ISL 2 8 P.M. ± 10 P.M. (Asrama Jati) Tugasan: Baca artikel 2. Managing the classroom (Santrock, 2006, m.

s 488 -502) sebagai pengukuhan pembelajaran, membuat rumusan artikel 2 dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio.

Mengapakah kita memerluka pengurusan bilik darjak yang efektif ??
y y y y y

Untuk pembelajaran yang optimum. Membentuk persekitaran pembelajaran yang positif. Membolehkan murid-murid bekerjasama Menyelesaikan masalah dengan efektif. Komunikasi yang baik. 

Isu-isu Pengurusan Bilik Darjah di Sekolah Rendah dan Menengah

Sekolah Rendah 20 ± 25 pelajar

Sekolah Menengah

5 atau 6 kumpulan pelajar yang terdiri daripada 20 - 25 orang. Masa dalam bilik darjah lebih singkat. Pengajaran perlu dihabiskan dengan lebih cepat. Masalah disilin lebih banyak,.

Masa dalam bilik darjah lebih panjang Pengajaran tidak perlu dihabiskan dengan cepat. Kurang masalah disiplin.

Bili j li i Bili j l l A ivi l K iiv i l ili l j . ivi i

i

ivi i i i j l i l ili j i i j i i

l l j ‡G l ivi i i i l l
.

i l li i

Keadaan Bilik Darjah yang Tidak Terkawal

Bili w i i i l

j i l l i i ili
.

l l i , l

K j G

i

l l j l i

j

r

l r

y r l

l .

i y

Menerangkan peraturan dan prosedur yag perlu dipatuhi dalam kelas .

Mengalakkan ri - ri eli atkan iri alam semua akti iti embelajaran secara berkesan .

Objektif Pengurusan Bilik Darjah ang Efektif

Membantu murid menggunakan masa dalam pembelajaran dan mengurangkan akti iti yang tidak berkenaan .

Mengelak murid daripada masalah akademik dan emosi.

Strategi Mengurus Bilik Darjah dengan Efektif

Adalah penting untuk guru dan murid bertindak sebagai pengurus masa yang baik.

Mengurangkan masalah disiplin dengan memastikan murid aktif melibatkan diri dalam tugasan yang mencabar supaya mereka mempunyai moti asi untuk belajar.

Membentuk Alam Pembelajaran ang kondusif dan positif

Strategi utama

Pengurusan bilik darjah dengan berkuasa dan ber iba a.

Menggalakkan murid-murid supaya menjadi pembelajar yang berdikari dan aktif tetapi berserta dengan perhatian guru yang prihatin.

Sentiasa mengambil perhatian terhadap keadaan bilik darjah dan mengelakkan perlakuan murid yang tidak dikehendaki sebelum terlalu lambat.

Mengekalkan kelancaran dan kesinambungan dalam sesi pengajaran.

Pengendalian bilik darjah ang efektif

Dapat menghadapi dan mengendalikan pelbagai keadaan yang bertindih pada satu masa.

Melibatkan murid-murid dalam akti iti pembelajaran yang menarik dan mencabar.

Menghasilkan, menjalankan dan mengekalkan peraturan dan prosedur dalam bilik darjah.

Penting untuk menga al dan membentuk perlakuan dan sahsiah murid-murid yang baik.

Lebih berkesan dan efektif jika melibatkan murid murid dalam penggubalan peraturan -peraturan dalam kelas.

Peraturan dalam bilik darjah haruslah berpatutan dan diperlukan.

Peraturan dalam bilik darjah haruslah jelas, menyeluruh dan komprehensif.

Strategi untuk menghasilkan peraturan-peraturan dalam bilik darjah ang efektif dan berkesan.

Peraturan dalam bilik darjah haruslah sejajar dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Peraturan dalam bilik darjah haruslah sejajar dengan peraturan dan undang-undang sekolah.

Cara mendapatkan kerjasama murid.

Me ujudkan hubungan yang positif dengan Mendidik muridmurid untuk memahami dan Memberi ganjaran positif jika murid

Melibatkan murid-murid dalam perancangan akti iti kelas.

Menggalakkan murid-murid untuk mengadil dan mengenal pasti perlakuan dan sahsiah mereka sendiri.

Strategi untuk memimpin murid-murid memahami dan menjalankan tanggungjawab mereka.

Tidak menerima alasan murid-murid atas kegagalan menjalankan tanggungja ab mereka.

Melibatkan murid-murid dalam membuat keputusan dengan menjalankan perbincangan dalam bilik darjah.

Prinsip Penyusunan Bilik Darjah

y Elakkan penyusunan bilik darjah di kawasan yang bising seperti kesesakan lalu lintas y Pastikan bilik darjah yang disusun adalah memudahkan guru untuk memerhati setiap pelajar y Pastikan bilik darjah yang disusun dapat membantu murid untuk memerhati dan menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan

Cara-cara Penyusunan Bilik Darjah
1. Gaya Auditorium : Gaya penyusunan tradisional di mana muridmurid duduk menghadap guru.

2. Gaya Bersemuka : Murid-murid duduk menghadap satu sama lain

1. Gaya Off-set : Tiga atau empat orang murid duduk pada meja tetapi tidak menghadap sesama mereka.

2. Gaya Seminar: Kumpulan murid-murid yang terdiri daripada 10 atau lebih orang duduk dalam bulatan, segi empat sama atau berbentuk qU.

3. Gaya Kluster: 4 hingga 8 orang murid duduk dalam kumpulan yang dekat dan rapat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful