JADWAL PIKET PRAKTIKUM KEP. DEWASA, KEP.

KRITIS DA PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKES NGUDI WALUYO Kelompok III NO NIM Kep. Dewasa Bulan Maret NAMA MAHASISWA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 Ruang Mawar 2 Anggrek 1 SAEPODIN ZOHRI P P S M M L P P S M M L P P P ANITA PRAMESWATI P M M L P S S P S M M L P P P FADLURRAHMI P P S S M M L P P S S M M L P KOMANG MEKA ADI S P S P M S L P P M L P P S S P RIADI M. ZEN P M M L P S S P M L P P S S P DEWI RATNAWATI P S P P S M L P P S S M M L P Melati 3 Mawar 2 PETRUS DOMINGGO R P M M L P S S P S M M L P P P SRI MURTI WISUDARYANTI P P S S M M L P P S S M M L P AGUS YULIANTO P S P M S L P P M L P P S S P EMA YULIANTI P M M L P S S P M L P P S S P YURIKE P S P P S M L P P S S M M L P Anggrek 2 Melati 3 NOVY APRIANI SUCI R P P S M M L P P S M L S P P P RARA MUSTIKA WANA SUTA P M M L P S S P S M L S P P P YULIA CHAIRUNNIZA P P S S M M L P P S S M L P P MARCELINA F. EXPOSTO P S P M S L P P M L P P S S P SRI PUJI RAHAYU P M M L P S S P M L P P S S P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

010801093 010801011 010801036 010801115 010801088 010801021 010801077 010801098 010801006 010801034 010801113 010801074 010801084 010801112 010801057 010801116

5 6 Melati 3 S M S M P S M L M L P S Anggrek 2 S M P S M L M L P S Anggrek 1 S M S M P S M L M L

Ns . KEP.Kep. KRITIS DAN TEK.. KESEHATAN ILMU KEPERAWATAN GUDI WALUYO Kep.WASA. S.Kesh Bulan April 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HD IGD HCU P P P S M M L P P S M M L P P P P S S M M P P M M L P S S P S M M L P P P P S S M M L P P S S M M L P P S S M M L P S M M L P S P S P M S L P P M L P P S S P M L P P S S P M M L P S S P M L P P S S P M L P P S L P S P P S M L P P S S M M L P S M M L P IGD HCU HD P P M M L P S S P S M M L P P P P S S M M L P P S S M M L P P S S M M L P S M M L P S P S P M S L P P M L P P S S P M L P P S S P M M L P S S P M L P P S S P M L P P S L P S P P S M L P P S S M M L P S M M L P HCU HD IGD P P P S M M L P S S M M L P P P P P S S P P P M M L P S S S S M M L P P P P S S P P L P P S S M M L P P S S M M L P S M L P P S P S P M S L P M M L P P S S P M L P S P S P M M L P S S M M L P P S S P M L P S P Koordinator aret 7 8 9 Melati 3 M L P M L P S M M P P S P P S S M M Anggrek 2 M L P S M M P P S P P S S M M Anggrek 1 M L P M L P S M M P P S P P S Sukarno. Kritis & Tek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful