Elemento Ng Tula - Presentation Transcript Tula – isang uri ng panitikan na nagbibigay diin sa ritmo, mga tunog, paglalarawan at mga

paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga salita. Samantalang ang ordinaryong pagsasalita at panulat ay inoorganisa sa mga pangungusap at mga talata, ang tula ay inoorganisa sa mga yunit na tinatawag na taludtod at saknong. Elemento Sukat Saknong Tugma Kariktan talinhaga SUKAT Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. halimbawa: isda – is da – ito ay may dalawang pantig is da ko sa Ma ri ve les – 8 pantig Mga uri ng sukat 1. Wawaluhin – hal. Isda ko sa Mariveles - Nasa loob ang kaliskis Mga Elemento ng Tula 2. Lalabindalawahin – hal. Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad Sa bait at muni, sa hatol ay salat 3. lalabing-animin – hal. Sai-saring bungangkahoy, hinog na at matatamis Ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid

banggit. . Sapupo ang noo ng kaliwang kama y Ni hindi matingnan ang sikat ng ara w KARIKATAN Kailangang magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan. TALINHAGA Magandang basahin ang tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na bina.tercet 7 linya septet 4 linya .m. na may limang pantig lamang sa loob ng isang saknong at Tanaga na may pitong pantig sa loob ng isang saknong.g.w. tercets at quatrains ang mada.p.couplet 6 linya . Ito ang nagbi-bigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog.r.s. ikalawang lipon – l.d. Tumutubong mga palay. Lubha itong nakaga.ng. 2 linya . Tugma sa katinig a. Ito ang tinatawag na Haiku. Sinasa -bing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog..octave 5 linya – quintet Ang couplets.n. Kapagka ang tao sa saya’y nagaw i Minsa’y nalilimot ang wastong ugal i Para masabing may tugma sa patinig. may tulang dinala rito ang mga Hapones. Mahirap sumay a Ang taong may sal a hal.k.quatrain 8 linya .ganda sa pagbigkas ng tula.nod o salitan. Halimbawa: Ang taong magawi / sa ligaya’t aliw Mahina ang puso’t / lubhang maramdamin Tinanong ko siya / ng tungkol sa aking / mga panaginip Pagdaka’y tumugon / ang panaginip ko’y / Pag-ibig. Malungkot balikan ang taong lumipa s Nang siya sa sinta ay kinapos-pala d b.gulay at maraming mga bagay Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay Ang mga tulang mgay lalabingdalawa at labingwalo ay may Cesura o hati na nangangahulugang saglit na paghinto ng pagbasa o pagbigkas sa bawat ikaanim na pantig. Lalabingwaluhin – hal.t hal.y hal.las na ginagamit sa mga tula. a a a a a i a i a a i i 2. dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o dalawang magkasu. Ito’y isang sangkap ng tula Na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula.4. Saknong Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya (taludtod).sestet 3 linya . hal. MGA URI NG TUGMA Tugma sa patinig hal. Pg-ibig! Noong panahon ng Hapon. unang lipon – b. TUGMA Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan.

IPINASA NI SAMUEL BAGTAS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful