Tajuk Kajian

:

Institusi Pentadbiran Tempatan

1

Senarai Kandungan
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perkara
Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Muka surat
1 2 3 4 5 6 21 22 26

2

Penghargaan
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini . Ribuan terima kasih , kepada guru Sejarah saya , Puan xxx yang telah banyak membimbing dan mencurah ilmu kepada saya serta rakan-rakan saya untuk menyiapkan tugasan ini . Tanpa budi baik beliau , sudah tentu proses menjalankan kajian ini adalah lebih sukar . Penghargaan saya juga dipanjangkan kepada kedua-dua ibu bapa saya, xxx dan xxx dan adik-beradik yang sentiasa memberi bantuan serta sokongan dalam bentuk moral dan material ketika saya amat memerlukan . Ibu bapa saya juga telah memberikan sokongan dalam bentuk kewangan dengan membelikan saya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kajian ini . Ucapan terima kasih juga kepada xxx , pengetua kanan SMK Raja Jumaat kerana memberi kerjasama dan nasihat kepada kami sepanjang menjalankan tugasan ini . Beliau juga telah membenarkan saya dan ahli kumpulan saya , iaitu Soo Leong Yun ,New Chun Kiat , Hoo Wai Loon dan Shangkaran Radakrishnan untuk menjalankan kajian ini selepas sekolah . Sekian , terima kasih .

3

Objektif Kajian
Terdapat beberapa objektif kajian yang telah tercapai setelah melakukan kerja kursus ini . Pertama sekali , saya telah mengenal pasti sumber yang sahih untuk menyokong kajian yang dijalankan . Saya juga telah mengetahui tentang sumber – sumber sejarah yang pelbagai seperti buku , majalah , internet akhbar dan gambar yang dapat membantu saya mendapatkan maklumat yang benar dan boleh dipercayai semasa membuat kajian ini . Selain itu, saya juga telah mengetahui tentang institusi pentadbiran tempatan , iaitu Majlis Perbandaran Port Dickson ( MPPD ) dengan lebih terperinci . Melalui kajian ini juga saya dapat mengetahui aspek latar belakang institusi pentadbiran tempatan ini , sumbangan kepada penduduk Port Dickson serta keistimewaan institusi pentadbiran ini . Matlamat , objektif , misi , visi penubuhan Majlis Perbandaran Port Dickson juga dapat diketahui . Pengetahuan saya tentang institusi pentadbiran tempatan juga bertambah luas selepas kajian ini dihasilkan . Saya juga telah berjaya mempelajari kaedah mengumpul , mengelas , membuat rujukan serta merekod segala maklumat yang diperolehi ketika melakukan kajian ini . Pelbagai nilai murni dan semangat patriotisme juga telah saya terapkan dalam diri saya dan juga rakanrakan seperti bekerjasama , cinta akan tanah air , bersyukur dan juga bertoleransi setelah membuat kajian ini .

4

Kaedah Kajian
Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini , seperti yang tercatat di bawah :

a) Analisis dokumen
Analisis dokumen telah dibuat oleh saya dan ahli kumpulan saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini . Rujukan telah dibuat terhadap surat khabar , majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Port Dickson . Laman web Majlis Perbandaran Port Dickson juga telah saya lawat dan saya telah mendapat banyak dokumen yang berfaedah seperti sejarah penubuhan , carta organisasi , struktur pentadbiran , dan keistimewaan Majlis Perbandaran Port Dickson melalui penyelidikan internet .

b) Lawatan dan pemerhatian
Kaedah ini dilakukan di sekitar bangunan pentadbiran Majlis Perbandaran Port Dickson dan juga di dalam bangunan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih untuk dijadikan sumber kajian kerja kursus ini . Pelbagai maklumat telah diperolehi sama ada dalam bentuk majalah , artikel , buku panduan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Port Dickson dan juga gambar bangunan institusi pentadbiran tersebut .

c) Penyelidikan perpustakaan
Saya telah menjalankan penyelidikan di Perpustakaan Awam Port Dickson dan juga Perpustakaan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat untuk mendapatkan maklumat dan bukti yang kukuh untuk dijadikan sebagai sumber kajian saya . Pelbagai buku yang berguna tentang institusi pentadbiran tempatan telah diperoleh dan dikaji dengan teliti .

5

6

Pengenalan
Majlis Perbandaran Port Dickson merupakan sebuah institusi pentadbiran tempatan yang telah saya pilih untuk Kerja Kursus Sejarah 2011 . Saya telah menjalankan kajian ini bersama ahli kumpulan saya , New Chun Kiat , Soo Leong Yun , Hoo Wai Loon dan Shangkaran Radakrishnan .

Dalam hasil kajian ini , terdapat banyak maklumat mengenai perkhidmatan yang disediakan dan fakta-fakta penting Majlis Perbandaran Port Dickson .

Sebagai institusi pentadbiran tempatan di bandar Port Dickson , Majlis Perbandaran Port Dickson tidak kurang pentingnya berbanding institusi lain . Institusi pentadbiran tempatan merupakan aspek yang penting untuk mengintegrasikan penduduk dengan kerajaan Malaysia . Secara tidak langsung juga MPPD mencerminkan kemajuan yang dicapai oleh penduduk bandar dan juga kemajuan Port Dickson sebagai destinasi pelancongan .

Jata rasmi Majlis Perbandaran Port Dickson

7

Majlis Perbandaran Port Dickson
1 .Nama rasmi / nama ringkas
Majlis Perbandaran Port Dickson merupakan nama rasmi institusi pentadbiran tersebut . MPPD merupakan nama ringkas untuk institusi pentadbiran ini . Penduduk bandar Port Dickson sering memanggil institusi ini dengan nama MPPD .

2. Lokasi Majlis Perbandaran Port Dickson .
Majlis Perbandaran Port Dickson terletak di bandar Port Dickson , Negeri Sembilan . Nama Port Dickson dinamakan sempena pegawai tinggi British , iaitu Sir John Frederick Dickson . Terdapat lima mukim di daerah Port Dickson iaitu Mukim Port Dickson , Mukim Si Rusa , Mukim Pasir Panjang, Mukim Jimah dan juga Mukim Linggi .

Logo Majlis Perbandaran Port Dickson ( MPPD )

8

3 . Misi / Visi penubuhan

Misi
Menyediakan satu persekitaran hidup yang sihat, selamat, sejahtera dan indah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembentukan masyarakat yang cemerlang.

Visi
Mewujudkan persekitaran hidup yang lengkap dan berkualiti untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat pada 2020.

4 . Objektif penubuhan

 Meningkatkan keupayaan kewangan dan kecekapan pengurusan sumber tenaga manusia.  Mewujud dan melaksanakan perancangan yang dinamik dengan mempergiat dan memperkukuhkan kemudahan fizikal, sistem, sosial dan ekonomi serta alam sekitar.  Memberi perkhidmatan dan menyediakan kemudahan yang berkualiti kepada masyarakat dengan mengambil kira Local Agenda 21 (LA 21).

9

5 . Matlamat penubuhan
Setelah dinaik taraf sebagai Majlis Perbandaran, Majlis mendokong bersama misi dan wawasan yang menentukan hala tuju arah pembangunan yang penuh cabaran membangunkan satu identiti unik, tulen dan mempersonakan bagi Port Dickson sebagai destinasi percutian yang tiada tandingannya sambil menyediakan produk kegiatan pelancongan dan aktiviti riadah tepi pantai dan mempertingkatkan kemudahan asas dan awam. Selain itu , memperkukuhkan ekonomi tempatan menerusi rancangan pembangunan yang dirangka ke arah memanifestasikan Port Dickson sebagai bandar peranginan tepi pantai yang moden dan terkenal juga menjadi matlamat yang penting . Majlis juga ingin memperkukuh struktur pembangunan bagi pusat bandar-bandar utama sejajar dengan aspirasi kerajaan memajukan pelancongan dan juga memenuhi citarasa penduduk tempatan. Memperbaiki dan mempertingkatkan sistem pengangkutan dan jalanjalan sedia ada sealiran dengan rancangan pembangunan yang dicadangkan untuk seluruh kawasan kajian dengan penekanan kepada kemudahan sampai ke destinasi pelancongan. Merangka, merancang dan merealisasikan pembangunan sepanjang persisiran pantai dan kawasan sekitarnya tanpa menjejaskan keharmonian alam semulajadi sambil mengambil kira langkah-langkah pemuliharaan alam sekeliling bersesuaian dengan konsep mesra alam. Majlis akan sentiasa memberi keutamaan kepada kebersihan dan keindahan di kawasan perairannya. Mengatur, menyelaras dan menyatupadukan aktiviti sediada serta memperkenalkan cadangan kreatif yang berpotensi untuk menambah keindahan dan tarikan di bandar Port Dickson dan di tempat tarikan pelancong. Seterusnya , Majlis ingin mengintegrasikan perkampungan tradisional yang terletak di sekitar persisiran pantai dalam perancangan pembangunan koridor pelancongan Port Dickson.

Gambar : Keindahan pantai Port Dickson

10

6 . Senarai pentadbir
Senarai Ahli Majlis               Abdul Wahab bin Shamsuddin (Yang Di Pertua, Majlis Perbandaran Port Dickson) Hajjah Rohani bte Haji Ya'acob (Pegawai Kewangan Negeri) Abu Bakar bin Md. Deli Tun Hairudin Bin Abu Bakar Yit Lee Kok Mohd Faizal bin Haji Ramli Yap Kin Foh Yeong Seng Wong Dato’ Dr. Lim Chin Fui Dato' M. Veloo DNS., AMN., PMC., PJK P. Karuppeiah ANS., AMN., PJK Dr. P. Tanaletcthumy Kok Chui Ling Haji Sahul Hameed bin Shaik Mohaideen Ahli Jawatankuasa Pentadbiran & Kewangan       Dato' Velo a/l Munusamy DNS., AMN., PMC., PJK., DBNS Puan Hajah Rohani binti Haji Ya’acob Encik Yap Kin Foh Encik Tun Hairudin Bin Abu Bakar Tuan Haji Sahul Hameed bin Shaik Mohaideen Encik Yit Lee Kok Jawatankuasa Infrastruktur dan Lalulintas      Dato' Veloo a/l Munusamy DNS., AMN., PMC., PJK., DBNS Dato’ Dr Lim Chin Fui Encik Tun Hairudin bin Abu Bakar Encik Yit Lee Kok Encik P. Karuppeiah ANS., AMN., PJK

Jawatankuasa Pelesenan Dan Pembersihan Bandar       Dato' Veloo a/l Munusamy DNS., AMN., PMC., PJK., DBNS Dato’ Dr Lim Chin Fui Dr. P. Thanalectchumy Encik Mohd Faizal bin Haji Ramli Encik Yap Kin Foh Encik Abu Bakar bin Md. Deli

11

12

Latar Belakang
1 . Sejarah penubuhan
Majlis Perbandaran Port Dickson telah di isytiharkan sebagai Majlis Perbandaran dengan rasminya pada 2 Februari 2002. Ianya mempunyai kawasan seluas 140.32 km persegi (54.18 batu persegi). Kawasannya dibahagi kepada dua iaitu operasi seluas 35.87 km persegi manakala kawasan kawalan seluas 104.45 km persegi. Keluasan pusat bandar Port Dickson ialah 395.5 ekar atau 160.1 hektar. Sepanjang pantai Port Dickson memaparkan ciri perbandaran peranginan tepi pantai yang serba moden, kawasan pendalamannya pula menggabungkan adunan aktiviti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

2 . Undang – undang kecil

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON

1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Daerah Port Dickson Kerajaan Tempatan 1976 2. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Port Dickson) Jalan, Parit dan Bangunan 1979 3. Undang-Undang Kecil Kadar Bayaran Bagi Tangki Najis dan Membuang Sampah (Majlis Daerah Port Dickson) 1982 4. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Port Dickson) 1982 5. Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (Majlis Daerah Port Dickson) 1982 6. Undang-Undang Kecil Melesen Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Lain-Lain Profesyen (Majlis Daerah Port Dickson) 1983 7. Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu Kerbau (Majlis Daerah Port Dickson) 1983 8. Undang-Undang Kecil Kawalan dan Peruntukan Ruang Letak Kereta Di Luar Jalan (Majlis Daerah Port Dickson) 1984

13

9. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Port Dickson) 1984 10. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Daerah Port Dickson) 1986 11. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1986 12. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Port Dickson) 1990 13. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Pihakberkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1990 14. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Port Dickson) 1991 15. Undang-Undang Kecil Iklan (Pihakberkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1992 16. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Port Dickson) 1995 17. Undang-Undang Kecil Iklan (Pihakberkuasa Tempatan Negeri Sembilan) (Pindaan) 1996 18. Undang-Undang Kecil Pelesenan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Daerah Port Dickson) 1996 19. Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Daerah Port Dickson 1999 20. Peraturan-Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 1999 21. Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Majlis Daerah Port Dickson (Kelakuan dan Tatatertib) 1999 22. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib (Majlis Daerah Port Dickson) 2001 23. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Port Dickson) (Pindaan) 2001 24. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) (Pindaan) 2001 25. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) (Pindaan) 2007 26. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2008 27. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2008 28. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2008

14

29. Undang-Undang Kecil Pusat Siber Dan Kafe Siber (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010 30. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010 31. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010 32. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010 33. Undang-Undang kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010

3 . Perincian fungsi / peranan

Melaksanakan segala fungsi kerajaan tempatan di dalam kawasan pentadbiran MPPD berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (akta 171). Memajukan, menggalakkan, memudahkan dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan prasarana di dalam kawasan pentadiran MPPD. Melaksanakan perancangan pembangunan mengikut rancangan pembangunan ke arah mencapai pembangunan mampan. Membangunkan kemudahan pelancongan dengan mengambilkira penglibatan penduduk setempat.

  

Bendera Rasmi Majlis Perbandaran Port Dickson

15

Peranan Majlis Perbandaran Port Dickson
1 . Ekonomi
Dalam membangunkan ekonomi bandar Port Dickson , pelbagai usaha telah diambil oleh Majlis , dan kesemuanya amat efektif . Pertama , Majlis telah sentiasa berusaha untuk memastikan kebersihan pantai Port Dickson . Dengan ini , Majlis dapat memastikan kredibiliti pantai Port Dickson sebagai destinasi pelancongan setanding tempat – tempat lain di Malaysia . Majlis Perbandaran Port Dickson juga telah menyediakan banyak lokasi untuk berniaga ( gerai ) di tempat tersebut . Para peniaga kecil tidak akan kehilangan peluang untuk memulakan perniagaan mereka dengan adanya peluang perniagaan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Port Dickson . Jika dilihat dari segi infrastruktur pula , pihak Majlis telah banyak berusaha untuk memastikan bandar Port Dickson sentiasa berada di samping bandar – bandar lain di Malaysia dengan membina pelbagai infrastruktur seperti bangunan dan wisma syarikat , kedai – kedai , pusat beli – belah dan juga taman tema air yang baru dibina . Semua ini , secara langsung dan tidak langsung telah menambahkan sumber pendapatan atau ekonomi penduduk bandar tersebut .

2 . Pendidikan
Selain faktor ekonomi , Majlis Perbandaran Port Dickson tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah . Terdapat sebanyak 15 buah sekolah kebangsaan , 18 buah sekolah jenis kebangsaan Cina , 17 buah sekolah kebangsaan jenis Tamil dan juga 12 buah sekolah menengah kebangsaan . Semua ini telah membuktikan bahawa penduduk bandar Port Dickson sentiasa setanding dengan bandar – bandar ataupun daerah – daerah lain dari segi pendidikan .

16

3 . Kemasyarakatan
Majlis sentiasa memastikan bahawa penduduk Port Dickson hidup secara aman , selamat dan sejahtera . Balai Bomba dan Penyelamat , Ibu Pejabat Polis , Pejabat Kastam Diraja Malaysia , Klinik Kesihatan Port Dickson , dan juga Pejabat Penerangan Port Dickson telah ditubuhkan . Ini akan memastikan bahawa bandar Port Dickson sentiasa akan berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera . Penduduk Port Dickson juga berasa terjamin kerana berada di bawah penjagaan Majlis Perbandaran Port Dickson . Segalah masalah dari segi keselamatan mahupun keselesaan penduduk di bandar ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin oleh Majlis .

4 . Pelancongan
Dari segi pelancongan, pantai Port Dickson merupakan destinasi pelancongan yang terkenal di persada negara mahupun antarabangsa . Majlis sentiasa memastikan bahawa pantai ini berada dalam keadaan yang bersih , selamat dan sesuai untuk pelancong – pelancong yang datang untuk bercuti . Pelbagai kemudahan awam disediakan untuk penduduk dan pelancong yang datang untuk melawat bandar ini seperti tandas awam, kompleks sukan Teluk Kemang, Padang Merdeka , Taman Komuniti Awam , khemah dan bot untuk pelancong di pantai Port Dickson . Pihak MPPD juga memastikan bahawa pelancong yang datang ke tempat ini akan dilayan secara sebaik mungkin dan yang paling penting , keselamatan mereka di tempat ini juga akan diambil kira . Selain pantai , Port Dickson juga menyajikan tarikan pelancong yang lain seperti Rumah Api Tanjung Tuan , Taman Burung Unta, Muzium Kota Lukut dan juga Pantai Teluk Kemang .

Rumah api Tanjung Tuan

Taman Burung Unta

Muzium Kota Lukut

17

Perkembangan
1 . Pembangunan prasarana / Fizikal
Majlis Perbandaran Port Dickson telah berusaha untuk membangunkan dan memajukan prasarana di bandar ini . Pelbagai usaha seperti membina Taman Rekreasi , membangunkan lebih banyak hotel untuk pelancong , membina kedai – kedai untuk penduduk bandar , menaik taraf sekolah , membaik-pulih jalan raya , memajukan kemudahan awam , membina kompleks beli-belah dan juga pembinaan taman tema air yang baru . Ini bermakna Majlis sangat mengambil berat akan keselesaan dan kesejahteraan penduduk di bandar tersebut .

2 . Keunikan
Berbanding majlis perbandaran ataupun institusi pentadbiran tempatan yang lain , MPPD sangat bertuah kerana dapat memajukan destinasi pelancongan yang amat penting di Malaysia . Ini bermakna Majlis telah bekerja dengan penuh tanggunggjawab untuk memikul tugas yang berat ini . Majlis juga sangat efisien semasa menjalankan tugas mentadbir . Ini dapat dilihat melalui penduduk Port Dickson yang sentiasa hidup dalam keadaan aman tanpa sebarang masalah yang dihadapi . MPPD juga mempunyai struktur pentadbiran yang sangat efektif , produktif dan cekap untuk menjalankan pentadbiran . Semuda bidang tugas Majlis dijalankan dengan penuh tanggunggjawab dan mengikut etika kerja yang betul . Ahli majlis juga mempunyai kredibiliti untuk menjalankan tugas .

3 . Perancangan masa hadapan
Majlis mendokong bersama misi dan wawasan yang menentukan hala tuju arah pembangunan yang penuh cabaran membangunkan satu identiti unik, tulen dan mempersonakan bagi Port Dickson sebagai destinasi percutian yang tiada tandingannya sambil menyediakan produk kegiatan pelancongan dan aktiviti riadah tepi pantai dan mempertingkatkan kemudahan asas dan awam. Majlis juga sentiasa memperkukuhkan ekonomi tempatan menerusi rancangan pembangunan yang dirangka ke arah memanifestasikan Port Dickson sebagai bandar peranginan tepi pantai yang moden dan terkenal.

4 . Saranan dan harapan
Majlis Perbandaran Port Dickson dengan sukacitanya berharap agar bandar Port Dickson akan kekal sebagai tempat yang sesuai untuk penduduk dan juga menjadi destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia . Majlis juga berharap agar sektor ekonomi ,

18

pendidikan , pelancongan dan kemasyarakatan akan terus berkembang . Majlis mengalukanalukan cadangan-cadangan atau idea-idea dari penduduk bandar ini untuk dijadikan inspirasi dalam membawa satu senario baru yang akan memberi banyak kemudahan bagi kemajuan Port Dickson sama ada dari segi pentadbiran mahupun pembangunan infrastrukturnya. Bertepatan dengan moto MPPD ‘Port Dickson Bersih, Indah Dan Permai',MPPD menyeru kepada semua pihak supaya penduduk Port Dickson dapat bersama-sama berganding bahu merealisasikan inspirasi Majlis untuk meningkatkan tahap produktiviti terutama dalam keupayaan dan kecekapan perkhidmatan.

Bunga rasmi Majlis Perbandaran Port Dickson

Pejabat Penerangan Daerah Port Dickson

19

Penutup
Konklusinya , semua ciri-ciri institusi pentadbiran tempatan di bandar Port Dickson , iaitu Majlis Perbandaran Port Dickson ( MPPD ) menjadikannya sebagai institusi pentadbiran yang sangat istimewa berbanding struktur pentadbiran yang lain di Malaysia . Tanpa Majlis Perbandaran Port Dickson , sudah tentulah penduduk bandar Port Dickson akan menghadapi kesusahan . Rakyat memerlukan pemimpin atau pentadbir yang cekap dan berwawasan dalam mengendalikan tugasnya , dan Masjlis Perbandaran Port Dickson sudah tentu layak untuk memikul tanggungjawab ini .

Tetapi , kita tidak seharusnya lupa tentang kepentingan rakyat kepada pemimpinnya , kerana tanpa sokongan rakyat , siapalah pemimpinnya .

Pegawai tinggi British dan pembangunan bandar Port Dickson

20

Rumusan
Setelah menyiapkan folio ini , beberapa nilai patriotisme telah saya terapkan dalam diri saya . Antaranya ialah saya amat berbangga sebagai rakyat Malaysia kerana mempunyai institusi pentadbiran tempatan yang sangat cekap dan berwawasan . Segala kesusahan dan ketidakselesaan penduduk bandar Port Dickson dapat diselesaikan oleh pihak MPPD dengan cepat dan efisien . Selain itu , saya juga dapat memupuk sikap bersemangat kekitaan dalam kalangan penduduk tempatan . Masyarakat bandar Port Dickson sentiasa saling menolong antara satu sama lain tidak kira kaum atau agama . Segala masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan sikap penduduk yang berganding bahu untuk menyelesaikan masalah . Akhir sekali , nilai patriotisme berusaha dan produktif ditanam dalam diri saya setelah membuat kajian ini . Semasa menghasilkan Kerja Kursus Sejarah 2011 ini , saya telah melihat dan mempelajari sikap pihak Majlis Perbandaran Port Dickson yang sentiasa rajin dan gigih semasa menjalankan tugas tanpa mengeluh walau sekali pun . Kesemua ahli-ahli majlis sentiasa menyokong dan melibatkan diri dalam pembangunan negara . Nilai-nilai patriotisme ini semestinya akan membantu saya menjadi orang yang taat dan cinta akan tanah air .

21

22

Peta

Peta : Lokasi Majlis Perbandaran Port Dickson di Port Dickson , Negeri Sembilan , Malaysia

23

Gambar

Gambar menunjukkan bangunan Majlis Perbandaran Port Dickson

24

Dokumen

25

Rujukan
1 . Internet
http://www.mppd.gov.my/web/guest/perutusan http://www.mppd.gov.my/web/guest/latar http://www.mppd.gov.my/web/guest/sejarah http://maps.google.com.my/maps

2 . Majalah
Buletin MPPD , 15 Oktober , 2010

3 . Buku
Majlis Perbandaran Port Dickson , Red October Malaysia , 2002 . Pengisytiharan Majlis Perbandaran Port Dickson . Negeri Sembilan : Majlis Perbandaran Port Dickson .

4 . Akhbar
The Star , 16 Februari 2011 , halaman 24 .

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful