ISL 1 8 P.M. ± 10 P.M. (Asrama Jati) Tugasan: Cari dan senaraikan buku -buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/website.

Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan. Buku:

Carlete Jackson Hardin, (2008), Effective Classroom Management Models and Strategies For Today¶s Classrooms (2nd Ed), USA, Pearson Choong Leon Keow,2009, Pengurusan Bilik Darjah & Tingkah Laku , Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, Selangor. Gog Swee Chiew,2005, Classroom Management (2nd Ed), Singapore , Pearson. James S. Cangelosi (1988), Classroom Management Strategies Gaining and Maintaining Students¶ Cooperation , New York, Longman. Peter D. John, Steeve Wheeler (2008). The Digital Classroom Harnessing Technology for The Future , New York, Routledge. Mok Soon Sang(2008), Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku , Selangor , penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Classroom_management http://kdckdpm06.bravehost.com/classroommanagement.htm http://www.educationalaids.com/ http://www.freewebs.com/oum1/BilikDarjah.ppt http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap13.htm

Baca artikel 1 ± Effective Teaching ( Santrock, 2006 )

Aktiviti untuk tutorial : pelajar membuat rumusan artikel 1 dalam peta konsep dan mengaitkannya dengan pemerhatian bilik darjah yang dijalankan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).

-

Melibatkan murid dengan sepenuhnya dalam proses pembelajaran

Pengurusan Tingkah Laku

-

Menyedari cara untuk mengurus hubungan antara guru dengan murid.

-

Melakukan aktiviti-aktiviti yang bermakana untuk mencapai pemahaman , pemerolehan ilmu dan penguasaan kemahiran baru .

P i t l i j M i ti i i t l l j t l t l i t i, i, l j z t j

il

i l t t ti l i i t l j i i t

Guru Y i E

P j

ili i .

K j i

i .

P t t i j i l i j tif j .

Strategi dan Kemahiran Mengajar STRATEGI HURAIAN

y y

Instructional Strategy
y

y

Development Appropriate Teaching Practices

Dibahagikan kepada Constructivist dan Direct Instruction. Constructivist ± Guru tidak menyampaikan maklumat secara sepenuhnya kepada murid, sebaliknya murid digalakkan menerokai ilmu di bawah pimpinan guru. Direct ± Guru bersifat sebagai penyampai pengetahuan, murid hanya menerima sepenuhnya. Guru perlu mempunyai pemahaman yang baik dalam perkembangan kanak-kanak supaya boleh menyediakan bahan -bahan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Memastikan semua murid terlibat dan bekerjasama dalam semua aktiviti kelas. Membentuk kumpulan, memerhatikan pelaksanaan aktiviti dalam kelas dan menangani masalah tingkah laku murid. Merangkumi kemahiran bertutur, mendengar, komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Guru oerlu mengenalpasti perbe aan individu dalam kelas supaya boleh merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murud -murid yang berbe a tahap pemahaman mereka. Memahami latar belakang pelajar dan peka terhadap keperluan mereka. Sentiasa menggalakkan murid dalm pembentukan personaliti yan positif. Sentiasa membuat penilaian dalam kelas untuk memahami penguasaan murid. Membimbing murid yang lemah dan lambat dalam pembelajaran.

y

Classroom Management Skills

y

y

Communication Skill
y y

Paying More Than Lip Service to Individual Variation
y

Working Effectively with Students from Culturally Diverse Backgrounds

y

y

Assessment Skills

y

~Kepel i Pendidi n~ G t i l i i l l i i

t i ,

i l

l t il l

l :

B j l li it

j l l l . i

M Langkah langkah t M i i t. i t t t t.

t

M

i t

l t i i t l l

P
t

ti
ti l

t
i

l j

M

i i i ,i

t i t

G il j l l i

t il l .

T

l

i

P l l t

i

j

t l i l j i t

l t t l i l t

t i l l j i

t l i i

i

f ktif, ti it r s sik i s k r it r s iri tif r

ti

i s si ri r ki r

r k l it

r ti rl iri si

i k sitif t r kir ti ki s l r

f ktif iri k i rk i ti si ri r k k ti i l s ri

r

ki , i

it

ik
ti rt r s

sitif si l r
ri k t k l r s kir w k s s s r k rik r s s t k l l ri s lik ik sik ri ,s i³ r ri k r ri s ´ f ktif l r , ri kk s s ilik r r i r t

ti k s k k s k , ti k kl t l s ili k si t r

4 - Guru s i i s i i s ti s rs uri tu merek l m pembel r

mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam subjek yang diajar sentiasa menjaga keperluan murid menyampaikan maklumat dengan jelas

Ciri-ciri seorang guru yang efektif
menjadikan suasana kelas yang seronok dan menarik meluangkan masa untuk membantu murid yang memerlukan bantuan

bersikap positif dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengajaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful