You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
10 Ιουνίου 2021 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 22ο - Αριθ. Φύλλου 1057- Τιμή φύλλου 1.00 €

www.ant1aigaiou.gr
ΤΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224,
fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Πανελλήνιες 2021: Ξεκινούν τη Δευτέρα Ασφαλή τρίτη χώρα χαρακτηρίζει για πρώτη φορά
για τα Γενικά Λύκεια και τη Τρίτη για τα ΕΠΑΛ η ελληνική νομοθεσία την Τουρκία
Αφορά αιτούντες άσυλο από Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Σομαλία

Η
Τουρκία ορίζεται ως ασφαλής χώρα, για αιτούντες άσυλο από Συρία,
Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Σομαλία, σύμφωνα με ΚΥΑ
των Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου. Λαμ-
βάνοντας υπόψη την πρόσφατη εισήγηση της Υπηρεσίας Ασύλου και όλες
τις επικαιροποιημένες πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση στην
Τουρκία αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα
συγκεκριμένων κατηγοριών αιτούντων διεθνούς προστασίας, η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση αναγνωρίζει πως η Τουρκία πληροί όλες εκείνες τις προϋπο-
θέσεις για την ανάληψη από πλευράς της, της εξέτασης αιτημάτων διεθνούς
προστασίας αιτούντων με χώρα καταγωγής τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πα-
κιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία, καθ’ ότι αποδεδειγμένα δεν κινδυ-
νεύουν στη γείτονα χώρα λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών
πεποιθήσεων ή συμμετοχής τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα και δύνανται
Συνέχεια στη σελίδα 8 να αιτηθούν τη χορήγηση ασύλου στην Τουρκία έναντι της Ελλάδας.
Συνέχεια στη σελ. 8

Πανελλαδική 24ωρη απεργία:


Αντιδράσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο
«Όλοι εκείνοι που κουνάνε σήμερα το δάκτυλο είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να κάνουν το ένα!
Εμείς θα τα κάνουμε όλα και αν όχι σε αυτή τη θητεία, θα τα ολοκληρώσουμε στην επόμενη»
Συνέντευξη του Δημάρχου Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη στον Ρ/Σ ΑΝΤ1 Αιγαίου

Κ
αλεσμένος στην σχετικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις του Κ. Κυδώνη. Όσον αφορά τη
εκπομπή «Χωρίς μέχρι τώρα διοίκηση του Δήμου υποστήριξε ότι «παρότι η Λέσβος και
φόβο αλλά με η Σάμος κατάφεραν να μην είναι ένας δήμος ολόκληρο το Νησί, εγώ
πάθος» του Ρ/Σ ΑΝΤ1 θεωρώ ότι η Χίος δεν πρέπει να διασπαστεί σε περισσότερους Δήμους.
Αιγαίου, που μεταδίδε- Πριν από αυτό στην Χίο είχαμε οκτώ Δήμους και είδαμε τι συνέβαινε.
ται ζωντανά κάθε Τε- Βέβαια υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων και στην γραφειοκρατία και
τάρτη στις 12.30, ήταν αλλού».
αυτή τη φορά ο Δή- Σχετικά με τα χρήματα που αντλεί και διαχειρίζεται ο Δήμος Χίου ανέ-
μαρχος Χίου, κος Στα- φερε ότι «ο Δήμος δεν είναι μηχανή να κόβει χρήματα. Είμαστε υπε-
μάτης Κάρμαντζης. ρήφανοι, γιατί μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη κατά 10% για τους
Εξ αρχής ο κος Κάρ- ιδιώτες και κατά 20% για τους επιχειρηματίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει
μαντζης δήλωσε ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια. Βέβαια οι αντιπολιτεύσεις είχαν και πάλι πα-
Συνέχεια στη σελίδα 11 δεν είναι επαγγελματίας ράπονο και προχώρησαν σε ενστάσεις οι οποίες καθυστέρησαν τις δια-
πολιτικός και ότι εργά- δικασίες αλλά ο δημότης να είναι σίγουρος ότι θα μειωθούν στο
ζεται από τα δεκατρία του χρόνια με τριάντα εννέα χρόνια ένσημα συ- μέλλον και άλλο τα ανταποδοτικά με γενναία μείωση και ότι από του

Self tests: Τέλος η δωρεάν διάθεση νολικά και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα, μετά από χρόνου θα δει διαφορά στους λογαριασμούς του».

Συνέχεια στη σελ. 20


από τις 19 Ιουνίου στα φαρμακεία
Πρόκληση της Τουρκίας με παράνομη NAVTEX και κινήσεις νοτίως της Χίου

Ν
οτίως της Χίου κινούνταν το πρωί της Τετάρτης το τουρκικό ερευ-
νητικό σκάφος Tubitak Marmara. Από την κίνηση του πλοίου δεί-
χνει ότι το προηγούμενο βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες
έκανε κάποιου είδους έρευνες ή τουλάχιστον έτσι ήθελε να δείξει στα
συστήματα καταγραφής της πορείας των πλοίων. Στην περιοχή βρίσκεται
μια εβδομάδα, από την στιγμή που ξεκίνησε από το Κουσάντασι στις 2
Ιουνίου. Κατά δήλωση του ίδιου του πλοίου, βρίσκεται σε αποστολή
“καταγραφής” (survey operation) και σε κατάσταση “περιορισμένης ικα-
νότητας αλλαγής πορείας” (Restricted Manoeuvrability). Αυτή την στιγμή
κινείται ανάμεσα Χίο και Ικαρία με ταχύτητα περίπου 4 ν.μ./ώρα.
Συνέχεια στη σελίδα 6
Συνέχεια στη σελ. 11

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Ν. Μηταράκης: Απαραίτητη η αλληλεγγύη από όλα τα κράτη-μέλη στο μεταναστευτικό «Συναγερμός»: Μολυσματική βλέννα εισβάλει στο Αιγαίο
Σελίδα 3 Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Π. Βρουλής: Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν από την Περιφερειακή


Μεταβαίνει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ Ενότητα Χίου οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος
στην Αμανή για τους εμβολιασμούς επί της επαρχιακής οδού Χίου – Καρφά
Μετά τη σύσκεψη Με γοργούς ρυθμούς
Μπορείτε να μας που πραγματοποι- προχωρούν από την Πε-
ακούσετε και διαδικτυακά ήθηκε μεταξύ του ριφερειακή Ενότητα Χίου
www.ant1aigaiou.gr Υπουργού Μετανά- οι εργασίες συντήρησης
ή www.diafaneia.com στευσης και Ασύλου, του οδοστρώματος επί
Νότη Μηταράκη και της επαρχιακής οδού
Εβδομαδιαίο του Προέδρου του Χίου – Καρφά που ανα-
πρόγραμμα ΕΟΔΥ Παναγιώτη μένεται να ολοκληρω-
Αρκουμανέα και του θούν τις επόμενες μέρες.
06.00 – 08.00
Non stop music Αντιπεριφερειάρχη Οι εργασίες περιλαμβά-
08.00 - 09.30 Βορείου Αιγαίου για θέματα Υγείας, κ. Παντελή Βρουλή, νουν απόξεση της υπάρ-
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1»
με τον Κων/νο Κυδώνη αποφασίστηκε να μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Αμανή χουσας ασφάλτου που
09.30
Δελτίο ειδήσεων και συγκεκριμένα στη Βολισσό για να πραγματοποιηθεί ο υπάρχει πάνω από 20
10.00-12.00 εμβολιασμός. Απώτερος σκοπός να εξυπηρετηθούν οι κά- χρόνια και νέα ασφαλ-
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
«Φρένο – Γκάζι» τοικοι που είναι δύσκολο να μεταβούν στα άλλα εμβολια- τόστρωση του οδο-
με τη Β. Χατζάκη
στικά κέντρα του νησιού και να γίνει πράξη το σχέδιο στρώματος από το ύψος
Κάθε Τετάρτη
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες»
«Ελευθερία». της πρώτης διασταύρω-
με τον Θ. Γκαραβέλα
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή Οι Πρόεδροι των Τ.Ε της Αμανής βρίσκονται αυτή τη σης με τον Περιφερειακό
«Ελληνικό Top 40» του Καρφά (αμέσως
με τον Κ. Σιτόπουλο στιγμή σε διαδικασία ενημέρωσης των κατοίκων καθώς
μετά τη ΔΕΗ) έως την πα-
12.00
πρέπει να στείλουν καταστάσεις με ονοματεπώνυμα και
Δελτίο ειδήσεων (Ε) λαιά ταβέρνα «Γιαμός».
12.25-14.00 ΑΜΚΑ με τους ενδιαφερόμενους κατοίκους (αρκεί να είναι
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε) Η κυκλοφορία ρυθμί-
με τον Κων/νο Κυδώνη ικανοποιητικός αριθμός), στο mail vroulisp@gmail.com, για ζεται επιτόπου ανάλογα
Κάθε Τετάρτη
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος» να ορισθεί ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί ο εμβο- με την πορεία εκτέλεσης
με τον Κων/νο Κυδώνη
14.00-15.00
λιασμός στην Τ.Ε. Βολισσού. Για περισσότερες πληροφο- του έργου. Ο Αντιπερι-
Non stop music ρίες οι Πρόεδροι των Τοπικών Ενοτήτων μπορούν να φερειάρχης Χίου κ. Παν-
15.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε) επικοινωνούν με τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου τελής Μπουγδάνος επι-
15.00-17.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
για θέματα Υγείας, κ. Παντελή Βρουλή στο τηλέφωνο σκέφθηκε το υπό εξέ-
«Jazz Life» 6944531091. λιξη έργο προκειμένου
με τoν Γ. Κοπανέλλη
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη να ενημερωθεί για την
ξένη μουσική εκπομπή
με τον Κ. Κατραμάδο Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει πορεία υλοποίησης του και τόνισε ότι: «...δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια του οδι-
κού δικτύου. Βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις
ότι προτίθεται να συνάψει άμεσα σύμβαση
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο
ξένη μουσική εκπομπή
με την Ε. Γαβρισέα όπου αυτό απαιτείται...».
17.00-18.00
Non stop music προμήθειας καυσίμων
18.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
Το Κεντρικό Λιμε-
Η Ο.Ε.Β.Ε. Χίου ζητά επιπλέον κονδύλια για τις 1.706
επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ενταχθούν
18.30-20.00
Non stop music
20.00-21.30 ναρχείο Χίου ενημε-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
21.30
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
ρώνει ότι προτίθεται
να συνάψει άμεσα
στο πρόγραμμα αποζημιώσεων COVID-19
22.00-00.00
σύμβαση προμή-
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη «Μετά την επίσημη ανακοίνωση των πινάκων
«Φρένο – Γκάζι» (Ε) θειας καυσίμων
με τη Β. Χατζάκη των αποτελεσμάτων από την Περιφέρεια Βο-
(βενζίνη) από ελεύ-
Κάθε Τετάρτη
ρείου Αιγαίου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
θερο εμπόριο για τα
με τον Θ. Γκαραβέλα των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή χερσαία και πλωτά
«Ελληνικό Top 40» (Ε) Covid-19, δημιουργήθηκε έντονος προβλημα-
επιχειρησιακά μέσα υπαγωγής Κ.Λ. Χίου. Όσοι ιδιοκτήτες πρα-
με τον Κ. Σιτόπουλο
τισμός για τις 1706 επιχειρήσεις που δεν κατά-
00.00-03.00 τηρίων της Νήσου Χίου καθώς και της Νήσου Ψαρών ενδια-
Non stop music φεραν να εγκριθούν στο πρόγραμμα λόγω
03.00-04.30 φέρονται, μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με το
εξαντλήσεως του κονδυλίου αλλά και για εκεί-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου / Γρ. Πλωτών Χερσαίων Μέσων
04.30-06.00 νες που δεν είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν
Non stop music στο τηλέφωνο 22710-44433 έως και την Δευτέρα 14-06-2021
αίτηση ενώ αποδεδειγμένα επλήγησαν αφού
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και ώρα 10:00 π.μ. για περαιτέρω διευκρινίσεις.
06.00 – 07.30 παρέμειναν κλειστές με κυβερνητική απόφαση. Η δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού
Non stop music είναι αναπόφευκτη αφού οι επαγγελματίες που δεν εγκρίθηκαν είναι σε δυσμενέστερη οι-
Ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό
07.45-09.30
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) κονομική κατάσταση από εκείνους που εισήχθησαν στο πρόγραμμα ενώ οι πολύ μικρές
09.30
επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κλείσουν.
Δελτίο ειδήσεων
10.00-12.00
«Θέμα Υγείας»
Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" Παρόλο που τα κέρδη, οι μονάδες απασχόλησης και ο κύκλος εργασιών αποτελούσαν
με την Π. Θεοδοσίου αντικειμενικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, το κριτήριο που αφορά στον κύκλο εργα-
12.25-14.00 Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αι- σιών μπορεί να θεωρηθεί «παγίδα» αφού εύκολα οδηγεί σε σοβαρές στρεβλώσεις σε ολό-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
14.00-21.30 γαίου Κωνσταντίνος Μουτζού- κληρη τη διαδικασία ένταξης. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως γνωρίζετε, σηκώνουν
Non stop music
21.30
ρης υπέγραψε την ένταξη των στις πλάτες τους το βάρος του μεταναστευτικού-προσφυγικού από το 2015, με αποτέλεσμα
Δελτίο ειδήσεων Πράξεων: οι τοπικές οικονομίες να έχουν καταρρεύσει και ο μέσος επαγγελματίας να μην μπορεί να
00.00-06.00
Non stop music
1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ορθοποδήσει.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥ- Ωστόσο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει στηρίξει τους επαγγελματίες όσο δύναται
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, με προϋπολογι-
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30 αλλά θεωρούμε αναγκαία την συμπλήρωση του ποσού από τα διαθέσιμα υπόλοιπα του
σμό δαπάνης 454.044€,
ταμείου ανάκαμψης ώστε να ενισχυθεί η Περιφέρεια και με τη σειρά της να στηρίξει τις επι-
Χιώτικη Eφημερίδα 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑ-
ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ, με προϋπολογι- χειρήσεις που δεν κατάφεραν να ενταχθούν» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ομο-
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου.
Κωδικός: 5431 σμό δαπάνης 305.553,60€,
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗ-
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ – ΔΙΑΘΕΣΗ
21ο Έτος κυκλοφορίας
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με προϋπολογισμό δαπάνης
Tηλ: 22710.41224-41120 291.400€,
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com 4. «ΜΟΣΥΧΛΟΝ»: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ με προϋπολογισμό δαπάνης 197.131€,
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ. 5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ,
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΥΚΝΗΣ,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με προϋπολογισμό δαπάνης 269.887,88€,
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ. 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ-
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ με προϋπολογισμό δαπάνης 225.680€,
ΣYNΔPOMEΣ:
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ 7. ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ με προϋπολογισμό δαπάνης
200.010,80€,
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές)
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR
8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙ-
Aγ. Αποστόλων 36, Χίος, 82 131
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
Εθνική: 760/600156-41 ΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟ- Τηλ.: 22710 81380, 22710 40280, Fax: 22710 81381
IBAN: GR4201107600000076060015641
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή ΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ με προϋπολογισμό δαπάνης 186.500€, στο E: texnetch@otenet.gr W: www.texnetchios.gr
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Σωτήρια Αεροδιακομιδή πολυτραυματία από την Χίο στην Αθήνα


ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης

Ν. Μηταράκης: Απαραίτητη η ουσιαστική αλληλεγγύη


από όλα τα κράτη-μέλη στο μεταναστευτικό

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης


Μηταράκης, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβου-
λίου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο με διά ζώσης
παρουσία των Υπουργών.
Στην ατζέντα του Συμβουλίου συζητήθηκαν θέματα
σχετικά με τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση του
ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύ-
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη στις 22:00 το βράδυ δια του ΕΚΑΒ και η μεταφορά των τραυματιών έγινε με διαφορά λου, η συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες στη
του Σαββάτου στον Περιφερειακό Χίου - Καρφά στο ύψος της ΔΕΗ. μισής ώρας. διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και η νέα
Στο σημείο μετέβησαν Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικό Με επιτυχία παρόλα αυτά την επόμενη μέρα ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για το Σένγκεν.
όχημα και μοτοσικλετιστής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου. αεροδιακομιδή του νεαρού πολυτραυματία από το τροχαίο με τη Ο κ. Μηταράκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας,
Οι αναβάτες μοτοσυκλέτας, ένας άνδρας 25 ετών (οδηγός) και μηχανή. Διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε στο Σκυλίτσειο η οποία αποτελεί κοινή θέση των πέντε χωρών υπο-
μία γυναίκα (συνεπιβάτης), μεταφέρθηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσο- Νοσοκομείο Χίου και μετέπειτα διεκομίσθη με αεροσκάφος της δοχής της Μεσογείου, ότι απαιτείται η επίτευξη ισορ-
κομείο, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο οδηγός έχασε τον Ο.Α. και την ιπτάμενη ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ για ροπίας ανάμεσα στις σημαντικές υποχρεώσεις που
έλεγχο της μοτοσυκλέτας με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό πλήρη χειρουργική αποκατάσταση στη ΜΕΘ του Ασκληπιείου
αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύ-
και των δύο. Βούλας. Για τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγεται έρευνα από την
νορα της ΕΕ και την ουσιαστική αλληλεγγύη που θα
Να σημειωθεί ότι την συγκεκριμένη ώρα υπήρχε μία μόνο βάρ- τροχαία Χίου.
πρέπει να επιδεικνύεται από όλα τα κράτη-μέλη στη
λογική της δίκαιης κατανομής του βάρους της δια-

Ζωγράφισαν δυο κάδους απορριμμάτων χείρισης του μεταναστευτικού. Μάλιστα, σημείωσε


χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται
από τα κράτη πρώτης γραμμής να φυλάσσουν απο-
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου τελεσματικά τα σύνορα, να παρέχουν τις κατάλλη-
λες συνθήκες υποδοχής, να καταγράφουν όσους
φτάνουν, να εξετάζουν αιτήματα ασύλου, να επι-
στρέφουν όσους δεν δικαιούνται προστασία και να
εντάσσουν τους δικαιούχους, χωρίς την απαιτού-
μενη υποστήριξη και έμπρακτη αλληλεγγύη όλων
των ευρωπαϊκών χωρών.
Ως προς τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ο
Υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε τη σημα-
σία της επίτευξης απρόσκοπτης συνεργασίας με την
Τουρκία στο μεταναστευτικό, στο πλαίσιο της πλή-
ρους εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
του 2016, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Τουρκία
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως
προς την καταπολέμηση των δικτύων των λαθρο-
διακινητών, την αποτροπή των ροών και την απο-
δοχή επιστροφών.
Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε τη σκοπιμότητα ενί-
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, οι μα- της οικολογικής συνείδησης των παιδιών. Ο Δήμαρχος Χίου, σχυσης της συνεργασίας της FRONTEX με τρίτες
θητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου με την αρωγή του Διευθυντή, κ. κ. Σταμάτης Κάρμαντζης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, μέσω
Ιωάννη Νικήτα και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών εικαστικών, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κ. Παναγιώτης Αναγνώστου, εκ- της ανάπτυξης επιχειρήσεων και εκτός των ευρω-
κ. Ελένης Παυλίδου και κ. Πασχαλιάς Κερεφιάδου, ζωγράφι- φράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους μαθητές και εκ- παϊκών χωρικών υδάτων. Ανακοίνωσε, επίσης, την
σαν δύο κάδους απορριμμάτων με ζωγραφιές που απεικονί- παιδευτικούς του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου και χαιρετίζουν όλες τις πρόσφατη απόφαση της Ελλάδας να αναγνωρίσει
ζουν τις ομορφιές της Χίου. Η συγκεκριμένη εικαστική δράσεις δημιουργικότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητο-
την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα για μία σειρά
ενέργεια αποδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ποίησης της νέας γενιάς.
από εθνικότητες, μεταξύ των οποίων Αφγανοί, Πα-
των μαθητών και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την Οι κάδοι άμεσα θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της
πραγματοποίηση ανάλογων δράσεων με στόχο την ανάπτυξη κιστανοί και Σομαλοί.
πόλης μας.
Τέλος, αναφορικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για
το Σένγκεν, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε τη σημασία
ελεύθερης κυκλοφορίας και εμπέδωσης του αισθή-
ματος ασφαλείας εντός του κοινού ευρωπαϊκού
χώρου, προτάσσοντας την ανάγκη ενίσχυσης της
προστασίας των εξωτερικών συνόρων με ουσια-
στική στήριξη από τη FRONTEX αλλά και με ενί-
σχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών που
βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα με ευρωπαϊκά
μέσα.
Ο κ. Μηταράκης μετέβη και στις Βρυξέλλες, όπου
είχε συνάντηση με την Επίτροπο Εσωτερικών Υπο-
θέσεων κα Ylva Johansson, ενώ στη συνέχεια είχε
επαφές με τους ομολόγους του, σε Μπρατισλάβα
και Βιέννη.
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στην Χίο για την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη»


OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ η Μιμή Ντενίση - "Θα γίνω η «νονά» του νησιού"
«Συναγερμός»: Μολυσματική βλέννα
εισβάλει στο Αιγαίο Θα ξεσπάσουν
ασθένειες όπως την Χολέρα
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης

τον ΕΟΤ να αναδείξουμε την μαγεία αυτών των νησιών», είπε


ο Νότης Μηταράκης.
Ο δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης, σημείωσε πως η
ταινία της Μιμής Ντενίση είναι μία ευκαιρία για να περάσουν
εικόνες από την Ελλάδα και την Χίο σε όλο τον κόσμο μιας και
«Συναγερμός» έχει σημάνει στην Τουρκία για τη… βλέννα που το νησί μας είναι γεμάτο από μνημεία. «Ο επισκέπτης στην Χίο
απειλεί τη θάλασσα του Μαρμαρά και κινδυνεύει να εξελιχθεί μπορεί να ζήσει έναν άλλον κόσμο. Από τον κάμπο, τα μνη-
σε επιδημιολογική βόμβα. Όπως επισημαίνουν Τούρκοι επι- μεία, τις παραλίες, τον Μυστρά της Χίου που είναι ο μονομά-
στήμονες, το πάχος της βλέννας αγγίζει τα 15 μ. και αυτή στα- χος. Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την Χίο. Θέλω να
διακά ρέει προς την έξοδο των Στενών προς το Αιγαίο ευχαριστήσω εκ μέρους των πολιτών της Χίου την Μιμή Ντε-
Πέλαγος. νίση», δήλωσε όπως αναφέρεται στο protothema.gr.
Η υπερβολική αναπαραγωγή από μικροφύκια και φυτικό Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, κ. Κων-
πλαγκτόν, προκαλούν την αποκρουστική βλέννα, που θα σταντίνου Μουτζούρη, που με ενέργειές του προσέλκυσε και
μπορούσε να προκαλέσει ξέσπασμα μολυσματικών ασθε- ενίσχυσε την κινηματογραφική παραγωγή «Σμύρνη μου αγα-
νειών, όπως της χολέρας, στην Κωνσταντινούπολη, όπως γρά- Τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής θα γίνουν σε νησιά
πημένη» στη Χίο και στη Λέσβο, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου
φουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που του Βορείου Αιγαίου και την Αττική – Τι είπε για την ιστορία και
συμβάλλει στη φιλοξενία της εν λόγω κινηματογραφικής πα-
ευνοεί την αναπαραγωγή βακτηρίων αφού συνδυάζει υπερ- τον πολιτισμό της Χίου αλλά και την αντιμετώπιση του μετα-
ραγωγής από 4 Ιουνίου έως 11 Ιουνίου 2021. Η ταινία αποτε-
βολική αναπαραγωγής μικροφυκιών και αύξηση των θερμο- ναστευτικού - Θέλει να γίνει η «νονά» του νησιού.
λεί κινηματογραφική απόδοση της ομώνυμης θεατρικής
κρασιών του θαλασσινού νερού, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στην Χίο για τα γυρίσματα της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπη-
παράστασης της Μιμής Ντενίση που απέσπασε διθυραμβικά
Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ τα μικροφύκια που ανα- μένη» βρέθηκε η δημοφιλής ηθοποιός, Μιμή Ντενίση.
σχόλια και πρόκειται για ένα έργο που ζωντανεύει την ιστορική
παράγονται στη Θάλασσα του Μαρμαρά, τα λεγόμενα και Di- Το κινηματογραφικό αυτό εγχείρημα το οποίο βρίσκεται υπό
μνήμη και προσφέρει συγκίνηση και νοσταλγία.
noflagellates που τα συναντάμε σε πολλές θάλασσες του την αιγίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, θα
κόσμου, έχουν συσχετιστεί με την εξάπλωση της χολέρας στις Στο πλαίσιο ενίσχυσης και προβολής της χιακής φιλοξενίας,
προβάλει την Χίο στην Ελλάδα και τον κόσμο μεταφέροντας
παρακείμενες περιοχές. η Π.Ε. Χίου οργάνωσε εκδήλωση καλωσορίσματος και γνω-
όχι μόνο εικόνες, αλλά και το κλίμα και τον πολιτισμό από την
Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο και από το γε- ριμίας της κας Ντενίση με ανθρώπους των τεχνών της Χίου το
εποχή της αλληλεπίδρασης με τους ελληνικούς πληθυσμούς
γονός, πως στη Θάλασσα του Μαρμαρά, απορρίπτονται βιο- Σάββατο 5 Ιουνίου.
της Μικράς Ασίας, αφού η ταινία πραγματεύεται μεταξύ άλλων
μηχανικά, αστικά και οικιακά λύματα, μια πρακτική που θα και το δράμα από τον ξεριζωμό ο οποίος σημάδεψε την χώρα
«Θέλω να ευχαριστήσω τους πολιτιστικούς συλλόγους και
πρέπει να τερματιστεί άμεσα. πριν από σχεδόν 100 χρόνια.
τις θεατρικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
Οι επιστήμονες ζητούν εγρήγορση από το υπουργείο Υγείας Εκτός, όμως, από την οργάνωση των γυρισμάτων, η Μιμή
και αγκάλιασαν την ενέργεια αυτή, αναδεικνύοντας τμήμα του
και τις υγειονομικές υπηρεσίες, με συχνές αναλύσεις νερού
Ντενίση είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον υπουργό Μετα-
πλούσιου πολιτιστικού πλούτου του νησιού μας.
προκειμένου να ελεγχθούν πιθανότητες μολυσματικών ασθε- Η ένωση δυνάμεων και συνεργασία όλων μας συμβάλλει
νάστευσης και Ασύλου και βουλευτή Χίου, Νότη Μηταράκη
νειών, όπως της χολέρας. στην ενίσχυση της δημοσιότητας και της εικόνας του νησιού
Η μολυσματική βλέννα στις ακτές του Μαρμαρά, που κολλάει και τον δήμαρχο της Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη σε μία συζή-
μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου,
στο ανθρώπινο σώμα και αφαιρείται δύσκολα, έχει αρνητικό τηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Μιχαηλίδης.
Παντελής Μπουγδάνος.
αντίκτυπο τόσο στην αλιεία όσο και στον τουρισμό. Παράλ- Η Μιμή Ντενίση είπε πως η ταινία είναι μία πρώτης τάξεως
ληλα οδηγεί στον αφανισμό της ιχθυοπανίδας. Όπως λέει ο ευκαιρία να προβληθεί τόσο το νησί όσο και η χώρα μας αφού
στην ταινία πρωταγωνιστούν μεγάλοι αστέρες, όπως η Βανέσα
Για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας
καθηγητής του πανεπιστημίου του Τσανάκαλε Δρ. Αντνάν «Σμύρνη μου αγαπημένη» τοποθετήθηκε το ειδικό
Αγιάζ, η περιοχή που επηρεάζεται από την βλέννα, ξεκινάει Ρεντγκρέιβ η οποία έχει πάρει δύο Όσκαρ. Μιλώντας, όμως
συγκεκριμένα για την Χίο, είπε πως είναι ένας όμορφος και
δάπεδο επί της οδού Κόκκαλη
από τη θάλασσα του Μαρμαρά, βγαίνει από τα Δαρδανέλια
και φτάνει έως τις ακτές της Τενέδου όπου διασκορπίζεται στη ασφαλής τόπος έχοντας αφήσει πίσω του τις δυσκολίες των
συνέχεια. Ο καθηγητής επισημαίνει ότι η κατεύθυνση είναι προηγούμενων ετών.
προς το Αιγαίο. «Μου έλεγαν από την Αθήνα, πού θα πας εκεί, και στην Χίο
Πηγή:e-nautilia.gr και στην Λέσβο δεν υπάρχει ασφάλεια, είναι γεμάτο μετανά-
στες», είπε, συμπληρώνοντας, ωστόσο πως «δεν έχουν, όμως,
έτσι τα πράγματα. Η Χίος είναι ένας ασφαλής τόπος, δεν υπάρ-
χουν πλέον μετανάστες στον δρόμο, είναι ελάχιστοι, σε συγ-
κεκριμένα σημεία και αυτοί βρίσκονται στο νησί μόνο για να
ρυθμίσουν τα χαρτιά τους».
Η Μιμή Ντενίση δήλωσε μάλιστα ενθουσιασμένη από τον
κόσμο και τον πολιτισμό του νησιού λέγοντας πως η ίδια προ-
τίθεται να γίνει «νονά της Χίου».
Από πλευράς του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
Νότης Μηταράκης, είπε πως η Χίος είναι ένα νησί το οποίο
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι επί της οδού Κόκκαλη
μπορεί να προσφέρει πολλά και οι Έλληνες δεν την έχουν ανα-
έμπροσθεν του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» έχει
καλύψει σημειώνοντας πως η ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη»
τοποθετηθεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας
μπορεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. «Μιας και πλέον
«Σμύρνη μου αγαπημένη» ειδικό δάπεδο το οποίο θα αφαι-
δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε στο παρελ-
ρεθεί τις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθεί η κινηματο-
θόν από την μεταναστευτική κρίση, η Λέσβος, η Χίος, η Κως,
γράφηση. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα επιτρέπεται η στάση
η Σάμος και η Λέρος είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους τουρί-
και η στάθμευση οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της
στες. Μάλιστα έχουμε και μία διαφημιστική καμπάνια μαζί με
οδού. Παρακαλούμε τους οδηγούς για την κατανόηση τους.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι 2021;


Το υπουργείο Παιδείας, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παρα-
ταθεί το σχολικό έτος. Βάσει τη συγκεκριμένης απόφασης το
έτος παρατείνεται έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου για τα Νη-
πιαγωγεία και τα Δημοτικά και έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου
για τα Γυμνάσια και Λύκεια. Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι των φε-
τινών πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν στην τελική ευθεία.
Για τους μαθητές από τα Γενικά Λύκεια οι Πανελλαδικές θα ξε-
κινήσουν στις 14 Ιουνίου ενώ μια ημέρα αργότερα τοποθετή-
θηκε η πρώτη μέρα εξέτασης για τους υποψήφιους από τα
Επαγγελματικά Λύκεια.
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Με απόλυτη επιτυχία εξελίσσεται το πρόγραμμα “Γαλάζια Ελευθερία”


στη Χίο για τον γενικό πληθυσμό και τους αιτούντες άσυλο
πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχει κάνει το
Υπουργείο Υγείας για την Ελευθερία”.
Στην συνέχεια επισκέφτηκαν την ΒΙΑΛ και τους χώρους που
γίνονται εκεί οι εμβολιασμοί, καθώς και τα γραφεία της Νέας
Υπηρεσίας Ασύλου όπου ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα ζη-
τήματα.

Νότης Μηταράκης: “Θέμα μερικών ημερών να ολοκληρω-


θούν οι εμβολιασμοί σε όλους τους αιτούντες άσυλο στη
Χίο”.
Παναγιώτης Αρκουμανέας: “Η οργάνωση είναι εντυπω-
σιακή. Όπως σε όλη την Ελλάδα, το ίδιο και στις δομές φι-
Ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Νότης Μηταράκης λοξενίας είναι άψογη”.
και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας επι- Τη δομή της ΒΙΑΛ Χίου, μετά το νοσοκομείο του νησιού, επι-
σκέφθηκαν το Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου. σκέφθηκαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Με την Διοικήτρια κ. Ελένη Κανταράκη και το Δ.Σ. του Σκυ- Νότης Μηταράκης και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτης
λίτσειου Νοσοκομείου Χίου συναντήθηκαν ο Υπουργός Με- Αρκουμανέας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέ- Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μητα-
τανάστευσης και Ασύλου κος Νότης Μηταράκης και ο λιξη των εμβολιασμών των αιτούντων άσυλο. ράκης, δήλωσε: «Επισκεφθήκαμε σήμερα με τον Πρόεδρο
Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κος Παναγιώτης Αρκουμανέας κατά Οι κ.κ. Μηταράκης και Αρκουμανέας, διαπίστωσαν ότι από του ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέα το Νοσοκομείο Χίου και τώρα τη
την επιτόπια επίσκεψη που είχαν στο Νοσοκομείο .Εκεί επι- το ξεκίνημα, καθώς οι εμβολιασμοί στα ΚΥΤ των νησιών ξε- ΒΙΑΛ, για να δούμε πως εξελίσσεται το πρόγραμμα Γαλάζια
σκέφτηκαν διάφορους χώρους του Νοσοκομείου καθώς και κίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα το πρόγραμμα “Γαλά- Ελευθερία, οι εμβολιασμοί στα νησιά μας στο γενικό πλη-
τους χώρους εμβολιασμού για τον COVID 19. ζια Ελευθερία”, εξελίσσεται με απόλυτη επιτυχία στη ΒΙΑΛ θυσμό και στους αιτούντες άσυλο. Μέχρι στιγμής το πρό-
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κος της Χίου, όπως εξελίσσεται και στα ΚΥΤ της Λέσβου και της γραμμα εξελίσσεται με απόλυτη επιτυχία και αυτό είναι πολύ
Νότης Μηταράκης “Επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο Χίου Σάμου. Με ταχείς και ασφαλείς διαδικασίες όπως και τη σημαντικό για το χτίσιμο ενός τοίχους ανοσίας και την προ-
μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ τον κ. Αρκουμανέα. Είναι λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. στασία της δημόσιας υγείας. Ειδικά στο μεταναστευτικό κα-
πολύ σημαντικό ότι η «Γαλάζια Ελευθερία» εξελίσσεται Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ανά- ταφέραμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις επιπτώσεις της
ομαλά. Οι Χιώτες έρχονται να εμβολιαστούν κι αυτό το τείχος λογα με τη διάθεση των εμβολίων, οι εμβολιασμοί των αι- πανδημίας μέχρι σήμερα, και με τους μαζικούς εμβολια-
ανοσίας είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε τούντων άσυλο στα ΚΥΤ των νησιών θα γίνονται κάθε σμούς που γίνονται στις δομές έχουμε αντιμετωπίσει την
μπροστά μετά από τη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε με την Πέμπτη και Παρασκευή, μέχρι να εμβολιαστούν όλοι όσοι κρίση”. Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο
πανδημία. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αξίζουν έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή. Στην Κώ, στη κ. Μηταράκης συμπλήρωσε: “Οι αιτούντες άσυλο αντιμετω-
συγχαρητήρια στη διοικήτρια, είναι ότι το νοσοκομείο Χίου Λέρο και σε δέκα δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας, οι εμ- πίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο
ανταποκρίθηκε στην πίεση που όλη η χώρα είχε τους προ- βολιασμοί θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. γενικός πληθυσμός. Εκδίδεται το πιστοποιητικό εμβολια-
ηγούμενους 12 μήνες λόγω της πανδημίας, πολλαπλασίασε σμού και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό. Επιλέξαμε το εμβό-
τα διαθέσιμα κρεβάτια για τον Covid από 2 σε 29 και γενι- λιο της Johnson, της μίας δόσης, ώστε να είναι πιο εύκολη η
κότερα, κατάφερε να ανταπεξέλθει στην πρόκληση. Συγχα- διαδικασία γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν μετακινήσεις
ρητήρια και σε εσάς και στους γιατρούς και σε όλο το μεταξύ των δομών. Είναι θέμα μερικών ημερών να ολοκλη-
διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου”. ρωθούν οι εμβολιασμοί σε όλους τους αιτούντες άσυλο.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτης Αρκουμανέας, ανέ- Όπως γνωρίζετε ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός,
φερε: “Συγχαρητήρια για το έργο που έχετε κάνει κατά τη όπως ισχύει και για τον γενικό πληθυσμό”.
διάρκεια της πανδημίας. Το πολύ σημαντικό, όπως είπε και Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτης Αρκουμανέας, τόνισε:
ο κ. Υπουργός, είναι να συνεχίσουν οι εμβολιασμοί. Πρέπει “Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στα κέντρα φιλοξενίας μετανα-
να φτιάξουμε το τείχος ανοσίας τους επόμενους μήνες για στών, στη Χίο τη Λέσβο και τη Σάμο. Σήμερα βρισκόμαστε
όλους μας, γιατί ναι μεν βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση στη Χίο μαζί με τον Υπουργό Μετανάστευσης. Η οργάνωση
στην πανδημία αλλά δεν έχει τελειώσει. Θέλει ακόμα προ- είναι εντυπωσιακή όπως όλη η Ελλάδα το ίδιο και στις δομές
σοχή. Είμαστε αισιόδοξοι αλλά προσέχουμε. Εμβολιαζόμα- φιλοξενίας η οργάνωση είναι άψογη. Θα χτίσουμε το απα-
στε και ξεκινάμε τους εμβολιασμούς στα νησιά, στους ραίτητο τοίχος ανοσίας. Έχουμε πλέον και τα εμβόλια πρέπει
πρόσφυγες και θα πάμε και στις δομές σε όλη τη χώρα στο όμως να συνεχίσουμε να προσέχουμε”.

Μείωση μέχρι και 44% στις τιμές Ζώνης στην Χίο για τις Αντικειμενικές Αξίες
Τις νέες αντικειμενικές αξίες παρουσίασε ο υπουργός εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας πως η Ιθάκη, από 600 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 250%), η
η αναπροσαρμογή τους διορθώνει αδυναμίες, αδικίες, Ρόδος, από 700 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 200%), η Κως,
κενά και λάθη του παρελθόντος και διευρύνει τη φορο- από 650 σε 1.350 ευρώ (αύξηση 108%), η Κασσάνδρα
λογητέα βάση. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η διαδικα- Χαλκιδικής, από 800 σε 1.550 ευρώ (αύξηση 94%), η
σία πραγματοποιήθηκε κατά τα διεθνή πρότυπα και από Κεφαλλονιά, από 700 σε 1.250 ευρώ (αύξηση 79%), η
πιστοποιημένους εκτιμητές. Ο υπουργός οικονομικών Χερσόνησος Ηρακλείου, από 600 σε 1.050 ευρώ (αύ-
ανέφερε ότι ο ΕΝΦΙΑ αναδιαμορφώνεται χωρίς να αυξά- ξηση 75%), η Ανάβυσσος, από 1.050 σε 1.700 (αύξηση
νεται το ποσό που θα αποφέρει. Οι όποιες αυξήσεις στις 62%), η Σκαφιδιά Ηλείας, από 650 σε 950 ευρώ (αύ-
αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε ξηση 46%), και η Πάτμος, από 650 σε 900 ευρώ (αύ-
αύξηση του ΕΝΦΙΑ, του οποίου οι συντελεστές θα προ- ξηση 38%).
σαρμοστούν. «Συνεπώς δεν θα προκύψουν αυξήσεις για Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές περιοχές, όπου
τη μεσαία τάξη, ακόμη και αν αυξηθούν οι αντικειμενικές μειώθηκαν οι τιμές ζώνης σε σχέση με την τιμή που ορι-
αξίες», σημείωσε και πρόσθεσε πως θα εξεταστεί το ενδε- ζόταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών,
χόμενο περαιτέρω μείωσης στη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων καθώς και ότι θα εξε- καθώς με τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών προσεγγίστηκαν με μεγαλύτερη ακρί-
ταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ, σε συνέχεια της μείωσης κατά 22% που βεια τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ειδικότερα, από τις ζώνες των νέων εντάξεων, μείωση
σημειώθηκε το 2019, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ο ΥΠΟΙΚ πρόσθεσε ότι ο της τιμής εμφανίζουν 1.509 ζώνες, δηλαδή το 43% των νέων εντάξεων, η οποία διαμορφώ-
νέος ΕΝΦΙΑ θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2022 και θα υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής νεται κατά μέσο όρο σε 18%. Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών, όπως η Φλώρινα,
σε περισσότερες από τις υφιστάμενες 6 δόσεις. από 600 σε 300 ευρώ (μείωση 50%), η Χίος, από 800 σε 450 ευρώ (μείωση 44%), οι Πρέσπες,
Όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες δήλωσε ότι θα έχουμε αυξήσεις, μέσα από τη διαδικασία από 600 σε 400 ευρώ (μείωση 33%), το Αμύνταιο, από 600 σε 450 ευρώ (μείωση 25%), και
των πιστοποιημένων εκτιμητών, που εντοπίζονται σε περιοχές των οποίων η τιμή ζώνης ήταν η Ορεστιάδα, από 500 σε 400 ευρώ (μείωση 20%).
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο Δήμος Χίου καλεί τους καλλιτέχνες του νησιού μας να εκδηλώσουν Σε διαδικτυακό τετ α τετ προσκαλεί
το ενδιαφέρον τους για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού τους Χιώτες πολίτες ο Δήμαρχος
Ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο διοργάνωσης των εκδηλώσεων για το
Χίου σήμερα Πέμπτη 10 Ιουνίου
Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021, επιθυμεί να συμπεριλάβει στο πρό-
γραμμα μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας προτεραιότητα στους καλλι-
τέχνες του νησιού μας.
Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που επέφερε η πανδημία,
κατανοούμε ότι η διαδικασία προετοιμασίας ήταν αδύνατη τους προ-
ηγούμενους μήνες, ωστόσο, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μας ενη-
μερώσετε σε περίπτωση που θέλατε να λάβετε μέρος στις
εκδηλώσεις.
Καλούμε, λοιπόν, όλους τους καλλιτέχνες του νησιού μας που
επιθυμούν να ενημερωθούν περισσότερο για τις δράσεις ή να λά-
βουν μέρος στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021 να δηλώσουν τη συμ-
μετοχή τους στο Γραφείο Τύπου του Δήμου Χίου (τηλ. επικοινωνίας
2271350873, email: press@chios.gov.gr) μέχρι τις 16 Ιουνίου.

Ήρθε στην Χίο το Πυροσβεστικό Ελικόπτερο


Τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 7 Ιουνίου 2021 Ο Δήμαρχος Χίου, κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, με σταθερή την
προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο " Όμηρος " της Χίου το πεποίθηση ότι ο Δήμος είναι το σπίτι του δημότη πάντα με ανοι-
Πυροσβεστικό ελικόπτερο. Θα παραμείνει στο Νησί χτές τις πόρτες για όλους, προσκαλεί τους πολίτες να συμμε-
μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, θα ενταχθεί επι- τέχουν σε διαδικτυακό διάλογο μαζί του, θέτοντας επι τάπητος
χειρησιακά στην δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όλα τα θέματα του νησιού που τους αφορούν και τους προ-
τις επόμενες ημέρες και όπως είναι γνωστό ήδη από τα βληματίζουν.
προηγούμενα χρόνια, είναι Ρωσικής κατασκευής και Ο ανοιχτός διάλογος θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη
ανήκει στην εταιρεία NadymSpetsAvia. Το συγκεκριμένο 10 Ιούνιου 2021 από τις 18:30 έως τις 20:00. Η συζήτηση θα
ελικόπτερο RA 22837 κατασκευάστηκε το 1978 (πριν 43 είναι σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι του Δημάρχου Χίου
χρόνια), ο τύπος του είναι Mil' Mi-8/9 Hip, η παραγωγή στο youtube (Σταμάτης Κάρμαντζης) και οι ενδιαφερόμενοι
του ξεκίνησε το 1961 και τελείωσε το 2018 από την εται- που επιθυμούν να κάνουν ερωτήσεις παρακαλούνται να τις
ρεία Mil. Παρήχθησαν 3161 ελικόπτερα συνολικά ενώ αποστείλουν στο email simpraxidimiourgias@gmail.com.
είναι εν ενεργεία σε όλο τον πλανήτη 2013 από αυτά. H
εταιρεία Mil παρήγαγε τα περισσότερα ελικόπτερα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στρατιωτικά και πολιτικά, μεταξύ αυτών το
MI-26 το μεγαλύτερο που φτιάχτηκε ποτέ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Χίος, 28/05/2021
ΝΠΔΔ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1218

Το Σαββατοκύριακο επιστρέφει η μουσική στην εστίαση ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Πόσο θα αυξηθούν οι καλεσμένοι σε γάμoυς & βαφτίσεις


ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 2, 82131 Χίος


Πληροφορίες: Λίναρης Σταμάτιος
Νωρίτερα από ό,τι αναμε- Πώς θα γίνεται το γλέντι Τηλέφωνο: 2271080200
νόταν ενδέχεται να επιστρέ- σε γάμους και πότε ξεκινούν Email: athlitismos_np@chios.gov.gr
ψει η μουσική στην εστίαση. τα πανηγύρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η επιτροπή των ειδικών
αναμένεται να δώσει το Αύξηση στους καλεσμένους 1. Το ΝΠΔΔ- Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστα-
σίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου,
«πράσινο φως» για τη λει- αναμένεται στις δεξιώσεις γάμων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Ανακαί-
τουργία της μουσικής σε και βαπτίσεων. Οι καλεσμένοι θα νιση αποδυτηρίων και W.C. κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Χίου», με
καφέ, εστιατόρια, beach bars αυξηθούν από 100 που είναι προϋπολογισμό 119.000,00 ευρώ (με τον ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο
από το ερχόμενο Σαββατο- μέχρι σήμερα σε 250 με 300, ενώ 27 του Ν. 4412/2016.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
κύριακο. Παρά την επι- σταδιακά θα γίνουν ακόμα περισ- Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
στροφή της μουσικής, τα σότεροι τον Ιούλιο και τον Αύ- μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
μέτρα ασφαλείας κατά του γουστο. Ωστόσο, ο αριθμός θα 3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
κορονοϊού θα συνεχίσουν είναι πάντα συγκεκριμένος, ποτέ προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
να ισχύουν, ενώ δεν θα επιτρέπονται οι όρθιοι πελάτες για να ανεξέλεγκτος. www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του
αποφευχθεί ο συνωστισμός. Σκέψεις υπάρχουν να μπουν μετρά και στην πίστα και να ση- Δήμου www.chioscity.gr
Αναφορικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας, στο τραπέζι βρί- κώνεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων για χορό. 4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα:
29/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής
σκεται και η επέκταση του ωραρίου, με το ρεπορτάζ του κανα- Όσον αφορά τα πανηγύρια αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιού- αποσφράγισης των προσφορών: 06/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
λιού να αναφέρει ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η λιο, ωστόσο υπάρχει ο φόβος μήπως προκαλέσουν τοπικές επι- π.μ.
απαγόρευση θα ξεκινάει στη 1:30 αντί για τις 12:30 που ισχύει δημίες «κοκκινίζοντας» για παράδειγμα ένα μικρό νησί, ειδικά εν 5. Τυχόν διευκρινήσεις - ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
σήμερα. μέσω της τουριστικής περιόδου. 6. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του
ανοικτού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η οικονομική προ-

Self tests: Τέλος η δωρεάν διάθεση από τις 19 Ιουνίου στα φαρμακεία
σφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και
Συνέχεια από σελ. 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
Τερματίζεται η δωρεάν διά- τομέα, που θα αφορούν στο διά- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
θεση self tests από τα φαρμακεία στημα 7/6 μέχρι 30/6 σύμφωνα που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
από τις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με με απόφαση των Συναρμόδιων 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα Υπουργείων. δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
του Πανελλήνιου Φαρμακευτι- Επίσης από την Δευτέρα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
κού Συλλόγου. 14/6/2021 έως και το Σάββατο Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 19/6/2021 θα διατεθούν 3 self 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του
«To Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε tests για την εκπαιδευτική κοινό- ν. 4412/2016.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
με ψήφους 11 υπέρ, 1 για τη διά- τητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, δι- 9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ιδίων πόρων. Η πίστωση για
θεση αποκλειστικά στην εκπαι- οικητικό προσωπικό). το έργο έχει εγγραφεί στον ΚΑ: 10-7331.002 με τίτλο «Δαπάνες επισκευής
δευτική κοινότητα και 3 κατά, την διάθεση των δωρεάν self Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να προμηθευ- επέκτασης συμπλήρωσης & κατασκευής πάγιων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως».
tests μέχρι και την 19η Ιουνίου 2021, για την πληρέστερη και τούν self tests και οι μαθητές του Λυκείου ενόψει των Πανελ- 10. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
ταχύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού και ειδικά για τις λαδικών Εξετάσεων και οι μαθητές του Δημοτικού για την συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ανάγκες των μαθητών λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. λήξη του εκπαιδευτικού έτους». που ανέρχεται στο ποσό των 2.034,19 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
Μετά την ημερομηνία αυτή οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός παρά τω πρω- νου ισχύος της προσφοράς του.
να παραλάβουν από τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν θυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ-
μείνει αδιάθετα, καθώς τερματίζεται η δωρεάν διάθεση των «η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας Αλλη-
λεγγύης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου.
self tests. τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιού-
– Από την Δευτέρα 7/6/2021 μέχρι και το Σάββατο 12/6 χων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέ- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
/2021 θα διατεθούν 3 self tests για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό σως επόμενες ημέρες».
Μανάρας Ιωάννης
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ασφαλή τρίτη χώρα χαρακτηρίζει για πρώτη φορά Συνεχίζονται οι εργασίες στο Λιβάνειο
η ελληνική νομοθεσία την Τουρκία Απαγορεύεται η στάθμευση
Αφορά αιτούντες άσυλο από Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Σομαλία
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρω-
σης, ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα
συνεχιστούν οι εργασίες θερμοπρόσο-
Συνέχεια από σελ. 1 ψης, στην ανατολική όψη των κτιρίων
στο «Λιβάνειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο
Ο Υπουργός Μετανά- οπλοστάσιο της Ελλά- Χίου». Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες γί-
στευσης και Ασύλου κ. δας έναντι αιτημάτων νονται στο πλαίσιο του έργου «Ενεργει-
Νότης Μηταράκης, δή- πολιτών από χώρες ακή αναβάθμιση», του παραπάνω
λωσε σχετικά: όπως η Συρία, το Αφ- σχολείου.
“Ο χαρακτηρισμός της γανιστάν, το Πακιστάν, Για την ομαλή διεξαγωγή των εργα-
Τουρκίας ως ασφαλούς το Μπαγκλαντές και η σιών, θα απαγορευτεί η στάθμευση των
τρίτης χώρας αποτελεί Σομαλία, που αντικει- οχημάτων και θα ρυθμίζεται η κυκλο-
ένα σημαντικό βήμα για μενικά δεν έχουν φορία σε τμήμα της παρακάτω οδού:
την αντιμετώπιση των λόγο να μη θεωρούν 1) Οδός Ανδρέα Μεσσολογγίτη από
παράνομων μετανα- την Τουρκία ασφαλή την οδό Αρίστωνος έως την οδό Παστρικάκη
στευτικών ροών και της χώρα. Από την Τετάρτη 09 /06/2021 έως την Κυριακή 13/06/2021.
εγκληματικής δράσης Κυρίως όμως είναι ένα Παρακαλούνται οδηγοί και πεζοί να είναι εξίσου προσεκτικοί και
όσοι σταθμεύουν τα οχήματά τους επί της οδού Ανδρέα Μεσσολογ-
των κυκλωμάτων λα- ακόμα βήμα για την
γίτη από τη συμβολή της με την οδό Αρίστωνος έως τη συμβολή της
θροδιακινητών. πλήρη και απαρέγ-
με την οδό Παστρικάκη θα χρειαστεί να τα απομακρύνουν για όσο
Ως προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κλιτη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας,
πρόκειται να διαρκέσουν οι εργασίες.
και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η που υποχρεώνει τη γείτονα χώρα να μην επιτρέπει τη
Ο Δήμος και οι εργαζόμενοι στο έργο θα καταβάλουν κάθε δυνατή
Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι απολύτως σύμ- δράση των κυκλωμάτων των λαθροδιακινητών και προσπάθεια για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.
φωνη με το Διεθνές Δίκαιο και θωρακίζει το νομικό τη διέλευση στην Ελλάδα”.

Πανελλήνιες 2021: Ξεκινούν τη Δευτέρα για τα Γενικά Λύκεια και τη Τρίτη για τα ΕΠΑΛ
Συνέχεια από σελ. 1
Στις 14 Ιουνίου 2021 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για τα Γενικά Λύκεια. Τι ισχύει σε περίπτωση κρούσματος; + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ποιες αλλαγές πρέπει αν περιμένουν οι υποψήφιοι; & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
«Διπλό» είναι φέτος το άγχος για τους 100.000 υποψήφι- - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ους που εκτός από τις αλλαγές που έχει φέρει το Νομοσχέδιο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στα ΑΕΙ έχουν
- ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
να αντιμετωπίσουν και την πιθανότητα να νοσήσουν από κο-
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ρονοϊό και να χάσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις.
& ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Χτες μάλιστα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή των πανελλήνιων ΤΡΙΤΗ 22/6/2021 - ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
εξετάσεων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι μαθητές θα συμ- -ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
μετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test), + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ενώ αν κάποιος διαγνωστεί θετικός θα πρέπει να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Να σημειωθεί πως οι υπόλοιποι υποψήφιοι ή/και εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετά- Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών
σεων συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή στις εξετάσεις, με την προσκόμιση αρνητικού τεστ. Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρ-
Εκτός από τον κορονοϊό όμως οι υποψήφιοι φέτος θα «αναμετρηθούν» με την θέσπιση της κεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την επιστροφή των συντελεστών βαρύτητας καθώς τον μειωμένο Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημε-
αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια. ρήσια και εσπερινά ΓΕΛ.
Σύμφωνα με όλες τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αναμένεται να αφή- Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ
σει εκτός Πανεπιστημίων 30.000 υποψήφιους, πολλοί εκ των οποίων θα έχουν βαθμούς και
μόρια άνω των 10.000. Αναλυτικά τι αλλάζει: ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής προκύπτει αφού ολοκληρωθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και ΤΡΙΤΗ 15/6/2021 - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ανακοινωθούν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της
βαθμολογίας των υποψηφίων όλης της Ελλάδας σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα του κάθε Επι- ΠΕΜΠΤΗ 17/6/2021 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)
στημονικού Πεδίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή. ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II
Το εύρος των συντελεστών με τους οποίους θα πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος των επιδόσεων - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)
των υποψηφίων, ώστε να προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) είναι μεταξύ 0,8 και 1,2. - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Στα Ειδικά Μαθήματα το εύρος είναι μεταξύ του 0,7 και του 1,1. - ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Μηχανογραφικό και για τα ΙΕΚ
Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος η συμπλήρωση του μηχανογραφικού εντάσσεται στην ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6/2021 - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2
πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022, δεδομένου - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ότι θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρ- - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
τιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., την περίοδο Σεπτεμβρίου. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς πε- - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ρίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μη- ΠΕΜΠΤΗ 24/6/2021 - ΥΓΙΕΙΝΗ
χανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ. - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει και τα δύο ή ένα από τα δύο. Το κριτήριο εισα- - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
γωγής στα ΙΕΚ θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου. Ωστόσο εάν κάποιος υποψήφιος, όταν ανακοι-
νωθούν τα αποτελέσματα εισαχθεί και σε Πανεπιστήμιο αλλά και σε ΙΕΚ, τότε θα πρέπει να ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2021 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
επιλέξει που θέλει να φοιτήσει. - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων - ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινάνε παραδοσιακά και φέτος στις 14 Ιουνίου 2021 με το μάθημα - ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
των Νέων Ελληνικών στα Γενικά Λύκεια και μία ημέρα αργότερα, δηλαδή στις 15 Ιουνίου 2021, ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
στα Επαγγελματικά Λύκεια. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ καθώς και των ειδικών - ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)
μαθημάτων έχει ως εξής: - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6/2021 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6/2021 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αί-
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ θουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες,
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2021 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι
τέσσερις (4) ώρες.
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
Με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, υπουργείο οικονο- πληγεί από τις πολυεπίπεδες συνέπειες της προσφυγικής κρίσης
κ. Νότη Μηταράκη, συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης μικών. αλλά και πρόσφατα της πανδημίας του Covid19. Η επιχειρηματι-
Στρατιωτικών Χίου, Επχίας (ΠΖ) Κουτσουράδης Νικόλαος Επίσης συζητή- κότητα της ακριτικής νησιωτικής Περιφέρειας είναι δυνατόν να
σαμε για κάποια διασωθεί μόνο μέσω ενός ισχυρού επενδυτικού σοκ, ώστε μέσω
Με τον Υπουργό Μετανά- αναπτυξιακά έργα στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων αφενός να εκσυγχρονισθούν
στευσης και Ασύλου, κ. Νότη που αφορούν απο- οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου να ιδρυ-
Μηταράκη, συναντήθηκε κλειστικά το Χαλ- θούν νεοφυείς επιχειρηματικοί σχηματισμοί. Ο επιχειρηματικός
την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, κειός και ο ιστός του Βορείου Αιγαίου ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας προτά-
στο γραφείο του στην πόλη σχεδιασμός τους θα σεις στις προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βό-
της Χίου, ο Πρόεδρος της ξεκινήσει σύντομα. ρειο Αιγαίο” 2014-2020. Ωστόσο ο προϋπολογισμός των δράσεων
Ένωσής μας, Επχίας (ΠΖ) Η συζήτηση ολο- είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής και ένα ποσοστό μεγαλύτερο από 90%
Κουτσουράδης Νικόλαος. κληρώθηκε με την θα απορριφθεί λόγω εξάντλησης των διατιθέμενων πόρων.
Η συνάντηση έλαβε χώρα εξέλιξη της αποσυμφόρησης όπου τις επόμενες ημέρες ο αριθμός Ζητούμε να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε
σε ένα πάρα πολύ καλό και των διαμενόντων θα μειωθεί κάτω από 500 άτομα και θα συνεχι- να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ενδεχομένως μέσω της αξιοποίησης
θερμό κλίμα. Ο Πρόεδρος στεί σταδιακά μέχρι το οριστικό κλείσιμο της ΒΙ.ΑΛ.» αναφέρεται των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτώντας όλες τις
της Ένωσής μας ενημέρωσε σε σχετική ανακοίνωση της Κοινότητας Χαλκειούς. θετικά αξιολογούμενες επενδυτικές προτάσεις βοηθώντας το Βό-
τον Υπουργό και βουλευτή Χίου για τα προβλήματα που απασχο- ρειο Αιγαίο να «αλλάξει σελίδα», αφήνοντας πίσω του τη γκρίζα
λούν εν γένει τους στρατιωτικούς, μεταξύ των άλλων και για: Τουρκία: Ζητά αποστρατιωτικοποίηση της Χίου εποχή της αποεπένδυσης την οποία βιώνουμε.
- Την τροποποίηση της μοριοδότησης του προσωπικού που υπη- Οι νησιώτες ζητούν από εσάς γενναίες πρωτοβουλίες που θα
ρετεί σε Μονάδες της Περιφέρειας Χίου. Με αμείωτο ρυθμό ανατρέψουν το ζοφερό κλίμα και θα σηματοδοτήσουν μία νέα
- Τη μη καταβολή αποζημίωσης για τη νυκτερινή τους εργασία συνεχίζονται οι προ- εποχή επιχειρηματικής ανασύνταξης. Παραμένουμε στη διάθεσή
στα στελέχη. κλήσεις των Τούρκων σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος» αναφέρει στην
- Την ανάγκη προμήθειας θαλάμου αποσυμπίεσης στο Γενικό με την Άγκυρα να θέτει επιστολή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελής Λε-
Νοσοκομείο Χίου. Ιδιαίτερα δε για το θέμα του θαλάμου αποσυμ- και πάλι θέμα απο- γάτος.
πίεσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση διότι θα εξυπηρετεί εκτός τους στρατιωτικοποίησης
στρατιωτικούς, όλους τους πολίτες της Χίου αφού ο θάλαμος απο- των ελληνικών νη- Μητσοτάκης: Κανείς δεν θα απαγορεύσει σε επιχειρηματία
συμπίεσης θα αποτρέψει τυχών προβλήματα που μπορούν να προ- σιών. της εστίασης να δέχεται μόνο εμβολιασμένους το φθινόπωρο
κύψουν στους δύτες του νησιού, βέβαια εκτός απ’ την νόσο των Σε αυτό το πλαίσιο η
δυτών οδηγεί στην επιτάχυνση – βελτιστοποίηση της θεραπείας Άγκυρα εξέδωσε Nav- Ο πρωθυπουργός ξεκι-
με υπερβαρικό οξυγόνο σε διάφορες παθήσεις αλλά και στην tex, όπου με αφορμή ελληνική άσκηση, ζητά αποστρατιωτικοποί- νώντας την ομιλία του στην
αποκατάσταση από χειρουργεία. Επίσης θα εξυπηρετεί όλο το βό- ηση της Χίου. Βουλή τη Τρίτη 8 Ιουνίου
ρειο Αιγαίο, αφού θάλαμος αποσυμπίεσης αυτή στιγμή υπάρχει Νωρίτερα, στις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατο- 2021 είπε ότι βρίσκεται
ένας στο Νοσοκομείο Καλύμνου o οποίος εξυπηρετεί όλο το Αι- λική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Χου- στην Βουλή προκειμένου
γαίο. λουσί Ακάρ. να αναδείξει τα οφέλη από
Εκ μέρους του κου Υπουργού υπήρξε κατανόηση των προβλη- «Βλέπουμε το διεθνές δίκαιο. Τι λέει η Λωζάνη; Τα νησιά δεν το ψηφιακό πιστοποιητικό
μάτων και η δέσμευσή του για την προώθηση των αιτημάτων της μπορούν να τα στρατιωτικοποιήσουν. Όμως, βλέπετε ότι τα έχουν αλλά και για να κάνει απο-
Ένωσης προς τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς, για την στρατιωτικοποιήσει» ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα λογισμό της μάχης για την
επίλυση των προβλημάτων. Ενώ δόθηκε η υπόσχεση ότι οι επα- Ηurriyet. πανδημία.
φές θα συνεχιστούν, με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και ενη- «Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχουν στο ίδιο σημείο χωρικά Το ψηφιακό πιστοποι-
μερώσεις, όποτε κριθεί αναγκαίο και πάντα με γνώμονα τη ύδατα 6 μίλια και εναέριο χώρο 10 μίλια. Σκεφτείτε ένα νησί. Λένε ητικό θα συμβάλει σε ένα
γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των διαφόρων θεμάτων ότι έχουν 6 μίλια χωρικά ύδατα σε αυτό το νησί. Αλλά προσπαθούν πιο ασφαλές καλοκαίρι.
που θα προκύψουν. να δηλώσουν εναέριο χώρο 10 μίλια, στο ίδιο νησί. Πού υπάρχει «Είμαι εδώ και για έναν απολογισμό της μάχης για την πανδη-
δίκαιο και δικαιοσύνη σε αυτό; Δεν επιτρέπουμε αυτό το τετελε- μία που τώρα γίνεται σχεδιασμός για την μάχη προς την ευημε-
Η απάντηση του Γ. Ξενάκη στον πάρεδρο σμένο, Δεν υπερασπιζόμαστε τίποτα άλλο από τα δικαιώματά μας» ρία», είπε.
της Βολισσού Σ. Παραδείση πρόσθεσε. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αποτελεί απόδειξη
Παράλληλα, τονίζοντας ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της επίλυ- ότι ακόμα και στο πιο σκοτεινό σημείο του τρίτου κύματος η χώρα
«Δεν ασχολήθηκα με σης όλων των προβλημάτων στην περιοχή, σύμφωνα με το διεθνές είχε σχέδιο και προνοητικότητα για το τι θα συμβεί στους μήνες
το θέμα κ. Παραδείση, δίκαιο, ο Ακάρ ισχυρίζεται ότι «πιστεύουμε ειλικρινά πως τα προ- που θα ακολουθούσαν. Όταν βρεθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
γιατί οι ύβρεις της κ. Πο- βλήματα στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο μπο- λιο Δεκεμβρίου είχα επισημάνει ότι αυτό που μοιάζει μακρινό, τα
ταμούση δεν με αγγί- ρούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου και προσπαθούμε για αυτό». ταξίδια, θα έπρεπε να συζητηθεί για να γίνει πραγματικότητα. Το
ζουν. Θα ασχοληθώ πετύχαμε. Για να έχουμε συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών
όμως μαζί σας, γιατί Κορονοϊός: Στο «μικροσκόπιο» ο εμβολιασμός των παιδιών απαιτούνται χρόνια. Αυτή τη φορά πετύχαμε συμφωνία μέσα σε
μπορεί να μην είσθε πο- Επιφυλακτική η Επιτροπή 2 μήνες. Σήμερα προστέθηκαν 2 χώρες ακόμα Ισπανία και Λι-
λιτικός όπως δηλώνετε, θουανία και ελπίζουμε ότι θα ενταχθούν όλες οι χώρες».
αλλά πολιτικάντης που Έντονη είναι η συζή- «Μπαίνουμε σταδιακά στην εποχή της ανάκαμψης. Χωρίς να
διαστρεβλώνει την αλή- τηση γύρω από τον εμβο- εφησυχάζουμε φαίνεται πως βαδίζουμε προς την υπέρβαση», ση-
θεια. Η κ. Ποταμούση λιασμό των παιδιών, ο μείωσε. «Αν ο εμβολιασμός αποτελεί αντίδοτο στον κορωνοϊό το
πήρε τον λόγο πριν από τους προέδρους για 11 περιπου λεπτά. οποίος μπαίνει στο μικρο- ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν η πρώτη τονωτική κίνηση για την οι-
Τσακώθηκε με το κ. Παπαλάνη αποκαλώντας τον ψεύτη. Τσακώ- σκόπιο, με τους γονείς να κονομία», συμπλήρωσε.
θηκε με τον επίσης απρόσκλητο κ. Αγραφιώτη. Διέκοψα την ενη- είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι Υπενθύμισε ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν πρόταση της
μέρωση για 10 λεπτά με την παράκληση στην επανέναρξη θα και τους επιστήμονες επι- χώρας και πως η Ελλάδα ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές
εισέρχονταν μόνο οι Πρόεδροι γιατί εκεί ήρθαμε να συζητήσουμε φυλακτικούς. της πανδημίας είχε σχέδιο και προνοητικότητα.
κι όχι να αντιπαρατεθούμε. Ο κ. Αγραφιώτης δεν επανήλθε σε αν- Μιλώντας στον MEGA ο Ο πρωθυπουργός θύμισε ότι ήμασταν η πρώτη χώρα που χρη-
τίθεση με την κ. Ποταμουση και την κ. Λαγού, που ενώ θα μπο- Γιώργος Χρούσος, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρι- σιμοποίησε μαζικά τα self test. Και επίσης ότι η Ελλάδα ήταν
ρούσα να τους ζητήσω να αποχωρήσουν, ευγενικά τους είπα ότι νολογίας, σημείωσε ότι οι μελέτες που έρχονται από το εξωτερικό εκείνη με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες που έθεσαν μαζί στον ευ-
μπορούν να παραμείνουν, αλλά χωρίς να έχουν τον λόγο. Αν είναι δείχνουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. ρωπαϊκό διάλογο να υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομική
κάτι από αυτά ψέμα, βγείτε και πέστε το. Κ. Παραδείση δικαίωμα «Από 16 και πάνω έχουν γίνει αρκετές μελέτες και είναι από αντίδραση στην ύφεση που προκάλεσε ο κορονοϊός.
σας να βλέπετε τον ήλιο και το φως που σκορπίζει πράσινο, όμως καιρό εγκεκριμένο το Pfizer & Moderna. Από 12 - 15 είναι καλές Μετατρέπουμε δοκιμασίες σε ευκαιρίες, είπε ο Κυριάκος Μη-
είναι και δικαίωμα μας να το βλέπουμε με το χρώμα που έχει, το οι πρώτες μελέτες». τσοτάκης. Μέσα από το gov.gr πετύχαμε μέσα σε μήνες πράγματα
χρώμα της αλήθειας. Τα περί δημοκρατίας και διαδικασιών που Ο καθηγητής σημείωσε πως στις ΗΠΑ και τον Καναδά τα εμβο- που θα γίνονταν σε χρόνια.
την διέπουν πέστε τα εκεί που δε τα γνωρίζουν. Γιατί αν πραγμα- λιασμένα παιδιά έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια, ενώ Πάνω από 230.000 Έλληνες έχουν εκδώσει το ψηφιακό πιστο-
τικά το αισθάνεστε, έπρεπε να παρευρίσκονται όλα τα μέλη του πολλές χώρες και στην Ε.Ε. έχουν ήδη ξεκινήσει ή προγραμματί- ποιητικό, τόνισε ο πρωθυπουργός.
τοπικού σας Συμβουλίου κι όχι μόνο η κ. Λαγού. Αν για κάτι έχω σει τους εμβολιασμούς των νέων και των παιδιών. Ο πρωθυπουργός στην συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία του
να απολογηθώ, είναι γιατί έδωσα τον λόγο στην κ. Ποταμούση, εμβολιασμού λέγοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία μόλις πέντε
γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως ήρθε για να χαλάσει την ενη- Το Επιμελητήριο Χίου ζητά αύξηση προϋπολογισμού από τους 392 διασωληνωμένους είχαν εμβολιαστεί μιας και οι
μέρωση». του προγράμματος ενίσχυσης επιχειρηματικότητας υπόλοιποι ήταν άτομα σε ηλικία που είχαν πρόσβαση στον εμβο-
στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020 λιασμό αλλά επέλεξαν να μην εμβολιαστούν.
Το Τοπικό Συμβούλιο Χαλκειούς συναντήθηκε με τον Υπουργό «Την πειθώ που έχει χρησιμοποιήσει η πολιτεία θα την διαδεχ-
Μετανάστευσης & Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη Απευθυνόμενο προς τον κο Άδωνι θεί και η επίσημη θέση της για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό υγει-
Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & ονομικών και εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων»,
Το Σάββατο 6/6/2021 το τοπικό συμβούλιο Χαλκειούς συναντή- Επενδύσεων το Επιμελητήριο Χίου είπε προαναγγέλοντας την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για
θηκε με τον υπουργό μετανάστευσης και ασύλου κ. Νότης Μητα- αναφέρει τα παρακάτω: συγκεκριμένες ομάδες.
ράκης και συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που αφορούν το χωριό. «Αξιότιμε κ Υπουργέ, Τόνισε ότι οι διευκολύνσεις στους πλήρως εμβολιασμένους θα
«Όσον αφορά το θέμα των αποζημιώσεων, ενημερωθήκαμε ότι Όπως ασφαλώς γνωρίζετε ο επιχει- έρθουν το φθινόπωρο. Κανείς όπως είπε δεν θα μπορεί να απα-
από πλευράς υπουργείου Μετανάστευσης έχει υπογραφεί η τρο- ρηματικός ιστός της Περιφέρειας του γορεύσει σε έναν μαγαζάτορα της εστίασης να λέει ότι στο μαγαζί
ποποίηση της Κ.Υ.Α και αναμένουμε την τελική έγκριση από το Βορείου Αιγαίου έχει ανεπανόρθωτα του θα δέχεται μόνο εμβολιασμένους.
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η Πολιτική Συνοχή βοηθά να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα


της φέτας και των άλλων ελληνικών τροφίμων
PEFMED: Ένα εργαλείο για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος εταιρειών
τροφίμων, αγροτών και κτηνοτρόφων
Του Θοδωρή Καραουλάνη (euractiv.gr)
σημαντικό βοήθημα για κάθε επιχείρηση του αγροδιατροφικού Κατά την πιλοτική φάση του έργου PEFMED δοκιμάσαμε στην
τομέα, μεγάλη ή μικρή, που μπορεί να δώσει αποτελέσματα και παραγωγή τυριού φέτας τη μέθοδο PEF για τα γαλακτοκομικά
να βελτιώσει τη δραστηριότητά τους. προϊόντα. Από αυτές τις δοκιμές, καταλήξαμε σε σημαντικές
προτάσεις και συστάσεις ώστε η μέθοδος να γίνει αξιόπιστη και
To PEFMED στην Ελλάδα αντιπροσωπευτική για αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία προ-
Το Πρόγραμμα PEFMED ξεκίνησε το 2017 με συντονιστή τον ϊόντων.»
Ιταλικό Οργανισμό ΕΝΕΑ και με την υποστήριξη του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος της Ιταλίας. Το PEFMED χρηματοδοτείται H ΔΕΛΤΑ βελτιώνεται μέσα από το PEFMED
από το Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Interreg Mediter- Ας δούμε όμως τι κέρδισε η ΔΕΛΤΑ από τη συμμετοχή της και
ranean της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πρόγραμμα αυτό συμ- την εφαρμογή της μεθοδολογίας για να καταλάβουμε καλύτερα
μετέχουν εταίροι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη πως μπορούν, ίσως, να ωφεληθούν και πολλές άλλες εταιρείες
Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τροφίμων.
και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων ΣΕΒΤ, που Από τη μελέτη PEF, όπου αναλύθηκε η συνεισφορά κάθε στα-
ήταν ο κύριος εταίρος του έργου στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒΤ δεν είναι δίου του κύκλου ζωής του τυριού φέτα στις συνολικές περι-
ένας κάποιος φορέας, αλλά εκπροσωπεί το σύνολο της Ελλη- βαλλοντικές επιπτώσεις, βγήκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
νικής Βιομηχανίας Τροφίμων, με μέλη του να είναι οι κλαδικοί Το πιο κρίσιμο στάδιο του κύκλου ζωής είναι η προμήθεια/πα-
Ο τομέας της αγροδιατροφικών προϊόντων, δηλαδή των γε- σύνδεσμοι αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του χώρου ροχή νωπού γάλακτος, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο
ωργικών και κτηνοτροφικών τροφίμων που καταναλώνουμε, των τροφίμων. Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων αντιστοιχεί από το 90% των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων!
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική στο 25% της ελληνικής βιομηχανίας, με περισσότερες από 1200 Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά η ενέργεια που κα-
ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών. Αποτελεί άλλωστε σημαν- επιχειρήσεις και σε αυτόν αντιστοιχεί το 25% περίπου των ελ- ταναλώνεται, η μεταφορά και διανομή κλπ. Η ίδια η μεταποίηση
τικό στοιχείο της λεγόμενης μεσογειακής διατροφής. Δυστυχώς ληνικών εξαγωγών. των γαλακτοκομικών προϊόντων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
όμως έχει βεβαρυμμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άλλωστε Στόχος των εταίρων, μεταξύ άλλων, είναι να συμβάλλουν η ηλεκτρική ενέργεια, έχει μικρή συμβολή (0,9%) στις συνολι-
τα γεωργικά συστήματα και τα τρόφιμα εκτιμάται ότι αντιστοι- ώστε να γίνει η ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων διατροφής πιο κές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τυριού φέτα.
χούν στο ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμο- πράσινη, πιο καινοτόμα και διαφανής μέσω μιας κοινής περι- Μέσα από την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώ-
κηπίου, υπερδιπλάσιο από εκείνο του τομέα των μεταφορών βαλλοντικής πιστοποίησης, η οποία στοχεύει τόσο στην προ- σεων, που αποτέλεσε μια νέα προσθήκη ανάλυσης στα πλαίσια
(IPCC). ώθηση και την εμπορευματοποίηση των «πράσινων» του έργου, διαπιστώθηκε ότι η ΔΕΛΤΑ λειτουργεί πάρα πολύ
Για αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει, μέσα από προϊόντων στην Ευρώπη όσο και στην αύξηση της εμπιστοσύ- καλά στα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ το ίδιο
το σύνολο των πολιτικών της, στον εκσυγχρονισμό του τομέα νης των καταναλωτών στα οικολογικά σήματα που τα συνο- καλά λειτουργεί και στα ζητήματα της αλυσίδας αξίας, δηλαδή
αλλά και σε νέα εργαλεία, μεθοδολογίες και έργα που μπορούν δεύουν. της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στην εφοδιαστική της αλυ-
να βοηθήσουν αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, εταιρείες μετα- Μέσα από τον ΣΕΒΤ επιλέχθηκε η συμμετοχή της γαλακτομι- σίδα (προμηθευτές, μεταφορές κλπ). Σημαντικά περιθώρια βελ-
ποίησης, μεταφοράς και ολόκληρη της αλυσίδα αξίας του αγρο- κής εταιρείας ΔΕΛΤΑ και της φέτας ως βασικό προϊόν εφαρμο- τίωσης ανέδειξε η μελέτη ότι έχει η εταιρεία στις δυνατότητες να
τοδιατροφικού τομέα. Ένα από τα σημαντικά ευρωπαϊκά γής της μεθοδολογίας στην Ελλάδα στα πλαίσια του έργου. βοηθήσει την τοπική κοινωνία και τους προμηθευτές της να
εργαλεία που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι η μέθο- Όμως παράλληλα το έργο πλαισίωσαν και άλλοι φορείς, με ση- προσαρμοστούν, να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν περαι-
δος PEF, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μαντική συνεισφορά και ακόμη πιο σημαντικά τα εφόδια που τέρω.
2013. Αποτελεί μια εναρμονισμένη μέθοδο για την ποσοτικο- αποκόμισαν για να μεταφέρουν σε άλλες εταιρείες του κλάδου. Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι η ΔΕΛΤΑ, μέσα από τη με-
ποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου ενός προϊόντος καθ’ Ένας από αυτούς είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχα- θοδολογία επιβεβαίωσε την ανάγκη για περισσότερες δράσεις.
όλον τον κύκλο ζωής του, από την καλλιέργειά του έως την νιών Γαλακτομικών Προϊόντων, που είναι ο επίσημος φορέας Αλλά αναδείχθηκε παράλληλα ότι η εταιρεία λόγω του μεγέ-
επεξεργασία, μεταφορά, κατανάλωση και διάθεσή του. που εκπροσωπεί τις κοινές θέσεις της ελληνικής γαλακτοκομι- θους της, μπορεί να συμβάλει γενικά στην προσαρμογή του
Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κής βιομηχανίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. κλάδου.
αποτύπωμα προϊόντος (PEF) μπορεί να βοηθήσει το τομέα γε- Αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο έργο, σε συνεργασία με τον
ωργικών τροφίμων της Μεσογείου να γίνει πιο βιώσιμος. Το ΣΕΒΤ, για να δοκιμάσουν τη μεθοδολογία PEF και επέλεξαν το Αντίκτυπος μεγάλης εμβέλειας
έργο PEFMED, που χρηματοδοτήθηκε από την Πολιτική Συνο- διάσημο φέτα ως προϊόν δοκιμής. Η Φέτα είναι ο κύριος εκπρό- Εκτός του εργαλείου SE-KPI, ο εταίρος του έργου CRITT ανέ-
χής της ΕΕ μέσα από το Πρόγραμμα Interreg για τη Μεσόγειο, σωπος του ελληνικού τυριού καθώς από τα στοιχεία προκύπτει πτυξε ένα μοναδικό εργαλείο υπολογισμού του PEF για το ελαι-
δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις γε- ότι αποτελεί το 98% των εξαγωγών ελληνικού τυριού, με ετή- όλαδο και εμφιαλωμένο νερό, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως της
ωργικών προϊόντων της Μεσογείου να βρουν τον δρόμο τους σιους ρυθμούς αύξησης άνω του 15%. «Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας. Μετά από μια σύντομη ενημέρωση για τη χρήση των
εντός του περίπλοκου πλαισίου PEF, να το εφαρμόζουν και να συμμετοχή μας στο έργο PEFMED μας επέτρεψε να δοκιμά- εργαλείων, οι εταιρίες μπορούν να τα ενσωματώσουν στη στρα-
επωφεληθούν από αυτό. σουμε αυτήν τη νέα μεθοδολογία της ΕΕ για τη Φέτα και να ανα- τηγική διαχείρισης που έχουν υιοθετήσει. Αμφότερα τα εργα-
πτύξουμε μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωσή της» δήλωσε λεία διατίθενται δωρεάν από την πλατφόρμα PEFMED wiki.
Τι είναι η μέθοδος PEFMED ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Αποστολόπουλος. Η πλατφόρμα wiki του έργου PEFMED περιέχει πολύ χρήσι-
ένα προσαρμόσιμο «πράσινο» εργαλείο για τα τρόφιμα Σημαντικό στοιχείο για την Ελλάδα, με βάση τα μεγέθη της μες πληροφορίες και υλικό για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά κυ-
Η μέθοδος που ανέπτυξε το έργο PEFMED συνδυάζει τη μέ- εγχώριας αγοράς των αγροδιατροφικών προίόντων, αν και δεν ρίως για επιχειρήσεις κάθε είδους που ασχολούνται με τα
θοδο PEF της ΕΕ με ένα μοναδικό εργαλείο ένδειξης κοινωνι- έγινε μελέτη περίπτωσης στη χώρα μας, είναι τα συμπεράσματα αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Εκεί μπορεί να βρει κανείς εργα-
κοοικονομικής απόδοσης (SE-KPI). Η μέθοδος, που που βγήκαν από άλλους συμμετέχοντες εταίρους για το ελαι- λεία που θα βοηθήσουν, μελέτες περίπτωσης και φυσικά συγ-
αναπτύχθηκε από τον εταίρο του έργου DNV GL, χρησιμοποι- όλαδο (Ισπανία, Γαλλία) και το κρασί (Ιταλία). Αλλά συμπερά- κεντρωμένα κείμενα πολιτικής και νομοθεσίας που
είται για να προσδιοριστούν τα σημεία όπου μπορεί μια εταιρεία σματα μπορούν να βγουν και για τον δυναμικό κλάδο των συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση και εμβάθυνση πάνω
να βελτιώσει κοινωνικοοικονομικά θέματα, όπως ανθρώπινα εμφιαλωμένων νερών, των αλλαντικών και των ζωοτροφών. στο ζήτημα της εκτίμησης των επιπτώσεων – και κυρίως στις
δικαιώματα, συνθήκες εργασίας, υγεία και ασφάλεια, πολιτι- προσπάθειες βελτίωσης. Περιλαμβάνει ακόμη εκπαιδευτικό
στική κληρονομιά και διακυβέρνηση. Επιπλέον, το εργαλείο Ελλάδα: Με έμφαση στη φέτα υλικό, βίντεο, δεδομένα κλπ.
μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες και εταίρο τη μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας Η συνολική επένδυση για το έργο «PEFMED – Υιοθέτηση της
εργαζομένων, τοπικών κοινοτήτων, καταναλωτών και άλλων Το εργοστάσιο γαλακτοκομικών της ΔΕΛΤΑ στην Ελασσόνα μεθόδου περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος σε όλα τα
ενδιαφερομένων. Η μέθοδος PEFMED δοκιμάστηκε την περίοδο είναι υποκατάστημα της DELTA Foods του ομίλου VIVARTIA (μία MED περιφερειακά παραγωγικά συστήματα γεωργικών προϊόν-
2017-2019 σε εννέα αλυσίδες προϊόντων και συνεργατικούς από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων – και γαλακτομικών - των για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εμπορικής αξίας»
σχηματισμούς μεσογειακών γεωργικών προϊόντων: στην Ελλάδα). Οι εγκαταστάσεις παραγωγής (έκτασης 7.800 τε- είναι 2 438 360 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
• Τυρί: Λομβαρδία, Ιταλία - Θεσσαλία, Ελλάδα και Δυτική τραγωνικών) του γαλακτοκομείου βρίσκονται στην Ελασσόνα, Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 2 072 606 EUR μέσω του Δια-
Σλοβενία, Σλοβενία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μια περιοχή γνωστή για τη μακρά κρατικού Προγράμματος Συνεργασίας «Μεσόγειος» για την
• Αλλαντικά: Καταλονία, Ισπανία παράδοσή της στην τυροκομία. Παράγει διάφορους τύπους προγραμματική περίοδο 2014-2020.
• Ελαιόλαδο: Ανδαλουσία, Ισπανία και Προβηγκία-Άλπεις- τυρί, κυρίως όμως ΠΟΠ τυρί φέτα και κασέρι από αιγοπρόβειο
Κυανή Ακτή, Γαλλία γάλα, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφά-
• Κρασί: Απουλία, Ιταλία λειας και με σεβασμό στο περιβάλλον. Το νωπό γάλα για την
• Ζωοτροφές: Alentejo, Πορτογαλία παραγωγή της φέτας παράγεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο προ-
• Εμφιαλωμένο νερό: Auvergne-Rhône-Alpes, Γαλλία μηθευτών σε πολλά αγροκτημάτων (587 αγροκτήματα το 2016)
Βάσει των αποτελεσμάτων των εν λόγω δοκιμών, οι ερευνη- εντός μιας ακτίνας 245 χλμ. Και μεταφέρεται με ισοθερμικά φορ-
τές του έργου κατάρτισαν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο τηγά. Ο Ιωάννης Βασταρδής, Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος της
και περιγράφουν λύσεις που κάθε συμμετέχουσα εταιρεία μπο- Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. δηλώνει ότι: «Η φέτα είναι παραδοσιακό
ρεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να υλοποιήσει περιβαλ- προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως με μακρά
λοντικές και κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις. Είναι ένα ιστορία, που κατασκευάζεται από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα.
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πρόκληση της Τουρκίας με παράνομη NAVTEX


και κινήσεις νοτίως της Χίου
Συνέχεια από σελ. 1
Ο Τουρκικός Σταθμός Σμύρνης Navtex δημοσίευσε παράνομη προειδοποίηση πλοήγησης, Navtex, ήδη
από τις 28 Μαΐου για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στο Αιγαίο από το πλοίο Tubitak Marmara. Το
ενδιαφέρον είναι ότι η εν λόγω παράνομη NAVTEX περιλαμβάνει την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου,
Σάμου και Ικαρίας και θα ισχύει για την χρονική περίοδο από 31 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου, ενώ στην ίδια
περιοχή διεξάγεται κάθε χρόνο ως μέρος της άσκησης “Deniz Kurdu”, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η απο-
βατική άσκηση “Efes”.
Οι κινήσεις αυτές αξιολογούνται από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία της Χώρας.

Πανελλαδική 24ωρη απεργία: Αντιδράσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο


Συνέχεια από σελ. 1
Σε 24ωρη Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρά η ΓΣΕΕ σήμερα γιακή συγκέντρωση, έτσι όπως αρμόζει και στις κρίσιμες στιγμές που δια-
Πέμπτη 10 Ιουνίου, μαζί με την ΑΔΕΔΥ, την ΠΝΟ και τα Εργατικά Κέντρα, εκ- νύουμε.
φράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Να οργανώσουμε την απεργιακή μας απάντηση σήμερα Πέμπτη 10
Σε Ανακοίνωση της η ΕΓ του ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ αναφέρει μεταξύ άλλων: Ιουνίου, απαντώντας αγωνιστικά στο αντεργατικό νομοσχέδιο-έκτρωμα
«ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 8ΩΡΟ. ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙ- της κυβέρνησης που φέρνει τις ανατροπές του αιώνα.
ΝΟΥΜΕ. 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΝΑ Καλούμε όλα τα α/μια σωματεία της δύναμής μας και όλα τα σωματεία
ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Η κυβέρνηση και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να τα δώσουν όλα για την ορ-
της ΝΔ με το νομοσχέδιο – έκτρωμα του υπουργού Χατζηδάκη, επιχειρεί να γάνωση του αγώνα, για να δοθεί καθοριστική απάντηση στα αντεργατικά
καταργήσει τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευ- σχέδια της Κυβέρνησης σε συμπαιγνία με την ολιγαρχία του πλούτου
θερίες κατακτημένα με αίμα, γκρεμίζει ό,τι απέμεινε όρθιο με τους αγώνες μας, και τους διάφορους εργατοπατέρες.
για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ:
Αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και τα αντεργατικά μέτρα που διατή- • Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο-έκτρωμα!
ρησαν και επέκτειναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η σημερινή κυβέρ- • Να καταργηθούν οι νόμοι της διευθέτησης, της ευελιξίας, του χτυπή-
νηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει κυριολεκτικά τις «ανατροπές του αιώνα» στα εργασιακά ματος των συλλογικών συμβάσεων και της ΕΓΣΣΕ.
δικαιώματα και τη συνδικαλιστική δράση. • Σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, με μείωση του εργάσιμου χρόνου.
Το νομοσχέδιο εκφράζει κυριολεκτικά το ταξικό μίσος των εκμεταλλευτών απέναντι στα σω- • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, χωρίς καμία εμπλοκή του κράτους.
ματεία, τη συνδικαλιστική οργάνωση, τα δικαιώματά μας. • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων.
• Καταργεί το οκτάωρο και το πενθήμερο με παράλληλη θεσμοθέτηση της δεκάωρης εργασίας. • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και του νόμου Κατρούγκαλου για τις συν-
• Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις. τάξεις. Άμεση καταβολή των συντάξεων από το δημόσιο
• Νομοθετεί τον Έλεγχο του Μητρώου μελών και των διαδικασιών τους από το κράτος και • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
τους εργοδότες. • Κάτω τα χέρια από τα σωματεία μας. Κατοχύρωση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης δράσης
• Παρακωλύει το δικαίωμα της απεργία, το μετατρέπει σε «συμβολικό» δικαίωμα. των συνδικάτων . Να καταργηθούν οι απεργοκτόνοι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ (νόμος Αχτσιόγλου) και
• Μετατρέπει τη συνδικαλιστική δράση σε ιδιώνυμο αδίκημα. του χτυπήματος των διαδηλώσεων (νόμος Χρυσοχοΐδη).
• Καθιερώνεται η τηλεργασία ανάλογα με τα «κέφια» του εργοδότη και στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα. Η τηλεκπαίδευση διά πάσα νόσο θα είναι νομοθετημένη πραγματικότητα. ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
• Αυξάνεται το ανώτατο όριο των υπερωριών στις 150 (από 96 στην βιομηχανία και 120 συ- ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:30 ΠΜ
νολικά) και μειώνεται η αποζημίωσή τους (από 60% στο 40%).
• Καταργείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Απεργία στην ΠΝΟ
Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συνολικά τους Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία σήμερα Πέμπτη 10 Ιουνίου, καθώς τα 13 ναυ-
εργαζόμενους να προσπεράσουν τα παιχνίδια της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, που ψάχνει τα τεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιήσουν 24ωρη πα-
«καλά» σημεία του νομοσχεδίου, να συνταχθούν στο μεγάλο ταξικό αγώνα. νελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για το εργασιακό νομοσχέδιο. Η απεργία θα ξεκινήσει στις
Το ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ και το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ αποφασίσαμε να βρεθούμε στην απερ- 00:01 έως 24:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Παρατείνεται η ισχύς των ειδικών Πέντε πόλεις στην Περιφέρεια ανάμεσά τους
και η Χίος αποκτούν αναβαθμισμένες μουσειακές υποδομές
καρτών στάθμευσης Η Χίος, τα Τρίκαλα, η Σπάρτη, το Θύρρειο Βραβείο σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Δια-
«Ενημερώνουμε τους δημότες και η Ερμιόνη αποκτούν νέα ή αναβαθμι- γωνισμό το 1965. Το κτήριο έχει θεωρηθεί
μας ότι με απόφαση του Δημάρ- σμένα αρχαιολογικά μουσεία μετά τη θετική πρότυπο και η μελέτη έχει δημοσιευθεί πολ-
χου Χίου, κ. Σταμάτη Κάρμαν- γνωμοδότηση του κτηριολογικού τους λές φορές από την εποχή της υλοποίησής
τζη, παρατείνεται η ισχύς των προγράμματος από το Συμβούλιο Μου- του μέχρι σήμερα σε ελληνικά και ξένα βι-
ειδικών καρτών στάθμευσης σείων του Υπουργείου Πολιτισμού και βλία και περιοδικά. Κύρια χαρακτηριστικά
των περιοίκων του κέντρου της Αθλητισμού. του Μουσείου την εποχή της κατασκευής
πόλης έως το τέλος της χρονιάς» H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του ήταν η προσαρμογή στα δεδομένα του
αναφέρεται σε σχετική ανακοί- Λίνα Μενδώνη με αφορμή την θετική γνω- εδάφους και του περιβάλλοντος, η δυνατό-
νωση του Δήμου Χίου. μοδότηση του Συμβουλίου δήλωσε τα τητα ανεξάρτητων εισόδων στο Μουσείο,
εξής: στις περιοδικές εκθέσεις και στα εργαστήρια μέσα από ελεγχόμενους
«Τα Μουσεία δεν είναι μόνον χώροι έκθεσης θησαυρών, που έρχον- υπαίθριους χώρους - εσωτερικές αυλές, η συσχέτιση κλειστών και
Ξεκινά η γραμμή Πειραιάς, Μύκονος, Μεστά, Σίγρι ται στο φως από το μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα κάθε περιοχής της
πατρίδας μας. Είναι εστίες παιδείας και δημιουργίας Πολιτισμού,
ανοικτών χώρων στις αίθουσες εκθέσεων του Μουσείου.
Συν τω χρόνω στο κτήριο έγιναν ποικίλες παρεμβάσεις που αλλοί-
χώροι μελέτης και προβολής της Ιστορίας μας, αλλά και αυτογνωσίας ωσαν τον χαρακτήρα και τον αρχικό σχεδιασμό του, όπως, κάλυψη
για τους εντόπιους και τους επισκέπτες τους. Είναι, ταυτόχρονα, θύ- των αυλών με πρόχειρες μεταλλικές οροφές και ψευδοροφές, σφρά-
λακες κοινωνικής συνοχής, αλλά και καθοριστικοί παράγοντες ανά- γιση των παραθύρων εσωτερικά και δημιουργία ενός περίκλειστου
πτυξης της ευρύτερης περιοχής τους, προκαλώντας υπερτοπικό περιβάλλοντος ανακυκλούμενου αέρα, κατάργηση της αίθουσας
ενδιαφέρον, με την ξεχωριστή τους φυσιογνωμία. Είμαι ευτυχής που πολλαπλών χρήσεων και μετατροπή της σε πολυδιασπασμένο απο-
η Χίος, τα Τρίκαλα, η Σπάρτη, το Θύρρειο και η Ερμιόνη αποκτούν θηκευτικό χώρο. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
νέα ή αναβαθμισμένα αρχαιολογικά μουσεία που θα στεγάσουν πο- σήμερα είναι η επέκταση του κτηρίου σε εκθεσιακούς και αποθηκευ-
λύτιμα ευρήματα, που αποκαλύπτει συνεχώς η αρχαιολογική σκα- τικούς χώρους με απόλυτο σεβασμό στον αρχικό σχεδιασμό του, η
πάνη ή βρίσκονται στις αποθήκες των υπαρχουσών υποδομών, ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, η αποκατάσταση των αυλών,
παρουσιάζοντας μία νέα, σύγχρονη μουσειακή αντίληψη, ανοικτή και η εξασφάλιση προσβασιμότητας στο σύνολο του κτηρίου από
προσβάσιμη όχι μόνον στους ειδικούς αλλά και στην κοινωνία. Στό- ΑΜΕΑ, η αποκατάσταση του χώρου των περιοδικών εκθέσεων και
χος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι να προχωρή- απόδοσή του στην πλατεία εισόδου και στην πόλη για εκδηλώσεις.
σει το μουσειακό πρόγραμμα, τόσο για την δημιουργία νέων Το υφιστάμενο κτήριο αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες, σε 2.520 τ.μ.
Το πρώτο του δρομολόγιο, για το φετινό καλοκαίρι, στη γραμμή Πει- μουσείων -όπου αυτό χρειάζεται μετά από συστηματική αξιολόγηση Σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από την
ραιάς – Μύκονος – Μεστά – Σίγρι, πραγματοποιεί το Σάββατο 12 Ιου- και μελέτη των δεδομένων- όσο και για αναβάθμιση των υπαρχόν- Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλε-
νίου πλοίο της Blue Star σηματοδοτώντας την επανέναρξη της των, ώστε με κάθε νέο που προστίθεται στη μεγάλη αλυσίδα των σης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠΠΟΑ, το εμ-
εποχικής γραμμής. μουσείων της χώρας μας να προβάλλεται η ιδιαίτερη πολιτιστική φυ- βαδόν της επέκτασης, στην οποία θα στεγαστούν νέοι εκθεσιακοί και
Το πλοίο, κάθε Σάββατο, θα πραγματοποιεί το δρομολόγιο ως εξής: σιογνωμία κάθε τόπου με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον αποθηκευτικοί χώροι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τεχνικές εγ-
• Πειραιάς 13:00 – Μύκονος (17:15-17:35) της κάθε περιοχής». καταστάσεις, υπολογίζεται σε επιπλέον 1.960 τ.μ. Η μελέτη της επέ-
• Μεστά (20:20 – 20:50) Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου κτασης και της αποκατάστασης του Μουσείου εκπονείται από τον
• Σίγρι (23:25 – 00:30 Κυριακής) Το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου έργο των αρχιτεκτό- πρώτο μελετητή, τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Αντωνακάκη. Στόχος είναι
• Μεστά(03:05 – 03:25) νων Σουζάνας Αντωνακάκη, Δημήτρη Αντωνακάκη και Ελένης Δε- το σύνολο των μελετών να ολοκληρωθούν εντός του 2021, προκει-
Μύκονος (06:10-06:30) – Πειραιάς 10:45 σύλλα, προέκυψε μετά από την διάκριση της μελέτης τους με Α΄ μένου το έργο να ενταχθεί το 2022 σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

«Οι απόψεις και οι δράσεις του Αδαμαντίου Κοραή για την παιδεία του ελληνικού Έθνους»
Του Ισιδώρου Ιωάν. Πρωίου φιλολόγου Προέδρου του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»
Ο Αδαμάντιος Κοραής, μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές φυ- τον μανδύα της αρχαιολατρίας κάλυπταν τα μεγάλα συμφέροντά τους ή την αδυναμία τους να
σιογνωμίες του νεότερου Ελληνισμού, ασυνήθους εμβέλειας και δεχτούν κάτι το καινούργιο.
πολύ επάνω από τα μέτρα των περισσότερων πνευματικών προ- Ήταν επόμενο ότι ο Κοραής δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το ανωτέρω πρόβλημα χωρίς να
σωπικοτήτων της Ελλάδας και της λοιπής Ευρώπης, γεννήθηκε αναφερθεί διεξοδικώς στο ήδη τότε φλέγον ζήτημα που ήταν το γ λ ω σ σ ι κ ό. Γνώριζε άλλωστε
στη Σμύρνη την 27η Απριλίου 1748 και απέθανε στο Παρίσι την ότι η δια της παιδείας αναγέννηση του λαού δεν μπορούσε εύκολα να επιδιωχθεί εντός του γλωσ-
6η Απριλίου 1833. Ο ίδιος θεωρούσε πατρίδα του τη Χίο, όπως σικού χάους και των παθών, τα οποία ήδη είχαν αρχίσει να υποκινούν ο α ρ χ α ϊ σ μ ό ς και ο
σημειώνει στην αυτοβιογραφία του. Είναι χαρακτηριστική εν προ- λεγόμενος χ υ δ α ϊ σ μ ό ς. Στις ακρότητες και των δύο διαπιστώνει ο Κοραής διαστροφή της
κειμένω η έκφραση ενός λογίου της Σμύρνης «γεννηθείς Σμυρ- γλώσσας και υπενθυμίζει ότι «ποτέ ένα έθνος δεν διέστρεψε την γλώσσαν του χωρίς να διαστρέ-
ναίος απέθανε Χίος». Πρωτότοκος γιος του Χιώτη Ιωάννη Κοραή, ψει εν ταυτώ και την παιδείαν του». Ο αρχαϊσμός, υποστηρίζει, αποτελεί ολέθρια πολυτέλεια σε
εμπόρου και προεστού της Σμύρνης, και της Σμυρναίας Θωμαΐδας μια τόσο κρίσιμη εποχή, κατά την οποία οι πολλοί απαίδευτοι πρέπει να κατανοούν εύκολα τους
Ρυσίου, θυγατέρας του λογίου, εμπόρου και δασκάλου της Σχο- ολίγους λογίους. Αποτελεί έπειτα απαράδεκτο ολιγαρχικό δεσποτισμό, αφού κανένας δεν έχει
λής της Σμύρνης Διαμαντή Ρυσίου, κληρονόμησε από τον παππού το δικαίωμα να λέει προς το Έθνος: «Ούτω θέλω να λαλείς, ούτω να γράφεις». Και αποτελεί,
του, μαζί με τη βιβλιοθήκη του, τον έρωτα για την παιδεία και τη τέλος, άγνοια της φύσης της γλώσσας, η οποία αποστρέφεται το δεσποτισμό και εξελίσσεται σύμ-
γνώση. φωνα με τους δικούς της νόμους: «Μόνο ο καιρός έχει την εξουσίαν να μεταβάλλει των εθνών
Η οξύτατη κριτική ικανότητά του και η χαλύβδινη βούλησή του, η εκπληκτική βαθύνοιά του και τας διαλέκτους, καθώς μεταβάλλει και τα έθνη». Επικαλούμενος δε το γεγονός ότι οι λαοί της
η θαυμαστή επίνοιά του, η αδέσμευτη σκέψη του και η δημιουργική φαντασία του –πολύτιμα Ευρώπης τότε αληθώς άρχισαν να ελευθερώνονται από τη βαρβαρότητα, όταν οι ολίγοι στην
χαρίσματα του νου του- σε συνδυασμό με την αδάμαστη φιλοπονία του και τη διάπυρη φιλοπα- αρχή λόγιοί της επιχείρησαν να γράψουν στην κοινή, δηλαδή στην ομιλούμενη από τον λαό τους
τρία του τον κατέστησαν έναν από τους περιώνυμους δασκάλους του Γένους. Ο Κοραής απο- γλώσσα, ο Κοραής ως σοφός φιλόλογος αποκαλύπτει τη συμπάθειά του προς την κοινή, δηλαδή
κλήθηκε «μέγας διδάσκαλος του Γένους». Η τιμή είναι αντάξια της προσφοράς και της θυσίας. Ο τη δημοτική, την οποία μάλιστα επιδιώκει να αποκαταστήσει στη συνείδηση του Έθνους. Γι’ αυτό
Κοραής αρνήθηκε τον κόσμο, γιατί αγάπησε την Επιστήμη, το Γένος και την Πατρίδα. Ο βίος του εξετάζει πρώτος ο Κοραής, με τη μέθοδο της συγκριτικής γλωσσολογίας, τη σε τόπο και σε χρόνο
υπήρξε ασκητικός και πολυκύμαντος. ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση της Ελληνικής, άλλοτε με αντιπαραβολή προς την εξέλιξη
Μετά την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής, τον Μάιο του 1788- ένα χρόνο πριν από την έκρηξη άλλων γλωσσών και άλλοτε με αντίστροφη πορεία, δηλαδή με αφετηρία τη νέα έφθανε στην
της Γαλλικής Επανάστασης- από το Montpellier μετέβη στο Παρίσι, όπου έτυχε θερμής υποδοχής αρχαία. Αισθανόταν δε περισσή εθνική υπερηφάνεια, οσάκις διαπίστωνε ότι η γλώσσα του λαού,
και φιλοξενίας από πολλούς λογίους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ελληνιστής καθηγητής Βιλ- όσο και αν βαρβαρώθηκε, σώζει πολλά λείψανα της αρχαίας γλώσσας σεβάσμια. Ο Κοραής υπο-
λουαζόν (Villoison), οι οποίοι και τον προστάτευσαν κατά τις εκρηκτικές και δύσκολες εκείνες στηρίζει ότι επιβάλλεται να γράφομε στη μητρική γλώσσα των προγόνων μας. Η επιλογή αυτή
ημέρες της Γαλλικής Επανάστασης. Έκτοτε θα παραμείνει στο Παρίσι μέχρι το τέλος της ζωής του γίνεται πρόξενος δύο καλών ταυτοχρόνως, και τα γραφόμενα καθίστανται σαφέστερα και στις
(6 Απριλίου 1833). ψυχές των αποδεκτών δραστικότερα, και η βαρβαρωθείσα γλώσσα μας θα εξευγενιστεί.
Κατά τη διάρκεια των 45 χρόνων της ζωής του στο Παρίσι τα θέματα που θα τον απασχολήσουν Παρά ταύτα η γλώσσα του Κοραή δεν είναι η δημοτική αλλά απομίμησή της, η οποία φέρει έκ-
είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ, «Παιδεία των εν ημίν μόνον εστίν αθάνατον και θείον» (Πλούταρχος), και η δηλα τα γνωρίσματα του συμβιβασμού και της γλωσσοπλασίας. Προφανώς ο Κοραής, ζώντας
ΓΛΩΣΣΑ που, όπως υποστηρίζει ο άγγλος ανθρωπολόγος Έντουαρτ Μπάρνετ Τέυλορ, είναι μια από της ηλικίας των 23 ετών αδιαλείπτως στην Ευρώπη παρέμεινε μακριά από τους φυσικούς
από τις σημαντικότερες πλευρές του πολιτισμού κάθε λαού. φορείς της δημοτικής και από την άμεση επίδραση του δημοτικού λόγου και ήταν επόμενο να
Ο Κοραής θεωρεί ότι η απαιδευσία είναι νόσος πιο επικίνδυνη και από τον λοιμό και ότι αυτής αδυνατεί να χρησιμοποιήσει με φυσικότητα τη δημοτική.
απότοκος είναι η δυστυχία της πατρίδας. Γι’ αυτό ξεκινά με αποφασιστικότητα και τόλμη ένα αδιά- Ως εκ τούτου η παρέμβαση του Κοραή στο γλωσσικό πρόβλημα δεν προσέφερε βέβαια μόνιμη
λειπτο, επίπονο και επίμονο αγώνα για τον φωτισμό του Γένους διά της παιδείας. λύση. Η επίδρασή του όμως υπήρξε αποφασιστική επί πολύ χρόνο. Η μέση οδός που εισηγήθηκε
Η προσφορά του και αρνητικά και θετικά θεωρούμενη υπήρξε σπουδαία και καθοριστική. (μήτε τύραννοι των χυδαίων ούτε δούλοι της χυδαιότητος αυτών) ανέκοψε την πρόοδο του δη-
Από άποψη αρνητική ο Κοραής άσκησε αδυσώπητη κριτική και σφοδρή πολεμική κατά της τότε μοτικισμού, αποθάρρυνε όμως εξίσου και τον αρχαϊσμό, μετρίασε τους φανατισμούς και απάλυνε
κατάστασης των προσώπων, τα οποία δυστυχώς ασκούσαν, συν τοις άλλοις, και ολέθρια επί- τα πάθη.
δραση στα εκπαιδευτικά πράγματα. Διακωμώδησε με ευστοχία τη συνήθη τότε εκπαιδευτική μέ- Όπως η αξιοποίηση της αρχαίας κληρονομιάς δεν ήταν δυνατό, κατά την άποψη του Κοραή, να
θοδο και τη «σκυθική αγριότητα» των δασκάλων, οι οποίοι παρείχαν διδασκαλία πολύ πτωχή, επιτευχθεί με την προσκόλληση στο γράμμα, τοιουτοτρόπως και η ανάδειξη του Ευαγγελίου σε
συνοδευόμενη με πλουσιοπάροχο ραβδισμό. Επισήμανε την ατέλεια των μορφωτικών αγαθών, «Καταστατικό χάρτη» της νεοελληνικής κοινωνίας, πράγμα που ευχόταν ειλικρινώς ο Κοραής,
τα οποία προσφέρονταν στους νέους και προέβαλε έντονα το αίτημα, τα αγαθά αυτά να αντλη- είχε ως προϋπόθεση την κάθαρση της λαϊκής ευσέβειας από κάθε εξωχριστιανικό και αντιχρι-
θούν από τις γνήσιες πνευματικές πηγές του Έθνους και από τους επιστημονικούς θησαυρούς στιανικό στοιχείο, την ορθή κατά Χριστό διαπαιδαγώγηση των νέων, τη μόρφωση ικανών κλη-
της Δύσης. Εναντιώθηκε σθεναρά στον στείρο συντηρητισμό, τη μανιακή δεισιδαιμονία και τη ρικών και γενικώς την εξύψωση της Εκκλησίας. Η εναντίον των λειτουργών αυτής κριτική του
φαρισαϊκή τυπολατρία. Εξέφρασε πολλές φορές τη δυσαρέσκειά του για κάποιους πλούσιους Κοραή δεν εμπνεόταν από τις αντικληρικές τάσεις της εποχής του, αλλά από γνήσια ευσέβεια και
Έλληνες, που δεν επιδείκνυαν το πρέπον ενδιαφέρον για την ίδρυση εκπαιδευτηρίων, την επάν- αγνή πατριωτική πρόθεση.
δρωσή τους και τον εξοπλισμό τους. Όλα αυτά, συνδυαζόμενα και με την όλη ανακαινιστική Παρά ταύτα ο Κοραής κατηγορήθηκε ως «περί τους θεσπεσίους της Εκκλησίας θεσμούς καινο-
δραστηριότητα του Κοραή, προκάλεσαν στον προεπαναστατικό Ελληνισμό καθολική αναστά- τόμος» και γι’ αυτό δοκίμασε μεγάλη στεναχώρια και πολλή θλίψη.
τωση. Ανταγωνισμοί, συκοφαντίες, κατηγορίες για αθεϊσμό και ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης Η παρατήρηση αυτή μας φέρνει πλησιέστερα προς το δεύτερο σκέλος του προγράμματος που
και κάθε είδους υβριστικά δημοσιεύματα, φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγμα- ήθελε να πραγματώσει ο Κοραής. Ποιες ήταν οι καινοτομίες και τι σήμαιναν για την παιδεία και
τικότητα κάθε φορά που θα τεθεί επί νέων βάσεων το θέμα της παιδείας, μας δίνουν την αρνητική το μέλλον του Έθνους;
εικόνα της έξαψης των πνευμάτων κατά τη μεταβατική εκείνη εποχή. Ο Κοραής είχε την πεποίθηση ότι η ανάμνηση μπορούσε βέβαια να αφυπνίσει την εθνική συνεί-
Από αυτήν όμως την οξεία διαμάχη προέκυψε η πρώτη μεγάλη προσφορά του Αδαμαντίου δηση, όπως έχει προαναφερθεί, δεν ήταν όμως σε θέση να ολοκληρώσει μόνη το τεράστιο έργο
Κοραή, να καταστεί δηλαδή η παιδεία το πρώτιστο ενδιαφέρον θέμα των Ελλήνων και να κυ- της αναγέννησης του λαού και της εδραίωσης της ελευθερίας του. Για να επιτευχθεί αυτό, χρει-
ριαρχήσει πανελληνίως το σύνθημα «δράξασθε παιδείας».(Πλούταρχος). άζονταν μέσα και δυνάμεις, όπως εκείνες που διέθετε «η σοφή Ευρώπη», δηλαδή νέες παιδα-
Μονιμότερα ασφαλώς υπήρξαν τα αποτελέσματα της θετικής προσφοράς του Κοραή. γωγικές μέθοδοι, βιβλία, μεταφράσεις, χάρτες και άλλα εποπτικά μέσα, γνώσεις επιστημονικές
Από τη στιγμή που έλαβε την πολύ γενναία απόφαση να εγκαταλείψει την ιατρική και να αφιε- κατά κλάδους, και ακόμη συνθήματα και ιδέες προοδευτικές, όπως ελευθερία, ισονομία, κοινω-
ρώσει τη ζωή του «εις ό,τι την πατρίδα έμελλε μάλλον να ωφελήσει», εργάστηκε αόκνως για την νική δικαιοσύνη, ανεξιθρησκεία, «πεφωτισμένη ευσέβεια», ατομικά δικαιώματα, ελευθεροτυπία
αποκατάσταση του Έθνους. και ό,τι άλλο είχαν η Αμερικανική Επανάσταση (1772) και η Γαλλική (1789). Χρειαζόταν δε προ-
Ως επαίτης χάριν του εθνικού φωτισμού περιερχόταν, μέσω των φίλων, των επιστολών και των πάντων η φιλοσοφία, το μεγάλο αυτό ιδανικό της αγωγής κατά την εποχή εκείνη του άκρατου
άλλων κειμένων του, τις αυλές των απανταχού Ελλήνων και επιζητούσε την ενίσχυσή τους για ορθολογισμού. Όλα αυτά, συνοψιζόμενα στους όρους «φώτα της Ευρώπης» ή «επιστήμες» απο-
την ανέγερση διδακτηρίων, τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων, τη μόρφωση δασκάλων, τη χο- τελούσαν το δεύτερο σκέλος του ευρύτατου εκπολιτιστικού προγράμματος που ο Κοραής απο-
ρήγηση υποτροφιών για την επιστημονική κατάρτισή τους στο εξωτερικό. καλούσε προσφυώς μετακένωση. «Η μετάδοση των επιστημών στην Ελλάδα, εάν ακολουθήσομε
Φτωχός ο ίδιος, πένης σχεδόν μέχρι τέλους, προσέφερε πλουσιοπάροχα στο Έθνος τους θησαυ- τη σωστή μέθοδο, είναι αληθινή μετακένωση από τα κοφίνια των αλλογενών στα κοφίνια των
ρούς του πνεύματός του, ακολουθώντας σαφώς καθορισμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρό- Ελλήνων και ενώ γεμίζομε αυτά, δεν αδειάζομε εκείνα».
γραμμα. Το πρόγραμμα της μετακένωσης αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση, την οποία δέχθηκε ο Ελ-
Πρώτος στόχος του προγράμματός του ήταν οπωσδήποτε η αποτίναξη του δουλικού ζυγού, δεύ- ληνισμός κατά τους νεότερους χρόνους. Θα ήταν άδικο να κατηγορήσομε τους εμπνευστές και
τερος όμως και οριστικός η διασφάλιση της ελευθερίας. Οι στόχοι αυτοί ταυτίζονται βέβαια με τη εκτελεστές αυτού του προγράμματος, αφού ακόμη και σήμερα αισθανόμαστε την ανάγκη να το
σταθερή προσδοκία ολόκληρου του Γένους. Αλλά πρώτος ο Κοραής όρισε την παιδεία ως βασική συνεχίσομε και αφού γνωρίζομε πόσο το «δάνειο φως» ποδηγετεί το Έθνος. Οφείλομε όμως να
προϋπόθεση για την επίτευξη και των δύο. Δεν απέκρυπτε μάλιστα κατά τους αμέσως πριν από αναγνωρίσομε ότι η μετακένωση υπήρξε μοιραία για την πολιτική πορεία του Ελληνισμού. Ο
την επανάσταση χρόνους και τη ζωηρή του ανησυχία μήπως η αποτίναξη του ζυγού αποτολμηθεί Κοραής στην προσπάθειά του να ετοιμάσει μια σύνθεση της παλαιάς ελληνορθόδοξης κληρο-
πριν απαλλαγεί ο Ελληνισμός από τις μόνιμες και επίκτητες αδυναμίες του. Διότι η επιβίωση των νομιάς και της επαναστατικής Δύσης των χρόνων του, στηρίχθηκε επάνω σε μια προϋπόθεση
αδυναμιών αυτών θα διαιώνιζε την τυραννία των παθών και θα παρεμπόδιζε τον επαναπατρισμό που δεν ήταν απόλυτα ορθή. Πίστευσε δηλαδή ότι τα φώτα της Ευρώπης είναι φώτα ελληνικά,
της αληθούς πολιτικής και κοινωνικής Δημοκρατίας. Οι περιπέτειες του Έθνους κατά τη διάρκεια τα οποία εδώ μεν είχε σβήσει η μακρόχρονη δουλεία, εκεί δε τα είχε διατηρήσει ο ζήλος των
της Επανάστασης και ακόμη και μέχρι σήμερα, έστω και αν δεν οφείλονται αποκλειστικώς και σοφών. Ο «εξευρωπαϊσμός» των Ελλήνων θα ισοδυναμούσε απλώς με επάνοδό τους στην οικεία
μόνο στην έλλειψη παιδείας, δικαίωσαν τους φόβους του Κοραή. πολιτιστική εστία. Δεν επρόκειτο όμως περί αυτού. Επρόκειτο μάλλον για την εισροή ενός συγ-
Σύμφωνα με τη σταθερή πεποίθηση του Κοραή αληθής παιδεία μπορούσε να κατορθωθεί μόνο γενικού αλλά εμφανώς διάφορου πολιτισμού στον ελληνορθόδοξο πολιτιστικό χώρο. Αφότου
με την α ν ά μ ν η σ η και τη μ ε τ α κ έ ν ω σ η. μάλιστα ο Κοραής, συνεπής προς το πνεύμα του Διαφωτισμού, είδε στο Βυζάντιο μεσαιωνική
Η ανάμνηση νοείται ως επαναγωγή του Έθνους στις γνήσιες πηγές της ύπαρξής του, στην ελληνική μόνο κατάπτωση και παραφθορά, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την προσπάθεια, η οποία
δηλαδή και την ορθόδοξη κληρονομιά. «Το Έθνος οφείλει να μνησθεί ημερών αρχαίων. Να οδη- επακολούθησε, για να αποβληθεί από το ελληνορθόδοξο πολιτιστικό σώμα ένα μέλος του και
γηθεί εις αυτογνωσίαν. Η εθνική αφύπνισις είναι καρπός της αναμνήσεως και προϋπόθεσις της να επιφέρει τη φυσιογνωμική αλλοίωσή του. Ο ίδιος ο Κοραής προσπάθησε βέβαια και εδώ να
ελευθερίας». Αυτός είναι ο ιερός σκοπός, τον οποίον θέλουν να υπηρετήσουν οι μνημειώδεις ακολουθήσει, με σύνεση και εκλεκτική ικανότητα «τη μέση οδό». Το σύνθημα της μετακένωσης
κριτικές εκδόσεις των αρχαίων κειμένων, οι οποίες αφενός δικαίως εξασφαλίζουν στον συγγρα- ανανεωτικό, προοδευτικό και εν μέρει ανατρεπτικό, όπως ήταν, παραβίασε τα εθνικά πολιτιστικά
φέα τους τη φήμη ενός από τους δοκιμότερους φιλολόγους της εποχής του και αφετέρου παρέ- μας όρια και εκτράπηκε σε ασυγκράτητη ξενομανία και αλόγιστη μίμηση.
χουν στο υπόδουλο Γένος αυτοπεποίθηση και φως. Το συγγραφικό έργο του Αδαμαντίου Κοραή είναι κολοσσιαίο. Αποτελείται από 66 τόμους. Οι
Πρέπει πάντως να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ο Κοραής πολέμησε επιμόνως τόσο τους αφελείς όσο και 17 απαρτίζουν την «Ελληνική βιβλιοθήκη» και οι 9 τα «Πάρεργα». Οι υπόλοιποι 40 τόμοι περιέ-
τους πονηρούς αρχαιολάτρες της εποχής του. Και εκείνους δηλαδή που προσπαθούσαν, με χουν πραγματείες, μεταφράσεις, επιστολές και ποικίλου περιεχομένου κείμενα.
τρόπο πολλές φορές φαιδρό, να αναστήσουν τους αρχαίους, αλλά και τους άλλους, όσοι υπό Ο Αδαμάντιος Κοραής πολεμήθηκε σφοδρά, αλλά και τιμήθηκε δεόντως και ποικιλοτρόπως.
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σε πλήρη λειτουργία το seatrack στην περιοχή


της Δασκαλόπετρας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χίου εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου το seatrack στην περιοχή της Δασκαλόπετρας
είναι σε πλήρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση των λουομένων συμπολιτών με τη φροντίδα και επίβλεψη του άξιου δυναμικού
των Τεχνικών μας Υπηρεσιών. Ο Δήμος Χίου βρίσκεται με απόλυτο αίσθημα ευθύνης κοντά στους δημότες του νησιού μας και
συνεχίζουμε αποφασιστικά!

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Νο 36/03-06-2021)


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
*Ιδιαίτερα χαροποίησαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Αντιδημάρ- στηκαν όλα αυτά τα 10 χρόνια (από ιθύνοντες και μη) απέδειξαν ότι "όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα
χου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννη Ξενάκη για την μέριμνα του μέρες κοσκινίζει" !
Δήμου, αναφορικά με την κτιριακή αναβάθμιση του δημοτικού ακι- *Με αφορμή την πρόσφατη παραίτηση του κ. Ματθαίου Φαφαλιού από τη θέση του δημοτικού συμ-
νήτου της οδού Λάδης. βούλου Χίου (Δ.Ε. Ομηρούπολης), ήθελα να καταθέσω την ταπεινή μου άποψη και να πω ότι, ο κ. Ματ-
Για το ακίνητο αυτό έχουν γραφεί και ειπωθεί πολλά, τα τελευταία θαίος είναι άνθρωπος με εξαιρετικό ήθος, ευγένεια και ανιδιοτελή ζήλο προσφοράς στα κοινά. Για 5 χρόνια
15 χρόνια. Η ουσία είναι ότι, σε μια εποχή που οι Υπηρεσίες ασφυκτι- συνεργαστήκαμε στο Δήμο και διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που, δίχως υστεροβουλία
ούν λόγω έλλειψης χώρων και ενοικιάζονται πληθώρα ιδιωτικών για και ίχνος έπαρσης, μοναδικό μέλημά του ήταν πάντα η υπηρεσία υπέρ του λαού και του τόπου. Με δη-
να στεγαστούν, που δεν υπάρχει χώρος φιλοξενίας πολλών πολιτι- μοκρατικές αρχές και δίχως ποτέ να επιδιώξει το παραμικρό προς ίδιον όφελος. Η δε ενέργεια του αυτή,
στικών και κοινωνικών σωματείων και που η τοπική Αυτοδιοίκηση της παραίτησης, στο μέσον της δημοτικής περιόδου, απέδειξε ότι καί τίμησε την ψήφο των συνδημοτών
απεγνωσμένα επιχειρεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία της, θε- του (υπηρετώντας τους ενεργά, τα τελευταία 7 χρόνια, όπως και παλαιότερα), αλλά -κυρίως- ότι έχει την
ωρείται πολιτικό και κοινωνικό έγκλημα η κατεδάφιση αξιοποιήσιμων διαύγεια εκείνη και το πολιτικό ανάστημα να αποδεικνύει έμπρακτα ότι, στην τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει
ακινήτων με μόνη δικαιολογία την αντίληψη «να ανοίξει ο τόπος». να υπάρχει χώρος για "νέο αίμα". Πολλοί το επικαλούνται, αλλά λίγοι το πράττουν ! Πολλοί μιλούν για
Όποιος θέλει να «ανοίξει ο τόπος» μπορεί να κατεδαφίσει το… σπίτι "τόπο στα νιάτα" αλλά βλέπουμε 67άρηδες και 70άρηδες επί δεκαετίες στην Αυτοδιοίκηση που ούτε τόπο
του και να λάβει το ... παράσημο της "αγάπης στο τοπίο"…!!! δίνουν στους νέους, αλλά ζητούν και να τους "αναλώσουν-συνθλίψουν" μόλις δουν ότι ανέρχονται και
Εάν θέλει κάποιος να αναδείξει το Φρούριο της Χίου, ας αξιοποιήσει τον περιβάλλοντα χώρο του, ας ότι προσφέρουν, μην τυχόν και χάσουν εκείνοι τους μισθούς και τις γραβάτες της πρωτοκαθεδρίας ! Γι΄
αναδείξει την παραμελημένη βόρεια πλευρά του, ας φροντίσει για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αυτό αγαπώ τον κ. Ματθαίο και τον καμαρώνω και πάντοτε διατηρώ τις καλύτερες των εντυπώσεων από
των κατοίκων του (κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων, υπογειοποίηση καλωδίων ρεύματος, δημι- τη συνεργασία και συναναστροφή μαζί του !
ουργία χώρου αθλοπαιδιών, επαρκής φωτισμός, κ.α.). Η κατεδάφιση του κτιρίου της οδού Λάδης δεν θα *Διήμερο, διαδικτυακό, επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Ο αγώνας του 1821 στη θάλασσα και οι επι-
συμβάλει στην ανάδειξη του Φρουρίου διότι ακριβώς πλησίον αυτού υπάρχει το κτίριο της Εθνικής και τυχίες των Ελλήνων ναυτικών και πυρπολητών» διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις Χίου, στις 4 & 5 Ιουνίου.
του ΟΤΕ. Μήπως θα μας πουν μετά ότι χρειάζεται να κατεδαφιστούν και αυτά; Από το περιεχόμενο των εισηγήσεων και τους ομιλητές (Αρχιερείς, καταξιωμένους Πανεπιστημιακούς,
Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, να πω ότι, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιδείξει κλπ.) διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική διοργάνωση και αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσει
ενδιαφέρον για το Φρούριο με την ανάδειξη του Ανατολικού επιθαλάσσιου τείχους, την προσβασιμότητα όποιος επιθυμεί. Στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου γνωστοποιούνται οι ηλεκτρονικοί κωδικοί
και επισκεψιμότητα του χώρου στα παλιά «μπεντένια», την επισκευή του νότιου και νοτιοανατολικού τμή- πρόσβασης στη σχετική πλατφόρμα για τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου. Συγχαρητήρια για την πρω-
ματος του τείχους και των επάλξεων, την επισκευή και επισκεψιμότητα των παλιών λουτρών, την επισκευή τοβουλία και την άρτια διοργάνωση !
και εγκατάσταση της Υπηρεσίας σε χώρο πλησίον του Ι. Ναού του Αγίου Γεωργίου, κ.α. Από εκκλησιαστι- *Να αναφέρουμε, επίσης, ότι σήμερα, 03/06, η Εκκλησία μας τιμά έναν ακόμη Χιώτη Άγιο: Τον Άγιο
κής πλευράς, η ενορία του Αγίου Γεωργίου Φρουρίου κατόρθωσε με τον οβολό των πιστών και με πολύ Δωρόθεο (Πρώιο), Μητροπολίτη Αδριανουπόλως, τον εθνοιερομάρτυρα. Ο Δωρόθεος Πρώιος γεννή-
κόπο και αγώνα να επισκευάσει πλήρως τον Ναό του Αγίου Γεωργίου αλλά και να μεριμνήσει σε συνερ- θηκε στη Χίο γύρω στο 1765, καταγόταν από την περιοχή «Πανιά» Θολοποταμίου και μετά τις πολλές
γασία με τις αρμόδιες Αρχές για την ανακαίνιση του ιερού παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου. Επίσης, ο σπουδές του σε αρκετές επιστήμες (Μαθηματικά, Γεωμετρία, Φιλοσοφία, Θεολογία) κατέστη Σχολάρχης
Δήμος –εδώ και πολλά χρόνια–ανακατασκεύασε και ανέδειξε πλήρως την πλατεία του Φρουρίου και την της περιώνυμης Σχολής της Χίου και αργότερα της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κων/πολη. Συνδεόταν
οδό Μπεκριδάκη ως χώρο ανάπαυλας και περιπάτου. Είθε να ακολουθήσει το πρώην κινηματοθέατρο με τον Αδαμάντιο Κοραή και εξέφραζε εν πολλοίς το πνεύμα του περί την Ελληνική γλώσσα και παιδεία.
REX. Το καλό να λέγεται ! Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά! Νομίζω ότι, όταν υπάρχει καλή διά- Εξελέγη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας και κατόπιν Αδριανουπόλεως, με τεράστιο εκπαιδευτικό έργο. Δια-
θεση και με την αγαστή συνεργασία Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Περιφέρειας και Δήμου, μπορούν να γί- κρίθηκε τόσο για το πλούσιο συγγραφικό του έργο, όσο και για την ανέγερση σχολείων ανώτερης εκπαί-
νουν πολλά για το Φρούριο. δευσης. Στις 3 Ιουνίου 1821 βρήκε μαρτυρικό θάνατο, μαζί με άλλους Αρχιερείς του Οικουμενικού
*Θετική είναι και η εξέλιξη, από πλευράς Δήμου και σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντιδη- Πατριαρχείου, όταν αυτοί, οι όμηροι Αρχιερείς (που είχαν ήδη συλληφθεί πριν το μαρτυρικό θάνατο του
μάρχου Τ.Υ. κ. Ξενάκη, αναφορικά με την εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση νέου διδακτηρίου ειδικής Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, εξαιτίας της επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες) ακολούθησαν,
αγωγής στη Χίο. Εδώ και 10 έτη (ακριβώς) αναμένουν οι εκάστοτε δημοτικές Αρχές τις Κτιριακές Υποδομές έκαστος στον τόπο που βρισκόταν – με διαφορά λίγων ημερών, τον ίδιο μαρτυρικό δρόμο της υπέρτατης
Α.Ε. (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, κλπ) να "δεήσουν" και να εκπονήσουν την μελέτη για να θυσίας υπέρ πίστεως και πατρίδος.
ακολουθήσει η ωρίμανση της πρότασης, η ένταξή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κλπ., αλλά ουδέν Δυστυχώς, η Χίος δεν έχει τιμήσει και αναδείξει, όπως θα έπρεπε, τη σεπτή μορφή και την προσωπικό-
εποίησαν !!! Στην αρχή έλεγαν ότι θα το κάνουν (2011), μετά ζήτησαν πίστωση χρόνου να ερευνήσουν τητα του Αγίου Δωροθέου Πρωίου. Ειδικά, φέτος, όπου πραγματοποιείται πληθώρα εκδηλώσεων επ΄ ευ-
την διορθωμένη προμελέτη (2015), μετά δήλωναν αντικειμενικές δυσκολίες λόγω έλλειψης προσωπικού καιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821 (που είναι συνάμα και τα 200 χρόνια
(2017), μετά είπαν να περιμένουμε και φθάσαμε στο 2020 οπότε πολλά ακούστηκαν δίχως όμως αποτέ- από το μαρτύριό του), θα περιμέναμε μια τιμητική αναφορά ή ένα αφιέρωμα στον Δωρόθεο Πρώιο.
λεσμα. Σήμερα (2021), χαίρομαι, ειλικρινά, γιατί η δημοτική Αρχή έδειξε ότι έχει πραγματικά την πρόθεση Πρότασή μας: Επειδή ο Αγ. Δωρόθεος (Πρώιος) καταγόταν από το χωριό Θολοποτάμι και κατέλιπε πε-
να προχωρήσει και γι΄ αυτό διαθέτει περί τις 200.000 Ευρώ ώστε να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες. Ο ριουσιακά στοιχεία υπέρ της Εκκλησίας και της Σχολής της Χίου και επειδή πατρώα έκταση του βρισκόταν
κόμπος έφτασε στο χτένι με τον εμπαιγμό ορισμένων εδώ και χρόνια από το κεντρικό -"καρεκλοκέν- στην περιοχή των «Πανιών» Θολοποταμίου, να τιμάται ετησίως η μνήμη του στο Ιερό Εξωκκλήσιο του
ταυρο"- κλεινόν … άστυ ! Συγχαρητήρια, Δήμαρχε ! Καλά κάνεις και προχωράς στην εκπόνηση μελέτης Αγίου Παντελεήμονος «Πανιών», ενίοτε και Αρχιερατικώς.
με χρήματα του Δήμου. Χαλάλι, να γίνει μέσα στην επόμενη επταετία το σχολείο για τα παιδιά ! Όσα ακού- *Με τούτα και με κείνα φθάσαμε στο τέλος. Και στα άλλα με το καλό, λίαν προσεχώς ! -

Γράμμα στον Αλέξη από τον μπάρμπα-Ανέστη


αντιγραφέας Αριστείδης Ζαννίκος
Αγαπητέ σύντροφε Αλέξη σε χαιρετώ Η τρίτη και πιo σπουδαία νίκη μας Αλέξη, είναι ευτό που πα να γίνει στο Ισραήλ. Οι Εβραίοι, που σε
Κατά πρώτον να σου ευχηθώ καλό μήνα και καλό Καλοκαίρι πολλά μας βάζουνε τα γυαλιά, στην περίπτωση αυτή αντιγράφουνε συνταγή ΣΥΡΙΖΑ.
με υγεία και δύναμη για νέους αγώνες. Σήμερα που σου γράφω είμαι Οι Αριστεροί, οι Κεντρώοι και οι Ακροδεξιοί, πάνε να τα βρούνε μεταξύ τος μόνο και μόνο για να φάνε
καταχαρούμενος, μιάς και, μέσα στο Μάη, είχαμενε τρείς μεγάλες το σημερινό Πρωθυπουργό, το Νετανιάχου που είναι δεξιός και φίλος κολλητός του Κυριάκου. Να λοιπόν,
νίκες και μάλιστα τη μιά με διεθνή σημασία και αναγνώριση. που η συνταγή μας (δηλαδή δική σου συνταγή Αλέξη), αρχίζει να εφαρμόζεται διεθνώς. Σκέπτομαι λοιπόν
Είναι επιτυχία και νίκη μας σύντροφε το να βγαίνει ο Άδωνις, ο με το φτωχό μου μυαλό, μήπως πρέπει να γυρέψεις κατοχύρωση της πατέντας συγκυβέρνησης Αριστερών
πιο φανατικός αντίπαλός μας και να μιλεί με καλά λόγια για τον σύν- και Ακροδεξιών; Καλού-κακού, κουβέντιασέ το με τον καλό μας φίλο τον Πάνο τον Καμμένο, και πράξετενε
τροφο τον Καρανίκα, να του ζητά συγνώμη και να δηλώνει ότι ήτανε κατά που εσείς κρίνετενε καλύτερα.
λάθος της Ν.Δ. που μας εκοντράρισενε στο θέμα της καλλιέργειας Σύντροφε, ευτές οι τρεις νίκες του Μαγιού, μου ανοίξανε την όρεξη. Σκέφτομαι την ώρα και τη στιγμή
του χασισιού που, ευγενικά και καθαρευουσιάνικα, το λένε φαρμα- που θάρτει και η τελική νίκη μας κατά του Κυριάκου. Μόνο που, για να γίνει ευτό, θα μας χρειαστούνε
κευτική κάναβη. Νά τώρα που οι αντίπαλοί μας θάρτουνε στα λόγια οκτώ Συμπιλίδηδες. Όπως θα θυμάσαι, το γέρο Μητσοτάκη, τον ήριξενε από Πρωθυπουργό ο Βουλευτής
μας και θα το ρίξουνε στη χασισοκαλλιέργεια για εμπορικούς σκο- του, ο Γιώργος Συμπιλίδης που, το Σεπτέμβρη του 1993, ο Σαμαράς τον επήρενε στην Πολιτική ΄Ανοιξη,
πούς. δηλαδή στο Κόμμα που ήκαμενε αφού τάσπασενε με τον Μητσοτάκη. Κάμε λοιπόν κουμάντο, βάλε τα
Βλέπεις Αλέξη μου πώς τα φέρνει η ζωή; Να σου λένε ευχαριστώ δυνατά σου, στην ανάγκη τάξε κάτι και στον ΄Αγιο Φανόριο, μπας και φανερώσει τους οκτώ που θα μπο-
από 'κει που δεν το περιμένεις. ρούσανε να ρίξουνε τον Κυριάκο.
΄Ετσι και ζούσενε τώρα ο Τσιτσάνης, σίγουρα θάγραφενε καένα καινούργιο τραγούδι, αντίθετο από το Αλέκο καλέ μου σύντροφε, η γυναίκα μου, κατά που το συνηθίζει, όση ώρα σου γράφω, ρίχτει κρυ-
γνωστό του 1977 που ήλενε “Το βαπόρι απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία, τόνοι έντεκα γεμάτο, με φές ματιές για να δει ήντα σου γράφω πάλι. Φαίνεται λοιπόν πως τα διάβασενε όλα. ΄Ακου τώρα ήντα
χασίσι μυρωδάτο”. Τώρα, τα βαπόρια θα φεύγουνε γεμάτα απ' εδώ και μάλιστα με τη βούλα του νόμου. μούπενε για να με πικάρει:
Δεύτερη νίκη μας σύντροφε, ήτανε η καινούργια μεταγραφή που ήκαμες, φέρνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ έναν -Ανέστη μου, ξέρεις ήντα λένε για τους αρρώστους που είναι βαριά; Λένε το σοφό “ούτε γιατροί για-
ακόμη Πασοκτζή, τον γιατρό πρώην Βουλευτή και Υπουργό επί Σαμαρά, το Σιμάκι τον Κεδίκογλου. Μου τρεύουνε ούτε Άγιοι βοηθούνε”. Γράψε το στον Αλέξη σου και 'κείνος θα καταλάβει μιάς και δεν είναι
φαίνεται καλό και ξύπνιο παιδί. Μάλιστα, μιας και είναι γιατρός δερματολόγος, όλο και κάποια συνταγή ούργιος.
θάχει να μας δώκει, μπας και φτιάξει το σουλούπι μας και δείξομενε προς τα όξω ένα πιο καθαρό και λαμ- Σύντροφε, παράβλεπε και μη δίνεις σημασία σε γυναικείες κουβέντες. Εσύ και όλοι οι σύντροφοί μας,
περό πρόσωπο. στον αγώνα για ανατροπή του Κυριάκου.
΄Ομως, κι ευτό να μη γίνει, εδώ ταιριάζει η παροιμία που λε “όποιος βγάνει και δεν βάνει, γρήγορα Τους χαιρετισμούς μου στη αγαπητή μου Περιστέρα και φιλιά στα παιδάκια σας.
στον πάτο φθάνει”. Μάζευε λοιπόν, κι ας είν' και ρόγες. Όπως ελέγανε και από παλιά “φασούλι το φα- Σε χαιρετώ συντροφικά
σούλι, γεμίζει το σακούλι”. Σοφά λόγια σύντροφε. ο μπάρμπα Ανέστης από τη Χίο.
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ζήτησις λόγου Το Κεντρί


Ο ρόλος της Γερμανίας Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη

στην Γενοκτονία!
Οι καρποί ενός σπου- λόγο για «γερμανική συνευθύνη» στην Γενοκτονία. Ο
Ποιοι θα χρειαστούν πρώτοι
τρίτη δόση εμβολίου
δαίου και ιερού Γερμανός δημοσιογράφος Γιούργκεν Γκότσλιχ είχε υπο-
Αγώνα!* στηρίξει επίσης σε βιβλίο του το 2015 ότι το Γερμανικό
Ο συνεχής, συνεπής, Ράιχ, ο σημαντικότερος σύμμαχος της Τουρκίας από την

κατά της CoViD-19


έντιμος, πατριωτικός Ευρώπη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προσέφερε επί-
και δημοκρατικός μας σης στρατιωτικές συμβουλές αλλά και εκπαίδευση σε
αγώνας έχει καρπούς στρατιωτικά τάγματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
και στην Γερμανία! Στις επιστολές του Ταγματάρχη Γκραφ Έμπερχαρντ Βόλφ-
Πριν από λίγες ώρες σκελ, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει στην πόλη Ούρφα
το κόμμα «Die Linke» της νοτιοανατολικής Τουρκίας, αναφερόταν ότι ο Βόλφ-
ζήτησε επίσημα από σκελ παρείχε συνδρομή στα στρατεύματα του Φαρί
την ομοσπονδιακή Πασά, αναπληρωτή Διοικητή του 4ου Τάγματος του Οθω-
κυβέρνηση να ανα- μανικού Στρατού.
γνωρίσει την Γενοκτο- Οι γερμανικές εταιρείες προσέφεραν όπλα, που χρησιμο-
νία, η Γερμανία να ποιήθηκαν στην γενοκτονία και Γερμανοί αξιωματούχοι
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη δηλώσει την συνε- παρείχαν τεχνογνωσία στον οθωμανικό στρατό, ενώ πολ-
νοχή και ευθύνη της λοί μελετητές υποστηρίζουν ότι οι Γερμανοί έθεσαν τις
για το έγκλημα εναν- «ιδεολογικές βάσεις» της γενοκτονίας. Το ότι τόσο οι
τίον Ελληνίδων και των Ελλήνων και απαίτησε από την Οθωμανοί όσο και οι Γερμανοί θεωρούσαν τους Έλληνες
Γερμανική κυβέρνηση να μην υποκύψει στις Τουρκικές και τους Αρμένιους κοινό εχθρό. Στο βιβλίο του ο Γιούργ-
πιέσεις. κεν Γκότσλιχ παραθέτει μάλιστα σχετική μαρτυρία του
Οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι στην Covid-19
Το αίτημα αναγνώρισης έγινε από τον βουλευτή και αντι- Γερμανού ακολούθου του ναυτικού Χανς Χούμαν και
πιθανώς θα χρειασθούν μία τρίτη ενισχυτική ή ανα-
πρόεδρο του «Die Linke, Tobias Pfluger», ο οποίος θα μι- στενού φίλου του υπουργού Πολέμου της Οθωμανικής
μνηστική δόση του εμβολίου Pfizer/BioNTech αργό-
λήσει για την Γενοκτονία στην εκδήλωση που Αυτοκρατίας Ενβέρ Πασά.
τερα εντός του έτους, σύμφωνα με επιστήμονες στη
οργανώνεται στην Στουτγάρδη από τα ελληνικά σωμα- Ένα άλλο πρόσωπο-κλειδί για την μελέτη της γερμανικής
Βρετανία, μεταξύ των οποίων ένας Έλληνας της δια-
τεία. ιδεολογικής επιρροής στο αρμενικό ζήτημα ήταν ο υπο-
σποράς, οι οποίοι βρήκαν ότι το εμβόλιο πυροδοτεί
Η Αλήθεια, η Μνήμη και η Δικαιοσύνη θα νικήσουν! στράτηγος Κόλμαρ Φράιχερ φον ντερ Γκολτς, σύμβουλος
μικρότερη ανοσιακή απόκριση αντισωμάτων έναντι
Αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Τουρκία την διεθνή της Οθωμανικής Αυλής το 1883, ο οποίος παράλληλα
της ινδικής παραλλαγής Δέλτα του κορωνοϊού.
κοινότητα τώρα! προωθούσε τα συμφέροντα του γερμανικού λόμπι της
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Φράνσις Κρικ και του
Οι τουρκικές δυνάμεις, εκτός από τον επικεφαλής τους βιομηχανίας όπλων στην ίδια περιοχή.
Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου (UCL), με-
που ήταν ο Γερμανός Στρατάρχης Λίμαν Φον Σάντερς χρη- Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φον ντερ Γκολτς θεωρείται επί-
ταξύ των οποίων ο Έλληνας Γιώργος Κασσιώτης, οι
σιμοποιούσαν για την Γενοκτονία όπλα γερμανικής κατα- σης ως βασική «πηγή» που επηρέασε την μετέπειτα ναζι-
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό
σκευής. Η γερμανική βιομηχανία είχε πωλήσει όπλα στην στική ιδεολογία. Στο έργο του «Ο λαός στα όπλα» (Das
περιοδικό "The Lancet", σύμφωνα με τους "Finan-
Οθωμανική Αυτοκρατορία για τον σκοπό της γενοκτο- Volk im Waffen) υιοθετεί θέσεις που απαντώνται αργό-
cial Times", ανέφεραν ότι τα επίπεδα εξουδετερωτι-
νίας, η οποία έτυχε και της ενεργούς υλικοτεχνικής και τερα στην ιδεολογία του Χίτλερ. «Πίστευε ότι στόχος μιας
κών αντισωμάτων σε όσους έκαναν τις δύο δόσεις
συμβουλευτικής υποστήριξης Γερμανών αξιωματούχων πολεμικής εκστρατείας είναι ο ολοκληρωτικός αφανισμός
του εν λόγω εμβολίου ήταν κατά μέσο όρο τουλά-
που είχαν σταλεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. του στρατού, όχι απλά ήττα και οπισθοχώρησή του. Πί-
χιστον πέντε φορές χαμηλότερα έναντι τις παραλλα-
Η πλειοψηφία των στρατιωτών που μετείχαν στις βιαιο- στευε στον απόλυτο πόλεμο. Αυτό ήταν άλλωστε και το
γής Δέλτα, σε σχέση με το αρχικό κινεζικό στέλεχος.
πραγίες ήταν οπλισμένοι με καραμπίνες και τυφέκια γερ- ιδεολογικό έρεισμα των Οθωμανών, πάνω στο οποίο με-
Μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, το 32% των
μανικής κατασκευής. Οι Γερμανοί που υπηρέτησαν στα θόδευσαν την γενοκτονία».
εμβολιασθέντων -ο ένας στους τρεις- εμφάνισαν αι-
γερμανικά στρατεύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία * Θεοφάνης Μαλκίδης
σθητή ανοσιακή απόκριση αντισωμάτων έναντι της
βοήθησαν ενεργά στην τέλεση δολοφονιών.
ινδικής παραλλαγής Δέλτα, σε σχέση με ποσοστό
Το 2015 ο τότε Γερμανός πρόεδρος Γιόαχιμ Γκάουκ έκανε Για την αποστολή Κ. Α. Ναυπλιώτης Μέλος του ΟΔΕΓ
79% των εμβολιασθέντων έναντι του αρχικού ιού
που είχε ανιχνευθεί στη Γουχάν.
Η λοιμωξιολόγος Έμα Γουόλ του UCL δήλωσε πως

Άραγε υπάρχουν Νταβατζήδες στην Χίο;


"το πιο σημαντικό πράγμα είναι να διασφαλιστεί ότι
τα εμβόλια κρατούν όσο γίνεται περισσότερους αν-
θρώπους εκτός νοσοκομείων» και, όπως είπε, «τα
ευρήματά μας δείχνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για
Η λέξη του ”Νταβατζής” είναι γνωστή από αρχαιοτήτων χρό- Πάντως κάτι παρόμοιο κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια στην να το πετύχουμε αυτό είναι να χορηγούμε γρήγορα
νων και είναι άμεσο δάνειο από την Τουρκική λεξη davaci Χίο! τις δεύτερες δόσεις και να παρέχουμε ενισχυτικές δό-
που σημαίνει (συνήγορος, υπερασπιστής) dava που θα πει Συνηθέστατα βλέπουμε πολλές φορές απύθμενο θράσος και σεις σε όσους μπορεί να μην έχουν επαρκώς υψηλή
(δίκη) σε επεξεργασία νταβάς και ντάβα και είναι αυτός που έπαρση από αυτοδιοριζόμενους νταήδες που φωνάζουν και ανοσία έναντι των νέων παραλλαγών του κορω-
διευθύνει έναν οίκο ανοχής και είναι ο προστάτης ή ο αγα- απειλούν, δηλαδή κάποιο νταβατζιλίκι “του υπερασπίζον- νοϊού".
πητικός και εκμεταλλευτής, προαγωγός, μαστροπός ιερόδου- ται” και γι αυτό φωνάζουν για να μην χάσουν τα προνόμια Η καθηγήτρια Ανοσολογίας και Λοιμωξιολογίας
λων! της αρχηγίας και να κάνουν κουμάντο σύμφωνα με την δική Ελεάνορ Ράιλι του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου
Το 2004 σε μία συνάντηση που είχε ο τότε Πρωθυπουργός τους ιδεολογία, ίσως και συμφέροντα της τοπικής τους ομά- σημείωσε ότι, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία, "τα εμ-
Κώστας Καραμανλής με βουλευτές της ΝΔ και απαντώντας δας και γειτονιάς ..και να κραυγάζουν και να προκαλούν και βόλια πιθανώς παρέχουν κάπως μικρότερη προστα-
σε έναν εξ αυτών, που του είχε πει ”Να σπάσει αυγά για να περισσότερο να αψηφούν τους νόμους και τους θεσμούς και σία έναντι της λοίμωξης με την παραλλαγή Δέλτα".
γίνει ομελέτα με τον βασικό μέτοχο” είπε ότι: “Δεν θα αφήσω την λογική, γιατί παραδόξως βρίσκουν έδαφος και χώρο Πρόσθεσε, όμως, πως η απόκριση των αντισωμάτων
πέντε Νταβατζήδες και άλλα πέντε κέντρα να χειραγωγήσουν ακυβερνησίας και ασυνεννοησία των αιρετών εκλεγμένων δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την
την πολιτική ζωή του τόπου, γιατί είναι εύκολα αντιμετωπί- Αρχόντων! αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού.
σιμα, αρκεί να κάνουμε εμείς την δουλειά μας ως νομοθέτες Είναι ηλίου φαεινότερο αυτό που θέλω να επισημάνω σχε- "Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να μας πουν εάν
και η Δικαιοσύνη τη δική της δουλειά”! τικά με την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα του τόπου μας το εμβόλιο θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό για την
Τότε η λέξη Νταβατζήδες κυκλοφόρησε αστραπιαία και ορι- και της ασυνεννοησίας των δημοτικών αιρετών εκλεγμένων αποτροπή της σοβαρής νόσου, τη νοσηλεία ή τον
σμένοι μάλιστα είπαν ότι τέτοιες λέξεις δεν είναι στην φρασε- αρχόντων που τρώγονται σαν τον σκύλο με την γάτα και θάνατο. Πρέπει να περιμένουμε για τα πραγματικά
ολογία του Κώστα Καραμανλή, αλλά η πρόθεση της άφησαν κάποια ομάδα να λαμβάνει αποφάσεις για τα δρώ- στοιχεία".
Κυβέρνησης ήταν να συγκρουστεί με τους Νταβατζήδες! μενα της Χίου που από λίγο ως "Έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι, καθώς
Οι αρχαίοι είχαν μία λέξη ”Πορνοβοσκός” που ήταν ο τίτλος πολύ μου θυμίζουν την αρχαία άλλες ανοσιακές αποκρίσεις, όπως των Τ-λεμφοκυτ-
κωμωδίας του Εύβουλου, ενώ ο Αριστοφάνης αναφέρει το εποχή των “Νταβατζήδων ” που τάρων, επίσης συμβάλλουν στην προστασία έναντι
”Πορνοβοσκείον” στις ”Σφήκες” και το ρήμα “πορνοβο- κάνουν κουμάντο στα του της σοβαρής νόσου και αυτές μπορεί να επηρεάζον-
σκέω” στην “Ειρήνη”. Δήμου! ται λιγότερο από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού που
Μεταφορικά οι Νταβατζήδες είναι αυτοί που εμφανίζονται Και ο νοών νοείτω τι θέλει να πει επιδρούν στα εξουδετερωτικά αντισώματα", συμ-
ως προστάτες ενός χώρου, συστήματος, επαγγελματικής ο ποιητής…. “Αριστοφάνης”! πλήρωσε.
ομάδας, κ.λπ. αποκτώντας κάποια οφέλη όπως αναφέρει το Όποιος κατάλαβε κατάλαβε.. Η Pfizer, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, σχο-
λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που δίνει ως παρά- λίασε ότι ακόμη δεν έχει δει τη μελέτη των Francis
δειγμα: ”Ορισμένα στελέχη χαρακτήρισαν τα μέλη της ηγε- Χίος, 5 Ιουνίου 2021 Crick-UCL.
σίας τους ” Νταβατζήδες του συνδικαλιστικού κινήματος που Λευτέρης Πυκνής Μαλλιάς Πηγές: Euro2day
με το έτσι θέλω γίνονται αυτοδιοριζόμενοι ηγέτες” . Καλλιμασιώτης
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε ή όχι ελληνικά Με το μελάνι


του Στέλιου Παπαθεμελή*
Ανήκει στον Σεφέρη η φείς πηγές έμπνευσης. Οι μεσαιωνικές μελέτες θα μπορού-
της ...Σουπιάς
φοβερή ρήση:
«…Στα χρόνια μας, πρέπει
σαν επίσης να απαγορευτούν, αφού οι αμερικανοί δεξιοί
ισχυρίζονται ότι είναι ιππότες σταυροφόροι. Ακόμη πιο εκτεθειμένα
στο Διαδίκτυο τα παιδιά
να μην το ξεχνάμε, το ζή- Είναι επίσης γελοίο να θεωρούμε προβληματική τη μελέτη
τημα δεν είναι πια αν θα της αρχαίας φιλοσοφίας, επειδή τα κείμενα του Αριστοτέλη
γράφουμε καθαρεύουσα ή κάποτε χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν την αμε-
δημοτική. Το τραγικό ζή-
τημα είναι αν θα γράφουμε
ρικανική δουλεία. Αλλά η πραγματική βάση αυτής της ιδε-
ολογίας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, επειδή είναι πιο
στη διάρκεια της πανδημίας
ή όχι ελληνικά». διαδεδομένη και λιγότερο υπερβολική: είναι η ιδέα ότι ο ελ-
Τις πταίει; ή έστω τι πταίει; ληνορωμαϊκός πολιτισμός είναι μόνο μία ιστορική εποχή με-
Η παρεχόμενη Παιδεία. ταξύ άλλων, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο σημαντική για
Απόσταση από την αρχαία εμάς απ ό,τι η φεουδαρχική Ιαπωνία ή η Αυτοκρατορία των
γλώσσα, περιθωριοποίηση Ίνκας.
της λόγιας (καθαρεύουσας). Ωστόσο, εάν η μελέτη κλασσικής αρχαιότητος είναι, στη
Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί η καλπάζουσα επέκταση Δύση, πιο απαραίτητη από άλλες, είναι ακριβώς επειδή οι
των ξενισμών στην γλώσσα μας; Δύο χώροι μπορούν να λύ- κοινωνίες μας χτίσθηκαν, διά μέσου των αιώνων, σε σχέση
σουν ή να απαλύνουν τουλάχιστον το πρόβλημα, το σχο- με αυτό το πρότυπο πολιτισμού: μεσαιωνικοί βασιλιάδες
λείο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μαζί με τον έντυπο ήθελαν να αναδημιουργήσουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
γενικό λόγο (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες). Το σχολείο και με τον νεοκλασσικισμό του 18ου αιώνα, μέσα από τη δια-
δη το Δημοτικό είναι φύση και θέση ο θεματοφύλακας των μάχη μεταξύ των Αρχαίων και των Εκσυγχρονιστών του Με-
τιμαλφών τού Γένους μας και κυρίως του γλωσσικού μας γάλου Αιώνα ή από την Προσευχή στην Ακρόπολη του
πλούτου. Αντί όμως η εκπαίδευση να είναι θύλακας αντιστά- Ερνέστου Ρενάν. Ώρες στο Διαδίκτυο χωρίς καμία επίβλεψη πέρaσαν
σεως στη γλωσσική υποβάθμιση, απέβη συντελεστής της. Εάν τα κλασσικά γράμματα είναι σημαντικά, είναι επειδή τα παιδιά, εν μέσω πανδημικής κρίσης και lock-
Τον περασμένο μήνα, το πανεπιστήμιο του Wake Forest οι κοινωνίες μας, οι λογοτεχνίες μας, η πολιτική μας ζωή χτί- downs, και μάλιστα ακόμη και από την πολύ τρυ-
στη Βόρεια Καρολίνα ανακοίνωσε ότι όλοι οι φοιτητές του στηκαν με ρητή αναφορά στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό πολι- φερή ηλικία των 5 ετών. Η μη επιτηρούμενη
τμήματος θα αναγκαστούν τώρα να παρακολουθήσουν ένα τισμό, οι οποίοι παραμένουν πανταχού παρόντες στη δραστηριότητα των παιδιών στο Διαδίκτυο αναδει-
μάθημα που καλείται «Οι κλασσικοί πέρα από τη λευκό- φαντασία μας, σε αντίθεση με την αρχαία Ασσυρία ή την Αί- κνύεται σε μεγάλη πρόκληση για τους γονείς παι-
τητα», το οποίο θα επικεντρωθεί στην «προκατάληψη σύμ- γυπτο. διών όλων των ηλικιών: το 44% των παιδιών ηλικίας
φωνα με την οποία οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήταν λευκοί Πρέπει λοιπόν να ελπίζουμε ότι τα δικά μας Πανεπιστήμια 11 έως 15 ετών και το 30% των παιδιών ηλικίας 6
στη φυλή στις ελληνορωμαϊκές κοινωνίες, στο ρόλο των αντιστέκονται στην αμερικανική επιρροή σε αυτό το θέμα. Εί- έως 10 ετών βρίσκονται online από τρεις έως έξι
κλασσικών στη σύγχρονη φυλετική πολιτική και στις μη λευ- δαμε ήδη ότι μια παράσταση, οι Ικέτιδες του Αισχύλου λο- ώρες την ημέρα χωρίς παρακολούθηση.
κές προσεγγίσεις στα κλασσικά γράμματα». Σταδιακά, η δι- γοκρίθηκε στη Σορβόννη στο όνομα του παραστρατημένου Ακόμη και οι γονείς παιδιών κάτω των πέντε ετών
δασκαλία της ελληνικής, της λατινικής και της αρχαίας αντι-ρατσισμού, ενώ ο σκηνοθέτης του Philippe Brunet, επι- αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά τους, περνούν τουλάχι-
ιστορίας στα αμερικανικά πανεπιστήμια υποτιμάται, ελαχι- δίωξε μόνο πιστότητα στην αρχαία θεατρική παράδοση. στον μια ώρα την ημέρα χωρίς επίβλεψη σε μια κι-
στοποιείται και εκτρέπεται, στο όνομα της ασυμβίβαστης ηθι- Τα λατινικά, τα ελληνικά και η λογοτεχνία τους είναι ήδη νητή συσκευή. Με αυτό το δεδομένο, δεν είναι
κής καθαρότητας. αρκετά παραμελημένα σήμερα. Οι ώρες διδασκαλίας περιο- τυχαίο ότι ένας στους δυο γονείς δηλώνει πρόθυμος
Είναι αδύνατο για τον εξωτερικό παρατηρητή, να μην δει ρίζονται για οικονομικούς λόγους και η σοβαρή εκμάθηση ακόμη και να πληρώσει εξτρά τους παρόχους κινη-
ένα παραλήρημα σε αυτήν την επίθεση κατά κανόνα ενάντια των αρχαίων γλωσσών τείνει να αντικατασταθεί από πολυα- τής τηλεφωνίας για την προστασία των παιδιών στο
στις κλασσικές μελέτες. Το να θέλουμε την απαγόρευση της τομεακές δραστηριότητες, ώστε δε χρειάζεται επιπλέον μια Διαδίκτυο.
διδασκαλίας της ελληνικής και της λατινικής με πρόσχημα βάσιμη και ειλικρινά ηλίθια ηθική καταδίκη. Τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα εντοπίζει νέα
ότι οι φασίστες πρόβαλαν αρχαία κείμενα - όπως όλες οι δυ- Πηγή:https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/non-l-antiquite- έρευνα της σουηδικής εταιρείας Enea. Για τις ανάγκες
τικές κοινωνίες από τον Μεσαίωνα, σε όλους τους τομείς και n-etait-pas-raciste-20210311(Μτφ Ε. Νιάνιος). της έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε
σε όλες τις εποχές - είναι αρκετά παράλογο: Από την άποψη 4.000 νοικοκυριά στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιτα-
αυτή, ούτε ο Ρουσσώ ούτε η Γαλλική Επανάσταση έπρεπε * Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης λία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ,
να τιμούνται, οι οποίοι έκαναν τις αρχαίες δημοκρατίες σα- E-mail: stpapathemelis@gmail.com σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά.
Σύμφωνα με την έρευνα, η πρόκληση φαίνεται να
είναι πιο έντονη στις ΗΠΑ, όπου τα παιδιά περνούν

Δρομολόγια πλοίων το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στο Διαδίκτυο


χωρίς επίβλεψη.
Ποιον εμπιστεύονται;
Όταν ρωτήθηκαν οι γονείς ποιόν εμπιστεύονται για
να προστατεύσει τα παιδιά τους στο Διαδίκτυο, 8
στους 10 απάντησαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στα
προγράμματα γονικού ελέγχου από τους φορείς εκ-
μετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Στο μεταξύ, λιγό-
τερο από το ένα τέταρτο όλων των γονέων απάντησε
ότι θα εμπιστεύονταν το Facebook, το Google ή
οποιονδήποτε άλλο πάροχο κοινωνικών μέσων για
την ασφάλεια των παιδιών του στο Διαδίκτυο.
“Όλοι γνωρίζουμε ότι το Διαδίκτυο… έχει τους κιν-
δύνους του. Είναι σαφές ότι οι γονείς εμπιστεύονται
πάρα πολύ τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να
τους υποστηρίζουν, σε αντίθεση με άλλους παίκτες
μεγάλης τεχνολογίας. Κι αυτό σημαίνει ότι οι φορείς
εκμετάλλευσης δεν έχουν μόνο ευθύνη - έχουν επί-
σης εμπορική ευκαιρία - να ενισχύσουν τις διασφα-
λίσεις τους για τα παιδιά”, τονίζει η σουηδική
εταιρεία.
Πρόθυμοι να πληρώσουν
Οι γονείς, πάντως, εμφανίζονται πρόθυμοι να πλη-
ρώσουν για να εξασφαλίσουν την προστασία των
παιδιών τους στο Διαδίκτυο. Περίπου το 58% των
γονέων δήλωσε ότι θα κατέβαλλε πρόθυμα ένα επι-
πλέον χρηματικό ποσό €4 έως €11,5 τον μήνα για
αποτελεσματικότερους ελέγχους διασφάλισης της
online ζωής του παιδιού.
Η έρευνα ρώτησε επίσης τους γονείς, αν θα άλλα-
ζαν πάροχο κινητής τηλεφωνίας, σε περίπτωση που
ο υφιστάμενος δεν μπορεί να τους προσφέρει υπη-
ρεσίες γονικού ελέγχου. Πάνω από τους μισούς
(56%) δήλωσαν πρόθυμοι να το κάνουν.
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κολπίτιδες και καλοκαίρι: Προσοχή στη χαλάρωση των διακοπών


Ο ήλιος, η θάλασσα, η υγρασία και η χαλαρή διάθεση των γυ- αίτιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενης φλεγμονής. Χαρακτηριστικό
ναικών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνουν την εμφά- της χλαμυδιακής φλεγμονής είναι ότι σπάνια δίνει συμπτώματα,
νιση μολύνσεων και κυρίως αυτών της ευαίσθητης περιοχής. γεγονός το οποίο δυσχεραίνει σημαντικά τη διάγνωση. Εκεί,
Η εμφάνιση μιας κολπίτιδας, ωστόσο, μπορεί όχι μόνο να σας ωστόσο, κρύβεται και ο κίνδυνος, καθώς τα χλαμύδια προ-
ταλαιπωρήσει, αλλά και να καταστρέψει εντελώς τις διακοπές σβάλλουν τον τράχηλο της μήτρας, τις σάλπιγγες και το ουρο-
σας. Γι' αυτό οι ειδικοί συνιστούν προσοχή! ποιητικό σύστημα και εάν η μόλυνση δεν αντιμετωπιστεί
Ο Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Παναγιώτης Τζώνης, αναλύει έγκαιρα μπορεί να έχει σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακρο-
τους παράγοντες κινδύνου, ενώ εξηγεί με ποιον τρόπο μπορεί πρόθεσμες επιπτώσεις όπως π.χ. δημιουργία συμφύσεων,
η γυναίκα να αποφύγει αυτόν τον "καλοκαιρινό εφιάλτη". υδροσάλπιγγες και κατ' επέκταση υπογονιμότητα, αυτόματη
"Λόγω της ανατομίας του γεννητικού συστήματός τους, οι γυ- έκτρωση, πρόωρο τοκετό ή λοίμωξη του νεογνού.
ναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις κολπίτιδες και γι' αυτό αυτές Ατροφική αιδοιοκολπίτιδα
αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που θα τις Η μορφή αυτή παρουσιάζεται κυρίως σε μετεμμηνοπαυσιακές
οδηγήσει στον γυναικολόγο τους. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με τον Μυκητιασική κολπίτιδα γυναίκες και πολύ σπανιότερα στην παιδική ηλικία, λόγω έλ-
ελεύθερο τρόπο ζωής, την υγρασία, τη ζέστη και το μπάνιο στη Είναι το συνηθέστερο είδος κολπίτιδας στις γυναίκες. Συνήθως λειψης οιστρογόνων που φυσιολογικά χαρακτηρίζει τις ομάδες
θάλασσα, αυξάνονται σημαντικά οι παράγοντες κινδύνου εκεί- προκαλείται από τον μύκητα Candida albicans, ο οποίος απο- αυτές των γυναικών. Χαρακτηρίζεται κυρίως από αίσθημα ερε-
νοι που μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση κάποιας μορ- τελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου αλλά σε θισμού ή καύσου και πόνο στην επαφή.
φής κολπίτιδας", αναφέρει ο ειδικός. πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Εκδηλώνεται κυρίως με έντονο Παράγοντες κινδύνου
Δείτε τι είναι οι κολπίτιδες, ποια είναι τα συνηθέστερα είδη και κνησμό (φαγούρα), καύσο και εκκρίματα λευκού χρώματος Οι γυναίκες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στους παρακάτω
πώς μπορείτε να τις αποφύγετε, σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη χωρίς οσμή, ενώ στο 30% των περιπτώσεων μπορεί να μην πα- παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι αυξάνονται τους καλοκαιρινούς
Τζώνη. ρουσιάζει συμπτώματα. μήνες. Ποιοι είναι αυτοί:
Τι είναι η κολπίτιδα Βακτηριακή μη ειδική κολπίτιδα • Το βρεγμένο μαγιό για πολύ ώρα στο σώμα.
Με τον ιατρικό όρο «κολπίτιδα» εννοούμε μια φλεγμονή (λοί- Αυτό το είδος της κολπίτιδας προκαλείται κυρίως από την αλό- • Τα συνθετικά και τα στενά ρούχα και εσώρουχα.
μωξη) που εντοπίζεται στα γεννητικά όργανα της γυναίκας και γιστη ανάπτυξη διάφορων μικροοργανισμών που αποικίζουν • Οι σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις και η συχνή εναλ-
συγκεκριμένα στον κόλπο. ήδη τον γυναικείο κόλπο (π.χ.Gardnerella vaginalis, enterococ- λαγή συντρόφων.
Το κατώτερο γεννητικό σύστημα αποικίζεται από μία μεγάλη cus sp, streptococcus sp κτλ.) αλλά φυσιολογικά ανευρίσκονται • Οι μεταβολές του pH του γυναικείου κόλπου που μπορεί να
ποικιλία μικροβίων τα οποία συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, ενώ αρκετά συχνά δεν έχει οφείλονται σε λανθασμένες συνήθειες προσωπικής υγιεινής
τους και αποτελούν τη φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου και συμπτώματα. Χαρακτηρίζεται από γκριζόλευκες εκκρίσεις με όπως οι συχνές κολπικές πλύσεις με αντισηπτικά.
του αιδοίου. Το φυσιολογικό αυτό μικροβιολογικό οικοσύ- δυσάρεστη οσμή (οσμή ιχθύος), ενώ αρκετά συχνά συνοδεύε- • Τα σπερματοκτόνα σπρέι ή αλοιφές.
στημα επηρεάζεται και ρυθμίζεται από πολλούς και σύνθετους ται από ερεθισμό και τσούξιμο. • Κολπικά ταμπόν, αντισυλληπτικά διαφράγματα ή άλλα ξένα
μηχανισμούς οι οποίοι το διατηρούν σε μία ισορροπία. Οποι- Τριχομοναδική κολπίτιδα σώματα στον κόλπο.
αδήποτε διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ των ήδη υπαρχόν- Οφείλεται στην τριχομονάδα, ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο • Η αλλαγή του pH του γυναικείου κόλπου πριν και κατά τη
των πληθυσμών της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου ή πρωτόζωο και προκαλείται συνήθως μετά από απρόσεκτες σε- διάρκεια της περιόδου ή κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.
εισβολή από ξένους μικροοργανισμούς, μύκητες και βακτήρια ξουαλικές επαφές ή κακή υγιεινή κατά τη διάρκεια της σεξουα- • Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών, στεροειδών ή ζάχαρης.
μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση κολπίτιδας. λικής πράξης. Στο 20% των γυναικών δεν προκαλεί Πώς θα μειώσετε τις πιθανότητες να πάθετε κολπίτιδα
Η «επίθεση» των παράσιτων στον γυναικείο κόλπο σε ελάχιστες συμπτώματα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία θα εμφανίσει κιτρινο- Οι κολπίτιδες προλαμβάνονται, εάν φροντίσετε να κρατήσετε
περιπτώσεις δεν θα προκαλέσει συμπτώματα, ενώ σε κάποιες πράσινες εκκρίσεις, κνησμό και καύσο του αιδοίου, συχνοου- μακριά από την ευαίσθητη περιοχή σας τη ζέστη και την υγρα-
άλλες ενδέχεται να προκαλέσει φαγούρα, τσούξιμο και αυξη- ρία, δυσουρία, πόνο στην επαφή και ερυθρότητα στα μικρά σία και όλους τους άλλους παράγοντες που ευνοούν την ανά-
μένες κολπικές εκκρίσεις. χείλη και την είσοδο του γυναικείου κόλπου. Κατά την γυναι- πτυξη των μυκήτων και των βακτηρίων.
Οι κολπίτιδες διακρίνονται σε μυκητιασικές, βακτηριακές, στις κολογική εξέταση είναι χαρακτηριστική η εικόνα του τραχήλου Συγκεκριμένα:
κολπίτιδες που προκαλούνται μέσω της σεξουαλικής πράξης της μήτρας, ο οποίος είναι οιδηματώδης με μικρά κόκκινα στίγ- • Προτιμήστε βαμβακερά εσώρουχα.
από διάφορους μικροοργανισμούς, από τριχομονάδες και χλα- ματα προσομοιάζοντας εικόνα φράουλας. • Αποφύγετε τα πολύ στενά παντελόνια και ρούχα.
μύδια και στην ατροφική αιδιοκολπίτιδα η οποία παρουσιάζεται Κολπίτιδα από χλαμύδια • Να φοράτε στεγνό μαγιό όταν βγαίνετε από τη θάλασσα και
κυρίως στην εμμηνόπαυση. Τα χλαμύδια (Chlamydia Trachomatis) αποτελούν το πιο συχνό αφού προηγουμένως κάνετε ντους.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ Λιμενικού Σώματος ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Δέχεται με ραντεβού Δέχεται κατόπιν ραντεβού
και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113 Τηλ.: 22710 25010, Κιν.: 6947120150
Γαρρής Σ.Βίκτωρ Εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Κοζικοπούλου - Δημητράκη E-mail:
Ειδικός Αλλεργιολόγος Ι. Κατερίνα ***
Σουρή 1 (πανω από τα Goody's) «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» dre.m.fragkomichalos@gmail.com
Στρατιωτικός Ιατρός Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Χειρούργος Μαιευτήρας Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας
τ. επιμελητής αλλεργιολογικού Ώρες ιατρείου: Ειδικός Ορθοδοντικός
& Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Γυναικολόγος
ιατρείου 401 ΓΣΝΑ Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 Ευαγγελιστρίας 10, Χίος DDS, MS Ortho, Dr Dent ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Πτυχιούχος Αριστοτελείου
Πολυτεχνείου 31 Απόγευμα: 18.00-20.30 Τηλέφωνα: Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διδάκτωρ Ορθοδοντικής
Τηλ.:2271027222, πλην Τετάρτης Κλινικής: 22710 44750 Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
Ειδικευθείσα στο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Φαξ:2271020908 Σάββατο με ραντεβού Ιατρείου: 22710 23610 Παιδίατρος
Πανεπιστημιακό Γενικό Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος
Κιν.:6932460788 22710 43301 τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
E-mail:v.garris.allergia@gmail.com Τηλ./Φαξ: 2271301041 Νοσοκομείο Πατρών, Ρίου Δέχεται με ραντεβού
Κιν.6974818639 Λογιστηρίου: 22710 22487 Δέχεται καθημερινά Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
fax: 22710 23610 Τηλ.: 2271022222
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- E-mail: nipa_75@hotmail.com κατόπιν ραντεβού: E-mail:andkar@dent.auth.gr 82100 Χίος
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ 694 740 7076 Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ***
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Συνεργάτης Κλινικής "ΕΛΕΥΘΩ" Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
Βουρνούς Μ. Νικόλαος ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος ασφαλιστικές εταιρείες
Ιατρός Βιοπαθολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος ΤΗΛ. 22710 29777, Χειρούργος Οδοντίατρος Ώρες ιατρείου:
Μικροβιολόγος Φαρμάκης Ευάγγελος Διδάκτωρ Παθολογίας 22710 29888, 22710 43888 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Πολυτεχνείου 33 Ιατρός Δερματολόγος Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. E-mail: katerinakozikopoulou Μαρτύρων 9, 1ος όροφος Απόγευμα 17:30-20:30,
Τηλ.:2271042900, Αφροδιοσολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης @hotmail.com Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401 (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
φαξ:2271041888 Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Μάντικας Χρυσοβαλάντης *** E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com Δέχεται με ραντεβού
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Τηλ/Φαξ.:2271081808 Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής τηλ./fax: 22710 41090,
*** Κιν.:6944241909 Ιωάν. Χανδρή 1 Χειρούργος Μαιευτήρας - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ κιν: 6973820320
E-mail:evfarmakis@gmail.com Χριστός, Βαρβάσι, Στρατιωτικός Ιατρός
Κακούλας Α. Ζαχαρίας e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
82100 Χίος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Bασιλάκης Στέλιος
Ιατρός Βιοπαθολόγος Τηλ: 22710 22555,
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ- Αθηνών Χειρουργός Ορθοπεδικός ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Μικροβιολόγος Kιν: 6938285526,
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι,82100 Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος)
Αλ. Παχνού 3, Χίος Fax: 22710 22555
Τηλ.:22710 83066, Χίος Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074 Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
Email: karatzanos@yahoo.gr Τηλ.: 22710 29777,
Μοσχούρης Μ. Παναγιώτης E-mail: stelvas@yahoo.com Ψυχίατρος
Κιν.:6932896999
MD, MSc *** Fax: 22710 29700 ***
E-mail:kakoulaslab@gmail.com Αγ. Αποστόλων 3
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος Παπαβασιλείου Δ. Ν. Κινητό: 6932 756 679, Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος,
Email: info@drkoumpis.com Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ- Σγούτα 8, Χίος 82131 Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. MD, Ορθοπαιδικός
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος Χειρουργός ***
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
Περιοχή αεροδρομίου, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Charles University of Prague Χαλκούσης Μ. Νίκος
Τηλ.: 22711 00707
Παντελάρος Ι. Νικόλαος πίσω από το Pet Shop Κιβωτός MSc Μεταβολικά νοσήματα Ψυχίατρος
Κιν.: 6947773311 Γεωργούλης Ι. Νίκος των οστών Δέχεται με ραντεβού
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- μέσα στο Parking
Ηπατολόγος- E-mail: Τηλ: 22710 40000, Στρατιωτικός Χειρούργος Εθνικό Καποδιστριακό Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Ενδοσκόπος Πεπτικού pan.moschouris@gmail.com Κιν: 6981487255, Οδοντίατρος Πανεπιστήμιο Αθηνών Τηλ.: 2271028222,
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, www.moschouris.gr E-mail: dpap.vet@gmail.com Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος Ερμοφάντους 6, Χίος Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τι θα φάμε
ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ σήμερα… Το στέκι του βιβλίου
Επιμέλεια Μ.Κ.
Ανακύκλωση: Οι αλλαγές που ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΙΛΙ

φέρνει το σχέδιο νόμου ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ


Ημ/νία έκδοσης: 13 Μαΐου 2021
Θεματική Κατηγορία: Ιστορικό Μυθιστόρημα,
Κοινωνικό
Σειρά: Ελληνική λογοτεχνία
Είδος: Μυθιστόρημα
Ηλικία: 18+, Σελίδες: 560, Αρ. Ανατύπωσης: 1

Κοτόπουλο λεμονάτο
κατσαρόλας με ρύζι
Κάποια θετικά αλλά και ορισμένα αρνητικά στοιχεία χαρακτηρίζουν
το σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση, που δόθηκε προχθές σε δια- Υλικά:
βούλευση μιας εβδομάδας. Ανάμεσα στα αρνητικά που εντοπίζονται Για το κοτόπουλο
είναι η πρόβλεψη για δημιουργία δικτύου μονάδων καύσης απορ- • 1 κοτόπουλο γύρω στο 1.300 γραμ κομμένο σε κομμάτια
ριμμάτων παρότι η μέθοδος αυτή βρίσκεται χαμηλά στην ιεράρχηση • (ή 3 φιλέτα στήθος κοτόπουλου κομμένα σε μεγάλα κομμάτια)
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, ως εκ τούτου, δεν χρηματοδοτείται. Το • 4 κ.σ ελαιόλαδο
σχέδιο νόμου απαλλάσσει τους παραγωγούς αποβλήτων από διά- • 1 σκ. σκόρδο ολόκληρη
• 1 μέτριο καρότο ολόκληρο
φορες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων να πληρώνουν ανάλογα • 1/2 κρεμμύδι
με την ανακυκλωσιμότητα των συσκευασιών τους. Ενώ επιμένει στη • 1 /2 φλ. λευκό ξηρό κρασί
θέσπιση πολλών συστημάτων εγγυοδοσίας, μοντέλο που δεν έχει • 1 πρέζα μοσχοκάρυδο
εφαρμοστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και βρίσκει αντίθετη την • αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
αγορά, καθώς θα καλλιεργήσει συνθήκες αδιαφάνειας. • 1 κ.σ. κορν φλάουρ
Το σχέδιο νόμου των 180 σελίδων δεν περιλαμβάνει μόνο αλλαγές • το χυμό από 1 μέτριο ζουμερό λεμόνι
Για το πολύχρωμο ρύζι
της νομοθεσίας (μέρος των οποίων αφορά την ενσωμάτωση κοινο-
• 2 φλ. ρύζι μακρύκοκκο
τικών οδηγιών), αλλά ουσιαστικά επαναδιατυπώνει και ένα μέρος • 1/4 φλ. ελαιόλαδο
της υφιστάμενης, προκειμένου να λειτουργήσει ως σημείο αναφο- • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
ράς. Στα θετικά του σχεδίου νόμου: • 1 καρότο ψιλοκομμένο
• Αυξάνεται κατά 5 ευρώ/τόνο το τέλος ταφής. • 1 φλ. αρακά
• Προβλέπονται νέες κατηγορίες απορριμμάτων, για τα οποία θα • 2 κ.σ. άνηθο
πρέπει να υπάρξει διαφορετική διαχείριση, όπως τα κλωστοϋφαν- • αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
τουργικά προϊόντα, οι σωλήνες άρδευσης, τα στρώματα, τα έπιπλα, ΕΚΤΕΛΕΣΗ
τα παιχνίδια και αθλητικός εξοπλισμός. • Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε το κοτόπουλο για λίγα
• Επιβάλλονται ποινές στα συστήματα ανακύκλωσης εάν δεν πετυ- λεπτά από όλες τις πλευρές. • Προσθέτουμε όλα τα λαχανικά ολόκληρα,
χαίνουν τους στόχους τους (ωστόσο, η διαδικασία που προβλέπεται τρίβουμε λίγο μοσχοκάρυδο. • Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε
είναι μακρά και έχει ως συνέπεια ότι ένα ανεπαρκές σύστημα μπορεί να εξατμιστεί κατά το ήμισυ. • Συμπληρώνουμε ζεστό νερό ή σπιτικό
να λειτουργεί για αρκετά χρόνια πριν ανακληθεί η άδειά του). ζωμό κότας, μέχρι να μισοσκεπάσουμε το κοτόπουλο. • Σκεπάζουμε
• Θεσμοθετείται υποχρέωση μείωσης κατά 30% των αποβλήτων την κατσαρόλα και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 30′ μέχρι να Λίγα λόγια για το βιβλίο
τροφίμων έως το 2030. Από 1.1.2022 εταιρείες που παράγουν από- μαλακώσει. • Αλατοπιπερώνουμε στο τέλος του βρασμού. Αφαιρούμε
Άρρωστος στο νοσοκομείο, ο Μιχάλης Δανιήλ αποκά-
όλα τα λαχανικά από την κατσαρόλα. • Κρατάμε 2 φλ. ζωμό από το κο-
βλητα τροφίμων, αγορές, μεγάλα ξενοδοχειακά καταλύματα, νο- λυψε στην Έλενα, τη νεαρή νοσοκόμα που καθόταν
τόπουλο στην άκρη για το ρύζι. • Διαλύουμε το κορν φλάουρ με το λε-
σοκομεία, catering και επιχειρήσεις εστίασης, ενώ ένα επίπεδο και μόνι και το ρίχνουμε στη σάλτσα. • Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι πλάι του, μία τοποθεσία κι ένα θλιβερό μυστικό.
επάνω υποχρεούνται να καταχωρίζουν ανά τρίμηνο σε μια πλατ- να πυκνώσει ελαφρά η σάλτσα. «Απλώς δε θα πας μέρα με βροχή…» της είπε.
φόρμα τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων και τα πλεονάσματα Μετά πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να βγάζει από
τροφίμων. Ενθαρρύνεται η δωρεά τροφίμων. Για το ρύζι μέσα του λόγια που τα είχε θαμμένα χρόνια, θαρρείς…
• Δίνεται η δυνατότητα στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλι- • Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το καρότο. • Ζεσταίνουμε λίγο ελαι- Μιλούσε ασταμάτητα, κι όλη την ώρα φανταζόταν τον
κών να μη δέχονται το περιεχόμενο κάδων ανακύκλωσης εάν πε- όλαδο και σοτάρουμε όλα τα ψιλοκομμένα λαχανικά για 3-4 λεπτά,
προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να γυαλίσει. • Προσθέτουμε τα εαυτό του σκληρό, να κοιτάει τη ζωή μετανιωμένος. Και
ριέχουν περισσότερο από 40% υπόλειμμα (κοινά σκουπίδια).
Σίγουρα, βεβαίως, εάν η διάταξη αυτή γινόταν υποχρεωτική θα 2 φλιτζάνια ζωμό που κρατήσαμε και 2 φλ. ζεστό νερό. • Προσθέτουμε ήταν κρίμα, καθώς την αλήθεια εκείνης της σημαντικό-
ασκούνταν σοβαρότερη πίεση στους δήμους και στα συστήματα τον αρακά. • Μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε σε χα- τερης, της τελευταίας μέρας δε θα τη μάθαινε ποτέ. Αν
ανακύκλωσης να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. μηλή φωτιά μέχρι εμφανιστούν τρυπούλες στην επιφάνεια και το ρύζι είχε σταθεί τότε να ακούσει τα λόγια της Όλγας, όλη η
Στα αρνητικά: να έχει ρουφήξει όλα τα υγρά. • Είναι απαραίτητη η χαμηλή φωτιά για ζωή του θα είχε αλλιώτικη πορεία.
να προλάβει το ρύζι να μαγειρευτεί. • Προς το τέλος, αλατίζουμε. • Απο- Ύστερα από μέρες, η Έλενα, τρελή από αγωνία, τον
• Το υπουργείο Περιβάλλοντος εμμένει στη δημιουργία δικτύου μο- σύρουμε από τη φωτιά και σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα. • Αφή-
νάδων παραγωγής ενέργειας (καύσης) από απόβλητα, μια πρακτική νουμε να σταθεί το ρύζι για 5-10′ να τραβήξει την υγρασία του. • Τέλος,
έψαξε στον ίδιο θάλαμο, στο ίδιο κρεβάτι να του πει τα
που η Ε.Ε. τοποθετεί στην ιεράρχησή της αμέσως μετά την ταφή πασπαλίζουμε με τον άνηθο, αφρατεύοντας το ρύζι με το πιρούνι. νέα. Ήταν, όμως, αργά… Ο Μιχάλης Δανιήλ είχε ξο-
απορριμμάτων. Η δημιουργία μονάδων καύσης, σε συνδυασμό με Σερβίρουμε στα πιάτα λίγο ρύζι πολύχρωμο με μια μερίδα λεμονάτο φλήσει τους λογαριασμούς του με τη ζωή.
τις μονάδες επεξεργασίας συμμείκτων, αποθαρρύνει με έμμεσο κοτόπουλο και μπόλικη σάλτσα. Μια προδοσία στα σκοτεινά χρόνια της Κατοχής, ένας
τρόπο ορθότερες πρακτικές διαχείρισης όπως η χωριστή διαλογή. ανεκπλήρωτος έρωτας, μια μεγάλη αδικία, ένας κατ’
• Αφαιρέθηκαν υπέρ των παραγωγών συσκευασιών κάποιες θετικές εξακολούθηση βιασμός μιας κωφής γυναίκας και,
προβλέψεις που υπήρχαν στο προηγούμενο σχέδιο νόμου: για πα-
ράδειγμα, ότι οι εισφορές τους στα συστήματα ανακύκλωσης θα
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ έπειτα από χρόνια, κάποιοι θάνατοι που συνδέονται με
αναπάντητα ερωτήματα θα χτίσουν μια ιστορία συνηθι-
έπρεπε να είναι μικρότερες αν τα προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα, επα- ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ σμένη και περίπλοκη, από αυτές που υφαίνει η μοίρα,
ναχρησιμοποιήσιμα ή περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό. Επίσης
καταργήθηκε η υποχρέωση ανάλογης σήμανσης και η υποχρέωση & ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ αδιαφορώντας για τα όνειρα και τις επιθυμίες των αν-
θρώπων.
των εταιρειών εμφιάλωσης να χρησιμοποιούν κατά 30% επαναχρη- Ιατροί Ακτινολόγοι
σιμοποιούμενες φιάλες έως το 2030. Βιογραφικό συγγραφέα
• Παραμένει η απαλλαγή από κάθε νομική ευθύνη των εταιρειών • ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ γεννήθηκε
που συμβάλλονται με ένα «αποτυχημένο» σύστημα ανακύκλωσης. στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε αρχι-
• Παραμένει η πρόβλεψη για πολλά –αντί ενός κοινού– συστήματα • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
τεκτονική εσωτερικών χώρων και ζω-
εγγυοδοσίας (drs) για πλαστικές φιάλες και κουτάκια. Η αγορά έχει • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ γραφική, και αργότερα παρακο-
σχεδόν σύσσωμη αντιταχθεί στο ενδεχόμενο αυτό, υποστηρίζοντας
ότι θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό (τα συστήματα είναι εξ • ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX λούθησε επί δύο χρόνια σειρά σεμινα-
ορισμού μη κερδοσκοπικά) και συνθήκες αδιαφάνειας. Να σημει- • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ρίων φιλοσοφίας, ψυχολογίας και πο-
ωθεί ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει περισσότερα από ένα συ- λιτικής οικονομίας στο Καποδιστριακό
στήματα εγγυοδοσίας, καθώς το αντίθετο έχει αποδειχθεί
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία
προβληματικό. (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ) χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με τη συγγραφή μυθι-
• Καταργείται ανώτατο όριο που είχε μπει στα αποθεματικά των συ- στορηματικών και θεατρικών έργων, ενώ συγχρόνως
στημάτων ανακύκλωσης, με σκοπό να πιέσει για την αξιοποίηση
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ αρθρογραφεί στον περιοδικό Τύπο και στο Διαδίκτυο.
των χρημάτων τους. (ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ) Παράλληλα διδάσκει δημιουργική γραφή (μυθιστορη-
• Ενώ ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αντιμετωπίζει σο- Μαρτύρων 5, Χίος
Τηλ.: 22710 23055 - ματική και θεατρική) στο εργαστήρι θεατρικών σπου-
βαρά προβλήματα υποστελέχωσης, διαφάνειας και αξιοπιστίας, η ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: δών της AnasaArt. Μυθιστορήματα του ιδίου: Ήφαες,
22710 25500
κυριότερη νομοθετική παρέμβαση που γίνεται για την ενίσχυσή του Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Αδελαή; (2011), 24 στιγμές ακραίου πάθους (2017), Το
είναι… η θέσπιση θέσης γενικού διευθυντή. 22710 23553 γράμμα που δεν διαβάστηκε ποτέ (2018). Θεατρικά
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00
E-mail: έργα που ανέβηκαν σε θεατρικές σκηνές των Αθηνών:
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ leonbil1972@yahoo.gr
- settakis@hotmail.com ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Κορίτσι Διαμάντι, Το Λαχείο.
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Προσοχή στις βουτιές καραδοκούν οι ωτίτιδες, λένε οι Ω.Ρ.Λ


Πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανό- σως επόμενη συχνότερη ασθένεια
τητα να προσβληθούν από εξωτε- που οφείλεται στην ανάπτυξη μυκή-
ρική ωτίτιδα σε σχέση με τον των στον έξω ακουστικό πόρο. Έχει
υπόλοιπο πληθυσμό έχουν οι κο- τα ίδια συμπτώματα με την βακτηρι-
λυμβητές! διακή εξωτερική ωτίτιδα, αλλά η
Κι αυτό γιατί όταν το αυτί εκτίθεται σωστή και έγκαιρη διάγνωση από
απευθείας στο νερό, μπορεί να μο- τον Ωτορινολαρυγγολόγο θα βοη-
λυνθεί ο έξω ακουστικός πόρος, το θήσει στη καλύτερη φαρμακευτική
τύμπανο, το μέσω και το έσω αυτί, αγωγή.
λένε οι Ω.Ρ.Λ. Επίσης εξοστώσεις ή οστεώματα
Εξαιρετικά αυξημένες είναι λοιπόν έξω ακουστικού πόρου.
οι πιθανότητες του καλοκαιρινούς Πρόκειται για καλοήθη οστικά νε-
μήνες να πάθει κάποιος μόλυνση στα αυτιά, όταν κολυμπά, οπλάσματα που σχηματίζονται από αντιδραστική δημιουργία
κάνει καταδύσεις, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι και άλλες δρα- οστού λόγω των θερμικών μεταβολών. Συνήθως δεν χρει-
στηριότητες σχετικές με το νερό. άζονται αντιμετώπιση, αλλά σε λίγες περιπτώσεις απόφραξης
Για το λόγο αυτό, κυρίως το καλοκαίρι, η εξωτερική ωτίτιδα του έξω ακουστικού πόρου μπορεί να χρειασθεί χειρουργική
πλήττει χιλιάδες άτομα, καθώς είναι η πιο συχνή ασθένεια των αποκατάσταση.
κολυμβητών. Τέλος η τραυματική διάτρηση τυμπάνου, μπορεί να συμβεί
Η εξωτερική ωτίτιδα είναι φλεγμονή του δέρματος του έξω λόγω προ υπάρχουσας δυσλειτουργίας της ευσταχιανής και
ακουστικού πόρου, που μπορεί να συμβεί λόγω της ζέστης αδυναμίας εξίσωσης της πίεσης του αέρα. Τα συμπτώματα είναι
και της υγρασίας. η πτώση της ακοής, η ωταλγία, η ωτόρροια, οι εμβοές και ο
Οι συχνότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι οι ίλιγγος. Η διάτρηση θα κλείσει μόνη της μέσα σε ενα μήνα. Σε
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Escherichiacoli, S. αντίθετη περίπτωση θα χρειασθεί τυμπανοπλαστική.
aureus, S. epidermidis, streptococci, diphtheroids, Enterobac- Για να αποφύγουμε δυσάρεστες περιπέτειες κατά την διάρ-
ter aerogenes, Klebsiellapneumoniae και Citrobacter spp. κεια των διακοπών και να αμυνθούμε έναντι των μολύνσεων
«Πράγματι οι κολυμβητές έχουν πέντε φορές μεγαλύτερη του νερού, θα πρέπει λένε οι Ω,Ρ,Λ να παίρνουμε τα μέτρα μας
πιθανότητα να προσβληθούν από εξωτερική ωτίτιδα σε σχέση και τις σωστές προφυλάξεις όπως :
με τον υπόλοιπο πληθυσμό» αναφέρει ο Χειρουργός Ωτορι- Ø Επίσκεψη στο γιατρό μας πριν από την έναρξη των διακο-
νολαρυγγολόγος κ. Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής του πών για καθάρισμα των αυτιών. Φυσικά για αυτούς που βου-
Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ Κλι- τούν στα βαθιά (καταδύσεις, υποβρύχιο ψάρεμα, μεγάλες
νικής του ΜΗΤΕΡΑ και προσθέτει. βουτιές) μια πιο εξειδικευμένη εξέταση είναι απαραίτητη,
«Με την εμφάνιση της ωτίτιδας, η ωταλγία, ο πόνος στο αυτί,
είναι πολύ έντονη και μπορεί να συνυπάρχει και πυόρροια. Σε
Ø Να κρατάμε τα αυτιά των παιδιών στεγνά, να χρησιμοποι-
ούμε ειδικές ωτασπίδες και να βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει ΦAPMAKΕIA
αυτήν τη περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί η κατάλληλη θερα- νερό στον έξω ακουστικό πόρο του αυτιού μετά το μπάνιο,
πεία πολύ σύντομα, ώστε να υποχωρήσουν τα συμπτώματα». Ø Αν σε κάποια βουτιά νιώσουμε πόνο στο αυτί, δεν πρέπει ΔIHMEPEYEI
Δεν είναι όμως μόνο η εξωτερική ωτίτιδα που «καραδοκεί» να τον αγνοήσουμε, αλλά αμέσως να ανέβουμε στην επιφά-
τους καλοκαιρινούς μήνες για όσους κολυμπούν σε θάλασσες, νεια. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει πιθανότητα σοβαρής Πέμπτη, 10/6
ποτάμια, λίμνες ή πισίνες. βλάβης του τυμπάνου από την πίεση του νερού. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ&ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
Σύμφωνα με τον κ. Αρτόπουλο, η ωτομύκωση είναι η αμέ- Ø Aν βουλώσει ή πονέσει το αυτί μας μετά το μπάνιο στις ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3
διακοπές, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και να απο- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
φεύγουμε την επαφή με το νερό. Mία καλή λύση είναι να κλεί-
Παρασκευή, 11/6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ σουμε το αυτί με βαμβάκι, εμποτισμένο με λίγο λάδι ή
ΤΟΥ ΠΑΓΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ βαζελίνη. Mπορούμε επίσης να στάξουμε στο αυτί που έχει ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ&ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ την ενόχληση μερικές σταγόνες οινόπνευμα, που θα κάνει μια ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. ελαφριά αντισηψία. Στην περίπτωση που ο πόνος προέρχεται ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
«Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.»
από διογκωμένη κυψελίδα, θα τη βοηθήσει να «στεγνώσει» Σάββατο, 12/6
Το αναγνωρισμένο Σωματείο με την επωνυμία Παγχιακός Σύλλογος Ατό- και να «μαζέψει».
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ&ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
μων με Αναπηρία που λειτουργεί το «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημε- Ø Aν χρησιμοποιούμε ωτοασπίδες για να προστατέψουμε το
ρήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. κάνει γνωστό
αυτί, πρέπει να τις πλένουμε με σαπούνι και να τις στεγνώ- ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3
ότι έως τις 20/7/2021 οι άμεσα ωφελούμενοι της δομής που θα λει-
τουργήσει ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για νουμε καλά μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγουμε τη μό- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
Α.μεΑ και συγκεκριμένα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητη- λυνση από κάποιο μικρόβιο.
ριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή
Κυριακή, 13/6
με διαφορετικού είδους αναπηρία μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ- Ø Aν ο πόνος επιμένει, κάνουμε πυρετό ή εμφανιστεί πύον, Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ Ι-ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α ΟΕ, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣ.)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ, στο πλαίσιο της απόφασης ένταξης της Πράξης καλό είναι να επικοινωνήσουμε με γιατρό, που θα μας δώσει
«ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ Α.ΜΕ.Α. Δευτέρα, 14/6
«Η ΓΕΦΥΡΑ» του Π.Σ.Α.ΜΕ.Α. με Κωδικό ΟΠΣ 5086731 στο Επιχειρη-
την κατάλληλη θεραπεία.
σιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται Ø Η κολύμβηση δεν ενδείκνυται σε όσους πάσχουν από ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. χρόνια ωτίτιδα με ωτόρροια, αλλά ενδείκνυται με προφύλαξη ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατό-
μων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην ενί-
αν το αυτί είναι στεγνό, ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
σχυση της κοινωνικής συνοχής και στην πρόληψη φαινομένων Ø Τα παιδιά που φέρουν σωληνίσκους αερισμού μπορούν Τρίτη, 15/6
περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και στην καταπολέμηση να κολυμπήσουν με προφύλαξη και περιορισμούς (όχι βου-
των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Ο αριθ-
τιές) , ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13
μός των άμεσα ωφελούμενων που πρόκειται να καλυφθούν μέσω της
συγκεκριμένης δομής είναι 20 άτομα. Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης- Ø Αιφνίδια νευροαισθητήριος βαρηκοΐα μπορεί να συμβεί ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.ΜΕ.Α. προκει- σε καταδύσεις, λόγω ρήξης της στρογγύλης θυρίδας. Σε αυτή
μένου να καλύψει πιθανές αποχωρήσεις ωφελούμενων κατά την
ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος δικαιούται να δημιουργήσει- την περίπτωση χρειάζεται ερευνητική τυμπανοτομή. Τετάρτη, 16/6
εφόσον υποβληθούν περισσότερες των 20 αιτήσεων ενδιαφερόμενων- «Με τις σωστές προφυλάξεις μπορούμε να χαρούμε τον
λίστα επιλαχόντων για μελλοντική χρήση. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13
Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή το νό-
ήλιο, τις διακοπές, την ξεκούραση και ιδιαίτερα το κολύμπι. Αν
μιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα έχουμε κάποιο μόνιμο πρόβλημα με τα αυτιά μας καλό θα ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε είναι να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας πριν ξεκινήσουμε ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκ-
πρόσωπος του, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρό- τις διακοπές μας» καταλήγει ο κ Αρτόπουλος.
σωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση
υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.
Τα στοιχεία που απαιτούνται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους
ΔIΑNYKTEPEYEI
ενδιαφερόμενους, οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, η δια- Χίος, 19/05/2021
Πέμπτη, 10/6 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13
δικασία επιλογής των ωφελούμενων, ο τρόπος μοριοδότησης των αιτή-
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
σεων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής και κάθε άλλο απαραίτητο Παρασκευή, 11/6 Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ Ι-ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α ΟΕ, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣ.)
στοιχείο μπορούν να ζητηθούν από τον Παγχιακό Σύλλογο Ατόμων με
Αναπηρία εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην υπ’ Σάββατο, 12/6 Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ- ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν και να προσέλ- αριθμ.2007/18-05-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει μία (1)
θουν στο αρμόδιο γραφείο του ΠΑΓΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ θέση για την Πρόσληψη στελέχους στη Διεύθυνση Πωλήσεων. Κυριακή, 13/6 Λ.ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ., ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, στην οδό Δημοκρατίας 8, από Δευτέρα ως Παρασκευή και Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους έως τη
ώρες 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ. προκειμένου να συμπληρώσουν την ΑΙ- Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 στα Γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Δευτέρα, 14/6 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
ΤΗΣΗ τους και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά , με Χίου, στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 1 ή να τα αποστείλουν στην
σκοπό να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας ηλεκτρονική Διεύθυνση: iparthenidou@gummastic.gr (τηλέφωνο επικοι- Τρίτη, 15/6 Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2271024194. νωνίας: 2271021001#204 κα Ε. Παρθενίδου).
Η αναλυτική προκήρυξη με τα δικαιολογητικά δημοσιεύεται στην ιστο-
Τετάρτη, 16/6 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
σελίδα του Π.Σ.Α.μεΑ. www.amea-chios.gr και βρίσκεται αναρτημένη Απαραίτητα προσόντα:
στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Σ.Α.μεΑ., της Π.Ε. Χίου, του ΚΕΠ Δ. - Πανεπιστημιακό πτυχίο
Χίου και του Δήμου Χίου. ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
- Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε Τμήμα ή Διεύθυνση Πωλήσεων
ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. - Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικά
ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
- Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΑ
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
07/06/2021 - 13/06/2021 Κάβουρα Ειρήνη
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αφορούν σε ανάπτυξη πωλήσεων, διεκπε-
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ραίωση εξαγωγών και εξυπηρέτηση πελατών.
14/06/2021 - 20/06/2021 Μπουμπάρη Μαριόγκα
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

«Καλοκαιρινές κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά» Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών


Διαδικτυακά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης από το ΠΙΟΠ
Τηλέφωνα επικοινωνίας
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-
λου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργα- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
νώνει δύο αυτόνομα δια- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
δικτυακά εργαστήρια δημι- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
ουργικής απασχόλησης, για
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
ενήλικες, με την εικαστικό Δέ-
σποινα Ανδρέου. Αξιοποιών- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
τας απλές τεχνικές και . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
ανακυκλώσιμα υλικά όπως Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
παλιές εφημερίδες, υφάσματα, σύρμα κ.ά, οι συμμετέχοντες θα Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν διακοσμητικά αντικείμενα
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
για να χαρίσουν στους αγαπημένους τους ή να στολίσουν το σπίτι
τους. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306 Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
Αναλυτικά: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
• Δευτέρα 14 Ιουνίου (ώρες 10:00-12:00) εργαστήρι «Φιγούρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
ψαριών» Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
• Τετάρτη 16 Ιουνίου (ώρες 10:00-12:00) εργαστήρι «Μελωδοί» Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη διεύθυνση TirlaV@pi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
raeusbank.gr, γράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
και τον τίτλο του εργαστηρίου. Οι 40 πρώτοι κάθε εργαστηρίου θα
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
ειδοποιηθούν και θα λάβουν οδηγίες για τα υλικά και την εισαγωγή
τους στη διαδικτυακή δράση. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826

Eορτολόγιο
Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
Πέμπτη 10 Ιουνίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Ανάληψη του Χριστού Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Παρασκευή 11 Ιουνίου: Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328, Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706
Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734
Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Σάββατο, 12 Ιουνίου: Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Kυριακή, 13 Ιουνίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Αγίου Τριφυλλίου Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Δευτέρα, 14 Ιουνίου: Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Προφήτη Ελισσαίου, Οσίου Νήφωνος εν Άθω Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
Tρίτη, 15 Ιουνίου: Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313
Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
Τετάρτη, 16 Ιουνίου: Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Αγ. Μνημ. & Τύχωνος επισκ. Αμαθούντος των θαυματ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400 Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212, Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
στην εφημερίδα Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
“XIΩTIKH ΔIAΦANEIA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353

Πωλούνται αγροτεμάχια XPHΣIMA THΛEΦΩNA


στην περιοχή της Βολισσού
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
σε τιμή ευκαιρίας.
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
Τηλ. επικοινωνίας 6947408500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120 OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
.......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149


BΛΑΒΕΣ OTE
Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
Oινουσσών: ..................................................22710.55326
Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές αναγνώστες που Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη
Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
Διαφάνεια” να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, για να ξα-
ναστέλνεται, στα τηλέφωνα 22710 41224 και 22710 41120. Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη
Διαφάνεια FM
www.diafaneia.eu www.ant1aigaiou.gr

«Όλοι εκείνοι που κουνάνε σήμερα το δάκτυλο είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να κάνουν το ένα!
Εμείς θα τα κάνουμε όλα και αν όχι σε αυτή τη θητεία, θα τα ολοκληρώσουμε στην επόμενη»
Συνέντευξη του Δημάρχου Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη στον Ρ/Σ ΑΝΤ1 Αιγαίου
Συνέχεια από σελ. 1
Για την μέχρι τώρα θητεία, τα έργα, τις επιθέσεις που δέχθηκαν αλλά νισμό που θα τρέχουν τα νερά με χρώματα και μουσική. Ακόμα μετά
και το όραμα για τα επόμενα χρόνια ο Δήμαρχος Χίου σημείωσε τα από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να εντάξουμε ένα πολύ σημαν-
εξής: «Έχουμε τριανταένα μήνες ακόμα μπροστά μας, θέλουμε να τικό έργο για τη Χίο την ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου με το ποσό
ολοκληρώσουμε το έργο μας γι' αυτό θα ζητήσουμε και δεύτερη τε- των 3.801.980 ευρώ, δίνοντας το πράσινο φως για να ξεκινήσει η δη-
τραετία από τους δημότες μας». μοπράτηση του έργου και η ανάδειξη του αναδόχου για την υλοποί-
«Από την πρώτη στιγμή της θητείας μας δεχόμαστε επιθέσεις και ηση του».
από τις έξι αντιπολιτεύσεις που ενωμένες μας κάνουν πόλεμο. Δίνουν Ο Δήμαρχος Χίου, κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, απεύθυνε ιδιαίτερες
παλαμιές στην θάλασσα. Μας κατηγορούν για αδιαφάνεια, για απευ- ευχαριστίες στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
θείας αναθέσεις, τις οποίες εν τέλει επιτρέπει ο νόμος. Άρα δεν είναι και στον Περιφερειάρχη, κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη για τη μέριμνα
ατασθαλίες! Δεν τολμούν να πουν κάτι τέτοιο γιατί θα ήταν ψέμα αλλά ένταξης στο ΕΣΠΑ ενός τόσου μεγάλου έργου για το νησί μας.
και ποινικά κολάσιμο..Λένε δεν είναι ηθικό. Άρα κατηγορούν τον «Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό την υλοποίηση του στρατηγικού
νόμο ότι δεν είναι ηθικός, όμως οι νόμοι είναι τα εργαλεία μας. Αν κάτι μας σχεδιασμού που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών
δεν είναι σωστό ας κάνουν προσφυγή. Έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει έργων για τον τόπο και τους ανθρώπους μας» ανέφερε σε δήλωσή
πάρα πολλές από αυτές. Αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο. Παρά- του.
γουμε έργο και κυβερνάμε αποτελεσματικά το σκάφος που λέγεται Σχετικά με τα ετοιμόρροπα σπίτια δήλωσε ότι είναι θέμα νόμου και
Χίος παρά τις δυσκολίες που μας δημιούργησε η Απλή Αναλογική. πλάτη ως Αντιπεριφερειάρχης πολλές φορές για να μην διαλυθεί η όχι θέμα της δημοτικής αρχής. «Σε πολλές περιπτώσεις ο Δήμος δεν
Κάλεσα τον κο Βουρνού και τον κο Καραβασίλη να συνεργαστούμε. Χίος. Θυμάστε μια βραδιά με βροχή που άνοιξα την Περιφέρεια και μπορεί να επέμβει. Σε συνεργασία με την πολιτεία γίνεται προσπάθεια
Στον κο Καραβασίλη μάλιστα είχα προτείνει την Αντιδημαρχεία του βρήκαν καταφύγιο 800 γυναικόπαιδα. Σήμερα, η θέση μας είναι σα- να βελτιώσουμε τους νόμους για να γίνονται άμεσα παρεμβάσεις.
Μεταναστευτικού. Δεν δέχτηκαν. Φαίνεται είναι ευκολότερο να πε- φέστατη η οποία έχει ψηφιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο: μια Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα του οποίοι οι λύσεις του είναι δύσκο-
τροβολάς και να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα. Μόνο που στον ήλιο δομή 500 ατόμων, εκτός αστικού ιστού, να είναι ευθύνη της Κυβέρ- λες και πρέπει και οι ιδιώτες να κάνουν τη δική τους προσπάθεια και
λάσπη δεν κολλά. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας αν και ταλαιπω- νησης και να μην υπάρχει μόνιμη παραμονή. Πρότεινα τις Μπαμπα- να δίνουν την απαραίτητη προσοχή».
ρούμαστε από έναν καθημερινό πετροπόλεμο που είναι λυσσαλέος». κιές στη μέση του πουθενά. Οι αντιπολιτεύσεις αρνήθηκαν. Εγώ δεν Για τις λακκούβες σημείωσε ότι «θα δοθούν συνολικά 1.600.000
Για τις προσλήψεις που έγιναν λόγω covid ο κ. Κάρμαντζης ανέ- ήθελα το Θόλος. Αν θα γίνει τώρα εκεί είναι ευθύνη των αντιπολιτεύ- ευρώ για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε λακκούβες για το οδικό
φερε: «Ξέρετε, δώσαμε δουλειά σε κάποιους. Μακάρι να μπορού- σεων». δίκτυο του νησιού για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε να
σαμε σε περισσότερους. Όσον αφορά τις αναθέσεις έργων έχω να πω «Η ΝΔ τήρησε τις υποσχέσεις της στο μεταναστευτικό. Έχουν εξο- κλείσουν. Κατά Αύγουστο - Σεπτέμβρη θα φανεί η μεγάλη αλλαγή.
ότι είναι νόμιμες. Κάνουν τα πράγματα να τρέχουν γρηγορότερα και μαλυνθεί τα πράγματα. Γίνεται φύλαξη των συνόρων, οι περισσότεροι Γίνονται έργα μια δύσκολη περίοδο, αυτή την καλοκαιρινή, για αυτό
εδώ που τα λέμε αναθέσεις έκαναν και κάποιοι, όταν ήταν στην ανά- έφυγαν από τα Νησιά κτλ. Όμως είδατε τι έγινε πριν λίγο καιρό στην ζητάμε την κατανόηση όλων των πολιτών».
λογη θέση και που τώρα ωρύονται. Στο επόμενο διάστημα συμβα- Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θέλουμε τις καταστάσεις που ζήσαμε στο Για τα χωριά αλλά και την πόλη της Χίου ανέφερε ότι τώρα λόγω
σιοποιούνται έργα 22 εκατομμυρίων Ευρώ. Ξεκινά η ασφαλτόστρωση παρελθόν να γίνουν ξανά. Ό μη γένοιτο αν όμως συμβεί κάτι στο μέλ- της καλοκαιρινής περιόδου με αμείωτο ρυθμό προχωρούν οι χορτο-
της πόλης και των πέριξ (Βροντάδος κτλ) προϋπολογισμού 1,6 εκα- λον, εμείς πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι, να έχουμε κάποιο χώρο κοπές και στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα του νησιού. «Η Υπη-
τομμυρίων ευρώ, ξεκινά η οδός Χρήστου στο αεροδρόμιο που πα- ώστε να μην γεμίσει πάλι η Πλατεία και ο Κήπος γιατί όλοι αυτοί που ρεσία Καθαριότητας προχωρά ακάθεκτη και στις παραλίες με
ραλίγο να χαθεί, ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα Καλοπλύτη, φωνάζουν τώρα, ξέρετε τι θα πουν; Δήμαρχε κάνε καλά εσύ τώρα! καθαρισμούς». Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε έργα που αυτή τη στιγμή
Μεστών και Αγ. Ειρήνης. Ήταν έργα τα οποία χρειάζονται χρόνο για Δεν θα δεχόμουν να δω ξανά τέτοιες καταστάσεις στην Πλατεία, στον υλοποιούνται στη Χίο: «Το Ιωνικό κολυμβητήριο μέχρι τον Οκτώβρη
να ωριμάσουν αλλά εμείς πιέσαμε για να ολοκληρωθούν, βέβαια και Κήπο, στο Δημαρχείο ή στην Σούδα». θα είναι ολοκληρωμένο παράλληλα με τους ξενώνες που στεγάζον-
με την βοήθεια του Βουλευτή, του κου Μηταράκη». Επίσης, ο κ. Κάρμαντζης καλεσμένος στο ραδιοφωνικό σταθμό ται σε ετοιμόρροπα κτίρια, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρω-
«Στα χέρια της Δημοτικής Αρχής Κάρμαντζη δεν έσκασε κανένα ΑΝΤ1 Αιγαίου αναφέρθηκε και στα έργα που υλοποιούνται ή θα υλο- θεί. Επίσης, έχουμε συμβασιοποιήσει τα τρία αντιπλημμυρικά έργα
έργο και συνεχίζουμε. Στο επόμενο διάστημα προχωράμε την ανά- ποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ή πρόκειται να προ- Μεστά, Καλοπλύτη, Αγία Ειρήνη, τα οποία ξεπερνούν τα 8 εκατομ-
πλαση του δημοτικού κήπου με 4 εκατ., μονάδα εργοστασίου στον γραμματιστούν στη Χίο. Για τις δημοτικές τουαλέτες ανέφερε ότι μύρια ευρώ. Η οδός Ιωάννου Χρήστου προχωράει καθώς υπογρά-
ΧΥΤΑ Βέσσας 4 εκατ., έργα στον αθλητισμό, εκεί που γίνεται μια κο- ανακατασκευάστηκαν και είναι πλέον άλλη η εικόνα τους και όταν φτηκε η σύμβαση. Πρόκειται για ένα έργο απαραίτητο για την
σμογονία». γίνει και η ανάπλαση του κήπου θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό ολοκλήρωση του αεροδρομίου. Για πρώτη φορά γίνονται παρεμβά-
Όσον αφορά τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα ηγετικά στελέχη του που σήμερα αντικρίζουμε. «Οι τουαλέτες της οδού Βενιζέλου ολο- σεις σε παιδικές χαρές και σχολικά κτήρια, βαψίματα επισκευές κτλ.
νησιού, όπως ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο βουλευτής Χίου και κληρώθηκαν και θα δοθούν τις επόμενες ημέρες σε χρήση. Είναι πι- Όλοι μπορούν να δουν τώρα ότι γίνονται διαρκείς αλλαγές γύρω από
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε «Συνεργάζομαι με θανό να χρησιμοποιηθούν και χημικές τουαλέτες για να βοηθήσουμε αυτά τα προβλήματα, διότι εμείς μιλάμε με έργα και με αποτελέ-
όλους και κυρίως με τον Υπουργό Νότη Μηταράκη, ο οποίος απο- την κατάσταση στην πόλη της Χίου. Φωτίζουμε δρόμους και στενά σματα». Για το ειδικό σχολείο δήλωσε ότι αυτό ήταν το πρώτο έργο
λαμβάνει της γενικής εκτιμήσεως στην Κυβέρνηση. Ανάλογη συνερ- δρομάκια της πόλης της Χίου». που έβαλε στο τεχνικό πρόγραμμα και το επόμενο διάστημα θα ανα-
γασία οφείλω να έχω, και έχω, με τον τον Περιφεριάρχη κο Για το σιντριβάνι και το συνολικό αυτό έργο ο Δήμαρχος Χίου δή- κοινωθούν νεότερα.
Μουτζούρη». λωσε ότι πρόκειται για ένα όραμα δικό του, συγκεκριμένα ανέφερε Τέλος, ο Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης έκλεισε τη συνέν-
Στη συνέχεια ο κ. Κάρμαντζης σχετικά με τον κορωνοϊό πρόσθεσε «έχω κατηγορηθεί ότι έχουν δοθεί πολλά χρήματα για αυτό το έργο» τευξη αυτή λέγοντας πως «Όλοι εκείνοι που κουνάνε σήμερα το δά-
«Η Δημοτική μας Αρχή πέτυχε με την διαχείριση του COVID. Βοηθή- και ανέφερε πάνω σε αυτό ότι «θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι κτυλο είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να κάνουν το ένα. Σήμερα όμως,
σαμε το Νοσοκομείο με εκατό χιλιάδες ευρώ και όχι μόνο, κάναμε ότι πολύ πιο απλό και οικονομικό. Πρόκειται όμως για μια προεκλογική ζητούν από εμάς να τα κάνουμε όλα και έτσι θα γίνει. Όλα θα τα κά-
μπορούσαμε. Δώσαμε δουλειά σε κόσμο». υπόσχεση δική μου και θέλουμε ένα σιντριβάνι που θα υπάρχει στη νουμε, και επειδή δεν θα προλάβουμε να τα ολοκληρώσουμε στην
Ο Δήμαρχος Χίου δεν δίστασε να σχολιάσει και το μείζον ζήτημα Χίο θα είναι σήμα κατατεθέν και θα υπάρχει τουλάχιστον για τα επό- πρώτη θητεία, θα τα κάνουμε τη δεύτερη θητεία που θα μας δώσει
της επικαιρότητας το μεταναστευτικό καθώς και τη νέα δομή στο μενα 30 χρόνια στη Χίο. Το κόστος του μπορεί να είναι 70-75.000 απλόχερα ο τόπος - ο λαός την εμπιστοσύνη του» υποστήριξε κατά
Θόλος λέγοντας: «Για τους μετανάστες πρέπει να θυμόμαστε ότι έβαλα ευρώ και πιστεύω τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει μηχα- τη διάρκεια της συνέντευξης του ο Δήμαρχος Χίου, Στ. Κάρμαντζης.

Λεωφόρος Αιγαίου 78, Χίος

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.eu & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr