Dengan osiloskop. osiloskop juga digunakan untuk mencerap keadaan fana. gambar televisyen. dan perbezaan fasa. pecutan. frekuensi. Tanpa osiloskop kerja baik pulih dan ujian elektronik tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna. tekanan. dan kuantiti fizik yang lain boleh juga dilihat melalui osiloskop dengan menukar isyarat tersebut kepada bentuk isyarat voltan dengan menggunakan transduser. terikan. tempoh masa. maklumat pemasaan. dan maklumat yang diperoleh adalah sangat penting.s-PEN DAHULUAN 1.1 PENGENALAN Osiloskop merupakan salah satu alat ukur dan alat uji yang terpenting dalam bidang elektronik. makiumat digit. OsilOskopjuga merupakan alat uji yang diperlukan dalam ujian dan reka bentuk litar elektronik. dan sebagainya. bentuk gelombang isyarat elektrik dapat dipaparkan. . Antara isyarat elektrik yang dapat dilihat melalui osiloskop ialah makiumat audio.1 1 . Maklumat tentang arus. Osiloskop digunakan untuk mencerap bentuk gelombang seperti mengukur amplitud voltan. Selain danpada itu.2 Pengenalan Operasi Asas Osiloskop 1.

Bahagian-bahagian tersebut ialah tiub sinar katod. atau nilai punca mm kuasa dua sesuatu isyarat sahaja. mi bermakna dengan menggunakan meter volt adalah sukar untuk menentukan sama ada isyarat voltan yang diukur itu disebabkan oleh bentuk gelombang yang dikehendaki atau disebabkan oleh isyarat hingar atau komponen yang menyebabkan herotan. manakala yang lainnya terdiri daripada litar-litar untuk operasi tiub sinar katod.t. Oleh itu. voltan puncak. Oleh itu. Pengukuran dengan meter volt hanya betul jika iSyarat bentuk sinus yang diukur tidak terherot. sesuatu pengukuran itu tidak memberikan makiumat yang lengkap melainkan dengan menggunakan osiloskop. amplifier datar. dan alur elektron tersebut dipecutkan dengan halaju yang tinggi.2 OPERASI ASAS OSILOSKOP Keseluruhan sistem osiloskop ditunjukkan dengan gambar rajah blok pada Rajah 1. dan pembekal kuasa. dan seterusnya menghentam bahan pendarfluor pada sebelah dalam permukaan tiub sinar katod dengan tenaga yang cukup untuk membolehkan layar menghasilkan suatu bintik cahaya yang kecil. talian tunda. amplifier tegak. litar pemicuan. tiub sinar katod menghasilkan alur elektron yang memfokus dengan tajam.OSILOSKOP: OPERAS! DAN PENGGUNAAN Meter pengukur seperti meter volt tidak dapat memperlihatkan bentuk gelombang tetapi cuma dapat mengukur purata nilai a. dengan menggunakan osiloskop bentuk gelombang iSyarat dapat diketahui. Semasa bergerak dan sumber ke layar. Tetapi. 1. dan akibatnya bintik cahaya pada tiub sinar katod bergerak ke atas dan ke bawah bergantung pada kekutuban 2 . penjana asas masa.1. terdapat kemungkinan meter volt tersebut mengukur nilai yang mengandungi iSyarat voltan yang tidak diingini Seperti hingar dan sebagainya. begitu juga dengan nilai-nilai voltan purata. dan voltan punca mm kuasa dua. amplitud bukanlah perkara yang penting tetapi yang penting ialah bentuk gelombang dan tempoh masa. Dengan osiloskop. Voltan yang dikenakan pada plat pesongan tegak menggerakkan alur elektron dalam satah tegak. Pada prinsipnya. alur elektron akan melalui plat pesongan tegak dan plat pesongan datar. Alur elektron yang terfokus dan dipecutkan mi bergerak dan sumbernya (senapang elektron) ke bahagian depan tiub sinar katod. Tiub sinar katod merupakan bahagian yang terpenting dalam osiloskop.

.= C ct Ct E . a E 0) a -o -c -o ct .a a C.

Voltan yang dikenakan pada plat pesongan datar pula boleh menggerakkan alur elektron dalam satah datar yang mengakibatkan bintik pada layar bergerak dan kin ke kanan.2 dengan voltan gigi gergaji atau voltan sapu dikenakan pada plat datar dan isyarat gelombang sinus dikenakan pada plat tegak. iaitu VOLT/BAH. Voltan-voltan pesongan datar dan tegak yang dikenakan pada kedua-dua plat akan menyebabkan bintik menyurih arca pada layar. Bahagian pinggir positif dikenakan pada plat pesongan datar sebelah kanan. iaitu gandaan tegak. apabila voltan gigi gergaji tiba-tiba 4 . Bahagian pinggir positif bentuk gelombang gigi gergaji adalah lelurus dan kadar naiknya disetkan melalui kawalan panel hadapan yang bertanda SECONDS/DIV atau bagi sesetengah osiloskop ditandakan sebagai HORIZ GAIN yang bermaksud gandaan datar. Pergerakan alur elektron mi adalah bebas antara satu dengan yang lain supaya bintik pada layar boleh diletakkan di mana-mana bahagian pada layar dengan menggunakan voltan masukan tegak dan voltan masukan datar yang bersesuaian secara serentak. Voltanvoltan mi menyebabkan alur elektron menyapu melintasi layar tiub sinar katod bermula dan kin ke kanan dalam unit masayang dikawal oleh kawalan TIME/DIV. sementara bahagian pinggir negatif dikenakan pada plat pesongan datar sebelah kin. Gandaan amplifier tegak disetkan dengan menentukurkan pengecil masukan yang biasanya ditandakan sebagai VOLTS/DIV.iaitu bahagian pinggir positif gigi gergaji(naik) dan bahagian pinggir negatif gigi gergaji(turun). Pada akhir sapuan. maka bintik pada layar bergerak dan kin ke kanan melintasi layar dengan halaju malar. Penjana sapu menghasilkan bentuk gelombang gigi gergaji yang digunakan sebagai voltan pesongan datar pada tiub sinar katod. Voltan gigi gergaji tersebut disuapkan kepada amplifier datar.O5!LOSKOP: OPERAS! DAN PENGGUNAAN voltan yang dikenakan pada plat pesongan tersebut. Oleh sebab voltan sapu datar bertambah secara lelurus. Amplifier mi termasuklah penyongsang fasa yang menghasilkan dua bentuk gelombang keluaran yang berbeza fasa sebanyak 180°. Keadaan mi ditunjukkan pada Rajah 1. Bentuk gelombang isyarat yang hendak dilihat pada layar diberikan pada masukan amplifier tegak. atau bagi sesetengah osiloskop ditandakan sebagai VERT GAIN. Keluaran bagi amplifier tersebut disuapkan kepada plat pesongan tegak melalui talian lengah yang mempunyai kuasa yang cukup untuk memacu bintik cahaya dalam arah tegak.

Apabila isyanat masukan dikenakan pada plat pesongan tegak senentak dengan voltan sapu datan. Untuk 5 . Paduan genakan alun elektnon akan menghasilkan papanan isyanat masukan tegak pada tiub sinan katod sebagai fungsi masa. bintik pada layan akan kembali dengan cepat ke kedudukan asalnya di sebelah kin layan dan benada di situ sehingga voltan sapu yang banu dimulakan.2 Bintik cahaya mcnyurih arca pada layar apabila voltan-voltan pesongan datar dan tegak dikenakan. alun elektnon akan dipenganuhi oleh dua daya.~\~f’\ 8 isyarat masukan tegak Rajah 1. satu dalam satah datan yang menggenakkan bintik melintasi layan secana lelunus. jatuh danipada nilai maksimum kepada nilai sifan.PENDAHULUAN 1 5 1 layar osiloskop i~v~ : . Jika isyanat masukan benulang-ulang. dan satu lagi dalam satah tegak yang menggenakkan bintik ke atas dan ke bawah menurut magnitud dan kutub isyanat masukan. papanan yang stabil pada tiub sinan katod boleh didiamkan dengan memulakan setiap sapuan datan pada titik yang sama di atas bentuk gelombang isyanat.

melainkan selepas pinggin mendahului bentuk gelombang yang dipapankan pada layan. Pembekal kuasa yang digunakan tendini danipada bahagian yang benvoltan tinggi dan bahagian yang benvoltan nendah. Dalam kebanyakan kes.15 ps) supaya sapuan tensebut tidak dimulakan. sementana voltan nendah dipenlukan untuk membekalkan kuasa pada litan osiloskop. Tindakan mi benlaku pada suatu sela masa (0. Denyut picuan mi digunakan untuk memulakan penjana tapak masa yang kemudiannya akan memulakan bintik sapuan datar pada tiub sinar katod bermula dan sebelah kin layan. Tujuan talian tunda pula ialah untuk menahan kedatangan bentuk gelombang masukan pada plat pesongan tegak sehingga litan pemicuan dan litar asas masa mempunyai peluang untuk memulakan sapuan alur elektron. pinggin mendahului bentuk gelombang masukan digunakan untuk mengaktifkan penjana picu yang menghasilkan denyut pemicu dan memulakan sapuan. Talian tunda menghasilkan jumlah tunda lebih kunang 0.25 1us dalam salunan pesongan tegak supaya dengan mi pinggin mendahului bentuk gelombang dapat dilihat walaupun ia telah digunakan untuk memicu sapuan. 6 .OS!LOSKOP: OPERAS! DAN PENGGUNAAN mencapai tujuan in satu sampel bentuk gelombang masukan disuap kepada litar pemicuan yang boleh menghasilkan denyut picuan di beberapa titik yang tenpilih pada bentuk gelombang masukan. Voltan tinggi dipenlukan untuk openasi tiub sinan katod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful