SRPS EN 12644-1

SRPSKI STANDARD

GLOBEX GROUP D.O.O., GORANSKA 12, 11300 SMEDEREVO, 28. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI !

SRPS EN 12644-1
Avgust 2009.
Identičan sa EN 12644-1:2001 + A1:2008

Dizalice — Informacije za upotrebu i ispitivanje — Deo 1: Uputstva

Cranes — Information for use and testing — Part 1: Instructions

I izdanje

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

Referentna oznaka SRPS EN 12644-1:2009 (sr)

GLOBEX GROUP D.O.O., GORANSKA 12, 11300 SMEDEREVO, 28. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI !

AUTORSKA PRAVA ZAŠTIĆENA
Autorska prava za srpske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Srbije. Umnožavanje, u celini ili delimično, kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost Instituta za standardizaciju Srbije.

© ISS
Izdaje Institut za standardizaciju Srbije INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 11030 Beograd, Stevana Brakusa 2, p.f. 2105 Telefoni: Telefaks: Prodaja: Informacioni centar: iss1@iss.rs prodaja@iss.rs www.iss.rs (011) 75-41-260, 75-41-261 (011) 75-41-257 (011) 65-47-496 (011) 65-47-293

SRPS EN 1070:2005. All exploitation rights of the European Standards in any form and by any means are reserved world-wide to CEN and its National Members. and no reproduction may be undertaken without the expressed permission in writting by CEN through the Institute for Standardization of Serbia.O. B-1000 Brussels. IDT) Bezbednost mašina — Terminologija (EN 1070:1998.O. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Nacionalni predgovor Ovaj standard je pripremila Komisija za standarde iz oblasti dizalica. opšti principi za konstruisanje — Deo 2: Tehnički principi i specifikacije (EN 292-2:1991. This standard is identical with EN 12644-1:2001 + A1:2008 and is reproduced by permission of CEN.© ISS SRPS EN 12644-1:2009 Ovaj standard doneo je direktor Instituta za standardizaciju Srbije rešenjem br. GORANSKA 12. B-1000 Brussels. CEN i njegove članice u potpunosti zadržavaju sva prava reprodukovanja i umnožavanja evropskih standarda u bilo kom obliku i na bilo koji način i oni se ne mogu umnožavati bez pisanog odobrenja CEN-a Institutu za standardizaciju Srbije. godine. 11300 SMEDEREVO. avgusta 2009. Veza srpskih dokumenata i citiranih evropskih dokumenata SRPS EN 292-2:1997. 28. Avenue Marnix 17.. Bezbednost mašina — Osnovni pojmovi. KS M096. 149/33-52-02/2009 od 28. IDT) Ostali evropski dokumenti na koje se ovaj standard normativno poziva primenjuju se za potrebe ovog standarda pošto nisu preuzeti kao identični srpski dokumenti. i . jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. GLOBEX GROUP D. Ovaj standard je identičan sa evropskim standardom EN 12644-1:2001 + A1:2008 i objavljen je uz dozvolu Evropskog komiteta za standardizaciju CEN. Avenue Marnix 17. Standard SRPS EN 12644-1 predstavlja prevod evropskog standarda EN 12644-1:2001 + A1:2008 sa engleskog na srpski jezik.

O. 28. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA.O. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! . 11300 SMEDEREVO.. GORANSKA 12.GLOBEX GROUP D.

28. Holandije. Danske. Švajcarske. Malte. bez izmena.O..EVROPSKI STANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM GLOBEX GROUP D. Članice CEN-a obavezne su da se pridržavaju Internih pravila CEN/CENELEC u kojima su definisani uslovi pod kojima evropski standard. Ažurirani spiskovi i bibliografske reference koje se odnose na te nacionalne standarde mogu se dobiti od Menadžment centra ili od članica CEN-a. nastala prevođenjem na nacionalni jezik pod odgovornošću članice CEN-a i prijavljena Menadžment centru. Francuske. Portugala. Luksemburga. Španije. Zamenjuje EN 12644-1:2001 Verzija na srpskom jeziku Dizalice — Informacije za upotrebu i ispitivanje — Deo 1: Uputstva Cranes — Information for use and testing — Part 1: Instructions Appareills de levage à charge suspendue — Information pour l′utilisation et les essais — Partie 1: Instructions Krane — Informationen für die Nutzung und Prüfung — Teil 1: Betriebsanietungen Ovaj evropski standard odobrio je CEN 13. Mađarske. Letonije. stiče status nacionalnog standarda. francuskom i nemačkom jeziku). Kipra. Belgije. Verzija na nekom drugom jeziku. Češke Republike. Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva.020. ima isti status kao zvanična verzija. Italije. Irske. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. Rumunije. Slovenije. Slovačke.O. Nemačke. 11300 SMEDEREVO. Islanda. Članice CEN-a su nacionalne organizacije za standardizaciju Austrije. Ovaj evropski standard postoji u tri zvanične verzije (na engleskom. CEN Evropski komitet za standardizaciju European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Menadžment centar: rue de Stassart 36. godine. Bugarske. Norveške. Finske. Ref. Grčke. Poljske. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! ICS 53. godine i on sadrži izmenu 1 koji je CEN odobrio 15.20 EN 12644-1 + A1 Jul 2008. juna 2008. decembra 2000. B-1050 Brussels © 2008 CEN Sva prava reprodukovanja i umnožavanja u bilo kom obliku i na bilo koji način zadržavaju članice CEN-a u svim zemljama. Estonije. Litvanije. oznaka EN 12644-1:2001 + A1:2008 E . GORANSKA 12.

Rumunije. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. godine. Španije. 2 . videti informativne priloge ZA i ZB.. Češke Republike. godine. Bugarske. nacionalne organizacije za standardizaciju sledećih zemalja su obavezne da primenjuju ovaj evropski standard: Austrije. Slovačke. Početak i kraj teksta koji se ubacuju ili se zamenjuju označeni su "zastavicama" .. Švajcarske. Grčke. . Danske. Ovaj dokument pripremio je CEN na osnovu mandata koji je dobio od Evropske komisije i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu i on podržava bitne zahteve direktive(a) EU. 28. koji su sastavni delovi ovog standrada. Holandije. Nemačke. Luksemburga. Norveške. Poljske. a svi nacionalni standardi koji su u suprotnosti sa njim moraju se povući najkasnije do decembra 2009. Belgije. Kipra.. 11300 SMEDEREVO. Za vezu sa direktivom (direktivama) EU. Islanda. GORANSKA 12. Finske. Litvanije.SRPS EN 12644-1:2009 © ISS Predgovor GLOBEX GROUP D.O. Dizalice — Bezbednost. Ovaj dokument zamenjuje EN 12644-1:2001. Mađarske. Ovaj dokument sadrži izmenu 1 koju je CEN odobrio 2008-06-15. Estonije.O. Portugala. Malte. čiji je sekretarijat u nadležnosti BSI-ja. Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Francuske. Prema Internim pravilima CEN/CENELEC. Italije. Irske. Slovenije. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Ovaj dokument (EN 12644-1:2001 + A1:2008) pripremio je Tehnički komitet CEN/TC 147. Ovaj evropski standard mora da dobije status nacionalnog standarda ili objavljivanjem identičnog teksta ili proglašavanjem najkasnije do januara 2009. Letonije.

..................................................................................................2 5........................O.....4 1 2 3 4 5 5...................................... 28.....................................................7 Opšte........4 5...........................................................................10 Prilog ZA (informativan) Odnos ovog evropskog standarda i bitnih zahteva Direktive EU 98/37/EC .................7 Tehnički dodaci .............................9 Verifikacija zahteva.......................5 Normativne reference ..........................................11 Prilog ZB (informativan) Odnos ovog evropskog standarda i bitnih zahteva Direktive EU 2006/42/EC ..............5 5................................4................................................................ 11300 SMEDEREVO.........................4 5................................................................................................8 Opšte.........................................7 Opšte.......................................................................................................................5 6 Predmet i područje primene....7 Identifikacija..........................2 5........................................................................................7 Uputstva za korišćenje.............4..............................................................................................................................O................................2.............................................................................................................................9 Specifični bezbednosni asprekti tokom rada .........9 Uputstva za održavanje (preventivno i korektivno)...................1 5..............13 3 .....................................5 Opasnosti ...................................................................................................................................................................................................................................................................................2.........................................................................8 Informacije ............................4................................................................2 Uvod ................4....................3 5......................................................................................7 Specifikacija dizalice......9 Specifični bezbednosni aspekti pre stavljanja dizalice van upotrebe ...............................................................................................................© ISS SRPS EN 12644-1:2009 Sadržaj Strana GLOBEX GROUP D..1 5.............................................................................. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Predgovor ..................................................................................................................................................................3 5.........2 5.4........................................................................1 5.8 Uputstva za rukovaoca dizalicom............................................................................................5 Termini i definicije ... jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA.......................................................................................2..........................................................................................................................................................................3 5...................................................................................................................................................................6 Zahtevi za uputstva......................................12 Bibliografija........8 Provere pre započinjanja bilo kakve operacije dizanja... GORANSKA 12................................................................................................................................................................................

jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. 28. uzimajući u obzir i njene izmene i dopune. 11300 SMEDEREVO. onako kako je to definisano u EN 414. Stepen do kog su obuhvaćene opasnosti naznačen je u predmetu i području primene ovog standarda.. GORANSKA 12. 4 .O.O. deo serije namenjene davanju informacija za upotrebu koje treba da prilože proizvođači dizalica. Ovo je 1. — izbrisan tekst . Ovaj standard je pripremljen tako da bude harmonizovani standard za osiguravanje usklađenosti sa bitnim zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima Direktive za mašine. Ostali delovi ovog standarda su: — Deo 2: Obeležavanje.SRPS EN 12644-1:2009 © ISS Uvod GLOBEX GROUP D. Ovo je prvo izdanje ovog dela EN 12644. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Ovaj evropski standard je standard tipa C.

Ovaj standard ne obuhvata opasnosti povezane sa dizanjem osoba. Opasnosti obuhvaćene ovim standardom navedene su u tački 4. primenjuje se najnovije izdanje publikacije na koju se poziva. Ove normativne reference citirane su na odgovarajućim mestima u tekstu. 11300 SMEDEREVO.O. 2 Normativne reference U ovaj evropski standard ugrađene su. 28. 3 Termini i definicije Za potrebe ovog evropskog standarda primenjuju se termini i definicije dati u EN 1070:1998 i sledeći: 3. NAPOMENA Specifični zahtevi za određene tipove dizalica dati su u odgovarajućem evropskom standardu za određeni tip dizalica. putem pozivanja na datirane i nedatirane reference. Kada se navode nedatirane reference. prEN 13001-1: 1997 Safety of machinery — Basic concepts. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Dizalice — Informacije za upotrebu i ispitivanje — Deo 1: Uputstva 1 Predmet i područje primene Ovaj deo EN 12644 utvrđuje zahteve za načine predočavanja i sadržaj priručnika sa uputstvima za upotrebu dizalica koje prilaže proizvođač.2 rukovalac dizalicom (crane driver) osoba koja upravlja dizalicom radi rukovanja teretom 5 .1 provera (check) vizuelna i funkcionalna procena (ne i ispitivanje) stanja dizalice bez rastavljanja 3. genral principles for design — Part 2: Technical principles and specifications Safety of machinery — Terminology Crane safety — General design — Part 1: General principles and requirements NAPOMENA Informativni Prilog ZA daje informacije koje se tiču relevantnih EU direktiva. Kada se navode datirane reference.. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. naknadne izmene ili revizije bilo koje od ovih publikacija primenjuju se na ovaj evropski standard samo ako su u njega uključene putem izmene ili revizije. +A1:1995 EN 1070: 1998. Ovaj standard za dizalice napisan je da bi se upotrebljavao zajedno sa drugim standardima za dizalice koje je pripremio CEN/TC 147.© ISS SRPS EN 12644-1:2009 GLOBEX GROUP D. GORANSKA 12. EN 292-2: 1991.O. Ovaj deo EN 12644 odnosi se na dizalice koje su proizvedene posle datuma CEN-ovog odobrenja ovog standarda. a spisak publikacija dat je ovde. odredbe iz drugih publikacija. evropskih i međunarodnih standarda.

ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! 3.7.7 radni uslovi (service conditions) 3.9 korišćenje (use) svaki rad dizalicom ili na dizalici. spojnice itd.3 pregled (examination) verifikovanje da dizalica može bezbedno da nastavi rad.O. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA.SRPS EN 12644-1:2009 © ISS GLOBEX GROUP D. montaža. Pregled je mnogo sveobuhvatniji od kontrolisanja 3. Spisak opasnosti je dat u odgovarajućim standardima za svaki tip dizalice. rastavljanje. osim uklanjanja ili otvaranja poklopca (poklopaca) ili kućišta 3.5 priručnik sa uputstvima (instruction handbook) osnovno sredstvo kojim proizvođač pruža informacije ili uputstva o tome kako treba koristiti dizalicu 3. konfiguraciji. položaju tereta) 3. bez tereta i u uslovima je koje je specificirao proizvođač 3. GORANSKA 12. demontaža.O. rukovanje. Ovaj standard specificira zahteve za uputstva da bi se sprečile ili smanjile opasnosti ili opasne situacije. održavanje. da bi se verifikovalo da mogu da rade u okviru zahtevanih dozvoljenih odstupanja. 11300 SMEDEREVO. bez opterećivanja dizalice. Za smanjivanje ili eliminisanje rizika povezanih sa opasnostima neophodna su uputstva za upotrebu. uređaja za ograničavanje i pokazivanje. dizalica.8 ispitivanje (test) specifični način rada dizalice sa definisanim teretom ili bez tereta da bi se ustanovilo da li je dizalica sposobna za upotrebu 3.4 kontrolisanje (inspection) provera postojanja neispravnosti dizalica i proveravanje rada upravljačkih uređaja. npr.1 kada je dizalica u upotrebi (in-service) dizalica u upotrebi koja radi sa teretom ili se sprema da radi sa teretom do naznačene nosivosti u uslovima koje je specificirao proizvođač 3. pomeranja tereta 3.2 kada je dizalica van upotrebe (out-of-service) dizalica van upotrebe. 6 . ali obično ne zahteva rastavljanje bilo kog dela. to jest opreme za ograničavanje i pokazivanje. transport. user organisation) korisnička organizacija osoba ili organizacija koja neposredno rukovodi upotrebom dizalice 4 Opasnosti Dizalice mogu da predstavljaju opasnost za osobe u zoni opasnosti. uključujući ispitivanje funkcija svih bezbedonosnih uređaja. kočnice.6 naznačena nosivost (rated capacity) teret (tereti) za koje je dizalica projektovana da ih digne u datim radnim uslovima (npr..10 korisnik (user. održavanje itd. Ovo je mnogo više od provere.7. 28.

da bi se izbeglo nepotrebno ponavljanje.1 Specifikacija dizalice Opšte Ovaj deo priručnika sa uputstvima mora da sadrži sve neophodne informacije za identifikaciju i tehničke podatke.O. uključujući bar: a) naslov priručnika. treba da se daju i pozivanja na druge delove.2 5. Svi delovi priručnika moraju da imaju jasnu identifikaciju kojom se označava na koje dizalice se primenjuju.© ISS SRPS EN 12644-1:2009 5 5. c) model i serijski broj krana (ako postoje).4 revidirane u EN 292-2:1991. tipove.7. b) naslov drugih delova (ako postoje). Predstavljanje ove informacije mora biti u skladu sa tačkom 5 u EN 292-2:1991. jedinica i simbola. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Zahtevi za uputstva Opšte Mora se priložiti priručnik sa uputstvima i informacijama za bezbednu upotrebu dizalice. zajedno sa njihovim objašnjenjem ili značenjem. Odredbe jezičkih verzija moraju ispunjavati zahteve A. 28.O. grafikoni i tabele i moraju biti dati uz odgovarajući tekst. Prednost u odnosu na pisani tekst treba da imaju jasne i jednostavne ilustracije. 5.2. ako postoje.1. GORANSKA 12. sa svim informacijama koje su jasne i razumljive.1 GLOBEX GROUP D. Onda kada je to prikladno. b) opis i objašnjenje o klasifikaciji (videti prEN 13001-1:1997). serijske brojeve i konfiguracije na koje se primenjuje. Priručnik sa uputstvima mora da obuhvati sledeće stavke. d) sadržaj. broj stranica i/ili registar. definicija. e) one namene za koje je dizalica projektovana i one za koje dizalica ne sme da se upotrebljava. c) projektovana sposobnost dizalice za ispitivanje preopterećenjem.2.2. serije.. 5. naznačena nosivost i standardi za projektovanje.2 Identifikacija a) naziv i adresa proizvođača. c) serijski broj (brojevi). jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. Priručnik sa uputstvima mora biti napisan korišćenjem međunarodno priznatih termina. dijagrami. 7 . Priručnik sa uputstvima može biti objavljen u jednom ili više delova. 5. 11300 SMEDEREVO. Priručnik sa informacijama mora jasno da identifikuje dizalicu. d) opis i objašnjenje o uslovima u upotrebi i van upotrebe. Tekst mora biti jednostavan i prilagođen pojedincima koji će ga koristiti.3 Tehnički podaci a) crtež/skica dizalice sa opštim merama i brojem i oznakom glavnih komponenti. b) oznaka serije ili tipa (tipova).

g) opis upravljačkog (upravljačkih) sistema. GORANSKA 12. vibracija dizalice. onda kada je to važno.O.1 Uputstva za rukovaoca dizalicom Opšte Ovaj deo priručnika sa uputstvima mora da sadrži sve zahteve koji se odnose na tip dizalice. n) informacije o materijalima i delovima koji zahtevaju specijalizovane tehnike popravke. c) telefonu. 5. ta pravila moraju da se koriste. opis izlaza u slučaju opasnosti.4. 28. m) onda kada to ima smisla. vidljivost). c) proveru da li je snabdevanje energijom adekvatno. tip i način postavljanja balasta.3 Uputstva za korisnika Ovaj deo priručnika mora da sadrži zahteve za korisnika da bi se osiguralo da je namena za koju je dizalica predviđen kompatibilna sa specifikacijom dizalice. u skladu sa uslovima na terenu (npr. b) sredstvima za upravljanje i njihovom rasporedu. onda kada to ima smisla. uključujući terenske efekte. k) onda kada to ima smisla. 11300 SMEDEREVO. uključujući: a) potrebu da se utvrdi da su tle ili uslovi oslanjanja adekvatni za najveće opterećenje koje potiče od dizalice. h) onda kada to ima smisla. 8 . f) preporukama. d) proveru da li ima delova dodatih dizalici koji nisu verifikovani kao odgovarajući svrsi. 5. onda kada to ima smisla. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. mere i masa komponenti. NAPOMENA Dalja uputstva su data u ISO 12480-1. © ISS GLOBEX GROUP D.SRPS EN 12644-1:2009 f) opis uređaja za ograničavanje i pokazivanje. nepovoljnu temperaturu. zajedno sa odgovarajućim bezbednosnim oznakama i informacijama. e) piktogramima koji se koriste na dizalici. snabdevanje energijom i uslovi ispitivanja).O. demontažu i transport (npr. efekti vetra.2 Informacije Ovaj deo služi da pomogne korisniku da informiše rukovaoca dizalice o sledećem: a) tehničkim podacima. sneg. sa metodom koja se koristi za njeno merenje i radnim uslovima dizalice tokom merenja i uputstvom u kome se kaže da kad god postoje pravila za ispitivanje buke za određeni tip dizalice. za nošenje zaštitnika za uši (ovo se posebno primenjuje kod dizalica bez zatvorene kabine). opis tehničkih zahteva neophodnih za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. d) bezbednosnim uputstvima.4. b) proveru da li je specifikacija za uslove u upotrebi data u priručniku sa uputstvima. NAPOMENA Svrha ovog dela nije da se ponove zahtevi koji su obično poznati osposobljenom rukovaocu dizalice. reakcija na delove za oslanjanje. radio ili televizijskim komunikacijama internog tipa (ako postoje). 5. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! i) j) l) tehnički podaci od značaja za montažu.4 5. naznačenoj nosivosti i uređajima za bezbednost koje rukovalac dizalice mora da zna pre pristupanja dizalici i pre upravljanja njome. zahtevi za stazu/šine i uslove oslanjanja na tlo.. informacije koje se tiču emisije buke u okolinu i.

nivo tečnosti i pritiska. b) procenu i praćenje tereta..4. uz uputstva za zapisivanje svih nedostataka i incidenata. d) parametre za održavanje (podešavanja pritiska.3 Provere pre započinjanja bilo kakve operacije dizanja SRPS EN 12644-1:2009 Ovaj deo mora da obuhvati: GLOBEX GROUP D. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. vrednosti obrtnog momenta. preglede i ispitivanja koji su neophodni u skladu sa projektom dizalice. potrebu za jasnim neometanim pogledom na teret i radni prostor.). c) onda kada je to primenljivo. 28. f) ukazivanje na procese popravki koje vrše specijalisti.4.5 Ovaj deo mora da obuhvata (ako to ima smisla): a) stanje van upotrebe dizalice i priključni deo za dizanje. Specifični bezbednosni aspekti pre stavljanja dizalice van upotrebe 5.). h) provere. 5. kontrolisanja. i) najmanji razmak između sredstva za nošenje tereta/tereta i konstrukcije dizalice. c) utovar i istovar. g) kombinovana kretanja. e) liste za proveru. d) ispravan položaj (npr. b) ispravan rad uređaja za upravljanje. Ako ovo nije primenljivo. dozvoljena odstupanja itd. GORANSKA 12.4 Specifični bezbednosni aspekti tokom rada Ovaj deo mora da obuhvati (ako to ima smisla): a) vezivanje tereta.4. preglede i ispitivanja dato je u ISO 12480-1. e) početak i zaustavljanje kretanja. proveru ispravnog funkcionisanja opreme za komunikacije. d) vertikalnost pravca dizanja. g) ukazivanje na specijalni alat. brzina vetra itd. horizontalnost mobilne dizalice). ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! a) informacije koje daju svi indikatori dizalice (električna energija. uključujući bezbedne uslove za njihovo izvođenje. 11300 SMEDEREVO. h) ispravnu upotrebu kočnice u slučaju opasnosti. NAPOMENA Uputstvo za periodične provere.© ISS 5. c) bezbednosne mere tokom održavanja.5 Uputstva za održavanje (preventivno i korektivno) Ovaj deo mora da obuhvata: a) odgovarajuće crteže i spiskove delova. vrednosti ispitivanja i pripadajuće šematske dijagrame. b) preventivne zadatke održavanja i intervale. c) obezbeđenost opreme za upravljanje.O. granične vrednosti habanja.O. b) isključivanje napajanja energijom. kontrolisanja. f) upravljanje teretom i uravnoteženje tereta. kriterijume za zamenu užeta. 9 . 5.

Ako to ima smisla. montaža i demontaža Moraju biti data uputstva za procedure transporta. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! NAPOMENA j) mere predostrožnosti zahtevane za održavanje dizalice za značajne periode nekorišćenja (na terenu ili kada je rastavljena). l) uslovi popravke ili obraćanje proizvođaču za savet. U ovoj situaciji proizvođač treba da uzme u obzir da li projektovana namena može još uvek da važi posle određenih popravki. Ako su upotrebljeni specifični uređaji za pokazivanje i zapisivanje da bi se to postiglo. Takođe moraju biti data sva neophodna pozivanja i izvori snabdevanja. mora se verifikovati vizuelnom ocenom da je priručnik sa uputstvima dat u skladu sa ovim standardom. 11300 SMEDEREVO.. treba da se daju uputstva za upotrebu i održavanje. NAPOMENA m) uslove koji dozvoljavaju da se delovi dizalice poprave umesto da se zamenjuju. Priručnik sa uputstvima mora da skrene pažnju i da upozori na to da nije dozvoljeno da dizalicu servisira nespecijalizovano osoblje i na to da nije dozvoljeno korišćenje rezervnih delova koji nisu zaštićeni u skladu sa specifikacijom proizvođača.O. ako to ima smisla. k) onda kada to ima smisla. provera električnih instalacija itd. Uputstvo za sadržaj priručnika za rezervne delove dato je u ISO 10973. neophodne mere pre upotrebe dizalice (kao što je podmazivanje. NAPOMENA Dalja uputstva su data u ISO 12480-1. Isti. 28. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA.6 Transport. ili specifičan program se mora primeniti. čišćenje komponenti.SRPS EN 12644-1:2009 i) © ISS kriterijume i. GORANSKA 12.). montaža i demontaža. programe pregleda i ispitivanja posle značajnog perioda nekorišćenja. zajedno sa procedurama i alatom za zamenu koji su neophodni.O. adekvatne zapise za omogućavanje utvrđivanja pristupa konstrukcionim ograničenjima komponenti dizalice. One komponente koje su potrebne za preventivno održavanje moraju biti navedene u priručniku. u skladu sa oštrim vremenskim uslovima. Uputstva moraju da opisuju sve neophodne detalje da bi se omogućilo bezbedno obavljanje ovih procesa. GLOBEX GROUP D. 10 . priručnik sa uputstvima mora da dâ program ispitivanja da bi se verifikovalo novo stanje na terenu posle ponovne montaže. 6 Verifikacija zahteva Pre upotrebe bilo kog krana. Uputstvo je dato u ISO 12482-1. 5.

Kada se ovaj standard citira u Službenom listu Evropskih zajednica (Official Journal of the European Communities) u okviru te direktive i primeni kao nacionalni standard u najmanje jednoj zemlji članici. 11300 SMEDEREVO. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Odnos ovog evropskog standarda i bitnih zahteva Direktive EU 98/37/EC Ovaj evropski standard pripremio je CEN na osnovu mandata koji je dobio od Evropske komisije i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu da bi se obezbedila usaglašenost sa bitnim zahtevima Direktive novog pristupa 98/37/EC. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. za mašine. 28. UPOZORENJE Postoji mogućnost da se na proizvode koji su obuhvaćeni predmetom i područjem primene ovog standarda mogu primeniti i drugi zahtevi i druge direktive EU. u okviru predmeta i područja primene ovog standarda.O.© ISS SRPS EN 12644-1:2009 Prilog ZA (informativni) GLOBEX GROUP D. GORANSKA 12. izmenjene sa 98/79/EC. 11 .4 te direktive i sa njom povezanim propisima EFTA. usklađenost sa tačkama ovog standarda pretpostavlja.7..O. usaglašenost sa odgovarajućim bitnim zahtevom u 1.

. 28. Kada se ovaj standard citira u Službenom listu Evropskih zajednica (Official Journal of the European Communities) u okviru te direktive i primeni kao nacionalni standard u najmanje jednoj zemlji članici. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! Odnos ovog evropskog standarda i bitnih zahteva Direktive EU 2006/42/EC Ovaj evropski standard pripremio je CEN na osnovu mandata koji je dobio od Evropske komisije i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu da bi se obezbedila usaglašenost sa bitnim zahtevima Direktive novog pristupa 2006/42/EC. za mašine. u okviru predmeta i područja primene ovog standarda.SRPS EN 12644-1:2009 © ISS Prilog ZB (informativan) GLOBEX GROUP D. 12 .O. GORANSKA 12.O. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. UPOZORENJE Postoji mogućnost da se na proizvode koji su obuhvaćeni predmetom i područjem primene ovog standarda mogu primeniti i drugi zahtevi i druge direktive EU. usklađenost sa tačkama ovog standarda pretpostavlja.7. 11300 SMEDEREVO.4 te direktive i sa njom povezanim propisima EFTA. usaglašenost sa odgovarajućim bitnim zahtevom u 1.

ISO 12478-1:1997. A. Cranes — Driver′s training — Part 1: General (Kranovi — Obuka rukovaoca krana — Deo 1: Opšte) Cranes — Inspections — Part 1: General (Kranovi — Kontrolisanja — Deo 1: Opšte) Cranes — Crane driving manual — Part 1: General (Kranovi — Priručnik za upravljanje kranom — Deo 1: Opšte) Cranes — Spare parts manual (Kranovi — Priručnik za rezervne delove) Cranes — Maintenance manual — Part 1: General (Kranovi — Priručnik za održavanje — Deo 1: Opšte) Cranes — Safe use — Part 1: General (Kranovi — Bezbedna upotreba — Deo 1: Opšte) Cranes — Condition monitoring — Part 1: General (Kranovi — Praćenje uslova — Deo 1: Opšte) 13 .. za prilagođavanje zakonskih odredaba zemalja članica u vezi sa mašinama Direktiva EU 89/655/EEC od 30. ISO 12480-1:1997.1989. ISO 12482-1:1995. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! A. i njena izmena 95/63/EEC o minimumu zahteva za bezbednost i zdravlje pri korišćenju radne opreme od strane radnika na poslu GLOBEX GROUP D.06.O. general principles for design — Part 1: Basic terminology. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA.© ISS SRPS EN 12644-1:2009 Bibliografija A. Safety of machinery — Basic concepts.3 Međunarodni standardi ISO 9926-1:1990. methodology Standarde za dizalice priprema CEN/TC 147. ISO 9927-1:1994.1 Direktive EU Direktiva EU 98/37/EC od 22. 28. ISO 9928-1:1990.O. 11300 SMEDEREVO.11. ISO 10973:1995. GORANSKA 12.2 Evropski standardi EN 292-1:1991.1998.

.O. 28. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! prazna strana - .GLOBEX GROUP D. GORANSKA 12.O. 11300 SMEDEREVO. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA.

GORANSKA 12.GLOBEX GROUP D. 11300 SMEDEREVO. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. 28. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! .O..O.

D1 Deskriptori: dizalice. zaštita zdravlja.O. opasnosti. GORANSKA 12. obeležavanje. zahtevi za bezbednost Descriptors: cranes. definitions. hazards.20 Klasifikaciona grupa M. safety requirements Ukupno strana 16 . health protection. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI ! ICS 53.O.020.GLOBEX GROUP D. jul 2010 DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. marking. 11300 SMEDEREVO. safety. termini i definicije. bezbednost. 28..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful