You are on page 1of 1

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie die volgens de wet gepubliceerd dient te

worden, voor de ANBI.

Officiële
Servisch-Orthodoxe parochie van de Heilige SAVA
(statutaire) naam
KvK-nummer 09195110
Statutaire zetel Gemeente Nijmegen
RSIN nummer 820576207
Bezoekadres Van der Mondeweg 24, 6685 BP Haalderen
Postadres Zellersacker 2169, 6546HP Nijmegen
Rekeningnummer NL11 ABNA 0441 2756 72
Telefoon +31 6 16 302 622 / +31 6 83 412 206
E-mail administrator@spc-nijmegen.nl
Samenstelling/
Priester * Secretaris * Penningmeester * 15 bestuursleden
Kerkbestuur
Website spc-nijmegen.nl
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Beloningsbeleid
Wel worden gedeclareerde onkosten ten behoeve van de
parochie vergoed.
• Verzorgen van liturgische diensten volgens de
Servisch-Orthodoxe traditie
Doelstelling • Het toedienen van de Sacramenten
• Het geven van pastorale hulp aan orthodoxe
gelovigen
Financiële gegevens van Inkomsten:
het jaar 2020. Giften bij de
Goddelijke Liturgie € 25,649.00
Parochiale € 7,419.00
Contributie € 6,489.39
Inkomsten totaal € 39,557.39
Uitgaven:
Onkosten priester € 13,942.00
Huur kerk € 4,590.00
Levering kaarsen
en kerkartikelen € 8,110.49
Organiseren van
geld inzamel-
doneeracties € 4,806.09
Uitgaven totaal € 31,448.58

You might also like