni transmit altora sentimentul de frustrare ş i îl tr ă iesc la rândul lor. Renun $ă o clip ă la ideea de a fi pozitiv ş i de a g ă si un r ă spuns. Pun în scen ă un spectacol mult diferit de ceea ce reprezint ă în via $ a de zi c u z i . avem de-a face cu ceva de-a dreptul iritant. numai cu cle ş tele! Acesta este motivul pentru care de obicei oamenii îi evit ă pe cei cu o asemenea personalitate. o r e a l i t a t e p ă s t r a t2ă n u m a i p e n t r u e l e . tocmai eforturile pe care le depun pentru a fi v ă zute ca fiind normale. Sfat: Ar trebui s ă le spui ceva de genul "Mult ă baftă. S ă întâlne ş ti un asemenea gen de fat ă este ca ş i cum te-ai duce la dentist pentru o extrac $ ie foarte lent ă.

ci doar actorul din ei. tot ce po $ i ş i mai mult. pe via $ă.ş i formeze rela $ ii bazate pe sinceritate pentru c ă nu se arat ă pe sine. sporind neîncrederea justificat ă a oamenilor în acest gen de fete. Sfat: f ă tot posibilul s ă vezi ce se afl ă dincolo de masca purtat ă în societate. Miss perfecţ iune Acest tip de personalitate are la baz ă teama d e e ş e c . nimic nu este vreodat ă îndeajuns de bun. Adev ă rul este c ă aceste fete se simt singure chiar ş i în mijlocul unui grup de prieteni. ş i descoperă acea persoan ă atât cât te intereseaz ă. ş i se las ă conduse de . iar acesta din urm ă nu va reu ş i niciodată să . Oamenii nu ajung s ă cunoasc ă omul de dup ă masc ă. Str ă dania unora de a da totul în vileag este frecvent întâmpinat ă cu ostilitate ş i îi îndep ă rtează ş i mai mult pe cei din jur.M evidente. Eu unul am remarcat c ă odat ă ce o faci s ă $ i se deschid ă. tr ă dează faptul c ă ceva nu este în regul ă. A c e s t e f e t e v o r 2c a t o t u l . ai deja cu acel cineva o legă tură special ă. indiferent cât este de dificil. d a r a b s o l u t totul s ă arate perfect în lumea lor. t ă inuiesc ceva ş i se amă gesc c ă nu-i nici o problem ă atât timp cât ascund totul cu pricepere.

nu fac decât s ă nu se înal $ e la nivelul a ş teptă rilor.M iluzia c ă ş i ele ş i tot ce li se întâmpl ă trebuie s ă fie perfect. dilema este c ă nu există perfec $ iune. . Adev ă rul st ă în nevoia lor de a înlocui cuvântul „perfec $ iune" prin „ excelen $ă" pentru c ă oamenii au nevoie de o marj ă de eroare iar prin utilizarea cuvântului „ perfect". Sunt total neprevizibile ş i din 2 cest motiv. când r ă bufnesc în adev ă rate accese de furie. ci ele ş i fiecare latur ă a vie $ ii lor. deseori dovedesc această bună voin $ă în sprijinul altora. Aceste fete nu se a ş teaptă ca tu s ă fii perfect. Sfat: după ce ai legat o prietenie cu aceste fete şi dacă î$ i acord ă ş ansa pentru care te sim $ i preg ă tit. Nu este nici o problem ă dacă eşti redus la tăcere. Dublă personalitate Aceste fete î ş i pot schimba personalitatea pe neaş teptate.le de în $ eles c ă nu trebuie s ă se simt ă tot timpul atât de presate ş i pot aborda un standard realist. cuvânt care ar trebui s ă fie exclus din descrierea firii umane. este dificil s a ă le acorzi încredere ş i le vine foarte greu s ă aib ă rela $ ii bazate pe afec $ iune ş i încredere. d ă . când sunt calme ş i ra $ ionale.

O teorie îl explică prin nevoia de varietate ş i nesiguran $ă. care s ă le preîntâmpine diverse Sfat: ai grij ă ce informa $ ii personale le faci cunoscute. Genul acesta de fat ă se va transpune într-un martir pentru a-i cople ş i pe al $ ii cu sentimentul de vin ă pentru felul lor de a fi ş i de a se purta cu ea. pentru c ă mai târziu ar putea folosi ce ş tiu împotriva ta. Martira Aceste fete se folosesc de sentimentul de vin ă pentru a le folosi în avantajul lor. Pare condamnat ă pe vecie. reu ş esc s ă-i manipuleze ş i s ă-i controleze pe ceilal $ i. precum ş i de afec $ iune. au puterea de a face alte alegeri ş i de a-ş i forma alte obiceiuri nevoi.M Adev ă rul: tot ce î ş i doresc este s ă fie iubite. încât simt c ă nu vor ob $ ine ceea ce vor ş i nici nu vor fi b . l ă sând la o parte. sentin $ă care se extinde ş i asupra naivilor care se prind în jocul ei de autocomp ă timire ş i manipulare. Oricum. 2 Adev ă rul este c ă aceste fete se pre $ uiesc atât de pu$ in pe ele ş i calit ă$ ile lor. Prin acest mijloc. dar este greu s ă le în $ elegi comportamentul.

Demasc. Sfat: salveaz ă-te! Adev ă rul este c ă fetele astea chiar primesc .ş i dea jos masca aceea ieftin ă pe care o numesc personalitate. probabil s-ar plânge şi dacă ar câ ş tiga la lotto. tu o p ă r ă seş ti. Trebuie să se plângă tot timpul.o pe fata asta.M ă gate în seam ă decât dac ă apelează la aceste tehnici. Adev ă rul este c ă ele nu relizeaz ă cât sunt de înzestrate ş i de frumoase ş i c ă nu trebuie să apeleze la acest joc dureros şi egoist pentru a se face remarcate ş i a-ş i împlini nevoile. orice e mai bine decât s ă . pentru c ă simt c ă sunt nedrept ă$ ite cumva. reac $ ii de fiecare dat ă 2entru comportamentul p lor ş i atunci lor le place să fie aşa. Aceste fete nu au abilitatea de a forma rela $ ii. ori e prea înnourat. Târăşte acest mic monstrule # de la întuneric la lumin ă ş i spune-i c ă nu vrei s ă faci parte din jocul ei. Reclamanta Fata aceasta se plânge pân ă-n pânzele albe despre cât de nedreapt ă este lumea. dac ă într-adev ă r î # i pas ă de ea. Sfat: n-o l ă sa s ă te fac ă să te sim $ i vinovat. Nu mă întreba$i de ce. Nimic nu este vreodat ă bine pentru fetele astea: ori e prea soare. apoi spune-i c ă dac ă nu se schimb ă. eu nu stau lângă cineva ca ele. sau e ş ti mereu prea r ă u sau prea bun cu ele.

M

Prinţ esa

Aceasta este tipul de fat ă extrem de feminin ă, care are mereu nevoie de încuraj ă ri, afec $ iune ş i r ă sfă$. Are nevoie de o avere pentru propria îngrijire ş i tu vei pl ă ti pentru asta. Fata asta e numai s ă ruturi ş i îmbr ă$i şă ri, apreciaz ă timpul ş i efortul pe care-l investe ş ti in ea, dar numai dac ă o tratezi ca pe o prin $ esă. Dac ă faci o gre ş eala, va suferi penru totdeauna, sau pân ă - ş i găseşte următorul prin$. Adev ă rul este c ă vor s ă fie deosebite ş i iubite, fiind crescute cu ideea c ă vor fi salvate de un cavaler cu armur ă str ă lucitoare, care poate nu va veni de fapt niciodată. Sfat: poart ă-te cu ele ca un înger, nu te certa prea tare ş i iube ş te-le pur ş i simplu, dac ă vrei s ă le faci jocul ş i s ă te compari cu prin $ ul perfect pe care-l aşteaptă. Mitomana Întreaga ei via $ă este o minciun ă ş i spun toate minciunile imaginabile. Vor inventa minciuni despre ceau fă cut la munc ă, ce fel de via $ă au avut, pot inventa chiar ş i boli! Fata asta î $ i spune impasibil ă că negrul e alb. Problema este c ă au spus minciuni de atâta timp, încât nu mai ş tiu cum arat ă adev ă rul ş i va fi foarte greu pentru ele s ă se lase de acest obicei, pentru c ă acesta a fost modul lor de via $ă ş i de raportare

2

M

la lume. A renun $ a la el ar însemna s ă înceap ă totul de la zero. Adev ă rul este c ă fata asta minte pentru aş i face via$ a s ă par ă mai interesant ă iar ea îns ăşi o persoan ă mai importanta pentru a

ascunde cât de derutat ă este. Respectul ei de sine depinde de aprecierile altora.

Sfat: fugi cât te $ in picioarele, pentru c ă n-o sco $ i la cap ă t cu o asemenea fat ă. Trebuie s ă - ş i recunoasc ă problema ş i s ă fac ă eforturi serioase de a se corecta, deş i probabil o s ă mint ă ş i despre asta. Vorbind la modul cel mai serios, mi se pare cea mai "periculoas ă" dintre toate tipologiile de care am amintit anterior, întrucât nu are sim # ul realit ăţii ş i nici ş anse de schimbare a felului infect de a fi. Numai dragoste

Genul ă sta de fat ă interpreteaz ă toate lucrurile drept ceva pozitiv şi plin de dragoste, cred că sunt binecuvântate cu iubire în via $ a lor ş i au permanent sentimentul recuno ş tin $ ei. Sunt o companie minunat ă, deş i mul $ i le acuz ă pe nedrept c ă tr ă iesc cu capul în nori. Eu cred c ă avem nevoie de mai mul $ i oameni de genul ăsta pe lume. A d e v ă r u l e s t e c ă p r2 b a b i l n - a u a v u t p a r t e d e o afec $ iune în via $ a lor ş i nu au reu ş it s ă formeze rela $ ii cu prea mul $ i oameni, astfel se

M

aga $ă de orice fel de dovad ă de afec $ iune pe care le-o arat ă oricine ş i orice.

Sfat: iubi $ i-le, pentru c ă asta a ş teaptă, s ă iubească şi să fie iu bite. Tic! loasa

Tipa asta este pur ş i simplu "bitch" cu toat ă lumea, chiar crede c ă are voie s ă trateze oamenii ca pe niş te nimicuri ş i tachineaz ă bă rba$ ii care ş tie c ă n-au nici o ş ansă ş i îi face pe al $ ii s ă se sim ă prost numai pentru a se sim $ i ea bine. De obicei umbl ă în grup cu alte fete ca ea, sprijinindu-se una pe alta ş i c ă lcând peste băie$i.

Adev ă rul este c ă fata asta a fost r ă nit ă cândva în trecut pentru c ă a fost feminin ă ş i s-a dest ă inuit cuiva care a dezam ă git-o, a r ă nit-o. A fost f ă cută să sufere ş i acum îi face ea pe al $ ii s ă sufere, cu toate c ă asta nu o face s ă se simt ă cu mult mai bine în inima ei. Devine un cerc vicios ş i pân ă nu-ş i d ă seama c ă purtându-se a ş a imit ă comportamentul care a r ă nit-o în trecut, nu are nici o ş ansă de schimbare. Sfat: nu lua la modul personal nimic din ceea ce face sau nu face, pentru c ă tu nu ai gre ş it cu nimic, a ş a c ă nu mu ş ca$ i momeala.

2

M

Nevoia de romantism Ce este romantismul? & i cum te ajut ă să cucere ş ti o fat ă ? R ă spunsul este acela ş i la ambele întreb ă ri. Este o chestiune subiectiv ă ş i relativ ă, în func $ ie de tip ă. Unele fete au nevoie de a ş a ceva în cantit ă$i mari tot timpul iar altele mai pu $ in, acestea încercând s ă pretind ă că nu este important pentru ele, dar nu te gră bi s ă le crezi. Eu cred c ă orice fat ă are acest ă dorin$ă, mai mult sau mai pu $ in.

Romantismul poate fi exprimat prin multe lucruri, dar să încercăm să discutăm problema cu referire la subiectul acestei c ă r $ i. Cu alte cuvinte, s ă-l în $ elegem ş i s ă nu devenim prea sentimentali. Nu spunem c ă nu este important, chiar este, în special dac ă rela $ ia a evoluat la un nivel sexual. Se spune că dacă nu eşti romantic , nu e ş ti bun nici în dormitor. Romantismul este cu alte cuvinte considera $ ia fa $ă de o tip ă, ceea ce vrea s ă însemne c ă de multe ori inten$ ia conteaz ă, nu ac $ iunea în sine. Fetele sunt impresionate de inten $ ii, pentru ele înseamn ă că te-ai gândit la ele, deci ai demonstrat c ă - $ i pas ă. Vezi tu, femeile vor neap ă rat s ă ş tie c ă - $ i pas ă, asta e toat ă a g i t a $ i a î n l e g ă t u r ă c u 2r o m a n t i s m u l .

M

Ideea este îns ă că totul este subiectiv ş i depinde în totalitate de fata respectiv ă. Unele fete cred c ă a primi un inel cu diamant în dar este romantic, iar altele cred c ă ă sta este un gest exagerat. Unele fete cred c ă este incredibil de romantic atunci când primesc o scrisoare de dragoste, iar altele ar râde de asemenea încerc ă ri. V ă voi da urm ă torul exemplu: m ă vedeam cu mult timp în urm ă cu o fat ă care nu p ă rea "genul romantic". Încercasem multe lucruri încercând s ă-i par romantic: îi cumpă ram flori, o scoteam la picnicuri sau la restaurant fă r ă nici un succes, sau a ş a credeam eu la vârsta aceea necoapt ă. Orice încercam , primea un r ă spuns lipsit de entuziasm din partea ei.

Am vorbit o dat ă despre asta ş i mi-a zis c ă "n-are nevoie de toate lucrurile astea, care oricum i se par obiş nuite ş i previzibile". Mi-am zis atunci c ă n-are nevoie de romantism ş i m-am în ş elat amarnic. Trecuse ceva timp de la acest episod ş i m ă aflam acasă la ea într-o noapte, când mi-a dat de în $ eles c ă n-avea chef de hârjonit prin pat. O or ă mai târziu eram aproape adormit când o aud c ă se plezne ş te peste frunte ş i-mi zice: "La naiba! Am uitat s ă întind rufele din ma ş ina de sp ă lat ş i pân ă mâine diminea ţă vor fi boţ ite ş i cu un miros aiurea! Afar ă e un frig incredibil.. n-am nici un chef s ă mă schimb de pijamale". La care eu îi

2

faptul c ă ai întins rufele în locul meu ş i nimă nui nu-i place s ă fac ă asta. Ajung în pat pe jum ă tate a $ ipit ş i tipa sare imediat pe mine. Dac ă nu vrei s ă mă la ş i pe mine s ă întind la -10 grade rufele ş i preferi s ă le întinzi tu. timp în care îngheţ cu totul. M-am dus congelat înapoi în cas ă ş i-mi amintesc c ă mi s-a p ă rut c ă adormise deja. în miezul nop ţ ii iarna." Am înv ă$at din experien $ a aceasta c ă un gest romantic poate însemna lucruri total diferite. de ş i exist ă câteva elemente comune care depind de elementele la 2 . Drept pentru care n-am prea dormit pân ă diminea$ă. scot rufele ş i le întind pe sârm ă afar ă. c ă mă duc eu s ă le întind!" ş i sar repede din pat fă r ă să mă plâng. Îmi aduc aminte c ă am adormit ş i m-am trezit de diminea$ă la fel de mirat de ceea ce se întâmplase. mai ales unei fete.M spun "Tu stai în pat. "Cum vine asta?" şi ea mi-a zis următoarele: " ceea ce ai f ă cut tu este plin de considera $ ie fa $ă de mine. s ă nu r ă ceş ti. în func $ ie de fiecare fat ă. Deci am întrebat-o de ce i s-a părut atât de romantic faptul c ă am întins ni ş te rufe ş i mi-a r ă spuns: "P ă i tocmai asta este. M ă ar ă t profund impresionat ş i ea îmi spune c ă ă sta a fost cel mai romantic lucru pe care l-a f ă cut un b ă rbat pentru ea vreodat ă. dar tu ai f ă cut-o în locul meu!". asta-mi demonstreaz ă că eş ti atent ş i grijuliu cu mine.

afectuozitate. cu atât mai nesigure devin ş i vor dovezi constante de sprijin pe care le vor ob $ ine testându-te. Deci morala poveştii este că fiecare fată are un resort care declan ş ează romantismul. grij ă. Treaba ta este s ă g ă seş ti acel buton ş i s ă-l ape ş i pentru a fi r ă splă tit. Sfat prietenos Iată un sfat. Mi-ar fi plăcut şi mie să fiu avertizat înainte de a fi comis gre ş eli enorme în rela $ iile cu fete. s-ar putea s ă te testeze. Totul nu era decât un test de 2 . d ă ruire ş i efort. cu cât sunt mai feminine. Reac $ ionam la comportamentul ei. Treaba ta e s ă descoperi ş i s ă satisfaci reperele de romantism ale fetei. nu la motivul pentru care se comporta astfel. Aceste elemente sunt: considera $ ie.M care se raportează ele pentru a vedea lucruri romantice in comportamentul t ă u. deci fii foarte atent. Re $ ine c ă ori de câte ori fac ceva ciudat ş i neprev ă zut. sau spun ceva neobi ş nuit. Femeile te testeaz ă! Dacă o fat ă te place sau dac ă începe $ i s ă vă cunoaş teţ i. Aceasta este schi $ a pe care trebuie s ă construie ş ti. te va pune la încercare. unul important pe care $i l-am dat şi mai înainte. De ce face lucrul ăsta? Pentru că stă în natura femeilor.

cu respect. nu numai c ă nu va recunoa ş te vreodat ă dar se va preg ă ti mai bine. un test la care eu picam în mod jalnic. • Afl ă care le sunt a ş teptă rile. 2 . ai grij ă să po $ i identifica momentul ş i s ă treci cu brio testul. Nu fi ca mine. iubitor ş i depune multe eforturi. fii afectuos. va deveni mai viclean ă ş i chiar te va p ă c ă li! Deci ţ ine pentru tine acest truc. • Fetele te testeaz ă. • Fii deschis la nou. Dac ă îi dai de în $ eles c ă ai fost deja avertizat. • Ai grij ă.M multe ori. Puncte cheie de re $ inut: • E nevoie de considera $ ie pentru a fi romantic. fii atent ş i prev ă z ă tor! Pune-$ i întrebarea "Ce se întâmplă aici?".

Pe mine nu m-au descurajat niciodată fetele care nu mă bagau în seamă. de fapt cu cât erau mai greu de cucerit. unei fete care este supărată. 2 .$ i concentrezi eforturile pe învă$area limbajului trupului la fete. pentru că trebuie să ştii ce semnale să c a u ţi ş i c e s e m n a l e p rim eş ti pentru a face pasul urm ător.M Esen$ial pentru a cuceri orice fată oricând este uneori să ştii când să laşi fata în pace. furioasă sau frustrată. pentru că nu vrei să faci avansuri unei fete căreia îi plac fetele. Dar tu trebuie s ă . pentru a şti când să faci următoarea mişcare şi câteodată când s-o la ş i balt ă. cu atât îmi păreau mai interesante. pentru că aveam ş i ce înv ă$a. Totul tine de felul j Capitolul 11 în care triezi Limbajul trupului semnalele.

s ă te perfec ţ ionezi ş i s ă în $ elegi toate acele indicii. Principiul reguli după cel care func$ionează căruia toate aceste este potrivit toate gândurile noastre se manifestă în plan fizic. dacă nu chiar mai sugestive. Corpul nostru este ca un terminal care nu poate face decât ceea ce-i spune creierul. sunt studiate şi deliberate. gândurile noastre sunt întotdeauna reflectate în gesturile şi mişcările corpului. altele sunt total inconştiente. În timp ce unele semnale din limbajul trupului. Unele indicii sunt clare ca lumina zilei. poate cel mai puternic şi mai influent limbaj din câte există. pentru c ă po $ i citi gândurile fetelor dup ă gesturile pe care le fac. Unele fete sunt mai expresive decât altele. Adevărul este că trupul spune foarte multe. Aceasta este o regulă fixă a limbajului trupului şi nu contează cine eşti şi de unde eşti. mai ales atunci când faci curte fetei. iar unele chiar sunt condiţionate în a nu-şi exprima gândurile în plan fizic. î $ i d ă multe indicii ş i depinde tine s ă înve $ i limbajul. însă regulile limbajului trupului se aplică şi în cazul lor. corpul tău î$i exprimă şi reflectă gândurile.M Limbajul trupului este unul de sine stătător. altele sunt mult mai subtile dar la fel. 2 . deci acestea sunt cel mai pu$in expresive şi sunt mai greu de citit.

M Singura piedică în calea primirii şi descifrării mesajelor e ş ti tu însu $ i! Ne-am obi ş nuit s ă ne concentrăm mai mult asupra a ceea ce spune cineva. dar ăsta este un avantaj. Ră mâne s ă hot ă r ăş ti tu. pentru că po$i învă$a multe observând trupurile oamenilor. dar unele elemente în limbajul trupului sunt fie albe. fie negre. Trebuie s ă te 2 . iar altele fac parte dintr-o zonă gri şi fac subiectul propriilor tale interpret ă ri. Oamenii sunt prea diferiţi şi complicaţi pentru asta. Este adevărat că interpretarea depinde întotdeauna de percepţia individului şi reperele sale în legătură cu semnificaţia unor lucruri. po$i prinde multe indicii valoroase dacă puneţi urechile în planul secundar şi învă$a$i să percepe ţ i cu ajutorul celorlalte sim ţ uri. cu atât mai bine. Departe de adev ă r! Ideea este că adevărul poate fi observat şi în tăcere. oricând Cu cât în $ elegi ş i descifrezi mai bine mesajele pe care le primeşti de la fete. Cum pute $ i folosi limbajul trupului pentru a cuceri orice fată. ca şi când ceea ce spune cineva este mai important decât ceea ce face. fără să ia în calcul alte gesturi ş i alte situa $ ii. ş i apoi nici n-ar fi foarte interesant dacă i-am putea citi pe to $ i oamenii ca pe ni ş te c ă r $i deschise. Cea mai frecventă greşeală pe care o fac băie$ii atunci când citesc limbajul trupului vreunei fete este să interpreteze un singur gest separat.

deci totul este un complot pentru a atrage atenţia bărbatului. Totul e în ochii ei Din experien$ă şi în urma studiului în modul de funcţionare a ochilor. Oamenii deseori spun un lucru şi gândesc altul. Cu cât ştii mai multe despre indicii. j 2 . cu atât le vei descifra mai exact şi vei şti mai bine ce să faci la următoarea mişcare.M asiguri că gestul este interpretat în context. Vei ajunge la stadiul în care vei citi indiciile din prima şi le vei descifra fără probleme. ele pot de multe ori să emită un mesaj în mod deliberat. precum cele care urmează. $ ie î $ i trebuie numai deprinderile şi tacticile potrivite. R ă spunsurile sunt la fete. în concordanţă cu restul mesajului. învă$a$i cum să citi ţ i ochii. aş zice că ei spun cele mai detaliate poveşti. iar dacă vrea aten$ie s-ar putea să aibă nevoie de mai mult de atât. Ei trebuie să fie în centrul atenţiei pentru că sunt numiţi pe bună dreptate fereastra sufletului. deci dacă vre$i să aflaţi adevărul. & tiu exact ce vor ş i îş i cunosc mai bine trupul decât băie$ii. Trebuie s ă ş ti $ i c ă fetele sunt din fire mai receptive când vine vorba de limbajul trupului decât băie$ii. cu exactitate.

şi anume pupilele şi tipul de privire. starea persoanei se schimbă de la negativ la pozitiv şi invers. lumina din cameră trebuie să fie stabilă. pupilele ei se vor contracta ş i se vor face mici. Iată cum să interpreta$i indiciile: când pupilele se dilată. deci dacă vorbeşti cu o fată şi vezi că se întâmplă lucrul ăsta. pentru prima trebuie să fii aproape de fată. deci vei şti sigur că starea emoţională a fetei îi modifică pupilele şi nu lumina.M Sunt două păr$i de analizat în legătură cu ochii. j J • Pupilele Pupilele sunt extrem de expresive pentru că ele func $ ioneaz ă independent de restul corpului. pupilele ei se pot dilata de până la patru ori faţă de mărimea lor normală. Dar dacă apare un stimul care nu-i place sau se gândeşte la ceva neplăcut. Pentru a citi cu exactitate ce spun pupilele. iar a doua se poate observa şi de la depărtare. aproape de nedistins. e de bine pentru tine. fiind controlate de lumina la care sunt expuse şi de starea ta emoţională. Ce să urmăreşti în cazul pupilelor: – Pupilele se dilată de până la patru ori faţă 2 de mărimea lor normală când starea emoţională a fetei este una pozitiv ă. Baza adevăratei comunicări se face când doi oameni se întâlnesc fa ţă în fa ţă. Dacă tipei îi face plăcere stimulul la care este supusă sau se gândeşte la lucruri plăcute. .

Mişcările ochilor trebuie judecate în context şi luând în calcul unicitatea individului. De aproape se va uita la ochii tăi. piept ş i. dacă petrece cam două treimi din timpul în care staţi împreună uitându-se în ochii tăi şi în felul descris mai sus. Vei şti că vrea altceva dacă se uită la tine cu privirea care spune „să fim doar amici" sau îşi fere ş te ochii. • Tipurile de privire Ochii au o multitudine de expresii. de ş i sunt câteva direc $ ii comune care î $ i pot da r ă spunsul corect de multe ori la ghicitorile ochilor. înseamnă că este extrem de interesată şi chiar o atragi. 2 Privirea care spune "s ă fim doar amici" . Privirea fetei interesate Tipul acesta de privire sugerează că fata vrea să fi $ i mai mult decât prieteni. Mai mult. mai jos de centur ă. de semnale care pot fi extrem de relevante şi multe mişcări ataşate la diferite gânduri şi sentimente.M – Pupilele se contractă când tipa este dominată de gânduri negative. uneori. până la nivelul bărbiei şi al pieptului. iar de la depărtare privirea porneşte de la ochi şi alunecă în jos spre bra ţ e.

să te facă să te sim$i vinovat.M Privirea asta spune că n-ai nimerit căr$i bune. Ea se va uita în special în ochii tăi şi două treimi din timp nu se va uita la faţa ta. te fete trateze. să capete atenţie. Nu judeca ţ i aspru îns ă ş i încerca $ i s ă vede ţi pentru ce motiv plânge. iar ele oricum fac ceea ce trebuie pentru a . ar fi bine să lămurim şi problema lacrimilor şi a semnificaţiei lor. În mod general semnifică tristeţe şi fetele plâng întradevăr când sunt triste. dar nu este atrasă de tine şi nu o interesezi nici sub aspect romantic. toate tu le aceste înve$i cum 2 tipuri pe de lacrimi cum să şi. Privirea de tipul ăsta nu va coborâ mai jos de buze. dar să nu cazi în capcana de a crede că ăsta este singurul motiv pentru care plâng. Lacrimile Dacă tot vorbim despre ochi. dar cântăreşte-o atent şi judec-o în contextul întregului mesaj pe care-l primesti de la ea. să te manipuleze. sau poate folosi lacrimile pentru a cere sau chiar a exprima dragoste şi ataşament. Am după întâlnit şti$i. Plânsul poate fi folosit de Ea din multe motive. pentru că ai fi un mare fraier. Poate fi o armă. Asta înseamnă o abordare prietenoasă şi sociabilă. pentru a forma o legătură între tine şi ea. poate semnaliza şi decepţie din partea ei.

Aşa că. Învă$a$i aceste semnale şi n-o s ă vă vin ă să crede $ i câte o s ă pute ţ i identifica. vei înv ă$a ce semnale trebuie s ă urm ă reş ti din partea fetei. pentru a şti dacă o intresezi sau nu. Nu spune nimeni s ă nu fii blând. deci nu tolera lacrimile dacă sim $ i c ă sunt un fel de a te manipula. Am întâlnit o fată care "dădea apă la şoareci" pentru c ă numai a ş a ş tia ea s ă rela ţ ioneze cu ceilal $ i. dar trebuie s ă în $ elegi c ă fetele pot folosi lacrimile din mult mai multe motive decât din tristeţe şi sunt convins c ă ve $ i fi de acord dac ă vă gândi ţi pu $ in la propria experien $ă. tu le înve$i pe fete cum să te trateze. Semnale Acum c ă lucrurile încep s ă se încing ă. cineva o lua în braţe şi o consola. s ă n-o în $ elegi ş i s ă nu-$ i fie milă de ea. adică de j' fiecare dată când plangea. & tiu fete care plâng pentru c ă este un hobby al lor şi plâng din orice motiv pentru că ş tiu c ă într-un fel sau altul. ob $ in câte ceva de fiecare dată.M căpăta un răspuns. ba chiar cu sine îns ăş i. după cum am vorbit mai înainte. 2 . de exemplu am întâlnit o fată care plângea pentru că era o metodă care funcţiona de fiecare dată.

chiar dacă n-o interesezi. deci dacă îşi netezeşte hainele şi se aranjeaz ă ca s ă fie sigur ă că ar ă ta bine. pentru că majoritatea fetelor ştiu exact ce fac şi trebuie să fii în special atent în cazul fetei care se lasă condusă de ego-ul ei şi care se vrea dorită şi atât. Ai grijă.M Aceste semnale depind de mediul în care eşti. cu mici diferenţe care se datorează decorului şi aspectului social al acestuia. E fascinant să urm ă reş ti ce se întâmplă atunci când băie$ii fac curte fetelor şi atunci e momentul să observi în funcţie de semnalele pe care le primeşti de la Ea dacă o interesezi sau nu. însemnând c ă se aranjeaz ă pentru c ă se ş tie privit ă. Iată însă câteva semnale generale de interes din partea ei care se aplică la majoritatea fetelor. s ă-l dea dup ă ureche. nu numai unul singur. – îşi netezeşte hainele O fată vrea să arate bine pentru că vrea să atragă un bărbat. sau poate doar se joacă cu tine. Folosiţi-le numai ca tipar şi aşteptaţi mai multe de acest gen. Trebuie s ă v ă uita ţi dup ă urmă toarele gesturi: – Am îşi atinge părul v ă zut cu to $ ii tipul ă sta de comportament ş i băie$ilor le place când o fată începe să se joace cu p ă rul. s ă-l netezeasc ă. izolat. ia aminte! – una sau ambele mâini în ş olduri 2 .

după cum sugerează ş i postura ei deschis ă. deci dacă te priveşte în ochi într-un anum fel. Dacă corpului ei este unul deschis. dar cel mai probabil pentru că şi-a băgat degetul mare în buzunarul pantalonilor sau în toarta posetei pentru a-$ i ademeni privirea. – î ş i expune încheieturile Încheietura mâinii este de fapt o puternică zonă e r o g e n ă p e n t r u f e m e i . Dup ă cum spuneam. în special dacă e fum ă toare. o postură „fabricată" şi uşor artificială îndreptată spre tine. d 2c i o f e m e i e i n t e r e s a t ă d e e tine îşi va dezveli treptat încheieturile.M Poate că-şi ţine mâinile în şolduri pentru a-şi accentua zona sexuală. un semnal calculat.si părul peste umăr printr-o mişcare scurtă a capului. – tine picioarele şi corpul sunt îndreptate către Acest limbajul gest este extrem de sugestiv. totul e în ochii ei. e de bine. înseamnă că se gândeşte cum să-$i pară mai atrăgătoare şi că este deschisă în gândire şi la sugestii. Ac $ ionează! – îşi scutură părul O femeie poate alege s ă . Ai primit cel mai clar verde. . – Este te priveşte lung şi se uită direct în ochii tăi preferatul meu dintre toate indiciile că po$i trece la ac $ iune.$ i capteze aten ţ ia dându.

M – î ş i dep ă rtează picioarele Sper că nu trebuie să vă spun mai multe aici. – te prive ş te pe furi s Fetele se prefac uneori că sunt timide şi se uită la tine pe furis dar asteaptă să le vezi pentru a întoarce capul. căreia atunci când este – luciu de buze . asta pentru a imita reac$ia naturală a femeii.şi afi s eze sexualitatea pentru a-$i capta atenţia dau din solduri de obicei şi le place să-şi rotească soldurile când merg. – îşi roteste soldurile j J 5 Femeilor c ă rora le place s ă . la genul ăsta de privire sari ş i ac $ ionezi. Chiar dacă fata arată natural în ipostaza asta. j R u j u l ş i l u c i u l d e b u2 e s . Dacă mai ai via$ă în tine. dar dacă observi c ă ş i-a dep ă rtat fie ş i numai pu $ in picioarele de când ai venit. când dansează. atunci ai primit verde clar. E un semn că femeia este senzuală şi face asta pentru a capta aten ţ ia b ă iatului.a u f o l o s i t î n t o t d e a u n a z pentru a accentua zona buzelor. la nivel subconştient poate părea ca o invita ţ ie sexual ă. – are gura întredeschis ă. s-ar putea să devină interesant pentru tine. deci nu se preface pentru a-$i atrage atenţia. buzele umede Dacă sim$i că o femeie foloseste înadins asemenea semnale.

– se uit ă la tine peste um ă r Dacă îşi ridică umărul şi se uită la tine în mod deliberat peste umăr.. semnalizează interes din partea ei.M excitată i se umflă şi i se înrosesc buzele. ceea ce este iar o formă de invitaţie pentru tine. menită să te pună pe jar iarăsi. . înseamnă că vrea companie.. cu o ţigară sau cu orice arată asemănător. 2 . de şi este foarte posibil s ă se g â n d e a s c ă d e f a p t l a s e x . uriasule!" şi. deci dacă-si ţuguiază buzele. sânii şi organele genitale..se joacă cu un obiect cilindric Dacă se joacă cu o sticlă. care primesc un aport de sânge. e ca şi cum te-ar saluta cu o replică de genul „Salut. Rujul se foloseste de secole pentru a imita organul sexual înrosit al femeii excitate. – picior peste picior Sunt posibile trei poziţii aici. sau s-o ducă pe bunica ei la cimitir în weekend. asta este o sugestie involuntară referitor la ceea ce gânde ste de fapt. frecându-si gamba cu laba celuilalt picior. . . p r o m i t e s ă d e v i n ă interesant. A doua poziţie leagănă este sau când stă picior peste din picior. prima în care stă cu un picior sub fund şi cu celălalt îndoit şi îndreptat spre tine. dacă fata te intereseaz ă. Probabil se gândeste să facă o prăjitură. şi îşi băţâie piciorul aer..m d a . A treia poziţie este când stă picior peste picior cu coapsele strânse una peste alta pentru a si le etala şi a le face mai proeminente. ar fi o prostie s ă ratezi ocazia.

de exemplu dacă stă în celălalt colţ al încăperii şi nu ştie că te uiţi la ea. . sau poate fi o barieră formată din braţele si/sau picioarele ei. precum paharul sau masa. tu în cazul de fa ţă. pentru că bariera este ceva ce ele pun între ele şi ceilal $ i. E foarte important pentru planul de ansamblu să ştii ce este şi ce înseamnă o barieră.braţele încrucisate j J Dacă vezi că o fată care-$i place are braţele încrucişate înseamnă că se ascunde din calea unei situa$ii care nu-i convine. pentru ce o folosim. Poate fi un obiect. po$i să te întorci din drum ş i s ă reconfigurezi strategia. Dacă vezi unul dintre următoarele indicii la o fată înainte să faci cunostinţă cu ea. Dacă o fată a ridicat o asemenea barieră. ci 2 prezenţa ei acolo. judec-o în funcţie de context. De cele mai multe ori fata pune o barieră între tine şi ea pentru că se simte ameninţată sau pentru că vrea să blocheze anumite situa $ ii nedorite.M Bariere Barierele oferă o perspectivă interesantă de a în$elege fetele. asta fiind poziţia universală care transmite o atitudine negativă. înseamnă că sentimentele negative nu te privesc pe tine. Dacă însă ia această poziţie când ajungi . sau o anumită persoană din anturajul ei. deoarece aşa vei face diferenţa între o fată care nu vrea s ă fie abordat ă ş i una care te invit ă să ac $ ionezi.

negativă. cred c ă trebuie s ă te retragi. tipa se simte din nou în siguran$ă din punct de vedere emoţional.M lângă ea sau când vorbeşti cu ea. – barieră cu picioarele Ca şi bariera cu braţele. este tot o formă de a se proteja şi exprimă fie O o atitudine variaţie ar negativă fi fie o stare îşi de ţine disconfort. – bariera par ţ ială Dacă are un braţ peste trup. – î s i ţ ine mâinile împreunate ţine mâinile împreunate fie stând în Dacă-si picioare. când de fapt ele au fost educate să stea picior peste picior. e semn c ă nu are încredere în sine sau este într-un mediu nou sau cu un anturaj str ă in. semnifică o atitudine defensivă. fie a s ezată. vis-a-vis de locul în care se află sau persoanele cu care este. pentru că îşi pot ţine poseta sau un pahar cu amândouă mâinile pentru a-si ascunde sentimentele. deşi această poziţie poate face pe multe femei să pară defensive. Trebuie să analizaţi indiciile cu aten $ ie pentru a nu 2 interpreta gre ş it ş i . Odată bariera pusă. Femeile pot disimula mai uşor. atunci când poseta sau paharul în faţă cu amândouă mâinile. atunci când o fată j' se joacă cu ceasul de la cealaltă mână dă semne de emoţie şi pesimism. Mai mult. deşi bariera este mai subtilă. cu care îşi ţine încheietura sau cotul celuilalt braţ.

încrucisate. – picior peste picior Această poziţie este una frecvent întâlnită în civilizaţiile britanice. înseamnă că s-a gândit la asta şi gestul este un rezultat premeditat. australiene. se va manifesta diferit dar probabil că te place din moment ce a ales să te atingă. rezervată atunci şi n-ar atitudinea fi este să una te momentul prezinţi. 2 atingerile în mod special. e un pas foarte important.M încerca $ i s ă ave $i în vedere imaginea de ansamblu. Este un gest de sprijin care nu trebuie judecat separat. deşi nu trebuia. Dacă fata stă în picioare cu braţele şi picioarele încrucisate. În general. fetelor nu le . ci în contextul situa $ iei în care apare. europene şi din Noua Zeelandă. Dacă această pozitie este combinată cu braţele negativă. dar după cum am spus mai sus. ca toate gesturile fizice. În funcţie de personalitatea ei. ci ar fi mai bine să aştep$i până când poziţia trupului ei devine mai relaxată. căutând consecvenţă şi coerenţă în elementele j 5 j tabloului. – atingerea Dacă fata sparge barierele dintre voi doi cu o atingere fizică. Dacă a ales să te atingă. însemnând astfel că şi ea este deschisă să facă cunostinţă cu tine. poate însemna şi că nu-i cunoaşte pe cei din jurul ei sau nu este obişnuită cu mediul şi caută să se simtă în siguran $ă. din nou degajă o atitudine negativă.

iar mai jos . Puncte cheie de re $ inut: • ă. • Totul e în ochii ei. ai grijă că te place ş i cel mai probabil te dore s te.$ i prinde mâna. De multe ori fetele î$ i dau de în $ eles c ă te plac lovindu-te. este un semn bun. deci faptul c ă fata te-a atins în mod conştient sau involuntar. Gesturi de re ţ inut: j – o atingere undeva pe braţ atunci când staţi în picioare. o intenţie. deci dacă te loveste în joacă spunându-$i „Termin ă!". atunci e un semn sigur. • Felul în care te 2 priveşte î$i dă de înţeles: deasupra b ă rbiei vrea s ă fi $ i amici. pupilele se dilată când Orice gând are o exprimare ş i o manifestare fizic predomină emoţ iile pozitive şi se contract ă când predomin ă cele negative. – tine. Se nume ş te "tachinare" şi este o modalitate foarte des întâlnită de a te apropia de cineva care î ţ i place. Adu-$i aminte că în spatele fiecărui gest se află un gând. vrea o rela $ ie cu o atingere undeva pe picior atunci când staţi – dacă o fată te loveste în glumă. – jos. dacă .M place să atingă sau să fie atinse de bărba$i cu care nu sunt implicate într-o rela $ ie.

c ă . te place. pot fi o arm ă folosit ă pentru a manipula. iar odată ce stăpânesti . • Dac ă te atinge. 2 principală pentru observare şi Este tehnica pentru captarea atenţiei.$ i st ă norocul! Tehnica de "pescuit" După cum am spus. Nu sta.M de b ă rbie ş i în alte zone ale corpului. această tehnică mi-a fost arătată de către Vali Maestrul şi este deprinderea de bază a celor care au diploma de Master în Cucerirea Fetelor. • Bariera între tine şi ea nu e deloc un semn bun. sparge barierele pentru a-i deschide mintea. câteva indicii ş i apoi treci la ac$ iune. Trimite câteva semnale. Tacticile tentaţ iei Această secţiune te înva$ă cum să iei iniţiativa şi î$i spune ce tehnici să foloseşti pentru a stârni interesul. prietene. • Analizează indiciile pe care $i le dă ea pentru a trece la ac$iune. De cele mai multe ori bărba$ii stau şi nu se uită după vreun indiciu şi ac$ionează după aceea sau asteaptă ca fetele să „saliveze" după ei pentru a-si da seama dacă acestea sunt interesate. Principiul este simplu: arată-te interesat de o fată pentru a vedea dacă o interesezi. • În$elege că lacrimile pot însemna mai mult decât tristeţ e. înseamn ă că o interesezi din punct de vedere fizic. Foloseste această puternică tehnică în mod înţ elept.

Func$ionează după următorul principiu: încerci să captezi aştep$i un r ă spuns. – Stai cu faţa la ea Cu corpul îndreptat spre ea.M această tehnică vei şti care fete sunt interesate şi care nu. strângând uşor pleoapele pentru a o privi pe sub gene. 2 . şi de fiecare dată plecau la braţ cu câte-o fată. Economisiţ i mult timp şi efort ş i pute $ i s ă o pune ţ i în aplicare din cap ătul cel ă lalt al înc ă perii. o reac $ ie din partea fetei asupra c ă reia ţ i-ai îndreptat atenţia. Nu ve$i mai fi respins niciodată. apoi măsoar-o din cap până-n picioare. fă ră să fie nevoie să spune$i un cuvânt. artă şi Am instruit prieteni în această atenţia folosind anumite gesturi şi apoi am asistat la scene incredibile. înclinat uşor în altă direc $ ie. Fii atent s ă folose şti o privire intimă. când acestia intrau într' j o încăpere plină de fete. apoi se întorceau peste o oră şi repetau schema! Iată metoda exactă de executare a acestei tehnici: – Foloseste-$i ochii jj 5 Uită-te intenţionat în ochii fetei de la distanţă şi urmă res te-i privirea. dar fără să întreci măsura.

baruri sau în via $ a de zi cu zi.Zâmbe s te-i superior Probabil că până acum Ea ţi-a răspuns cu aceleasi gesturi. Împrietenes te-te cu prietenii ei . nu mulţumi nimănui. una dintre cele mai simple şi mai puternice tactici de cucerit fetele în cluburi. po $ i acum s ă-i zâmbe s ti degajat. . pentru c ă în stadiul ă sta deja te va imita. deci data viitoare când vă uitaţi unul în ochii celuilalt. Asta este tehnica de "pescuit". jj'jj' mai bine. dar merită). dar ai grij ă s-o faci treptat. Relaxează-te. deci e timpul s ă mă res ti viteza. apoi uită-te intens în ochii ei pentru câteva secunde şi apoi uită-te în altă parte (stiu că pare un cliseu siropos. -Zâmbe s te-i j Dac ă .$ i r ă spunde la rândul ei cu un zâmbet superior. pleacă împreună cu t i p a c a r e î ţ i p l a c e l a b r a2ţ ş i c o n s i d e r c ă n e .a i m u l $ umit. adreseaz ă-i un zâmbet u ş or superior. Mulţumeste-i lui Vali sau. Folose s te-o pentru a vedea cât este de eficientă şi o să vrei să-mi mulţumesti.M – Bea ceva Ţine un pahar în mână şi în momentul în care îl ridici la gură urmăreste-o până o vezi că se uită la tine. dar nu e nevoie. nu exagera pentru că subtilitatea e foarte importantă.

pentru că trebuie să fii deştept aici şi să te por$i frumos şi cu ele. pentru că asta înseamnă că. – începe o discuţie sociabilă. e bine să fii văzut drept un tip politicos şi atent. Fii politicos şi atent faţă de prietenii ei pentru ca ei să te placă.M Am analizat într-un capitol anterior cum să te prezin ţi prietenilor ei. dar înainte s ă treci la ac $ iune ş i după ce ai aplicat cu succes tehnica "pescuitului" şi ai primit verde în forma unor indicii de interes din partea ei. – apropie-te.$i spori şansele şi a căpăta posesia mingii. Pentru ca tactica aceasta să funcţioneze şi în cazul tău. şi-au ratat şansele pentru că le-au ignorat pe prietenele ei. fii atent la următoarele aspecte. apreciindu-i prietenii. Fetele apreciază când î$i place de prietenii ei şi îi respecţi. amicală cu grupul ei de prieteni. dup ă ce s-au apropiat atât de mult de tipa visurilor lor. – apoi concentrează-te asupra unei discuţii cu una 2 dintre prietenele ei mai întâi. . Vezi dacă are fete în cercul de prieteni. îi respecţi judecata şi modul de a-si alege prieteni. Am văzut mul $ i tipi care. zâmbeste şi salută-i pe to$ i prietenii ei în mod egal. asigură-te că ai bifat următoarele elemente de pe listă: . Deci pentru a. prezintă-te.observă cu cine este.

Trimite-i ceva de b ă ut 2 . ce-o intereseaz ă. – poţi să foloseşti ce-ai aflat despre ea fără ca ea să ştie. a ş a c ă fii de ş tept). ce-i place ş i ce nu. – foloseste informa $ iile pe care le-ai aflat despre ea pentru a da drumul conversaţiei. – ai grijă aici: eu î$i recomand să foloseşti câteva informa $ ii în avantajul t ă u fă r ă ca ea s ă ş tie ş i dezvăluie restul spunându-i că ai vorbit cu prietena ei (ele o să vorbeasca mai târziu oricum. – extrage informa $ ii despre fat ă. – faci asta întrebând-o pe prietena fetei care te interesează. – sau po$i să-i spui că ai întrebat-o pe prietena ei despre ea pentru că „ţi s-a părut interesantă". – te concentrezi apoi asupra fetei care te principiul puterii celei de-a treia interesează. Pui în aplicare legea asocierii şi invoci lucrurile care-$ i plac ş i $ ie ş i ei.M – după ce i-ai acordat destul ă aten $ ie şi ai fost destul de politicos cu respectiva prietenă. lucru care o s-o flateze. subliniind faptul că vă leagă lucrurile care vă plac şi asociindu-te cu acestea. pune în aplicare persoane. – nu e nevoie să foloseşti acum cea mai bună formulă de introducere. dar asta depinde de tine. de exemplu hobby-uri.

Deci dacă vrei să ştii sigur care sunt datele problemei înainte de a face următoarea mişcare. – în funcţie de inspiraţia de moment. În scurt timp vei fi expert. trimite prin chelner o băutură numai pentru ea dacă este singură. iar tehnicile acestea de captat interesul sunt extrem de eficiente şi te vei şi distra punându-le în aplicare. – după ce au primit b ă uturile. fă tu următoarea mişcare. Iat ă un posibil scenariu: – trimite câte bauturi trebuie. î$i recomand această metodă care se foloseste cu succes în localuri publice şi mai ales dacă nu ai un rezultat clar în urma "pescuitului" şi nici n-ai apucat să vorbesti cu prietenele ei. po$i ruga chelnerul să-i transmită un mesaj. Puncte cheie de re $ inut: 2 . sau pur şi simplu să-i spună că băuturile sunt de la domnul din cel ă lalt col ţ al înc ă perii. Vei şti care fată este interesată de tine şi care nu şi în curand î$i vei găsi o parteneră.$ i facă semn să te apropii de masa lor sau să vină ea la masa ta.$ i place de vreo fat ă anume ş i nu reu ş e ş ti s ă ob$ii un semnal clar de la ea. sau pentru toate prietenele ei dacă este cu un grup de prieteni. este posibil s ă . – dacă nu se întâmplă asta.M Dacă .

• Mai trimite o ultim ă bă utură drept confirmare final ă. Ia nişte momeli psihologice şi asteaptă ca una dintre fete s ă mu s te. 2 . care te va pl ă cea şi mai mult pentru felul în care te por $ i cu prietenii ei.M • Du-te la "pescuit" ca să vezi care fete sunt interesate. j • Fii atent cu prietenii ei pentru a câştiga sprijin si informa $ ii despre tip ă.

De asemenea. Acum avem tehnicile. de la ce-$i t r e b u i e c a b ă r b a t . p o a t e că nu le a v e $ i b i n e organizate în minte în momentul d e fa ţă. Am vorbit despre atât de multe lucruri.M Capitolul 12 Tabloul complet Ei bine. de la la limbajul de până metode în$elegere a femeii. multe no ţ iuni sunt noi şi nu ş ti $ i ce s ă face $ i cu ele. ceva ca re se re$in e repede ş i poate fi exersat în vederea ob $ inerii diplomei de Master în Cucerirea Oric ă rei Fete (MCOF). corpului. mentală sfaturile necesară si şi starea tot ce trebuie să facem este să u rm ăm u n pl a n pa s cu pa s. 2 . pentru c ă volumul de informa $ ii este mare. băie$i! Am tratat destul de multe în această carte şi m a j o r i t a t e a d i n t r e v o i s u n t e$ i fo a r t e n e r ă bdă t o r i . p â n ă l a t e h n i c i l e ş i t a c t i c i l e psihologice. a l $ i i s u n t poate pu $ in coplesi ţ i.

vei fi teribil de dezam ă git. la acest rezumat unic al c ă r $ ii în zece legi structurate în ordinea în care trebuie urmate. pentru că ştiu că sunt unii care vor câştiga la maxim din această carte. Mai mult. scrie cele zece legi pe o . În ceea ce priveşte tabloul final. Ei au contribuit la acest sistem de succes. iar cei care sau gândit că trec direct la capitolele cu formule magice s-au înselat amarnic ş i nu se vor sim $ i preg ă tiţ i s ă se aventureze în lume. cercetare şi studiu despre via$a marilor bărba$i. Dar nu-i nimic. Cum să le foloseşti.M Acum ş ti $ i de la ce vine prescurtarea. Toate aceste legi fac parte din ceea ce a $ i învă$at în această carte. de la prima până la ultima. ele reprezintă schiţa rafinată şi în amănunt a elementelor cotidiene care sunt esen$ iale dac ă vrei s ă cucere ş ti orice fat ă. la acest Decalog al Damelor cum îi zicea Vali. vom folosi o formulă care a fost elaborată în urma experienţei de o via$ă de încercări şi eşecuri. degeaba se vor absolvenţi ai acestui colegiu care v ă ofer ă un ghid al cuno ş tin $ elor despre femei. Deci dac ă eşti obişnuit să sari direct la acest capitol final crezând că succesul din orice domeniu se ob$ine luând-o pe scurtă turi. de sus în jos. a psihologilor şi a oamenilor obişnuiţi. ei fiind cei care judecă tot ceea ce fac în func ţ ie de rezultate. asta dac ă a$ i citit şi studiat acest volum. urmează legile şi 2 instrucţiunile în ordine.

fă tot ce po $ i ca repeti ţ ia s ă atingă standarde remarcabile. Acestea sunt: „Dedicarea Total ă". abreviat. nu te mulţumi 2 . Dedicarea Totală Pentru a deveni competent trebuie să exersaţi pentru a vă rafina deprinderile. misterioasă şi plină de satisfac ţ ii lume. Nu repetiţia e mama învă$aturii. iar după ce le-ai învă$at pe de rost. aruncă formula şi păstrează numai legile codate ale Decalogului pe care să le consulţi pentru inspiraţie şi lămuriri suplimentare. ci repetiţia perfect ă. trebuie s ă repeta $ i deprinderea respectivă ca un atlet sau politician pentru a deveni competent.M bucată de hârtie pe care s-o por ţi într-un buzunar secundar al portofelului. Scrie formula de descifrare a codului de legi. aceea a femeilor. toate executarea şi eficienţa noilor tehnici. pe care numai tu să-l po $ i descifra. „Competen$a şi Conştientă şi Involuntară" fiind vitale şi în „Cunoaşte Renun$ă". să ne îndreptăm atenţia asupra celor trei domenii esen$iale pentru stăpânirea acestei căr$i şi punerea ei în aplicare cu succes pentru a putea deveni cu adevărat competent. j' Înainte să dezvăluim formula Decalogului. Acum eşti gata să păsesti în cea mai bogată. Cu alte cuvinte. fără să-i pui titlu şi scrie totul într-un limbaj codat.

Odată ce ai învă$at să mergi pe bicicletă. Acest stadiu se nume s te Competen $ a Con ş tientă ş i Competen $ 2a Involuntar ă. la fel cum trebuie să faci cu această carte. iar deprinderile şi metoda vor fi şi ele tot acolo pentru când ai nevoie de ele. În cazul Competen $ ei Conştiente. Conceptul cheie aici este dedicarea totală. trebuie să ne concentrăm asupra tuturor detaliilor şi mecanismelor pentru a . Studiaz-o zi şi noapte timp de o luna şi î$ i va ră mâne permanent prezentă în creier. şi vei şti când se va întâmpla asta pentru că te vei întreba singur dacă toate acestea func $ ionează în cazul t ă u. Numai aşa po$i deveni cu adevărat competent în mod inconştient. te dedici total. aşa ajungi să stăpâneşti ceva la perfecţie. va face parte din tine. dar înainte să treci la stadiul următor. mai ai un singur stadiu de terminat.M cu iluzia c ă e ş ti perfect ş i vei înv ăţa toate acele deprinderi pe parcurs. nu mai uiţi toată via$a. înainte trebuie să po$i Atunci să-l stăpâneşti că e şti pe cu cel anterior rat spune nu adevă să competent. va trebui decât citeşti ocazional această carte şi să retu ş ezi deprinderile pentru a r ă mâne la acela ş i nivel. Competent a Conş tientă ş i Involuntară Odată ce vei fi devenit competent în deprinderile şi învă$ăturile acestei căr$i.

Adul$ii nu trebuie să se gândească în timpul mersului la fiecare mişcare în parte. cu alte cuvinte întâi înve$i să mergi ş i dup ă aceea înve $ i s ă alergi.M deveni competent în orice moment dat. Prin natura noastră umană. iar dacă şi-ar slăbi concentrarea în procesul de învă$are. La fel şi în cazul acestei căr$i: concentrează-te în mod conştient asupra a tot ceea ce înseamnă să deprinderi efectuezi şi detalii înainte în să fii capabil orice deprindere mod involuntar ş i atunci când vrei. Competen $ a involuntar ă este abilitatea de a efectua o sarcină specifică fără a fi nevoie să ne gândim la mecanismele exacte. ar eşua în a fi competent în mod involuntar. trebuie să atingem un anume nivel de repeti$ie înainte de a trece la următorul nivel. Trebuie să tinzi spre nivelul de competen$ă al adultului. 2 . De exemplu cel mai nou membru al unei echipe de la vânzări va trebui să facă un efort conştient pentru a se adapta mediului şi a utiliza toate deprinderile de vânz ă ri pe care le are (competen $ a conştientă). ca mersul de pildă. când nu te mai gândesti la ac$iunea în sine. pe când un copil care înva$ă să meargă are nevoie să-şi calculeze mişcările înainte. ci o faci pur şi simplu.

2 Puncte cheie de re $ inut: . iar adevărul este că unele dintre tehnicile învă$ate pot fi aplicate imediat.M Cunoaş te şi Renunţă Sincronizarea e perfectă pentru a vorbi despre acest domeniu. crede-m ă. trebuie numai s ă repeta $ i noile cunoş tin $ e ş i s ă vă adapta $ i noile deprinderi pe parcurs. deci cunoaşte-$i rezultatul scontat şi renun$ă la el. Când vine vorba de partea de ac $ iune propriu zis ă. dar când e ş ti în momentul de ac $ iune propriu zis ă trebuie s ă te relaxezi ş i s ă renun $ i la concentrare. Îmi închipui c ă unii dintre voi sunte $ i timora $ i în legatură cu aceste deprineri nou dobândite. Cunoaşte şi Renun$ă. trebuie să te relaxezi. Am vorbit în carte despre concentrare şi aceasta este importantă în momente de învă$are. iar când vine vorba de momentul important nu te relaxezi. chiar dacă eşti cel mai bun şi ai toate deprinderile. Cuvântul cheie aici este „relaxeazăte". să scapi de tensiune. Odată ce faci asta. pregătire şi repeti $ ie mental ă. Totul va curge de la sine. toate încep să curgă şi să se aşeze în matca lor. de procesul în sine şi chiar şi de rezultat. iar altele trebuie repetate deci sunte$i pe drumul cel bun. o să e ş uezi. crede-mă. Cheia pentru orice ac $ iune de succes este s ă cuno ş ti ş i s ă renun $ i la concentrare.

M • Dedică-te excelezi. Trebuie să ai rezultatul clar în minte ş i s ă-i dai drumul. • Cunoaşte şi renun$ă. • total activită$ii în care vrei să Dedicarea total ă şi competen $ a con ş tientă vor duce la competen$ a involuntar ă. 2 .

Întrebarea spinoas ă . Fetelor le plac tipii care act ionează j 4. Mentor într-ale progresului 6. deci acesta este pasul pe care trebuie să-l faci înainte de a trece mai departe. Teama este aliatul t ă u 3. Fete sunt pe toate drumurile 8. Încredere şi curaj 2. Rezultatul clar 10. Capacitatea ta de face un pas. de a ac $ iona se bazeaz ă pe încredere ş i curaj. Tehnici de influen $ are perfecte 7. Ac $ ionează ca atare 5.Flexibilitate Capitolul 13 1. 2 . Ritualul 9. Totul Decalogul damelor se bazează pe asta.M Decalogul Damelor: 1.

Folose ş te-o în avantajul t ă u. Teama lucrează pentru tine. Trebuie să ai foarte clar în minte rezultatul şi să te idenifici cu el. Po$i face cunoş tin$ă cu fete oriunde. 7. 5. Preg ăte ş te-te pentru momentul în sine: vizualizează clar rezultatul. ea î$i arată dumul şi fără ea te-ai rătăci. mergi şi ară$i ca un b ă rbat. 3. ea î$i face o listă cu lucrurile pe care trebuie să le faci. fii gata pentru orice ai putea întâlni. 4. Înva$ă toate tehnicile şi tacticile psihologice. 8. Dacă gândeşti. Ac$iunea este absolut necesară şi fără ea n-ai nimic.M 2. Este aliatul t ă u. 2 . deci ac $ ionează în legatur ă cu ceea ce vrei şi nu în viitor. 9. În jurul tău se află tot ceea ce ai nevoie. G ă seş te pe cineva $ă din s ă te înve $ $ a e toate lui şi trucurile. ci chiar acum şi din pozi$ia în care te afli. nu împotriva ta. înva experien progreseaz ă pân ă la nivelul urm ă tor prin perfec $ ionare continu ă. relaxează-te şi dă-i drumul. nu vei avea nici o problem ă cu fetele. 6. vorbeşti.

s ă ai un antrenor (mentorul). Ritualul Aici analizăm procesul exact de pregătire a mintii pentru actiune. trebuie s ă -1 i faci temele (perfectionare continuă) "i trebuie să participi la concursuri (cucerirea fetei).Întreabă-te aproape sau dacă mai ceea ce faci de te aduce tău. trebuie să înveti deprinderi (tehnici de influent are). Fii flexibil şi adaptează-te în func$ie de reac$iile pe care le primeşti. mai dacă departe $elul func$ionează deci. pentru ca secretele acestui cod să nu fie aflate de cine-ti găseste cartonasul. sau orice altă asociere care s ă fie u " or de re # inut penru tine. un element pe care toti cei care sunt printre cei mai buni în domeniile lor de activitate îl folosesc. Precum un atlet de performantă. Foloseste abrevieri iiii pentru prima literă a cuvântului.M 10. Codul Foloseşte acest cod pentru a cifra legile Decalogului de mai sus pe hârtia pe care poti s-o pui în portofel. Este cunoscut sub numele de 2 . Fă asta până când sim$i că metoda func$ionează pentru tine. Mai este însă un secret. fiecare cu pasii ei unici de actiune. Procesul numit „Ritual" are două părti.

Ţ ine aer in piept timp de 5 s e c u n d e .M repetitie mentală si se efectuează cu putin timp înaintea unui eveniment pentru a te pregăti pentru act iunea în sine. trebuie să te si pentru a te pregăti pentru acest încălzesti precum un atlet înainte de evenimentul propriu zis pentru a-1i folosi deprinderile la capacitate maximă. oricât de bun ai fi. respiră adânc. oricând. Nu-1 i ia mai mult de 5-10 minute. Ritualull j – Respira t ia Relaxează-te. asigură-te că aceasta este întinsă si nu folosi umerii si pieptul pentru a respira adânc. A s t a t e v a r e l a x a s i r vei fi gata să vizualizezi. j Există o serie de pa"i pe care i-am analizat mai j o s . Primul ritual îl vei folosi exact înainte de a face primul pas către cucerirea unei fete pentru a te pune într-o stare optim ă de încredere " i siguran tă. Respiră încet si folose"te-ti diafragma (zona de mai jos de buric). e x p i r ă î n c e t S i 2e p e t ă . Nu uita că. Urmează pa"ii de mai jos cu exactitate pentru a intra în dispozitia necesară cuceririi oricărei fete. p e n t r u a-1i oferi o m a i b u n ă î n t e l e g e r e a fenomenului moment. . inspiră pe nas "i expiră pe gură.

Fă asta pentru a atinge starea aceasta de apogeu al încrederii când doresti. îmi place de mine însumi!" pentru a-t i spori starea de încredere în tine. m o m e n t e l e a c t i u n i i c a r e s e deruleaz ă perfect. cu pieptul în fată s i cu umerii drep t i. -Asociaz ă un stimul La apogeul acestei stări asociază un stimul. Te sim ti echilibrat si puternic s i e s ti j 1 j J J 1 J J gata s ă ac t ionezi dintr-o stare de încredere în tine. priveste-te pe tine actionând exact asa cum doresti. -Afirma t ii j Spune-1i l u c r u r i c a r e . acum e rândul 2 tău. Poti de p i l d ă să-1i î n c l e s t e z i p u m n i i . -Postura fizic ă Corpul tău trebuie să fie al unui câstigător. Trebuie să vezi totul cu ochii mintii dacă vrei să vezi si în realitate momentul cu jj pricina. Stai drept. Vizualizează totul clar. Spune lucruri de genul : „Îmi place de mine însumi.t i vor s p o r i s t a r e a d e siguran tă fă când afirma t ii pozitive din care reiese ce persoană competentă esti. vizualizează fiecare detaliu în minte: tipa care îti place. încrezător si sigur pe sine. Dacă în capitolele precedente era aplicat unei alte persoane.M – Vizualizeaz ă pe tine cu fata care te Vizualizează-te interesează. s ă .

dar în nici un caz nu-l face in public! -Cunoaste si renuntă j J J În final. fixează-l p r i n gestul cu fie unic. du-te complet relaxat si lasă lucrurile să se întâmple ca din minune. pe care îl programează să atragă orice fată doreste. fă-i un portret în detaliu si fă-l clar.M faci o miscare dar viguroasă fă ca si de karate. 2 j – frumoase Hotărăste precis ce-i vei da acestei fete în schimbul afectiunii pe care ti-o va . Trebuie să repeti acest ritual de două ori pe zi. să orice te caracterizează. fă-l să prindă viată. Acest proces îţi va programa literalmente mintea încât să ajungi să atragi femeile precum magnetul atrage fierul. repetitii intensitate. renun tă la rezultatul clar. trebuie să mai respiri o dată adânc si odată cu expira t ia. de la sine. Al doilea ritual se adresează subconstientului j' tău. o dată seara înainte de a merge la culcare si apoi dimineat a când te treze s ti. jj Ritualul 2 – Fixează-1i în minte tipul de fată pe care ti-l doresti. renun tă: sparge tiparul. Fii extrem de precis în legătură cu tipul de fată pe care vrei exact să-l atragi si câte fete ca aceasta vrei mai exact s ă cucere s ti.

timpului petrecut cu tine si companiei ei încântătoare. – Scrie în detaliu pasii de mai sus si citeste-i de două ori pe zi conform detaliilor de mai sus. fiind o parte din el care are absolută încredere si convingere în el s i î n c e e a c e î s i d o r e s t 2. Dar un Maestru este j ' 1 j J mult mai mult decât atât. în fiecare lun ă etc. e j J stie Maestrul stie că va avea ceea ce îsi doreste. cineva care act ionează pentru c ă este puternic. si când vine vorba de a trece la actiune. – Stabileste cât de des te vei întâlni cu acest tip de fat ă: în fiecare s ă ptă mână. Maestrul stie că încrederea si jj siguranta sunt construite în interior. trebuie să te dedici acelui lucru. Maestrul Pentru a putea spune că stă pânes ti la perfect ie ceva. el este un leader.M purta. este cineva care devine cu atât mai puternic cu cât cei din jurul lui încep să se îndoiască de el. să poti renunta. să devii competent în mod involuntar. – Studiază deprinderile si tacticile necesare pentru a fi sigur de succes în îndeplinirea planului (vezi Tehnici de influentare si Cum să actionezi). – Fă un plan pentru a-1i împlini dorintele legate de această fată frumoasă si treci deja la primul pas (vezi Decalogul Damelor). jj j' j .

el stie că toate părerile despre el sunt o descriere a celor care le emit. Când un Maestru doreste o tipă. el va face tot ce este nevoie să o cucerească fără a încă lca drepturile celorlal t i. Maestrul stie că fiecare zi care trece îl aduce j mai aproape de telul sau de tipa viselor lui. dar el nu are decât lucruri bune de spus despre ace s ti oameni. Dac ă o vrea cu adev ă rat. El stie că piedicile sunt temporare si este pregătit să le facă fată când vin. Maestrul stie că trebuie să fie constant pentru a căpăta răsplata bogată care i se cuvine. va omorâ balaurul. în sine iar va avea de suferit din cauza ă cu amânarea este sinonim dezintegrarea. Maestrul nu ia niciodata lucrurile la modul personal. pentru că stie că astfel va avea succes. nu a procesului în sine.M că sigurul lucru care stă între el si telul lui este efortul si o perioadă de timp. . Maestrul se concentrează asupra rezultatului. (tie că dacă se concentrează asupra procesului amânărilor. El stie că trebuie să fie constant în eforturi si gânduri. pentru că j 2 altfel va fi ca s i inexistent. va trece peste munti înalti si râuri învolburate si va găsi o cale de a ajunge la Ea.

S ă n ătatea înseamn ă bun ă starea sa fizic ă si mentală si el stie că fără aceasta nu-si va vedea jjjj niciodată visele devenite realitate. Maestrul stie că toate hotărârile sale care îl j privesc pe el si pe altii sunt bune. contribui contaminezi pe altii. Fără sănătate nu se va materializa nimic si el stie că sănătatea e mai j J importantă decât toate. De aceea a se perfec t iona si a înv ăta de la al t ii sunt de 1 j j J J maximă importan tă pentru el. el stie că îsi vrea siesi binele. mori. stie că Ori ai două variante: la ceva. cea j' mai magnifică fiintă de pe fata pământului. 2 j' J Maestrul nu crede în suferin tă. cu inima. Maestrul nu ia niciodată drept bună judecata altora. la orice nivel ar ori fi. Maestrul se dedică perfectionării continue si. iar nevoile lui sunt pe acelasi plan cu ale altora. el s tie c ă numai . Maestrul stie că femeia este cea mai frumoasă. indiferent de cum arată aceasta sau de ce statut are. cu toate astea este flexibil în gândire si este deschis sugestiilor si învătării în orice domeniu. El o tratează întotdeauna ca pe o doamnă.M Maestrul stie că sănătatea este prioritatea sa numă rul unu. cu mintea si cu trupul. ori ori progresezi.

nu po t i suferi. dup ă cum s tiu c ă este al ă turi de mine. Atunci veti fi jj Maestru. Sper c ă a ti avut senza t ia c ă deja îl cunoa s tet i pe m ă sură ce j J J j j 1 citea t i cartea de fa tă s i poate că a fost tot timpul ală turi de voi. j Aceasta este o descriere fidelă a dragului meu prieten.cel care e s ti cu adev ă rat . sau cel care crezi tu c ă es ti. exemplul meu în via tă. (tie c ă tu . cel care mi-a fost mentor. La asta se rezumă totul si abia când ajungeti la stadiul acesta veti fi cu adevărat cineva.M ego-ul poate suferi. Maestrul tuturor Maestrilor a fost Vali Maestrul. 2 .

. Mesajul meu este acela pe care mi l-ar fi dat Vali. 2 responsabilitate.M Cuvânt de final Băieţi. acum aveti un avantaj asupra celorlalti bărbati din 1 j J lumea aceasta. În fond. am trăit cele mai frumoase clipe din viat a mea al ături de o femeie s i j J până în ziua din de azi femeile. Pe de altă parte. sunt pentru sufletului frumusetea fiecare. sper că si voi aveti mai mult respect pentru femei. Cartea aceasta a asteptat mult timp să fie scrisă p e n tru că m i n te a m e a n u e ra suficient de matură si îmi purtam l a ved ere ci ca tri ci l e em ot i on a l e j pe care ti le lasă suferinta din 1 j J dragoste. apropiate că văd din fiecare ele. se a s teaptă multe de la tine. meu si misterul că ati Acum căpătat abilitatea de a cuceri orice fată oricând. ' felicitări j că a#i ajuns J pană aici. anume că stăpânind aceste tehnici aveti o mare dacă ti se dă mult.

M Scrierea acestei c ă rt i a fost o experien tă unic ă pentru mine. a fost minunat să muncesc la un proiect 2 .

prima dată cu o tipă. Domnilor. cred că mă cunosti deja la fel de bine ca oricare altul. din experientele voastre. prima întâlnire. cititorule. Nu mă întreba cum. momentele minunate alături de misterul misterelor.M de asemenea natură. Sper că si tu ai aceeasi senzatie despre mine si. aventurile. desi oamenii spun că sunt o enigmă. Mi-ar pl ă cea foarte mult s ă înv ăt de la voi. primul sărut. vă rog să le împărtăsiti cu mine. Sunt recunosc ă tor pentru c ă am putut s ă retr ă iesc cele mai mărete momente si lectii din viata mea si vă j J J J J sunt recunosc ă tor vou ă c ă m-a ti inspirat s i mi-a ti dat posibilitatea de a-mi împărtăsi povestea. Există oare ceva mai frumos. un subiect apropiat sufletului meu. mai incitant decât asta? Nu pentru mine si poate că nici pentru voi. Simt că scriind această carte am ajuns să te cunosc pe tine. Asa că. Am retrăit si am înteles cât de emotionant poate fi momentul în care obtii un număr de telefon. dar simt că am ajuns să te cunosc cumva. Abia a s tept s ămi scrie t i! 2 Retineti că toate cunostintele teoretice sunt de jjjj . Deci contactati-mă. femeia. abia astept să vă aud p o v e s t i l e . pentru a putea si eu să retrăiesc momentele voastre de extaz si plă cere on-line la adresa.

ci chiar acum. atunci acestea devin cunoa s tere. tine-o la s i consult-o des. acceptând o nou ă provocare si vreau să se stie că am murit acoperit de glorie. vei deveni Maestru. răbdare si în timp.2d e d i c a t i . în act iune. Treci la act iune! Mie unul mi-ar pl ă cea s ă se s tie c ă am murit încercând s ă ca tă r o nou ă culme. Acum e vremea să actionezi. Cu efort. A s a c ă î n c e r c a t i . Cea mai mare j j j 1 J . Acum trebuie numai să fii constient de toată j frumuse t ea s i posi bi l it ăt i le care-1 i stau la picioare. Adânceste-te îndemână j în această 'J carte.v ă d e o p o t r i v ă j j' j' J 1 studiului si actiunii si apoi încercati. pentru că viata e scurtă si o să-1i pară rău că mori si n-ai încercat. nu cândva. b ă i e t i . Atacă!!! Treci la actiune pentru a o cuceri pe fata visurilor tale.M fapt doar informatii dacă există numai pe hârtie sau în mintea voastră. iar când pune ti aceste informa t ii în aplicare s i se verific ă a fi adev ă rate. 3. 'j Mai r ă mân deci numai trei lucruri de fă cut: 1. Adevărata cunoastere stă în j comportament. j 2. Informa t ia este la rândul ei utilă când este pusă în aplicare în vederea unui scop clar.

Asteaptă să devii bărbatul de care este nevoie. (i iat-o! Frumoasă ca un înger! O vezi? Eu o văd si este atât de frumoasă! Este tot ce ti-ai dorit si mai j J mult decât atât. Curaj si Ac t iune."? Sau vei face un pas către ea pentru a afla? Vei fi oare destul de bărbat ca să păsesti în necunoscut. Ce alegi? Să astepti si să te întrebi „ce-ar fi fost dacă. deci ridică-te asupra si mai dată. stiind că acolo te asteaptă cele mai fantastice ocazii? Sper din toata inima că ne vom întâlni odată si tu ai să-mi spui povesti aventuri care-ti întrec asteptările si-mi vei pomeni de acel vis devenit realitate. b ă rbatul de care are ea nevoie.M greseală încearcă este o să renunti. Vă multumesc că ati fost alături de mine de-a j J lungul acestei aventuri plin ă de peripe t ii.. Juan 2 . tânjeste după mai mult asteptându-te. Nu este perfectă însă.. Cu Dragoste. cartea "Manualul de seductie". Concentrează-te pasilor zilnici s i tipa care te-a a s teptat pân ă acum va veni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful