Kelab Pencegah Jenayah PELAN TAKTIKAL UNIT HEM Matlamat Objektif Strategi Bil : : : Memupuk kesedaran murid mencegah

jenayah Murid sedar setiap orang berperanan mencegah jenayah Melalui aktiviti kelab Tempoh Kos/Sumber Output/hasil KPI Pelan Kontigensi Catatan

Pelan Taktikal Tanggungjawab (Program) Kelab Pencegah Jenayah

1.

Kempen penambahan Ahli

Guru penasihat

1 Bulan

RM 100.00

Bilangan ahli sekurangkurangnya 40 orang pelbagai tingkatan

Ahli mencukupi 40 orang

Taklimat semasa perhimpunan awam oleh guru penasihat.

2.

Lawatan Sempena Minggu Pencegahan Jenayah Daerah

Guru penasihat

Mac

RM 200.00

Pendedahan tentang Sijil penyertaan pencegahan jenayah melalui ceramah,pameran dan demonstrasi

Taklimat lawatan, penyerahan surat kebenaran ibu bapa

Perancangan Strategik HEM SMK Methodist (ACS)

ceramah dan pameran pencegahan jenayah 1 Perjumpaan dan taklimat rombongan 2 Guru penasihat dan AJK kelab 1 jam 3 Menghadiri Minggu Pencegahan Jenayah Daerah Guru penasihat Guru pengiring 1 hari Penilaian/Post Mortem 5 Guru penasihat GPK HEM 1 jam Perancangan Strategik HEM SMK Methodist (ACS) .Kelab Pencegah Jenayah PELAN OPERASI 1 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah : : : : : : Lawatan Ke Minggu Pencegahan Jenayah Peringkat Daerah Seremban Memupuk kesedaran mencegah jenayah Murid mempunyai kesedaran setiap orang berperanan mencegah jenayah 1 hari Pelajar bermasaalah disiplin RM 200.00 Proses Kerja Memilih pelajar yang akan mengikuti rombongan Tanggungjawab Guru penasihat Tempoh 1 minggu Plan kontigensi/Status Pengumuman di perhimpunan Perjumpaan Kelab Taklimat masa bertolak.pakaian dan disiplin Pengedaran borang kebenaran ibu bapa Menghadiri demonstrasi.

Kempen Penamba han ahli 2. Perjump aan Ahli 3.Kelab Pencegah Jenayah LAMPIRAN : Carta Gantt CARTA GANTT PERANCANGAN UNIT HAL EHWAL MURID 2011 BULAN Perkara 1 Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Septembe r Oktober November 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kelab Pencegah Jenayah 1. Lawatan Minggu Pencegah Jenayah Daerah 4 Pertanding an Bola Sepak Kelab Pencegah Jenayah Daerah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Perancangan Strategik HEM SMK Methodist (ACS) .

BULAN Perkara 1 5. Sketsa Pencegah Jenayah Minggu Disiplin Sekolah Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Septembe r Oktober November 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Perancangan Strategik HEM SMK Methodist (ACS) .