You are on page 1of 353

11.

'

,It'Y' '0"..·,_11].:' DZ· E'I···I~· 'I'-U .', ,"!JG'~


" !IIi' .'

--: 183'0'"
I ' ,._ ".

i!!lIi _

"19":-:' ·3'·0····· ~,::,I,I

r:~l-'L!!':! I' -1H- Val)!i:IlID X~ ~2 'nci i8aiID~, J 961 E,l\;ii mj ;(;fiIPIlJi:, tt:~~ 1'1,~/JIi£:a:~. ;: ~fSI~ ~II mti ~_;;~baasI/Ciih." "rek1n TilCQa'!lul ~ill!a,tI:t! Y:a~tlmla)~ l'~n Ya1,i~. A,~tIl C:!d. :"'Jo.. 43 18:1. Tel: Jil/ifl' ti9--Sn. ~9'M
A}tdll1

Q~r~~1I::

'T--·,n~ B~trl/Jr

"U' ,tl;,y" ' '~"llfiiiiC:'if~


J;,I.I!

D~~'¥'.l

Q!'{SlD;

.. ~--

••,-II.-..;.-.:;;,-

_ ••

_I'I"~

-!I

II

....

1111,11

•••

1I1r..;&III~

__

OI:

1- :~1

~"N';
~,~

,_'

m'MG~
~,'rami:!lml!l:ma

'VB ~
, u.~ .. ~~_:.._~.~ ••~

._~•• . ~...
~.~ Ji-.--~ ....•

,m.. ~ii5,
'~liJr~.
:~3j:-,1:3I!I,

I,~"::HU,

~_~:. .•_•••

r.' •••

•••• ~ ....

~~\'DI

Alli _~

'.~.~

"_. li"l-·lY;

'.

T'~'m'e ~th!l~ :~'~t:.

IB&"I~

dfml: ~~
·~...m"llir""''''_ ,~-~~rw".!L

1:~
II. 1IPr'1I1'I'.

ft
01';0, 'lilli;'

i"ii11iM;-ii.~r •. IV-"""-I.ll.-I.8L
·-~·II!1'".I'I'~.

1FlI;a'~"""""" ..
~~~I~ ~. II ••••

II!J!"~, ~'/E
!!! .. _~~~,.!!II

bJl..1::i!r

II ••••

1101 .........

iI ••

'~i'-..:JllQl

,BnKd ,~Nim ,~ kb'1h'a ~S&~I:Q ;~___m; O~

J,~
B_lilfU

~ q":mmW~1
~p;II_t

~~~: ,_III:m~ii!1

li:,mo-Bu. :lIt

_¥J-- ~-' ~.'. _lli. ~~, ~- .


'lEWbJd
,~! .~_ .,_. ,. __

~n

.~~.~.~n 1 U:··.:1llS, ... _


••.•,.__ ,~&

'III-lila:

J81=lM HIS4.00

BJrind n:Gm, '.

,~~Jid E~
~.
----,...... 'F""'"

..
~~,
.~__ __ ~~ .~~__ ~

--

Bmk' Bd$~.

:Memtet:l!!fi~e ,1~iJt.d' Bm~ . -..:-; "

m(l-~

BUt~1l!

:~rlert

Mad: ;~HP!A)rd~rUz: i1l:l:nd ClU


l,itJllii!i' Bi9iJii'it-

1m.
~n ....

BifiI1d

~.t
~·Di!,culll........
~~," ... n ._~.

:mtiliiiJm Mll11''''',&l; '~~""" .._... .... . iIlIll".ll:l~

~
_ •• __ , __.' •••••••

--~~~.
t..

~ •• ,......

_.

3'i3-~

.'ttt·~

Bmi~

km,

Jti~
1.3,
~!

,1'1:
,~q,

'Giliom '~UIUa

_""Wlt,

is,

Ikhtct1 B(lIlam ,~'~


U
N[&1'!I1

a~l1J.d B: '
Q'

[GU]l'~ tflt'3'rlbUN _

Ird!ir .,,'

3"- 38-

ti~a~·~, 81

'm

A::2'"I)!rN;l\

KBM:il\Un
WI. I.
1Ii

DARml
e~ _ .. 11

AY.D'INTOR';K I~l

!'" ..,I,.

I•• 1.11.11.

R "QI•. 'D Y

ai,~-

~G9~MJ'1

...

iOIlili.

rP'I

'I

_~

.. ;;;.;

111111 .JI

••

I'"

..

!I'!-

.....

1111 ••

Ii ••

11:11,."

roo""

.1,r;o T.lailt

tIdll~1 Nt

A)'~M, Ot4rtil'6 T,e~kr"'iin Co',Ornell Idfabuu ,I,am~~ladlftJ1J. Hel'lhuz. lJ.ir.lnO OO~ 11l~ Qnt,u )'gil»4tta,~ln~ g!"'da 1""&! tat'-'lmn. rnrift a.:{yduu~~.YB.-zmay'lf bi'iirlemetiJill~ ,Bf' su:rol! am 'V"tr-m,e;m gereiiyof" .

I~II m~.e:r,hn K~'5D, :N~t ••••,....,


i'1.:;.'lII.l~p"lt~!roill •• 1I1 •• II'.tfl!!

~nl-D Ku'L'itU~U!5ll'lfUiu •

'V.~
1 ".,.,.,...
••

11~

*'*
15'9. • ·00]
UW'.I;1~
5i'Vl<, "

O~'tl1il'te 9t1! PH IIdn;c:l BJe "'Vln U!IlIk.

»if ~T

__ "",11'

'.'_1'__

~oo

ethIC' ~\lYQr. a~t tist ' , r,iJlor. hMTG ·~d("~ ~~,ji!crr,!, a:r,13ada;k ~e,F 'OM e]~J,YOF: bnim.s~t" JxI:~Ci- tle ~ dee a~nne ,m~la;d ye",~iem)tol'"~ Ull rnaddeI.lJ,n, 4~Jdif\me~ B 3'ini aRl,Q £1y,01''.

BUb;q b'r blil:h~hF; W4~~~"

,onde_'~,.

dq;j~Urii~r.

Dep'rom

ICiUmhwiYct 1::3Ji;'~'ft~I~e:l:'bte' 'Gi6R.'i!(- : V' !tam '!i\C Hilh1':W'flt ,... _.._


0 ••••• ' ~_ .....

0""

•••

618-<62:~

tif, ..,llnd;yomm, Bund·· R : ',Ie T"-rk G~dl ,~n,c' btl9~~. TS'de,r ,on:e·eltinden. "Clrkiwu": f,I!iilt'~IL ~\!'QO~'~"'.
r -

:~Milml,aln b~ ~.U~&I b~r!~~te."a,r~., rir~ a:vd"~It" "'~'" ke.nd';~j ~p~umu ;aanl1'e~Ug~5fn .,_~_~,ii,rcUti~.~ ~
e.... ~ 1

T;eZller', y~n-m;y~ kQ!li~ Ml·nan:d!tl'(!Ima4~" Al'i.Cctt!

,~U;l,",difDCii' B,ii&

m.

.,AZIIJd: U:l'K:~ , ,.,...... . N'a'Zk n ,010. 'n K~.,, 'h. Nai&lm':lIil 0.] lontliiLG, IIjldUn" '" ro,'
-I .' '.....
r •• ,,'.

6'26·,M
5· &9 6SD~6'1

D6f4mft~t] ,B~jJ m

t~!n .Bit.1 I'i ':


" •.... n. , •• ,_ .._ OJ' ....

Pe.ya!IIU r5a;liQ, ~ m:'a 'DIgII~ ,J,o;'tnd tile SJ/-;'~"-I!l ... Di.!rif.l.htGi »MUm

691·100

IcJrL tilt.~if1 ~

Bit.

9un~nee ".e"teoe,~ bir ),Q'ff·" ~ r~rl~O,~e Ol,!cr.hlQYn: -2'2N~!sf.l5 9"~Ul1de M';momlclid~ftl,. S~· SiIi~~(lirdQ ¥dh$i~k MQh~~m.E'·,nin bSrji ,if(fifeMire,f\l' btr ~G'ra" hesr.~~~~t:irm si b.e~I~njy~,., Su, nedenie. tf.Jlm dig.,!u,. ZiOmflhd~a 'V~ yom w· but ,- bUdim.
9tj'rovl~'~wtC'

Z(iHtI(HI(I h:a,rft yamnll. ¥Ca:Jork:Btl (j.g,r~n~imDA}."~ d~il O~'i~~~ reZ:~iJ,rl,m. i'U;e; ~~t<ililibun~ I (,.,gtni-rnr:e ~~~l~! bil' )'l~ ·111~lUI,fa n no )!I(JU,tinn' ~(:d~~I,m ,~Itf,i1IC~~~n6 P"(l r-n. vermeR' zoJ"Unde luIrdlIm_ ,'akat U~inrCt:sinidle. B4 "isa~

,e

I~

b'MU~t~, t~ilU

8CU1Und~

bitinneJ7I'~ gerteki-

'" F,aml

K,

: ,=,[1;1:, NiIl,'h'Lfjr~ If 0 'rib" _ I:t!!t Oe:,U~wm lcl:' •••• ,,••, •. " .

16

, 7&~-'O~

"1

~'l:6i~~
a;,)IInJt let~~yJ

!ti~Ui~ (la$~~_n~",. ibB.Y~~., ~I;n

~~~ l!il',e,gJ~"~iWti
MJ

,;fi~,pt~Fn~, gM~dl"trn.,

Jem~~n~ t~t.maz~~jl er;~:$J


,liJ~;r t'it.~>m~ L~n;yor"_

~~ttlm~n. mi~~~!.lkmr~m
,)i'a,~;~JlOIr'" 'VllGwun-

A~~A

~11j'~-~

I~

~Ila il~P_
v;e 61-,
~'a;""~

~u,riWmm~~n; $e:yl.'yOffln1. "i!irit.:i


rt.

r-'ei'e~'p!lr; ~fli~r~~"

,~~Ii1,g~n,
''ii. ~

~~r,arlJ}Jlllmay,~

he,.

kt

,~~,

Oi\~M'~~

",r-enfflle"

beJUnl ~~~. ldr b~,illa

ohl~eJit;~saRbl~!i1flW.

£)tl~tirt~eyi, ~ida aQ~ewk~~. ~§a ~fi1~tt~in'l iU~ bmR ~!i,J;iU1tdllilin, la~Ur ,h;~r')Ct bu'gyo~rn. iBollat' f',e~,tor'jf) Yi'J'::W~Q~~ne ,~~~m G~S'Jl QJ%C~r :Seiij.llJ,~'~~ alg.i~ C~l\i,~ G 9il'i~n,,hg~~ .s1f(~ftC'rndg~ ge=,~rmli!l~" af't~h'!l3i\,. 'fi!'itli)t~ ~ gercetl 'Q~. CU.cJ'~ Yfll~n~.(I!; ~{,t'i:t b;~r' h!~kuh(1,;~ ~:v~ ~" ,fe delil ~ym ~JftQ:J1ctQ< Be,~~iti obl;!~E!l'mlf &~r' ~~,n o!Q'~, Q ,~~, ,of.tgy()r_ Ii'elf" ~:~itJ'Q, "1~~~J,tU~\S ~.gk'h~ o~iu~ '1:" OOf,1iiU~, C<l!l~lm~ ~~., %en,fni(f~iimig~~l~ du,Qna''(i,~«m. B;Q~Jm~'e~lr~L~1:1!tla, 06'r.e'~'~i ,d!Y"rnij)~'a,q,_~a~j~~~J~k )l'Qp .. m~~lIl., :yahYi~f d'a !OL~. ~h§lm a~Ifl'~ ~~~"~fl~O,~t(:rni cM~n~'. 'r~~lwn4'R Fe t~el~~',tti! he)) ~I'l~n~~omm. :Yi! W1~

:E~ Ft~~i\1rl~ Ir;OlJ~~Ot ~e ,~(l~~O~mt. W.aiZim!lIft11lfl y.~~ ~~b Q\1'd~j~~~, :yi~c' ,d'4 ~ehfj.!'1~l?Qj.~' Ycma;rh~ 'I~ m ~hUyaf du.~U'J!o~m, ,liIuftcQn", b~H>!l £I.. :f€>h .vG, i~kz.Lv~:r-i: S'tI'I'~m~l'a "~'-Q"~.'rD'DR "1,Q~&:~IlQW";'" jJ'~

SDQ\iU IGi~~i.\1'~ OOf\~b~~~'~~t.'rtyor;,~m,


~'I'w

~"~~llo~
- :L....

aD,f. RL+~~P!"iHll!:n-(i!\~H:' ,figCli,W~

A"'oj~Oi!:>'"

!ii~ ~

A ,Ai'

~'~,;i,

Q".J:iG'811.~l\Hl :)!Cb,;~,_

'il!':~"""

-1I~'

- iIo I''''", ....

f~~Ii. ,....:til

t.shnn-~ ,Slom,nl'Jnn;~ d~~ ~QlJl~ih. Dt:I:~w.oH~ ',~n,,In,Fm bla:- ~li61miRa 'o'k:~du. ll'lL'3ye~m1im Y;(iIlJ~Uit~.
N~r~an
\!16'

~-_O'lm Caminn"

~!8h~~jfleRC~:m.\,~t~wnt~,~ IlMd~
Ba~.,$!ilI\1"

1ta~,~~

Indml!llt:tJl~ W\I" 'd-~

iDiJ~~ta~m;... O~

~~r-Jmlaf~m; ·~\SJtl'llrif~n~ 'M~r, 'H~ ,,,~~~~m'~ ,ben. Idefi,f\; ;~aph\l min~~ !'~!~~ ~~U~a ~ b6~,r-l)1"Q~\ ~l'~

_~t

ytll da iki, hJ'OIJ d'a~~ ,,a~:rn~m g~~~~/al<yoir~ Jili.,

'~=t

iC€t~m'nlti!l, ~e,~eitJdi~r-l6~m~ y~:z:~~mm.

"gDfdi3~ Tirh'~~e·'Cf~',. r"'~kGmU ~~~!f!aw~~" bHim v~ 1e'~!~ONiR:j i~df~IH ~, ~~, oUa r-Ul ~ ~"ml~~eMe'h$~~~ ~o.. , c·,y~g ~, ,~\!liI"i'~Jr,~' 1J""t!Crt9~"~l" ya~tll$. lo,rki~rI'~~W-4I oC eb~~ 'lite' ,cij; ~U'~ OJ~~,! 9~i!l1I~d~r~ Bar~~~'hl,~ Ibtil.~h~i3 'V,~
rimlii.i:~ f~J'"tu'a
''I

~:6tuJll~u Jlie Oaze~ llj~f;~~nir'9'I;~!~.m~ 'va,,.,


i}~rd~. Co~u1Wu

,edl!r~r,

~-~sri~'It, ~a,r~A ,~'aIt"Q,"/~~hl"r' ~t~'i!, :Kb.p~t~d~Bt diir:i¥~':tu[l1: ~~(lti'1!!afi\ h~ ,bs~m~~'MIt'P~'Y'£ a,~Ui MYAMi ~!tte,ri ~iliV n,f~r,~~ ,~Q rJ'i)·t.Wt t.bJJ:'um~u~ bqil1i~. u..zlb~ j,;Ifi.!''_ If~f' m.~. a;~~ yemi$ otOrnl~bJl! e~m Ii t_fir-inlli'lil~ ~tt~"JJ~t' ~dUd~i ~
r

!n1'gt ,dk1li jfm~e. ~'ii#,lIQ,re

__ SQIBrn

r.llJl~~hlQ\pedg,ml,,!,~ b~~~adt 1--

A:w;n,k;, Q~£Grri~

btt[>~~~~l,~'r

"

ned'e,n~~"A;y,il'tm,·~· y!.toimg),Q.
}!l'GlJ'UJt.L ~f~

s~J'i,wi

.,~~~am(L~~1'I

'ge're~~ot'" B~" a,r~ \l'IS:Fm>~~~,g~,~jtf!t~ dUJf!l~ b~r' ,~K(i~. Yil:t~:ti'c!d~ ~em~~olroffi{ ~~di,m'~
I'

rJtilze:~t~6mtil

be-lIflbenm_.. rtimsesizUtte ~~ ~zirt-Jopedi. •• ~~ oo~mm.


mo Ql'ldo nAl e~e§'ti~=nI2k y 1.)!Qrum,. bmcr- dlUi'll Ku~k
e;eji~

"in.-

- &Q ,K~~
§6nll_

wm~' It
~w

~.

';Y~ c..

d~

~'1. ~ar.
~

, ,'-lao _ "-~le
,•

ina l'ityDiMUD.
Gl~

Ojrencileri ,e~ arydm


_. b6\11f'Un.m\. y.aa ,~bQl e~,l!~rnm. IProg

Tlirfl ~l.lmcJmu·,_ ,101'i~~r.en,niR y.lll~w~id.. ~:a p;W';bnnm ,b~.~J'I b\~k pz duyu.Jor. SuUa '-k Bomid"'ri, '. ~}I'ie: d~~ 1":l1rk tte~Uiii. ~ hlrden 1IimU-)"m' la~ bir ~trsje mh. orm:Gdr~~ ,,.a~.m1. ali'·

&8Y)'Io,r . .BeJ\lW IUm,pfa:nm""

~,[umUR1if.l,~

mumlE d;eg; _.

-)o,or. Se.... i"~13'

hofnut ord~,,~u
,fJz;.e~N
~JmiI~

'11M ~onmt~
l'~mr"jn.
mil'''

,"~Y1IP\". -:rez:j'e~·de :t~eftl bIl-mi 100maw:~. S'dz:c~~ H' .' benim Y.~m' DR m~n de. ,~~ ~j~WUI dk;rne i,in. IstQnbui'dan A'Q,~n:(l'a. teretoria ,'Ri g~ ,tiiz1)jflm. gtiSMri,.o". ~, • li!tmr,~ -bu, ~ tall' ~e~E okJb~.e:~ ~~ ,,~, .:unne Te%t. r'i

yan e

*0,-. se

~.

er:e,~ ,e.fi\1&l'". DJpl1)Qt VB!

me.c] ,4,:

d.~

ipnin Us~in:efdgn )lIsni

i~A~ OOI'ie,}Ilimij'

eg-mi,. ~~"

u,~
1=

p~bJ1Qfti~. $u
-.-, SI. ,-, - ~ -:0 II!. O!fmlll!l-R,

j~."",

S!~ifdeR
~50;

~RloJfdo..
,""""",~....
1F.i1'1Ii«rlI'II,

iSll'jl~
,~.....
"'·fJl@jU:. -

b~rd~J1 . [11 IR Jb ,i"'Ika~ roi' -_


o.~
_ '1lf'~

. 'y.a.",
oW.-v;nlr".

,r-,

'!lJN'jJ,"

'JI!7Ij

OI!"'''''.'''-

be~,ktd'ijim $~leJerrs"~ IHntm on ~~l". ,~bl, 'y)l~un O:r1Jee.~~ O.nn TeUe"·u.,, ii9ll, ~w:tUle ~~ rle~ y.e:ti.} ~ri'. roml Q
Dafdmw4 'y~ KufjUk

.i~i

.~h ~~ ... 111" 91' '~Y~Re de p&k g,uz.d: IWl~ ,ca~ ~op~ ~n :_ __ uk edinffl8k.. ,hiF W_~Ign..k I9lun,-.. i'" fU ,i. I'. " ~'~ ~bo.Il :'~ .' " ,.' ,dGlI, ~mb - ,ir~ , ~~~_ ba-y. - ~rom. b

KarakulSuol'er

IQ;,-u

,A.iIlk«
,Qe.al{

Yo .~

rum ,ensH:C\i o~jum


'J"

qf. sw~)VruD1l,; ]iaphklan _ 'iJUQi'"' Me!' __'.. let' I¥a~


I~.

f.oni

tdpsfom~

,lu. ,~

mliy.ol". y~fqi

,orm-a,tdn:J.;
~g'.gn

diRem#IFte

YIm'R- 'Q\I'Un'it .. Sd:mti Cklhw ,00rbBi'r~ fI- n ~;arl ii'J.ere'


07,11'1

WU'an~.

,sev~'ere. Tepul' rl\1,_ ~ye adll~ fl,Q M>l1l Trelav,iv·;k~ atr .'. ~ 'f ~ .' ~o

"15,

'

,s:Uir'-·

m;1£.pd: 'we

geren:~e-

bir' 'iiQ~

~"umlJ.., . IU-

Q1.I.S,

,~-

_ to , _WanD· .ayorum.. &'" ';m, $tI:n.G:l1ii !~tl§anla'R ,dQn); lfi bq' , Ulhlerim!e - ...iIlo...."u __ •..,. ~.....:"e'-;-" e...... Rlil'1c1lOUiJ!! , d_ .... n , .'. :~l.,~iI'_lII"_ ,"'"'" !Uk: nm UilCil' 9 ,ioi!Jin••
Wi~.

Btiwn, Jl~_n (du~' )1'; Mr ~'\r"'de ,JUt: ~ iCiin. ya~nun: y, :7,. :-'
Aft SfimbW ~
III ~

o,pernt6~-

IPN.
~

)!

"",";IIIIi~~WI.

.;;0,.".

.w'!o'"""ll.Ii!o~..4i1' U-g.g.. ......... ...,,",,.:-. Ili!IJ'l~~~'

'iId'.il=o ,.~"'"

.,,".r1lla~·II"!Ij

11;1. AU Bsylll heQ:

mule'

mk

,~,..w.... 1i!I"i.l.~ ID""'"·-· ~~ ..,.·,."!I!H~f

~·l~liJ

... ~~-

t~

i!'".nR: h.ron_ •

dlsji. ~bma)1£

rart--,

'- .

R8 Trezler .. mEIl.' IkTm Drtada;n iknldilrtl!mOm !er:, [m 'OQll Ide.gil. Ilm~(jIil., bf~ - "-I'r~Bll1m~~rmuUi. 'nQt~ ~[I~ncU'1ladll'·. aman. ~IDm9a\Z. Z __ _ y_ iii __ ~OI ~ IbtiY~OI ,ok. Gr~k T(lnl'1l liioe. lll!i1n... -, --'mAm ~u:n _-, r ml?

_ .:. __-or. Trek 1Kq1'


_,I

Her on, Vdl ' f!-C tl b'ir d:uny dlr,. Ne' giizel! Met 100 JI bj'lj ~11iI1 me:U1I111IdH'~ N'e.. fQlZilk~
1

i:.1h:e

A'

kQ ,_ _~
-

I 1([-- :~·dlfOr~UD'1i111t M

,_:I. I',

€I

9io.eliiG' r

Tteze'~ uydm meiiClilfll!dg i'\IO! ortn, ';-11'i' e[eellelit~le bi,l1iMe~ ,IUkr-.~-)., ~r" T
'Z~(f,-"a

5.0V<ID~;-Of}-

..

13:

NrJs'I~?

alu~!!Jm 'si@reci1iUI i~ (lJok;kum_ d~C1:'k~~ii:'inij~ b:~VlhlH!j ~inQmjg~'Imli on~<:J:lwulk~,"201~ltilJ~ d~klerme. k:QIf,i fIiililCCl'~elt'Uilii~Ji) QOi,eml! od Hili1~d1llt AnuJ'f.'il~k is'@' gu ~lmIitl ve clklntglOr1 duymQ,k1l1if. !I)yukJ~11il V~lmnQk" ~ tJi IIiIrti '~: ~1I·(lnllr!Un· 'yeJ ~~m~k~ ,00~k~iClln. du,mak, OYII!lI~ mmandaJi :se'!ifl!ir:u~IUjrr. ,Mtc:llI1lmClik" 'oovlme~tir. Irg~~, on~G:dllk.. 1110nIJU se~'liYow~,'!l!In!lamad~~~'Qi"I ,!Jaen k;~er,e oo¥r;u dUYlllrynt.. insCin., ne' 'J:02JI ~t, iXllmill t~~d!ldanm, ~HIiI'~ljQlr" VQksUfl O~!dlD!lI·' yqceli:l~~e:~ &a~~,1 Ib~liyor Y'O~SU~~;u'~u ktl)!l.W1 eln'~ p~~'z@r~ &QI9J. Iter Z(llmtumr. silWgijsi%l1 iji ~:O'err1YGr. ,Ay~ihn'rl m~lrhlt!lari '~etm :50Y.gl, V~ hem de: 5evgi '~teri·'

M~I~hh'lo

nn

milll

ieJn

~U'a IluhtGt..

¥olmz

g8'r~8k¢~'1 ~k'-MI.!I~.'ltrt(]j ~ml]l'.I:n

au

~n

, ~ilSgiIjJo~lu GTiI oo~ d~ffitJ~1;~ti~I!5lnda' ~~l!'. thJ Yintl!'Vo. Illk~ k r 'nedeol ~~mgJ t)11r.linCj_sj~.f~ro;dg_~ln:~_~J~,~~ ~~'tl!i~1 .~~S~I~I II; ~ I§:l: ,o~Jrrtia.$:ujmr. Bu" lb~r::anIDmJjo,;, tlr:'YV,I(m 01 on Chlf, eskJll SOiZ,CUk-·, ~ .~e\. be<mili. ~~Iolil 1Il11niliM digbn ~r '~ij? :Sll"(Jldon ~'l'ilIifii]m c~ir Ide·, 'vO$;J:\l~I~!J~d'-m1lr.om,mlam~k~Iil'jl(J d~hlJ g_l1~eli c~,i!inu~ g t

~ft~i de-Illoo~ tonJ~ulm!l:Z. ~ __ flClhl" IwM ~_I~h g&meb~ll)en1(fjh". Datt!w. !tOr ~~re ,gol!"ebl~ ~ef1l!dJur,: kumtlei d;eJrnG,I!\~IIi1,:g~~O,one, ,elll~el (jt~lUitiWiCh~ (~,. M G~ ~,ar;Q ·.eemall..~k-.UIi(IIl;@ve·~k.~A~6mbH@rI(dilr.BYI!.ii.~eftllle. oll!llloh i Q~~_~ ~o-nrr'llIl0ilfl btl" ~iu~tl!ll b~;~!tJenm~illiil'ili oo'lo_n~ gll~1 ,Gluz,efimi!~ OIIJUllf1t'~cm Er~ur~HiliIl k,;ong,ffisr'rufe. ,SLllII't~rf~~~ \lOliler1~lkkofidfonunu' 1~J'~{Ul)i1.eJmGi~ i(;in I$m i!"[1 ttJlyy,:~r. MllIls,t-af1rll ~mor.l, !prmi~h,. m~!W~j]ul1o~,bun., 'C:l IlO~iorllil ak~~ s~:r~~i de aeneb~l'ir" ~SW b1r :~u~Qne~ R~ lil!Umll gos~ 'tefe~jJre1l1Th~bli9 ill~U;~ft~zeri~(fe Ik'9~\CI ilen Il!r o'lig~t~dfd~r _ B'U B
~'mm,l

oe ~omr

gJ.atirme~. eti ~!llIlnla.bir~iIM.~,TiM r~I¥,&:af:J Ke~1

leliCeklt:~ 'Qh1'llOlil'1ef;~~i¥,®r. ~;pUJkhlll'll1!l. 'v~ ~,iayOkhlOO,.,.

il?~·

alIsta~ ijil~ V;atii'ld@lttiltl~fI I~UjSflm,a!61ve Sc~'rom m Il~H'flQ~ ~k" Fe(i~;Q~~nn~,QOM!I11 It!f1J 5amS,l1!ll iiili"!il!an OI~~OI· ~JIIr yo~cul~!l:;· ' ' m" d€!rt: VIII: i~itildl~\r '~~f' Cum~urlvefin l~urIJCUSlUJi (l3C!1 Um~~; b

tia

~h·.

hebiillif '11r!(r?

_- Oyle

an~~HJ~I!Ul!i'i~, IM,I;I:stof~

~~~ k!Ilr.~U~j Ji!;[ji;;ll ,$Oql ~hll!im_o" :Sim~]Iiij Iklnei Imiler4it~i.(!J;~~ail~, ti[l]r;~u al!ilJ~oyomllIi!i'QQ$ld~llf.De,.·. Ib'~r lui, bhr 1~,rfI:tim >i.IIn!g,tlla IInlyore!' Oi1~a~, w,!ltt g&stem~itd rr. Ilive

Ihso[n~I~I!ii!'i!.l!'~ 'e~ ~k

A~CD~TIlI!

I~i ~ yetine
,dl~~lrr!I~Q

~~rir.· ell~lT~mi,(if~ MU$tO~B


k<JY1iiIiC!l'~~G mla'mil"

,s@!Zm'~iri:111'r ve

iMllIL~t.o~

K'"eHiH!Jl,I'i~ QZl~ ~Otn Ib~ m!ii 'l(ellDud'ih bJiJ O~~,~ I~r.lil ook.
~~miiJl, ~iE!@f~ni .. m11
1l1C~

PJiiHl~iin zigz;qglh ,doG roS~11liIl1,!II ,&~'Om~~.~I.~:. ~t Bilil bUYIiU;::1Jbilii


@;iiU~n ~r,.

k~~~~,CI:

rl~ll dE; 'U~,TO rrkl,Ili,rdQ

TUili'ki~1 r'"ornH!l:llll'tsque' bIt

~iMukler

lilk~Clir. B!Il1Y«SiQ ~b;~ ,datd om~uklar..nn!lS!lJ bi]I!fO~~J~e'~I:I,\I'9


• ,k!IJJllk)I.W!SiUI

'Vd~c,1'1ij]1[lI\!:lye, deli" Ql!inm a'I!iIIIIGJI~·u] gelm'eik ~~e~, iKhofi~o., ,~~kJliCllr~1li \l'tJrhi Un! b[r ¥It!SQ ile' ko'oWliI ~lm~$ ]bIrr

,~d~'hi 1~:~Ua ~

or~e~:bur 00)( !

1IiiI,:ed)~(J!)I~p.var. B~;~ ''!,!I~ r, 'f,CI~t:_ I~~hi

gJMeluliI:i~ilIlli. Do.g~l]1iI ~v~I;~~U~JI"li!i1:d!l] ise"

~nlj]ll:i1de;~~

V-a~I~'~GI ~1.eRii;lje d~1111 ~!zam'~! bUe p~~i'g~n m~n~JlgJulll11 ~"{U '~e@r:~~i~:f~ Os,'~ei~ik ~e ~enrudU rglnG~nil' t:kllIrbbuleci!~~,illjl(a
$~k!~iiIJ

~rmBk:mn

,~~flOiII:l.

,omeiilf!!] vem~",

n'(JiSll ~da~'i b®ryOiklerj,__olgC~k!~Ql~~. belh ,edJlUy>or,. A~£ll~ Tfi[rkl~"~ c!hofiukO!il k;j:,~.'k!lie:lI~'!iI:;G'G,Truir tUJyuk~€n,ol:ot., mo;dcln BIQV0r.,_ . De!~~. -C!'JiIlIClJtll!liilmu~@n folk:a1 (iIIn~am.~.o ~jll~ 1IDt1~n Qtl~ r~~Olr:lQl '~h~~I.im~k ijZJ8:~, _:002;1 ni~'II~lel'i] ()1i'1CIV~ kic;i'fobj 'IIYGIf. i
~vneQ Trnrld~tdie

«I~m~lisb n~'b~!~€:rn-e,si~ ~ b,j'r ,:iHlIm,iCiiliiIJ .tG'tulU!6~met1Ji. f('Jko~ ~9'm~IiIlm·ilml' ijCjarr. ijf~rm e~ ve Oi~I!iJn di1F,~Ui"!l~ ol'!!lIiJ. I',~
BiU ikjl, a!gu., hs:1ltl. Ik,sIlIilQI ~f nn'~I@m~s!imJJi J\erj;dletm!~!k \lie hem de Kie:maUizm i~!S' l~ih]1f€lrqIt .M IJIDslltifu '~~m~~~il1~m... '~i~'i'ml'i re~~f(Of1~!llr:mliiJ'li: i~Ie:~i,j!e ailimth;ll1l~.:b~~lr?fl@l ~$@¥'~e¥e. ~ bUiirt;1In; Jitr~6~;oif~ ~em~1 S1ilanOwn 'It~! hnG:~~tI kJ~r~iilrma'ksQJl" 'l11¥la y-o!l~ elktt~ I~Jt~lffii9SiJ[illi ~~ TUlrkiye't!leJ1 '~~kIJ n:d1n. Cum'~ huriye~:U'Jl!j tUi'!JJIY,W1bfJ:oJ ~cJ(jUill~~ etJl1i. l~rllll!ilillilm de~a ~Iupl o~ma1jli~~I 'tl!n't'$!1IT~k is Wi!iAiyQfU rTr_ i_reWtUfll~
. ('~l ,Q:lmtD., oiDille 1ba,t ,gOO e~~trdl;, ,;ell"of,. Da!lJl[ de ,C!l~llWb ,otfl'llIt1b'(J1l':.

~rt

Id.!lhb rl~t8h~~iI!il~Siu ~dk Mi;I~'k'Jfo I,e., ~n

kat

1i~1!!

15

De!itQI, ,ko hOI g~rui11e~d'e~ g:eei~i ~IClru tOlilllclDJJlmekUr. T@J~ slmtl'.e1ill de 81\1'11:e _e-billi!f. aellma, gec~c~ 'gi"lrfinene [kgl~el Oil'~f~ ~.I~ ~~~blllllfU~k: v.e~ -8 _I o~IWlly,or. Su Ilmelr'-~li medenly,t d:~! I·'. OronO", Z:Qman O',II''IiI 1"C1i U '. ~o ITUyQ~. OOnlit~ d'O mIT; lB:~ 'CdI:Sr~1 soml,lUon em _lengl ~ s.O"~).UOg. de lI~yor. Tel",S!IJnQ'en d ~leVQbJ'hlfimi' de I '. ENI~yolfsul SaylWU en lengi~ sO\mllll1~' iQlomk v,d~cn1ro".

to~u Cilkmasl i~ilii1ltopiu[llsa~ klQiul:rclni!!Im "du,mno$1 g,&!.ekU· gim 'L;inla'l 1,0 Itill), eu VQ r ~ 0 1'110. ~ olu'IJ,unutn b:ui VtiUiU. so Iil!, esreee vulgar. ~u cmlClmo;c '111!1~gOf: Her .z~HtUUIl i~:1!11 0). .. DelM 'If '~M~ektilr. bill'" YoQul!i 1_iUJil p01~omosIiU a 1ThI'Q-tl'!{:or. DeJI'Hlll. v«iunlILi~ ou.f'for. . er d:eli\a ¥oQl[Jf1Iluk .se wi bllf bir'B'fde patl! ycrs(a", l'Qplum~fl d Iger - biretterlnde de. poiroaclkitcilr h;olinae' \litH: o.lm~htlif. JQeha':mn "liQplumso Illig ii bu;r-ado
L

ruour.

';-k e:n.@bile~ekler vor,;

lO-eh(t~11I1n I,u~ ~r~ C!lr-Q.$1:If1I~.:rldeji'a

SOMtit ve :SOYI!liIIt, k~'llfr:gm~'Q"111lo.rtlOY.OI (r k~H¥or.Bt!.IlI1Il:ar,. bi Hffiin JOOIjt8gl?rner-iCiJ'~r:~e~. An_Qilk eklenecek, ala'liIl ~u ~ Delto' ru~ 1)1·, ,llml~1 _lDlli' ilg'IlG~.'~, $OYle' III 111m a(J'Qlml glill ~latJ'JIiiI'. dOitrL~ I' Il;, 111m Cdomll de· 'I. , fOlttQrt. de~Q,~'liIln__ Si~llkle blifteryscl ormodl~II"ICl V,€I' ep e t
ll.ll'msfJ I 0.ldu~ ~I'UJ ulile-U'ytmlJm. BeiTo. bj r ,Im,e'l<tl~' ve mllmt~ rata '~~luil'in'S~IL~jml~k'ili1l hobe,roi$ndl ~'!!!), H~~belfcih!1Ii11 ·fJ1l'IU1:0k.o ,onoeden gelmelSi g8rekme~. ;so;n[f"lodan do. geb~b!Il~r(n ~l

bilr ,d;~hi \rarsa. ilei'iaJli'llIin iz~e ~OJ!lh.FiilrUliWildige r b5 My~,e(in n de de \lor. de mek o.lY't~r. Ceha"fij In, yallA iZCtf ~r=ho·nl i!IJ neIII biirH:J mill IliU oh kloO,rin ~o.pI~ ms-o Iii II 'b.iUlrod. yOI~~Y'OI' " ell;!! ~a¥r.J kcdor. g ci,~el. BIl!!ii dan SO~..<C! s~ I$~ dtJh~ d« i , .U',Clli~:ID()~ I·ve 8.otiilP iaplum" cl)Vher ',eg u,mlugijllo III (]i9i~ me!m~$ O!$[]I (f,~. so~l~lilU$ bir: Ilicimcro ~Isa do, d~lilfl·mfi pc F'Qtu::'lkhU'lm i,oemiyo.r. .
i

gel i¥C!)r. E'ger hi·' lo.p~liImel€! i;);,[f lie YGr~aw

IBumdo zi1UftciDnollMeml· degit, ,ijnem'l i 'CIQ~ ludur: [!!leho v,g jSQ.. mU~hJlkJ'11 '~OcpIUdiTllSOII ,im~ekl \,lin ,(lIr: ("""~) " Er W;y~ S'{!l(;i~, m~tlaka \10111"". De i'1Iar"illl'l t@lplumsal OHlln~Inl [be Il'r~mek" 'delil'-l~rm:'!I er-

Bu. 9 (itc~i1i Veryoi WViT., M!JU[]lk(l!1 bellf bj ~ 'dav1IirOm,,? bj~ ~~m~li'IIr se1rrglielillJek Q~i"umuJr~dr.J, a~a. b rt;nrifilde,ji11 Orn o~~~l D g~Q.ac'. lie' rlUJ'I'c~jy~I~~",u~1Jhl hall~u!i ~,etirebl~me. v~'Q torin,rj,fjliil'i I)ili" ygiiJ'iQ~ li'nc"ndaki' 'IIC' \lie . ecic("vi" ht1.O',If-ob Im'~l gildcuA I .MlI'"ai~llne gctie. del'um'nllil to~I'i!IIm9QUI~J, coli;' doho oJ!Jun til r bi91mde tOP[lalf1ll'iU~ d(l j(,ghcr \fit3l gee ~ c ikilemiil1li dU'lmas~m gere .tit'iy,or~ BUif'oao cGfe~el'eme.. yl':ipmGll( linumki.1m ~drunuvof.: [Oeha. bu it i~em~ SOI1SUZ(iI' 'iok.llril bi r hlZII!o gefiCIek~e:!i;bliiYOIS,g. fig Ik tI d'onG _ ~(lftl~ bil' ll'iI'lz·fe dill ¥"obiHyoll' ~ '0.1 aim,. Ayd, • bu Mku:~ m Inilll o'rQ,S.lnd'J b~r y~r-de d~lWrC)lyor II nne vG'VIJ~iCenne VYlIIHn 9100 Uyor Bu kod(i! r deyll: topiliUm SIllU In b~r b.a,~('.! bOY1l.ll1 d~· ~a V'Of" TO_'U!lMSQI el(H'l1h II' zcmon ~ nam frUit; t)ilrilld . g ~ Ire!U ilrt'iOf. DehO\ bir ~im~ak iSla. mLi~~a lOP~;Umse II ~I,m, ~(] ~e.lderJ ~ blr.~k]fjih[l,e daYltJl~ o~~VlOr. AS;;::S111i1d~~£linmek. mJii!flU kOn degil~ TOplllm.d~ '$1 m~~klet birik.llfI~n i. 'n'J,ri (I de de~ f\l n~tulir, du,iiliiii mfien. Mre~de ~!~ek~!6'lI'"i ,ar,omG.k botunc,-

~r,o

d,r-•.

I( 't)

illDe - , 1n'~t6Itmcltflc rJ~


I'hllf';

NC'';~ 1,

c'O~m'ca. 22
17

r.:: ,(I Ian~d;ll~i ~n


c

y ri!llZ' ..nf

..

JluiL.l~!oD-1. U;J~ ~~ ri/-j'

~al;· •

~ulP~

,F. : ~

~ ml~ek'II Qe:l i ,kitl1l.iflll hllzlkl fHlJJtlCilmava dOli! tU~mesi olo~ ok 'onfOinul~ MU'flnklll elma II. Aym ani a rn(iJ1 gem I,e,k tile· , "Im~e ' .'l, ttl ~llIl bll' [ut' v~ olanlk d. n ok erekrvor, Bur'ddOi!il lekr'C1lf deho' (] g em~k m IlIIlk rij,liiIlIv,on De· he, hrzh '~fo~!Jmlll ,eocu9ludur. Deha. her on , II~b r bt1~kLl, l!!jIu a clan hlir tOP!1LIlliIilllIIl gelec~'k co-cugudur. DB nn ~~fI\zh g~ nrun ~ek ~,ug b! de:gildi~. HI:z11 i vtl~om" y zengi:m v,e cok Zfim[!l1~ bidjlrini ceien p'Jiomli<ler ~Ijlrlii de· ~dse. netlir'f' Bililm de:" z:ellll.gin VIe ~o:k z:nrrnon birbirilii ce~en p 't1Jtiklerin \te Im11 t~pr(l,glnda 9'11 ~i o. Tt.H I'~e·ni". , 11mro:QISlndclIl son derece 'I' bJIf bi i 1m sahlr; QldY~u. At. dlfll Uzerilli:E1 rezler" {J d'On olite k~ kllap ':Hlli'lIdo '!i1 a n U I'e yer CJllcli. mil' mra gereK 'to . Yalnl2lQO somJQ~ ilId(]f;"I yClror~onll(lbiUr_ $oyla ,sG-yle. ne.b'jIUr: p~~~ik ne kcaa ,a~mg~r( olUifsa C~S;JI.IIl. mut~(l G Y!l~'· k I r, fJ~,mr. IEHllim i sa, ne- k(!d~r ~(lr.fku 'v@:I'1f,C;il (Jlun:;a o1:§:~nl. ,kl!lrulldof. bukUlma\E, ~Ie de 9.Qyle~ebiilwinl: pji,n~lk rC;:,ilve'· lrl. bH11WI iS1fl InQtlu:llf. DIJ'ha dQ kl$O 1:~Q'bmr,im: BlUm 'v.e bls, 1m ' yantern lin CirlJrAIl alon teom'U. ~II'IU:atitu',. , IBUroO'OI bir O~tln Y9ndtr: dll~llmn, oJmat. AldIn ~e .. If ne e hll'f~',' ., h bl I~eri adu'utJl oraCUl~r. DOhc:m nee snyle06nler 111 b r b<JI,tCII 1011 'onh;J1Jlm! d ·11.BlJ;fmd(1~ ki ozet, 'ika ya~h oIYY~lr: tJ'I~~id,~Btdehl1l Ue: '-19111[;,gorUlI'Illllm

dO, kJolhyt!-riar. TiuJlt iye CU;I'~Uil1dOIlil j,ge 'IG,OO blr tr.:q.red~¥~~. '!:jliliymlar-. Cu~iin oIOAH'I11 1YIAJi~or~~r_ Gi1'IMh.OllrnfifJi ~lY jHJ-' ro~1n iyi paraYI, ~0 ':«,If] ya:sesl 1wh-uodem bir ~'1 m€t i!e t.m~ lilriki~e·IJ~If:'bteal'l k. SPglllilnD ~(r~knl.(I ~u~~ mJl¥,ornjlr'. BIY SO~ Cli fCrlrrrliulteede b-i'Ii 1m ~tli~ki~e·de fdHO ,o~~r'" h~ I giijiene: I. dho lie ~eQJ'~ O SIl.U!lu:', unun k~"llln::h. Y TGorlK votc luk Is,e. azetlA kine. rcO~~Ui kOIIC. olan· do :Iirar e-k !kll· nl do u,ruYQ!".1.I" ydmloa dQ ¥cms yO. Tr.rkhjrtil;,d'e 0,(11 -111lI clmc dlgl m kim s6vleyebm r1Ge.r¢.ek 00, Tilrk:iy.e"de oyd'liiI«,f]~ dcaho ~ok mv,lilIlI~ mezClrc vcr, C I1klii T'ijrk (lvdmlnd'O inQ~VOk, QZ\e.'1 lbH.iti. 'OflMk., bu ~o,ktG. ~! ~I oj u ~rz'nme 1 tdir. Ci~llPle ~n8 ollilbillr: AVd~no yt:il~!I. ~,I1(OICrllik ina;~ln V{lill"h bierl" ~ rmnde seru r alla'ir. hllot, oyd!illil 'bir II1lrteHI o~m"k:bJ11 ~. kanlamk Gyd'rrrun '10 'i mi MlCJ Ihu;; goUrilm, ~dir,
I

Ozarin Udnc.1 i!io~ucuna ge1'1:¥crum: fuli'1kl,,~'drj 'R1I!r 'gun, ya:2on :'!km VaZor! II Qn:~i b~ yoksu rllll ,liI~ 1'Q_fC[~di V~f. . OnUlf QeJIII~d n _:_ teee bit d r,omdllf' tl!ll~ g,ee1c. y kohl"' ir~Uj ell yopfililoy.o c.-he ; CIoaoj'ajH< ern ~~lerijn ~ 'If,€Jtim k·.dllJ',ulim-:,n~

J Il'

an

";8112:

hlrJ 'ndill:ll

, .ydm . TSli1!IXIUTIlI. (.)

lom:am8amodo,1iiI ik~ ~$.O~lif.~ ,;d~OfiIf.Ulk du~, I'1l.1rmynCl~Yil ~ D~ho" gec:ic~"ye ~QPlillmi:Dn1~k old'u~JLIIIl'lIa gOa m re'., dohlrt ·g~~'j3(tlcl 0 amcut':" CiI1nkO ,gollertecl gecl c;I' vi,! g flrm· caU yO~~yltin ktmG dir~ gQm'riH~ ol(lInl ab~rUnQ . iIImlnl tOm ~Iyon ,kolem ~If. A hrt c.' 1) ~1'tQl1I'VD Id~k 'lO bll, I dieinebU.I'r. llir adiml da R'i 01 (Hila, II r: 'If.lzQmclde VOla _lie 0~moyo.. coal hakh onomk, SCf lenebiUr., VOI,arllk. rQailGteoUUi( blfia~ I dlkto m S(l1.l!'IlfQ b(ltr,af- Bolmc. g Clzsteoillo. II blr.JOkmakrOl r:l;9.: ~(I Of' i'll en~. y'O~(l1i (lild~ (. J. Balzoc. lte,l ki de df3~GSU:UA ilk i~iiJmrler~ni bl!lll k1(!l1ii'Qn~tlIl ~iFdi.

'1t1'J' - IDebiCi. 9 i!I Cici'y,e

Bililmda ~~tl

ktl~ Ilil'il1om~kt~r.

Sen.e J35.
GfJJty

fLu~ \1'0),,1. MfUiyed'e_ ~t:-::~d~r M e'met. hmi,£ ,da !~FU'1d,iI'l! beld, )fOr" n, 6bet N Uml.i-Uu, ~~ wm'~~l\I~
l

211~LIIl1 a:l~lU;i

artasJ.lPt4l:

~ ft,tnden de
~ Ellliimin !Ild b dUllif. ~Oldo

Q . 11

. if

el& 90~lef'itnd1e ole-Si),ie'

bir

fey;
~Mt!

rti n,ll;.IIh,liillJi b~l!JJp


~~5eJ1

~~kQrma~,

V.YO' tol!)!um,d'Q,ki bir zoIb1~ililil'l.!m i~id111i". (llOI,dLQ ni b~lki!.

e~

!1!.1'k:on:J~'liJf1m lIiI~lOIg.'OiluYtlIl:'. 'KI~I~[ !i£!Q kiTble:~e s(il2:(gm SllItlM:. bllnd='il, !!6ii'A ~ - !I'IIMoplumiIJH ~ ,emQje ~1tm, h !L~ku!ti, 'O:ltliIll aUI l1:sulnl]~iljlrum. fil) Ad n n ~Gyd'lJm, Nan IUkmet.. B,tU:t£n, E;;,er,l:rr ' ,:dl~n;e(!l, C'iU" .i', '"

~19'

~GtIU. blr

mSci' jle Koil,i tskV?' I!fiJlngIs~.~~d'lij· 'l~ ~tl!'n;9i'$i do·· il!iLo (10k iI~~tker'il'" l{~ots!kV"in I~!f .:ZOITtl(JJlI r~r 'aeon CC·· IIf~mah:mmrllli 'yumIll!~~l Go ~oi"n~,iIiI, ~(jtln 'ceviz 'tul'u1fllden natII'fillf,1il d,\cn Iw,kd n';$~' ~!fQr1 I~(I t", '1ro1'. G,ram'5'~~'nilifiibw 1I,lii'fll'J,t'g", n :blr pCloodo.l~ II~., vo,l ,om'Uel~(]fl!1 :t~JIiI P'S~ ,!1tal ~Cii r.ll n sOrV~m
~(Q

9,eweKIIIIIIIltd;r, OOn~"Q k~tJe~ a~ ru ~~ e !ll~1l; ~,~c· ~ '~mco" be~k ger-oe ~~n \ror Q~{mdOA Otlk ~~na fQII(g bl r blr-IIkteilk llIJ.\Ii'l~or, TQ'~lIf,m., g,ldl.flrek. u~ruf.nla IIiiOUO Qi3,IQ ~8klll(~Jil, U$&haelei'\~ l,'do§r1!ll_l.&OYlryor. d

cln~u~uio ifUU~li~ ~iVthm~ Nir:um a tttllillju~!~,e;t~r~lmiSSm bir 5~(;i~~

'o~

~a miil:Wfillluk,
II.I~j dun,Q(h:;-.

tiur ~ belva

(10

va nij(llik

t;)) ~~

(;)\1 I ¥@f,. '8fiCllmsc II 1I1er W

dD ~ay~hy.nr., KG,uts!kr"yB k!J~HtgliiSm ~ ~ lfIi'6l0 Ibd ~0 8Cl1Jh(p elho:lll'UV(:il (iii ~;. FC;(]W~~" In;~r za manlo~ t(:Jn ~UI QCI C II

9al~,m~li!imrn !l ahJlI1il~ A eiiirr~masyo~G ~ filI,ezilIJ'111&:'I"QI"O'~!'!10f'. ·- w' - ~.- .......... ,'.... Ibij'I'm''I ,~~:r ....n.' ~"iH ... ,1r.I!ilI~ ..iI_ '''''''''''u.FiIl''''fl "l"liilI 1:.1"" " ..... .,.1 u.· I!d,..... bU'i:l'i, .... 1k.I~" S elml;ce~ DO.''':''I!", I!i"" III I bh' (IrQ laVl'lt ~e III~rd~ ~uM,ek oekml~tl~;r-. B~hloe Hgln i~"~'r.ill ~llidl~!dG nnd'aA., Iblli'Q k~W1 le'tec:e~ fiilJ~:smeJfe. tl,l n" sonrtJki Oillil IZ y~nQir\~ ~~i"bi,e~e~iU Iv~,ce i Qmf~ 1'~rllhiIIU1YfJl ra-A,s'iI". llii~mi ll~ c I va Ulkien!~'!iII i~~; :5l19~momll::;ol.m'~~lu w d Reilt'l' dU~~ln@e Ie ru IU re~~bilduiii liiI~C: b.ir m miiln s6}!leneme~; <JliLe.Qk" ~ak, dill he li!lr~f~n o~Dbihff!i~~~lriile ¥Iilt~· 1)ier l1'd~o kJilJj,lIom t-lliiibi~enr la~I.~.. ' ( Imil!!lltclfi~I ,a~~uj I~. HiI~ U Ziy,ai'Ii!IIA (IrOnill~~r.inon 'Y'Q,k_.. 01. '

l1e

med !!1fi QJW"~ijlerU~r C!! ros1'l1!;d(i ,er al~y.or.


l

H)er' 0111 v,d veWftJI Ih~r. di]~,:odHl'" li.noClk: Olll y~lIiillr~ dOlhrl IpiU'y~'~ d~elilll~e ri icirre iiilo~. d(llg~~~nn 1i](z;~1ine 9'~lli'ritty~r,. ~Olil'. Vh:1liriiWilcl 'tUiz:YI~Turk ~re"~i. .h3lrt bGy(mk M1~itIi1i nf! U,:t,e· c dna ~10rdl!A. ~tllI'u~~;r'~ D~lgahlr ~QrOkt~i!f~C'~)'IUY(Hi.eorl'k koksfizlll!tu ~ l iorhde l(irk 1i:ID~~lnI" ''firm IrleJ ,!ilirz.YII 1¢IAd~ derl l~i'fDk dl!:llllga~ klCl lldl. OOJlt buvuk moooYI 'ttl! fOdl; d~~~bl ~i",Om!I.9Q~G flU ~ m,od~1 ol~!'"Q ~ ~I~othg~ i¢~.. pro,'l~!)i ~~J~nuJ~Ig~ 'h;fifll. I.BZi-·

~"!liIj"ik,en k.!il~ICiI:rV~ bqil'.mkl~ :~h~ilju~vu ~UrrnQ~'I€i11 itiA, d6:r~ tt'Cllga., 'bIIi'Ok.Qbllle~;e~~ birik,imiliTh eok ,Ull.nU is,~gl!il(h. Oolg.a ~il31 QOklllllrken. Ii: ~.h:Uf~ eeset yl~~hl(ail'J 10lif,;, ~ til oJ· d~. IDarga l(ar"1 ~Ji;:ll~(JI(afil bm~'~!l] "lyra kllII g~m]hl..-e: biWienler' ,o]du. Ku~ul u~u. IlIiiIrJ hfIJl kll rniUJ~~jJ buIQn~Q~ QQU~, Ilki,nci:sii bovle :gelfti;li. C'O~ ClXI., 'oiir tolilttl,~1 ~tit~ !lid~'" Cnk !1lZil!'il!llTh C~gil..~ geli>~nt~i. geli~,flireAi!:eQi~ QIfi~k kJCllhclQI~ mBl YQlu~, nu bOY~'Ef~e buld'!U~ 1Q~llgplor ooki'l'iri!teo; diiJlgc ~Ill!m Ibj'11U~ rr 111'~a tlQ vol (!Iynlinllil!!!l'(!j bi)yleciI! IiOliAdil~ r, Vlrmlll1 il:JI vlUtvml10rkiyer~slnl~ VO~dlll d6r:t d'C1111'Cilfi11!i dor,~~ de 'sl?~e,liI~~ ir~e iIl1m~ I~el~ Ii Ugl~ SM _ b.arodo 01; WI i ,gonllli1e::tlflllr. A~,lllimo ~~n",rl mI:tiye. g,e,re .Q~(hr. &e gJ~r~ 'U$~ ,oo:i:C 'mlzl~. CllnkH V'~i'1minci yuzYl1 1iijr~lve!':s~r-tm s~ICUliuk .01,a ~ ,a~t:UJ'I1lI.,'dahl') net Ibir deyU:~I~ s([)~¥,t1li~m s(jara~'Qk, m ~o~llld I g,1. d~M. dfll!gCl do~ en; or.~n:g k. :lOSlv(:r'~jzmd@lI QldlikQIJ u:\t~ldl. ~h'lilliil~~ Duntyo ~OYQ~I·i1d'Ofi Ihemel("fi Son~~ An'n~:dlohida Kurtulu~ 801i(l~1 bo~.I'(JmCldon cnc5e~ T~rklve ook gutJO bllr BOJ~0!jfiz WI dG ~GC:1~ Im~~ e'~.lki$i] Olti n;a' S toot A~Svt~ I,Eklj'm ['mlllrhlla B@I~~,i k ilktjda r~lIiiI; ~(lrhk RU$)!1J31-1!iillli T~tklye~1(il IprJIY~Cl~m(l'k ~ere d'i~,ei:" empel¥flI ~iSt d~.~~~_t1erle. aprilln~ t11,-· v dlll~u gl~zra ca~!a~m(H(]rm'~Clkl~mtlSll v~ r'MQ\~trnru~$i'.BO'lfl5l¥ik 'l~ndaw:iI. TI~r'j(lye lie jilrVll1 dG,m,omrl,crl'C)1 kQ~=i~ Iw~Jlva gQ~' rnes I; O:s.monlJ IIOpr-c IkhJlrl Ole~ n'ilde' g,y~I1U b I l8Qtfe!j,!~zIT! OG:klcmji VGU'~~itiJI" Alflf~mrtJll1 kc'm'~J(JrG gere!k d UJ1J!ili'iuyo r.um, fin lillii'm OSni ~!"L~ II o Vdln!o rUl! fIj Gok bO~lij k: hj Ii M~ij_r:rnu~ etkJisH' a ntilloald~u ~~BlI. V~ eikilanma' ~~II'e:eJ C:I!infll~Olril,Osmu:ar,HI (lJrdlJl]lfllm ~ valfDt:it b~!mn.ul,lg lill ih09JI rl~men,IA yeterli o!acag~~ I d'i$~rIJUVpmm A~c.(l!&t, ~J( bill ~ne:1iIJ11:.1 1 g~terg'l~p;!'!~,~nidQiI1 II$UriC!!I
cilVi
I'

e ~.

t·) TCIrk!lfe J;!:)l::;;1i1IDW'J mi, U]t~~ "tie:~ i~~en 1).1'1: ij~kknlT; ~~m~ f.iI! bl'!f ~!OJ(ml o~~m~~cr.i; bt~ 1~IIIU:a ~~z:a:rl." c~ :s.Dn !;!i!."I.i!' 'olm:Jllli.. RIUluk~"'it 1i!lnl1'HlDDtn-1t: ']'U ~llYe ~~ Ill: O;relm,~ ~ dC'e1l.~JOI'"

~n~,

tml

TG,p!JUm~n,1 ~IH!. 'Inn el:slk~llt l Y:~ tG!ilil!iR tl1..n::JtnMIfli Uc Ilc~ n, ~I r:M·~ ,Y1li1th ftI3'fi1.ffi,E:s, raelt~m ~D,r, 1~I~M 'ttl;l;!I~JI:~n'1 :glll~afia gQ8:~e:r3.Y'H·, lH'F1 :e~d'g"J De'~iI:'lm~':nm ~ glacHl. 'bill' ~I=~ ~~l\\ [C~h~lI!'tliU\'. til em, drrrthi SQ..Y.1!i1 'I."-!,"! :pem QlI!" teo.l'~-, Jitrratltllll;: LL~~ !nIl'Jlru~ 2i.1l M'lil];W. 'FJ'::L)ifl.UlI: :l:!..'fBmIJH'Ulill ~n '1!il,;1£ i!i~ ,r_llilUilfia,~gdlii I nl ~urrtJ;rcrr:'1,11:',Fran:!JH'l ,il:}-'~~l~rI, t.l1 l'lll:snul B P]U]ii!li:uHn 'l:eolC.enu~~ n r n:1l K(Lin~ Irm~l!lr ';dbl, f't!:l$'ii;,I? ~Qm Uli'il:!lt ]lI'IH'thU'I'I:!;!' ~o.sutOrlnf'. ~r an ifi,'Otl ~I~"N·om ~~lInstt. ;II.~dInl:aff ill; IIII~I} ~liI'U iii bil' 'I!!rtt:i!.k ldc-.,
'II!) 11t:1
<OJ

H!I«~

:n

,e1me:DiI!in, '~(!I ~fl :S(l~1 "ooog~ rn,(] IIfiI'C!ln~~f~m,;, O!Sllrnillln~'1 d6n e.~ fii'lInl ifiil S~n H1);glflbi1f~ ~zldc~ nden F,~zl PlIill§q N 'nln, d01h~ :~D:i1,.. rraki yd ~~tdo M~ r~~tlIl Fe,vzi Cokmak, ,Ar:i'lkG rtlll'dCl ~jni'D1lJ mllll\IIf1~ IIillilinU2:J~ ~e~1fi'd t~i b~IllnFVQ-r lii) _ A.vrtC'4J ~,'eriru;di'&t HC!I:re:kle~'m d\t';bo trend is! bilf' j;lorM ~tor,ok Qfg'ut~~.rnm'eoen m..
erlca. 1'900 ·,vb :~OJiiHhClfll'ldQ~ f'~SlT!~ K/omunist' IP'OM!i,si ll<ur'"
dOl

1m Reimlsf\11!!eklene~II'elC,ek bk bOY~ t \!lor. 'C'ok kl~ ot~l· ~k $'O',I~I0'~'9 kanab! Ur~OsmO'rill 0 'I'd i olfvn r1u1~n bill!' !tKj3 ~Om I ttI~'ilrt v ile'~g Ho r'akati ~nll'l!ij·ndo g'lSi~enlerl,. TGI~ WlI, ~kl . e~t ilmilil'ar ve Oemai. &Ii !1'!ilC~ Ounya. SIl'llg(n 'rri I, av 1'111 zamalfl' . d~ Vi! !aeelil k I&. iHirk~ve· mI ~n bl r k IJ;I1rtull'lA g~V(ji~ 1 .oIQi'ok ~ d illi~l1nm~~, Ohlb! ilrler. lu" Ayd.n O~erlne "e:.::~¢ 0 blr ven~ ~'I
akJ.~P, t'em(lln J'Ii!IRu't, ~r~a.k Q~dgkl(u~. sa 'I,I'~;ffj :fi.3U ~'i~lk tIl~· tl br';'1&uut,a. ~""~I Hl S;Otb'-@.Silcce' tIInrekel e:lme:s:~ne ~r:n t~ft h:3· ,~fn[l;d.l!lll .~Iilrkllillnc tlUtli'!:!l \I'~ he:r l"eTitlill' Wi ~t~tlil C:L! in Il:iraf g ,u,~,da_ ,d Ujru ian :;i;~~]1 ~~~~ oiita,I!i,~ Di!tJ.tll!f c.a!lil~!IJ-,'Cli!:tnfrnU'il1ittn .iI] 1}~' T:,f;f~ ~J!i; ~'Ili tdl«I twl.s 19.14-195'0. N. YO.. 1!f64" s, $9~ im.¢3k kDm,wlmue. iht:a;;.k<'ll~d(f.t\lIerl(1' .:g1l1:~!f!ntI21\ iIf!l':;tfls;a'd'a iiI~ ~OII1I~~~ pl!!'~~nde hliz1!~ k~tl.m~mrar. . ,"90l~:lii!i.k ihtU~I'~:n{l:e:n Ol!l 1r' um, S!l)Jlrn, ~tk 4tJ!!G!ld~: Ft!\rJlll~ eillllilJlol$:t !i'!",1[1 ilI"'II~~;tj]>E!~IUilbl'm, pr:eik 3.11. -panid8 :J.ta!,dIi_ ,~~thl~m~lE ~ey.a .lmvu'mMar. lI:tr~ill(!f~~CI'l,i'e T~cr&ldS'~ ®~al'a~. ;wet ~!:i.jn::lll:rilIJUj~1Q :Ud k'mi.~~apllrl!i!Ld~ g~F¢~~I"~I,~ DG r;;~d Cd ~M. '(b~d". '1/.. ~6, if'"') Amcrl&:a BIii:le~lk oe¥I~Uer-~'Ii!~n~EtIl'il im,i"1Jilt 'Of g;~U~:r6:Vh~ ]))~ f"lerl DU:aJ.nllll(:ntn n'lI 'T:U:rkjlY,~~~J(!J.d·:1;01::\·~nnJ1[rl,,'] nGi1.l1 ~ rn:;.: tlWrnitrtl olemll'nI 'G(}O¥~ Ha,rris. $IH~:13f Y~6WOir..: (KOtIlOnbm, k.~Ltu:::;'lIIIZ. TiIll'kl.)!!!:-"!l.8,[]I'L~~ ~~ilL' i!I:lIl'lifli n bill' tl;tlit ~ ~~, Jil :J'i"e __eU 'iillm:;i~ ,oo~rB'I[I]I;[\dI. A:tl~:l~ 1;ll.'ii~11!lnn':llk rnfl "~iU~titslln ~n It *m ~lQ.ruil~ bl r lI'Iok.trJidJ~ kQ(I'PlIin I~,~ In!IJ'Lil.l'1iii In.·m '1Ii1 It'lf I kUd 'fJU ~I@ 11e ut lL!!!i~jlf." K:Dm DIi!l i:nJl Dl~ IiIJ Ikltld ill'lltl iI!'~I~,knr:IJ Jfl ~~1'~ r:IbJld~ti"'iUm~]U~ kei!'ili.:ii!.i!.indn Id iIlynl:afL ,nzuyor tI,IIt;l;utJlrk'Em G ciII'Icm I IOOUTMnl\!; \f'~rtl i~L J!:1~1~J! Itt~v(i'IitC:l!I:lerl!fl i;$r:tll!'1e. ,kliJrnOn iz,mhill If:l!ilfollmll!5H'i11 ,!!inI 'V.MiI !'tiC !~'L['j,m~ kenlil I ~,. f:!! ~u:n, nc 1'1Q!rk lell"ne ~. n'iJl ~'fj Turk h~'!i1 til. i:j(,J!jYl1l ~ Y.l.P1S;~ IO~d.~I" Dunurli Yii!'iliHTlI!. bU ~har~i ~lI"n ~1ll·Y.rlj]<l!utmo:~ JiQd'n kUif,tH'!I~ ~r mil., UJ'eHr1 I\E:'J hllll~.. ~tdil1etl., ,eylil::tl1 L gRlrC'l!:!t~ .. GeM!,V.c B~"f.t" TM cJ;,l":jO',ru~ oJ ~:i'1J: lIPi!!'t.!:n~"~rn11:1: 'f'ur·_, k'eJlJ . &!f.d~fqJ':dl U~i!,t!.'tj\':d·t& ,~,r~.s:5:; ~~ '.

du~:W!'

biUlIIliv'or,

1ez! 0rOfl~k: k:o bul ~d i,~ebU ~mo mil i~ig1d~1 ,gClkh~ kl!Jl~'rt!il~ri ~ilII~. F~ kClt. dl~t!!J t'~zli!3rjn CY.dli1I[~ilnQQj ::;;imdil'tfl kudr'1,!:J r C!)O~k:mlm(H$i1 ~e~k@ F1i b i if 1bd~IQ'L'l Aoktn Ijj'OIi"'~, T~(lkiie·ni.ri1 Iillr'V'dUlla fll hep ~rtI~isV€inol~~ IlJr, Z'o r,fIQfiQ gorel Y1f,on til r kurom \i'e daha ~@k; tillr «~de~IQlh biUl1dulor. _ AVo i jjlj, ~~er~ne fel'hE!itiln ikinol II: itahl mdon l"u:l'tmrrlDna _ c;alit~ Tdla'l. ~nver 'Ij~ IOemat ~oha SOrrlNI M'W!stn~ IKlfimalt Is mQ~'~~ F,~v;zi cn~~'Uklo AltuJtnl~ 0 mit d6if1i@lti'!!IAil!ll eoc:ykl(l ~ i 1'\11~e' b. ~ yuklor'h:ii r~!3lr·.r 0k m f ~m~ ger.e:kU,: .hepst, ,A_bd'O i ~ha& Iml'~" n hOkj)ma'(llrlli~1 d~nelillill nTiltie ~kllJl tml H§~Mi!I r, AlDdltU~lla It<ll mrt'llri! ,donernindc m~:lUWil Q['dulo if" gij e~ (I redllea r, ,e~l~ti. lei', e!jJI dOrrelimd~~ leftldh~Ofililelineh~ri l"ujm~!lJ!rrnJ Imu?' M!iimkUlE'li datiil. ~~leAe." I.er~ d~ ha ,ook, III"OIit( IQvolb IiImek i'e' oynl :lOMOn ~

rum

dO' Ikls'C6I~:k kO~llJIUli mtCluya'bllmllk iOifil. Idaho O,llce ~d k~~toll· ~illr;~1;l dll!JlfU(QI!llafll bilf dO~ U1m iU!:.yi. (Cfjha "~1: tM r bleimde fOf~
calk,
C~

,mf.l

mu he J3oebmrlm"
lIlfaii

Bu kltnpla o~erinde d~ m'LJ] imk6irum ,ola ~

lez ~ Ik rift~i MOhf.!li! IiJr( ire MUSiKl~Qf K~mOI' c roSlfi.d[!l1 181;;1111 ~ Al1dwl'lomit V~ir; fezlm U2!:O 1n1tIS~: Mustll1fo Kem(!j'~. Abdiiilihomil"~en. ~.
(tok dolqo f'O~I(l etknl~nmi'tir_

iIJI'Vil)fum!.

verden

De'll'am 6deb I'lirim: '111 rmnim::1 yiz;y~I TiilrkiTiyes I'nllill ilk. k~~~ !5fi1de glillen ~ilVd~1I::I T aMlt IEn'lter W D.elilllo II, pr(l ~ ~tlrl. ~ls,ye'ln~i te r, DULii!YQ 8af~'!'Jtl,·na ll!ir~'irye'nh~ IklJ!l! rlll!lu~ ,S~YJJ!~! o!OI"ok oc:lid1 j'Clllr" SUr'llt:!f. qlf~1 l(Htr1(mfd~l. dr.Ilho g!l!'lWi$ lIllIlfuklu r.di~er, hili ~liI11g(l1rc,~orlueLiln:5<0" ooc;liIkhiifi o'Jdulor., IB~nlo~ U~rn k)ilU rtulu~. Ilmpor~loo!r~~jl!~U ~sk i g~n~~lil'i lne vel gQcOIil~ kav~'$'~t! !flm~k itQ ~d~~d, BJlii: nec:hlil!'!lI'S' ~lmQIJ. !ltopSIl:nll~1 IV~ kapsoy ICl b tr OJ HdeOIGI~b'j f1ltlyOtlln~ dliJ!idulc ~.

f1ti ~1i9 d I~ d IIf! Glmilk I~~In I~tk Is~vle, d 1 ~dtln o~~m~l~ A!'manYQ'nu~ ~G ballarlyl:l1lI, ~'Cln~ I!n~zmi bu~d'Wlllm;'. f~lci'm. ISliD A¥fUp~,'d~Ul Do~u!yall eskl ill~f.iililIIQrQ do denUeilm!Uilj'l', nk~h:m fok'Qt· ¥I'!!iI~ ,qe 'QO'K gani, 'topralldiJ1rO yoyllQb deoek ifJll" Os...
lrimun~ ~!1I1lpa 'Gborlu!5lU! ~ ~ 'nun kur1u IWI $ r,iIlIeDlo~i:si o~u., O(Jlbu~ak 00t I ~tJtjl". ~'orlliil~~t 'l!J~inQ~ hiquk l!Im~tl(JI ~~Iarul)chfl in,do ~iri,~ktI~iku Q~mh!"H~lil1llll. -.'lii lin ,e~erlilldlab~· hil~
}l3

,0

22

1',D1rT:111 rf'1 ak leim b LitOn mtits!I,UJmo fiji r.t:iIIr~ 1m Q]n~i~ete 'Q 13"~re'~ kUrt(] bj'h3Jc'e'i< Ib.ir ~O'Qia~. bt1lf1iun i:crn 'cihod'lt iUalriUm: 'gemkll 10111"-

lit. TUiI"kive. r Bil'inci Chlnyu S{l.\I'il\J'II'rU «Cihod'l il6 ' e.tli= f'imrr ki "Ie i~11'1I BiI'llflUl;:i !!Buy L.i'~ SoOV(]~tJ' (Il KUlSiJl SUIM'Q!P Olddi. 1$-

bilrle,liIillBs linden me,yd(]ffol .Qe11iyo:r. i9hfU'le. vcr olan kom~niZCIn' kuvvetl,t;u" il@ kOMufll!ZQn ~Iiliimlr ktij!I fet:1 tI] cati altlndo roph:nnc;JYII amoc~ r€I,i1lIginlf!l

1'510111'1.11 ve~n

K.unut~

SIll'itU1!1

dfiiG'r.

nruyor. ERllinen ~u: 'flffi?kiUil~1 Mah~ 1:lI'&~; ~Q"bl2dllml~1 mS~~rm ~GprUk~cqndG IS~(l rTJ but ku,~kU~Il:ILZ SWl1I~an iQ1eme.k. ~BhllliH~j iili~
't 10Ite Y<:II1119' ndti ~llrfcor kl:JirtJI~tlcok. 'Gir~~imler 'IOrVtl.'f. "1- r vel' bea ~(311'! liar' 'liar. BUt1C1d~H1 eol'~e'ili zrrn'e' va Bol!lavizm 'In surukleY~~~1 e .. k isi,ne geUyor.yr.Jlll. l~toh?evI2l1'n de. lurk Olvo'llThlo Inil n UC'Sln _

EnVBf. ie~killfJJt""'1 MOhSIiJ$(:I"y~IkUlrdu .. r~kiljjH MQhsu$Q hokknndo til i ~giJI,eif IMil k;lt'. l~m'I'lJr!V'l d,\e!funm'e, :bilg,iler:i 0,-

~a

isffimik remg~ vel',. !om,QIf) 'I;olnde JO~IIl!IVOIi'wyOI par1li~-. ''iI'~,r, G~rU r"fCl'I'"Vr&tQ en ~~gIlil!rlI Qlk;Qrll ¥®r. Tu ~ikiya turunden tOpW'oklmrda ~er i~~ tnro~ da. ,Idd!e'~i de~·~~mekleifilkte ~ Is11m Us eS'faU:z m 'c:Jlra;slllill)d:eI bo~ It~limak'\u n 'gerl I(Qlm ~f' ![Qn" (~l'o Anook ~.slamj~k tonu iols~n \l'o'va ,ol,li'Iil(uilIn. IBlril1ci
~'!!') tsm.m ~I ' sOl}.tal1~m ar.~lnd!fl bu ba.~, '~ok 5OJiil'a.ld i\iI. i di' bile: ltiUilJil 'bll'dt Bb'lD.el ~v ,~ '!ft.!! ~l'ITa$limn e~tkanrt:lmrm yopm16 obn K! ,p -U:lr!.'l~de J'UL3il, y,~nlll.r SIHl'm Fllad, K6(prll1Q ohrral!:: Will

Ilyor.,

do. ihotIliHer

yo pmay~ a r;na(JII~01. iran'dltl1. A'tSlonl~h] li!I·dllil.. M sn"yo'llI.lIylo.

HtJhort ve Teir,okkil@ Sutton

-e 'ISWfib

nans-a

ba~lcdll~ I D~r ,l.t'looollmdm o rlG" 0' CI , IVO~, 1'9116 V Iindol, em~eryal stl,er T!uridydyi 'pof\colloWOAl' ta ri n 'iahnes.ilnden s 11mlily teore r ~o~, Ikleri amC:IfI., islam", by amociiJ 'kul:fanm'iJYo do ikcU",ar wrivor.far. A ep to,prok~ loruufe. r~rkl,c"G k-01r91 i'hlti~dl va l[lJlmi]~lkl, I~O'llrhyor~

bOy-uk dorb~'1'9r yemeye

~a." t~p~~ ~1~liim ttiJrUlndQn 9vref1!Sr)1 bir !doo!loil O~OI'tOI(. go ~ fUI'lIUVO • Ustellk, nnl6 Y'lllnd<m 1~IDi!lreA PQn"iG.t6Iml!m~m eall:

<L1ru;s,!.InIiU 1l~it'~&1 v'. V1lLlnd.:o. c,tomnlflllz.m

WI in 6:Cifll"3LnI(IIYo. bZH'hOlm:'lIPJIIGC[nDkiri:\~

lor.

_ 1:n1m ~~Ji ij,1i!iC" t:ko;mtQnl~m Vi:l ~rt"'':(Il III '[II Ib ~Jil:l'iij'·or '*''0 me tLE' V rWoI". A.1'tl'Ii ,iI" ,I ' om bl,~n~ ~ !S ~~ Ind: kl b ,'D :r b 'IHkl"'Ir~. :Ii~l~ II!! ~'m , YI1lI":: 1I'(B.(l~billi!k..n, ~. "'.)1 ':ll.·K'iillt~ DP'yc 1Wl:l!'il\l!::k 'i3tt'l - Kij~)~ u,_-

b _ 'C ~ dAUI Dead "1(!iio 100 I'!! 'f.

'W'alt'ul Ga",~a~~. lQ' Rarilllfl, tt49, 0' I!lInQn D ' )f" nl tal V(i~1!i Gri~ti"'A~ 'Qok ' ' ~, t1~I.:dl'" ~ .. "DO . \~ \I! It ci -, ~ i Ilt1.dMlabC'l'tt,'b - tJi, En b~ 'fiilU tmib: r..

ri¥of'J.. 4wcr.

<ilt.o~IScyc.l'lIb ll~mliQlb.'b.r<Ob.t~l'tIlaOi;lIlndC. r Ifli~O mU:Sll11111IU)1'II ml2m~QklQ'tII&" ),n~~lis~n~l'~ IU-

p,Il.:(It:l!I"Ii~jn ddr~ kl:u'u,-

UgflilC g~riln~v,ow; Bir'lF'loi 5cva~ bU<H1J(:en",el!lr,enS'e~ el', ~r1! n. k IJ rmcrk u,za~, LLiIlrih s~hnesine C·I ko r1I Bol~evlzm~ l'Ull'ik. cydln len 1r.=ln,datui] clliceki e\ll'(~trI:sel j,d\eOlel w,l ortOd'tl! Iil 1uJ1d!ra,cak bir o~lm o,larak go,rulmuyor. ler.s~IIl1e:. Bol§1iH/ilizm.
,m

sO!llk,1 pCl1n-Jsldmlzm'llIiI lurrkiy;e'de ~rrVI~OI'OIMi ,giicunu tam~'m~amok i~ijlf'I1 cttiilVQ Clm,l!J bilr diem; 'lulriin(l-'f1 'Wbul edlli:~IO.r. Turk Gydlnl, iSlam iil'e abl~.l;ffl or'04S Ind.1l biJr QlJ~ lU~ki gormO!yar_ T,eori k Sf:g~g~ ~ P!I"Cl~tsve ' '@!lelng b:wrrol~ I
IdOl

riU~ II _Zl lniilliJJI.i!I.c1 rlil!1 b~!!I '~ \I.IIllt,[!I,i:n 'DIr=n8f1,1ttndl'~l!!~nl bell U' '~ '[ lil1lcl Ifilld.dcl1Ilhl ii&11 tal!(!'n'Sli 'killlktl.:t ' "fre~U'im r.k UUM'1t1) k~~~1'1:I'l 1lU1.el:iIli!J:!, ef'liI!U~C's~ IllI zu:n liMU•.r. ImC1' ~ _, B~ r'Ie.'jilk ICcyleMur.I"Iil'hli sem ot j;lul ~t~k iii ~z8Uil!rll:1'11~. hl,lsi !II! u, ~o\'BIDi, ]&50 Ylhndn IltUdat dC'~htLml. Ih~ b'rUlU.: R1JIr .~ fli(!'ll bazi I:5L'flii ~ tSl) ~116li'~. y trllr &'~I' kaYiln b le izl~~I. AilI'IrC ~ 'f n"oR tien i!:"~llIrm ka:~-1I8Ui'i!I. f! del bUmek l~1n ,tgM o!'.m'~

se rdetu'~c·naraul,
ilUlliiLm

T'Ellrkl,1C",l:' ~'n~dlltL
de,""le~ icit.l, b~il~

II" ~o;pmtll,k Pf,Q{lj.Ll.

do kendirsin~ bell,i ·e'dilyor.,


Y~$.Jll Oray

Fr'1n:;nr~y~f:I' o:z~lIll>M He Turk. A;vdl~1 'KurtUh!!f· 6a'la,l'n-

au

'yu

lli:e~tediy'Cr~

1 tie. "i!lIl!!;;tyc'i!le iIt/fi)m:llnlst 8::Kj'ri:li.ldll. veya ~:tlmll~ ;tJi~ j:la'rliSI~m~~t ,81ill':'T.~C Ukte'lI1 Sit. t(I! It!Jm.Q2i_~ r.~l~ 1,P'" 'l'.~a.ji li,t1~(t ~elo~~t~ in, 'T:tlli'iIf~:tIi!

'~t@fmly(l:r

'~f

:roller ,"enl

ve

'beU

'l)1),

t(lll1l ke d!il~:nd T

-I 'I m. ve ~!;1I:n-·

lLIS'Mm:.Mtddit:
S' 'On!!:

Ve,i~ Ordl[J1 h~kklnroJ(J dl] hihJi ozdhr: bir I'lede<rl~. tlmb1'i,yonlk ilJ~ l!iTl!iJyr(i]9C1mCmnll:~ (J.InnOSld! r, S6-yle' eb'l &oe!k ,ola,1Iit ~UJ:dur: ol~evizmj'rn KRZI~ qrtfE~~Ur.~tlf.m l~ord~, ka¥f,~m i'fe 8

1 'nmlll!
II! .~_,

B~

,I{T;fcarinf'l'

old,g uno. dFij~emiryO'r~n]'J. 1ll1]" ya-nll. 1.'il'tkl~~tae b r 'U't ~ld.ii!l ,i)lm~y~ trllklcr .h iH~. .heir d i:~de. ak~I 8'tntllrlai'l, m;¢n,di! ~,U,i~uu::U=

es: -~ m i(i,

ifi(:e~emiii'

,gad :J'OUiT:r;ud Whr~et- j[J5·2. ~, 40.. ltdn~ OO'kIi}. li,'CllaJ:'l va;a:-: \JIll 'iI!llU~li9fll
lt

,2'~

25

d'~ ml bfi1fl!:rk '~_e beilirulQ~da bu 1 [JlflWmakt'€I}dIU i. Kopr~IQ2Jil~Q~ 10 1!Il. nhco deyi'ir'e ffWJd'diVlllilifll akUlfflJil1f I' ,etkiler'rJfiill k02lvaP b..._11~bt mb:tl!l y.. ~'IfiW~ ti.R1f,i!l~lEIltyo-kt~ll:'.
\I'

tlI;uT:.c!im Vlor. i • " ' Bumda :~ir_~~wrmC1l ~t1Ipm Cllk, durumumdiCf~Ufi. ,:pimdff'ye ~adar ~'~erl' :9.ur'tduij ~mdn~tJliloel'8iFI~BI OOIili delf' e0i;31 Iuvuml ieilll,.. de, d'o~Oi e~,klcS,iz hol'e getirJ'~dU:te'J1IISO~H'll", lUll t{ur 'd~'ga~ ~Clrd'aiJiIl m:ak' dll:JlfC I. Elsmoll'lIfl DettOlh\HUUlIl"un hairlli;Q OOOIll ,llIl , ill d'l'u%al1l~ Fuad. Ylh !'iI,do" ..Dar ~lnlll1ru~'u~ VCzl'le I nil " ~~ II. Itneol!~nil e5ulde ,urn fart V(Jllyor: «,Slhan Ha m "In.. ~ den'iJi S'L'lnro bu'tUjn mede'r:i,ty'et l'errlilA U ~llba", ~ilrls v' ~1mJ tlh" 'maddivecimc is-mitii EHimi,. mae-vI ImefkOmlar ~jd~" (h~~~e ~anH~mf<~~'r,.BUI'IUfl ne1ii'c~si 0!~l'fJlk Y~ToiJli esiHer'im. n "ilir'if v,e •mefkQre' 'voltlnda Q.r~!k if3skAsi gibi ~ILII"vet ve Il1Lcf'cu·,otle yijr~liIiled:i, d.,nvarUIil rlJ· r tomrfnldo buyOk bir dJ,e 110 gOru h.iyol!' v,e b~mU!1 i2all,e;s:1 ielm tJ~ 1'1 oore'h~'n" f.lo= U ,On ! ,or, IDa ry 1" . nunlat'ln. 'lalboTQ~tnjG ~~ lfil'rll. enS'(I~a~ -lI'im. mUiul'etin daihOI ta~1 Ib Ii'" 1f1~I$~~il mO!OOr 0lma~en ic:in he.r Imil~t alomj~f dak-irihk I~,tirc r etmekte.. "dsvlet b'Uit~ ImLdtrn ~t1~k(i1 mll:llhteUf oli:l'lIJli~ler Me Ihoy:r sahip;lfnl 1,ali"(lluli-

ratliilll 1P1S\kkendlll'1llJf~

Snv,o;v:"'W~ S:Qnunaa n mrtibulre.n T~rk!ye"de s@s,yali:z,", blZJa V kser.e 1111 I~,lf doJgm _\l'€i'lUnJ nl klo, On-yo... ,A,JdInJt~ ~1lil1il1Jm el~kisl~c~ne altl¥Qr'. Etld "Q~rI!u~Y'e avthlii da,. ~lGlIoJ'lIt, sr h~ I Iml vel prot s~ 1"11 6:2JeUl, ~ ielliJde" b liI d'o ~gfJj ,g , IQstemek 08S0~

lea?

b'Elllllek ,~i,n OWtl i'M'ersiteyi g;6r ev9 V~ nQ¥~r ,sev-erueri ,de Ol1hvtr IsV y<eIi'dlmal!XI ,r~ver. A.~oC(Jk11i(6prI]JIOztl;u;le'rUIi1I ,D~nlIUIAlUll·U, g(lm'l.!'~ '00\1Hrrm~S:I-,Q Dalkaro'k., 'yQn~'I'mamali;;vo b~r no till '0 tllllQtlg a;e~k 01·, molit gerek:~yor~ '$ifllldiV>e kadar' r I fiki-,etde, hlilp. pf'a[lk ende g.eHv~r. 'o:t~nlmfll ve Cl1'JlH3fkJUlre • TOrkpEu;;iyle ,DUimcJ 11.19 00' se,'V(j~§lm s8zcukl~ 'Illlkii~, ,imdilLerde ~ulku» ve~ilne 'iltdaot,oiij I -klJltl:olliUl~r¥>or" hep CI mllldW1 Ie) 0 Itvo I", 'VtrmilJiQci ,1I!iz~ : II TurkJIy.,'sH"dn bo III'< btlryuk d'o I,. as~, fa. b t! kUf'llllo, uyl!i m
l

,o.s~~uuyo ..

~E

, lIk da~g,a.Tokrlr·· S k,On 'lie Tak'ir~ SulkO:n ,dl1~enI8-' ' mesl Iclnde' ki~lavJlk!Q ,op I~illbl SIAl ~sj,l ~u,t~k,fQI\1iI{r~or~8 te~ I durduruldu. jlk tmltnfIJa so~yc:~tat Idlligo ire UgIII ga"ulrne~. meld'l bidlk,te. MIlJJst~a I(enilal~e d-i2:e/iJrI61m~1l11 SluJlftos1 girri. ,~~mi gemkc.ooi1!e uV'~mSil!ll h~i~g~: y6wl,sUcne~~ 5~h"el( aVCI jjjnJllIltde~ valan~Olm~'an 'II" I<lJil~ese1d' lilt leb:Wece idomI~r her tUr'h:i do I,gDfI eu rd~ rlUCU b-i r ~~e~1 de 00 ~O~'i3i'inde
'oo',ldl. Bi,rinc~ Sovo,.. ~urtultll,un ,un ~I Ohll'iO~ ~~Iii~~J.. ' sJinin \re ~rkaiSu,da,1I11 Bol~~i2·m kl.!lnulu,"o gOlU!l!eoe.'k Ide,· 010· i Ofor6k, k!Clbu~ ooUd~. Islam Us '80I,ev~zm. bu (I, tt!lfQ~ dO.. 'bif;b.irinl nJ ~Glne g ~rdlA,IfI,C.Q'k. bu donem de. islomdCln

ro

'~' _

~J'(Ii-!

(Ii

IlI[ebU/eook.

lIt~.

, GeJju~~ !;;I,!ar.ak, (J.l: ~ ,eg t m J,;Of,D"!1 ~ ~ b.u 1!1,~(ilenle,po i:l~~yel u!ar;o,k lOti &erJ!:!! TOirA'; ~II~ ~1~jnE:llnrul~ Il1H~, iSlieJ.' k!.lll'itli. L~~~e<~IliUS o:l$lt~1 ... d~ 'at. miislC.mal'li iI1ak IE' ~~fI btl blr ~ pet ~:l:~ir olar.ak d~r.imIZ~ tl"~iI1hliililr.'~ ~p'lDir ~1lllJ.e se-

hlG i~knenmemm~ noUa Is~amln k ~1 sNrndl~ soovaUs Ie r 'IIIe da 'yardl. liSunlo e. :C)~r (JInlo'i11lmdo, csaf:. -to,VflUaUe1 cd. \I',ilnH~blll:ir. n~mOnQ k~psamIQllill'lo~dQ blrll:k'~" bir. Mok be~ lirteb Imek' iein. AVd~ml'~lk DergliSl, ICevlI'i(!<si a¢ll IU't9U11"Idjj~e-,

bilir..
Bu cevlre ile ila Iii d!cno k sQ'ylenebllecekler. btl ado. iJddir. 81ri!sl yemldilli' ~\re dCJlgo ~:hinelMi i!1I m kGl[p.5lIVOr; ildncis n esk 'Ie dCilgad~p sonro otOn~Q telu':a Ilvor. Ye.ni O~{iiln ~u ~ ifll I 'iyel·(lt' : Srosva is'1 Iilcu·aki tin sa ~e Ulk k,t1110k oliiiClle ~e-ri. OOk: ~[l~UI~ Ibir e.~mm oL~r'CJlk, :&Qvo~mod~lar~ 'C,Glk b.®,~ yik b~r ~fJ,m a10,mi(;. Bi rinci .&, fI$ biq" vonCJ~ Kunu'tlU, m SaW~1 do mi;e'minii yurt dj,~Adol e~l~ mlB' geo.i rdYI'er, jlkil!ITtcj 'Ie eski cion ~u: I~~rmll!l" Smla~J!koZQ Itddd(Ul ' $Qnm II(, moU8~ h~reikelte ilie lIs'ie:Hk lICemdU:zm'h~ idso.lo,ilj~ sin!' kJlJlrim,ak ~~(U'Q geo~lle'r! Valllilll1t. tl~(ad~ dO bllllt mo'Ino
m

vll D1t"1!ICf.

yok

[menJ ~rkj]j:!imrJa
UI:',
'1'.

Ttl r1l:. ed;

"SOru.m$,u~
>

~Qr'Ui.Jm

ViJiX

01~Jg, dim'

,n r v~

e-:r.le I,U 'I n Iillohtn;

mmQl\'iillm~1lL

bfil1l~le... 1f'.1i1i1iC'I'ru. e Ir~lntil. Un H, ,h Il:I.tlhllffidquJI!IIUJ ~~WlI)t;rtl, ,~llr Q~lfIi~

cd,:i,)!,,[L"

J~

mUilr.fewm • NI',~1ye·de Mln*'o'Va lQ:I!n .ehr-ef~i$H :bit'. Y8i~~ta:e:a,1l:: btt b~U:DdI~ ,iel~,cUJttJ1!! tl1i.:r a ta"a ge1mi.f.11I1:'. ,k: m.iL159iet(:mtL Ilm anllH1mdil.· 0 ill: d~r ilI~U dUhdh'_ Imler 'lo~lumel t~~ ,k;a,dan Tt.Ia\Il. ne-srn~fl<r lOO'Y!Jl Ol'tqd~:kS blr- hft1m,!!! 3f!it, Ru~ 1:.W'.:t ~itl" $. J;~~o!i'Q,

durum

~~I,

11

¥e.~~ee 5~Ylla'c:mir. ,I(emoli$[' f~"fQlvYi_ kJJ~ IJrni Us~lenne' (!J !l1lfUlio'!fli~in hem T01<rir"'ti Suk:fr~ ii~[ vie hem ere: 100'· ~ riSn~ Clfenevimi ~Ie.,Mk ri €lf,dl!i. AJma~ro'da I~UlBn we bir Ior~JiHIi ifil[l!!r¥gusoU~@1lil h'n~ bir m m(Jn D~rpm. 'llilr'kive Ki).; mOnist PQ nB'si'ni(lll tGefie~ Se1kr,etffil'Ji'VE:dcrl: 'Nwi m., ~eHe:f Birlig i'nR @kuvan \pe tiir ~Iii :kJll mmilllg 1!i!,1'hie lD'tr Hn1W'1I ~lli'Q:J(ma1fQn T!lrkJive K0'linunisl Po ·:Si~niU'1, id!ml~rik so.ruR~or'h~1 g;6re~I'~poJi~bi:i[o Uiyesi ~k~t SU~Q~ da~ I~'li!diktt: mt WPH'!] kom.p d~lj~tiil'ieftlleffi'~ e~ gm afta

d8,
'~f

1ge!iiid is-

in~i BiyulC; ~ SQliID1ihil de~k geJdi. SGiiI~' y~ Pl'~ ku ru VlQ:oliak sony:rUiIl 'iIO}(la~~Ik.8I1U. T~ r . iye'~i yem~ ~@ ~3< ook IImultLu b'ir dQ L~1ll S(ljNdlm ~ I~ d·Mmijiil1~ dirnry£!il kI@lliijk~jronun. um~'~u b~r dDn~ gal1'UJlI Turik ayd]~ml etI{.si a~nl1LG ~hIl!lGS1rn~I_I~~~n lJere-aeik ~r g,iidu ~e' e:hrertt" O'Xd~,!lf.nY kCi!lti]~i e~mi!9 l1au~m'!lH~f.Ibvm'L IBu Itl~ntr.hl~ 'M'"l11i71}Z~tI.. _v~ln l1ifem~k ~aSJj G:Sp~ ~jJ l~mf lI1d.4iUlil ~!llmi':ukla:lglnnl ,anla~dmQsll!il~Gin Wan gtll'l~
'VfJ; Ball!51:in1fffll

m_~ar~ D~inltJbo~

mf oldUI!l:lli:.

~u

liDiniii in In ~o'~~",ltfi: ro~rhkte, 10r~~".e·fl!in f vent lOpl:u!!Jif'l!SaI duzenlemeler lon~"o

~sim ,ofamCll:: i'J'u? Bu la~~illIill!n bJl~lldl~TIiI!ill1 ilgjme S~m, milv'@r m WIl? Aydin 1Jz~jj'ine Teeler'ln IJdnoi ki:ttrbmdo' "~tl~ Gi' ve Illcak~it!r!l:' TliirliY€!;iilJJal irk ve biJy,m~, ddnegi' Atunel MUhlllrt E:fl@JuH frl'l 113r estlo' ~u ,eta @iI: bUyil:d'IJ1: ~ _'iSt~ W f§ ISlnln istilkrrH" OfClly~~Hl~ hie:' II m:mmadll.. ftw.ce-:i· lEwd. ilk ().gre1m:.e:m",ve d5nek o!tiu. 'I(,@qj$[n;v ra1:i~lell vB'lai:llfl] C!I~li:hg~' 'MiUI~~' Pa~~y(l ~n biyuk i:rtrmitill'n JC!usm Vll Mil1Q! ~'Q~rYI kaWtS::l1fte ~amfKIn~'~unm ooJUl'OO y~J' 'ilr~L Se~ket .sU-re1lYaJ·~Q lurikiye"iRin ikinW bU~ it dOOegi. denebili'r mi? ~\i!ye.t ~vnokb]lflndQ l"lrra<.ve ilu illi{i me,.. U1iI~i8'rde adlrUifQ 1:n(l~tM U'eFte§nt».. oon~k_,. nilefen:teSi ekI~nen. OOIlHm IQk~u'rmlaEm1a 'QM,e.. tel{ inOO1!ll o'fllr;'« (!I~. f(i'f~ hll'y'l\t~en flie, klWll'llll.!! [~mod'~" oartetmen lI)r.nm:uk 1st_i. ~t Mli~&at ~ r~ndT uruI'uJe:m 'ltefimfi or8:~. ~ha'~ 'va ,~f;t vm;df_.. ikinci dDlgG' d:5Ril,lilmini' bir tIiiI paJirtOTk, ol'a'ilot. ikti~ 'QPO'" S:U,e5iw,gce., !leCi"~i ilcullclJ] dolgad'll [ekID~r ctttrya crkb. En s~1 Jgfil'1~Be:ri' en. gleIl;, t1J r bi~irTil!te W¥fIJlilk imfofrrnn II IW 1-· ~i

rm' Rasllan~. ~@k'Je~ de<nl1l:efiRo'nl!ln dtllgar!orul $1!!Il ¥uz(uflel CiJ ~Qftll~ID bel\1be:rHkle "e "1m reJl1I (DOl delilse, IrtI-elilSr? Ro~!rtt~n~~ bellTi brr !Dm!!HiI :k~lirn:h~: '10' VQftllJ tii'~i birflkiilni i(inti'e, l:u;;:lklC!!'li!iIll!lrnoyan birtikt.elik:lem Vi1IT@~i
ROSf.[U1WI

,¢lkl({«~

mty •. ,

l~ ~j ~{[m.ik iSle~Will ,ozmcli!:m .g:[u~ii,nill~r.e,. f@z!rD !lim Wllt _ sn~~ l(efiAOljS'~, Reii m, 1WO ~fllI~nndo tm~ ~:Q~1lIj! Dwem

OtunPHi ~l1reeIlJI..~~'iSurI!!J ytii.klaf.'tli1ml~ gl!lr~nuY!li:iJl'. B!J~ lrum ~l!i gete ~ gj,rnllgu ol~51Uz, ,senliltten ~k.mIl1fli!Jor. 1B30 -nOIi'Ma g;eril'e~Tmq;1 ltiir $ulrfsi;ml ve !li;iTgutssl mii~' dew Mtii"ilfi.ln[fo. Meuli!.« v,e i~ rli~. gcre.\!ine cS,lEJ<U §~. Iiiim~$i ete~~: ~€leril1~ (I§~Jf czemt.ar ,&i:esi Uym'., 1$'36 yvl~ l.ammo ,s:on~., bul ~ Yll[1~ M~inclil ip!m ~ Gi'f4~~ oom:n lP'!:-cJ~ nmda ddllt~lJ k£ldiJrIki_1 Inil;e:likleriVle d@Ii:i r oozitJ@, n~tn~ Mia gele • mI!!!11I!te~~€:1lI k~mijjj oozib.~U!i.in s!ii~k ...

~ im 11gHi (f41UoI'g:(ll'on (hllllYi ~I 20 Jr!1 ~€'sin hop.s eem~ 1IJ8;ijUPf~ 19a8 yillmdn., Deniz KUV'III8tteri Oa~~I'liIdg tIlmlm"ml yd. 6£1 do rti !;. tek. fbi' tUJIc~mle 'w fill l1JEj; Vlll S OJ' ~ lkesiijy.lilf.

I~yi'ci'etklisinon ~(I\ujjsini ,de IUH-~omoygfal" ~wlim _HI~~ m,e,"e\" IKmoI ~ruE'~ ile Ugil Wi\i'm:fcIn d'GloYI 15 ~~ ,llenlz

Sovo$G
~ olmo_Sjj'u

gtUie~'@'n~esir@fI hu e:e_fii!fnnm SUSi,lMmCllIllbh"' ,el~

N~Je:mek
!((!II::

Ig.erek. AnCtll'k UnUI~II]mciimQgm Q1i!re-

dUo
RnsO'Ciiiiil!tJ m.1~ lirgnci tlotgc
~..I

00 ~dr $0Yp$ ve

~H

'BeJBi i rII~i:!;l] ~ebnl!t":

~'Ii~.

lit IlLtSea,~lI.~:L"1I:£'eJ!I-eg.a:tt i:I ~'g!f.l 91)~ " hi riSil!1~, :lj$t'~iyornm,

,,=,~m

,I_v •• ~ i~,.O'-'"
~ll';j;;~.

1:1&6'. :so 33.

,G~

I1M:l~ilt~

~§a':1B ·iI!.ffine!t· v~ Sa lti t~JiIa);m:r.t~n . 1itttPiltr.[~ 'EllTM1:.tl;il

'Gtri1$1: $4ild~~flr. Ta:~i\Q~I;al1 el moyoll se,w~, ~; hel" OO'IiDJ Im¥M~me kad'or ~~zonrm:illiafis~nl dU' -~_Olt". MumQ'ifi, oJmil:]fl:: ~~ me;)ortE;ifl ve· ms~~rslz ~j[ fiI' ~rt1rrra1\n~~, CTi mprdkhJllil (fG SlID~SJY,@f. ~I(m~ Ell_Ilk: 5mVIm~ oillnik:en.. 6f1Ci',. 'lilJBk 'g8r[r;~~tgiAe' mi!#.I1«r ,g;e1iri.yor~ ffu1k geriCif[tgi~ qdlm dUzG'¥i!fJQt':., Ikinei So~I. ,guClo ve '~lwlu oir ihlIlIf1cunislIkcffi:,pCHi!lJill "Us ~r~~I,rmr. ~fm H'Lft~i!!Ii ,AI~myfl·rnn z.o1€:ri k~lfI 'II,1l@ kaen 1Ji'1!f mokml 1m

2:8,

'Q;H1UlllII"UJZ' olar'~k' gG:!I'UT~'Jllr~

lie, '~~mfllist emperyal va Sllln'.sI~m;R M~ lI!:uruyOJ!'


~ti!JrnSJ

f~~

rlOf111CildugWiiWl Itioir ~ez d'oln Ibt.eiirw-lf'" T€ul!dye'llli1i'n aydillilrc., lan Om5ind'a ~esk:in iJ/;j to rof V~rtrovQ]"., "fU'mT'lls~, mJeul' GI~~ a nIl In IJirl'r I~J~esQ8rnltRi'JVO yaI(L9$,m~Slnln TUrk G}'dlnt1HrfilJ ~tibfiJi;) ~\n1j$ o[mvsrwlJl clo_ mI me-'f!:

AE!lr[[c::;i:lig; MmOQM"nrn 00= tiim$~ndg ven~d'a_lll I;;~.s:rdi~tJ!ar ,~(Jml);!jn iki tGf,geni_~~me

mUIm"I~!ln. 1~lI!liilllAn ~'t;jn, OO$_~Oh]fUl1n • ~ nmlo, i~


I

rmde:Ml

,p~aIi!;WJQi~tlrlli;l~]
miil!1J¥Q~l!'iI'A

1I!r~ B~Alo~,don iDi n~i, tu f.M~Sr. Hferin

,Ar-

~I') Bftm lPi!n~iIIrII ~e iii E:m d~ ~rufBJf!.izm'il[! ltl:eJ~-' li:ieifUit.li . Allnany",,'filllJ ~Tit~n13i, ibl!itbIIr.;!!~, (;uml'lUl'iYel: ICllmiftl!:::D! iWNWnma, Qala;nh lkll dartllil1ll ~n lIiIUgl'l_~.m m1rItS lta:]dL '~nhl iJ;r~ld'annDll oon f\llIanliitl.a. tUjf"oan~, iII'A~~ Osmaob h1\,p3.'f'Rwx-I'tI!u ~1a:n.!mD, blfNi~J1!:, !.iiltu oJ8i1f8: il)f"~"a. a;tlldJ 'H! 1t~I:.1fn~l. BW'l'Ul. :Bttil'i;C1~ :sa. a;i-.~ !b:~J] SO~ 'i"W'kife' ~,!iatt ~:f:U1!!'y,3.zll,tDi;SQnDtlth blt ,t.'1,Pmiil iI!J~!" a ~mm. Ut: lic&:u:fM~~,

Os;

!(!I:U:M.Hnll:ljrn,(I~~.fIiI.

~O;OOti.alar; ~l!.e les ~es: ' dkil!!:E.ka:iL~ ~Eill'$ :ambl t.BQlIS pmw'!.Lf,9,nJmmes.; TII!I,U:~ la:, mlj)~tie ~, de: l'E.m;pli'e il~mE.fIII leur )£!~h4)11~fit :! ee miUlmm ~ ~1Ifim: d~ iProp~; Ide a:rm6ts AiiBI$~.cs d_'I:t$!:i: ~ d:e Ne:stm~: L'mm~tICJl ~~ IrMIIliM:!,t :Ill :JI\~a:1lL1.]e:JlifS ,ir{iJl,l~ a-~laml"ijiUes... M:ai:s ~a ~l.it3lUJ;!i;n_ :a!II!I, eaUmuID itelJir perme.tULH, (I"~t<ei!" en LLailson ~ i~ TUit.eG-1:'t!!1ru'S i!!:e' 1,tA:li.e-l'beiil:l~an 'lr~~a.u~iI!.li]I t ~o. de leJOT' _f.alirn'trlil. ,etILX Wle' ,a.rm~'l'j~' vO:1Q.fltair'ts de .12 (iUl(!1'iR!! ,&a1nte. ·i'~.e dll1l! d!e. n~1ijm'. et de"1ai ,laioi::i"1"_aitt '110m ne iIa meo msp~Il!!nDe", 1!/1.a"S !es paU~l~1 'l/ll.rco~l.<'Iitllrn i'!I;~ ~a VQlga d'i15 Slte,pes de!: la, 51~,rle et du, nn.:~SF"' ~iI"i. Li'B~at ~manb ~f;3Ii't:,gimiii; 13 liI!'l~ d'jj.!),e' l;'~ ~l![r~d~ .... r1l!JtlQIl WUI'..'liJn1~.nlne: Il d]i!;jlQ~~'~ d"fmm~ .r::WB~ agr1cOa ~€:-5. Jet mJil'tI.E:i'~: eUmll'le CIle-,muopt' I!l d' ,~r1q,U , 11 iI/"t'ICII!I!!vitnd!ra,U

mrrefilne 1mO~]1 t:)IIT!InSI 'bill" 'j na, AlA'HIIlilt~a'n Ui'l!sa\l'9~tnn Oirl;~e, lklosil(a 'bir k.imli k kG~amlllrd.19~ fa~[HtIlIi1i'il;e;. ,SOY(I§ 'VIIt~r~nd[i; i1il;5C1lA ok,hm mr1O¥m'n \I'~~t 6m e1def'lnii ,e:kle~[~1 bj1lni'fGr~ Almartya ile' o~d~l~m'i" ~ir 'mffimi51 ba~~nl. T:'ul:k, Gydlfil t~t~ 'f(DIRIlZ~. mbus BU1:isi, ygJDifllE)ihr~ iJ!Jn~i nedene ~se'. bunden on~i kiIQP'l'O lijDiYJl1n'~lil ile d~ll!iIme~ iliR~illrU~n buldum: 'n:al'kl¥etd:e TIiii~Qole:r. hie b&r ,~m~n ~gurUl:kcWiI 01:lIf1i1l1dl1aIi', YifmrnC'D ~dl:iiI' oof!~dQ 11 itib!lr~ ~ lQrk~¥e~i1in ~e ge eJ'!1 TimrkCIllen. hie: bir :ziGl~ 6Gi1 mon M'9~r. d~$Uficel~ s.a.\i'llInm(ldl~~r7 B~IiiIU ek ctlnmk~ G1nm1lu~r1yeJf'in ilk yuoo'i :rIll. belki me G~1'IC ~Qf:iL,lor Cemi',e:ti'nin ~urulu'i!I! ~cOO ffi! s'OlIilm'&:i lIB !!nan ic ~-de 0l.{g,mr1uk perisinil!'l el!rll O~ 'itL!'l"(ll!iillnl~ DulundU~u bJ"' donem otdu_ lkind d\tilf,g;Ql ~nGesi ~mIlmillln, Ol'!;JurUik smlunueuluguU!I:ru!1l iSQ1l deNG8 cill i!Z k~'ldlg~ VIi1011 'Pt!l~I, Foki~t oSrl~~tl iii: s,Onu ¥slt~t!jlwke;p. iCQgoo,tllfi SDyO~ln ~:nunun yaJd!J$figlfl~ pek bi rr~h! r rA~ tlilnyaYI bir demoJkrns,t: ve Oiillg Wi lI'i13"k mO'd!lJ~Hl U1 scrdlQI f.:mmil S(p.r.o~n, bo~Janndo. 6Ddtimnu'k' ~~mI slmltir~~i1 a~mIJ ~an !:ali'~ ~'III"II sQnl~rlrtil dogru S.Qnki Idefilil~m(Si 1a-ij-.,fClron old'U[cr, d. m~k ras:~ pBClnltln'f1L~ brr.lik.'t~ gjn1"1kleri bn:2~ iJi '~Ierde ye:p-

asla tiq;t:flf.1I;
A,'~l

TOr:kle:t"in.
dsu:r-~'Jile
~ Il!rlfi}

1; a;y.naJ:r~,'bu"

1MI'. .~M.er. ,ld ilifJi!d.ii!l1:~, .rlil.rn'S'

ef 'IfOO'ti_l]W i E\ep~U!f ~!l!!fii! les li:.~ !~.:n.l!s 'a~qU ~,'~ f:~~-a.~Ire ]lI!fin'toi!lr:a.nWOO!is ,~t. :iU!I~I'~egll:'q_eI:UlM,ta:ti!drt, q.~ '!IJ.USUil~k~ H;~. eltJif_:!' i!iI;g iIIIa'tk!\il:ii.Hsm, t<:1W:. mernbiil.ii. :iJ Ine pas mmpH!!' ~:~' les granti:cS iPi~C>~ di'Eu~(JJIe;". Re'iUe de M(lntt'E!!' J'!umllman, v~ume 51, ,M. !~:iIi~ ,!If,,~, !bid'-.,J;, f2~.

a.i:~fU"o;r_ • ~Api'~ ~~' 1OO~~, ED

MQf.aIl:;!] ~lJJi:

~ ~.dim.. S2;~ SiiJmu'~ bilE: KiemaI'ln BaJ\\lUli3;n:I!an k.umam~ Cft:O


Bn'Ii''f:r'. '~l1 ue'
~:1r]Jh"11"~

lft'ii.

G\~

1,'".u:rlQUlI!
$,

In ~'Uen"1S

#O-4~ I,

l'e~ k!e'16'liliIii;!f~1'1'e~iliIi~'1I1L :SOOl!JlI1I UiIJ 'yaTdc$iiflOS1', YfIlimzca ~ l!:;ul1lL11ri!!!~~U bif" djfg.f,me~i de, .bembefinde g;etin CUi~ d.~!fjl lu~~ye'deklrl II:'ttdoa' d~., itlinllQn Uir;'bir V!!irI] ylilnQ dog ru eji1d1g1 $otuJeliflO Va'IlIIYl'T, a[DiIlillll: bu Yii8:mi ,eg iiilrU~' u~~n dii-

v'€:ni dQi['e]mi~el'r1iliIl k!lil}rui m~S1I ~ n1lJ ~Idlmci oldUI:a r,' -

~ecek deoli~ikJik

de'9am 1!ltiil't.,-,

-PU'm I l~

~~mez': e.dilflileme r!. Ayrte':e

enr~m~rsundo,. cO

!!.i~ ImlQlI'lm

utaI'

dirUllinl'Ain 'wl i

gQn(i:nU1l1'OL Bu od'rmklnn hie ~ r zemen ifumr.1

Turk, huRul1IIederjniWII

'so~

w]~

in ~W'I mfim~On ~moY0!ill1 YG~ ~m~ilk 'v~ deli'in(ll~ffi~i ,cephe~iiL e:'ine ~~ 'Qi"rme VtUu,1n~<'" rinl 'Ver1llfrl~ lll:~r.rmetu,en sUl'\ekl~ lolamk rJI~nmli (limosl do. bu ad I IiJ'R II g ~1!!i!, rnrtdm~iS'IAI z'Or'1i:!lfVrllf,
~J.a~'i.I! I 'e-Ol!l'u!!kgerek:. Turck; burjuY'm'i:5i 00 . !;fa Q billRt~ I ~idir ~I si!J1;j~11 Cf!!a1il1'Gil" ~rttlQn oo'Ji: dohCl H"nljn~'iIUl'~

"Ji,!lu"qoo A!lilirn:In~1 ill'e kumu!lu

30

3:'1f

bur~ o~d-. fmk6msI"X saYllmoh, Bbyle' bllr dllllmm:dcl :rlilrk burjuVQm E s~nln daha bUincli olmgS·llnI- QRCa~ SUi1,lrrsa~ ~O'll~· I d.~ a 1I1911'1millil.11M1 20ngi I!!ll:~1y1t8 '~(;II(~ama,~. ~Dru mI'[1ln 'B~uvor. IKlIlJl~ku~ W:z., k'i!lvgQ U~i l(U'crlh: UZUQ YiHaf b~~I!uill OO$lartlclSV 'lie SIlIIi'djjf\Wtt:·jj~~", Triidrk IIm:tlri(!J\OOi~i's1 o~diwn,'Nel 'rOp~ndllm bJ !i"m' ve 'lierek ~,~I'fJr. ' SGIIf'<1~un sonic 11\0 dO~fu T!lJlrl hikilme1lI •. loh,;ui kQl(i~ m.1!H~flkttm:l'~n e: ,omU liOnJlfilu fJdlml,r a~prki~:J!i1,. DllJfli!:Uin srJlU'iOOnln'll c'llm, ktenl ere gari k,alrfIlYO:r':. Bu C(hml!tHillilil TI rld~ vel'd-: MS~/!trl'hzmnin k.lJlrolm091WlC kelP' g~'Il:)JiI8IZN1ilk ve y,~1 ','-J~ ,~lhJbUec.ek. bir tl30imd.e' ailiillo~!llm~mosl [~1111ge.rek.U olilliemi (g flr?or 'I{~ 1,0 rB~~WlI,li vel'1ilyor. Pfa~1gl· ~zenl] bi· iilke.d:e· ii~Olrlet yine' de pmrtik dtGI~ 10k ~eriHyor: 4 Ar~lIk 1:945 WtJihimde,. IstClll.1bur'd;o ook Ibu'L 'V,- k ~ ii' s(j~ t for dQzenlenerek Tan [G~&teBl lie Gd\~ii~ler De:rgi$iJ 've[~hi[blr ,etUI~~r. A~ lain ,ildllilU'QliJril s@sycill me kOE pcDJ -o!d~·~u~, ,eii'f11 k<tllbm \1'8' ,belkl d~ ,aAlo'l~maslen kola, ,bllr
kliiel~i~
1,Il'llDZ 9illi!lll mil

IISm'r~(iI 1e ·~'rfaIilCI1lI ~:eorik 81ftllta ~ hllnde, l'·ur.k dOlfilo bllg i Ii 0 'ItUlSllnl ka'owLl e~melk Ise'., her

'I Qc iilokw,. bir b ~lm, adalnilll ~oill.Adami Sml~- I"\lim In\iis;lbla hQrtd!ir;l.l~.,-6· ~m,;: &1 va r otmru; ,alliin. Q)o~lk ya ~ tik I!u' blQlm(f oll'io,g ~o.vtl¥.o.l',. 8ir blUIll1 Qd'Offll ,t:" mi. D~ ~ rj-'mel ,el~ln a,c.g~~e :seoi k olQIrI~k gMilnlinesi. bill m'dIr,. BJ· Urn lkon"~r. klluudur;, a¥ff~a ltu~;lge llteme!. [On1l<i'(J(,tfr dlJi.. . ,zlmiem(!iVarw AnIl)to-.AmerUmmll dun~sllil1n :si~debilim ackD:m~
1

IDmtum dUI vOi';~ '. btu'

k!!Il!~OIliuh:r~:~: J~!dlll1,sa. 0"od~ bif' iI~i1]~im olillmu "\9rUi¥w:~ [lQret ;;rllndefitllr¥or, Am;elfi~an BilliefIAd.ekl~ k 11(~ldernUerlm hQbel' gandeMil,e~ lelm dumd~ blfilt(.. tl «p. ,(U~ --alarlno b '1i11emi¥or mu"!'
,-j

6111' gOrlllrnrll"or,. Tilr~i¥ti[~.mI O¥c:hnlaf1~ [0' tafih~ertle li'ri';o, ~n ~rr di n IbUmi1to(~ar. ZOnil(UiIfilii d'o'I'g~~lnl ieel"elll ~ g!i1.11i" rem ytIYl~ l:a,r b~m:.l' pek aelk 01Q,~Qk ,gom'll'IVQr:. 1945 Vir ~ImI H gen;Jik i~lr1IJ OlkfJrllon s0':l'O'1ll Am-l Defilis.II, Adilldm [Cem~' ,gillrJim k,giemfll[ (j r~,h I tlDeMQli:[m5~ eve GenOm!;:1 lixu,l! lit II 001,

te

yozuj'Q

~~k eok ~ylmset g~rijnliJy.or. d!' mleketlmlz _i1: til

biOlmde

Oi1(4YQ kOIl]Jlnmll~ dllifYor. AV~W1I'tiIQ~lni T'ij [kllye llz,eline Tezler";i,l'l1ik~nc.i lid nbllmld~' '1f(I\iJdlm; ~,eklr(JlrIQm[I m iQnn bir llIi! den yok. Vine., ds, se CiIe gi~'liIi ~~eUemek 2l~liIll~Q~um. Eli. ~tQn VOIkIIII!:', [GOi'\ ~Ier

~rrVor. Bu ,alii ~aoll~V'lln. 31 IMan 1009, degi,1irtdl~'ill'n Qnltl1u!· ~a; Nlie'IlllIiI[1~. Qya:klonm{ls~ndCl a:l'*~ g yerle b~:ii edJi~!!mIHosey/i,n Cohit ~ Va~4;In. tine CiVnI isim'te Itak.clrdltl TQilhiJ G~~lms 'nln 4, Af10hik lMij: lJOrlhll Sgy~suulo.,6 U"lel:1l~Heli ~ I holkl. kfiyama dove~ ,eden lJ'al~' YO!.VOI:", ~1.ik;i. OoiimcQsu, Y~Ii1lIJl!i' IN'od~'8 j Aill CUllIJ'ihuriyer GCDtI18.'tesir mlen §e.llirM' CumltLlufJy.,' ,t 'Gm,Zie~e3J[, G.~Jfn~,ller· ~fQfsi·nin ismi:lmilll bm~, tL~r;nni te~sr,celliD W'terek, t!oz~ eklcm e QlkCli'maloll1a orot we rceld(i l§ofie,.. ti~~1 tUlll~yo:~ ;jf3' oloy CJlil]'~(II hi g07Jl3t19nim bir,jlOCi SOlVm'Cg;llltt~fJI YQYuIlhyor",

Ik,11 d'emok:ii"Gilsl deney-i minde ook ra tf 118' blr Omek s;;~-II~nNor. Ehu IJW\I mllJhale" -t pa~ISMnln g,enol he ~ko~g C61i[i ,1B~v.tllI".Iktldoli'~:C~d ~~I!'IHDln U(feri '118 Ol.llmtnJlritla~kfJ iii! ~ ISPl1st PQ~a'·y.. C(U11~ayg K~k.·1li 'lilide zl-

Ylklll k,e.n, TrW! F,Klyeifillil,

rllue,l

dDIi1iY. libln bQyijmil~1 'yap~Btl dlimd~ffl81 CI!i~lmol yerUi ll~r hmmle H,9 glrme, ,on!lIt ,-utilr. BU yo --I en Ib rvOk 'ktJWdIliII1i~ MDtOr:k'~~ Cl:Ililiihurli,et"i emQne~ett~11nerf ~~rdl11. g;enC;I" liktlil':. Veni, demokmd I!tm{i~ IIldo jl8fi~ mIlLce1j!nl'im, sg~l!ldlllyer 'QIi1bilm~k lei" itru §sneli(le, ,iJ~ofima~. 1illlitilUl tG!m .bir Ilto"l.. 'if .'[ M-~QSI h;;lnde '~n~Q['leSi~111 tte'IiIlO' 'rato.o ,all$ktUl' Ilf r 00" n'm atnl QWitl'f!tYen b c: ~G~ e [.1eHefi YOk.etm~Bk,la~lmd~flI~:. ' Gelil,~lk:! (;ok kl.sa blr' wlilrlon sonffll~illgmli" tj'[iL,Oncil '0 ~ .. Ylnlolftl 'OI«~Ytn1Ui:~lsoo"en eaIIIEmll'e·rin 'Yi- NCU gJ'lcO [olur.o .' lDfll1<iye' U:Zeriine Tafer',de V(]!zlld~ f. bu~~WJJ'tetra r ,edm1ro/~ hi~ ·kJ_,k~' Qltmamah. - "itlesel aliomk ooliisket ,ed~VP]\".
i

Btl g'-n,meleriij d.:I~uiendh·emum k dBm'~ik. BU~~;:(jJ . Wtrtllnte'l.i (u:~mariVil '~ b8~lla[ ~M' cimlm:1e ,ami: k)~'r:.:uk ,bir - ,llt1 dOlQlll1 Vd<. IIiI~aenlel ¥ok; f.r1 ,me er deil1r:_oIi~~ dilrilml, ·~h~lCl II,e, bCllk;a tilif ytal g5rOliulyal' mu? F'o~cn hunb~ don ,scnras~.. "ina. el~lr:i d'om.ll t!l]~lIi1ii~,mlklr,m ,b~rliktei 1m1"n' dUl'JiIbilinmed~~ ini [egk iJi~ or-m¥'O k'Of'U"vor. :Soyle de· S;Qy'.

eu

'liid~ 'JekilVtOr~L;JIr , Iklnel thlng(ntQl

1',nnl'Ur:,

zamanillill

_,thnlan,
alill

Escr

- dll'~rIl 'Taln'lij~nlk Motb:nht ,D4mGllkJI U

ji~kili y.CYllililal'iE~ GOn De rg'rEd~rull


'vall~:S1

oliJY~Q"jjJn Qii;I,nm '

iZlkllnW!lI

do

va,!!". IJB~

~:3

Uer,li su(o~rerl< ~, An;I~II,k '_K~!~\USe$jriil i;irl,iJ~_e~i~em:iliin fsel1 _gii ~i gtlsn~'fmeJk IS1!~,O\rlor. 1t3'IJ sur~1,le Wi!1e:m, U)lniY'ersiteyi toh~ir.. tiieiin Illll'Ulh!iU t hoai'~ey.i teliiiJk~lt'Ieden l.er1 de iinl1fce'rS'i t~yu t~n~vt ·~di~Or1mu~ gibi ~Y"'· n(i ~ dertm;o~lmli ilrtll~iilpt(iJ111 iIii~kilnH1l iryedor.» IESQd AdU, CI1! ~!!n,· D stl~tle bo~JlJvan '!,i!'e kutlese~ dlcude Ui~i~er~n'8 nencli~Tni ~ii;l'1 H~''o~an, tii r tem'r ol~VlndOIf'r m W1Ji'r,i!en~,'tte. Qre't.ii,~lignIrLI kt:Jl1flQh'f!;etVa >CO111~u~r,., ilDe'M'(lnI! e,dl'¥or: «llMemeJf'il s.,pv~eY'e.1~m ki ''JUf~~Vi'I~~ demO~~SlwM r.iI mmijd!Olfo!l]s VO,OOC1lii;1IFifll' IiIl1IfltMI· ~1~clI'nnl H)hri~1e~fflffi!¥1 ~~~ Il!~t'tu~;O'ri!,'4i Aoo ilk;- h(Jd~$e$i i11f:: bl~ '9sll'si!ri Gur~hu' ol&~ohd I !f';I;~- Cid'd.l '1 §1ler \l'Qpfflrlk !ill~e;N' ".plo ~ll!tiiJnhJJ~til bu denli ~<ilif' dejslI'lendilmrLe I!eu:: y~ p~bilme~ '~e[!1:~z~~ind>e: (tlillr'I1ilO ~ Z(H'un I~ Q~UVOT'. Sof de\iefl ~'l'lLd~rm~ V'Qpu~oJ1~ r ~ijnk.idi. dui bUm~· 'WUIOf.; Il;3.l!Iir~Ill, k<uilrJf 'tekrrUIr'. bn!iln'dgn S~fU".cvS~ '~~'r. Billrn~· i~'WU~U]iI~~ bjr dij/a r' OC ~ 'C'ehole~ OaIUl1fior~ QflCCk 1@e~Gllet: ee IGdf~ U S:1lJf\81li birbiri~denc¥clrlilll~ko; S1clm~di~gl k,(lJlij'lr;u"J k@1~V ~OI'\i!ii'IIiI)"
~relnlO'

Ulhriklo.11e-r- 'd6I'f, be~, :mas!1]Jfi

y,e:JIl:l'e~';.am;~1 kBmumln

~vm;~

r~fdrr,:1 b

de];la~!ai esur, ;ay~ e

. nl ~ll!ilg~dq,IUIW'ii;n'l iC~;!ir'jly.or.,

IGUl!'ir(le~1 ve E.sod lIu:tll'tII:en, d~h~ ileflL:ie ~ etm-i!1 'im ~ 'DI~$~fll V umupu: \l\e dml¥~rl)Jl:m (~J.. B'I/,Dmd'al .sad'eoe !lmM~li va. ,~ret 'vuif1lula;Mk: i~ttry~f1!J:m O~Hil. I.U

rill,.

i~'
~rj ~~:

~tlr:"de", ;e~~k' :mhm'~ le'i.'Lile v~ ~dJ MU. b_~ ~.zrutk ]lil:~lrn~IQldur-~ ~1l'u.cWl'UM, 'III&~ .~ ibn_ arrlam4a" '11Jml1mPmi lmlllu[i, ,Mjl3arum. ~11 ~, T~)dtkt ~l bls£Q:.m.JP3'flnm tfifimp' iad!~ Ya:J~;1 tDli:'d~ ~~~' b~IJ11'km ve 'Mr katem~.e ~~t· ~~~81'a:, ~oiWa,bi[\a(ie.t. 'bm ilil§,'llliiQe· :~'bjp gQril~m;'Qy,~ B'aa;i:~, ~~~ .. , ~ ansak'IJo 'v~, :SG:l!iliiEJg, bir' 'l1tli~(t i~~~1£IiIu lZleDlIm_l:ne :~. ~~e ~~_n~~Q~. l)~ ~;le-a: (IDb.e.mln!li,e 'bl!' iilirdl.h ·llIa~d)a. :s:n'i~.slL'llI!rl, ill:,e:r:lii:!lb:lime :geJ:dllfD~~l'!1~~UId.re .i~lriI~.1GF''f;iLtr:t!ye ~1~llIbi~

'~em.

(r!o]1

d_el:, o:~'t"

:Bu~,

i1y,t~~,

'b-~lrue~

g~ .~md.a;.'

~~

~tlt1if~,:~tlilf:i. !:!~1L!II b

~~e_r'

.~oo.

;y.~me~ p-

'~d\~.

,~*
I~

$.,dl. ~,

Imil~'Or..
gellk:i ~e t!~ ~\cliga~\I ~S;Qm(Jfu~, if

"

1@lrn(;!'h. Hell' diO~r(llj]il:~~~n o~e~Jli!~1 ne ltJiulg~;~d~m,nj~1ilI..e ne 'fM·~ '!!I "iti:l~t ,rt;:;Jijreilt~n l~dlgdu@~II:iII!1II'YQ:zm(J:d~. SlB'z kQl'msu 'okln bll~ d,Ollg~s(!fildOI1~tml Irse.~ ger~k~:e;rb ~D'I;Q, 01ml,\l~O:F~ Bu ,d5n€Hliil~de !Ciun ~1D~~gi~~'l1i~ bu If]mda Espdi Adil' iln ~1~JlJfktQ ijifl· .~/ ri .~~Y.~lillbi'l;efGiek S1lret ornekJeli11 S~jj;,g~~~ ~e1~liIli ,azmQI~ ~ uk 'ziOr~rdulu~ IlIILI1~ liIlll.!lryu~~uml, {II,~j;zi s.e;'limecy.elrl!l~'ri!!l n3ri'lt lini I~eU,.ij ~~dikieriiille i~(lI};; nanllQ¥IZ.I' 1!3;~ s@'ller d!!, Es~d AdWil'mii l!:lIynll, ·y.oIZI~U IildDI Wlr: ip~II1"or. Se~g i"'Vi geirek~e V9 ~I:ltdlk.. i&tendlsJ \l'ie: dO!itO I~rl~n,~, d!iJ~I:dr:i iiil@ iOr1l!t, miUethii.ll ,~dj~t,5e~t~if~va'" ~~lIm ~i!ihlil Bij~ rq~:ITi.:o;~.lG"~Qe'k!lrui)ily,=,u SQ~u~U'Otll'l~~unu rvalPtlg II d!lya Uel' i1inl'i~. ulUSltllrtIiWIJ @,zdeiJeif(til'illflekten J,oel(ll'ullI.'U¥w: <lBKli :~vme=
I'

re~ b~nr'Hiitl!1 ~e~11~~I ri:tu

~e
.

tent H·a~:n~,·fi·Im,i@el'!~~ ~~ 1~lijtf!Ul· ~ kt ~b~Ni_j\ .n!BriJ~ :a~~ru. plrlil~ d~~ ~nt ~'ntiDlllD. dJ:Jj dilDi3imlf;~' ~l'ekut:l.GIiJ9'
bBlllU'ornm.

MI~'m b:lirlr;G01tle ·o~-a

,~---m~fWl
life

:~I!'td.an

IC're~ 'rmki'Jtme'rI;;W~e- ¥'f:' f~;g, ;jj)J~m i'-eF.~

·1,;m:U.fknU,;!~iI_m ner!Urn: ~~~

n itlllm' d:n!!~~ce!~i; ~. &R.c~' yaolUf~bf ,00'k_~ )~muil. :Dlt= Ilil)!(ril.cli d$i.!l.;p. ~~noe:~I1~.0'•. Y~ umu'W.1!l v.~ ~rce_. kuiSkR!s;-&; !lou, Mftda. bl_]K~J. hill" .arnb '@~a !i.lhlm dJJll~Dtmij· Cltalga. ,d~n~~~e:. ~~e; ~~.'~b'i; lle 'TUrr~~ ~~Ui5.t .l:w~, 11'317~m~~~ ..1J\ld:!llb. ~~, ·Imt~
tkL. m'l!lJd t!~~l:'lDd •• l!~1rnl ~eii] .~~~I. b,¢IWW~~~. blr' ¥a:,£~ :i~me· ~L. . T~rk1ife ~~r.llllin 'kwulb,t~ ~1L"'rH'lr\ }1'~tRJH!jut.: ~ '~murt d:W"umWl. !ltU!l~selerJm1 ie"tkl~eme::sbuJ.e:hnkh ",erm~de:n, ~BmmiJm_ ~~t~· ~~lA&t :~Kj·p,'armi. ~n Ilrn;P~i!~!-~ ·tI!tiailila1' ·tdlillndiii!El dla.'v~~ !Si!!l':g1~edlll. ~'kJ1 ,e_Umm iiC~~.aq .iJi:~m bc~;UB~ ,l~m.~/~m. 'b~~ ~k: aa bH: :z~ !:oln~!, b~fjlli ~I~ Ul!;_e:.o10Uk:~rH"~ rilku;l!tt . ("':~·l.~ eg_~11 ~eii~a;e_Dd;kE'mre'lelidie 'Gb .De:ri.1sa J'g'l..nlz !!te,..

Ifu b~' ve: \BiIl1ljftn, 'y.:!~~~. :ili:E:i!len. M'llrdn. ka!mQ!Lll',!, .~Iru ~~u P,.-nlIJ;.. .~~iiln_mm d~llr!dd!::m8J. l_mYQrlIm.

m~t.

l~t

'~m

b~1'"

(Iiji)

J!::i E~Sit 0, i!ilr:ard:I), ~[r 'PRrt:kl1rR ·bal<k~t.u. ~lm'SJe:)1,~1iiJ ~= ·tilik·, ~$a:~tarl!l; .lfliI~l:1IllJ]adiii't.lia:F.i ~ijz]!eft 'lite' st!l~I~Ll'r.. 8Rr.lrtwrn~~1 rd.ellttll,aLllima

,!iEs&ii[

A(fiJ'i11.

iIlIi~e.flel1dk.IIii.~~~n1i

~al~a ~lliLulfO'mii.D.
~'C.~jliL;~. md-

BU. '~.

De~

CiJi!!' ,",ti',

tll~ji'..

:AJ~{t N'!!!!_, a(dbll'oo,~ .,2'.2 ,AIY{iZt!I-e 1""01

,:u;~~

.W:g'ii!~die!l :kol~

T.lIemltf!-'~i1la,

~TglldWln~ ~lIihi!, 'i!:fl. IMtf dii!!mllilrlr,a'S:l~'~ p~Udil~ 'ij{~ ~~, U V~l!,;i~~ ~~~~et. l~dll1 'bit ·~trrl'e, _n'b~,~ "'1Jbj.=

ClktD&;,¥;a;, 'ba'lli:~~,· I~ d~ dllm.obtisl 'tm.mlla, Mlm;e_~e:~~9 blJ.f' :~"(l;f~. (uUilfersJt!e ~~,


~I!l:: ~

d:{llilleml~ bii" lrkhil,~' drl!Qcill nl;i:!tlli~unu ,gijSWr~~Hm~1i!1"IiGin !h ' eeS!llrett~ ina rUJfli1c I Ibir'bicim~e" ~milemem 'gef'le;k'iJGT,.
,s~'~:~nlll ir,.fi~'lfj. ~~.~ !k: O!wu:.: g~~~~~n ,~k

lsr~t

YfilZlII~1n

ba,lIgL ~Ti[lk Sijfind~ :Ho!kikli Demoltm'ilil:

}!\illzllab:J:le1liif tOme~. ,!if 11r1k, :§jJrJllmde esCRsh 'gejr:~fili'ie'"1'f\uklf ve ~e~n bakllifu'IiiIJd:aililC" BI'ri!l!llci DDr;rva Sal· Vlil~~)!'lfil,dlmsohm ~~'hlD1ml~lllr. S'(DJilmln ~o,s"yDI ~(!Izitr~lmfi ,!lIDUrlliJJIl kJrarvramfmk ~I b.u, 'v(u!ifey'~ ~IU rJQ w~(nJwlek ~~~rl~fli ~e.~1,otJmll:Zlln 'en ~lJliwe!(ili s>C:H'i!-{l!tkiJl'mLOI !1g~lm 'Ci]m:J)J'tljr~ ~MI w ~Qitkar d,IJr1 ve eUre: fikiri~~!lmI,k(jhM:Iin,~1 m;LJjQ~r.idi NaroTill HI~liIiIet."~n~" ~evaml ,etmedem '@Iii@.L Ibir' A@k'mnIIA., te:trar ,Ohl"'(Ik"" ekll'e',MImesl 'g8rek;~'Or. Bu rmll;nl'11l!I y.eml II pi V-.iltlIYlnlon~' d.!~h slrtDd'a Nmrzlm: H ~~mi6;t. ~fQ, "KuWe~Jef,i m8A~upl~l!'1fU IS¥<:Ui~ ricin Iltlr~~et& gr~~ifmliie {i~ri~~h1i!'~rJ;orr~n '~el De;Irn.1!l[K'!J!IV15 \fclUeri ~¢jl1die~ I~Sva~ hOZirIQmo:lj:" lir:ir~imif:ideA ",d~ '11I~li; , ik'i ~Illi_plsice~lf;sn;u Qe:l(m,e~ Uz,ere ve sa~il' '~th1I]m beijjl '00'" z.:ae~ii il~lnd'e bu'IIJllIlil'IlI~r~ Oem m 'e~divor~ INLD:1m Hi~,et "l'uik, ,,,Jrn~slIlr!I'~I~dp:C4 fIi"8~lizm~ ,getimi§J ve iitaikti~ 'm~'utiHIl
(I!

n,g ~li!it, v{JlZ:llanltu' use,~ 10

d'{itJlent~ei

eo:k

let .. ,N(aUD 1¥IUk!m,et·'~eJi lIi¥s etme'ksuool~ loolkm '". L'si:kIbji~'iihii 'IOl"u!:llII'JlrUi 1~f'1e:ifif:Ujle mp_mal" yen] '~' [1iI1 !~h!m~r(!l;s] f~n'ber'~eHOibimrySt ~'h'iUetl ~~ ~Ik bllm:lC", mi'ilm~(!Im,onH~m~lgrdg~,. BurmJa lOch g~lenJen!, K~~ , A-", 'J" J ir.h Uil ~J!',";' ,. IL;;.;;......... dIl M·'Ila! N '~ ooi'! Be'i A:Y!IJln U!el'lillita ll'l !!l:NmnCI "'!!l,,=~.~dl '" -, I ~ ~teo l'e¥~Ut FikiNt" Uti 1lICI,k1rtoblMO e'ne m'llndl;, ~I'~ ~urad'a ~'~ele:meyl pJafih,OFtlQl .. icte~lo~ kI~SCl'r,"m de' ,mm~IINlSlnH ~'A '~';af;1: ~ cf!Ian-II!:s,. C:I m~too~rrl "til ii!il~flcr(ll djl~ p~en ilJ.Sf!n 'Wfi)ilit ft. ,a:~
'bg'j'[I'!lI"

bm.om

$~rlOfl oClkl'rulmt§.,

,S!JiSya~ 'lII'e'

'e:1OOOliDli~ DItDn

du-

~u1iliilerffi'~Ol:mi~r., ~Bil::g;et~'k GIlmJ,aklbi~i' ~mmt~ m.z ",e ~ef' ,i'~-IiMIIlI., ~kese~ istmt edJ;Y-oruz. k~l.'ttJ~h1~ ~ ... 1!'J~I!n "~~~t,ell ,sulgfln l«J;v.il!IIJ. 5m 11' m,iIioo:tlii3~~~i... bQrlnR= dPLfI,i!I!. EkJl~mek iiIIlClmtllrm:: bu !!6~~~, ''((DSCli1~1iIl ,m-'"
g~[I!l~~Il'flf'ida 'yew' 'QIIrm.

:m

m,Jli! ~essm O:hi~YJt~r) ,Gim(i~ doh" OOd<cl~ro:k ~~lenl1l1u~~Si' .. 1 'Qer~1kivon ger'Qe:~Mn oiUlre1l1 ~ 'VO~dOiIl'~, bunlaw'. Vine de 'llIe''IkJ m 'E!di¥~r~ i:f..I~~lm"a;i]:Iil ~1iiI ~s:r~aJ IkodW ~;iij ba~J~~111 riml ye(Jllde ~'WI'!lI! S!!!llRcn·~I. 1HI~lbuld NazI mit.. ,nrlililJ bir ,uur ~~I loll,. Ii d~g;iJ,qnillA' ia'oli!!!t eHii.:6 l~e "I!I,I:U'., ~imd~ ki dJ n~ blUlll1'~~1~1 datil I i

W?·

EWite~111iJ<ltijel Ce~ar1m p~'li~~ cesUlmti~ fi~Jenme5'itnifi II: ~'O mS'l!iiirc:h.-:'. Zom~~!!1 ,g£i.;:;'I.J ~(h;n:m Re~~p P~8r~ ~ (;dllt, be.\kh~Ul'eOeiii ij~Eu~e~, G;i111l''''I@ etnll~-mJ~ 1;Qplanarllam !!!lIlan mil
Cdlil!UlkJ!!l

t...."'"I..J 6clllO] :c,a:: I 1WliiiIIi~:I!!I~l""Vpl!O ft.a.F\I!".;i;IIil.o "" ......... rdt II!j!tilI yh~J!ll 'llfl!o:il G~.'lllIliliIIL 1P-~1'''"'UY~-iIl-,,",.I. ~~.;;INIL·-' ,~;jye "':5.01",,- ~e'Z'«atan ~eGid!l!lT41j~-..i' 1~lfi~~I' ~ir .. S~I r;§li, 1CI~]\&1S~n§1 ~o] to 1i1\;, Mitmetl.ii'efi ifemolm;lsi'=, ye de ":SQ§i' de_mm;d~lmsi ~9jf. [~~ nm'it;l VB ~ru meto,G!un OD1.'(fYQ1 '~g~", qpeC11( le:~NII §eJiCl!!1C b1!Il gSl!03k1'r,,:lfi1ti'e~'~ d.. :mm!km:sl mlfa~lm:n ~aitGI!Jj e mer jl~' CJI«_~!l1lb:nr do~amdB dernoilAlsid'en d.~~¥t t:H" QJi~ml W,l)I'iIiI(ik ililiUyilC1 thJygiU¥i'lt., VnJ!)itilbf,.
II, - il'1~ ~ lIi~ila'" on
o'I:o'ii - ~, .. , '~!!O!' ........ ~

sc~, Wzcqj~~ ~c,kihlt ge'ti'l:Ijlmek~steiitiyol"~,~5a ~l1er I~I

lDemokrasi

sjczfi -'oak ,ycd¥ot.. ,AYlin ymiifg .~

koilAI,rnJilj IO~(dl'Qk
VlUii;l:I!iIII

&(ulr:1tnml!!!' MltliliiJt' Pa~athillF,~Namak

yorkSQl 1Ji~ m ii~g!il'Hllbe, k«1IiI Iil'~i l~evfi"[~ o¥unt,ag I u kJ~I f,lilllnmo~ sIDtll"e~i U~ look!la ilIJl1 il., dem@kJm~li!ii, 'hall!: do:.. IiliUld!l]~'(la ederrulerjl Cig ~J~ry:r;g'gE=e';Qceksa. bu,ot llmlC

:eueluyorr.

OOft·~n ee""Clb~

'v('jf'

ve ,6':,le~ iI~t
IfUti

lKeronlt~e:r,~ Tevf:ik
t:B~ek
~ '!I;

rer

'U~lRE:m,le~dekj ~~~C1We
mi¥o:r",,-"
,,.!lmllll n:~,!~j.tlr'D)ll K:jij!t;1 ~ \iIl',~....

,il~~~t
_ _

elden ii~'3;~
&Ii<iUllll;,

tmlgGS'T-Jl ~JiIJbu' i'dim '1ilr~ ~mr?' V.:ml«n,~ f'ill Iblllll:IIDCii.1_1l: li:sg~ 001111 rn~ ~'Gfl1b. [11L~nuz: lb'~risl. iCiin~~, smra, SGIIiIf~sinm, bu umuttu ~ie Q,(::I bmu11; G~ mil 'Der'lliist 'iIi!R:iI!.!:m1 b'fir suki.t dwli\nd'en Si:mM aQ~m lIwu :5i~:GS't itbtin~i!lId1], ~~1 'V"'e~ mi)M:d'eJe, d'~, ol~ !ji'fal'&;;,Irnn"f;e;ndifiyG'f::". 'GiVemiTIi ve eDt lmllfD d[IfiimJDOOa~ It:h'ir~Aliir.en ilT rnieade-re d511t8irn'~ tOIbml( dl!Jpl~uaundQn em]=. nim~hffftli ~Uillk.l\iu;nm yIiM'll.lgl :oo-~llfthWi be'11d Ide, Em I~ U dalgod!l.lii SOIllI1tl ~~,asini' beln edi~~
~,~ S(ilfifiaS:U1Ul LllitlU[t

ti'Ve'·de£i lllang~si

'iD"mir:ak ........ ... M m_a'!C: 1!i~iZ" ,.... ,., .....'1...... ''Ilili 'Io_I!ISl, ; .. :I~e ~v-E:;r,slm 1G'~!Q,~U;(nfu~ - lilt n~ .~*lUiJ:',~, bif I -, AMJ' Eri~i:ih" f .d.~" »~l~~., BQ;, ,19fi.~ ~~ 4. _

'!i{' ~I ._![lIg

s. St"

a~k f1fU'~llc iit~;ft"e

'¥clf • thmr'va'. ~~er ...i'..-, J __ itfll) :Si! II',~ v~ ZOll'fiQi!'l1


'(l!l]iihin

Wi:"::

. ne

...!t.- .• ~, 1~~li'II.~·

n<. .' ID_If' [~I

t,

..

,berh~Rgi

,g!3'l~]:'TimTilrn:r1il1 Bkt~m:1 deOl~r~ btf Ikes·j'ltJ!uJe; CltGVQI elkmlI(I;'"

,31

37

,en)et~ h;e;Daryclull. ((t;l!ll,liffil!~k :~wUir,


" , ~~~;(:l:Jl1.ak; g~rak", omiiok

V~ h!,lmlk~te ~Lecirme.k g~~ rCpmlli ,@nn¥©l'tcn:.. IBUDill. ~i:mi'cHer~ egillhm ~IUly,(J)t:iiil iC~,~ do

An Iilem.en hemen be,pSl. OJ'tok m ~i'O'I"ni!llZ'~ bir 'le!I\: 'eJll:isJ~lit '~lQUVDJI'lai~ i(J~thilil'l!sJr;, lltili1hin akiuJu1i deii~I'DflTlllek' ~ste,~

bli:hJlgunu

luglll OrU1ya ~lk.V()f-. Blr' m~ nedenden 'd~o,Y'I::,birinci,sj.' 9V-

yine Ide ¥ltJII"g Ilfhl~a[k :il!OlUilhJ=

idifiUl,. GYi~e gtiSter,llldilll ~ada Ii ijll1!em~i:Z, oilm~thGurn fJ!IiIJ!at,~ Imtieg:nld.a,ii'Q dQ'J0yar:", Gamek @iuyor. ~;liW (in~O'~ d~~li'~il1il'i'1iI1 Ipiiltnom(!!1 d~,nemJ~'rrinde.,"'!lsf\8\kn ~ydUl,. o,yle !Sionl'ldt~i 'M~ii~' lde~ keliildfU!1imlldtBn mC!!f(m1 '~llklfruym~~iJ ~$~liljrgUlleJiiiUi ge~, r~,u~in ij,~i~~1 '~'IIf(l.g.l,l'lIl~ l11e,d~Il1I)IJI getiriwi:"· ~

leu t~l)noj] nJe"ores! ~Im~~ lOin .d~II" h~ 'lIk;tl~ \lie. elr Il~if reke ad~llilrl ~1fl'i1!1~'k I~urmiili'U3~b~"MlJr.~~Ik ~e)U '~r? Tonh~~ 'S:iki!i~,~glilnl dU1J1!u~d~g,llIi :z;afliJ;~i!iIJ(tl~. ~I;a bug~~ :~C;L~_'U tli:r ~III(~!J, ~mYml'SillebU~¥Of. ll¥dlrulI", 'tn~li11 ~I~:arpl., ku~:p. '~!IlIl~J~ Q @:Jyil;aml ,fe~;1~leriru;f' CJllu$Uilrme ,lSDf8VI ... yil!5lerrumek __IS~S.1lI:1l· d VOfL S.onk'~ iQ~i~~jml,; to~iftn (!I'eli,~irrmek !,:!1l,I!iHfe ¥Qil~ ~I_~'~~· rLMiI parmfl ~11{l!f,nil]flit Qmslndq~ ~aiClp, !~Q~OO~Go!l~ ~a~us!~1
vOil".

kl~luwl _E!tmiek. ~lr" ~.~u.r~n.i~.

~~an

.Ilu~aoc· bl~

ie1!:ror Gu.l~'tin I~eg'emend~ii1litiesine d@nOy,ol"lli!.m. O~le ,onl~'Ellyo:r~: Gun D-ef\9iSi,~~9. ~il ~ ~lklerlin' blJlundJu~lllI!. hel~Dmn VOp!lili1llQ ~amQn~lmUl ,g~hjl:l'li" bjlji' tiJ'$i.¥ClSi. 11k.~]oo«l1 e t'OG,V(D ~ Irnuoo;(fe.m~ d:ewb de~er~eml,t1Iir.meSi~ yop,ly,~r" A;mlr~ 'csk 'y.illii@ ~.e bit' eu~kJvk chJvnil1Qr Viel du.Vdtg~;WIl elk:s~lkl~,li ~~a~oa ,,:laCtftIYie' ~~I~Q' V"'fi~¥M: 1I1~~k'nl:t IbUttOn trIi'SOi~~~r~ db.frli li~~llfatNl etLme'k, sUfeti~1e bit' kJUwer ~1)!]Mlk, MnmbUI~ nl~JR JO·ln dQtJ~f:l1Iati 'bek~eme!~'lofll'e1~ne u~ rCil riulilcok~a. i~Y,~

't1IJ[iJs 'Ilrt~Clr ~,~lf;iI~)e' ilIi!U'!l-l:iliffa~?IObj,~tri r@te! ik];.,.. Q~~I~ ~I_ k~1-' '!elare aliill~' :~UIj!'U~!'1llI1g~~liilynba'tec~k Qla mil ,~IiIi~n~a:~o~ 1i!O~~~.' drl~r 'kJ;oii ill" 'r:fl.~, ,®,yn(]YIJlbU~~ IiiIlt~If.:I Bu :s~Jeri,;.iijt1k19~ '" b ~I-nS0tS'Ill~i'~~,deYrim~mI 'e?ili~i gllrd~lii dU'~Jil,~e5tl1li ~;~r~m e~k ~:rr b:i~,~JI1'iI.dJe,yarumilJ~,oJT\~IiII]. .

IliYine ~rnu::~1f'b'I¥Jor'!.U :Ii~.bc'U' iler~ ImreKet 'ms:~lek.eill~m2D

lOt

blr Qr(jlhkt~ i~!l'!Ieu ~rcw"'re~ CI,~(lJ'k, ,zerumd~. ,1m: BWlI :d5nemd~. t.arl'~i.mi!JGJkl!l~~ u d~§i~1l~rm,'e!k_~ein ' ..~.~~~_!~ ~ ,loa flll~OIrlllili ~ak ~ihJi@'k hir 'H'lijm uiliil~.J;a1~il¥ik, ~vr ~~lIi~l. ~lk~lld,('l rna o:l'Q IiiJltti'l1iiIJ I~k bOyi'k t~irbiUumtu'mtli! mil de tnJ¥u~ b"u'emll~ Us ·t"iI'Jd~e·h~'~ $@!l!!J(lIUst In'~1j[dlll'illiille~ig~I!iti!' 'ge1.
I<ISQ!

\'d!IYQ d'(JII{~su'in'~e'tJk:Rfi!ir(ek, :5ti,,~u"':hll itrrhgm ~ij~oek ~e(di ~'. il.l '~~n~ g.ilriirJen" m~I~~er~~ rr~~ecro,jpm~~tl~rvQ o.~(lCinO
•• a~'mo;z;sc:l. d

mf: ,e~m;.e~ k~; fIiI,!l!i rtl;8,l(1III6:r g;eCli;fiI:9Ier• fl.


bu,
m~IIi'!~€I'~~

b,h" ,gan

,g~1i~ 'pmIJe"'

,~tilne inolilldlkJ~rl~~f:Il &teSI iI1ll1k:~e 'iIB~Rly'O;~Ufilll (''],. ~nflf!~ ~[r 'iAonQcnI Ula~,mHGlJ:n. oo~'kG~g If!iiillli bileJne:m. "'i~i~~ (jze~Ae

l"ezJer'~I~1Udncl ~i~tHri~ra. tom,

~I

claktlf.
I,

t1kSl~6g

Illlt~b~DiII Ic(Qom:UJ~

OIlgf·

<

bu d~l!ie-rrvde S!ovy.~tler B'ir~ 11Rgf~ij'hlI Turk~VQ'd!m uS ~g ~0P;r'l'Jk iS1\e~~gii,,~e'. II ¥CWI~1 'Ugn :s~g!Jk, SO'!,n!mi$ ~ropDg(mrJasl iffIJI 'ClurUUDek M Q~~do1l'l klldnr~'

mak i.cin 'yI!l,mui' o'~'IJ:I(!GlfUli!'~dCil~Q 'iiJi GJn~:a~i:j'lrliio VD bun-

Idiljlh.o LaCmlirgk J!le[\i!t);i~ar: ,A~!n, her tutlu mictllb~d 11llIi. D~~Ok '(Uill klollllV~lldll buIC!lt:mdj~i ~~ ;mta:~ell II~ n~~i1;I~1!~liIfd~hies~nu"~. gjOll9h kl9~1i5ld~lr. . ,Polj~mt:e_zi i~U]p{otta Jrak (A9'!/1!l!.ilM- lediymrum,: U,mU1!r.a llirUk= "le ~$i!nEiIi~mil f~ks~k ,dilz8,I.e· ula,ml$ loldu~ !!!I'~llI,bjr k:e!

l~~r' Il!lJf,Il::m:t;r,

ro;~,_

,drlha~, ~nl'~J11I;a~ ~iilejlni, d!l.ll¥uJC:mIm. E!l1I:llilitl'ili!l. ya',~lla[n' a,y,~ a~1Ii11 Miiuwrnnltan ~G, 'c~~arimak mOml'kun ,g!lffinO¥Qr", ;~~nk1~li'J~.q, mOnevv~n·' d1em;!:l'l!:. pI"''SJehllfYC'IiiI'llm lmaf,ksie,t da'l(l:81lno

mm;el

ltI~m9t,HiQI IiI!IUni!l!!~.eir d-emekUr.~ Ancilk, !;Illlll:u'~u~hl]ne 'f(]j~ flesi~ de,C:fldlr. QktlGJIlIGI!.I mi;~ en R;~oo: ;@lch:ln ,eylem91 GG,i!laJ$,; V
va :i0J~e:~link'llap~1 una~tili1l lilllOll!'k= m sis~ IIitei"dJtiril. '~'m mi3lli5ii¥lm Mlli"enmek: meGJbumrfyeltinde,
,~I'iUllJliL~lr

(I!!I' "iljo.l;I! !J'tii.ir,al' e_el!:, 'I~~~mdlr.; lkt 0 'z~~iru ii:leJI~~~_ ,3.2; ~~y,a; ~~!t" '~m'OOC' de:recIti sekl~Ici!IInJ:. :Kim~ mgmJ~~lU~ ,ob$,~1itf" ,!t~b~e'liI;tlif G£iilrito.~~r,ni!,8:.QmijiObt!i~ UJ,tr~~I'II. TUift~E:":Ililn,. ~!'fa.., ~Iznie .ili:ei;me:5~iI ~g'~ .'~IH:'i,\'~!l:~~ g.gl'~r4l!f~ 'tI~f d:all~ii U;i~.l~hm!l y:a!k:t~ blJr d~R~ WnU¥!lKr,'Iiilll:'d.1U!' . ., . tilhHt~aii arrlS1Lrn:lili:I", elliL:~e\i'-)':ili~i!!it:~~Itn ~ld~1 ('Ii{i~, lIM:u' 1U:~i'b1 !il\'!aC~l, :~I,'lr.i ,I'lij,tbddl. 'iBifliillJi :D'tti1,y~ Ela'rb1;'rn;d€1iL Si!t~. SDVI" l(,etUc[' D!xllt;l '~~l 'i:OO~ .(~l('~oblr 'De'w:rhuJ. ,Ue ii;.o.~~J~m~. I~mt~~ ~I:'. Ikl:n:(ii W d'ilrnY'~ 'lti),:t~h'l.d,er:!! ~m. ih~ tikmrta de.~Wl1ie 'l:bU~'. i!i.¥'j"t!lli!a,"6ID. b1r. ~(1Ik ,le&ltmdf' 865'Ja.liJsI. iii't.~Lli::us~'k"Uinll!l:¢a.~~ eD!i.'{l{[,y3ilz.'~[1 ~lj!l:u:U~d ,ItU~Kt";'k'"dl~y~rlMim. W't5~'e~~~ 'flti ~,~ T

pJbm a;n~ 'bO¥le ~


,Silil\lf.1I'm

b!ll!t'blJiiIJ~.Q.li!iun~iil ,l:tUi'Ii~~'Jl1e;ceIJ~1t, . s~~el, ~It'!m,d;i~, Gi,Fbf. b~i:iil'.llit&!. 19~1, s~ U4.

...

,39,

,3.9

~ann, d'o(jrulllg!Ul'llal ooha OOk lQu~enmeme:'Vail ~~I ('I']" 'lif~ Hi\flQ;~1l lki ,ee"lhe: GirQ;SIAd!i:l 'ya~nllZ 'V81 gl~h~e:il1ISiZ tUr diui1;Im;do"l" SOO'J!dlis't. sisrte 111~'fOrk i\ve~vl' eelJlirleleven Iffe", ya 1ifrki'e'~Je: ~kI ~ raklarda y'!3n ~ a~Q ~am VQf'i'I~,or wei I rki vet nlml Btnl y,e Do _' Stl~ sosya ~Rs.1ll\e.1I! lie' kQ"l~iiUI [illIml'" U ,SIf1~Q ,i~ .5QViJ, 'fill da IQ ,savc, ~cft!n~rIi!m1 y.a'li¥ort1,Ui.

'I<iVa•

hoSi\'~,y-afoch1tJlr,. su~k'li
tli[m 1'".

'rilOGJ)

~atill!llJr vel umu~lyk


.' ... ~

~e.~
d"

"II

t:e~9

e~l~l!l1l~m ,e II, i~ O~iwUgU elll J,~;e,. 'TUflk ik~idan io~ni_isterOl!l-mhlml'1'fe'~ IHol~~ ~t;1 'Ie~is.~ Il(itid'arUl

oe~St\iSi,~1I'5~

IJllIemll saNd;¢.: VB. l~lmiiliUlillr 'M'tli no. BJ r; CiJ~ll(u~u bekhr~!\ ~,ifl Igereektevrn u;rm}si il!l\e ~i~e~iUri~; ~'ll~r1Ieill I~,k'8liulI ek'llklli~h llilll kpiilI Y,(i'me ilII fOya ~aki ~atler IBlr<lIii ':nln TI It;J,~t!!!o demll Os, vel llo,pn;dc I:s~eiill': I 'l\e.z~,I11I!eii!' blr e~ !IIIml 0[101I"Q k" fie~ _,.--e IS TUflk UE!rf~I[II~ Inden da'IIiIGI OOk :Iorllmlk; 11tt!r1L,lICIi:U IduVdu'. Ikl: ID(n/O -Q};;Sll[Z"'$ kJf31Od',fildefli kia'flokIClnmt~r'tQn 1I\\en1 1II hm6U1rnkllll !mil' kQ~'Gm5eril ,Eie' bU'Ialdn. EdeblyoU'a 1
~l:;aIril~ n «1<1Ii'rk
Umtl'I:.

,SQl1lfil~

wei Imam.;IQr1l'R ~ Y02llliiu.lk 001111 c:u~,an:obl'fcD1tllm


1 ;

1~IQn rmmo.kfG~ P,o_rtl hQk«m tl~r~ le in UlilltrtM sOl'\e~ emil olllJe mll~, e:!Il iClj~ palliD SC~J!tR.lIO r~ du. Hi~um&11!E1 r'., IS r,'Of ~'Q h'u'nt\Ol, lbl\l eft, l, 'sosvollSI IktJda~ ItnimJ~J~~ni:len te.-mlzlemeyl blr ~U~J,*a l!iilip~]Jtflilr ..
':OOI"I~lrnda '1',1lrli

de ,~Acll"1I~~(~, fJI:d~m verd'LOi ,oil' ayd~nlcu' i~Gffl,.i. Hl)GHn izze[M~ mf!l-ttmo~ Almil:: IIIgoZ, ,,~ .M!i!,tJJ'r:ru~lt ~emal'j[1iIl Itend'SI ver 01, erle:ri\. Ib!m IMmI 'ep., -sanki killvcmooun i~Ulde, 'J(I~~Of WleJb 11it~llifl@!l l1top hOlliDSIZh1c c-eki'i/O,rlIolr Iz~en'mll1~ ver~i~ tar' (·rj,~I. Hle,l keJllldl Ie.h~l'iiinaitlill hovc; old,lor: Tern \Z hOYniO rub oia.~JUJ:..
("Jio~
([Ii~

Kl!t~~:h~ [olamlk nail}

mjet:nen. Metlm€l1 Itfjam ill"h"

'T1bk4.f~ l1«1l'inc 'T'~l:-lBrm, ,mdt[ill~ kltablQa


Al~~iIila~"

lmkm'&k.

ya.-

If'W,lII ;b}2~,tUt'l! '6~~:am@' !Ie: o'la.mlk: &'LiIJ ~U!8lI!l("r'~ dien»~ltl,. ..a',! iI~ ;J'Lll bu]al'l ,~~erJ ilt snl''iIl'AI. ~~I['n ,sllfg(b, Gm:;[I'an. lIke:u!ll:il' i;lt~e:miiln. 17'lIi~d;lk:~a.flm .wJmdlIi1iru: ~~ ,omo'~' b;~. 'OUI(Ulllme1J.Ol" lm~la as~el'aen k.u~L1.Q) bill I

n~uu

_;l'llQ;I'nd', fU!~ 'om ;rIik, :Dg neden Ie' ;Dm1 ' ~-,~ tl'lli;~cn' &O-nm, .1_,0" .3~'asn'l ij~eW'J .. \1} !ka. 'VI,I m'C-II, 1Dl~t-= lC't~
WuID
UI

~ac~.e:l;
;Indc

."

_ " ,flfttmltl. ~mdll

Ib1I! . ~~

~ mUli!0"

'*1'Ihl. ". US.


_UJatl

!h_ (!,t S: Df'onl,;.:I'nti ',!lY,Ii'Ul1.f ..,. it rtl~)l~d'R. Et.!qtJ'~ill~'~'ml.iMfJ: 1910 ,lClll-ftZIfI" 11, UlRlIIt ~I:ilil.\ Ikl AUI~f ~D 'k' , ~I

Neier Y'Dpftnlfl~~a~? Iltefl ~mpa~l'OU!lm.Izh~!u,I:n'trm Ptlm dO~fjll~' IGlndil Esc'd MU Vie $eflk H"snQ'Iib'[I' I ~61"{J,iUol'll1!ll\ datliU~f~1 \ie' gillil, tutuklali!ul1I'or[ lerinde durm k lie-In blr arBdan 'va!!:. pek biJllnIYQr., Dc!III- 0101'1 ~ji'DlQk hr~ _b " ;Zgme n, ,,'ngaIOlrm cnQnde y,e IstOnds _'il11' QI!mnlQlnr IUrmo. ~ 10 .s~muFJII k/QlmllYOI". Taninij:l gem) dalgQifir.iil~ Ol ve¥o ~ok. eO~, dolto tta,t,g Y€li{1;ef,de [e:tkll v~ Y-BllIik~~li:Wr yopm r:~, o.~ab.~~. lecegl bmm~;,or" ~ti,m lITl1QtI~r'dCil T'an Gozetesi, il~e. ~y1i1ll poria 1~lnd:&ii ~Ji!eir WIll ~b.mlfllbflf bfJ:1:mmOru'Jn v:eli ~ ~ r .MlitME:!Slnde .UlI\\~Y~r&rte genQiI ~dlnlml \PUrlJCI!UJ 11l~ IrQ.11li liIIi ijJ&~J@mm.~!'Ie~e<mi~ gin pliotis) _.~ 'verm, 'oldu~u bir: c~p ~y~ ab lifi Anl«m,m"do: Di~i"'TOlrrilil '!j,Ie Cbgroty,ijJ !FokDl~lesl TI-,r&i'ri~ _tiEl11!~et'~,iel UVOA~!imn odokro~I'III,don bia:isJil lolma olellik.en gas~rmeye oo"liYQr~ V'lUJrtve' '(lunyoL il!e: ,AdlmlQIi. dana ¢Ok Ibmm'Fokli1liitlJ'ni~ jj~reltim 'f(.adfOQl ii:;Mlldle: ,er [olonl genQ., ~f~~ mim ad1:m ~r1 to n:ifl ml'd:GiIiiI des-l~1(Ie.BiVQTi' VEl! el~orlh,-o.r. "er~ 1ey IB~fm'av~,M~zgfte r :~j(I~. l~ll¥~zl 'Be~e5i'~ ~~e aile rterl ~ iti[ID :kod~(m.un 6nde ,g~leliill h]~lwdBf,i olufOria r. _ ,ikna [tadndl~lerl '~;n~ll'II~¥Of. :S~biha ·sar~II~,o gl'll&11119.cek Jolurs~., p, rtG,y ,o;r;a:tQy ~l!!1nIOI'lI :Si1 ~~r: ,,0 ,SHU, ,"..a. ~jf Veldll ailln IHe Oll'!i All Vlb~el Vum 'Jj,fB' Cii!l-Y-O"fUlll, 'SQtli,~
I 1

:E1119,lt'ISJi Iii. ,K!Hl~!",d!p:rlJ, ,sO:R: ellllitg ~_ kW dCi_,lC'dl, wplumcll f;P:lrm/erl u:n,liItiUgtl!lmd~n (J~,rnal,r. D!n!l'l:' .. m:a.~, in~' ~ml G.[lo~t-~·,Dlj]e bu,n~, ~(!inel'tHfffi ib'l.il'I1[1 li',(Litnil

~!l!l rr.1'!):fia--o.f: Iil!llljli III :railiIlU~ 11If[;'IJt

1;!Ilrr SOl'lD,_ !II' Zlt1P:a:!U!11II tr(U;Qn tOP]umc-,Q :;;n1 rJe-r lnl ~Sl!psaJT« ' b :r ii''- II' C.nfil~ O,1el Ibu. :;a[ fle'r,~D QOR:Q H,m,aDI!h'l, iidlaJiItt'1 'almCl, :u:-mliltQl. git1!UJfbe!,f.i!Lh. Sell' neeekle,l'",hn:i s!lnl¥ori!l;um.' ',BIr-

,40

te~nBu(j'gWIrli oodeoe Dir '(Q1Vsfiiyeden i borll'itl oldu9runu b-~[r1,-' rl. B ':z: de koibu' ettik_ B6' Ieee ,her iki maGfnVmI ;en i k~,· dlfile.rini kfl,p.ad I Qr :., M~~l'irnJajc rmJ 'J!' meife.k., keodUell1i filii k~ rtG'lI'Qb~leOeklerlnl 1I1i:eSQph],ml~ ofmQlu n 1iIII!!i! mlun, P~ktn hesop~lllr tlJ~m~,or"lf1I!JI~UUll Do-ktr:ini 'ne 'fir,· kiyer"11m ,AlmerUro Bin~ ~n D-ev fEU:leJi"'ll:l in ,i:tuz, bOlgesi_r.o ~li"Dii1s.f,er edi~(i§j b:ir zam@nda !bir ~Ium Am e,nko IBili'le-' !il~k D'e~~'tler:i'nd,eeliULim ,goJfl'liIYIi'.bu · BI'LC Ojre!Jm uyete· 'rl~. I1in~v,er$l~demU:D$n!f'~ edi1 ~yorilar. ISkinbulfr"1do~i09 rerl(;i eylem irllin benzeri. b~1 kez. Di 1-1an t1 'fie ICogro ,0 FaJ~iU'~le~ si ',ne ve bu Fa ~ij.tte,·'njn Ire-I lin uyes~ o:ron AnkoJiCl il~ lIi'ersi1e.s.il R:eMjll'ii~'rn;e yaDil,etiry'Glli'- Gbctik. sol egnfm1i ~. nrlli iliIfI jjve~e~i~ kor~augu i rekiQffsiyle. AIJlrn'kg Nll- Onil,f~i~ ~e.si Ae~rtQfiUj'nulffI, 'Y~2~lite to Id)rilVOl'., FalkJo~ wk-ruk ot'iiiim ~QdQr lO~ICI eOlldJr~ 0. ..iif:t eLr· ,dUfUClIl oIJnnoll£ill". 0,1001,. blirtun Il:l!m'IIUlann scnud'_r_r, IJ.lfJil'u.r1 dqll;Q-ll" fU ~~!'e, bil~I'" Ol~m k!4Uli' '~eor.~kne: oibbi r1' 01 moll inoono91unufl YDg~slndl!l~ ~U Pi'O'l11!\ o~lmo'GI.n tS s.u[ie(t:'tir- PrOlmij k dlCymo ita IOO~IQf~,ollimu ,dllil;ymgt mmijmkun (f~il'., Insonnflu. ~;eft(fir ,olt.imunu d IlIfVOb:llliw~ pek oz Y>ilJPlIa(!l'1iM d'nn'it~ em- lbir 'fO" na. ~~Ad r'0I~'e ko poll ti'tr dlJj¥u~ 01moll. Toonye' bi:pol~.

Adlmlot!tlill 5ill~fb. OMn Oii'b:itdil'U"r,i~.l1 [ j mokiamIno OOQ!lr'~II, P/'OIiJOk1f!iISVOlli1i]f"Q woe dan "ell e~'. mo lari~pol'tikoslnd'o: yupilcCQ,1( m~him -ilsrin eng;ellenm~n' '~fl~~me.k iClll. b r~den n1ec.rtiJtT~C;" ,."n~_ln k.Ciipo~]h~a$ln II i~i"
bj

,ala ,ok b€'oL

oa ge

FGkot ifcls~n. OO~kiO$rnm

semler:

oi~umJl;j'nu

dUJQli'UlZ., .anumie

ser-

ikinci Dalgo:. bir l:emsUi GHlrillTile sono ~-j,:, Sa ImhClltiA1llifi;lldjllirniu tdO. ,~bOrnCD Uj~. hem Ylffiut ~ r nern !fa umlJiI$~· luk . id~ VO~i~hgI sore Cevl'\~llIlQill l1@m sftmQ: "'Ii! heffl de korJi;y 'soctt Edebiyan~l b~r yeleneJl:" Mel 'ycrfOmllloo eesur gorrulllllilijiu b'~r korki'JktJ. Bm~1~1i) '&Ita uilel\e.k ohf-· 1fiij{I:o(j;~{i~lorg redfltdi. OhJmu kadQIf ~urlOilu~ bio m i ,de, Kf~ o .-mletiCi O~rdllll. ~'ifn,c~ dalgfl dQ cekilldk T 11-1Qrlh ve lCo§rob~ ,Fa til·

pas "~e
,;iF"Ii '~

" ,li!Ir~ dl~M

ba,t'bamfi iIi1,erIt\tii.!.~r.

Don

Dal{Ja,"

I ,I

- B4ba~"!U"

SAS'AH.A1TIN ALI GmtBC~· ';''if'i . , .. V A.Lt'W,~.IIj.U:lI\i M' '~ :__, t,..,' D.·~·'!Il·,_·~:",",~,":,","n.:.I~' ~~ .
. c.LI:;i UMAN}'
i1.

*;0- S~t" BafA)QJdg·· ~riMde

oqt e.N~ did ..nildu,yQ, 'elO1,risifl,-

...

•••

~~

pa,~£~" GtC'~~a 9(]'i~i3~1t ,ge'rnW~~r. S~b~Mtijn AU :tif.p'l...sevm,sdi'im~ c,dm- fti~ ,b~1' l'lidur. Y;iitp,~g~ 4in ,~ya.'~~ 6d~m~'~e:n k~l'nan.- , £Q.n. ifev,m~m;' Std'QhG~~ln-M,fJi btl" e'U )pay_ -ve ,bi'r' o~1~ .bak£:B ai.sun,. tste~fijr. S'~bcth4"'R Al.ci _~~ l~')#srm clzme'k j~:b~ pal.l.fmaye -bu ~rn~b rm:,L€iQI1fm~n

.... Ji ...!Ii~_ :e'.w'r?i ~ !!>'. - . 1iJ.i'!ii J; p.. 'Y!;J'Wiazmai,.... ~ MfW; r:[ir,~ Qlylhnl;QI:: Be;.r,"~k; iQln~ ".mrdT y,e;rdSm. 'fi6kf;~mdir", s~"ir..;ebnfllMt, ~n. B-eVU~ri ~,im.ltiln Iii'i\
,,I[ c_.IJ'~ >l'l"v .. ...,'~ oP.II'"

iI".,~~;.. i!1"~· ~ .4j~'1I!n UK,r'm.B"

• .' ,U kOrUMiti\ ~,~ ya:n.t~ o~dUillu bttJdu,~., 1f.r~.rz:lm-n ll~ SWIMM!mtl5,,;m-:rl!m~ :iJ!l. d'eglt FalzitC .Iir- Igy;d~~~ XW"~ .~i~i,'min. ~ .9·6~e~ ,eitebtYBI' ~~B blm~mnliz.: ,servw,terEs
4iir.ljj~ ,ya,pmff ~~t. ihtim.aUnre aj,~s]f, .mimkl15 ma? DaM del: ijiM~ :Fir& Cly,duul'U
~1!:l'5H.
_,;'iJ;. '.,... jS'M:L"::'", O

Ait nPol.OJWt~i ~me)'e pil.iq"Th~,. kq'l{t~Qzo-y,J ,,..4ftWU ortlJ,a fltann,d£l mtsr~.en. BI1~r:;h~tijn

4u~~ J»i;.mse! 9alq~ niB ea cy,erimli_ 8:JnD.~uUn lri'r: k~J)!I, ~~dUf~:_ Alhn aNr1ztl~ Elnla"um vujdy;m, ,SQ !ilIh:4~~m.1'I

dtm.

-C,cdUe.' G€lE·,p:oo·YM 00", 'iI;#p.~ OWira·~ S.W,~{F rum, SabahatM LU' Ga;U~Bf B'~s~r.K!a ~h b~ik J.)tlr-atell1k.~eir k~m;b;'t&:;\i9n'.lm.. 1W'si1,dn de Z€~tna :m.., :........ 'iLo."'" .........:b~:lt_, ii~;r 't~lf~m 1Q~", ia:Jlll'Q~ 'r~r~ ~JidoS~·!;&ti' -:g:e~~I<i".II;~ . - ,~ !!,l~

~~ bburtt!;;lat'. aQ:-U~e£:, dOl1_ h~'y~ ~nd';~iw~e-,ginl ,dill-Elnd". 8~haha·~n. dp$l. Q~ujll. l~~!b"£ V(;d!sim, w·e~ .B11~lja~J1., SiJf'(iII~09'~··~Ur.biT dlgen~
!rll!~JI

dwrirneitfi~r.. , SlIim" durguR -$;y;b~_ ~n idOJlU:_' ... Ale", ,ahDn.. iJn e.fde ,db"lmeYr. -YuP,r.dan:· di,en, $u,bfGan

,~~.';; =~frt _
t4~n:,
_A")!

me!mb~

Lbilme.~s,;

cak.-r y~s~n(lo~

~,~ Jilijldiji .k.U~'en &.k


QIP'

d.u:)'ma.'"'

.,...

~Q/'PI£~if

1t."",,;,,-A!.~~'Il;.":!i!lI ........ "Ii<'Ii'~ ';[F."Ii:r:J'-..,:I\." A !Ui-U.~!Il~"'·~~~.ih"'Jll~~ .!!I·~Jr~1i

paJ~

.~;i.meye mnutm meyt de £~e,rme~ki'b".Li~C

WQ.J~una"lIo'r-e.

~:, ,bir bi1~m ad,

r,

bd~le: d~~r.tda.

'u~~,

mUlB,

I~.

Z.®ht

GU~eri. S;Q~U

dyne'a ~r ~Ni~i ~" Wn..


hir ~b\£'YGt

dB_.t\i1i..1 ~-

""'? YOr
--

,ok. iCev~:'.t ~~~oeipQtf~ _

~l'd,lZl~J~u~1t g4ftemi:JB:F.

·am~·f.lOcult i§:f aida. ,Dem<i~mj CeJ.!'R;UJii,",Q E'del;.~y~t. Ce"R'"' liest,Ue" 19B& YG;D~ ,ya;Ylnlf.ad'zm .. DermtrI4J lD-~lBnn. 'V 6' ,h~ .sOTm.«f,:lJj-w !\ui~'.rel~.Y~.f00 j~ "' O:~jlm fl69.~ dodmyg :bJ~ld&b£ C'ir,~pt., liJde,r- de dah"', &a"~ yOflefN'l.eilii 'b~ ,~91n milfiini. YOYIil1wma dii;QsillLi<glina- ~~€'rd~.. .Kg,~tn',~. ~~ ~n ,~1a 'y~~nm be_temtyo.mum. 18laa.~
e-Jek
~

ri'

ekJ.e' 600-eh:

1i;I"-

,5ab-..ah1)tt€n Alt- Xipooo"lsi ~erinde 'fMffZJ'km. heir a~"~~r,,,J, .oEa,a:l3. Jazz ,':rn,ut~~ . old;ugu. !1i1"'" d~n. s~wfnc-'e GO'" &~r ai'aida, ,:WUfl!Sa:~m.., 'Verinl~! ,)\'6tN:.t?mdiT~~Bupmrd.a:r i'Ur-1~' d~

,hy

~E

ddtlanmin.

i~'e~iCc~ii:9imrn,. t-a.rn~mQ$~ ~b'q~ attig;: 'i!:eon'-d.e~ sap!i:,..om~..• lg~la"n ~i(iitl~ b,~f"b(nliw(.t .• o~~·
'f'iu"la '~i~~1f brs:~h Hurl"Ret]. .

m4k

ge.J!'-ekiV('.!I.r.,

B~ig,ull!I_r., s.~Pil\'Qnlu. B~~gwBr

c;p~~ lil.rMdnf~ A,~z Sa):, . y,U. doj~ o~tle-cegmi ifeFen: bir ,){!~ ya_,:t_.... ill . .JI....i:f...... ..m .. ~\"I~,m" [R:l~~ L:t' "'.~fll ••I';O("I!d~ i'l.1~" ~;r~ u:nte 'T'u:rr;:; i enc~,"'Bln, . ~ ...... ~~ :b.!o.ririntrt dir~ ~ilgj s~'~if ·o~la 'rn: lf~lll~ e,oo~i OiaB i'ra~ '12.~y.i a~)fli· ~gl~:rdJ.l.

ia~

,lZllflit4 lw&e!i'i9~midrs dU;Uflffl~m. mr' .~Jt .~ .'14 e.sjn. ,S:abehattt~ ·i.nton mmanl'~',-.

y,ttta.r y,~b.. g,9bd~6r. ,b~ut~l'. 8

...: .t,''''''' ,. ~er.-tl!n ..... ~ .. Bhf'~'I.... Y;w.n' m'- Ct.~J:n, .;I"i!!,I,~tI~, ...... i""f"~ n ,.m~ g4ilgemnden kor-1auNOl". "u i:$:ffrie ~jr4jif'da.....;l!'......
]l;.~" -

111:"

I .•

In.'J~R~

i~ .....

llll'l

t~h iJe;el.i:

O~J.lli'Ut

'>

-~llte:

ye.J~(h.

IIJ.'II.·III.l~I!!II·IIl

•••

1II1I1i

'opJomh~1 yaaklJilfl hiltsinc!e: 21 MD,Ui"'1 ~¥1l!l' degelfend,rlyw: l2_iJ ~ eVli '. bastl_ Qi~lmdm d ralgin gMUnen _bir 'mpl msol lbjrti .ifl'il[~ ze ~lkma5Idlr:1u. ~dll V MOf,IIS, !bir VOle 'o(kllT'd tOI~
nan _Va!l)~lal'"Jiba~I'r11 ,olnAckiI

yi:

dl!ll.

¥,@n I)e;gisu, F1mn.s~ ~lkm'i lie .Anglb~Am8- - OD se~iCi Cl! birSiim ttl's ederlek liHk' -.--~ '1':II~I~A~IiV~Slloinde buvu!k blr canbhk m_e.:~ -, ~ Ii".. bolch. iJ~ol'lcjj '~l!!lilgGmUIl dil-!!" ,e,lem'l Tu~ li~1 IAI:.·· " Us b~r.tl~t'e~ bem bi,ji" l€Hrn;[lf) ;mra1fal{l':'. tu~kli;~ij Sfr~am;prisizmhila;&ii1
I

rt1r,,, .

8u saJ'\sllilbyl

De JIll is i'na'e", Il1I:urulu, tan'rq] ab-m an, ~~·ttlm sanm IbOtYn V*fi1~1wfiRlnce TU]l';k he.-p Stll~ Iml_ otlm bormdlll"liRcyo I~r~imr~
'Y1~1l_

luru

,ak'kJInnok yle:te\blt~k,

oo_fe:me~. ol(lul!n"cl

kU· ,: l!r kJ -e '--rU. i '1OYIe~ ,Azj~ I, - in ---_-

w -~~

-Su..,
m-

_ jiJij-

'TiiMt,

41

-,

DBJ1 ,Ddl,gG

YO~'

SOSy~' _.....IL,., ..

f:*h' Bi -" _ mn ,~,' Oe:~ I.aJi~ ~~~, lrir '0\' - arg, Vi' P" , ' _ .11)'--" DAi~ V8,StmGLDsl11m niq, B~ ,~, " -= - -" JM BQ.)',~~ ,."00 Ge~ .4_nke,~ - ~,ram, ~ .~J11 bv ~ Plt Igl~r~ ""u: _'~ -~J"

M;WI

:raM

J.~'"

,fin; SO~y ... ~~I!d

~"~I!trr--

"

','

,:

"r...p ~
misi~

".

den? Y... ,'i;~


~.

lillJi., .BIJ aBhl' ISOIUll'lg :Feii;Ul:


Jlti~lt

~mIild',~

s<..

H,

~r.titeU
~(

,/iWlIiU

'Ve ~II~'
"1"':

om;!\l!Ip.

.11_- . 'kfin.flelt "..e~ ICM'BplaTm

a __' '.,BdeiW:-

~61' uigvenftetide.n' '" · ,Hi ,_ ,m: ~ old.nu df~~, mri Ide asle,' o~, ee~~p pemHyrJl' , Cieri hfM~-'__Iliniv,eJiSifeli ~,.. , dlifi,ooc~~, ,. Ih, IQM)"'ku o_~ _-' ,8ib'J.iY;Oir~

_~" 'J':tmJj

Yimli ~'~f ~mW!den.

YifJ,rkl"., 'I 1~le m:luju~

,B'.N'AgeleJiyk' so.s,g-':,
1f4lUybruz ,~"

'On :y,
Q~ '"

'~, de ~
~_

'-

'

enn·
c

'~e

,_nilr.a:

,~

P.w•. ju· ~fiA ~iUna g,!i~edei~~~.::--; :amvers:tte,~'.rimi.dn ,"';m;e I, ,.~ 5O.'SyQ.lo; ':·=-f.flr~Gen ~ ,YI~ ~ k-". 0 a)'owu. ,""
IGlfdQ, IH ibs~.

yadtt~y~bf,'-A~

oo,le hi,., II!mkd

he~
~

bi,. ~ydmla - t6p-

olM.,

10; ~,

'__

,Bu, AiY.lf. ,,'


,,~

'fie'

",,_

'"o:nizml V!I¥Gl I'SlIilOO!1PI :&s¥a

Devfe 'eillt.

iDn~,

,.~ id~r.,,~ d.W oljJJ~.

(1i)1

LJ~am

Indl~Le

0.' -

,dAtlII!- ~l:ib'
de'

Y
...

'.IIi,1""1IiDJ'I".IIJ'iDrni,;lII'
~I

_~'D1iiiii'lt
~'~~

,I

,ieriN
wr'~.

JO;"'~_"¥"

J.", "':'"''''1 'Uft'll'li"~:"'~'


~'_"~.JI'.

,.n , _j..: ....... I:J'"'": .I!.-~~~~-~-u.c;;;iion~"'~ ....

v;il'i .... ~...,


~r
'I'i!':I!"

ilmlfqSll ~~FI"~
!"#'#I·"'- 1¥"M.oI!'.,.1
~<

'L~p

~~dg'~QJdg

~n"~~·,;',~i'

,aI.

,e ,_", ill..,WIi~ilrl'VW),.rNri
11

,imdaIan~'fJAlFm .b.~Q~may.a, ge,N_~),le'.)<u e.~~~I;,"


"]1 :Q.ll'., .
,I ..........

,~_~_..JI' ... 'V~II'&Iil;l"

-i.revle1li~ -": .gen -~ "ril.efl:. ~II;-_' ~ :9a.y .... ' g.e el~ ~~ GO ,~< '-,ra ,ya;pdk ;lS~U2m: ~y6\JA~
L

I'd

'~~',~_~kri~ .~, ~.~fiI, ~=


.. ,_

;y.,:tr~~"r.a

;o.,all'i.arnlUi ;Ll.r~;,.·.'Ji,II!O"""""_ !f'."1'~~i~!!! ~~l..., ... IJ.,~J'I!\w:Io, , JII!IIIi.~7l1!1J.,~~ ~"dI[.Il"1 '~.!"W_'iIl!V..


ili!i'

__

~_".~II'~' !Y!Uf'~~.IIM:" ,1~:Dm-GnldteF ~


"
.

~~

,U""'iIL'R'ftn, .... ,

',,',

__ .

._-

- ~,
_

~#~

,~,

Q)'\U,~~,

L I"

[~",.

p..oo~'
I.

~'Ja:~,:~"'~'.< '~yamm
,., -'
< ,

.1m; ~--

m,'I'~,li!iiii.oii\n;

..,.@.~,
1

~-, ~U'~ UUi •• ~,niI-:Y~....",

,y, ,alar
""_,~-~

~~

'~~
~~

_,t)yJs

" ' -, bT" ,oltiD" IOhtdG ciife . bU€4 b~ ohn:uB, ~


~)I'a,

'I!l\dl

~"
~L

p~

'~&~.~~'

~kcMar:-

~m:~
G,...._·..

*Js lQ=
1I'·,~

- hfdr.~;n., u~Il'iQllll:

~ Be~ ~.lim; I~JDI!I, yu:zde' - Ben ;)lime ~l'8e'n, ~~m.,~. B~' ~ )"smlr,~ i' -'m, ~n.
I~~~ "a~UlCL\
i\il',fi"",

.!hl' ,

~·II' ...- -,

Uhti'n3!'
l •

b'" _,'

iAj "liz

.'

'.+ - :I;. . z.BlV~...

'm;,....
uM
L

~u osmoyu oWUklr BeQet~e'Rteki ~ni'e"ioIl ecm "._ttf.dln, g~b:jytlzr' _'e ~Ua1 orun.tal'" orujin hr~ . ~~ ha,·, ~f. bi,. sunoti:r ~ir-.y,e~, en, i~~ iJl'~ j& m
,f«UleriM.enIb~". I_W • ~~DMft. ,m, Jnl.. yu. A.a~Wlfi'0 ,l4rpUa~ oldu'j.ll1:l;U $J)r,~., :!Jk-

• em I\lo,ml-" c,an"Q
Fe s:o~tdimJ.

'pewe'.ri~'·'",.~l,u·a ;gaR. ~lsw' Ji(j, ~~ )"8 .w' .,m, )';~rdlm. ede&Uen, h.e.rk.a ,~~ _~._ -:)"~

esl:i Osmafdj, ,~yle'

l)fH ~AIWn

$J):JmS
!If "

gi,

MAlI"'

~ V.ah m~(j" ipW.e:rl


_.,. ,OIIJM!Il,

,en

~l& 1~llCJJ!'ab6e".

v:rm.- J!DP,D'

- yo.bW.kI_ ' ,en ,gak :,a.r-

'Orm, :Soyrol. ~ FrQ't', Ill., Envw' ~ ([un ~.,


sM~1i$t,

Profaiif ,Sos'1jl1i!l~lfiHiii $o¥UfIIl1lIrV'Or,. ,om. Kamf. Pirc'l. ,SOhf.i Sov~~I~ PrO'f. So" .

O~iiHlkJr~ N'Om~k:IKEmilll ve ,l!~o GO~a1p. Umlft SGy_I~~sy(liiVniliil ,~inllii~Orl, Ba ~limf. O~ Ude-r tc;o.nu~tlJGIi'" Nenni., Ikmliill. - ,eildes: FIiGnQil~ Ti~a A[~~ Ctls't_roSoi:l!)IJB'i'il ,J. StfUm'8Y. ~oHzm 'N~dif., 'Ne I)MjHdir? ~il'tfie·de: ~QliuriIJ, _sml"tf-e "J:OIiltIin ~'I~m", A (i'.Gthl«iGlu,. ~o·rde ~ol~: KjOOp8f1l!l11'1'a IIfir. INOSjf',Mwr S0sl'olilmini Am'Gln¥~r, IOOreti'ei ve [ek:etci (m:j c' sayll ol~ulull'c!CIU$&l:11I11i''@k: "&sIlJliztJI", ~ [OI'ZOO Tfittl(lijI'e !foinde. :h:e;r ~1'e. rd~ iI dun~GI uz~ndc we 'IOf1m j'(;inde d:e ~ir OOk OIOr:Ul JUtH_aiLob':mVO r.

,!Xii

fok par'" Ihta lkIemeIEU'" S!3y,eslnlle ,cuulotindil~iiJJl '.- mum loollrtmek,· II t~ yan:Qf o:r, _ ,una IlIlicl1u¥'ailllim eUJfUlIAI'a1 llflliku~ btl,Ok: \i(lJ b l:eRl9in~ Ib r rBnr,leIiJatlrY\1 lillmilEU10ek 1m ~anl~l. IBunUfi '~Ch~
millVOf.

18U U2!lJlmll"Ulln!~ ie,te1m ~ms 1e!J!'I'i,Ie.mem I'~I.derimllkten

blr hlFSlfI ve ,eei'k~lnlllil ~tmgs ~ gElfek tryor:. t;1JG' 101 ~ e'ks!l,fder1,le bi~U:kle.~, hlr:~n \1'8 'OOJR:UJJI!.II IQI nrd~ll :IPln t\\lHo·,
- IlliIl

~,ka

b;Tr bi¢.lm~.. marks Zlin II~e ,ball ·~Urml(J 'Cii Ifll. EluRla r. IlQarUc $1611' I t:~m;lej prall 9 'verldi~ OJI,cue:R: ~B' neda·, II mll'vle, Ideo1nill:e,1 hlrl 'b.SIII'i eryl ,'mlerin Ylerine ~ iyd~r~ leeab carie hir ~,elil\kH ,01 o1QIllik il!Il1iomen lark, aydn,. I~II!II, mok.~ cS~7lm,ae;n u2;c(Jk diUM11l1]l1n Idi3~nnokloFr1' oluysTidu. Alnclk kob!lJl1e(mmell, k¢k.slllzlu~! en~.eUekltiel (I~ar:Jdol biro komjpleks lolabl~ivor. Bir tJo,k~ k,omp.I'eJk~ de" dalilo ence ae!Jz!lm!l ettEillm. b!rnn:,:;~ dnlga :Simsu rnaa Tl1hrk: SQlcu·
'N1f'SIZ

dllJlgalll1lli!l (JnQnde Y8~Q usiul'Ilde oli!ll1l'all1'l~\Jkendlt8<o r~ne 1'i~1( ~,dl 'tarihlnd'- 1<61d'e.t amdlllktQ'nl 'QIiI~D,iI·iWor. NQIiIi1lIlI IMf ItGI\HI,t~rJKemll Bew no 2J'I'lI lie" :SEUlmvor~. K,emal ie~1il ~ bQY'iltk~'Zim 'elm burllk blr ~o lamar¥1 Ice .. r:iyor. Tmor olgc.!i1Ik~ OSNnll1 d'6:mu~mlnln setiklfll aydln .. f(gn~ bir 'eliliml ot~rok'1l' RS'JG1izmd'e~ lIJtlk I. r-muJor-. 8~~~' medlkl~ri i{iln de:OiI. $10m d,i!3JeOO 8.DOT~i davm1i1~hktc.rn 'Qhii .u~Qk ~-aldlla1l1". unku Oarmanl'rliliin tfl.1'iI,eQ milnew8'lIer1 I~ iill, O on"mln olaln~ kJllI"m,('!k,ti "1" 1016; an~'. :~lifJlpamttr-lfhl~WiI'nLl b~r b!ilJrtQn0'1\grrQfc 'tlJttd~ i'lmek. kum1lQJk' QIIlII'lgm!na s TI,mr'du. &.s~ VQllzm 15 arks-rlzm Ollrok~ Os II11gnll mur 8VVeri IIJln, iki eksik,UGe Slil tI,~p O~hII1. B~rUflt~nSj[. Unlltij'l\cli VI ~QOImll'nmaz 'Ohllrak ·YI~.c.. olmaSll' d~~,i!!IlIi1~i 1'lmlIdsi~ OSJiriillA~'m impamwr .. lu@u'rtll;J ~1iC(a rayu[j\'i'ak mflllii IdQ¥le~'El'rimii ,kuwmak ,1'st-eYmrill lihoiJ rekede~iil1 pek biiyUk bilr ,oojunlog,llJinun tu bJ';. yell d~ tu~,
I. .

nOn 44., "II:~.I Ib~ vamnpefY8.1 809.ya~&!liU rQm~t~y'Cf'~. ~~. IH~ik6yeQl KOOQ'~, mk ~llIm-' 119 ~dufilq'or ~.). DolgQ¥Q ~ClP.lmj~'~ Ilmlr' ·IOMnlzm: I!1iI[~ iI~JI'Olik 1~'lir,~um!~m Uo sOs!", leme"r Q'lt!JI'{(1lI!'.. I~rtl. KtirIW~:ti.I' Sava'((olilda JCI~JTc·1 k bomblyl b~f'IOSn 'ytln~telaydt 'gaMIl ~I hl~iWenlr:. blUi vefiinde :Iu ,do, VOZiIimwror:' .'H'aymJI ~~kkmIitOO Ipale; (g; 1J~I~aimD:'vW:;.Ji[)QI.rruw: f.kGit' bi'l~nn' ~~ HaH~ Talls'fI1"IA IOIval~'"mhJI 1Ii~'e~r Uljlal o'irmab ytU:~Dlnl1 g6ateJm1e,u )I',e1lyw e~r klet. ,0' manl'!1 de.mendlili d91 ,soo,yallzt1n e.G11~rmlerill~l, biM. I ~]lIzl~!li leliUhJl, Inlha' 'Y'O Ta .. lII',akk~ -b.. lban~dlmth. asan t;atu;ln Ittlliat '1.,6 -,e ..
m --I~ l,.

daha 'GneMlIs'l VGf. HrJ£~m 'fG:ltsln" MQi!iIafJlCl'" I lHuklJllk hlr,ejt'etl h;lndBI do ver a'lmo(h~ ltc!ul1il1IIU,,,, SO'ifG~I·nlli1 bcaFilillmId,Q, ~_·-s ,SQboh~~lfar'ln8~klladlal, 'W lin, 11m e He 'tMllml· yoWl, "kJli)fuliariill a ~a;ran-de rnekfllel!' I tilllda 'vei' a I,·
(!!!l) :Haum Peluld. I~~_ ~l!d1jDtil 'b!l;,- -c '. '4dlm VI~elime' Tm.~.r"m.OOn!3~~Mbl!DG"rQI;t I.~r ' :tUnlle.won ,ar, I,_

"Q~~, .SOO~nl;m~ ~8SIIi1~er5 da~~ Pm-ms So" oobottln elm'mlne Vllklfilib. l8iJrosR ·0· ki(Idmr Irmf).mH d'elillt.

ro~kl~e

~mk

P'ODU,

. - D.m~ 'llVli!l1 3a'~'t, ~OS· - iSlUlb '!,!',iIIl ,St-I n~mJ( b~.kal I's- D~Uil'4I. t~· (1., .t.iL" ,d,
AD_iQ,f:,II,'d:a,
'1.

h!]".

t~

01 ~"

rp~D~.D

'f!jl'II;;'

mDlf.ll1jiltnk

'fbi: DIi". 'Owi~l


~

p..Iim.

SliQ .:t.-t_OO.JD
I ,jl((!iil

'~irl'Un

pll.lllOkl

~m,.
I ~

¥iL1DUC.mu, 4m-

'!MctBn .-', it ,ar:U, ~·tW

Ilarn'lfiHll1I.bl11i"_' iIIm Ob:llfCI(" :5.fia~-OI"i. -'I~k • Im(llltanndOfl dot~h~JQr. klJl~lliu~'en l81e. 1H1 ,II n y,t1n [Dergls~1 kD~-a kJI'(jJr.llnl l":ll n blrlsrl~ld:e., IQ~ a.lell tlJIi i~are~ ~.~~gbnlVO't:'~·d'uitultl~ Sa,· vae;rrilrill Sir Sos¥tl~isUmlflzin A~~~. 80"J1iI1oo ~Ie 9m~~~tblll. Ion illk liambol' ba~llldl karll I'Ik, bam ~(lYl 15 MO,1J!IS '~'lhll~ iZlmil"de sosva'ist go· ~teci Moe;lili~ 'To'~s~n IFileQep.ley 'r(ilHtllfbhla,rll alml. OIOrn'~' . .

'c 'luk 'Ilau 'W'I 'ceJna:l, d '1!fl ~IW SU:lcwm~, Ib.rb~L ' . D. flQmI ."'. .- mlfii.r!, iIJ~1"~~ - ; .!t, "Bulb w· Ballmet. oem'l_" 1I~,JnliDiD.8~~i e " 1:1 o\llmJli U%~,o, tzm'ir~~ 1IDl~1_ 1 11 ~e~;'ISmlnde 'bit d~ ~M ! hU$lr ,e,tm:llQt~f. Gaz.eteldn mUcUbltl! mesuIDu,Oi1:tto:r .• v.nl ,.._ .r (mm" fel' :mil-

_ liD C' cl :IW'UI - D Cl)mJ~~hlm " .e&lim16;l'1 II dill. ill: Bim.' memw lb'Wttm;o' U,iil4i- Utf.i 'IP'Q ~1Id:!l~bbm't1:bd:a:Jli ~tr MuslaJQi :Ke~liI.i.·,djlr.:IO il:bta.Db.:uiI,·~8ild, k::fI.dr,o,sll ~~llI!II!Ih!. ,iO'J¢:m: rer,WI. Rn;za '~,. T ;,Oi.. l'\on.dan ''Ii' -- ,~ MDaiIlli P '~ mk:Jln. Arm,! II' .~. blah G~~~
.' itlq

m~in

All KeDml

i(;eroe,. l~i~6"ciScmim

~Qc:og~'t~1l «;S5muWLigeoUilie AtlyliilZl~jn '!fAilfJr' Q~.,tOf. iI$lmu'l~getmg~:

hllfl'.h:l ~DJ TUsltrili· Rc~qtd.tr,. '"..nbSI.m, ileili~' ~ d(l~am IOIk3!lt1D'U, l'bomagn"d!D; yamtcQr,¥~.1!Ii ",e: l'Zmir',In ~'lmde In:k: $~~ hit ,d_erll 2a~ _" •. QihJ i)1l11ere.I~y.'litl ta.maGlifml Jiw'@~ Sarb '.nldlt'l'm"'C' 'IBm~1:~. Vlili Q;p1l1n nl!lmfil :ar -,, :t ~dc·t-ml;t.i1''t B'~~ N~we.~H:a __ !if l! Bt, ,i)omG'n bif. 1~ F_

:r. t415.

56

5]1'

{II

~a ~i!mll"tl.. lih'Ul~l~ b~mlafda~1 el'ka~ i).lf' SOIiIJlJc; 'Q r: 11"1(1'" san TQi'!'asln'~mubo:l!l1bJil$~yhll i;tJ;eof;~Hal amB!~d(ll1 IhriQ blr 00'1
VClk.",~ klumlill~Si m Ul'mnkOfi ql~. d

B·I!)Imd'oWd rlmaC~aJIii~, Irlaull fOihs~IImI~ln ~~ ~~lium!1 Ot,~ mlti!a "'ll«lili"lMoLr ~a;'~~ ( ,.IF,lCU .' - "'" I . 1!ITiI ....... tl Iilli'l - k,.,..lijt. 11Iit1lillil'J 1 .,,.. ,... _ _ _ ___1\. !Q .... g~ H. IJ i;;uil' u'im ~gilJ~ . i f!i;l!r\il!!; -...I bir duvu f(lfil)ltO~'i~mla~.'UefineD nolgct.. 'VO",iilIfD i f3~·tQ'lllek~ tilel ~DnlaJl'i1l1la ire bilrflllrk:to.~ 'mp~~l!1Ftd'a' \tQ(:' tOlanlGl nJi) eoi:ju'" Inu sos~al~st ctltDlr(ak g~te!'1me hlf8ln~1 dlliyol11l!1L ~ ~ MClIn ~r 'CIOAn, Qr,dY~I~1tliU ~!defit lesy,mliist elD~k gt9~~!iebll··
ii

u:v,~
\i'le'flll

~b'~'i ediyomm. MeQk d:uhi1i){~1 ilf~~[]s~h'fn~k i~llI!lI.,lQlcr c~komtfJnlill ise~!Q UfJrl dlSl 1'01' OlmiJ~ldW. Ki!ltI~,~ ~Qrlg fil~"'~lr~ .m~~lIdlh'~ .. . nl~lnensl, iS9 l~flt~!iYioJdll:l!ll1 II I;Rl'~kQ~~ ~ Dlimektlr'! BU role ~~lmtlt bUe~ divemhr~~umi bUinen brr eli [iJ11 ~r:. PQ~Q'lIlm. .Ko!g¥' otmnn ~Ell'~ltr.: . .' Kj3k!,hl'a" doCiasl gefiej i~,~;h;~ k:. el!'II ~ytQr:, ~;~I.!ld~o~,! k, II~ Ioo'kI¥([)~ mmiQ ~ ~QlirUJn 'i~d~ a Ill! I:Qrtl!o ~Q ,gel ~lClr.
rllll

,kD II~nJtDbl~k lyg~h:U·, ~rrt~onllljlln .bU~~fii~If k@la~llk '~alr;;


r:tl!flVOIiU

me oobGllan.. tusa ,mflifQ!iI d~ yankllfifitU d~ m r? DaIOO~'Gr IcQllel d&iill et;, deierlll

~~l.

~II~~~ d~bn.. dldr6~il. blr

Irobyl lIe'dotjuy;cn. Sevgi dGla~nlm-eJk.·ic;iiil~ImY1llak(!!l~ kendj1!li!d~ o'lillnd!l1l1l1 dblesi I!lI cte blllhi!i'uik i9.!iIIfO~! Sefg'li, mut'~ ,r.r~!IJl:{l! ,OMOk: bit" OloaYI IIOSIr1ryor,. ClrlOk IdDlg~Jlt ~~"iuda .. lklnl!liil l~k~IYU:i&l~'~ d~vab.d Ime,~ Ibuhj~,k:m'iI1I, 800fi'la~ Ul!t.gl k~
IIi(!iVl~~I(g

SilVg~~k'l1ftdlnd~ ,ea·

~'lllII1dll Tiiilmlrr~)n~1Ii1l~dU'l!J l1~nf!deaIiJ d~1illfm~,y-'Ji'!li pek tBaY~I~ ~Ik~ ~cll(tnfi1I!l~ii] ~l5lenlyo~m: 1~llliI!eern,Inoilll~~alniiillU!!ll. :s~~11. mi¥sen~[l'," lij~lerll11~~J OZtl~" ~Q'So 1~~:ap1'G rtI ndan Ui!ll!]kla~·1iI~· nAl- :kwt$r!mil ki~QIOl~il]roon l'fim., 08'lil'ir~n de '&msyuf!i!l~i n rei
MQrx~in 'kJlop1arii!iCd~; rsovye~, kttapltu1nd'ol OIIf'Om(l!'~ (Ii ~I~~ k'Cflillh~HiI ~n. "1i'H,g:e~llniI' ~". Mo:(;eryoU2!ml 'ttlF fl_rS.atQ~ O~Ci· ~ok f8~der"Jl(ten SiO~ro.~oop 11~;';1i!Il1Marx'in li::iltap! ID If! I'lldtlFi ,~jllllia~ro'k. liPti ~ ~0 l(ur"amriillill Ie'tm~ tOmmeVJ91 ~IH b~i (l,rllllliillJ if ,ka11ryOli':i
l

'of,or:(Jlk. se~ijtmr.

~'1!!'gi'lI' kolavhk~ilr. IJC{JncJl d'QI;oj, :~ooV,~UZl.mi IkDl~hl*,Jlrm~1


-

do.i Olf Of.

Iblr

1I'1lntem

hlln Seioulk', ~k zaman ~,pIIAn 'oitil, 'dotrn iUe· JIi~nl~~1 ~G~'ae Slliln'ILiI"~r,, ilLib~rQi~s~h!'f, :sc"s,alil~ierln ~rei1'a1 el(d11J1~ ~r1ILi· Tf1P;~iQ ,~dSfil~r:., 'On~alrQl g,6re 11be,rq'll;zm. M!li ooriJza~ ktH' 'Vie fIiIiQoolnst bilr ,sh:il.telijldUr", S'oo>va~:i'~mnI':st~ l1nol!e~lIst rn s~nl'(l m!;G~ekHerl!dll", IIJ~ bir s.cf.$(fwdlu III!. S:o;Svo~1~1iIIl~,~ nn g~~~', ~!ii ~lfJfa SiQrv·dlre'bilfflfk .ie:in. ·((OOS~fC!Us,iterl n mOit«", vu wdns'[ ot~~iuJ. ididlC1$. 1'1IiI1I ill!' ~SQf'8:ii:n:Ofl oh:mol( lfilJi~:e~e~blil~ b m~ k! ieesa6iei~' Ii~ ~ehoh~t Q~(lsnuliJ P't'eull! t:DTr tere~h '~Qr~ tl~m(lSlliti yol ~~lbUIf'; ces~~t Cl~!C!mlk adland'I.I'iM'Qk:hl 'bir

~SllsJtm'I~~lilll' Alhjl~ktlr» dhij~ ~lr'Qr,;, IlDotN(flfa",; .SOSlyalni!~. I1ItIf' ,JOmGllil 'n' bOt~nseJI l~ef:1lIId6" bioi' Q litillit{u·, ~CQ~ il~

illl'n{Dimli Seh~lJk~ .SOOlfll~mli

klitlelera sQVdl~,e'bi~'mek iQin"

~D

Ih\~n oQlllytarl tIl.!lkl 'bll[iIllCi d'Q~fg,~jDI 'olduj,1!U] '~i~(:h;m ~~~$tvo Ilim, lIe i'~lam cmlrc.slnd'ol 'M;!} ~urirO~ trq~b(l,,'1mraJ e;A·t~J~ek:ltu~1 .Q1~'~VII,11D1'1I 'Q:!l~vcut,. YQA~r kGltJlIIiIiI~adllarn'l irt~fIn!k~~ _blw~ikte" 1~i!;1 1002 'Yll1uulo Dr. 'flJrilan '·oklw·un !I.Sef,c.ek~~ 60~UlJiin" lIa:z~~;unl '(j,v\~nl!'!fOr. Dr.. 1"OI(\;OIZ, OQk ('.;Oro~11 ve ~Ulnl!QIn 'va ~ ~iyOf~: cT"i, klvu"dle SdSYO Ui!mI h~lfiJ~1 jje.Age 'Q~EUi~n9kJu,~y ~
I.{ilb~nf~ IBlz,.ce t'elk, r~nki[]r y1o'lr;e!n~en :s~Si¥!lDlllit :Qklmllr1J .MiII,~ 11.lrye'~~~••(n~cj gt)rO~n~1 liZ'hJ'1lil~sujll ~,.IT, B II.U mIlllln d'{ltYanakloln 'VQZII~VoSr~c~tl.s1!,!11~z;m b6~~'E9.n Grrlce bar Qko~fIllil~ .~QI. !tou u:bIi. Bml ·tsmeH '~yr~mo,a ~ h:e'fi ,Qlor~fI S(I<$'M'£I~ iLZ~e !9!tn<~ ger~'yel S'Qbit.adir" •., od~m ot1 rok SiQij\ilcU ~fIii b'~re~onoflil~k r,e;-o~D~er :llmstlnel hidJr'QerU_r ~e I«aiclh!l,~ V~'II'd~n~;.h)vorm d e(ll,of~ ,.Ih 'temielli t~tilJ" !fIer' (]mltl~IV~ Ule ~j 'iII1 111m I!i:I~f~tOldlr. ~!llIrl1lfWjn ~~ ~\tcSIW]11i1 yfiili'O~mijlUlI I~araket dl":le ltJel ~ rhJ~lo, ,elll olel yii'lidllfiQ,,,· f'iJnQ~UIt ~J r ,Ara~pJlmJimymemg1 ne dClYDj]j,eh· '~u ~u:~t~e,. tem~~& b>11J il.. ~;r;iro iler.i bur." ~arek:eittir'-:i '('on. bu ,!iI!2,~'YCI k-arwi'~l:\II'igdllillni bi!iliin·mek.~e b'~rhk;~e~1~~81f' ~o~v~HtZ!ll1llni '\le g~'!!'n"ek muslQmQ!!1 s!J~Ii:zmllni~ Iml (l ~I kttDl'" f!11Ul11GII'1I I, S(lililill nlmG dQ~e~i Dltf,.e", V'C pobiliY(jr. rn IGQ'n:lu~'fnln M (l;sIQmc,i!IJ So5i"inzm·I~, IMJ,hrl~ etelin"G~ 11111 ,~(nknt'ln"I!ll. '[s'C In I WIll

~st

~:n~

Sle:k IlliIlCB~5.rlmfiVfJ'~~M.
I~JiUle¥e gi~m~k·o

B.i ~,i'. gid~{k~JmI. V-Olu. VB v,eriJ d'eool:J~~rm;~·k:aJ[j.. Defj 1"1~1Im1~~" ~~ll'I:~~in~ekU~ hil~~nll .sevcHilnl d~~~'~~ilrol"!'~ ge~ mbi,~me·~ [S~ll H~~r,. GeU~!lH'fJ~ (h~~H'1U.r~ne'~e :se¥911 cl!Jymanul z.Dr ~]dl!J\~~
158

~t1~hlll~'kolQV olmOJ1TUlh.

i~i,olu

'!l{gr':

,~~~J..i
59
1

d~nem'~nde bir din aiLIaml"~ :eOlYoUst, 1D:~r t'!~fima1i oa):;.., h ~,ed~~Ullrn ~ovJIe:mi, olma;SU:Ul IbuV~'k deljer i ver1UyoJi'. ,.md iyl kit~ tdr 6;V VCPlpl ElU\ne:~lmT~\i b~r ,uw Illn geoimhid .,01<:Ie.nm·" duru~~m. Ellfnde blr d15numl rat ~iIl1'Ulld1g. Ittrllde Iw,galmo VG,ama mlEr: 1m da &0 SOZ'. HgyQU8I1rird
_rgertme5'~ taz~ftIlgel;d1llne 06r. "subMde.n dm:~1'." ftlUR&.1l1nol eml§! df,y,erek, kelll'ldlr.raT~i la~mup, 'C!~QilT.u:;d( il)ifl' 1:81dl\llmLz ~~ blli Y;~du.ml liUlyl!l ~una mID ,hClll"CGYUjlU1n.' U ~,-Ok l iler:lem)sye wi flfMk bJ'r ,&yI8f' yaplp deihQ ,IVlfye ilblM.1P.; 'Hep!S~btl ~odar. ,Aehnda bIlE ~o(tJj,]lnliun. ecUw.lt~tIj d(il,lga uliller1n]lp 'do4'i tuw ~mul soz;,yQlizm c'~laVll'U1Jl te:rs dn,f'filie.dla~}ml .1S'~n'-t 1)1),1 dilrllk mClnde. bem b,~r uytl m ouladlllnl' do ~ ~-mek g)erekiy~. BibU u¥tlmil baHrtme;klF bu lli!lllgani J O11un e ,,~ ustiinde dl~nla,r(tl' ge.;r;ekll b·, t:!ofCWIIA yel1ml1e letl~bnetihll de ,r,e'riyo r, ,~u rmden~~~: I'ldwcl DUPryg' SG;v4f~lntkl'n SOvyetI~er8i~ltii~liIiD ~r~rI8 Cllkmosn,g,miJ Jillr ullillsnfl eo.k klw

au

g,e.II'~ek\~~e:tm:mesl1~lns~,alfI1t Ibif: hik,nfme1)l;m I,

~IAa,

StI!ntl,'~rlno Uj ma mOm'u n del~ Kofl~ ib1rra.lili~ d.e tnt su u~ 1C8V~P' ¥BriyCf. ,AlR~Qk ,;av~~nls.~~Ik. '?Inae. blJlln~ vu~;~rt,tede ~rnebmlr. _iju~oal~!eblf' '~tm;:cl ~k ,nlt1iY ..., · D ilil,dl.rg;e.m~, otor-Oi( dl Cllglllaru:ilbilir, SOSYOIIlID vtUnllO 111_ ,~~ ~lna kglll:llfII9i'Ul Ue 'Ozitq ,soYlhil. _ ._ ~ .C, ~ar"1 .ookklnl Sez:cf'Q vellwuiJ.k "m~NIk: Von IlIIii Ilk scry.IB!Jf:l1 ~IklRu~rmnSIn; ,SOliS 'Cllli'lilJ~ooi _tak CI~i:l~_ yo!.._ ,mIVtDJ~lz.mdih QtdilliIJ!i.. Van E,,, 8m~'·flln. tU:llynl, 'lte moto;~I_ ~~~
~I
~.g

oJirtonvorum;
1i(lIl

Avcroilu mrotmdcn
~li6ln g, denlm.ii'

'~II(ni1i

b~r- if!l;eme~ SIl1<m'Ol 'fa':. akdrlrrt 'Ve' n'Emet&ro,e, e:!1~ltn~lng,~1i' '. tC:eklh$irllmNlyle m~mkmn ,o~o'ookt~r,. Bu sebe;ple41i:" ki yu'_ minoi YWQlhn iklnel y.tlns-mndo az. g,eti~i~ 'me«de.ketle~ (;'ill '~a1(, ~~Ior ,O!,. s,o.1YO nzmdir.1 ACbk; se:s;yanUtrilI hlz:tt iw~kll'ima o'maClllt!i1 t:acl!lanu;O_,
J

,dil!ZlI ~oJlkmma

tem,o.sunu SIl,laf-acak G'Ill,P _VHl~I,gellr d,aalll,~Iif1oold aoole~l,-

bU __ owaZ'l1iUn

$011 P fiUgj'Q~n~

IbOfilr. Kuul!I' Am e,ri~ka'chll ilnoon~ gorij"hillle.rtIl~~;, lr reN~ h~i~de'rt1~~~,lg~11liIJ1 t!fl yoydl. b Blr vandan ~al~U1Ulll1anlmt ,mblmstJeri. deflll bo3t~k IQllae VO 1M r\l'amtil1!lhn'll1 \1'·orQ~~LJiu bUg'r,sn:1!II in yaJllmw~1J f ''lie d!~'er ,Qn~ df:1l1ill dQ, ~'fiI:son lomru iOi,:';ok kl" saydabUecek bJit :z'omlln (m::l1~9'1 iOlncie, geml, 'tcpl:lgklaro' yllVllml!iii: yen! b~r dikU in hlz~a kl1UumrrnCSIf'iiIIW,1lm:n:ntamc sl' .. ij~iCilrolctl 'da~'gadOnemille 'li'mrke:J!!l~ lka'l wnmQI <s~!ci~uI ~ ook 'Qelm;ar Iblr logun hc'k Una gelrebHmll. OC!ti~cii dolg~linA 'voz.oIl1QI'I 'Ie, -d8~log!lan~ ,sosyaIiDni" ,klIllklnm(D IfIII.n en hlz~i lIJ'e 'eft LUInllh fOlu o~'arm:k m.niu:l'ulor'
bUiRldo ,SJllrn'Em'lon,j~ roliJ
~Qn il1I
E

'Zomflnda .mVIll~n

!CDiY,Qkta dl!!n'tibllf~:eil ~i do u&eterdl. Bu, kiolklnmOfun mimfl!tOtl ve !gereekle~t~1'i 'lir otdyG,u ko1mb Imtr~s~:i:'1J,dge;k yavgl~ 'vel rk~lnsal iUnane!t.a m ',01 IIlOD. ,AYiiJ I e
$1~~mJdf~ yenUmeden
tCJnl'l1llyo,~ ~ll1flklitleseJti

bJr zamando

Ikolllru (lbUJeoe.i1fni ~ r:I

glue.Ui

ifiqR:i.lyl

lenn ~aJr=

lImaberleim8n~",

.;Nli;~n SOs."ollm?) SON BUflll;jl1'iiON¥.O -:. Ce~a ' VIr:, IEUl, SIOO,yQilmml blr kalklnmCi LrH8itOOUJI wok Ellie olll IDlaoo:glL, ~d(nWlu\z I!iUd)Uf: N, geH~l1iuj elln tGket~ef'gM~., m S1110cr- biJlunofll 1'Ilrld'l!mil:de~ ~i.i~rt,yet ~,e soo'va~ Quiet ~iAd'e hlzl! ~IillII<JIf;1!'moYi~ 'saIIID~cC &:; 'te'k metod ,soSfCjllzmaU.. 1 • IOnce ,01'11 'bir kalklnma yo temi 010,,&k e~eallllrn.. ~i'or~ dlha sonrm ~mleQlo.llk re:illl olo~ bi r m t~leme. tUlr:O' ,0b u1 iedmyor .. " :$OYle"Qzetlevebllimrimli Smvolrr~mU ~jr kolkmmGl ~tiJn~
AV~L'Oiluj!

Eylemi"nin IIl~irede ise: na'kQ!"Oti dllUI1L11liIilundodllr. SooY4nzm wei Sa~Hslj~rjfl. bD!!Wolltda Vine Do"

8uI

mA., Yon

6an

t~l ollrlr~k a~Dn sims'., kIrso Ittlr zemen !3M,IIQ!mdo. SiOS~ yallz:m] zg,man ~'cl'ndedOM ,g&n IPla 0 ~tamk GIeCk scsVolllfill1

ile lba~lI;n k'opoifll1ti;OMCiji'O Qzcen ,g6ltel'leoo'k, Kopn~IIs,t O!rlliulyon 'lieU,me Voll!u"na danu,iyor. «lek Ciltor yel.

I~_

P¥Ull,~1 ~~8i~EI!k,l

dlrm~~G!!l>eabm.~

~ed;en~ullin ~_atm !dellaJIl2

:f~e

25 :1m oJ-

B'o.~~·~t d(~ iil~l.IU;"' bit 'r,ln:~ 19.63', S:~I. sa'; ~.. 1'.

I~"~'m,

,lfudHl.
.

30S'lfCl~llZmi;IID !h3!-B;~daV(Jn 'OMur va 1~~li@l1Ji ac:~llm, ~IJIramool o1'UI'U1IStJ III e belt i!>.lr 'lO m(1n orahgl 'iCin .s:OSVQ~ uz.. Iml 'gQndem IIfIIj i~lk mQd{l'asl, olmak!M m Qlit.a m 11"01\;:, yumllh@D'mUI,a g~ ~YlQr. _Bum I-fll bir Ibfiyul 'VIUm\ll,~ma, DeMnt-·. tie bo~llortn~ : at:memek mQm~i I'i1II d'eillt. AQlk; ,S~ !!!I'k Sav1orton, c~!ka, sane.IOIIiI ~:eal;d-'i sogyalis! sl'stem 'Ie' ,OOikl SavyetJe.:r Bir-

162

61

lEJunior Wrn~lll'lInk IbUgi JI!ij1 IN'aSlr ·tur:4}mOOIii Uel1cl nl·rml'er.e biJ llteo~~k YOrl' Ibllll~ ftlIDk ~~Wbrl:Jl1luaI1U'U!~ Uyq1YY,Q~. d s&,d;e eosvaH!lml' ~illbu~ eden,. _tu)S,~Ii%m!Ctt!nl I)MmJ'~, fa kJlt gi1tl~mperyalll1, bit P9'liiti ~ayt" lk'ab~. €ld~ttl'bnif :~J)paglar ~e~mJe! ,.-irdlrebUul N'atuli" tori )A)lImler.,\ ,S&jlk ,Stl~ [;em:Der<m'ln l!anlmqSlflaa In;e:mll 1'01-, _l'e~1 08!~&~'fr¥'(!!rlOr.iS.U, ~riIQym., IHIm ibu fir R11m-I'mle[ bl~ ,cilHrlk y,aklnla,ma.1! .1lo!Uftl ''Ie ,hem [dEi bini ,.r [izJ.mcrlr~I (iJI ~PSQYuoo'k bit iblc=lm.de «KCI,FJ_lOlilt:Ofnmy.a - 'f(;J ,deOerthcnrmeliri~ IO&jI'oliat ,8.~tern lila lOOIU blr YQklll·11 4nlaililror. . . Dcisn ,Aycr.oal~ i'u\. bUJi1Uo ,,o,l'e (lnlftWryoo «Smi,yallzm , t~ij',r '!Ie ltieU~dID,H. I~I:I net \V'8 a~~ ,l8fraT~ ,'~lllme !J.d'!!n '¥DUar:: ~V1J1J_zmdBn &lee[ ·,AtDW$oiilukt 00lhClml t,gl~Y'D~1 incelemenin ~Lt oomlasa: oIl11V,Of., O~l- g;6I'1il1iuym'~ icQlilcO dalga ~~8'mlncrl Tali';k!~Q OOS't'Q UZiiWe QilidEm yol~' yal~zm~r me.vc:U1td.~(UId]ri ~JQinzm WMir 'Ye fie cddu,lu ·hJemdt~f.1I B.u~,bem iblr Qtt'()dj'kalj1~ a(;lklama~: lein gemkJI1i ,
,ft 111' ara,tlilnO \ltD kI~!'J!I'Ul aOOflllla6U!1m,a~l¥or. ~ T[ff,kror OO,IiUy:or: r:Y[EU]Y~Zlt..···8 :~I Y'eyu b u lcet't ScSi'"
yUI

intlka~ d8rVims], kGlllitfilimT 'll I 'ary£lM- siJ'}~'lizm'. Ikum!Ulval lhmlu 1'l1il1i1!10i: l~[ 811 klSO y01ldnmr;. IB@Y;~OO9 M~fX,'inll v~

!geIlYDIi'::lKOpU9n'SI

dtmoyon, 'geli,meye[

e:ri:

~(lIe¥~ goruy;:or;tmr"

9JD1J !k'on 1:y6ne.lm ~ bir

ra Zazullc LlIe m kN,p 'aM'tGSI Ilzer: no 10':_"~ ImQJ(I '~h· ~llon 'kQ]tll1min atjamlp mUGf amtlYoo(lll. SOf'liiSUnO., ho~ pnal1st 10«i!miJ¥. A yol ~liEIo~um'tl!l Ce"M'apl so§l mlyor" K.opltll~
'c_ ~

~tst ,i}tmG,Qn yol~,bit Iftt kt(I, geol,~, -:-_e.mln kl', fym~ DoQg_l' J'vc~lu dnuml ,Mire ~ I,· I' [tlkal devte5i, Iiilt~I~[lkurtultll lliiafBlowlerii'lIiIiln deVl1iJml-:' If' MABl8 ' ,1S'Jr~ sooya·, J1SlifrtlkertilAl hemen lbm1msemekl~ bora' r~ II: 'In~.ClI lifp· rainin 'eiJd;edtr.Ji Pakot ,kGJi aUst ollillGYan 11'03 bYro~!
MlSlfdo ~mlmf¥Of". TiiJrkiyeryti daniycr.
tfQ1NSI.lI

'Oo3'0I0y'0 '. IDe.wam iKliym.: tBl:l!1unl'o


y?'1I;zml az

beOOber~ 'D8ft~f'I 1M'"' ~'IIZm~lellda~. S6Z.'9dll~8ktedJr~ Ball SOIiGlinli' ~u ,~~

gilbJ'geytm(er D.ii1i~ndunvcr ill ~Idulu glbl Vmm"de dB' Ilk sik k~a'~QTml~lr;ga'kkil~, yOz{lem "1~~'tU bill aosya -bm' e" mMP'·, e.un~I!lI' glbi Ill!r Int!oo ci~'fl1Makmdtr.1
l.cmd~" ,E~ IMQ ~." Jer., )lilSa ~~m~ ~~kn, sm b1l' I"I!ilre ~'
(taD

rejl~,m]" u~1kBler :SD.&yollzml, _Amp ,s"yoUiZmi

Tunlls'dern efkl'WQll'; VOP E,h~ml., bU'mil, ~IQ :SiWlmMar~ 'O'ITem5'JvQr. ~Mnn It<u IW[IIJ~I l1a ,eUa,. ri'fIiI i ~mn m g:e!J'em~, i'liteler,in tek: Clkcr y~1olOfOk set> tikl~lt. demoklootf!k I1lefonmlaro [daYQf,l(Hllbu [kelPtOlist 01~Qn gen,me yolu" o:ijhindO Atortllrk'l!li~l1iyal( ibir ,.~,~, ~e buldUl;1 dmrleteUik v.a !1iI~~ka1'nk;lke1erlnln lllli\fgultu'iffi,g] SliltD btllkn Illr ,OJ d'~iI'di'ir:l BOJit8C8. b~J I~QJg~lof'iI1ilG} .., funl scgtQob:H8'Ceil tekietd bQJ(" o~slndol Cbile-mll ,-r ~ saf8 katadllUmi\" 'OIUVOil". ~yle oze '8,eb'mrim~ sos:yallZm lcfn mUcDdele. do' .0 bo_.a lde,j!f1le,. s('liyan~ miloode-lesirdlftll TQI'ii.dye. '~rOnd'efi Qlk'e! me onoe ikl~ \!'8 oomum: I e.', Irf~.~dP~UDUst 01mCfrYQn 1'0.110:[i n~men~ [gere!klerinin ',e.. m rrlil9 ge~lriltlltlesij'lf[1~ i'Im(f~rgElml¥cu;" BUfilOidQkf oru:~uHH( ifse':- H
1

Dahg

{.)

~~ ~

:liMO' _mlWlll

,i~ilqtllr~D

~mdlJb]), ~

',S H~ed (k:lu~lal '~],',I'. ~ .. :~~ ~, ks\t~ ~Im _tRill D4e,r~ [G_1iItia. NetIJJ. '~,e NiJar .Al,~~ ~.,e;,·L de. :m.temel, IJlJlr NQlr ~.l:M ) lin1l11 ,41." TU,ftq'm; b:u. b'~ ,rt!llfl'linl~ uMutwm ~~ h«i;' 'tilirl1l1I~et .. : . di le.i'le ~ _l\lhm.c:I~ ,1'B~ J.T~ ~tft~ S;,'bUiii7

<oell:!ilm~Ueil:". ~a

~tn

~m

lomite, ,~m,dMl1Ja-,

tlIfo KemaJ's il\f(tonl~,or~

.M'~"
't1U1

'Su; hl9 kAi~kU o1'masln s~o~&nne blr Iimin~ii1giysl ~,J'I(jl'bl'lmeni:liil de rmlwr6)~r., ~1i[lIiz.m, bell] ka~~a~tnlV1a !lil rsoterli md.eJiUI er;irlldJ kte1j!1 5tm]10 "ill'iki¥e'~nin, d~lnd'a dog· g m ~i Y8 Igell~,!VlI, bIr 'Okllili'& ,olma &l:iluJ'!I[ iunufa rut., en D~Uld(Uil T~J1'kRye tli'tfiilIndreim! U1kie:ter ic~n lkaYillUol;1n1 I u~ki1:ye'deml olttllil! blr Iwrekete' dorn1fuyor., Bu d6.na~urme i,i:mfiA g,om iii! diii'lu k'Gl!dor kiolo., dtmi!J~ -~Imn,. ,pe~in G:n3ailiiOlkIbiU',ndf:~in! u,i,nmek: muliJllkulil. BU ... d Wi! ach:mle ek d~s,lefda"e ger,g:j( v " SosYQlim 'Oz;e) ,BnytSI.

~i!lbryM:

~ .M6,¥~ Tntket~ JJ1~ ta~a hJjJJ)~mDJl~.

,mN ' t.anm'lj!'kJ.~Wuz.

:rr ,~,
;I'

[~t,.

il!r.ktQllUm ,~, iI!lst ::r.M"\e~J; . y~ !9i§:1. ".,

- Bve-t.

[~l!i

~F[~T:.

Den, lite

;*lluUden,

vd;"IIm.'"

J,

1', ,.

65

F.,: ~

84,

vel _hQ SCAlia; YQ(I:WlIm TIli:rl l'im:rih Ku-rumlln-uN HQka:ftl.1 ii1\!JrGIt tmmiil:mlO¥allk. En,V8f ,lifol K~]~ ~I :belile-, 11li~ '00- ;~bl V'erivol'~ cO Jlommlla:rr ~1Wfi tGm ~. r m1]= am HSlf ~fUlmiQ'mD$L l~illere"de,. FiI!ia~"'da bi@lun Ibi" HR_ e' ·MS~1]T.im1!1l dalll, ~ ,mUIi SIn _-=~r i.P'ftlldel kU~llIn!l$ va ~IJSif Id:am. yokilu. Daha, QOk, eflVre~s¥OIH'1 :~1llI1IDn be lis kD:'R:~$llI IdL Atm~, YQftli11'o:mril'iI~]MIlGm ,,01 aeIm.mot jein d':a\rle~eillk Ik:eli~, m=.lnl' sooml~ mDb-m~. Sinnm., umJtnKfJMk g,~'ir kii" , 11·, m M~le :~!m'~mdU~ ~IHiti Ferit ~I~ M~ il!tema lin yUro'HIg I IHrUete ~~1h'Iiist hareketf' damlt ve: _u oo.,iU(iil, !!!I!lnyQl~gl feJJilelem-ek i5il'emiftL" Rbi ftm= lri~heipro:fesirun I~klqfa M~r'~ K~I~n ~obsmln i~nel d:e ~al!bn' s.Vkutmuv liUjyW~ ,ckfiQ ~CJril'Slll .. 0 ~liDOliIlItj :~i(l'Iltm~i olqdll• so:syaiul yai~-,;e ~lJ1 bir' k'Elnl11~ tflmmtlp lfimrm Im"ll1milaMnir'~L!I B - h~'f~ijrO

QOk hC8d\en~ iie:telli, 'd_1:~1iie k'~ m;0JiI1~ gOriinU¥or. cUe· ~fesir ~'.fmlilm, Strv.l[nuyo~ ~~kll -unm ilfiJl't.~llId'a DogQQ ,A"'~IOiltil ~(J.r:: ilJ]nbi"den no ·Ien d'e-:r'= lsr k~i dce,'wletc.iU bQ'fiiiis, k@AUW o!d'Jaiu ~a~n k Amtutk onM '·'~fOl~ d~mR i&M;miJ. son:mJ ~~i' ,Aooba 1fIt~:m!?-I!ft IBu ~mY"llli Imsyollmf S(fiii1lnankrrd:m ilu:-I) P-fo--

,,:Ii,

itUl~_

dn. I[~irefJ'ffli fciSmcI tllFi1R,~ en mT it,J~1f Ilfle islBmln oofU uyguhlmli[WJiII 1't8 iOfQY~ obOI'm ~tD,lutllV(!kT~ 1965 se~mleFtLnD gire-ell. ~. Ylm~ 'Tiili'Mrel 11_1 Pmr:.., IHaJi'd,efi·nm ni-eIlIllJ _TSk I!llonuw '~fGk ,1.1$ IQnY,Qf 9 -_Jdlm;at ,AU AyIKIJr";'olilk ~ y!OQeMyoo: ~11'C8.. TUf•ye!ni'!!I1 ,bug:in :t!:im IP inem'l1 ~ mM'irf.., \8;: '11Emtiin ~efel:ei1m1z, bQG~jk ~lnG:I ds.., I' Um.!enlYof., I~an i~ u bLtg:ITrn leri _;emU ~QI ~i taml bQilB'llStZ ~r pdll1ik:Q yirirfil~geru]1;e iM:tI~: ~. 1_, bLI SBoln'lrwde .11'" ~bJlue1fuiildi'r. CWi1!t!llI- Tli~ I_ 1m ~(il MamdB lOla twtijfi 1teJi:1 mesetsls1I" fiE ook toh1irtk"'h d~ po IiWtUSIIlaI ul.m:tSi I}:Q'M~l1m yetl!lfilfl 1~1ti... ~_kff00i' .'~ dam ke:ur6rm ra~I' Q'lGn Muflm~j- Hi ,AY_J1". ~ pGmkol rHg1iS'hi'i~ ~k On ,~np g. £lnrBIJk. miieDdel'eri. Kmna[fQ blr OiIgH~a, MJ-!lJmdanm.:bm,or. k~neid~~ ~ :_tietlel tv§Od k~mnl SQilFO u~noi' rJal 'OF Yon Eylem:i, i~ TIQrklyt; ~I ~ QfIS.Inm. b:tr 1ll6~ ~ren. Am: Nftin,J; -.AtGm~1!l1(~ y:u'tinz: _~

eew,

lyftmDl[hik11liil I, ~'Ilu

~ m-asU'iOOI

vel!'m.,..~

l~] ~

K~U.~W

~_Ibnile

iZl8liiird (J. ~!yor~ IBiojr Dlpnl1"i tiiimu kQ!dlQ~l :p!mde dmj..:t.r1f scs ad li'Zffl il_ sm fSllmyor;:' bi'wn '!fa rtllc.kllf Wilgonln SOIiSfliiIitJSmJ rduwy-ol1~r., l~l'iI'c1~i¥~olli'~ f,f~HOOjIdlenrmesi ge1l'ekt'y'Q ~ B:w l§j, *11 SE:,~ Ymlllzmil~~o~~t~fUrot' y~ ik'OOu~~ndo~, iJooncu dalgmlInn 1,&11 IEyleml 'Ire Tii~ i~ fItt! ," i ~eti mtllI-SJ ~' 00 6m1mU ,bit (tJ1fI[Jk g;-inimnUJ:Qf'~ '1iIYooy.-e .~ Pmtisi de. ~f~I'tImlk ~(:BhndBI 11M, "SI ~tlloon ~i am~ ~~lmny.o'

·tr'.raf,~ 'ir'urkiif8 [bir' ~1g(ll~jitmgJi'i.m, bililn

CII!~ RH ,da:lJIUlI ,~m c 'htl :iII.d..dI, .~, lIOn'''' m J'l;bma. ~ al9-TiiLU.. ' , _ ~ 1Jd,dl~le Db:I:tI.lI!-. !58U ,.;to.~lwjtUlJa. :~s, bU1:;n<b,lleli'. 'i'~ ,Ie.ad iSe '~aaB ~, ~ ~t'llm.~i!lr ballh ,Ibd--

n.

l~

pi

~!

BiJiJ rai(t

~,hWm' .. Ou ,dim@md.a l'lida"ys, i~ l\iillnO 6~1e:m:mi~Q'lgn mHle.mekill

,Pw-tisi"niH fiili ~)o'¥8 hlml itKC!l - 'iCet1:nl

.~d~.afi.. i~r~i:llru:rmll~~kJmlcm dlnSle t~lciletiin~ gWUlulU{j i ~ r:d~11 geliiiii o'lnm:d'lIlnt.. 'm~e:timli SJnu1'a:mo _,; g:Ibi iile~, riel :blw OliJm~1 ~t"dunu ISF(!!~ ¥~w~ IM}I1ece! ~a~ ~,jrmI 1~!1 ~111 k..m::-l1"tQlllin tO~~, ttn:u'!iu~ :':1" i(l~m ilrQlJfjJn-

66

Bu. d'i~agilnn so: 1lI, 'd~IQlI1e1lnd,Qn ,arkl. oimlilvor,. tf 1!171 tfliiilllncfElj Gen" KU,mlOiYi Bd,k~nl \1\8 010 Kuy, .. ve' Komumill1 '~lUn 'rr'~ -In, olduk,lGnI Iblli m,~tmQmnd'l!lfl'illl !Ie •• -la1Hul, ,,911 ,_, ,(1-",' din O.lEunine Teziler·[R Ibu I<llflbit ~, ~JQ kooml:, 'OOJllli '-I tthl~"a, 11POIOUII -In tin I ,eiei' . I ,.nl'~., IfF ',~-Ili'iij'~mGt kuru~uvor Ye' Ibu' tdjkQmQ~' Soa,rall_t ., ~It t, Defilil.· ,; I'"nl" IUd ,BilrY~ I!ttl me.o}· ~I au" W~B~Il)trtoo~daltl DO",}!'. ., nk.aslndald 'I~NI~j iitden, a,s"" m ,dIOIl'IJj( I~pa~an ,mfiilmciS yo~~I.1i«. B~ ha k3ime:t s~kl" vI: !111m~th!ft ,ooW,Qr '18 ,Sl~qu_rn 6~,rac:i ~;Indl I (iilellli·' iik kuw,eti.nmln Burnie w.Ib·'Ja]IiIQ~an slfclyllnsHme k'O~1 kO}l', ala f SlfG~lnda tilaml. 00 IQlkQfavbu· hUlirnB' g~lIMan
,Of'

d'C'J!1~'iltda latkm ;"Icbmr I~,!tl~.. ill' ~gmonlof B

~1rI P olan tld8'r1me~~, , ~~C"QI b blif yanQj; t:r,aforuifll 'k ItlIili'iU _ bUle, mlQd,(Ii.SlliU yllif\ml~t bit ke~ nlilJ - d'i~IIfI!" Inll}'o ,-. .
b Ir 'Ie Ii'e

-in'. a o.nemlill

Ttirk 'Qft:JVo. __ ~

(hk,wr= CMfdQnmQI «m.D~1


~:I ~yoli" mu~' 1IiIr~
nkltl
Z4m!l

Jif-i" 'lie 'I,EI!fcektelliM b1r CDryd111

~a~~ ,'" ~'r.,

~,~., .

I'U:I,·

Il·~.,

lmafnorli tl. gereevaY11-_ nil" _baJI' a lifO mleU'lI, bu' !dQ~gQ dli" 1- emhilQ;e.. lJelel d: m 'km I- ;; va «FrlUpln 'cemo'l!tmslsll rsQ''vunuQllua:~la ,I~el.yaIl~,,Ato tQlfk'~ft de."Iril'mdi CI:!gI~lruf," WmlJ khl!ma _~lall. m~~ ~m ,-·Jill. rlluml Se.11Qirlk, U~-,~rMUM .. iii ow tQrI~fltden fll~fa romrllli1~ HI .' O'e.,-tllkten S01iU'O. (:i[Jnll" tll'~iiii dem@.km~ki o.e.roevEKb~ml kU~:~J!l1dtu¥Ofi ~!lln b~De, .~I litQilf ot,grgk, d'emo.kmsi ~:in, nimefr,~ni a~ ~Qmiavan~ a~fl't:~~
mlkUUl
11'(1~

T:opf~mQ Ulm~i1lr: Tu'IfhJyQo i\Qti Porl'sl'lf;i!im sieiima,(ijjnO, YQpml, ,1'In 'tJrriclrQl Cetln N,tan, bu donrelnd~J hall.. IU!Q m~'I"d~lmJI ~ 11Itllllnmif o !iflLli hi: 'bU~<fan SOtlmlkill lnl~ tiln 'Q(lI~la!mnll halkrl'll up.lm·~!nlmmQJClna: \feii1y@t. 1.11 _IOlilJSQII ,!:em,wulm~ B .IlnMn. Iha~h]in'lll11ll IkJaJIllhlni;U'~G'k de ..

~Cl~l~tJan vat: O~~IO

oh:fblUlyor MU? ...... Sf!ln Ikl seru net D!mUUk ilHNL1tun~1 bul'mCldla~ 8Q~ Ilk ,so~ C1Clk blr ceva.p b1~, nfirt~kQn Idtlrl' ICG/!IQP QrQ¥ll'lftm'ill her !fI; n IO,L~~.. !I 11b'1~Vltn.te.ms.em
'1&

v_an

,A p1(1T11~c..kG n'd~. HalreIO~'e'm tip m1'ReA blrlSIIi'i[r ~flk~ra~,.' orl I~ fil(J.1!1 Ge~ !,)1!lIlk"ta tnill'e:ll1lJ bu 'l!IiJdJ . r;~n~~e:mes.IF.,mlifllZ··' leo y,anh~ in" d'ofjru,u 'bU' ~ratJq "4fmmekle lkalm~MO~,
G~n _,'z,oM!Ii'.Indm yanl~IQB.

It I birr dUfinme

amhlum

- da~gDJI

,klfI1DFI" tedncl_: I~kooll 6Ir1I'affll~.~r.:(lVdlf;l1 ~QNr.Ul

lit_en doJlO

II' f,tmc~,vante;ml~ lI'\I'ii!li1 '_: 'k VOl :~lrorTIIr1k:

~ UUtw.z Mmeyl tnr v Ml onlotulll b clmi I ','. 'fot. 0; k'CJvnakmll' alen,~ 00 ,,-;.:t O-~ ~bUUVOf., m~an ~n;u,t.rma.da~AJfi, 'to..:A:mJ _. kJ, .i' mpfrmG~%mU~III, kl
1.1•

,ool!fQmkr, :dOI~II_m:* ~~!~'jfk .'. I


c':,·

I mli' derllil nfi'lln : tmki'!l

·tmnQI'e

lerdre~, fit rken". olgo topla,np


('Ii)

If&(lfi. de bU!rnJE~rl ',(Nil

,ta

, mdfj ~ ,emfll,.,..,
nil),

'htemlter ,

Ils'-

"'I!'"

~ili;l~.tf1ll'n~~11'

I'or.,

~ialr olamk

uZ(lk

V~

!Ri~e:re'ma;Vi ·If ''('OZI' b:lclm ~ ha !i1il6


!

~z,amlllnh:mig~Qv;HJmuIU Ibilme:ve'n
SOnlll-

l'iilllliu1i

'yg;.

Q19~ r'd,O:.ii-

do c(edfl·cUi,k. "urkl't~ Q'Vd~lliilrlnin f~ me kQfXls~' min ibeUrgl c;lzgrllerhill)den b~rii!sUI (J~'tiIi., yor~ AJkI~ e III!! ttKI~e.Ulk ,\8 Ig' lfiek lSQbllfl1 etHfioiYla 11tL~; tumDliil1 Batl (u:UgY1l§I~beelkrn d'l TQrkfl\l'"1 d'. en C01( bu

un

OCiAcQ dtdgcu!lln

"l'Urt 'n ~l

1.M~, ,SoIPal

(~) 1J~~nML ~L b:IJ

I~, 'QJC5~ ldJile1',.

DeOlu..k, .~ :P '\ -:~":G!IQ iGm-el ,Il'e Gemd ,l't! III

'Mm' a
GI,

b'fj'

'~8:1!m blrlh,W.

.V

1I~ ~ tJij,f, J,
D

re;Asimda Jjertt m ~'~ I'~brr~ tdllelD. ~e kOllilJa:~diLlda.l"· $_,_: __ clUpJiOiib1ed .8II':~Tlb~ au . Ln ln3itL<lll11l'.' nnul, 'lte;IU. ~ ~et. ba1!fi'ft b.ft d -Uln.e :itamMllIll, a:rt.lulGm UJllri;MrU!m ldb j,. _ ~S!y.as.-et ',e "i)'1i W_f1\'lmb. '" ~ 9.t1] vm'~c:t oldl~rlmd)ri. d'evrtm bokl'iln t1i~ _4~ ~m' . I' -.1 1;1!I' de U.er~e- Iii'Jz g;e'l\ell'JJ!~... m6iml:b !lutu ~ ,_d Ir :,~ VOl V6 ~ '. - II. n~~i~!l;m~ ~Q,m ~Jd or· " . __ '-~ liu~eDt~. .~ r-led
. ulll'i

dl~a;dlatl

I~··

Ida. b1J hOltimt:=

Y~m

Kft2Jl'n

!l:Une itr: :;ed-Ie s ' "rumle. '~Qmme' !,e!

dellt._ 'l'~ ~~ 'QPr!li1 bl, Ritormf en me ·~'L!l,'Ur ,11, @'a~oll:Qprii" iII!8iD3 !fit ,-' '-1ICi1:' ,(lilli'll!!, Wl DD~ l"h~lJe ti'nt 'qlll"ti.!m lQio'u , lfea:'ilI lIiIes e.Dterpr,lse.s: 1iC'1 ¢a ~-Dq:lletes _Ie: .'iJ,fQJ;CltJ. ,Btl. B.nUi!lMMt. ~ 7'U '~_ , ·r~ X'!ll;n.dm4~. fDrt:.

,00'G .. 2'01,

B,lI. ell".
~

lIi IQITUi

i'ft ....... .-~

'H ... A<I\oo!:i' n~ g"1'.

tI;. ,i ':.......IiI·~lilI'itJ'i, .MI.I~!.lIjln .ili:1'!i:!'!!'.

,I, !liM
.
!!l''''~

'11'1' !I.!'_

3'E'~pllle . ,-m.~
lllil:f'

'1.8:82

a, ~'ll2f1iro:. .t.

f.

a,ra,l1 nnlnln 1111 \'s Ml~ Ji@lu ika'bul' €Idlfj~ 'if r SOJ)I'o ~~In~i. b~r bey.1ft OOs:Mhim Ill, "J'lI,;,eSlnl du,uVOI". E8t€1~~k(11'0,1,10 11" is- ~ gopJllzmiml « IIii' baa1klsn1do' tUr 1 'marl [ nl~les afaprtll,{K':. Doha ',,~t IP01!lWlllzml- 'InHmil ,m 'k~(ljlim'tarlng~ n -~\s: dU, 'I 0101\11ey'cUI ba.kll'~!mldQm~j11ii k ve" k 885111Dt~lIefi, 'QIik kl Iii a" YQ lie n!!l~'i'tI"m um aC11110:9\1,blF oo'l!l!~durult alt], (!II 90,:J(UVlOr~ ,miltin blkl~la~al ." oMil~ [1"6", ,~el!1l,1 ~Mlmlnde., Hm, !ltal ~~,all1,uloek'9om19t bmlk~, r jJ;ttl~ eMdl~ClI olio.. klno k\umng'IOOaIUn le~: 'BI~I 'hIli!· mI i ,Qllfl:llvor~ ei(}onQmls~ [bmkli (IICiS:l n~ ,1,ciUefie v,anl Y; I '1[r.~: ~tlmlmdnilliQ YE!r:ipa_, ~l ',,' IilQ pultUlSInO' 010100 oIlY tQpr lu f66z16Qme~e~~e. QI~C11iil eal S G m'fnlmlll lylle,UnliIJoler, 131",1I~ilmez: b: r 1~lku ofalro:k: Id'efJ eli1'sliu1mitrjfy,o. r; I
,oIrulQtl
l 1 i ~i

no~milll dlL~11n4a kC~llnlo ruD KHnrJJmnilrlni 6081'01 d8~dkrll~;~DI Si€lo\i~18ri giiirilluyur.., ArtL-ook Ibu se~d~~~ [hiellil;lJZ tllmij}lle _Ic~e' ine' :sind rem:e{llllkll, "I 'g8(;ml, idd atlQnndOm1!r ,hiZhJI ,Ito,. mofl In Stl rsnnll't IiUilidOA ka(;Uil- 'bilm JIe, liClfh, yen I aiL:1!e~n1Ir~fi tUIQOI'liI'Irda, kla/l'k; see!:. tet,MifW .. 8"Jll1;leli'10; 1&9kl dili,Q,:

_du,~

eele.rln~ Ie.lm~'i~i rme:kt'e,: 181"1 [kJgrninyo~tar.

[iOY~e.ce!60DlliJiCU 001'1- 'lr'Ct. k~Bm Ib~r C~!l]" oooyo c~~ k!wrOf~DorduncO ,dalltlYQ", .' mu, e ,a"d~nl~!1fII1k,apSQya'~1 b:~"
d(J~g)Q ,gofltJUyle bakillilu;mk mr~ BeUd 'e billdll~~! ;~~lnIO!"!lmw d(Dtg:d~rnQ!fQ bukOk [bill' ,an I~ demek ce do,~n_u ebUlr. Bunol ~ar;ar venmeden 6noe dOfidufrlcQ dalgcuull ne ZGI]lllln oo~lomu" ohflLlillnQ baJc;m~l(, gar - 'ki ¥or~ $Ovle s6y .. lenebill r: IOc.UncQ~mlga Ii;!! d61i1(Junell raa:gayJ YO !i0.laYI~ ~uykl U:is.lni ayl~Dn di'ill§~ kilii([ln eyCemlelif IO~i1!.In l~,f.l5~tB VB
nat: b'~r blolmde. b[irlblrifide
rBUAU~
r

,AimpUi's.lzm. popQiNizm~ 8k'QRo.m:~.z1ill11 her ueurJlwniIl Vf' iIlN~ letitUmelj~'rtI"de 'Ill'larll~ It.ir ~i!Jnaat rO~l1mj~, q,rt~ra e~:~flm PfOama;fjizm,~ gd~lCHlk;f' tUr e~er' t,ilrimden ,a~lnQ 10arM lltf> "rtJe! 1II'PlJIYQfc'. Ted~iQlllilk 100", her yer!!L va [bl..,IP(lp(l'~m ,gUll. ~ ~n(U "~luiIG:on Urlerl ,QrQ~Ei1i1Jd*,

tJ lJII!onma1JIQ blllr 9

u,..'

(f~!'litertnflek ~,o1~ 'goru~ mil·,

VOir.

"_'rt rrmQyor.
=-

[bQkm~,,1 . ,-Iht( '_ enl blr IIMllr 'o~ ~rv~L T ,lij}lilU,( bf ' ,dii,~nm - .. " rya dl,fJiDnm e .~G, Uk 81 yapaill1l 'iily,dnup~ 'O:~~ I C-Qji11 1;61llJiml'l~8me.ler '1J11!I . lillCll ya d'Q1 _an e~1lli m~,err btlI GS,II1I,{]l hl~ 'olr zQmaDi a" I_k ,g~mtlyor' ,,'e; d011,rysu do
ruhllrl

da b r rul1illl!lflU o1'machllU'li dO,Wililu,!(O!'1lWm. Cell: boslt'blr n&dnle~ Ard~nlberi'!le T zjbrr"I~n tH!ludam-a ICnc~ld Iki ta pia ·Indc, on doklilluncU! ,~u hn n k yl~ml ¥Ihnda \'IS ylr~j

mlile! yQIVI~1n Uk yirmi YlI~m- TQ~~lyel nln y:zynoo ~~O.M v'Q~'I'ti!rd~I'Ul!m'I,11li1 va,am~, Dldtl~:L!~u Uar, sOrodOm. IBull"'0

Venl i)[lr 'ta'le. g!eU,onlm,


T~~';'Turrkil(!I!,1196ll'Ylilicp'liJi!JU'I 1lkll1'lci ,ans~~~~!l bU:m~.

~:~nnQ blr

dLi§~fiiImU3~ 'ger,ek. DOllrru~ da'(, 'D~II_ i~I~~i~n f,.. ~ [klll\Oll,~I\I[mlelli' !Inclrl' fel~,tt8' TQ or'" d~ dl1!lbl:mnrnm QQt< b~u~ btr [,mmii~tun., ook ~glQlirik' bf' i'sU's ..

clr_cr'., ~I'QsYftll~s..t ~m'Ui'icar q cfi!:omI\ef\~ b.i ktnek:~ 4~lan ~Qm~'eme \IIi ~zQm:ltfffn re~1m[~ 'fi~ __ _ ~ II a_el~~IPJ b~I(Eld~ rl~!fa !S_yul demoktCl8lnJf! bat] I _

,S'osytDi1i:nn"IJIIl b:QJ'«Umuf b;~~flill1l~ SO IP.,ya I d)erJifi(jliraa:r,~lr.~ l'mrth _b:o~lii'i£Ci '!Ie Q$.-r,:u lila b:rri,ibe,. amco dU[~Wl1uilm ~e;r y;trI_e,. SiOS-yell ·mamokl'Q E;im ilil [hie billi ,alg,l~n IWzumllemHi 1/8, t)btmri o,1mo«~, ,SoS¥GI 'dente~MSi, ~enel olQf1l[( ~QSy~l~st mlliiwdeleni[1Il1 ;~rI!t18 bukjlenle~i~. bov,~eoe ledficllll~·_il ~Ofi[rna~n ~~nan~'tt ·~iii ¥e~ tedli"iCiUk: ki=;lUijJinfn eoo'~, mng ,o_lmQ,~lablrUkm, iBooyol ~11 ~hl,llirII'Hl: e. ve kctZ'lllfWlllnrl~ ,~ k~~WIII'lyU'S _bOIl;Qlant C'i,II1I.Q¥n GyrI !11ft] ,@rto'k, Qilunrn

~'~:t1".

',

,gfderek. bh'" lc :Si!l'llO~' ~\~ll!rllanm~ V0!iPQ m-ill~ brI!J~~d~~ . i&zJi A U21(DlmrlISI: :10, i@'LlVO' kQ1uUt rl~ h;lW!lde y\r:t'~l1iiall Itm Q:O.tgCI)'I11 bOt,®.11l nita,'1 ik1efii i'~e, QM:tlniIrlf¥VebUmek 'kol(l, deCi~I~ dtr.. folmt b1r dOl'iduncu (fiiJlg;cnun 'ya,ond!IDrm.lr inamlJlVOiII'Y m~: ru:md'i rtC,U k'Cln~tlarl V4f. VIQln 1lZ!!lXlIi I~~isunl -e1~rtlillileklo ,Min b 'blllli'llililr'l, Cor4lfdtllncOl IdQIGm 1e,:J:MQ, Tiiilrk~"e'dJel ttielr bl~1si 'p. rim rmU¥'@l'iChlmlldoh!]; faz(iIJ Im:e:~ml, IOfllre~ iI~ l'n~kivel lM~}~ 6U ~de IdJfthl&ie.i~ 'bOft!! Uarl CDJtal1 1 MIliI,Ui ~I~ Uaffialarn ,c.~tillJI. lllkln!ll~ ~ l'6e~ deVlilre;t laJ,G:I~mlll eq til kQlIg rg:11lI1 icilie (f~mln~
l

i!:)©~Q;Yldlt o.ldua,Wlnu

rlk

d~le~ 0\1', Ilb[l1lI.da garev yo~m. bug,Wlink:ij e!!l~et c:m~ENlin I d d~ti"UfmeYli 'Ci8'Jlkhkla, SD _ rtlmlrn del1ilieJ<ler lkurrulldlJl. TUf!I'ki ye,im~'rl y,akm ttuilil:mdol hQ,Qmet pOllt~kQlarnlQ 1m' I ,eikAIIl
M

'711

11

Qj~i[im9 rm ~:lqg~'~r,g'nllm ek OtON k mst:lrl!nr 'iii.,. "' IaI ~-!itl'mo,!;!Q ~!'k:t!.

i~ 'dem,1(~,

IkOoulf(; '{I'(;I.II)' dli~~~dl~ ,B oSrlO I dem-a\It~'8I,ye,bQkil~' ml~'Ul. O\Qiitleus{t TiJk:~rln~irtlm, 'i®piUMsol BOnlIJrn Iliiinl"l!l, :~OOlal dtlmQ'klrt{lsiltJil [1iIj ~ffiifl IllemJllm ~~k ~'iillln '~llms_ij2il;ikhilJ11i"8 ~
OriIilmll_

lbl" ,oiI\'IDllk~a I~r,~'l IIIdnlti O~QJi'Olk, a~dlj!ij(i ~':8'tl!!lifialedlll6bH&e:ek

O~ertlih/Ctumi OOrjjiAcll

d~[lgg, ~!QunQ;~~anQ 'edJ1c 'k~eo

~at

bila ~.

~Ilia~1IIiI'II IQ." _ -- -"If-!!,dyd.

'

IHmak"De~!1'11ii ifGIJt1l'elfiind'el lM!I'J s@~},Yflmd., m.d~rQliltnlli1l l(deiilUrtln kem~J:efltndeQ ~~i:~u ,duvallfi~QAn kIm ~1rilnm ayM' IQiiiI Ilm~ hJkGIi 'II ami eUn&y,i ~1~1~ lik m nIInm] IMi~

'melili.

pQian tilrWi elM" M Wlst1a"1i] Kem~ ~'inil1lierre,.lll rmostm'Htl:e[~Wit deyrlmel Dta ~ 'i3~aA1llllir tak!JitIrh::tYQiii, 'V'S' ctpil!riCkrwal k is I'" rH~lgn~ IgenllJ'lmmfid Iii-In hef' 'roliilQ' caHJyi \;.e, ~:1!i1 IFad~ kI:tE0 lo~mmle foj LfnlU:JWj< cok ba,ilil 1,1riI\l'~ Go~n AUOilil ey·
~1~f'lWiI

s~1

Sii;J~Uk V!l UI~r

MllJmo~ g!1 11kml VQ.Z:O iii!, hi rl(!l

he r ~~mOfi dail!'uJ ~>tmlmlldrrr.


11iJ91

I~nir ~{h'fI~rte'Z QQfyorum:

DHyil!~lkijl d!l!lumm'9 J~Meml"

Ie

l~fiIDi1!iJVU;.

yO ~'~1JffI1 tl~n~l~1g~1ifoo'f!!l1 bl:r ;1;~m(imdm.ba,&l:a blrUkte, Ihl.lUi! III Milinl :;::Id:d~ Jpm~ik Of:it:flYOI ~J,~II" !~ ~~mi~1'i/JjJjf

~ ~nt-g.zi ,~Qpa'Lti~o~um,~ ,d~lli'ii too'rrlclll k,'~bl,~da~,~ ~ ~'n ~~ slyuSelt, 'i(Opg,n IIliIJ'~Q ijij,lll~msyll lI'aymo~lill Y'Cyg!n blyr umketllU k' g6:f\ilJ~1,.
iiu3:de:Jm'U~r'", sn(j~ klilll~

yollJ ~r,GlJn

tie:k

I~Uftld't ~i

ii1lilfu!lu ani no illhl'ti,1 brw ~tlm(g f«jSi~l r.tde. gd~~~1 cAelileUou ~I YCf~ Mornis,t·ll)llln~61, :Sillt hll P~l)Qg:QI!IIdt1ll 'e~lh~ni Q1' P lIifi t, '\i"~ 81,101-1 Iky_~.!kusm_z Ul~J]I~, iIl,Q !lu;lln. llill(ll ~~Mmmk!~61!l11 I~!
_ ![~,1J'd\iiiil:l hareJrteti'

h!uC blr zam;Qmil Ina n1I mildlaHn ~O~ m!CJI( elmiCIl'l~H·. OOr-d'~nloij oO,IIg:1i!I d'dmem~~de, ~edrlcm i1il1 6Ydlfi'i11 bOlUll'ri)"" r.t'
ra~tlantD,~

B'a~Ra m~elQrG;9

ml" bl~JI'ti~,(),fumr" AnG(Jk

E.a!lrt~ftIfi ~]\gSI'·~ ~ tek rarlomaR l~t:Hl. 111 ~nefln OOlfi(!l ID8;,iu ro'a11 deal :IJ'COfll~~1 d'alG'rr.Jlnm '30rn!f~d'j] IUlpa~~ 11dl~'kM11 Hllr-Q1 yem~eJJiif' Ikumulam 'if'urki~<, !~~'I ~~i1i!iill JUI~un bir CO~I,ma 118b:~rb~ ,~~'hk p~~n,6ml3iii I'U:lz~,n1(ldi r1'. IlgifiQ :~OYWIIill1C11II'Qdlno~, 'lldenmok1lflotllJettlil_ p:rClfi) dedi. Ralt~!lmtl ooym~IOfil!Jfl!l11~: '~kJfdh IiltIra~WlJlWillI1 dlll~~ dQ 0 I~GlId~r ,aniak 1IB kli:lpBaW\I~~ Wr O.r1ll1illc; IR'illline IDt~1 Id!,
Imo't~I!'lItl~ ~tI]fililll
i11liJifti.

U.eilnc& 1[jQ1- I;\I~! ~ C'Ad:e '1l,IOO eylellmt'~ 6rglilil 'I 11 Ir-' rk ¥Q OIm1m€!JI~\ef' Setu;li~(I~~~ to-erQn, 'y9~~rlt9 :ktllli'uhnl ye~m Nr~IfJm,IJilI Irgftl, Teb·IDer', T~(l11 oo,ard~fir Dei¥li mt~

1I111U3, lllg~jJla

m':.,

itIIi,) ,D~. Jl-1lUt~{li dlW~ til;'ln-iii1lRun k~L~ i!lIlIi'lWnlii,


reI 'tiab~ ~
'lliI~!""'''I_ J!l, """" :ruO'!"....

'!:I*FU'Jj[E!J. :DliQird'PID, 'bak/'"


'beJil, If,--'~

d)!ill
A'~]!;

'IjMUm~,

Eie1ii",

IbSDIm

U]Il~

diI!!lJDda de~wm.

~:oIDY dS1ijQ., olmodi~larl ~zlen~ml 'Iii'i,lr, 'C~unlud I!lIIThWlii Ra¥un ~a'rm !tI1~~ ~I~ (Jr(ili11 v'0' iooJil,tler-daJIll:I G, I\tQml~~~1Srill1 iH ~aI:M!I:I, mmna .. drl:1 ~!€!a~ler ~ldY~hJlru'i~ :&~IQJf!I'e;~m~mkQm. GWI.ca~1 illr :fd)1fii' h!i' rl)(;ijk I~ G(t~su'1lli1 e1jkJsi ml.lulu:fCij rl;:!lf:, .

lriIll h~J Der? ilk b!(D'kJ~~ C&\r-.QIp~9rmeJ. CQII.mIY§!.!I~~JUllilni~e'lfS,~t,e Ojlremcisll bile

Uk 'Ilte.' ,!l].l!I.llI,~~j.e-~e 11!)J;'~~m 'i!l81bh flMllg rotnm oldlJ!llWi'U kobwl, ~I!iorwm. Blrhlcl TW':tHiY6 ~ PH~lsl. !iiIkkI~e .~rllt1iGJ= I!J . Dek' ii:inem]J, ib.:lr y:m:= oo.l}j~. Ihnm'rla b'e.ltlm rQ'LiCiIn"b~li= ,i ,nGH;~~ '~di. O~fi, !it. DMQmil mJbl J'ildi!;~1t~_ ~t.

A>Ii.'li""~l ....,- ,'~"~";I--, .LIIldll_ An ... !!.U,'!.I!J:;U'l

~a

-"'i~"'I'-iI!'i, '-"D~lIiEn '~e I!.i!'!!' .J!!I<L_ !i!il~ ~ ..,....,..

Bu garQno§'I,erii~o lkmh~dlr:~lle~j V,aIWi~nC 't:i'lll'tkiV,i >SE'!'Ile. . bmyor~~r, Fi!l,~~nb:6Vh:., lI;s~lor b,i lfi. OOkl~' ii!Clil'hJrI Y8 be~ O 'geni~:t!l!~i 1!l~ISln~o~ lCtQIfilGJnifiliil !!ilVd~l!ii! ~hd~nfm lith 'Uerm1l!jI\or:,,-, h]I~''Ie diIJy;~mJI¥'Orlor, ec~ deri I!iIJ ,blr biclm ~~ iom~ m!lumn Tuwk, mu~ tihrn'is,rr~aJ5~1I1li oo'ka, laC~G~~, $8Cllmlefli'liM lilii "~r!fSlitiVG(Ii';. l~~to' S.onkl k,ij.uole~m lUft, ayd~nlnlll ,sefIlIliYQr1f,~r~ i~Ok~lmeyl a~lklQQI kolnU edenl~f~ S.oaY,iiiJl d:em;Q!kr~nH" fiia d@!j~Bk:eiS!! .oldula.r. iOCIW 61I'O~' I'gel :BHf~8~~dm' bll'\e~ pa .. de

j 1ii:~~~1 T'iIb'i i,J~ Jn~~Pe:rw_i. r.j~:'IIii"' mmiliD, i'n~m~i olmi!ch~ R~'I,U~O~ :(MJ]i~ ~hl'Q1~@, 18~~.Q] ~, ~B.g, Mf;Jl~l_~Dttlf:i", I~, n doha, ~ i}1~~'IiI, i~:D~.m, ~~ 'liMhHJ.v.l~ ~ OD~l :bra~0' ~tiit~ed,~" <ile'tireme¢l,mii. Ple:g. ~J:e 'HDlm ~l~UIDm ailm!iLB :ha:m'l1liod'l v.e 'lUI' MI. naJDa .~ be-~ &piila ~ rgetl3--e ee'tM¢l d~~~= IllJI:lifJr ya;PlID_h, Bnl!lla1l'JJ 601~t.mi~_it~gl, M.ruml1iIl1!l~ ,~!'_d:a : y- ilJi!1ii1D ~U1!iJb1lIlir.bn, Aneat: Ibu ,dDi!UlmLi]16r10 blr[,lIrl:u ;I,t!1JIJ

:r

iil[odl!f.

r,

d· c&4-iYdl~II' -d'!!!m,Q:Ii:,Ii'~l,1' 1'l:1n, B.1llr:ti1iM'i!!,


I

~"a1m~~ JP.lf1l1l, Q~~!!m~~

iIllS'~~,

nu.lt~e 11'1iPEl, bit: ,yU., oolii1lm, IQrumL~\!!ii1iilm, 'tutt$1il·,


'Iii!llDl'm,

hI l'l!rtm~k

l1:ln ¥.m'l~m..,

l~_ji'-dJ!~lm

iEl_,IJ!~t i3:l:Mli'ild ~

~B'

c3irJUllillllrll

72

Tiilll't( gyQ'm_lmn tumuyl~ d ~r I~f;'IgOzJ-"" ,olduQu rHJha11{~1 Uen $iritleb ltD. Bunun [gn MIii1tiLkle' f<lFstiun1lJl ·50V1[1ifiC:mt:n11. ':00 lonm so " d N. TOr,ki¥~"de ve ~antdcl. mil IfSosJa (faD o!!a~ Ibir dergi t[kormd ill ", ~c me Igeldil ~ka-

sosrul ,- e

V4lII_f:d I, anC!!!llk SW

"-III

m.. bbfiliflil,Slzhk

VelV9.1'DI

cmm _

_nmmrsi' t, ndif-g; I sm;&z~ _,.' _ htdnti ~111Pt~ YG~tnin S~lUltl~,~mm: SaS.t€!m~. ,r.IlitD-,,; ,8j,~ ~1~l!tujlllJ' bU1~n'8 - tndJrgem.e ' ¥ulgO'lt;ze lutme.ktir;.. IB!mrva 'en

rdell.

: 'Ik d' It ~e,1'1Meh!'ui'eri UifUyOa;:. Hnlk,lofllfftluk ''!te,'JO '1riI1i~~tiliime: - de d~ne' lIif;, ~tllf~~tji.n blr ~a_n~lr'~ ,ge.Q!IIi~ yor: if e q;U1m8 '~ [k- tte d §1~tUiidmedlfi, SUi!'8CI. 1001.,(11'Wi, ,~~m ve biUill'ni~IIIEilQl'Q IbW 5Bs~mlilir. ,Sisi"' ten 1:1: r Ir€!:nk hm~esj' fr. ,,' ti,tt,a tJ(IA ~mrt!ii~~hitia. d:IIDQkfiGiSt";IJlI ~eMi fi,ell' inl we "r 1i).(I~ slfiifBmJtil111. renQh1i dl,. ~JJJQ aIM II'G Oi!!Ih,n~ Sistam~ soth[f~ sa iIlk. Imom'li> ,g~c":'Il!IO de I!!iEu'-Q'ooind'e geUf!r.

ctenellm~_

(gQM

etmek lotinoo

Vil!!l ~DUS\o

~"--I

e
$.niH•. ~ d1r@n~tir.
~. iO",c-lmr Slrf I ,a:1l!I e d~'mnt:1 tdilli, tit•• bin,e:-z'-luMrtMe.l bir diranc lWy;iil.-Gl-, 'oponftlDJi! _tle£k II uZ!llJm~m~, 'Ie ID:oiujlnWAI lbifdl~ ,GeE - k18~ ~~iV'a1 i~c!uilC ,iUrm~ dfJliteW1'erri delUI. I 'ilKiRC1 .tla~,lln'I"KJ lei bDllll~I,1 ~rtl rmo ,Clii<alltloru:lIll:'._\_ 1:", qdm oo-rElht1nl'l!~ myJfhi:jil, zemen :zaman kul1e5-€lL1b6¥Wli:nl1 I 1ilIta - maSfn _on de· 1~. blllifUJ tzh~¥.en veinal-. d\';" em~!'I -d hiia.iUi!ll1~ fiQ1:emdirm~f verim(j hIlCil]U!l;lm don IRQltlll,lIIlGSliihll'an eve: gldefs&l;, ke" dili!i ,.eji!td,'tma;S~lld6n 1d~'lYDr,. filrk ulydml· '101111 ,,~o d1ireemliYlilf,. 1 H' r on I'll VOO Iff' d'_ Ayn~fr: H;s - on Yi'~ bir OVd1~il m_m1Iil1ld:11~ lim 'lie bUI ~~t'QP bUl :sizmlilill'le, ,;or. 1"([ .:;lard - - en gok yoililll:ll'mkw kmh,yoT. T~Jtl!tmSo~_ ~DhiIJz-, ,I bQpbD DI 'Ii eli~, ,-(go klii6.1il inJlemler ,onem ~Iil~' . 'QOk ~ha f_1G VI~ ~M Vtl _In iblli bh:::II!I'U:!S.,¥O~ClIl!'" hI!:: II IIlf mn:mllm lm lb1.,Sf'.. te . _' te.veblll 'm: 1'fItk; CI¥dlftl. dtlt.a O-ct~ 11d ,,.....,-- m'llS litH ~ .... h.r,yw.
I " 1.

Kendi n €,-I

e. __
J

~Q,a

eo

',rt.

oV(.lkro l!l:otanUl'Of, ,dluilyo.F. FQ~Qt k~bLliI Q1hfl~ !gerekll"ari ~JI'iDk vertmU., bIlibilrif'" I~i_ izteven he~f etr ,II 'oo',k ye iii dynyaJklIr ,g8ti~:-Qt. ,~,dJilk tuk~'on 111:1. tunbirlno. 1Cf¥1l! en ,Ii ~~l '8'~1 'oen~lk di[~lordeu) ,;ok· datJa ~k: EI)(nJVW. -

00 t~!cii'n11 flitestn1lli gorecek' topil!.llirlsol d~ha 'Ok.., Miu~ 1 111:1',WIn diblndelt:l denn ~orali1lllk1lQn siknite 19y-drIlIJlnk"o .~, venll,e ibokacok Beyt3'tJ~mQ gfh:r"ndem ,DksIJJIilI rmalilC. 3D'.. D~rencj ,QZ;: ylalnlZh~, dan em te.:ri1fi1 ~ lit« C'J'iil I~UC diriooek, Je;r'de~ "mdr'~~~c~arak Inanen;u ~eGlaf'dk • alta lka~maya c;a'll~ryc'l.. IJiU:mIl!1clnckin ~IJa[ml' olan i,Q'dm ~~,,.

B&,le brr dMlrtlmlJliIl~ b~li1t)1 nmel kOs, on ytl ~!mrniIJbiri~ri~

01 ~!Mdmesn1IiJii1.
ImClSlijJ

ibilmesl [cJ1iUJ. ,a.nO~I, en 'II ,tln~1 glIirGIPlerfmilln COi~~ a;nmI mas.~ \!"&V(:If nddstmEu1i1!' mrunlu Oluyo'l. Sank~ ~;Q ~galOlrbfifl8r Cln cfmrorn:llr;; s:ankl 00 'i,llllk klu ~ ~(ilklor. ol'ilo.ek'~ \r.D 8.oruQI'kl 0.;111 VII~~k: ku~al(kuul Mluidu;-Iaf. NlB, kodar ook na~fe d~~er blr o(gu,. , er 0 ymhn lttutl,mg g:~rildem~'~, bir' bh;:lm';191! fatklu::llm'. 1950 vtfUarunn I!iJlI ilIllrnet ,~Ikll' 'r.!'e etl1til ~ dertis~ ClITCilM ForUm·'d'o' :!mmarnnln Ilrd GYd'n:u,

AfU.Xlk~1 Gn((z b~ olu!'m1'[ eWlililf.9tlelir: .gormQk mr~m~Qn clf1mrtOr~ T' _ slne~' lbl:l1lW1Jfill'lden blrlDlrRnl ~!eyel!ill ~Q 'fwq mil YIIJ'-'-' It(llo; d~11' yza,k~ ,bQ:fi ~mkallil g~rulijyo.r .. Cok 0% aydtliil blmblrln~ i:t1eyen lid on' ydM GiYQk1a I«llry01r; Y;PfI,YOf" 'eml ie.~ftd:ede QI!O,'bmYQr~ 'sneak ytJ"amaa~ e.V1~m lelnd'e ~, i-

'¥utlamQ' gtiTicul1un !CIlrtmasn1a eon d -,0000

m -,Iuma]

ilteitilQ\lill iIiIl

'!

ell~mHtfiBv4W so

~emey'llgOS{ef9 n

b~~lemek miimk,un.

o~mlu e1lki '

vel

,11P.i1~n i'mliJ~:~u ,M :lIe Faruk, GIiYeJi11&i. Roulnl"rl:rl!1J sevu .111'l ItJVEU10rURum ~omlk 1I::J;ei'i t 'Jl y''G 'a hi:ZUAltI o.1wp! o1'ffllldli111
Q~,

g'!ll1Lm. llD~"' J'II.ef.!2U bi' iE'k el.Qt.'klm.e:1l ilMliWi e4Il"e:n Bt~ dlIJL ,l5(Win; ~JMs;'~r - .' 'Gfiv~D~,!, be ,D~j g]fllju~u NrftmlUl" orl r'. hrl.lJt a ll\en~'W, 'Di~zlkl. dielU~ Q~ to, , .. 1!!I,an. ,~O:n,'J.!i:sa Viax&1'1n1 du.(tlm.l!ll! m~ Un;. "DmUGti'u:, ~ ~ItU Din, ltmUl).e~ ii:lJl' Il)~l ottlU!"W:Ul1J b'll g,TmQd;, b.amu .,per,a, 1'li1n de kIU... ID:m· bellrtltlttm :HnL",iI, ~., ev.f lh'~'l~er'l!~bl. ,.,a,~ '1)W'IIf't!ltrLk __ca,wllm~~ ~ :p'91Jltnl l"amuJ:,
:i;;~,

(.,). Bu 'h.I'~~aera.. lman :K~~aw I.i!lImIrnllu bdiUnltlit :MtmtIro8:1rg. ' erlb IUrleJllk: hw:letJerl',D

d~ten.

~u.~ MiI'Ii!.

. 1l~,1 !>fi.,o{]ul'ill k ·Pldl

'-'

men ~mut cO'luduf..


IliJmuf.

Villi 'b~'Iuk ~multDJill ~'l t.OOlriyOlI"", 1906 nrndan IMf;~iIMab]lirnm" ~Ii~~a ,h]de~T!!ru~~ ir !,~ v@. ~~~: ,S(I,mJl" b I~retllli!~ ,~li,le OOjil'ifOI1'.,61.1 on ''illrldo «hOni~feb lell OO}:, lC,yiIEme. ti~udun Os.milnh, ~Im~ mtoritqlllinu 50n:m 'tela'i ~ke.1'~1 ~i-

'I~

me

SPoltimry'., Nhi,t:lZl Eyi;p -.bnJ wa ~~yer:!, 1M 'y;lllllId'o dai1;a ciko rot ,A~Uj1Ihillmllit·~ M~n!lflVet~\1 Ili1i '8ooer~ ~l1uvmla-lf., ;Qlhirr~ve~'kU ~m manli! !1i~llI!YwJOil". E!U Ik:e~ ito, IIe'liEu'i~n= ,de tehilltlr • w r" EI11Uer. Psma ~~e Tai!&t, 1'Qf'klt1'8'''~ utflIl!lIl~'
j

,ill!;; tkT YIIII'Ul!l\l' 11111..-. 'Tjrill:l,Y~liIlln ~mhm ~€I;1fineb;Tr kill rk'I nc I !gWY:~ bgl(blifU

k9'SlnHkl~1:!J11 v~h"da dAlyor.

'y:{j~

~I\

:~w."

""8 T\enl~J~J tlderl-

De pne:;;

PfI.~

,da

&i:tU'1tullUl,b gr~r>dlO'k1re~ lI!)]r tferi\l\eJtI ~lnz~aru:lIl'lvo;n1~ 11".


'Vlklll!ii

u1(UYOJllL'lllf.. VU'kJj mil

lzliy.@r.

1~'rfta1 r;s,~QIl' QmSindg ec1~1 bl.- 'id'eo~~iil( D1~nml :~([tnUomll~ -pek ~01lIUrr., if<emall:stJer. lltj~DI \ife TmukKllr"nifl, i~im,cl V'EWGl DoUrley OOkll1illl dUJ1UoUjn-g:adtr:" [It ~i uzun te S(I= ~~~ kOillllo rrl ioCijlll(f~ 'hlcih.11ts§.,lJo[i Il1cU51i,. ki!l![nlu~_ SOYCJ~ ~nftil m..afrl'ISAlaIf ~fGSlnda., sevl~iI~ dostlltm 1lug,(!I iii AVCi~'E ,[WIl",Ii!.].HII ~Jll!l1l~ mldutlu 'lImen bI'w milfid'o ynnlrcSl I¥!!,~ _Iooreynnrnnll eiubi ~mek kolq' 'girunrn iy,or~ AU ~I to· rQnl1l~;. ,ifk!~t ,Millna Q_Melinde ottluSu I'~i~ em~f'fat!s!twin iOlj'e,~U V9Yb Lu:;rretsiz mL1l~£1 ,@hl.!llt<l[ 'hi' y(il'mI" man ~ d'!l1 Gy~ml mru;!!mAnHa~ ioin ':ftu!k:I cld'd] ~ed'en bu!amIJoJ= 'rum., • !WrltEI dofuGl 5QijU1(j~bo~a IP~9~lh'Mffi'mlril!jjve mllftJ':I~Q; praUk l~liI:Lte ~~Itij. Pro:fliimll manu.llnJJ reJo'la~~ e ~1JIl·· na 'gWt€li ~ (JI~~ ~fird1.

,~tJ

oo~ld 'Q~ulu;~d~lm &til~:enmffJ, aYdlnblfdlj"., . 'K/8;'lfrl;{]JlIst i~hi,tO'IIiI'Cllr(1rfJ!lJm'!ml I~~ (d~Q:~s~ II. Hmm h~inl~ de" dlmelt:ebnmeyi lUllmlU~ . ed~:YQI"l.I!lili1" :Bu",~rddm :blIrIS1 Emi,~, vel' i~~ M~ttam Ke(ml!!:a] 'ilM)SI IlIdt!l~i re~':a"reIIgiUlf!f:I\ Mum Ikilnd~tlh Bu,~j~, Safli!\DGtll!il1~"Ind'a MLlM~'a lemallm.ll""
vafba,~,

IWlDrrl'j])n~:ez, Cltc.~'@jum: ;OslnClnl, ~m~mtoJi~U~urft'llil Ylklmi~U ~,aycm '!ll,dlftE1Cllf' ina C!!unhur;lre'f';~1l l1l1lll1J1u.pnta 00=, ~ilI'l UHf e:d8~ ~Jd'11!t~illr ,pm-Enndq]11 Nr:klltmil ,tlil!a rtmmmct I~ r~I!fG:iI'., Cl!l!m~ti n1y.m"ln kllll~ kodr~'a~1 H~ Aidilhamll don~mlnde f;ormoS,fmiolrlnl ri.1imr~, " ,g&ni~ iiNI'iuiU'va Ti~
l

M:imrreke!1 Id6nem~lIItA [liiIun a'IUikJniU ikemD[slIl


r I,

UllIn ,Iklnilor vI ~1l,;a1 tmrnklL\lc!~fIm T~ii:k O¥dln~ltI;E It.ntuhD, yollom we I~dere~ ~1rtIlU1e-lil larilll~ ma I'hD,cClm yarortJJQli'- ![Iu ilfiil:tiyoc etmrhndol iIlllirmln ba r Gytdj_fihlf' dematIi YC!ii'tI'fl1!;GkitO ,gecikmiyof" IOnce .klwr.rtul~J ~'eilll _u,G!J ![Ie ~tm ~nkldl!l.t~1 :s~r

kroiUl r-IJ~ iz.eTi'n;de bUViimiJ

~ VSbllimifliB, '1Il'iemsm ni('@IHltte g~do~Wm i!iill; .5 Holl mnt 111II h'frilht Elfiylilk IM:€:em umriltmll elm ria :!bbi'!wl S8n'el·l~
c

na ~Ujrklilli'I~]",ulll'Ftn~mr' ~ri;il. ~ki~nc:LsLIfm l1la,l ¥,e' 'i,sfOW ~ie' ·


,( 1']

Eilflltlil'~r,B&s' Horbly.e, Nmln

y;~

r~,~@mmarn;hr., A,d'j:-

MumaliI!J\
OOm.',~

'Ke:m.all.~t;:- ,en Wl:\,

biJ'ilk: (hramer]

:Y(~~

..... '

,Jmd;l}"yo~ :1.1. vev1:;et S~,


DJT~~i\\

~_blj'~,~~;QU(t, piUqmam.n:diii. U_Wde ,

E'e'ift'lIl11~ :ya;Zi):OIt". ,I~'~t ~~.

devw

m1J!1n1!',,~

hve:tJH

;t~

'lim ,~.

:Blrl'Ii'er",~'liDla,flIJlltr' :;

blr 4:e~~~ _line :f~P.

ftdi"e",d~

~\!f'kU1: Se:'lInU< dG-fimesi we guzel km ,~bi~Q~ c,V1il~ ml,~"QIiIImi~IOmii!lmn lim]i{~. HOlrE:,t-i lPel{~:mlilllMf1n '~€l(IURI mnrn~eIi,e esifi' enne '~ Ra'b'b~!» ;s.Njelfi:"fle' '1iieil1lJfI·'S.~!lIQ yolivanyw" I:lMo5~lenmi. bUyil ~ij~~imh:niU'l' V'8_ :p'ref ~I$!In k.~ I!!idm~ TirkJell'ln Imli.dolfi~ Yl,nrdundoilll hUi'Urli, e.ksi~k I tfIiIel Alh;-a'lium'! DiTh~m(1nJl!Jro lKok'k,'~~ ~uwetjnl bl:nrt \lei bizl kUl!sr:" A!\\I!Iihlm~~ ![luo., IWryDe ib:!,tiYOIr.. pg_Mlli'fI)M IQCI~rum ve Ipaf!I'Jnt:ezij" bill:' 1Ile2 dl'(mfa;k '¥UI¥omm: 'Biruilli1ocrn BijyQk ScJiWllli 'yenH!ilj~m\l9 (JG:lfifO' u~;., k

Dllrd~!rn bur~a

1me y~nn ! Oieell tm'

.aIlYGrum"

bJl.linU~II]tCf~ pelt

~E~'I,i\et p.asa'~'m bb' ~" It\)nOtu' saloDpnn M£ '~Qd!rn; Sfu;UmlQi~, _B'li *1JIE:;el~' a:f~m4i1. Db". ,:t~BIA __ ®ltI]u,Pai~ltmlm, ~~f~tl, munCma:rJJ Ia'l'lt_ W ,ma.lI. IIr e&i.,tl~ Jm.~~:VU. Ha'Ik:m ,~llh8"Jj_Leinde, onun ·~l!ljtil· ib~ :00~i)et1. 'V~J. 'iBli~1!iilltm, ~~ima ,Iti~e,.0., 1}eQ'ib1l, ~~Idrul bitt dc1'~IIDdtO~!1m Plt'lI.tl~Ui;IJ, ,bft ~8t-,

'1.e~

:,mi~. ~ ~

. 'H~e_-rm ~fi:m.'KII .• ibm, ,b:tlr5_· ~ :a:zamI::itl!i bh' ~]e Q.1Im - 'lll'l~ltIiIl pUrdl @I. d~~. in)~ ~ ~'DD_d:e::' '\I"ehtf.IM'W U tJ~e ~all:1!i1'~ S'~e~' ,s\it~ii1t~ ~~iF. 8:'uvu ~wn A~. A;fll~ ~, ,~~~ ~ 28'!.., 7g

!OfU,I,~J

,iB,......j'&ilI·

1II""Io'lJl' 11' .~.


UI~I~

,1iIiIC\k geriitk .

ooAkallafl1l J,tlam i~lel1 ' , __ durluiIJt.1!iI1!Il :~afi V~Clt Nadim UYdliJ~yot. Sk ~@llRU mJ MClmd'a: Must:OifQl ,~emal,~d8n I:moscl kuhNmQ]iUI' olaro:k So,l' ed:etH~mek [io~n lIer¢eiieri eok biy,Ok 'olw,del (l([rpnt-

,,"'c3: ~!llu]~n~da lorkas!nd'CUill_ ~el

Ifsa~ ~~mef,. _M. 'tieA'rl,I., MirmtiCai2i ~1I1 Ta.lIlan~ Vebbi seIl'itdoli"~ ila~oet~in. ,AU Sa~~ ~mk Ahi VB ,.'aho ~imdi oflla'~1~ ~O~lrIQ~rmU1CJ~glm,.~,i~ _~,G);_~r'~~~,~ "-i~rldye ~ vel PartJs~I.!iI1 !~JtilI!rd,!lWk"·KYn'a ~lif.~t I bit' dar_ ' ad. . gl',de Y'~lIIm~iJIiI1Qua;b~~Ia:alk,» [Bu~od<iii l!IVd"llSrdil~u OIdD~a-

~e" Y~~5ek QtjmnUiblI gene illn

. _. ~u~ld~. v~~e!1, dev;am _edllvo~~',[Bill ,dQvlm .II Bel1.ilir-·

em b.Q~I8di - -lNlIIlriUJla' I

C.1~1 bva list

,d .

zeU.~Qr,.

dn~e:. Yedol Nedl~'un bJrey,se~rolarok, urdl!lror~ufl' .' tngt, IlIm,:m cdQj~,~'~ ~_k_[~I~~d'e' ~ n11 y dogrrn:rluvor,j If:or~~e IKQm, mO~i_st_ Ponlsru Kal.b-I Um~rmsi"t!lJln ICC"fntJwgln~ 'ro,f h d\i _ Ku.11o:11 ~~ YQ!u

Mus'~~m'Kemol''itn tJek bliile,lII ,tur ,~!~mo~Il'iQd~,.lIm be[~nlim. B PIiilr1i inkUi1uldug:u ~m~~~ a~;Jt!f~nml ~e.\Ii JOftlnda b.f~iist panDer ~U~k b~r,'all~ h~Q~'~ne ~e,livor~Q.~l1cClriubUl _nt ,mmqiJilj~t"'ook;l_ $PIlJ~Q~, . " r~ta~~l! n le.siiflillene.li,ek tvllGrQ' 'elklvor~ IDi _ "IiI~O.lJr eire! [biyle bhr iirgiliitJ1 ,lCurulmam ~e.:~n,g€in!_' Sovye.~leri~m1Tijrki"I·~1 Kema.ll<&t hareke'1 8 VQrdlm ei: ..' miE!5J~~., beV' e, lem~(;'8, oln:na.z. Qii:nkU YOfidun bO,les'tlllS lbl~ o~,~: kumwk: Im:Hr bii" CO$ku loymng! ,ise. or.g,fI~Y(N'-' dlMI filellB Imlie!iiln, 'wkfrm egilenel ben~enl~ ,lei"1 ktlruJur~ Ii),~ tlVdIOOD (JIIl'ii;W;JJ " mgm,Bi!I!l. Y;edat Nedbn"'f i nddia,ID~I.m1[1 ,~~rG,m a1df.li!il.. Nedef:l:? 'VrOOM Ne(mm'e' f,m:lb O~e~~ ~~1r~~_~'}nn ,.~i~l? &~~ _Kesi~m~J e ~.'-rtf. V~I~tEOO" i I e1

n ~rma'llda bl~',rem-emi lBu. p~~ kIWI~'tdliliu ~mtHill

" _ram

j]n'fOl1ar~ :SoG¥oWn!m sCIn 11jI\Q1'10f. Kur, t~fii~~Y_' .a'lillfOrt?r~, Il!1en~, ;bilrnlvorif,af'. Enver;, amk '1tm.~I~~ y1it1rli1llove bla'~Ii1lII~; Tu.'iClyei'1l!il in ~I'Irndak:j, Qme.kraum TQr~ k'iV$ide' bo, a1m,.nul IOrimek i'ein mmtllil -e.rfmL _ ((Ulj'ttl~iUI~ vel AVdlnl'rk Derglsi ymlCir'1lg:r:lil:d'mnl ~artm De.\Ii,gJ~1 kUl'!U'lc~ldl!lati V8 '~'~ilf'llai' yeni blr- diz,eA Qm!:!&cfyl'e mocodele ,e~mektBm !bir i~, ann ~deol!~lisini~ava I~

.'

I~
. 1~Jli.J

IO~' ,_J ..

b1]mod'~-Il MS9fu~j"~Bt; ::L__._ _Et '_

W.·

oyd. -ini
I~

1I00I 1~

........--.....".,.. "IE" .

de Tikk:

i nCI YI, ilnf:l"WJil rMmmnu: I~iiek scry.ldll. lEu ayduluHIiI I«rr~." slmdl- J; J _lt~lli5t m' kur ,uiI!IJ iDbn ~'e M:e . 1Hz II,ed~ ·rild].
I.'

1-"

,:

l'u~k iJ"iortih ,..~ lIto IC8monh done_mil a ttom:uT(It. 0111 (JJ T' n_- iiu WI m.mm1u bim1i~' Ig- _'.- be '~. fE.de ..$CfIiJIr,dt.,1i - _'-~0111 J:e:W l,te. 1_1;mJltmm. dam:SOI1i1 ~ k-aylu-nun ..
ke1'ime hmtb'iMi lOliikwnin: ke1irme [karma"!1 '~.Jldj _ ~1 'y 'IBoihorUI Fe:on I Caklmllk"llfti . d'il 1_: f---: - ,amo '01',~kG MOdOrn IBuman TOImk. bill done: -_-tl.., :kfiy~, - '. bilgrsa: 'V'unus Emre"'; 'elil~:I,-em, keJtem ''Wei 1I":iirlk .'~Oni.iIiiW' ~pbl_ K6y ImstJllrr1i~nR':-1 temel:le b. ,d5ne:_ Ide: I(]: .bl!il, ~'l!'l.Ko.,ciUlk ilel 'AWU Win ~'OJJ~Lg-I: 1li1'ik QGlnJ"" run kmlIj!l YopmU11- belilila1i~l;ell" rD- u!or~

mi'

s Il~k !kOryQIfHIiUZ.11 EIIIm om ,d,. T~ihrkolldtuiuno


10

KUklIf' o~mQdl~GOnJli1~J!itle. IK_l"o Da-rgjii fe.:- IFobrr , bOyle., u40nme.me. ' !ge.rc~i,o:r. Se.vdJ:(im bl:r SO-f VO' ~ ,Sir MOn.1 bii¥O i--!91 ,ii U1ir!t'lIm~$inl-'~ eslr' .:om-- ~_,_ 0~

1~ bir arbac= lren g1b~' Hmm., 1JJi. - -,-di ..


~., M,r'
~'I~-

'V'';: ~
-

':" _'
-

..

'IIIII!j}if

'_- I _

~,,-,_ ..

,,"r pOl'itiha O'b]Irt:l'k hllfnu. y~ diQenleme.t' tI!rtU lama fQr hDpi$!er ite blllfilU sQ~t(nno,o IMen g!istell'di.
I'

bDh,

JI

'O'IS~ €ii!tlll

mdall l!KI,k.a [hir seGim

1m

ire

-OJ'~

IbufakimaFli€iyl

~U.nlRI

ge~re~ lod.GP ~. N· n Ce-· ,~yqe«_.

.n

,dem.o&HIb

- ~~_

~.

1."0.
I,

S~
~'

eY'-

Daha _,&1l~ ,~_~~bF'


~~ ,n

aUm d'UJu.'Ul!fiwr.I~r

,81

N,~ Cemilflln OO!fl':IUI ", '; "JJerjj d'fllell ' ,'Of.. ,cmm Hin, met'. bu d'6memdt. liiq iIfI deJ1'iCb't!I~ ," d't ~ NWi CemU"in l1e ; ale ge>ti~jUdi9i :1' , , IliftiJcw". Aldolll'1'iU_l'Ioftii'm
1m
1 -, ~

N02:l1m ,Hi~fiIIlel. Iiltir wmn ,iifina:e~ btli ",""neme Im,_ . ~i'y;i fnlt~'OO1 SQ¥j~ruJf(ilk ~rn demu::&rab, ,:-milnen ayG:[afr

, lfn'Iam. es.!kii ,- - By·m Eli ,.nden YOt'iI!lIfi. nr'(jlr~ Prtcf; .... "PWjil'(arulll rorrw_ 1.11' Ku~olJ\!1 'vuSlJru ilon ,e~"l'te Illtm!men., yarm.lz<c~ bhl' SfiJ1 ~~~bf[iyo:r~
I

velil !ft baSin'llI sOll}silif i,irn esti k m'i:" bul uniU¥or.. ,KlQm;l1, WJJl V'liYIIl, ' 'il MSHl rm bO,,-mt'Wl ,StI(fFi' ~'~ - e bl;lIu.nuyo. _ m fizmS! k(n~uolmo 1~lekomtinib!n n iVe

i.

o',~ amrg: :

..

Bu Ilt~nellide., ' iiir'tk' sytllll1~.k~h~ lpet :' ",' Blft" yimll,em1Sl9.Joor Itez ~(irum: AI(~I ,'r ~n dUyo ~ !'{HUH eg@fJten r~i' mlllJrJnl abnl'aW' l~dn. 0¥111 fm!nl~ !g~ fiZ81:\6! Ibilim adaml'on, -tfm. ,a~~ 01 .'..Uy,iD: ~Ir:., IPnMnM,zI' kGJOmJIOrllllm. By dOOemde. ikl - c ,D$'t ~i. min llite ~~~ is1e4~~ini anfa:mtQk m irnbln: , ,,:= ' le= ~mf 'u-mut ,gdiVOl'Um:: ".e d deeniAii ref,' __ ' Ie ~.c"" Dr~. A,dmm:r~r,. eG~ rdUzefn. kircSkancm[~ silnJO ,- " YO wugeoecel!er,. eral IkMl~Qooklor. AYd lor;., !ge. -;:' 'e bmul ", Udj'gu 'En nkSine g:o- -, ennrle dl:nllm ''0, Jl'. bu Ii· 11y" l'~ ~ ~e,mek cIWOf.:: ,uneak Qthl'tslZ teplwm wml!l¥Cr~ Y;efi- my_ ([Mil V([I'Q'liliktook.

'mllS~,

,..0

'.C'

,~~u iGmOcU: . ,~_ 't!-'h,;a~


,ill

lSi:

'."

B!!I' ~" 'V~!d'lil lai~tmCinl S'iKl'iili:u:enl oyd'Il1Ilofi Imef '~!'II1SU lifttiVOn".U( caM k§Uiy>or_ Itr 'ill" ,~an:l KWve~fe~l ,iO]l1de' i~rlar'lll' orgilll! ,k rrrm g' ";im~ genik~eIon Ib!, ,[t~ mo.hkU'm 'G I or. ,ArkO$[n CI ~ 00-, dl ~ on~ cek~ , ' lo~'Qo. del1irlCf aSlsuoo" ,twfn i i~ ku '_' I rg~ g;OSterilefiek®flom'o i -," ,-, ihtili( tlJlil!n.K¢i'f"~i1rQ, mill sucundom y,iri'lll '1,1 daQI CaM 'a~'Or. 1:ez:: ,AYldl!i: WMfI"- e '1[:ez!er"e~a_r~ 1938 '1111 I '= HiliIllll) Okj(ljI ~'Qdn \P~ E'rk~n Zu~hIISlI·.ndblV~Pj:rM m hkemeler llIe,pr
1

IHrkm;er' v. _111 otunrk '!lO,nlUdu ''Ie ~mw~ 'Nmfi_ ~a,dor: he,p 'ers bokllda\. IKe,' tki;·, ~- ad. I.', elm, HJtmer~~ I itO, ill eQ~,'TIIlrk Slight. K~eled Ie irg:ffi r_e~ ltd dnvu ile'., Tti k .si ""hll KwJv.eJel'1· ·C$nd~' aydln-

Gi ,d~y,e

'iIlN'OZ~ffl

ail

D' ~

lSi:!.

,89

ceVQPI bu ~moJ( 01 kcamr mr ,de{jill; SiS1\em., 'yerle~,... .me Ih1irt.,ICUiH 1'830 '~~~m!:lrlndG d'llIIrYUJOf.

,maalUII1Cl

Id181~ )Ii~Ef~Irm;e. end;l .. ~,II\eri~e' '1120 'l'na~llild~ dQ~J!inCl, 105601 Idl'~ I\vO"hull,~doo5Q~lslf~ .J!iiitr benllm&ey -Iblli r mfiV,dl' Ilu :so.'o ,: 'IlIU111ui 'c'!!,vap'llenl; , IlrmkllmAliI'iIl m'[modlt 1m di~QnQr,rlotliim!.. cali1iu~ 1120 ,dlorln~, da lIUmtye"'CI'e., birr ~I~ J~~IDI~s.imliii! Idqllla fhU~ g"oollek soy.Je~ Ur:. ,'r IPQpQll8~ va h:~)G,~mln obiektlf mmellerl eit'IS1,k., Olmkl1li., 119m Y~II{jflliU;l'a 'Ktlrtu~!J.I' Sa,~J"noo k6,,1111 \Vel 't.1Mllik iG,m~&k," lQll'tca '02: <oldlugrlJl g;lbi 1()1!"W'lu~ ~']~liiln

Anooik: OlllmIIUjf,lve,t r,e'llml.,

k)-

Jj'C;I~~ '~IClt4~ Ie: SOVQ:!iIda

'V'QfcJ~,~Kad'tl Ko_ :(nlafntmolllu., blr Ku'ro l)etgils!1 ~r:rl soVlllo'''IL~ek ofltJ.n 'r(-'QbQmi!ir.(Jil:I. JGcdr-C1 y.'Qkii1i"I ift,te r~f'ij sOllel'i~¥le, :;ellim' IVOII"~" heml ~fl"Ulnufi IKurfl.l~IWlf'Sa,m'l~mt(1! "ok III olllilOZ Illimk!.jJ'IiIJI VI:Ullyor' ve hem de H IiJ,llIn SORamly", ,.UQUIiIU wt(iilnlc1(j yt:ikIOvor~ BOyleoe:. lTvalmlo:r' tanihin gunalrlr k'HIs.~ ro.l'inu 'bir k~ .rm:.ho ltiis-Mendlktf!ll] sQ'l.ua ~'y(;U '"'d eo.illl!1 'i'~ ,,'Q~.'O~ Q(l#II~I!f dluro:r~ I .~, t m I, Oln " Jf"ti

ram] 01.1frat 'nIM«'tRd'lr'ile.nl",den

VQ~, tlltmuyQf

(-'j. Aiy"'dUll

da :Iler

Oz~~mu~'fdl:~d9
I~dm

liamOfill

I;)lnkaya Yil;Dergllsli'nln :Sti~':l)i

Cumhuritertc1-' fille

8u dIlmlJllUlie MWii!11iIfel Klemal~ Ab(h.il11l11il'll1Jt·-1 En~Eu·~dt.'" doha_I ml~ roa'·:_,' IlIInu 1000wr JbUmsJImk'_mln'l Ii:U:l'L~IIJI. 1~')!IT!i ,II', ..," lreU~e~ II' lillalm.GY1 Imlmrl1l ol"afll~mniQ ali" rca.all~r' b glimul1l'l8 ImIrQlrt ',ani ,dm.1li1 i~e Ol:'in)O;;mo ,Oiil_ Ildo. en kQc;iUl I"ret, vaamlem d. _I 8efD!l~:Irn'k(1J I(uf' ,o;ltdl~;~e· r-oo~~&zm~·Neo"ogLllnm. .k~ homi.pls.llIEHdenl• fe~ke1. S'W1:ii"en'a~ iSmGiI HIls~~ V!MInt Nedlm. SE=Qmekte. ~..,ed.dut I~medji. BiJle, 01'1"0111 'Jillh Weyen b,I,r mOU1A .;-milA Lll'ida Turk (frv~::lImnil1l liSnld8ll tilt" wmLd clal,I~s.lm~1 g!Irmesl~,i :nllorcm ,ob.l,e-:'Ufit., Me Q~bili'r; 15.Clln'fTlWITIUlik Im'~an:fiU~,liek C' fYQP 'QO~ '

II~I 'IQk~t IlfI1lQfi~k 'ilni¥:et.$Jil'8 mueUpIQ!I:lfl'[; lie

rettJ~

SIIi"'

giI1m8$jj,-

it

1i

li1_b nYORi'm: Oy~e g6.1flnuVQl'!!! burll!lvat~~I'Ufll,dQnya '..IeDs I1I,dele;;ol". m!lI'i~;I.ln~ kUl'li'UlISHildmn 90nra ~Inaani" ,'n;ekle,UN!l e¥~8m , a 1\(:II:U ,CTIIla,IOI s.mllill ,mlUifQr,. 'eunu hClII'o 11& ':_~ "" kalleNr II'OOiI.1Ui!Uann., e.l1I JI1 oDCIrek 'lie ~k bayik filciide~9G\i\a~ blmghAeleriniQ .iYI~ndlnhll'U' olmaslndanr '~luruwmnur;J. ,fJyie
j,

sa~.

Aydilitl ~nm,thra!ll"ak saViS'llrilii rartuma eQoos. ve,o at go~I~IQ ol!U!lfa,~r~liJtI CCJ09,OIllrng liriti'lmd ch:trok nitele.nI,dlrllebiloo~1i:, 'kay lansi(\~tiist:i kUliliIliIlwnufill t:lmrl'teU i3'fI'iIl bill iOmli ," ~" otlld'~. M -,I"utq,ot Villc n !ililn '6~ ~d8tllol1Iiniill ~OOIi'llC t h geA~ Retlit 'Gti,lIpNIfIIMm~ E' Jtlm Baaml'til cI~l!iIremlnde' DiJf~'I'f!l:U 1il1!l111 blr liie-f:O!"1l110 VB by o:rru ,11tb"IJ. jJlfII,~vef;SJllte ~C'II~ n'l,$ 1getlr1l1d Osmam,h d~nem~'n~n Ibiyiik Ol,d'i\'iill liCemo'll a-y"in oal~1.iI,I\.~ EkMm ,a "da Mre~rlll~~,e:t vel ~Ik Cumhur1'f-et dOm ne.li!1llerinlm, ~um oV4lnl~ Jtly BASUlt_il, dJ!i,~nOe5im1I~ln'5ar~ hlbUi Bolt:acuog'lu l:snu:fI H(tIkk11 tfiffinden isihit'~>er. 'Jeln~i On~c. versiltenln dlftliiOO tJl!,ro:k~'tdl. 8Ur SmdafiJ !bile" 1900 :VIIUarmd'a
l•

,inlemeslnden

&amYO;T~ifin. MNlQ~~ Ikend~1 ,el1gell~f;1ni, a'lilur~ 0 Wf 'O.hllim," . nue; terHfi8 dOi,!i\I 'k~n ilIOn I O~'GlI ~"gm..m,nln I~d!ilt.., ml I1iiU 1,IBlimr] IDsbli1~pr,. BlIriu'l{aI!nlill egeQi'ien~~lilllil;~per ..,
r

.,0
I

MliISil1fm IfiGsliDD11 PtJ~~YI 'belld d!e imitr Alemdcu' Mustafiol Pall oltmr:a~ ,g.0:mI~, o'~an KOpr(U~de :F'u~d) ·'~n1fU~d'.e1ilgot';,:,
i _·I~ _
(~I~

"olJU;CI'

'Ia,dt

, '.
",,"

'!ilIJ~~f.I

'!1

H.

ra~~lh[Htr~ ~ -Aa'f" :tlHlku ~~.fI,k:~

~!'IJ.

t4\l'. 1,31~~~~l.

dWigIJ~; MUJ l'u'jhill,u1~ l',Qrihr. V!ftznii'i 1.r.1.~

Z',t

s, ,"'.

00'

Vaz1k!", SQ,VOI' lli@m€rll1'L~r!IYla, ~ail(lil)af C!lIRll::u~al,gillilyoftar. riiSlCnU g,e'roeklk.j~t! mil axtum. ,oo:~k ~fI¥Aal~dllr. IkJllncl l(lQn,yaJ Sava~Jifnllil d,o~~lm mloimftul :~a'llgblilen Stalimllgral!.t $(r... um DSl'lldOI1l son m OO§klllDUmJ l'Qlik C''i,dln'I:· 11 da sCi,rd'ttl go'rlUo,or. 'Kie:ndls.hllt;J,~ bend de. yolda,lan ~I:. bll'Ukte yClpmulk B~. dik;ler~ne «IBat1~Imrr.aiJllfl'm ugtnn g;o", Ii1 '\II" bili ad, sO'va(l'11 'Oialr:t:lk alan ~11i" Ar'I' IDamJt" B:ari .. i 'ktn. bu ,gunll e; I 1-ClllilQroilift ,linillfi" SOyh:h"on ',CepbiBJiBr~ I _:_,_ iml Dolen lira _ - rlr f I. "tebll,·11 l'il'.· ec . ya nSI 'Mb/III :_Ierr'Im'U • anti Qtll!lfl, YUWidlillilllm]do Q1uvo.tmi!!i' g I,bl iota" g/i!le. dl.~~.ra ~ rim!.' Ike.ne~n'izU¥,@rdlltk., AIinO (nt~kfll~11fti11il1 SQ'Jg'ruil YQlkl:QI'II~ '91
i1J;~

'1:s1~ Qfls1l~ik, 1_ !f'lilmd.Ui1 lilrnsenlf nil!~e'nkleI'i1n!1 ~ene\lle.bl!1 fiIilG· d Inlm 1l9:k ,gll'ifIlii i rgiCilmUk OO",g~ kc !rIV01l'" M,I!DJII'iC!UJ~il I-!feml -tway! Srfllrnbooli;, IMQrjg ~rrxue. Ehre~bl:lrg. ~l~~G\II1 .. SirllT\iilnQv.
I

~_~ ~aebdlm~~::~. III· sl~:al!tat. da,or:n

son. ll1:f@v,~n, blr :~nanomiOOgt~lfllmij!J. bW! ri!uf1'

Ill•• ~~k,(LHI' Si~·

~CQ

. vo:mu.

TUlfik ,ayd'I'~lar'1d;amokr-aljoen 'h8'!JI-Oak: QeP b~kfe:d\Uer (i'iJ. ,Sanki ce,mlr;Jet~[111I1 IkOipf:SlndQ «:d'emokm-:(lshi va~ z~11iblr ie" 'I:til 'it(u·~. ~Jefebil'irl~;

De~m(ikr(1l6.id~n ',e~gJ'slnd:el!l1 ook

M lOOJelUyokiul(

.'Z'D1~

iFJlOCRIMaUInI(!J, ~i'z~!lifIle.i1 'ger,sWyor: Bu· iblr verni baI tJODlUllyaUr. Um~t da r9gsl II. b.~f yeni :ktliOk ayd'tn an p eJIiIG1

I~ GlblZ'" abanyorurn,: Ullill!l~a.mook I)eN~nl gOfiiVQr.uml: .. ~i~d(!l (~u'rlIiI-alioc;!l.. halk'on ~nQ o~d"kw'\, biifiiJIn- nert~ sa~, na:I:CI~(liii dOl ik~idal~l'Qblr ~l'Qnda lbirlik o~Yrlar. Cumkilfdyetin ,klljilf\UlIU~ilI~da, YIUSiO~ klIDrtulu(ji SUiijfa~lnJ ~U'(lnnll' ltk~liOO't· hollkQI' gflrQna,~eydi~onUl1, ,DC n de ,OO~liltell'arnil. ad. b i,Qt~d(j,~iIiIldeSiUJ~'Eni i6JjDnml~~tll. AmO (llOJft!loodOIii;,~k1ift1!!!11f' holkcnllkt:QIIlI u~akltl~ikt{l~ da\l!ito IfuMy. li(f~eea~'rt!;Q-i '~ g ir~ifj~oe. kttdor nfmetle~if~~e ~ beSli'~nmel';e Gh,mil tiu eskru e1t:e}))·Y'a~liol'. SlOl1ot:c;Hlar tU~lJfnllJnn m deQ~',dlrm, .:k: 18fBI1i1U dUY.rldll'ar" Oyea' ~JIlj~okdcUIIQnm Qton loltlmlu~ de,1~f\o ~Ier'r'tDiI\ topl~.mcu •. ,bidOn ycm'rfclli ~lktldD"tll ka,r$.ls'lcmdadlr; Ibu dtlrum~ saIlDt(:I~'iUm ,e~s~k~'JQi'.(I'ean. ~,I!t!~dai'ln hD~k1SIi1um1<;. latJilMi$nuloiI'IIi. dfihas~' 'a:rkur kgnd~ lr(lfQ';':' titmslka karll (!lJI'n:t!lJs~iiid'a~n1';1::l~'. Atjz meV"in d~t1ill QIlBe:k~ ki~ak: o~ln~\olm~ K'tm01Ust ~deolQUye oogl'm ka~'m(jlfJlnyhl UQini' ~umlem8s1l:MI,~
!((ltlIl~mlyorumt

9rcrtftOe elton A2.iflZIN'e,s:rJij"ih 'Qniital"lndan., B6y,1'e1 G€lll1li~ 8Qy~

mtlIWor:. '194tJ ydlrGr~:ru:l~.bli!l umu~ ,(I'alDaSu'lu~ ,iCin¢e to£jlumsa' l


1 l

YIlilZ~'tdl.llMak(l]t, IaIz Be, d'A %C!I m(!lnntEIii ~a i til e Gmt(" elt y-eni ,oyO.mn d'a~.'(IlBInNmlg:e:I'CU~hilli rdot[i~I?ml''o~ ii¥O' ••. lUI ~lg(l~Jim a~lJmund'al" d)~ oj ,mi!1Dn de, onem1_al~' IQ~d)9'~l\l!' J:'i~iI vaf. IBu. hi r, I'ki Viles~:', tlllliilann"os •.,,!,e: ~~' ~II b u p!'oMforml'(utiil demo.kfosinilml PfleStiliWillB 'tll~seldlg lib., . ~~EU'inde'iikJtlda~da.d 'tek pill'll dm4100, bu ~~li'iSClt1dele ,efIidJlmSk :isfey,en d~rtsJ'¥D5:e~ Gd~m~~c1~~krat mOOOd:le VGllma'k ,g.f~Sil¥1e, Dem"okrat: ~anfYI kiumvofJ'lar. O~n~. . CiiiSB. i~rdskii Hulk iPaJilI6i.. dIJlgoy.lu ~)rma e.yl emlerifU'. TiliJ1(iVe"'li ¥m:gllll Biymkr 8n:ta.n~ ,e~siy~I~d'~ftiIi dGhm zangin '"Ie ,tII'Gt1J1r AniLeri~~ BirI~k 1J.8Y1,8t1er~y1or!'lnges~f!e 00 .ktDook yenDi ge.1'$melerii. Trum; n Dtik~rln_~''lie. &j ~~: Sav~,~ aermJ sureeJRin, QiQml'Jl~n'lra poriblel ll~tmGk Ishror., ~, ~-EildBnttIJol'a'b'~lir~ bu ~kuttw idglga'd~nl .yemi bfr lklililmli ' on yll'kJ g~i, ~:o:ilii! g,erekiU~mQ" ara'll~gl've lev-lam ler- lite~

Qe

Amld< "945 tOliihinde. Tlmn Gi:Re~e:s.i ¥leri;e bit leQUiyor:. A;ml~k 1946, tflrihbHiu ,ge.nht tutuklama CIlr yrq:u' 1i(('.U·, ~i!SQmtr
\fl

meli LaU~ ,,€I yogYI1 9e.d"yrOf-

COnkil' .Nlsofi 8V~Jilldo Atne-nk..Ql


.I

MallS

1941

't(ll d!l-

'iSe.

TOi'klye~¥e;YG~ccg
Twa,Ueth

do,

Q~k eksik. ,Burrodati caiOm!e.me, boJikOt ki·,

s.a._~I~~, ~li)ma$l..n~ gOlle J'llTR~K. S'1lJnec~k. ~ ,~] ~~b.i\lnp' l.nWdan get_JilmU!k.,N/'Ck. l{~ms~ JWDDJe mltlDeWU S
Iil!ImQ~k;:t

;eBlll '~ijldJ, ittli'~' : '~'biltll~IlDB ald.Umay_. ,bW ,~.d!f:i s.,lI.IJmln, kurldmas.m1l1D iD.iQ' ,d.e:rogC!ee.r.ij'e oti,ftj.~h~'~e~tirl 8:r~"1it'~~,p.fm.DUDU a:r-~~b:f::~ ge~.edem enroJ: b~ '·1, e'llm1e de :S(£;!iy~~'~~1n ,~n [lyl, :baUe 1WUldimetl GICIJtr, mu, _~ ,e~ . et_~e!k J~gudU'. ~Q~a l1~tk,e$ (e(:mlllesi\l'i~ !iil~d&rr.,

T<tI!r

(1<).

tabn

',~I , b~,

~Iet.

~m_jJ'o:rrCJ.UtJ

~,a.I\k b!t~.i1, ,miU~ene'rt~ gt1l~ll'uUll1 l:Q'1\PI., ~e{j' lNf1~ $all:


l'u,t'Uj'.

lb~b: .lm~~o:~n~llt ,dea:Ud1rr:. ~a..n~ b~


~tmE!tr'eibl ~

bUrr ibJlmkrn~a., 'bu. l'e;Jt~c

,9,Qk, '~lnlk ,g~iiJz:,

000~,ti

halte,

m-

'K

a:d'~riuiD b'J'r pett'O~cCl"~ btl;· iI'lnl~,' £ilI1 I.ndo Ili ~~ filWl Tilrkiys·'p g~l1fy-or. . •. Mayas oYlndo ttiIilr AmeJlitan FU'Gsll ISlonbul,'lti ,geli,~ r~ I um l!1JulJiiyret"le: bowouu' NotU'r Nodi tUnltH1' ¥iXIVal! II . Ek .Amer.ikorJO:m AkdeJii ilz. dOfUlnmsmol ~ ml8.~s ub K,.,r(UJu~ I [I 81el1 ,komutoslndQ \bir 'filoy~ bugun m;i\strflir ,olari1'tQ~ 1!:~ , " IilIj I!nlZda j(or.fJll h1i0fi1B. tDosl' mil.t~\~1iI gi~id6! denb~~f::fIIlll - .:-, it" selom tal'l!l'.~J Clamhul"iv.e.t Go~M$'i·nd B tliF,lIoy'~ Y ;lIikQ.y' IQcllif..lDfmda I«Dr;nl.UfctllllJ ~ Hk oaarolk Qayton·'Ca e.~1111 er\kiQd'a~IQnnuzm Inlbalo(jtt y-e:r Otl¥Ol'. ~m:znO$ll, bn' b ,YOZUl'OII,s'~.FHo'nun" Ii'TOrk tOPl',!l3k:~a.~~nlnVel istitI6~H~in , ora !lt~slli iOldug!lll ,ozlluycr. I'~e trlliiIl btl ,9utltfa., 201 Nls!llIn 1'94,1 'OOrilllil'liCumhufi;ver~, t ~mir. genc.m~ I komimiz'RI a'le¥liI:~ndemiling 'fOp!'1l11 hart WIer alivor. i!taberllli 'oUba,1mki illIi1i'it.'. 'J '~ril,iIi'ok~iilu;fOt;'
i. OT'nbul'g
L

,. kuwlgnr

Truman 1['!i!dtllil1m'U'ninroft.MOl a
CellfWry

-i~r~8f~k llel¥le'tJl:e:lii,~~ngr.e'VOrd~ g/jl'1i,iiiyo;r,,: 0,,1111 INlI~OJl1OJiIIitrrm


gO.lf8'!li'liit

og rrencl

'81'Iem terlf~e ,o;;,nHlijOlf,

ii51lenme~ ~e~

Fund

rldlnc., MQ:K Weswn

_~~~a

Ah~1~1~~,fit.t(W~d;e S'Q.~4Jimtilt ,(0. ~alV.a~.

,Gttli1l~

ft~

92

;:YUrdlUli1~ ~omIQtli21m mifiilll!l Igl'remez. KahrJOISl~jm . - Q,gl !"'!!~!1 i'i9";-1 t......:Ii.'11 C-umhu"IIINIrj;, ~_ofii'!IIi\"'-11I1; ii;;Jil'il' ""'1'-' "'II," ,nII(zJiII1.:~ ~ ,:V"!!.~ wJl'lllII_ " -,' , . ~. 'Ir""'~' 11 !IIi!' rhm(:11 -1m~l" 'WI111 h l~dt~bmJrn ,g!l;llI,k~ Iiltr ~.r ta,lrYO!. '~edlr: :silw IliIs uzoinml'll 00,'111( :~I~:. IrAl!!1lsrlkaA yamlml Ap 1!iI1" Ida feve Ik'm.IlI!U'(.Qr~j !h:lfUJRI albmil'a, blr b(I"~~ IbQ'~ll!t mr: ~IFhJ~,,b(n;~~UUJllI ~ez,Q~llmf,I.~ BlU1U ll'ilJ"!UJmf~Ul' Id'Qm;eQlmden '[b" e rn I' Ell :UJI ~lI'il:lr.\_ !lr¥I! lli!l:!lI:.iBrllCU!Ii....,II~I!:!I_ "'·'"'~Ir..!. .. nl)u··. '.IL,;IIIIJit ....... II- ......... I n!'t,fiiirllb- ~ ...... m............. ,n:" IUQ .v",~ sl II;!! ,

~Dm"~
1•~,~

~tl,~a

~IIiV!il!'

,B~ dBr~s~~r;'ij' I;H!,~Q.ddiWl Iit,.u~" fI~. ~G~·raw..D~


~r1f&ty.!DlO,hlor'"Derrd;L OIdD,r-' ~11n. ~.~ dB~~~Je',~,Y~' ,ditiwr'. ~~'kee' Darjl~f'Sla,~'Gn~~ !~U~ iSDlIitfl., (1' gi~~

araGInitdil!l b:]r' ~.U~g'b

tao i r.~SytUr~~ so~m ~

ya,PfiI1:'I'k

[n(tnln k6rn~ ~i~!!n ale\l'l'h~uj'eltl min'mCII~I,L' ~IQ TQd. ~e-U~~! Am,e:ni:kal B]~~e~lk 1Je,1Jle~19n11 IBo$k'allibl 11'1~rmm:rnrl;; IOnun, .. dt= dDUn.wlmnrti§: c:lu'Ior. IGer,P1[ btr gunllii Ii!: bilif If(t!l1\1k'ol~u onl'a~IIJ'~iT. AmldSkil saut ml~UI'I.nd~1_1. zallliamm i'll ,tI'fIlth'JlfiCUrnfu!l~III\1~1 dO~ ~tlnij¥Q'mlil!l~, IOWi,nkl!lUi 1~lJIiell!5TinI!ilclifnln~'lJm a'!8yliuIiidekl -.lsIte~il~el'1iTfIlIme !'rW'UI'III ~QnlUl~ma;slmd~ln blr gun, i~ ,OIU~f., g;~dEU'\~I,Oluyat,,:I' ~m[f !lJ(melell'llI"il:~n' i k!Otl'iI,OrUm1 Iclle,hlndlBi b]r ~CninQi'~ Japtlk!orll~U 'VEil :lllii-~Irlli HOr1i~er·'PQ~rmln: b~QsddlR~1~m!y;(I aid~Mk.,eJ 18ftvne~ ,g.eei~j:k1t]i IGlQdtleterl pOJfQClladJ kir.flltinu litllldlMratlk. VUl(:on'daTd rr_lmi II1Ci.... i,

ZDM '~Dq:~GI~R H'~lln~kl.' ,"1.1 ImGtl~k, ~k~ i!fnll~r: 'illnnlr l~n1ke-

Uhbl ,dilnii~a ee, ~

~n1Iey,'cm~l~'r" D«ffl,~e",dt~'1a gdlmd!0& lll.~~

,'Lf;t~'1 1!~~'~4

,eid!~,

_. ._ ~

f,akla~ OYfflhYfiivet .~Q61 lHiberl m!kror "8MJili'lsk ve' b~f (til r'ie'slml ,eki~e:·ie.,e OOi~n '!l;:UllliDllfU~',an d~,{[!:i' Iql~UinS~~~l:I!l~hllll 11<\!'

dan eot; §t~' att~ ,~ydftcM'~~ d1~~YOriu ,~~~ln ... y,~p-~;~Ocrtil~~ A,,~ki'a~. taOOH'~ ldan;..'~f ~t bez abaibr~, ~@J,z giilz.e\!: ~G~' o;y ~~~:~m. , ·0 ~~m'~ n bQ~u~ ~DQl'hlnnP'lt~~ ~ >0 ,;octd~. b:~~" Q !~riyt'S (JmJ"pl"l;C,m. O'.v~i!I ~imd' ml:rf.l~g f! ~~:rJ:ru~
r. ,

,)lid b~ra~d~ Y;~fQ,Y~P iC)b~ ~'~ la~. ~~""'. b~ ~ IH~r,~!i:tf$M ~J~k ba~:O'J;,d~r.. ~S'~~ e~~iS ,par~ ,

:!o~'

tClnI1J1!a~m"
.. Adl-:

vir $- .rrnariiJI rU,ilI ,elleti1mdle. A.~iLrti'lU] i f~tQlMfll IlUIUIiI~!JI m


1ge~~:et "1it-mlIJGUimlW beU'ne'lIh1Im.

hc'llde ~mrl' i~ddelerlnd'ef:ll ClKem 'g8ncl@li'1 Pteftl'mlk1l8-.. Idl,lrj l~~"., FC/fQIr'af IDi.lIll':GWI y,*~ o~duk'OSI k'OlaH hI( 1I~:e:f:I
I

y(!!a~melii'n bfli S',M1~'C b,~f'U~n. F~t~s:·,[ (II (m I!~br ~!Ji= ,;~.b~ha, ,~~r dUi'l;~adan gei:m~~ ~~bt i~c~c(!m~ .y~~~. l~!1 ~:yt g',Jil~:mJi b.~r ,'OOgk~y. '~eJ~~~,glBJldlr._.~~O~iI

Pons .... Si~M,V'~ da. ~111 iilI~~ ,H ~a~ ~utigmatt b~n h~1f' ns:d;t;itse. ~~ul«' gef~)'ilWCia;.

I~ ~bub flc6id~i<C',g ol'1lib~~ [J'~n. ~~., sa~Q~; ~~~,~JJ~ ~\tr<~~~:!k sQi~~ bir _ ~O.?U~I~rm: ~I'"(n""'"
I

''''.'

_..

~·lv.~~"~ "~m.
(i~~~'jli1t

IO~!A!J~ ~erd'e ~~wrriU~ ~~r'Y~_~i~~: ~~d~wa,n.~t l. 1~$'dt1'n< .FariS e .yak'~nb&

COCIi~IJ. AmQ. I~n~l]b, G1sd ~u)!iil~ 1ll1!J.~mf'~i ~'~~~~\ ,d:s)r.si~d6 gi'rdiik-. f)~rll!f_,~ta~c"'J!:nn. ~)'n b.r' ~B.5ltm ~~lij~ '",a~. .A ra"1Hm~ en 9,~e~ r'€8~m ~~pan\ .~"!~ rt8~. ~!5~'m '~f1r-etm!ff\t!'- tC'IfJl~~a ~ A!J\9lh B~i!lr dd m.o:d6~. IO~-i]'I"Qh: b~T~no'~! ,~o~glv.\~e~ f1'I~, ~t. U:n6'. 1'1;s' ~t~ ~ir' ~~ng br. resmi :wap;~, ~~e.l, oL~~

- Fari~., j:I'u~u~_n,.

,onlU,

~oh ,:S;~'\r,{li.m.

U,)I'Stlj,~, 1~~i;li1~,

~~a:".k~rt ~~i~

.~

'liiI

fr~~' IM!J~JU

ponct~b. i!l\Ml~., Oll. ~'011~Ia~~l~ _1J~_na~~~'~~: :~"$n:sRJcri b~~egt6ril "i~Irl'. '~Awdl1l~t,~~~nm, mS'~ 951

PQ\~'Q~~n

d~'~G p~rt~Mt_ ~~~il~ i'JiUll~ ,~~~.

l ~esfAi'_ ~ ,1!~'nenleRR"" yurt ,,If'f'eiV~ ,old':uDund d£'eliif.t.. 6 ,l~70~ OIU,-feriRde bu bUe ~j:~ ~~ fI_~_ nin lem:tNe8i iviQ1iye. d£De,r~ ,Ntc'":., ~~ (J~~W duYNm,tJtti4b!lJe b.r: lrg~ )filiI'\! 'Vuirdu"~ 11 ~'rrimJ.e ,Pil~" ,!fam:4l .... t aldu _' y ~ , boJM ll~')'j. 1oIIe: Qlu;mw, Jz~ , ~_tWe -FmB -'_ :Iemi),'Orum. 0 1M ij'~eJ\IDe,k!:l" Y'IJi' 1mn l"il.;_lfl daV-N~~n:L\'i; bU~Mn bi;r po~'. ;o~ydi..A~ )'i M d~ CJ jencJUui., .b~~'D~d:i ~;ditl fe ..

dB,e. ,_ ~ ~J"., DD.~~"

"')y'

' 'I'

__ ' OzdeR

--e' ,do. ,"

F ~_

:.

Amlo;nm,m

iJerilf

bO:&imJ'erini de )flll-y,bi1itntQ.m. PafmOk:I~ Ho~"')'e: ,IBJl'eJafi ,y.e'riven~e9im.J 'nr-:mabu MGm4i .. Sansa'3'IlmA ,Blll,m·,ndAJiri. ,8m~

pme
~~'.
, 1':;

"~ye'- -'tld~duDDMell Rc,rbfjlle"d.e'_i Ask-eR C.em~ g~~rilecek &knsaMkliilna bnu:ru.r~ On_nrI ,11~Umni ~'mak - \fe~., ,D.emBy6 geririr ,W", ~Biz, b -n1da .size lUi' _,d&1!I'~, bu b.JUm O-j.-

l~~
lom",

yok:;soi$e' ckle! b~ k6~ d:~yg.Ltm~ ,Wk.I@bRt~n uriut4lllm. -_~


0

-{,hnZ~

~ 6o:mdi, ~., Hm.mC1: &y, ..•ur. bioo )"G,plklanma .be.n ucftUtmaya ~'a~~Qm b~~e ~emjR~e• _ -_ ,~ he&Q-P $:onl~/d r, Ga,~ bayi" y(J:p.~i'-,
, '1.'Ik bizs b!!Cmda

g:ib~ sa-p$Un" limen Uti Qdtm c'ne Ic"er .. --~edla

aa:

';!l'"ll:lla

"idli

"

Fr:Qris'~, bilmiYo.l'~un,'U.z 1-zif 0 tdlh ,.Q;r'~d~li lI'lc:e ~gun bw. yiyjt.{;e (:ik~ . n. ,I'i!e. deme~ old~nu,

j.ltr.itpd4n~arn

101"8'1

d.enillme~

e"ii!,Iin~ CQ, (lyabile8i~ h,nllGkSUc Hamd~


I~b rsm.. yaJll~t:Illlof'

me:

s.ei5lin~' ~~~iP"ma.z.

D'C1ha
saRra,
)IllJ;~hm~

qe

C zaevinde de U4m~"fQ.kD·dak(1 Q SD-.PS4" s~h, ~eW--gen ~uk gtbjyd~'. $e,5~iuij. !ljI'saUit l"U iUF
i
I.

£rhmDn bef y:1J. ha.lGii yo-Ul.., Pialm·te fiG rblye ,Askefi. C~ewii",nd:e. , SuJ' nne lIJ'IU2!t; Cleoo~wf'Rd.e fiii,. k.C.fuf;k&amh~lng U2a'rur'. ~U€rce'
VEl'

,'ans

l'aRIl'_~ .."

f(l1lil"'J.

_~1'h,tnJe'

bl!iyd:' rosi,,", R ~p\rtn:ma1Qj)',on: ~~bllml.e" ,FINe -. iIk.oml .• ,'r't-ablDy'u 6n-lln· ' lwf·tlP, btl '__ b~r' n\ yar,tm tJiift. l;Jo.bug" atuniu" Rep 1'68i1nde1l b)n~r,du,. ,il'~hif ,a,r~~'~ lOemel1~'ndi3 re'8m·~",.;t:I>e!l o~~.~ ,ggoo. mUg tIE, 6gPe:UI durd,u,. Ce.~in.d'6 ffdh iJi\:ml~~J. Siir Rti. per~f.z :yQP~GIJ""~ U4C1br:k :'(lrr~ord'u. ih."lhls~Z~19t~,.,~~c:,

tot«."~

uU-en

,e"'~" " .. I'W de e~i'm,e& . ·k"ro.

cezG.w"~nd R\ CO· . M~" t~. pjoJt ,_,~" ,okl.m~ 'J~~J, HiM~~~~m," ,~i' de ~~ .. b~lrn:a~ falqmalfa:,. ge~m, .oo',rJugu: ekf.endi. ,Ame~ lil'~t. ,obmrq, Qe"fliS1t1.]po,rdu. ama ~1e, ~Y,l'" (Jfd~jw.n~
.stm nl ~".~_

-- ,).'~: "a.m.~~

<Ilargl Ue IIiOU~ Ol~;uuk, dil h'l) Is.onlf10 '\uJzdd(ldII1UldQ~ dcGruyu Or1DyeJ .'.~m"1f4 .. NazUill, [RMlm~~. }~'II'1iI 'blr IClph", dar, gia;Q~d'~I,_ ifIi!llll I teri s,1lri fly-or Kesf:fill~18 [mlll)filliW d'eOII~ lefoakle ~ ~c f ~'~WlliVtu~u ,(;k. No2l~m!ln etiJdsine' 'IUra lb~r ,~nlf:c!mdo e m 0 :" 60ifilJk,teJII ,S-KI Reslm'lrl Ar. 'lam bi:ro kD!li9.0 O'lgiil.nl cftUiOk nerl~'Q 'at]II'I¥Qf~toef'*' hanO~i dlncrm'lk~:lr.8 dD~ yandla~ IIiII Ikfi1j~nnek ~Mi Z)i.IUrKUlltli yapyuJ!I br~r' ld~~ 00I I"' Q a mk mrf. I .:.._:ll,Qn Ita . ~_ dlml YOI'\Uii1l!hJyanKIml~1 OIJfiQS,l ~ m~mkllll!' I lUI ~kJ._rQs..i af ~ kt i9!l!llifQ hff,' IH~Jb,. mO·
sel oQu:lmn .u'mlsllet:e"
j,

Clc:dtj)~f:nda1l

[8!tRJI8ili!ml, ~.
I'

dql1i [~i;~lt

,~ldi" Ce-mwinden ~lkfJU':Idan. san:rnm iit~nay ft)n mp' ,_hd fQ.',l'i Ran elm ~ 6-1dQ" OM 1\1. bir mma-f.t BQil1N' .. 'atiJi'~", ,.IZf!lrdtJ;e·n'n1\ ~~IJ hl~~.1l' SO~ mea! '*d'~,e Pc~· ~ H,ft'mtU oW.
J

V:ak~t ~,~.

Imcn

,k!!iml blr !li1lucea1lede. 11\S'Adhlliie)lt liC~1'iI !bOtOn 'QQcUyll-[ iina ,atl~QP'Q1 !IFedD:k,ar MOCLl·' tllllddiJ Iml'! ,da' iokl: p} 'llt': r-~PGI d~,IIlOI IUr .. R81!11mli' A,Y·'II!iI! o.e ~.' J.I dO'~lIlI~e llii'i' ¥II ook' I!Itnfl\t ,oj; '. iii lIer,~l
r

'u dO i~ri :i'i1:1iI Blr. -=- ~refr· nllgl~e ttirl~S '0~DRlk mgl!i!tB fOOffl"llnl"w itlmrwl, ¥'OI'dc§,klf'iill yQr_~
~. -

~J

,1.'111, ,AllIuu bell ~4"

btdntJU~,

A~' ,Nie.$'t1!.

,~I,e S',

,Oltlmif' B~k
_.•

i.o.t~.f:Ja.

G tm~ t ~r,l'1J.

Tete ;I)mttl ,!~fin,den '01kian W!I bo:ij tlriliQ m ~'h;IlDIIBre~l~ tePilii~ I GH edlrill lI)Gma.krot PmI'll IL a¥.dlnlaF QlIiOsmdQ, Jk ;lQ m,G'mlrardl" s.:Q!Iii! hl'll .JC~p~~, 0, o'fH~ICllnil g:ts'l:lenlyoll". ~ OIK1i[ '~uf~~ml [etnl ,of-an tdn.a,~ (ij'la~ Sait)!~ha Set~li1. ~~p tn.eii!' g~ ~ 11'U$"me1ie, IIII' "Ie gel ,-meleJ1i. ,so Uleh111l'l,la bIJll'Mk:~e,. ~ ritl.e: blImkm(l,. .hmed 'etlillli¥or ~ .~ Bit klOOl d8n"lli~ gefieFd~r: IBundan ,6no k~'OlliII l;-IQ l '~f930 y~ ~~t1Ilillmllii,III: imill vmllanl'la' i'lf8l'i 8m,. «R~~l'mU Ap ',,"0 r, 192'\ ,1i'II~d'€I',.,~"IlU 811.'i1'!9flk De~~ 11&'r'~·m1ej1rtiml:enml d6f1II1li'U]' e sen' i [CHtl·hl~,~leknlk: IOlnlamti'iJ ..,e~kII iOlu1~ oOlslri(hl~1 "eliilks;I-. A!IIIle.1i~a Birrle"lk D_·-leUerl·'IIIil~el b~lIiIililH1BIi'1 ~ok g6· r(IlI~~ m,al,t<z~nlero,~",nblfi~Ti- 0.4'0mil!: ¢likorlinoV(m bGQJadlnk,rcln ~Ir' Clte:~g~dh·~ A~sflllrrm Ay. CII~I~! ~Ie ba~[lryOf';' gi!!ll'~ek" ao~ g~mu is~ ook ,da Q so.nra oluY(iI,r, NOZlfijl .'hk IITIst"im neree ~, r~9 bill!' dy~ellnH!1il o.Jarul1!!: IfoQtlr~j'Ul8uyIQ Aeslm I ~r ""or",, g.l.~1. 'tan ~ n '''''.. Ibilll\n adQmrl~~lnu~ Ci:tR:lel'libir J(D,Yln 0110· bill Rlk. lit Ic)ez ontrl'a (;,tkl'r{o. ,AYal ',erd; g05i1i9rm,e(k im~lnlll b1!H(l!~c.alllili1li N'~rz:lm" blJi1
I

om, ylla [giilimfJmek if,~11 blr mllnn e"oo.mldlm':., _Sobiltna ,kl"bltl,. ikl!1tl B!li¥lk ,tklvaf'ln sa - lQ.nIEnilndT ftc ''/, 'do tlas.~Mkiklll t~rtl--;-rn1l'll1 ~ .~"'. liaS M1&::1 ti~1 tanl'il"l1hl!l ~r d&v,om eR;),.;D' diy.:OJr 'lie .~bm-r!n [ed~tw':

liCe',' . -'.. lIerle:mey . milD'l'kim luclW1. Ib.lr . enl nok .. , U1YI:t!ll~mG IM'e qnl 1l1il1Q'1mI! .,lnMk lD-iiII~ ~11l"[g.~ n,~' de WtmillfiQ emc!U,esi,tfJl" ,o_u' '1111l1 d'iiil'$1 aillierie ... 1b'lrill~i [0rtijfIIfO;nd'u'., ReSDmn A,,~ 1:afih' tldlndal b'Jp' y,fkllml~

[~elji,nf'Uem~'.

llu y- ~~ __~I~ _ Q- ~a B1lrk n (u.~ep.tIr.,; bermlmUII1(yaf, «Ceml __ ,ar'fiWl'DllI t:il!l d\ergi1/t ,Oil y,oz,acoklrcl1 'OltDl..t:evllik ~,rO AlJios;. Qr.I., mil = OV~ut,. 'TIhn(( VIII Dillilva Il8mlilli.li!o IHoJ;nm Y'«Ihl ~at'r,., Ilryorr,. 'llJr1 w IDfimY-Ql o.1~!li:i' ,.1(.;,,;., Adlm'lltIr' deliilll'erill'li' (ll'. V kal~onIN~_I BerkR, B bE~ .~ (in. Pe'ftM¥ Bo~'I'. ,So~ :a'hattin AlI') ~e.' diQert,I3.'(~: Ide y(gacilk~imfth~1i iBuli1uviI ,de., mukrnrl IiTltlilm18'alle ~a~UI'(U'!ls.illeeUU Stii~af:, FIiIOdl M.or~. , blr' MliUlll dtQ'tQr,k'['[i1~ 0, i:,lenfJ 'BClikoWI!I' 'f.av ~,~ RO, d" r~li~l_~~ iXCi~~II'~~.
(ILl ,,1:11 JiIIce all
.1

,Ceh~UI~ ''10 T~lk RI§IO' .An::i:l"kl .;n~,(;If'IIlrooBlnn ,ifOIQlo~~tl'n1lgnluil derginln' h(WJ.1tldal1~,il y,~pl,~d~ml. Derg:trvQ[ b{ulj,m ~Y11ill'ii1 bm,ll~ l'i!1l [olan 'R~lir :adlnll veflme~ UOl1l!l!iI ,~,1"fiijiij,Uik IBIlIQm'igi V lu:utfol "iiRtl~iml glb i biro Mpfi1J1 Q~d(hklal

i,

~ I Aras. Mi. rtlllilull

,~a,~ '111.n ~Ik

,.

.OO~ II!lJn~di!':ln Oami

'GY"

tuQ;Zi.'r~I'iJl Id iiele[.
II de

f<,~t, dlaar '~l~J!if' 'I¥~ _liirk SollOIL!!iIU(il1.nnJun ~slm~8r~~nw: 00--: h Gzlo dL!lyulmQ;nli~(i . Ellite UOIV &fS'itel iOlr8!~:m liyelefl tuhl~ Ifl1I di);rr ~Gta., lde: o~rosi OEIIJ esi» ioin Ib'lr arava 081-- Ii h

Ite-an

'Ce

tl~l!l!Jigra voQmern, hen 'G.o.r_-, IIer l)e'rgisi'ne' 'CI~iIl vm[lQ!'j1mill., ~ook b~rhlcl hQsha 'c~ksln., Itl-em: ilfijmriCi Ati~Q yellil v,er,m(fiIi1,~~l- lKof,av QltirOnmaioJl". DemoklOl't [P(I rflu·nilll, b III~iuVQdemo~ro t rt£nl~lllet'a'~,a,p~ mQk UI{;~ tu"uIJU~Ulndo, dort gYri! [~im ijl'erilfu:hJ, dunllilh~~o;~
~ ~!Z!liIfirmnll

~e'll':~ dOnJ(ll~d~ h:u'Udlfill mil In ~nl5olilmhr. I'n-· ne~anndiGl ~:(unimi~lr. A'U.~®ll'ik,"11II 1111(· '~QL:rL ._ Atl glrol ,- leU"- i 10.1111" nU d.gl yenL O '~r,fi9'vu~uII~I". H(IIlk il 'blr!i!f ,OH'lO I to mfland III". Tev'flk R,,!llI',tO AftmfSi,O g JUno, Sovyfll,t dostlu tI ~rulnc~l~dlll 'sam iml' 01dulll:ll!1lWIl hoI'! bul ,_dlwmm. fOlkut l-;aV'ar ,QINbuVI!il bl le~mesjl. :sodeckg",e.. l; I mB'likiU '!1~1 Q mak leiif1dlr. Beh~ce IB~ron'I~!l hH' toplgn~Dd(l bu~I!!fRliflu,tum. ruma~jll!r; t!eJlfec·1 k" ~dalg n beflll !i'O~ ,raittlm'· gi~:ib1r tldD~n \i(g r.., IBana ~illJr~ i Oll[e k;ustahoo ke ~ IlIttty k.l, buwri Ul~'e'lfCImSinilfUll r~J9~~$ii,~ ~e:lm;~ls:l:ni ~r100'ltGik: d'el
,111'11

'U llI1~r naml!!stu

[Ie

al~dB IHaUd Edlp, Achvor ~~ c~aca[k" ,S~:II:dl~!J~ iI~ H g;lril~OYQ". ClIl1IllcH'lm doktij~IO kltli~lltIOIl':'a g~r. Hall-

s.ev ~Il"w ~ OI!Caml

~UVXIIW Situn Dl.

,A"d~m Oleli~"e l,'e'2'~ar-·d9·y'er Y~lI" tekm1110I1w,or: -I(cpIIIWllz - '. F" d" men~'UI3' olc;J.a,· l:I1 ei[,l'll~ va ko~manlQ rOOlll eek Itit'lhCJ fH[O Oyng1<II·' I. Sirr'lkll ofarak [_s,~,obili. n b'lir I··
pO 101 j V,el 9~hlp.

Ge.r:nektel PQI~tikG lit,S: istCUil&UI'1 $ermayesi~'i'!l Igijv~J!i~ili., 11111" I(lrlldor Cell-l Boy~r 'temsil @drf-Ow;t~ptQ~ sah~plijii lEge" ~ I~e k,lO JjlIillka I{st: ~im Uil~ solriibl Ad rlan Mle:nderof3/oo afC,.rj~I9I~·· rrrIII tU!!liu,Oll(a r, ide reel IItoll:,en III. ~sk il po~ i's, n~d~ri 'We III Ret k KoroRom. Osm(l'"~lo.O~I[ Ue 1ulfQu~l!tlve~ slmfn'uJ~ Profesdr FY0d K0'1 J:lJJ Ise «lm,~V'e-[ :611'1111,fIn0 dmik' dOeiyo1',
~~m

memlellDe"Uef[e ye,n ,sanklo 'OlriYOD diro' • 1'01 Hm:i'mnl ~fl4Iltarlh~~ ValDA eGr,z\~1}esl", IDP ~orn~ml~m-". irtlcaa k.ar'. QI Ilk,1lf{t-cllrtffj bemb~H'Ir. b(i~~I~llil!1lll_ '~g'Jr,or~ Zomam m 'Ba~~Q'" k(lm~Me~r~Uve1 YII'l~lrlntllln ~:~Itlm.~uli rofesG ~lII1se~ll~1!1 P Sui'tmllt~QYJ Ibu tut~mltlln.dgn d@lt1r~1 Demo~m:~ Par1i~!le1 ~:-

bunloll1l[il blif "lnl'ami ~or: nirJ1t IfBidekl Urtit~ari B~Y;~k SGrvaQ Ilf"a9Uiiid~ IIlNUye"le d9 dOimn Ilnl'Uj~11;j dolgaYI ~m!'m'CIl OM'te'mlerinl u~i!raIOrOr61 !m,U\tI1l!l'I~m portO .. lei bllli" 2I1,maniGIl'U'lY-'(l1 uy-dG ru,~lniR. bull1itlvJ!!!Il Im~'~IGf6lt. lie aydlnlur (ill!'osl.nd'a '~fJ r turlti ~QJ rill hlnma I1lfi~Iin!'~~1 del net I:jlli du~r I~klin.ek rtnt¥Bol~1 G:U!)'QDr. Huni1l'il Mi£lITI,I'1 o~~ulumtg ,11m&CklQkl!l!!l 'jI,ok. TsrnllJ Iheniz mmha lISSD YIIIIm!tO .' Olluneden, Once. a:a'~·. once suzilnQ lettiliJilif. IDemo_ rat IPa'I!"'r"m lin lSBz(;-~:su ~lrO~'€lsQr Kq-pnHliI .. i\()mOn~ll\m. musilumCUlIl

yar.
_

mClfll1~!0 ~,OJii MQfe~olll [C:a~m~k~'~li 'mURS 'ya'k B. IJ[ ~or:10 1-f.b~1'i mte te~bb~s I_' 'Qid.n ~, I' 'wf'U dlllll'i- m~iII1a d1~Qfit.B~~liil_

ttG~I~rlli~ ~OUtlfii~\QQ~ b~r de'mefj1mrl IH 'indul Jer al~;G8ImOl ,(III. IUtlf tOrlQ poli~9, o!y.~~lanrH IClfiol oloml :se.r,it tEI~kll:tule

Gol F.~vtl eg~m(ll,Jiti',1 ~ leme[k~ maIIl

n, (J1Y,dlnl'il:u emek~ ~ [QI(lUfIG&Iit~'~ KUf1lInQ IEkiI~anm 'Mmre. rUiill,


['lie

TClli."" 'we $orQ~ter: DeftO~li'nll he-· f afmBmrok duz,Qn .., 6Ire~oi -tG'1r6rQ, b6VJu blr I.'ce __ .. olrilimllilJ wei kG~ 8 ~~~t.t!ll'llflll 0', ide:Ul ko~cbnfU;jf~ dil1 _. .f Q'II ,'(;u";' ctt, IkU 0'" ,dl~i IlzomtD ne I"san

l~lliU]' &'nsl" ,iSQ'SIlQnlO~ t~ii!i rd~lgoYI vo:~j;(ro ; ~'~ !t~fil bnim· cin~mill u210k 90;FQnayor., DalgaW-(JIf~ kD~stiJlle'rt (fQihe c.ok' eillki eJte1i.

ool~

i~ Ifilei

ftkijr ooiVO~.

:SQbll!la'y,Cl ~unl(m :savlijyor: 8®1'1IJ ~1,r1Q~ Inn m~eke1i $~:!J'!fiI!!IIIIZ:m6 g II~mllIsine do toreUe flliin. fdkg'l Q 1!JI~~iJnlf(J~lor u ~o"!)Ida benim,le bGmlc-eii'" g;~> IIhH'dlr,I' eun~ b ICllifi. k~vdel~i~Jte SQli1lrQ ~[J ,unld rll [~kIiY{lr: ~Kij~r'llUj~i n 'sos'val[i:a;t:e.(Ii]lmJ tl~'dllJrlunu Ilk (]lefa i$itlyor,dum. OiHil1l15e,~ d m,... IB, yuk li@Pr(lIk: sah'i bi Adria ~ Mende res 119..,IUiUU'O!1 le:I(,olilomi ~o,mnan Bgva '!a i~birn~i \iiopan e.Js1cJ1 Kn~'C~ T ,Koprur" mim 8cs"olis~Ugine ,~ml1nerfrlek mOm~ihll' d~i~'. SollO!)

IIg III; D moicJfI(U Pc rtf'n-m danu~ fk:Ir.~d, a, orar(iilk !k~Uldltll ~WIl, cldtl~y[eltl \I. lkuweU" Iite-d sO .., l'1~r(fuu: Demckrl~t' P-,artl"rlll!ill I~endl ;so11J!i'\Ii ~ SUGuml:q, IkUdord(l~1 Ctlmhurlv-&t Hoi k PaI"I~Jr'l1l~ istH~~1lll~.orion (t!) eek,~ d Irrne¥'l: m1l~ olmCiisl., ~k~ 1;G'rtl oro-suulm 'II!~~ a 1'iI[la~m~larnl
.

Y'op IlianlQ Il'n~1 do'ollu(dan va n"t Eli' d _" I~I.. d!l.h '1~lnctsl, "urk~eh'Clse~ '~arlhlmil~e .MUYflmCil PanJ.
I~nnllil bQ,~amall\fl'!Il

t(ln.,..,

(:01<.

1 -

n IlfiIln . ,o~~l'~jt:_irmlt 'o.~'~


III

(II')

~1lI, d_~~,1i)rti~ 'Ir Cumh.IJ]"jfJ\e~

lB'C.c.vIJt. d8Jl'iia. so.millllkl_ Y:!il1~d;l

~i*~ ,m ~
CWnhml!

d.

1, ftl.ilt~l. imDllet.~'e~
a;.

-L;

i 'n;pilO B .. Ear ,- P;- ~'D-

101

DemoJ(ti(U P,artl"i!ij bjI' muvazoa ""isi ~n oIa iiOl~, ~WI~ rulmasJyla ilgm ele rn[~ giylonoo~ nooe~l\tJeli [kif filok1,g1lD tQp~ liIlllObl'l fir:. IBunhllrG;On illkl ~U~ Her y~s(H vel H~fCd ~ni. ik~rdml1l',~eU6rirliD,~e 1!iJ~lund!llll"'Qnt("rltJ~i;ster ,ani 'nya i$UWSfil' lblr komlta, ,blr 'Ui~ 'anl~\aJ!inlO''(QI ,~aV(UlIlr. 8u anla,rmuu~1iI W'ZlI,11Q~mo~1 gere~m~oii", asMU~k DemlJ.kn;lt Pa ~. Ikm,MfJrdolki 'Cl1llmhurlv~ 'H~Cilk IPanUB.~1 ~ihl!!'JflI'nI :G~,lil;lrre.ul k~tuil1!, '~klllilJ siY€:lf$O I oku~dll~ve bOyok olQt]q~ om'k ~IQI mlru.'llllkt~fI, geliVOf. 1'&lIIil'Oekle.flE!!Cek elen \11:9 IlItInQ~ ~oktQ'1 oIU,'tUnlIfi

yalll!dl'~lnliIIiJj !w~ r~1 sll!Ivu'f,mh.

m.na~ 'gnUb4y,t,

~~Ie:

Denn.oklmt I),artl.. miltnk:im'll a~llln OleDde hlrSotei Ida,,'" ranab~~dk her;' ~u ~rtal, Ige.n~'~ m ~nlEjJmda Yaf' ,ola11. lIlll!UflifU1
l L -

j'ss"

flt.sot,clilk icind91. 'bu b61umae gell,'Ufi't .u- g:dl'\ij~s hiltln Q'el·k;hGJI?I€1IIIgil IliLd , ikinc~ sOn il!I:~ 'IOZ~laltlmlF; giinlU~k ((0II m,m~\e.1'de.n Votan":rAiIJ min [klh~~mil ooi-:Vtl m ~dbl~ir:. ea'r gUfiGel li~lk blr. iIly,dant VIi rrtJtMI 'VlI"i'nyar-. Bfnl'J1i;oJbC1lf'filnl iiUi8n iSmD'KI Berlin 'de. genQlak ariadmf1alillylo 6ft]' f 'T'urkln,8 I,~I 'vel O~f~:Qi SosVOfIS:1 Parti's.1'~1 tunan~ ctaho SOftfCill I.e.).. mol 1\Z1JfI~'etlf~ f:ils~er' e;der&:1<: IO~ml!iul'1~e~ H'Qilk Partial ~:fj~o~ MEni~'rilMld, b~~n 010 mr Nu ru~1011 Ii:un Sum8J~in train!:: ,!S01!II'11
1.,

flHill dll"lna

Bu

,o~k'l!I1ova ealll~tt

b~r zi'(O,feMs, de. bDlunmoli,u~tr .1' B~Iiilar. dah. dctG IilISI bu yfifa mlor (-) bJr b~!' an leln vt:: Nlffll lb Idlrl oL'ara'k QiHklanIYof":. Ya'I'nllz, ,I l1§iron 1949 ton IThIiVa-· 'tliilil Gozetesl, Ib~ri~[ite.~ 8G~foSlnda bor.m!an Ibova [b~r-boie:rril iU'IiIiVQr;,; lICtieJ,V. at _~~Ir;H N, 'ru~~ah E&a~ Suml!!!r ~stilfa aW';I' 00y1~ ','bit Isolwl_ ~Qryer, ,bit _dIIiID va~m. so al eriivor. (}~ncil 8~l[Ica "elly~ft!!m= bun... del ~m dtWfor~"fun n d~I'lfuJa' ok:u mu'i~, sclcui I!II k~'Q 1~.EIi ~lgn7n,jO ~ kcm nlk aCil'liIill Omi'r.imlll gi~vt9:fe' ,elm olam b!, .g,'I(l!n"" Ifkt~dfJli' w.o' mLiho'tefeba l'ki Ib~fl·U'!lU pmrtls, nln ; oem OlIVa II ,~kmODn:.~mal ve (J11~q~malan :GIRISUiu.1a ~1Iil;lwa'fi Aym ,onJl'a,ma ter1tQlili'U]'IQIilI IQIAde, ~nr ven~si d~ti.J~r: Mo IThmut MQ:ka~l" l'eltlmr mmek ,gefiek 1,0r: ,DemG:kffl~ fturlllli YCl,ptl~I anlo,iillu.t all' -~k flr'SIUO bQiZma, bir ,OIi'lEiol ,zonoub ,IiiC!liIiIfl ~ ellrn;YDt.. iMfc!orookf Ournhunvet Hem, Paftjsill~nln ,komQ.. 1IiI~~mlnl'l1t(ll i1i~IZ !ia t~liZ dWi,.f.maJIH mlij_. kl~~~QnGMtla, o n Mnlamk. Kby IEnstiit'dsll mel!!my k;iy' 6jre-tm U~ ~ MOllmut lMQ's'

r,

geliyor.,
~S!'

b Db' :ra:B.d aCl'''~amaY', .rdm-. 'bmdan 6ID}~ l'.l!~·dm ~ ,u.k ~ vapn ,kapJl, -lr ~' :a~fa ~iU&, bl~ ~a,a. g.m8J!:!'m :D1'J!$lm Ba~D;lII;I, iile.fIlel &~ Fnet'J:dliJio I" mal,:ar ~m"m~ ~,'MHI¥e Ba;~MU ,Nwru]l!llh ~t Wmeor"de-D. ,:!fa.ba!ieala.'l·a, ;t!kombrlN -,!ll,r'fi ,_~ eltlrm!. '~ mr J'~r_ (,IJ,):

~6Vk,e.t ,$OmV"Y.Q A,'d~mif'·e,gelliliil,OO 4NUl"ti~tillh SOmer.; klet SOI'lW,VQ A,vdem~Ir."'9. yimi :stElne ewe,~ ~J'r ~hi'1I!!Ife1 !wer

sn; iena~!(:Ilr'" 010 fill~, "W¥ln~ n/-or. (EI Rr Iii1foomUGliln N." Es.1!l~',Silmer ~IC'~ikJlllldllld '~ddlo{lQn ,eWi'mtilIQyor." ,A."¢i:k~dmayo gQJ'e, 'o:NIIllIIr'uliah SUil\'e1". Alimany.a"do ~!Jwuhju!lu IbU'd1iri· sos-y-alist po rtilsi'!tJ1;(ieA ""ab8td~r al' unaa' CI gib~1. ,klifn!lliC!IJ dl'arok adl g',eoon' Na:m:b!.k iSr1itOJII'":Ie.1 de. tcU'itJi(im€lRHfur." NAIl: r'uUa1111,Esat Namlk [~smg jif.lIU·~O k bif ":re.tom olam~ QJI," n"l! yab9li~ m mlilvor,.. $eikl HOsnQyej ,g~UnQe iea-ri k HOStlllU1liClmlnd'a:kl %lab bilr de-fa cr hi gru-me.mi, \'18, mlfllmam:m,,1ilf, ••'

71MaVi11 1949, ,onhH '\"amA, YClPlhJ~ resi!d' gQlklam~IDf1'

d. ~.J~, V:~t I b Blat

'

~en

t~r~ 'ev~;

Ned:l!tioi"Jnl',11l!1u iS~n~, ~Q ,lJl:e po.T.~l ,utTd'gtum~ ¥UIDlJ

ok1dtmil

amto.rmda .. ,--;-"lIld.Bh~" i'oltce

rellt1rtl

,Slh",~n, d~Il11~lut

m,Q;t.1J e 1tJ'mWltl, li::~It;'P bamL ~i


_. .eD~, liLer ttl ~tilk~ Yrl1t§k .mJkt1:p:t Meei1&I',ll!de
',10.]1.

rr

I4'AmaI;~ , ri'Ud.U. ytlJbf)'li;:

"Ii~labi'oir: gelm.~, :II , l!!kt tl. mgci1;l

ka~

vsd]k,~,

9'01".', Idlki!f~' ~
1m iiii]-

ra.

'

lJim.,

IJ1mnml K!I'UtilDfl' ~Wlmak


kIr alA'k~ ,djster.dil!'

~!WDbw'da tI~Jam

:sw-

Ikm ~ ll'\rtrl~tmLdlll'l
'"v .ct;

i!lI:,e i!iQl'umilLilJ rc;,ti,re'vler'tJ' ~!lnCe. ::n' iMB;fJS, tb,tiLt:lUili~t.m. iIIiMtta t ,... PtttlDla, I1i ~ mQltr.u, p" rt1'n~D.: kuriU! ~~l:et, rtbal J"~netl~Ilc:r.fjq st!!l' OliHlll'ak t.d1ti1fa'J;;. QIle:rJs1 fB.~ ,: ~~tt. kieadiiilln~ SOhilDA "d~~a..u ~:tl JD~ n~ :dreret • .Ad&m~P"ttlBl'bllm, iW!!! ,sa!llm:a. d)u:n;f CGi:.lDiec~1ft1 '1!SIb~di,1.

_,au

"Cnne
102,

y~". :.tttlsa.t M~Usl 'iUUiilliDl EAU'b:I. Nuiul ... I _ ~~ ~:UbDer~. B~l!UJ. ,,~_~, hpJ~' ~dLnjmlill Vi@! M1Ii~lu'm. .-rl1$'= IEII ,D.~~mal~ bitt Zm)~n, dlV'C:Qmem.e:lm, L'l:m :f-a.!Jom'ID.

,SQ_I\~'~m

'w~m~~. . ',~,. t

'Pia b1trka~ ~ ~"~de oldllum:llrnl kltlp atilnmClm olacat,-

Hrellifi!l ,'-1;

J.iU~B'., S'm~uA,a"'.rn:n_. Adll!i~.I~- .. _' ,If-, ---"~~,a, a. 180., .-5iztt~i!:nI, tUji ve: y,al:'dliM~ olm~~ e

1.

din~lIti bili~ allYl tUW~ltmufA ye\'elil~b!' biili' Jdy ~ &~ IhtrthmUl: IMjmrm:~'€I. daha sonflJ her eMs ~efidiSinIrn del ~J ~ _~irite I~elilitde I~dir IN'atfl'nm ItfJt' lOOty:UfS1rH1m 1!JJ1lI1'mI .. d1:it:! deyi~H'el ~,muj~fy;e. ~k biT in gelilii~ actl;'"
makt'D G~nl on !1[dOl

Ikoir'l iltrtri!J[kJU:J!ftElinrr:mI 'lli'R'II ~rVdl OJl"od'Q kiW'lif!ffcSl i;irn. :bir

a"""'I.iIi;]

~nn~
'!Ji'UH, ,

~,

~,li!;,!!jif'I, ,..'r_ ~I!em

'.'~ I~n

...... WI IUI!II~

WI¥OIi.

1iill

loydIml

~elifi !tIr
'~~

I~

,KIt""

biri'mc:i rrAQ~1 Q UdJitd nQk~'Q ~6~ ~J\m1n . €Iiill ,- ,ne ':fOrm'!'kla~~ ~.el dQ k:ull'aJlildlj. batfrt YQnidIl C·J; ~dik ~:IWIt sen de~, nke~ ~III!J~ !oo-yle bir dMry~ ~l 1bI)r oleYI!O i:'O~1i1 Ylptl ~uu vel M(lb1"'tn1 klsa biir 'lilWf~uIUkl:fln ,500 m O!!!l'mhUrirel ~te$i·mjJllj 03tnJ.~. oIQi~ istMbul"~ ~, 'ir ,~rrk hQrl~r;~1}1fn ,II lilJi'imd'en 'Q,Mdi~trnes1ni CI;kI~~
oIJ

likll yORt:emsetl ge~d_L 'irOj1'",~,e"t aJiibnetik ~ '11I'aJi iCind~1 Imeelemek B!ltmd'tll

nukbmr.n
'$mID ~

cm'UT1fida ~

sWiI ,: k~lu:rfal ..
h'l'

ye;1tmU ~~.

Simi ds ns!ayen bir sm.lool 1iI1C11,1![k;. egeOit~m :snill~hn b'i~ 'VI' ciminll \V 8rilii' bil tD:plumgil mtmulu~ liI'iiliT,llil ~obu'l M'l B~ ~, M1!hmu1t Mokm I Qt~flnn ki t, oCIICJ~ma g:g1JUlirt:ek ~of.Qy ~~., ROSIG MI dene'bU7,[;i Irnstl~A'~] hanoz' ,~i'~liIi1e;r. m5~ beUitleyiti tlk'~e:.l'e ;vefl,le.n (filii c~'mall., OllllrmlfJIuriy~1;lo~ k: t ~i hfikQm~~jil'hl bir: 00101 d;~m~ e'l ~Ik tiIa'I:I:I$£Ci moo~ ~lrl d)mrttfl~ W:ii"!!1 ~t IPtlnltJEii.[m iJlu~:e geJen ~tltlnl . a'hmLil Mo~l·w suunm:a);;, ~er1E!1,llhl ~jk1¥oti~r~ M~1t. sffstimll1l tdr I~:nl G~1itIr,;:, Mobmut M~kg~~1 ~JJ~l~mQ'SiI !Ie bu' '~Iai~- 'O~~k: f.aJlOklllrl· O:Jli:llil'Ih;;uui1~n ~kmt'Jtdirjli'" mestHe '~II~~~lIm1Ui5~. hom loo,u~i(Ulm1111 iiJI~mok g~relinibir, g~my'Cl i:., MqI'u lOll '~Ulda,. bi~r' yllli! lil!~~ m ul~slliJrlllm~;s, fi~
rroM, tk~IJlLJkll'iuun

m~'kI'em~pll".

fiiye:l HaUt~o~si
~"'i ,emJgD~l
~~,Im. OO~"CI~~
.

E!j'8'l' br~,1'et:1n, d.. nd'ClI~ ~iJJi1fr.fanf;ll d~f D", CUm ,~, i~B' De~ 1Pw1i'nin, beT'iili,..

Id,,~,

~ ~,Ijll,

b~m.lblL

bn 'UtliJ!m~oot{~! H! ,~, ~leaAu'l. ~ b~ .1lIjiDj1'dlilma ~I,

,tlB&: vamodq

r~1<

t,9'fitJl~

IIbl Budq
,]i!lrl~

!Btm'. ~~

. pb'.. ~famb>a: ,~m.. Ow '~J~n~ m~ H IObIn ~_ ~".

,F~fIt

~I ~1~Y_~JIiIJli1" tnn~~!iI'1lIlm,.

('ii~l

Ga¥

II'. I:. II.


~tgl\;

(Atq'JI. cB:~

HadEu. .f9iJ3. _-' ' , '


_ 'b_~ ki-

-.ii'nin Tl1IDciip"yE!' gi.ydi'rrrNJe't 15,tedi'kle~i to.pl\lIiiin&OI V€l: leik;o... IneDi!] fIi;, ~r&~ [~e. d~;~ ,nmooiil.. 1iG~ ~dliiiill DiIII !~inD ,S~UI.-" millk i:Sitel:ld~ji hhp~(lI,mil'~e'd8, mt~ Wrtuktimlmol'(I!!" '111113, yll]~ so:k{(JJilm'[iar 'IG!Jfkee-n bir Ile~ Mal!im1!lt MoklilDlr lie we biyiik bi~ ~,urtI,caj ilgtlern.ilmesJI, 'tom !blr' r'eli:IHm ~mPQ'JI\'f{[$llFial dQnUiHlrulfIWS~. 'tmJn lblr- ~um u;~rmesi~ GRook lO]roy ~e ,kummlollil 'It;e bunla n I~elftte laIO::m:1. Ibir t~.plumMI fMlJjl;", 11k ite a~~kjbk ~_bm;~r;.. TQP~:Um~~ rnfu:mtdl ~m Ibif' omili V1IIiI:1l!) 'bilif6ller lre 'Ie,., r: itil IwfUMOOrll' bJllJ'Cf'§UIlIlUIl iQiru;Je'~, ltek IN~lanlila $!ilf.'iipl 0'10- • ~tkJ'an 'v,Em1irna n.!lIJki'e ala ~!ll;m,W1 rln;u. T~Jum$Q] Pl(Q Mil!:., 'hlreJf€Jie ve ralt :slstem1h3 rB vem~ li!iIinlamtar 'Y,' UiirliliEell i~= Iw~ew 'rijl::IUyor~ IBLl nw'~.f!It~.. t4uli\l!ltllolll c~tf:t Sumef'in, ~r=

lI'e

bill G~,tldCl &rte;1i~

m ~r'l~~k

~I~t=

ywini:

,~~€i

e;n:U'Nn

~'m

,d:l:s.m4~
'~m~,~~1!iJ

m!!i

,~~,!:I.l1iI.

:MIl:. .::m;'JIIiaj,IlI!tT'ml ~_ O!'''''~,'''''''"~,

w,
fbll &JI.

aplDm;q'ii'nlin ll~l!i;m

d~Wr: Itm" _1Iln "11'~:OO.tJe hfr "'~bjnl~,.


,:so~
~

d~c:r"

a~

o~~n

1111

,silmo:ne i-i:d~.'e,;ftiI;es'~~ her bl~illilallil M~irn ~~ryer.!eri'li1:m;e ~fir onium] QR p~'(una o_d{(IInyar~

'!!uJF'LOOr~, IMolllim Wlft. M~k~(!JiI'(I~lii} I~OiiVer

,"'~"""IIltIffi· - ..:III'IIodi_,."..... l!oII~_~ l!a~~

:KD,~
,~:

1m.

St-rild1i~ Yah. ,'m~~. d~~ l'ine ve 00, agd_;j ~D~ Iqt~Ol'_ :~dWmlm1firi ~~ ,~. _ 'dl~~m_ 'IOl~ ~a~ ,pj'n btr m~ ,lhlt 'bdlWi!ml'$fl'lffll k.Qli'de<. d)ed~. ,lmttW,"de de :~!ll'e'3iJnm. ilaMQm" ~ ~~
~iyl!kr.,
R~}i;(.Ol"

e,l.. , ,~~.'i!. ~h~¥el:.

~'a'tQ1ecelln~ ii~ Niurn~

bkDhmnI!J
... jo

m~.

,aJJ!m:

""'5Ii'!EU~,='!I-IllI__,g'

........~ii:.:.b.=~

'T;oplumml ,malt1tlk~ pwoUkJlJeJiin ®'k[lii;gf~nun oot::Qm1 ~ili1den o~~ eikl¥!ilr~ ei,e:i!" M.;m'n MI!II, M~k:(r~·ln rei,·, fJlir
l _-

do

'D~,

.4f:tlllf", ~Wu

:r;9~1'~,JlmlP .oi'!I~
bllHll,~UJ

fiau~.

Sa.m~:re., ~
1M

:~hId*

1m....I; ' ~~ ,1:e2:..,

tim m~

lirM

iIl1eUerird tnt dfl'iBi,II~~, otQarmll. H'~e d~r_l: ~Ie' ~~ Met.'if.i ~ (leli: h~uma In:til,'dQPHll.!~ C:'umf.iluJllit4J~ I~~r~ .2~ M'~~ ~~w. ib'a'l'iim:l!lt: _kid. 'k.eIIUIJDJi iIOOtIie' :m'la~.~arr~ ~-dr~':S'~ 'mIi~1
~I

n,~, bo'et

'b.t1:4lI1la dituemlmd,J:'. kaQ~Iile' Alhuiip"d}o; '~'" b,jCIi'~ M*mil!ll'i Md,".d:., 'tUA~M, ,e~e' ,~n:lIfllllm d5rdliim~a . .:tpmp ,riamrlllum.. ~~i]i~~~~ :tmtl~f;ID~ d.:C' 'blNk~. hiiru A'lman,-, .,::_:.~~

(iii 1

:Bg~

$filairaM

I"C!lDliIIil

3~.mJ

t~~i~': 'iNtIinIUdIi

,il:tWIJ'OJ'"

·dlrt I~hm] ''Ire ~R~mDIBf)] EreI1i llvubo§turfll ~rsll!11 90L._~_lkla. pnilfiyor: _-._ ii"(m' . An"mrd~ IEymboGlu QW,!! Anbllta"n - ci'.~- iystino t'e' m.. Ina 'YO~(!Ina~1 tiyglJA du,mey~ till dUfii~m~ . nrkIlg;~ ,I mimldlp ~m~y-~-,a ~Ii OQlP-lr~ ~ Epef " I ~tdlill bu Uten .. 1'1 _ m_' ell :_ _ J c I CLOCI k' r..~ ,c~klml y[l1l1ie.knlillnl [gmstermmiliio. '. Bi 'filII.: ddJdo I I ~
HmO r,lne
C

I~~

--

''(GYIIl eU'I4Ii1lIfUlml[,unl'a 111 '~fm ¥~tiIlIJr~ ~en VEl! ~:rl bhm~ ,EyU[OOsl~,ltti1lrn" IliBSnnln YI!IJd'WI l~- fee_,lle_ iein e, bUmu hovtula. GDQm aS11 ~(J1'd1~ ~a III '-. - - -~f- rAil!' mssaml UiI-~fI ,Eml(i s. , ',' rna!JQl n a ill, ',-:liml' o'il!lloglkill!!ud'[f' Id., kOliG S~Orof' r, resml m;~ I el~ c!lI!J';fju yefll!uJelii F]LlIG~ptD CilINS llkip.:rg. le.bni~ler, pqa~l~ I bakmotilo! _I.. ba§'krte~OOgJrr.1I Ires.mr - c, - , 'It! -.I! BU -, SSllilll Ikendll S'IlIilD~ldmi y,Qp' n -~~f so u§[ Iiti ~riEjl(~l\Z o~ai1'l~ 1bt3~~ i1hl)e geUmbiI Jor~ IK!(i1n-'ooo Erd~lu"mtl.!lIil blt liime b'~r unallI I~Dvie btmktlkt!!Ilfiolrthl'lh¥Dr. ,~' :~k ~ - ~I l' - I iltk -a'H 'QQlkla,ltll}m,oTI!I¥or: Maihmut_ -oft..o 'm ~i uydl1ll _. ielD olorok Ireklam etmd (Ii~ 'W'luiingtonilool l1QZl{ _::::n ro~rlor &k:OJil,omiik, ,p'Oli:Uk'ldm ~e.n Un lim Iplcl,.(IIl CI ·mMl d 111!1~ (don ,!5(I,mla'yU",menll:1 bll'.okl!a.rak ~lIf.e ~. e' etc: 'l~n, n M= rIm~1 ygtlli~m[:ctnC11 secUm_inl di ,1.8 ettl_1 bir m . 1!!t&!I.. ,eG.'wt~a. k6y1i kmdlp.:ilnn oo§.OmlO tQ II iiklefi WT$OVlrloil y-ozm!lll IkuHilrirlnun e9 =m-en ~~ In~ iste~ i1iM}i hl,(: ,e tI'~-

m:

_b _. ~'"
[i i

,ozmA'l.

, - J flil]CI

IRok!~nViflls de I1UglftC- oldu: mJnu kabul ed' .\MUm. IOze

!gOmnm iir¥c '.


j

vCII[pmam Igerre:kiyor: 'Tlil rk 'aydln~linn ucOnc.u darp~ tlJ'iC calk ol1!emler bl'r Y~llu:lllln!, Dem~·nJ~ [P\lrti in o-nuvo Gljk~ mos~ Q dl~et V-lJt'uJl:[w11dn Tu_ '''kima .. 1iI111 ': Kldakli
IdU:milOJYIll O!srn gOsternl8Si n ,",'- ;_en;,le [1:- - ; 00 11.- r ,zaman arollgJ.litm ,OYIId'.

. ,gl'1W:~(ln II!.!I IUfillJro-AUi

9 eli~eleri"l

alfI'1lDruufiflSUUl1

UY'~

De-\I'~m ecn'@l'iIlI!m~ TtOP1wr,IiIIlSGI motile. ami ,Ztlmondoil ItaTllli1csEd mllln1ilkUr, $6),,1. ;, ~alflmn~ r-e.SsoID 'ii.~,,,ir Bed" IRofbmi~ ,sm.liunn:n, Uskudnrhl $mbon US; n .~'. t'i8f1I

([.~I

Utt,Q,ul'lID

,d3lerst lWbu1l.ni1 . ~ril! lillian "li[Jr!!ta'l -a;Jf~n.

~
iE!!

'1'01'

~DiUl1 '.

~,~ ,,~,l

,~
'~fmi!!~'

Olillllf1Jt, MDtl'mu~ ul l[iiPii~ reldtim I vapl[Ii)'Of~ .. 'klm t!! slrl~do. Bedri RGhml ~'Ql\iis"'1e 'Ilf;llcn LiltS-ani PUj~lItidti __ c ifde ]lire e.' Jilsnerel!:. 9ilJJnm~ Ha"allIm'd-l Ina ~g~el f ,.."JaI, I ,Ola . ~irCly-do.h ,0 milk ,gu2el . -. -il e' _:ItRleB Kill' i ',,- b'lr' l1ikmet"e, u~ ~fQk msim a 1 ymr:nacd~, _ ~Ikll 0 ,$0 \fe.' "lei "Ilune laM 'g a 10 lur i¥d" e ir lrO§QF KeftQo~rr·n ]l'lllIIrartllrrutliISI: B 'bi~ .S! I' u!. ;. loro. .dm 'Varebn~k If et'i.,el ,:sdhipi WnHOSli dJ~ - n en] di'iiYmso., ;;oplumsa1 mo~lI1tlk! 'Cn gucy B. ifftl ',riilyor. idemektir.

" lurk;
an

t!iIfd'lmlftD b]r IItftOOe! ~ 1_81' lbakioodan :SUllH~ I btr

,,02-

[1

Bu~

dllmw¥Or~ B1!i1

-, :pekllil':l!

. 'YOiOr Kema'I·1IiI yyk$e~hjl lie uyru on· ia ctenk ge1me ... as .-. :__ SG¥mryOtllill: t~lum.1 qe blll:!;18g~ k bQ n,,'n %.0'- Iillu b'lr sonuolll ,cl0tl[Qk96 [uVOrum. vQ;or. -:-e eldedijl [0 lull (f Ol OOJUWI nel, imlll:Clll QJ'&aUOVO :&ls· . nl--.:iilir: •. bir yondon, Cill rovai'iIlllln bU1/uk .lopfG1k $G11 [ ine' . 'g;-ule dUEetken. dlger' yGlliI.fiii do. i~nlann Ii~, 1 re:k.e.' Jiligj yeriM! dtl;ljeJYI hore~ete g:e:r;ii'OOOOk b5
I. r

ydkS1!lJl1l buk _ mu§ b~ If d:. my'a p n1ettiliyM Sa.1!Jo'lllatlinAli~en b0f01ltlla I!1r VSI'lO ollll!nJtVO'l. Bu on Ylt~. eAUlde S<ft fQCk ~n o1i:imlilmd'en ~tim," i1kel k6r ~ICi m ' ~':-tH ,ntEIfl; .k~~[emf!s~nl Iha'kh ¢i~CUT1m[ I!fr' bl¢im. ", 'r mso1 ruB!!!!milder i~I'i¥ow v~ ,Smililtt f!:ai'&u 'lllr,k bie-cill' ~Mn :ret modeli ~al e ge~llriyo: .
J

Jnk kllliOiyle.,

mill [,)J Sll~ Faik. ":'$ Hl1JmSUl ve. SDI:iUJli.Ii14. ~u~,-:'k. iMll

II1IJifi'i1~ • likinc.i Datlll"vl ide.yen \!i klrmh 001 t 11.1 her' aaan bQlUOlfl1 RlIJrllOSUU dur.VGbUllIlelt icilil ,0 'alllr V II ¢,lrilil.'de: I'. mu a~(I.,\so<z, etmek gerekiyor- COW", mQ~k ve
Bu(~1i1I

II 'i. . ~I

g;- ~i yooAn
U

i_

y{!j ~ll'IYOIf.

-Ie

'lQPlwmoo~fliI;iI!Ilil!tlk
Okroy

• I

Qeildet _

~8 oc"t~n~bih ,; (lrhon ,en. 'e,= ~n~t i~ Ibi~~iklie 'S'01(su' Clkl~tn'Ulil ~

i-ci Illmu't. 1I!i~lgos~n.dlln ecce

. e: 1'.r;.I~I.19i51ll1, l~nrul1 SOI,uik SGV~~i i~e C!!.i'relenen eu V' ---: rim ~I'eme g,efeldyor '$6yle (Ie 5.& te¥ebj· IIiKlfl1lDE B_uk &~ (uf.er.esimlife atllan $OV,$UZ CI~ ~e CI rohum ~or,quk SOiVD!!iylltCDillUii,if.a en OQ ib1fryoc dlllllY~ ' ,8 . _ Hi topr,1!il ~ fill l;Ju.tlibfiliyor.

VOj]l'~iOV if., 'f!t,lk4l~' g 'i ~ mOL'(I

o g;~, 'mil1aeuhr
,

de,_ndl.~ _ ,Ay~k~mbll'l VlllimmlJ~~hj" lamCln~G.'ell

IitqlJUa IGI'rldn l-a ftt'tddlillutamil ~iI'el

O'_",

Glid. GfNlIl AJUah

Y.:m

'Q,ldlll 'S1!lJle,ma

-Iii'

Iii
I

dc!I ,-o,d~Qzdll

mdlfllJl

'EI ~',~

)~ ~~.. i:i~&·'i~i: i;';~

5. ~J9\J=3H.

OrillilQ:r;iI Vle~1 $iiiiaru:!enJ 'veya CI~a~,m:a l1Ili~es.tostlinrdil;:Jld~ OO~hkhll "Gor~Ip:, ,~Hn lI1',(ULI Q¥rm~ ",'e, miiimkl~~~ _O~'.iiiIJge~i~nk~e 00z etmek" ,lljfIIiJ m lIiI'€ilQ~flm. Her ~sk. ~:o.IIIJ€1ml nin kcac.k'ilill ayd~p YJI(jI~nlafUUI e,lI~eden ItJi!ImI i1Ii1QnzunM:! efl'9 he8aP.la-rna mman'l eok, geriU, 'r.de k:aidl. Afii!rColl!t"y:~ lonla,!ilY'OIi'1" . r \i'QC\d.tJn.!b~t IQJil ¥,lInll kendlndcn OnCQ~ ue Oll'lJ DUrvo" I'vil,al (:Irvr~lmo: _: (If v(;mdQn", her ¥eX1~ ~u,qln kerulll'll'~ I, d Ii'll ~liice~1 k~iokltiln!i1l1 van~\9l1a,on'l 1le.Ji(rOU'l (iimal~nm'll b~r~z' doha '.tdll[D!yhJ,,1!I~k i'~mll ,gIS~1 s:~re,k~t'uu_,t _ 1,la '~~~~?,mg,tiO \i'Q 'enl dnde del _eb~'f-4l]rt. tarl~hQdltnm1lin 61111! dke~ b r dUZieiVl fl1!fi11l'iIUI11~1~ I!OI~:GSI., Olf~n VIfi!I~~ 'iirine~Qfie:k111 .o_on !ef'iV~!. __ BobOSJI ,0!Silimllllilill ,dtmemi~d:e!M ~zlb-I H~marlun del 10 1'1 V yaplyorr,,, Olllm~uitJ)et ~~I'II~l1I1inde'Cum,hu~kQ ilJ~~il ban-do ',811 05QIfQ~ OQiIl~IYo . tQ1l'hQn \l~111, QJ:~l1naS(l!Rl1fJd~ o~u: yot 'it€! dadJ liB' btl.' "t'Ot. Hell)51 raW! kodrn:' tu.arnJilifil oonra

,,- e. iili'dOIII

's.alJ~alilli!i!ik:1D1

rb i '.__ 'eek rVQr. surt/len i;k~ ~ olOk U}.I

VO~. 19~1y!tlluJa., 'mBk,ponl, 11~~id:Orr111ium IreSfiili ,o,ym org;li)!1j lJ I~Si IGala~9SlI'\l1Ltt~ l'UrlUl1I!IunuVe ve~ln! belli led:l)yarE ~9QrIi~~ h~ob.ll" .z~n'Ullll1 i~k(ldlolf1n della~il~lrtllIll o,mulk i,~le M~IM y . Uemez. Va ~Wir( y,ea de O~'"¢I ,01 W Ku11l1 ideolo' leRn ~V~ r I (Ukl!eiri 11 blUne.D kollplo' QlO5EnQ 'S1~u.tllrmDk vem~ b~r ,ay yapillfllti~ dl'mok demek d' 'f~dln,~. eUr bg,1mr on l~h!, '~,O:lilII(UlrU] ,d@(Jry IOrhliA 'V ~ Ii!, me!SOII~~ SaA~U ilia !!inri" ·l\li1ll'~v.Ie.
Ii

d~e<Je~QkIt,e oolh'lor, A:!ul 'eJlilju'~~1 1,9011 y.dlnda MeiUh 'OQrY'ert 'It'. Okto'i mm't'J't H b.lrll~M V 1~'ad'~klliCIlr~ I bllr Immnlt-t~t ~UeJII' _,' '1/1 .,; fmQ- eah~tlklQflJ ,G:fJln~ 'bli'04~,riO U'IJ YilII,pmDk ~stilO~', ~tli'\CJOO d~h~ IrnGJ'k~ ~Me<S1e,t~ 'bijr sm!1~1iru~hUYflc:I'QrUil~ll!1, miD
1'~1

.'~e

~!aa'ma,k'lIO!.'N:. B.OYle cmklvor~llJr~'srnft: alarak. ay,r~Ji:i~WitdCl os.1'nnd'!l1 MihQml~ SijJe¥mmn ~ rfi£i'~,r,lIUllr il€! dCitill IhGllk'l ,s~9i,.or1C!if v,e ,bQlkm .zevttnil ~direi ege~ men etmen'~ sanet, olac~jll\,U SGlIIUIIflIWl!t'Of"lar., . En telieiktile(l: ,ef~e-min t.a11r~niE3. n,1Ii1e, ins:on~Iilliill 001iilQons:~ 'ton Ibtii YQ~llJ galen ortak kaZCln. ml(u·'1ina kssil)~ tide kQr'l~ ~Ojl':," ~ll'u" beli-rr:llrrnekten ~ek'mnmiyQrlor. arhan V€l'~·lI'1Iln'1945 b to,rH!bJlpde'Ozd~~1 ~Gar,ip, I,~I~I' bO,'IDkfl'QZ~drQ d~klrt!Jri~ hi. blr 'Uklr madf.aba\Zlrg~ 'tmiri~Hnd'efill bo§fjta blr "er, degRI,. wz.le.r~ndeki _G~QjI1<JI!k bir Y(llno Sar{p menfft'eSl1iOlr ..llndQI 'I!lInlar d{l 'Vel" (UIVQ,r: " ,,'lte.Am d.o.gup bugil!illOn mOneweri1Dra'fuutan :ter:bh'19 ledfll~ ooellJlif. ~end.~rU dogftldCln ,dc4ru\tc tl'~ no'U.u,e!a hirok' ad yar. G'J'~ri~ kenO' ne Q~~elUe1il1~a li1!o~ h;Ynd~ "orm-dng~fIIdrJn~, Ib]r IllllbjHe~me arzusurUJlriI: mgIil60,~U o~lo~1 e.8ar~\eri hllly,retlie ,k~i~I1~I,@r, arip lle!flkk'~sr. 60 re1t1ldlkleriG n~1tt!bl~' kabldi fi'd~'lflldel!il! gelmektE'. tpno bllJmd'a k~ iza Jmgi .gcs;r~rme kl OlIflnd.fkJt\tJ!nlru;len ~op;tu;e ed'€lb]I~'fn.J Stir no]'(n tanll1 ,a~t~nln "Illil'mssij getIrElJk,t'Y·lblf. "Ofhtln Vel! ~~;I iO.lr'e¥i rio 'J0:1\11', '~anl(HiI;dlrmarya deOU he,!:, tllJlr~e 'yoUa da~i$tilrm,ey'e Jc(!U',~ blr' tu~:um tlhyl.l(. _ fUr., ,ainlZlC<r.l ho'lkm ~H;J~cu:roi lirgllun :w-e (I tiG-sit u1ol'k~ lerinl\ yQr1tS~tIi!flOY.O~g ~I,ac!i],k· fakillt, mQ(!Infes:t,od{ll Id iddiaJor lbu kQ';rl(}r~lk gellJ lad~mLa 0'01 S'ImrHlI·GI! y~'c.mll~'or.$~Ilfilrn. insonoi:ilr~r:I ~n has; OOI1Qtfll ftIIln. Ulf,kU(UlI d'oronmo k t,emn y.olo 'iZ:j,' kran~'(U Iht~,olm ~sa,. DUI i,!j: 'lr'~~ng"!.'J'J b~r IJfll,d.t sahmbi QI~ malor'l_ g~rekmji~nlbHme.k d'!lJr~lIIln,!I!ndCila r, B~nu Y~Zlyor~'QI!',~~Edebiy,-ot. 'tdrlhh\Jj~9 her VGnm 0€;,n3.yC;1i'lI ,-Urre y.eni ,bfJl ,tmdut ge~ld. B'1!lI1 I~~duw' IClx.omi d\erecede genr,I"a:rm1l3.k, dOM dol rusu, ,U'ir huduUan kurt'O [moS( bRze. li'Osib old~l!~lo. Sil' biy.fik .If ~',~J~ise.~ yoln~lca bit ha~~tn,9. tatliillte~~w!'r' V.SVQ bIJiW!lca,~ll'U\lIJn ,~~~lOOnd'J~1flj~n ileti suriilmesj'. yeierH Oi~du, .Bizim. ' end,r h€loob'mIJza", bJ;ll1 lfilIt;fdur, :Qerlll'~;erimeli~~nr de .eJ~ g~~iwdiQimiz. ,gQnrme~.'I~tnFn ,ba~J'lCGII~fi loraS,I'nda sol'hklo basitl'uk var. ,emllf1H:t guzeU bun~'(Jrda'iil ClirornllO G,fZ'LII· SUi b~ ~i~If~~ ,en ba¥uk hJl2'~ne~,r lan" ins~OI hayul't,nlIO e bu~)81;ri11 sa~~alarmdQ,kIUl('co~O\I"Cln b~1I'ofrEHnl_e W-Q,k~II'iI'daf1l tema'~ sa seVikethyor:, 9!!11alem~ ~Q,h(te§~.uu,. 1!Qlbh;n, z'ek.6mrn lItlu:5)Onoto OJ11lli1.tmkim
II'

dam'OSln,1 'vopma~ o~maYlp' ,sada08

mtdt,

~e\llildtiti aIi!l11~Ull'k. bu~-

dmheles i ~~e·d'egiijt~fiIlmeml~'litalde almca:~ tuwradm 1b'llIllunt.l~ 1ct,: COk tIIQnk. tJs.gr$.'Urrnne dQ,rmllll~ine ~e ~mro1ll1. ze\kd-, Iy~a d~i$tirme 81lemine d\il~rrnan, tIIlr cecUI!rI omll1ak ,ofl:aya
Gllklyor~

[)ojha a[!~nntilflilln,~i3 \!O%lltmcQk; btl. I«Id(t.iruylg~ yglf:l~~ ,LUIII1U1r !bir' ,nil" on'r£mV~~in~m bir on Vlfa egeme:m ,~lmo~R'dn,. i.mrte1 Iionslyo Biun 0(1~~um,uDdi!] ne' i«U:lOIi "llktCI ,em;kl~er !' bneoe@ln'~ giils:1ierrml, o3d1llgUJ11~IdO,hOf01il,Un. In_Muml y~. fO~~CI~ l!ilflv, ~ ayl!illl oniomQ. gelmceX ilz,e'M"'-fV~~~'~fQk eyJe~ ( m ftI1i reddeden ibrr 'eGE1ifik !iQ~anntn'u su 'dU,~:VOf. .. ISu O:rnl, 'Ill~ b~tirir.('inun~: 'ancak bir ltokto,1 ~klgmeyl gelitH giorOvo.m nn~ InS~IIiiI.. oor,eli.. YDrOI! ((:it.r: In'Gan. Iil1Clm~~lz b~,r k mki~e veya b11r ~ai!ie ~o~ IQilia ij' old'ugu 2Q man b..de.. I I 'I' Qaf6 bu'I'Olbllt~Ql:.sa\. V1ita~i:myor. de·m.8~tir. lersiftl;dem de 111' Ieygbdh'lm~' y,lllulmol'lon 'Q(h:un. oar,@Ii(UIf~ V(l~'ll1mtl~~, ,clonem,~ejjr~ih, wt ~n3.si ina Rotni'. SQfJ'~,k ,SQ"a~~jii! kIS!l(QC~, iei~ de VS OYAI Illn:l cma gelm~k

,.

..

po-

LJ ·,rB

CD !fIzm h:cpOIII .£)'!I!iJlii'!t'02 i<;iitUfle bil,~ eiel ,a,chn bilYu_ V mnlyorSn:J, inanCil~O'1f~~, efiil.ie,}(tlir. Turk ante Iii(lil nS~lVQs~. d 'n19&l

i"

"dlonndo. 'buytu rrne i~(H'€:t!er, gt.lswmmedt. _ ._ Sc:l pu:rnabilen blf 'lek t8pk~5f: oldu'.: oon1\lb k; d€UiJile1<. B II! ,anh!'.fja It!:lsa~igN icinCe ~,ar.et edebRmek lea-filii IOfQbesf4rllite {H'Ia1t1n dO,@iU~(jnij lI!i(J'tlr!ail'mrak 2!orunlu ~l.liIvor~, ,kUliG ola'·, En I Olk ~o,~e: Sona;tCI,Q' ~liItsan modeU. hey~el ve ,Ms~mtar~ I ~~ Vfls,ok: ~ofik olfln ycln IXiJ bmtk Iller 'veva y,op~QJklalli_ de~ ik b II . Am~ 1~cCCQ mill lEie:, U] llIlsBoIra mSI 1J[OOf'i~U@in !bl:lyJij Iii !ilIa
ll ,

k,"~.

'1tl1cimlere iiOIrQ ,1iII, artBk tronsw11en 1Ji',f.lpg~mVOrIDr e :barfalk w ]fink d8!lr1eri bffiikl!"m, sQfH~yab.ill~ortor. Bell~ _bJf h1k.13,taiI JP ",or; sall~'U:StU ey,lt81Iller paharl alll:}ISII!'U bulaD ~Le:ook dorUlmi1. Bu Iki kiO$u11 bjlli1,~Ugf,ntle bi_i mo,tUUe:r1l!i1!in tef!rm", • de I'!I ,bo,IoVQ'rak. 'g~dBrrel be~1I bioimle[in ~ekrlanndQI Imij~ mme~IEle' ~lo,mQfU eall~1i1 d,~rmIllik1t€l..;-n 'Vet b~:liunl~JI!f~·t!l1 voksJu mi. s~;n$l!JIrz biclmSie II IClrabMque, dog Wlyor., , • ~ Bog,uk ~sg'i/Ja~11!iI1ro,ptO:I!iII VC~ukloY'lel l;n~OSferllli!ld:e,._ Tur~' IV ~nill11 lkendiiiite 6~gu dfinom fli!llldarnl drQ9~;;m ktllrok y"\IOlrum~, io; Oriloin V,e~i!\riInfl50me l!w'lklc;u 'Vulgo!" ,nr;~ne tepkJi o1Gfnk,. kovu b(fr e~teliekUla lllzml ile VOk~Q ''!Ie ,~ih":1iyg'hlIICO' Iltlm, sa¥Uft!,~ Ilki,ililC," V,eni mkllll'U dogY'for, Vle,wi kUliOk a,~ 1'19 If. : 8

He'

IQtihOlfY VeU ~j!ifi i~e en "~d@i §~ele,n,'~~i'hS~ i III I~l'Iiaf:i!. B ~mk1e bu~on i,kn~(:;i V:e~c~s ifli $iil!ii amavnda ~B\r~~t:u i"GI~m!i]1r( d'Ul!1llirmuyhJ! a~1 ~nJ~¥Qt ~ ltJ.r~kDIJ,\~r. :Bo ,da~enillide Elllfti ~'"i ~,eJiIl1$Jlci~elr,rnl Com'lu~·nl~n .. 'Veia cY\lll~ni;.! f,omuniC!l:r,rodrm' Su litf'l:e'ln ,~lIE~lilSwln= si~lli~ Hu,rirUllm1l~mdln, MatlitJe5'Wstilmt,€!o 'Ie yi~e SbMim"'IR ~o.mcif:lit1lrnn(:J\~ Ibuldrru e1ks us;,kIlnSiValtlZ;ij1,,, ~ijtl@lsen BO€!' !fer d'Q'lila' ~fl "orne:1IiIll1'~s~uth:!! i~ilililde ~Q¥bOir:.lmI~1 eilHIi.~II;efh18' :bir t,e,p~, k k}i i!t)h:lfJok. TU1r,k 'entelil[cl!isiVrIliSlfII S~lW'iy,~r. ~Otun 10'" ~I'\gy i\iind'e blg Vnklmlli IOn. ''JilldQI TUI~k~VfjnuI mill.,,ForUm'D9I11IIsi l''8 ib~ dergi' ~IU'Cl~1 ~da rop-j'~nml' ch:!iil'i ,avdl~hJlr't:ams,n ~d flfQIr'~, fOrum ~~'~Iis~·rd ~se~ e.!~h;ui'~yornl~:Cc ' iki is,~m, 'iIE!',nnecek OIYIt!'Su. l\!O,i!tlilMi~ln Siy-d,s(!! IBUgneir FQ:f,\~~I le$j ij',r'e~~1lJ]1 u,el~Jiti!d8m1l ll?lrofesor TorED F~y~r@aill!Jj He O~en\t ,Ayd'~n ¥t~r;O!ll iamsil ed\lryfH·~ " $imdi" en JlI,nQ~~ Ca~~Jm reme,nl in ~eI'1Ifi!i1i,mjif'ii ijlii tskrerJ~nl~ . ta!k ~eril~li m'~dug i!ln~ 'l'eJitrlor "e~menlfn ve~j'di'li~B~"r: '1~ vwll~t:itnd'ol "f:w;rk: ~,~tsn!9k1(ie~' M~!mlil elkil~)I',en~\e ~~a f:u~mlmll~iSlmen hie 'Iliwisi '9'" d~flI'€:rnde--i]kf~f ,gorfinmuY>Of, h~ir\~ 1'9~n YIItI~nrrdQ ~ p1c I'IIQ ol.klan raf1rti C~ul'li'l ug!!lll. bu donem~ ~e;r~nl., ,2]Q'~G,~lhui1{Pi!iln t(jlp:ll1.Jimsa~1 \fIe bu (!jttH:ia J~r:ite:lle!k~®iel ~~,~O~itJ~'(ll!rIlnd'aniU,tillk: 9~eill:Bn '!ljJl1h!'ei"~~te ojren(;118r,ind~n ge~irvw. Ilc: Bu len ''tilde: r1t entel:III~,M~'V'aSUl @ll'ill ~ClrIO;k !In y~ ltt)rnek: mmsUcl~le:r,i ohlroll(, ,g5m Ilell T~r!i:l,OIl F~,:d()jIJfJjI va V!l]~~lln, tnilinda'rIl :s~lriiJrdki on 'YIU(llr~lJ t~rnm~yl~~Tl1rl{ g,y,dlfl rarunll.l!~ bOll hedef,~ h~W~n~' '~Uyorla 11". FOiji[l!IlIl Delf.gisl,. IIili et b,i r '$~g\Yk" :60\liiO, lI1J!'runO a~{]ra~ 'YO~ " 'In~~ mJllyor ve sw IJtil S~IV~~ ideoioirL~~rt! veri klabillJlll ediyolr. i [):ergi,. ~~m '¥UYIAI yo~aml bOYi!l.Jln(;lg,. Qlittg.~~lfet ve an'tn~IIJl~ II'1fis'lfU~l!rmllWI!iIldQ e)l'il kaolik I~df S'~n~1eem~ ~~mIYQr r (iil,~. Tli r.'kJ~·n~r IB~ll OnYADSl1 o:zelil'ikb:l A'lineli~QI IBlrle"iik D~~ d ~e
'V'e,yo
j, ~~l

<lim., ~,eool ~I~ ,kplu~1l rnJf(trSliFiIda

"erg

m~w~

r~

Ar.ar~n

I'ILl ,Fudiu.

, In;:a..tiltlB'][9110:Y,11Ia;rmtila ;tl~l~an":M"Rbrmc~A~I ,,"\lb r Ue Be~U)ee 'sorin'ln ,da;, &essl!! !l.e lmre~e~~ \g'eOm:lI~~r1l!'l

n.

l~et11!iJ

,AttaiD:,DW 'iild_f aalIl~


ilrfi~Dl!lt'I.dl\~1

G'€f~mf 'tl!e :ra;ri:' JlW~r. B~~b,~~n:,dtlH Y'e!f;J, il:rl!1Oai[!iia", t~,i!.. l~'tm.a~ ~. 4'3:1 ~' 4:.J".
DUn. T.it:ilil'~

U,,~r ".l:ooali!~u,

~RT.

tl:lU'~

J?~:11£~,(h: l2,dVtl~ a
"H!l [~l~, ,etd:yl~~"~ll!l',

~_Dem~i~e

'1l!¥(BJin

It[ll~L:!.Dl_

tI~ ~~~ otdllltu

ruat iIllop]~

~etllerll~h~, yaIVJimi!$
YfJ'1".

oloul:u i:tn~kla rJI,.t!l;lr1l~m!!]s~Z ~-~'~J:!-"

• ~. u _mca;!I1

(~~_ 'RU O:~ ~_eW: ~i~i;sMlm j$'ntil'"~'!;l1Etjzm. o.ldl!ll~riUj. Oller' ~:Of]m ,i:tha:rtmaendill~e~erml it' ke~~m blJr~bt',8k. ~b~~~k b

"1m

di~!il!m:u.ilCl.Y1m, :fU1iDiulR f~:m. ~l'l!~e diaJ!rJ,a stil"[r..a~u da1ga f~:1Jf.lidJi} "lrO;rkl~ ~~[ ,Parc~ mJll(!!t;y~tJ~ 'ii''e :rU~(ln de sa~l!lSU o,Jatb f.I~,i

1'1,4

I 1.0 ~~n:l!!~nlD QN!i1B.lHda "][fif,IfII(Y'~ f~ ~i WDe:l t'ez ~l'lmri1iiDia.blhlll. • ""~'I)I;D J)OCJN"tnd!3;, 'Ttlkk ,a.y.dml ,h~~t d:~$lI.twma ~~f!!t li'e.ru'~ fl. U,'!Ullli!' ¥JillIa~~~ illil" e.~llmJ I!!Xa:r:K. _,U:-m1fJ"~.:t. 'b~i1I~, :a;~~~f. ~p - oldn., h., 'Iiilut 't!~ 61JiI1dei, I.l1 !l!J.D, _ a[a~~tlalll~ n ult gV~ 1II\op;a,ga!r.i~~n~, ~m," mUJ b~ ,~)HO W!=, I ~'~ij1Jd. Turk:l;Ij'~!!"ll1:bit', ~~ _ ~~a:l12Dljb 3n:rq~~'Iliji1un~;e£f~~ 1,1 r 1111 'Il! ~jj:=ibU, m'e:~"dla:rJ: : e:~t!Ilj";l!it a

~h 9fif:Ji. !tDiilb.B\ Slili~ki m '~(Ia, 'FCrt1(f~ ~~, P~1~ 'm:m.et~, 1i~ k~ UI ~l!: :2ilfl!li!tle'i$~ g[(hltilla~ ~mg ~:e:.r,." :Meb'melo ,~I, ,~ y, :rtZ~e.l1e1lJl iJ141) ,~l-'O~ ~ ,B~fi :~:nlti~~t~ g~~Uat r ~j',~ler:u: :Beli:l~~ D''1Jmm.. k 1'~$l["!I\d_m 'i(,1UBb"J~ :~

IiQ!O ~d~,

C.«Ill'~~

:aDJ'tl-'SDqlet

~!Ddan

l:lc~,a:mIL~

~~u

"".n,

11'5,

~mUln yC:jjJjl~d'a: Fm1Jtn IJmcgjS~~ ~ C ~IlII!:.gr 'WliI' ri~elld6nem'r~nmf,den SOON 'l"uddre"dB pel!:: ele ailillil mOY~ij", ~j'ji' blkl~~.(J a;EM/fl~'e- 'Iilflkli,s,'de pet cru'ml~, lllrf .,g-elenegi olm£lJ~(jn.. oz't!uJiluk 'Y'S ~otrarrilt, kUJil!JJ~'tmml
~kr,n.c] iM~
~)o;

d,EH'llek ~urmc "Ie !1:qJhm1!1'vaPrm101oZQu:rli_kJM\. umvers.ita, QZEnlkJ~t~t.F:OJfum 1lel:'9~1 wrfahlnll'dn ¥'e: rll!: ~ez, mre'II'et-,

,nun 'CIIJ'l~tnilllmij!SI. ~rn,o .

'~em9'lik Olcro;k: :SQylJntl~Uh!il'YIUI) ya,llllmr (~~., Ba5ln Iilgij~~ Hiilu., ~rgl~ gg]jljienC:f!',si'~ yamlonlll (Uil~amrt1 umunlul'Jlmo.li9@'m.nll~1 ICk!j ~m

biP~,

mites_i U'y.esi sUM~a, iiktitknfra:rni'lllilJ i[k. lI,iTmlelfimd~ 'Mf:llil(Q1l ,-(llete ri~jLa.li'l~ lliL'anen Mme:1i8 ~ilfi'aln ~:I1!~m~., I~ t~ ZnmM~Jl" .!em'Je.keti.nde· t~mtlitl ~ktld~UJIIU ''18 fiiQ 1r~Ji1diIn etki~-rufmlfJI ~ mlklli!linilR_ (i,..m rOrllwrn bhr '~;eme' IkitGp 'II~ lbil' k~E lP~mrm ,clcmk alg 1Q - _ QJ1 M:kIIlIdl., IFiokil ~a'bu _ edeJe~, il\efEU1lrmihllimtlil

unduk' -n 100i1 ~~

nif~lj~teflli'lel ·~l!'lJnut'D!!l, ,&nI(jE .. S!lIVU... n ruth:!ildr'UlIlBl dm 8tesimdre.. Tim. '~o,ph!.unUntiAI tUm m:ruiJ1 f-8l'IliIlm 'cm(uiniilili s_aklola,1I1IJ J()BJrum~'a r OlD D"l1~f.r::m iit~k[u~ Bir tQ~elD~ me, y(lPQ'ra'~., bl!] ~(D-erG del il!!Jie.um§e!1 erilC!f}telefiln 1'" ~~ pfaliml

'tue. '~rizli'~1'mceron

[Ie ~ ZamlxlklaJi M:.emle. e' "m:I'o fCfID1lIil ,arm.... li!!iJl" H~imonulill lodsfill IbiliB cWf:madtil arum 1lefi(J1s!~ndsl cm~lDl" muslndia paml)!~ y [I~ler' lklll m ~ _ i

m.

~'Im'IEnl siVt~eii!nek mum:kiia An cal k, el1.~a fi iQ!thJ:kftHr1 i'irl IfBdde;1l!lITe1ot m uml(1un ~'it, 12i1 M(!l'~s '1_ J~;lillcI6~Ie ikiEifilifom gelen MjJl~ Hi ·Ifk. kID-r"l ~1~1dl d5~!eme' ~bt,~t f':]'tdii~l'er':~ru:n :['~~
zgmiild~_
~~ .;,wl._!1 ,,jij ~..,~
l

on

et'k~

:,u

o1.b:LUl$ 'Dnt, Q~]!I:&!i


&tm~
~ ~

o.ll1.ll~W
l~ioI3 ~~_

_JM~

iIl'lQ:r-

i,~Dl'1af· .. - ih~3.lll$t, ~(f'"~~ ~lI:imll!a.UD b!U!f:jllq ~~~ !5i:!:mI~l ~.,~ ~m]iEla~ ISe ~w ~,il~ 0iXi~ ~ __ Ilibl ~~lll!lm -_ i!r 811:I!l:JIi,iIi~ t:ullL"['I)1!t fl:krl.b~ ~ ~ldl!liu: m.1fIMffiu' .Plo~. b\I, bUt.dm. fil l" m~tt bUWh Iblr fm:;ri mb,b ,b:om,me _~: ~ij]ot blW IIe;Jee-B,~ I!l~ 1!~' b.:li;D~ ld!elill~ 'Ie: !1i1~~nt~ 'iIl!Gl,eUnl, J~1~ ed!~I. SWiI:dq, b btl~d a.&1i'" ene.1, 1mI, 1It~ m.'8a:_a .o~. 1~1I.r. ~Ia1Jr . ~e m:m~~h~r.' ~e, ~~

Z~r,"j~ Ik'll!'. !:."i?'''r.ili "F"iIS.\n'" ~mli'j;~ 'U'''''-d] 'm",_.-.,_ '~:t,,,,,,,,, MirQJ'a, ~lih:III!I.I'. ",~ ',0l!!I! jl~nm, DQ .I1D .I.~HJMu.. liq(!i~ d~n'teSa!l]:e., illl:e.e&ll!):[.er' li5te]B-'fiDd':e o.lill~ ,~-J ,pBm Fa' I.t-_~!!J.

Bl!mun m1'tl$dnmrunml ,mr 91my~Dn I dm~i[!1iiyQ!-o rWll'l!; ,tHe !£Wi il!!oz! IIiIiOkt.mI QiliI' beli~. pml1-nil dUyu¥~ fum. ~_ ,r_m bfri~j' p!l: E6Il"'rn1i . He b3m"~rtIIln ,basill ,so¥~.1 IDnmfnd'a d'otru.ckm hir m~ IRummk 900 ~gJeQe ¥Dm~IlCt dt~~ Ito. r::-D~n ge~il 9 ~fHI ',"(lso~lmn bUy~m le~1e ~Q kVtfesen~[n liiffr feli; mUM . IUil~m sonuWlldG 'firlIk Qdl1i1:L111E bUyilk. ,!SG!{IlDm G~ iii -el 'bU iWti 'betiRli\. lrkeili§' rill ~oli5al (,mn 'ifm[~\p k iS~q en ,M OI~J gweie-rn ~JD ooNkI'-'tEni: iCfeEWsi o n,no 10m ,"'Idi A~. aJifIDml ey;~err:liMei IliiHe",bfi~t :S(ll 1101"0 iLil~ ~ e;,~demJ"m sine ~ oon nit-e!n~i ha~ilite

In:h~
.

u ~nml .-Ql'&!iml V

~1emL

'~ngn!='

irrL.0IUJlS,_Y1~"

U'Ji'Ij

de:-

lle:"~

~. liU2(IJ.r~ ~

rd :i11I1i1
.j J'~

~rnftClI

"--"'-;I'ID .. e1ikimfigi

'Ie! Ctkm$niid'a YO~~lIgJl

eYl;eminl"n ~armmD i~i(ilde", dimrmi'k. pI01,... .


'Of_JJ1I.

IfGt:ru~]ftJj

h~~1m'

~:!Ui.l:I'a1ii:. ;t~b!;~~MIl

d~

aw~ blr' IlWJeU bat'I~~ h~.", lleld'il!f:\e.~ bJ~ees~ d~~1t fitb obna1t.U.li '1Ai1!!J!!Jim!9i ~~ ill ~«. H~d'~ Jlf~.. .tt trlJ1!ifJ'.t1~e' D'f; Al~ R: ~~~Ot'&ti, SM_,;a. T1 T.t~ Imfir;.uJ~ 1.15'. ".. ,:54_, ,''''',) d9:fi~- ~~OO i&.~da. t;~mun~. I!1a.1u ~1l:, I'.@:'rl~-"Wk: ~J:li!l!ama"a. '!101ii:~l!mI:;J il!h:l~, (i[a b'1ir' :I~~&' '1I1~e{If'm)~~ .B;el\~~ 1150=1960 l[I~r'fe.1fiil ~ ·,,~b e' !I;.e'"

~'Jif~' tell.:m~

,:If'almlfdta; dl~u UnF.eio. mtJ1A~1

Itlkr.i gi.mskl~f,'i

,m_eti$6
,l5'~~~~

~it1k~

'i!ii":e ll"~n :[ftb]e.r \i1!J

!5anwl~

W;SW,~~cr~, 'Iii"te' d.a~

'~~

'·ibikr.·-,

Beli:nme rgereg'[iiiii dUrfodu9ll1m ikirn:iil !noktCI" ,n'lnn!i]f:I~ 'aHinQ1'l do ~ki I~ ,otdujud.i!Jrr:., 'TCiiplumal e~tinll~·. 11 ItI11fj mt:eflk. w t~nlmiliiikil "~I:e!iiin lll!~ ilia germe~, ~. ~6.ndjeSfnJgerc.e ~riyOr~ ~ Sol ~ ~. m .um): ~II IDn~ liirl'i:iyC'lillfe' }bi~i~~ I -~h oyd m _:re~slj F~m lDeli'gis'i .. '~k ~~JUk

~m

C1l;HDt"nJ

U6'

,ol3n 'ttmDl. ~JIi!ellrik ~~13lnm e!U~'dIl"_" ~l Glin!ibt!~ '7 l'1' R'am mift @!Ul:p;m Sl .«1 .llit:tf. Ii R'Q~ i:. if,v"jl(;!l. 1d':o!i,1'~\r£t; ~-. ~, ~~'~m ~ ~ IS' :Ee 'ltll_,
w.tm,

,,~!

Q~~6ldej' :enV~So~ Bng'~ler ,~a·k)ij~t:e~iic;indle doId'u. &ttn~Jr UN)wi" i li'il UOl!!lIr1lCfC'.lI ,An~ill[\:~:l"dl,!) [OJ1":f:!iJ(.ih v'l .rCoidfyiC] IFaWi'i~1rni!l'e'
oJd~r~n~n ,ke~ebek. ibllJW C!-,n:~ lilJln1lJivemiMn f:m ,OiliUl.i!;91 a'Rbft~rl 'fa~o~ b,o'~tl b.ij~ ~1(hJ'. a~Y'C~s.aill i9U\gU,er ~mlk(ijllbi~l1filh:)r v,enid~lr Jtf)~a:ctlk bir yer 'illn~(i!lllu., _ h:~.gl(hnJlS~1 olwm r; to,pliiJm~1 1iIi!!] ~111k :S~i1i,;hl. mOiil.tli1jm ~a:z:ntlCa ~rDrlamaR ~B,Ml!niv(n'l:_lm, A1ii'ilj~k ~oAJm Ill9rQilaE rOm .. l'U 'run U~~: ond,e gele.n r!;tllmtine dl, bil:ierse' p1ol"nrmd'ai,," ~lI'la bit' mlont~R: ,OkIQlilil;-eyi Qfdrl'miD Rllt@,ilmmdolliill b.iler le~m'rIii~ '!I'1!l!!'Fml' ~ ").,. lFii:llil!Ml~ g6r~len ':fi~{!Ill!lr: !OJ 1",TGllill~ ~e OoCWOrrvcl F"'Gh--' kmW~i ',1liI Ole Y~lWi!aylJ bCi$lcrV,fm lI!:e:leb~in ald:!iU,mlmBlSIii1G;e. ',sn~wm, ~H=fiCii~:i1'0 omt'9m! b!r 1r.Q1 Y~r<!Il, A.n~ilf\!ll (lml~\e'li~ slrteslHliIl Od!rI'~'cl lQ"r:I~nli~1'&!10ydlilfrlwg~rl Tirlkmrer"'dei ,o~ !i1I~n~al i(lif(iri IllIJ Iil~rQ~a~WninboI~~lmas!ndGI eno:e '¥'e iSlekli btr ~I '0'VI~~dllr,a.... I~GIIlld:~s~1 OllUi!r 'IifQi b~'1!' ~G~tlliiIlma iQ'g,'ldQsiruJ
r

'o~li\itliPebll:ee!!!k.ikn~m!er ¢ef~Ilil\!illildte, ~a~,ijvom1u. ~ikJr K~i-,bO., lhlgll.nz~e, 'I~nel dISWM'I~n» ~aylmln~j 'O:Jl!Cj! k O1UrUlU:l cltui'olil; -'J'fjiIT,k;(';\EI'~9t~1 ve gOAl D]'k, baSUllI':J, iIlk IsafY~ll'lalYlnnl rJ!!jJ1 i~rap· IO'i(lill ~ demokratik: kl rImla fill rf,:'QnuCDl)an 'tell1l~.lI1iIa:ltanb!il~~ lDu,ij]'fiice~11i1 e1Jkjrjl1lJUil ij~;r~mrei YQtiJld~ili, vey,a oo~dd lti kiiu:lJ ail :S-Qi~HS,Ial ,6tU(;ulmu1j-&r" cemCjkraItU,~, kl~f\~m!llarln ~ 'bl· e '1li191l11 y.lIiU 1)(t]]1"1 s Cli!til 0 mug,ej1i1=i~&f~ bu OIillJ hn, Itaft~hk ,ok·, l!lJ~H~BI dej'gHQi'i~ni ~e 1lI1l!W'h,{]le"~'~t o rtilewlWilri alta! mldSili ie~li!i!e p a~'QIUlyor~
i

illiliellilTilli §;o'f~vler ms;tt8:1itdl,~'Oil~rl!;6nerin 01 .l(lm~nD k~d'~r ~lk, kl(lJ~.lk ~ti~m~ I~iiru oXun !I'm!ii~ljJralC!'~ klasuk; imj~~U~ ijili'!(e;rSi~t,e ril'lltideiQl i!ld~g!c IFllI!tllli' llifhlb~ U~'fii loir' ll'i~i~8[ik deg.t~~ k!~igii'~e, qfi~nd~. · F ikipr KJII[J(tu'r."'fIle ~[ld'Ol I!f~ til r iS~!fe, de s@.ni'\a if3J1ilI en r II tllilitij).. r'lo~gQ!i(l.k.-o.I'lIUs.~ !I~~k il!I1'U',~ 'Y~ks~ w;lZimr ml .iinemlld:iD )t~l· run:den, oolila ook,IniM~'.les; m~ntill~ng d(i!l~Orlll bJr yalenek
ll,

t(lr.ml~m(l CI'di~eyilj!irUnyQkise:lrtilmesjnd~~ ~~

em

la'~tl.

,U

S~~:~i~~9r¥~~IlgLl b~i'1I]d(l ort'IilV:a (:1 krlt¥or. $1JtJ15.{l111 '0 BIlUIl'@1 Fa,·

~(iI'ltQ:c9~ i~i\riitdedoG:lln FOftIDilm D9f!1ii,Si Si~I!iikl~, ,komrutlJ ,en" lemllerinl ~ej' i$ln ~~Irraul.r!iillmi r:ruJIlt-'ill ml!1 ,gaslf;:;n'hf1@1.. Si~, :~os.!l11 mil glll'e'U' IFClIW~li,e-ru Iclrnl~e 1~lr tOl!i~nei de mrstl 01!JIrik, F~k KI~b~ kJ~r~l!jyor'. lir Prol)JN:~ f v.e 9i:~asa! eng Iller fa~iii te:ai De:k;o;iiU Turilm_11i

,Feyzlf'Ctjlu ~I'e 1~'O'cel'lt Ay'd 11m.l~II~ln'·In. ~AQY1~k rOh$~kltmn Flkif" K 1.~_bu~~lum~uru'I;~~YIl1l!idIi:lAdOIt1,¥~", lIalKde!k,j ,~'n",ifd~ Q@t ~Ik (l'!~,d~k!arji'i! t,ahmln ebtAekte, ;mr~lJk ,Qakimi'YQ= ~ rum r""), K~~bU@ T'W!lfi~VO'~~I ~fi,r.~f'u:;i[erdi9'9 Imnll,~g'Qi(!~~, ,~ l.It~r

,,~,mC!!,~
• ~~

¥'e ,AYdI:n, 't'Bl~] \lQr!J ii~~d~kUfn, b,~~ ~Jr.um,


;_H'3;s''llna:l",

ForIHJ\'lYIl

HI ~:IQ

i~1 i!i~~e ~elelilJ k;UFUe1!ll!:U TW"li"P ~!1lruu bent WL'3.ib!!!r. old!llllk:lllin rye ,llIIrt'M ,d:iI' bli.tb'-t.':m~, zilmo;n iIIJMI~.~Q!:!i yBlkulIJ Illiltl.d~6],! ~md~' 'b~,g=
'WtJlir.

dl1J,~lUfm'!L d~n6mh!itm,

dJl. Bu'r;,1~::'l.d«l 8ifi.IiI:d~ll~m ~iim,l~m:~Jla'ln, kfi~fml, !M'.~lIi. ,p,jm~, ~g,r :i'k'18j.~derl!tJJG' d!u:ymaiffirm. -tl'~tif[l;ill;J'j J:lClfliol ~Siti~ itlldlUh!mi Fillum; KllriMnm'nCiI1li ~I"'" sa ~;!I:H~~:!ld ~o¥1,.e oLd 1:11: :t1 ~1i!S< ~r9'GD lirr,ulll~,~l1ter :kat!Damf'~ • iI1f[!"~ ' :tu:':~Q,lli:liro\lL~, ~a,hh"! 'tG~a:~~a, ~aJtr.:Ho' ..~ ~~~OrH]I, O'lmrndlll. '2"7 ~yJiS'ur~ ::lIOn'!:;).bjrrri!Sn "'1]SoiL'.l ;a:rlil:lE.,~d:li9I!b'!;~ '1f~i(iJ~~~ IFlkb:' ,K~i1IbO'", QlJru)lJt <i<!e\ll~t '!C(!l ~~:I[ti:~ .FU.jlli':Rr!M;p~~l"i, ~~G1it!ll·,DIIl tUl'!~ (ht J 900 1!:~!,'I~-rnm.:n. U~j!rtCl'1{8JtliiiSiiJd8i, ,~'Cill il)ill:"' i!l2:Il~le adlll
~'~!Ol~

Hi! A,b~iAl[rit:IJ C'e'!.l\d.el1·:l~ :Ml~r.itB, '~RIf_:a.:rdm~ ~.!::nbiJ:dl ~c.I'Jl:2lt'r::II,!nel"k,ulIi'!iI:!iI. :t~tU\lg!d'! F@ru.mfu In.eifunf ~1.

TI;Ilj'~SJs

·F,e_~~~~I:ItI. H.'D,~c-1'l~fimJ,Ai!i~

.,mb.

taQfQldl Oklf!Qk JpoUitlk<l, il,clndl, 'O~Qi~ Oi· ronel ,gen~Ii~;; ~urnrhUf'¥,eil do.JuJmlhule IU", ~ei[: h'~k:m! miJm~ r; le V1I ,ell" IPom1~al I~$t,er,n~rln~,mll baG!~t: b~r alt'(!he~ o:~m~lKtan kr!lllJ'II~[mu::i' m ~,ct!l;delaGllliiri ,lla~[a~JII¥OI'. AmU~o!~o [If] l!'!,l!el~~,llte8(~ .. ~ rmAci I!~~I i~ 6ncQ~ ~ 'nll[!1l1 ~.mrnld,:e" 1i~rIk VIl~~~lk,:9ilfel!ll<C~ g,-e!1ffj e,1~11l'I!1ImJ(u~lIEl'SQI ifj\rsOlhl 'ol''Cln l'@~I,e MUIii l'cHebB IFrOOera5·' l voru.l~ li'ul~Qmetir~1 ,Ortlflge'Sln~:e" QlkmlrUJ~, i'Q i~ bQ!~k~I~'! .. ru yCliI'. Ci!lfflh~~i,'M l!l1rl~IrlJtle n~ k~~;, M'~fe;"11 '~'~ iii ma'k~ ~e~ I~ J1 u~in'de\o '1900 y:ull Nisllll1b, ayu"Ilda I~a ~,dm veflin eg rtnm,~ oj [es,,ka r:'lh:l'JiIl1Ci~n., Qijf'enoi 9!eJ[aelli'gln lkutle;s~,~ e~rg,~-tonti ~ blr dflffitck'oortlk IplQUerm(!l1 oeklll~mesli IliiIlth:rG,' ele~'llnde' Su~ rrlkn!.ik ~a'ZJil~Iver V,B$~dd~1i11i ruyor 'i~)" ikil' 'V~ yOVII'on ~:u1jl h'll 6lJ~~ 'o@w94elimll bu tl@:tI8~e~ ve ,derili'u)k r:C:II~. oo!iJrC(D;i9:~~~ ~tcffi iil\'iCSIM€!fIIl bu
~.fIt~

Illu Ik'i'J~oom I~JndJe ~ ~~ia(:::III\e"r g~me~tteglB~~ k!f!liiy-Qr. Mi'I,Mt Pa~'\l!un miwj~;~ ,M~f\1JI~lym I~Qin hglt.'ei<'em ,ge-ellr,,.

:fili!~ _,

G-m~~lli~ Cn.gfJt~;, ,p~,,;.Gm~ ,e'ldJlA. fi~ruJi~m OO~[U,Jjln ,~r" ~rnrlaJni 8el,en daffilJnlJ.rWIr[lHIi~ ~:3li1~mllt.ild{!i cY:!-$af ~ab@ma.l!U'1. ~'UJlI'JI-eIi:1i, on "d:arm kii'llIDktl, '!Ore'9n~, \Ie: T~:O':n,u (IDQjllrtlru.. [~,) 'Kim l M~ l.~9. Klm ];$, M~,~s 1059. ~h~, '~:5 Tem=' lnru!t i9i519'. 'K~n ;22 ':f!emm~ ~9M! .Klm, ~~ Mill!\'l.Si 1:g~~ Mill ,~B, t mmrUt ISl

rl~ru,

11-8,

'U'illi ~ek~nm ~O\r.


91!11Jl~'

:siliu:fe; ~iva~~1 'poliS' otdl( ~id'det yO'mileI!Illefin~" bfJ~lJInn~k~

zaman., k\1~.h rdv ,$Pl,de~ kyll~ Ilml Dlil~nb,~r Pffl~OI 'old'~·~ ~CJnlthy,@r:'. S~Y'~GQ~IIklld"~ ~,mIi kor,I:9ll'ido va flul.!lnhUlii'liiVet HQllk if:G1l:1\isi lin ia'rna'~9'~etim(f~~oittl k¢e' 1U~1l kr~Jn bi If' k -

~!l?-num,~a

l!lil~I: ~n~emT,~rr~i kJ~IhJ!ulir\ok IIIUid<lm ~a~'1 ImOcIJJele:f~ y

~SOOI .INJsfln CliVlng(lllm!1 11iIbli'.iili'enl, ,SHOhJfII d'~'ll1d~: ~e:r 'turlO

Vj'k6Eiik qJrcmlm Ill:UAJlI'nrurmll'il

'Qyd~IT 6Gf\BIiIJ~neril~,

,r~~frVoflja:r"

,~dI~,_

'TI~wk SO~ibli 11it:J.gl!¥'n1~ Igro't~ U'NiUn ol!clirak, kl&il!idi d'rc.~ :~'~,~. !OltI~mijJ1 pt.'Og.r,am I~ ~:mi! d11~Uiid~ lilIimSllir:)a ~1([i1 o:rngO}~ InJik_'~9 kJ!!JI:IrIl~k:~ $!dden~lQm]~mlllr,tlk) uVQiulomL'ilik til:e. 21' 'McVRS~ 1 ~ ,saoo:h ~ 'br@ifie~,e;f:e g:~~"ry~r 'vel rkddah ahvoll";, 11irk Or'~U!l1l1tll1 bJ;t h~ui~·e~i'I~~ ,My.lllIi'Il ;oo'~lnG'al lli~iihrn ''lfJ!i 'i;e;F'Q~kliiniJfil .Sllli~IV.'~sivil'~ iFl'lllla~~jrtl!rlrnin orm~ 6ml~ftQ lie lliK!J~ ileket ;ttlm9 >iljrnegj~d;~ull (DrJf\d'~Y'or~ a¥m i ~eklhJIQf M l:IStClrm IK~~ 1iIlI(I~i~iO 'eorir(H;~i 'vuksek ~uHM~'i9uH~lor lr6 ,clzeUli'kl~~ p' : p
~alCiI

27 IM~y~9\, C'~k bQVi1k 6lcude~, lenc, au~~Io riiIIl ~(jI m~etl l~hl]l~'Ok 9\e'lI~rrynr~ d'Q'tQ som mlkl YII rann !I:z~nd'el i(uwetlef,J da,lm~1d~,.. tllr ,cUcilde! 'bUMlill!lda~I'.~ e~elll<ten I~Qy,mr;;ilCilillnly'Or~ Du' h.er icu;,m;lal1 ~e~ll~k ~ClRk6'till1lli ~:iZleJen, Un1UlIlt d~l~ ~I'!I sJnd'(;r~ $~nmkl" (U'ii!JlH ,.H~ftni ~iurmgl Ylld~1Iii!1 ooflolElmok ,~,e:Iie~e;C~k? 'fie IMJn 'f9",'l'm 'toru!i~ijlde '~wUlSn 'VEl' :27 MaYls; h!l:i~ j1\e&rE!!1~liIlin S!Jlai~h :l!teJwe1J&~r-j~Ql~liujeki !fI ~'Ifer~[~i dutsn~' IbLl' :zan ''l(aP [Sin,,' ItUr< 'tepk!i .oIOf1lIl1li: GeIli1if!:~ KUmilOiV 9ar~kCJnI lite ~@IOAGi:~ 9~ai'1ak !olni!:a'ma qll~mli'ii~>dQ¥im.
KUV\;f!Ci'l'

d~§u ~omtiJn Ih:::~ndG

Ue 10 m:~e~ ~triiHJ iUk!~I~!1 dla. b~'1i' Gf'~YCI ma ~~USf'o!~ d


Or1D~

i'&z'~" va Ifg it!~1 O~erirfiljde,diWl nTllill,k;. bu QlJh,ma m! Ul me 1iiIIgeJ'e:~~ d:eriH. IFI!Ilfm~~m\S,o:~ui1Q Ii da. iQl$~~ te. I no~bU mel(: iol'n ih~YGC: dqdLlll'nl• Bill tlQikll·)t )h~fI.y.CII!:1 ilmi(;i ~:..1917' se~i'!!IJillerinl VEl!11900 SCnlfl!llls.~1 oylamalllliru gijsl1ie~b'iII'iv~mm.
. II~ II m~!\ll!Id-e1 hie
1

al~,of.,'

1El!W1~uniQin bir t~ ife b:~r' 1)e\l v~rmlsm~' DJm[ille eJl~ nru~'~, rtIm~nd~~~m. d:iJJ Tez: 'WgJr,k, IOl'~h~1~nillln genal ()!g~~k dU;~flLC'!JQkIBr~ni~ 11~lm'l~irshllra. 'rdWr:kiy~f'd), :sosya~ Il2lm ml&t Imnl~, ~umlhufi~'t IHe~k Par1jQ~ v~~ ~yru 'it IIIwml tamsll eden ars;l ifH, ~ll<trdlf1i;1~11 "~ Odor IWi~!k ~'8e >0' kJJd:o r drfMi Ibu?Ok galll ,mJ~ ,anSI~ifI~~~!~P,cdur r~e' Ic!tQJi\Or, . EJ iii te[ll~~ V(,iJr'g~$I~ SI!llIiiil!!1t1 ni!ll'srt H'a Ilk: PUIM:! sl rei n, ~J:si1111' d\~fl!il l6Imml;u.t~r; S'E!!~!mn I ~1lI9mlerdla1 . ¢.umhurl¥!(9;1 Ha! ~ ~rU~I,\iie,YOI (!IIYnl dlnmisilil tDm~in eden orgu~,~ n'iIlti~e~de. TJij C!'~II~fIiI'- Q'l!i:j:~runu:l, loclO iil~:dl!lliu Id61'1~mlerdl en eo~ an O¥ ~'~lVQr ~:r!i ger~1:l 'bld~u dmna;ml,rtle" 'ns~ en a~ 0,' 'Ille

ealk'yor'. Ibit ~enafa

blllTia~I'iiOf.

~,om~t~n l'om~~nl~1 [~nrm(lh:IIii ~ ~ r

d'a,~I!:I'l:::In

Mlllihom'YI

dan ~d~ i i(;1~mw:alfi!1 !joe (]~dafil 1i,!!i~1nm;Q!y(l! ogen 9iQ$,ttfl'li"p. IfI~tn,abne"O~gli gijQleli~ anlanmyo '"Wh'CUf~l!. 'y'en~ blr iiIllU ~ 1~11!i,1le,yu :(~rlI(;lli!il1cr'1O.cil~ d'a'§hnllkll~m sqpllY6f"

MaIk kahrtlm!lln ~tI'ild~'rj bunu Clskelfl1i InlfU~CDlh!lll9 '!$!I)ifiIulloru,do' !jGplrlal'l @~C[!lrUllIQfdQ O<Y!!llru'~8'iJ9~~~k. 'S~~ Sl~ l~u.1(f1~thror. IlkJI il1I ~~tn"~I'f!I~I'iIC:Q d:~~Mlnd~~. 1d8n~mh~ ~e IH~ r lr ~IQr v!!lr~ (:lrythnhJ inA !i101 k'CDTi~tjl 1ialr-Wi rI'fdon JnClikUl ~'(QIil!lro,run ml h~~dd 'ti.(l re,fliZUk'l\~mIJ d'.u¥~;r. 10'0 ~e~~ CH'O ~rUJ¥G1 mrnm~~ tU Illd!l~ til ifiM~JCl.'aslI!lieriii lilitij ~~m.Ii9~! o~:aIIiII '~,':lttlJmllJl~l.l;,cep~ e;I
r

de

Oo,k PtIDSll bir ,~ere~~e" Iblgi v. 1@lrJ~~Yimi;ell~: '~2 MtU1 1:9111 MYI~~II'i~S I'n~n d'tl billi' ~e: :SU'IPlI: k,o~ulltaf'Uli liath n1,tan bi~' dg~ern !'n Qle;~~!!l ~.II.k'rrftimSllil1QI Im,lta mil va,roi~lni ~di~:I?dnQVQ. I'lUllM. ,AnoQk bl"ll k~,u~ 1'!:alrJ~. lembfivonlk b~!md)~r d~h~ &n,. c.alki ,III r:01fdOi m'GVL~,lli!ft. O~d~,ellllilni~l(lemHl:k dlllllrl~ ~undCl'Vlml" 1985 Villi~l~ tJo~!ilJng~,~ '@h]I~IQk dQ~i I'il mtl~rll1J! !in': 1~5 Sa. ~~lm~fJri bill!" dlu~'~mc€ Y'el I~I:I rm d\.e!1:i'rS1h'~tlJlec~ik· O:~Hi!m'ni!!
g;0ffi)y~rnJlifi!'., -

~196'1 '~r~I nd~ yQ~nlilii1 e~rml'er ~o¥le' ili!!'" dO§11 !liIlkh~ I CI . CI ""IIWilll:hlll. glJ tElhl1 Kuwetler iUe 'Q~dllnlolli'!l!li1Il 1i€!iFonhi IOlfi11i11 n U ~huripJt 'H'cwlk P(ll1ls!ii. nUhftiim m 'G,f1j !ilkul f'~~at '~ndlC~k. Inm k IiUldclm>CD'!look uZ(J~ ~i&t1ii. IBu, 'as:keri mOde l1lllfde~ i I~I "~~I!'lllltfIolll~laI'nn C!i:.imrUlIfii'll:ot Hilll~ ~lnlS ~ rtarCl~'1 i!l!;don YlSitI . fII limosl mOlrilnd~fl ta.zlGI,a~(ld..m Irk: glOl'1~ fUeo bif gl~;rek1oe II ~nQ'I'0 IQGkUd L 'O~~alil"'¥eai'en le~;~, ha~ .~ t 1'~~II'i!!.~arl bemam Iltl; 6f1tCI~Jk~ yndlll dlemokll\'Q:Slinimll ~1,p'l (Ii'll ~i!gi,~ II kurum l'lllrl ~In l~uFhOII 'YeJ i~h,liill'bes1li hl!llli~~~ Il1tolklfl~ ler~ d'cmln~Yil!lll 'lie 'IilYlI'U a ~~
I

f,HmiiJ ge1'fifili:=k ij2elflt- ~dfjJ ritonno

Elf!ll

u~gl~ :seoe!bil~oe:lr ~LI

1',~

t2l1

·d~ler, !fI965 Ek:um il,mdQ 'yapJhlrlml seeimler sonsUl 61f8'tiem'

i'~(me!~'1 _ o~ldrdek leVC!lJiilI tHr «idoot.QiJr~ 'VQ'm11~fin ,tl" _,'em: u,~e-,olgJ'I~~r $In~flo' _VIe, ek,se.n, ko_tnH eden dun\'O ,go.~iie .. rlllll ..ege:meidhl veva yokluO Ij~ 21 Moy.s ~h;"Ui~ ~·nd;e:m cak.. meidi. ,Aydmar,(,lr, l(endUlel'ii gib,] ha:llun do b'b' tdedrOiInin :bcm~ ~~ ~~(tlnda' dndu!l~1 dU'~J:lcesll'd" ne J(!Iz!kl., prallli(;te:B 1000Mn e-

, -,tsyen [Qcnu'nun l'en~l.gisii tB~li~de, yorumlaIT

b~"'profilk QloliJ: 21- Moyns, IliiltilreUI"nden ,SQmM ,kGllJ(ltilomr De-· mr»:rot Pai1i~nlml 'verinE:: ;k11lJ1w1QI!l Ad~hj,t ~niSli eok~ m!ij~ 'y uk ~,Iir o,o!tiitll ~hJ~ia h;jildimete ge.ld'~.'1!9S5 YI~'~:u,mlanm!.1g 'o~yQ ~lkCln Ib.U sonuou~.erylem in ;l!Jinii DU OIOlr;Q,k rttIld~lilm T:~rk aydllRifun ",ge:t,e~~$ ,~~kn} oQ.,s.u~dQ, 'Heml' b~r g:e.~IUfi .. me, IOlowak . gli?ruyculIllI.m. 1006 '1'1'1 ~m~ lUI" yeni dCne.min 00,,.
ll(Jlnglm QJorok SQ'VII''VOIf''Uffl.
;5£\1naook: d!i.lJiUmd~ dql:1 iml: ~kifli Y0111 _DerglsfnJllrru ~e~(iiml ~OJiUll\~Jlarm~ IdeOerlend'!!M:lEmin~ Su.n~·· r01k ba~nI!ilY'QIb~UIr.ii'lm. 0 Ek hi1l1,~QrihJj 1 "de y~pdton seclm !8~ $onro e..~on 1:~ Ek~m 1965 rtc rihlj Y'Q~I Ce.rn.$i ~ s:onlJ~!"'I'F" r~ _V'~11 Utl1 ,~y~19_bdl(lv~r: ~Se-QI :5@.n~Q,cfan Wos:hif'Qrloo'u m Se.V,r~dll!f~ dt., ... S'OOl"~~i~min r,omamtit~ (t!nl&ml lorll~ HlIllDk.a kap:m'"' nmlujlf;i~. Yoz~IClIMI~ar I~Se.,nIgO" it,il'n ,ook dOha bzlul Olma'k, I uze.r.e! oldulkiia >'Q(.l~k: ,~~,HaJ~CI glide-I" do§mloft sOyler:,~ Hal~ Cl\l"nnIQ1FUf ,l:969'da GO IktidO'1"DJ gall f gib~ papimst edeb .. yen:. gOcijnu' 'blU D"iG,wa ald~gin! wY11\e,en sos;y,alrst ,dU~unee wc:~n.bHi.rTll d~~ Ito-my, bl:r' r,c.m:qntjf\zmdlir., Sos¥,a~ifst- dU$u1nce, se~f&i.m~ SO~tlt lblr 'vtl,rhk; owrnk de9j~! e(¢o'nQm'~k VB ide ... II , ohJIUli;. boglmllil'W JiOijnd'e· du,ijm1ll~r.• AIift~a~"nlly,cr.
"II

U, bj,r vol aYimlmi~r~ :9i6 ,~lInd.'£ln ~tibnrre;o, Turk $olU ~ I ~'Ji(iye Gydln~ yo, uze:r.im'llde a'lln'~mQyo bo~llyor. TI[;(lfkiye ,OIl p(H1lnsi iGJ'Uln ttlr pcu:IOlillentanm SGiVlHillUoWIIlug,wma glfti ke.tiI\; YOn :E.Vlem~ iPi'Jrlomei1~ dl" ,oflttemtel'1i turtJfmc,1. VI on p!a~Q 'o~knr~V'QI[~ o9;an~ 'IVI8P';j Otmeml!t baWQltSI~ I D In~ ,Upfi6 yo " !SClSyaliiY!ni!~ lOr dO!il~i" as~] ~il!if:1d[ ioo,·· lom~~tGdl" ~'lleri¥ee ibimJlnvOJl"., PamntE Illlmli!llin g£rrrekiyon BUlm GJl1omlf'iI!i1lli~te\i'i. ya' , MIZCIl ger~gm yon51itmclk d~l~i. lBiBan aridaITU Ilym mmc _.
~~r'"

.."fl\llf~1

dQ g~ f¢a\gi t:tU1l(llm~C!lII!f.U]~ dUfjjJlil~lldg;

IO,mtl on'll!lBm:ll g,ellme"


m

~ ~ie. ge.-~Cegi hOI'!;e.ke'le gecirm.eJ~ mis,e~ I nu ijstlen~vo. Hafieket. 'Qereek""n be'nrleylcm ni.'j.iJk;tet1il mra~n1rlr.1 yer C 1VOf.
" 1\'i!1

. ,,~ 'CO~ S~'f de ~onllfl:

geIlQeki~erde-n bogllmslz ~[Cllfl:~Yor. Tomomn'IOImOI"Q_nco~ ,alan 1lif9, binnen gere:efd'fli'Ue. 'reno blir org~ k:tu11ll1ldugu .tQman ,do§,F1ll4:hll'lm-a 'te$l1lfrle Ida'lf.a~Qbihi!1~' eluyoT. 1185 Ylllrfmm va( 1~1(a1'm va bm~~'~ g,e:f\Cekle1~. 1900 Ylh. (II bl~r d~nemin b~lt(iUlg~eiI1sarym,Q d'llii,ul1cesin, I tofiliurmh~ "O~, 1985 l\11!fU~'rJ. Btl1iWen~ AnJkoNljrnA ~]iTh ~1 ek oodd§i UICifl ~ntJJlr:k 1e;~I'ijf(U'tfldil ~unJail" IQIUYOf: ~AAlk;(Jilin"diJ Atr.:II,~ rk lBulvCln·ndu. kend~ c.kordJik~(!! ]' "OQl'iI ~ ~um· derlisinii f ~-Il. g;em.fJtsre ~or1 ~ [POUSiiillll adeto d~U~g, i~,e ~liri,i~ Ide I, n sal(ihrilor, bu hQftam'l lorttlslnda !I,e'nolig~", ert. bir mi1= s I Iflmlll v,ol 'oc:t1r.BUf~k tl1r g:eliiLclik kilt est 555~'K gijlrHeinde IduO'" gib1lGa~ OSfII1IGA pi!]~ Wrri' usilii~u IshIda co~orak l I.
YOf

eli Uml iildol'liu g,t~rroegn' ~Qmom rorkeil'il. var 0101m ve b, li~

Pr,J1,nrcsrninonbe, mmet~kmllm~ yaooma '@figOli!!!llna s!l!lkllut, of'mO~lrUif1 hayol glucOnu f'QJ~.a ZJi",~Q'i~CI'etklillerill1'~ dUi'dur ... m'Olk: ~~~~y{!lr'. '~~r~lIClerii' hayqle IW plllm!l~il:ltilJ o~dua gitii III gG!fmlek ·gere,lI(hd ..r~ TliP port Ii O!ILmmk bcujiii:ul saglam,cklo 'be~, I'?her, 'U965 'se.Cimf,er", ;SQ'I,iun yenngij'si~lle ve. S~il'ltnl 20'fe· r ryle' .SO'JifI'WI:~t.onmll'tlr. 'WGshing~Q • ~t:im ~soou(:~arllm Aro,e· (,i',k~I'~I~ zuf,eri i~alne'~mi~, n11i AlP€lWi~an teh~lVlzyon :~rrke~,~ u Jen lie goz'etehul '10 IEldm"i "nlem~'eJke~ahli l~u;miYd~rmrJk s ,
"

~i[r'_ ~ca1V' sanlJl'O_ Dt~~{glmll ,AVCloglu, datm O',Cik 'yo:zlvor~ Ye~1 ~~1i:1 el\lil:t, U'M5 $eei~lleri scnucu~(ta Turkiye r~ci
;0".

$I.55~ • ;!:b~l;nc.i. ~1r':lin 'bii::~hu~d~ n, .:iiSlO.! OO~lE ~I~i. 111,~d:ll1!' i!flillilm~ Jl)el~il ibiD:' P 'frO'~rdJ'1~ 16'- .lrAyn:: 7 e. K1!Il 'd. ~ ~-e:t,im."f!·kar~lI:l bily' 't tHt' fii ~tileri.5 ~n.
~I)

,L,

'kiltde ~liiibst 'rror hU. 'GIitU Qs:mafl: ,_. ':Vezte:f!.i'!i. 'bunG il1 ~m_r,::tM ~~tA[lL'a:n:T!r, ~~Wdl ettlttm T~rit @I!"lllil.mlmll sa rnf.1n'JCI. n.~ R~hrnm::In PJ,Iln.t n 'b1ir'l:Si41~': 9<'3 Sa s nda ~'Ie\~!lfy~ •''Ii ~m L5 '!i es 'I' , II 11'110 t!l1f'. su:n,a.11 11 'ml~t!, iI1~i'ijJ '!liD'If.::tDl i~~ ijdtl • e-ndilOOlifl ~-, , L n P~'Yli 'f'lJdtz S~n'~:11!!'jiIda k~md y-amCiii:! tu,U _. 'I'lm'k'Q, iSi;$1'[e I ~a, ~ 1'I~n.ri :akmam (l!iyt!;r~·Btfd~nu YI~llk II or/Oliilll bay. 'k O:tman hp/ ,leiV11l;g',del1li if mil:l ,diJ:r-Q]'- t'1l'r-

,-"1!i"II,

123

,g'e.neler" "I(Q~FcJSYn Kom'li!t,filjistler" dive lu'l,.. k.lron bilt" 9.,rub;u1mi sa['d~r,l~ir;ga u~,li'Odllar,:f OOliJ;u$om"O .. Ttiur~ k~,. ~:,~oiINnJI~llriI'! me'Ji1:SlJp, 9am;:ler o~hali1~Qf\1',9 ,SQlllVOr ' du, cSct~~hftQaln[\11£1. :tl~rlk~'leg~,lIil,daDij Ibe:ff I~~ lBllIlw(mlr·lIIa 9 •KUVO->AMilni" adlnd'Q bJr. Ilaze~'Y'i St,:t:an \1''9 9rJUumnmva cml~a1!'ll "pcO'll~bIJtIk:11 d&~il«1lilllj'01r'dan ~ur:llmluydlirc. Su :Kum-I
Illidii~UBlr $01:a1
a

bo$ ·b.l!Jld'u~lann[1 S<tfltDniBn dQ,itimmaye, '~lird!~ '"K:aihro js!IJI!1l Efrilpery,mzm, sesler,! ,ItUI~iiil~k -e-'!i!IJ ~~Ori~ln! dOi~d~rduif~:Il. Olali'\mt1d~Ye, d~vc'm etti~ cPazartes, g;~ltlm: (I" Kls Zlmv'i itAlm 'kqi1!S,lIuJItl SQIWl'lo CGdd~i'~ln agzandQ, ~OOmevda'lill
J

ktir~Derrii'mj'2lr~"'loYlnhlliilmas.:11 i(.:i~ eU~lfIIdeJiilIg,e~eJl1l,i esi{leme~ yen, Mu~mmer II\(Jro!~8(e tletek,kJtll F:i~ 1J~rloorr; bll l'f\irzl:1 Mu ommer' KilfOi:l,el. lktidann vak~rn~va AfI~ar~'ni[iiiil Tn~oQ~i~He~ rini 1~enliile a~'a~1etlgin bi~ ·miteahh~~di. z B.Q~kentln Jf!~ if~\ek bliltlva,~J1oovel gLij~eliln~ kuwe;~~ ,illi1i1ii11 g62:~ (;nijlndSi sermaye Slrllflnlft~' her ~Ilhillfi ~_alitG i~JIt~i§eJer~nlbilr k.etia m ,"~tlmk'. id~ert, ~rv:gyla,mQsJ~1 ~ '01l"gli'tb.i,1I'11 19f1, ",wllnll' Ib~r dBour:m 'tlori~:li oh.lml( 1oo1b)i1 ~ ~'I' ~~~Qnce,sini g~,1tl3etJ!ll(Ntdt~lnrek'~emel( durumWJmt'tttJy.llll, t:O!~1ln ni3!k:na:b: IfflJllt'
fU.

M1ml~,e _gt~e:~es.ind\e Jls.e fU. Han dl!k!ko~li Q.ek,f,yordu: ih~:~ek-

[.e:m,e.9i~in ,one.mili "ltill'ig~l'rJlifIUIII!t 2~rfunIU~Qf,9yn duvmuvntlIl rum, Y:c~ifiI F2i~O ~U' 'I1dG!erl ~''i'gu It:!m(ls~n~n", d'J'ISier ;1iIlD\l~r'hklano

e~e

M'dm fJ~~J.ti~~.n (ia;'l.1 OiImllr.ll ~a~a'al; 2~' ¥n..~~ ~es:Uitl1e' ha;tulam\~u. A.:-gk;!l!r'a, ';1: ls't'l.f;I~l"UlIlll .wd 'bI.iXt!];_k ;seRt~e G;a;~ Q!mao, ,Pa~ ,t\dm.]~ ,,",'IlrJ!me]:lll~ y-oJ Dt&<D.'u)tm:t. :P.~"mfu mtl'd:(llra. ft'U~ ,I~i!lrtb'i ,oLan J.~ Ma"'J~. &-lkan!'m.n, :y,.~k~I~~ ,toe d'2l11~. bJt :srr.m tJn'fil1 a.111~Id~,: ,Ele&I4Urnlllt 'Billitllm «i(.lilllkierlf'l

rur- m~'f ~tili'_'fe detJ;;m.1,dldt ,11 M'S.YIS Q:n~C$i ;a.::!!1:d.1l1!Jl e:en;;:YI:l:liI! ilia, :s:lo,~~D~a:rmllt{tg l.Mli.~s~ oiIlOrdg, ...Ge_l.\Q.]lk EI.ele'J; 'oldu. $l.t~J'"9nill:tim:Cle- :g.6Nv.Ui s):IItlay vl!! 'e:1"" ler:Jn. iktHlaira J.;at~ g,tl'3~l'~~a:pan itIln~qwte 1~a.1I~1t1Ire ~be.6 @tnl~51~1~nl.'eJ'e'bI~~;ell ~u~mt(le;slli~ 1iI~ ~'Iihz"tij]ll, bJr- :me~OOW.~ ib1.:l! n'lZflrf-8)t, 3.&yl~B$o:rdCi'"

bQ71e o~m; mll/KaY,a~ Ka'fliteti

II LII-'

;aen.

• tojll~V!l!M'l-a.

'l:IlIIel8.cllt;1 til"

<l!!MlI;!JteDJU

semrt.

kODdu 'lliti\lG~ :&e1UnbJ;Jl~,iWl;I~a. G:;tz]

r~iLrn..es:.1 MIli'n.s 1imges1, ~e.t'eIU~i ge.n'eUI:~IiI, Ga~ ,Osman " tt.!!h'-_lll5ilDU ke 'itislnl!! ' . r; ,J,$Ppmul~nl'm :k.JfillJkln~..J;'Qf.

v~ Istall1J.u~·oln. ~eOSman. :p'{i~ a-d~I:'JilLDi ll'e~

124

, '(ij,

e-en

AnDp s~lt(nl1Jhkla,ula: .;ok buy _k bir ,~grr'e~IlliP-

IOkL ~ ~1!I~or ~, ..' ,-,. l!li - :ive\if,e; sc.syQlis~; (j umnll ,~kS~~ ~o.lile.m!Em~ ,"CU~r"" Ild~ n _' t tlll~ ~nis-rnim ,~ifsa s r~ \elfl~e 015,01 da ~k, _~~

-I

D-oho onc.ek! itap~ardol on d, IBuncu' va ~rmJ ci V,itt)1I ~i~mif~i-a y:, ~nrnJ~' Qldu ~1lI I M s"'ird~" m e Slu/~[~uailie.deilJ~llel. itO SQvti~la iil'" Ita e __ secki_ WI ay.., ', din Ikilflm,unln lor1,aYUI ¢d(~11no (let indim. DOfduncfi ~~gaJ'¥-I dO k;iWle' lolofi yen i domemde Qdl kUirm. er _ ,f:yhl~' lkof1'll_'~nl L:tilul'lW. look ldaha d:Ulyului 1bo)'U' "m 1lIIa,-'
I~

hu me.t kiurl!m'bilmMi.~ irite I imlila.. l~vl s~kmr ~Ie: 01;1mhu~ " at He k PGrti~ . flilislnd'ml 000 -erece 'r=e.m!l1l.h~k~~III~~n h~ilehn ,dcumaslrtO VOl ael,"fOr~ 1(l:!a~C~1 ',§lOVle Qg'~~I_~lJeIlU" Ii • BZe:! 5 lDr IOUmhufi,ve!t, Hen~k Pc tFIlISi 1 'wnttim~tJsrln ~I k_Or,~ ylm mSI 0 -Ilekli i m we a ,ru::a ~Hlj'~, m~~ Kur~~lIe: nlki eF e lUIQ~lja I ~~n de lfIesap!iamalan11ll _1~~!!i1Ie1~II~d;·= - - "". IOU. ", Cuml'L l!i!iUet 'HclI~ - lr'ati11'S1\n 'Ok,til" m 01i'Wl,,-,,1 ~ ~""r'oo ,0,,1' • W Il bU"uk I, urultl~lan c ~Iy~ !~~1r.~gibi. 1~!!iLmttT! !e~ I ~ , _i'nifll JIll ks.e' anllu !I~yllileii oQm~lmd(ll11ll ,en~ II~' ~dam~ m blCi~m or. Bu izt!t setm ~tll7ul!ll,I~[!'iI, I(I~mlllJ ke~ m -'eki bldr,abm ~errdi~irlie Ge mekts oli'lliIlk~~ .. 1"111.:.] II d~V~ Q Vel bu ~rotO[; i:(:illUI!l! 9 'rell &tle~ y~n~ '~re~t~~ I h~= I . GgIGl, I. SUi -'k;Oy -'- k:Gii11uTtG.mn 'fozd .:lJ.elme II1lQ~'u;no~ lbIil~hyo~rr. A tIIm o~matta !;;Jkry'Oll!!lll!2.
J_ ;

~, ,;- .:'t.
c In.

_I

'II.

_-- iye .. so ,_11 iQinde bH" iJlus;tom~II~'fma! s~~ n lui' US1lIl£im fi~uVOJi',: ii~Qi ,Ii!! :seAi1ila~,tf:elml SOAIi'Q ~ym ,drt'-' PI eH!tlli'dD va r~lbllm;eyl. lkem~I;s!'m U, 1w1_n1~'tJ~, imn tn II" ''Ie ~ ;H,IiIllCImI leli: y<@lu'@Ia~k gOfYJor"" AVth~1 tie ;\1 ir [a~ m~lr ~P!lsrndakl Q¥rll~~~r1Ilg.d~re~ oyo W ~I~e I!!! I 1.1!.11 tklWII. l:e\lftV~sel aAJ mOllltifl lie Q CGlkurnr;I~' nrror. II, SltNaJ k~ullmn iSS. '1'" rfdY€lttll~ili' ,un' d'j;~11i101bir ,0,,l 111 '- ~O -Qill. ek, SEi-li'ekc.e i':,E~i ,!llr~CHi"., 1i8i21r~ Kip DZl_" _Iflnml!lt _ -QIQJ~~ cYictomton,-1 Ocdb, ~f;j 've 1,2 M'art .............. -J.,jjjr-ll'ii - T ~kilJ>e 'OJ1D'e~mMJer S·fUldi~IlISI Gemelli BUfkaI Fakir l~un 'li' i1iiM-Gn Ijk~ ,~11I1 hllJllll 'lilrlkilye~\!i ter.. , m e~ .~ycli~ r, AvwpcI",da ye:rl«$m'~ l'Urk i~'eil"' . -\Ql"h!lI. !bun onn "e beo.2ie:rletlm~m '~re1menlik ve ".A~!;;i'!h.~ ri ~r VGJI!ilf'Cl}::, 'vavmmlClll'1ilrU sil m'ili etJllmeleflm ~ rrI II alep ye ~~~iDll VI.!! nlrllvcr.
Bunla
f

'll~

en, 1lI 11.

ho' IOlnmda Iller tea .§! b.ir allillfi 'som~~urma Q. ' _., ';0 Ibir d:61 &~i'e. Tijj~k ,POSmpG~1m1ile Tijr~i,yetye ,lime 'Ie CI-'mG imik(i~lnl ,sii~dijrenlef Ik'cneg01!a~
if

121'

'LIl~lIenlilWltgOS'J Rda ,Iuyilk ,Rq11 PiJ~'llitln; R~rbln qlf' ~'Sk hllnfltG! bo,'f!gme,ersk. [eitet1~(lfe. NRmlliio bUYIlk tJe.., ~ ~01istGr:din BfJ.lietisti~~iftJ1 e b, lundugu A"WrupofJ f8~ d nil< jh~narnJr,ere lstiC!lnbmltl"'u oomQ~Uilillln kQNj~'rtgm~ g:6s!terliYOlE ,A1Ilrl!!JlQ keAtte ril~T'irklye'(i'en -aynra iiill 'oyd'nra 111'01 dO! p hJiI'¥Or; ",liu geM k.ee.lef1fel AVNpc ke:rrlifmnde: t:cIP,,::: nantc:n'fll 'V8~i ~tlIp'fillliW,OIrd'cl aVillA d'ovran 1,lonm surldurme ~m',,-n ve ~Ds;ti!!JlnlmtIUl oi4;yS ij~ n. i['Oi1l,maVlll ,imd'J mt ,bit" ~Jloru blM'kmak ,gerle;&j;~jginl du,CInOvoJ!um I"J., Btinlld'o'" 'ffnr,ki. \8"nifi dJ§;nlVJ. 'Q'i fitl~~" ti,®,Cdc. ,ff)!;,OOUS soptam!l'ildl!3l ye' J!1'iJarum\. 'Tlurk Iire"nin dl'juiillaJ bir ayd'tQ dcrvrom~ Imi I sunlutllebilmek ItI;.im TOrlkjye!·~e ,k'cHon iDle" kotun c:dmoSlI gel'eJ.:ti nne' iooru-·
i -.

11ilite:1UrlIQ ,. etiil:1¥M. Hoklannda, " ce;z--g ktN'U$tu,rmalo-1 rJ'DUill;,ndQI kalabHmek [;ia Tiri<tY-.Eldl~.mtl c,hrmlofln, '_! I.Q1If'O, eklenmeSi gsmkiV«. Awup.a ooDiik'iil, en dQkuHliilcU JYlV1~do y riMtft'lei ~f tJilitGnndcl Rusyol emigil'i,slelSe Qef1a~ kapllotlru. ftmd ,4e l'utli'k SiiY-cI\Bol ,gocmenlefiine g~y-o r~ Sonli 1848 Burjuvo ~hsiJ,1l11 ,
1

y-cmJl'O.

le s~ai'., ~~I(I[nIQrfl ~urbon~'CiVOJr: lw.. ortJk b-I1tnl·o.r~ Fa~ol 1IOr'kiVE:"liIi1 rn ~G~UI~I son It SQV~ta k,rJlrWn' , '«irk see.n@n lCfrydmlonn niteH@1 Iflaring" (hJJmok ge1,ekllym. Sent· ki (!Irythn~atrrliliirn greil1~meSj'~i dutdlJrmok ~n leal I .' 1miv,i compu~er-"Ier,. etek~~,oniik h9SQp, mo!otlnnt(!lrJI .. birr e fd~de, 'aldurUlooe,l(: 'Qyd~ifllcrruil!s.ecim'l ~,ein 'ylfOJiilk!lfCilX -cat

"_til
(Iil)l

dllli~~in 1~b:l1~dJ

rP~Lta~nDIn

'!BiD ~

sa~:

I:DiUlI~n, ~a"ner

~~

ct!lO sc~un IJI MI!l~


'FlirkEy.e"ldem

Q1'Ie:mU bit

hulO!mon:

'TiIl.r '. 'I


m~dlitJl';;i
i!J.«~

ye-fiIl1

~Qg_m'li:

Dr:: Avrupa
I '.

ee ~~rf:

mu

I3D:1Qk ,ka,~·.nlEi ~
I_DI1l.

DQi.l!'J;~('t;~1',1'nfi'j eji!ll~ ,

ab:fiJ=.saL1!O:!Hyta

m.eD

iBi!!:'1q1k DeYi~~a:eE',t(;ldd:~1 'IUUn.::e ta,le.pt!l!':d ~W])d3i, m Wd~~m b ~k~tte ,;P;nfJr,fol'm.:Tdti: ·L, tmm~~, ~damt ~LC~tIla. ~ m.n_jj.Jltb.t~fJI ,~]!uro ~

19~..Q1 jilDaJriIMa

ta.~n ~ aD. £v.nap

ifkm '1m 'Pile ~e

,'. ,Birl,
tI, ~~

Wle

lli:g;

..:

d~.

BccU~LeJ11 mlij-e~il~c~

dQ.~yIQdeGl

(!iDDIl'i@Il;: ICiQ bU' nede.1!I!

wa,htlan

lJ[nsl'

JJ.6.J~c AV'.fup:l.'d!a "Iln'. ' r-e B;Jdl!*if! J)uJ~mlJ~, ~~orlw.

ib~' ,g~q1e;r'm:e'

'Qllm

hu- 'tah:r.o~
1'28:

~4!M:mIJ:". (!! 'flillan. TO_rt ItKtilm, re I!m ' .~ ,Mmkb, ~ 1:' '_H'Jer.".!IlII ...

,1r

'Ul'

(llo6!i1mGlhi 'varSQ.

F.: I:

iitJe~'miii do'h~; yog~~hJ.iuna 1WJg~~.ml' c.Zle.lfiji:nlJ.ili rCBfu~ ImUA Ibifeylel1inde' s(usdm Ii ~rfii'k ma [U.ruJI1Qi! se(E '.i~or. Be'IiiI1l:E'r hiE 'biCimtte'.. ap'.lnfSC~ ,ey~in.. bir ~in ~j'Oi" fw;unm hem blf ''fogulillu@o ulG~mraslm:n senueu ·~~~unu due:Wi ~tt~li~vm" ~te. de !iiOylenefH~ir; ,,;yaID 'lutllmlJ[.,- be~~

Ii, Iti):llf' d'Gil!l'R!iflljl\f. li:iCilillll~~r~ ~f tiiir TiBSOm biti.m'idH·~ Bi r-e,tJ"ri1 (lkll ¥otuJ~ QI ordliI kllfOI~~ ~,..e ya~{isidnr::: lie: $fiV(il' d6m~!nde. k~rblmklnn." lopf'!JMS!lD -pr(Ui'dilili Ion ,sarfh:mmda mucodele' etfetil' O;vmnrQE verine;. th:;lno oQ£mok iStem.edi'kler OOn:M~IOJll~. _r gila k(l~bieriv1e akd 1:flI.iN tD:rtiSlndC' ~if'dm kim.hi ine ~fl!l" der m1il:t~,Q1il,ka i!iI hk!l!IlfirrfUsi'lmi..w]lmel( I, c IiIJ rruicedele' ,ed'enJe.r erfli$Ul.an se~!mesl ~OpilJfD1.oo I ~tfnill d'bliUrllfl .~er.im1e' !jl[kuom e'Ii_kUM v-apll. Gelll~'~ (!!~iIm'md'al birey bir t€'n'llT(!Il, a~ln kI)... m.esi i'ei1ll~e:r !tiklr y(illyy;h:m Clkofll'ru1l ltl f>ojttl! rt!!1 !JQre !lc¥nilJilI$ lJ~acl", ttydlll"Hn wetli Aus I!B!-ci~ O¥th.1iI :ki ~in. iomiduJer~ne ~f~ k'!!!l re:JQe:t ei~1TIJ 'bir" ylg1 ~ ':o.lia1ilde ~Jj"enmOiYO 2:'Dfio" (f~~'!!l:~. IBI:JMuYOI:~iYoSQJ P[J\~P:MQ ~b"i~UitHii erteYQ !CIltJl.l~1 lnr ~umur~»ketrmBsl\o ll¥dililJ ~.nl fiJi en il1:~ ,gtu"l~kie i ,~'(tj iIiJj ~jj"0g rum C!LrQ~tI.ii'fIii.O&~priw fit ~o ~gl':~ 'tu'bJ ~'! hgull ~ gmle'lrnnek ~iirof!idefi ,ertdi$&fBi tOP:l'G:n :siJ€f!1 .. t'O't~ ne.ri'iIlu!; 'f<lpilliUliD i'.I ~elleri haimll'iIllib mica ~e Mlnso I 'OIQ"IHJ:(i; bir f!'J~~in ~inde' surO· fenmeye ''lC~il1. 10 lCii~r Oy\fe 10nill !JIfey!l1 I!liOdIO :5ng~~!nmm. ~i" PfOgJ vor~nfllr:ulSrlJil !QIiJ:la'ell Ill~r·,i~i es ~Be, ie $OVQ" ~~llftpfo$fIiLC&.Ul!il11 ilQlni1e", IbJUis nUl ~ .., ~;QliiU~ilYl'a bi IlH~1va:.wmml~ Belk ~ :s.e~k ,futieif so~ i'e
smtQ~'

k~ ytglllJJill r ~ind'ekji ~rrijSl ~i fll.ml'em,. d~A,m 'tOliilllh"!l~nyen[l-, m • i'!ni~ mlldor 'l~I'1~hl ,oldiilltwrnu im~'rem~i" Ufi~"U l~l~1~ ~1M"O~ k~.u' ~~rn iciwli.1~ ~iryilik l&uTi1!!ljh~~' kll!l[w~laim~~:JII'I~ ~(iI;lble: iI~,, fIlj _, fB W:'QJli~liI r~'h,'4!IIlIJa1lL~!II 'teme~I~~1 !i;IIJ!:~'Ull ,,~: (IIkhn tlmk!mln lbir k~~m 11t~!J,

'sim M8ydgfi1~'nl dut~rn,~ '11MO,lJ!",s,

1~iu'IQ,.na Mm.ro.k.. 'iIi~p-

Ti_,

kimUele~ti. Tijltire\, yinmililei Y~¥J~hn 15@fI on '~I)~n(j[furuJ Qok biiYUk


~dl!li1 ~

bir' Il],ylnn IroUI~'~ iT~~ ~llirrJt

oln,ku aynor

hk ~f\inill

ijlduru.cu

dc1ibeJel' indira1-

~~!Ia(m

lfllj n!.InlQ J];etill:i!mesi.

[E;ksi~, '1~IM(jmklma~~ geQmi~le .<~!.~~k. _.' lillilk Qthm~ 'h;e~. ,efc:Sj', 'l~mQm'iI!!i mill] ~ Unmll;1I M!jl!Ifn. Veni~ ~k(:il 'ho~e~~ lNitmmH 'Ced]t: ~Ie Mil~(ar:,. IJ'.,dm M u5tafu N~ '¥ei'$i¥or: Gnll~Qk yIIIIU!~' de !8isa ~ ,kb.trtO'!.• I\4bilm. d~e1tii~ sjoz~ii~il ~I!:, H deiiJ1lfcr~, YGllU;im{IDt., du,l;enlemtl., O[IfVM. l~n~i~it, Ni:ZJJJfN Oed1rt:"Ulfl .eksit I!';)~~ t~n. 1blI~IiIii~O~11 ijS!tleoi,yOr~ 1,~; ,ISmf!l:Mt F~m.(!IAI., 'fa 1Il~f.Ji!l1g'l!l\itoJm~ml~~moi I~~ \ LIY'IU:!D~ l!i'J'Oou,~r~ B~ji'incl IMQr~,\l1e[·~~ IX'nlll]"" pek G:C-I:f( !hir bj plmde., Trllli'i,~mGf"ln lill~iUClUl5iJ 'B»y,uk I~t _P'a'"
1

,~~IiIiI~~

giiIUd:e~ilil:i N~ urti¥~rrl'Q]' . Met!tJrt~e.I..fiani"" l ljm.ol'~ (fkut'5me'U~ri l'ilte ~;~(II m :etlerien.. kd]Blm~1'vel bu om.mfl miliSIOmoJllI ,~m!illlllilill ~lId!fli!,n., limn teD'., y5ne,1iimd'e PG'br' sohi~l Q1.'mQleg.nm ~ ali~uJ'~fbJOJ:- B'rr1i;I1~ MfJ§J]!l;,rlilel. k«~~

SU·n!" ~ind'en

~tiJ!l, Iilntli

'yIF~!.

l\m)Qek'i ¥cBfiiHk, lur~ike~ft~ilfi!ild~ill e~i'k,

[!;:QTAiftiJiiji

£dec-

~elm IbllJ ifi~bi:i ~~s.

AydIn ~w'Q:nI,nl'l!l

~I~:I

Uilil;Dtki~. 'V8f1i fme,,"n dwizini IIi1trm mlQi~ lmI"e'f~ ~YdJjl kuUe'teite


-

.JOll

tElTlkiSfnJin

~m.
CD I~.

~.

ayd.tn~\;, ,e,line i] f:GJ'c~. ldol'G~tm.1¥1., ,fIy6t-

.'(ute:

e1A"teJe

'vaMe-

ikilileil M'~1li1JIlWe:l"im a:dl Eli mlfl:e,; IBirirrci Me~~~il"e~' AimI,pm:Sl"laJIJre~mr ,jjiriil~lij;ie~VfiTiAll ~e'l' ~h~r,. ~~ :gll!bo~~,rM~kectomva~dal dag~. 1((:g]~~lnhlA A'~.·nui'll yu""
~' . II!

glw,cr:,.

bullll'm~

,s-~fll'idL iF:a ,~~eniUrf" ~~iIiIf.:P a.;ijl!!t. '~t'!ImlJllur. Ai'n~ :~U ~".. th~WUiJn t~f1~Nt¢!. Obl~IJ, d~1ilm~iiE),~ ,d.llZeiI.t111~ I~{[fl'itill'or. Bzj)leD. ('Iojliiuitialniloln~a" i 1l~1i; iir." ~mm itu~ rt:tll O~Of'; ~U1D!l.!!':!J1I1k'iilIiliutl elme:dJ~l b!r y~ bi~ijn~ }iIJlne I~,cj.ff_~ 'tIm:!. kUIlWit~i1i o~'l]n[~C!!iif'. 'il'!ffii!IiI:1iliS m. k.~'~~ . bnm d.a.,. [~)
Icllln Qi~!H:iI,

( ..) K'ImIi:li~ ~'tii.iIF."-m I:iO:al"l1!ii '~dl al:):r-~~ (t ,GtP'IU:h:Uta'm 'le' ,l'S.e:1'iIi 1Il'1an 'Ky;~ Ka.n!Jillf'lill!.. IDtnmlll~tl ~~~e '113 f:ilJI!;'Wk :gjo:-. ter,lI'~r~ R)Dm.aL'D1~, 'l"altr:iJr..~ ,SUt~ ''lie :fmw:-' 'SIIl.ii1Sl]i !:I!Ia:.m13n [![Q_ ~~mmif.e QIlm d.:a.~r.lJU~ jl'lil!r,f'~ hir ~DiQ k IPiIl .:;a,Ia~,tel:

:h~:.tIJrUj~:!Ji'!ti!l;

~U:ij,~:r.

--

131

-"I-;i!'i" I'", t.! ' rut u~e lI\toom:C!~su 'II,I!:$I 'II'ta,a,tha IliII meucli!6ln renidM a',~li1IfUlSI i(l~n., le~~a¥c)FII~r.. ' Mia! ~ nnut ~lbir~llijtrll!U'!l1 klutQP~>!'Jr\I ndan l1:n~ sillll]m !ll(ill~.~O!Cij1i1~
cil

ICumhu~jvet~_ Totklve"'tr,e,.. bir' lZ!OoUincti M~rtl~~te-ll' oUillrGk' diill aig,UamltJiUiY0f" Go'lotll!Jii, 2,9, ~Usilln -m:sI2Wl Um~g, h~mlI el AIlI'ItG m'~ ~ Meo!ie:",nA ,!l]QII'tr$1 (1L~:n:~le eiJrda all y~m, :Z~¥@~: ~Vel 1M!IW~~:om Ke~~~ PalQl ~~ b~;I',tjIr:i?~ yay~~lommk;10-" Oam0ifi1'~1 T'~ iTt Devle~tmin mr:ihiln~8; I:fr Ucon,cll !Mer Irll1)1lrjv~rt dOlleminin oo,ICfyaee~lII':n del lIa:ml OO~"'Dlfdil!l"It.:!lr9. aB ZI g~elrg,e.J!e:rt 'g5r'l bQ ~altitd~' An~~nlll·do 'iD(i:IICllIiiII Meca 1'5'~",
,SI\fO,Il'.

MfJ'frWllfi,et..

Vdlmzeo

'[in!!

mhu n,yel·~iiml Uilmlu,i~f'iIJ ~ -

~QP~'

h:mj'i]' iliOSilinll'Jnll~I·nik{imelb Iftui~ini JO ZltJ or IauF"• Bitiin bl!l'~ ra.r,~lil:mllknroidi!il yemlli bJli mec!lRs, mmlt*e,BlJl bile. l:mi' elmll!f, 1~fiD1m~linlomo, ,dQ~i,rtlcesr,min, egeme.n 'f'iJ'd:riJI~ m]J,WUJhlriUI ''MfCI'F'

1mbilmt!:)~ iie'in 'v-e,re.1i1~ 1~f;,OAoror.-

O~ij!:loO M'~I'\~~i~1: "'b~w''fQm. l~i~~11 Nj.~rI~ti,let·in


'gollliLoe'k I~e m Uimkilm. Ay,dlfl

~kS'&~I ..

- AI '~!!limCU1i1 rCjMO I!:: Gli'lll!'\l:lIk

O~efi~neTezi~ef~fi IJI;:ImI,oli ~i~lbHIliHl )Sootilf,il'ida., I H(i ~~kiett Qfi~Usu,:~~nA,asteftuu)!5,'c; ~lfu:h:ur gelm,e8i Ilzeri!1~,. ~s~nnbU 1~ '~I:!iic 10 AyakLonm~~B ned~ni¥le t~'[~, ~·u lUll ,k:etlem ~~di.&-d MabuS(] ~ ~e A'VDiIl, 'ilie.lefinifrt, A"a~t:e~Gliii'tls ,'fllt KLutiu~ndi8J tC\pll:J.~-d'rkJ!\o'r.I'I~!l bilr Kl!Ir~O'WJjlM:e!df:s: ,gu ill ve halr:;:e~t eiWJI~kl!i!rlmtE!l ,d~'!tIilJIld'li. '~ Nisi;ln 1.00! 1!1llr.~hlf)ae lIer~
top1(fMISiII I~ 13, Nlmm 1:920 tDrih~,1!iicle: AliIlklj]rQJ~da ~~~Ian ,M~IIIs, am!G!~cl[:Jl t,(lrl~:se II pClfi~lem.~~er kl!Jfllil!U]fc iIO'e~ lor ~'5fiJ!nrn llij,y·@I":. 6i1!ll1 nedemle. ol~tdll ~r; KemaUst H ITs~t)iriag fy~,. ;~ Ni·, m ~M 1!!11-001 Me.~li,~$eni~ t'lep U$'tunu ofl1meie ~h~I'0Tf., Mus'~lfJa Kemol. Sa,y,aS; K'~!!Iig Ife.~i·nden ~jUO~ i~S'M!Iil!I. Ii!~ ~'dQ ~QP~!ilmf:6mMlee~~~~ M$buoom'a 'b~~kfln OI\m'Ul¥1 ~i· §iOnOver• !lUll iii~ !Sag IJtllfrfU~~Q~ arrrrndfil~~'g.rli m,1] ooh:. k!z~ycu'~ k_~z'Qc~f:Jjla~ ~1iIi~1.~u~lend~''ii ~!J!iUt(~~1 ~i:ll'iillladn~Q' I~k" belli~,ediyoa'. ',ull B.U~ tar _~yr~~ roi~at. .:23 Nls~IiIi 19!O' '~rih~'~ rliSJ ,Allilfka ~"dcl O'~i'~on 'MeCli:S~in", d@ga'il oY'e:[er1i1 ij] IfQslnda., j~!:Qn~wrll Mebu-, ~ml~n~ ~ Iblllill~ndu .1!IIl .kesi'IiqL 1I:o"k,(l1 bilr d@ylfle, s~m OsmtDlni=· h_mm€i1vJeJkjlrh~~rmt;~ellI!inkJfalr(m~V'Q. ge'~~ ~erml~u~, AnkGlm'Q!llld • . Meelisnn ive:s~: oluycrfoll'.. . Bung l~n~r«l1iJ k.s;oca iek~e\l1~ek ~I\.t:;m !rCJr ~wr,ljlil!l]r~: A}Ili!J·' m kg,naf'd,a'&i:~ M,ec~ ii~.'Oiiko rrd'191 vc;s~la~QI I!Dj IT' stlr\~' 'I1:Memt(ll Uk-i' OsmluliY!f!l~ d~~~m~,im kill!i'~I!tu1~y.orj 1~'lkel '@~a~·!(l~. Osmlr!lll1li i ~i~llr.dekie11l1'~i get;erfj ~J1Vmayal de.'li~m 001,••. JAi!rtkG:r(r;ldo~ 'k~ Il'es,ml dli]~:ii'".e.~erin :blr btl~mi" blr fiijl rs, f,esmi VQ2lliimG!·,
'~~k h'3$Urilen b.n( IMleiC~f3~'l m'Uffli U

laI'lUiti1o. u,DmcO Wlilill1u1 m1~ga'5JIi'iLda.., Im,tl1l1i1't-ar 'iiikmnci Mum' KUlmilJ~l!Il~ _ SO~I~ h;;ifl(h~1 citmamrm 'heyeoomuni Y0§1nJOfilor., TUii"lk~~e t§"Qi ,PQirti~i Ge.Il~'1 1Jg:1~iiiIJ' Me~nI"le'~ ,..Q;1i AY:lxm:., i~in~ MIIIJi Iturtuh~;$(rY~1rllti e.h;e(J(llE!qfll ~e~inmly,(u,,~ imtr"d'e, ,giBlnele'itlI1e.-f~ A!lbilllGUI fjno IfUllmtnel 'kcrJ!UI'OlIiUJIl1! Ik:a~ .. 'tlliif(lk~ b-~ ,Slll'lrO~h1~y1,!Cm d(l.'Rgo iQJndtf iz,e~'e~lrie GI~~I~den

SalUlMrol SB:rrte1l-!'itinci DiiI1YQ: ,Smta~1 .SG:~ltlli1ndlJ~ SO& ,aUl!me ¥\~~kIA IDldtI§ilmu d,YJetrsa:. 'Wmu;!dww: Pari ~ftiQWI~1IIl Fuad' IKdprtllu"'yl!!", \llm~m_k, bB!llrUilNu! ~klftSls]nl teliliUlmlCll'liNQ1 ICIma(;;lach ~(1fi[mr I be.nrWrI~m' '~lrtW., 1 960, 'pl=
1

n:a:~

f~~r,{:i~,,'u'!fOImoYl!l oW1!ily:ttl'11illr"
l~i~aUs:t,

,FUi:i'r Kj~B,pl~ni l~edeI1liWQn~~ ~-Gemo-~'e ,do,., Irm'U~rk:e;li'it, MIII,n- D{Hin~M~lk De'irf'!hifi1 'teI.i Ide. Ttlrik aydlnliDn ~'!l.}l:mrd~~, pale kDCik blir ,EsIJSna ~~~Ind(ll.. le.;remeniJ~inii ~1ilIlirU'Y'Q'Ji. MU 11 DemilkifcU:ik D~ii~mu' bM~~"M'O~e,fllok~siS~I1Ila!ffl_ITlu ~:a:nt'!~ ~f~ 21 M~f1s. Kema~'Ii2lrm·d\eIT11 O¥rl~lmilli\~ IOme~ ~" !Elerel(~em' Im~'lIlden ,bifi.e~i ~I'~f., 2.1 IMGlI~ln ,~ks'~k kGlan~'llrniu. ~~mQIIZlilill'h~ IhmG:1 ,eKili ekO:Bom~~, ~oUunm,aryl 'ttlmQrntillIWGi-YI ya ~a!IlB1~",(deillno~r(mtilll: 1iI'[e-~'G~~li.U!rn 1b!HO~j'f~mQli hade! kobul ~'Welt b~ IL'iIlI"GJIlI~ele.m11 MD:ylS,"'e~;; Yin' ~fies~ r
ze~l1i~l.!' iIln~nlm;IlJIiIin·'rf:hllkjs·i_m.l,!nlri'PJ'lo'g{lflW,

d'e eksik ~m'liiJn~,G-fIll tamaMIQ~1 p~rQmu"QI ttlhy,~u 'Bu .. donmde NUl de e'nJ LeJi1ji~~'in Nisa:nm1'"~leffnae' di~i'

va _ MHn IDemolJ<mrliik Dev.fim lie'2m 'vanJ!larn'l~,rmlkumwrf


>1111 llllri i'rti~D~, k
yQIi.

:9 Mmn '~9"11 'tati'~iliH~e ;bQ;GJISiZllgtJ

GI=

~1'1U!n=

:23, Mayui;, _'1121 Inri hinde ,httgn Mo!h.mU!lf.. le~k:Qrdtgl bl Ii' IHgl:'~1~rilif 'liB .'roni onlIU b:]rttlik~e.~: U~l.d~UU a U11$~ ~

11:32

diroT.. Ow[nnhlllr~ve)t dOJ!leminrile TQ~~u~t:! ~atileme, _m,'"-, ~IIIIrVlJll~J;lmmi ,onem~~ ~a~IJtllRll!G'nllLd~A b'~r[~i'Q1 ~ine IgsUriTce'm ~ ~ng,ellfUlir\d~;.O:~I werill'me~eie ,oolen ,!)~tet~lm::eil(le' blrl~t~:e,. V;i:lI!tC1~ ,Se'limrin [t\IJ!ilmm;-! 'Oed.irh~ y,a:rmll,e:1iiI1 ktl:ru~'mll1k liii.. .Oal! I~'ifrii 1~IJ RrtI'D.r~~_ EJiI gelhi!J~ldt: -H!IlI~Jt"·,1 d UlIJ 'J-enl~.Enti~

eern·~

,zj~ra'n ,.

n~1 i:!Iritndan :ka~~lrmQ~~ amaclamodlgIfn v,e Mil iii irUjr~n d:_ OOrl8 [b~r lPlamI dtmad!gllilill eldiyar. Olnn!lr,O I: 1l(;, ,H'€!!;Drt3lfl 1B28 ~arlhiftu1re veni bhF 1i0l'~ 1~le,ve~loen1I'li~~ ,im'll1a :edUmesi ~Qr-arhl$t ~11I~or. 115,-16,HI!).·
~'nhlll1(tJ,'
S,IGflbU'I!'dn
k011ll!1

'9 O,'114e, 1 gDWiiUyor.

rine' T.Q.rtl.rl',i!1J ~h3r,; 5GRlIi!I£Ui 11ri< :Zlmct. 1O. -~'IIJ lhale eliror-.
d,QI

II i'iEi1CI KJ~ltt~ . .1 oo~]rU"}i1.abU)e'(:e.k: TO~,k(lp,jl ,SallCllVII,'mn ~1iI'i!1~ den drB'I!!i!I~,i~.ncese~~QJi'~n1IaQn! orQ'llmuYiQr" Aydl~1 tOzo~, g
~'Q

OON,a, :Gena ler~rvo!. TCJiII~


'O~(ftIjJ:IU

leks kller a I to'k a,lh,yor.

IEll~S__:I'

an,me

ynS1'mt ~Un

gec:erll

'

I~

d IIYQ~

:m:

Hil:.I;I3i'O:ltU~illilA) Fl!lriid.
H~IlJ:'

Du't!

r~ll!!u.n:Uin

'\I.

~~,o;-'r~,
I~II~.
-

91:~1QO.zQm~wne'lcnl'l ar~IJ, Vlrm~rue~ ,U;lI'! IlfI, bill';II~da bu eksi~n rollin II der~ek I"d ' E~n~te.ln·, , Pllor:IJck,r~n we ,(!Iijj~rf\~ n
Ir11m tllii oabola ii1~ mooeMI

N '_ORI f'dl QJ,llin ell IEI!ksl~1i 'v-d,lI1I,. ~:fJlk d'tifgallmr~Y~Q ~I:2


j

Ata1:O:rk

_ In

lD:2':.l'" Devrrl FI!kltr' 'IItLJ,9KJ n~l'. n,· O:cmG ,I. Delli'Uli~1i~sJ, ""0 Orent~l.
·i

t~I'1,. 1"'011~~.~

~ .a '~I.iIllW '.
'!!Il,

ill. 5tl . ,d_:n;f!l,~

'nt

...,.

'1 •

~1(l:h~jil-m11 G!o~~munQ

VQI a ~I.

"II

:51. 1 . '.rio If'! ~ 'til; J ve l"" ~~, ."MJI1.. l'l"all1~:tr~nlik: ));;!hlldMi, ~J ... n~. ~,¥~l!i!" S3~i11 ",\.!O_, ..M.Im, Sa,-p', ''Iltr',i, eU!l!'l~e Haklk 'lD~ml) ~ Jilil~: ~!6Jl'll, Gtir:1

j,Hffir. H~ ~Y.

M8'li

2il. -s, ~' 1Ts!!~u;jJk;'L!li~ Biz!

. -.," 2:. lth;il;eIl;.«MWlm,lz. ,G· '. IMo. S-3i~ - •


·lDi.

Elne:k~l~ 'KU.II!: '!;c lillllu!!;I~t ~fifH:!,~'!,I'erlnvuen. I. ,a.1m. 19 i, ~y~ 26. s, 5, 8 JltllQl.. a, 5 _. " QI &tl:dt:ll;:ll atrt~g.~onni;ln G~bl. '~'s, ti.~bul,. 'I .. 8.9~ s, 2~U ~rII!l :M"hme,t KI fiilltiirl. Aillill'll [fuljoak. J.r.Ul:9Jm f!li6:·iII,. -s, ,.llI,
I,

'I F; Blknlet,

n~]

Eat

AdU. Dent'!) '["K~lil!![i'm, ,Sat '. SQ.I .• ,(;;

ru9l6..

~[

~I

11

~~ N'~~irtl. SUllJl[lollllD:til v'e; ~\'j{i~31Illl, ''ifazl] 11:11:'. _\;fill~ , 1:1 Am Neslln 'ftudQ~tl!l:,~'laitl Sc.!!:J" Uzm. IDn. '1'9-4.
I

~~IL

I 'B2.

-:g. .•
• L ;lJ • 'fUrl,

..:I. 'Kt-m::Jj~ K'l;Iir,!hu~,,, 'I

!&

IG3 .
(l'~~,i

VI ". o:rt;a ,J.tlyf;'a .. _ U~ !1l1~1 !Si11Qy:I(. S~. :l~~m Inl ~IIlJlu,~,r"YOm, 19M. __-y'!
16 I~' iE~4t!,a:1Th.A:J]t~Ul. iIll~m~,er',",;]i

~t , . 3'm K~1C~' ,ii~. !S.t!Imu,r,

~9B3.-,

'11'1 In

WI

Bolli1~.

s.o!S,',

H~.

'lOll.

~'~ff2:. :Mr~I 40.

r,

'iJ,

,(" 19 Cr. 'lur:h iI,Il TOk ~, ~O. ~ ~:~

G~~~~tc:l Sbsl!l 'UZ:!i1I ''fa'n. 1 ~

:i, ~~

Do:l~n

Adn]et. D

D:rlani

[((.1m" ef;%crm z:nk ,1m... ~mr.J! Y:~n. ~961,. S~Yil 1. s, ,3 a\iem~ hi, N,E~~f.iJ Sos,Y,81izm~. ''!lon, t2.

~ 'V(OOt'IIU,

On.c~ ,S!O~,a~
~~'

":7,.

~;

134

135

:20 biJ(~n
2,[

fi~
11

Olli:,

Q-ltltn Y@lla~. SOsya.'llDDden Y'OIili. lOOil. S!DYh69'. ~. I Pt'Gf~!t6r So!S,yalH~ Si,wnu¥Qr. '\",0:11" U~6~, i5a~~ "l, s,

A~~r,~~l,'.

'Y,~lcO;

'hlr 'SOspJU~f

3;[, TUfan ~1Q,n,.G~na:m1k TO..J,_ R~ In! n a]u~'lID1, SQr ~e Eedr.l RaJg'~~ '~ilDloo"u~ ¢03iLtmtfl. S. 1.91

mama,,; :b'lii'er Gijkj~6',liI'C' MHJ!ik1b3" Y,at,wnIma., ~~ilS l"S~ , B~ MtUlita..mak. ,!Me~ llfii~l!i, 19 0 K~. kttillilb'td" 19~'" !~ mD 21' ~b -'Ne:s4E. Mile 'Gebn,jl!i U,,1lB GU;lilite~ 1. h~Wlbul 1m', ~s..' ~oo' :m ~bU:tl!.m. se:ribel~ 0,1). el.t,. :5:. JI8 29 :..b:tll.• &. 32.0 _ aD Vati:m, 'Qaze:~esJ" 'IQ lia~lnn ];iti!}
&itt.
tflil1~

2t 25 i&

~2 2S"

G~n~J! BiM;l.If;llJl...l A~].lY.'o.r:. Y.~hlJ~19oi5, flaW i27. So 4, v:e~t,. ,Nedlrn, TO:r. Flnalt" '~1Je Ge(lU. :hl1t.9;nb~1. una. So :9Ib'.tU.. ,~, !:25

rtp,

Pr.oJe'l_~~l',.~Llik: Flldr

MeC4QJ~g.

M.ad

J:9<'li. :s:.

,2

,irinci ,Bij~um t -~.nBinDel E.k.


SABAHAniN
Ge~

"! ~ £lAVASI

12

lillU~".1[1 A~~lIk
is.

:"H ,b[.Ii..
35 ~,

33;

&:tlr!; :SS~1rol. OFh!lm, Ven~, ~'allbul. l'!ilW. s, :M OriU11Ml, V'El'll. 'IJDtlD 6Url£fi !'S!.a1lllbul. 198!. s, UlHJ:!,

uta"

J'"
31

39

[f~9Mi ~ U~, s, 4 ij l'«lUtmut Gmlotlur" OeCRo~ M~uY~t, J ib~t!. .s, liS ' '
'Yi)R.

'f6!1;1. ~1'-I!i'5._ :S3~U :~;3~i' ... ,~, IDoe~n. AW::i:!lI'IIIJ,. Y~~I

ito,

IRInu en col gercek temQmladl tUIiru soma (111\11 miUJ: I umltiin. [Bilimm gsro ,'. VDIm'mll du,-u fl-ces- en (f;nlldan. [-iumsel cabo ve yaItI~ tIQ~'h~o bir hak$J2:~ lohll~k g;orii:ll!ulyor;, 'Him. I]:; ta~ fl'lllImj'IYw. ':;anDlmlfli'iOn te~ek oY;iesinre, dlQ9;1!lI1 bOW 1iIr[bi,' [~uk miU'9turuJOl" Jti·, t411mnmr ' '0 i, H~ g,ell,te IefIli 'eli a bife.. G~llnd' 1m! (:0 ,",Be-rookJ 'tire e.. _ dereee ", _ ge-' it
, SDItI, dlm~ce ~ah.1lr;

ae~a!

mnem.

y~

I'SS, ~~

1M, s, J

iler,1 surulaAlenf'1 iki VGl~15 va f: liafiihin c1a.k ni -JledTji ili1i$MI, k.eJild],"~ru~1U:siiW1~:

'~orT.

AnkaI'a. 1'9'lO~ s.. I 9 lle2 ..

olurok d"",anily.t1rum. Bilyi)(

bDryQk ado D, ~fINA biMJ


~)(rnJ dOl
'-I

j Urnl

I"

ilk'
'~-

'10 Ed. EQI~_S1l\difi. TQItL~ I, ~. iI,t

La

'fuiflqWle

et

LE 'l&Th'Z.I~at, Pa:ds,.

CD o"1"dll":. Hepsi Ul411'k~:ClflllMiro AI 9!1,rrtilJll btr :teY1K.U ~[Vor., $o,I,njcl olmam.asl gere.; Qs1!iufil 'biIvi~,bilfim rna bu,iil lliiinimsel buhllfl!fRI!!I rn;ed~ b'~ k~daf' ~~II
'I
I

tUlmnlijkte,mIJ~ btl o.IQI gOriimude .~ 'b:{fyi'll b tLm od.ca:inl~ 'bilyU~ ClJdrllI 'vii biii,yliilk a 00 ml e] 111M'!'. • mn c:1I«I.fGn sonUG ugi~.UIiEJ¢ rr, ~f;i~.' S t'CImam~ma cfegi. erree:li mmormftnnm: enl:'lie~iDi, ~,.0' i~I yUoel rvo be:r 5Euiwe:n blr tez daba. tJ5l"e,yi.. Drtu'lar:dan €,'kfrm' ryOIr.J,. I rn:ce:l.trp'§. Sfr liJlhf:lmni~ b cimine ClkGl'llor. Aydl I y>Q3Qfliil bir IdQvmm~ L,: :midi .. ,s· re. -.,II r II1mlYI
J 'J

I'l~k.

iJlUem

>

veri di~Ume Ii' It,yof. ovle doOal~ wtul'Uyo_

lolma].~ CDn;Q ~m]adIiI

aJ.it<m-' Ina
"

[IWI! I~si't

emkJ' ~11,'4r:.
II!I~rStif

~ k blr ,Ita rm~ 1'3&

',or.,

biUS¥ar:

l,eU,le koy,mui g rbl 'buld:a:l T= idillde blr PIli: kiU~~t n ~;ne,~,. :sil~e' bit

131

du§undctkj~en St7J:fllJ'll. i~t ,elinil'l: UZ,lQn1d~9'1 '~e!l"de [rulrru:r~~ O-Jil. f,~n~~.1~ID!\. ikine! liliii rG-'¥l 'gQs1Je~. Ge~i '~illmam~ma $U1~~ l\m~1Cil;Q1Hkil(!Jml so:~!foCI., :ger'OOk bulUClHUnYfI (I ,11m dog(f~:II:,['~11Ii !ltGlJillii'o,QTn~U 'lie: ~'IlJIIm1f~gJ[I'~

lQn"'w IdIJ ~mmuyor.

:sunkl buillOOlSIJi

l'e k~,nn:l~gijti)1,j ye!ferind'er!l ~1(;1JOf~r. yelli lf~Jflmlil;i (mE J(lIr~r~ '~m11 I!!d]lia~ ~~i!U~ d'PZ;fflivm1ar~ mu~ ,bili'mse I iIil!fa5\lrr. ~ [Him IClJiesc~fld~S~Ia!!'!f; ~WI odb gUcegifi ~ ,dojUlliUFllJ1!1 tilt~ I~jmilii ~fi~1 YQk.. ,1it(ll(lZu.n yuksel~8S ~r~ '1i~!li!l'ICITI,e'nil) bcfr YUQ~rme ,tilfi);~ m:e gi millER ~;e iO'R-, dltj,U'ai(!JIl 5l!ziyorumL 1iitnkW~:I' bo-yfik ~jJl'Imsel ~t~~h1l'm 9,~: dOiluml!J1l1 SOn ~ l Cl rQJi1 geliVor" B'Ii.D nil mil ,iWIill cn hazfl1l' ~f :gere1JtiyOC Sim)o iiiI W·'rllia "rl{lImos •• f'eli~if:ril1VCII"limos!, l1SU'Qlo,jin LiiiIl~h[ii;um , ~illiI1fesi., ~li$Eia~Wln. pafiCti]Q;~UndSI ~QI'1!lU!IILI ol~. BrJI dO Gl'fI llM hlilz tfj~lJOr. VQ~ I~J(" ,_ lInito ooJ!: ttIan bilJ Ili~or~ Sill. ~~m~k,~ _iller ~QITiltJn hw,~n veilmi~!liUr~velf.rO!i~ ~l¥IhoUii'D1IJ AU, ~a1Ik ~e.1'u![iI]'Q o~tn: ~liIiOOndeli]J1ik~in"" ,de b~tln1i!1d'en 'OJn Duvon i~e' Q\1'1'I ikJ ~~n]mt[ulll 'oion ~ir o¥d~,11"! ~iPQfO;~i5 lIPiiZmet f~1!'aJ ~~m ~tr ~lIDI"lj ,g.&tOndu... ICi~d'~~i. !~I mm.oomnrmnIlil llljrl~_fim~ dil5mo:Jl1J~~i 6.yl. bl~:~vrh~~ ~~~F v~lmm~n'j ya~.Jllbil~j ~lJit d'~!'1~ cesl' 81m oo'!iu~rttm' II Oillii]li!ilaya~ rteUyor . .lBI.:r~n eMlk:. ~bti1!fll'lHr:Ii·deQ Qak Sbbohi!mttin·~ Mlmf;l~a cnJgva bflmek 111 I~ang~r:'~iliJ olu~I.. &lm'bmJ'tliaWn"e, bimkmfJk~ SObalju:ntiin ,A]].,~ ,I ~i'l'C'eIi@nn'8-:k~Tur,k ~dlnull'11, ~Ii~ei ~m:~ru., tCl!lkl~ akmn '~1!I~IIGl~ ~g,Qr~' ~~~Q~I_~l~~-i d_~ek oIon ~yd," doyton $JiEj~rn3!," lf smrru r~gl!f([GUiiI~e h (fa~Jl:onl'Htll~ I:Niri H~JthjnllJiI!'I '!ll~IiJ~ip~ ~eZ:~litii dotJji1Il1Ioft:.gS~J!lO kQJI1I baara]J,'y;~ :-e~ "afi~n~ cOlg~'~IlI!_k~~m ij~ ~i!JiiIjf:ii k~ndine btdcillirnl OOk 'va ~ _
!lM~tIJ~;r~ , ArIiIk S(loo~iUJttjn'gill SU"~ ~k Ofk,iJs{inij '9u_mus~ f_~,Sii',el!l:, ~'~t~1 ,bi '~; Sobiho:., VO~'~!l1 ,~ilJtmn a~~le o'ku~ m!1l_f ~@l~,U ?~Unfin yg,{n'If.I]iI~s,t Mlin1de 1SefJ] ~ ~ ~~~I~D d~~ISi..,~ ye'~!!O-f~. ~~k:el~ E:U ilI(';tUliGil1in d'~ndo ,BI:I g hl?_[bJ~r. ~~t, ~ ~11Itll( Iif~enl oal'l;l~lV~1lil ~,k~i. ~~ mL'O ~'.~un,u k1r~ ygM(~~;o bir ,kU$O'ktU111 liifti~s'

~nr-'

'I:trrn:en ~t~rJIl mnkrc' 1G ~kurn.u~ilr


aUiil:um ~Qn
'[@~~

I~iem_esim

yOf. ~m,'d'al'1

yli]i~nl~all gUfI'V"e: 'l1I'~t'b'ir ~~~r 'mi[mmV:0Fl lIiil.Atj~fG~bsm: nlr ederek bir nesildeA dig,er neslle, b~~~1 ~ ,k.oput~iD!fi~n lbam ~lli'l!~en lku~kl!l jJ~ma$l~
NillZU1!i1

edeJb~yot l'Il:R1i~hQlsi U'e'I{O e'!~,., dOldui111IIimk; "erel kIDt~p ",ey~ ~ !~IOst~lif!t

Hikmerin.,

¢lm~I~Qtroiltf'~ki S«vtrJ:m,"UIi. f~am J€rt~imbh1ee~k ~k pu= Ii I k!lidDlUUJlII I\:~i JOjIII'i' af~;il!I ml,1 U 1]]'$ ISgetai'liide 1'0l1iUl;lel'tm1i!!Sl uzeJinrJ's ~ile, ,dwimGk ~{emi;'f0Ji'. Bir RmllIll~1" 5mbanQttllrtin, lI'okm '~ IIDilu\1'els Q~ ~ okm 11i:~ MM'I A'~m !mu Il\omondlilki k!~~nlJrrifi~eiill~
~j~T<:.

di 'ce¥fai o:U:fiiltmllli ~]\Q~ [bam ~ jiI(11 ~pbe '~Imas~ ~e,. IirlSdtlii rtomai.ll~ JMh!~mIJJlOO-Ii'I(Juj(l1il1'lrrol8Sor th~= P

me~~i'ml- _Qb1m:Trnl 'Hbm. lSmel: ~l!WiJJ11 Pey,flmi ~'ki!J. Mm€iJjI1~ daki totOf :~iiO~1I ~iN~fUf! VeUdi ~h.llIt, ~ imn 1Q1(!htilltliblW a~k_~~RlQSI mman I ~i~ :b~r' JI~ 'fOi!t~~~

'1ioi~~

"'1r!dul""

~li".~~

Q'_Qyg~Di Y~llabmy.or~ It1kIIJ!UJIti bygjjli'iJ d'e lbQl1ilk _bir' lbeO€.Ai r e lIilumlbiOO11 00 roMfilLllIJln lonUmf,a;lst, b!HJ"' !iit~l~i i!lii~lmlreSi ,biT; , ailUJ~Sfl~ ltin'j, ~nkliflUmp '(CiJl'Q¥amt b~r IOOi. ~pu:w.nu i"_rd~jfll i dUlurnj,ymulill'i ,"}. Fa_ft' riel ymJI'~~1 IB~r ed'ebiJI,lt ummiliiilUJ ~5]" ,politi it ,0 ~,y a:f£!lm1li:, ~er!tem:line d (jj~W1I)S;rJIo b ~~~~en ~ kl~. ~~fJJln ~I~
t 1iI~ ~J A_t.m; cNI:~(tI~~ tl:ffim ill!Ld,'uI~ :EtiD!~le;~D bH" dl!' muban'lf' H~j'ir>ll lBty'.!e ~1ha'~'~j, I!lfy,~~;iI:ZI~m.. ~l'= b.3.t" n:~ ~1l!13m, ~e;r.'b, ' _ias fi:~ dt:WD1~r..e ~iIID~ :~1iiI :ut~,::: Aln'5:¥-''fi:.n! 'bil.lm'!!Ia: 'kiendJ5ini: 'b1tirm~ o:1im.:i:m. m,umftJillill. c"k-imra:e:tl ~~ ~f:i_1ia, "Bm:1mrt" d'l:r.gtsb1!n1i 'lldnil':tfjj~ !b'_..r' ~_W,~ ~ :Re.b , ~ "FQ.rr~~"!Ii1iii CIs: .-J'bruiIir1Im ~~'IJ, _hi n:mmd ,Omu .. 'bil': ~k :Iloa.. ~ S3;.". .utI!i, .MI~ '~~,!l11' ~ l~~ ,_~. t~iltU1" i!\9~", if_ 1'1

ii¥i

.~~j1fill,!i li!l'II!"!lIlI!!e(fJSI G tlilli'il~~n~

.~!~s_i:~~

~:&~

rnapn btt

Ilm~. ~

'ieJ!:

lit

liRR,

'i!e

'rmDa_tI,

~1!:
~

~dm~_lUlig tltifit~n"a.Mi, ik'liliMo.le: ~Mll3:r' ~,1rl.f'm~i ~ dI~. dlD~i'n~g -

~~ 4~1"ifII~ ,i~~C',r.'~

4~nmIli'Qmm:

~.

a~aRI.'UI,·in R~da

hblm'lkr-t1in ,Alrn'nin -pel'.: gliale:1 1l:Jl:

ll"emll:llf'U

r CUlflllzdekj

~1i'-

Omu"Ln. b:~, ''lfte ~l~;t '~~I~'. 'ga'~t 11.::JitlL1n1nn'l!!nm~«; ~I._ m~ «i:'be.o, M~h!' U~mDl'

~e

~ GQtmI;- !W;_f 'dO~~m ~, It, obmC 6]lm;dili~ :Dd'm ll~in:e ~~f

1.

~bI:ii.rer,tI!M:lml'~1: :[~;..

~fDl.m, :~_.. _~. &$~

Qr.amk, IOk~fl[fiitQl$IAti Gp onluyor~ Sa b.GliiQUin'~J!Iij~!Um fIl''eSffij' Iwy (iffdalrCO. yu ' d.'IllIQl i. Ik:G~ma Bijini' Cizertine G~an ~ai:QIkc.1 AU Ene:k.iflf1n. bfrden
M,mi hislerti1in sesi'tu3. dCl~l'1!l:lirtaOi!fJ)I', 00'1( SOOO'l\tQtIiIl1"'En ~~~'u ~Q,11c1 eldigll bi'(;r,mindel i[{iiilli w]ldi. 'Turk QiWdmloii1n~' tiWirllUt blr' bolIllilllhu. 1b1llllilWJ ,oldtY,l~ gHli afdm:: dQftrul ,50Y'~ d,l" Brr:bifll'EiI,e okt!lrdl. OaJr nz tmr OO1~mQI by br":' nl1JD y.et'erl ~~dar mOIZQirst b~f'msim Icij'~mdfljini' dulfililm~, 1101[mClI'~Ltcllr," kdyhill 'harval g,dlJ;~ie'nlll1u CQ~l~1r~rGk' Sobaha . "Inl bO$a t!ll~la e:zner:e~ G]ld~rotmedigl'ldl lte'!.'1e1irl:ill isl hbarur fJr9 tintle.rfIrn L'i!iil: hafta[~t'n'"Q(lj Si~ r'Eln fllil;s!l]n~ [hI' l~ken~ tk ue do;. yaillan;h!l],a'rolk of;diailnO uerl sfjJl'du, Elde bilg'j ~eri VtmJD ~Q g,e:1llrrerEk. bu il(i versuV(UiB'!ilI1mJ tt(!l[ lI:e~i~l'Uc~e le~k: d:~~H ol'dcltgufllu ve ,col( buyuk hi..- il11i[liIlal~e: Stloo:fi'U:!Ittln Alii' il1 ,_e!lJl~tIliTI,istilhtu:wot' org!iI!tleri,te' i~ ifiligi YJI;;1I~tJg-mE "'e' bu[riI,un OO~ !llIctiAdQ ijlg ~ rruld ~g,Q.fljU JlllZdU1i1i III')" Gerc4i ~''(hi'~JiIii~ d1!li~,i!lIlilOrvordum. g'eiicegj mm<DmhYQn(!lJm:: IifI1tu:lu~:ya :Ilekfemiro ,dum., G~CQk. bu ,kodfJf Ikutifil .. ke.ni'im~ de lbiQ dilil~ij-n m_~m. '~imdi geroek1le I~ fal yoi'um~Daha QJiilC~' ~e.mm yOZ.i'_ mG¢~. V(i~allklaf1m~iIiIl ~e . n biliimsel tlIU:lIiJl,IliIi'l [~rdiai~i .U~ d ~(inm;~"a~ymr. bunun jtin h DLQ ZlO""arum vor; a ca'k [ilk
'I -'_

rot

gu;;...81~ltlmfl!l Gjr.:m~~ bwiQn W'iWa~:. 'bir' ~1.d:irI1 bl!~_~311i.Jl sat! .: '!ft,tUrm, ,SablNtlin'la ~ 1lI1a;ra '-:se~i Aillly~nm A~JKn5'n ;ro~e~ulle ugpn o~dutunm saJl!!.,o:...rum., ~:~ttm"ln a~Qr ldt5ka iJin edlUnlC'e' '¥" a~"'" :kM~~lm, ,~~iI~W'"CIr'" ~imln] Ue ~1 S311'«:ru:aJlliii SGnliOf': 4C11~nru0IJiJ ,de ,d'U~lnmedJm d JI.. ,Q,b b1r -'!:J~~-!eD bi!0 d Db" I~ ~mik1~lm, :D!I.e~t.e1dn hif,1rfi:CiSl!DJ' Im.lA Q~ b,'ZEQ]a" a~~b!:r 'bmU ~'plmTm ~ilfte le.me.1Jmtl1r. bat ilIir ~f.Lt~e;Ql y~k" It ~lJglUD~aiilU ~'b 1[11; t1l't pb _ iftie~lmbtl Illflia. y~ iilIla.ea@::t'Dll ~~ iii Ii1n il:Ju ~~, plt'"miJ:t;r'e tell'~ 'olam, '"ttag'.tm, IfIjjjitl~ tu'Ult kqii$lm, ,5fmek ~1'!i!I mg~zep [elll'Jf~,~ V,at'G'n GI'l~t'!i"Jif J', O~k IS.... !i. IUtaipW. Sa:b:aJuLtitID'1n kDn$IDa, ,3.oCl 'I,l'eriJ_ , Sat ~ ,If ~'J! .1"'. lfi!~~ Sdl!'C~ttd: iind'or!i1~/~ ,$0 ,n1iIm ~ Sa .. haftm" AU 1M (JiJI]I!iIil .• ,!ute~a1 C!t)ie,; JF.~,~U r,eRi -_~ JUtl. A~ Iftkl!p i!lIi,oNi ~iltl~l:a-ft0i7,· .am-lim '~Ed:Sb' ~ttd'~ , 'bab91ttltJ,'lil

Or.

o do~
I

,eHedlL
. f. 19i9\.

Ian

il:lW!Uili!li' W', .

GQat ,110·

s. 1.\9',

41

al~Jlql'-

So~3 R~ e~lm¥or; Fl kat ~'lIiafGn Sabcmttin"im _ 'Sfm l~lI~ h~ bo~ko'IGll'\mlll ~Il sQY~giro d:uydUnru., SlbohaUin'"rn Mi~ma gelenl..etide bu 'lE:iV,~i91~[n d9 f1i~S:~ j'Jddu\,,1t &I ia _ ~uil'l\mi'iID1liIA bil~ 'g€!v.e.ze o'J..Im_I"Gr.r, nlileloolgl ijHr' udel!"fr'l!l islafJbs~.~ 61) u;U~r'i rnMe:~ ~ ~~ YfIlPCook'? f","~ertOeapt S~-'kll clomtoilrnl YOIlJtU" _ ..

1 'OOJi1ilU g~'~~'~~' '1_ ~1M'IIl'llIUjf:trlin s;,nrn g,~e!k i"!1r'Ie~en. IrU14G ItSI ~alilOllii'i'l!aiii '1xI;~1 tQ;~la ezil~rek oldiirolrk:(;: ch.iftOn~ iJQiI'iiJ IH'~Olf! ISO ihilrn edUi!i= ~ifiaSUll;{!<li bil'e -,ijld]jrm.e OiIQ~Hna1ll dl!!i'h!aiI OI}£Jt3i g,itr~E!!$ti'ri~'Rd, 0 dw§u 00 bell mli'-"M~ ve Ibll 000 ~ bu ~ro"tlimll'la 'iein 'n~iNim Va 1.0 IfI., oer~ek[E:m lek Vti!l~1~T;(Ud~. habsl'l itf iireliya;" bi f omponyaYl1 ,~jm:iiiruro:!!', 'Oilli-:ml olOV1lillin ,o!tQ'tl:~ ~lnll . \I'll IIon ~i're!ii1 liH~ m b1¢iMin~~ oottlg~ Ioorff:u", Ilki!1(:i ~~ ~ m£lmm lurk ,o,ydl~lndc ¥uksel~ IIlI.imiut ve inl[JJJI~ 01-· ~Inl ku-;mok 1~1I1'1 ~I~an'\1:efIlll UitmDkU" ~m o~ltiQl~;e iQtn~ ~ hIe Iklmse. ~esmi Qc~kklmamrnnat~ mte b.3 r I~fit '(O%-' I1hi01f. 12 Oc~k 1949 ro rr~hn Vm:t9_n~.. 1--1 Wlduil!km BuTgo-M-~ Ill!)ifl"O HOO'i"k(!:ft ~OOIUi~UIll A!li'~ ,00di! fldOJen hoberjl1in. hemen yon~~i!]l «a~ml :6QIJ ~e·yEll ~siJl' ~~OnT;!!iIlfGl lko~ ~fbl r1eD hilberi~mi de, ~llul~r'i,ar.,-DiD [Jill H~Ut ,parrisl GIVOOm:h:l II-'lril~iii metin g,irO:~lI' ve' lORa Koil1Y:n'!J,m:t1~ ITJ.juloeok !Dd11~' Y I r iIza'b ditmlli-- tlluliIllOt~ ie.anll;; orldll!lt'til~· U!"e i:rum 1II'~i Iti r Msml :siS'~e:mi tUriiliUTYl~ ilmOclOVQiii oj'g'leOfller l&u:D:mJXInifNl~ 00 Rnk ge~hl'~ifCl ff. IP'ek ~'$mtim1ill k !J~_.f'ek;
~~~~fJ'

Hg~J ii'ICil Milit(a k; SdMIir4H.i~. ,kQ:~ . I g;.i'rt heJi:esll'iW Idu,~ nrtl.!l biI f biCl~ bir- ,ko'I'I1'rOl't QI ~DiI!". Sabiha ·Sel1el devnm edi'!r'O(! .. SoidJOiltii rbn"e 'kgmJQiIm;~ IIIl!IlanlM, Hcnun' ~[lmnJ'or:~ dum.. Bir0z ita. b!lIi Dlt:rm , .umI ~j _l!F: e1ld.iisifl'~ 'g!i}((tim. M. ~nu m· 'biiyUi ,. 'bir tela, igmdffi¥@lm "Eyva'h, $im.d] IiH!nJ m
e ~Im, lito g~[Zlet,elere ~e¢eeek: diy~ CizOlWonW:s ~ j. Bua~ ... 1011",. ~boho~.lin"i ria 0ftdu[1l!1hlLhj1if,n.:~ Q ca:c(l!I:la !lrna.s' nden SOAft1

de.

,Se!1el'ln ,ofg I!!!l t@!Clim~~m1«Uk ~fI[lIJli': Ib'ir


,~vle ,~llyor: ,.eu s:mler
loofIQ

ge~Bn 01~"taliol~or, ~f&ru . efubsil:1'e kimiJ'1 bilMllt~unu Wfdum. 'Emliili: eJ' oamfatl!3f1ili'ildeJi11 K~A. Bey' D rdu'_ 'edi v~ SkJM_j~ ~BnII mbliah kleAd'Jsine' te~.eju eU.im, 18000 meI>a etmaU'l'WkRjimi, adaimm gt:IJz.etelere ge-cnnrw~imi SOy: Ml:~ Bv.Ji1' ,~bi[ila er,

loe,

e~l:edil:lefi

Wk ~

otfet~,

vor.

'iffrn ~ldurul~inQ~. l:J[u.!jugIli1TC~1~yOjj'-du. SCbohottifrin i


mU$lma _

Iilr!U9!1,S~OO~GI

Ona 1l'IiJl fti1m k, dOM ,jl zcmen k~r1!!Ilm\l~~u. 5a"hl!)~


lan,1lI $.(UU!Il'!-6' IlliloMm'k .. ke;n(Jliini
'IiI1~SII.~

pm'rmaijl o:nm' ~!dUrrillQ1wi ~miD ruJ:(hluiid€i):f IH];gJjisbw'isinde ¥GIIiIm.,i'i~lIIn

OOt

-I'J~

bu WFlll1II'Iad!l1 iilgjln-·
JiliKlnetnyo (U·

'ushfl!B

,S(mbilhQ"'lik!n eka(edJkfe' iniinfll 00 !w!(jm iJn !pek hi1i~1 !teg e:ti Yilk: ClJI'[ uyn:ncj emn ekilem_~ bumtlmii .st.ml:lliiii ~!irll'~1~ ilOJQ¥ g'Jzel\E!_ ~Je tte.1 ifi(i bir- ",,~~~n ~_" ,ger-., ,oekW,e;lf s.a'kI(B UiIOI¥wd'tIl. 8ugiifi WUj ~ OO'bmllUi'in 1iKi191J G;_ •. duruldU§ml. i"ililfftIIJ rrruy. ~idJ1rg IDfinilJ;, d'~:adij1'. [!Ii i~. 9lbo ~ t.o'lrin i.e ya~l~ wT.f-ITW (Iii _~ len "Oirnk' bul mmWj olon &~ biba Self. e~"-!lbu a:nlion., 1189 ,.II~ ·yayml'a:dl., Sortlho Siwrt@'l .. '.969 y;rhrufol YOYiJ:mlolkl,!!:mll'a ID .. $'(gl· oobo Uin·lfIIl ~1.([IITIUv~e i'lliIi ream! k~ J i[oofiryi ,klll$kJ~ ile ~~Ihvor. ,_ '1ilHl~l1jn.d'en y.trmi VII on~e'iP 1:2' 1000k
, 'Il

1:9lQ .nhlll Vct!i'll!l.11I _'~fesi~nifl;' bit'; (I ii'O~Mlr.]ol icim~ S.oiil '!lllereeede deDell1 loilglrler tOi1d~g, _ go. ~IIjIOVOT. lI&1oo~lDIUit1 AJ U'nin~O Ui !!ulGI~esi gilillun bem bel"' II m~1~:t~ilfhil~em ~j ri Q'l'muJ';. bu (UiDQCI 1 ~iiI ~ dmi1toomf~.!IiI V9' lefst(~e~ yo,~~~ml!f;uu·.:t Te~rtl![10m~k dWiUnnm~miw ",uTi: Aldiaftnlnod'o smpmm'~r' Qz~Mde rh!I~k ~ ~ Y I'll lldil!f- :Bu~ BobohaUin m Dlll!llSZlI 18 HgiU deliefti WI)IflCilor~,im]l ik.'iniOi$~1 0iBIDVot. IBifiA~i~i.Sabohottin1n a~mugz 11' 6h'Jrrrliin ,kJ~.rboJIiI'~ 'oIdU~jllll l:I! ~1'kklliil;~JfllmmO Ji1!. II'lili oIQ¥[1iI ~I,~ II 0V kailaf riJileel ~mer~kJl~1iiiniJilJdel dQUM1ulmfj51dlr~ 'Ie: . IU eI ~G r" bl!lllilll[l dl!l¥llIlrm!D,a~ 86':liI'le d!lijl mfl'iei. mmnlu O:D ~ 'II' r, C-iimklli iW:k porti y(meil!il)l1T.J1tde ve ~ik:su'!e me; bill ~n Q'I~l2IADYDOO~" lbiU'mI:eIil~ gizH '@"Jflgfileri1iit 'l!1iniMi gjrd_ijii kesin Falalt

151(look

An

IJI ,ola~do egem i]~U OIVIIr.:. W'r :Z'DmiljUi~ Wan.1 ~i~(liniliy,ors0.


Il1u~~a~ bitli" litcrJunlmtllJ l~iIl,'~~115 Occt 1Mt

Ii!iI1J

.mid.... ~_ t~

(b !If_ _

;&

.Jii}l'_

k: V-ilr-dul" Bu, :s.oPI1Pm!~r:.. I Ildn'e1si, ~~ '~fJl'ihnIB~beri ''Ie: hOMrin d1am:ilnJdJ;f. ~dvle de'lI.U]1i11 ,ediJm:' .Dn~kOO laiiin H~'!nOO SoooHiUjn ... Ah'nin ~_eis~dn'tiiJn ~~d:a l'~a ibuLI!Jj-at.jJl~ ~lIe Q 'oIQ~Q$I 0tma;~

1 •

'Gin~ bu 'filk:ri te,y~r.de:mll t~~1 hod~ .s i'Oin _''M'uk:U1lbYI_d'~l.raIL\llJ :30/ah:941, t!lrihinoen ,sarIJl'G) Sa bmlho~~
(d':19! kri ,g~lmeJk~tU1fr; ~

~,s~;a~l.b WI'~'d~ gfirCddiilljO rivoy~UetJ"~dnr~I'IBunlla ~Uil' mM!i1mlJ!ll_dfJ VO~I!'hl1lll~ (i3m,OiS InJi;Cl ~(I~ Imil. lurk: O'(hfil~ tn ac;1'n~' ~,e unkWOA~ bu ~Ill~(lr IWItZ;un sOr'dur'i3l:l1 ~me.s~ ~~ ~o;bg,1 ml ~e,k:ror,ID n'~k z01Fu.ndoV,um. i

~i~: ,~llti'nin

IlHoti~i" d'~'1C!1;m ~8Cie;!!:; blJroada~ saru s®rlWll(ayan ~Iir Jk~f-a oh"~l(,a~ ~~~IOI~ i]ltl ru _ ~~m~UIUi9if!l: ~'C1i"f1i1 tek,m r,~ l'Cu'arll '01 ~v'Or, ArkQdo~~f'Jr~rn1an ~ioblltJ'U~i S(ib"(i,mUirtbl c~s9d1!ni ~;l'I!ls, ~elilitiedl~, ,Az"-z Ne--sin ~~ FOOd AdU., ,~~trl!ll!llbu~mrUYrQ;. E '~U :0_8 ~~;:iOrdook $i;';ilbah_Cl~t'~n'~Jii!, giysl \1'& j,ozlUa ~~Qn 'te~~ o tus~n.e d~vet ,e:dnLdlil'-e:r, BC5Jt. (Dii!.ii:;cfk., e~IbJse '¥B, QIil.m v kIF~k, !lif' ~j5~j;O k. bill" eJ;!S~dte~htl;si ~J'~uYO:~'.fri/Je ~'llk. Sult(il]il. ~~lmi~nn ~~:r_de mc:jalYll 'verdig! 've ~!l)1it se~dJ'~ Con!i'lt:i'n il?o~l~eri e:,~rl~k IH~fi@lB.SU~£trQ TU~ki!f*J·{f&\I' (!! rll'kll 'O~Un!11l WIl'V[JI". U A¥flll::;(jIl e~~enlme~1 ,er'll<ly~r~ Or. ,(};e,vd)~t Tilln" ~'el'nji9Ine g geti:rI~~~ tl~ eE:J'W'~1 kGml~ Iru;elema$rLn~~JllIs~'ra.. 1{jil!lli!J,ol~ Il' dOlkl.,r,t~mi ~1~~U'1n" ~~_n~.i'Q't·~·~J. ~e_n'dlsine ,er~ll1~' u~orle r;5~ ,bil~ ~'~~ ~bCiihI!lU[!Th AII~ rum V(a~ln~ ve' ti0Ylillnilg tlygUf;iiJ ,oUGfm.!!~ViU ~~I dlnvG,r. ,

~al1l de yazrh ramam I, IBIllII ~1l!(i!1f Ib~r ~:!¥ ~~9'~ldi ~,meg:n rQ,_I(;Imp yo~ l]"dtSOlvc~II., n©~Ua '~i~iresiln bl ~~ed:lk;jeti l.;i;1. i II~, gene kGn~1 ~~l" I];emak ~~" 5000 Htlirr Ail j: tludud u, ij,e ctt~ine amind r. BI!i!l li10stil a~rJbmR'df:1 Her' ~Ide Qrfod_o bhsen ~~ 'yt1pl~'ml'tD. ts~]'anctll dQg~ fl iiild-Gli dOin~~trl idI kto~ ()I n laOtJ'H'Iil. ~I'~[!:Ilr ,m~h!lJjoirle'~1~d'~:n Miln SliI1nivet A;tann bifJkJlll!)(. ~I~il. k.oVIU kvhgl:~dol kG;r~s:n~ '~F.fitom~mi$. be~kj~ IlAi~or· iffhCj'~1IQrelll:H tdr k'~'i -de' bu Qy.!l.!!'1iI d~ 1~ a,1MI~. aim ~lIri~ ~9'" nu~m 1!Ji~ ~ bu kQr.lii!,!L~m!llm!fiI, s©nundo i8~ 19ofi$,'oo:nl a 9 eeILili zlOl'raillma I(Qtp:1 ~rniu,r.lr. 8u klc P1!:a't!i~B'i.i'ornrnO1m m :sonumdQ
I,

tct!pll(;JI~~tll. Bu kClIllll~Q't!iil1 v-c ri'rIi'UlfUn WIm !Jjr~ta" "geC'lh'n c millk" du~ijncesiyle. Aii Ew"'ilD-' kln'e ttGtI'M;Z[U v~n!P' g~lf'i v[®II'C!!ml~'hr, K~J!'~kusu:z:Ali Erll't'kin l~i!ln'IJdiS~'1!iI;8 :SO:fVo"vtl klil'a:Qr' Irs~clkQt ,~~cek tdl~'nd!. lfiud!J[dl!!ll g!8~i'rirl!' memrlf:~ete. h~m!n~~',a geti, ~O:lle~~i. :. ~ 1~~lh ~llllIut, (UJ,W!~mek varine, hitJ!2U 'veW IlnCm ~el'liarvoLo~, IiI'UldDn blrlsB1iiI~ mhyOi1. f!ullgjJ:ris:bJ:I1Ii"'~ ,geel\~ii llemtGliblno
VaWl,Pl. ~1l5 'Oc~k t949 1li:!l'IiiIi)li haberi!li :sCi!rd li]uijy,or. ilIlBlWi1

~nde

'~~~1'1lil1 _ mfYO~Ufhj'~ tiil "I(e'h~m~ o~I mp iQ'Iln1:mr;:tdlg~ ~, ~, ~~tfil t.arafllldGrg fQJ(U ~liI"mp edill'~edi~~. t.

i~':uujll!n ge. ~a ~l~le -eHt I9,ri 9un(l~ ~~,~Iartfl nil'~~'IiiI' SelldgruJlfj'1 ,mes,leU dI\~dJ ~'OOUllafi h_~~Inli ol!)'il$ buluillmaitwdlr.:f Cclk li~gintjV~ltln G(]i~~~,

ve' oEl'r1ber 1~~SClIiI

,~~yndQ,n

bCl~k'a_,,_Sb'ooh(l~:t~n AWnin
(!l

r(lil<!ben

ygZU

im~~Simu'l_ t(l~~yrunl ~Ilniii'(~~tubun k(l~ll'l,All i ~rr~,

elk'on '~J!dlkM~, ye, ri!Uil/V_Jer ettl(Uli!\1;CllCI ~llgiU ma,-,~ ~i!iI1mlorlct:0111a !edlm1.~~~imill IliOOII~OmC!!1l~ 'Yazl1(Q]'Yt, .A.~ Ef1e:lir:a" il SobahOn~'nl An'hin ~fi!itZ,aaHiI~ ~manc!lil kim~niil~,enriitde gla'= A mUii Ij,l!Q' lQRUt ehjJ~Ur. I'fim,mijlre:t IMlUd'ii~'ig,Uiliitde Ali Er.tekll'liIJ"e bl!"me defa Sttbl1iunln A~ ,immsl 'illitti! fl! rn'n~ '!l,t= 0 d~ lOyi Ir1jsn ~m~:GY,1 Ed ooebilm~'k hunel:ini !~ijSl~Jmi,~i"n'",.;Il Siu· ~I" m fit 11m v~.r; ~f,Qk,gt ,~f;~-eln l~m~if.'ie~~i,1!iiJ hrlDIBI!'f 0Im~d~ii del g~)o' IrrLlHiyor'.
OQ\I'om ~Irrnedefij bee U,C SO~U~WI 02e:Uij(tlftUfi. Ii I!'~ Stabil]hr;'l~Ufil! :A,~ :S~~1ni gee~iJ~ne 'Incu:ulW1lk 0;1d~ rij ~iiIiilu~tKmr. ~., I~h,An ,~lfitekjLrr'in. g;lJH - Is'f~JlOOrGt. a!i'gutT~J~,le bir Ui\iki~'i
IO~~wJg~rnI'~1
I. -0#-:-!o!!<'Ilml

SI ~gOIn:ij~ €Ij$c'J ~o~d'1l!i Clr~nl~ hober- '"apirlor,. ~

_H~~_ ~p.ma lill!'" ~utt!~~zl~~'! o\~,kI~V'~f,Resmi ~mJiklor s


d~ k~tn«jl se1ti10tyor,rnrmi

,!YYor~~r.;, K'.!'~~'~ CliliGIlfti bir R@I{~Qvar~' ~ba ~(a!U~llml'in ~Sl~ ~uri ,! Ie ,!il!ll]PltcMI, '~ldtlO!:ill til r ~ilfr.ye g Of~., ,SClb~l~GiUilrn'in I m:zo 1;(X~hg~ ve i~Qre~edJ'ijj IbJr I«oort ~ rilI'~ci~ Sabc~tt~UiI;ns~njg\!lH.:;,~',i'gl~rfa irn:;ln,ha'll ,2QOiICI~1!:I! !l]ogJtI!jiJIVIll ve~:I'~ek. El1!l1kp~t ~ gEi~l~!Or v~ Solj~h~Uin"1tD'll S,Irliln ge~1~~ille k:eg;r~lilk~e' iRon,. d~'911 (Il,rml!eJl$IU!vor, YIIIEfJlr- ~~(tiI m Rr.s:flh fr!iJ'!l!ilrii i~erii' VG\Z~ar: lI'K[l~ g~~~Ilk 10 $~~b:GJti(ilt~rt'moldursey"'d rt, par1)Js~in G ~~imulZd~. t ~ ,k~ .... ~nl ~llalilil~Z{h.. Orda du ruPI da t~hid~mU9 ~il~ihlJt1ii~'~ .
f.I

~LiI'l~Fh'vapm~l!i: lOru,liH!lmI~ ~IftljU dli'r

U'C,~ E~~in" Bulg~~'~~an QI ·<I:"·n...""'......... Invl 1IIr.... JI!..'.... I-""flmli:!, ~""''liGifo'iiD '¥€I, na!iJD;,IMI 1ld!iJ1_ '" iI', 'WI'!1J,'1W! '!oII __ .... 'jI''' ~"~ ..~, .)tl rh lie SOfllticunOO., SGmoohal2fn AIi"Vi ,aIQ;lur'idug~'"~ kQbu~1 'Dlmil,tlw _ 'B5yteoe dD'llIf1i ,qz ~ezGI !'J!'~O~IIJ'l<~ iU'ilGfiMllf'lliilll'l$br:
Ol~iinmOyOrumr,
~ J!!;,'I,i!I - .......I,Q! ~y~ I,I •• .sa
_,~u ~ _ _ ...

"!~

.C!in~c., ifilitlfi<CCI

~Vgun dn,dJrVfJt,.

'Cta ~ ~

b~ ded IkrOdu10 ra, $O~g~CilIi1Jl11(i1 ,a~mf)i..

'Daha ,anN,. ~bG .. l~tntln'11i:'f1 !I\cfiir(!ll~MGfiUWilI IId~ ,eJlU«t;1 ~2 0Iz,-a k C If!! hffnmle~

Biil' nok~o ~ha

vcr~, '~nfin'iil Sau![leS~ d:uruPI d'u ffUI,kJe'm'i

:m

F.: UII

bir f)l~nill SOfiibi"Q'. b:eJl n Y'OiliL'(jl,e dl~~llrl(~!!J o'[IW~~urmaVfllIIfO;ns~~'k V~vu·w~a~~II~f, 8iL1na S;tRllI .g;eUvon taktn bundcu; Wtl:e cok bos11 blr ,SOfl.B';'U i'fGd,e. ,ermeJ~\!lfi glelfeklln ,,!orillP/ofilfm. Bill soru ;orle: Hlalc~,rnet, ,SQ oolll~hl'iiil ,AI~ '1lIlin c!ldirn l'dQlOtuJ .e~,en O'~I~IQdl,' ,III.. oolk~$tl'l IGlel'kJlicBfii!iSg do.9al gOliun!lyon illS:~IJ'Ujo IO'Q I~~cm~~~'·'Cia. &00 k'Grttilfib' AW'- _'!'am kJ,8sel ,a~ ~ njil'l:i:iIqQ~ Ik'Ci.'lvru]~IQnoll1 bllt nMell blJl]:Cm1VOj'um Ne ~ttad1l1 lilt' 'ee$€'I1t 'f;!I'(!!,!i'. mal Qndl~JrU~d[tgllliillU gO:felil Vilir, USlelik ~ter~ k~Se. y.li.!1rl dl$,IIiiI(l1 k\7l,e:aCCIl9UiI s@.,'~enili:~ bl!llllunuroli. Vmritt 'dl~JJ flNdo O)Q~ 1\0If 'l]Jj~,kille.;'d:e,. i1iOrki}.!\tide O~jjjjftllQf ,un d~Slm~ ,d~1 o1ditl9.l:lI1ii1~I dy,ultlebIUr. ~n ~el ¥o.k, SOI'iItil' yerinde d'ilurnuvor:: Ned,elJll 6:ldl:i!liuh:llijkMn .. Q01I<!arrraa ora gol'ier. alt. lar¥, so ra B~lli(~iiVor'? Bu 111(1'OJUiyIJ ,Jjir~ s 1(e<$tlll'lnoe' ~vle du:;;unmak kaQllllIlmoiZ' ,oluyor: Sob.QJlitGttln ~n._IOUTUIdQ@Q ,zamQwu" IHDkumet'li A bu oaaYI aOlk!-am~ rd~ O y€ltJi ~Ol<. DGIlIiIa SO,tJiI ~a. S'obatu:rtUn·n~ ~ldarulm'95i i~ej 'bir to;io ~kl k'q \i!iUlfma p.ta~!1O:]I'l,oy« ~ikf~IOD:I, 610mtimtlilm~~~:I\I:IQ~ IlD'Ul~ 'i!ua iiiI'll;gerllfliCryOr~ -

..

Haber.. ont=t:Q1' \fel'irlilrn1;1~ ~ e ",&IVO ~ .Tafttikart: bOYl .. : 1000t1lml, eel 1eA Iml . I~tlllnbul~d' 1 Ed :m8l«1ji1lJ ·9ulukil[llle. c«~rnde, 1 JI'I IiIlUrg]1 di "in~ !HI berberli. ,a .. n HOS(I]iiIJT'uml isimll ':;0 13 , phef -j uleflne oekmil'r.~ IIJe;TMf thilSQ I a ll _ i) b5, vertli 'yDr~ ,dtcHran 1"iuro11~ 'l939~d'a RUlgn istmn"~11 mQl'le~i 10'_0r(!I'k, ge'lmh, iii[ v ire Cum, uri 191J ~QJb;Ti'le~me!g'illllipir~ Y~mci 'lJ,eldigJIMieJilberi ~pheli baZ.1 [,18~ lIillalil~on M'o. iii '16.'UtlMS tar hinds. :kcmlmlis1ll1k c'.OIlOQQJ!ldo5:1 'fC;J!)iimilk s.\u~mnY~ Slkryine-hl1l "o~m8Simd'el bill' :&e '8 nr;m mol!ll{mm 101m; ttur ~I' 'CHasvj ·6 EMe~n ile ~mll' il
a
H

~I

._eVledmyot. H.ISOn [I ·jst:en Clltbkum s·, IfOoml k«cnTniOJIllI _-'-. h,@r~ . Ka.beur d' liJevam OOi\fi~r;; eKeD, ,!tOII.k i1f~;e' bu 'tse~

,slttt.~lndQn ktt~ky d~!vmadlgll m verai¥onm leUrorum. VolrIli:i!';, bundon ~nce 30 ~ ison 1949 . nrihinde Vatolill m'llfm(it)iL. r~ Mehwu;=t All i ¥G ILcH'!l'U'Jj IKIlrl';la~II·'[!fdE'Ui V"e!f'ditjll b:I r h~r'~· dlel'il SOl etmil!k ger.,~;fi:iVOF; liobe1F. :~liIrtE'nln .''V'atain~1n mI~~' l~i1f01tl '~Dh~ikQll lkJoIO)fllcrm·dllt. dad'i ~In~ 00,111 ora ~i Ciirci.. R vI!:tOY1{tll' d:!!J,vuf~yef. yIl]Mn·~r:'Ii.dOih~ d~rlisu Dem;o.k~t ~r~ \1''0 Adl~t PQr]+si'n~illJ 11s.~Qnb;u~ jl Orgllli:JI'nde call~i1l!~kml sen roo SO'I' kltnp'ler r IOOSO'rTr M orv VOV!Ifl;8VI'ni kUfOin Me11JiliU3~ Alii ygh;.rn·an lhIobeW"ler r1> n, KII~k~OreH"nde '~lalfOliiIl d~l kOI'(l,v1a$tl ~dIymndg kU~kUi yok. IDuymllv,onlll m. t:Tohk~kQUn ;$eyr'i; 11:1. duuem lfi1:o00nlonn "iIakU,~e mem~ le'~e.~imiZre· mulm_ci o(rJrok gelen ~ahls]IGilfd~Ul cZlllc:!r.I i31~ b (:iI'l!II~Ull'ijUi $lQSlerfnce" bQ~1 ~I'II Iktootoiiy,ei ,mellSup ~ hiGla~ Inil mrlu Il\I!:H~n\e '~fG:Slndo me.M!I'e!klie~e ~okmJldugO r !i"€' ~'lJlI'I'I!IJ nilli1~ J(01l~ l1ilillk,s'Citlar,1o blW.mdo 'raoli~{t~e bulundu,lIt{rm SO~~ 9 iz.li o'arrak ~g~ri' d5ndlikl e r1 ,Qp(Iir,~i ali,l!Jv¥BttslI1mifjlir. ~ ..,).
€ iI'}
iV:atG'n

gun son re VatOI~ G(lJUliesJ'nde

Slmdli

Sobo·hcUin il11l o.~jjm~11I10n aClldClnlillU'Is_u:tdblll bU


o.llt(li~

y,e fes.mW g0riJS

vom-

In dBkt-lmna IiKslI mDtt.ee.YJefitm :illk sik '0 -.lp grtiN:i IgaNI~ '11!"j~. bj~hGSSCi ~ _ f(ll rden '0sJ:'rr0. ve ibm'llum: OOlnda [kW hSin bY, 51ki1 1) l!1m;sUlr~ s:ctlllm -adon l"o'yboa" I,. an, AI] IEne'ki1lil1~]R d klR ftiSli m " .1l!I' . ,- .ibef: ederek dO ~iii" 00 1le'QP gitlif/, i ... jt edjrln'lfJUr~. Em f;1i et, b _ 'bilWIe· 'top. Ufer.
l L

rs ,1!kdiiiaI

m~~'CI ((~k_~ VD tQakJkl'Jda de..WDl 8d't=n H~:m'·'~

koQCIT~Clllfi'l[m lpualm ~18riia mbtt,onln m rte g'K>1iikteri ~1it:I ~. netJcey,a ¥c1Iimuk CiA b'ir smnbte ~lnffJ'.l!odi~iAin [ 111p !!diimesi ~tf~fbAI.fI'iI ~,tlr. Bu i'$te IQ¥Zjf ~di fr 1 Ve,. ,
.

"~aymca

IEI'

yopor?

KfJ!bel

dm.rmn

ad"

or: .i.. -'---

k Mmilan-Tu tillI 0 milmm. ki" . '-liln~ ,wy M1~1r~


IUJI

Eisrmli bir emnl,et raemll!Jru"tIl ~k Y,B. Jilw.,e~


II m - ,o{kL

e1m'"j; Y- ~,~IgQIiii9\'(ljJlto [~ac."

crea~lil!l1 -

d.ml beklIe

C,aretat. ~J

Q'C~

l'f~.

larlJ~ '\~e ~,o I ne~mrft:ir.. A!li Ene.1<illil'., yarnru:tG.ki' oobte. firo ~I n b' r1Ilkile, K~rtl(lfe11 ~V~mitH hudu· ',a~lnnulnl(i onn~rt" I loo~'ge1fe' geliillk!lerf zoman _hte fimli 'g0f6nmeden Ii r, lkadem bcISDlJ" W,e:ce ~t bc9 Jiicla . Ie lmn.e: ge , In e I ,e ,d8n Q~~.. istonbul"ol 'g,e.ldi~ 211.'~1948 tei·

dili,i;or~ .Ono~ bu 't.kj fa l'on~kste II,' Hawn, Ilillfio. r 2f!Im ire-yeai adDm:1 kaCimlj]fOI ~aZJI a mU$ 'Ie l"iInrnQ' Ali !i~ kil!ilii ,mkmralil;, i!l,11~19(:B, ~i1ri~iMe. isllllnbul"'GimJ Kuk'~

141,

l~V

IriJll~'lIlIde.H'blt'l1l lll;!!lrafuilii!k!ln yg~elgnm:Ii'l1r';l T~~M:a1 y,mJllllilf V,I!JI (: iPclH;'.. ,ill' ,ka~l<tC-l ·seOO~esfAi ymml~: ~n 'le ~~rool ~uruva 'life :~~~, Il~' "ber~ 'SiJ]ilfW kadcui'" {fffJl'tOf.. BUH!lI~1 1~~Ul!tm~~.~h,~. ~U&I!li[ til bnmdon .-.n'IiQS]]U . h.1;ilit-ak .~:O"f. eabe~e m:ensttphl:ii1., bill" ~~ I~ne. ~o~t

rera;e.~, IPO~i$'., ~",e"i

bilJfi!l;1tkJrp. lIiS~ml

kg~

l~_

,Bunflililli'ftJi rtl Ali &ldio. ~Ili Palls"e.. Iflutg:CUi Pe.mru v;a MmilSto~m ¥ikseklkOldj:r-m1f'dcrkj hftnl~ OOI'~Ri'IJ VOnboT-· lulu ~11 fle Ibmbim·iJ 1a __ , 13n, 1~ t~nb[mIe &1EJ']risrt'G:ni". ~~~~iihgu'i]ilUNf ediy(}'fi_ AF1~ H'aSC1ilrrl'll\. ~rn..i. '~h]lr rmJO'iriJilll D3at1lillk SabcihGltlU1l1~ ka~mnt~1 t!!lGljU'U ,[tCIk_;h,Oi'~ .2J}1 _ ilIri 1S4S :f~J'iHtLildeJ Y;~kQ . d~ :&1001ll1ill~ti'iiiIi~cn komlljon ~]ila Ibim"iyGr ve Sih~j'i(ye [~ }'l!!J tllit~ ''fW. B!!f:mod~kj, ~! ~ ~ ~Iiru:[~ ~Dfl ·~eail1lMliru¥g...
Il!IJm"

M'Ulii Bmn1yet., ,~bah'q!l!I~·~I" !b't{il:ir:(lu{i~nu ,.blll r;rJ10dD! i ~~_n Ail i ~Aek" "!>l~ s,ot1lta~ IgIilI ~:e5lim.mei~ V~rillle l\iS,., 'I!UM,b, e~miFlyf tfu,,[imUlor w 'tlJm'€l~~'tQr,. MiUm Em'i"i~~ rl;G5!11 D3r is't~f@c1iB IdU~nUyo'" Oe~liM M~ i!iI19~mer tlll~oll·kI .~ If::

H.r :e. ~ol1ll* CAiJh~1J~ I fin


~$eM

~J~~fu(D'lI'e ~~d~k.

Er1~in'

fal'Gl[: 18 IE¥~]n',949 'Mnh:U VaLJim GUrzel:esi"'mfe ,cm= ,1l!JAI~rn ,c!dUjll grill 'mlt:t~r.m_(lk ,,tfru...roWl'ldQYI& 1t1!ava1 d'e'vuml Eidtyor ''lie lhGbet Ibcl"lryor::. ill! - _-'ilmlib8D . :nlli [~l:ye:t ~ m1llirlQKI~d'OliI 1~15 ~ II!CQJtI J:lil!ln IS'N" '; i~ Ajtf' Ce,m Mohk:emesi"wuj'e QIlMn ifod.:_ ~"uJdlll. POlis; ~e:ki lbu! rfli!tlitaijJ!u:l'e' ~le cli' ~IJII: ·,14] 1&iE.ddi'rniin OOi 1ICzi~ ~:~,

g,emderdl. Beribet H\[!j5lliii ~ Tu~~I'I!n ~H~ t-IU$B1U He, 1i!'O "11{j~ nnJ.!~OOreleniliU g'i\zJ~icel 'bi~el gemi~i¥O:r~ biz • h~r ~hi1!fJM18 ~g~1 cn~n~tQi ~i'Cm ~dfll ge~e.1IlI1 'mlJ~tlr:eJle.r11 p~: odalete I~IT," ermjt~ ~inQnlhr. gibi diS,!1im; hl~, &ir Vt~irnllen tYI:mlfil~_fil 'VM- ~JtUt Hu~£j~, Bem€!:f H~.;IW"lal liliiit;!Mbuie, ~ Ali Ert~Jm bl!!lt!1!!l~~qa' -lu,:(!u:(lj'k~ p)~ gjzet c Yobil.i: b1lii d'CIW~Q~ liO'Iii~k. otc mk,. ~frik- 'H~5m11m 'ra:Ji11'lt~n d*~ ,I ~fI ~ Hisniir~i:lil 0 z~mQnlar ~k ook lmlklp $(Itd1ttal Emit ,AdU dilil emIi,"tfJ:J]'. A'1I1~1 ~I,. ,Be fher" ~SQn ~cln 'm,., 1[il1'l! ueli'lllrtI§illili , lusilili k. I«Hi b'di¥~r_ .- , ~
IEJIJI myo

go

Iskhr:lr(Ul,1lJJ~.

~,m.iz ~,lWmml!ilJuhkMinl

'SCrlf1lll1 k:eRd.~-1llI ~

ol~mt

.~gD;riS~W"Ql b:QiiiCbg,ililJ
g]i"k.odQ~!lf'n2!1

~e

hQkr ~~.
~=

,rig l;n~rnU!r eu.ik. "kmll hllliluRO va'mf~ _sme1 mmo~" (h.:I IBUl ~1!!!.rumdGi 1~ ,t;:~ -!lmi 'Q- "1941 son~ Em,ni~~~'~]11i'e e ~m~utki M111i 1 ~~JQ"t 'T~Iii'b1 muD

cmiel1'. Bi.r

~(lIOI!OO'k, rs.tIe11iTfli§J gib,

,0000

emil! [,6'('1n
kn~n$n

ve M-ilhlteme"/4e ~DKI'" oEka~k mU _. -]!I" 'Bin~o; Alii &t:ekilillI~ hasa iill IliDCQ~JJ~~ ym:_p ~J911 , 1111l~iJere iihbi!U" ~i~ fllf.lr., MHIi' Emniye~ lilllIJltll o_ndi q)Q.mesfmfen twdl11uyo:r.
~~i"m]e 0011 sonU~Clf'

VitmI[Q.n

EBlrilsi Hbe I welfi."(Cii. I -.~~ Millii Em~t bunMm ermn e1Jii1f1ik. iSl1j~ Aj~ ~rt~m ~"I:e bEral ~ giGiyor ~e Hilb d'e ,AU Enehlmlll'lli1l l;e~ _ ten ka(llkC:lllk. ~~Im ~~r.,

MI~Ui Emrnlve~.mmsubu 2iRii" msh. .~ ~r~llI;~ lediy~! -1:d'ekm1 teL mfe; WO_IiI!H!b HUduW'Jn' ~~ ~.Iil Oenmjl IWKId~l1jj WMf' e!tiL. I~ m ~~. dol lliUill$inl h~mJlnu ~!oo'iL HQ~ta bIlIl I1ladal ,~E _- tn ~~m

~4B

- d~ senu ~~ 1MtJ 11~ biJ~P_:Qi r¥e:~&~m11 CI'(imfJ.k ist:i~er~ Bu·, tadO. SQOOm.~tilfi" ,Ali"'miliil clumonu 1!{.d~~iundCln ,dohcl 11fi:1I~.' M-f bit' rdilo~ boline '@leti~f-e:" e~dd~m[i se1iiuJjI"!J~ wr: 1.111, bir hiPQt~ iliJ'r4iil ~,~kalit~ li:f:1!I ruy~r. 1941 i'lll~dO lUr... , Iiltlt ~ kynUma'kmo ,(U(]n NA:m'yt1 ,(lIU~Ji1lt!I'~iB~~ ;e.e~e1(i ko-, m(ift"imt ,[BtI'l i~i1lili biPiitmek: plafll'(Uf:1 VilIUV-W:- .AynQ'll.. bur-, ,lWG muhulGh~·tinl "t~~1 etme~ icil1 DJ't(j~ ~ik:om DemoJl:-· mt P'O:E1i.. .$Qn demce 'fIFlsot~1 d_~af.mlk" kendi ~:oTu I rn. ygpmokto:n g>e i ~1"UrY0Ii. L'k:d!fCl ~\~ule,jmUI ~ktiidQ][,dm·, III Curmlllul'itv-'el IH~lk; PanJSi. -wI,QJlri1IJ IDemjlif!IJkflO~: lrI He b:]r. ~ I q DliIsJ!' kU~SInI ,ijnlemetYi life! ~Uii II)Q!i~j'kQliooa ~k .. ItI PG,nii fte Cumhl!l ri,ye~tHolt Pa imi!s~ lillIoos:m'H bi~ ~oQ'll'!~·

eunul'e

lliifi

IEne: lfil

knd'Or lie ~r~Jl,YQr1' Bir: M~tllli Em miy.et.- ~194S·JiLl. He ilgijl\~ diCS~,¥i --~p~tmj' mn 00;il) 0 l~a

i~.

Ir.~h'illA'Ji !WiiQiSl"'QmJIiI goflllduj5U tarllhlenfs Iilem~t Rl r~ 'li"hi'llml ~~}~jJOOf!U'illSQUI"!f!OSUnU ,oynOmm!!fO ba~~li:Ilg ~ !ginTrly~ 'y,or.. '1:949 H'erz~((tlml ~lIulil Jfmldy,s'rdo' I(Ici~burj'uq ~5i,

Oh!I'~i!lirmmrfl g~1!iI~el

~lll" pelilkDI

IQh::m.1k,

binvor'

~'Ii

t.

Scib:o"

1E:ve1'.

tlllfU!ii'lm,

$e~ifil1lz.:i

me!

~ Ii.
='

i9 Mwllla

.m;~1lIfltr;z? GClu1'it. ~cmrYIs., >S-ClIlU!Jma ~~~.gr .[ievgm et~,


,:2)OmCil ~

181WlMVOl Ik:adlQ: i~i!lic] ~uJtc liSe PJ': ,A~kiG:ma~~Rj'akl oe'ln,klleN' iI1::,a",IIII. AB~,ERe~ih i~'el ~'irllikt8 blf iiD'Dwn ~a~k,-. CIJl'Oll IPI'1l>Vf:51y>ililjpl~dl'l· ~i" o.6f1ll~Uy&'. Ibnun 1141 '¥lt~ lI~ba~annda oJdllatlfl~ flii~Onr;nek !fJEu·eki'for~ AU &te$;;ln" ibm:hiilm lile Osm~I1·I' t9tS Yi.!1 M'QJ1 ~n· ~ 1(g;~!!if«hi1~AIseyHliiiJ';@r~,SCIbaililcUtlml~if:i I«l:myo,littrllUI 16!& , fil1u"QvJiThl ,~IQI!iilll1!i offlliGii jSel Mart ,a~nln Sl'm1lU10 leliik alUJM:, ¥,or'. Sell 00 t:I.:a~i'~~il'l d'~., blfU'~:~~di!ln oynlma '~lIribE. ~S¢8; ~_lIc.

olyor!!'

bI·ri,Uti"f'

V'I' ,dlgetl m~Hle€eL (ui~sn,a ~ce,llit-B.j IIiLGiv~j

S. Ali se.rgiV-e me :mmanlar g'@l_di? ,==' Gi1~ler~ni gDr.'tftnuJlOru.mJ. Qwg~l!I[fI 'OQlh~111I tnki~ a!en 1MfiD Ctnilie i¢, ~,EffiimJ g~l~~. '~ Bir' 'l"Opl'a mtll ~p:nin~lrnZ?' - BI!.I ij~ zip ~tin' biwli1ffeydi. ~ Astrf IFktl'Ot. Celeb! 4e Q_f Willi i'di'
=

WbNll" 1.5-,m I~j',~ ,l(cu;h:lJillik.

AJrt ~tebii'

lbaMn ve y~OO~~ o~'arok ¢1~IYQli'"~ Aydmn lO;e~iliiD~ Tezh~fj;in ueliineu ~i~:ab1 mun lb:irinci H'f,~monde., 19m YIUfll ~faQi '~drfe:rken T~~ Cidlnl!l1d'D hir kefi:-aH'lIri r,w sliJlnclnin IbCl~J'ad~~lmiTe;M~~ su~im" I~H ~k;mll-

tilIQ,sU:fU)~~IWor , - iBem gOnmedim,

,S, Ali:-,I M~fVIS QYlirl!utGl 5eTli'oo (Ill I. .

gil-

trHIll iQinda VEIl MtlndO ~ ~ ~ir :8"( f;ta'ltml lE;yiib~ ~hll g~H:~'Qr~ lPorjSi1~ 1Ca!®I~nl 'bir lilt:lU400e~ -Ulmn iil]1'd~!1~ng gem~oe ~~rilrG!Jk gL\st:eftilJilek resim :sonotniI ~iiE1a YjliIPmo iltIm,tlll lnk~or~ ~ha' SQ'fua yalmzco ~metr,ik b!reli'lfrll@rle rqrG!'I~Ji". m~lIii,liI-~lj 1Q(f~ ~!~i~n blJli GJl1i V11'dn, 'BOOri RG l1unr· INI !m'ln, 'faf(ln aFk(ailit~~hllli1rul!l1l'lu'tWllklT:a mlJma 'Vel ~hlm '{urundell '~llallTmUil~ f\&55Il]md~ 'vaN~~il'ko:mud!lln ,d~dU~,(Jin:u 'Vtt~~
dillri.,

Ilk hoMo h~inde g'B~mi~Ur.il' ,Iu birgih~:rin 1~~,L1iIICM Sc'bcJJtl<illnim,'HliI IM,II'UI l,e~iSiIl1l~j~ ~ [on ki all l, V!iikJ~~~ o~r(!J~., 5Qp'b:rmliilc milmkUin gorunup,., k S«M~:a trin A![i"mm 1~ iLk" ME S-G!Il'IW VI: ~~rz tfl!l§~~~:fJ1 [ol~ m ~ 11 nllmlil~ aldug~ dHij$Un~~e!biliw'. Peki bundcJiIl :s,tfJ!! Iltl ne' d~a~1Jk~,A~~lJU'm'O veyu ~fel'· ~i [0 rffilmklmull q;sll d~am '~!3~ek' En;~e'~d~ ~]if!*ii!Jml 'uliiiIlmMor; tIll'tCQ&!;: ,~'oohg~li~'~~n ~'~fim m,rnnini.. '!f~ klg,~~, olarn~ ,sa»mmglk. (iI ~,lmi"ill'mlnl~ V€ij)iI!Ilooj n tj ~n! iI1l'~rolilftirh, oIuyc I. '8unl£liiilie 'bir O!JD~~a[1"m!ll I(:il'l Qlflemlii birr U!irtum 01.. (I~,a!f1il1J bttl iVolilum~ . ,. . b
IMGy,~ iI' 5eQmec

1$41

il'O n~lliltt~1liIJ

'i fOOii",em.fiJi]nlUk

S'abahillli;~~n AlU ~!~fiLd-{iil IBe~lr.i ,fi;t:lhm1r t:anrk ,~Ia~ok d rft!'~e~d~ [~"'~" Bedri Rahmi~,e sonthilfllan 'vel oe'!l!'~ph~lirj-ru ~'k)t:tIifr~""'rum. ___ ,Y'V_ ..

VO~

~'O~

a -tl'ili'mo'!f[l ool~~~lfn..

OT(l!i¥hl£~'~ 1d;!ia'm!iROk lil,~t~~rtL~. O


'!te'

~flP'bt rm Sie~liliU!re, (I~,e, 'Ha\tJi:mm, oy~ H.nunl!l dog,ngl. ibil"

Hi~ciileoot ~jhllU!l ~e t01'dtlg1ll tUf~eii)..


tJ~-O;jj1d]tE gij1T1.ilijiQf.

~~i2~(3i1iil.:j~I

the,yeco n

~~'I')

,S" AJH"~I

tan~VQJi' Iiil1YSi~1itliZ,?

~K ;~~i,

~I~ 'blE ifl~~.1i 'b'lmiQ, j:l!![r]i!'~ai,' '~~'h:I~

Fartts:i, JG'ege] ~1jI w bi]~~ Ee,e"jt.klllIlU~s.blt ~'mM :t:eD, ~,e~,pliuliO Y;4I!'Um. Dem_o,~t P,~1dIl ~mrn:e ~.
"Jb'let, :rta'l'~. MlIDIb'.etc;I, HIi"t-~~t ~151~, P~f;'t~~il~ 'MmIJetlil~'~,P:lIe")~ It;w:m,.Vl ~um j (:.. ti!'~1 VWliliin. 23 r~mw' l1H9..
ft'

19"1~ p1l~n I~!anmdan

I~~

~-lJel

H'aiUt
QDm,~ft-,

Ul IDYl'S 1948 '_aUiri '~tu:ete5i: II;llUl~ri<5~mA'd:tlii'll iil~j ~ calon. Birinei :SO¥lul1In bU t:mbelfilil~E!1 rlmifl auig~lr .~Cd9j l!ill"
~n
fc

'¥~nl:.o,~e

1~Ji!rdigil1~ b!ldl,iii,yor.

!I:I~i lulg!J!C"

SutU1Y~.

mY

:k!urmJd:, btell5, we Ai!i;lel< PaT.11satrd


WW s:eJ~d

el'ti.

I .... ,A.!:aif BatH ~,f'le'b~. mi1bs.;;~.mi.IlIiiI£-R::i, it.iid~ooe" 1!fI~~~, ~Ie!e!"e ~~dt _ iJ ~imU~le !Soo.'l\an ~jll(!lili't!,T': R'~IuJ~:::Ltllin·~ ~ Mf:r!! t:f.lf~Jri,m.,~1.e:f~ l.i'~ 't:C'S~'LlJr., hJ~ b:i:r. ... YllmudL :snliil ~iIJli:!lln~:rd.:li n ~]~ lii:r' 'c~tiJ!lge.Hllt. ve

~ht ~~t.'it • "'f;!'ra~~, .' I"WIU'~' i!N9,.

1.

11~H

~mlJf.tl!llr ~ . 19 _,15 '~948 Vetan Goze'fesi _" f!t lur, iye"¥e Iii -(lQJ eden u~:kJm i~~iI! :Dir tL bar wok. Bc;C2~' ...;.~... '¥Qlf:; I~HJ'"" - -n ,l!i!I' :r - _y.~U I NU!!l3 '~rUbu~d~ So.II~rol ~r~. ledbi'Ji o"myor~. j ~mn
dj,$~I' d'G~CilI
!I;,iEl

UlYforli; ']$ a~lgg~ista "dQ n ikoClp II I.JCIIettil_ ~ I~ber WJw i,lBulg,G!~<S'OT;'.n 'firlJ'tmr cojdlm '~DI 'be . m~f~JIII"~ !ild~ I1Il Q:1iI! II un ko c .. reel IBtlI 'rd'ilirii'lUZC i1 -eo ledO b~r ROlgcQIr lOyvJOI'\~ ~iJl:l~lYH'!L" an SQiilm i b'-Ii" .imfJ h~~

le_ ~hI1l0r:

orrlem~mIilaberin(h~! tlOJI iiiil'k b-r M'~j_fetiJ IL I '. k!lUlulj]~tll' 'denlyOf,. lKillIber ~I~ lxIi Irmr: ..MIlO' Brlfm va Belit~elt ~emal Cagl ~'hi r ' ,kru vemtle .. Btinoo , il ~k Iblr heye~' urulclJfok SOJc:~r_ hokbn .. I me¥!:" Zin iJitealenme$~ ljI~ ~~ '~e1illi~evi bu~f'rnkcil Ime~,
I

'mll1ilrvoNi

amcid'lj - 'ok{firde

~:

'(tHI'IIIbil

~Cii

~.Q

'Ie

uri , mUifliil

,22 Mayl,S 1141 'tajn~li Vcnan GcizetML ~t~liiIr." ,se!1dz s<i!lnJlou pi l'lr'ilber' 110.$119 (ID a Ir1fJor: cTilki, aide Komi ~" ~ me m:a]iveUii1I. QQ~k'lrJOrUl:", Haber I!lYu~ Ip;r' ioorl A'U:If@ Muu\IIiJITI VUif(,in if~'I~ liiz'e I~ WuIiJJ.or. To, ,m"(le ... k 'oponlma 1iii~11 Cml!Hp. ,urri eli yO ung _ -', ilk- Komln.., 'r~fma G Illnl., !lliiill~Q_!jJf'_, Ii,· D,miAfermQ~u'l mem eke ...- " i te~k:iI'illlmn l!uiitl1n dosyal'C!!ruue. ;i'lre _no _. mnrn bero~ bier gj'~ifrenbt; :Jet Kominro, gion nrmm - im nl e,." ~fr CD'.1 2C ~, 2,5 MoYlloS larjhri VO'!nA &.l(:e-leler:L KQmlil!'lle.i1i'i,~ ni ,~ve llmesind'ert SO~ rm rll!a P.!iJn ,E{omiJmffom'fun 'f Y~'~e HUm Eni911 oilOnHen (f anlY!o ~ giD '11::ber1 I" I' sUr,durulO'i':,
C',

1116 :'
dylitf~~

fib' - Varnn ~e1

t.

azi 8' ~'~., set:i;Jee Bora ~ fa '=, :ruf ~ _T Or.

.,kXlh» Ittobei ile ~dny:or-

p~ofesg~e,", N~i ,i~ r.s;natl!lln f~~ttBleos t{Cjbe~,

) .. soleu

."Pine'\!"

,26 '. ,~,.s t -I: ronilli . (fico GozeresYnae IIK!ZI~ lih,.. Iii ~tilcile~,bIl~I.!l~ ",.A;¥TUpD we ,"" .. iIjI"'cfo kornil-S1; 1m... \N!!Ilr. orfillll.ll,im rnn:ar.lorG~lllln btll ' ·0- rin toe..!flini' O~~l1JfUYW:. ,A!J'lIliU1~ri~H gOZ~i~~ '!Ie .. Ile ",j'rfn'Oi :50 !!iSo, we Sol, ~~ey(lnlaB [oo,II~. ile tDir lOO,kQ ,hailer- g, . ~lUrcr- rlfiet~ kilk KcimiS¥OflUJ d~A' A~ClIlle~' 8Q.liligmli"n on ilnllil~ho· I_I ,:I H10!l'irranl 1.' " . ~ i~tiYotO " bmr;irUd SG1i 'o~nldo~ do-

cr~

munis;l
'jfQi'*

o~dilll!klr,(!!fli ~~Idilll'i~

5ekiZ. ktr.munisr Oi~el1lO!(JI:in vIr

propagomGMI

va" ~ se!kiz

1G Ie.:.

-,'0

linil!f

1Wl000ni _-, Olfrr Jlnde_

I~

191 H'jJ~mn 11948 Wnlin Va~~ gj


,f:.r",;('!jlll'!l'llI!i

;:!,iIIJr..: ... , ~.Ii:1;oI'lRI!i-Il!i-O!i'ir;; 1"'-.i'li~iI'\~ 1,1IiI'iIl~I'~ _nl ~~ ....Wi.,"IUlk ~~,iII1 lIilI_hi ~li'ldl_~1

.,'O!',

lE'

"""'~iiI'iiiiI'iIi\''' '!IllY •• , .'JI!-""~:~

~~~

81'I'I'IiI'&i
II~~
,iCIH;~

SGf~
k.. I,~~

w~
., ,I

__

~:e!

V~t;..iifit(ll, telhkfltll'h

mby1g~1li:r~

__ ~.

tDilr twd[~, (iir'OrMJ~D~ lHaber lr.,amn Pjif;;j .. , '~lCI bih'Yk wfhk~rh'Jl dw-s_m 'HIJM':: 'lI:b~' eeteci'lui: :bir 1~~viimMii -bo$'b[nn,,~ ~lIlmr w~yW! 'IilOetad &enD bir ,k<fC S!lU:ll musode:me edUrliJi. mil" do ~jl QiiI'dltll bftl]l'iillver: 'iI~tJ,y k-;mUturu:l'an 'biii' !io!~~ lbu m~ ~:,l1i~d~~Uil, 00q1 ,~~a~J Mb8merde~ ~hib ofml Idmse.. , deQ 'fiiite:;: :5:0; ~ci[r.fH'!II'ei, Y:i!lQ b[r ,jQnlb ~W_f~Mcc'k, Ilrulit1lJ~1 IBMllgor ~in:~thmli!ir~'rdlll;j,~ Imi~"jri'l~., 'i~ln~ dooo ~ & SO'cZU !iiJ1 ri1l11 bu lBl!!.ml'g;!l!!lf ,olOnoo «SiM81.r ' ,ctkllli'l <dg I1QW ko:mlJlSR!lI Gl'i!.!~.,
dlltdUlIlrUJmai

ediycu: It'" ~_ Meh~t Jijj V~I~~fI.,ml~1.~Qr' ( ~ IPani"I1:, smmm ,MaLelt Pani"li oluyor ~e dc~ :DUtIl sol kmtn;phlrn ~fif~Jru blr }l'D¥lliU~¥g, ~tllfU.IO~'ii'.l~el_Vil:Pc. ~! Slbilkl1tin1 h1~iem:&'8 OO1~JQdlalm Sllm~'al ~Idu. M~c"" n-PIQ$yOn 'iflM'e ijnern1.i IW!i IA)hiil ~!lI',~-1i!.O Inol!l~mml. MU1l1l'@t AU 'YOJiClaftn ¥.e.M~i 1fItihE'1"" bir a~a~t~1l i(:ln~ ,gHm g~il 'talill1QPl rn;bj~1 lOm:nliSli1II ga~!el1l:dll'i,~ak OllS¥" lCte "~' ~; i1ietNdJer ~n lbic kR' kiJiyi Im~JiimQk 1S1f'(rOtklml. Rf 01 uc _wI( :~:ot ne aUf ~,u~rmod~n OOnF iQin ~tii:r
001

ka~

iIill'lCfi_'

:Qnos iQrIk Gld~,jjji ttUdii::iI'en ,iM:;" dOhirJ' ~ IIklIFfi'~~r',g;~fil:~gV~b~@f-F\ok~1 bu IB!!I~f' 'Giuo SDll1sl_~ IGlOP; ~lrrmd~<G~ (ljli"(I~~Hd~iJ'or' :5unnem old'u!]u 2' Hmir'rJln fH8 lirt: ll~fllll:l!ln~el o-m:eIllD6 bir huber rng]\iok ~y;dIVW_, Sir IMJmD~e acw:vcrum: SQpmOraJi -f'alerafllde ,~Q.,
bili'lqeill

~l!4'mmIQr,w. M:.rr~amal'l veliimII4lr~,

I~o bir 1Gff,y.Ie'tin' 1k_@l[insl jifie~e:k I~,~~ IW~I dupnme'k; mijm!kun dejil., B:u Ilmibe-~I~ 'telt bir ~~ mI vt!~ li1~·'derru ~m lOm.'CUllO !biB" ;llIlgo,,' jjj Shm Slf!llfIi'KI ~' H~RI~il Q:(fa:m_I1iHU pti!1liyofl. Blr Illn ~lt l!I~ib_ i(;.jn Mr tOIf~'1 (pit~lmalk VQ ~ -', eli ~ Irn:btl alTJl1iiek ger49ki"yGC. ~~'klll d'~n

err .de!# 'sIDIJ

_I ~~

:l~a

~~t(hku;: Gt'G:ool\t 'tim'en tf.e§i~ '~(f, ..1

dLllTm

hn_,

~'.~I
l~ ~'~f~

Turk

laJaili!11[pj

pg~101~tdl b,.alQ!'@l1l1rll:l ve' 'iliUM OOStm in~ ilgm ikii 1IliIi1~, Ii !ekli~m~ Wuiulsi. dEi Pillll~.t0 Imbmferi" g~eldJi !~, ' ,l'illtmllit ~ lonmn" Ii'e$mi. H:la'koml~1'" 't~~'fi"'li1J boSU1-fJlI6~,~ dlnl!u. 15 Haz.mal 1841; t~1il ~inde Villil:tI!illiii·~ ~lMniSr.iln~~ !n TUriki"l~r,e IbJ1rnob'll verqi 'htm~i bi1i :~.d'l~tt. IMn,. ~~i.. Tur,R MiSlfll 1lil1'u" sumr kOyfirulekii ~.15~ hOtte,. d!Glmm, also tliJ rei Ire5lmii moka miQru ~diIn VWl(tr:nUZ-, IBu Uti' Ib~~!Ji eki~em~R*m hi.: OOlllltte !C1~_n¥~m= I~~I
tm1'!ijjji'i &noel or. mllijit,ullf. dale 'ilt@lIiilml~t:ir,.
Qilfi 'It~r1~I~'nI~ur

i\'bt:nn-

_'betiii. .~~

ilnra§i~IIYll[U'-, $lmd:GI

Wmil1:iilDI ya'k_1li1

Ko~k't'Gr i8l~nplliirk, b!n'tJ'lil~:~ ~t,~

11f0l".. 18tUFf' tamfl IbIJ[~ ~evc,p'!liE_or. 21 H~iNfi '1114a ittntf,ili '~ton l~e[esi~lIi'IItn 1bifilil~~ ~m ,~kiz OOlUll1!I line IM.eJitmet Ali YOru~01'O 'V€;Ii: li~ofst~b~ gmfab'ILJ0!!: ;lie ,§tlI i~i; dj~jMUlll_k~ II.K~.1'iIJ bozJ ~"'m._~fl' ~culi1't~k ~stMile~1'_ ., er ~ :siinnetle. iifWli. c,.OPmtklMm!~:dol &'em ~-e~-' 'nnetu I~l,b. Z2 IHiuiron 1'MB '~I!lihli V~nl1m" Bulg~ fI1stdn~o lji'e:rB " i;e'.,. 11~'i') ~t, iIMl 'la!km,'m, 3.ilII HMiaD, l'9i~I.i9 '~!rUr]jj V~UIIP, ~"ll:ilIe: ·w :~ ';"3J"~ Re5:imlIg rl~~,~ dD 1!!i't:UfuurCw:' .~, ~e BHt~_l'fig llidi!in 'i1l'tlBl~ I.1lln .MJ:'n!.:IiI lk~~, ilttJ:lL di¥II'Ji.,/li' - - - g:i~ ~ h.afler ~, ~~, ~6 a'1!1lm kaf,1tu!!l. Oi~~~ Rt.i~' Pl'H'l8!ml~'j- IBn, ib'f,,*,1 ,Sa'KI, BUlffl~i:JrI! :I$]t 'ilt~:E'·. r ~MUiifi .Miirn.\n ~~ ~, ·ilidJtr;n.'l:up[Jj~k'ti be.z'~ r ilb;sa,ar,~ :g,~ ~b:31:i!i_lIlIii'ni JiU'in1n :~jlWl, lh~,ii J;~Ut: ~"'dti ,dan [ti, ltIu ~Vu md.~1 ,mm.Nt!), ,b,WJUilUlfil ~d: ~ [tm, ~mq! "u!'gnm~dd31fiR1jf".JI!
J~~

m'IiW~ .~iDJ

o~'.

Bulgo:fis,Ra '10 TU:fkiye'y,e '~j' m)r Nota:. !!lGflt'Vli8iJ'Udiil tse:., bu olmt (be ..,

li!di.yorum ¥ie a;J 1M' i'Dliil 1~ ... M'iihU Va ~lIl ~:~illrlg, g:eHrCNIi1i1. ~!b:!niD 'biiin(:ii :S(i'fft!SIfiJifil :sekil:: slllunliJi bUt ~'a¥01 av,1'll rml~ g~nO"fM" lie bJ~lk ~9 -0~i!!IrY@f:;HUsusi; -:suIi1Enh~ giltelfl IQr~QdOiulnz: M:e~1 i i 'Y~I~' QQ ~~lllij'fJ'i~_, eUgi' gi!:jj\e'_kjim'~ btt 'f.,DI .~ ri'g ''tQ~1iI :.... 100litQ1ujn ,1m 1)Q~~I"m dOl Dvm Me:1unet ,Mi 'YoiCiin lzl~., Aro~tU1frbl)t(gfidg rol$mlgfl'~~i!lrol hie lioonnu.lm llffu 'bb" t~«O~: !!t8gi ~di'r., SimM:oottin AU I~~~ sl!1Klndb mvol.. 'VlQ:n.afi'~p,
I

~~am

:~m~

mre_

1M

155

eelc: nb~l!ll ,rnmJtimliuh~ B'berhn 'V'efiY@r~ Bu lllmibe.fii lDir we"" !ep_on'd(glm IiliIiIlA~:Q k; '~:o~r~F ~eknycr~ F~IO!1;rtlltHc ~~keu'll Hasan ~ hOI n~e~fi~_(I' IBin~_k Illevle!JI'e:1i l)iF 'vjhe~I'~si~ DI§i 1,lefii BIml loon I NeGilj'teddj~ Ie, Amertig ,B.Jrg'e$~t\ O-wlr.ertlell IBUyiiT!t'el'(;Isi ve ~jn~ .Sim'dtlk' ihi'-! &:twat IBuflul~e~C~~'1 '~.11 ~'ernli'r-or:. Aynll gf'lln'kiii cry:n I~te ,~ .. ,

aa_k

:seyfll Rmhm,~ ~iI 80100 tim~?~ ~JID Id~ layn~ gomllu~r~ Bu Mher de' Pel!ltev NQiTI DDmt~," N~ Bef:'i~ ~e IBe~, h~(i& ~ Iif~"~ LmScn:-liewiyle S~!~nlym~ 22 Hui~iII1 948 'Lufifhli1 "'man.. iIIiBtll'pr ~,ik)~me~ne diiln IljJ nOUi 'le!rdlk.. bi!'befli He 'IilA~~nra'h lb~f' IgazJetecil 'lII1~.~li!I1uml ~II~I e!tilll h£lbettletllHi b: 'r:!itds !:C~.VQr~ 24, H~~ ~j.~(Ull 11411 ~rihn YUblIliI'd(j1 )dille, 8i.i1go risnlEilI _be~i ~fa f.: , B~lQodor ~1!utHm~\1 mer mil y.JglY,@r1~S!nJIIll[lhi1Q

eu PfQ1r~lilel1n

mII~Jj

OOOOrlC'l'i ~

du-"ilMVCC. cHil"

tali! ik~lk lUlIlP'f¥()!fI l,iII!). Gmz,e~:ewe y,muiti5~tf~'mhiCirniy!e 1(00-' b rIi'IUklll,9IIiiim !Qkr:O:ii'1lyorum. _ ~_ . ., . ..S. A1i"'yi ~~ QSkliden 'm mUrmIl. ,soo,Y{iI,hst P<u"U \fG ~Ir· [Me5. iilj;in, Jiipug4m teldi~i rmde'tmiiIL;~ !Ill M. AU mCQZ':CIlI "mdlrii'u m~kw,p OOUiliIJ kQlemindetll, 01km I~mj. l~m\2'a dQl 'OiI'iOI niltiir~1I !lY'Q~ ~!nal m,le bif i~ ~irit~esin~~. kQrk~~~ mJl~ ~II VB Clkhille]itiliiiy\~ temtil' '[~II ettigi'iiil de oo,le~etl!l'lm., SobmhlDuftlit'"j pek ,~klncra~ Esed AdU"ln, lbail yo I Uill ~Gn$IS~fUiIQ(fal. ~boul.m'illil, :$H~'I IgeoebUmek rlIl icirn, keind~sime uy,gun bit' ,gn~e(lce tl'Uldugynu I(lO~iinme'k 1jO".
1m 00'0'

.r",~"

r-

flllft!I~U 'Gl'l!!li!i@t,.

tM~m~Jikde:1iIs,olin~~ i:1e5m:1 fIlISlkGm(a,f1U~ SDDQt1tlft~J1iIj lie Ni 'E.r't9~ln ~Ie i~'1erifAi~ bltUg'L1lI8 kCMt 1II~~i~ ot~u~IOII";J]~n ,g65. iRDflfOf. Ak'si tmtmle... SUbmlootb~ l!e lRasih N~IJJI~·n~rn!J ~r'i(;lI!ll·
'SQ,wl!l!~JQrn qgll11ib ik.nmm Rasitl, INUlfi"y.e UICII"~' liiIi'iimlBJnlmeJ'kll'falmuk mymliim 'gi-m1iUlllilfryM'. Aynoo r@sm~ mlfJkamiQnn.. va'kJu\lanrl'!,~ ~ho'Uil:1rln 5inYll sag, ooHm ~e~UI'I iii e illUulm:!Dlo:n~~iiS!:edj~ii'iiJ de~Idu~Jlt:mek fi e:~V~f. CiJn-. ~. iTie5m~ mi!Dlkom~a:f1IJi1 imi ~J'irunln.!fll AD :Srtek~,n·a~ ~i~weli kjJrlil ,llStililnbu'~'G IOlii rmMli1ft8 i~Ji'41 Vf$. 'a:kat AI~ ISltdi'im'iflSC_olin A~rVill ij!idYfmll.ij~ 101= mas ~ Ik-eSfnMllkle' mi:mtin g5runmitw':OT~ i1temi ma'P·;;amIOlli1rmi AI~ ErtlS~lin!',e ,eZlb&l1'gl'ti r~t m Iii his1etiiR UiIJ g~'&e¥G1lll1;1lDl ge1m I n~eriUiile SciMhaftin"' A ~ijlm U.~b 'e',I\~'~~ .old ~ rdiiLgu hlt!lyast, ~fiiIlI!iIjiinlndal deluk d~· oTq,or. M:alidceme'de l{ln~ Ji. . ea;e'ItIl AU ~fl~n"ln ~omu ~.:8rtiIOil"1"" diilnl V Z;OO~, ~li:ru P.oh:rrUl :SOz,!en ~lit!tifit~ A~~ Ert~k'j,n·,. IIFi k!U1SI Mediiho ';WfiiU!Jn :soyl~: illIl!lm~ ~[~ruK 1~ln'f3;mJ~hn~1 ¥'iZ-'oo~' 3ii!krn lPOklt. ItOOQm ookkindDI n_e:n bu ,kG_. t~¥iZkir blr liwn kr!JJrfJ'm!h~ bilmhrowJr.n. kfll:im Ik.e~ u~m. ZQHm \i'~ !iiUJlfthi!lU· bir ~I ide:glM1l". ScI6~:e ~Jgk_!]iitlc· lin 8GTd ¢OJ!:: b~kQJlur~ ~ '1JiKd~ d~ SlL $.II( ~.a¥.go effe(,~ II. I ~kat ~ooom tijt P!'.U(I l~ijlI CiiJjl~mo!(lul'e
If1l mel

O'm~nClfli

'ill](I$lmliomt '~I_n

morn,lI.k,. ,~bo1ln1J!!l~jn~ a'n i Iii

d~ruvG'rum

~e a'klr4lil !gel@l~n~k

Q:kln~~il!

Y{I""

~i_'o

ug~mdan ImfnllOJrrmk
n'ij'M.

,ll¥~m: B~t~ _SmlMoo1l1in MIlar MillJ"HV8t ih;!l' ~l1hlD ,gi'rfr,; ,6ulgtlrris1G:m"[m gum ~flClJ[DAI :~~eJli 'Wemlesj~ koImi~l .. ~~9~JII1 Ik.e~di6flillln ~~iiUll HI ~tflil ~~.:n _~Rde' ~n~~'mlll!i OJuVQi"~ ~kli; . i!:G IEmniyet. .gav~1 ~g~le' un ~o Sa., ~JJW ujrl~e incmm'Y~r ~e ,~ettln ge~ by I$i ytlJ)-'

'~1..

~liJm~ rOt; HOO

~rQ

'len,

IDthl; IICleiIFC'et.i ~~~ ~~~~. 'l~nliIifo !1u ~01J1fi]I!l~

'ymlkn:lanwk 'rE!'b1iie~mYCf= Dih:n ilfiginml gOs~efilmes~i ~rntek~' g

6nlem·ter l1h~

~u aU m',e

.i1u:~nema!!ilillrvw..~looooil_ri.~avJi:J1I.c.dahol.SO:Il.II.rO sllDneUi ,BuJlmr- tOO'le(;, G!am:k fun ed'HQn~di~


~trill1acSl

l"liiitill\lQ'l ~hirfnae
-

'~Ir.OOr hiliitQ"'"O~
11t0_ ~ii:lrl!'i!D

A_rn~ ikJ~mlliJli'a!

'iIle'IT1n~,mum. M'(r!iii~", ~I' HU'le~;1[1iI .SQIIiIJ zumoJlilrol'dQ ~illi.~erineir ~ngen'nk b 'Ie: Ik~all:J [I( g,e!m~Mt-. dRmesill de IO~ Id~~ii~~emij '9 WiG ejii.~irtiJGj".. ., . ,Sota ulIJrnl yaJclTldUliIl 't~Q.IJClln Ead AS~I de miilll1k.

Cl'Okt,@a"'o 1U~urj[ilde ~lo~le:n bit &'OOfuJttimi"ifi !!IeMH~,ete, o'lmCII ClIirJn:. :smUl g ~ere Igiifi'Pelil'1e!!

i:fk YP~~Wl b~~Tmhilcslill Tib' ire KQ.mnliitist hwt'~i~in,. 00,. 'G>e'Ile!1 8akJlreten. ~n ~eti IBcl~:timaifla wiUdii'l

whln

~nliim

giriin

g«,.,
.

S;Dbc'~Ql't..

- v-e iOOU~i: de Ig~tGtobjlee~ifll


eevfrmen~

eden~ AI'nmnl WS!~r.QIU.

I<-emUsirMI

i~~jm~t

mr ~

t • ~1fat'dI'il"

,Ui' ,A!~

lJ'-liit

'151

Bill hober de
~imnym'Um_

..Hlmer~ AU YDIOIn~o oil ~

a. .emi

..!!DIr' Q '.-

Wrd'!l.

ial~dQrma ve hils OIYen ~ n ik'le b'JfZ t!io'l Me GryTI1JhiiflIJUk. IHadiw 'lie mni 001 .h~d.uk.. Kfl1~lelilin diger- litlSiinl a~rft-liJ! '!!iIllm~'l~ O,..-J'_· .. ·IIII., h)nld~ d'M;iiip dOla,l,¥ordu'k., Tel' lnbij> 'lie! ~rujmyttu [0 ISO blr f11rWi IrIgdise ~rifli bulUg Q6stere:rnll!'otl(l1,l. 'Vo1
E_l1e"'illl1l~I~J

~nvm~f v(g~dl"

ilIl¥~f..

Qvres:ime 'vcr uhliiiLi~tl!li I, bl,~ dTnte [met, i~ mO'km di· IBlIDmdn~ Soooha~'~JiIJ Alii il!i!![ ngiJII gerc.egilil ..t....
neden

~t«D,t es,

,-an 'bul'C"m~yo

aldlj!l ~!ii'U!!l'~tn VE'Jt1illiliigoo.t8rEmf _ or. FOk€lit. I',oswrece-. I Bt'ek! n"ln b I ~lff s !fifls-uKf~.ij~en e Id.g. ,cinoeti I yeiiini g;islsrrnesi s-a6Ia"a~k Mehmet Ni V'ole "'In Q.n d;e am nIWI~ 1l000e.di 'ilk earl pren Qobgn ~li ru i . SlwCI HayweltIj1 ,AV11~lklilirU4lye~i'. ii!end':rli ,en ~ m~(Uri ,. m An"ye birV .. s6,lemiryor1l'a rd'. Nloo~t A6 .. ~ ~,Ita yeritm git. nli Oo[OO1I~, limi 'alm~ ~r [OD~cl ~tel'1 • _f'" - bUfGSl' d.' i.i1 Heoo'.n SO\!iItil $Oyle: ~bi~ ~A": -=nI-"ye 5e.iuld~ 0 dQ 'ioesedi if' "UM.·!Ci yial"'" . 1'111 _:atm - -Jkil~el " 1~h~~l1lIj Id~"4iIl ~oorun '9 .s.te~gi[ yew Alii EttOin~'~~ In 'oonf 'eftiil -~fd'E!il11i w~ metre! k'G:tII icefde v.lI: euk1tfj',.' " ~ dl~ e~Ddam cesedJrn oofeklet e~Jr i S(!l~fn!.I£y,~~ -·IYQ.Jr',
l

wlINiI II' ill amll· (f~1!Ifi.n' 101' ;"'U1U :t.d:m.J1, 0_'SOz e k:. tU.. O~Uctililli I ilib_._ ~ta~vade .~ - '~n :

t j1) t .' J

'iI'J

l .!I'•• J'

eyle fJiII11alillh,yo;r:, Sobohotlin Ni~llU~ :Son~ 1kfl ..1 Ii)- ~ . 5!iI"I~'li'Idoli umU~la eI1l«l I fiJrlr,;; O,dllitiiU ~inn - leifl, unhur ' -'11' Se.MtyeyOi yg:zJ'I:up ilOl:1'edilm.es1 karo ..L 00', I' g s~nary;ol 'iQi'nde A~~ERek~n·e1 :ir roll ve:rmfL !-,::_ fir. lu 0111\1"0 , .Q! '"mim linnftt k~Gt'r'cdl VP J~J.l_" " Y- _ ,o-~ 'a I do IOCllan dQlr~nin iddi-om:es..llde ~"f,gt ¥Q1': Iii , 1IJ k(m us~~ tn:nundulu S!lr~d~ oS!:erilere 0])1 ii . 51 ti!l : [mil; ve Hrm~~llr, M~~li! m. b I I 'SI,IOli I :dlm'o d~ aya' " fl., m eem mi$ vel ,onfWJ'om ,da 'io,med~lmi'~lir, Ilime IT1I!J e A1i~ lutlijdu i,VI~bnd~l ~in :BlldgofiSlan'· I kJl3~m~ "WeOfQ-oa Ig·. I ~Ir gOmiI ~m:li"~8'i!D~GIl!,,!\o n am.!"ru ~~flJlir h1iJd1lIdY_r_ . . 1'1 YQ,kQ~~ W nUlt.kllm 01' . ~'" Mil ,keilll cemev.in e 1:'-;, il duau smMldo. 'oson is/minde bil'" berbetle '~B' I~ml~'"
I

158

59

l~i ~. r

j ttli: k,iiiiY~An En·ek~iil1·iWilI vaS,III08'lyla B;u'I'g,llr'~s.taIil~'!ll ,geclrmi$,1'1'

t·") , i1::tdiilrtl.CU1U~;b:i r ~ebekelmerydOJno geldig ini Ii ~erJ~y~ I rUvor .v,e t~e:b~·Iii;f3 by (:l,rcca 'OSflllOIl VEIi IbrQhirn ismln"e'
1j,!!If;1 '~I,tr,or.
...... i., . nallU.:lf"
Ig...... · ...

m~ ~erj.~~'r (",ii(). EgQ.1"' g:®run~~1fe bClkda¢ak o~yr.sa" tij,r~ kl'!fle ,d~ .cdom kn!Q~ tQl e iU iililWiilll,riI. itii.e'rede lsa, ,h'~r hang I m bilr- Ce~Q:t1 y,@lJ(1 1~(ilnllm,Q1l. 84rrqda :bif r.to~ta vor: Qloynl ~k~~ mflnm~gllii ~i mt4~e: An"~, nih Milln' ,Eltfihi"e,t"in bir e11i&WlillfrillQ di~~I~nu d~,OnebHmek ~c.~n bllii ~11$CJnlll11tbir' ko·,iilil' kafdsmo. geli,""em~~ R(a;fade.. miele, nsiliiVOJ~Uilil" ,sill!!!lJ). ,olma'~i ger,kl¥Oil". A11! Ertekii'i. T~r, k~y.el~llin gi <:Ii org;S!tlerinillil, II[II'U1Hin~lru QIS.CII" tll~ Qlf,g ~tj~ f!m rir lalm~dan Illd(ll1!l' oldOl.r.me~i dil~;m]nii,~me:z~ 'Turk;i,e.,·~e} hiQ b~f d~!.1:ci1ijt~. '.lJmrine' ~1r'r{lr1L1~ (rdD,m ,o1d~i!l b'1 meill'I!l!l;!lJI'1!iI1!lr ~eA r~'~a'te~ su~y_tld!lln Ima Itkum ~UjfllR. Nede!1!!!1 m~hk,Qm @Ft.sin1' Ortada fli~ldij!li~tR Ikimsenin iOese~n yek. I~n"ado til r S!.JiC;lillle~

~Ced€lf mC1~k~m~ All 'en~k:"n'lln Bul·gorisl'C1lii1l"il adorn li:we~[r~ I'iOkl:.O~I~I~r ~opslne, Iter'idl~ ne y'Orlhmda billiluliallIT1, JHi.1~ salMI lUi'WJI"tB:lido 3 g:y h(Jl~Jlsl'iiile. di~erle.rinll'il d~ berellin~ 1«1l1~

50. ~ ., I~· , ~o.y I'· esmne onom" ~.'.... iru:i.al(li(]lnlCllii'IJ

,SOi,~~ GlIi:1 ,. IiO( e

:r:

,.'

:a .:

ul 'iClSClSI do .5okUlob;iliifN. SalOOlluilUm Ali DtlIit051. bill aCI ten do. d~J cekhjOf. furki'letde '!fesml ma'k,{imtCif'mn Qlkma rrm; blf Y-Qtsa uze inde i~ ycpma an lb.ir "un.1 o!orok, ill1 6n~J uen. AI i !Erte&d nt"in Borgtliltilmc8.1 '!Ie' fifode!e.rimn aliiJ'fl rnOSI s~i"('JsindClClkmfmll~' '0'- 'IfOs.c$.liillll'ill onemllj tHr l'Oki,or lor! I {Qlk k.UI!(ilill'l ~mu~.otdtJ;~tI en I ~11.yoj. lJun.r.~llrU'Iltllt.'IJbl'l" ye;r:ilfiildeJ.osavel H!Il!!. A1i ErteMIfil tH"(]5.IO· (u ~Y ken u ~r,j[10 9 e'Ciyor ll- G~~[Z4ne~.U3 r:l,n~I:d'i ~I biCtMiy· V 10 ,,}k'Lon,{ol'um.

e-

~I .

s. AI~'Vi eldUrdl..Wkte~ sonlrtl k.cco~lJk olen iki


del'ni~sin~ Os=ndo m!lJtikemede

,(3-

O",n \ OK(]IO'~mak~ ist.edigfflli 'lltI3undcHlI sonrrQuzfvef oClik.I 't cog,lm $.O'ilem~'tio" El1ilif1l.~vet' .5e. (ll'l' clkUktal1'il i5.0IiI fa ~e
:';'0

sede.cegJm
LD,bl;t
~t~m,

tm

51

sOYlled 111<1rumi ~h:Hjei e.

t,i Y'9k., G'J1tIdto tlJr 'tek.

'felin,;'in AIi'n~1;1 I ~'m~iyit.t~t,e~bu a mdO saba~Cltti" A~ ''f~ a~dOrdur:tm' dtdlQ~ iiddiOSI war. Eih!!! eldio,YI dal Emniye1;"ten bm;ko b1fertl 'fO'k.. AVineo hHo IdJililSl9.: 1(J;8c!liba he t'tI~r' ' ,kim 'oldOrdD:t ~iy,ere.k de~ d~~~jffllk 'VOP~'I,i)f'. S(Jlbaho~llrnl'in- ~~diUll'l~ r~QI!;I(in[iJ Id,~o e~6n ((~'; onag bir tek karut' yo~k,e11! 'bl.!!l ~$I Alf EneJltilJ:i['lIl rU~-' ,nl'l1e V"ke ~ ~'~ r:umi IIf'ttlktmlar ,ohJ~r", is.t~mes@\~~, VIk~

~j["1tt.lda (iJ1!'i:J'i9'fJ1 ~$letliiall1ll :so¥f~y·tln kim>S8 yak,; yalnll~G


tCUI!I'lk,

yo.k.

Aii Er~

A:f C.~tllkta r1f SiOllfC, soyl~flml dil!m'I~'n. - €t Ali·V. (1Jdu trmlik sucw! I"Ldl~n dQI'mYI bu ,~ki k:Jilebe· y~ '/0 oUrU~ t(ln n:tI i(!lf:f@:Giitllr~rrn' s.all1mr~~~ m. Go'~el:ac, : Ah E=-llek n, iI!IS. Ah·V~ olOUFmek :s'UQUlndan !o ~ oNedileeegine inOrlly.or- B inanQl0 S;:;tlumho'[t.n Al"Yl oldurmek sucuau u2;,erjoe GI'lvor~ Fai<o'[ rnai':'!'<eme b ~Iad Ig ~ :!:cme Will (Ok ,Oejl I'ily,or. Dcr~a bC'$lod'k~1ZamCII'h, s;j'~ I .11 co on, cdcm k:Dc~ra!iiil. s~rurlon I' linin 'bir a~fIl!iJ1'i!cia IjI dJ-

so~

Ji FiG

gJet-e.ii'ce a~tJ!iiI. v,~klQJllilfliiJ1I1"'e

M:OO Ii'rii~' • ViCl~cn Go: ..

mo:tlar.

de '0: nH11ii hf.!iiIetjn·j n g,G ~e¥cma Qelrn'§l~ sQI1lUCunoo aSllf tahrikle bir k.G'm~fli~t·1 ,tjld'Yrmeyl, ~abllJ~1 . -edel'1et~ a~I1Q .al bfJr 6e'Z{I om'~Cl&(ij~1I1!l] knu~ e.tm mesi' ml~m~ .kQn. Bu ~rJ! ~'t~,CI blr de Ml]hn M'!iil,c.~,f,sl·'liiId;e.mt C~~GCCii,~ ~ i r u~t6!lik
I "'~

dQ ..me"i.

edece1ii1 Adcun kaQlr:-maktan '''I.e buna elklenebitleeek 9us~ukl~n €lhjQO~1uzun [b~'r OM:(]I 'verine, SOlmhO'ttifr"]

IBir paz,arld"

ol(luOIIoll' aClk;

AJi ~Irtekin

i~jn' illit f4N{


C~=

o~~

IOle-S1 dOI'rlcnln b-cni;llilngICI[:il! IJlMehm~1 A~i 'VIllIOJn"in bl'ly'iUJ< I .arm,lIO~l!lr'!Jk du'lf~ rUIJf9~!Air! ~ Elruekin a~lly.rar it,ifij"J. Mle!h~ t AI Va em, domiiHI'iI ibc$lorngt(:n':lI. ~18 'V'GIz[vo:r~ ~DLuI!ll,e lJ duru~m(J d'a ka til AU &~k in sillil'- tJ La ~ nJl~tar geCI,erelk II I dim" il:ielic'ede mU$Ol'1ioti',e olitJlll'l.i] almmoslno komI' "Ie· II,' f J Ali!: tskin'i'l:'il agh:miQk; it.in lhekl~ IQlduaYlfii~ dU~llI. I U!fOflJf!fI: \l'ood _err,iInl yeJ'ifile geti,riil'meyeoeg,j 11'1 i seh I¥or Kenf· III ru Ii' .rOOY'l.lIn» 'lk!Urulf:JfIj~,iJlrlilJ! diu..iinm'i'$ olmc ~I~ kentn !kel1~ II UOfl' ClCIG;hg II a n to ~I~ ~V'~Ii". At] t:;]'l1JfIok. II1S(lI'1'lil ~ k'rtI1IdKsm11;il,e ncrm lHc,j'I', faJ<~~ de'r,i'~. '!Jirrll 5~reklHD9i jCilr'll(;l,e yunlB de' ViC~~ler v,er~r

(.llii)

V.et4~. 1

M;Q!~I~

r,atG'n, 23'

Ekim Jug. Uil)

J,9'4S.

iVal:,g[l'i.,

,J

T.er.·-"~";1[1""'"
.1.:I{I,$

ValtH'! ,(

1,!l!I'49.

UH

'F. -;

'm

wu~.g,>e,1Ivor. ~Ii, OdG~

6~dullTll1i~ !Cili1il

'!.I'et1leol!ie'coeJt en gz bill'

ee:2iCil'r,le k:af$m I~illr,~~vc: geil~r_ ~YmhUlrjl~el HOlik Pb.Hus~ ilk~e a 1,1 00z~ !1IJ[JJ eni~ i o~· ¥o~or!!i~lnI se~im~e:riZlen enCQ ~~~dr~ i'Mii!i]lK~MV(ll~g'~I~or, Seeimle;rj Ik~ylb:ediyo~' ve CIt~mokJro~ lP,;or.U f;tukume'i,i Ru ruyor. IQiQmOklr,o'l. F,l':~nt, o~ VC3>O SI tl[k~~ five f '!Ie A,:I j1 i;r~eikin~e ihopiS:J'l[!!n Ie I k~YQr< fJm:y,le'Oe So,boha11lili'll AI i Di:.a\l'a$fmru SQr.illJl[I)O g,e td1im, Fok,~t blr ekJe;me klo'h1i 'Olo\\, :ro!1'lQ n 1111 'TOrk gil Ii a.vgu~u diaT] IMi'lli: E!11iftll ilvet, Ail (imk~ 1\'iI, atdl~g t4I ~li:ldCJ fi", ' 1ti IJI' oj(il¥~h;.m iU2:c,ti kim ~mtly~ CG 11$'ljv,~r. Mc(li'l!iIilteawJed,e' t,QlfU ~ o~~ r'()j k d I nillh~~l1fi1es[
h

dlrm~~, oIJi1l[!l~~ger,'ekJell AI Eru~Rj if:Il,e. :1( ~rklamU Bnmsu ik;~ ~YIJ!I~Q~ SiJI~hvor·. B~~IJ! ~ ili~.ri[[l,e tfe5~'i mYll~mmi6nA AH 6rU!:lIii:lffe. Qyvendikleri ,Avu:Ici(l~ [~ip T'il:rkmemru"i 'gre]nrdTI!I:IW'ii
la.1n I'G'lh~ar.

·gore\lilefll;~irile~ IjJVW!1k~~nt::! r hozlrlL1rnClllIlll S~Dli{lln'¢i'¥1i1J1 bilm~y~rJ~n, trrull1h~emeilell. Air;., nllil ko tn GlnlCl!ll 1'~lrAi sm-IM'unm!!l[k _i~yI)'Jlilr. Mmr E,mal~'M'e~:. ms;SiJpl:o,rt!'!'iI!Ul k,Qrhh:lii)1 t!3:r~~PQ~11 ditam~madCil Il(Jrk~CI mh ~"" UJS1i'IIlI.HiI' g~1IevleIlilGl~rd]~j i ki (f~ III~cn,1~ irlG\l\Il~~m eEl ki~rrrm~i
K;lr'~I!!l"8n Bof,OSU")jiHflJ!Iii f

S!!!I~.rl:!!:~I~or.

fIllE!ir;mllJ f1!JIAIU! bUa :KJ~~lor\i):1 g;@nd€: rrn: VQ'I'. dciMIo i;mQe yczdlll1i~ [I $t(m~lti\l,)jI/dC:HlI, ¥Cl!IZ 1~1 tRs ve-mie,~mll ~!ilijIlYOIL. jfu Afleohi:. ,AI~"~i!1(T;glomC!<SI. ~:hdl: ,eli"I!ii'in y.azllOif1l senory'ddan ~
gefi19

ken

rr'n~

~]alt;eii:~i;!rkJi alo!'ll1iat.,.g'iJimlJl~endinWlesi~ i $ren kOr:},~t~iy·or I~Q~ i ~

de h~~e,,eftmek

gernMvor.

HoMI'" DWiU u,g!~n e3ell',e1i'•• d;e,vQJn ~or~~Olllkm 'Il UJ rU!iilm(D IIII I!iII ~lillL ya'II'OIIIli1J ce'l sesl!I1e. geo~1l ce~~ede CUIllil"_ lel!ilme:I'e fiine ~ar(Jlr !M'e!ti'l mi~, 1~IDn M i iii Emni'!ftet mel1ilJ~rl til n !liI;~hnll Zeld ine, iZem(!ll d9rn1llenm'i~1Hr. 'Gi~Ii!' ,dLl 1iIllIi9 :5~nd( ¥,~~ mil' k!nerilnd'~n '¥OIf'U',l, E'~lip 'Ul'\~ml!~,mha;ndll.dg1lm ttiilJJi;te' YGpdmn~. t

1'94191 l:o:rihiWilde ,/;lijpdClllfil (hj(j'uefT1@·/~.bar ~ ruI:'iI SOIm to bCllSm~ yonsuihC~ bjCimiyl ~ I "''J G'IU:Of'IYOfl!.Uim. WrZ.!~Hil;e~. GlrJolilk kl@t,i II1IJllkle ,gerek:1I gorfi f,;J'!Jy.tlu,i'Bugunku d LlIJfLU$mO b~r~~~Jm E ~ll~;~Ji., J<tS!IT:i I [] 01 k olbir mJZ)k ~lZ~.re. <Fk ~ cel$'~' tmliflcl~ t;ere\t(:lfl ~'!rni~" I~.l SM Ie YiilI-

1 ~im'

blr SB[i~'l-en'mli~Ol surmutli!]If,. ~.oyfte :S~ila E:JiI_Y0D': Gi'2j~ c~IliIr~ h~1'iI 'b~ ik\j iOI1ui1n Jfn~!il'DI~etlnetJine dJ:!Iililo z~yo ~e ~JII [k AlU en E ntek'i il'lIl"in lh i1l1iS6¥,i ffiiHoo'kilJ' ]is;tg,I!B~.!l!!.~·'c:I ge'lip C~liul,e~fIt:Flz~ lOll k~.mdj~hrnin rof ELMi~j m]. ~i'd~S(!! bif i mbc r'" ~~f'ine m'i it] WUlyd'1:!!rilOJ c;l'klP 1(1i &:If:lIQnfJ~i~ ~~Ia~~ IO'COG I i:ij)im. e:nemm]i!iel;

vc-~i 1.y,D~IliII." GQru~Ulj'Gf, ~~ffli'

$e1l10!ty03lUI'iI

!~rAn'\n!n. r

il[liOftWt

ltin !1urmll~liil1'".;1' (IlSO(:irf art!!) dOgflil me IIIkerne, SOiOFiiIlU k-:; t:hlt; !",! ktOl tJ~d ~ ~ ve, ~YBI (] ~rnk ..AI~ :~lie'kin ~cel',!' ~ Ilnd~" M ~'il:eak.itleJl so f'!Jlk Me;l kJUefinGl~nJ Av~k,o;t MUF~(U~(j ,Alpillfyol s_~s.1~ nl[l~i, AiWlWl kg1 M u rl:C:za 3aliOrtIJ glirdik:~'Il rk~ ~~lldk:J SOO;'C)I '!:;'MI.'; 1J:i,oerdEl' r!I e~oiup ~ttigin~ ~orl!l'LlIgUJ nnUZi:aM!Jlf't AJI,iI'~ k01 M 61 rta:Z'D. I!!I1lih:hlmi(ll1 ve 1lil~le~indc iSiti~a e-.nig~ I 50y~ed~, Avu~ ~ n

~~,~. cdip T~ ~kmen


t ~!!1ii!!'O!!~'~
..."..,Ii"Illo"i,

'ljir'It..,;iI;i:loolil\~H'" e- .... <!\'o;;!I_'!a ~!I:g,'jI

.J';!Il""IiCi<...I'I I"'JI;;'... ~~ "",j 11,0"11 "j , ru;~ ~I~~I, I!i!! 'l,;!1,rlu.11


",",,;1;0

de, Bey My r taz'Q.'r'!ln All I:ne\kiwr!


, :;:;

t~fO~'

btJ!ll~mil ve. ii~telill( All El!itek""~m·il1., 5aoolh'l][~~ln·;'I'iIij.~!lmOnde!J pelt:: ~ok. ~rtiniiU Yillk:trn ~!:ru~mO':til,leJ mbJ~li ~ ru. rlitSmi' "'rnmkami117m ~1I G!jl d;Qylrnrm~i'for. \(0 ~~IZ bynhl~ bUQun 5;Qylen:sbi liyax" lk:illCi Dunyo ~fm ~t'U~"lfldOIFliUnilU'~~~ elkGIiiI T'i.lrk (l!fdll~mg ~!I'lId'rr1l1eitll ~~meaerle yore tnh:lll liTlI~~I!iI'tO 1ojnd'e, 'b~ ~ III mfrRCilh:ul !Qinluk, oo~lniM!llIm I~livelli Oa~da:!l 'Clv-chnIOIrU'I bUe w 1)I]D'S~ZlIII(IClr~ se:zem'ed~ klerM
IIiI rO ~Ihvor.

~Ilunllilr¢;h:m ] bn:i1j~J~!i1Il t'i>6f<II'q i Ie' lrr~i!JrttJZ'o, ~c;nll~ 01 1< IlPk'M!'"OO<l!I'ilJda ~avh'il ~Ciillmn~,fIftIi~daf.ilei"(:lir. E dI~p, iJ1rkmen ii~e st!JIIlirr~ln bl~Z)C!( iieilOO ~efiru v~fdmg; ffiu~a'f, dlr.1t Csvom 'etmed~h o~Ge kl~¥1 bir (le~lkilltlrr-~":l ge:rerl<l~ etaY(!Jf; Blf scm k 'illJU'U~~:n tUl~liJbl~~(;~k dUHJ'rndo Ise, h;~r ~:c! ~gi bi f Bor.o:i'iIU'rn,. ill!! '~nll~ ~ S~I!!HJnmGk' U1~~1I0 (J\I'~~ Ci~ 9j 5r:&1oI'lemlrn~r.mHi~~$ijlf1e g~~,ek y,ok" le!U d~ nJm~h~; yak$;!.11 ~ OH~hJa,llIfill!lIl iO~,~~
[f:j,rEli

,So,~l!!lk;SQild\iil~. ibJQ'~ 'be~nrnleri~durdll!lrmt:ll sal!,\!'6~Fi'lh. TUlFk ily~ Uzen'ITIlf!:' 1'Iez~'iBt·in ~~in('.:i kitDb~lnd~. S0;~l!Fk; se1I.i'(Ilt"Ul once njlil~i~,~de ~~kord'lT'lil!i11k~iSIBl1I!il!Ilgi ~ i!le f'Jr'kiV<e,'"rII • bl rI SO~~k, S~v«S ~OOiIl f1),e ~girrih'lil~srlitrJ~:. ~rlm~ld~.g ~ndlJ~ e ok do ~'fJ '[-C:I11:.rJ1. ~pr fO!O O~Qlug Y ~ Il!!J VLlI!OOnn. ~U1k ~:a'!,il\1~. Me _Ca ~tll'ilyC~[lk' dem~k~ill' M~ e-G~VC~_ ~Ik. Sogu~ SQ~lO!i i~v~··:S~a1~ q.uo nOO, 0;1t'i\1):E$iil [#ImGZ .G?e:I,.
II~Ur,

So~~dr ,aOl~a~, jll" i~wt v{nirtemidilF ~


ll~

'lie.

tOlile: I'~~~:u 'vi

,erd!emiitl~k'l korrl'rloma~ iiClrfi! komun~:zm ile 6zd~le,~ '1!JJf,mek ye~iyor _.Sundan tersi C I kff¥~[f':~ SOglii~ SIl'll'O!!? IllOonJtr@lla gore. ~yi 've '~rrdem itjn •. kctr11uniz,mdellill !JIlZOk (!I.urmak ve~arli .()Iuyo~,.
M

Dall1a tomomlnYlfol !:air gEH''Oek.omyr:i Qiilmllt::hg SU~ lfG'ce (lI!'~. bundnn sO.n m, gelioe rozd Q i ID~ Sit! I bj ~inecer(ti,) Sl!!ba ' ,at· All DaYMt"1'lI '. tgel~ek son dHlf:'ee< liD 1·, du; bLmJ~ te::m olt' ri~e':" t~~1Ull.tk ·8 SOcIilil'a a.mla.m t mUmtlm~ ~(tmJc:siliy.lf!' ba~l,amqt;ulL Yazdl~1tlan ,~ra d'a'h~ I!il4 ' m 1'0r!!D ~f-\IJIJ".' ]i. ¥o,mm. llialtru~l &1; ,Ulil ~'i! NliJ's In'~,~ pl . .00"-t&l:.roAb.at:'Mn ~~1n ,-aztIjIJIia'f.J!Il. tamlln blrlnd:Jf O'!I:la iUIjEW .ulllla~ ,.a~. :6'~RI!g~1fI~ ibe:rdm ~i9l: '9Ur.llnl~ei:..:!> Al~t N'em. ~~mlai~:2:2 dijuti:os' 1984 bm11i mdt~p'. . . tk ili~~$i (}.7.3 Pr'Ofe~5;r-u !F. rut Q<le:m"deD ~U'OJ'- M lIoli-, ·t J.9.teiilZ. tli.J['" bml gwa1.11; $" i[lrMfe'n.~:e. Satmha'tln U .:._' bli~guL'1r.tml EtI.'9i'U 'jJ. 1)'J;jQZl~ IQJ~Hit U OfJ.'Cl."eBdretnyart 02(pb,_, "l,l~tle y.adtrt.-m' 'UIlm~D~ W,pi-l:lIRtI@ -a..I'i~I~;tJ-IJma, deJ;klmJjtlm .• :i.lnhhaf.t~JiiI. Il~ Ugj1lL c~~" k~1 .Ita~!a etueret old~ Dli!I~ ~llilJ n.r. ,r,'V'u]ga!li'1t wI te:~" 15:t-tllJ,lIIarlil..,irlll,t!Ji!i'~nde: .~.eIlC.e [Ie 'i!i'r.r bllt'''.bit:ska J'[:.i[~ ~iriljut!!lm.fltlf emamdu. -:I' ~lJ:sma. '!XI~,a8i. mtELi:L1itl:li." btltJOLm ~1ft:mlm1lall'l :s'tIi'fiJ :f4'Ra, Uif;'jllt~j~, zamm SabilhaJitirflll : ·tl.r:iu~la,V:~ 1lirka.dM1 'Io1lllr-II~- ~~!'

once~ikll hili role sctl"lpse-~ SO~t:I~ SaV(l'~'ml !:J1fie q1!;JJ~ .nglll 5"!mH~i o.lGJrt Mo Gorthvd til< e ~fllhlnda do bl r QrL'OO II~i var. demrekUI:'". 6atl{D,M tt~n ,Alu Oov<o 5U i3unu!'lL leln o;! rlvo'r. S(!]bQAO Ifi11'II Ah. D>OVlHU, 1:2 Qeok 1949 tc rHa~nde, ~~~LI1 geCE;rken ohjUlrOi~,(j~unibn aClkjO!flrJt1c!:SIY~C a~~hV~f. Blr haftal S-OflfO Vato1if1j'do. Bo~V'ozaf" Aliirn~t Emllln 'ValititUIIf:i!, $Unh:ll:'"l VCl2'1'1Qlr~ .Saboh~t 'In AJi1nin olu[[l~·~. gGirl1lerdHr ga'2.et~ell bJr 2(l1bltfl vak'u~1 dye. i$gcl ~giyor. t\~~ '1Igz!k Itl d~errOO~mun. bu n9ffi;~;n ,eti~tirdig i r;lk s,GTI otkarrlillril1l~, ~fi k.f!IINm' vet 111~r~dc(IJ td Ii ohjuaiJtl'1l~iO ~1. 9'U fI ~n ~~lr~'f'bde' roma[!l11;JI'llrnn. hilk~ve1a"Jin,1 n son, nee;ili n Vrlr~U'1 91 ell! ku~vetll ,~ef~~r .. ros~nd(ii z,kr-edlileoet In.den b~;:dige>rje~~~lmolm~ ' o !ltH". lie r hitun!e df~,ka~e 1'0,." o~arrlcona, hQr'ek8;tIi ~'hBiyertl Q:zerrnde d:UliiLd' II am Ii~. T'u r edeblyc:bnlj en 1i'iJ~ IlI.en. f' hunu en kov,Ill,yan, Turk kutturunQn e,n .2:i'fodle tt,;U:IIft!/CI1 vamn gen~lierd!eril billr~ el(Jr!.J~!;,Jl i lerr ~uru IlIine~i1i~li I"'}. Nede'ri' bO~le l' ~unun F b~n' [ladeni C),i rn01I..

Eger Turk I Ve, ~

ilIk Somi'o

Iglrmode

Tu

d,~

SiDllG.ClUlI;a

'I;)~r'lilXiitUi,i h;lmle N ,In! beD n~ ~~ .aOlf~.:.la:lltaI1lL GefiC~~ .!v I ~- . lO U~nk ~az&_ ,'yn~~, -Wi ~!.Q. . lL'e'Smi . e l!.vU\ga.r.. ,. ~ll ! ruI . b\1gi91 G'ldQgttbUr bel~'d,
Ufilk,l

~t

,..arrdl~

,Omme

gldm

Mliil':'

fOi]jji:il. :1Sa,babB:'ttli.D~1rl tlU'"'~' GIrt 'U'll'l'H CI"~Wm:"

Ahme[ .Em~ dill :Ou n..r~ eu ovgilie n bl:Ji SQI'Q,jV\II SOTUp f11 eJ1~'~cib~ n~ w~rmelo;: ~(;il!'1l d I.~v®r. Deva:rn ed1,or~ ..:Neden bnyI Ie'?' CUinkti knL~~ b(ihrtglrl~g~n 'tie~didii1e 'lie I)SZv rlerine J;torIlZ bu ~i.J1non T urk miih~~[ . cGka 19'0 V~si n i her ~yin Ostfinde tU'.'mak~ och!f - I8;Y9U0 ilOi~let ffIli:it 1c~n SQtHl~lO tUn A.i "p.;n beriz vash 'fikr j rnezlye.llen d~lI. her nO$.IISQ k zd hllJs:tG1lII-' Gina tll'M.ulmu~ Turk, cern ~~e1,i Jkarf~ gelf'll'i i!p" bill'e'rek. bilP'lle I: Jmiy,eJir·ek: du~,m~1l ,~ulldaklama En"lI;ellef~ne h~z met etarU$. l(]'l~.er k,l vfrtle{1 ~ nk i II'" i'J-dom lOTI h M 00 ~t:afcl Q.kf:!JI"(lI rolk 'nralISl:clllllrn SllFo~;e;1~""'te yol aCITJi $ b.~f aeiCl m iOtmo~ ltd rlf:'l SUI k:Jaar. , S(!ibO i'mO"ttill'il AH EJQ"ItlSI'n I :bl,lirda ni. Ge rQe~'! v,~nlid,t.!l1I: k;urdum, ~

B.u lid ,ti::JJd.>e1l eet~g AlufJi. :r~tr,~r.ul!.1 a1t:trlal. ,."teJil,1fkedb"• ~g_k d:IItitr.lJ:1l;il.~:l;er'~:Il; 'b~~lm~1!I~e' I)lr Il'mt)~.~fll"'la:Ultn:ll I, 11'01 ~o ~aiJ~!, '1I0'~f F'Mi!.U!; Er.em·Idt~!I I4Itr '~~k:i ·§e:lmDdl. Dtior y~I Ulll:'aJ, PN.f,esiioJ' El"~:Illl. ~U]I:U·I ,..r.;~Ili} : OUI. '! ykml, !hil$ Y1,1 k;a:.d~l~ cv¥(!!1 otilenrn y;IlM.<llll:::il.r;1 a ~. II'" 1 1 Y. Ad!,'m,. bedenc6 QeJ:lme§tdL Fii.k.e.~1 itehUIk-eJi ~a"l !!FOrI ~.l Jrk.t; k,El?: ma_ 'e:meYI: "trll'~lmw1..Dena]. S'~m~~ oS .~1;!Jl'. L•1

r.~ ~kOOm.

u ~)'rJll.1 1

B r q,allD. ili8W. evJnc ~~ "l~J Gett:l~, YU~ 'w'~n.l0, "i'mesl I 1 i n1i ~:Vl)lir-dY;, lUi:IDJ bllJ ~en~lst Jd'n Qi' l$t ,oIfiMkU~ M[tm.11) U!iI,jJ. u Ill 111~da,. 1{~i11 'bhr 'V,a,lJz.e 'hir:k.ac e ·ma;s:~tr.. Ibdr,s,1l;: da klt~f!! II JhJ" htas:-,ondin. t.ril:JI)~ ~1!fi(illI1l:~.r. k:tI)JJil.ll~,r~.m,a.JfiIlIf:i.iI!l!~r.d~iE:r ~,,_, k I h~~. :It p:r}l'SL '!bIZtfiJJ;te wallllltQS'tutr.· JI!ij,i"IUJ~ ;:un~ClL 'Ge:cec 'Mr JsI I' )'fJJ1d11 hl!Uer.. mi"ka~' SfIIat ~a:J:'anJljk:tA f tRildilllm:; U),a :ta:m • 'k Ie-r :h, ~liJ'tOJ.' 0:1£: I~e.r~·. it!~k to' ~ 1::11 d2iDi:OYOIl'd,IiI_ CHli'lL .. ~I r~ 'Urn '\!i I. . clwa. I!unn rail a;~ :eQe"b.I~,~e~1,Jo1,u ' .., I I l t. m.nl ~kiLl!i~. 'f~lI!iD :l\~lk o~ n" d:edi~,ef.' iI t1 m .di9-Et. b ~ ad'Mm Rrtmil$t •• lI:'~fi!" ~n ~~ e1 'a.tes n(IlJ~ WI 11 U lil:oytig " 1"C [la~'tL Rq :~I"j Y~I'Uin~ linlti[ial",a<i!lam iSh~1

::ri_' ci Baliim Ir:,i __ 1tkif1iC~ Ek '


nlill ' tU
k:tlrei ~~na.l~1;fJ:m]l,,;;\,~~m,d.~!fij)\illD, Itiek: :t~~
~~T'_

ma~lta .

U1.f1U1llya'[aSI

yo.:iit;g~

B:lllmlt,!

,iH.mD:[:t,El. ,M.u.eJi!:p:kmdan '.


I'

:R.es,. "i..1. ,
a::t.:m.t~~ij"
tt;~ir~~riJ

,~tmJ~le~d '. bI:!it de .R:~'lIifi ' ~I la&. MDlGn '. 1:)i[l; itlllll." bakm1i l!lar. tlJP'MJaa d 'O.~. ;cDall\a
SiD'fiiJro

~I!. tb:Jrll •

zab.Lt
,

w:~ufd:u" Adam" dz'IIlGe ·S[~tla,1iI! [k.;a,pa '

"lJU[U ~mg~u_,

DERG~]LUtlEN 01KA!NLAR VIE ID'ERGiLERDE KAlAN I.AR

t:Ol:m"I. dOll :k'i~ tl!1l1!ii b'~d g)e:lii]!l alellil1 j'a.kllD fJ!D: aG' £... mI~'I',.L '~ted,U~['. lfdav3J ..34madlm. ,:.'li1ubm ,¥t:I1l ~IDL o (!tkili~:md~haz,l d.a\~lan ~~miik: deglldl. aes "~um~_~ yUrell <il~nm~dlllm ~~g. : .DdJlmli b!ll!f1fJ~ ~

~'iiI~'

(i[Btl:U:5t'!!II.r.

¥lei

B~r: lS8ba;t=t~~" ~ i e i~iilil ,.~~ !I;ll.~a Oltum,US 01 t.m' ~no.yle "JUI,)'I(''W!n'dc"w ..~;&.,li!lreDn bln.ece,t bk

dlllriljn~(!

QIs.'IlO! 'Pnfesilr, item· __ lifm ti. Um !ll81i1m. :bit 'il:lll!h:n ,ol~.Jrak da h;ll:fig.5r~i m1!G~ alI,iliIJn o;ldd.u:n,u

Fie,: ;r;Q(k .:!l~n tu


1i.1IJiW.

:Prall" l)T'. F~t I'l'~. ~iT IO~ AIH-~.lIIi1· I~"" C~m",",nm'. n ,!fiJli1l ~9 '.'

.."

KlL )e:91 yenmJlef~ ,eff;len~ le:lIli.YOL Ezilmi,,. ki~mk:sf!.tH.e Ibir Z(fli'llDn Ilu!ln, I 11'1iI:tIKz-Zi~ mi,~ ;ur~o 1i1~1 <Q~Qmi¥or. [ (noJ1"l(U: ytlulu" bi gi~c. i,ldlr~,Ezitnni!ide {liO:C @~J oz.
(iir:'
1

'- -

Qlma-

diJ~:nl

,!irl"i{li ,lI.nia} aoC3::IC: yapmllfo[. l~l~ 1I:\"~.rml be$ YL~ bdD1i" 5:lKeJii k! ndiSUie ~lll~ elr,f.l'. l!I'~laBJn ~Jei~'~ine cle t itliIl¥U:ror~ B!Ui JdDJiiiBmde'

Uo: ';A'I"l.Ik1lith.", :!r~l 'b-,," ;mtw--;' ,~f. _ :~b d:e~ttiyo.r,. Prn'l"e':ltir Erem.1n tilr,tl&rca.ifli 'j memi e,'l:mb~Ql'WlL ;Ui:ilia.~. lliIi1!n m ltlm~~] L!iJl ill ~'!ie-:~te (5f~D~~I, i"~:n. M~I1~~;a.}~r 'R,(m,ailli"ne ~:1.r.~1 ~I:W!!IId:i!rl<!' ~~f e-1iiJ"p:r.(m~'$M Bri2:t'1il'lD Me.nd, res"Uil: :li''''U iJil[.h HlU ,rapl.,illtl Irihyoru:m B1.l~ ebb:; I,'el'ilwd'e
hl!lfU:li(CljOl'tl . ilmam

bit d· ·~iB~~m.at liOl" (!;~aa1.

l~so

biJ,yle

a~

,,~uyor_ Ddtt:
'l-

Prnf~s6:[ ilr~· ~!iI. olm.aS!

lJf'!i~ Vi !le'
~!n~.

d)lfj

\~o"! 't t D"1n ~",!I'"~ntllS=n'Ln ~ k.~ldl tQ.llr QUR~f:!I W~ und'a. '\~ _ -3$1In'qifrulu;u'L% G[C!U UIiQ ([0 :TD U.fQ;r~

fa. IblJ ·t!Il.;ILIm'Ji. :S3.b3iIllaU ,mA1mkQIl .• ¥.jII~~ Jt!m:nn~ :S:e:'lirn~~1'WIL k1k

hD'

,~mkir-

RCln1' 0' e' ·Mer i~rilmesi."e OI~O¥O G:lkl"f4Zf'_ Jutlefer okorken hem] keriU'i,rSi 9 illS ~I!tn~~ t1 !!llIT: Ii1 v em de~ 'lid'eta,,' .g~'CiIMjVO., -nOil)Cln Clkl't,g~ul1e na kOOOf Il! '~~ 9 ie 'e' '0. ~odaIf Inili,yu : alLiyoiL Nifl@lij ersus niceU v.e r,s.uJ mUldd-e~r ~eori 5; sus ~ue, hep bmme ~~llemfe~ir~Bunla rdfii" H.~. I(im~ elle enerji v-~"yor _ Amnfa " ~r IitihT!t VOjf"~ flJnook ' n~lk. bifi.ftCHmi~ ikiru:;:i~..ellle ioef1~Ime:si~ te o.n:Illda~J ~{dk"j'.Q" Zn,l II CU1:aR gl~ar en, bUYlJ,JI,k bhr gw~ dGj I ' 0'£ ,bUIS I onDdtl~ ~. Ik_,Gr~, b, ~,y:wrkbi r gucun ~abi~ ~ lOin tcerilmenin 00 sa~u:ra killllltJllo.r uzen e i€Il~: f.. rna-~ lillie: f ~' €l..ek)~i q.il~ OJllJOmli >olan, ni'~'i'I~g~ dij,~':'m ~ g In. c nln. LOOl'linin nilre.r _] a iJ~I'e -aor~.gl _Ie ~eli'idj H~i d.erc ·jn 't an -I~r- K-,Uenin lkefld~ [~n;cte' OIll1~n[lrl acma~ QQCgIJ CI '. -~ is; 'ae. Q;ct'!]~ k(liU1IUlJld'g , Gd caile 'b~~ .k oaern ro$fVOr~ , e ' uzr _ ie e n o$llmiy--ar. 8 r V.fZI!r'1:_n ' apilllJlis[ ure· . m m'; ..lerinilnl g~ I~mesl i~ ~u!e'. Ie 'eh:m I ~G 'G (I, pi~1.'lII I~n ~reJgele <'IiiHr: 1i1:5~1!t be~n~ in Irkeisrinin 'fer 11'1 olmaSIr:ll r:Jj $OnUCUIild'c ~ bUI SO 1'~Iilrln b~~11 IiJrtl$l!l'l
4'

Gue., iC

u,unee

1&6

U~,l

Q.n~mll sa,y~~m{J I;: .di~er vondg;ln! pop(iltzfI1!ll!'! '~ti 1~1i~~IkaS m iCl ri eQmfU~'F1U~n lti ~~ CD~lm d CJ:ll1 ile k~ltlevi degi'Tlfm~fllin de~, 9 LI ku'~I,~ye bJ:ln llem~F1I i 11'1,te;k aye i [II d'g~'mm~~ elmG:sa.d,u~ ~uIl'1sel v,e¥O' :teorH;: 'V~iIO'IA L::: i~lg~1I'!I t I:ro,~ ilia: &i;d~~ 'tutUlmCll~ ,SUl~ ~ol c~tl" A'!{dm. ~,il!' ~Inllilmd(ijl. ~erndi varh~Lm reddeg~r'~\. buyti~ ~ayrl~f~cO ortc:uVCD ;PI kITtI'l::l¥O ~Ql1li Qollolanm ~ 'lJi'Pk ~gymcl(J1 tjd~~I~dt, iI3 ~ nurt. rO~N3h'JIIlI!: i I e- kolkiCiIQ "aJ'- uHrzmin geli~m:eskyle ook: .;Slk I; bl':lQI V-Qf; (3 IIiIQJl;Ik. bu boO I.~ YJfi,D",IJgJ! 'b5vle' olr an1hiJ'~I~i n Of to yo CI krn~:smtlCJ e~~c f.e'lin de ,one-mil bJ ~ rolu all ~~~nn.!! €I~~(ll @ll~lmenliliil Il'iH!,deni ~Imama~i. O~f;!I:.'!.~et yum~nci yOzVd TdJ~ ClI~fin VCl~~milnl hi I'memtkt~ln ~,Uj'i@r: V'iMfnl:;;'i vij:;_fIIt1~ ,cHkJifil lurk ~(]~yn~~~] '~~ eUdn if"u.r.k Qy~ d~t1I dergHiZ: r1!e d~guyc r, T,liIrR. d(j ~iJnc~s~. goreee atCllf(J,i-f son Cj'efl'Ce dii]~ijJk l;jmi l(lrl)j] Y!O~~~Qb~1~,rnIva ~Qk b [jy~'k balOmu r;!)~k cok t~®rnl ~~,~tlljru~ f'11 de.~Uerdl~n I~,kIYQr. Dmh 01 Iler:~ giijelfe~ ,soyo~p l!aye1b~II~rrm~ q:~kjn ayd I~,. bl r !i:ts'Q;i llfil i i1 'soY~1J I~rniun Q!1lJ! ~ litei Sim~(l]lnl ~d(lVOT'- &:UiIl'(i d€ r.gij I,~'r, ydlmlcr h;;T:11l ~bir d~um, ew c (,~eiIJ~6:rf'EYOiF. g Ay-dln OLe['i'n~ 1 ~,i!J l)r~r Olill~ 1~lrklG:n Curnlil WIfl1jlE!:i em~ qerg n~rl ~i m~lI1Jlk,~'f1 o~dy9"u 'olcude 1~ ce~e~.1im v,e ken~ lora ~;eCirdIUm. au de(Dijl~'Fi~ kelljfo~~rlr,"U imc.elem.enirn. bir anIQm;d'a. il cud~ eks~9~diS else, Gum'mJu rlye!t dQ:I1emii T,iJr~ o¥dl r'nmn S:oyummil 'VlOlprm:aK onl!iJmr~ g el£l!Fgii1~ g~~~ .dum, ,A,kt(:! II'" l"fO rU'riI1.
I'

sertet,
[I]

tan

"o~

0,

k(i'!an~di~lanrudu~illi'Hfi!HdEUi,i bUgll8fUl, onM ¥@:ni kunJCtlmh;lI!!ny.~'l'in hi1lIill1I8'!~~e vei'ime~~'[$tedite<Ji'. Z;ekeriYt(~ run Ank'lllfftdDJ kg MIJ gorev~ IkISC sUrchl. Amerdta eLr~~ik D-~liI",hM:,teli"mt~e HltlISWJiGlte.d MIl:rnOil U,. Resjrtltli AV~lk ~(gt ~yiunde:m vs ,ttl! m I!jjJiltllmlyl~rl fm]gQ~tliiil In~lelig11il~er~~ k&I~. ~a_ , -il:t [£~n~ k !Il!!e:!d'll iii ~'11@,k811'U'fie1 titt d;e;1ti elk-ar4~lar: 19a4 ... IHor~ Osv'r1fmi" buliCj~1 ¥(lVHlltml!r~1iIl o!dlllg,1LU flj]llhi Fk:~m~i Ay"=, llliil lot=J~,ywu::tiS~]ililm UiO~'tU. O~IfYUClil Ilznl [(ken, i-t oOf.ll'on S~O~, !fa I«Jt klil1Jlnmam I; bi;r duzel~me,li'i k(u~rQ"Ig ,ke! .1dl. ~ N!iJl2JIn .,Ukme1, dll1,z)a11menUkt:en, inse hiiii" cektA!lIenliQj~ ,rt~· le~i~d :S:O~1i val] 'ya~mQ tw pillIi51 i;e$hVle• ~k hUSQ :b~r ~ome!laa ild~rlil mdU~:Ratml~i /t,r.. "'pO~Jl!l~lJ!, B:~k bjjj all-' ge delfglsine donu~,1lIi. Cok !kIm 5m~uljj ~'d'llll_ 1929 _ Ir' ~[1iIim;~ ba~andl,'1~ yllnlda S'cOlugurlu lkes~reL Colk met wvlevebili rim: g~lm. Resimli A"I' He t~r'rl~, tG: ~ i1wr. 0' k>ador IQiVle ~i. Re:siimli Ay"D Id~elBltem Qt:CIro~ gijiifeiill NOXlml"'1 ne Sc!lmffit:a. m~ de ,Zete"'uy~ UUl ijfDf'= Imt9 d8; Il!l1lf1lu'lJI \i's!jtc:! ~ii'f,iOl' dllJrmw$Jo:r_ Y,&iI,'~9',mdir;' SoJ~Dhm ve: ~~ k)~iyo liilm mitter:l' usun 'YI~ 'TO!t'k ¥GlZm ~ ~U &t eyle.rmi' tOlJr' Icinde [)'u]!:li!i1lalmUii k~~i.,t~1 Vdliu~ ~inn:!a('N,Q!:2Jm~1dUY;iiJ(!l:Iii'I:JlfS'rJ1. :NO-lll iifI ya&i:l'U-li"., FDtot, hi r ~:cuk 'VI~.hk Rest mn It'll daneminden :SOl1_M TIij,rkiiye'de' NO!AID 'ro.r_ _ &Joo~anin A1i ~e Eillnin TU]lk IEUc~l. ~m'i n Ay"'~~ c0~ , Iculk !I'ln>il! !'I{iI.r~

A.mell'~ aia1e"~ik D~letleri~nde!'ii

l[IOIi'U:r~tt.efi

50n-

em

SGpl~bildi~l'm

y01':lml1ll

r kGt"r~

JlII

(!I't ,0 li'p'f'lf1!f~.

. ~lE!!rv~'l~i F'u'f!lu 1iiJ. har ~ilIfilil '09 re'tJ1rci b~l~ijy~@kllJl'iuCIJIjSU-' 00 ~~~urmek tel'] 'tJa,&m bill' '(]1"iil!oe~ Ohll!10yoll1 Ir@fllk;siz bl r der·, gi 610 rak ~IJk~'I. eN::;gli;Zlilde E];:lrem~ Ml!Ja~'1 Ni:lE~ yonlll ~a~ R 1m ~ rm'r~ ve::f,lIl' ede ~Iyena ~n 12.1 nii~l~fi Ifu Ck:umIt:!ru 'c~ell(l~' veg',~ me zlOruWllI'Lli I u9JJnu ~ !.!IydlJ!: W'et o['orke!'1l f~HS'lI;i Q~lr<EmlCi~ii Ah~ mel !mS'o n '.n Serv€'l-i F~ru:JIn"u ;j:I'Ik~(j1 geld'. !Osrgj yo.n li:Ie:;;I1&lJDi rd.i. furt..: !lye! I r! to riitrlm i'n raJIl eUl.:in otgorda nU'lrd-G I'll blr~ [lsi OUlu. yeni V,OZJJ;;':!lrtlJB' ve, y.e.I!iIJ~ e~r~erUk,Icl'kilml. Re-5~ml i /1i;y,iI ~ ,oyk~ SUI be'lIIlzivor:. S:abj mQI Me Z;iG'kerJ':frD

,Z'e~~riYO Sen~L PeVom 1 So '0." Vi!llif N'ur.e1t.n~ Sttdrri E r~e.m. E~ciliij'(U~~t Be'h_l)Ql. Ni2'.G,me;Uin iNQ2D" 'TepeilileJelll~ D~' i ollu,,, !M'I!a~$~Afrlugn.!!J. n~QlI1in l8ej(~r., Emrel' BleUGlil'. fb-'
roa!hlllll'1 H{jjkk~. Ml!lhrnuJ~ Yesnn., Ofhtu~. Noi! V. (Neil Q:.g I!;:.IF~'

~an)'i \f'eedi, A~~t. IMGni m HorujQn. F. Oetile~iIlf_n. Mt!!S10 ~o ~'r:dr. Forlmk I"iIUlm'lh:U:n",Celi~e 1:tn Ekl'lem" M. Rt!!~jm., f:cJ tl ~i Ce~fil. ismoiJ SODhi..1~'mlli1! Tij rk. SaMhauin lUi, NJl~ ",1m ~i~t

16e

''(g!ICI

I,

adfQ. LJm1iliTliC ,#It.nmet H(H1iImr"rd;e~

ffli!:!, ~'11DJU1 g.e~

I~4,~

~d:.

,_ ,It

- • k1im. Dollio ge1li ~t1iilflldJ..1 ReSim!~ Ay'ln kovg;G1 d'6;nen'n,..


nJilsOr,-lfmek iSl@dig'i1belH o[lJIiVOf. f;qizme. "Ie empetV ~ tiDn8 Cep a td glill b, lirli,ll. ,S€!:bim ilL«t[in An·n! n ,KbYU~ cakJI'a Y I w1~"Ii1~1 1Pf~iek,li(ifll' RoIDOfllii; dl!Gra' dlll~~'-'

A ,n1lliYI Oog4lls!e{ll'8fc i~.IIfrI, C'I k't~~;~off a~lIrrolf. MO!m:_k 1~ I f1ihini '~lyQltil tilrt1i1C~ ve hir te', SOi,sm Q 11-

",{[_m"'lIi1l,.Jtm~rdli'llin
~me

rocnmlliU e[mUCS1na

' 'mumlilliii~. Sir say I wa'~I,abilir()m'. ~ha ~~ . Sa Wo ,~a1l At 'fie A. K.oli'~DI ismmlen~

bur Jc:ol1'~hk~cs

~I

.'hI

b'1idrm.

93.1 ,J,
~I

H 11m il Z!'tyG Ulk~m1t~'tr~

-.-1

Gl'lnili~ "'10,10 OO~1rl 0


"',filrCO

mCSlml.

ses-

IWittm [Ey.ij~11J

~
~vl:ri

~.

we en 00&::" I.sm,et ~sa'ya

,Bd

v _ ~ roUe Iml son ikl~i~ Fu:;!"ede· v.~ me HIYl~I~


"gill
C

MUZ)t\JI~I'er ~f. S,i,n:!Q}~ !Ii,' ,e. '0 ~mcu 010:00 -- [gnJ~


'd'1!Itr::ilf_1

etuma 'Olsun. kat [f.Glf.

y:_~

Ceml
_ e

I~Inei~ [h]
lI)I'.liiEk -

kah:r!l~ s~ - .z.(Hn(lla:l't~m M5~U,VOi"- 'C4 '$ Ul ,-, ~t -sCf J\lmn" Kefiiilo~~llirn rltl~an. ,ell IbUiWI1i -!.1. oJo iin
eQII~Q 0- I
'11

~ivo,tr.1f!1lln yak. _ -: riJki,,"nln

~~I

3-'~mi1

oms 5~n i 1:01"un ,

~rr ~ll duM~-ju hut' ull!.tSOI lie u ~ll!! rkie$nlne (tenk dii~tufin.1nll u<$.u-ijryoouJ1lll" ~
I

susiZ'Oe d .'r~

mU;J$

olmos.

. I [tl~ d ~~' ~

~ -me umun difiuVOJ".

110

1[71

blDl,i«Ji iI'lQer~m@de Kerna' s


esteU

Eslei

YQr~

on.oya!iil b mdo g~timIliOlli-. 'iDIm H. '~n" 35 v,lo lilIJolh UI!iIi1 edUdj~ i bu ~ ~d,a Soboho lUi'll [W -Oftl'. Ork sa no· ko nno "Ofll k ala m~. Be' 'h b~eim-. de 0& zevkIE! Imil ,Dns tOA. Va' YjlJemo gO$~ti.M.~' . ~ ,Zi~ va Be'fiJilI lttihat Q Tem};;l(j ,one.:mi .--, I e (I' .. j me 1j@1l1y:et hars., (U¥i'W~U isme' Po~~,r.un lff.it .1!lJ 8abobctlil1 ve' Ey~b~lu·nU1!1 ,~tIc tar~ICI Ib~yli!;; b I 'yereIlik'1n kQ" gl al~
0..,

rdll'l Dil'lo

Ov I'

10 ~

H' es bUf'(ll', ~I rllJi~U gn~Jlak~(Jl!Y000m. [~. Be4


~[UI.

SQP1uy ,r. ~ - im ':_ ~.


lit

oHllim

"e,

Nunr!loh

pm(u'. '-r,ol GiiJi1,cy. -~1!Jmet ,Zr . .1;., A.I~lIi!I, ~r~ ~ ~_ 1:et~ia DLmtDi:o. A.,N. l~rfCD oglu MUrnh Senoil,. SeM I &C1d,In K'an, e.mir. cahit KJiiH ~. .~kl r :S rm.-oll., -.' - IU~CJV. Aydm~ Cmn~ordes. SaJ IiIlBip:e:1 ,"'- eU e. Ot,~
I

IPe..-t,g N. Bo:rGClv .. &bri ~d ,Siyavujgill.. I. ~Pl Tl!lm~. Adnon Oem, il.. y' OIiiilh. Ge IOfettf-1 y.: Jt'kn; GI. Soit If nk' M~CJlff,Qk gere1;. Asof HQle '. C-ef:ehT. Be.hloe· so.rlan. Yohva IKemIJ,I. OrUllOlil'"",'ell Ollhr ,Si'. TOJI"Qncl., Nusfet Kur.k~Oogl!UI. ¥lJifilus ~ . 1m KOn"' Soboli'l cfjlW dl'e _ IH01l~'m .Se:ii1J h Cot tI IEnept Q I. Ahrne!: 0'" - 1'0n ..

ReDiii mi EVii'OO.g

At(re., Hilmi

·21Iro Ult!:en" SlIrDbongUiIl1


lUI
IUZI~~

Se ~~..:'

E~~~ _~ ;;- e

s..,

au '"

SeA (D IIiI nJ::ut. Gnhit l'on,,~~ il"ii-el j' Ta de ()z~ i<fJr. ~Ihon B~.r • Co;,,~t Vam!(!rc,. Ult i Er~, 0wniI . Kemlll Bfllbn!fQr. --(dIn IDino~ RJrfo. ,. Dl. Fo L_II' ~~ ~heet Nee!..-. 2JYOl ''(cuRloe. !iya OSima~ So . ryCilJ2i.i ,MlnCloglU'" liyci Somor~

tny Rit;CI~~ SomWin KJ'JQo{li1Jz Veedi 9uri:mIJ~ Om.ril Elite ~ ~.

l~

Ie _

!HaM

~rc·.

mC~

~H'e ikisiii1f oohibi"ve Yi'JlZ1 mint: V IS , i~i 0'VlIil dejl"g~ de.me~' 'Zil:!Ir,; yeniden y-ol Mi$t(J ~!CI Rzlefl,imifilii 'II~:rivar- iSUTIinin~ Ibm en ,,-~,
As
1'1 da n

*"

Qi'li ie

~;..

[Dram
:nI'01

o§rudon bl' Jr;giS'JJ ,!(ok- se at ede~


F'. .K ~~.t. J:r.~hi E~:d ,BUtm t'E' EddJfva~ Wi d~. _~.

'.
,

f9d~m1-

'-1.2

!ii.cli' Ite. (f tlln'" goml!l 'Ief~ g:e1eoe - i hstl rme ~ (DLf'lliIJ t:lod! JI1iII; sorie..iilcebi1 ir.
Q"..Q
(I

IlILQ!h'CI

ye-

(!IZJI,CI
I

r.' ,Q:dro$I:iI:R

okm

vomm

I'flRJ- :Aglf1"UlSh., B~hl'c.e Sad. Sopo i • e-ffi'liA me.BClaglu IJko Ai!ru1!I r, llW et ~ra !kJ$~IU" , ~_:Im Kiifl~• nm~,Z. 0 UlkiE: _ B~ I srt ~ K I'll., B~non. II 0 O¥ ut Hl1'li!il "te~". K~msl ~,'IWfm mel ~nIBo'Zc~~ ur ~[llimogI!J. li-' • Bo~~I1I~~. $.110 Saba a UJn Ali, Omml m '.emal

~ ene~,

VUOO&i 0 ~~
H-;-- _
z

'Ii

TQie ..

-a~

s.

filU:::lhJl nmn b~r biillumunuf.ll '0 [IT'GSlyt'g 1945 GenOI[ Dil'll'r~iSi cd«iI/ iCU~ Umu-w' b~r 1,0\!'9O yD• _f!i, IQfg' m qttH'O' C11'li:. '.- ~IIn ile ~ sUJ mli;m un, ~ (@ni H k I Blgez.. OZI ~$.te'~1 YOI e miN UJ,' e -. d. '~k~i:k OO\,ili~'gen» gOreWirilt !'than Bc.;.gw ~i "a • Ad'tilHl(J]J'
,I ~lI1da,.

~t

us'

Aijfllil $tu<tG.j. :s a: - I n.se Ko.k'SGl. 'brolfrn GO ~. !u • i~ rnhlM' Go kbohor,. 11 iil Bfi~o~. ~. 'mun G6: tiir.. , omul'UD Bo:z~u'_ Qr11cIn 80 JI (11&. E~"'H GOl-OO'.. H i$ll'l1l!e.t~ . Ln Bozo. ec, O!!:lIll11J!~.. _e . et KerncL iViiil· I[)- ·tnec., roim CmIpmliH:Jj. Q~O'lkD;k ~f!eY ', . 1 }!,a;u', . es.. ~ilr op ~k. An 11~lImr:1 Be ri lOt, Adnon 'Ce.:m@Jil~ - glM ~lIlte..s" -~ta Bi!oo$C. . j rm;'~ AguffiGSh. Or1·'. n 'e~ t 'i$(ii rOO'. !6!'C~ I Ii. So~te K _ ~la • 8e ijoe ·8Q.rcA,
1

o-et'ley '01 ~iOIl'n VO~'LCU~O 'Illkla nyo urn n

o ,_
I~

GUfili

Sov-O'$l'nm €t 'I' " I c e til f6.SiyI o~'!IOnStliyor~ OUfiIlV(1ItI'O. ~t biriki ml r, neli ; i d i 1ll0M kJ1!l: ,or[Gyai c..ko oonuium~e I in. b~k 0~ cude'. d)~ d i~ ntm~)9 fa Tor ~r e",«e de 'S@C~IQ .·I~J [non,., "''''il IhJ\'l r; Sohibllgi Jm1: Eso AttrI i1j(l uS!le~plrcglu~ 4e.11IIQfrIetlll1Hlii Kooon TO:Jfif1k! l ap.yeii:.,
1'l!:.iflC~ I[)u~
mil
I

IJ.! l'HJ'~-ar,

17 '

,ntfdigim, yO'lle. Ulim 'fie' ~-~ilen i -a.n" 'Esot Adil. ,~b<lti(d,~i~ ,Ali~ .Aliiz r Min. HCS4 ' UIll, HI. 'I. [m Uykl_fai. 2;, lasj~ ife·i. ~i, 0 I~t, nilS

SDJi}'m,

:m..

'lJj-

i n~

h~

h01iil1

an 1 ,. Felmmni V(J'2:l'CI. N~s(\e~ K. Otyllm., ~1i:Iln ~1Jj§efl A;V~ O. hOlill KemG~. ~hri IG-0J;10nCiiji;, Mmet fm~I" 8eh08t Al.tJgc~.
I'il'Jnl:cS., ~bn]
s

Sartl n. N!!I5r.1 N~:IhI~I~~ . f.lmiil< AbGs S

VUiI

ilkesi

~ClW

I etti.

BUl!ld'~1fi

en, ~die~k: ir sopffila ,gi~ter:~ b

Ri'f~t ~llga:ilt. A51m ~~P;. ~ethj' GlfG'I. Me.hmet, Ali ,1\-,00 • liOmo~ Mos,~e.(:g~lI~ Itt if!X'J 111Ayte' tn. MI. 8of.~hJC~~ M f ~nillm~Ii';1 B~,ni~ni. F'. Hikme.t R!(iUI' MU'll~;Oy", WOw.. K~ .~re'f H!!!IOs'j ~ !d'kl'aIY' Ilk ~iIl!u. ScibtlhalUll'n EkHlu·. P_cJz Z· a~ i AB~ KOI'\!Ili51d" IlflImer ,[)eliilrlZ. VGs~l:Balk~$. Felh~ G:i:"C,!, C:; I'~ :So rrg~t 'Ke ntrn HlCirUin. A~itrl Iltu]n.

mmi a0811:[nl' ,bJk.(ni~ Un:ivef.sJtisl' m¥g~ ~ iBUtUel' I~Dk~lt.&S:i, W~~'~ Gj'elen 1011J1i:t!lltmli'.lkla ID'Jn"J ~k1:~J tUmi,y:le, !ll!iliYwsiW ;st;stMli:mm bI~!YOJ[1l1 e:rGn:I_~' !liriR~O. F~m'dllli 'fDDTn~1

"~*

Gun Oerglsd', cezoe i~l~ ~aliill ~"!a~lm H~kmere .;:~~ DO $~l1iP 'CJlk or. BuIl1lil!!~ biif C€:mf£ IIIf gost@fiS'l ,'lf~u@un'!l!! beli'nwe~ ah~JQCBm d\uYUiv'Omm~ Derg ~de. Ci!~m·i ~ ~h'S mllliiJrQk 8Iff'U:ltie'f.e If:I(!'oe-1r 'Jel"dig· \f'e 1939' ',e;'fJ' 0 utu Dg~ V~cSflrnU!l!1ol OtoWI '0m ~r DfJ'!l'i IZ de' ',az1 ;;ar v

ru~ Fe~lu~1 Apln Ym_l~~ni! MlliklDUI iMk., ~ Qt., "i'r, f~loSi. AIm] ZllIl'IDk(J~uili Dsf'lil.G_~ la~]i'.. 1~lf Efli~ .. ~ -BU.ge..Z.ennt IHQtiP9itgr~ ~ ..A:kt>g"'~ F8;'~I'2I~~, il!I:SiI1I n Ifi8y.!iOifu~ BM1m iUsturtel.. lID-HI' imMD.. ~a'mllr iii. Arnu:l~J~u. Ntlj!lD1 ~~Ji,I., MBII~mnn~il' Ak:$iOIY,.
1!~'!Y_ rqm~ur,i P~III ti.1 Ikli'n~Iir:J.I, Itml!llm'lun ~~Idi~., IFiN.1n~, n~1 !ll~ ,~tfti!{!fflilni! ire AJ'iIT.o",AmefilikfUilJ ~m,ll).ij~'aiv:rdnli II iii' k:ii
Iiiii' o:o~dC!in Fa:wmillJ_iiIJ ~~'iii'(JJmrn. IGn;emU ~G~I!I, If,sii}' POt~

oum ij:r:e1i.m, i),p(lenu;

im~l'b!mrycft!llnm1.,

0lu~um1!1n~ lYfl!;,ly.e"lI1uiIJ @nem II ot~~ 'kO~jIin1al bu.!l] Prldugu sog~~ Sa~~, conern i. 1 Liili~~,e! 'tie d'~i'rilil'O cyd rlllhlfl ~ i(illl!llJ b~r !J!! J~UJ1SL!lZltlJl;: "tie k.s1r~lk donu~maiErL 19M ,Ih:attra yt1J,11f;l1l'Jl oo:;!'ltiI van Forum Defl'g~·' tcm bj ~ Sog't!I Sova~
1

. 8' '~j(j £\tin) .neri:rt4e, Ibi~llr~rek 'cd~.lbU1i:k [bit" 1fy.d1mi 11I~!U'ek~:ti ~-mbllf,bildr!. Clk~lnlll biro ~¥thm~! fiikli;rl3i H~ ", .. ,

o!l'finiM drJj~i.

S~'r:iI'!!ia~BilgUer FGku~t~i~lrn~n ~rE'tlm, II, ~5u furltGr: lki FeYZii~lu ,Us Aydili'il '1ia~Ct[!j'(n forum'un, C~ I~f:li:ih] ,en tI. -. ,~k hi~£ev,e :Stiil IP cdd:u kUii rc~ tI~ruli'liii~i.or~ 100'7' SeclnilJen. oftt~sirn]s CH P 'von IllS I ib:11I 'UJi~lIl1'inJ 'sm.flirt~n FeJlH~lu I~e ,,'CI~'G:limn1Gt~l val fa ~~~ CH P Idu~m-anll~u,~ogl ~ ~~o fI - A"r"d~J!I o y(!lI~(;~n'll!II bifibi:t'i~e dlo~m:esl' soo1illeu~ FDIl.!i~ e~ in:[igiFlD yltllrtfi. , S@nuoton baklp Forum~u 'V~H:'iI]d'e~ inceledi:g]nul~1 tl_ lCaiYnl.rgln i~in ba,lrtda vow tOh:lulunu ,ts;Op,t~iil~Hditn. ~11IiI. dOn 'r,IIIQitUl k~GO e~J(lirr yOVJn ,~reslnde. Tu~ ffyetmin lj-m ,sn~UIillLIa!11 demotrQ,s.~ mlin ,80 t~ lilkielMnde mn 'gom1l~aItric~m·, 'S~l k~ ruITti'litlll~la J~~J~bilecetin il SCfliIIund.l!I. bir!ffik umut 'feU"Qiltl Vie 100;'1' AnQ~Sb He M~~(jn, ul1ilur~~nrnkttgml hQiZ,! ~rc dl. K:'!!Jmi~izWiI v~ ,S@yv,etle.r 'BiuU ~[Ii ltul$m.Qmlll~ I ~I t'~me1' ya.C llli'

1l~li1Si!l1e ~~etler B:irJlllU iI'I: .'~m1~g;u leJ'M1 ~fln 1I"01i'l[kJll5!~ yo:pli!1, Noilm Hlkme,(in ~bn;titll'Js .... ~tI aWM~ tiJIl ,~ur amlirUaril ,alb. i~ ml ,SO¥'Si!lli~n. NQ'"< ~ zgm~Jn m~nm Zi¥tnr81; 16i"j~@n '~iIffa ,.DZG'kll oftla ~~ 1u\. bir _nOm m~I1~.ujl)ld:Il_. l.rtQ.i k:onus~ooo ~llIb!Uh elmo rendI~i Il!tlr YOJiUZlI" 600'fiJIiilm (t,:chm tliIDythil f;tJN MJ:;~r k.cabtl eUJ"Jdi~ Y.QIi1'"b mm~, ~:e:i€;is,~" disJ, nin r<uruOtJStl, ~bn Ayc~lur~llI:r~ av,g;Ui: ~f1I!il DOgaml., (I¥lilll ,zg~noo "@rt~ 11ll]lJ IUJlJn¥]j"~ . 19 ,Maille t{;llfiihifl4e y~!Iii1!r.Q ~(!i ~ &3' UrrlCO OOry,lS~ ~~ illir ,~Jn~m d;d.]I'du~_II.Y ~rJJ!:OO; y:anl~ YOtilJl't1llliI'1ll,imll~u,,. betlk: ,s:r;m;yki .. WGYInkic:h.,IBu IliSltJi~.. k.. mdiml • ,eJi;J~ayiS'1ek

ItG!lih~ ~Hiitm~

tg~

1_

"e:~

, ~J"

a1tmrryona:m.

,Ar,OO'l Jl INfml!~ Ar'z!lk~ l'Qrl~tlj¥ji], ,Abiii1v~ ~

1I!'Gliiir Ailijj(nmU~ Et~ MkQm" i~wi NOif:l:r; AU,:nrl.c ,A~pe:Jij M'Glan.. MWlUlnw~r ,Aku'l.. lieoman AkUlr~", 'Clatfm Aikin., ,Mil!!'~t HlblIjl, lioJJJJ ,~ml. Siadun
,~d'QAl!'

Ne:mlnm

-AtilJa~ ~Jn ,AyCJoa~il!ll, B:ehZ~t A¥~ ~Riflt Sil rewa Aydi8mSr., lHell! Ay,n -~' """"",,-.. 1lIi_'lli..uOI' ,,,,......,.~ Ii:i",.... ~ -teklllli. .'~firlbiia Ill. ~miF. 1fi'!i,:O rlllt-~111 ~J!!ijl~! ..~I1f-l'~_u.. ~1j\'&m!Qn D_","Iib:IEar' nl- ~oli. ~~~m._. IILi 'ni!i'itil'lll-·r.Io ,~!IlI. li!!Iin I........",.... ,~,::\':.~ D:n....... ~l ~. '~.'IOI.'!. 0Il.!UI1!!Y1 '~:J'!'!i"'"
,Ij, ..... ~I

pam. Netnn Q=lIlel. Oe'~ileltinl Crllin~, ~S'mnf' CUplll. IN$UI ~~ -~\Io. . iIU;ti;l!:!. II!"!;"':' .ii\ I" IIG 'l;pi!1"iUi~~ 1!L,,~e lIY!eui3 • .A.l1 11l"ii·~·Iioc... U' - .d Afi" Iii:'n n ,'V!.'~_ - - ! b!'1HmT.III~~!ll'I __'I:.!!!' !ioI:r;,elt..

M~W'! N'ei,a t BeAltU.! A.s!Im IBtmI'fi.. ~lltoo 8ooo:m~ ~_u:d~, iff:t lloslft9T" KaHn 8!lgVW;,ugIU\;, Uj[a:r Galil!k:oonk. GiliIIRerii CI"I-aDg[UI", drulll ecmldt'OlllJ.. bMhim, CGm1l. I~t A ea~

Bke.. ~MI Efb!mlt., NlUUDft Eriim .. 'V!!lCSlf Ersrl" l~ft Est" .. ~~h~~iW!l ~11I~ ErQ,p T:, 1F'lflhloJe. Ntuf Ge_Jern. ~H' Ge~g'l t. '~bmhlrm Giktii~ 1'IOfiml IGUne:J~ Ntgl1 Gir.ell~ 'ibm

~hlm ,Giz:elee.., IM~tu"i!! IIU. Sim Inh)ili]Q)~U!lll. ~ fiI~ go]'. Rlfg~IUgaz., 'Ei1fian ll~1'1. Vltll'il1'tOZ idil. A'lill:al IlLlmn, AJK[j i~~Tji 1~lIeM K.tllIlilMmn. Qeiy'bDn MI:' 'b~. MUs:tQfo
I~

~i!pllrn. IMjj~i!iKer' Kar-ali!ll, ¥rfI!(~ Kad'Ji' l~ffI~llJ," hy,M ~ lllta_~lln~ !SGm !"ia1;Q relOil]j~ Gli'lrtMI I:(~go~\o
KeOe;I~,';'D$llr IKema]. ~It

AWl

Gjjk6n1i;~!, Fi]~

,ok;m Koo. fhJ~~'~'~1 t(jj]_rlk~;il.,

'KI~,~~lOliMk. ~ K~" K~] 'Ku.n1:ai"~rl5 KOl Mmm$Ur. N'eniml Me;nstmmciQIJ'u .. Am" .

tlrsn Prmel!!li~¥llmf.[l' ~kin~;. IHilhru Otgm. '~n mtdSIiII. Nliat OfZon. &Ju ~]rny~~ :~-£lii ,Smmll~ MUm!: Sa:'n-~oo" VIJ,Uifl f.. ,Smr~!h 1'[~:lilJ Se~~Jjk, '~'kln ~Selvii., ~ I~R'OIl ,~rMn~ IGro_milHSl .H. SawaU. 'i~ mmi ~I.. MUrmte So'Y;~d~;!l emol_ limhlr.. fJllw 'IQliIler, 'COllln: JDD't'OI. lae~ ~ ImQI ~U5;r:iil(ilfQ. Ilhan 'f~rus. &P' "~ 'kUMa. 'lioner Tim'I!I!I"" Mielllll iii 'flfrl~oiJY. ~: 11k N_iycW 'l;~., llU:u-

Mehme-it:QIlu~, AM:

INesaml,. ~~nm~~ K

~.,

,cmuw ~.

m-

han T@tlliz,. IEag~'Ullr 'i"'O!l!:gl!lli'" ~ket

~tiiruBJn
'fa~er,.

:Ma:_ :ll.IS2'tati.1!ll!i '!t~~de nA. :~~.i&iJ,aDm He:~ :It~l lDed'~r.r Si:m:J*llllbmtlell1 b:q'a, ~
~]!

y~.

,I.
ii~!

let ill~llW., Ce:Jllltz; l~;n=f~ !M'eoo: 'Tun~., Men~ 'Erlllli_1ii TU[keOfi., [Nuili:er Ulw'itlll.. 'IuiMIiVetti1l Wllt~
ba'll]jkJJ! '~
,1'T.OJi"

T_tQf;i~ Aydos T~,.

'aim:.

iJle

1l!1~1~\en

b~

~~nijr~~

It~': ~

70!h:gtil, E. 'fQngrut~" A.

1~rll:l'5'.,A. l'ie~~o", T'. ThillU!n',; A. 1lr;~~"~IJ. 'tililttz. .r, 1Ft l~tP. 'Q.f. Tropwtf~," A. 'l'Qf\OS. S. Eli''''' UJ~ jl~'1 11:l~~OY~I~.'S" "TlU~~:. M- 'lulm ~y., !--IL itln~Or.ll(llI1:;, N., rting~l. ~I? Ti[ij m~~ T~~lu~ B.: N. Uiu~hll;.. E.. Uiutld,e'Ii'ill. !m'I., V. 1~~rHd~f;I, ·S. VOl1tS~lu" Ker'i'!tol. ,e, Vuctl,

( ~ . B~;r;~) Blhim, ~,kt~~,Ek;, ;'~:iR. .1t V


~slMLl AYlM HrKA'l1tSl.
.Ae:liM:U, Ay' ta~iri
H~nB.
:}·~.~tl~ ~,'
;';1\';'

ml,' UtlU'~,. T", lUyar. ~, UV-3:Ca~ A" Uzj~nGla. H. II ~ft;

E.,

F,., Vlaa~. IN. Y'Ufidlm'cu., Y~. " .

On~

.D~
~

~,~

Met §t~k£~n
riJ'a~

~B

":"'!"""~,",'",:"'i'i'~ _ ,_,. ""~J~I"_.

,&~i,

!iJb;~
AJu ~.!!"

Fi-~Illm'=
jl"f!(O.

:y~h'd

g•.

~imklGri iiII,1'o,n; >m_~

~r: ~
~y,~~

~),6!. !lit', ,~D ,g!5.~ler'._ Bli


'Ve'

M;~ride:~liin ,lJiu m;~~JP\J ,00; ~ ,_ 'm;r~f" 'VlSi~ti.,.. B~~ ~J.1; itm,fiYb ~.~ ~Y'6~Q' il~nV.eliinde WmcwJ~R' i8Hl~' edef!'le'1!. 00 ,m-:s~ m WJ;YI te knz 1'" ne~li:'6j aevam, eae'Oe~:rim!iUi.R\ 18J.:... rill:" iIl' ...... ~ .Ii ~ .. ,lio, ·'~~Mn. l'R~~ft~r£'e,r~ J:R:li3\"m~ ~, .A. ur,~ lIioH\r,~ i"- __ .. " -_.,tau )'~jml~tJmoIii~~~~, 11M m:~' r li:iIi~iJ; N h.U~~HJI,~ . l'''_,,';oiI!_~1 j' .

''''~li'~''' )l'1~N, :--

,~m~! ~ft,

n1!elJ:,11eat1

re:~,:en

~,!j'!!iyHl~~~liU'l\It8!lIll_

'I!< ..... ":-:- I, ll-,- "",~, I'~'

3'1!!l,r.. :O'~rl'!l~ m'~e'i3il!f9~m_tiZ.~"'Va~fgiJ'e:nM' I\UUl'e~ ~,er:m-~~; _ ",

,~indt ,iI:;. ~e~~~ lnoel, _nle~iljl'l\ ~ .b~' &btt'yG= idhne' J:lHY'~N'A


'1

,',;:'1;,

-,

'~il!'~

"a",~

~, ... ..II. ~_ :1'itIE,Yi:i,.·ir'_.' n~9- ~I iL _ n ItliJ --i"-Bu ifdhl! 'ch,~n .btdJ.eif ~u.dii ~~~mz ci..e~f~ ,mt? D.em.eb ki ,.dm.~f, A~ J\l'i1I€e_~~1r. ,SOb~M ,~unriL~. ""'~ M'. Ze~"ri,~/,~, .'ji~", ~\U p:r'J.Et~n
e

kIi. __ ,iI:.

""".,.1 ,!,U\I'.'"lIi'" uN - IPO!''J;'l~} YiO :Ii',~""~1io IVy, ~'lHiIl ..Mi!'~,i!lHI!ii' "iriio!i,'c~ ,D" L.""""L.'Ii~ ',11>." ,.'~, It."--'...... iD'm""yoZ;~n '~SIJ"~f.. 11\~:.~~ ~7~[~iflMri*'r ,~.te,~t1t t:~:M'~'riya~ y().~~", '~in,'V,~teten~e .q,et
:.r;,;;;;,;i,. ~';fo~ ...
11,!i .."'li ... 'Ii''' .
~~~~

tJi¥.~ ~~a~ 'v'e liltl~;.bi~",6m ..,",~~"~ h>gr' ha!~e: ;~,. dU'n~" stu' ,ae'Si'm~i. A:V':m a~kl.y,e'J'tm ~aRl ~~e!~wm. Bi~ ,~'~~'~ A!Y·'~ ·1J:u'~ :i~ ,se~ ~~",el' ~~.~ ,j ha'~~ih. ,~sbft~i A,y ~u. )i1~d~ 6'B'MU I!ti ,,:Y(lh; ~ lirdc" bJr ~ok, ,'eM;~e'lle ~e mc-~lf~Ua:, ~.~ krjir. ,&.a:~ ,,)JfI, gel>dt 10 JJir ~rte(n m4e'm~J~dt. B~, ,~e:mle", ~I ~i~ nkir ,1;H]::~1lt~~ ,ifa:~~Ucik ~if.' rQ,1 ~~~h:.
lu '~61.i1i~:n. ~~
D\liJ }l'i'

vU'w;n~'

,~~tz.

~JP~'

~?

h~~

1:01

m~lfrip

ktiaekri~, 00rtie rim· ~'fe;_~w;rn ,drJIB., '


mNk.tMt~' c~

Ii;~n ~~'C1i\~. Bu fe.J.a&el' ¥eJ BlJ'R :sanmal~ M.ke~.n

~bi,

bu, )'olUdan: :m6Jt#ill~Q; ~litf.i~ A~b~ \\113 4~"~J:ili-' ~ ~jils' g6m1., ,.~ ~m~ bi1~ ~,·1t4,:N~", I .

~h"~
·j~a"'!I'iIo'IiI.'~"'"'
HI;-mlliPl!ll!~~
~,,",

,dlirt.tl:.

Unfit.-

,~~

~t!~lfJ,O~ ~t , _.hi, ~~ ~~_lle~


~~Gk ,.a~~1 ~~rI"''P"'''' ~:il. rdd~.,_~, ~bk 'V6'
,_j

I".

h~j_D :)lIj'J!l»i

,~br' G~,eht. ike ~~~iJ\i~ ,din _iUIi;. i1a")!'i.kl' ~~~ gelen


1.II.,·c"'.;:ij\£

,eHi iI~
1-4iI!~-.ill

Lele iw~

fJ:I.1P1. U;'AJ§fm1~, :t!1:~~r' ,fft1: _,~.

'~mI;~~'hrt:lNim. Su ,RelUml,
ftermlr,.

n.~
h~lJ'l
i ~~~

"[Ii ,,~e:
Qt;J.U;..

,~J~I

~~i

~:YrHQt~ri~,

~.,ik""'..... = .
.-I!~-I!·(lIlIDZ

e~m.sn

H.zUJ~. BsB 'fJ\JI J)l:I,Fa~ O_~dkM~~, fA;~eft' ,~i


lui "tji1f.&. 118' ,~C:lwUin1R

~,m,IIJ'fatlde kI.tfj'uur- _e•. , :as aera ,ir~~~ bll~,i~ ,~t\ 1j:tll8di. I~. ~l~~k' derlU'r i!!ik~~ g(J~ JUfledJ. cl!~- ,i-:lz: ,mll;mi1 iPilH ~)'ngnlll. zom:-trlo fawera m 1!IiI:')! IO~I'-\I!
".~,!~q!iJ '~I# ila;1~~ ~Ii'~e 'i~1Gr' ve ,Ie'" ,m~£I'~1J ,M·;,~m~wMtf~:r I fUJB r. Re$lm~~A;y MtJ:I,'. ,emnlt",""vD, deji~._ t'j'cN'eil~~ WZtlmt~r'. ,Rf!i~m-'

,~t;~nelPDI: _:dal, I

!Ii.

Ilijll\J'M. vall'i5~

.~

A), 1b!i~1.~j~~ &~


,i,1)!"m;~~;,Dtl{J;.

,(I"'"
V\S'

,~,~ l/ln, A

~Qmsn

,e\Zf~'

otw

,m~ ve )'INJQlPr,g~,JGr b~rndiT., O'n~~r,.

"'16'

bir' IliAl"la;

~lin!e' bQMn, ~.metf;s:rlm'fm


dql!IU'J. ~~.~.

,.~~e

liID,rim ..

,ij"'UI..II' ·!IiI;~C' U' OR' !t""'~'.. Aft.


,jij,

:D'rr.;'k,~- '11;.0' ,~, '0 ,i'll,

~r\~~;~'-~~

,;

..

Y:~'pIl'!a&- Dlbflmui
."~'G'QJ\ ,l~ef'

11~~lk' ,D(;~lcn
v~

n~~. e~k. l-~ 11I~jJ. ~.,;,; ,d,id~~ ,~en'md~;r.Re6~mli Ay biim. , ~~fiI_t"e,ttO:llS;~ ,w's'mm it'In9"-elim (.iIin.a b;~ft~.~ Ye!.. ., se~R~'U1 lt~rO'GinQ. g~i i"~~ jJ,e'gen: :i'Ji~, ~e~~ ~~~~ .~i~~ 'A.ya, ~f!hi,pC~Wukb"~ nt, ~~~l"nR6~lI!C. j~ e-CJ1" ~iJ~&i ~~~, dic:Fl!1ln etfi~.
~rinlh ,il41n e~:kl'n~~n",

," A~ b-e,mm ,Iii~'inc:u,I~-ocul~ur.

rine dolHtllUm )'~

~elJitf.d~b.

,O~

10000Un. gb~'!I!!'J.e_,.

Abd~miJ;
Blg-M·~-ft\

1"~l1iburu, jfillljd AI~ G~i~~


1,"tJM8
I

Jt'~ S~~ G"~mleR


,A~'l'

,iRe~-t~ ~filA Re~g,' ·~,~ri

K;u~;, l25
100

&~j: _N,lIIlQ, .1'., ~#IJ t.e,~i~J1,

lOCI
JfiIrJ'

I. ,'d,,.~ftiOl ,I'. ,fllhw-e - ·1,0.

1"5
:i"~

Ellhem. I'~;' ,M'er:hu;m II. Btu,n'


BJlrhon C,[i!l'zli'l Ah· GIi~g
,AW~ Zi1~;

Alk ~~~~ ~pbi\b. K'~

,J.:$D ,~.Hi 1.00! ~~

.~~~'
,~-

,~hJll'J.!e~:l_. m~~~~ edi~_;,__~?< b~, ,SlD.il~"' R~~~'m,~~, ity·,~ bi~- I Glf'frm.~& l'U~mblln. l~l~~OO~W~llt1~ J7~S\fe,nr.tj~&
1[82

. ·-ri~ei\
U!bll~(!'nm

't\lii'h "O~!I(lI':(,,~, -. -~~~~~

IIf'Lil ...1 - _.,

d"m

.e

,D~

,It N~N~-M. ,i!mir'


,N,u:r ~i~

atm

FS;

4-9

Ao~k :Der,s,f.e'J1 M~~~h Mehm1il'l:


:D~~. Ef~t.

g~~
8~D Rlel~l

z,

Ku1"U~
-~ ~

,S.inG:D ,~~

~rJwm~Simyomm, Ga.f'l'!ll e'e-»~~' Yle'm B~r Be)! Y.~k ;"00 fa (.Do-li' Y.o1td
..~;"

,"iiI~
~n~'

."
50
5t11

n'e~kZ~ S~~(l, 5~ .I~v"e:r' :fiJ~,~n H:e~~~l' Melr'l'ium, M'.ih~~~ Benri '0Fl:

J'~o.

las
St'I

''''':'..... :1iIf....,... IL,~ ...... n_~ ",,;:1' ~'I"'m~ ~ :~IEl· ~~~~~-!'

B'h"Y,~,Su

JfC<m!lt~ fi~it~ lIDe~n lIat;f!t:


IK',",~

!59
,1',00 lhtW .5&, SOl

so
4LrJi ,!50' ~~
,;):1\5,

'~!~i1i\" H~rhi
,1f"11~blln
1:1"

SeMHt

F'H'uit.K·aJ'~r
1'M(Jn.~itj}Jii

8i~~te Nihml

'&JU~B~'II~

,.Ii i1.;,iItJ; ~ t.. , iDli~_ U:~

~}l4en\ Hiaj'elef' t MJen;s~rn J Do,~OQ


C:e~, (DI,mm)
{1lsri Kom~diJ'

~j"~he~UUl6

15i
,iB€mt;

,M'~#:G Alj ,B_ Jhr,nj

!in~er

D. lli'ebi)l':ilUI, Amli:ll,r~ffia~,
J!.f ~Y
.1:'IiB'..:Ii ,1!.iI'.

00
1'5,
{"S

,~rSiI"
a~w'.'}'
.'" 'iI'..-.~

,~_&lY,(U~

... _ ,_

'1££

~,ij~r,!lJ~~e'

',U~1t

KI1:MEW ESEB.LER;
A,~riI6n Ruh TaJrllil bte, mD~'r' 1'1!3J~'htkr,e",. Tanh~' K(u:iJJit, fmal'~n S G:~ Kldem Mua~l'\ei: V$~dJ!~ri

Oooh Ai9fdal~

H~n.

Ahm'!I;?t&Ij;&

Cem~!

]00
~

D. Bdebiy,a:b. ilntooo.if!S't F'~: llOfwnd Wile ~ya,~


J
GliIjf~

~6 wi .AS1l' 1]1. Bdebi)n.11'1 J!1fii' I~L A~llF'

,K'~,W'M~~~e.

,:U'~~
~'5 40.

Jbu'Om\ftsi
K~l"'IWlIJ1:za-4~ F,n,loj" N~:i.~lm BU~tll~t
N,d:~li'l1, i~~~""Hl:et.
,.~~:ZUl1

50

Varon

.5.5 Saltu·'
3; J:

5tl
3'0

Ta~·~n P;a:$i!l~.R11fi.
Rat~rn'~1

,=

~~rl2Ifm H',U1l:J'n~it

HikWri~t.

~u1ti1 t::eo
Siirmr
Riiilis'Cfi)'

2<1'
5~'
5tJ

a~'Saa:ti.~
ilf,," ~I,i"

O'j!.dl'a:nm~ ,Kn.l~:r1(1I'Jial.~ G~.rIC K~~!lJ'l~ ,Saode~ y(1~ GiIi:tC~~ Hay~m ~~ H'~Z;~,rl~J\l~ h?


H'~f'~~S:SMiilS~
la~

.ifSO

C cm.e-R .D~riJeJ"
,~

100
f"5 ,125

~OO

._~on.

(,M~Jft

N~Jlttlrl R,a!fdie l!.1i"~s'F:e~' A~ye Alum /!IQb~d~t


CI£ld~n'jj,~ Teli'J~lh

,2,~ <In
50

Sal~~IG;r
~'"

UGkt:~~iR.
i{ara:n.
"'OiblJ"}·illj·oaR,

D~;t'~,,",
(M'e'olUiUrJ

$e:ref
i(}s:l'il1/l!Z1t

~'G~~

20
2'&

U'Ut~·
~$j~

DJ"~,~fS
J

,B"i.~" -, ve ~-i!'..li'li:il ... ~_Q.iI'i'!;fli .r. ',I!j:£J!:~I!f,n~~, " 1'.wtisGdf, D,e~'l~ttui~:

,X;o~;er-an.s.

.oro. e"~'
A.~ ,H'a~ 1M

C' h:rwzn,oa(il'o'nJ A
,N'w;ildU:

lOO

AW~f1~:Z~ e

i,ttf(Ut

31

Idlr

M~m,

~5

A,aM'IJSi·F"lSYlM'

ifM

D niz SamolSJan, IJ t.,~'CI'-klt'la, En,gtn:e' J Sr;J;s M~ ,r __ bJf{g~ltiI~n, Jk-t ~

Qfnler- B'ed nill~~~,P1i


~~~

:r ~~,r

25

~ValJ-i.

as
~t;

r~~~~· ,_ ~lhjlJlim~ ,A1i' ~=-~~--==~

r~Ahd~uF~~hmc

W 6$;

3S,

KunJJlj,

Izmir'li "'".. C~¥ ,~~ijij Yiedi Gsn4' Jff~t llailtm. -

,301

aale. liID. D,sm.eji

Yal')YG Sab

,2;5,

,H,
.301

H,ILDR.I
NltEN

Kad;'9: i,~~~': 4: " ,~


......... ..,_,cQoi;-: -

.Ha~t. BiJf .lMrne,'~ ,. Hfi~ ,a:'-'ri. DenJ:q., .uo:


.......... == .....

J.f~l. D~. ,[.\e'RH,j, HdJkBi~""Dems,fj

,251

R
7:5,
.'

~.' TAroJlK DEV"~lNfLml'Yl;r AM.A;I~' ~~ICAGD' ' $ ,urOARLIK 8EVlYlfJS[,N!J UtA,s'~ '. NIB';. sajri- ,DA.VAS1Nl SONUf;.LAHD1'BMA NlN., T'OBK ,DEMOKBAli'st,N1:' YA,A1.MAN1N. &Q--Sl' :& ADIAEI'r1 IGl:l1CgKLE~T,tf.CME.N1H ~~

~".

BgJ'~MIN,1 SAC£AM' :rB~~&E~ orURT ' ..A N1N., A.NeAKi I K:rlS'ADI,l . ,', ND", H~~ZL" KAtKlNMAKTA. 'V'ANI M1T..tl' ~'siIH'SA~ SEVj'Y,BS1N H1ZLA rOH.SE~rMIK?E' l' ca5srs'RBcEd'Mi,z BASAIUf'A !.L~latUOWU',!U:J"
, zss IN,

nJ1110KBJtSJ

IN,SAN
AI'

; .. JNAN'lY'OBU,Z.

~r

FIliI R ';S' SANA'

Almfin ,f.irfnd-e is. G!Corg y, B T'~f~ M1l·cdk4rl, f'ti-~~ ~'U~ 1'm'~A'i.l14.: tlw~ • Y /lU'(Ji'leJ f;!t~d~ m"§.l~$~ N~&dd'1:t. Ill)~
Ffdd -, i~I;io._". ...~.' ........ ,..ii' -

H~~d \tI~l'~t . fi\:n:c'dmla~~ imrfJi

•• * H~ru'l~ dkl\';' R. ZtI.rI: fI,l~cm


CdcU ~1 rt ,~z 8. ,~aOOl!u

e'

Ii.~ Dtlm~D ..... ' . ~OIlL /£I, iuL",,"~ 14~ltJm z~lUi'J R~mlll! in. &1ll11~n~d X:~'oD!!tler: DJslp'llIlli!! ~e Cc(!;,#i\ ti!li c 1 'I - ~. = ¥,',E!'i!11 f,e.~~'le' Um elel' I - :0:. ,~ - Y4i\1i~ i:i'.de~ tJt!!l'~.t t<el'm:li_mtlerrj - iii." ~. - :KU;,opl Jr... _ _ - - _
~IEI' u..

An_fd Alt:l:oilu M, ,S'~fp _:nirt~,

, .J't41t:i1rlZ! d~,w - mh~'r~Atil1 a~C~ O'.G!'t B~,d~'1Ja~I~b~ ,11 ,g.8',!'lj;~ ""t ~tU;¥t@. Biiu~n~ t8~~~~~~ ~ ~!Bvi,.>tii!s',M' :Y1iI,Wa,~~~mtt 4rfA!ld~ £Ie;r(:6k'~ai~6,t;*r.Tar-&'~~'" ~, 'l'Jlns, , &\tJ\'~;yes~,y~~, Id~h~. mitlm' _t11Hn SOiS'"al 'Qp.'_ ~ di6ifC' ta fe'h~r-Il',)i't~ln··£. onad'a~RNt.. ~ .. ,Imhdn.~ r Q1e'~,,"y'e.c'a~' ''V6 I'ah ~p~,JtgJ" n ~,me\I~:(111'(1" aln~e,~ t1hl~QnclB ~,tW',,~'~\r@:lliI:f~,~In.,a~C ~r. b Ue h:adar ~oh .rJayr ~ B~:rf6d~l'~r-$B ,~d~lSih'i~, ,. bIT i.s,'~)Iu'a'l sevtyes,iyJ. hlltte',j,s,m k _ U, r _. )II,e~i~de!:S!l1$l~ ~ ,btr ~',itk'setme s(l;~!am.ak ho.)!1td ..
dlr~ 1·f$J~.'k-wugh~" "1ip.1.~lehk'.SlOg~~, ij,kI'~' Slela~e'. 41it~ ~ ioniQ ,8'· t"'me :ydnehlfh1~!i1i~n1;e.~C',~~~)'e'cek:.~i,lMml~ , C1' Ud'UJi.u,. og',rer-uniB me raku'1,'C£~n dane a.j~ tra;sa-

va

we.
~

'z.

J~r.

~.t~"eInY'Q;RIll n

',_,:,Ni BASDW'vt
:~ !lII J


'.

h!e.r ~~l;vdl2ln ollee. ~n'Sai'\ hayl~" ~n:l$~..r.l~'iSt:ufl'~ delife.r ~t'l:yQ n. ,bf r i md,~W'. A.el.l,gn. i"Sl~lig€. f:!¥8~zUge' ~(I;rE' blda-m~ ytl n bJF' ,I"'(l!iimfn', ne ~at' uzelinae' tU·re;rSf/h. tl,c., l ...,)..1 Um. d 6ift1,Qbirllsi oJ.;mg~'t!iJ,r.,., c;~ma,;S(~ JI',e bj;r' GtU;,n \lie

'C De,~tffl~'.

I..

1116

,,6 ' ~s~' ,kJb~EdU-~ Tilm de.J1U1t~~mn. ~ , 18: ,ilVlizJIfj'j ort.adan b'~' ,~, ' " ... ~lqJ:~. i,s' fl,"'" 1J' " ,llk'qk; bir i6'~ $Sop '~y,esw' ren. c. 'llG!, &d~ M!i!I,~ ,Ril_Wim:. a.bmJ"~ d MI-' geaJ.l1n:n ~ (lnma~lna OMm, ,emU,'e:n I»r' w,s;y~ a.dtdet po,' ~," ds.. 'yo _~R

IW,~";'Un1.!e~~Uell.•

11'6 g,e~m;t7g~¥l!!l"~ .~
.

l&i:g~ ~li@nnd£rn &J.. y~g~, otmakdJlIr'., :2 SYOON 'WItK. 1\09.LUMU~ At yO-. 'VB= BBBiLME'K DUBU'MV, ':i)l 00£[1","

~~ '~ $os,Q:1 li!ild4fef.e. ': .. 11... ..... ii..,~. ",,,,,Jj,ooir,,,,, polt1£i~~ _ Wc~· '~..... ~"o~41 ~~~ ~tl'~~

,e,. m.

1I,.I\erm,i)"ii'A, W ~-mnma,

k!GI"'·
-

..

-.4_~

,~r'~

0'" ..

.Eo. .... I11..:t . .f:MiUU:~ , ..

n de is~hsUJ ~iJ$'imn.

ala·!KA£K1N.MA FEtsB' E'sIN1N ~. '~A BATMRf aZBB1Nl),I' AML A SUA :rA 'VA,H~ ALABINI ZtUU, _
~1i':

_ .,mH" YAZA.R,roLin.KAIC'z,., SI'NDJX4C·ll $rE:8BIS V" IDA.A~C_ aj':ai xi .:OL ,'.i


[):Ii!
S'.JlV,f'U'.AO"!Jl"'7' .14 ,~- J;'IU~~IIft' ~

•. IfIUT,g., BE'lot '


fi

roRm=

Yb'm!Juti )J~Ylld4 •. ~r,le:~me. am~~TW~ .&1\ ,ge~~mE ,m.n.ucUf\1dD" lwuUekllJ',. ,tQ ka memle~Rlen:1e.' vl£;J'«r b ~ tG:~k~ ]!1;u<la$e~ he,.,
. a:
~"
,-

3~~~n,
_,I',;\~-. iL.

,Gnerjl'~~,. IUU, ,SI.'!l:j,_flQ<G~IOO, eJil:$fflS!r!f!liil'Ji.. _cu".,,~J1glltJ1~ g4ijrm-,e.1Uedlr., 'VQbld.1,tlIjw:tnJu..z._ DI!I ,

...... _,..l ..... ~~

."alii

~~'1

jglie'nnw
.....r...

•.

.r:. ......

r:e

Pt

Q_

.f

II!..-.'"::,

I~:;deni. dQoo ~tJl'Qlpll hi,. !itd~'JJde. 5€dil~k.md'1i ,,_ H.JZ~~ oofu:s a~~ 'V'6' mesek-lerim{" :n bu g. -, uyg,l,tr,t .!.irE"., it'e'mpG ~i'e il'l.e lallJUntlF'-fJ,. I~U «aha d:a
r.•

"~tdt
.11:..

OKlM!l1-

il... ",

,~,~i~·_~t'tr~
'il:..

ruw-Aiy.€,. ,bug-un.. cit:f.a0l bir' t .~ ad~'


14r;1IK~:r.
• ,~ _
_.;jI,~~

ul!l:r·""~n.m
i!'rQ,rn~

,.io.Sl';a~

0'

~u.r;U::;UlJj(..

,ii!.., ...J.,,__

,~",

,'·1',. _..r~ .

'~ol
..I.id)', '.
!I:..

iN1bi, blj' ~Q"'~U 'B~N~ 1~~yG ~ii$i~~ r~ Gen llIi.iiI'" ~~, a.ri.a, ":'~l lihti).l\QClm:r·~ hr ,Pt't!.~-G.Q.J1a ~a,:y,ngth"ta l'Om41l ~~' iUEnu:n., hJ.4m ~09Q!km; Ritl..{[IS~ril biUfenm.e maVfil~Pi'1l»k' Imr-

~z~~Y~ime~tr~ Tepm.m]1l~I'~,. a~ ,me&~e'~hit"f4l:re, 00,

1~

iP'WI~u ph~' ere d.oj~ i' '_, bu ~lU~ :'.' '~e me8ke,q_ri~ g,

~~;r;.

Yap~~~
'fi~~,

'~Jlya

~hlr,erc~~ ~rumd:a

pJdnJOnn; :,0", ~~I '~\e' h~ I~J1.t:~db.TUrk ~Dl!;trQU-na ]'(j;,; ve-

~mR~,
lza~
;3

'~1i;::M'~£~;~w.ind8

fuuiWtGn. ~iJi"',8;~ri-n, ~k
[~~tQ;nyl:a, FELSI'F£.M,i2fN H~

,~;-

b.1r

O~~it'~

NOXf'AMRl

KALlfINUA,

qUr;!lU'.lII '1"U~JI;D'iIll JIIVJ' !tlP(l'l~"'IIi,,jf .... a.:f' .rr A,:IirR'l'iO:IIi.lAV1I< df ,iLiI' An,lr"· VI~,·v.J!~W-il.n~ 1[J3 1~,D~:ll~~1l ~U-LRDiIl.n....iI·,II'

Zl HA RBKETB GBCj~8ME?'~'",y Aff:1BIJl£A.Bl lllZ= ' LA ABp,IBJf'ATl" 1~lq1.8,AD' flAY AT,' BUroNDY-, LB' P'lrANLAMAY~, Kii1'LR£EBl 8iOSYJlt ADALI' ..

OU~.,

aJruN lJlXANMADB-

te.fe.bb,ilI4n6 Mrli_e' 'y~iml br~~W~li~ ,~~ ~\~rflI; m'S~ jj,D~,te~eib*b~, bb'" ,i~ mtem.lR" ltllg.fi;_nJui ,ill."", ~L .._'h.., ~" . •• ' ,.I~BmIY\Q' ''JiTi.:''•. _1.I..~ '.'Yf... iJl~~~U. .. ~1 ,~ 1!.'i!i'J,~e 'We 1i'Jda'4'e1~.,
I~,iet' mB bilr 8f&tf! m
l

hu.sti ye
:"j\i"i'
I' C "

DH~OKRASttl JDJTUUUiB ,MA.LRTU:!y-I' ' 8~Y.l¥DRVZ ZABUAJ VARMAK isr:l'D'I~ilfiz AMAC'LABA y~ mJ' ,,!i ,~~B,fJ!SV.~ETClLtK ANMYliJf'LA, EBf:JI'B,iu;.. C~GIM1ZB I.NA_.N,lYOmJ,Z'. B T'Qrltiyel!l.1't( ~.tismfiMyiitttrWla. o.J ,flepb= VB

'~l~

~lANI.o!ii.iii' \;'-~-!r.'

iit",,,oiilirl* ~ ,;!'.it:I!' - ---

m_j~~.

~(I"ur:~
IIWJ".

,M'YC~Z:

,BOyle \bit' kai~~n:mc~ si;y~~ .~, ,ge~' Ijf ... fllJdd' J~~ :Jti,We Mhi Jt:J~Jna.S'~ :y~~~,ttJ,.. ~I~~k de delikUr~ b O.m~'h';P~bw. :tiN l_~~m;r~ j'i.1~ iemh~ :f~' ~u,,,~ett blrdGR ma~-~e\o ,~Rm ~~ ~V~~' lJi~ ~ ,lte"in~\PJI_ e .e"!Plkk:~lRe~ i ,Ie~l

~t~;~~f tf~_bb:bi!' I~~ I ~~ lShnlplmw~1 Ilsmlikdi,- i],iI',Et sc~ M:I~mfi1~, ~ ,rt!!!!~' ,iMr :~lebtc;e"

ll~t.

... '~

""""""'i'lill""~-"" "'"'-;;, ""' ....-I!'n'w

~I!l

"",."ii',~"',,",:"~il ......... :.OL.; & '~~"~'!!r'll.llU~""~.tII."",nl

(b:mmTn

'i1.e:

mnhi4 ~~~\.

,-,. ,au._R,.

i~~

trd,a~e,me,
~I'i-

:)l'&-

_:='

Mlle. 19~ ,m~yo~,., ,':e1ref'6,s'iNTR l'e~jne., mi)J~ ;1:Bnr.eti~~": :'c(l:r~&dl';. If~M • iii,~e'~ M~ iifleF I ~' ;i\iiilkm~ ~m"·',ed't"~U'j 4tl.~~, ',.,.'e: ~ 6'j~n. ~J~ $~~ ~1'DBe~ M~ ,leN&1i'~

.~~

~letrim~~ri.

gr~~

,~her ima-

1.

yi wm:ri
~A.,

~w

',._lUJ.y~"'~ tmore ~lf.em da)f~~W'. ,.,,'

~@I".

U'aihuW Tiir' iiy,e nin., !iIlt~

'~f1j mhiMUarubm~, I ,eU_~~, Il~JI _RaHaNa- Jw'op.JmitUpUjfR 10,'1:9 MI6. ret1iri'I'DI!B~~perOl~Me A:R1f y,c,ii'klmi

'nJannOO 'f,Okl ulOk ,:o_- Mem1dmii~ ,pif~,.. jmh;sdl ~nuUt~ -

Ita'""

gee"

Cwlitomh.' VEt, "tfd~nD

i; k' - *" 'iT. iRIi~ SHMD1ini'~ 'teme.ttrU :WSW!I ~ -_.eJtd:ir. d DeNkWi,li§" ~-;"u. zCUHalM!1 da, §I'eli,1" da.jZr. ,_'oda'r.et9'i~jW~,!i g'idemu:!!R, &~~ __ ~ i gii'di,enU - gerp~

yG\fl.anm 1~:I:tnmA. .na~' ,aMufg gihi. , nm ~e ~Gl"e_: de bi1.yUk l1in " ~mm mQ~ __ n, Q~ a:fade ,eliif,e'§uriir:nesj ,t~m~~F'Dtwie ~dfiHn~n ~Cl'I'l~ Sim, ,gemi hi,. k-oope--

mQ~n

miil'te~

mula' - ,It
_L~_ '

fttff:C-rmel2:,.

Me;It~ Wf<seler arasutda/t"

mr:zamn willflndan.

niUSMIuU

'J'e' mUsteJULm.a

e~~

-~a

den.gmd..tkJ.bri ortadml 'Pll\IfmQ~, l""im. de eD, e!Vls,ri-$Ji.: .si;sHem=

,on.

CiCdu nlQ)!t m'plumgn en. Jjb'ek .te' -haU'1rW e'rmudii:~ ~ehi~D daY!lJriDft. ksm' '(0 ,t1ksek 3' i~ey,e' pfmlrma~•• vl,~Uijii'lb teme~' hesmfdi '. Kfli Ye' bfa, gi-oQ'Q;fi;, sa Mt~ ge"ulienJ'«rin. earme~, 11-I'te eyir~i !2iil1Q II, a,r&'o; spek,arlit6rkJiiQih"v,e. 'fM',r IGlnmndai~;ff.sima:iJi'iC'mlllt@l"(fssy: __'-lfli, M bz - .. ·
.;afKrlonmn ~ )l',l.\I.mCU" ;?Ie btl__ ,ref me: UNmfQJl, ft'Ula
I,

~I'.,

,cn bir s-,s'kmin yimlin~i ,i~tldIg

u_"mamna-

gi,bUerin: bir' y -'me:

ses: \~b.rdohG tozlG

'

fliten .ioomt 1l,Qlmcr.s~tu3'nie,~p, .~krmlll fer:e' m4£ObtiMlftr.c S4g~lY,i1C4all Mme' mLillaha= vosda,sullC _ ,Phiirl\~ hir letliti'Ol, sglel\~rl,tg'inM il .. ~fQek" K" _y ,EQ~t'in1leJ'j;yle pC;~IOQ, ,yow 9'eQiJlet .. ~ '. m itJOJ1I~ ra i;o~llu iW,t f(!I!C"jt.l"~ ,egt ·m ''Iio'E!)
'j

- _'!P l"n\MSi~e ,im\tfti~ ,yoiaur. re' De:v,t.e~illk.., dlem,okr, '~h re)ii:m'R s'ud\ac'e" hir

lunda

ve mlim'e\~~

iddn8illl

e iIlerResl'e ,ep£

'II'l!"'I';'M' ·lEIA, en, ,n....c

I~

'~IU:' "","T
~RII'~

'Ir.. .

••

M~~rterii _~ gAJi1iR ,"ro~~r. ",'w .h~ltlme~lIl 6.mmkle l'U~r ,~~~ ~~pl~n mm-l'm: ,Il~.tir:me~:Mrtm ,~tan- ;SORra, '!iltKe:-

m6rieri -,uIkmG .. _~~~ ~~~~;t~ ~_ttb= ~ ~~ !lldeJ\lreji Q'fIlQ.aJtt~)\ \iI~et:'mB~e.n~ Mr

ma~
"jJ~

Cl~Jml\1,
~ • •

,.:J'~U.r;, ... ~-' -

D'nmv ,U:I!- ~ .... flI:~

.t"h......:lii' '

rta? ~~;~Wll~

.:;,:.,~,~'LiI\j!

Nflf'djint

m8mar~'~ oo~aJ lll~~I~, ~I'Utle~rL""'", .Iil'ka, :Ir.fti ""Ilr &essitt ,j1Gr:i~htJ.6 g,Q,n, 'lftll!M i~fU~ Meitln;g,.~ '~IM_k1·t'ldlr. ,KU4CG b~~imi~I';,
... ~,., .

~fR!'. ,19 • ~iI'~~~~"'

g~mi",!t-6ifbI\1S~~ 'n:J..e.iJ1ur' CG"''!l..i. ~:... ,


)i" :J:'~:I!. ... ~u: poRit..:~m~,

~1I11~ OiMtlm MVj~ C~"lA;


'"'i..."Cij ....... ;~...;;'.,;;;:
~ LIPIQII!I!-g~JI' ~

:,T,,,,"
~

F~ - 1@$1 m--~.iI" '


• I!
c. ~ I

..

;;

..

r,

CII

!I

••

!II

III

••

lIIIl]

~finilli bm;aiii ~ 'Q~Jn\"" ,do bt~6 Wm ~"m. g,e'roe~~~,Nr:n:i,en Mckr~·


,Ke~I" ~ ~~ttl' ~t;eir

dir'.

."~~~II!~,I1~
,;IlI\~..i't.,

y.~J\1ilQII

....11...,_.."~_.,,, 1_~\o'''' __ .II'IIr:if:";,, .... ",


~~I!!I!~R~~r-

tamfmn., '~~r;f~ ,ba~!Il~, iJap.. ,hyan dN! ,I'mlr' fIIe,ruwi. MI~'~I~mJI~e1J1~6fll:tJ" Y!l~~'1!i ~'O~!1 ii' ~n-.n, 1li\G\1I"9t '~,fi.t'iI1a,~Unuy,. lM~ .url_Q~~I~", JlISt ,Zi-rMi,' A»-~~h14i aM'"

,j'~i

~.~

m.~lj 'VCUidf
jt(!!bijr.

·~nnJm:q,bj:r" Ja~mlfrll t6ilbttJe. ;~I'Q.n Jini,,,'Ib i~neU6J1", de ji,rm;,d v~r'9-bi ,Od\Smette:R pet y6~~~M' ~_~r.tuiiatcnj~ kt1Ume't p,rolmnBJildeYB;r i€i:im~jDr. U,,~ I'Il~Mgf' 'f,!,e;~itilimrd\s~ mar;ruJ timml!5U 1i«tn·
j'se,.

~1Il

Mm.l1iO'I~~1UZd.1 ,p~Me~~rtte-' ~

Dwk,t 'Q'eI!rlerim~\ ~~~~ ~,e: e"~yOn f Mt'dt IO~~~\I' '!;.I\~Ji.lk~'t. '~M~ Gn~?"u\p!Q;m fd,"'~ ve':i"'" ~riI YQ~~t~ ~k uh-Q' ;~~~,~ ,g'l(i~lmd6n tor:b~,i'LU·. ,N"~ll\~~, adll,. V,G:~~, Re:f'Orffl;u no~y.onu~ d r-d",~ VCnf.'h!' K~.t:i~~glii ,d"ll\~i 6Irf,... 1
1,94·

'D.Nmll ~Ji\Qm.U &j:,., ~~m~R} &e~ ,!Se~~t"I! ItmRSi';~'r'i8l',," nHJ ,.o,gi!Q~, &-e:~miptll"",

nno·I". .

;II

- n eSa.8'en. ~~tG'~ d.(!lN'Cllldc 6~DJle,nR ,~da e_:fmJys QdniU~ 'Q:~m~ film ,g~r-m.e81. be~~me,z. Bu; d~m,e'4J ,~j.ttdf-.f" ,~ ,l~mer~r ISlka~ln~ lf~

.']'_;;:,i"iIl'" .:n.".. ''''iIo'l'"'~'II.'!!Io!'!l!!I!

~,n.

Flt1da~J"'~~~,~\ memu,r tlle' ~~Qg"f! ya'dem~ji'o ,c~,. IliI""'...." IP'IjJ.IUIIi"U''Yin,~,~1IO ~i"~ .... ~ ,,_.,!... ~~~~,.... In..... ~~,iW',.,. ...''''',~,... .~,~""' •..... ", ~11!00' ~ ..,.,iI!!I.!!!l!"" -~!!'I!i@ ,~~",,~,
!Ii',g-_

)'Di~~ r, ~ab~~l s~ikUUi ,j];,r t-tl\p!unuia>l

daM
~. --

m~l~~~\e w rb"Ul\tlZll\t ilk ~~:utld'll"" PilIlibat lie, ~. m~r- 've .if"t'2(rde!\ (p.nc:1,\ v-arnlih 'nlgftaMt1~ bo.$,· , ~~mak. gG'i-iw dilddl;f~r.U'!llt.i a,.let6~dkJart d'i.zat~ m~~., m,(t,s:'n;f. 11'6 ihaj~ ~~fL6mfii (J~~~" dO~~M; ~m~6~esst~m~ ~mA1-8\lMa~ ~ft. ,flim~~' :fI6ni§'~e.n, u9UrttM!.l ka1p6lrtmGk~,. t~JZ ,1M~~.kr ~o~ral, ad(:de~ ,91!11:rvelde_~'k; JM-~und~. S~~rt ad(l;. ler. U~le,. ,;siik~ lJO"tJtuUlI~ teMtZlj oililaJjmr\ ~ S'O&~, ~te~ obn.~~,~,,, iit1lid-(l'ienrda1l1 ''t{iatadm,

~n r!.... -"..}I''''~· .....,!i!I' _ ~)l!lu, !l,-t'n ICIIIU,..

a;(Jr:r :5e'hilie 'Vc:rfl~~~rlJl~~Rit.", ,s'e:l"~e Jt~it~~ ~_clli'~bemen, JW~; '\J(fl:fQW Ne{m'~mEl'~ediT., JHl BQ.t~e ,Qi!;u·6~m_ .Jt~e~ ~~'g;rl~ ~p~J~ ,(br~~~b~ ,~.!: .. ~. ....:II ... ,..... :10..... ·,I"'l" . ~r, ,P'lI! r: ')!!(!!iIi"ii~~~ e:me~e: QUP14i11!nAJil. ~Z;g q~' i;!,;i!o ~:il<4;_ A~_ ..,............. :... _c~"" j'Tc, - "", _~i!i_'I\' .. ..,,!llitn; !Ita ,D)i\~ Q;uiff~~F., RlJ~~", Q!IP''''~l'''''''i,;r~ .... -~.,, ,"
'1;0'

81w«r,KJU.

~ &~

1&,

-~"-H:.Ur.

:1'...1._., .......

..r..

.iQ.!!i!lm;8r

- :1-;,-- - -i'" 8rl!'!:'maf!C\'p

~~u~

~:U._~o ~,~, ulok biT' ~:!-Sillfil Mlrdi"e~s b-~l-Sri~~tsd:Jr;. ,N~.'~ jS53'-j.g~, ~evrn,s;i~ l~t~·· ~~1i m.ike~':OO'riU!1,\u~e 'i§,i~ .,(I1Q;b~. '5OQ' l-hifildQ,n Q;;I§:~ oelir ~,~", ~tm~.si.i".~' ..

.mJq~,
i.'l'i\,

q,y.,

~~4,...:: i1i... It.. _,I';: ..... ~e""e" '!,\!'i8I. 0!i!'J.1,'>;iitf'WI!*!!'!t ilr,wn I~:e; l~_"';"'tl, ~'~. S1tM1e~, T.irti}\e"a6" V-C:rtl ~meJnrei:~diit. oi ',' !~ ,~iJ,J;i

lr£\IL~mn·. , -

be~~ame'~

2:dLm

tur

MIilI'Wh·"

bj;n Om]) ve"nd 'Pe':f"ilSi1 nUen. ~e,wt ltv.~il~ d~~. G,ii'nin~ mUe't~rbil,n _W~!I'_U'l' Ar~:r.' V~lI"Q~~ i.s~. 1.f4l:rnlmn~ lUSf'(3d~,.. ,K~QGiil,., velt'Yi ;si::$~mio:Ni!:ii:n.
.t-(;t.s,~~ ,aaJ\eit (u\C~~,,~t! ~RI~m ,i)ml1i6mezUkten. fJjj· "p' -~\6,~;Yf "!!:Ik~N&Hl~~\~~C;n. ~oo,~,tU r, luna f~~~ ~"' ,~"A'L6,r .I~kma ,Plru,'iii·U$1:~1!1 ,~.piY'OJ1 fan. ~!3lr· ,mQ~e-I\1iR"a 8er.m~,e"e oo:p1]l!1,an ,~~~l1(i~fm) zaK

,aan

Ai 80~aj

~~61t

,pO]ft'i~~~

t"~~

Bil1J~d4~on'(iliJeJann--

.'IIt Ut ,~)dl!,~ k~~nCli~U ~J" ydd~ ":(ifl-a~mDJhtG:~~F,. 1:'.~J;_,i l~u'I'e:"!3\r;~,yaVC!f ~O}V&$' _H}itIlll:hJm.~dait~r. Em:~\~ RQ'r ,!l~wh~n) hrak~r~~D~ ~i~~E,rdnd~n M,r~~ ~~1'
itC;2i:~iH·~~ ~S'R~"o!an; ~~$Q.
SiJat~1!l
oJ,

(JarUl~f6 Qi~: h'llit41me.~. ,b'u:gu~ b6l!1s b~,. ha,~l~1l .Qe~d'~r" H'o~~,I.i[~dtl~m ~~,~o'~ IU~ ,~e ·e:[,.. 'v.'H'·i;jl~ '~u,~,r" M,e'm&bti~~, JoWl" •• b;ii:yQJt· $~~~ ~ZUf:'S'~~~~rs. g;~~~il:i~le ,ot~ ;tam blr .ada~~l%iU~ blhum ,Sli~~~~dtri' E~ uf;ak i1Je. en, b;u.~g~ §~I(r~e'r' "foa~I~'ti, ;tQaii~,t' ~. d~~t1nl,c~d.a!r'. I~t o~"s~mlHIjt;,Wl M~(!,' &Q~ ~gtm;~ ma.~-

f(lI'

tieR, ;o~ bs/~1,aan

"Ve'rgi

)'i~ull1ud~iMd~ hafif~t~

,~.~

iJuuuruldia.(b-F" ..

'nr~'qr!~, O~~1It t~rsiz


ftllm
i~l~l'.

~~GMnn~Jl~ d~ ,~emj:j,
:Qi~Ut'

~~

,bi~

~ski~'O'JlI"~

~"'tnn~ 'l;!\MWtQSI,

~reJ

h,O,h:a"m, ~~

,(;Y~:s·

fia~bi'e

E~.sW ~~~.r6lWEhran~ ~6r,m~yey~ a~l:Mj'gin;e ~nuh:tiJ~trGij1:iftL~1\b~, ,ga:a'~~~ d~~jj. du~!W~~ me:s~ i§fit ~lSdi, lJ;r 9DiPN't; :~'erth:'M~~~T. ll'hr;;' -d'q~l!:s:e!l' 'wef':Q.t sbt@n:rif1~~',fj\e:!rf" ci~J9-ltl§~~~ ~,~n ,~i1«"e !~(;uihI:Ci!"if h~ fi flet maRl b~'~~~~m~r. HQlhu);Zi d~H'um '~J,I;)~ lel'.sid~r. Bfn.et4'l dfjyandjIJ lui«il,n~!a,r' 191,

y~l~-ri:dolBQj!~e!re V\e~~~:r'. YI~[nM ,mUU,g\!3~m~y,~2!·.8\~n~" eri~~rAft . fMe~. i~~e't-imiM8fig yi.ws 1i5tiJ\i, ,~'#I~~~J' 19f6"ide ,u00 4o',g 'I~ml;,~ri D'G~i, ~ jngnll~~a',d'e' '''6r~~;~,~~ ~~ ,bliiyiik !!l,Me Gr'~'i ""'iltluui~f' 1mml!l,r~(n11l1' ~l~mf.§~'r. Y,~~a b~ bqfQ.~,.. ~lN~~a b~J"SlOS~l rQd(!·~ "f,~' ~tiki!ll~l g1i'~~~'ri~~~, ~;O~w:;til~Lm,r':_ uO de-w~n. 1ng;~I~e,~s~~ dai~da ,geJ~F bh" ~hUti,~~, sQitne ~f. IfItUliWir. 1O;y¥e ~:~. ~rpl&en, ilinc~~ '@,~ ~~l'19i~ ~g:r l~ n~U~.~ ilal:;\1n~l~mmj~ I~~~'S~.A Q~d~rim~ 200 ·~a,.. t~!i1~ _i!lr~-an. b\U! r,~mm J99}"de 1:§'e d:a;Jm'otar. VerB!, !.7ld~\!\ak~aiR~j)~m" ,I btl1l ",nRm;;:; ,~i~~~iln i~·

~nb,

.b~l'"~e'me;r ~~fl'1;C

~!l"ltej~i. l'Ho--!g$"Il]' lJev~e~ t'le't'h~'.1111938