Pap Gábor

A Szent Korona nevében

„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!... Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.” TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007)

Előszó
A hangfelvétel, amelynek leírt és szerkesztett változatát most kezében tartja a tisztelt Olvasó, 2000-ben készült.* Az előadás, amelyet rögzít, a MOM Kultúrházban zajlott le, a szövegben is említett Géczy Gábor és Örkényi Tibor szervezésében. Azóta csaknem kerek évtized telt el. Biztosak vagyunk benne: egyetlen kedves Olvasónk sem hiszi, hogy a Szent Koronáról csakis ennyi, és éppen ez mondható el, amit a kezében tartott könyvecske tartalmaz. Szolgáljon megnyugtatására, sőt lelkesítésére, hogy megbízható értesüléseink szerint a mögöttünk lévő évtizedben nemzedéknyi fiatal és idősebb magyar ember ezzel az indíttatással fordult — olykor 180 foknyit — a Szent Korona és az általa sugárzott eszmeiség felé. Magunk megnyugtatására, mert ennek is szükségét érezzük, mindehhez annyit tennénk hozzá, hogy újra hallgatva és olvasva a tíz év előtti szöveget, apróbb stilisztikai csiszolásokon túl semmilyen érdemi javítást nem kellett eszközölnünk rajta. Budapest, 2009. december 18. Pap Gábor

* Pap Gábor: A Szent Korona nevében, MAG 2000 Kiadó

Tartalomjegyzék Beavató koronák és működésrendjük A koronázási szertartás Atyai és fiúi szerepkör Emeletek és párosok a keresztpánton Eltakart képek — megszűrt üzenetek András és Fülöp. vagy visszaküldték? A szentistváni fordulat A szkíta kereszténység hagyatéka Képek 5 10 16 23 29 35 43 50 54 59 61 65 70 75 78 86 90 96 102 107 111 . a szkítatérítők Dukász Mihály vagy Szűz Mária? A képcserék alkalma és oka Szűz Mária és a magyarság Koronatanúk vallomása A Második Bizánci Birodalom ábrándja Hamisítások szövegben és képben Arkangyali kettősség az abroncson További képpárok és a magyarság gyógyító szerepe Bölcsesség és hatalom — a nemzet koronázódik Általános és időszerű működésrend Kettősségek egysége Küldték.

az attól nem válik szent képpé. Egy szentkép nem attól szent. a középső fokon az országló koronát. a legfelsőbb fokon pedig a beavató koronát. Hiába írom alá egy képnek háromszor. Ebből a legalacsonyabb fokon a házi koronát találjuk. Nagyon kevés szentkép születetett az elmúlt félezer évben. vagy az ötödikben vagy a hetedikben. hogy nem országló korona. amitől egy szentkép szent kép. Az országló koronát 5 . annak én úgyis hiába magyarázom órák hosszat. hogy az ember egyáltalán érezze ennek a kérdésnek a súlyát. Nagyon jól tudják azok is. mintha országló korona lenne. A szentkép nem stílus és nem megmunkálási fokozat. mert a témája szent. A legtöbb olyan. mitől szent kép egy szentkép. aki vagy ami a hétköznapinál magasabb szintet képvisel. akkor az nem szentkép. hogy bár szentkép címen reprodukálják a kiadványokban. hogy rá tudjon hangolódni valakire vagy valamire. A magyar Szent Koronát rendszeresen úgy tárgyalják. amelyek középső fokozatot képviselnek egy három fokozatból álló lépcsőzetes rendszerben.. Ma már úgy válaszolnék rá. illetve a gyermek Jézus. a reneszánsz óta.5. meg tudja simogatni a fejemet. A koronáknak mi általában azokat a típusait tartjuk számon. Ha le tud hajolni hozzám.. Ezt a kérdést én nagyon sokáig elodáztam azzal. Attól válik szent képpé. hogy attól szent a Szent Korona. akik írnak róla. és irányt mutat a jövőre. mert annak még nincs meg a kellő affinitása ahhoz. hogyha a ráhangolódás állapotában tényleg hozzám fordul a Madonna. kép). Pedig nem az. nyilván felteszi a kérdést: mitől szent a magyar Szent Korona (1. Ha egy kép ezt nem tudja tenni. Aki nem tudja. de nem az. tud hozzám szólni szavak nélkül úgy. hogy Madonna gyermek Jézussal.Beavató koronák és működésrendjük Aki először találkozik ezzel a témával. hogy mitől szent a magyar Szent Korona. mert nagyon sok mindent el kell mondani a magyar Szent Koronáról ahhoz. de nem is téma kérdése. Ugyanez vonatkozik a koronákra. hogy majd a harmadik félórában tegyük föl. hogy az valóban megnyugtat.

Nem is tudom.bármikor viselheti a király. Még csak nem is rosszindulat kérdéséről van szó. Őket országló koronában kell fogadni. A beavatás időszakában úgy hatnak a beavatandó személyre. És ez időnként egy–egy felelőtlen jelzős szerkezetben átvetülhetett a német–római császári koronára. Király kollégát sem lehet házi koronában fogadni. amelyet éppen az ilyen ügyek intézésére rendszeresítettek. és a modern királyságok. Vagyis van jelképi hatásuk is. mert az sohasem volt szent korona — maga a birodalom volt szent. Ennek az analógiái ugyanis nem a civilizált országok legújabb kori koronái között találhatók meg. akár pedig szakemberek. De nem is a középkor egyetlen. és ezt nagyon nehezen veszik tudásul azok. és amiből elég sok van. hogy a hatásuk nem jelképes. a szent Római Birodalom vagy a németek szent Római Birodalma. Óriási udvariatlanság lenne például követet házi koronában fogadni. de ilyen a német-római császári korona is. illetve nem kizárólag jelképes. Nem lehet tehát abból az irányból elindulva semmilyen érdemleges következtetést levonni a magyar Szent Korona szentségét illetően. Tudniillik erről a harmadik fokozatról egyáltalán nincs tudomásuk. de tartósan soha nem nevezték szentnek a német-római császári koronát. előfordult-e már ilyesmi a történelem folyamán. Ezt jó tudnunk. A hatásuk közvetlen. A beavató koronáknak van egy nagyon fontos sajátosságuk. hogy az 6 . amelyeket nem is lehet házi koronában intézni. A magyar Szent Korona viszont nem ilyen korona. tehát a civilizált országok újabb kori királyságainak a koronái is mind ilyenek. Sőt vannak olyan országos ügyek. akik foglalkoznak vele — akár laikusok. de nem ez a döntő. Az tudniillik — és ezt analógiákkal tudjuk bizonyítani —. amelyik hosszú évszázadokon keresztül bizonyítottan császári korona volt — ez a német–római császári korona (6. Kezdhetjük mindjárt a szomszédban — ilyen az osztrák császári korona. tárgyi mivoltában ránk maradt olyan koronája képviseli. amikor országos ügyeket intéz. kép).

Van olyan példánk — le is írják —. hanem ez a bélaság bontódik le alapjaiig. hogy attól kezdve Béla helyett Habakuk lesz az illető. És tőle tudjuk nagyon konkrét példák sorozatából leszűrt tanulságként. hogy itt nemcsak a közvetlen. vagyis a mindenségben általuk mozgósítható összes jótékony erő ide sűrűsödik. és ezt egyöntetűen. A beavatás tényleges. akik választják. A koronával is. hanem a koronázási szertartás limitált időszakában — ami nem lehet túl hosszú —. és éppen általa elérhető maximumig fejlődik föl. ahol a második „akarjátok-e” kérdésre már nagyon halk és gyér válasz volt. Sok kiváló szakember foglalkozott ezzel a témával. hogy a személyiség teljesen lebontódik — egészen a csecsemő-állapotáig. ahol még egyáltalán működik ilyenfajta szakrális királyság. kép). Az analógiákat pedig legközelebbről — amint majd vetíteni is fogom — az úgynevezett primitív népek köréből lehetett összegyűjteni. nagy fennszóval és háromszor megismételve kifejezésre is juttassák. és ennek a módozatait is elég pontosan ismerjük ma már. Innen épül újra. Ennek a sűrűsödésnek az eszközlője a korona. a beavató szertartás pedig a jelekből következően úgy zajlik. James Frazer. a közösség által mozgósítható összes. hogy a bélaságon belül minden tulajdonság az elérhető. Ezért roppant fontos. Az összehasonlító néprajztudomány koronázatlan királya. de nem más épül föl őhelyette. és ez épül vissza — de úgy. mert ott a mai napig működik ez a beavató típusú koronázás.valóban átalakul általuk. így elég széles körű analógia-láncolattal tudjuk egy–egy ilyen állításunkat vagy feltételezésünket bizonyítani. Mi itt a szibériai sámánizmus köréből fogunk látni majd példát (7. az Aranyág című. az előmozdítói pedig a közösség tagjai. Szent Koronánk esetében ilyen típusú beavatásról van szó. Méghozzá teljes átalakuláson megy át. részben magyarra is lefordított művében külön fejezetben foglalkozik a szakrális királysággal és a koronázással. a koronázandó személyt körülvevő közösség akarata egyesül. a harmadik7 . hogy a királyt tényleg akarják királyuknak azok. a születés körüli állapotig. meg a koronázással is. tehát nem arról van szó.

Bármennyire hasonlít is alakilag a trónon ülő Jézus Krisztushoz.ra pedig nagy csend. hogy az illető alkalmatlan. egy kiváló tanulmányában már leírta. hanem az atyai tulajdonságoké — méghozzá a teremtés első mozzanatában. Úgy hívták. és ne szégyelljük. legalábbis az egyik szakom az volt. jóllehet művészettörténet szakon végeztem. Képünk tehát nem a fiúság megjelenítője. Pantokrátor görög szó — ezt szoktuk alkalmazni rá —. hogy outsider. milyen rangfokozatok helyezkednek el rajta. közvetlenül a kereszt alatt. Azért is kell kétszer megjeleníteni a Pantokrátort. hogy hajnaltól délutánig. egy négyzet alakú mezőben a felső Pantokrátor képét látjuk (8. Öt év alatt egy hangot sem tanultunk erről. a másik leginkább Holdra és csillagokra emlékeztető jelcsoport — egyértelműen elárulja. Ezt Kovács József 1984-ben. Ő egyébként kiváló egyháztörténész és gyakorló plébános. de ez itt nem így van. hogy itt a világosság és a sötétség szétválasztásáról van szó. Ezt a királyt néhány nappal később meggyilkolták. Ezzel az erővel nem lehetett játszani. hogy Kis Károly. kik és mik vannak a Koronán. Általában a beavató koronákkal máskor. be lehet szerezni. Általában hozzá szokták tenni. Ha nem tudott összpontosulni ez az erő. aki kívülről belemagyaráz valamit a Koronába. hogy az elején hiába beszélek hosszan a koronáról. Ami azt jelenti. Az első menetben azt terveztem. Részletes leírás pedig ma is elég kevés van a Koronáról. a feje körül föltűnő két ábra — melyek közül az egyik leginkább Napra. A kívánatos személyiség-átrendeződés nem tudott végbemenni. hogy Krisztus. A tapasztalat ugyanis az. a hallgatók általában nem tudják. A koronázásnak — hangsúlyoztam — limitált az ideje. milyen szentek. Ezt a tanulmányt nemrég újra kiadták füzet alakban. hogy elmondom. akkor kiderült. nem lehet. mint koronázáskor. A felső részen. Gyorsan elmondanám. tehát itt ilyen probléma nincs. 8 . kép). Én se tudtam mindezt. mert ezt a felső képet emberi szem elvileg nem láthatja. Ez pedig nem a Fiú feladata. A Koronával csak koronázáskor lehetett találkozni. de mindenképpen naplementéig. indokolta. és a mindenségen uralkodót jelenti. hogy legyünk ezen túl. ha most először hallunk róluk.

akik a koronázás alatt olyan helyzetbe kerülnek. Az ő elidegeníthetetlen joga volt. Ez tehát azt jelenti. mert a Teremtőt nem lehet teremtés közben meglesni. hogy alattvaló csak koronázáskor találkozhat a Koronával. És ahogyan előtte is zárt ládában őrzik a Koronát. 9 . Miért? Azért. Csak nagyon nagyfokú hátráltatás esetén — például ha meghalt. A Korona rendeltetésszerű működése idején a Magyar Királyság területén mindössze négy személy kerülhetett olyan helyzetbe. ki van fölül. És ezen túl összesen két olyan személy van. Nagyon rövid ideig tartott ez a szertartási mozzanat. Ki ez a kettő? Az egyik a világi hierarchia csúcsán lévő személy — a magyar királyságban a nádorispán. aki ilyen helyzetbe kerülhetett. lepecsételt zárt ládában. hogy nem az esztergomi érsek koronázott. mert soha senki jogerősen nem oszlatta föl. és még nem volt kijelölt utódja. hogy módja volt fölülről nézni a Koronát. Az alattvaló így nem tudhatja. 1440-től már folyamatosan működik a koronaőrző intézménynek az a fajtája. hogy ráláthatott a felső Pantokrátor-képre. csak a hivatalbeli utódjaik törhetik fel ezt a pecsétet. utána is vissza kell hogy helyezzék ebbe a zárt és lepecsételt ládába. vagy ha az ellentáborhoz tartozott — került sor néhányszor olyan esetre. és rendeltetésszerű működés esetén csak a következő koronázáshoz lehet elővenni.le kell zajlania az egész koronázási szertartásnak. hogy felülről is megnézhetik a Koronát. Kettő a két koronaőr. A másik személy pedig. amelyik gyakorlatilag máig is érvényben van. Ez két főúri személyt jelentett — próbált hitelű személyekről van szó. az egyházi hierarchia csúcsán foglalt helyet — ő az esztergomi érsek. Ugyanis jogerősen magyar királyt csakis esztergomi érsek koronázhatott. Amikor ugyanaz a két koronaőr — aki a saját pecsétjével lezárta az előző koronázás után — bonthatja csak ki. Egyenesen neki szól. Ez nem embernek való feladat. de kétségtelen tény. Ez a kép visszacsatolódik magához a Teremtőhöz. kit ábrázol a fölső kép. hogy a koronázási menetben párnán vigye a Koronát. ahol az alattvaló fölülről láthatná a Koronát. Ő tehát tudhatta. Mármost a koronázásnak nincs olyan mozzanata. Vagy ha az egyik már meghalt — esetleg mind a kettő —.

Mi lett ennek a következménye? Magyar királlyal soha nem fordulhatott volna elő. mint egy útszéli tolvaj. vagy nem szabad hazudni egy gyereknek. Ulászlóra. Mármost bármennyire sajnáljuk ezt a szerencsétlen embert. Ne felejtsük el: az. Hogy most ilyet szabad hazudni. Ez definíciós kérdés. Ha például II. Erzsébet özvegy királyné. Ulászlót nem tudták megkoronázni.A koronázási szertartás A koronázási szertartás maga is rendkívül kötött volt. ezt intézze el ő a saját lelkiismeretével. aki ennek ellenére úgy tanítja II. Józsefet. hogy magyar király csak az lehet. egyszerűen hazudik. Ulászlót. Józsefet nem koronázták meg a magyar Szent Koronával. hogy összesen négy vonatkozásban volt nagyon szigorúan szabályozva — és ezekről mind írásos bizonyítékunk van. Lehetségesnek tartotta azt. Mert az első Habsburg uralkodónk. ellopassa a saját politikai céljai érdekében. hogy a koronázás megtörtént-e vagy sem. hogy a Habsburg család ezzel mutatkozott be Magyarországon. Úgy szoktuk mondani. És az. és ezért nem tudták szabályszerűen megkoronázni. Ahonnan aztán később. hogy ennek megfelelően is viselkedett. egészen alpári módon ellopatta a magyar Szent Koronát. hogy a nyil10 . hadd mondjam el. hogy a legszentebb ereklyét egyszerűen. jóval később. majd kivitte az országból. mert ezt ő visszautasította. És miután később erre már nem fogunk visszatérni. tény. de ellopták előle a Koronát 1440-ben. Közben megválasztották I. Ugyanez vonatkozik I. de nem tudták megkoronázni a magyar Szent Koronával — tehát sajnos nem volt magyar király. aki szerencsétlen nem tehetett róla. és elzálogosította. József nem volt magyar király. Ez alól nincs kivétel. akit a magyar Szent Koronával koronáztak. a magyar nemzet részéről ez a szigorú elvárás nem ok nélküli volt. Kivitte az országból. Az a történelemtanár. Albert özvegye. mintha magyar király lett volna. az ő személyiségében egy be nem következett fordulattal járt. akkor II. hogy I. 23 év múlva Mátyás király tudta csak visszaváltani. Az első és elengedhetetlen. tehát kivétel nélküli megkötés az volt.

És amikor a magyar király ennek engedve megtámadta a törököket. De volt időpontra vonatkozó megszorítás is. hogyan végezte? A várnai csatában bizony lefejezték. De az. Sajnos ez alól is volt kivétel. Akkor se. akkor komoly jellemhibák és nagyon komoly személyiségzavarok maradhattak benne.vánosan tett esküjét megszegje. A korona használata alól nem lehetett kivétel. Nos. És végül magyar királyt jogérvényesen csak egy helyen lehe11 . egy vélt. ezt fekete betűkkel tessék beírni a saját . hogy ha ez a személyiség-átalakulás nem történt meg egy királyban. Az ilyennek a feje karóra való — ezt már a népmeséink is így tanítják. noteszébe. hát ha van notesze. mert odavaló volt. akkor se. hogy vakon kövesse egy általa okkal vagy nem okkal elismert tekintélynek. Ez személyre vonatkozó megszorítás volt. . Hogy lássa a világ. Az egyetlen olyan magyar uralkodói fej volt. Igen ám. és gyorsan a maradék hármat is hadd mondjam el. . akkor lelkébe. ha pogánynak teszi. egy magyar király nem szegheti meg az esküjét. Ennyit a koronázásnak a megszorításairól. Nagyon fontos tudni. Magyar királyt jogérvényesen csak nagy egyházi ünnepen lehetett koronázni. hogy erre pápa biztatta a magyar királyt. I. ha pápa biztatja rá. Én erre azt szoktam mondani. De azt is tessék zárójelben odaírni. ha lelke. Isztambulban pózna tetején végezte. bár nem valóságos feljebbvalónak az utasítását. ez alól — mint említettem — volt kivétel. hogy a pogánynak tett eskü nem érvényes. amelyik az ellenség fővárosában. hogy azért. Ugyanis békekötéskör esküvel erősítették meg azt a szerződést. amelyek alól viszont mindig volt kivétel. de pápai biztatásra mégis megtámadta. És a pápa hogyan érvelt? Úgy. Vagyis hogy a koronázás csak a Szent Koronával érvényes. Ulászló pedig ezt tette. amelyek lehetővé tették. melynek értelmében a törököt meghatározott időn belül nem lett volna szabad megtámadnia. hogy csak az esztergomi érsek volt feljogosítva a koronázás műveletének végrehajtására.

ártékony energiák működnek. mint romterületet. vagy éppenséggel kártékony. hogy ez lett volna a Szent István-féle bazilika. De hogy pontosan hol volt a koronázás helyszíne. A nem beavató jellegű koronázásnál teljesen jelentéktelen: legfeljebb emlékezésül. Ez pedig a fehérvári Nagyboldogasszony bazilika volt. a középkori magyar királykoronázás intézői tudomásul vették azt a tényt. Mert Korona-ügyben éppen elég feltételezés van forgalomban ahhoz. Nálunk nem egészen így van. hogy lehetőleg letisztogassuk a gondolatmenetünket. Tudni kell. hogy jó. Az időpont-megszorításra visszatérve: ezt is nagyon komolyan kell vennünk.tett koronázni — vagyis a helyre vonatkozóan is volt megszorítás. Nyilvánvalóan nem oda teszik a koronázás helyszínét. Ez egészen biztosan nem volt az. tehát valamiféle nosztalgia vagy pedig megszokás következtében tartják a koronázást — a Westminster Abbey-ben vagy mondjuk Konstantinápolyban a Hagia Szofiában — de semmilyen végzetes hiba nem történne. és a tényekből közvetlenül leszűrhető következtetésekkel foglalkoznánk. Vagyis ugyanolyan érvényes maradna a koronázás. arra vonatkozóan csak feltételezések vannak. ha onnan elvinnék máshova. amit a mai Székesfehérváron úgy mutogatnak. Ezt teljes biztonsággal lehet állítani. Ezt azért kell elmondanom. energia-kisugárzási képessége között. de 12 . Úgy tűnik. ha tényleg csak a tényekkel. de nincsenek eléggé pontosítva. hogy a földfelszín nem egyenletesen telített energiákkal. hogy lehetőleg a pozitív energiák találkozási pontján vagy megfelelő kifejtődésének pontján történjék a koronázás. ahol indifferens a helyzet. amelyek elég valószínűnek tűnnek. A koronázás eseményének térben és időben való megkötése roppant fontos dolgokra hívja fel a figyelmet. mert ma szeretném. hogy eleink nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak annak. Mert így minden hatás az elképzelhető legmagasabb szinten tud végbemenni. Erről a helyszínről sokmindent nem tudunk — de egyvalamit biztosan tudunk: nem az volt. Erre most valaki persze azt mondhatja. és maradjunk a megbízható tényeknél. és nagyon komoly különbségek vannak bizonyos földfelszíni pontok energiatartalma.

amikor 1458-ban megválasztották. Mátyás. elzálogosították. tehát meg kellett őket várni. hogy valakit mikor koronáznak. ráadásul pontosan a halálos ellenségünknek. Mi a következő nagy ünnep? Természetesen mindenki azon13 . aki az egyházi év fogalmával tisztában van. nem tudtak megjönni a távoli országrészekből a követek. mint idén. annak a múltjával meg a működésével. hogy huszonhat lézengő ritter együtt van a Parlamentben. nem volt birtokában a Koronának. vagy egy telítetlen napon — mondjuk egy később importált jelentéktelen szentecske napján. hogy egy esemény mondjuk Karácsonykor zajlik-e le. És mint említettem. abban az évben is ugyanolyan nagy árvizek voltak. És végül is ’63-ban nagy nehezen sikerült visszaváltania. vagy Szent Mihály napján. Ugye említettem. Egyetlen példát mondjak mindjárt az elején: mennyire nem jelentéktelen kérdés. Ezt mindenki nagyon jól tudja. a német–római császárnak. Nagyon nem mindegy. hogy csak nagy ünnepeken koronázhatok? Mi köze van ennek ahhoz. hogy hogyan működik a Korona? Hát nagyon sok köze van. ’64-ben pedig igyekezett minél hamarabb megkoronáztatni magát. hogy 1440-ben ellopták a Koronát. Ma már nagyjából egyenletesen van terítve szentekkel az évkör — hát olyan is az évünk. Miután nagy ünnepen lehetett csak koronázni. Kivitték az országból. és akkor megszavaztatunk országos fontosságú ügyeket. vagy nem tudja visszaváltani. miután akkor. meg kell mondjam.hát ehhez mit segít hozzá az a megszorítás. aki pályázott is a magyar trónra. hanem királyt választani csak teljes egyetértéssel lehetett. Ugyanis az időkör sem egyöntetűen telített energiákkal. viszont az örvendetes eseményre csak tavasszal kerülhetett sor — hogy a követek meg tudjanak érkezni távolról is —. Eredetileg ezek a telített pontok szembetűnően kiugrottak az idő egyébként aránylag egyöntetű folyásából. itt nem lehetett azt csinálni. Viszont erre a napra. 1463-ig folyt a csetepaté. hogy vissza tudja váltani. Nincsenek igazi ünnepek. Virágvasárnapjára tették a koronázást. El kellett halasztani a koronázást. vagy Húsvétkor.

Ahhoz. Nagyon fontos tudni. Azóta nem volt magyar király. akár nemzet —. abba nem a ma14 . Tehát nagyon fontos tudni. hogy Húsvét feltámadás-ünnep. Tehát merjük csak kimondani: a Mátyás utáni uralkodók már egytől–egyig ellenünkre uralkodtak. Igen ám. máig sem évült el. részben a tájékozatlanságukkal. Tudni kell: attól. indul Virágvasárnapjával. nem ilyen– olyan furcsaságok vagy éppen avatag rigolyái a magyarságnak. és természetesen lesz feltámadás. És Nagypéntekre tette a koronázást. Legnagyobb részük egyáltalán nem is tudott magyarul. Onnantól kezdve a magyarság keresztutat jár. Annak mi is részesei vagyunk. Részben az ügyetlenségükkel. közjogi értelemben király lesz — de az nem biztos. hanem igen fontos szerepük van. Ugye Nagyhéten vagyunk. hogy csak a Szent Koronával lehet koronázni. Nemcsak. és aki végre is hajtaná. a térbeli megkötések. Ha körülnézünk a világban. hanem kifejezetten ellenünk. de Mátyás király pontosan tudta. Ezt kell. nemcsak. hogy ezek az időpont-megkötések. ahol még minden feltétel — mind a négy — érvényesülni tudott. hogy tudjuk. hanem a világ sorsát illetően is. mert az 1464-es volt az utolsó érvényes királykoronázás. Mégpedig nemcsak a magyarság sorsát illetően. amely alkalmas lenne erre a feladatra. Mert ha egy vállalt keresztútjárást nem teljesít a magyarság. hogy nem értünk dolgoztak. előbb meg kell halnia. aminek mi ma is a végrehajtói vagyunk. És az a vállalás. És ezt észre kellene már végre venni. amelyet itt tett Mátyás király. a személy megkötése és főképp és elsősorban az. részben pedig a kifejezett rossz szándékukkal. Nem tét nélküliek a szenvedéseink. hogy egy olyan vállalás történt ezzel a napkijelöléssel. hogy tényleg magyar király. hogy a problémáinkat nem értették. És még egy lényeges tudnivaló: erre csak bizonyos érettséggel lehet vállalkozni. következő nagy ünnep Húsvét. de először a nagypénteki áldozatnak kell bekövetkeznie. hogy föltámadhasson — akár egyén.nal Húsvétot említi. nincs más nép. aki ezt vállalni tudná. hogy valakinek a fejére teszik a magyar Szent Koronát. És ez volt az utolsó magyar királykoronázás.

Óriási a kettő közti különbség.gyarság hal bele. aki járja. Csak vállalt áldozat számít tényleges áldozatnak — a másik: lemészároltatás. 15 . abba a világ pusztul bele. Mert a vágómarha vágóhíd felé tartó útja nem keresztútjárás. a vágóhídra hajtani. Ezért nem felesleges — többek között — a magyar Szent Koronáról beszélni. Egyáltalán minden magyar embernek. vagy hagyjuk magunkat. mit jelent a keresztútjárás. hogy mi volt ez a vállalás. És nagyon nem mindegy. Egyetlen keresztútjárás sem volt soha öncélú — mindig másokért történik. hogy tudjuk-e ezt és így vállaljuk. És ez az. az pontosan tudja: bizony az ellenségeiért is vállalnia kell annak. És joga van egy nemzetnek — ha már ilyen nehéz feladatot vállalt — megismernie. És bármilyen furcsán hangzik. amit a legnehezebb megérteni. és hát lehetőleg minden magyar állampolgárnak illene ezeket a tényeket megismernie. mint vágómarha. De ha valaki már tisztában van vele. az ellenségeinkért is.

hogy ha ez valóban az Atya megjelenése. de ezúttal kifejezetten fiúi — szerepkörű személyhez (9. színéig és így tovább. akkor miért nem Atyának jelenítik meg? A kérdést sokan föltették már — művészettörténészek. Ez a képlet a késő középkorban jelenik meg először. Feliratából egyértelműen azonosíthatóan (10. rövid fekete szakáll: Fiú. A trónszéktől kezdve. akkor miért nem Atya formájában jelenítették meg. és így tovább. Meg lehet kérdezni. 16 . a barokk pedig szabályosan teletojja vele Európát. egyértelműen ószövetségi hatásra. Tudniillik a középkornak az a szakasza. amelyben teljes értékűen működött a magyar Szent Korona. hogy ha a felső tényleg az Atya. Adva van egy teremtői szintje a koronának. És az meg is jelenhet királyi fejéken. a két cipruson keresztül a tartásig. tisztán őrzi még azt a tanítást. mintha egy óriási kakukkmadár mindenhová lerakta volna a maga tojásait. kép). az arcig. Ugyanis a pestisjárvány elhárítására emelt valamennyi Szentháromság-oszlopon már ezt látjuk. Mert ott tényleg az jelenik meg. miért a Fiú formájában? Ugyanis ez feltűnően hasonlít alul az abroncson. kép). És a reneszánsz már ezt a kettősséget népszerűsíti. az abroncs fölött közvetlenül emelkedő pártázat középső lemezében megjelenői fiúi — ugyancsak Pantokrátor.Atyai és fiúi szerepkör Akkor most ismerkedjünk a Korona többi részével. történészek. rövid fekete szakáll egyenlő Fiú — ez még kabarétréfának is rossz. hanem a német–római császári koronán. És akkor meg lehet kérdezni. És itt nincs helye semmiféle mellébeszélésnek. szabályosan. a szakáll méretéig. csak nem a magyar Szent Koronán. hogy hosszú fehér szakáll egyenlő Atya. ahol is megvan az előzménye egy kerubok közt trónoló öregúr figurájában. régészek —. illetve történeti vonatkozásban. hogy az Atya önmagát az emberlakta világ számára emberi formában egyedül és kizárólag a Fiúban jelentette ki. Feltűnően hasonlít. Az a megoldás. és ez pontosan mutatja. Hosszú fehér szakáll: Atya. Dogmatikai képtelenség. mennyire tájékozatlanok dogmatikai.

hogy itt legfölül a Fiún keresztül az atyai tulajdonság sugárzik át. Úgyhogy a magyar Szent Korona képrendje dogmatikai szem17 . De csak egy ilyen jelenet van. itt szabályosan bukfenceznek ezek az alakok. ortodox keresztény festészetben — az ikonfestészetben ez az egyik leggyakrabban ábrázolt téma — nos. akit meghív Jézus — nyilván rájöttek már: ez a Tábor-hegyi átlényegülés vagy transzfiguráció jelenete — nos. Nem lehet. Kovács József tollából jelent meg először 1984-ben. különlegesen jó képességű személyt. Miért? Azért. Ez a három apostol pedig. azonnal igazolni tudjuk a feltételezésünket. Miért? Mert még ők hárman is teljesen kiborultak az élménytől. ahol a Fiún tényleg teljes intenzitással átsugárzik az atyai tulajdonságok teljessége. ahova nem lehet meghívni a hegyi beszédnél összegyülekező teljes tömeget. hogy teljesen megzavarodtak. hátul Jakab. Mármost kik helyezkednek el a felső Pantokrátor-kép körül? A király jobb keze felől Péter. nem is csodálom. Annyira kibuktak saját magukból. hiszen az Újszövetségben van egy olyan jelenet — és egyetlen ilyen jelenet van —. és vele szemben. látszik. Teljesen egyértelműen. kerekded. de valami egészen elképesztő méretűvel. több evangéliumban is leírt beszámolót. Csak három. ez a három apostol Péter. amikor rajta keresztül teljes erővel sugárzik át az Atya. elől János. mert iszonyatos erejű energia-felszabadulással állunk szemben. Ha elolvassuk a rájuk vonatkozó.A magyar Szent Korona a felső részen a Fiún keresztül megnyilvánuló atyai teremtőerőt képviselteti. kép). Ennél közelebb senki sem kerülhet a Fiúnak ahhoz a megnyilvánulásához. akire ma már egyszer hivatkoztam. Az ábrázolásaikon pedig. János és az idősebb Jakab. Ha mégis kétségünk támadna. amit hétköznapi adottságokkal egyszerűen nem lehet elviselni. A felismerés és szép teológiai magyarázata érthető. amelyek nagyon gyakran jelennek meg a keleti. Semmiféle kétség nincs afelől. azóta új kiadásban is. És ez olyan jelenet. de nem lehet a tizenkét apostolt sem. Ugyanarról a Kovács Józsefről van szó. Ezt elviselni — ez valami elképesztő igénybevételt jelent (11.

Miért? Azért. és ezzel elég sok gond van. hanem az. A felső koronarésznek tehát a felső négy képe közül három úgy van a helyén. 18 . de az év elején. régész. akit már feltámadása után hívott el Jézus. Maguk nem kutatták. hiszen ’78-ban hozták haza. hogy ő már fölment az Atyához. hogy 2000 január elsején ezekből a karmokból kimentették. Azt már hozzá sem teszem. és onnan hív el valakit. Most azt hihetnénk. így kimenekülhetett. Ahogy Jézus mondja: „Ti nem mentek be a szentélybe. kép). Csakhogy ez utóbbi hírt nagyon nehéz elhinni (13. hogy — miután én magam is benne vagyok ezekben a szakmákban — ez tényleg szégyen. és áthelyezték a Parlamentbe. de másokat nem engedtek be. Hát két sort se írtak le róla. Abból a csapdából. hogy a Fiún itt e földön sugárzik át az Atya. ami itt zajlik huszonkét év óta. és már az évnek a második felében vagyunk —. sőt az elképzelhető legjobbat tette. hogy miután már huszonkét éve itthon van — több mint huszonkét éve.pontból is rendkívül figyelembe méltó. amelybe belekényszerítették. ahol a Fiú már visszatért az Atyához. ez világra szóló szégyen. ami a Tábor-hegyen. Pedig ebben az esetben még művészettörténeti szempontból is az elképzelhető legmagasabb csúcson jegyezhető értékről van szó. Csak azt tudom mondani. mert van egy olyan apostolunk is. A negyedikkel van egyedül gond. Mert ’78 előtt nem lehetett érdemben foglalkozni a Koronával. hogy az dogmatikai szempontból egyszerűen felülmúlhatatlan. Akit az elhívás olyan közegből ért. történész szakma viszont még fél sor érdemlegeset se írt le vele kapcsolatban. És az. de másokat nem engedtek hozzá. Tipikusan farizeusi csapda volt ez. Nem lehetne elvileg sem jobb megoldást javasolni (12. kép).” Pontosan ez zajlott a Szent Koronával kapcsolatban. most meg 2000et írunk. ez a változás a Koronának kifejezetten jót tett. Valami egészen döbbenetes az a negligálása a Korona képrendjének és a benne rejlő üzenetnek. a dogmatika-történészek disszertációk sorozatában foglalkoztak a magyar Szent Korona képi programjával. hogy a művészettörténész. Most nem az történik.

hogy a szépen. . mindig megmaradt rejtve rabbinak. Ha nem tenne oda kérdőjelet. mint római kém. Egyik irányból sem. Ezt a véleményt magyarul is lehet olvasni. az azt jelenti. . hogy nem nagyon kímélik egymást. Ebből a Saulusból. aki egyébként tényleg rabbi volt. nem ismerősek-e ezek a mondatok? . Nos. A helyzet az. A mi esetünkben ez azt jelenti — és ezt később ki is fejti —. ez a másik álláspont. mégpedig a Holttengeri tekercsekről szóló könyvnek a befejező. A másik oldalról viszont a következő a vád. . . Ha ez az áruló. hogy nagyon is állításnak kell venni azt. aki Gamaliel rabbi legkiválóbb tanítványa volt. de nem is látta Jézust . belülről szétbomlasztotta a kiválóan indult zsidó felszabadítási mozgalmat. Tehát ha ő be nem csempészi ezt az egyébként már teljesen elavult és pusztulásra ítélt ideológiát a kereszténységbe . Gamalielnak. sohasem lett Paulus. hogy kulcskér19 . mert nálunk két irányból szítják. aki magát apostolnak adta ki. A világban általában egy irányból. gyümölcsözően kibontakozó zsidó felszabadítási mozgalmat ez a csúnya Saul rabbi. és szétzüllesztette. . De ha kérdőjelet tesz. nem tudom. Ennek már a címe is úgy szól. De Pál apostolt sem. függelékszerűen hozzá illesztett fejezetében. Teljesen logikus.Ma szabályszerű Pál-fóbia dúl a világban. amely után ma már a kutya se ugatna. a híres rabbinak kiváló tanítványa. A hivatalos izraeli vélemény szerint Pál apostol áruló volt. és belülről bomlasztotta az egyébként ígéretesen bontakozó kereszténységet. Lehet érzékelni. Mármost ez az ő szemszögükből teljesen logikus gondolatmenet. hogy „Pál apostol — római kém?” Ugye tudjuk. az felkiáltó jelet jelent. belülről megfúrta. ostoba gój jelszóval. egyébként már teljesen elavult tudásrendszert és ígéretrendszert. Nálunk pedig különlegesen is dúl. Ráakasztván koloncként egy ószövetségi. hogy szeretni kell az ellenségeinket is. senki nem figyelne a mondatra. És azzal a semmire se jó. hogy újságíró zsargonban ha kérdőjelet tesznek egy mondat végére. Nehogy véletlenül itt elkezdjünk — hogy mondjam — reklamálni. amit ő kérdőjellel jelölt. . úgymond. minden ízében hibátlan gondolatmenet.

Ez a korábbi időszakban. Ez a kegyelem kora. amelyeket más apostolok írtak. és akkor nem lesz paulusi pályafutás. Miről van szó? Arról. a Korona működése szempontjából is kulcskérdés. . És ezt a „következetességet” kérik számon ma mind a két oldalról. Nem lehet rajta átlépni. azaz saulusi pályafutás. hogy az Újszövetség lényegében a páli tanításoknak a rendszere. Ezért is kell mindig az elején tárgyalni egy ilyen előadásnak. amelyben először válik lehetővé 180 fokos fordulat. hogy ilyenfajta kijelentéseik alapján ítéljük meg őket. sem Pálból. a törvény korában lehetetlen lett volna. Nem véletlen. ki fog belőle maradni. Ez azt jelenti. habzó szájú a támadás Pál apostol ellen. Mert éppen ebben az esetben a kegyelem a lényeg. A kegyelem korának a névjegye pedig nem Saulus és nem Paulus. hogy mind a két vélekedés a törvény korának álláspontjáról ítéli meg Pált. De tudnunk kell. hogy az ember — hogyan is mondjam — kitegye őket annak. Természetesen egyik oldalon sem említek neveket.désről van szó. amelyiknek mi a gyermekei vagyunk. ha valaki ragaszkodik hozzá. akkor tessék fordulni. Mert aki ezen nem tud túljutni. mert ha nem az elején tárgyaljuk. aki ezen a narancshéjon mindjárt elcsúszik. Magyarul: felülbírálják a kegyelmes Atyaistent . Hát. De csakis: vagy az egyik. a legtökéletesebben éppen Pál apostol esete jelzi. hanem maga a pálfordulás. hogy fordulj. Az a kor. És ezt mintegy emblematikusan. hogy mit ír elő a törvény. sem a rá következő levelekből. Ha azt írja elő. Vagy pedig maradj veszteg. ám bírálja fölül — de én nem tudok neki tapsolni. amikor valaki a fordulat első fázisában is. mert túl ismertek ezek a személyek ahhoz. Látni fogjuk. Ez az a kor. 20 . Nem veszi észre. már nem a törvény kora. hogy pontosan azt nem értik meg. Helyette azt firtatták volna. de akkor nincs rabbinusi. az soha semmit nem fog megérteni sem a krisztusi tanításból. hogy a feltámadással a törvény kora lezárult. hogy mindkét oldalról egyöntetűen fenekedő jellegű. vagy a másik megoldás. a második fázisában is teljes hittel és meggyőződéssel cselekszik. ami ennek a korszakváltásnak a lényege. .

amikor nem tudunk róla (14. kép). csak Pállal. Az egész évkörben a Vízöntő az egyet21 . kikeresztelkedett. Miért? Mert az osztályvezetőm is . De akkor meg miért mutogatunk rá. sőt nagyon fontos. Vigyázat. hogy mi sem léptünk még át. Nos. ezzel téged próbál meg a kegyelmes Úristen. Látni fogjuk. . Miközben ujjal mutogatunk azokra. számára még nem zárult le a törvény kora. vagy a kegyelem korának a mércéjével ítéled meg a főnököd viselkedését. mert folyamatosan visszacsúszunk a törvény korába. egy ortodox zsidó nem ismeri el Jézust Messiásnak. amelyik az ókorban már teljesen kialakult. adott neki egy sajátos színezetet. aztán mégis milyen . akkor elbuktál. hogy ilyen nincsen. És pontosan atekintetben próbál meg. . ugye. hogy tovább tudjunk haladni. a középkor egészében átvette. Semmivel sem vagy jobb nála. amikor épp ez a mutogatás jelzi. akkor is. hogy te most ószövetségi alapon mérlegelsz.Itt tehát roppant nehéz tételről van szó. vagy soha nem fogom megérteni. Ebben Pál fordulásának az ünnepe a Vízöntő havának jellegadó eseménye. Ahhoz. Mármost ha én Pál apostolt nem tudom elfogadni hiteles tanúnak. Ha én nála mindjárt meggyökkenek. akik még át se jöttek a kegyelem korába. hát mint tudható. kell legyen némi affinitásunk az évkörnek egy olyan rendje iránt. akkor el sem tudok indulni. Ez azt jelenti. akkor a Szent Korona programjával sem tudok mit kezdeni. . Ezeket tehát azért kell még a mondandónk elején végigrágnunk. hogy a magyar Szent Korona képekbe foglalt üzenetét vagy Vízöntő-programnak tekintem. az mind személyes tapasztalatokra hivatkozva kardoskodott amellett. korszakindító jellegű tanúnak a kegyelem korára vonatkozóan. Ezt szokták állatövi rendszernek nevezni. . Ez az évkörnek a fény–árnyék arányok változása szerint kialakuló rendje. ez a te tapasztalatod. de ma is működik és használjuk. nem lehet mással indítani. És ha nem tudod a kegyelem korának a mércéjével megítélni. hogy amikor folyamatosan olvassuk le a képekbe rejtett üzenetet. Akivel én eddig erről a kérdésről beszélgettem.

nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. hogy meg kelljen birkóznia a Vízöntő-problémával. ennek elvi akadálya nincsen — azzal mentesítheti magát az alól a terhes feladat alól. amikor az idő egyforma intenzitással folyik két irányba. a fordulat után is Pál apostolban. hogy bár egyetlen téridő-egység a Vízöntő. Soha nem tagadja meg zsidó voltát. Ez a törvény által keményen megkötött viselkedésmodellt jelent. kép) — ami azt jelenti. de ugyanakkor a két szomszédjának az időkeretéből gazdálkodik —. mert az éppen ezzel indul. Mindenesetre. ha valaki Pált innen már eleve azzal veszi le. Aki ezt nem érti meg. amelyet ő mint követelményrendszert saját magával szemben végig komolyan is vesz. Ha ezt nem értem meg. a Halakra. a Bakra terül rá. az soha nem fogja megérteni a kegyelem munkáját. 22 . . magyarul nincs tisztában a Vízöntő-paradoxonnal (15. amelyik a Halakra terül rá. az az ő paulusi arca. . De hát ezt majd a részletezésnél folytatnám. hogy mondjuk. a másik irányban a másik szomszédjára. hiszen ez a Bak felé forduló arca. egy másik Pállal azonosítja — mert lehet azonosítani valamelyik másik Pállal is. Természetesen megmarad. És a kettő együtt adja a Vízöntő-tulajdonságokat.len olyan egység. Hát lelke rajta . hogyan maradhat meg a saulusi arc végig. akkor azt sem tudom felfogni. A másik pedig. Az egyik irányban az egyik szomszédjára.

hogy kiről van szó. Mindjárt kitérünk rá. Ahogy láttuk. akkor is. A hátulsó a nyak vonaláig el van takarva azzal a képpel. Mert ilyen is nagyon sok van ám a művészet történetében. Egy a lényeg: hogy a nyak vonalig takarja az alatta lévőt. hogy az elülső–alsó apostolkép egyáltalán nem látható. hogy az emberi testnek ez a része a képírás-típusú művészetben — vagyis amelyik képjelekkel fogalmaz. ha semmi jele nincs annak. Ez ugyanis nem végigfutó pártázat. hogy miért. Gondoljunk itt a második számú nagyszentmiklósi 23 . hanem egyetlen kiemelkedő eleme van. ha annak. a felső apostolképek párokba rendezve is értelmes olvasatot adnak. Akkor is. illetve hozzá erősített kép egészen a nyak vonaláig eltakarja a hátsó–alsó apostolképet.Emeletek és párosok a keresztpánton Ezzel tehát megismertük a felső négy apostolt. János és Jakab pedig Zebedeus két fia. hogy egy háromrétegű emberalakból csak a legfölső réteg látszik. a nyakvonaltól fölfelé lévő rész (16. és a Koronánk története szempontjából miért jelentős ez a személy. lehet tovább ragozni a szerepüket. hiszen Péter és Pál az egyház két oszlopa. hogy levágta. Amúgy pedig testvérek. Ez pedig azt jelenti. nincs is vágó fegyvere. mint elől. Az alsó négy apostollal nem ilyen könnyű a dolgunk. Amikor nincs hozzá sem fölső test. minden esetben a szellemiséget jelöli. Csak ezt a művészettörténészek általában levágott fejnek minősítik. hogy egyáltalán mi van ezzel a képpel. kép). akiről feltételezem. ha önállóan szerepel. Jánosé pedig Jakab. illetve. a mennydörgés fiai. Vagyis Péter párja itt Pál. a mai napig is így nevezik őket. hogy levágták bármiről. Ezek különösebb magyarázatot nem is igényelnek. Az ebben lévő. nem pedig látványból kiindulva jelenít meg ezt–azt a világból —. miért nem. Most hát mi a helyzet az alsó négy képpel? Ezek közül csak kettő látható jól. sőt akkor is. amelyik a hátsó. egyetlen elemből álló pártázatnak a foglalata elé van szegecselve. Már eleve tudomásul kell vennünk. Mármost tudni illik. sem alsó test. Ezzel a felszegecselt képpel részletesen fogunk foglalkozni — most nem megyek bele.

amivel le tudná vágni (17. Ha a lelkisége is példaadó. hanem egy önálló szellemiségről. hogy mennyit tartanak szükségesnek. De teljes alakként csak olyan személyt szabad megidézni. hogy itt nem levágott fejről van szó. ha egy királyt. akkor én azt fejszoborként jelenítem meg. hogy a köztéri szobroknak is ez a három típusa van. vagy teljes alakos szobor. ahol csak a tiszta szellemiség működik. akkor is. és ráadásul igazolható megkötés volt. egy másfajta létalakulatban van. tehát nem pusztán a magyar Szent Koronán érhetjük tetten. csak éppen nincs szerszám a lovasnál. a lelkiség működésének a terepe. az övvonal alatti rész pedig a testiségé. ilyen keretben működő Univerzumnak a képjele. akkor is. testi kilengései voltak. hogy hasson az adott környezetben. ahol ott van egy állítólagos levágott fej. akkor mellszoborként. ha egy koldust ábrázolnak. vagy mellszobor. A nyakvonaltól az övvonalig tartó rész — a kebel szintje. és ez veszélyek forrásává válhat. ha egy arkangyalt. ha egy apostolt. Hogy mennyit ábrázolnak belőlük. Ez azt jelenti: ez a lélek szintje. vagy már viszszavonult a testet öltés stádiumából. hogy ha én egy alakot csak a szellemisége tekintetében tartok példaszerűnek.kancsóra. Minden lélegzet innen indul. inkább csak azt. az külön téma. a magyar népművészetben a mai napig érvényes jelölési rendszerről van szó. az azt jelenti. Ez egy háromrétegű. ha behozom a közösségbe. Ez egy ismert képjel. másokat is tudott lelkesíteni. Ugye tudjuk. amely vagy még nem tudott testet ölteni. De eredetileg ez nagyon komoly. Hogy ma mindezt nem veszik figyelembe. Jól lehet látni. és abban is megtaláljuk az önállósodott emberfejet. mert mondjuk. vagy túllelkesült. hogy csak akkor szabad a testiséget beengedni a befolyásolás közegébe — tehát ebben az esetben az alatt24 . kép). akkor is. hogy melyik szobrásznak milyen jók az összeköttetései — mert az természetesen egész alakos bronz szoborra kap megbízást —. akkor is. aki testileg is tiszta volt. Ennek eredetileg az volt a jelentése — és ezt lehet igazolni —. Vagy fejszobor. sőt. Akinek a magatartása ebben a tekintetben is példaszerű. tehát maga is tudott lelkesedni jó eszmékért.

és egyáltalán látom a sebeit”. Kérem. Nagyon jól leolvasható ez a tendencia. ha az tiszta. majd maga sem lesz. 25 . jók a kapcsolataim . amely lényegénél fogva érzékfeletti. hogy természettudományos álláspont. ha látom. Ha igaz a feltételezés. Meg tudom oldani. hogy „majd elhiszem. kedveském. akkor az létezik. Ugyanis egyetlen olyan apostol van. amelyet irányít a szakrális fejedelem. hogyha a sebeibe beletehetem az ujjamat. És ha maga sokat okoskodik. mert különben nyakló nélkül bele lehet bármit magyarázni a Korona programjába. Ha nem tudja nekem ezt produkálni. akkor eléggé komoly megszorításokkal kell élni. A legtipikusabb műszaki értelmiségi álláspont. hogy a testiség szintjén követte el azt a hibát. hogy föltámadott. akiről az Apostolok cselekedetei híradása nyomán tudjuk — tehát hiteles forrásunk van rá —. Ez azt jelenti. elhiszem. A testiség nem engedhető be közvetlenül abba a közösségbe. Ilyen jelenet egyetlen egy van a Bibliában: ez Tamás apostolnak az a kívánsága. Ha olyan szintre hozható. már akár mikroszkóppal. Mondhatnám úgy is. akkor az egy fantazmagória. hogy legyen ezen a szinten. amelybe a mi királyunknak nem szabad beleesnie. hogy érzéki típusú. tehát csak a lélek és a szellem síkján az embereket. És hogy lehet bizonyítani? Pontosan ezzel a félig eltakart apostolképpel. hogy az alsó koronarészen csak deréktól fölfelé ábrázolt alakok vannak. akkor én nem tudok vele mit kezdeni. akkor az tudománytalan. hogy azt én érzéki szinten megtapasztalhatom. ez egyelőre csak feltételezés. feltűnt-e. hanem úgy. De nem így fogalmaz.valóknak a koronázáskor jelen lévő képviselői közé —. és ha abból nem támadhat veszély. . tapasztalati bizonyítékot kért olyan tényre. Mit jelent ez? Azt. hogy „akkor az nincs is”. . Nem tudom. Nekünk a bizonyítékokat is a Koronából kell majd kapnunk. bár ezt majd még igazolnunk kell. amelyet kormányoz. Ha igazolható. hogy valami veszély kell. mert a test veszélyek forrása. akár teleszkóppal. hogy az alsó koronarészen azért ábrázolják test nélkül. akkor ezt valami módon tudnunk kell bizonyítani a Korona felső részén.

amelyet egy alattvaló a koronázás alatt torzítatlanul láthat. vagy éppen haszonlesés. mert ez egy létező bizalmatlanság. hogy a történelem egy adott szakaszában szükségszerűen következne be egy ilyenfajta megnyilatkozás. Ennek valami gondja kellett legyen a következtető képességével is. hogy megkapja az érzéki típusú bizonyítékot. Nem arról van szó. Az ő következtető apparátusával semmi baj nincs.Hogy érthető legyen: ami nem hozható az érzéki tapasztalás síkjára. Szó sincs ilyesmiről. ez egy általánosnak nevezhető magatartásmintázat. hogy „na. pontosabban az írásjelekből. hogy láttál. Azt se felejtsük el. Az sarlatánság. most gyere ide. mint például a fölötte lévő Szent János kép. Sz és a Khí. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Azért. Végül is Tamás szellemiségével nincs semmi baj. Ez a történet tanulsága — de itt nem arról van szó. Ezzel az apostollal mi a helyzet? Egyáltalán. És most. Nagyon szépen tud a megtapasztalt tényből következtetést levonni. SZ az Iészosz Khrisztosz rövidítése. Ez a fiúi tulajdonság. tudjuk-e. és mégis hisznek”. magyarán szólva ez egy nagyon alacsony szintje a következtető. amelyek körülveszik. és azt mondja. általában észbéli tevékenységnek. Ott szemmel láthatóan teljesen eltakartak egy apostolt. öncsalás. a Pantokrátor Krisztus. Tamás. tedd bele a sebbe a kezedet. Itt nem lehet mellébeszélni. hisz. a feje tetejéig. Van olyan kép. mert a túloldalon nem ez a helyzet. Honnan tudjuk? Jézus odamegy hozzá. Nem. Honnan tudjuk? Hát a képjelekből. amit mi jóval magasabb szinten szellemi tevékenységnek nevezünk. ki van itt? Mert hiszen teljesen eltakarja. Tamás abban a pillanatban. sem oldalirányba. hogy ez az egyetlen olyan kép a magyar Szent Koronán. amelyik függőleges irányba torzul. Ez tehát nem torzul sem függőleges irányba. ő már valóban Jézus Krisztus. az ennek a gondolkodásnak a számára nem létezik. Vigyázni kell. és abból következő csalás. hogy „tudod mit. Az I. Pedig hát a felső apostolké26 . már hiszel. akik nem látnak. És abban a pillanatban: „Mester!” Itt nincs semmi további kétség. De boldogok. Tamás? Nem hittél. külön őhozzá. kipusztítalak”. ő már valóban a Fiú.

Teljesen egyértelmű: így már el lehet viselni ezt az emberfeletti mértékű energiaáradást. illetve júliusában lefolytatott aranyműves vizsgálat egyértelműen bebizonyította.pek közül ő az egyetlen. amely konkrét vizsgálat alapján készült. Örülnék. Az általa eltakart kép. 1800-ban látott napvilágot. mert rendkívül tanulságos. de erre nincs konkrét bizonyítékunk. Olyan adatok vannak benne. sőt. amiket utána már soha nem közöltek. elolvasná. ha mindenki. a korona alakjának sem használt. Nagyon egyszerű nyelvezeten íródott. egy olyan felülnézeti képet. amit metszetben sokszorosítottak —. alul meg is repedt. 1800-ban közzétettek egy latin nyelvű leírást a Koronáról — egy hosszú és alapos leírást. amely enélkül valószínűleg lötyögne. hogy el tudjuk viselni. 1792-ben ugyanis lezajlott egy Korona-szemle a budai várban. És mindjárt emberszabásúvá is alakítja őket. aminek nagyon nem örült. hogy elviseljük. Ami nekünk szóló képi üzenet. Ez a minta kifejezetten az emberlakta világnak szól. és egy Josephus Koller nevű pécsi kanonok írta. amelyik ma már nem látható a Pantokrátor Krisztus mögött. Ezt az 1983 márciusában. Csak a hagyományból tudjuk. viszont fönt tartja azt a feliratot. De ma már rádöntötték. Alul a két arkangyal-kép pedig oldalirányú torzulásban látszik. Miért nem látható? Azért. amelyen még lehet látni a feliratot. de őt is már torzulásban. hogy ez az utólagos döntés nem használt a képnek. nincs ma a helyén. Mármint a teremtő tulajdonságokat. azt a Krisztuskép hozza le egyenes úton az Atyától. aki valamelyest tud latinul. Miért? Azért. Ráadásul olyan felvételt is közöl — ez most rajzot jelent. ki lehetett ott. Lehet tudni. Az eredetileg függőlegesen állt. Magyarán szólva: az alsó Pantokrátor-kép mögött ma nincsen apostolkép. Ferenc király koronázását követően. mert rádöntötték a Pantokrátor-képet. amelyet egyáltalán látni lehet. És ha az ember utánanéz a történeti forrásoknak. illetve lecsúszna a 27 . tehát mögé lehetett látni. bármilyen furcsán vagy szokatlanul hangzik. az ott lefolytatott hivatalos vizsgálat eredményeit összegezi ez a vaskos kötet. mintha nagyon is szeretné.

se rövidítés. amellett. amit várnánk. amit már ő is észrevett. hogy ez Szent Bertalan eredetileg itt szerepelt zománcképének a felirat-maradványa lenne. és ennek a folyománya lett az 1800ban kiadott könyv. se fölirat. De ezt fönn kell tartani. Mert annak egy sanctus-szal kellene kezdődnie — valamennyi így kezdődik a felső apostolképek közül. Így aztán fönn is marad. Annak ugyanis egy nútja van kétoldalt. 1800-ban. amikor a világon soha sehol nem rövidítették Bartholomeust Artholonak. Ha Bartholomeus vagy annak valamilyen rövidítése lenne itt. hogy lássam. mert utánuk lehet nézni. magyarán szólva: az egész koronaépítmény egyik alapvető szerkezeti elemét képező felső pántlemezt. mert úgy tűnik. Az 1800-as publikáció egy hatalmas méretű. Márpedig tudjuk. Tehát alágyűrték a foglalatot tartó pánt aranylemezét. Ezek azért fontos tények. kép). 28 . Itt valami gond van. tehát ő már maga is fölteszi a kérdést: hogy lehet Artholo-nak rövidíteni egy Bartholomeust. hogy egy Bartholomeus feliratból van kiemelve. hogy az eredeti Bartholomeus kép levétele és helyébe ennek a makett-feliratnak a fölhelyezése 1792 előtt történt. hogy klerikus is. mert egy másodlagos feliratról van szó. Ez a felirat viszont nem azt jelenti. és jól lehet látni: 1800-ban bizony itt már Artholo felirat van (18. Ezen nincs sanctus felirat. van ott valami. Mi viszont annyit biztosan tudhatunk. Alágyűrték ennek a feliratnak. Ez pedig egyértelművé teszi. Ehelyett pedig csak ennyi van itt. egész oldalas rajzot tartalmaz.foglalatában. hogy a szó eleje is. hogy ARTHOLO. hogy nem az eredeti Bertalan képnek a feliratával van dolgunk. aki egyébként nagyon jól tájékozott. hogy ha egy foglalatba fölül behelyezünk egy feliratot. mégpedig úgy. És a szerző. mert akkor történt a megfigyelés. a vége is le van vágva. Ez nagyon lényeges adat. a B betű semmiképpen sem maradhatna el. amikor dolgokat cseréltek a Koronán. hogy ez az az idő. akkor az óhatatlanul lecsúszik benne. Mert annak teljes egészében kellene. tudós történész volt. És ez miért fontos? Azért. és így a beléje helyezett lemezke szépen lecsúszik. és amit leírtak róla többször is. Miért? Azért. Ami egyértelműen mutatja. a sanctus rövidítéssel együtt kiférnie. és ez megtartja fölül.

Bertalan elhívása a következő módon zajlik. tehát nem Jézus gyermekségével. Nota bene. és van. Tehát van logikája annak a feltételezésnek. vagyis hogy ez a Nathanael itt Bertalannak felel meg. mint amilyen Tamás vétsége volt. Először is nem a saját nevén szerepel. amelyik ott volt eredetileg. Fülöp is ott van. hiszen annyian írják. akkor hadd mondjam el. akkor az ártó erők forrásává válhat? Ennek nagyon komoly vétségnek kell lennie. Tulajdonképpen még egy magyarázattal is tartozom a Bartholomeus-képpel kapcsolatban. Tegyük föl. Mert ezt teljes egészében el kellett takarni. akkor nem is ezt a feliratot montírozzák bele.Eltakart képek — megszűrt üzenetek Szaladjunk végig a fölső koronarész maradék két apostolán. hogy itt eredetileg is Bartholomeus volt. majd látni fogjuk. komolyabbnak. hogy Péter sem mindig a saját nevén szerepel. Ez nem sajátsága Bertalannak. és ha a király szűretlenül és fegyelmezetlenül gyakorolja. És nyilván. Miért kellett teljes egészében eltakarni? Ugyanis most képzeljük el. hogy ez tényleg Bartholomeus volt. Ezt csak a lexikonok lapozgatásával tudja meg az ember. a Korona apostolképei között. Ha valakinek ez nagyon szokatlan. Erre nagyon pontos választ lehet adni. vagy ha klerikusokkal tárgyal. az addigra már megtért Fülöp. Jónának fia. ez más apostollal is előforduló többnevűség. és nem legújabb kori irodalomban bukkan föl. amelyik tudvalevőleg Keresztelő Szent János történetével kezdődik. hogy itt van az eredeti kép. hanem Nathanael néven. hanem abból az apostolnévből vágnak ki. Mit mond neki? Azt 29 . hogy az elhívásnál a következőt közli vele — mármint Nathanaellel — apostoltársa. Mármost milyen tette van Bertalannak. hanem szemmel láthatóan hagyomány őrződik benne. szeretsz-é engem”. Tudniillik az Újszövetségben. mégpedig János evangéliumának az elején. A lényeg az. amikor Kéfásként. ami ha bekerül az alattvalók körébe. ott mindjárt az elején leírja János evangélista az apostolok elhívását. ha nem Bartholomeus lett volna. amikor így: „Simon. hanem van.

hát akkor az elvtárs nem Messiás. és fél földrészt lemészároltak. . ugyanazzal a Bib30 . semmi gond nincs tovább. hogy ez a Mao Ce Tung-féle Vörös könyv. Ez a Bertalan-szindróma. halottak támadnak föl. És egyáltalán nem érdekli őket. hogy a Messiás Júdeából jön. nem érdeklik a tények. Ez az elkövethető legnagyobb bűn. hogy a betegek gyógyulnak. de nehogy véletlenül azt higgyük. kéri a Messiást. És tényleg: ő idehozatja a hullát. Amikor nekem „meg van írva” . Tehát nincs további kérdés. Ha valaki nem szereti a közeli példákat. Mi nagyon jól ismerjük ezt a magunk életéből. Mit csinál a hírrel Nathanael? Ugyanezt? Hát nem. hát az nem is érdemes vizsgálatra. az mondja azt. hogy a szindróma ővele kezdődött! Fél évezreddel korábban bizony ugyanígy könyvre hivatkoztak. Elég vörös volt ahhoz. amikor átmentek az óceánon. . Mindenki arra hivatkozott. semmi gond nincs. Azt mondja: „Jöhet valami jó Galileából?” Neki meg van írva. neki meg van írva . elég csillagos is volt. hogy a tények mit mutatnak. az tényleg büdös. Hanem visszakérdez. És mindig a könyvre hivatkozva . tényleg hideg. szóljon hozzá. és ezek szépített hírek — egyetlen tartományban körülbelül 35-36 millió embert mészároltak le. Na most az elvtárs honnan jött? Galileából.” Ez a tamási hozzáállás a dologhoz. Mit mondana erre Tamás? Nagyon egyszerű az ügy: „Hiszem. na. . egy kicsit rosszabb hatásfokkal. ennél nagyobb vétket nem lehet elkövetni. amikor egy könyvre való hivatkozással tízmilliókat irtanak ki néhány év alatt. Ha ez a jelenség nem felel meg annak. megérkezett a Messiás. Esze ágában sincs tényeket vizsgálni. Ja. talpra állt a hulla. és hát bizony két év alatt — ha hihetünk a híreknek. hogy meg van írva. Nem. tessék. Majd valamivel később elindultak Keletre is. .mondja. Az égvilágon semmi baj nincs a következtető készségével. . Tehát abban a pillanatban: „Mester” — és a nyakába borul. Dzsugasvili elvtárs már korábban végigjátszotta a Szovjetunióban. . az idejön. ami neki ott meg van írva. ha látom. nem mozdul. Abszolúte nem érdekli őket. Ennyi. belerúg. Ugyanezt. Hogy érthető legyen.

aki szemita. aki nem az. amikor Nathanael mégis megjelenik? Legszívesebben azt mondanám. Az áldozatoknak felrótt „bűnt” akkor és ott szibériai sámánizmusnak nevezték. És erre maga Jézus figyelmeztet — milyen sikerrel. végig „meg volt írva”. És ezek akkor is tanulságok voltak. hogy kimarad az üdvösségből. Ugyanis Jézus ezt mondja: „Íme. illetve a közelmúltban. és egy másik fél földrészt lemészároltak. Csak olyan dolgokra figyelmeztet. az könnyen úgy járhat. de ez csak technikai fejlettség függvénye. hogy mi miket élünk meg manapság. Mi most 30 milliós tételekben tudunk gyilkosságokról beszámolni. az más kérdés. mennyire nem sikerrel. aminek bizony vannak esélyei a közeljövőre vonatkozóan is. egy igazi izraelita. Mit mond Jézus. annyi veszély is rejlik azzal. annak is. ha a tényekkel szemben alkalmazza. és olvassuk el. annak is. A tények pedig abszolút nem érdekelték őket.” Nagyon kell vigyázni. vagy értelem szerint. Mert amennyi ajándék rejlik egy ilyen készre fogalmazott programban. amiket bizony–bizony nagyon komolyan kell venni. menjünk haza. Nagyon vigyázzunk. amit a készre fogalmazott programmal kapott az izraeli nép. ha közben megváltozott a valóság körülöttünk. hogy ami „meg van írva”. De nagyon vigyázzunk rá. az most szó szerint értendő.liával a kezükben. mert ma már tényleg tízmilliós nagyságrendben folyhat a népir31 . és róla egészen egyszerűen leolvasható tanulságok nem csak az 1000 körüli időszaknak szólnak. Itt nagyon tisztán kell látni dolgokat. és azt is. És ha valaki az írás szó szerinti jelentését szembefordítja az értelem szerintivel. Szűretlenül beengedni ezt a tünetegyüttest az emberlakta világba — iszonyatos következményekkel jár. Ma csak fölerősödött a felelősség. Ezek a Korona képrendjében jelen lévő. mert Jézus nem antiszemita. hogy a Biblia mit mond erre az esetre. Ezek minden időszaknak szólnak. És a kérdés akkor már úgy szól. válhat irtózatos bűnök forrásává is. mert az az ajándék. akiben fogyatkozás nincsen. Azt is. mert végig könyvre hivatkoztak. Tízezres vagy százezres nagyságrendben már fél évezreddel ezelőtt is tudtak gyilkolni.

de Fülöpből nemcsak apostol volt. Az egyik az apostol Fülöp. még apostolként sem. az. Még mindig kimaradt két apostolunk. akkor ez már biztosan nem idősebb Szent Jakab. hogy „apostolus”. Igen ám. hogy elöl János van. látványos jelenet. pontosabban kincstárnokának a megtérítése. Fölül ott van Jakab. fölirata szerint Jacobus. Pál alatt Fülöp. az apostolt. ez nem különösebb ok vagy alkalom a fejtörésre. hogy a kezében egy rügyező ág van. Hát igen. Most erre mondhatják. nincs fölírva. Tehát feltűnően jelződik. hiszen testvérek voltak. velük lesz teljes a felső koronarész apostoli gyülekezete. kép) alatt pedig András (20.tás. Igen ám. a másik pedig a diakónus Fülöp. Igen ám. hogy a felső koronarész szereplői nem egy–egy személyiséget jelenítenek meg. hátul Jakab. És itt csak annyi van fölírva. mert Pállal Fülöpöt. hogy akár az egész földkerekséget is ki tudnák irtani. ami rendkívül sokat ábrázolt. hogy nem kizárólag idősebb Szent Jakab lehet itt. egymást hívták el. hanem legalábbis az idősebb és az ifjabb együtt. Pál alatt Fülöp viszont már elgondolkoztathat bennünket. hanem Fülöp és Jakab ketten szállták meg a naptárban május 1-jét. akkor ez csak az idősebb Szent Jakab lehet. amely már az apostoli időkben két személyre osztódott szét. a Biblia semmi módon nem hozza össze. hogy Jacobus. de ha én azt írom. Kezdhetünk hozzászokni ahhoz. Csakhogy a használata az ifjabb Szent Jakab ünnepén esedékes. Ha ebből a szemszögből ítélem meg a helyzetet. de Jacobusból nem egy volt. De ha azt nézem. Például az etióp császárnő követének. Ez pedig régen nem volt önálló ünnep. ez a kérdés már eldőlt azzal. azzal Jákobot is leírtam. Mert ez a Jakab-ág bizonyos szertartásokban a mai napig is szereplő kellék. olyan lehetőségek birtokában. Andrásnak Péterhez való viszonya egészen nyilvánvaló. kép) helyezkedik el. Kettő volt. Péter (19. És ez a májusi zöld ágnak a képviselete. hogy „sanctus”. Itt a fülöpségnek egy olyan foglalatáról van szó. És látványosabb tettei már az apostoli időkben is a diakónus Fülöpnek voltak. És ez megint tagadhatatlan tény. Na most erre szoktak álta32 .

és van egy Sz. akiből az angyallal való harca után . a két Jakab apostol. . és így tovább. adva van egy O. akkor maga milyen alapon tiltaná le a sanctus jelzőt csak azért. hogy az izraelsége fölötti jákobságig kell fölemelkednie. hogy János. ha egy kicsit pikírt vagy fáradt. Újszövetség. amelyik fölött ott van a rövidítés jele. Ez nem akkora teljesítmény. És kiből lett Izrael tizenkét törzse? Az ő fiaiból. hogy jó. mint amekkora a mi részünkről lenne. azért ez óriási teljesítmény. Szó sincs róla. nem is az. amelyiknek N és H olvasata egyformán lehetséges. azt nem rögtön leköpni . az ószövetségit nem illeti meg a „sanctus” jelző. a legmagasabb szinten jelennek meg. elég rendszeresen konzultálok is velük —. de akkor mars ki innen a zsidóknak . hogy Johannes. . Hát szó sincs róla! Sőt.lában reklamálni a teológiai műveltségűek — akiket én egyébként nagyra becsülök. . na ki lett? Izrael lett. tehát a János-képre is (21. Sokkal nagyobb teljesítmény. utána egy ligatúra. És ha meglát egy „gójt”. És pontosan az jelenik meg. hogy Jákobot. Erre már csak annyit mond az ember. . ami J-nek is olvasható. Óriásiak az esélyei. Ki lehet olvasni Johannes-nek. Hanem adva van egy I. Egyébként pedig ha a három Jacobusból kettő újszövetségi. de az is biztos. hogy nagy gond van. hogy egy „választott nép” fiának ezen fölülemelkedni . Aki a Koronát készítette. sőt a kettő együtt is lehetséges. . Itt arról van szó. hogy a Koronából ki lenne tiltva. Ha ezt ő meg tudja tenni. mert a harmadik ószövetségi? Ez a vagy–vagy. akkor viszont azonnal ott van a teremtés központjánál. sőt. És itt is 33 . dehát azok ilyenkor általában közbeszólnak. Ugyanez vonatkozik az elülső. azonnal ott van a teremtés központjánál. Ha ebből ki tud emelkedni. Teljes joggal. akiknek nincsenek ilyen előítéleteink. mert különben beragad a hétköznapi elfogultságok mocsarába. elfogadom. kegyelem kora. . rendben van. Ez az egyetlen nagy gond. . kép). de ki lehet olvasni Jonas-nak is. Milyen nevet kapott? Az Izrael nevet. Mert a János-kép felirata nem az. És kinek lett tizenkét fia? Neki. . nem konzultált kicsiny kegyeddel.

kicsikém. de csak annyiban érvényesülhet. amennyiben a krisztusi tanításon át tud szűrődni. Nincs kitiltva az Ószövetség a Korona programjából. 34 . amelyet a mi nemzedékünk kap. de valami jó. Ami nem tud. magának.” Hát ez a jel jelenik meg a Koronánkon. hogy „de az nem szent”. Nagyon lényeges dolog. de nem kap jelet. amelyet ez a bűnös nemzedék kap. hanem annak az Újszövetségen keresztül szűrt tanulságát. egyedül Jónás próféta jelét kapja.lehet reklamálni. az nem való a kegyelem korába. amelyet a koronázáskor tényleg láthatunk. És roppant lényeges. Magának. úgy egyedül ez a jel az. hogy „ez a nemzedék bűnös nemzedék. kézzelfogható jelet. Jelet kér. És ahogyan Jézus egyedül Jónás jelét adja ennek a bűnös nemzedéknek. mint egyetlen olyan jelet. hogy adjon jelet. akit maga Jézus nevez meg. Mert ahogy Jónás jel lett a niniveieknek. De itt már nem az ószövetségi tanítást kapjuk. akkor Jézus azt mondja nekik. hogy ezt így is vegyük tudomásul. Mert ez az egyetlen apostolkép. úgy lett az Ember Fia jel ennek a nemzedéknek. hogy Jónás az az ószövetségi próféta. Amikor a farizeusok és írástudók szorongatják.

de Fülöp mint apostol is jelentős személy. mint diakónusnak. illetve később. hányan vagyunk. nagyon szép szövegek. Mit csinál Fülöp? Szépen megszámolja. Ismerjük a történetet? Hegyi beszéd. kétféle vonatkozásban is összetartozik. hogy én prédikálok. a másik András. ezeknek prófétai hajlandóságaik voltak.András és Fülöp. Olyan nincs. . prédikálok. és hát köveken ülünk. itt most már nagyon hideg van. mit tegyünk. a szkítatérítők A felső koronarész apostoli sorozatából Fülöp és András párosságát kellene még egy kicsit közelebbről megmagyaráznom. Az egyik Fülöp. hol száll meg? Fülöp diakónusnál. Teljesen hétköznapi a kapcsolat: amikor Pál apostol nagy térítő útjairól hazatér. elkezd hüvösödni. Ketten szerepelnek ők úgy is. és rendkívül tanulságos. és nincs mit enni. Szokták prédikációs gyakorlatban is emlegetni ezt a kettőst. és így tovább. Fülöp és András. hogy nagyon messze van az első emberi hajlék. 35 . Illetve ami sine qua non-ja. és így tovább. Magyarán szólva: ezt a kérdést is meg kell oldani. Az ötezer ember megvendégelésénél. lelkileg megérnek egy váltásra . Eddig kellemesen prófétált itt a tanító úr — most tessék. elengedhetetlen feltétele a létezésnek. Igen ám. Sok mindent tudunk a Pállal való kapcsolatáról. mi a kapcsolata Pál apostollal. Azt mondja. . Név szerint említik őket. mint kettős. Fülöpnél nem kell feltétlenül csakis a diakónust számításba venni. Kiderül. és utána nem tudok megoldást kínálni arra. hogy Fülöpnek. mondja meg. a négyezer ember megvendégelésénél játszanak szerepet így. Mi történik? Két apostol mozdul rá a problémára. hogy ez itt most ötezer. párosban. De ez a diakónus. mindenki elandalodik. Részletesen le is írják: két lánya volt. Utána leszentül a nap. borzasztó dolog. Azt tudjuk. És nagyon lényeges a különbség kettőjük viselkedése között. rendkívül sok ember ráhangolódik a tanításokra. ami viszont fizikai-testi igénye a hallgatósának. prédikálok. Az egyik magából a Bibliából olvasható ki. mint apostolok.

már nem lesz elég nyersanyagunk. Aztán megnézi. oszt–szoroz. akár a teljeskörű éhhalál irányába. Szükség van rá? Hogyne lenne rá szükség! Nagyon is nagy szükség van rá. odamegy Jézushoz. és közli: sajnos. hogy nem tudjuk elérni. Kimutatja. és teljes hittel vallja. alapos volt. rettentő kevés. kevés lesz az élelem. Mindenki jóllakottan ment haza. amelyek akár a melegház-hatás irányába. És mit csinál? Gyerekeket hív. Most pedig következik András. Hogy milyen távol van innen az első település. Ő pontosan számba veszi a dolgokat. hogy becsukhatjuk a bol36 . és kiderül. Mester. már nem lesz elég oxigénünk. András egy pillanattal fölméri. Azok a tendenciák. Ha új energiaforrást. egy pillantással fölméri. Megnézi. jó volt. mennyi a rendelkezésre álló élelem. Majd odamegy az éppen őt fizető kormányzathoz. Na most. de pontosan tudja mindenki. akkor a jelenlegi életünknek már befellegzett. Ha nem tudunk a gyerekek szintjéig mély és teljes hittel hinni. vagyis a táplálék elégtelenségének irányába. aki a tényeket ismeri. vagy nem? Megoldható. hogy a kérdés megoldható. ők viszik oda ezt a két halat és öt kenyeret Jézushoz. és közli. A problémát ezzel megoldotta. ennyi kevés lesz ötezer embernek. nem ötezerkettő. már túlságosan sok az ember. hanem ötezer. ma már olyan mértékűek. akár a nyersanyagelégtelenség vagy energiahordozók elégtelensége irányába hatnak. akkor elég nyilvánvaló. hogy a kérdés sajnos megoldhatatlan. hogy ésszerű keretek között maradva ez a problémagubanc kibogozhatatlan.tehát nem négyezer-kilencszáz-kilencven-kilenc. hogy mekkora a rendelkezésre álló élelem mennyisége: van két hal meg öt kenyér. hogy sokan vagyunk. rendkívül pontosan és rendkívül lelkiismeretesen. a kérdés megoldhatatlan. és még össze is gyűjthették a maradékot. és így tovább. És megoldható. De eddig viszont minden tevékenysége példaszerűen szép volt. Utána megint oszt–szoroz. lényegileg újat nem találunk. minden rosszhiszeműség nélkül: ez a műszaki értelmiség mai magatartása. igen. hogy itt most hitegethetjük magunkat sok mindennel. akár a sivatagosodás irányába.

de mindenképpen megsínyli az emberiség. Nos. ezek egyensúlyos szerepkörök. Aztán mérlegelni kezd: ha erősen hiszi. mert először kiszámolja. Akármelyiket játszom ki a másik rovására. és ha ott történetesen lépcső van. Az elmúlt. hogy valóban nyerni fog. ugye? A hitnek ezt az erejét egész egyszerűen a mesék vagy a sarlatánság birodalmába utalta. és vele a kegyelemre. Az emberi magatartásnormák közül egészen egyszerűen kiiktatódott az. Ha egy új és teljes értékű emberi magatartásformára nem tudunk rátalálni. Ez már csak világos. amelyik a megmaradásának elengedhetetlen feltétele. mint ingyen jótettre. Ki se próbálja. legjobb esetben is — elnézést a kifejezésért — hülyének nézték. Semmi. és egyes-egyedül a hitemre bíznám magam. hogy nem kérek vissza semmit. vagy esztelen emberirtás formájában. és megint — „vége–csapó”. mintha most le akarnék menni a dobogóról. Vannak olyan helyzetek. hogy körülbelül hány kilopond súlya lehet a hegynek. mi az esélye annak. mondjuk 300 évben. amikor igenis a 37 . ha valaki azt hinné. A felvilágosodás kora óta számunkra a hit útja egész egyszerűen be van vágva. Az. és eszerint is bánik el vele. mert akkor arra megint rászaporodunk. Akkor teljesen mindegy. Ez ugyanolyan egyoldalúság. hogy a következő héten nyerni fog a lottón. akkor annak megfelelően kell elosztanom a testsúlyomat. És ennek megfelelően is bántak vele. Ilyenkor nem a hitemre kell bízni magam. hogy én most tudok-e nullponti energiát hasznosítani. hova lépek. Az egyik a hit útja. Más–más módon ugyan. De önmagában az energiaforrás sem elég. akkor „vége a komédiának”. aki a hitre apellált. illetve ráhangolódni. Az András-féle út vagy a Fülöp-féle út a hitoktatásban illetve a lelki gondozásban állandóan emlegetett kétféleség. hanem meg kell nézni. fölborul és összekuszálódik a társadalom élete. az óriásit téved.tot. Miért? Azért. amikor úgy adok. a másik pedig a tárgyi tudás útja. Mind a kettőre szükség van. vagy túlszaporodás formájában. hogy az egyik a másikkal szemben kijátszható. Akkor ennyi kilopondnyi tömeget hittel nem lehet megmozdítani. hogy a hittel tényleg hegyeket lehet mozgatni.

magasabb szinten. analizálva a kérdést. illetve a kéreg alatti tartományban mondjuk Szent Péternek.tapasztalásnak van döntő szerepe. Ez utóbbiról mondhatjuk el. Föl kell figyelni rá — ez majd a második vagy a harmadik menetben fejtődik csak ki —. Itt egyensúlyos szerep-lehetőségekről van szó hit és tapasztalat között. hanem mindegyikük felelős bizonyos tulajdonságainknak a rendeltetésszerű működéséért. a másikon pedig az intuitív jellegűnek. és ha tudjuk. akkor nyilvánvalóan olyan tulajdonságokat kell az egyes agyfelületek fölé rendelni. Pontosan ott helyezkednek el. ott fölül Pétert látjuk. illetve befolyásolása történik. akkor mondjuk a látóképességemet veszítem el. 38 . De ha egy másik agyfelületet sértek meg. Ahogy eloszlanak ezek a szerepek a Szent Koronán. hanem egy másik fajta viselkedésem fog sérülni általa. hogy teljes személyiség-átalakítást kell elvégeznie. Ezeket ma már elég nagy pontossággal feltérképezték. hiszen ha egyszer beavató koronáról van szó. meg a belőle logikai úton levont következtetéseknek. Ezek egyáltalán nem fölösleges dolgok. Ugyanis az agymezők nem egyöntetűen idegzik be a szervezetet. Tényleg nem az. hogy milyen viselkedéstípusok felelnek meg az agykéreg szintjén. Mert ne felejtsük el: ha András oldalán vizsgálódunk. hogy bizony itt az agyműködés és a magyar Szent Korona képrendje között feltűnően szoros a kapcsolat. amelyek alatt az emberi szervezet nekik megfelelő tulajdonságainak irányítása. teljes problémára hangolódunk rá. részleteiben oldom meg. hanem egészében. ahol az agyféltekék működésében. a túloldalon pedig Pált és alatta Fülöpöt. Ha megsértek egy ilyen agyterületet. Lehet tudni. egyszeri teljes rátalálással vagy ráhangolódással. az nagyon tanulságos. Nem lebontva. Erre mondhatják. hogy hittel intézünk el dolgokat. amikor teljes emberséggel. egyik oldalon a racionális gondolkodásnak van a működési terepe. hogy ez nem olyan nagy fölfedezés. akkor már nem a látóképességemet fogom elveszíteni.

De olyan igazi! Majd egyet–kettőt mutatóban emlegetni fogok itt. És amit helyette adnak neki a Koronáról. amely egész sereg tudnivalót tartalmaz olyan személyekről és eseményekről. a saját hazánkban a legtájékozatlanabbak a saját Szent Koronánk legfontosabb ügyeit illetően. Ami azt jelenti. majd ’87-ben írásban is közzétette (23. amelyik kifejezetten magyar király részére készült. amelyekre tényleg csak egy magyar királynak vagy egy magyar származéknak van szüksége. illetve megmutatom. hanem a legendájukban. Ezeken a gátakon próbálunk mi most áttörni az ilyenfajta előadásokkal. Az ő részére készült az a legendárium. és helyette mi az. meggyilkolták. hogy hát hiszen ezért kapta az Akadémia elnöki székét. hogy Árpáddal jött be az első magyar a Kárpát-medencébe. mint apostolokat. hogy gyakorlatilag mi vagyunk itt. amikor köztudott — legutóbb egy „fontos ember” mondta a televízióban —. Ez a tény külön-külön mind a kettőnél hangsúlyozódik. ami látható. de még mielőtt megkoronázhatták volna. még az alapfokú tudnivalókkal sincs tisztában. Most erre mondhatnák. mint amilyen a Szent Korona. kép). annak — megint azt kell mondanom — a 99%-a egészen egyszerűen szemen szedett hazugság. Anjou Endre királyfi. Együtt tevékenykedtek — ez a tevékenységük már nem a Bibliában van leírva. hogy először ’86 decemberében egy szimpoziumon adta elő az idevágó felismeréseit. Ez Nagy Lajos királyunk öccse volt. azt mondja. És a ’80-as évek végén vagy a ’90-es évek elején ezek már angol nyelven is végigszáguldoztak a világon.Ezzel egy orvoscsoport 1986-ban már úgy foglalkozott. hogy mitől hazugság. 39 . Erre az ember. hogy a magyar állampolgárok 99%-a egy ilyen kinccsel kapcsolatban. hogyan beszélhetünk apostoloknak magyar vonatkozásairól. mert ezt mondja. nem az Újszövetségben. tapintható igazság. hogy Itáliában elfoglalja a trónját. ha egy kicsit pikírt. Ennek semmi köze a tényekhez. Mert számomra egyszerűen elképzelhetetlen. aki Magyarországról indult el. Van egy olyan legendárium. Andrást és Fülöpöt még valami összeköti. Vagyis a magyar szentek legendái és az apostolok magyar vonatkozású történetei.

Ez azért nagyon jó könyv — a halála után jelent már meg. ugyanazt a magyarságot. Mert akkor azt nem lehet úgy fordítani. Na de ugyanolyan mértékben? Ugyanúgy rosszul értesült egy arab kútfő. . Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásait. . mi magunk is — mert ugyanazt írják. hogy ez miért türk! Miért nem magyar? Ugyanabban az időben ott van az ungroj is. hogy „magyar”. Nem lehet csúsztatni. akkor ott meg kell nézni.A tényekhez annak van köze. rendszeresen használják az unnojt 40 . egészen a legrégebbi időktől kezdve az ellenségeink is. pedig ez is előfordul a görög nyelvű forrásokban —. hogy mindannyian rosszul értesültek voltak. ezért írtak ilyen archaizált neveket . vagy az annak megfelelő „hunni” néven. NyugatEurópában ugyanakkor neveznek minket „avaresnak” is. mint a másikat. illetve annak valamelyik további alakváltozata. Ha a magyar fordításban a „türk” szó szerepel — még ezt az elnevezést nem is említettem. Visszafelé haladva ez ugye a magyar vagy annak valamelyik névváltozata. neveznek „unnojnak” görög forrásokban. hogy tényleg a „turkoj” szó szerepel-e az eredeti szövegben. . hogy egy tényleges kontinuitásról van itt szó. A források az araboktól kezdve a legnyugatibb nyugati. Összesen négyféle elnevezéssel illetnek. Az a fikció. No és körülbelül ugyanennyiszer — ez most egy tízes tól-igon belül van — minek? . Ha ők türköt írnak. mert ott vannak az eredeti görög szövegek is. Nem lehet hazudni. többek között elővettem Moravcsik Gyula könyvét. tehát például görög forrásokban az „ungroj”. mint valamelyik. mit írnak rólunk. a latin forrásokban. Na most ezek nem nagyon tudtak összebeszélni. latin nyelvű forrásokig ugyanezeket írják. . természetesen. a barátaink is. akkor ők türkről beszélnek. a mai Franciaország területén latin nyelven író szerzetes? Azért ezt már tényleg felejtsük el! Teljesen nyilvánvaló. poszthumusz műként —. Amikor a mai előadásra készültem. és körülbelül ugyanannyiszor írják az egyiket. Ennek latin változata a „hungarus”. Szkítának. És rendszeresen használják a szkítát is. többesszámban. És tessék megnézni. hogy tessék elolvasni.

de csak azért így. És mindig a kisebbrendűségi érzés újabb és újabb megerősítése érdekében. Ezeket a kérdéseket higgadtan. egy olaszt sem lehetett. milyen is volt a győri csata. és ennek folytán érezte magát szkíta származéknak. legfeljebb csak akkor. annyit is ért az. Egy németet nem lehetett szkíta erkölccsel lelkesíteni. semmi módon nem tudott volna győzni. ezt hangsúlyozza az Endre királyfi számára készített Anjou legendárium. Napóleon maga nyilatkozott arról.és a hunnit is a magyarra. mert András és Fülöp a két szkítatérítő apostol. mert másképp még nem lehetett volna leírni. hanem az egész történelmünket és vele az egész tudatunkat torzítják. De egy oláhot. Ezt így tessék megjegyezni. Teljesen egyértelműen politikai tendenciák vannak mögötte. hanem azért. És ez nem önmagában érdekes tény. És pontosan ez a jellegzetességük. egy tótot sem. mert egész Európában egyetlen más népnek sem a szkíta erkölcs a mintája. Egyet egészen biztosra lehet venni: még a napóleoni háborúk korában a felkelő nemességet a szkíta elődök erkölcseivel és hadi dicsőségeivel lelkesítették. ahol külön írja le a történetét. hogy utána ne néznénk. Na. A szkíták kisajátítása indoeurópai részről — ez nagyon késői fejlemény. Fülöpnél is. viszont teljesen pontos adatolással leírja a győri csata eleje–vége–következménye és így tovább kérdéskörét. Nos. hogy az összes addigi csatái közül a legnehezebb volt a győri. hogy nekünk nem egy-egy apró tényben torzítanak. hát tessék egy kicsit lecsendesedni! Azért lehetőleg ne egy Petőfi-versnek a tendenciózus két sorából tanuljuk meg. Andrásnál is. Soha nem ellenkező irányban. regényes körülmények között ugyan. Erre mondhatják. ha vállalta a magyarságát. hogy na. Ők 41 . és ha nem olyan idióták vezetik a magyarokat — ezek tudvalevőleg nem magyarok voltak —. Vagyis még ezt a „győri dicsőségtek” ügyet se higgyük el anélkül. ebben az időben itt még a nemességnek a szkíta erkölcs volt a mintaképe. Itt nagyon fontos tudni. És ezt miért kell elmondanom? Azért. Jókai a Névtelen várban nagyon pontosan leírja. nagyon-nagyon türelmesen bizony újra kell tárgyalni.

hogy szkítáknak mondják el az örömüzenetet. Igenis meg kell szűrni. amikor a kereszténységgel átitatódik. De hogy ki volt. a lengyel királyt latin nyelvű forrásokban szarmatának nevezik. Szarmata származék akadt. a testi kényszerek pedig elvihetik a korrupció irányába. A másik. hogy na. Meg kell szűrni. Külön felhívnám a figyelmet arra. másrészt. . hogy nem a mai kép volt ott. 42 .a szkítatérítők. Szkíta utódkirály pedig egy van Európában — a magyar király. az a judeo–christianizmus. Mit jelent ez? Egyrészt azt.” Soha. hogy szkíta forrásból hozzák a kereszténységet. elvihetik a pornó felé. nem szorul semmiféle módosításra. elvihetik a megvesztegethetőség. A hátrafelé hajló részen egy Jákob-féle programot is meg kell szűrni. amelyik a fő vonulatban árad le a keresztpántokon — és épp ez a gond. hogy ez esik a fő vonulatba —. hogy ami fölül Jónással indul. hogy tömeggyilkossággá változik. de azért itt vagy ott mégiscsak jelentkezik valaki erre a címre . senkit nem béreltek fel soha. Elöl a mindentudás szerénységével kell megszűrni. Ez bizony nagyon komoly szűrőre szorul. mert egy „választott nép” program odáig torzíthatja. Na most tudvalevő. Szkítának nem. Ez a programpont nekünk szól. A „szkítatérítő” egyértelműen és félreérthetetlenül azt jelenti. ez maradjon titok a szünet végéig. mert a lelkiség torzíthatja. Mert az szűrte meg. hátul pedig azt kell tudni. Egy az egyben elfogadható a szkíta kereszténység. Mert ilyet meg mindig föl lehet bérelni. hogy ki volt ott eredetileg. senki más. azt meg kell szűrni. Hogy érthető legyen. De a szkíta térítők által lehozott igehirdetést nem kell megszűrni. Mert a szkíta bölcsesség. Ez nagyon fontos tanulság. Tehát még olyan sincs. . Lengyelországot Szármáciának nevezték. hogy a magyarok térítője. hogy jelentkezzen: „De én is szkíta származék vagyok.

nem vette véletlenül észre. a Dukász családból származó császára a rómaiaknak. hogy ugyan miért próbálta elhitetni több millió magyar állampolgárral. És nincs olyan riporter. Ez Mihály. hogy meg fogjuk nézni ezt a hátulsó képet — ki van itt. ki lehetett itt —. hogy ez a kép a Koronán természetesen eredeti. még mielőtt elvonulna fölvenni a Nobel-díjat. hogy ez a kép az eredeti foglalatán. a mai napig bezárólag. nem mondaná meg. hogy Dukász Mihály képe vajon eredeti-e a Koronán? Hát hogy lehet ilyet kérdezni? 200 éve mindenki úgy tárgyalja. Hát akkor ugye be tetszik látni. ez az egy Dukász Mihály pedig 1071 és ’78 között uralkodott. Tudnivaló. hogy most szakember ide. mert az ötvösség története egyértelműen bizonyítja. mert a Koronán hátul ott van egy bizánci császár képmása. hogy Szent István nem viselhette ezt a koronát. . névfölirattal. aki ez ügyben szokott nyilatkozni. szakember oda. hogy ő Mikhael en Khriszto pisztosz Bazileusz Romaión ho Duksz.Dukász Mihály vagy Szűz Mária? Abban maradtunk a szünet előtt. hogy Szent István nem viselhette a fején ezt a koronát? . . ki volt itt. hogy eszünkbe se jut megkérdezni: ugyan már egy pillanatra. szakemberek — ez a kifejezés ma már egyszer elhangzott —. szakemberek egyfolytában úgy tárgyalják. és ebben egyet is értenek. hogy azért. ennek az eredeti foglalatnak a 26%-ával túlnyúlik? Közepes intelligenciával egy körülbelül 5–7 éves gyerek ebből milyen következtetést vonna le? Hogy azon a helyen nem lehet eredeti a Dukász-kép. hogy a be43 . tehát itt nincs mese. nagyon tagoltan. Tehát ha mondjuk most idehívnánk az Akadémia elnökét. Mármost tudvalevő. Mégis. és megkérdeznénk. Le lehet olvasni. Na most ilyen egy volt. mire alapozta ezt a véleményét? Valószínűleg nagyon udvariasan. Annyira megejtő ez az okoskodás. szépen elmondaná. aki megkérdezné tőle. Miért? Azért. hogy ma a Korona összes kulcskérdése ehhez a képhez kapcsolódik. hiszen kulcsfontosságú képről van szó. hogy Szent István 1038-ban meghalt.

Soha. és ahhoz készül „pászentosan” a foglalat. Majd utána lóháton föllovagolni mondjuk egy koronázó dombra. Hát próbáljuk meg a fejünkre tenni. gondolatban. már elnézést kérek? Tudna netalántán egyetlen tényt fölhozni. ha a feltételezésemet ténynek maszkírozom. az azt jelenti. Itt tehát nem arról van szó. Olyan nincs. hanem ténykérdés. Na most milyen bizonyíték van arra. aztán vagy belefér az a Dukász-kép. amelyeket az elmúlt 50-100 évben csak kijelentő mód jelen időben tettek. mintha az űrkutatás bármely problémáját vizsgálnám. hogy azon a helyen másodlagos. A magyar Szent Korona kutatástörténete tele van olyan állításokkal. ott is ugyanez a két alapvető módszertani hiba követhető el. Hát ilyen nincsen. Hát hogy képzeljük el? Mindenképpen kell egy abroncs. És az ember visszakérdez. hogy rendkívüli képzettséget igénylő feladat a másodlagosság észrevétele. A felső részt. ami arra utalna. Ha ez mondjuk az amőbák nemi életének kérdésköre. vagy sem. hogy mitől ilyen magabiztos. ami alul összefogja. Bármiféle kutatási területen két alapvető nagy módszertani hibát lehet elkövetni. hogy én most minden esetre méretezek ide egy foglalatot. Mit csinálna? Még föl se tudnék szállni vele a lóra. és ott a négy világtáj felé vágni.foglalandó tárgy mindig előbb van. hogy nem. Az egyik az. amelyek más helyen és más időpontban készültek. Egyet hadd említsek a legismertebbek közül. ha leemelném az alsóról. mintha tényekről lenne szó. hogy odaszegecseljük. általában első mondatként. és még akkor mindig megvan a lehetőség. amelyeket soha semmilyen ténnyel nem támasztottak alá. még véletlenül sem fordítva. ha a Koronáról kezdenek értekezni. A Korona eszerint két olyan részből áll. Ezt mint tényt közlik velünk. máris leesne a fejemről. Közben pedig feltételezésekről van szó. hogy ez az 44 . Ha nem fér bele egy kép vagy kő vagy gyöngy a foglalatába. de csak gondolatban: működhetne koronaként? Teljesen nyilvánvaló. hogy ez a két rész akár csak két percig is egymástól függetlenül működött volna? Nincs rá vonatkozó tény. Ez nem vélekedés kérdése. Egy 5 éves gyerek szintjén azonnal megoldható a probléma.

alaposan megvizsgálja — minden négyzetmillimétert alaposan vizsgáljon meg rajta. hogy egyfolytában vélekedésekről beszélnek. érthető-e . hogy ez Szűz Mária képe lehetett. ami öszszefogja. hogy a magyar Szent Koronán Dukász Mihály képe másodlagos. Ezeket a kérdéseket kell föltenni.abroncs bármikor is más lett volna. valóban vélekedésről van itt szó? Hiszen itt tényről van szó! Tény az. de egy biztos. amelynek betöltője tényleg tudhatja. hanem az a feladata. Mi csak így ismerjük ezt a Koronát. hogy ez bármikor más lett volna. hogy a Dukász Mihály-kép nem fér bele a foglalatába. És semmilyen bizonyíték nincs rá. de hát ezek jelentéktelenek. . Itt nem arról van szó. Majd amikor visszateszi. akkor egy kézlegyintéssel elintézik. ami ténykérdés. Mert nem másodpercekig foglalkozik vele. más megfogalmazásban „lökött pasasnak” a magánügyéről van szó . És ez sokféle lehetett. . amely számára készült ez a foglalat. hogy az abroncs. De van ennek egy fordítottja is. „Van egy olyan vélemény. Hanem van egy tény. csakis azt. hogy amikor kiveszi a ládából. Mármost ez mutatja. Szeretném kérdezni. Az egyetlen olyan hivatás ez. hogy nem a Dukász-kép volt. Nos. hogy ténynek maszkíroznak feltételezést —. de áttételes sincs. . A másik ilyen kérdés: tudjuk-e. mint a jelenlegi? Semmilyen. . mit jelent. ha koronaőr nyilatkozik a Koronáról. és amúgy is csak néhány „megszállott mukinak”. . hogy eredetileg milyen kép volt itt? És ez most már a második ilyen eset.” De nem ez a helyzet. és ami nélkül nem működik koronaként. Ha egyáltalán szóba kerül az. hogy ebben a foglalatban eredetileg más kép volt. mi van a Koronán. Ebből nem lehet más következtetést levonni. az a mai. hogy hát vannak ilyen vélekedések. 45 . ami ugyanilyen súlyos módszertani hiba: amikor én vélekedés kérdésének állítok be valamit. Akkor miért ezzel datálják a Koronát? Nem tudom. Olyan kép volt. mint a jelenlegi. naponta elkövetik mindjárt az első mondatban. hogy az egyes számú módszertani hibát — azt tudniillik. hogy egy koronaőr . amikor a Koronáról értekeznek. hogy nekem mi a véleményem a dologról — itt tényről van szó. tudjuk. .

hogy Révay Péter hitelesen és teljes értékűen írja le a Koronát. szívesen rászánok akár tíz percet is. amiről gondolta. Viszont van egy olyan pillanat a történetben. Itt most már olyan mértékűek ezek a hazugságok. hogy a Dukász-kérdést ne bolygassuk. hogy nekem bármit 46 . Többrendbeli érdek fűződik ahhoz. És mikor írja le? 1613-ban. aki ráadásul többet láthatta a Koronát az adott történelmi viszonyoknak megfelelően.még egyszer. mint olyat. mint bármelyik elődje vagy utódja. mert semmi értelme sincs annak. (másodszor) hogy Dukász Mihály lett légyen itt. egyértelműen leírja. hogy (először) ne Szűz Mária lett légyen itt. Mindenesetre Dukász Mihály 1613-ig nincs rajta a Koronán. Tanulságos lesz. . hogy hát ő biztos csak arról írt. hogy ott van. hogy már nemcsak egyetlen nemzetet. hogy 1790-ben írják le először. hogy elmondjam. milyen módon próbálják ma hitelteleníteni Révay Pétert. ez tény. márpedig meg fogjuk bolygatni. mint egységnek a tárgyalása. Az is tény. akkor miért nem törekedtünk vele kapcsolatban az igazságot kimondani? Mert meglett volna rá a lehetőségünk . hogy 1613-ban itt hátul a Szent Szűzanya képe volt. Mert egy következő évezredet nem lehet ilyen fokú hazugságokra ráépíteni. hanem az egész emberi minőséget. mert akkor cinkosai leszünk ezeknek a hazudozóknak. lehetetlenné válik. Miért? Mert abban az esetben a Koronának. a magyar nemzetet sértik. ami lesz. Egy ilyen koronaőr. Szóba se jöhet egy olyan csúsztatás. ha ide Dukász Mihályt eredetiként teszem. de ő ezt nem láthatta. és a Korona készítése késői időpontra csúszik át. Érdemes végigmenni ezen a gondolatmeneten. hogy itt a Szent Szűzanya képe van. És akkor az emberiség fogja rajtunk számon kérni: ha kaptunk egy ilyen kincset. Kijelentő mód jelen időben ír. hogy azt mondja az ember: lesz. Nincs lehetőség félreértésre. akinek kétsége támadna afelől. Ez nem vélekedés. Ez azt jelenti. Ha a jelenlévők között egyetlen egy is akadna. És ebbe már nem lehet belemenni. Már ugyan miért ne láthatta volna? Hogy érzékeljük: valakiknek itt borzasztóan fontos. .

újra visszatenni. és majd akkor lecsapunk rá. művészettörténészről. Hiszen ez az egyetlen ilyen korona. hogy kitől idézek — egyébként jónevű. kiváló emberről. hogy ha elöl Pantokrátor van. hátul nem lehet más. Ma mit adnak be nekünk televízión keresztül úgynevezett szakemberek? „Révay Péter nem azt írta le 1613-ban. Azt. Amikor Bethlen Gábor magához vette Pozsonyban. hanem Dukász Mihály. és ez jelenik meg a legkülönbözőbb fórumokon. ami már tudományosnak nevezhető: honnan vette volna Révay Péter. hogy ezt a hallatlan pimaszságot kikérem magamnak. aki gyakorlatilag ott halt meg a Korona mellett. hogy én rosszhiszeműséget tételezzek föl egy próbált becsületű. mint Szűz Mária? Hány ilyen koronát ismerünk? A magyar Szent Koronán kívül egyet se. akkor mi lehetett hátul más. megint megnézni. mikor hibázik az előadó. így szól. Egészen közelről kellett vizsgálni. hogy ott mégsem Szűz Mária van. amiről úgy gondolta. Hogy a csudába téveszthet össze egy labarummal. Gátlástalanul és kritikátlanul hivatkoznak rá. megnézni. aki azóta már elhunyt. még súlyosabb érv. Honnan gondolta volna? A másik. amit szintén a tévénézők több milliós tömege részére tálalt egy másik szakember. Azt mondja: Révay Péter 47 . hanem azt. hogy ott kell legyen. mert megéri a fáradságot. Azt mondja: ha elöl Pantokrátor-kép van és az Jézus — így gondolkozik Révay Péter a kollégák szerint —. tehát császári jelvénnyel ábrázolt. fekete körszakállas férfit Szűz Máriával? A másik. mint Szűz Mária? És nem érdekli. Az első reagálásom erre az. amit látott. Mi ennek az alapja? Vegyük sorra. Akkor hogy jutott volna az eszébe? Egy ilyen elképzelésnek már eleve a kiindulási alapja teljesen hibás.” Most nem említem. nem pedig parázsló szemekkel várni. többször ki kellett venni a ládájából.is első szóra elhiggyenek. miután végigkövette annak összes viszontagságát. A helyzet a következő. külföldi emigrációból hazatért kollegáról van szó. a mai napig makacsul ismételgetik az idézett képtelenséget. Érdemes utánamenni a tényeknek.

még mindig jobb. mert megnézte ezt az adást. hogy ennek az előadásnak körülbelül a felére a hallgatóság nagy része úgy fog engem utálni. Én szívesen belátom. hogy ott Dukász Mihály képe van — mégis azt írta. hogy Dukász Mihály nem fér bele a foglalatába. hogy egy jó minőségű reprodukción nem lehet észrevenni. Szóval azért ne felejtsük el. hogy ki volt itt hátul. . hogy most itt magunkkal állunk kemény nagy csatában. hogy te. Nem igaz. És nem igaz az. én mégis inkább az Akadémia elnökének hiszek. hogy 1613-ban pontosan dokumentált — egy úgynevezett „álomadat” jóvoltából megszerzett — hír. már azt mondjuk. tisztogatni. És hogy gazsuláljon a katolikus rendeknek. hogy hagytam magamat ennyiszer. mint a saját legsúlyosabb bűnét. hogy ezt is bevesszük-e? És ott van a gond. hogy iszonyatos mértékben hazudtak nekünk. jól olvasható nyelven. És ezeket azért jó volna már egy kicsit . akkor nekem ettől szabad eltekintenem. És meg van sértve. aki kapott már a férjétől vagy a tisztelőjétől gyűrűt vagy fülbevalót. Dukász Mihály másodlagos. és azt mondom. ha valaki figyelmeztet. Miért? Azért. hogy engedjük magunkat az orrunknál fogva vezetni. Az nem igaz. amin befoglalt kő volt. Kipróbálnak bennünket. ezért — bár neki nagyon jól kellett tudnia. hogy ha valaki tudja. Bevesszük. hogy Szűz Mária képe. de ekkora idiótaságot nem szakember létedre is észre kellett volna venned. ilyen átlátszó módon az orromnál fogva vezetni. És akkor vagyunk megsértve. hát ez csak másodlagos lehet. És ez nagyon kemény küzdelem.protestáns volt. mert eddig ő a rokonsága körében szaktekintélynek számított. amikor figyelmeztetnek rá. Nagyon lényeges. Mert már annyiszor becsaptak bennünket. itt már a saját jellemhibáinkról is szó esik. . hogy bevesszük. mert nagyon nehéz szembesülni azzal. jó állapotban fönnmaradt írásban közli velünk. nem vonja le azonnal a következtetést. hogy a második ilyen esetnél. ahol teljesen hiteles személy. hogy azért már ne haragudj. hogy ebből bármelyik háziasszony. ha az előadót nézem hülyének. Ez eddig tény. és pontosan lehet tudni — me48 . mint ha be kellene vallanom.

Nem mindegy. Mert ezt a túlzott kötődést az érzéki valósághoz minden korban a szüzességgel szűrték meg. hogy vagy szűretlenül. vagy pedig még rátéve egy lapáttal fog ez a tulajdonság bejönni az alattvalók világába. hogy én egy tamási vétket — azt tudniillik. Ennek a legmagasabb szintű megjelenése a keresztény világban a szűzanyaság. Mert ugye eltávolították a Szűzanya-képet. És ha nem ezzel szűröm meg. hogy a Szent Szűzanya képe volt ott eredetileg.gint hangsúlyozom: ténykérdésről van szó —. És most ez a helyzet. hogy túlságosan kötődik az érzéki valósághoz — mivel szűrök meg. az azt jelenti. 49 .

tehát egy olyan időpontot. Szerepel ugyan benne a Constantin név. a Kón feliratú és általában Konsztantinosznak leolvasott képet. a császári palota Bíbor Termében született. amelyik ma is itt van. hogy Nagy Konstantinról beszél. amikor egyszerűen nem tudjuk. Ez nem Nagy Konstantin. Szoktak rá hivatkozni. ami után következhetett be csak a csere — ez 1613. Mikor lehet cserélgetni? Vagy a koronázás alatt. és csak ezután született a gyerek. Mikor van ez? Ak50 . Hogy érthető legyen. Ennek egyetlen oka volt: nem volt még Bíbor Terem. tehát halála után kiadott munkájában szerepelt a Constantin-kép. Ez így nem igaz. nem erről a Konstantinról. Ez a Porphyrogenitosz azt jelenti. tehát hogy lenne róla valamilyen dokumentum. A jelző erre utalt. De van egy olyan. hogy a Bíbor Teremben. hogy beavató korona lévén. és mielőtt visszatették bele — de akkor egészen biztos. tehát miután kivették a ládából. Az első Konstantin nem volt Porphyrogenitosz. amelyet általában Gézával azonosítanak — rögtön hozzáteszem. ami előtt történhetett csak. tehát már az apja fölvette a császári bíbort. milyen céllal. Erre említettem egy terminus post quemet. Tudjuk nagyon jól. teljesen alaptalanul. tehát a Dukász Mihályképet. tehát egy olyan időpontot. nem lehet akármikor cserélgetni. mi történt a Koronánkkal. 1613 és 1790 közé kell tennünk a képcserét. Ezt a három képet így együtt először 1790-ben írják le. a Geóbitzász feliratút. Mivel először 1790-ben írnak le ezen a helyen három olyan képet. hogy mikor.A képcserék alkalma és oka A következő kérdés nyilvánvalóan fölmerül a jelenlévőkben is. hogy már az 1650-es években Révay Péter koronaőrnek egy poszthumusz munkájában. És mondtam egy terminus ante quemet. de ő maga írja le. Ez Konsztantinosz Porphyrogenitosz. hogy leírták volna ezt. meg a harmadikat. nem egészen hat évnyi időszakasz a történelmünkben. Ez volt 1790. ki távolította el. vagyis ő nem a Bíbor Teremben született.

hogy ez az őrült nemcsak őket fogja összetörni. Ilyen például az 1780-as évek egészen Európára vonatkozó grandiózus átrendezési terve. amikor II. életüket és vagyonukat kockáztatva ezzel. mert nem tudták. hogy annak a főségét valami módon jelöljék. hogy nem ismerjük elég mélyen a történelmünket. Miért kell bizánci császárt föltenni? További tény. hogy az 1780as évek derekán-végén miért kellett bizánci császárokat tenni a magyar koronára. hanem mert gondosan eltitkolnak előlünk a létünket nagyon mélyen érintő tényeket vagy ténycsoportokat. amit nem értünk meg: ha már bizánci császár került egy koronára. Ez megint nem vélekedés kérdése: egész egyszerűen kizárásos alapon tényként lehet állítani. akkor miért a tarkórészre került? Soha nem tettek tarkóra bizánci császárképet. 1790-ben. amikor II. hanem a Koronát is. ha az volt a cél. A leírások ekkor már egyöntetűen erről a három képről beszélnek. Egész egyszerűen kizárásos alapon ki lehet jelenteni: a képek cseréjére 1784 és ’90 között kerülhetett sor. A Második Bizánc tervről elvileg kellene tudni a történelem51 . mi fog vele történni. József rendeletileg kiviteti az országból. amikor már sem az eredeti funkcióval. És ma sem tudjuk. Itt teljesen nyilvánvalóan egy késői és megzavarodott ténykedésről van szó. nincsenek jelen a koronaőrök. és fogalmunk sincs róla. És — a leírások szerint — sírt a két koronaőr. Teljesen értetlenül állnánk az előtt a tény előtt. és így kerül haza a Korona.kor. teljesen szabálytalanul történik az átvétel. Nem azért. József közvetlenül a halála előtt engedi. mi történt vele. hogy hazajöjjön. Az első. az úgynevezett Második vagy Új Bizánc-terv. Ez a művelet 1784. sem bizonyos formai sajátosságokkal nem voltak tisztában. De a második rendelkezésnél már lehetett érezni. vagy mert felületesek vagyunk. Milyen célja vagy milyen tétje lehetett a cserének? Erre megint azt kell mondani. mert buták vagyunk. amikor Bizánc már 1453-ban elbukott. április 4-én indult — ez hát kétszeresen is gyászos dátum. április 4-én kelt rendeletet a koronaőrök még nem teljesítették. amikor át kellett adniuk a Koronát. mi történt vele.

Akkor sokkal rosszabb volt. vagy ha csak egy szemernyivel tehetségesebb lett volna ez a reménytelenül tehetségtelen politikus és még annál is tehetségtelenebb hadvezér. mit szólnak ehhez.és közveszélyes — nem is méltatom már további jelzőkkel — figura. Ebben az Európa-tervben ilyen. Elérte azt. Miért? Azért. amelyek közül először az első ült a nyakunkon. Ennek az volt a lényege. Példátlan az eset. Helyreállítják a bizánci birodalmat annak legnagyobb kiterjedése területén. hogy Magyarország egyszer s mindenkorra megszűnik. ő valóban mindent megtett annak érdekében. De gondosan titkolják az ide vonatkozó adatokat. mert két olyan hatalom volt érdekelt benne. És ha csak egy–két évvel tovább él ez a torkunknak ugró bestia. de nemcsak Európából. hogy ekkorát lehet hibázni. és visszavonultak. cselre gyanakodtak. II. hogy Magyarország.tanároknak. hogy Magyarország ne létezzék. és a törökök néhány nap leforgása alatt a teljes hadseregét bekerítették. amit se utódjainak. Mind a kettőjük számára kínos fiaskó volt ez a vállalkozás. királyostól. mert ezek mostantól a Második Bizánci Birodalomhoz tartoztak volna — Bajorországot. hogy ma milyen rossz a magyarság sorsa. ha tudjuk ezt. se elődeinek soha nem sikerült. akkor mi most németül dicsőítenénk II. És az a hadtörténetben rendkívülinek számító helyzet állt elő. József pedig cserébe megkapja Európa maradék részén — a balkáni területek átengedéséért. mint bennünket. mert végül is nem sikerült végrehajtani. hogy kiszorítják a törököt Európából. Az előkészületek már 52 . utána pedig az oroszok. Először a Habsburgok. mert általában sírnak. Óriási szerencsénk volt. Fönnállt a reális esélye annak. A bajorokat éppúgy nem kérdezték meg. Józsefet. hogy ő mind a kettőnek — politikusnak is. Ezzel úszta meg ez az ön. hogy a török hadvezetőség nem hitte el. de hadvezérnek még inkább — elképesztő mértékben tehetségtelen volt. Hogy érthető legyen. hogy egy abszolút győztes helyzetben átvette a hatalmat. mint a német-római császárság alattvalói. utána meg a második. hanem Anatóliából is. már nem létezik. Azért jó. akiket viszont teljesen megszüntettek volna.

Módszeres magyarirtás volt ez. külön ügyeltetett arra. ha ő aztán teljesen beolvasztja az országot. hogy azok a jó katolikus Habsburgok ugyan miért cserélték volna le Szűz Máriát? Hát ennyire volt nagyon jó katolikus II. És mindezt azokkal az ígéretekkel. Ugyanakkor azt is tudjuk. jogilag is messze fölötte állt az örökös tartományok jobbágyságának.megtörténtek. a vármegye-rendszert szétzúzta. semmi sem állt volna útjában. Ezek a tettek már tananyagok. hogy majd a saját nemeseinek rovására előjogokat ad nekik. Krisán-féle lázadás ezt célozta — semmi mást. ezt onnan törölni kellett. mert nem szokták elhinni. Eszébe se jutott előjogokat adni. mi történt itt dúlásként az alatt az összesen tíz év alatt. Az egész folyóvölgy-rendszer. Döbbenetes. hogy a bíróságokon az eskü-formulákból. A ránk maradt dokumentumok egyértelműen tanúskodnak erről. a német nyelvet mint hivatali nyelvet bevezették. Egyenesen Bécsből igazgatták ezt a lázadást. ahol egészen odáig a magyar eskü-formulában ott volt a Boldogasszony. hogy amikor föloszlatta a rendeket. Az egész Hora. József. aminek. Ezt azért kell elmondanom. annak a szintjére züllesztette le. amíg ez az embernek nehezen nevezhető figura uralkodott. mit tett a magyarság tényleges és teljes likvidálására. központi igazgatásul tíz kerületre osztotta az országot . mind akkor néptelenedett el. pedig végig magyarlakta terület volt. amelyik gazdaságilag is. Ha egyszer érzékelni akarjuk. A magyar jobbágyságot. egyszer majd olvassuk el Jancsó Benedek A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota című munkáját. ami ma már román falvakkal van betelepítve. 53 . ismerjük a dolgait. Kloska. . hogy a Szűz Mária-képeket el is égessék. Arra is vigyázott. .

aztán Salamon. Azt jelenti. És itt megint olyan ügyről van szó. Mária Terézia apjáig keresztény részről nem lehetett nyíltan megtámadni. hogy Szent Gellért ezt már készen találta. hogy milyen néven tisztelik. de nem minden patróna regina. Azt is leírja. Nyomatékosítsuk csak: egy magát kereszténynek hirdető Európa részéről hivatalosan nem lehetett megtámadni Magyarországot. hogy a magyarok másképp tisztelik Szűz Máriát. mint Szűz Máriának bármelyik más nemzethez vagy néphez fűződő kapcsolata. A latin szövegben ezen a helyen egy magyar szó szerepel. Ilyen kádárjános volt királyaink közül először Péter. Nagyon lényeges dolog. Magyarországot ezért egészen III. hogy Szent Istvánnak a ju54 . Az ő egyik legendájában — a Gellért legendában is — olvasható. hanem reginájuk. József alatt a magyarság szűzmáriátlanítása minden frontvonalon teljes erővel folyt. ha nem tudnánk. Másképp ezt az országot nem lehetett megtámadni. Még ő figyelmezteti Szent Istvánt. Hogy valaki behívja őket. amit nem tanítanak. Nem értenénk meg. Mert akkor az „úrnő”. Hogyan lehetett hát mégis megtámadni? Úgy. Innen tudjuk. A regina egy közjogilag pontosan definiált kapcsolatot jelent. Ezt a kapcsolatot nem Szent István építette ki. ez nem az ő műve. azaz királynőjük volt már akkor is. hogy a magyarság és Szűz Mária kapcsolata nem ugyanolyan jellegű. Ezzel a kérdéssel külön nagy tanulmány foglalkozik — Váczy Péter kiválóan megírt tanulmánya. hogyan nevezték akkor a királynőt magyarul. hogy aki ezt az országot megtámadja. aztán időről időre mindig volt valaki. ahogy az oroszok ’56. november 4-én. Minden királynő automatikusan patróna is. mint bármelyik más nép. még csak a királynőnek járt. milyen előnyökkel járt Magyarország részére az. miért volt ez olyan fontos neki. Károlyig. Szűz Mária a magyaroknak nem patrónájuk. mint cím. Kimutatja.Szűz Mária és a magyarság Hogy érthető legyen. II. az egyenesen Jézus Krisztus anyját támadja meg.

hogy ezt a feladatot ellássa. és milyen eszközei vannak rá. de valahova kellett tenni a Dukászt is. Hát Istenem. hát odatették a helyébe . gyakorlatilag egészen III. De ha ott volna. Legalább is látszat szerint. mert aki egy judeochristian ideológiával el tud fogadtatni egy ilyen. ahelyett. hogy Peru is föl van ajánlva Szűz Máriának — na de csak mint patrónának. Ez a felvétel Kovács Éva és Lovag Zsuzsa könyvében tanulmányozható. Itt egy teljesen más kapcsolatról van szó. és nagyüzemileg elterjesztette a „Patrona Hungariae” címet. Soha nem volt reginája. hiszen a Szűzanya eltávolításával égi védelem nélkülivé vált a Szent Korona országa. mi a feladata. Először inkább nézzük meg a Dukász-képet fölülről. Föl lehet tenni a kérdést. Erre a választ hadd halasszam el. Sikerült neki elfogadtatnia. És azért is nagyon fontos ismerni ezt a kérdést. Hanem itt egy ország védtelenné tételéről van szó. . Ma már Oroszország is föl van ajánlva. Szűz Mária védi — elfogadtatni.deo–christian Európával is sikerült ezt a sokkal ősibb védelmi rendszert — hogy tudniillik Magyarországot a királynője. holott Szűz Mária Magyarországnak nem patronája. hogy reginának. hanem reginája. és arról eltávolítanánk. Tudjuk. királynőnknek tisztelnénk. nagyobb baj nem esne vele. . Károlyig. bennünket kivételes helyzetbe juttató királynői méltóságot. Szent Istvánnak valóban óriási volt a tette. hogy mi a helyzet a másik két uralkodóval. beszélünk róla. Nota bene Peru koronáján sohasem volt Szűz Mária. aki degradálta. lefokozta Szűz Máriát. azok pontosan tudják. mint ha mondjuk Peru koronájáról távolítanám el. mert ha én a Koronáról eltávolítok egy Szűz Mária-képet. az tett valamit. És azóta is egyfolytában mint patronáról énekelünk. Ideje lenne már nekünk is megtudni. 55 . de neki sem mint reginának. ő volt ott. az a magyarság esetében nem ugyanazt jelenti. Nagyon lényeges dolgokról van szó. mert akik bennünket el akarnak pusztítani. hogy a magyarság üdvtörténeti szempontból hogyan működik. A Szűzanya-kép eltávolítása nem egyedi és esetleges ügy.

vagy mi történt. ez ugye egy foglalatnak a lemeze? Igen. hogy nem lehet eredeti benne. Ebben ugyanis annyi a túlhaladott. hogy nem érintkezik a szegecs feje a lemezzel. és én már akkor. amikor a könyv megjelent. Attól foglalat. ma már nem is mernék magyarul közzétenni. Azt hiszem. utána többször is újra kiadták. hogy szegecseljük. ami Nyugat részéről felénk árad. hogy mit hazudoznak össze egy angolnak. nyilván kifoglaltak belőle valamit. egyébként is hibás adat. sem a foglalat nem tudja fogni. Egyfolytában táplálják. Ne felejtsük el. Ez az egyetlen kép elég lenne ahhoz. kisfiam. Nem mindegy. Sem a szegecs nem fogja ma már. javában dúlt a Kádár-éra. hogy hát ne haragudj. Még azt is lehet látni. És pontosan az ilyen esetek figyelmeztetnek rá. vajon aludt itt a lektor. De azért erre is föl kéne figyelni. hogy azért most már oda is kellene egy kicsit figyelni. hogy valóban az ötéves gyerek is azt mondja az anyjának. azt hiszem. Mert nehogy azt higgyük. hogy már csak a külföldet etetik vele. kép).A könyvet ketten írták. itt még a ’70-es évek végén vagyunk. De hát el sem éri. Az is nyilvánvaló. hogy rettenetesen gyűrött a foglalat lemezcsíkja. hogy az az elképesztő mértékű tájékozatlanság. De mindenesetre ennek a kiadványnak a képanyaga kiváló. hanem egy másodlagos forrasztás fog56 . egy franciának vagy egy spanyolnak mondjuk a magyar Szent Koronáról. hogy hiába szegecselték oda. művészettörténészi kérdések. mert ha eleve így akarták volna. Na de hát nem fért bele. nem sokkal a Korona hazatérése után jelent meg. Itt egészen egyszerűen a józan ész mondja: látszik. spontán alakul ki és terjed. nem tudták befoglalni. Honnan lehet látni? Onnan. anyuci. ostobaság és rosszindulat. hogy megpróbálták belerakni ezt a Dukász-képet. egyszerűen nem értettem. Ez azt jelenti. miért csináltak volna foglalatot? Ezek nem bonyolult történészi. ez a könyv ’80-ban jelent meg. ezeket Szelényi Károly készítette. mert nem ez a szegecs fogja. És beengedték a Dukászt felülnézetből bemutató képet (22. Nem kéne akkor ennek ráhajolnia a képre? Akkor ennek kéne megfogni. Most már csak angol és német nyelvű változatai kaphatók.

így belebarmolni . Tamás most tapogathatja a saját sebeit. amit cinezésnek nevezünk — egy alacsonyabb hőfokon olvadó ónbevonat fogja oda. Vagyis csak az arany lemezbe rondít bele. . hogy világra szóló. hogy a Felső Pantokrátort utólag megfúrták. Ez azt jelenti. mert itt most tényleg föl kell tenni a kérdést. annak a további lemorzsolódását az Isten se állítja meg. Tehát ezt 1880 után fúrták át. az ennek a fúrásnak a maradványa volt. látták-e —. Azt tudjuk. Ilyet. Jobb időkben ezt is tették. Ezek azért döbbenetes dolgok. hogy 1800. egyszer oldalt. amikor kivették az eredeti dobozából a Nemzeti Múzeumban — nem tudom. hogy egy világra szóló jelentőségű és értékű műalkotásba. Ez nagyon lényeges tétel. Hát nem. Nem! Egészen pontosan tudjuk. úgyhogy ezt a kérdést még nem akarom előre venni. de akkor már belerágtak Dukász úr glóriájába is. vagyis a fúrás még csak nem is a Dukász-kép készülése idején történt. hogy hát ezt csak bunkó magyar mester csinálhatta. . hogy ha elkezdek fúrni egy zománcképet. derekasan hullott belőle a zománcpor. amiről már akkor tudni lehetett. Igen ám. a lemez szélén belebarmoltak a feliratába. és hozzá késői időben. amely tartja az alul lévő apostolképet.ja. — vigyázat! — az 1800-as évek második felében ez még nem volt átfúrva. Utána pedig még egyszer belefúrtak — jól látható a két lyuk —. ki csinálta ezt az égbekiáltó gazemberséget. minden valószínűség szerint közvetlenül az 1916-os koronázás előtt. Ezért ostobaság. az elkezd porlani a sérülés körül. mert ugyanakkor kétszer is megfúrták ezt a Dukász-képet. Arról még úgyis szó lesz. Iszonyatos dolog! Ezért vérpadra lehetne küldeni egy uralkodót. de a felső két lyuk már egyenesen Tamásba fúr bele. és nem bunkó ma57 . De ezt a két képet — Dukászt és alatta Tamást — kétségtelenül utólag fúrták meg. Ilyenkor jönnek az övön aluli ingerek. A korábbi furat még a Tamás-kép keretén kívül esik. 2000-ben. Ezt a folyamatot később már nem lehet megállítani. hogy egy középkori zománcképbe belefúr. hogy ezt a merényletet a Habsburg-időszak végnapjaiban követték el. amikor olyanokat állítanak.

58 . mert olyan elképesztő arcátlansággal hazudnak nekünk. a nyugdíjasok között. hogy az már tényleg egy galambepéjű embert is felháborít. ha mi itt firtatjuk. akkor tényleg kollaboránsaik leszünk. vagy a közvetlen leszármazottaik még mindig itt vannak köztünk. hanem az éppen nagyon jól kereső és nagyonis regnáló rétegben. És most már talán meg tetszik érteni. Hát azért. És hát nagyon nem szeretik. hogy na. És ha mi ezt hagyjuk. És nem ám a kukában turkálnak a napi betevőért. mert vagy ők. Itt a legutóbbi időkben történtek a legnagyobb gazemberségek a Koronával kapcsolatban. mi is történt hát ekkor meg ekkor? Ezeket az ügyeket pedig muszáj firtatni. miért sunyít itt egy banda ebben az országban.gyar mesterek.

A következő képet azért érdemes szemügyre venni. Mert Révay Péter nem a Korona külalakjával foglalkozott a könyvében. Ilyen például az. egy eddig számunkra ismeretlen személy vagy inkább személyek átvételi elismervénnyel is felérő metszet-kettőst jelentettek meg olyan felirattal. a kor egyik legkiválóbb rézmetszője. hogy a műve címlapján egy „hamis”. nem rajzolhatott ennél pontosabbat. Ha ő csak ilyenfajta koronákat ismert. mint minden szent tárgy. Aki látja. meg ábrázolgatni. Mi a következtetés? Az. eddig nem ismertetett „érvet” föl szoktak hozni. amit Révay Péter leírt róla a könyvében. Révay Péter 1613-as művének a címlapján tényleg ilyen metszet látható. Mi vonatkozik az elmarasztalásból Révayra? Ebből semmiféle érvet nem lehet kovácsolni Révay hiteltelenítésére.Koronatanúk vallomása Révay Péter koronaőr beszámolójának hiteltelenítésére még néhány. Roppant lényeges dolog. hogy „Ilyennek írták le eddig tudósaink a 59 . hogy Révay Péter ennyit ér. Mit tudott Wolfgang Kilian a magyar Szent Koronáról? Azt a három mondatot. hogy ennek a pár adatnak az alapján kellett Wolfgang Kiliannak — mindenféle konzultációs lehetőség nélkül — valamilyen címlapképet fogalmaznia. Ő csak nagyon röviden írja le a Koronát. Ez azt jelenti. Tabu volt. amennyi számunkra ma a legfontosabb: hogy hátul mi van. kép) Természetesen nem. joggal kérdezheti: ez a magyar Szent Korona? Így néz ki? (24. hogy éppen annyit írt le belőle. Ő maga illusztrálta? Dehogy ő illusztrálta! Wolfgang Kilian illusztrálta. hanem a Korona történetével és működésrendjével. És miután annyira szabálytalan volt a kivitele is és a visszahozatala is. Ki itt a pontatlan? Révay? Dehogy! Wolfgang Kilian. annak a leírásnak az alapján. De hát tényleg Révay Péter ér ennyit? Hát hol adták ki a könyvét? Augsburgban. és ez talán nem egészen véletlen: a Koronát nem lehetett csak úgy leirogatni. mert 1790-ben készült. amit Révay Péter adott. azaz félrevezető metszet látható. kép). amikor a Koronát hazahozták (25. Miért? Mert azt nem lehet látni.

És aztán: „Mi ilyennek találtuk — írják egy másik metszet fölé. Honnan tudjuk ezt még? Nagyon fontos adatunk van rá. hogy hátul Szűz Mária-kép volt. Kónt. tehát Dukász Mihályt. egészen részletesen. 1792-ben egy Decsi Sámuel nevezetű bécsi orvos leírja a Koronát. Gondolom. Itt és most arról van szó. akkor azt mondja. És azt. Ő már 1792-ben foglalkozik vele. amikor már Dukász-kép szerepelt ugyanitt. Ez a dokumentum arra figyelmeztet: a kortársak bizony tudták. mert ez a tanúsítvány félreérthetetlenül arra utalt. 16-ik napján. Magyarul ír. amelyek ma is rajta vannak. hogy Szűz Mária volt-e itt hátul. de amikor az ékkövek ismertetésére kerül sor — szépen sorba veszi őket — és eközben hátra ér. de még ugyanazon a lapon — 1790-ben Febr. Nem abban az állapotban adja vissza a Koronánkat. amelyik a Szűz Mária-kép alatt van”. ahogyan kivitette. tehát a hazatérése után.” Mármost mikor állít ki ilyet az ember? Akkor. felségsértés vádjával keményen megbüntethették volna a metszet értelmi szerzőit. Agyonhallgatni. Annak ellenére. hogy a másik két uralkodó-képmás sem eredeti a Koronán. hogy a kalapos király csaló. Már régen nem az a kérdés. 60 . Ez lényegében az a kép. hogy mikor. amikor tudja. és valószínűleg azt is. milyen céllal vették le. sokkal részletesebben. hogy „és a zafír. mint az előző század elején Révay Péter. Tehát pontosan tudta még 1792-ben is. Nem lehet félremagyarázni. Geóbitzászt. ahogyan elvették tőle. Ezek már közzé vannak téve. hogy Dukász Mihály.Magyar Szent Koronát”. hogy nem abban az állapotban kapta vissza a tárgyat. Leírja azokat a képeket. hogy a szerepét tisztázzuk. ha II. az egyetlen oromzati elem foglalatában. hazudozó. vagy más. József túlélte volna még néhány hónappal ezt a tényt. Igen ám. ahogyan Révay Péter könyvének a címlapján látjuk. Mit lehet csinálni ilyen adatokkal? Csak egy dolgot. hogy ő maga írja le az akkori állapotot.

hónapokig egy fenntartható elképzelés volt. nemhogy császárokon. beleértve engem is. Ma már teljesen el kell vetni.és földolgozó munkával kimutatta. Szorgalmasan összegyűjtötte az összes eddig publikált császárábrázolást — pénzekről. jó. könyvművészeti alkotásokról. Nem lehet elkészíteni a szabásmintáját. hogy ezt mondjam —. Ezek nem öltözékek. Dukász Mihály a Bizánci Birodalom egész fönnállása alatt a leggyengébb kezű császáruk volt. Nos. amiről leszerelték. nem nézett ki sehogy. nem volt ilyen öltözék. hogy ilyen viseletek. átlendül az emberalak túloldalára. Már ettől megdöbbent az ember. hogy volt olyan tárgy. és áttették ide. bevettük ezt a kacsát. Pedig mi történik? Elindul a zománcképen egy forma. Nem érti az ember. amit itt ábrázolnak . és kiderült. hogy ilyen öltözék soha nem volt bizánci emberen. . Bradák Károly. de még a környezetükön sem. de nem érthetnénk meg. És mi is. hogy mert a bécsi kincstárban ez volt kéznél. mondhatnám. miért nem lehetett mást föltenni? Erre szokták mondani — még én is hajlottam rá. de nem tér vissza. Egészen döbbenetes az eset.A Második Bizánci Birodalom ábrándja A Második Bizánci Birodalom végül is nem alakult meg. Még csak azt se lehet mondani . . majd előbb–utóbb vissza kellene térnie. de a következő még megdöbbentőbb volt. . mi történt itt az 1780-as években. Miért? Mert egy kiváló kutató. textíliákról —. Hogy tudniillik ezek az öltözetek le sem szabhatók (28. Ez egészen a legutóbbi. de hát valahogy csak kinézett az a ruhadarab. miért ezt a császárképmást tették fel a koronánkra. kép). hatalmas gyűjtő. amilyeneket ez a három uralkodó személy visel. hogy ezek hiteles bizánci császári öltözékek. a Bizánci Birodalom több mint ezeréves fönnállása alatt soha nem voltak forgalomban. hanem felületek dekoratív kitöltései. ahogyan a Móricka elképzeli. miniatúrákról. Semmi sem lett belőle. mozaikképekről. ha nem tudnánk. Miért pont Dukász Mihályt? Azt lehet mondani. Ez az első fölismerés. Ellenben művészünk dekoratív módon tagolja a rendelkezésére álló 61 . Nagyon elképzelhető. .

Hanem hova szánták? Természetesen előre. . De azok megmaradnak a testtől független síklapocskáknak. Mármost ha tudjuk. az összképnek pedig semmiféle ruhajellege nincs. melyik a harmadik része . vagyis nem lehetne kiszabni–megvarrni. század végi hamisítványok — márpedig ez a helyzet —. melyik öltözetdarab a hümation. hogy ha egy újabb felismerés jön. Hozzá kell szoknunk. . hogy beférjen a foglalatba? Kérdés kérdést szül. Most már ide se férne bele. hogy azért. és teleszórja vele a kiszemelt felületrészeket. De hátra nyugodtan tehetik. Hogy a viselet tökéletesen fölismerhető legyen: pontosan leolvasható róluk. . például a szívminta. megvásárolhatók vagy megfélemlíthetők. Nem könnyű dolog. melyik a másik része a ruházatnak. És sajnos jobbára ilyenek termettek körülötte az új korban: megtéveszthetők. a beavatottakat pedig meg lehet félemlíteni vagy meg lehet vásárolni. milyen a többi ábrán. . Ha hátrateszik ezt a képet. mert 1784 és 1790 között még nem volt annyira fejlett a bizantinológia. Akkor valóban megdöbbenhetünk: hogyan lettek ezek ilyen elképesztően elrajzoltak? És akkor ébred rá az ember. mert ehhez meg túl kicsi lenne. az összes eddigit át kell alakítani. Egyetlen olyan vélekedés van. Csak beavatott lehet. mert ezek után újra fel kell tenni a kérdést. egy hálózatot kell újra tervezni. mert ott biztos helyen lesz. hogy tudniillik Dukász képét eredetileg nem ide szánták. egy rendszert. Nagyon lényeges a kérdés. akkor miért nem tudták úgy méretezni a Dukász-képet. Ezért is ragaszkodnak annyira a tudósok a rigolyáikhoz. Na de látni rajta a körül62 . akkor soha nem kerül vizsgáló szem elé. hogy a bizánci időkben mindezt mennyire pontosan meg tudták oldani akár egy kis pénzérmen is .felületet. aki a hibát szóvá tenné. hogy tartani kellett volna a lebukástól. amit erre az esetre el lehet fogadni. Előre már nem lehet. aztán megnézi. mert nem könnyű dolog ez. felismerés újabb felismerést. a hiteles képeken a díszítő mintázat. hogy ha egyszer az uralkodó-képmások XVIII. másrészt meg nem lehetett közelről vizsgálgatni a Koronát.

elfoglalta a Krím-félszigetet egészen a déli csücskéig. Ő erdélyi történetíró volt. Mert tőle indítva óhajtották jogfolytonosan helyreállítani a Bizánci Birodalmat. Hangsúlyozom: itt a leírások nagyon pontosak. természetesen elfoglalta az egész — azóta Dél-orosz síkságnak nevezett — síkságot. hogy de facto már nem. És csak akkor értem meg. Ennek a birodalomnak. hogy miért éppen Dukász Mihály képe került ide. de megírta. és még a Monarchia idején élt. És 1071ben. de II. hogy az európai hatalmak bevették az orosz mesét. volt az a csata. A lényeg az. 63 . meg kell mondjam. aki szóba merte hozni a Második Bizánci Birodalom ügyét. a már ismert tényekből következtetve — a Második Bizánci Császárság koronájává átsminkelni. mert valószínűleg már ki is foglalták. Jancsó Benedek talán az egyetlen magyar történész. . miért vannak kifoglalás-nyomok a Pantokrátorképen elől. hogy ők nem fogják annektálni ezt a területet. . És akkor értem meg. most nagyon lerövidítve a történetét. És ezzel véget ért Bizánc anatóliai egyeduralma. ennek a tervnek a kiagyalója. Mert Dukász Mihály alatt jog szerint még a teljes birodalom élt. És ki lett volna az Új Bizánci Birodalom első császára? Minden készre volt tervezve már. hogy ők ezt a koronát akarták — és most már ki lehet találni. más kérdés. közvetlen trónra lépése előtt. Miért? Azért. Nem is titkolták. Tehát ha ők a Bizánci Birodalmat Anatólia legkeletibb széléig akarják helyreállítani. Ő orosz nagyherceg volt ugyan. Nem is fogadták jól a könyvét. az első császára Konstantin nagyherceg lett volna. Katalin cárnő. egész egyszerű észjárással is ki lehetne következtetni. Ez a mandzikerti. az öszszes európai hatalmassággal elhitette. akkor a jogfolytonosságot mikortól kezdve kell visszamenőleg érvényesíteni? És ennek megfelelően jelölni a Koronán? Dukász Mihálytól. Egyértelmű . előrenyomult az orosz haderő. mert Dukász Mihály 1071-ben került trónra. Pontosan rekonstruálható az ördögi logika: igenis Dukász Mihályt kellett ide helyezni. más néven a malazgirti csata volt. amelyikben a szeldzsuk török haderő teljesen szétzúzta a bizánci hadsereget.metélés nyomait.

Beljebb. és a mai napig beveszik. bejön egy Gerő. Dehogy antik görög alapítás. görög udvartartás. sem a brezsnyevi érában — egy az egyben ugyanezt a módszert alkalmazták. és ezek egészen Ukrajna megalakulásáig. hogy ez antik görög alapítás. A gond csak az. semmi újdonság nem volt se a sztálini érában. Elhitetni a világgal. orosz kaptafán alakított fordulatokkal. hogy ezt a nyugat-európai hatalmasságok ugyanolyan málé szájjal vették komolyan és vették be. ismerős-e ez a móka? Az. bejön egy Farkas Mihály. Egy Babrak Karmalt hogyan adtak be Afganisztánban? Pontosan ugyanilyen módszerekkel. hogy volt körülette egy kis hadsereg görög vezényleti nyelvvel. tehát görögül nevezünk el dolgokat. II. és így tovább — ezeket ugyanott képezték ki. És akkor miért görög neve van? Hát ezért. a szárazföldön. és így tovább. Ezek közül egyet biztosan ismerünk. és hogy a Krím-félszigeten elfoglalt kulcsfontosságú városokat görög néven nevezték el. Bizony az oroszok szállták meg a Török birodalomtól elhódított területeket. hogy bejön ide egy Rákosi. ezek azért akármilyen ócska. Szimferopol ugyanezt a szerepet játszotta. eljátszották azt a bohózati tréfát. hogy Konstantin nagyherceg mellett görög nyelvű udvartartás legyen. ez ma is hadi kikötő: Szevasztopol. Katalin alapította hadi kikötőnek. tehát a legutóbbi időkig. Oroszországhoz is tartoztak. 64 . Egy átlag mai magyar hallgató-néző megesküdne.Még ahhoz is ragaszkodtak. Nem tudom. hogy itt tényleg Második Bizánci Birodalom lesz. görög vezényleti nyelv van. de magyarul beszéltek hozzánk.

Vagyis szóba se jöhet. Pedig nem is egyszer le kellett írniuk. Az utolsó zománcozott felület és az aranylemez széle között kell egy biztonsági sávot hagyni. a Geóbitzász-képnél tudni kell. vagy állítják a kollegák Konstantinról. Moravcsik nagy fenntartások közepette. tehát egy abszolút dilettáns valaki. hogy itt Gézáról van szó. hogy Bizáncban nincs ilyen.Hamisítások szövegben és képben Bármennyire nem sikerült is ez a terv. ez alapkérdés. A Geóbitzász még csak nem is emlékeztet ezekre. ezt egy orvosprofesszor találta ki 1790-ben. ez a rövidítés jele. mint amilyen méltóságnév a Gyula. a Jessze névvel direkt utalásul ugye Dávid apjára. amit máshonnan is lehet tudni. Geóbitzászé is. A képen az o betű fölött látunk egy vízszintes vonalat. amit Gilasznak írnak le a bizánci kútfőben. Ez ugyanolyan méltóságnév volt. de elfogadja azt. pontosan körvonalazva volt benne Konstantin szerepköre is. De Moravcsik. Mindenesetre ő ad egy hihetőbb magyarázatot is a Geóbitzász névre. nem mert teljesen szembeszállni ezzel a nézettel. hogy másodlagos az ő képe is a Koronán? Nagyon egyszerű. Ez egy méltóságnév. Konstantinosz Porphyrogenitosz leírásában. bár becsületesen leírta. Nem ő találta ki. 65 . hogy ennek a képnek ez az eredeti mérete. miért nem. Zománcozott felület azonban ilyen közel nem kerülhet egy aranylemez széléhez. hogy akkor mit keres itt? A névvel foglalkozott Moravcsik Gyula is. miért. De vajon milyen alapon állítom én. A másik esetben. Ezt az első óra első öt percében megtanítják a zománcozónak. jól lehet ellenőrizni fölül az aranylemez szélén. Tudjuk. így aztán megmaradtak a névleírások. Meg lehet kérdezni. miután minden Géza királyunk harcolt Bizánccal. hozzáteszem. Jesszének. hogy Bizáncban a Géza nevet sohasem írták le Geóbitzásznak. Pedig elég sokat írják le a Géza nevet. Itt egy körülmetélt Kónt látunk. Itt egy körülmetélt képről van szó. akit már említettem korábban. hogyan írták le a Géza nevet: Geicának. mégpedig hasonló a Gyulához. Jacának. de még csak megközelítőleg sincs ilyen leírása a Géza névnek.

Direkt utánanéztem ebben a nagy Moravcsik-műben. Ugyanis annak idején ez a Weszprémi István nevezetű orvosprofesszor. ami bizonytalan. Keresem az Árpád-kori forrásokat. hogy nem emlegette Magyarországot. hunoknak is — maguk a bizánci kútforrások írják le mindezt görög nyelven. gyakorlatilag Boszniát jelenti.tehát egy hercegi–hadvezéri méltóság török elnevezése. tehát a honfoglalást követően írnak Turkiáról. hogy azok tényleg teljes kontingensükben magyarok voltak. mint Magyarország megnevezése. 66 . Amikor később. hogy Turkiának nevezik Magyarországot. szkítának vagy hunnoinak nevezett népeket. hogy „pisztosz králész Turkiasz”. és még az sem biztos. hogy ránk vonatkozik-e — ebben a türknek. Egyszerűen nem igaz. de ez nem igaz. ami azt jelenti. Magyarország királyát elég sokféle néven emlegették Bizáncban. még csak nem is szerepel benne Kedrinusz. De Turkiának Magyarországot nem nevezik. És a megnevezés egyre inkább húzódik lefelé. Most esik ki ugye a kis Móricka a padból: ő tudja. Geobitzász — ha ezt méltóságnévnek veszem — azonnal elárulja. hogy már Kedrinusznál — ő Cedrinusnak mondja — Cedrinusnál már lehet olvasni. azaz „hívő” vagy „hűséges királya Turkiának”. De később mondják. Nem szerepel Turkia. Itt most megint a csúsztatás iskolapéldájával találkoztunk. Türköknek nevezik a magyarokat a honfoglalás előtt. hogyan kerülhetett rá 1780 és ’90 között egy Geobitzász feliratú zománckép a magyar Szent Koronára. hogy ezek szkítáknak is neveztetnek. és a későbbi időkben. A felirat pedig egyértelműen elárulja. amikor Geóbitzászt azonosítja Gézával. kapásból leírja. az már csak Erdélyre és a közvetlenül hozzá kapcsolódó déli részekre vonatkozik. Megint etetnek bennünket kétszáz év óta. amely szemmel láthatóan a Második Bizánci Császárság koronájává lett átsminkelve? Gondoljunk csak bele. hogy Turkia Magyarországot jelenti. Moravcsik Gyula nagyon alaposan összegyűjtötte az összes ránk vonatkozó adatot — még azt is. Tehát Turkia hívő vagy hűséges királya nem jelentette soha Magyarország királyát. de még az Árpád-kor alatt. de így nem.

hogy egy zománckép eredeti-e vagy hamisítvány. Igen ám. „Králész” néven ő lehetett a török etnikum vezetője. És alighanem ez volt a Jeovicsász-képviselet. hogy egy statiszta alulról benyomja neki ezt a jelvényt. hogy meddig kellene eljönnie a kéznek. akkor soha se az arcokból induljunk ki. hogy valószínűleg nem igazán magas szintű mesterségbeli tudással rendelkezett az. kép). Mert az. De kezet. Ennek valamilyen képviselet mindenképpen kellett. és különösen azt. ennek a könyöke alul mélyen túlnyúlik a mellkép alsó vízszintes vonalán (27. Geóbitzaszéban ha megnézzük a kezet. hogy nem lehet rendesen ráhajlítani a foglalatot. hogy nem eredetiek. Az abroncson lévő két kép esetében jól lehet látni. hogy ez egy gibbon. Nevezethető ez még embernek? Két eset van. vagy azt mondom. Különben ilyen elméretezést nem csinál — a Kón-lemez például ma is alig fér bele a foglalatába. de a válla meg ehhez képest nagyon magasan van. századi mester. egy mesterséges állam-tákolmánynak a lakossága túlnyomó részt milyen nemzetiségű volt? Török. A másik esetben. tehát a főemlősnek egy sajátos válfaja. És hogy a fogás-helyig föl tudjon jönni a keze. nem tud mást csinálni a készítő. kép). Ahhoz képest. Fölül még látszik. létrejöttének történelmi körülményeit. Arcot hamisítani nagyon–nagyon könnyű. hogy ezt az áthozatalt nem tudja megoldani a XVIII. Ha tehát nem ismerjük a Második Bizánci Birodalom etnikai összetételét.ennek az új kreációnak. ami azt jelenti. El is töri (26. Ha én azt akarom megállapítani. A legnehezebb pedig egy fogó kezet kihajtogatni. Ez most egy kissé oldása lesz a nehezebb témáknak. az öltözékük egyértelműen bizonyítja. el kell törnie az alkart. Vagy föltételezem. hogy egy felső kart hogyan hozok át az alsókarba. és bizonyos utólag eszközölt kurtítási eljárás is. akkor elképzelésünk sem lehet arról. miért kellett éppen ezekre a képekre fölcserélni az eredetileg itt lévő képeket. hogy nem kell ezt 67 . Mint az új birodalom „hívő”. a Kón-figura alsó karja túlságosan rövid. illetve „hűséges” tisztségviselője. aki ezeket készítette. Még egy apróság: nézzük meg a kezeket. Erre mondhatjuk. nagyon nehéz dolog.

Mint tudjuk.ilyen szigorúan venni. És itt figyelt föl rá ugyanaz a Bradák Károly. Ha megnézzük. Magyarán szólva 1790ben nem tudtak bizánci módra kezet rajzolni. nem az. És így jött létre . Döbbenetes az eredmény. ez egy stílussajátosság. amíg elérkezett a kézig. mégpedig változatosan. A kéz mérete ugyanakkora. hogy ez nem stíluskér68 . A cserélt képek mestere pedig nem tudja megoldani. mert ugyanakkor a kéz mérete nem illik a fej méretéhez. ezek a zománcképek rekeszhajtogatással készülnek. Ez azért különösen feltűnő. hogy az eredeti képek hogyan oldják meg ezeket a feladványokat. aki csinálja. Egyetlen módszer maradt: a hiteles képek kezét egy az egyben áttenni. Amikor valamit többszörözni kell. Vagyis mindegyiket valahonnan leszedték. Egyébként alkalmazunk ilyen módszert ma is. Engedelmet kérek. Tudniillik tessék megnézni: itt legalább háromszor kellett eltörni az alkart. És ettől ez a sok idétlen mozdulat. hogy hiszen ennek a Dukász-képnek nem is önálló a keze. Ebből adódik az aránytalanság. az a bizánci stílusban sincs megoldva. amelyek a cserélt képeken láthatók. Az említett feladványokat ugyanis az összes többi esetben meg tudják oldani a művészek. Csakhogy azokhoz képest a fejméret itt sokkal nagyobb. Ha megnézzük a harmadik képet. Ami nincs megoldva. egyik–másik kéz itt egy Contergan-gyereknek is túl rövid lenne. Először a rekeszrajzolatot kell megcsinálni. hanem ez a kéz a Szent György-képről van lekopírozva. ha lusta vagyok. mint a másik két cserélt képnél. és annak alapján készül el az új mű. . Hát mondjuk én ritkán csinálok ilyet. eredeti képek pontról-pontra bizonyítják. és azt én levehetem másról is. De van. Egyetlen egy önálló tervezésű kéz sincs közöttük. És az egésznek egyfajta gyűrűsféreg-szerkezete lett. akkor itt az úgynevezett halmazati bűnesettel állunk szemben (28. igazolva láthatjuk. kép). Ezek ugyanis rekeszzománcok. . mert azért ne felejtsük el. egy az egyben. Dukász Mihályét. Bradák Károly barátunk ezután természetesen megnézte a másik három kezet is. és ezt a hiteles. akit már említettem. Ilyen nincsen. akkor levesszük a mintát.

Eltört a csuklóm? Dehogy! Megtalálta azt a pontot. három szinten háromféleképpen megoldott átfordítás történik itt a függőlegesből a vízszintesbe. Egészen fantasztikus mesterségbeli tudásról van itt szó.dés. ahol nagyfokú változást lehet a kézen jeleníteni. Csak azt szerettem volna érzékeltetni. hogy a válltól a kézig egyetlen végtagról van szó. ahogyan ezt elintézi. hogy ha el akarja hitetni velem. amikor a laprugó hintáztatja a szemet. Nem kell eltörnie a kezet — ténylegesen a visszahajlás mozdulatát adja. hogy a cserélt képek. ne felejtsük el. A második esetben a teljes pályaképét látjuk. hanem formailag is mérhetetlenül alatta marad az eredeti képeknek. mint a másik. hogy a spirállal lehet igazán visszakanyarítani a formát. akkor neki már a felkar indításánál el kell kezdenie szoktatni a szemünket. itt arkangyalokról van szó. ezek harcos szentek. de mindannyiszor csodálatosan járnak el. Ez egy spirális mozgásrendszer. De azt is tudja. Ezeket a kezeket nem kellett eltörni. Itt. Gyönyörű. eredeti zománcképek esetében három különböző átfordítást ad. hogy ez a forma lefelé fog majd jönni. mint annak idején a féderes kocsikon a rugózó rendszer. egyik zseniálisabb. Ez a csuklónál van. három sorban három különböző módon. olyan. A három megoldás a hiteles. A teljes fordulat az első képpárnál egy rejtett indíték után nyilvánul meg. Három szinten. vagyis a három uralkodó-képmás nemcsak tartalmilag nem illik bele a sorba. Nem akarom tovább részletezni a dolgokat. tessék csak megnézni. inkább a tartalmi rész felé mennék tovább. A harmadik esetben pedig orvos szentek jelennek meg. 69 . Az eredeti képek mestere is tudja.

Ez azt jelenti. és már itt elkezdődik egy polarizálódás. hogy a két arkangyal fölcserélhetetlen. a teremtés központjával vannak közvetlen kapcsolatban. De elválaszthatatlan is egymástól. meg kell szűrni őket. és egy sajátos eloszlás révén érkezett le földközelbe. A föntiek még inkább az elosztó központtal. azoknak pedig. illetve alsónak. és ezért kell itt szűrni a tulajdonságokat. az mindjárt két üzenet-közvetítőre tevődik át. Az alsó szintre érve nagyon szépen lehet látni. hiszen rá hat közvetlenül a Szent Korona. a felső koronarészen emeleteket és emeleteken belül párosokat találtunk. Ez azt jelenti. és rajta keresztül hat az általa befolyásolt világra. ezeknek a tulajdonságoknak a földi elosztása a feladatuk. Mert ha ezek a földre szállva veszélyessé válnak — mint Bertalan vagy Tamás esetében —. és ha emlékszünk még. Ezek az arkangyalok. mert különben beáradnak a földre. de belenyúlik a felső részbe. kép). Az egyik oldalon Mihály (29. Itt most a továbbiakban mindent az uralkodó személyéhez kell viszonyítanunk. Az emelet a teremtő erő forrásához való közelség alapján minősült felsőnek.Arkangyali kettősség az abroncson Az alsó koronarésznek a képrendjéről van szó ugyanis. hogy a jobb keze felől — ezt úgy is mondhatnánk. Ez azt jelenti. hogy egy hatás közvetlenül a középről indult el. Mert ott már földközelben vagyunk. ez az uralkodó jobbja felől van. A két arkangyal 70 . akik alul vannak. Szembenézetből ez természetesen pont fordítva adódik. hogy az elülső Pantokrátor képe az alsó részhez tartozik ugyan. hogy a jobb agyféltekéje révén — közvetlenül és elsődlegesen a szentmihályi tulajdonságokkal van vezérelve. Ennek megfelelően a bal agyféltekén keresztül meg a gábrieli tulajdonságokkal. akkor nincs mese. Ami rajta keresztül jön felénk. A jó hírnek — görögül euangelion — tehát jó hírnek a közvetítői. Ezért nagyon fontos. a balja felől pedig Gábriel. hogy a föld felé való közvetítés legyen méltó és korhoz illő.

hogy jön a jó hír.egymást kiegészítő tulajdonság-kettőst ad. Nagyon lényeges. hogy nem. hanem rögtön. hogy Gábriel a jó hírrel hoz be egy olyan új magot az emberiségbe. amely teremtőerő magasabb szintre emeli ezt a mostani emberi létformát. kerüljön ez hátulra. Ez azt is mutatja. a mégiscsak bekövetkező rosszat bizony véresen viszszametsző szerep. jöjjön ide helyette valami szimpatikusabb lény. kiegészítő kapcsolatrendszerben tud működni. vagyis Jézus. amikor is a Sátánt az égből leveti a földre. hogy nemzésértékű? Azért. és jönnek a hiénák. vagy menjen a csudába. amely tulajdonképp nemzésértékű. Ezeket a hibákat vissza kell metszeni. mert Gábriel az Annunciáció angyala. de ha csak a képrendet vizsgálom. akkor mit történik? Az. miközben testet ölt a Földön. és visszaélnek vele. hogy észrevegyük: egymást kiegészítő. Mi történik Mihály oldalán? Ha én a Földre információt hozok le. mert piszkosnak tartja. magasabb szintre kerülhet. de ennek felel meg az a szentmihályi feladatkör is. tehát azt mondom. mondjuk Rafael. akármilyen jó az a hír. amikor a világ már lángba borult. mert nem az ő feladata. amitől az. és 71 . És itt nagyon fontos. vagyis szakrális királyságként működik. Vagyis egy információ formájában teremtőerőt hoz be a világba. Ha én ebben bármilyen engedményt teszek. Ez az az örömhír. amikor az értelmezés első szintjénél vagyunk. hanem azért. hogy a magyar királyság mindenféle eligazító jellegű hírt közvetlenül felülről kap. A legnagyobb jószándékkal is hibákat követünk el — olyan nincs. Ilyet Gábriel sohasem csinál. ezt állíthatom. hogy nekem büdös ez a Szent Mihály. Ez a Korona alakjából is következik. jön a jó hír. amelyik az Apokalipszis könyvében kap hangot. Egy gábrieli jó hírt hozó szerepnek óhatatlanul meg kell hogy feleljen egy. Ez tipikusan szentmihályi feladat. csakis egymással egyensúlyos. És nem akkor kell visszametszeni. Nem azért. Miért? Azért. óhatatlanul torzul. Ez fejeződik ki a paradicsomi kiűzetést végrehajtó szentmihályi feladatkörben. ha hajlandó majd ráhangolódni. túl sok itt a vér. mert kilenc hónapra rá születik meg az Ember Fia. de a kettő csak kéz a kézben. abból is erre következtethetek. Miért mondjuk.

ez nem a Korona ötvösremek voltához illő megoldás. ismerős-e az ügy? Vissza kell metszeni. mert ha én a láncokat a mai állapotukban veszem. hanem fehér kövek sora. mit is mondjak hirtelen — legfeljebb kerekes kutakhoz használnak. Révay Péternek minden adata meggondolkoztató. azoknak a csüngőin. amelyben egy arany. hogy a felesleg itt. ami eltér a mai állapottól! Mert ezt ő leírja. De ha tudom. tehát szabályos védőöltözékben van a ko72 . Nem tudom. már ebben sem lehet neki hinni. a csüngőkön nyugodtan levezethető. hányan élnek ma egy ilyen jó hírből? Hogy érthető legyen. aranyszövéses a kesztyű. Egyébként ha valaki megnézi ma a Koronát. aranyszövéses a saru. Most fele részben elfogadni Révayt. hogy milyen volt a Korona állapota az ő idejében. Révay Péter leírja. Na és mi a konklúzió? Révay Péter hazudik. hogy valaha is négy arkangyal lett volna a magyar Szent Koronán. ezek a láncok olyanok. hogy itt egy megbízhatóan szigetelt rendszerről van szó. másik felében meg azt mondani. Dehogynem lehet! Éppen ebben kellene igazán nagyon hinni. csak nem nevezi nevükön mindet. hogy kik voltak ott.elkezdik árusítani. aranydrótra fűzve. aki látta. Révay Péter leírja. hogy már nem is tudom kommentálni. még az is. Ahogyan az a hátsó két császárképen is látszik. akkor itt energiaáramlás vagy nagyon veszélyes körülmények között. Tetszik tudni. Az eset meggondolkoztató. és éppen ő írja le. Na de hát eredetileg jól visszakövetkeztethetően — és ez a szövegéből egyértelműen kiderül — itt nem lánc volt. mintha zörögnének — látszik. ez megint olyan dolog. Ő fehér kövek sorát írja le a csüngőkön. hogy hazudik. akkor azt is tudom. Keresztény fejedelmeket kell ott keresni. Snassz eljárás — mondhatnánk pestiesen. Ilyen láncot nálunk — nem tudom. hogy nem valók a Koronához. hogy nem igaz. ami első közelítésben úgy tűnik. nincs mese. semmi nyoma nincs annak. Aranyszövéses a palást. tehát nagyon jól vezető alaprétegen — a Korona-testen — sajátos elosztásban áramlik végig az energia. Lám. vagy sehogy sem tud bekövetkezni. Vannak ott fehér kövek ma? Nincsenek.

amelyet Ipoly Arnold püspök és akadémikus vezetett. és a nagyméretű nagyítás is. félhold alakú lyuk még nem volt átszúrva. baloldalt viszont mintha egy félholdalak lenne. aki aztán könyvet is írt a Koronáról. de egy körtealakot egyáltalán nem könnyű. ahogy mentünk föl a lépcsőkön. Miután ez az energiaáramlás elvégezte a maga dolgát. nem mászik bele. Egészen pontosan látható rajta. Dukász képe külön is megvan (34. mindegyik megvan ma is. körte alakú nyílás van egyenletesen körülperemezve . Franz Bock a Dukászlemezt még úgy jeleníti meg. hogy jobboldalt. Az 1850-es évek második felében ez utóbbi. Egyszerűen leesett az ember álla. ez nem kicsi munka. hogy ez a lánc alkalmatlan rá. De nem az eredeti. amely a belső oldalával illeszkedik a glória külső pereméhez. Vagyis a Révay Péter-féle leírásoknak ebben a tekintetében is érdemes hitelt adni. A legtöbb energetikus. A mai állapotban viszont nem. Azért gondoljuk el. ezek kétoldalt ki voltak állítva. ahogy ma is. akkor egy darabig a Nemzeti Múzeum lépcsőjének oldalfalain — mert akkor még az emeleten volt kiállítva —. ahol nagyon jó minőségű rajzok részletezik a Szent Korona képeit. Perdöntő jelentősége volna az 1880-as felvételeknek. Na most. belül is föl van peremezve. . . hogy nemcsak a ma is ott lévő. 1857-ben megjelent egy olyan kiadvány — Franz Bock munkája —. amit soha eddig 73 . hogy a császár glóriája át van fúrva. az üvegnegatívja is. mert egy köralakú lyukat körbeperemezni aránylag egyszerű feladat. a feleslege nyugodtan levezetődhet. mert olyan dolgokat lehetett rajtuk tanulmányozni. és ott. Húszon felüli számú. mind ott akad meg. ugyanez az egyenletes fölperemezés látható. Ez volt az a nagyszabású vizsgálat. kép). Ez a lánc tényleg. A Dukász-kép kinagyított részlete egyértelműen elárulja.ronázott személy. huszonkét–huszonhárom felvétel készült. akivel ezt a kérdést legalább húsz éve folyamatosan tárgyaljuk. Amikor hazatért a Korona 1978-ban. mert ekkor készültek a Koronáról jó minőségű fényképfelvételek. Az átszúrás csak az ezt követő időben történhetett.

minden valószínűség szerint 1880 és 1916 között. ott van a sorja. amikor ez tényleg óvodáskori felismerés? Ilyen fokú barbárságok történtek a Koronával. tehát a keresztpánt-lemeznek a belső oldalán. tehát a Jakab-kép ugrik hátra. soha többet nem állították ki. Mert minden fúrás után marad sorja. 74 . És ez az átfúrás az. ami bizony átmegy Tamás lemezén is. A sorja ott van. hogyan működik itt egy elhárítás. hogy fúrtak.nem emlegettek. a sorja ma is éles. Lehet látni. hogy sohasem volt benne szögecs. ott elfelejthetjük azt. de ezt a szögecset soha nem működtették. Ami viszont az egész ügyben a legfelháborítóbb. A túloldalon pedig. hogy itt nem lehet megfogni. Az első átrendezésnél azonnal levették őket. De hogy erre miért nem lehetett akkor rájönni. és a legagyafúrtabb módszerekkel se sikerült rábírni a Nemzeti Múzeum vezetőségét. mind a kettő. amikor még nem fúrtak. a foglalat egyszerűen megreped alul. Megfúrták. Mit mond ez? Azt. vagy pedig a Dukász-kép dől rá. Ahol nincs sorja (35. és ami a legfontosabb. hogy adja ide akár csak egy tévéfelvételre is. akkor meg az el is pattanhat. mert akkor vagy a felső rész. és akkor az egészből egyfajta légiós sapka lesz. kép). és a bambák akkor jöttek rá. átfúrták ugyan szögeccsel.

További képpárok és a magyarság gyógyító szerepe Menjünk tovább. sárkány formájában. kép). mert hát valahogy meg kell védeni az országot. hogy az a hit harcát eredményesen. és azt mondja: azt még el tudom képzelni. De mit keres itt két orvos? Mit keres egy magyar koronán — egyáltalán egy koronán. Honnan tudjuk ezt? Onnan. A másodikban a harcosok kettőse. Lefogott állapotból. egy uralkodói fejdíszen — két orvos? Nem lenne elég egy? És egyáltalán: miért orvos? Nincs fontosabb beosztás? Pontosan ezeket a kérdéseket nem tesszük föl. ha középütt ott trónol a Pantokrátor Krisztus. Egyébként semmi okunk sincs. Tudjuk. Az első vonalban az üzenethozók kettőse jelentkezik. A hátsó oldalon pedig két orvos-szent van (32. Folytatódik ez a kettősség. amikor börtönből térít. győztesen tudja megharcolni. csak ő már földi körülmények között. kép). Mert Demeternek az a szerepe érvényesül itt. Egyik oldalon Szent György (30. Nem ő maga harcol. és ráadásul az Anjou Legendáriumban is ez hangsúlyozódik. hogy a magyar királyhagyományban ez volt Demeter igazán fontos szerepe. A teljes képsor alul egy nagyon szép tiszta rendet ad. kép). itt is folytatódik. azt csinálja egy emelettel lejjebb György. kép). 33. amit már Mihály és Gábriel esetében megfigyeltünk. hanem térítéssel.. különösen. mert ezek után megint fejedelmi személyek jönnek. Ez az a pillanat. másik oldalon Szent Demeter (31. hogy egy koronán. hogy kételkedjünk Révay Péter leírásá75 . hogy rengeteg ábrázolás maradt fönt erről a térítő szerepéről (36. Ugyanazzal a Sátánnal harcol. és ezeket már igazán helyénvalónak érezhetjük egy koronán. Pedig fontos lenne. Gábriel szerepköre pedig Demeterben él tovább. amikor leáll az ember. és ezzel átkerültünk a hátsó oldalra. Azt is el tudom fogadni. hogy ott van a két harcos szent. A kettősség. tehát a jó hír bevitelével olyan helyzetbe hoz egy gladiátort. egy uralkodói fejéken két arkangyal legyen. Amit Mihály csinál a legmagasabb szinten.

Mert az összes többi végeredményben ezt szolgálja. természetesen. Franciaországban dobálhatok ám hétszámra. akik most vannak rajta. És ezt más nem kapta feladatul. Nincs ehhez fogható semmi más feladatunk. milyen ajándékokat kaptunk? Itt a szervezők közt akadnak olyan jeles személyek. Örkényi Tibor — én is hadd bókoljak nekik. És ha nem erre építi rá a működését. Nem vetted észre az emberiség betegségét? Akkor vak vagy. mint Géczy Gábor vagy egyik munkatársa. amit igenis használni kellene. ott a helyük. hogy akkor már azt kell jeleznem valahogy. Így teljesen érthető képrend bontakozik ki. És most ehhez milyen segítséget. hát Magyarországnak ki a Reginája? Szűz Mária. Olyan ajándéka van ennek a nemzetnek. hogy nincs még egy olyan területe a világnak. hogy ez a feladatod. Vagy már tud róla. hogy az ne olyan helyre essen. . mert amikor átjövök a hátulsó oldalra. És a magyar Szent Korona nagyon keményen figyelmeztet rá. Már réges–régen figyelmeztettek előadásaikban. Itt nem tudok egy követ eldobni. De ne tekintsük ezt olyan magától értetődőnek. csak mi már tudjuk: ők nem lehettek azok. akinek gyógyító képessége van. akkor én már az ösztönvilágnak a területén járok. hogy arra jövünk rá a legnehezebben. akkor állandóan kapja a pofont. És az micsoda? Az emberiség bajainak az orvoslása. ami a legkézenfekvőbb. Ennek a nemzetnek ez a fő feladata. Mit jelent két földi uralkodó és köztük–fölöttük .ban. . és akkor lecsatolják róla a 76 . mint a Kárpát-medence. minden tanultság nélkül és automatikusan véghez kell vinnie ennek a nemzetnek. csak ez a nemzet. Minden létező tekintetben beteg az emberiség. szervező munkájukkal. Azért. vagy még nem tud róla. Utána. és ha én itt eldobok egy követ. kettejük között és egyben fölöttük eredetileg ott volt Szűz Mária. amit mindenképpen. akinek a beszámolójában szintén „keresztyén császárok és királyok sora” szerepel. Ezt megint értjük: uralkodói fejdísz. az biztosan olyan embert fog eltalálni. De mit keresnek itt az orvosok? Borzasztó. Ez azt jelenti. És a legmagasabb szintű feladatul. ami alatt gyógyforrás van.

aztán a másik részét. Éppen ezért nem szabad hagyni. mára olyan katyvaszba juttatta magát az emberiség. hogy leemelem a felső részt az alsóról. 77 . Ez az a fázisa a Korona működésének. abból se tanultál. jön a harmadik Trianon. talán nem is elsősorban azt. akiknek a gyógyítást mint küldetést földi körülmények között kell foganatosítani. a keresztpántok feladata. Abban a pillanatban. Csak itt most ez Szűz Mária. Mert ennek a gondolkodásmódnak az a csúcsteljesítménye.gyógyvizei egyik részét. amíg még egyáltalán tud szórakozni vele. Sőt. ahol elszórakozhat a számítógépével. hogy széttépjék. Onnantól kezdve az nem egy szakrális uralkodó koronája. hogy tudjuk ezt. hanem inkább a szellemi jellegűt. keresztpántok nélkül csak embernek ember által való irányítására képesít. illetve magának az energiának a lejuttatása a felső koronarész. tessék eszerint élni! És ez nemcsak a fizikai. ezek a gyógyító adottságok nincsenek meg máshol a világon. ez a gyógyító képessége nincs meg más nemzetnek. és az égi utánpótlásnak. kapok egy államelnöki sábeszdeklit — nem tudom. De hogy ezt hogyan lehet orvosolni. akkor jön egy újabb Trianon. hogy csődbe ment — habár ezt számítógép nélkül is pontosan tudjuk. . az abroncs. ahhoz olyan mentalitásra kellene visszaszokni. Mert az úgy. Nagyon lényeges. . Majd ki fogja mutatni neki. Azzal az eszement kombinációval. amikor csak a racionalitás. csak ezt az orvoslást. Semmi mást nem kell foganatosítaniuk. minek nevezzem hirtelen. ami után természetesen már megint csak fölfelé indulhatunk. Igenis meg kell tanulni . Mert semmi másfajta indikációt nem kapunk a Korona programjából. csak a formállogika számít. Földi szinten — hát ebből már nyilván lehetett érzékelni: a földi működés szintje az alsó koronarész. amit mi most próbálgatunk a Koronánkban tetten érni. illetve biológiai értelemben vett gyógyítást jelenti. Itt már fejedelmi személyekkel találkozunk. Miért? Mert megint közelítünk egy Isten-közeli személyhez.

hogy alakilag mások — gondolom. Teljesen egyetértek azokkal a kollégákkal. Ugyanúgy nem nézhetnek ki. hogy máig „corona latinának” neveznek egy olyan részt. Azokat a kettősségeket. egymástól lényegesen elütő vonások. Ez körülbelül olyan súlyú állítás — nagyon durva lesz a hasonlat —.Bölcsesség és hatalom — a nemzet koronázódik Két különböző emelete van a Koronának. jelentősen különbözik a kerekétől. makacsul és teljesen szajkó módjára azzal ismertetik nekünk kétszáz éve folyamatosan. hogy ez nyomós érv lehet a különböző helyen és időben készülés tekintetében. Tehát az első ráindulás már eleve hibás. hogy ez imponáljon nekem. és az egyiket mondjuk fél évszázaddal korábban. hogy tudniillik a két részt máskor és máshol csinálták. ami önállóan egyáltalán nem szerepelhet korona78 . Semmiféle bizonyító erejük nincsen. mint ha nekem mondjuk azzal kezdene valaki érvelni. mert más a funkciója. mondjuk a karosszériája. hanem azért. akik azt mondják. mert az egyiket Kamcsatkán csinálták. hogy a felső rész és az alsó rész lényeges dolgokban különbözik egymástól. mintha ezekre egyetlen magyarázat lenne. egy abroncsot. egy boltozatos keresztpánt-rendszert. egyikünk sem veszi komolyan. de nem azért. és ezeken belül kétségtelenül és ténylegesen vannak különböző. Kizárólag ezeket a különbözőségeket hozzák föl. hogy egy Trabantnak a felső része. Érdemes részletesen taglalni. mintha ezek bizonyító erejűek volnának. más szóval ugyanolyanra nem lehet formálni egy felső koronarészt. hogy tulajdonképpen miben is különbözik a felső rész az alsó résztől? Mert az. és még el is várná. Ezért nevetséges az. hangsúlyozom. Erre. mint egy alsót. kétszáz év távlatában. a másikat pedig mondjuk New York környékén. semmiféle bizonyíték nincs. Teljesen nyilvánvalóan más a funkciójuk. amelyek kétségtelenül megvannak a Korona felső és alsó részei között. Tényleg jelentősen különbözik. mint a másikat.

tehát nem rendszerezte. amelyet egyáltalán össze lehet vetni vele ilyen tekintetben. sem történész. eszükbe sem jut. érdemes a képeken vizsgáztatni. És ez egyáltalán nem általános. Ezeken az előbb már végigszaladtunk. hogy ne ezek legyenek a dominánsak. De hogy az egésznek egységes képrendje lenne. amelyen. Azon összesen négy zománckép van — ráadásul az átkötő tagozatokon. hogy miben is különböznek. hogy a magyar Szent Koronának képi üzenete van. vagy „latin korona”. Egyetlen koronát ismerünk. ez a német–római császári korona. Csupán egyetlen kérdés marad nyitva: érdekel ez bennünket vagy nem érdekel? De olyan nincs. Ehhez először is azt kell tudni. hogy a bizonyítás első lépéseként legalább szedje rendszerbe. milyen óvszert szednek? Mert ez tényleg fölvethető. és nem tudom olyan szögből nézni. hogy a magyar Szent Koronának a hatástényezői közül megkülönböztetetten fontosak a zománcképek. és utána már egyenként a felsőről meg egyenként az alsóról igazán érdemlegeset nehéz mondani. ugyanis ezzel a tizenkilenc képpel. Előbb leválasztják az alsó részről a felsőt. mert ennyire hangsúlyos a képek szerepe. mert hiszen ezeken belül eléggé konvencionális a rend. hogy miben is különbözik a felső rész az alsótól. Éppen azért. tehát nem is a fő nézetekből láthatók. A különbségeket — nagyon érdekes — kétszáz év óta még egyetlen kutató. a felsőről az alsót. amelyek a hivatalos koronakutatás vonulatában egyáltalán tör79 . mint egységes képrenddel makacsul nem hajlandók foglalkozni. Nincs még egy olyan korona. hogy vajon miért nem érdekli ez a vele foglalkozókat? Hogy tudják megállni. akárhonnan nézem. A magyar Szent Koronán csak figurális zománcképből tizenkilenc van.ként. miben különbözik a felső rész az alsótól. De a mai napig makacsul így írják le. sem művészettörténész. hogy azok a szórványos utalások. a fő hatástényező a zománckép lenne. hogy ez kétségbe vonható lenne. Az kérdezhető meg. Mindez azt jelenti. sem régész nem részletezte. és ennek is volna üzenete. Egyébként hozzáteszem. hogy „corona latina”. Az ember elvárta volna.

Ebben nem én töröm az utat. hogy a felső rész összes képén latin nyelvű a felirat. hogy valami görög nyelven fogalmazódik. és úgy hozták ide őket? Ne legyünk már naivak! Attól. . ráadásul mindegyikkel külön–külön találkozhatunk is elvétve. drágaságom? Hát azt. Ezt először teljesen általánosságban hadd szögezzem le. tehát jön a következtetés hivatalos részről. Szeretném megkérdezni: az alapítólevél. ezek kétszáz éve bebetonozott nézetek: az apostolképek valahol Nyugat-Európában 80 . hogy „na. görög nyelven . Semmiféle más származtatás elő se fordul a hivatalos vonulatban. egyáltalán nem jelenti azt. Ez nem elég érv ahhoz. Bizáncban készült? És egy sereg további emlék Magyarországon. Az. hogy Bizáncban készült. azok is a képekre hivatkoznak. Nyugodtan készülhetett Magyarországon is. mert császárábrázolás van rajta — senkit nem érdekel. hogy utólagos —. megnyitjuk a csapot. és nagyon tanulságos mind a négyféle szempont. ahol a hivatalos nyelv görög volt. csak komolyan veszem: valóban a képek jelzik a leglátványosabban. a legkézenfekvőbb.ténnek ez ügyben. egyáltalán nem biztos. hogy az a Bizánci Birodalomban készült. Érthető? Hazamegyünk szépen. tehát csak a bizánci császári műhelyben készülhetett. Ez a Bizánci Birodalomban készült. megmondtam”. amelyik a Veszprém-völgyi apácáknak szól. Na és mit mondtál meg. ugye. ez csak ott készülhetett. Az első. akik már eleve ebből indulnak ki. A felső koronarész latin nyelvű — ami a feliratait illeti —. . hogy miután az alsó részen görög nyelvűek a feliratok. mert császárábrázolás van rajta. hogy itt kétféle közlésmódról van szó a felső. illetve az alsó koronarész esetében. hogy elfogadjam: Bizáncban készült. Mik ezek a különbségek? Négyféle szempontból különböztethető meg a felső és alsó koronarész. Az alsó rész összes képén pedig görög nyelvű. ez folyik belőle. hogy görög felirat van egy tárgyon. Erre szoktak kiesni a padból az örömtől azok. ez pedig a Bizánci Birodalom. amelyiken görög nyelvű szöveget találunk? Ezek előbb Bizáncban íródtak.

az a bölcsesség. ha minden más vélemény képviselőjét kiirtom. Csak akkor. De csak úgy. Ettől én még legföljebb egy jó államelnök vagyok vagy egy annak megfelelő bölcs 81 . és nem marad más a porondon. Ennek a nyelve pedig a görög nyelv. hanem a görög a bölcsesség nyelveként. Ezek tehát semmiféle bizonyító erővel nem rendelkeznek. Mind a kettőre hivatkozik. Mert az egyik nyelv a bölcsesség részéről fogalmazta meg a legfontosabb hittételeket. hogy papszentelésnél a legutóbbi időkig mind a két nyelven minden fontos szöveget végig kellett mondani. hogy a középkornak már az első évezredében. gazdagon adatolt érveléssel. amit bevethetek. annak a derekától kezdve egyházi gyakorlatban a legfontosabb szakrális cselekményeknél a kétnyelvűség kötelező volt. mert ott volt hivatalos nyelv a latin. nem lehet fölcserélni az egymáshoz képesti helyzetüket. a másik pedig a hatalom részéről — ez két különböző megközelítés. De hát el kellene most már kezdeni a bizonyítást! Mert ez eddig csak egy felvetés volt. 1984-ben már leírta. Ez általános gyakorlat volt. igaz. Így meg lehet oldani bármilyen vitás kérdést. akinek a nevét már kétszer is említettem ma. aki nemzetközi szaktekintély volt a maga idején. akkor a legmagasabb elérhető erény. Mindenesetre ugyanaz a Kovács József. Ne tessék mondani! És a Kárpát-medencében? Folyamatosan használták mind a két nyelvet. hogy arra a legjobb hatásfokkal. A kettő hierarchikus viszonyban van egymással. méghozzá Radó Polikárp latin nyelvű Enchiridion Liturgicum-ából. Felvetésként természetesen elfogadható. Olyannyira általános. aki ezt vallja. a latin pedig a hatalom nyelveként. mégpedig nagyon szép. Ez a Korona alsó részén érvényesül — de ettől én még nem vagyok szakrális király. hogy a kétnyelvűség a középkori egyházi gyakorlatban nem Bizáncra vagy Nyugat-Rómára való utalásként szerepelt. Ebben nagyon pontosan leírja Radó Polikárp. Mert a bölcsesség csak embernek ember által való igazgatására képesít. Például a templomszentelésnél és a papszentelésnél. mind a kettőt eredetiből idézi. csak az.készültek. Ha én a saját szintemen akarok igazgatni embereket.

melyik uralom a magasabb szintű: a magyar királyság vagy a német-római császárság. A másik. Mivel ez a taréj feliratos. Ez a fölső szint. a magasabb rendű. Ezzel pedig életet ad. Mai állapotában is. mégpedig egyetlen forrásból. Ezért írja le a bizánci császárlány. hogy a nyitott korona azt jelzi. Márpedig a szakrális királynak joga van életet adni és életet elvenni. hogy életet elvegyen vagy életet adjon. Boldog lennék. aki javulásra képes. hogy tovább működjön a világban. és fölmenti. Ez az élet elvétele. De ettől még egy uralom nem lesz szakrális uralom. amikor az emberi bölcsesség már halálra ítélt valakit. akkor nem beszélhetünk szakrális uralomról. Ez azt jelenti. hogy ő ártatlan. Ha ez nincs meg. de én látom. Ez az a potestas nevű képesség. amikor már egy utólagos kakastaréj van rászerelve. így tudjuk. ami nagyon keserves dolog. a hatalmas. fölötte még lehet világi hatalom képviselője. Itt a bölcsességet a kegyelem fölülbírálja. és akkor ő azt mondja: igazatok van. Ezt azonban olyan valakivel megetetni. amelyik kizárólag egyetlen forrásból származhat. de én meglátom benne azt. hanem országló korona.lebonyolító uralkodó. Ezt a jogot csak fölülről kaphatja. mert a bölcsesség szintjéről nem látható. a zárt korona viszont azt jelenti. ha legalább az államelnökeink idáig eljutnának. mikor. a Teremtés forrásából. mi meg a csúnya bunkók vagyunk itt — hát borzasztóan nehéz. és erre csak fölülről kaphat jogosítványt az uralkodó. Ez azt jelenti. tipikus nyitott korona. A német-római császári korona amellett. akit sok–sok generáció óta arra nevelnek. ami nem a készüléskor került rá. hogy ha én összevetem a magyar királyi koronát és a német–római császári koronát. hogy ő a nagy. Anna Komnena. hogy amit a bölcsesség dönt valaki felől. azt a király egy magasabb hatalom nevében megvétózhatja. Nem lehet engedni. hogy ebben az emberben egy orgyilkos lappang. akkor nem kétséges. hogy fölötte már csak isteni hatalom működhet. 82 . De ettől még nyitott korona maradt. és azt mondhatja: ti nem láthatjátok. Ember embert nem jogosíthat föl arra. hogy nem beavató korona.

Hát ilyenek. bunkó magyarok. hogy legyen valami. Akár ennek vesszük. itt jelen időt használtam. milyen régen még korábban. ez a központ szakrális központ. hogy kié az a feladat a világban. tehát ma is érvényben van. Az. . hát erre a vacak kis tárgyra is azt mondják. hogy ne lehessen zárt korona és egységesen tervezett korona a Koronánk. Mert abban a pillanatban kiderül. és ez a Kárpát-medence. Ilyen tartósan azért nem szoktak megbolondulni nációk. mit csinál? Leemeli a Koronánkról a felső részét. hogy . ez a program mindenképpen működik. miért olyan fontos nekik. illetve a működésére vonatkozóan. Erről már elég sok előadást lehetett hallani itt-ott. és ki tudja. További nagyon fontos kérdés: a magyar Szent Koronát a magyar közjog soha sem tekintette tárgynak. Erre mondják. az az ő belügye. És ehhez föl kell nőni. sohasem tudta rendeltetése szerint működtetni a Koronát. majd utána hatálytalanítunk bizonyos ezer83 . mert ezt soha senki nem hatálytalanította. És miután ebben a Kárpát-medencében más. amióta egyfolytában ilyennek tekintik dokumentáltan. . hogy ha majdnem nyolcszáz éve. Meg kéne gondolni. de legalább — hogyan is mondjam — megfigyelhetetlenné tegye. Itt nem múlt időt használtam. hogy nemzeti kormány vagyunk. hogy valahogyan ezt a kétségtelen rangkülönbséget.Annak érdekében. Most már megérthetjük. és mondjuk az Astoria Szállóban kikiáltjuk. amit a Szent Korona a maga képi programjával elénk tár. hogy mi itt összejövünk húszan-harmincan. hogy ezt egy hivatalos irányvonal ma tudomásul veszi-e vagy nem. hogy ennek a térségnek egyetlen központja van. ha nem is tudja megfordítani. na hát ilyenek. na lám. vagy tehertételnek vegyük. Nagy kérdés. Amióta egyáltalán írásos dokumentumok vannak a Koronára magára. A magyar Szent Korona jogait soha senki jogérvényesen nem korlátozta. így az sem kérdéses. A Korona élőlényszerűsége közjogi értelemben abban nyilvánul meg. mint a magyarság. akár annak. mindig is személynek tételeződött. hát akkor ebben kell. hogy minden jog forrása Magyarországon a Szent Korona. Az. hogy ezzel mi most büszkélkedjünk.

hogy a tutyimutyinak keresztelt IV. hogy szíveskedjék intézkedni vagy aláírni. A továbbiakban viszont megtévesztő a látszat. Márpedig ezen a szinten mondattak ki bizonyos változások koronaműködés ügyében. Ez belátható. Utána egy év alatt úgy állt helyre a magyar társadalom. tehát neki kell menekülnie. kitűnő könyv. mintha valaki szellentett volna itt mellettünk. hogy a király. se aláírni. Ez egy szükségállapot. ez olyan. keményen megbüntette. aki foganatosítja? És itt van a gond: erre egy emberként zúgják rá. nem tudja közvetlenül foganatosítani a saját jogait. Ha a nemzet hátráltatott helyzetben van — például gondoljunk a tatárjárás időszakára —. mert amióta Habsburgok uralkodnak Magyarországon. hát ettől azok még nem válnak hatálytalanná. De egy biztos — a királynak itt át kellett vállalnia a nemzettől a teljes intézkedési jogkört. aki akkor is már méltatlan volt a szomszédi szerepre. Kocsis István A magyar Szent Korona tana című könyve zseniális. Igen ám.éves törvényeket. nem így van! És megint az a borzasztó. se gazdaságilag. Tehát én hiába megyek oda most a Parlamentbe. Pedig igen kiváló férfiak már sorozatban figyelmeztetnek. Nem így van. hogy nem a király jogköre a korona jogait érvényesíteni. nem fog se intézkedni. akkor a teljes jogkör áthárul a királyra. Se katonailag. Ráadásul a nyugati szomszédját. Béla két rátámadó ellenséges hadsereget egyenként szét tudott verni. és kérem meg. Még nagyon odafigyelni se illik. hogy lényegi kérdésekben nem engednek bennünket tisztán látni. Zétényi Zsolt könyvei egyfolytában tényekre alapozva közlik. módszeresen és válogatatlan eszközökkel — ahogyan szokták egyébként is — 84 . tehát a Szent Korona jogainak képviseletét. Ezzel azért jó tisztába jönni. Megtette? Megtette. se politikailag ez a nemzet nem sínylette meg tragikus módon a tatárdúlást. hanem a nemzetnek és a királynak egyenlő arányban. A magyar Szent Korona jogköre — a mai napig eleven jogkör. de akármennyire élőnek tételeződik is. Ezeket a jogokat valakinek mégiscsak foganatosítania kell. és menekíteni kell a Koronát. ezeknek semmiféle közjogi jelentősége nincsen. Na most ki ez.

Mindenesetre történelmi tény. mint a királyt. hanem arra. mint ami belefér a Koronába. január 1-jén következett be. legyen holnaptól Göncz Árpád a király — ilyen nincsen. a torzult jogrend ugyanúgy működött volna. hogy fölkeresi a Koronát. Tehát ennek megvan a sajátos rítusa. ez tény —. Az keresi föl. de szívósan. hogy 1916-ra. Nem úgy van. hogy királya is legyen. Ez egy nagyon ravasz folyamatsor volt. Nemzetet nem lehet úgy koronázni. hogy most akkor pártközi megegyezéssel azt mondom. hogy a törvényhozás központjába kerül a Korona. az utolsó koronázásra már szinte a teljes nemzet egy emberként hitte. De e pillanatban nem királyra van szükség. Ha egyszer nincs alkalmas személy a láthatáron — és ez faktum. és akkor majd megérdemli. hogy a nemzet érjen meg. ahogy azt január 1-je óta látjuk. mint hogy nem töltötték be a királyi posztot. Azt hihetnénk. És hova került január 1-jén? A törvényhozás központjába. hogy a Koronához kapcsolódó jogokat csakis a király hivatott foganatosítani. mint a Habsburgok alatt. az jóval nagyobb lenne. Nem így van! A nemzet egyszerűen nem találta a helyét a Korona jogainak foganatosításában. amiből föl kellett ébrednie a nemzetnek. A döntő változás a magyar Szent Korona működésrendjében 2000. Bármilyen furcsán hangzik is ez. Ne felejtsük el: föl kell nőni ehhez a szerephez.megpróbálták a nemzetet ebből a kettősből kiszorítani. És ha volna is. hogy a két világháború között fölébredt. Na most ezt hogy tudja megtenni? Úgy. 85 . aki belső indíttatást érez. mert nincs egyetlen feje. És a nemzetnek kell királyi magaslatra érnie. és nincs is a porondon olyan személy. és körülötte lerója a tiszteletét. és annak teljes értékű az élménye azáltal. hogy nincs királyunk. És ez hogyan történik? Úgy. Magyarán szólva: jelenleg a nemzet koronázódik. Apró lépésekben. Sajnos nem ébredt föl. olyannyira. De ha bárkivel betöltötték volna. aki e tekintetben szóba jöhetne. Semmi egyéb nem történt. akkor ez mit jelent jogi szempontból? Akkor a nemzetnek kell átvállalnia a Korona jogkörének teljes körű érvényesítését.

Általános és időszerű működésrend
Nem tudom, ki döntött, és milyen inspirációkra döntött így, de egy biztos — zseniális volt a döntés. Az is biztos, hogy minden erő megmozdult ellene. Már az előkészítés stádiumában is hallottunk — hogy is mondjam, hogy finom legyek — olyan érveléseket, hogy nem szabad a tudomány fellegvárából átvinni ezt a becses ereklyét a politika küzdőterére . . . De hát micsoda fellegvár az, ahol huszonkét év alatt egyetlen sornyi érdemlegeset se tudtak leírni róla? Milyen fellegvár az? És ahol ma is Dukász Mihállyal datálják a Koronát? Milyen fellegvár? A lényeg az, hogy nagyon is méltó módon került át a helyére. Bár ami az áthelyezést illeti, nyilván észrevették, hogy farral került be a Parlamentbe. Ami elképzelhető fekete mágiás ellenakció, az mind-mind szép módszeresen, ellenőrizhetően elkövetődött vele szemben. A lehető legrosszabb helyre tették, ezt már megbeszéltük. Farral vitték be . . . tehát részesei lehettünk annak az eseménynek, hogy amit a birodalom fennállásának több mint ezer éve alatt nem tudott elérni bizánci császár, hogy tudniillik bevonuljon a magyar törvényhozás központjába, azt most elérte. Mert Dukász Mihály bevonult. Ezek mind olyan fogások, amelyekről ők azt hitték, hogy hatékonyak. Ez teljesen nyilvánvaló. A Heti Hetes is mindjárt lereagálta. A Blikk is lereagálta, aztán az RTL Klub . . . Ezek nem véletlenszerű, nem esetleges ügyek voltak. Tanulhatnánk tőlük — csak ne ebben —, hogyan kell összjátékot szervezni. A Heti Hetes nem tud foglalkozni egy témával, ha az arról szóló hír előtte valamelyik lapban meg nem jelenik. Hát elintézték, hogy megjelenjen. És ők már a Blikkre hivatkoztak. A Blikk már legalább 90 fokot torzított a tényeken. Minden fázisát tudtam követni az eseménynek, ezt így csinálják. Na de ne felejtsük el, a Gracchusok kora óta így csinálják. És összesen ez a három–négy fogásuk van. Egyszer azért magunkhoz térhetnénk! Addig, amíg át nem helyezték a Koronát a jelenlegi működési helyére, közjogi szempontból értékelhetetlen volt a helyzete.
86

Mert muzeális tárgyként a Korona sohasem szerepelt korábban. Ez egy teljesen új fázis volt az életében. Nyilvánvaló, hogy valamilyen irányba ki kellett ebből mozdulnia. Ami a jelenlegi állapotát illeti, ugye emlékszünk még rá, hogy amikor áthelyezték a mostani tárlójába, akkor az, aki áthelyezte, szépen kihúzta a kardot, és a karddal alávágott a Koronának. Vannak dolgok, amiket az ember elnéz — jól van, hát szórakozzatok, ha akartok, de azért amikor ezek már halmozódnak . . . tehát amikor látszik, hogy addig–addig farolnak, amíg farral viszik be a Koronát, aztán alávágnak, akkor már az ember tudja, hogy a legrosszabb helyre teszik le. Ilyenkor ugye eltűnődünk: menynyire fontos lehet nekik, hogy a magyar Szent Korona ne működjék. És akkor kezdi az ember föltenni a kérdést: tényleg nem működik most már a magyar Szent Korona? Akkor hát rátérhetünk azokra a kérdésekre, amikről még nem esett szó. Hogy na most akkor hogyan is működik? Ugyanis hát itt a jelenlévők közt, ahogy elnézem, azért vannak olyanok, akik nemcsak hétköznapi tapasztalatokban részesültek már, vagy legalábbis tudnak arról, hogy lehet sugárzása egy szentképnek olyanféle is, ami nem Celsius fokban mérhető, de mérhető. A magyar Szent Korona képei a szó legszorosabb értelmében szentképek. A szentképek sugárzása igenis mérhető. Ezeknek töltöttségük van, és a töltöttség egy bizonyos skálán mérhető. Erre van egy kidolgozott skála, Béky-skálának nevezik ma Magyarországon, mert Béky László állította föl. Nagyon jó képességű radiesztéták ennek mentén vizsgálták a Szent Korona képeit. E képek sugárzása olyan fokú, amely a Béky-skálán már nem is reprezentált hatalmas energiatartományban működik. Miután ezt az összes hiteles, eredeti zománcképpel megcsinálták, sor került a három cserélt képre. A három cserélt kép sugárzása a nulla körüli tartományban van. Rosszul se tud hatni, egyáltalán nem hat, sugárzásának a hatásfoka nulla. Mintha pauszpapír lenne ott. A következő fázisban pedig abból a feltevésből indultunk ki, hogy ha itt eredetileg szent képek voltak, akkor ezek kellett hogy hagyjanak maguk után valamilyen mértékű
87

maradványsugárzást. Ennek pedig mérhetőnek kell lennie. Amikor radiesztétánk erre állt rá, kiderült, hogy a Szűz Mária-képnek is, meg a másik kettőnek is — eddig még nem említettem, hogy kivel próbáltuk azonosítani őket — a két másik fejedelmi személynek a sugárzása is közelítően olyan intenzitásúnak mutatkozott, mintha ott lennének. A maradványsugárzás ezen a pauszpapír vékonyságú semmin, ami a Dukász meg a másik kettő, úgy jön át, mintha még mindig ott volnának a képek. És ez nagyon erős sugárzás. Ezek után megkérdezem, ki vonult be a Parlamentbe, amikor farral vitték be? Természetesen Szűz Mária. És erre megkérdezhetem: ezt akarták azok is, akik farral vitték be? És utána megint megkérdezem: tartozik ez az RTL vagy nem tudom minek nevezett klubra? Nem tartozik. Hadd higgyék, hogy ők győztek. Ebből az illúzióból én nem fogom őket fölébreszteni, előbb vagy utóbb úgyis meg fogják tudni. Szóval ezt a játszmát elvesztették. Nemcsak ezt, sok mást is, de ezt biztosan elvesztették. (Taps) Annak azért jobban örülnék, ha nem valaki ellen drukkolnának, hanem valamiért. Énnekem semmi örömet nem okozott az, hogy ők elvesztették ezt a játszmát. Én azt szeretném, ha ők a jó érdekében fejtenék ki azt az igen kifinomult játékot, ami kétségtelenül példaszerűen finom, és nagyon összeszokott játék. Csak éppen a legsötétebb erők érdekében fejtik ki. Én akkor tudnék tapsolni, és annak örülnék szívem szerint. Úgyhogy egyelőre sajnos ők a pálya túlsó felén játszanak, és hát eléggé alantas módszerekkel. De ezt a hírt feltétlenül vigyék haza: a Szent Korona működik. Az a képcsere, amelyet végrehajtottak rajta, ezt a programot nem tudta megváltoztatni, és azok a bagolyhangok, amikkel én naponta találkozom, hogy de már leszívták az energiáját, de már nem tud működni . . . nem igaz! Nem igaz, nagyon szépen működik, közelítően teljes értékű a működése, és pontosan abban az irányban működik, ahogyan kell. A többi már tényleg rajtunk múlik. Ha hagyjuk, hogy orrunknál fogva vezessenek, ha nem tanulunk meg kulturált módon nemet mondani nyilvánvaló hazudozások88

ra, és nagyon udvariasan, de nagyon határozottan megmondani, hogy huszonöt éve egyfolytában hazudik kelmed, először vörös gúnyában, aztán piros–fehér–zöld gúnyában, most már eleget hazudozott, tényleg menjen el innen. Menjen el! Nem fogok pofozkodni, de menjen el innen. Ezeket meg kell tanulni, mert amíg mi nem tanuljuk meg, fölülr ől nem tudják őket eltávolítani. Miért nem tudják? Azért, mert bevezettek egy többségi szavazati rendszert, és a többségi szavazati rendszerben, ahol évtizedeken keresztül a legrosszabb mérce szerint programozták a népet, ott garantáltan a rosszabb fog győzni. Ez a Gresham-törvény működése, a Gresham-törvény pedig kemény törvény. Azt mondja ki, hogy ha egyetlen nemzeten belül, tehát egy zárt rendszerben kétféle pénznem van forgalomban, akkor törvényszerű, hogy a rosszabb szorítja ki a jobbat. Ez a demokrácia alapelve. És most ez működik. Ha nem vigyázunk, és minden egyes lépésénél nem figyelünk a gonosznak a működésére — és a gonosz biztonságosan azonosítható —, akkor a Gresham-törvény odáig viszi a dolgokat, hogy minden ponton Káin fogja agyonverni Ábelt. Érthető? Mert ez így működik. Nagyon kell figyelni, mert nem szabad hagyni, hogy fölemelje a bunkót — előtte kell lefegyverezni, és lehetőleg érvekkel.

89

E szép feltételezés alátámasztja azt — ha feltételezésnek vesszük —. akkor tényleg fejre áll a világ. az bizony jellemzője ennek a rendszernek. Ezek nagyon lényeges dolgok. És akkor különböző helyszíneken készült két műnek a véletlenszer ű összekerülésével és utólagos összeszerelésével is magyarázható lenne. amelyik a világ normális működésének a tényleges rendje. utána meg önmagunkat bölcsnek nyilvánítjuk. De a nyelvhasználat a Szent Koronán azt a rendet képviseli. hogy e fölé emelkedjünk. Hogyan? 90 . utána az alsó szinten írja körül. Az alsó részen félalakokat látunk. ahol a felső egy mennyei eredetű hatalomnak. hogy a bölcsesség emberi szinten igazgatja a világot. hogy ha ez a négyféle kettősség esetről esetre másra és másra utal. Vane ennek a kettősségnek köze az előbb említett kettősséghez? Tudniillik roppant lényeges dolog. és még lejjebb. Nem az volt. A második ilyen kettősség már nem új számunkra. és alul a latin. Nem akarom most elmondani. ahogy azt Kovács József gyönyörűen kifejtette. a potestas-nak a gyakorlását fejezi ki. egy olyan kettősségre utal. kik voltak akkor a nemzet bölcsei itt — egész szép kis névsorunk lenne. de ez a második kettősség szorosan összefügg az előzővel. Akkor lenne okunk kételkedni a feltételezés alaposságában. Igen ám. hogy a hierarchia. csak fölülről kaphatunk hatalmat. ahol ez volt a működési rend. Én már éltem át olyan korszakokat ebben az országban. mert ha a hierarchiát a visszájára fordítom.Kettősségek egysége A Koronánk képrendjéhez visszatérve: az első különbség tehát. Vagyis a görög nyelvet használó zománcképek. hogy előbb könyökkel kivívjuk a hatalmat. és ahhoz. akkor ez egy véletlenszerűen összeállt kettősség is lehet. a felső részen pedig egész alakokat. Illetve az arra utaló programot először a felső szinten fogalmazza meg. ha fölül szerepelne a görög nyelv. tehát a megfordíthatatlanság. az abroncs magasságában ennek a programnak a földi környezetben való működését szemlélteti a bölcsesség nyelvén megnevezett személyek együttese. hanem az volt.

. Ez tehát azt jelenti. hanem egy emelkedettebb szinten. hanem a lélekkel áthatott test működik. Ez az a feltételezés.Ha tudjuk. Hol volt meg a bizonyítékunk? Tamás apostolnál. tehát itt még csak útban van a teremtés központjából a Föld felé. . ellibben mellettem egy szoknya. hogy japán miniszterelnököt meg lehetett vesztegetni. . És miért nem az övvonaláig? Azért. amire már megvolt a bizonyítékunk a felső Korona-részen. és ez mekkora csapás volt Japánnak . hogy nekem szebb villám lesz majd a Garda-tó partján. mert itt a testi kísértés nemcsak szexuális jellegűt jelent. méreg nem hat. de Japánnak ez nagyobb megrázkódtatás volt. 91 . hogy nem szabad ide beengedni. hogy Tamás apostolt a nyakvonaláig takarták el. mert a felső koronarészen nincs övvonala az apostoloknak. amikor fény derült az ügyre — ezt a példát magyar kollegái általában nem követik —. Ezek tovább gombolyítható gondolatmenetek. de a testi kísértésekkel szemben nem (37. mint a II. hogy tanulhatok én egy életen keresztül. Ne felejtsük el. hogy a bölcsesség sok minden ellen fölvértez. vagy vissza — útban van oda. és már el is térültem. . mondjuk a Balaton partján. amire fegyver nem hat. vagy a Michigan-tó partján. És nagyon lényeges. hogy a bölcsesség működik az alsó szinten — a görög nyelvhasználat figyelmeztetése nyomán fölismert igazság ez —. de semmiképpen sem a Földet tapossa. ami felé az első. A felső koronarész még nem a földi működés közegében jeleníti meg a szereplőit. Ez jelenti azt is. Hogy tudniillik a földi környezetben mi válhat annyira veszélyessé. akkor tudvalevő. A második kettősségnél tehát a lényeg az. Ő természetesen azonnal lemondott. hogy hol tartalékolja az én zsebemből kivett pénzt. világháború elvesztése . attól függ. A testi-érzéki típusú kísértéseket nem lehet bölcsességgel kivédeni. mint a konkurrens pártelnöknek. hogy a testiség — még bizony veszélyek forrása a bölcsesség szintjén. Japán miniszterelnököt meg lehet vesztegetni! A második kettősség tehát pontosan afelé mutat. Ez nagyon nagy dolog. kép). Ott még nincs külön lelkiség és külön testiség.

A kettősség. Idáig kell kiszűrni. amikor az alaknak a belső tagolása és a környezete alapvetően ugyanazokból az elemekből épül föl. hiszen a felső koronarészen az apostoloknak nincs jelölve választóvonal az övük magasságában. Mi is csináljuk ma is mind a kettőt. Miért? Azért. Nincs is több választóvonal.Ez azt jelenti. amit másodiknak megfigyeltünk. hogy máshol készültek. bizony egybevág az elsővel. és az itteni munkámat végzem. hogy a felső részen még nem a Földet tapodom. És amikor ő még egy kozmikus rendben csak egy burkot kap. és ami nem-én. És ott én vagyok a fontos. hogy különböző műhelyt tételezzünk föl mögöttük. hogy az alsó koronarészen csak az alakok és a felirataik zománcozottak. amelyben meg92 . alul pedig már a Földet tapodom. Ahhoz a Földre kell születni. Lehet. lehet. hogy máskor készültek. hogy individuumról csak földi környezetben beszélhetünk. Viszont az összetartozást meg nagyon is valószínűsítik. És onnantól kezdve az én és ami nem-én. a vétek nem áll meg az öv vonalán. a háttér pedig a hordozó aranylemez? A felső részen viszont az úgynevezett teli zománctechnikát találjuk. Ez már csak elég különbség ahhoz. hogy kimondjuk a két Korona-rész különböző forrásból való származását. de ezt bizonyítani kellene. Ebből a kettősségből ilyen állítás nem következik. tehát a háttér is zománcozott. nem elég. Hát nem elég. mert ha tudom. hogy ugyanabban a műhelyben. vagyis egyvalaminek különböző szintű hangsúlyozásával állunk szemben. hogy ha testi szinten viszont vétkezik. az másodlagos. nyugodtan feltételezhetjük. Mind a kettő végső soron ugyanazzal a rekeszzománc-technikával készült. Na de mit kezdjünk a harmadik kettősséggel? Azzal tudniillik. hanem azonnal a nyakvonalig fertőz. éles határvonallal elválasztódik. akkor azt is beláthatom. De ez nem mondható el a felső szintről. Teljesen fölösleges ezzel tovább szórakozni. hanem útban vagyok a Föld felé. És ezt már tudomásul kellene venni: ezek a jelzések elégtelenek arra.

mert itt is két János van és egy Jónás. akkor kiderül. aki Jónás is volt. hogy meg kell majd jelenniük. amelyekről tudjuk. Pontosan meg tudta határozni. Mert itt nem kész. kettőjükről. hogy még csak nem is őróluk van itt szó. Ezek lehetőség-csomagok. Honnan tudjuk? Gondoljunk vissza Jakabra. a tanítványa. hogy meg is tudjuk őket jeleníteni. ha nem tudom. vagyis Benizzi Szent Fülöpöt kell számításba venni. és akkor már háromnál tartok. már megvalósult életeket. az apostolt és a diakónust. És ezt a sajátosságot mindegyiknél ki lehet mutatni. Az a Fülöp. tehát ez nem individuum. egyedi életeket jelenítenek meg. mint amilyen a Mengyelejev-féle periódusos rendszer volt a maga idején. hogy mindjárt az indulásnál Keresztelő Szent Jánosnak kell születnie. És csak a Benizzi Szent Fülöp ünnepe helyezi be a maga szerepkörébe a fülöpi tulajdonságokat. Tehát nem tudom a jánosságot szűkebben értelmezni. Nem azokkal állunk szemben. Evangélista Szent János lép be a helyébe. Azért borzasztóan fontos. az pedig egy egészen késői szent. 93 . Ebben az esetben az eszmei tulajdonságoknak körülbelül olyanfajta rendszerezésével találkozunk. De ebben a burokban nem személyiség rejtőzik. aki itt a maga ünnepe révén megidéződik.őrizheti a viszonylagos önállóságát. hogy milyen tulajdonságú elemeket fognak majd fölfedezni. de technikailag még mindig nem vagyunk ott. de Jánosból is legalább kettő. hogy ezt tudjuk. ha ragaszkodom hozzá. Még ma is vannak olyan lehetőségek. hanem egy–egy lehetőség-csomagot. majd amikor ő kiesik. Nem lehet leírni az üdvtörténetet. Fülöpnél legalább négyszeri alakváltozatot kell számításba venni — kettőt már említettem. Egyszerűen nem tudom értelmezni a képeket. hogy individuális létformákkal állok szemben. mert különben az egész Korona-programot nem értjük meg. Gondoljunk vissza Jánosra. De ha az ünnepeiket nézzük sorra az évkörben. aki egyszerre két Jakab volt és még egy Jákob is. de azokat az elemeket akkor még messze-messze nem találták meg. még meg sem született a Korona készítése idején. hanem még legalább egy Néri Szent Fülöpöt és egy Bence Szent Fülöpöt.

Erre mondják. De hát engedelmet kérek. Ha egyszer még benne van az idősebb Jakab is. a felső részen pedig csak jelzésszerűen. és mikor és hol. Én inkább azt mondanám: elképzelhetetlen az a túláradása a gőgös ostobaságnak. Kapok egy táviratot. Nem azért. de ne szórakozzék a Koronával. amivel eddig nyilatkoztak a Koronáról.Roppant fontos tudni. hanem mert tényleg így működik — hát akkor próbáljunk már ennek jelentőséget tulajdonítani. meg még Jákob is. . Egyelőre csak annyit szögezzünk le: a harmadik féle kettősség megint tökéletes összhangban van az első kettővel. Itt nem olyan dolgokról van szó. hogy a felső Korona-részen nem történeti időben zajlanak az események. Ha egyszer ez a program négyféleképpen is igazolta. az ifjabb is. És végül a negyedik. hogy megszületett az unokám. hogy a múlt évben készült-e az a papír. És ekkor szokták mondani. hogy egyazon műhelyben történjék. en94 . mert az ötvös szórakozik velünk. Egy egészen más időtartományban zajlanak. harcosokkal. Meg azt is. Ha még lesz rá idő. hogy az általunk végigkövetett úton–módon jeleníti meg a világot . menjen el politikusnak. Valami elképesztő mértékű. Lehet vizsgálni. hogy hát most már aztán tényleg mondja meg. azt azért még gyorsan elmondom. hogy ki készítette ezt a Koronát. hogy az időbeliség keretében milyen egységekben járunk. pontossággal jelenítik meg a figurákat. Hát hogyan jelenítsem meg látványszerűen azt. aki még nem individuum? Ahhoz neki a Földre kell születnie. Ez megint jó kérdés. hogy a papírt Dunaújvárosban vagy Lábatlanban gyártották. akkor melyikre hasonlítson? Ha nem érti ezt a dolgot. amelyben az áll — mondjuk —. És miért éppen így? Mert a világ tényleg így működik. vagy tíz évvel ezelőtt. hogy hát ez már elképzelhetetlen. az már kitalálható. amikkel játszani lehet. Akkor én vizsgálhatom azt is. . orvosokkal és így tovább — találkozunk. Az alsó Korona-részen viszont nagyon pontosan meg lehet mondani. amikor az egyes párokkal — arkangyalokkal. Erre is nagyon sokszor szoktak hivatkozni — hogy az alsó részen szinte látványszerű hűséggel. vagy bármit csinálni. vagy menjen el kapálni.

Nem tudjuk — hát miért nem lehet bevallani. . . aki ilyen szinten tud dolgokat a világról. Jó. És ha megkérdeznénk. Körülbelül azóta. én azt mondom. lehet. hogy a gyermek megszületett vagy nem született meg. kik készítették. . hogy bennünket öt évig erre neveltek az egyetemen — de maga az egyetem is egy merő betegségtünet. hanem az üzenetet fogja hangsúlyozni. Az. mintha ez lenne a lényeg — ez egy betegségtünet. hogy árulja el a nevét. vagy Vlagyimir mester vagyok Vlagyimirból. Ezek a berögzöttségek. majd huszadjára. hol. hogy én Hanzi mester vagyok a Hanza városokból. Ebből egy–két apróságot most elmondtam. hogy XY szabír mester csinálta a Kaukázusban. Ez a fóbiás. legyen neked a te hited szerint . hát ha nem ért semmit. Aki azt mondja. mint személy. mert még nem vagyunk rá elég érettek. mert különben az egész eddigi fejtegetés nem ért semmit . hogy de aztán mondja meg. Viszont nagyon lényeges. De teljesen jelentéktelen. hogy ide figyelj. Amikor már minden mást megértettél. hogy ő tudja. hogy ez a Korona működik. mindezt ma még legfeljebb csak behatárolni tudjuk. 95 . az nem magát fogja mutogatni. hogy neked megsúgom. De elsődlegesen ennek a Koronának mégiscsak üzenete van. mikor készült. Az. mióta megalapították az első egyetemet Magyarországon. . hogy én most ki vagyok. ami gyakorlatilag mérhető. nem azt fogja elmondani. hogy hol készült. Félreértés ne essék: Magyarországon nem magyarok. akkor elnézést kérek. ez a megszállott kutakodás egy időbeli adat és egy térbeli adat után. hanem magyaroknak alapították az egyetemeket. azt mondaná. Másrészről pedig. és még meg is nevezi. hogy nem tudjuk? És miért nem tudjuk? Valószínűleg azért. hogy mesterem.gem az érdekel.

(másodszor) tudják. hogy mi végre ketyeg.Küldték. inkább nézzenek utána. mintha én azt mondanám az órámra nézve. Teljesen egyértelmű. amire a leggyakrabban hivatkoznak. hogy ketyeg — hagyományosan tudják —. hogy legalább annyit tudnának. akár egészében. ahol tudják. És erről sem hagyják magukat lebeszélni. Továbbá tudják. hogy a Koronájuk ketyeg. nem származhat Rómából. Na most tessék nekem még egy ilyen népet mondani a magyaron kívül! Abban a pillanatban odaadom nekik a koronakészítés lehetőségét. Se a Kaukázusban. hogy összesen két olyan írott forrás van. sem egészében. sem részleteiben. amelyik egyáltalán utalhatna arra. és nyomát hagyják annak. amelyik le akarta volna beszélni őket arról. a Hartwick-féle Szent István legenda. mint készített tárgy. Ehhez képest mi a Koronánk készítését mindig. hogy Rómából nem származik. mitől ketyeg. Teljesen egyértelmű. hogy tudják. és ezt Váczy Péter egyik útvonalon. vagy hogy mi végre ketyeg. sem Reichenauban. hogy mi végre ketyeg. Azt is tudni lehet. de miután ennek kiváló szakirodalma van. hogy pápa küldhette a Koronánkat. sem Rómában. én azt mondom. Nemhogy azt. hogy ott készítették. Ezek közül az egyik. és minden olyan kísérletet konzekvensen visszautasítottak. A kérdést részletesen is lehet taglalni. hogy mitől ketyeg. ahol a mai napig semmi jele nincs annak. hogy ezt a Koronát csak olyan nép körében készíthették. és (harmadszor) tudják. 96 . hogy mitől ketyeg. ahol (először is) tudják. hogy ketyeg. vagy visszaküldték? A működés — olyan. Nincs ilyen. hogy ez az óra ketyeg. hogy ketyeghet. hogy a Korona. Tehát teljesen nyilvánvaló. akár részletekben. és azt is. következetesen olyan helyekre adjuk ki. Gerics József másik útvonalon — kiváló történészekről van szó — már réges–régen bebizonyította. Na most ezt az órát nyilvánvalóan csak olyan helyen készíthették. amely még csak nem is Szent István kortársát nevezi meg annak a lengyel királynak.

amire az ember már nem is tudja. Ottó német-római császárnak a hivatalos történetírójától. Az a másik kortársi híradás pedig. A pápát pedig nem nevezi meg. Az van ott. Váczy Péter is bebizonyította. Előbb uralkodott. amelyik szó szerint így íródott: „coronam et benedictionem accepit”. hogy készít egy tárgyi mivoltában előálló koronát. hogy II. egy olyan formulát használ Vajkra vonatkozóan — nem Szent Istvánra. Theotmar vagy Thietmar von Merseburgtól származik. hogy nem küldhette se neves.akinek készült volna a Korona. És ma már nyomtatott szövegekben olvasom. hogy Miesko. mintha ez II. hogy a pápa se nem 97 . Akkor miért ez a hazugságözön? Nagyon lényeges dolog. hogy ilyet véletlenül csinál valaki. Ehhez képest úgy hivatkoznak rá. Ez a „coronam et benedictionem” fordulat nem azt jelentette. hogy ez a formula ebben a korban se többet. De ezeket nem veszik figyelembe. aki nem volt kortársa se Szent Istvánnak. mintha semmi sem történt volna. hogy Miesko mikor uralkodott. bizonyítékokra hivatkozva Gerics József is. amelyik III. Szilveszternek. hanem Vajkra vonatkozóan —. és bár Mieskót ír ez a legenda. ezt szépen csendesen átcsúsztatják Boleszláwra. mint hogy egy megtörtént koronázást érvényesnek ismert el a pápa. Szilveszter pápa Boleslawnak küldte volna ezt a koronát. hogy elismerte hitelesnek Vajk koronázását. tehát azt jelenti. És tudjuk. Honnan veszi magának ezt az arcátlanságot? Ki pénzeli ezért? Olyan nincs. hogy „koronát és áldást kapott”. Szilveszter lenne. hogy mit mondjon. hanem hogy egy koronázást a római szék szempontjából érvényesnek tekint. Alapos érvelés nyomán. hogy küldött egy koronát II Sylvester. Amikor ott van előtte. se kevesebbet nem jelentett — és ezt magából Thietmar von Merseburgból lehetett bizonyítani —. Ugyanezzel a fordulattal egy másik esetben is élt Theotmar von Merseburg. ahol teljesen nyilvánvaló. Nem az van ott. se névtelen pápa a Koronát. Mai napig szajkózzák. se II. hogy de ott van Theotmar von Merseburgnál. és elküldi.

hanem a példamondatokból — középkori latin szótárra gondoljunk. Ezeket a kérdéseket. És az ember ilyenkor mindig megnézi az eredeti szöveget. querere. azt hiszem. hogy tudniillik a pápa — a megnevezetlen pápa — álmot lát. akik kérték. elfelejti. Mégpedig az utolsó éjszakán. Van azonban a legendás változatban egy olyan fordulat. és királyuk számára koronát követelnek. Ez tényleg kérést jelent. hogy visszakövetelésről van szó. 98 . A magyarra viszont minden előfordulásakor a flagitare igét használja. Ez a flagitare. quesivi. Nos. amire tényleg érdemes felfigyelni. A lengyel követek már várják ezt a koronát. adná már a lengyel követeknek. Na most. Az eredetiben a latin kifejezés a lengyelekre vonatkozóan mindig a quero. egy barátom figyelmeztetett rá. quesitum ige. Mivel a négyességet itt most végigbeszéltük. A pápának eszébe jut az álma. a behajtása”. végre le kellene zárni. Add nekik ezt a koronát. és így kerül az Magyarországra. hogy itt következetes a szóhasználat. Átadja nekik a koronát. a másik szerint pedig „kölcsönadott pénznek a visszakövetelése”.készített. mielőtt az általa — mármint a legendában általa — készíttetett koronát a lengyel királynak elküldte volna. ne az ókori latin szótárakra! — a példamondatokból egyértelműen kiderül. Fölébred. És ez amolyan záró fordulat is lehet ebben az előadásban. a működésről is esett egy kevés szó. és hozza Jézus üzenetét. adva van a Hartwick-féle legendában az a fordulat. csakhogy álmában megjelenik egy angyal. Az egyik ilyen példamondat szerint: „adónak. A flagitare igének nem annyi a jelentése. hogy ne add holnap ezt a koronát a lengyel követeknek. a magyar mindig követel. ami jár neki. hanem egy ismeretlen országból követek érkeznek. Ez pedig úgy szól. amelyet a lengyel király kért a maga számára. Igen ám. Érdekes: miért használ itt „követel” szót a fordító? Magamtól soha nem jöttem volna rá. se nem küldött koronát. A lengyel mindig kér. amelyikre olyan gyakran szoktak hivatkozni. amikor megérkeznek Szent István követei — itt nem Vajk szerepel — és követelik a koronát. hogy követel.

Én még nagyon óvatosan kezelném. miért várták ki az utolsó pillanatot. mert ha nem tudják visszaszerezni a koronájukat. Ez pedig nem legenda. amelyik majd megvédi a magyarokkal szemben. querere igét. Fehér Mátyás Jenő. Egy biztos: Kun László még úgy levelez a pápával. mert tolvajt csak úgy tudunk leleplezni. de a feltételezés nyugodtan megengedhető. arra figyelmeztet. Eszerint egy koronánk másodlagosan elkerülhetett a pápához. ez hivatalos okmány. hiszen lehetett tudni. de orgazdaságról. ha tetten érjük. mint II. hogy a magyar király kincstárában igenis Attilának. Sokan megkérdezték már. Ez egy későbbi felvetés.A magyarokkal kapcsolatban a flagitare ige következetes használata. mert nincs ellentétben az eddigi tudásunkkal. a magyarokkal tényleg nincs több gond. hogy lehet itt egy érdekes feltételezéssel is élni. először ez a bizonyos megnevezetlen pápa. Ez azt jelenti. hogy a Korona a pápánál van. II. és úgy levelez a cseh királlyal is. és nem tudják annak teljes méltóságát visszaállítani. aki az avar kincsekkel foglalkozott. József idején pedig a Második Bizánci Birodalom várományos császára. Ezt így az. hogy nála Attila kincsei vannak. Ezt kétszer kísérelték meg ilyen módon a történelmünkben. József sokkal később a magyar Szent Koronától. Mert ez a korona — ez is kizárásos alapon valószínűsíthető — csak az úgynevezett avar kincsekkel kerülhetett ki az országból. Attilának” vannak 99 . ugyanúgy próbál tőle megszabadulni. Hogy tudniillik egy idegen hatalomnak adja át. Ez akkor a lengyel király lett volna. hogy nagyon jó hatásfokú lehetett a felderítésük. Azért. és Szent István követei az utolsó pillanatban csaptak le rá. Ha nem is közvetlenül tolvajlásról. mégpedig Kun László megfogalmazása szerint „elődünknek. Tehát azt jelenti. még nem merte fölvetni. de el kell mondjam. föl fognak morzsolódni. hogy tényként közöljem. Még nem érzem elégnek a bizonyítékokat ahhoz. És akkor nincs több gond a magyarokkal. aki nyilván ugyanúgy — a leírásból következtetem —. miközben a lengyelekkel kapcsolatban ugyanilyen következetesen használja a quero. És itt bizony erről van szó.

annyi biztos. 100 . hogy itt egy kontinuitást nem lehet íróasztalról. Semmi elvi akadálya nincs annak. nekünk azt is el kellene fogadnunk. Akár kikerült ezzel a Korona a Kárpát-medencéből — ha egyáltalán a Szent Koronáról van szó —. Többször is megfogalmazódik a történelemben — Révay Péter is hivatkozik rá. Bizonyára ismerjük az ilyen eljárást. tehát egy vadállatot megkoronáznának a magyar Szent Koronával. azzal. tollvonással megszüntetni. mert erre egy kidolgozott elmélet van. akár nem. De soha föl se merül.kincsei. akkor őt biztosan számon tartanánk. Látjuk is az eredményét. de közismert adatok bizony ellene vallanak. Azt tudom mondani rá. aki nyilvánosan megtagadja a hun elődöket vagy megtagadja a szkíta elődöket. hogy ha egy bestiát. Mi a legfontosabb idevágó tény? A legutóbbi időkig akárkit. az akcióikat meg mint kalandozásokat méltatják. hanem egy politikai álláspontnak az érvényesítését segíti. ezt nevezzük kontraszelekciónak. A saját történelmünket ebben az esetben is teljesen ferde beállításban tárgyaljuk. és ami a Frank Birodalom legnagyobb rablása volt az egész fönnállása alatt. és hozzá hangsúlyosan áll ez a visszakövetelés. Feltételezésnek meg lehet pendíteni. hogy kerülhetett-e Nagy Károly fejére ez a Korona. Garai Miklós nádor szájába adja a szöveget —. hogy a szövegben „visszakövetelés” áll. akkor őket mint rablókat. Na de hát azért ez így nem a valóság megközelítését. Szigeti István atya által kidolgozott. De azt is jelenti. hogy ez a Korona ott lett légyen már az úgynevezett avar kincsben. Ha valaha érintette volna Nagy Károly fejét a Szent Korona. akármit koronáztak meg a magyar Szent Koronával. Ellenben amikor a visszaszerzésére határozott lépéseket tesz az úgynevezett kalandozó magyarság — ezt már Fehér Mátyás Jenő kutatta föl —. több egymást követő könyvében közzétett elmélet. azt a nemzet elfogadta királyának. mint magyar királyt. Azok további feltételezések. Ez egy aacheni pap. hogy nem támogatják az általam ismert tények. Nota bene ezt soha nem nevezik rablásnak. amit tizennégy vagy tizenöt társzekérnyinek írnak le. hogy csak azt veszem föl történésznek.

mert sejthette. Teljesen biztosra vehetjük. hogy a Koronát nem lehetett máshova adni. misekannába beépítve. meg a tények is kisarkítottak. akkor a következőben. Mindenesetre ha ez így van. és arról is. ma St. aki majd vissza fogja követelni. Ilyen módon tudjuk. amivel sakk–matt helyzetbe tudta hozni az akkori egyházvezetést. hogy Nagy Károlyt nem koronázták meg a magyar Szent Koronával. Viszont valószínűleg igyekezett — ha egyáltalán hozzá került a rablás folytán — nagyon hamar megszabadulni tőle. Vagyis nagyon nehéz félreérteni őket. csak Rómába. Moritzban vannak. hogy nem viselte. Ha nem ebben az évtizedben. Miért? Azért. hogy lesz.hogy Nagy Károlyt magyar királynak tartsák. és egy nagyon határozott katonai potenciálja. Nem is volt rá méltó. hogy a rablott kincs egyes részeit hova adta tovább: a nagy apátságokba. És lett is. hogy az avar jogar rekeszzománccal díszített részei. Ezzel együtt természetesen bármilyen feltételezéssel lehet élni. Nagyon valószínű. De tudunk egyéb tárgyféleségekről is. vagy olyan rangú hely több nem volt. mert a Koronával kapcsolatban a lehetőségek is. És hova lehetett tovább menteni? Tudjuk. hogy nem lehet lesöpörni ezt a feltételezést az asztalról. 101 . Ez nagyon nagy dolog. Mert bizony kiadták neki — ha ez a legendás változat egyáltalán komolyan vehető. Nagy Károly biztosan nem viselte a magyar Szent Koronát. de nem is viselte — factum. És ezért kell azt mondani. hogy hova adta őket tovább. mert egész egyszerűen olyan megbízható hely. akkor Szent Istvánnak hallatlanul jó felderítő rendszere kellett hogy legyen. azaz úgynevezett „kemény tény”.

ugyanannyi alapja volna. mert keresztény a programja a Koronának. hogy ezt a koronát ő csinálta Orbán Viktornak. Ezt eddig gondosan titkolták előlünk. Azt mondja. Ezt. Mert most kerek évforduló van. Magyarország 1000-ben ismerkedett meg a kereszténységgel. Hogy tudniillik milyen messzire vessük el. és küldte neki jutalmul. Föl is tették itt szünetben. Most erre az ember megkérdezheti: na és? Hát. mostanában meg éppen tele szájjal. vagy egy nagyon rövid kis ráfutás az egész Szent István kérdésre. ez pedig az 1000-es év. Miért? Azért.A szentistváni fordulat Egy mondat még. Olyan dátum. Most újra rá lehetne kérdezni. mert ezt a kérdét biztosan föltették volna. Ne tessék mondani! És a honfoglalás-kori sírokban lév ő mellkeresztek? Azok hogy kerültek oda? A honfoglalás-kori sírok jellemző sírlelete a mellkereszt. Dukásznak semmi köze sincs a Koronához. ahogyan ma látjuk — az időben tapogatózva. amelyet úgy neveznek. mert mint tudjuk. mint annak. és talán ezzel be is lehet majd fejezni a fejtegetéseinket. Semmiféle szerepe nincs itt a Dukász-képnek! Azonban marad még egy csábító terminus post quem. ami után születhetett csak az illető mű. és közlöm. esetleg engedünk — nem engedtek még. Itt azért a súlyokat egy–egy kérdés esetében jó mérlegelni. de majd esetleg engedünk — a Dukász-kérdésben. tehát a magyar Szent Koronáról van szó. hogy egy 1613 után fölkerült Dukász-képpel kezdem datálni a Szent Koronát. amit általában emlegetnek. az 1070 körüli. mert áthozta a Parlamentbe. hogy ennek a Koronának a készülési ideje mikorra tehető? Ezzel kapcsolatban — mondom: ennek. az Dukász Mihály uralkodásához kapcsolódik. mint láttuk. jó. És erre nagyon szoktak hivatkozni. Ez közvetlenül is kapcsolódik a Koronához. Az első. két olyan dátumot szoktak emlegetni a legutóbbi időkig. hogy terminus post quem. Ha én az unokaöcsém fényképét holnap rápikkelyezem. nyugodtan törölni lehet. de az 1000-es év rendíthetetlen. illetve utáni időszak. ’96ban a nagy honfoglalás-kori kiállítás viszont egyértelművé tette 102 .

feloldva a Religion in Geschichte und Gegenwart című sokkötetes enciklopédia. azt. Miért? Mert akkor én azonnal visszakérdeznék. nem a szolganép. akkor mire térítette őket? És akkor miért nevezik őket a mai napig pogánynak? Akkor itt valami baj van a kréta körül. A 895 és 1000 közötti hiteles honfoglalás-kori. Ha valakinek ez úgy tűnik. Most itt nagyon fontos. hogy tényeket nem veszünk tudomásul. hogy tényekkel legyünk megint csak tisztában. Az csak egyet jelent. nincs az a művészettörténész. mint hogyha vélekedés lenne. . hanem maga az uralkodó fő réteg legjellemzőbb sírlelete a mellkereszt. A paganus szó eredetileg a pagus szóból származik. reggel. és ne vélekedésekkel. És ez faktum. hogy az a nép nem keresztény. mintha az antiszemitizmus szobra lennék. a pagus falut jelent latinul. más irányból érkező keresztényt pogánynak nevezett. A paganus falusit jelent. És a 103 . nincs az a történész. Tehát a gojnak a szinonimája a pogány. nem merik kimondani. Ha nekem az 1000 utáni hivatalos egyházi történetírás egy népet pogánynak nevez. pedig egy ilyen megállapításnak semmi köze sincs semmiféle antiszemitizmushoz.a hangsúlyos jelenlétüket a magyarság körében 895 és 1000 között . hogy akkor miről mire térítette őket Szent István? Ha ők keresztények voltak. Hát mik lehettek mások? Iszlám hívők? Taoisták? Mik? Ortodox zsidók? Ezzel a kereszttel? Hogy érthető legyen. . Ezek milyen vallásúak voltak? Nincs az a régész. délben és este keresztelnek. Itt arról van szó. hogy nem zsidó–keresztény. azonnal üvöltve mondanák: keresztények. az egyáltalán nem jelenti azt. A két kifejezés ugyanazt is jelenti. Mert a zsidó–keresztény vonulat szóhasználatában az is pogánynak számít. Ilyenkor úgy szoktak rám nézni. az olvassa el az idevágó bizonyítékokat a legrangosabb egyháztörténeti és vallástörténeti kiadványsorozatban — ez az RGG. aki ezt ki merné mondani. nem az alávetettek. A zsidó–kereszténység bármilyen más forrásból táplálkozó. Semmiféle vallási tartalma nincs. Bárhol a világ más táján ez lenne a helyzet. akit naponta háromszor. a paganus.

és ez ugyancsak népet.goj mit jelent? Elég baj. Nagyon lényeges. 104 . nem volt keresztény. Ennek a szinonimája mondjuk Pál apostol szóhasználatában. a Magyar Törvénytárba. ami viszont a gens szóból származik. Tehát abból. András királyunk leverte ezt a felkelést. Tehát aki ebből válik kereszténnyé. nem válik elfogadottá a zsidó–kereszténység számára. Nem lehetett kiiktatni a magyar történelemből. nemzet. A mai Izrael alapító okmányában az izraeli népet is gojnak nevezik. a jelek szerint keresztényről zsidó–keresztényre történt. Itt van a két vallásalakulat között a választóvonal. bármilyen furcsán hangzik. nemzetséget. Csakis annyit jelent. ugyanazt jelenti: nép. hogy nép. Alátámasztani látszik a véleményüket az. És amikor az első úgynevezett pogánylázadás után I. Tehát a térítés. nem következik. És ennek a tükörfordítása latinul a gentilis. Ebből csak egy következik. azaz falusi. hogy nem zsidó–keresztény volt. hogy nézzünk utána alaptényeknek. hogy az. A goj ugyanazt jelenti. más szóval megkereszteltük. az ethnosz. mert különben körbe–körbe vezetnek minket magunk körül. és ezt kéne már megtanulnunk. Ezért lehet minket az orrunknál fogva vezetni. hogy Szent István árulója volt egy korábbi. tehát még az apostoli időkben görögül az ethnikosz. Goj. népi. Elég furcsán hangzik. paraszti. És ezt a zsidó–kereszténység terminológiája úgy fogalmazza. nemzetség. Ez a rendelkezés betiltja a szentistváni térítést megelőző vallásalakulatot. mármint a magyarság. de így van. És ez a rendelkezés bekerült a Corpus Jurisba. mint a paganus. hogy egy zsidó–keresztény térítés pogánynak nevezi a honfoglalás-kori magyarságot. nemzetet jelent. hogy nem tudjuk. Ez a fordulat tehát jól magyarázható. de ebből a tényből nagyon sokan azt a következtetést vonják le. aminek az alapszava. hogy Szent István halála után ez a régebbi vallásalakulat kétszer is újra föltámadt. az locsolgathatja naponta háromszor a fejét. magasabb rendű vallási képződménynek. hogy pogányból kereszténnyé tettük. akkor ő egy tiltó rendelkezést bocsátott ki.

Ma már bánják a történészek, mint kutya, aki hetet kölykezett, hogy ezt hogy nem tudták alkalmas időben kihagyni belőle. Nem lehet már visszacsinálni az ügyet. A Corpus Juris a nemességnek, tehát a nemzet gerincének az alapvető ismeretanyagához tartozott. Ez mindjárt az első rendelkezése, tehát a legrosszabb tanuló is eljutott idáig. Ez pedig nevén nevezi ezt a vallásalakulatot. És minek nevezi? Nagyon lényeges tudni: ritusnak nevezi, tehát szertartásrendnek, és három jelzőt kapcsol a ritus szóhoz: az ethnicust, az gentilist és a scythicust. Milyen vallás volt hát ez? Szkíta népi–nemzeti vallás. Nagyon lényeges, hogy erről van szó. Bárki ellenőrizheti, hiszen a Corpus Jurisnak van kétnyelvű kiadása is. Tehát tudnunk kell, hogy ez a magyar ősvallás neve: szkíta. És miért népi és nemzeti? Azért, mert a legfölső szinttől a legalsóbbig átjárja a nemzetet. Minden vallásalakulatra jellemző ez? Nem. Az a Kazária, amelyből kivált a honfoglalásra induló magyarság, tipikus példáját mutatja annak, hogy csak a felső réteg veszi át a vallást, de az nem járja át az egész nemzetet. Melyik vallás ez? Az ortodox zsidó vallás. Soha nem lett belőle ethnicus, illetve gentilis vallás. Na most ez az egyik lehetséges értelmezése annak, hogyha ethnicus et gentilis scythicusnak neveznek egy vallást — de a gentilis szó késői származékából, amely az angol nyelvben maradt fönn, egy másik jelentés is kiolvasható. Ha összetételben találkozunk vele, így, hogy a gentleman, akkor rögtön érzékeljük, hogy ez egyfajta nemességet fejez ki, amit mi már elsősorban lelki nemességként értékelünk. Ha viszont önmagában áll a gentile szó, akkor amögött az Országh László féle angol–magyar szótárban egyetlen magyar jelentés olvasható. Az, hogy „nem zsidó”. A gentilis jelzőnek tehát félreérthetetlen az útmutatása: a honfoglaló magyarság vallása a szentistváni térítés előtt a „nem zsidó”, azaz szkíta gyökerű kereszténység volt. Igazolható az a feltételezés, hogy bennünket egy gentilis, azaz egész népet átjáró és nem zsidó alapra épülő kereszténységből egy kizárólagosan ószövetségi zsidó alapra épített keresztény105

ségre térítettek át? Nos, az ő szóhasználatuk is ezt igazolja, és a mi szóhasználatunk is. Itt egy elég tiszta képlettel állunk szemben. Ezek után föl lehet tenni a kérdést, hogy bűnöző volt-e Szent István. Lényeges, hogy a kérdést minden ízében végigtárgyaljuk, és ne sunnyogjunk el mellette. Tudniillik ne felejtsük el, hogy ószövetségi zsidó alapon két világvallás fejlődött ki — most nem tekintve a zsidót, önmagában. Az egyik az iszlám, a másik a zsidó–kereszténység. És összesen ez a két vallásvonulat van, amelyet ha a világon akárhol megjelent, csak er őszakkal lehetett meghonosítani. Egyszer majd ennek gondoljunk utána! És miután mi elég huzamosan, egyszer az egyiknek, másszor a másiknak voltunk kitéve, ezt olyan természetesnek vesszük, föl se merül bennünk, hogy itt egy égbekiáltó gazságról van szó. Hogy lehet vallást erőszakkal terjeszteni? Teljesen magától értetődőnek vesszük. Konzultáljunk egyszer egy buddhistával! Mikor terjesztettünk buddhizmust fegyverrel? Vagy taoizmust? Vagy akármelyiket? Dzsingisz kán népe bejött ide, igazán nem simogatta a magyarokat, soha vallási kérdés itt föl se merült. A nagykán udvarában ott voltak a keresztény papok, ott voltak a taoisták, ott voltak a boncok, és így tovább. Föl se merült, hogy ránk kényszerítse a saját vallását. Ne vegyük már ezeket olyan magától értetődőnek! Mert mostanában újra lábra kap ez az irányzat, ma már nincs más az egyházban, csak judeo–christianizmus! Az összes többit már rég kiirtotta. És ma is így lép föl. Nagyon nagy tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Hát természetesen, hiszen ez a gyakorlat maradt porondon. Akkor most Szent István rosszat tett nekünk? Ezt nagyon fontos tudni, mert így osztják meg most a magyarságot. Ha valaki ennyit fölfedezett, akkor az álljon baloldalra, ő a koppányosok közé tartozik. A többi, aki ezt nem hiszi el — hogy miért nem hiszi, nem tudom, mikor tényekről beszélünk —, akkor az álljon át ide, ami azt jelenti, az istvánosok közé tartozik. És akár elhisszük, akár nem, akár tudunk róla, akár nem, mindegyikünk be van már osztva. Valamelyik rubrikába már beírták a nevünket.
106

A szkíta kereszténység hagyatéka
Ami a tényeket illeti, nagyon pontosan lehet tudni, hogy a szentistváni tett egy olyan időpontban zajlott le, amikor két nagy ellenfél volt a páston. Nem is halljuk ezt másképpen hivatalos részről sem; az egyik Koppány, a másik Gyula. Na most úgy szokták ezt nekünk tálalni, hogy Koppány pogány volt, míg Gyulánál ezt nagyon nehéz lenne állítani, úgyhogy nagy zavarban van ez ügyben a kommentáló társaság. De hát Koppánynál . . . ugye Koppány nyilvánvalóan pogány . . . és akkor az ember megkérdezi, hogy mégis mire alapozod ezt? Hát a forrásokra. Tényleg? A Koppány egykori területén végzett feltárások egyértelműen igazolták az elmúlt körülbelül tizenöt–húsz évben, hogy az ő idejében, az ő fennhatósága alatt keresztény templomok sora épült. Milyen vallású volt Koppány? Nemcsak hogy keresztény volt, hanem ugyanolyan judeo–christian volt, mint Szent István. Még csak azt se lehet mondani, hogy de ő a nem-judeo, tehát ő a szkíta kereszténység képviselője volt. Dehogyis. Pontosan ugyanolyan judeo-chiristian volt. És Gyula? Nos, Gyula is pontosan ugyanolyan judeo–chiristian volt. Semmiféle vallási jellegű probléma nem adódott közöttük. Honnan tudjuk? Lássuk sorjában. Koppány, ahogyan azt Erdélyi Balázs nagyon szépen kimutatta, méltóságnév, nem pedig keresztnév. A Koppány az a kapkán név, tehát a késői avar fejedelmi név egyenes ági folytatása a magyar nyelvben. És ez egy avar méltóságnév, egy későavar területen. Semmi gond nincs, itt már réges-rég kereszténység van, az első úgynevezett meghódított, inkább úgy mondanám, behódolt avar főnököt, Tudunnak nevezték a beosztása szerint, maga Nagy Károly tartotta keresztvíz alá. És az utolsó avar kagánok hangsúlyozottan zsidó–keresztény neveket viseltek; Ábrahám kagán volt, Izsák kagán volt. Ilyen neveket szkíta keresztény soha nem adott a maga fejedelmeinek. Nem ott volt a gond, hogy az egyik szkíta keresztény, a másik pedig zsidó–keresztény, mind a kettő az utóbbi volt.
107

a térítők pedig passaui bencések voltak. Mit jelent ez? Ki volt helyezve a Duna vonaláig a kereszténység központja a Kárpát-medencéből. tehát akár vissza kellett hozni. tehát ha a Koppány-. takarodjék innen. azért gondoljunk bele. Tehát a salzburgi érsek volt ennek a kereszténységnek a feje. de a fejére tehette. annak azt mondom. Ezt ünnepeljük benne? Soha. ez a pimasz. alig leplezett megosztási kísérlet? Nem vagyunk már eléggé sokrétűen megosztva? Itt 108 . Tehát mi történt? Megcsinálták 999-re Trianont. és egy Bizánchoz fölzárkóztatott részKárpát-medencére. hogy a Koppány-féle kereszténység az avar kereszténység folyamatos továbbélése volt. Azt a mumust ünnepeltetik velünk. milyen előzmények után! A Koronát akár így. Hatalmas a tette. Mármost nekem akárki jön ezzel a koppányos balra. .A másikat pedig. illetve a Gyula-féle vonal válik a továbbiakban meghatározóvá. Habsburg-indítékú ellenreformációs gyakorlat formált belőle. . Széttépték volna a Kárpát-medencét. Szent Istvánnak sikerült nem egész egy évtized alatt elérni. Ezt is egykorú forrásból tudjuk. de minél hamarabb. Mi ez megint. hanem megmentette a magyarságot attól. hogy szétcincálják egy Nyugathoz fölzárkóztatott. Hol volt a központja? Konstantinápolyban. Hol volt ennek a központja? Salzburgban. Széttépték a Kárpát-medencét. akár úgy. nem is titkolva. Ha ez véglegesül. Konstantinápolyban maga a császár tartotta keresztvíz alá. és a kereszténység történetében egyedi esetként megkapta az apostol rangot. akkor 1920-ban nincs szükség Trianonra. És Gyula? A Gyula-féle kereszténység bizánci típusú volt. Nem fölzárkóztatta a magyarságot Nyugathoz. Ez azt jelenti. hogy a Kárpát-medencén belül önálló magyar kereszténység legyen . És vagyunk olyan bambák: engedjük. hogy ma is megosszanak bennünket. hogy Szent István példátlanul nagy tettet hajtott végre. de a fejére tehette. és nem a magyarság ellenében. akár felszínre kellett hozni. Gyulát. szentistvános jobbra lózunggal. hanem a magyarság érdekében. Akkor mi a gond? Hát az a gond. a magyarság megosztása céljából. akit a barokk kori.

hát bármilyen furcsán hangzik. hogy magára veszi az általa is nagyon pontosan tudottan ferde. ha nem is a fő vonulata. szinte töretlenül élt tovább. Ennek a továbbélésnek a dokumentumait voltaképpen csak a török kiűzése után kezdték módszeresen pusztítani.igenis óriással állunk szemben. tovább tudjon élni. hogy ha Szent István a magyar katonai potenciál csúcsán. hogy a szkíta kereszténység a szentistváni térítés után is. se Keleten. Ez egy kiválasztott 109 . hogy minden. kicsi templomok faragvány-anyagában — a továbbélés gyönyörűen kimutatható. Itt szabályszerű áldozathozatalról van szó. Mert ezt csak belülről. és ténylegesen ő mentette meg a magyarságot. két kiemelt jelképként. az övé áll közelebb a szkíta kereszténységhez. a kazettás menynyezeteken. Az 1700-as évek második felében a szkíta kereszténység. meghozza azt az áldozatot. ez csak a többi érdekében történhet. mint kereszténység és a Gyula. illetve Koppány által képviselt között. itt nincs visszabeszélés. és példaadással lehet valódi szeretetvallássá alakítani. Arról van szó. amelyiknek oldalága a manicheizmus. a Szamosháton még a szőlő és dinnye van jelen. hanem a maradék Európának. Most ezt én tovább itt nem részletezném. 1767-ben Gyügye kazettás mennyezetén. eldugott helyeken tovább élt — például az apokrif imádságokban. És ha egyáltalán van különbség az őáltala patronált vallás. Nagyon lényeges. de ő bizonyítható módon úgy hajtotta végre. egyoldalú judeo–chiristianizmust. legalábbis Károly Róbert koráig. Ez a manicheizmus két jelvénye. amikor egészen egyszerűen nem tud ellenállni neki se Délen. mert akkor holnap ilyenkorig itt ülnénk. hogy nem a magyarságnak volt erre a fordulatra szüksége. De ahol vidéken. amelynek a programja a magyar Szent Koronában is benne foglaltatik. ami érték. Így tessék a szentistváni fordulatot értékelni! Megkíséreltek vele valamit végrehajtatni. Mert ez a maga tételrendszerében nem az. se Nyugaton fegyveres erő. még eleven hatóerő a Kárpát-medencében. Ma már nyugodtan el lehet mondani.

és ez nyilvánul meg minden király-beavatáskor. amely magának megenged dolgokat. És megenged mások rovására olyan dolgokat. amiket másnak nem enged meg. Legyen elég most ennyi a tanulságokból. elfogadva a szabályrendszerét.nép vallása. személyes példaadással lehet megváltani. amiket mi egyáltalán nem engedünk meg. 110 . se másnak. Ezt csak belülről. Ennek a programja „rejtezik” a magyar Szent Koronában. se magunknak.

A „Győztes fejedelem” domborított képe a Nagyszentmiklósi kincs 2. Jakab apostolok (orosz ikon). amellyel rögzíthette volna. a „Világtojás” képletét rajzolja elénk. 18. (Fotó: Szelényi Károly. A Megváltó jobbján Mózes. balján Illés. A magyar Szent Korona alsó Pantokrátor-képe (Fotó: Szelényi Károly) 10. amelyre felakaszthatta. Péter és János zománcképei helyezkednek el (Fotó: Szelényi Károly) 13.) 17. A Koronán megjelenő szentek névünnepei az évkörben. amelynek a kiinduló pontja Pál fordulása. Staats nyomán) 7. András apostol zománcképe testvére. 19. Josephus Koller 1800-ban megjelent könyvében a Korona felülnézeti rajzán még jól olvasható az eredeti Bartholomeus-kép helyére becsúsztatott ARTHOLO-felirat. szakállas férfifej a képírás nyelvén a még vagy már testet nem öltött szellemiség képviselője. Péter apostol zománcképe a felső Pantokrátor jobbja felől a Korona keresztpántjának felső emeletén (Fotó: Szelényi Károly) 20. bizánci császár zománcképe a Korona egyetlen hátsó oromzati eleme előtt. Témája: „Kerubok között trónoló”. Sámánkoronák (Hoppál M. sz. 12. Minthogy nem fér bele a mögötte lévő foglalatba. A német-római császári korona egyik zománcképe. 15. azaz „Általam uralkodnak a királyok”. Ha az ünnepek sorrendjében járjuk végig az évet. felirata: „Per me reges regnant”. A német-római császári korona (R. sem nyereg. A magyar Szent Korona a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly) 4. A magyar Szent Korona felülnézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 6. aranykancsóján. kettős spirálvonal rajzolódik elénk. A hónapokat a középkori gyakorlatnak megfelelen állatövi jegy-érvénytartamokban tüntettük fel. (R. 16. illetve szíj. A magyar Szent Korona szembenézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 2. Jézus színeváltozása. A magyar Szent Korona felső Pantokrátor-képének felénk néző három oldalán Jakab. A magyar Szent Korona felső Pantokrátor-képe (Fotó: Szelényi Károly) 9. majd még később felül cinezéssel rögzíteni. A magyar Szent Korona hátnézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 5. A fogoly tarkója mögött fordított állásban megjelenő.A képek ismertetése 1. alul Péter. Péter alatt helyezkedik el a keresztpánton (Fotó: Szelényi Károly) . Tamás apostolt ábrázoló zománcképen is. A lovasnál nincs olyan szerszám. nyomán) 8. János és id. Staats nyomán) 11. A Vízöntő-paradoxon. a precessziós évkörön szemléltetve. A Dukász-családból való Mihály. Pál apostol zománcképe a felső Pantokrátor bal oldalán helyezkedik el (Fotó: Szelényi Károly) 14. A magyar Szent Korona a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly) 3. A felső két lyuk áthalad az alatta lévő. amellyel levághatta. lehunyt szemű. utólagos felhelyezésekor kénytelenek voltak szegecselni. végpontja pedig János apostol képe.

a Korona kivitel előtti. aki egyenesen szembe néz velünk. A fúrás sorjája ma is látható a Korona belsejében. börtönéből hirdeti az evangéliumot. Wolfgang Kilián metszete a Koronáról Révay Péter koronaőr 1613-ban kiadott könyvének címlapján. János apostol és evangélista az egyetlen a Koronán megjelenített szentek közül. Szent Demeter eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona elülső részén. rajz: Bradák Károly) 29. amelyeket éppen az alattuk lévő agymezők működtetnek. és ezzel segíti győzelemre a hit harcosát (Anjou Legendárium) 37. (Fotó: Szelényi Károly. (Fotó: Szelényi Károly) 22. rajz: Bradák Károly) 34. 24. rajz: Bradák Károly) 28. (Fotó: Szelényi Károly. mint a Skorpió havának jellegadó szentje. mint jelenleg (Fr. Szent Kozma eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részén. Augustinermuseum) . rajz: Bradák Károly) 30. a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly. a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly. Az 1790. Geóbitzász cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. valamint az is. 26. a csábításnak nem tudott ellenállni. 25. rajz: Bradák Károly) 31.) 23. Minthogy azonban cserélt képről van szó. el sem éri azt. A Dukász-képen felül másodlagosan kitágított lyukak áthaladnak a mögötte lévő Tamás-képen és az azt tartó keresztpánton is.) 36. tehát nem használták a lyukon átvezetett szegecset. rajz: Bradák Károly) 33. illetve a hazahozatal idején látható formájának feltüntetésével. rajz: Bradák Károly) 27. A Dukász-képről az 1850-es években készített rajzon a lyukak még más formájúak. évi hazatérés alkalmából készített bizonylat. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. Szent Damján eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részén. aki hiába volt bölcs. ha az eredeti lenne ezen a helyen. hogy a zománcképeken megjelenő szentek alaptulajdonságai feltűnően szoros kapcsolatot mutatnak azokkal az általános emberi tulajdonságcsoportokkal. Br. A Dukász-kép mögött lévő foglalat lemezcsíkjának rá kellene hajolnia a befoglalt kép szélére.. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. Bock nyomán Bradák Károly rajza) 35. hogy éles a sorja.21. Demeter. Szent György eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona elülső részén. Kón(stantin) cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. és ennek megadta az árát (Freiburg i. Dukász Mihály császár cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. Mihály arkangyal eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának elülső részén. rajz: Bradák Károly) 32. A XIV század elején készült „Malterer-szőnyeg” a női csalfaság példái között megörökíti a Phyllis által kormányzott Arisztotelész esetét is. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. Orvosokból álló kutatócsoport kimutatta.

.

kép 3.2. kép .

kép . kép 5.4.

kép 7.6. kép .

kép 9.8. kép .

10. kép 12. kép 11. kép .

13. kép 14. kép .

kép 16.15. kép .

kép . kép 18.17.

kép . kép 20. kép 22.19. kép 21.

kép 25. kép .23. kép 24.

kép .26. kép 27.

kép .28. kép 29.

kép .30. kép 31.

kép 33. kép .32.

kép . kép 37. kép 35.34. kép 36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful