Pap Gábor

A Szent Korona nevében

„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!... Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.” TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007)

Előszó
A hangfelvétel, amelynek leírt és szerkesztett változatát most kezében tartja a tisztelt Olvasó, 2000-ben készült.* Az előadás, amelyet rögzít, a MOM Kultúrházban zajlott le, a szövegben is említett Géczy Gábor és Örkényi Tibor szervezésében. Azóta csaknem kerek évtized telt el. Biztosak vagyunk benne: egyetlen kedves Olvasónk sem hiszi, hogy a Szent Koronáról csakis ennyi, és éppen ez mondható el, amit a kezében tartott könyvecske tartalmaz. Szolgáljon megnyugtatására, sőt lelkesítésére, hogy megbízható értesüléseink szerint a mögöttünk lévő évtizedben nemzedéknyi fiatal és idősebb magyar ember ezzel az indíttatással fordult — olykor 180 foknyit — a Szent Korona és az általa sugárzott eszmeiség felé. Magunk megnyugtatására, mert ennek is szükségét érezzük, mindehhez annyit tennénk hozzá, hogy újra hallgatva és olvasva a tíz év előtti szöveget, apróbb stilisztikai csiszolásokon túl semmilyen érdemi javítást nem kellett eszközölnünk rajta. Budapest, 2009. december 18. Pap Gábor

* Pap Gábor: A Szent Korona nevében, MAG 2000 Kiadó

Tartalomjegyzék Beavató koronák és működésrendjük A koronázási szertartás Atyai és fiúi szerepkör Emeletek és párosok a keresztpánton Eltakart képek — megszűrt üzenetek András és Fülöp. a szkítatérítők Dukász Mihály vagy Szűz Mária? A képcserék alkalma és oka Szűz Mária és a magyarság Koronatanúk vallomása A Második Bizánci Birodalom ábrándja Hamisítások szövegben és képben Arkangyali kettősség az abroncson További képpárok és a magyarság gyógyító szerepe Bölcsesség és hatalom — a nemzet koronázódik Általános és időszerű működésrend Kettősségek egysége Küldték. vagy visszaküldték? A szentistváni fordulat A szkíta kereszténység hagyatéka Képek 5 10 16 23 29 35 43 50 54 59 61 65 70 75 78 86 90 96 102 107 111 .

hogyha a ráhangolódás állapotában tényleg hozzám fordul a Madonna. az attól nem válik szent képpé. aki vagy ami a hétköznapinál magasabb szintet képvisel. Aki nem tudja.5. hogy majd a harmadik félórában tegyük föl. A legtöbb olyan. Hiába írom alá egy képnek háromszor. A szentkép nem stílus és nem megmunkálási fokozat. Ma már úgy válaszolnék rá. Ezt a kérdést én nagyon sokáig elodáztam azzal. hogy mitől szent a magyar Szent Korona. tud hozzám szólni szavak nélkül úgy. mintha országló korona lenne. mert a témája szent.. a reneszánsz óta. kép). Ha egy kép ezt nem tudja tenni. Ugyanez vonatkozik a koronákra. hogy Madonna gyermek Jézussal. mitől szent kép egy szentkép. hogy nem országló korona. de nem is téma kérdése. Nagyon kevés szentkép születetett az elmúlt félezer évben. annak én úgyis hiába magyarázom órák hosszat. Attól válik szent képpé. amitől egy szentkép szent kép. hogy az ember egyáltalán érezze ennek a kérdésnek a súlyát. mert annak még nincs meg a kellő affinitása ahhoz. A koronáknak mi általában azokat a típusait tartjuk számon. a legfelsőbb fokon pedig a beavató koronát. de nem az. Ha le tud hajolni hozzám. hogy bár szentkép címen reprodukálják a kiadványokban. és irányt mutat a jövőre. Nagyon jól tudják azok is. A magyar Szent Koronát rendszeresen úgy tárgyalják. hogy az valóban megnyugtat. mert nagyon sok mindent el kell mondani a magyar Szent Koronáról ahhoz. akik írnak róla. nyilván felteszi a kérdést: mitől szent a magyar Szent Korona (1. Ebből a legalacsonyabb fokon a házi koronát találjuk. a középső fokon az országló koronát. meg tudja simogatni a fejemet. amelyek középső fokozatot képviselnek egy három fokozatból álló lépcsőzetes rendszerben. vagy az ötödikben vagy a hetedikben.Beavató koronák és működésrendjük Aki először találkozik ezzel a témával. hogy attól szent a Szent Korona. akkor az nem szentkép. Az országló koronát 5 . hogy rá tudjon hangolódni valakire vagy valamire.. Pedig nem az. Egy szentkép nem attól szent. illetve a gyermek Jézus.

kép).bármikor viselheti a király. Nem lehet tehát abból az irányból elindulva semmilyen érdemleges következtetést levonni a magyar Szent Korona szentségét illetően. illetve nem kizárólag jelképes. amelyeket nem is lehet házi koronában intézni. előfordult-e már ilyesmi a történelem folyamán. és a modern királyságok. amelyet éppen az ilyen ügyek intézésére rendszeresítettek. A hatásuk közvetlen. és ezt nagyon nehezen veszik tudásul azok. Az tudniillik — és ezt analógiákkal tudjuk bizonyítani —. Ennek az analógiái ugyanis nem a civilizált országok legújabb kori koronái között találhatók meg. a szent Római Birodalom vagy a németek szent Római Birodalma. de tartósan soha nem nevezték szentnek a német-római császári koronát. És ez időnként egy–egy felelőtlen jelzős szerkezetben átvetülhetett a német–római császári koronára. Vagyis van jelképi hatásuk is. Még csak nem is rosszindulat kérdéséről van szó. A magyar Szent Korona viszont nem ilyen korona. amikor országos ügyeket intéz. tehát a civilizált országok újabb kori királyságainak a koronái is mind ilyenek. tárgyi mivoltában ránk maradt olyan koronája képviseli. akár pedig szakemberek. mert az sohasem volt szent korona — maga a birodalom volt szent. Király kollégát sem lehet házi koronában fogadni. A beavató koronáknak van egy nagyon fontos sajátosságuk. Nem is tudom. Tudniillik erről a harmadik fokozatról egyáltalán nincs tudomásuk. amelyik hosszú évszázadokon keresztül bizonyítottan császári korona volt — ez a német–római császári korona (6. de nem ez a döntő. de ilyen a német-római császári korona is. Ezt jó tudnunk. A beavatás időszakában úgy hatnak a beavatandó személyre. és amiből elég sok van. hogy az 6 . Őket országló koronában kell fogadni. Sőt vannak olyan országos ügyek. akik foglalkoznak vele — akár laikusok. Kezdhetjük mindjárt a szomszédban — ilyen az osztrák császári korona. Óriási udvariatlanság lenne például követet házi koronában fogadni. De nem is a középkor egyetlen. hogy a hatásuk nem jelképes.

Mi itt a szibériai sámánizmus köréből fogunk látni majd példát (7. az előmozdítói pedig a közösség tagjai. így elég széles körű analógia-láncolattal tudjuk egy–egy ilyen állításunkat vagy feltételezésünket bizonyítani. hogy attól kezdve Béla helyett Habakuk lesz az illető. Sok kiváló szakember foglalkozott ezzel a témával. hogy a királyt tényleg akarják királyuknak azok. a beavató szertartás pedig a jelekből következően úgy zajlik. és ennek a módozatait is elég pontosan ismerjük ma már. meg a koronázással is. akik választják. a közösség által mozgósítható összes. Méghozzá teljes átalakuláson megy át. Az összehasonlító néprajztudomány koronázatlan királya. A koronával is. Ennek a sűrűsödésnek az eszközlője a korona. Innen épül újra. És tőle tudjuk nagyon konkrét példák sorozatából leszűrt tanulságként. tehát nem arról van szó. A beavatás tényleges. a harmadik7 . Ezért roppant fontos. a születés körüli állapotig. ahol a második „akarjátok-e” kérdésre már nagyon halk és gyér válasz volt. de nem más épül föl őhelyette. ahol még egyáltalán működik ilyenfajta szakrális királyság. az Aranyág című. kép). vagyis a mindenségben általuk mozgósítható összes jótékony erő ide sűrűsödik. és ezt egyöntetűen. és ez épül vissza — de úgy. a koronázandó személyt körülvevő közösség akarata egyesül. hanem ez a bélaság bontódik le alapjaiig. Szent Koronánk esetében ilyen típusú beavatásról van szó. nagy fennszóval és háromszor megismételve kifejezésre is juttassák. hogy a bélaságon belül minden tulajdonság az elérhető. James Frazer. részben magyarra is lefordított művében külön fejezetben foglalkozik a szakrális királysággal és a koronázással. hogy itt nemcsak a közvetlen.valóban átalakul általuk. és éppen általa elérhető maximumig fejlődik föl. Az analógiákat pedig legközelebbről — amint majd vetíteni is fogom — az úgynevezett primitív népek köréből lehetett összegyűjteni. mert ott a mai napig működik ez a beavató típusú koronázás. hanem a koronázási szertartás limitált időszakában — ami nem lehet túl hosszú —. hogy a személyiség teljesen lebontódik — egészen a csecsemő-állapotáig. Van olyan példánk — le is írják —.

8 . hogy az illető alkalmatlan. indokolta. A tapasztalat ugyanis az. tehát itt ilyen probléma nincs. Ő egyébként kiváló egyháztörténész és gyakorló plébános. de ez itt nem így van. A koronázásnak — hangsúlyoztam — limitált az ideje. hogy Kis Károly. Ezt a tanulmányt nemrég újra kiadták füzet alakban. Úgy hívták. A kívánatos személyiség-átrendeződés nem tudott végbemenni. de mindenképpen naplementéig. aki kívülről belemagyaráz valamit a Koronába. be lehet szerezni. legalábbis az egyik szakom az volt. hogy itt a világosság és a sötétség szétválasztásáról van szó. hogy hajnaltól délutánig. egy kiváló tanulmányában már leírta. a feje körül föltűnő két ábra — melyek közül az egyik leginkább Napra. a másik leginkább Holdra és csillagokra emlékeztető jelcsoport — egyértelműen elárulja. Ezzel az erővel nem lehetett játszani. jóllehet művészettörténet szakon végeztem. és ne szégyelljük. Pantokrátor görög szó — ezt szoktuk alkalmazni rá —. akkor kiderült. kik és mik vannak a Koronán. Ezt Kovács József 1984-ben. Bármennyire hasonlít is alakilag a trónon ülő Jézus Krisztushoz. milyen szentek. mert ezt a felső képet emberi szem elvileg nem láthatja. és a mindenségen uralkodót jelenti. a hallgatók általában nem tudják. kép). milyen rangfokozatok helyezkednek el rajta. Ha nem tudott összpontosulni ez az erő. hogy elmondom. ha most először hallunk róluk. Ezt a királyt néhány nappal később meggyilkolták. Részletes leírás pedig ma is elég kevés van a Koronáról. hanem az atyai tulajdonságoké — méghozzá a teremtés első mozzanatában. Ami azt jelenti. hogy outsider. közvetlenül a kereszt alatt. nem lehet. Az első menetben azt terveztem. Általában hozzá szokták tenni. Képünk tehát nem a fiúság megjelenítője. mint koronázáskor. Azért is kell kétszer megjeleníteni a Pantokrátort. Én se tudtam mindezt. hogy az elején hiába beszélek hosszan a koronáról. A Koronával csak koronázáskor lehetett találkozni. hogy Krisztus.ra pedig nagy csend. A felső részen. Öt év alatt egy hangot sem tanultunk erről. Általában a beavató koronákkal máskor. hogy legyünk ezen túl. Ez pedig nem a Fiú feladata. Gyorsan elmondanám. egy négyzet alakú mezőben a felső Pantokrátor képét látjuk (8.

1440-től már folyamatosan működik a koronaőrző intézménynek az a fajtája. amelyik gyakorlatilag máig is érvényben van. Ugyanis jogerősen magyar királyt csakis esztergomi érsek koronázhatott. Az alattvaló így nem tudhatja. kit ábrázol a fölső kép. Ki ez a kettő? Az egyik a világi hierarchia csúcsán lévő személy — a magyar királyságban a nádorispán. Az ő elidegeníthetetlen joga volt. Kettő a két koronaőr. Nagyon rövid ideig tartott ez a szertartási mozzanat. Mármost a koronázásnak nincs olyan mozzanata. És ezen túl összesen két olyan személy van. Vagy ha az egyik már meghalt — esetleg mind a kettő —. A Korona rendeltetésszerű működése idején a Magyar Királyság területén mindössze négy személy kerülhetett olyan helyzetbe. az egyházi hierarchia csúcsán foglalt helyet — ő az esztergomi érsek. de kétségtelen tény. hogy alattvaló csak koronázáskor találkozhat a Koronával. 9 . vagy ha az ellentáborhoz tartozott — került sor néhányszor olyan esetre. mert a Teremtőt nem lehet teremtés közben meglesni. Egyenesen neki szól. hogy módja volt fölülről nézni a Koronát. és rendeltetésszerű működés esetén csak a következő koronázáshoz lehet elővenni. És ahogyan előtte is zárt ládában őrzik a Koronát. akik a koronázás alatt olyan helyzetbe kerülnek.le kell zajlania az egész koronázási szertartásnak. Csak nagyon nagyfokú hátráltatás esetén — például ha meghalt. és még nem volt kijelölt utódja. hogy nem az esztergomi érsek koronázott. ki van fölül. Ez a kép visszacsatolódik magához a Teremtőhöz. ahol az alattvaló fölülről láthatná a Koronát. utána is vissza kell hogy helyezzék ebbe a zárt és lepecsételt ládába. lepecsételt zárt ládában. Ez nem embernek való feladat. aki ilyen helyzetbe kerülhetett. Ő tehát tudhatta. hogy felülről is megnézhetik a Koronát. Ez két főúri személyt jelentett — próbált hitelű személyekről van szó. A másik személy pedig. Amikor ugyanaz a két koronaőr — aki a saját pecsétjével lezárta az előző koronázás után — bonthatja csak ki. Miért? Azért. mert soha senki jogerősen nem oszlatta föl. hogy a koronázási menetben párnán vigye a Koronát. hogy ráláthatott a felső Pantokrátor-képre. Ez tehát azt jelenti. csak a hivatalbeli utódjaik törhetik fel ezt a pecsétet.

hadd mondjam el. Ulászlót nem tudták megkoronázni. Úgy szoktuk mondani. Erzsébet özvegy királyné. ellopassa a saját politikai céljai érdekében. hogy a koronázás megtörtént-e vagy sem. Hogy most ilyet szabad hazudni. Közben megválasztották I. tehát kivétel nélküli megkötés az volt. egészen alpári módon ellopatta a magyar Szent Koronát. hogy a legszentebb ereklyét egyszerűen. aki ennek ellenére úgy tanítja II. Ugyanez vonatkozik I. Az a történelemtanár. aki szerencsétlen nem tehetett róla. a magyar nemzet részéről ez a szigorú elvárás nem ok nélküli volt. Albert özvegye. Mármost bármennyire sajnáljuk ezt a szerencsétlen embert. Ulászlóra. És az. Ha például II. mint egy útszéli tolvaj. Józsefet nem koronázták meg a magyar Szent Koronával. majd kivitte az országból. mintha magyar király lett volna. hogy a Habsburg család ezzel mutatkozott be Magyarországon. Ulászlót. ezt intézze el ő a saját lelkiismeretével. És miután később erre már nem fogunk visszatérni. de ellopták előle a Koronát 1440-ben. Lehetségesnek tartotta azt. Az első és elengedhetetlen. Mi lett ennek a következménye? Magyar királlyal soha nem fordulhatott volna elő.A koronázási szertartás A koronázási szertartás maga is rendkívül kötött volt. de nem tudták megkoronázni a magyar Szent Koronával — tehát sajnos nem volt magyar király. mert ezt ő visszautasította. az ő személyiségében egy be nem következett fordulattal járt. egyszerűen hazudik. Ez definíciós kérdés. jóval később. Józsefet. Ez alól nincs kivétel. hogy I. hogy ennek megfelelően is viselkedett. Kivitte az országból. hogy a nyil10 . Ne felejtsük el: az. vagy nem szabad hazudni egy gyereknek. Ahonnan aztán később. tény. 23 év múlva Mátyás király tudta csak visszaváltani. akkor II. akit a magyar Szent Koronával koronáztak. József nem volt magyar király. hogy magyar király csak az lehet. és ezért nem tudták szabályszerűen megkoronázni. és elzálogosította. Mert az első Habsburg uralkodónk. hogy összesen négy vonatkozásban volt nagyon szigorúan szabályozva — és ezekről mind írásos bizonyítékunk van.

És amikor a magyar király ennek engedve megtámadta a törököket. akkor se. ha lelke. hogy erre pápa biztatta a magyar királyt. akkor komoly jellemhibák és nagyon komoly személyiségzavarok maradhattak benne. amelyek alól viszont mindig volt kivétel. noteszébe. Vagyis hogy a koronázás csak a Szent Koronával érvényes. ezt fekete betűkkel tessék beírni a saját . Isztambulban pózna tetején végezte. egy magyar király nem szegheti meg az esküjét. melynek értelmében a törököt meghatározott időn belül nem lett volna szabad megtámadnia. Ugyanis békekötéskör esküvel erősítették meg azt a szerződést. . hogy ha ez a személyiség-átalakulás nem történt meg egy királyban. I. ha pogánynak teszi. . Nagyon fontos tudni. hogy a pogánynak tett eskü nem érvényes. A korona használata alól nem lehetett kivétel. Ez személyre vonatkozó megszorítás volt. Az ilyennek a feje karóra való — ezt már a népmeséink is így tanítják. Sajnos ez alól is volt kivétel. És a pápa hogyan érvelt? Úgy. Ennyit a koronázásnak a megszorításairól.vánosan tett esküjét megszegje. Az egyetlen olyan magyar uralkodói fej volt. ha pápa biztatja rá. hogy csak az esztergomi érsek volt feljogosítva a koronázás műveletének végrehajtására. egy vélt. Hogy lássa a világ. de pápai biztatásra mégis megtámadta. akkor lelkébe. De volt időpontra vonatkozó megszorítás is. amelyik az ellenség fővárosában. De az. De azt is tessék zárójelben odaírni. hogy azért. Magyar királyt jogérvényesen csak nagy egyházi ünnepen lehetett koronázni. hogy vakon kövesse egy általa okkal vagy nem okkal elismert tekintélynek. Ulászló pedig ezt tette. amelyek lehetővé tették. Nos. És végül magyar királyt jogérvényesen csak egy helyen lehe11 . Én erre azt szoktam mondani. mert odavaló volt. ez alól — mint említettem — volt kivétel. hát ha van notesze. hogyan végezte? A várnai csatában bizony lefejezték. bár nem valóságos feljebbvalónak az utasítását. és gyorsan a maradék hármat is hadd mondjam el. Igen ám. Akkor se.

hogy lehetőleg letisztogassuk a gondolatmenetünket. A nem beavató jellegű koronázásnál teljesen jelentéktelen: legfeljebb emlékezésül. amit a mai Székesfehérváron úgy mutogatnak. A koronázás eseményének térben és időben való megkötése roppant fontos dolgokra hívja fel a figyelmet. mint romterületet. Erről a helyszínről sokmindent nem tudunk — de egyvalamit biztosan tudunk: nem az volt. ha tényleg csak a tényekkel. De hogy pontosan hol volt a koronázás helyszíne. és nagyon komoly különbségek vannak bizonyos földfelszíni pontok energiatartalma. Úgy tűnik. Ez egészen biztosan nem volt az. Mert Korona-ügyben éppen elég feltételezés van forgalomban ahhoz. mert ma szeretném. hogy eleink nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak annak. Nyilvánvalóan nem oda teszik a koronázás helyszínét. amelyek elég valószínűnek tűnnek. Ez pedig a fehérvári Nagyboldogasszony bazilika volt. hogy jó. vagy éppenséggel kártékony.tett koronázni — vagyis a helyre vonatkozóan is volt megszorítás. energia-kisugárzási képessége között. de nincsenek eléggé pontosítva. hogy a földfelszín nem egyenletesen telített energiákkal. Ezt azért kell elmondanom. Vagyis ugyanolyan érvényes maradna a koronázás. ártékony energiák működnek. ahol indifferens a helyzet. Tudni kell. hogy ez lett volna a Szent István-féle bazilika. Erre most valaki persze azt mondhatja. Nálunk nem egészen így van. a középkori magyar királykoronázás intézői tudomásul vették azt a tényt. és a tényekből közvetlenül leszűrhető következtetésekkel foglalkoznánk. hogy lehetőleg a pozitív energiák találkozási pontján vagy megfelelő kifejtődésének pontján történjék a koronázás. de 12 . Ezt teljes biztonsággal lehet állítani. ha onnan elvinnék máshova. Mert így minden hatás az elképzelhető legmagasabb szinten tud végbemenni. és maradjunk a megbízható tényeknél. tehát valamiféle nosztalgia vagy pedig megszokás következtében tartják a koronázást — a Westminster Abbey-ben vagy mondjuk Konstantinápolyban a Hagia Szofiában — de semmilyen végzetes hiba nem történne. arra vonatkozóan csak feltételezések vannak. Az időpont-megszorításra visszatérve: ezt is nagyon komolyan kell vennünk.

Ugyanis az időkör sem egyöntetűen telített energiákkal. viszont az örvendetes eseményre csak tavasszal kerülhetett sor — hogy a követek meg tudjanak érkezni távolról is —. aki pályázott is a magyar trónra. hogy vissza tudja váltani. tehát meg kellett őket várni. vagy egy telítetlen napon — mondjuk egy később importált jelentéktelen szentecske napján. elzálogosították. Ezt mindenki nagyon jól tudja. Viszont erre a napra. Virágvasárnapjára tették a koronázást. amikor 1458-ban megválasztották. vagy Szent Mihály napján. abban az évben is ugyanolyan nagy árvizek voltak. És mint említettem. El kellett halasztani a koronázást. Kivitték az országból. mint idén. ’64-ben pedig igyekezett minél hamarabb megkoronáztatni magát. nem tudtak megjönni a távoli országrészekből a követek. hogy hogyan működik a Korona? Hát nagyon sok köze van. hanem királyt választani csak teljes egyetértéssel lehetett. hogy csak nagy ünnepeken koronázhatok? Mi köze van ennek ahhoz. annak a múltjával meg a működésével. Eredetileg ezek a telített pontok szembetűnően kiugrottak az idő egyébként aránylag egyöntetű folyásából. hogy huszonhat lézengő ritter együtt van a Parlamentben. meg kell mondjam. ráadásul pontosan a halálos ellenségünknek. Mi a következő nagy ünnep? Természetesen mindenki azon13 . Mátyás. 1463-ig folyt a csetepaté. a német–római császárnak. Ugye említettem.hát ehhez mit segít hozzá az a megszorítás. Miután nagy ünnepen lehetett csak koronázni. vagy nem tudja visszaváltani. nem volt birtokában a Koronának. Ma már nagyjából egyenletesen van terítve szentekkel az évkör — hát olyan is az évünk. hogy valakit mikor koronáznak. és akkor megszavaztatunk országos fontosságú ügyeket. aki az egyházi év fogalmával tisztában van. vagy Húsvétkor. Egyetlen példát mondjak mindjárt az elején: mennyire nem jelentéktelen kérdés. Nincsenek igazi ünnepek. hogy egy esemény mondjuk Karácsonykor zajlik-e le. itt nem lehetett azt csinálni. miután akkor. Nagyon nem mindegy. És végül is ’63-ban nagy nehezen sikerült visszaváltania. hogy 1440-ben ellopták a Koronát.

hogy valakinek a fejére teszik a magyar Szent Koronát. Nagyon fontos tudni. Azóta nem volt magyar király. hogy tudjuk. Tehát nagyon fontos tudni. nemcsak. Ahhoz. Nemcsak. és aki végre is hajtaná. Nem tét nélküliek a szenvedéseink. akár nemzet —. amelyet itt tett Mátyás király. előbb meg kell halnia. Ugye Nagyhéten vagyunk. aki ezt vállalni tudná. hogy föltámadhasson — akár egyén. részben pedig a kifejezett rossz szándékukkal. Onnantól kezdve a magyarság keresztutat jár. Részben az ügyetlenségükkel. máig sem évült el. hanem kifejezetten ellenünk. hogy egy olyan vállalás történt ezzel a napkijelöléssel. abba nem a ma14 . Tehát merjük csak kimondani: a Mátyás utáni uralkodók már egytől–egyig ellenünkre uralkodtak. hogy tényleg magyar király. És ezt észre kellene már végre venni. a személy megkötése és főképp és elsősorban az. Mert ha egy vállalt keresztútjárást nem teljesít a magyarság. Ha körülnézünk a világban. amely alkalmas lenne erre a feladatra. hogy ezek az időpont-megkötések. közjogi értelemben király lesz — de az nem biztos. Annak mi is részesei vagyunk. következő nagy ünnep Húsvét. részben a tájékozatlanságukkal. hanem a világ sorsát illetően is. Legnagyobb részük egyáltalán nem is tudott magyarul. és természetesen lesz feltámadás. És ez volt az utolsó magyar királykoronázás. de először a nagypénteki áldozatnak kell bekövetkeznie. Ezt kell.nal Húsvétot említi. Tudni kell: attól. Mégpedig nemcsak a magyarság sorsát illetően. hogy Húsvét feltámadás-ünnep. hogy csak a Szent Koronával lehet koronázni. nincs más nép. hogy nem értünk dolgoztak. nem ilyen– olyan furcsaságok vagy éppen avatag rigolyái a magyarságnak. de Mátyás király pontosan tudta. indul Virágvasárnapjával. mert az 1464-es volt az utolsó érvényes királykoronázás. Igen ám. aminek mi ma is a végrehajtói vagyunk. És Nagypéntekre tette a koronázást. És még egy lényeges tudnivaló: erre csak bizonyos érettséggel lehet vállalkozni. a térbeli megkötések. ahol még minden feltétel — mind a négy — érvényesülni tudott. hogy a problémáinkat nem értették. hanem igen fontos szerepük van. És az a vállalás.

15 . hogy mi volt ez a vállalás.gyarság hal bele. mit jelent a keresztútjárás. Egyáltalán minden magyar embernek. abba a világ pusztul bele. mint vágómarha. aki járja. És nagyon nem mindegy. Óriási a kettő közti különbség. és hát lehetőleg minden magyar állampolgárnak illene ezeket a tényeket megismernie. a vágóhídra hajtani. hogy tudjuk-e ezt és így vállaljuk. És joga van egy nemzetnek — ha már ilyen nehéz feladatot vállalt — megismernie. Mert a vágómarha vágóhíd felé tartó útja nem keresztútjárás. De ha valaki már tisztában van vele. Csak vállalt áldozat számít tényleges áldozatnak — a másik: lemészároltatás. amit a legnehezebb megérteni. És bármilyen furcsán hangzik. vagy hagyjuk magunkat. És ez az. Egyetlen keresztútjárás sem volt soha öncélú — mindig másokért történik. Ezért nem felesleges — többek között — a magyar Szent Koronáról beszélni. az pontosan tudja: bizony az ellenségeiért is vállalnia kell annak. az ellenségeinkért is.

hogy ha ez valóban az Atya megjelenése. És a reneszánsz már ezt a kettősséget népszerűsíti. és így tovább.Atyai és fiúi szerepkör Akkor most ismerkedjünk a Korona többi részével. Hosszú fehér szakáll: Atya. hanem a német–római császári koronán. hogy hosszú fehér szakáll egyenlő Atya. és ez pontosan mutatja. de ezúttal kifejezetten fiúi — szerepkörű személyhez (9. miért a Fiú formájában? Ugyanis ez feltűnően hasonlít alul az abroncson. Tudniillik a középkornak az a szakasza. Ugyanis a pestisjárvány elhárítására emelt valamennyi Szentháromság-oszlopon már ezt látjuk. tisztán őrzi még azt a tanítást. Ez a képlet a késő középkorban jelenik meg először. Mert ott tényleg az jelenik meg. egyértelműen ószövetségi hatásra. rövid fekete szakáll egyenlő Fiú — ez még kabarétréfának is rossz. kép). Adva van egy teremtői szintje a koronának. mintha egy óriási kakukkmadár mindenhová lerakta volna a maga tojásait. régészek —. mennyire tájékozatlanok dogmatikai. szabályosan. Az a megoldás. akkor miért nem Atyának jelenítik meg? A kérdést sokan föltették már — művészettörténészek. Feliratából egyértelműen azonosíthatóan (10. A trónszéktől kezdve. a két cipruson keresztül a tartásig. a szakáll méretéig. Dogmatikai képtelenség. csak nem a magyar Szent Koronán. az abroncs fölött közvetlenül emelkedő pártázat középső lemezében megjelenői fiúi — ugyancsak Pantokrátor. az arcig. És itt nincs helye semmiféle mellébeszélésnek. rövid fekete szakáll: Fiú. hogy az Atya önmagát az emberlakta világ számára emberi formában egyedül és kizárólag a Fiúban jelentette ki. kép). illetve történeti vonatkozásban. hogy ha a felső tényleg az Atya. Feltűnően hasonlít. a barokk pedig szabályosan teletojja vele Európát. ahol is megvan az előzménye egy kerubok közt trónoló öregúr figurájában. történészek. akkor miért nem Atya formájában jelenítették meg. 16 . Meg lehet kérdezni. amelyben teljes értékűen működött a magyar Szent Korona. És akkor meg lehet kérdezni. És az meg is jelenhet királyi fejéken. színéig és így tovább.

mert iszonyatos erejű energia-felszabadulással állunk szemben. János és az idősebb Jakab. ortodox keresztény festészetben — az ikonfestészetben ez az egyik leggyakrabban ábrázolt téma — nos. amelyek nagyon gyakran jelennek meg a keleti. amit hétköznapi adottságokkal egyszerűen nem lehet elviselni. hátul Jakab. Ugyanarról a Kovács Józsefről van szó. hogy teljesen megzavarodtak. És ez olyan jelenet. Ez a három apostol pedig. Miért? Mert még ők hárman is teljesen kiborultak az élménytől. Úgyhogy a magyar Szent Korona képrendje dogmatikai szem17 . nem is csodálom.A magyar Szent Korona a felső részen a Fiún keresztül megnyilvánuló atyai teremtőerőt képviselteti. ahova nem lehet meghívni a hegyi beszédnél összegyülekező teljes tömeget. kép). Ha elolvassuk a rájuk vonatkozó. Ennél közelebb senki sem kerülhet a Fiúnak ahhoz a megnyilvánulásához. látszik. azonnal igazolni tudjuk a feltételezésünket. Miért? Azért. elől János. hogy itt legfölül a Fiún keresztül az atyai tulajdonság sugárzik át. Mármost kik helyezkednek el a felső Pantokrátor-kép körül? A király jobb keze felől Péter. amikor rajta keresztül teljes erővel sugárzik át az Atya. de nem lehet a tizenkét apostolt sem. akit meghív Jézus — nyilván rájöttek már: ez a Tábor-hegyi átlényegülés vagy transzfiguráció jelenete — nos. itt szabályosan bukfenceznek ezek az alakok. ez a három apostol Péter. Ezt elviselni — ez valami elképesztő igénybevételt jelent (11. és vele szemben. Semmiféle kétség nincs afelől. azóta új kiadásban is. De csak egy ilyen jelenet van. hiszen az Újszövetségben van egy olyan jelenet — és egyetlen ilyen jelenet van —. kerekded. Nem lehet. A felismerés és szép teológiai magyarázata érthető. több evangéliumban is leírt beszámolót. Csak három. Annyira kibuktak saját magukból. de valami egészen elképesztő méretűvel. Kovács József tollából jelent meg először 1984-ben. Ha mégis kétségünk támadna. Teljesen egyértelműen. Az ábrázolásaikon pedig. akire ma már egyszer hivatkoztam. ahol a Fiún tényleg teljes intenzitással átsugárzik az atyai tulajdonságok teljessége. különlegesen jó képességű személyt.

Akit az elhívás olyan közegből ért. Csak azt tudom mondani.pontból is rendkívül figyelembe méltó. És az. a dogmatika-történészek disszertációk sorozatában foglalkoztak a magyar Szent Korona képi programjával. így kimenekülhetett. ami itt zajlik huszonkét év óta. A negyedikkel van egyedül gond. A felső koronarésznek tehát a felső négy képe közül három úgy van a helyén. hanem az. és ezzel elég sok gond van. és már az évnek a második felében vagyunk —. amelybe belekényszerítették. Miért? Azért. Nem lehetne elvileg sem jobb megoldást javasolni (12. és onnan hív el valakit. Abból a csapdából. történész szakma viszont még fél sor érdemlegeset se írt le vele kapcsolatban. Pedig ebben az esetben még művészettörténeti szempontból is az elképzelhető legmagasabb csúcson jegyezhető értékről van szó. hogy a Fiún itt e földön sugárzik át az Atya. hogy a művészettörténész. kép). Most nem az történik. Csakhogy ez utóbbi hírt nagyon nehéz elhinni (13. kép). ami a Tábor-hegyen. Tipikusan farizeusi csapda volt ez. régész. ahol a Fiú már visszatért az Atyához. mert van egy olyan apostolunk is. Hát két sort se írtak le róla. Most azt hihetnénk. sőt az elképzelhető legjobbat tette. Ahogy Jézus mondja: „Ti nem mentek be a szentélybe.” Pontosan ez zajlott a Szent Koronával kapcsolatban. 18 . Maguk nem kutatták. hogy — miután én magam is benne vagyok ezekben a szakmákban — ez tényleg szégyen. hiszen ’78-ban hozták haza. és áthelyezték a Parlamentbe. de az év elején. hogy 2000 január elsején ezekből a karmokból kimentették. de másokat nem engedtek hozzá. Valami egészen döbbenetes az a negligálása a Korona képrendjének és a benne rejlő üzenetnek. Mert ’78 előtt nem lehetett érdemben foglalkozni a Koronával. ez a változás a Koronának kifejezetten jót tett. hogy az dogmatikai szempontból egyszerűen felülmúlhatatlan. de másokat nem engedtek be. hogy ő már fölment az Atyához. akit már feltámadása után hívott el Jézus. Azt már hozzá sem teszem. hogy miután már huszonkét éve itthon van — több mint huszonkét éve. most meg 2000et írunk. ez világra szóló szégyen.

az felkiáltó jelet jelent. nem tudom. Ráakasztván koloncként egy ószövetségi. és szétzüllesztette. senki nem figyelne a mondatra. mert nálunk két irányból szítják. Mármost ez az ő szemszögükből teljesen logikus gondolatmenet. függelékszerűen hozzá illesztett fejezetében. ostoba gój jelszóval. . de nem is látta Jézust . belülről megfúrta. Nálunk pedig különlegesen is dúl. hogy kulcskér19 . ez a másik álláspont. De Pál apostolt sem. hogy nem nagyon kímélik egymást. Egyik irányból sem. amely után ma már a kutya se ugatna. aki egyébként tényleg rabbi volt. A hivatalos izraeli vélemény szerint Pál apostol áruló volt. és belülről bomlasztotta az egyébként ígéretesen bontakozó kereszténységet. Tehát ha ő be nem csempészi ezt az egyébként már teljesen elavult és pusztulásra ítélt ideológiát a kereszténységbe . nem ismerősek-e ezek a mondatok? . Nehogy véletlenül itt elkezdjünk — hogy mondjam — reklamálni. Ha ez az áruló. Ennek már a címe is úgy szól. Ezt a véleményt magyarul is lehet olvasni. A mi esetünkben ez azt jelenti — és ezt később ki is fejti —. . hogy újságíró zsargonban ha kérdőjelet tesznek egy mondat végére. a híres rabbinak kiváló tanítványa. Gamalielnak. belülről szétbomlasztotta a kiválóan indult zsidó felszabadítási mozgalmat. Ha nem tenne oda kérdőjelet. Teljesen logikus. egyébként már teljesen elavult tudásrendszert és ígéretrendszert. minden ízében hibátlan gondolatmenet. A világban általában egy irányból. A másik oldalról viszont a következő a vád. gyümölcsözően kibontakozó zsidó felszabadítási mozgalmat ez a csúnya Saul rabbi. De ha kérdőjelet tesz. hogy nagyon is állításnak kell venni azt. mindig megmaradt rejtve rabbinak. A helyzet az. .Ma szabályszerű Pál-fóbia dúl a világban. úgymond. amit ő kérdőjellel jelölt. És azzal a semmire se jó. Lehet érzékelni. aki Gamaliel rabbi legkiválóbb tanítványa volt. . aki magát apostolnak adta ki. Ebből a Saulusból. . mint római kém. Nos. hogy a szépen. mégpedig a Holttengeri tekercsekről szóló könyvnek a befejező. hogy szeretni kell az ellenségeinket is. . sohasem lett Paulus. hogy „Pál apostol — római kém?” Ugye tudjuk. az azt jelenti.

de akkor nincs rabbinusi. Természetesen egyik oldalon sem említek neveket. Mert éppen ebben az esetben a kegyelem a lényeg. Ez azt jelenti. És ezt mintegy emblematikusan. ami ennek a korszakváltásnak a lényege. . amikor valaki a fordulat első fázisában is. . hogy pontosan azt nem értik meg. mert ha nem az elején tárgyaljuk. Az a kor. amelyeket más apostolok írtak. hanem maga a pálfordulás. sem a rá következő levelekből. hogy fordulj. hogy ilyenfajta kijelentéseik alapján ítéljük meg őket. ki fog belőle maradni. hogy mindkét oldalról egyöntetűen fenekedő jellegű. Helyette azt firtatták volna. a második fázisában is teljes hittel és meggyőződéssel cselekszik. Ha azt írja elő. 20 . Ezért is kell mindig az elején tárgyalni egy ilyen előadásnak. a legtökéletesebben éppen Pál apostol esete jelzi. aki ezen a narancshéjon mindjárt elcsúszik.désről van szó. Miről van szó? Arról. hogy az Újszövetség lényegében a páli tanításoknak a rendszere. Nem lehet rajta átlépni. Hát. ám bírálja fölül — de én nem tudok neki tapsolni. Látni fogjuk. mert túl ismertek ezek a személyek ahhoz. habzó szájú a támadás Pál apostol ellen. De tudnunk kell. Vagy pedig maradj veszteg. és akkor nem lesz paulusi pályafutás. a törvény korában lehetetlen lett volna. Ez az a kor. Nem veszi észre. Magyarul: felülbírálják a kegyelmes Atyaistent . És ezt a „következetességet” kérik számon ma mind a két oldalról. Mert aki ezen nem tud túljutni. A kegyelem korának a névjegye pedig nem Saulus és nem Paulus. Ez a kegyelem kora. akkor tessék fordulni. már nem a törvény kora. hogy mind a két vélekedés a törvény korának álláspontjáról ítéli meg Pált. De csakis: vagy az egyik. hogy mit ír elő a törvény. a Korona működése szempontjából is kulcskérdés. hogy a feltámadással a törvény kora lezárult. azaz saulusi pályafutás. amelyben először válik lehetővé 180 fokos fordulat. Nem véletlen. Ez a korábbi időszakban. hogy az ember — hogyan is mondjam — kitegye őket annak. ha valaki ragaszkodik hozzá. az soha semmit nem fog megérteni sem a krisztusi tanításból. amelyiknek mi a gyermekei vagyunk. sem Pálból. vagy a másik megoldás.

Vigyázat. hát mint tudható. aztán mégis milyen . Miközben ujjal mutogatunk azokra. Ebben Pál fordulásának az ünnepe a Vízöntő havának jellegadó eseménye. hogy mi sem léptünk még át. vagy soha nem fogom megérteni. ugye. amikor nem tudunk róla (14.Itt tehát roppant nehéz tételről van szó. nem lehet mással indítani. . amelyik az ókorban már teljesen kialakult. korszakindító jellegű tanúnak a kegyelem korára vonatkozóan. hogy a magyar Szent Korona képekbe foglalt üzenetét vagy Vízöntő-programnak tekintem. Látni fogjuk. vagy a kegyelem korának a mércéjével ítéled meg a főnököd viselkedését. Az egész évkörben a Vízöntő az egyet21 . akkor elbuktál. sőt nagyon fontos. Miért? Mert az osztályvezetőm is . akkor is. hogy amikor folyamatosan olvassuk le a képekbe rejtett üzenetet. Semmivel sem vagy jobb nála. akkor a Szent Korona programjával sem tudok mit kezdeni. számára még nem zárult le a törvény kora. . csak Pállal. hogy tovább tudjunk haladni. ezzel téged próbál meg a kegyelmes Úristen. akkor el sem tudok indulni. Ezeket tehát azért kell még a mondandónk elején végigrágnunk. kép). hogy ilyen nincsen. hogy te most ószövetségi alapon mérlegelsz. de ma is működik és használjuk. adott neki egy sajátos színezetet. ez a te tapasztalatod. az mind személyes tapasztalatokra hivatkozva kardoskodott amellett. . Ha én nála mindjárt meggyökkenek. És ha nem tudod a kegyelem korának a mércéjével megítélni. Ez az évkörnek a fény–árnyék arányok változása szerint kialakuló rendje. És pontosan atekintetben próbál meg. a középkor egészében átvette. egy ortodox zsidó nem ismeri el Jézust Messiásnak. kell legyen némi affinitásunk az évkörnek egy olyan rendje iránt. . amikor épp ez a mutogatás jelzi. akik még át se jöttek a kegyelem korába. Akivel én eddig erről a kérdésről beszélgettem. De akkor meg miért mutogatunk rá. Ez azt jelenti. Nos. mert folyamatosan visszacsúszunk a törvény korába. kikeresztelkedett. Mármost ha én Pál apostolt nem tudom elfogadni hiteles tanúnak. Ahhoz. Ezt szokták állatövi rendszernek nevezni.

az az ő paulusi arca. magyarul nincs tisztában a Vízöntő-paradoxonnal (15.len olyan egység. nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. De hát ezt majd a részletezésnél folytatnám. Hát lelke rajta . egy másik Pállal azonosítja — mert lehet azonosítani valamelyik másik Pállal is. amelyet ő mint követelményrendszert saját magával szemben végig komolyan is vesz. akkor azt sem tudom felfogni. A másik pedig. hogy bár egyetlen téridő-egység a Vízöntő. Természetesen megmarad. 22 . de ugyanakkor a két szomszédjának az időkeretéből gazdálkodik —. hogy meg kelljen birkóznia a Vízöntő-problémával. kép) — ami azt jelenti. Az egyik irányban az egyik szomszédjára. az soha nem fogja megérteni a kegyelem munkáját. mert az éppen ezzel indul. . amelyik a Halakra terül rá. ennek elvi akadálya nincsen — azzal mentesítheti magát az alól a terhes feladat alól. a Bakra terül rá. a Halakra. ha valaki Pált innen már eleve azzal veszi le. hiszen ez a Bak felé forduló arca. Aki ezt nem érti meg. Soha nem tagadja meg zsidó voltát. a fordulat után is Pál apostolban. a másik irányban a másik szomszédjára. hogyan maradhat meg a saulusi arc végig. . hogy mondjuk. amikor az idő egyforma intenzitással folyik két irányba. Ez a törvény által keményen megkötött viselkedésmodellt jelent. És a kettő együtt adja a Vízöntő-tulajdonságokat. Mindenesetre. Ha ezt nem értem meg.

illetve. akkor is. minden esetben a szellemiséget jelöli. Ezzel a felszegecselt képpel részletesen fogunk foglalkozni — most nem megyek bele. hogy miért. illetve hozzá erősített kép egészen a nyak vonaláig eltakarja a hátsó–alsó apostolképet. Mármost tudni illik. Akkor is. hogy egyáltalán mi van ezzel a képpel. Csak ezt a művészettörténészek általában levágott fejnek minősítik.Emeletek és párosok a keresztpánton Ezzel tehát megismertük a felső négy apostolt. Ezek különösebb magyarázatot nem is igényelnek. János és Jakab pedig Zebedeus két fia. amelyik a hátsó. nem pedig látványból kiindulva jelenít meg ezt–azt a világból —. A hátulsó a nyak vonaláig el van takarva azzal a képpel. kép). Már eleve tudomásul kell vennünk. ha önállóan szerepel. ha semmi jele nincs annak. Vagyis Péter párja itt Pál. Ahogy láttuk. Ez pedig azt jelenti. és a Koronánk története szempontjából miért jelentős ez a személy. hanem egyetlen kiemelkedő eleme van. lehet tovább ragozni a szerepüket. hiszen Péter és Pál az egyház két oszlopa. Amúgy pedig testvérek. Ez ugyanis nem végigfutó pártázat. sőt akkor is. mint elől. a mai napig is így nevezik őket. Gondoljunk itt a második számú nagyszentmiklósi 23 . nincs is vágó fegyvere. miért nem. Egy a lényeg: hogy a nyak vonalig takarja az alatta lévőt. hogy kiről van szó. Az alsó négy apostollal nem ilyen könnyű a dolgunk. hogy levágták bármiről. egyetlen elemből álló pártázatnak a foglalata elé van szegecselve. Mert ilyen is nagyon sok van ám a művészet történetében. hogy az emberi testnek ez a része a képírás-típusú művészetben — vagyis amelyik képjelekkel fogalmaz. Jánosé pedig Jakab. hogy egy háromrétegű emberalakból csak a legfölső réteg látszik. a felső apostolképek párokba rendezve is értelmes olvasatot adnak. Most hát mi a helyzet az alsó négy képpel? Ezek közül csak kettő látható jól. Amikor nincs hozzá sem fölső test. akiről feltételezem. ha annak. hogy az elülső–alsó apostolkép egyáltalán nem látható. a nyakvonaltól fölfelé lévő rész (16. sem alsó test. a mennydörgés fiai. hogy levágta. Mindjárt kitérünk rá. Az ebben lévő.

sőt. akkor is. az azt jelenti. hogy hasson az adott környezetben. vagy teljes alakos szobor. Vagy fejszobor. tehát maga is tudott lelkesedni jó eszmékért. Akinek a magatartása ebben a tekintetben is példaszerű. inkább csak azt. egy másfajta létalakulatban van.kancsóra. De eredetileg ez nagyon komoly. ha egy arkangyalt. a magyar népművészetben a mai napig érvényes jelölési rendszerről van szó. és abban is megtaláljuk az önállósodott emberfejet. ahol csak a tiszta szellemiség működik. Hogy ma mindezt nem veszik figyelembe. akkor is. az övvonal alatti rész pedig a testiségé. akkor is. De teljes alakként csak olyan személyt szabad megidézni. Hogy mennyit ábrázolnak belőlük. Jól lehet látni. hogy mennyit tartanak szükségesnek. tehát nem pusztán a magyar Szent Koronán érhetjük tetten. csak éppen nincs szerszám a lovasnál. és ráadásul igazolható megkötés volt. és ez veszélyek forrásává válhat. hogy ha én egy alakot csak a szellemisége tekintetében tartok példaszerűnek. akkor én azt fejszoborként jelenítem meg. akkor mellszoborként. az külön téma. kép). Ez azt jelenti: ez a lélek szintje. testi kilengései voltak. hanem egy önálló szellemiségről. ha egy koldust ábrázolnak. Ez egy ismert képjel. Ha a lelkisége is példaadó. vagy már viszszavonult a testet öltés stádiumából. Ugye tudjuk. ahol ott van egy állítólagos levágott fej. vagy mellszobor. Minden lélegzet innen indul. másokat is tudott lelkesíteni. amely vagy még nem tudott testet ölteni. Ennek eredetileg az volt a jelentése — és ezt lehet igazolni —. hogy melyik szobrásznak milyen jók az összeköttetései — mert az természetesen egész alakos bronz szoborra kap megbízást —. ha egy királyt. aki testileg is tiszta volt. amivel le tudná vágni (17. hogy itt nem levágott fejről van szó. vagy túllelkesült. A nyakvonaltól az övvonalig tartó rész — a kebel szintje. hogy a köztéri szobroknak is ez a három típusa van. hogy csak akkor szabad a testiséget beengedni a befolyásolás közegébe — tehát ebben az esetben az alatt24 . mert mondjuk. a lelkiség működésének a terepe. ha egy apostolt. ilyen keretben működő Univerzumnak a képjele. Ez egy háromrétegű. ha behozom a közösségbe. akkor is.

bár ezt majd még igazolnunk kell. akiről az Apostolok cselekedetei híradása nyomán tudjuk — tehát hiteles forrásunk van rá —. Kérem. . feltűnt-e. amelybe a mi királyunknak nem szabad beleesnie. akkor eléggé komoly megszorításokkal kell élni. . hogy érzéki típusú. amely lényegénél fogva érzékfeletti. akkor az egy fantazmagória. akkor az tudománytalan. hogy föltámadott. Meg tudom oldani. tapasztalati bizonyítékot kért olyan tényre. amelyet kormányoz. És ha maga sokat okoskodik. hogyha a sebeibe beletehetem az ujjamat. Ha igazolható. jók a kapcsolataim . A testiség nem engedhető be közvetlenül abba a közösségbe. hogy „akkor az nincs is”. mert különben nyakló nélkül bele lehet bármit magyarázni a Korona programjába. és ha abból nem támadhat veszély. hogy valami veszély kell. Nekünk a bizonyítékokat is a Koronából kell majd kapnunk. Nem tudom. 25 . Mondhatnám úgy is. Ez azt jelenti. akár teleszkóppal. Ha olyan szintre hozható. kedveském. Mit jelent ez? Azt. hogy az alsó koronarészen csak deréktól fölfelé ábrázolt alakok vannak. majd maga sem lesz. hogy természettudományos álláspont. már akár mikroszkóppal.valóknak a koronázáskor jelen lévő képviselői közé —. Ha nem tudja nekem ezt produkálni. akkor ezt valami módon tudnunk kell bizonyítani a Korona felső részén. hogy azt én érzéki szinten megtapasztalhatom. hanem úgy. mert a test veszélyek forrása. hogy „majd elhiszem. De nem így fogalmaz. és egyáltalán látom a sebeit”. Ugyanis egyetlen olyan apostol van. ha az tiszta. Ha igaz a feltételezés. És hogy lehet bizonyítani? Pontosan ezzel a félig eltakart apostolképpel. A legtipikusabb műszaki értelmiségi álláspont. hogy az alsó koronarészen azért ábrázolják test nélkül. akkor az létezik. ha látom. Nagyon jól leolvasható ez a tendencia. amelyet irányít a szakrális fejedelem. Ilyen jelenet egyetlen egy van a Bibliában: ez Tamás apostolnak az a kívánsága. tehát csak a lélek és a szellem síkján az embereket. hogy a testiség szintjén követte el azt a hibát. hogy legyen ezen a szinten. ez egyelőre csak feltételezés. elhiszem. akkor én nem tudok vele mit kezdeni.

Itt nem lehet mellébeszélni. hisz. Tamás abban a pillanatban. Azt se felejtsük el.Hogy érthető legyen: ami nem hozható az érzéki tapasztalás síkjára. mint például a fölötte lévő Szent János kép. Nem. Szó sincs ilyesmiről. Sz és a Khí. általában észbéli tevékenységnek. ő már valóban Jézus Krisztus. ki van itt? Mert hiszen teljesen eltakarja. külön őhozzá. Az I. tudjuk-e. És abban a pillanatban: „Mester!” Itt nincs semmi további kétség. tedd bele a sebbe a kezedet. Végül is Tamás szellemiségével nincs semmi baj. És most. amit mi jóval magasabb szinten szellemi tevékenységnek nevezünk. és mégis hisznek”. akik nem látnak. Ennek valami gondja kellett legyen a következtető képességével is. mert ez egy létező bizalmatlanság. Nagyon szépen tud a megtapasztalt tényből következtetést levonni. Ez a történet tanulsága — de itt nem arról van szó. Honnan tudjuk? Jézus odamegy hozzá. az ennek a gondolkodásnak a számára nem létezik. hogy a történelem egy adott szakaszában szükségszerűen következne be egy ilyenfajta megnyilatkozás. hogy megkapja az érzéki típusú bizonyítékot. Tamás. már hiszel. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Azért. hogy „na. amelyet egy alattvaló a koronázás alatt torzítatlanul láthat. amelyik függőleges irányba torzul. ő már valóban a Fiú. hogy ez az egyetlen olyan kép a magyar Szent Koronán. Az ő következtető apparátusával semmi baj nincs. SZ az Iészosz Khrisztosz rövidítése. Ez tehát nem torzul sem függőleges irányba. Az sarlatánság. Pedig hát a felső apostolké26 . Honnan tudjuk? Hát a képjelekből. pontosabban az írásjelekből. Van olyan kép. Tamás? Nem hittél. sem oldalirányba. kipusztítalak”. most gyere ide. Ott szemmel láthatóan teljesen eltakartak egy apostolt. a Pantokrátor Krisztus. De boldogok. amelyek körülveszik. mert a túloldalon nem ez a helyzet. és azt mondja. ez egy általánosnak nevezhető magatartásmintázat. öncsalás. Ez a fiúi tulajdonság. Ezzel az apostollal mi a helyzet? Egyáltalán. Nem arról van szó. Vigyázni kell. és abból következő csalás. hogy láttál. hogy „tudod mit. a feje tetejéig. vagy éppen haszonlesés. magyarán szólva ez egy nagyon alacsony szintje a következtető.

Ferenc király koronázását követően. Lehet tudni. illetve júliusában lefolytatott aranyműves vizsgálat egyértelműen bebizonyította. a korona alakjának sem használt. hogy ez az utólagos döntés nem használt a képnek. Miért? Azért. 1800-ban közzétettek egy latin nyelvű leírást a Koronáról — egy hosszú és alapos leírást. 1800-ban látott napvilágot. amiket utána már soha nem közöltek. Mármint a teremtő tulajdonságokat. Az általa eltakart kép. Ami nekünk szóló képi üzenet. De ma már rádöntötték. ki lehetett ott. amelyen még lehet látni a feliratot. Ráadásul olyan felvételt is közöl — ez most rajzot jelent. egy olyan felülnézeti képet. Csak a hagyományból tudjuk. aki valamelyest tud latinul. hogy elviseljük. Magyarán szólva: az alsó Pantokrátor-kép mögött ma nincsen apostolkép. sőt. alul meg is repedt. de őt is már torzulásban. amit metszetben sokszorosítottak —. aminek nagyon nem örült. Alul a két arkangyal-kép pedig oldalirányú torzulásban látszik. 1792-ben ugyanis lezajlott egy Korona-szemle a budai várban. ha mindenki. tehát mögé lehetett látni. Nagyon egyszerű nyelvezeten íródott. az ott lefolytatott hivatalos vizsgálat eredményeit összegezi ez a vaskos kötet. Ezt az 1983 márciusában. hogy el tudjuk viselni. Örülnék. viszont fönt tartja azt a feliratot. illetve lecsúszna a 27 . amelyet egyáltalán látni lehet. mintha nagyon is szeretné. mert rádöntötték a Pantokrátor-képet. Miért nem látható? Azért. amely konkrét vizsgálat alapján készült. azt a Krisztuskép hozza le egyenes úton az Atyától. Teljesen egyértelmű: így már el lehet viselni ezt az emberfeletti mértékű energiaáradást. és egy Josephus Koller nevű pécsi kanonok írta. nincs ma a helyén. amelyik ma már nem látható a Pantokrátor Krisztus mögött. de erre nincs konkrét bizonyítékunk. Ez a minta kifejezetten az emberlakta világnak szól. Olyan adatok vannak benne.pek közül ő az egyetlen. mert rendkívül tanulságos. amely enélkül valószínűleg lötyögne. bármilyen furcsán vagy szokatlanul hangzik. És mindjárt emberszabásúvá is alakítja őket. Az eredetileg függőlegesen állt. elolvasná. És ha az ember utánanéz a történeti forrásoknak.

hogy ha egy foglalatba fölül behelyezünk egy feliratot. Tehát alágyűrték a foglalatot tartó pánt aranylemezét. hogy az eredeti Bartholomeus kép levétele és helyébe ennek a makett-feliratnak a fölhelyezése 1792 előtt történt. tudós történész volt. Mert annak egy sanctus-szal kellene kezdődnie — valamennyi így kezdődik a felső apostolképek közül. Ehelyett pedig csak ennyi van itt. hogy klerikus is. És ez miért fontos? Azért. Itt valami gond van. És a szerző. Ez nagyon lényeges adat. a B betű semmiképpen sem maradhatna el. hogy ez az az idő. tehát ő már maga is fölteszi a kérdést: hogy lehet Artholo-nak rövidíteni egy Bartholomeust. Annak ugyanis egy nútja van kétoldalt. 1800-ban. Mi viszont annyit biztosan tudhatunk. és ez megtartja fölül. Alágyűrték ennek a feliratnak. Az 1800-as publikáció egy hatalmas méretű. és amit leírtak róla többször is. hogy nem az eredeti Bertalan képnek a feliratával van dolgunk. Így aztán fönn is marad. amit várnánk. 28 . Mert annak teljes egészében kellene. hogy ez Szent Bertalan eredetileg itt szerepelt zománcképének a felirat-maradványa lenne. amikor a világon soha sehol nem rövidítették Bartholomeust Artholonak. De ezt fönn kell tartani. Ha Bartholomeus vagy annak valamilyen rövidítése lenne itt. Ezen nincs sanctus felirat. amikor dolgokat cseréltek a Koronán. a sanctus rövidítéssel együtt kiférnie. egész oldalas rajzot tartalmaz. Márpedig tudjuk. se fölirat. Miért? Azért. akkor az óhatatlanul lecsúszik benne. mert akkor történt a megfigyelés. amit már ő is észrevett. Ami egyértelműen mutatja. se rövidítés. és így a beléje helyezett lemezke szépen lecsúszik. és jól lehet látni: 1800-ban bizony itt már Artholo felirat van (18. kép). a vége is le van vágva. mert úgy tűnik.foglalatában. és ennek a folyománya lett az 1800ban kiadott könyv. hogy egy Bartholomeus feliratból van kiemelve. aki egyébként nagyon jól tájékozott. hogy lássam. van ott valami. Ezek azért fontos tények. mégpedig úgy. amellett. Ez a felirat viszont nem azt jelenti. Ez pedig egyértelművé teszi. hogy a szó eleje is. magyarán szólva: az egész koronaépítmény egyik alapvető szerkezeti elemét képező felső pántlemezt. mert egy másodlagos feliratról van szó. hogy ARTHOLO. mert utánuk lehet nézni.

Erre nagyon pontos választ lehet adni. a Korona apostolképei között. Ha valakinek ez nagyon szokatlan. Miért kellett teljes egészében eltakarni? Ugyanis most képzeljük el. komolyabbnak. amelyik tudvalevőleg Keresztelő Szent János történetével kezdődik. A lényeg az. és nem legújabb kori irodalomban bukkan föl. hanem szemmel láthatóan hagyomány őrződik benne. hogy itt van az eredeti kép. vagyis hogy ez a Nathanael itt Bertalannak felel meg. és van. Tegyük föl. az addigra már megtért Fülöp. Tulajdonképpen még egy magyarázattal is tartozom a Bartholomeus-képpel kapcsolatban. hanem van. hogy Péter sem mindig a saját nevén szerepel. akkor nem is ezt a feliratot montírozzák bele. amelyik ott volt eredetileg. ott mindjárt az elején leírja János evangélista az apostolok elhívását. Mármost milyen tette van Bertalannak. Nota bene. Ez nem sajátsága Bertalannak. Jónának fia. vagy ha klerikusokkal tárgyal.Eltakart képek — megszűrt üzenetek Szaladjunk végig a fölső koronarész maradék két apostolán. amikor Kéfásként. amikor így: „Simon. hanem abból az apostolnévből vágnak ki. hogy ez tényleg Bartholomeus volt. Fülöp is ott van. hogy itt eredetileg is Bartholomeus volt. hiszen annyian írják. Ezt csak a lexikonok lapozgatásával tudja meg az ember. mégpedig János evangéliumának az elején. ha nem Bartholomeus lett volna. tehát nem Jézus gyermekségével. hogy az elhívásnál a következőt közli vele — mármint Nathanaellel — apostoltársa. akkor hadd mondjam el. Tehát van logikája annak a feltételezésnek. akkor az ártó erők forrásává válhat? Ennek nagyon komoly vétségnek kell lennie. majd látni fogjuk. mint amilyen Tamás vétsége volt. Mit mond neki? Azt 29 . hanem Nathanael néven. És nyilván. ez más apostollal is előforduló többnevűség. Mert ezt teljes egészében el kellett takarni. ami ha bekerül az alattvalók körébe. szeretsz-é engem”. Tudniillik az Újszövetségben. Először is nem a saját nevén szerepel. Bertalan elhívása a következő módon zajlik. és ha a király szűretlenül és fegyelmezetlenül gyakorolja.

” Ez a tamási hozzáállás a dologhoz. nem érdeklik a tények. Az égvilágon semmi baj nincs a következtető készségével. hogy ez a Mao Ce Tung-féle Vörös könyv. Hanem visszakérdez. elég csillagos is volt. Ennyi. Ja. ennél nagyobb vétket nem lehet elkövetni. amikor átmentek az óceánon. tényleg hideg. hát akkor az elvtárs nem Messiás. nem mozdul. talpra állt a hulla. És tényleg: ő idehozatja a hullát. . Mi nagyon jól ismerjük ezt a magunk életéből. Ha valaki nem szereti a közeli példákat. halottak támadnak föl. Ez a Bertalan-szindróma. .mondja. Tehát nincs további kérdés. Mindenki arra hivatkozott. hogy a betegek gyógyulnak. . . tessék. Amikor nekem „meg van írva” . megérkezett a Messiás. ami neki ott meg van írva. Elég vörös volt ahhoz. hogy a szindróma ővele kezdődött! Fél évezreddel korábban bizony ugyanígy könyvre hivatkoztak. hogy meg van írva. Tehát abban a pillanatban: „Mester” — és a nyakába borul. szóljon hozzá. neki meg van írva . . Nem. az tényleg büdös. Ez az elkövethető legnagyobb bűn. Esze ágában sincs tényeket vizsgálni. semmi gond nincs tovább. na. semmi gond nincs. . az idejön. hogy a Messiás Júdeából jön. hogy a tények mit mutatnak. és fél földrészt lemészároltak. ugyanazzal a Bib30 . amikor egy könyvre való hivatkozással tízmilliókat irtanak ki néhány év alatt. Abszolúte nem érdekli őket. Mit mondana erre Tamás? Nagyon egyszerű az ügy: „Hiszem. egy kicsit rosszabb hatásfokkal. hát az nem is érdemes vizsgálatra. És egyáltalán nem érdekli őket. Ugyanezt. és hát bizony két év alatt — ha hihetünk a híreknek. és ezek szépített hírek — egyetlen tartományban körülbelül 35-36 millió embert mészároltak le. kéri a Messiást. Mit csinál a hírrel Nathanael? Ugyanezt? Hát nem. Dzsugasvili elvtárs már korábban végigjátszotta a Szovjetunióban. belerúg. Majd valamivel később elindultak Keletre is. ha látom. az mondja azt. Hogy érthető legyen. de nehogy véletlenül azt higgyük. És mindig a könyvre hivatkozva . Ha ez a jelenség nem felel meg annak. Na most az elvtárs honnan jött? Galileából. Azt mondja: „Jöhet valami jó Galileából?” Neki meg van írva.

Ezek a Korona képrendjében jelen lévő. az könnyen úgy járhat. aki szemita. ha közben megváltozott a valóság körülöttünk. az más kérdés. Tízezres vagy százezres nagyságrendben már fél évezreddel ezelőtt is tudtak gyilkolni. Mi most 30 milliós tételekben tudunk gyilkosságokról beszámolni. De nagyon vigyázzunk rá. És a kérdés akkor már úgy szól. és egy másik fél földrészt lemészároltak. A tények pedig abszolút nem érdekelték őket. mert az az ajándék. annak is. és olvassuk el. hogy mi miket élünk meg manapság.liával a kezükben. aki nem az. illetve a közelmúltban. Itt nagyon tisztán kell látni dolgokat. hogy kimarad az üdvösségből. mert Jézus nem antiszemita. Azt is. És ezek akkor is tanulságok voltak. És erre maga Jézus figyelmeztet — milyen sikerrel. Ugyanis Jézus ezt mondja: „Íme. akiben fogyatkozás nincsen. amit a készre fogalmazott programmal kapott az izraeli nép. Az áldozatoknak felrótt „bűnt” akkor és ott szibériai sámánizmusnak nevezték. de ez csak technikai fejlettség függvénye. egy igazi izraelita. annyi veszély is rejlik azzal. Szűretlenül beengedni ezt a tünetegyüttest az emberlakta világba — iszonyatos következményekkel jár. Ezek minden időszaknak szólnak. mennyire nem sikerrel. annak is. amiket bizony–bizony nagyon komolyan kell venni. Csak olyan dolgokra figyelmeztet. Mit mond Jézus. végig „meg volt írva”. válhat irtózatos bűnök forrásává is. És ha valaki az írás szó szerinti jelentését szembefordítja az értelem szerintivel. és róla egészen egyszerűen leolvasható tanulságok nem csak az 1000 körüli időszaknak szólnak. és azt is. Mert amennyi ajándék rejlik egy ilyen készre fogalmazott programban. mert ma már tényleg tízmilliós nagyságrendben folyhat a népir31 . vagy értelem szerint. ha a tényekkel szemben alkalmazza.” Nagyon kell vigyázni. menjünk haza. Nagyon vigyázzunk. aminek bizony vannak esélyei a közeljövőre vonatkozóan is. mert végig könyvre hivatkoztak. hogy a Biblia mit mond erre az esetre. Ma csak fölerősödött a felelősség. az most szó szerint értendő. amikor Nathanael mégis megjelenik? Legszívesebben azt mondanám. hogy ami „meg van írva”.

akkor ez már biztosan nem idősebb Szent Jakab. És ez a májusi zöld ágnak a képviselete. de Jacobusból nem egy volt. Például az etióp császárnő követének. mert Pállal Fülöpöt. Ez pedig régen nem volt önálló ünnep. Ha ebből a szemszögből ítélem meg a helyzetet. hiszen testvérek voltak. Kettő volt. fölirata szerint Jacobus. az. pontosabban kincstárnokának a megtérítése. velük lesz teljes a felső koronarész apostoli gyülekezete. nincs fölírva. kép) alatt pedig András (20. Péter (19. És ez megint tagadhatatlan tény. Pál alatt Fülöp. Na most erre szoktak álta32 . És itt csak annyi van fölírva. de Fülöpből nemcsak apostol volt. Andrásnak Péterhez való viszonya egészen nyilvánvaló. hogy Jacobus. hogy „apostolus”. látványos jelenet. Csakhogy a használata az ifjabb Szent Jakab ünnepén esedékes. Igen ám. Itt a fülöpségnek egy olyan foglalatáról van szó. hogy nem kizárólag idősebb Szent Jakab lehet itt. Hát igen. Pál alatt Fülöp viszont már elgondolkoztathat bennünket. a Biblia semmi módon nem hozza össze. az apostolt.tás. De ha azt nézem. olyan lehetőségek birtokában. akkor ez csak az idősebb Szent Jakab lehet. ez a kérdés már eldőlt azzal. Kezdhetünk hozzászokni ahhoz. amely már az apostoli időkben két személyre osztódott szét. Tehát feltűnően jelződik. hanem Fülöp és Jakab ketten szállták meg a naptárban május 1-jét. És látványosabb tettei már az apostoli időkben is a diakónus Fülöpnek voltak. Még mindig kimaradt két apostolunk. hogy elöl János van. Most erre mondhatják. azzal Jákobot is leírtam. Mert ez a Jakab-ág bizonyos szertartásokban a mai napig is szereplő kellék. ami rendkívül sokat ábrázolt. Igen ám. hátul Jakab. ez nem különösebb ok vagy alkalom a fejtörésre. hogy „sanctus”. egymást hívták el. de ha én azt írom. Igen ám. még apostolként sem. hogy a felső koronarész szereplői nem egy–egy személyiséget jelenítenek meg. Fölül ott van Jakab. a másik pedig a diakónus Fülöp. hanem legalábbis az idősebb és az ifjabb együtt. hogy akár az egész földkerekséget is ki tudnák irtani. kép) helyezkedik el. hogy a kezében egy rügyező ág van. Az egyik az apostol Fülöp.

ha egy kicsit pikírt vagy fáradt. Itt arról van szó. mint amekkora a mi részünkről lenne. Egyébként pedig ha a három Jacobusból kettő újszövetségi. kegyelem kora. Hát szó sincs róla! Sőt. azt nem rögtön leköpni . hogy jó. nem is az. Ugyanez vonatkozik az elülső. akkor viszont azonnal ott van a teremtés központjánál. Óriásiak az esélyei. Mert a János-kép felirata nem az. És kinek lett tizenkét fia? Neki. . rendben van. Teljes joggal. az ószövetségit nem illeti meg a „sanctus” jelző. hogy a Koronából ki lenne tiltva. hogy az izraelsége fölötti jákobságig kell fölemelkednie. Ez az egyetlen nagy gond. de ki lehet olvasni Jonas-nak is. Milyen nevet kapott? Az Izrael nevet. utána egy ligatúra. És pontosan az jelenik meg. sőt. ami J-nek is olvasható. na ki lett? Izrael lett. . hogy nagy gond van. azért ez óriási teljesítmény. mert a harmadik ószövetségi? Ez a vagy–vagy. amelyik fölött ott van a rövidítés jele. hogy Johannes. elég rendszeresen konzultálok is velük —. és van egy Sz. Ki lehet olvasni Johannes-nek. És kiből lett Izrael tizenkét törzse? Az ő fiaiból. azonnal ott van a teremtés központjánál. Ez nem akkora teljesítmény. amelyiknek N és H olvasata egyformán lehetséges. hogy Jákobot. és így tovább. akiből az angyallal való harca után . . tehát a János-képre is (21. És ha meglát egy „gójt”. Hanem adva van egy I. kép). mert különben beragad a hétköznapi elfogultságok mocsarába. adva van egy O. a két Jakab apostol. sőt a kettő együtt is lehetséges. Újszövetség. akkor maga milyen alapon tiltaná le a sanctus jelzőt csak azért. . Aki a Koronát készítette. hogy János. elfogadom. hogy egy „választott nép” fiának ezen fölülemelkedni . nem konzultált kicsiny kegyeddel. akiknek nincsenek ilyen előítéleteink. de akkor mars ki innen a zsidóknak . . Szó sincs róla. . Ha ebből ki tud emelkedni. És itt is 33 . Erre már csak annyit mond az ember. Ha ezt ő meg tudja tenni. de az is biztos. . .lában reklamálni a teológiai műveltségűek — akiket én egyébként nagyra becsülök. dehát azok ilyenkor általában közbeszólnak. a legmagasabb szinten jelennek meg. Sokkal nagyobb teljesítmény.

akkor Jézus azt mondja nekik. hogy Jónás az az ószövetségi próféta. amennyiben a krisztusi tanításon át tud szűrődni. de valami jó.lehet reklamálni. akit maga Jézus nevez meg. hogy „ez a nemzedék bűnös nemzedék. hogy ezt így is vegyük tudomásul. amelyet a koronázáskor tényleg láthatunk. magának. amelyet a mi nemzedékünk kap. egyedül Jónás próféta jelét kapja. Ami nem tud. kicsikém. amelyet ez a bűnös nemzedék kap. de nem kap jelet. hanem annak az Újszövetségen keresztül szűrt tanulságát. mint egyetlen olyan jelet. Mert ez az egyetlen apostolkép. hogy „de az nem szent”.” Hát ez a jel jelenik meg a Koronánkon. Amikor a farizeusok és írástudók szorongatják. Mert ahogy Jónás jel lett a niniveieknek. úgy egyedül ez a jel az. Nagyon lényeges dolog. hogy adjon jelet. Nincs kitiltva az Ószövetség a Korona programjából. Jelet kér. És ahogyan Jézus egyedül Jónás jelét adja ennek a bűnös nemzedéknek. De itt már nem az ószövetségi tanítást kapjuk. Magának. úgy lett az Ember Fia jel ennek a nemzedéknek. de csak annyiban érvényesülhet. És roppant lényeges. az nem való a kegyelem korába. kézzelfogható jelet. 34 .

35 . prédikálok. hogy nagyon messze van az első emberi hajlék. Eddig kellemesen prófétált itt a tanító úr — most tessék. és nincs mit enni. itt most már nagyon hideg van. Magyarán szólva: ezt a kérdést is meg kell oldani. Az egyik Fülöp. és utána nem tudok megoldást kínálni arra. hogy Fülöpnek. Azt tudjuk. a másik András. elkezd hüvösödni. Mi történik? Két apostol mozdul rá a problémára. mit tegyünk. illetve később. és így tovább. Szokták prédikációs gyakorlatban is emlegetni ezt a kettőst. rendkívül sok ember ráhangolódik a tanításokra. Azt mondja. mint kettős. Név szerint említik őket. És nagyon lényeges a különbség kettőjük viselkedése között. ezeknek prófétai hajlandóságaik voltak. és hát köveken ülünk. Olyan nincs. párosban. prédikálok. Az ötezer ember megvendégelésénél. Ismerjük a történetet? Hegyi beszéd. elengedhetetlen feltétele a létezésnek. . Részletesen le is írják: két lánya volt. lelkileg megérnek egy váltásra . Az egyik magából a Bibliából olvasható ki. Igen ám. borzasztó dolog. mint diakónusnak. hogy ez itt most ötezer. hol száll meg? Fülöp diakónusnál. hányan vagyunk. mondja meg. Sok mindent tudunk a Pállal való kapcsolatáról. ami viszont fizikai-testi igénye a hallgatósának. Illetve ami sine qua non-ja. Fülöp és András. mindenki elandalodik. Teljesen hétköznapi a kapcsolat: amikor Pál apostol nagy térítő útjairól hazatér. nagyon szép szövegek. és így tovább. hogy én prédikálok. De ez a diakónus. Ketten szerepelnek ők úgy is. mi a kapcsolata Pál apostollal. Kiderül. . Fülöpnél nem kell feltétlenül csakis a diakónust számításba venni. a szkítatérítők A felső koronarész apostoli sorozatából Fülöp és András párosságát kellene még egy kicsit közelebbről megmagyaráznom.András és Fülöp. Mit csinál Fülöp? Szépen megszámolja. kétféle vonatkozásban is összetartozik. Utána leszentül a nap. de Fülöp mint apostol is jelentős személy. a négyezer ember megvendégelésénél játszanak szerepet így. mint apostolok. és rendkívül tanulságos.

hogy a kérdés megoldható. Azok a tendenciák. De eddig viszont minden tevékenysége példaszerűen szép volt. alapos volt. és kiderül. hogy becsukhatjuk a bol36 . hogy mekkora a rendelkezésre álló élelem mennyisége: van két hal meg öt kenyér. ennyi kevés lesz ötezer embernek. Szükség van rá? Hogyne lenne rá szükség! Nagyon is nagy szükség van rá. mennyi a rendelkezésre álló élelem. amelyek akár a melegház-hatás irányába. aki a tényeket ismeri. Megnézi. Na most. vagyis a táplálék elégtelenségének irányába. Utána megint oszt–szoroz. már túlságosan sok az ember. lényegileg újat nem találunk. hogy sokan vagyunk.tehát nem négyezer-kilencszáz-kilencven-kilenc. vagy nem? Megoldható. hanem ötezer. hogy itt most hitegethetjük magunkat sok mindennel. a kérdés megoldhatatlan. Kimutatja. minden rosszhiszeműség nélkül: ez a műszaki értelmiség mai magatartása. Aztán megnézi. ma már olyan mértékűek. igen. ők viszik oda ezt a két halat és öt kenyeret Jézushoz. és így tovább. hogy a kérdés sajnos megoldhatatlan. A problémát ezzel megoldotta. és közli: sajnos. Mester. akkor elég nyilvánvaló. Majd odamegy az éppen őt fizető kormányzathoz. hogy ésszerű keretek között maradva ez a problémagubanc kibogozhatatlan. oszt–szoroz. már nem lesz elég oxigénünk. már nem lesz elég nyersanyagunk. akár a sivatagosodás irányába. de pontosan tudja mindenki. akár a nyersanyagelégtelenség vagy energiahordozók elégtelensége irányába hatnak. nem ötezerkettő. rettentő kevés. Ha nem tudunk a gyerekek szintjéig mély és teljes hittel hinni. egy pillantással fölméri. és még össze is gyűjthették a maradékot. És megoldható. Ő pontosan számba veszi a dolgokat. és teljes hittel vallja. odamegy Jézushoz. hogy nem tudjuk elérni. András egy pillanattal fölméri. kevés lesz az élelem. jó volt. és közli. Ha új energiaforrást. Most pedig következik András. rendkívül pontosan és rendkívül lelkiismeretesen. Mindenki jóllakottan ment haza. akkor a jelenlegi életünknek már befellegzett. Hogy milyen távol van innen az első település. akár a teljeskörű éhhalál irányába. És mit csinál? Gyerekeket hív.

Akkor teljesen mindegy. hogy a következő héten nyerni fog a lottón. Az András-féle út vagy a Fülöp-féle út a hitoktatásban illetve a lelki gondozásban állandóan emlegetett kétféleség. az óriásit téved. Az egyik a hit útja. Ez ugyanolyan egyoldalúság. amikor úgy adok. legjobb esetben is — elnézést a kifejezésért — hülyének nézték. amikor igenis a 37 . fölborul és összekuszálódik a társadalom élete. és vele a kegyelemre. vagy esztelen emberirtás formájában. Miért? Azért. mert akkor arra megint rászaporodunk. hogy a hittel tényleg hegyeket lehet mozgatni. illetve ráhangolódni. mert először kiszámolja. Ez már csak világos. vagy túlszaporodás formájában. mondjuk 300 évben. Ki se próbálja. és eszerint is bánik el vele. Más–más módon ugyan. Akármelyiket játszom ki a másik rovására. hogy én most tudok-e nullponti energiát hasznosítani. Ha egy új és teljes értékű emberi magatartásformára nem tudunk rátalálni. hogy nem kérek vissza semmit. és egyes-egyedül a hitemre bíznám magam. aki a hitre apellált. Akkor ennyi kilopondnyi tömeget hittel nem lehet megmozdítani. mint ingyen jótettre. akkor annak megfelelően kell elosztanom a testsúlyomat. De önmagában az energiaforrás sem elég. hogy valóban nyerni fog. amelyik a megmaradásának elengedhetetlen feltétele. ha valaki azt hinné. de mindenképpen megsínyli az emberiség.tot. Az elmúlt. és ha ott történetesen lépcső van. hogy az egyik a másikkal szemben kijátszható. Ilyenkor nem a hitemre kell bízni magam. Az. hanem meg kell nézni. Nos. ezek egyensúlyos szerepkörök. Az emberi magatartásnormák közül egészen egyszerűen kiiktatódott az. A felvilágosodás kora óta számunkra a hit útja egész egyszerűen be van vágva. hogy körülbelül hány kilopond súlya lehet a hegynek. Semmi. Aztán mérlegelni kezd: ha erősen hiszi. ugye? A hitnek ezt az erejét egész egyszerűen a mesék vagy a sarlatánság birodalmába utalta. mintha most le akarnék menni a dobogóról. akkor „vége a komédiának”. a másik pedig a tárgyi tudás útja. Mind a kettőre szükség van. Vannak olyan helyzetek. hova lépek. és megint — „vége–csapó”. És ennek megfelelően is bántak vele. mi az esélye annak.

analizálva a kérdést. amikor teljes emberséggel. amelyek alatt az emberi szervezet nekik megfelelő tulajdonságainak irányítása. ahol az agyféltekék működésében. hiszen ha egyszer beavató koronáról van szó.tapasztalásnak van döntő szerepe. ott fölül Pétert látjuk. akkor mondjuk a látóképességemet veszítem el. hogy teljes személyiség-átalakítást kell elvégeznie. Tényleg nem az. illetve befolyásolása történik. meg a belőle logikai úton levont következtetéseknek. Itt egyensúlyos szerep-lehetőségekről van szó hit és tapasztalat között. Mert ne felejtsük el: ha András oldalán vizsgálódunk. Ahogy eloszlanak ezek a szerepek a Szent Koronán. Föl kell figyelni rá — ez majd a második vagy a harmadik menetben fejtődik csak ki —. Pontosan ott helyezkednek el. a másikon pedig az intuitív jellegűnek. hogy bizony itt az agyműködés és a magyar Szent Korona képrendje között feltűnően szoros a kapcsolat. az nagyon tanulságos. Ezeket ma már elég nagy pontossággal feltérképezték. részleteiben oldom meg. akkor már nem a látóképességemet fogom elveszíteni. hogy milyen viselkedéstípusok felelnek meg az agykéreg szintjén. Lehet tudni. akkor nyilvánvalóan olyan tulajdonságokat kell az egyes agyfelületek fölé rendelni. hogy hittel intézünk el dolgokat. Ez utóbbiról mondhatjuk el. De ha egy másik agyfelületet sértek meg. a túloldalon pedig Pált és alatta Fülöpöt. teljes problémára hangolódunk rá. hanem egészében. Erre mondhatják. hanem egy másik fajta viselkedésem fog sérülni általa. Ugyanis az agymezők nem egyöntetűen idegzik be a szervezetet. Ezek egyáltalán nem fölösleges dolgok. hogy ez nem olyan nagy fölfedezés. illetve a kéreg alatti tartományban mondjuk Szent Péternek. hanem mindegyikük felelős bizonyos tulajdonságainknak a rendeltetésszerű működéséért. Ha megsértek egy ilyen agyterületet. magasabb szinten. egyszeri teljes rátalálással vagy ráhangolódással. egyik oldalon a racionális gondolkodásnak van a működési terepe. és ha tudjuk. Nem lebontva. 38 .

De olyan igazi! Majd egyet–kettőt mutatóban emlegetni fogok itt. És amit helyette adnak neki a Koronáról. hogy a magyar állampolgárok 99%-a egy ilyen kinccsel kapcsolatban. és helyette mi az. Ennek semmi köze a tényekhez. ami látható. És a ’80-as évek végén vagy a ’90-es évek elején ezek már angol nyelven is végigszáguldoztak a világon. hogy Árpáddal jött be az első magyar a Kárpát-medencébe. mert ezt mondja. majd ’87-ben írásban is közzétette (23. de még mielőtt megkoronázhatták volna. annak — megint azt kell mondanom — a 99%-a egészen egyszerűen szemen szedett hazugság. még az alapfokú tudnivalókkal sincs tisztában. hogy először ’86 decemberében egy szimpoziumon adta elő az idevágó felismeréseit. amelyekre tényleg csak egy magyar királynak vagy egy magyar származéknak van szüksége. hogy Itáliában elfoglalja a trónját. hanem a legendájukban. Ez a tény külön-külön mind a kettőnél hangsúlyozódik. tapintható igazság. Erre az ember. hogyan beszélhetünk apostoloknak magyar vonatkozásairól. mint amilyen a Szent Korona. Most erre mondhatnák. Ezeken a gátakon próbálunk mi most áttörni az ilyenfajta előadásokkal. Ami azt jelenti. a saját hazánkban a legtájékozatlanabbak a saját Szent Koronánk legfontosabb ügyeit illetően. hogy mitől hazugság. nem az Újszövetségben. aki Magyarországról indult el. meggyilkolták. hogy gyakorlatilag mi vagyunk itt. kép). Van egy olyan legendárium. 39 . Együtt tevékenykedtek — ez a tevékenységük már nem a Bibliában van leírva. Az ő részére készült az a legendárium. mint apostolokat. hogy hát hiszen ezért kapta az Akadémia elnöki székét. Ez Nagy Lajos királyunk öccse volt. Andrást és Fülöpöt még valami összeköti. ha egy kicsit pikírt. azt mondja. Anjou Endre királyfi. Mert számomra egyszerűen elképzelhetetlen. amelyik kifejezetten magyar király részére készült.Ezzel egy orvoscsoport 1986-ban már úgy foglalkozott. illetve megmutatom. amely egész sereg tudnivalót tartalmaz olyan személyekről és eseményekről. amikor köztudott — legutóbb egy „fontos ember” mondta a televízióban —. Vagyis a magyar szentek legendái és az apostolok magyar vonatkozású történetei.

hogy „magyar”. és körülbelül ugyanannyiszor írják az egyiket. Szkítának. Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásait. Nem lehet csúsztatni. Mert akkor azt nem lehet úgy fordítani. pedig ez is előfordul a görög nyelvű forrásokban —. Ennek latin változata a „hungarus”. Nem lehet hazudni. neveznek „unnojnak” görög forrásokban. hogy egy tényleges kontinuitásról van itt szó. Ha a magyar fordításban a „türk” szó szerepel — még ezt az elnevezést nem is említettem. Ez azért nagyon jó könyv — a halála után jelent már meg. akkor ott meg kell nézni. illetve annak valamelyik további alakváltozata. Na de ugyanolyan mértékben? Ugyanúgy rosszul értesült egy arab kútfő. NyugatEurópában ugyanakkor neveznek minket „avaresnak” is. . mert ott vannak az eredeti görög szövegek is. A források az araboktól kezdve a legnyugatibb nyugati. többesszámban. mint a másikat. Összesen négyféle elnevezéssel illetnek. többek között elővettem Moravcsik Gyula könyvét. No és körülbelül ugyanennyiszer — ez most egy tízes tól-igon belül van — minek? . Ha ők türköt írnak. mi magunk is — mert ugyanazt írják. mit írnak rólunk. a latin forrásokban. hogy tessék elolvasni. És tessék megnézni. tehát például görög forrásokban az „ungroj”. a mai Franciaország területén latin nyelven író szerzetes? Azért ezt már tényleg felejtsük el! Teljesen nyilvánvaló. hogy mindannyian rosszul értesültek voltak. . poszthumusz műként —. hogy tényleg a „turkoj” szó szerepel-e az eredeti szövegben. ugyanazt a magyarságot. vagy az annak megfelelő „hunni” néven. hogy ez miért türk! Miért nem magyar? Ugyanabban az időben ott van az ungroj is. mint valamelyik. természetesen.A tényekhez annak van köze. És rendszeresen használják a szkítát is. rendszeresen használják az unnojt 40 . a barátaink is. . ezért írtak ilyen archaizált neveket . Amikor a mai előadásra készültem. akkor ők türkről beszélnek. egészen a legrégebbi időktől kezdve az ellenségeink is. Az a fikció. latin nyelvű forrásokig ugyanezeket írják. Na most ezek nem nagyon tudtak összebeszélni. Visszafelé haladva ez ugye a magyar vagy annak valamelyik névváltozata. .

egy tótot sem. Egy németet nem lehetett szkíta erkölccsel lelkesíteni. Erre mondhatják. regényes körülmények között ugyan. Ezeket a kérdéseket higgadtan. Na.és a hunnit is a magyarra. és ha nem olyan idióták vezetik a magyarokat — ezek tudvalevőleg nem magyarok voltak —. Ezt így tessék megjegyezni. hogy na. Ők 41 . ha vállalta a magyarságát. hogy nekünk nem egy-egy apró tényben torzítanak. legfeljebb csak akkor. És ez nem önmagában érdekes tény. Jókai a Névtelen várban nagyon pontosan leírja. mert András és Fülöp a két szkítatérítő apostol. hát tessék egy kicsit lecsendesedni! Azért lehetőleg ne egy Petőfi-versnek a tendenciózus két sorából tanuljuk meg. mert másképp még nem lehetett volna leírni. Teljesen egyértelműen politikai tendenciák vannak mögötte. Napóleon maga nyilatkozott arról. És mindig a kisebbrendűségi érzés újabb és újabb megerősítése érdekében. Egyet egészen biztosra lehet venni: még a napóleoni háborúk korában a felkelő nemességet a szkíta elődök erkölcseivel és hadi dicsőségeivel lelkesítették. És ezt miért kell elmondanom? Azért. Andrásnál is. A szkíták kisajátítása indoeurópai részről — ez nagyon késői fejlemény. hanem az egész történelmünket és vele az egész tudatunkat torzítják. ebben az időben itt még a nemességnek a szkíta erkölcs volt a mintaképe. ahol külön írja le a történetét. Vagyis még ezt a „győri dicsőségtek” ügyet se higgyük el anélkül. nagyon-nagyon türelmesen bizony újra kell tárgyalni. semmi módon nem tudott volna győzni. milyen is volt a győri csata. Nos. ezt hangsúlyozza az Endre királyfi számára készített Anjou legendárium. annyit is ért az. Soha nem ellenkező irányban. Itt nagyon fontos tudni. egy olaszt sem lehetett. hogy utána ne néznénk. Fülöpnél is. hogy az összes addigi csatái közül a legnehezebb volt a győri. De egy oláhot. de csak azért így. mert egész Európában egyetlen más népnek sem a szkíta erkölcs a mintája. hanem azért. és ennek folytán érezte magát szkíta származéknak. És pontosan ez a jellegzetességük. viszont teljesen pontos adatolással leírja a győri csata eleje–vége–következménye és így tovább kérdéskörét.

Tehát még olyan sincs. Külön felhívnám a figyelmet arra. mert egy „választott nép” program odáig torzíthatja. nem szorul semmiféle módosításra. hogy jelentkezzen: „De én is szkíta származék vagyok. elvihetik a megvesztegethetőség. A másik. hogy szkíta forrásból hozzák a kereszténységet. de azért itt vagy ott mégiscsak jelentkezik valaki erre a címre . mert a lelkiség torzíthatja. Igenis meg kell szűrni. Mert az szűrte meg. Egy az egyben elfogadható a szkíta kereszténység. hogy nem a mai kép volt ott. másrészt. Hogy érthető legyen. amelyik a fő vonulatban árad le a keresztpántokon — és épp ez a gond. hogy a magyarok térítője. azt meg kell szűrni. a lengyel királyt latin nyelvű forrásokban szarmatának nevezik. hogy ez esik a fő vonulatba —. Mert a szkíta bölcsesség. Meg kell szűrni. . Ez nagyon fontos tanulság. amikor a kereszténységgel átitatódik. Elöl a mindentudás szerénységével kell megszűrni. hogy tömeggyilkossággá változik. Mert ilyet meg mindig föl lehet bérelni. 42 . az a judeo–christianizmus. hogy ki volt ott eredetileg. A „szkítatérítő” egyértelműen és félreérthetetlenül azt jelenti. a testi kényszerek pedig elvihetik a korrupció irányába. Na most tudvalevő. De hogy ki volt. hogy ami fölül Jónással indul. Mit jelent ez? Egyrészt azt. Szkítának nem. Szkíta utódkirály pedig egy van Európában — a magyar király. Lengyelországot Szármáciának nevezték. hogy na.a szkítatérítők. De a szkíta térítők által lehozott igehirdetést nem kell megszűrni. A hátrafelé hajló részen egy Jákob-féle programot is meg kell szűrni. senki más. . hogy szkítáknak mondják el az örömüzenetet. hátul pedig azt kell tudni. Szarmata származék akadt. Ez a programpont nekünk szól. senkit nem béreltek fel soha. Ez bizony nagyon komoly szűrőre szorul. ez maradjon titok a szünet végéig. elvihetik a pornó felé.” Soha.

ki lehetett itt —. Mégis. hogy ez a kép a Koronán természetesen eredeti. szakember oda. Mármost tudvalevő. aki megkérdezné tőle. hiszen kulcsfontosságú képről van szó. mert a Koronán hátul ott van egy bizánci császár képmása. nem vette véletlenül észre. És nincs olyan riporter. Annyira megejtő ez az okoskodás. és megkérdeznénk. aki ez ügyben szokott nyilatkozni. hogy ugyan miért próbálta elhitetni több millió magyar állampolgárral. szakemberek egyfolytában úgy tárgyalják. mire alapozta ezt a véleményét? Valószínűleg nagyon udvariasan. Ez Mihály. még mielőtt elvonulna fölvenni a Nobel-díjat. hogy a be43 . hogy most szakember ide. ez az egy Dukász Mihály pedig 1071 és ’78 között uralkodott. Le lehet olvasni. mert az ötvösség története egyértelműen bizonyítja. Hát akkor ugye be tetszik látni. hogy Szent István 1038-ban meghalt. ennek az eredeti foglalatnak a 26%-ával túlnyúlik? Közepes intelligenciával egy körülbelül 5–7 éves gyerek ebből milyen következtetést vonna le? Hogy azon a helyen nem lehet eredeti a Dukász-kép. . hogy ma a Korona összes kulcskérdése ehhez a képhez kapcsolódik. szépen elmondaná. hogy ez a kép az eredeti foglalatán. Na most ilyen egy volt. Tehát ha mondjuk most idehívnánk az Akadémia elnökét. ki volt itt. szakemberek — ez a kifejezés ma már egyszer elhangzott —. hogy Szent István nem viselhette ezt a koronát. a mai napig bezárólag. . hogy meg fogjuk nézni ezt a hátulsó képet — ki van itt.Dukász Mihály vagy Szűz Mária? Abban maradtunk a szünet előtt. Tudnivaló. nagyon tagoltan. a Dukász családból származó császára a rómaiaknak. hogy eszünkbe se jut megkérdezni: ugyan már egy pillanatra. hogy ő Mikhael en Khriszto pisztosz Bazileusz Romaión ho Duksz. hogy azért. nem mondaná meg. és ebben egyet is értenek. tehát itt nincs mese. hogy Dukász Mihály képe vajon eredeti-e a Koronán? Hát hogy lehet ilyet kérdezni? 200 éve mindenki úgy tárgyalja. névfölirattal. Miért? Azért. hogy Szent István nem viselhette a fején ezt a koronát? .

ha a feltételezésemet ténynek maszkírozom. ha leemelném az alsóról. amelyek más helyen és más időpontban készültek. Ha nem fér bele egy kép vagy kő vagy gyöngy a foglalatába. hogy rendkívüli képzettséget igénylő feladat a másodlagosság észrevétele. Közben pedig feltételezésekről van szó. és még akkor mindig megvan a lehetőség. A magyar Szent Korona kutatástörténete tele van olyan állításokkal. hanem ténykérdés. Majd utána lóháton föllovagolni mondjuk egy koronázó dombra. amelyeket soha semmilyen ténnyel nem támasztottak alá. hogy azon a helyen másodlagos. Itt tehát nem arról van szó. de csak gondolatban: működhetne koronaként? Teljesen nyilvánvaló. és ahhoz készül „pászentosan” a foglalat. máris leesne a fejemről. az azt jelenti. hogy mitől ilyen magabiztos. hogy én most minden esetre méretezek ide egy foglalatot. még véletlenül sem fordítva. vagy sem. hogy ez az 44 . hogy ez a két rész akár csak két percig is egymástól függetlenül működött volna? Nincs rá vonatkozó tény. aztán vagy belefér az a Dukász-kép. amelyeket az elmúlt 50-100 évben csak kijelentő mód jelen időben tettek. Egy 5 éves gyerek szintjén azonnal megoldható a probléma. És az ember visszakérdez. hogy odaszegecseljük. mintha tényekről lenne szó. Soha. Na most milyen bizonyíték van arra. Ha ez mondjuk az amőbák nemi életének kérdésköre. Ez nem vélekedés kérdése. ott is ugyanez a két alapvető módszertani hiba követhető el. Olyan nincs. Egyet hadd említsek a legismertebbek közül. már elnézést kérek? Tudna netalántán egyetlen tényt fölhozni. Hát hogy képzeljük el? Mindenképpen kell egy abroncs. mintha az űrkutatás bármely problémáját vizsgálnám. ha a Koronáról kezdenek értekezni. A felső részt. Hát próbáljuk meg a fejünkre tenni. és ott a négy világtáj felé vágni. Mit csinálna? Még föl se tudnék szállni vele a lóra. Ezt mint tényt közlik velünk. Az egyik az. ami alul összefogja. ami arra utalna. A Korona eszerint két olyan részből áll. általában első mondatként.foglalandó tárgy mindig előbb van. Hát ilyen nincsen. gondolatban. Bármiféle kutatási területen két alapvető nagy módszertani hibát lehet elkövetni. hogy nem.

hogy eredetileg milyen kép volt itt? És ez most már a második ilyen eset. . hogy nem a Dukász-kép volt. A másik ilyen kérdés: tudjuk-e. Mert nem másodpercekig foglalkozik vele. . hanem az a feladata. És ez sokféle lehetett. mint a jelenlegi? Semmilyen. naponta elkövetik mindjárt az első mondatban. Mi csak így ismerjük ezt a Koronát. valóban vélekedésről van itt szó? Hiszen itt tényről van szó! Tény az. ha koronaőr nyilatkozik a Koronáról. de hát ezek jelentéktelenek. csakis azt. hogy ez Szűz Mária képe lehetett. . 45 . Majd amikor visszateszi. az a mai. alaposan megvizsgálja — minden négyzetmillimétert alaposan vizsgáljon meg rajta. mi van a Koronán. Az egyetlen olyan hivatás ez. . amikor a Koronáról értekeznek. Akkor miért ezzel datálják a Koronát? Nem tudom. hogy ténynek maszkíroznak feltételezést —. más megfogalmazásban „lökött pasasnak” a magánügyéről van szó .” De nem ez a helyzet. Ha egyáltalán szóba kerül az. amelynek betöltője tényleg tudhatja. . Ebből nem lehet más következtetést levonni. hogy egyfolytában vélekedésekről beszélnek. hogy ez bármikor más lett volna. Szeretném kérdezni. hogy a Dukász Mihály-kép nem fér bele a foglalatába. Itt nem arról van szó. mint a jelenlegi. ami öszszefogja. hogy nekem mi a véleményem a dologról — itt tényről van szó. érthető-e . de áttételes sincs. hogy az egyes számú módszertani hibát — azt tudniillik. és amúgy is csak néhány „megszállott mukinak”. és ami nélkül nem működik koronaként. mit jelent. tudjuk. amely számára készült ez a foglalat. akkor egy kézlegyintéssel elintézik. hogy a magyar Szent Koronán Dukász Mihály képe másodlagos. Hanem van egy tény. ami ugyanilyen súlyos módszertani hiba: amikor én vélekedés kérdésének állítok be valamit. hogy ebben a foglalatban eredetileg más kép volt. „Van egy olyan vélemény.abroncs bármikor is más lett volna. hogy hát vannak ilyen vélekedések. de egy biztos. Olyan kép volt. hogy amikor kiveszi a ládából. Ezeket a kérdéseket kell föltenni. És semmilyen bizonyíték nincs rá. hogy egy koronaőr . . De van ennek egy fordítottja is. hogy az abroncs. Nos. ami ténykérdés. Mármost ez mutatja.

Itt most már olyan mértékűek ezek a hazugságok. mint olyat. ez tény. hogy itt a Szent Szűzanya képe van. Az is tény. akkor miért nem törekedtünk vele kapcsolatban az igazságot kimondani? Mert meglett volna rá a lehetőségünk . hogy 1613-ban itt hátul a Szent Szűzanya képe volt. és a Korona készítése késői időpontra csúszik át. hogy hát ő biztos csak arról írt. márpedig meg fogjuk bolygatni. Szóba se jöhet egy olyan csúsztatás. Mindenesetre Dukász Mihály 1613-ig nincs rajta a Koronán. a magyar nemzetet sértik. ha ide Dukász Mihályt eredetiként teszem. Miért? Mert abban az esetben a Koronának. Viszont van egy olyan pillanat a történetben. lehetetlenné válik. szívesen rászánok akár tíz percet is. Többrendbeli érdek fűződik ahhoz. Kijelentő mód jelen időben ír. Mert egy következő évezredet nem lehet ilyen fokú hazugságokra ráépíteni. Nincs lehetőség félreértésre. És mikor írja le? 1613-ban. hogy (először) ne Szűz Mária lett légyen itt. hogy ott van. aki ráadásul többet láthatta a Koronát az adott történelmi viszonyoknak megfelelően. (másodszor) hogy Dukász Mihály lett légyen itt. Érdemes végigmenni ezen a gondolatmeneten. mert semmi értelme sincs annak. hogy elmondjam. És ebbe már nem lehet belemenni. hanem az egész emberi minőséget. Tanulságos lesz. hogy már nemcsak egyetlen nemzetet. . de ő ezt nem láthatta. . Már ugyan miért ne láthatta volna? Hogy érzékeljük: valakiknek itt borzasztóan fontos. hogy a Dukász-kérdést ne bolygassuk. hogy azt mondja az ember: lesz. akinek kétsége támadna afelől. ami lesz. hogy 1790-ben írják le először. Egy ilyen koronaőr. hogy nekem bármit 46 . Ez azt jelenti. egyértelműen leírja. mint egységnek a tárgyalása. milyen módon próbálják ma hitelteleníteni Révay Pétert. mint bármelyik elődje vagy utódja.még egyszer. hogy Révay Péter hitelesen és teljes értékűen írja le a Koronát. mert akkor cinkosai leszünk ezeknek a hazudozóknak. amiről gondolta. Ez nem vélekedés. Ha a jelenlévők között egyetlen egy is akadna. És akkor az emberiség fogja rajtunk számon kérni: ha kaptunk egy ilyen kincset.

kiváló emberről. megint megnézni.” Most nem említem. így szól. Azt mondja: ha elöl Pantokrátor-kép van és az Jézus — így gondolkozik Révay Péter a kollégák szerint —. Gátlástalanul és kritikátlanul hivatkoznak rá. mert megéri a fáradságot. Hogy a csudába téveszthet össze egy labarummal. amiről úgy gondolta. aki gyakorlatilag ott halt meg a Korona mellett. hanem Dukász Mihály. akkor mi lehetett hátul más. ami már tudományosnak nevezhető: honnan vette volna Révay Péter. Azt. hogy ott mégsem Szűz Mária van. hogy ha elöl Pantokrátor van. Érdemes utánamenni a tényeknek. még súlyosabb érv. hátul nem lehet más. Azt mondja: Révay Péter 47 . művészettörténészről. hogy kitől idézek — egyébként jónevű. Honnan gondolta volna? A másik. és majd akkor lecsapunk rá. hanem azt. hogy én rosszhiszeműséget tételezzek föl egy próbált becsületű. Ma mit adnak be nekünk televízión keresztül úgynevezett szakemberek? „Révay Péter nem azt írta le 1613-ban. megnézni. fekete körszakállas férfit Szűz Máriával? A másik. Akkor hogy jutott volna az eszébe? Egy ilyen elképzelésnek már eleve a kiindulási alapja teljesen hibás. mint Szűz Mária? Hány ilyen koronát ismerünk? A magyar Szent Koronán kívül egyet se. mint Szűz Mária? És nem érdekli. tehát császári jelvénnyel ábrázolt. miután végigkövette annak összes viszontagságát. A helyzet a következő. nem pedig parázsló szemekkel várni. külföldi emigrációból hazatért kollegáról van szó. többször ki kellett venni a ládájából. hogy ott kell legyen. hogy ezt a hallatlan pimaszságot kikérem magamnak. amit szintén a tévénézők több milliós tömege részére tálalt egy másik szakember. Mi ennek az alapja? Vegyük sorra. Az első reagálásom erre az.is első szóra elhiggyenek. Hiszen ez az egyetlen ilyen korona. a mai napig makacsul ismételgetik az idézett képtelenséget. aki azóta már elhunyt. és ez jelenik meg a legkülönbözőbb fórumokon. amit látott. Amikor Bethlen Gábor magához vette Pozsonyban. mikor hibázik az előadó. újra visszatenni. Egészen közelről kellett vizsgálni.

már azt mondjuk. jól olvasható nyelven. hogy hagytam magamat ennyiszer. akkor nekem ettől szabad eltekintenem. és azt mondom. hogy ki volt itt hátul. hogy egy jó minőségű reprodukción nem lehet észrevenni. Az nem igaz. Dukász Mihály másodlagos. És nem igaz az. de ekkora idiótaságot nem szakember létedre is észre kellett volna venned. hogy Dukász Mihály nem fér bele a foglalatába. És hogy gazsuláljon a katolikus rendeknek. Bevesszük. itt már a saját jellemhibáinkról is szó esik. hogy most itt magunkkal állunk kemény nagy csatában. Ez eddig tény. tisztogatni. . hogy ezt is bevesszük-e? És ott van a gond. én mégis inkább az Akadémia elnökének hiszek. és pontosan lehet tudni — me48 . hogy iszonyatos mértékben hazudtak nekünk. És meg van sértve. még mindig jobb. ezért — bár neki nagyon jól kellett tudnia. hogy ennek az előadásnak körülbelül a felére a hallgatóság nagy része úgy fog engem utálni. ahol teljesen hiteles személy. hogy 1613-ban pontosan dokumentált — egy úgynevezett „álomadat” jóvoltából megszerzett — hír. nem vonja le azonnal a következtetést. ilyen átlátszó módon az orromnál fogva vezetni. Nem igaz.protestáns volt. hogy ott Dukász Mihály képe van — mégis azt írta. És ezeket azért jó volna már egy kicsit . mert nagyon nehéz szembesülni azzal. És akkor vagyunk megsértve. Kipróbálnak bennünket. ha valaki figyelmeztet. hogy engedjük magunkat az orrunknál fogva vezetni. hogy a második ilyen esetnél. ha az előadót nézem hülyének. mert eddig ő a rokonsága körében szaktekintélynek számított. Nagyon lényeges. hogy bevesszük. Én szívesen belátom. hogy azért már ne haragudj. hát ez csak másodlagos lehet. Szóval azért ne felejtsük el. amikor figyelmeztetnek rá. Miért? Azért. . hogy te. mint a saját legsúlyosabb bűnét. hogy Szűz Mária képe. hogy ebből bármelyik háziasszony. aki kapott már a férjétől vagy a tisztelőjétől gyűrűt vagy fülbevalót. jó állapotban fönnmaradt írásban közli velünk. Mert már annyiszor becsaptak bennünket. amin befoglalt kő volt. És ez nagyon kemény küzdelem. mert megnézte ezt az adást. mint ha be kellene vallanom. hogy ha valaki tudja.

gint hangsúlyozom: ténykérdésről van szó —. Nem mindegy. És ha nem ezzel szűröm meg. Ennek a legmagasabb szintű megjelenése a keresztény világban a szűzanyaság. 49 . És most ez a helyzet. hogy én egy tamási vétket — azt tudniillik. Mert ezt a túlzott kötődést az érzéki valósághoz minden korban a szüzességgel szűrték meg. hogy túlságosan kötődik az érzéki valósághoz — mivel szűrök meg. hogy a Szent Szűzanya képe volt ott eredetileg. hogy vagy szűretlenül. Mert ugye eltávolították a Szűzanya-képet. az azt jelenti. vagy pedig még rátéve egy lapáttal fog ez a tulajdonság bejönni az alattvalók világába.

amelyet általában Gézával azonosítanak — rögtön hozzáteszem. Szoktak rá hivatkozni. a Kón feliratú és általában Konsztantinosznak leolvasott képet. meg a harmadikat. amelyik ma is itt van. Ez Konsztantinosz Porphyrogenitosz. ami után következhetett be csak a csere — ez 1613. hogy már az 1650-es években Révay Péter koronaőrnek egy poszthumusz munkájában. 1613 és 1790 közé kell tennünk a képcserét. és mielőtt visszatették bele — de akkor egészen biztos. Ezt a három képet így együtt először 1790-ben írják le. tehát már az apja fölvette a császári bíbort. És mondtam egy terminus ante quemet. és csak ezután született a gyerek. milyen céllal. tehát miután kivették a ládából. a császári palota Bíbor Termében született. Mikor lehet cserélgetni? Vagy a koronázás alatt. amikor egyszerűen nem tudjuk. tehát egy olyan időpontot. tehát a Dukász Mihályképet. tehát hogy lenne róla valamilyen dokumentum. ki távolította el. teljesen alaptalanul. vagyis ő nem a Bíbor Teremben született. hogy Nagy Konstantinról beszél. hogy beavató korona lévén. Ennek egyetlen oka volt: nem volt még Bíbor Terem. Ez nem Nagy Konstantin. Szerepel ugyan benne a Constantin név. nem egészen hat évnyi időszakasz a történelmünkben. hogy a Bíbor Teremben. Mikor van ez? Ak50 . Erre említettem egy terminus post quemet. nem erről a Konstantinról. mi történt a Koronánkkal.A képcserék alkalma és oka A következő kérdés nyilvánvalóan fölmerül a jelenlévőkben is. Mivel először 1790-ben írnak le ezen a helyen három olyan képet. hogy leírták volna ezt. Ez így nem igaz. a Geóbitzász feliratút. Az első Konstantin nem volt Porphyrogenitosz. ami előtt történhetett csak. tehát halála után kiadott munkájában szerepelt a Constantin-kép. Ez volt 1790. Hogy érthető legyen. hogy mikor. Tudjuk nagyon jól. A jelző erre utalt. De van egy olyan. de ő maga írja le. nem lehet akármikor cserélgetni. Ez a Porphyrogenitosz azt jelenti. tehát egy olyan időpontot.

Milyen célja vagy milyen tétje lehetett a cserének? Erre megint azt kell mondani. és így kerül haza a Korona. hogy annak a főségét valami módon jelöljék. sem bizonyos formai sajátosságokkal nem voltak tisztában. hogy nem ismerjük elég mélyen a történelmünket. április 4-én kelt rendeletet a koronaőrök még nem teljesítették. mi történt vele. Az első. amikor II. hogy az 1780as évek derekán-végén miért kellett bizánci császárokat tenni a magyar koronára. amikor át kellett adniuk a Koronát. teljesen szabálytalanul történik az átvétel. Itt teljesen nyilvánvalóan egy késői és megzavarodott ténykedésről van szó. hogy hazajöjjön. József közvetlenül a halála előtt engedi. akkor miért a tarkórészre került? Soha nem tettek tarkóra bizánci császárképet. mi történt vele. amit nem értünk meg: ha már bizánci császár került egy koronára. És ma sem tudjuk. De a második rendelkezésnél már lehetett érezni. április 4-én indult — ez hát kétszeresen is gyászos dátum. hanem mert gondosan eltitkolnak előlünk a létünket nagyon mélyen érintő tényeket vagy ténycsoportokat. A Második Bizánc tervről elvileg kellene tudni a történelem51 . Teljesen értetlenül állnánk az előtt a tény előtt. Ez megint nem vélekedés kérdése: egész egyszerűen kizárásos alapon tényként lehet állítani. Ez a művelet 1784. 1790-ben. mert buták vagyunk. életüket és vagyonukat kockáztatva ezzel. amikor Bizánc már 1453-ban elbukott. vagy mert felületesek vagyunk. ha az volt a cél. Miért kell bizánci császárt föltenni? További tény. Nem azért. nincsenek jelen a koronaőrök. És — a leírások szerint — sírt a két koronaőr. amikor II. hanem a Koronát is.kor. hogy ez az őrült nemcsak őket fogja összetörni. mert nem tudták. Ilyen például az 1780-as évek egészen Európára vonatkozó grandiózus átrendezési terve. Egész egyszerűen kizárásos alapon ki lehet jelenteni: a képek cseréjére 1784 és ’90 között kerülhetett sor. amikor már sem az eredeti funkcióval. A leírások ekkor már egyöntetűen erről a három képről beszélnek. mi fog vele történni. József rendeletileg kiviteti az országból. az úgynevezett Második vagy Új Bizánc-terv. és fogalmunk sincs róla.

mert általában sírnak. utána meg a második. Miért? Azért. hogy Magyarország egyszer s mindenkorra megszűnik. mert ezek mostantól a Második Bizánci Birodalomhoz tartoztak volna — Bajorországot. hogy Magyarország ne létezzék. Helyreállítják a bizánci birodalmat annak legnagyobb kiterjedése területén. hogy ma milyen rossz a magyarság sorsa. Ezzel úszta meg ez az ön. Az előkészületek már 52 . és a törökök néhány nap leforgása alatt a teljes hadseregét bekerítették. József pedig cserébe megkapja Európa maradék részén — a balkáni területek átengedéséért. se elődeinek soha nem sikerült. hogy egy abszolút győztes helyzetben átvette a hatalmat. II. de hadvezérnek még inkább — elképesztő mértékben tehetségtelen volt. mint a német-római császárság alattvalói. akiket viszont teljesen megszüntettek volna. És ha csak egy–két évvel tovább él ez a torkunknak ugró bestia. De gondosan titkolják az ide vonatkozó adatokat. Fönnállt a reális esélye annak. királyostól. Óriási szerencsénk volt. amit se utódjainak. cselre gyanakodtak. utána pedig az oroszok. Mind a kettőjük számára kínos fiaskó volt ez a vállalkozás. ő valóban mindent megtett annak érdekében. mit szólnak ehhez. hogy kiszorítják a törököt Európából. A bajorokat éppúgy nem kérdezték meg. Azért jó. hogy ekkorát lehet hibázni. mert két olyan hatalom volt érdekelt benne. és visszavonultak. Ebben az Európa-tervben ilyen. Józsefet. És az a hadtörténetben rendkívülinek számító helyzet állt elő. már nem létezik. hogy Magyarország. Akkor sokkal rosszabb volt. hanem Anatóliából is.és közveszélyes — nem is méltatom már további jelzőkkel — figura. mint bennünket. Hogy érthető legyen. Ennek az volt a lényege. amelyek közül először az első ült a nyakunkon. de nemcsak Európából.tanároknak. vagy ha csak egy szemernyivel tehetségesebb lett volna ez a reménytelenül tehetségtelen politikus és még annál is tehetségtelenebb hadvezér. Példátlan az eset. akkor mi most németül dicsőítenénk II. Elérte azt. mert végül is nem sikerült végrehajtani. hogy ő mind a kettőnek — politikusnak is. ha tudjuk ezt. hogy a török hadvezetőség nem hitte el. Először a Habsburgok.

Ha egyszer érzékelni akarjuk. hogy amikor föloszlatta a rendeket. A ránk maradt dokumentumok egyértelműen tanúskodnak erről. mit tett a magyarság tényleges és teljes likvidálására. hogy a Szűz Mária-képeket el is égessék. külön ügyeltetett arra. ahol egészen odáig a magyar eskü-formulában ott volt a Boldogasszony. Módszeres magyarirtás volt ez. Döbbenetes. Krisán-féle lázadás ezt célozta — semmi mást. mind akkor néptelenedett el. József. Ezt azért kell elmondanom. a vármegye-rendszert szétzúzta. Az egész folyóvölgy-rendszer. jogilag is messze fölötte állt az örökös tartományok jobbágyságának. pedig végig magyarlakta terület volt. egyszer majd olvassuk el Jancsó Benedek A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota című munkáját. hogy majd a saját nemeseinek rovására előjogokat ad nekik. mert nem szokták elhinni. amelyik gazdaságilag is. hogy a bíróságokon az eskü-formulákból. semmi sem állt volna útjában.megtörténtek. . Az egész Hora. Arra is vigyázott. Ugyanakkor azt is tudjuk. annak a szintjére züllesztette le. A magyar jobbágyságot. a német nyelvet mint hivatali nyelvet bevezették. Kloska. mi történt itt dúlásként az alatt az összesen tíz év alatt. Eszébe se jutott előjogokat adni. amíg ez az embernek nehezen nevezhető figura uralkodott. központi igazgatásul tíz kerületre osztotta az országot . hogy azok a jó katolikus Habsburgok ugyan miért cserélték volna le Szűz Máriát? Hát ennyire volt nagyon jó katolikus II. Ezek a tettek már tananyagok. ha ő aztán teljesen beolvasztja az országot. És mindezt azokkal az ígéretekkel. ezt onnan törölni kellett. . Egyenesen Bécsből igazgatták ezt a lázadást. 53 . aminek. ismerjük a dolgait. ami ma már román falvakkal van betelepítve.

Mert akkor az „úrnő”. Az ő egyik legendájában — a Gellért legendában is — olvasható. Másképp ezt az országot nem lehetett megtámadni. Ezt a kapcsolatot nem Szent István építette ki. hanem reginájuk. József alatt a magyarság szűzmáriátlanítása minden frontvonalon teljes erővel folyt. ahogy az oroszok ’56. Nagyon lényeges dolog. A regina egy közjogilag pontosan definiált kapcsolatot jelent. Károlyig. mint Szűz Máriának bármelyik más nemzethez vagy néphez fűződő kapcsolata. Nyomatékosítsuk csak: egy magát kereszténynek hirdető Európa részéről hivatalosan nem lehetett megtámadni Magyarországot. még csak a királynőnek járt. hogy Szent Gellért ezt már készen találta. ha nem tudnánk. Kimutatja. hogy milyen néven tisztelik. II. Ilyen kádárjános volt királyaink közül először Péter. aztán időről időre mindig volt valaki. hogy Szent Istvánnak a ju54 . hogy a magyarság és Szűz Mária kapcsolata nem ugyanolyan jellegű. amit nem tanítanak. És itt megint olyan ügyről van szó. Azt is leírja. ez nem az ő műve. milyen előnyökkel járt Magyarország részére az. hogy a magyarok másképp tisztelik Szűz Máriát. mint bármelyik más nép. Hogy valaki behívja őket. Hogyan lehetett hát mégis megtámadni? Úgy.Szűz Mária és a magyarság Hogy érthető legyen. Magyarországot ezért egészen III. Nem értenénk meg. mint cím. Még ő figyelmezteti Szent Istvánt. aztán Salamon. Azt jelenti. az egyenesen Jézus Krisztus anyját támadja meg. Mária Terézia apjáig keresztény részről nem lehetett nyíltan megtámadni. Ezzel a kérdéssel külön nagy tanulmány foglalkozik — Váczy Péter kiválóan megírt tanulmánya. Innen tudjuk. miért volt ez olyan fontos neki. A latin szövegben ezen a helyen egy magyar szó szerepel. azaz királynőjük volt már akkor is. de nem minden patróna regina. Szűz Mária a magyaroknak nem patrónájuk. november 4-én. hogyan nevezték akkor a királynőt magyarul. hogy aki ezt az országot megtámadja. Minden királynő automatikusan patróna is.

Ez a felvétel Kovács Éva és Lovag Zsuzsa könyvében tanulmányozható. ő volt ott. hiszen a Szűzanya eltávolításával égi védelem nélkülivé vált a Szent Korona országa. de neki sem mint reginának. Károlyig. És azóta is egyfolytában mint patronáról énekelünk. A Szűzanya-kép eltávolítása nem egyedi és esetleges ügy. nagyobb baj nem esne vele. bennünket kivételes helyzetbe juttató királynői méltóságot. Ideje lenne már nekünk is megtudni. Ma már Oroszország is föl van ajánlva. és milyen eszközei vannak rá. hogy ezt a feladatot ellássa. hogy reginának. hogy mi a helyzet a másik két uralkodóval. beszélünk róla. mint ha mondjuk Peru koronájáról távolítanám el. gyakorlatilag egészen III. mert aki egy judeochristian ideológiával el tud fogadtatni egy ilyen. mi a feladata. És azért is nagyon fontos ismerni ezt a kérdést. Először inkább nézzük meg a Dukász-képet fölülről. Soha nem volt reginája. királynőnknek tisztelnénk. az tett valamit. De ha ott volna. hogy Peru is föl van ajánlva Szűz Máriának — na de csak mint patrónának. Tudjuk. Nagyon lényeges dolgokról van szó. Itt egy teljesen más kapcsolatról van szó. 55 . holott Szűz Mária Magyarországnak nem patronája. azok pontosan tudják. és nagyüzemileg elterjesztette a „Patrona Hungariae” címet. hát odatették a helyébe . Hanem itt egy ország védtelenné tételéről van szó. Sikerült neki elfogadtatnia. Nota bene Peru koronáján sohasem volt Szűz Mária. Szent Istvánnak valóban óriási volt a tette. mert akik bennünket el akarnak pusztítani. ahelyett. az a magyarság esetében nem ugyanazt jelenti. aki degradálta. mert ha én a Koronáról eltávolítok egy Szűz Mária-képet. Szűz Mária védi — elfogadtatni. Erre a választ hadd halasszam el. lefokozta Szűz Máriát. .deo–christian Európával is sikerült ezt a sokkal ősibb védelmi rendszert — hogy tudniillik Magyarországot a királynője. és arról eltávolítanánk. hogy a magyarság üdvtörténeti szempontból hogyan működik. Legalább is látszat szerint. . hanem reginája. Hát Istenem. Föl lehet tenni a kérdést. de valahova kellett tenni a Dukászt is.

A könyvet ketten írták. hogy hiába szegecselték oda. És beengedték a Dukászt felülnézetből bemutató képet (22. kisfiam. anyuci. utána többször is újra kiadták. itt még a ’70-es évek végén vagyunk. hogy hát ne haragudj. ezeket Szelényi Károly készítette. mert nem ez a szegecs fogja. vajon aludt itt a lektor. Na de hát nem fért bele. hogy mit hazudoznak össze egy angolnak. egy franciának vagy egy spanyolnak mondjuk a magyar Szent Koronáról. ez a könyv ’80-ban jelent meg. nem sokkal a Korona hazatérése után jelent meg. miért csináltak volna foglalatot? Ezek nem bonyolult történészi. De azért erre is föl kéne figyelni. spontán alakul ki és terjed. hogy szegecseljük. hogy nem érintkezik a szegecs feje a lemezzel. ami Nyugat részéről felénk árad. amikor a könyv megjelent. ez ugye egy foglalatnak a lemeze? Igen. Az is nyilvánvaló. De hát el sem éri. Itt egészen egyszerűen a józan ész mondja: látszik. hanem egy másodlagos forrasztás fog56 . Sem a szegecs nem fogja ma már. művészettörténészi kérdések. hogy azért most már oda is kellene egy kicsit figyelni. hogy megpróbálták belerakni ezt a Dukász-képet. De mindenesetre ennek a kiadványnak a képanyaga kiváló. hogy valóban az ötéves gyerek is azt mondja az anyjának. hogy rettenetesen gyűrött a foglalat lemezcsíkja. És pontosan az ilyen esetek figyelmeztetnek rá. Mert nehogy azt higgyük. sem a foglalat nem tudja fogni. Honnan lehet látni? Onnan. hogy már csak a külföldet etetik vele. egyébként is hibás adat. egyszerűen nem értettem. ostobaság és rosszindulat. nem tudták befoglalni. Ne felejtsük el. Ez azt jelenti. vagy mi történt. Most már csak angol és német nyelvű változatai kaphatók. hogy nem lehet eredeti benne. Ebben ugyanis annyi a túlhaladott. mert ha eleve így akarták volna. Még azt is lehet látni. Egyfolytában táplálják. Ez az egyetlen kép elég lenne ahhoz. és én már akkor. hogy az az elképesztő mértékű tájékozatlanság. Attól foglalat. javában dúlt a Kádár-éra. Nem kéne akkor ennek ráhajolnia a képre? Akkor ennek kéne megfogni. kép). ma már nem is mernék magyarul közzétenni. azt hiszem. Azt hiszem. Nem mindegy. nyilván kifoglaltak belőle valamit.

hogy hát ezt csak bunkó magyar mester csinálhatta. így belebarmolni .ja. hogy világra szóló. Ilyet. hogy egy középkori zománcképbe belefúr. mert itt most tényleg föl kell tenni a kérdést. amit cinezésnek nevezünk — egy alacsonyabb hőfokon olvadó ónbevonat fogja oda. amely tartja az alul lévő apostolképet. de a felső két lyuk már egyenesen Tamásba fúr bele. — vigyázat! — az 1800-as évek második felében ez még nem volt átfúrva. amiről már akkor tudni lehetett. és nem bunkó ma57 . hogy egy világra szóló jelentőségű és értékű műalkotásba. Nem! Egészen pontosan tudjuk. A korábbi furat még a Tamás-kép keretén kívül esik. Ezek azért döbbenetes dolgok. Ezért ostobaság. . Hát nem. hogy 1800. 2000-ben. Tehát ezt 1880 után fúrták át. egyszer oldalt. Ilyenkor jönnek az övön aluli ingerek. hogy ezt a merényletet a Habsburg-időszak végnapjaiban követték el. Ez azt jelenti. annak a további lemorzsolódását az Isten se állítja meg. Ezt a folyamatot később már nem lehet megállítani. vagyis a fúrás még csak nem is a Dukász-kép készülése idején történt. De ezt a két képet — Dukászt és alatta Tamást — kétségtelenül utólag fúrták meg. Igen ám. Utána pedig még egyszer belefúrtak — jól látható a két lyuk —. Vagyis csak az arany lemezbe rondít bele. derekasan hullott belőle a zománcpor. az ennek a fúrásnak a maradványa volt. úgyhogy ezt a kérdést még nem akarom előre venni. Ez nagyon lényeges tétel. amikor olyanokat állítanak. minden valószínűség szerint közvetlenül az 1916-os koronázás előtt. az elkezd porlani a sérülés körül. mert ugyanakkor kétszer is megfúrták ezt a Dukász-képet. a lemez szélén belebarmoltak a feliratába. hogy ha elkezdek fúrni egy zománcképet. amikor kivették az eredeti dobozából a Nemzeti Múzeumban — nem tudom. Iszonyatos dolog! Ezért vérpadra lehetne küldeni egy uralkodót. de akkor már belerágtak Dukász úr glóriájába is. és hozzá késői időben. Azt tudjuk. Arról még úgyis szó lesz. Jobb időkben ezt is tették. ki csinálta ezt az égbekiáltó gazemberséget. látták-e —. hogy a Felső Pantokrátort utólag megfúrták. Tamás most tapogathatja a saját sebeit. .

És nem ám a kukában turkálnak a napi betevőért. akkor tényleg kollaboránsaik leszünk. miért sunyít itt egy banda ebben az országban. És hát nagyon nem szeretik. mert olyan elképesztő arcátlansággal hazudnak nekünk. hogy na. mert vagy ők. ha mi itt firtatjuk. És most már talán meg tetszik érteni. mi is történt hát ekkor meg ekkor? Ezeket az ügyeket pedig muszáj firtatni. Hát azért. hogy az már tényleg egy galambepéjű embert is felháborít. 58 . hanem az éppen nagyon jól kereső és nagyonis regnáló rétegben. vagy a közvetlen leszármazottaik még mindig itt vannak köztünk.gyar mesterek. És ha mi ezt hagyjuk. Itt a legutóbbi időkben történtek a legnagyobb gazemberségek a Koronával kapcsolatban. a nyugdíjasok között.

amit Révay Péter adott. Mi a következtetés? Az. hogy a műve címlapján egy „hamis”. Ki itt a pontatlan? Révay? Dehogy! Wolfgang Kilian. Ő maga illusztrálta? Dehogy ő illusztrálta! Wolfgang Kilian illusztrálta. egy eddig számunkra ismeretlen személy vagy inkább személyek átvételi elismervénnyel is felérő metszet-kettőst jelentettek meg olyan felirattal. azaz félrevezető metszet látható. amennyi számunkra ma a legfontosabb: hogy hátul mi van. Aki látja. Roppant lényeges dolog. Ha ő csak ilyenfajta koronákat ismert. Ilyen például az. kép) Természetesen nem. eddig nem ismertetett „érvet” föl szoktak hozni. És miután annyira szabálytalan volt a kivitele is és a visszahozatala is. Mit tudott Wolfgang Kilian a magyar Szent Koronáról? Azt a három mondatot. De hát tényleg Révay Péter ér ennyit? Hát hol adták ki a könyvét? Augsburgban. annak a leírásnak az alapján. hogy ennek a pár adatnak az alapján kellett Wolfgang Kiliannak — mindenféle konzultációs lehetőség nélkül — valamilyen címlapképet fogalmaznia. joggal kérdezheti: ez a magyar Szent Korona? Így néz ki? (24. nem rajzolhatott ennél pontosabbat.Koronatanúk vallomása Révay Péter koronaőr beszámolójának hiteltelenítésére még néhány. mint minden szent tárgy. amikor a Koronát hazahozták (25. Révay Péter 1613-as művének a címlapján tényleg ilyen metszet látható. amit Révay Péter leírt róla a könyvében. Ez azt jelenti. Tabu volt. A következő képet azért érdemes szemügyre venni. hogy Révay Péter ennyit ér. hogy „Ilyennek írták le eddig tudósaink a 59 . Mi vonatkozik az elmarasztalásból Révayra? Ebből semmiféle érvet nem lehet kovácsolni Révay hiteltelenítésére. mert 1790-ben készült. Miért? Mert azt nem lehet látni. Mert Révay Péter nem a Korona külalakjával foglalkozott a könyvében. meg ábrázolgatni. és ez talán nem egészen véletlen: a Koronát nem lehetett csak úgy leirogatni. kép). hogy éppen annyit írt le belőle. Ő csak nagyon röviden írja le a Koronát. a kor egyik legkiválóbb rézmetszője. hanem a Korona történetével és működésrendjével.

Ez a dokumentum arra figyelmeztet: a kortársak bizony tudták. amikor már Dukász-kép szerepelt ugyanitt. vagy más. Magyarul ír. Mit lehet csinálni ilyen adatokkal? Csak egy dolgot. és valószínűleg azt is. hogy Dukász Mihály. hogy a kalapos király csaló. Nem abban az állapotban adja vissza a Koronánkat. az egyetlen oromzati elem foglalatában. hogy hátul Szűz Mária-kép volt. József túlélte volna még néhány hónappal ezt a tényt. mint az előző század elején Révay Péter. sokkal részletesebben. Ez lényegében az a kép. Tehát pontosan tudta még 1792-ben is. amelyik a Szűz Mária-kép alatt van”. Már régen nem az a kérdés. de amikor az ékkövek ismertetésére kerül sor — szépen sorba veszi őket — és eközben hátra ér. hogy a másik két uralkodó-képmás sem eredeti a Koronán. Geóbitzászt. hogy ő maga írja le az akkori állapotot. 1792-ben egy Decsi Sámuel nevezetű bécsi orvos leírja a Koronát. de még ugyanazon a lapon — 1790-ben Febr. Ő már 1792-ben foglalkozik vele. 16-ik napján. hogy nem abban az állapotban kapta vissza a tárgyat. Ezek már közzé vannak téve. tehát Dukász Mihályt. milyen céllal vették le. felségsértés vádjával keményen megbüntethették volna a metszet értelmi szerzőit. És azt. amikor tudja. Gondolom. 60 . hazudozó. Igen ám. tehát a hazatérése után.Magyar Szent Koronát”. ahogyan Révay Péter könyvének a címlapján látjuk. Annak ellenére. hogy Szűz Mária volt-e itt hátul. ha II. ahogyan kivitette. hogy „és a zafír. hogy a szerepét tisztázzuk. ahogyan elvették tőle. hogy mikor. Itt és most arról van szó. Kónt. Nem lehet félremagyarázni. Honnan tudjuk ezt még? Nagyon fontos adatunk van rá. amelyek ma is rajta vannak. Agyonhallgatni. És aztán: „Mi ilyennek találtuk — írják egy másik metszet fölé. egészen részletesen. Leírja azokat a képeket. mert ez a tanúsítvány félreérthetetlenül arra utalt.” Mármost mikor állít ki ilyet az ember? Akkor. akkor azt mondja.

Ez az első fölismerés. amit itt ábrázolnak . mondhatnám. Nem lehet elkészíteni a szabásmintáját. hogy ilyen viseletek. majd előbb–utóbb vissza kellene térnie. miért ezt a császárképmást tették fel a koronánkra. ha nem tudnánk. és kiderült. Már ettől megdöbbent az ember. de a következő még megdöbbentőbb volt. mi történt itt az 1780-as években. miért nem lehetett mást föltenni? Erre szokták mondani — még én is hajlottam rá. Hogy tudniillik ezek az öltözetek le sem szabhatók (28. hogy ilyen öltözék soha nem volt bizánci emberen. könyvművészeti alkotásokról. Még csak azt se lehet mondani . Ma már teljesen el kell vetni. textíliákról —. . Miért? Mert egy kiváló kutató. Dukász Mihály a Bizánci Birodalom egész fönnállása alatt a leggyengébb kezű császáruk volt. amiről leszerelték. átlendül az emberalak túloldalára. mozaikképekről. nemhogy császárokon. hogy ezt mondjam —. Semmi sem lett belőle. hanem felületek dekoratív kitöltései. .és földolgozó munkával kimutatta. . Miért pont Dukász Mihályt? Azt lehet mondani. Egészen döbbenetes az eset. miniatúrákról. hogy volt olyan tárgy. hatalmas gyűjtő. bevettük ezt a kacsát. Szorgalmasan összegyűjtötte az összes eddig publikált császárábrázolást — pénzekről. nem volt ilyen öltözék.A Második Bizánci Birodalom ábrándja A Második Bizánci Birodalom végül is nem alakult meg. Nos. de hát valahogy csak kinézett az a ruhadarab. Ellenben művészünk dekoratív módon tagolja a rendelkezésére álló 61 . hónapokig egy fenntartható elképzelés volt. beleértve engem is. Bradák Károly. de nem tér vissza. És mi is. de nem érthetnénk meg. hogy ezek hiteles bizánci császári öltözékek. Nagyon elképzelhető. hogy mert a bécsi kincstárban ez volt kéznél. amilyeneket ez a három uralkodó személy visel. és áttették ide. a Bizánci Birodalom több mint ezeréves fönnállása alatt soha nem voltak forgalomban. ahogyan a Móricka elképzeli. nem nézett ki sehogy. jó. de még a környezetükön sem. . Nem érti az ember. kép). Ezek nem öltözékek. Ez egészen a legutóbbi. Pedig mi történik? Elindul a zománcképen egy forma.

melyik a másik része a ruházatnak. például a szívminta. Ezért is ragaszkodnak annyira a tudósok a rigolyáikhoz. . hogy beférjen a foglalatba? Kérdés kérdést szül. század végi hamisítványok — márpedig ez a helyzet —. melyik öltözetdarab a hümation. Egyetlen olyan vélekedés van. akkor miért nem tudták úgy méretezni a Dukász-képet. mert 1784 és 1790 között még nem volt annyira fejlett a bizantinológia. milyen a többi ábrán. Hogy a viselet tökéletesen fölismerhető legyen: pontosan leolvasható róluk. vagyis nem lehetne kiszabni–megvarrni. . . egy hálózatot kell újra tervezni. Akkor valóban megdöbbenhetünk: hogyan lettek ezek ilyen elképesztően elrajzoltak? És akkor ébred rá az ember. Nagyon lényeges a kérdés. melyik a harmadik része . mert ezek után újra fel kell tenni a kérdést. hogy ha egyszer az uralkodó-képmások XVIII. mert ehhez meg túl kicsi lenne. Na de látni rajta a körül62 . a hiteles képeken a díszítő mintázat. megvásárolhatók vagy megfélemlíthetők. Nem könnyű dolog. hogy azért. Most már ide se férne bele. És sajnos jobbára ilyenek termettek körülötte az új korban: megtéveszthetők. Hanem hova szánták? Természetesen előre. aki a hibát szóvá tenné. Előre már nem lehet. az összes eddigit át kell alakítani. felismerés újabb felismerést. Csak beavatott lehet. hogy a bizánci időkben mindezt mennyire pontosan meg tudták oldani akár egy kis pénzérmen is . az összképnek pedig semmiféle ruhajellege nincs. . akkor soha nem kerül vizsgáló szem elé.felületet. mert nem könnyű dolog ez. hogy tudniillik Dukász képét eredetileg nem ide szánták. Mármost ha tudjuk. hogy tartani kellett volna a lebukástól. De hátra nyugodtan tehetik. és teleszórja vele a kiszemelt felületrészeket. másrészt meg nem lehetett közelről vizsgálgatni a Koronát. Ha hátrateszik ezt a képet. a beavatottakat pedig meg lehet félemlíteni vagy meg lehet vásárolni. mert ott biztos helyen lesz. hogy ha egy újabb felismerés jön. egy rendszert. aztán megnézi. De azok megmaradnak a testtől független síklapocskáknak. Hozzá kell szoknunk. amit erre az esetre el lehet fogadni.

metélés nyomait. volt az a csata. A lényeg az. Nem is titkolták. És akkor értem meg. hogy az európai hatalmak bevették az orosz mesét. Mert Dukász Mihály alatt jog szerint még a teljes birodalom élt. Tehát ha ők a Bizánci Birodalmat Anatólia legkeletibb széléig akarják helyreállítani. Egyértelmű . Ő orosz nagyherceg volt ugyan. És ezzel véget ért Bizánc anatóliai egyeduralma. Hangsúlyozom: itt a leírások nagyon pontosak. . természetesen elfoglalta az egész — azóta Dél-orosz síkságnak nevezett — síkságot. hogy miért éppen Dukász Mihály képe került ide. Ő erdélyi történetíró volt. 63 . amelyikben a szeldzsuk török haderő teljesen szétzúzta a bizánci hadsereget. közvetlen trónra lépése előtt. Ennek a birodalomnak. hogy de facto már nem. előrenyomult az orosz haderő. Mert tőle indítva óhajtották jogfolytonosan helyreállítani a Bizánci Birodalmat. a már ismert tényekből következtetve — a Második Bizánci Császárság koronájává átsminkelni. más kérdés. akkor a jogfolytonosságot mikortól kezdve kell visszamenőleg érvényesíteni? És ennek megfelelően jelölni a Koronán? Dukász Mihálytól. mert Dukász Mihály 1071-ben került trónra. más néven a malazgirti csata volt. És ki lett volna az Új Bizánci Birodalom első császára? Minden készre volt tervezve már. de megírta. Jancsó Benedek talán az egyetlen magyar történész. Katalin cárnő. egész egyszerű észjárással is ki lehetne következtetni. elfoglalta a Krím-félszigetet egészen a déli csücskéig. az öszszes európai hatalmassággal elhitette. És csak akkor értem meg. meg kell mondjam. És 1071ben. mert valószínűleg már ki is foglalták. hogy ők nem fogják annektálni ezt a területet. most nagyon lerövidítve a történetét. hogy ők ezt a koronát akarták — és most már ki lehet találni. az első császára Konstantin nagyherceg lett volna. miért vannak kifoglalás-nyomok a Pantokrátorképen elől. Pontosan rekonstruálható az ördögi logika: igenis Dukász Mihályt kellett ide helyezni. Ez a mandzikerti. . aki szóba merte hozni a Második Bizánci Birodalom ügyét. Nem is fogadták jól a könyvét. ennek a tervnek a kiagyalója. és még a Monarchia idején élt. de II. Miért? Azért.

és így tovább. tehát a legutóbbi időkig. Bizony az oroszok szállták meg a Török birodalomtól elhódított területeket. görög vezényleti nyelv van. Nem tudom. és hogy a Krím-félszigeten elfoglalt kulcsfontosságú városokat görög néven nevezték el. de magyarul beszéltek hozzánk. És akkor miért görög neve van? Hát ezért. hogy ezt a nyugat-európai hatalmasságok ugyanolyan málé szájjal vették komolyan és vették be. és így tovább — ezeket ugyanott képezték ki. eljátszották azt a bohózati tréfát. görög udvartartás. Szimferopol ugyanezt a szerepet játszotta. hogy Konstantin nagyherceg mellett görög nyelvű udvartartás legyen. hogy itt tényleg Második Bizánci Birodalom lesz. Egy Babrak Karmalt hogyan adtak be Afganisztánban? Pontosan ugyanilyen módszerekkel. ez ma is hadi kikötő: Szevasztopol. Oroszországhoz is tartoztak. Dehogy antik görög alapítás. bejön egy Farkas Mihály. a szárazföldön. és a mai napig beveszik. Elhitetni a világgal. orosz kaptafán alakított fordulatokkal. Katalin alapította hadi kikötőnek. ezek azért akármilyen ócska. II. A gond csak az. Egy átlag mai magyar hallgató-néző megesküdne. hogy ez antik görög alapítás.Még ahhoz is ragaszkodtak. bejön egy Gerő. semmi újdonság nem volt se a sztálini érában. sem a brezsnyevi érában — egy az egyben ugyanezt a módszert alkalmazták. tehát görögül nevezünk el dolgokat. hogy volt körülette egy kis hadsereg görög vezényleti nyelvvel. ismerős-e ez a móka? Az. és ezek egészen Ukrajna megalakulásáig. hogy bejön ide egy Rákosi. Ezek közül egyet biztosan ismerünk. 64 . Beljebb.

65 . Ez ugyanolyan méltóságnév volt. A másik esetben.Hamisítások szövegben és képben Bármennyire nem sikerült is ez a terv. Konstantinosz Porphyrogenitosz leírásában. Vagyis szóba se jöhet. ez alapkérdés. hogy ennek a képnek ez az eredeti mérete. vagy állítják a kollegák Konstantinról. Geóbitzászé is. hogy Bizáncban a Géza nevet sohasem írták le Geóbitzásznak. Pedig elég sokat írják le a Géza nevet. Meg lehet kérdezni. miért nem. hogy itt Gézáról van szó. ez a rövidítés jele. mégpedig hasonló a Gyulához. a Geóbitzász-képnél tudni kell. Jesszének. hogy Bizáncban nincs ilyen. De Moravcsik. Nem ő találta ki. Moravcsik nagy fenntartások közepette. nem mert teljesen szembeszállni ezzel a nézettel. ezt egy orvosprofesszor találta ki 1790-ben. De vajon milyen alapon állítom én. mint amilyen méltóságnév a Gyula. Ezt az első óra első öt percében megtanítják a zománcozónak. Ez egy méltóságnév. akit már említettem korábban. Pedig nem is egyszer le kellett írniuk. miután minden Géza királyunk harcolt Bizánccal. pontosan körvonalazva volt benne Konstantin szerepköre is. jól lehet ellenőrizni fölül az aranylemez szélén. Tudjuk. bár becsületesen leírta. hogyan írták le a Géza nevet: Geicának. tehát egy abszolút dilettáns valaki. Az utolsó zománcozott felület és az aranylemez széle között kell egy biztonsági sávot hagyni. miért. de még csak megközelítőleg sincs ilyen leírása a Géza névnek. amit Gilasznak írnak le a bizánci kútfőben. A Geóbitzász még csak nem is emlékeztet ezekre. a Jessze névvel direkt utalásul ugye Dávid apjára. de elfogadja azt. így aztán megmaradtak a névleírások. Zománcozott felület azonban ilyen közel nem kerülhet egy aranylemez széléhez. Jacának. hozzáteszem. Mindenesetre ő ad egy hihetőbb magyarázatot is a Geóbitzász névre. hogy másodlagos az ő képe is a Koronán? Nagyon egyszerű. Itt egy körülmetélt képről van szó. hogy akkor mit keres itt? A névvel foglalkozott Moravcsik Gyula is. amit máshonnan is lehet tudni. Itt egy körülmetélt Kónt látunk. A képen az o betű fölött látunk egy vízszintes vonalat.

szkítának vagy hunnoinak nevezett népeket. Magyarország királyát elég sokféle néven emlegették Bizáncban. De később mondják. Moravcsik Gyula nagyon alaposan összegyűjtötte az összes ránk vonatkozó adatot — még azt is. hogy Turkia Magyarországot jelenti. de még az Árpád-kor alatt. amikor Geóbitzászt azonosítja Gézával. hogy azok tényleg teljes kontingensükben magyarok voltak. hogy Turkiának nevezik Magyarországot. Most esik ki ugye a kis Móricka a padból: ő tudja. 66 . gyakorlatilag Boszniát jelenti. és még az sem biztos. de ez nem igaz. és a későbbi időkben. Itt most megint a csúsztatás iskolapéldájával találkoztunk. még csak nem is szerepel benne Kedrinusz. De Turkiának Magyarországot nem nevezik. kapásból leírja. Direkt utánanéztem ebben a nagy Moravcsik-műben. hogyan kerülhetett rá 1780 és ’90 között egy Geobitzász feliratú zománckép a magyar Szent Koronára. tehát a honfoglalást követően írnak Turkiáról. mint Magyarország megnevezése. hunoknak is — maguk a bizánci kútforrások írják le mindezt görög nyelven. ami bizonytalan. de így nem. hogy nem emlegette Magyarországot. Amikor később. amely szemmel láthatóan a Második Bizánci Császárság koronájává lett átsminkelve? Gondoljunk csak bele. Ugyanis annak idején ez a Weszprémi István nevezetű orvosprofesszor. hogy ezek szkítáknak is neveztetnek. Megint etetnek bennünket kétszáz év óta. hogy „pisztosz králész Turkiasz”. És a megnevezés egyre inkább húzódik lefelé. azaz „hívő” vagy „hűséges királya Turkiának”. ami azt jelenti. A felirat pedig egyértelműen elárulja.tehát egy hercegi–hadvezéri méltóság török elnevezése. Tehát Turkia hívő vagy hűséges királya nem jelentette soha Magyarország királyát. Egyszerűen nem igaz. hogy már Kedrinusznál — ő Cedrinusnak mondja — Cedrinusnál már lehet olvasni. Türköknek nevezik a magyarokat a honfoglalás előtt. hogy ránk vonatkozik-e — ebben a türknek. Nem szerepel Turkia. Geobitzász — ha ezt méltóságnévnek veszem — azonnal elárulja. Keresem az Árpád-kori forrásokat. az már csak Erdélyre és a közvetlenül hozzá kapcsolódó déli részekre vonatkozik.

és bizonyos utólag eszközölt kurtítási eljárás is. Mint az új birodalom „hívő”. az öltözékük egyértelműen bizonyítja. akkor soha se az arcokból induljunk ki. hogy egy statiszta alulról benyomja neki ezt a jelvényt. Az abroncson lévő két kép esetében jól lehet látni. vagy azt mondom. ennek a könyöke alul mélyen túlnyúlik a mellkép alsó vízszintes vonalán (27. a Kón-figura alsó karja túlságosan rövid. És hogy a fogás-helyig föl tudjon jönni a keze. Ha én azt akarom megállapítani. egy mesterséges állam-tákolmánynak a lakossága túlnyomó részt milyen nemzetiségű volt? Török. aki ezeket készítette.ennek az új kreációnak. Még egy apróság: nézzük meg a kezeket. ami azt jelenti. hogy nem lehet rendesen ráhajlítani a foglalatot. el kell törnie az alkart. Igen ám. Nevezethető ez még embernek? Két eset van. tehát a főemlősnek egy sajátos válfaja. Különben ilyen elméretezést nem csinál — a Kón-lemez például ma is alig fér bele a foglalatába. Erre mondhatjuk. A legnehezebb pedig egy fogó kezet kihajtogatni. „Králész” néven ő lehetett a török etnikum vezetője. Mert az. Ennek valamilyen képviselet mindenképpen kellett. hogy nem kell ezt 67 . Ez most egy kissé oldása lesz a nehezebb témáknak. akkor elképzelésünk sem lehet arról. kép). Ha tehát nem ismerjük a Második Bizánci Birodalom etnikai összetételét. de a válla meg ehhez képest nagyon magasan van. Fölül még látszik. hogy ezt az áthozatalt nem tudja megoldani a XVIII. Vagy föltételezem. és különösen azt. El is töri (26. illetve „hűséges” tisztségviselője. hogy valószínűleg nem igazán magas szintű mesterségbeli tudással rendelkezett az. hogy ez egy gibbon. hogy nem eredetiek. Geóbitzaszéban ha megnézzük a kezet. hogy meddig kellene eljönnie a kéznek. És alighanem ez volt a Jeovicsász-képviselet. hogy egy felső kart hogyan hozok át az alsókarba. Arcot hamisítani nagyon–nagyon könnyű. kép). Ahhoz képest. hogy egy zománckép eredeti-e vagy hamisítvány. A másik esetben. nem tud mást csinálni a készítő. századi mester. létrejöttének történelmi körülményeit. De kezet. nagyon nehéz dolog. miért kellett éppen ezekre a képekre fölcserélni az eredetileg itt lévő képeket.

Ez azért különösen feltűnő. mint a másik két cserélt képnél.ilyen szigorúan venni. igazolva láthatjuk. És ettől ez a sok idétlen mozdulat. nem az. és ezt a hiteles. egyik–másik kéz itt egy Contergan-gyereknek is túl rövid lenne. Hát mondjuk én ritkán csinálok ilyet. ez egy stílussajátosság. hogy ez nem stíluskér68 . És így jött létre . És itt figyelt föl rá ugyanaz a Bradák Károly. Ezek ugyanis rekeszzománcok. Magyarán szólva 1790ben nem tudtak bizánci módra kezet rajzolni. hogy az eredeti képek hogyan oldják meg ezeket a feladványokat. Először a rekeszrajzolatot kell megcsinálni. Csakhogy azokhoz képest a fejméret itt sokkal nagyobb. Ebből adódik az aránytalanság. De van. aki csinálja. egy az egyben. és annak alapján készül el az új mű. hogy hiszen ennek a Dukász-képnek nem is önálló a keze. mert ugyanakkor a kéz mérete nem illik a fej méretéhez. Egyetlen módszer maradt: a hiteles képek kezét egy az egyben áttenni. És az egésznek egyfajta gyűrűsféreg-szerkezete lett. amíg elérkezett a kézig. az a bizánci stílusban sincs megoldva. akkor levesszük a mintát. akkor itt az úgynevezett halmazati bűnesettel állunk szemben (28. Tudniillik tessék megnézni: itt legalább háromszor kellett eltörni az alkart. Döbbenetes az eredmény. mégpedig változatosan. Mint tudjuk. Ami nincs megoldva. . ha lusta vagyok. mert azért ne felejtsük el. ezek a zománcképek rekeszhajtogatással készülnek. Az említett feladványokat ugyanis az összes többi esetben meg tudják oldani a művészek. Amikor valamit többszörözni kell. Ha megnézzük. Dukász Mihályét. kép). amelyek a cserélt képeken láthatók. Ha megnézzük a harmadik képet. Engedelmet kérek. A kéz mérete ugyanakkora. Bradák Károly barátunk ezután természetesen megnézte a másik három kezet is. Egyébként alkalmazunk ilyen módszert ma is. akit már említettem. Vagyis mindegyiket valahonnan leszedték. és azt én levehetem másról is. Ilyen nincsen. . Egyetlen egy önálló tervezésű kéz sincs közöttük. A cserélt képek mestere pedig nem tudja megoldani. eredeti képek pontról-pontra bizonyítják. hanem ez a kéz a Szent György-képről van lekopírozva.

Három szinten. Csak azt szerettem volna érzékeltetni. Gyönyörű. Ezeket a kezeket nem kellett eltörni. Nem kell eltörnie a kezet — ténylegesen a visszahajlás mozdulatát adja. három szinten háromféleképpen megoldott átfordítás történik itt a függőlegesből a vízszintesbe. De azt is tudja. Egészen fantasztikus mesterségbeli tudásról van itt szó. mint annak idején a féderes kocsikon a rugózó rendszer. Itt. vagyis a három uralkodó-képmás nemcsak tartalmilag nem illik bele a sorba. eredeti zománcképek esetében három különböző átfordítást ad. olyan. Ez egy spirális mozgásrendszer.dés. Ez a csuklónál van. itt arkangyalokról van szó. Eltört a csuklóm? Dehogy! Megtalálta azt a pontot. ezek harcos szentek. hogy a cserélt képek. hogy ha el akarja hitetni velem. inkább a tartalmi rész felé mennék tovább. hogy a válltól a kézig egyetlen végtagról van szó. A harmadik esetben pedig orvos szentek jelennek meg. ahogyan ezt elintézi. akkor neki már a felkar indításánál el kell kezdenie szoktatni a szemünket. hogy a spirállal lehet igazán visszakanyarítani a formát. tessék csak megnézni. A teljes fordulat az első képpárnál egy rejtett indíték után nyilvánul meg. A második esetben a teljes pályaképét látjuk. ahol nagyfokú változást lehet a kézen jeleníteni. de mindannyiszor csodálatosan járnak el. amikor a laprugó hintáztatja a szemet. hogy ez a forma lefelé fog majd jönni. Nem akarom tovább részletezni a dolgokat. 69 . Az eredeti képek mestere is tudja. ne felejtsük el. mint a másik. hanem formailag is mérhetetlenül alatta marad az eredeti képeknek. A három megoldás a hiteles. három sorban három különböző módon. egyik zseniálisabb.

ezeknek a tulajdonságoknak a földi elosztása a feladatuk. Ez azt jelenti. Szembenézetből ez természetesen pont fordítva adódik. Az emelet a teremtő erő forrásához való közelség alapján minősült felsőnek. Mert ott már földközelben vagyunk. hogy az elülső Pantokrátor képe az alsó részhez tartozik ugyan. Az alsó szintre érve nagyon szépen lehet látni. Ez azt jelenti. a felső koronarészen emeleteket és emeleteken belül párosokat találtunk. hogy egy hatás közvetlenül a középről indult el. a teremtés központjával vannak közvetlen kapcsolatban. akkor nincs mese. de belenyúlik a felső részbe. Itt most a továbbiakban mindent az uralkodó személyéhez kell viszonyítanunk. hogy a föld felé való közvetítés legyen méltó és korhoz illő. Ezért nagyon fontos. akik alul vannak. azoknak pedig. Az egyik oldalon Mihály (29. A jó hírnek — görögül euangelion — tehát jó hírnek a közvetítői. De elválaszthatatlan is egymástól. illetve alsónak. és ezért kell itt szűrni a tulajdonságokat. meg kell szűrni őket.Arkangyali kettősség az abroncson Az alsó koronarésznek a képrendjéről van szó ugyanis. A két arkangyal 70 . a balja felől pedig Gábriel. és egy sajátos eloszlás révén érkezett le földközelbe. hiszen rá hat közvetlenül a Szent Korona. Ez azt jelenti. hogy a jobb agyféltekéje révén — közvetlenül és elsődlegesen a szentmihályi tulajdonságokkal van vezérelve. kép). Mert ha ezek a földre szállva veszélyessé válnak — mint Bertalan vagy Tamás esetében —. hogy a két arkangyal fölcserélhetetlen. és rajta keresztül hat az általa befolyásolt világra. az mindjárt két üzenet-közvetítőre tevődik át. és ha emlékszünk még. hogy a jobb keze felől — ezt úgy is mondhatnánk. A föntiek még inkább az elosztó központtal. ez az uralkodó jobbja felől van. Ezek az arkangyalok. mert különben beáradnak a földre. Ennek megfelelően a bal agyféltekén keresztül meg a gábrieli tulajdonságokkal. Ami rajta keresztül jön felénk. és már itt elkezdődik egy polarizálódás.

Ez fejeződik ki a paradicsomi kiűzetést végrehajtó szentmihályi feladatkörben. hanem azért. Mi történik Mihály oldalán? Ha én a Földre információt hozok le. vagyis Jézus. és jönnek a hiénák. és 71 . túl sok itt a vér. Miért? Azért. mert Gábriel az Annunciáció angyala. Ezeket a hibákat vissza kell metszeni. és visszaélnek vele. tehát azt mondom. hanem rögtön. kerüljön ez hátulra. amikor is a Sátánt az égből leveti a földre. óhatatlanul torzul.egymást kiegészítő tulajdonság-kettőst ad. amikor az értelmezés első szintjénél vagyunk. hogy észrevegyük: egymást kiegészítő. ha hajlandó majd ráhangolódni. csakis egymással egyensúlyos. vagy menjen a csudába. mert piszkosnak tartja. Miért mondjuk. amitől az. mert kilenc hónapra rá születik meg az Ember Fia. Nem azért. Ez azt is mutatja. de ennek felel meg az a szentmihályi feladatkör is. amely teremtőerő magasabb szintre emeli ezt a mostani emberi létformát. magasabb szintre kerülhet. akkor mit történik? Az. És nem akkor kell visszametszeni. Vagyis egy információ formájában teremtőerőt hoz be a világba. hogy jön a jó hír. de ha csak a képrendet vizsgálom. Ez az az örömhír. jöjjön ide helyette valami szimpatikusabb lény. A legnagyobb jószándékkal is hibákat követünk el — olyan nincs. amelyik az Apokalipszis könyvében kap hangot. hogy Gábriel a jó hírrel hoz be egy olyan új magot az emberiségbe. Ha én ebben bármilyen engedményt teszek. ezt állíthatom. Ez a Korona alakjából is következik. amely tulajdonképp nemzésértékű. amikor a világ már lángba borult. abból is erre következtethetek. hogy nekem büdös ez a Szent Mihály. miközben testet ölt a Földön. Egy gábrieli jó hírt hozó szerepnek óhatatlanul meg kell hogy feleljen egy. Nagyon lényeges. mondjuk Rafael. Ilyet Gábriel sohasem csinál. hogy nemzésértékű? Azért. hogy a magyar királyság mindenféle eligazító jellegű hírt közvetlenül felülről kap. a mégiscsak bekövetkező rosszat bizony véresen viszszametsző szerep. És itt nagyon fontos. mert nem az ő feladata. de a kettő csak kéz a kézben. kiegészítő kapcsolatrendszerben tud működni. Ez tipikusan szentmihályi feladat. akármilyen jó az a hír. vagyis szakrális királyságként működik. jön a jó hír. hogy nem.

hogy már nem is tudom kommentálni. mert ha én a láncokat a mai állapotukban veszem. Most fele részben elfogadni Révayt. vagy sehogy sem tud bekövetkezni. Nem tudom. akkor itt energiaáramlás vagy nagyon veszélyes körülmények között. Snassz eljárás — mondhatnánk pestiesen. aranyszövéses a saru. csak nem nevezi nevükön mindet. Ahogyan az a hátsó két császárképen is látszik. semmi nyoma nincs annak. Egyébként ha valaki megnézi ma a Koronát. Keresztény fejedelmeket kell ott keresni. hogy nem igaz. másik felében meg azt mondani. ami eltér a mai állapottól! Mert ezt ő leírja. hogy hazudik. hányan élnek ma egy ilyen jó hírből? Hogy érthető legyen. ismerős-e az ügy? Vissza kell metszeni. hogy kik voltak ott.elkezdik árusítani. és éppen ő írja le. Na és mi a konklúzió? Révay Péter hazudik. ez nem a Korona ötvösremek voltához illő megoldás. ami első közelítésben úgy tűnik. hanem fehér kövek sora. Révay Péter leírja. amelyben egy arany. Na de hát eredetileg jól visszakövetkeztethetően — és ez a szövegéből egyértelműen kiderül — itt nem lánc volt. akkor azt is tudom. Lám. ez megint olyan dolog. mintha zörögnének — látszik. De ha tudom. Dehogynem lehet! Éppen ebben kellene igazán nagyon hinni. aranydrótra fűzve. Tetszik tudni. azoknak a csüngőin. tehát szabályos védőöltözékben van a ko72 . Az eset meggondolkoztató. még az is. Vannak ott fehér kövek ma? Nincsenek. hogy itt egy megbízhatóan szigetelt rendszerről van szó. hogy valaha is négy arkangyal lett volna a magyar Szent Koronán. tehát nagyon jól vezető alaprétegen — a Korona-testen — sajátos elosztásban áramlik végig az energia. aranyszövéses a kesztyű. Aranyszövéses a palást. Révay Péter leírja. Ilyen láncot nálunk — nem tudom. hogy nem valók a Koronához. nincs mese. hogy a felesleg itt. már ebben sem lehet neki hinni. Révay Péternek minden adata meggondolkoztató. aki látta. hogy milyen volt a Korona állapota az ő idejében. Ő fehér kövek sorát írja le a csüngőkön. mit is mondjak hirtelen — legfeljebb kerekes kutakhoz használnak. ezek a láncok olyanok. a csüngőkön nyugodtan levezethető.

de egy körtealakot egyáltalán nem könnyű. baloldalt viszont mintha egy félholdalak lenne. . Az 1850-es évek második felében ez utóbbi. Húszon felüli számú. az üvegnegatívja is. belül is föl van peremezve. akivel ezt a kérdést legalább húsz éve folyamatosan tárgyaljuk. . A Dukász-kép kinagyított részlete egyértelműen elárulja. a feleslege nyugodtan levezetődhet. és ott. Dukász képe külön is megvan (34. hogy a császár glóriája át van fúrva. Az átszúrás csak az ezt követő időben történhetett. mert olyan dolgokat lehetett rajtuk tanulmányozni. hogy ez a lánc alkalmatlan rá. ahogy ma is. huszonkét–huszonhárom felvétel készült. amely a belső oldalával illeszkedik a glória külső pereméhez. mindegyik megvan ma is. Perdöntő jelentősége volna az 1880-as felvételeknek. mert ekkor készültek a Koronáról jó minőségű fényképfelvételek. ahol nagyon jó minőségű rajzok részletezik a Szent Korona képeit. amelyet Ipoly Arnold püspök és akadémikus vezetett. kép). Azért gondoljuk el. Na most. ezek kétoldalt ki voltak állítva. nem mászik bele. Vagyis a Révay Péter-féle leírásoknak ebben a tekintetében is érdemes hitelt adni. akkor egy darabig a Nemzeti Múzeum lépcsőjének oldalfalain — mert akkor még az emeleten volt kiállítva —. félhold alakú lyuk még nem volt átszúrva. ugyanez az egyenletes fölperemezés látható. mert egy köralakú lyukat körbeperemezni aránylag egyszerű feladat. Amikor hazatért a Korona 1978-ban. hogy jobboldalt. Egyszerűen leesett az ember álla. Egészen pontosan látható rajta. 1857-ben megjelent egy olyan kiadvány — Franz Bock munkája —. A mai állapotban viszont nem. hogy nemcsak a ma is ott lévő. és a nagyméretű nagyítás is.ronázott személy. aki aztán könyvet is írt a Koronáról. A legtöbb energetikus. Ez a lánc tényleg. körte alakú nyílás van egyenletesen körülperemezve . Ez volt az a nagyszabású vizsgálat. ez nem kicsi munka. amit soha eddig 73 . De nem az eredeti. Miután ez az energiaáramlás elvégezte a maga dolgát. Franz Bock a Dukászlemezt még úgy jeleníti meg. ahogy mentünk föl a lépcsőkön. mind ott akad meg.

A sorja ott van. A túloldalon pedig. átfúrták ugyan szögeccsel. mert akkor vagy a felső rész. minden valószínűség szerint 1880 és 1916 között. a foglalat egyszerűen megreped alul. amikor ez tényleg óvodáskori felismerés? Ilyen fokú barbárságok történtek a Koronával. 74 . a sorja ma is éles. hogyan működik itt egy elhárítás. hogy sohasem volt benne szögecs. akkor meg az el is pattanhat. ott elfelejthetjük azt. Mit mond ez? Azt. mind a kettő. és a bambák akkor jöttek rá. Ami viszont az egész ügyben a legfelháborítóbb. ami bizony átmegy Tamás lemezén is. hogy adja ide akár csak egy tévéfelvételre is. De hogy erre miért nem lehetett akkor rájönni. Az első átrendezésnél azonnal levették őket. Megfúrták. és a legagyafúrtabb módszerekkel se sikerült rábírni a Nemzeti Múzeum vezetőségét. tehát a Jakab-kép ugrik hátra. hogy itt nem lehet megfogni. vagy pedig a Dukász-kép dől rá. Lehet látni. és ami a legfontosabb. tehát a keresztpánt-lemeznek a belső oldalán.nem emlegettek. soha többet nem állították ki. Ahol nincs sorja (35. de ezt a szögecset soha nem működtették. kép). amikor még nem fúrtak. És ez az átfúrás az. ott van a sorja. és akkor az egészből egyfajta légiós sapka lesz. hogy fúrtak. Mert minden fúrás után marad sorja.

mert hát valahogy meg kell védeni az országot. amit már Mihály és Gábriel esetében megfigyeltünk. amikor börtönből térít. hogy az a hit harcát eredményesen. különösen. sárkány formájában. Folytatódik ez a kettősség. A kettősség. Ugyanazzal a Sátánnal harcol. Pedig fontos lenne.. 33. A másodikban a harcosok kettőse. ha középütt ott trónol a Pantokrátor Krisztus. hogy egy koronán. és ezzel átkerültünk a hátsó oldalra. amikor leáll az ember. A hátsó oldalon pedig két orvos-szent van (32.További képpárok és a magyarság gyógyító szerepe Menjünk tovább. hanem térítéssel. hogy kételkedjünk Révay Péter leírásá75 . kép). itt is folytatódik. mert ezek után megint fejedelmi személyek jönnek. Lefogott állapotból. és ráadásul az Anjou Legendáriumban is ez hangsúlyozódik. Tudjuk. egy uralkodói fejéken két arkangyal legyen. Egyébként semmi okunk sincs. és azt mondja: azt még el tudom képzelni. Nem ő maga harcol. hogy ott van a két harcos szent. Gábriel szerepköre pedig Demeterben él tovább. és ezeket már igazán helyénvalónak érezhetjük egy koronán. másik oldalon Szent Demeter (31. Ez az a pillanat. csak ő már földi körülmények között. azt csinálja egy emelettel lejjebb György. kép). A teljes képsor alul egy nagyon szép tiszta rendet ad. De mit keres itt két orvos? Mit keres egy magyar koronán — egyáltalán egy koronán. Amit Mihály csinál a legmagasabb szinten. hogy rengeteg ábrázolás maradt fönt erről a térítő szerepéről (36. Egyik oldalon Szent György (30. hogy a magyar királyhagyományban ez volt Demeter igazán fontos szerepe. tehát a jó hír bevitelével olyan helyzetbe hoz egy gladiátort. Azt is el tudom fogadni. kép). kép). Mert Demeternek az a szerepe érvényesül itt. Honnan tudjuk ezt? Onnan. Az első vonalban az üzenethozók kettőse jelentkezik. egy uralkodói fejdíszen — két orvos? Nem lenne elég egy? És egyáltalán: miért orvos? Nincs fontosabb beosztás? Pontosan ezeket a kérdéseket nem tesszük föl. győztesen tudja megharcolni.

csak ez a nemzet. hát Magyarországnak ki a Reginája? Szűz Mária. hogy ez a feladatod. akik most vannak rajta. akinek a beszámolójában szintén „keresztyén császárok és királyok sora” szerepel. ott a helyük. Nincs ehhez fogható semmi más feladatunk. És ha nem erre építi rá a működését. Ezt megint értjük: uralkodói fejdísz. ami alatt gyógyforrás van. akinek gyógyító képessége van. Utána. szervező munkájukkal. csak mi már tudjuk: ők nem lehettek azok. . az biztosan olyan embert fog eltalálni. akkor állandóan kapja a pofont. akkor én már az ösztönvilágnak a területén járok. De ne tekintsük ezt olyan magától értetődőnek. És a magyar Szent Korona nagyon keményen figyelmeztet rá. És ezt más nem kapta feladatul. Örkényi Tibor — én is hadd bókoljak nekik. amit igenis használni kellene. ami a legkézenfekvőbb. Már réges–régen figyelmeztettek előadásaikban. Mert az összes többi végeredményben ezt szolgálja. Nem vetted észre az emberiség betegségét? Akkor vak vagy. amit mindenképpen. hogy nincs még egy olyan területe a világnak. és akkor lecsatolják róla a 76 . hogy akkor már azt kell jeleznem valahogy. mint a Kárpát-medence.ban. kettejük között és egyben fölöttük eredetileg ott volt Szűz Mária. hogy arra jövünk rá a legnehezebben. Ennek a nemzetnek ez a fő feladata. Ez azt jelenti. Franciaországban dobálhatok ám hétszámra. Így teljesen érthető képrend bontakozik ki. minden tanultság nélkül és automatikusan véghez kell vinnie ennek a nemzetnek. És most ehhez milyen segítséget. mert amikor átjövök a hátulsó oldalra. Itt nem tudok egy követ eldobni. Azért. természetesen. és ha én itt eldobok egy követ. mint Géczy Gábor vagy egyik munkatársa. vagy még nem tud róla. milyen ajándékokat kaptunk? Itt a szervezők közt akadnak olyan jeles személyek. Olyan ajándéka van ennek a nemzetnek. . De mit keresnek itt az orvosok? Borzasztó. És a legmagasabb szintű feladatul. Mit jelent két földi uralkodó és köztük–fölöttük . hogy az ne olyan helyre essen. És az micsoda? Az emberiség bajainak az orvoslása. Minden létező tekintetben beteg az emberiség. Vagy már tud róla.

Majd ki fogja mutatni neki. Onnantól kezdve az nem egy szakrális uralkodó koronája. Abban a pillanatban. abból se tanultál. minek nevezzem hirtelen. a keresztpántok feladata. akiknek a gyógyítást mint küldetést földi körülmények között kell foganatosítani. kapok egy államelnöki sábeszdeklit — nem tudom. hanem inkább a szellemi jellegűt. ahol elszórakozhat a számítógépével. . jön a harmadik Trianon. Ez az a fázisa a Korona működésének. amikor csak a racionalitás. Semmi mást nem kell foganatosítaniuk. akkor jön egy újabb Trianon. az abroncs. Miért? Mert megint közelítünk egy Isten-közeli személyhez. Csak itt most ez Szűz Mária. keresztpántok nélkül csak embernek ember által való irányítására képesít. csak ezt az orvoslást. Mert ennek a gondolkodásmódnak az a csúcsteljesítménye. Igenis meg kell tanulni . De hogy ezt hogyan lehet orvosolni. Földi szinten — hát ebből már nyilván lehetett érzékelni: a földi működés szintje az alsó koronarész. Mert semmi másfajta indikációt nem kapunk a Korona programjából. amíg még egyáltalán tud szórakozni vele. . illetve magának az energiának a lejuttatása a felső koronarész. ezek a gyógyító adottságok nincsenek meg máshol a világon. Itt már fejedelmi személyekkel találkozunk. hogy tudjuk ezt. tessék eszerint élni! És ez nemcsak a fizikai. illetve biológiai értelemben vett gyógyítást jelenti. amit mi most próbálgatunk a Koronánkban tetten érni. ami után természetesen már megint csak fölfelé indulhatunk.gyógyvizei egyik részét. hogy csődbe ment — habár ezt számítógép nélkül is pontosan tudjuk. Sőt. mára olyan katyvaszba juttatta magát az emberiség. hogy széttépjék. és az égi utánpótlásnak. Mert az úgy. csak a formállogika számít. 77 . aztán a másik részét. hogy leemelem a felső részt az alsóról. Éppen ezért nem szabad hagyni. Nagyon lényeges. ahhoz olyan mentalitásra kellene visszaszokni. ez a gyógyító képessége nincs meg más nemzetnek. Azzal az eszement kombinációval. talán nem is elsősorban azt.

Ugyanúgy nem nézhetnek ki. és ezeken belül kétségtelenül és ténylegesen vannak különböző. mint egy alsót. Semmiféle bizonyító erejük nincsen. más szóval ugyanolyanra nem lehet formálni egy felső koronarészt. hogy máig „corona latinának” neveznek egy olyan részt. Teljesen egyetértek azokkal a kollégákkal. egyikünk sem veszi komolyan. Tehát az első ráindulás már eleve hibás. mintha ezek bizonyító erejűek volnának. és még el is várná. hogy ez imponáljon nekem. Ezért nevetséges az. egy abroncsot. Erre.Bölcsesség és hatalom — a nemzet koronázódik Két különböző emelete van a Koronának. hogy ez nyomós érv lehet a különböző helyen és időben készülés tekintetében. és az egyiket mondjuk fél évszázaddal korábban. mondjuk a karosszériája. egymástól lényegesen elütő vonások. semmiféle bizonyíték nincs. hogy alakilag mások — gondolom. makacsul és teljesen szajkó módjára azzal ismertetik nekünk kétszáz éve folyamatosan. Azokat a kettősségeket. hogy tudniillik a két részt máskor és máshol csinálták. mintha ezekre egyetlen magyarázat lenne. hogy tulajdonképpen miben is különbözik a felső rész az alsó résztől? Mert az. mint ha nekem mondjuk azzal kezdene valaki érvelni. hogy egy Trabantnak a felső része. mert az egyiket Kamcsatkán csinálták. amelyek kétségtelenül megvannak a Korona felső és alsó részei között. ami önállóan egyáltalán nem szerepelhet korona78 . de nem azért. mint a másikat. kétszáz év távlatában. hanem azért. akik azt mondják. jelentősen különbözik a kerekétől. Teljesen nyilvánvalóan más a funkciójuk. hangsúlyozom. egy boltozatos keresztpánt-rendszert. Kizárólag ezeket a különbözőségeket hozzák föl. Érdemes részletesen taglalni. Ez körülbelül olyan súlyú állítás — nagyon durva lesz a hasonlat —. a másikat pedig mondjuk New York környékén. Tényleg jelentősen különbözik. mert más a funkciója. hogy a felső rész és az alsó rész lényeges dolgokban különbözik egymástól.

hogy a magyar Szent Koronának képi üzenete van. mert ennyire hangsúlyos a képek szerepe. Azon összesen négy zománckép van — ráadásul az átkötő tagozatokon. sem történész. amelyet egyáltalán össze lehet vetni vele ilyen tekintetben. és utána már egyenként a felsőről meg egyenként az alsóról igazán érdemlegeset nehéz mondani. érdemes a képeken vizsgáztatni. A különbségeket — nagyon érdekes — kétszáz év óta még egyetlen kutató. Egyetlen koronát ismerünk. Éppen azért. Nincs még egy olyan korona. Az ember elvárta volna. hogy miben is különbözik a felső rész az alsótól. tehát nem rendszerezte. tehát nem is a fő nézetekből láthatók. Egyébként hozzáteszem. a fő hatástényező a zománckép lenne. miben különbözik a felső rész az alsótól. vagy „latin korona”. hogy „corona latina”. hogy miben is különböznek. sem régész nem részletezte. hogy azok a szórványos utalások. Előbb leválasztják az alsó részről a felsőt. milyen óvszert szednek? Mert ez tényleg fölvethető. sem művészettörténész. hogy a bizonyítás első lépéseként legalább szedje rendszerbe. mint egységes képrenddel makacsul nem hajlandók foglalkozni. De a mai napig makacsul így írják le. amelyek a hivatalos koronakutatás vonulatában egyáltalán tör79 . ugyanis ezzel a tizenkilenc képpel. a felsőről az alsót. hogy a magyar Szent Koronának a hatástényezői közül megkülönböztetetten fontosak a zománcképek.ként. ez a német–római császári korona. hogy ne ezek legyenek a dominánsak. eszükbe sem jut. És ez egyáltalán nem általános. A magyar Szent Koronán csak figurális zománcképből tizenkilenc van. Csupán egyetlen kérdés marad nyitva: érdekel ez bennünket vagy nem érdekel? De olyan nincs. hogy vajon miért nem érdekli ez a vele foglalkozókat? Hogy tudják megállni. amelyen. Ezeken az előbb már végigszaladtunk. és nem tudom olyan szögből nézni. akárhonnan nézem. mert hiszen ezeken belül eléggé konvencionális a rend. Mindez azt jelenti. és ennek is volna üzenete. Ehhez először is azt kell tudni. De hogy az egésznek egységes képrendje lenne. Az kérdezhető meg. hogy ez kétségbe vonható lenne.

ugye. Bizáncban készült? És egy sereg további emlék Magyarországon. hogy görög felirat van egy tárgyon. hogy valami görög nyelven fogalmazódik. Mik ezek a különbségek? Négyféle szempontból különböztethető meg a felső és alsó koronarész. Az alsó rész összes képén pedig görög nyelvű. Ez a Bizánci Birodalomban készült. egyáltalán nem biztos. illetve az alsó koronarész esetében. Az első. és nagyon tanulságos mind a négyféle szempont. Ez nem elég érv ahhoz. hogy a felső rész összes képén latin nyelvű a felirat. Érthető? Hazamegyünk szépen. Erre szoktak kiesni a padból az örömtől azok. megnyitjuk a csapot.ténnek ez ügyben. . hogy utólagos —. Ebben nem én töröm az utat. Nyugodtan készülhetett Magyarországon is. hogy az a Bizánci Birodalomban készült. amelyik a Veszprém-völgyi apácáknak szól. Na és mit mondtál meg. és úgy hozták ide őket? Ne legyünk már naivak! Attól. Ezt először teljesen általánosságban hadd szögezzem le. egyáltalán nem jelenti azt. mert császárábrázolás van rajta — senkit nem érdekel. drágaságom? Hát azt. megmondtam”. görög nyelven . Az. Szeretném megkérdezni: az alapítólevél. ezek kétszáz éve bebetonozott nézetek: az apostolképek valahol Nyugat-Európában 80 . tehát csak a bizánci császári műhelyben készülhetett. A felső koronarész latin nyelvű — ami a feliratait illeti —. Semmiféle más származtatás elő se fordul a hivatalos vonulatban. akik már eleve ebből indulnak ki. hogy Bizáncban készült. ez folyik belőle. hogy „na. tehát jön a következtetés hivatalos részről. hogy elfogadjam: Bizáncban készült. hogy itt kétféle közlésmódról van szó a felső. ráadásul mindegyikkel külön–külön találkozhatunk is elvétve. ahol a hivatalos nyelv görög volt. csak komolyan veszem: valóban a képek jelzik a leglátványosabban. hogy miután az alsó részen görög nyelvűek a feliratok. azok is a képekre hivatkoznak. ez pedig a Bizánci Birodalom. . a legkézenfekvőbb. mert császárábrázolás van rajta. ez csak ott készülhetett. amelyiken görög nyelvű szöveget találunk? Ezek előbb Bizáncban íródtak.

ha minden más vélemény képviselőjét kiirtom. De hát el kellene most már kezdeni a bizonyítást! Mert ez eddig csak egy felvetés volt. Ezek tehát semmiféle bizonyító erővel nem rendelkeznek. Mert az egyik nyelv a bölcsesség részéről fogalmazta meg a legfontosabb hittételeket. Például a templomszentelésnél és a papszentelésnél. Mindenesetre ugyanaz a Kovács József. Felvetésként természetesen elfogadható. amit bevethetek. gazdagon adatolt érveléssel. akinek a nevét már kétszer is említettem ma. 1984-ben már leírta. Csak akkor. mégpedig nagyon szép. hanem a görög a bölcsesség nyelveként. Olyannyira általános. az a bölcsesség. Ennek a nyelve pedig a görög nyelv. hogy a középkornak már az első évezredében. Ha én a saját szintemen akarok igazgatni embereket. és nem marad más a porondon.készültek. Ebben nagyon pontosan leírja Radó Polikárp. méghozzá Radó Polikárp latin nyelvű Enchiridion Liturgicum-ából. aki ezt vallja. igaz. hogy arra a legjobb hatásfokkal. a másik pedig a hatalom részéről — ez két különböző megközelítés. aki nemzetközi szaktekintély volt a maga idején. Ez általános gyakorlat volt. mind a kettőt eredetiből idézi. a latin pedig a hatalom nyelveként. mert ott volt hivatalos nyelv a latin. annak a derekától kezdve egyházi gyakorlatban a legfontosabb szakrális cselekményeknél a kétnyelvűség kötelező volt. csak az. Mind a kettőre hivatkozik. Így meg lehet oldani bármilyen vitás kérdést. Ne tessék mondani! És a Kárpát-medencében? Folyamatosan használták mind a két nyelvet. hogy papszentelésnél a legutóbbi időkig mind a két nyelven minden fontos szöveget végig kellett mondani. hogy a kétnyelvűség a középkori egyházi gyakorlatban nem Bizáncra vagy Nyugat-Rómára való utalásként szerepelt. Ez a Korona alsó részén érvényesül — de ettől én még nem vagyok szakrális király. Ettől én még legföljebb egy jó államelnök vagyok vagy egy annak megfelelő bölcs 81 . akkor a legmagasabb elérhető erény. A kettő hierarchikus viszonyban van egymással. Mert a bölcsesség csak embernek ember által való igazgatására képesít. nem lehet fölcserélni az egymáshoz képesti helyzetüket. De csak úgy.

hogy nem beavató korona. a hatalmas. ha legalább az államelnökeink idáig eljutnának. Mivel ez a taréj feliratos. ami nem a készüléskor került rá. így tudjuk. amikor az emberi bölcsesség már halálra ítélt valakit. fölötte még lehet világi hatalom képviselője. akkor nem beszélhetünk szakrális uralomról. amikor már egy utólagos kakastaréj van rászerelve. mégpedig egyetlen forrásból. ami nagyon keserves dolog. Ez az élet elvétele. hogy ő ártatlan. és erre csak fölülről kaphat jogosítványt az uralkodó. Ezt azonban olyan valakivel megetetni. a Teremtés forrásából. Nem lehet engedni. Mai állapotában is. Ember embert nem jogosíthat föl arra. 82 . amelyik kizárólag egyetlen forrásból származhat. hogy a nyitott korona azt jelzi. akit sok–sok generáció óta arra nevelnek. hogy életet elvegyen vagy életet adjon. Ezért írja le a bizánci császárlány. a magasabb rendű. A másik. azt a király egy magasabb hatalom nevében megvétózhatja. hogy ő a nagy. Ez az a potestas nevű képesség. hogy amit a bölcsesség dönt valaki felől. Márpedig a szakrális királynak joga van életet adni és életet elvenni. akkor nem kétséges. hogy ha én összevetem a magyar királyi koronát és a német–római császári koronát. aki javulásra képes. mi meg a csúnya bunkók vagyunk itt — hát borzasztóan nehéz. a zárt korona viszont azt jelenti. hanem országló korona. Ez azt jelenti. és akkor ő azt mondja: igazatok van. A német-római császári korona amellett. hogy ebben az emberben egy orgyilkos lappang. Ezzel pedig életet ad. Boldog lennék. de én látom. hogy fölötte már csak isteni hatalom működhet. és fölmenti. De ettől még egy uralom nem lesz szakrális uralom. Ez azt jelenti. és azt mondhatja: ti nem láthatjátok. de én meglátom benne azt. Ha ez nincs meg. Ez a fölső szint. De ettől még nyitott korona maradt. mert a bölcsesség szintjéről nem látható. Itt a bölcsességet a kegyelem fölülbírálja. Ezt a jogot csak fölülről kaphatja. Anna Komnena.lebonyolító uralkodó. tipikus nyitott korona. mikor. hogy tovább működjön a világban. melyik uralom a magasabb szintű: a magyar királyság vagy a német-római császárság.

A Korona élőlényszerűsége közjogi értelemben abban nyilvánul meg. . Hát ilyenek. Az. majd utána hatálytalanítunk bizonyos ezer83 . mit csinál? Leemeli a Koronánkról a felső részét. hogy ezzel mi most büszkélkedjünk. tehát ma is érvényben van. de legalább — hogyan is mondjam — megfigyelhetetlenné tegye. Meg kéne gondolni. hogy mi itt összejövünk húszan-harmincan. ez a központ szakrális központ. És ehhez föl kell nőni. További nagyon fontos kérdés: a magyar Szent Koronát a magyar közjog soha sem tekintette tárgynak. amit a Szent Korona a maga képi programjával elénk tár. hát erre a vacak kis tárgyra is azt mondják. Erre mondják. itt jelen időt használtam. Most már megérthetjük. Itt nem múlt időt használtam. illetve a működésére vonatkozóan.Annak érdekében. és mondjuk az Astoria Szállóban kikiáltjuk. hogy minden jog forrása Magyarországon a Szent Korona. sohasem tudta rendeltetése szerint működtetni a Koronát. Erről már elég sok előadást lehetett hallani itt-ott. Amióta egyáltalán írásos dokumentumok vannak a Koronára magára. hogy ha majdnem nyolcszáz éve. vagy tehertételnek vegyük. ez a program mindenképpen működik. ha nem is tudja megfordítani. na hát ilyenek. A magyar Szent Korona jogait soha senki jogérvényesen nem korlátozta. hogy valahogyan ezt a kétségtelen rangkülönbséget. Az. mindig is személynek tételeződött. miért olyan fontos nekik. hogy kié az a feladat a világban. hogy nemzeti kormány vagyunk. amióta egyfolytában ilyennek tekintik dokumentáltan. . hogy ennek a térségnek egyetlen központja van. Nagy kérdés. mint a magyarság. hogy legyen valami. na lám. és ki tudja. és ez a Kárpát-medence. bunkó magyarok. milyen régen még korábban. hogy . így az sem kérdéses. hát akkor ebben kell. Akár ennek vesszük. Ilyen tartósan azért nem szoktak megbolondulni nációk. az az ő belügye. hogy ne lehessen zárt korona és egységesen tervezett korona a Koronánk. És miután ebben a Kárpát-medencében más. Mert abban a pillanatban kiderül. hogy ezt egy hivatalos irányvonal ma tudomásul veszi-e vagy nem. mert ezt soha senki nem hatálytalanította. akár annak.

hanem a nemzetnek és a királynak egyenlő arányban. Márpedig ezen a szinten mondattak ki bizonyos változások koronaműködés ügyében. nem így van! És megint az a borzasztó. Ez belátható. Ha a nemzet hátráltatott helyzetben van — például gondoljunk a tatárjárás időszakára —. hát ettől azok még nem válnak hatálytalanná. módszeresen és válogatatlan eszközökkel — ahogyan szokták egyébként is — 84 . se aláírni. akkor a teljes jogkör áthárul a királyra. se politikailag ez a nemzet nem sínylette meg tragikus módon a tatárdúlást. nem tudja közvetlenül foganatosítani a saját jogait. hogy nem a király jogköre a korona jogait érvényesíteni. aki akkor is már méltatlan volt a szomszédi szerepre. De egy biztos — a királynak itt át kellett vállalnia a nemzettől a teljes intézkedési jogkört. se gazdaságilag. keményen megbüntette. tehát a Szent Korona jogainak képviseletét. hogy lényegi kérdésekben nem engednek bennünket tisztán látni. Pedig igen kiváló férfiak már sorozatban figyelmeztetnek. Ráadásul a nyugati szomszédját. és menekíteni kell a Koronát. hogy a tutyimutyinak keresztelt IV. aki foganatosítja? És itt van a gond: erre egy emberként zúgják rá. tehát neki kell menekülnie.éves törvényeket. Se katonailag. Ez egy szükségállapot. Ezeket a jogokat valakinek mégiscsak foganatosítania kell. A magyar Szent Korona jogköre — a mai napig eleven jogkör. nem fog se intézkedni. Nem így van. Utána egy év alatt úgy állt helyre a magyar társadalom. Zétényi Zsolt könyvei egyfolytában tényekre alapozva közlik. Megtette? Megtette. hogy a király. Na most ki ez. Ezzel azért jó tisztába jönni. de akármennyire élőnek tételeződik is. ez olyan. mert amióta Habsburgok uralkodnak Magyarországon. hogy szíveskedjék intézkedni vagy aláírni. Még nagyon odafigyelni se illik. kitűnő könyv. Béla két rátámadó ellenséges hadsereget egyenként szét tudott verni. Kocsis István A magyar Szent Korona tana című könyve zseniális. Igen ám. ezeknek semmiféle közjogi jelentősége nincsen. és kérem meg. Tehát én hiába megyek oda most a Parlamentbe. mintha valaki szellentett volna itt mellettünk. A továbbiakban viszont megtévesztő a látszat.

az utolsó koronázásra már szinte a teljes nemzet egy emberként hitte. hogy a Koronához kapcsolódó jogokat csakis a király hivatott foganatosítani. És ez hogyan történik? Úgy.megpróbálták a nemzetet ebből a kettősből kiszorítani. és nincs is a porondon olyan személy. ez tény —. Bármilyen furcsán hangzik is ez. Ez egy nagyon ravasz folyamatsor volt. hogy 1916-ra. Magyarán szólva: jelenleg a nemzet koronázódik. és annak teljes értékű az élménye azáltal. de szívósan. Nem úgy van. Tehát ennek megvan a sajátos rítusa. mint ami belefér a Koronába. Nem így van! A nemzet egyszerűen nem találta a helyét a Korona jogainak foganatosításában. És hova került január 1-jén? A törvényhozás központjába. Ne felejtsük el: föl kell nőni ehhez a szerephez. hogy a törvényhozás központjába kerül a Korona. hogy most akkor pártközi megegyezéssel azt mondom. És a nemzetnek kell királyi magaslatra érnie. legyen holnaptól Göncz Árpád a király — ilyen nincsen. hogy fölkeresi a Koronát. A döntő változás a magyar Szent Korona működésrendjében 2000. De ha bárkivel betöltötték volna. Mindenesetre történelmi tény. amiből föl kellett ébrednie a nemzetnek. aki belső indíttatást érez. hogy a két világháború között fölébredt. Semmi egyéb nem történt. a torzult jogrend ugyanúgy működött volna. aki e tekintetben szóba jöhetne. hanem arra. És ha volna is. ahogy azt január 1-je óta látjuk. De e pillanatban nem királyra van szükség. Azt hihetnénk. január 1-jén következett be. Az keresi föl. Nemzetet nem lehet úgy koronázni. akkor ez mit jelent jogi szempontból? Akkor a nemzetnek kell átvállalnia a Korona jogkörének teljes körű érvényesítését. Sajnos nem ébredt föl. az jóval nagyobb lenne. hogy nincs királyunk. mint a Habsburgok alatt. 85 . és körülötte lerója a tiszteletét. Ha egyszer nincs alkalmas személy a láthatáron — és ez faktum. és akkor majd megérdemli. olyannyira. hogy királya is legyen. mint hogy nem töltötték be a királyi posztot. Apró lépésekben. hogy a nemzet érjen meg. Na most ezt hogy tudja megtenni? Úgy. mint a királyt. mert nincs egyetlen feje.

Általános és időszerű működésrend
Nem tudom, ki döntött, és milyen inspirációkra döntött így, de egy biztos — zseniális volt a döntés. Az is biztos, hogy minden erő megmozdult ellene. Már az előkészítés stádiumában is hallottunk — hogy is mondjam, hogy finom legyek — olyan érveléseket, hogy nem szabad a tudomány fellegvárából átvinni ezt a becses ereklyét a politika küzdőterére . . . De hát micsoda fellegvár az, ahol huszonkét év alatt egyetlen sornyi érdemlegeset se tudtak leírni róla? Milyen fellegvár az? És ahol ma is Dukász Mihállyal datálják a Koronát? Milyen fellegvár? A lényeg az, hogy nagyon is méltó módon került át a helyére. Bár ami az áthelyezést illeti, nyilván észrevették, hogy farral került be a Parlamentbe. Ami elképzelhető fekete mágiás ellenakció, az mind-mind szép módszeresen, ellenőrizhetően elkövetődött vele szemben. A lehető legrosszabb helyre tették, ezt már megbeszéltük. Farral vitték be . . . tehát részesei lehettünk annak az eseménynek, hogy amit a birodalom fennállásának több mint ezer éve alatt nem tudott elérni bizánci császár, hogy tudniillik bevonuljon a magyar törvényhozás központjába, azt most elérte. Mert Dukász Mihály bevonult. Ezek mind olyan fogások, amelyekről ők azt hitték, hogy hatékonyak. Ez teljesen nyilvánvaló. A Heti Hetes is mindjárt lereagálta. A Blikk is lereagálta, aztán az RTL Klub . . . Ezek nem véletlenszerű, nem esetleges ügyek voltak. Tanulhatnánk tőlük — csak ne ebben —, hogyan kell összjátékot szervezni. A Heti Hetes nem tud foglalkozni egy témával, ha az arról szóló hír előtte valamelyik lapban meg nem jelenik. Hát elintézték, hogy megjelenjen. És ők már a Blikkre hivatkoztak. A Blikk már legalább 90 fokot torzított a tényeken. Minden fázisát tudtam követni az eseménynek, ezt így csinálják. Na de ne felejtsük el, a Gracchusok kora óta így csinálják. És összesen ez a három–négy fogásuk van. Egyszer azért magunkhoz térhetnénk! Addig, amíg át nem helyezték a Koronát a jelenlegi működési helyére, közjogi szempontból értékelhetetlen volt a helyzete.
86

Mert muzeális tárgyként a Korona sohasem szerepelt korábban. Ez egy teljesen új fázis volt az életében. Nyilvánvaló, hogy valamilyen irányba ki kellett ebből mozdulnia. Ami a jelenlegi állapotát illeti, ugye emlékszünk még rá, hogy amikor áthelyezték a mostani tárlójába, akkor az, aki áthelyezte, szépen kihúzta a kardot, és a karddal alávágott a Koronának. Vannak dolgok, amiket az ember elnéz — jól van, hát szórakozzatok, ha akartok, de azért amikor ezek már halmozódnak . . . tehát amikor látszik, hogy addig–addig farolnak, amíg farral viszik be a Koronát, aztán alávágnak, akkor már az ember tudja, hogy a legrosszabb helyre teszik le. Ilyenkor ugye eltűnődünk: menynyire fontos lehet nekik, hogy a magyar Szent Korona ne működjék. És akkor kezdi az ember föltenni a kérdést: tényleg nem működik most már a magyar Szent Korona? Akkor hát rátérhetünk azokra a kérdésekre, amikről még nem esett szó. Hogy na most akkor hogyan is működik? Ugyanis hát itt a jelenlévők közt, ahogy elnézem, azért vannak olyanok, akik nemcsak hétköznapi tapasztalatokban részesültek már, vagy legalábbis tudnak arról, hogy lehet sugárzása egy szentképnek olyanféle is, ami nem Celsius fokban mérhető, de mérhető. A magyar Szent Korona képei a szó legszorosabb értelmében szentképek. A szentképek sugárzása igenis mérhető. Ezeknek töltöttségük van, és a töltöttség egy bizonyos skálán mérhető. Erre van egy kidolgozott skála, Béky-skálának nevezik ma Magyarországon, mert Béky László állította föl. Nagyon jó képességű radiesztéták ennek mentén vizsgálták a Szent Korona képeit. E képek sugárzása olyan fokú, amely a Béky-skálán már nem is reprezentált hatalmas energiatartományban működik. Miután ezt az összes hiteles, eredeti zománcképpel megcsinálták, sor került a három cserélt képre. A három cserélt kép sugárzása a nulla körüli tartományban van. Rosszul se tud hatni, egyáltalán nem hat, sugárzásának a hatásfoka nulla. Mintha pauszpapír lenne ott. A következő fázisban pedig abból a feltevésből indultunk ki, hogy ha itt eredetileg szent képek voltak, akkor ezek kellett hogy hagyjanak maguk után valamilyen mértékű
87

maradványsugárzást. Ennek pedig mérhetőnek kell lennie. Amikor radiesztétánk erre állt rá, kiderült, hogy a Szűz Mária-képnek is, meg a másik kettőnek is — eddig még nem említettem, hogy kivel próbáltuk azonosítani őket — a két másik fejedelmi személynek a sugárzása is közelítően olyan intenzitásúnak mutatkozott, mintha ott lennének. A maradványsugárzás ezen a pauszpapír vékonyságú semmin, ami a Dukász meg a másik kettő, úgy jön át, mintha még mindig ott volnának a képek. És ez nagyon erős sugárzás. Ezek után megkérdezem, ki vonult be a Parlamentbe, amikor farral vitték be? Természetesen Szűz Mária. És erre megkérdezhetem: ezt akarták azok is, akik farral vitték be? És utána megint megkérdezem: tartozik ez az RTL vagy nem tudom minek nevezett klubra? Nem tartozik. Hadd higgyék, hogy ők győztek. Ebből az illúzióból én nem fogom őket fölébreszteni, előbb vagy utóbb úgyis meg fogják tudni. Szóval ezt a játszmát elvesztették. Nemcsak ezt, sok mást is, de ezt biztosan elvesztették. (Taps) Annak azért jobban örülnék, ha nem valaki ellen drukkolnának, hanem valamiért. Énnekem semmi örömet nem okozott az, hogy ők elvesztették ezt a játszmát. Én azt szeretném, ha ők a jó érdekében fejtenék ki azt az igen kifinomult játékot, ami kétségtelenül példaszerűen finom, és nagyon összeszokott játék. Csak éppen a legsötétebb erők érdekében fejtik ki. Én akkor tudnék tapsolni, és annak örülnék szívem szerint. Úgyhogy egyelőre sajnos ők a pálya túlsó felén játszanak, és hát eléggé alantas módszerekkel. De ezt a hírt feltétlenül vigyék haza: a Szent Korona működik. Az a képcsere, amelyet végrehajtottak rajta, ezt a programot nem tudta megváltoztatni, és azok a bagolyhangok, amikkel én naponta találkozom, hogy de már leszívták az energiáját, de már nem tud működni . . . nem igaz! Nem igaz, nagyon szépen működik, közelítően teljes értékű a működése, és pontosan abban az irányban működik, ahogyan kell. A többi már tényleg rajtunk múlik. Ha hagyjuk, hogy orrunknál fogva vezessenek, ha nem tanulunk meg kulturált módon nemet mondani nyilvánvaló hazudozások88

ra, és nagyon udvariasan, de nagyon határozottan megmondani, hogy huszonöt éve egyfolytában hazudik kelmed, először vörös gúnyában, aztán piros–fehér–zöld gúnyában, most már eleget hazudozott, tényleg menjen el innen. Menjen el! Nem fogok pofozkodni, de menjen el innen. Ezeket meg kell tanulni, mert amíg mi nem tanuljuk meg, fölülr ől nem tudják őket eltávolítani. Miért nem tudják? Azért, mert bevezettek egy többségi szavazati rendszert, és a többségi szavazati rendszerben, ahol évtizedeken keresztül a legrosszabb mérce szerint programozták a népet, ott garantáltan a rosszabb fog győzni. Ez a Gresham-törvény működése, a Gresham-törvény pedig kemény törvény. Azt mondja ki, hogy ha egyetlen nemzeten belül, tehát egy zárt rendszerben kétféle pénznem van forgalomban, akkor törvényszerű, hogy a rosszabb szorítja ki a jobbat. Ez a demokrácia alapelve. És most ez működik. Ha nem vigyázunk, és minden egyes lépésénél nem figyelünk a gonosznak a működésére — és a gonosz biztonságosan azonosítható —, akkor a Gresham-törvény odáig viszi a dolgokat, hogy minden ponton Káin fogja agyonverni Ábelt. Érthető? Mert ez így működik. Nagyon kell figyelni, mert nem szabad hagyni, hogy fölemelje a bunkót — előtte kell lefegyverezni, és lehetőleg érvekkel.

89

Illetve az arra utaló programot először a felső szinten fogalmazza meg. ahol ez volt a működési rend. Hogyan? 90 . És akkor különböző helyszíneken készült két műnek a véletlenszer ű összekerülésével és utólagos összeszerelésével is magyarázható lenne. Vane ennek a kettősségnek köze az előbb említett kettősséghez? Tudniillik roppant lényeges dolog. egy olyan kettősségre utal. és alul a latin. A második ilyen kettősség már nem új számunkra.Kettősségek egysége A Koronánk képrendjéhez visszatérve: az első különbség tehát. és még lejjebb. Vagyis a görög nyelvet használó zománcképek. kik voltak akkor a nemzet bölcsei itt — egész szép kis névsorunk lenne. de ez a második kettősség szorosan összefügg az előzővel. Nem akarom most elmondani. Az alsó részen félalakokat látunk. és ahhoz. Ezek nagyon lényeges dolgok. a felső részen pedig egész alakokat. hogy a bölcsesség emberi szinten igazgatja a világot. De a nyelvhasználat a Szent Koronán azt a rendet képviseli. Igen ám. hogy a hierarchia. utána meg önmagunkat bölcsnek nyilvánítjuk. utána az alsó szinten írja körül. E szép feltételezés alátámasztja azt — ha feltételezésnek vesszük —. tehát a megfordíthatatlanság. ha fölül szerepelne a görög nyelv. akkor ez egy véletlenszerűen összeállt kettősség is lehet. mert ha a hierarchiát a visszájára fordítom. ahogy azt Kovács József gyönyörűen kifejtette. amelyik a világ normális működésének a tényleges rendje. az abroncs magasságában ennek a programnak a földi környezetben való működését szemlélteti a bölcsesség nyelvén megnevezett személyek együttese. ahol a felső egy mennyei eredetű hatalomnak. Nem az volt. hogy e fölé emelkedjünk. csak fölülről kaphatunk hatalmat. akkor tényleg fejre áll a világ. Akkor lenne okunk kételkedni a feltételezés alaposságában. a potestas-nak a gyakorlását fejezi ki. hanem az volt. az bizony jellemzője ennek a rendszernek. hogy előbb könyökkel kivívjuk a hatalmat. Én már éltem át olyan korszakokat ebben az országban. hogy ha ez a négyféle kettősség esetről esetre másra és másra utal.

És miért nem az övvonaláig? Azért. . Ez nagyon nagy dolog. vagy a Michigan-tó partján. vagy vissza — útban van oda. . Ott még nincs külön lelkiség és külön testiség. méreg nem hat. ellibben mellettem egy szoknya. hogy japán miniszterelnököt meg lehetett vesztegetni. ami felé az első. akkor tudvalevő. hogy a bölcsesség működik az alsó szinten — a görög nyelvhasználat figyelmeztetése nyomán fölismert igazság ez —. és ez mekkora csapás volt Japánnak . hogy a testiség — még bizony veszélyek forrása a bölcsesség szintjén. hogy tanulhatok én egy életen keresztül. . hogy nekem szebb villám lesz majd a Garda-tó partján. 91 . mert a felső koronarészen nincs övvonala az apostoloknak. kép). A testi-érzéki típusú kísértéseket nem lehet bölcsességgel kivédeni. amire már megvolt a bizonyítékunk a felső Korona-részen. de a testi kísértésekkel szemben nem (37. hogy hol tartalékolja az én zsebemből kivett pénzt. Ne felejtsük el. hogy Tamás apostolt a nyakvonaláig takarták el. Ő természetesen azonnal lemondott. attól függ. Ez jelenti azt is. Hogy tudniillik a földi környezetben mi válhat annyira veszélyessé. tehát itt még csak útban van a teremtés központjából a Föld felé. és már el is térültem. de Japánnak ez nagyobb megrázkódtatás volt. mint a II. mert itt a testi kísértés nemcsak szexuális jellegűt jelent. de semmiképpen sem a Földet tapossa. Japán miniszterelnököt meg lehet vesztegetni! A második kettősség tehát pontosan afelé mutat.Ha tudjuk. mondjuk a Balaton partján. Ez az a feltételezés. hogy nem szabad ide beengedni. És nagyon lényeges. Ez tehát azt jelenti. világháború elvesztése . amikor fény derült az ügyre — ezt a példát magyar kollegái általában nem követik —. A második kettősségnél tehát a lényeg az. hanem a lélekkel áthatott test működik. hogy a bölcsesség sok minden ellen fölvértez. mint a konkurrens pártelnöknek. hanem egy emelkedettebb szinten. amire fegyver nem hat. A felső koronarész még nem a földi működés közegében jeleníti meg a szereplőit. Hol volt meg a bizonyítékunk? Tamás apostolnál. Ezek tovább gombolyítható gondolatmenetek. .

hanem útban vagyok a Föld felé. a vétek nem áll meg az öv vonalán. hiszen a felső koronarészen az apostoloknak nincs jelölve választóvonal az övük magasságában. És ott én vagyok a fontos. De ez nem mondható el a felső szintről. Nincs is több választóvonal. hanem azonnal a nyakvonalig fertőz. amelyben meg92 . alul pedig már a Földet tapodom. hogy a felső részen még nem a Földet tapodom. Lehet. akkor azt is beláthatom. A kettősség. amit másodiknak megfigyeltünk. hogy ugyanabban a műhelyben. tehát a háttér is zománcozott. és az itteni munkámat végzem. Ahhoz a Földre kell születni. de ezt bizonyítani kellene. az másodlagos. bizony egybevág az elsővel. hogy különböző műhelyt tételezzünk föl mögöttük. hogy máskor készültek.Ez azt jelenti. a háttér pedig a hordozó aranylemez? A felső részen viszont az úgynevezett teli zománctechnikát találjuk. mert ha tudom. vagyis egyvalaminek különböző szintű hangsúlyozásával állunk szemben. hogy ha testi szinten viszont vétkezik. nem elég. És onnantól kezdve az én és ami nem-én. Ebből a kettősségből ilyen állítás nem következik. nyugodtan feltételezhetjük. Miért? Azért. Na de mit kezdjünk a harmadik kettősséggel? Azzal tudniillik. Idáig kell kiszűrni. Mi is csináljuk ma is mind a kettőt. hogy máshol készültek. Viszont az összetartozást meg nagyon is valószínűsítik. Hát nem elég. hogy individuumról csak földi környezetben beszélhetünk. lehet. Ez már csak elég különbség ahhoz. és ami nem-én. És amikor ő még egy kozmikus rendben csak egy burkot kap. hogy az alsó koronarészen csak az alakok és a felirataik zománcozottak. éles határvonallal elválasztódik. Teljesen fölösleges ezzel tovább szórakozni. Mind a kettő végső soron ugyanazzal a rekeszzománc-technikával készült. amikor az alaknak a belső tagolása és a környezete alapvetően ugyanazokból az elemekből épül föl. hogy kimondjuk a két Korona-rész különböző forrásból való származását. És ezt már tudomásul kellene venni: ezek a jelzések elégtelenek arra.

Mert itt nem kész. amelyekről tudjuk. hogy ezt tudjuk. Egyszerűen nem tudom értelmezni a képeket. Fülöpnél legalább négyszeri alakváltozatot kell számításba venni — kettőt már említettem. ha nem tudom. Az a Fülöp. De ha az ünnepeiket nézzük sorra az évkörben. Gondoljunk vissza Jánosra. hogy még csak nem is őróluk van itt szó. aki Jónás is volt. aki egyszerre két Jakab volt és még egy Jákob is. mint amilyen a Mengyelejev-féle periódusos rendszer volt a maga idején. a tanítványa. Evangélista Szent János lép be a helyébe. Még ma is vannak olyan lehetőségek. az pedig egy egészen késői szent. még meg sem született a Korona készítése idején. És ezt a sajátosságot mindegyiknél ki lehet mutatni. kettőjükről. De ebben a burokban nem személyiség rejtőzik. ha ragaszkodom hozzá. tehát ez nem individuum. vagyis Benizzi Szent Fülöpöt kell számításba venni. aki itt a maga ünnepe révén megidéződik.őrizheti a viszonylagos önállóságát. Azért borzasztóan fontos. de Jánosból is legalább kettő. hogy individuális létformákkal állok szemben. hogy meg kell majd jelenniük. majd amikor ő kiesik. Ebben az esetben az eszmei tulajdonságoknak körülbelül olyanfajta rendszerezésével találkozunk. hogy mindjárt az indulásnál Keresztelő Szent Jánosnak kell születnie. mert különben az egész Korona-programot nem értjük meg. Nem lehet leírni az üdvtörténetet. Tehát nem tudom a jánosságot szűkebben értelmezni. egyedi életeket jelenítenek meg. Pontosan meg tudta határozni. 93 . az apostolt és a diakónust. És csak a Benizzi Szent Fülöp ünnepe helyezi be a maga szerepkörébe a fülöpi tulajdonságokat. hanem még legalább egy Néri Szent Fülöpöt és egy Bence Szent Fülöpöt. Ezek lehetőség-csomagok. akkor kiderül. és akkor már háromnál tartok. de azokat az elemeket akkor még messze-messze nem találták meg. hogy meg is tudjuk őket jeleníteni. Honnan tudjuk? Gondoljunk vissza Jakabra. mert itt is két János van és egy Jónás. hogy milyen tulajdonságú elemeket fognak majd fölfedezni. de technikailag még mindig nem vagyunk ott. Nem azokkal állunk szemben. hanem egy–egy lehetőség-csomagot. már megvalósult életeket.

. hogy az általunk végigkövetett úton–módon jeleníti meg a világot .Roppant fontos tudni. Ha még lesz rá idő. Itt nem olyan dolgokról van szó. hogy az időbeliség keretében milyen egységekben járunk. amelyben az áll — mondjuk —. Ha egyszer még benne van az idősebb Jakab is. az már kitalálható. És miért éppen így? Mert a világ tényleg így működik. hogy a felső Korona-részen nem történeti időben zajlanak az események. pontossággal jelenítik meg a figurákat. Meg azt is. Erre is nagyon sokszor szoktak hivatkozni — hogy az alsó részen szinte látványszerű hűséggel. Nem azért. hanem mert tényleg így működik — hát akkor próbáljunk már ennek jelentőséget tulajdonítani. hogy egyazon műhelyben történjék. amikkel játszani lehet. És végül a negyedik. De hát engedelmet kérek. akkor melyikre hasonlítson? Ha nem érti ezt a dolgot. orvosokkal és így tovább — találkozunk. hogy megszületett az unokám. Ez megint jó kérdés. amivel eddig nyilatkoztak a Koronáról. Hát hogyan jelenítsem meg látványszerűen azt. Én inkább azt mondanám: elképzelhetetlen az a túláradása a gőgös ostobaságnak. hogy ki készítette ezt a Koronát. mert az ötvös szórakozik velünk. vagy menjen el kapálni. Valami elképesztő mértékű. harcosokkal. meg még Jákob is. a felső részen pedig csak jelzésszerűen. vagy bármit csinálni. hogy hát most már aztán tényleg mondja meg. de ne szórakozzék a Koronával. az ifjabb is. en94 . Ha egyszer ez a program négyféleképpen is igazolta. vagy tíz évvel ezelőtt. És ekkor szokták mondani. Lehet vizsgálni. Az alsó Korona-részen viszont nagyon pontosan meg lehet mondani. Akkor én vizsgálhatom azt is. amikor az egyes párokkal — arkangyalokkal. hogy hát ez már elképzelhetetlen. . azt azért még gyorsan elmondom. hogy a papírt Dunaújvárosban vagy Lábatlanban gyártották. Erre mondják. Egyelőre csak annyit szögezzünk le: a harmadik féle kettősség megint tökéletes összhangban van az első kettővel. menjen el politikusnak. aki még nem individuum? Ahhoz neki a Földre kell születnie. és mikor és hol. hogy a múlt évben készült-e az a papír. Egy egészen más időtartományban zajlanak. Kapok egy táviratot.

mert különben az egész eddigi fejtegetés nem ért semmit . hogy bennünket öt évig erre neveltek az egyetemen — de maga az egyetem is egy merő betegségtünet. hát ha nem ért semmit. hogy ez a Korona működik. kik készítették. . Az. hanem magyaroknak alapították az egyetemeket. mintha ez lenne a lényeg — ez egy betegségtünet. hogy én most ki vagyok. hogy a gyermek megszületett vagy nem született meg. mint személy. mióta megalapították az első egyetemet Magyarországon. Aki azt mondja. legyen neked a te hited szerint . Ezek a berögzöttségek. mert még nem vagyunk rá elég érettek. lehet. hogy árulja el a nevét. én azt mondom. aki ilyen szinten tud dolgokat a világról. hogy neked megsúgom. azt mondaná. hogy én Hanzi mester vagyok a Hanza városokból. . ez a megszállott kutakodás egy időbeli adat és egy térbeli adat után. hogy hol készült. nem azt fogja elmondani. Másrészről pedig. hogy ide figyelj. Viszont nagyon lényeges. Amikor már minden mást megértettél. hogy de aztán mondja meg. Az. hol. akkor elnézést kérek. vagy Vlagyimir mester vagyok Vlagyimirból. mindezt ma még legfeljebb csak behatárolni tudjuk. . És ha megkérdeznénk. ami gyakorlatilag mérhető. Félreértés ne essék: Magyarországon nem magyarok. Nem tudjuk — hát miért nem lehet bevallani. Jó. hanem az üzenetet fogja hangsúlyozni. Ez a fóbiás. Ebből egy–két apróságot most elmondtam. mikor készült. 95 . hogy XY szabír mester csinálta a Kaukázusban. hogy mesterem. Körülbelül azóta. De elsődlegesen ennek a Koronának mégiscsak üzenete van. hogy nem tudjuk? És miért nem tudjuk? Valószínűleg azért. hogy ő tudja. majd huszadjára. és még meg is nevezi.gem az érdekel. De teljesen jelentéktelen. . az nem magát fogja mutogatni.

Se a Kaukázusban. és (harmadszor) tudják. Teljesen egyértelmű. Ezek közül az egyik. hogy összesen két olyan írott forrás van. vagy hogy mi végre ketyeg. és ezt Váczy Péter egyik útvonalon. Na most tessék nekem még egy ilyen népet mondani a magyaron kívül! Abban a pillanatban odaadom nekik a koronakészítés lehetőségét. mintha én azt mondanám az órámra nézve. amelyik le akarta volna beszélni őket arról. és minden olyan kísérletet konzekvensen visszautasítottak. Gerics József másik útvonalon — kiváló történészekről van szó — már réges–régen bebizonyította. amire a leggyakrabban hivatkoznak. hogy tudják. hogy legalább annyit tudnának. de miután ennek kiváló szakirodalma van. én azt mondom. (másodszor) tudják. Nemhogy azt. hogy ez az óra ketyeg. hogy a Koronájuk ketyeg. hogy mitől ketyeg. ahol a mai napig semmi jele nincs annak. mint készített tárgy. sem Rómában. sem Reichenauban. hogy pápa küldhette a Koronánkat. és nyomát hagyják annak. hogy ketyeghet. Tehát teljesen nyilvánvaló. hogy mi végre ketyeg. akár egészében. a Hartwick-féle Szent István legenda. akár részletekben. mitől ketyeg. ahol (először is) tudják. ahol tudják. hogy mitől ketyeg. sem részleteiben. Ehhez képest mi a Koronánk készítését mindig. hogy ezt a Koronát csak olyan nép körében készíthették. 96 .Küldték. Na most ezt az órát nyilvánvalóan csak olyan helyen készíthették. Teljesen egyértelmű. amely még csak nem is Szent István kortársát nevezi meg annak a lengyel királynak. Nincs ilyen. következetesen olyan helyekre adjuk ki. Azt is tudni lehet. nem származhat Rómából. hogy mi végre ketyeg. hogy ott készítették. hogy Rómából nem származik. és azt is. sem egészében. A kérdést részletesen is lehet taglalni. Továbbá tudják. hogy ketyeg. vagy visszaküldték? A működés — olyan. hogy a Korona. És erről sem hagyják magukat lebeszélni. inkább nézzenek utána. hogy ketyeg — hagyományosan tudják —. amelyik egyáltalán utalhatna arra.

hanem Vajkra vonatkozóan —. Mai napig szajkózzák. Az van ott. hogy a pápa se nem 97 . hanem hogy egy koronázást a római szék szempontjából érvényesnek tekint. Az a másik kortársi híradás pedig. Ugyanezzel a fordulattal egy másik esetben is élt Theotmar von Merseburg. Előbb uralkodott.akinek készült volna a Korona. Ehhez képest úgy hivatkoznak rá. és bár Mieskót ír ez a legenda. Ottó német-római császárnak a hivatalos történetírójától. egy olyan formulát használ Vajkra vonatkozóan — nem Szent Istvánra. Szilveszter pápa Boleslawnak küldte volna ezt a koronát. tehát azt jelenti. hogy Miesko. hogy küldött egy koronát II Sylvester. mintha ez II. Akkor miért ez a hazugságözön? Nagyon lényeges dolog. De ezeket nem veszik figyelembe. hogy nem küldhette se neves. Szilveszter lenne. se kevesebbet nem jelentett — és ezt magából Thietmar von Merseburgból lehetett bizonyítani —. hogy készít egy tárgyi mivoltában előálló koronát. hogy ilyet véletlenül csinál valaki. és elküldi. amire az ember már nem is tudja. hogy „koronát és áldást kapott”. És ma már nyomtatott szövegekben olvasom. mint hogy egy megtörtént koronázást érvényesnek ismert el a pápa. Váczy Péter is bebizonyította. Honnan veszi magának ezt az arcátlanságot? Ki pénzeli ezért? Olyan nincs. Szilveszternek. bizonyítékokra hivatkozva Gerics József is. ahol teljesen nyilvánvaló. amelyik III. ezt szépen csendesen átcsúsztatják Boleszláwra. se II. mintha semmi sem történt volna. Alapos érvelés nyomán. hogy elismerte hitelesnek Vajk koronázását. hogy Miesko mikor uralkodott. hogy mit mondjon. hogy ez a formula ebben a korban se többet. Theotmar vagy Thietmar von Merseburgtól származik. Nem az van ott. Amikor ott van előtte. aki nem volt kortársa se Szent Istvánnak. És tudjuk. hogy de ott van Theotmar von Merseburgnál. hogy II. Ez a „coronam et benedictionem” fordulat nem azt jelentette. se névtelen pápa a Koronát. amelyik szó szerint így íródott: „coronam et benedictionem accepit”. A pápát pedig nem nevezi meg.

Érdekes: miért használ itt „követel” szót a fordító? Magamtól soha nem jöttem volna rá. Ez a flagitare. amikor megérkeznek Szent István követei — itt nem Vajk szerepel — és követelik a koronát. querere. A pápának eszébe jut az álma. Nos. csakhogy álmában megjelenik egy angyal. Mivel a négyességet itt most végigbeszéltük. hanem a példamondatokból — középkori latin szótárra gondoljunk. A lengyel követek már várják ezt a koronát. Ez pedig úgy szól. Átadja nekik a koronát. hogy ne add holnap ezt a koronát a lengyel követeknek. Add nekik ezt a koronát. végre le kellene zárni. ne az ókori latin szótárakra! — a példamondatokból egyértelműen kiderül. adná már a lengyel követeknek. hogy visszakövetelésről van szó. a magyar mindig követel. Ezeket a kérdéseket. mielőtt az általa — mármint a legendában általa — készíttetett koronát a lengyel királynak elküldte volna. elfelejti. hanem egy ismeretlen országból követek érkeznek. Na most. quesivi. A lengyel mindig kér. Az egyik ilyen példamondat szerint: „adónak. ami jár neki. hogy tudniillik a pápa — a megnevezetlen pápa — álmot lát. se nem küldött koronát. Fölébred. Igen ám. Ez tényleg kérést jelent. akik kérték. amelyikre olyan gyakran szoktak hivatkozni. egy barátom figyelmeztetett rá. A flagitare igének nem annyi a jelentése. hogy itt következetes a szóhasználat. azt hiszem. és hozza Jézus üzenetét. És ez amolyan záró fordulat is lehet ebben az előadásban. a másik szerint pedig „kölcsönadott pénznek a visszakövetelése”.készített. hogy követel. adva van a Hartwick-féle legendában az a fordulat. Mégpedig az utolsó éjszakán. a behajtása”. 98 . Van azonban a legendás változatban egy olyan fordulat. Az eredetiben a latin kifejezés a lengyelekre vonatkozóan mindig a quero. És az ember ilyenkor mindig megnézi az eredeti szöveget. és így kerül az Magyarországra. A magyarra viszont minden előfordulásakor a flagitare igét használja. quesitum ige. amire tényleg érdemes felfigyelni. és királyuk számára koronát követelnek. a működésről is esett egy kevés szó. amelyet a lengyel király kért a maga számára.

de a feltételezés nyugodtan megengedhető. József sokkal később a magyar Szent Koronától. Ez pedig nem legenda. Azért. aki nyilván ugyanúgy — a leírásból következtetem —. és Szent István követei az utolsó pillanatban csaptak le rá. de el kell mondjam. József idején pedig a Második Bizánci Birodalom várományos császára. Sokan megkérdezték már. Attilának” vannak 99 . hogy tényként közöljem. Ez egy későbbi felvetés. mert ha nem tudják visszaszerezni a koronájukat. Ezt kétszer kísérelték meg ilyen módon a történelmünkben. Ez akkor a lengyel király lett volna. Fehér Mátyás Jenő. mégpedig Kun László megfogalmazása szerint „elődünknek. miért várták ki az utolsó pillanatot.A magyarokkal kapcsolatban a flagitare ige következetes használata. mint II. hiszen lehetett tudni. ez hivatalos okmány. querere igét. Hogy tudniillik egy idegen hatalomnak adja át. először ez a bizonyos megnevezetlen pápa. amelyik majd megvédi a magyarokkal szemben. Tehát azt jelenti. hogy nála Attila kincsei vannak. arra figyelmeztet. Eszerint egy koronánk másodlagosan elkerülhetett a pápához. ugyanúgy próbál tőle megszabadulni. föl fognak morzsolódni. Mert ez a korona — ez is kizárásos alapon valószínűsíthető — csak az úgynevezett avar kincsekkel kerülhetett ki az országból. Ezt így az. még nem merte fölvetni. Egy biztos: Kun László még úgy levelez a pápával. és úgy levelez a cseh királlyal is. És akkor nincs több gond a magyarokkal. hogy nagyon jó hatásfokú lehetett a felderítésük. aki az avar kincsekkel foglalkozott. Ha nem is közvetlenül tolvajlásról. II. hogy a Korona a pápánál van. ha tetten érjük. hogy a magyar király kincstárában igenis Attilának. Még nem érzem elégnek a bizonyítékokat ahhoz. a magyarokkal tényleg nincs több gond. És itt bizony erről van szó. Én még nagyon óvatosan kezelném. Ez azt jelenti. mert tolvajt csak úgy tudunk leleplezni. mert nincs ellentétben az eddigi tudásunkkal. hogy lehet itt egy érdekes feltételezéssel is élni. és nem tudják annak teljes méltóságát visszaállítani. de orgazdaságról. miközben a lengyelekkel kapcsolatban ugyanilyen következetesen használja a quero.

Mi a legfontosabb idevágó tény? A legutóbbi időkig akárkit. mint magyar királyt. és hozzá hangsúlyosan áll ez a visszakövetelés. mert erre egy kidolgozott elmélet van. azt a nemzet elfogadta királyának. hanem egy politikai álláspontnak az érvényesítését segíti. több egymást követő könyvében közzétett elmélet. akármit koronáztak meg a magyar Szent Koronával. Szigeti István atya által kidolgozott. Semmi elvi akadálya nincs annak. De soha föl se merül. De azt is jelenti. 100 . Akár kikerült ezzel a Korona a Kárpát-medencéből — ha egyáltalán a Szent Koronáról van szó —. Azok további feltételezések. nekünk azt is el kellene fogadnunk. Ez egy aacheni pap. A saját történelmünket ebben az esetben is teljesen ferde beállításban tárgyaljuk. hogy itt egy kontinuitást nem lehet íróasztalról.kincsei. Többször is megfogalmazódik a történelemben — Révay Péter is hivatkozik rá. aki nyilvánosan megtagadja a hun elődöket vagy megtagadja a szkíta elődöket. Na de hát azért ez így nem a valóság megközelítését. de közismert adatok bizony ellene vallanak. hogy kerülhetett-e Nagy Károly fejére ez a Korona. az akcióikat meg mint kalandozásokat méltatják. Feltételezésnek meg lehet pendíteni. Garai Miklós nádor szájába adja a szöveget —. akkor őt biztosan számon tartanánk. Bizonyára ismerjük az ilyen eljárást. amit tizennégy vagy tizenöt társzekérnyinek írnak le. akkor őket mint rablókat. hogy nem támogatják az általam ismert tények. hogy a szövegben „visszakövetelés” áll. hogy ha egy bestiát. Látjuk is az eredményét. tehát egy vadállatot megkoronáznának a magyar Szent Koronával. hogy csak azt veszem föl történésznek. Nota bene ezt soha nem nevezik rablásnak. ezt nevezzük kontraszelekciónak. annyi biztos. akár nem. hogy ez a Korona ott lett légyen már az úgynevezett avar kincsben. Ha valaha érintette volna Nagy Károly fejét a Szent Korona. Ellenben amikor a visszaszerzésére határozott lépéseket tesz az úgynevezett kalandozó magyarság — ezt már Fehér Mátyás Jenő kutatta föl —. és ami a Frank Birodalom legnagyobb rablása volt az egész fönnállása alatt. tollvonással megszüntetni. Azt tudom mondani rá. azzal.

hogy Nagy Károlyt nem koronázták meg a magyar Szent Koronával. Moritzban vannak. vagy olyan rangú hely több nem volt. hogy a Koronát nem lehetett máshova adni. mert sejthette. és arról is. Nem is volt rá méltó. Nagyon valószínű. hogy az avar jogar rekeszzománccal díszített részei. misekannába beépítve. Vagyis nagyon nehéz félreérteni őket. mert egész egyszerűen olyan megbízható hely. Miért? Azért. És hova lehetett tovább menteni? Tudjuk. És lett is. de nem is viselte — factum. meg a tények is kisarkítottak. hogy nem lehet lesöpörni ezt a feltételezést az asztalról. Mert bizony kiadták neki — ha ez a legendás változat egyáltalán komolyan vehető. Teljesen biztosra vehetjük. mert a Koronával kapcsolatban a lehetőségek is. csak Rómába. 101 . akkor a következőben. Ilyen módon tudjuk. És ezért kell azt mondani. De tudunk egyéb tárgyféleségekről is. Ez nagyon nagy dolog. hogy a rablott kincs egyes részeit hova adta tovább: a nagy apátságokba. Ezzel együtt természetesen bármilyen feltételezéssel lehet élni. Mindenesetre ha ez így van. Nagy Károly biztosan nem viselte a magyar Szent Koronát. ma St. és egy nagyon határozott katonai potenciálja. hogy hova adta őket tovább. amivel sakk–matt helyzetbe tudta hozni az akkori egyházvezetést. Viszont valószínűleg igyekezett — ha egyáltalán hozzá került a rablás folytán — nagyon hamar megszabadulni tőle. hogy nem viselte. aki majd vissza fogja követelni.hogy Nagy Károlyt magyar királynak tartsák. Ha nem ebben az évtizedben. hogy lesz. akkor Szent Istvánnak hallatlanul jó felderítő rendszere kellett hogy legyen. azaz úgynevezett „kemény tény”.

Most újra rá lehetne kérdezni. Ne tessék mondani! És a honfoglalás-kori sírokban lév ő mellkeresztek? Azok hogy kerültek oda? A honfoglalás-kori sírok jellemző sírlelete a mellkereszt. ez pedig az 1000-es év. két olyan dátumot szoktak emlegetni a legutóbbi időkig. ’96ban a nagy honfoglalás-kori kiállítás viszont egyértelművé tette 102 . mostanában meg éppen tele szájjal. mint annak. az Dukász Mihály uralkodásához kapcsolódik. Miért? Azért. amit általában emlegetnek. És erre nagyon szoktak hivatkozni. mint láttuk. és közlöm. mert keresztény a programja a Koronának. de majd esetleg engedünk — a Dukász-kérdésben. Dukásznak semmi köze sincs a Koronához. Most erre az ember megkérdezheti: na és? Hát. Magyarország 1000-ben ismerkedett meg a kereszténységgel. Hogy tudniillik milyen messzire vessük el. vagy egy nagyon rövid kis ráfutás az egész Szent István kérdésre. Föl is tették itt szünetben. de az 1000-es év rendíthetetlen. tehát a magyar Szent Koronáról van szó. Semmiféle szerepe nincs itt a Dukász-képnek! Azonban marad még egy csábító terminus post quem. Az első. Itt azért a súlyokat egy–egy kérdés esetében jó mérlegelni. ahogyan ma látjuk — az időben tapogatózva. illetve utáni időszak. Olyan dátum. Ez közvetlenül is kapcsolódik a Koronához. Ezt eddig gondosan titkolták előlünk. hogy ennek a Koronának a készülési ideje mikorra tehető? Ezzel kapcsolatban — mondom: ennek. Ezt. és talán ezzel be is lehet majd fejezni a fejtegetéseinket. hogy terminus post quem.A szentistváni fordulat Egy mondat még. jó. mert ezt a kérdét biztosan föltették volna. mert mint tudjuk. Mert most kerek évforduló van. hogy ezt a koronát ő csinálta Orbán Viktornak. esetleg engedünk — nem engedtek még. Ha én az unokaöcsém fényképét holnap rápikkelyezem. amelyet úgy neveznek. Azt mondja. ugyanannyi alapja volna. nyugodtan törölni lehet. hogy egy 1613 után fölkerült Dukász-képpel kezdem datálni a Szent Koronát. mert áthozta a Parlamentbe. az 1070 körüli. ami után születhetett csak az illető mű. és küldte neki jutalmul.

Ha nekem az 1000 utáni hivatalos egyházi történetírás egy népet pogánynak nevez. hogy az a nép nem keresztény. az olvassa el az idevágó bizonyítékokat a legrangosabb egyháztörténeti és vallástörténeti kiadványsorozatban — ez az RGG. A két kifejezés ugyanazt is jelenti. délben és este keresztelnek. a paganus. Az csak egyet jelent. mint hogyha vélekedés lenne. és ne vélekedésekkel. Ha valakinek ez úgy tűnik. a pagus falut jelent latinul. Miért? Mert akkor én azonnal visszakérdeznék. akkor mire térítette őket? És akkor miért nevezik őket a mai napig pogánynak? Akkor itt valami baj van a kréta körül. A zsidó–kereszténység bármilyen más forrásból táplálkozó. az egyáltalán nem jelenti azt. azonnal üvöltve mondanák: keresztények. A paganus falusit jelent. akit naponta háromszor. Bárhol a világ más táján ez lenne a helyzet.a hangsúlyos jelenlétüket a magyarság körében 895 és 1000 között . A paganus szó eredetileg a pagus szóból származik. nincs az a történész. aki ezt ki merné mondani. hogy tényeket nem veszünk tudomásul. nincs az a művészettörténész. hogy akkor miről mire térítette őket Szent István? Ha ők keresztények voltak. pedig egy ilyen megállapításnak semmi köze sincs semmiféle antiszemitizmushoz. azt. hogy nem zsidó–keresztény. feloldva a Religion in Geschichte und Gegenwart című sokkötetes enciklopédia. hanem maga az uralkodó fő réteg legjellemzőbb sírlelete a mellkereszt. . Hát mik lehettek mások? Iszlám hívők? Taoisták? Mik? Ortodox zsidók? Ezzel a kereszttel? Hogy érthető legyen. mintha az antiszemitizmus szobra lennék. hogy tényekkel legyünk megint csak tisztában. És a 103 . Ezek milyen vallásúak voltak? Nincs az a régész. nem az alávetettek. nem merik kimondani. Itt arról van szó. Mert a zsidó–keresztény vonulat szóhasználatában az is pogánynak számít. Tehát a gojnak a szinonimája a pogány. . más irányból érkező keresztényt pogánynak nevezett. nem a szolganép. Most itt nagyon fontos. És ez faktum. Semmiféle vallási tartalma nincs. reggel. A 895 és 1000 közötti hiteles honfoglalás-kori. Ilyenkor úgy szoktak rám nézni.

És ez a rendelkezés bekerült a Corpus Jurisba. Tehát abból. nemzetség. Ennek a szinonimája mondjuk Pál apostol szóhasználatában. azaz falusi. nemzetet jelent. hogy nem tudjuk. Csakis annyit jelent. hogy nem zsidó–keresztény volt. Nagyon lényeges. Elég furcsán hangzik. nem válik elfogadottá a zsidó–kereszténység számára. nemzetséget. Tehát a térítés. népi. hogy egy zsidó–keresztény térítés pogánynak nevezi a honfoglalás-kori magyarságot. hogy nép. hogy nézzünk utána alaptényeknek. Ezért lehet minket az orrunknál fogva vezetni. A goj ugyanazt jelenti. tehát még az apostoli időkben görögül az ethnikosz. és ezt kéne már megtanulnunk. nem következik. hogy az. akkor ő egy tiltó rendelkezést bocsátott ki. ami viszont a gens szóból származik. És ezt a zsidó–kereszténység terminológiája úgy fogalmazza. nem volt keresztény. nemzet.goj mit jelent? Elég baj. mármint a magyarság. A mai Izrael alapító okmányában az izraeli népet is gojnak nevezik. de ebből a tényből nagyon sokan azt a következtetést vonják le. Ez a rendelkezés betiltja a szentistváni térítést megelőző vallásalakulatot. más szóval megkereszteltük. hogy Szent István halála után ez a régebbi vallásalakulat kétszer is újra föltámadt. az ethnosz. aminek az alapszava. a Magyar Törvénytárba. Ez a fordulat tehát jól magyarázható. ugyanazt jelenti: nép. és ez ugyancsak népet. Itt van a két vallásalakulat között a választóvonal. És ennek a tükörfordítása latinul a gentilis. Alátámasztani látszik a véleményüket az. a jelek szerint keresztényről zsidó–keresztényre történt. És amikor az első úgynevezett pogánylázadás után I. de így van. mert különben körbe–körbe vezetnek minket magunk körül. hogy pogányból kereszténnyé tettük. paraszti. András királyunk leverte ezt a felkelést. Goj. Ebből csak egy következik. Nem lehetett kiiktatni a magyar történelemből. az locsolgathatja naponta háromszor a fejét. 104 . mint a paganus. magasabb rendű vallási képződménynek. Tehát aki ebből válik kereszténnyé. hogy Szent István árulója volt egy korábbi. bármilyen furcsán hangzik.

Ma már bánják a történészek, mint kutya, aki hetet kölykezett, hogy ezt hogy nem tudták alkalmas időben kihagyni belőle. Nem lehet már visszacsinálni az ügyet. A Corpus Juris a nemességnek, tehát a nemzet gerincének az alapvető ismeretanyagához tartozott. Ez mindjárt az első rendelkezése, tehát a legrosszabb tanuló is eljutott idáig. Ez pedig nevén nevezi ezt a vallásalakulatot. És minek nevezi? Nagyon lényeges tudni: ritusnak nevezi, tehát szertartásrendnek, és három jelzőt kapcsol a ritus szóhoz: az ethnicust, az gentilist és a scythicust. Milyen vallás volt hát ez? Szkíta népi–nemzeti vallás. Nagyon lényeges, hogy erről van szó. Bárki ellenőrizheti, hiszen a Corpus Jurisnak van kétnyelvű kiadása is. Tehát tudnunk kell, hogy ez a magyar ősvallás neve: szkíta. És miért népi és nemzeti? Azért, mert a legfölső szinttől a legalsóbbig átjárja a nemzetet. Minden vallásalakulatra jellemző ez? Nem. Az a Kazária, amelyből kivált a honfoglalásra induló magyarság, tipikus példáját mutatja annak, hogy csak a felső réteg veszi át a vallást, de az nem járja át az egész nemzetet. Melyik vallás ez? Az ortodox zsidó vallás. Soha nem lett belőle ethnicus, illetve gentilis vallás. Na most ez az egyik lehetséges értelmezése annak, hogyha ethnicus et gentilis scythicusnak neveznek egy vallást — de a gentilis szó késői származékából, amely az angol nyelvben maradt fönn, egy másik jelentés is kiolvasható. Ha összetételben találkozunk vele, így, hogy a gentleman, akkor rögtön érzékeljük, hogy ez egyfajta nemességet fejez ki, amit mi már elsősorban lelki nemességként értékelünk. Ha viszont önmagában áll a gentile szó, akkor amögött az Országh László féle angol–magyar szótárban egyetlen magyar jelentés olvasható. Az, hogy „nem zsidó”. A gentilis jelzőnek tehát félreérthetetlen az útmutatása: a honfoglaló magyarság vallása a szentistváni térítés előtt a „nem zsidó”, azaz szkíta gyökerű kereszténység volt. Igazolható az a feltételezés, hogy bennünket egy gentilis, azaz egész népet átjáró és nem zsidó alapra épülő kereszténységből egy kizárólagosan ószövetségi zsidó alapra épített keresztény105

ségre térítettek át? Nos, az ő szóhasználatuk is ezt igazolja, és a mi szóhasználatunk is. Itt egy elég tiszta képlettel állunk szemben. Ezek után föl lehet tenni a kérdést, hogy bűnöző volt-e Szent István. Lényeges, hogy a kérdést minden ízében végigtárgyaljuk, és ne sunnyogjunk el mellette. Tudniillik ne felejtsük el, hogy ószövetségi zsidó alapon két világvallás fejlődött ki — most nem tekintve a zsidót, önmagában. Az egyik az iszlám, a másik a zsidó–kereszténység. És összesen ez a két vallásvonulat van, amelyet ha a világon akárhol megjelent, csak er őszakkal lehetett meghonosítani. Egyszer majd ennek gondoljunk utána! És miután mi elég huzamosan, egyszer az egyiknek, másszor a másiknak voltunk kitéve, ezt olyan természetesnek vesszük, föl se merül bennünk, hogy itt egy égbekiáltó gazságról van szó. Hogy lehet vallást erőszakkal terjeszteni? Teljesen magától értetődőnek vesszük. Konzultáljunk egyszer egy buddhistával! Mikor terjesztettünk buddhizmust fegyverrel? Vagy taoizmust? Vagy akármelyiket? Dzsingisz kán népe bejött ide, igazán nem simogatta a magyarokat, soha vallási kérdés itt föl se merült. A nagykán udvarában ott voltak a keresztény papok, ott voltak a taoisták, ott voltak a boncok, és így tovább. Föl se merült, hogy ránk kényszerítse a saját vallását. Ne vegyük már ezeket olyan magától értetődőnek! Mert mostanában újra lábra kap ez az irányzat, ma már nincs más az egyházban, csak judeo–christianizmus! Az összes többit már rég kiirtotta. És ma is így lép föl. Nagyon nagy tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Hát természetesen, hiszen ez a gyakorlat maradt porondon. Akkor most Szent István rosszat tett nekünk? Ezt nagyon fontos tudni, mert így osztják meg most a magyarságot. Ha valaki ennyit fölfedezett, akkor az álljon baloldalra, ő a koppányosok közé tartozik. A többi, aki ezt nem hiszi el — hogy miért nem hiszi, nem tudom, mikor tényekről beszélünk —, akkor az álljon át ide, ami azt jelenti, az istvánosok közé tartozik. És akár elhisszük, akár nem, akár tudunk róla, akár nem, mindegyikünk be van már osztva. Valamelyik rubrikába már beírták a nevünket.
106

A szkíta kereszténység hagyatéka
Ami a tényeket illeti, nagyon pontosan lehet tudni, hogy a szentistváni tett egy olyan időpontban zajlott le, amikor két nagy ellenfél volt a páston. Nem is halljuk ezt másképpen hivatalos részről sem; az egyik Koppány, a másik Gyula. Na most úgy szokták ezt nekünk tálalni, hogy Koppány pogány volt, míg Gyulánál ezt nagyon nehéz lenne állítani, úgyhogy nagy zavarban van ez ügyben a kommentáló társaság. De hát Koppánynál . . . ugye Koppány nyilvánvalóan pogány . . . és akkor az ember megkérdezi, hogy mégis mire alapozod ezt? Hát a forrásokra. Tényleg? A Koppány egykori területén végzett feltárások egyértelműen igazolták az elmúlt körülbelül tizenöt–húsz évben, hogy az ő idejében, az ő fennhatósága alatt keresztény templomok sora épült. Milyen vallású volt Koppány? Nemcsak hogy keresztény volt, hanem ugyanolyan judeo–christian volt, mint Szent István. Még csak azt se lehet mondani, hogy de ő a nem-judeo, tehát ő a szkíta kereszténység képviselője volt. Dehogyis. Pontosan ugyanolyan judeo-chiristian volt. És Gyula? Nos, Gyula is pontosan ugyanolyan judeo–chiristian volt. Semmiféle vallási jellegű probléma nem adódott közöttük. Honnan tudjuk? Lássuk sorjában. Koppány, ahogyan azt Erdélyi Balázs nagyon szépen kimutatta, méltóságnév, nem pedig keresztnév. A Koppány az a kapkán név, tehát a késői avar fejedelmi név egyenes ági folytatása a magyar nyelvben. És ez egy avar méltóságnév, egy későavar területen. Semmi gond nincs, itt már réges-rég kereszténység van, az első úgynevezett meghódított, inkább úgy mondanám, behódolt avar főnököt, Tudunnak nevezték a beosztása szerint, maga Nagy Károly tartotta keresztvíz alá. És az utolsó avar kagánok hangsúlyozottan zsidó–keresztény neveket viseltek; Ábrahám kagán volt, Izsák kagán volt. Ilyen neveket szkíta keresztény soha nem adott a maga fejedelmeinek. Nem ott volt a gond, hogy az egyik szkíta keresztény, a másik pedig zsidó–keresztény, mind a kettő az utóbbi volt.
107

Széttépték a Kárpát-medencét. És Gyula? A Gyula-féle kereszténység bizánci típusú volt. hogy ma is megosszanak bennünket. Tehát a salzburgi érsek volt ennek a kereszténységnek a feje. milyen előzmények után! A Koronát akár így. a térítők pedig passaui bencések voltak. tehát akár vissza kellett hozni. Azt a mumust ünnepeltetik velünk. hogy szétcincálják egy Nyugathoz fölzárkóztatott. Tehát mi történt? Megcsinálták 999-re Trianont. illetve a Gyula-féle vonal válik a továbbiakban meghatározóvá. akkor 1920-ban nincs szükség Trianonra. Széttépték volna a Kárpát-medencét. Szent Istvánnak sikerült nem egész egy évtized alatt elérni. de a fejére tehette. hogy a Koppány-féle kereszténység az avar kereszténység folyamatos továbbélése volt. nem is titkolva. Akkor mi a gond? Hát az a gond. alig leplezett megosztási kísérlet? Nem vagyunk már eléggé sokrétűen megosztva? Itt 108 . Habsburg-indítékú ellenreformációs gyakorlat formált belőle. és a kereszténység történetében egyedi esetként megkapta az apostol rangot. annak azt mondom. És vagyunk olyan bambák: engedjük. Mit jelent ez? Ki volt helyezve a Duna vonaláig a kereszténység központja a Kárpát-medencéből. Nem fölzárkóztatta a magyarságot Nyugathoz. . hogy Szent István példátlanul nagy tettet hajtott végre. azért gondoljunk bele. szentistvános jobbra lózunggal. hanem megmentette a magyarságot attól. Ezt is egykorú forrásból tudjuk. tehát ha a Koppány-. Hol volt ennek a központja? Salzburgban. hogy a Kárpát-medencén belül önálló magyar kereszténység legyen . akár felszínre kellett hozni. Hatalmas a tette. akár úgy. . Ezt ünnepeljük benne? Soha. akit a barokk kori. de minél hamarabb. Konstantinápolyban maga a császár tartotta keresztvíz alá. és nem a magyarság ellenében. ez a pimasz. takarodjék innen. Ez azt jelenti. Gyulát. Ha ez véglegesül. és egy Bizánchoz fölzárkóztatott részKárpát-medencére. de a fejére tehette. a magyarság megosztása céljából.A másikat pedig. hanem a magyarság érdekében. Mármost nekem akárki jön ezzel a koppányos balra. Mi ez megint. Hol volt a központja? Konstantinápolyban.

két kiemelt jelképként. Mert ezt csak belülről. amelyiknek oldalága a manicheizmus. Ez egy kiválasztott 109 . ha nem is a fő vonulata. ami érték. és példaadással lehet valódi szeretetvallássá alakítani. meghozza azt az áldozatot. itt nincs visszabeszélés. hogy a szkíta kereszténység a szentistváni térítés után is. Ma már nyugodtan el lehet mondani. az övé áll közelebb a szkíta kereszténységhez. hogy minden. se Nyugaton fegyveres erő. Az 1700-as évek második felében a szkíta kereszténység. De ahol vidéken.igenis óriással állunk szemben. 1767-ben Gyügye kazettás mennyezetén. hogy nem a magyarságnak volt erre a fordulatra szüksége. És ha egyáltalán van különbség az őáltala patronált vallás. mint kereszténység és a Gyula. Nagyon lényeges. ez csak a többi érdekében történhet. amelynek a programja a magyar Szent Koronában is benne foglaltatik. még eleven hatóerő a Kárpát-medencében. Ennek a továbbélésnek a dokumentumait voltaképpen csak a török kiűzése után kezdték módszeresen pusztítani. Most ezt én tovább itt nem részletezném. hogy ha Szent István a magyar katonai potenciál csúcsán. tovább tudjon élni. de ő bizonyítható módon úgy hajtotta végre. legalábbis Károly Róbert koráig. illetve Koppány által képviselt között. Arról van szó. a kazettás menynyezeteken. se Keleten. Így tessék a szentistváni fordulatot értékelni! Megkíséreltek vele valamit végrehajtatni. szinte töretlenül élt tovább. a Szamosháton még a szőlő és dinnye van jelen. mert akkor holnap ilyenkorig itt ülnénk. hanem a maradék Európának. és ténylegesen ő mentette meg a magyarságot. eldugott helyeken tovább élt — például az apokrif imádságokban. egyoldalú judeo–chiristianizmust. amikor egészen egyszerűen nem tud ellenállni neki se Délen. Itt szabályszerű áldozathozatalról van szó. hogy magára veszi az általa is nagyon pontosan tudottan ferde. kicsi templomok faragvány-anyagában — a továbbélés gyönyörűen kimutatható. hát bármilyen furcsán hangzik. Ez a manicheizmus két jelvénye. Mert ez a maga tételrendszerében nem az.

és ez nyilvánul meg minden király-beavatáskor. amiket másnak nem enged meg. Ennek a programja „rejtezik” a magyar Szent Koronában. 110 . Ezt csak belülről.nép vallása. amely magának megenged dolgokat. elfogadva a szabályrendszerét. amiket mi egyáltalán nem engedünk meg. se magunknak. Legyen elég most ennyi a tanulságokból. személyes példaadással lehet megváltani. És megenged mások rovására olyan dolgokat. se másnak.

A magyar Szent Korona felső Pantokrátor-képének felénk néző három oldalán Jakab. utólagos felhelyezésekor kénytelenek voltak szegecselni. illetve szíj. A Megváltó jobbján Mózes. 18. A magyar Szent Korona felülnézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 6. Jézus színeváltozása. 12. A magyar Szent Korona felső Pantokrátor-képe (Fotó: Szelényi Károly) 9. Jakab apostolok (orosz ikon). lehunyt szemű. amellyel levághatta. azaz „Általam uralkodnak a királyok”. amelyre felakaszthatta. végpontja pedig János apostol képe. A magyar Szent Korona a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly) 4. felirata: „Per me reges regnant”. Josephus Koller 1800-ban megjelent könyvében a Korona felülnézeti rajzán még jól olvasható az eredeti Bartholomeus-kép helyére becsúsztatott ARTHOLO-felirat. A fogoly tarkója mögött fordított állásban megjelenő. A „Győztes fejedelem” domborított képe a Nagyszentmiklósi kincs 2. Ha az ünnepek sorrendjében járjuk végig az évet. A magyar Szent Korona alsó Pantokrátor-képe (Fotó: Szelényi Károly) 10. amelynek a kiinduló pontja Pál fordulása. János és id. Péter és János zománcképei helyezkednek el (Fotó: Szelényi Károly) 13. A magyar Szent Korona a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly) 3. balján Illés.) 17. 19. A felső két lyuk áthalad az alatta lévő. 16. Tamás apostolt ábrázoló zománcképen is. Sámánkoronák (Hoppál M. majd még később felül cinezéssel rögzíteni. A magyar Szent Korona hátnézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 5. Staats nyomán) 11. Staats nyomán) 7. aranykancsóján. a „Világtojás” képletét rajzolja elénk. A lovasnál nincs olyan szerszám. A Koronán megjelenő szentek névünnepei az évkörben. Témája: „Kerubok között trónoló”. András apostol zománcképe testvére. amellyel rögzíthette volna. (Fotó: Szelényi Károly. sem nyereg. Minthogy nem fér bele a mögötte lévő foglalatba. A Dukász-családból való Mihály. alul Péter. A német-római császári korona (R. nyomán) 8.A képek ismertetése 1. kettős spirálvonal rajzolódik elénk. bizánci császár zománcképe a Korona egyetlen hátsó oromzati eleme előtt. A Vízöntő-paradoxon. 15. Pál apostol zománcképe a felső Pantokrátor bal oldalán helyezkedik el (Fotó: Szelényi Károly) 14. sz. A magyar Szent Korona szembenézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 2. szakállas férfifej a képírás nyelvén a még vagy már testet nem öltött szellemiség képviselője. (R. Péter apostol zománcképe a felső Pantokrátor jobbja felől a Korona keresztpántjának felső emeletén (Fotó: Szelényi Károly) 20. A hónapokat a középkori gyakorlatnak megfelelen állatövi jegy-érvénytartamokban tüntettük fel. a precessziós évkörön szemléltetve. Péter alatt helyezkedik el a keresztpánton (Fotó: Szelényi Károly) . A német-római császári korona egyik zománcképe.

Mihály arkangyal eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának elülső részén. (Fotó: Szelényi Károly. Az 1790. aki hiába volt bölcs. A fúrás sorjája ma is látható a Korona belsejében.) 23. A XIV század elején készült „Malterer-szőnyeg” a női csalfaság példái között megörökíti a Phyllis által kormányzott Arisztotelész esetét is. rajz: Bradák Károly) 28. amelyeket éppen az alattuk lévő agymezők működtetnek.. rajz: Bradák Károly) 32. (Fotó: Szelényi Károly. mint jelenleg (Fr. Geóbitzász cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. (Fotó: Szelényi Károly) 22. rajz: Bradák Károly) 31.) 36. 24. rajz: Bradák Károly) 33. évi hazatérés alkalmából készített bizonylat. Szent Damján eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részén. a csábításnak nem tudott ellenállni. 26. Minthogy azonban cserélt képről van szó. börtönéből hirdeti az evangéliumot. A Dukász-képen felül másodlagosan kitágított lyukak áthaladnak a mögötte lévő Tamás-képen és az azt tartó keresztpánton is. és ezzel segíti győzelemre a hit harcosát (Anjou Legendárium) 37. Szent Demeter eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona elülső részén. aki egyenesen szembe néz velünk. rajz: Bradák Károly) 29. Br. valamint az is. rajz: Bradák Károly) 27. János apostol és evangélista az egyetlen a Koronán megjelenített szentek közül. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. és ennek megadta az árát (Freiburg i. hogy a zománcképeken megjelenő szentek alaptulajdonságai feltűnően szoros kapcsolatot mutatnak azokkal az általános emberi tulajdonságcsoportokkal. Kón(stantin) cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. Orvosokból álló kutatócsoport kimutatta. Augustinermuseum) . a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. ha az eredeti lenne ezen a helyen. illetve a hazahozatal idején látható formájának feltüntetésével. el sem éri azt. hogy éles a sorja. Wolfgang Kilián metszete a Koronáról Révay Péter koronaőr 1613-ban kiadott könyvének címlapján. rajz: Bradák Károly) 34. 25. A Dukász-kép mögött lévő foglalat lemezcsíkjának rá kellene hajolnia a befoglalt kép szélére. mint a Skorpió havának jellegadó szentje. Demeter. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. Dukász Mihály császár cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. A Dukász-képről az 1850-es években készített rajzon a lyukak még más formájúak. a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly. Bock nyomán Bradák Károly rajza) 35. Szent György eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona elülső részén. a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly. Szent Kozma eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részén. tehát nem használták a lyukon átvezetett szegecset.21. a Korona kivitel előtti. rajz: Bradák Károly) 30.

.

2. kép . kép 3.

kép 5. kép .4.

6. kép . kép 7.

kép 9. kép .8.

kép 11.10. kép 12. kép .

kép . kép 14.13.

kép .15. kép 16.

kép 18.17. kép .

19. kép . kép 22. kép 20. kép 21.

kép .23. kép 25. kép 24.

kép 27.26. kép .

kép 29. kép .28.

kép .30. kép 31.

kép .32. kép 33.

kép . kép 35.34. kép 36. kép 37.