You are on page 1of 1

Uke 26 Dag Tid Lengd Hva

21.jun Mandag 08:30 00:30 Ankomst deltakere - registrering


09:00 00:30 Oppvarming/lek
09:30 01:00 Gruppeøvelser
10:30 01:00 Sommeraktiviteter/frilek
11:30 01:00 Lunch - frilek
12:30 02:30 Gruppeøvelser/enkle spill
15:00 01:00 Henting - frilek
16:00 Avslutning dag 1

22.jun Tirsdag 08:30 00:30 Ankomst deltakere - registrering


09:00 00:30 Oppvarming/lek
09:30 01:00 Gruppeøvelser
10:30 01:00 Sommeraktiviteter/frilek
11:30 01:00 Lunch - frilek
12:30 02:30 Introduksjon til spillet/øvelseskamper
15:00 01:00 Henting - frilek
16:00 Avslutning dag 2

23.jun Onsdag 08:30 00:30 Ankomst deltakere - registrering


09:00 00:30 Oppvarming/lek
09:30 01:00 Øvelseskamper
10:30 01:00 Sommeraktiviteter/frilek
11:30 01:00 Felles grilling
12:30 02:00 Samling, premieutdeling
14:30 02:00 Premieutdeling/avslutning
15:00 01:00 Henting - frilek
16:00 Avslutning dag 3

You might also like